Vi i Villa nr 8 2013

Page 68

vi i villa

fixa ute

Ligger veden och skräpar under en presenning? Bygg istället ett litet skjul till veden så att den får ligga torrt, snyggt och prydligt. Detta skjul – med en lastpall i botten – är enkelt att bygga. GÖR DET SJÄLV!

Det lilla vedskjulet är lätt att flytta även om du är ensam. (Men töm skjulet på ved först!)

Bygg ett snyggt vedskjul D

etta vedskjul kräver inget bygglov eftersom det är konstruerat som en flyttbar möbel - med en lastpall i botten och en påbyggnad. Två man bär lätt undan skjulet och är du ensam går det fint att flytta det med en säckkärra. Vill du ha skjulet fristående och inte mot en vägg kan baksidan byggas som sidorna, men krysset måste vara kvar för sidostabiliteten.

Av Anna och Anders Jeppsson 60 viivilla September 2013

Så här gör du:

1

Såga till brädorna A i 10 graders vinkel i ena änden. Låt dem vara i grovt mått.

2

Sätt samman vedskjulets sidor. Lägg regeln B på ett plant underlag. Skruva fast A i B med jämna mellanrum. Låt den sågade änden på A följa kanten på B. Observera att de monterade brädorna A tillsammans har en bredd på 822 mm.

3

Skruva fast C, lägg märke till att C är jäms med A i framkant, men ca 22 mm innanför i bakkant.

4 5

Såga rent i nederkanten.

Skruva på de båda sidorna på lastpallen med långa (110 mm) skruvar. Se till att de kommer i rät vinkel och fixera dem provisoriskt med ett par lister.

6

Såga till delarna D i grovt mått, håll dem mot lastpallen och sidorna och rita hur de ska sågas i ändarna. Såga till dem, håll dem på plats igen och markera var de ska sågas till halvt i halvt. Såga flera gånger med cirkelsågen till halva brädans djup och hugg bort det sista med stämjärn. Skruva upp delarna (D).

7

Såga till och skruva upp delarna E och F.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.