Vītolu fonda ziņas FEBRUĀRĪ | 2023

Page 1

SIA "Felici" Graci kolektīvs sveic Vili Vītolu jubilejā.

FEBRUĀRĪS 2023

Mūžībā devies Lettonia Filistru palīdzības biedrības valdes loceklis Roberts Rūsis (1933-2023).

vairāk lasiet šeit

Stipendiāti prezentējuši Vītolu fondu 75 Latvijas vidusskolās.

vairāk lasiet šeit

22.02. Ziedotāja Daina Bīriņa tikās ar stipendiātiem restorānā "Italissimo".

vairāk lasiet šeit

No 01.02.-01.03. izsludināta

pieteikšanās konkursam uz 2023./2024. m.g. fonda administrētajām stipendijām.

vairāk lasiet šeit

Studenti iesniedz ziemas

sesijas atskaites. vairāk lasiet šeit

Stipendiāti Rūdolfs Pikšens un Aija

Monika Vainiņa izcīna panākumus

hakatonā "Actinspace".

Par Augstākās izglītības padomes locekli ievēlēta

Sandras Kalnietes izskolotā stipendiāte Justīne Širina.

vairāk lasiet šeit

vairāk lasiet šeit

Izkoloto stipendiātu stāstu sērija |

Edgars Kļaviņš

vairāk lasiet šeit

75,000

50,000

25,000

Ziedojuši: ERGO, SIA "Izglītības sistēmas", SIA "Kurekss", SIA "Apsīte", SIA "Felici", SEB banka, SIA "Baltic Tolls", nodibinājums "Novum Riga Charitable Foundation", Rīgas Hanzas Rotari klubs, Kārlis Ķirsis, Gints Jegermanis un Sanita UplejaJegermane, Jānis un Dace Mažeiki, Daina Bīriņa.

Neretas novada uzņēmēju stipendijai ziedojuši:

Māris Baltacis, Kaspars Baltacis.

Mīļš paldies visiem ziedotājiem!

DRAUGU STIPENDIJA 2023

Februārī ziedojuši: Artūrs Dēvits, Aivars Sinka, Kristīne Ābelniece, Gunta Priedcēlāja, Guntis Freimanis, Edvards Lorencs, Mārcis Pauls, Roberts Veins, Ināra Krūmiņa, Aivars Junga, Helge Lodziņš, Mārtiņš Zālītis.

FEBRUĀRĪ
ZIEDOJUMI
www.vitolufonds.lv | info@vitolufonds.lv | 26022856 Lāčplēša iela 75B, Rīga, Latvija
0 22550EUR + 49 735 EUR Janvāris Februāris EUR Ziedojumu grafiks

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.