Page 1

Villa Aesthetica


Bac Si Phau Thuat Tham My Franco Vercesi  Phương pháp điều trị đặc biệt này được phát triển

như một phương pháp điều trị cục bộ cường độ cao với 3 tác dụng chính :  giảm đường nếp nhăn, giảm các quầng thâm và giảm sưng phồng ở mắt. Phương pháp sẽ sử dụng mặt nạ collagen cho mắt hoặc liệu trình LPG tùy theo sự lựa chọn của bạn.  FAC01 Nâng viền mắt: 30 phút - 850.000 VNĐ  FAC01l Nâng viền mắt với LPG: 40 phút - 1.150.000 VNĐ


Nâng viền mắt Mặt nạ collagen           

Bac si phau thuat tham my Franco Vercesi Dieu tri seo mun Cang da mat Hut mo Phau thuat mi mat Phau thuat chinh hinh mui Bac si phau thuat tham my Cang da bang chi Tiem filler Nang nguc Tạo hinh V line

Bac si phau thuat tham my franco vercesi dieu tri seo mun cang da mat hut mo phau thuat mi mat  

Villaaesthetica Bac si phau thuat tham my Franco Vercesi, Dieu tri seo mun, Cang da mat, Hut mo, Phau thuat mi mat, Phau thuat chinh hinh mu...

Bac si phau thuat tham my franco vercesi dieu tri seo mun cang da mat hut mo phau thuat mi mat  

Villaaesthetica Bac si phau thuat tham my Franco Vercesi, Dieu tri seo mun, Cang da mat, Hut mo, Phau thuat mi mat, Phau thuat chinh hinh mu...

Advertisement