Page 1

06/2011


...........

...

...........

...........

.

.... ........... . . . . . . . . . . ...

.... ........... . . . . . . . . . . ...


w a r a W S ummer y a D z z Ja

...

...........

.... ........... . . . . . . . . . . ...

...

...........

.... ........... . . . . . . . . . . ...

M

.w

...........

..

...........

...........

.......

.... ........... . . . . . . . . . . ...

.... ........... . . . . . . . . . . ...

...

...........

.... ........... . . . . . . . . . . ...

ZARIU Z A J M U I AKWAR

..

CA 2011.

ZERW 17–22 C

...

...........

.... ........... . . . . . . . . . . ...


.......

.......

20/06

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.

....... Beck zanim z�ycie odda� mu....... ....... zyce, by� studentem Wimbledon Art ....... ....... College. Pracowa� jako muzyk sesyjny z Scre....... ....... ....... aming Lord Sutch i the Tridents, potem za Erica Claptona ....... ....... w Yardbirds w 1965 roku. W 1967 Beck utworzy� Jeff Beck Group ....... ....... w sk�adzie z Rodem Stewartem jako wokalista i Ronem Woodem na basie. ....... ....... Razem wydali dwa albumy “Truth” (1968) oraz “Beck-Ola” (1969). ..... Z nowym sk�adem nagra� kolejne dwa albumy “Rough and Ready” (1971) oraz “The Jeff Beck Group” (1972). Beck po rozpadzie grupy utworzy� trio, w którego sk�ad weszli basista Time Bogert i perkusista Carmine Appice. Ich wspólny album nosi� tytu� “Beck, Bogert and Appice” (1973). Odszed� od hard rocka Becka i nagra� “Blow By Blow” (1975) and “Wired” (1976). Oba albumy, t�kowicie instrumentalne, zmieni�y postrzeganie ludzi tego, jak powinien brzmiec´ gitarzysta rockowy.

JEFF BECK


conducted by BUTCH MORRIS

Nublu skupia róz�nych muzyków, dla którch klub od którego pochodzi nazwa orkiestry na Lower East Side w Nowym Jorku, jest domem. Muzyka Nublu Orchestra to jedna z najorginalniejszych ....... ....... i odkrywczych projektów, która kompiluje jazz, new music, techno, improwizacje ....... ....... i wspó�czesne klasyczne brzmienia. Kiedy wibrujaca melodia wiatru i rogu ....... ....... oddaje miejsce punk-funkowej linii basowej w utworze Sketches ....... ....... of NYC Nublu dopiero zaczynaja pokazywac´ na co ich stac´. ....

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

21/06

.......

.......

....


..............................................................................................................................................................................................

AVISHAI COHEN

22/06 Cochen urodony w Izraelu, utalentowany kontrabasista, kompozytor i aranz�er jazzowy. Muzyka tworzona przez Avishai dostarcza mnóstwa emocji. Z�oz�ona, intymna konstrukcja poszczególnych fragmentów zaskakuje s�uchacza w najmniej spodziewanych momentach.

Nowy album Seven Seas to nowy szczyt w karierze artysty. Bez wahania uznajemy album za dojrza�e dzie�o. To muzyka fusion, przenosi nas do innej przestrzennej odysei, swoim tytu�em i brzmieniem przywodzi na morskie legendy. Jest to najlepszy album z dotychczasowej dyskografii artysty.


.

THE CINEMATIC ORCHESTRA Zespó� stworzony przez Jasona Swinscoe’a w 1999 roku. W czasie, gdy Jay pracowa� jeszcze w Ninja Tune w po�udniowym Londynie. Gdy Swinscoe przyjecha� do Londynu ze Szkocji, zebra� muzyków jazzowych i wyda� debiutancki album, który zaskoczy� wszystkich i poprzez g�osowanie s�uchaczy szybko zosta� albumem roku w Radio One.

23/06 Zespo�owi rozg�os na szerszym rynku przynós� nowy soundtrack do rosyjskiego filmu eksperymentalnego z 1929 roku - Cz�owiek z kamera�. Film w nowej wersji muzycznej zosta� pokazany w trakcie obchodów portugalskiego miasta Porto jako Europejskiej Stolicy Kultury w 2001 roku.

.............................................................................................................................................................................................


Cassandra Wilson jest obecnie jedna� z najwaz�niejszych, najbardziej charakterystycznych i wszechstronnych wokalistek jazzowych. Koncert w Warszawie, be�dzie promowa� nowa� p�yte� "Silver Pony" Na kr� a��z���������������� � ku ��������������� znajduje sie� ������������������ mieszanka jazzowych i popowych klasyków oraz nowych piosenek napisanych przez Cassandre� i jej zespó�. "Silver Pony" to nie do kon´ca nowy materia� - zawiera nagrania ze spontanicznych wydarzen´ muzycznych w studio, a takz�e z koncertów, jakie Cassanra Wilson da�a w ostatnich latach. Znalaz�o sie� tu takz�e nagranie z koncertu w Warszawie. Wilson jeszcze zabiera s�uchaczy w podróz� przez najlepsze utwory z "New Moon Daughter", "Travelling Miles", "Thunderbird" czy "Loverly".

....................................................................................

24/06

.................................................................

....................................................................................

....

...

... ....

....

...

... ....

.

......

.

......

.

......

.... . . . . . ...... ..

..... . . . . . ...... ..

..... . . . . . ...... ..

.

......

...... .....


....................................................................................

...............................................

.................................................................

Aga Zaryan jest dzi���������������� s´�������������� rozpoznawaln� a���������� w ������ s´wie���� cie wokalistka jazzowa� m�odego pokolenia. Aga przybliz�a wspó�czesnej publiczno������������������� s´ci ����������������� to, co najlep. a����������� c tradycje� ������������ takich art.... sze w historii jazzu, kontynuuj� . . . ystów jak Shirley Horn, Carmen McRea i Joni Mitch.. .... . . . ell. Wyróz�nia ja� specyficzny styl, smak i podejs´cie . .... . . do ������������������������������ s´piewania ���������������������������� z charakterystyczn� a������������ lekko����� s´ci� ��� a������ ������ fra. ... . . . . zowania i ciep�ym matowym tonem g�osu. Woka.... . . . . listce uda�o sie� po�a�czyc´ ambitne cele artystyczne .... . . . z umieje�tnos´cia� dotarcia do szerszej publicznos´ci, . .... . . . co zaowocowa�o nagraniem w Polsce pie�ciu ... . . . . albumów, w tym z�otego, platynowego i multi.... . . . . platynowego. .... . . . Najnowsza p�yta "Looking Walking Being" ukaza�a ... sie� pod szyldem legendarnej wytwórni Blue Note Records.

....................................................................................

25/06


......

...........

...

...........

...

...........

...

......... .

.

...........

...........

.... ........... . . . . . . . . . . ...

.... ........... . . . . . . . . . . ...

.... ........... . . . . . . . . . . ...

.... ........... . . . . . . . . . . ...


M

...

...........

...

...........

.... ........... . . . . . . . . . . ...

.... ........... . . . . . . . . . . ...

ZARIU Z A J M U I AKWAR

.....

a i h Kuc No w o o

a k s ´ n rlea

...........

...........

..

.... ........... . . . . . . . . . . ...


..............

........ .............. .............. ..............

enty zy elem �c �a w ó dycjie� d wiek ´ska� tra n nia. O a e b z u d k je y. ale i n, oraz Louizian z jezzu n, Caju k ia a o d lk m s In ty walny e nie Afr yki, . zpozna �oskie, to znan o s r w ia polecic´ , o m ie u tw k s tw to �a ´ n s i ´ a n p a y z my p tarzaln kie, his pragnie niepow ie francus � e ln d ó w g a e szcz napr ........ ji, które ............ tworza�c . c . y . . z . . o . . p . . o . a pr ....... Oto kilk ............

..............

........

.....

..............

..............

..............

........ ............

....

............

........... ............

...

............

........... ...... .....

...

............

........... ............

ciep�a za to r o m ców komite z owo je�. Zna a c p la u o z k zna takich ja na Przepys morza ropozyc w p ó c e o n z w raz o tyc gusty o j gamy n i aroma ie la k o , r e e imma�z� nie sz rzebki, pr yki i po�acze g a e p z r j p e tr s wetki, ej, o py pojak kre ytr ynow . Do zu c ia y n w ie a b ny tr ie kur ydzia la podn u aromatu d k � a b z le s �y ch t rosko wspania biru jes e d w a napr cu. dajemy na miejs y n a k wypie


....

............

........ ............

...

............

........... ............

....

............

........... ............

aughbean L ib r a C etki twoje ie Krew skoczy ����������������������������� c ´ s ������������������������������� a z ie c e r tó zy e w anie, k pomie�d d a Smaz�on g te s a o r zem równow d to p h wne�tr kona�a ing Bir c s o ta s D u . dosie� w bienie aja�cym podnie elikatnie d w �y , p z z tr o a n ym r oulade na zew wilgotn a����������������������������� rk� jun rem ó a k s C �������� � a m c aku se a��� i� ncje� sm ne z so a chrup e a s w te a in d ne, po owi kw prawio lia� stan y z a b � iez�a kich. oraz s´w karaibs z r ó m i kuchn

...

............

........... ............

.......

............

........... ............


..............

..............

..............

..............................................................................................................................................................................................

........

..............

Wegie�rskie mie�kkie papryczki zawijane w szynke�. Niesamowite po�a�czenie soczystej papryki, nadzienia serowego i zió�, podane na bia�ej fasoli zapowiada niesamowite wraz�enie nawet dla najbardziej wybrednego podniebienia.


..............

..............

..............

..............

..............

.......................................................

.............

..............

..............

..............

Soft Shell Crab niezwyk�e danie serwowane w japonskim cies´cie Okruchy Panko, które nada�o mu kolor ochry i szczególnie chrupia�ca�, �uszcza�ca sie�teksture�. W cies´cie odnajdziemy s´wiez�e i smaczne kraby, o odpowiedniej kombinacji: kruchy na zewna�trz i mie�kki w s´rodku. Ca�os´c´ podana na sa�adce z kukurydzy oraz kie�kach rzodkiewki daikon, która podkres´la g�e�bie� smaku owoców morza.


....

.....................................

Southern Pecan Pie to domowe ciasto o wyrafinowanym, atrakcyjnym smaku. S�odycz wzmocniona karmelizowanym cukrem i syropem z kukurydzy, zrównowaz�ona mocnym smakiem orzechów pikan. Podwawne pod kulka lodów kokosoworumowych.

..............................................

........................................................................................................................................

..................................................

.

.....

..

.....

.

.....

..

.....

..... ..... .

.

.....

..... ....

.. .... ..... .

.. .... ..... .

.. .... ..... .


...........

..............................................

.................................................................

..........................................................

...................................................................................

..................................................................................................

Bananas Foster pokrojone banany oblane karmelowo-rumowym sosem podawane zgodnie z zasadami yin-yang z lodami waniliowymi w olbrzymim pucharze. Wspania�y deser dla ..................... kaz�dego wielbiciela bananów zarówno pod wzgle�dem wielkos´ci jak i smaku. Po prostu nie moz�na sie� oprzec´.


folder akwarium jazzarium  

Copyrights By Visual Identity & Poster Design (Elka Kukawska) NonCommercial Student Work One Copy Only

Advertisement