Page 1

GEINTEGREERDE PROEF

“Living the good life with The Wood Life”

Vincent Bresseleers 6 Boekhouden-Informatica H. Pius X-Instituut Abdijstraat 128 2020 Antwerpen 2017 - 2018


GEINTEGREERDE PROEF

“Living the good life with The Wood Life”

Vincent Bresseleers 6 Boekhouden-Informatica H. Pius X-Instituut Abdijstraat 128 2020 Antwerpen 2017 - 2018


Woord vooraf Beste lezer, Een geĂŻntegreerde proef is een vakoverschrijdende proef waarbij men de kennis en vaardigheden van verschillende vakken tot een geheel brengt en deze zo goed mogelijk verwerkt. Dit was dan ook een zeer leerrijke uitdaging. Maar dit had niet gelukt geweest zonder enige hulp. In het ontwikkelen en voorbereiden van deze bundel is enorm veel werk gekropen door verscheidene personen. Daarom mogen deze personen zeker niet vergeten worden. Dus gaat mij dank uit naar alle leerkrachten die zich inzetten in hun werk en vrije tijd om ons te helpen en te begeleiden. Alsook mijn ouders die mij dag en nacht steunden. Een laatste dankwoord gaat uit naar de jury die ons zal evalueren op 23-05-2018.


Inhoud

Woord vooraf ....................................................................................... 5 Inleiding .............................................................................................. 8 1

Seminarie ..................................................................................... 11 1.1

Externe audit ............................................................................. 12

1.1.1

SWOT-analyse van The Wood Life ........................................... 12

1.1.2

SWOT-analyse van de cijfers .................................................. 13

1.1.3

Aantal maanden eindvoorraad ................................................ 14

1.1.4

Gemiddelde productiekost per eenheid ..................................... 15

1.1.5

Leverbetrouwbaarheid in procent ............................................ 16

1.1.6

Marktaandeel omzet in procent ............................................... 17

1.2

Naam, logo en huisstijl ................................................................ 18

1.2.1

2

1.3

Kapitaalverhoging....................................................................... 19

1.4

Shareholdersanalyse ................................................................... 24

Bedrijfseconomie .......................................................................... 33 2.1

Beschrijving ......................................................................... 34

2.1.2

Horizontale analyse ............................................................... 34

2.1.3

Horizontale analyse ............................................................... 39

2.1.4

Besluit ................................................................................ 40

Financiële analyse ...................................................................... 41

2.2.1

Verticale analyse .................................................................. 42

2.2.2

Horizontale analyse ............................................................... 46

2.2.3

Masterplan .......................................................................... 48

Frans ............................................................................................ 49 3.1

Annonce d’emploi ....................................................................... 50

3.1.1

Préparation de l’annonce d’emploi pour un assistent ................... 50

3.1.2

The Wood Life cherche un assistant commercial......................... 51

3.2 4

Studie marketingmix van een concurrent........................................ 34

2.1.1

2.2

3

Organogram ........................................................................ 18

Brochure ................................................................................... 52

Engels........................................................................................... 55 4.1

Business plan............................................................................. 56

4.1.1

Business idea ....................................................................... 56

4.1.2

Company objectives .............................................................. 58

4.1.3

Risk analysis ........................................................................ 59

4.1.4

Product description ............................................................... 60

4.1.5

Ownership, management and personnel ................................... 64

4.1.6

Markets and marketing .......................................................... 65


4.1.7 4.2

5

Financial forecast.................................................................. 66

Promotion plan........................................................................... 68

4.2.1

Target customers.................................................................. 68

4.2.2

Promotional tactics ............................................................... 68

4.2.3

Costs .................................................................................. 68

4.2.4

Defence of the plan ............................................................... 69

Godsdienst.................................................................................... 71 5.1

Maatschappelijk verantwoord ondernemen ..................................... 72

5.1.1

Algemeen ............................................................................ 72

5.1.2

Voordelen werknemers .......................................................... 72

5.1.3

PotentiĂŤle werknemers .......................................................... 73

5.1.4

Vervuiling ............................................................................ 73

Besluit ............................................................................................... 74 Literatuurlijst ..................................................................................... 75 Bijlage ............................................................................................... 76


Inleiding Tijdens de eerste lessen seminarie kreeg iedereen een korte inleiding en een beeld op de grootte van deze geïntegreerde proef. Maar de officiële start werd in het begin van het schooljaar gegeven door Top Team, een praktijksimulatiespel dat ondernemerschap wil stimuleren. Zij hebben ons in september 2017 ontvangen in de Thomas Moore hogeschool te Antwerpen om een startschot te geven aan de GiP. Zo werden we die dag verdeeld in verschillende groepen om samen een bedrijf over te nemen. Hierdoor leren we samen beslissingen maken en te overleggen met elkaar. Op die manier worden we klaargemaakt voor de arbeidsmarkt en komen we al eens in aanraking met wat zelf ondernemen inhoudt. De geïntegreerde proef is de grootste en belangrijkste opdracht die door de leerlingen van het 6de jaar in het TSO-onderwijs dient volbracht te worden. Doorheen het jaar kregen we opdrachten voor de vakken seminarie, bedrijfseconomie, godsdienst alsook voor onze taalvakken. Enkele voorbeelden hiervan: een promotion plan opstellen, een kapitaalsverhoging doorvoeren, … Samen met een team van medestudenten hebben wij het fictief bedrijf The Wood Life overgenomen. Deze zaak is gespecialiseerd in het verkopen van survivalproducten. Elk teamlid kreeg bij de opstart zijn eigen functie: Karroum El Hantari Sokaina (CEO), Van Looveren Christophe (CFO) samen met een assistent Gerardo Monteiro Kevin, Toplic Berina (Technisch directeur), Abdulirida Sabreen (Productiemanager) en ikzelf, Bresseleers Vincent (Commercieel directeur). Deze GiP heeft mij kennis leren maken met de opstart van een eigen onderneming en heeft mijn kijk op de bedrijfswereld verbreed.


1 Seminarie

11


1.1 Externe audit Als voorbereiding op onze geĂŻntegreerde proef hebben wij deelgenomen aan het bedrijfsspel TopTeam. In dit verslag vindt u twee SWOT-analyses en enkele financiĂŤle berekeningen.

1.1.1

SWOT-analyse van The Wood Life

Strengths

Weaknesses

- Een rekenkundige die in onze groep - Vermoeid door de voorbije goed kon omgaan met de cijfers rondes, dit leidde tot minder concentratie - Vanaf ronde 2 draaiden we geen verlies meer en ging ons resultaat in - Tweede ronde 9de positie: dit is stijgende lijn een lage positie die ervoor zorgde dat de motivatie minder was dan bij de start van het ondernemingsspel

Opportunities - Voorkennis van de voorbije rondes - Spelregels onder de knie hebben

Threaths - Groepen die in een hogere positie zaten, waren meer gemotiveerd dan onze groep

- Leren uit fouten die werden gemaakt - Sommige groepen beschikten in de vorige ronde over groepsleden die het spel al hadden gespeeld

12


1.1.2

SWOT-analyse van de cijfers

Strengths - Sterke verkoopafdeling: Standaardproducten steken kop en schouders bovenuit

Weaknesses - Lage klanttevredenheid: met Geen voorraad luxeproducten (1ste maand): Vraag naar 152 luxeproducten, maar geen voorraad

- Lage kosten voor roerende - Minder verkoop: goederen: De productiekostprijs voor de ÉÊn huurmachine in gebruik luxeproducten doorheen het jaar: een veel te hoge prijs tegenover de concurrentie

Opportunities

Threaths

- Grote investeringen in reclame: - Concurrent is marktleider: Grotere naambekendheid waardoor Grootste concurrent (groep 4) had er risico was op meer verkoop een lagere verkoopprijs tegenover ons bedrijf (groep 6) - Toename behoefte luxeproducten: De vraag naar luxeproducten voor - Marges zijn laag: ons bedrijf (groep 6) 1736 stuks en Het risico bestaat, dat deze in de de gemiddelde vraag naar deze toekomst zouden kunnen dalen producten bedroeg 1804

13


1.1.3

Aantal maanden eindvoorraad

In ons eerste jaar hebben we een zeer grote voorraad en dus te veel luxe- en standaardproducten. In het tweede jaar hebben we dit verbeterd maar hadden we een te kleine voorraad van luxeproducten. In ons derde jaar zijn we ervan uitgegaan dat er geen 4e jaar kwam en hebben we net voldoende voorraad geproduceerd.

14


1.1.4

Gemiddelde productiekost per eenheid

Qua kostprijzen hebben we altijd gestreefd naar de laagste. Dit wil niet zeggen dat dit de beste keuze was maar wel dat ons afvalpercentage zeer laag lag.

15


1.1.5

Leverbetrouwbaarheid in procent

Bij de start van ons jaar hebben we al een behoorlijke leverbetrouwbaarheid. Dit wordt telkens verbeterd. Enkel voor onze luxeproducten zou het wel een stuk beter hebben gekund in het tweede jaar.

16


1.1.6

Marktaandeel omzet in procent

Om marktleider te zijn hadden we boven de 10% moeten zitten. We zien dat we in het tweede jaar een zeer laag marktaandeel hebben maar dit hebben we dan opgebouwd in het volgende jaar. In een markt met 10 concurrenten bedraagt de gemiddelde marktaandeel omzet 10%.

17


1.2 Naam, logo en huisstijl The Wood Life is een modern en jong bedrijf dat op een duurzame en bewuste manier kwaliteitsvolle producten vervaardigt. We hebben de intentie zo ecologisch mogelijk onze bedrijfsactiviteiten te verwezenlijken. Als creatieve naam voor onze onderneming zijn we op The Wood Life gekomen. We hebben dit afgeleid van ‘the good life’, want we associëren ‘Wood’ met de natuur en dus ook met kamperen. Met onze originele naam zullen we ons onderscheiden van andere ondernemingen. Door het gebruik van een Engelstalige naam bereiken we een breder publiek. We zullen eerst een geschikte locatie moeten zoeken voor ons eerste filiaal. Vervolgens gaan we onze handelsnaam registreren bij het Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Dit is een register voor basisgegevens van Belgische Ondernemingen. Met onze sterke slagzin “Experience the good life with wood Life” willen we het kamperen promoten zodat meer mensen back to basic gaan en van de natuur genieten.

1.2.1

Organogram

Chief Financial Officer Christophe Van Looveren

Financial Assistant Kevin Gerardo

Administrative Director Berina Toplic Chief Executive Officer Sokaina Karroum Production Director Sabreen Abdulrida

Marketing Director Vincent Bresseleers

18


1.3 Kapitaalverhoging Aan de hand van een presentatie heb ik de aandeelhouders van The Wood Life willen overtuigen om een kapitaalverhoging door te voeren. Zodat potentiĂŤle aandeelhouders zouden kunnen investeren in ons bedrijf. Waarom wij dit willen doorvoeren wordt duidelijk gemaakt in deze presentatie.

Kapitaal verhoging

Investering

u

Opstart nieuwe productielijn rugzakken u

Meer winst

u

Langer assortiment

u

Nieuw doelpubliek bereiken

u

Groter markt aandeel

19


Doel nieuwe productielijn u

Stijging opbrengsten met 15% u

u

+ 3.671.700,00 EUR

Geschatte totale opbrengsten u u

24.478.000,00 EUR + 3.671.700,00 EUR Totaal : 28.149.700,00 EUR

Plan

u

Door nieuwe productielijn : u

Aankoop groot magazijn

u

Aankoop productiemachines

u

Aanpassingen magazijn

20


Details magazijn u

Bouwjaar 2009

u

Grondoppervlakte : 2.500m² u

Oppervlakte magazijn : 1.200m²

u

Kantoor : 200m²

u

Volledig geïsoleerd en ecologisch verantwoord gebouwd.

u

Zonnepanelen

Geschatte kosten Kosten Magazijn

+ 2.000.000,00 EUR

Productiemachines

+ 1.500.000,00 EUR

Aanpassingen magazijn

+ 1.000.000,00 EUR

Totaal uitgaven

4.500.000,00 EUR

Reserve

+ 500.000,00 EUR

Kapitaal verhoging

5.000.000,00 EUR

*Aanpassingen magazijn :

veel kosten om alle machines te installeren in het magazijn en het gebouw aan te passen

*Reserve :

Noodzakelijk reserve voor de onverwachte kosten

21


Voor kapitaal verhoging Voor kapitaal verhoging Eigen vermogen

17.500.000,00 EUR

Aantal aandelen

35.000

Nominale waarde

500,00 EUR

Intrinsieke waarde voor kapitaal verhoging

847,03 EUR

Winst per aandeel

347,03 EUR

Na kapitaal verhoging Na kapitaal verhoging Eigen vermogen

29.646.000,00 EUR

Kapitaalverhoging

5.000.000,00 EUR

Aantal aandelen

10.000

Intrinsieke waarde na kapitaal verhoging

769,91 EUR

Waarde per aandeel bestaande aandeelhouders

Daalt met 77,12

22


Uitgifte premie Uitgiftepremie Intrinsieke waarde – nominale waarde

847,03 EUR – 500,00 EUR

Totaal

347,03 EUR

Totaal bedrag uitgifte premies

10.000 x 347,03 EUR

Totaal

3.470.300,00 EUR

Wij hopen op het verdere vertrouwen in onze onderneming. - The Wood Life -

23


1.4 Shareholdersanalyse Als laatste opdracht voor het vak seminarie kregen we de taak om een analyse te maken van enkele beursgenoteerde ondernemingen. Deze bedrijven moesten te maken hebben met groene energie. Aan de hand van een presentatie probeerden we potentiële aandeelhouders overtuigen.

GROEN IS DE TOEKOMST VINCENT BRESSELEERS

AGENDAPUNTEN

¡ Waarom groene enegrie? ¡ Bedrijven: ¡

Philips

¡

Vestas

¡

Adidas

24


WAAROM GROENE ENERGIE?

¡ Binnenkort verplicht ¡ Lange termijn is beter ¡ Gevoel van hoogmoed

GREEN OPERATION DUURZAAM

• Hoofddoel • 2020 à CO2 neutraal • Focus op rcyclage, klimaat enz • LED lampen

25


GREEN OPERATION DUURZAAM

• 2025 à 3miljard levens verbeteren • Ecologische voetafdruk • 2.1 miljard levens verbeterd

BEDRIJFSANALYSE

Omzet • 2016 à EUR 24,5 miljard

26


BEDRIJFSANALYSE

Rentabiliteit Eigen Vermogen • 2017 • 5jaar Gem

à 7,94% à 4,54%

BEDRIJFSANALYSE

Volgens analistenà

3,4 op 5,0

27


¡ Project planning

PRODUCTEN & DIENSTEN

¡ Windturbines produceren ¡ Windturbines installeren

¡ Marktleider ¡

62.000 windturbines geïnstalleerd

PROJECT

BELWIND

28


BEDRIJFSANALYSE

• 2016 à EUR 10,2 miljard

Omzet

• 440,40 DKK à 59,15 EUR Volgens analistenà

3,8 op 5,0

BEDRIJFSANALYSE

Rentabiliteit Eigen Vermogen • 2017 • 5jaar Gem

à 32,9% à 8,82%

29


¡ Sportmerk ¡ Schoenen tot mutsen ¡ wereldwijd

PRODUCTEN

¡ Schoenen van plastic flessen ¡ 99% chemicaliën weg ¡ Geen plastic zakken ¡ Kieskeurig in leveranciers

GREEN-ENERGY FUND

30


BEDRIJFSANALYSE

• 2016 à EUR 19,2 miljard

Volgens analistenà

Omzet

3,5 op 5,0

BEDRIJFSANALYSE

Rentabiliteit Eigen Vermogen • 2017 • 5jaar Gem

à 48,91% à 48,32%

31


BEDANKT VOOR JULLIE AANDACHT

32


2 Bedrijfseconomie

33


2.1 Studie marketingmix van een concurrent Als opdracht moesten wij een concurrentieanalyse maken van het bedrijf De Kampeerder. We hebben aan de hand van verschillende belangrijke kengetallen een horizontale en een verticale analyse gemaakt om De Kampeerder te vergelijken met ons bedrijf The Wood Life. De evolutie van de ratio’s hebben we visueel voorgesteld met behulp van grafieken en tabellen.

2.1.1

Beschrijving

De Kampeerder is een detailhandel gespecialiseerd in outdoorproducten. Het is een Belgisch bedrijf met 2 vestigingen in Antwerpen. Ze beschikken ook over een webshop waar je heel hun assortiment kan bekijken en bestellen. De Kampeerder verkoopt alles wat je nodig hebt voor een avontuurlijke tocht. Hun eerste filiaal is gelegen in de Leopoldsstraat Antwerpen en heeft als naam De Kampeerder, hier hebben ze vooral een assortiment voor kids en familie. In hun tweede filiaal gelegen te Frankrijklei Antwerpen, genaamd K2. Focussen ze zich eerder op de grotere producten zoals tenten, rugzakken, …

2.1.2 2.1.2.1

Horizontale analyse Liquiditeit

Er zijn 2 soorten liquiditeit ratio’s: een in enge zin (quick ratio) en een in ruime zin (current ratio). Bij beiden worden de vlottende activa gedeeld door de schulden op korte termijn. Enkel bij die van enge zin worden de voorraden afgetrokken. Zo kunnen we zien of het bedrijf zonder zijn voorraad zijn schulden op korte termijn kan betalen. Wij analyseren hier zowel de current als de quick ratio. De Kampeerder is een detailhandel, dus beschikken ze over een grote voorraad, waardoor er een zichtbaar verschil zal zijn tussen deze twee ratio’s.

34


2.1.2.3

Current ratio

Formule Current ratio = (Schulden

Vlottende Activa > 1 jaar + overlopende rekeningen )

Current ratio 2,50 2,00

2,00 1,50 1,13 1,00

0,74

0,50 0,00 2014

Current ratio

2015

2016

2014

2015

2016

0,74

1,13

2,00

We zien dat er in 2014 een negatieve ratio was. Dit komt doordat er veel schulden op korte termijn waren in dat jaar. Maar dit wordt weggewerkt in de 2 opeenvolgende boekjaren. In 2016 halen ze zelfs een zeer goede ratio van 2.

35


2.1.2.4

Quick ratio Vlottende Activa −Voorraden > 1 jaar + overlopende rekeningen )

Formule Quick ratio = (Schulden

Quick ratio 0,85

0,90 0,80 0,70

0,61

0,60 0,50 0,40 0,30

0,28

0,20 0,10 0,00 2014

Quick ratio

2015

2016

2014

2015

2016

0,28

0,61

0,85

Als we de current en quick ratio met elkaar vergelijken, zien we een groot verschil. Dit hadden we verwacht, omdat we hier een onderneming analyseren met een grote voorraad. Natuurlijk geeft de current ratio dan een verkeerd beeld omdat deze een ratio boven de 1 weergeeft terwijl de quick ratio een ratio onder de 1 weergeeft, wat niet goed is. Als men de voorraden niet direct kan omzetten in geldmiddelen zullen ze met een liquiditeitstekort zitten. We zien dat er een positieve evolutie is en als de resultaten dezelfde positieve kant uitgaan, verwachten we in 2017 een ratio rond de 1.

36


2.1.2.5

Rentabiliteit van het eigen vermogen

Rentabiliteit geeft aan hoeveel winst er is behaald met het geĂŻnvesteerde vermogen. Het geeft een beeld hoe winstgevend De Kampeerder is.

Formule Rentabiliteit =

Resultaat na belasting Eigen vermogen

3100

Rentabiliteit van het eigen vermogen 50,00%

46,22%

40,00% 30,00% 17,99%

20,00% 10,00% 0,00% 2014

2015

2016 -3,56%

-10,00%

Rentabiliteit EV

2014

2015

2016

46,22%

17,99%

-3,56%

De rentabiliteit van dit bedrijf is aan het dalen met de jaren. In 2016 hebben ze een negatief resultaat na belastingen van – 92 056,00 EUR. Dit komt omdat hun omzet in 2016 met de helft verminderd is. Hierdoor behalen ze een negatieve rentabiliteit van -3,56%. Dit betekent dat voor elke geïnvesteerde 100 EUR men een verlies maakt van 3,56 EUR.

37


2.1.2.6

Solvabiliteit

Solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen van de onderneming. Deze ratio wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de financiĂŤle gezondheid van een bedrijf op lange termijn. Als men een lening wil aangaan verwacht de bank dat het bedrijf solvabel genoeg is, minimum 30%.

Formule Solvabiliteit =

Eigen Vermogen ,-.//0 1/2234/

5100

Solvabiliteit 42,00% 41,00%

40,77%

40,79%

2015

2016

40,00% 39,00% 38,00% 37,00% 36,00% 35,00%

35,07%

34,00% 33,00% 32,00% 2014

Solvabiliteit

2014

2015

2016

35,07%

40,77%

40,79%

We zien hier over de hele lijn een sterke solvabiliteit die steeds boven de 30% ligt. Dit komt door het sterk eigen vermogen. Ook beschikken ze over een zeer sterke reserve van rond de 2 miljoen euro. Als ze in de toekomst plannen hebben om te investeren, kunnen ze met deze solvabiliteit een lening aan gaan bij de bank. De Kampeerder is een waardige concurrent omdat ze nog steeds de middelen hebben om te innoveren.

38


2.1.3 2.1.3.1

Horizontale analyse Brutomarge

In 2014 had De Kampeerder een brutomarge van 1 135 921,00 EUR die een jaar later daalt tot 1 050 519,00 EUR en dit daalt in 2016 met 134 031,00 EUR. Er is duidelijk te zien dat de omzet de laatste 3 jaren in een dalende lijn zit. 2.1.3.2

Personeelsbestand

2014 starten ze met een even aantal van 7 voltijdse en 7 deeltijdse werknemers. We zien een verandering in 2015 waar de voltijdse werknemers vermeerderen en de deeltijdse werknemers verminderen. Dit kan meerdere betekenissen hebben. Het is mogelijk dat deeltijds werknemers als voltijdse zijn gaan werken. in 2016 zien we dat er 1 deeltijdse werknemer minder is.

Als we het totaal in voltijdse equivalenten vergelijken, zien we dat we over de jaren heen geen grote verschillen hebben, maar in 2016 werken ze met ongeveer 1 mankracht minder. Misschien hebben ze minder personeel nodig doordat ze slechter draaien.

39


2.1.3.3

Vreemd vermogen

We zien een daling van het vreemd vermogen. We kunnen ervan uit gaan dat ze hun schulden op korte termijn hebben herzien. Als we het vreemd vermogen in 2016 verder analyseren zien we dat er een grotere schuld op lange termijn is tegenover het vorige boekjaar. De oorzaak hiervan kan zijn dat ze een herfinanciering hebben gedaan van hun te grote schulden op korte termijn. We kunnen dit niet met zekerheid zeggen. De schulden op korte termijn verminderen met ongeveer de helft. Dit komt omdat ze dat jaar minder financiĂŤle schulden en overige schulden hebben.

2.1.4

Besluit

We kunnen ervan uit gaan dat De Kampeerder een waardige concurrent is, zeker door hun online webshop omdat wij hier ook op focussen. Als we de laatste 3 jaren vergelijken, zien we dat de cijfers in een dalende lijn liggen. We hopen dat dit te maken heeft met het bedrijf zelf en niet omdat kamperen minder populair wordt. Daarom zullen wij ook moeten focussen op marketing om genoeg klanten aan te brengen.

40


2.2 Financiële analyse Het is met veel enthousiasme dat wij, The Wood Life, de analyse van onze jaarrekeningen kunnen presenteren. Dit is een analyse waar we cijfers en allerlei andere zaken met elkaar vergelijken en ook beoordelen. Met deze analyse willen we onze aandeelhouders en geïnteresseerden informeren over de prestaties van ons bedrijf. In deze financiële analyse kan u informatie verwachten over de huidige cijfers als ons vooruitzicht op de toekomst. Bij het opstellen van de analyse hebben we er ook aandacht aan besteed om alles goed uit te leggen zodat iedereen de cijfers op de juiste manier kan interpreteren. Bij de bespreking van de cijfers hebben we ook alles grafisch weergegeven met een grafiek zodat men de ratio’s visueel kan vergelijken. Ook wordt er een horizontale en een verticale doorlichting weergegeven. We hopen dat de aandeelhouders blij zijn met de prestaties en beslissingen die we genomen hebben. We doen er alles aan om steeds meer te innoveren en vooruit te gaan. Met deze analyse kunnen we alleen maar sterker worden, omdat we uit onze fouten kunnen leren en een oplossing ervoor kunnen vinden.

41


2.2.1 2.2.1.1

Verticale analyse Quick ratio

Quick ratio 6,00

5,37

5,39

jaar 12

jaar 13

5,00 3,82

4,00 3,00 2,00 1,00 0,00

jaar 11

Quick ratio

Quick ratio 2.2.1.2

jaar 11 3,82

jaar 12 5,37

jaar 13 5,39

Analyse van de quick ratio

Als dit getal groter is dan 1. Kan de onderneming haar schulden op ten hoogste één jaar terugbetalen, zonder rekening te houden met de voorraden, omdat we de voorraden in tijden van schulden niet direct kunnen omzetten in liquide middelen. The Wood Life heeft een liquiditeitsratio die groter is dan 1, zonder rekening te houden met de voorraden. Dit wil zeggen dat The Wood Life onafhankelijk is van haar voorraad. Ten opzichte van het basisjaar (jaar 11), is de ratio in het 12e jaar bijna 2 keer zo groot. In het 13e jaar is er een kleine stijging tegenover het 12e jaar. In het 13e jaar is er een duidelijke stijging ten opzichte van het basisjaar. Dit is heel positief. De onderneming is nu dus perfect in staat om haar schulden op ten hoogste één jaar te betalen.

42


2.2.1.3

Current ratio

Current 9,00 8,00

7,27

7,69

7,00 6,00

5,54

5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 jaar 11

jaar 12

jaar 13

Current

2.2.1.4

Analyse van de current ratio

The Wood Life had gedurende 3 jaar geen liquiditeitstekorten. Dit komt doordat de vlottende activa telkens veel groter waren dan de schulden op korte termijn. In het 13e jaar heeft de onderneming een zeer ruime buffer. De vlottende activa waren 9 maal zo groot als de schulden op korte termijn, heel positief dus! Onze onderneming kan haar schulden op korte termijn dus zeker afbetalen met de vlottende activa.

43


2.2.1.5

Solvabiliteit

Solvabiliteit 59%

60%

56%

59%

50% 40% 30% 20% 10% 0% jaar 11

jaar 12

jaar 13

Solvabiliteit

Solvabiliteit 2.2.1.6

jaar 11 59%

jaar 12 56%

jaar 13 59%

Analyse van de solvabiliteit

Er is weinig aan te merken op de solvabiliteit van The Wood Life. We merken op dat het eigen vermogen over heel de lijn een zeer groot percentage is van het totaal vermogen. In het 13e boekjaar bedraagt de solvabiliteit zelfs 59%. Als we dit jaar een investering willen realiseren en een lening moeten aangaan, kunnen we dit zeker doen want de bank verwacht ongeveer een minimum solvabiliteit van 33% en hier zitten we ver boven.

44


2.2.1.7

Rentabiliteit van het eigen vermogen

Rentabiliteit 2.2.1.8

jaar 11 12%

jaar 12 8%

jaar 13 11%

Analyse van de rentabiliteit

Onze rentabiliteit is de laatste jaren niet veel gestegen. In het 12e jaar hebben we even een dipje gehad en is de rentabiliteit gezakt naar 8%. Dit betekent dat we in het laatste boekjaar (jaar 13) voor elke 100 euro die we geĂŻnvesteerd hebben, 111 euro terugverdienen en we dus een rendement hebben van 11 euro per 100 euro kapitaal.

45


2.2.2

Horizontale analyse € 2.055.000,00 € 2.464.000,00 € 2.455.000,00

Schulden < 1 jaar

HORIZONTALE ANALYSE 2013 2012 2011

€ 18.233.000,00 € 19.193.000,00 € 15.443.000,00

Schulden > 1 jaar

€ 29.646.000,00 € 28.095.000,00 € 25.670.000,00

EIGEN VERMOGEN

€ 18.879.000,00 € 17.912.000,00 € 13.604.000,00

VLOTTENDE ACTIVA

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

De vlottende activa zijn door 2 boekjaren heen gestegen met 39%. Dit is grotendeels door een stijging van zowel de liquide middelen als de voorraden. Het eigen vermogen is doorheen de twee boekjaren met 15% gestegen. Dit hebben we te danken aan de reserves die met 79% zijn toegenomen ten opzichte van het basisjaar. De schulden op korte termijn oftewel de schulden kleiner dan één jaar zijn doorheen twee boekjaren gedaald met 16%. De reden hiervoor is dat deze schulden binnen het boekjaar betaald werden. De schulden op lange termijn oftewel de schulden groter dan één jaar zijn over de twee boekjaren heen met 18% gestegen.

46


47


2.2.3

Masterplan

Een bedrijf moet toekomstgericht denken, daarom is het belangrijk om een masterplan te maken waar we enkele doelstellingen vastleggen. Hierbij stellen wij een deadline, het jaar 2020. Natuurlijk kunnen we niet in een glazen bol kijken, toch zullen we ons best doen om zoveel mogelijk doelstellingen te behalen. Een vooruitzicht moet altijd positief zijn. Want dit betekent dat je in de groei gelooft van je eigen bedrijf. Men moet natuurlijk realistisch blijven met deze voorspellingen. Dit plan kan het bedrijf een positieve evolutie geven in de toekomst. Daarom is het belangrijk dat ons masterplan goed wordt opgesteld. Als we naar de schulden kijken zien we een stijging in jaar 12 tegenover jaar 11, dit is natuurlijk niet goed. In jaar 13 is er een daling, dat betekent dat we minder schulden hebben in jaar 13 dan dat we in jaar 12 hadden. Dit is natuurlijk een van onze doelstellingen die we graag willen bereiken tegen het jaar 2020: onze schulden zoveel mogelijk verminderen. We zitten in de goede richting, Onze schulden zijn verminderd en ons eigen vermogen is vermeerderd In het 12e jaar was onze vaste activa gestegen omdat we machines hebben aangekocht. Dit zorgde dan ook voor een toename van onze voorraad. Onze voorraad bleef dan ook stijgen tot jaar 13. Dit betekent dat er een grotere aanbieding is van onze voorraad aan onze klanten. Er is ook een positieve evolutie van de liquiditeit van de voorbije 3 jaren. Aangezien onze liquiditeit zo sterk is op het moment is het ons streefdoel om dit zo te houden. Reserves zijn heel belangrijk en daarom proberen we het zoveel mogelijk op te bouwen. Door winst te reserveren in onze vennootschap zullen we onze kredietcapaciteit verhogen. Dit betekent op zijn beurt dat we meer zullen kunnen investeren wat op zijn beurt leidt tot een grotere en snellere groei van onze vennootschap. Ook worden reserves gebruikt als beschermingsmiddel in tijden van nood. Om investeerders aan te trekken, moeten we een positieve rentabiliteit hebben. Op dit moment beschikken we ook over een positieve rentabiliteit, maar we moeten ons onderscheiden tegenover andere bedrijven. In jaar 13 hadden we een rentabiliteit van 11%, wat goed is maar niet uitstekend. Daarom willen wij tegen 2020 over een rentabiliteit van minstens 20% beschikken. Dit zal de aantrekkingskracht van potentiĂŤle investeerders doen stijgen. De solvabiliteit van The Wood Life is over de jaren heen stabiel, gemiddeld 59%. Ons doel is om dit voor de komende jaren ook zo goed mogelijk te behouden. Zolang wij niet onder de 40% komen, hoeven we ons dus geen zorgen te maken. Ook bij de liquiditeit staan we zeer sterk. Dit betekent dat wij geen problemen hebben om onze leveranciers te betalen. Als we ooit in een financieel moeilijke situatie terecht komen, dan zouden we hier perfect kunnen uitraken. Natuurlijk hangt dit wel af van hoe groot het probleem is. We moeten wel blijven streven naar het snel omzetten van werkmiddelen in geld.

48


3 Frans

49


3.1 Annonce d’emploi 3.1.1

1

Préparation de l’annonce d’emploi pour un assistent

- Être capable de bien parler et communiquer. Rechercher concurrence.

des

informations

sur

la

- Être capable d’écrire un rapport bien présenté. - Faire des choix responsables. - Travailler dans les lignes directrices. - Motiver votre personnel de vente. - Assurer que The Wood Life a une bonne image publique. - Atteindre vos objectifs convenus. 2 Les activités et responsabilités qui essentielles sont soulignes et audacieuses. 3 Le nom de la fonction est ‘assistant commercial’. 4 La tâche principale est d’aider votre patron. Il est possible que vous doit être préparé pour une réunion d’urgence qui nécessaire. Assurer la couverture de l’actualité interne et externe sur la situation financière de l’entreprise. Vous êtes responsable de lire et de sélectionnes les e-mails importants. Chaque semaine, vous courrier un rapport de tous vos travaux que vous avez fait la semaine précédente. 5 Avec vos compétences en communication vous réussissez à construire d’excellentes relations avec vos clients. Vous êtes un négociateur fort et capable de penser stratégiquement avec vos clients. Vous avez des compétences linguistiques avancées en néerlandais, français, anglais. Vous êtes aussi disponible pour effectuer des voyages à l’étranger sur base régulière.

50


3.1.2

The Wood Life cherche un assistant commercial.

Nous sommes The Wood Life, une entreprise très innovante. Nous produisons des produits spécifiquement pour Les aventuriers. Nous créons des sacs à dos, des tentes, des accessoires et en général des équipements de camping. Nous avons besoin d’un assistant commercial. The Wood Life cherche quelqu’un pour assister le directeur commercial. Le directeur commercial chez The Wood Life a beaucoup des tâches et de responsabilités. Il travaille beaucoup, c’est pourquoi nous avons besoin d’un assistant. Les tâches principales pour cet emploi sont les suivantes : o o o o o

Créer une bonne relation entre collègues et obtenir le meilleur d’entre eux. Gérer et coordonner le programme et les activités du directeur commercial. Envoyer, réception et le traitement des documents et des lettres. Être capable d’écrire un rapport bien gardé. Motiver votre personnel du département de vente.

Les activités nécessaires : • • • •

Lire le journal LeMonde chaque jour. Rechercher des informations sur la concurrence de façon discrète, donc pas espionner. Supprimer votre profil de Facebook et/ou de twitter. Créer un profil sur LinkedIn (c’est un réseau social professionnel en ligne).

Notre offre o o o o

Nous offrons un bon salaire de 2500 euro net par mois. Vous avez 18 jours de congé par an. Nous offrons un GSM de votre choix. Vous travaillez de 9:30h à 17:30h avec une heure et demie de pause.

La dénomination de poste Directeur commercial – assistant Le profil du sollicitant Pour être sélectionné, il est important que vous ayez le bon diplôme. Nous cherchons quelqu’un qui a un diplôme commercial. Il est aussi important que vous ayez un minimum d’expérience. Une bonne connaissance d’Excel, Word Powerpoint est nécessaire. Savoir Travailler en groupe est aussi essentiel ! Nous contacter : Tel : 03 730 27 31 GSM : 04 99 48 20 1 Email : TheWoodLife@gmail.com

51


3.2 Brochure

52


« La vie, ça ne respire pas, ça agit » Jean-Jacques Rousseau

Vous avez besoin de quelque chose pour votre escapade suivante ? Chez TheWoodLife, nous avons beaucoup de produits et ils sont tous d’une excellente qualité. Chez TheWoodLife, nous produisons de façon écologique et le client qui respecte l’environnement prend une place centrale. Êtes-vous un globe-trotter? Nos produits sont durables, légers et très solides. Et naturellement, ils sont tous payables.

CONTACT Abdijstraat 128 2020 Anvers

Si vous avez l’intention de voyager longtemps avec un sac à dos et il vous manque quelque chose, TheWoodLife est l’endroit idéal. Nous avons une grande gamme de produits et de plus, nos employés sont tous experts dans leur métier. Ils peuvent donner beaucoup d’informations et ils peuvent aider à trouver le meilleur produit pour vous.

+32 499 48 20 30 TheWoodLife@gmail.com Le web: https://TheWoodLife.be

53


Sac à dos - Fovero 85 Pris – €90,95

Quand partez-vous? Quand vous partez en voyager, il est important d’emporter les bons produits. Nous avons énuméré quelques produits vous ne pouvez vraiment pas oublier. Tous les produits que nous avons énumérés sont disponibles dans nos magasins •

Sac à dos

Sac à coucher

Bâtons de marche

Bottes de randonnée

Tente

Le sac « Fovero » est notre type de base du sac à dos. Ce sac à dos a un contenu de 60L. L’avantage de ce sac est qu’il a un rapport prix-qualité bon. De plus, il est très solide et il s’adapte parfaitement à votre corps.

Bâtons de marche – Leki anti-shock Prix – €82.99 Le « Leki anti-shock « est idéal pour des baroudeurs. Il est très compact et il donne du soutien pendant la promenade. Il est réglable en longueur. Bottes de randonnée Prix - €179,99

Sac à coucher – Ayaucho 91 Pris – €54,99

Un sac à coucher doit être compacte, mais il est aussi important qu’il ne soit pas trop petit pour vous. Le « Ayaucho 91 » à les tailles suivantes : 84cm X 230cm et il est très petit pour emporter. Il est résistant jusqu’à -18°C et disponible en différentes couleur.

Des chaussures solides sont très importantes quand vous allez faire des promenades longues. Chez TheWoodLife, nous avons les bottes de randonnée idéales. Elles sont très solides et disponibles en différentes pointures. De plus, elles sont résistantes à l’eau. Tente – Continental 74 Prix – €299,99

Cette tente est la meilleure dans notre gamme. C’est une tente pour 4 personnes donc elle est très grande et aussi, elle est résistante à l’eau.

54


4 Engels

55


4.1 Business plan 4.1.1

Business idea

The Wood Life is a young and modern Belgian-based company that sells and manufactures a variety of camping gear like tents, sleeping bags, backpacks and accessories. We manufacture high-quality products in an environmentally friendly way. We intend to produce our products in the most ecologically durable way possible. In this business plan, we will discuss our company objectives, risk analysis, product description, ownership, marketing strategies and the financial forecasts. 4.1.1.1

Company objectives

Company objectives play a big part in every organization. Financial, productivity and innovation objectives are our top three. Increasing the value of the organization, establishing a balanced expenses management and maintaining solvability are the main financial objectives of The Wood Life. Offering our customers, the best products and services is one of the most important things to us. Therefore, innovation is important to us. Another important company objective for The Wood Life is customer service. Offering our clients, the best service possible is absolutely essential for us. 4.1.1.2

Risk analysis

Our risk analysis clearly shows that our strengths and opportunities are bigger than our weaknesses and threats. By manufacturing our products in an environmentally way, we hope to make a difference and to attract a lot of new clients. One of our biggest strengths is that we sell high quality products for a reasonable price. Like many other companies we aspire to grow big and get a bigger and possibly international brand recognition. 4.1.1.3

Product description

We have a wide range of products fit to satisfy everyoneâ&#x20AC;&#x2122;s needs. In our assortment you will find tents, sleeping bags, thermos drinking bottles, pocket knives, backpacks, cooking equipment, â&#x20AC;Ś basically everything you need for a camping trip from A to Z. Our products are made from environmentally friendly and durable materials. With our products, we want our clients to feel one with nature. They are ideal for individuals and groups. Our tents and backpacks are available in a variety of different sizes and materials. The key feature of both our cooking equipment and tents is that they are all very easy to assemble.

56


4.1.1.4

Markets and marketing strategies

We intend to target both private and corporate markets. By handing out flyers, making online advertisements and putting our commercials on YouTube we hope to gain a bigger brand recognition, which will hopefully lead us to international clients. We strive to outgrow our locally set competitors by using their weaknesses as an advantage. 4.1.1.5

Financial forecasts

In our financial forecasts, you can see an estimation of our future costs and how we plan to increase our yearly revenue. Our financial forecasts also include graph charts to help you understand the numbers.

57


4.1.2 4.1.2.1

Company objectives Financial objectives

The main objective of our company is to increase the value of the organization for the shareholders, the stakeholders and the owners. This objective implies that the company is trying to increase the profits of the shares. The increase in revenues represents the growth and the health of the company. Within the income are also the costs or expenses that are very important. An important goal for us is establishing a careful management of expenses. Balancing the budget is another important fact, a balanced budget reflects the discipline of good planning, budgeting and management. Maintaining solvability is a high-level objective that shows the balance between the income and expenses. With this objective, we can determine how much we can invest. 4.1.2.2

Productivity and innovation objectives

Productivity is very important for The Wood Life. A manufacturing organization that can reduce waste and time in the production process, so that it reaches the customer faster, is a productive company. Innovation is also very important. We want to make The Wood Life an innovative company that stays ahead of the competition. We want to invest in research and development to create a better product or offer a better service, so that we can increase our revenues and our popularity in the market by offering a unique product. 4.1.2.3

Customer service

When a client finds the product he was looking for, and receives good customer service, he is satisfied and that satisfaction makes him come back and buy from us again. He will also probably recommend us to other people. If we add to this the fact that the competition is increasing, and the products offered in the market are increasingly equated in quality and price. Then it is possible to affirm that today providing a good service to the client is fundamental if we want to stay competitive in the market. Good customer service must be present in all aspects of the business where there is any interaction with the customer, from the greeting of the personnel to the call answered by the secretary.

58


4.1.3

Risk analysis

Strengths o The production cost is low. o A reasonable price for high quality products. o Environmentally friendly production. o We have a unique corporate culture.

Opportunities o To grow and have the brand recognition of our big competitors. o To make a difference in nature. o Showing advertisements on TV. o Gaining a bigger view of the customers’ expectations.

Weaknesses o We do not have a lot of experience. o We don’t have a strong brand recognition yet.

Threats o Fierce competition: several other companies in the same sector. o We are lagging behind in the online market.

A risk analysis is very important for a company. With this analysis, a company can understand what they should do to be better and to grow. Not only are the good things mentioned in our risk analysis but also the ones that can be improved. With strengths, we mean the aspects that we think will make us different and certainly a better company in comparison with our competitors. Our production cost is low, it’s something that is very beneficial for us. The customers are always looking for the best product but at the same time for the cheapest price. We are the corporation that we are today because of our unique corporate culture. Each company has their way of doing business. How the company’s employees and management, interact and handle outside business transaction defines the corporate culture. Our corporate culture is unique because there is a significant difference in our work system. However good we may be, there is always room for improvement. We as a company will evolve with the opportunities we make use of. If we look at the market then we see an opportunity for growth and achieving a brand recognition like our big competitors. We want to be famous and have success but that is not the only thing we aspire to achieve. To get a bigger brand recognition we could show advertisements on TV, where people and businesses can see our products. Gaining a bigger view of the customers’ expectation would be great, because that means that we can launch a product that people would buy.

59


4.1.4 4.1.4.1

Product description Tents

Solitair Aluminium

Our Solitair Aluminium tent is the perfect choice for a backpacker or a cyclist because of its light weight. This Wood Life tent offers the unique option of removing the all-weather outer tent so you can enjoy the daylight during the day or fall asleep under the stars and wake up with the morning sun on your face. Being one with nature was never so easy! The Solitair Aluminium tent is made of fly fabric for improved durability and offers protection from damaging UV rays. Robens Voyager Another Wood Life original tent is the Robens Voyager. Which contrasts with the Solitair Aluminium a 2-person tent. You don’t have to be an expert to put up this tent just like for our other tents. Therefor it’s ideal for a quick journey with a friend to explore the woods. You also don’t have to worry about your friend’s stuff, because this tent offers you the anteroom as an extra storage.

60


The Oak Canyon

With two doors and a large living area, the Oak Canyon is an ideal place for the whole family to relax far away from the city. Our 12-person cabin tent provides a spacious and comfortable wilderness residence far away from the busy life in the city. In this tent, you can fit 3 queen airbeds in the 3 rooms. It also has 7 closable windows. 4.1.4.2

Beverage bottle

The Ace Chill

When you embark upon a backpacking trip, you only bring the essentials: clothing, food, water and of course coffee. There’s no Starbucks at the top of a mountain or in the backcountry. However, just because you’re spending the weekend in the woods doesn’t mean you must spend it without coffee. Our Ace Chill 600 ml Drink Bottle locks in the liquids temperature hot for 24 hours.

61


4.1.4.3

Sleeping bags

The Natura sleeping bags

The Wood Life Natura sleeping bags are designed to ensure that after a tiring day of trekking, hiking, travel or any other exploration, you will get a good nightâ&#x20AC;&#x2122;s sleep. They have a barrel shaped design which is wide at the shoulders and narrow at the legâ&#x20AC;&#x2122;s end to offer maximum comfort, warmth and space. Our sleeping bags are also extremely easy to clean as they are safe for machine washes too. Each sleeping bag comes with a travel-friendly carry bag and a compression sack with straps, which makes it quite convenient to store and carry the sleeping bag along. 4.1.4.4

Backpacks

The Daya backpack

Our lightweight water-resistant travel backpack is large enough to carry what you need during your trip, it has enough room for your hammock, clothes, towel and more. Besides its high capacity it is also handy and lightweight! This Wood Life backpack is easy to fold up into a small pocket. So, you can easily pack it in your suitcase, purse or car and have an extra bag without it taking up any extra space.

62


4.1.4.5

Cooking equipment

The Wood Life Camp Kitchen Set

Finally enjoy the great outdoors without second guessing if you packed everything to cook, and serve your next meal with the lightweight, compact, and mobile design of The Wood Life Camp Kitchen Set. This kit includes an aluminum nonstick pot with a cover, nonstick pan, 2 BPA free bowls, foldable stainless steel spork, BPA free soup spoon, wooden spatula, cleaning sponge, nylon travel bag Drawstring pouch. With this set you will be able to make perfectly roasted marschmallows, eggs, tender vegetables and tons of different recipes while youâ&#x20AC;&#x2122;re out in nature.

63


4.1.5 4.1.5.1

Ownership, management and personnel Ownership

Typically, the founding owners also manage the company. The CEO, together with the other directors, founded the successful company The Wood Life. Shareholders are also a very important part because thanks to them the company has grown to be one of the most prestigious new companies in Belgium. 4.1.5.2

Management

Sokaina Karroum is the CEO of The Wood Life. Sheâ&#x20AC;&#x2122;s the external representation of the company at conferences and shareholders meetings. Together with the other members of the board, they discuss the missions and strategies of the company. Our CFO Christophe Van Looveren handles all our financial documents. He is very capable and precise when it comes to numbers. With the help of his financial assistant Kevin Gerardo Monteiro our accounting is always up to date. They manage the financials and the cash flow of our company. Thanks to their background in finance we have stayed debt free until now. The Administrative Director Berina Toplic is always precise and organised. She manages the schedules, deadlines and makes sure to stay on top of our administrative paperwork. She organizes office activities like event planning and supervises the costs and expenses to assist in budget preparation. Ms Toplic has gained a lot of experience in the administrative department during the years she worked in various companies. Sabreen Abdulrida, our Production Director, takes care of the production process by deciding what resources are required and ensuring that the production is cost effective. She also estimates and negotiates the budgets with clients and managers. And last but not the least is our Marketing director Vincent Bresseleers who is very clever when it comes to marketing strategies. He develops marketing strategies for new and existing products. He always comes up with innovative marketing strategies and ideas to make The Wood Life well known to all target groups. Coming up with catchy slogans, logoâ&#x20AC;&#x2122;s and commercial spots is his specialty. 4.1.5.3

Personnel

Currently we have 40 employees, without them The Wood Life would not be as successful as it is today. Our employees are very important to us because they are the ones who are producing everything. Which is why we have an open-door policy to encourage openness and transparency. We plan to employ more people in the future when we expand our company.

64


4.1.6 4.1.6.1

Markets and marketing Target Market Segment Strategy

The Wood Life targets both the private and corporate markets. With the launch of our new products we will continue this focus. Working with businesses can lead to engagements with new corporate clients, they can be more valuable than private clients because they will, of course, buy large quantities of products. The Wood Life will make use of the 20/80 rule, which means that 80% of our revenue comes from 20% of our clients. That’s why we need to focus on 20% of our clients. Non-profit clients generally buy fewer products than our corporate clients, but that doesn’t mean that we will pay less attention to them. 4.1.6.2

Sales Strategy

Currently we own three stores and an online web shop. Our stores are publicly more known than our online webstore. This means that we need to invest in advertisements for our online webstore. We plan to do this by spreading flyers and making online advertisements. The current trend that all companies are following is putting advertisement commercials on YouTube as do we. If this plan succeeds, we will benefit a lot from the recognition and our avenue will increase. By selling our products online our international client range will increase. But of course, there are also cons like the shipping costs and the risk of people returning the products. 4.1.6.3

Competition

We have a fierce competition to deal with but since we keep on expanding, the multinationals in our sector are becoming our competitors. We strive to outgrow the locally set competitors to become part of the international market. Our online web shop comes in handy to make a difference in this sector, by selling our products online we will reach international clients. Being environmentally friendly is obviously very important to us, we try to do this by producing our products in an ecological way. This is something that most of our competitors don’t do. Which is one of the main reasons why we stand out.

65


4.1.7

Financial forecast

With this financial forecast, we want to estimate our company's success in the coming year. By expanding our product range, we want to increase our yearly revenues with 15% (around € 3.671.700,00 extra).

Revenues € 29.000.000,00 € 28.000.000,00 € 27.000.000,00 € 26.000.000,00 € 25.000.000,00 € 24.000.000,00 € 23.000.000,00 € 22.000.000,00 12

13

14 (forecast)

By doing this our future costs can be estimated by using last year’s accounting data and the extra costs for our new products. This means that we predict our costs for the next year to be around € 22.691.550,00 (€ 21.611.000,00 + € 1.080.550,00).

Total costs € 24.000.000,00 € 23.500.000,00 € 23.000.000,00 € 22.500.000,00 € 22.000.000,00 € 21.500.000,00 € 21.000.000,00 € 20.500.000,00 12

13

14 (forecast)

66


The extra products that we will add to our already excellent product range will help increase our profit. As you can see below, we expect to make a huge profit for the next year. A total of €4.600.000,00 this is € 2.400.000,00 more than what we made this year. We are sure that next year will be a fantastic year for our company.

Profit € 5.000.000,00 € 4.500.000,00 € 4.000.000,00 € 3.500.000,00 € 3.000.000,00 € 2.500.000,00 € 2.000.000,00 € 1.500.000,00 € 1.000.000,00 € 500.000,00 € 0,00 12

13

14 (forecast)

67


4.2 Promotion plan 4.2.1

Target customers

The Wood Life is a company that sells camping products, so this means we have a large audience to reach. From children to older people who still like to go on a trip. But we specify our main audience as young people, who use social media more often.

4.2.2

Promotional tactics

The Wood Life is going to use social media, especially Instagram because our audience is well known for using it. It’s a social networking app made for sharing photos and videos from a smartphone. Most people who travel, take a lot of photo’s. So that’s why we think Instagram is the best platform to use. We will contact famous accounts who are connected with nature, camping etc. They will promote our products and act like they use it while camping. For example: Bear Grylls shares a beautiful picture from the mountains, but on this picture you can also see our tent. Bear Grylls will put a small promotion text and a link underneath his photo, so that people could check our website and maybe buy our products. Two billion people use Facebook every month. So, advertising on Facebook is the second part of our plan. This is way easier, we just need to choose ‘ad format’ and our ‘audience’.

4.2.3

Costs

Everything has its own cost, so does our promotional plan. It’s difficult to find the exact price we will pay for our plan. Instagram posts tend to get 10 times more engagement than Facebook posts With highly targeted ads, we could be paying over $5 a CPM (cost per thousand impressions) on Instagram, for Facebook we will pay around $3 a CPM. At the same time, if Instagram start rolling out ads, users will click on them at a much higher rate than they will on Facebook. So, Instagram is maybe more expensive, but it’s also more effective for us.

68


4.2.4

Defence of the plan

We think this is the most effective and affordable way to reach our clients. If you look for advertising on television, it’s maybe more effective but also more expensive. The average price for airing a 30 second commercial is around $3 000,00 and we didn’t added the production cost yet. Now that’s the part that don’t figure in our policy, every penny count. This plan is great for us because of our high sales numbers, we want to increase our production. With the increase in customers we would get from this promotion, it could line up perfectly with the increase of our production. This plan helps us to achieve our business objectives.

69


70


5 Godsdienst

71


5.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 5.1.1

Algemeen

“Maatschappelijk ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet)” -Wikipedia, Maatschappelijk verantwoord ondernemen The Wood Life probeert zo veel mogelijk ethisch verantwoorde beslissingen te maken. Dit proberen we zelfstandig te doen zonder al te veel hulp van externe instanties. Ook willen we hier geen misbruik van maken voor commerciële doeleinden, wat jammer genoeg weleens gebeurt bij andere bedrijven. Graag zouden we deze gedachten willen overbrengen naar onze klanten, zodat zij duurzaam omgaan met de producten. Ze kunnen bijvoorbeeld hun oude en versleten producten aan The Wood Life deponeren. Wij zullen alles zoveel mogelijk recycleren of we geven de nog bruikbare producten aan goede doelen.

5.1.2

Voordelen werknemers

Natuurlijk krijgt iedereen een loon als hij werkt in een bedrijf. Dit is niet anders bij The Wood Life. Wat wel anders is bij ons, zijn de vele voordelen bovenop het loon van de werknemer. Eerst er vooral willen wij onze werknemers een degelijk loon geven, waarvan zij perfect kunnen leven. Het loon hangt wel af van de functie en de anciënniteit, maar ze starten zeker en vast een stuk boven het minimumloon. Werknemers hebben recht op enkele vergoedingen zoals: kilometervergoeding voor de mensen die met de fiets naar het werk gaan, ecocheques, enz… Wij gaan een stapje verder. We geven namelijk alle werknemers die meer dan een jaar in het bedrijf zitten een fiets. Hierbij willen we ze stimuleren om met de fiets naar het werk te komen. Jaarlijks ontvangen ze een bonus, wat ongeveer hetzelfde is als een 13de maand. Ook hechten we ons aan de arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf. Je hebt het wel al eens gehoord dat bazen zo gierig zijn dat ze zelfs de verwarming niet hoger willen zetten. Zo willen wij niet overkomen. Iedere dag zorgen we voor zowel hapjes als drankjes waar onze werknemers van kunnen genieten. Niet enkel binnen het bedrijf kijken we naar de arbeidsomstandigheden. Voor The Wood Life een nieuwe leverancier aanneemt, stellen we eerst enkele vragen en controleren we dit. Is er kinderarbeid? Worden hun werknemers/arbeiders onderbetaald? Moeten zij hier niet aan voldoen, weigeren wij een verdere werking met deze leveranciers.

72


5.1.3

Potentiële werknemers

The Wood Life verwacht van iedere werknemer dat zij een basis EHBO-diploma hebben. Dit betekent niet dat wij enkel mensen aannemen met een EHBO-diploma. Als een potentiële werknemer dit niet hebben, kan hij op onze kosten een opleiding gaan volgen. Voor ons is veiligheid zeer belangrijk en willen we mogelijke ongevallen vermijden.

5.1.4

Vervuiling

Als verkoper van kampeerspullen, staat de natuur zeer centraal voor ons. Wie wil er in een vervuilde, vieze natuur kamperen? Daarom organiseren wij één keer per jaar een opruimactie, waar al onze werknemers en enkele klanten aan meedoen. Dit gebeurt telkens in de Belgische Ardennen. Zo maken we er ook een teambuilding dag van, waardoor onze werknemers elkaar kunnen leren kennen buiten het werk. Bij het produceren van onze producten denken we ook aan de natuur. Zoals eerder vermeld gebruiken we zoveel mogelijk gerecycleerd materiaal, wat de kwaliteit van onze producten zeker niet verslechtert. Ook beschikken wij over geavanceerde fabrieken die zo weinig mogelijk schadelijke gassen uitstoten. Deze fabrieken worden voorzien van groene energie die door onze eigen zonnepanelen worden opgewekt. Er zijn nog enkele zaken die wij doen voor het milieu: • Wij implementeren milieuvriendelijke processen. • Wij minimaliseren onze impact op het milieu door bijvoorbeeld niet onnodig te reizen, water en energie te besparen en te voorkomen dat wij afval produceren. Daar waar afval onvermijdelijk is, moeten wij garanderen dat materialen op een verantwoorde wijze worden hergebruikt of opgeruimd • Wij stimuleren het gebruik van hernieuwbare grondstoffen en de ontwikkeling van milieuvriendelijke verpakking.

73


Besluit Mijn team en ik zijn er in geslaagd om The Wood Life over te nemen en verder uit te bouwen tot een mooie, winstgevende onderneming. Als we de 3 boekjaren met elkaar vergelijken dan zien we over het algemeen een stijging. Doorheen dit jaar heb ik kunnen bewijzen dat bij ondernemen veel komt kijken. We hebben geleerd dat communiceren met elkaar zeer belangrijk is en dat samenwerken niet altijd vlekkeloos verloopt. Je leert van elkaar de zwakke en sterkere punten kennen. Zo kan je elkaar aanvullen waar nodig en op elkaar inspelen. Enkele opdrachten hebben veel tijd en moeite gekost, ook was het niet altijd eenvoudig om de strikte deadlines te halen. Een gouden tip is op tijd beginnen. Maar in het algemeen was deze GiP een zeer positieve en leerrijke ervaring. Ik heb de sterke en zwakke punten van mezelf ontdekt. Bovendien geeft het voldoening om je kennis die je in de voorgaande jaren hebt opgebouwd te kunnen omzetten in realiteit. Dit is de perfecte voorbereiding op onze verdere studies en het bedrijfsleven. Ze heeft een positieve indruk achtergelaten en de zin om zelf te ondernemen lichtjes aangewakkerd.

74


Literatuurlijst Seminarie • • •

Vestas, https://www.vestas.com/ Philips, https://www.philips.be/ Adidas, https://www.adidas.be/

Bedrijfseconomie • •

Balanscentrale, https://www.nbb.be/nl/balanscentrale De Kampeerder, http://www.kampeerder.be/

Frans • • •

Préparation sac à dos fille tour du monde, https://www.youtube.com/watch?v=x1RImXGHTso Nouvelle-Zélande : Mon sac à dos, https://www.youtube.com/watch?v=vUPFRKC0ra8 Google translate, https://translate.google.com/?hl=nl

Engels • • • •

Advertising on Facebook, https://www.facebook.com/business/products/ads Advertising on Instagram, https://business.instagram.com/advertising/ Oxford dictionary, https://en.oxforddictionaries.com/ Google translate, https://translate.google.com/?hl=nl

Godsdienst • •

Ondernemingsethiek, Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Ondernemingsethiek MVO Vlaanderen, https://www.mvovlaanderen.be/

75


Bijlage VAK GIPCOÖRDINATOR

Geïntegreerde proef

ONDERWIJSVORM

A. Faber, K. Vael & E. Walgraef

STUDIERICHTING

KLAS

DATUM

6 HAN/BIN

WAT HEB IK GEDAAN?

31 oktober

Wat kan ik doen voor sem

2 november

Taak Nederlands afgemaakt

5 november

Gewerkt aan taak kapitaalverhoging met

GRAAD

TE ONDERNEMEN ACTIES

* ASO

* BSO

X TSO

Boekhouden – Informatica / Handel *1

*2

X3

LEERJAAR * 1 X 2 * 3

SUGGESTIES, EVALUATIES EN OPMERKINGEN GIP-TEAM

Christophe en, Kevin

10 november

Gewerkt aan powerpoint van kapitaalsverhoging met Christophe en Kevin

13 november

Voorbereid voor de presentatie voor seminarie

76


77


78


Jaarrekeningen Boekjaar11

11

2016-05-17 College Paters Jozefieten Melle (Markt 2)

P1M1 / Onderneming 1 / Bladzijde 1

FINANCIEEL RAPPORT Green Scooter Innovation

Boekjaar 11

12.05.16

Resultatenrekening (in 1000 EUR) Jaar 10

Jaar 11

Netto-omzet Voorraadwijziging afgewerkte producten Andere bedrijfsopbrengsten Opbrengsten

23029 1434 0 24463

25484 -1728 100 23856

Kosten onderdelen Personeelskosten Andere bedrijfskosten Afschrijvingskosten Ontvangen intresten Betaalde intresten Winst (verlies) voor bel. en uitz. activiteiten

-4696 -7375 -4300 -4543 16 -1538 2027

-4090 -6863 -5232 -3832 18 -816 3041

Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten Belastingen

1 -3 -405

1 -5 -759

Winst (verlies) boekjaar

1620

2278

Balans (in 1000 EUR) Activa

Passiva

Kantoorgebouwen Productiegebouwen Machines/Installaties Vaste activa

5230 13299 11435 29964

Kapitaal Reserves Overgedragen winst (verlies) Eigen vermogen

17500 5892 2278 25670

Voorraden (afgew. prod. & ond.) Vorderingen Geldbeleggingen Liquide middelen Vlottende activa

4219 8686 499 200 13604

LT financiĂŤle schulden KT financiĂŤle schulden Leveranciers

15443 797 1658

Vreemd vermogen

17898

Totaal

43568

Totaal

43568

79


2016-05-17 College Paters Jozefieten Melle (Markt 2)

P1M1 / Onderneming 1 / Bladzijde 2

FINANCIEEL RAPPORT Green Scooter Innovation

Boekjaar 11

12.05.16

Bedrijfsresultaat per geproduceerde eenheid Jaar 10 Jaar 11 1000 EUR 1000 EUR Netto-omzet Voorraadwijzigingen afgewerkte producten Andere bedrijfsopbrengsten Opbrengsten Kosten onderdelen Personeelskosten productie Onderhoudskosten installaties Afschrijvingskosten machines/installaties Afschrijvingskosten productiegebouwen Energiekosten Afvalkosten Productiekosten Onderzoek en ontwikkeling Opleidingskosten Opslagkosten Onderhoud gebouwen Afschrijvingskosten kantoorgebouwen Marketingkosten Transportkosten Personeelskosten verkopers Administratiekosten Betaalde intresten Indirecte kosten Andere bedrijfskosten Bedrijfsresultaat

Jaar 10 Jaar 11 EUR/eenh. EUR/eenh.

23029 1434 0 24463

25484 -1728 100 23856

5061 315 0 5376

6717 -455 26 6288

-4696 -6000 -31 -3516 -737 -263 -197 -15440

-4090 -5288 -28 -2857 -700 -254 -184 -13401

1032 1319 7 773 162 58 43 3393

1078 1394 7 753 185 67 49 3532

-500 -220 -234 -116 -290 -630 -1418 -675 -1391 -1538 -7012

-394 -293 -213 -114 -275 -908 -2079 -975 -1365 -816 -7432

110 48 51 25 64 138 312 148 306 338 1541

104 77 56 30 72 239 548 257 360 215 1959

0

0

0

0

2011

3023

442

797

Voorraden Hoeveelheid Waarde Boekw. Eenheden EUR/eenh. 1000 EUR Voorraad onderdelen Beginvoorraad Aankoop onderdelen Verbruikte onderdelen Eindvoorraad

653 2998 -3642 9

1199 1106 1123 1000

783 3316 -4090 9

1728 3794 -4320 1202

3436.25 3532.16 3502.17 3502.17

5938 13401 -15129 4210

Voorraad afgewerkte producten Beginvoorraad Productie Verkoop Eindvoorraad

80


2016-05-17 College Paters Jozefieten Melle (Markt 2)

P1M1 / Onderneming 1 / Bladzijde 3

FINANCIEEL RAPPORT Green Scooter Innovation

Boekjaar 11

12.05.16

Bijkomende inlichtingen over de balans Aantal Vaste activa Kantoorgebouwen Productiegebouwen Aantal machines Installaties daling energieverbruik Installaties daling afval

Aank.prijs Boekw. 1000 EUR 1000 EUR

4 30

3878 922

5230 13299 11016 214 205

Jaar 9 EUR

Jaar 10 EUR

Beurstarief Jaar 11 EUR

Aantal

Boekw. 1000 EUR

580 1420 980

580 1420 980

576 1345 980

100 0 450

58 0 441

Geldbeleggingen IndustriĂŤle aandelen Handels- en dienstenaandelen Obligaties

Jaar 10

Jaar 11

Eigen Vermogen Kapitaal (1000 EUR) Aantal uitgegeven aandelen Boekwaarde per aandeel (EUR) Aandelenkoers (EUR per aandeel) Betaalde dividenden (1000 EUR) Reserves (1000 EUR)

17500 35000 500 581 1259 140

17500 35000 500 606 130 1490

FinanciĂŤle schulden KT leningen (1000 EUR) LT leningen (1000 EUR)

6072 16000

797 15443

Jaar 10

Jaar 11

160 14 9

141 12 13

37500 50000 75000 0.0 0.0

37500 50000 75000 0.0 0.0

6000 0 700 675 0 0 7375

5288 0 600 975 0 0 6863

Bijkomende inlichtingen over de resultatenrekening Personeelsleden (aantal) Arbeiders Bedienden Verkopers Personeelsuitgaven Lonen en salarissen (EUR): Arbeiders Bedienden Verkopers Shiftvergoeding (% van productielonen) Sociale zekerheid (% salarissen, lonen, vergoedingen) Personeelskosten (in 1000 EUR) Lonen en salarissen arbeiders Shiftvergoeding arbeiders Lonen en salarissen bedienden Lonen en salarissen verkopers Sociale zekerheid Extra personeelsuitgaven Totaal

81


2016-05-17 College Paters Jozefieten Melle (Markt 2)

P1M1 / Onderneming 1 / Bladzijde 4

FINANCIEEL RAPPORT Green Scooter Innovation

Boekjaar 11

12.05.16 Jaar 10

Jaar 11

5.00 8.00 3.50 10 110

2.88 5.98 4.00 10 109

Belastingen Winstbelasting (%) Winstbelasting (1000 EUR) Belasting per geproduceerde eenheid (EUR per eenheid)

20.00 405 0.00

25.00 759 0.00

Kosten en prijzen Index consumptiegoederen (1.00 in jaar 10) Onderhoud productiegebouwen (EUR per jaar) Energiekosten (EUR per kWh) Afvalverwerking (EUR per kg)

1.00 29004 0.18 2.50

1.04 28497 0.21 2.58

120 90 348 1380 1200 1050

124 93 481 1541 1312 1106

Intrestvoeten en dividenden LT leningen (%) KT financiĂŤle schulden (%) Obligaties (%) IndustriĂŤle aandelen (EUR per aandeel) Handels- en dienstenaandelen (EUR per aandeel)

Opslagkosten afgewerkte producten (EUR/eenh.) Opslagkosten onderdelen (EUR/eenh.) Vervoerkosten per product (EUR/eenh.) Kosten onderdelen, kwaliteit niveau 1 Kosten onderdelen, kwaliteit niveau 2 Kosten onderdelen, kwaliteit niveau 3

82


2016-05-17 College Paters Jozefieten Melle (Markt 2)

P1M1 / Onderneming 1 / Bladzijde 5

FINANCIEEL RAPPORT Green Scooter Innovation

Boekjaar 11

12.05.16

Bijkomende inlichtingen productie Jaar 10

Jaar 11

4550 28 0.29 0.86 321 17.36

3794 27 0.30 0.96 319 18.76

160 159 32 4 10

141 147 30 4 10

4658 9316 4687

4450 8900 4268

in jaar 13 0 0 0 0.00 0 0

in jaar 14 0 0 0 0.00 0 0

Ond. 1

Ond. 2

Ond. 3

5899

6195

5799

Productie Productievolume (eenheden) Productiviteit (eenheden) Kwaliteitsindex (maximum 1.00) Verbruiksindex (onderdelen) Energieverbruik (kWh per eenheid) Afval (kg per eenheid) Human resources en productiemogelijkheden Productiepersoneel (werkelijk aantal FTE) Minimum # arbeiders vereist per shift Aantal machines Aantal productiegebouwen Maximum machines per gebouw Productiecapaciteit (producten per jaar) Minimale capaciteit Maximale capaciteit Werkelijke capaciteit Inventaris machines Aangekocht in jaar 9 Aantal machines 27 Boekwaarde (1000 EUR/machine) 332 Energieverbruik (kWh/product) 321 Onderhoudskosten (EUR/product) 6.60 Capaciteit (producten/machine/shift) 146 Vereist # arbeiders/machine 5

in jaar 10 1 576 300 14.38 164 4

in jaar 11 2 738 298 13.70 172 4

in jaar 12 0 0 0 0.00 0 0

Details van de markt Verkoopprijs Verkoopprijs binnenlandse markt (EUR) Verkoopprijs extra concurrent binnenlandse markt (EUR) Verkoop binnenlandse markt Vraag (eenheden) Afzet (eenheden) Netto-omzet (1000 EUR) Marktaandeel (% eenheden) Marktaandeel (% netto-omzet)

0 Jaar 10

Jaar 11

4076 4076 23029 33.3 33.3

4320 4320 25484 35.2 34.9

83


2016-05-17 College Paters Jozefieten Melle (Markt 2)

P1M1 / Onderneming 1 / Bladzijde 6

FINANCIEEL RAPPORT Green Scooter Innovation

Boekjaar 11

12.05.16

Ondernemingsbeslissingen Jaar 10

Jaar 11

5650 630 500

5899 908 394

Personeelsbeleid 4. Verkopers (aantal) 5. Arbeiders (aantal) 6. Bedienden (aantal) 7. Loonsverhoging (%)

9 160 14 0.0

13 141 12 0.0

Opleiding en personeelsontwikkeling 8. Verkopers (1000 EUR) 9. Arbeiders (1000 EUR) 10. Bedienden (1000 EUR)

25 95 100

59 165 69

4550 4000 2

3794 2998 3

Investeringen 14. Aantal nieuwe aangekochte machines 15. Aantal oude verkochte machines 16. Aankoop installaties daling energieverbruik (1000 EUR) 17. Aankoop installaties daling afval (1000 EUR) 18. Aantal aangekochte productiegebouwen

1 0 0 0 0

2 4 75 0 0

Kapitaalinvesteringen 19. Aantal industriĂŤle aandelen aankoop/verkoop (-) 20. Aantal hand.- en dienstenaand. aank./verkoop (-) 21. Aantal obligaties aankoop/verkoop (-)

0 0 0

0 0 0

LT leningen 22. Leningen afgesloten/afgelost (-) (1000 EUR)

0

-557

0 0 90

0 0 8

Marketing 1. Verkoopprijs (EUR per eenheid) 2. Marketingbeleid (1000 EUR) 3. Onderzoek en ontwikkeling (1000 EUR)

Productie 11. Productievolume (eenheden) 12. Aankoop onderdelen (eenheden) !"#$%&'()*+)*$'',-+./01*+$/,2+32+(+,$4!565"7

Aandelenkapitaal 23. Aantal uitgegeven nieuwe aandelen 24. Vermindering van nominale waarde 25. Dividend (% van de winst van vorig jaar)

84


Boekjaar 12 2016-05-17 College Paters Jozefieten Melle (Markt 2)

P1M1 / Onderneming 1 / Bladzijde 1

FINANCIEEL RAPPORT Green Scooter Innovation

Boekjaar 12

17.05.16

Resultatenrekening (in 1000 EUR) Jaar 11

Jaar 12

Netto-omzet Voorraadwijziging afgewerkte producten Andere bedrijfsopbrengsten Opbrengsten

25484 -1728 100 23856

25154 -258 100 24996

Kosten onderdelen Personeelskosten Andere bedrijfskosten Afschrijvingskosten Ontvangen intresten Betaalde intresten Winst (verlies) voor bel. en uitz. activiteiten

-4090 -6863 -5232 -3832 18 -816 3041

-4200 -7188 -5419 -4474 14 -344 3385

Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten Belastingen

1 -5 -759

1 0 -847

Winst (verlies) boekjaar

2278

2539

Balans (in 1000 EUR) Activa

Passiva

Kantoorgebouwen Productiegebouwen Machines/Installaties Vaste activa

4968 12634 14238 31840

Kapitaal Reserves Overgedragen winst (verlies) Eigen vermogen

17500 8056 2539 28095

Voorraden (afgew. prod. & ond.) Vorderingen Geldbeleggingen Liquide middelen Vlottende activa

4689 8753 499 3971 17912

LT financiĂŤle schulden KT financiĂŤle schulden Leveranciers

19193 0 2464

Vreemd vermogen

21657

Totaal

49752

Totaal

49752

85


2016-05-17 College Paters Jozefieten Melle (Markt 2)

P1M1 / Onderneming 1 / Bladzijde 2

FINANCIEEL RAPPORT Green Scooter Innovation

Boekjaar 12

17.05.16

Bedrijfsresultaat per geproduceerde eenheid Jaar 11 Jaar 12 1000 EUR 1000 EUR Netto-omzet Voorraadwijzigingen afgewerkte producten Andere bedrijfsopbrengsten Opbrengsten Kosten onderdelen Personeelskosten productie Onderhoudskosten installaties Afschrijvingskosten machines/installaties Afschrijvingskosten productiegebouwen Energiekosten Afvalkosten Productiekosten Onderzoek en ontwikkeling Opleidingskosten Opslagkosten Onderhoud gebouwen Afschrijvingskosten kantoorgebouwen Marketingkosten Transportkosten Personeelskosten verkopers Administratiekosten Betaalde intresten Indirecte kosten Andere bedrijfskosten Bedrijfsresultaat

Jaar 11 Jaar 12 EUR/eenh. EUR/eenh.

25484 -1728 100 23856

25154 -258 100 24996

6717 -455 26 6288

6080 -62 24 6042

-4090 -5288 -28 -2857 -700 -254 -184 -13401

-4200 -5266 -40 -3547 -665 -285 -199 -14202

1078 1394 7 753 185 67 49 3532

1015 1273 10 857 161 69 48 3433

-394 -293 -213 -114 -275 -908 -2079 -975 -1365 -816 -7432

-394 -294 -183 -114 -262 -1121 -2034 -1307 -1370 -344 -7423

104 77 56 30 72 239 548 257 360 215 1959

95 71 44 28 63 271 492 316 331 83 1794

0

0

0

0

3023

3371

797

815

Voorraden Hoeveelheid Waarde Boekw. Eenheden EUR/eenh. 1000 EUR Voorraad onderdelen Beginvoorraad Aankoop onderdelen Verbruikte onderdelen Eindvoorraad

9 4563 -3889 683

1000 1080 1080 1079

9 4928 -4200 737

1202 4137 -4193 1146

3502.17 3432.92 3448.59 3448.59

4210 14202 -14460 3952

Voorraad afgewerkte producten Beginvoorraad Productie Verkoop Eindvoorraad

86


2016-05-17 College Paters Jozefieten Melle (Markt 2)

P1M1 / Onderneming 1 / Bladzijde 3

FINANCIEEL RAPPORT Green Scooter Innovation

Boekjaar 12

17.05.16

Bijkomende inlichtingen over de balans Aantal Vaste activa Kantoorgebouwen Productiegebouwen Aantal machines Installaties daling energieverbruik Installaties daling afval

Aank.prijs Boekw. 1000 EUR 1000 EUR

4 30

3878 952

4968 12634 13783 231 224

Jaar 10 EUR

Jaar 11 EUR

Beurstarief Jaar 12 EUR

Aantal

Boekw. 1000 EUR

580 1420 980

576 1345 980

574 1272 980

100 0 450

58 0 441

Geldbeleggingen IndustriĂŤle aandelen Handels- en dienstenaandelen Obligaties

Jaar 11

Jaar 12

Eigen Vermogen Kapitaal (1000 EUR) Aantal uitgegeven aandelen Boekwaarde per aandeel (EUR) Aandelenkoers (EUR per aandeel) Betaalde dividenden (1000 EUR) Reserves (1000 EUR)

17500 35000 500 606 130 1490

17500 35000 500 610 114 2164

FinanciĂŤle schulden KT leningen (1000 EUR) LT leningen (1000 EUR)

797 15443

0 19193

Jaar 11

Jaar 12

141 12 13

137 12 17

37500 50000 75000 0.0 0.0

38438 51250 76875 20.0 0.0

5288 0 600 975 0 0 6863

5266 0 615 1307 0 0 7188

Bijkomende inlichtingen over de resultatenrekening Personeelsleden (aantal) Arbeiders Bedienden Verkopers Personeelsuitgaven Lonen en salarissen (EUR): Arbeiders Bedienden Verkopers Shiftvergoeding (% van productielonen) Sociale zekerheid (% salarissen, lonen, vergoedingen) Personeelskosten (in 1000 EUR) Lonen en salarissen arbeiders Shiftvergoeding arbeiders Lonen en salarissen bedienden Lonen en salarissen verkopers Sociale zekerheid Extra personeelsuitgaven Totaal

87


2016-05-17 College Paters Jozefieten Melle (Markt 2)

P1M1 / Onderneming 1 / Bladzijde 4

FINANCIEEL RAPPORT Green Scooter Innovation

Boekjaar 12

17.05.16 Jaar 11

Jaar 12

2.88 5.98 4.00 10 109

1.74 5.41 3.00 10 109

Belastingen Winstbelasting (%) Winstbelasting (1000 EUR) Belasting per geproduceerde eenheid (EUR per eenheid)

25.00 759 0.00

25.00 847 0.00

Kosten en prijzen Index consumptiegoederen (1.00 in jaar 10) Onderhoud productiegebouwen (EUR per jaar) Energiekosten (EUR per kWh) Afvalverwerking (EUR per kg)

1.04 28497 0.21 2.58

1.06 28406 0.23 2.64

124 93 481 1541 1312 1106

128 96 485 1568 1328 1080

Intrestvoeten en dividenden LT leningen (%) KT financiĂŤle schulden (%) Obligaties (%) IndustriĂŤle aandelen (EUR per aandeel) Handels- en dienstenaandelen (EUR per aandeel)

Opslagkosten afgewerkte producten (EUR/eenh.) Opslagkosten onderdelen (EUR/eenh.) Vervoerkosten per product (EUR/eenh.) Kosten onderdelen, kwaliteit niveau 1 Kosten onderdelen, kwaliteit niveau 2 Kosten onderdelen, kwaliteit niveau 3

88


2016-05-17 College Paters Jozefieten Melle (Markt 2)

P1M1 / Onderneming 1 / Bladzijde 5

FINANCIEEL RAPPORT Green Scooter Innovation

Boekjaar 12

17.05.16

Bijkomende inlichtingen productie Jaar 11

Jaar 12

3794 27 0.30 0.96 319 18.76

4137 30 0.34 0.94 300 18.19

141 147 30 4 10

137 137 30 4 10

4450 8900 4268

4750 9500 4750

in jaar 13 0 0 0 0.00 0 0

in jaar 14 0 0 0 0.00 0 0

Ond. 1

Ond. 2

Ond. 3

5999

6195

5849

Productie Productievolume (eenheden) Productiviteit (eenheden) Kwaliteitsindex (maximum 1.00) Verbruiksindex (onderdelen) Energieverbruik (kWh per eenheid) Afval (kg per eenheid) Human resources en productiemogelijkheden Productiepersoneel (werkelijk aantal FTE) Minimum # arbeiders vereist per shift Aantal machines Aantal productiegebouwen Maximum machines per gebouw Productiecapaciteit (producten per jaar) Minimale capaciteit Maximale capaciteit Werkelijke capaciteit Inventaris machines Aangekocht in jaar 9 Aantal machines 17 Boekwaarde (1000 EUR/machine) 266 Energieverbruik (kWh/product) 311 Onderhoudskosten (EUR/product) 6.78 Capaciteit (producten/machine/shift) 144 Vereist # arbeiders/machine 5

in jaar 10 1 461 291 14.77 162 4

in jaar 11 2 590 289 14.07 170 4

in jaar 12 10 762 285 13.40 180 4

Details van de markt Verkoopprijs Verkoopprijs binnenlandse markt (EUR) Verkoopprijs extra concurrent binnenlandse markt (EUR) Verkoop binnenlandse markt Vraag (eenheden) Afzet (eenheden) Netto-omzet (1000 EUR) Marktaandeel (% eenheden) Marktaandeel (% netto-omzet)

5413 Jaar 11

Jaar 12

4320 4320 25484 35.2 34.9

4193 4193 25154 33.7 33.8

89


2016-05-17 College Paters Jozefieten Melle (Markt 2)

P1M1 / Onderneming 1 / Bladzijde 6

FINANCIEEL RAPPORT Green Scooter Innovation

Boekjaar 12

17.05.16

Ondernemingsbeslissingen Jaar 11

Jaar 12

5899 908 394

5999 1121 394

Personeelsbeleid 4. Verkopers (aantal) 5. Arbeiders (aantal) 6. Bedienden (aantal) 7. Loonsverhoging (%)

13 141 12 0.0

17 137 12 2.5

Opleiding en personeelsontwikkeling 8. Verkopers (1000 EUR) 9. Arbeiders (1000 EUR) 10. Bedienden (1000 EUR)

59 165 69

79 160 55

3794 2998 3

4137 4563 3

2 4 75 0 0

10 10 75 75 0

0 0 0

0 0 0

-557

3750

0 0 8

0 0 5

Marketing 1. Verkoopprijs (EUR per eenheid) 2. Marketingbeleid (1000 EUR) 3. Onderzoek en ontwikkeling (1000 EUR)

Productie 11. Productievolume (eenheden) 12. Aankoop onderdelen (eenheden) !"#$%&'()*+)*$'',-+./01*+$/,2+32+(+,$4!565"7 Investeringen 14. Aantal nieuwe aangekochte machines 15. Aantal oude verkochte machines 16. Aankoop installaties daling energieverbruik (1000 EUR) 17. Aankoop installaties daling afval (1000 EUR) 18. Aantal aangekochte productiegebouwen Kapitaalinvesteringen 19. Aantal industriĂŤle aandelen aankoop/verkoop (-) 20. Aantal hand.- en dienstenaand. aank./verkoop (-) 21. Aantal obligaties aankoop/verkoop (-) LT leningen 22. Leningen afgesloten/afgelost (-) (1000 EUR) Aandelenkapitaal 23. Aantal uitgegeven nieuwe aandelen 24. Vermindering van nominale waarde 25. Dividend (% van de winst van vorig jaar)

90


Boekjaar 13 2016-05-17 College Paters Jozefieten Melle (Markt 2)

P1M1 / Onderneming 1 / Bladzijde 1

FINANCIEEL RAPPORT Green Scooter Innovation

Boekjaar 13

17.05.16

Resultatenrekening (in 1000 EUR) Jaar 12

Jaar 13

Netto-omzet Voorraadwijziging afgewerkte producten Andere bedrijfsopbrengsten Opbrengsten

25154 -258 100 24996

23341 1037 100 24478

Kosten onderdelen Personeelskosten Andere bedrijfskosten Afschrijvingskosten Ontvangen intresten Betaalde intresten Winst (verlies) voor bel. en uitz. activiteiten

-4200 -7188 -5419 -4474 14 -344 3385

-4195 -6871 -6507 -4455 9 -326 2133

Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten Belastingen

1 0 -847

3 0 -534

Winst (verlies) boekjaar

2539

1602

Balans (in 1000 EUR) Activa

Passiva

Kantoorgebouwen Productiegebouwen Machines/Installaties Vaste activa

4720 12002 14333 31055

Kapitaal Reserves Overgedragen winst (verlies) Eigen vermogen

17500 10544 1602 29646

Voorraden (afgew. prod. & ond.) Vorderingen Geldbeleggingen Liquide middelen Vlottende activa

5641 8154 501 4583 18879

LT financiĂŤle schulden KT financiĂŤle schulden Leveranciers

18233 0 2055

Vreemd vermogen

20288

Totaal

49934

Totaal

49934

91


2016-05-17 College Paters Jozefieten Melle (Markt 2)

P1M1 / Onderneming 1 / Bladzijde 2

FINANCIEEL RAPPORT Green Scooter Innovation

Boekjaar 13

17.05.16

Bedrijfsresultaat per geproduceerde eenheid Jaar 12 Jaar 13 1000 EUR 1000 EUR Netto-omzet Voorraadwijzigingen afgewerkte producten Andere bedrijfsopbrengsten Opbrengsten Kosten onderdelen Personeelskosten productie Onderhoudskosten installaties Afschrijvingskosten machines/installaties Afschrijvingskosten productiegebouwen Energiekosten Afvalkosten Productiekosten Onderzoek en ontwikkeling Opleidingskosten Opslagkosten Onderhoud gebouwen Afschrijvingskosten kantoorgebouwen Marketingkosten Transportkosten Personeelskosten verkopers Administratiekosten Betaalde intresten Indirecte kosten Andere bedrijfskosten Bedrijfsresultaat

Jaar 12 Jaar 13 EUR/eenh. EUR/eenh.

25154 -258 100 24996

23341 1037 100 24478

6080 -62 24 6042

5251 233 23 5507

-4200 -5266 -40 -3547 -665 -285 -199 -14202

-4195 -4930 -49 -3575 -632 -284 -195 -13860

1015 1273 10 857 161 69 48 3433

944 1109 11 804 142 64 44 3118

-394 -294 -183 -114 -262 -1121 -2034 -1307 -1370 -344 -7423

-394 -303 -239 -114 -248 -1981 -1900 -1320 -1321 -326 -8146

95 71 44 28 63 271 492 316 331 83 1794

89 68 54 26 56 446 427 297 297 73 1833

0

-348

0

78

3371

2124

815

478

Voorraden Hoeveelheid Waarde Boekw. Eenheden EUR/eenh. 1000 EUR Voorraad onderdelen Beginvoorraad Aankoop onderdelen Verbruikte onderdelen Eindvoorraad

683 4041 -4089 635

1079 1017 1026 1027

737 4110 -4195 652

1146 4445 -4025 1566

3448.59 3118.11 3185.83 3185.83

3952 13860 -12823 4989

Voorraad afgewerkte producten Beginvoorraad Productie Verkoop Eindvoorraad

92


2016-05-17 College Paters Jozefieten Melle (Markt 2)

P1M1 / Onderneming 1 / Bladzijde 3

FINANCIEEL RAPPORT Green Scooter Innovation

Boekjaar 13

17.05.16

Bijkomende inlichtingen over de balans Aantal Vaste activa Kantoorgebouwen Productiegebouwen Aantal machines Installaties daling energieverbruik Installaties daling afval

Aank.prijs Boekw. 1000 EUR 1000 EUR

4 30

3878 960

4720 12002 13809 245 279

Jaar 11 EUR

Jaar 12 EUR

Beurstarief Jaar 13 EUR

Aantal

Boekw. 1000 EUR

576 1345 980

574 1272 980

638 1495 980

100 0 450

60 0 441

Geldbeleggingen IndustriĂŤle aandelen Handels- en dienstenaandelen Obligaties

Jaar 12

Jaar 13

Eigen Vermogen Kapitaal (1000 EUR) Aantal uitgegeven aandelen Boekwaarde per aandeel (EUR) Aandelenkoers (EUR per aandeel) Betaalde dividenden (1000 EUR) Reserves (1000 EUR)

17500 35000 500 610 114 2164

17500 35000 500 591 51 2488

FinanciĂŤle schulden KT leningen (1000 EUR) LT leningen (1000 EUR)

0 19193

0 18233

Jaar 12

Jaar 13

137 12 17

127 12 17

38438 51250 76875 20.0 0.0

38822 51763 77644 20.0 0.0

5266 0 615 1307 0 0 7188

4930 0 621 1320 0 0 6871

Bijkomende inlichtingen over de resultatenrekening Personeelsleden (aantal) Arbeiders Bedienden Verkopers Personeelsuitgaven Lonen en salarissen (EUR): Arbeiders Bedienden Verkopers Shiftvergoeding (% van productielonen) Sociale zekerheid (% salarissen, lonen, vergoedingen) Personeelskosten (in 1000 EUR) Lonen en salarissen arbeiders Shiftvergoeding arbeiders Lonen en salarissen bedienden Lonen en salarissen verkopers Sociale zekerheid Extra personeelsuitgaven Totaal

93


2016-05-17 College Paters Jozefieten Melle (Markt 2)

P1M1 / Onderneming 1 / Bladzijde 4

FINANCIEEL RAPPORT Green Scooter Innovation

Boekjaar 13

17.05.16 Jaar 12

Jaar 13

1.74 5.41 3.00 10 109

1.74 5.47 2.00 11 121

Belastingen Winstbelasting (%) Winstbelasting (1000 EUR) Belasting per geproduceerde eenheid (EUR per eenheid)

25.00 847 0.00

25.00 534 0.00

Kosten en prijzen Index consumptiegoederen (1.00 in jaar 10) Onderhoud productiegebouwen (EUR per jaar) Energiekosten (EUR per kWh) Afvalverwerking (EUR per kg)

1.06 28406 0.23 2.64

1.08 28573 0.22 2.62

128 96 485 1568 1328 1080

129 97 472 1605 1327 1070

Intrestvoeten en dividenden LT leningen (%) KT financiĂŤle schulden (%) Obligaties (%) IndustriĂŤle aandelen (EUR per aandeel) Handels- en dienstenaandelen (EUR per aandeel)

Opslagkosten afgewerkte producten (EUR/eenh.) Opslagkosten onderdelen (EUR/eenh.) Vervoerkosten per product (EUR/eenh.) Kosten onderdelen, kwaliteit niveau 1 Kosten onderdelen, kwaliteit niveau 2 Kosten onderdelen, kwaliteit niveau 3

94


2016-05-17 College Paters Jozefieten Melle (Markt 2)

P1M1 / Onderneming 1 / Bladzijde 5

FINANCIEEL RAPPORT Green Scooter Innovation

Boekjaar 13

17.05.16

Bijkomende inlichtingen productie Jaar 12

Jaar 13

4137 30 0.34 0.94 300 18.19

4445 35 0.36 0.92 290 16.74

137 137 30 4 10

127 127 30 4 10

4750 9500 4750

4888 9776 4888

in jaar 13 5 768 278 12.35 184 3

in jaar 14 0 0 0 0.00 0 0

Ond. 1

Ond. 2

Ond. 3

5799

6099

5849

Productie Productievolume (eenheden) Productiviteit (eenheden) Kwaliteitsindex (maximum 1.00) Verbruiksindex (onderdelen) Energieverbruik (kWh per eenheid) Afval (kg per eenheid) Human resources en productiemogelijkheden Productiepersoneel (werkelijk aantal FTE) Minimum # arbeiders vereist per shift Aantal machines Aantal productiegebouwen Maximum machines per gebouw Productiecapaciteit (producten per jaar) Minimale capaciteit Maximale capaciteit Werkelijke capaciteit Inventaris machines Aangekocht in jaar 9 Aantal machines 12 Boekwaarde (1000 EUR/machine) 213 Energieverbruik (kWh/product) 305 Onderhoudskosten (EUR/product) 7.03 Capaciteit (producten/machine/shift) 142 Vereist # arbeiders/machine 5

in jaar 10 1 369 286 15.31 160 4

in jaar 11 2 472 284 14.59 167 4

in jaar 12 10 610 280 13.89 177 4

Details van de markt Verkoopprijs Verkoopprijs binnenlandse markt (EUR) Verkoopprijs extra concurrent binnenlandse markt (EUR) Verkoop binnenlandse markt Vraag (eenheden) Afzet (eenheden) Netto-omzet (1000 EUR) Marktaandeel (% eenheden) Marktaandeel (% netto-omzet)

5324 Jaar 12

Jaar 13

4193 4193 25154 33.7 33.8

4025 4025 23341 32.3 31.8

95


2016-05-17 College Paters Jozefieten Melle (Markt 2)

P1M1 / Onderneming 1 / Bladzijde 6

FINANCIEEL RAPPORT Green Scooter Innovation

Boekjaar 13

17.05.16

Ondernemingsbeslissingen Jaar 12

Jaar 13

5999 1121 394

5799 1981 394

Personeelsbeleid 4. Verkopers (aantal) 5. Arbeiders (aantal) 6. Bedienden (aantal) 7. Loonsverhoging (%)

17 137 12 2.5

17 127 12 1.0

Opleiding en personeelsontwikkeling 8. Verkopers (1000 EUR) 9. Arbeiders (1000 EUR) 10. Bedienden (1000 EUR)

79 160 55

82 160 61

4137 4563 3

4445 4041 3

10 10 75 75 0

5 5 75 125 0

0 0 0

0 0 0

3750

-960

0 0 5

0 0 2

Marketing 1. Verkoopprijs (EUR per eenheid) 2. Marketingbeleid (1000 EUR) 3. Onderzoek en ontwikkeling (1000 EUR)

Productie 11. Productievolume (eenheden) 12. Aankoop onderdelen (eenheden) !"#$%&'()*+)*$'',-+./01*+$/,2+32+(+,$4!565"7 Investeringen 14. Aantal nieuwe aangekochte machines 15. Aantal oude verkochte machines 16. Aankoop installaties daling energieverbruik (1000 EUR) 17. Aankoop installaties daling afval (1000 EUR) 18. Aantal aangekochte productiegebouwen Kapitaalinvesteringen 19. Aantal industriĂŤle aandelen aankoop/verkoop (-) 20. Aantal hand.- en dienstenaand. aank./verkoop (-) 21. Aantal obligaties aankoop/verkoop (-) LT leningen 22. Leningen afgesloten/afgelost (-) (1000 EUR) Aandelenkapitaal 23. Aantal uitgegeven nieuwe aandelen 24. Vermindering van nominale waarde 25. Dividend (% van de winst van vorig jaar)

96

Geïntegreerde proef Vincent Bresseleers  

Dit is het eindwerk van Bresseleers Vincent.

Geïntegreerde proef Vincent Bresseleers  

Dit is het eindwerk van Bresseleers Vincent.

Advertisement