Vinga Product Catalouge Swedish Edt.

Page 1

SPRING SUMMER 2022

SWEDISH EDITION

ISSUE NO. 28 // SPRING SUMMER 2022 // SWEDISH EDITION


VÄ L K O M M E N 2022 Det är maj 20 06 jag s tår på Vingas lilla lager i Lundaskog utanför Borås. Vi packar order för fullt, f yller upp vår lilla transpor tbil för at t köra upp de sis ta leveranserna till DHL som ligger någon kilometer bor t. Det som var tänk t at t vara et t tillfälligt arbete blev snabbt något roligt och spännande och vips femton år senare så är det for t farande bland det roligas te jag vet. Under de åren så har de två sis ta varit utmanande på et t sät t som jag inte upplev t innan. Vi har åk t bergodalbana mellan bot ten och toppen både mät t i försäljning och känslor. Två år som s tällt saker på sin spets och tvingat oss at t tänka till kring hur vi vill forma Vinga framåt. Det senas t året har vi arbetat med at t förändra organisation och arbetssät t, skapa mer transparens och bygga bät tre team. Saker som kanske inte direk t syns på utsidan men vi hoppas at t ni ska uppleva det i form av bät tre ser vice, smar tare funk tioner och snabbare svars tider. Vi har under året fåt t flera nya Vingos (medarbetare), näs tan varje avdelning har någon ny person vilket är och har var t fantas tisk t. At t få lära känna nya människor och dessutom s tärka upp organisationen med så mycket kompetens är en ynnes t. För at t skapa rät t förutsät tningar för er mås te vi for tsät ta at t trimma vår t lag, at t hit ta rät t kompetens till rät t plats och våga tänka om. Vi ser en ljus framtid med fler spännande utmaningar framför oss.

OSK AR DAHLIN FÖRSÄLJNINGSCHEFDE SJ U B OX A R NA Vingas hållbarhetsarbete, lik t många andras, är bret t och vi jobbar på många plan och inom et t fler tal områden. För at t för tydliga arbetet har vi tagit för oss sju vik tiga delar och

förpackat

de

i

varsin

box.

Boxarna

hänger på många sät t ihop, de är beroende av varandra, de krokar arm och ingen box kan exis tera ensam. Vi ser med spänning och entusiasm fram emot et t ny t t år med hållbarhet i fokus. Välkommen in på vår nya hemsida vinga.com för at t öppna boxarna, vi hoppas at t ni ska känna det där lilla ex tra, precis som man ska göra när man öppnar en gåva från oss på Vinga.

MIA MARECEK H Å L L BA R H E T S A N S VA R I G


C R E AT I N G C I RC U L A R I T Y

C R E AT I N G S O C I A L S U S TA I N A B I L I T Y

För att helt enkelt inte slösa med jordens resurser och ta vara på det som redan finns.

För att helt enkelt ta det vi ansvar vi har för människorna i vår värdekedja; medarbetare, kunder, samarbetspartners, fabriksarbetare och många fler.

C R E AT I N G Z E RO E M I S S I O N

C R E AT I N G Q UA L I T Y

För att helt enkelt hitta och använda lösningar som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser

För att helt enkelt leverera det som förväntas och krävs av oss (+ det lilla extra).

C R E AT I N G E N G AG E M E N T

C R E AT I N G S A F E T Y

För att resultat uppnås bäst genom samarbeten och relationer, helt enkelt.

För att kunna utveckla en mer hållbar och cirkulär affärsmodell, bra saker in, bra saker ut, helt enkelt.

C R E AT I N G I N S P I R AT I O N

VA RJ E I N I T I AT I V PÅ

LÄS MER OM

För att vi alla behöver inspireras, inspirera andra och våga prova nya banor i arbetet mot mer hållbara lösningar, helt enkelt.

VINGA .COM


E T T G ÅV O K O R T FÖR A L L A Vi tycker det är fint att ge men det allra finaste är att ge något som man vet att mottagaren vill ha och behöver - det är en hållbar gåva. Vår t gåvkor t passar alla tillfällen oavsett om det är för att visa uppskattning, motivera personal eller för att fira en milstolpe.

6


T I L L FÄ L L E N F I N N S DET GOT T OM Med hjälp av vår nya gåvokor tsmodul kommer man enkelt att kunna välja omslag, ladda upp ett eget, lägga till hälsningar och företagets logga.

7


GÖR DET PE R SON L IGT

EGEN DESIGN PÅ GÅVOKORT OCH WEBB Sätt er prägel på gåvokor tet och gåvosidan genom att lägga till en personlig hälsning. På gåvosidan går det även att lägga till videohälsningar, något som är mycket uppskattat! Egen design på gåvokort: 495 SEK (Minst 50 st) Toppbild med hälsning: 495 SEK (Minst 50 st)

GÅVOKORT SOM SMS

GÅVOKORT SOM E-POST

F YSISK T GÅVOKORT

Skicka gåvokor tet som sms direk t till mottagaren. Det enda vi behöver är en excel-lista med namn och mobilnummer.

Skicka gåvokortet som E-post direkt till mottagaren. Det enda vi behöver är en excel-lista med namn och E-post.

Om du väljer att vara något mer traditionell då skickar du gåvokor tet som ett brev. Det vi behöver är en excel-lista med fullständiga namn och adress.

8


GÅVOKORT M E D OM E DE L BA R L E V E R A NS Är du ute i sista minut eller vill du bara leverera din gåva på ett modernt och smidigt sätt? Vår tjänst möjliggör att du kan skicka en gåva via SMS eller mail - du visar uppskattning inom loppet av en minut. Besök Gif ts by Vinga för mer info. GIF TSBY VINGA .COM


10


GÅVOKORT VINGA HOME PR I S F R Å N 16 0 S E K E X M O M S FRAK T 75 SEK / KORT (FRAK TEN ÄR KLIMATKOMPENSERAD)

E t t g å vo ko r t m e d e n s u m m a a t t s p e n d e r a Det mest flexibla alternativet. Kan användas på en enda gåva inom det valda värdeintervallet eller som presentkortskredit och på så sätt kan mottagaren välja flera produkter eller lägga till egna pengar för att uppgradera gåvan.

Givaren bestämmer värdet på gåvan

Mottagaren har tillgång till hela sortimentet,

Mottagaren behöver inte utnyttja hela beloppet på en och samma gång

ca 1500 val

Välj mellan fysiskt eller digitalt gåvokort

Mottagaren kan välja flera gåvor och lägga

Möjlighet till egen design på hemsida

till egna pengar för att uppgradera gåvan •

och gåvokort

Mottagaren kan slå ihop flera gåvokort

11


GÅVOKORT NOBEL PR I S 16 0 S E K E X M O M S FRAK T 75 SEK / KORT (FRAK TEN ÄR KLIMATKOMPENSERAD)

D e t t a ä r e t t u r va l , s e h e l a s o r t i m e n t e t p å v i n g a g i f t c a r d . c o m

E LE K TRONIK

PANNL AMPA LED

HEMTE X TIL & INRE DNING

TRÅDANSLUTNA HÖRLURAR

12

OBIORI VEGANLJUS

JOSEI VAS

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN


KÖK & SE RV E RING

VAT TENGLAS, 2 ST

L ALILLO KÖKSREDSK AP

GRILLVERK T YG

BAMBUSUGRÖR

ROSENDAHL

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

VÄ SKOR & RESA

SM YCK E N & ACCESSOARE R

CHAIN RING

RFID-SK YDDAD KORTHÅLL ARE

GRINDA STOCKHOLM

E X TR A HÅLLBART

CABANON BEACH POUCH

RPET SORTINO K YLVÄSK A

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

SPORT & FRITID

ALTE RNATI V

SALL ADSSK ÅL I ÅTERVUNNET GL AS

LEAN GL ASVAT TENFL ASK A

MILES TERMOSFL ASK A

R-PET SPORTHANDDUK

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

13


GÅVOKORT CLASSIC PR I S 2 4 0 S E K E X M O M S FRAK T 75 SEK / KORT (FRAK TEN ÄR KLIMATKOMPENSERAD)

D e t t a ä r e t t u r va l , s e h e l a s o r t i m e n t e t p å v i n g a g i f t c a r d . c o m

E LE K TRONIK

HÖGTAL ARE

HEMTE X TIL & INRE DNING

CARRIE TRÅDLÖS HÖGTAL ARE RÖRÖ

14

OAMI LJUSLYK TA

KRUKOR FRÅN ITALIEN

VINGA SWEDEN

BERGS POT TER


KÖK & SE RV E RING

NOMIMONO SK ÅLSET, 2 DEL AR

HUDSON DESSERTSK ÅL AR, 6 DEL AR

BUSCOT SERVERINGSSK ÄRBRÄDA

BELICIA BOURGOGNE GL AS, 2 ST

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

SM YCK E N & ACCESSOARE R

GRINDA CABEL BRACELET

GRINDA KNOT ARMBAND

GRINDA STOCKHOLM

GRINDA STOCKHOLM

VÄ SKOR & RESA

E X TR A HÅLLBART

BALTIMORE L APTOP CASE

BALTIMORE TOTEBAG

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

SPORT & FRITID

ALTE RNATI V

L AVANDO FAMILJEBADL AK AN

BILTON PL ÄD I ÅTERVUNNET MATERIAL

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

15

VILDMARKSPANNA

MILES MAT TERMOS

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN


GÅVOKORT REGAL PR I S 4 0 0 S E K E X M O M S FRAK T 75 SEK / KORT (FRAK TEN ÄR KLIMATKOMPENSERAD)

D e t t a ä r e t t u r va l , s e h e l a s o r t i m e n t e t p å v i n g a g i f t c a r d . c o m

E LE K TRONIK

AC TIONK AMERA

HEMTE X TIL & INRE DNING

MANHAT TAN SPEAKER

16

OAMI LJUSLYK TA

HUNDEN TIM

VINGA SWEDEN

K AJ BOJESEN


KÖK & SE RV E RING

BOUSSAC L ÄT T VIK TSGJUTJÄRNSSTEKPANNA

BUSCOT RUND SERVERINGSBRÄDA

LECCE TEK ANNA

PAVO STEKPANNA

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

SM YCK E N & ACCESSOARE R

VÄ SKOR & RESA

GRINDA HERITAGE 32 MM

CHAIN DROP EARRING

BALTIMORE WEEKENDBAG

BALTIMORE BACKPACK

GRINDA STOCKHOLM

LILY & ROSE

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

E X TR A HÅLLBAR A

SPORT & FRITID

ALTE RNATI V

SVANENMÄRK T BÄDDSET 4 DEL AR

DRYCKESBEHÅLL ARE I ÅTERVUNNET GL AS

MILES TERMOS OCH LUNCHBOX

RPET SORTINO K YLRYGGSÄCK

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

17


GÅVOKORT EXTRAVAGANS PR I S 6 0 0 S E K E X M O M S FRAK T 75 SEK / KORT (FRAK TEN ÄR KLIMATKOMPENSERAD)

D e t t a ä r e t t u r va l , s e h e l a s o r t i m e n t e t p å v i n g a g i f t c a r d . c o m

E LE K TRONIK

AC TIONK AMERA

HEMTE X TIL & INRE DNING

SHANGHAI CHARGER SPEAKER

18

BALLON VAS

MORRIS RPET BL ANKET

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN


KÖK & SE RV E RING

ARZO TRAK TÖRPANNA

GJUTJÄRNSGRY TA

CARVER VINGL AS, 6 ST

GJUTJÄRNSTRAK TÖR

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

SM YCK E N & ACCESSOARE R

VÄ SKOR & RESA

ANAIS BANGLE

SILVERÖRHÄNGEN

SLOANE RPET RYGGSÄCK

GRINDA STOCKHOLM

GRINDA STOCKHOLM

BALTIMORE TRAVEL BACKPACK

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

E X TR A HÅLLBAR A

SPORT & FRITID

ALTE RNATI V

LOUIS RPET ROBE

BEL AGGIO HANDDUKSSET, 4 DEL AR

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

GIBSON VERK T YGSSATS 53-DEL AR

19

RPET SOVSÄCK


GÅVOKORT IMPERIAL PR I S 8 0 0 S E K E X M O M S FRAK T 75 SEK / KORT (FRAK TEN ÄR KLIMATKOMPENSERAD)

D e t t a ä r e t t u r va l , s e h e l a s o r t i m e n t e t p å v i n g a g i f t c a r d . c o m

KÖK & SE RV E RING

BOUSSAC TRAK TÖR

GIGARO CARVING SET

PRESSK ANNA

WINE COOLER

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

STELTON

SACKIT

20


KÖK & SE RV E RING

MONTE GJUTJÄRNSGRY TA

STELTON K ANNA

BARON SÅSK ASTRULL

HAT TASAN DAMASCUS SANTOKUKNIV

VINGA SWEDEN

STELTON

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

E LE K TRONIK

SM YCK E N & ACCESSOARE R

SKINNFODRAL TILL ANTECKNINGSBOK

ÖRHÄNGEN

TRÅDLÖSA HÖRLURAR

LILY & ROSE

GRINDA STOCKHOLM

SACKIT

AK TIVITETSKLOCK A

SPORT & FRITID

HE MTE X TIL & INRE DNING

PRIML AND HOTEL SATIN BÄDDSET, 4 DEL AR

APA MINI

MONTE RAW GRILLHÄLL

SLOANE RPET WEEKENDBAG

VINGA SWEDEN

K AJ BOYESEN

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

21GRÖN G R AV Y R Denna märkmetod är i vår mening den grönaste. Framförallt då vi har den in-house, på så sätt sparar vi in på onödiga frakter. Vår gravyr drivs dessutom av solenergi. När du graverar används inga kemikalier. Gravyr är det mest hållbara sättet att förädla en produkt. I katalogen ser du vilka produkter som går att gravera eller märka med en graverad label. Leta efter ikonerna nedan.

DIREK TGRAV YR Prisexempel vid 100 ST: 54 SEK Star tkostnad tillkommer 700 SEK

GRAVERAD L ABEL Prisexempel vid 100 ST: 49 SEK inkl. montering. Star tkostnad tillkommer 700 SEK


R PE T SORT I NO RPET Sortino är gjord av 50% återvunnen polyester

från

PET-flaskor.

Att

använda

återvunnen polyester är vårt sätt att uppmuntra och stödja initiativ som bygger på cirkulära modeller. Det hjälper också till att förhindra att plastflaskor hamnar i naturen. Det går åt cirka 5 PET-flaskor för att tillverka en väska.R P E T S O R T I N O C Y K E LVÄ S K A Denna moderna och stilrena kylväska passar perfekt till utflykten. Kylväskan är tillverkad av 50 % återvunnet material från PET-flaskor. Insidan är lätt att torka ur och kylan bevaras länge tack vare den tjocka PEVAvadderingen. Kardborre på baksidan av väskan gör det möjligt att fästa väskan på styret av cykeln. STRL: 21X12X17 CM ARTNR: 518001 MARINBLÅ, 518002 GRÅ, 518003 SVART FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 179 SEK PRIS: >50 ST, 169 SEK

26


R P E T S O R T I N O D AY-T R I P K Y LVÄ S K A Denna moderna och stilrena kylväska passar perfekt till utflykten. Kylväskan är tillverkad av 50 % återvunnet material från PET-flaskor. Insidan är lätt att torka ur och kylan bevaras länge tack vare den tjocka PEVAvadderingen. Kardborre på baksidan av väskan gör det möjligt att fästa väskan på styret av cykeln. STRL: 21X14X25 CM ARTNR: 519003 SVART, 519001 GRÅ, 519002 MARINBLÅ FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 269 SEK PRIS: >50 ST, 249 SEK

27


28


RPET SORTINO CIT Y COOLER Den ultimata kylkorgen melerad ton-i-ton med detaljer av konstläder och bomull. Tillverkad av 50 % återvunnet material från PET-flaskor. På utsidan av kylväskan finns även ett mindre fack så du även får plats med andra tillhörigheter. Den tjocka PEVA-vadderingen gör att kylan bevaras länge och den är även enkel att tvätta av och ur efter användning. Med en reglerbar axelrem och dubbla handtag får du flera alternativ att bära kylkorgen på. STRL: 32X22X20,5 CM ARTNR: 515001 GRÅ, 515002 MARINBLÅ, 515003 SVART FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 289 SEK PRIS: >50 ST, 269 SEK

RPET SORTINO TOTE COOLER Kylväska som är melerad ton-i-ton och har detaljer i konstläder och bomull, vilket gör den lika snygg som en vanlig väska så du kan picknicka med stil. Tillverkad av 50 % återvunnet material från PET-flaskor. På utsidan av kylväskan finns även ett mindre fack så du även får plats med andra tillhörigheter. Den tjocka PEVAvadderingen gör att kylan bevaras länge och den är även enkel att tvätta av och ur efter användning. Med en reglerbar axelrem och dubbla handtag får du flera alternativ att bära kylväskan på. STRL: 50X35X15 CM ARTNR: 514001 GRÅ, 514002 MARINBLÅ, 514003 SVART FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 349 SEK PRIS: >50 ST, 319 SEK

29


GRAVERAD L ABEL Lägg till en egen label. Prisexempel vid 100 st: 49 SEK inkl. montering. Star tkostnad tillkommer 700 SEK

30


RPET SORTINO TR AIL K YLRYGGSÄCK Kylryggsäck som passar utmärkt till alla utflykter, stora som små. Kylryggsäcken är försedd med två fickor på sidorna samt en större ficka fram. Den är tillverkad i 50 % återvunnet material från PET-flaskor med detaljer i konstläder och bomull. Kylryggsäcken håller kylan bra och du får enkel åtkomst med hjälp av locköppningen. På insidan av locket finns en nätficka med plats för en kylklamp så du får kyla i den övre delen av ryggsäcken som naturligt sprider sig ned i väskan. Den tjocka PEVA-vadderingen gör att kylryggsäcken håller kylan länge. Den är dessutom enkel att torka ur efter att den använts. STRL: 30,5X15X36 CM ARTNR: 51101 GRÅ, 51102 MARINBLÅ, 51103 SVART FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 439 SEK PRIS: >50 ST, 399 SEK

RPET SORTINO K YLRYGGSÄCK Det är sällan man ser modern och trendig ut med en kylväska i handen, men med denna kylryggsäck på ryggen tas kylväskan till en helt ny nivå. Med detaljer i konstläder och bomull, samt att den är tillverkad av 50 % återvunnet material från PET-flaskor så ligger den verkligen rätt i tiden. Utöver det PEVA-vadderade kylfacket som bevarar kylan, är ryggsäcken försedd med flera praktiska fickor. STRL: 30,5X15X46 CM ARTNR: 52101 GRÅ, 52102 MARINBLÅ, 52103 SVART FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 439 SEK PRIS: >50 ST, 399 SEK

31


R P E T S O R T I N O K Y LVÄ S K A Denna moderna och stilrena kylväska gör sig väldigt bra när du ska iväg på en trevlig utflykt. Den har en lite mindre storlek så den blir smidig att bära med sig med de dubbla handtagen eller med axelremmen. Kylväskan är tillverkad av 50 % återvunnet material från PET-flaskor och har även försetts med fina detaljer i bomull och konstläder. Insidan är lätt att torka ur och av och kylan bevaras länge tack vare den tjocka PEVA-vadderingen. STRL: 23X20X27 CM ARTNR: 51321 GRÅ, 51322 MARINBLÅ, 51323 SVART FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 219 SEK PRIS: >50 ST, 199 SEK

32


R P E T S O R T I N O K Y LVÄ S K A G R A N D E Utflykten blir utan tvekan roligare med denna snygga och trendiga kylväska. Kylväskan är givetvis även praktisk då den är enkel att rengöra efter användningen. Den är tillverkad av 50 % återvunnet material från PET-flaskor och har detaljer i konstläder och bomull. Kylväskan håller kylan länge tack vare en tjock PEVAvaddering. På kylväskans framsida finns ett fack med plats för andra tillhörigheter som du kan behöva ha enkel tillgång till. Du kan välja om du vill bära den över axeln med hjälp av axelremmen eller i de två handtagen. STRL: 35X26X36 CM ARTNR: 51311 GRÅ, 51312 MARINBLÅ, 51313 SVART FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 359 SEK PRIS: >50 ST, 329 SEK

33


34


RPET SORTINO K YLKORG Denna rymliga kylkorg med lock innebär slutet på tråkiga och plastiga kylväskor. Kylkorgen är melerad ton-iton och har detaljer i konstläder och bomull, vilket gör den lika snygg som en vanlig väska så du kan picknicka med stil. Tillverkad av 50 % återvunnet material från PET-flaskor. På utsidan av kylkorgen finns även ett mindre fack så du även får plats med andra tillhörigheter. Den tjocka PEVA-vadderingen gör att kylan bevaras länge och den är även enkel att tvätta av och ur efter användning. Med en reglerbar axelrem och dubbla handtag får du flera alternativ att bära kylkorgen på. STRL: 40X28X24 CM ARTNR: 51201 GRÅ, 51202 MARINBLÅ, 51203 SVART FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 379 SEK PRIS: >50 ST, 349 SEK

35


RPET SORTINO K YLSÄCK En modern kylsäck som fungerar lika bra i stan som till badäventyret. Det slitstarka tyget är vävt i två färger, vilket gör att det får en snygg melerad effekt. Säcken går utmärkt att bära över axeln, med axelrem av bomull. Smidig att både bära och packa i är tillverkad av 50 % återvunnet material från PET-flaskor. STRL: 25X25X58 CM ARTNR: 51341 GRÅ, 51342 MARINBLÅ, 51343 SVART FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 269 SEK PRIS: >50 ST, 249 SEK

36


R PE T SO R T I N O S T R A N DVÄ S K A Den här stilrena strandväskan kommer utan tvekan förenkla dina dagar på stranden. Väskan är försedd med dubbla bärhandtag och är tillverkad av 50 % återvunnet material från PET-flaskor. Strandväskan är rymlig och har smarta fack. Detta i form av ett mindre fack på insidan med dragkedja som lämpar sig för värdesaker, och tre mindre fack på utsidan som kan förvara sådant som kräver enkel tillgång. Väskan är lätt att torka av och de snygga detaljerna i bomull och konstläder ger strandväskan lite extra elegans. STRL: 45X15X35 CM ARTNR: 51331 GRÅ, 51332 MARINBLÅ, 51333 SVART FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 219 SEK PRIS: >50 ST, 199 SEK

37


RPET SORTINO SITTUNDERL AG Praktiskt vikbart sittunderlag tillverkad av 50 % återvunnet material från PET-flaskor. Hålls hopvikt med en rem av veganskt läder och med tryckknapp. Tack vare remmen kan du praktiskt fästa den på ryggsäcken. STRL: 40X30 CM ARTNR: 512001 GRÅ, 512002 MARINBLÅ, 512003 SVART FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 139 SEK PRIS: >50 ST, 129 SEK

38


RPET SORTINO WEEKENDBAG Weekendbag tillverkad av 50 % återvunnet material från PET-flaskor. Snygga och diskreta detaljer av veganskt läder. En enkel och lätt modell perfekt för den kortare resan över helgen. STRL: 48X23X40 CM ARTNR: 517001 GRÅ, 517002 BLÅ, 517003 SVART FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 439 SEK PRIS: >50 ST, 399 SEK

39


B A LT I M O R E K Y LVÄ S K A Minimalistisk kylväska tillverkad i vattenavvisande nubuckPU. Långa handtag och en justerbar axelbandsrem för optimal komfort. Kylväskan är isolerad med extra tjockt skum och fodret på väskan är av så kallad PEVA som är enkel att hålla ren och fräsch. En kylväska som passar lika bra till stranden som till vildmarksäventyret. STRL: 35X26X36 CM ARTNR: 500918 GRÖN, 500919 SVART, 500920 GREIGE, 500921 MARINBLÅ FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 439 SEK PRIS: >50 ST, 399 SEK

40


41


B A LT I M O R E T R A I L K Y L R Y G G S Ä C K Minimalistisk kylryggsäck tillverkad i vattenavvisande nubuck-PU. Kylryggsäcken är isolerad med extra tjockt skum och fodret på väskan är av så kallad PEVA som är enkel att hålla ren och fräsch. En väska som passar lika bra till stranden och båten som till vildmarksäventyret. STRL: 31,5X15X34 CM ARTNR: 501418 GRÖN, 501419 SVART, 501420 GREIGE, 501421 MARINBLÅ FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 469 SEK PRIS: >50 ST, 429 SEK

42


GRAVERAD L ABEL Lägg till en egen label. Prisexempel vid 100 st: 49 SEK inkl. montering. Star tkostnad tillkommer 700 SEK

43


44


B A LT I M O R E W E E K E N D B A G

B A LT I M O R E N E C E S S Ä R

Med denna rymliga weekendväska över axeln går du inte obemärkt förbi då den ger uttryck för stil och minimalism på samma gång. Väskan har en justerbar axelrem. För att ge bättre organisationsmöjligheter har väskan utrustats med en ficka med blixtlås på ena sidan och en liten ficka med tryckknapp på den andra. Tillverkad i nubuck-PU vilket ger dig en väska med vattenavvisande egenskaper.

Här har du en necessär som inte bara är praktisk och smidig, utan även har en minimalistisk och modern stil. Necessären är tillverkad i ett vattenresistent material som gör att du slipper oroa dig för innehållet. Necessären försluts med dragkedja och passar utmärkt när du ska ut och resa. Tillverkad i nubuck-PU vilket ger dig en necessär med vattenavvisande egenskaper. STRL: 23,5X12,5X18,5 CM ARTNR: 500418 GRÖN, 500419 SVART, 500420 GREIGE, 500421 MARINBLÅ FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 219 SEK PRIS: >50 ST, 199 SEK

STRL: 55,5X22X43 CM ARTNR: 500218 GRÖN, 500219 SVART, 500220 GREIGE, 500221 MARINBLÅ FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 479 SEK PRIS: >50 ST, 439 SEK

45B A LT I M O R E T R AV E L R Y G G S Ä C K Ryggsäcken har en minimalistisk och modern design med smarta organisationsmöjligheter som ser till att du kan utnyttja väskans totala utrymme till fullo. Väskan är tillverkad av vattenavvisande nubuck PU. Utrustad med ett vadderat datorfack, samt en dold ficka på baksidan för säker förvaring av värdesakerna. Ryggsäckens behändiga storlek, justerbara remmar och välplanerade fack gör det smidigt för dig att ta med dig såväl dator som andra nödvändigheter. Detta gör väskan perfekt för mindre resor eller när natten ska spenderas borta. STRL: 28X14,5X43 CM ARTNR: 500318 GRÖN, 500319 SVART, 500320 GREIGE, 500321 MARINBLÅ FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 599 SEK PRIS: >50 ST, 549 SEK

47


B A LT I M O R E LAPTOPCASE 15” Ett stilrent laptop fodral som skyddar din dator från stötar och väta. Tillverkad i ett lätt, vattenavvisande nubuck-PU tyg med elegant matt utsida samt insida i lätt syntetväv. Passar datorer upp till och med 15-tum. STRL: 38X26,5 CM ARTNR: 501619 SVART, 501621 MARINBLÅ, 501620 GREIGE, 501618 GRÖN FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 249 SEK PRIS: >50 ST, 229 SEK

48


B A LT I M O R E D AT O R VÄ S K A Den här moderna och stilrena datorväskan kommer säkert locka till sig många blickar. Förutom att den är snygg så är den även väldigt funktionell. Utöver förvaring av din dator så har den flera fack på insidan så du kan få plats med pennor, dokument eller andra tillhörigheter. Väskan är tillverkad av vattenavvisande material i nubuck-PU och med de dubbla handtagen samt den avtagbara axelremmen kan du enkelt bära den med dig. Datorväskan har även ett spänne så den enkelt kan fästas på ditt handbagage om du ska ut och resa. STRL: 43X14,5X28 CM ARTNR: 500518 GRÖN, 500519 SVART, 500520 GREIGE, 500521 MARINBLÅ FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 469 SEK PRIS: >50 ST, 429 SEK

49B A LT I M O R E T O T E B A G En liten och smidig väska tillverkad i ett lätt, vattenavvisande nubuck-PU tyg med elegant matt utsida samt insida i lätt syntetväv. Huvudfacket stängs med en dragkedja. Robusta handtag så att du kan fylla väskan ordentligt. STRL: 46X12X36 CM ARTNR: 501018 GRÖN, 501019 SVART, 501020 GREIGE, 501021 MARINBLÅ FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 329 SEK PRIS: >50 ST, 299 SEK

B A LT I M O R E R Y G G S Ä C K Minimalistisk och trendig ryggsäck som passar till alla tillfällen. Ryggsäcken är tillverkad i vattenavvisande nubuck-PU och har justerbara remmar för optimal komfort. Ryggsäcken är även försedd med en ficka med dragkedja på ena sidan och en dold ficka på baksidan, så att du kan vända ryggen till med värdesakerna i säkert förvar. Fungerar på jobbet såväl som på utflykten eller i skolan. STRL: 36X14,5X39 CM ARTNR: 500118 GRÖN, 500119 SVART, 500120 GREIGE, 500121 MARINBLÅ FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 469 SEK PRIS: >50 ST, 429 SEK

51B A LT I M O R E O F F I C E T O T E

B A LT I M O R E O R G A N I S E R

En stilren väska tillverkad i ett lätt, vattenavvisande nubuck-PU tyg med elegant matt utsida samt insida i lätt syntetväv. Passar bra oavsett om det är till skola, jobb eller en runda på stan. Den klassiska och tidlösa designen gör dessutom att den faller de flesta i smak. Väskan har ett vadderat fack som gör att du kan bära med dig din laptop på ett säkert och smidigt sätt. Utöver förvaring av din dator så har den flera fack på insidan så du kan få plats med pennor, dokument eller andra tillhörigheter.

Håll alla väsentligheter nära till hands med denna praktiska organiser. Här har du plats för allt du behöver under en dag, så som hörlurar, powerbank, pennor och anteckningsböcker. Med karbinhaken på kortsidan kan du fästa väskan på en större väska. Tillverkad i nubuck-PU vilket ger dig en väska med vattenavvisande egenskaper. STRL: 19,5X5,5X25 CM ARTNR: 500819 FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 239 SEK PRIS: >50 ST, 219 SEK

STRL: 34X10X39 CM ARTNR: 501319 SVART FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 459 SEK PRIS: >50 ST, 419 SEK

53“WE BELIVE THE FUTURE IS A MIX OF ON-SI T E A N D R E M O T E WOR K I NG ” - CARL DAHLIN, CEO VINGA

B A LT I M O R E H Y B R I D O F F I C E B A G En väska för det moderna kontorslivet. Tillverkad i ett lätt, vattenavvisande nubuck-PU tyg med elegant matt utsida samt insida i lätt syntetväv. Speciellt utvecklad för att rymma allt som hör kontoret till för att smidigt kunna alternera mellan att jobba hemma eller på annan plats. Väskan har ett vadderat fack som gör att du kan bära med dig din laptop på ett säkert och smidigt sätt. Utöver förvaring av din dator så har den flera fack på insidan så du kan få plats med kablar, adaptrar eller andra tillhörigheter. Väskan är även utrustad med en justerbar axelbandsrem. STRL: 40X18X36 CM ARTNR: 501719 SVART FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 769 SEK PRIS: >50 ST, 699 SEK

55B A LT I M O R E PA D E LVÄ S K A Stilren och minimalistisk padelväska i ett lätt, vattenavvisande nubuck-PU tyg med elegant matt utsida samt insida i lätt syntetväv. Huvudfacket stängs med en dragkedja. Bra organisatoriska möjligheter på insidan med flera fack. Skofack på kortsidan så att skorna inte smutsar ner väskans innehåll. Robusta handtag så att du kan fylla väskan ordentligt. Reglerbar axelrem. STRL: 51,5X26X35 CM ARTNR: 501118 SVART FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 659 SEK PRIS: >50 ST, 599 SEK

B A LT I M O R E PA D E L R Y G G S Ä C K Denna väska kommer med ett stort huvudfack och två fack för racketar på vardera långsida. Ena kortsidan är utrustad med ett separat skofack. Små dolda fickor försedda med dragkedjor för värdesaker. Huvudfacket på insidan har fler fack för att hålla bollar eller andra personliga tillhörigheter på plats. Ett dubbelt bärsystem då det finns möjlighet att bära väskan som en ryggsäck eller som en sportbag. Väskan har vadderade ryggsäcksremmar, vilket gör den bekväm för axlarna när väskan ska bäras. Dessutom är de justerbara, vilket innebär att du kan få den perfekta passformen. STRL: 40X32X56 CM ARTNR: 501219 SVART FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 1039 SEK PRIS: >50 ST, 949 SEK

57


58


RPET ACTIVE DRY HANDDUK SMALL Tillverkad av mikrofiber och delvis återvunna PET-flaskor. Lätt och kompakt. Dess unika frottéstruktur kan absorbera mer vatten och torkar tre gånger snabbare än en traditionell handduk. Perfekt för utomhusaktiviteter, sport och resor. Denna storlek är utmärkt till att använda på gymmet. Tre återvunna PETflaskor har används för att tillverka denna handduk. STRL: 80X40 CM ARTNR: 60021 SVART, 60023 GRÅ, 60025 MARINBLÅ FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 85 SEK PRIS: >50 ST, 79 SEK

RPET ACTIVE DRY HANDDUK L ARGE Tillverkad av mikrofiber och delvis återvunna PET-flaskor. Lätt och kompakt. Dess unika frottéstruktur kan absorbera mer vatten och torkar tre gånger snabbare än en traditionell handduk. Perfekt för utomhusaktiviteter, sport och resor. Denna storlek är utmärkt till att använda till resan eller gymmet. Nio återvunna PET-flaskor har används för att tillverka denna handduk. STRL: 140X70 CM ARTNR: 60022 SVART, 60024 GRÅ, 60026 MARINBLÅ FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 159 SEK PRIS: >50 ST, 149 SEK

B A LT I M O R E S P O R T E R Träningsväska i Baltimore-serien för gymmet eller för en kortare weekend.Väskan har en justerbar axelrem. Tillverkad i nubuck-PU vilket ger dig en väska med vattenavvisande egenskaper. STRL: 45X30X30 CM ARTNR: 500719 SVART FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 399 SEK PRIS: >50 ST, 369 SEK

59


R PE T S L OA N E Sloane är framtagen i en återvunnen polyester som är vävd till att efterlikna en slitstark canvas i twill. Yttertyget är 100% återvunnen polyster från PET-flaskor. Exklusiva detaljer av veganskt läder i så kallat waterbourne PU.


S L O A N E R P E T K Y LVÄ S K A En elegant kylväska tillverkad av återvunnen polyester som är vävd till att efterlikna en slitstark canvas i twill. Yttertyget är 100% återvunnen polyester från PET-flaskor. Exklusiva detaljer av veganskt läder i så kallat waterborne PU där man främst använder vatten som ersätter starka lösningsmedel i tillverkningsprocessen. Denna process är bättre för både naturen men framförallt för arbetaren i fabriken. Kylväskan är isolerad med extra tjockt skum och fodret på väskan är av så kallad PEVA som är enkel att hålla ren och fräsch. STRL: 30X17X27 CM ARTNR: 560161 TAN, 560165 MÖRKGRÅ FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 369 SEK PRIS: >50 ST, 339 SEK

61


62


SLOANE RPET NECESSÄR Stilren necessär i Sloane serien. Sloane är framtagen i en återvunnen polyester som är vävd till att efterlikna en slitstark canvas i twill. Yttertyget är 100% återvunnen polyester från PET-flaskor. Exklusiva detaljer av veganskt läder i så kallat waterborne PU. Ett mer skonsamt veganskt läder där man främst använder vatten som ersätter starka lösningsmedel i tillverkningsprocessen. Denna process är bättre för både naturen men framförallt för arbetaren i fabriken. En elegant necessär fulländar hela den välklädda känslan när man är på resande fot, som förhoppningsvis blir en bra följeslagare i många år. STRL: 24X13,2X14 CM ARTNR: 560141 TAN, 560145 MÖRKGRÅ FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 329 SEK PRIS: >50 ST, 299 SEK

SLOANE RPET RYGGSÄCK Stilren ryggsäck i Sloane-serien. Sloane är framtagen i en återvunnen polyester som är vävd till att efterlikna en slitstark canvas i twill. Yttertyget är 100% återvunnen polyester från PET-flaskor. Exklusiva detaljer av veganskt läder i så kallat waterborne PU. Ett mer skonsamt veganskt läder där man främst använder vatten som ersätter starka lösningsmedel i tillverkningsprocessen. Denna process är bättre för både naturen men framförallt för arbetaren i fabriken. En klassisk ryggsäck i ett stilspråk som tilltalar många. Insidan har en laptopficka som är vadderad och därmed skyddar din dator mot enklare stötar. STRL: 31X10X42 CM ARTNR: 560121 TAN, 560125 MÖRKGRÅ FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 769 SEK PRIS: >50 ST, 699 SEK

SLOANE RPET WEEKENDER Gedigen i sin storlek är denna weekendbag i Sloane-serien. Sloane är framtagen i en återvunnen polyester som är vävd till att efterlikna en slitstark canvas i twill. Yttertyget är 100% återvunnen polyester från PET-flaskor. Exklusiva detaljer av veganskt läder i så kallat waterborne PU. Ett mer skonsamt veganskt läder där man främst använder vatten som ersätter starka lösningsmedel i tillverkningsprocessen. Denna process är bättre för både naturen men framförallt för arbetaren i fabriken. En klassisk väska i ett stilspråk som tilltalar många. Väskan har en reglerbar axelrem. STRL: 52X25X33 CM ARTNR: 560101 TAN, 560105 MÖRKGRÅ FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 879 SEK PRIS: >50 ST, 799 SEK

63H A N DDU K A R I GOTS-BOMULL Vi tycker att bomull är en fantastisk råvara men vi är också medvetna om den miljöpåverkan denna fiber har. För att på något sätt bidra till att våra bomullsprodukter ska ha så lite miljöpåverkan som möjligt har vi valt ekologisk bomull till alla våra strandhanddukar. Genom att stödja ekologiskt odlad bomull bidrar vi bland annat till minskad användning av bekämpningsmedel och skadliga kemikalier i hela produktionskedjan, ett av Vingas viktigaste hållbarhetsmål.CABANON STRAND NECESSÄR Enkel necessär i frotté. Tillverkad i Indien av 100 % ekologiskt odlad bomull. Använd till att förvara solskydd och blöta badkläder. STRL: 30X18,5 CM ARTNR: 8026 MARINBLÅ/NATURVIT MARINBLÅ/NATURVIT FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 95 SEK PRIS: >50 ST, 89 SEK

CABANON BADLAKAN Velourbadlakan tillverkat i 100% ekologiskt odlad bomull (GOTS). Handduken är perfekt att ta med sig ner till stranden eller till poolen och gör din utevistelse till ett speciellt tillfälle. STRL: 80X180 CM ARTNR: 8021 MARINBLÅ, 8022 GUL FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 329 SEK PRIS: >50 ST, 299 SEK

67VA L M E R B A D L A K A N En lyxig strandhandduk i bomull med tofsar på kortsidorna för dagar på stranden eller vid poolen. Våra badlakan är tillverkade i Indien av 100 % ekologiskt odlad bomull och har en tjocklek på 450 g/m2. Certfierat enligt GOTS. STRL: 180X80 CM ARTNR: 8046 ROSTRÖD, 8053 SVART, 8063 SALVIA FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 349 SEK PRIS: >50 ST, 319 SEK

69


VA L M E R S O L S TO L S B A D L A K A N En lyxig strandhandduk i bomull med tofsar på ena kortsidan och en solstolsficka på den andra. Fäst handduken över solstolen och den håller sig på plats. Våra badlakan är tillverkade i Indien av 100 % ekologiskt odlad bomull och har en tjocklek på 450 g/m2. Certifierat enligt GOTS. STRL: 180X80 CM ARTNR: 8062 FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 379 SEK PRIS: >50 ST, 349 SEK

70


OUT OF OFFICE BADLAKAN Velourbadlakan tillverkat i 100% ekologiskt odlad bomull (GOTS). Handduken är perfekt att ta med sig ner till stranden eller till poolen och gör din utevistelse till ett speciellt tillfälle. STRL: 80X180 CM ARTNR: 8018 FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 329 SEK PRIS: >50 ST, 299 SEK

71


SUNNY SIDE UP SOLSTOLSBADLAK AN En lyxig strandhandduk i bomull med en solstolsficka på kortsidan. Fäst handduken över solstolen och den håller sig på plats. Våra badlakan är tillverkade i Indien av 100 % ekologiskt odlad bomull och har en tjocklek på 450 g/m2. Certifierat enligt GOTS. STRL: 160X80 CM ARTNR: 8054 FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 329 SEK PRIS: >50 ST, 299 SEK

72


RESERVED SOLSTOLSBADLAK AN En lyxig strandhandduk i bomull med en solstolsficka på kortsidan. Fäst handduken över solstolen och den håller sig på plats. Våra badlakan är tillverkade i Indien av 100 % ekologiskt odlad bomull och har en tjocklek på 450 g/m2. Certifierat enligt GOTS. STRL: 160X80 CM ARTNR: 8055 FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 329 SEK PRIS: >50 ST, 299 SEK

73B A D L A K A N AV ÅT E RV U N N E N BOMULL

A N DAT I H A M A M B A D L A K A N Badlakan tillverkat av 70% certifierad återvunnen bomull från leverantörernas bomullsavfall. Fibrer som vanligen anses vara oanvändbara har med hjälp av rätt framställningsprocess uppnått önskade egenskaper, vilket efterlämnar ett skönt badlakan. Badlakanet har dessutom en fantastisk absorberingsförmåga samtidigt som det är väldigt snabbtorkande. När du använt det kan du enkelt rulla ihop det till en liten storlek, så att det inte tar så mycket plats i ditt skåp eller i din resväska. STRL: 180X100 CM ARTNR: 40680 NATURVIT, 40681 BLÅ FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 179 SEK PRIS: >50 ST, 169 SEK

75L AVA N D O H A M A M B A D L A K A N Badlakan tillverkat av 70% certifierad återvunnen bomull från leverantörernas bomullsavfall. Fibrer som vanligen anses vara oanvändbara har med hjälp av rätt framställningsprocess uppnått önskade egenskaper, vilket efterlämnar ett skönt badlakan. Badlakanet har dessutom en fantastisk absorberingsförmåga samtidigt som det är väldigt snabbtorkande. När du använt det kan du enkelt rulla ihop det till en liten storlek, så att det inte tar så mycket plats i ditt skåp eller i din resväska. STRL: 180X100 CM ARTNR: 40668 SVART, 40669 BEIGE FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 179 SEK PRIS: >50 ST, 169 SEK

L AVA N D O H A M A M B A D L A K A N F A M I LY- S T Y L E Låt hela familjen glädjas av detta stora badlakan. Tillverkat av 70% certifierad återvunnen bomull från leverantörernas bomullsavfall. Fibrer som vanligen anses vara oanvändbara har med hjälp av rätt framställningsprocess uppnått önskade egenskaper, vilket efterlämnar dig med ett skönt badlakan. Badlakanet har dessutom en fantastisk absorberingsförmåga samtidigt som det är väldigt snabbtorkande. När du använt det kan du enkelt rulla ihop det till en liten storlek, så att det inte tar så mycket plats i ditt skåp eller i din resväska. STRL: 180X180 CM ARTNR: 40670 SVART FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 269 SEK PRIS: >50 ST, 249 SEK

77L AVA N D O H A M A M M O RG O N RO C K Morgonrock tillverkad av 70% certifierad återvunnen bomull från leverantörernas bomullsavfall. Fibrer som vanligen anses vara oanvändbara har med hjälp av rätt framställningsprocess uppnått önskade egenskaper, vilket efterlämnar ett skönt och lätt material att svepa om kroppen. Morgonrocken är av kimonomodell med vida ärmar, knytning i midjan och fickor framtill. STRL: S/M ARTNR: 40671 BLACK S/M 40672 BEIGE S/M, 40673 BLACK L/XL, 40674 BEIGE L/XL FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 409 SEK PRIS: >50 ST, 379 SEK

79


WILLOW BOUGH RPET PICKNICKPL ÄD Välarbetad picknickpläd av mjuk fleece med detaljer av bomullscanvas och konstläder. Pläden är tryckt med William Morris kända Willow Bough mönster. Framsidan är tillverkad av 100% återvunnet material från PET-flaskor. Baksidan är av så kallad PEVA som håller vätan borta. En smart konstruktion gör den enkel att vika ihop och bära med sig. STRL: 170X130 CM ARTNR: 539001 FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 349 SEK PRIS: >50 ST, 319 SEK

80


CAPRI RPET PICKNICKPLÄD Välarbetad picknickpläd av mjuk fleece med detaljer av bomullscanvas och konstläder. Framsidan är tillverkad av 100% återvunnet material från PET-flaskor. Baksidan är av så kallad PEVA som håller vätan borta. En smart konstruktion gör den enkel att vika ihop och bära med sig. STRL: 170X130 CM ARTNR: 539002 FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 349 SEK PRIS: >50 ST, 319 SEK

81


82


LARDIER RPET PICKNICKPLÄD Välarbetad picknickpläd av mjuk fleece med detaljer av bomullscanvas och konstläder. Framsidan är tillverkad av 100% återvunnet material från PET-flaskor. Baksidan är av så kallad PEVA som håller vätan borta. En smart konstruktion gör den enkel att vika ihop och bära med sig. STRL: 170X130 CM ARTNR: 539003 MARINBLÅ, 539004 SALVIA FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 349 SEK PRIS: >50 ST, 319 SEK

83


LARDIER LARGE RPET PICKNICKPLÄD Extra stor och välarbetad picknickpläd av mjuk fleece med detaljer av bomullscanvas och konstläder. Framsidan är tillverkad av 100% återvunnet material från PET-flaskor. Baksidan är av så kallad PEVA som håller vätan borta. En smart konstruktion gör den enkel att vika ihop och bära med sig. STRL: 200X150 CM ARTNR: 539005 SVART FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 379 SEK PRIS: >50 ST, 349 SEK

84


ROLAND STRANDTENNIS SET Ett komplett och elegant strandtennisset innehållande två racketar, två gummibollar samt förvaringspåse i canvas. Sporten är populär tack vare att den är lätt att lära sig och alla kan spela, oavsett ålder och färdighet. Racketen är tillverkade i poppelträ. STRL: 40X22 CM ARTNR: 9163 FÖRP: BOMULLSPÅSE PRIS: 10–49 ST, 299 SEK PRIS: >50 ST, 279 SEK

85


ANTIQUE MINI BOCCIA Detta mini-boccia är ett perfekt spel som passar personer i alla åldrar. Det kan spelas vid alla tillfällen och i stort sett på alla platser såsom på stranden, i trädgården och på andra grönområden. Man kan spela både individuellt eller i lag och reglerna är väldigt enkla, närmast ”lillen” vinner. Detta exklusiva boccia-set består av sex mindre klot, måttsnöre samt en lille packat i en snygg dragskopåse av bomull. STRL: KLOT: 4 CM ARTNR: 3139 FÖRP: BOMULLSPÅSE PRIS: 10–49 ST, 179 SEK PRIS: >50 ST, 169 SEK

ANTIQUE BOCCIA BL ACK EDT Boccia är ett perfekt spel som passar personer i alla åldrar. Det kan spelas vid alla tillfällen och i stort sett på alla platser såsom på stranden, i trädgården och på andra grönområden. Man kan spela både individuellt eller i lag och reglerna är väldigt enkla, närmast ”lillen” vinner. Detta exklusiva boccia-set består av sex svarta klot, måttsnöre samt en lille packat i en snygg dragskopåse av bomull. STRL: KLOT: 6,5 CM ARTNR: 9148 FÖRP: BOMULLSPÅSE PRIS: 10–49 ST, 279 SEK PRIS: >50 ST, 259 SEK

86


O U T D O O R YAT Z Y Ett yatzyspel för härliga dagar utomhus. Perfekt som midsommarlek eller som underhållning medan man väntar på att grillen ska bli klar. Fem tärningar och ett klassiskt yatzy-block. STRL: TÄRNING: 5,5 CM ARTNR: 9110 FÖRP: BOMULLSPÅSE PRIS: 10–49 ST, 179 SEK PRIS: >50 ST, 169 SEK

K A S TA R E P Utomhusspel där alla kan delta oavsett ålder. Spelet går ut på att kasta rep formade till cirklar på en pinne som man fäst i marken. De olika storlekarna på ringarna ger mycket olika poäng. En fullständig instruktionsmanual medföljer. Trevligt till midsommar eller grillkvällen. STRL: 40X15X3 CM ARTNR: 9136 FÖRP: BOMULLSPÅSE PRIS: 10–49 ST, 139 SEK PRIS: >50 ST, 129 SEK

87K YLRYGGSÄCK Rymlig ryggsäck med kylfunktion och många fack. Tillverkad i 600D polyester. STRL: 33X22X47 CM ARTNR: 5180 SVART FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 329 SEK PRIS: >50 ST, 299 SEK

MACE TERMOS Vakuumisoleringsteknik med dubbla väggar av kopparplätering. Håller temperaturen i upp till 12 h. Med ett okrossbart yttre hölje i rostfritt stål och en 18/8 interiör gör att denna termos får en lång hållbarhet. Bekymringsfritt antidroppslock med läckagesäker silikontätning. STRL: 500 ML, 8,5X8,5X27,5 CM ARTNR: 50400 PRIS: 10–49 ST, 169 SEK PRIS: >50 ST, 159 SEK

STRL: 750 ML, 8,5X8,5X32 CM ARTNR: 50402 PRIS: 10–49 ST, 189 SEK 169 SEK PRIS: >50 ST, 179 SEK

89MILES TERMOSFLASK A 500ML Miles termosflaska har en smart vakuumisolering som håller vatten iskallt i upp till 18 timmar och varma drycker varma i upp till 6 timmar. Vakuumisoleringen gör att den aldrig kondenserar och blöter ner väskan. Flaskan är tillverkad i 18/8 rostfritt stål vilket innebär att den inte tar smak eller doft av tidigare innehåll. Termosflaskan är fri från gifter och går att använda livet ut. Det bidrar till färre plastflaskor slängs och vi sparar på hav och miljö. STRL: 500 ML, 8X8X23 CM ARTNR: 5042 MARINBLÅ, 5044 GRÖN, 5046 VIT, 5048 STÅL, 5052 SVART, 5059 GUL, 5053 HAVRE PRIS: 10–49 ST, 169 SEK PRIS: >50 ST, 159 SEK

91


DIREK TGRAV YR Prisexempel vid 100 st: 54 SEK Startkostnad tillkommer 700 SEK

92


M I L E S M AT T E R M O S Högkvalitativ mattermos i 18/8 stål. Det medföljande träskeden/ gaffeln förvaras i ett band som sitter runt termosen. Den stora öppningen gör det enkelt att fylla på, rengöra och att äta direkt ur termosen. STRL: 500 ML, 9X9X15 CM ARTNR: 50440 FÖRP: PRESENTKARTONG PRIS: 10–49 ST, 269 SEK PRIS: >50 ST, 249 SEK

MILES TERMOSFLASK A 1000 ML Miles termosflaska har en smart vakuumisolering som håller vatten iskallt i upp till 18 timmar och varma drycker varma i upp till 6 timmar. Vakuumisoleringen gör att den aldrig kondenserar och blöter ner väskan. Flaskan är tillverkad i 18/8 rostfritt stål vilket innebär att den inte tar smak eller doft av tidigare innehåll. Korken har även försetts med en hängare. Termosflaskan är fri från gifter och går att använda livet ut. Det bidrar till färre plastflaskor slängs och vi sparar på hav och miljö. STRL: 1000 ML, 8X31,5 CM ARTNR: 5054 STÅL, 5058 SVART PRIS: 10–49 ST, 239 SEK PRIS: >50 ST, 219 SEK

93OTIS THERMO TO-GO-MUG Ett bra sätt att förenkla din vardag som kaffedrickare på är genom att skaffa en to-go-mugg som man kan öppna och stänga med bara en hand. Är du ständigt i farten så kan denna mugg vara optimal, den håller nämligen både värme och kyla i upp till 6 timmar. Den är tillverkad i 18/8 stål och tack vare materialvalet tar den varken smak eller doft. Dessutom är det bara att stoppa den i diskmaskinen när den ska rengöras. STRL: 300 ML, 7X16 CM ARTNR: 5062 STÅL, 5064 SVART, 5066 VIT PRIS: 10–49 ST, 169 SEK PRIS: >50 ST, 159 SEK

95


LEAN TERMOSFLASK A Termosflaska i rostfritt stål som matchar vattenflaskan i samma serie. Öglan på locket gör den enkel att hänga på väskan samt att den nätta formen gör att den passar i de flesta mugghållare. Passar både för varm och kall dryck, den håller värmen upp till 6 timmar och kyla upp till 18 timmar. Flaskan är enkel att rengöra både för hand och diska i diskmaskin. STRL: 450 ML, 6,5X6,5X23 CM ARTNR: 50950 SVART, 50951 VIT, 50952 GRÅ PRIS: 10–49 ST, 149 SEK PRIS: >50 ST, 139 SEK

96


LEAN TERMOSFLASK A Termosflaska i rostfritt stål som matchar vattenflaskan i samma serie. Öglan på locket gör den enkel att hänga på väskan samt att den nätta formen gör att den passar i de flesta mugghållare. Passar både för varm och kall dryck, den håller värmen upp till 6 timmar och kyla upp till 18 timmar. Flaskan är enkel att rengöra både för hand och diska i diskmaskin. STRL: 450 ML, 6,5X6,5X23 CM ARTNR: 50953B STÅL, 50953BK SVART, 50953DB MÖRKBLÅ, 50953DG GRÅ, 50953G GRÖN, 50953O ORANGE, 50953P ROSA, 50953PU LILA, 50953R RÖD, 50953W VIT PRIS: 10–49 ST, 139 SEK PRIS: >50 ST, 129 SEK

97


E N F OR M , T R E B E S TÄ N DIGA M AT E R I A L

TRITANPLAST

BOROSILIKATGLAS

PRO-GRADE 18/8 STÅL

Ett beständigt material och en

Ett material som tål snabba

En flaska tillverkad i högkvalitativt

extra hård plast som tål allt från

temperaturväxlingar, höga

stål håller i generationer om man

diskmaskin till en aktiv livsstil.

temperaturer och är stöttåligare

tar väl hand om den.

Flaskan är självklart BPA-fri.

än vanligt glas.

98


L E A N G L A S VAT T E N F L A S K A En snygg glasvattenflaska för träningen eller till att ha på kontoret. Denna vattenflaska är transparent i glas och silikon. Den har ett bra grepp som även gör den enkel att ta med när du är på språng. Flaskan tål maskindisk. Glasflaskan är tillverkad av Borosilikatglas. Borosilikatglasets egenskap är främst att de tål högre temperaturer samt snabba temperaturväxlingar och mer stöttåligt än vanligt glas. STRL: 570 ML, 6,5X23,5 CM ARTNR: 50961 SVART, 50962 GRÅ PRIS: 10–49 ST, 109 SEK PRIS: >50 ST, 99 SEK

99


L E A N VAT T E N F L A S K A Vattenflaska i BPA-fri tritanplast. Öglan på locket gör den enkel att hänga på väskan samt att den nätta formen gör att den passar i de flesta mugghållare. Flaskan är enkel att rengöra både för hand och i maskin. Passar bra att lägga ett tryck på. STRL: 570 ML 6,5X6,5X23,5 CM ARTNR: 50830 ROSA, 50831 MARINBLÅ, 50832 GRÅ, 50833 RÖD, 50846 ORANGE, 50847 TRANSPARENT, 50848 LIME, 50849 BLÅ, 50862 GUL, 50863 MÖRKGRÖN PRIS: 10–49 ST, 75 SEK PRIS: >50 ST, 69 SEK

100


L E A N S TÅ LVAT T E N F L A S K A Minimalistisk vattenflaska i rostfritt stål. Enväggsdesignen gör flaskan lätt, smidig och lätt att ta med sig. En vattenflaska i rostfritt stål håller en hel livstid om man tar väl hand om den. STRL: 550 ML, 6,5X6,5X23 CM ARTNR: 50960B BLÅ, 50960BK SVART, 50960DB MÖRKBLÅ, 50960DG MÖRKGRÅ, 50960G GRÖN, 50960O ORANGE, 50960P ROSA, 50960PU LILA, 50960R RÖD, 50960W VIT PRIS: 10–49 ST, 109 SEK PRIS: >50 ST, 99 SEK

101


OCHA TERMOSK ANNA Klassisk skandinavisk designad termoskanna. Tillverkad i rostfritt stål med push-knapp och ett handtag av valnötsträ. Greppvänlig och lätt att hälla ur. Stor mynning för enkel påfyllning samt rengöring. STRL: 1200 ML, 18X11X22 CM ARTNR: 50755 SVART, 50760 GREIGE FÖRP: PRESENTKARTONG PRIS: 10–49 ST, 439 SEK PRIS: >50 ST, 399 SEK

102


B I LT O N R E C Y C L E D P L Ä D Skön pläd i melerad fleece som du inte vill släppa taget om. Tillverkad av 30 % återvunna polyesterfiber. Med hjälp av den diskreta knäppningen på långsidan av pläden, förvandlar du den lätt till en praktisk poncho. OEKO-TEX Standard 100 innebär att plädens material lever upp till en rad kriterier gällande produktsäkerhet. STRL: 130X170 CM ARTNR: 194620 FÖRP: VAKUUMPACKAD I PRESENTKARTONG PRIS: 10–49 ST, 279 SEK PRIS: >50 ST, 259 SEK

103V I C I V I LD M A R K S PA N N A N Stekpanna perfekt för stekning över öppen eld eller på grillen. STRL: 21,5X21,5X2,5 CM ARTNR: 5510 FÖRP: PRESENTKARTONG PRIS: 10–49 ST, 299 SEK PRIS: >50 ST, 279 SEK

VICI GRILLPINNE TELESKOP Grillpinnen är perfekt att använda över öppen eld. Grillpinnen är hopfällbar med teleskopiskt skaft. Gaffel med hullingar och handtag i trä. Gaffelns hullingar är konstruerade för att det du vill ska grillas ska sitta stadigt på pinnen och minskar risken för att maten hamnar i grillen/elden. Praktisk lädersnodd för upphängning. STRL: HOPFÄLLD: 18 CM, UTFÄLLD: 70 CM ARTNR: 3397 FÖRP: FÖRVARINGSPÅSE PRIS: 10–49 ST, 139 SEK PRIS: >50 ST, 129 SEK

105


FA L LO N E L D FAT Gediget eldfat i cortenstål. Med detta eldfat kan man enkelt samlas runt bålet och njuta av den härliga värmen och eldens fascinerande lågor. Eldfatet levereras plåtren och får med tiden en fina rostiga yta när det står utomhus. STRL: 60X60X16 CM ARTNR: 12025 FÖRP: TRANSPORTLÅDA PRIS: 10–49 ST, 2199 SEK PRIS: >50 ST, 1999 SEK

106


M O N T E R AW G R I L L H Ä L L Laga din mat direkt över öppen eld! Grillhällen är smidig och lätt att ta med på utflykter i naturen. Perfekt för större sällskap. Stabil design i gjutjärn med avtagbara ben i stål. Värmen fördelas jämnt över hela hällen. Lätt att rengöra efter användning. Användes med fördel över öppen eld eller med gasolbrännare. Plattan kan med fördel användas utan ben direkt på en kolgrill, se till att du får lite luft runt om så att elden inte kvävs. STRL: 44X44X3,5 CM ARTNR: 12030 FÖRP: PRESENTKARTONG PRIS: 10–49 ST, 879 SEK PRIS: >50 ST, 799 SEK

107


108


M O N T E R AW R U N D S T E K P L AT TA Den här plattan av gjutjärn läggs på grillgallret, i ugnen eller används på en spishäll. Utmärkt för att baka egen pizza, bröd eller för att steka grönsaker som ofta trillar ner i grillens galler. Fungerar på de flesta typer av hällar inklusive induktion. STRL: 35X40X2,5 CM ARTNR: 2182 SVART FÖRP: PRESENTKARTONG PRIS: 10–49 ST, 439 SEK PRIS: >50 ST, 399 SEK

M O N T E R AW R U N D G R I L L P L AT TA Den här plattan av gjutjärn läggs på grillgallret, i ugnen eller används på en spishäll. Utmärkt för att få fram grillkänsla om vädret sviker. Grilla grönsaker, heta räkor eller andra små ting som lätt trillar igenom gallret på grillen. Fungerar på de flesta typer av hällar inklusive induktion. STRL: 31X36X2,5 CM ARTNR: 2184 FÖRP: PRESENTKARTONG PRIS: 10–49 ST, 439 SEK PRIS: >50 ST, 399 SEK

M O N T E R AW GJ U TJ Ä R N S P L AT TA Ett stekbord till spisen i gjutjärn som har goda egenskaper att steka på. Fungerar på alla typer av spishällar inklusive induktionshäll. Den rektangulära formen gör att man kan steka mycket samtidigt. Perfekt till stora stekar, plättar och grönsaker. Går även utmärkt att använda i ugn och på grill för bakning av exempelvis pizza. Använd på en eller flera zoner på din spis. Till denna platta kommer även en tång i bambu som kan användas för att greppa och vända med. STRL: 39X23X1,5 CM ARTNR: 21998 FÖRP: PRESENTKARTONG PRIS: 10–49 ST, 439 SEK PRIS: >50 ST, 399 SEK

109


PA SO S T E K S PA D E

PA S O G R I L LTÅ N G

En solid stekspade i starkt rostfritt stål som är perfekt för stekning av till exempel en bit fisk eller pizza. Skaft av askträ.

En solid tong i rostfritt stål. Perfekt till både grillen och köket. Skaft av askträ.

STRL: 38 CM ARTNR: 35301 FÖRP: PRESENTKARTONG PRIS: 10–49 ST, 109 SEK PRIS: >50 ST, 99 SEK

STRL: 38 CM ARTNR: 35302 FÖRP: PRESENTKARTONG PRIS: 10–49 ST, 109 SEK PRIS: >50 ST, 99 SEK

110


N AVA R RO G R I L L H A L S T E R Praktiskt och hopfällbart grillhalster som är perfekt att ta med på utflykter eller att använda hemma på grillen. Lägg det du vill grilla mellan de två grillgallerna och lås grillhalstret. Maten hålls på plats och det är enkelt att grilla maten på båda sidorna över den öppna elden eller på grillen. STRL: 30X54 CM ARTNR: 3392 FÖRP: PRESENTKARTONG PRIS: 10–49 ST, 169 SEK PRIS: >50 ST, 159 SEK

C E D E R S T E K P L AT TA Fyll din mat med den subtila doften av cederträ genom att grilla rätt på denna träbräda (tips: blötlägg den i vatten i ungefär en timme i förväg för att förbättra smaken och förlänga livslängden på brädan). När det är dags att servera, lägg plankan rakt på denna rostfria stålbrickan, som kommer med handtag för enkel transport direkt till bordet. STRL: 40X18,5X0,8 CM ARTNR: 3394 FÖRP: PRESENTKARTONG PRIS: 10–49 ST, 299 SEK PRIS: 1–49 ST, 279 SEK

111


112


R AWS O N G R I L L S E T

SLIDE GRILLSPETT

Ett grillset som består av två klämmor i rostfritt stål, två vajergrillspett samt en marinadborste i trä och silikon. Klämmorna är perfekt till att grilla sparris och smalare korvar som tenderar att ramla ner genom grillgallret. Vajerspetten är flexibla och smidiga att placera på grillen samt enkla att hålla rena.

Funktionella grillspett med glidfunktion som gör att du enkelt kan skjuta av det du grillat från spettet. Spettet är dubbelt så att du kan vända på det utan att de du grillat snurrar runt. Handtagen har även en bra yta att gravera på. Kommer i ett set om två grillspett med en receptfolder.

STRL: KLÄMMOR: 16 CM. VAJER: 80 CM. PENSEL: 20X5 CM ARTNR: 3395 FÖRP:PRESENTKARTONG UNDER 3 CM, GÅR ATT SKICKA SOM BREV. PRIS: 10–49 ST, 189 SEK PRIS: >50 ST, 179 SEK

STRL: 32,5X3X3 CM ARTNR: 33210 FÖRP:PRESENTKARTONG UNDER 3 CM, GÅR ATT SKICKA SOM BREV. PRIS: 10–49 ST, 95 SEK PRIS: >50 ST, 89 SEK

BOEDO MARINADSET

PICO GRILLSPETTKORG

Ett marineringskit med en bunke i rostfritt stål som rymmer 0.75 liter samt en marinadborste med silikonhuvud som gör den enkel att hålla ren.

Set om två små grillkorgar. På samma sätt som man grillar spett så kan man använda dessa. Lägg helt enkelt i det du önskar i korgen förslut och grilla. Det fina med detta är att man slipper pilla av bit för bit när man grillat klart. Förpackas med en receptfolderi en fin presentkartong.

STRL: BUNKE: 25X14,5X9 CM/ 750 ML. PENSEL: 20X5 CM ARTNR: 3393 FÖRP:PRESENTKARTONG PRIS: 10–49 ST, 159 SEK PRIS: >50 ST, 149 SEK

STRL: 49X4X5 CM ARTNR: 3379 FÖRP:PRESENTKARTONG PRIS: 10–49 ST, 169 SEK PRIS: >50 ST, 159 SEK

113


C APE SK ALDJURSSE T

CORO MARINADMOPP

När det är dags för årets kräftskiva är det viktigt att vara förberedd. För att festen ska lyckas måste man se till att man har alla redskap på plats. Detta set kan hjälpa dig en bra bit på vägen då det innehåller en kniv, fyra gafflar och en kloknäckare, allting packat i en fin bomullspåse. Med detta set är det inga problem att njuta av kräftorna till fullo. För att ta god hand om dina bestick efter kräftskivan kan du olja in träet med en neutral olja. På så sätt håller de sig under en lång tid framöver. Se även till att diska besticken för hand.

En marinadmopp som underlättar pensling av lättflytande marinader och såser. Använd moppen för att pensla på lättflytande marinad under hela grillningen för extra mycket smak. Denna marinadmopp kommer med två mopp-huvuden i bomull och ett långt handtag av trä. Efter användning, blötlägg moppen i diskmedel och vatten och tvätta sedan för hand, låt lufttorka. Moppen kommer att bli färgad av marinad och grillens yttre påverkan. STRL: 48 CM ARTNR: 3396 FÖRP:PRESENTKARTONG UNDER 3 CM, GÅR ATT SKICKA SOM BREV. PRIS: 10–49 ST, 129 SEK PRIS: >50 ST, 119 SEK

STRL: OSTRONKNIV 15,5X2,2 CM, GAFFEL 17X0,7 CM, KLOKNÄCKARE 13X5CM ARTNR: 3389 FÖRP: BOMULLSPÅSE PRIS: 10–49 ST, 289 SEK PRIS: >50 ST, 269 SEK

114


A LT U S G R I L L K O R G Grilla smått och gott i den här stora och rymliga grillkorgen utan risk att maten ramlar ner genom gallret. Grillkorgen underlättar tillagning av små grönsaker och skaldjur så som sparris, minipaprikor och räkor. Att rosta hamburgerbrödet har aldrig varit enklare. Det finmaskiga nätet ger ett fint mönster samt en bra yta. Korgen är i rostfritt stål och kan ställas direkt på grillgallret. Kan även användas som avställningskorg för andra råvaror. Lägg aluminiumfolie i botten och upp mot kanterna och använd korgen för varmhållning åt det grillade. STRL: 48X30X6 CM ARTNR: 3399 FÖRP:PRESENTKARTONG PRIS: 10–49 ST, 359 SEK PRIS: >50 ST, 329 SEK

MENDOZA GRILLKORG Stor grillkorg i stål som är perfekt till grönsaker. Allt stannar på plats och man slipper tappa ner mat mellan gallret. Enkel att hålla ren och praktisk att använda. STRL: 52X14X8 CM ARTNR: 3377 FÖRP:PRESENTKARTONG PRIS: 10–49 ST, 239 SEK PRIS: >50 ST, 219 SEK

115TAO S G R I L L S T E K S PA D E Bred stålspade gjord i rostfritt stål med ett långt trähandtag. Den tunna stekspaden gör att den passar utmärkt till flippa såväl pannkakor på grillen till korv. Dessutom perfekt spade att ta med på utflykter då den väger lite. STRL: 48X9 CM ARTNR: 3398 FÖRP:PRESENTKARTONG PRIS: 10–49 ST, 149 SEK PRIS: >50 ST, 139 SEK

TAO S P I Z Z A S PA D E Extra bred stålspade gjord i rostfritt stål med ett långt trähandtag. Använd till hemmagjord pizza, grilla fisk och bröd. STRL: 64X30 CM ARTNR: 3401 FÖRP:PRESENTKARTONG PRIS: 10–49 ST, 379 SEK PRIS: >50 ST, 349 SEK

PIZZA & BAKSTEN En pizza/baksten är perfekt att använda till bröd som har kort gräddningstid med högt gradantal. Den fungerar till pizza likväl som till matbröd. En pizza/baksten gör så att brödet blir fluffigt men samtidigt får en krispig botten. Stenen fungerar både i ugn och på grillen. Tillverkad i ett keramiskt material. STRL: 33X33X3 CM ARTNR: 3391 FÖRP: PRESENTKARTONG PRIS: 10–49 ST, 389 SEK PRIS: >50 ST, 359 SEK

117


GRILLBESTICK Grillbestick i 12 delar. Kniv och gaffel i rostfritt stål med trähanddtag. STRL: 22X2X1 CM ARTNR: 3384 FÖRP: PRESENTKARTONG PRIS: 10–49 ST, 329 SEK PRIS: >50 ST, 299 SEK

KÖKSTERMOMETER En digital stektermometer med touchfunktion förpackad i en bokbox. Termometern läser av korrekt temperatur på fem sekunder eller kontinuerligt om du väljer att ha den fast i det du tillagar. Innehåller också en tidtagningsfunktion. I termometern finns förinställda temperaturer för de vanligaste kött, fisk och kycklingvarianterna. Exempelvis om du önskar en oxfilé medium, så väljer du det på termometern och den visar att du ska ta av köttet vid ca 60 grader och varnar när du nåt denna temperatur. Batterier medföljer. STRL: 21,5X11X3,5 CM ARTNR: 3406 FÖRP: PRESENTKARTONG PRIS: 10–49 ST, 219 SEK PRIS: >50 ST, 199 SEK

118


STEKPINCETT Stekpincett av rostfritt stål, pincetten är smidig att använda för både större köttbitar och mindre tillbehör. Den räfflade insidan av pincettens topp gör att friktionen ökar och ditt grepp förbättras. STRL: 35X2,3X2,3 CM ARTNR: 3339 FÖRP: PRESENTKARTONG UNDER 3 CM, GÅR ATT SKICKA SOM BREV. PRIS: 10–49 ST, 139 SEK PRIS: >50 ST, 129 SEK

BAMBUSUGRÖR Gör ett miljövänligt val och skippa sugrör i plast och skaffa i stället snygga och unika sugrör i bambu. Med dessa sugrör kommer du garanterat att sticka ut, och naturligare sugrör går inte att få tag i. I paketet får du 12 sugrör och en diskborste i en fin förvaringspåse av bomull. Efter användning handdiskar du i varmt vatten med rengöringsborsten. Olja sugrören med jämna mellanrum med en neutral olja för optimal hållbarhet. STRL: 1X19,5 CM ARTNR: 30601 FÖRP: BOMULLSPÅSE PRIS: 10–49 ST, 109 SEK PRIS: >50 ST, 99 SEK

119


120


ASADO FÖRKLÄDE Robust förkläde i stentvättad canvas 500 gsm med detaljer av konstläder. Ett förkläde med lång livslängd som bara blir finare med tiden. STRL: 70X90 CM ARTNR: 2155 SVART, 2156 GRÖN, 2159 TAN FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 249 SEK PRIS: >50 ST, 229 SEK

A S A D O B R A N D F I LT

ASADO FIRST AID KIT

EU-godkänd brandfilt i ett lager med dubbla fodral. Ett fodral i snygg design samt ett fodral märkt med säkerhetsföreskrifter. Det designade fodralet har en enfärgad baksida och är perfekt att lägga ett tryck på. Brandfilten godkänd enligt EN: 1869:1997.

Förstahjälpen-kit i populära serien Asado. Förpackat i en canvas bag med dragkedja ligger allt du behöver för den mindre olyckan så som plåster, sax, ett mindre bandage mm. STRL: 16X12X2 CM ARTNR: 2190 FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 149 SEK PRIS: >50 ST, 139 SEK

STRL: FILT: 120X120 CM ARTNR: 4823 FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 299 SEK PRIS: >50 ST, 279 SEK

121


122


CASBAS FÖRKLÄDE Stilrent och klassiskt förkläde i tjock bomullscanvas med diskreta detaljer i veganskt läder. Reglerbart spänne upptill och en stor ficka framtill. Ett förkläde med lång livslängd som bara blir finare med tiden. STRL: 90X70 CM ARTNR: 2178 SVART, 2179 TAUPE FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 249 SEK PRIS: >50 ST, 229 SEK

123


124


SOVA N O KÖ K S H A N D D U K Kökshandduk tillverkad av 70% certifierad återvunnen bomull (250 gsm) från leverantörernas bomullsavfall. Fibrer som vanligen anses vara oanvändbara har med hjälp av rätt framställningsprocess uppnått önskade egenskaper. STRL: 50X70 CM ARTNR: 21400 SVART, 21460 GRÅ FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 55 SEK PRIS: >50 ST, 49 SEK

SOVA N O F Ö R K L Ä D E Förkläde tillverkat av 70% certifierad återvunnen bomull (250 gsm) från leverantörernas bomullsavfall. Fibrer som vanligen anses vara oanvändbara har med hjälp av rätt framställningsprocess uppnått önskade egenskaper. Detta förkläde är extra brett för att ge maximalt skydd. Två stora fickor framtill samt en ögla där man kan hänga redskap eller en kökshandduk. STRL: 95X70 CM ARTNR: 21500 SVART, 21560 GRÅ FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 219 SEK PRIS: >50 ST, 199 SEK

125


BI RCH Birch handduksserie är tillverkad i en blandning av BCI-bomull och TENCEL™ Lyocellfiber. Lyocellfibern är en regenatfiber gjord på cellulosa från ansvarsfullt odlad skog. Lyocellfibern har en effektiv absorptionsförmåga och ger därför en skön känsla mot huden. Fiberns förmåga att hantera fukt gör också att bakterietillväxten är liten och den lämpar sig bra för tvätt i lägre temperaturer. Textilfiber från skog är ett bra komplement till bomullsfibern eftersom den inte tar lika mycket odlingsmark i anspråk eller kräver lika mycket vatten. Även om processen för lyocellframtagning kräver en viss mängd kemikalier anses det vara en skonsam process, som sker i ett slutet system, där större delen av processkemikalierna går att återvinna.


BIRCH HANDDUKSSERIE En handduksserie i 68 % bomull och 32 % tencel. Tencel är en naturfiber som tas från certifierad skog. Processen är så energi- och kemikaliesnål som det för närvarande går. Denna blandning ger ett svalt, mjukt och slitstarkt material med en gedigen känsla och just tack vare Tencel-mixen så har den en fantastisk uppsugningsförmåga. Produkten är köpt som BCI-bomull - ett initiativ som är till för att hjälpa bomullsodlare att omvandla sitt jordbruk från konventionellt jordbruk till en mer hållbar odling. Framtagna i en jordnära färgskala i flera olika storlekar. Handduken är vävd i 450 gsm. STRL: 30X30 CM - 2-PACK ARTNR: B4500101 VIT, B4500201 SAND,B4500301 MIDNATTSBLÅ, B4500901 SVART, B4501301 GRAFITGRÅ,B4501901 SALVIA FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 55 SEK PRIS: >50 ST, 49 SEK STRL: 40X70 CM ARTNR: B4500102 VIT, B4500202 SAND, B4500302 MIDNATTSBLÅ, B4500902 SVART, B4501302 GRAFITGRÅ, B4501902 SALVIA FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 85 SEK PRIS: >50 ST, 79 SEK STRL: 70X140 CM ARTNR: B4500103 VIT, B4500203 SAND, B4500303 MIDNATTSBLÅ, B4500903 SVART, B4501303 GRAFITGRÅ, B4501903 SALVIA FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 219 SEK PRIS: >50 ST, 199 SEK STRL: 90X150 CM ARTNR: B4500104 VIT, B4500204 SAND, B4500304 MIDNATTSBLÅ, B4500904 SVART, B4501304 GRAFITGRÅ, B4501904 SALVIA FÖRP: POLYBAG PRIS: 10–49 ST, 269 SEK PRIS: >50 ST, 249 SEK

127


L U F FA R S C H AC K CO F F E E TA B L E Klassiskt luffarschack, dock en mycket roligare och snyggare design. Spelet kommer i en fin förvaringslåda som i sig blir en fin inredningsdetalj i hemmet. STRL: 15X15X,28 CM ARTNR: 9162 FÖRP: PRESENTKARTONG UNDER 3 CM, GÅR ATT SKICKA SOM BREV. PRIS: 10–49 ST, 169 SEK PRIS: >50 ST, 159 SEK

128


F I A M E D K N U F F CO F F E E TA B L E

C H E S S CO F F E E TA B L E G A M E

Klassiskt Fia med knuff spel, dock en mycket roligare och snyggare design. Spelet kommer i en fin förvaringslåda som i sig blir en fin inredningsdetalj i hemmet.

Klassiskt schackspel i svart och vitt. Pjäserna är lackerade i trä. Spelet kommer i en fin förvaringslåda som i sig blir en fin inredningsdetalj i hemmet.

STRL: 25X25X2,8 CM ARTNR: 9160 FÖRP: PRESENTKARTONG UNDER 3 CM, GÅR ATT SKICKA SOM BREV. PRIS: 10–49 ST, 169 SEK PRIS: >50 ST, 159 SEK

STRL: 25X25X3 CM ARTNR: 91500 FÖRP: PRESENTKARTONG PRIS: 10–49 ST, 259 SEK PRIS: >50 ST, 239 SEK

YAT Z Y CO F F E E TA B L E

B R AT Z Y CO F F E E TA B L E

Kåk, fyrtal eller yatzy? Här kommer de fem tärningarnas spel, liggande i en stilig ask, tryckt med guldtext. Den fina presentasken gör att detta spel både rolig att ge bort och att ha liggande framme på soffbordet.

Här kommer Yatzy i lyxförpackning! Med tärningar i guld och med en lika exklusiv penna, höjer vi Yatzy till Bratzy. Allt liggande i en stilig ask tryckt med guldtext, är detta spel både rolig att ge bort och att ha liggande framme på soffbordet.

STRL: 12X16,5X3 CM ARTNR: 9154 FÖRP: PRESENTKARTONG UNDER 3 CM, GÅR ATT SKICKA SOM BREV. PRIS: 10–49 ST, 109 SEK PRIS: >50 ST, 99 SEK

STRL: 12X16,5X3 CM ARTNR: 9152 FÖRP: PRESENTKARTONG UNDER 3 CM, GÅR ATT SKICKA SOM BREV. PRIS: 10–49 ST, 139 SEK PRIS: >50 ST, 129 SEK

129


G OT S C A N VA S K A S S E Bomullskasse av extra fin ekologiskt odlad bomullscanvas. Tillverkad av 350 gsm 100 % ekologiskt odlad bomull. OEKO-TEX standard 100. Certifierat enligt GOTS. STRL: 40X38X7 CM ARTNR: 2306 OFF-WHITE, 2307 GRÅ, 2309 SVART PRIS: 10–49 ST, 65 SEK PRIS: >50 ST, 59 SEK

130


THANK YOU PRESENTK ARTONG Presentkartongen är märkt med FSC®, märket för ansvarsfullt skogsbruk. STRL: 39X29X7 CM ARTNR: 921 PRIS: 10–49 ST, 45 SEK PRIS: >50 ST, 39 SEK STRL: 49X11X33 CM ARTNR: 925 PRIS: 10–49 ST, 59 SEK PRIS: >50 ST, 55 SEK

T H A N K YO U PR E S E N T PÅ S E Presentpåsen är märkt med FSC®, märket för ansvarsfullt skogsbruk. STRL: 16X9X20 CM ARTNR: 408 PRIS: 10–49 ST, 30 SEK PRIS: >50 ST, 25 SEK

STRL: 30X10X37 CM ARTNR: 409 PRIS: 10–49 ST, 45 SEK PRIS: >50 ST, 39 SEK

STRL: 40X11X49 CM ARTNR: 410 PRIS: 10–49 ST, 59 SEK PRIS: >50 ST, 55 SEK

131


VINGA .COM