Page 1

KIRKENYT

3 IDEBÆK SOGN DEN SKØNNESTE UDSIGT

Fra mit arbejdsbord har jeg en af landets skønneste udsigter! Når jeg slår øjnene op fra computerskærmen, ser jeg gennem vinduet Videbæks smukke hvide kirke. Et syn jeg aldrig bliver træt af, og som fylder mig med både glæde, ydmyghed og forventning. Hertil har generation efter generation hver eneste helligdag i næsten 100 år søgt, for at høre Guds Ord oplæst og prædiket, for at lovsynge og tilbede vores Skaber og Frelser sammen, og for – efter halvanden time - igen, at gå ud i livet med Herrens velsignelse. Og på søndag kommer vi igen. Vi kommer, fordi Gud fortjener vores tak og tilbedelse. Vi kommer, for sammen at høre Livets ord, som sætter os fri til at leve vore liv med frimodighed.

Og så er Videbæk Kirke samtidig Guds Hus, hvor en lille bitte del af Guds verdensomspændende menighed samles for at nyde godt af de gode gaver, som Gud vælger at give til os som fællesskab - som menighed. Og så kommer den tid, hvor vi ikke længere har brug for Videbæk Kirke som samlingssted! Engang kommer Jesus Kristus til vores jord igen for at nyskabe. Til den tid skal det være slut med skavanker og ødelagte relationer og slut med alt det, som kan gøre os ondt. Derfor lever Guds menighed i forventning om det, som er bedre. Men indtil da vil jeg nyde udsigten……! Flemming Harpøth Møller

Videbæk Kirke er vores kirke, som vi hver især holder af på vores måde. En del - lang eller kort - af vores livshistorie er knyttet til kirken. Her samles vi, når vi er glade, og her samles vi, når vi sørger, fordi vi har mistet en af vores kære.

INDHOLD Gratis morgenkaffe og fest Et samarbejdende råd Foreningskalender Sognetur til Egypten Sket i kirken Gudstjenester

2 3 4 7 7 8

NR. 3 • 2012

www.videbaek-kirke.dk


Morgenkaffe i Videbæk Anlæg 2011

Kirkelig vejviser Kirkekontoret Gl. Kongevej 22A 6920 Videbæk tlf. 97 17 15 66 Tirs. 8.30-12, tors. 8.30 - 14 Præster Johannes Esmarch Kirkebogsførende Gl. Kongevej 20, Videbæk Tlf. 97 17 10 83 Mail: jes@km.dk Træffes bedst tirsdag fredag kl. 11.30-12.30 Flemming Harpøth Møller Gl. Kongevej 22 A 6920 Videbæk Tlf. 21 31 26 96 Mail: fhm@km.dk Kirkegårdskontoret (Videbæk kirke) Gl. Kongevej 22 , Videbæk Tlf. 97 17 26 96 Carlo Mouridsens kontortid: Træffes bedst mandag - fredag kl. 8-9 Kirkeværge Jørgen Andersen Vandmøllevej 7, Videbæk Tlf. 97 17 29 98 Menighedsrådsformand Kai Lysgaard Svanevej 26, Videbæk Tlf. 97 17 19 27 Organist Gudrun Smed Madsen, Glenten 5, Videbæk Tlf. 97 17 21 16

2

KO R T O G G O D T GRATIS MORGENKAFFE OG FEST I ANLÆGGET Der er morgenkaffe i Videbæk Anlæg søndag den 3. juni fra kl. 9.30. Bagefter er der festugegudstjeneste kl. 10.30. Oplev den helt særlige stemning, der er ved en gudstjeneste i det fri i vores dejlige anlæg. Der vil være opstillet en del stole, men man er også velkommen til at tage sin egen med.


Et samarbejdende menighedsråd 4 års tilbageblik med menighedsrådsarbejdet er for formand, Kai Lysgaard, identisk med godt og positivt samarbejde på tværs af byens kirkelige foreninger. 4 SPÆNDENDE OG UDFORDRENDE ÅR At blive nyvalgt til et menighedsråd byder på mange ukendte og spændende udfordringer. Sådan oplevede Kai Lysgaard det også, da han for 4 år siden, sagde ja til at træde ind i menighedsrådet i Videbæk. Med 7 nyvalgte ud af 8 medlemmer blev der brugt en del tid på at snakke sig ind på hinanden i starten. Det betød på den lange bane, at samarbejdet i rådet omkring det, som har fyldt mest i de forgangne 4 år, nemlig det store kirkebyggeri i 2011, kom til at forløbe gnidningsfrit. »Vi viste stor tillid til hinandens forskellige kompetencer under hele processen«, fortæller formanden, »hvilket gjorde det muligt at træffe de nødvendige beslutninger, når der var behov for det«.

Lena, Birthe og To

ve fra menigheds

rådet

INTERESSANT OG BERIGENDE Mange ting har haft stor betydning for formanden med arbejdet i menighedsrådet. Noget af det, han føler, har været mest inKai Lysgaard og teressant og berigende, har væJørgen Andersen ret arbejdet med det, der rører sig indenfor folkekirken. Det vil stadig være en del af det fremtidige arbejde, samtidig med at et udvidet samarbejde med de omkringliggende sogne også bliver et tema. MENIGHEDSRÅDSVALGET I den kommende periode vil der være fokus på menighedsrådsvalget i november. Formanden opfordrer alle, som kunne have interesse i menighedsrådsarbejdet, til at møde op til orienteringsmøderne. Birthe Stræde

FAKTA OM MENIGHEDSRÅDENE I DANMARK MENIGHEDSRÅDENE Menighedsrådene er den mindste demokratiske enhed i folkekirken. Der findes godt 2.000 menighedsråd i Danmark, og 99,9% er medlem af Landsforeningen. Menighedsrådet er omdrejningspunktet for det lokale folkekirkelige demokrati. Rådet vælges for 4 år ad gangen og består af 5 - 15 læge medlemmer samt sognets præster. Rådet vælges af sognets folkekirkemedlemmer, der således har direkte indflydelse på sognets menighedsråd. KIRKELIG LEDELSE Menighedsrådet er sognets kirkelige ledelse. Opgaverne spænder vidt fra ledelsesopgaver til beskyttelse af kulturværdier. Det er bl.a. menighedsrådenes opgave: • At arbejde for gode vilkår for evangelisk forkyndelse. • At være forvaltningsmyndighed. • At være arbejdsgiver for de ansatte ved kirken bortset fra præsterne. • At beskytte kulturværdier (bygninger og anlæg). • At være menighedens repræsentanter i den lokale styrelse af kirke og kirkegård.

Menighedsrådet drøfter ændringer på kirkegården

3


Indre Mission Juni Mandag d. 4. Mandag d. 4. Torsdag d. 7. Tirsdag d. 12. Lørdag d. 23. Tirsdag d. 26.

kl. 14.30: Kvindemøde. kl. 19.30: Bedemøde. Senior udflugt. - mandag d. 18.: Teltmøder i Fiskbæk (se særskilt program) kl. 18.00: Sct. Hans aften. Grillen er varm, medbring selv mad mm. Derefter går vi til byens arrangement i Anlægget. kl. 19.30: Møde v/ Henning Sørensen, Videbæk.

Juli Mandag d. 2. kl. 19.30: Bedemøde. Tirsdag d. 3. kl. 19.30: Bibelstudie i kredsene. August Mandag d. 6. Fredag d. 17. Tirsdag d. 21. Tirsdag d. 28.

kl. 14.30: Kvindemøde. kl. 18.00: Opstartsaften. kl. 19.30: Bibelstudie i kredsene. kl. 19.30: Møde v/ missionær Eigild Kildeholm Jensen.

Hvor der ikke står andet foregår møderne Nygade 10. Henvendelse vedrørende programmet: Jørgen Mortensen, tlf. 7546 8289.

Indre Missions telefonandagt tlf. 97 42 76 44 - 97 42 76 86

Videbæk IMU Vi er en samling kristne unge, som mødes hver onsdag kl. 19.30 på Nygade 10 i Videbæk. Vores aftener består som regel af ting som: sociale aftener, bibelstudie, emneaftener, der er dog også andre ting på programmet. Vi er meget åbne overfor nye mennesker, og ønsker inderligt at flere skal komme til - hjerteligt velkommen skal du være! Ved ønske om flere oplysninger kontaktes Mathias Markussen på tlf. 2993 9506. IM’s hjemmeside: www.videbaek.indremission.dk

Teenklubben Mandag aften kl. 19.00-21.00 i Videbæk Indre Mission, Nygade 10. Alle unge fra 7. - 10. klasse er meget velkommen. Evt. henvendelse til Kurt Andersen, tlf. 9717 2511.

Stjerneglimt Stjerneglimt er for alle børn fra 3. til 6. klasse. Vi glæder os til at se dig!!! Vi mødes hver torsdag fra kl. 19.00 til kl. 21.00 i Videbæk Indre Mission, Nygade 10, hvis ikke andet er nævnt. Evt. henvendelse til Jens Kr. Plougmann, Søndergade 55, 6920 Videbæk, mobil: 2682 4643.

Fredagsklubben Fredagsklubben er for alle børn fra 3 til ca. 10 år. Hver gang vi mødes, hører vi bibelfortællinger, synger og leger, hygger os og har det sjovt og rart med hinanden. Fredagsklubben er en del af Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler.

4

Når vi ses i børneklubben, foregår det fredage fra kl. 16.00-17.30 i Videbæk Indre Missions hus, Nygade 10. Vi glæder os til at være sammen med dig! Yderligere oplysninger om f.eks. program kan fås hos formand Susan D. Andersen på tlf. 9717 3504.


Luthersk Mission LM Videbæk er åben for alle. LM er ikke et lukket foretagende, hvor man skal være medlem for at være med. Tværtimod! Alle er velkomne til at være med ved LM’s arrangementer. LM’s formål er at alle mennesker må høre Bibelens budskab og komme til tro på Jesus. Han er Guds søn og verdens frelser - den eneste, der kan give mennesker evigt liv. Derfor er LM åben for alle. Velkommen. Læs mere om vores aktiviteter og se det aktuelle program på www.lmvidebaek.dk. Evt. henvendelse til Svend Aage Kronborg, Ejstrupvej 20, 6920 Videbæk, tlf. 9717 8418.

LMULuthersk Missions Ungdom Hver torsdag kl. 19.30 Ungdomsmøde. Se annonce i Videbæk Ugeavis. Yderligere oplysninger ved henvendelse til: Kenny Pedersen, Askovvej 23, Abildå, 6973 Ørnhøj, tlf. 2191 9205.

LM • Junior/teenklub

LM Klubben LM klubben er for alle, der går i 7. klasse og op til 25 år. LM Klubben er hver fredag aften kl. 19.30. Klubben er det sted, hvor folk hygger sig med brætspil, pool, wii med mere. Hver aften er der en andagt, hvor der er en, der læser en andagt eller siger noget ud fra biblen, og vi synger nogle sange. LM Klubben er det perfekte sted for at lære andre at kende, og vi glæder os til at kende dig. LM Klubben finder sted i missionshuset på Høgevej. Yderligere oplysninger ved henvendelse til: Morten R. Jensen, Guldregnallé 30, 6920 Videbæk, tlf. 2059 2210.

Spiren (LM’s

børneklub)

For alle børn fra 3 år. Kom og vær med til at høre fortællinger fra Bibelen. Vi har kammeratskab, vi leger, synger og meget andet. Juni Tirsdag d. 5. Tirsdag d. 12. Tirsdag d. 19.

Grundlovsdag ingen børneklub. Ruth - en lykkelig tjener (Ruths bog 2+4). Sommerfest, program følger.

Hver tirsdag aften fra kl. 19.00 til 21.00 på Høgevej 3. For alle i alderen fra 3. til 10. klasse.

Juli Spiren holder sommerferie.

Yderligere oplysning ved henvendelse til: Ola Soppeland, Nygade 25, 6920 Videbæk, tlf. 6082 1109, eller Ulrik Mouridsen, Bøgelundsvej 21d, 6920 Videbæk, tlf. 2297 9776.

August Tirsdag d. 21. Opstartsdag. Tirsdag d. 28. Vi skal høre om Simeon og Anna (Luk. 2, 22-38). Evt. henvendelse til: Jytte Knudsen, tlf. 9717 1770.

5


Kvindekredsen Juni Mandag d. 4. kl. 14.30: Kvindemøde i IM-huset, Nygade 10. August Mandag d. 6. kl. 14.30: Kvindemøde i IM-huset, Nygade 10. Alle kvinder er velkomne til disse møder. Evt. henvendelse til Elna Knudsen, Dyrvigvej 1, 6920 Videbæk, tlf. 9717 1440.

FDF FDF er et tilbud til alle, som har lyst til aktivt samvær mellem børn og voksen. Vi arbejder ud fra formålet om at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus. Vi holder møde i Bakkebo, Bakkevej 1, Videbæk, hver onsdag. Yderligere oplysninger hos kredsledelsen: Susanne Ellebæk, tlf. 3024 3172. Du kan også besøge vores hjemmeside: www.FDF.dk/videbaek Tumlinge: bh. klasse-2. klasse kl. 18.00-19.30 Pilte: 3. klasse-4. klasse kl. 18.30-20.00 Væbnerelever: 5. klasse kl. 18.30-20.00 Væbnere: 6. klasse-8. klasse kl. 18.30-20.00

Bakkely Åbent hus Juni Torsdag d. 14. kl. 19.00: Midsommerfest v/ Dan Hessellund. Kaffen kan købes. Torsdag d. 28. kl. 19.00: Banko. Plader kan købes fra kl. 18.00.  August Søndag d. 26. kl. 14.00: Sommermøde v/ Skjern Messing Kvintet. Kaffe og is kan købes.  Torsdag d. 30. kl. 19.00: Banko. Plader kan købes fra kl. 18.00.

Seniorsamvær Juni Torsdag d. 7. Udflugt. Program følger.

6

De grønne pigespejdere kun for piger Videbæk Tambourkorps også for drenge

Nærmere oplysninger hos: Grupperådsfmd: Flemming Trankjær, tlf. 9717 3820. Gruppeleder: Birgit Vestergård Jensen, tlf. 9717 3609, pigespejder.videbaek@gmail.com Tambourkorpleder: Lise Just Bødker, tlf. 2615 8638, lisejust@pigespejder.dk Tambourkorpset mødes tirsdage,spirer, grønsmuttere og spejdere mødes onsdage fra kl. 17.00 18.15. Seniorer, rangere og augustaer efter aftale. Besøg vores hjemmeside www.pigespejder.dk/ videbæk. Der kan du læse mere om os og se billeder.


Sket i kirken Dåb/fremstillinger

KO R T O G G O D T ÅBENT HUS I PRÆSTEGÅRDEN Efter gudstjenesten søndag den 19. august kl. 10.30 er der åbent hus i præstegården med kirkekaffe. Vi har meget god plads, så alle, der har tid og lyst, er velkomne til at sidde og hygge sig sammen over en kop kaffe. Alle aldre er velkomne! SOGNETUR TIL EGYPTEN Oplev pyramidernes mystik, Nildalens skønhed og Sinais storhed på 12 dage med det bedste af Egyptens fortid og nutid. På turen bevæger vi os rundt i Egyptens fascinerende historie, som strækker sig over ca. 5000 år. Tag med på sognetur onsdag d. 6. til søndag d. 17. februar 2013. Se program for turen på www.videbaek-kirke.dk eller få det ved henvendelse til Johannes Esmarch, 9717 1083.

05.02 Marius Mæng Lauridsen 12.02 Silja Engdal Nielsen 12.02 Mads Sommer Thygesen 04.03 Mikkel Jenrich Svendsen 25.03 Kaja Dahlgren Pedersen 25.03 Noah Dalgaard Jensen 01.04 Isabella Bundgaard Jansen 08.04 Mikkel Kaas Frik Andersen 15.04 Ville Graakjær Lange 15.04 Alberte Aalbæk Larsen

Begravelser/bisættelser 01.02 Steen Pedersen 01.02 Karl Julius Richardt Brylle 02.02 Arne Tang 17.02 Birthe Jørgensen 16.03 Elo Kirkeby Thomsen 28.03 Søren Andreas Madsen 30.03 Svend Aage Jørgensen

Ferie lig med afstressning

Vi inviterer til orienteringsaften i Videbæk kirkehus fredag den 31. august kl. 19.30.

Giza pyramiderne i Egypten

7


218

Gudstjenester Juni Søndag d. 3. (Trinitatis s.) 10.30

Esmarch, festugegudstjeneste i anlægget, se inde i bladet

Søndag d. 10. (1. s. e. trin.)

10.30

Esmarch

Søndag d. 17. (2. s. e. trin.)

10.30

Møller

Søndag d. 24. (3. s. e. trin.)

10.30

Esmarch

Søndag d. 1. (4. s. e. trin.)

10.30

Møller

Søndag d. 8. (5. s. e. trin.)

10.30

Esmarch

Søndag d. 15. (6. s. e. trin.)

09.00

Birkmose

Søndag d. 22. (7. s. e. trin.)

10.30

Nicolajsen

Søndag d. 29. (8. s. e. trin.)

09.00

Nicolajsen

Indsamlinger 10.søndag e. trin. (12/8) Den Danske Israelsmission

Juli

Kirkebladet

August Søndag d. 5. (9. s. e. trin.)

10.30

Hillgaard

Søndag d. 12. (10. s. e. trin.)

09.00

Esmarch

Søndag d. 19. (11. s. e. trin.) 10.30

Esmarch, Åbent hus i præstegården, se inde i bladet

Søndag d. 26. (12. s. e. trin.)

Esmarch

10.30

Videbæk sogns kirkeblad udgives af menighedsrådet. Det redigeres af sognepræst Johannes Esmarch, Birthe Stræde og Lena Storgaard Pedersen. Næste nummer af bladet dækker juni, juli og august 2012. Sidste frist for indlevering af stof til bladet er 19. juni 2012 Lena Stor­gaard Pedersen, Fischersvej 17, 6920 Videbæk, tlf. 9717 2005 eller på mail: lear1995@ gmail.com

Hvorhen - hvornår?

Alting har sin tid...

Henvendelse til sognepræsterne eller se: www.videbaek-kirke.dk www.personregistrering.dk

Team Lynderup . 97 17 34 08

Fødsel, dåb og navngivelse, navneændring, vielse, dødsfald og begravelse

Videbæk kirkeblad - Nr 3 - 2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you