Lægevikar på Færøerne

Page 1

Lægevikar på Færøerne


Indhold Uspoleret natur og stor skønhed

3

Om Færøerne

4

Klima

5

Kost og indkøb

6

Alkohollovgivningen på Færøerne

7

Sproget

7

Skat - TAKS

8

Internet og telefoni

9

Rejse til og fra Færøerne

9

Det færøske sundhedssystem

10

Lægedistrikter og byer

12

Norðoyggjar

12

Eysturoy

16

Streymoy

18

Vágar og Mykines

23

Sandoy

25

Suðuroy

26

Nyttige links

2

27


Uspoleret natur og stor skønhed Færøerne byder på store naturoplevelser og indbyder til aktivt udeliv, så vandresko er en god ide at pakke, når du skal afsted. Her vil du opleve betagende landskaber og nogle af de grønneste fjelde, men med de 18 vulkanøers meget omskiftelige vejr lader de sig hurtigt indhylle i tåge og drivende skyer. Regntøj er derfor basis i enhver færøsk garderobe. Med undtagelse af de sydligste øer Sandø og Suderø er alle øerne forbundet ved hjælp af dæmninger, broer og tunneller og intet sted er der mere end 5 km. til nærmeste kyst. Færøerne er et charmerende minisamfund med masser af historie og traditioner og med et rigt kulturliv. Lægearbejdet på Færøerne foregår dels i praksisser og dels som udkørende læge på vagt og selve lægearbejdet minder meget om det i Danmark. I denne lille guide kan du læse mere om Færøerne, om de forskellige byer og om at leve og arbejde på Færøerne. Har du spørgsmål til dit vikariat, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. nr.: 44 58 22 26 eller skrive til os på info@vikarlaeger.dk.

3


Om Færøerne Færøerne er en gruppe på 18 øer i det Nordatlantiske Hav på 62º nord og 7º vest, cirka 430 km sydøst fra Island, 600 km vest for Norge og 300 km nordvest for Skotland. Færøernes 18 bjergfyldte øer, som forbindes med tunneller og færger, har 1.289 km kyststrækning og på intet tidspunkt er afstanden til havet længere end 5 km. Den samlede længde af øhavet er 113 km langt og 75 km bredt. Pr. 1. februar 2015 boede der 48.693 mennesker på Færøerne, hvoraf de ca. 20.000 bor i hovedstaden Torshavn, som ligger på den største ø Streymoy. Landet har den næsthøjeste befolkningstæthed af de nordiske lande, kun overgået af Danmark. Befolkningen bor i et stort antal tætbebyggede bygder i forskellige størrelser. Der er på Færøerne omkring 100 byer og bygder. Irske munke var de første, der bosatte sig på øerne omkring år 625 Hvad er en bygd? og levede som eneboere. Øernes En bygd er et fællesnordisk ord for et mindre beboet distrikt egentlige befolkning, den færøske eller egn på landet eller i et afsidesliggende område. befolkning, er af skandinavisk afstamning og er oprindeligt efterkommere af de norske vikinger, som slog sig ned på Færøerne i tiden efter 825. Da den færøske vikingetid var ovre, blev øerne i år 1035 underlagt Norge, og norsk lov gjaldt for Færøerne indtil 1816. Ved freden i Kiel 1814, hvor Norge blev afstået til Sverige, forblev Island, Grønland og Færøerne i det danske kongerige. Efter 2. verdenskrig blev der den 23. marts 1948 vedtaget en hjemmestyrelov på Færøerne. Siden 1948 har Færøerne gradvist fået selvstyre på en del områder og Grundloven af 5. juni 1953 gav Færøerne to folkevalgte medlemmer af Folketinget. Af Hjemmestyreloven fremgår det, at Færøerne har en ”Særstilling … i national, historisk og geografisk Henseende” og at landet skal udgøre ”et selvstyrende Folkesamfund i det danske Rige”. I konsekvens af Hjemmestyreloven har øerne et hjemmestyre med eget parlament og flag. Den bedste måde at illustrere Færøernes selvstyre er det faktum, at Færøerne ikke er medlem af EU eller EFTA (og dermed heller ikke af EEA).

4

Kollafjordur, Streymoy


Styreform: Selvstyre - inden for kongeriget Danmark Parlament: Lagtinget (33 medlemmer) Medlemskab af EU: Færøerne er ikke medlem af EU Medlemskab af NATO: Siden 1945 (grundet det danske medlemskab)

Klima Tidligere havde vejret stor indflydelse på færingernes daglige liv og deres livsindstilling. Mange kalder øerne ”The land of Maybe” (måske-land), fordi vejret kan bestemme om aftaler og planer kan overholdes. Det færøske vejr er meget omskifteligt og det fascinerer mange, at alle fire årstider kan opleves på én dag. Sol og blå himmel kan på samme dag skifte flere gange til stærk vind, storm, regn og Klaksvik meget tæt tåge. På grund af Golfstrømmen har Færøerne et meget mildt klima. I gennemsnit er temperaturen om vinteren 3 plusgrader og der er gennemsnitligt 13 grader i de varmeste måneder. Om sommeren er den længste dag 19½ time lang og de lange lyse dage forbløffer mange besøgende.

Det Færøske flag Merkið (”Mærket”) er et nordisk korsflag, som blev anvendt første gang i 1919. Siden 25. april 1940 har flaget været brugt officielt og derfor fejrer Færøerne deres flag hvert år den 25. april

Færøernes nationalvåben

5


Kost og indkøb Det traditionelle færøske køkken har udviklet sig på sin egen måde gennem århundreder på grund af Færøernes beliggenhed langt ude i Nordatlanten. Klimaet er ikke velegnet til at dyrke frugt og korn. Ved vindbeskyttede steder, som for eksempel ved bunden af fjordene, kan der dyrkes grøntsager. Den færøske mad består ofte af kød af opdrættede dyr og af vilde land- og havpattedyr, fugle samt fisk. Fiskeri og lakseopdræt er i dag de vigtigste erhverv, men sådan har det ikke altid været. Før midten af 1800-tallet var over 60 procent af befolkningen beskæftiget med landbrug og dengang skete fiskeri primært til eget behov. Fiskeriet var et nødvendigt supplement til det, jorden kunne give. Der findes stadig 70.000 får i fjeldene, så Færøerne er næsten selvforsynende med mælk. Udover kød af opdrættede dyr består den færøske mad ofte af kartofler, som for de fleste færinger er uundværlige og spises dagligt. Skærpekød spises ofte som pålæg på rugbrød eller drýlur og tørsaltet spæk af grindehval spises ofte sammen med tørret eller kogt grindekød (tvøst), med tørret fisk eller ræst fisk. Det tørrede kød spises, som det er. En delikatesse er garnatálg, som kun skal fermentere i tre måneder. Indholdet er tilberedte indvolde pakket i mavenettet og lukket så grundigt inde, at det er som en vakuumpakning. Den færdige garnatálg skæres i skiver, smeltes på en pande og spises som sovs til ræstfisk Når det drejer sig om indkøb af alkoholdige varer, skal man regne med at skulle op med en del flere penge end i Danmark. Alkohol sælges ikke frit på Færøerne og der er statsligt monopol. Dette betyder, at kun få butikker rundt omkring på øerne sælger øl, vin og spiritus. Færøerne har en alkoholpolitik, som forsøger at begrænse forbruget mest muligt, og det gør man så blandt andet ved høje priser og ved ikke at sælge alkohol frit i supermarkeder, men kun i monopolbutikker, som kaldes Rúsdrekkasøla. Prisen for 70 cl gin/ whisky/vodka kan ligge på 270 kr.

6

Skerpikjøt eller skærpekød, som er lufttørret fårekød, er en almindelig spise på Færøerne


Alkohollovgivningen på Færøerne På Færøerne har alkohollovgivningen altid været et ømtåleligt emne. Fra januar 1908 bortfaldt al lovlig handel med alkohol på Færøerne. Denne lovbestemmelse blev først ændret i 1992, hvor de indførte den nye alkohollov med et offentligt monopolsystem. Forbuddet mod spiritushandel var dog ikke ensbetydende med, at folket ikke måtte indtage spiritus. Det var fortsat tilladt at importere spiritus fra udlandet til eget brug. Denne lov blev dog skærpet i 1928, da det blev indført, at kun personer, som ikke stod i skatterestance til kommunen, kunne importere spiritus. Og senere i 1949 kom der også rationer på, hvor meget hver enkelt person måtte købe. Dette var rigeligt til at dække de fleste menneskers behov, men for mange mennesker blev det meget omstændigt at importere spiritus. Der blev indført et købekort, hvor toldmyndighederne kunne notere al forsendelse. Dette købekort skulle afhentes og betales på et kontor, skatteattest på et andet, faktura betales på et tredje, told på et fjerde, kvitteringer forevises på et femte sted, inden man så kunne få udleveret varen. Derfor blev der fra folkets side udvist stor fantasi for at lette adgangen til alkohol. Siden 1960’erne udbredte der sig et systematisk Billede fra Olai koncert i Torshavn fællesindkøb igennem klubber (ølklubber og vinklubber), som også fungerede som værtshuse i Torshavn og andre større bygder. Nogle af disse klubber findes stadig i Torshavn og kan være et besøg værd - men besøget kræver en invitation fra en lokal.

Sproget Færøsk er i dag det officielle sprog på Færøerne. Det har sin oprindelse i oldnordisk og er nært beslægtet med islandsk, norsk, dansk og svensk. Færøsk har dog ikke altid været det officielle sprog på Færøerne. Først efter lang strid blev færøsk det officielle skolesprog på Færøerne i 1938, senere det officielle kirkesprog, men først ved hjemmestyreordningen i 1948 blev færøsk hovedsprog og dansk blev det officielle andetsprog. Dansk har stadig en central rolle i det færøske samfund og det læres i skolen fra 3. klasse.

7


Skat - TAKS For at kunne få udbetalt løn skal du oprette en konto i en færøsk bank og dette kræver et færøsk p-tal. P-tal svarer til det danske CPR-nummer, men er et selvstændigt nummer, som man skal søge om. Dette gør du ved at kontakte de færøske skattemyndigheder ”TAKS”. Du kan ringe til TAKS på tlf.: +298 35 26 00 og bede om at få en ansøgningsblanket eller hente den direkte på: www.taks.fo/documents/00177.pdf. Det kan tage op til to uger at få et p-tal og det er derfor hensigtsmæssigt at ansøge om dette hurtigst muligt. For at udfylde TAKS-ansøgningen skal man opgive fast adresse på Færøerne. Hvis ikke du endnu er tildelt vikarbolig, kan du bruge lægehusets adresse: Heilsutrygd P.O. Boks 52 Klaksvíksvegur 2 FO-710 Klaksik V-tal: 58 48 94 E-mail: hmr@hmr.fo, tlf. +298 614000.

Valuta: Færørske kroner (dkk) Officielt sprog: Færørsk, dansk Nationaldag: Olavsøka den 28. og 29. juli Religion: 85 % tilhører den evangelisk-lutherske folkekirke Landekode (tlf): +298

I punkt 7 på ansøgningsblanketten skal du opgive dit registreringsnummer i det land du er bosat i, hvilket for personer fra Danmark betyder, at der skal oplyses CPR-nummer. Seks af kommunerne på Færøerne kan registrere dit p-tal direkte hos folkeregistreringen. Det drejer sig om følgende kommuner: Tórshavnar, Klaksvíkar, Runavíkar, Eystur, Sjóvar og Sunda Kommuna.

8

Klaksvik Havn


Internet og telefoni På samme måde som andre steder i verden er der på Færøerne stor udvikling inden for telekommunikation. Telefonnettet er af høj standard og det meste af landet er dækket. Priserne er konkurrencedygtige og næsten alle færinger har mulighed for at have internet. Dit eget mobiltelefonnummer kan bruges på Færøerne, såfremt dit danske teleselskab har en roamingaftale med et færøsk teleselskab. Ellers er det muligt at købe taletidskort i telebutikker, supermarkeder og på tankstationer. Der er på Færøerne to forskellige telefonselskaber at vælge imellem: Føroya Tele og Vodafone.

Mykines

Rejse til og fra Færøerne Ønsker du besøg i løbet af dit vikariat, anbefaler Vikarlæger.dk at benytte sig af Greenland Travel. De kan kontaktes på tlf.: 33 13 10 11 eller på www.greenland-travel.dk. Ønsker du at medbringe din partner, vil Vikarlæger.dk gerne hjælpe med booking af rejsen. Det er dog på lægens egen regning. Flydage og tidspunkter er afhængige af årstid, helligdage osv. De flyver to til fire dage om ugen og med forskellige afgangstider. Flyvetiden til Færøerne er ca. 2 timer.

Tidszone: På Færøerne følger klokken Greenwich Mean Time (GMT) om vinteren, hvilket vil sige en time bagefter Danmark. Om sommeren sættes tiden en time frem, akkurat som i Danmark.

9


Det færøske sundhedssystem Det færøske sundhedsvæsen er organiseret i 9 lægedistrikter, som hver har et antal normerede kommunelægestillinger. Der er i alt 30 normerede stillinger. Udover kommunelægerne findes der 3 sygehuse med hver deres skadestue, som har åbent 24 timer i døgnet. Det største sygehus er Landssygehuset, som ligger i hovedstaden Torshavn med 200 sengepladser. Dernæst kommer Klaksvik sygehus med 36 sengepladser samt Suderø sygehus med 30 sengepladser. Derudover fungerer Rigshospitalet også som hospital for den færøske befolkning. For at komme på sygehuset på Færøerne skal du have en henvisning fra kommunelægen. Udover kommunelægen og sygehusene er der ligesom i Danmark en lægevagt. Lægevagten er en central tjeneste, der omfatter hele Færøerne. Lægevagten er til rådighed udenfor den almindelige åbningstid hos kommunelægen, som vil sige fra kl. 16 til kl. 8 i hverdage og hele døgnet på helligdage og i weekender. Der bliver etableret fælles vagtordning for alle kommunelæger på Færøerne. Den omfatter altså alle kommunelæger ansat i Kommunelægeordningen. Visitationen udgår fra Landssygehuset i Torshavn, hvor en vagtlæge, visitator, er stationeret. Om aftenen er der fire kørevagter, der efter visitators skøn kan køre ud til patienter på sygebesøg. Om natten er der tre kørevagter, der dækker hele området. Som vikar er man forpligtet til mindst en vagt om ugen. Denne kan dog afsættes til anden kommunelæge, hvis vikaren finder en afløser. Så skal vikaren dog være opmærksom på, at garantilønnen derved bliver mindre.

10


Lovgivningen på Færøerne er på en række områder anderledes end den danske, for eksempel om foranstaltninger i anledning af svangerskab, hvilket man skal være opmærksom på. Spørg dine kollegaer eller find mere viden på www.logir.fo, hvor al lovgivning er at finde. Tunnelafgift Heilsutrygd, som er den institution, der ansætter vikarer for kommunelægerne/de praktiserende læger, refunderer tunnelafgifter i forbindelse med vagter, mens øvrige tunnelafgifter betales af lægen selv. Cosmic Det elektroniske sundhedssystem, som bruges på Færøerne hedder COSMIC. Systemet er fælles for hele sundhedsvæsnet og indeholder funktionalitet til laboratoriumsrekvisitioner og -svar, elektroniske henvisninger til sygehusene og svar på disse, samt de almindelige funktioner som journalskrivning, receptskrivning, kalenderbooking og udskrivning af regninger. Der findes i hver lægepraksis en superbruger af COSMIC, som kan tage sig af undervisning til de nye vikarer, hvilket er noget mange har glæde af, når de starter i praksis.

11


Lægedistrikter og byer På Færøerne findes der i dag 9 lægedistrikter, som hvert har et antal normerede kommunelægestillinger. I det følgende kan du læse nærmere omkring de forskellige lægedistrikter, som du kan vikariere i.

Norðoyggjar Dansk navn: Nordøerne Nordøerne er en fælles betegnelse for de seks øer: Fugloy, Svínoy, Viðoy, Borðoy, Kunoy og Kalsoy, der danner Færøernes nordøstlige hjørne. På Nordøerne findes der større og mindre bygder, fjorde, dale, høje bjerge og dramatiske forbjerge med et rigt fugleliv. Her oplever man barsk natur, idylliske bygder og mennesker, der lever tæt på det rige, farefulde hav. Øerne er vidt forskellige og har hver især meget at byde på. I Klaksvik er der masser af historie, kultur og natur. Vikarlæger.dk anbefaler at booke en guidet historisk gåtur hos turistinformationen i Klaksvik. På nordspidsen af Viðoy findes Enniberg, som er verdens højeste forbjerg og et sted Vikarlæger.dk anbefaler, at du ser. Det er med sine 750 meter klippesten lodret i havet og mange fugle et besøg værd. Fra toppen kan du betragte havet dybt under dig eller nyde udsigten til øerne Fugloy og Svínoy. Udover Enniberg kan du opleve Sælkvinden, som findes i bygden Mikladalur. Denne smukke skulptur er fra sagnet af samme navn. Fortællingen om Sælkvinden er i korte træk en forklaring på, hvorfor fiskere led druknedøden og fuglefangere styrtede i døden fra Fuglebjergene. Det hele skyldtes Sælkvindens hævn over mennesket efter hendes unger og mage blev fanget og spist. Sælkvinden er absolut et besøg værd.

Bordoy

12

Vikarlæger.dk anbefaler yderligere at tage en tur til den flotte Christianskirke i


Klaksvik, som er en gave fra Danmark. Altertavlen stammer fra Viborg Domkirke og døbefonten er en gave fra Nationalmuseet. De helt store gastronomiske oplevelser er der ikke mange af i Klaksvik, dog har Frida Te & Kaffi gennemgående fået gode anmeldelser på forskellige hjemmesider og i flere rejsebøger Adresse: Nólsoyar Pálsgøta 7 - FO-700 Klaksvík. Distriktet Nordøerne består af 1 lægedistrikt og er normeret til 4 kommunelægestillinger. Der er 3 konsultationer, som alle ligger i samme lægehus i Klaksvik. Klaksvik ligger på øen Borðoy og derfra kan der køres til øerne Kunoy og Viðoy. Til Fugloy, Svínoy og Kallsoy er der færgeforbindelse og helikopterforbindelse og mellem Borðoy og Eysturoy er der undersøisk tunnelforbindelse. Praktisk Kontaktpersonen vedrørende vikarbolig er: Sigrun Vágstún Tlf.nr. +298 22 29 95 sigrunv@klaksvik.fo

Kalsoy

13


Rejsebreve fra Klaksvik Det følgende er uddrag fra rejsebreve, som almen mediciner Bent Møller har sendt hjem fra et vikariat i Klaksvik Det er vandet, der gør det. Den milde havstrøm skaber fiskeriet omkring øerne og regnen skaber det grønneste græs i verden, som indtages af gæs og får. Lammekødet er uovertruffent. Vandet er også hovedbestanddelen i det øl, der produceres lige ovre på den anden side af havnen på det største af øernes 2 bryggerier, hvilket ikke siger så meget; men der holder da 3 store lastbiler, som forsyner det meste af landet. 46.000 indbyggere på 1399 kvadratkilometer fordelt på 50 x 80 km havområde gennemskåret af sunde, fjorde og bælter. Øllet er fantastisk, men hvis man kommer til at drikke vandet, så er det også ganske uforligneligt. Kirken og frikirker spiller en betydelig rolle her. I dag var jeg i en lille vidunderlig bygd med 180 sjæle Vidareidi - med den yndigste kirke og præstegård. 30-40 kirkegængere til gudstjeneste. Men når man vender blikket og ser havet, er det til at forstå. Ligegyldigt, hvor man ser hen, mødes blikket af Atlanterhavet. Alligevel er der masser af beskyttede fjorde og bugter. Overalt ser man moderne havbrug med tusindvis af springende laks. De fleste er med automatisk fodring, det har jeg ikke set derhjemme. Fiskeri er det altoverskyggende erhverv; mindre fiskebåde med op til 6 automatiske spil til langliner, trawlere og alt derimellem. Vrag og rust er der også en del af.

Kirken i Klaksvik

14


På et sygebesøg i dag sad hele den ældre familie og spiste en utrolig værdsat delikatesse, som breder en ulidelig stank i hele huset. Det er torsk eller sej, som er opbevaret længe i et kar, tror jeg, hvor det har gæret og boblet. De vil nok kalde det en ædel råddenskab, men efter lugten at dømme er ordet ædel en mega overdrivelse. Den koges og spises med smeltet smør og kartofler. Det er noget lignende svensk surstrømming, som dog spises ukogt lige ud af dåsen - og som i øvrigt bør åbnes under vand på grund af det betydelige overtryk. Så hellere skærpekød, som er tørret fårekød lidt ligesom italiensk bressaola. Det roses højt, men jeg har ikke endnu fundet det i butikkerne. Der er ret mange gæs, som er festmad, ligesom hos os. De skal være helt fantastiske og næsten uden fedt, da de er en race, som er meget tæt på vildgæs. De lever da også af - som nævnt tidligere - det grønneste, saftigste græs i verden. Store spidse havsnegle taler fiskerne også meget rosende om. Vejret er lige nu som den første oktoberstorm derhjemme, mildt, vådt og blæsende. Småelvene svulmer straks og danner vandfald ned over fjeldsiderne. Betagende, når man står bag vinduet og iagttager det. Enhver færing ejer lidt jord og fjeld, hvor de har får. Det er en vidunderlig race, ret lille. Vædderen har fantastiske snoede horn. Man mener, racen er mere end 1000 år gammel. De er meget godmodige og vil gerne kløs på panden og bag hornene. Normalt får de kun 1 lam, afhængig af hvor mange eller få, der går på arealet. Min lægekollega slagter selv 15-20 lam/får årligt. Så er der da til familie og venner?? Næ da, dem spiser vi selv. Og det er ganske forståeligt. Vædderen er flottere end hvor som helst. For 25 år siden afbildet på det flotteste frimærke, jeg har set. Et stort 25 kr. frimærke, som jeg dengang købte nogle af, uvidende om at jeg skulle se dens tipoldebørn nu. Vædderen er nok det mest nationale dyr, afbildet på alle øletiketter. Den almindelige øl er en ”Vedrur”. Med det bløde ”d”, som ikke findes på vores tastatur. Når jeg vågner om morgenen ved 6.30-tiden, kan jeg fra sengen se det nærliggende fjeld, som rejser sig syd for byen, medmindre skyer og tåge har lagt sig dræbende over det. I morges lå der skyer lige under toppen, mens solen skinnede på det hele nedenunder. Det lignede en japansk turistbrochure af Fujijama med sne på toppen. Det er rent faktisk tvillingetoppe, og den anden ligner Mount Kenya. Nu begge med en hat af grå skyer.

15


Eysturoy Dansk navn: Østerø Øen består af de tre lægedistrikter: Fuglafjørðar, Skálafjarðar og Eiðis. Øen har en masse at tilbyde: Naturoplevelser, et væld af museer og spændende eventyr. På øen finder du Færøernes højeste fjeld, Slættaratindur, som med sine 882 meter giver en fantastisk udsigt over Færøerne. På gode dage kan der ses helt til Vatnajøkull på Island, som er 550 km væk, hvilket er verdens længst målte synsvidde og er blevet optaget i Guinness Rekordbog. Vikarlæger.dk kan også anbefale et besøg i bygden Gjógv, som har blot 29 indbyggere og er kendt for storslået natur. Vi anbefaler, at du oplever den dybe kløft og naturen rundt omkring bygden. Der kan for eksempel tages en vandretur til Ambadalur, hvor du kan opleve en helt fantastisk udsigt til den højeste fritstående klippe på Færøerne, Búgvin. Ønsker du at nyde frokost eller aftensmad her, kan Vikarlæger.dk anbefale det hyggelige gæstehus Gjáargarður. Én gang om året, den første weekend i juli, bliver den årlige byfest, kaldet ”Varmakelda”, afholdt syd for Fuglafjørður. Lørdag aften foregår festlighederne ude ved den varme kilde, hvor der er bål, taler og fællessang. Man kan tage sig en tår af vandet, som angiveligt skulle have en helbredende virkning, og myter fortæller, at hvis man tager til kilden med sin elskede og drikker af den, skulle kærligheden holde de næste 50 år. Er man ikke til kærlighed og kildevand, men har brug for en lækker steak, så kan Vikarlæger.dk anbefale et besøg på Hotel Runavik, som er et hyggeligt sted, hvor interiøret mest af alt ligner noget fra 70’erne, men som serverer en vidunderlig steak. Distriktet Øen er, som skrevet, delt op i de tre lægedistrikter; Fuglafjørðar, Skálafjarðar og Eiðis lægedistrikt. Fuglafjørðar lægedistrikt er normeret til 2 kommunelægestillinger og befolkningstallet er ca. 3700. Her har den ene læge praksis i Fuglafjørð og den anden i Gøta. Skálafjarðar lægedistrik er normeret til 3 kommunelægestillinger og befolkningstallet er ca. 5500. To af praksisserne er i lægehuset beliggende i Runavik og den tredje praksis ligger i Skála - dog skal lægen 2 dage om ugen (tirsdag og torsdag) til lægekonsultationen i Strendur (ca. 10 minutters kørsel fra Skála). Eiðis lægedistrikt er normeret til 2 kommunelægestillinger, men kun besat med en læge. Befolkningstallet er ca. 2200.

16


Praktisk Kontaktpersonen vedrørende vikarbolig i Fuglefjord er: Irena Olsen Tlf.nr. +298 23 80 13 irena@fuglafjordur.fo Kontaktpersonen vedrørende vikarbolig i Gøta er: Tanja Jacobsen Tlf. nr. +298 73 00 00 / +298 73 00 23 tanja@eystur.fo Kontaktpersonen vedrørende vikarbolig i Runavik og Skála er: Dinna Jensen Tlf.nr. +298 23 70 21 dinna@runavik.fo Adressen i Runavik er: Mýravegur 4 620 Runavík

Adressen i Skála er: Skálavegur 152 480 Skála

Kontaktpersonen vedrørende vikarbolig i Eiðis er: Jógvan Kruse Adressen i Eiðis er: Tlf.nr. + 298 66 72 05 Brekkuvegur 21 jogvan@sunda.fo 470 Eiði

17


Streymoy Dansk navn: Strømø Øen består af de to lægedistrikter: Norðstreymoyar og Suðurstreymoyar lægedistrikt. I den nordøstlige del af øen finder du en gemt perle, som Vikarlæger.dk kan anbefale at tage ud og se. Det er bygden Saksun, som med sine store sandstrande, fritliggende gårde, den gamle museumsgård og den smukke gamle kirke er gode motiver for kameraet. Længere sydvest for Saksun ligger Vestmanna, som også er der, hvor lægen i distriktet bor. Er man i Vestmanna og har mod på en sejltur, kan Vikarlæger.dk anbefale at besøge havnen, hvorfra det er muligt at komme på en to timers sightseeingsejltur ud til Vestmannabjørgini, som er et fascinerende klippelandskab med dybe grotter, stejle fritstående klipper og fuglefjelde. Om sommeren kan sightseeingbådene sejle ind i grotterne og helt ind til de høje lodrette klippesider, hvor mange søfugle yngler. Når du så rammer fastlandet igen, kan Vikarlæger.dk anbefale en tur på Vestmanna Turistcenter, som huser Færøernes eneste voksmuseum – Saga Museum. Her bliver Færøernes historie fortalt igennem forskellige voksfigurer, fra de første til nutidens øboere. Bliver maven lækKaproning i Torshavn kersulten under besøget, ligger der under museet restauranten Fjørukrógvin, som er en udmærket restaurant, hvor der bliver serveret dagens middag samt dagens fisk. Sornfelli Længere syd på øen, kun 20 km fra Færøernes hovedstad Torshavn, ligger Sornfelli, som er et 749 meter højt fjeld beliggende på et bjergplateau. Det er let at komme til bjergets top, da der er anlagt veje næsten helt til toppen. Ved 725 meter over havets overflade findes flyvestationen og

18


Den gamle by i Torshavn

radarstationen, som er levn fra Færøernes deltagelse i den kolde krig. Radaranlægget var en del af NATOs luftvarslingssystem og en del af det britiske område, som blev opført i 1963 til varsling af eventuelle angreb af bombefly. Fortsætter du til platformen før toppen, er der en helt ubeskrivelig udsigt over Streymoy og Vágoy. Øen Streymoy er i flere internationale guidebøger beskrevet som et af de smukkeste vandreområder i de nordatlantiske højder. Der henvises til en specifik vandretur på 7 km fra Torshavn til Kirkjubøur. Kirkjubøur er en lille bygd, som i dag har 76 indbyggere, men som i middelalderen var den kulturelle højborg på øerne. Det er også i bygden, at du kan besøge et af verdens ældste stadigt beboede træhuse – Roykstovan – som kan dateres til omkring år 1050. Torshavn Som Streymoys centrum og Færøernes hovedstad er Torshavn samlingspunkt for museer, gallerier, teater, musik samt idrætsanlæg og har et stort udvalg af spændende kulturelle oplevelser. Som eksempel herpå kan Vikarlæger.dk anbefale et besøg i Torshavns gamle by, Tinganes. Når du træder ind i den gamle bydel og vandrer rundt mellem husene, oplever du et virvar af stræder og smalle gyder, trapper og klippegrunde, der stikker frem, og de små huse med grønne græstage. Torshavn har en af Europas bedst bevarede gamle bydele, helt fra 1600-tallet, idet byen ikke har været hærget af brand, som de fleste andre europæiske byer. Færingerne etablerede omkring 900-tallet tingsteder rundt om i landet med et hovedting på Tinganes. Dette gjorde hurtigt Torshavn til et knudepunkt for alt handel.

19


Nordens Hus i Torshavn

Udover Tinganes anbefaler Vikarlæger.dk at besøge Færøernes kulturcenter: Nordens Hus. Centret blev bygget i 1983 med det formål at fremme nordisk og færøsk kultur. Udover de mange nordiske og internationale kunstnere, der udstiller i Nordens Hus, er ideen bag konstruktionen også et visit værd. De store glaspartier og ståldragere er fra Danmark og taget er et traditionelt græstag fra Island, som er blevet belagt med færøsk græs. Bygningens gulv er lavet af norsk granit, væggene beklædt med svensk træ og interiøret er af finsk oprindelse. Så huset vidner om et stærkt nordisk fællesskab, en kreativ, fælles ånd og helt sikkert et besøg værd. Barer og restauranter De fleste barer og restauranter ligger i centrum og der er ikke mere end 5-10 minutters gang til de fjerneste. Alle barer lukker ved midnatstid på hverdage og alle (undtaget Hvonn) lukker kl. 04 fredag/lørdag. Hvonn er en populær restaurant og bar, der er del af Hotel Tórshavn. Restauranten serverer god, varieret mad til en fin pris og ligger lige ved bådehavnen. Hvis man er til cocktails, så er det ”in”-stedet i Torshavn. Sirkus er et andet alternativ, der ligger lige overfor Hvonn. Det er et 3-etagers in-sted. De har en begrænset menu, men med nogle vegetarretter osv. Stedet er dog mere kendt for at have DJs i weekenden og huser også ofte koncerter i hverdagene. Et sted, hvor der er plads til alle typer af mennesker.

20

Befinder man sig nærmere den store havn, kan Vikarlæger.dk anbefale Cafe Natur, hvor der er


god, billig cafémad og hvor der i weekenden altid er liv og god velkendt livemusik, som færingerne er rigtig glade for. På havnen finder du også Irish Pub, som serverer traditionel billig hent-selv-grillmad, som kan nydes med en god lokal øl. Stedet signalerer ikke udefra meget hygge, men det er indvendigt lykkedes at skabe en traditionel irsk pubstemning, som bestemt er et besøg værd. Udover barer og caféer findes der også lidt ”finere” steder, som for eksempel Etika, som er en virkelig god sushirestaurant med bredt og spændende udvalg. Etika ligger mellem Hvonn og Cafe Natur. Etika har flotte omgivelser og går meget op i at benytte lokale råvarer. Dette betyder blandt andet, at de ikke serverer tun, men i stedet sildehaj. Er man mere til 5-retters menuer med færøske delikatesser, kan Vikarlæger.dk anbefale Áarstova. Er du til en spændende fiskerestaurant, hvor maden er i højsædet og hvor du oplever, hvordan de gamle huse var indrettet, så kan Vikarlæger.dk klart anbefale Barbara Fish House. Maden er udsøgte fiskeretter og er virkelig en kulinarisk oplevelse. Maden på Barbara Fish House må opleves. Dette er dog blot et udsnit af de barer og restauranter, som findes i Torshavn. Der er mange andre at finde i centrum. Vejvisning er ikke færingers stærke side, men dette er blot en oplevelse i sig selv. Hvis man vælger at køre med bybus (hvilket er gratis i Torshavn), er der heller ingen information om, hvilket stop der kommer næste gang, så det kan være lidt af en udfordring. Buschaufførerne plejer dog at være flinke til at hjælpe. Nationaldagen Ólavsøka (Olaifest) bliver fejret som en festival, hvor hele Torshavn bliver lavet om til en stor fest den 28.-29. juli. Om aftenen den 28. juli er der kappróður (kaproning) med færøbåde i Torshavn og det er samtidig årets sidste regatta i Færømesterskabet og er bestemt et højdepunkt. Så er du på Færøerne i denne weekend, er dette bestemt en oplevelse, du ikke må gå glip af. Udover regatta er der blandt andet

Færøske kvinder i nationaldragter

21


Olaiudstillingen i Nordens Hus og Olaikoncerten. Udenfor Torshavn ligger øen Nólsoy, som Vikarlæger.dk kan anbefale at besøge. På øen vil du opleve en rejse flere årtier tilbage i tiden. Det kan være en god ide at benytte muligheden for at opleve øen sammen med en lokal guide og tage til den sydlige del af øen, hvor man finder fyrtårnet. Fyrtårnet er bygget af smukt tilhuggede sten og bliver brugt som motiv på Nolsoy Havn nogle af 20 kronersmønterne. Øen huser også verdens største koloni af stormsvaler - hvorfor du bør besøge ornitologen Jens Kjeld Jensen og se alle hans udstoppede fugle og dyr. En anden attraktion er båden Diana Victoria, som ligger i kælderen under informationskontoret. Det var med denne båd, Ove Joensen ene mand roede 900 sømil fra Nólsoy til Langelinie i København. Distriktet: Norðstreymoyar lægedistrikt er normeret til 2 kommunelægestillinger. Det omfatter kommunerne: Vestmanna, Kollafjørð og Kvívík og befolkningstallet er ca. 2900. Den ene læge har praksis i Vestmanna, den anden i Kollafjørð. Suðurstreymoyar lægedistrikt er normeret til 11 kommunelægestillinger. Det omfatter Tórshavns kommune, der foruden byen Yorsdhavn indbefatter alle bygder på sydsiden af Streymoy samt øerne Nólsoy, Hestur og Koltur. Alle 11 læger har praksis i Tórshavn. Praktisk Kontaktpersonen vedrørende vikarbolig i Norðstreymoyar lægedistriktet er: Maud Poulsen Adressen er: Tlf.nr. +298 77 01 00 Hallarvegur 1 vestmanna@vestmanna.fo 350 Vestmanna

22

Kontaktperson vedrørende vikarbolig i Suðurstreymoyar lægedistrikt er: Elna Árting Tlf.nr. + 298 30 20 60 elna@torshavn


Vágar og Mykines Vagar og Mykines danner ramme om 1 lægedistrikt. Mykines er Færøernes vestligste ø, som anses for at være et sandt fugleparadis, der om sommeren tiltrækker tusindvis af trækfugle. På øen kan du komme ganske tæt på søpapegøjen, som gerne poserer med det farvestrålende næb fyldt med fisk og er et godt fotomotiv. Mykines giver også god mulighed for vandreture og Vikarlæger.dk kan anbefale den meget kønne tur til Mykineshólmur, holmen vest for Mykines. En gangbro over en 35 meter dyb kløft forbinder holmen med ”fastlandet”. De fritstående klipper, der omgiver fyrtårnet, er et syn af uovertruffen skønhed, som virkelig bør opleves. Overnattes der på Vagar inden eller efter besøget på Mykines, kan Vikarlæger.dk klart anbefale Hugo’s Guesthouse. Her træder du ind af døren og føler straks hjemmelig hygge. Gæstehuset ligger blot en armslængde fra havet og er med sin fantastiske udsigt over fjeld og hav og med sin hyggelige indretning virkelig et besøg værd. Hugo’s Guesthouse serverer blandt

Mykines

Fra Hugo’s Guesthouse

23


andet gammeldags dansk mad og friskbrygget kaffe eller te. Gæstehuset har blot 4 værelser, som deler køkkenet, hvor der kan tilberedes madpakke og aftensmad. Gæsteværelserne ligger på 1. sal over den meget hyggelige retrocafé Fjørðoy, som er åben fra først i maj til udgangen af august. Udover Hugo’s Guesthouse finder du på Vagar Færøernes største indsø Sørvágsvatn. Den er 60 meter bred, 6 km lang og 60 meter dyb. Vikarlæger.dk anbefaler at tage den fantastiske vandretur til enden af søen, hvor du finder vandfaldet Bøsdalafossur, som med sine 35 meter falder direkte ned i Atlanterhavet. Er du til lidt mere avancerede vandreture, kan Vikarlæger.dk anbefale den eventyrlige vandretur: Á HÁLSI – SLÆTTANES. Den er omkring 30 km lang og tager 12 til 15 timer at tilbagelægge og er dermed ikke for begyndere. Vandreturen er udfordrende, men undervejs får man fantastiske udsigter og støder på nogle af de flotteste steder i Vagar - og dette er blot en af mange vandringsture du kan tage på i Vagar. Distriktet Vága lægedistrikt er normeret til 2 kommunelægestillinger og omfatter alle bygder på øen Vagar og øen Mykines. Befolkningstallet er ca. 2.300. Praktisk Kontaktperson vedrørende vikarbolig i Vága lægedistrikt er: Jónhild Jørgensen Adressen er: Tlf.nr. +298 34 44 04 Hornavegur 12 jonhild@vaga.fo 370 Miðvágur

24

Vagar


Sandoy Dansk navn: Sandø

Sandur

Sandoy består af 1 lægedistrikt og øen regnes som den fladeste af de større færøske øer. Øen har brede dalstrøg med mange småsøer og lave, afrundede fjelde. På vestkysten er der dog stejle klipper og fuglefjelde. I Lonin er det muligt at rapelle 300 meter ned, hvis man godt kan lide højder. Hvis man er en af dem, som bedre kan lide fast grund under fødderne, kan Vikarlæger.dk anbefale at tage til Søltuvik, som ligger vest for bygden Sandur, hvor man, som et af de få steder på Færøerne, kan gå tæt på fuglefjeldene. Det er smukt, autentisk og et besøg værd. Distriktet Sandoyar lægedistrikt er normeret til 2 kommunelægestillinger, men der er dog oftest blot 1 læge på øen. Denne læge har kørevagt hele ansættelsesperioden og der er bilfærgeforbindelse mellem Streymoy og Sandoy flere gange om dagen. Befolkningstallet er ca. 1.350 og omfatter alle bygder på Sandoy og desuden øerne Skúvoy og Store Dimun. Praktisk Kontaktperson vedrørende vikarbolig i Sandoyar lægedistrikt er: Jonna Krog Adressen er: Tlf.nr. + 298 26 10 41 Miðgøta 13 jonnakrog@yahoo.dk 210 Sandur

25


Suðuroy Dansk navn: Suderø Suderø er den sydligste ø på Færøerne og er ligesom mange af de andre øer kendt for sin meget smukke natur. Et af de smukkeste og mest specielle naturområder på Suderø er Hvannhagi. Her kan man tage på vandretur og Vikarlæger.dk kan anbefale turen fra Tvøroyri til Hvannhagi, som tager ca. en time. Turen er ikke for helt nybegyndere, da stien til tider kan være stejl og smal, men på turen kommer du til østsiden af Suderø og får en helt fortryllende udsigt ud over øerne Lítla Dímun og Stóra Dímun. Vest på øen kan du besøge bygden Fámjin, hvis kirke er et besøg værd. Det er her Færøernes første flag, Merkið, hænger. Flaget blev tegnet og syet i København af færøske studenter i 1919. En af disse var Jens Oliver Lisberg fra Fámjin. Bor man på Suderø og gerne vil til hovedstaden Torshavn, er der en færge, som sejler 2-3 gange dagligt og tager ca. 2 timer. Distriktet Suðuroyar lægedistrikt er normeret til 4 kommunelægestillinger og omfatter hele Suderø. Der kan køres til alle bygder i lægedistriktet. To læger har praksis i umiddelbar nærhed af lokalsygehuset. De to andre lægers praksis er i Vágur. Praktisk Kontaktperson vedrørende vikarbolig i Tvøroyri er: Póla Strøm Adresse 1 er: Tlf.nr. +298 28 44 80 Undir Heygnum 35 info@tvoroyri.fo 800 Tvøroyri Kontaktperson vedrørende vikarbolig i Vágur er: Petry Joensen Adressen er: Tlf.nr. +298 73 30 08 Vágsvegur 45 petry@vagur.fo 900 Vágur

26


Nyttige links www.heilsutrygd.fo www.government.fo www.visitfaroeislands.com/dk www.visitnordoy.fo/dk www.visittorshavn.fo www.visitvagar.fo/dk www.visitsandoy.fo www.visitsuduroy.fo/dk www.yr.no www.taks.fo www.norden.org www.greenland-travel.dk

Færøernes sundhedsvæsens website Website for det færøske selvstyre Færøernes officielle turistside Turistinformation for Nordøerne Turistinformation for Torshavn Turistinformation for Vagar og Mykines Turistinformation for Sandoy Turistinformation for Suderø Norsk vejrside Færøernes skattevæsens website Fakta om de nordiske lande Grønlands Rejsebureau, som Vikarlæger.dk også bruger ved rejser til Færøerne

27


Vikarlæger.dk ønsker dig et godt vikariat på Færøerne! Denne guide er blandt andet blevet til ved hjælp fra nogle af alle de læger, der har været udsendt som lægevikarer for Vikarlæger.dk. Vi vil gerne takke for alle rejsebreve, billeder og gode råd, som er blevet sendt hjem til os. Det er af stor værdi for os, da det hjælper både os og dine kollegaer, der skal afsted. Denne guide er under løbende udvikling. Vi vil derfor sætte stor pris på at modtage input, der kan forbedre guiden - det kan være rettelser, informationer, billeder, anbefalinger - ja, i virkeligheden alt, hvad du synes kunne være relevant eller interessant at vide.

28


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.