Vildmarken nr 2 2021

Page 110

ELEVREPORTAGE

/

I SAMARBETE MED FORSHAGAAKADEMIN

FRAMTID INOM JAKTYRKET FÖR ESAIAS PÅ FORSHAGAAKADEMIN Varje månad delar elever från ForshagaAkademin med sig av sina upplevelser från utbildningen. Den här gången får ni ta del av Esaias Lundgrens framtidsförhoppningar inom jakten och vad han vill göra efter sin student. Esaias kommer från Munkedal på västkusten och går i årskurs 2 på Viltvårdsgymnasiet.Han har jagat sedan barnsben och jagar främst rådjur men också vildsvin och älg. Men vi ska inte bara prata om framtiden utan mycket mer så häng med! 110

JAKT, FISKE & OUTDOOR

VILDMARKEN #2 2021

/ WWW.VILDMARKEN.SE


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.