Page 1

Attraktioner

2012

Attractions Attraktionen


GPS: X 9.13713529 Y 55.47743209

Vejen Kommune DK: Velkommen til Vejen - et centralt udgangspunkt til mange oplevelser. Ro, udsyn og store vidder præger Vejen Kommunes natur. Her er masser af muligheder for et aktivt udeliv - for eksempel det gamle historiske kryds med Hærvejens muligheder for cykel og gåture og Kongeåens muligheder for kanotur og fiskeri. Der er også mulighed for besøg på det verdensanerkendte kunstmuseum i Vejen, Sønderskov Museum og meget mere. Fra Vejen har du også nem adgang til flere oplevelser i oplandet 360° rundt om Vejen. Forlystelser i Billund, musik og kultur i Esbjerg, Kolding og Vejle og meget mere. Vi håber, du med denne folder finder inspiration til mange spændende oplevelser. Du kan finde mere inspiration på www.visitvejen.dk og www.friluftsportal.inst.vejenkom.dk.

Vejen Kommune · Rådhuspassagen 3 · DK-6600 Vejen Tlf. +45 7996 5000 · www.vejenkom.dk


GPS: X 9.137135 Y 55.4774320

Vejen Kommune DE: Willkommen in Vejen – ein zentraler Ausgangspunkt vieler Erlebnisse Ruhe, Aussicht und große Weiten prägen die Natur Vejens. Hier gibt es viele Möglichkeiten für aktive Erlebnisse – zum Beispiel die historische Kreuzung, mit Möglichkeiten für Fahrradtoure und Spaziergänge dem Heerweg entlang und Möglichkeiten für Fischerei und Kanufahren auf dem Kongeå. Es besteht auch die Möglichkeit dem weltanerkannten Kunstmuseum in Vejen, Sønderskov Museum, einen Besuch abzustatten. Von Vejen aus haben Sie auch Zugang zu mehreren Erlebnissen im Umland 360° um Vejen herum. Vergnügungen in Billund, Musik und Kultur in Esbjerg, Kolding, Vejle und vieles mehr. Wir hoffen, dass Sie in diesem Faltblatt Inspiration zu vielen Erlebnissen finden. Finden Sie mehr Inspiration auf www.visitvejen.dk und www.friluftsportal.inst.vejenkom.dk. Vejen Kommune · Rådhuspassagen 3 · DK-6600 Vejen Tlf. +45 7996 5000 · www.vejenkom.dk


GPS: X 9.13713529 Y 55.47743209

Vejen Kommune UK: Welcome to Vejen – a center for a large selection of experiences Peace and long beautiful view is what characterizes Vejen’s nature. Here you are able to find a wide range of outdoor activities – for instance the old historical intersection, with opportunities for biking and hiking on the Hærvejen and canoeing and fishing on the Kongeå stream. There is a possibility to visit the world recognized art museum in Vejen, the Sønderskov museum and much more. From Vejen there is also easy access to a wide range of experiences in the catchment 360° around Vejen, for instance amusement parks in Billund and music and culture in Esbjerg, Kolding or Vejle. We hope that you with this brochure will find inspiration to many interesting experiences. You can find more information on www.visitvejen.dk and www.friluftsportal.inst.vejenkom.dk.

Vejen Kommune · Rådhuspassagen 3 · DK-6600 Vejen Tlf. +45 7996 5000 · www.vejenkom.dk


Lystfiskeri DK: I Vejen råder vi over utroligt godt fiskevand i både åer og søer. De store åer - Kongeåen og Holmeå - og ikke mindst Jels-søerne, byder på både store naturoplevelser og gode fangster. Fiskekort til flere fiskevande kan bl.a. købes hos turistkontorerne. GB: Vejen Municipality has extremely good angling waters in both lakes and streams. The large streams - Kongeåen and Holmeå - and not least the Jels lakes offer both big nature adventures and good catches. An angling license for several angling sites can be purchased at the tourist office. DE: In der Gemeinde Vejen finden Sie viele Angelmöglichkeiten an Flüsschen und Teichen. Die großen Flüsschen wie beispielsweise Kongeåen und Holmeåen und nicht zuletzt die Jels Seen bieten beeindruckende Naturerlebnisse und schöne Fänge. Angelscheine für mehrere Fischgewässer können Sie u.a. bei den Fremdenverkehrsbüro kaufen. www.vildmedlaks.dk


1

Jels Fiskeriforening DK: Oplev en god lystfiskertur i det naturskønne område ved Nedersøen og Midtsøen i Jels. Fiskekort kan købes flere steder i byen (se hjemmesiden). Man kan fange bl.a. gedder, ørreder, sandarter, karper og ål. GB: In the scenic vicinity of Jels you will find the lakes Nedersø, Midtsø and Oversø in Jels. Angling licences can be purchased at several places in town (see the website). If you’re lucky, you’ll get pike, trout, zander, carp and eel. DE: In der schönen Natur bei Jels liegen Untersee, Mittelsee und Obersee. In Unter- und Mittelsee darf geangelt werden, während der Obersee Fischschutzgebiet ist. Angelscheine sind an mehreren Stellen in der Stadt erhältlich (siehe Homepage). Zu fangen sind u. a. Hechte, Forellen, Zander, Karpfen und Aale.

www.jels-fiskeriforening.dk


GPS: X 8.93140 Y 55.54627

2

Sølvdal Lystfiskesø DK: Sølvdal lystfiskersøer er idyllisk beliggende omgivet af skov og natur ca. 5 km nord for Holsted. Fiskekort indløses ved selvbetjening, og der er ingen fangstbegrænsning. Der er opsat borde, bænke, læskure samt legeplads til mindre børn. GB: This fishery lies approximately 5 km north of Holsted, where a fishing permit can be bought by self-service, and there are no catch limits. Discounts are available for children under 12, and group discounts for groups of more than 15 persons. Tables, benches and shelters are provided, together with a playground for younger children DE: Die Angelteiche liegen ca. 5 km nördlich von Holsted, und Angelscheine werden per Selbstbedienung gekauft. Es gibt keine Fangbeschränkung. Rabatt für Kinder unter 12 Jahren und Gruppenrabatt für mehr als 15 Personen. Tische, Bänke und Schutzunterstände sowie ein Spielplatz für kleinere Kinder sind vorhanden. Grinstedvej 14 · 6670 Holsted · Tel. +45 7539 2647 Tel. +45 2681 5444 · www.solvdal.dk Der er rabatordninger for børn under 12 år, pensionister og til grupper over 15 personer.


GPS: X 9.120771 Y 55.526472

3

Vejen Golfklub DK: Spil golf i naturskønne omgivelser på et flot og velplejet anlæg. Du kan bl.a. prøve Danmarks bedste Pay & Play bane, og efterfølgende er du velkommen til at nyde en lækker menu i vores café. Tag hele familien med til Vejen Golfklub. Vi ses. GB: Play golf in beautiful surroundings on a nice and trimmed golf course. Try the best Pay & Play course in Denmark and enjoy afterwards a well done menu in our café. Bring your friends and family to Vejen Golf Club. See you there. DE: Sie spielen Golf in schöner Umgebung auf Gut gepflegtes Golfplatz. Sie können Dänemarks beste Pay & Play Platz probieren und nachher ein leckeres Menü in unserem Café genießen. Bringen Sie Ihre ganze Familie mit zu Vejen Golf Klub. Wir sehen uns.

Vigårdsvej 2, 6600 Vejen, tlf. +45 7536 8082 www.vejengolfklub.dk


GPS: X 8.933551 Y 55.522729

4

Holsted Golfklub DK: Banen består af en 18-hullers golfbane samt en 9-hullers Pay & Play bane. Begge baner er spændende og særdeles udfordrende. Af banefaciliteter kan nævnes puttingbane, indspilsgreen, drivingrange samt klubhus og udsigtsterrasse. GB: The club has an 18-hole championship course and a 9-hole Pay & Play course, both of which are challenging and exciting. The facilities also feature a putting and pitching green, a driving range and a clubhouse. DE: Die Golfanlage verfügt über einen 18-Loch Platz sowie einen 9-Loch Pay & Play Platz. Beide Plätze sind spannend und herausfordernd. Die Golfanlage umfasst unter anderem eine Driving Range, Putting und Pitching Grüns, ein Clubhaus und eine Aussichtsterrasse.

Bengårdsvej 4, 6670 Holsted, tlf. +45 7539 2963 www.holstedgolfklub.dk


GPS: X 9.217843 Y 55.35911

Kano sejlas DK: I Vejen er der mulighed for at sejle i kano på både sø og å. Langs åerne er der anlagt teltpladser, hvor der findes toilet faciliteter og bålpladser. Øvrige regler fremgår af det udførlige materiale, der kan fås hos turistkontorerne. GB: In Vejen you can go canoeing on streams and lakes. Campsites are established alongside the streams, where there are toilets and bonfire sites. The regulations may be read in the extensive material available at the tourist office. DE: In Vejen können Sie auf See und Bach Kanufahren. An den Bächen finden Sie Zeltplätze mit Toiletten und Feuerstellen. Die übrigen Regeln finden Sie in dem ausführlichen Material, das bei dem Tourisbüro zu haben ist.

www.visitvejen.dk


GPS: X 9.057237 Y 55.35719

Kanocenter Syd DK: Kanosejlads på de Sønderjyske åer går gennem bakkede ådale og skove, til vidt åbent land i et meget varieret landskab. Hvad er mere afslappende end at flyde stille og roligt ned ad strømmen en varm sommerdag, hvor fiskene svømmer rundt under den lille båd. GB: Canoeing on the Sønderjyske streams leads through undulating valleys and forests, a wide open country in a highly variable landscape. What is more relaxing than floating gently down the stream on a hot summer day, while fish swim around the small boat. DE: Kanufahren auf dem Sønderjyske fluss, die durch hügeligen Täler und Wälder, die weite, offene Land in eine sehr abwechslungsreiche Landschaft. Was ist mehr entspannend als schwimmende sanft den Strom an einem heißen Sommertag, wenn die Fische herumschwimmen in das kleine Boot.

Sommerlyst 24 · 6630 Rødding · Tlf. +45 52 17 99 49 www.kanocenter-syd.dk Pris: 250 kr. per kano/dag + transport. Åbent: Åbent alle dage fra 9.00 til 21.00


Vejen Kommunes

Friluftsportal

DK: På friluftsportalen for friluftslivet i Vejen Kommune kan du finde inspiration til en god oplevelse i naturen og links til, hvordan du bedst dyrker din friluftsaktivitet i kommunen. Du finder også foldere, regler og link, der har at gøre med natur og friluftsliv. GB: On the open air portal that addresses the open air lifestyle in Vejen municipality, there can be found inspiration for excellent outdoor experiences, and further information about best ways to tend these activities within the municipality. Here you are able to find brochures, guidelines and links that address nature and outdoor activities. DE: Das Portal beinhaltet Inspiration für verschiedene Aktivitäten im Freien und Links, wo Sie Ratschläge finden, wie Sie Ihrer Lieblingsaktivität am besten in der Kommune nachgehen können. Sie finden außerdem auch Prospekte, Vorschriften und weitere Links, die sich mit der Natur und Aktivitäten im Freien befassen. www.friluftsportal.inst.vejenkom.dk


5

Hærvejen DK: Bevæg dig gennem Danmarks historie på Hærvejen. Langs Hærvejens cykelrute, vandrerute og riderute finder du overalt spor af fortiden. Hærvejen fører dig desuden gennem nogle af Jyllands smukkeste landskaber. GB: Move through Denmarks history on the Hærvej. On your way on the cycling route, hiking route and horse riding route you will find traces of the old times and some of the most beautiful nature of Jutland. DE: Egal, ob Sie den Hærvej zu Fuss oder mit dem Fahrrad erkunden, es wird eine Reise durch die Geschichte Dänemarks. Hier erwartet Sie eine Fülle von natur- und kulturhistorische Erlebnissen. 

www.haervej.dk


6

Kyst – Kyst stien DK: Oplev et af de største og smukkeste vandløb på et afmærket stisystem. Fra udspringet i Gispel Mose følger man åen over Hovborg. Stien fortsætter langs Varde Å. Der er i forbindelse med stien indrettet teltpladser. GB: Experience one of the longest and most beautiful Danish watercourses through a marked pathway system. From its spring in Gispel Mose west of Bække, you can follow the course of Holme Å through Hovborg. The path continues along Varde Å. DE: Erleben Sie eine der größten und schönsten Wasserläufe durch markierte Pfade. Von der Quelle im Gispel Moor folgt man dem Flüsschen bei Hovborg. Der Pfad läuft weiter entlang dem Varde Å. Dem Pfad entlang gibt es auch Zeltlager.

www.kyst-kyststien.dk


7

Jels skovene og søerne DK: Jels skovene er de to skovområder der omkranser Jels Midtsø. Søerne er de 3 søer: Nedersø, Midtsø og Oversø. Det er muligt at spadsere rundt om både Neder- og Midtsø ved at følge stisystemet. Fiskeri og sejlads er tilladt på Nedersø og på Midtsø. GB: Jels Woods is the name of the two wooded areas that ring Jels Midtsø Lake. The lakes in question are the three lakes called Nedersø, Midtsø and Oversø. Follow the network of paths to walk around both Nedersø and Midtsø. DE: Bei diesen Wäldern handelt es sich um die beiden Waldgebiete, die den See Jels Midtsø umgeben. Die drei Seen heißen Nedersø, Midtsø und Oversø (Unter-, Mittel-und Obersee). Rund um Neder-und Midtsø führen Spazierwege. Am Nedersø und am Midtsø ist Angeln und Bootfahren erlaubt.

www.visitvejen.dk


Spor i landskabet DK: I Vejen Kommune findes 4 vandrestier eller ”spor ”, som de også kaldes. Sporene skal give befolkningen mulighed for ”rå” og anderledes naturog kulturoplevelser. I Vejen Kommune findes de omkring Gamst Søenge, Hovborg, Holsted å og Tranekær Mose. GB: There are four hiking routes or so called paths in the Vejen municipality. The paths give the visitors opportunity to see the unworked and different nature and cultural experience. In the municipality of Vejen the paths can be found around the Gamst Søenge, Hovborg, Holsted å and Tranekær Mose areas. DE: In der Gemeinde Vejen gibt es 4 Wanderpfade auch „Spuren“ genannt. Die Spuren sollen der Bevölkerung andere Natur- und Kulturerlebnisse geben. In der Gemeinde Vejen gibt es die Spuren bei Gamst Søenge, Hovborg, Holsted å und Tranekær Mose. www.spor.dk · www.visitvejen.dk


8

Åtte Bjerge DK: Med sine stejle bakker og skråninger ned til Kongeådalen er området helt specielt for egnen. Der er både mulighed for en travetur på afmærkede stier, og for at opleve forskellige naturtyper med særlige dyr op planter, udsigtspunkter og bålpladser. GB: The steep hills and slopes in this area make it unique in the district. You can take a hiking trip on marked paths featuring varied landscapes, unusual animals and plants, vantage points and campfire site with tables and benches. DE: Mit den steilen Hügeln und Hängen ist das Gebiet in dieser Region etwas Besonderes. Es gibt Gelegenheit zu einer Wanderung auf gekennzeichneten Wegen, man kann unterschiedliche Naturtypen mit seltenen Tieren und Pflanzen kennen lernen, findet Aussichtspunkte und Feuerstellen mit Tischen und Bänken. www.visitvejen


9

Skibelund Krat DK: Skibelund Krat er et gammelt egekrat på den stejle ådalsskrænt ned mod Kongeåen. Her blev i 1865 efter tabet af Sønderjylland, anlagt en national møde og festplads, som i dag er omgivet af mindesmærker for danske personligheder. GB: Skibelund Krat is an area of old oak scrub on the deep valley slope towards the river Kongeåen. In 1865, following the loss of Southern Jutland, a national meeting and festival site was established here, now surrounded by memorials for prominent Danish personalities. . DE: Skibelund Krat ist ein altes Eichengebüsch an dem steilen Uferabhang zum Kongeå. Dort wurde 1865, nach dem Verlust Nordschleswigs, ein nationaler Versammlungs- und Festplatz angelegt, der heute von Denkmälern für dänische Persönlichkeiten umgeben ist.

Skibelund Krat, Askov, 6600 Vejen. www.visitvejen.dk


GPS: X 8.9206409 Y 55.59395

10

Klelund Dyrehave DK: Klelund er den største plantage i området. Før plantagens anlæggelse i 1868 var området et stort hedelandskab med mange indlandsklitter, som stadig ses i havens skove. I dyrehaven findes flere oldtidsminder, der sammen med det rige dyreliv danner rammerne for mange gode naturoplevelser. GB: Klelund Dyrehave is the largest forest in the area. It was planted in 1868, however before the plantation was established, the area was a large heath with many inland dunes, which can still be seen in the forest. In the plantation there is a round barrow, a large long barrow and several other pre-historic remains. DE: Klelund Dyrehave ist die größte Waldpflanzung der Region. Sie wurde 1868 angelegt und vor der Aufforstung war das Gebiet eine große Heidefläche mit zahlreichen Inlandsdünen, die noch immer im Wald zu erkennen sind. Im Tierpark gibt es mehrere Denkmäler aus dem Altertum, die in Kombination mit dem reichen Tierleben die Grundlage für viele schöne Naturerlebnisse schaffen. Agerbækvej 4 · 6682 Hovborg · Telefon: 3089 1725 www.klelund.dk


11

Kongeåen DK: Kongeåen, der frem til 1920 adskilte Danmark fra Slesvig, løber tværs gennem Vejen Kommune. Med ådalens smukke og særprægede natur og åens dybe forankring i Danmarkshistorien er der gode muligheder for rige oplevelser enten til fods, i kano eller med fiskestangen. GB: The Kongeå river has its source east of Vamdrup and runs across the Vejen municipality. It is possible to experience activities on the river such as angling and canoeing. DE: Der Wasserlauf Kongeå entspringt östlich von Vamdrup und fließt mitten durch die Gemeinde Vejen. Der Flüsschen kann mit Kanus befahren werden und ist auch ein Angelrevier.

www.visitvejen.dk


12

Baldersbæk Plantage DK: Plantagen er en af de mange “Københavnerplanter” på den midtjyske hede. Med sin beliggenhed på kanten af ådalen til Holme å og mange mindre vandløb og moseområder, giver plantagen et varieret naturbillede GB: The plantation is one of many ”Copenhagen plantations” on the hills of Central Jutland. With its location on the edge of the stream vally Holme å and several smaller streams and marsh areas, the plantation gives a diversity of natural images. DE: Die Plantage ist eine der vielen “Kopenhagener Plantagen” in der jütländischen Heide. Die einzigartige Lage der Plantage am Flusstal von Holme Å und an vielen anderen Rinnsalen gibt der Plantage eine variierte Natur.

www.visitvejen.dk


13

Jels Voldsted DK: Det anses for sandsynligt, at det har været en vikingeby af anseelig dimension, som antagelig er blevet ødelagt ved brand 1400 tallet. I dag ses en halvkredsformet vold, som formentligt har været forsvarsværk mod landsiden. GB: It is likely regarded that Jels Voldsted was a Viking stronghold of considerable size, which was apparently destroyed by fire in the fifteenth century. Today, a semicircular bank can be seen, which was probably a fortification towards the land side. DE: Als wahrscheinlich gilt, dass Jels Voldsted einst eine Wikingerstadt beachtlicher Größe war, die vermutlich im 15. Jahrhundert durch einen Brand zerstört wurde. Heute ist ein halbkreisförmiger Wall zu sehen, der vermutlich Teil der Befestigung zur Landseite hin war.

www.visitvejen.dk


GPS: X 9.2173477 Y 55.3595135

14

Planetstien ved Jels DK: Følger man Jels Natur- & Planetsti, bliver man en oplevelse rigere. Her er de ellers så utilnærmelige objekter stillet op, så man ved at følge Planetstien får en fornemmelse af planeternes størrelses- og afstandsforhold. Den ca. 3 km lange ”rumvandring” starter ved Orion Planetarium. GB: Follow the Jels Nature & Planet Path and learn about the solar system! Here, the otherwise so inaccessible planets have been laid out, so that by following the path you can get an impression of their relative size and distance from each other. The approximately 3 km long ”space walk” starts at the Orion planetarium. DE: Auf dem Natur- u. Planetenpfad Jels wird man um ein Erlebnis reicher. Die sonst so unnahbaren Himmelskörper sind hier so aufgestellt, dass man einen Eindruck der Größen- und Entfernungsverhältnisse im Sonnensystem bekommt. Die ca. 3 km lange ”Raumreise” beginnt am Orion Planetarium. Søvej 36 · Jels · 6630 Rødding · www.visitvejen.dk


15

Tirslundstenen DK: Tirslundstenen, der er Danmarks næststørste granitblok, er en vandreblok, som er ført hertil i istiden. Iflg. sagnet ville Harald Blåtand bruge stenen som mindesten ved Gorm den Gamle og Thyras gravhøje i Jelling. GB: The Tirslund Stone, the second largest boulder in Denmark, is a boulder which was deposited here during the ice age. According to a legend, King Harald Blåtend planed on using the stone as a memorial stone for King Gorm and Queen Thyra in Jelling. DE: Der „Tirslundsten” ist der zweitgrößte Granitblock Dänemarks, der während der Eiszeit hergebracht wurde. Es geht die Sage, dass Harald Blauzahn den Stein als Gedenkstein bei den Hügelgräbern von Gorm dem Alten und Thyra in Jelling verwenden wollte.

www.visitvejen.dk


Naturvidenskabelig lejrskole DK: Vi har sammensat nogle oplevelsesrige pakker, som giver en spændende og alsidig lejrskole af 2 til 3 dages varighed. Leg, læring og social samvær - Naturvidenskabelig Lejrskole i Sydjylland tilbyder det hele. GB: We have gathered a couple of eventful package deals involving an exciting and all-inclusive school camp of 2-3 days period. Play, learning and interaction – Naturvidenskabelig Lejrskole in Sydjylland has it all. DE: Wir haben einige erlebnisreiche „Pakete” zusammengestellt, die ein spannendes und vielseitiges Schullager von 2 bis 3 Tagen ausmachen. Spielen, Lernen und Beisammensein – Naturvidenskabelig Lejrskole in Südjütland bietet all dies an.

www.naturvidenskabeliglejrskole.dk


GPS: X 9.217843 Y 55.35911

16

Orion Planetarium DK: Oplev verdensrummets mysterier og nyd stjernevrimlen folde sig ud på kuplen over dig. Der er forskellige forestillinger at vælge i mellem. I planetariets Teknotek findes finurlige forsøg og særudstillinger. GB: Under the planetarium dome you can experience some of the wonders of the Universe. Our lobby displays exhibitions on astronomy, space science, chemistry, etc. including interactive activities. DE: Erleben Sie die Geheimnisse des Weltalls in den bequemen Sesseln des Planetariums, und genieBen Sie das Sternenmeer, das sich über Ihnen ausbreitet. Sie künnen zwischen verschiedenen Vorstellungen wahlen. In der Technothek des Planetariums gibt es raffinierte Versuche und Sonderausstellungen.

Søvej 36, Jels, 6630 Rødding, tlf. +45 7455 2400, www.orionplanetarium.dk Pris: Voksne kr. 75. Børn kr. 35. Familie kr. 175. Åbent: 01.05-31.08 tirs.-søn. Kl. 10.30-16.30, 30.06-12.08 Alle dage kl. 10.30-16.30, 01.09- 30.04 Søn. Kl. 11-16.30, Året rundt: ons. Kl. 19-22 (udv. åbningstider i ferier og højtider)


GPS: X 9.009929 Y 55.48374

17

Brørup Marked / Husdyrauktionen DK: Nordeuropas største husdyrauktion og kræmmermarked ligger i Brørup. Her er landets største omsætning af landbrugets husdyr, det foregår hver fredag året rundt. På kræmmermarkedet sælges alt, lige fra antikviteter til kuriositeter, møbler, frugt, grønt og meget andet. GB: Northern Europe’s largest livestock auction and hawkers’ market is located in Brørup. Denmark’s most extensive sales of farm livestock take place here every Friday, all year round. The largest hawkers’ market in Northern Europe is held here, where you can find antiques, curios, furniture, fruit, vegetables and much more. DE: Nordeuropas größte Haustierauktion und Krämermarkt liegen in Brørup. Jeden Freitag, das ganze Jahr über, findet hier der größte Nutztierumschlag Dänemarks statt. Hier wird fast alles verkauft, von Antiquitäten bis zu Kuriositäten, Möbeln, Obst, Gemüse und vieles mehr.

Markedsvej 4 · 6650 Brørup · www.broerup-marked.dk

Markedet afvikles normalt om fredagen, dog om lørdagen i påskeugen og om lørdagen efter Store Bededag.


GPS: X 9.020095 Y 55.519861

18

Enghave Naturpark DK: Her kommer I tæt på dyrene i grønne omgivelser. I kan sidde på en kamel, gå tur med næsebjørne, ponyridning og fodre dyrene. Der er legepladser, hoppepuder, fiskesøer, borde/bænke og grillbar. Nyhed 2012: Fodboldgolf. GB: At the park you can get close to the animals in their natural environment. You can sit on a camel, go for a walk with a coati, go pony riding and feed the animals. There are playgrounds, bouncy castles, a put and take lakes and lots of tables/benches and diner. New in 2012: Football golf DE: Hier im Grünen erleben Sie die Tiere ganz nah. Sie können auf einem Kamel sitzen, mit Nasenbären spazieren gehen, Ponys reiten und Tiere füttern. Es gibt Spielplätze, Hüpfkissen, Angelteichen sowie viele Tische/Bänke und imbis. Neu in 2012: Fussball-golf

Surhavevej 14a · 6650 Brørup Tel +45 7538 4006 / +45 2890 0586 · www.enghave-naturpark.dk

Åbent: 31.03-21.10 kl. 10-17, 30.06.-12.08. kl. 10-18.


GPS: X 8.963781 Y 55.411355

19

Safari Zoo Park DK: I Lintrup Safari Zoo Park tilbyder vi en oplevelsesrig dag med masser af formidling og muligheden for at komme tæt på dyrene. Alle hverdage har vi flotte og spændende falkoneropvisninger, hvor I kan mærke suset, når fuglene flyver iblandt og omkring publikum. GB: At Lintrup Safari Zoo Park we offer an eventful day with dissemination, where you get the chance to get very close to the animals. Weekdays we have exiting falconer displays where you can feel the rush when the birds fly around and in between the audience. DE: Im Lintrup Safari Zoo Park bieten wir Ihren einen erlebnisreichen tag, mit vielen Erzählungen und der Möglichkeit den Tieren ganz nahe zu kommen. Von Montag bis Freitag haben wir täglich eine faszinierende und interessante Falkenschau, wo Sie das Sausen fühlen können, wenn die Vögel direkt über den Köpfen des Publikums fliegen. Gl. Møllevej 1A · 6660 Lintrup · Tel +45 3051 6699 www.safarizoopark.dk

Åbent: 02.04 til og med efterårsferien 2012. kl. 10-16.


GPS: X 9.0532842 Y 55.365994

20

RøddingCentret DK: Rødding Centret er stedet, hvor du kan kombinere overnatning og gode oplevelser. Vi har svømmehal, bowling, biograf og idrætsfaciliteter samlet på et sted “B&B Sommertilbud” i perioden 15. juni til 30. august 2012. GB: The Rødding Centret is a place where you can combine accommodation with nice experiences. We have a swimming pool, a bowling alley, a cinema and sports facilities gathered at one place, at B&B Summer offer, between June 15the and August 30th, 2012. DE: In dem Rødding Center können Sie Übernachtung und Erlebnisse kombinieren. Es gibt eine Schwimmhalle, Bowling, Kino und Sporteinrichtungen - alles auf einem Platz. Zwischen dem 15. Juni und dem 30. August gibt es ein spezielles “B&B Sommerangebot” .

Søndergyden 15, 6630 Rødding , tlf. +45 7384 5400 www.rcentret.dk Overnatning i dobbeltværelse kr. 450,-/nat/2pers. Prisen er i perioden 15/6 - 30/8 inkl. brug af svømmehal, bowling og en tur i biografen.


GPS: X 9.120624 Y 55.474551

21

Vejen Idrætscenter DK: Vi tilbyder et væld af aktiviteter for hele familien. Køb et sommer sportspas, der gælder til alt fra svømning og spring samt motionscenter og holdtræning til boldspil, squash, badminton, tennis, beachvolley og petanque. Vi glæder os til at se dig! GB: We offer a wide range of activities for the entire family. Buy a summer sports pass that includes everything from swimming and jumping to fitness center and classes like ball fitness, squash, badminton, tennis, beach volley and petanque. We are looking forward to seeing you. DE: Wir bieten eine Reihe von Aktivitäten für die ganze Familie an. Kaufen Sie einen Sportspass für den Sommer, dann können Sie schwimmen, springen und Sie erhalten Zutritt zu dem Fitnessstudio und den Gruppentrainings wie Ballspiele, Squash, Badminton, Tennis, Beachvolley und Petanque. Wir freuen uns auf Sie! Petersmindevej 1, 6600 Vejen, tlf. +45 7536 0500 www.vejenic.dk


GPS: X 8.963781 Y 55.411355

22

Hovborg Kro DK: Hovborg Kro er beliggende midt i naturen, ca. 20. km. fra Legoland. Foruden overnatning er der mulighed for bespisning i de gamle lavtloftede krostuer GB: Hovborg Inn is located in a scenic area about 20 km from Legoland. In addition to accommodation, the inn also provides meals in the old, lowceilinged saloons. DE: Hovborg Kro liegt mitten in der Natur, ca. 20 km von Legoland entfernt. Außer Übernachtung gibt es auch Verköstigung in den alten, niedrigen Gaststuben.

Holmeåvej 2, 6682 Hovborg, tlf. + 45 75396033 www.hovborg-kro.dk


GPS: X 9.1090329 Y 55.447624

23

Hotel Skibelund Krat DK: Hotel med 19 dobbeltværelser, selskabslokaler, mødefaciliteter og hyggelig restaurant beliggende i det naturskønne område nær Kongeåen. Hotellet har et dansk og internationalt inspireret køkken. Hotellet tilbyder også weekendophold og miniferie. GB: A hotel with 19 double rooms, banqueting facilities, corporate meeting facilities and a cosy restaurant, located in the beautiful area near ”Kongeåen”. The restaurant offers traditional Danish dishes, as well as a more internationally inspired cuisine. Hotel Skibelund Krat also offers weekend-getaways and holiday packages. DE: Hotel mit 19 Doppelzimmern, Festräumen, Konferenzräumen und einem gemütlichen Restaurant das in der schönen Natur rund um den Kongeåen liegt. Das Hotel hat eine Dänische und International inspirierte Küche. Das Hotel bietet außerdem Wochenendaufenthalte und Miniferien an. Skibelund Krat 4, 6600 Vejen, tlf. +45 7536 0721 www.skibelundkrat.dk


GPS: X 9.01681989 Y 55.488295

24

Søgården DK: Søgården Brørup har 10 bowlingbaner, restaurant, bar samt møde- og selskabslokaler. I haven er en stor terrasse, Compact Golf og legeplads. Hotel Søgården er placeret lige ved siden af og har 19 dobbeltværelser med bad, toilet, TV og gratis internetopkobling. GB: Søgården Brørup has 10 bowling alleys, a restaurant, a bar and conference rooms. The garden contains a big terrace, a playground with swings and Compact Golf. Beside lies the Hotel Søgården with 19 double rooms. All rooms have a bathroom, television and free internet connection. DE: Søgården Brørup hat 10 Bowlingbahnen, Restaurant, Bar, Konferenzenund Gesellschaftsraum. Im Garten sind eine große Terrasse, Compact Golf und Spielplatz. Daneben ist das Hotel Søgården mit 19 Doppelzimmern. Alle Zimmer haben Dusche, Toilette, Fernseher und Internetanschluss.

Stadionvej 7-11, 6650 Brørup, tlf. +45 7538 2222 www.soegaarden.nu


GPS: X 9.1445518 Y 55.4839104

25

Hotel Vejen Gæstgivergård DK: Stemningsfyldt familie-ejet hotel i gå-afstand fra centrum og det smukke Vejen Kunstmuseum. Alle 9 værelser har eget bad og toilet, telefon, og tv med 22 kanaler. Der er installeret trådløst internet opkobling, og i hotellets restaurant er kvaliteten i top til overkommelige priser. GB: Atmospheric family owned hotel in walking distance of the city centre and the beautiful art museum hosting the trademark of Vejen: “The Troll Fountain”. All nine rooms have private bath and toilet, phone and TV with 22 channels. Wireless internet is available and the quality of the hotel restaurant is at its peak at reasonable prices. DE: Das stimmungsvolle Hotel liegt nur wenige Fussminuten vom Zentrum und dem schönen Kunstmuseum entfernt. Alle 9 Zimmer sind mit Bad und Toilette, Fernseher mit 22 Kanälen und einen drahtlosen Internetanschluss ausgestattet. Das Restaurant bietet Qualität auf hohem Niveau zu erschwinglichen Preisen.

Fr. 7’s Gade 15, 6600 Vejen, tlf. +45 7536 0045 www.vejengaestgivergaard.dk


GPS: X 8.912835 Y 55.4853283

26

Centralhotellet i Holsted DK: Her kan du blive hotel konge/dronning til din næste fest. Du lejer ganske enkelt hele vores charmerende hotel med fuldt udstyret køkken, festsal, værelser og hyggelige/stemningsfyldte stuer. Vi tilbyder også Bed and Breakfast overnatning med 10 værelser. GB: This is the place where you can be the hotel King/Queen at your next party! Rent our charming hotel with a fully equipped kitchen, ballroom, atmospheric lounge and bedrooms or just let us know how the party of your dream should be and we will arrange it for you. We also offer Bed & Breakfast. DE: Hier können Sie Hotel König/Königin Ihrer nächsten Party werden! Vermieten Sie einfach unser Hotel mit voll ausgestattete Küche, Ballsaal, gemütliche Räume und Zimmer oder lassen Sie uns nur wissen wie Ihre Traum Party sein soll – dann arrangieren wir alles für Sie. Wir bieten auch Bed and Breakfast.

Storegade 82, 6670 Holsted, tlf. +45 4012 8220. www.centralhotelletholsted.dk


GPS: X 9.2105433 Y 55.355352

27

Jels Motel og Sportscenter DK: Tæt på Jels Søerne, Vikingespillet og Vikingebyen ligger Jels Motel & Sportscenter. Besøg vores restaurant eller café. Ønsker du at blive længere tid i Jels, kan vi tilbyde overnatning i komfortable værelser. Grupper og selskaber er meget velkomne. GB: Jels Motel is closely located to the Jels lakes, Vikingespil and Vikingebyen. Visit our restaurant and café. If you wish to stay for a longer period in Jels, we offer comfortable accommodation. Small and larger groups are more than welcome as well. DE: In der Nähe von den Seen von Jels, dem Wikingerspiel und der Wikingerstadt liegt Jels Motel & Sportcenter. Besuchen Sie unser Restaurant oder Café. Wünschen Sie einen längeren Aufenthalt in Jels, bieten wir Übernachtungen in komfortablen Zimmern an. Auch Gruppen heißen wir immer gerne willkommen.

Ørstedvej 10, Jels, 6630 Rødding, tlf. +45 74 5528 69 www.jels-ms.dk


GPS: X 9.120624899 Y 55.4745517

28

Danhostel Vejen – Sport & Konference DK: De to DANHOSTELs i Vejen ligger henholdsvis ved siden af og overfor Vejen Idrætscenter, der er blandt Danmarks 10 største idrætsanlæg. Det giver mange muligheder for et aktiv ophold for hele familien, så husk sportsog badetøj. GB: The two Danhostels in Vejen are located right across the Vejen Idrætscenter, which is among top 10 largest sports centers in Denmark. This gives possibility for an active holiday stay, so therefore do remember to bring your sportswear and swimsuits. DE: Die zwei DANHOSTELS in Vejen liegen neben und gegenüber “Vejen Idrætscenter”, eine der 10 größten Sportanlangen Dänemarks. Dies ermöglicht einen aktiven Aufenthalt für die ganze Familie, vergessen Sie deswegen nicht Sport- und Badesachen mitzubringen.

Danhostel Vejen sport, Petersmindevej 1, 6600 Vejen og Danhostel Vejen konference, Jacob Gades Allé 1, 6600 Vejen, tlf. +45 7536 0500, www.vejenic.dk


GPS: X 8.9300298 Y 55.6101585

29

Hovborg Ferieby DK: Hovborg Ferieby er beliggende midt i smuk natur med hedearealer kun ca. 1 kvarters kørsel fra Legoland. Ferieboligerne er alle med køkken, TV og badeværelse. GB: Hovborg Ferieby is located in a scenic area of moorland, just a 15 minute drive from Legoland. The holiday apartments each have their own kitchen, TV and bathroom. DE: Hovborg Ferieby liegt mitten in schöner Natur mit Heideflächen, nur ca. 15. Autominuten vom Legoland entfernet. Die Ferienwohnungen sind alle mit Küche, TV und Badezimmer ausgestattet.

Torpet, 6682 Hovborg, tlf. +45 7384 8519. www.visitvejen.dk


GPS: X 8.883522 Y 55.406642

30

Kongeå Camping DK: Kongeåen Camping er en hyggelig lille campingplads i naturskønne omgivelser direkte ved Kongeåen. Du kan tilbringe en spændende ferie eller en weekend fuld af sorten, såsom fiskeri eller kanosejlads. GB: Kongeåen Camping is a cozy little camping in beautiful surroundings directly at Kongeåen. You can spend an exciting holiday or a weekend full of variety, such as fishing or canoeing. DE: Der Kongeå Camping ist ein gemütlicher kleiner Campingplatz in naturschönen Umgebungen direkt beim Kongeå. Hier können Sie einen abwechslungsreichen Urlaub oder ein abwechslungsreiches Wochenende verbringen, beispielsweise beim Angeln oder Kanufahren.

Bækvej 39, 6760 Ribe, tlf. +45 7543 7104 www.kongeaacamping.dk


GPS: X 9.0104353 Y 55.4835466

31

Markedsrestaurationen DK: Markedsrestaurationen har hver fredag siden 1966 serveret god traditionel mad til Husdyrauktionens handelsfolk, landmænd, kræmmere og besøgende. Det er også muligt at afholde fester på Markedsrestaurationen. Ligeledes leveres der også mad ud af huset. GB: Every Friday since 1966, the Markedsrestaurationen has served good traditional food to traders at the livestock auction, farmers, shopkeepers and visitors. There is also possibility for take-away meals. DE: Markedsrestaurationen hat seit 1966 jeden. Freitag gutes, traditionelles Essen für die Händler, Bauern, Krämer und Besucher der Haustierauktion zubereitet. Es wird auch Essen zum Mitnehmen verkauft.

Markedsvej 7, 6650 Brørup. Tlf. nr. +45 75382319 www.markedsrestaurationen.dk


GPS: X 8.909214 Y 55.512812

32

Skovpavillonen Holsted DK: Skovpavillonen er beliggende i naturskønne omgivelser langs Holsted å. Buffet onsdag, torsdag og fredag fra kl. 17 til 21. GB: Skovpavillionen Holsted is located in scenic environment along the Holsted Å stream. Buffet Wednesday, Thursday and Friday from 5 pm to 9 pm. DE: Skovpavillonen Holsted befindet sich in naturschönen Umgebungen entlang dem Holsted å. Büffet gibt es Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 17 bis 21Uhr.

Vestergade 23, 6670 Holsted, Tlf. 75 39 21 61 www.skovpavillonen.dk


GPS: X 9.913912 Y 55.477272

33

Vejen Kunstmuseum DK: Museet er bygget som hjem, atelier og museum for billedhuggeren Niels Hansen Jacobsen. Hans Trold står i fontænen foran indgangen. Der vises dansk maleri, skulptur og keramik fra tiden omkring 1900 og særligt symbolismen og art nouveau. GB: The museum was built to house the sculptor Niels Hansen Jacobsen’s home, studio and museum. His Troll-fountain stands by the main entrance. On show are Danish paintings, sculpture and ceramics from the turn of the century 1900 – with an emphasis on symbolism and art nouveau. DE: Das Museum wurde als Heim, Atelier und Museum für den Bildhauer Niels Hansen Jacobsen gebaut. Sein Troll steht in der Fontäne vor dem Eingang. Zu sehen sind Malereien, Skulpturen und Keramik von der Zeit um 1900 - Symbolismus und Art Nouveau.

Østergade 4, 6600 Vejen, tlf +45 75360482 www.vejenkunstmuseum.dk Tirsdag-fredag 10-16, lørdag, søndag og helligdage 11-17 Mandag lukket. Gratis adgang


GPS: X 9.037610 Y 55.451764

34

Museet på Sønderskov DK: Herregården Sønderskov fra 1620 er udsmykket med krigere, romerske kejsere og mytologiske figurer. Egnens og herregårdens historie formidles. Særarrangementer og skiftende særudstillinger. Køkken- / urtehave er genskabt. Restaurant i kælderen. GB: Manor house from 1620. The regions and the manors history is disseminated. Special events and temporary exhibitions. Vegetable / herb garden is recreated. A restaurant in the basement. DE: Gutshof von 1620. Die Geschichte des Guthofs und der Gegend wird erzählt. Sonderarrangements und wechselnde Sonderausstellungen. Der Garten und der Kräutergarten ist wie früher angelegt. Ein Restaurant im Keller.

Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup, tlf. +45 7538 3866 www.sonderskov.dk Åbent: Tirsdag-søndag kl. 11-16. Mandag lukket. Gratis adgang. Pris ved særarrangementer: Voksne 50 kr, børn og unge under 18 gratis.


GPS: X 8.9748250 Y 55.3532974

35

Hygum Hjemstavnsgaard DK: ”Den levende landsby” er et lille frilandsmuseum, der drives af frivillige. De står alle klar til at vise rundt og demonstrere de gamle redskaber fra landbrug, håndværk og husholdning. En oplevelse for hele familien. GB: “The living village” is a little open air museum, which is run by volunteers. They are all ready to show you around and demonstrate the old tools from farming, crafts and housekeeping. A great experience for the entire family. DE: „Das lebendige Dorf“ ist ein kleines Freiluftmuseum, das von Freiwilligen betreiben wird. Alle sind zu einer Führung bereit, um die alten Gerätschaften aus Landwirtschaft, Handwerk und Haushalt vorzuführen. Ein Erlebnis für die ganze Familie.

Ribevej 74, Sdr. Hygum, 6630 Rødding, tlf. +45 7484 5566 www.hygumhjemstavnsgaard.dk Åbent: 24.06-31.08 og 14.10-21.10 kl. 11-16. Aktivitetsdage: 19.20.05, 19.-22.07, 23.-26.08, 29.-30.09 0g 24.-25.11. Priser: Voksen kr. 40. Børn kr. 20. Aktivitetsdage: Voksen kr. 60. Børn kr. 30.


GPS: X 9.0994809 Y 55.4674821

36

Poul la Cour Museet DK: Mød historien om udviklingen af de el-producerende vindmøller samt lagringen af vindenergi som ilt og brint. Rundvisning og eksperimenter med energiomsætninger. GB: Experience the history behind the development of the first electricity producing wind mills and the storing of energy in hydrogen and oxygen. Demonstrations and experiments with energy conversions. DE: Erleben Sie den historischen Entwicklung der ersten stromproduzierenden Windmühlen und den Energiespeicherung als Wasserstoff und Sauerstoff. Vorführungen und mit Energie experimentieren.

Møllevej 21, Askov, 6600 Vejen, tlf. +45 2763 7036 www.poullacour.dk Åbent onsdage kl. 10-15 samt efter aftale. Entré: 50 kr. for voksne. Børn og unge gratis adgang.


GPS: X 8.955105 Y 55.401127

37

Wellings Landsbymuseum DK: Alt findes her: Købmand, værksteder og krostue, med plads til 100 gæster. Desuden kan nævnes bondestue, vaskerum, barbersalon og lade. Alt fra ca. 1900. GB: You can find everything here: shopkeeper, workshops and a restaurant with room for 100 guests. In addition there is a farmer’s living room, laundry room, a barber’s shop and barn from approximately 1900. DE: In diesem Dorfmuseum gibt es alles: einen Kaufladen, Werkstätten und eine Kneipe für 100 Gäste. Außerdem sind eine Bauernstube, ein Waschraum, ein Barbier und eine Scheune. Alles stammt etwa aus dem Jahr 1900.

Mejlbyvej 10, 6660 Lintrup, tlf. +45 7485 5286 www.wellings.dk Åbent alle dage fra kl. 10-17. Lukket December – februar. Entre: Børn 4 - 15 år kr. 20, voksne kr. 40, grupper over 20 personer kr. 30,-.


GPS: X 9.0994809 Y 55.4674821

Vejen Turistforening DK: Vil du gå ind i karakteren af ​​opdagelsen, at dykke ned i historien eller gør en aktiv ferie, så fællesskabet Vejen et godt udgangspunkt. Besøg vores mange attraktioner. GB: Would you like to go into the nature of discovery, to delve into the story or do an activity holiday, then the community Vejen a good starting point. Visit our many attractions. DE: Möchten Sie in der Natur auf Entdeckung gehen, sich in die Geschichte vertiefen oder einen Aktivurlaub machen, dann ist die Gemeinde Vejen ein guter Ausgangspunkt. Besuchen Sie unsere vielen Attraktionen.

www.vejenturistforening.dk www.haervejsferie.dk


GPS: X 9.1420765 Y 55.5779729

38

Klebæk Høje DK: Regnes for områdests betydeligste fredede oldtidsminde. Dette historiske monument, der også kaldes “Bækkemonumentet”, består af to bronzealderhøje og en 45 m. lang skibssætning med en runesten i stævnen. Tværs over monumentet ses tydelige spor af Hærvejens forløb. GB: These mounds are regarded as the most important preserved ancient monuments in the district. They consist of two Bronze Age mounds and a stone ship with a rune stone at its prow. Across the monument, clear traces can be seen of the course of Hærvejen. DE: Gelten als die bedeutendsten geschützten Altertumsdenkmale im ehemaligen Ribe Amt. Das historische Monument besteht aus zwei Bronzezeithügeln und einer Schiffssteinsetzung mit einem Runenstein im Bug. Quer über das Monument sind deutliche Spuren des Heerwegsverlaufs zu sehen.

Klebækvej, 6622 Bække www.visitvejen.dk


39

GPS: X 9.13525290 Y 55.567001 - Bække Kirke GPS: X 9.086496 Y 55.5245229 - Læborg Kirke

Runestenene v. Bække og Læborg Kirker DK: I hele Danmark er der kun registreret omkring 200 runesten, og det er derfor bemærkelsesværdigt, at de to findes i Bække Sogn. Den største af stenene står nu på en lille høj foran Bække Kirke. GB: In all of Denmark, only about 200 rune stones have ever been recorded, and it is therefore remarkable that there are two in the parish of Bække. The largest of the stones now stands on a small mound in front of Bække church. DE: In ganz Dänemark sind nur etwa 200 Runensteine erfasst, und deshalb ist es bemerkenswert, dass sich zwei davon im Kirchspiel Bække befinden. Der größte der Steine steht heute auf einer kleinen Anhöhe vor der Bække Kirke.

Runestenen ved Bække Kirke: Søndergade, 6622 Bække Runestenen ved Læborg Kirke: Læborg Kirkevej, Læborg, 6600 Vejen www.v.visitvejen.dk


40

Askov og Rødding Højskoler DK: Unge får en flyvende start på voksentilværelsen ved at tage på højskole – og så har Vejen Kommune endda de to mest berømte af slagsen: Askov og Rødding. Rødding Højskole fra 1844 er verdens ældste højskole, mens Askov Højskole kom til i 1865. De to skoler er forbundne gennem historien. Men det er livet,som vi lever det i år 2010, der optager de to skoler brændende. GB: Young people get a flying start to their adult lives with a stay at a folk high school – and Vejen Municipality can boast the two most famous ones: Askov and Rødding. Rødding Folk High School is the world’s oldest folk high school, dating from 1844, while Askov Folk High School arrived in 1865. The two schools have been linked throughout their history. DE: Jugendliche bekommen durch einen Volkshochschulaufenthalteinen fliegenden Start ins Erwachsenenleben – und zwei der berühmtesten Volkshochschulen liegen in der Gemeinde Vejen: Askov und Rødding. Rødding Højskole, aus dem Jahr 1844, ist die älteste der Welt, während Askov Højskole 1865 gegründet wurde. Beide sind durch die Geschichte miteinander verbunden.

www.v.visitvejen.dk


Arrangementer DK: Kom en tur tilbage i historien og oplev Vikingetiden i forbindelse med Jels Vikingespils årlige forestilling i juli eller tag familien med til den årlige renæssancefestival, der afholdes i september på Sønderskov ved Brørup. GB: Take a trip back in history and experience the era of Vikings with Jels Vikingespil, the yearly amphitheatre event in July or take your family to the yearly event of Renaissance festival which is held in September at Sønderskov located close to Brørup. DE: Gehen Sie zurück in die Geschichte und erleben Sie die Wikingerzeit in Verbindung mit den jährlichen Vorstellungen der Jels Wikingerspiele in Juli, oder besuchen Sie zusammen mit Ihrer Familie das jährliche Renaissancefestival, das in September auf Sønderskov bei Brørup stattfindet.

www.sydvestjylland.com


B&B Brodal Gestenvej 41, 6600 Vejen tlf. +45 7536 1389 Peter Poulsen Kronborgvej 52, 6600 Vejen tlf. +45 7555 5197 Kirsten Abelsen Østerallé 4, 6600 Vejen tlf. +45 4142 6220 Ådalens Bed & Breakfast Ådalen 31, 6600 Vejen tlf. +45 2144 3407 Hærvejens Bed & Breakfast, Ribe-Vejle Landevej 35, 6622 Bække tlf.+45 7538 9495 Jettem. Burmølle & Harald Hansen Klostergade 19, 6622 Bække tlf. +45 6178 9509 Anna Jørgensen Ribe-Vejle Landevej 79, 6622 Bække tlf. +45 7555 5107 Skovly Landboferie Stilundvej 25, 6621 Gesten tlf. +45 2099 7041 Helle Sørensen B+B Nørregade 15, 6622 Bække tlf. +45 2429 2739 John Papugal Tømmervej 1, 6650 Brørup tlf. +45 7538 1090 Engdal Engholtvej 34, 6640 Lunderskov tlf. +45 4010 1738 Den gamle Højskole Terpvej 30, Stenderup, 6630 Rødding tlf. +45 2328 1667 Jels Bed & Breakfast Langagervej 1, Jels, 6630 Rødding tlf. +45 7455 2266 Slotsgaarden Toftevej 8, Jels, 6630 Rødding tlf. +45 7455 2020 Københoved Skov Københoved Skovvej 5, 6630 Rødding tlf. +45 7484 7955 Margit Kehlert Præstevænget 35, 6630 Rødding tlf. +45 3736 0973 Mikkelborg Live House Mikkelborg Bygade 5, 6630 Rødding tlf. +45 2227 7465 Sommerlyst Sommerlyst 16 st., 6630 Rødding tlf. +45 3190 8748 Inger & William Andersen Byvænget 7, 6752 Glejbjerg tlf. +45 7519 8346 Holsted Bed & Breakfast Skolegade 3, 6670 Holsted tlf. +45 2076 8387 Den gamle Kostald Sekærvej 4, 6670 Holsted tlf. +45 2163 8639 Kaffe & Pølsehuset Lunderskovvej 22. 6622 Bække tlf. +45 7538 9490


Hoteller/Campingpladser Feriehuse/Lejrskoler Hoteller Centralhotellet Holsted Hotel Hovborg Kro Hotel Rødding Hotel Skibelund Krat Hotel Søgården Hotel Vejen Gæstgiveraard Kongeåkroen Gjerndrup Kro Camping Vejen Camping Camping-Gesten Foldingbro Camping Holme Å Camping Ribehøj Familiepark Kongeå Camping Feriehuse Hovborg Ferieby Holsted Golfklub Birkelund Huse Store Barsbøl Vandrehjem/Lejrskole Danhostel sport Danhostel konference Kærnehuset

Storegade 82, 6670 Holsted Holmeåvej 2, 6682 Hovborg Torvet 8, 6630 Rødding Skibelund Krat 4, Askov, 6600 Vejen Stadionvej 7-11, 6650 Brørup Fr. d. 7’s Gade 15, 6600 Vejen Kongeåvej 111, Foldingbro, 6650 Brørup Vejlevej 21, 6650 Brørup

+45 4012 8220 +45 7539 6033 +45 7584 1404 +45 7536 0721 +45 7538 2222 +45 7536 0045 +45 7538 1039 +45 7588 0448

Petersmindevej 1, 6600 Vejen Gestenvej 51, 6621 Gesten Kongeåvej 110, Foldingbro, 6650 Brørup Torpet 6, 6682 Hovborg Ribevej 34, Bobøl, 6683 Føvling Bækvej 39, 6760 Ribe

+45 7536 0500 +45 7555 7270 +45 7538 1078 +45 7539 6777 +45 7539 8532 +45 7543 7104

Torpet, 6682 Hovborg Bengårdsvej 4, 6670 Holsted Åttevej 44, 6650 Brørup Jels Søvej 11, Jels, 6630 Rødding

+45 7384 8519 +45 7539 2963 +45 7539 8365 +45 7455 3255

Petermindesvej 1, 6600 Vejen Jacob Gades Allé, 6600 Vejen Glibstrupvej 38, 6621 Gesten

+45 7536 0500 +45 7536 0500 +45 7558 8050


Spisesteder Hotel Skibelund Krat

Skibelund Krat 4, Askov, 6600 Vejen +45 7536 0721

Restaurant Bedre Byggeskik

Østergade 13, 6600 Vejen

McDonnals’s

Vestermarksvej 4, 6600 Vejen

+45 7536 6464

Hotel Rødding

Torvet 8, 6630 Rødding

+45 7584 1404

+45 7536 3333

Jels Voldsted

Koldingvej 2, Jels, 6630 Rødding

+45 7558 5511

Restaurant Royal Oak

Golfvej 2, Jels, 6630 Rødding

+45 7455 3294

Jels Motel & Sportscenter

Ørstedvej 10, Jels, 6630 Rødding

+45 7455 2869

Restaurant Søgården

Stadionvej 11, 6650 Brørup

+45 7538 2222

Restaurant Herregårdskælderen

Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup

+45 7538 3845

Markedsrestaurationen

Markedsvej 7, 6650 Brørup

+45 7538 2319

Kongeåkroen

Kongeåvej 111, 6650 Brørup

+45 7538 1039

Restaurant Ribehøj Familiepark

Ribevej 34, Bobøl, 6683 Føvling

+45 7539 8532

Lintrup Kro

Lintrupvej 12, 6660 Lintrup

+45 7485 5134

Skovpavillonen

Vestergade 23, 6670 Holsted

+45 7539 2161

Hovborg Kro

Holmeåvej 2, 6682 Hovborg

+45 7539 6033


Attraktioner Brøup Marked Orion Planetarium Jels Vikingespil Enghave Dyre- og Naturpark Lintrup Safari Zoo Park Poul la Cour Museet Vejen Kunstmuseum Museet på Sønderskov Hygum Hjemstavnsgård Wellings Landsbymuseum Holsted Speedway Rødding Centret Vejen Idrætscenter Medius Jels Motel & Sportscenter Holsted Golfklub, Vejen Golfklub Royal Oak Golf Club Jels Minigolf Søgården Compact Golf Gjerndrup Fodboldgolf Brørup Svømmebad Jels Friluftsbad

Markedsvej 7, 6650 Brørup Søvej 36, Jels, 6630 Rødding Søvej, Jels, 6630 Rødding Surhavevej 14A, 6650 Brørup, Gl. Møllevej 1A, 6660 Lintrup Møllevej 21, Askov, 6600 Vejen Østergade 4, 6600 Vejen Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup Ribevej 74, Sdr. Hygun, 6630 Rødding Mejlbyvej 10, 6660 Lintrup Hedevejen 1, 6670 Holsted Søndergyden 15, 6630 Rødding Petersmindevej 1, 6600 Vejen Højmarksvej 18, 6670 Holsted Ørstedvej 10, Jels, 6630 Rødding Bengårdsvej 4, 6670 Holsted Vigårdsvej 2, Læborg, 6600 Vejen Golfvej 2, Jels, 6630 Rødding Ørstedvej 10, Jels, 6630 Rødding Stadionvej 7-11, 6650 Brørup Surhavevej 14A, 6650 Brørup Nørregade 106, 6650 Brørup Søvej 5A, Jels, 6630 Rødding

+45 7538 2325 +45 7455 2400 +45 7455 2110 +45 7538 4006 +45 3051 6699 +45 2763 7036 +45 7536 0482 +45 7538 3866 +45 7484 5566 +45 7485 5286 +45 7539 2300 +45 7384 5400 +45 7536 0500 +45 7539 2023 +45 7455 2869 +45 7539 2963 +45 7536 8082 +45 7455 3294 +45 7455 2869 +45 7538 2222 +45 7538 4006 +45 7538 1350 +45 7455 2110


Visit Sydvestjylland DK: I det sydvestlige Danmark finder du det hele: Mennesker, natur, strande, historie, bymiljøer, shopping, forkælelse, dramatik og ro. Mød alle kontrasterne inden for kort afstand. GB: In the southwestern part of Denmark you can find everything: people, nature, beaches, history, citylife, shopping, drama and peace. Meet all the contrasts within a short distance. DE: In dem Südwestlichen Dänemark finden Sie alles: Menschen, Natur, Strände, Geschichte, Atmosphäre, Shopping, Verwöhnung, Drama und Ruhe. Alle Kontraste auf engem Raum.

www.sydvestjylland.com


Randbøldal

Andkær

Sig Nordenskov

Ødsted

Tofterup

Starup

B

Vinding Ny Højen

12

Næsbjerg

Skærup

Vorbasse

22

29

Agerbæk

ousthøje

Jerlev

Årre

Hovborg

Fåborg

Egtved

6 39

Lindknud

Endrup

32

37 19

Gredstedbro

Lintrup

Københoved

Kirkeby

Hjerting

Sønder 35 Hygum

RIBE

Øster Vedsted

Rødding

16 13 1 Jels

27

Brændstrup

KOLDING

Lunderskov

M

Seest Sønder Bjert

Vonsild Hjarup

Taps

Sjølund Hejls

Christiansfeld 7

Stepping

Mølby

Sommersted

Aller Fjelstrup Ørby

Øster Lindet Vester Vedsted

Gram Egebæk

Høm Roager

Spandet

Maugstrup

Tiset Gabøl

Sønder Stenderup

Skamlingsbanken

Ødis

Hjerndrup

Fole

Skærbæk

Nørre Bjert

Ødis-Bramdrup

14

Snogh

Vamdrup

Skodborg

40 20

Ribe Å

Taulov

Lejrskov

Tobøl

30 Vilslev

Bramdrupdam

3

ng

Jernved

Sønder Vilstrup

Jordrup

24 Store Andst 17 25 VEJEN 40Askov 21 33 31 Brørup 28 43 36 Foldingbro Føvling 8 9 23 11

Ko

e Darum

39

Almind

Holsted

Gørding

Tjæreborg

18

Bre

Herslev

15

26

BRAMMING

Vester Nebel

Gesten

4

Grimstrup

Veerst

Bække

Asbo

2

Nørre Vejrup

Viuf

38

Glejbjerg

s

Gravens

5

10

Pjedsted

Smidstrup

Nustrup

Jegerup

Styding

Over Åstrup HADERSLEV


Sig Tinghøj Nordenskov

rd Va

Janderup

Næsbjerg

Vorbasse

VARDE

Rousthøje

Glejbjerg

Bryndum Tarp

Holsted

Brørup

Tobøl

Lunderskov

Seest

Hjarup

Lintrup

Københoved

Vamdrup

Skodborg

Hjerting

Ødis-Bramdrup

Gredstedbro

Ødis

Ta

C

Kirkeby Ribe Å

Sønder Hygum

RIBE

Øster Vedsted

Rødding

Jels

Stepping

Brændstrup

Hjerndrup

Fole

Kn

Mølby

Sommersted

Øster Lindet

Mandø

Vester Vedsted Mandø

Gram Egebæk

Høm

Spandet Fårmandsbjerg

Rejsby

Maugstrup

Tiset Gabøl

Roager

u

VEJEN

Vo

Ko ng eå

Jernved

Askov

Foldingbro

Føvling

Vilslev

yb uded

Bramdrupdam

Store Andst

Gørding

Store Darum

b

Jordrup

Lejrskov

BRAMMING

Sønderho

Viuf Almind

Vester Nebel

Gesten

Nørre Vejrup

Tjæreborg

ESBJERG

Dy

Asbo

Grimstrup

Andrup

e vr

Veerst

Bække

Lindknud

Endrup Skads

Rindby

Gravens

Fåborg

Vester Nebel

Ravnsbjerg Guldager

Årre

Egtved

Hovborg

Agerbæk

Alslev

rdby

Starup

Jerlev

Ødsted

Tofterup

Arnum

Gels

Nustrup

Å

Åbøl

Skrydstrup

Jegerup

Styding

VOJENS

Hammelev


Tag hele Vejen med i lommen ... Har du en mobil med internetadgang, skriver du m.visitvejen.dk i adresselinjen, så får du turist informationer om Vejen direktepå din smartphone. Med applikationen ‘barcodescannner’ på din android- eller I-phone, kan du hente m.visitvejen.dk til din telefon. Scan dette mønster:

­Få inspiration til din næste ferie Jels Turistinformation Jels Søvej 36, Jels, 6630 Rødding Tlf. 74 55 21 10

Vejen Turistinformation Rådhuspassagen 1, 6600 Vejen Tlf. 73 84 85 20

Kontorerne er åbne fra 1. maj – 1. september

www.visitvejen.dk

VisitVejen 2012  

Velkommen til Vejen - et centralt udgangspunkt til mange oplevelser

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you