Året 2017 i tekst og billeder

Page 1

i tekst og billeder Jubilæumsfest for 1400 studerende 40 virksomheder til jubilæumsbrunch Jubilæumsfest for alle medarbejdere

r å s m u æ l i b u J


Jubilæumsåret 2017 med fest og nye tiltag! Viden Djurs blev 125 år, hvilket vi fik fejret på behørig vis. Et festligt arrangement for alle ansatte på Kystvejens Hotel med god mad, underholdning og pølsevogn. En fornøjelse at se så mange ansatte i den store Viden Djurs ”familie”, der på et split sekund snakkede til højre og venstre. En stor elevfest på Idrætscenteret med flere bands og franske hotdogs til alle. En brunch for vores virksomheder, hvor vi også havde besøg af robotten ”Pepper”, der gav stof til eftertanke om den nære fremtid. På den måde nåede vi alle, og deltagelsen var da også stor på alle arrangementer.

Vores digitale satsning udmøntede sig også i et nyt læringsspil i matematik,”Walk about Math”, der blev udviklet i et samspil mellem nogle af vore matematikunderviser og en af vore unge spilvirksomheder på Game Hub Denmark, Ahoot.

Alt går selvfølgelig ikke vores vej, så da Dansk Supermarked og Bestseller valgte at trække sig ift. Business og Fashion College, pga. manglende praktikpladser, stod vi lige pludselig med en stor ledig kapacitet. Det er i en sådan situation, at vi ser en organisations styrke og evne til omstilling, og den har Viden Djurs. Vi fik hurtigt indrettet og flyttet vores COOP elever ind på Campus Green, så vores sengekapacitet kunne udnyttes, og vi kunne samtidig give COOP eleverne en bedre oplevelse og service.

Projekt ”Digital Djursland” blev startet sammen med Business Djursland, med det formål at inspirere og hjælpe vore virksomheder konkret med at få startet deres digitaliseringsproces, forretningsmæssigt og kompetencemæssigt. I den forbindelser etablerede vi ”Open Leaning”, der er en ultra flexibel kursusmodel, hvor man kan tilegne sig nye IT-kompetencer fra dag til dag.

På Kalø blev EUD/EUX Business startet og Grundforløb 1 til Metal området, i et ny renoveret værksted og klasselokaler. Dette vil være med til at sikre Syddjurs unge en nem opstart på Erhvervsuddannelser, hvilket gerne skulle betyde at flere unge går i den retning

ÅRET 2017 Vi fik også lanceret 3D College – Gymnasiet, som har appel til unge med interesse for film, filmeffekter og storytelling. En E-sports linje, Game Sport College, med HHX som kerneuddannelse blev startet med 16 studerende. Disse 2 tiltag supplerer Game College fantastisk godt, og vi har store forventning til næste års optag. Vores arbejde med digitalisering af undervisningen under navnet ”Den Digitale Læringsbro” ser også ud til at give effekt. Det er et både svært og langt træk, vi er gået i gang med, men vi er kommet godt ud ”midt på broen”, hvor mange kan se fordelen af at udvikle og dele viden og læringsforløb med hinanden. Vi skal selvfølgelig helt over på den anden side af ”broen”, hvor det bliver en naturlig del af vores læringskultur.

2

Årets økonomiske resultat blev på godt 1,5 mio. og er tilfredsstillende, set i lyset af årets mange udfordringer. 125 år er ingen alder! Alderen trykker på ingen måde Viden Djurs, der fortsat er agil og handlekraftig, til gavn og glæde for rigtig mange studerende og virksomheder. Vi håber, at dette hæfte med en række udvalgte historie fra året 2017, kan være med til at tegne dette billede. Ole Svit Peter Malbek Direktør formand


Jubilæumsbrunch Godt 40 virksomheder mødte op til dagens virksomhedsbrunch på Viden Djurs. Brunchen var arrangeret i anledning af skolens 125 års jubilæum og var samtidig startskuddet til dagen, hvor vores studerende præsentere Innovationsugens resultater, og hvortil nogle af de inviterede virksomheder også er dommere. Tema for innovationsugen er INNOVATION VIA DIGITALISERING og gæsterne fik bl.a. set robotten Peppers skills samt en fortælling om skolens samarbejde med den unge iværksættervirksomhed AHOOT om et helt nyudviklet matematikspil.

JUBILÆUMSÅR 3 Lokalavisen Norddjurs maj 2017


Jubilæumsfest for alle medarbejdere

ÅRET 2017 4


Storoffensiv skal sikre arbejdskraft til Djurslands erhvervsliv Kommunerne på Djursland underskriver partnerskabsaftale med Dansk Industri, Dansk Byggeri og flere uddannelsessteder. Aftalen skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

Fælles front Dansk Byggeri står bag initiativet med en bred partnerskabsaftale på Djursland Brancheorganisationen har lignende aftaler i andre kommuner. Men det er første gang, at Dansk Byggeri samler to kommuner i et partnerskab. De involverede parter vil bidrage til at sikre kvalificeret arbejdskraft til fremtiden. Der er et ønske om, at flere unge og flere borgere fra begge kommuner vælger at uddanne sig i bygge- og anlægsbranchen og i fremstillingsindustrien. Ifølge deltagerne er der behov for at styrke det opsøgende arbejde og andre aktiviteter for at sikre lære- og praktikpladser. - Vi har et godt udgangspunkt, for hos mange unge på Djursland er det lige så naturligt at søge en læreplads, som det er at søge ind på en videregående uddannelse. Der har andre kommuner større problemer. Men det er vigtigt, at vi bliver ved med at sikre, at vores arbejdspladser har nogle lærlinge at tage af, forklarer borgmester Jan

Petersen (S), Norddjurs Kommune, der personligt tror mere på en partnerskabsaftale end på sociale klausuler i opgaver, som kommunerne sender i udbud. På landsplan er der en målsætning om, at 25 procent af en ungdomsårgang i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse. I 2025 skal andelen af unge på en erhvervsuddannelse være øget til 30 procent. De mål får kommunerne på Djursland formentlig ingen problemer med at nå. I 2015 gik 30 procent af årgangen i Norddjurs Kommune i gang med en erhvervsuddannelse, og i Syddjurs Kommune valgte 21 procent at tage hul på en uddannelse til tømrer, murer, elektriker eller lignende. En klar bekymring Alligevel er der bekymring i kredsen bag partnerskabsaftalen. forhold til de fleste andre steder i Danmark fylder de private arbejdspladser i industrien samt bygge- og anlægsbranchen nemlig rigtigt meget på Djursland. Eksempelvis viser en undersøgelse fra Dansk Industri, at mellem 32 og 46 procent af industrivirksomhederne i Norddjurs Kommune fra midt i 2014 til midt i 2015 oplevede mangel på kvalificerede ansøgere til ledige arbejdspladser. - På Djursland er der oplagt brug for en ekstra stor rekruttering af unge for at sikre tilstrækkelig og velkvalificeret arbejdskraft til de lokale industri- samt bygge og anlægsvirksomheder. Alternativt vil virksomhederne kigge mod andre steder i landet eller måske flytte produktion til udlandet, understreger Steen Høygaard, chefkonsulent for regionalpolitik, arbejdsmarked og uddannelse hos Dansk Industri. Det daglige arbejde i forbindelse med partnerskabsaftalen håndteres af en arbejdsgruppe. Gruppen skal udvikle og gennemføre initiativer, der sættes i søen af en overordnet styregruppe. En gang om året skal politikerne i kommunalbestyrelsen i Norddjurs og byrådet i Syddjurs orienteres om indsatsen.

JUBILÆUMSÅR

DJURSLAND: Såvel industrien som bygge- og anlægsbranchen på Djursland skal sikres tilstrækkelig og veluddannet arbejdskraft i fremtiden. Det er et afgørende mål i en ny aftale, der tirsdag i sidste uge blev underskrevet hos entreprenørfirmaet VAM i Vester Alling vest for Auning. Aftalens parter er Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune, Dansk Byggeri, Dansk Industri, Tradium, Aarhus Tech, Viden Djurs og Den Jydske Haandværkerskole. - Et af de afgørende fokuspunkter er en forøgelse af antallet af unge på erhvervsuddannelser. Vi er allerede på folkeskoleniveau gået i gang med at analysere området, og det skal føre til konkrete initiativer for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Det er helt afgørende i forhold til, at Djursland har et stort antal private arbejdspladser indenfor fremstillingsindustrien samt bygge- og anlægsbranchen, siger borgmester Claus Wistoft (V) fra Syddjurs Kommune.

5 Djurslandsposten maj 2017


EUD og EUX Business holder forårsmesse Trendhouses og modeshows blev vist frem af eleverne på EUD og EUX Business. Målet med projektet er, at få eleverne til at se vigtigheden af at skabe gode oplevelser for kunderne, der til forårsmessen var 10. klasse eleverne, der var inviteret.

ÅRET 2017

GRENAA: Der var både modeshows med musik, spændende trendhouses indenfor blandt andet elektronik og mad samt lokale Skills konkurrencer i samarbejde med butikker på Djursland. - Målet med projektet er, at eleverne bliver i stand til at se vigtigheden af at skabe oplevelser for kunderne, og hvor stor betydning det har for nutidens detailbutikker. Eleverne skal skabe en event som i dette tilfælde er trendhouses og modeshow. Her skal de forholde sig til målgrupper, markedsføring, budgetter og mersalg, siger Mia Press Jensen, der underviser på EUD.

I forbindelse med arrangementet samarbejdes der med flere lokale virksomheder. Blandt andet er der blevet lånt tøj fra Olrik, Vero Moda og CIN, hvilket er med til at gøre det hele så praksisnært som muligt og med til at det hele kan lade sig gøre. Der er et par ting, der er nye for forårsmessen i år, hvor det er første gang, at collegeeleverne er med, som beskæftiger sig med fashion og business fra henholdsvis Bestseller og Dansk Supermarked. Også invitationen til 10. Klasses Center Djursland er noget nyt i år, som er et forsøg på at gøre det mere virkelighedsnært med kunder til de forskellige trendhouses og modeshows. - Vi er glade for den opbakning, som vi har fået fra det lokale 10. klassecenter, hvor vores elever får en følelse af, at det her er endnu mere realistisk med kunder, der går rundt til messen, siger Mia Press Jensen. De 100 elever fra 10. klasse er også noget, 16-årige Amalie Günther Thingaard bemærker. Hun er en af collegeeleverne, der i år er med og som har arbejdet med modeshow til messen.

- Det gør det hele mere virkeligt, at vi skal vise det for nogen andre end for hinanden. Derudover er det en god måde, hvorpå vi kan markedsføre vores uddannelse på og vise 10. klasse eleverne, hvad vi kan bruge uddannelsen til, siger Amalie, der er i praktik ved Selected i Middelfart. De sidste to uger har Amalie og resten af gruppen, der gik modeshow til messen, arbejdet på både markedsføring, budgetter og lånt tøj fra lokale tøjbutikker, som de kunne vise på dagen. Underviser Mia Press Jensen mener også, at det er vigtigt, at eleverne på EUD og EUX får mulighed for at lave praksis i stedet for at læse om det i en bog. - Det giver noget ekstra til eleverne, når de får hænderne i det. Som det første har de siddet i grupper og skrevet en synopsis, og nu har de så muligheden for at føre det ud i virkeligheden, siger Mia Press Jensen. En gruppe piger har valgt at lave deres bud på en slikbutik, hvor de primært har beskæftiget sig med markedsføring, fordele og ulemper ved butikkens placering og hvilke kunder, de vil satse på. - Vi har lært rigtig meget af at have hænderne i det og ikke bare sidde med en opgave, som vi har skullet skrive. Generelt får vi en god viden både inden for budget, markedsføring og kassebetjening, hvilket åbner utrolig mange døre for os, siger Christine Brinch Nielsen. Eleverne på EUD og EUX kommer til at afslutte deres projektuge til forårsmessen med en prøveeksamen.

Amalie Gúnther Thinggaard i den gule trøje synes det er en fordel, at de får lov til at udfolde sig i projektugen, hvor de kan vise, hvad de i fremtiden kommer til at beskæftige sig med. FOTO: Pernille Skjøtt Danielsen

6 Grenaa Bladet maj 2017


Et noget anderledes orienteringsløb i Grenaa Elever fra Viden Djurs lærte om butiksdrift ved at finde de rigtige poster.

Hvordan er fordelingen mellem piger og drenge i en butik, der sælger computer-spil? Eleverne måtte selv finde svaret. Foto: Søren Andersen Billede th: Eleverne gæstede blandt andet Nordea, hvor det ikke var teori det hele - men hvor man kunne score point i basketkurven. Foto: Søren Andersen

I et normalt orienteringsløb i skoven er der en række poster, som skal findes. Sådan var det også i det indre Grenaa, men her var posterne placeret i samarbejde med butikkerne. “Samtlige de butikker, vi har spurgt, var med på ideen og det er vi meget glade for,” siger Carsten Bruun. Løbets start og mål var ved forrummet på Turistbureauet, og herfra styredes løbet. Så var der poster placeret hos Game Stop, Nordea og Ebeltoft Gård-bryggeri. Henrik Nielsen - ejer og udlejer af det tomme butikslo-

kale i Lillegade stod ”stand-by” på telefonen, fordi på én af posterne skulle eleverne ringe til det telefonnummer der står i vinduet og forhøre sig om, hvad huslejen for lokalet er pr. måned og hvor stort depositummet er, hvis de skal åbne en forretning. Andre af posterne gik ud på, at eleverne skulle vurdere primære og sekundære placeringer/gader i Grenaa, kategorisere de forskellige brancher, der er repræsenteret, samt finde et egnet ledigt lokale, hvorfra de skal komme med en idé til en butik, som ikke findes i Grenaa lige nu. Eleverne holdt frokost hos Ebeltoft Gårdbryggeri ”Mopkok” i Storegade. Indehaver Morten Pedersen fortalte eleverne om det at drive butik og kom ind på emner som økonomi, udfordringer ved opstart, medarbejdere, udvikling af menukort og markedsføring. En af opgaverne gik ud på at skabe et overblik over hvor mange aktive butikker, der er i Grenaa centrum - og hvor mange ledige butikslokaler, der er i samme område. Eleverne skulle også finde ud af, hvilken topfodboldspiller, der pryder det nye FIFA 18-spil - og give et bud på, hvordan procentfordelingen er mellem drenge og piger i en butik, der sælger computerspil. Orienteringsløbet skulle også få eleverne til at overveje, hvor stor en opsparing en bank forventer at se hos en kunde, der ønsker at starte sin egen forretning - og gætte på, hvor mange af nystartede butikker, der overlever de første to år. Et par af eleverne kunne godt se for sig, at der i det gamle apotek i Østergade, hvor natklubben Bar 5 for nyligt har serveret de sidste shots og drinks til gæsterne, kunne indrettes en flot butik i flere etager - og hvor en hel familie kunne gøre sine tøjindkøb - uanset om vi snakker om børnetøj, herretøj eller dametøj.

JUBILÆUMSÅR

GRENAA: Disciplinen hed godt nok orienteringsløb for en flok på 35 elever fra VID Business i Grenaa, men det var et noget usædvanligt et af slagsen, der ventede dem. Deres underviser Carsten Bruun er begyndt på skolen efter 20 år som selvstændig blandt andet med sandwich-barer i Aarhus og Randers og han fik ideen til at teste et helt nyt ”koncept” indenfor undervisning - et såkaldt “Merkantilt Orienteringsløb” i Grenaa centrum, hvor VID-eleverne, der kommer direkte fra folkeskolen og 10. klasse kan smage på det virkelige liv inden for ”business” og mere konkret detail.

Nu må vi se, om der i den kommende tid skyder sådan en butik op i Grenaa?

7 Grenaa Bladet oktober 2017


Vælgermøde: To timers samfundsfag Unge fra HHX på VID Gymnasier i Rønde mødte politikerkaravanen rn tirsdag formiddag i den bedste undervisningstid. To af tilhørerne syntes på ingen måde, at det var skønne spildte timer på ingenting.

ÅRET 2017

Ifølge en frisk rapport fra VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd - er danskernes interesse for lokaldemokratiet vigende. Rapporten baserer sig på 970 borgeres besvarelse på en spørgeskemaundersøgelse, som Danmarks Statistik har gennemført for VIVE. Det er fjerde gang, en sådan undersøgelse gennemføres, og den nye rapport er fuldt sammenlignelig med de tidligere rapporter fra 2001, 2009 og 2013. Det betyder, at det er muligt at beskrive udviklingen i borgernes forhold til lokaldemokratiet fra 2001 til i dag. I undersøgelsen er borgerne blandt andet også blevet spurgt til deres tillid til lokalpolitikerne, deres interesse for lokalpolitik og deres viden om lokalpolitiske emner. Unge uinteresseret Både tilliden til politikerne og interessen for lokalpolitik er dalet siden 2001, viser undersøgelsen. Og selv om borgerne føler sig rimeligt godt informeret om kommunalpolitik, så er også deres viden på området faldende. Cirka hver tiende stemmeberettigede ved det kommende valg til kommunalbestyrelser og regionsråd er mellem 18 og 24 år. I denne aldersgruppe er både interesse, viden om og deltagelse i det lokale demokrati endnu mindre. Her erklærer bare 21 procent sig uenige i, at det er uinteressant at følge lokalpolitikken i deres kommune. Eller omvendt formuleret, så mener fire ud af fem unge altså, at lokalpolitik er uinteressant. Det bør mane til eftertanke, mener programleder i VIVE Ulf Hjelmar: “Forståelse for og viden om lokalpolitik er centrale faktorer for at sikre opbakningen til det lokale demokrati. Hvis forståelsen er faldende, falder opbakningen også. I det lys kunne en forstærket indsats for at øge engagementet være gavnlig, især i forhold til grupper med særligt lav deltagelse, som eksempelvis de unge,” siger han. Fin samfundsfagstime Lokalavisen spurgte to unge, Mathilde Freltoft, Rønde og Freya K. Lundgaard, Ryomgård, begge studerende på tredje år på HHX hos VID Gymnasier i Rønde, om deres interesse for lokalpolitik. Det

skete i kølvandet på et to timer langt vælgermøde i Rønde Idrætscenter arrangeret af elevrådet på VID Gymnasier. Vælgermødets temaer og politiske budskaber strittede i alle retninger, og det var ikke fordi, at debatten var videre dynamisk. Men hverken Mathilde eller Freya gabte kæberne af led under mødet. “Jeg synes, at det var en fin måde at arrangere en lektion i samfundsfag på,” lød det fra Freya. “Vi har fået et fint indblik i, hvad de forskellige partier står for, og så er der blevet sat ansigter på. Jeg synes på ingen måde, at det har været spild af tid eller jeg har kedet mig,” supplerede Mathilde. Hun er modsat Freya fyldt de obligatoriske 18 år, og dermed skal hun stemme for første gang til et valg: “Jeg vil afgjort stemme. I min familie har vi altid haft den holdning, at man skal stemme hvad enten det er til Folketinget eller til Kommunalvalget.” Freya fylder først 18 en uges tid efter valgdatoen 21. november, men også hun ville have stemt, hvis hun havde haft muligheden: “Jeg har det på helt samme måde, som Mathilde, at det er måde at deltage i demokratiet på.” Tvivlens nådegave De to piger var efter vælgermødet ikke helt skråsikre på, hvem de ville give deres stemme. Begge var dog enige om, at SF’s Morten Siig Henriksen, 20, som har en fortid på HHX i Rønde og nu læser statskundskab på Aarhus Universitet, havde gjort en god figur. “Nu kender vi ham jo fra hans tid på HHX, men jeg synes, at han gjorde det godt ved at tale de unges sag og slå på, at unge skal have mere reel indflydelse end de har i dag,” lød Mathildes bedømmelse. Ligesom Freya var hun også fascineret af Liberal Alliances unge brushane Anders Burlund, der udmærket kendte til vigtigheden af at forlade sin trygge plads bag det opstillede cafébord og tale direkte i øjenhøjde til det unge publikum. Freya havde også fidus til Alternativet, der var repræsenteret ved Jakob Rauff Baungaard. “Miljø og dyrevelfærd går jeg op i, og her har Alternativet nogle gode holdninger,” mente Freya K. Lundggard. Hun må vente til et kommende valg med at krydse første gang, mens Mathilde altså kommer i ilden allerede om en måned. Hvor sætter hun så krydset? “Jeg er i tvivl, men det bliver på et midterparti,” forsikrede hun med et smil.

8 Adresseavisen oktober 2017


Fodboldpigerne fra Vid Gymnasier Rønde nåede helt frem til DM-finalen “Fremtidige fodboldpiger på Vid Gymnasier får meget svært ved at overgå, hvad vores nuværende piger på fodboldlinjen nåede denne gang. En finaleplads ved DM for handelsskoler er et meget flot resultat,” roser træner og uddannelsesleder Frederik Thøgersen, Vid Gymnasier. Rønde pigerne havde forleden kvalificeret sig til finalerunden efter sejre over Odense Tietgen skole og Randers Tradium og et uafgjort resultat mod Vejle. Ved slutspillet 3.-4. oktober var to uafgjorte kampe nok til at sende pigerne direkte i finalen, hvor et stærkt og velspillende hold fra IBC Kolding ventede. Her mødte Rønde pigerne imidlertid overmagten og tabte fortjent 3-0.

Frederik Thøgersen har også haft gang i en trænerkarriere i blandt andet FC Djursland og TRIF. Trænergerningen er i øjeblikket sat på stand-by, fordi fritiden lige nu skal helliges familien

JUBILÆUMSÅR

“Det har været en super turnering, og pigerne har været fantastiske. Vi kunne tage hjem med en kanonflot 2. plads og nogle stolte og trætte piger og ikke mindst en meget stolt træner,” siger Frederik Thøgersen, selv tidligere aktiv fodboldspiller i blandt andet i FC Djursland, TRIF og Grenaa IF.

Glade og stolte Rønde- piger ved præmieoverrækkelsen ved DM for handelsskoler. Foto: Rønde HHX

9 Lokalavisen oktober 2017


Gårdbutik på Kalø Økologisk Landbrugsskole Aktivitet på skolelandbruget Brogården ved Molsvej 38. Der arbejdes på højtryk med at få en ny gårdbutik færdig til åbningen. KALØ: Lørdag 10. juni klokken 10 åbnes dørene for en ny butik på den økologiske landbrugsskole på Kalø. I forhold til tidligere vil man nu ud over de friske økologiske grøntsager, Helges æblemost, æg og kød kunne købe et meget bredere sortiment end tidligere. Alt sammen fra skolens egen produktion eller fra økologiske ejendomme i lokalområdet med høj sporbarhed. Udbuddet af økologiske produkter i gårdbutikken kommer til at følge sæsonen. Kalø kalven, som har levet hele sit liv på skolen, slagtes og parteres af Slagter Kruse i Tved og pakkes herefter i familievenlige størrelser i form af hakket kød, steaks og grillpølser. En anden produktion som skolen forventer sig meget af, er de sort/brune franske skovhøns som i disse dage går i skolens æbleplantage. De bliver inden åbningen slagtet og vil derefter kunne købes i skolens gårdbutik.

ÅRET 2017

I undervisningen på Kalø Økologisk Landbrugsskole arbejdes der ud over de landbrugsfaglige fag meget med forædling, formidling og salg til slutforbrugeren. Derfor er det naturligvis også skolens elever der står bag en del af det setup der danner baggrund for gårdbutikken. Varerne i Kaløs gårdbutik går under den fælles betegnelse Kalø Økologi. Det er et producentsamarbejde mellem flere lokale økologisk fødevareproducenter. Ambitionerne er store idet producentsamarbejdet gerne i løbet af den næste tid skal udvikle sig til også at involvere endnu flere producenter end de nuværende. Fælles for sammenslutningen er, at produkterne er økologiske, bæredygtige, og udstråler den ånd som repræsenterer fællesskabet. Fællesskabet får nu et fælles udstillingsvindue i den nye gårdbutik til glæde for producenter og ikke mindst for forbrugeren. På åbningsdagen vil der ud over muligheden for at erhverve sig friske økologiske varer fra skolens gårdbutik også kunne spises i den økologiske popup restaurant. Der vil ligeledes være rundvisninger, traktorsafari, dyreansigtsmaling og rig mulighed for at høre om alle de uddannelser som skolen i dag udbyder. Alt i alt et oplagt udflugtsmål for hele familien.

Sortimentet udvides samtidigt med, at butikken er fornyet. Pressebillede

I undervisningen på Kalø Økologisk Landbrugsskole arbejdes der ud over de landbrugsfaglige fag meget med forædling, formidling og salg til slutforbrugeren

10 Djurslandsposten juni 2017


Fornemt besøg på økologisk landbrugsskole

Ambassadøren fra Buthan tog på landbrugsskole på Kalø. Bhutan vil være 100 procent økologisk og klimaneutralt. - Bhutan har ikke alle svarene på de forskellige problemstillinger, de står overfor. Men de har derimod modet og viljen til at træffe den rigtige beslutning, og derefter arbejde målrettet på at finde løsningerne på alle de udfordringer, som beslutningen derefter afstedkommer. Det er modigt, ansvarligt og fremsynet - og noget som resten af verden kunne lære meget af, siger forstander på Kalø Økologisk Landbrugsskole, Morten Erbs.

Formålet med ambassadørens besøg på den økologiske landbrugsskole var et økologisk dialog& samarbejdsmøde med skolens ledelse samt et foredrag og en debat om Bhutan for skolens Global Organic Farmer klasse.

Da ambassadøren i de sene eftermiddagstimer forlod Kalø Økologisk Landbrugsskole var det med brede smil og med et positivt syn på et fremtidigt samarbejde mellem Bhutan og den økologiske landbrugsskole på Djursland.

Bhutan er med sine godt 38.000 Km2 og 750.000 indbyggere et meget lille land. Ikke desto mindre lyser det op i resten af verden, når det kommer til klima og miljø, hvor man er både målrettet og insisterende. Landet ligger på de sydlige skråninger af Himalayabjergene mellem Tibet og Indien.

Skolen vil i løbet af efteråret sende en delegation til Bhutan for at diskutere økologisk vidensdeling, praktikpladser til danske elever i Bhutan, samt og ikke mindst – muligheden for uddannelse af fremtidens økologiske Bhutanesiske landmænd på Kalø Økologisk Landbrugsskole.

JUBILÆUMSÅR

RØNDE: Kalø Økologisk Landbrugsskole har haft fornemt besøg af Bhutans ambassadør, Hendes Excellence Mrs. Pema Choden. Turen til den økologiske landbrugsskole var nøje planlagt, idet Bhutan som det eneste land i verden har besluttet at være 100 procent økologisk og klimaneutralt. En totalomstilling i landbruget, hvor både salg og brug af pesticider forbydes og hvor der udelukkende anvendes egenproduceret dyre- og plantegødning.

Ambassadøren på besøg i Kaløs drivhuse hvor der smages på økologisk Portulak. Pressebillede

11 Ebeltoft Folketidende april 2017


Walk about Math Nyt læringsspil i matematik

- udviklet af matematikundervisere på Viden Djurs - i samarbejde med spilvirksomheden Ahoot.

WAlk about

MATH Are you up for the challenge?

Test yourself -

How far can you make it?

Online.videndjurs.dk

ÅRET 2017 12


The Fabric – årets filmprojekt fra 3D College Denmark

I denne unikke science fiction produktion får de studerende fra 3D College uvurderlig erfaring i samarbejdet med professionelle filmfolk. Der er masser af 3D og fede visuelle effekter. Kortfilmen varer 20 minutter og lanceres i foråret på festivaler rundt i verden. Trailer og korte behind the scenes film lanceres løbende på 3D College’s facebook side.

RUDI

SIMONE

CAMILLA

KØHNKE

LYKKE

GOTTLIEB

JUBILÆUMSÅR

Simone Lykke, én af de kendte skuespillere der er med i produktionen siger: “3D College har vundet min respekt ved at tage del i en så professionel film som The Fabric.”

A HENRIK BJERREGAARD CLAUSEN FILM

3D COLLEGE DENMARK PRESENTS A FIGMENT / NEW TALES PRODUCTION EXECUTIVE HENRIK BJERREGAARD CLAUSEN WRITTENBY MADS ZAAR RIISBERG PRODUCEDBY JONATHAN LANGELUND PRODUCER ALEX TOWNLEY PORSBORG EDITED MUSIC UNIT PRODUCTION 1ST ASSISTANT KIM JEAN KARLSSON PRODUCTION DESIGNER LYUBA HALACHEVA BY SØREN SCHNEIDER BY AARON JAMES ECKARDT MANAGER MIE GREGERSEN DIRECTOR NIKLAS KIÆR SCENOGRAPHY LIGHTING CONCEPT VFX CAST RUDI KØHNKE SIMONE LYKKE CAMILLA GOTTLIEB FREDERIK BOE BY MARIANNE GLENHAMMER DESIGN BY TORSTEN FRØSTRUP ARTIST KASPER APPEL SUPERVISOR HENRIK BJERREGAARD CLAUSEN ASS. VFX VFX MATTE TEXTURE ROTO SOUND SUPERVISORS KEVIN GØHLER JIM LEMVIG ANDERSEN ARTIST JESPER RAHLFF PAINTER FREDERIK ØSTERGAARD ARTISTS JOACHIM JENSEN DAVID GRUWIER ARTISTS TANYA PHILIPSEN JØRGENSEN KIM PLATZ VICTOR DJERNÆS HOLM LAURSEN DESIGN PETER SEEBA 3D MODELING NIKOLAI RISAGER WITTENFELDT DALAGER JOACHIM JENSEN EMIL SKOV ENGELHARDT NIELS BONNERUP HANSEN SIMON ULSTRUP HANSEN MADS VESTERSAGER RUNE GERNER NICKLAS HANSEN KRISTOFFER PERCY HANSEN TROELS DION HANSEN SØREN STEEN ANDERSEN DIRECTED BY

DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY

13


COOP flytter ind

ÅRET 2017 Eleverne fra Coop-elevuddannelse flytter i efteråret fra Kystvejens hotel og ind på Campus Green, der tidligere bl.a. har huset eleverne fra Brazil Football College

14


Viden Djurs tilbyder igen it-efteruddannelse Mulighed for at dygtiggøre sig i 32 kurser i et åbent værksted. GRENAA Digitaliseringen er over os. En forsker blev for nylig spurgt, hvordan it-branchen ser ud om nogle år. Han hævdede, at spørgsmålet er forkert, fordi der ikke vil være en itbranche, men at it vil være i alle brancher. De unge lærlinge forsøger sig med 3D-printere og robotarme på uddannelsen. Digitaliseringen er allerede helt inde i de gamle håndværksbrancher, og mejetærskeren er computerstyret. Det dur ikke, hvis man stille og roligt lader sig indhente af digitaliseringen, advarer Viden Djurs i Grenaa i en pressemeddelelse. De tilbyder nu igen AMU-it-kurser i grundlæggende it, tekstbehandling, regneark fra begynder til superbruger, online markedsføring med mere.

JUBILÆUMSÅR

Får lønkompensation I alt 32 kurser i et såkaldt ’Åbent værksted’. Som ansat kan man aftale med sin leder, at man gerne vil dygtiggøre sig inden for et af it-områderne og tilmelde sig digitalt. Og arbejdsgiveren får lønkompensation i form af VEU-godtgørelse.

15 Grenaa Bladet november 2017


Flygtninge måske i praktik i dansk landbrug Flygtninge, som tidligere har haft noget med landbrug at gøre i hjemlandet, kan måske komme i praktik i et dansk landbrug.

ÅRET 2017

NORDDJURS: Norddjurs Kommune vil lave branchepakker, som skal få flygtningene ud i praktik i landbruget. Formand for svineproduktionsudvalget, Thomas Olesen, fra Djursland Landboforening er positiv overfor projektet. Norddjurs Kommune har knap 80 flygtninge, som de ønsker placeret i fire nye branchepakker. Det skal sikre, at flygtningene kommer ud i virksomhedspraktik med henblik på fast ansættelse. - Vi har kigget på dem, som tidligere har haft noget med landbrug at gøre i hjemlandet. Det kan naturligvis ikke sammenlignes, men der er noget at bygge på, og de er meget motiverede, forklarer Kirsten Kristensen, som er jobkonsulent hos Norddjurs Kommune og tovholder på projektet, som forventes at være klar i løbet af dette forår. Thomas Olesen, som er formand for svineproduktionsudvalget i Djursland Landboforening, er positiv overfor projektet. - Der kunne da sagtens være landmænd, som ville benytte sig af tilbuddet, men det kræver selv sagt, at der er overskud til det i hverdagen. Vi har meget praktisk arbejde i stalden, men der går sjældent mere end en

halv time, så møder man en computer. Så begynder det at blive udfordrende, mener Thomas Olesen. Klædt på til landbruget Planen er, at flygtningene skal på et introforløb på Kalø Økologisk Landbrugsskole, hvor de i gennem ca. 8 uger bliver klædt på til et landmandsliv i Danmark. Herefter skal de i praktik i tre måneder ved en landmand. Norddjurs Kommune håber, at praktikken ender ud i en fast ansættelse, eller at landmanden ønsker at tage borgeren i lære. Flygtningene kan lidt dansk og lidt engelsk, men Kirsten Kristensen er klar over, at sprogbarrieren kan blive en udfordring. - Når der så også er problemer med kommunikationen, så kan der hurtigt ske uhensigtsmæssige fejl, som landmanden ikke altid har tid til, men igen – hvis indstillingen og motivationen er der, så kan man jo hurtigt flytte meget, udtaler Thomas Olesen. Norddjurs Kommune ved, at det bliver en stor omvæltning for flygtningene at komme ud i et moderne dansk landbrug. Samtidig er kommunen også klar over, at transporten til gårdene kan blive en udfordring. Derfor kan kommunen, som ved danske ledige, vælge at give tilskud til enten kørekort, cykel eller en scooter.

NORDDJURS KOMMUNE VIL HAVE FLYGTNINGENE UD I PRAKTIK I LANDBRUGET. FORMAND FOR SVINEPRODUKTIONSUDVALGET, THOMAS OLESEN, FRA DJURSLAND LANDBOFORENING ER POSITIV OVERFOR PROJEKTET. PRESSEBILLEDE

16 Djurslandsposten marts 2017


Gymnasieelever fra HTX i Grenaa vinder National Entrepenørskabsmesse Et demensur er hvad eleverne har designet for at løse et aktuelt problem i ældresektoren uden at gå på kompromis med borgerens værdighed. bliver hvert år arrangeret af Fonden for Entreprenørskab, og det er en fast tradition, at Technology-linjen på VID Gymnasier – HTX deltager.

Fra venstre: Erik Bønløkke Adamsen, Mads Hinge Åkerlund, Richard Lip og Patrick Juul Andersen.

JUBILÆUMSÅR

GRENAA: Tirsdag 24. januar vandt fire drenge fra VID Gymnasier- HTX over 80 andre grupper på Den Nationale Entreprenørskabsmesse i region Østjylland, og de er hermed videre i konkurrencen om at vinde den landsdækkende konkurrence i entreprenørskab d. 9. februar i Odense. Præmien var på 10.000 kr., og drengene vil bruge pengene på at styrke deres professionalitet i form af blandt andet visitkort og firmatøj. En af vinderne, Erik Bønløkke Adamsen, siger, at de netop fik ros af dommerne for deres professionelle udstråling og engagement til projektet, hvorfor de i endnu højere grad vil arbejde på, at de sender et troværdigt og professionelt signal. Dommerne begrundede ligeledes 1. pladsen med den grundige problemanalyse, hvor eleverne havde været ude på plejehjem for at lave undersøgelser, der skulle afklare behov og problematik, samt elevernes realistiske og gennemarbejdet budget. Demensuret Resultatet af problemanalysen blev et demensur, som er designet ud fra en ide om, at det skulle bidrage til at løse et aktuelt problem i ældresektoren uden at gå på kompromis med borgernes værdighed, hvorfor uret er i et smart design og ligner et almindeligt ur. Uret indsamler en række brugbare informationer om borgernes fysiske tilstand, og samtidig har uret en GPS-funktion, der lokaliserer den demente borger og guider denne hjem med en grøn pil, hvis han har glemt, hvor han skal hen. Samtidig har uret egen IP-adresse, så plejeper sonalet altid kan følge med i borgerens fysiske tilstand samt, hvor han befinder sig. Ideen med at samle løsningen på flere problemer i et diskret ur med et smart design gik rent ind hos dommerne. - Jeg tror faktisk, dommerne var overrasket over vores ide, fortæller en stolt Richard Lip, som ligeledes nævner, at gruppen også har fået ros af Ilse Jacobsen, som blandet andet er kendt fra programmet, Løvernes hule. Deltagelse i Young Enterprise er en naturlig del af teknologi på Htx Den Nationale Entreprenørskabsmesse

17 Djurslandsposten januar 2017


Grenaa får Danmarks første film-gymnasium

ÅRET 2017

Film og visuelle effekter på skemaet. Det er, hvad 3D College tilbyder fremtidige elever på Danmarks første filmgymnasium. Det er især det kreative filmhåndværk VFX - visuelle effekter - der kommer til at kendetegne den nye linje, som åbner dørene for de første elever i august 2018. Gymnasielinjen på 3D College bliver til i erkendelse af, at der mangler et hjemsted for kreative unge med lyst til en gymnasial ballast, fortæller innovationschef ved Viden Djurs Søren Hoffmann Hansen. ”På 3D College har vi arbejdet tæt sammen med 3D-industrien siden 2004, og jeg har i årenes løb mødt lige dele unge mennesker og branchefolk, som efterspørger en gymnasial pendant til vores erhvervsuddannelse. Jeg har brugt det seneste års tid på at gøde jorden i branchen, og vi tror helt klart på, at der er behov for nye talenter med den modenhed og dannelse, som gymnasiet giver,” siger Søren Hoffmann Hansen. Han tror således også på, at Viden Djurs kan fortsætte med at tiltrække studerende, selv om 3D College i forvejen har erhvervsuddannelsen, som tiltrækker unge med interesse for det grafiske håndværk i computerspil. “Vi kan jo se, at flere har fået samme idé som os, da vi startede 3D College, så her regner vi med, at vi kan komme til at sætte os på et nyt felt, hvor vi i forvejen har en masse ekspertise. Jeg tror også på, at der vil

være interesse fra et lokalt segment. Vi har allerede Filmhøjskolen i Ebeltoft, så den nye linje her er også en del af den profil, der bliver efterspurgt på Djursland,” konstaterer Søren Hoffmann Hansen. Branchenær uddannelse Såvel formgivningen som driften af den nye HTX-linje kommer til at ske i tæt samarbejde med 3D- og VFXbranchen, ligesom studieturene vil føre fremtidens filmtalenter til epicentrene London og Vancouver. På dansk jord er det blandt andet de store 3D- og VFX-huse Wil Film og Ghost VFX, der agerer tætte alliancepartnere. Hos Ghost VFX hilser man den nye HTX-linje hjerteligt velkommen i uddannelseslandskabet. ”For det første mangler vi flere dygtige mennesker i branchen, så alle tiltag, der kan nære nye talenter, er tiltrængte og yderst velkomne. Derudover mangler vi flere kvinder i branchen, og jeg tror, en gymnasial retning som denne kan bane vejen for flere. Gymnasiet er en sikker vej at gå, og skulle man efter tre år have ombestemt sig, så det ikke længere er en fremtid inden for film og visuelle effekter, man drømmer om, så står alle døre stadig åbne. Sammen med 3D College glæder vi os til at puste liv i den nye linje,” lyder det fra Jeppe Nygaard Christensen, CEO & VFX Supervisor hos Ghost VFX.

3D College starter sin nye uddannelse op til august 2018. Her bliver til start plads til cirka 25 filmentusiaster. Foto: Viden Djurs

18 Lokalavisen Norddjurs oktober 2017


To nye sportslinjer på HHX i Rønde Fra august 2018 udbydes to nye sportslinjer på HHX i Rønde.

Badminton

Vil du fortsætte din udvikling på badmintonbanen, mens du tager en studentereksamen? Du kan nu kombinere det bedste fra to verdener: Badminton og en studentereksamen i et unikt miljø, hvor du møder et fællesskab, nye venskaber og kammerater der brænder ligeså meget for sporten som du gør.

På badmintonlinjen møder du kvalificerede og engagerede trænere, som bliver fundet i tæt samarbejde med Rønde efterskole

På eSportlinjen kommer du til at træne to gange om ugen og der vil i første omgang blive trænet i spillet CS:GO eller CounterStrike – Global Offensive. Der bliver optaget 10 elever på linjen pr. år efter først-tilmølle-princippet.

Udpluk fra

VIDGYMNASIER.DK efteråret 2017

JUBILÆUMSÅR

Badmintonlinjen er for dig, der ønsker at fortsætte din udvikling på badmintonbanen, men samtidig ikke vil gå på kompromis med kvaliteten af din studentereksamen.

eSport

Træningsmængde: Der er indlagt to ugentlig træninger i dit skema.

19


EUD/EUX Business nu også på Kalø I august 2017 var der stusdiestart for historiens første Business-elever på Skovridervej 3. Overvejer du en fremtid inden for handel, salg, administration, kontorarbejde, butiksarbejde, økonomi, planlægning, så er EUD/EUX Business i Rønde lige et sted for dig. EUD-Business og EUX-Business er to forskellige uddannelser, som begge retter sig mod uddannelse inden for handel, salg, administration, kontorarbejde, butiksarbejde, økonomi eller planlægning.

ÅRET 2017

Grundforløbet på skolen tager mellem ½ – 2 år, alt efter elevens alder og forudsætninger. For langt de fleste unge mennesker er det enten 1 år på EUDBusiness eller 2 år på EUX-business. Du kan læse mere om de to uddannelser her på hjemmesiden, ligesom du også kan læse mere om elevpladser i virksomheder, uddannelsesgaranti og gode muligheder for at læse videre. Eller ring til uddannelsesleder Mikkel Bennetzen på telefon 20596796. Plads til alle På EUD og EUX Business har et supergodt skolemiljø, med godt humør, ugentlige fællessamlinger med musik, morgenmad og hygge. Vi har studieture og ekskursioner. Vi har plads til alle og altid en god kemi mellem undervisere og elever. Vi har elever fra 16 år og opefter og en næste ligelig fordeling af drenge og piger.

EUD/EUX BUSINESS RØNDE STUDIESTART JANUAR OG AUGUST

EUD

DEN HURTIGSTE VEJ TIL EN KARRIERE INDEN FOR HANDEL, SALG OG INDKØB

EUX

ERHVERVSFAGLIG STUDENTEREKSAMEN BLIV STUDENT OG FAGLÆRT - HOLD DINE MULIGHEDER ÅBNE

FOR YDERLIGERE INFO:

KONTAKT AFDELINGSLEDER PÅ EUD/EUX BUSINESS

Unikke omgivelser På Skovridervej 3, Rønde, er vi naboer til Landbrugsskolen og EUD10. Vi er ved at lave ny kantine og nye fællesarealer, som er til os fra Businessafdelingen. Vore undervisningslokaler er lyse og rummelige, og med direkte adgang til vores egen terrasse lige ud til skoven.

MIKKEL BENNETZEN

PÅ 20596796 ELLER MGBE@VIDENDJURS.DK /VIDBUSINESS

Åbent hus

lørdag d. 3. februar kl. 10-14

EUD/EUX Business Skovridervej 3, 8410 Rønde

20 Annonce fra Adresseavisen Syddjurs november 2017


Meditation og mad i skolekøkkenet Simone Jung kommer og underviser unge på Viden Djurs i meditation og i at lave mad på SU-budget. De mener, at det er lykkedes at skabe et fællesskab på tværs af de forskellige ”kulturer”, som skolen, Simone Jung, de unge og Kvickly/COOP, som sponsorerer råvarerne, kommer med. Det vil give eleverne gode erfaringer med, hvordan man kanlave god mad for 15 kroner.

Udover at være klinisk diætist er Simone Jung også krops- og psykoterapeut. Hun er meget bevidst om, at sundhed ikke kun er af fysisk art, men at det psykiske også har stor betydning. ”Vi begynder arrangementet med en fælles meditation, et redskab jeg bruger til at få de unge ned i gear, så de kan mærke og føle kroppen.

En af deltagerne, Ronni Søgaard Andersen fortæller, at han blev fristet til at se, hvad det nu gik ud på. Han synes, at det er sjovt at være med og ikke mindst at lære andre at kende. Næste gang Simone Jung underviserer på Viden Djurs er 23. og 30. oktober klokken 15.15.

Hvis vi ikke har kontakt til kroppen, kan vi heller ikke smage, sanse og registrere den mad, som vi arbejder med. Meditationen har til hensigt at skabe større klarhed i mødet med maden og samtidig styrke sanseoplevelsen,” siger Simone Jung. Derefter går man i køkkenet og laver mad i fællesskab. Her handler det om at blive bevidst om, at det at lave et måltid mad sammen ikke kun drejer sig om at få stillet den fysiske sult, men at alle sanser kommer i spil.

JUBILÆUMSÅR

GRENAA: Klinisk diætist Simone Jung kommer på Viden Djurs for at lære unge mennesker at lade op med meditation og lave lækkert mad på et SU-budget. Det kommer til at ske i undervisningskøkken, hvor der til daglig undervises i grundforløbet til kok, ernæringsassistent, tjener og bager med mere.

Mad for øjet “Vi skal mærke madens sprødhed og tekstur, høre det knaser mellem tænderne, dufte de forskellige urter og krydderier og opleve samspillet mellem de fem grundsmage på tungen; surt, sødt, salt, bittert og umami,” siger Simone Jung. ”I undervisningen vægter jeg meget, at maden præsenteres bedst muligt. Der skal være en fin harmoni mellem de forskellige råvarer, og eleverne lærer at sætte farverne sammen, så det bliver en fryd for øjet, og man får lyst til straks at sætte tænderne i maden”, fortæller Gitte Plesner, underviser på Viden Djurs. Simone Jung og Viden Djurs er rigtig godt tilfreds med det program, der er lagt.

21 Grenaa Bladet oktober 2017


ÅRET 2017 22

Se flere elevprofiler fra VID Erhvervsuddannelser på facebook.com/EUDgrenaa


Unge fra Rønde med til DM i Nationaløkonomi Elever fra HHX var til finale i København. Forleden deltog fire elever fra Handelsgymnasium Rønde for første gang i finalen i DM i Nationaløkonomi for gymnasieelever på CBS i København.

Nicoline Flarup Svenningsen, Nanna Harfeld Skulason, Frederik Thestrup Rejkjær Nielsen og Thomas Begtorp Jensen var med til DM i Nationaløkonomi.

Temaet for årets DM i Nationaløkonomi var udfordringerne på fremtidens arbejdsmarked. Og eleverne fra Handelsgymnasium Rønde var både

Dynamisk uddannelse Således var der mange forskellige bud på at løse udfordringerne på fremtidens arbejdsmarked lige fra øget fokus på erhvervsuddannelser, flere investeringer i infrastrukturen i Danmark, forbedrede indsatser for at forebygge stress, skabelse af arbejdspladser i yderområderne i Danmark, øget brug af robotter i dansk erhvervsliv, bedre forhold for selvstændige til et dynamisk uddannelsessystem med 12 års undervisningspligt. Vinderholdet blev Nicoline Flarup Svenningsen, Nanna Harfeld Skulason, Frederik Thestrup Rejkjær Nielsen og Thomas Begtorp Jensen. Gruppens bud på at løse udfordringerne på fremtidens arbejdsmarked var et dynamisk uddannelsessystem med 12 års undervisningspligt.

JUBILÆUMSÅR

Eleverne havde før deltagelsen været igennem et skarpt forløb på handelsgymnasiet i Rønde, hvor i alt syv hold og 28 elever konkurrerede i otte uger om at blive finale-holdet i København.

kreative og dygtige, skriver skolen i en pressemeddelelse.

Lærerig oplevelse I København dystede eleverne fra Handelsgymnasium Rønde mod 42 andre hold fra gymnasier fra hele Danmark. Vinderen af DM blev desværre ikke HHX-eleverne fra Rønde, men derimod et hold fra Business College Syd / Det Blå Gymnasium (HHX i Sønderborg). Adjunkt på Handelsgymnasium Rønde Rasmus Høgh Hansen, der underviser eleverne til dagligt i International Økonomi, understreger dog, at forløbet og deltagelsen i DM har været en lærerig oplevelse. ”Eleverne på Handelsgymnasium Rønde har i dette forløb fået mulighed for at fordybe sig i en yderst aktuel og reel udfordring for det danske samfund,” skriver Rasmus Høgh Hansen.jbe 23

Lokalavisen december 2017


Oplevelser der skaber værdi Handelsgymnasium Rønde og Karpenhøj Naturcenter har i et samarbejde lavet et større projekt omkring det at skabe en god oplevelse. RØNDE: Eleverne på handelsgymnasiet i Rønde har i efteråret arbejdet med teori omkring oplevelsesøkonomi, og har samtidig med fået et praktisk indspark fra dygtige undervisere fra Karpenhøj Naturcenter. Torsdag blev projektet til praksis. HHX Rønde havde den dag inviteret alle 8. og 10. klasses-elever fra Rønde Skole til Karpenhøj Naturcenter, hvor de skulle prøve kræfter med gamle lege og smage mad lavet over bål.

ÅRET 2017

Eleverne fra Rønde HHX havde planlagt spændende aktiviteter og gamle lege, såsom “Banke Banke Bøf”, “Nat og Dag” og “Røv Det Gyldne Skind”. Nok ikke lege der fanger opmærksomheden hos den digitale teenager ved første øjekast, men ikke desto mindre skabte legene smil, latter og hvin fra de knap 70 folkeskoleelever. Efter et par timers leg og sjov, havde HHX-eleverne lavet en overdådig frokost til deres gæster og præcis, som det skete i de gode gamle dage, blev maden selvfølgelig lavet helt fra bunden og over bål. Råvarerne blev leveret af Meny i Rønde, som har været så velvillige at bakke op om projektet. Underviser og projektansvarlig Søren Seest Marquart kalder dagen for en stor succes. Det er en fornøjelse at se vores 150 elever fra gymnasiet være så engagerede og arbejdsomme. De har lært, hvordan det er at planlægge og eksekvere en større event, lige fra teambuildinglege til madlavning i stor skala. Eleverne får hands-on erfaring med oplevelsesøkonomi, som jo er en central del af vores profil på handelsgymnasium Rønde, siger Søren Seest Marquart. - Det er altafgørende at erhvervslivet i Syddjurs bakker op om sådanne projekte, siger uddannelsesleder Frederik Thøgersen, handelsgymnasium Rønde.

Der var rift om maden, der var lavet helt fra bunden og over bål.

- Sådanne projekter var ikke mulige, hvis vi ikke havde nogle velvillige samarbejdspartnere i form af Karpenhøj Naturcenter og Meny i Rønde, siger han.

24 Ebeltoft Folketidende maj 2017


Brasilien ligger i Grenaa Grenaa: 22 dage i Brasiliens solskin, varme og bittesmå badebukser, lyder fristende for de fleste efterårstunge småblege danskere.

Anderledes fodboldkultur På den fodboldfaglige del af turen fik eleverne et indblik i den brasilianske fodboldkultur. Hvor det at spille fodbold kan betyde vejen ud af fattigdom. - De oplevede, at brasilianerne havde en helt speciel sult for at spille fodbold. De skulle være meget skadede for ikke at spille videre, fortæller Michael Clausen. Den brasilianske fodboldkultur er dog ikke fremmed for de danske fodboldspillere. På Brazil Football College er det nemlig også brasilianere, der er trænere. Alligevel var der flere overraskelser i det fodboldgale land. - Vi skulle træne klokken 16.30 en dag, men et kvarter før træningen startede, var der ikke mødt andre end

os op. De kom så klokken 17.30, og så trænede vi der i stedet. I Brasilien går man ikke lige så meget op i tidspunkter, som vi gør, lyder det fra den danske underviser. Efter opholdet hos Brasilis tog den danske delegation videre til Sao Paolo. Her fik de set nogle fodboldkampe med Palmeiras og Santos, men med ankomsten til Sao Paolo gik turen også fra at være en ren fodboldtur til at blive mere som en normal studietur. Lokalt kendskab I millionbyen besøgte de også det danske konsulat. Her hørte de om flere danske virksomheders eksportsucceser til Brasilien. Men de hørte også om de besværligheder, mange mindre virksomheder har med at komme ind på det brasilianske marked. - Der er nogle skatteregler, som er anderledes. Derudover er der også nogle små kulturelle forskelle. Et eksempel er kaffekulturen. I Danmark starter man gerne et møde med at byde en kop kaffe, når et møde starter. Byder man en kop kaffe i Brasilien, betyder det at mødet er slut, fortæller Michael Clausen. Efter fem dage i Sao Paolo drog de nu solbrune danskere videre til Rio de Janeiro, hvor de blandt andet så fodbold på legendariske Maracanã, spillede strandfodbold på Copacabana og fik lov at lege turister. - Vi var blandt andet på et museum, som havde en udstilling om feministisk kunst, og det var de unge meget begejstrede for, lyder det let overrasket fra Michael Clausen, der ikke er i tvivl om, hvorfor man skal have en fodboldlinje på en uddannelsesinstitution i Grenaa. - Vi synes, det er en værdi at koble uddannelse med fysisk aktivitet. Derudover kan vi med vores linje også tiltrække nogle elever, som vil ellers ikke ville trække til Grenaa. Vi har jo elever fra København, Fyn og sågar Færøerne. Michael Clausen har selv boet i Brasilien i et halvt år, hvilket også er en af grundene til, han får lov at tage med eleverne til sambaens land. - Man bliver nødt til at kende lidt til kulturen derovre. I Rio bliver man nødt til at passe på sine ting, og det er en rigtig god ide at have noget lokalt kendskab. Derfor er det ikke nok bare at være almindelig gymnasielærer, siger han.

JUBILÆUMSÅR

12 unge mennesker fra Brazil Football College i Grenaa og deres undervisere har netop været på sådan en tur. - Det var en rigtig god tur. Eleverne var vildt begejstrede, og de kan næsten ikke få armene ned igen, fortæller Michael Clausen, der underviser i økonomi og statskundskab på Brazil Football College og var med på turens sidste 17 dage. Turen til Brasilien var delt op i to. Den første del foregik i fodboldklubben Brasilis FC, der ejes af en af de største stjerner fra det brasilianske kultlandshold fra 1982, Oscar. - Den første del af turen blev jo meget fodboldfaglig. Vi boede på Brasilis’ super lækre anlæg, hvor der både var hotel og pool, fortæller Michael Clausen, der selv mødte ejeren Oscar flere gange. - Det var jo lidt stort. Jeg sad en morgen og så engelsk fodbold efter morgenmaden. Så kom han op til mig og spurgte, hvilken kamp jeg så. Vi snakkede lidt, og jeg spurgte ham, hvordan det var at dække Maradona op. Kompliceret, svarede han, fortæller læreren.

25 Stiften november 2017


Game Hub Scandinavia får EU-pris 40 bæredygtige spilvirksomheder er allerede skabt i projektet, og troen på at runde 100 virksomheder inden udløb i 2018 er til stede. Og det er noget, som andre europæiske lande kan lære af. Grenaa: Der er stor grund til at klappe i hænderne på Viden Djurs og “iværksætter-fabrikken” Game Hub Scandinavia. For ikke nok med at over 40 virksomheder med fokus på spilindustrien har set dagens lys i miljøet, som blandt andet holder til i Grenaa, så er hele partnerskabet mellem uddannelsesinstitutionen Viden Djurs, Region Midtjylland, Erhvervsakademi Dania og en lang række andre partnere også blevet belønnet med en EU-pris.

ÅRET 2017

Det kræver nemlig massiv indsats at skabe et miljø, hvor gode ideer bliver til gode virksomheder. Det gælder de enkelte iværksættere, men også de offentlige administratorer, der omgiver dem - lokalt og regionalt. Og her kan europæiske myndigheder lære af Region Midtjylland.

projekter i støbeskeen, inden projektperioden udløber i 2018. - Uden at blinke tør jeg godt at sige, at vi når at skabe 100 virksomheder i projektet. Vi har den tilgang i partnerskabet, at mens mange snakker om, hvordan vi får skabt modeller for flere iværksættere, så gør vi det bare. Og prisen er jo en anerkendelse af, at vores indsats virker, siger Tove Viggers Ingerslev, afdelingsleder i Viden Djurs, i en pressemeddelelse. Game Hub Scandinavia er udviklet med midler fra både EU, Vækstforum og Regionsrådets Uddannelsespulje i Region Midtjylland, og projektet samler partnere fra både iværksætter- og uddannelsesmiljøet. Dertil kommer tæt samspil med kommuner og uddannelsesinstitutioner i både Danmark, Sverige og Norge samt ikke mindst med EU-systemet.

Det mener EU-Parlamentet, der onsdag eftermiddag ved Startup Europe Awards overrakte prisen “Best Public Administration for Startups Award” til det fælles nordiske Game Hub Scandinavia, der har mange flere

REGIONSRÅDSMEDLEM POUL ERIK CHRISTENSEN (MIDTEN) MODTOG SAMMEN MED GAME HUB SCANDINAVIAS TO PROJEKTLEDERE, MIKKEL FLEDELIUS JENSEN FRA ERHVERVSAKADEMI DANIA, OG TOVE INGERSLEV FRA VIDEN DJURS PRISEN FOR DEN BEDSTE OFFENTLIGE ADMINSTRATION FOR IVÆRKSÆTTERI VED ”STARTUP EUROPE AWARDS”. PRESSEBILLEDE

26 Grenaa Bladet juni 2017


Den tredje Made By Djursland med temaet:

Hvordan kunst kan udvikle din virksomhed blev afholdt på Kvadrat i Ebeltoft november 2017

MADE BY DJURSLAND JUBILÆUMSÅR 27 ErhvervDJURSLAND Jyllandsposten september december2016 2017


Går du med drømmen om at blive bager? Østjylland mangler bagertalenter. Derfor spiller Viden Djurs og Dansk Supermarked nu ud med konkret tilbud.

ÅRET 2017

“Hvad vil du være, når du bliver stor? Kagekoge, kagemand eller bager?” Tjah ... det hæderkronede bagererhverv er faktisk ikke længere i høj kurs hos unge mennesker. Måske fordi de mindre byer ikke længere har bagermestre og bagerier, der står klar med en læreplads i samme omfang, som det var sædvane for bare 10-20 år siden. Men Østjylland længes lige nu efter unge, der vil slå et slag i bolledejen i bogstaveligste forstand. Det vil Dansk Supermarked og Viden Djurs hjælpe med til i forening. “Vi har i øjeblikket cirka 50 bager- og konditorlærlinge i Østjylland fordelt på forskellige trin i uddannelsen, og det er alt for få,” siger Jon Skålerud, HR Senior Manager i Dansk Supermarked. “Vi har brug for flere unge, der vil være bagere, og derfor hilser vi med stor tilfredshed, at Viden Djurs har påtaget sig ansvaret for at uddanne flere bagere til Østjylland.” Løn undervejs “Viden Djurs tilbyder unge at gå i gang med grundforløbet til uddannelsen som bager allerede fra 7. august 2017,” fortæller studievejleder Trine Haugaard, Viden Djurs. Vordende bagere skal tage grundforløbet fra Viden Djurs-basen i Grenaa. “Grundforløbet tager som udgangspunkt 20 uger. Det dobbelte, hvis du kommer direkte fra 10. klasse,” forklarer Claus Møller Jacobsen, afdelingsleder på Erhvervsuddannelse (EUD) værksted hos Viden Djurs.

“Vi er parate til at give seriøse unge med ambitioner løn undervejs, en læreplads fra start, og så får de en indgang til en jobsikker fremtid,” siger HR Senior Manager Jon Skålerud. Ja, kære mangen et ungt menneske, du læste rigtigt. Lønniveauet ligger i omegnen af 12-13.000 månedlige kroner, når du som ung starter på uddannelsen. Klar til uddannelsesaftale Uddannelsen som såkaldt BAGVÆRKER, der er en spritny fagbetegnelse, tager tre år, mens den fulde uddannelse som BAGER sammenlagt tager fire år og seks måneder alt inklusive. “Vi inviterer alle unge, der vil gå bagervejen til en samtale, og fornemmer vi, at de mener det seriøst og har den rigtige indstilling, er vi klar til at lave en uddannelsesaftale med dem for grundforløbet på Viden Djurs og hovedforløbet i Dansk Supermarked hos en af vores bagermestre,” lover Jon Skålerud. Erhvervslivets behov “Hos Viden Djurs har vi altid haft et stærkt ønske om at afdække erhvervslivets behov og forsøge at motivere unge til at uddanne sig inden for de fag, hvor efterspørgslen efter unge mennesker til uddannelsespladser er langt større end udbuddet lige nu og her,” siger Claus Møller Jacobsen.

Østjylland fattes bagere, og det vil Dansk Supermarked og Viden Djurs i forening gøre noget ved. Fra v.: Jon Skålerud, HR Senior Manager i Dansk Supermarked, Trine Haugaard, studievejleder hos Viden Djurs, og Claus Møller Jacobsen, afdelingsleder for EUD Værksted hos Viden Djurs. Foto: Lars Norman Thomsen

28 Lokalavisen Norddjurs maj 2017


Søren Andersen er i lære i Berlin I denne uge møder vi den dygtige Søren Andersen, som rejste helt fra 3D College til Berlin, for at starte i lære. Læs mere om Sørens rejse og drømme inden for 3D her! Hvorfor valgte du 3D college? Jeg valgte 3D college, fordi jeg var meget interesseret i 3D, og jeg var især meget inspireret af Disney/ Pixar. Jeg blev derfor drevet af at fortælle historier med mine værker i 3D. Det vil sige at jeg havde lidt erfaring med 3D før jeg søgte ind på skolen. Jeg kom til åbent hus, og jeg fik et rigtig godt indtryk af skolen samt lærer og elever.

Hvad har været det mest spændende projekt du har lavet? Det mest spændende projekt jeg har lavet har været ”robotprojektet”. Robotprojektet var et skoleprojekt hele klassen blev sat til. Man kom ud i grupper, og havde to uger til at skabe et fedt projekt. Jeg lærte en hel masse om at være en del af et team, at overholde deadlines osv. Den største udfordring for mig var at give slip. Jeg kan godt lide at have fuld kontrol over det jeg laver, men jeg lærte, at man ikke kan klare alt selv. Projektet har faktisk fået så meget succes, at det er nået frem til Pixar selv, som nu har delt opslaget. Det var den fedeste følelse! Se projektet her: https://community.renderman.pixar. com/…/robot-project-2017.…

JUBILÆUMSÅR

Hvad er det bedste ved 3D college? Skolen er god til at forbedre og forberede en teknisk. De er gode til at lære os de nødvendige programmer, så vi kan klare os, når vi kommer videre ud i praktik eller på elevplads. Det er selvfølgelig meget vigtigt, at føle sig parat til det. Derudover har skolens elever et super godt sammenhold! Der er rig mulighed for at få hjælp fra andre, og elever og lærer på skolen er super gode til at give konstruktiv kritik. Alle interesserer sig i bund og grund for det samme, men de fleste specialisere sig inden for et bestemt område. Derved er det nemt at finde nogle super dygtige elever, der kan hjælpe en med præcis det man mangler.

har også implementeret Pixars renderings software ”Renderman” i mit workflow.

Portfolio: https://www.artstation.com/ssaproductions Firma: http://www.eve-images.com/

Hvem er du hos nu? Jeg er hos et arkitekturvisualiserings firma ved navn EVE Images, som ligger i Berlin. Jeg har prøvet meget forskelligt på min læreplads, men primært arbejder jeg sammen med et team som Asset Creators, det er vores job at holde styr på alle vores 3D modeller og at opdatere firmaets asset bibliotek. Det vil sige, at vi laver en masse forskellige modeller som kan hives ud og bruges, når det bliver nødvendigt. Jeg har også arbejdet med animation. Jeg har blandt andet været med til at lave et animationsprojekt, hvor jeg skulle implementere en bygning i en video. Hvad er dine drømme for fremtiden? Min helt store drøm, er at arbejder for Pixar i USA. Mit hovedfokus med mange projekter har været at lave storytelling i mine billeder, for at forbedre mine chancer for at komme til at arbejde for dem. Jeg

29 facebook.com/3dcollege


Rikke bestilte en kage hos Meny - og fik sig en STOR overraskelse En dansk kvinde blev noget overrasket, da en konditor hos Meny gjorde sig ekstra umage med hendes bestilling. Da Rikke Guldager Østergaard for nylig besøgte sin lokale bager hos Meny i Rønde på Djursland fik hun lidt mere, end hun havde forventet. Rikke skulle bestille en kage til en kunstklub, hun og nogle af hendes kollegaer har på arbejdet. Så hun spurgte ekspedienten i Meny, om ikke hun kunne få en ‘kunstnerisk’ kage.

ÅRET 2017

- Jeg tænkte, at hun bare skulle lave en helt almindelig kage. Ikke noget helt vildt og flot, men måske en kage, som jeg selv kunne dekorere eller med et lidt sjovt motiv på. Så jeg spurgte, om de kunne lave noget, der minder om sådan noget børnekunst med et hus, en flagstang og måske en måge, fortæller Rikke Guldager Østergaard til Dagens.dk. Hun gjorde det klart for ekspedienten, at hun ikke forventede Edward Munchs ‘Skriget’ eller noget i den dur - men det var lige præcis, hvad hun fik. Bageren i Meny i Rønde viste sig nemlig at være lidt mere kunstnerisk end som så.

- Da jeg bestilte kagen, havde jeg jo netop sagt, at jeg ikke forventede, at bageren ville dekorere ‘Skriget’ på kagen, så jeg blev noget overrasket, siger hun til Dagens.dk. Rikke Guldager Østergaard var så imponeret, at hun delte et billede af kagen på Meny i Røndes Facebookside, hvor hendes opslag siden torsdag eftermiddag har fået flere end 5.000 likes. I kommentarfeltet vrimler det med anerkendelse til Meny og den konditor, der står bag mesterværket. ‘Wauw.... hun fortjener at blive fremhævet. Ligeledes butikken. Dejlig oplevelse.’, skriver brugeren Karsten Lindberg. ‘Hold da op! Kan godt forstå, du blev overrasket. Dejligt, der er nogen der går linen ud!’, lyder det fra Lea Bendixen. - Der gik lang tid, før der blev taget af den. Men så smagte den også fantastisk’, siger hun til Dagens.dk.

30 MetroXpress juni 2017


Adresseavisen

6. juni 2017

Vores nye tilbygning stür klar, og derfor vil vi gerne invitere brugere, hündvÌrkere, samarbejdspartnere m.m. til indvielse af vores nye lokaler. Borgmester Claus Wistoft klipper den røde snor, efter Rønde IdrÌtscenter har budt velkommen. Vi er vÌrt ved et glas og lidt sødt. Vi glÌder os til at se jer alle og vise vores flotte nye lokaler frem.

JUBILÆUMSÅR

Indvielse og ĂĽbent hus af nyt byggeri tirsdag 13. juni kl. 15.30 til 17.00

7

De bedste hilsner fra Rønde IdrÌtscenter og VID Gymnasier.

Medarbejdere søges Medarbejdere søges

DIN LOKALE EL-INSTALLATĂ˜R DJURSLAND

Vi har travlt og mangler gode kollegaer - er du: Vi har travlt og mangler gode kollegaer - er du:

ďƒź Erfaren maskinfører ďƒź Erfaren maskinfører

ďƒź Erfaren Jordog og beton beton arbejder ďƒź Erfaren Jord arbejder ARKITEKTFIRMA A/S og miljørigtige løsninger: Spar penge med energiďƒź ArbejdsmandJord Jord og ďƒź Arbejdsmand og beton/Murer beton/Murer H U N E SolcelleanlĂŚg & E L K JÆ R Varmepumper Tlf. 70 10 90 00

TS-GRUPPEN.DK viden og kompetence

Jordvarme Alt El-arbejde Dit lokale TS-center

Tlf. 8637 2000

Lerbakken 23, 8410 Rønde

Kontakt os for en samtale:

Kontakt os for s 3PECIALE 3OMMERHUSE OG TAGUDSKIFTNINGER r 6ETLJGUOJOH BG WJOEVFS PH E‘SF r 0NCZHOJOH UJMCZHOJOH PH OZCZHOJOH r 4NÇ SFQBSBUJPOFS JOEF PH VEF s )NGEN OPAVE ER FOR LILLE

INGEN ER FOR STOR

en samtale: www.petervognsen.dk

Minivindmøller Ogsü traditionel El- eftersyn el-arbejde, samt reperation af hvidevarer.

Møllevej 4 A ¡ 8420 Knebel ¡ Tlf. 86 35 69 05 & 20 89 15 49 ¡ Fax. 86 35 69 02

31


D 0 1 D U E å p g n a g s t Åre

ÅRET 2017 32


d n a l s r u j D

JUBILÆUMSÅR 33 Facebook.com/eud10 januar 2018


Gymnasiet og gaming fungerer som en genial kombination E-SPORT: Der er mindst lige så meget fokus på at spille computer som på at få gode kontakter, men det betyder ikke, at skolen bliver nedprioriteret for de studerende på eSports-linjen på Game College i Grenaa.

ÅRET 2017

AF NICOLAI SVANTE SKOVGÅRD Det er fire klatøjede unge gamere, der møder MX Uddan-nelses udsendte en tidlig fredag morgen i et ellers toptunet computerrum på Game College i Grenaa. Eller det er tidligt for de unge mennesker. Klokken er 9.45, og de er vant til tidligst at møde i skole klokken 10.20, så derfor skal der lige gabes et par gange, inden de er klar til at snakke. Det gør de meget passende, mens de viser computerne frem og ikke mindst, hvad de kan med dem. De kan nemlig spille Counter Strike, så det batter. De fire unge mænd, Gustav van der Burg, Theis Jensen og brødrene Joachim og Andreas Bjerregaard, udgør sammen med Claes Søgaard det bedste af de to Counter Strike-hold, der går på den nystartede eSports-linje på Game College. Her har man i en del år med stor succes tilbudt to htx-uddannelser med fokus på spiludvikling, og i sommer hoppede man så med på eSports-bølgen og lavede en hhx-uddannelse, der kombinerer almindelig skoleundervisning med undervisning i at spille computer. Desuden er der mulighed for at bo på skolens campus, hvilket mange benytter sig af, og det giver unikke muligheder for at forfølge drømmen om at blive professionel gamer. »Vi prøver at skabe en helhed, hvor de bor sammen, spiser sammen, træner sammen, går i skole sammen og tager til turneringer sammen. En ting er, at de er gode til at spille, men jeg tror, at det gør en kæmpe forskel, at de er en sammentømret enhed, der også kan sidde og spise sovs og kartofler sammen. Så bliver lunten lidt længere, når de bliver presset i turneringerne,« siger innovationschef Søren Hoffmann Hansen. Han pointerer, at det er vigtigt at forstå, at der er stor for-skel på at sidde og spille for sjov og så at spille på det niveau, som eleverne på skolen i Grenaa gør. Han vil for eksempel ikke sammenligne dem med eleverne fra spiludviklingslinjerne, som ganske vist går meget op i spil, men som gør det på en anden måde.

»Der er kæmpe forskel. ESports-eleverne er konkurrencemennesker, og på den måde minder de mere om vores fodboldelever,« siger Søren Hoffmann Hansen. Og så kunne man måske tro, at gymnasiedelen af uddannelsen blev nedprioriteret for de spilleglade gamere, men det er ikke tilfældet. Faktisk er kombinationen med til, at de følger bedre med i skolen.

Esports-eleverne spiller eksempelvis Counter-Strike. THOMAS JENSEN

»At der er en kombination af eSport og gymnasium er den eneste grund til, at jeg overhovedet tager en uddannelse. Jeg har altid ligget med højt fravær nelse havde jeg 73 procent. Nu ligger jeg på omkring 10 procent, og jeg laver en stor del af afleveringerne, hvilket er stort for mig. Det er første gang, at jeg har gjort det så flot på en uddannelse,« siger 23-årige Gustav van der Burg, og hans teamkollega Joachim Bjerregaard er enig. »Kombinationen giver en god følelse. Man har lyst til at møde i skole og til at lave sine lektier, fordi der er den her eSports-del. Hvis du klarer dig godt i skolen, er det også nemmere at klare sig godt i eSports-delen,« siger Joachim Bjerregaard, der også tænker på de fremtidige aspekter.

34 Metroxpress januar 2018


»Det er godt at have hhx-uddannelsen med sig, så man har noget at falde tilbage på, hvis man ikke slår igennem som professionel eSports-spiller. Så kan man stadig bruge sin hhx og sin viden om økonomi og regnskab til at blive noget andet inden for eSporten.« Indtil videre går det dog ganske fint for det relativt nye hold. Da de startede i sommer blev de kastet ud i en turnering, hvor de tabte klart til AaB eSport fra Aalborg. For nyligt mødte de dem igen og vandt efter en sand maratonkamp. Det sendte dem i en finale, som de desværre tabte.

JUBILÆUMSÅR

»I forhold til, hvor mange tæsk vi fik, da vi mødte dem første gang, så viser det her, at vi virkeligt har rykket os,« fortæller Gustav van der Burg, mens han kan vise præmien på 2.500 kroner frem. Penge, som holdet får lov til at beholde selv.

35 Metroxpress januar 2018


Ã…RET 2017

36


JUBILÆUMSÅR

37


VID Erhvervsuddannelser, Århusvej i Grenaa

ÅRET 2017

• • • • • • • • • • • • • •

smed industrioperatør industritekniker elektriker personvognsmekaniker lastvognsmekaniker entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker EUX-håndværker EUD-Business EUX-Business gastronom ernæringsassistent tjener bager og konditor

VID Medie, Ydesvej i Grenaa • •

Webintegrator Digital medie

WebITAarhus, Kannikegade i Århus •

Webintegrator

VID Erhvervsuddannelser, Skovridervej i Rønde • • • • • • • • •

Økologisk landmand EUX Økologisk landmand Global Organic Farmer Produktionsleder Akademiuddannelse EUD10 (også afdeling på Nørgaardsvej 3 i Auning) EUD-Business EUX-Business Teknologi, byggeri og transport

VID Gymnasier, N.P. Josiassens Vej i Grenaa • •

hhx htx

VID Gymnasier, Skrejrupvej i Rønde • 38

hhx


VID Detaildivisionen, N.P. Josiassens Vej i Grenaa • • • •

Handelsuddannelsen med specialer Detailuddannelsen med specialer Kontoruddannelsen med specialer Businessguides

Viden Djurs, Århusvej i Grenaa •

VID Efteruddannelse

Campus Djursland, Ydesvej i Grenaa • • •

3D College Game College Brazil Football College

Campus Djursland, Karen Blixensvej i Grenaa •

COOP-Elevuddannelse, Detaildivisionen

Hvor mange er vi? Studerende

1675

EUD merkantil EUD teknisk EUD landbrug EUX EUD10 hhx htx Øvrige

377 326 22 42 64 350 319 175

Ansatte

250

JUBILÆUMSÅR

Fordelt på uddannelser:

Hvor mange penge har vi at gøre med? Statstilskud Deltagerbetaling og andre indtægter

Hvad bruger vi pengene til Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Kostafdeling Omkostninger i alt

Finansielle poster Årets resultat

137.458.956 34.904.238

-114.669.455 -3.483.373 -16.867.487 -21.131.195 -9.093.837 -9.239.713 -175.795.656

-1.310.596 1.567.538 39


Afgangselever 2017


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.