Vita Magazine 2014 Editie 1

Page 26

Eén uur gratis interieuradvies Meld u nu aan en

win een restylebon! t.w.v. 250,-

inspirerend en leuk!

Schrijf u in voor gratis interieuradvies en maak kans op een restylebon t.w.v. 250,-. Vrij te besteden aan gordijnen, raambekleding en vloeren. Ga naar www.boxmeerstapijthuis.nl Sint Anthonisweg 6 Postbus 205 | 5830 AE Boxmeer | Tel. (0485) 57 31 12 | Fax (0485) 57 31 20

26 • Vita Magazine • www.vita-magazine.nl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.