Prestige

Page 1

Prestige G ÅVO KO RT S E L E CT I O N P R EST I G E 1 2 5 0 S E K Ex. moms F RA KT 7 9 S E K / KO RT (klimatkompenserad frakt)

Med Prestige-kortet ger du bort något som verkligen uppskattas. Det är den perfekta gåvan att ge till någon som alltid finns där och visar extra omtanke och engagemang. Genom att ge bort Prestige-kortet visar du din tacksamhet och värdesätter deras betydelse i ditt liv eller företag. Passar utmärkt som jubileumsgåva. Ett exklusivt och noggrant utvalt sortiment med cirka 40 valmöjligheter. » Accessoarer

» Kökstillbehör

» Elektronik

» Sport & fritid

» Hem & inredning

G I F T CA R D B OX Gör ditt gåvokort ännu mer minnesvärt genom att addera vår exklusiva gåvokortsförpackning och skapa en upplevelse som speglar din omtanke och lämnar ett varaktigt intryck.

Scanna koden för att se aktuellt sortiment

Pris: 19 SEK

https://getmygift.com/se/prestige

Artnr: 1241 summer, 1239 thank you


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.