Estonia-Latvia-Russia CBC Programme_Large Scale Projects_LAT

Page 1

Igaunijas–Latvijas–Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007–2013

LIELA MĒROGA PROJEKTI Igaunijas–Latvijas–Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007–2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju.

65


PROGRAMMA Igaunijas–Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programma (Programma) tiek īstenota Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.–2013. gadam. MĒRĶIS Programmas stratēģiskais mērķis ir veicināt kopējās attīstības aktivitātes, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Specifiskais mērķis ir padarīt plašu robežas teritoriju par pievilcīgu vietu gan tās iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem, veicot pasākumus dzīves standartu un investīciju klimata uzlabošanai. LIELA MĒROGA PROJEKTU BŪTĪBA Liela mēroga pārrobežu projekts (LMP) ir stratēģisks investīciju projekts, kas veicina sociāli ekonomisko attīstību visā pārrobežu teritorijā un tam ir spēcīgs politiskais atbalsts valsts līmenī. KRITĒRIJI •  projekti ir izvēlēti tiešā lēmuma pieņemšanas procedūrā •  projekta finansējuma apjoms ir vairāk nekā 2 miljoni eiro •  projekts ir tieši saistīts ar Programmas mērķiem un atbilst Programmas I prioritātei – Sociālekonomiskās attīstības veicināšana vai II prioritātei – Kopējie izaicinājumi •  projekti ir ar tiešu pārrobežu ietekmi un investīciju raksturu

•  projekti ir saskaņoti ar valsts un reģionālās attīstības stratēģijām •  vadošais partneris ir identificēts kā vienīgais, kas var īstenot LMP •  projektu atbalsta abu Programmas partnervalstu nacionālās iestādes*. *Nacionālas iestādes ir valsts iestādes, kas atbild par Programmas izstrādi, attiecīgas politikas veidošanu un uzrauga programmu iesaistītās valsts vārdā. Nacionālas iestādes: Igaunijā – Igaunijas Republikas Iekšlietu ministrija Latvijā – Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Krievijā – Krievijas Federācijas Reģionālās attīstības ministrija. FINANSĒJUMA SADALE Liela mēroga projektiem programmas granti ir piešķirti 26 096 744 eiro apjomā. Papildus finansējums 9 081 558 eiro apjomā piešķirts no Igaunijas valsts budžeta projektiem, kuros piedalās partneri no Igaunijas. LIELA MĒROGA PROJEKTI   DROŠAIS CEĻŠ / ELR-LSP-1   NARVA–IVANGORODA RŠV / ELR-LSP-2   KOPĪGAIS PEIPUSS / ELR-LSP-3   VIENTUĻI–BRUNIŠEVA / ELR-LSP-4   NARVA–IVANGORODA / ELR-LSP-6

66


PROGRAMMAS TERITORIJA

HELSINKI

SANKTPĒTERBURGA

TALLINA Ivangoroda

Narva

Mustvē Pērnava

Gdova

Kallaste

Veļikijnovgoroda

Tartu Rapina Varska Bruniševa

Jūrmala

RĪGA

Pečori

Pleskava Čeroha ciems Ļesčikino ciems

Vientuļi

Rēzekne Velikie Luki

Daugavpils


DROŠAIS CEĻŠ ELR-LSP-1 Prioritāte I Sociāli ekonomiskā attīstība Pasākums 1.2. Transporta, loģistikas un komunikāciju risinājumi

Satiksmes un robežšķērsošanas iespēju uzlabošana ceļa posmā Varska–Pečoru klosteris VISPĀRĒJAIS PROJEKTA MĒRĶIS ir palielināt pārrobežu reģiona konkurētspēju, attīstot satiksmes iespējas pa Varska–Pečoru klosteris ceļu, ieskaitot robežas šķērsošanu Koidula / Kuņičina Gora robežas šķērsošanas vietā (RŠV).

68


GALVENĀS AKTIVITĀTES Investīcijas ceļu infrastruktūrā Igaunijā: •  Tehniskās dokumentācijas sagatavošana ceļa posmu Varska–Reha un Reha–Koidula, kā arī gājēju un veloceliņu rekonstrukcijai Varska ciematā un Koidula pierobežas teritorijā; •  Aptuveni 14,6 km ceļa posma Reha–Koidula un aptuveni 2,4 km ceļa posma Varska– Reha rekonstrukcija, lai nodrošinātu ātrākas un drošākas satiksmes iespējas kravas automobiļiem un automašīnām; •  Aptuveni 1,6 km gara gājēju un veloceliņu būvniecība Varskas ciematā un aptuveni 0,3 km gājēju un veloceliņu būvniecība Koidulā – pierobežā starp kontrolpunktu un stāvvietu. Investīcijas ceļu infrastruktūrā un stāvvietās Krievijā: •  Tehniskās dokumentācijas sagatavošana ceļa posma Kuņičina Gora RŠV – Pečoru klosteris rekonstrukcijai; •  Aptuveni 2,1 km gara ceļa no Kuņičina Gora RŠV uz Pečoru klosteri būvniecība; •  Aptuveni 2,1 km veloceliņa un 2,1 km gājēju celiņa būvniecība, lai nodrošinātu drošākas satiksmes iespējas velosipēdistiem un gājējiem Pečoros; •  Tehniskās dokumentācijas stāvvietai Pskovskaja ielā Pečoros un netālu no Kuņičina Gora RŠV sagatavošana; •  Aptuveni 0,5 ha stāvvietas tūristu autobusiem būvniecība Pskovskaja ielā Pečoros; •  Tūrisma informācijas sistēmas uzlabošana pierobežas teritorijās Dienvidaustrumu Igaunijā un Pleskavas apgabalā – četru informācijas dēļu uzstādīšana Varska ciematā, Koidula RŠV, Kuņičina Gora RŠV un Pečoros. 69

PARTNERI Vadošais Partneris – Igaunijas Ceļu administrācija (Igaunija) Partneri: Pečoru rajona administrācija (Krievija) Pašvaldības kultūras iestāde “Pečoru Kultūras centrs” (Krievija) Pilna partnerība “Šans&Co” (Krievija) BUDŽETS Programmas līdzfinansējums EUR 4 699 999.50* Partneru līdzfinansējums EUR 1 179 943,65 Kopējais budžets EUR 5 879 943,15 *Igaunijas valsts ieguldījums EUR 2 430 000,00 (iekļauts Programmas līdzfinansējumā) PROJEKTA ILGUMS 2011. gada februāris – 2014. gada oktobris 45 mēneši Kontaktpersona: Projekta vadītāja Silja Lehtpuu silja.lehtpuu@gravitas.ee www.mnt.ee


NARVA–IVANGORODA RŠV ELR-LSP-2 Prioritāte I Sociālekonomiskās attīstības veicināšana Pasākums 1.2. Transporta, loģistikas un komunikāciju risinājumi

Robežas šķērsošanas vietu Ivangorodā un Narvā kompleksa rekonstrukcija VISPĀRĒJAIS PROJEKTA MĒRĶIS ir samazināt pašreizējo robežas šķērsošanas šķēršļu negatīvo ietekmi, tādējādi veicinot reģionu konkurētspējīgu attīstību un radītu labu Narvas–Ivangorodas robežas šķērsošanas vietas tēlu.

70


GALVENĀS AKTIVITĀTES Narva-1 (Igaunija) – mehānisko transportlīdzekļu un gājēju RŠV •  Jauna termināļa rekonstrukcijas projekta sagatavošana; •  Jauna gājēju termināļa (ar 11 vārtiem) būvniecība un aprīkošana; •  Muitas un robežsardzes biroju ēku renovācija; •  Automašīnu kontroles zonas paplašināšana, rekonstrukcija un aprīkošana; •  Kravas automobiļu robežas un muitas kontroles apvienošana; •  Video-novērošanas sistēmas uzstādīšana; •  Robežpārejas punkta seguma renovācija. Ivangoroda (Krievija) – mehānisko transportlīdzekļu un gājēju RŠV •  Jauna gājēju termināļa dizaina izstrāde un aprēķini; •  Jauna gājēju termināļa būvniecība; •  Ietvju un nožogota tuneļa rekonstrukcija; •  Gājēju zonas kompleksa drošības un sakaru sistēmas uzstādīšana un prioritāro teritoriju (t.sk. autobusu zonā) rekonstrukcija. Narva-2 (Igaunija) – RŠV gājējiem •  Gājēju tilta ekspertīze, rekonstrukcijas projekta sagatavošana un tilta renovācija; •  Termināļa modernizācija, lai nodrošinātu muitas kontroli; •  Pieejamības uzlabošana cilvēkiem ar īpašam vajadzībām; •  RŠV laukuma seguma renovācija; •  Mēbeļu, kontroles iekārtu, rentgenu, videonovērošanas sistēmas iegāde.

71

Parusinka, Ivangoroda (Krievija) – RŠV gājējiem •  Jauna termināļa tehniskās dokumentācijas izstrāde; •  Jauna termināļa (ar 6 vārtiem) būvniecība; •  RŠV teritorijas ainavas izveidošana; •  Ārējo inženiertīklu būvniecība un pieslēgšana; •  Kompleksas drošības sistēmas uzstādīšana; •  Mēbeļu, rentgena un kontroles iekārtu iegāde un uzstādīšana.


PARTNERI Vadošais Partneris – Igaunijas Republikas Iekšlietu ministrija Partneri Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” (Igaunija) Krievijas Federācijas valsts robežas apsaimniekošanas federālā attīstības aģentūra (Rosgranitsa) (Krievija) Federālā valsts budžeta iestāde Rosgranstroj (Krievija) Pašvaldības fonds ”Ivangorodas ilgtspējīgas attīstības centrs”, Ivangoroda, Krievija

PROJEKTA ILGUMS 2011. gada februāris – 2014. gada decembris 47 mēneši Kontaktpersona: Projekta vadītājs Valerijs Kevlitšs valeri.kevlits@siseministeerium.ee www.siseministeerium.ee

BUDŽETS Programmas līdzfinansējums EUR 7 399 013,00* Partneru līdzfinansējums EUR 822 113,00 Kopējais budžets EUR 8 221 126,00 *Igaunijas valsts ieguldījums EUR 2 497 594,00 (iekļauts Programmas līdzfinansējumā)

72


KOPĪGAIS PEIPUSS ELR-LSP-3 Prioritāte II Kopīgie izaicinājumi Pasākums 2.1. Kopīgas darbības, kas vērstas uz vides un dabas resursu aizsardzību

Ekonomiski un ekoloģiski ilgtspējīga Peipusa ezera teritorija VISPĀRĒJAIS PROJEKTA MĒRĶIS – ir veicināt ilgtspējīgu sociāli ekonomisko un vides attīstību Peipusa ezera teritorijā.

73


•  Aktualizēt īpašu reģionālo ekoloģijas programmu “Tīrs ūdens Pleskavas apgabalā 2012–2017” par notekūdeņu attīrīšanas sistēmas uzlabošanu Peipusa ezera baseinā.

GALVENĀS AKTIVITĀTES: Igaunijā: •  Pietauvošanās objektu peldlīdzekļiem izveide 3 ostās (aptuveni 104 pietauvošanās vietas – Tartu 44, Mustvee 40, Räpina 20); •  Kuģu remonta un to uzturēšanas objektu Kallastes ostā izveide; •  Vienošanās ar 4 ostām (Tartu, Räpina, Mustvee un Kallaste) par kravas atlieku un kuģu radīto atkritumu uzņemšanu; •  Papildus darba vietu izveide ostās/dokos pēc projekta īstenošanas (aptuveni 15 tieši saistītas ar ostām/dokiem). Krievijā: •  Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un objektu būvniecība un rekonstrukcija Gdovas pilsētā, Čerijoka ciemā, Pečoru pilsētā, Leščikino ciemā un Pleskavas apgabalā; •  Iegūt informāciju par notekūdeņu attīrīšanas objektu tehnisko stāvokli 16 rajonos Peipusa ezera baseinā; •  Veikt izpēti ar mērķi uzlabot notekūdeņu attīrīšanas objektu stāvokli 16 Pleskavas apgabala un Peipusa ezera baseina teritorijās;

PARTNERI Vadošais Partneris – Igaunijas Republikas Iekšlietu ministrija Partneri: Tartu pilsētas dome (Igaunija) Mustvē pilsētas dome (Igaunija) Kallastes pilsētas dome (Igaunija) Rapinas lauku pašvaldība (Igaunija) Pleskavas apgabala Dabas apsaimniekošanas un Vides aizsardzības valsts komiteja (Krievija) Gdovsky rajona administrācija (Krievija) Pskovsky rajona administrācija (Krievija) Pečoru rajona administrācija (Krievija) Sociālo pakalpojumu valsts iestāde “Pervomaysky psiho neiroloģijas dispansers” (Krievija) Pleskavas pilsētas pašvaldības uzņēmums “Gorvodokanal” (Krievija) BUDŽETS Programmas līdzfinansējums EUR 8 526 607,30* Partneru līdzfinansējums EUR 947 401,70 Kopējais budžets EUR 9 474 009,00 *Igaunijas valsts ieguldījums EUR 2 317477,00 (iekļauts Programmas līdzfinansējumā) PROJEKTA ILGUMS 2011. gada februāris – 2014. gada decembris 47 mēneši Kontaktpersona: Projekta vadītāja Helēna Musthallika helena.musthallik@siseministeerium.ee www.siseministeerium.ee 74


VIENTUĻI–BRUNIŠEVA ELR-LSP-4 Prioritāte I Sociālekonomiskās attīstības veicināšana Pasākums 1.2. Transporta, loģistikas un komunikāciju risinājumi

Robežas šķērsošanas vietas “Vientuļi” (Latvijas Republika) rekonstrukcija un robežas šķērsošanas vietas “Bruniševa” (Krievijas Federācija) sakārtošana VISPĀRĒJAIS PROJEKTA MĒRĶIS ir robežas šķērsošanas vietu (RŠV) Vientuļi/ Ļudonka un Pededze/Bruniševa kvalitatīvās un kvantitatīvās kapacitātes paaugstināšana, tādējādi uzlabojot kopējo Latvijas–Krievijas robežas šķērsošanas vietu infrastruktūras kapacitāti. 75


GALVENĀS AKTIVITĀTES: Robežkontroles infrastruktūras un iespēju pilnveidošana Vientuļu RŠV (Latvija): •  RŠV rekonstrukcijas tehniskās dokumentācijas sagatavošana; •  Ārējā strāvas pieslēguma tehniskā projekta sagatavošana; •  Pamata būvlaukuma sagatavošana darbu veikšanai (meliorācijas grāvja būvniecība un piebraucamo ceļu žoga rekonstrukcija); •  Ūdensapgādes, kanalizācijas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izveide; •  Elektroenerģijas un siltumenerģijas tīklu būvniecība; •  Sakaru infrastruktūras izveide; •  Galveno RŠV ēku un pamata infrastruktūras rekonstrukcija (administrācijas ēka, kontroles joslu infrastruktūra, jumts virs kontroles zonas četrām joslām, divi kontroles paviljoni pie ieejas un izejas; transportlīdzekļu un konteineru automātiskās identifikācijas sistēma (VCAIS) četrām joslām). Robežkontroles infrastruktūras un objektu pilnveidošana RŠV Bruniševa (Krievija): •  Tehniskās dokumentācijas sagatavošana Bruniševas RŠV sakārtošanai; •  Būvobjekta rekonstrukcija (administratīvā ēka un papildu kontroles ēku pamati, palīgiekārtas, žogs ierobežotas piekļuves zonai); •  Elektroenerģijas un siltumenerģijas piegādes, sabiedriskā apgaismojuma izveide; •  Komunikāciju un drošības sistēmas uzstādīšana; •  Ūdensapgādes, kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas infrastruktūras un objektu izveide;

•  Piebraucamo ceļu rekonstrukcija un marķēšana, laukumu infrastruktūras rekonstrukcija, satiksmes un informācijas zīmju uzstādīšana; •  RŠV teritorijas ainavas izveidošana. PARTNERI Vadošais Partneris – Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” (Latvija) Partneri: Krievijas Federācijas valsts robežas apsaimniekošanas federālā attīstības aģentūra (“Rosgranitsa”) (Krievija) Federālās valsts budžeta iestāde “Rosgranstroj” (Krievija) BUDŽETS Programmas līdzfinansējums EUR 8 368 373,00 Partneru līdzfinansējums EUR 929 819,00 Kopējais budžets EUR 9 298 192,00 PROJEKTA ILGUMS 2011. gada februāris – 2014. gada decembris 47 mēneši Kontaktpersona: Projekta vadītājs Jurijs Kondratenko jurijs.kondratenko@vni.lv www.vni.lv

76


NARVA–IVANGORODA ELR-LSP-6 Prioritāte I Sociālekonomiskās attīstības veicināšana Pasākums 1.3. Tūrisma attīstība

Unikālā Narva–Ivangorodas pārrobežu cietokšņu ansambļa kā vienota kultūras un tūrisma objekta attīstība VISPĀRĒJAIS PROJEKTA MĒRĶIS ir palielināt pārrobežu reģiona konkurētspēju, attīstot unikālo Narvas–Ivangorodas pārrobežu cietokšņu ansambli kā vienotu kultūras un tūrisma objektu.

77


GALVENĀS AKTIVITĀTES: Narvas cietokšņa tūrisma infrastruktūras uzlabošana (Igaunija): •  Viktorijas bastiona rekonstrukcija, atverot to apmeklētājiem kā tūristu piesaistes objektu, ekspozīciju un apmeklētāju centra izveide; •  Ainavas un piekļuves teritorijai uzlabošana; •  Ārējā apgaismojuma izveide; •  Divu pilna laika darba vietu izveide; •  Vienlīdzīgu iespēju izveide, apmeklējot Viktorijas bastionu dažādām grupām; •  Narvas cietokšņa pieejamības uzlabošana cilvēkiem ar īpašam vajadzībām. Ivangorodas cietokšņa tūrisma infrastruktūras uzlabošana (Krievija): •  17. gs. Mazā pulvera klēts rekonstrukcija, atverot to apmeklētājiem kā tūristu piesaistes objektu, izveidojot ekspozīciju, izstāžu un apmeklētāju centru; •  1492. gada četrstūrainā cietokšņa saglabāšana (konservācija); •  Ainavas un piekļuves teritorijai uzlabošana; •  Ārējā apgaismojuma izveide; •  Pilna laika darba vietas izveide; •  vienlīdzīgu iespēju izveide dažādām grupām, apmeklējot Mazā pulvera klēti. PARTNERI Vadošais Partneris – Narvas pilsētas dome, Attīstības un ekonomikas departaments (Igaunija) Partneris: Ļeņingradas apgabala Valsts kultūras iestāde “Muzeju aģentūra” (Krievija)

BUDŽETS Programmas līdzfinansējums EUR 6 184 309,00* Partneru līdzfinansējums EUR 687 146,00 Kopējais budžets EUR 6 871 455,00 *Igaunijas valsts ieguldījums EUR 1 836 487,00 (iekļauts Programmas līdzfinansējumā) PROJEKTA ILGUMS 2011. gada februāris – 2014. gada decembris 47 mēneši Kontaktpersona: Projekta vadītāja Anna Karina lsp6@narva.ee www.narva.ee

78


KONTAKTI

www.estlatrus.eu

Nacionālās iestādes:

Apvienotais Tehniskais Sekretariāts: Ausekļa iela 14–3 Rīga LV–1010, Latvija Tel.: +371 675 095 20 Fakss: +371 675 095 23 E-pasts: info@estlatrus.eu

Igaunijas Republikas Iekšlietu ministrija https://www.siseministeerium.ee/

Filiāle Tartu Sõbra 56, 51013, Tartu, Igaunija Tel.: +372 738 6011

Krievijas Federācijas Reģionālās attīstības ministrija http://www.minregion.ru/

Filiāle Pleskavā Sovetskaja iela 60a, p.3, 4. stāvs, Pleskava, Krievija Tel.: +7 812 794 054 Filiāle Sanktpēterburgā Izmailovskij prospekts 14, Sanktpēterburga, Krievija Birojs 316, tel.: +7 812 325 83 51 (Sanktpēterburga) Birojs 314A, tel.: +7 812 325 51 84 (Ļeņingradas rajons)

79

Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija http://www.varam.gov.lv

Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas–Latvijas–Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007–2013. finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Apvienotā vadošā iestāde un tas neatspoguļo Programmā iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.


IN SUPPORT OF REGIONAL DEVELOPMENT

This publication has been produced with the financial assistance of the Estonia–Latvia–Russia Cross Border Cooperation Programme within European Neighbourhood and Partnership Instrument 2007–2013. The contents of this document are the sole responsibility of Joint Managing Authority of the Programme and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the Programme participating countries, alongside with the European Union.

Text: The Joint Technical Secretariat of Estonia–Latvia–Russia Cross Border Cooperation Programme within European Neighbourhood and Partnership Instrument 2007–2013 Photos: We would like to thank the Large Scale Project managers and Aivars Viļumsons for great photos. Design: Dita Pence Printing: Zelta Rudens Printed in December 2013


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.