Kragerøguiden 2018

Page 1

KRAGERØGUIDEN

Tourist guide | 2018


2

3

VELKOMMEN TIL KRAGERØ! WELCOME TO KRAGERØ! Det er med stolthet vi ønsker deg velkommen til Kragerø, eller Perlen blant Kystbyene som maleren Edvard Munch kalte byen. På grensen til Sørlandet, langs Telemarks vakre kyst finner du fantastiske Kragerø. En sjarmerende perle med om lag 11 000 innbyggere, et areal på 307 km2 og blant annet 495 holmer og skjær. Det var i 1666 at Kragerø fikk bystatus, noe som betyr at byen er 352 år gammel. I seilskutetiden var byen en av Norges største sjøfartsbyer og fremdeles er sjøen og skjærgården viktig for Kragerø. I flere generasjoner har byen vært et yndet reisemål for tusener av mennesker fra inn- og utland hver eneste sommer. Høysesongen går fra april til september, og i denne perioden femdobler byens innbyggertall seg. Da fylles de om lag 4000 fritidsboligene opp med ferierende.

We are proud to welcome you to the amazing city of Kragerø, or The Pearl of the coastal towns, as the famous Norwegian artist, Edvard Munch, once called it. On the border to southern Norway, along Telemark’s beautiful coastline you will find amazing Kragerø. A charming smalltown with about 11 000 inhabitants, an area of 307 km2 including 495 islets and sheaves. Kragerø, as a city, is over 350 years old and during the age of sail, the town was one of Norway’s largest seaports. For several generations, the city has been a favorite destination for thousands of people from home and abroad every

#konserter

Foruten vakker natur og en sjarmerende trehusbebyggelse med overraskelser bak hvert hjørne, har byen også flust av aktiviteter og kulturelle tilbud på lager.

INNHOLD/content

Vårt beste råd til deg som besøkende er at du bruker denne guiden for å bli godt kjent med byen. Vi skal selvfølgelig gi deg de beste tipsene underveis, og på den måten skal vi sørge for at ditt besøk til Kragerø ikke går i glemmeboka med det første.

#kunst Og lurer du på noe? Gå inn på www.visitkragero.no eller ta kontakt med biblioteket, kommunens servicesenter eller en av de mobile turistvertene - de hjelper deg gjerne!

#Kragerø

summer. In high season, the population is fivefold, and in the municipality there are about 4 000 holiday homes. Besides beautiful nature and charming wooden houses with surprises behind every corner, the city also has a wealth of activities and cultural offers. Our best advice to you as a visitor is that you use this guide to get to know the city well. We will of course give you the best tips to make your stay a memorable one. And if you still have questions, check out www.visitkragero.no or contact our mobile tourist hosts - they are happy to answer any questions you may have!

#opplevelser Vi vil se bildene dine! Tagg:

#visitkragerø

SENTRUM/city centre

4

HISTORIEN OM BYEN/the history

4

SHOPPING

10

BONDENS MARKED/farmer’s market

11

RESTAURANTER/restaurants

12

SKJÆRGÅRDEN/the archipelago

17

JOMFRULAND

18

KUNSTNERBYEN/the city of artists

22

THEODOR KITTELSEN

24

EDVARD MUNCH

25

MUNCHVANDRING

26

GALLERIGUIDE/gallery guide

29

OVERNATTING/accomodation

34

AKTIVITETER/activities

36

HVA SKJER I 2018/what’s on in 2018

40

GJESTEHAVNER/guest harbours

44

PRAKTISK INFO/practical information

46

KART/map

47

ØYHOPPING/tour of the islands

48

FERGETIDER/ferry schedule

49

Forsidebilde: Lisa Ruhe, www.lisaruhe.com Layout: Rikke Lundtveit, www.84design.no Foto og tekst: Mathias Fosso | Haakon Sundbø, fotovideoweb.no | Willy Nilsen Jeanette Brubakken | VisitKragerø | Kay Myrstrand | Janna Pihl


@visitkragero #visitkragero www.visitkragero.no

SENTRUM | CITY CENTRE

5

SENTRUM | CITY CENTRE

4

THE CITY CENTRE

GLIMT FRA HISTORIEN OM KRAGERØ THE HISTORY OF KRAGERØ Det var på 1600-tallet at Kragerø by ble til. Det var tømmereksporten som dannet grunnlaget for byen, og i tiden som fulgte ble Kragerø en sentral havn for skip fra land som Nederland og England. På et tidspunkt var Kragerø en av Norges største sjøfartshavner. Opprinnelig var det Kil i Sannidal som skulle være distriktets sentrum, men kragerømannen Niels Søfrensen Adler bestemte at byen skulle bygges opp der den er i dag. Det var flere gårder rundt om i distriktet, men handel og håndverk gjorde at folk flest bosatte seg i byen

han kreve inn skatter fra den blomstrende tømmereksporten, og 12. juli 1666 ble byprivilegiene kunngjort i Kragerø. Samme år står London i brann, og gjenoppbyggingen førte til stort behov for tømmer. Mot midten av 1800-tallet dukker det imidlertid opp en ny sentral næring i Kragerø – eksport av is. Isen ble brukt til kjøling og lagring av mat, og ble eksportert over store deler av Europa. Mot slutten av 1800-tallet avtar denne eksporten, og seilskutetida går mot slutten. Edvard Munchs maleri, Skipsopphugging, fra 1909 viser hvordan avslutningen av seilskutetida var i Kragerø.

På midten av 1600-tallet trenger den dansk-norske kongen penger, og han gir dermed Kragerø bystatus. På den måten kunne

Kragerø town was founded in the 17th century. It was the export of timber that formed the basis of the town, and in the times that followed, Kragerø became a central port for ships from countries like the Netherlands and England. At one point Kragerø was one of Norway’s largest shipping ports. Originally, it was Kil in Sannidal, which was to be the center of the district, but Niels Søfrensen Adler from Kragerø decided that the city should be built where it is today. In the middle of the 17th century, the Danish-Norwegian king needed money, so he gave Kragerø city status. That way he could

Kragerø by slik vi kjenner den i dag er bygget opp etter en stor bybrann i 1711. Den første bebyggelsen i Kragerø ble mest sannsynlig bygget på Øya, før den ble utvidet til fastlandet der sentrum ligger i dag. Kragerøs fastland var opprinnelig mye mindre enn det er i dag. Store deler av sentrum er bygget på ballast og stein som kom med seilskuter, særlig fra England og Nederland. Mange steder i byen er det betydelige familier fra historien som har gitt navn til gater og områder. Eksempler er Biørnsborgparken, Barthebrygga og Thomesheia. I sentrum bodde byens kjøpmenn og deres familier, langs Barthebrygga bodde byens mest velstående, mens på Andølingen og Jøransberg bodde arbeiderklassen. Flere av byens arbeidere kom fra andre deler av Telemark for å jobbe i Kragerø, og med seg hadde husene sine i form av nummererte tømmerstokker. Flere av husene på Andølingen og Jøransberg har dermed opprinnelig stått andre steder, før de ble gjenreist i Kragerø. Byen ble bygget opp i en tid da de aller fleste ville bo i sentrum, og derfor ble det bygget tett for å få plass til alle. Kragerøs trange gater og smug er et glimrende bevis på det, og over 350 år senere består byen fortsatt med sin opprinnelige sjarm.

collect taxes from the large industryn of timber export, and on 12. of July in 1666 the city privileges were announced in Kragerø. The same year the great fire of London occurs, and Kragerø profits of the need of timber to reconstruct London. However, towards the middle of the 19th century, a new big industry emerged in Kragerø - export of ice. The ice was used for refrigerators and storage of food, and was exported throughout the whole Europe. Towards the end of the 19th century, this exports decline, and the days of sails runs towards the end.

Kragerø town as we know it, was built after a big city fire in 1711. The first settlement in Kragerø was most likely built on Øya before it was expanded to the mainland where the city centre is today.

Edvard Munch’s painting, ”Skipshhugging”, from 1909 shows how the ending of the days of sails was in Kragerø.

Many places in the city, significant families from history have given names to streets and areas. Examples are Biørnsborg Park, Barthebrygga and Thommesheia. In the center, the city’s merchants and their families lived, along the Barthebrygga, the city’s most

Kragerø’s mainland was originally much smaller than it is today. Large parts of the city center are built on stones that came with sailboats, especially from England and the Netherlands.

wealthy lived, while the Andølingen and Jøransberg was working class areas. Several of the city’s workers came from other parts of Telemark to work in Kragerø, and with them they had the timber from their houses numbered. Several of the houses at Andølingen and Jøransberg have originally been elsewhere before they were rebuilt in Kragerø. The city was built at a time when most people wanted to live in the city center, and therefore it was built tight to accommodate everyone. Kragerø’s narrow streets and alleys are an excellent proof of this, and over 350 years later, the city still has its original charm.


@visitkragero #visitkragero www.visitkragero.no

KITTELSENHUSET

BLINDTARMEN

KITTELSENHUSET: EN KUNSTNERS BARNDOMSHJEM

BLINDTARMEN

I andre etasje ble han født, og som barn syntes han det var uendelig langt fra kakkelovnen til vinduet i stuen. Bli med inn i det lille huset midt i Kragerø sentrum, der den kjente eventyrtegneren Theodor Kittelsen ble født i 1857. I år viser vi Theodor Kittelsens satiretegninger fra serien «Har dyrene sjæl?» og også noen av hans eventyrlige tegninger.

Langs bryggekanten i sentrum strekker det seg en liten “tarm” av sjø. Denne tarmen kalles Blindtarmen og det er nettopp rundt dette området at Kragerø sentrum kommer til sin fulle rett på sommeren.

Hele sommeren gjennom blir det omvisning i museet og i gatene der Theodor lekte og ferdes som barn. Hver lørdag er det eventyrstund for barn kl. 13.00. Kittelsenhuset 2018: 16. juni -12. august, kl. 11.00 - 17.00.

Flotte trekogger og moderne plastbåter ligger side om side langs bryggene, og hele sommeren gjennom er det et yrende båtliv her fra morgen til kveld. Langs bryggepromenaden ligger det et mangfold av koselige restauranter og kafeer som kan skilte med herlige retter og noe godt i glasset. Her finner du også en flott fiskebutikk, vinmonopol og dagligvarebutikk.

AN ARTIST’S CHILDHOOD HOME He was born on the second floor, and as a child he felt as if the distance between the kitchen stove and the living room window was infinite. Welcome to the small house in the center of Kragerø, where the renowned fairytale illustrator Theodor Kittelsen was born in 1857. This year we exhibit Kittelsen’s satire drawings from the series “Do Animals Have Soul?” along with some of his fabled drawings.

BLINDTARMEN In Kragerø city center there is a small “bowel” of sea that stretches through the waterfront. This “bowel” is called Blindtarmen and it is in this area that the city centre really shows its true beauty during the summer. Beautiful wooden boats and modern plastic boats lie side by side along the piers, and throughout the entire summer the boating-life here is booming from dusk till dawn.

Throughout the summer we offer guided tours inside the museum and in the streets where Theodor played and ventured as a child. Every Saturday we offer reading of fairytales for children.

Along the water front promenade there is a multitude of cozy restaurants and cafes that offer delicious dishes and something tasty in your glass.

Kittelsenhuset 2018 Opening hours: June 16 - August 12, 11 a.m - 5 p.m

Here you’ll also find a great seafood store, a liquor store and a grocery store.

i

Kittelsenhuset, Telemark Museum www.telemarkmuseum.no

SENTRUM | CITY CENTRE

7

SENTRUM | CITY CENTRE

6


BERG MUSEUM

KULTUR-KAMERATENE

STEINMANN

SIGHTSEEING I SKJÆRGÅRDEN!

BERG - KRAGERØ MUSEUM

KULTUR-KAMERATENE

Ruvende over Kragerø sentrum finner du Steinmann, utsiktspunktet hvor platået er rester etter tyskernes anlegg under krigen. Herfra kan du nyte en storslagen utsikt over skjærgården og Kragerø sentrum.

Hver tirsdag i juli og første tirsdag i august kjører ferga “Gamle Kragerø” sightseeingturer i Kragerø Skjærgården helt ut til Jomfruland.

Kultur-kameratene er et kunst- og kompetansesenter for hele Telemark, situert i Kragerø. Vi tilbyr unike opplevelser ut fra interessefelt og faglig nivå.

En kjapp gåtur fra sentrum og du kan sette deg ned, ta en pause, og med et unikt fugleperspektiv over byen virkelig ta inn Kragerøs sjarmerende gater og trehus, samt den fantastiske skjærgården.

Avgang fra Jernbanekaia kl. 11.00. Retur fra Tårnbrygga kl. 16.00. Pris kr. 200,- pr. person, betales om bord på ferga.

Enten du kommer med bil eller til fots er Steinmann enkel å nå. Fra Kragerø Stadion følger du skiltingen mot Steinmann, ca. 250 meter.

Mulighet for guidet tur på Jomfruland oitangen.dnt.no/jomfrulandsguiden/

Velkommen til Berg - Kragerø Museum som ligger rett ved Hellefjorden. Her fortelles solskinnshistorien om Edvard Munch og Kragerø, eksport av naturis, sjøfart og hytteliv i skjærgården. Bli fascinert av Lystgården fra 1803 og de andre historiske bygningene, og se årets hovedutstilling ”Yrke og Virke i Kragerø: den gang da - og nå.” Berg Hovedgård er en praktfull eiendom på nær 700 mål og er et herlig sted for rekreasjon. Her kan du kombinere et museumsbesøk med båtliv, badetur og soling!

www.visitkragero.no

@visitkragero

SIGHTSEEING

#visitkragero

STEINMANN

Velkommen om bord! Gamle Kragerø er fredet av Riksantikvaren og eies av Kragerø Kystlag. Kystlaget brenner for å ivareta og styrke tilhørigheten til den lokale kystkulturen. Les mer om deres flotte arbeid på nettsiden.

Salgsutstilling, Per Lundgren, malerier, fra 26.6 - 8.7. Maleriutstilling, Lillen Dahll Vogt m/venner fra 10.7 - 19.8. Museets faste utstillinger fra 20.6 - 19.8. Åpningstider sommeren 2018 20. juni - 19. august fra kl. 11.00 til 16.00, tirsdag til søndag.

Kultur-kameratene er bindeleddet mellom mennesket og kulturopplevelsen. I regi av Kultur-kameratene kan du i sommer være med på fire interessante vandringer. 2. juli og 25. juli kl. 11.30: Vandringen “Kittelsen i Nasjonalparken” i samarbeid med Gea Norvegica og DNT Jomfrulandsguiden. 12. juli kl. 14.00: Byfestvandring i Munchs Kragerø. 14. juli kl. 14.00: Byfestvandring i Munchs landskap. For mer detaljert informasjon følg Kultur-kameratene på Facebook og se www.kultur-kameratene.no

BERG MUSEUM STEINMANN Towering above Kragerø city center you’ll find the “Steinmann” lookout point where the plateau is remains after German plants during the war. From here you can enjoy a magnificent view of the archipelago and Kragerø city center. A quick walk from the city center and you can sit down, take a break, and with a unique bird’s eye view of the city really enjoy Kragerø’s charming streets and wooden houses as well as the stunning archipelago. Whether you are coming by car or by foot, Steinmann is easy to reach. From Kragerø Stadium you follow the signage to Steinmann, approx. 250 meters.

i

www.visittelemark.no/ting-a-gjore/steinmann-utsiktspunkt-p607423

SIGHTSEEING IN THE ARCHIPELAGO! Every Tuesday in July and the first Tuesday i August, the ferry “Gamle Kragerø” runs sightseeing tours from Kragerø all the way to Jomfruland. Departure from Jernbanekaia kl. 11 a.m Return from Tårnbrygga at 4 p.m Price: Nok 200,- per person, paid on ferry. For guided tours on Jomfruland see oitangen.dnt.no/jomfrulandsguiden/

Welcome to the Berg - Kragerø Museum which is located next to the Helle Fjord. Visit our exhibition about Edvard Munch and Kragerø, put yourself in Kragerø’s past as a great ice trader and get to know the city’s coastal culture better. Get fascinated by the charming manor house from 1803 and the other historic buildings and admire this year’s main exhibition “People’s work/jobs in Kragerø in the past and present”. The park is a beautiful and popular recreation area with beaches for swimming, sunbathing and boating.

FRIENDS OF CULTURE Friends of Culture - a special program by an Art and Knowledge Center in Telemark. They arrange different tours about the famous Norwegian painters Th. Kittelsen and Edvard Munch.

Welcome abord!

Opening Hours - Summer 2018 June 20 to August 19, Tuesday – Sunday, 11a.m to 4 p.m

If you need a tour to be in another language than Norwegian, then please contact Katja Cecilie Ræder Aarflot by phone +47 930 48 664 or e-mail: katjaaarflot@hotmail.com to make reservations.

i

i

i

www.kragerokystlag.com

www.facebook.com/bergsvenner/ www.visittelemark.no/hva-skjer/berg-kragero-museum-p4285493

www.facebook.com/kulturkamerateneas/ www.kultur-kameratene.no

SENTRUM | CITY CENTRE

9

SENTRUM | CITY CENTRE

8


@visitkragero #visitkragero www.visitkragero.no

SENTRUM | CITY CENTRE

11

SENTRUM | CITY CENTRE

10

BONDENS MARKED

SHOPPING Å gå gjennom Kragerø Sentrum kan ta fem minutter, eller det kan ta fem dager. Kragerø har nemlig en rekke butikker verdt å få med seg når du først er på besøk. Det er ikke mange små byer som har egen slakter, fiskemottak og baker – og vi er stolte over å kunne tilby alt dette i Kragerø. Gå gjennom de trange gatene og utforsk spennende nisjebutikker med et utvalg ulikt noe annet sted. Byens forretninger tilbyr noe for enhver smak, om du er på utkikk etter en ny kjole, en ny dress, ferske reker, nybrent Kragerøkaffe eller kanskje en ny badedrakt?

Gå videre for å utforske sjarmerende interiørforretninger med et enormt utvalg, smak på kaffe hos Kragerø Kaffebrenneri, og nyt ferske bakervarer hos byens bakere.

Bondens marked er et stort, flott og miljøvennlig marked som tilbyr kortreist mat.

Til slutt kan du runde av dagen med å handle inn råvarer til dagens middag. Hos den lokale slakteren har de blant annet Norges største utvalg av pølser i disken, rettere sagt 66 forskjellige slag. Er det havets fristelser du er ute etter, ligger Kragerø Sjømat på brygga med eget mottak. Ferskere råvarer skal du derfor lete lenge etter.

Her selges det småskalamat fra Telemark, Vestfold, Aust-Agder, Oppland og Buskerud, hvor alle varer er produsert av produsenten selv og du kan velge og vrake i et stort utvalg av fantastiske varer. Deriblant: lefser, grønnsaker, honning, flatbrød, et stort osteutvalg,

For shopping trenger ikke være stressende – snarere tvert imot. I Kragerø ligger alt til rette for en stressfri og god shoppingopplevelse.

På veien kan du ta en pause på en av byens mange kafeer og spisesteder, før du trasker videre gjennom sjarmerende gater og trange smug.

Going through Kragerø city center can take five minutes or it can take five days. Kragerø has a lot of shops worth seeing when you first visit the city.

Continue to explore charming interior shops with a huge selection, taste the amazing coffee at our local coffee roaster, Kragerø Kaffebrenneri, and enjoy fresh bakery at the city’s bakers.

There are not many small towns with their very own butcher, local fish landing and baker - and we are proud to offer all this in Kragerø.

Eventually, you can end the day shopping for today’s dinner. At the local butcher’s shop, they have Norway’s largest selection of sausages in the counter, a total of 67 different kinds. If you are looking for the temptations of the sea, Kragerø Seafood is on the dock.

Go through the narrow streets and explore exciting niche shops with a selection unlike anywhere else. The city’s shops offer something for everyone. On the way you can take a break at one of the city’s many cafes and restaurants.

As you probably understand by now, shopping doesn’t have to be stressfull. Kragerø is the perfect place to enjoy stress-free shopping, and to get the unique shopping experience.

i

tyttebærrømme, fisk, speke- og grillmat, syltetøy, kremer, sjampo/balsam, strikka og hekla produkter, bunadstilbehør, olivenoljer, sorte trøfler, produkter av hamp og manila, smykker, ryer, nystekte munker og brente mandler. Lørdager kl 10 - 14: 23. juni - 7. juli - 21. juli - 11. august 20. oktober - 15. desember

Sjekk ut kommende markeder på www.facebook.com/Bondens-marked-Telemark

The Farmer’s Market is a large and environmentally friendly market offering short-range food. Here you’ll find small-scale food from Telemark, Vestfold, AustAgder, Oppland and Buskerud. All the products are manufactured by the manufacturer himself and you can pick and choose from a wide variety of amazing items such as: freshly sliced vegetables, Norwegian “Lefse”, honey, flatbread, a large selection of cheeses, fish, cured meats and BBQ-food, an assortment of jams, creams, knitting and crocheting products, olive oils, black truffles and hemp and manila products. Check out: www.facebook.com/Bondens-marked-Telemark for upcoming markets.


@visitkragero #visitkragero www.visitkragero.no

TOLLBODEN

HAVEN

HOS GRO

VILLA BERGLAND

TOLLBODEN HOTELL OG RESTAURANT

HAVEN RESTAURANT

HOS GRO

VILLA BERGLAND

Velkommen til en unik opplevelse i historiske omgivelser! Med vårt nyåpnete hotell, våre to restauranter – Tollboden Restaurant og Bakhagen – og en fantastisk vinkjeller byr vi på en helhetlig opplevelse i en av Norges fineste kystbyer.

Haven Restaurant er et uformelt spise og møtested. Vi har fokus på enkle smakfulle retter basert på friske råvarer. Vårt ønske er å gi våre gjester en trivelig totalopplevelse i avslappende omgivelser.

Velkommen til Hos Gro, den hyggelige lunsjkafeen med eget bakeri rett ved Jens Lauersøns plass i sentrum!

Villaen er et ærverdig gammelt og flott hus i historiske omgivelser, bygget i 1868. Det har en stor hage og er veldig barnevennlig.

Gode smaksopplevelser med panoramautsikt til Kragerø havnebasseng. Servering både inne og ute. Vi tar på oss catering og alle typer selskaper, sammenkomster og eventer hele året.

Her finner du nydelige bakevarer, smakfulle pizzaer og ferske kaker som bakes utover hele dagen. Ta med deg hele familien og nyt et ferskt påsmurt rundstykke, en salat, suppe eller en av våre steinovnsbakte italienske pizzaer.

Stort selskapslokale som tar inntil 120 gjester inne. Perfekt til bryllup, konfirmasjoner, barnedåper og møter.

Du finner oss i samme bygning som Victoria Hotell med inngang på samme side som hotellet, eller inngang fra bryggepromenaden.

Vi kan også levere flotte kaker til tilstelninger og fest, ta kontakt for mer informasjon.

Velkommen!

Hos Gro kan du både sitte ned i trivelige lokaler som føles som din egen stue, eller ta med maten hjem og vi er godt kjent for veldig god kaffe! Vi tar service seriøst og prøver å yte det aller beste for våre gode kunder.

Opplev den unike stemningen i våre 13 dobbeltrom og suiter, hvor originale vegger og gulv fra 1783 møter eksklusiv og moderne design. Tollboden Restaurant ved bryggekanten byr på sørlandsstemning med live jazz og konserter med kjente artister. I vår grønne oase, Bakhagen, nyter du deilig mat i skjermet atmosfære. I vinkjelleren venter over 15 000 håndplukkede flasker på å bli oppdaget. Vi tilbyr også vinsmaking for smågrupper, arrangerer Winemakers Dinner fra vår til høst og stemningsfulle julebord foran peisen.

Enjoy the unique atmosphere in our 13 doublerooms and suites, where original floors and walls from 1783 meet exclusive and modern design. We are looking forward to spoiling you with exquisite food and drinks. Experience the lively Tollboden Restaurant with live jazz by the water, or join one of our summer concerts with a 3-course menu. In our hidden oasis Bakhagen, you can enjoy a multi-course menu in a peaceful atmosphere or a brunch buffet each Sunday in July. In our Wine cellar over 15.000 handchosen bottles are waiting to be discovered. We offer wine tastings for groups, arrange Winemakers Dinner from spring to autumn and cosy Christmas functions in front of the fireplace.

i

www.tollboden.com www.facebook.com/tollbodenrestaurant/ www.instagram.com/tollbodenkragero

Medium prisnivå. Alle rettigheter.

Velkommen til Hos Gro!

TOLLBODEN HOTEL AND RESTAURANT Welcome to a unique experience in historic environments! With our newly opened hotel, to restaurants – Tollboden Restaurant and Bakhagen – and a fantastic winecellar, we do offer a holistic experience in one of Norway`s most beautiful coastal towns.

Åpen cafe med ala carte meny hver dag. Koselig og intim cafe med god plass inne og ute. Det er bredt utvalg på menyen. Erfaren og dyktig kokk som legger hovedvekt på å kunne lage det meste fra bunn med lokale råvarer.

HAVEN RESTAURANT Haven Restaurant is an informal dining and meeting place. We focus on simple, tasty dishes based on fresh products. Our desire is to give our guests a pleasant overall experience in a relaxed environment. Good taste sensations with panoramic views to Kragerø harbor basins. We also serve food inside.

HOS GRO - CAFÈ AND BAKERY Welcome to our lunch café with its own bakery in the city centre! All of our delicious breads, pastries and pizzas are baked directly in the store throughout the day. Bring your whole family and enjoy a fresh sandwich, salad, soup or one of our traditional Italian pizzas baked in our stone oven.

VILLA BERGLAND This amazing venerable old house was built in 1868 and is surrounded by history, has a large garden and is very child friendly. The banquet facilities can cater for up to 120 guests indoors. It is the perfect location for weddings, confirmations, christenings, meetings and any other social occasion. Café open daily

We help you with catering, and all kinds of gatherings, and events throughout the year.

At Hos Gro you can relax in a cozy environment just like your own living room and we are well known for our good coffee.We also offer take away.

You find us in the same building as Victoria Hotel. Entrance on the same side as the Hotel, or entrance from the seaside.

We take customer service very seriously and always try to offer that little extra to our good customers.

The café is open every day offering a rich and varied menu to choose from. It is spacious with seatings indoors as well as outside. The menu has been carefully designed by the experienced chef, focusing on locally grown ingredients.

Welcome!

Welcome!

Affordable prices (medium).

i

i

i

www.haven-restaurant.no www.facebook.com/restaurant.haven/

www.facebook.com/hosgroas

www.villa-bergland.no www.instagram.com/villabergland_selskapslokale

SENTRUM | CITY CENTRE

13

SENTRUM | CITY CENTRE

12


@visitkragero

NYE ADMIRALEN

#visitkragero

Vi serverer nydelig hjemmelaget mat, lokal sjø- og fiskemat, tradisjonell norsk husmannskost og eksotisk asiatisk thaimat.

www.visitkragero.no

ADMIRALEN

Velkommen til våre flotte lokaler med god atmosfære for et smakfullt måltid hjemmelaget mat!

KAFÉ MORFAR

STOPP EN HALV

BRØDRENE BRUBAKKEN

KAFÉ MORFAR

STOPP EN HALV

BRØDRENE BRUBAKKEN

Admiralen Restaurant ligger praktfullt til i vannkanten ved fergeleiet i Kragerø med flott utsikt direkte til Bærøfjorden. Vi har også bilparkering rett utenfor restauranten.

Vi er matglade, tenker nytt, lager mat fra bunnen av og gjør det enkelt for deg å komme tilbake! Maten inspirerer oss og vi bruker mye tid på å prøve ut nye retter. Denne sommeren har vi hentet inspirasjon fra Karibien, Afrika og Asia, og med en miks av dette skapt lette, smaksrike og sunne retter.

Stopp En Halv ligger idyllisk til på bryggekanten i Kragerø sentrum. Velkommen opp på uteserveringen! Vi har alle rettigheter. Her serveres godt øl både på tapp og flasker, mineralvann, alle typer kaffe, påsmurte rundstykker, baguetter, kaker, wienerbrød og pizza. Se vår hjemmeside for takeaway pizzameny.

Brødrene Brubakken er byens slakter, og har holdt til i byen i nærmere 100 år. I disken bugner det av alt du trenger til grillen, og vi har Norges største pølseutvalg med 66 forskjellige slag. I vår butikk i Storgata har vi nysmurte baguetter, pølse i brød, samt en liten disk med varmmat.

Kafé Morfar er et sted for unge og eldre, venner og single. Alle føler seg velkomne og inkluderte, vi er fleksible i matlagingen og tar hensyn til de som ønsker vegan, vegetarisk, gluten- eller laktosefritt.

Stopp En Halv holder åpent hele året og her kan du oppleve livemusikk de fleste lørdager. Følg oss på Facebook og Instagram for oppdateringer av arrangementer.

Skal du ha selskap, ordner vi gjerne maten for deg. Vår cateringavdeling kan servere alt fra koldtbord til helgrillet gris eller lam.

Årets sommershow på Stopp En Halv Allsang på kanten 9 med Queentastic, se www.ticketmaster.no for billetter eller i døra fra kl. 20.00 spilledagene.

Velkommen til oss!

Her kan du gå ut på terassen og skue utover havet rett foran deg, følge med på fergene og kjenne sjøbrisen i håret.

Nyt deilige forfriskninger i vår hyggelige kafé med uteservering i en av Kragerøs mange smau. Vi serverer mineralvann, øl, hjemmelaget iste, frappé eller en herlig sitronlimonade. Hjertelig velkommen er også alle som spiser alt, god appetitt!

THE ADMIRALEN RESTAURANT The Admiralen Restaurant is neatly placed on the seafront next to the ferry terminal, with a nice ocean view to the Bærø Fjord. We also offer parking right outside the restaurant. On our menu we have delicious homemade dishes, local fish and seafood, traditional Norwegian meals and exotic Asian Thai food. At The Admiralen Restaurant you can walk out on the terrace located a few metres above the sea and look outwards at the ferries while the ocean breeze gently touches your face. Welcome to a splendid restaurant atmosphere and a tasty home-made dish!

i

www.admiralen.no www.facebook.com/Nye-Admiralen-Restaurant-as

Premiere 4. juli kl 21.00 Spilledatoer: 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 juli og 3 og 4. august. Velkommen!

KAFÈ MORFAR The half German and half Finish manager of Kafé Morfar, Kirsi Nitschke creates dishes influenced by her many travel experiences and roots. These dishes are getting more and more popular in Kragerø. Kafé Morfar offers you delicious food, cakes and exclusive products only sold here. Organic coffee from Solberg and Hansen, coffee specialties such as Chili Latte, Mocha coffee or a creamy cocoa, Yogurt Ice cream with Baileys, gluten free chocolate and apple cake, German cheesecake are just a small sampling of the good treats you´ll find in this cozy café. Welcome!

i

kragero-hotel-booking.no/kafe-morfar.php www.facebook.com/kafemorfar/

STOPP EN HALV

BRØDRENE BRUBAKKEN

Stopp En Halv is idyllically located at the pier in Kragerø city center. Welcome to the outdoor seating! Stopp En Halv has all rights to serve. Here you will find good beer both on tap and in bottle, mineral water, all types of coffee, baguettes, cakes, pastry and pizza. See our website for pizza takeaway menu.

Brubakken is the only butcher in town, and have been in town for almost 100 years. In our butcher shop you’ll find everyting you need for a barbeque, we also have Norway’s largest selection of sausages with over 66 different types. In our store in, Storgata, we also have fresh baguettes and a variety of lunch to go.

Stopp En Halv is open all year round, and here you can enjoy live music most Saturdays. Follow us on Facebook and Instagram for event updates. Welcome!

i

www.instagram.com/stopp_en_halv www.facebook.com/stoppenhalv www.stoppenhalv.no

If you`re having a party, we are happy to arrange the food, and our catering department can serve almost anything you like. Welcome!

i

www.brodrenebrubakken.com www.facebook.com/brubakkenas/

SENTRUM | CITY CENTRE

15

SENTRUM | CITY CENTRE

14


@visitkragero #visitkragero www.visitkragero.no

SKJÆRGÅRDEN | THE ARCHIPELAGO

17

SENTRUM | CITY CENTRE

16

THE ARCHIPELAGO SKAARUPS IS

AMFI KRAGERØ

SKAARUPS IS (PLAYMOBILBUTIKKEN)

AMFI KRAGERØ

Smaken du aldri glemmer! Eksepsjonell håndlaget kuleis og softis i nystekte vaffelkjeks, en opplevelse du ikke må gå glipp av! Isen lages på de beste naturlige råvarer av Erik Skaarup, konditor i Kragerø siden 1986.

Velkommen til Kragerøs eneste kjøpesenter nær E18 ved innfartsveien til Kragerø!

Her finner du også Norges eneste Playmobil brandstore. Alt som utkommer av nye modeller finnes i denne butikken, et drømmested for barna. Kvalitetsleker til jenter og gutter fra 1 år og opp til 14 år, som spenner over mer enn 40 fantasiverdener der barna interaktivt kan utfolde seg i et kreativt rollespill og utvikle sosialt samspill. Vi besitter også verdens største samling av Playmobilleker og har kjennskap til samtlige produkter som noen gang har blitt produsert.

Amfi Kragerø kan by på en god butikkmix med 20 butikker hvor du finner alt fra møbler til klær, smykker, maling, dagligvarer og mye mer. Kom innom og kjenn på den gode atmosfæren. Etter handlerunden kan du kose deg med noe godt fra Stavelin Kafe eller gatekjøkkenet Campino rett utenfor hovedbygget. Bensinstasjon og ladestasjon til elbil finner du også hos oss, og vi har selvfølgelig gratis parkering!

I Kragerø er vi stolte av skjærgården vår. 495 holmer og øyer skaper et nettverk av stemning og muligheter til opplevelser det ikke finnes maken til. Og vi deler gjerne med oss - det er plass nok til alle! Kragerø har en levende skjærgård med ca 500 fastboende, 4 000 hytter og uthavner der båtfolket kan ankre opp og leve det gode liv så lenge man ønsker.

Skjærgårdsparken er et felleseie. 7 000 mål med svaberg, brygger, fortøyningsbolter og sandstrender kan benyttes fritt. Her er det virkelig lagt til rette for bruk av egen båt.

Vi anbefaler en tur med Kragerø Fjordbåtselskap, som har fergeruter til flere øyer i skjærgården. På de største øyene er det lagt til rette for fine ferieopplevelser, både for dagsbesøk og overnatting.

Helt ytterst mot Skagerrak ligger Stråholmen og Jomfruland som et vern mot storhavet. Begge øyene er en del av nasjonalparken, som er anlagt for å sikre en utvikling der hensynet til kulturlandskapet, naturen og dyrelivet står sentralt.

Velkommen til en hyggelig handel!

Kom og besøk vår unike butikk i Kragerø!

AMFI KRAGERØ SKAARUP’S ICE CREAM (THE PLAYMOBIL SHOP) The taste you never forget! Extraordinary icecream served in freshly baked cones you just can not miss out on! Handmade locally with only the best natural ingredients by longtime confectioner Erik Skaarup. The 1st. Playmobil store in Europe, a pilot-project for the Playmobil company in Germany based on their worldwide beloved toys. The owner and world’s largest Playmobilcollector is a world leading expert on this Brand. Come and visit us in our exceptional store here in Kragerø!

i

www.playmobilbutikken.no og facebook.com/Playmobilbutikk

www.facebook.com/Skaarups-Is www.instagram.com/skaarupsis/

Welcome to Kragerø’s only shopping centre, situated just off the main costal highway by the junction leading to Kragerø! Amfi Kragerø offers a good mix of 20 different shops, where you will find everything from furniture to clothing, jewellery, paint, groceries and lots more. Stop by and experience the unique atmoshpere. When the shopping is done why not treat yourself to a lovely snack from Stavelin Cafe or Campino fast food restaurant. We offer free parking, and there is also a Petrol Station and EV charger on the premises should you need to refuel og recharge.

i

www.amfi.no/kjopesentre/amfi-kragero www.facebook.com/Amfikragero

Our pride - the beautiful archipelago! The archipelago has great significance to Kragerø and is an experience in itself, with 495 islands and reefs that are ready to be explored. Each island has its own special character. Here you will find a fantastic animal and bird life, great sand and pebble beaches, the “Coastal Cathedral” on the island Skåtøy which is one of the largest wooden churches, a fortress from the 2nd World War, traces of the ancient mining, bike and hiking trails, sheltered coves, smooth skerries and much more!

Ferries and taxi boats provide excellent opportunities for island hopping, also for people without their own boat. Skåtøy is the largest island in the archipelago, followed by Langøy, Gumøy, Bærøy, Jomfruland and Tåtøy.


18

www.visitkragero.no

#visitkragero

@visitkragero

SKJÆRGÅRDEN | THE ARCHIPELAGO

SKJÆRGÅRDEN | THE ARCHIPELAGO

19

JOMFRULAND

JOMFRULAND Du må oppleve Jomfruland! Kragerø er blant Norges mest populære feriemål, og Jomfruland er på mange måter “kronen på verket”. Øya steg opp av havet for omkring 4 000 år siden, og ble en del av raet som vi finner spor etter langs hele kysten.

Det var på Jomfruland Theodor Kittelsen fikk inspirasjon til maleriet “Nøkken”. Tjernet er der ennå, med nøkkeroser og idyll.

Det opprinnelige navnet var Aur, som betyr grus og sand. Hvordan navnet Jomfruland dukket opp, er mer uklart. Mange myter knytter seg til navnet, og et besøk på øya vil helt sikkert sørge for å slippe fantasien løs.

Jomfruland er en viktig del av Gea Norvegica Geopark, og fra 2017 er øya også nasjonalpark - sammen med naboen Stråholmen. Jomfruland har et stort geologisk mangfold både nasjonalt og internasjonalt.

Når hvitveisen blomstrer i eikeskogen, kommer folk langveisfra for å oppleve den helt spesielle stemningen.

De to fyrtårnene midt på øya er kjente landemerker. Det gamle fyret ble tent første gang i 1839. Siden den gang har fyret vært det første som møter skip med kurs mot Kragerø. Det nye fyret kom hundre år seinere og er 37 meter høyt. I dag er det gamle fyret ett av våre viktigste kulturminner, og i sommersesongen fungerer det som et lite museum. Tårnbrygga, Øitangen og Aasviks brygge er naturlige utgangspunkt for tilreisende. Hit går det ferge flere ganger daglig om sommeren. Om sommeren er det flere kunstutstillinger, blant annet i velhuset, i den gamle skolen og i Fyrmesterboligen. Jomfrulandsdagene i juli blir arrangert på gammeldags vis med fesjå og stor oppslutning fra fastboende og besøkende.

i

www.visitkragero.no/artikler/discover-krager/jomfruland-nasjonalpark

THE VIRGIN ISLAND Jomfruland - the island with unique scenery and an exciting history, is a gem in the beautiful Kragerø archipelago! Here you can see farms, beaches and unique cottages that cover the entire island. During the Viking age the island was named Aur, translated to “gravel and coarse sand mixed with pebbles”. And that’s what Jomfruland is, because the island came up from the sea 4 000 years ago after the last ice age as a moraine. The island bears witness to that history, and so, is part of Gea Norvegica Geopark. The island is an important part of Europe’s geology and part of an area with extremely large geological diversity both in national and international context. Since 2017 Jomfruland is a National Park! The favorable climate and rich vegetation gives Jomfruland a diverse birdlife. There are between 60 and 70 species of birds that nests here.

“the count urinal” or one of Theodor Kittelsen trolls? The artist Theodor Kittelsen visited the island and drew lots of inspiration from Jomfruland for his art. There are two lighthouses located on the centre of Jomfruland (near the pier Tårnbrygga). The oldest lighthouse is made of bricks (approximately 250 000 bricks) and was lit in 1839. The second lighthouse was built in 1939, and it was built of iron. The lighthouse is open to visitors during the summer, and offers beautiful views of Jomfruland and the rest of the Kragerø archipelago. Be sure to visit one of the two restaurants on Jomfruland, Haga kystkafe or OKIDOKK at Aasvik brygge, for some nice seafood, Italian pizza, a light baguette, ice cream or a refreshing drink and then explore the many art exhibitions in the summer season. Or just relax on the beach at Tårnbrygga which is a perfect beach for all ages.

Jomfruland offers a unique nature experience. As an example, every spring, visitors flock to the flat island to experience the incredible blooming of the Wood Anemone (Anemone nemorosa L.) in the magical oak forest. In the oak forest you might also find

i

http://en.visitkragero.no/featured-pages/discover-kragero/gea-norvegica-geopark


@visitkragero #visitkragero www.visitkragero.no

SYKKEL-KNUT

ØITANGEN

SYKKEL-KNUT

DNT ØITANGEN

Jomfruland er en langstrakt øy som byr på ypperlige forhold for sykling i en fantastisk natur. Rett nedenfor Jomfrulandstårnene, øverst i Tårnbakken, holder Sykkel-Knut til.

Ytterst på nordenden av Jomfruland, midt i hjerte av Nasjonalparken, drifter DNT Telemark 4 utleieenheter med til sammen 51 sengeplasser.

Her har du muligheten til å leie deg en sykkel og oppleve denne unike skjærgårdsøya fra sykkelsetet. Om du vil leie for kun noen timer eller flere dager er helt opp til deg. Her finnes det også et sykkelverksted hvor du kan få sykkelen din reparert.

Ta med deg foreningen, organisasjonen, arbeidsplassen, venner, familie eller kjæresten din til noen herlige dager hos oss! Opplev sol, bading og beitende kyr, herlig klar høstluft, nydelig vinterlys eller blomstrende hvitveis om våren!

I de mest hektiske sommerukene kan det være behov for å forhåndsbestille sykler. Det er fint og gå her, men nydelig å sykle!

Vi ønsker deg velkommen året rundt! Lyst til å oppleve Jomfruland med lokal guide? DNT Jomfrulandguiden skreddersyr opplevelser på tid og innhold.

DNT ØITANGEN HOLIDAY HOUSES

BICYCLE-KNUT Jomfruland is a beautiful island that offers excellent biking conditions through stunning nature. Just below the Jomfruland light houses, at the top of the “tower-hill”, Bicycle-Knut is at your service. Here you can rent a bike and experience this unique archipelagoisland by bicycle. Whether you want to rent a bike for just a couple of hours or perhaps several days is completely up to you, but in the most hectic summer periods there may be a need to pre-order bicycles. You can also get your bike repaired at Bicycle-Knut’s repair shop.

i

www.visittelemark.no/opplev-telemark/sykkelutleie-pa-jomfruland-p546763

www.facebook.com/sykkelknut/

At the end of the northern part of Jomfruland, in the Heart of the National Park, DNT Telemark (The Norwegian Trekking Association Telemark) operates rental accommodation including 4 units with a total of 51 beds. Bring your association, organization, your employment, friends, family or partner and spend some wonderful days here with us. Experience sunny summerdays with swimming in the sea, grazing cows, lovely clear autumn air, atmospheric winter light or the blooming of the anemones in spring. We warmly welcome you all year through! Do you want to experience Jomfruland with a local guide? DNT Jomfrulandguiden offers customized tours based upon your wishes when it comes to time schedule and content.

i

https://oitangen.dnt.no/ Facebook: DNT Øitangen - Jomfrulandguiden

PORTØR

SKÅTØY

Portør ligger på fastlandet på Levangsheia, og var opprinnelig en av de viktigste havnene langs kysten. Det er et historisk sus over Portør.

Skåtøy er Kragerøs største øy med ca 250 fastboende. Det betyr blant annet at besøkende kan få et innblikk i hvordan det er å bo i skjærgården – hele året.

Stedet er nevnt i sagaen allerede fra 1200-tallet. I dag er det først og fremst et sted for ferie og rekreasjon. Som tidligere loshavn og med nærmest utallige naturopplevelser, fremstår denne delen av skjærgården som noe av det aller flotteste Kragerø kan tilby. Mulighetene er mange.

Vakkert landskap og et variert kulturliv preger Skåtøy, som har flere daglige fergeanløp fra Kragerø. Øya er som skapt for sykkelturer. Hovedveien fra fergeleiet fører til Korset på utsiden av øya, en tidligere loshavn med gammel bebyggelse.

Rett ved Portørveien finner vi også Brokheller. Brokheller er mange store steiner som er satt sammen til et “byggverk” under istiden og disse blokkene har blitt til huler og ganger som byr på spennende utforskning. Ospevika kirkegård ligger idyllisk til ned mot sjøen, og er fremdeles i bruk. Mellom Portør og Levang finner du Stangnes, et prisbelønnet friområde med svaberg og badeplasser. Dette er et av de best bevarte fiskerhjemmene langs hele skagerrakkysten. Om sommeren inviterer turistforeningen til kaffe og vafler.

PORTØR On its own little “peninsula” on Levangshalvøya lies scenic and idyllic Portør. Out here everything is situated for great experiences in a wonderful natural landscape, all year round. Portør was one of the most important outlying ports along the coast, and already in “The Sagas of the Viking Kings of Norway“ it is mentioned that Sigurd Slembe used Portør as his harbour. Portør offers magnificent scenery with its many beautiful coves, forests and smooth-cut bare rocklandscape as far as the eye can see. The coastline in Portør and further south along the coast are some of the perhaps most beautiful archipelago parts throughout the district. Between Portør and Levang you will find a magnificent and award-winning natural free-area called Stangnes. With its beautiful bare rocks and recreation area, as well as excellent fishing opportunities, the area is ideal for a sunbathing, svimming, exploring the nature, fishing or a beautiful scenery daytrip.

Er du soppsanker, er Skåtøy det rette stedet i sesongen. Og det bør ikke være noen overraskelse om det dukker opp rådyr eller hare i veikanten. En av Norges største trekirker, konserter, kafeteria, utstillinger, kultursti, kystfortet Krikken og den tidligere loshavna Korset er bare noe av det du kan oppleve. Mange kunstnere har bosatt seg på Skåtøy i perioder, blant andre Theodor Kittelsen, som her fikk ideen til figuren “Pesta”, som symbol på Svartedauden.

SKÅTØY Welcome to Skåtøy, the largest of Kragerøs islands with a population of approximately 250 residents. Here, on this beautiful island you will find a spectacular landscape with varied terrain. Ranging from charming trails bending through the lush forest, idyllic and sheltered little coastal coves to mountaintops with great viewpoints. Skåtøy caters to the most of your needs and its cultural life flourishes year-round. Here you’ll find galleries with art exhibitions, concerts, a cafe, a wooden church, lots of cultural heritage and even a coastal fort from world war 2. Skåtøy is a magnificent island to explore, either on foot or by bicycle. From the ferry terminal at Skåtøyroa it’s seven easy kilometers to the old fishing village Korset, at the tip of the island. The road passes close to Skåtøy Church, also known as the Cathedral of the archipelago. The church, built in 1862, is one of Norway’s largest timbered churches. The ferry and the express boat makes several daily trips back- and forth to Skåtøy.

SKJÆRGÅRDEN | THE ARCHIPELAGO

21

SKJÆRGÅRDEN | THE ARCHIPELAGO

20


www.visitkragero.no

#visitkragero

@visitkragero

23 KUNSTNERBYEN | THE CITY OF ARTISTS

KUNSTNERBYEN | THE CITY OF ARTISTS

22

THE CITY OF ARTISTS Kragerø er kunstnerbyen! Du skal ikke være lenge i Kragerø før du fornemmer den helt spesielle atmosfæren. Byen har bebyggelse tilbake til 1600-tallet. En spennende by, en fantastisk natur og et rikt kulturliv gir de aller beste mulighetene for opplevelser utenom det vanlige. Det er ikke så merkelig at noen av våre mest berømte kunstnere valgte nettopp Kragerø som favorittsted for inspirasjon og arbeid med kunsten. Erik Werenskiold, Frits Thaulow, Christian Krohg, Theodor Kittelsen og ikke minst Edvard Munch har alle vist hvilke fantastiske synsinntrykk man blir grepet av i Kragerø. Arven fra de «gamle mestere» er tatt vare på av dagens kunstnere, som har tatt i bruk de samme naturgitte virkemidlene til å utføre nye oppgaver. Lyset, naturen og menneskene står helt sentralt også hos dagens kunstnere. Alle disse inntrykkene er samlet på utstillinger, som preger Kragerø gjennom hele sommeren. Se galleriguide på side 30.

The coastal area’s unique light and the charming town with well-preserved ancient wooden buildings in the narrow streets and alleys have attracted and inspired many artist through a long time. Kragerø city is referred to as “The gem among coastal cities” of Edvard Munch. “This city should be painted,” said Christian Krogh when he was visiting Kragerø. The legacy of the old masters is in care for and managed by today’s artists. The light, nature an the inhabitants are central in their work. All these impressions are gathered at exibishions that characterize Kragerø throughout the summer. Monica Fürst - Inn til byen


@visitkragero #visitkragero www.visitkragero.no

KUNSTNERBYEN | THE CITY OF ARTISTS

25

KUNSTNERBYEN | THE CITY OF ARTISTS

24

«Selvportrett» (1891) Self portrait

«Langt langt borte saa han noget lyse og glitre» (1900) Far, far away Soria Moria Palace shimmered like Gold

Kunstneren Theodor Kittelsen

160

THEODOR KITTELSEN - the artist

«Nøkken» (1904) The Monster of the Lake

«Trollet på Karl Johan» (1892) Troll at the Karl Johan Street

Kunstneren Edvard Munch

EDVARD MUNCH - the artist

Theodor Kittelsen - the artist known for his interpretation of mythical creatures and fairytales - was born here in Kragerø in 1857. That´s exactly 160 years ago. Nobody could draw trolls like him! Theodor Kittelsen is still one of Norway´s most beloved artists. His Munchs tid i Kragerø (1909 -1915) er en av Munch fikk en ny start Den norske folkesjela sto helt sentralt i Theodor Kittelsens kunst. Som tegner, maler, illustratør og forfatter childhood home in the town centre has been i Kragerø. Ettertransformed flere de mest interessante periodene i hans liv formidlet han sine fantasifulle inntrykk slik at kunsten ble en viktig del av vår historie. into a museum: Kittelsenhuset. Welcome! år med depresjoner og kunst, samtidig som det også var en av og destruktive tanker, de mest intense periodene. Skapergleden Han ble født i Kragerø 27. april 1857. Kittelsenhuset drives nå som en del av Telemark Museum, med fokus Theodor Kittelsen ble født i Kragerø i 1857. Han vokste kom Edvard Munch til ga seg uttrykk i en enorm produksjon, på utstillinger og beretninger om kunstnerens liv og virke. Det sjarmerende, lille huset er vel verd et besøk. opp midt i sentrum av byen. Theodor Kittelsen er fortsatt Kragerø iIngen 1909kunne med foreksperimentering med metoder og farger, en av Norges mest kjente kunstnere. mer Kittelsen! optimistisk og en betydelig innsats for å vinne det svært Like utenfor barndomshjemmet står Henning Olav Engelsens byste av kunstneren. På Skåtøy, der han og eksempel tegne troll et slik som syn påfor livet. Han bleheleprestisjefylte oppdraget med å dekorere kona Inga bodde som nygifte, kan man se Per Elsdorfs Pesta-skulptur. I serien Svartedauden blir Pesta brukt Barndomshjemmet hans er åpent besøkende universitetsaulaen i Oslo. øyeblikkelig forelsketVelkommen! i den vesle byen, og som modell for døden, som fòr over landet og påførte den største menneskelige katastrofe til dags dato. sommeren. i huset han leide på Skrubben. Det kjente, Munch hadde mange gode venner som monumentale verket Solen som står Det hyklerske borgerskapet i småbyen Kragerø ga Kittelsen inspirasjon til 18 satiriske tegninger, samlet under navnet «Fra Livet i de hjalp til i vanskelige perioder. I Kragerø var sentralt i Munchs kunstneriske utvikling, smaa Forholde». Den selvbiografiske boken «Folk og Trold» bygger også på episoder fra dette småbylivet. På Jomfruland kan man Christian Gierløff en god hjelper og venn. kan sees som et symbol på hans egen gå i kunstnerens fotspor, og se nærmere på stedene som ga inspirasjon til «Nymfene på Vilgårdsrøysa», «Nøkken», «Tangplassen», Etter Munchs død, kjøpte han Rødskjær soloppgang «Selvportrett» (1891) langt borte saa han noget lyse og glitre» «Nøkken» (1904) «Trollet på Karl Johan» (1892) etter mange skyggefulle år. Å «Måneskinn over Hav og tjern»«Langt og enda flere. (holmen som er sentralt plassert i maleriet gå iStreet Munchs fotspor i Kragerø er å følge Self portrait (1900) The Monster of the Lake Troll at the Karl Johan Solen) og ga den navnet Edvard Munchs den verdenskjente kunstneren i en sentral, Far, far away Palaceav Asbjørnsen og Moes norske folkeeventyr satte han sammen med Mange forbinder Theodor Kittelsen med norske troll.Soria SomMoria illustratør shimmered like Gold Holme. Dette er fortsatt det offisielle navnet, optimistisk og svært produktiv periode. Erik Werenskiold et evig preg på nordmenns forestillinger om troll, og nærmest avgjorde hvordan norske troll egentlig ser ut.

THEODOR KITTELSEN

«Nøkken» (1904) The Monster of the Lake

160

men på folkemunne vil nok navnet alltid være Rødskjær. Munchs egne ord, skrevet ned i 1909 beskriver hvordan han hadde det i Kragerø:

«Trollet på Karl Johan» (1892) Troll at the Karl Johan Street

“Jeg er nå i fullt arbeid, i det hele tatt synes det nå som jeg i min kunst står på høyden. Aldri har arbeidet gitt meg så mye glede”. EDVARD MUNCH, KRAGERØ, MAI 1909

Theodor Kittelsen opplevde flere perioder i livet med ustabile økonomiske kår. Han ble ingen rik mann, men han etterlot seg en arv av Theodor Kittelsen - the artist known langt større verdi enn penger.

for his interpretation of mythical creatures and fairytales - was born here in Kragerø in 1857. That´s exactly 160 yearsEdvard Munch - a new beginning. Munch, Norway’s most famous artist of all time lived at Skrubben in Kragerø from 1909 to 1915. ago. Nobody could draw trolls like him! Theodor Kittelsen is still one of Norway´s most beloved artists. His During his stay in Kragerø, Munch experienced one of his most intensely creative periods. It was here that he was inspired by THEODOR KITTELSEN the people and the scenery surrounding him, which lead to the creation of two of his main works, namely The Sun, and History. childhood home in the town centre has been transformed In addition he spent time in Kragerø to paint a portion of his best portraits of friends and contacts in the art community. Theodor Kittelsen - the artisk known for his interpretation of mythical and fairytales into acreatures museum: Kittelsenhuset. Welcome!

THEODOR KITTELSEN

Theodor Kittelsen - the artist known for his interpretation of mythical creatures and fairytales - was born here in Kragerø in 1857. That´s exactly 160 years was born here in Kragerø in 1857. Nobody could draw trolls like him! Th. Kittelsen is still one of Norway’s most beloved artists. His childhood home (ref. page 7) in the town centre has been Theodor Kittelsen ble født i Kragerø transformed into a museum. Welcome!

«Trollet på Karl Johan» (1892)

He also painted some pictures of Kragerø’s urban environment and the surrounding hills which had a very special place in his

i 1857. Han voksteheart. Many believe that he had his heyday as a painter in Kragerø. opp midt i sentrum av byen. Theodor Kittelsen er fortsatt en av Norges mest kjente kunstnere. Ingen kunne for Kragerø Kommune has its own webpage om Munch, check out www.munchikragerø.no eksempel tegne troll slik som Kittelsen! Barndomshjemmet hans er åpent for besøkende hele sommeren. Velkommen!


27

ARBEIDER

Modellen i dette b Han var anleggsa var tydeligvis fasc arbeidsnever. Før A med snømåkere. H reiste med den ny at deres bakgrunn

A WALK IN THE FOOTSTEPS OF EDVARD MUNCH Dette praktfulle og levende portrettet viser Munchs gode venn, Christian Gierløff, stående i Barthebakken. I bakgrunnen ser vi Bysundet og de røde bygningene på Bosebodskjæret. Gierløff var født inn i en av Kragerøs trelasthandelfamilier, men han utviklet seg til å bli en radikal pressemann og en viktig forkjemper for boligreformer. Han ble kjent med Munch tidlig på 1900-tallet, og de to ble raskt gode venner. Munch har fortalt at han har malt Gierløff i ferd med å holde en tale til sine bysbarn, noe som passer for en ivrig samfunnsreformator. Gierløff har på seg en lysegul sommerfrakk, og bak ham ser vi den knallblå havna. Det hvite fjellet med svarte flekker til venstre i bildet, er nå delvis dekket av en Ålesundsmur. Også bebyggelsen på Bosebodskjæret har gjennomgått store forandringer, men utsikten i bildet er fortsatt lett gjenkjennelig. Gierløff har i boka Edvard Munch selv fortalt levende om malerens liv i Kragerø.

#visitkragero

This wonderfully vibrant portrait is of Munch’s good friend, Christian Gierløff, standing in Barthebakken. Bysundet and the red buildings on Bosebodskjæret can be seen in the background. Gierløff was born into one of Kragerø’s timber merchant families, but became a radical writer and an important champion of housing reforms. He met Munch early in the 1900’s, and they instantly became good friends. Munch has explained that he painted Gierløff just before he was going to address the people of the town, which suits a passionate civic reformer. Gierløff wears a light yellow summer coat, and behind him is the bright blue harbour. The white rock with black spots behind him is now partly covered by a stone-wall. The buildings on Bosebodskjæret have been changed, but the view in the picture is still recognizable. Gierløff portrays the artist’s life in Kragerø in his book Edvard Munch selv.

Stoa var svært in Munch kunne bli s gleden over vakke for bedre kår. Med som foregikk i sam figur, som avkrevd bodde i huset vi se

GALOPPERENDE HEST (1910-12)

CHRISTIAN GIERLØFF (1909)

CHRISTIAN GIERLØFF (1909)

www.visitkragero.no

KUNSTNERBYEN | THE CITY OF ARTISTS

MUNCHVANDRING

@visitkragero

KUNSTNERBYEN | THE CITY OF ARTISTS

26

I dette maleriet tar Munch utgangspunkt i den trange passasjen som er sprengt gjennom steinmassene, der veien opp Barthebakken baner seg fram på høyre side av fjellet Hefte. På Munchs tid var det mye trangere her enn i dag. Den galopperende hesten kommer stormende mot oss i et voldsomt tempo, og kaster vilt på hodet slik at manen blafrer. På sleden står kusken og prøver å kontrollere det løpske dyret. Vettskremte barn hopper til side. Den flate sleden som hesten trekker, ble hovedsakelig brukt til å frakte varer fra havna til kjøpmennene rundt i byen. Doningen er tom, så mannen med hesten skal nok hente et nytt lass. På toppen av bakken, rett bak dyrets hode, kan vi skimte en liten, rød bygning. Dette er Isaks bu, som fortsatt står der i dag. Den er en av de få Den gule tømmerstokken, 1912, Olje på lerret, 129 x 160,5 cm, Munch-museet. Foto: Svein Andersen. © Munch-museet / Munch-Ellingsen gruppen / BONO 2009 materielle etterlevningene fra Munchs tid på Skrubben. Han har også i flere andre motiver tatt utgangspunkt i den trange passasjen i øvre del av Barthebakken. Sammen med Galopperende hest viser disse bildene hvordan DEN GULE TØMMERSTOKKEN (1912) THE YELLOW LOG (1912) kunstneren hadde etVinteren skarpt øye formalte naturen rundt hadde godt 1912 Munch en seg. rekkeHan bilder somet viser tømmerDuring the winter of 1912, Munch painted several pictures featuring timber blikk for hvordan karakteristiske trekk ved landskapet kunnefra utnyttes da der felling. The location of these motifs was probably the area where Kragerø’s hogst. Motivene hentet han sannsynligvis det området sports stadium is today. Mr. George Dahll donated the land for the purpose han skulle realisere sine maleriske Kragerø ideer. Stadion ligger i dag. Her hadde George Dahll idrettsplassen

7

2

Den gule tømmerstokken, 1912, olje på lerret, 129 x 160,5 cm, Munchmuseet. Foto: Svein Andersen. © Munch-museet / Munch-Ellingsen GALLOPING HORSE (1910-12) gruppen / BONO 2009 donert grunn slik at det kunne anlegges tennis- og fotballbane. Tømmeret måtte felles om vinteren på grunn av uttransportering og fordi kvaliteten på trevirket da ble bedre. Stokken er gul fordi den nylig er barket. Før i tida fjernet man barken før man fraktet Barthebakken’s narrow passage, which was blasted through the rock of Hefte, is the trærne ut av skogen. location of this picture. At Munch’s time it was even narrower than today. The galloping horse comes rushing towards us at a terrific speed, throwing its head wildly with flying Den gule tømmerstokken er et mesterlig eksempel på kunstnerens mane. Standing on the sledge, a man tries to control the bolting horse. Terrified children bruk av perspektivet som virkemiddel. Forgrunnen i bildet er jump aside. The flat sledge pulled by the horse was usually used to bring goods to the dominert av de stående trærnes vertikale stammer. Disse furuene merchants around town. The sledge is empty, and the man with the horse is probably står solid plantet i bakken, mens den gule tømmerstokken strekker on his way to fetch more goods. At the hilltop, right behind the animal’s head, a little seg i hele sin lengde dypt innover i bildet. Slik har Munchs skapt et red house can be seen. It is Isak’s shed, which is still there today. It is one of the very few sugende perspektiv som tiltrekker seg betrakterens blikk. Malerens material remains from Munch’s time at Skrubben. He also based several of his other framstilling av den liggende trestammen fører også til et optisk motifs on the narrow passage at the upper part of Barthebakken. Together with bedrag, noe som har fascinert mange. Hvis vi står foran bildet og Galloping Horse these pictures demonstrate the artist’s sharp eye for the landscape ser på den felte tømmerstokken, får vi en underlig følelse av at around him. He had the ability to recognize how characteristic features could be used den peker rett mot oss selv om vi beveger oss. when realizing his artistic ideas.

Oppover bakken med kjelke, 1910-12, Olje på lerret, 65 x 115,5 cm, Munch-museet. Foto: Richard Jeffries. © Munch-museet / Munch-Ellingsen gruppen / BONO 2009

Oppover bakken med 1910-12, olje UPHILLkjelke, WITH A SLEDGE (1910-12) på lerret, 65 x 115,5 cm, Munch-museet. Foto: Richard Jeffries. © Munch-museet / Munch-Ellingsen gruppen / BONO 2009

OPPOVER BAKKEN MED KJELKE (1910-12)

I dette vinterbildet sliter en mann seg oppover Barthebakken med en kjelke. Han har følge av en gulkledd mann til høyre i maleriet. I bakgrunnen skimter vi de røde husene på Gunnarsholmen. Disse bygningene tilhørte Kragerø Jernstøberi, som lå på den lille øya. Fjorden er dekket av hvit is. Til høyre for de to mennene er en liten bit av den velkjente profilen til fjellet Hefte synlig. Munch må ha likt dette fjellpartiet veldig godt, for det går igjen i flere av hans landskapsbilder fra Kragerøperioden. Mannen med den tunge kjelken må kjempe mot naturens hindringer i det barske landskapet. Samtidig framstår Gunnarsholmen nesten drømmeaktig i bakgrunnen. Den lille øya er i dag gjort om til friluftsområde.

This winter picture shows a man working his way up the Barthebakken, pulling a sledge. He walks with a yellow dressed man to the right in the painting. The red houses on the little island of Gunnarsholmen can be seen in the background. These houses belonged to Kragerø iron foundry. The fjord is covered with white ice. The well-known profile of the Hefte rock can be seen to the right of the two men. This rock must have fascinated Munch, as it is featured in several of the landscape paintings from his time in Kragerø. The man with the heavy sled struggles against nature’s obstacles in the rough landscape. At the same time, Gunnarsholmen presents itself almost dreamlike in the background. Today, the little island is a public recreational area.

VINTER I KRAGERØ (1912)

of making tennis courts and a football field. Trees had to be felled during the winter to ease the transport and for the best possible timber quality. The log is yellow because the bark has just been removed.

The Yellow Log is an excellent example of the artist’s use of perspective. The foreground is dominated by the standing trees’ vertical positions. These pines are solidly rooted, whilst the yellow log stretches deep into the picture. Munch created an irresistible perspective attracting the onlooker’s eye. The artist’s portrayal of the felled log gives a fascinating optical illusion. When we stand in front of the picture and look at the felled log, we get a strange feeling that it points straight at us even though we move.

WORKERS IN

The central model in construction worker, Apparently, Munch w Workers in Snow, Mu of this theme when he from very different b was a competent vio played inside. The two struggle for better wo in the society around respect for his struggl

8

Grønt tre ved landevei, 1913?, Olje på lerret, 102 x 96 cm, Munch-museet. Foto: Richard Jeffries. © Munch-museet / Munch-Ellingsen gruppen / BONO 2009

Grønt tre ved GREEN landevei, TREE BY THE ROAD (1913?) 1913?, olje på lerret, 102 x 96 cm, Munch-museet. Foto: Richard Jeffries. © Munch-museet / Munch-Ellingsen gruppen / BONO 2009

GRØNT TRE VED LANDEVEI (1913?)

Da Munch skulle utforme treet i Historien, tok han utgangspunkt i et mektig eiketre i Rørvik og ei stor eik på Kalstad. Her har Munch malt eika ved landeveien i Rørvik. Karakteristisk for dette treet var en lang grein som stakk ut over veibanen. I denne hadde noen barn festet ei huske, og slitasjemerkene etter huska sees på den lange greina i Munchs Historien. På 1940-tallet forsøkte eieren av grunnen å frede treet, men dette førte ikke fram til fredning. Først brakk den lange greina, og siden ble hele treet fjernet i forbindelse med en veiutvidelse.

When Munch created the tree in History, he made studies of a giant oak in Rørvik and a big oak at Kalstad. In this picture Munch has painted the oak by the road in Rørvik. A long branch stretching over the road was characteristic of this tree. Some children had hung a swing from this branch, and the wear from the swing can be seen on the big branch in Munch’s History. In the 1940’s the landowner wanted to have the tree listed, but he did not succeed. Firstly, the long branch broke, and later the whole tree was removed when the road was widened.

3

Galopperende hest, 1910-12, Olje på lerret, 148 x 120 cm, Munch-museet. Foto: Sidsel de Jong. © Munch-museet / Munch-Ellingsen gruppen / BONO 2009

9

Arbeidere i snø, 1910, Olje på lerret, 224 x 162 cm, Privat eie, utlånt til The National Museum of Western Art, Tokyo. Foto: National Museum of Western Art, Tokyo. © Munch-museet / Munch-Ellingsen gruppen / BONO 2009

Arbeidere i snø, 1910, olje på lerret, 224 x 162 cm, Privat eie, utlånt til The National Museum of Western Art, Tokyo. Foto: National Museum of Western Art, Tokyo. © Munch-museet / Munch-Ellingsen gruppen / BONO 2009

Galopperende hest, 1910-12, olje på lerret, 148 x 120 cm, Munch-museet. Foto: Sidsel de Jong. © Munch-museet / Munch-Ellingsen gruppen / BONO 2009

Til dette motivet valgte Munch seg en flott furu som sto på en av knausene bak huset hans. I gamle fotografier kan vi se dette treet tydelig, der det stolt kneiser over omgivelsene. Det gule huset til høyre i bildet er uthusbygningen til malerens villa. I bakgrunnen ser vi skråningene opp mot Høyåsen. Dette er et svært karakteristisk Kragerø-landskap. Litt til høyre for furua kan vi se et av de nakne trærne i alleen, som gikk fra Skrubben og ned til Smedsbukta. Munch har malt flere bilder av denne alleen, både om sommeren med frodige trekroner, og om våren med brunt gras og snøslaps. I Vinter i Kragerø foreviget Munch roen i naturen en kjølig og klar vinterdag. Motivet er enkelt, og det er tydelig at maleren har forsøkt å skape struktur og orden i sin naturgjengivelse. Han har valgt en komposisjon der kantene på den snødekte knausen i forgrunnen danner en parallell med linjene i taket på den gule bakbygningen. Slik skapte Munch et billedrom der gjenstandene er i balanse, og maleriet av furua og landskapet rundt den gir inntrykk av en monumental og harmonisk ro.

1

Christian Gierløff, 1909, Olje på lerret, 207 x 100,5 cm, Göteborgs Konstmuseum. Foto: Göteborgs Konstmuseum © Munch-museet / Munch-Ellingsen gruppen / BONO 2009

Christian Gierløff, 1909, olje på lerret, 207 x 100,5 cm, Göteborgs Konstmuseum. Foto: Göteborgs Konstmuseum © Munch-museet / Munch-Ellingsen gruppen / BONO 2009

WINTER IN KRAGERØ (1912) Munch chose a beautiful pine tree behind his house for this motif. Old photos clearly show this tree as it proudly rises above its surroundings. The yellow building to the right in the picture is the outhouse, which belonged to Munch’s house. The hills up towards Høyåsen can be seen in the background. This is a characteristic Kragerø landscape. The naked trees lining the road from Skrubben to Smedsbukta can be seen slightly to the right of the pine tree. Munch painted several pictures of this tree-lined road, both in the summer with lush treetops, and in the spring with brown grass and melting snow. In Winter in Kragerø, Munch immortalizes nature’s tranquillity on a cool and clear winter day. The motif is simple, and clearly the artist has tried to create structure and order in his impression of nature. He has chosen a composition where the edges of the snow-covered rock in the foreground are parallel with the lines of the roof of the yellow building. This way Munch created a picture where the objects are in balance, and the painting of the pine tree and its surroundings gives the impression of monumental and peaceful harmony.

10

Hus i Kragerø, 1916, Litografi, 232 x 353 mm, Munch-museet. Foto: Sidsel de Jong. © Munch-museet / Munch-Ellingsen gruppen / BONO 2009

Hus i Kragerø, 1916, Litografi, HOUSES IN KRAGERØ (1916) 232 x 353 mm, Munch-museet. Foto: Sidsel de Jong. © Munch-museet / Munch-Ellingsen gruppen / BONO 2009

HUS I KRAGERØ (1916)

I dette litografiet har Munch for å finne sitt motiv beveget seg opp de bratte kneikene mot Høyåsen. Husene står her fortsatt, men er i dag litt forandret, og noen nye har kommet til. Furuene, som står oppe på toppen av fjellknausen, tegner sine karakteristiske silhuetter mot himmelen. Munch var ikke den første maleren som ble fascinert av dette særegne stedet, og før ham hadde maleren Frits Thaulow også vært her under sitt Kragerøopphold i begynnelsen av 1880-årene. I en tegning i en av sine skissebøker har Munch avbildet dette området slik det ser ut hvis en står oppe på Biørneveien og ser nedover langs kanten av Høyåsen.

5

Vinter i Kragerø, 1912, Olje på lerret, 132,5 x 131 cm, Munch-museet. Foto: Sidsel de Jong. © Munch-museet / Munch-Ellingsen gruppen / BONO 2009

Vinter i Kragerø, 1912, olje på lerret, 132,5 x 131 cm, Munch-museet. Foto: Sidsel de Jong. © Munch-museet / Munch-Ellingsen gruppen / BONO 2009

Munch has walked up the steep hills towards Høyåsen to find his motif for this lithograph. The houses are still there, although with some changes, and some new houses have been added. The pines on top of the big rock make characteristic silhouettes against the sky. Munch was not the first artist to be fascinated by this particular site, as the artist Fritz Thaulow also went there during his stay in Kragerø at the beginning of the 1880’s. In one of his sketchbooks, Munch draws this area seen from Biørneveien in the direction of the edge of Høyåsen.

6

Solen, 1911, Olje på lerret, 455 x 780 cm, Universitetet i Oslo, Aulaen. Foto: © Munch-museet / Munch-Ellingsen gruppen / BONO 2009

Solen, 1911, olje på lerret, THE SUN (1911) 455 x 780 cm, Universitetet i Oslo, Aulaen. Foto: At the beginning of December and towards the end of January the sun rises from the mouth of the Kragerø Fjord. During a few minutes, the life-giving © Munch-museet / Munch-Ellingsen gruppen / sunrays drive away the winter darkness. The powerful experience of this impressive natural phenomenon inspired Munch to develop one of his most BONO 2009 daring compositions, The Sun, as one of the decorations in the Festival

SOLEN (1911)

4

Gate i Kragerø, 1913, Olje på lerret, 80 x 100 cm, Kunsthalle Bielefeld, permanent utlånt fra Staff Stiftung, Lemago. Foto: Kunsthalle Bielefeld. © Munch-museet / Munch-Ellingsen gruppen / BONO 2009

Gate i Kragerø, 1913, olje på lerret, STREET IN KRAGERØ (1913) 80 x 100 cm, Kunsthalle Bielefeld, permanent utlånt fra Staff Stiftung, Lemago. Foto: Kunsthalle Bielefeld. © Munch-museet / Munch-El-

GATE I KRAGERØ (1913)

Munch har malt og tegnet en rekke bilder som viser barn som leker i gatene og på svabergene rundt Skrubben. Også i Åsgårdstrand hadde han utforsket liknende motiver. Dette maleriet viser ungene i den slake bakken ned til Munchs eget hus. Maleren er i et kjent fotografi av A. F. Johansen avbildet mens han står og maler nettopp i denne veien. Johansen var en venn av Munch, og han hadde et velansett fotoatelier i Kragerø. I bakgrunnen står huset til Kristoffer Hansen Stoa, som var modellen til den sentrale figuren i Arbeidere i snø. Dette huset er nesten uforandret fra den tiden da Munch bodde på Skrubben. Knausene på begge sider av gata ble sprengt vekk i forbindelse med industriutbyggingen på Skrubben etter 2. verdenskrig.

Munch painted several pictures featuring children playing in the streets and on the smooth rocks around Skrubben. In Åsgårdstrand too, he studied similar motifs. This painting features children on the hill down towards Munch`s own house. The artist is seen painting in exactly this road in a famous photo by A. F. Johansen. He was a friend of Munch, and he had a reputable photo studio in Kragerø. The house in the background belonged to Kristoffer Hansen Stoa, who was the model for the central person in the picture Workers in Snow. This house is almost unchanged since Munch lived at Skrubben. The rocks on both sides of the road were blasted after World War II during the industrial development at Skrubben.

lingsen gruppen / BONO 2009

Hvert år i desember og mot slutten av januar står sola opp ute i havgapet over innseilingen til Kragerø. I løpet av noen minutter fordriver de livgivende solstrålene vintermørket. Den sterke opplevelsen av dette imponerende naturfenomenet inspirerte Munch til å utvikle en av sine dristigste komposisjoner: Solen til Universitetets Aula. Maleren uttalte også at han hadde et nesten religiøst forhold til lyset. Det er tydelig at Munch også var opptatt av filosofiske ideer om lysets livgivende kraft.

Han malte dette monumentale mesterverket i sitt friluftsatelier, som lå foran huset på Skrubben. Kystlandskapet i maleriet gikk da nesten i ett med den omkringliggende naturen. Da Munch skulle lage de lange, rette lysstrålene som skyter ut fra solskiven, fikk han hjelp av sin venn Lars Fjeld. Han var dekorasjonsmaler i Kragerø. Fjeld viste Munch noen enkle tekniske knep som kunne gjøre solstrålene snorrette. Utsikten i Solen er den samme som Munch så da han sto foran sin villa, med en grasslette som strakte seg bort til skrenten ned mot sjøen. Munch gjengir naturen slik at den danner en enkel ramme for solskiven i bildet. Dessverre er svært lite av disse omgivelsene bevart. Deler av knausen til høyre i maleriet kan gjenkjennes der transformatorboksen og Munch-

Hall or Aula of the University of Oslo. The artist said that he had a virtually religious relationship to light. Apparently Munch was preoccupied with the philosophical ideas of light’s life-giving powers. He painted this monumental masterpiece in his open-air studio by the house at Skrubben. The picture’s coastal landscape almost merges with the surroundings. As one of the town’s decorative painters, Munch’s friend Lars Fjeld gave the artist technical assistance in the creation of the picture’s linear sunrays. The view featured in The Sun is the same as seen from Munch’s house, with grassy slopes stretching towards the steeper hill down to the shore. Munch lets nature provide a simple frame for the face of the sun. Unfortunately, very little of this location has been preserved. It is possible to recognize parts of the rock to the left in the picture near the transformer kiosk and the bronze statue of Munch.

11

Historien, 1911/1914-16, olje påHISTORY lerret, 455 x 1160 cm, UniversiteHISTORIEN (1911/1914-16) (1911/1914-16) tetviserietOslo, Aulaen. Foto: Dette berømte Aula-bildet norsk urlandskap. Under et eldgammelt eiketre sitter en This great decoration in the Festival Hall or Aula of the University of Oslo presents an ancient Norwegian scenery. An old man is sitting beneath an old oak telling stories to a little boy. Munch created a symbol of olding og forteller for en liten gutt. Munch har slik skapt et symbol på det som han så på som the oral tradition between the generations, which he as the foundation of the understanding of © Munch-museet / Munch-Ellingsen gruppen / regarded BONO 2009 historiefortellingens dypeste grunn; den muntlige overleveringen mellom generasjonene. history. The nature and the two persons have been taken out of time, but Munch was inspired by his close Selv om naturen og personene har et tidløst preg, var Munch inspirert av sine nærmeste omgivelser da han skapte dette mesterverket. Som modell for den gamle mannen brukte han sin hjelper Børre Eriksen, en tidligere sjømann og verftsarbeider. Eriksen bodde på Thomesheia. Han satt modell for Munch i grusgangen foran malerens hus. Det er tydelig at Munch var fascinert av Børre. Han kunne se på sin gamle hjelper som en nesten mytisk skikkelse. Munch arbeidet på Historien i friluftsatelieret som lå foran villaen. Utsynet over fjordlandskapet bak den gamle mannen og gutten, viser innseilinga til Kragerø, der Skåtøy ligger til venstre og Stabbestad-landet til høyre.Som modell for den lille gutten brukte Munch flere barn, men

12

Skipsopphugging, 1909, Olje på lerret, 99,5 x 110,5 cm, Kunsthaus Zürich. Foto: Kunsthaus Zürich. © Munch-museet / Munch-Ellingsen gruppen / BONO 2009

Historien, 1911/1914-16, Olje på lerret, 455 x 1160 cm, Universitetet i Oslo, Aulaen. Foto: © Munch-museet / Munch-Ellingsen gruppen / BONO 2009

surroundings when he created this masterpiece. As a model for the old man, he used one of his close helpers, Børre Eriksen, a former sailor and shipyard worker. Eriksen lived at Thomesheia. He posed for Munch on the gravelled path in front of the painter’s house. Evidently Børre fascinated Munch. He viewed his old helper as an almost mythical character. Munch worked on History at his open studio in front of his house. The view of the fjord behind the old man and the boy shows the Kragerø approach with the island of Skåtøy to the left and the coast of Stabbestad to the right. Munch used several children as models for the little boy, but the best known is the later fishmonger Erik Krafft, grandson of one of Munch’s housemaids Stina Krafft. To create the monumental

Skipsopphugging, 1909, olje på lerret, SHIP BEING SCRAPPED (1909) 99,5 x 110,5 cm, Kunsthaus Zürich. Foto: Kunsthaus Zürich. © Munch-museet / Munch-Ellingsen gruppen / BONO 2009

SKIPSOPPHUGGING (1909)

Da Munch kom til Kragerø, var seilskutetida nesten over. I ett av sine malerier har kunstneren udødeliggjort et av byens skip. Bildet viser barken ”Alfarin” mens den ble vraket i 1909. Maleriet dokumenterer ikke bare en enkelt båts skjebne, men signaliserer slutten på en æra i byens historie. ”Alfarin” ble bygd for konsul og reder Thomes Thomesen i 1873, og var størsteparten av sin levetid i lokalt eie. Skutas merkelige navn betyr sannsynligvis ”Den som farer over alt”, altså en ”allfarer” på verdens sju hav. Opphuggingen av skipet foregår i Bonneviebukta, og i bakgrunnen ser vi Tangeheias bratte skrenter. Tidligere hadde det vært skipsverft i bukta nedenfor kirken, men i årene etter 1900 drev kjøpmann Olsen skipsopphoggeri her. Dette området ble sterkt forandret da jernbaneanlegget kom på 1920-tallet. Tunnellen, som nå går under Tangeheia, ble

The era of the sailing ships was almost over when Munch arrived in Kragerø. The picture shows the bark Alfarin while she was scrapped in 1909. The picture is a documentation not only of this ship’s destiny, it also signals the end of an era in the history of the town. The Alfarin was built for consul and ship owner Thomes Thomesen in 1873, and most of her time she had local owners. The ship’s peculiar name probably means the one who travels everywhere, hence an all farer of the seven seas. The scrapping of the ship takes place in Bonneviebukta, and the steep rock of Tangeheia can be seen in the background. The bay below the church used to be the site of a shipyard, but from 1900 a merchant named Olsen ran a ship scrapping company here. The area was changed when the Kragerø railway was built in the 1920’s. The tunnel through Tangeheia was built for the trains, but was rebuilt for cars after the railway was closed at the end of the 1980’s. The steep rock and the road can still be seen from the spot where Munch painted. The white and yellow houses


29

MUNCHVANDRING HER FINNER DU BILDENE

CITY CENTRE GALLERY GUIDE

MUNCH - THE LOCATION OF THE PAINTINGS 2 5

1910-12

OPPOVER BAKKEN MED SLEDE

4

1910-12 5

GATE I KRAGERØ 1913 VINTER I KRAGERØ

1 CHRISTIAN

1912

4 ALOPPERENDE GIERLØFF HEST 1909 1910-12 GATE I KRAGERØ 1913

SOLEN 1911

6 GALOPPERENDE HEST 1910-12 5 SOLEN 1911

VINTER I KRAGERØ 1912

3

GALOPPERENDE HEST 1910-12

7

6

8

SOLEN 1911

GRØNT TRE VED LANDEVEI 7 1913?

1912

GRØNT TRE VED LANDEVEI 10 1913?

78 9 GRØNT TRE VED 1916 HUS 9I KRAGERØ LANDEVEI 1913?

ARBEIDERE I SNØ 1910

9

10 12 12ARBEIDERE I SNØ 1910 SKIPSOPPHUGGING DEN GULE TØMMERSTOKKEN SKIPSOPPHUGGING DEN GULE TØMMERSTOKKEN 1912 1909 1912 1909

HUS I KRAGERØ 1916

SKIPSOPPHUGGING 1909

12

7

11 5 13

8

4

11 HISTORIEN 1911 / 1914-16

ARBEIDERE I SNØ 1910

HUS I KRAGERØ 1916

12

DEN GULE TØMMERSTOKKEN

8

VINTER I KRAGERØ 1912

3

2

10

6

OPPOVER BAKKEN MED SLEDE

HRISTIAN ERLØFF 1909

3

GALLERIGUIDE FOR SENTRUM

KUNSTNERBYEN | THE CITY OF ARTISTS

KUNSTNERBYEN | THE CITY OF ARTISTS

28

11

11 HISTORIEN 1911 / 1914-16

HISTORIEN 1911 / 1914-16

14 2 1 9

6

10 3

Se større utgaver av maleriene på forrige side | For bigger versions of the paintings see previous page.

1

Galleri Nicolines Hus - Stines bakke 5

6

Galleri Løkkebakken Nr 25 Løkkebakken 25

11

Soulmate Modern Art Gallery (SMAG) Kirkegata 12

2

Løkka - Løkkebakken 8

7

Det lille galleri - Andølingen 2

12

Kragerø Fotoklubb - Kirkegata 14

3

Brusfabrikken - Gierløffsvei 18, Øya

8

Helmersen Glass - Andølingen 2

13

Kragerø Kunstforening - Kirkegata 5

4

Galleri Thore Sveberg - Andølingen 1B

9

Galleri Kragerø - P. A. Heuchsgate 9B

14

Kragerø Faste Billedgalleri - Torvgata 7

5

Tone Ørvik - Kirkegata 5

10

Fineart - P. A. Heuchs gate 17


GALLERI NICOLINES HUS | www.nicolineshus.no | Stines bakke 5 | Tlf: 35 98 31 47

31 SKARBO KULTURSENTER | Tlf: 93 88 80 76 Atelier, tekstilverksted, skulpturverksted og data. Om sommeren tas yoga på bestilling, bursdagsevent og maleworkshop. Trim, yogaklasser, malekurs, skulpturkurs (med Lise S Bottolfs), inspirasjon /motivasjons kurs/workshop, og i tillegg også sansebasert coaching. Stort sett åpent galleri og atelier. Du kan sitte ned og nyte en kopp kaffe eller te i litt annerledes omgivelser.

Separatutstillinger 2018 | Separate vernissage 2018 23. juni/June -12. juli/July: ØRNULF OPDAHL, malerier og grafikk | Paintings and graphics 14. juli/July - 26. juli/July: FRANK BRUNNER, malerier og grafikk | Paintings and graphics 28. juli/July - 11. august: ELISABETH WERP, malerier og grafikk | Paintings and graphics Åpningstider/Opening hours: Mandag - fredag kl 11.00 - 16.30/Monday - Friday 11 a.m - 4.30 p.m Lørdag kl 11.00 -15.00/Saturday 11 a.m - 3 p.m

28. juli: Åpen dag og marked Kontakt: Gunny Brørby eller på facebook, @skarboskolen Studio, textile and sculpture workshop, yoga, motivation workshop and coaching - these are just a few of the activities going on at Skarbo. Contact Gunny Brørby at 93 88 80 76 or see @skarboskolen on Facebook for more information.

DET LILLE GALLERI | Andølingen 2

GALLERI LØKKEBAKKEN NR 25 Jesus sier, “Jeg er veien og sannheten og livet”, malerier av Christina Soot Kløvig: Paintings by Christina Soot Kløvig.

LØKKA Kragerø og Malerne/Kragerø and the artists. Utstilling i Løkka med 100 malerier av lokale Kragerø malere. Exhibition in Løkka with 100 paintings of local Kragerø artists.

www.visitkragero.no

Åpningstider/opening hours: 30. juni/June 30 - 6. august/August 6 Åpent fra 11. 00 - 15.00 på hverdager, søndag 12.00 - 15.00 Open from 11 a.m - 3 p.m on weekdays, Sunday from noon - 3 p.m Det vil også vises foto fra mange steder hvor maleriene ble malt slik at de som kommer kan se forskjellen på hvordan det ser ut nå kontra hvordan det var når motivet ble malt. Gratis inngang. Free entrance.

GALLERI THORE SVEBERG | thoresveberg.com

Hedrer Terje Brofors alias Pushwagner (1940 – 2018) “The ability to PUSH” In honor of Terje Brofors also known as Pushwagner (1940 - 2018)

Oljemalerier/oil paintings. Galleriet ligger mellom kirka og biblioteket og er åpent når skiltet er oppe - ellers etter avtale/the gallery is located between the church and the library and is open when the sign is up or by appointment.

Adr: Gierløffsvei 18, Øya, 3770 Kragerø

Elin: 98 02 93 44, Thore: 48 03 15 96 Andølingen 1B, 3770 Kragerø.

TONE ØRVIK | Kirkegata 5

GALLERI INSPIRASJON - JOMFRULAND 2018

Åpent skulptur, glass og portrett atelier. Open sculpture, glass and portrait studio.

Utstilling på Skolen, Bua og Velhuset. Exhibition at Skolen, Bua and Velhuset. Åpningstider: 11.00 - 17.00/opening hours: 11 a.m - 5 p.m 5. april - 24. juni og 19. august - 14. oktober er det åpent i helgene i Skolen og Bua. From April 5 to June 24, and from August 19 to October 14 Skolen and Bua are open on the weekends.

7. juli - 28. juli/July 7 - July 28 Tirsdag - lørdag, 11.00 - 14.00/Tuesday to Saturday at 11 a.m - 2 p.m

Snart 40 år med utstillinger og et bredt spekter av kunst fra Kragerø og landet for øvrig – ønsker vi velkommen til Kragerøs eldste galleri!

Kontakt/Contact: Olav Kongsvoll Tlf: 46 59 90 88 hongkongsvoll@gmail.com

Åpent fra 14. juli til 29. juli, Olsok! Alle dager kl 12.00 - 16.00 Tlf: 458 32 264/35 98 10 29 Opening hours: July 14 to July 29, every day from noon - 4 p.m

HELMERSEN GLASS | Andølingen 2 | Tlf: 97 15 90 66

BRUSFABRIKKEN | boblertilfolket.com | Tlf: 93 44 91 98

Utstillingsåpning lørdag 14. juli kl.14.00 -17.00 Exhibit opening Saturday July 14 at 2 p.m - 5 p.m Åpent 15. – 29. juli kl.12 -16/open July 15 to July 29 at noon - 4 p.m

Utstillere/ Exhibitors 2018, Kunstnerkvartalet Espen Eiborg Eva Christin Laszka Sverre Schyberg Olsen

Glassblåserverkstedet Helmersen Glass finner du i Kunstnerkvarteret på kirketomta i Kragerø sentrum. Her munnblåses glass på tradisjonelt vis. Helmersen Glass invites you to her glassblowing workshop and accompanying gallery, situated in the Artist Quarter on Andølingen. Eget design med inspirasjon fra Kragerøs vakre skjærgård. Blant annet med serien Sand - hvor du finner usmeltet sand fra Jomfrulands strender inne i dekoren på stettglassene. Dekoren illustrerer maneter og sjøblomster. Helmersens glass has her own design with inspiration from Kragerø’s beautiful archipelago. The series Sand is a perfect example of this, where you can find unmelted sand from the island of Jomfruland which creates a beautiful pattern in the glass. Åpent verksted og galleri: Mandag, tirs, ons og fredag 10.00 - 16.00 Torsdag 10.00 - 18.00 Lørdag 10.00 -15.00 Velkommen innom verkstedet! Facebook: @vigdis.helmersenglass Instagram: @helmersenglass

Open workshop and gallery: Monday, Tuesday, Wednesday and Friday at 10 a.m - 4 p.m Thursday at 10 a.m - 6 p.m Saturday at 10 a.m - 3 p.m

KUNSTNERBYEN | THE CITY OF ARTISTS

GALLERIGUIDE | GALLERY GUIDE

#visitkragero

@visitkragero

KUNSTNERBYEN | THE CITY OF ARTISTS

30


FINEART | Åpent alle dager/open every day

12. - 27. mai: Kirsten Opstad, oljemaleri, installasjoner May 12 to May 27: Kirsten Opstad, oil paintings, installations 2. - 17. juni: Sten Are Dahl, jomfrulandstipendiat, maleri, grafikk June 2 to June 17: Sten Are Dahl, paintings, graphic 23. juni - 8. juli: Kari Kolltveit, akvarell June 23 to July 8: Kari Kolltveit, watercolour 14. juli - 29. juli: Trine Lindheim, grafikk July 14 to July 29: Trine Lindheim, graphic 4.august - 19. august: Sølvi Hurlen, skulptur, grafikk, keramikk August 4 to August 19: Sølvi Hurlen, sculpture, graphic, ceramic

Velkommen til ditt sommergalleri på brygga! Welcome to your summer gallery by the pier! Galleri Fineart åpner dørene på vid gap, og ønsker gamle som nye kunder velkommen til en hyggelig handel! Vi har sommergaven og kunstopplevelsen du ønsker deg! Gå ikke glipp av disse utstillingene i sommer!

@visitkragero

David Yarrow fotografen som har revolusjonert naturfotografiet med sin spektakulære nærgående sorthvitt fotografier av ville dyr stiller ut fra 27. juni - 9. juli. British artist David Yarrow has revolutionized wildlife and landscape photography with his breathtaking close-ups of wild animals, from June 27 to July 9.

Høsten 2018: Telemarkutstillingen Autumn 2018: The Telemark Exhibition Utstillingene åpner lørdager kl. 12.00/The exhibitions opens Saturdays at noon. Åpent alle dager kl. 12.00 - 15.00, torsdag åpent til kl. 17.00. Open every day from noon - 3 p.m, Thursdays open until 5 p.m

Sverre Bjertnes/Bjarne Melgaard kunstnerduoen er klar for Kragerøidyll med ny samarbeidsutstilling fra 12. juli - 22. juli. The famed artist-duo Sverre Bjertnes and Bjarne Melgaard are ready to wow Kragerø with a new joint-series of works from July 12 - July 22.

#visitkragero www.visitkragero.no

KRAGERØ KUNSTFORENING | KRAGERØ ART ASSOCIATION

Velkommen! | Welcome! JOMFRULANDUTSTILLINGEN

SOULMATE MODERN ART GALLERY (SMAG) | Tlf: 46 59 90 88

KRAGERØ FOTOKLUBB

4 Stjerners pop up utstilling 21 - 29 juli 2018 4 star pop-up show, July 21 - July 29 2018 Kunstnerkvarteret i Kragerø.

21 juni - 23 august/June 21 - August 23 “Kragerømotivet”, Kragerø bibliotek/exhibition at Kragerø library.

Per Heimly, Ari Behn, Espen Eiborg, Mikael Persbrandt. Vernissage lørdag 21. juli kl 13.00 - 16.00. Vernissage Saturday July 21, 1 p.m - 4 p.m. Adresse: Kirkegata 12 Kontakt/Contact: Olav Kongsvoll hongkongsvoll@gmail.com

Gratis adgang, salgsutstilling/free entrance, sales at exhibiton. 10 august - 16 august/August 10 - August 16: “Fritt motiv”, Galleri Kragerø, P. A Heuchsgate 9B Exhibition at Galleri Kragerø Kl 12.00 - 17.00 hver dag/at noon - 5 p.m every day. Gratis adgang, salgsutstilling/free entrance, sales at exhibiton.

Jomfrulandsutstillingen 2018 The Jomfruland Exhibition 2018 Åpent alle dager fra kl 11.00 - 16.00 Open every day from 11 a.m - 4 p.m Fra 23. juni til 12. august i Fyrmesterboligen. From June 23 to August 12 in Fyrmesterboligen. Sommerens vakreste kunsteventyr ytterst i havgapet, kollektivutstilling i den fredede Fyrmesterboligen på Jomfruland. Utstillingen har et særlig fokus på kunstnere med tilknytting til Kragerø, men vi inviterer også gjestekunstnere og debutanter. Velkommen til en variert utstilling med et bredt spekter av uttrykk; billedkunst, foto, skulptur og kunsthåndverk. Welcome to a varied exhibition with a wide range of expressions; visual arts, photography, sculpture and crafts. Arrangør: Kragerø kommune, Kulturkontoret.

KRAGERØ FASTE BILLEDGALLERI | Torggata 7, 3770 Kragerø Kragerøs ansikt - Sommerutstillingen 2018 The face of Kragerø - Summer Exhibition 2018 Viser Kragerøs særpreg sett med kunstneres øyne. Shows the features of Kragerø seen through the eyes of the artist. Besøk utstillingen i Posthusgården. Visit the exhibition in Posthusgården. Åpningstider/opening hours: 21. juni - 12. august June 21 to August 12. Velkommen! Welcome!

KUNSTNERBYEN | THE CITY OF ARTISTS

33

KUNSTNERBYEN | THE CITY OF ARTISTS

32


35

OVERNATTING I KRAGERØ

A SMALL SELECTION OF ACCOMODATIONS IN KRAGERØ - FOR MORE SEE VISITKRAGERO.NO VICTORIA HOTELL

www.visitkragero.no

#visitkragero

@visitkragero

TOLLBODEN HOTELL

TOLLBODEN

i

www.tollboden.com www.facebook.com/tollbodenrestaurant/ www.instagram.com/tollbodenkragero

Tollboden Hotell er et lite og svært sjarmerende hotell ved sjøen midt i Kragerø sentrum. Originale vegger og gulv fra 1783 møter eksklusiv og moderne design, og skaper en helt unik stemning i alle våre 13 rom. Vi har et lidenskapelig forhold til service, en egen «pute- og dynemeny», og ønsker å gjøre oppholdet ditt så minnerikt som overhodet mulig. Nyt oppholdet i et av våre suiter i hovedbygget eller Steinhuset. Alle våre suiter har utsikt mot sjøen eller oasen i Bakhagen

TOLLBODEN HOTEL

VICTORIA HOTELL

KRAGERØ RESORT

Tollboden Hotel is a small and charming hotel located in the city centre of Kragerø. Original floor and ceiling dated back to 1783 meets exclusive and modern design, and creates a unique atmosphere all through our 13 rooms.

Lite hotell - mye hygge! I sentrum av Kragerø, finner du idylliske Victoria Hotell som ble bygget i 1880, og er drevet under navnet Victoria Hotell siden 1901. Allerede på begynnelsen av 1900-tallet var sjøfartsbyen Kragerø i Telemark et yndet feriemål for velsituerte, kunstnere og forfattere. De kom for å oppleve sommeren, byen og skjærgården.

Sommeridyll med alt på ett sted! Kragerø Resort er stedet i sommer og vi ønsker dere velkommen til norsk skjærgårdsidyll. Nyt sommeren, solen og folkelivet i herlige Kragerø.

We are pationate about customer service, and our goal is to make your stay as memorable as possible. Enjoy your stay in a suite with an ocean- or back garden view.

MIKROHYTTENE Små luksushytter midt i naturen som er verdt et besøk uansett årstid! Hyttene er omgitt av skog, vann og svaberg der de ligger spektakulært til, på 100 høydemeter over Tokevann.

MIKROHYTTENE

i

www.mikrohyttene.no www.facebook.com/mikrohyttene/

Om sommeren er det fritt frem for å være i vannet hele dagen på din egen badeplass. Her kan du fiske eller utforske Tokevann i kano. Hyttene er utstyrt med bålpanne, utemøbler og gjestene har tilgang til Smia, utekjøkkenet vårt . Like i nærheten finnes det en bålplass og på nabogården en hjortepark.

KRAGERØ RESORT

MICRO CABINS Choose between the awardwinning microcabin The Crown or the luxurious Steampunkinspired cabin Dristig. No matter which of the cabins you choose, you will have a great time in beautiful natural surroundings, or bring some friends and order both? The farm is idyllically situated in scenic areas 3km from the main road towards the border to Drangedal. By car it is 10 minutes to the E18 and only 20 minutes to Kragerø.

Den karakteristiske, rosa bygningen i sentrum av Kragerø huser 33 rom i mange størrelser. Alt fra komfortable enkeltrom til større suiter. Mange av våre rom og suiter har balkonger med fin sjøutsikt.

Resortet har et spennende sommerprogram for hele familien, med en av Norges flotteste golfbaner, tennisbaner, spabehandlinger, velvære og treningsavdeling, en beachclub med matservering, kajakkutleie, vannaktiviteter, lekeplass, beachvolley med mer.

Ingen rom er like og sjansen er stor for at du finner ditt favorittværelse eller din yndlingsuite hos oss.

Alle som booker rom hos oss får dessuten – 20% på besøk i «Den lille dyrehage» på Brokelandsheia. Dette er den perfekte destinasjon for nysgjerrige og eventyrlystne barn!

VICTORIA HOTEL

Vi har godt med båtplasser for besøkende, både for overnatting og dagsbesøk.

In the very heart of Kragerø you simply can’t miss the characteristic pink building known as Victoria Hotel. The hotel was built in 1880 and has been run under the name Victoria Hotel since 1901. The small coastal shipping town Kragerø in Telemark has been a popular holiday destination for the well-founded, artists and writers from the beginning of the 19th century. The hotel has 33 rooms in various sizes. All from comfortable single-rooms to larger suites. Many of our rooms has balconies, each with a lovely sea view. All of the rooms are newly refurbished in a classical continental style with a maritime touch. Dark shipdeck flooring in combination with light colors on both walls and ceiling, clean styled furniture and tiled bathrooms in all of our rooms. Several of the rooms also have modern and well equipped kitchens.

i

www.victoria-kragero.no www.facebook.com/victoriahotel

KRAGERØ RESORT Kragerø Resort is the place to be in Kragerø, and we welcome you to the idyllic Norwegian archipelago! Enjoy the summer, sun and pulsating streetlife in wonderful Kragerø. The resort has an exciting programme for the entire family, with a golf course, tennis courts, spa treatments, gym, beach club, restaurants, kayak rental, water activities, playground, beachvolley and much more. And if you choose to come by boat we have space for that at our guest dock.

i

www.krageroresort.no www.facebook.com/KrageroResort

OVERNATTING | ACCOMODATION

OVERNATTING | ACCOMODATION

34


@visitkragero

ACTIVITIES Pop-Up teateret Kom innom Pop-Up teatret i Kragerø denne sommeren for en morsom og musikalsk scenekunstopplevelse for hele familien. Årets forestilling “Froskebobler” tar med publikum på en reise under havet til verdener vi ikke ser, hører eller vanligvis opplever; i et landskap befolket av havmenn og havfruer, froskekvinner og froskemenn, fisk og glassmaneter, luftbobler og koraller.

www.visitkragero.no

AKTIVITETER | ACTIVITIES

37

#visitkragero

AKTIVITETER | ACTIVITIES

36

Bli med på et dypdykk i fantasiens verden, en undervannsopplevelse for landkrabber! Tirs - tors 10 - 26. juli, kl. 12.30 Hvor: P. A. Heuchs gate 9B, rett ved Tollboden Pris: 120 kr

SKÅTØYFESTIVALEN

The Pop-Up theatre A magical underwater world awaits at Kragerø Pop-Up theatre this summer.

Velkommen til en festival i det grønne - for store og små. Bli med på Skåtøyfestivalen og opplev to fantastiske dager på idylliske Skåtøy, en av de vakre øyene i Kragerøskjærgården. Vi byr på lokale og nasjonal kjente artister, barneshow, kunst, kultur og ikke minst fantastisk stemning!

Come along on an underwater adventure as we explore the strange and beautiful world of mermaids and sea creatures, jellyfish and corals. Froskebobler is an immersive show for the whole family.

Festivalprogram: Fredag, 20. juli i “Hagen”: Barneshow “du og jeg og vi 2-3-4”, Camilla Rosenlund, Claudia Scott og bandet M.U.L.E Lørdag, 21. juli på “Jordet”: Bjørn Eidsvåg, Hardhaus og Daniel Kvammen. Konferansier: Karl Holte Aarø

Join us on the adventure!

Festivalpass (2 dager): kr 665,-. Barn t.o.m 13 år er gratis. Gratistilbud: forestilling med figurer av eggekartongene og kreativ workshop med Ilona Buraka & kunstutstilling på Skåtøy Kafé. For informasjon om festivalen, transport og priser til dagspass se: www.skatoyfestivalen.no

Allsang på kanten 9 - Queentastic

Queentastic

Som nummer ni i rekka byr årets show på en kombinasjon av store parykker, fantastiske kjoler og en god klype humor. Showets første del inneholder sketsjer og morsomme parodier, mens andre del består av musikk, dans og sceneparodier.

This year’s summer show is a combination of big wigs, amazing dresses and lots of humor. The experienced artists takes us upon a journey containing ironic sketches and fun parodies, combined with lots of music and dance.

Se ticketmaster.no for billetter, eller kjøp i døra fra kl. 20.00 på spilledagene.

Tickets can be bought ticketmaster.no, or at the entrance.

Aldersgrense 18+

Opening show July 4 at 9 p.m After that: July 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 and August 3. and 4.

Premiere 4. juli kl 21.00 Spilledatoer: 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 juli og 3. og 4. august Velkommen!

Welcome!


TIPS FOR AKTIVITETER | ACTIVITIES En natt under åpen himmel – Rauane/Rødskjær Pakk sekken med ferske reker, sovepose og et liggeunderlag, og sett kursen for skjæra. Kragerø har en rekke flotte holmer og skjær som egner seg fint for en natt under stjernene. Rødskjær og Rauane er to gode alternativer, og det er også gode bademuligheter her. Når solen går ned må du få med deg den fantastiske solnedgangen - det er ikke uten grunn at Munch malte Solen i Kragerø.

TIPS FOR AKTIVITETER | ACTIVITIES Kragerø kino En god film er ikke å forakte! Kragerø Biograf holder åpent gjennom hele året, og viser de nyeste filmene fra inn- og utland.

Escape Room Ta med deg vennegjengen eller familien til Escape Room Kragerø for å trimme hjernen så vel som lattermusklene. Et Escape Room er et spesialbygget rom innredet i forskjellige temaer hvor du må løse gåter og hint for å komme deg ut innen tiden har passert. Klarer dere å komme dere ut i tide?

Golf på Kragerø Resort Nyt en dag med golf! B anen er en 18-hulls skogbane par 70, og ansees av mange for å være en av Norges flotteste golfbaner! Her finner du også en helt nyåpnet minigolfbane, korthullsbane med mulighet for både tradisjonell golf, fotball- og frisbeegolf.

www.facebook.com/escapekragero/

www.visitkragero.no

Shuffleboard Sjekk konkurranseinstinktet og utfordre vennegjengen over et slag shuffleboard på Amadeus!

Hopp i havet Kragerøs skjærgård byr på uendelig mange bademuligheter. I sentrum finner du Gunnarsholmen, Sjøbadet, Odden og nesten overalt finner man vakre badeviker, svaberg og strender. Foretrekker du basseng finner du utendørsbasseng på Lovisenberg Camping og Kragerø Resort.

Besøke Steinmann Kragerø byr på et flust av vakre utsiktspunkter, men det mest kjente, og det mest fotograferte er Steinmann. Du kommer til Steinmann ved å ta inn på stien like ved Kragerø Stadion, og stien er godt skiltet. Nyt utsikten, og se byen fra et helt nytt perspektiv.

Aktiviteter på Stadion For den treningsglade kan et besøk på Kragerø Stadion være midt i blinken. Med blant annet en flott kunstgressbane, sandvolley bane, løpebane og en grusbane er det nok av plass for all slags lek og moro.

Skattejakt i Lilletorvet Antikk Kragerø har en rekke antikvitets- og retrobutikker. Her kan du gjøre et skikkelig funn om du bare leter litt. Et av stedene du bør utforske hvis du har en forkjærlighet for gamle ting, er Lilletorvet Antikk. Butikken ser kanskje liten ut fra gaten, men på innsiden er det nærmest et museum.

I ett med naturen i kajakk og kano Kragerø er et eldorado for padleentusiaster og byr på et variert terreng. I skogsområdene utenfor sentrum finnes trivelige og stille småvann som egner seg godt til padling foreksempel Gofjell, og så har du selveste skjærgården med sine i alt 495 øyer og holmer! I trange sund er det forholdsvis rolig å padle, mens utenfor Jomfruland på åpent hav får du større utfordringer!

Besøke Berg Kragerø Museum (Berg) Like utenfor Kragerø ligger det en praktfull eiendom. Eiendommen Berg huset en gang i tiden en av Kragerøs mest vellstående familier, og er i dag omgjort til et museum. Hovedhuset er innredet slik det en gang var, med Jeia Homans ting. På eiendommen er det også et museum, en liten butikk og en kafe som serverer de deiligste hjemmebakte kaker.

Skjærgårdscruise med ferga For dem som vil se skjærgården uten å gå i land, kan man ta en rundreise med fjordbåtselskapet. Du kan sitte på tur/ retur uansett strekning du velger å gå om bord på, men en tur til Jomfruland ytterst i skjærgården anbefales. Da får du med deg mye av Norges kanskje fineste skjærgård på bare et par timer.

En krabbe på snøret Å fiske krabber er en aktivitet som vekker barndomsminner hos mange – og det beste er at du kan gjøre det nesten hvor som helst. En bøtte, et snøre, et blåskjell som agn, og du er klar. Ta turen til Nautebakken eller Nepa, så skal du se at krabbene biter på.

Full pakke med aktiviteter på Kragerø Resort Kragerø Resort tilbyr mer enn bare spa og golf. Her finnes det også tennisbaner og sykkel- og kajakkutleie. Ved stranden har de også en egen beach-club med stupetårn, klatrevegg og beachvolleybane.

Øyhopping i skjærgården Øyhopping er perfekt når det kommer til å oppleve skjærgården. Bruk ferga for å komme deg ut i skjærgården, og med hyppige avganger kan du hoppe av og på gjennom hele dagen. Et eksempel på en fin dagstur er Skåtøy – Jomfruland, men bruk fergerutene og du kan dra akkurat hvor du vil.

AKTIVITETER | ACTIVITIES

39

#visitkragero

@visitkragero

AKTIVITETER | ACTIVITIES

38


HVA SKJER I 2018 - KONSERTER OG ARRANGEMENTER WHAT’S ON IN 2018 - CONCERTS AND EVENTS

HVA SKJER I 2018 - KONSERTER OG ARRANGEMENTER WHAT’S ON IN 2018 - CONCERTS AND EVENTS

JUNI

JULI

#visitkragero www.visitkragero.no

22

Konsert med Jonny Sandåker på Miljøgården kl 21.00, bill. kr 150,-.

22

DJ Yjay spiller på Galeien kl 23.00

23

Bondens marked på Kragerø Torv kl 10.00 - 14.00

23

Vestmar Sportsfestival Kragerørittet: 80 km landeveisritt, fra Kragerø til Gautefall, start kl 10.00 og kl 11.00

23

Olaf Skoglunds Minneløp: Verdens hardeste rulleskirenn, les mer på www.vestmarsportsfestival.no

23

Bryggedans med Einar Bjordam på Haven Restaurant kl 18.00. Fri entré

23

Konsert med Shotgun Whalers på Stopp en halv kl 14.30 og kl 22.00

18

23

DJ Yjay spiller på Galeien kl 23.00

19

Intimkonsert med Magnus Grønneberg på Tollboden kl 19, send melding til tlf.: 464 32 290 for reservasjon/billetter

29

Kragerø Biograf har filmpremiere, kl 18.00: “Ulydighet”, kl 20.15: “Det søte liv”

20

Kragerø Biograf har filmpremiere, kl 18.00: “Mamma Mia! Here we go again”

30

Soulmate Modern Art Gallery/SMAG utstillingsåpning med Espen Eiborg kl 13.00

20

Konsert med Ole Paus på Portør Pensjonat kl 20.00

30

Konsert med Gjerstad Storband på Stopp en halv kl 14.30

20

DJ Samir Kristensen spiller på Galeien kl 23.00

30

Konsert med MOMS på Stopp en halv kl 22.00

14

Byfestvandring i Munchs Kragerø kl 14.00, bill. kr 100,- Les mer på www.kultur-kameratene.no

14

Konsert med Jørn Hoel og Steinar Albrigtsen på Portør Pensjonat kl 20.00

14

DJ TBA spiller på Galeien kl 23.00

14 (- 15)

Kragerø Stifestival 2018: Stisykling i Kragerø, mer info. på facebook @kragerø stifestival 2018

15

Visebølgens Sommerkonsert med “Taube møter Vreeswijk” og litt til… på Skåtøy Kafé kl 18.00

16 (- 18)

20 (- 21)

Visebølgen, sommerkonsert med Skoglund & Larsen, “Taube møter Vreeswijk” på Jensemann Pub kl 20.00 Sommerbasar på Støle kirke kl 17.00

Skåtøyfestivalen på Skåtøy Kafé, billetter fåes på www.ticketmaster.no, barn t.o.m. 13 år gratis

21

Bondens marked på Kragerø torv, kl 10.00 - 14.00

21

“En kveld med Cornelis Vreeswijks viser” med bandet Fem + Cornelis på Villa Bergland

Jomfrulandsløpet mosjonsløp, 10 km, les mer på www.vestmarsportsfestival.no

21

DJ Samir Kristensen spiller på Galeien kl 23.00

Sommermarked på Portør Pensjonat hver søndag kl 12.30 - 17.00

22

Skåtøy Rundt 2018 regatta, Kragerø Seilforening, start kl 12.00

Vandringen “Kittelsen i Nasjonalparken” kl 11.30, bill. kr 200,-. Les mer på www.kultur-kameratene.no

23

Konsert med Malgorzata Milewska Sundberg og Roar Engelberg i Kragerø kirke kl 19.30

3 (- 31)

Yoga på Portør Pensjonat tirsdager og fredager kl 09 - 10.15. Påmld. tlf.: 472 48 188 innen kl 18.00 kvelden før

25

Vandringen “Kittelsen i Nasjonalparken”, les mer på www.kultur-kameratene.no

3 (- 31)

Sightseeingturer med Gamle Kragerø (ferge) hver tirsdag (se omtale side 8)

25

Intimkonsert med Arne Hurlen på Tollboden, send melding til tlf.: 464 32 290 for reservasjon/billetter

3 (- 26)

Åpen kirke i Kragerø kirke tirsdager og torsdager kl 12.00- 15.00, orgelkonsert kl 12.00 - 12.30

25

Konsert med Tore Halvorsen fra Ole Ivars (duo) på Portør Pensjonat kl 20.00, bill. kr 275,-.

4

Kragerø Biograf har filmpremiere, kl 18.00: “Ant-man and the wasp”

26

Nattåpent i Kragerø sentrum

4

Kragerø kirke har sommerkonsert med Operagutta kl 19.30, bill. kr 300,-, kjøpes ved inngangen

27

DJ Yjay spiller på Galeien kl 23.00

JULI

1

1 (- 29) 2

4 (- 28)

Kragerø kirke har åpen kirke onsdager, fredager og lørdager kl 12.00 - 15.00

4 (- 28)

“Allsang på kanten 9”, show av og med Queentastic på Stopp en halv kl 21.00, bill. fås på www.ticketmaster.no

28

Markedsdag og grautfest på Sannidal bygdetun, kl. 12 - 16. Kr 50,- for voksne

6

“Terje Vigen” av Henrik Ibsen spilles i Legatsalen i Kragerø sentrum, kl 19.00 og kl 20.30. Bill. kr 250,-

28

DJ Yjay spiller på Galeien kl 23.00

6

DJ Yjay spiller på Galeien kl 23.00

29

Olsok konsert i Skåtøy kirke kl 18.00

7

Jomfrulandsdagene kl 11.00 - 16.00

31

Guided tur: “Øya som steg opp av havet” på Jomfruland, Kragerø, kl 16.30 - 18.30

7

Bondens marked på Kragerø Torv kl 10.00 - 14.00

7

“Terje Vigen” av Henrik Ibsen spilles i Legatsalen i Kragerø sentrum, kl 19.00 og kl 20.30. Bill. kr 250,-.

7

Råkkecruise på Gamle Kragerø (ferge)

7

DJ Yjay spiller på Galeien kl 23.00

8

“Terje Vigen” av Henrik Ibsen spilles i Legatsalen i Kragerø sentrum, kl 19.00 og kl 20.30. Bill. kr 250,-.

10 (- 26)

Pop Up Teater presenterer “Froskebobler”, en forestilling for hele familien kl 12.30 tirs-, ons- og torsdager

27 (- 28)

AKTIVITETER | ACTIVITIES

41

@visitkragero

AKTIVITETER | ACTIVITIES

40

Hulekonsert på Krikken, Skåtøy: transport fra Kiwibrygga kl. 19.30 og 20.30. Info på facebook: @hulekonsertene 2018

AUGUST 1

2(-30)

Foredrag på jordet; “Hvordan snakke så ungdom lytter, lytte så ungdom snakker”, på Skåtøy Kafé Yoga i Fyrmesterhagen på Jomfruland, tirsdager og torsdager kl 09.00 - 10.00 Påmelding på tlf: 980 00 725

3

Yoga på Portør Pensjonat kl 09.00 - 10.15. Påmld. på tlf.: 472 48 188 innen kl 18.00 kvelden før

3

Kragerø Biograf har filmpremiere, kl 17.00: “Den store stygge reven”, kl 19.00: “Mission: Impossible - Fallout”

11

Intimkonsert med Jan Eggum på Tollboden kl 19.00, send melding til tlf.: 464 32 290 for reservasjon/billetter

12

Byfestvandring i Munchs Kragerø kl 14.00, bill. kr 100,- Les mer på www.kultur-kameratene.no

4

Kragerø Ladies Open 2018 på Kragerø Resort, påmelding på golfbox.no innen 21.07

12

Kragerøs byfest med byfestfrokost på Jens Lauersøns plass kl. 10.00

4

Konsert med Susanne Sundfør (solo) på Skåtøy Kafé, dørene åpner kl 17.00, billetter fåes på www.ticketmaster.no

12

Konserter med lokale artister på Jens Lauersøns plass kl. 10.00 - 17.00

12

Bryggedans på Jernbanekaia med Bent Henningz kl 20.00

12

Visebølgen, sommerkonsert med Skoglund & Larsen, “Taube møter Vreeswijk” på Miljøgården kl 20.00

12

Konsert med Peter Wemø og Charlotte Qvale (tolkning av Vreeswijk) på Portør Pensjonat kl 20.00

12

Nattåpent i Kragerø sentrum

18

Konsert med Sviskeprinsene på Skåtøy Kafé kl 20.00, bill. kr 150,-.

Yoga i Fyrmesterhagen på Jomfruland tirs- og onsdager kl 09.00 – 10.00. Påmelding på tlf: 980 00 725

18

Konsert med Tonehjulsverket på Miljøgården kl 20.00, bill. kr 200,-.

13

Kragerø Biograf har filmpremiere, kl 17.00: “Hotel Transylvania 3”, kl 19.00: “Skyscraper”

25

Konsert med Mats Wawa på Skåtøy Kafé, kl 19.00, bill. Kr 200,-

13

DJ TBA spiller på Galeien kl 23.00

31

Kragerø Grand Prix 2018, sjakkturnering på Kragerø Sportell & Appartements, mer på www.turneringsservice.sjakklubb.no

12 (- 31)

13(- 14)

Kragerø Sjømandsforening holder åpent hus med servering av mat og drikke, kl 11.00 - 21.00

3(-4)

6 (-9) 10 (- 11) 11 13 (- 17)

“Allsang på kanten 9”, show av og med Queentastic på Stopp en halv kl 21.00, bill. fåes på ticketmaster.no

KrikkenRock2018: Priser og info på facebook @KrikkenRock 2018 Kragerø Havnefestival Bondens marked, kl 10.00 - 14.00 Forskerfabrikkens sommerskole, påmelding på www.forskerfabrikken.no


KRAGERØ HELE ÅRET

HVA SKJER I 2018 - KONSERTER OG ARRANGEMENTER WHAT’S ON IN 2018 - CONCERTS AND EVENTS

Kragerø blir ikke kalt “Perlen blant kystbyene” uten grunn. Byen kan trygt kalles en perle året rundt, med aktiviteter og opplevelser til alle årets tider.

SEPTEMBER

KRAGERØ ALL YEAR ROUND

Kragerø is not called “the gem of the archipelago” for no reason. The city is active all year round, with activities and adventures in all seasons. Opplev jul i Kragerø Fra sommer til vinterdrakt, kom og opplev den koselige atmosfæren i en julepyntet Kragerø med små nisjebutikker, koselige kafeer og service i verdensklasse!

www.visitkragero.no

#visitkragero

De siste årene har julebyen blitt et konsept i seg selv, og flere tilreisende velger å legge helgeturen hit. Bondens marked på Torvet og nissetog er bare noe av det som skjer i Kragerø i desember. Nærmest hver eneste helg skjer det spennende ting i den lille byen. Ta med deg familien, vennegjengen eller kollegaer og opplev Kragerø på en helt ny måte. Christmas in Kragerø From summer fun to winter wonderland! Enjoy historic Kragerø in its sparkling Christmas lighting and cozy atmosphere while strolling from shop to shop and enjoy our cozy cafes.

1 (-2) 15

22(-23)

Kragerø Grand Prix 2018, Sjakkturnering på Kragerø Sportell www.turneringsservice.sjakklubb.no Trollfest

Jenteweekend, Kragerø Resort og Kragerø sentrum

OKTOBER 5 (-7)

8 (-21)

Oktoberfest på Stopp en halv “Kragerø Helt i 100” - spis for en hundrelapp på utvalgte spisesteder

12

Kragerø Fotoklubb har åpning av utstillingen «Kragerø før og nå» på Berg – Kragerø Museum

20

Bondens marked, kl 10.00 – 14.00

NOVEMBER DESEMBER 15

Jul i Kragerø, julelysene tennes

2

Juletretenning på Kragerø Torv

8

Nissetog

15

Bondens marked, kl 10.00 – 14.00

Følg med på www.visitkragero.no for oppdateringer i høsten og vinterens program! Påske langs kysten I Kragerø venter vi ikke til sommeren med å ta oss et bad, og man trenger ikke å dra til fjells for å dra på afterski. Å hoppe i byens havnebasseng, Blindtarmen, har blitt en kjær tradisjon, og flere tusen skuelystne stiller opp på Jens Lauersøns plass for å få med seg Påskebadet hvert år. Første påskedag arrangeres det afterski ved “Stopp en Halv”. Etter om lag 15 år har arrangementet blitt svært populært, og Jens Lauersøns plass fylles opp med feststemte “afterskiere” med nikkers, topplue, og kanskje en kvikk lunsj i sekken. Foruten de faste arrangementene, kan Kragerø by på flust av aktiviteter i påsken. Ta et slag golf, dra på spa, hør på konserter, eller utforsk skjærgården. Det er bare fantasien som setter grenser. Easter along the coast! Kickoff the summer season in Kragerø! Challenge yourself with a dive from our town bridge and enjoy springtime in our beautiful archipelago.

i

Det skjer mye i Kragerø! Du finner hele oversikten på www.visitkragero.no. Vi tar forbehold om endringer. Experience Kragerø! See www.visitkragero.no for the programme. We reserve the right to make changes.

Troll- og oktoberfest Kunstneren Theodor Kittelsen ble født i Kragerø, og er viden kjent for sine trolltegninger. Derfor arrangeres det hver høst trolldagen i Kragerø, og hvert år er det om lag 1 000 store og små som er med på festen. Mens trolldagen tradisjonelt sett har vært for de små, er oktoberfest på Stopp en Halv for de voksne. Man trenger nemlig ikke dra til München for å få “ompa-ompa”-musikk, litersglass med øl, flotte kostymer og pølser. Theodor Kittelsen – the artist known for his interpretation of mythical creatures and fairytales- was born i Kragerø, and that is why every autumn people dress up as trolls and attend our troll festival.

AKTIVITETER | ACTIVITIES

43

@visitkragero

AKTIVITETER | ACTIVITIES

42


www.visitkragero.no

#visitkragero

@visitkragero

45

MORFARS SOMMERKAFÉ PÅ GUNNARSHOLMEN MORFAR’S SUMMER CAFÉ AT GUNNARSHOLMEN Om sommeren er Gunnarsholmen et fantastisk område for å slappe av, hoppe i sjøen eller bare nyte solfylte dager. I kiosken/kafeen frister vi med enkle retter, deilig grillmat, en god kopp kaffe og et stort utvalg av is. Årets nyhet: Egg&Bacon frokostsandwich!

Gunnarsholmen is a fantastic place to relax, go for a swim and enjoy the sunny days. Our kiosk offers simple dishes (this year we can also offer you a delicious egg&bacon sandwich!), a good cup of coffee and a large selection of ice cream.

I tillegg er det her et perfekt sted for alle små og vi arrangerer daglig aktiviteter for barn og ungdom.

This is a perfect spot for the little ones and there will be arranged activities for kids and youth on a daily basis.

Ta med badedrakt, et håndklær og godt humør, da blir dagen din god!

So bring your bathing suit, towel and smile, to make a great day!

GJESTEHAVNER GUEST HARBOURS

Det er to gjestehavner i Kragerø Sentrum, og en på Jomfruland. I sentrum finner du gjestehavnene på Jernbanekaia og ved Barthebrygga.

AKTIVITETER | ACTIVITIES

AKTIVITETER | ACTIVITIES

44

FORSLAG TIL ANDRE AKTIVITETER OTHER ACTIVITIES Besøk Krikken | Visit Krikken, a coastal fort Lei båt ved Kragerø Sportell & Appartements | Boat rental at Kragerø Sportell & Appartements Byvandring på Andølingen | Walking tour of Andølingen (old city district) El Paso Western Saloon Kil - Gamle sentrum og ølsmaking på Wesselgården Explore the former city centre of Kragerø, Kil and beer tasting at Wesselgården Ferske reker på bryggekanten | Fresh prawns at the harbour Blindtarmen rundt | Tour of Blindtarmen Hesteridning på Jomfruland | Horseback riding at Jomfruland

#visitkragerø

There are two guest harbours located in the city centre, and one located on the island of Jomfruland. In the city centre you will find the harbours at Jernbanekaia and at Barthebrygga.

Priser: 1 . juni - 1. september 2018 | Fees: June 1 - September 1 2018 0 - 30 fot:

250 NOK

51 - 60 fot:

400 NOK

31 - 40 fot:

300 NOK

61 - 70 fot:

500 NOK

41 - 50 fot:

350 NOK

71 - 80 fot:

600 NOK

Prisene inkluderer strøm | The fees include electricity/power. Dusj - og toalettanlegg på Gunnarsholmen vinterstengt ca. 01.10. – 15.03., temperaturavhengig | Shower and toilet facilities at Gunnarsholmen is closed for the winter from around October 1 to March 15, depending on the temperature. Kragerø hele året – fra 1. september til 1. juni er det halv pris på havneavgift! | From September 1 to June 1 the harbour dues is half off! Velkommen til Kragerø! | Welcome to Kragerø!

FORSLAG TIL BADEPLASSER | A SMALL SELECTION OF BEACHES

1 2 3 4 5

GUNNARSHOLMEN SJØBADET GALEIODDEN NAUTEBAKKEN NEPA

6 7 8 9 10

BERG/BERGNESET (handicap) LOVISENBERG CAMPING STABBESTRANDA STANGNES OG PORTØR SLERVA

Se www.visitkragero.no for mer informasjon | Visit www.visitkragero.no for more information.


PRAKTISK INFORMASJON PRACTICAL INFORMATION

www.visitkragero.no

#visitkragero

@visitkragero

AKTIVITETER | ACTIVITIES

46

Taxi

Parkering | Parking

Å

Kragerø Taxi: 35 98 12 40 Sannidal Taxi: 35 99 20 77 Nye Stabbestad Taxi: 48 44 88 88

Taxibåt | Taxi boat

Å

Bjørns taxibåt og hytteservice: 40 60 40 00 Per Haudt Skyssbåten: 99 27 05 06 Ole Gundersen Taxibåt: 90 80 44 44 Geir Aasvik Taxibåt: 92 62 12 00 Taxibåten Langøy: 93 00 00 00

Buss | Bus

www.farte.no/ www.nettbuss.no/ www.konkurrenten.no/#/reise www.lavprisekspressen.no/

v

i

Best oversikt finner du på www.visitkragero.no/parkering Go to www.visitkragero.no/parkering for more information.

Langtidsparkering bil Long-term car parking

Ø

Rema 1000 Kragerø, Dalaneveien 8 Stilnestangen Syd, Ytre Strandvei (stort område, også egnet for bobiler) (large area, suited for motorhome vehicles) Byfjellet parkering, Løkkebakken

Elbil ladestasjoner EV charger

q

www.ladestasjoner.no/

i

Tømming av bobiler gjøres i Sannidalsveien, ved avkjøringen til Lyngdalsveien (gamle innfartsveien). Emptying motorhome vehicles can be done i Sannidalsveien, follow the exit to Lyngdalsveien.


49

www.visitkragero.no

#visitkragero

@visitkragero

AKTIVITETER | ACTIVITIES

FERGETIDER

FERRY SCHEDULES Klikk her for digital versjon av fergetidene.

OPPLEV SKJÆRGÅRDEN MED ØYHOPPING EXPLORE THE ISLANDS

På Skåtøy er det flotte turområder og badeplasser, og også et gammelt kystfort etter krigen, Krikken. Rund av Skåtøy-turen med et besøk på Skåtøy Kafé før du tar ferga videre.

(NB! TÅRNBRYGGA ANLØPES IKKE I STERK VIND)

Andre øyer som egner seg godt for øyhopping er Gumøy, Tåtøy og Jomfruland. Jomfruland er kanskje den øya som er mest kjent, og øya kan trygt kalles en naturperle. Med flatt areal som strekker seg over en lengde på 7,5 km ligger øya helt ytterst i Kragerøskjærgården. Her kan du bade på de lange hvite strendene, eller du kan utforske den vakre naturen. Her er det også muligheter for å få guidede turer rundt på øya.

Kragerø’s archipelago is perfect for island hopping, and there are many ways to get around. One possibility is to rent a boat, but the best way is to use the local ferries. By studying the route map you will find a suitable departure, and with frequent departures you can jump on and off the ferry throughout the day. On the island of Skåtøy there are great hiking- and bathing areas, and also an old coastal fortress, Krikken. Round off the Skåtøy trip with a visit to Skåtøy Kafè before taking a ferry to the next island. Other islands suitable for island hopping are Gumøy, Tåtøy and Jomfruland. Jomfruland is perhaps the most famous of them, and the island is a true natural gem. With a flat area extending over 7.5 km,

Portør er også et ypperlig stopp i skjærgården, og i sommer er det opprettet rutebåt hit. Med hurtigbåten ”Perlen” kan du reise ut på formiddagen og tilbringe hele dagen blant idylliske skjær og bølgeskvulp. Å oppleve den store skjærgården kan altså gjøres på bare en dag eller to. Et tips er å utforske øyene på sykkel, men å traske rundt til fots er også å anbefale. Og husk; ikke glem solkremen!

the island is located at the very end of Kragerø’s archipelago. Here you can swim along the long white beaches or explore the beautiful scenery. There are also possibilities for guided tours around the island. Portør is also a great stop in the archipelago, and this summer, a new boat route has been established. With the speedboat “Perlen” you can head out in the morning and spend all day among idyllic cuts and boulders. Experiencing the large archipelago can be done in just a day or two. One tip is to explore the islands by bike, but walking around on foot is also recommended. And remember; do not forget the sunscreen!

MANDAG - FREDAG

Kun fredag

Fra Kragerø 0625 0655 IKKE 0800 0900 1620 1730 1900 - FREDAG (NB! MANDAG TÅRNBRYGGA ANLØPES I STERK VIND) 1300 Korset MANDAG - FREDAG | 0710A | | | | | | via Jomfruland | 0715 | | | | | Fra Kragerø 0655 1000 1515 1745 2000 | LangøyKorset A0625 | | | | | Fra Kragerø| 0655 0800 0900 1300 1620 1730 0710A | | | 2015A | Skåtøybrygga | | | 0815 | | | | | | | | | Korset Langøy | 0710A | | | | | Bærø 0635 0750A 1625| 1735| 1905| via Jomfruland | 0825 0715 0910 | 1310| Gumøy, Tangane | 1020C 1535C 1805C | | 0825A 0910 | 1310| Fra Bærø Langøy 0635 0750A 1625| 1735| 1905| Vestre Gumøy | | 0815 | | | | Skåtøybrygga Skåtøybrygga | | | | | | | | | | | 1920| Jomfruland, 1050 1830 Bærø Aasvik 0635 0910 1310 1625 Skåtøyroa | | 0715 0750A | | 0825 1605 | | | 2020 1735 | Jomfruland, Tårnbrygga 0720 1100 1615 1840 2030 StabbestadFra Bærø | | | | 0825 0910 | | | 1935 0635 0750A 1310 1625 1735 Tåtøy Fra Jomfruland, | | |0715 | | 1050 | | 1605 | | | | | 2020 | | Aasvik 1830 Skåtøybrygga | Kragerø 0645 07550720C 0920 | 1615C 1320| 1635 1745 1945| Skåtøyroa | 0835| 1100C | | Jomfruland, Tårnbrygga 1840C 2030C Stabbestad | | 1125C | 1635C | | | | Gumøy, Tangane 0730A 1905C 2040A LørdagVestre Tåtøy | A | | | || | Gumøy | | || Fra KragerøKragerø 0935 1140 1245 1625 1730 1900 2200 2300 0645 0755 0835 0920 1320 1635 1745 Langøy A | | | | Bærø 0940 1145 1255 1635 1735 1905 A A Bærø A | | | | Fra Bærø Lørdag 0940 1145 1255 1635 1735 1905 A A Kragerø 0755 114012001245 1710 1935 2055 2200 0935 1625 1730 1900 Langøy Fra Kragerø| | | | | | | | Bærø 0940 1145 1255 1635 1735 1905 Skåtøybrygga | | | | | 1920 A AA LØRDAG Stabbestad | | | | | 1935 2210 2310 Fra Bærø 0940 1145 1255 1635 1735 1905 A Fra Kragerø 1000 1345 1745 2000 Tåtøy Korset | | | | | | || | || | 1945 A| A| Langøy | 2015A Kragerø Skåtøybrygga 0950 1155| 1305| 1645 | 1815| 2000| 2300 2400 1920 A Gumøy, Tangane 1020C 1405C 1805C || Stabbestad | | | | 1935 2210 Jomfruland, 2020 Søndag Tåtøy Aasvik |1050 | 1435 | 1830| | 1945 A Jomfruland, 11001715 Fra Kragerø 0910 1550 1935 KragerøTårnbrygga 0950 11551445 1305 1840 1645 2030C 1815 2000 2300 Bærø Fra Jomfruland,0915 1945 Aasvik 160010501725 1435 1830 2020 SøndagTårnbr. Fra Bærø 0915 16001100C 1725 1445C 1945 1840C Jomfruland, 2030C Fra Tangane Kragerø 0910 15501510C 1715 1905C 1935 2040A Kragerø 0925 1610 1735 1955 Gumøy, 1125C Bærø 0915 1945 Kragerø 1200 160015401725 1935 2055 Fra Bærø 0915 1600 1725 1945 SØNDAG Kragerø 0925 1610 1735 1955 Fra Kragerø 1000 1400 1745 Gumøy, Tangane 1020C 1420C 1805C Jomfruland, Aasvik 1050 1445 TEGNFORKLARING 1830 Jomfruland, Tårnbrygga 1100 1500 1840

Sommerruter f.o.m 23. juni t.o.m 19. august 2018 Sommerruter f.o.m 23. juni t.o.m 19. august Sommerruter til/fra Gumøy - Jomfruland Sommerruter f.o.m 23. juni t.o.m 19.2018 august 2018 (f.o.m 23 juni t.o.mGumøy 19 august 2018) til/fra Jomfruland til/fra til/fra Gumøy - Jomfruland Gumøy - Jomfruland

(NB! TÅRNBRYGGA ANLØPES IKKE I STERK VIND) MANDAG - FREDAG (NB! TÅRNBRYGGA ANLØPES IKKE I STERK VIND)

Kragerøskjærgården egner seg godt for øyhopping, og det er mange måter å komme seg rundt i skjæra på. En mulighet er å leie båt eller ta en taxibåt, men den beste måten er kanskje å benytte seg av Kragerø Fjordbåtselskap. Ved å studere rutekartet finner du en avgang som passer, og med hyppige avganger kan du hoppe av og på ferga gjennom hele dagen.

Sommerruter f.o.m. 23. juni t.o.m 19. august 2018 Sommerruter Sommerruter f.o.m 23. 19.19. august 20182018 til/fra Bærøtil/fra Bærøf.o.m. Sommerruter 23.juni junit.o.m t.o.m august (f.o.m 23 juni t.o.m 19 august 2018) til/fraBærø Gumøy - Jomfruland til/fra

MANDAG - FREDAG Fra Kragerø 0655 1000 1515 MANDAG - FREDAG Fra Kragerø 0655 1000 1515 1745 2000 Fra Kragerø 0655 0710A 1000 1745 Korset |1515 | Korset 0710A | | | 2015A KorsetLangøy 0710A | | | | | | Langøy | | | | | Langøy | | | Gumøy,|Tangane 1020C| Gumøy, Tangane 1020C 1535C| 1805C |1535C Gumøy, Tangane | 1020C 1535C 1805C Vestre Gumøy Vestre Gumøy | | | | | | | | VestreJomfruland, Gumøy | | | 0715 1830 1050 20201605| Jomfruland, Aasvik 0715 Aasvik 1050 1605 Jomfruland, Aasvik 0715 0720 1050 1100 1605 1615 1830 Jomfruland, Jomfruland, Tårnbrygga 0720 Tårnbrygga 1100 1615 1840 2030 Jomfruland, Tårnbrygga 0720 1100 1615 1840 Aasvik 1605 0715 1830 1050 20201605 Fra Jomfruland, AasvikFra Jomfruland, 0715 1050 Fra Jomfruland, Aasvik 0715 1050 1605 1830 Jomfruland, 0720C 1840C 1100C 2030C 1615C Jomfruland, Tårnbrygga 0720C Tårnbrygga 1100C 1615C Jomfruland, Tårnbrygga 0720C 1100C 1615C 1840C Gumøy, Tangane 0730A 1125C 1635C 1905C 2040A Gumøy, Tangane 0730A 1125C 1635C Gumøy, Tangane 0730A 1125C 1635C 1905C Vestre Gumøy A | | A | | | | VestreVestre GumøyGumøy A | | | Langøy | | A | | | | LangøyA Langøy A | | | Bærø A | | | | A | | | | | BærøBærø A Kragerø 0755 1200 1710 1935 20551710 Kragerø 0755 1200 Kragerø 0755 1200 1710 1935 LØRDAG LØRDAG LØRDAG Fra Kragerø 1000 1345 1745 2000 Fra Kragerø Fra Kragerø 1000 1000 1345 1345 1745 1745 2000 Korset | | | 2015A KorsetKorset | 2015A | | | | | Gumøy, Tangane 1020C 1405C 1805C | Gumøy, Tangane 1405C 1405C 1805C 1805C | Gumøy, Tangane 1020C 1020C Jomfruland, Aasvik 1050 1435 1830 2020 Jomfruland, Aasvik 1050 1050 1435 1435 1830 1830 2020 Jomfruland, Jomfruland, Tårnbrygga 1100 Aasvik 1445 1840 2030C Jomfruland, Tårnbrygga 1100 1100 1445 1445 1840 1840 2030C Jomfruland, Tårnbrygga Fra Jomfruland, Aasvik 1050 1435 1830 2020 Fra Jomfruland, Aasvik Aasvik 1050 1050 1435 1435 1830 1830 2020 Jomfruland, Tårnbr. Fra Jomfruland, 1100C 1445C 1840C 2030C Jomfruland, Tårnbr. 1100C 1445C 1840C 2030C Jomfruland, 1100C 2040A 1445C 1840C Gumøy, Tangane 1125C Tårnbr. 1510C 1905C Gumøy, Tangane 1125C 1510C 1905C 2040A Gumøy, Tangane1540 1125C 2055 1510C 1905C Kragerø 1200 1935 Kragerø 1200 1540 1935 2055 Kragerø 1200 1540 1935 SØNDAG SØNDAG Fra Kragerø 1000 1400 1745 SØNDAG Fra Kragerø 1000 1400 1745 Gumøy, Tangane 1020C 1420C 1805C FraTangane Kragerø Gumøy, 1020C 1000 1420C 1400 1805C 1745 Jomfruland, Aasvik Gumøy, 1050 1445 1830 Tangane Jomfruland, Aasvik 1050 1020C 1445 1420C 1830 1805C Jomfruland, Tårnbrygga 1100 Aasvik 1500 1840 Jomfruland, Jomfruland, Tårnbrygga 1100 1050 1500 1445 1840 1830 Fra Jomfruland, AasvikJomfruland, 1050 Tårnbrygga 1445 1830 1100 1500 Fra Jomfruland, Aasvik 1050 1445 1830 1840 Jomfruland, Tårnbr. 1100C 1500C 1840C Fra Jomfruland, Jomfruland, Tårnbr. Aasvik 1100C 1050 1500C 1445 1840C 1830 Gumøy, Tangane 1125C 1520C 1905C Gumøy, Tangane Tårnbr. 1125C 1100C 1520C 1500C 1905C 1840C Jomfruland, Kragerø 1200 1545 1935 Kragerø 1200 1125C 1545 1520C 1935 1905C Gumøy, Tangane

1745 2000 | 2015A | | 1805C || | 1830 2020 1840 2030 1830 2020 1840C 2030C 1905C 2040A || || || 1935 2055 2000 2015A

|

2020 2030C 2020 2030C 2040A 2055

2000 2015A | | | 2020 2030 2020 2030C 2040A | | | 2055

1935 2200 2300 | | | | | | |1900 |1935 |2200 | | | | | | 1945| A | A | 1945| A | A | | | A | A | |1905 A1945 A A |1905 2210 1945 2310A |1920 A | AA 1955| 2300| 2400A 1935 | 2210 | | A 1945 1955 2300

Kun fredag

2300 | | | | A A A A 2310 A 2400

FERGETIDER | FERRY SCHEDULE

48

2300 A A | A 2310 A 2400

Fra Jomfruland, Aasvik 1830Perlen: 46 80 61 06. A: Ring båten før 1050 avgang fra1445 Kragerø. Tlf.nr Jomfruland, Tårnbr. 1100C 1500C 1840C TEGNFORKLARING ruter kjøres av MF Kragerø Gumøy, Tangane 1125C 1520CGrønne 1905C ruter kjøres BF Jesper A: Ring1200 båten før1545 avgangSorte fra1935 Kragerø. Tlf.nrav Perlen: 46 80 61 06. Kragerø Røde ruter kjøres av Perlen (kun passasjerer, ikke biler) Grønne ruter kjøres av MF Kragerø Kragerø Fjordbåtselskap kan velgeTEGNFORKLARING: å omdisponere avvikling av trafikken. Sorte ruterfartøyene kjøres avforBFbest Jesper Vi tar forbehold om trykkfeil Røde ruter kjøres av Perlen (kun passasjerer, ikke biler) Grønne ruter kjøres av/ endringer. MF Kragerø

Sorte ruter kjøres av BF Jesper Kragerø kan velge å omdisponere fartøyene forikke bestbiler) avvikling av trafikken. Røde Fjordbåtselskap ruter kjøres av Perlen (hurtigbåt. Kun passasjerer, Vi tar forbehold om trykkfeil / endringer.

Sommerruter f.o.mf.o.m 23. juni t.o.mt.o.m 19. august 20182018 Sommerruter 23. 19.august august Sommerruter til/fra Lovisenberg Sommerruter f.o.m 23.juni juni t.o.m 19. 2018 Til /(f.o.m fra t.o.m 19 august 2018) Til Lovisenberg / 23 frajuni Lovisenberg til/fra Gumøy - Jomfruland A: B: C:

Ring båten før avgang fra Kragerø. Tlf. nr Perlen: 46 80 61 06. Kjøretøy til Gumøy og Jomfruland prioriteres Anløpes på signal. Oppgitt tidspunkt er ca. tid

Kragerø Fjordbåtselskap kan velge å omdisponere fartøyene for best avvikling av trafikken Vi tar forbehold om trykkfeil / endringer. Mandag – Fredag Mandag – Fredag (NB! TÅRNBRYGGA ANLØPES IKKE I STERK VIND) Fra Kragerø 1010 1600 2100 MANDAG - FREDAG Fra Kragerø A 1010 Lovisenberg A 0655 1600 A 10002100 1515 Fra Kragerø 1745 2000 A Langøy Lovisenberg | A AA YtreAStrandvei 1, 3770 Kragerø Tlf.nr. 40 00 58 58, post@fjordbat.no Kragerø Fjordbåtselskap IKS, Kragerø Fjordbåtselskap IKS, Strandvei 1,| 37702015A Kragerø Tlf.nr. 40 00 58 58, post@fjordbat.no Korset 0710A | Ytre | Langøy | A A Fra Lovisenberg A A A Langøy | | | | | A A A Kragerø Fra Lovisenberg 1055 1655 2155 Gumøy, Tangane | 1020C 1535C 1805C | Kragerø 1055 1655 2155 Kragerø 1200 1545 1935 Kragerø Fjordbåtselskap IKS, Ytre Strandvei 1, 3770 Kragerø Tlf.nr. 40 00 58 58, post@fjordbat.no Vestre Gumøy | | | | | TEGNFORKLARING: Lørdag TEGNFORKLARING: Jomfruland, 1050 1605 1830 2020 Lørdag Aasvik Fra Kragerø 1600 21000715 Grønne ruter kjøres av MF Kragerø TEGNFORKLARING: Fra Kragerø 1600 Jomfruland, Tårnbrygga 1615 1840 2030 Grønne ruter kjøres av MF Kragerø Lovisenberg A A 0720 21001100 Sorte ruter kjøres av BF Jesper Sorte ruter kjøres av BF Jesper Langøy A AA0715 A 1050 Fra Lovisenberg Jomfruland, Aasvik 1605 1830 2020 Røde ruter kjøres av Perlen (hurtigbåt. Kun passasjerer, ikke av biler) Grønne ruter kjøres MF Kragerø Langøy A A Røde ruter kjøres av Perlen (hurtigbåt. Kun passasjerer, ikke biler) Fra Lovisenberg A A0720C Jomfruland, Tårnbrygga 1100C 1615C 1840C 2030C Sorte ruter kjøres av BF Jesper Fra Lovisenberg A0730A A 1125C Kragerø 1655 2155 Gumøy, Tangane 1635C 1905C 2040A A: Ring båten før avgang fra Kragerø. Tlf. nr kjøres Perlen: av 46 Perlen 80 61 06. Røde ruter (hurtigbåt. Kun passasjerer, ikke biler) Kragerø 1655 2155 A: Ring båten før avgang fra Kragerø. Tlf. nr Perlen: 46 80 61 06. Vestre Gumøy A | | | | B: Kjøretøy til Gumøy og Jomfruland prioriteres B: Kjøretøy til Gumøy og Jomfruland prioriteres C: Anløpes på signal.A: Oppgitt tidspunkt er ca. tid fra Kragerø. Tlf. nr Perlen: 46 80 61 06. Langøy A | | | | Ring båten før avgang C: Anløpes på signal. Oppgitt tidspunkt er ca. tid Bærø A | | | | B: Kjøretøy til Gumøy og Jomfruland prioriteres TEGNFORKLARING Kragerø Fjordbåtselskap kan velge å omdisponere fartøyene for best avvikling av trafikken Kragerø 0755 1200 1710 TEGNFORKLARING 1935 2055 C:Fjordbåtselskap Anløpes på signal. Oppgitt tidspunkt fartøyene er ca. tid for best avvikling av trafikken Kragerø kan velge å omdisponere Vi tar forbehold om trykkfeil / endringer. Vi tar forbehold om trykkfeil / endringer. Røde ruter kjøres av hurtigbåten Perlen (kun passasjerer, ikke biler) LØRDAG Kragerø Fjordbåtselskap kan velge å omdisponere fartøyene for best avvikling av trafikken Perlen (kun passasjerer, ikke biler) Fra Kragerø 1000 Røde 1345ruter kjøres 1745 av hurtigbåten 2000 Vi tar forbehold om trykkfeil / endringer. Kragerø Fjordbåtselskap Korset | | kan velge|å omdisponere 2015A fartøyene for best avvikling av trafikken. Kragerø Fjordbåtselskap kan velge å omdisponere fartøyene for best avvikling av trafikken. Gumøy, Tangane 1020C 1405C 1805C | Kragerø Fjordbåtselskap IKS, Ytre Strandvei 1, 3770 Kragerø Tlf.nr.Kragerø 40 00 58Tlf.nr. 58, post@fjordbat.no A: Ring båten før avgang fra Kragerø. Tlf.nr til Perlen: 46 80 61 06. Kragerø Fjordbåtselskap IKS, Ytre Strandvei 1, 3770 40 00 58 58, post@fjordbat.no Jomfruland, Aasvik A: Ring1050 2020til Perlen: 46 80 61 06. båten før 1435 avgang fra 1830 Kragerø. Tlf.nr Jomfruland, Tårnbrygga 1100 1445 1840 2030C

Kragerø Fjordbåtselskap IKS, Ytre Strandvei 1, 3770 Kragerø Tlf.nr. 40 00 58 58,Fra post@fjordbat.no Jomfruland, Aasvik Jomfruland, Tårnbr. Gumøy, Tangane

1050 1100C 1125C

1435 1830 2020 tar forbehold om trykkfeil/endringer. 1445C Vi1840C 2030C Vi tar forbehold om trykkfeil/endringer. 1510C 1905C 2040A


@visitkragero

51

Sommerruter f.o.m 23. juni t.o.m 19. august 2018 til/fra Langøy Sommerruter til/fra Skåtøyf.o.m Sommerruter f.o.m23. 23.juni juni t.o.m t.o.m 19. 2018 Sommerruter f.o.m 23. 2018 Sommerruter f.o.m 19.august august 2018 Sommerruter 23.juni junit.o.m t.o.m19.19.august august 2018 til/fraSommerruter Langøy (f.o.m 23 juni t.o.m 19 august 2018) (f.o.m 23 juni t.o.m 19 august 2018) til/fraLangøy Gumøy - Jomfruland til/fra til/fra til/fra Gumøy Skåtøy - Jomfruland

www.visitkragero.no

#visitkragero

MANDAG - FREDAG Fra Kragerø 0655 0900 1135 1600 1800 Korset 0710A- FREDAG | | | | (NB!MANDAG TÅRNBRYGGA ANLØPES IKKE I STERK VIND) Lovisenberg | | 0655 | 0900 A 1135 | Fra Kragerø MANDAG - FREDAG Bærø | | | | | 0710A | | Fra Korset Kragerø 0655 1000 1515 via Jomfruland Lovisenberg 0715 | | | | | | | Korset 0710A | | Langøy A A Bærø A | 1155 | | 1820 Vestre GumøyLangøy A | 0715| | via Jomfruland || | || | Tangane 1535C Langøy A | 1155 1020C A A 1155 Fra Langøy Gumøy, A A 1820 Vestre Gumøy Vestre A| | || | || | Bærø AGumøy | Jomfruland, Aasvik 0715 1050 1605 Kragerø 0755 0940 1215 1655 Fra Langøy A A 1155 1845 Jomfruland, 1100 1615 Bærø Tårnbrygga A0720 | | LØRDAG 0940 1215 Fra Kragerø Jomfruland, Aasvik 0755 0715 1050 1605 Fra Kragerø 0850 1300 1600 2100 Jomfruland, Tårnbrygga 0720C 1100C 1615C Lovisenberg | | A A LØRDAG Gumøy, Tangane 0730A| 1125C 1635C Bærø | | 0850 Fra Kragerø 1300 | 1600 Vestre Gumøy A | Langøy 0910 1320 | A A Lovisenberg | A| Langøy A | Bærø0910 | || Fra Langøy 1320 | A A Bærø Langøy Kragerø 0935 1340 0910A1655 1320| 2155 A| Kragerø 0755 1200 1710 Fra Langøy 0910 1320 A SØNDAG Kragerø 0935 1340 1655 Fra Kragerø LØRDAG1800 Fra SØNDAG Kragerø 1000 1345 1745 Langøy 1820 | | Fra Kragerø 1800| Fra Langøy Korset 1820 Gumøy, Tangane 1020C 1405C 1805C Langøy 1820 Kragerø 1845 Jomfruland, Aasvik 1050 1435 1830 Fra Langøy 1820 Jomfruland, 1100 1445 1840 Kragerø Tårnbrygga 1845

2100 | 1600 A 1800 | | | 1745 2000 | A | | A 2015A | | || | || 1805C | A A 1820 || || | 1830 2020 2155 A 1820 1840 2030 | | 1655 1845 1830 2020 1840C 2030C 1905C 2040A 2100 | | A || | | A| 1935 2055 A 2155

2000 2015A

|

2020 2030C

Fra Jomfruland, Aasvik Jomfruland, Tårnbr. Gumøy, Tangane Kragerø

2100 | A | | A | A | 2155

MANDAG - FREDAG (NB! TÅRNBRYGGA ANLØPES IKKE I STERK VIND) Fra Kragerø 0605 0655 0740 MANDAG - FREDAG Korset | 0710A | Fra Kragerø 0655 1000 1515 Stabbestad | | | Korset 0710A | Skåtøyroa 0615 | 0750| Langøy || Bærø || | | Gumøy, Tangane || 1020C 1535C Skåtøybrygga | | Vestre Gumøy | | Fra Skåtøyroa 0615 | 0750| Jomfruland, Aasvik 0715 1050 1605 Skåtøybrygga | | | Korset Tårnbrygga | 0710A | Jomfruland, 0720 1100 1615 via Jomfruland | 0715 Fra Jomfruland, Aasvik 0715 1050 1605 Stabbestad | | | Jomfruland, Tårnbrygga 0720C 1100C 1615C Bærø | 0750A | Gumøy, Tangane 0730A 1125C 1635C Kragerø 0625 0755 0800 Vestre Gumøy A | | forts… Langøy A | | Fra Kragerø 2000 2005 2100| Bærø A | Korset 2015A | | Kragerø 0755 1200 1710 Stabbestad | | | LØRDAG Tåtøy | | | Fra Skåtøyroa Kragerø 1000 1345 1745 | 2015 2110 Korset | | Skåtøybrygga | | | | Gumøy, Tangane 1020C 1405C 1805C Fra Skåtøyroa | 2015 2110 Jomfruland, Aasvik 1050 1435 1830 Skåtøybrygga | | | Jomfruland, Tårnbrygga 1100 1445 1840 Korset 2015A | | Fra via Jomfruland, Aasvik 1050 1435 1830 Jomfruland 2020 | | Jomfruland, Tårnbr. 1100C 1445C 1840C Bærø | | | Gumøy, Tangane 1125C 1510C 1905C Stabbestad | | 2120 Kragerø 1200 1540 1935 Tåtøy | | 2130

1050 1435 1830 2020 1100C 1445C 1840C 2030C TEGNFORKLARING 1125C 1510C 1905C 2040A Sorte kjøres av BF Jesper 1200 1540 ruter 1935 2055 TEGNFORKLARING Røde ruter kjøres av Perlen (kun passasjerer, ikke bil) Kragerø SØNDAG SØNDAG Sorte ruter kjøres av BF Jesper LØRDAG Fra 1400 1745 Kragerø A:Kragerø Ring båten før avgang1000 fra Kragerø. Tlf.Røde nr Perlen: 80 61av06. Tlf.nr(kun Jesper: 99 24 15 59 ruter 46 kjøres Perlen passasjerer, ikke bil)Fra Fra Kragerø Gumøy, Tangane 1020C 1420C 1805C Gumøy, Tangane Bærø Jomfruland, Aasvik A: Ring1050 båten før 1445 avgang fra 1830 Kragerø. Tlf. nr Perlen: 46 80 61 06. Tlf.nr Jesper: Jomfruland, 99 24 15 59 Aasvik Stabbestad Fjordbåtselskap fartøyene for best avvikling av trafikken. Jomfruland, Jomfruland,Kragerø Tårnbrygga 1100 kan velge 1500 å omdisponere 1840 Tårnbrygga Tåtøy Vi tar forbehold om trykkfeil/endringer. Fra Jomfruland, Aasvik 1050 1445 1830 Fra Korset Jomfruland, Aasvik Kragerø Fjordbåtselskap kan velge å omdisponere fartøyene for best avvikling av trafikken. Jomfruland, Tårnbr. 1100C 1500C 1840C Jomfruland, Tårnbr. Skåtøybrygga Vi tar forbehold om trykkfeil/endringer. Gumøy, Tangane 1125C 1520C 1905C Gumøy, Tangane Skåtøyroa Kragerø 1200 1545 1935 Kragerø Fra Skåtøyroa

Skåtøybrygga Korset via Jomfruland Grønne ruter kjøres av MF Kragerø Stabbestad Sorte ruter kjøres av BF Jesper Røde ruter kjøres av Perlen (hurtigbåt. Kun passasjerer, ikke biler) Tåtøy Bærø Kragerø A: Ring båten før avgang fra Kragerø. Tlf. nr Perlen: 46 80 61 06. SØNDAG B: Kjøretøy til Gumøy og Jomfruland prioriteres Fra Kragerø C: Anløpes på signal. Oppgitt tidspunkt er ca. tid Skåtøyroa Kragerø Fjordbåtselskap kan velge å omdisponere fartøyene for best avvikling av trafikken Fra Skåtøyroa Vi tar forbehold om trykkfeil / endringer. Stabbestad Tåtøy Kragerø Kragerø Fjordbåtselskap IKS, Ytre Strandvei 1, 3770 Kragerø Tlf.nr. 40 00 58 58, post@fjordbat.no

TEGNFORKLARING:

2055

2030

2145

0800 0835 0910 | | | 1745 2000 | | 0925 | 2015A | 0845 0935 | | | | | 1805C | | 0815 | | | | 0845 0935 1830 | 2020 | 0815 | 1840 | 2030 |

1830 2020 | | | 1840C 2030C 0825 | | 1905C 08552040A0950 0835 | Kun | | Fredag | 2200 | 2300 | | 1935 | 2055 2210 2310 A A 2000 A A 2015A A A

1005 | | 1015 | | 1015 | |

1235 | | 1245 | | 1245 | |

1445 | | 1455 | | 1455 | |

1525 | | 1535 | | 1535 | |

1715 | | 1725 | 1725 | |

1900 | | | 1905 1920 | 1920 |

| | 1025

| | 1300

| | 1505

| | 1545

| | 1740

1935 | 1945

2200 | 2210 A | A A

2300 | 2310 A | A A

A A | | 2210 | A 2300

A A | | 2310 | A 2400

TEGNFORKLARING:

Kragerø Fjordbåtselskap IKS, IKS, Ytre Ytre Strandvei 1, 3770 Kragerø Tlf.nr. 40 00 post@fjordbat.no Kragerø Fjordbåtselskap IKS, Ytre Kragerø Tlf.nr. 00 58 post@fjordbat.no Kragerø Fjordbåtselskap Strandvei 1, 3770 Kragerø Tlf.nr. 4058 00 58, 58 58, post@fjordbat.no Grønne ruter kjøres av MF Kragerø, SorteStrandvei ruter kjøres1,av3770 BF Jesper, Røde ruter40 kjøres av 58, Perlen (kun passasjerer, ikke biler) A:

Sommerruter f.o.m 23. juni t.o.m 19. august 20 til/fraSommerruter Tåtøy (Kirkeholmen/Furuholmen) Sommerruter f.o.m 23.23.juni Sommerruter til/fra Stabbestad til/fra Tåtøy Sommerruter f.o.m23. 23. juni juni t.o.m 2018 Sommerruter f.o.m junit.o.m t.o.m19. 19. au aug Sommerruter f.o.m t.o.m19. 19.august august 2018 (f.o.m 23 juni t.o.m 19 august 2018) (f.o.m 23 juni t.o.m 19 august 2018) MANDAG - FREDAG til/fra (Kirkeholmen/Furuholmen) til/fra - Jomfruland til/fraTåtøy Gumøy - Jomfruland til / fraGumøy Stabbestad Kun fredag

- FREDAG (NB!MANDAG TÅRNBRYGGA ANLØPES IKKE I STERK VIND)

MANDAG - FREDAG Fra Fra Kragerø Kragerø Korset Bærø Skåtøybrygga Langøy Skåtøyroa Gumøy, Tangane Tåtøy Vestre Gumøy Stabbestad Jomfruland, Aasvik Fra Stabbestad Jomfruland, Tårnbrygga Tåtøy Fra Skåtøybrygga Jomfruland, Aasvik Jomfruland, Tårnbrygga Skåtøyroa Gumøy, Tangane Kragerø Vestre Gumøy LØRDAG Langøy Fra Kragerø Bærø Bærø Kragerø Skåtøybrygga Skåtøyroa LØRDAG Fra Tåtøy Kragerø Stabbestad Korset Gumøy, Tangane Fra Stabbestad Tåtøy Aasvik Jomfruland, Skåtøybrygga Jomfruland, Tårnbrygga Fra Skåtøyroa Jomfruland, Aasvik Kragerø Tårnbr. Jomfruland, Gumøy, Tangane SØNDAG Kragerø Fra Kragerø

|

A A 2020 A A 2030C | | | 2020 | 2030C A A 2040A 2310 2210 | 2055 | 2300 2400

1000 1400 1745 0810 0910 1015 1115 1215 1430 1715 1900 2000 1020C 1420C 1805C | | | | | | | 1905 | 1050 1445 1830 | 0925 | | | | | | | 1100 1500 1840 0820 | | | | | | | | 1050 1445 1830 | | | | | | | | 2015A 1100C 1500C 1840C | | | | | | | 1920 | 1125C 1520C 1905C 1125 0835 0935 1025 1225 1440 1725 | | 1200 1545 1935 0835 0935 1025 1125 1225 1440 1725 | | | | | | | | | 1920 | TEGNFORKLARING: | | | | | | | | 2015A | | | | | | | | 2020 Grønne ruter kjøres av MF Kragerø | | |Sorte ruter | kjøres |av BF Jesper | | 1935 | | Røde ruter | kjøres| av Perlen| (hurtigbåt. | Kun passasjerer, | | ikke1945 | biler) | | | | | | | | | 0845 0950 1035 1135 1240 1450 1740 2000 2055 A: Ring båten før avgang fra Kragerø. Tlf. nr Perlen: 46 80 61 06. B: Kjøretøy til Gumøy og Jomfruland prioriteres 0930 på 1245 1630 tidspunkt 2005 er ca. 2100 C: Anløpes signal. Oppgitt tid 0940 1300 1640 2015 2110 Kragerø Fjordbåtselskap kan velge å2015 omdisponere 0940 1300 1640 2110 fartøyene for best avvikling av trafikken Vi tar| forbehold | | | om trykkfeil 2120 / endringer. | | | | 2130 0955 1315 1650 2025 2145

FERGETIDER | FERRY SCHEDULE

FERGETIDER | FERRY SCHEDULE

50

Ring båten før avgang fra Kragerø. Perlen tlf.nr.46 80 61 06 Vi tar forbehold om trykkfeil / endringer. Kragerø Fjordbåtselskap kan velge å omdisponere fartøyene for best avvikling av trafikken

Tåtøy SØNDAG Fra Skåtøyroa Kragerø Stabbestad Gumøy, Tangane Fra Stabbestad Jomfruland, Aasvik Tåtøy Tårnbrygga Jomfruland, Kragerø Fra Jomfruland, Aasvik Jomfruland, Tårnbr. Gumøy, Tangane Kragerø

0655 0700 0710A | || || 0710F | 0725 0715 0725 0720 | 0715 | 0720C | 0730A 0740 A A 0910 A | 0755 | | | 1000 0935 | 1020C 0925 | 1050 | 1100 0935 1050 0950 1100C 1125C 1200 1200 | | 1000 1215 1020C 1215 1050 1225 1100 1245 1050

1100C 1125C 1200

1000 0805 || || | 1020C || 0820 1050 0820 1100 | 1050 | 1100C | 1125C 0835 | | 1230 | | 1200 | | | 1345 1245 | 1405C 1245 | 1435 | 1445 | 1435 1300 1445C

1515 0910 | | | | | 1535C | | 0925 1605 0925 1615 | |1605 1615C 0935 1635C 0950 | | 1350 | | 1710 | | |1745 1405| 1805C 1405 1415 1830 |1840 |1830 1430 1840C

1510C 1905C 1540 1930 1935 1700 | 1940 | |1745 1400 1715 1420C 1950 1805C 1715 1445 1950 1830 | |1840 1500 1730 2005 1445 1830 1500C 1520C 1545

1840C 1905C 1935

12001745 1415 2000 1550 | | | 2015A | | | | | | | 1805C | | | | | | | | 1215 1430 1605 1830 2020 12151840 1430 2030 1605 | | | | 1830 | 2020 | | 1840C | 2030C | 1905C14452040A1620 1230 | | | | 1540 1900 2200 | | | 1905 A 1935 2055 | 1920 | | | | | 2000 | | 1555 2210 2015A1935 1555 | 1935 16052020 1945 | 2030C | | 2020 | 1620 2030C2000

2210

A A

A

2300

1730 | | | | 1745 1745 | | | 1800

1900 1905 1920 | | 1935 1935 | | | 1945

1930 | | | 1940 1950 1950 | | | 2005

2100 | | 2110 | 2120 2120 2130 | | 2145

2200 A | | | 2210 2210 A A A 2300

2300 A | | | 2310 2310

A A

A

2400

2040A 21002055 | 2110 2120 2120 2130 2145

TEGNFORKLARING:

Grønne ruter kjøres av MF Kragerø

Sorte ruter kjøres av BF Jesper TEGNFORKLARING:

Røde ruter kjøres av Perlen (hurtigbåt. Kun passasjerer, ikke biler) Grønne ruter kjøres av MF Kragerø

A:

A: B: C:

Sorte ruter kjøres av BF 46 Jesper Ring båten før avgang fra Kragerø. Tlf.nr Perlen: 80 61 06. Tlf nr Jesper: 99 24 15 59 Røde ruter kjøres av Perlen (hurtigbåt. Kun passasjerer, ikke biler) Kragerø Fjordbåtselskap kan velge å omdisponere fartøyene for best avvikling av trafikken Ring båten før avgang fra Vi Kragerø. Tlf. nrom Perlen: 46 80 61 06. tar forbehold trykkfeil / endringer. Kjøretøy til Gumøy og Jomfruland prioriteres Anløpes på signal. Oppgitt tidspunkt er ca. tid

Kragerø Fjordbåtselskap kan velge å omdisponere fartøyene for best avvikling av trafikken Vi tar forbehold om trykkfeil / endringer.

Kragerø Fjordbåtselskap IKS, Ytre Strandvei 1, 3770 Kragerø Tlf.nr. 40 00 58 58, post@fjordbat.no Kragerø Fjordbåtselskap IKS, Ytre Strandvei 1, 3770 Kragerø Tlf.nr. 40 00 58 58, post@fjordbat.no

Fra Kragerø 0700 0835 1100 1450 1700 1930 2100 2200 2300 - FREDAG (NB!MANDAG TÅRNBRYGGA ANLØPES IKKE| I STERK |VIND) | Bærø | | | | A A Kun Skåtøyroa | | | | | | 2110 | | Fredag MANDAG - FREDAG Fra Kragerø 0655 1000 1515 1745 2000 Stabbestad | | | | | | 2120 2210 2310 2300 Fra Kragerø 0700 0835 1100 1450 1700 1930 2100 2200 TåtøyA 08450710A Korset | | | 2130 2015A| A Bærø 0710F | 1110 | |1505 | 1715 | 1940 | A A Skåtøyroa | 1940 | | Langøy | | | 2130| | A 2110 A Fra Tåtøy 0710F 0845 | | 1110 | |1505 | 1715 Stabbestad | | |1535C | 1805C | Stabbestad 0725 | | | | 1020C | 1950 | | | | 2210 21202310 2210 Gumøy, Tangane Tåtøy | Skåtøybrygga | 0710F Vestre Gumøy| | | 0845| | 1110 | | 1505 | | 1715 | | 1940 A 2130 A A 2310 Skåtøyroa | | 0710F | 15051830 | 1715 |2020 Fra TåtøyAasvik 1940 A 2130 A A Jomfruland, 0715 | 0845 1050| 1110 1605 Kragerø 0740 0855 1130 | 1520 | 1730 | 2005 | 2145 19502300 | 2400 2210 Stabbestad 2310 Jomfruland, Tårnbrygga 0725 0720 1100 1615 1840 2030 Skåtøybrygga | | | | | | | A A LØRDAG Fra Jomfruland, Aasvik 0715 1050 Skåtøyroa | | | 1605 | 1830 | 2020 | | A A Fra KragerøJomfruland, 0810 10450720C 1350 1100C 1540 1615C 1900 2200 2300 KragerøTårnbrygga 0740 0855 1130 15201840C1730 2030C 2005 2145 2300 A Bærø | | 0730A | 1125C| | A A 1635C 1905C 2040A 2400 Gumøy, Tangane LØRDAG | StabbestadVestre | 1935 2210 2310| Gumøy A 1405 |1555 | | Fra Kragerø 2300 Tåtøy 0820 10550810 1415 10451605 13501945 1540 A 1900 A 2200 Langøy A | | | | Bærø | | | | | A Fra Tåtøy Bærø 0820 1055 A 1415 1945 A| A | A |1605 | Stabbestad| | | 1405 | 15552210 19352310 2210 2310 StabbestadKragerø | 0755 | 1200| 1415 1710 160519351945 2055A Tåtøy 0820 1055 A Skåtøybrygga | | | | | A A Fra Tåtøy0835 A Skåtøyroa LØRDAG | 0820 | 1055 | 1415 | 1605 A 1945 A A Kragerø 0845 2000 | 2400 2210 | 1430 1345 | 1620 | 1745 2310 Kragerø Fra Stabbestad 1115 1000 2000 | 2300 Skåtøybrygga || || | | | 2015A | A A SØNDAG Korset Skåtøyroa | 2100 |1805C | | | A A Tangane 1020C Fra KragerøGumøy, 1200 17300835 1930 1405C Kragerø Aasvik 2300 2400 1050 | 1115 1435 1830 162020202000 Skåtøyroa Jomfruland, | | 0845 2110 1430 SØNDAG StabbestadJomfruland, 1215 | | 2120 Tårnbrygga 1100 1445 1840 2030C Kragerø Tåtøy 1225Aasvik 17401200 2130 1930 Fra Fra Jomfruland, 10501940 1730 1435 1830 21002020 Skåtøyroa | 1940 | 2130 | 2110 Fra Tåtøy Jomfruland, 1225 Tårnbr. 17401100C 1445C 1840C 2030C Stabbestad| | | | 2120 StabbestadGumøy, | 1215 1950 1510C Tangane 1125C 1905C 2040A Tåtøy 1225 1740 1940 2130 Kragerø Kragerø 1245 1800 12002005 1540 2145 1935 2055 Fra Tåtøy 1225 1740 1940 2130 SØNDAG Stabbestad | | 1950 | Fra Kragerø Kragerø 1000 1400 2005 1745 2145 1245 1800 Gumøy, Tangane 1020C 1420C 1805C Jomfruland, Aasvik 1050 1445 1830 Jomfruland, Tårnbrygga 1100 1500 1840 TEGNFORKLARING:

Kun fredag

2300 A | 2310 A A 2310 A A 2400

Grønne ruter kjøres av MF Kragerø Fra Jomfruland, Aasvik 1050 1445 1830 Sorte ruter kjøres av BF Jesper Jomfruland, Tårnbr. 1100C 1500C 1840C Røde ruter kjøres av Perlen (hurtigbåt. Kun passasjerer, ikke biler) Gumøy, Tangane 1125C 1520C 1905C TEGNFORKLARING: A: Ring båten før avgang tlf: Grønne 46 80 61ruter 06. BF Jesper, tlf.nrKragerø 99 24 15 59 kjøres av MF Kragerø 1200fra Kragerø. 1545 Perlen1935 F: Anløper ikke Kirkeholmen. Sorte ruter kjøres av BF Jesper Røde ruter kjøres av Perlen (hurtigbåt. Kun passasjerer, ikke biler) TEGNFORKLARING: Kragerø velgefra å omdisponere fartøyene for61 best av trafikken A: Fjordbåtselskap Ring båten førkan avgang Kragerø. Perlen tlf: 46 80 06.avvikling BF Jesper, tlf.nr 99 24 15 59 Vi tar forbehold om trykkfeil / endringer. F: Anløper ikke Kirkeholmen. Grønne ruter kjøres av MF Kragerø Sorte ruter kjøres av BF Jesper Kragerø velge(hurtigbåt. å omdisponere for best RødeFjordbåtselskap ruter kjøres avkan Perlen Kun fartøyene passasjerer, ikkeavvikling biler) av trafikken

Sommerruter – Til / fra Portør NB! Kjøres kun mandag fredag i JULI Sommerruter – TilPortør /–fra Portør Sommerruter til/fra A: Sommerruter Ring båten før avgang fra Kragerø. Tlf. nrf.o.m Perlen: 4623. 80 61juni 06. t.o.m 19. aug Vi tar forbehold om trykkfeil / endringer.

NB! Kjøres kun mandag - fredag i JULI B: Kjøres Kjøretøy tilkun Gumøy og Jomfruland Mandag – Fredag NB! mandag – prioriteres fredag i JULI C:

til/fra Gumøy - Jomfruland Anløpes på signal. Oppgitt tidspunkt er ca. tid

Fra Kragerø 1100 1750 Mandag – Fredag Portør 1120 1810 Kragerø Fjordbåtselskap kan velge å omdisponere fartøyene for best avvikling av trafikken (NB! Fra TÅRNBRYGGA ANLØPES IKKE I STERK VIND) Portør 1120 1810 Vi tar forbehold om trykkfeil / endringer. Fra Kragerø 1100 1750 Kragerø- FREDAG1140 1830 MANDAG Portør 1120 1810 Fra Kragerø 0655 1000 1515 1745 2000 Fra Portør Fjordbåtselskap 1120 1810 IKS, Ytre Strandvei 1, 3770 Kragerø Tlf.nr. 40 00 58 58, post@fjordbat.no Kragerø Korset 0710A | | | 2015A Kragerø 1140 1830

Langøy | | | | | Kragerø Fjordbåtselskap IKS, Ytre Strandvei 1, 3770 Kragerø Tlf.nr. 40400000585858, Gumøy, Tangane | 1020C 1535C 1805C | Kragerø Kragerø Fjordbåtselskap IKS, Ytre Strandvei 1, 3770 Tlf.nr. 58,post@fjo post@fjo TEGNFORKLARING Vestre Gumøy | | | – VIKTIG| INFORMASJON | Jomfruland, Aasvik 0715 1050 1605 1830 2020 Ruter til Portør kjøres av hurtigbåten Perlen (kun passasjerer, ikke biler) TEGNFORKLARING Jomfruland, Tårnbrygga 0720 1100 1615– VIKTIG 1840INFORMASJON 2030 Det er kun tillatt å ta med seg håndbagasje om bord på «Perlen». Reisende med mye bagasje/gods kan bli henvist til våre ferger. Fra Jomfruland, Aasvik 0715til Portør 1050 1605 1830 2020 Grunnet begrenset plass er det dessuten kun plass til to av sykler om bord. Perlen Vi henstiller reisendeikke medbiler) sykler om å benytte våre Ruter kjøres hurtigbåten (kun derfor passasjerer, fergeavganger. Jomfruland, Tårnbrygga 0720C 1100C 1615C 1840C 2030C Det er kun tillatt å ta med seg håndbagasje om bord på «Perlen». Reisende med mye bagasje/gods kan bli henvist til våre ferger.


KRAGERØ

HELE ÅRET

@visitkragero

BESØK OSS PÅ VISITKRAGERO.NO

www.visitkragero.no

#visitkragero

dra på vannet å kogge jåt snål bøs

Ansvarlig utgiver er

I samarbeid med:

jeg måkke du skakke vi hakke han vikke ho kanke