Dine bæredygtige møder og events i Herning og Ikast-Brande

Page 1

DINE BÆREDYGTIGE MØDER OG EVENTS

I HERNING & IKAST-BRANDE

Brug for mere hjælp?

DINE BÆREDYGTIGE MØDER OG EVENTS

I HERNING & IKAST-BRANDE

Vores destinations ramme for arbejdet med destinationens bæredygtige omstilling er FN’s 17 Verdensmål.

FN’s 17 Verdensmål sætter nye ambitioner og mål for hele verden og udfordrer også virksomheder til at fremme den bæredygtige udvikling gennem deres investeringer, udvikling af nye løsninger og måden hvorpå man gør forretning. Som møde- og turismeerhverv samt destination arbejder vi derfor med at reducere vores negative indvirkninger og styrke vores positive bidrag til verdens bæredygtige udvikling.

Verdensmålene sætter rammen og giver et fælles sprog - klar kommunikation og forståelse på tværs. Vi bruger målene aktivt til løsning af de problemer og udfordringer, som vi har.

Vi ser den bæredygtige omstilling som en proces – en rejse som aldrig stopper, da det i stor stil handler om adfærd og om hele tiden at flytte os.

Vi er en destination med masser af handel, oplevelser og møder mellem mennesker. Det betyder forbrug af mange ressourcer ifm. transport, midlertidige opbygninger, forplejning og infrastruktur. Derudover er det

Send en mail til mail@visitherning.com og modtag vores ”Guide for konferenceværter”.

Få hjælp og ideer til bedre planlægning, når de store møder og konferencer skal arrangeres. Brug vores procesværktøj og kick-start din planlægningsproces.

fortsat vigtigt at have fokus på, at man som rejsende bliver – midlertidigt – en del af den lokale befolknings hverdag. Hensynet til det lokale liv, såvel som vores gæster, er derfor væsentligt.

I denne guide har vi samlet en lang række af de gode initiativer for en mere bæredygtig verden, som vores hoteller og mødevenues har igangsat. Fra de meget synlige initiativer som egen vindmølle til smarte vandspareløsninger og social ansvarlighed.

Den bæredygtige omstilling håndteres og prioriteres forskelligt fra virksomhed til virksomhed – fra møde til møde. Samme diversitet findes blandt destinationens hoteller og mødevenues. Derfor rummer denne guide alle de forskellige muligheder destinationen byder på og ikke kun de få, der er nået længst med den bæredygtige omstilling.

Brug guiden når du leder efter dit næste mødested og lad os endelig høre, hvis der er informationer, du savner. Kontakt OrgaNicer –VisitHernings møde- og eventbureau på tlf. 9627 2227 og hør mere om mulighederne for at afholde mere bæredygtige møder og events i Herning og Ikast-Brande Kommuner.

2
3
Ω
AXEL MÅNSSON A/S, BRANDE FOTO AXEL MÅNSSON A/S

PÅ VEJ MOD EN MERE BÆREDYGTIG DESTINATION

For VisitHerning, som er turistforeningen for Herning og Ikast-Brande, er det vigtigt at praktisere samfundsansvar og ansvarlig drift og omtanke. For os handler verdensmålene om, gennem arbejdet med turisme, at forbedre den lokale indsats for miljøet, skabe sociale forbedringer, samt nye og bedre arbejdspladser.

I 2020 påbegyndte VisitHerning processen med at indarbejde verdensmåls-initiativer i vores lokale og egne strategier. Vi tager i de kommende år fat på både små og store skridt i retning af mere ansvarlig turismeudvikling og vækst i det område, som du besøger. Vi vil gøre det hele i fællesskab med vores medlemmer, samarbejdspartnere og gæster.

Vi har særligt fokus på verdensmålene 8, 9, 11, 12 og 17.

Vi har spurgt de to kommuner i destinationen, Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune, om hvordan de ser på den bæredygtige udvikling for området i årene som kommer – det kan du læse mere om på de kommende sider.

Ω DEEP FOREST ART LANDSKOVSNOGEN
Ω Lillelund Engpark - klimasø

HERNING ER GRØN VÆKST

Bæredygtig vækst

I Herning Kommune tror vi på, at vi har et fælles ansvar for den bæredygtige fremtid. Både fordi, det er nødvendigt: Vi vil gerne overlevere en jord, vi kan være bekendt, til de næste generationer. Og vi skal have et godt liv, imens vi er her. Men også, fordi vi kan være med til at skabe innovation, vækst og et robust erhvervsliv, der står stærkere i en omskiftelig verden.

Sammen med borgere, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og andre aktører, blandt andre VisitHerning, vil Herning Kommune skabe en ansvarlig, grøn udvikling. Sammen arbejder vi for en rigere natur, et renere miljø og for at nedbringe klimabelastningen. Men også for at fremme den sociale bæredygtighed.

Herning Kommunes mål for den bæredygtige udvikling er derfor, at den skal være bredt forankret i borgere, erhvervsliv og kommune. Dette mål tager udgangspunkt i Herning Kommunes kernefortælling, FN’s 17 verdensmål og Herning Kommunes Agenda 21-Strategi og fokuserer på at fremme den bæredygtige forankring i kommunen.

Bæredygtighed i partnerskaber

Herning Kommune betragter FN’s verdensmål som et mind-set, der arbejdes ud fra og inddrages i de indsatser, vi arbejder med og har på dagsordenen. Vi har et særligt fokus på verdensmål 17 – Partnerskaber, da

Herning Kommune som offentlig myndighed har en naturlig rolle som motivator, tovholder og facilitator og et særligt ansvar for at medvirke til en grøn og socialt bæredygtig omstilling. Med partnerskaberne vil vi sikre både nationalt og internationalt udsyn.

Bæredygtighedscenteret: Bæredygtig Herning

I Herning Kommune arbejder uddannelsesinstitutioner, virksomheder og andre aktører dygtigt og ambitiøst med den bæredygtige dagsorden. Den dagsorden, tror Herning Kommune på, er nødvendig at beskæftige sig med for at sikre, ikke bare en bæredygtig fremtid, men også lokal vækst og arbejdspladser. Derfor er der etablereret et bæredygtighedscenter, Bæredygtig Herning, der som en multiaktørplatform skal motivere, understøtte og give fælles retning til handlekraften med bæredygtighed som en stærk vektor i Herning.

Herning Kommune er en del af det nationale klimapartnerskab DK2020, som tager udgangspunkt i Paris-aftalen, og forpligter os til at udarbejde en klimaplan med handlings- og implementeringstiltag inden for alle sektorer, der udleder CO2. Det gælder særligt for energiforbrug og -produktion, transport, arealanvendelse/ landbrug og klimatilpasning.

Med Herning Kommuneplan 2021-2032 bliver arbejdet med den grønne omstilling yderligere cementeret, når det kommer til for eksempel byudvikling, landbrug, biodiversitet og rekreation.

7

BÆREDYGTIGHED LIGGER I DNA’ET I IKAST-BRANDE KOMMUNE

På den jyske hede er intet givet på forhånd. Det ligger i blodet på os at være arbejdsomme og entreprenante. Vi er vant til at skulle tænke nyt og finde på for at opnå resultater. Vi handler. Vi hjælper hinanden og står sammen. Vi løfter i flok og finder løsninger. Det kalder vi HEDEKRAFT – at få idéer til at spire, løsninger til at gro og drømme til at blive til virkelighed. Det er den mentalitet, vi har i Ikast-Brande Kommune – også når det gælder den bæredygtige fremtid.

Derfor er det også naturligt, at Ikast-Brande Kommune har valgt at arbejde med verdensmålene, heriblandt mål 17 – Partnerskab for handling.

Også verdensmålene om ansvarligt forbrug og produktion (mål nummer 12) samt om klimaindsats (mål nummer 13) er meget naturlige valg for Ikast-Brande Kommune.

En grøn omstilling er et langt sejt træk, som i høj grad også handler om en forståelse for bæredygtighed hos os som borgere. På de indre linjer arbejder vi i Ikast-Brande Kommune med den grønne omstilling på mange områder. I daginstitutionerne og skolerne drejer det sig ikke kun om grønne indkøb, men også om at give børnene en indsigt og forståelse for energi, klima og brug af ressourcer. Og på bibliotekerne bliver der også informeret, inspireret og sat debatter i gang, foruden at der selvfølgelig sker en række klimaforbedringer rundt omkring i kommunens ejendomme.

Vores klimaplaner skal være handlingsorienterede, og vi vil sætte yderligere fart på den grønne omstilling og reducere vores klimaaftryk. Det gør vi bl.a. ved at tilslutte os projektet DK2020, som Real Dania står for.

Og vi giver plads til den grønne omstilling – helt aktuelt er der flere vindmølleprojekter i pipelinen rundt omkring i kommunen!

Danmarks bedste erhvervsklima

Ikast-Brande Kommune er nu for 10. gang blevet kåret som Danmarks bedste erhvervskommune. Det nyder også de mange virksomheder, som hører til inden for Energi og miljøområdet, godt af. Det område er en styrkeposition i Ikast-Brande Kommunes erhvervsdemografi. Vi har mange virksomheder, som beskæftiger sig inden for branchen –både som mølleproducent og som underleverandører til industrien. Mange borgere er ansat i branchen og derfor afhængige af branchens fortsatte vækst. Derfor er det også naturligt, at Ikast-Brande Kommune understøtter branchen, hvor vi kan, og så godt vi kan.

Selv om mange af vores virksomheder er rigtigt godt på vej, vil IkastBrande Kommune fortsat styrke adgangen til viden og kompetencer inden for omstilling generelt, men også inden for grøn omstilling, så vi kan blive endnu bedre - sammen.

8
Ω Ikast-Brande Kommune

MCH Messecenter Herning – unikke oplevelser i bæredygtige rammer

MCH er et af Skandinaviens største og mest fleksible oplevelsescentre med en klar mission - at skabe unikke oplevelser, hvor mennesker trygt kan mødes. Koncernen tæller lokationerne MCH Messecenter Herning, MCH Herning Kongrescenter, MCH Arena og Jyske Bank Boxen. Hos MCH arbejdes der med en lang række konkrete bæredygtighedsinitiativer inden for flere forskellige områder som mad/drikke, madspild, emballage, affald,

MCH arbejder med verdensmålene

energi, produktion og vand. Koncernen har desuden påbegyndt et stort arbejde med at kortlægge og analysere aktiviteter for på denne baggrund at definere en række målsætninger for større og samlede tiltag. MCH koncernens bæredygtige vision er at gøre bæredygtighed til en selvfølge og naturlig del af det værtskab, som koncernen tilbyder sine gæster.

Hos MCH er ansvarligt forbrug og genbrug i fokus. Eksempelvis genbruges de opbygninger, som laves i forbindelse med messer og andre arrangementer. Når oplevelsescentrenes mange meter gulvtæpper er slidte, får de nye funktioner hos lokale håndværkere, som bl.a. bruger tæpperne til afdækning og lignende formål.

MCH har et langt og velfungerende samarbejde med områdets mange foreninger og sportsklubber, som ved at udføre forskellige opgaver og ydelser i forbindelse med arrangementer og events kan tjene penge til klubberne til fordel for det lokale foreningsliv. Klubbernes frivillige arbejde lønnes efter overenskomstmæssig løn.

Som del af et større kortlægningsarbejde er koncernens samlede energiforbrug et vigtigt fokuspunkt bl.a. med test af optimeringsmuligheder i ventilationsanlæg. Desuden har udskiftning af armaturer og urinaler bidraget til vandbesparelse og forbrugsstyring.

10

Lokationer

– MCH Messecenter Herning

– MCH Herning Kongrescenter

– MCH Arena

– Jyske Bank Boxen

MCH i tal

– 15 messehaller på størrelser

fra 2.000 til 14.000 m2

– 110.000 m2 indendørs arealer

– 400.000 m2 udendørs arealer

– 20 møde- og

konferencefaciliteter

– 10.000 gratis P-pladser

11

BB-Hotel Herning

BB-Hotel Herning er et selvbetjeningshotel, beliggende i Snejbjerg, tæt på MCH Messecenter Herning og Jyske Bank BOXEN. Alle værelser er store og lyse med TV og eget bad/toilet. Der er fri parkering, WiFi og kaffe hele døgnet.

BB Hotels har fokus på verdensmålene

BB hotels - Herning har fokus på vandbesparelse og reduktion af vandspild. I den daglige rengøring, bruger hotellets personale særlige vandbesparende fiberklude ligesom hotellets håndklæder og sengelinned vaskes på vandog energibesparende vis og med fokus på vaskekemi. BB hotels benytter desuden doseringskaffemaskiner og dobbeltskyl på toiletter.

BB hotels - Herning bidrager til affaldsreduktion ved bl.a. at benytte smør- og marmeladeskåle som alternativ til engangsemballerede pakninger. Hotellet sorterer affald og benytter genbrugsordninger ved afskaffelse af inventar og elektronik. Hotellets morgenmadsbuffet er tilpasset antallet af gæster, og opfyldes løbende, så mad ikke går til spilde.

BB-Hotel Herning

Gødstrupvej 1

7400 Herning

BB hotels - Herning benytter miljøvenlige rengøringsartikler ligesom der er fokus på minimal brug af kemikalier ved vedligeholdelse af hotellets områder og faciliteter.

12

Lokation

Herning omegn

Antal værelser 22

Antal mødelokaler

1

Restaurant

Morgenmad

13

Best Western PLUS Hotel Eyde

Best Western PLUS Hotel Eyde er beliggende i hjertet af Herning i bygninger der kan dateres helt tilbage til 1839. Hotellet er stilfuldt indrettet med øje for detaljen og kvalitet.

Best Western PLUS Hotel Eyde

Hos Best Western PLUS Hotel Eyde prioriteres medarbejdernes sundhed og trivsel bl.a. gennem adgang til fitness, massage og fysioterapi ligesom influenzavaccine, rygestopkurser og sundhedsforsikring stilles til rådighed. Hotellets personaleforening danner ramme om sociale arrangementer på arbejdspladsen.

Best Western PLUS Hotel Eyde tager socialt ansvar i det lokale samfund ved at tilbyde voksenpraktik og sprogpraktik i samarbejde med lokale aktører.

Desuden er Best Western PLUS Hotel Eyde bidragsyder til velgørende initiativer som sportsforeninger, SOS Børnebyerne og Blå Kors, hvor hotellet sammen med andre hoteller leverer mad til brugernes fælles julefrokost.

Best Western PLUS Hotel Eyde

Torvet 1

7400 Herning

Hotellet har fokus på genanvendelse og reducerer madspild ved bl.a. at tallerkenservere og portionsanrette. Desuden er der fokus på at samme ret benyttes til flere arrangementer på samme dag.

14
15 Lokation Herning by Antal værelser 136 Antal mødelokaler 8 Restaurant Morgenmad og á la carte Ladestation Ja Fitness/vandland m.fl. Fitnessafdeling

Danhostel Herning

Danhostel Herning tilbyder 4 og 6 sengs værelser alle med eget bad og toilet. Danhostel Herning ligger side om side med Sportscenter Herning. Som en del af Danhostel kæden har Danhostel Herning forpligtet sig til Danhostels Verdensmåls manifest, som bl.a. handler om at arbejde Verdensmålene ind i hverdagen.

Danhostel Herning

Holingknuden 1

7400 Herning

Danhostel Herning tager et socialt ansvar i det lokale samfund ved blandt andet at tilbyde praktikmuligheder til ledige, job med skånehensyn og mulighed for samfundstjeneste. Desuden er Danhostel en aktiv sponsor og aktør i den lokale ishockeyklubs ungdomsafdeling.

Danhostel Herning bidrager til et ansvarligt forbrug ved at købe brugt inventar, ligesom Danhostel Herning reducerer madspild i forbindelse med bespisningen af gæster og personale.

Hos Danhostel Herning er der fokus på valg af økologiske produkter, fx er maden 50-60% økologisk. Retter vælges udfra ingrediensernes klimabelastning, hvor salater, grøntsager og lyst kød oftere er på menuen end fx oksekød.

16
Danhostel Herning har fokus på verdensmålene
17
Antal
40
3 Restaurant Morgenmad
Lokation Herning by
værelser
Antal mødelokaler

Herning City Hotel

Herning City Hotel er beliggende i hjertet af Herning, lige ud til Herning gågade. Alle værelser er hyggeligt indrettet i lyse farver. Hotellet har fokus på at servere en sund og nærende morgenbuffet. Hotellet har i 2021 indgået samarbejde med Small Danish Hotels om at blive Green key certificeret.

Hotellet har en klar ambition om at 80-90% af maden i morgenmadsbuffeten skal være økologisk i løbet af efteråret 2021.

Herning City Hotel bidrager til ansvarligt forbrug og produktion. Eksempelvis anvender hotellet miljøvenligt linned, duge og miljøvenlige rengøringsartikler. I køkkenet er det fokus på at servere mindre portioner flere gange i løbet af dagen.

18
City Hotel
Herning
Herning
Skolegade 1 7400
Herning City Hotel har fokus på verdensmålene
19
Lokation Herning by Antal værelser 52 Restaurant Morgenmad

Hotel Dalgas

Hotel Dalgas ligger centralt i stationsbyen Brande. Hotellet ejes af Axel Månsson, som er en af Danmarks mest bæredygtige og innovative producenter af økologiske grøntsager og økologiske æg i Danmark. Som en naturlig forlængelse, er der således fokus på klima, miljø og bæredygtighed i den omstilling hotellet arbejder med. Der er en klar synergi mellem hotellet og gården, hvor der er fokus på økologi og lokale råvarer, som i sæsonen primært er af egen produktion. Axel Månsson overtog hotellet i 2020, og har sølvmærket i økologi. Gæster vil kunne få indblik i gårdens produktion bl.a. ved at besøge Gårdbutikken Månsson lidt udenfor byen.

Hotel Dalgas har fokus på verdensmålene

Hotel Dalgas har fokus på bæredygtigt forbrug og produktion. På hotellet er lokale og økologiske produkter førstevalget inden for mad og vin, og der bruges i videst muligt omfang råvarer af egen avl, alternativt fra andre danske, økologiske producenter. Herudover udvælges leverandører med afsæt i leverandørens bæredygtige profil.

Hotellet bærer det økologiske sølvmærke med en klar målsætning om det næste mærke i rækken.

Derudover har hotellet et vedvarende fokus på optimal udnyttelse af restprodukter, og begrænsning af madspild.

Hos Hotel Dalgas er medarbejdernes sundhed og trivsel i fokus. Blandt andet med grøn og varieret personalemad, kollegiale og sociale sammenkomster, samt mulighed for personlig faglig udvikling, bl.a. i samarbejde med Månssons øvrige teams.

Hotel Dalgas

Storegade 2

7330 Brande

Hos Hotel Dalgas er klimaindsatsen i fokus. Der ligger kalkulationer forud for alle bestillinger af varer, og da der også er fokus på at handle lokalt, undgås unødig transport.

Der benyttes i videst muligt omfang lokale håndværkere.

20

Lokation

Brande by Antal værelser 52

Antal mødelokaler 4

Restaurant Morgenmad og a la carte

21

Hotel DGI Huset Herning

Hotel DGI Huset Herning er beliggende i Herning centrum. Hotellet tilbyder lyse og rummelige værelser. Hotellets gæster kan frit benytte sig af husets faciliteter, såsom Vandkulturhuset, wellnessafdeling og fitnesscenter.

Hos Hotel DGI Huset er medarbejdernes trivsel og sundhed i højsædet bl.a. gennem kostordning, fri adgang til fitness og vandfaciliteter og sociale arrangementer på arbejdspladsen.

Hotel DGI Huset tager et socialt ansvar i det lokale samfund ved at stille job med skånehensyn til rådighed og tilbyde praktikpladser til studerende.

Desuden er Hotel DGI Huset bidragsyder til en lang række velgørende initiativer og er sponsor for lokale idrætsforeninger.

Hotel DGI Huset Herning

Kousgaards Plads 3

7400 Herning

I hotellets vandland er der stort fokus på reducering af strømforbrug i de mere tekniske dele af vandlandets ventilationssystem, ligesom der bruges sensorer på blandt andet armaturer. I vandlandet genanvendes 80% af vandet, ligesom hotellet har installeret vandspareløsninger på toiletter og brusere.

22
Hotel DGI Huset Herning har fokus på verdensmålene

Lokation Herning by Antal værelser 152

Antal mødelokaler 5

Restaurant Morgenmad

Fitness/vandland m.fl. Fitnesscenter, Vandkulturhuset m. wellnessafdeling og

bevægelsessal

23

Hotel Herning

Hotel Herning er et messehotel, beliggende lige ved siden af MCH Messecenter Herning og Jyske Bank Boxen. Hotellet har løbende gennemgået renovering både ude og inde og tilbyder i dag 98 funktionelle værelser alle med bad/toilet og wifi.

Hotel Herning har fokus på verdensmålene

Hos Hotel Herning er der implementeret forskellige bæredygtige energiløsninger.

Hotellet benytter udelukkende LED belysning og har udskiftet alle vinduer til nye energibesparende slags, ligesom hotellets samlede el-forbrug er reduceret med 30% på en treårig periode ved hjælp af et centralt digitalt styringssystem, hvor også el til varmtvandsbeholdere indgår.

Hotel Herning tager et socialt ansvar ved at tilbyde praktikmuligheder til ledige og gennem forskellige lokale sponsorater til sportsklubber og velgørende organisationer som Blå Kors.

Hotel Herning

Vardevej 9

7400 Herning

Hotellet prioriter økologi eller varer uden tilsætningsstoffer. Eksempelvis er 80% af hotellets mejerivarer økologiske. Derudover bruges der også urter fra egen urtehave. Affald sorteres og bringes til genanvendelse, ligesom brugt inventar som senge og dyner doneres til børnehjem i Østeuropa.

24
25 Lokation Herning by Antal værelser 98 Antal mødelokaler 1 Restaurant Morgenmad Ladestation Ja Fitness/vandland m.fl. Ja

Hotel Medi

Hotel Medi tilbyder bekvemmelige værelser, beliggende i centrum af Ikast. Hotellet har egen restaurant med en afslappet og hyggelig atmosfære. Hotel Medi er del af Danske Hoteller kæden, hvor der på koncernniveau arbejdes med de 17 Verdensmål og fremtidig bæredygtighed med særligt fokus på mål 3, 7 og 12. Senest har alle 23 hoteller i Danske Hoteller udnævnt en ambassadør i bæredygtighed, som er del af et udviklende netværk i kæden.

Hotel Medi har fokus på verdensmålene

Hotel Medi bidrager til at reducere madspild gennem forskellige samarbejder, bl.a. med

DAKA Refood og Too Good To Go ordningen. Hotellets køkkenchef har deltaget i madspildskurser og har i det daglige arbejde et stort fokus på madspild fx ved at prioritere portionsanrettede menuer. Hotellet sorterer øvrigt affald og planlægger at implementere et udvidet sorteringssystem i samarbejde med Remondis, ligesom brugt inventar indgår i en genbrugsordning i hotellets kædesamarbejde.

For at fremme personalets trivsel og sundhed er der på Hotel Medi en lang række arbejdsmiljømæssige initiativer. Personalet har en betalt sundhedsordning og massageordning, ligesom medarbejderudvikling og øvrige fokuspunkter omkring arbejdsmængde, arbejdstone og hjælpemidler er en høj prioritet.

Hotel

26
Medi Rådhusstrædet 8 7430 Ikast
27
Lokation Ikast by Antal værelser 57 Antal mødelokaler 7 Restaurant Morgenmad og a la carte

Scandic Regina

Scandic Regina er centralt beliggende i centrum af Herning, tæt på både gågade og banegård. Hotellet byder på flotte og rummelige værelser, inspireret af det moderne skandinaviske design. Derudover tilbyder hotellet adgang til fitnessrum, sauna og opholdsrum for hotellets gæster. Endvidere kan man også besøge hotellets hyggelige restaurant.

Scandic Regina har fokus på verdensmålene

Danske råvarer, økologi og dyrevelfærd prioriteres højt i hotellets dagligdag. Brødet bages med korn fra egne marker, og overskydende mad indgår i Too Good To Go ordningen, med henblik på at reducere madspild.

Når du besøger Scandic Regina vil du blive mødt af mange bæredygtige initiativer især i forhold til vandforbruget. Der serveres ikke vandflasker, hverken i restauranten eller i mødelokaler. Derudover har alle toiletter og brusere vandbesvarende funktioner, og hotellets blandingsbatterier er vandeffektive.

Hos Scandic Regina lægges der stor vægt på bæredygtige energiløsninger. Det kommer til udtryk i LED lys over hele hotellet, samt lyssensorer på alle gangene og fællesarealer. Derudover er der på hotellet lavet energieffektive forbedringer, så som udskiftning af vinduer og genvækst af ventilation.

Scandic Regina

Fonnesbechsgade 20

7400 Herning

Som svanemærket hotel, har Scandic Regina et stort ansvar, når det kommer til forbrug og produktion. Alle indkøb er minimum 90% nedbrydelige. Brugen af kemikalier i hverdagen er reduceret til det absolut nødvendige. Alt madaffald samles og omdannes til biogas. Ligeledes sorteres alt affald, og du har mulighed for at hjælpe til, i form af hotellets sorteringsskraldespande som du finder på alle værelserne.

28
29 Lokation Herning by Antal værelser 142 Antal mødelokaler 7 Restaurant Morgenmad og a la carte Ladestation Ja Fitness/vandland m.fl. Fitnessafdeling

Skarrildhus Sinatur Hotel & Konference

Sinatur Skarrildhus er et konferencehotel med masser af historie, beliggende i naturskønt område udenfor Herning. Som en del af Sinaturkæden har Skarrildhus stor fokus på at drive hotellet på naturens præmisser og at være en ansvarlig virksomhed. Herunder stræbes der bl.a. efter at minimere klimaaftryk ved aktivt og markant at reducere forbrug af el, vand og varme gennem investeringer i Co2 reducerende initiativer, som eksempelvis at stille krav og drive gensidige værdiskabende handlefællesskaber med centrale leverandører i værdkæden.

Skarrildhus Sinatur Hotel & Konference

Sdr. Ommevej 4

6933 Kibæk

Skarrildhus Sinatur Hotel & Konference har fokus på verdensmålene

Hos Skarrildhus Sinatur Hotel & Konference er økologi en mærkesag. Økologi udgør 70% af maden på hotellet, som bærer det økologiske spisemærke i sølv. I valget af økologi prioriteres danske og lokale varer.

Hos Skarrildhus Sinatur Hotel & Konference investeres der en stor tid og energi i det sociale ansvar i lokalsamfundet. Helt konkret har hotellet taget en lokal skoleklasse under sine vinger fra 1. til 7. klasse og giver i løbende perioder klassens elever mulighed for at lære om og prøve sig af indenfor en række emner, som. Desuden stillet hotellet arbejdspladser med skånehensyn til rådighed og rummer medarbejdere med sprogvanskeligheder. Hotellet arbejder med retningslinjer for samfundsansvar gennem UN Global Compact.

Hotellet sikrer Danmarks vilde natur ved at købe en kvadratmeter jord via Den Danske Naturfond for hvert møde eller konference, som afholdes på hotellet. Desuden har hotellet sin egen vindmølle, varmepumpe og solceller og opstiller i 2021 et solcelleanlæg, så hele hotellets forbrug dækkes.

30

Hotellet begrænser madspild, eksempelvis ved at måle på spildet i samarbejde med E-Smiley/FoodWaste og arbejder løbende med at finde holdbare løsninger til at reducere yderligere spild. I hotellets køkken anvender personalet hele madproduktet, bl.a. ved at sylte, marinere, fermentere og have fokus på mindre portioner og benytte mindre skåle, ligesom buffet er reduceret til morgenmaden. Kkaffegrums genanvendes og bruges som badesæbe og lotion. Desuden arbejder Sinaturkæden med benchmarking omkring produkter for at sikre indkøb af de mest miljørigtige på markedet og udvælger leverandører på baggrund af deres grønne profil. Affald genanvendes fx samles hård plastik og gives til en producent af upcycling-møbler.

Lokation

Herning Kommune

Antal værelser 81

Antal mødelokaler 11

Restaurant Morgenmad og a la carte

Ladestation Ja

31

Vildbjerg Sports- og Kulturcenter

Vildbjerg Sports- og Kulturcenter er beliggende i Vildbjerg udenfor Herning. Centrets værelser er 3 og 4-sengs værelser, alle med eget bad og toilet. Gæster har mulighed for frit at kunne benytte centrets svømmehal og store fitnesscenter.

Sports- og Kulturcenteret tager et socialt ansvar, som et naturligt omdrejningspunkt i lokalsamfundet ved blandt andet at arrangere fællesspisning for byens borgere og stille gratis arbejdskraft til rådighed ved velgørende arrangementer. Centeret beskæftiger medarbejdere med skånehensyn og tilbyder elevpladser ligesom medarbejdernes trivsel og kollegafællesskabet generelt er en høj prioritet.

Hos Vildbjerg Sports-og Kulturcenter bidrager en række vandbesparende tiltag til at sikre et bæredygtigt vandforbrug. Løsningerne tæller alt fra vandbesvarende brusehoveder, censorer, armaturer og dobbeltskyl på toiletter, ligesom vandforbruget også er i fokus til møder og i kaffeautomater.

Vildbjerg Sports- og Kulturcenter

Sports Allé 6

7480 Vildbjerg

Unødig transport forsøges undgået ved at samle bestillinger og benytte én hovedleverandør. Desuden bidrager Vildbjerg Sports- og Kulturcenter til et ansvarligt forbrug og produktion ved at vælge genbrugelig engangsemballage og miljøvenlige rengøringsmidler.

32
Vildbjerg Sports- og Kulturcenter har fokus på verdensmålene

Lokation

Herning Kommune

Antal værelser

32

Antal mødelokaler

7

Restaurant Morgenmad

Fitness/vandland m.fl. Svømmehal og fitnesscenter

33

Østergaards Hotel

Østergaards Hotel er beliggende i Herning by, lige overfor herningCentret. Hotellets værelser er renoveret og restauranten tilbyder både klassiske danske retter, samt nyfortolkninger af traditionelle retter. Østergaards Hotel driver også selvbetjeningshotellet Hotel Lynggaarden, beliggende i Lind lige udenfor Herning. Østergaards Hotel er en del af Danske Hoteller kæden, hvor der på koncernniveau arbejdes med de 17 Verdensmål og fremtidig bæredygtighed med særligt fokus på mål 3, 7 og 12. Senest har alle 23 hoteller i Danske Hoteller udnævnt en ambassadør i bæredygtighed, som er del af et udviklende netværk i kæden.

Østergaards Hotel

Silkeborgvej 94

7400 Herning

På Østergaards Hotel er et vedvarende fokus på energieffektive løsninger igangsat. Indledningsvist har hotellet udskiftet varmesystemet og vinduer ligesom et testsystem med varmeveksler er igangsat.

Hotellet ønsker at bidrage til et bæredygtigt forbrug og produktion og har samarbejdet med blandt andre DAKA Refood omkring madspild. Tallerkenservering erstatter i langt de fleste tilfælde buffeter, igen for at reducere madspild. Hotellet sorterer affald og har af miljøhensyn udskiftet plastglas og -sugerør med alternativer i pap.

34
Østergaards Hotel har fokus på verdensmålene
35 Lokation Herning by Antal værelser 79 Antal mødelokaler 8 Restaurant Morgenmad og a la carte
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.