Hvem har bæsja?

Page 1

HVEM HAR BÆSJA?

Lars
Mæhle • Odd Henning Skyllingstad

HVEM HAR BÆSJA?

Lars Mæhle • Odd Henning Skyllingstad

HVEM HAR BÆSJA?

I dag er ikke Leon og Live i barnehagen.

Hæ? Hvorfor ikke?

Det er fordi hele Kråkeslottet barnehage besøker en bondegård, vel!

Ju-hu! – Jeg vil klappe sauen! sier Leon.

– Jeg vil kose med katten! sier Live.

– Jeg også! sier Latifa.

– Venta lite, sier Sven Ingvar.

– Først må vi hilse på …

– Hesten? spør Aksel.

– Hanen? sier Leon.

– Kykkeliky! sier Mario.

– Nei, ler Elin. – Først må vi hilse på …

… bonden, så klart.

– Hallo på do! ler bonden.

– Er det ikke det dere sier i barnehagen?

– Nei, vi sier «Hei på snei!», sier Mario.

– Ja vel, kremter bonden.

– Men det er vel ingen her som vil klappe …

– Katten? sier Live.

– Hanen? sier Leon.

– Kykkeliky! sier Mario.

Bonden rister på hodet.

– Nei, det er vel ingen som vil klappe …

I dag er Kråkeslottet barnehage på bondegårdbesøk. Men midt i matpausen slår en frekk tyv til. Noen har tatt et stort jafs av Marios brødskive.

Tyven har likevel vært uforsiktig og etterlatt et viktig spor: en bæsj! Hvem er det som har bæsja? På bondegården er det veldig mange dyr – og dermed mange mistenkte.

Bare én ting er sikkert: Denne saken stinker!

978-82-XXXXX
ISBN

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.