Page 1

Data wystawienia: 27/01/2013

FAKTURA VAT NR 001/01/2013 ORYGINAŁ/KOPIA

SPRZEDAWCA:

Magda Wiśniewska

NIP: 635-98-23-009

Adres: ul. XYZ 25 Miejscowość 81-167 Gdynia

NABYWCA:

mLingua Sp. z o.o.

NIP: 778-14-35-103

Adres: ul. Stary Rynek 100 61-773 Poznań Data sprzedaży: 27/01/2013 Warunki płatności: przelew 7 dni Termin zapłaty: 4/2/2013

INDEKS

Tłumaczenie

Tłumaczenie

Tłumaczenie

Tłumaczenie

Tłumaczenie

DO ZAPŁATY

NAZWA

PKWiU

Tłumaczenie: Treaty On European Union - 311148 znaków

Tłumaczenie: 3310 - user guide 158207 znaków

Tłumaczenie: Slajdy do wykładu A. Grzyba - 26202 znaków

Tłumaczenie: NOKIA N8-00 user guide - 189580 znaków

Tłumaczenie: Translation and multilingualism - 30197 znaków

11990.55

Podpis osoby uprawnionej do otrzymania Faktury

JM znaki

ILOŚĆ

CENA NETTO

WARTOŚĆ NETTO

1800

172.9

24.53

4240.26 23%

975.26

5215.51

1800

87.89

24.53

2156.01 23%

495.88

2651.89

1800

14.56

24.53

357.08 23%

82.13

439.20

1800

105.3

24.53

2583.55 23%

594.22

3177.77

1800

16.78

24.53

411.52 23%

94.65

506.17

9748.41 23%

2242.13

11990.55

VAT

PODATEK

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia Faktury

Nauka Wystawiania Dokumentów Księgowych

WARTOŚĆ BRUTTO

faktura VAT