Regal

Page 1

Regal G ÅVO KO RT S E L E CT I O N R E G A L 4 0 0 S E K Ex. moms F RA KT 7 9 S E K / KO RT (klimatkompenserad frakt)

Regal är vårt populäraste gåvokort med ett mycket stort utbud av flera olika varumärken och produkter. Som mottagare väljer du bland cirka 500 gåvor i 14 olika kategorier. Diskret och snyggt då mottagaren inte ser summan på kortet.

» Elektronik

» Kökselektronik

» Smycken & accessoarer

» Glas & servering

» Kökstillbehör

» Sport & fritid

» Grytor & pannor

» Leksaker

» Hem & inredning

» Low impact

» Upplevelser & underhållning

» Hemtextil

» Skönhet & hälsa

» Väskor & resa

G I F T CA R D B OX Gör ditt gåvokort ännu mer minnesvärt genom att addera vår exklusiva gåvokortsförpackning och skapa en upplevelse som speglar din omtanke och lämnar ett varaktigt intryck. Pris: 19 SEK Artnr: 1241 summer, 1239 thank you

Scanna koden för att se aktuellt sortiment https://getmygift.com/se/regal

5


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.