Page 1

INDHOLD Siden sidst

2

Tak for kaffe... 3 Det skal vi med til…

4 - 5

Kirkelige handlinger

6

Mødekalender 7 Gudstjenester 8

NUMMER 2 · 2012 MARTS · APRIL · MAJ

K I RK ENYT NR. OMME ØRNHØJ


SIDEN SIDST

Musikgudstjenester i juledagene Ved begge kirker har der været musikgudstjeneste i juledagene. I Ørnhøj Kirke var der mange forskellige deltagende lokale musikere og korsangere. I Nr. Omme Kirke var det Mona Berthelsen fra Grønbjerg, der nu er musikstuderende i Århus, der sang til organist Hanna Husted Larsens akkompagnement. Julemusikgudstjen este i Nr. Omme Kirke med Mona Berthelsen .

ADRESSER: Menighedsrådsformand Nørre Omme: Else Katrine Pedersen, Ørnhøjvej 23, Grønbjerg 6971 Spjald Tlf. 97 38 43 73 elsekpedersen@hotmail.com

Kirkeværge Nørre Omme kirke: Gravers Kjærgaard, Kjærgårdsvej 10, Grønbjerg, 6971 Spjald Tlf. 97 38 40 94 gravers@kjaergaardsvej10.dk

Sognepræst:

Embedet er ledigt. Henvendelse til: Anne Hillgaard Tlf. 97 381068, e-mail: ahp@km.dk

Nørre Omme Kirke Sønderkjærsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald Graver Nørre Omme kirke: Klaus Tang Tlf. 25 32 33 58

Menighedsrådsformand Ørnhøj: Laurits Mosegaard Abildåvej 14, Abildå 6973 Ørnhøj Tlf. 97 38 41 71. laurits.mosegaard@get2net.dk

Kirkeværge Ørnhøj kirke: Anders Just Nørhedevej 11 6973 Ørnhøj Tlf. 97 38 63 41

Ørnhøj Kirke Hovedgaden 72 6973 Ørnhøj Ørnhøj kirkecenter / graverkontor: Tlf. 97 38 66 08 Graver Ørnhøj kirke: Kirsten Bylov Steensgaard, Spåbækvej 5. Tlf.  97 38 66 99 / 22 40 86 82 Uden forudgående aftale træf­fes graveren bedst på kirke­gården tirs. og fre. kl. 10-11.


TAK FOR KAFFE ... af Sognepræst Ole Rasmussen Jeg har hørt fra flere, at de fik kaffen galt i halsen den dag, de hørte det - eller læste det i avisen. Nogen troede ganske enkelt ikke på det, og måtte lige høre menighedsrådet ad - men det var jo altså rigtigt nok. Jeg har fået nyt arbejde som sognepræst i Gjellerup Sogn ved Herning, og når dette blad kommer ud, er jeg allerede flyttet. Min nye arbejdsplads er ved Danmarks ældst daterede bygning - den er måske 20 år ældre end Nr. Omme Kirke. Det er et forstadssogn til Herning, og det betyder nye arbejdsrytmer i min hverdag. Allervigtigst af alt dette er, at jeg får et par nære præstekolleger, hvilket jeg altid har savnet her. Med min baggrund som lærer, har jeg savnet den lærerværelse-snak og faglige udveksling, jeg tidligere har været vant til.

Når nogen kom til at sprutte med kaffen er det fordi, de ikke havde ventet at jeg ville flytte, og det tager jeg som en kompliment. Nogen har videre spurgt, om der er noget, jeg har været utilfreds med, men det er der nu ikke. Jeg har søgt nye udfordringer, og så kan jeg se tilbage på 8 gode år her i Grønbjerg og Ørnhøj, hvor I har lært mig at være præst, jeg har oplevet mange spændende ting, og vi har fået mange gode samtaler over en kop kaffe. Aktive menighedsråd, glade og syngende konfirmander, midnatsmesse julenat, en engageret menighed, samarbejde med skolerne, 850-års kirke-jubilæum, Kirke-cafe i teltet, plejehjemsgudstjenester, Nr. sOMMErskole, filmaften i kirken, kaffe efter gudstjenesten, Seri-

øs Samtale-aftener, svære begravelser, festlige bryllupper, minikonfirmander, 100 års byjubilæum, pinse-friluftsgudstjeneste, torsdagskomsammen, sang på Grønbjerghjemmet og en hel masse mere ... Jeg vil gerne sige tak fordi I har budt mig ind i jeres liv - tak for kaffen, i har serveret for mig så mange gange. Jeg kan kun opfordre jer alle til at tage godt imod min efterfølger, som forventes ansat en gang i løbet af foråret. Kom til gudstjeneste og byd velkommen, som I gjorde det for mig - og byd på en kop kaffe. Så giver I den nye præst en lige så god start, som I har givet mig. Velkommen i kirke.

Afskedsreception for Ole Rasmussen


DET SKAL VI MED TIL ...

Børn i den digitale barndom Foredrag med Jens Kristian Lynderup, Videbæk. En aften med dialog mellem forældre med børn i alle aldre. Torsdag den 23. februar kl. 19.30 Bethania, Vestergade 9, Spjald Brejning/Nr. Omme KLF

Pinsegudstjeneste i det grønne 2. Pinsedag - mandag, den 28. maj kl. 10.30 satser vi på at afholde vores fælles pinsegudstjeneste mellem kirkerne. Vi håber, at vi kan nå at planlægge denne friluftgudstjeneste sammen med vores nye præst. Nærmere program kommer i næste kirkeblad. Menighedsrådene

Torsdags - komsammen 8. marts 12. april

Laurits Mosegaard: »Min tur til Nigeria«. Karen Margrethe B. Møller synger og underholder.

Begge møder er i sognehuset kl. 9.30, og der severes kaffe med brød for 25 kr. Margit & Laurits Mosegaard, tlf. 97 38 41 71

En aften med PULS Tirsdag den 27. marts kl. 19.30 får vi i konfirmandstuen besøg af Elly Vesterager, Videbæk. Elly vil fortælle om PULS - Projekt U-Landshjælp til Selvhjælp. PULS arbejder især i Tanzania med forskellige skoleprojekter, der sigter mod at gøre de dårligst stillede i stand til at klare sig selv. Det er et arbejde, som flere fra Grønbjerg allerede er eller har været involveret i. Nr. Omme Menighedsråd har besluttet at følge op på FN’s 2015-mål, som er en opfordring til at udrydde fattigdom i verden inden år 2015. Vi vil gøre vores del ved at støtte arbejdet i PULS, blandt andet gennem oplysning og kollekter i kirken.

GabrielFilmaften i Ørnhøj Kirke Torsdag den 15. marts kl. 19.00 gentager vi succes’en, og viser film i Ørnhøj Kirke, med efterfølgende kaffe og samtale om filmen. »Manden uden fortid« handler om en mand, der er på vej til storbyen for at søge job. Han er knap steget af toget før han bliver røvet og mishandlet. Da han kommer til sig selv, har han mistet alt, selv hukommelsen. Uden navn og identitet må han begynde livet på ny. I sin kamp for at finde tilbage til livet møder han ægte medmenneskelighed og den store kærlighed. En enkel fortælling om livets storhed. Filmen er tilladt for børn over 15 år. Arrangør: Ørnhøj Menighedsråd


Præsteskifte Ole Rasmussen har fået ny stilling ved kirken i Gjellerup ved Herning. Det vil vi gerne ønske ham tillykke med, og samtidig en stor tak fra os, for 8 spændende år og et fantastisk godt samarbejde. Men hvad nu??? Det er biskoppen, der er den ansvarlige for det stillingsopslag, som blev offentliggjort først i januar. Så er der ansøgningsfrist det meste af februar. I marts foregår selve ansættelsesproceduren, læsning af ansøgninger, prøveprædikener, ansættelsessamtaler m.m. – og om alt går vel, er vores nye præst ansat til 1. maj. Indtil den nye præst kommer??? Det er provsten, som sørger for, at vi har en præstebetjening, indtil den nye præst tiltræder. I Ørnhøj vil Hans Christian Borup Jacobsen passe embedet. Han bor: Gisselfeldvej 95, Tjørring, 7400 Herning, tlf. 24957180, e-mail: hcbj@webspeed.dk. I Nr. Omme vil Anne Hillgaard være den præst, som man kontakter på tlf. 97381068, e-mail: AHP@km.dkAHP@km.dk og det vil være forskellige præster, der dækker gudstjenesterne. Gudstjenestetiderne står på bagsiden af kirkebladet. Susan Korsgaard vil begge steder forestå konfirmandundervisningen, som hun også har gjort under Oles sygeorlov. Hvis der ikke er ansat en ny præst inden konfirmationen, har Ole lovet at forestå konfirmationen. Til sidst vil vi minde om at tiden uden fast præst også er tiden, hvor vi kan opleve andre præster i vore kirker. Hvis I har spørgsmål, kontakt os endelig. På vegne af menighedsrådene i Ørnhøj og Nr. Omme, Laurits Mosegaard og Else K. Pedersen

Seniortræf i Ørnhøj kirkecenter

Torsdag d. 24 maj kl. 14.00 Ebbe Larsen, forstander på Møltrup, fortæller træk og oplevelser fra »Livet på Møltrup«. Alle er velkommen! Indbydere: Ørnhøj-Grønbjerg pensionistforening, Senior klubben og Ørnhøj menighedsråd

SLUT SULT Folkekirkens landsindsamling søndag den 4. marts se: www.nødhjælp.dk Vi har brug for din hjælp et par timer, meld dig som indsamler til: Ørnhøj - Laurits Mosegaard 2215 4171 Grønbjerg - Else K. Pedersen 2049 8931 Indsamlingen starter kl. 10.00 fra Ørnhøj Kirkecenter og Konfirmandstuen i Nr. Omme.

Afskedsreception for Ole Rasmussen


KONFIRMANDLISTE 2012 NR. OMME KIRKE - FREDAG DEN 4. MAJ KL. 10.00: Tobias Led Møller Andreasen, Kjærgårdsvej 8, Grønbjerg, 6971 Spjald Lotte Birkebæk, Sønderkjærsvej 26, Sønderkjær, 6971 Spjald Pernille Eline Jensen, Grønbjergvej 28, Grøntoft, 6971 Spjald Nikolaj Hammelsvang Kirk, Holmgårdsvej 2, Grønbjerg, 6971 Spjald Marie Graakjær Larsen, Rundingen 8, Grønbjerg, 6971 Spjald Christina Mathilde Lauridsen, Ommegårdvej 14, Grønbjerg, 6971 Spjald Esben Rantanen Lund-Nielsen, Sønderkjærsvej 12, Sønderkjær, 6971 Spjald Henriette Lørdal, Kjærgårdsvej 4, Grønbjerg, 6971 Spjald Dennis Boutrup Mathiasen, Ørnhøjvej 5, Grønbjerg, 6971 Spjald Frederik Kviesgaard Nielsen, Sandbækvej 24, Sinkj Grønbj, 6971 Spjald Jeppe Brun Schmidt, Kodalsvej 2, Sinkj Grønbj, 6971 Spjald Andreas Gammelager Therkildsen, Sønderkjærsvej 3, Grønbjerg, 6971 Spjald Mads Therkildsen, Grønbjergvej 22, Abildå, 6973 Ørnhøj VIND KIRKE - FEDAG DEN 4. MAJ KL. 10.00: Katrine Plougmann Meldgård, Præstevejen 23, Vind, 7500 Holstebro ØRNHØJ KIRKE - SØNDAG DEN 6. MAJ KL. 10.00: Dorthe Lousdal Boutrup, Trehøjevej 78, 6973 Ørnhøj Emma Rahbek Falk, Vads Dal 23, 6973 Ørnhøj Mikkel Dall Henriksen, Fasanvej 8, 6973 Ørnhøj Sofie Dall Henriksen, Fasanvej 8, 6973 Ørnhøj Karina Tangen Kviesgaard, Grønbjergvej 20, Abildå, 6973 Ørnhøj Nicoline Høgsbro Mikkelsen, Trehøjevej 82, 6973 Ørnhøj Daniel Christian Nielsen, Torstedvej 25, Torsted, 6973 Ørnhøj Mathias Vibe Nielsen, Skovbrynet 4, 6973 Ørnhøj Lonnie Bay Pedersen Lammedal, Halkjærvej 28, 6973 Ørnhøj Frederik Plougmann, Vads Dal 29, 6973 Ørnhøj Marlene Kaalund Riisberg, Timringvej 11, 7480 Vildbjerg Emil Bylov Steensgaard, Spåbækvej 5, 6973 Ørnhøj Simon Bredvig Sundgaard, Askovvej 41, 6973 Ørnhøj Rikke Uldbæk, Grønbjergvej 17, Abildå, 6973 Ørnhøj André Skovly Østerkjærhus, Sønderengen 10, 6973 Ørnhøj

Kirkelige handlinger November 2011 - januar 2012 DÅB Elisa Nørgaard Poulsen

DØDSFALD OG BEGRAVELSER Niels Kristian Andersen Karen Margrethe Nielsen Elene Mikkelsen Lis Rosborg Pedersen Ole Nørgaard Poulsen Helene Bilgrav


MØDEKALENDER - ØRNHØJ Alle møder er i Sognehuset og kl. 19.30, medmindre andet er nævnt. Til alle fælles møder gælder det at man kan blive hentet og afleveret ved sit hjem, når blot man ringer og aftaler med enten Lisbeth Just tlf. 97 38 63 41 eller Margit Mosegaard tlf. 97 38 41 71

FEBRUAR 21.

Sognehusets Generalforsamling i Sognehuset.

MARTS 6. KFUM & KFUK Bibeltime Senior hos Lisbeth og Anders Just, Nørhedevej 11. Familie/voksen: Stormøde i Bølling. 8. Torsdagskomsammen kl. 9.30. Laurits Mosegaard: »Min tur til Nigeria«. 13. Fællesaften v/ sognepræst Torill Kristensen, Skjern. Emne: »Tilbage til langsomheden«. 15. Gabriel-filmaften i Ørnhøj Kirke kl. 19.00: »Manden uden fortid«. 20. Soldatervennefest med generalforsamling. Tale v/ landssekretær Bjarke Friis Esbjerg. 27. KFUM & KFUK Bibeltime Familie/voksen hos Gitte og Lars Mosegård, Abildåvej 8.

APRIL 10. KFUM & KFUK Bibeltime Senior hos Gerda og Jens Kongsgård, Vadsdal 9. Familie/voksen hos Else og Ulrik Volsgaard, Askovvej 25. 12. Torsdagskomsammen kl. 9.30. Karen Margrethe B. Møller synger og underholder. 13.-15. KFUM & KFUK Børnefestival i Vejle. Program på www.boernefestival.dk 24. KFUM & KFUK - Pigeaften.

MAJ 1. 11 :

KFUM & KFUK Bibeltime Senior hos Margit og Laurits Mosegaard, Abildåvej 14. Familie/voksen hos Marianne og Bjarne Hansen, Algade 73, Grønbjerg. Forskellig boldspil på Abildå stadion kl. 19.30. Bagefter grillpølser, kaffe og kage.

Sæt kryds i kalenderen: BASAR den 27. oktober.


210

GUDSTJENESTER DATO

NR. OMME

ØRNHØJ

KIRKEÅRET

Søndag 12. feb.

-

9.00 Kirkekaffe Anne Hillgaard

Seksagesima søndag

-

Fastelavns søndag

Søndag 19. feb.

9.00 Poul Berg Lundgaard

Søndag 26. feb.

10.30 Poul Ivan Madsen

Søndag 4. marts

-

Søndag 11. marts

10.30 Torill Kristensen

Søndag 18. marts

10.30 Poul Ivan Madsen

-

Midfaste søndag

Søndag 25. marts

-

10.30 H. C. Borup Jakobsen

Mariæ Bebudelse

Søndag 1. april

10.30 Torill Kristensen

9.00 H. C. Borup Jakobsen

Palmesøndag

Torsdag 5. april

9.00 Anne Hillgaard

10.30 H. C. Borup Jakobsen

Skærtorsdag

10.30 H. C. Borup Jakobsen

Langfredag

10.30 H. C. Borup Jakobsen

Påskedag

Fredag

6. april

-

Søndag 8. april

9.00 Torill Kristensen

9.00 H. C. Borup Jakobsen

1. søndag i fasten

10.30 H. C. Borup Jakobsen

2. søndag i fasten

9.00 H. C. Borup Jakobsen

3. søndag i fasten

Mandag 9. april

-

-

2. påskedag

Søndag 15. april

10.30 Bent Woller

-

1. søndag efter påske

Søndag 22. april

10.30 Anne Hillgaard

Søndag 29. april Fredag

9.00 H. C. Borup Jakobsen

2. søndag efter påske

-

10.30 H. C. Borup Jakobsen

3. søndag efter påske

10.00 Konfirmation

-

Bededag

Søndag 6. maj

-

10.00 Konfirmation

4. søndag efter påske

Søndag 13. maj

10.30

Torsdag 17. maj

9.00

4. maj

Søndag 20. maj Søndag 27. maj Søndag 28. maj

9.00

9.00 10.30 Friluftsgudstjeneste med Ørnhøj

5. søndag efter påske

-

Kristi Himmelfartsdag

10.30

6. søndag efter påske

10.30

Pinsedag

10.30 Friluftsgudstjeneste med Nr. Omme

2. pinsedag

I N F O R M AT I O N

FORSIDE: Ole og Lone Rasmussen.

REDAKTION: Eva Broni (ansvarshavende redaktør for dette nummer) Dorthe Liv Jørgensen, Ulla Skødeberg og Helle Riisberg. KIRKEBIL: Ring senest kl. 18 aftenen før til Vildbjerg Taxi på tlf. 20 13 25 13. Kirkebilen er for alle, der ikke selv har kørelejlighed til kirken.

TEAM LYNDERUP 97 17 34 08

Næste nummer af Kirkebladet Medio maj – medio august. Indlevering af stof til dette blad senest fredag den 13. april til Eva Broni på mail: eva.lb@mvb.net eller til udvalget. Kirkebladet udgives af menighedsrådene.

Nr. Omme og Ørnhøj kirkeblad - Nr 2 - 2012