Vi i villa 1505

Page 1

Sveriges mest lästa tidning • Upplaga 2 145 947 ex • Nr 5–2015

Test: Hitta din bästa batterigräsklippare, sid 72 Experterna: • Stoppa rådjuren, sid 62 • Poolägarens ansvar, sid 63

Mia Parnevik: ”Vi älskar att fira svensk midsommar”

110

trädgårdsidéer:

4 Odla ätbart 4 Bygg en damm 4 Vackrare växthus

Färgskandalen:

Bara 4 av 45 fasadfärger klarar kraven Så lyckas du med

& Rosor Pelargoner

fixarguide • Se om ditt hus – checklista • Snabba proffsknep • Läsarnas egna projekt


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.