pratsyuyemo-bez-borzhnikiv

Page 1

Методичне об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів м. Вінниці Бібліотека Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова

Інформаційний лист № 1(11) 2008 Серія: Нові форми роботи в бібліотеках ВНЗ

Працюємо без боржників методичні рекомендації

Вінниця, 2008


ББК 78.3 П-70 Працюємо без боржників : метод. рек.- Вінниця, 2008 . – 7 с.(Серія «Нові форми роботи в бібліотеках ВНЗ»). Книжкові фонди є основним багатством бібліотек. Тому питання їх збереження надзвичайно актуальне. Одним із напрямків цієї діяльності є проблема боротьби з читацькою заборгованістю. Завдання бібліотек – зменшити відсоток боржників до мінімального. Бібліотечні працівники, які здійснюють обслуговування користувачів, знайдуть для себе корисні поради, познайомляться з досвідом інших бібліотек та зможуть організувати традиційну роботу по-новому.

Відповідальна за випуск

Шпукал Л.І., директор бібліотеки ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Укладачі

Соколова В.І., головний бібліотекар Гулик І.В., головний бібліотекар

Комп’ютерна верстка

Шаповалова В.Ю., зав. відділом

2


Здійснення багатофункціональних дій у бібліотеках ВНЗ тісно пов’язане з їх документними фондами як основою всіх процесів обслуговування користувачів, інформаційно–бібліографічної та культурно-просвітницької діяльності. Саме тому робота по забезпеченню збереження фондів бібліотек має принципове значення. Збереження фондів є справа загальнодержавна. Це підтверджується цілою низкою законодавчих документів, серед яких: Закони України “Основи законодавства України про культуру”, “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, “Типові правила користування бібліотеками в Україні”, “Типове положення про бібліотеку ВНЗ”, де мова йде про відповідальність установ культури за збереження та організацію бібліотечного фонду. Бібліотечні працівники зобов’язуються приділяти серйозну увагу даному питанню. А саме: налагодити чіткий контроль за своєчасним поверненням фонду, проводити роботу щодо відшкодування збитків у зв’язку із втратою, знищенням, пошкодженням або розкраданням книг, документів, інших носіїв інформації. Збереження бібліотечних фондів, основного багатства книгозбірень, - проблема комплексна. Її складовою є боротьба з читацькою заборгованістю. З цією метою використовуються різноманітні форми і методи. Вони добре відомі усім працівникам бібліотек. Широко їх застосовують і в роботі бібліотек ВНЗ м. Вінниці. Насамперед, це робота щодо попередження заборгованості серед читачів. Співробітники відділів обслуговування проводять роз’яснюючу роботу для всіх категорій читачів як під час запису до бібліотеки, так і під час кожного відвідування книгозбірні. Постійно проводиться робота з переводними і поточними наказами університету. Ефективним методом запобігання читацької заборгованості є підписання студентами обхідних листків по закінченні навчання та при академічних відпустках. Результативним є метод, який впроваджено в практику роботи бібліотеки Вінницького національного медичного університету. Тут застосовують метод отримання довідки про

3


повний розрахунок з предмету під час сесій. Студент отримує довідку в бібліотеці після повернення усіх книг з предмету. І лише при її наявності викладачі видають залікову книжку. Наступний етап у роботі – виявлення боржників. У “Типових правилах користування бібліотеками України” конкретно визнано обов’язок бібліотек “...систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів”. Виконуючи це зобов’язання, співробітники відділів обслуговування закріплюються за визначеними курсами, факультетами, групами. Щоквартально здійснюють обов’язкову перевірку строків повернення літератури і, в разі виявлення боржників, складають списки. Ці списки регулярно подають в деканати, вивішують на абонементах, дошках оголошень. Структурні підрозділи бібліотек об’єднують свої зусилля по роботі з читацькою заборгованістю: на читацьких формулярах читачів-боржників виставляються сигнальні позначки на всіх пунктах видачі. Така позначка привертає увагу працівника і він проводить бесіду з читачем. В той же час такі читачі позбавляються можливості користуватися фондами бібліотеки до повного розрахунку з боргами. Самий “важкий” етап в роботі з боржниками – повернення боргу у бібліотеку. З цією метою бібліотечні працівники телефонують користувачам додому, надсилають листиповідомлення. Так, у бібліотеках Вінницького національного технічного університету та Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова широко застосовують листинагадування, які мають такий вигляд: “Шановний_______________________ ! Нагадуємо, що термін користування книгами _____________ _____________________________________________ закінчився. Просимо Вас повернути зазначенні видання до ______________. У разі порушення строків Ваше питання буде розглядатися у деканаті У бібліотеці Вінницького національного медичного університету практикують також написання листів-повідомлень

4


не лише студенту, а і його батькам. Це повідомлення надсилають у тому разі, коли студент закінчив навчання або ж був відрахований з університету. У Вінницькому державному педагогічному університеті після закінчення літньої сесії списки боржників подаються адміністрації університету. За її рішенням на групу, де є боржники, накладається “вето” на поселення у гуртожиток. Це рішення скасовується лише при повному розрахунку з бібліотекою. На нашу думку, така форма боротьби з читацькою заборгованістю є дуже дієвою. Також ефективною формою роботи в усіх бібліотеках ВНЗ методичного об’єднання є виступи бібліотечних працівників на старостатах з інформацією про боржників. Можна зазначити, що успіх проведеної роботи залежить від тісної співпраці бібліотеки з усіма кафедрами, підрозділами університетів. Але найбільш ефективну допомогу у вирішенні цього питання надає ректорат. Результат такого втручання ми можемо запозичити у працівників Вінницького торговельноекономічного інституту. За наказом ректора бібліотека щомісячно на засіданнях ради надає інформацію про боржників серед професорсько-викладацького складу, самої “важкої” категорії боржників. Наслідком такої інформації є персональна бесіда ректора з кожним завідувачем кафедри, де є хоча б один боржник. Бесіда ця настільки результативна, що у даній бібліотеці ліквідовано повністю боржників серед викладачів. Розрахунки боржників проходять по-різному. Найбільш поширений випадок – це повернення самої книги. Але буває і так, що книга читачем втрачена. Тому бібліотечні працівники керуються в такому разі наступним: читачі, що завдали бібліотеці збитки, згідно з Наказом Міністерства освіти України від 31.08.1998р. за № 321, несуть матеріальну та адміністративну відповідальність. Насамперед, читачеві радять замінити втрачену книгу на відповідну або зробити якісну ксерокопію. По-друге, в разі неможливості виконання першої умови, читач може замінити книгу виданням рівноцінним за змістом і вартістю або сплатити вартість книги.

5


Постановою “Про бібліотечну справу в Україні” передбачається відшкодування вартості втраченої літератури у 10-ти кратному розмірі. На жаль, високі ціни на книги не дають змогу використовувати цю можливість, адже інколи такі суми бувають занадто великі. Вивчаючи досвід роботи бібліотек ВНЗ зарубіжжя, хочеться відмітити деякі форми роботи в цьому напрямку. Так, у деяких бібліотеках Росії практикується організація місячника боротьби з читацькою заборгованістю “Бережи книгу”. Цей захід проводиться в умовах широкої гласності, на факультетах вивішуються об’яви з програмою місячника, повідомлення відсилаються по деканатах, у студентський профком. За допомогою студентського активу оформляється сатирична газета “Боржник – 200___”. Під час проведення місячника доречно вписується проведення “Дня повернутих книг”. Перш за все оформляється звернення: Увага! Бібліотека _________________ проводить ___________(дата) “День повернутих книг”. Якщо Ви не змогли з будь-якої причини повернути книги, приходьте до бібліотеки. В цей день у Вас не вимагатимуть ніяких пояснень про причини заборгованості, а також обставин, при яких у Вас з’явилися бібліотечні книги, що Ви не отримували у нас. На повернуті книги, які з невідомих причин не числяться за читачами, складається “Картотека повернутих книг”. Картки з описами книг розташовуються за алфавітом авторів. Дієвою є і інша форма. Так, в багатьох бібліотеках щомісячно вивішуються на дошку об’яв списки боржників: Шановні читачі! Прохання терміново повернути книги, які Ви отримали у бібліотеці. Термін користування закінчився ________________. Далі йде перелік прізвищ боржників із зазначенням курсу, групи, кількості книг, отриманих користувачем; термін, у який потрібно було повернути літературу.

6


У бібліотеках Німеччини можна зустріти стенд “Ось де знаходяться книги, які, можливо, Ви сьогодні не зможете отримати.” На ньому розміщуються фотографії читачівборжників, вказуються прізвища і домашня адреса, телефон. Поруч – великі фото титульних листів книг, які не повернуті читачем. Перед тим як розмістити ці відомості на стенді, бібліотечні працівники після закінчення першого терміну повернення літератури телефонують з нагадуванням. Ще раз телефонують, коли минає “другий” термін. І вже наступного дня фото боржників поміщаються на стенді. Це дає добрі результати. Так, в перші 2 дні 20% боржників повертають борги, 90% протягом тижня. Впровадження автоматизованих технологій в процеси обслуговування читачів дає новий поштовх в напрямку роботи з боржниками. Так, при автоматизованій книговидачі зникає необхідність в традиційних читацьких і книжкових формулярах. На абонементах не ведеться робота з переводними і поточними наказами, що дозволяє економити час. В автоматизованій системі реалізується режим роботи зі списками боржників. Вони формуються по факультетах, спеціальностях, групах з кількістю книг, які не повернуті. Це дає можливість оперативно працювати з даною категорією читачів, особливо з боржникамивикладачами, що є найбільш складною категорією наших користувачів. Звернувши Вашу увагу на кращі досягнення в роботі з читацькою заборгованістю серед бібліотек ВНЗ міста та інших, радимо запозичити такі форми і методи: - проведення щомісячних “днів прощення” боржників; - встановлення скриньки для отримання книг від боржників, які бояться зустрічатися з бібліотекарем; - більше уваги приділяти проведенню індивідуальних бесід з користувачами під час запису їх до бібліотеки та відвідування книгозбірні. На наш погляд доцільно провести дослідження причин несвоєчасного повернення літератури читачами шляхом анкетування, а серед бібліотечних працівників - організувати

7


конкурс “Повернення”, мета якого - виявлення ефективних шляхів ліквідації читацької заборгованості. Радимо звернути увагу на статті з професійних видань, що висвітлюють питання роботи з боржниками. 1. Белова С. “Книга должна быть возвращена...” // Библиотекарь. – 1986. - №9. – С.55-56. 2. Березкина Е. Судебные иски к читателям: борьба с задолженностью в правовом пространстве университетской библиотеки // Науч. и техн. б-ки. - 2006. - №5. - С.73-78. 3. Бондаренко І. Сутність соціального чинника та його вплив на зберігання бібліотечних фондів // Вісник книжкової палати. 2003. - № 1. - С.24-25. 4. Емельянова Н. Проблемы сохранности фондов в библиотеках вузов // Мир библиографии. – 2004. - №4. - С.73-74. 5. Зингеренко И. Работаем без должников // Библиотекарь. – 1985. - №1. - С.23-24. 6. Кабаков В. «Верните, пожалуйста, книги…» // В мире книг. – 1981. - №10. - С.50-51. 7. Лютова Н.К. Должники – в зоне досягаемости // Библиотека. 2005. - №5. - С.55-56. 8. Межерицька Т.Ю. У пошуках боржників // Бібліотечний вісник. – 1993. - №1-2 . - С.62. 9. Проскурякова О.В. А за порчу или невозврат – к суду? // Библиотека. – 2004. - №9. - С. 29-30. 10. Сукиасян Э.Р. С читателями надо работать, а не судиться! // Науч. и техн. б-ки. – 2006. - №5. - С.79-81.

8


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.