Page 1

KIRKENYT

2 IDEBÆK SOGN

DET ER STORT! De slog ham ihjel. De begravede ham. For en sikkerheds skyld lagde de en kæmpe stor sten på og satte vagter ved graven. Alligevel stod han op fra de døde og gik lyslevende ud af graven. Bagefter mødte han sine disciple og mange andre. Selv den tvivlende Thomas blev overbevist. Også i dag møder mange mennesker ham og bliver overbevist. Det kan ske for enhver, der be´r om, at få øjnene lukket op og byder ham velkommen. I efterårsferien sidste år var en gruppe fra Videbæk på tur til Israel. I Gravhaven i Jerusalem fandt vi denne smukke plade, som I ser på billedet her på siden. Jeg bliver fyldt af glæde og begejstring, når jeg læser teksten igen. Jeg kan ikke lade være med at læse den igen og igen. Det er virkelig stort. Og tænk, ham får jeg lov til at tro på som min Herre og Frelser! Johannes Esmarch

INDHOLD Babysalmesang 2 Påskemåltid 2 Glimt fra Israelsturen 3 Foreningskalender 4 Påskevandring i kirkebladet 7 Gudstjenester 8

JESUS KRISTUS STADFÆSTET SOM

GUDS SØN

MED MAGT OG VÆLDE, DA HAN

OPSTOD FRA DE DØDE ROMERBREVET 1,4

NR. 2 • 2012

www.videbaek-kirke.dk


Kirkelig vejviser Kirkekontoret Gl. Kongevej 22A 6920 Videbæk tlf. 97 17 15 66 Tirs. 8.30-12, tors. 8.30 - 14

En smuk præsentation af Videbæk I efteråret fik vi mulighed for at præsentere Videbæk kirke på fire søndage i oktober-november i DR Kirken på DR 1. Det var meget spændende at være med til optagelserne. Et stort opbud af lokale medvirkende gjorde udsendelserne til noget helt særligt. Stor tak til de mange, der ydede en kæmpe indsats. Alle Helgens gudstjenesten, hvor 12 piger i hvide dragter med røde roser medvirkede, smeltede manges hjerter, og sange ved kor og solister og oplæsning ved gudstjenesterne er blevet bemærket som noget særligt.

Præster Johannes Esmarch Kirkebogsførende Gl. Kongevej 20, Videbæk Tlf. 97 17 10 83 Mail: jes@km.dk Træffes bedst tirsdag fredag kl. 11.30-12.30 Flemming Harpøth Møller Gl. Kongevej 22 A 6920 Videbæk Tlf. 21 31 26 96 Mail: fhm@km.dk Kirkegårdskontoret (Videbæk kirke) Gl. Kongevej 22 , Videbæk Tlf. 97 17 26 96 Carlo Mouridsens kontortid: Træffes bedst mandag - fredag kl. 8-9 Kirkeværge Jørgen Andersen Vandmøllevej 7, Videbæk Tlf. 97 17 29 98 Menighedsrådsformand Kai Lysgaard Svanevej 26, Videbæk Tlf. 97 17 19 27 Organist Gudrun Smed Madsen, Glenten 5, Videbæk Tlf. 97 17 21 16

2

Samarbejde med nabosogne om Babysalmesang I efteråret 2007 startede Babysalmesang i Videbæk. Det har været så stor en succes, at vi i efteråret måtte oprette et ekstra hold for at give plads til alle. Tina Lynderup og Gudrun Madsen leder også Babysalmesang i Brejning kirke. Her i foråret indledes et samarbejde med Herborg - Nr. Vium sogne, så man også her uddeler invitationer til Babysalmesang i Videbæk og Brejning kirke. På vores hjemmeside: www.videbaek-kirke.dk ligger der et link til en folder om Babysalmesang, hvor man kan læse mere og se, hvornår et nyt hold starter.

Påskemåltid d. 5. april kl. 17.00 Igen i år bliver der mulighed for at opleve en fejring af påsken på en lidt anderledes måde. Skærtorsdag aften indbyder vi til et påskemåltid i kirkehuset, hvor vi følger den gamle jødiske tradition, som også Jesus og disciplene fulgte, da de fejrede påske, og Jesus indstiftede nadveren. Vi vil spise lam med bitre urter, spise hjemmebagt usyret brød og høre de gamle tekster, som hører dagen til. Vi skal derigennem opleve den stemning, som danner baggrund for Jesu offer langfredag. Man behøver ikke at spise hjemmefra. Tilmelding nødvendig på tlf. 97 17 10 83, mail: jes@km.dk. Pris: Voksne 75 kr. Unge under uddannelse 40 kr. Børn til/med 7. kl.: Gratis. Efter påskemåltidet i kirkehuset er der nadvergudstjeneste i kirken kl. 19.00. Gudstjenesten i kirken er naturligvis åben for alle og uden tilmelding!


Solvejg, Britta, Lene

Glimt fra Israelsturen Så oprandt den store dag endelig, hvor 45 rejseglade og forventningsfulde Videbækgensere i høj frostklar solskin og efterårshimmel drog afsted mod Kastrup. Efter en lang rejse landede vi i Tel Aviv, hvor et hotel ventede os. Turen gik hurtigt nordpå dagen efter, hvor vi så mange kendte steder og fik grundig indføring i Israels historie og kultur. På hele turen havde vi en fantastisk alvidende guide, som kunne mestre det danske sprog. Efter 2 overnatninger i Kibbutz Haon, fik vi lov at opleve Genezaret sø. Straks vi sejlede ud, blev det israelske flag byttet ud med det danske flag, mens vi sang »Der er et yndigt land«. Midt ude på søen stoppede motoren, og Johannes holdt en andagt over Peters fiskedræt og stormen på søen. Det blev en meget intens og følelsesfuld oplevelse, hvor Jesu ord fik lov at bundfælde sig i tanker og sind, på det blikstille vand. Synet og mødet med Jerusalem var overvældende. Vi holdt ind og så ud over den gamle bydel, fantastisk flot. Ord slår ikke til. Byen har et meget kuperet terræn, hvilket nok overraskede. Resten

ct. Sang i S ke ir k a Ann

af turen var med overnatning på Prima Royale Hotel i Jerusalem. Det blev til mange store øjeblikke i Jerusalem, bl.a. da vi vandrede på Via Dolorosa, som var Jesu lidelsesvej. Lokale sangkræfter fra Videbæk sang »O, store Gud« i Skt. Anna kirken, som er opkaldt efter Jomfru Marias mor. Der var en fantastisk akustik, hvilket sammenholdt med ordene fra sangen gjorde, at det var svært at holde tårerne tilbage. Vi oplevede, at der var en helt utrolig samhørighed blandt alle deltagerne, hvilket var med til, at turen blev en kæmpe succes og en oplevelse for livet, som vi aldrig vil glemme. Efter at vi har været mange af de steder, hvor Jesus gik, læser vi Bibelen med fornyet syn. F.eks. juleevangeliet. Vi vil gerne sige en STOR tak til Hanne og Johannes Esmarch for deres store engagement og fællesskabet med dem. Britta/Solvejg/Lene

Sejltur på Genesaret sø Jerusalem

Fra Tårekirken, Jerusalem, Se Luk.19,41 - 44 og Matt. 23,37.

3


Indre Mission Marts Torsdag d. 1. kl.19.30: Bibelstævne i Fiskbæk. Landssekretær Ingolf Henoch Pedersen. Fredag d. 2. kl.14.30: Kvindemøde: Kvinder nes Internationale bededag. Fredag d. 2. kl.19.30: Bibelstævne i Fiskbæk. Landssekretær Ingolf Henoch Pedersen. Mandag d. 5. kl.19.30: Bedemøde. Fredag d. 9. - søndag d.11.: Lejr på Sydvestjyl lands Efterskole. (se særskilt program). Tirsdag d. 13. kl.19.30: Bibelstudie i kredsene Torsdag d. 15. kl.14.30: Seniormøde v/ sogne præst Frede Møller Hinge. Torsdag d. 22. kl.19.30: Forbøns og lovsangs gudstjeneste i Videbæk Kirke. Fredag d. 23. kl.18.00: Fælles aften for alle. (Spisning 50 kr. for voksne, ingen tilmelding). kl.19.00: Møde v. lærer Thomas Larsen, Holstebro. Tirsdag d. 27. kl.19.30: Møde v/ sognepræst Michael L. Nygaard Kolding. Besøg af Gideonitterne. Fredag d. 30. kl.19.30: Hyggeaften for enlige piger.

4

April Mandag d. 2. Tirsdag d. 10. Tirsdag d. 17. Torsdag d. 19. Onsdag d. 25. Fredag d. 27.

kl.19.30: Bedemøde. kl.19.30: Bibelstudie i kredsene. kl.19.30: Ydremissions forårsfest. Tale v/ Søren Spangsbjerg Bro, Skjern. kl.14.30: Seniormøde hos LM Høgevej 3 v/ Landssekretær Menighedsfakultetet, Nils Andersen, Århus. kl. 19.30: Fællesmøde v/ ungdomskonsulent Simon Nielsen, Holstebro. kl.19.30: Hyggeaften for enlige piger.

Maj Tirsdag d. 1. Mandag d. 7. Mandag d. 7.

kl. 19.30: Møde v/ Svend Erik Petersen, Ringkøbing. Emne: Hører du Jesus? Mathæus 11.2530. Inds. til Bibelskole i Sikonge. kl. 14.30: Kvindemøde. kl.19.30: Bedemøde.

Tirsdag d. 8. Torsdag d. 10. Tirsdag d. 15. Tirsdag d. 22. Tirsdag d. 22. Fredag d. 25. Tirsdag d. 29.

kl.18.00: Fælles aften for alle. (Spisning 50 kr. for voksne, ingen tilmelding). Kl. 19.00: Møde v/ stud. theol. Lasse Iversen, Aarhus. kl.14.30: Seniormøde v/ pastor Jørgen Bækgaard Thomsen. kl.19.30: Bibelstudie i kredsene kl. 14.00: Seniorgudstjeneste i Videbæk kirke kl. 14.00. Efter gudstjenesten kaffe og hyggeligt samvær i kirkehuset. kl.19.30: Landsleder i Agape Torben Jensen. Emne: Diakoni, tjeneste og omsorgsplads i evangeliet. kl.19.30: Hyggeaften for enlige piger. kl.19.30: Soldatervennefest v/ generalsekretær Per Møller Henriksen.

Hvor der ikke står andet foregår møderne Nygade 10. Henvendelse vedrørende programmet: Jørgen Mortensen, tlf. 7546 8289.

Indre Missions telefonandagt tlf. 97 42 76 44 - 97 42 76 86

Videbæk IMU Vi er en samling kristne unge, som mødes hver onsdag kl. 19.30 på Nygade 10 i Videbæk. Vores aftener består som regel af ting som: sociale aftener, bibelstudie, emneaftener, der er dog også andre ting på programmet. Vi er meget åbne overfor nye mennesker, og ønsker inderligt at flere skal komme til - hjerteligt velkommen skal du være! Ved ønske om flere oplysninger kontaktes Mathias Markussen på tlf. 2993 9506. IM’s hjemmeside: www.videbaek.indremission.dk

Teenklubben Mandag aften kl. 19.00-21.00 i Videbæk Indre Mission, Nygade 10. Alle unge fra 7. - 10. klasse er meget velkommen. Evt. henvendelse til Kurt Andersen, tlf. 9717 2511.


Stjerneglimt Stjerneglimt er for alle børn fra 3. til 6. klasse. Vi glæder os til at se dig!!! Vi mødes hver torsdag fra kl. 19.00 til kl. 21.00 i Videbæk Indre Mission, Nygade 10, hvis ikke andet er nævnt. Evt. henvendelse til Jens Kr. Plougmann, Søndergade 55, 6920 Videbæk, mobil: 2682 4643.

LM • Junior/teenklub Hver tirsdag aften fra kl. 19.00 til 21.00 på Høgevej 3. For alle i alderen fra 3. til 10. klasse. Yderligere oplysning ved henvendelse til: Ola Soppeland, Nygade 25, 6920 Videbæk, tlf. 6082 1109, eller Ulrik Mouridsen, Bøgelundsvej 21d, 6920 Videbæk, tlf. 2297 9776.

Fredagsklubben Fredagsklubben er for alle børn fra 3 til ca. 10 år. Hver gang vi mødes, hører vi bibelfortællinger, synger og leger, hygger os og har det sjovt og rart med hinanden. Fredagsklubben er en del af Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler. Når vi ses i børneklubben, foregår det fredage fra kl. 16.00-17.30 i Videbæk Indre Missions hus, Nygade 10. Vi glæder os til at være sammen med dig! Yderligere oplysninger om f.eks. program kan fås hos formand Susan D. Andersen på tlf. 9717 3504.

Luthersk Mission LM Videbæk er åben for alle. LM er ikke et lukket foretagende, hvor man skal være medlem for at være med. Tværtimod! Alle er velkomne til at være med ved LM’s arrangementer. LM’s formål er at alle mennesker må høre Bibelens budskab og komme til tro på Jesus. Han er Guds søn og verdens frelser - den eneste, der kan give mennesker evigt liv. Derfor er LM åben for alle. Velkommen. Læs mere om vores aktiviteter og se det aktuelle program på www.lmvidebaek.dk. Evt. henvendelse til Jens Laurids Lauridsen, Enebærvej 1, 6920 Videbæk, tlf. 9717 2355.

LMULuthersk Missions Ungdom Hver torsdag kl. 19.30 Ungdomsmøde. Se annonce i Videbæk Ugeavis. Yderligere oplysninger ved henvendelse til: Kasper Nørlund Bendix, Nørregade 5, 6920 Videbæk, tlf. 3114 1856.

LM Klubben

Oliventræ i Getsemane have, se Matt. 14,32.

LM klubben er for alle, der går i 7. klasse og op til 25 år. LM Klubben er hver fredag aften kl. 19.30. Klubben er det sted, hvor folk hygger sig med brætspil, pool, wii med mere. Hver aften er der en andagt, hvor der er en, der læser en andagt eller siger noget ud fra biblen, og vi synger nogle sange. LM Klubben er det perfekte sted for at lære andre at kende, og vi glæder os til at kende dig. LM Klubben finder sted i missionshuset på Høgevej. Yderligere oplysninger ved henvendelse til: Morten R. Jensen, Guldregnallé 30, 6920 Videbæk, tlf. 2059 2210.

Spiren (LM’s

børneklub)

For alle børn fra 3 år. Kom og vær med til at høre fortællinger fra Bibelen. Vi har kammeratskab, vi leger, synger og meget andet. Marts Tirsdag d. 6. Tirsdag d. 13. Tirsdag d. 20. Tirsdag d. 27.

Vi får besøg af Sonja. 500 mod én (Joh. 18, 1-14). Efter børneklub serveres der mad til hele familien, pris 25 kr. pr. voksen – børn gratis. Tilmelding ikke nødvendigt. Alle er velkomne! Se det Guds lam (Joh. 19, 1-42). Graven er tom! (Joh. 20, 1-10).

April Tirsdag d. 3. Tirsdag d. 10. Tirsdag d. 17. Tirsdag d. 24.

Påskeferie. Vi skal høre om hvordan Maria møder Jesus (Joh. 20, 11-18). Emmaus vandrene (Luk. 24,13-35). Den opstandne Jesus og Thomas (Joh. 20, 19-29).

5


Maj Tirsdag d. 1. Tirsdag d. 8. Tirsdag d. 15. Tirsdag d. 22. Tirsdag d. 29.

Jesus ved Tiberias sø (Joh. 21, 1-18). Vi får besøg af Eigil. Jesus tager afsked (Apg. 1, 3-14). Guds gave til os mennesker (Apg. 2, 1-8). Helligåndens frugter (Apg. 2, 37-47). Ruth valgte ret! (Ruths bog 1).

Evt. henvendelse til: Jytte Knudsen, tlf. 9717 1770.

Kvindekredsen Marts Fredag d. 2. kl. 14.30: Kvindekredsens Internationale bededag i IM-huset, Nygade 10. April Tirsdag d. 17. kl. 19.30: Forårsfest i IM-huset, Nygade 10. Maj Mandag d. 7. kl. 14.30: Kvindemøde i IM-huset, Nygade 10. Alle kvinder er velkomne til disse møder. Evt. henvendelse til Elna Knudsen, Dyrvigvej 1, 6920 Videbæk, tlf. 9717 1440.

Bakkely Åbent hus Marts Torsdag d. 8. Torsdag d. 22. Lørdag d. 31.

kl. 14.30: Birgit og Jørgen Andersen fortæller om arbejdet i et suppekøkken i Israel. kl. 19.00: Banko. kl. 14.00-16.00: Påskemarked.

April Søndag d. 1. kl. 14.30: Påsken synges ind. Torsdag d. 26. kl. 19.00: Banko. Maj Torsdag d. 31. kl. 19.00.

Kirken i Getsemane have, Jesu kamp, se Matt. 14,33-42.

6

Hanegalskirken, Jerusalem, Jesus anklages, se Matt. 14,55-59.

Seniorsamvær Marts Torsdag d. 15. April Torsdag d. 19. Maj Torsdag d. 10. Tirsdag d. 22.

kl. 14.30 i IM’s missionshus, Nygade 10. Tale v/ Pastor Frede Møller, Hinge. kl. 14.30 i LM’s missionshus, Høgevej 3. Landssekretær Nils Andersen, MF, Århus. kl. 14.30 i IM’s missionshus, Nygade 10. Tale v/ pastor Jørgen Bækgård Thomsen, Vorbasse. kl. 14.00: Seniorgudstjeneste i Videbæk kirke. Efter gudstjenesten er der kaffe og hyggeligt samvær i kirkehuset.

Formiddagshøjskole Marts Mandag d. 5. Mandag d. 19.

kl. 9.30: Hans Kirks »Fiskerne« og vi andre! ved Forkynder i IM, Jens Mortensen. kl. 9.30: Reservebedstemor i krig. Frivillig på soldaterhjemmet »Kuffen« i Afghanistan, Ruth Brik Christensen.

De grønne pigespejdere kun for piger Videbæk Tambourkorps også for drenge

Nærmere oplysninger hos: Grupperådsfmd: Flemming Trankjær, tlf. 9717 3820. Gruppeleder: Birgit Vestergaard Jensen, tlf. 9717 3609, birgitves@pigespejder.dk Gruppeleder: Birgit Andersen, Irisallé 32, Videbæk, tlf. 9717 2409, birgitand@hotmail.com Tambourkorpleder: Lise Just Bødker, tlf. 2615 8638, Lisejust@pigespejder.dk. Tambourkorpset mødes tirsdage og resten onsdage forskellige tider. Besøg vores hjemmeside www.pigespejder.dk/vesterhav. Der kan du læse mere om os og se billeder. Spirer, grønsmutter og spejdere holder møde onsdage fra kl. 17.00-18.15. Seniorer og rangere efter aftale og Augustaer en gang om måneden.


KO R T O G G O D T

FDF FDF er et tilbud til alle, som har lyst til aktivt samvær mellem børn og voksen. Vi arbejder ud fra formålet om at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus. Vi holder møde i Bakkebo, Bakkevej 1, Videbæk, hver onsdag. Yderligere oplysninger hos kredsledelsen: Susanne Ellebæk, tlf. 3024 3172. Du kan også besøge vores hjemmeside: www.FDF.dk/videbaek bh. klasse-2. klasse kl. 18.00-19.30 Tumlinge: Pilte: 3. klasse-4. klasse kl. 18.30-20.00 Væbnerelever: 5. klasse kl. 18.30-20.00 Væbnere: 6. klasse-8. klasse kl. 18.30-20.00

Sket i kirken Dåb/fremstillinger 16.10 30.10 05.11 06.11 20.11 20.11 27.11 27.11 27.11 04.12 26.12 15.01

Mille Engrob Bøndergaard Malou Holt Damsgaard Cailla Bilungi George Theis Villads Madsen Ella Mouvielle Madsen Nanna Grønvold Høj Lukas Haahr Olesen Josephine Elvira Gamborg Lisa Obel Felicia Jæger Midtiby Dan Guenot Sofie Søby Vang Andersen

Vielser/velsignelser 05.11 Dativa Anatory Ellesen og Thomas Anatory Ellesen

Begravelser/bisættelser 12.10 Bente Holmegaard Pedersen 22.10 Dorthe Marie Laugesen 28.10 Maria Dalgaard 09.11 Michael Klaus-Dieter Dullweber 23.11 Louis Frede Roldsgaard 29.11 Ruth Elfrida Nielsen 30.11 Ruth Olesen 01.12 Sinna Krista Mechlenborg 08.12 Anna Marie Sørensen 15.12 Gunnar Kassentoft 29.12 Hilda Sofie Heltoft 30.12 Poul Dahl 10.01 Karlo Mathiasen

Seniorgudstjeneste

Traditionen tro indbyder vi igen i år til eftermiddagsgudstjeneste med efterfølgende hyggeligt samvær i kirkehuset for alle seniorer og andre, der har lyst. Gudstjenesten er tirsdag d. 22. maj 14.00. Vi glæder os til en dejlig eftermiddag sammen. Hanne og Johannes Esmarch

Gudstjeneste og Giro d´italia

Gudstjenesten søndag d. 6. maj holdes kl. 9.00. Så kan vi både nå at komme til gudstjeneste og se det store cykelløb Giro d´italia komme gennem Videbæk.

Kirkekaffe kl. 9.30

I menighedsrådet har man snakket om, at det kunne være fint ind imellem at mødes i kirkehuset til morgenkaffe før gudstjenesten. Dette prøver vi søndag den 20. maj. Velkommen til en hyggelig morgen-kirkekaffe.

Gå på påskevandring i bladet

Forskellige steder i bladet kan man finde billeder, taget forskellige steder i Israel. Ved nogle af billederne er sat en henvisning til en tekst fra Bibelen. På den måde kan man lave sin egen lille påskevandring. Påskevandringen slutter med billedet på forsiden.

Referater fra menighedsrådsmøder

Dagsordner og referater fra menighedsrådsmøder kan ses på kirkens hjemmeside: www.videbaek-kirke.dk

Koncert med koret Dania Torsdag d. 15. marts kl. 19.30.

Fødselskirken i Betlehem, Jesus korsfærstes, se Matt. 15,32-41. Fødselskirken i Betlehem, Korsstation V, Simon af Kyrene bærer korset, se Matt. 15,21.

7


218

Gudstjenester Marts Søndag d. 4. (2. s. i fasten) 10.30 Søndag d. 11. (3. s. i fasten) 10.30 Søndag d. 18. (Midfaste) 10.30 19.00 Torsdag d. 22. 19.30 Søndag d. 25. (Mariæ Bebud.) 10.30

April

Søndag d. 1. (Palmesøndag) 10.30 Torsdag d. 5. (Skærtorsdag) 10.30 19.00 Fredag d. 6. (Langfredag) 10.30 Søndag d. 8. (Påskedag) 09.00 10.30 Mandag d. 9. (2. påskedag) 10.30 Søndag d. 15. (1. s. e. påske) 10.30 Søndag d. 22. (2. s. e. påske) 10.00 19.00 Søndag d. 29. (3. s. e. påske) 09.00 11.00

Esmarch Møller, DBI Esmarch Esmarch, stillegudstjeneste Esmarch, Lovsangs- og forbønsgudstjeneste Esmarch Møller Esmarch Esmarch, se inde i bladet Esmarch Esmarch Esmarch Møller Esmarch, Kids for Jesus, kirkekaffe Møller, konfirmation Esmarch, stillegudstjeneste Esmarch, konfirmation Esmarch, konfirmation

Maj Fredag d. 4. (Bededag) 10.30 Søndag d. 6. (4. s. e. påske) 09.00 Fredag d. 11. Messy Church 16.00 Søndag d. 13. (5. s. e. påske) 10.30 16.00 Torsdag d. 17. (Kr. Himmelfart) 10.30 Søndag d. 20. (6. s. e. påske) 10.30 Tirsdag d. 22. (Seniorgudstj.) 14.00 Søndag d. 27. (Pinsedag) 10.30 Mandag d. 28. (2. pinsedag) 10.30

Esmarch Møller, se inde i bladet Esmarch, se hjemmesiden Esmarch Esmarch, rytmisk gudstj. Møller Esmarch, kirkekaffe kl. 9.30, se inde i bladet Esmarch, se inde i bladet Esmarch Møller

Indsamlinger 3. s. i fasten (11/3) Dansk Bibel-Institut Midfaste søndag (18/3) Kristeligt Forbund for Studerende Påskedag (8/4) KFUM & K i Danmark Pinsedag (27/5) Folkekirkens Nødhjælp

Kirkebladet Videbæk sogns kirkeblad udgives af menighedsrådet. Det redigeres af sognepræst Johannes Esmarch, Birthe Stræde og Lena Storgaard Pedersen. Næste nummer af bladet dækker juni, juli og august 2012. Sidste frist for indlevering af stof til bladet er den 27. marts 2012 Lena Stor­gaard Pedersen, Fischersvej 17, 6920 Videbæk, tlf. 9717 2005 eller på mail: lear1995@gmail.com

Hvorhen - hvornår?

Gravkirken, Jerusalem, Nedtagelsen af korset, se Matt. 15,42-47.

Henvendelse til sognepræsterne eller se: www.videbaek-kirke.dk www.personregistrering.dk

Team Lynderup . 97 17 34 08

Fødsel, dåb og navngivelse, navneændring, vielse, dødsfald og begravelse

Videbæk kirkeblad - Nr 2 - 2012  
Videbæk kirkeblad - Nr 2 - 2012