Limburg zaken 11 september 2015

Page 8

Profiel

De funfactor van Jan Mestrom Advies & Training:

“De motivatie voor verandering moet uit jezelf komen” De wereld kun je niet veranderen, wel jezelf. Met deze variant op een aloud gezegde wijst Jan Mestrom de klanten van zijn coachingbureau, ondernemers, afdelingsteams, individuele werknemers en particulieren, de weg naar een betere, productievere werkomgeving. Naar fun in wat ze doen. Want alleen als je goed in je vel zit, haal je het beste uit jezelf. Daar heb je zelf baat bij, maar ook je collega’s en je baas. Na een werkzaam leven in de varkenshandel, weet de eigenaar van Jan Mestrom Advies & Training sinds 14 jaar zelfstandig ondernemen één ding heel zeker: als je wil veranderen, moet je je vooral bewust zijn van wat je wil bereiken. “Soms zijn het trajecten van meerdere jaren bij bedrijven, vaak individuele keuzes van mensen die weleens wat anders willen. Ik werd zelf ooit boventallig en ben gaan nadenken wat ik wilde. In elk geval met mensen werken en dat ben ik gaan doen. Je moet altijd de motivatie uit jezelf halen. Ik help mensen daarbij. Zoek altijd naar het persoonlijke stukje: waarom wil iemand veranderen. Dat haal je soms in een paar gesprekken boven water, soms zijn daar langere coachingsessies voor nodig.” Geen zachte heelmeester In hardheid coachen en in zachtheid weer uit elkaar gaan. Jan is geen zachte heelmeester. De individuele coaching vormt 65% van zijn business, teambuilding de rest. “Soms gaan beide hand in hand. Want het gaat er bij verandering om dat je je ervan bewust wordt dat je iets moet veranderen.” Hij heeft er zijn eigen werkwijze voor ontwikkeld. De individuele coaching maakt hij na het huiskamergesprek graag compleet met een flinke wandeling en een culinaire stop. “Je komt te weten hoe iemand in elkaar steekt en laat hem/haar zelf ervaren waar hij/zij goed in is.” Bij de teamcoaching werkt hij eerder een case uit, of organiseert een kookworkshop. Succesvol zijn ook de ondernemersweekenden. Bewustwording voorop “Altijd staat bewustwording voorop. Op een mooie locatie, met een goede hap. Want we blijven bourgondiërs. Wat is er mooier dan om in het oudste gebouw van Montfort, het jachtslot, mensen hun toekomst te laten zien. Testing, teamsessies, de kookworkshop, het draagt daar allemaal aan bij. De verandering moet echter uit de deelnemers zelf komen.” Ook op locatie in Duitsland, waar hij een paar keer per jaar een week lang met mensen aan de slag gaat. “Een hele week op zoek naar jezelf. Wie neemt die tijd nog? Door open inschrijving krijg je vogels van diverse pluimage, leeftijd en opleiding bij elkaar. Een krachtige formule. Privé en zakelijk vallen dan dingen samen.” De oplossing zit in jezelf Het is belangrijk om mensen uit hun vaste omgeving weg te halen, weet hij. “Dan krijg je heel andere gesprekken. Het mag ook best eens doodstil zijn. Veel mensen weten wel waar ze naartoe willen, maar zien hun startpositie, hun vertrekpunt, niet. En daardoor niet de weg naar verandering. Veel oplossingen zitten echter in jezelf. Die moeten er alleen uitkomen. Je

Jan Mestrom (rechts)

moet als coach ook niet te snel de weg willen wijzen. Er even tussenuit werkt dan heel goed. Soms is echter een langduriger traject nodig, met de nodige nazorg.” Kies! Maar Jan is geen ti-ta-tovenaar. “Mensen willen zelf vaak al langer iets veranderen, maar maken om de een of andere reden die keuze niet. En als je niet zelf kiest, wordt er voor je gekozen. Wat weerhoudt je om iets anders te gaan doen, om een betere teamleider of directeur te worden? Maar verandering zorgt ook voor onrust. Om in je kracht te kunnen werken, moet je dus je drijfveer leren kennen, dan ontstaat passie. Anders heb je alleen maar stress.” Wie ben ik? Jezelf leren kennen dus. Bij die analyse maakt Jan graag gebruik van de Belbin-methode. “Zien anderen mij zoals ik mezelf zie? Wie ben ik, hoe ben ik? Je kunt als ondernemer bijvoorbeeld goed zijn in je vak en actief netwerken, maar je zaakjes toch niet op de rails krijgen. Misschien wel omdat je jezelf heel anders ziet dan anderen jou. Ik neem in de individuele coaching van mensen ook vaak hun baas mee. Een goede operationele leidinggever hoeft namelijk geen strategische leidinggever te zijn. Of iemand kan technisch heel goed zijn, maar niet in de omgang met mensen. Dat moet je leren zien.” Er is niet één waarheid Belbin is daarom ook dé methode om goede teams samen te stellen. Wie kun je het beste waar inzetten? “Als je niet de goede mensen op de goede plek hebt zitten, krijg je problemen. Het gaat vooral ook om goed te leren luisteren, situationeel te kunnen leidinggeven en optreden. Meerdere wegen leiden naar Montfort. Er is niet één waarheid. Drie keer links is ook rechts. En bespaar nooit uit kostenoverwegingen op investeren in mensen, want dat gaat ten koste van je organisatie.”

Doe er iets mee Blijf jezelf, er zijn al zoveel anderen, is één van Jan’s credo’s. En: leer goed omgaan met veranderingen, want die moeten iets opleveren. “In elk bedrijf is dé reden voor iemand om een verandering te omarmen het antwoord op de vraag: what’s in it for me? Anders heeft zij geen kans van slagen. Daarom zeg ik aan het einde van de coaching: dit was leuk, maar nu aan jou de keuze er iets mee te doen. En er niets mee doen is ook een keuze.” Fun Uiteindelijk gaat het om de fun in wat je doet. Fun zit in fun-ctie, in fun-dament. “Heb je geen fun? Het gevoel te worden gebruikt? Nee, je laat je gebruiken. Je moet ook nee leren zeggen. Dat maakt het verschil tussen ‘ik moet’ of ‘ik wil’. Dan kun je net als ik zeggen: ik heb het mooiste vak van de wereld.” Waarvan akte.

Jan Mestrom Advies & Training Aan de kerk 8 6065 AS Montfort T 0475 542 313 M 06 10 350 704 info@jmat.nl www.jmat.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.