Care guide - lättviktsgjutjärn

Page 1

CARE & REPAIR

Ta bort rost från

lättviktsgjutjärn

HUR DU TAR BORT ROST

Handdiska alltid din panna och torka den direkt för att förebygga rost.

STEG 1

Skrubba med en grov diskborste och varmt vatten tills rostet har lösts upp. Torka noggrant.

STEG 2

Sätt på fläkten och öppna fönstren för god ventilation. Smörj pannan med vegetabilisk olja. Höj temperaturen sakta. När det börja ryka, torka av och smörj in igen. Upprepa detta steg 4 – 6 gånger.

STEG 3

Låt den svalna. Diska sedan med varmt vatten och torka med en papperstrasa. Pannan är nu redo att användas igen.

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.