Page 1

84. Å RG A NG

KIRKEN

NYKØBING FALSTER SOGN

DEN AMERIKANSKE FLYVERS GRAV SIDE 5

JUNI · JULI · AUGUST · 2012


KIRKEN DEN ER ET GAMMELT HUS Det er gavnligt i en fortravlet og stresset tilværelse interesseret i at holde liv i den ordning, og kan man at finde rum og tid til fordybelse. Adventstiden og overhovedet det i et samfund, som nogle har dømt fastetiden er de kirkelige tider i året, hvor den entil at være multikulturelt? kelte mentalt kan trække sig tilbage og reflektere Man har i årevis, ja faktisk siden Grundloven, talt over sit liv og sin kristne tro. Kirkeligt set er det om en kirkeforfatning, uden at det er blevet til noselvfølgelig også for at kunne forberede sig til de get. Nu synes en kirkeministers ubehændige optrækommende højtider jul og påden at fremskynde den sag. Det ske, så man kan møde dem afsynes som om han i sin iver som klaret og med fred i sindet. Inligestillingsminister med indføSjældent har der den næste advent skal der være af et kønsneutralt ægteværet så meget på spil relse valg til menighedsrådene, og så skab helt har glemt at tage heni Folkekirkens godt kunne det være, at den komsyn til, at Folkekirken også er et mende sommertid kunne brufællesskab af troende, når han 150-årige historie ges til at gennemtænke Folkevrider armene om på biskopkirkens situation. Ikke kun af dem, der agter at stille perne og forventer, at de som statstjenestemænd op til valget, men af alle kirkens medlemmer. For makker ret og indfører et ritual, der tilgodeser regesjældent har der været så meget på spil i Folkekirringens ligestillingsidealer. Det betyder ikke, at kirkens godt 150-årige historie. ken ikke er åben over for velsignelse eller vielse af homofile, men man vil gerne selv bestemme hvorSom ved et optrækkende sommeruvejr truer flere dan – og hvornår. Mens man mere eller mindre helforhold med at kaste den gamle kirkeskude ud i en hjertet øser vand fra denne læk i skuden, strømmer vanskelig sø, hvor skibbrud er en mulighed, der ikproblemerne ind andre steder. ke kan udelukkes. Problemet er, at hvis man vil holde den nuværende folkekirkeskude flydende, Mens de første vintergækker tittede modigt frem, skal man øse vand fra flere forskellige steder, hvor fyldtes aviser og medier af beretninger om tomme kirkeordningen er sprunget læk. Er man egentlig kirke. Det satte endnu en gang forarget fokus på en statsbeskyttet Folkekirke, der uansvarligt forvaltede sine i øvrigt alt for rigelige midler. Og for Gud ved hvilken gang, blev der rejst krav om adskillelse af kirke og stat. Så nu gjaldt det om endnu en gang at stoppe hullet, hvorfra kritik fra ateister og andre forfordelte strømmede ind. Alt imens var kirken selv i gang med et kommissionsarbejde, der lagde op til radikale ændringer og reformer Brug gerne af kirkens struktur og sommerens hviletid til at overveje Folkekirkens fremtid. Fortsættes på side 5

2


SOGNENYT VELKOMMEN TIL NY ORGANIST Den 1. maj har Klosterkirken fået ny organist. Vi har bedt Jan Ole Vanggaard om at fortælle lidt om hvem han er: ”Musik og kirke har altid været en vigtig del af mit liv så langt jeg kan huske tilbage. Jeg begyndte egentlig med messinginstrumenterne, og min mor har fortalt, at jeg altid sad og dirigerede med, når nogen sang eller spillede. Senere blev orglet så mit foretrukne instrument, rd ggaa Jan Ole Van men her er der jo også både trompeter og andre instrumenter samlet i et”, siger Jan Ole med et smil på læben.

”Det at lave musik med andre er vigtigt for mig. Samklang med mennesker, kan man sige lidt poetisk. Derfor er korarbejdet mit helt store hjertebarn, og jeg glæder mig meget til at fortsætte det fine korarbejde der allerede er bygget op her.” Om privatlivet fortæller han: ”Jeg er gift med Vibeke Vanggaard, som også er organist. Vi har sammen to tvillingedrenge Oskar og Aksel. Naturligt fylder musik en stor del herhjemme. Men jeg nyder at slappe af med en god bog, god mad og vin, gåture i naturen og en skitur i den kolde tid.” ”Lige nu glæder jeg mig rigtig meget til at lære jer alle at kende: ansatte, menighed, korsangere…, og håber at I vil komme flittigt til mig med spørgsmål og idéer.”

NY HJEMMESIDE? For ganske få år siden tænkte vi ikke så meget på, hvor stor betydning en hjemmeside har. Vi syntes nok bare, vi skulle være med på noderne, og fik lavet en hjemmeside, hvor man kunne hente oplysninger om kirkerne og kirkegården. Nu bruger vi også hjemmesiden til at informere om vore arrangementer. Det er vigtigt, at den altid er opdateret, så menigheden kan finde oplysninger om tider og steder. Min overraskelse var stor, da jeg skærtorsdag blev ringet op og forespurgt om en gudstjeneste virkelig kun varede et kvarter? Jeg havde tastet forkert ind med sluttidspunkt! Vi har mulighed for at gå på Google-analytic for at se, hvor mange besøg, der har været. Til min

store glæde kunne jeg for nylig konstatere, at der havde været 816 forskellige besøgende på hjemmesiden i den seneste måned. Det er faktisk rigtig mange, så vi gør alt for, at siden kan være opdateret og et opslag værd. Siden er for nylig blevet ændret og mere overskuelig. F.eks. er kalenderstoffet blevet meget tilgængeligt, så kig på www.nyk-f-sogn.dk Ragna Lollike

MENIGHEDSRÅDSVALG / ORIENTERINGSMØDE Datoen for afholdelse af menighedsrådsvalg er fastsat til den 13. november 2012. Det lovpligtige orienteringsmøde vil blive afholdt i Nykøbing F. Sogn den 11. september kl. 19.00 i Klosterstræde 3. 3


SKAL KIRKEN KUN HOLDE ÅBENT OM SØNDAGEN? Tirsdag den 13. november 2012 er der valg til menighedsrådene i alle landets sogne. Og hvad så? Ja det er et godt spørgsmål, for erfaringerne viser desværre, at der ikke er ret mange, der interesserer sig for dette. Det kan skyldes, at det med at være medlem af Folkekirken bare er noget, man skal være, og at det jo fungerer meget godt, som det er. Det er nok i mange tilfælde rigtigt, men for at det fungerer, er det nødvendigt med nogen, der vil bruge lidt tid på, at det fungerer. I Nykøbing F sogn skal der vælges 15 personer, der for de næste fire år vil påtage sig denne opgave.

SKAL KIRKEN KUN HOLDE ÅBENT OM SØNDAGEN? JA

NEJ

Hvad er det så at jeg får indflydelse på?

Selvfølgelig er der en lang række faste opgaver, som skal løses Som medlem af året rundt, men der er det srå hed nig me også plads til nye tilkan du være med til tag. Som medlem af at bestemme, menighedsrådet kan du bl.a. være med til hvordan kirkens at bestemme, hvorges bru l ska ge pen dan kirkens penge skal bruges. Skal der f.eks. købes nye salmebøger, hvordan skal kirken udsmykkes, skal der arrangeres flere udflugter, midnatsgudstjenester og andre alternative gudstjenester, og hvem skal ansættes? De faste opgaver omfatter fastlæggelse af gudstjenesterne, herunder bl.a. tidspunkt og liturgi, arbejde med kirkens liv og vækst, herunder bl.a. børne-, ungdomsog seniorarbejdet samt kirkebladet, administration af kirkens ejendomme, budget og regnskab, ansættelse og ledelse af kirkens ansatte, samt indstilling til præsteembeder.

Kræver det ikke meget tid? I Nykøbing F. Sogn er der en administration, der hjælper til med meget af 4

Den danske folkekirke står ved en korsvej. Hvor står du i en række af de mest presseren de sager? Svar på 10 kontroversielle spørgsmål på fremtidenskirke.dk

24012634_LM_Poll_Ann_A4.indd

FREMTIDENS KIRKE.DK

1 30/01/12 19.38

det praktiske. Selvfølgelig bruges der noget tid på at sætte sig ind i tingene, men der er menighedsrådsmøde en gang om måneden samt udvalgsmøder 1-2 gange om måneden. Derudover har der i de forløbne fire år været afholdt et årligt seminar for menighedsrådet på 1-2 dage, hvor nye ideer kan snakkes igennem, og hvor vi kan fortælle om alle vores ideer til det kirkelige liv og vækst. Dette er en meget spændende og inspirerende del af menighedsrådsarbejdet. Hvis du efter at have læst dette kunne have lyst til at vide mere, er du hjertelig velkommen til at kontakte et af de nuværende menighedsrådsmedlemmer (se evt. på www.nyk-f-sogn.dk/menighedsrådet) for yderligere, samt at møde op til orienteringsmødet tirsdag den 11. september. Hans Henrik Andersen


DET HISTORISKE HJØRNE Et af de karakteristiske gravsteder på Østre Kirkegård kegården og gravede en grav på det anviste sted. Jorder for en amerikansk flyver, som faldt ned med et fly påkastelsen foretoges af den stedlige katolske præst, under 2. verdenskrig. og kirkegårdens graver, R. LarMere end 500 amerikanske bomsen, deltog også i højtideligheden. befly passerede den 9. april 1944 Inden formiddagen var gået, var hen over det sydlige Danmark på graven smykket med både blomvej til bombemål i Polen og Tyskster og kranse i rød-hvid-blå farland. En snes stykker af disse faldt ver, hvilket ikke behagede tyskerned på Lolland-Falster eller i hane. Derfor blev der sat vagt ved vet omkring Falster. Hen på eftergraven. Tyskerne satte et birkemiddagen faldt to fly ned i havet træskors med navneplade på graud for Bøtø. Et af disse fly må anven. Dette blev efter krigen erstattages at have været et B-17 på vej tet af et monument bekostet af fra Poznan i Polen. Et besætningsNykøbing F. Marineforening. medlem fra dette fly, J. R. Vlymen Gravstedet er erklæret for bevaJr blev senere fundet omkommet i ringsværdigt, og det betyder, at havstokken ved Bøtø. det vil ligge på denne måde manHan blev begravet den 2. august ge år frem i tiden til minde om en Flyvergraven på 1944 tidligt om morgenen, hvor svær tid i Danmarks og Europas Østre Kirkegård otte tyske soldater ankom til kirhistorie.

KIRKEN DEN ER ET GAMMELT HUS ledelse. Så de, der følte sig truede ved en ændring af status quo, måtte bevæge sig hen til denne truende læk i den gode gamle ordning af Folkekirken. For nu skulle magten centraliseres og fjernes fra de menighedsråd, der ikke kendte deres besøgelsestid i den omtumlede situation. Der blev lagt op til at lukke kirker hen over hovedet på de sogne, der ikke selv kunne læse skriften på væggen. Sognene som i århundreder havde været fundamentet i Folkekirken, skulle ikke længere være hovedspilleren i den daglige ledelse. Det skulle provstiudvalgene. Men nu kan det så være, at kirkeministerens historieløse adfærd fremskynder en udvikling, der overhaler reformerne indenom, og vi får en kirkeforfatning. Så kan vi blive herrer i eget hus vil nogle mene, andre vil mene, at så kommer der bare alt for mange herrer i et hus, der rettelig kun bør have én herre. Derfor er der al mulig grund til at bruge sommerens lange hviletid til at lægge sig ned på ryggen i det grønne græs og tænke over, hvad man vil med den kirke, som lykkeligvis består, ”om

- fortsat fra side 2

end tårnene falde” (Læs salmen: Kirken den er et gammelt hus). Der er endnu tid til som Folkekirkemedlem at besinde sig på, hvilken kirke og kirkeordning, man ønsker, og tid til at blande sig i debatten. Og så måske overveje, om ikke man skulle lade sig vælge til menighedsrådet ved det kommende valg. Eller i det mindste tage del i valget og til stadighed engagere sig i den debat, der føres om Folkekirkens fremtid. For her har hvert enkelt Folkekirkemedlem en røst at tale med. John Andersen

5


ARRANGEMENTER PILGRIMSVANDRING 2. PINSEDAG Mandag den 28. maj går turen fra Nordre Kirke til Borremosen. Der begyndes med andagt i Nordre Kirke kl. 7.00. Efter morgenkaffen vandrer vi gennem smuk natur og skov. Undervejs gøres der ophold med jævne mellemrum. Der vil være forplejning i form af kaffe/te og kage. Madpakke til frokost skal medbringes. Der er ledsagevogn, der kan tage oppakningen fra sted til sted. Sidst på eftermiddagen ankommer vi igen til Nordre Kirke, hvor vi afslutter dagen af med gudstjeneste kl. 17 og derefter en god middag. Prisen for deltagelse inkl. middagen er 175 kr. Yderligere oplysninger fås på telefon 2045 1104. Tilmelding kan finde sted på samme telefon. På arrangørernes vegne

John Andersen

STAV – KIRKE – GANG Kom i form og sammen med andre! Skal du på pilgrimsvandring, er der en ekstra grund til at deltage. Vi mødes tirsdage kl. 10-12 ved Klosterkirken. Alle kan være med. Det kræver blot et par gode vandresko og gerne et par vandrestave. Husk madpakken. Birthe Lawaetz Andersen (mobil: 25 67 63 49) og Dorte Hedegaard

NATKIRKE Natkirken – en pause i hverdagen Den første torsdag i måneden er Klosterkirken åben mellem kl. 20.30 og 23. Du er velkommen til at kikke indenfor, sidde på en bænk og falde i staver; lytte til en prædiken, være med i Kristuskransbønner, møde en præst og sognemedhjælper eller blot være for dig selv. Den 2. august kl. 21 får Natkirken besøg af organist og højskolelærer Arne Andreasen fra Haslev, der sammen med to musikere har sat musik til tekster fra det Gamle Testamente på en iørefaldende og jazzet måde. Det er vellyd! En af teksterne lyder sådan: Tar jeg morgenrødens vinger, slår mig ned, hvor havet ender, så kender du mig Og ber jeg mørket om at kalde ber jeg natten om at falde så sender du mig et glimt fra lysets kilde fuld af kærlighedens milde skin og vender mig og kender mig Må alle mine dage være skrevet i din hånd (Davids salme 139)

Natkirken holder lukket i juli, men åbner igen d. 2. august. Erik Christophersen og Dorte Hedegaard

SANKTHANS I LINDESKOVKIRKEN Lørdag den 23. juni kl. 18.00 fejres sankthansaften med spisning, hygge, bål og snobrød.

6

Senere på aftenen kl. 21.00 er der aftensang og andagt i kirken. Prisen for voksne er 25 kr. og for børn er det gratis. Tilmelding er ikke nødvendigt, men må gerne gøres til Christian Bandak, cban@ km.dk  eller tlf. 54 85 08 03.


MENIGHEDSPLEJEN

LOPPER SØGES (kun mindre effekter)

LOPPEMARKED OG CAFÉ Fredag den 3. august kl. 12.30 er der tombola, salg af kaffe, te og kager til en rimelig pris i cafeen og et stort udvalg på loppemarkedet. Alt foregår på pladsen foran Klosterkirken. Vi sætter meget pris på den støtte, sognets beboere yder, både i form af handel på dagen, og i form af de lopper mv., der gives til markedet. Boderne vil være åbne fra kl. 12.30-16.00. Vi håber på god opbakning, da de indsamlede midler vil blive brugt til fordel for den lokale menighedsplejes virke. Vi støtter bl.a. en udflugt for ældre i september og giver julehjælp til enlige forsørgere. På Menighedsplejens vegne Lisbet Jensen

Porcelæn, bestik, køkkenredskaber, duge, nips, bøger, legetøj, el-artikler, tasker, hatte, billeder, fritidsgenstande, smykker m.m. Hvis du har fået samlet nogle af disse effekter og gerne vil forære dem til vores loppemarked, kan du ringe til Ragna Lollike, tlf. 20 45 11 04. Vi kan aftale, hvordan og hvornår det kan hentes eller afleveres, hvis du har mulighed for at gøre det.

SOMMERFERIE MED MENIGHEDSPLEJEN Folkekirkens Feriehjælp er et tilbud til børnefamilier, som ikke selv har råd til at tage på sommerferie. Samvirkende Menighedsplejer får en stor sum penge fra Arbejdsmarkedets Feriefond, og på landsplan deltager 60 sogne med 240 familier. I år tager 12 børnefamilier og 4 par frivillige rejseledere fra menighedsplejen i Nykøbing F. Sogn af sted på ferie til Karrebæksminde og Kramnitze, hvor Dansk Folkeferies har feriecentre. Menighedsplejen i Nykøbing F. Sogn ønsker alle familierne en rigtig god sommer.

Lisbet Jensen

MUSIK I LINDESKOVKIRKEN Søndag 3. juni kl. 19.30 er der koncert i Lin­de­ skov­kir­ken med trompetist Katrine Lilleøre og organist Per Nedergaard Hansen. Katrine Lilleøre er født i byen Vrist ved Harboøre i 1981 og begyndte at spille cornet i FDF-orkester som 10-årig. Efter at have gennemført Musikalsk Grundkursus (MGK) i Holstebro, påbegyndte hun i 2005 uddannelsen i trompet på Det Nordjyske Musikkonservatorium i Aalborg. Denne uddannelse blev afsluttet med kandidateksamen i Katrine trompet. Lilleøre Hun har spillet flere koncerter med Prinsens Livregiment og Århus Symfoniorkester og givet adskillige kirkekoncerter. Hun

af Per Nedergaard Hansen bor for tiden i Dalarna midt i Sverige, hvor hun er ansat i en fuldtidsstilling som underviser i trompet og klaver på Malung Kulturskola. Ved koncerten i Lindeskovkirken fremføres musik af bl.a. Telemann, J. S. Bach, G. F. Händel, H. Purcel, J. Clarke og M. Greene; desuden kan man høre to orgelstykker og synge med på et par sommersalmer. Der er te, kaffe og småkager i menighedssalen efter koncerten. Gratis entré. 7


DET SKER I SOGNET MAJ

AUGUST

Mandag d. 28. kl. 7.00-20.00 Pilgrimsvandring

Onsdag d. 1. kl. 20.00 Koncert i Klosterkirken med Kiev Kammerkor. Billetter à 80 kr. kan købes på kirkekontoret

Tirsdag d. 29. kl. 20.00 Orgelkoncert med Jan Ole Vanggaard Onsdag d. 30. kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Administrationsbygningen

Torsdag d. 2. kl. 20.30-23.00 Natkirke i Klosterkirken Fredag d. 3. kl. 12. 05 Orgelmatiné i Klosterkirken med Jan Ole Vanggaard Fredag d. 3. kl. 12.30-16.00 Loppemarked og café ved Klosterkirken

JUNI Søndag d. 3. kl. 19.30 Koncert med trompet og orgel i Lindeskovkirken Torsdag d. 7. kl. 21-23 Natkirke i Klosterkirken Søndag d. 10. kl. 20.00 Sommerkoncert med Klosterkirkens Kor Onsdag d. 13. kl. 13.00 Landemode i Maribo. Se side 14 Torsdag d.14. kl. 10.00 Babysalmesang i Lindeskovkirken Torsdag d. 21. kl. 10.00 Sanser, sutter og salmesang i Nordre Kirke Lørdag d. 23. kl. 18.00 Sankthansaften i Lindeskovkirken

JULI Fredag d. 27. kl. 12.05 Orgelmatiné i Klosterkirken med Per Nedergaard Hansen

8

8

Tirsdag d. 7. kl. 20.00 Koncert i Klosterkirken med Det Danske Hildegard Ensemble Fredag d. 10. kl. 12.05 Orgelmatiné i Klosterkirken med Babett Hartmann Tirsdag d. 14. kl. 20.00 Orgelkoncert i Klosterkirken med Vibeke Vanggaard Onsdag d. 15. kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Administrationsbygningen Fredag d. 17. kl. 12.05 Orgelmatiné i Klosterkirken med Philip Schmidt-Madsen Tirsdag d. 21. kl. 20.00 Koncert med sopranen Lea Quortrup og orgel i Klosterkirken Fredag d. 24. kl. 12.05 Orgelmatiné i Klosterkirken med Jan Ole Vanggaard Tirsdag d. 28. kl. 20.00 Orgelkoncert i Klosterkirken med professor Hans Fagius Torsdag d. 30. kl. 10.00 Babysalmesang i Lindeskovkirken


DET SKER I SOGNET GUDSTJENESTER I DET FRI GUDSTJENESTE VED NORDRE BÅDELAUG

Glæd dig til gudstje nesten ved Nordre Bådelau g

Ved Nordre Bådelaug indbydes for tredje gang til gudstjeneste. Det sker søndag 22. juli kl. 14.00. Der er nogle borde og bænke ved bådelauget, men vil du være helt sikker på, at have noget at sidde på, så tag selv en stol med. Der er mulighed for at hygge sig med kaffe og kage efter gudstjenesten, hvis bare du selv medbringer det.

GUDSTJENESTE VED EJEGOD MØLLE Søndag den 17. juni kl. 13.00. Prædikant er studenterpræst Dorte Hedegaard. Der er gratis kaffebord og senere spilles der op til folkedans.

Gudstjenesten ved Ejegod Mølle finder sted i flotte omgivelser 9

9


MUSIK I KLOSTERKIRKEN af Jan Ole Vanggaard Orgelkoncert tirsdag 29. maj kl. 20.00 med kirkens nye organist Jan Ole Vanggaard, der spiller værker af J. S. Bach, César Franck og Olivier Messiaen.

Klosterkirkens Kor Sommerkoncert med Klosterkirkens Kor søndag 10. juni kl. 20.00 med Klosterkirkens Kor. Der vil også være mulighed for selv at få rørt stemmen på fællessalmerne og høre musik fra kirkens to orgler.

Kiev Kammerkor Festugekoncert med Kiev Kammerkor onsdag 1. august kl. 20.00 Kiev Kammerkor består af 21 sangere, alle uddannede på konservatorier i Ukraine. Ved koncerten i Klosterkirken vil koret synge et program bestående af traditionel ortodoks kirkemusik og ukrainsk folkemusik, som netop er den musik, der har gjort størst indtryk, når koret har optrådt i Danmark. Koncerten er arrangeret i samarbejde med Turistforeningen. Der er en entré på 80 kr. hvis man har passeret de 18 år. Billetter købes på kirkekontoret fra 1 måned før, eller ved indgangen fra klokken 19.30. 10

Koncert med Det Danske Hildegard Ensemble tirsdag 7. august kl. 20.00 Hildegard af Bingen var en meget særlig kvinde, som er blevet Det Danske kaldt ”middelalHildegard Ensemble derens største kvinde”. Hun levede det meste af sit liv som abbedisse i et kloster, skrev bl.a. store teologiske værker og store musiske værker af sange. Disse værker er hendes nedskrevne syner, som hun selv oplevede som visioner af Gud set gennem skaberværket. Hildegard skrev i den gregorianske sangtradition. Det danske Hildegard Ensemble er enestående formidlere af Hildegards musik, og ved en nær kontakt med klostermiljøet udfordrer ensemblet sig selv til hele tiden at trænge dybere ind i musikken. Ved koncerten vil ensemblet desuden synge sange af Den Hellige Birgitta af Vadstena. Orgelkoncert med Vibeke Vanggaard tirsdag 14. august kl. 20.00 Med professor Hans Fagius og professor Bine Bryndorf som lærere tog Vibeke diplomeksamen fra Det Kongelige Danske MusikkonservaVibeke Vanggaard torium i København med højeste karakter. Derefter blev hun optaget i solistklassen, som hun afsluttede med en anmelderrost debutkoncert i år 2000 i Vor Frelsers kirke i København.  Vibeke har siden 2006 været ansat som organist ved Strøby kirke på Stevns og er herudover hyppigt brugt som freelance orgelsolist. Ved koncerten spiller hun værker af Nicolaus Bruhns, C. P. E. Bach, J. S. Bach og César Franck


Lea Quortrup

Koncert med Lea Quortrup, sopran og Jan Ole Vanggaard tirsdag 21. august kl. 20.00 Lea er netop blevet optaget som studerende på Operaakademiet i København. Hun har studeret på Det Jyske Musikkonservatorium med hovedfag klassisk sang hos Bodil Øland. Lea er en alsidig sanger, der holder af at optræde i mange forskellige sammenhænge og få den klassiske musik ud til mange mennesker. Hun optræder både med kirkelige arier, som da hun var solist med Ensemble Zimmermann og Det Jyske Vokalensemble i en koncert med Händels ”Messias”, og med verdslig musik som den ene tredjedel af sangerne i et nyskrevet værk for tre sopraner af komponist Line Tjørnhøj. Ved koncerten synger Lea dels en afdeling med barok og tidlig musik af J. W. Franck, H. Schütz og J. S. Bach, dernæst nogle oratoriearier af Haydn og Mendelssohn. Hun afslutter med danske sange og salmer af Carl Nielsen, N.W. Gade og Weyse.

Hans Fagius

Orgelkoncert med professor Hans Fagius tirsdag 28. august kl. 20.00 Hans Fagius har i mange år været en af Sveriges mest aktive koncertorganister. I 1974-75 studerede han hos den berømte organist og komponist Maurice Duruflé i Paris. Repertoiret spænder over alle epoker, men har et særligt fokus på musik fra barokken og romantikken. Noget af en specialitet er hans koncertserier med forskellige komponisters samlede værker. F. eks. har han opført J. S. Bachs samlede værker tre gange, og han har indspillet utallige cd-er. Fra 1989-2011 var han professor ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. I dag arbejder han som freelance koncertgiver og er en eftertragtet lærer ved mesterkurser. Ved koncerten spiller han værker af J. S. Bach, Åke Malmfors, Théodore Dubois, og Franz Liszt.

FEM ORGELMATINÉER Fredag 27. juli kl. 12.05 lægger Per Nedergaard Hansen er uddannet fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og han vil spille værker af Finn Viderø og Diderik Buxtehude. Fredag 3. august kl. 12.05 Orgelmatiné med Jan Ole Vanggaard som spiller værker af bl.a. Felix Mendelssohn. Fredag 10. august kl. 12.05 Orgelmatiné med Babett Hartmann, som spiller værker af Jan Sweelinck, J. S. Bach og Arvo Pärt. Babett blev i 2010 optaget i solistklassen på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium med Professor Hans Fagius og Yuzuru Hiranaka som lærere. Babett blev i april 2011

ansat som 2. organist ved Grundtvigskirken i København. Fredag 17. august kl. 12.05 Orgelmatiné med Philip Schmidt-­Madsen. Philip aflagde i 2007 Diplomeksamen i Kirkemusik fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium med højeste karakter som elev af Professor Bine Bryndorf. I juni 2011 vandt Philip Schmidt-Madsen, som den første dansker i 19 år, 1. pris ved Den Internationale Carl Nielsen Orgelkonkurrence. Philip har en stor koncertaktivitet både i Danmark og i Europa. Fredag 24. august kl. 12.05 slutter Jan Ole Vang­ gaard rækken af sommerens Orgelmatinéer. Jan Ole spiller værker af bl.a. César Franck. Næstkommende Orgelmatiné er lørdag 6. oktober. 11


GUDSTJENESTER LØRDAGSDÅB Sognets præster vil på skift i kirkerne varetage en kort dåbsgudstjeneste den første lørdag i måneden: • 2. juni kl. 10.30 i Nordre Kirke, Hans Iversen • 7. juli kl. 10.00 i Lindeskovkirken, Christian Bandak • 4. august kl. 10.00 i Klosterkirken, Jannie Edelberg Nielsen • 1. september kl. 10.30 i Nordre Kirke, Hans Iversen

Menuen står denne gang på pølser, brød og skumfiduser.

Såfremt der ikke tilmeldes dåb i juli og august, bliver dåbsgudstjenesten aflyst.

GUDSTJENESTE PÅ PLEJECENTRENE Østerbrocentret: 25/6, 9/7, 13/8. Alle dage kl. 13.30 ved Christian Bandak Sømarken: 27/6, 1/8 og 29/8. Alle dage kl. 14.15 Jannie Edelberg Nielsen. Bakkehuset: 20/6 (Christian Bandak), 18/7 og 15/8 ved Hans Iversen. Alle dage kl. 13.30.

GUDSTJENESTE – NU MED PØLSER OG SKUMFIDUSER Tirsdag den 12. juni kl. 17.30 er der spaghetti­ gudstjeneste i Lindeskovkirken. Vejret tillader forhåbentlig, at vi efter gudstjenesten kan tænde bål og synge Midsommersangen udenfor. Menuen denne dag er ikke, som sædvanlig spaghetti og kødsovs men pølser, brød og skumfiduser. Det er gratis at deltage og tilmelding er ikke nødvendig. Herefter er der sommerferie indtil vi igen mødes tirsdag den 4. september. God sommer til alle - store som små! Erik Christophersen og Jannie Edelberg Nielsen

VI GÅR TIL SPAGHETTIGUDSTJENESTE ”1..2…3……..8…9”.. 9 Bedeslag, ”Velkommen til Spaghettigudstjeneste”.. Sådan starter det hver gang. En tirsdag hver måned, møder mere end 60 børn og voksne op til spaghettigudstjenste i Lindeskovkirken. I en familie som vores, hvor der både er et lille barn på 3 år, og store teenagebørn på hhv. 14 og 16 år, er der denne dag noget for enhver smag, både musik, salmer, fagter og ikke mindst spaghetti og kød­ sovs, som altid er på menuen, efter gudstjenesten. Vi har delSmil og spaghetti 12

taget i spaghettigudstjeneste i de sidste 3 år. Det er en hyggelig og uformel måde at blive introduceret til, og deltage i kirkelivet på. Som familie er man også fælles om kirkegangen på en anden måde end ved en traditionel gudstjeneste. For mange børn og unge er det givetvis også en mere spiselig måde, at gå i kirke på. Gudstjenesten tager altid udgangspunkt i kirkeåret og årstiderne, og giver derfor ofte anledning til snak under den efterfølgende spisning. Dorte Thesbjerg


BØRN & FAMILIE SANSER, SUTTER OG HVAD-FOR-NOGET ”Sanser, sutter & salmesang” er for børn i alderen ca. 1-3 år – her en lille ”forbrugeranmeldelse” fra tre dagplejere, som plejer at komme i Nordre Kirke: Der er ingen tvivl om, at både voksne og børn nyder ”Sanser, sutter og salmesang”. Som dagplejere benytter vi os af det gode tilbud, og det er til stor glæde for børnene. Vi kan se fra gang til gang, at de både husker sangene og føler sig mere og mere hjemmevante i kirken. De nyder i det hele taget arrangementet. Når vi i dagligdagen snakker med børnene, synger nogle af sangene eller går forbi kirken, er det altid med et glimt i øjet og et smil på læben, at de fortæller om kirken, laver fagter og synger. Det er dejligt at se, hvordan de glæder sig og nærmest løber kirken i møde, når det endelig er blevet ”Sanser, Sutter og Salmesang-dag”. Både børn og voksne forlader altid kirken med et smil på læben

og en god stemning. Og så glæder vi os allerede til næste gang. Sidste gang inden sommerferien er torsdag den 21. juni kl. 10.00 i Nordre Kirke. Efter sommerferien vil der være tilbud både i Nordre Kirke og Lindeskovkirken. Mange hilsner - dagplejere: Lissi Samson, Laila Olsen og Diana Larsen og Jannie Edelberg Nielsen

VIL DU MED PÅ SOMMERLEJR? Der er forskellige muligheder for at komme på lejr i begyndelsen af skolernes sommerferie. Her kan du se datoerne og stedet. Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller tilmelde dig kan det gøres på viste telefonnumre: Urneborg på Vestlolland 01.07-06.07 Pigesommerlejr (7-12 år) Kontaktperson: Anne Grethe Andersen, 54 86 07 78 Sildestruplejren 16.06-17.06 Kyllingelejr for forældre/voksne og børn under 7 år 30.06-03.07 Børnelejr (7-10 år) 03.07-08.07 Juniorlejr (10-16 år) Kontaktperson: Anne Christine Pedersen, 54 86 07 20 Møllevang ved Toreby 29.07-02.08 Teenlejr (fra 13 år) Kontaktperson: Erik Christophersen, 61 22 68 22 03.07-06.07 Børnelejr (6-12 år) Kontaktperson: Anna-Marie Lauenstein, 54 84 11 34

Herligt samvær for både børn og voksne

BABYSALMESANG Alle babyer fra 0-ca. 12 måneder er velkomne med deres forældre eller bedsteforældre. Sidste gang inden sommerferien er torsdag den 14. juni kl. 10.00. Efter sommerferien mødes vi igen torsdag den 30. august. Yderligere oplysninger fås hos sognepræst Jannie Edelberg Nielsen, tlf: 54 85 04 73 eller mail: jenn@km.dk. Jannie Edelberg Nielsen 13


DIVERSE RETRÆTE, INSPIRATIONS– OG STILLEWEEKEND Fredag den 8. - søndag den 10. juni vil der være mulighed for en retræte på Sankt Birgitta Kloster i Maribo ved sygehuspræst Birthe Gunhild Friis og to andre præster med temaet SINDSRO og SINDSTRO. Pris inkl. fuld forplejning: Enkelt vær. 1.600,- kr. I delt dobb. vær. 1.500,- kr. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Birthe Gunhild Friis, på mail bf@km.dk eller på telefon 29 47 06 33.

Maribo Kloster

OPLEV SØNDERJYLLAND Igen i år arrangerer sognepræst Hans Iversen og hustru Lene Schrøder sognetur til Sønderjylland. Der køres i bus fra Nordre Kirke fredag 7. september, og vi vender hjem igen mandag kl. ca. 16.30. På turen bor vi på Refugiet i Løgumkloster, som er en oplevelse i sig selv med hygge og god mad. Der er inkluderet foredrag

og udflugter. Nærmere oplysninger om turen og tilmelding sker ved henvendelse til Hans Iversen og Lene Schrøder tlf. 54 85 15 08. Løgumkloster

LANDEMODE Tirsdag den 13. juni kl. 13.00-17.30 Per Stig Møller fortæller om Kaj Munk

Kl. 13.00 er der gudstjeneste i Maribo Domkirke ved domprovst Ole Opstrup Kl. 14.15 fortsætter mødet i Bangs Have. Biskoppen aflægger landemodeberetning, hvor han fortæller om årets gang i stiftet og i kirken. Præsentation af stiftets forskellige arbejdsgrene og derefter foredrag om Kaj Munk ved folketingsmedlem og tidl. minister Per Stig Møller. Kaffebord: 85,- kr. pr. person. Tilmelding til stiftet på tlf.: 54 85 02 11 eller på mail: lfstift@km.dk.

14


ADRESSER ADRESSER

KLOSTERKIRKEN

Sognepræst John Andersen Kirkebogsfører Klosterstræde 3, 4800 Nykøbing F Tlf. 21 73 88 21 / 54 85 06 69 joan@km.dk Fredag fri Sognepræst Jannie Edelberg Nielsen Vestensborg Allé 47 4800 Nykøbing F Tlf. 54 85 04 73 jenn@km.dk Mandag fri Sygehuspræst Birthe Gunhild Friis Nr. Ørslev Bygade 12, 4800 Nykøbing F. Tlf. 29 47 06 33 Telefontid: Mandag-torsdag kl. 8.30-9.30 bf@km.dk Fredag fri Studenterpræst Dorte Hedegaard Gl. Præstøvej 20, 4735 Mern Tlf. 61 55 27 30 dhe@km.dk Kirketjener Per Clausen Tlf. 54 86 18 25 / 60 64 89 36 pc@nyk-f-kirke.dk Organist: Jan Ole Vanggaard Tlf. 61 22 17 73 jov@nyk-f-kirke.dk

NORDRE KIRKE Sognepræst Hans Iversen Pandebjergvej 154, 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 15 08 hai@km.dk Mandag fri

Kirketjener Birthe Sass Tlf. 43 58 34 16 / 20 12 95 01 nordre@nyk-f-kirke.dk Organist Asger Balling Tlf. 54 85 03 84 ab@nyk-f-kirke.dk

LINDESKOVKIRKEN

Sognepræst Christian Bandak Tlf. 54 85 08 03 cban@km.dk Træffes bedst mandag-torsdag kl. 10.30-11.30. Tirsdag tillige kl. 17.00-18.00 Fredag fri

Kordegnekontoret Tlf. 43 58 34 01 nykoebingf.sogn@km.dk Tirsdag-fredag kl. 9-13 samt torsdag kl. 16-18 Kordegn Anne Lise Jørgensen anlj@km.dk Administrationschef Lone Bang Christensen Tlf. 43 58 34 00 meni@nyk-f-kirke.dk Sognemedhjælpere Erik Christophersen Tlf. 61 22 68 22 ec@nyk-f-kirke.dk Ragna Lollike, Tlf. 20 45 11 04 rl@nyk-f-kirke.dk Kirkegårdskontoret Nordre kirkegård Tlf. 43 58 34 00 Mandag og fredag kl. 10.00-12.00

Kirketjener Janne Ljungquist Tlf. 54 85 09 87 / 22 55 19 66 lindeskov@nyk-f-kirke.dk

Overgartner Arne Christoffersen ach@nyk-f-kirke.dk Assistent Martin Steenstrup mst@nyk-f-kirke.dk

Organist Per Nedergaard Hansen Tlf. 21 24 62 15 pnh1@sol.dk

Menighedsrådet: Formand Preben Bonde Tlf. 54 85 77 41 / 24 63 03 30

KIRKEKONTORER

Menighedsplejen: Lisbet Jensen Tlf. 54 85 51 02

Klosterstræde 3, 4800 Nykøbing F.

Kirkekontor Tlf. 43 58 34 00 meni@nyk-f-kirke.dk Mandag-fredag kl. 9-13

www.nyk-f-sogn.dk Oplag: 10.500 stk. Sats og tryk: Team Lynderup Tlf. 97 17 34 08

REDAKTION · Hans Henrik Andersen, Jannie Edelberg Nielsen, Hans Iversen og Ragna Lollike Sidste frist for indlevering af stof til september-nummeret er fredag den 29. juni. Sendes på e-mail som vedhæftet fil på artikler og billeder hver for sig til: rl@nyk-f-kirke.dk

15


DAG MAJ 27.

KIRKEÅRET

KLOSTERKIRKEN

LINDESKOVKIRKEN

NORDRE KIRKE

Pinsedag

10.00 JEN

10.00 CB

10.00 HI

28.

2. pinsedag

10.00 JEN

11.00 CB Brunch kl. 10.20

17.00 JA Pilgrimsvandring

JUNI  2.  3.

10.30 HI Familiegudstjeneste Trinitatissøndag

 7. 10.

10.00 JEN

10.00 CB

10.00 HI

10.00 CB

10.00 HI

21.00 DH Natkirke 1. s. e. trinitatis

10.00 JEN

12.

17.30 JEN + EC Spaghettigudstjeneste

17.

2. s. e. trinitatis

10.00 JEN

10.00 CB

13.00 DH Ejegod Mølle

24. JULI  1.

3. s. e. trinitatis

10.00 JEN

10.00 CB

10.00 BF

4. s. e. trinitatis

10.00 JA

10.00 CB

10.00 JEN

 8.

5. s. e. trinitatis

10.00 JA

10.00 CB

10.00 BF

15.

6. s. e. trinitatis

10.00 JA

10.00 CB

10.00 HI

22.

7. s. e. trinitatis

10.00 JA

10.00 HI

14.00 HI Ndr. Bådelaug

29. 8. s. e. trinitatis AUGUST  2.

10.00 JA

09.00 JA

10.00 HI

 5.

9. s. e. trinitatis

10.00 JEN

10.00 CB Kirkefrokost

10.00 HI

12.

10. s. e. trinitatis

10.00 BF

10.00 CB

10.00 HI

19.

11. s. e. trinitatis

10.00 JEN

10.00 CB

10.00 HI

26.

12. s. e. trinitatis

10.00 JA

10.00 CB

19.30 JEN Med musikindslag

21.00 DH Natkirke

SEPTEMBER  1.  2.

16

13. s. e. trinitatis

10.30 HI Familiegudstjeneste 10.00 JA

10.00 JEN

10.00 HI

CB = Christian Bandak · JA = John Andersen · EN = Jannie Edelberg Nielsen · BF = Birthe Friis HI = Hans Iversen · DH = Dorte Hedegaard · EC = Erik Christophersen

GUDSTJENESTER

Kirken - Nykøbing Falster Sogn - Nr. 3 - 2012  
Kirken - Nykøbing Falster Sogn - Nr. 3 - 2012