Page 1

LOKAL-HÅNDBOGEN udgivet af Aulum Y’s Men’s Club

,Â?#t4"-(t4&37*$&

K L AUTO â „

- alle bilmĂŚrkers vĂŚrksted

&

97 47 28 37

S

m lu

A

CAD-mĂŚrket betyder godt hĂĽndvĂŚrk

Au

GARANTI

Din tryghed for kvalitet og garanti

Aulum-Haderup 2017

Industrivej Nord 11 . 7490 Aulum . Fax 97 47 11 34 . www.klauto.dk Lohses Køreskole

ad bo

rg

H ld sa

ge

r

Fe od ve ro

Mere end 25 ürs erfaring inden for cykelbranchen‌

H

"VMVN t *OEVTUSJWFK/PSE1 t5MG 7JMECKFSH t *OEVTUSJWFK t 5MG11

G

Industrivej 7 . 7490 Aulum . Tlf. 97 47 23 20 . Mobil 20 71 23 20 . www.aulum-elservice.dk

Mobil 20 11 19 60 www.svenderiks.dk

v/ aut. el-installatør Ronni Skovsbøll

AULUM EL-SERVICE APS

er

up

Mobil 24 41 41 34 www.lohseskøreskole.dk


Hjertestarter

0001

HJERTESTARTERE I OMRÅDET Aulum Fritidscenter Markedspladsen 10 · 7490 Aulum Ved hovedindgangen lige inden for døren til højre

liv Du kan redde

te, som arter få et hjer kan en hjertest ød st igen. k ris alt kt rm til at pumpe no Ved at afgive ele pe blod rundt, m som pu e, at kin as ed m m er holdt op batteridrevet transportabel, ator. rill en fib er de n re en te så ar Hjertest kalder den og manuelt. Mange bruge. du skal betjene g den er let at hjertestarter. O en ne je et jlb til højre! Du kan ikke fe t - se spalten g i lokalområde in er ac pl rs te Hjertestar

Plejecenter Birketoften Østergade 2 · 7490 Aulum Indenfor ved hovedindgangen Hodsager Multicenter Birkkjærvej 4 · Hodsager · 7490 Aulum Ved hovedindgangen på væggen til højre for glasdøren Haderup Kultur- og Idrætscenter Nygade 9 · 7540 Haderup I forgangen ved hovedindgangen – åbent døgnet rundt

Ambulance . ..... Brand . . . . . . . . . .....

Politi

.............

..

« Meld: »Brand i« lit o »P g an rl Fo ulance« b m Forlang: »A

Politi . . . . . . . . . .

112 114

.....

Lægevagt . . .

.....

70 11 31 31

idtjylland for Region M m kl. 16.00 og 8.00 le Hverdage mel lligdage hele døgnet he g o nd ke Wee

Spar Haderup Herningvej 1 · 7540 Haderup Udleveres ved henvendelse til personalet i åbningstiden Herningvej 7 · 7540 Haderup På muren ud mod Herningvej Feldborg-Hallen Tusbækvej 9 · 7540 Haderup Til venstre lige efter hovedindgangen (synlig udefra) Feldborg Brandstation Hogagervej 2 · 7540 Haderup På muren til venstre for hovedindgangen Fårbæk Karupvej 4 · Fårbæk · 7470 Karup Udvendig på muren af den gamle brugsbygning


h NYTÅRSKONKURRENCE Hele januar kan du vinde fine præmier på dit lokalnet. Find dit lykkenummer øverst på modsatte side og se om du har vundet. Klik ind på www.aulum.dk · www.haderup.dk

indhold

oplevelser Side 4-26 · Kulturminder side 27-31

borger info Side 32-39

kirker Side 40-45

foreninger Side 46-53

kort Side 54-63

erhverv Side 65-87

adresseregister Side 88-118

navneregister 119-176

1


n e g o b d n å H l a k Lo og omegn p ru e d a H , m - for Aulu å ét sted. let p

rmationer sam

fo Alle nyttige in

Haderup

Feldborg

Grove

Hodsager

Aulum

Se kortene side 54-63

de idéer Input og go oplysninger

løbende Vi indsamler ninger, fundets fore fra lokalsam tiden m.fl. for hele institutioner og glæde vn rodukt til ga p et ve ha at det. så opdateret for lokalområ l-Håndbogen ka Lo re et gø For at vi interesser m mulig, er so ig tt ny og . om området i al lokalviden rne forslag, Mail derfor ge r til: eller rettelse faktuel viden .dk ogen@aulum lokalhandb

Lokal-Håndbogen udgives af Aulum Y’s Men’s Club, den uddeles gratis til alle husstande i Aulum-Haderup området, den gamle Aulum-Haderup Kommune. Den udleveres til tilflyttere af områdets ejendomsmæglere. Ekstra eksemplarer kan rekvireres, pris 100,00 kr. Annoncører kan i begrænset omfang rekvirere ekstra eksemplarer uden beregning. Oplysninger fra bogen kan også findes på aulum.dk og haderup.dk Lokal-Håndbogen er udgiverens ejendom. Eftertryk og affotografering af tekst og annoncer er ikke tilladt i henhold til lov om ophavsret. For eventuelle fejl og mangler, som trods al anvendt omhu måtte forekomme i Lokal-Håndbogen, påtager udgiveren sig intet ansvar.

Redaktionen af navneregistret er afsluttet september 2016. Oplag: 3.500. Tryk: Videbæk Bogtrykkeri A/S. Lokal-Håndbogen for Aulum-Haderup og omegn · Jyllandsgade 3 · 7490 Aulum · Tlf. 20 72 53 12 · lokalhandbogen@aulum.dk

2


dine der bille

lokaldeer nyhe

else på

Gå på opdag

up Aulum-Hader Lokalnet

nger 0 lokale foreni nger fra over 15 ‡ Find oplysni l. ai sse, web, e-m e. - telefon, adre hvervsdrivend er 250 lokale er ov skoler og er av eh ‡ Fagbog med om alt fra børn er ng ni lys op ‡ Nyttige yndigheder. til læger og m med svar rmationssider ‡ Kirkelige info t. de rå gne i om om kirker og so

ter

men e g n a r ar

www.aulum.dk · www.haderup.dk

Købmandsgårdens Genbrug Danmarksgade 70 · 7490 Aulum ÅBNINGSTIDER: Tirsdag kl. 15.30-17.30 Onsdag kl. 09.30-11.00 Torsdag kl. 15.30-17.00 Lørdag kl. 10.00-12.00 Vi modtager gerne brugbare ting i åbningstiden. Har du ikke mulighed for selv at aflevere kan vi efter aftale hente tingene.

Peter Toft Tlf. 51 37 67 67 Ejnar Hansen Tlf. 51 21 96 21

Aase Rasmussen Tlf. 97 47 29 06 22 22 53 06

3


oplevelser

kultur

pa tur o

r e s l e v ople ur nat

4


o

Abildå Brunkulsleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aulum Gamle Station . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aulum Mølle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aulum Lystanlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fattighuset på Ørre Hede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feldborg Statsskov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Findveji.dk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flygtningekirkegården i Grove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geocaching . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gindeskov Krat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haderis Å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haderup Museum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hjortebrølsture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jens Jensens Anlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jens Vejmand monumentet ved Tjørring . . . . . . . . . . . . . Kanosejlads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kartoffelkælderen i Hodsager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kongenshus Mindepark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kæltringestenen/Blicherstenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Langrendsløjper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løvbakke Skov- og dyrehave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Momhøje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nybro Mølle Kanoplads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nøvling gl. kirkegård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Overnatning i shelters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsensminde Skov- og Landbrugsmuseum . . . . . . . . Præstbjerg Naturcenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resdal Baune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sinding Bjerge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skinnecykler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skovsnogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stenbroen og stryget ved Nybro Mølle . . . . . . . . . . . . . . Stoubæk Krat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Søby Brunkulsleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tvis Kloster kirkegård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tvis Mølle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vandkraftsøen ved Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vandreture i Resen-Fårbæk Naturpark . . . . . . . . . . . . . . Yllebjerg Bakkeø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ørre gl. missionshus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Se side 7 Se side 7 Se side 8 Se side 8 Se side 9 Se side 9 Se side 10 Se side 10 Se side 11 Se side 11 Se side 12 Se side 12 Se side 13 Se side 13 Se side 14 Se side 14 Se side 15 Se side 15 Se side 16 Se side 16 Se side 17 Se side 17 Se side 18 Se side 18 Se side 19 Se side 19 Se side 20 Se side 20 Se side 21 Se side 21 Se side 22 Se side 22 Se side 23 Se side 23 Se side 24 Se side 24 Se side 25 Se side 25 Se side 26 Se side 26

oplevelser

pa tur

oplevelser

natur 5


oplevelser

n e r u t a n i Regler t åbne kovene og de s i l e s rd æ F ? rdes Hvor må jeg fæ

land

stier, i private ovens veje og

sk eller på cykel på sivt skoen Færdsel i skov private skove må man færdes til fods begrænses på fx jagtdage, ved inten er fra

e som en kan end 150 met I såvel offentlig dgang. Adgang ned nærmere 6 og indtil solne an ikke slå sig kl. m fra å n m e ku heden. g ov lig sk do nt skove ke af for offe r det. I private ejeren lov at luk vejrliget kræve ov is sk hv r er ha ell ar, g kt ru vb der fem he skoven er er un bygninger. Hvis tegsland og priva eligt er landbru ag ds nd ve kl. la ho fra m ne åb færdes til fods t åbne land, so Færdsel i det veje og stier i de arealer må man på de ler ke kle ea yr ar cy ud e og te jed gå rdsel. På priva adgang. Statse Det er tilladt at lde forbyde fæ ts er skiltet mod re æ ell æ tilf yr ilit se m sd vis til hu i n ng de . M.h.t. adga jet. Ejeren ka r er græssen ng hele døgnet medmindre de ga g, ad an t . re dg et ind lne øg so uh et er 6 og indtil nere år er blev os alle, og der ne, som de se og søer tilhører ngsmuligheder ga ad som heder, enge om lt ka orientere sig lo arealer må man Naturstyrelsen. på forhånd hos ernes ok bo t. r ev se n an må højst ov ka Lejrplad på forhånd. M nne områder og es kø ok rs for tu bo e et na i gn ikk es re n find ser er især be smågrupper ka Større shelters . Store lejrplad ltpersoner og es ns ke rp lse en æ re r sk ty fo r rs ind tu se okes på Na ing efter brug Mindre lejrplad plads. Oprydn adserne kan bo e Pl m . m .m sa m er på r ol ere, sk atte to nætte per som spejd ser. og større grup g/storelejrplad nin at rn organisationer ve /o er els ev pl ro tu na r de hjemmeside un

6


Abildå Brunk

ulsleje

ved Timringvej mellem Abildå og udsigtspun ket Trehøje

Aulum Gamle

Jernbanegade

oplevelser

Fra p-pladsen ved vejen føre r en ca. 2 km gennem lejet. St lang natursti ru ien passerer de ndt n genskabte br stillingsshuset un kulsgrav med ud og de gamle m askiner. Her er med borde og der også rastep bænke. lads En vandretur i Abildå Brunku lsleje er en de spændende na jlig oplevelse tur, hvor man i en kan se, hvorda viklet sig, siden n naturen har ud gravningen stop pede i 1965. Midt i område t har tidligere br un kulsarbejdere graveområde. genskabt et lill Her får man et e godt indtryk af hårde arbejde det barske og med at bryde brunkul, deng arbejdet foregi ang det meste k med håndkr af aft, skovl og tri I brunkulslejet llebør. ved den gens ka bt e brunkulsgra gamle maskin v er nogle af de er sat op igen , og flere gang viser og fortæ e i sommersæ ller de tidliger sonen e brunkulsarb hårde og besk ejdere, hvorda idte arbejde i n det »kulgraven« fo 2014 blev der regik. I somm desuden i brun eren ku lslejet opført en terforestilling »K storslået teaulstykket« om liv et i et brunkulsleje. I en udstillingsb ygning fortælle s gravningens en samling af historie omkrin gamle redskabe g r. Der er fri adga ng til området.

Station

2 · 7490 Aulum

·w

ww.aulumstat Stationsbygning ion.dk en blev opført i forbindelse med strækningen m etableringen af ellem Herning jernbaneog Holstebro, Arkitektonisk der blev taget er bygningen i brug i 1904. lid t af en Heinrich Wenck perle, den er tegnet af arkit , der fik opført ekt ca. 150 stations blandt Københ bygninger i land avns Hovedban et, heriegård. Bygnin romantisk stil« gen er opført , bemærk de i »nationalfine murværksd der er afslutte etaljer og gavls t med en vikin pidserne getids inspire er renoveret i ret »husbrand« 2015 og anve . Bygningen ndes nu til fore nings- og kultu relle formål.

oplevelser 7


oplevelser

Aulum Mølle

olle.dk

· www.aulumm

ollænder«. Optypen »Galleri-h af e øll m m sk nd n er en holla fra Holstebro, ko ygget i 1908, de Chr. Jul Nielsen igb n, rd re . ge fæ rk yg od væ eb st ur e øll Aulum Møll det opførte m lemer, for da m en ned inden i været uden prob ion e fra kt ikk tru ad e ns vd ind t ko ha rå n førelse dumpede træ u 2½ meter sk åtte mure endn uggede tømmer, jl, så mureren m fe med det færdigh ns ha r va t ev nk. mente ikke, de til den i 1925 bl ølle så høj og sla Møllebyggeren llige møllere, ind n til, at Aulum M ke de rs un fo gr til er en t øll De m alle sider. til 1947. bortforpagtede ed drev den ind Jeppe Petersen bt en ed stor dygtigh m r Ejeren gårdejer de blev der indkø , en 31 els 19 I ikk r blev opført. er til els Thomsen M ge Ni kin nin af as t yg m ge eb t ta re øll er lle ov tilstødende m eri samt insta de øll m or lse hv va år, t tte ile indre Det blev stab hk og der blev »Deutz« på 40 r. de fo ge dieselmotor, en llin ky og vregryn, hønsefremstilling af ha

· 7490 Aulum Møllestræde 2

Aulum Lystanlæg Rugbjergvej 3 7490 Aulum Lystanlæggget i Aulum er anlagt 1937 af Borger- & Håndværkerforeningen. Blev i 1963 skænket til Aulum Kommune

8


Fattighuset på Ørre Hede Sammelstedvej Ørre På Ørre Hede opførtes i perioden 1815 til 1834 i alt 6 fattighuse, hvor områdets fattigste beboere blev samlet. Bebyggelsen med fattighusene blev kaldt Sammelsted by. oplevelser

Det første hus blev bygget til den berygtede taterkonge, kjæltringen Johannes Axelsen, der havde kone og 2 børn. Husene var 4,5 x 6 meter store, gulvene var af ler og taget af langhalm og lyng, og til hvert hus hørte et lille stykke hedejord, som det var meningen, at de fattige skulle medvirke til at opdyrke, så de kunne blive selvforsynende. Flere af tomterne efter de små huse er stadig synlige i terrænet, men det eneste fattighus, der er bevaret, kaldes Helenes Hus, opkaldt efter den sidste beboer, der flyttede ud i 1987. Huset er åbent i sommerhalvåret. Der er toilet, borde og stole til rådighed for besøgende.

ov

Feldborg Statssk

r ved Viborgvej Legepladsen ligge Skave ca. 1,5 km øst for

(A16)

ngspunkt dels re ture med udga Nørreskoven: Fle p-pladsen syd ls de j, Bjørnkærve ved p-pladsen på så grill- og bålen. Her findes og for skovridergård atning. d for primitiv overn plads og mulighe skovlegeplads. : Her er anlagt en ny Borbjerg Plantage med borgerforåd mr udviklet i sa Den er planlagt og Ryde. titutioner i Skave og eningen og børneins går fra ad Vistorpvej, som Prøv også en tur org em Søndre Feldb Feldborgvej genn vej. ng rni He Plantage til

oplevelser 99


Findveji.dk

oplevelser

ng med afmærkni store projekt s ne er e bb nd åe klu st Orienterings ndes på oven t i landet kan fi nd ru r te ru ns af motio es: rfra kan nævn hjemmeside. He rup rup jde med Hade Find vej i Hade b har i samarbe klu gs in faer 50 nt rie ed Herning O i Haderup« m otte »Find vej fl år st tte ne de t er st ve la Skole ing i byen. Po ret rundt omkr ing ce kr la om p er en st ur po st ste gge søndag an kan planlæ ogle er lette placeret, så m råder i byen. N om e nn kø rs tu na de nogle af t sværere. andre er noge at finde, mens , m råde med enge Find vej i Aulu stort naturom et er i t r an de ss rå Særlig intere r og græsom ing, boldbane tn r an pl de n be , ka er er søer, mos sine 52 post 8 østlige del. Med til og op rd lt no he ts korte lette ruter på ellemsvære og laves gode m km. . dervisningsbrug Velegnet til un

ve

egården i Gro

k Flygtningekir Grovevej 31 7540 Haderup

med ger i forbindelse Kirkegården lig r Karup fo st ve kirkegård Grove Kirke og r te ef og r de r blev un flyveplads. He 00 25 . ca et av begr 2. verdenskrig hviler og soldater. De ge in tn yg fl e sk ty anitkors. gr å gr s kker af en under lange ræ

10


Geocaching

Gindeskov Kra

t

Indkørslen ligge r på Herningve j ca. 6 km syd fo r Haderup

Der er tydelig skiltning til om rådet og parkeringsplads. I Gindeskov Kr at findes en al sidig natur. He er flotte egekra r t, heder og la ndskabspartie med enge, m r oser og snoe de vandløb m mange sjældne ed dyr og plante r. I egekrattet findes kroged e træstamm er med en frodighed af pl anter i skovbu nden. Heden rester af den er tidligere meget store og sammenhængende hedeflade. Staulund Å, so m snor sig m od øst i områ det, har sit op rindelige forlø b og en righo dig natur. I om lrådet ligger og så rester af et gammelt merge lspor, som er an lagt i 1907 af Feldborg Merge lbane. Gindeskov Kr at er fredet, og der er via stierne offentlig adgang i områ de t, hvor flere afmærkede st ier fører genn em de forske lige dele af G lindeskov Krat . Den smukke og varierede natur kan anbe fales til gåture naturobservatio , ner og lign.

oplevelser 11

oplevelser

Denne nyere form for skat tejagt er for he og der er man le familien, ge mulighede r i området. Geocaching er en udendø rs skattejagt, gerne benytte hvor deltar sig af en G PS til at gem beholdere ov me og søge er hele verden . En typisk ca vandtæt beho che er en lille lder beståend e at en logb ting af ringe væ og og små rdi. Ved den tradi tionelle geocac he placerer ge en beholder m ocacheren ed logbog, bl yant og nipsge et sted, som nstande på kun han/hun eller meget få der. Derpå no andre kenteres cachens koordinater vh og disse offent a. en GPS, liggøres samm en med andre ger på geocac oplysninhing.com, hv or andre geoc terfølgende ka achere efn søge cachen med deres GPS cachen, skriv . Findes es der i logbog en og en gens evt. Det er go tand byttes d tone at lægg e en ting med den værdi, so minimum m den ting m an tager har, der også er no således at get spænden de at finde til den næste. Turen starter på nettet, hv or man på w ching.com find ww.geocaer koordinate rne til cachen .


oplevelser

Haderis Å

re: kørestolsbruge Fiskeplads for , 7540 Haderup 24 j ve vørred. før Åbakke e lig l se ør bestand af ha dk In øst, har en stor

sige man mod fiskeri, det vil afgrænser byen , er der gratis nd lu av St rugere er Haderis Å, som od sb en for byen m ser for kørestol af åen, lige ud eter med repo ke m 0 yk st 35 e km st 2 lig . rd På et ca sketegn. De no obligatoriske fi skal have det . ap ic ere med hand forbeholdt brug

eum

Haderup Mus Jensensvej 4

Jens 7540 Haderup

Jensens centralt i Jens Er beliggende Lokalru s af Hade p Anlæg og drive g. in en eumsfor historiske Mus bondens indblik i hede Giver et godt udstilerne. Museets liv gennem tid tande, ns ge fortrinsvist ling rummer som n, ne eg til ning der har tilknyt in dn gss- og hushol f.eks. landbrug og en mt en oldtidsredskaber sa useets m er t ling. Aktuel jydepottesam byens V, & B get af udstilling præ rge og erbrødre, Bø kendte opfind . Vagn Sørensen halvåret ent i sommer Museet er åb kl. 14en ed ån m ag i den første sønd ndt afn man året ru 16. I øvrigt ka ehuset rk til museet i Ki hente nøglen ved siden af.

12

Fri entré.


oplevelser

rsøger gamle hjorte fo dyr i brunst. De on kr e sk tjy id uligt. ber er de m hun-dyr som m midten af okto , m på så mange ptember og til re se ha af et n e te ld id stor oplevelse ho m Fra plantager er en brøl og fysik at , e gt kt lu tra s ts re . vid de år de sidste aftentime i de hver især med steget markant n eller en sen dyrbrunsten, er en tidlig morge e on øl kr br ve le ne te op or at for At høre hj . tager i skoven rg Statsskove danskere, der ølsture i Feldbo br og antallet af te or hj tyrelsen.dk r rs be tu t år i septem eside www.na arrangerer hver relsens hjemm n ty rs lse tu re ty Na rs tu på Na ne findes ninger om ture Nærmere oplys

re Hjortebrølstu

Jens Jensens Haderup

Anlæg,

ej 4 Jens Jensensv up 7540 Hader

ret af den lelæg er etable Byens flotte an nsen omkring bmand Jens Je et gendariske kø eget velbevar tale om en m er en 1914. Der er nn da ov sk ge smukke bø 100-årig! Den ter. mange aktivite om e fin ramm sskolestævner. ads for søndag Tidligere festpl hver sommer. s bibelcamping Nu Indre Mission offentlig lege ngplads med uM p Huser campi ru Hade ed hoppepude, plads – bl.a. m . et us seum og Kirkeh ledes grillplads cnic. Der er så pi til et gn le Ve d legepladsen. et pavillon ve og overdækk t. Offentligt toile Alternativt indns Jensensvej. Indkørsel fra Je g ved kirken. in ej med parker gang fra Kirkev

oplevelser 13


oplevelser

ing

ntet ved Tjørr

monume Jens Vejmand Holstebrovej ørring lidt nord for Tj

nord for p-pladsen lidt jstes i 1982 på re ideen ag 01 sd el 19 i ds r fø sens 150-års fik Jeppe Aakjæ el r Ni He ns e. id Je ørd He På vejman begravet på Tj nstneren Erik ent udført af ku ns Nielsen blev Je um d on ean m m jm et Få Ve g Tjørrin bræt, står. skærmen«. mmelt frønnet sidder der bag ga m le et ve , »O »H en te et en ld gt st ka til di , hvor grav en af de så i februar 1901 rdingsvejsten«, fje »2 en år ring Kirkegård st ument ik Heides mon ter nord for Er g 1790. in kr om t sa « op Rømer-milesten

Kanosejlads

ri natningspladse Raste- og over erg bj le Yl odsager og Nybro/Ørre, H på Storr kanosejlads

uligheder fo Der er gode m t raste- og over er der etablere er ed st le e al er r fl åen, og spladserne give r. Overnatning bålnatningspladse d, multtoilet og an lads, drikkev atis, gr s tte adgang til teltp ny e kan be nde. Pladsern e og nd jle se plads med bræ e rig hensyn til de øv es vis r de e ng så læ overnattende. juni og ds mellem 1. nyttes til sejla . Storåen må be 00 00-20. srummet kl. 9. 31. oktober i tid og af VisitHering er varetages no ka af no g ka in en jn Udle benytte din eg . Ønsker du at ro e. eb rk lst æ Ho em sit st Vi købes gæ jlads, skal der eller båd til se

14


oplevelser

n i Hodsager

ere Kartoffelkæld Hovedgaden Hodsager

gammel karvnet siger, en ager er, som na ds Ho informationi et en se er t formål at hu Kartoffelkæld de ed m t re forholve r er reno ografien og om toffelkælder, de storie, om ge hi s som er så ag og ds .a. Ho ffelkælderen scenter om bl fungerer karto n de su De n. åe n. dene ved Stor unge i vintertide ie, r byens børn og mrådets histor kælkebakke fo illing om lokalo st ud ot fl na en de r eren er de det spænden I Kartoffelkæld kt for at opleve un sp ng ga ud godt . og stedet er et Stoubæk Krat ing Storåen og kr om de rå m på kirken ved turo sbyplæne tæt nd la øn sk en åen. en ligger i t ned mod Stor Kartoffelkælder er og med udsig ag ds Ho i en Hovedgad

Mindepark ongenshus.dk Kongenshus 2 · Daugbjerg · 8800 Viborg · www.k Vestre Skivevej

14

dyrkere, for hedens op sætte et minde at ål rm fo til . indepark har bart landskab Kongenshus M ugets bestyrde jord til frugt hå n de and for Hedebr e rm ed fo dl og d an m som forvan gs r havde tin folke mennesker de Laust Nørskov, depark for de in m en t KonI 1934 luftede nd om la erne r på tale – derib oforedrag tank ere arealer va Fl nhavn . relse, i et radi be ng ni Kø rk fra dy Christensen ing for hedeop H. s dn le ty ar be Ch g r rli re kutorsæ grosse 1940, og ekse området tilhørte de imidlertid i dø en vindns genshus, men te nd ris La H. Ch til A/S Jydsk salg. Charles e Kongenshus lg som sæ og var ikke til is, at pr r e te m ef en til den sam besluttede året depark-komite in erne efter boet m til e rn le fter tilbød area 0 kr. lang ing, som dere r – ca. 250.00 n er en ca. 1 km ervet jorden fo hv er len. Mindedale da gi de lto in de havde M de g an in er m d, hvis befolkn Mindepark find for hvert herre én I Kongenshus – e en st r er rejst i alt 39 or slugt, hvor de ler, der viser, hv ngen. et samt to cirk bn vå ds fra rre n he hedeopdyrkni de ugget skov i perio sten er der indh hede, ager og På hver herreds elingen mellem rd fo i e et sk r r de store ændringe plads med sen er en oval . 50 19 til sen. Mødeplad 50 lad 18 ep n er i ød ge m sa es de nd he indedalen fi betydning for or st ed m er For enden af M mennesk hvor navne på over landets sten i kanten, ydelse rakte ud dfl in is hv , er nesk e. ndhugget. Men hedeopdyrker være egentlige at en ud e, gn so

oplevelser 15


nen/ Kæltringeste Blicherstenen j

Sammelstedve Ørre

oplevelser

Hede var ttighuse på Ørre Et af de små fa n berygtvar opført til de Axelhus, som hannes Jo , kæltringen ede taterkonge Blicher r, he . Det var Axelsen i 1815 rte om hø og t lle eltringsba overværede Kj pireret til at liv, og blev ins kæltringernes »Kjeltringsliv«. skrive novellen 92, og i nedrevet i 18 Axelhus blev desten på r rejst en min 1917 blev de år »Her lå indestenen st tomten. På m or Blichhv eltringhuset Axelhus eller Kj sballet. ng tri el siden så Kj er for 100 år 1917.« Stenen er sat

er Langrendsløjpt fra p-pladsen på Bjørnkærvej

star ldborgvejen Nørreskov med pladsen på Fe pfra t ar st ed oven m og i Søndersk Feldborg. ndsløjper op i

16

Når der er sne

r langre

nok, køres de


oplevelser

ve

ov- og dyreha

Løvbakke Sk Løvbakkevej 32 7400 Herning

et flere er der afmærk Løvbakke Skov I g. del af in e rn lig He st r lbart nord fo enter. I den ve vbakke Naturc lestrup umidde ul Lø G til d p ve ru r st ge le lig lsti fra Gul Løvbakke Skov . der er en cyke e o-løbsposter kke reture, ligesom nd va e en række fast t llig sa ke passerer en ræ op rs d fo un rb fo gs in oven, og som er sk nt i t rie O nd nsk ru io r ns ot gå m Da r skoven har t natursti, de pakkehytte, en der en asfaltere ads med mad pl er t ge tre le en ov rc sk tu ved na bålplads, en Fra p-pladsen hundeskov, en Her er en større . er re grillhytte. et lit ør ci st hundeskov og fa en fts t frilu er der endnu en ingsplads sam en tn ov na sk er af ov l v de iti i den østlige bane, en prim r til stede. shelterborg, og inger eller orke dådyr. s P2 er der en r der ikke er vik ad pl nå pe, e kk .a. er udsat 25 or pa bl st r n ad Vest for de Skov, hvor de å spise sin m m ke e ak rn vb ge Lø i an m ve , hvor t areal til dyreha en rollespilshytte et et 50 ha stor er der indhegn 13 20 t re rå te I ef

Momhøje

Fjelstervang Kibækvej 19, 6933 Kibæk

sakr natur- og fritid rcenter tilbyde en er ov ud Momhøje Natu , t kan du le. Ved centre rg, bo s, ad tiviteter for al pl ge rle .a. finde natu bl r, tu nna ie et or storslå rute, faste r, mountainbike ie st e el ed sh rk æ og afm ladser, teltbål-lade, grillp ge an m og teringsposter, ldsrum pakke- og opho terpladser, mad r. de he mulig andre aktivitets dende til 120 fo 80 hektar, svar på er un je br hø e er om M er tidlig del af arealet og de en nd boldbaner. En æ det sp et har skabt ter. kulsleje, hvilk skabt til aktivite m so er r de n, rræ te de variere eje rksk.dk/momho mesiden www. em hj så og Se

oplevelser 17


oplevelser

anoplads Nybro Mølle K Mølle, lumvej til Nybro

Av oråen Kommer du ad r broen over St . Det gn ad gangen til højre lige fø n se ad pl no okes højst 2 dø ka bo n skal ka ligger du de r le og el ånd, dig,

er plads til ters på forh ker på, at der at booke shel erning.dk Det er muligt du vil være sik is hv , rs en www.natur.h te id el at booke sh es via hjemmes ok bo n s ka er en god ide rs Shelte QR-kode og sm større gruppe. bookes, og via n ka r er de af sted med en , en rs m te , shel e reserveres r numre på de nummer kan ikk rpladser er de Shelters uden . et Ved alle shelte ok bo er . den allerede ølle-princippet mkan man se, om lder først-til-m ge, Sunds Ko gæ r He . lse tte Sørvad Planta : er ed st ke til fri afbeny ak de dser følgen o/Ørre, Løvb lantage, Nybr bl.a. shelterpla ep es un nd m fi m t de Ko rå g Her i om antage, Sindin Præstbjerg Pl muneplantage, ladserne. ep ved kano-rast Naturcenter og e på rning Kommun elterpladser i He g-teltpladser -o rs lte he Se kort over sh -s er k/kort/kort-ov .d ng ni er r.h tu www.na

kegård

Nøvling gl. kir

nding Nøvlingvej, Si bild-Nøvling ib helt mod Sk

Aulum Lystanlæg Rugbjergvej 3 7490 Aulum Lystanlæggget i Aulum er anlagt 1937 af Borger- & Håndværkerforeningen. Blev i 1963 skænket til Aulum Kommune

18

1200 e lå fra ca. år fra Sinding Kirk 1917 i m so Kun ca. 3 km , ke llet kir en gammel ku e. og indtil 1917 rk Ki ng værende Nøvli blev flyttet til nu et ene, klokken og le kirke er mur vNø i ke Fra denne gam kir n nyere nanvendt i de er ke kir le lille vindue ge m ga n ). Soklen fra de 19 19 i t ie ke dv kir ling (in De tidligere en cypreshæk. ed m ne t re åb n ke ar m omkring de kker området gårdsplanter dæ smuk måde. En og n ge re eget sæ plads på en m le kirkegård er m er på den ga ed st av gr le m del ga stadig bevaret.


Overnatning i shelters Shelterpladserne i Herning Kommune ligger alle i naturskønne områder og fordelt over hele kommunen. Ønsker du at overnatte i shelters, kan du tage af sted alene, med dine venner, din familie eller i en gruppe.

Det er muligt at booke shelters på forhånd, og de kan bookes højst 2 døgn ad gangen. Det er en god ide at booke shelters, hvis du vil være sikker på, at der er plads til dig, eller du skal af sted med en større gruppe. Shelters kan bookes via hjemmesiden www.natur.herning.dk Ved alle shelterpladser er der numre på de shelters, der kan bookes, og via QR-kode og sms kan man se, om den allerede er booket. Shelters uden nummer kan ikke reserveres, men er til fri afbenyttelse. Her gælder førsttil-mølle-princippet. Her i området findes bl.a. shelterpladser følgende steder: ‡ Sørvad Plantage ‡ Sunds Kommuneplantage ‡ Præstbjerg Plantage ‡ Sinding Kommuneplantage ‡ Nybro/Ørre ‡ Løvbakke Naturcenter ‡ ved kano-rastepladserne

de Poulsensmin Skov- og seum Landbrugsmu Langgade 82 7540 Haderup

heden. jendom midt på Lille landbrugse deophe da blev opført, Ejendommen det lille artede her. På dyrkningen st - og landr udstillet skov museum er de et brugt ev er, som er bl brugsredskab 200 år. e st sid em de på egnen genn og der er ent året rundt, Museet er åb . gratis adgang res med t kan kombine ee Besøg i mus af den st re e st er den sid en gåtur ud ov rg Hede. gamle Feldbo

oplevelser 19

oplevelser

Shelters er for alle, der gerne vil en tur udendørs og overnatte under åben himmel i naturen. Det er gratis at benytte alle pladserne.


aturcenter

Præstbjerg N Klejnstrupvej 2 7550 Sørvad

oplevelser

r på oplevturcenter byde Præstbjerg Na et område slå og er et stor elser for alle egekrat, r, le ea e hedear med bakked . Der er stier Præstbjerg sø småskove og ndicappede t, og også ha rundt i område stbjerg. Der æ på en tur i Pr kan være med med gode re tu re ede vand er flere afmærk r undervejs. udsigtspunkte ndes naturNaturcenter fi I Præstbjerg elters, teltsh turudstilling, legeplads, na handicape nd re nd og tilhø plads med va er, ridesti, nke, grillplads toilet, borde/bæ in er gsposter. e og orient madpakkehus e og bænke rd sen med bo Naturlegeplad erbygningen. ligger ved cent er et minn, der indehold Centerbygninge holds- og kale og et op dre udstillingslo og benyts je le lokale, kan undervisnings . tes efter aftale høje og Vind. ger mellem Ti Præstbjerg lig rnhøj og Nr. 11 mellem Ø Fra hovedvej d Agerfeldt ve t du i krydse Felding drejer . lger skiltningen mod øst og fø

en)

(Vinding-sten Resdal Baune l Baune esda På toppen af R j ve ld ved Agerfe

i 1935 på inidesten er rejst in m e ng tu den ns Den 6 to Jespersen. På forfatter Esbern og r isre M læ e dr af tiativ gn mellem In rid i Vinding So st fik en r n se de r er va sp tid lærer Je tvigianerne, og fra km km 7 sion og Grund 6en de ningen af sten sdal den idé, at flyt mark og til Re rs ge ga Lø ns Je på ats t ds de in te s es find orstilet fælle regå ved en st fo an le ul m sk at e e, un vis Ba nne han per. Dermed ku fra de to grup . mmen t ved at stå sa et par opnåede mes g i 1935 mødte da aj m En t. or gj så syv gt af t sa Som , og i løbe mennesker op ore st n de et hundrede unge ærk trukk d hjælp af tovv vej til ge rli æ timer fik de ve sv be og de den lange sanktsten på en slæ afsløret ved en ev bl n de or hv e, un Ba al sd Re 23. juni 1935. bets og samhansfest den est i fællesska sf an th nk e sa Det blev en deltagere kunn hvor de 500 , gn te s et ld menho jde. veludført arbe glæde sig over

20


e Sinding Bjergde kører man

ga I Sinding Hoved til Merrildvej j ve al nd fie ad So jerg ved Sinding B og er fremme efter ca. 500 m

Skinnecykler

lejes gennem Bookes og ud evej 25, dshandel, Høj Astrup Købman . 97 36 40 10 6900 Skjern, tlf innecykel.

en sk des udflugt - lej Prøv en anderle ng på nedlagte kli cy ne in d for sk Der er mulighe k. Ruterne varie eder i Danmar st re fle , er om an jernb ingen tvang km. Der er dog 30 til 5 . e, ca rn fra kle r re s. Skinnecy al gennemføre ads at hele ruten sk hel dag, har pl en til gle timer der , én n der lejes for no ku r de Som regel er . er on rs pe 1-2 re til fle gangen, mens pedalerne ad i pe m tra . al sk ro og mag n nyde turen i »passagerer« ka som på, at man t være opmærk Man skal i øvrig innecyklerne af d til at løfte sk an st i re væ skal på enten ud- el kørende kørsel od m d r ve gå et m or fre sp igepligt« em der har »v e, rn kle cy ler hjemtur. Hv af brug t regelsæt for normalt af de ingsstedet. jn le ud d ve t re man får udleve

oplevelser 21

oplevelser

et kab der er blev ing er et lands nd Si i et ne ge re er Bj n takket væ r offentlighede of og tilgængeligt fo re lodseje ellem private km 4 . ca samarbejde im et ler etab gheder. Der er t fentlige myndi strækning rund ge lan km 8 n de på r tie . rs ke tu bi na mountain de vandring og i området til bå fordi ne i Sinding«, r kaldt »Bjerge der en m Området blive so e, gamle stednavn ed m ler af im g vr det Før plantnin øj« og »dal«. »h , g« e jer nd »b re ne på en impo bælter var der ka ds lan plantager og læ r iden ha ten rundt. I oldt erge bj e udsigt horison all en st nerende, da næ bet været impo toppen. oldtidshøje på re har én eller fle n erplads, som ka er der en shelt osk i tte I Sinding Bjerge na over der har lyst til at t benyttes af alle, d. Der er indrette lhe sti og ke ør m e nd re e. rfø fo nd vens eskjul med bræ ed og et brænd multtoilet, bålst på: www./natur. et oversigtskort Få en folder og ne-i-sinding.pdf ia/594918/bjerge herning.dk/med


Skovsnogen

pladsen Starter ved p2, 6933 Kibæk, ej på Døvlingv dvest for arrild, 2 km sy 5 km syd for Sk arrildhus km syd for Sk Karstoft og 2

oplevelser

en lang række rområde med tu na et er en rer til Skovsnog området invite skulpturer. Hele og t er er rk de æ n tv kuns for hele familie og fantasirejse n re, itio tu re ed sp nd ek va en eplads og e tid galleri, leg v. sli tid fri de på en og samm en ænd baner vej for sp der alt sammen an en f.eks. finder m overraskelser, r de r, en er te lt el ra Ove ngerer som sh skoven, der fu i t nd id ra m st « e rik lill ab »f oven«, en efter »livet i sk erov e dr an hytte bygget ge e sten og man or st å, e lill ved en vet af raskelser. kunstværker la med sine 50 vling Dø e or Skovsnogen er st hektar ude i den 25 t. ug fl 35 kunstnere ud ilie fam kte sted for en Skov det perfe k skovsnogen.d mesiden www. Se også hjem

ryget Stenbroen og st ved Nybro Mølle j Hjørnet af Avlumve Ørre ej, ev øll og Nybrø M

råndløb mødes i om Ikke færre end 5 va har tid el mm ga fra m det ved Nybro, so er dested. Stenbroen fungeret som va n De t. de vejbroer i lan en af de ældste , de ifte sk ud nu . Den er fra ca. år 1300 ført op 93 18 i v ble ro nb men bevarede ste alle, n endnu ældre sm for at erstatte de bro Ny d he . Stedet buede egetræsbro allerede i 1683. mle nde ved det ga Møllen er beligge ylstj Ve bandt Øst- og vadested, der for fra er mm møllen ko land. Vandet til lle mø ale gin ori det Sunds Nørreå, og e mm ko n ka t de så jt, hjul er placeret hø der. lv i vandrige perio af med vandet se i de ere all ved navn Møllen benævnes 1683 (privateje). j, er via Nybro Mølleve Bag Nybro Mølle, ter me e flere hundred der adgang til en n ka ne ke Fis ørreder. lang passage for de gy til j ve på de er ses i oktober, hvor e). pladserne (privatej

22


Stoubæk Kra

t

Stoubæk Krat , der ligger vest for Hodsager er op mod Stor og grænsåen, er et 200 ha stort frede der byder på t område, mange forske llige naturtype fugle- og dyre r og et rigt liv. Den østlige de l af Stoubæk Krat består af med afgræssed Storådalen e enge, afsnør rede åarme og pile- og birkek sumpet rat. I hele om rådet gnaver ind i de sand Storåen sig ede hedeskræ nter på vestsid Vækstbetinge en af åen. lserne er her så gode, at rødg og egene når ranerne en anselig stør relse. Går man bliver træerne mod vest, gradvist mindr e, og til sidst man sig på en befinder stor hedeflade med mange fl ebærbuske. Læ otte enngst mod vest ligger et stort område med fl sumpet ere stærkt tilgr oede søer. Der er flere afm ærkede stier, so m fører gennem skellige område de forr i Stoubæk Kr at . Desuden føre fra Stoubæk Kr r en sti at over Storåe n til Hodsager bl.a. kan se Ka , hvor man rtoffelkælderen og Hodsager Kirke.

Søby Brunku

lsleje

Brunkulsvej 29 , 7400 Herning . Ligger mellem Kølkær og Fast erholt ca. 13 sydøst for Herning

Søby Brunkulsl eje syd for He rning er et område med både spænden de og rå natur, hvor man kan opleve, hv ordan der blev gravet br unkul i Danm ar k. Søby var et af de store brunkulsområ der, hvor der i brunkulseve ntyrets tid bo ede op mod 5000 mennesk er, der levede deres liv i og omkring de dy be lejer. I området med de små træhu se og museumsbygning erne, som er et stort udflugtsmål, kan man opleve og se, hvordan brunkul blev gr avet op og læ se om brunkullets historie . I Søby-område t har der ge nnem årene været flere st ore jordskred, og man skal derfor færdes med forsigtig hed uden for veje og stier og følge de adva rselstavler, der er sat op i området.

oplevelser 23

oplevelser

P-pladser fra både Rotvigvej og Feldborgve j


irkegård

Tvis Kloster k Tvis Møllevej 13 7500 Holstebro

oplevelser

ngere, findes ikke læ Tvis Kloster steret klo lve se s af men et omrid oster ien om Tvis Kl kan ses. Histor ndva n restaurerede kan ses i de let. ea ar er st en af klo mølle ved sid der rs ko rn je de og Selve stenene æg pr gården bærer findes på kirke ærsv be og kan være at tidens tand der er en rd kirkegå lige at tyde. På Tvis le m ga t de for en mindesten r. te os Kl

Tvis Mølle

r ud i Storåen. hvor Tvis Å løbe , ro eb st ol H r Øst fo is Kloster en, at den ikke ret en del af Tv r var så forfald væ e er lig tid r 1700-tallet, de Kirsten). fra g in Møllen ha gn ed by am m Liden rrige

ris’ tid (h pi af den fo siden Prins Bu e mølle er en ko placering. Men ølle på stedet m en Den nuværend t haft en anden ge r lig ha r n ha r de de om en m og en mølle. , s, re bygget om enen omfatter kunne restaure gange den er stercienserord ge Ci an til m 63 or 11 hv , ts . mar Det er ukendt ed et vandhjul gavebrev af 24 ølle færdig, m ris Henriksens den nye vandm od st che-udstilling det vides, at Bu 97 an 19 i pl e området, og len rummer en øl un m m m og , Ko ar ro nt lsteb bevaret inve I 1993 købte Ho ro Museum. en. Der er ikke r under Holsteb ndet fra møllesø re va hø af n s le øl ive M dr . r de Tvis Mølle r, Tvis Kirke og om Tvis Kloste

24


oplevelser

ro n ved Holsteb Vandkraftsøe ende af byen

tlige Ligger i den øs levej en og Tvis Møl ej gv in R mellem på naturstier km vandretur

ærket ca. 7,5 r følger stien Der er en afm flere strækninge kraftsøen. På nd Va der borde, er om t er nd ed ru tier, og flere st es rid og lke med både cy tspunkter. bænke og udsig af Vandn østlige del er der ved de le øl og der er M is de rå Tv Ved skønt naturom leret stier i et ab et udsigt et n slå or øe st ts af en kr hvorfra der er e, nk bæ lads. og e opsat bord r en kanorastep Desuden er de n. øe ts af kr nd over Va

Vandreture æk i Resen-Fårb Naturpark

t for turen Udgangspunk p-pladsen re kan enten væ ved Bavnevej r. Resen lige uden for Sd rbæk Få i ej eller Karupv

r grilli Fårbæk er de Ved Karupvej m.v. ds la ep is sp kket plads, overdæ mle ga ngstier ved de Der er flere ga g Karup Å. kullejer omkrin gle år de blev for no si n de På den an r ende , m te ys is t et st siden etablere åen. er absbroen« ov der ved »vensk

oplevelser 25


oplevelser

keø

Yllebjerg Bak

sager

/50, Hod Hodsagervej 48 7490 Aulum

for Hodsager. ca. 5 km nord en ej rv kjæ el m e istid d Mejrup-Sim et under sidst l, som ligger ve e istid og form ea st ar t sid de st eriale fre at næ et m r eø er ede alt blødt nebakke unde Yllebjerg Bakk slette og skyll som en moræ de et He nn p . ru da at kr Ka er eø ede over med lyng og Yllebjerg Bakk vandet strømm og er bevokset et udsigt f.Kr., da smelte når 46 m.o.h. , en al har en storslå åd or an m St omkring 10.000 af fra or en nt hv , ka en eø. på eø r som ligge Yllebjerg Bakk til og på bakk bort. Bakken, der leder op til n, ableret stier op et se er ad r pl de gs in og det, nke ved parker Området er fre r borde og bæ Desuden er de t. de rå om er ov

sionshus Ørre gl. mise Ørr Avlumvej 5, vlumvej og A af et (hjørn Ørre) Ørre Byvej,

et gammelt Mølle ligger Ved Nybro ført i 1889 op , som blev missionshus onshuse på første missi som et af de azareth står onshuset N egnen. Missi ldt historisk eget værdifu nu som et m folkningen be tid, hvor minde om en vægelser, folkelige be . var delt i to dre Mission nere og In t de Grundtvigia ed m ig et står stad us sh on si om is M vidner inventar og oprindelige åbent fra er er D . iøse liv egnens relig . oktober. 1. april til 31

26


pa tur o

Skulptur

dbyvej Vestergade/Lun 7490 Aulum i svejset Skulpturen er ført af ud kobber og Byron n re ge ug billedh . Den Hulsart i 1987 det på er placeret på de rå om grønne dega er st Ve af t hjørne lum. Lundbyvej i Au

Stålskulptur Markedspladsen · 7490 Aulum Skulpturen er i rustfrit stål og udført af billedhuggeren Børge Jørgensen i 1998. Den står i den runde parkeringsplads ved Aulum Byskole, hallen og fritidscenter.

Ymer, Audhumla og Bure

Vidnerne

Jyllandsgade 2/4 · 7490 Aulum Foran Aulum Mølle

Danmarksgade 2/4 · 7490 Aulum

Tre-i-en granitskulptur, som viser en ko, en jætte og en mand. Koen Audhumla symboliserer urmoderen, der giver næring til jætten Ymer og skaber den første mand Bure (far til Odin). Skulpturen er upført af billedhugger Henrik Voldmester, Husby, og er opstillet i 1990.

oplevelser

r u t l u k r e d n i m

Tre mænd i bronze, som sidder på en rundbænk af granit. Kunstværket er udført af billedhuggeren Thomas Andersson, Skanderborg, og opstillet i 2005 ved indvielsen af nyt bolig- og forretningskompleks i Aulum midtby.

oplevelser 27


Genforeningssten

Genforeningssten

Jyllandsgade 7 · 7490 Aulum

Aulum anlæg Danmarksgade 38/40 · 7490 Aulum

oplevelser

Genforeningsstenen er udhugget af Peder Skole Pedersen i 1920 og har stået på tømmerhandler Laugesens grund. Da tømmerhandlen blev nedrevet i 1970’erne, blev den midlertidigt anbragt hos et barnebarn til Peder Skole Pedersen, men blev i 2011 foræret til byen og har nu sin placering hvor tømmerhandlen i sin tid lå.

the Karen Margre7490 Aulum

Feldborg stenen

ulphøje bronzesk Den 182 cm rt af fø kvinde er op tur af en ung ing, rm Va e Hann billedhuggeren 88 i 19 i jst re København, og t nye rådhus på anledning af de ti Aulum. Kuns Østergade 5 fra t te yt fl i 2007 værket blev til Rådhuset og til n ge an indg lHa ellem Aulum gårdhaven m . er nt Fritidsce len og Aulum

Der er 2 stk. En i hver ende af hovedgaden. De er sat op på foranledning af borgerforeningen i byen. Det har ikke været muligt at finde ud af hvornår de er sat op, og hvem der har lavet dem.

· arkedspladsen

M

Bredgade · Feldborg

Kronhjort-figuren i Feldborg

Genforeningssten

Langgade · Feldborg

Mindestenen er rejst af Vildbjerg Husmands Kredsforening i anledning af Sønderjyllands genforening i 1920 og er placeret på trekantsanlæg, hvor Lundgårdsgade munder ud i Søndergade i Aulum.

Kronhjorten står midt i Feldborg by. Den er købt for penge fremkommet ved overskud fra de berømte Feldborgløb som hvert år trak mange hundrede mennesker til byen. Det er gymnastikforeningen der har stået for løbet. Den er lavet i Polen. Det har ikke været muligt at finde ud af hvornår den er sat op.

28

Den kombinerede genforenings- og befrielsessten er opsat i 1949 på initiativ af tømmerhandler Christian Laugesen, Aulum.

Søndergade 17/19 · 7490 Aulum


Haderup-stenen Torvet · 7540 Haderup

Mindesten over købmand Jens Jensen Jens Jensens Anlæg 7540 Haderup Mindestenen står i Jens Jensens Anlæg i Haderup og er rejst et år efter Jens Jensens død i 1929 af venner i »taknemmelighed over hans virke på dette sted«.

ole

Hodsager Sk Hovedgaden

m 15 · 7490 Aulu

gården t på Aktivitets oprindelig lave og vejr d vin Blyanterne er e 3 år siden havd r Fo j. ve rg ed bo på Feld ev udskiftet m dem, at de bl på et af eg m et al så m slidt ld Høj og olens pedel Ke nye, lavet af sk ager Skole. børn fra Hods

Jens Jensens

Anlæ

der er Mindestenen, det ed m udsmykket nbe vå ke sønderjys nket æ sk er , ld skjo Jens af købmand ru i st hu Jensen og t i sa op og p Haderu 1920.

oplevelser

Haderup-stenen præges af Haderups bymærke, tegnet af tidl. skoleinspektør K. Elbrønd Pedersen og indhugget af stenhugger Vistisen, Vroue. Stenen blev leveret af afdøde gdr. Rudolf Lund Jensen, Haderup, der sammen med B&V brødrene, Børge og Vagn Sørensen, var drivkraften bag opførelsen. Projektet blev i øvrigt sikret med restmidler fra Haderup Byggegrunds-konsortium, som bestod af en række personer, der havde opkøbt og byggemodnet »Pip-kvarteret« for at få gang i byen.

sten Genforenings g · 7540 Haderup

Hodsager-stenen Et projekt fra 2012 som blev kaldt »Den blomstrende landsby«. Der er 3 sten placeret ved indfaldsvejene til Hodsager, alle er lavet af Hans Jørgen Svendsen, som bor i lokalområdet. Hodsagerborgere har i fællesskab sat dem op. På samme tidspunkt blev der af børn, unge og ældre i byen lagt over 25.000 blomsterløg forskellige steder. Endvidere blev der langs rabatter sået omkring 500.000 blomsterfrø. Projektet blev støttet af Herning Kommune.

Hodsager Skole Hovedgaden 15 · 7490 Aulum Den store/høje pæl med afstandsskilte er lavet som et projekt på skolen i 2013, hvor man skulle forholde sig til, hvor langt der var fra Hodsager til forskellige steder i verden.

oplevelser 29


oplevelser

Vinding-stenen

Blicher-stenen

Resdal Baune · Agerfeldtvej · 7550 Sørvad

Sammelstedvej · Ørre · 7400 Herning

Vinding-stenen er fundet i Løgager i Vinding, men er i 1935 flyttet (slæbt) til sin nuværende placering på Resdal Baune.

Rejst af Ørre Sogns Forskønnelsesforening i 1917 til minde over St. St. Blichers fortælling om kæltringerne. På mindestenen står: »Her lå Axelhus eller Kjeltringhuset hvor Blicher for 100 år siden så Kjeltringballet«.

Jens Vejmand monumentet Holstebrovej nær Tjørring · 7400 Herning Monumentet er udført af kunstneren Erik Heide og rejst i 1982 på vejmand Jens Nielsens 150-års fødselsdag. Få meter nord for Erik Heides monument står en »2 fjerdingsvejsten«, en af de såkaldte »Ole Rømer-milesten« opsat omkring 1790.

Træ Kundskabens 90 Aulum 5 · 74 Jyllandsgade

af bliotek udført på tidligere bi ng ni g yk in m kr ds Gavlu jg, Dybe, om ugger Jonna Se dh lle fbi to ts og ns er ku al m farvede rket er i jern og en åb en l, 1980. Kunstvæ so e nend et træ, en skin plader og viser ger, og lukkede bø vej på er sk ne en m og flyvende fugle.

30

lle Skærbæk Mø kvej · 7490 Aulum rbæ

Brohusvej/Skæ

et af Stenen er hugg

mmelkær.

to brødre fra Si

Black Lady Skolegade 4/6 · 7490 Aulum Skulptur er i svensk granit på sokkel af bornholmsk granit og udført af kunstneren Flemming Holm, Hjørring. Den er opsat på den røde plads mellem KFUM og Danske Bank i 1995 i anledning af Herning Folkeblads 125-års jubilæum.


d lam Moderfår me90 Aulum

Vinger 2000

· 74 Rugbjergvej 6

Holstebrovej 9 · 7490 Aulum Kunstværket er et par vinger i støbejern på granitsokkel, hvor vingerne symboliserer, at det løfter sig imod det evige/himlen, og granitsoklen symboliserer tyngde. Det er udført af billedhugger Erik Heide, Øster Jølby på Mors, og opstillet i 2000 i anledning af Aulum-Vinding -Vind Valgmenigheds 75års jubilæum i 1997.

Kirkegade 20 · 7490 Aulum

Hanfuglen Victoria

Umiddelbart vest for tårnet på Aulum kirkegård på familien Petersen-Bøndings familiegravsted står en mindesten for Hakon Petersen-Bønding – søn af valgmenighedens anden præst Gustav Chr. Petersen-Bønding. Far og søn var dybt involveret i modstandskampen og Hakon PetersenBønding blev dræbt ved en vådeskudsulykke den 3. maj 1945 i præsteboligen. Mindestenen er rejst af Danmarks Frihedsråd og udført af Thorvald Westergaard med inskriptionen: »Drenge, der lytte, går ud som mænd«.

Møllestræde · 7490 Aulum

Mindesten

oplevelser

geren Henrik rt af billedhug fø ud r tu 97 lp ku Granits er opsat i 19 y. Skulpturen sb Hu r, dte le es an m i Vold ugscenter rende Landbr foran det davæ virboernes sam ning af Hede e isk onom kende landøk -års 50 s er ng ni re Fo . 91 jubilæum i 19

Granitskulptur formet som en fugl, udført af kunstneren Flemming Holm, Hjørring og opsat i 1995 ved indgangen til Aulum Mølle.

pa tur o

r u t l u k r e d n i m

oplevelser 31


adresse else beskytt

alarmering

Alkoholbehandlingen Holstebro

Du kan fĂĽ adressebeskyttelse ved at henvende dig til Borgerservice. Ved at fĂĽ adressebeskyttelse sikrer du dig mod at:

Alarmering 112

Tlf. 96 11 40 50 Sønderlandsgade 8 7500 Holstebro

borger info

tGĂŒ UJMTFOEU SFLMBNFNBUFSJ ale fra virksomheder bĂĽde med almindelig post eller e-mail tEJUOBWOPHBESFTTFHJWFT videre (navne- og adressebeskyttelse) tEV PQUBHFT J MPLBMF WFKWJ sere og telefonbøger tEV NPEUBHFS IFOWFOEFM ser i forbindelse med statistiske eller videnskabelige undersøgelser. Selvom du har tilmeldt dig adressebeskyttelse, er det stadig tilladt at udlevere dit navn og din adresse til offentlige myndigheder og i sĂŚrlige tilfĂŚlde ogsĂĽ til private kreditorer. NĂĽr du har tilmeldt dig adressebeskyttelse, gĂŚlder beskyttelsen ĂŠt ĂĽr. Ă˜nsker du adressebeskyttelse i lĂŚngere tid end ĂŠt ĂĽr, kan du bede om at fĂĽ perioden forlĂŚnget ved at kontakte Borgerservice.

Teknik og Miljø Genbrug Genbrug og Affald Tlf. 96 28 80 80 Rüdhuset, Torvet 7400 Herning Se ogsü genbrugspladser

32

Stofbehandling Holstebro Tlf. 96 11 40 50 Sønderlandsgade 8 7500 Holstebro

alkohol ongdling stofbeha

anke og evn klagena

Misbrugscenter Herning Alkohol

Det Sociale NĂŚvn Statsforvaltningen Midtjylland

Tlf. 96 28 49 60 Tietgensgade 5 7400 Herning

Tlf. 72 56 70 00 Ă˜stergade 41 6950 Ringkøbing www.statsforvaltning.dk

Misbrugscenter Herning Stofbehandling

apoteker

Tlf. 96 28 49 99 Tietgensgade 5 7400 Herning

Aulum Apoteksudsalg Tlf. 97 47 10 44 Skolegade 2 7490 Aulum XXXWJMECKFSHBQPUFLEL

borger info

affald

Meld: Ambulance, brand, politi og oplys: - Hvor er det sket - Hvad er der sket - Hvor mange er kommet til skade - Hvorfra ringes der


Menighedsplejens aflastnings- og besøgstjeneste

Fællesbo

Kontaktperson: 3BHOB,KS/JFMTFO Tlf. 97 47 24 83

I

ger boligforenbin r og selska e

I

besogs r tjeneste

Tlf. 96 26 58 58 Nygade 20 7400 Herning

borgerservice

Aulum Bibliotek

Rådhuset

Markedspladsen 2 7490 Aulum Tlf. 96 28 88 80 bibaulum@herning.dk www.herningbib.dk

Indgang B Torvet 5 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 E-mail: opb@herning.dk

Aulum Bibliotek er et såkaldt »åbent bibliotek«, hvor der er ÌCFOUNFETFMWCFUKFOJOHBMMF ugens dage fra kl. 9-21. BibMJPUFLFU FS QFSTPOBMFCFUKFOU to dage om ugen på flg. tidspunkter:

Åbningstider: Mandag til onsdag kl. 10.00-15.00 Torsdag kl. 10.00-17.00 Fredag kl. 10.00-12.00

Mandag kl. 11.00-17.00 Onsdag kl. 10.00-16.00 På tidspunkter, hvor bibMJPUFLFUFSQFSTPOBMFCFUKFOU ZEFTEFTVEFOIKMQUJMWJTTF borgerservicefunktioner.

busplaner Lokale busruter tider og information

borger info

biblioteker

bynet Aulum-Haderup lokalnet www.aulum.dk Feldborg by og omegn www.feldborgby.dk Haderup by og omegn www.haderupinfo.dk Hodsager by og omegn www.hodsager.eu

Kontakt Herning Kommune Tlf. 96 28 28 28

Lokalhistorisk Arkiv har åbent mandag kl. 13-17. www.herningbib.dk/ lokalarkiver/ aulum-haderup Se også Lokalarkiver

borgerinfo 33


r

e daginstitution

Prærien - Aulum Kristne Daginstitution

Pladsanvisningen

Østergade 13 7490 Aulum Tlf. 21 96 41 81

Tlf. 96 28 28 28 Rådhuset, Torvet, Indgang B 7400 Herning

borger info

Pladsanviser for Aulum-Haderup Hodsager og Feldborg-området

Vuggestue Børn fra 0 - 2,9 år Børnehave Børn fra 2,9 år - skolestart www.prærienaulum.dk

Dagplejen

Kahytten - Aulum Kristne Friskoles SFO

Østergade 5 7490 Aulum Tlf. 96 28 60 50

Østergade 11 7490 Aulum Tlf. 30 42 51 84

Tlf. 96 28 60 73

Børn fra 0. klasse

Regnbuen

Grønsværen 5 7490 Aulum Tlf. 96 28 69 99

Hovedgaden 17 Hodsager, 7490 Aulum Tlf. 96 28 67 51

Vuggestueafdeling Børn fra 0 - 2,9 år Børnehaveafdeling Børn fra 2,9 år - 2. klasse www.eventyrhaven.herning.dk

Vuggestue: Børn fra 0 - 2,9 år Børnehave: Børn fra 2,9 år - 4 klasse www.regnbuen.herning.dk

Hobitten (afd. af Eventyrhaven)

Feldborg Frie Børneunivers

Vestergade 11 7490 Aulum Tlf. 96 28 69 39

Bredgade 76 Feldborg, 7540 Haderup Tlf. 60 20 22 06

Børn fra 2,9 år - skolealder www.eventyrhaven.herning.dk

Vuggestue: Børn fra 0 - 2,9 år Børnehave: Børn fra 2,9 år - 4. klasse www.feldborgfrie.dk

Krudthuset Markedspladsen 12 A 7490 Aulum Tlf. 96 28 74 85 Børn fra BH-klasse - 4. klasse Junior/ungdomsklub fra 4. klasse - 18 år

34

Børnehuset Skolevænget 3 7540 Haderup Tlf. 96 28 79 30 Børn fra 2,9 år - 4. klasse + ungdomsklub fra 7. klasse - 18 år www.fristedet.herning.dk

dommer r kontore Retten i Herning Tlf. 99 68 60 00 Haraldsgade 28 7400 Herning

Retten i Holstebro Tlf. 99 68 54 00 4UBUJPOTWFK 7500 Holstebro

dodsfald I

Eventyrhaven (tidl. Puff)

Dødsfald skal anmeldes til præst eller kordegn i afdødes bopælssogn senest 2 hverdage efter dødsfaldet. 1STUFOLBOIKMQFNFEBU anmelde dødsfaldet over for de offentlige myndigheder. De fleste henvender sig dog til en bedemand, som også sørger for alle nødvendige aftaler, med kirke, præst, mv.


fritid

se forsamlincgesnhture og fritids Aulum Fritidscenter

Kirkehusforvalter: Karin Lauritsen Tlf. 97 45 42 87

Tlf. 97 47 37 01 Markedspladsen 10 7490 Aulum

Udlejning: Anne Mette B. Jensen Tlf. 97 45 26 03

Feldborg Hallen Tlf. 97 45 43 72 5VTCLWFK 'FMECPSH 7540 Haderup

Feldborg Sognegård Tlf. 97 47 60 43 Bredgade 78, Feldborg 7540 Haderup

elforsyning Energi Midt A/S Tlf. 70 15 15 60 Tietgensgade 2-4 8600 Silkeborg

NOE Tlf. 97 42 14 88 4LJWFWFK 7500 Holstebro

falck Falck Vagtcentralen Tlf. 70 10 20 30

Haderup Kulturog Idrætscenter Tlf. 97 45 48 40 Under Bøgen W,JSKB-VOEBHFS Tlf. 21 77 87 24 Nygade 9 7540 Haderup

Hodsager Multicenter Tlf. 51 22 50 32 #JSLLKSWFK )PETBHFS 7490 Aulum

KFUM-huset Skolegade 6 7490 Aulum Udlejning af sal: Mette Jensen Tlf. 22 17 50 47 Udlejning af værelser: Allan Madsen Tlf. 20 97 36 86

Kirkehuset Jens Jensens Anlæg +FOT+FOTFOTWFK + 7540 Haderup 7

borger info

Nørager Lejren FDF Aulum Tlf. 97 47 26 98 )PMUFWFK ,JMEF 7490 Aulum Udlejning: Kurt Sørensen Tlf. 97 47 29 81

Stationen v/ Mariane Ravnholt Jernbanegade 2 7490 Aulum Tlf. 21 62 84 45 www.aulumstation.dk

fritidsklubber Krudthusets Aftenklub Markedspladsen 12 A 7490 Aulum Tlf. 96 28 74 85 Børn/unge fra 5. klasse - 18 år

Fristedets Ungdomsklub Skolevænget 3 7540 Haderup Tlf. 96 28 79 30 Børn/unge fra 7. klasse - 18 år

borgerinfo 35


genbrugs butikker Købmandsgürdens Genbrugsbutik Danmarksgade 70 7490 Aulum Genbrugsbutikken drives af Aulum Y’s Men’s Club og Aulum FDF. borger info

Åbningstider: Tirsdag kl. 15.30-17.30 Onsdag kl. 9.30-11.00 Torsdag kl. 15.30-17.00 Lørdag kl. 10.00-12.00. Varer modtages i übningstiden eller ved henvendelse pü tlf. 51 37 67 67 (Y’s Men’s Club) eller 97 47 29 06 (FDF).

Genbrugsbutikken i Haderup Nygade 3 7540 Haderup Genbrugsbutikken drives af Haderup-Feldborg FDF Åbningstider: Lørdag kl. 9.00-13.00 Kontaktperson: Leif Obitsø, tlf. 28 38 23 11

Kirkens KorshÌr Genbrug Kirkegade 6 7490 Aulum Tlf. 97 47 13 63 Åbningstider: Man.-fre. kl. 10.00-17.30 Lørdag kl. 10.00-13.00

Røde Kors Genbrug Kirkegade 14 7490 Aulum Tlf. 75 28 72 60 Åbningstider: Man.-fre. kl. 10.00-17.00 Lørdag kl. 10.00-12.00 36

genbrugs plads

hjaelpemidler

Genbrugspladsen

HjĂŚlpemidler fra Herning Kommune

,VMWFK 7490 Aulum Tlf. 97 47 37 88 Ă…bningstider: Søndag og mandag lukket Tirsdag, onsdag og fredag 8.00-15.30 Torsdag 9.30-17.00 Lørdag 9.00-15.00

hjemmehjaelp Borgere, der vurderes at IBWFCFIPWGPSQMFKFPHFMMFS QSBLUJTLIK�MQUJMO“EWFOEJHF PQHBWFSJIKFNNFU LBOCF WJMHFTIK�MQIFSUJM )K�MQFOLBOCFWJMHFTNJEMFS tidigt eller lÌngerevarende. #PSHFSF EFSFSCFWJMHFUIKFN NFIK�MQ IBS NVMJHIFE GPS TFMW BU W�MHF PN IK�MQFO skal ydes fra den kommunale leverandør i lokalomrüdet eller et af de private firmaer, som kommunen har godkendt.

Visitationsafdelingen Herning Kommune Tlf. 96 28 28 28

GĂŒTIPT)KÂ?MQFNJEEFMEFQPUFU 8FEFMMTCPSHWFK 7400 Herning Tlf. 96 28 40 86 Ă…bningstider: Kl. 8.00-12.00 alle hverdage.

HjĂŚlpemiddelterapeuterne kan trĂŚffes mandag-fredag kl. 8.00-12.00 Tlf. 96 28 43 33.

Batterier til høreapparater füs pü biblioteket i Aulum Tlf. 97 47 27 56. Åbningstider: Se under Biblioteker.

hospitaler Regionshospitalet Herning Tlf. 78 43 00 00 (M-BOEFWFK 7400 Herning

Regionshospitalet Holstebro Tlf. 78 43 00 00 -Â?HĂŒSEWFK 7500 Holstebro


lokalnet

modrehjaelpen

+PCDFOUFSFUIK�MQFSMFEJHFJ KPCPHWJSLTPNIFEFSNFEBU ýOEFOZFNFEBSCFKEFSF

www.aulum.dk www.haderup.dk www.aulum-haderup. lokalviden.dk

Familielinien

I

jobcentre

Tlf. 70 11 12 12

politi

Jobcenter Herning

laeger rende praktise

NĂŚrmeste politistation

borger info

Tlf. 96 28 50 00 (PETCBOFWFK# 7400 Herning KPCDFOUFS!IFSOJOHEL

114

LĂŚgevagt Jobcenter Holstebro

Tlf. 70 11 31 31

Tlf. 96 11 38 00 KirkestrĂŚde 15 7500 Holstebro KPCDFOUFS!IPMTUFCSPEL

LĂŚgehuset

museer

Herning Jordemodercenter

Haderup Museum

lokalarkiver

Tlf. 96 14 14 48 Nørreport 1 7500 Holstebro NWKZM!QPMJUJEL

Tlf. 97 47 22 11 3VHCKFSHWFK 7490 Aulum

jordmoder center Tlf. 99 27 65 50 (M-BOEFWFK( 7400 Herning

Midt- og Vestjyllands Politi

Politistationen i Herning 114 Nørregade 1 7400 Herning

+FOT+FOTFOTWFK 7540 Haderup ¯CFOT“OEBHJNBKTFQUFN ber kl. 14.00-16.00. Nøgle füs ved henvendelse til 23 45 61 26

paedagogisiskk psykolog g radgivnin O

PPR RĂĽdhuset Herning Tlf. 96 28 28 28 Torvet, 7400 Herning

Lokalhistorisk Arkiv for Aulum-Haderup Tlf. 96 28 88 80 Markedspladsen 2 7490 Aulum www.herningbib.dk/ lokalarkiver/ aulum-haderup Ă…bent mandage kl. 13.00-17.00

borgerinfo 37


staten Statsforvaltningen Midtjylland 4U#MJDIFST7FK Postboks 151 6950 Ringkøbing Tlf. 72 56 83 00 Mail: NJEUKZMMBOE!TUBUTGPSWBMUOJOHEL

radhuset i herning

skoler

Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28

Aulum-Byskole

O

borger info

Markedspladsen 4 7490 Aulum Tlf. 96 28 74 90 Elever fra 0.-9. klasse

posthuse Aulum Postbutik Smedegade 2 7490 Aulum Tlf. 97 47 11 97 Åbningstider: Mandag-fredag kl. 6.00-21.30 Lørdag-søndag kl. 7.00-21.30

Hodsager Postbutik Hovedgaden 31 Hodsager 7490 Aulum Tlf. 97 47 60 20 Åbningstider: Mandag-søndag kl. 7.00-19.00

Hodsager Skole Hovedgaden 15 Hodsager 7490 Aulum Tlf. 96 28 75 00 Elever fra 0.-6. klasse

Feldborg Frie Børneunivers Bredgade 76, Feldborg 7540 Haderup Tlf. 60 20 22 05 Elever fra 0.-6. klasse

Haderup Skole SkolevĂŚnget 1 7540 Haderup Tlf. 96 28 79 20

sundhedspleje

n

4VOEIFETQMFKFO FS FU GSJWJMMJHU og gratis tilbud til alle familier med børn. 4VOEIFETQMFKFSTLFSOF LBO trĂŚffes telefonisk pĂĽ alle hverdage mellem kl. 08.00-09.00 . Tlf. 96 28 28 28Â

tandpleje I Herning Kommune kan børn og unge fra 0-18 ür gü gratis til tandlÌge hos børnetandlÌgerne. Barnet bliver automatisk indkaldt til undersøgelse pü den tandklinik, familien hører til. 5BOEQMFKFUJMCVEEFUIPTC“SOF tandlÌgerne er gratis, og du kan selv vÌlge, hvilken børnetandlÌge eller tandklinik dit barn skal gü hos.

Elever fra 0.-9. klasse

Feldborg Postbutik Bredgade 60 Feldborg 7540 Haderup Tlf. 97 45 40 06 Åbningstider: Mandag-fredag kl. 7.30-19.00 Lørdag-søndag kl. 7.30-17.30 38

Aulum Kristne Friskole Ă˜stergade 11 7490 Aulum Tlf. 97 47 32 00 Elever fra 0.-9. klasse www.akf.me

ungdomsing vejledn UU-HerningomrĂĽdet Tlf. 96 28 75 30 Skolegade 12 7400 Herning


g

aeldre ner institutio

aeldre ogppede handica

Aulum VandvĂŚrk

Aktivitet & Pleje OmrĂĽde Nord

Herning Kommune tilbyder ĂŚldre og handicappede borgere en bred vifte af tilbud. TilbudEFOFPNGBUUFSCMBQMFKFPHPN TPSHQĂŒQMFKFIKFNPHJFHFUIKFN madservice, forebyggende IKFNNFCFT“H TQFDJBMUJMCVE UJM demente, tilbud om trĂŚning og aktiviteter pĂĽ kommunens aktivitetscentre, dag- og døgntilbud til udviklingshĂŚmmede og fysisk handicappede mv.

Henvendelse til "VMVN'KFSOWBSNF Tlf. 97 47 24 15 3VHCKFSHWFK 7490 Aulum

Feldborg VandvĂŚrk Tlf. 97 45 48 11 5VTCÂ?LWFK 'FMECPSH 7540 Haderup

Haderup VandvÌrk Henvendelse til Jørgen Handberg Tlf. 97 45 25 42 SkovvÌnget 11 7540 Haderup

varme g forsynin Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Tlf. 97 47 24 15 3VHCKFSHWFK "VMVN www.aulumfjernvarme.dk

Feldborg Kraftvarme Tlf. 97 45 42 50 .“MMFWFK 'FMECPSH 7540 Haderup

Ă˜stergade 5 7490 Aulum Tlf. 96 28 45 30

Birketoft Ă˜stergade 2 7490 Aulum Tlf. 96 41 01 40

KastaniegĂĽrden Skolegade 5 7490 Aulum Tlf. 96 28 54 72 Aktivitetshuset Tlf. 97 47 25 70

Henvendelse til "LUJWJUFUPH1MFKF RĂĽdhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28

Aktivitetshuset 7’eren +FOT+FOTFOTWFK 7540 Haderup Tlf. 97 45 20 48

e r d l ae

Haderup KraftvarmevĂŚrk Tlf. 97 45 26 98 Â?SOFWFK 7540 Haderup

Hodsager VarmevĂŚrk Energigruppen Jylland Tlf. 97 47 64 99 )FTUCKFSHWFK" )PETBHFS 7490 Aulum

borgerinfo 39

borger info

vandforsynin


kirker

r e k r i k e k l o f

40


Den danske Folkekirke omfatter Begravelse/bisættelse i afdødes bopælsDødsfald anmeldes til sognepræsten eldelsesblanAnm t. falde døds efter sogn senest 2 døgn sender den som den, ketten udfyldes oftest af bedeman er derefter rrett unde n æste nepr Sog til sognepræsten. alle offentlige myndigheder. kontakte præsten og Man bør snarest efter et dødsfald alle spørgsmål vedgraveren, som er behjælpelige med sted, dets anlæggrav ling, hand lige rørende den kirke gelse og vedligeholdelse. me procedure. Ønskes ligbrænding, følges sam gsmål i forbindelse spør og jælp sesh avel begr for ler Reg bedemanden. af ares besv t oftes hermed kan som

ca. 80% af befolkningen… irmeret er naturligvis, En forudsætning for at blive konf irmationen aftales konf før dåb tuel Even . døbt at man er med præsten. onfirmationsforbereI de fleste sogne er der tillige før-k for 3. eller 4. skoleår. , nder irma delse, såkaldte minikonf Navneangivelse oret/sognepræsten. Navngivelse anmeldes til kirkekont et er 6 mdr. gammelt. barn før , Navngivelse skal være sket Navneændring til kirkekontoret/sogØnske om navneændring rettes muligheder og krav i om se nepræsten, som kan oply ed. herm lse forbinde

Fødselsanmeldelse hus/jordemoder. Hvis Anmeldelsen sker automatisk fra syge fælles forældremynes ønsk der og gift, forældrene ikke er klæring til kirkearser dighed, afleveres en omsorgs- og ansv barnets fødsel. efter dage 14 st sene sten kontoret/sognepræ Hjemmealtergang som føler det vanskeSyge, gangbesværede og andre, ige altergang, er velvanl sæd ns kirke ligt at deltage i altergang i hjemmet. komne til at bede præsten afholde emrum altergang mell e jævn med Præsterne afholder ne. Nærmere oner på plejehjemmene og ældreinstituti sten eller i præ hos s ente indh kan m oplysninger hero sognets kirkeblad. Kirkebil for at blive transporl de fleste sogne er der mulighed nærmere oplysning teret til og fra gudstjeneste. For . blad kirke ets henvises til sogn Kirkelige foreninger Se foreningsregister. Konfirmation efter forudgående Indskrivning til konfirmation sker at præsten retter ved, meddelelse i dagspressen eller klasse. Indskriv7. ens skol i ene børn henvendelse til konfirmationen. før ning sker som regel i august året vanligvis i skosæd år foreg else ered Konfirmationsforb konfirmanduns sten letiden enten på skolen eller i præ . dervisningslokale i sognets kirkeblad Konfirmationsdatoer bekendtgøres i øvrigt oplyses kan og n tione irma konf mindst et år før ved henvendelse til præsten.

rg Samtale med præsten/sjæleso om ethvert personligt Enhver kan trygt tale med præsten ligt. Præsten er ikke edsp tavsh ten præs idet ål, spørgsm socialrådgiver, men eller olog uddannet som læge, psyk sesituationer. Prægræn livets i er nesk men med taler ofte i forbindelse med fald, døds efter sten kan ofte være til hjælp tioner, hvor man situa e andr i eller e miss skils ved sygdom, og vejledning. råd onlig pers for v måtte ønske eller har beho Skilsmissemægling hvis parterne ønsker I forbindelse med skilsmisse kan der, som foregår hos en ling, mæg det, foretages en såkaldt ikke er lovpligtig, der n, linge Mæg n. kirke folke i præst ltning Midtjylforva Stats til lse afsluttes med en meddele ltat. resu ns linge mæg land om Vielse ved henvendelse til Anmodning om vielse i kirken sker . toret ekon /kirk præsten partnerne udfylde Forinden anmodning om vielse skal på rådhuset, hvor s vere udle som , ddel gsse snin en oply st, som aflesatte else prøv ldt der udarbejdes en såka må højst være 4 sten satte else Prøv . sten præ til veres usets udfærdigelse måneder gammel. Til brug for rådh es dåbs- eller navbring med skal sten satte else af prøv es normalt ved en drøft gen neattester. Vielseshandlin erlig vielse på rådborg kes Øns . sten præ med samtale hvor præsten har nd, amfu tross e huset eller vielse i andr krav til attester. me sam de er gæld , ation toris vielsesau Øvrige oplysninger meside, hvor man De fleste sogne har deres egen hjem iteter i sognet aktiv lige kirke om ger snin oply kan finde ger. snin oply samt øvrige praktiske s på www.sogn.dk. Fakta om de enkelte sogne kan finde

41

kirker

Dåb epræsten. DåbsDåb anmeldes til kirkekontoret/sogn en samtale med ved forud alt norm handlingen drøftes g om barnets snin oply præsten, som samtidig skal have e. og faddernes navn


Aulum Kirke www.aulumkirke.dk

Sognepræst (kirkebogsfører) Maj-Brit Hvid Christensen Grønbækparken 85, 7490 Aulum Tlf. 51 51 03 06 Træffes daglig undtagen mandag Tlf. i kirkehuset 96 41 02 40 mbhc@km.dk Sognepræst Christian Lavdal Jerup Industrivej 9, 7490 Aulum Tlf. 30 36 79 06 Træffes i kirkehuset efter aftale Mandag er fridag chlj@km.dk Kirkekontoret Kirkehuset Markedspladsen 14, 7490 Aulum Tlf. 96 41 02 42 Kordegn Ellen Schou Jørgensen Træffes tirsdag-fredag kl. 9.00-12.00 torsdag tillige kl. 15.00-17.00 esj@km.dk Kirkegårdskontoret Markedspladsen 14, 7490 Aulum Tlf. 96 41 02 41 Kirkegårdslederen træffes på kontoret tirsdag-fredag kl. 9.30-10.30 kirkegaardslederen@aulumkirke.dk Kirkegårdens vagttelefon 23 37 45 64 i arbejdstiden Graver Paul Seerup Nielsen Tlf. 96 41 02 41 - 23 10 95 69 Kirketjener Jens Jørgen Amby Tlf. 30 36 18 27 Mandag er fridag kirketjeneren@aulumkirke.dk Organist Maria Krogh Melgaard Tlf. 30 36 18 20 organisten@aulumkirke.dk Kirke- og kulturmedarbejder Karen Boye Tlf. 23 11 48 87 kirkekultur@aulumkirke.dk

Aulum Kirke

re og udvidet fle re ombygget ne se er e rk en Ki m år 1200, skibe. Aulum er fra omkring kor og to side t ny et og b ed ki m ds i 1920 rkens hove gange, senest ykirker, idet ki største landsb s et nd la . af er er en siddeplads e rummer 400 de to sideskib forestiller terbillede, der nuværende al t De . 93 . 15 fra Lund i 1882 Altertavlen er alet af Anker erinden, er m t med Jesus og synd granitdøbefon 1663. Kirkens fra er egave n gn ke is so -d messing er en Alterkalken og , dåbsfadet i rkens 00 ki l 15 . 92 fra 19 er i et til kirken messingfad nk æ sk er blev en m dåbskand n Jylland, so fra 2009, og el af Fregatte od m en t ng ophæ hovedskib er i 1920. en rk ki et den nk æ sk klokker, hvoraf llet, hænger to -ta 00 15 fra r er ere dato. I kirketårnet, de største er af ny 1507, og den fra er te mers ds in m rende 18 stem 05. Det nuvæ 19 . ca i l ge . or rå rste Søn i Åben Kirken fik sit fø Marcussen og 92, bygget af 19 fra er l ge or hvor bl.a. e renovering, en omfattend en rk ki k blev desgi em nyt gulv. Der I 2007-08 genn der blev lagt og , et ift rbindelse sk fo I ud . i kirkerummet bænkene blev r ty ds -u AV kirt moderne tilbygning ved uden installere idere lavet en dv en r de ev gen bl sakristi. med renoverin indrettet bl.a. , hvor der blev de en ge tli øs lleskens e udgiver i fæ odsager sogn H og onm lu ek rk Au dene i dleveres til ki Menighedsrå ebladet kan in rk ki til of St lad. skab et kirkeb 90 Aulum. pladsen 14, 74 toret, Markeds


en

d Valgmenighe

Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed

r mennesker, de af en kreds af 22 19 i et ke ift ns st da n blev del af Den Valgmenighede nker. Den er en else Grundtvigs ta af t re talistisk forstå ire en sp am in var en ikke-fund om gt va år st Folkekirke og men. af kristendom enigheden. side af valgm t er den ene be ka ss edse, sang lle kr æ ie ef Gudstjenest foredrag, stud ed m e ig er til el lk den fo tre sognekirk Den anden er n benytter de de he ig en m lg . Va og musik m.m ndlinger. og kirkelige ha er st ne tje ds gu osted i præsteb edelsen finder er rb fo ns ed io st r at de Konfirm ngementer fin Møder og arra fritidsligen i Aulum. gnegårde og so s ing og Vind have. e or st i Aulum, Vind es oligen og denn eb st æ pr i t m centre sa e årligt keblad tre gang en udsender kir essen. pr gs da Valgmenighed i den annonceres su De . de re se til interes så ikkeåbne for alle, og møder m.v. er hedens ig en m Gudstjenester, lg Va menigheden. lg va af er ling, m medlem generalforsam på den årlige es lg væ e els yr best myndighed. rekte som er øverste kat betales di ettigede kirkes er sb n fås ka g in Den fradrag sn ly op n. Yderligere de he ig en m til valg . n eller præsten hos bestyrelse

www.avv-valgmenighed.dk

Valgmenighedspræst Ronald Risvig Tlf. 97 47 24 13 Holstebrovej 9 7490 Aulum ronald-risvig@)hotmail.com Graver Aulum Kirke Paul Seerup Nielsen Tlf. 96 41 02 41 - 23 10 95 69 Graver Vinding Kirke Henning Stokholm Tlf. 97 43 80 63 / 21 39 55 63 Graver Vind Kirke Helle Kampp Tlf. 24 24 97 71

e

Feldborg Kirk

meni 1890, hvor 57 blev grundlagt Disse l. pe ka Feldborg Kirke en af et erede for bygning t blev de or nesker kaution hv , til 1934 de kapellet ind me år m sa kautionister eje ev bl t lle lkekirken. Kape overdraget til fo ldborg Kirke. Fe godkendt som mtikirken blev sa et i 1962, og gg by er er en ol et st rn Tå og prædike t. Alterpartiet ed m en rk dig restaurere ki videde man også ud og fra 1973, hvor s vægtæpper en rk Ki . le ka lo ds s he år ig 0 en et m rg Kirkes 10 er fra Feldbo en rk ki re tu ia in m 90. nde jubilæum i 19 12 en omfatte gennemgik i 20 e rk Ki vent. ad i Feldborg ag nd sø 2. blev genåbnet lrenovering og lad. Henvende gives et kirkeb ud gn . so en p st ru ræ ed Hade ske til sognep l samarbejde m stof hertil kan af g in er ev dl og in ser om bladet 2016. den 24. april borg: Søndag ld Fe i n io at Konfirm med gudstjeg i forbindelse in dn or ils rg, eb rk e har en ki Bodil Mundbje Feldborg Kirk enter. Kontakt em ng ra ar e ig e kirkel neste og andr . dage før brug to , 10 43 97 45 immelkær-Ilskov ldborg-Grove-S Fe pru de Ha Sunds.dk .haderupsogn pastorat www Feldborg

Sognepræst Christian Kjær Bjerre Tlf. 97 45 20 10 Kirkevej 11 7540 Haderup chkb@km.dk Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 9-16 eller efter aftale. Graver og kirketjener Aksel Lynge Andersen Tlf. 42 42 21 07 Skovvænget 81 7540 Haderup Træffes mandag-torsdag kl. 8.00-15.00 Tlf. 61 74 02 96

Kirke

www.feldborgsogn.dk

kirker 43


Grove Kirke

Sognepræst Haderup-Feldborg-GroveSimmelkær-Ilskov pastorat Anne Linde Førgaard anlf@km.dk Tlf. 30 30 08 82 kirker

Adresse (privat): H.C. Ørsteds Vej 29D, 2. TV. 7400 Herning Graver og kirketjener Helle Elisebeth Nielsen Tlf. 30 30 00 52

r tidligere har de 1893. Langt fra er e 00 rk 15 Ki år e Grove rfra blev ca. Den nuværend materialer he på stedet, og e irk ek e. ød rk en Ki ligget ved Haderup bygge et tårn akustik. anvendt til at en meget fin uk kirke med sm og rtabte l Fo ke n en en , som viser De Grove Kirke er og altertavlen , 96 18 i et gg Orgelet er by 17. en følge af Søn, er fra 19 irkegård. Som sk flygtningek ty en ene 1944 r år ge i r lig e de uen havnede Ved Grove Kirk ta Li r fo d sy lhuse. mtrængen Gedhus og Pi den russiske fre jrene i Grove, le i e ng kulde ni lt, gt su .000 fly et svage af til 1949 ca. 20 , som var blev rn bø nde ne og lig re ld et æ , og var gravet i Grove Mange af dem ninge ligger be gt fly 19 11 . i Kølvrå. og udmattelse ekirkegården g, som et på flygtning t smukke anlæ de r ge antal er begrav sø be e, nd re rø på tyske Mange, også . 69 19 er fra sogns kirStof til Grove dleveres keblad kan in en. til sognepræst

Grove Kirke

www.sogn.dk/grove

e

Haderup Kirk

Sognepræst Christian Kjær Bjerre Tlf. 97 45 20 10 Kirkevej 11 7540 Haderup chkb@km.dk Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 9-16 eller efter aftale Graver og kirketjener Hans Tølbøl Tlf. 23 45 61 26 Falkevej 13 7540 Haderup

i romansk en er bygget . år 1200. Kirk ca fra e . år 1500. irk ca sk en i teglsten er fra et er en kvaderst ib sk de ev si formationen bl loft. Tårnet og stil med fladt er, der efter re rk ki e rdr fo an e e til de flest e haft en rækk I modsætning r Haderup Kirk ha «, e, 58 en 17 nd P æ rrem riptionen: »PFA overtaget af he rn findes insk d. tå un s øl en Fr r rk ki de På kt hed Pe skellige ejere. rende tidspun kirken på davæ r Frølund idet ejeren af en med Pede deres kirke, m på t rif ede den vd yn ro rs fo drev n kirken og ha Mange ejere tte sa nd ta en fik t. I 1756 is ejertid, at kirk var det modsa der Frølunds Pe i es ed el t var lig il. med blytag. De renæssancest prædikestol i e nd re væ rken den nu som gave. Ki en modtaget rk ki r ha g. il sp rin es klokke dig restaure Haderup Kirk større indven året 2015 en på t rs fø k gi bladet gennem eblad. Stof til ver fælles kirk gi ud e gn . so ldborg gnepræsten Haderup og Fe kan rettes til so delser herom en nv he e dr og an . april 2016. dedag den 22 be e or St : up i Hader i Konfirmation ebilsordning e har en kirk e dr Haderup Kirk an ste og ed gudstjene forbindelse m ntakt Agnete Ko r. te en ngem kirkelige arra Jens Peder 22 48, eller Skriver, 97 45 r brug. fø ge 36, to da Wolff, 97 45 20

Haderup Kirke

www.haderupsogn.dk


Hodsager Kirke www.hodsagerkirke.dk Sognepræst (kirkebogsfører) Maj-Brit Hvid Christensen Tlf. 51 51 03 06 Grønbækparken 85 7490 Aulum mbhc@km.dk

ke Hodsager Kir

Sognepræst Christian Lavdal Jerup Tlf. 30 36 79 06 Industrivej 9 7490 Aulum chlj@km.dk Træffes efter aftale Mandag er fridag Graver og kirketjener Kjeld Christensen Tlf. 20 47 73 51 Åparken 17 Hodsager 7490 Aulum

folkekirker kirker 45

kirker

Kirke e Hodsager Den nuværend 1325 i de re le al men er fra 1903, re en kirke og sene nævnes en træ odsager. granitkirke i H mfra både den ga ed materialer m rt fø ar op nt er ve e in te af kirkens Hodsager Kirk diget. Det mes ds en år G eg e. rk rk ki ki le kirke og fra den gamle viblev overført ud en kk og r lo ge ek rk rin samt ki række forbed .a. der udført en og rummer bl nem årene er g er fra 1983 in gn by til 98 e 19 st i ne er ærelse. Der delser. Den se samt præstev e ls re æ ev ud dåbs- og br odsager Kirke. rkeklokke i H opsat en ny ki giver i ger sogne ud lum og Hodsa Au i eres ne ev dl de in rå n Menigheds ebladet ka lad. Stof til kirk eb rk . ki m et lu b Au ka fælless sen 14, 7490 t, Markedsplad til kirkekontore

Træffes i Hodsager kirke torsdag kl. 15.00-16.00 Fri mandag


r e o b be beboer handrekler og handvae o

Aulum Borgerforening Formand: Bodil Grove Christensen Tlf. 97 47 28 87 Hvedevej 1 7490 Aulum

Aulum Handelsforening

foreninger

Formand: Rasmus Hansen Tlf. 97 47 11 01 Rema 1000 Aulum Kirkegade 7 7490 Aulum

Ændringer i foreningsoplysningerne

Feldborg Borger- og Håndværkerforening

Eventuelle ændringer eller tilføjelser i foreningsoplysningerne, f.eks. skift af formand eller kontaktperson, bedes venligst meddelt lokalhåndbogsredaktionen ved henvendelse til:

Formand: Laila Hvam Tlf. 97 45 54 27 Taterbakkevej 4 Feldborg 7540 Haderup www.feldborgby.dk

Erik Mortensen Hovedvejen 2, 7490 Aulum e-mail: emo@faerchplast.dk

46

Grove Beboerforening Formand: Dennis Søholt Hvid Tlf. 27 21 34 45 Herningvej 69 7540 Haderup

Haderup og Omegns Borgerforening Formand: Aksel Lynge Andersen Tlf. 42 42 21 07 Skovvænget 81 7540 Haderup www.haderupinfo.dk

Hodsager og Omegns Borgerforening Formand: Brian Larsen Tlf. 26 77 19 48 Stoubæk Parken 15 Hodsager 7490 Aulum www.hodsager.eu

Skovvængets Beboerforening Formand: Hans Nørgaard Tlf. 97 45 20 66 Skovvænget 9 7540 Haderup


hobby Aulum Kolonihave Formand: Peter Toft Tlf. 51 37 67 67 Søndergade 34 7490 Aulum

Aulum-Vildbjerg Brevdueforening

Haveselskabet Hovedkontor Tlf. 45 93 60 00 Tobaksvej 23A 2860 Søborg Mandag-fredag 9.00-14.00 www.haven.dk

Vinderup-Haderup Havekreds Formand: Lillian Jepsen Tlf. 61 74 79 28 Bjertparken 81 7830 Vinderup www.haderup.mono.net

humanitaere Aulum Y’s Men’s Club Præsident 1/7 2016-30/6 2017 Erling Svendsen Tlf. 30 71 31 99 Tvedvej 2 7490 Aulum Præsident 1/7 2017-30/6 2018 Peter Kristian Østergård Tlf. 20 62 53 45 Kronborgvej 6 7490 Aulum

Dansk Røde Kors (Aulum-Haderup) Formand: Ketty Rolighed Tlf. 75 28 72 60 Søndergade 34 7490 Aulum

Røde Kors butik i Aulum Kirkegade 14 7490 Aulum Tlf. 40 84 60 90

foreninger

Formand: Bjarne Jørgensen Tlf. 20 14 38 42 Pugdalvej 9 7480 Vildbjerg www.brevduen.dk

Dansk Røde Kors’ besøgstjeneste Leder: Birte Bork Tlf. 25 21 42 76 Højgade 20 7490 Aulum

Lions Club, Aulum Præsident 1/7 2016-30/6-2017 Dan Overgaard Tlf. 97 47 30 24 Mobil 40 21 92 80 Boghvedevej 8 7490 Aulum Præsident 1/7 2017-30/6- 2018 Carsten Nielsen Tlf. 29 20 21 23 Rørparken 12D, 1. 7490 Aulum

foreninger 47


idraet t og spor AIF’s Forældreforening Formand: John Bagger Tlf. 25 33 63 61 Rugvænget 12 7490 Aulum

Aulum Billardklub Formand: Thomas Høj Jørgensen Tlf. 97 47 34 12 Østergårdsallé 3, 4. tv. 7490 Aulum

Aulum-Grove Jagtforening foreninger

Formand: Bjarne Hansen Tlf. 24 82 50 20 Åparken 5 7490 Aulum www.ag-jagt.dk

Aulum Gymnastikforening (AG) Formand: Troels Rasmussen Tlf. 28 59 80 29 Grønbækparken 14 7490 Aulum www.aulum-gymnastikforening.dk Badminton Ricky Nielsen Tlf. 22 62 10 77 Gymnastik Sine B. Lauridsen Tlf. 20 92 67 01 Motion Ove Lynderup Tlf. 97 13 62 45 Løb Flemming Laursen Tlf. 20 25 06 38 48

Aulum-Haderup Folkedanserforening Formand: Jørgen Særkjær Tlf. 20 42 30 37 Søvænget 50 7451 Sunds

Aulum-Haderup Sportsfiskerforening Formand: Jens Hvam Tlf. 97 45 26 52 Løvigvej 4 Hagebro 7540 Haderup

Aulum Håndboldklub Formand: Pia Kirkevang Tlf. 40 24 86 66 Rugvænget 14 7490 Aulum

Aulum Idrætsforening Formand: Per Videbæk Tlf. 29 23 05 50 Lundgårdsparken 8 7490 Aulum

Aulum Krolf Klub Formand: Verner Lauritsen Tlf. 21 79 26 78 Lundgårdsparken 1 7490 Aulum

Aulum Senioridrætsforening Formand: Knud Kjærgaard Tlf. 23 61 35 77 Højager 35 7490 Aulum

Aulum Skakklub Formand: Chr. Ertbjerg Tlf. 97 47 25 47 Kløvervej 2 7490 Aulum

Aulum Skytteforening Formand: Erik Bukalo Tlf. 21 29 24 53 Velhustedvej 33 6933 Kibæk

Feldborg BMX-klub Tina B. Gylling Tlf. 51 52 38 58 Tusbækvej 34 7540 Haderup www.febmx.dk

Feldborg Gymnastikforening Formand: Inge Toft Pape Tlf. 97 45 43 06 Mølleparken 19 Feldborg 7540 Haderup Gymnastik, atletik, dart, tennis, volleyball

Feldborg-Haderup IF Formand: Freddy Henriksen Tlf. 20 14 91 40 Feldborgvej 16 7540 Haderup

Haderup Billardklub Formand: Ivar Lyhne Tlf. 97 45 25 27 Nørregade 28 7450 Haderup


Haderup Forenede Sportsklubber Formand: Heine K. Madsen Tlf. 97 45 24 80 Lærkevej 11 7540 Haderup

Haderup Jagtforening

Hodsager Rideklub

Formand: Peter Bay Tlf. 21 24 26 49 Vormstrupvej 21 7540 Haderup

Formand: Kristine Bay Tlf. 21 80 10 67 Sundevedsgade 7 7500 Holstebro

Haderup Oldboys Forening

Trehøje Golfklub

Rune Hareskov Pedersen Tlf. 40 41 42 50 Løvigvej 2 7540 Haderup

Formand: Stella Halkjær Tlf. 28 59 46 02 Egebjergvej 8 Vridsted 7800 Skive www.haderuprideklub.dk

Haderup Skytteforening Formand: Hanne Clausen Tlf. 97 45 61 72 Resenfeldevej 21 7470 Karup www.haderup-skytteforening.dk

Hodsager Idræts- og Ungdomsforening Formand: Sissel McKenzie Tlf. 97 43 04 42 Brogårdvej 3 Hodsager 7490 Aulum

Kontor Tlf. 97 13 14 11

(piger og drenge 0.-3. kl.) Kontaktperson: Anja Sørensen Tlf. 50 55 30 34 Feldborgvej 7 7490 Aulum

kirkelige

Aulum Indre Mission, IMU

Formand: Lars Ole Wulff Tlf. 60 17 47 80

Aulum Børneklub 0.-3. kl. KFUM og KFUK Leder Mette Bjerg Tlf. 97 47 30 42 Ørrevej 8 7490 Aulum

Aulum Indre Mission Formand: Inger Najbjerg Tlf. 29 84 62 99 Grønbækparken 37 7490 Aulum

Aulum Indre Mission, Byens Søndagsskole Formand: Katrine Luther Krarup Tlf. 28 34 30 48 Højager 43 7490 Aulum

Mattias Høj Nielsen Tlf. 42 36 08 60 Nørreåvej 10 7451 Sunds

Aulum Indre Mission, Krudttønden (piger og drenge fra 4.-6. kl.) Marianne Lund Tlf. 24 24 96 84 Varhedevej 15 7490 Aulum

Aulum Indre Mission, Teenklub (piger og drenge i 7. kl.) Kasper Møller Tlf. 53 43 61 84 Varhedevej 13 7490 Aulum

foreninger 49

foreninger

Haderup Rideklub

Aulum Indre Mission, Børneklubben


kirkeligefortsat Aulum KFUM & KFUK Formand: Niels Kjær Nørgaard Tlf. 24 20 40 90 Rugbjergvej 8 7490 Aulum www.aulum.kfum-kfuk.dk

Aulum KFUM&K, Foredrag for Alle Kontaktperson: Helene Bredtoft Tlf. 97 47 37 79 - 61 11 09 56 Lundbyvej 3 7490 Aulum

Aulum KFUM&K, Maxi-klubben (4.-6. kl.) foreninger

Leder: Susanne Blæsbjerg Tlf. 22 93 44 21 Rugbjergvej 28 7490 Aulum

Aulum KFUM&K, Moksang Kontaktperson: Vicki Kirk Ginderskov Tlf. 25 12 28 22 Skjerkvej 2 7490 Aulum

Aulum KFUM&K, Teen-klub (7.-10. kl.) Leder: Torkild Kildsgaard Larsen Tlf. 24 41 49 19 Ørrevej 27 7490 Aulum

50

Aulum KFUM&K, Unge Voksne

Hodsager Indre Mission

Kontaktperson: Flemming Poulsen Tlf. 24 98 88 91

Kontaktperson: Anders Laugesen Tlf. 24 27 44 46

Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed

Hodsager Søndagsskole

Formand: Carsten Bjerrum Tlf. 97 43 02 20 Fuglsangvej 2, Vind 7500 Holstebro www.avv-valgmenighed.dk

Kontaktperson: Jane Madsen Tlf. 97 40 44 54

KFUM&K Landskontor

Haderup Indre Mission

Valby Langgade 19 2500 Valby Tlf. 36 14 15 33

Formand: Karl Henrik Laursen Tlf. 97 45 61 97 Karupvej 10, Høstrup 7540 Haderup

KLF Netværk Midtjylland Vest

Hodsager Fredagsfamilien Kontakt: Helle og Karsten Kiel Tlf. 97 47 60 17 - 23 66 39 29 Hodsagervej 45 7490 Aulum

Kontaktperson: Willy Risbjerg Tlf. 21 26 81 45 Akacieparken 52 7430 Ikast

kirke


kulturelle

Haderup Karup Gospelkor

Aulum-Haderup Kunstforening

Formand: Heine K. Madsen Tlf. 97 45 24 80 Lærkevej 11 7540 Haderup E-mail: hemads@jubii.dk

Formand: Bodil Madsen Tlf. 24 24 97 76 Havrevej 23 7490 Aulum

Aulum Højskoleforening Formand: Carl Pedersen Tlf. 97 47 27 07 Irisvej 43 7490 Aulum

Aulum Møllelaug

Leje af møllen: Finn Olesen Tlf. 29 71 32 76 E-mail: udlejning@aulummolle.dk

Aulum Revy- og Amatørteaterforening Formand: Finn Østergaard Tlf. 40 85 55 75 - 97 47 35 41 Varhedevej 7 7490 Aulum

Haderup Amatørteater (HAT) Formand: Maja Jerlev Lauridsen Tlf. 30 13 71 94

Haderup Lokalhistoriske Museumsforening

Formand: Alex Christensen Tlf. 22 25 25 39

Formand: Kamilla Fiedler Terkildsen Tlf. 21 96 98 81 Lærkevej 10 7540 Haderup

Hedeboernes 4H Formand: Anna Marie R. Troelsen Tlf. 97 45 42 84 Teglværksvej 11, Feldborg 7540 Haderup

Stationen Formand: Mariane Ravnholt Tlf. 21 62 84 45 Søndergade 14 7490 Aulum E-mail: mail@aulumstation.dk www.aulumstation.dk

Landbo Aulum Dyrskue Formand: Erik Sørensen Tlf. 22 49 28 06 E-mail: kes@aulum.dk

Aulum-Haderup Plantning og Landskab Formand: Anders Holm Tlf. 97 45 20 71 Staulundvej 4 7540 Haderup

ultur

Hedeboernes Landboungdom Formand: Jannike Koenraadt Tlf. 29 82 51 78 Damstrupvej 4 6973 Ørnhøj

foreninger

Formand: Oskar Krogsgaard Tlf. 97 47 25 01 Rugvænget 17 7490 Aulum

Aulum Traktortræk

Hedeboernes Seniorklub Formand: Vagn Troelsen Tlf. 97 45 41 37 Langgade 18, Feldborg 7540 Haderup

Herning-Ikast Landboforening Formand: Karsten Willumsen Tlf. 20 95 18 75 Sundsvej 22B 7430 Ikast

foreninger 51


oplysning FOF, Folkeligt Oplysningsforbund, Nordvestjylland Tlf. 97 47 30 32 Formand: Leo Lund Jensen Grøndahlsvej 25, 8. D1 7400 Herning E-mail: leo.lund-jensen@mail.dk www.fof.dk

foreninger

Pensionist

Politisk

Feldborg-Haderup Pensionistforening

Konservativ Vælgerforening i Herning Kommune

Formand: Henning Nielsen Tlf. 97 45 47 50 Langgade 24, Feldborg 7540 Haderup

Hodsager Aktivitetsklub Formand: Ove Sørensen Tlf. 97 47 62 59 Grantoften 23, Hodsager 7490 Aulum

Omsorgsklubber Se kommunale informationssider

Ældre Sagen, Lokalkomite for Aulum-Haderup og Trehøje Tove Karlsmose Tlf. 97 47 21 78 Rosenvænget 22 7490 Aulum

52

Formand: Karl Højhus Jeppesen Tlf. 40 38 91 38 Vestervænget 4 6933 Kibæk E-mail: karl.hojhus@gmail.com

Kristendemokraterne i Herning Kommune Formand: Jens Ove Kjeldsen Tlf. 29 70 87 85 Kølkærvej 41 7400 Herning Tlf. 97 11 87 85

Radikale Venstre i Aulum-Haderup Kontaktperson: Bodil Grove Christensen Tlf. 97 47 28 87 Hvedevej 1 7490 Aulum

Socialdemokratiet i Trehøje og Aulum-Haderup Formand: Elisabeth Madsen Tlf. 97 13 17 33 Præstevej 13A 7480 Vildbjerg Tlf. 21 52 96 42 E-mail: em.vildbjerg@dlgmail.dk

Venstre i Aulum Formand: Kim Sejbjerg Tlf. 97 47 29 83 Hvedevej 17 7490 Aulum

Venstre i Hodsager Formand: Hans Jørgen Svendsen Tlf. 26 23 04 42 Brogårdvej 3, Hodsager 7490 Aulum


Uniformeredpes kor FDF i Aulum Formand: Ellen Staal Tlf. 30 48 60 85 Jenbanegade 13 1. 7490 Aulum www.fdf.dk/aulum Kredsledere: Carsten Handberg Jensen Tlf. 20 53 24 07 Grønbækparken 65 7490 Aulum Susanne Bek Kolling Tlf. 23 67 14 30 Boghvedevej 25 7490 Aulum

Kredsleder: Thomas Frydendal Nielsen Tlf. 61 69 89 07 Ahornvej 12 Feldborg 7540 Haderup E-mail: thomas.fdf@gmail.com Kredsleder: Thomas Bakbo Laursen Tlf. 23 96 88 29 Karupvej 10 Høstrup 7540 Haderup E-mail: thomas_bakbo@hotmail.com

KFUM-spejderne i Hodsager

Formand: Jimmy Yde Majgård Tlf. 28 12 24 85 E-mail: ydemajgaard@gmail.com www.fdf.dk/haderup

Villy Grønne Tlf. 40 61 97 10 Hodsagervej 61 7490 Aulum www.spejdernet.dk/hodsager

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling Tlf. 96 41 91 03 Rugbjergvej 6 7490 Aulum www.aulumhaderup-erhverv.dk Formand: Hans Kærgaard Tlf. 40 33 62 64 E-mail: hkerg@vejle.dk

Støtteforeningen for Jens Jensens Anlæg Formand: Hans Tølbøl Tlf. 97 45 28 60 Falkevej 13 7540 Haderup

foreninger

FDF i Haderup-Feldborg

Kasserer: Arne Brogaard Smedegårdsvej 28 Tvis 7500 Holstebro

Oi vrige

Kasserer: Jan Høj Andersen Tlf. 28 81 70 10 Falkevej 17 7540 Haderup

foreninger

foreninger

r e g n i n e for 53


kort

kort

kort

Hodsage

Aulum

Ljørring

Vildbjerg

54

Sindin


igt vejnavneovers

n/vejen findes. rt, hvorpå gade nfører til det ko he r de , ed nh ført en beligge /vejnavn er an up-området Efter hver gade Aulum-Hader ager er ov rt ko på rup eller Hods by A-F findes lum ldborg, Hade Au Fe er er ov H-1, I-1 ov rt rt ko ko på by .......... G-J findes henvist til . H-2 Rørkærvej . de/vejnavne er . . . A-5 .......... . . . . . . . . . n Ved øvrige ga . . ke . ar . . E-4 Rørp . . j .... . ve . p . lte . ru . Ho . de .. . . . . . . . . . Ha ger ndgårdvej . . . . . . . . . D-2 lé . . I-3 . Sa . . Al . . . . es . . . . pp . . ej Ho sa . od e .. Abildholtv ldborg . . . . . . . . .H . B-2 Sjællandsgad . . . . . . . . . Fe . I-3 Hosevej . . . dsager .......... . Ho . 3, . . C. Ahornvej . . . . ej . . . . ev . . av .. , E-1 en . Sk . -1 ad . .D . dg . . 3 . . ve . G. ej Ho . 5, .. Anemonev . . . . . . A-4, B- H-1 ivevej . . . . . B-4 . . . . . . . B-5 n . . Sk . . eje . . . . dv . . ej ve . ev . . Ho . . .. .. Asbækhed jerkvej . . . . .......... . . . . . . . H-1 , I-3 . . Sk . I-2 . . ej . . ev . . 3 . . ed . t B. . Hv ge . . . .... Bakkedra . . . E-3 .......... org Skolegade . .......... Høgildvej . . . . . . . . . Feldb p . . . . . H-1 Barslundvej olestien . . . ru . . . . . . . F-1 .......... . Sk de . . . . Ha . er . . . . jag I-3 . . . . . . Hø . . . . .. Bavnevej . . . . I-3 .......... Skolevænget . . F-4 .......... Højgade . . . Feldborg .......... , 3 -3 ej B.D dv . Bellisvej . . . . . . ge . . . fo . . . . ov Sk ldborg j ..... Højmosevej . . . . . .D-3, Fe rup . . H-3, H-4 Bette Sines Ve . . .C-2, Feldborg Skovvej . . . j ........ de ve Ha . tri . 1, 3 . us . DH. . Ind . . 2, . ... Birkevej . . . B-2 rd . . . . . . G- , I-5 Skovvænget . . H-2 .......... Industrivej No 4, I-4 .......... . Her . . . ag . Birkmosevej . ds ej . . ev Ho d ytt 3, . C-4 Sk . . . . . CIndustrivej Sy .......... . . . . . . I-3 4 Birkjærvej . . ærbækvej . . .......... . . I-3 . . . . B-4, CSk . . . . . . . . . j . . p . ve . ej ru . Iris ev . de . . Ha 2 ... Bjergmos rup . . . . D-1, DSmedegade ensvej . . . . . de . ns . Ha . Je . . 3 . . ns . H. ej Je . 2, rv . ... . . HI-1 Bjørnkæ . A-5 Solskrænten gade . . . . . . .......... . . ne . . . . ba 4 . j rn . H. ve . Je . . . de . . Boghve ldborg .......... Spegebjergvej . . . . . . . . . . E-2 . . . . . .D-3, Fe C-4 Jersildvej . . ... . . . H-2, I-2 Bredgade . . Stavlundvej ade . . . . . . ......... . . . . I-3 . sg . . nd 3 . lla . Hj . Jy . ve . . 3 .......... Bredvig vej . . . . . . . . . . . . . . . CSyrenvej . . . er . . . . B-2 . ag . . . . tm 2 . . re . . F. Ka . ej 1, . Eej .. 4 Brogårdv .......... Sdr. Savstrupv . . . . . . . . . . B-4 . . . . . . . . . C. ej . . pv . ru I-3 . . . . Ka j . . ve .. Brohus . I-4, I-5 .......... Sdr. Skjerkvej . . . I-1 j......... Kastanieallé j ......... 1 4, A-5, G-2 Buntmagerve 3, I-3 Sønderagerve . . . . . . . . . A. . . . . . . . . HH. j . . ve . . . . I-2 . . lde . . . . Ki . . . . . . . 4 .. ... Bygvej Søndergade . . H-3 . . . . . . . . . De ........ . . ad . . . . r eg . . . . ge rk . . Ki sa . . . od . n Bækvej . . . G-3 . . . . . . . . .H Søndermarke . . . D-3 .......... Kirkestræde 2 j ......... . . Haderup Bødkervej . . Taterbakkeve .......... . . . . . . . . . G. . . A-4 . . . ej . . ev . . I-4 . . rk . . . . Ki . . . . j . . .. .. Bøgeve .......... . . . . . . . . . I-2 Tavlborgvej . ldborg . j . Fe ve . , er -2 de I-2 øv . .D ga . Kl . . . ks . . . ... I-5 Danmar Teglværksvej derup vej . . . . . . . .......... . lm Ha . . . ho 4 . . rs . . B. . , Ko . . . -4 ej . .. p . . .A Drejerv Tjørnevej . . vej . . . . . . . . . . I-4 . . . . . Haderu . . rg . . . . bo 1 . . . . on J. . j Kr . . . . lve . .. Drosse . . . F-2 .......... Toftevej . . . . . . B-2 .......... Kulvej . . . . . .......... p . . . . . . B-5 Egelundvej . Tohøjevej . . ej . . . . . . . . . . . . Haderu dsager . dv . Ho år . 5 rg 3, Aen C, Kæ . nt -4 . æ . .A . j g Egeskr Toppergårdve j ......... . . B-5 . . . . . Feldbor . . ve . . . bo . g . . ng . . or . . La . . ldb . . . Fe 3 .. Egevej . . . . . . .D-2, Troelstrupvej ldborg . . . . . . . . . D. de Fe . , ga . . -2 I-1 ng j .C 4, La . ve . Brg . . .. .. org Elisebo Tusbækvej . 4, J-2 ej . . . . . . . . . . . . . . Feldb r Bvv . . . . ra . . I-5 rg . . . . 5, Le . . . B. ej . . . . Elmev Tvedvej . . . j ......... . . . . .Hodsage -3, B-4 . ve .B . ng . . 2 . . rri . . G. Ljø . ej 4, . rv . B. . Enebæ odsager ......... Tvisvej . . . . . . . I-2 . . . . . . . . .H Lundbyvej . .......... . . . H-2, H-3 . H-1 Engbakken . Tømmergade . . . B-2 rdsgade . . . . .......... gå . . 3 . . nd . . H. Lu t . 2, . ge . H. ra . Engd 1, H-2 ken . . . . . Udholmvej . . . . . I-3 . . . . . . . . . H- rup Lundgårdspar .......... . . . . . . . F-2 Engvej . . . . Valmuevej . 4, C-4 lmvej . . . . . B. . . . . . . Hade ho . . . . I-3 nd . . . . . . Lu . . . . j . . . . ve . I-4 ... Falke Varhedevej . derup .......... . . . . . . . H-4, Ha . . . en p . . . ng . ru . . Ly . . de j . . Ha ve . . J-1 .... Farver Ved Hegnet . . . . H-1 rænten . . . . . . . . B-4, C-3, 3 . . sk r . . . ng ge . ej Ly sa . . gv od . or . . Feldb . . . E. . . . . . . . .H Vestager . . . . . C-2 .......... Lyngtoften . gvej . . . . . . . . . Haderup 2, I-2 Fladerne . . . Vester Feldbor . . . . . . . . . . H-2 ej . . . . . . . . . . . . . . . . Hev . 1 . rk . E. Læ n . . eg . . . sh . . Fred . . . . I-3 ........ Vestergade . . . . . I-4 .......... Løvigvej . . . .......... F-2 . . . . . . . . . I-2 Fynsgade . . Vesterlund . ldborg Fe . . . . . . . . E-2, 5 dspladsen . . . . ke . . I-3 . . ar . . . M . ej . . . . kv . . æ . . ... . AFårb Vestparken . Haderup .......... ænget . . . . . . . kv . . I-3 . . ar . . . . M . . . . j . . . . ve . 1 . Gabs 4, G....... Vibevej . . . . -1, E-1 . . . . . . . . . B- org Mosevænget . . . . . . . . . .D H-4 C-2, Hodsager Gl. Engvej . Viborgvej . . . . . . . . Feldb dvej . . . . . . B-5, . år . 5, g . Aor ølg ej . M . ldb ev . . Fe nd . . 4 . Gl. La -3, B........ Videbækvej derup . . . . . . . . . .B Mølleparken . . . . . . D1, Ha A-4 . I-2 . . . . . . . . . I-2 Gl. Skolevej Viftrupvej . . ... .......... træde . . . . . . . . . es g . . . . or øll . j M . ldb ve . . Fe ed . . 3 . Gl. Tv . . . B........ Vindingvej . . . . . I-2 4 .......... Møllevej . . . .......... . . . . . E-4, F. E-2 Gedbovej . . Vinkelvej . . j ........ . . . . . I-3 .......... . ve d p . to . år ru . Na vg . de . ko . Ha . es . . g Gind ldbor ........ Violvej . . . . -3, E-3 . . . . .D-2, Fe rup Nygade . . . . . . . . . . . . .D . . . .D-2, E-2 Gindeskovvej Vistorpvej . . svej . . . . . . . . . . . E-1 . . . . . . . Hade r rd . . p . . gå . ru . en Ny . de . kk . Ha . ba 1, j Gran odsage . . . . . . EVormstrupve . . . B-5 2 . . . . . . . . .H Nørregade . .......... E-4 Grantoften . . . . . . . . . . BVråvej . . . . . G-3, H-3 . . . . . . . . E-3, 3 holmvej . . . , . 3 . -2 rre . B.G . . Nø . . . . ej . . . ev . . . Grov . . J....... Vævervej . . dsager n ........ 2 Nørskovvej . . . . . . C-3, Ho . . . . . . . . GGrønbækparke . . . . . . . . . . H-2 Yllebjergvej Haderup agervej . . . . . . . 4 . . lem . D. n . Nå . . . ge . . . . nin . . . Grøn . . . . I-3 ....... Ørnevej . . . I-4, J-5 .......... Ommosevej . . . . . . . B-5, . . . . E-1, E-2 . E-3 Grønsværen Ørrevej . . . . strupvej . . . . .I-3, J-3 .......... Hø . . . . er I-5 . . . 5, Ov ej . . Bdv . . . an . . . . I-3 Grås .... ....... Østergade . . . . I-2 2 .......... Overgårdvej é. . . . . . . . . . . . . . . . . HGyvelvej . . . E-1, E-2 Østergårdsall j......... . . . . . . I-2 ve 3 . .......... rk . E. . j . Pa . . . ve . . . . ris . j 3 . de Ha 3, D....... Østergårdsve . . . . I-3 p ej . . . . . . . C- . I-2 Pilhusevej . . .......... Hallundbækv . . . . . Haderu ... Østertoft . . evej . . . . . . . . . . . . I-3 4 . .......... vn . . A. . . Ra . . . . . j . . . ve . . . ve . I-1 . Ha .... ..... Østervang odsager .......... E-4 Ravnmosevej . . . . . . . . .H Havrevej . . . derup .......... Østvænget . . Haderup ærvej . . . . . . . . . . . . D-1, Ha rup I-2 sk . . . . . . Ri . . . . j . . . . ve . . . de . . He de ..... Åbakkevej . . . B-5 . . . . . . E-3, Ha C-3 . B-5 Rolighedsvej .......... Herningvej . ... .......... Åbyvej . . . . .Hodsager . .......... mvigvej . . . I-3 . . ej . . Ro . . gv . . . . jer . . . 2 . stb . . FHe E-2, ..... Åparken . . derup er j ......... Rosenvænget . . . . . . . . . Ha ger Hesselundve . B-3, Hodsag . . . . I-1 Åskrænten . gvej . . . . . . .Hodsa . .......... tvi I-2 . , et . Ro . I-1 ng . . 4, æ . . Bev er . . rs Hi dsag ...... Åvej . . . . . . B-3, D-4, Ho 1, I-1 Rugbjergvej Hodsagervej ldborg . . . . . . . . H. . . . . .D-2, Fe G-2 gvænget . . Ru ej rv ge ga Ho ... .......... Holstebrovej 55

Feldborg

Skærbæk

Ørre

ng

Simm

S

kort

er


kort

56


kort

= Hjertestarter

57


kort

58


= Hjertestarter

kort

59


kort

= Hjertestarter

60


kort

= Hjertestarter

61


Sto ub ĂŚk Par ke n

kort

= Hjertestarter

62


Haderup

Fårbæk Feldborg Hodsager

Skærbæk

Aulum

Simmelkær

Sørvad Vind Ljørring

Ilskov

Ørre Ørnhøj

Vildbjerg Timring

Abildå

Sunds

Sinding

Nøvling Skibbild

Gullestrup Tjørring

Snejbjerg

Herning Gjellerup Hammerum

Haunstrup

Hauge Lind Kollund Skærbæk Høgild

Kibæk

kort

Tanderupkær Studsgård

Kølkær Søbylund

Arnborg

Assing

Fasterholt

Skarrild

Sønder Felding Karstoft Sandet Stakroge

Herning Kommune

N 63


ø F "VMVN unst ,JSLFHBE "VMVN  tJysk Frisørk E PS *OEVTUSJWFK/ tK & L Auto )PMTUFCSP "VMVN ,BSVQ javej 20 g #“ELFSWFK MECKFSHø Tu By , C ro FO eb FT tK lst 3 4ES LWFK 7J t3F Ho MCÂ? FK SW " ø LV er JOH ag PME SO , nd )F "VMVN p Lu Re  im er M tK K ur TB M WF OH B tAC’s Â?TUFSHBEF r fodterapi & "VMVNø Haderup g fo in ik ng rn lin ni He K ĂŚ tK Tr WF a SH CKF pi og tActer rgmann 3VH for Fysiotera MVNø Be ik "V n lin K Ă˜r t at Q ok tAdv WFEWFK )BEFSV "VMVN g & AnlĂŚg 5 /ZHBEF rapi +ZMMBOETHBEF SEJOH tAndersen By 4LPMFHBEF "VMVN WFK #P r fysiote fo EF LJM ik ek MVN in PT ot "V Kl 3 t Ap en rs  Ive K tAulum uf WF Ol KFS r SF re % kĂŚ teknik MVNø tKlovbes kin Service tAulum Auto FK "V rgaards Mas nter 'BSWFSW "VMVN tKMS-Kloste "VMVN tAulum Bil Ce vice 5SPFMTUSVQWFK K WF FS MVN kser /ĂŒMFNBH tAulum DĂŚ MVN JWFK "V uespolering EFSVQ ervice *OEVTUS g /“STLPWWFK "V tLasse’s Vind FK 'FMECPSH )B )BEFSVQø tAulum El-s in tn MVN FW rre "V OE fo -B ør 'FMECPSH FM en N pr N FK FK tre TW (B HW SL En KFS Â? um HC 3V 5FHMW . tAul e .a ol .b sk MVN m re a. "V e MVN Kø nvarm  tLohses "V tAulum Fjer LFETQMBETFO "VMVN t 3VHCKFSHWFK VHCKFSWFK "VMVNø dscenter .BS tLĂŚgehuse KFSHWFK nsen 3 HC tAulum Friti te QF or 4 rM n te tio es "VMVN kinsta tMalerM ling TUSJWFK MVN tAulum Mas Erhvervsudvik sk Albyg *OEV EHBBSETHBEF "V up tjy er id ad tM -H um ø tAul S -VO MVN "V "VMVN "VMVN ten Beier Ap  or FK FK tM HW SW KFSHø LF KFS “E HC 3V S # NBSLTHBEF 7JMEC Gasseholm Ap MMF )FSOJOH tNybolig %BO terskole /“WMJOHTLPWWFK " tBarslund & IT Ef BH v 1 ko se gravel tNøvlings Høst A/S tBergen Be rretning ApS rmaet Anker erup Murerfo tRevisionsfi )FSOJOH MVN tBjergby-Had )BEFSVQ "V    F WFK Â?TUFSHBE jernholm )FEFWFK og RĂĽdgivning 3VHCKFSH jerfirmaet St ion "VMVN tSkorstensfe 4“SWBE "VMVN tBlicher Revis ur ApS *OEVTUSJWFK/PSE O HF EWFK kt (S“OOJO lĂŚgning 5WF Be tBoel Akupun FHBEF "VMVN ø og SP g FC By MTU d )P ,JSL tSkovgĂĽr EF tBoligtextil den /“SSFHB SP 5IJTUFE ølle Kro tSmykkekĂŚ )PMTUFC 4UPSF5PSW tBorbjerg M SH y CKF Th PS en JWF # ss 4L reka MVN FWFK “MM pa "V . tS H F KFS BE SC SH #P FTUF 4VOETø (M&OHWF Begravelse 7 FEHBEF  tStjerneklip r 4VOET)PW tBoudigaard s Vognmandsforretning "VMVN se el  av gr Be FU en Â?OH tSunds skole )JSTFW "VMVN tBrdr. Kjelds re  Kø s ik Er O LF vend A/S -VOEHĂŒSETQBS 4VOET )BEFSVQø tS nds Møbler og TĂŚpper (FOWFKFO elsen )FSOJOHWFK tSve "VMVNø tBrøchner  VQ Ni ge EF Aa HB d LT 7JOEFS r Sven "VMVN %BONBS /S#KFSUWFK tBrøndbore LTHBEF 4“SWBE ø ø nds VVS ApS CafĂŠ %BONBS JOH ve ill SO tS Gr )F F na BE hi tC F "VMVN F er -BOHH en Â?TUFSHBE ten #SFEHBE tSørvad Cykl rge Christens tCleanXper "VMVN Bø rlEF Ca HB LT ge MVN BS "V BON ApS tTandlĂŚ BSLFO VQø tDa Vinci % eld Tommerup PIPMN an (S“OCÂ?LQ FMTLPWCZWFK 7JOEFS tTandlĂŚge Kj K 4U )FSOJOH FW tDin Handym WF 4 OT S BO A/ S UUN MVN VV #J )WJEFMWFK "V e& +PIBO TUSJWFK )PMTUFCSP Kloakservice tDjeld Smed EV en g *O ns in m Je tn lu re vig Au set tThorn Maskinfor tDyrlĂŚgehu BVIFEFWFK S, Smede- & KFSH erne Aulum tTimring VV SJOH 7JMEC )PMTUFCSP ø tEDC MĂŚgl "VMVN KFSH JN EF 5 HB LT FK BS FW N PT MEC 7J . %BO  n /S se JOE an 7  FK l-H tE MCÂ?LW ĂŒTUFEWFK Lundager " 7JMECKFSH tTina-Ren 3 -K“SSJOHWFK "VMVN tElly og Ole KFSHø TWFK# my’s Taxi 7JMEC ervice /ZMBOE S om rs tT te oo lsc S #“ELFSWFK tE MECKFSHø Lars Lohse Ap )BEFSVQø høje AnlĂŚg A/ A/S #“ELFSWFK 7J re ør en tT pr re nt E SPø ik tø FC kn MTU te SH le )P CP Kø FME je ' tTrehø -BOHHBEF PSFWFK 5WJT K/PSE "VMVNø Jakobsen . on tik Eg bu t rd ae GĂĽ firm tTvis *OEVTUSJWF tøEntreprenør rden XL Byg k Pedersen  "VMVN tTømmergĂĽ 4“OEFSHBEF aet Hans Nørgaard if Højmar Le r te es rm rm re fi øm tT Q tøEntreprenør "VMVN )BEFSVQ )BEFSV "VMVN 4QFHCKFSHWFK artin Lund ,BSVQWFK 4LPWWÂ?OHFU Aulum A/S 3VHCKFSHWFK M ø r )PMTUFCSP SP te FC es MTU rm n )P K re ke WF tTøm ZCPWFK tErhvervspar fslibning *EVN MVN i / lva er Gu gg k hu ds en St tVestjy "V tning A/S tEspersens CÂ?Lø PETBHFSWFK treprenørforre )BEFSVQ FK 7JEF MECKFSH tVG Auto ) tFeldborg En kkeri 'BMLFW 7J ry  gt SH Bo CP k FME ĂŚ ' FK tVideb 5VTCÂ?LWFK e og Blik rvice ÂŻHĂŒSETW KFSHø edie / LA Varm bjerg Cykelse " 7JMEC ild Sm F g tV BE or SH db EF el Q F “O SV t 4 EF JOH er )B kl SO  Cy )F g S  er Ap SH bj tVild e & VVS 4PMTLPWWFK ort 5VTCÂ?LWFK 'FMECP ørring Smed ansp tøVildbjerg-Lj JOEJOH 7JMECKFSH tFeldborg Tr 4LPMFHBEF "VMVN 7JMECKFSHø 4 K WF WJH et 4“SWBE 3PN tFodplejehus alerfirma &KTJOHLKÂ?SWFK OJOHFO "VMVN orretning sM ita Skøtt (S“O rlsmose /ĂŒMFNBHFSWFK sf ø tV se el av gr tFru Jensen "VMVN g Be Ka er Bo O bj d LF ild an BS -V m SN nm lu EF tVog tGenega, Au n Nielsen 4“O ia MVN Br d "V an nm tVog emose ,JSLFHBEF tning ApS Frode VĂŚgg treprenørforre ø tVognmand tGodthĂĽb En "VMVN Q MECKFSHø SV 7J O ,B LF  BS  N FS FK le ApS FTFO 4“OE #Â?LLFMVOETW tning Aksel Ah WFK 4ES3 rre OF fo BW ds # an S A/ nm er Vog t BE SW g in 4“ tn re tGuldhamm or )FSOJOH  Begravelsesf SHBEF “K 3BNTLPWWFK tGaardhøje avelser 7FTUF EFSVQ OI FCSP gr Â?S )B MTU Be )P d  ar   ga F tĂ˜de SZOFU 7JCPSHWFK center /ZHBE EFSVQø L teknik 4LPWC ltur og IdrĂŚts )B 7JEFCÂ? tĂ˜rnhøj Køle F BE EH SF tHaderup Ku service )FEFWFK # o-TV ov tAages Radi tHaderup Sk FU )PETBHFS "VMVN MVNø OH "V tHair Â?TUWÂ? n %BONBSLTHBEF ke MVN tHandelsban n A/S )“KHBEF "V "VMVN tio  O LF BS LQ tHB Connec Â? esign (S“OC "VMVN tHeidi’s HĂĽrd VOEHĂŒSETQBSLFO  tHelsekilden er rgensen Cykl SOJOHø tHenning Jø )F K“SSJOH FSVQ 5KFMFWFK 5 7JOE O FKF “W 4 er tHerrup Mal n tio ta ns ki as M tHodsager "VMVN MTUFCSPø )PETBHFS WFK )P JWFø (SBOUPGUFO ital -BWIFEF 4L sp ho re Dy tHolstebro WFK)BHFCSP per )PMTUFCSP MVN tHøjbjerg Su NBSLTHBEFC "V BO tHĂĽrtotten % "VMVN er ,JSLFHBEF ApS t Ide Blomst rma rfi ke ed Sn & tJg Tømrer )BEFSVQ 'FMECPSH 64 )FTUCKFSHWFK

Støt vore annoncører - de støtter lokalomrüdet


indhold

erhverv

66 - Advokater • Akupunktør • Alternativ behandling Anlægsgartnere

67 - Apoteker • Autoforhandlere o 68 - Autoreparation og autoservice • Begravelsesforretninger

71 - Blomsterhandlere • Bogtrykkerier • Brøndboring • Cykler 72 - Diner Transportable • Dyrehospitaler • Dyrlæger Dækservice • Efterskoler • Ejendomsmæglere

73 - El-installatører • Elscootere • Entreprenører 74 - Entreprenørmaskiner • Erhvervsudvikling Faglige organisationer

75 - Fjernvarme • Fodpleje • Fodterapeuter • Frisører 76 - Fritidscentre • Fysioterapeuter • Gardiner • Genbrug 77 - Grillbarer • Guldsmede • Gulvafslibning • Gårdbutikker Handymen • Hårde hvidevarer • Kloakservice

78 - Klovbeskærere • Kroer • Købmænd • Køle- og fryseanlæg Køleservice • Køreskoler • Læger

79 - Malermestre • Maskinstationer 80 - Murermestre 81 - Møbler • Pengeinstitutter • Radio og Tv erhverv

82 - Rengøring • Renserier og vaskerier • Revisore Skorstensfejere • Skovbrug • Stenhuggerier

83 - Tandlæger • Taxaer • Turistkørsel Tømmer og trælast • Tømrermestre

84 - Vinduespolerere og -pudsere 85 - Vognmænd 86 - VVS-installatører 87 - Zoneterapi

6565


ADVOKATER

ANLÆGSGARTNERE

ADVOKAT

Ă˜RN BERGMANN Møderet for Højesteret

RĂĽdgivningscenter Birk Centerpark 24, 7400 Herning Rugbjergvej 6 . 7490 Aulum

Tlf. 96 29 66 66

orn@hflc.dk - www.ornbergmann.dk

)"7&"/-Š( t/ZBOM�H t(S�TQM�OFS t0NGPSBOESJOH

,WB oBMU MJUFU J rimeEUJM l QSJTig

t#FQMBOUOJOH t'MJTFOFEMÂ?HOJOH t#SPMÂ?HOJOH

AKUPUNKTĂ˜RER Industrivej Nord 22 7490 Aulum Tlf. 97 87 58 00 www.acunova.dk

AnlĂŚgsgartner

Kim Lundager AlbĂŚkvej 6t7JMECKFSH

Tlf. 40 83 35 95 www.kimlundager.dk t5PQLBQOJOHt7Â?MUOJOHt3ZEOJOH

Aulum Mølle 1910

erhverv

Trehøje AnlÌg A/S | Bødkervej 12 7480 Vildbjerg | 9713 3425 | www.trha.dk

ALTERNATIV BEHANDLING

KREDSLĂ˜BSPROBLEMER?

+DYHDUNLWHNW.RQVXOHQW

Actera Klinik Herning Ă˜stergade 7A, 1. sal 7400 Herning

$XW.ORDNPHVWHU

Tlf. 97 26 64 40

9HGOLJHKROGHUKYHUYRJSULYDW

www.actera-behandling.dk

Sygeplejerske RETTEN TIL BEDRE LIVSKVALITET

66

Agnes HalkjĂŚr Nielsen

$OWLKDYHDQOÂ J Ă LVHU

Over 12 ĂĽrs erfaring

(MHQGRPVVHUYLFH9LFHYÂ UW /HJHSODGVLQVSHNWÂĄU


APOTEKER

Aulum Apotek Filial af Vildbjerg Apotek Skolegade 2, Aulum, 97 47 10 44 Dit lokale sted for apotekervarer

AUTOFORHANDLERE

AULUM AUTOTEKNIK Drejervej 22 . 7490 Aulum

,#t4"-(t4&37*$&

K L AUTO ⁄ &

A

Tlf. 9641 6633

S

- alle bilmærkers værksted

CAD-mærket betyder godt håndværk

97 47 28 37

Industrivej Nord 11 . 7490 Aulum . Fax 97 47 11 34 . www.klauto.dk www.aulum-autoteknik.dk

erhverv

67


AUTOREPARATION OG AUTOSERVICE

AULUM AUTOTEKNIK Drejervej 22 . 7490 Aulum

,#t4"-(t4&37*$&

K L AUTO ⁄ &

A

Tlf. 9641 6633

S

- alle bilmærkers værksted

CAD-mærket betyder godt håndværk

97 47 28 37

Industrivej Nord 11 . 7490 Aulum . Fax 97 47 11 34 . www.klauto.dk www.aulum-autoteknik.dk

VG Auto v/ mekaniker Villy Grønne Hodsagervej 61 . Aulum Tlf. 40 61 97 10

Auto groenne@vgroenne.dk

BEGRAVELSESFORRETNINGER

Nærvær og omhu erhverv

Vi hjælper med det praktiske så du får tid til det vigtigste

– også aften og weekend Vildbjerg

Tlf. 97 13 36 55

Niels-Otto Mortensen

Aulum

Tlf. 97 47 20 31

Kim Jespersen

T R E HØJ E

B E G R AV E L S EMortensen S F O R R E TUlrik N IBaun NG Niels-Otto Jyllandsgade 13 · Vildbjerg

68

Jørgen Jørgensen

Få udleveret folderen “Min sidste vilje”

Birthe Mortensen

AU LU M-V I L DBJ E RG Jørgen Jørgensen

B E G R AV E L S E S F O R R E T N I N G Kirkegade 5 · Aulum


LOKAL BEDEMAND I HERNING OG HOLSTEBRO

EXAM. BEDEMAND SIDEN 2000

HERNING | 97 12 11 19 KONTOR | PAGHS ALLE 49 | 7400 HERNING

HOLSTEBRO | 97 42 11 19 KONTOR | LÆGÅRDVEJ 20 | 7500 HOLSTEBRO

PAW BERGEN

PERSONLIG ASSISTANCE | DØGNVAGT PRISER / PRAKTISK INFO | BERGENBEGRAVELSE.DK STØTTER LOKALT I HERNING OG HOLSTEBRO

9HVWHUJDGH†6NLYH 6 QGHUJDGH†9LQGHUXS

erhverv

Søren Toft LQIR#ERXGLJDDUGGN

Søren Boudigaard ZZZERXGLJDDUGGN

Birgitte S. Mortensen †7OI 'LQORNDOHEHGHPDQGL+DGHUXS

Nærværende      ! 

69


Døgnvagt alle dage på tlf. 97 42 09 11

ISO9001 CERTIFICERING

Kvalitetssystem

Din lokale bedemand · Grundlagt 1912

Begravelse og bisættelse Vi ordner gerne alle papirer med myndighederne, også når familien bor i en anden by eller i udlandet. Viborgvej 16 · 7500 Holstebro

Tlf. 97 42 09 11 · www.gaardhoeje.dk

Hartvig Gaardhøje

Se priser og praktisk info på vores hjemmeside

Flemming Jørgensen

Kathrine Parker

Til dig og

dine børn

- Råd og vejledning hos din lokale bedemand… nd

Se priser m.m. på vores hjemmeside...

Tillid, Tryghed og professionel hjælp ved dødsfald erhverv Lisbeth & Finn Vestergaard Exam. Bedemand

SUNDS BEGRAVELSE 97 14 08 08 - svarer hele døgnet www.sundsbegravelse.dk Sunds Hovedgade 41, Sunds

70

Bente og Jørgen Ødegaard Eksam. bedemænd Danmarksgade 11, 7490 Aulum Telefon 9712 0610, www.ødegaard.dk


BLOMSTERHANDLERE

BRØNDBORING Mangler De vand? - så er Deres mand

Brøndborer Svend Aa. Nielsen

I dé Blomster Kirkegade 10 · 7490 Aulum Tlf. 97 47 20 64

Haderup

20 47 23 28 mail@broendboreren.dk

PUMPER OG RENSNINGSANLÆG SÆLGES

 Brudebuketter Dekorationer Kranse

CYKLER

 Gavekurve Chokolade m.m. Øl, vin & spiritus Gaveartikler

Find os på Facebook: Idé Blomster, Aulum

Søndergade 1, 7480 Vildbjerg

Din lokale cykelhandler - med faguddannet mekaniker :MJ VIVHI¾IWXIOIRHXIQŸVOIV SKLEVIXWXSVXYHZEPKEJIPG]OPIV %PPIQŸVOIVVITEVIVIWSKWIVZMGIVIW erhverv

Tlf. 97 13 13 83 SALG OG REPARATION AF CYKLER BOGTRYKKERIER

Vildbjerg Cykelservice ¯GÌRDSVEJs6ILDBJERG Mail: cykelservice@energimail.dk

ice

Mobil Falkevej 4 . DK-6920 Videbæk . telefon: +45 97 17 11 22 post@videbaek-bogtrykkeri.dk . www.videbaek-bogtrykkeri.dk

25 75 06 33 Speciale: El-cykler, ind- og udvendig gear 71


CYKLER

DYRLÆGER

HENNING JØRGENSEN CYKLER APS Tjelevej 48 . Tjørring . 7400 Herning Tlf. 97 26 72 55 . Fax 97 26 74 74

SALG . SERVICE . REPARATION VI HENTER OG BRINGER DIN CYKEL TIL REPARATION

Mere end 25 års erfaring inden for cykelbranchen…

'\UO JHKXVHW$XOXP Dyrlægehuset Aulum – Industrivej 16 7490 Aulum – Tlf. 73709910 – www.dh-aulum.dk

DÆKSERVICE

DINER TRANSPORTABLE

- Alt i dæk og fælge… Troelstrupvej 11 . 7490 Aulum

Tlf. 22 25 79 81 aulumdækservice.dk

EFTERSKOLER

Nøvlingskovvej 5 · 7480 Vildbjerg · Tlf. 97 13 71 44 Mail: noev@noevlingskov.dk · www.noevlingskov.dk erhverv

EJENDOMSMÆGLERE

Holstebro

Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Lavhedecentret · 7500 Holstebro

Tlf. 97 41 15 00 Kom godt videre

752@edc.dk · www.edc.dk

DYREHOSPITALER

Holstebro Dyrehospital A/S

Tlf. 97 42 17 99 Lavhedevej 28 · 7500 Holstebro www.hhd.dk · mail: post@hhd.dk

72

Din lokale ejendomsmægler i Aulum…

Nybolig Aulum Danmarksgade 10 · 7490 Aulum www.nybolig.dk 7490@nybolig.dk

tlf. 99 111 999


ENTREPRENØRER

EL-INSTALLATØRER

AULUM ELSERVICE APS v/ aut. el-installatør Ronni Skovsbøll Industrivej 7 . 7490 Aulum Tlf. 97 47 23 20 Mobil 20 71 23 20 www.aulum-elservice.dk

Din tryghed for kvalitet og garanti GARANTI

Alt i el-arbejde udføres…

AULUM

Stort udvalg i hvidevarer, belysning og el-apparater…

Entreprenørforretning

EL-HANSEN APS

Alt entreprenørarb. udføres med:

Danmarksgade 30 · 7490 Aulum Tlf. 97 47 20 82 (døgnvagt)

ˆGravemaskine ˆ6IRHIKVEZIV;( ˆ+YQQMKIHQ3 ˆ:SPZSHYQTIV ˆ1MRMKVEZIQEWOMRI

Udgravning til: ˆGylletank ˆMarkvanding ˆByggeri og veje ˆDræn og grøfter ˆNedsivningsanlæg ˆPumpebrønde ˆTrix-tanke ˆAfløb fra minkfarme og møddinger

Aut. kloakmester

*MRR&EGL

Nørskovvej 12 . 7490 Aulum Bil-tlf. 20 27 65 38

9775 www.aulumentreprenor.dk

Alt entreprenørarbejde udføres erhverv

Aulum Skole - Kastaniegården

ELSCOOTERE

WWW.ELSCOOTERSERVICE.NU V/ KELD KØHLER SALG, UDLEJNING OG REPARATION

TLF. 23 95 33 85 61 70 28 85

FELDBORG ENTREPRENØRFORRETNING AȸS Aut. kloakmester

Tlf. 97 45 47 00 E-mail: feldborgent@mail.dk Tusbækvej 31 . Feldborg . 7540 Haderup

73


ENTREPRENØRER

ENTREPRENØRMASKINER

Hodsager Maskinstation

Q Entreprenør Q Vognmand

aut. kloakmester Leif Linding Olesen Tlf. 2049 4854

G E

Godthaab Entreprenørforretning ApS

KMS

KLOSTERGAARDS MASKIN SERVICE

Nålemagervej 11 7490 Aulum. info@k-m-service.dk www.k-m-service.dk

Tlf. 31 37 20 38 ERHVERVSUDVIKLING

Bækkelundvej 5, 7480 Vildbjerg

Telefon: 40 95 25 65

hoelund@fibermail.dk · www.godthaab-entr.dk

Entreprenørfirmaet Egon Jakobsen Søndergade 12 7490 Aulum

Tlf. 97 47 29 56 Bil 40 34 46 57 ENTREPRENØR LARS LOHSE ApS Dræningsarbejde - spuling af dræn…

TLF. 2230 5116 erhverv

www.entreprenor-lohse.dk

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling Rugbjergvej 6 7490 Aulum Tlf. 9641 9103 info@aulumhaderup-erhverv.dk www.aulumhaderup-erhverv.dk

ERHVERVSPARKEN AULUM A/S Tlf. 69 15 74 90 Rugbjergvej 6 · 7490 Aulum

www.erhvervsparkenaulum.dk FAGLIGE ORGANISATIONER

Entreprenørfirmaet

Hans Nørgaard Skovvænget 9, 7540 Haderup

23 20 29 91 www.hansnorgaard.dk

70 30 08 70 E-mail: holstebro@3f.dk

Kilde gamle skole

74


FJERNVARME

FRISØRER

Aulum Fjernvarme a.m.b.a Rugbjergvej 3 7490 Aulum www.aulumfjernvarme.dk post@aulumfjernvarme.dk

v/ Gitte Friis Johansen

Frisør med sans for service og kvalitet…

Telefon: 97 47 24 15 Åbningstider: mandag til fredag kl. 8.00 - kl. 12.00

Kirkegade 8 . 7490 Aulum

97 43 84 10

Uden for normal arbejdstid henviser telefonsvarer til vagthavende

Heidi’s Hårdesign FODPLEJE

v/ Heidi Skov Jensen Grønbækparken 13 7490 Aulum Tlf. 35116100

Forhandlerr af ARCOPEDICO SKO

FODTERAPEUTER

Klinik For Fodterapi v/ Conny Nielsen Statsaut. fodterapeut Engvej 15 7490 Aulum Tlf. 97 47 11 77

erhverv

Åbningstider: Man+ons 9.00-17.30 tors 14.00-20.00 1. lørdag i hver måned 8.00-13.00

v/ Marianne Høj Østvænget 10. Hodsager, 7490 Aulum

97 47 61 98 HÅRTOTTEN & ALOE VERA FOREVER v/ Anette Holmberg Danmarksgade 21B . Aulum

Tlf. 97 47 34 66

www.haartotten-aulum.dk www.aloeveradrik.dk

75


FRISĂ˜RER

GARDINER

Stjerneklip v/ Lis Raahede

Kirkegade 4, 7490 Aulum ¡ Tlf. 97 47 24 22

Gl. Engvej 5, 7490 Aulum, tlf. 97 47 39 33 www.stjerneklip-aulum.dk

Forhandler af

FRITIDSCENTRE GENBRUG

Købmandsgürdens Genbrug Danmarksgade 70, 7490 Aulum

Lad

Aulum Fritidscenter arrangere din nÌste fest‌ t.“EFSPHLVSTFS t.BEVEBGIVTFU t-PLBMFSGSBQFSTPOFS t'PSI“SO�SNFSFPNNVMJHIFEFSPHQSJTFS t6EMFKOJOHBGCPSEF TUPMF QPSDFM�O

Åbningstider: Tirsdag kl. 15.30-17.30 Onsdag kl. 9.30-11.00 Torsdag kl. 15.30-17.00 Lørdag kl. 10.00-12.00. Husk loppemarked sidste lørdag i hver md. kl. 10-12. Vi modtager gerne brugbare ting i übningstiden. Har du ikke mulighed for selv at aflevere kan vi efter aftale hente tingene.

Tlf. 97 47 37 01 www.afc-aulum.dk . mail@afc-aulum.dk erhverv

FYSIOTERAPEUTER

KLINIK FOR FYSIOTERAPI AULUM Jyllandsgade 5 Tlf. 97 47 34 30 mail@aulumfys.dk ¡ www.aulumfys.dk

Aase Rasmussen Tlf. 97 47 29 06 22 22 53 06

Peter Toft 51 37 67 67

Ejnar Hansen 51 21 96 21

Benyt genbrugsbutikken

Nygade 3 . 7540 Haderup . 28 38 23 11 Åbent lørdag kl. 9.00-13.00

Klinik for Fysioterapi og TrÌning Nygade 9 . 7540 Haderup Søndergade 54 . 7830 Vinderup Tlf. 97 44 21 21 - bedst mellem kl. 8.00-12.00 info@fysioterapivinderup.dk www.fysioterapivinderup.dk Klinik for fysioterapi og trÌning Vinderup/Haderup

76

Kirkegade 6, Aulum Tlf. 97 47 13 63 Åben man-fre: kl. 10-17.30. Lør kl. 10-13.


HANDYMEN

Kirkegade 14 . 7490 Aulum

Tlf. 75 28 72 60 GRILLBARER

China Grill Café

Alle mindre håndværkerog haveopgaver udføres

Brian Falsig

21 46 54 72 www.dinhandyman.com

/ࠫ9+,/=0+,=(9,9

Tlf. 97 47 17 89 Danmarksgade 2, 7490 Aulum

GULDSMEDE

Urmager og guldsmed Nørregade 6 . Holstebro . Tlf. 97 42 01 66

KLOAKSERVICE

GULVAFSLIBNING

v/ Tømrer Jo

Mobil 22 99 22 00 Idomvej 74 · 7500 Holstebro jh@vestjydsk-gulvafslibning.dk www.vestjydsk-gulvafslibning.dk .ࠫ9+)<;022,9

erhverv

fslibning a lv u G k s d y tj s e V hnny Hounisen Slamsugning, højtryksspuling kloak-TV Rensning af: benzin- og olietanke, benzinudskillere industriservice kemikalier, septiktanke kloakker m.v. udboring af trærødder

Thornvig Jensen A/S Morrevej 12, Tvis · 7500 Holstebro Tlf.: 97 43 50 70 · post@tvisgaardbutik.dk www.tvisgaardbutik.dk

97 12 06 06 Fax 97 21 06 90 thornvig.jensen@mail.dk 77


KLOVBESKĂ&#x2020;RERE

KĂ&#x2DC;LESERVICE

KlovbeskĂŚrer Oluf Iversen

Salg og service af alle former for køl og frys samt varmpumper

Eksamineret klovbeskĂŚrer ISO certi 9001 ficer et

KlovbeskĂŚrer og spalterilning Klovregistrering Mobil: 2087 3163 E-mail: Luffe@pc.dk

Ă&#x2DC;rnhøj Køleteknik A/S

www.spalterilning.dk

Køletekniker ¡ tlf. 24 61 07 17 Skovbrynet 14 ¡ 6973 Ă&#x2DC;rnhøj ¡ ornhojkoleteknik@gmail.com

KROER

KĂ&#x2DC;RESKOLER Lohses Køreskole

Borbjerg Mølle Kro

Mobil 24 41 41 34 www.lohseskøreskole.dk

Tlf. 97 46 10 10 ¡ www.borbjergmill.dk

Mobil 20 11 19 60 www.svenderiks.dk

Borbjerg Møllevej 3, Borbjerg, 7500 Holstebro

KĂ&#x2DC;BMĂ&#x2020;ND

LĂ&#x2020;GER

Højbjerg Super Tlf. 97 45 20 26 Holstebrovej Hagebro 286, 7800 Skive Ă&#x2026;bningstider: Mandag-søndag: 7.00-21.00 erhverv

LĂŚgehuset i Aulum Rugbjergvej 12 . 7490 Aulum Aulumdoktor@aulumdoktor.dk

KĂ&#x2DC;LE- OG FRYSEANLĂ&#x2020;G

je Trehø Køleteknik A/S

l

,Â&#x201C;MFPHGSZTFBOMÂ?Ht,MJNBBOMÂ?Ht&%#LÂ&#x201C;MJOH Bødkervej 1 ¡ DK-7480 Vildbjerg

Tlf. 97 13 21 33

78

97 47 22 11 Charlotte Glinvad Finn A. Hansen Silje Starklint Hanne Mose Tidsbestilling mellem kl. 8.00-14.00, i øvrigt efter aftale Aftenkonsultation torsdag efter aftale


Salg af kvalitetsmaling til LAVPRIS – også til private Spar op til

60%

Herrup Maler v/ Lillian Nielsen tlf. 51 23 19 55

Søvejen 23, Herrup 7830 Vinderup l.nielsen@herrup.dk www.herrupmaler.dk

MALERMESTRE

Fru Jensens Malerfirma

Malerbutikkens åbningstider: Hverdage kl. 15.30-17.30 Ejsingkjærvej 3, Vildbjerg

Tlf. 24 67 89 71 E-mail: frujensens.tj@gmail.com

www.fru-jensens.dk

MalerMesterMortensen

erhverv

Per Risgaard Mortensen Rugbjergvej 6 7490 Aulum E-mail: p.r.m@mail.dk

Mobil

23 60 25 73

www.malermestermortensen.dk

MASKINSTATIONER

Aulum Maskinstation v. Mogens Frederiksen Spegbjergvej 3 . 7490 Aulum Bil 40 32 15 99 Tlf. 97 47 20 25 79


MURERMESTRE

r for små

Ingen opgaver e

Anders Chr. Pedersen Koldkurvej 9 Sdr. Resen 7470 Karup

97 45 27 69 51 88 80 77 E-mail: acpm@live.dk

erhverv

Bødkervej 8 . 7490 Aulum

Murerfirmaet

Barslund & Gasseholm ApS Bødkervej 12 . 7490 Aulum

Tlf 97 47 27 23 Bil-tlf. 24 28 20 74 post@aulum-murer.dk www.aulum-murer.dk

BYGGEPLANER "MUJ tNVSFSBSCFKEF tTU“CFBSCFKEF tU“NSFSBSCFKEF

Tømrer

Vi lover godt håndværk og er omfattet af

80

Murer

. . . . .

21 33 13 47

. . . . . .

21 33 13 48

www.kcbygaulum.dk


PENGEINSTITUTTER

Murerarbejde udføres Nybyggeri, tilbygning, flisearbejde eller reparation. Tilbud eller timeløn.

44 56 25 00

BJERGBY-HADERUP MURERFORRETNING APS

Danmarksgade 28 . 7490 Aulum www.handelsbanken.dk/aulum

v/ Dann Ørskov Karlsen · Hedevej 1, 7540 Haderup Mobil 28 18 26 96 · bhm@jubii.dk

MIDTJYSK ALBYG A/S - gør en positiv forskel !

INDUSTRIVEJ 20 - 7490 AULUM TLF. 97 47 36 00 www.midtjyskalbyg.dk e-mail: Info@midtjyskalbyg.dk

MØBLER

Aulum Jernbanestation 1904

Danmarksgade 62 ‡ 7490 Aulum Tlf. 9747 2035 ‡ www.svendsmoebler.dk

RADIO OG TV

Reparation på eget værksted

Jeg er tilfreds, når du er tilfreds!

✔ ✔

Jeg sørger for montering i dit hjem Jeg sørger for indstilling af programmer

erhverv

Mere end 30 års erfaring

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Sammen finder vi det fjernsyn og den tv-pakke, der dækker dine behov

Jeg sørger for sammenkobling med evt. video, pc osv. Jeg skaffer dig af med dit gamle fjernsyn Forhandling og service af Boxer – Viasat · Waoo! - You See Salg og service af radio, tv, parabol og antenner Udlejning af party-anlæg

Vildbjerg RADIO & TV v/

Levering og afhentning

Aages radio-tv Bredgade 31 i Videbæk Tlf. 20 93 94 81

81


RENGĂ&#x2DC;RING

SKOVBRUG

HADERUP SKOVSERVICE

GERT GAMMELGĂ&#x2026;RD

Rengøring til erhverv og privat Besøg os pü: WWW.TINA-REN.DK

HEDEVEJ 7 DK-7540 HADERUP TLF. 97 45 23 74 MOBIL 20 47 98 82 MAIL gertgam@mail.tele.dk

RENSERIER OG VASKERIER

Clean perten Bredgade 52 7400 Herning Tlf. 97 12 17 43

Tøj kan indleveres til Boligtextil i Aulum

STENHUGGERIER

ESPERSENS STENHUGGERI Nybobakke

REVISORER

Ă&#x2DC;stergade 12 7400 Herning T l f. 9712 1377

Den lokale stenhugger siden 1919 t7FTUKZMMBOETTUÂ&#x201C;STUFVEWBMH t&OFTUFMPLBMQSPEVDWJSLTPNIFE t'BHVEEBOOFUQFSTPOBMF t'SJMFWFSJOHPWFSIFMFMBOEFU www.ankerhost.dk

ÂŻCOJOHTUJEFS )WFSEBHFr-Â&#x201C;SEBH FMMFSFGUFSBGUBMF erhverv

/:#07&+Ç?)0-45&#30

5-' JOGP!FTQFSTFOTTUFOIVHHFSJEL XXXFTQFSTFOTTUFOIVHHFSJEL

Tlf. 97 47 13 22 ¡ www.blicher.dk

SKORSTENSFEJERE Skorstensfejerfirmaet

Stjernholm I/S Grønningen 30 ¡ 7550 Sørvad Mobil 40 20 47 47 . 40 45 41 10 www.stjernholmskorstensfejeren.dk medlem af skorstensfejerlauget 82


TANDLÃ&#x2020;GER

TURISTKÃ&#x2DC;RSEL

Tandlæge Carl-Børge Christensen Ã&#x2DC;stergade 5, 7490 Aulum Tlf.

97 47 21 85

Persontransport i mere end 50 år

www.brochnersbiler.dk

Tandlæge Kjeld Tommerup ApS

TÃ&#x2DC;MMER OG TRÃ&#x2020;LAST

Johan Bittmannsvej 2 7850 Stoholm Tlf. 97 45 23 50

TAXAER

Tommys Taxi i Aulum Tlf. 97 47 14 00 8 pers. bil. Syge- og handicapkørsel udføres

TÃ&#x2DC;MRERMESTRE

"VMVN t *OEVTUSJWFK/PSE1 t5MG 7JMECKFSH t *OEVTUSJWFK t5MG11

r e m m ToI erhverv

  

    

 

83


TØMRERMESTRE

Tømrermester

Bødkervej 8 . 7490 Aulum

BYGGEPLANER "MUJ tNVSFSBSCFKEF tTU“CFBSCFKEF tU“NSFSBSCFKEF Kilde Tømrerforretning Tømrer Murer

. . . . .

21 33 13 47

. . . . . .

21 33 13 48

Leif Højmark Pedersen Spegbjergvej 8 . 7490 Aulum leif-kilde@hotmail.com

40 26 00 63

www.kcbygaulum.dk

JG Tømrer- og Snedkerfirma ApS v/ Jan Graversen · Mobil 2143 4985 v/ Jonas Graversen · Mobil 2217 5139 Hestbjergvej 8 · Feldborg · 7540 Haderup

MIDTJYSK ALBYG A/S erhverv

- gør en positiv forskel !

INDUSTRIVEJ 20 - 7490 AULUM TLF. 97 47 36 00 www.midtjyskalbyg.dk e-mail: Info@midtjyskalbyg.dk

VINDUESPOLERERE OG -PUDSERE

Lasse’s Vinduespolering Gl. Landevej 22 · Feldborg · 7540 Haderup www.vindueskikker.dk

Tlf. 27 99 68 23 84


VOGNMÆND

Tusbækvej 31 · Feldborg · 7540 Haderup Telefon: 97 45 69 00 · Jens: 21 91 43 77 E-mail: feldborgent@mail.dk

www.feldborgtransport.dk

Ole Karlsmose & Søn I/S erhverv

Al vognmandskørsel udføres Levering af sand, sten, grus og støbemateriale Pallegods Container udlejes Nålemagervej 5 · 7490 Aulum Mobil 20 75 31 91 · 20 93 84 20

97 47 31 91 85


VOGNMĂ&#x2020;ND

VVS-INSTALLATĂ&#x2DC;RER

Kreaturkørsel og al vognmandskørsel udføres

Timring VVS, Smede- & Maskinforretning A/S

Sand og grus leveres Container udlejes

97 13 24 22

Nr. Mosevej 2 . Timring

Biltlf. 40 37 97 54 ¡ Fax 97 13 36 48 www.timring-vvs.dk

Brian Nielsen Mobil 40 26 24 96

97 47 24 96

erhverv

AKSEL AHLE APS Ramskovvej 10 ¡ 7550 Sørvad ¡ Tlf. 97 43 83 12 ¡ www.akselahle.dk

Brdr. Kjeldsens Vognmandsforretning LundgĂĽrdsparken 48 . 7490 Aulum Mobil 40 27 34 66 og 40 25 08 68

OR

FYRTEST

Aut. VVS- og Naturgasinstallatør

Alt i   

t774 t#MJL t+PSEWBSNF t-VGUUJMWBOE t#PMJHGPSCFESJOHFS t(BTPHPMJFLFEMFS t4UPLFSPHGBTUCSÂ?OETFM

Alt arbejde udføres med

97 47 35 66 - 97 47 20 68

VILDBJERG-LJĂ&#x2DC;RRING SMEDE og VVS ApS

Vognmand FRODE VĂ&#x2020;GGEMOSE

Tlf. 97 13 19 00 Flemming 20 12 83 51 Henry 40 14 84 14

Søndermarken 25, 7490 Aulum

97 47 20 55 86

Se ogsĂĽ www.vs-vvs.dk


DJELD SMEDE OG VVS A/S

â&#x17E;¤

SMED VVS ENERGI- OG LASTBILSERVICE â&#x17E;¤

â&#x17E;¤

Sevelskovbyvej 2 ¡ Djeld ¡ 7830 Vinderup

Tlf. 97 44 80 73 ¡ www.djeldsmed.dk

VVS-arbejde Blikkenslagerarbejde Â&#x2021; Bioenergi Varmepumper Â&#x2021; VandrensningsanlĂŚg Rep. af vandvĂŚrker Â&#x2021; MarkvandingsanlĂŚg

Bavnevej 24 ¡ Sdr Resen ¡ 7470 Karup Tlf. 97 45 61 33 ¡ www.guldhammer.as

NR. BJERTVEJ 10 | 7830 VINDERUP SVEND 20 20 35 94 FREDE 20 20 98 94 ZONETERAPI

- din kilde til ny energi t"OTJHUTNBTTBHFNFEMZNGFESÂ?OBHF t#BCZNBTTBHF %S#BDIT#MPNTUFSUFSBQJ t&M ,JSP ,SBOJP4BLSBMPH-BTFSUFSBQJ t3FJLJ 5BOLFGFMUPH;POFUFSBQJ

v/ Zoneterapeut Anne-Marie Venø Christensen Lundgürdsparken 78 ¡ 7490 Aulum ¡ Tlf. 97 47 28 28

7 1 0 2 r e g n i r d aen

Tlf. 97 45 40 54 Mobil 40 98 57 45

erhverv

v r e v h r til e dbogen Kontakt

LokalhĂĽn up r e d a H m u l Au Mortensen Erik n@aulum.dk e g o b d n a lh loka

87


Abildholtvej Hogager, 7500 Holstebro 10

Hingebjerg Thomas

Ahornvej Feldborg, 7540 Haderup 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 14

Reenberg Lars . . . . . . . . . . . . Lundhede Jane . . . . . . . . . . . Lundhede Lars . . . . . . . . . . . Lundhede L F . . . . . . . . . . . . Lundhede L F . . . . . . . . . . . . Drozdowski Janusz . . . . . . . . Kedzior Grzegorz Kozlowska Agnieszka . . . . . . Kozlowski Waldemar . . . . . . . Kozlowski W G . . . . . . . . . . . Davidsen Bettina Davidsen Kim . . . . . . . . . . . . Davidsen K . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Laila dagplejer Feldborg Vandværk . . . . . . . . Nielsen Inger kontorass . . . . . Sitarska Izabela . . . . . . . . . . . Sitarski Emil . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Carsten vognmaler Jeppesen Pia syerske. . . . . . . Danielsen John arbejdsmand . Jensen Dorit tegner . . . . . . . . Hølmkær Per tømrersvend . . . Hølmkær Tove syerske . . . . . . Jensen Inger syerske . . . . . . . Jensen Ivan svejser . . . . . . . . Nielsen Susanne . . . . . . . . . . Nielsen Thomas . . . . . . . . . . Nielsen T F . . . . . . . . . . . . . . Albertsen Inger dagpl moder Albertsen Jørgen automek . . . Albertsen J . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Anette . . . . . . . . . . Sørensen A . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Casper . . . . . . . . . . Sørensen Erik . . . . . . . . . . . .

28 77 71 51 97 45 44 30 97 45 44 30 42 40 64 91 23 11 28 30 42 37 24 43 42 78 28 33 42 39 35 91 60 46 58 86 22 21 37 13 22 87 00 84 97 45 48 11 97 45 42 15 53 37 60 66 26 42 73 33 27 13 63 68 30 50 74 67 61 71 04 73 29 64 56 35 51 33 75 10 31 66 73 19 31 66 73 18 27 13 97 39 30 49 95 68 61 69 89 07 50 49 22 53 60 62 68 34 30 61 33 06 23 67 65 21 29 65 61 09 40 11 60 84

Adresseregister

88

a a c c a b c d a a b a a b b a b b c a b b c d d a b c a a b b b c a

Tolstrup Michael . . . . . . . . . . 22 78 44 03 Danielsen Penny Madsen Chris . . . . . . . . . . . . 30 22 21 93 Ivanovs Vitalijs . . . . . . . . . . . . 91 94 87 91 Christensen Irene Christensen Torben Nielsen Lars landbr medhj . . . 21 93 63 78 Kofoed Jeanett Dalgaard Pernille Jespersen Peter studerende. . 22 77 05 81 Dastmardi Ali Ravnholt Rigmor tekstilarb . . . 40 32 30 06 Bjerg Henrik Bjerg Joanna Pedersen Eva . . . . . . . . . . . . 26 78 28 34 Jensen Henriette . . . . . . . . . . 30 25 38 43 Pedersen Minna . . . . . . . . . . 97 45 41 18 van Ingen Ruth fabrikarbske. . 23 43 09 22 Rasmussen Ulrik . . . . . . . . . . 23 48 49 40 Arnesen Ann-Hild Simonsen Jens . . . . . . . . . . . 31 22 91 16 Knudsen Hans støberiarb . . . . 97 47 37 24 Knudsen H P . . . . . . . . . . . . . 52 37 19 50 Højklint Byg . . . . . . . . . . . . . . 91 19 61 02 Jensen Martin . . . . . . . . . . . . 23 28 50 63 Køhler Conny husassistent . . . 31 70 70 38 Østerby Louise Eskildsen Jesper . . . . . . . . . . 20 52 11 22 Falsig Dennis Laursen Jørgen ekspedient . . 40 71 31 15 Christensen Arne lærer. . . . . . 28 73 21 99 Pedersen Tove revisorass . . . . 22 46 09 51 Højen Camilla . . . . . . . . . . . . 23 44 75 37 Bech Alex Rossen Ole arbejdsmand Holm Danast . . . . . . . . . . . . . 21 96 92 96 Rasmussen Danna fabrikarbske Kristensen Brian . . . . . . . . . . 23 61 79 98 Jensen Gert Jørgensen Pia kontorass . . . . 21 62 32 31 Jørgensen P Ø . . . . . . . . . . . . 22 53 81 44 Hansen Daniel . . . . . . . . . . . . 22 82 82 17 Bech Gitte Fayad Najah . . . . . . . . . . . . . 20 92 53 19 Fayad Omar

7490 Aulum

7490 Aulum Nielsen Johannes . . . . . . . . . Nielsen J . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen J . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Kåre Davids Dennis . . . . . . . . . . . . Mozolová Emília Rzeminski Piotr Lohse Michael autopladesm Poulsen Knud specialarb Sandholm Karen syerske . . . . Jørgensen Kenneth . . . . . . . . Deng Auguel Hamid Buseina . . . . . . . . . . . Andersen Heino . . . . . . . . . . . Nielsen Heidi . . . . . . . . . . . . . Nielsen H Z . . . . . . . . . . . . . . Buxbom Malene Jensen Martin . . . . . . . . . . . . Henriksen Niels gårdejer Kiel Jørgen lærer . . . . . . . . . . Kiel J S . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kasper Dahl Knud konstruktør . . . . . . Pedersen Bent . . . . . . . . . . . . Sørensen Kristina Møldambjærg Dorthe . . . . . . Lauridsen Arne . . . . . . . . . . . Lauridsen A . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kirsten . . . . . . . . . . . Hornshøj Michael . . . . . . . . . Andersen Ejvind . . . . . . . . . . Jørgensen Grethe hj syerske Jørgensen Søren specialarb . . Sørensen Kim . . . . . . . . . . . . Hansen Maria Meedom Kasper Pedersen Steen arbejdsmand Willeberg Louise

b a b c a a b b a b c b a a b c a c d a a b b c c a a c a b c a b c d a a b c a a b a b b

Asbækhedevej

Anemonevej 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11

11 12 12 12 13 13 13 15 16 16 16 17 18 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 23 23 25 25 25 25 27 27 27 29 29 29

98 14 46 96 98 14 46 95 20 45 33 28 81 75 09 30

61 60 00 98 28 91 52 80 42 17 45 15 40 68 34 28 23 47 64 10 40 16 18 53 28 77 67 97 97 43 05 68 30 89 35 77 26 44 57 10 29 80 97 02 24 67 18 84 97 47 19 15 30 50 20 89 21 34 42 90 61 60 88 67 60 57 08 62 30 30 37 42 20 84 49 44

1 1 1 1 2 2 2 4 4 4 4 6 6 8 8

Kjærsgaard Karl . . . . . . . . . . Kjærsgaard K H . . . . . . . . . . . Kjærsgaard K H . . . . . . . . . . . Pupakdee Nuan-Anong . . . . . Høj Claus svejser . . . . . . . . . . Høj Lene teknisk ass . . . . . . . Høj Pernille . . . . . . . . . . . . . . Hansen Stig Nowack Mark Østergård Maja Østergård Signe . . . . . . . . . . Buskbjerg Henrik . . . . . . . . . . Buskbjerg Jens landbr medhj Middelhede Bettina . . . . . . . . Nielsen Mikael . . . . . . . . . . .

97 47 37 80 21 96 76 10 20 33 67 80 97 47 37 80 97 47 26 67 97 47 26 67 97 47 26 67

6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 11 12 13 14 14 14 14 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 19 19 19 19 19 19 21 21 23 25 25 25 25 27 27 29 29 29

Jensen Bodil . . . . . . . . . . . . . Jensen Jacob . . . . . . . . . . . . Kristensen Conni . . . . . . . . . . Kristensen C . . . . . . . . . . . . . Wind Preben . . . . . . . . . . . . . Jensen Annemette studerende Jensen A . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen A . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen A . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kathrine Jensen Rasmus Jensen Wilton børnehaveled Jakobsen Hilda sygehjælper. . Jakobsen H . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Freddy pedel. . . . . . Brunbjerg Jimmy Ramachandramoorthy T Holmegaard Lene Nielsen Henry gårdejer. . . . . . Nielsen H M . . . . . . . . . . . . . Nielsen H M . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jytte . . . . . . . . . . . . . Nielsen Harry gravemester. . . Christiansen Anita . . . . . . . . . Christiansen A N . . . . . . . . . . Christiansen A N . . . . . . . . . . Christiansen A N . . . . . . . . . . Christiansen A N . . . . . . . . . . Christiansen Morten Hansen Elsebeth . . . . . . . . . . Hansen E . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Thomas forretnfører. . Jeppesen Evy tekstilass . . . . . Jeppesen Frits elektron mek Teilmann Elsebeth . . . . . . . . . Teilmann E . . . . . . . . . . . . . . Teilmann Frey . . . . . . . . . . . . Teilmann F . . . . . . . . . . . . . . Teilmann Matias . . . . . . . . . . Teilmann M . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Karen dagplejer. . . Jørgensen Knud maskinmester Thorsen Sten maskinmester. . Kristensen Charlotte . . . . . . . Kristensen C T . . . . . . . . . . . . Nielsen Steffen . . . . . . . . . . . Nielsen S T . . . . . . . . . . . . . . Klemensen Lotte Klemensen Ole . . . . . . . . . . . Laursen Børge gårdejer . . . . . Laursen Grethe . . . . . . . . . . . Laursen G . . . . . . . . . . . . . . .

26 11 16 21 30 64 63 46 96 10 96 10 40 14 86 17 96 10 96 10 30 74 24 57 61 72 74 18 30 74 32 11 30 74 92 85

97 47 34 19 51 94 34 19 97 47 34 19

97 43 51 98 23 31 57 52 21 13 12 85 97 43 51 98 51 95 99 40 30 20 52 74 23 30 90 26 24 21 70 02 28 38 96 28 30 71 64 35 97 47 39 06 21 40 63 03 97 47 39 06 61 70 33 87 97 47 30 94 28 70 30 94 97 47 30 94 97 87 53 96 97 47 30 94 27 82 00 94 23 41 39 80 50 54 39 80 40 74 14 08 97 47 36 71 21 64 69 39 97 47 36 71 23 96 36 71 61 69 30 73 97 47 20 34 97 47 20 34 42 92 64 71

Barslundvej Barslund, 7540 Haderup 1 1 4

Laursen Frederik . . . . . . . . . . 31 23 98 43 Pedersen Stine Barslundgård I/S . . . . . . . . . . 97 45 42 22

24 25 18 46 20 35 47 30 61 26 56 56 61 26 30 56

Bellisvej 7490 Aulum

Bakkedraget 7490 Aulum 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5

Buskbjerg Jørgen . . . . . . . . . Buskbjerg Niels tømrersvend . Buskbjerg Vibeke . . . . . . . . . Buskbjergs Montage v/ Niels Peder Buskbjerg . . . . Køhler Jannie Pedersen Inge . . . . . . . . . . . . Pedersen I M M . . . . . . . . . . . Pedersen I M M . . . . . . . . . . . Pedersen Leo smedesvend. . . Laursen Jørgen . . . . . . . . . . . Laursen Regitze . . . . . . . . . . Pedersen Birgit ekspeditrice Pedersen Søren . . . . . . . . . . . Ryhl Maren assistent . . . . . . . Ryhl M M . . . . . . . . . . . . . . . Ryhl M M . . . . . . . . . . . . . . . Ryhl Yngve ekspedient . . . . . .

21 48 35 63 30 58 22 35 23 45 97 56 30 58 22 35 97 47 34 41 20 57 74 60 24 25 95 96 97 47 34 41 61 69 40 43 28 83 71 45 22 37 83 81 97 47 31 81 28 99 31 81 28 49 58 50 97 47 31 81

1 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 9 9

Jensen Steffy Hornshøj H . . . . . . . . . . . . . . Hornshøj Hanne . . . . . . . . . . . Hornshøj H . . . . . . . . . . . . . . Hornshøj Jens mekanikersv . . Hornshøj Laila . . . . . . . . . . . . Korsgaard Jan Kristensen Natasja . . . . . . . . Johansen Tina Sørensen Ovenguaq . . . . . . . Jørgensen Bodil Jørgensen Hans gårdejer . . . . Stefansen Britta fabr syerske . Stefansen Steen konstabel. . . Stefansen S . . . . . . . . . . . . . Høgh Niels specialarb. . . . . . . Høgh N S . . . . . . . . . . . . . . . . Høgh Ulla lagerarb Andersen Arne rørlægger . . . . Pedersen Else tekstilarb . . . . . Pedersen Poul værkfører . . . .

97 47 34 60 30 20 15 87 61 75 94 65 21 75 34 06 97 47 34 60 91 55 03 50 31 12 80 88 29 45 19 35 97 47 31 75 97 47 31 75 29 13 04 60 21 17 58 32 21 17 58 23 23 48 83 95 97 47 23 80 97 47 23 80


Bette Sines Vej

Bjørnkærvej

7490 Aulum

7540 Haderup

3 3 3 3 3 4 4 4 4 6 6 6 6 6

Jepsen Ditte . . . . . . . . . . . . . Jepsen D . . . . . . . . . . . . . . . . Jepsen D M O . . . . . . . . . . . . Jepsen M . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Michael . . . . . . . . . Johansen Werner . . . . . . . . . Johansen W . . . . . . . . . . . . . Johansen W . . . . . . . . . . . . . W J Smede v/ Werner Johansen . . . . . . . Døj Anja Døj Flemming chauffør Døj Martin Døj Tina lagerekspedi. . . . . . . Døj T N A . . . . . . . . . . . . . . . .

27 47 00 05 30 13 51 18 27 72 52 69 30 13 51 18 27 47 00 05 20 47 94 27 51 43 27 64 23 10 51 90

7490 Aulum 30 61 82 37 51 34 13 10

97 45 42 04 25 13 33 93 97 45 42 04 22 83 04 99 31 31 40 53 97 45 43 74 40 19 43 52 22 93 72 08 20 59 56 19 21 32 42 83 97 45 41 80 97 45 41 80 21 97 22 75 61 31 22 75 21 97 25 04 97 19 99 90 97 19 99 90 20 92 16 00 97 45 42 75 97 45 42 75 97 45 42 75 40 14 42 75 23 63 52 55 97 45 41 15 60 19 47 76 61 54 20 19

Birkkjærvej Hodsager, 7490 Aulum Hodsager Multicenter . . . . . . Johannesen Jeanette Nielsen Henning . . . . . . . . . . Christensen Casper . . . . . . . . Christensen C S . . . . . . . . . . Christensen C S . . . . . . . . . . Mogensen Lizette . . . . . . . . . Jønsson J . . . . . . . . . . . . . . . Jønsson John . . . . . . . . . . . . Henriksen Gitte Jørgensen Claus Agerskov Jeanette . . . . . . . . Agerskov J . . . . . . . . . . . . . . Agerskov Kenneth

51 22 50 32 23 66 38 85 32 13 39 17 20 76 03 05 24 46 37 53 32 13 39 17 97 47 61 54 20 77 34 54 23 72 29 93 24 52 42 75

Bjergmosevej 7490 Aulum 1 1 3 5 7 7

Laugesen Flemming tømrersvend. . . . . . . . . . . . . . Laugesen Henny presserske . Jakobsen Anders . . . . . . . . . . Jensen Jette syerske . . . . . . . Jacobsen Niels Pedersen Henriette . . . . . . . .

97 47 31 29 97 47 31 29 31 22 74 99 40 85 70 22 50 98 50 45

1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 10 10 11 11 11 11 11 11 13 15 15 15 19 19 19 19 21 23 23 23 23 23 25 25 25 27 27 29 29 31 31 31 33 33 35 35 35 35 37 37 37 37 39 39 39 41 41 43 43 43 43

Nielsen Anders arbejdsmand . Nielsen A . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Aase damefrisør. . . . . Nielsen Gerda syerske Nielsen Gunner specialarb . . . Nielsen G B . . . . . . . . . . . . . . Woods Conny sygehjælper . . . Woods Tanja . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Doris dagpl moder . Nørgaard D . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Niels elektriker . . . . Nørgaard N C F . . . . . . . . . . . Poulsen Lene . . . . . . . . . . . . Nielsen Heidi . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jannik Bjerg Preben salgskons . . . . . Bjerg P . . . . . . . . . . . . . . . . . Bjerg Sonja køkkenmedhj. . . . Overgaard Birthe dagpl moder Overgaard B R . . . . . . . . . . . . Overgaard Dan distr chef . . . . Overgaard D . . . . . . . . . . . . . Raunholt Karen kontorass . . . Sørensen Bodil syerske Sørensen Villy kontorbestyr . . Hansen René . . . . . . . . . . . . . Hansen R . . . . . . . . . . . . . . . Hansen R . . . . . . . . . . . . . . . Hansen R . . . . . . . . . . . . . . . Hansen R . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Susanne Madsen Elna . . . . . . . . . . . . . Henriksen Bitten . . . . . . . . . . Henriksen Kenneth . . . . . . . . Henriksen K . . . . . . . . . . . . . Jensen Celine Jensen Jesper Jensen Marianne . . . . . . . . . Jensen Simon Vestergaard Kjeld bankprok . . Andersen Jens . . . . . . . . . . . Andersen J E . . . . . . . . . . . . . Andersen J E . . . . . . . . . . . . . Andersen Jonas Larsen Lone . . . . . . . . . . . . . Kolling Mikael . . . . . . . . . . . . Kolling Susanne . . . . . . . . . . Kolling S B . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Maybritt . . . . . . . . . . Ørom Anna . . . . . . . . . . . . . . Jensen Pernille Jensen Thomas . . . . . . . . . . . Ramaiah Thangaraj . . . . . . . . Thangaraj Jayanthi . . . . . . . . Thangaraj Mithila . . . . . . . . . Villumsen Ib blikkensl. . . . . . . Villumsen Ib lagerarb . . . . . . . Dahl Arnold rejsemontør. . . . . Dahl A J . . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Rita fabrikarb . . . . . . . . . Dahl R . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leding Jesper ingeniør. . . . . . Leding Laura . . . . . . . . . . . . . Leding Lene sygeplejersk. . . . Leding Signe . . . . . . . . . . . . . Rømer Anne-Marie . . . . . . . . Rømer A . . . . . . . . . . . . . . . . Rømer Jan . . . . . . . . . . . . . . Eskildsen Ella konfktionass Eskildsen Per ingeniør Simonsen Carina . . . . . . . . . . Simonsen C I D . . . . . . . . . . . Simonsen Casper Simonsen Maja

97 47 13 31 51 50 20 87 97 47 13 31 20 43 05 37 21 23 23 14 29 90 34 61 51 90 72 36 97 47 31 67 21 25 70 67 97 47 31 67 21 97 21 27 40 14 53 38 29 65 48 24 97 47 32 31 60 49 49 15 97 47 32 31 97 47 30 24 50 48 30 47 97 47 30 24 97 47 39 24 51 98 80 04 40 53 31 76 22 91 63 85 25 21 91 44 53 28 59 32 53 69 00 59 27 25 49 90 24 61 03 81 23 49 07 77 51 44 81 44 25 63 90 25 29 61 10 39 97 47 32 48 20 28 34 10 24 25 60 41 20 28 88 03 22 44 83 20 20 45 24 35 23 67 14 30 30 20 46 43 40 25 38 88 30 24 78 87 25 62 94 49 96 96 10 14 96 96 10 14 96 96 10 14 56 38 18 98 40 50 32 32 97 47 30 64 22 59 38 03 97 47 30 64 23 95 90 75 22 46 09 32 29 88 14 32 25 12 41 32 29 93 14 32 21 42 11 32 30 28 74 64 22 32 11 15 21 92 58 34 24 87 51 58

1 1 1 2 2 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 9 10 10 10 10 11 b 12 12 13 13 13 14 14 14 14 14 14 15 15 16 16 18 18 18 18 19 19 21 21 21 21 22 23 24 24 24 25 25 26 26 27 28 28 29 29 30 30 31 31 34 34 34 34 34 34 35 35 35 36 36 38 40 41 43 43 43 43 43 43 43

a b b a b c c c c

st st

Hansen Erika syerske. . . . . . . Hansen E . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Elvar entreprenør . . . . Dalgaard Viggo arbejdsmand Manga Anna Laustsen Ejgil . . . . . . . . . . . . Bertelsen Margit . . . . . . . . . . Bertelsen Svend skovarbejder Christensen Mona syerske . . . Christensen Åge direktør Viborent ApS . . . . . . . . . . . . . Künnapuu Jørn specialarb . . . Nielsen Ann Bertelsen Anette . . . . . . . . . . Bertelsen Mathias . . . . . . . . . Bertelsen Steen fabrikarb. . . . Larsen Jens gårdejer . . . . . . . Guldbrandsen Palle Henriksen Ulla . . . . . . . . . . . . Henriksen U P . . . . . . . . . . . . Smedemesteren . . . . . . . . . . Danielsen Robert arbejdsmand Thomassen Lisbeth viktualieass . . . . . . . . . . . . . . Thomassen Svend specialarb. Filtenborg Maja . . . . . . . . . . . Ladegaard Susan . . . . . . . . . Nielsen Tina . . . . . . . . . . . . . Dalgaard Jenny ekspeditrice Bertelsen Joanna Bertelsen Conni . . . . . . . . . . . Bertelsen Klaus . . . . . . . . . . . Bertelsen Mollie . . . . . . . . . . Feldborg Beton & Belægning . Billeskov Charlotte . . . . . . . . Pedersen Martin . . . . . . . . . . Nielsen Preben butiksass . . . . Nielsen P H . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Hans . . . . . . . . . . . Nørgaard Kirsten . . . . . . . . . . Nørgaard K M . . . . . . . . . . . . Nørgaard K M . . . . . . . . . . . . Bjerregaard Sinne . . . . . . . . . Westh Belinda Damsgaard Benny specialarb. Damsgaard B . . . . . . . . . . . . Damsgaard Sonja syerske . . . Damsgaard S I . . . . . . . . . . . Sørensen Tommy skovarbejder Nielsen Flemming traktorfører AS El-Service . . . . . . . . . . . . Møldrup Bo . . . . . . . . . . . . . . Møldrup Louise Vestergård Martin . . . . . . . . . Vestergård Sandra . . . . . . . . . Dryga Alina . . . . . . . . . . . . . . Dryga Igor . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Anja . . . . . . . . . . . . . Madsen Britta sygepl ske . . . . Madsen B S . . . . . . . . . . . . . Jessen Anne . . . . . . . . . . . . . Jessen Jacob . . . . . . . . . . . . Andersen Martin støberiarb Nielsen Conny ekspeditrice . . Pedersen Jytte Pedersen Jørgen . . . . . . . . . . Bliddal Erik lærling Bliddal Henriette . . . . . . . . . . Bliddal H S . . . . . . . . . . . . . . Bliddal H S . . . . . . . . . . . . . . Bliddal H S . . . . . . . . . . . . . . Bliddal H S . . . . . . . . . . . . . . Brdr Nielsen Entreprenør- og Vogn . . . . . . . Nielsen Bent entreprenør . . . . Nielsen Ruth . . . . . . . . . . . . . Ben-Ahmed Chedly tekstilarb . Ben-Ahmed C B A . . . . . . . . . Martinsen Ingrid . . . . . . . . . . Jensen Anna hj syerske . . . . . Feldborg Kirke Frederiksen Mira . . . . . . . . . . Larsen Camilla soc. og sund. . Larsen C . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen C . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Per . . . . . . . . . . . . . . Larsen P S . . . . . . . . . . . . . . Larsen P S . . . . . . . . . . . . . .

97 45 42 82 28 64 75 45 97 45 42 82 27 38 85 57 24 87 48 62 21 42 68 44 61 37 28 98 81 71 87 06 28 51 45 61 29 41 80 77 60 14 56 90 51 21 78 25 60 91 73 29 20 43 50 42 40 33 71 32 20 27 46 16 60 22 14 33 21 61 73 65 60 83 08 57 28 89 78 25 27 12 10 30 23 45 20 92 97 45 43 89 97 45 43 89 97 45 43 89 21 36 60 12 60 12 58 09 28 43 01 16 24 64 75 22 30 70 43 72 51 94 61 66 30 74 64 89 61 67 17 51 20 28 17 51 22 45 01 53 97 45 43 81 23 98 36 98 97 45 43 81 30 13 01 85 40 33 45 40 97 45 44 88 97 45 45 45 60 70 56 66 32 15 30 55 32 15 30 55 50 15 45 04 50 14 15 21 28 45 43 39 88 91 26 05 60 51 72 91 60 15 07 73 22 28 94 45 20 36 19 64 20 83 43 61 28 29 60 03 61 68 44 92 61 69 44 92 61 68 14 66 29 88 44 92 97 45 40 88 97 45 40 88 97 45 40 88 97 42 28 31 21 66 16 31 97 45 41 16 97 45 41 36 96 29 30 29 96 29 30 29 61 38 03 75 61 33 41 12 96 29 30 29 61 70 46 50 61 68 59 12

89

Adresseregister

4 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 11 11 11

Feldborg, 7540 Haderup 97 45 23 20 97 45 23 20 42 19 94 80 32 20 87 70 40 91 65 63 72 54 30 00 97 47 67 00

Boghvedevej

Feldborg, 7540 Haderup Refsgaard Lars Jensen Else tegner. . . . . . . . . Jensen E B . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kaj maskinfører . . . . . Lind Rikke . . . . . . . . . . . . . . . Lind R G . . . . . . . . . . . . . . . . Lind Thomas Jensen Else maskinpasser . . . Jensen E K S . . . . . . . . . . . . . Jensen Erik Jensen Rita . . . . . . . . . . . . . . Jensen R . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Lilian dagplejer Jensen Svend montør . . . . . . Henriksen Jens skovarbejder . Henriksen Karen kontorass . . Henriksen K M E. . . . . . . . . . . Henriksen K M E. . . . . . . . . . . Rasmussen Jens arbejdsmand Regelink Jantje . . . . . . . . . . . Regelink Rene . . . . . . . . . . . . Feldborg Autoteknik . . . . . . . Hennings Biler . . . . . . . . . . . . Mortensen Dorthe syerske . . . Mortensen Henning montør . . Mortensen H . . . . . . . . . . . . . Mundbjerg Agnethe . . . . . . . . Laursen Karina . . . . . . . . . . . Laursen Kasper . . . . . . . . . . . Laursen K B . . . . . . . . . . . . .

Clausen Jens . . . . . . . . . . . . Rasmussen Rikke . . . . . . . . . Rasmussen R B E. . . . . . . . . . Godskesen Jens skovløber. . . Godskesen J . . . . . . . . . . . . . Naturstyrelsen Feldborggård . Ravnsbæk Dorte . . . . . . . . . .

20 47 94 27

Birkevej 1 3 3 3 4 4 4 6 6 8 8 8 10 10 18 18 18 18 20 28 28 30 30 30 30 30 32 33 33 33

14 14 14 17 17 18 18

Bredgade


44 44 44 44 45 45 45 46 47 47 48 48 49 49 54 55 55 57 57 57 58 60 60 62 64 64 65 65 65 66 67 67 68 68 68 68 68 68 68 68 71 71 73 73 75 76 76 77 77 77 78 80 82 82 82 82 85 86 86 87 88 88 88 88 90 92 92 92

st 1

st

st 1 1

a b b c c d d f

Lohse Inga servitrice . . . . . . . 97 45 41 97 Lohse Vagn entreprenør . . . . . 97 45 41 97 Lohse V . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 33 91 11 Lohse V . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 99 41 97 Kovalenko Olha Kovalenko Viktor Pedersen Johnny . . . . . . . . . 26 12 74 06 Laier Bettina sergent . . . . . . . 97 45 45 18 Nielsen Morten Nielsen Tina Jacobsen Chris . . . . . . . . . . . 21 73 77 13 Laursen Jesper . . . . . . . . . . . 23 24 28 12 Petersen Jette . . . . . . . . . . . . 23 72 76 07 Petersen Stig . . . . . . . . . . . . . 61 72 72 25 Mortensen Allan Tsybulska Tetiana Tsybulskyi Sergii Aggerholm Jakob smede- og ma Mujak Amela Mujak Lejla . . . . . . . . . . . . . . 20 60 39 55 Kofod Karl . . . . . . . . . . . . . . . 40 97 26 25 Brugsen Fremad . . . . . . . . . . 97 45 40 06 Feldborg Postbutik . . . . . . . . 70 70 70 30 Møller Jes Møller Elise Møller Per Madsen Ingrid . . . . . . . . . . . . 97 45 43 38 Madsen I . . . . . . . . . . . . . . . . 24 43 33 22 Pedersen Holger arbejdsmand 97 45 43 38 Christensen Minna pensionist. 97 45 41 81 Refsgaard Ole . . . . . . . . . . . . 97 45 43 62 Refsgaard Tina . . . . . . . . . . . 97 45 43 62 Jensen Edith sammenlægger . 97 45 40 56 Lassen Clara syerske . . . . . . . 97 45 40 40 Lassen C . . . . . . . . . . . . . . . . 29 79 05 40 Jørgensen Leif diakonelev . . . 34 11 44 89 Jørgensen L . . . . . . . . . . . . . 30 72 36 81 Hansen Kaj autolakerer . . . . . 97 45 43 46 Hansen K E . . . . . . . . . . . . . . 21 92 10 43 Kofoed Rikke . . . . . . . . . . . . . 25 12 25 23 Svane Britta social- og s . . . . 56 50 41 76 Svane B . . . . . . . . . . . . . . . . 29 68 41 76 Mortensen Nikoline syerske . . 21 79 54 87 Mortensen Per skovarbejder. . 21 43 63 87 Nielsen Mona . . . . . . . . . . . . 32 17 98 39 Feldborg Frie Børneunivers . . 60 20 22 05 Feldborg Frie Børneunivers . . 60 20 22 06 Jensen Jørgen maskinarb . . . 21 49 91 01 Jensen J M . . . . . . . . . . . . . . 24 64 42 24 Jensen Ulla Feldborg Sognegård . . . . . . . 97 45 42 67 Kålormen . . . . . . . . . . . . . . . 96 28 75 05 Lauritsen Karin tegner . . . . . . 97 45 42 87 Lauritsen K . . . . . . . . . . . . . . 29 41 72 87 Lauritsen K . . . . . . . . . . . . . . 29 31 19 79 Lauritsen Vagn arbejdsmand . 97 45 42 87 Jensen Erik landbr tekn . . . . . 97 45 41 03 Henriksen Britta . . . . . . . . . . 97 45 44 94 Henriksen Johnny . . . . . . . . . 97 45 44 94 Rasmussen Jørgen chauffør. . 21 94 33 86 Jakobsen Henny . . . . . . . . . . 97 45 44 10 Jakobsen H D . . . . . . . . . . . . 20 25 29 66 Nielsen Børge maskinsnedk . . 97 45 44 10 Nielsen B . . . . . . . . . . . . . . . 61 75 73 30 Pedersen Knud murersvend . . 51 93 46 85 Lauritsen Anni . . . . . . . . . . . . 97 45 47 40 Lauritsen Products v/ Thomas Lauritsen . . . . . . . 28 95 00 80 Lauritsen Thomas . . . . . . . . . 97 45 47 40

Brogårdvej Hodsager, 7490 Aulum 1 1 1 2 2 3 4 4 4 b 4 b 4 b 6 6 8 8 8 8 8 8 9 9 9 11

Jensen Hanne . . . . . . . . . . . . Jensen H E H . . . . . . . . . . . . . Jensen Henry . . . . . . . . . . . . Kristensen Karin pelsdyravler Kristensen Tage tømrermester Svendsen Sissel . . . . . . . . . . Naida Nataliia . . . . . . . . . . . . Svoren Ivan . . . . . . . . . . . . . . Dinesen Kim . . . . . . . . . . . . . Dinesen Tina . . . . . . . . . . . . . Læssetovet.dk . . . . . . . . . . . . Christensen Mads . . . . . . . . . Nissen Louise . . . . . . . . . . . . Rasmussen Ib bilassistent . . . Rasmussen I G . . . . . . . . . . . Rasmussen I G . . . . . . . . . . . Rasmussen I G . . . . . . . . . . . Rasmussen I G . . . . . . . . . . . Rasmussen Mette pædagog Sørensen Anja . . . . . . . . . . . . Sørensen Kasper Sørensen Svend . . . . . . . . . . Hajic Besim

97 47 60 76 22 16 16 55 97 47 60 76 21 82 52 80 97 43 04 42 50 14 00 83 34 12 91 15 29 71 58 06 40 79 53 82 40 79 53 82 22 44 27 10 22 86 64 06 20 43 62 49 21 27 90 49 51 91 67 79 23 46 01 64 21 70 08 68 51 75 81 77 20 49 48 51

Brohusvej 7490 Aulum 2 2 4 4 5 5 5 10 10 11 12 12 13 13 17 17 17 17 17 19 19 21 21

Sundstrup Gitte . . . . . . . . . . . Sundstrup Søren . . . . . . . . . . Jensen Betina . . . . . . . . . . . . Jensen Jakob . . . . . . . . . . . . Risum Jørgen . . . . . . . . . . . . Thomsen Lone . . . . . . . . . . . Thomsen L M . . . . . . . . . . . . Hansen Britta assistent . . . . . Hansen Tage renovat arb . . . . Nomanni Lone bankass . . . . . Bundgaard Bo Orven Kjersti . . . . . . . . . . . . . Hantusch Jens Sørensen Carina Brøndberg Birthe . . . . . . . . . . Brøndberg B . . . . . . . . . . . . . Brøndberg Daniel . . . . . . . . . Nielsen Bent . . . . . . . . . . . . . Nielsen B . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jeanette . . . . . . . . . . Nielsen Kim Pedersen Emma hjemmehjælp Pedersen E K D . . . . . . . . . . .

97 40 40 91 97 40 40 91 28 60 00 87 40 83 78 81 40 15 08 01 30 24 53 83 40 15 08 79 97 15 44 89 97 15 44 89 26 14 77 09 23 41 11 51 97 47 30 12 22 32 63 11 97 47 30 12 97 47 30 12 20 25 29 06 40 11 73 44

Adresseregister

Ulige nr 1-11 7400 Herning Ulige nr 17-19 7490 Aulum Lige nr 2-12b 7400 Herning Lige nr 16-24 7490 Aulum 8 16 16 17 18 18 19 19 19 19 24 24

90

Herning Jagtcenter Nygård Gl. Skole . . . . . . . . . . Oleksandr Medianyk Siedov Anton Jespersen Ida . . . . . . . . . . . . Schou Kristian Thomsen Pernille Christensen Mette kontorass . Christensen Ole førtidspensi. . Christensen O S . . . . . . . . . . Christensen O S . . . . . . . . . . Breinholt Penille Breinholt Simon

97 13 60 98 97 47 60 82 97 47 62 41 97 47 62 41 20 29 56 31 20 47 28 98

Stenberg K . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Stine . . . . . . . . . . Birkebæk Morten Nielsen Linda . . . . . . . . . . . . Nielsen L . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Tove . . . . . . . . . . . Kristensen Vagn betonstøber . Kristensen V N . . . . . . . . . . . . Kristensen V N . . . . . . . . . . . . Nielsen Hanne dagplejer . . . . Nielsen Poul kontorass. . . . . . Hamid H K . . . . . . . . . . . . . . . Hamid Haidar . . . . . . . . . . . . Kammona Zayneb . . . . . . . . . Kammona Z A H . . . . . . . . . . . Jensen Kristen revisorass . . . Simonsen Lisbeth kontorass . Simonsen L . . . . . . . . . . . . . . Simonsen L . . . . . . . . . . . . . . Fyhring Aksel landbr medhj . . Fyhring A . . . . . . . . . . . . . . . . Fyhring Bjarne . . . . . . . . . . . . Fyhring Britta . . . . . . . . . . . . Fyhring B L . . . . . . . . . . . . . . Blæsbjerg Harry gårdejer . . . . Blæsbjerg H E . . . . . . . . . . . . Blæsbjerg Ingrid . . . . . . . . . . Blæsbjerg I . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Jakob . . . . . . . . . Frederiksen Janni . . . . . . . . . Frederiksen J M . . . . . . . . . . Brandborg Laila skoleelev Christensen Benny slagteriarb Væggemose Mona kontorass . Væggemose Søren . . . . . . . . Grønning Dorte . . . . . . . . . . . Jepsen Bo Jensen Uffe . . . . . . . . . . . . . . Jensen U D . . . . . . . . . . . . . . Jensen U D . . . . . . . . . . . . . . Jensen U D . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Emmy . . . . . . . . Frederiksen Robert gårdejer . . Frederiksen R . . . . . . . . . . . . Damgaard Leif specialarb . . . Damgaard L . . . . . . . . . . . . . Damgaard Ninna fabrikarb . . . Damgaard N . . . . . . . . . . . . . Bl Fotoservice . . . . . . . . . . . . Lassen Benny flymekaniker . . Lassen Berit bankass . . . . . . . Lassen Jannie

27 46 17 27 97 47 11 21 22 59 22 61 29 29 13 22 97 47 26 90 97 47 26 90 23 61 50 72 23 23 26 09 97 47 32 77 97 47 32 77 97 45 65 45 29 60 60 27 42 34 49 21 50 51 75 55 97 47 27 53 97 47 27 53 51 31 23 54 51 31 23 53 97 47 28 36 40 19 98 36 97 47 28 36 97 47 28 36 61 34 00 99 97 47 61 52 21 46 67 52 97 47 61 52 41 13 11 66 41 56 42 52 51 23 03 61 41 56 42 52 97 47 38 09 97 47 38 09 24 60 66 08 29 93 04 15 40 37 15 25 29 93 20 24 91 53 87 84 97 47 26 88 97 47 26 88 21 64 88 86 97 47 22 76 60 22 48 26 97 47 22 76 51 36 33 23 97 47 38 81 40 57 38 01 23 43 09 36

97 47 39 36 60 85 29 59

Bødkervej 7490 Aulum

Buntmagervej 7490 Aulum 18 18 20

Aulumgård A/S . . . . . . . . . . . 96 41 21 00 Jakobsen & Hvam A/S . . . . . . 40 62 27 39 Jakobsen Honey . . . . . . . . . . 97 47 27 39

Bygvej 7490 Aulum

Bredvigvej

6 7 8 9 9 11 11 11 11 12 12 15 15 15 15 17 17 17 17 19 19 19 19 19 21 21 21 21 23 23 23 25 25 27 27 29 29 31 31 31 31 33 33 33 35 35 35 35 37 37 37 37

1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6

Sejbjerg Hanne . . . . . . . . . . . Sejbjerg Søren specialarb. . . . Sejbjerg S K V . . . . . . . . . . . . Sejbjerg S K V . . . . . . . . . . . . Sejbjerg S K V . . . . . . . . . . . . Jakobsen Henry socialrådg . . Lerche Birgitte socialrådg. . . . Mortensen Anna lærer Mortensen Leif præst . . . . . . . Mortensen L H . . . . . . . . . . . Troelsen Hanne . . . . . . . . . . . Troelsen H E . . . . . . . . . . . . . Troelsen Ove chauffør . . . . . . Troelsen O K . . . . . . . . . . . . . Nielsen Finn butiksindeh . . . . Nielsen F R . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Tora klinikass Stenberg Birgit kontorleder . . Stenberg B S . . . . . . . . . . . . . Stenberg Knud souschef . . . .

22 99 13 94 22 99 13 94 22 93 51 75 53 28 04 71 53 28 35 97 97 47 31 38 97 47 31 38 25 21 08 21 28 55 97 20 97 47 29 34 60 66 29 34 97 47 29 34 29 12 77 67 21 77 25 54 25 72 32 33 97 47 33 81 29 89 88 35 97 47 33 81

8 8 11 12 18 18 18 18 18 18 18

KC Byg Aulum ApS - murer . . KC Byg Aulum ApS - tømrer . . Lækkeriet . . . . . . . . . . . . . . . Murerfirmaet Barslund og Gasseholm ApS . Damgaard Inga medhj ægtef . Damgaard Jens . . . . . . . . . . . Damgaard Niels entreprenør . Damgaard N K . . . . . . . . . . . . Damgaard N K . . . . . . . . . . . . Damgaard N K . . . . . . . . . . . . Damgaards Maskinstation . . .

21 33 13 48 21 33 13 47 60 16 90 30 97 47 27 23 97 47 23 12 97 47 23 12 97 47 23 12 97 47 29 63 20 33 23 12 40 10 24 97 97 47 23 12

Bøgevej 7490 Aulum 1 2 2 4 4 5 5 5 6 6 7 7 9

Pedersen Rene Bækgaard Inge lærer Bækgaard Peter læge. . . . . . . Hansen Maria . . . . . . . . . . . . Nielsen René . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Jane . . . . . . . . . . . Jakobsen Palle pædagogmedhj Jakobsen P M . . . . . . . . . . . . Frederiksen Johnni . . . . . . . . Østergård Karina . . . . . . . . . . Jakobsen Ole arbejdsmand . . Jakobsen O . . . . . . . . . . . . . . Eriksen Erling gårdejer . . . . . .

24 87 88 73 21 42 03 31 22 62 04 27 30 30 33 38 22 98 98 60 42 31 23 35 28 26 59 55 24 84 54 37 97 47 30 25 30 57 84 03 97 47 21 24


Danmarksgade 7490 Aulum

1tv 1tv 1tv 2

st 1 stth 1 1

2

stth stth sttv

1 1

a b

1

st

st

1

st st 1 1

a a a a b b c d

a c

1th st st 1th 1tv 1tv

1tv

China Grill & Café . . . . . . . . . DaVinci Pizzaria . . . . . . . . . . . Arakchiev Denis Naimov Mertin Yatan Ferhat Nielsen Michelle . . . . . . . . . . DaVinci . . . . . . . . . . . . . . . . . Salon Lene . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Benjamin Saxen . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holm Gitte lærer. . . . . . . . . . . Holm G O . . . . . . . . . . . . . . . Holm Martin murermester . . . Holm M . . . . . . . . . . . . . . . . . Holm M . . . . . . . . . . . . . . . . . Holm M . . . . . . . . . . . . . . . . . Nybolig Aulum . . . . . . . . . . . . Ødegaard Begravelser . . . . . . Morre Jens . . . . . . . . . . . . . . Jensen Maria . . . . . . . . . . . . Toustrup Christina Gruszecka Malgorzata Gruszecki Maciej Anna.d . . . . . . . . . . . . . . . . . Olsen Tom skoleelev Kentoni Trade ApS . . . . . . . . . Sørensen Christian Pedersen Johannes tobaksarb Pedersen Lilly fabr syerske. . . Aupino Trading . . . . . . . . . . . Danvik Service Center . . . . . . Sørensen Jan Sørensen Majken Poulsen Samuel Raun Malene . . . . . . . . . . . . . Pedersen Lilly . . . . . . . . . . . . Grønbæk Einer pedel . . . . . . . Flarup Alex Kirkeby Ida Pedersen Marianne . . . . . . . . Hårtotten & Aloe Vera Forever Andersen Tobias . . . . . . . . . . Andersen T . . . . . . . . . . . . . . Berthelsen Mette . . . . . . . . . . Berthelsen M B . . . . . . . . . . . Tamenta ApS . . . . . . . . . . . . . Dalbo Byg K/S . . . . . . . . . . . . EsterFoto . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Ester fotograf . . . . . . . Haugstrup Henrik Haugstrup Krista Handelsbanken Aulum . . . . . . Amigo Pizza- og Kebabhus . . Jenovias Mac . . . . . . . . . . . . El-Hansen ApS . . . . . . . . . . . Vestergaard Anna ekspeditrice Vestergaard A M . . . . . . . . . . Grøn Rebecca Sørensen Jonas . . . . . . . . . . Andersen Anders . . . . . . . . . . Andersen A . . . . . . . . . . . . . . Andersen Arne kommis . . . . . Andersen A . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Christina Garsdal Nikita Belstrup Jesper Christensen Jakob Dalgaard Nikolaj Kristensen Mike Olesen Rikke Jensen Morten Sejbjerg Bianca . . . . . . . . . . . Nielsen Susan . . . . . . . . . . . . Severyn Oleksiy Storbank Birgitte . . . . . . . . . . Storbank Christian . . . . . . . . Storbank C . . . . . . . . . . . . . . Storbank C A . . . . . . . . . . . . . Nielsen Janni Benjaminsen David . . . . . . . . Nielsen Linda Petersen Christian Hashi Mohamed Gravesen Kine Sørensen Dennis Hald Henrik Jensen Janne . . . . . . . . . . . . Andsbjerg Lukas

97 47 17 89 97 42 74 90

20 71 52 16 97 42 74 90 97 45 40 10 50 13 80 77 97 47 29 57 30 28 29 57 97 47 29 57 30 48 29 57 27 30 29 57 29 73 29 57 99 11 19 99 97 12 06 10 97 47 10 13 20 95 27 07

24 23 43 03 32 21 26 16 31 90 32 67 60 75 24 18 30 12 86 53

41 26 70 77 97 47 61 35 97 47 21 16 27 13 67 80 97 47 34 66 97 47 26 36 24 48 03 97 97 47 26 36 30 26 10 65 40 18 60 15 21 74 21 28 97 47 26 22 97 47 26 22 44 56 25 00 97 47 33 44 25 73 50 00 97 47 20 82 97 47 27 71 23 86 23 82 23 88 87 45 96 41 00 03 30 26 35 19 96 41 00 03 21 12 98 38

22 71 08 92 97 43 08 21 31 14 10 71 26 11 04 78 31 14 52 18 31 14 10 71 42 31 70 10

25 39 64 30

44 45 45 45 45 45 47 48 48 49 49 49 49 50 50 52 52 52 52 52 53 53 54 55 55 55 56 58 59 59 59 62 62 62 66 66 66 70

a 1 1 kl

b b b d d

sttv

1 1

Mikkelsen Edith damefrisør . . Mikkelsen Knud værkfører . . . Fodplejeskolen . . . . . . . . . . . Helseklinikken v/ Ann-Jeanett Jensen . . . . . Joan H . . . . . . . . . . . . . . . . . Berg Gitte tekstillab Berg Hans konstabel . . . . . . . Berg H P . . . . . . . . . . . . . . . . Berg H P . . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Kim Johnsen Allan Kjærsgaard Jens . . . . . . . . . . Christensen Tony Schuster Kurt . . . . . . . . . . . . Schuster K . . . . . . . . . . . . . . Schuster K . . . . . . . . . . . . . . Schuster Selinah ejend funkt . Kjærgaard Mona Kjærgaard Stig el install Christensen Bente reng ass . . Christensen B M . . . . . . . . . . Christensen Vagn vognmand . Lauridsen Bente ekspeditrice . Lauridsen Egon chauffør . . . . Olesen Laurids . . . . . . . . . . . Olesen Lydia pædagogmedhj . Christensen Jørgen . . . . . . . . Lassen Anne . . . . . . . . . . . . . Lassen Kenney . . . . . . . . . . . Lassen K . . . . . . . . . . . . . . . . Steffensen Kurt specialarb . . . Nielsen Tonny arbejdsmand Andersen Peter tilskærer . . . . Vingtoft Birgitte Vingtoft Peder salgskons . . . . Svends Møbler & Tæpper A/S Madsen Mona ekspedient Madsen Per ekspedient Andersen Erna syerske. . . . . . Korsgaard Tage mekanikersv . Korsgaard T . . . . . . . . . . . . . . Købmandsgårdens Genbrug .

23 29 90 36 23 35 67 16 70 26 06 44 97 47 36 78 97 47 21 28 29 93 36 49 61 65 36 49 30 24 36 49 23 46 06 12 22 62 34 47 71 72 35 20 40 56 41 80 40 56 41 80 97 47 30 79 51 19 61 59 97 47 30 79 97 45 41 67 97 45 41 67 97 47 33 18 97 47 33 18 50 57 27 97 60 17 27 13 40 85 00 80 31 26 75 81 40 50 39 32 20 40 76 12 40 19 31 07 97 47 20 35

7490 Aulum

1

Actona A/S . . . . . . . . . . . . . . Westpack A/S . . . . . . . . . . . . Aulum Autoteknik . . . . . . . . . Aulum Autoteknik . . . . . . . . . Miks Modetryk . . . . . . . . . . . Mikkelsen Jens specialarb . . . Jakobsen & Blindkilde A/S . . .

96 13 51 11 70 80 93 33 96 41 66 33 70 80 93 33 97 47 32 11 97 47 32 11 97 48 74 99

Drosselvej 7540 Haderup 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 8 8 10 11 11 12 12 12 12

Sandgaard Brian . . . . . . . . . . Sandgaard B . . . . . . . . . . . . . Sandgaard B . . . . . . . . . . . . . Sandgaard B . . . . . . . . . . . . . Sandgaard B . . . . . . . . . . . . . Sandgaard B . . . . . . . . . . . . . Sandgaard Susanne . . . . . . . Christensen Merete . . . . . . . . Christensen M K . . . . . . . . . . Møller Bettina . . . . . . . . . . . . Møller B Z . . . . . . . . . . . . . . . Møller B Z . . . . . . . . . . . . . . . Møller B Z . . . . . . . . . . . . . . . Møller Tommy Kristensen Petra . . . . . . . . . . Grarup John . . . . . . . . . . . . . Grarup J . . . . . . . . . . . . . . . . Grarup J . . . . . . . . . . . . . . . . Thonglor Amornrat . . . . . . . . Prisacaru Marian Prisacaru Simona Kjær Lisbet . . . . . . . . . . . . . . Jensen Anna . . . . . . . . . . . . . Jensen A A L . . . . . . . . . . . . . Ulsøe Martin . . . . . . . . . . . . . Ulsøe M A F . . . . . . . . . . . . . . Ulsøe M A F . . . . . . . . . . . . . . Ulsøe M A F . . . . . . . . . . . . . .

Ulsøe Rie . . . . . . . . . . . . . . . . Eiskjær Lajla pædagog . . . . . . Eiskjær L B . . . . . . . . . . . . . . Eiskjær Mogens lærer. . . . . . . Duus Henriette landbr elev . . . Duus H M . . . . . . . . . . . . . . . Duus H M . . . . . . . . . . . . . . . Duus H M . . . . . . . . . . . . . . . Duus H M . . . . . . . . . . . . . . . Duus H M . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Katrine . . . . . . . . . Mortensen Sten . . . . . . . . . . . Høstrup Vindmøllelaug Lyhne Lyhne Anna radioarb Lyhne Hilmer tømrermester Thomsen Gitte . . . . . . . . . . . .

86 62 03 55 97 45 25 55 25 33 00 50 97 45 25 55 97 45 64 00 31 72 77 42 61 34 23 23 29 47 22 75 51 14 41 17 24 89 42 43 97 45 64 00 97 45 64 00 48 44 68 59 30 54 54 92

Egelundvej 7470 Karup J 1 1 3 3 3 3 3 3 4 4 6 8 8

Lenler-Eriksen Hans-Rudolph Lenler-Eriksen H . . . . . . . . . . Brask Anna . . . . . . . . . . . . . . Brask A M . . . . . . . . . . . . . . . Brask A M . . . . . . . . . . . . . . . Brask Flemming . . . . . . . . . . Brask Jacob . . . . . . . . . . . . . Brask Martin . . . . . . . . . . . . . Browne Elisabeth stutteribest. Jensen Niels viceskoledir . . . . Jensen Peter de Nully Brown Brita . . . . . . . de Nully Brown Kai fabrikant .

96 93 20 29 24 25 20 29 97 19 65 20 22 53 22 03 51 81 65 20 97 19 65 20 97 19 65 20 97 19 65 20 97 45 60 56 97 45 60 56 97 45 60 85 97 45 60 85

Egeskrænten 97 47 30 14 97 47 30 14 21 56 34 71 51 37 67 67

Drejervej 2 2 22 22 26 26 28

12 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 16

97 45 27 90 20 78 50 85 41 82 27 90 31 53 31 41 21 29 10 73 51 34 27 90 97 45 27 90 26 17 27 71 27 82 57 95 27 84 66 64 42 40 35 64 42 42 05 90 27 84 66 63 97 45 24 39 33 11 07 00 20 89 87 20 20 67 86 00 33 11 07 00 28 14 68 51 97 45 23 06 40 89 23 06 86 62 03 55 51 74 82 00 22 31 67 00 40 95 26 82

7540 Haderup 1 2 2 2 2 2 4 5 5 6 6 6 7 7 9 10 10 10 11 11 13 15

a b c c d a a a b

Søndergaard Ruth reng ass . . Christensen Thorvald gårdejer Albertsen Susanne . . . . . . . . Westergaard Knud vognmand Westergaard Majbrit . . . . . . . Nielsen René . . . . . . . . . . . . . Vinstrup Leif Jensen Mogens Jensen Tina . . . . . . . . . . . . . . Fryland Birgit kontorass . . . . . Fryland Otto . . . . . . . . . . . . . Østergaard Pia . . . . . . . . . . . Birkjær Pia . . . . . . . . . . . . . . Birkjær P . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Erna . . . . . . . . . . . . Villadsen Arne . . . . . . . . . . . . Villadsen A M . . . . . . . . . . . . Villadsen Rocia . . . . . . . . . . . Henriksen Hugo afd leder. . . . Henriksen Kirstine kontorelev. Andersen Martin . . . . . . . . . . Jensen Metha . . . . . . . . . . . .

97 45 23 52 50 95 87 71 60 19 72 02 22 83 89 69 52 74 99 50 61 79 55 20 40 33 53 83 40 45 24 27 22 46 31 96 31 37 36 32 51 18 71 30 97 45 21 80 32 13 03 08 28 43 51 10 32 13 03 08 87 50 03 09 87 50 03 09 20 56 58 57 96 95 80 95

Egevej Feldborg, 7540 Haderup 1 2 2 2 2 2 3 4 5 8 8 9 9 9

Pedersen Ane fabr syerske Kristensen Gitte kontorass . . . Kristensen Marc . . . . . . . . . . Kristensen Ole radiomek . . . . Kristensen O . . . . . . . . . . . . . Kristensen Sebastian . . . . . . . Hansen Svend teknisk ass . . . Madsen Lisbeth . . . . . . . . . . . Bertelsen Edel reng ass . . . . . Pedersen Allan vicevært . . . . . Pedersen A . . . . . . . . . . . . . . Larsen Anna dagplejer . . . . . . Larsen Christian malersvend . Larsen C G . . . . . . . . . . . . . .

97 45 40 50 97 45 40 50 97 45 40 50 24 80 48 30 97 45 40 50 30 35 03 89 97 43 04 52 24 81 23 20 35 11 57 32 22 81 22 11 97 45 42 93 97 45 42 93 24 67 57 93

Eliseborgvej Feldborg, 7540 Haderup 1 1

Jensen Anna sygehjælper. . . . 61 75 33 03 Sønderby Jens pelsdyravler . . 61 75 27 58

91

Adresseregister

2 3 3 3 3 3 5 6 7 8 9 9 9 9 9 9 10 11 11 11 12 12 12 13 13 15 15 16 16 17 17 17 17 19 19 19 20 21 21 21 21 22 22 22 22 22 24 26 26 27 27 28 29 29 30 31 31 31 31 32 32 32 32 32 33 34 35 35 35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 38 38 40 40 40 40 40 41 41 42

43 43 44 44


2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 8 8 8 8 8 12 12 14 16

Hareskov Vagn gårdejer . . . . . Hareskov Åse ekspeditrice . . . Væggemose Nanna . . . . . . . . Væggemose Nikolaj . . . . . . . . Nielsen Gitte sergent Nielsen Mathias Krarup Gerda frisør. . . . . . . . . Krarup Gunner elektriker . . . . Lorentzen Sara Madsen Jesper . . . . . . . . . . . Aulum-Haderup Tømrerforretning . . . . . . . . . . Pedersen Finn montør . . . . . . Pedersen Karin køkkenled el . Pedersen K B . . . . . . . . . . . . Pedersen K B . . . . . . . . . . . . Laursen Agnete fabrikarb Laursen Jørgen bestyrer Laustsen Helle . . . . . . . . . . . Christensen Jørn chauffør

97 47 60 43 97 47 60 43 61 65 29 90 61 74 13 28 61 71 46 78 96 41 30 07 30 34 05 17 97 47 63 29 97 47 63 29 97 47 63 29 24 41 98 66 30 50 63 29 28 34 58 39

Elmevej Feldborg, 7540 Haderup 4 4 5 8 8 10 10 10 12 12

Larsen Renate . . . . . . . . . . . . Larsen R E . . . . . . . . . . . . . . Feldborg Smedie LA Varme og Blik . . . . . . . . . . Nielsen Leo konstabel . . . . . . Nielsen L . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Ulla syerske. . . . . . . . Madsen Kaj slagteriarb. . . . . . Madsen K O . . . . . . . . . . . . . Pedersen Anette . . . . . . . . . . Pors-Nielsen Jørgen

97 45 43 04 40 33 62 69 97 45 40 54 97 47 12 14 21 75 17 98 97 45 43 70 97 45 43 70 27 94 45 06 29 25 88 35

Enebærvej Hodsager, 7490 Aulum 6 8 12 14 18 24

Thygesen Samrauy . . . . . . . . Jørgensen Knud kok . . . . . . . Sørensen Bent . . . . . . . . . . . Sonne Service . . . . . . . . . . . . Andersen Keld chauffør . . . . . Witthøft-Rasmussen Annette

30 26 27 24 23 96 56 40 30 62 54 49 96 74 92 83 60 22 13 45

Engbakken Hodsager, 7490 Aulum 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4

Adresseregister

5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 11 11

Jensen Karen . . . . . . . . . . . . Krarup Erik driftsleder . . . . . . Abrahamsen Leena . . . . . . . . Jensen Kim maskintekn . . . . . Jensen K H . . . . . . . . . . . . . . Kristensen John skoleelev Kristensen Ulla . . . . . . . . . . . Kristensen U M . . . . . . . . . . . Søndergaard Niels . . . . . . . . . Wildlife-Management.dk v/ Niels Søndergaard . . . . . . . Sørensen Lone social- og s Sørensen Per murer Spandet Danni Spandet Tonny kleinsmed. . . . Spandet T B N . . . . . . . . . . . . Spandet Ulla kærnemager . . . Andersen Ester . . . . . . . . . . . Andersen Svend gårdejer . . . . Andersen S A H . . . . . . . . . . . Pedersen Bo . . . . . . . . . . . . . Pedersen B . . . . . . . . . . . . . . Olesen Ebbe kontorass. . . . . . Olesen Maria . . . . . . . . . . . . .

97 45 66 02 97 45 66 02 46 90 64 09 46 90 64 09 61 30 16 76 31 71 92 92 53 38 12 30 86 37 08 37 25 33 32 94

20 43 05 81 30 51 79 03 51 32 20 70 97 14 32 12 97 14 32 12 30 95 01 32 23 61 74 26 24 34 60 33 96 41 31 30 96 41 31 30

Engdraget 7490 Aulum 1 1 2 2

92

Eriksen Dagny . . . . . . . . . . . . Eriksen Dan . . . . . . . . . . . . . Nygaard Alis fuldmægtig . . . . Nygaard A B . . . . . . . . . . . . .

97 47 37 38 97 47 37 38 97 47 29 67 20 99 29 67

2 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 14 14 14 14 15 15 15 16 16 17 17

Nygaard Jørgen fuldmægtig . . 97 47 29 67 Nygaard J . . . . . . . . . . . . . . . 30 49 29 67 Nygaard J . . . . . . . . . . . . . . . 28 60 29 67 Nygaard J . . . . . . . . . . . . . . . 30 29 89 58 Rasmussen Frode automek . . 26 17 13 32 Rasmussen Margit kontorass . 51 70 27 98 Hovesen Ann soc pædagog . . 21 27 01 63 Hovesen A . . . . . . . . . . . . . . . 50 59 22 38 Hovesen Niels lærer Johnsen Anders . . . . . . . . . . 97 47 24 38 Johnsen A H . . . . . . . . . . . . . 20 94 32 38 Johnsen Ella lærer . . . . . . . . . 97 47 24 38 Johnsen Jens . . . . . . . . . . . . 97 47 24 38 Johnsen J S H . . . . . . . . . . . . 60 77 81 67 Nagskov Esben . . . . . . . . . . . 40 20 64 18 Nagskov E . . . . . . . . . . . . . . . 81 61 52 88 Nagskov Karin Mølsted Ida . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 35 Mølsted I . . . . . . . . . . . . . . . . 30 35 56 44 Pedersen Niels sognepræst . . 97 47 25 35 Holm Alex ha stud . . . . . . . . . 25 12 58 57 Holm A F . . . . . . . . . . . . . . . . 25 12 90 93 Nørgaard Gitte sygeplejersk . . 22 83 52 80 Borum Anita kontorass . . . . . . 97 47 29 09 Borum A . . . . . . . . . . . . . . . . 28 76 67 09 Borum A . . . . . . . . . . . . . . . . 29 90 93 59 Borum A . . . . . . . . . . . . . . . . 91 55 90 93 Børgesen Teddy major . . . . . . 97 47 29 09 Amby Jens kontorass. . . . . . . 97 47 37 27 Amby J J . . . . . . . . . . . . . . . . 61 27 37 96 Amby J J . . . . . . . . . . . . . . . . 53 21 82 60 Amby Kirstine sygepl ske . . . . 97 47 37 27 Amby K . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 27 47 96 Stefansen Annie . . . . . . . . . . 97 47 36 56 Stefansen Henning assistent . 97 47 36 56 Stefansen H . . . . . . . . . . . . . 30 32 75 90 Stefansen H . . . . . . . . . . . . . 61 78 36 56 Stefansen H . . . . . . . . . . . . . 29 17 10 56 Stefansen H . . . . . . . . . . . . . 30 31 37 72 Bilberg Bente bogholder. . . . . 97 47 20 70 Bilberg B . . . . . . . . . . . . . . . . 23 31 19 68 Bilberg B . . . . . . . . . . . . . . . . 30 61 57 04 Bilberg Niels økonomichef . . . 97 47 20 70 Bilberg N O . . . . . . . . . . . . . . 52 14 70 01 Jeppesen Conny fabrikarb . . . 20 93 75 01 Jeppesen Kaj salgskons. . . . . 20 33 34 53 Bak Anne-Lise . . . . . . . . . . . . 97 47 25 19 Bak A . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 24 29 29 Bak Knud gårdejer . . . . . . . . . 97 47 25 19 Bak K E . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 85 45 14 C.H.H. Agentur . . . . . . . . . . . . 97 47 15 66 Henriksen Bodil Henriksen Carl salgschef Dahl Anne . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 13 03 Dahl Ejvind filialdir . . . . . . . . . 97 47 13 03 Kristensen Esther fysioterap. . 51 92 97 47 Kristensen Henning tømrersvend

Engvej 7490 Aulum 1 1 2 2 2 2 3 3 3 5 5 7 7 8 9 9 9 9 9 10 10 10 11 15 17 17

stth sttv 1

Sørensen Finn betonstøber Sørensen Sussanne syerske. . Kristensen Charlotte . . . . . . . Kristensen Daniel . . . . . . . . . Kristensen Flemming . . . . . . Kristensen Vibeke Klausen Karen . . . . . . . . . . . . Klausen Kasper Klausen Martin . . . . . . . . . . . Taulborg Agnes . . . . . . . . . . . Taulborg Kristen . . . . . . . . . . Jensen Gert . . . . . . . . . . . . . Petersen Henrietta Mathiasen Ragnhild svejser Lindberg Egon medhjælper. . . Lindberg E . . . . . . . . . . . . . . Lindberg Aase køkkenassist . . Lindberg A . . . . . . . . . . . . . . Lindberg A . . . . . . . . . . . . . . Kjeldsen Simon Ramskov Thomas . . . . . . . . . Andersen Jens . . . . . . . . . . . Kristensen Heine . . . . . . . . . . Klinik for Fodterapi v/ Conny Nielsen . . . . . . . . . . Nielsen Allan . . . . . . . . . . . . . Nielsen Else lærer . . . . . . . . .

93 98 76 71 21 24 10 21 30 54 01 27 21 24 11 62 22 88 71 30 42 68 01 17 97 47 29 28 97 47 29 28 22 45 05 93 97 13 26 90 26 93 82 91 97 13 26 90 26 22 08 81 26 23 26 90 75 25 92 89 20 60 91 50 22 79 08 97 97 47 11 77 20 18 26 63 22 53 00 47

17 18 18 19 19 20 20 20 21 21 21 21 21 22 22 23 23 23 24 24 25 25 26 26 28 28 28 28 31 31 33 33 34 34 35 35 35 35 36 37 37 37 37 39 39 40 40 40 40 41 41 41 41 42 42 42 42 43 43 43 44 44 44 44 45 47 47 47 49

a b a b a a a b

Nielsen Peter . . . . . . . . . . . . . Jensen Simon Mortensen Cecilia Schubert Anne . . . . . . . . . . . Schubert Kim Frahm-Nielsen Arne automek. Frahm-Nielsen Laura overass. Frahm-Nielsen L . . . . . . . . . . Høgh Hanne . . . . . . . . . . . . . Høgh Jesper . . . . . . . . . . . . . Høgh J A . . . . . . . . . . . . . . . . Høgh J A . . . . . . . . . . . . . . . . Høgh J A . . . . . . . . . . . . . . . . Væggemose Anne . . . . . . . . . Væggemose Thomas Halkjær Else sparek fuldm Halkjær Leif driftsleder . . . . . . Halkjær L H . . . . . . . . . . . . . . Gade Tanja Gade Ulrik . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Carsten Thomsen Linda Laustsen Ketty syerske . . . . . Laustsen Knud svejser . . . . . . Jensen Anni kontorass . . . . . . Jensen A L . . . . . . . . . . . . . . Jensen Claus salgskons . . . . . Jensen C L . . . . . . . . . . . . . . Belstrup John optiker . . . . . . . Jakobsen Kurt specialarb . . . . Engelbreth Mikael kontorass . Knudsen Tommy ekspedient. . Johansen Tanja . . . . . . . . . . . Olsen Nicolaj Christensen Esther syerske . . Jensen Torkild tømrersvend . . Jensen T J . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Lilly syerske . . . . . . Gomez de Jensen Gladys Heiberg Emil Heiberg Frederik . . . . . . . . . . Heiberg Karen . . . . . . . . . . . . Heiberg Ole specialarb . . . . . . Andersen Annette skolesekr . . Andersen Poul regnsk tekn. . . Jensen Helle . . . . . . . . . . . . . Jensen Henrik . . . . . . . . . . . . Jensen Victor Malerfirmaet Aulum . . . . . . . . Pedersen August . . . . . . . . . . Pedersen A K . . . . . . . . . . . . . Pedersen Birgit sygehjælper. . Pedersen B . . . . . . . . . . . . . . Rusbjerg Andreas . . . . . . . . . Rusbjerg Arne . . . . . . . . . . . . Rusbjerg Pia . . . . . . . . . . . . . Rusbjerg P . . . . . . . . . . . . . . Maxsø Kristine Nielsen Kurt Nielsen Susie . . . . . . . . . . . . JJ Byggeservice v/ Jørgen Jørgensen . . . . . . . Jørgensen Helle Jørgensen Jørgen murersvend Jørgensen J . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jesper . . . . . . . . . . . Andersen Kåre . . . . . . . . . . . Andersen K A . . . . . . . . . . . . Andersen Line . . . . . . . . . . . . Nielsen Tina . . . . . . . . . . . . .

31 45 95 80 20 21 28 16 97 15 42 18 97 15 42 18 26 84 56 47 40 87 48 71 29 82 37 79 29 86 63 04 51 92 72 01 91 54 45 06 27 63 84 34 30 52 34 75 40 36 53 75 28 86 27 91 97 47 21 19 97 47 21 19 97 47 32 10 23 47 32 70 97 47 32 10 40 10 44 11 27 62 32 60 29 29 06 87 22 31 31 61 21 24 91 54 27 66 27 61 97 47 30 07 23 82 62 48 30 48 42 08 97 47 36 87 21 58 20 07 41 18 97 86 61 60 97 71 22 90 39 44 25 43 23 38 22 31 24 25 40 61 42 67 40 61 42 67 97 47 33 08 20 78 79 87 97 47 33 08 30 26 26 52 97 47 19 18 97 47 19 18 97 47 19 18 20 67 29 70 51 19 79 19 24 43 18 67 26 35 79 83 27 59 72 44 22 64 63 66 97 43 03 18 28 94 01 02 97 43 03 18 23 26 87 15

Falkevej 7540 Haderup 3 4 4 4 6 6 6 7 7 8 8 9 9

Kristensen Ingrid . . . . . . . . . . Elgaard Ingrid præst. . . . . . . . Kristensen Leif . . . . . . . . . . . Kristensen L N . . . . . . . . . . . . Astrup Gunnar . . . . . . . . . . . . Astrup G . . . . . . . . . . . . . . . . Astrup Ingrid . . . . . . . . . . . . . Gammelgaard Ina assistent . . Gammelgaard Steen . . . . . . . Boddum Johnny landbr elev. . Olesen Maja . . . . . . . . . . . . . Haderup Tømrer- og Maskinsnedkeri . . . . . . . . . . . Lyhne Kristian . . . . . . . . . . . .

22 16 82 96 23 92 92 32 28 65 46 69 23 92 92 32 97 45 27 46 26 52 59 87 97 45 27 46 51 24 00 04 40 27 68 75 21 63 75 09 60 17 21 02 97 45 24 07 97 45 24 07


9 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 13 13 13 13 16 16 16 17 17 17 22 22 22

Lyhne Lone . . . . . . . . . . . . . . Hansen Malene købmand. . . . Hansen Torben . . . . . . . . . . . Kjærs Mobil-Massage & Wellness . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Pernille . . . . . . . . . Lauridsen Peter . . . . . . . . . . . Lauridsen Trine . . . . . . . . . . . Lauridsen T L . . . . . . . . . . . . Lauridsen T L . . . . . . . . . . . . Lauridsen T L . . . . . . . . . . . . Vinstrup Peder Wolff Jens diakon. . . . . . . . . . Wolff Vera hush tekn . . . . . . . Haderup Kirkegård . . . . . . . . Tølbøl Hans kirkebetjent . . . . . Tølbøl Ida sygepl ske . . . . . . . Tølbøl I . . . . . . . . . . . . . . . . . Jespersen Anna . . . . . . . . . . Jespersen Leif fabrikant. . . . . Jespersen L . . . . . . . . . . . . . Andersen Britta . . . . . . . . . . . Andersen B L H . . . . . . . . . . . Andersen Jan telefonmont . . . Jensen Jonna butiksass Jensen Peder . . . . . . . . . . . . Jensen P . . . . . . . . . . . . . . . .

97 45 24 07 86 64 66 85 86 64 66 85 23 46 53 00 97 45 25 45 97 45 25 45 97 45 25 45 30 33 09 45 23 39 05 45 61 75 40 87

Fladerne

20 81 33 39 31 70 33 39

Fredshegn

7490 Aulum Aulum Bil Center A/S . . . . . . . 2lp A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . Midt Ventilation ApS . . . . . . . Horn Bordplader A/S . . . . . . .

97 47 26 23 20 94 49 81 41 94 00 07 97 47 32 23

Feldborgvej Ulige nr 1-17 7490 Aulum Ulige nr 17a-27 7540 Haderup Lige nr 2-14 7490 Aulum Lige nr 16-26 7540 Haderup Maagaard Miriam Maagaard Simon . . . . . . . . . . Øgaard Laila ekspeditrice Øgaard Peer driftsleder . . . . . Jensen Esther kontorass . . . . Roth Monaga Marcos Nielsen Brita klinikass . . . . . . Nielsen Dennis . . . . . . . . . . . Nielsen Kurt . . . . . . . . . . . . . Sørensen Anja Sørensen Bøje . . . . . . . . . . . . Sørensen B . . . . . . . . . . . . . . Sørensen B . . . . . . . . . . . . . . Sørensen B . . . . . . . . . . . . . . Van Dijk Douwe . . . . . . . . . . . Van Dijk Lammechien . . . . . . Salon Lindeved . . . . . . . . . . . Stoubæk Lars . . . . . . . . . . . . Stoubæk Theresia . . . . . . . . . Stoubæk T L S . . . . . . . . . . . . Stoubæk T L S . . . . . . . . . . . . Gøtzsche Poul . . . . . . . . . . . . Gøtzsche Rikke Agerskov Annegrethe . . . . . . Agerskov Entreprenørforretning Agerskov Frank . . . . . . . . . . . Sørensen Agnethe . . . . . . . . . Sørensen Benny . . . . . . . . . . Sørensen B . . . . . . . . . . . . . . Christiansen Ejgil overlærer . . Christiansen Aage civilingeniø Christiansen A G . . . . . . . . . . Christiansen A G . . . . . . . . . . Christiansen A G . . . . . . . . . . Henriksen Freddy . . . . . . . . . Henriksen F L . . . . . . . . . . . . Henriksen Irna køkkenass . . . Henriksen Rasmus Brokholm Peder landmand . . . Brokholm Solveig kontorelev . Brokholm S . . . . . . . . . . . . . . Sundstrup Olav lærer . . . . . . . Trankjær Elin lærer . . . . . . . . . Rørsig Karl chauffør . . . . . . . .

24 90 05 88 52 32 99 83 25 33 33 90 97 47 28 49 97 47 28 49 97 47 28 49 50 54 30 34 51 68 59 88 50 55 30 34 60 78 30 34 97 47 11 40 97 47 11 40 30 14 49 59 40 83 29 84 30 14 49 59 21 91 29 78 20 53 01 60 23 24 16 31 96 10 74 67 21 66 79 67 96 10 74 67 97 47 61 88 97 47 61 88 40 71 07 91 86 63 83 83 86 63 83 83 23 68 24 23 31 38 24 38 61 76 41 96 26 25 53 32 27 57 31 12 22 36 53 32 97 45 41 21 97 45 41 21 30 56 99 33 97 47 61 00 97 47 61 00 97 45 42 11

20 20 36 35 97 45 42 11 97 45 42 76 24 47 89 62 22 88 91 27 25 72 82 69 23 67 18 20

Andersen Diana skoleelev . . . 29 45 20 62 Sørensen Torben . . . . . . . . . . 40 38 33 75 Sørensen T . . . . . . . . . . . . . . 60 84 03 60 Christiansen Leif . . . . . . . . . . 40 31 92 39 Christiansen Lene . . . . . . . . . 29 40 85 41 Vestergaard Carsten repræsentant Vestergaard Mona cafeteriaind

7490 Aulum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 5 7 9 9 11 11 13 14 14 15 15 15 16 17 17

a c c d e f g g h h

st 1 st st st st st

Jensen Henrik repræsentant Dam Søren Dam Tine husassistent Jeppesen Jacob Friis Inge advokatsekr Breinholt Else . . . . . . . . . . . . Bajlum Else kontorass . . . . . . Bajlum Ove medhjælper . . . . . Lund Thomas . . . . . . . . . . . . Rasmussen Rikke Hoffmann Aksel gårdejer . . . . Hoffmann A . . . . . . . . . . . . . . Hoffmann Birgit organist . . . . Danielsen Mona fabr syerske . Rasmussen Leif smedesvend . Møller Vibeke skoleelev . . . . . Møller V B . . . . . . . . . . . . . . . Danielsen Jette kontorass . . . Danielsen J L . . . . . . . . . . . . Knudsen Johannes gårdejer . . Jensen Olga tekstilarb . . . . . . Jensen Villy landmand . . . . . . Jørgensen Edel . . . . . . . . . . . Jørgensen Thorkild gårdejer. . Jørgensen T . . . . . . . . . . . . . Kjærgaard Lauge landbr medhj Andersen Jørn landbr tekn . . . Poulsen Hanne kommuneass .

97 47 60 83 97 47 12 16 97 47 12 16 28 79 72 87 97 47 24 82 22 40 24 82 97 47 24 82 97 47 64 65 21 49 73 16 27 85 57 43 61 77 18 06 97 47 29 21 40 86 49 19 97 47 23 37 30 25 27 41 97 47 27 41 97 47 25 49 97 47 25 49 21 47 15 49 24 90 78 03 61 27 29 13 25 36 55 14

7490 Aulum Dam Lydia Sørensen Dorthe . . . . . . . . . . Sørensen D . . . . . . . . . . . . . . Petersen Brian Mejls Hanne hf elev . . . . . . . . Mejls Nicoline Færgemann John Hansen Line Mikkelsen Birte væver . . . . . . Mikkelsen B R . . . . . . . . . . . . Mikkelsen B R . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Lars butiksass . . . . Mikkelsen L H . . . . . . . . . . . . Lørup Else Lørup John tekstilarb . . . . . . . Lørup J . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiilerich Dorthea . . . . . . . . . . Grønbæk Jonna . . . . . . . . . . . Larsen Gert lærer Thomsen Inger pædagog . . . . Sand Erling murersvend . . . . . Nielsen Lisbeth maler. . . . . . . Ahm Nicolaj . . . . . . . . . . . . . . Ahm Sara . . . . . . . . . . . . . . . Stærk Marianne . . . . . . . . . . Stærk Torben . . . . . . . . . . . . . Kokholm Bo . . . . . . . . . . . . . . Kokholm B S . . . . . . . . . . . . .

97 47 37 90 97 42 28 94 30 20 30 94 97 42 28 94 21 74 95 50 26 44 23 07

Ulige nr 1-11 7470 Karup J Ulige nr 13-19 7540 Haderup Lige nr 4-14 7470 Karup J Lige nr 6 og 16-24 7540 Haderup 1 1 1 4 5 6 6 9 9 10 10 11 11 11 12 13 13 13 14 16 16 16 16 17 18 19 20 20 20 20 20 24 24

Balle Leif revisor . . . . . . . . . . Thrane Lillan . . . . . . . . . . . . . Thrane L . . . . . . . . . . . . . . . . Koldkur Finn Koldkur Transport A/S . . . . . . Hansen Tonny . . . . . . . . . . . . Susic Zekira . . . . . . . . . . . . . Licis Elvis Netudykhatka Vasyl . . . . . . . . Rozalski Bartosz Rozalski Janet Humle Henrik . . . . . . . . . . . . Humle H S . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Carina Hansen Christian Knudsen Allan . . . . . . . . . . . . Knudsen Charlotte . . . . . . . . . Knudsen C Ø . . . . . . . . . . . . . Straadt Nanna . . . . . . . . . . . . Andersen Lise kommis. . . . . . Andersen L L R. . . . . . . . . . . . Andersen Morten Andersen Niels kontorass. . . . Andersen Johanne lærer . . . . Andersen Jens minkavler. . . . MC Topgear . . . . . . . . . . . . . . Andersen Andy . . . . . . . . . . . Andersen A M . . . . . . . . . . . . Andersen A M . . . . . . . . . . . . Andersen Martin . . . . . . . . . . Fårbæk Put & Take . . . . . . . . Christensen Edvard gårdejer . Christensen E N . . . . . . . . . .

97 45 61 11 97 45 61 11 40 37 70 72

Krogsgaard Lone . . . . . . . . . . Linde Søren . . . . . . . . . . . . . . Raunholt Hanne kontorass . . . Raunholt Ivan landmand. . . . . Raunholt I O . . . . . . . . . . . . . Gusan Alina-Cristina Gusan Gabriel . . . . . . . . . . . .

25 12 58 30 42 71 71 04 97 47 33 09 97 47 33 09 61 11 56 49

97 45 60 33 20 15 61 73 51 27 07 83 97 43 87 17 22 86 22 55 28 12 94 06 22 44 99 94 22 67 25 62 22 98 00 30 97 45 61 79 23 85 30 02 25 75 53 63 25 83 73 74 97 45 60 80 97 45 60 68 31 76 80 01 97 45 62 62 28 96 89 67 20 76 84 06 97 45 62 62 97 45 61 67 97 45 60 88 61 75 62 22

Gabsvej 7490 Aulum 1 1 2 2 2 4 4

Fynsgade 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 9 10 11 11 12 13 14 14 15 15 16 16

Hjelmager Knud direktør . . . . Kokholm Frank . . . . . . . . . . . Kokholm F . . . . . . . . . . . . . . . Kokholm Susanne . . . . . . . . . Kokholm S . . . . . . . . . . . . . . Larsen Henning montør . . . . . Larsen Yvonne arbejderske

Fårbækvej

Vistorp, 7540 Haderup 1 1 1 3 3 4 4

17 18 18 18 18 19 19

20 65 03 52

34 10 42 41 61 43 54 03 21 77 09 99

Gammel Engvej 7490 Aulum

97 47 28 56 27 81 21 82 23 73 98 04 97 47 28 56 51 52 75 52 23 28 07 68 26 28 27 83 97 47 21 71 97 47 38 25 21 68 76 37 30 19 36 22 97 47 35 02 32 17 34 93 32 17 34 93 29 90 38 21 53 57 02 06 26 74 53 76 28 56 53 76

1 1 2 3 3 3 3 5 5 5 5 7 7

Stærk Henrik Stærk Joan Laursen Tage gårdejer . . . . . . Sørensen Erik . . . . . . . . . . . . Sørensen E J . . . . . . . . . . . . . Sørensen E . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Karen . . . . . . . . . . . Epic Web I/S . . . . . . . . . . . . . Raahede Jan købmand Raahede Lis frisør . . . . . . . . . Stjerneklip v/ Lis Raahede . . . Schousboe Hanne Schousboe Martin

61 74 12 66 97 47 37 06 40 53 74 72 31 50 96 57 97 47 37 06 42 40 02 01 27 62 99 34 97 47 39 33

Gammel Landevej Feldborg, 7540 Haderup 3 3

Bredgaard Michael . . . . . . . . 22 38 02 71 Bredgaard Tanja . . . . . . . . . . 30 50 01 07

93

Adresseregister

1 1 2 2 4 4 6 6 6 7 7 7 7 7 9 9 10 10 10 10 10 11 11 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 18 18 18 19 19 21

Rørsig K J . . . . . . . . . . . . . . . Rørsig Vanda elev. . . . . . . . . . Madsen Karen lærer. . . . . . . . Laursen Allan landbr medhj . . Eskildsen Hans . . . . . . . . . . . Eskildsen Jens oversergent Eskildsen Jette . . . . . . . . . . . Muhlig Finn arbejdsmand. . . .

97 45 20 36 97 45 20 36 23 45 61 26 97 45 28 60 97 45 28 60 51 30 27 56 97 45 21 44 97 45 21 44 21 65 64 03 97 45 25 80 21 43 01 80 97 45 25 80

Farvervej 2 20 30 40

21 21 23 25 26 26 26 27


4 4 5 5 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 14 14 18 18 18 18 20 20 20 20 22 22 26 26 26 26 30

a a a

c c c c

a a b b

1 1 stth sttv

Nielsen Grethe . . . . . . . . . . . Nielsen Michael murer . . . . . . Krogsgaard Bjarne murer Krogsgaard Laila H N Byg . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Henning Nielsen Line Bertelsen Anne . . . . . . . . . . . Bertelsen Klaus specialarb . . . Jensen Lasse Poulsen Heidi . . . . . . . . . . . . Poulsen H . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Peder pensionist . . . Sørensen P K H . . . . . . . . . . . Hølmkær Malte Nielsen Mathilde . . . . . . . . . . Nielsen Hanne Nielsen Ryan gårdejer . . . . . . Nielsen R H . . . . . . . . . . . . . . Nielsen R H . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Anders Kristensen Helle Pedersen Mogens . . . . . . . . . Pedersen M . . . . . . . . . . . . . . Hanssen Eva . . . . . . . . . . . . . Lasses Vinduespolering . . . . . Kyrylenko Nataliia Kyrylenko Sergii Bertelsen Henrik . . . . . . . . . . Jakobsen Rita kontorass . . . . Madsen Manny . . . . . . . . . . .

97 13 23 93 97 13 23 93 97 45 46 46 30 51 78 21 23 35 37 12 61 12 76 82 51 29 60 26 97 45 42 58 23 27 04 41 24 65 59 09 21 91 46 16 41 43 24 69 28 59 24 69 20 28 53 39 29 41 81 51 27 30 50 90 27 99 68 23 23 34 55 91 97 45 43 56 97 45 24 56

Gammel Skolevej

5 6 6 8 8 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 19 20 20 21 21 21 22 22 22 22 23 23 24 24 31

Jensen K . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Betina . . . . . . . . . . . . Jensen Preben Kjærhede Jens specialarb . . . Kjærhede Martha sygehjælper Christensen Lilian tegner . . . . Christensen L H . . . . . . . . . . . Christensen Svend arbejdsmd Hyldgaard Bertil . . . . . . . . . . Hyldgaard B T . . . . . . . . . . . . Hyldgaard Ditte . . . . . . . . . . . Hyldgaard Inge . . . . . . . . . . . Hyldgaard I . . . . . . . . . . . . . . Hyldgaard I . . . . . . . . . . . . . . Hyldgaard I . . . . . . . . . . . . . . Hyldgaard I . . . . . . . . . . . . . . Hyldgaard I . . . . . . . . . . . . . . Hyldgaard Kenneth . . . . . . . . Andersen Iben Würtz Ingolf chauffør . . . . . . . Kjøller Leif pædagog . . . . . . . Troelsen Johanne . . . . . . . . . Troelsen Thomas gårdejer . . . Mortensen Bodil teknisk ass Mortensen Jan maskinsnedk . Mortensen Mads . . . . . . . . . . Andreasen Jens . . . . . . . . . . Andreasen J . . . . . . . . . . . . . Lundhede Planteskole . . . . . . Mikkelsen Lucia . . . . . . . . . . Christiansen Thorsten . . . . . . Vinther Trine . . . . . . . . . . . . . Stobberup Klaus Stobberup Maj-Britt Knudsen Henry smed . . . . . . .

30 36 57 86 22 37 96 98 97 47 28 92 97 47 28 92 97 45 42 52 20 22 79 30 97 45 42 52 97 45 46 45 20 64 77 49 97 45 46 45 97 45 46 45 20 86 61 64 30 51 76 02 26 72 27 63 26 12 97 45 30 51 76 05 97 45 46 45 31 59 29 50 97 45 43 53 97 45 42 95 97 45 42 95 51 21 98 71 60 20 04 40 97 45 43 21 40 72 43 21 97 45 43 21 97 45 43 21 32 16 53 11 32 16 53 11

Petersen Else studerende. . . . 21 12 05 01 Petersen Søren Petersen Victor . . . . . . . . . . . 51 34 14 07

Jensen Bent industrsnedk . . . Jensen B . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jette kontorass . . . . . Schriver Elly . . . . . . . . . . . . . Schriver Knud gårdejer. . . . . . Schriver K . . . . . . . . . . . . . . . Schriver K . . . . . . . . . . . . . . . Kilde Niels . . . . . . . . . . . . . . . Kilde N . . . . . . . . . . . . . . . . . Kilde N . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Susanne . . . . . . . .

97 47 63 07 42 19 71 84 97 47 63 07 97 47 60 93 97 47 60 93 24 24 04 28 23 67 89 00 97 47 65 00 27 58 88 10 29 76 78 25 97 47 65 00

Gindeskovgård Feldborg, 7540 Haderup

Adresseregister

2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 6 6 8 8 8

Balniene Agne . . . . . . . . . . . . Balnis Saugirdas Bareuther Gurli trafikassist Bareüther Bjarne inspektør Chirea Ilie Holotiuk Serhii Hryban Oleh Hryban Yuliia Plamådealå Sergiu-Dumitru Tamulis Donatas . . . . . . . . . . Ginderskov Dambrug . . . . . . . Larsen Jens gårdejer . . . . . . . Kalnina Inguna Larsen Bo Pelscenter Midtjylland ApS . .

27 62 81 82

22 81 27 55 97 45 40 65 23 65 05 05 97 45 44 62

7540 Haderup Agerskov Bo . . . . . . . . . . . . . Agerskov Ninna . . . . . . . . . . . Agerskov N . . . . . . . . . . . . . . Agerskov N . . . . . . . . . . . . . .

97 45 27 10 97 45 27 10 31 24 96 89 20 74 91 21

Feldborg, 7540 Haderup 3 3 4 5 5

94

Ringgaard Janni Ringgaard Lars . . . . . . . . . . . Nielsen Morten . . . . . . . . . . . Jensen Ida syerske . . . . . . . . Jensen Karl skovarbejder . . . .

Grantoften Hodsager, 7490 Aulum 2 b 3 3 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 10 15 17 17 23 25 25 25 27 29 31 33 33 35 39 39 39 39

Gindeskovvej 51 74 42 45 42 26 80 00 30 36 57 86 23 31 57 86

Sangild Anni . . . . . . . . . . . . . Sangild Erik elev . . . . . . . . . . Sangild E . . . . . . . . . . . . . . . . Sangild E . . . . . . . . . . . . . . . . Sangild E . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Bo . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Fritz landbr medhj. . Nørgaard F . . . . . . . . . . . . . . Larsen Birtha syerske. . . . . . . Nielsen Anette . . . . . . . . . . . . Nielsen Børge landbr medhj . . Nielsen B . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen B . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen B . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen B . . . . . . . . . . . . . . . Tælle-Experten . . . . . . . . . . . Nielsen Frida radioarb Nielsen Viggo fabrikarb Hodzic Dina . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Christian . . . . . . . . Grove Kirke Skovdal Dennis Skovdal Trine Jensen Jens lektor. . . . . . . . . Jensen J P . . . . . . . . . . . . . . Jensen J P . . . . . . . . . . . . . . Jensen Aase lægesekretær. . .

97 14 33 03 97 14 33 03 24 98 65 41 21 22 05 59 30 95 09 55 60 10 66 11 21 80 03 05 51 64 28 90 97 14 30 56 97 14 32 34 97 14 32 34 40 54 32 34 40 54 38 64 21 25 36 16 21 83 24 86 97 14 32 34 42 25 15 79 22 98 73 94

97 14 32 01 53 29 50 42 24 24 97 45 97 14 32 01

7490 Aulum

Granbakken

7490 Aulum 19 19 19 21 21 21 21 23 23 23 23

15 15 15 15 15 16 17 17 19 22 22 22 22 22 22 22 23 23 26 26 31 31 31 35 35 35 35

Grønbækparken

1 1 1 1

Gedbovej

Ulige Nr 001 -013 7451 Sunds Ulige Nr 015 -041 7540 Haderup Lige Nr 002 -004 7451 Sunds Lige Nr 016 -026 7540 Haderup

32 20 18 95

7490 Aulum 4 4 4

Grovevej

Poulsen Henrik Larsen Eva syerske . . . . . . . . Larsen Evald vognmand . . . . . Lindberg Berit . . . . . . . . . . . . Lindberg Morten . . . . . . . . . . Lindberg M . . . . . . . . . . . . . . Lindberg M . . . . . . . . . . . . . . Helligsøe Camilla . . . . . . . . . Helligsøe C . . . . . . . . . . . . . . Helligsøe Kristian . . . . . . . . . Helligsøe K H . . . . . . . . . . . . . Jensen Peter . . . . . . . . . . . . . Jensen Pia . . . . . . . . . . . . . . Madum Lars arbejdsmand . . . Dalgaard-Nielsen Helle Foldager Poul overkonstab . . . Foldager P E . . . . . . . . . . . . . Arestin Stevie Lisby Inge . . . . . . . . . . . . . . . Lisby Tage disponent . . . . . . . Lisby T . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Inga sygehjælper . . Jensen Tommy Mortensen Marianne . . . . . . . Olesen Leif maskinfører . . . . . Olesen Lena køkkenass . . . . . Hodsager Maskinstation v/ Leif Linding Olesen. . . . . . . Pedersen Anna medhj ægtef. . Pedersen A M . . . . . . . . . . . . Pedersen A M . . . . . . . . . . . . Pedersen Henning mekaniker.

40 10 41 33 30 70 41 33 97 47 65 65 97 47 65 65 40 94 34 00 22 73 33 07 31 35 31 32 28 13 63 14 23 74 48 80 23 95 65 10 20 64 42 21 40 75 15 43 23 68 41 27 97 47 67 14 51 86 05 66 97 47 61 67 97 47 61 67 40 92 62 67 61 16 62 78 21 78 36 74 20 49 48 54 21 42 18 80 20 49 48 54 97 47 63 00 29 93 62 60 30 51 33 90 97 47 63 00

4 6 6 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 13 13 13 13 13 14 14 14 16 16 17 17 18 19 19 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 25 25 25 27 27

Videbæk Lars . . . . . . . . . . . . Agger Kurt Agger Mette Pedersen Lise Pedersen Morten Andersen Hans . . . . . . . . . . . Andersen Karin . . . . . . . . . . . Andersen K D . . . . . . . . . . . . Lauridsen Sine . . . . . . . . . . . Lauridsen Uffe . . . . . . . . . . . . Lauridsen U . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen U . . . . . . . . . . . . . . Hansen Grete ekspeditrice . . . Hansen G V . . . . . . . . . . . . . . Hansen Leif mekaniker . . . . . Hansen L . . . . . . . . . . . . . . . . Christiansen Irene . . . . . . . . . Christiansen I C . . . . . . . . . . . Christiansen Mads . . . . . . . . Heidi’s Hårdesign v/ Heidi Skov Jensen . . . . . . . Jensen Heidi . . . . . . . . . . . . . Jensen H S . . . . . . . . . . . . . . Jensen H S . . . . . . . . . . . . . . Jensen H S . . . . . . . . . . . . . . Jensen Lars inseminør . . . . . . Rasmussen Anne . . . . . . . . . Rasmussen Troels . . . . . . . . . Rasmussen T . . . . . . . . . . . . Kammersgaard Birgit syerske Kammersgaard Erik arbejdsmd Jensen Allan Sørensen Ann . . . . . . . . . . . . Guldborg Dorthe Mouritsen Tanja . . . . . . . . . . . Mouritsen T H . . . . . . . . . . . . Mouritsen Thomas . . . . . . . . Mouritsen T H . . . . . . . . . . . . Madsen Anders Madsen Malene Dam Anders Jensen Katarina Jacobsen Brian Jacobsen Mona Væggemose Birthe sygehj . . . Væggemose Svend revisor . . . Pedersen Marianne . . . . . . . . Pedersen Michael . . . . . . . . . Pedersen M . . . . . . . . . . . . . . Westergaard Anders . . . . . . . Westergaard Ole . . . . . . . . . .

20 98 98 61

96 55 86 00 96 55 86 00 30 42 46 89 20 92 11 10 20 92 67 01 20 92 11 10 25 13 67 01 97 40 52 55 61 79 52 55 97 40 52 55 30 29 13 45 74 74 33 07 22 92 33 07 74 74 33 07 35 11 61 00 97 47 60 48 35 11 61 00 30 25 60 48 42 58 69 09 97 47 60 48 97 47 63 64 97 47 63 64 29 47 45 29 97 47 28 96 97 47 28 96 51 90 74 08 98 18 47 77 29 72 44 64 98 18 47 77 22 48 25 17

97 47 33 86 97 47 33 86 21 74 16 10 29 42 73 26 51 25 19 10 29 80 67 08 23 85 08 72


st

Westergaard O . . . . . . . . . . . Stefansen Jette . . . . . . . . . . . Stefansen J D . . . . . . . . . . . . Stefansen J D . . . . . . . . . . . . Sørensen Tommy . . . . . . . . . Jensen Johnny Jensen Tanja . . . . . . . . . . . . . Falsig Brian . . . . . . . . . . . . . . Falsig Nina . . . . . . . . . . . . . . Din Handymand - Brian Falsig Aulum Gartnerservice . . . . . . Najbjerg Gunnar gartner. . . . . Najbjerg Inger diakon Niki Textiltryk . . . . . . . . . . . . Thomsen Berit . . . . . . . . . . . . Thomsen John . . . . . . . . . . . Thomsen Mads Hvergel Aksel landbr medhj . . Hvergel Kirsten lærer . . . . . . . Mortensen Helle . . . . . . . . . . Mortensen Søren . . . . . . . . . . Gade Carsten . . . . . . . . . . . . Schunck Malene . . . . . . . . . . Kjærgaard Maja . . . . . . . . . . . Kjærgaard Rasmus . . . . . . . . Søndergaard Kaj lagerarb. . . . Søndergaard K K . . . . . . . . . . Søndergaard Tina kontorass. . Jensen Laust . . . . . . . . . . . . Jensen Merikka Nielsen Joan Agerbo Alexandra . . . . . . . . . Esbensen Lars . . . . . . . . . . . Andersen Hanne . . . . . . . . . . Andersen Torben ingeniør. . . . Jensen Karsten Jensen Lisbeth Jensen Carsten . . . . . . . . . . . Jensen C H . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kirstine Jørgensen Dinna . . . . . . . . . . Jørgensen D B . . . . . . . . . . . Jørgensen Mikkel . . . . . . . . . Kiel Marlene . . . . . . . . . . . . . Kiel Steffen . . . . . . . . . . . . . . Kiel S K . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiel S K . . . . . . . . . . . . . . . . . Min Salon . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Bodil dagpl.leder. . . . . Larsen Christen gårdejer . . . . Christensen Maj-Brit Christensen Poul . . . . . . . . . . Albertsen Bo . . . . . . . . . . . . . Albertsen B L . . . . . . . . . . . . Albertsen Louise Pedersen Birgitte studerende . Pedersen B S . . . . . . . . . . . . Pedersen B S . . . . . . . . . . . . Pedersen Ebbe bager . . . . . . . Uhrlund Helene . . . . . . . . . . . Kjærgaard Jesper . . . . . . . . . Madsen Ditte . . . . . . . . . . . . . Sakariasen Daniella . . . . . . . Sakariasen Dorthe . . . . . . . . . Sakariasen Henrik . . . . . . . . . Butcher Camilla . . . . . . . . . . . Butcher Lee . . . . . . . . . . . . . Jensen Bente sygepl elev. . . . Jensen B H . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kaj landbr medhj . . . . Jensen K B . . . . . . . . . . . . . .

51 32 97 40 30 13 10 61 30 32 39 76 52 50 10 61 21 60 10 61 21 86 81 85 21 46 54 72 23 69 49 94 21 46 54 72 23 87 60 30 29 88 69 44 29 61 10 24 61 28 29 58 61 28 29 58 97 47 35 36 97 47 35 36 22 77 47 03 29 93 53 83 21 33 13 48 23 72 30 97 97 47 22 33 97 47 22 33 97 47 26 13 41 62 62 70 97 47 26 13 26 27 45 72 25 43 22 75 24 25 85 65 29 29 65 62 23 96 54 21 21 68 10 13 51 77 82 62 32 12 29 07 20 70 32 11 32 12 29 07 97 47 19 07 97 47 19 07 28 72 94 29 30 35 34 29 97 47 19 07 26 32 28 55 24 65 34 79 28 45 28 88 29 86 34 30 29 66 78 62 97 47 30 51 29 32 06 09 21 77 14 24 97 47 30 51 61 38 32 53 29 91 97 47 28 18 85 45 21 28 36 61 40 83 69 21 40 83 69 36 60 67 34 33 60 68 34 33 97 47 39 60 22 17 36 28 97 47 39 60 25 33 32 76

22 37 91 61 97 47 32 69 22 94 13 11 97 47 32 69 30 23 07 41 29 66 04 11 28 94 63 65 97 47 29 61 41 40 93 69 97 47 29 61 28 91 74 03 32 16 71 05 32 16 71 05 23 98 93 83 97 47 21 47 21 47 92 19 97 47 21 47 97 47 21 47 29 85 20 93 29 85 20 83 97 47 25 42 29 77 36 18 97 47 37 21 97 47 37 21 97 47 37 21 28 74 54 23 28 90 54 23

51 34 31 82 29 89 22 18 22 39 20 11 20 64 15 54 41 34 27 51 97 47 30 87 22 78 47 11 40 27 42 51 22 83 52 95 52 43 93 76 97 47 30 15 97 47 30 15 22 31 96 22 61 28 01 08 97 47 27 21 97 47 27 21 22 35 56 68 40 43 39 20 50 50 98 77 24 63 30 77

Grønsværen 7490 Aulum 5

Eventyrhaven - Integreret Institution . . . . . . 96 28 69 99

Grove, 7540 Haderup

7490 Aulum Rasmussen Eva kontorass . . . Rasmussen E A N. . . . . . . . . . Rasmussen Mads entreprenør Andersen Lene Andersen Rasmus Andersen Søren landbr medhj Nielsen Brian . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jannie . . . . . . . . . . . Brandt Jytte tekstilarb . . . . . . Brandt J V . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Svend væver Bonnesen Daniel . . . . . . . . . . Bonnesen Michelle . . . . . . . .

Pedersen Ulla Pedersen Vandy . . . . . . . . . . Jarnved Jan tømrer . . . . . . . . Jarnved J . . . . . . . . . . . . . . . Jarnved Kirsten . . . . . . . . . . . Jarnved K M . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Dennis tekstilarb Jørgensen Tove . . . . . . . . . . . Dalgaard Jakob . . . . . . . . . . . Dalgaard Louise Petersen Anni besk vejled . . . Petersen A . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Jens . . . . . . . . . . . . Jørgensen Alex mekanikersv Jenovias Sebamalai . . . . . . . Pedersen Lene Bergmann Ørn advokat . . . . . Hansen Jette . . . . . . . . . . . . . Ehlers Ragna kontorass . . . . . Andersen Connie damefrisør . Andersen C M M . . . . . . . . . . Andersen Vagn slagteriarb . . . Salon Connie . . . . . . . . . . . . . Pedersen Astrid plejehj ass. . . Pedersen Uffe maler. . . . . . . . Jensen Ruth . . . . . . . . . . . . . Jensen R V . . . . . . . . . . . . . . Jensen Inga syerske . . . . . . . Jensen Niels tømrersvend . . . Jensen Sine . . . . . . . . . . . . . Christensen Sune Jakobsen Rita Mikkelsen Allan . . . . . . . . . . . Mikkelsen A R . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Maiken Mikkelsen Ulla Olesen Elin syerske Olesen Finn automek . . . . . . . Graae Palle salgsinsp . . . . . . . Mariegaard Annelise lærer . . . Andersen Lone . . . . . . . . . . . Andersen L M . . . . . . . . . . . . Hammer Michael Dragsbæk Emma syerske. . . . Jarnved Benthe . . . . . . . . . . . Jarnved B L . . . . . . . . . . . . . . Jarnved Frank . . . . . . . . . . . . Jarnved F . . . . . . . . . . . . . . . Jarnved Rasmus Nielsen Ricky . . . . . . . . . . . . Nielsen Winnie . . . . . . . . . . . Nielsen W F . . . . . . . . . . . . . . Nielsen W F . . . . . . . . . . . . . . Hansen Dorte syerske . . . . . . Hansen Poul maskinsnedk . . . Hansen P E . . . . . . . . . . . . . . Hansen P E . . . . . . . . . . . . . . Krogh Line Simonsen Lars Stefansen Annette husass . . . Stefansen Erling værkfører . . . Stefansen Lars

Gråsandvej

Grønningen 1 1 1 3 3 3 5 5 9 9 9 10 10

10 10 11 11 11 11 12 12 14 14 15 15 15 16 17 19 21 21 23 25 25 25 25 27 27 29 29 33 33 33 35 35 37 37 37 37 39 39 41 41 43 43 43 45 47 47 47 47 47 49 49 49 49 51 51 51 51 55 55 57 57 57

41 97 10 84 41 98 10 84

30 24 12 35 51 20 57 53 21 44 67 58 23 84 80 23 51 29 64 47

2 3 3 6 6 6

Kølbæk Helle . . . . . . . . . . . . . Johansen Tina . . . . . . . . . . . . Rosgaard Jesper de Nully Brown Dorte sosu . . . Lund Henning smedesvend . . Lund H C . . . . . . . . . . . . . . . .

97 14 30 97 27 51 94 41 97 14 30 80 97 14 30 80 42 38 59 99

Gyvelvej 7490 Aulum

22 91 04 63 22 91 04 53

1 2

Thøgersen Jeanette pædagog 61 77 87 40 Mortensen Inger sygehjælper . 97 47 34 98

2 3 3 3 3 4 5 5 5 5 6 6 6 10 10 10 10

Mortensen I M . . . . . . . . . . . . Bech Karen syerske . . . . . . . . Bech Knud mekaniker . . . . . . Bech K E . . . . . . . . . . . . . . . . Bech K E . . . . . . . . . . . . . . . . Laugesen Kirsten reng ass Lohse Morten Lohse Pia . . . . . . . . . . . . . . . Lohse P S . . . . . . . . . . . . . . . Lohse P S . . . . . . . . . . . . . . . Nystrup Erling salgskons . . . . Nystrup E S . . . . . . . . . . . . . . Nystrup Yrsa ketlerske Iversen Bodil . . . . . . . . . . . . . Laugesen Jesper landbr medhj Laugesen J . . . . . . . . . . . . . . Laugesen J . . . . . . . . . . . . . .

29 45 28 20 97 47 38 03 97 47 38 03 29 71 38 03 20 24 68 03 26 39 74 16 50 73 55 90 42 20 97 06 22 47 90 78 25 32 56 70 97 47 14 02 97 47 14 02 21 72 38 17 22 32 88 41

Haderisvej 7540 Haderup 1 3 3 3 4 4 4 4 5 5

Paluszewski Janich maskinchef k Jacobsen Bjarne gårdejer. . . . 97 45 20 32 Jacobsen B . . . . . . . . . . . . . . 61 75 41 01 Jacobsen Hanne kontorass . . 97 45 20 32 Haderup Ridecenter . . . . . . . 97 54 85 69 Kristensen Brian . . . . . . . . . . 97 54 85 69 Kristensen B K . . . . . . . . . . . 60 12 60 69 Thalsgaard Cecilie . . . . . . . . . 97 54 85 69 Kristensen Ulrik Taaning Anne

Hallundbækvej Ulige nr 3-13 7490 Aulum Ulige nr 17-19 7540 Haderup Lige nr 2-22 7490 Aulum Lige nr 24-30a 7540 Haderup 3 3 3 3 5 5 5 5 6 6 6 9 9 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 14 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 18 18 18 19 19 20 20 22 22 24 24 26

Thorsen Erik gårdejer. . . . . . . Thorsen E B . . . . . . . . . . . . . Thorsen Mette medhjælper . . Thorsen M P H . . . . . . . . . . . . Jørgensen David . . . . . . . . . . Jørgensen D . . . . . . . . . . . . . Jørgensen D . . . . . . . . . . . . . Pedersen Susanne . . . . . . . . Frederiksen Karen o fysioterap Nielsen Nils tandlæge. . . . . . . Villadsen Production A/S . . . . Hansen Bente . . . . . . . . . . . . Hansen Jan værkfører Kokholm Birthe kontorass . . . Kokholm B . . . . . . . . . . . . . . Kokholm B . . . . . . . . . . . . . . Kokholm B . . . . . . . . . . . . . . Kokholm B . . . . . . . . . . . . . . Kokholm Cecilie . . . . . . . . . . Kokholm Elmer mekanikerlr . . Lohfert & Würtz Rådgivning . . Mohr Alexandra Würtz Alex konsulent . . . . . . . Würtz Benedikte Mortensen Morten lærling . . . Andersen Bent tømrer . . . . . . Hansen Gitte overassisten . . . Hansen G S . . . . . . . . . . . . . . Hansen G S . . . . . . . . . . . . . . Kjær Flemming filialdirekt. . . . Kjær Ingrid bankassisten . . . . Kjær I B . . . . . . . . . . . . . . . . . Berezhnyi Vitalii Jørgensen Line . . . . . . . . . . . Kharchenko Bohdan Kreida Rostyslav Pedersen Rasmus Poulsen Kristian . . . . . . . . . . Hvam Bent formand Hvam Kirsten klinikass. . . . . . Hareskov Børge gårdejer . . . . Hareskov Doris sekretær . . . . Buurskov og Lassen Maskinfabrik . . . . . . . . . . . . . Lassen Søren civilingeniø. . . . Meldal Finn kok Vestergård Britta dagplejer Klaris Jakob

97 47 60 88 97 47 60 84 97 47 60 84 29 21 60 84 32 15 56 27 40 41 18 81 61 12 38 81 32 15 56 27 97 47 60 94 97 47 60 94 24 20 06 71 40 25 49 95 97 47 61 83 31 23 01 36 31 20 51 16 61 76 46 42 61 18 30 29 97 47 61 83 97 47 61 83 39 65 30 00 40 25 01 77 35 11 40 07 97 47 66 71 97 47 66 71 23 47 93 97 21 49 73 43 97 42 01 77 97 42 01 77 21 45 55 21 28 64 98 20

29 45 72 99 51 52 80 36 97 47 62 98 97 47 62 98 86 46 75 70 86 46 75 70

95

Adresseregister

27 29 29 29 29 31 31 33 33 33 37 37 37 41 41 41 41 47 47 49 49 51 51 53 53 55 55 55 57 57 57 59 59 61 61 63 63 65 65 65 77 77 77 79 79 79 79 79 81 81 85 85 93 93 93 95 95 95 95 97 99 99 103 103 103 107 107 109 109 109 109


26 26 a 26 a 28 28 30 30

Klaris Sofie Hareskov Martin . . . . . . . . . . 29 42 83 09 Nielsen Christine . . . . . . . . . . 29 42 83 09 Henriksen Reinold Møller Sonja postarbejder . . . 23 29 32 89 Egeberg Henrik Sørensen Susan

Havevej 7490 Aulum 6

Pedersen Katja

Havrevej 7490 Aulum

Adresseregister

1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 13 13 13 13 15 15 17 17 17 17 19 19 19 19 19 19 19 21 21 21 23 23 23 25 27 27 29 29 31 31 31 31 31

96

Mikkelsen Kurt salgskons. . . . 97 47 27 29 Mikkelsen K . . . . . . . . . . . . . 25 11 11 77 Mikkelsen K . . . . . . . . . . . . . 81 71 35 01 Mikkelsen Aase bagerimedhj . 97 47 27 29 Jensen Eve sygehjælper Jensen Jens kommis . . . . . . . 20 93 42 01 Jensen J B . . . . . . . . . . . . . . 22 38 47 34 Jensen J B . . . . . . . . . . . . . . 51 37 80 85 Ipsen Johnny postbud . . . . . . 42 18 55 74 Ipsen J L . . . . . . . . . . . . . . . . 60 10 47 36 Nielsen Jesper . . . . . . . . . . . 97 47 14 41 Nielsen J . . . . . . . . . . . . . . . . 20 42 09 08 Nielsen J . . . . . . . . . . . . . . . . 61 68 09 61 Nielsen J . . . . . . . . . . . . . . . . 81 61 74 90 Nielsen J . . . . . . . . . . . . . . . . 61 68 61 46 Raahede Gitte . . . . . . . . . . . . 97 47 14 41 Vestergaard Kirsten . . . . . . . . 23 36 53 71 Vestergaard Lasse . . . . . . . . . 27 89 49 10 Vestergaard L F . . . . . . . . . . . 29 71 63 70 Vestergaard L F . . . . . . . . . . . 23 36 53 71 Johnsen Gurli sygehjælper . . . 97 47 30 86 Johnsen John murersvend . . . 97 47 30 86 Kolling Ida . . . . . . . . . . . . . . . 25 56 59 28 Kolling Lars . . . . . . . . . . . . . . 24 20 20 44 Kolling Lillian . . . . . . . . . . . . . 28 80 09 49 Balakrishnan Subheeshan . . . 29 67 74 10 Sivakumar Vithuksaan . . . . . . 51 88 77 32 Subheeshan Babitha Andersen Mette Andersen Thomas . . . . . . . . . 51 94 32 45 Andersen T . . . . . . . . . . . . . . 22 88 37 14 Andersen T . . . . . . . . . . . . . . 29 17 32 45 Massage og Kostvejledning . . 97 47 32 45 Andersen Børge chauffør . . . . 97 47 28 59 Andersen B . . . . . . . . . . . . . . 22 64 64 83 Andersen Johanne dagpl moder 97 47 28 59 Welander-Raabjerg Erik faglær 97 47 33 10 Welander-Raabjerg E . . . . . . . 41 43 34 92 Nielsen Morten . . . . . . . . . . . 51 83 58 30 Staunstrup Helle . . . . . . . . . . 20 25 34 47 Staunstrup H . . . . . . . . . . . . . 30 70 30 73 Staunstrup H . . . . . . . . . . . . . 30 70 33 16 Sørensen Edith syerske . . . . . 30 35 40 47 Sørensen Sten eksportchauf . 40 26 29 87 Kjeldsen Anne Kjeldsen Kjeld slagteriarb Kjeldsen Lone Kjeldsen Per Mølbæk Anders oversergent. . 97 47 36 63 Mølbæk A K . . . . . . . . . . . . . . 23 42 23 84 Mølbæk A K . . . . . . . . . . . . . . 52 50 33 63 Mølbæk A K . . . . . . . . . . . . . . 40 18 97 24 Mølbæk A K . . . . . . . . . . . . . . 51 21 63 13 Mølbæk Lene . . . . . . . . . . . . 97 47 36 63 Mølbæk Thea . . . . . . . . . . . . 97 47 36 63 Jensen Jeppe . . . . . . . . . . . . 20 87 53 03 Jensen J V . . . . . . . . . . . . . . 28 91 56 36 Nielsen Pernille Madsen Bodil lærer . . . . . . . . 24 24 97 76 Madsen B . . . . . . . . . . . . . . . 29 86 74 90 Madsen Jens lærer . . . . . . . . 29 86 74 90 Boye Hanne . . . . . . . . . . . . . 25 52 13 71 Høgild Anna dagpl moder . . . . 29 85 74 90 Høgild Jens bygmester. . . . . . 40 38 54 28 Godiksen Dorte børneh pædag 28 68 56 87 Godiksen Finn politiassist Habekost Gitte . . . . . . . . . . . 96 41 00 00 Habekost Mia . . . . . . . . . . . . 96 41 00 00 Habekost Michael . . . . . . . . . 96 41 00 00 Habekost M . . . . . . . . . . . . . . 23 70 70 15 Habekost M . . . . . . . . . . . . . . 28 74 53 04

Hedevej 7540 Haderup 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 7 7 7 7 b 9 9 9 9 9 11 11 11

Bjergby-Haderup Murerforretning ApS v/ Dann Ørskov Karlsen . . . . . 28 18 26 96 Jakobsen Susanne . . . . . . . . 97 45 21 72 Karlsen Dann . . . . . . . . . . . . 97 45 21 72 Karlsen D Ø . . . . . . . . . . . . . . 28 18 26 96 Ammitzbøll Dorthe jordemoder 97 45 27 28 Ammitzbøll D . . . . . . . . . . . . 50 50 53 16 Ammitzbøll D . . . . . . . . . . . . 60 63 49 80 Ammitzbøll Preben . . . . . . . . 97 45 27 28 Jensen Margrethe . . . . . . . . . 97 45 21 69 Jensen Svend gårdejer. . . . . . 97 45 21 69 Gammelgaard Gert skoventrepr Haderup Skovservice . . . . . . 97 45 23 74 Pedersen Camilla . . . . . . . . . 27 11 21 05 CB Sport Event . . . . . . . . . . . 26 82 27 06 Dorthés Fod- og Skønhedsklinik . . . . . . . . . . . 97 45 20 23 Kloster Preben gårdejer . . . . . 97 45 20 23 Kloster Søren . . . . . . . . . . . . 97 45 20 23 Kloster S . . . . . . . . . . . . . . . . 53 66 60 76 Salon Pape Lotte . . . . . . . . . . 97 45 46 47 Clausen Bent gårdejer . . . . . . 97 45 23 45 Jakobsen Inge bogholder . . . . 97 45 23 45 Jakobsen I . . . . . . . . . . . . . . 21 84 83 58

Herningvej 7540 Haderup 1 2 2 7 7 7 10 10 11 11 13 13 15 15 15 15 15 16 16 20 20 20 22 22 24 24 26 26 28 28 30 30 35 35 35 48 49 49 50 50 52 52 53 53 55 57 57 60 62 62 62 62 62 64 64 64 64

Spar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 20 19 Kudahl-Pedersen Verner gdr. . 97 45 60 89 Kudahl-Pedersen V . . . . . . . . 30 60 38 16 Nielsen Inger . . . . . . . . . . . . . 97 45 23 28 Nielsen Svend brøndborer . . . 97 45 23 28 Brøndborer Svend Aa. Nielsen 20 47 23 28 Agerskov Verner . . . . . . . . . . 97 45 26 85 Jessen Inge . . . . . . . . . . . . . . 97 45 26 85 Grann Eva dagpl moder . . . . . 23 80 46 28 Grann Stig lagerass . . . . . . . . 20 47 58 33 True Johnni . . . . . . . . . . . . . . 53 67 40 73 True Monita . . . . . . . . . . . . . . 53 63 42 68 Pedersen Jeanette . . . . . . . . 23 86 84 98 Pedersen J . . . . . . . . . . . . . . 23 92 99 64 Pedersen J . . . . . . . . . . . . . . 40 32 00 84 Pedersen J . . . . . . . . . . . . . . 41 82 00 60 Pedersen Johnny Nielsen Erland maler . . . . . . . 32 45 46 02 Nielsen Pia . . . . . . . . . . . . . . 32 45 46 02 Taranu Cristi Taranu Dumitrita-Camel Ungureanu Elena Borrits Ingelis . . . . . . . . . . . . 20 46 46 24 Lysberg John . . . . . . . . . . . . 23 90 91 90 Andersen Brian blomsterdek Andersen Thomas Brødbæk Malene . . . . . . . . . . 27 59 83 53 Stadsbjerg Kim . . . . . . . . . . . 20 89 86 74 Jakobsen Thorvald chauffør . . 23 61 27 64 Middelhede Hanne plejer . . . . 61 26 60 69 Kristensen Hanne fabrikarb . . 28 90 85 83 Mølgaard Leif chauffør . . . . . . 22 62 63 72 Meincke Debbie . . . . . . . . . . 61 16 03 85 Meincke Laila assistent . . . . . 23 46 91 40 Meincke Niels kontrollør. . . . . 22 57 89 60 Pedersen Niels arbejdsmand Kiel Andreas gårdejer . . . . . . . 97 45 44 44 Kiel Kirsten kontorass . . . . . . 97 45 44 44 Damm Anny . . . . . . . . . . . . . 97 16 60 18 Jensen Gunnar gårdejer . . . . . 97 16 60 18 Christensen Britta tilskærer Christensen Ib specialarb . . . . 24 98 40 12 Pedersen Henrik . . . . . . . . . . 97 45 41 34 Pedersen H M . . . . . . . . . . . . 29 12 86 35 Nielsens Anlæg . . . . . . . . . . . 97 42 74 46 Gindeskovgård ApS . . . . . . . . 96 41 90 00 Kasperiünas Andrius Hoff Jacob . . . . . . . . . . . . . . 21 81 26 21 Andersen Gitte kirketjener og graver Andersen Jacob Andersen Julie Andersen Svend-Erik skovarbejder . . . . . . . . . . . . . 26 12 30 89 Andersen S F . . . . . . . . . . . . 26 16 30 89 Barslund Johannes gårdejer. . 97 14 31 38 Barslund Lisbeth . . . . . . . . . . 97 14 31 38 Barslund L E . . . . . . . . . . . . . 40 85 42 77 Barslund L E . . . . . . . . . . . . . 30 14 18 67

64 64 66 66 68 68 69 71 71 71 71 72 72 74 74 74 74 78 78 79 80 80 80 81 81 81 81 83 85 85 90 90 94 94 94 94 94 94

Hofmann Linette . . . . . . . . . . Hofmann L B . . . . . . . . . . . . . Andreasen Hans tekstilarb . . . Andreasen H J . . . . . . . . . . . . Golotyuk Oleksandr Holotiuk Svitlana Jensen Lone . . . . . . . . . . . . . Jensen Hans lagereksp . . . . . Jensen H K . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jette . . . . . . . . . . . . . Jensen J . . . . . . . . . . . . . . . . Kunz Michaela Schult Byorn Jensen Anton specialarb . . . . Jensen A G . . . . . . . . . . . . . . Jensen A G . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ida husassistent. . . . . Jonker Johan . . . . . . . . . . . . Jonker Robbert Larsen Jan Jensen Inger-Lise smørrebr jfr Jensen Jens radiotekn . . . . . . Nielsen Jytte gartner . . . . . . . Cherepenko Sergiy Goroshynskyi Sergii Honhol Andrii Kryvobok Alla Nielsen Hans landbr medhj. . . Jepsen Søren gårdejer . . . . . . Nielsen Birgitte . . . . . . . . . . . Serup Sanne Særkjær Thomas . . . . . . . . . . Andersen Ivan res delssælg Gård Salonen . . . . . . . . . . . . I. A. Autohandel v/ Ivan Bech Andersen . . . . . . I.A. Camping . . . . . . . . . . . . . Nielsen Mads Villa Villegas Manuela

97 14 31 38 27 59 28 63 97 14 32 29 40 44 99 97 30 41 34 45 97 14 30 40 22 32 14 42 97 14 30 40 61 18 19 64 97 14 32 28 23 98 08 96 29 92 43 04 97 14 32 28 61 72 58 99 97 14 32 65 20 85 58 65 97 14 32 65

23 10 28 63 24 40 45 50 29 27 94 16 30 48 30 37 97 11 60 72 21 92 23 59 41 14 24 60

Hessellundvej Egelund, 7470 Karup J 20 20 20 20 20 20

Hunsballe Planteskole . . . . . . Jensen Isabella . . . . . . . . . . . Jensen Jette . . . . . . . . . . . . . Jensen J . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Søren . . . . . . . . . . . . Johansen Emil . . . . . . . . . . .

97 10 19 52 97 10 19 52 97 10 19 52 53 29 59 70 97 10 19 52 60 68 90 67

Hestbjergvej Ulige nr 1-5 7490 Aulum Ulige nr 7-9 7540 Haderup Lige nr 2-4b 7490 Aulum Lige nr 6-10 7540 Haderup 1 1 1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 7 7 8 8 8 8 9

Andreassen Annette Andreassen Vagn . . . . . . . . . Andreassen V . . . . . . . . . . . . Danielsen Palle . . . . . . . . . . . Danielsen Renaat Sørensen Lene . . . . . . . . . . . Østergaard Anders . . . . . . . . Jensen Finn landbr medhj Jensen Helle pædagog stud . . Jensen H K . . . . . . . . . . . . . . Jensen Katrine Jensen Sara Laugesen Anders . . . . . . . . . Laugesen A . . . . . . . . . . . . . . Laugesen A . . . . . . . . . . . . . . Laugesen Helene Lauridsen Viggo landmand . . . Jensen Brian . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Tina . . . . . . . . . . Graversen Benjamin . . . . . . . Graversen Gitte . . . . . . . . . . . Graversen Jan tømrer JG Tømrer- og Snedkerfirma ApS . . . . . . . . . Henriksen Viktor entreprenør .

21 30 55 80 29 10 06 80 21 70 00 22 97 45 46 90 97 45 46 90 23 25 61 23 61 76 16 37 24 27 44 46 51 24 09 35 50 90 69 84 97 45 41 50 20 19 25 20 20 66 86 71 29 90 01 35 22 17 51 39 21 43 49 85 97 45 41 40


Hirsevænget 7490 Aulum 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 11 13 13 13 13 13 15 17 17 19 19

Evers-Gross Jette . . . . . . . . . 97 43 04 24 Evers-Gross J . . . . . . . . . . . . 42 30 73 17 Evers-Gross J . . . . . . . . . . . . 53 66 04 24 Evers-Gross J . . . . . . . . . . . . 30 64 77 21 Evers-Gross Stefan . . . . . . . . 97 43 04 24 Christensen Carina . . . . . . . . 31 67 40 20 Grøn Ulrik . . . . . . . . . . . . . . . 51 83 55 96 Grønne Inge-Marie timelærer . 97 47 34 18 Mortensen John bankass . . . . 97 47 34 18 Kristensen Lise designer . . . . 20 53 84 81 Olesen Ole indkøber. . . . . . . . 22 60 36 85 Nielsen Irma bankass. . . . . . . 97 47 29 19 Nielsen I . . . . . . . . . . . . . . . . 30 25 07 84 Nielsen I . . . . . . . . . . . . . . . . 29 86 29 19 Nielsen Knud maskinsnedk . . 97 47 29 19 Nielsen Bjarne . . . . . . . . . . . . 97 47 24 48 Nielsen B . . . . . . . . . . . . . . . 24 25 47 34 Nielsen B W . . . . . . . . . . . . . . 26 80 89 07 Nielsen Mariann . . . . . . . . . . 97 47 24 48 Søndergaard Gerda lærer . . . . 23 24 02 40 Søndergaard Steen snedkersvend . . . . . . . . . . . . 51 34 15 65 Nielsen Hilda besk leder. . . . . 97 47 20 21 Nielsen Niels klovbeskærer . . 97 47 20 21 Olesen Anne sygepl ske . . . . . 97 47 32 76 Olesen Finn kriminalass . . . . . 97 47 32 76 Olesen F E . . . . . . . . . . . . . . . 29 71 32 76 Kristiansen Lisbeth dagpl moder Kristiansen Svend gårdejer. . . 24 98 39 23 Andersen Brian . . . . . . . . . . . 29 91 98 37 Andersen Camilla . . . . . . . . . 29 82 47 33 Andersen C B . . . . . . . . . . . . 29 82 47 64 Hbk Data Service v/ Brian Rene Andersen . . . . . 97 47 25 15 Kiilerich Marianne sygepl ske. 97 47 31 93 Kiilerich M A . . . . . . . . . . . . . 24 82 31 93 Kiilerich Svend kørelærer . . . . 97 47 31 93 Kiilerich S E . . . . . . . . . . . . . . 20 11 19 60 Svend Eriks Køreskole . . . . . . 20 11 19 60 Mikkelsen Rune . . . . . . . . . . 42 91 41 66 Noe Martin . . . . . . . . . . . . . . 28 43 86 51 Noe Pia Bjerregaard Bente Poulsen Ulrik . . . . . . . . . . . . . 29 87 26 15

Hodsagervej Hodsager, 7490 Aulum

39 39 39 41 41 41 42 42 43 45 45 45 47 47 48 48 50 50

Hornshøj Jens medhjælper. . . Christensen A . . . . . . . . . . . . Jensen Niels smed. . . . . . . . . Vesterby Anna cand jur. . . . . . Vesterby A L . . . . . . . . . . . . . Vesterby Karl . . . . . . . . . . . . . Vesterby K E . . . . . . . . . . . . . Kjerulff Gitte syerske . . . . . . . Kjerulff G . . . . . . . . . . . . . . . . Kjerulff Søren chauffør . . . . . . Kjerulff S . . . . . . . . . . . . . . . . Esbjerg Bitten sygepl ske Esbjerg Mette Mikkelsen Lars lærling Harmon Daniel . . . . . . . . . . . Harmon Maria . . . . . . . . . . . . Laursen Alex . . . . . . . . . . . . . Sandholm Line . . . . . . . . . . . Jans Autoservice v/ Jan Pedersen . . . . . . . . . . Pedersen Jan automek. . . . . . Pedersen Ulla syerske . . . . . . Pedersen U S . . . . . . . . . . . . Hartmann Dieter chauffør. . . . Hartmann Jytte . . . . . . . . . . . Hartmann J . . . . . . . . . . . . . . Thygesen Ellinor sygepl ske Thygesen Ole skovfoged Jeppesen Louise . . . . . . . . . . Kiel Helle . . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Henriette . . . . . . . . . . . . Kiel Karsten . . . . . . . . . . . . . . Jensen Christen . . . . . . . . . . Jensen Inge speditør . . . . . . . Madsen Henning . . . . . . . . . . Madsen Janne . . . . . . . . . . . Christensen Edel . . . . . . . . . . Christensen Oscar gårdejer . .

20 48 71 60 97 47 61 14 97 47 61 14 97 47 60 28 40 88 60 28 97 47 60 28 40 28 60 89 20 35 04 43 23 35 58 27 22 32 66 44 22 32 80 63

40 73 62 59 28 35 41 05 30 33 91 92 26 33 13 28 30 22 86 39 30 22 86 39 31 16 62 20 60 34 58 64 97 47 65 19 97 47 65 19 30 51 15 19 60 81 77 61 97 47 60 17 97 47 60 17 97 47 60 17 97 47 61 92 97 47 61 92 97 40 44 54 97 40 44 54 97 47 61 90 97 47 61 90

Kim Kørelærer . . . . . . . . . . . . Millman Rett Pedersen Elisa Spanggaard Lisbeth Stibele Inguna Stibelis Guntars Stibelis Normunds Jensen Gerhard gårdejer . . . . Jensen Mette . . . . . . . . . . . . Jensen Rasmus . . . . . . . . . . . Christensen Tine . . . . . . . . . . Jacobsen Jan landbr medhj . . Christensen Helle . . . . . . . . . Christensen H S . . . . . . . . . . Jeppesen Kim . . . . . . . . . . . . Birkkjær Karen chauffør . . . . . Birkkjær Poul automek . . . . . . Birkkjær P H . . . . . . . . . . . . . Birkkjær P H . . . . . . . . . . . . . Birkkjær P H . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Arne . . . . . . . . . . . Jeppesen A . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Martin Jeppesen Runa Storå’s Kanofart . . . . . . . . . . Grønne Villy . . . . . . . . . . . . . . Grønne V . . . . . . . . . . . . . . . . Grønne V . . . . . . . . . . . . . . . . Grønne V . . . . . . . . . . . . . . . . VG Auto v/ Villy Grønne . . . . . Breinholt Inger tekstilarb Breinholt Jørgen landbr medhj Breinholt Peter Bilberg Jens direktør . . . . . . . Bilberg J C . . . . . . . . . . . . . . Bilberg Karen sygepl ass . . . . Hansen Folmer elmontør . . . . Hansen Preben . . . . . . . . . . . Hald Niels fodermester. . . . . . Hald N . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brødbæk Evald gårdejer . . . . . Brødbæk Jytte køkkenass . . . Pedersen Tonny reng ass Sørensen Christian Sørensen Tina . . . . . . . . . . . . Sørensen T L . . . . . . . . . . . . . Højmark Jette sygehjælper. . . Højmark Villy montør . . . . . . . VH Portservice . . . . . . . . . . . . Damtoft Arne . . . . . . . . . . . . . Andersen Frede gårdejer . . . . Andersen F S . . . . . . . . . . . . Jespersen Benny gårdejer . . . Jespersen B . . . . . . . . . . . . . Jespersen Birgit . . . . . . . . . . Jespersen Peter . . . . . . . . . . Jespersen Søren . . . . . . . . . . Olesen Brian . . . . . . . . . . . . . Olesen B S . . . . . . . . . . . . . . Olesen Lisa . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Kristian gårdejer . . Cobracros . . . . . . . . . . . . . . . Dalsgaard Kurt slagter . . . . . . Sandgaard Poula sygehjælper Lauridsen Evy specialarb . . . . Lauridsen Hans gårdejer . . . . Frost Johanne Frost Julie . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jesper

75 15 37 15

52 38 00 82 20 11 20 34 97 47 61 43 96 41 30 40 96 41 30 40 97 47 65 50 40 81 67 99 97 47 65 50 97 47 61 84 97 47 61 84 61 75 43 13 61 54 30 41 61 76 46 96 40 26 62 35 50 67 62 39 40 26 62 35 40 61 97 10 24 23 61 99 60 42 56 50 30 51 40 60 40 61 97 10 20 13 67 69 97 47 62 14 60 22 07 93 97 47 62 14 97 47 61 44 97 47 61 44 97 47 68 09 21 64 17 40 97 47 62 04 97 47 62 04 30 50 06 23 21 42 22 81 97 47 62 48 97 47 62 48 97 47 64 48 60 48 89 70 97 47 60 24 23 30 61 24 97 47 60 79 97 47 60 78 97 47 60 79 97 47 60 79 97 47 60 78 32 13 99 34 60 54 19 21 32 13 99 34 97 47 60 29 26 71 16 84 97 20 81 84 97 20 81 84 97 47 60 73 97 47 60 73 29 79 91 87

15 15 15 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 19 19 19 24 24 24 26 28 28 28

Madsen H . . . . . . . . . . . . . . . Madsen H . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Heidi . . . . . . . . . . . . . Mortensen Hanne . . . . . . . . . Mortensen Ib skovarbejder. . . Pedersen Karina . . . . . . . . . . Pedersen Peter . . . . . . . . . . . Pedersen P M . . . . . . . . . . . . Mortensen Christian medhj . . Mortensen C . . . . . . . . . . . . . Mortensen Connie . . . . . . . . . Rasmussen Lisbeth . . . . . . . . Rasmussen Mette . . . . . . . . . Rasmussen Svend . . . . . . . . . Rasmussen S . . . . . . . . . . . . Rasmussen S . . . . . . . . . . . . Rasmussen S . . . . . . . . . . . . Laursen Inge . . . . . . . . . . . . . Laursen I C . . . . . . . . . . . . . . Laursen Niels elektriker . . . . . Kristensen Linda . . . . . . . . . . Frederiksen Martin maskinfører Nielsen Lea . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Susanne kontorass

51 30 08 17 23 41 84 52 24 26 97 37 97 45 43 60 97 45 43 60 93 85 13 88 22 44 73 22 29 87 93 39 97 45 43 64 20 14 93 64 97 45 43 64 97 45 43 24 27 12 43 24 97 45 43 24 28 38 41 12 30 25 43 24 28 37 33 81 97 45 21 30 20 31 64 07 97 45 21 30 27 12 49 82 29 47 16 83 29 92 99 37

Holstebrovej 7490 Aulum 1 2 2 4 5 5 a 5 a 5 a 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 13 13 13 13 13 16 17 17 17 18 18 18 19 19 20 22 22 23 23

Plusdepot.dk . . . . . . . . . . . . . 28 98 80 47 Lausen Christian . . . . . . . . . . 60 71 30 31 Lausen C V D . . . . . . . . . . . . . 23 95 24 01 Mechlenborg Michael . . . . . . 23 64 91 31 Scada International ApS . . . . 96 10 92 80 Sørensen Bent direktør. . . . . . 30 31 12 44 Sørensen B . . . . . . . . . . . . . . 60 14 36 91 Sørensen Else sekretær . . . . . 61 42 68 18 Buchhave Vagn diakon . . . . . . 23 20 54 33 Lauridsen Tove hjemmehjælp . 97 47 25 69 Lauridsen T L . . . . . . . . . . . . 42 47 25 69 Hestø Mari-Ann . . . . . . . . . . . 28 77 80 87 Hestø Per . . . . . . . . . . . . . . . 29 42 01 68 Risvig Ronald . . . . . . . . . . . . 97 47 24 13 Valgmenigheden Aulum-Vinding-Vind Jensen Bo . . . . . . . . . . . . . . . 26 73 18 06 Jensen B D . . . . . . . . . . . . . . 28 57 74 99 Jensen Lone Jensen Mathias . . . . . . . . . . . 42 77 41 34 Madsen Bjarne Madsen Susi . . . . . . . . . . . . . 20 20 09 80 Madsen S B L. . . . . . . . . . . . . 20 20 22 31 Lauridsen Ejlif chauffør . . . . . 97 47 33 73 Lauridsen E J . . . . . . . . . . . . 22 79 09 03 Lauridsen Ole . . . . . . . . . . . . 97 47 33 73 Lauridsen Ruth kommuneass . 97 47 33 73 Lauridsen R H . . . . . . . . . . . . 60 69 33 73 Jensen Tommy specialarb . . . 26 59 49 19 Nielsen Aksel tankejer . . . . . . 29 91 41 75 Nielsen A G . . . . . . . . . . . . . . 40 71 36 96 Nielsen Andrea . . . . . . . . . . . 29 91 41 75 Nielsen Carl-Johan salgskons 97 47 30 66 Nielsen C . . . . . . . . . . . . . . . 29 28 44 18 Nielsen Marie legest medhj . . 97 47 30 66 Aspentos Pizzaria og Kebab . 97 47 17 11 Kenhvin Motorteknik . . . . . . . 26 13 55 19 Madsen Ejgild chauffør. . . . . . 40 27 43 62 Madsen Vilna . . . . . . . . . . . . 97 47 16 84 Simonsen Tommy . . . . . . . . . 97 47 16 84 Hvam Jørgen gårdejer . . . . . . 97 47 21 46 Slumstrup Esther . . . . . . . . . 97 47 21 46

Hogagervej Feldborg, 7540 Haderup 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 12 12 14 14 15 15

Falcks Redningskorps A/S . . . Johansen Leif mekaniker . . . . Johansen Sonja . . . . . . . . . . . Uno-X Service . . . . . . . . . . . . Feldborg Frisørsalon . . . . . . . Lassen Hans lagereksp . . . . . Lassen H A . . . . . . . . . . . . . . Yde Jette frisør. . . . . . . . . . . . Yde J . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jehovas Vidners Rigssal . . . . Sørensen Inga . . . . . . . . . . . . Sørensen Lea . . . . . . . . . . . . Sørensen Thomas . . . . . . . . . Nielsen Frans . . . . . . . . . . . . Nielsen Tina . . . . . . . . . . . . . Madsen Charlotte Madsen Henrik fodermester . .

70 10 20 31 20 42 41 90 23 28 12 25 97 45 41 90 97 45 43 41 97 45 43 41 29 46 01 41 97 45 43 41 24 63 71 20 97 45 44 42 97 45 40 76 51 28 24 35 26 82 42 91 41 11 96 67 20 95 31 14 21 15 12 90

Holtevej 7490 Aulum 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 a 5 a 5 a

A-Shoppen . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Finn maskintekn . . . . Nielsen F A . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Grete laborant . . . . . . Nielsen Sabrina . . . . . . . . . . . Nielsen Sanne . . . . . . . . . . . . Nielsen Svend specialarb . . . . Nielsen S O . . . . . . . . . . . . . . Jensen Per . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Helle . . . . . . . . . . . Helleskov Anders tømrersvend Helleskov A . . . . . . . . . . . . . . Helleskov Maren hjemmehjælp

50 91 60 74 96 13 00 05 97 47 12 81 96 13 00 05 96 13 00 05 96 13 00 05 97 47 36 75 71 78 05 52 97 47 19 79 97 47 19 79 97 47 25 28 42 37 08 95 97 47 25 28

97

Adresseregister

30 33 33 34 34 34 34 35 35 35 35 36 36 36 37 37 38 38 39

51 51 51 51 52 52 52 54 54 54 55 55 58 58 58 59 59 59 59 59 60 60 60 60 60 61 61 61 61 61 62 62 62 63 63 63 64 64 65 65 66 66 67 69 69 69 70 70 70 71 72 72 74 74 74 74 74 75 75 75 77 79 79 79 81 81 83 83 83


6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 13 13 13 14 14 17 17 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 23

Human Aid Task . . . . . . . . . . Aae Ejvind direktør . . . . . . . . . Aae Vera . . . . . . . . . . . . . . . . Aae V B . . . . . . . . . . . . . . . . . Hundevad Claus . . . . . . . . . . Hundevad C . . . . . . . . . . . . . Hundevad Lisbeth . . . . . . . . . Hundevad L . . . . . . . . . . . . . . Hundevad L . . . . . . . . . . . . . . Hundevad L . . . . . . . . . . . . . . Hundevad L . . . . . . . . . . . . . . Jensen Hanne . . . . . . . . . . . . Jensen Jakob . . . . . . . . . . . . Jensen J K . . . . . . . . . . . . . . Laugesen Lisbeth . . . . . . . . . Laugesen Verner maskintekn . Særkjær Jesper Særkjær Lene . . . . . . . . . . . . Nørager Lejrcenter . . . . . . . . AJ Energi I/S . . . . . . . . . . . . . Sønderbæk Arne gårdejer. . . . Sønderbæk Karen . . . . . . . . . Buskbjerg Ebbe gårdejer Buskbjerg Malene Buskbjerg Simone Hoffmann Mette . . . . . . . . . . Hoffmann M S . . . . . . . . . . . . Hoffmann M S . . . . . . . . . . . . Hoffmann M S . . . . . . . . . . . . Sønderbæk Gunner . . . . . . . . Sønderbæk G . . . . . . . . . . . . Matsyuk Sergiy

24 67 90 55 97 47 10 55 97 47 10 55 42 30 40 33 97 47 18 77 61 73 73 38 97 47 18 77 61 73 10 27 42 96 27 36 42 83 88 60 61 73 08 25 25 33 33 47 40 52 97 74 51 95 01 30 21 73 57 70 31 49 22 80 40 34 34 49 97 47 26 98 97 47 36 25 97 47 36 25 97 47 36 25

25 33 33 80 29 63 82 41 23 42 90 77 40 20 76 45 97 47 25 27 30 63 03 21

Hoppes Alle 7540 Haderup 2

Jensen Jørgen fhv skoleinspektør . . . . . . . . . . . . Jensen J N . . . . . . . . . . . . . . Jensen Karin børneh pædag. . Østergaard Edel . . . . . . . . . .

2 2 5

97 45 24 01 21 22 65 29 97 45 24 01 97 45 60 72

Hovedgaden Hodsager, 7490 Aulum

Adresseregister

1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 5 5 5 6 6 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 15

98

st st

Søgaard Esther . . . . . . . . . . . Søgaard E M . . . . . . . . . . . . . Andersen Tommy . . . . . . . . . Andersen T . . . . . . . . . . . . . . Andersen T . . . . . . . . . . . . . . Andersen T . . . . . . . . . . . . . . Andersen Gert cand scient . . . Nielsen Eva . . . . . . . . . . . . . . Nielsen E C . . . . . . . . . . . . . . Nielsen E C . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Svend træind arb. . Jørgensen Katja Jørgensen Michael . . . . . . . . Jørgensens Foto . . . . . . . . . . Jensen Dan . . . . . . . . . . . . . . Jensen D K . . . . . . . . . . . . . . Hareskov Rikke Jensen Gunnar specialarb . . . Jensen G K . . . . . . . . . . . . . . Jensen Susanne Knudsen Hanne Nielsen Flemming skovarbejder Kristensen Bodil buschauffør . Kristensen B H . . . . . . . . . . . Kristensen John buschauffør Pedersen Kaj vognmand. . . . . Pedersen Tove . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Jette . . . . . . . . . . . Skram Kasper . . . . . . . . . . . . Skram K . . . . . . . . . . . . . . . . Skram K . . . . . . . . . . . . . . . . Skram K . . . . . . . . . . . . . . . . Skram Service . . . . . . . . . . . BS Speedway . . . . . . . . . . . . Marinussen Anita Mortensen Søren Skals Elin specialarbej Skals Johnny . . . . . . . . . . . . Axelsen Kristine Larsen Michael Hodsager Bibliotek . . . . . . . .

97 47 61 05 61 37 67 17 74 67 70 09 50 95 35 71 60 74 70 09 23 41 32 69 51 78 12 91 42 29 90 92 23 92 70 05 51 72 90 92 97 47 62 91 23 81 18 89 51 29 62 68 97 45 49 72 51 22 61 31 51 36 15 87 61 11 58 97 40 38 26 90 21 80 03 80 21 90 34 84 97 47 60 04 97 47 60 04 97 47 67 89 97 47 67 89 41 43 51 48 22 56 59 35 26 39 47 89 97 47 67 89 97 47 69 98

22 10 75 67 97 47 60 50

15 17 18 18 18 21 21 21 21 21 21 21 22 23 24 24 26 28 29 29 29 29 31 31 31 32 32 32 33 33 34 34 34 34 34 34 35 35 39 39 39 39 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 42 42 43 44 44 45 47 48 48 48 49 49 49 49 49 50 50 51 51 51 54 54 54 54 54 56 56 56 56 57 57 57

st 1 1

a

b c c d a b b b b b b c

a a

Hodsager Skole . . . . . . . . . . . Regnbuen . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Arne husmand . . . . . . Madsen Jytte syerske . . . . . . Madsen J . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Britta Pedersen Jakob Pedersen Johan . . . . . . . . . . Pedersen J O . . . . . . . . . . . . . Pedersen Mads Pedersen Mathilde Pedersen Olivia Fjordside Inga . . . . . . . . . . . . Knudsen Bent rørlægger. . . . . Olesen Sinne . . . . . . . . . . . . . Olesen Søren gårdejer . . . . . . Hodsager Kirke Jensen Hans arbejdsmand . . . Hodsager Smede- og Maskinforretning . . . . . . . . . . Christensen Allan Reimers Thilde Skovgaard Mads . . . . . . . . . . Hodsager Postbutik . . . . . . . . Kwik Spar Hodsager . . . . . . . Godiksen Kirstine . . . . . . . . . Kjelde Edvard chauffør . . . . . . Kjelde E N . . . . . . . . . . . . . . . Kjelde Susanne ekspeditrice Kovpanets Nataliia Kovpanets Yaroslav . . . . . . . . Sørensen Finn konservesarb . Sørensen F . . . . . . . . . . . . . . Sørensen F . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Inge sygehjælper . . Sørensen I . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen I . . . . . . . . . . . . . . . Danmark Brian . . . . . . . . . . . Danmark Pia . . . . . . . . . . . . . Kaag Ruth . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Marie Sørensen Ove maskinarb . . . . Kjærgaard Ingrid . . . . . . . . . . Mikkelsen Maren ekspeditrice Mikkelsen Poul svejser Nielsen Svend slagteriarb Fink Bente . . . . . . . . . . . . . . . Fink B . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fink B . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fink Henning . . . . . . . . . . . . . Fink H . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fink H . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Peter . . . . . . . . . . . . Skovgaard Edmund tekniker . Skovgaard Lisbeth pædagog Andersen Kaj tømrersvend Bubliene Kristina Vidmontas Vytas Jensen Torben . . . . . . . . . . . . Nielsen Birthe . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Margaret dagplejer Nielsen Henrik specialarb. . . . Nielsen H . . . . . . . . . . . . . . . Dryzhyruk Oksana Dryzhyruk Volodymyr . . . . . . Dryzhyruk V . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Bente kontorass. . . . Knudsen Hans . . . . . . . . . . . . Jensen Erik . . . . . . . . . . . . . . Johansen Janni . . . . . . . . . . . Jensen Edith hj syerske . . . . . Jensen Aage slagteriarb. . . . . Jensen A H . . . . . . . . . . . . . . Kloster Johannes gårdejer . . . Kloster J . . . . . . . . . . . . . . . . Kloster J . . . . . . . . . . . . . . . . Kloster Martha . . . . . . . . . . . Kloster M M . . . . . . . . . . . . . Jensen Marlene Jensen Søren . . . . . . . . . . . . Jensen S H . . . . . . . . . . . . . . Jensen S H . . . . . . . . . . . . . . Andersen Jesper . . . . . . . . . . Andersen Stine . . . . . . . . . . . Pedersen Ejgil mekanikersv . .

96 28 75 00 96 28 67 51 97 47 61 89 97 47 61 89 20 30 99 72 40 27 98 63 40 27 98 64

97 47 60 33 24 76 14 25 97 47 60 53 97 47 60 53 97 47 60 91 97 47 60 22 20 46 93 20 70 70 70 30 97 47 60 20 23 82 55 01 20 78 18 71 40 81 62 63 52 61 21 41 97 47 62 40 30 59 43 29 61 65 43 29 97 47 62 40 61 65 43 29 30 59 43 29 42 17 50 45 28 29 12 63 97 47 61 34 21 62 88 28 97 47 61 03 20 81 61 29 23 67 66 63 51 19 79 37 30 57 07 11 30 57 07 11 23 67 66 63 51 19 79 37 97 47 65 47 61 27 35 05

28 57 65 83 97 47 60 95 97 47 63 98 97 47 63 98 29 61 10 05 31 15 70 53 31 71 25 29 22 36 25 08 29 87 61 06 28 56 51 48 28 92 03 90 97 47 60 45 97 47 60 45 29 42 62 59 97 47 61 09 23 48 06 08 31 15 74 72 97 47 61 09 40 61 15 45 21 36 18 38 29 40 18 38 51 21 74 75 30 24 78 38 30 24 01 32 21 82 52 82

Hovedvejen 7490 Aulum 2 2 3 3 3 4 6 6 7 7 7 9 10 12 12 12 14 14 14 14 20 20 24 26 26 26

Jakobsen Mona assistent. . . . Mortensen Erik kontorass. . . . Andreassen Inge gårdejer. . . . Andreassen I . . . . . . . . . . . . . Andreassen I . . . . . . . . . . . . . Nielson Ole . . . . . . . . . . . . . . Borup Benjamin Vester Jakob . . . . . . . . . . . . . Høgild Louise . . . . . . . . . . . . Høgild Margit syerske Høgild Tage chauffør . . . . . . . Frederiksen Ingvard gårdejer . Jespersen Vagn . . . . . . . . . . . Kristiansen Helle Kristiansen Henning landbr medhj . . . . . . . . . . . . . Kristiansen H . . . . . . . . . . . . . Nielsen Christa . . . . . . . . . . . Nielsen C . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Poul . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jens . . . . . . . . . . . Buchhave Kaj gårdejer Buchhave Ruth . . . . . . . . . . . Jakobsen Peter . . . . . . . . . . . Vahr Karsten . . . . . . . . . . . . . Vahr K . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vahr Minna . . . . . . . . . . . . . .

97 47 31 66 97 47 31 66 97 47 10 14 52 38 25 13 27 14 77 18 20 92 08 16 28 76 11 41 30 59 09 13 24 26 88 60 97 47 22 59 21 30 04 65 40 57 25 09 42 19 24 91 42 25 50 95 29 65 12 39 27 19 73 53 25 15 33 91 24 26 26 34 32 11 74 24 97 47 22 74 29 44 74 25 97 47 22 74

Hvedevej 7490 Aulum 1 1 2 3 3 4 4 4 4

Christensen Bodil lærer . . . . . Christensen Knud salgskons . Larsen Arne husmand . . . . . . Jørgensen Charlotte . . . . . . . Jørgensen Jackie . . . . . . . . . Lauridsen Anna . . . . . . . . . . . Nielsen Danny . . . . . . . . . . . . Nielsen D . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen D . . . . . . . . . . . . . . .

5 5 6 6 6 7 8 8 8 8 9 9 10 10

Svenstrup Henny syerske Svenstrup Jørgen lagerarb . . . Atelesei Maria . . . . . . . . . . . . Butnaru Delia . . . . . . . . . . . . Butnaru Iulian . . . . . . . . . . . . Christensen Bent gårdejer . . . Andersen Benny salgskons . . Andersen B S . . . . . . . . . . . . Andersen Ida tilskærer . . . . . . Andersen I A R . . . . . . . . . . . . Jensen Ole smedesvend . . . . Jensen Vera . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Bente dagpl moder Jørgensen Karsten maskinsnedk . . . . . . . . . . . . . Sternberg Jørn radiotekn . . . . Sternberg Yvonne . . . . . . . . . Bruun-Jeppesen Lenette . . . . Bruun-Jeppesen L L . . . . . . . Bruun-Jeppesen Martin . . . . . Bjerregaard Inger . . . . . . . . . Bjerregaard Morten . . . . . . . . Svenstrup Else overass . . . . . Svenstrup E M S. . . . . . . . . . . Svenstrup E M S. . . . . . . . . . . Svenstrup Jørgen lagereksp. . Risom Ejgild mekaniker . . . . . Risom Aase kontorass . . . . . . Risom A . . . . . . . . . . . . . . . . Sejbjerg Benjamin Sejbjerg Betina sosu-hjælper . Sejbjerg Kim værkfører. . . . . . Hestbech Gerda dagpl moder . Hestbech Hans . . . . . . . . . . . Hestbech H . . . . . . . . . . . . . . Hestbech H . . . . . . . . . . . . . . Hansen Johnny studerende . . Hansen J B . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Laila . . . . . . . . . . . . . Nielsen L . . . . . . . . . . . . . . . . Ahlefeldt-Laurvig Camilla . . . Ahlefeldt-Laurvig C . . . . . . . . Ahlefeldt-Laurvig Hans . . . . . Baadsgaard Grethe børneh led Baadsgaard Johnny postbud .

11 11 12 12 12 13 13 14 14 14 14 15 15 15 17 17 17 19 19 19 19 21 21 21 21 23 23 23 25 25

26 17 87 59 25 43 21 40 97 47 36 42 30 29 38 68 26 13 01 22 61 68 84 40 61 71 97 42 61 68 48 58 51 14 27 05 24 48 51 71 32 14 45 51 32 14 45 51 32 14 45 51 60 73 71 45 97 47 23 68 30 22 59 82 97 47 23 68 30 27 11 33 97 47 33 26 97 47 33 26 23 31 11 73 97 47 29 30 97 47 29 30 22 26 04 32 22 31 84 91 22 31 84 91 29 13 10 17 30 32 33 88 97 47 30 48 61 60 88 86 26 35 06 31 97 47 30 48 97 47 29 98 97 47 29 98 24 94 98 48 40 29 99 09 29 71 29 83 97 47 25 79 97 47 25 79 51 26 97 49 91 55 97 49 97 47 12 21 40 76 97 47 97 47 12 21 22 31 16 47 32 18 04 39 30 70 07 08 32 18 04 39 52 24 26 07 52 24 03 07


Høgildvej 7490 Aulum 2 2 2 4 4

Jensen Anna-Grethe fabrikarb Kiilerich Gert entreprenør . . . . Kiilerich G T . . . . . . . . . . . . . . Olldag Kristian gårdejer . . . . . Olldag Tove ekspeditrice. . . . .

97 47 61 94 97 47 61 94 40 82 62 03 97 47 60 40 97 47 60 40

Højager 7490 Aulum Simmelkjær Jesper . . . . . . . . Simmelkjær J B . . . . . . . . . . . Simmelkjær J B . . . . . . . . . . . Simonsen Torben . . . . . . . . . Simonsen T . . . . . . . . . . . . . . Stefansen Bodil . . . . . . . . . . . Stefansen B . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Niels lærer . . . . . . . Hornshøj Charlotte Hornshøj Kenneth . . . . . . . . . Hornshøj K . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Preben . . . . . . . . . Lauridsen P A . . . . . . . . . . . . Lauridsen P A . . . . . . . . . . . . Thomassen Karina hjælpepige Thomassen Oliver Thomassen Simone . . . . . . . . Knudsen Nanna Vad Henrik elektriker . . . . . . . Knudsen Erik . . . . . . . . . . . . . Knudsen E . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen E . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen E . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Norma . . . . . . . . . . Hansen Andreas Nielsen Tina kontorassist Olesen Birgit laborant. . . . . . . Olesen B T . . . . . . . . . . . . . . Olesen Johanne . . . . . . . . . . Olesen Torben el-installat. . . . Olesen T . . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Anette . . . . . . . . . . Jeppesen Stig . . . . . . . . . . . . Høyer Benny . . . . . . . . . . . . . Høyer B B . . . . . . . . . . . . . . . Høyer B B . . . . . . . . . . . . . . . Høyer Charlotte Bilberg Jens gårdejer . . . . . . . Bilberg Maren . . . . . . . . . . . . Lauridsen Asbjørn . . . . . . . . . Lauridsen Karen . . . . . . . . . . Pedersen Anette . . . . . . . . . . Pedersen A B . . . . . . . . . . . . . Pedersen Kim . . . . . . . . . . . . Pedersen Morten . . . . . . . . . . Bro Connie sygehjælper Bro Kim politiass . . . . . . . . . . Sommermark Kirsten bankass Sommermark K . . . . . . . . . . . Andreasen John . . . . . . . . . . Andreasen J P . . . . . . . . . . . . Andreasen J P . . . . . . . . . . . . Andreasen J P . . . . . . . . . . . . Bess Jeanne . . . . . . . . . . . . . Dalsgaard Bjarne . . . . . . . . . . Dalsgaard Heidi . . . . . . . . . . . Nielsen Anne . . . . . . . . . . . . . Nielsen Per Nielsen Bjarne gårdejer Nielsen Emma ekspeditrice . . Danielsen Didde . . . . . . . . . . Danielsen D . . . . . . . . . . . . . Danielsen Frederik Danielsen Poul konsulent Wiese Diana . . . . . . . . . . . . . Wiese Michael . . . . . . . . . . . . Laas Benjamin . . . . . . . . . . . Pedersen Lene . . . . . . . . . . . Johansen Gitte Johansen Lars murer . . . . . . . Johansen L V . . . . . . . . . . . . Sørensen Leif byggetekniker . Bruun Anne . . . . . . . . . . . . . . Bruun Brian . . . . . . . . . . . . . . Bruun B . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Niels skolekons . . . . . . .

31 12 48 85 61 38 65 54 22 91 65 54 97 47 10 87 40 17 69 58 97 47 10 87 21 82 76 36 20 11 22 50 23 28 74 47 61 60 93 76 29 70 93 22 30 22 02 65 42 22 22 48 61 60 31 43 30 51 75 56 97 47 13 50 23 67 79 50 21 48 10 50 61 29 38 47 97 47 13 50 97 47 13 08 22 40 65 24 97 47 13 08 97 47 13 08 30 25 98 48 21 12 44 38 25 70 89 60 22 92 25 04 28 94 62 36 41 44 17 08 97 47 18 00 97 47 18 00 93 88 80 60 40 68 33 37 97 47 32 59 29 87 32 59 97 47 32 59 97 47 32 59 40 52 70 23 48 42 55 64 51 51 50 14 23 86 77 06 51 90 72 82 61 28 88 52 60 51 23 54 61 27 72 82 20 13 72 60 51 80 08 07 23 82 59 01 50 87 20 74 23 67 57 97 24 40 74 44

Lund N P . . . . . . . . . . . . . . . . 51 70 37 36 Lund N P . . . . . . . . . . . . . . . . 21 90 73 34 Villadsen Birthe lærer . . . . . . . 97 47 33 42 Jensen Jane . . . . . . . . . . . . . 22 78 92 08 Jensen Sonnich . . . . . . . . . . . 28 99 78 68 Jensen Uffe tømrer Gjervig Svend snedker . . . . . . 97 47 31 79 Gjervig S . . . . . . . . . . . . . . . . 29 61 10 20 Gjervig S . . . . . . . . . . . . . . . . 29 61 13 67 Johansen Vivi . . . . . . . . . . . . 97 47 31 79 Simonsen Ellinor kontorass . . 97 47 31 79 Danielsen Bodil kontorass . . . 97 40 56 08 Danielsen B . . . . . . . . . . . . . . 61 26 57 64 Nielsen Bjarne forretnfører . . . 97 40 56 08 Sørensen Lina . . . . . . . . . . . . 97 40 55 84 Sørensen L T . . . . . . . . . . . . . 51 21 32 38 Sørensen L T . . . . . . . . . . . . . 30 14 57 46 Sørensen Torben . . . . . . . . . . 97 40 55 84 Sørensen T V . . . . . . . . . . . . . 30 72 34 78 Sørensen T V . . . . . . . . . . . . . 22 36 18 18 Hansen Finn læge . . . . . . . . . 97 47 12 10 Hansen F A . . . . . . . . . . . . . . 40 62 50 94 Hansen F A . . . . . . . . . . . . . . 40 62 88 08 Hansen Susanne lægesekretær 97 47 12 10 Kjærgaard Knud gårdejer . . . . 97 47 25 77 Bohnsen Christoffer . . . . . . . 97 47 30 49 Bohnsen Dorthe studerende . . 97 47 30 49 Bohnsen D H . . . . . . . . . . . . . 51 31 23 50 Bohnsen Svend revisor. . . . . . 97 47 30 49 Bohnsen S . . . . . . . . . . . . . . 51 31 23 51 Aaen Kenneth assistent . . . . . 97 47 37 36 Aaen Lisbeth . . . . . . . . . . . . . 97 47 37 36 Andersen Anne . . . . . . . . . . . 97 47 37 60 Andersen Lars specialarb. . . . 97 47 37 60 Andersen L . . . . . . . . . . . . . . 28 69 63 87 Andersen L . . . . . . . . . . . . . . 26 83 88 60 Andersen L . . . . . . . . . . . . . . 40 44 16 54 Andersen L . . . . . . . . . . . . . . 50 59 88 04 Andersen Viola . . . . . . . . . . . 97 47 37 60 Jensen Ivan tømrer . . . . . . . . 97 47 20 46 Jensen Susanne . . . . . . . . . . 97 47 20 46 Jensen S . . . . . . . . . . . . . . . . 41 60 62 55 Jensen S . . . . . . . . . . . . . . . . 29 25 38 40 Balle Gitte . . . . . . . . . . . . . . . 41 19 56 78 Balle G A . . . . . . . . . . . . . . . . 51 37 01 67 Balle Jonny . . . . . . . . . . . . . . 22 99 23 68 Krarup Bjarne . . . . . . . . . . . . 40 30 01 04 Krarup Kathrine . . . . . . . . . . . 28 34 30 48 Hede Frank skoleelev . . . . . . . 20 34 66 44 Hede F . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 22 21 46 Hede Sonja Olesen Thomas . . . . . . . . . . . 97 47 19 91 Olesen Tina . . . . . . . . . . . . . . 97 47 19 91 Andersen Per edb-ass . . . . . . 97 47 17 75 Andersen P T . . . . . . . . . . . . . 28 68 54 30 Andersen P T . . . . . . . . . . . . . 60 21 76 42 Svenningsen Miklas . . . . . . . 97 47 17 75 Svenningsen Tina beklædn oper 97 47 17 75 Andersen Gert . . . . . . . . . . . . 30 71 47 74 Andersen Magnus Andersen Maja . . . . . . . . . . . 30 60 53 11 Andersen Tinne . . . . . . . . . . . 22 37 33 37 Lousdal Anni Lousdal Ole Nørgaard Jørgen gårdejer . . . 27 64 07 37 Nørgaard Mie kontorass . . . . . 27 64 07 37 Hansen Ejnar gårdejer . . . . . . 75 25 14 21 Hansen E J K . . . . . . . . . . . . . 51 21 96 21 Madsen Esther . . . . . . . . . . . 75 25 14 21 Madsen E K . . . . . . . . . . . . . . 26 29 33 74 Jørgensen Hanne lærer . . . . . 22 60 36 96 Jørgensen Jørgen salgskons . 22 60 36 88

Højgade

29 44 82 95 23 70 53 23 21 17 64 94 42 79 44 42 21 21 69 24 22 37 98 87 97 47 33 42

1 2 2 3 3 4 6 a 6 b 6 b 7 7 7

HB Connection A/S . . . . . . . . Ide Huset . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Mogens . . . . . . . . . Nielsen Kasper . . . . . . . . . . . Hm Skovbrug . . . . . . . . . . . . Madsen Edel . . . . . . . . . . . . . Madsen Henning forstander . . Sejbjerg Christian Sejbjerg Louise Nielsen Stefan . . . . . . . . . . . . Riis Sanne . . . . . . . . . . . . . . . Riis S L . . . . . . . . . . . . . . . . . Hultberg Hanne hj syerske . . . Bork Birthe hjemmehjælp. . . .

97 47 22 21 97 47 20 06 29 21 44 74 60 21 43 06 97 47 16 07 21 86 25 40 97 47 15 07 60 88 22 87 60 15 29 24 60 88 22 87 97 47 21 68 25 21 42 76

Højmosevej Feldborg, 7540 Haderup 2 4 4 4

Brokholm Verner forpagter . . . Pedersen Karen . . . . . . . . . . . Pedersen Kent . . . . . . . . . . . . Pedersen Per el montør . . . . .

97 45 41 02 97 45 41 64 97 45 41 64 97 45 41 64

Industrivej 7490 Aulum 3 4 5 5 5 7 7 a 9 14 16 16 16 17 20 22

Jydsk Distribution . . . . . . . . . 96 41 91 51 ABC-reolen . . . . . . . . . . . . . . 97 47 20 44 Aulum Bogtryk og Offset . . . . 97 47 24 20 Henriksen Annemette typograflærl Henriksen Carsten typograf Aulum El-Service ApS . . . . . . 97 47 23 20 Waterair - Clean ApS . . . . . . . 97 45 65 00 Jerup Christian . . . . . . . . . . . 50 85 06 20 DLG Fabrik Aulum . . . . . . . . . 33 68 70 90 Big Bullies ApS . . . . . . . . . . . 22 98 37 28 Boligmix . . . . . . . . . . . . . . . . 70 27 17 33 Dyrlægehuset Aulum ApS . . . 73 70 99 10 AKK Industri . . . . . . . . . . . . . 97 47 19 60 Midtjysk Albyg A/S . . . . . . . . . 97 47 36 00 Sørens Tagdækning A/S . . . . . 40 46 46 97

Industrivej Nord 7490 Aulum 11 16 22 22 22 24 24 26 26 26 40

K og L Auto . . . . . . . . . . . . . . XL Byg - Tømmergården A/S Aulum . Boel Akupunktur . . . . . . . . . . Boel Ella . . . . . . . . . . . . . . . . Boel John . . . . . . . . . . . . . . . Lambæk Ulla Pedersen Sverre . . . . . . . . . . Køhler Anne . . . . . . . . . . . . . . Køhler John . . . . . . . . . . . . . . Køhler J . . . . . . . . . . . . . . . . Sima Industri ApS . . . . . . . . .

97 47 28 37 97 47 32 22 97 87 58 00 69 13 22 62 69 13 22 62 30 42 33 80 97 13 36 22 97 13 36 22 40 11 96 22 97 47 26 11

Industrivej Syd 7490 Aulum 1 10 10

Falcks Redningskorps A/S . . . 70 10 20 31 Iversen Helle Iversen Poul

Irisvej

7490 Aulum 61 78 11 14 50 58 03 12 98 10 44 05 61 46 58 14

7 7 8 9 10-12 10-12 10-12 14 14 16 16 16 18 20

7490 Aulum Skov Birthe elev . . . . . . . . . . . Kokholm Anita . . . . . . . . . . . . Kokholm Thomas Thalund Helle Thalund Shannon Taulborg Randi . . . . . . . . . . . Larsen Rehné . . . . . . . . . . . . Jensen Jeppe . . . . . . . . . . . . Lisberg Louise Bendtsen Dorthe Bendtsen Emilie Bendtsen Henrik

20 89 99 43 60 16 53 13

97 47 15 12 51 52 78 60 24 26 66 13

1 2 2 2 2 2 3 4 5 6 7

Knudsen Rene . . . . . . . . . . . . Frello Mette . . . . . . . . . . . . . . Frello M . . . . . . . . . . . . . . . . . Frello M . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Brian . . . . . . . . . . . Petersen B . . . . . . . . . . . . . . Graae Inge skoleelev Pedersen Ellen syerske . . . . . Mathiasen Esther husassistent Stengaard Keld ejendomshdl . Svendsen Inger

23 49 49 56 98 14 42 24 23 84 49 20 91 53 17 88 98 14 42 24 20 29 42 24 97 47 31 57 97 47 26 50

99

Adresseregister

1 1 1 2 2 2 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 16 16 17 17 18 18 18 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 22 22 24 24 25 25 26 26 26 27 28 28 28 29

29 29 29 30 30 30 31 31 31 31 31 32 32 32 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 35 36 36 36 36 36 37 37 38 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39 41 41 41 43 43 45 45 45 47 47 49 49 49 49 49 51 51 51 51 53 53 55 55 57 57 57 57 59 59


8 8 9 9 10 10 10 11 13 13 13 15 15 16 16 16 18 18 18 18 20 20 22 22 31 31 33 33 33 33 35 35 37 39 41 41 41 43 43 43 43 45 45 45 45

Vestergaard Allan . . . . . . . . . 26 35 15 44 Vestergaard Lone . . . . . . . . . 29 79 05 44 Bæksted Danny håndformer Bæksted Kirsten . . . . . . . . . . 22 41 77 39 Nielsen Else . . . . . . . . . . . . . 97 47 21 73 Nielsen Kristian gårdejer . . . . 97 47 21 73 Nielsen K A V . . . . . . . . . . . . . 29 71 21 73 Væggemose Kim . . . . . . . . . . 97 47 18 09 Grewy Lucas Jørgensen Lotte pædagogmedhj Jørgensen Ove specialarb Kristensen Merete . . . . . . . . . 93 98 01 45 Kristensen Søren Klemmensen Anette . . . . . . . 97 47 37 84 Klemmensen Cecilie . . . . . . . 97 47 37 84 Klemmensen Jørn . . . . . . . . . 97 47 37 84 Ahm Agner maskinsnedk Ahm Susann butikselev . . . . . 26 12 08 35 Ahm S V B . . . . . . . . . . . . . . . 25 60 12 08 Ahm S V B . . . . . . . . . . . . . . . 28 39 70 87 Holdgaard Jacob . . . . . . . . . . 32 21 10 02 Holmgaard Tilde . . . . . . . . . . 32 21 10 02 Jakobsen Anna speditør . . . . . 24 23 43 03 Jakobsen Tage kontorass Madsen Steen adjunkt . . . . . . 97 21 16 69 Madsen S N . . . . . . . . . . . . . 22 95 22 82 Larsen Gunner fotohandler. . . 97 47 28 80 Larsen G E . . . . . . . . . . . . . . 24 26 77 47 Larsen G E . . . . . . . . . . . . . . 51 98 97 47 Larsen Inger sygehjælper . . . . 97 47 28 80 Friis Else syerske . . . . . . . . . . 42 19 25 94 Friis Peder slagteriarb . . . . . . 29 16 33 52 Skytte Ruth fabrikarb Kjær-Jensen Inger . . . . . . . . . 29 72 38 31 Krogsgaard Eva . . . . . . . . . . . 97 47 25 39 Krogsgaard E . . . . . . . . . . . . 29 70 25 39 Krogsgaard Henning gårdejer. 97 47 25 39 Petersen Carl montør . . . . . . . 97 47 27 07 Petersen C G . . . . . . . . . . . . . 51 74 09 35 Petersen C G . . . . . . . . . . . . . 21 44 38 73 Petersen Hanna dagpl moder . 97 47 27 07 Nielsen Bent overlærer. . . . . . 97 47 25 58 Nielsen B . . . . . . . . . . . . . . . 23 43 95 58 Nielsen B . . . . . . . . . . . . . . . 23 23 68 55 Nielsen Ingrid hjemmehjælp . . 97 47 25 58

Jens Jensensvej 7540 Haderup

Adresseregister

3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 9 9 10 11 12 14 15 15 16 16 17 18 18 19 21

Frederiksen Bent mekanikerlr Nygaard Vita laborant. . . . . . . Haderup Museum . . . . . . . . . Kirkehuset . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Anker murerarbmd. . . Jensen Birthe kontorass. . . . . Jensen B . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen B . . . . . . . . . . . . . . . . Brogaard Lisbeth sygehjælper Brogaard Torkild assistent . . . Brogaard T . . . . . . . . . . . . . . Bønsøe Rita modelkonstr . . . . Aktivhuset 7-eren . . . . . . . . . Nielsen Kathrine . . . . . . . . . . Nielsen K . . . . . . . . . . . . . . . Kirchhecker Susanne . . . . . . Abrahamsen Rita medhjælper Ismail Ibrahim Haji Othman Ahmad Turkmany Ahmad Turkmany Ammar Maher Omar . . . . . . . . . . . . . Omar Moustafa Alstrup Edith . . . . . . . . . . . . . Hussein Sami Meriko Mohamed . . . . . . . . . Pedersen Valborg . . . . . . . . . Nielsen Martha reng ass . . . .

a

a a a f b b a b

97 45 24 86 97 45 24 86 97 45 21 88 97 45 21 88 97 45 29 19 97 45 29 19 23 67 16 54 28 77 03 19 23 30 67 52 30 23 96 09 26 51 83 88 97 45 20 48 97 45 22 51 21 69 47 54 27 29 09 38

42 32 25 44 97 45 22 15 42 33 19 96 97 45 23 07 97 45 24 13

Jernbanegade 7490 Aulum 1 1 1 a 5 5

100

1

Aulum Kro og Hotel . . . . . . . . 97 47 24 44 Kilniene Sigita Rana Muhammad Ahm Michael . . . . . . . . . . . . . 61 67 17 92 Ahm M V . . . . . . . . . . . . . . . . 61 71 05 98

5 5 7 7 7 7 7 9 9 11 11 11 11 13 13 13 13 a 13 a 15 17 19 21

st st 1

Ahm M V . . . . . . . . . . . . . . . . Ahm M V . . . . . . . . . . . . . . . . BK Fiskegrej . . . . . . . . . . . . . Egholm Jill . . . . . . . . . . . . . . Egholm J . . . . . . . . . . . . . . . . Egholm Lasse Jørgensen Tom Kjærgaard Karen sygehjælper. Kjærgaard Leif regnsk chef . . Storm Benny lærer . . . . . . . . . Storm B . . . . . . . . . . . . . . . . Storm B . . . . . . . . . . . . . . . . Storm Birthe sygehjælper. . . . Nielsen Vera sygehjælper . . . . Nielsen V F . . . . . . . . . . . . . . Staal Ellen . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Else . . . . . . . . . . . . . Hansen Maja Jensen Laurits elektron mek Jensen Helle . . . . . . . . . . . . . Hansen Jens . . . . . . . . . . . . . Hansen Kaj gårdejer. . . . . . . .

30 64 76 98 61 71 98 04 97 47 31 78 21 16 22 94 22 27 99 61 60 74 07 05 40 95 32 00 97 47 15 95 52 38 84 39 40 46 90 95 97 47 15 95 32 16 61 14 21 39 51 14 24 21 06 35 51 41 74 26 28 94 57 62 30 53 09 41 51 34 88 84

Jersildvej 7490 Aulum 4 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 9 9 10 10 11 11 13 13 13

Linco Træskofabrik . . . . . . . . Lauritsen Ejner repræsentant . Lauritsen Karen . . . . . . . . . . . Holdgaard Birger lagerchef. . . Holdgaard B . . . . . . . . . . . . . Holdgaard B . . . . . . . . . . . . . Holdgaard B . . . . . . . . . . . . . Holdgaard Jytte træind arb Jydsk Distribution . . . . . . . . . Pedersen Bente . . . . . . . . . . . Pedersen Brian specialarb . . . Pedersen B . . . . . . . . . . . . . . Pedersen B . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Niklas . . . . . . . . . . Skallebæk Bjarne lærling . . . . Poulsen Lasse . . . . . . . . . . . . Poulsen L . . . . . . . . . . . . . . . Væggemose Else syerske. . . . Væggemose Peder specialarb Carlsen Rasmus Thaarup Johanne Aj Byg v/ Andreas Jørgensen . Jørgensen Andreas . . . . . . . . Jørgensen Anja

97 47 21 44 20 30 09 39 23 98 33 49 22 36 46 92 42 36 46 92 28 57 91 51 22 67 62 82 96 41 91 51 97 47 37 19 97 47 37 19 30 71 37 19 30 46 84 47 97 47 37 19 97 47 39 89 30 22 50 10 31 72 60 10 97 47 31 32 97 47 31 32 23 37 24 51 23 37 24 51

Jyllandsgade 7490 Aulum 1 1 1 1 1 1 1 3 3 5 5 5 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 14 14 14 16 17

a b c d d e e

1th 1tv

a a a a a b

stth sttv 1th 1tv 1tv

Pedersen Jonas . . . . . . . . . . . Ryggshamar Liv Østerby Jens . . . . . . . . . . . . . Pedersen Frits fisker . . . . . . . Petersen Inger syerske. . . . . . Jakobsen Emma Jakobsen Torben stud phil . . . Lauridsen Arne forstander . . . Lauridsen Helga lærer . . . . . . Klinik for Fysioterapi Aulum . . Jensen Anders Johansen Erik . . . . . . . . . . . . Johnsen Gerda . . . . . . . . . . . Lauridsen Troels Frederiksen Emma Nielsen Niels fuldmægtig . . . . Nielsen N J . . . . . . . . . . . . . . Jespersen Lykke Bach Harly . . . . . . . . . . . . . . Bach H . . . . . . . . . . . . . . . . . Bach H . . . . . . . . . . . . . . . . . Bach Aase . . . . . . . . . . . . . . . MP Konfekture ApS . . . . . . . . Petersen Lone Petersen Marc-Emil Petersen Michael afdelingsled Westen Ivan . . . . . . . . . . . . . Jønsson Dorthe Jønsson Flemming . . . . . . . . Jønsson F A O . . . . . . . . . . . . Thomsen Emma damefrisør . . Brandt Mette . . . . . . . . . . . . .

23 86 12 16 24 27 47 15 20 63 73 95 97 46 83 95 29 24 29 89 20 72 53 12 28 34 42 39 97 47 34 30 29 31 34 43 21 48 69 63 34 10 91 17 51 93 04 92 97 47 11 17 26 40 76 35 42 47 11 17 97 47 11 17 97 47 35 62

22 96 41 32 30 95 28 02 30 95 28 03 97 47 21 83 32 18 27 09

17 18 19 20 20 21 21 22 22 23 24 24 25 26 27 28 28 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 32 33 33

st st

a b c d e f

1

Brandt M . . . . . . . . . . . . . . . . Fyhring Kasper . . . . . . . . . . . Prangsgaard Kristen slagteriarb Jørgensen Dennis Pedersen Rikke Dam Johannes traktorfører . . Thomsen Mona butiksass. . . . Jakobsen Jimmi . . . . . . . . . . Jørgensen Henriette . . . . . . . Hansen Lise-Lotte . . . . . . . . . Hansen Tove syerske . . . . . . . Hansen T M . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Otto flymekaniker . . Ahm Henrik . . . . . . . . . . . . . . Buchhave Marie . . . . . . . . . . Johansen Emma . . . . . . . . . . Pedersen Palle . . . . . . . . . . . Bach Ann . . . . . . . . . . . . . . . Bach A B B. . . . . . . . . . . . . . . Bach A B B. . . . . . . . . . . . . . . Bach A B B. . . . . . . . . . . . . . . Bach Gert teknisk kons . . . . . Bach Joachim . . . . . . . . . . . . Simmelkjær Mia Hagelskjær Nickolaj . . . . . . . . Storm Dianna . . . . . . . . . . . . Nissen Nielsigne . . . . . . . . . . Vester Pernille Væggemose Tania . . . . . . . . . Bøgild Hans Vegeberg Dorte . . . . . . . . . . . Vegeberg D . . . . . . . . . . . . . .

30 35 40 42 61 11 99 72 20 49 32 08 21 44 04 82 61 74 78 15 29 40 26 43 20 72 96 93 25 70 30 07 51 88 67 87 97 87 51 11 23 26 52 50 32 10 69 50 29 90 14 27 21 96 78 02 23 24 21 49 97 47 12 18 53 30 88 64 42 27 02 56 42 25 10 48 97 47 12 18 97 47 12 18 26 21 99 43 28 93 33 44 23 26 70 96 32 11 03 08 91 56 19 05 31 33 19 30

Karupvej Ulige nr 1-23 7540 Haderup Ulige nr 27-83 7470 Karup J Lige nr 2-26c 7540 Haderup Lige nr 30-54a 7470 Karup J 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 a 5 5 6 8 10 10 10 10 10 10 12 12 12 13 13 13 15 15 15 15 18 20 21 21 21 23 23 23 23 24 24 24 26 26 29 29 29 29

Degn Bente bankass . . . . . . . Degn Søren murer . . . . . . . . . Christensen Ninna Jensen Martin . . . . . . . . . . . . Tømrermester Martin Lund . . Andersen Bente kontorass . . . Kristiansen Laurids . . . . . . . . Davidsen Rasmus . . . . . . . . . Poulsen Kate Staulund Maskinstation . . . . . Jensen Anna-Lise . . . . . . . . . Jensen Bjarne . . . . . . . . . . . . Meedom Thomas Jørgensen Jakob . . . . . . . . . . Laursen Karl landmål tekn . . . Laursen Linda socialrådg . . . . Laursen L B . . . . . . . . . . . . . . Laursen Mathilde . . . . . . . . . Laursen Thomas . . . . . . . . . . Laursen T B . . . . . . . . . . . . . . Ravnborg Gerda . . . . . . . . . . Ravnborg Gunnar . . . . . . . . . Ravnborg G . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Bo . . . . . . . . . . . Haderup Vikarservice v/ Bo Møller Frederiksen . . . . Jensen Mette . . . . . . . . . . . . Laursen Bodil . . . . . . . . . . . . Laursen Finn . . . . . . . . . . . . . Laursen F . . . . . . . . . . . . . . . Laursen F . . . . . . . . . . . . . . . Skallebæk Bent . . . . . . . . . . . Dam Jacob . . . . . . . . . . . . . . Galatsan Igor Ivanova Nataliya Jensen Martha . . . . . . . . . . . Jensen Jørgen . . . . . . . . . . . Jensen J L . . . . . . . . . . . . . . Jensen Majbrit . . . . . . . . . . . Jensen M K L. . . . . . . . . . . . . Møller Charlotte køkkenass . . Møller Jan . . . . . . . . . . . . . . . Møller J . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Malene Olesen Lars Kristensen Frode malersvend . Kristensen Lone fabrikarbske . Kristensen Per . . . . . . . . . . . . Kristensen P B . . . . . . . . . . . .

97 45 20 02 97 45 20 02 20 78 18 19 20 78 18 19 28 36 49 92 23 42 32 66 23 44 98 22 97 45 42 06 42 40 46 29 53 26 21 39 21 77 60 37 97 45 61 97 97 45 61 97 23 96 57 07 97 45 61 97 97 45 61 97 23 96 88 29 97 45 61 21 97 45 61 21 51 34 37 65 24 24 97 06 97 45 24 86 24 62 87 42 97 45 61 75 97 45 61 75 61 76 16 74 61 54 80 44 97 45 62 90 96 52 28 55 97 45 61 26 97 45 61 80 25 77 25 72 97 45 61 80 60 49 30 25 93 97 97 45 25 14 81 14 27 66 36 60 97 45 61 00 97 45 61 00 97 45 61 00 22 43 89 11


29 30 32 32 34 34 36 36 37 37 37 37 37 38 38 38 39 39 40 43 43 44 44 44 46 54 54 54 54 54 a 54 a 54 a 55 59 59 61

1 1 1

61 61 61 63 63 63 63 67 69 69 71 71 73 75 75 75 75 75 77 77 79 79 81

Kristensen P . . . . . . . . . . . . . Midtjysk Flaskecentral . . . . . Straadt Dikte Straadt Susanne . . . . . . . . . . Pedersen Gerda . . . . . . . . . . . Pedersen G A . . . . . . . . . . . . Straadt David . . . . . . . . . . . . Straadt D C . . . . . . . . . . . . . . Andersen Anders landpostbud Andersen A B . . . . . . . . . . . . Andersen A B . . . . . . . . . . . . Andersen Solvejg . . . . . . . . . Andersen S . . . . . . . . . . . . . . Clausen Jacob . . . . . . . . . . . Ladefoged Lotte . . . . . . . . . . Ladefoged L . . . . . . . . . . . . . Gelsbjerg Esther . . . . . . . . . . Gelsbjerg E . . . . . . . . . . . . . . Madsen Karl arbejdsmand . . . Johannesen Anette fabriksarb Johannesen Per fabriksarb. . . Særkjær Jonna . . . . . . . . . . . Særkjær J I . . . . . . . . . . . . . . Særkjær Knud . . . . . . . . . . . . Knop Michael . . . . . . . . . . . . Bredall Bente praktikant. . . . . Bredall Verner fabrikarb . . . . . Bredall V . . . . . . . . . . . . . . . . Butik Lundager v/ Bente Bredall . . . . . . . . . . Christensen Jan Damborg Anette skoleelev . . . Damborg A F . . . . . . . . . . . . . Særkjær Martin . . . . . . . . . . . Kristensen Henrik . . . . . . . . . Kristensen Lajla IN Boligservice - Tømrer-snedker . . . . . . . . . Larsen Pernille . . . . . . . . . . . Nielsen Dorthe Nielsen Ib tømrermester Lægsgaard Lilly teknisk ass . . Lægsgaard L . . . . . . . . . . . . . Lægsgaard L . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kurt tømrersvend. . . . Gelsbjerg Ove . . . . . . . . . . . . Broholm Mette . . . . . . . . . . . Pedersen Heinrich . . . . . . . . . Lund Arne gårdejer. . . . . . . . . Lund Maren . . . . . . . . . . . . . Borrild Jesper . . . . . . . . . . . . Albek Marcus Overgaard Asbjørn . . . . . . . . . Pedersen Kirsti Pedersen Sune Skovbjerg Sandie . . . . . . . . . Jakobsen Majbritt Lauritzen Paw . . . . . . . . . . . . Larsen Jørgen fiskemester. . . Larsen J B . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Rikke

20 86 61 63 97 45 60 37 93 92 19 61 97 45 60 15 40 57 27 45 97 45 63 23 42 65 65 21 97 45 60 81 21 92 87 33 42 21 87 52 97 45 60 81 53 34 44 78 97 45 65 60 97 45 65 60 40 53 65 60 97 45 62 68 23 43 79 25 97 45 61 60 21 26 62 02 97 45 61 18 40 81 93 10 97 45 61 18 61 75 70 56 74 41 54 74 74 41 54 74 50 10 04 60 61 69 54 74 20 73 10 60 30 42 27 20 97 45 65 10 21 77 33 97

Kildevej 7490 Aulum 1 1

Vestergaard Leo montør Vestergaard Ulla husassistent

26 81 17 71

20 69 84 70 30 50 76 11 30 71 39 32 30 47 39 32 23 25 39 32 40 46 39 32 97 47 25 52 61 11 93 83 97 47 25 52 97 47 25 52

23 21 92 22 97 47 12 13 97 47 12 13 97 47 33 93 28 14 02 06 97 47 33 93 29 89 09 06 97 47 25 43 97 47 21 34 60 52 40 94

7490 Aulum 1 2 2 2 3 4 4 4 5

1 1 1

1

20 66 63 03 5 40 85 47 21 26 34 84 42 61 79 03 42 97 45 61 65

97 47 14 88 97 47 14 88

97 47 36 09 97 47 26 76 97 13 18 15 97 47 20 39 51 94 46 85

6 6 6 6 6 7 8 10 12 12 14 15 15 16 17 18 18 a 18 a 20

1th 1th 1th 1tv

st 1

Herning Folkeblad . . . . . . . . . Christensen Bodil . . . . . . . . . Christensen B . . . . . . . . . . . . Raahede Frode købmand . . . . DanBolig . . . . . . . . . . . . . . . . Boligtextil . . . . . . . . . . . . . . . Herregårdens Madbutik Møltrup . . . . . . . . . Thomsen René . . . . . . . . . . . Aulum-Vildbjerg Begravelsesforretning . . . . . . Genega Begravelsesforretning Aulum . Kirkens Korshær Genbrug . . . Christensen Camilla . . . . . . . Laursen Regina Raahede Jesper butiksslagtr . Christensen Jacob Rema 1000 Aulum . . . . . . . . Jysk Frisørkunst v/ Gitte Friis Johansen . . . . . . Idé Blomster . . . . . . . . . . . . . Avs-Jysk Indeklima . . . . . . . . Hammeren - Café og Bodega Røde Kors Butik . . . . . . . . . . Balschmidt Nicole . . . . . . . . . Mortensen Kasper . . . . . . . . . Troelsen Allan . . . . . . . . . . . . Billeskov Niels chauffør . . . . . Byens Kagemand . . . . . . . . . Andersen Stine . . . . . . . . . . . Bødker Jens Aulum Kirke - se side 42

97 47 21 62 97 47 10 20 29 44 62 66 97 47 10 20 70 26 00 35 97 47 24 22 97 13 18 00 97 13 29 32 97 47 20 31 97 47 20 31 97 47 13 63 27 60 94 01 50 98 25 75 97 47 11 01 97 43 84 10 97 47 20 64 97 47 69 06 28 38 17 51 75 28 72 60 22 15 77 97 42 95 42 96 22 36 53 76 97 47 30 91 97 47 20 50 27 59 38 04

Kirkestræde Hodsager, 7490 Aulum 2 2 2 10 10 10 c 12 12 14 14

Dølby Susanne Dølby Thomas . . . . . . . . . . . . Dølby T N . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Ulla lærer . . . . . . . . Østergaard Egon lærer Hodsager Kirkegårdskontor . . Groth Anna omsorgsass . . . . . Pinnerup Søren automek Jensen Egon bankprok. . . . . . Jensen Inge pædagog stud . .

25 59 84 82 40 57 74 55 50 91 23 57 20 47 73 51 24 48 23 63 97 47 62 26 97 47 62 26

14 16 16 16 18 18

Jensen I L . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Anne apoteksass . . Andersen Bent træarbejder. . . Andersen B . . . . . . . . . . . . . . Bay Karla kontorass . . . . . . . . Bay Svend ekspedient . . . . . .

20 88 69 26 97 47 63 72 97 47 63 72 21 24 63 72 97 47 60 69 97 47 60 69

Kirkevej 7540 Haderup 1 2 3 3 3 7 a 7 a 7 b 9 11 11 11 11

Christensen Jytte omsorgsass Haderup Kirke Haderup Radio og TV . . . . . . . Mortensen Birgitte bedemand Mortensen Steen ingeniør . . . Bracht Morten . . . . . . . . . . . . Ålberg Nina . . . . . . . . . . . . . . Winther Jeanette Pommer Ole automek. . . . . . . Bjerre Christian . . . . . . . . . . . Bjerre Mette . . . . . . . . . . . . . Bjerre M K . . . . . . . . . . . . . . . Haderup og Feldborg kirker . .

20 89 26 11 21 80 20 87 20 89 26 11 21 25 21 74 20 93 37 86 20 77 58 78 97 45 20 10 97 45 20 10 25 30 04 22 97 45 20 10

Kløvervej 7490 Aulum 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10 11 11 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 17 17 19 19 19 20 21 22 22 22 24 24 24 24 26 26 28 28 28 30 30 32 32 36 36 36

Ertbjerg Christian overlærer . . Ertbjerg C E . . . . . . . . . . . . . . Ertbjerg Grethe overlærer . . . . Ertbjerg G . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Jesper . . . . . . . . . . . Hansen Tina . . . . . . . . . . . . . Jensen Bjarne overkonstab . . Jensen Henny systueleder . . . Berthelsen Johannes bogholder Berthelsen J . . . . . . . . . . . . . Berthelsen Lis . . . . . . . . . . . . Andersen Lasse . . . . . . . . . . Christensen Kristian . . . . . . . Christensen Ulrikke Mouritzen Michael . . . . . . . . . Mouritzen Regitze . . . . . . . . . Simonsen Bodil dagpl moder . Simonsen Eigil specialarb . . . Kilde Concept . . . . . . . . . . . . Larsen Børge kommunebogh . Larsen B . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Lene . . . . . . . . . . . . . Larsen L . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Linda . . . . . . . . . . . . . Olesen Ole chauffør . . . . . . . . Hansen Anne . . . . . . . . . . . . . Hansen Daniel . . . . . . . . . . . . Sørensen Erik Sørensen Tina Svejdal Henrik lagermedhj . . . Svejdal H . . . . . . . . . . . . . . . . Svejdal Malene . . . . . . . . . . . Nielsen Henrik pædagog stud. Nielsen Laura sygepl elev. . . . Hylleberg Lenette . . . . . . . . . Hylleberg Martin Overgaard Stefan Mikkelsen Jonna syerske Kiilerich Ruth dagpl moder . . . Kjeldsen Erna kommuneass . . Kjeldsen Ole lærer . . . . . . . . . Kjeldsen O H . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Gitte tekstilarb . . . . Kaspersen Evan . . . . . . . . . . Kaspersen E D . . . . . . . . . . . . Kaspersen Lars . . . . . . . . . . . Hansen Lone . . . . . . . . . . . . . Hansen René Mørup Bent maskinmek Mørup Pernille Mørup Rita Christiansen Finn lektor . . . . . Christiansen F D . . . . . . . . . . Christensen Svend gårdejer . . Christensen Vera . . . . . . . . . . Hornstrup Ebbe . . . . . . . . . . . Hornstrup Lone . . . . . . . . . . . Hornstrup L K . . . . . . . . . . . .

97 47 25 47 30 31 42 85 97 47 25 47 29 42 42 85 41 17 51 25 23 63 90 55 97 47 31 10 97 47 31 10 97 47 30 45 29 91 04 74 97 47 30 45 29 70 31 58 42 41 59 62 20 77 01 65 29 44 95 44 97 47 29 23 97 47 29 23 97 47 11 33 97 47 28 90 50 41 83 15 97 47 28 90 60 64 92 75 97 47 33 95 97 47 33 95 22 99 02 05 23 95 76 33 29 72 35 80 61 68 02 10 61 68 15 71 97 47 20 73 97 47 20 73 25 60 20 00

97 47 21 52 97 47 26 10 97 47 26 10 21 27 02 48 30 22 34 78 29 68 72 22 22 27 63 78 25 78 34 78 51 36 15 26

97 47 25 00 21 60 67 30 97 47 23 28 97 47 23 28 97 45 66 63 97 45 66 63 25 11 12 19

101

Adresseregister

Bojsen Anna økonoma . . . . . . Bojsen Kristian pedel . . . . . . . st31 Christensen Cerise st33 Bak Immanuel gårdejer st34 Kristensen Gudrun st35 Najbjerg Edith . . . . . . . . . . . . st36 Bak Maren st37 Jensen Mathilde . . . . . . . . . . 150 Nørkjær Anna syerske 151 Jensen Mary syerske . . . . . . . 152 Østergaard Thorvald . . . . . . . 153 Pedersen Eva sygemedhj . . . . 154 Jensen Karl entreprenør 155 Nielsen Anna 156 Kristensen Ruth arbejdsleder 157 Østergård Peter gårdejer st30

25 21 42 45

Kirkegade 86 86 17 16 23 37 11 92 29 10 40 84 86 86 17 16 97 45 60 07 53 27 52 82 60 47 27 47 97 45 60 61 97 45 60 61 24 20 60 66

7490 Aulum st30

Andersen Danni Kristensen Kristian Primdahl Daniel Primdahl Heidi . . . . . . . . . . . . Lind Anne Lind Henrik . . . . . . . . . . . . . . Lind Lisbeth Jensen Helle Jensen Signe K. A. Ejendomme ApS . . . . . . Lauridsen Kurt Udviklingsselskabet Vest A/S . Nielsen Inge . . . . . . . . . . . . . Nielsen I S . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen I S . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen I S . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Poul Blæsbjerg Christian . . . . . . . . Blæsbjerg C G M . . . . . . . . . . Blæsbjerg Ellen husassistent . Blæsbjerg Ernst gårdejer . . . . Goncharuk Sergii Petersen Hans Petersen Inger Larsen Mette cand brom . . . . Larsen Peter Nielsen Per cand agro Pedersen Annette . . . . . . . . . Pedersen Bo . . . . . . . . . . . . . Forsom Jonna sygepl ske. . . . Forsom J I . . . . . . . . . . . . . . . Forsom Tage afd leder . . . . . . Forsom T . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Villy gårdejer. . . . . . . Taulborg Henning landbr medhj Nielsen Niels chauffør . . . . . .

20 66 04 95 60 13 30 71

Kastaniealle 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2 2 2 a 2 a 4 4 4 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 11 11 11 12 12 13 13 13 13 14 15 17


Korsholmsvej

Langgade

7490 Aulum

7540 Haderup

1 2 2 2 2 2 2 3 4 4

Nyby Bodil økonoma oass . . . Nørkjær Erik radioforhdl . . . . . Nørkjær E . . . . . . . . . . . . . . . Nørkjær E . . . . . . . . . . . . . . . Nørkjær Tove dekoratør . . . . . Nørkjær T . . . . . . . . . . . . . . . Nørkjær T . . . . . . . . . . . . . . . Re:inc . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hultberg Finn . . . . . . . . . . . . Hultberg Jannie

26 88 95 27 97 47 29 53 30 60 39 53 21 61 55 01 97 47 29 53 30 60 39 53 21 61 55 01 41 28 30 00 25 78 97 00

Kronborgvej 7490 Aulum 1 1 1 2 2 2 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 11 12 12 18 18 24 24

Lundsgaard Randi . . . . . . . . . Lundsgaard R . . . . . . . . . . . . Sørensen Brian . . . . . . . . . . . Madsen Jette . . . . . . . . . . . . Madsen J K . . . . . . . . . . . . . . Madsen Søren Jensen Lisbeth . . . . . . . . . . . Jensen L R . . . . . . . . . . . . . . Steffensen Allan . . . . . . . . . . Steffensen A L . . . . . . . . . . . . Østergård Ellen syerske . . . . . Østergård Peter gårdejer . . . . Østergård P K . . . . . . . . . . . . Kjelde Brian . . . . . . . . . . . . . Kjelde B R . . . . . . . . . . . . . . . Kjelde Lilian . . . . . . . . . . . . . Tvis Vognmandsforretning A/S Arensman Heike . . . . . . . . . . Arensman Marinus . . . . . . . . Jakobsen Lone køkkenass . . . Jakobsen Svend . . . . . . . . . . Johansen Marc Rasmussen Anne

41 27 38 33 40 52 26 26 97 47 15 04 27 52 22 05 61 45 57 62 32 10 86 73 22 27 19 30 32 10 86 73 22 75 37 16 97 47 33 30 97 47 33 30 20 62 53 45 51 51 02 03 22 33 50 82 22 33 50 82 70 22 20 68 97 47 37 20 97 47 37 20 97 47 35 45 97 47 35 45

Kulvej 7490 Aulum 7 7

Genbrugspladsen . . . . . . . . . 96 28 80 70 Lagerplads kommunens . . . . 97 47 33 15

Kærgårdvej 7490 Aulum 2 2 2 2 4 4

Hansen Sissel Pinnerup Lotte Pinnerup Martin Pinnerup’s . . . . . . . . . . . . . . . 40 50 69 92 Madsen Poul . . . . . . . . . . . . . 97 47 22 50 Madsen Susanne . . . . . . . . . 97 47 22 50

Adresseregister

Langbovej 7490 Aulum 1 1 2 3 3 3 5 5 5 7 7 7 7 9 9 11 15 15

102

Jensen Grete Jensen Kristian gårdejer Jensen Hans automek . . . . . . Rigtrup Helle sygepl . . . . . . . . Rigtrup H . . . . . . . . . . . . . . . . Rigtrup Jens tømrer . . . . . . . . Christensen Maj-Britt . . . . . . Kastbjerg Søren . . . . . . . . . . Kastbjerg S . . . . . . . . . . . . . . Væggemose Erling landbr medhj . . . . . . . . . . . . . Væggemose E . . . . . . . . . . . . Væggemose Solvejg tjener . . . Væggemose S . . . . . . . . . . . . Langbo Anna . . . . . . . . . . . . . Langbo Martin . . . . . . . . . . . . Maroleanu Florentina Mortensen Britha . . . . . . . . . Pedersen Poul svejser . . . . . .

29 47 22 68 41 31 16 50 61 36 97 87 97 47 37 16 25 61 01 95 32 11 21 53 26 35 88 86 29 86 91 22 61 26 31 51 61 65 39 18 29 85 85 51 22 30 04 89 22 48 64 32 21 36 04 88 97 47 23 82

2 2 2 6 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 12 13 13 13 16 18 18 20 20 22 23 24 24 27 27 27 27 27 28 28 29 29 29 29 30 30 30 31 31 31 31 31 31 33 33 33 33 34 34 34 34 36 36 37 37 41 41 41 41 42 43 44 44 44 45 45 47 51 51 51 52 52 52 53 53 54 54 56 58 58 58 58 62

st

Graversen Bent Graversen Tina . . . . . . . . . . . Graversen T . . . . . . . . . . . . . Nielsen Per bygn maler Nielsen Lisse . . . . . . . . . . . . . Laustsen Egon . . . . . . . . . . . Laustsen E . . . . . . . . . . . . . . Laustsen Nina syerske Jensen Linda gårdejer . . . . . . Jensen Søren traktorfører . . . Jensen S P . . . . . . . . . . . . . . Jensen S P . . . . . . . . . . . . . . Jensen Lotte . . . . . . . . . . . . . Toft Dennis . . . . . . . . . . . . . . Stoffers Asmus . . . . . . . . . . . Laursen Vera . . . . . . . . . . . . . Laursen Aage gårdejer . . . . . . Laursen A . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Jens . . . . . . . . . . . Troelsen Karen . . . . . . . . . . . Troelsen Vagn gårdejer. . . . . . Kirkeby Mie Nielsen Jesper . . . . . . . . . . . Jensen Johnny . . . . . . . . . . . Bech Henrik sergent. . . . . . . . Nielsen Anny . . . . . . . . . . . . . Nielsen Henning gårdejer . . . . Bl Service . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Bent specialarb . . . Lauridsen B . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen B . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Solveig . . . . . . . . . Lynghus Inge . . . . . . . . . . . . . Lynghus I . . . . . . . . . . . . . . . Corgihusets-Petfood . . . . . . . Klemmensen Karin sygepl ass Klemmensen K . . . . . . . . . . . Villadsen Thorkild vognmaler Lohse Lars . . . . . . . . . . . . . . Entreprenør Lars Lohse ApS . Lohse Tinna skoleelev . . . . . . Kaag Tina . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Thomas gårdejer. . . . . Larsen T R . . . . . . . . . . . . . . . Larsen T R . . . . . . . . . . . . . . . Larsen T R . . . . . . . . . . . . . . . Salon Kaag . . . . . . . . . . . . . . Madsen Charlotte . . . . . . . . . Madsen C M . . . . . . . . . . . . . Madsen C M . . . . . . . . . . . . . Madsen Kim . . . . . . . . . . . . . Kjeldsen Bente . . . . . . . . . . . Kjeldsen Jens faglærer. . . . . . Kjeldsen J L . . . . . . . . . . . . . Kjeldsen J L . . . . . . . . . . . . . Henriksen Lise-Lotte Larsen Morten . . . . . . . . . . . . Simonsen Benny lagermand. . Simonsen Britta . . . . . . . . . . Madum Lone syerske. . . . . . . Madum L . . . . . . . . . . . . . . . Madum L . . . . . . . . . . . . . . . Papes Auto . . . . . . . . . . . . . . Svalgaard Frank direktør Stougaard Agner . . . . . . . . . . Jakobsen Nils . . . . . . . . . . . . Kristensen Jonas . . . . . . . . . . Kristensen Maibritt . . . . . . . . Eriksen Jette pædagogmedhj . Jensen Jan Jakobsen Jack . . . . . . . . . . . Jørgensen Jesper . . . . . . . . . Jørgensen Sheila . . . . . . . . . Jørgensen S T . . . . . . . . . . . . 3d-Boligbyg ApS . . . . . . . . . . Amerlog Danmark A/S . . . . . . Feldborg-Hodsager Murerforretning A/S . . . . . . . . Abate Caroline . . . . . . . . . . . Sørensen John . . . . . . . . . . . Frederiksmose Chris . . . . . . . Licong Maria . . . . . . . . . . . . . Stücheli Anni . . . . . . . . . . . . . Holm Lars . . . . . . . . . . . . . . . Holm L K . . . . . . . . . . . . . . . . Holm L K . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Kirsten elev Dyrberg Bent konsulent . . . . .

26 37 43 51 61 34 62 01 97 45 40 08 50 42 68 51 21 65 14 77 97 45 40 18 97 45 40 18 23 41 70 93 21 26 56 47 20 61 60 76 51 17 45 34 97 45 40 85 97 45 41 53 97 45 41 53 61 38 64 00 28 34 33 41 97 45 41 37 97 45 41 37 25 17 86 44 20 47 90 45 25 64 61 00 97 45 47 50 97 45 47 50 97 45 46 00 97 45 46 00 51 27 09 32 23 64 59 46 20 71 08 03 97 45 40 45 23 29 57 97 97 45 46 40 24 26 29 40 40 51 65 44 97 45 40 16 22 30 51 16 97 45 40 16 97 45 44 22 97 45 44 22 42 30 85 90 42 76 23 03 22 35 13 96 97 45 44 22 97 45 41 52 23 23 45 52 22 86 07 18 97 45 41 52 97 45 43 58 97 45 43 58 22 16 85 59 20 66 85 59 51 74 30 90 30 27 57 03 97 45 40 07 51 52 23 74 61 35 51 10 42 75 71 55 22 34 43 07 28 94 97 26 97 45 40 25 97 45 40 25 97 45 40 25 26 39 33 40 20 88 81 42 40 44 18 72 53 54 18 72 53 57 18 72 96 10 42 00 97 45 40 44 97 45 42 38 60 94 94 66 50 72 44 76 21 67 23 58 22 14 14 20 53 22 31 70 22 14 68 60 22 39 92 64 22 97 63 77 26 11 40 12

62 62 a 62 a 62 a 64 64 64 66 66 75 75 75 77 77 79 79 80 80 80 80 82 84 84 84 84 84 86 87 88 88 88 88 90 90 90 91

Dyrberg Lis ekspeditrice. . . . . Christensen Irene fabr syerske Christensen Tage slagteriarb . Christensen T . . . . . . . . . . . . Mortensen Aksel mekaniker Mortensen Dorte syerske . . . . Mortensen D E . . . . . . . . . . . Nyrup Benjamin Nørgaard Bodil assistent . . . . Mundbjerg Johannes landmand Mundbjerg Manny Mundbjerg Ove landmand . . . Rønning-Bæk Ragnhild cand.jur.. . . . . . . . . . . . . . . . . Rønning-Bæk R . . . . . . . . . . . Andersen Anne . . . . . . . . . . . Pedersen Kasper Pedersen Anna . . . . . . . . . . . Pedersen Poul arbejdsmand . . Pedersen P E M . . . . . . . . . . . Pedersen P E M . . . . . . . . . . . Ølgaard Birgit . . . . . . . . . . . . Bjerggaard Anne . . . . . . . . . . Bjerggaard A M . . . . . . . . . . . Bjerggaard A M . . . . . . . . . . . Bjerggaard Kim . . . . . . . . . . . Bjerggaard K . . . . . . . . . . . . . Struve Arne arbejdsmand . . . . Feldborg Statsskovdistrikt . . . Nielsen Jesper Nielsen Poul Nielsen Signe . . . . . . . . . . . . Nielsen S . . . . . . . . . . . . . . . Krigbaum Ann smørrebr jfr . . . Krigbaum A B . . . . . . . . . . . . Krigbaum Klaus specialarb Christensen Heidi

22 97 50 12 97 45 42 90 97 45 42 90 40 23 15 52 27 15 83 15 27 72 38 56 29 88 74 85 23 60 17 81 97 45 42 62 22 23 85 62 28 96 89 22 97 45 41 96 97 45 41 96 40 46 41 96 40 21 02 62 97 45 41 95 97 45 45 50 40 36 45 50 60 67 45 50 97 45 45 50 21 80 90 50 20 83 43 66 97 45 44 57 60 21 75 40 26 12 55 57 41 35 30 03 61 36 14 78

Lergravvej 7490 Aulum 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 11 11 11 12 12 12 12 13 13 14 14 14 14 14 15 15 16 16 17 17 17 17 18 18 22 23 23 24 24 25 26

Christensen Lisa . . . . . . . . . . 20 78 69 85 Hvam Dann . . . . . . . . . . . . . . 60 12 43 15 Frederiksen Lars chauffør . . . 97 47 35 24 Frederiksen L P . . . . . . . . . . . 26 56 31 12 Frederiksen L P . . . . . . . . . . . 20 74 91 46 Frederiksen L P . . . . . . . . . . . 20 66 35 24 Olesen Hanne . . . . . . . . . . . . 97 47 35 24 Hansen Henning . . . . . . . . . . 97 47 32 01 Hansen H J . . . . . . . . . . . . . . 40 21 38 33 Hansen Jonna kontorass . . . . 97 47 32 01 Hansen J . . . . . . . . . . . . . . . . 23 67 17 72 Thomsen Helene . . . . . . . . . . 34 10 35 52 Andersen Bjarne byggemarkeds 97 47 34 05 Andersen B . . . . . . . . . . . . . . 30 66 56 26 Aaberg Irene kontorass . . . . . 97 47 34 05 Jl Entreprenør . . . . . . . . . . . . 97 47 10 65 Josefsen Jannick . . . . . . . . . 26 12 72 28 Lauridsen Jens traktorfører Sørensen Maj-Brith Wiersma Hielke . . . . . . . . . . . 97 47 35 74 Wiersma Randi . . . . . . . . . . . 53 56 56 44 Jessen Gitte . . . . . . . . . . . . . 29 28 36 48 Jessen G . . . . . . . . . . . . . . . . 51 74 02 80 Jessen G . . . . . . . . . . . . . . . . 60 53 17 57 Jessen Jimmy Jessen Pernille Hansen Merete konfktionass . 30 62 82 31 Hansen Ole sælger . . . . . . . . . 40 27 68 62 Væggemose Max Væggemose Monika Dynesen Annalise kontorassist 97 47 38 23 Dynesen A S . . . . . . . . . . . . . 60 13 48 92 Dynesen A S . . . . . . . . . . . . . 51 89 56 96 Dynesen Poul lagerarb . . . . . . 97 47 38 23 Møller Frank . . . . . . . . . . . . . 20 85 15 79 Møller Tove . . . . . . . . . . . . . . 20 85 15 79 Laugesen Sigrid . . . . . . . . . . 97 47 21 60 Hansen Anna . . . . . . . . . . . . . 97 47 35 94 Hansen Niels tømrermester . . 97 47 35 94 Krogsgaard Charlotte Krogsgaard Simon Kristensen Jørgen fodermester 21 80 64 93 Jensen Ove pelsdyravler . . . . 21 62 35 77


Ljørringvej Ulige nr 3-41 7490 Aulum Ulige nr 49-65 7400 Herning Lige nr 2-48 7490 Aulum Lige nr 52-56 7400 Herning 3 3 3 5 5 5 5 5 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 14 14 14 14 14 14 15 15 16 16 17 17 17 24 26 26 28 28 28 28 31 31 32 32 32 32 34 34 34 35

30 97 24 98 30 97 24 98 40 55 24 28 20 13 63 49 30 11 37 07 61 60 55 17 61 60 13 71 22 47 90 90 97 47 38 47 97 47 38 47 97 47 38 47 24 66 20 13 21 29 82 80 29 85 62 80 26 34 37 79 31 15 06 95 42 95 95 06 42 30 03 69 28 34 18 12 97 47 23 89 97 47 23 89 35 11 77 35 35 11 77 35 22 16 79 48 23 68 41 14 40 20 83 22 97 47 32 04 24 90 62 77 21 82 93 04 97 47 32 04 30 55 97 01 97 47 14 00 29 61 10 19 30 66 69 19 40 27 64 07 24 89 76 99

60 60 56 13 60 61 71 00 97 47 31 71 22 70 69 31 97 47 31 71 97 13 19 00 97 47 36 38 97 47 36 38 32 10 61 40 22 96 65 03 32 10 61 40 23 96 04 72 26 25 20 76 29 82 23 93 29 11 98 51 60 67 64 04 51 90 29 15 97 47 28 69 23 27 06 29 27 96 07 95 40 17 20 50 97 47 23 31 97 47 25 67 97 47 25 67

7490 Aulum Bredtoft Helene Bredtoft Mogens chauffør. . . . Bredtoft M . . . . . . . . . . . . . . . Hultberg Gitte . . . . . . . . . . . . Hultberg Jan . . . . . . . . . . . . . Andersen Kent . . . . . . . . . . . Andersen Mette . . . . . . . . . . .

40 68 58 47 51 28 20 06 97 47 29 48 22 30 51 25 22 33 93 97 97 47 29 48 22 33 93 97 22 30 51 25 97 47 15 50 97 47 15 50 21 23 22 98 23 71 32 12

30 52 10 66 30 57 10 60 40 75 43 43 24 44 37 80 40 62 65 41 51 48 76 53 40 45 63 65 97 47 32 79 97 47 32 79 97 47 32 79 51 29 62 89 30 61 87 21 51 37 82 63 20 54 99 68 97 47 32 79 97 47 32 79 23 47 66 38 24 23 74 90 30 70 44 10 50 20 40 60 31 95 79 58 97 47 33 01 29 93 97 87 97 47 33 01 22 50 11 72

21 82 52 74 61 11 09 56 29 28 16 26 21 20 18 81 34 10 20 19 34 10 20 19

7490 Aulum Jensen Lasse Jensen Mikkel Nielsen Anna . . . . . . . . . . . . . Nielsen Ulrik Jensen Ellen . . . . . . . . . . . . . Jensen E M . . . . . . . . . . . . . . Olesen Sofie arkivleder . . . . . Jønsson Kirstine . . . . . . . . . . Jønsson K N . . . . . . . . . . . . . Sejbjerg Jonas . . . . . . . . . . . Grønning Heine . . . . . . . . . . . Grønning H . . . . . . . . . . . . . . Grønning Lene . . . . . . . . . . . . Sørensen Gerda sos.hjælper. . Sørensen Kurt pedel. . . . . . . . Sørensen K . . . . . . . . . . . . . . Lysgaard Service & Montage . Boné Ellen fuldmægtig . . . . . . Schmidt Jens lærer . . . . . . . . Mortensen Astrid kontorass . . Mortensen A S . . . . . . . . . . . . Larsen Ruth klinikass. . . . . . . Larsen R . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Svend arkitekt . . . . . . Larsen S S . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Ivan kok . . . . . . . . . Sørensen I F . . . . . . . . . . . . . Sørensen Margit syerske Christiansen Svend centerleder Christiansen S H . . . . . . . . . . Sløk Inger lærer . . . . . . . . . . . Sløk I . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stürm Erica . . . . . . . . . . . . . . Stürm Michael . . . . . . . . . . . . Stürm M H . . . . . . . . . . . . . . Beier Jacob . . . . . . . . . . . . . . Beier Lasse . . . . . . . . . . . . . . Beier L A . . . . . . . . . . . . . . . . Beier Morten . . . . . . . . . . . . .

21 23 23 25 27 27 29

Morten Beier ApS Snedker- og tømrerfirma . . . . Bertelsen Tina . . . . . . . . . . . . Jensen Malene . . . . . . . . . . . Jensen Per . . . . . . . . . . . . . . Jensen Alex specialarb. . . . . . Møller Hanne pædagog . . . . . Møller Ole reklamekons . . . . . van Ingen Pirette . . . . . . . . . .

97 47 37 64 24 41 93 96 96 26 47 06 96 26 47 06 97 47 37 35 97 47 22 23 61 70 97 23 20 91 30 93

7490 Aulum 20 66 07 98

Lundgaardsgade 2 2 2 a 2 a 3 3 4 5 5 6 8 8 8 10 10 10 11 12 12 13 13 14 14 14 14 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 19 19 19 19

19

Lundgårdsparken

20 98 67 56

Lundbyvej 3 3 3 7 7 8 8

Andersen M M . . . . . . . . . . . . Andersen M M . . . . . . . . . . . . Høgh Else fabr syerske. . . . . . Høgh E M . . . . . . . . . . . . . . . Høgh E M . . . . . . . . . . . . . . . Høgh Thomas lagermand . . . . Høgh T . . . . . . . . . . . . . . . . . Høgh T . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Ole automekanike. . . Laursen Tina . . . . . . . . . . . . . Laursen T N . . . . . . . . . . . . . Laursen T N . . . . . . . . . . . . . Pedersen Helena Toft Bo Madsen Jacob Madsen Marie Jacobsen Connie . . . . . . . . . . Jørgensen Brian Jørgensen Heidi . . . . . . . . . . Jørgensen H S . . . . . . . . . . . . Jørgensen H S . . . . . . . . . . . . Kristiansen Bent typograf . . . . Kristiansen B . . . . . . . . . . . . . Kristiansen B . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Allan Kristiansen Gitte . . . . . . . . . . Billeskov Agnes . . . . . . . . . . . Billeskov Anders . . . . . . . . . . Billeskov Henry specialarb . . . Billeskov H . . . . . . . . . . . . . . Billeskov H . . . . . . . . . . . . . . Billeskov H . . . . . . . . . . . . . . Billeskov H . . . . . . . . . . . . . . Billeskov Kristina . . . . . . . . . . Billeskov Mathias . . . . . . . . . Billeskov M . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kirsten Olesen Stig vindmøllemon . . . Olesen S P . . . . . . . . . . . . . . Olesen S P . . . . . . . . . . . . . . Olesen S P . . . . . . . . . . . . . . Junge Poul specialarb . . . . . . Junge P . . . . . . . . . . . . . . . . Westerblaae Annie kom ass . . Westerblaae A . . . . . . . . . . . .

61 72 69 23 97 47 39 49 21 77 60 39 97 47 22 47 97 47 60 63 29 10 30 33 29 70 83 85 21 26 32 64 24 78 28 98 26 81 68 32 97 47 29 81 97 47 29 81 21 69 05 74 97 13 10 12 25 15 18 35 21 72 39 97 97 47 32 83 26 25 32 83 97 47 23 07 61 70 97 47 97 47 23 07 61 70 69 73 23 46 90 38 41 17 50 38 97 47 21 32 40 57 44 35 97 47 21 32 40 55 86 38 31 49 66 80 51 77 80 85 29 11 87 26 97 47 37 64 97 47 37 64 30 23 93 63 97 47 37 64

1 1 2 2 2 2 2 3 3 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 10 11 11 11 11 12 12 13 13 14 15 15 15 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 27 27 27 27 28 28 29 29 30

Lauritsen Inger dagpl moder . Lauritsen Verner møbelsnedker Nielsen Esben butiksass. . . . . Nielsen E . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lis diakon . . . . . . . . . Nielsen L K . . . . . . . . . . . . . . Nielsen L K . . . . . . . . . . . . . . Petersen Grethe . . . . . . . . . . Petersen Knud mejerist . . . . . Østerby Mona . . . . . . . . . . . . Lauridsen Mona tilskærer. . . . Lauridsen Niels elmek svend . Laustsen Karin ekspeditrice Laustsen Karl ekspedient . . . . Laustsen K K . . . . . . . . . . . . . Kristensen Karen hjemmehjælp Kristensen K H . . . . . . . . . . . Kristensen Leif industriarb . . . Kristensen L . . . . . . . . . . . . . Laursen Casper . . . . . . . . . . . Laursen C . . . . . . . . . . . . . . . Videbæk Charlotte guldsmedlærl . . . . . . . . . . . . . Videbæk C . . . . . . . . . . . . . . . Videbæk Per . . . . . . . . . . . . . Videbæk P H . . . . . . . . . . . . . Thomsen Doris syerske . . . . . Thomsen Hans ekspedient . . . Pedersen Jens Jensen Bente syerske . . . . . . Jensen John slagtersvend . . . Jensen J H . . . . . . . . . . . . . . Jensen J H . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Camilla Nielsen John Jensen Rosa dagpl moder . . . Jensen Villy specialarb Holdgaard Lis omsorgsass . . . Mikkelsen Greta sygehjælper . Mikkelsen Aage fuldmægtig . . Mikkelsen A . . . . . . . . . . . . . Johnsen Carl pladesmed . . . . Johnsen Mimi kontorass Andersen Lissie . . . . . . . . . . . Andersen L B . . . . . . . . . . . . Andersen Poul slagtermst. . . . Pedersen Jens gravemester . . Pedersen J P E. . . . . . . . . . . . Pedersen Jonna tilskærer Hedegaard Egon . . . . . . . . . . Hedegaard Elin . . . . . . . . . . . Hyldgaard Gerda dagpl moder Kirkegaard Charlotte . . . . . . . Kirkegaard Thomas . . . . . . . . Boel Corinne Boel John . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Gry . . . . . . . . . . . . Lauridsen Kurt . . . . . . . . . . . . Kristensen Jytte klinikass. . . . Kristensen J . . . . . . . . . . . . . Jensen Torben . . . . . . . . . . . . Nørgaard Susanne lærling . . . Stærk Helle . . . . . . . . . . . . . . Stærk Tommy . . . . . . . . . . . . Hornshøj Amanda Hornshøj Annisette . . . . . . . . Hornshøj Claus . . . . . . . . . . . Hornshøj C . . . . . . . . . . . . . . Hornshøj C . . . . . . . . . . . . . . Hornshøj C . . . . . . . . . . . . . . Køhler Franz Køhler Nickie . . . . . . . . . . . . . Jensen Daniel . . . . . . . . . . . . Jensen D . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Helle . . . . . . . . .

97 47 24 68 97 47 24 68 97 47 35 71 25 33 33 54 97 47 35 71 30 11 59 14 23 39 85 52 97 47 30 04 97 47 30 04 21 63 45 26 97 47 28 78 97 47 28 78 20 41 51 92 30 12 67 92 97 47 29 96 40 97 29 96 97 47 29 96 25 33 29 96 97 47 19 88 26 74 42 96 97 47 19 88 53 64 19 88 97 47 19 88 53 64 19 88 97 47 31 52 97 47 31 52 97 47 24 14 97 47 24 14 20 53 95 04 40 27 24 14 29 37 33 38 97 43 03 83 97 47 27 90 97 47 27 90 61 11 72 00 23 69 94 69 97 47 10 05 61 66 74 26 97 47 10 05 30 11 65 85 40 55 91 90 22 16 90 50 40 84 35 70 97 47 22 27 31 32 03 17 60 77 77 21 27 39 34 30 22 80 28 72 21 67 03 02 97 47 14 10 21 23 23 92 24 40 26 62 31 27 01 44 22 42 33 33 40 79 45 11 21 43 66 64 22 64 62 60 24 48 03 08 20 62 92 20 40 30 59 45 20 95 79 29 32 16 58 25 60 75 75 97 61 77 92 18

103

Adresseregister

35 38 40 40 41 41 42 46 46 48

Nielsen Bodil chauffør . . . . . . Nielsen Kaj vognmand . . . . . . Nielsen K E . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jonna . . . . . . . . . . . Madsen J . . . . . . . . . . . . . . . Madsen J . . . . . . . . . . . . . . . Madsen J . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Peder . . . . . . . . . . . . Troelsen Kirsten dagplejer . . . Troelsen Morten . . . . . . . . . . Troelsen Niels tømrer . . . . . . . Troelsen N C . . . . . . . . . . . . . Jensen Anna bogholder Jensen Kurt værkfører . . . . . . Jensen K . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Jane . . . . . . . . . . . . . Hansen Jesper . . . . . . . . . . . Køhler Heidi . . . . . . . . . . . . . Køhler Mike . . . . . . . . . . . . . . Køhler Mikkel Køhler Per skoleelev. . . . . . . . Berg Inge-Lise sygehjælper . . Berg Mads major . . . . . . . . . . Lauridsen Heidi . . . . . . . . . . . Lauridsen Keld . . . . . . . . . . . Lauridsen K . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen K . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Helle finansrådgiv . . Nielsen Hanne sygehjælper . . Nielsen H . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen H A . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Tommy mejerist . . . . . Nielsen T P A . . . . . . . . . . . . . Tommys Taxi . . . . . . . . . . . . . Nielsen Edith lagerarb . . . . . . Nielsen Holger skovarbejder. . Thomsen Herdis . . . . . . . . . . Thomsen Knud murermester . Rus Laura-Ariana Saluncu Lucian-Iulian Ulsøe Hans murersvend . . . . . Hansen Anne Aarup-Kristensen Anders studerende. . . . . . . . . . . . . . . Aarup-Kristensen Heidi . . . . . Jensen Jens smed . . . . . . . . . Jensen J J . . . . . . . . . . . . . . Jensen Karen lærer . . . . . . . . Vildbjerg-Ljørring Smede og VVS ApS . . . . . . . . Kirk Alfred landbr tekn . . . . . . Steffensen Lilian pædagog . . . Jensen Kasper . . . . . . . . . . . Jensen K G . . . . . . . . . . . . . . Rask Dorte . . . . . . . . . . . . . . Rask D M . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Bjarne chauffør Poulsen Marie smørrebr jfr. . . Poulsen M . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Søren snedkersvend . . . . . . . . . . . . Christensen S V V . . . . . . . . . . Veinberg Airi . . . . . . . . . . . . . Johansen Peder specialarb . . Johansen P K M . . . . . . . . . . . Thuesen Birthe sygehjælper . . Thuesen Erik direktør . . . . . . . Henriksen Kristian gårdejer . . Sørensen Hans murersvend . . Sørensen Ingrid syerske. . . . . Jespersen Paw

8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 14 15 15 15 15 16 16 16 18 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 22 22 22 22


30 31 31 31 32 32 33 33 33 34 34 34 34 35 35 35 36 36 36 36 37 37 38 38 38 38 40 40 40 41 41 41 41 41 42 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 48 48 49 49 49 49 49 49 50 50 51 51 52 52 52 53 53

Adresseregister

53 54 55 55 55 56 56 57 57 57 57 57 58 58 59 59 59 59 59 59 59 60 60 61 61

104

a b c c d

Rasmussen Mikael . . . . . . . . 61 77 92 20 Aulum Pressebureau v/ Flemming Østergaard . . . . 24 82 10 93 Østergaard Flemming lærer . . 97 47 24 93 Østergaard Gunhild kontorass 97 47 24 93 Kristensen Heidi . . . . . . . . . . 26 81 68 31 Kristensen H V . . . . . . . . . . . . 61 68 02 68 Abildtrup Gerda sygehjælper Abildtrup Jørgen sygehjælper. 23 10 92 58 Abildtrup J M . . . . . . . . . . . . 61 75 39 93 Gøtzsche Carsten konstabel . . 65 94 32 32 Gøtzsche C . . . . . . . . . . . . . . 51 36 01 92 Gøtzsche Susanne svejser . . . 65 94 32 32 Gøtzsche S E . . . . . . . . . . . . . 23 70 97 82 Kristensen Else kommuneass. 97 47 27 68 Kristensen Karl specialarb . . . 97 47 27 68 Kristensen K T . . . . . . . . . . . . 20 62 70 47 Stoubæk Margit . . . . . . . . . . . 97 47 29 84 Stoubæk M . . . . . . . . . . . . . . 22 99 75 47 Stoubæk Peder gårdejer. . . . . 97 47 29 84 Stoubæk P . . . . . . . . . . . . . . 24 98 29 84 Kristensen Flemming specialarb 97 45 63 22 Kristensen F . . . . . . . . . . . . . 24 21 02 64 Carstens Malerservice . . . . . . 97 47 33 45 Mathiasen Carsten slagteriarb 97 47 33 45 Mathiasen Jan . . . . . . . . . . . 97 47 33 45 Mathiasen J H . . . . . . . . . . . . 60 81 49 63 Pedersen Greta syerske . . . . . 97 47 26 26 Pedersen G S . . . . . . . . . . . . 20 15 16 26 Pedersen Jens chauffør . . . . . 97 47 26 26 Lisberg Bogi . . . . . . . . . . . . . 97 47 32 26 Lisberg B . . . . . . . . . . . . . . . 50 94 58 54 Lisberg B . . . . . . . . . . . . . . . 60 91 42 79 Lisberg Tina skoleelev . . . . . . 97 47 32 26 Lisberg T . . . . . . . . . . . . . . . . 71 72 59 40 Kjeldsen Peder vognmand . . . 97 47 24 49 Hvam Mette . . . . . . . . . . . . . 22 84 53 74 Sørensen Flemming . . . . . . . 97 47 16 62 Jensen Carl specialarb. . . . . . 25 33 33 65 Kjeldsen Lissi skoleelev . . . . . 27 21 02 83 Jørgensen Per . . . . . . . . . . . . 97 47 10 81 Jørgensen P . . . . . . . . . . . . . 20 42 11 33 Pedersen Henning Pedersen Karen syerske. . . . . 61 75 27 63 Brdr Kjeldsens Vognmandsforretning . . . . . . 97 47 20 68 Kjeldsen Anna vicekontorch . . 97 47 20 84 Kjeldsen A L M . . . . . . . . . . . . 51 43 73 84 Kjeldsen Gunner vognmand . . 97 47 35 66 Damgaard Gitte . . . . . . . . . . . 28 90 48 92 Damgaard G B H . . . . . . . . . . 53 37 34 10 Damgaard G B H . . . . . . . . . . 60 24 35 62 Damgaard G B H . . . . . . . . . . 52 39 34 10 Damgaard Ole elektriker Damgaard Tanja Birkebæk Bente syerske. . . . . 61 60 35 38 Birkebæk Søren værkfører . . . 25 35 20 35 Birkebæk Inger syerske . . . . . 97 47 28 62 Birkebæk Svend mekaniker . . 97 47 28 62 Nielsen Hans . . . . . . . . . . . . . 97 47 11 50 Nielsen Lone korresp . . . . . . . 97 47 11 50 Nielsen Nicklas . . . . . . . . . . . 97 47 11 50 Christensen Dorethe fabr syerske Christensen Flemming specialarb . . . . . . . . . . . . . . . 24 21 01 74 Christensen F . . . . . . . . . . . . 23 32 47 99 Parasca Doina Moldovanu Mariuta-Petrone Savin Florin . . . . . . . . . . . . . . 22 39 22 13 Savin Laura Høgh Margit hush tekn. . . . . . 30 32 39 61 Høgh Rasmus gårdejer. . . . . . 23 62 27 34 Christensen Finn maskinarb Thomsen Finn Østergaard Hugo salgskonsule 20 98 87 61 Østergaard Inga kontorass . . . 81 71 35 85 Sørensen Peter . . . . . . . . . . . 35 11 71 40 Espersen Kjeld farverimst. . . . 97 47 24 36 Olesen Lone . . . . . . . . . . . . . 97 47 24 36 Kastrup Birthe . . . . . . . . . . . . 35 11 63 66 Kastrup B . . . . . . . . . . . . . . . 40 92 88 25 Kastrup Torben rørlægger. . . . 35 11 63 66 Kastrup T . . . . . . . . . . . . . . . 25 21 66 40 Kastrup T . . . . . . . . . . . . . . . 20 65 94 66 Kastrup T . . . . . . . . . . . . . . . 22 22 80 20 Taboka . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 65 94 66 Eriksen Claus Eriksen Elise Nielsen Hans mekaniker. . . . . 97 47 31 41 Nielsen H O . . . . . . . . . . . . . . 50 80 26 02

61 61 62 62 62 62 62 62 63 63 64 64 64 65 65 66 66 66 66 66 67 67 67 68 68 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 73 74 74 74 74 76 76 76 76 78

Nielsen Jonna trykker . . . . . . Nielsen J T . . . . . . . . . . . . . . Grønbæk Hanne kontorass . . . Grønbæk H B . . . . . . . . . . . . . Grønbæk H B . . . . . . . . . . . . . Grønbæk Mogens rep. . . . . . . Grønbæk M Ø . . . . . . . . . . . . Grønbæk Trine . . . . . . . . . . . . Sturm Allan pedel. . . . . . . . . . Sturm Mariann rengøringsas . Kristensen Jette syerske . . . . Kristensen John maskinarb . . Kristensen J . . . . . . . . . . . . . Nielsen Frank fabrikarb . . . . . Nielsen Ida tekstilarb . . . . . . . Lauridsen Ernfred malersvend Lauridsen E V . . . . . . . . . . . . Lauridsen E V . . . . . . . . . . . . Lauridsen Randi kontorass . . . Lauridsen Tommy . . . . . . . . . Riis Birte dagplejer. . . . . . . . . Riis Niels kommis . . . . . . . . . Riis N . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Hanne kommuneass . Nielsen H A . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Preben . . . . . . . . . . . Sandbæk Børge afd. formand. Sandbæk Ingerlise . . . . . . . . Gade Elsebeth dagplejer Gade Søren tømrersvend . . . . Jakobsen Dan Jakobsen Lone . . . . . . . . . . . Hansen Camilla . . . . . . . . . . . Nielsen Kasper Christensen Inger husassistent Marmurowicz Mogens eksp . . Marmurowicz M . . . . . . . . . . Hartvigsen Doris syerske . . . . Hartvigsen D R . . . . . . . . . . . Hartvigsen Kurt . . . . . . . . . . . Hartvigsen K . . . . . . . . . . . . . Dam Emil . . . . . . . . . . . . . . . Dam Henrik elev. . . . . . . . . . . Dam H . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lis ekspedient Christensen Anne-Marie bankass . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Knud chauffør . . . Helsekilden . . . . . . . . . . . . . . Stefansen Kenneth Stefansen Lina . . . . . . . . . . . Andreasen Mia . . . . . . . . . . . Bogholderiet Aulum v/ Keld Sandal Pedersen . . . . Jørgensen Thomas . . . . . . . . Kruse Lissy kontorass . . . . . . Kruse Mogens teknisk kons . . Lykke Jan afdelingsled. . . . . . Poulsen Anne afd leder. . . . . . Poulsen Mathias . . . . . . . . . .

78 78 80 80 82 82 82 86 86 88 88 88

97 47 31 41 71 16 19 34 97 47 33 70 27 85 59 24 21 69 33 70 97 47 33 70 24 87 33 70 97 47 33 70 97 47 30 53 97 47 30 53 35 11 62 35 35 11 62 35 22 64 48 05 97 47 31 03 97 47 31 03 97 47 27 69 29 40 18 28 29 40 18 44 97 47 27 69 97 47 27 69 29 44 73 67 29 44 73 67 30 68 67 32 97 47 30 02 29 41 80 89 97 47 30 02 97 47 28 19 97 47 28 19

7540 Haderup 1 2 2 2 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 10 10 10 11 12 13 13

Angel Mads Byskov Henny kontorass . . . . Byskov Jens kørelærer. . . . . . Byskov J . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen John specialarb . . . Haderup-Djeld Smedie og VVS A/S . . . . . . . . Thomsen Henriette . . . . . . . . Thomsen H M L . . . . . . . . . . . Thomsen H M L . . . . . . . . . . . Thomsen Mathilde Thomsen Mogens Thomsen Poul kontorass Nielsen Nikoline . . . . . . . . . . Nielsen N C . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Bent gårdejer . . . . Mortensen B . . . . . . . . . . . . . Mortensen Elsa . . . . . . . . . . . Hauch Ingrid lærer . . . . . . . . . Hauch I . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Kristian arkitekt . . . Leander Laila konstabel . . . . . Sigvardsen Mona social- og s Poulsen Niels maskinhdl . . . . Poulsen N I . . . . . . . . . . . . . .

97 45 27 55 97 45 27 55 30 56 67 61 40 30 88 24 97 45 22 82 30 12 33 35 21 72 41 17 51 27 86 90

97 45 60 04 51 22 66 96 97 45 29 15 40 31 59 37 97 45 29 15 97 45 25 70 23 30 25 70 97 45 25 70 22 57 89 66 20 15 80 08 96 13 90 92 23 88 90 92

40 35 68 82 23 84 83 90 30 89 10 48 23 67 73 17 51 96 78 30 97 47 37 57 61 74 93 05 97 47 37 57 60 61 40 16 23 21 93 40 51 23 41 88 40 11 75 33 97 47 28 28 97 47 28 28 97 47 28 28 22 82 88 97 32 21 14 24 40 56 93 81 32 21 14 24 21 24 72 70 51 18 18 53 96 41 08 92 96 41 08 92 96 41 08 92

Lundholmvej Egelund, 7470 Karup J 2 2 a 2 a 2 a 3 3 4 6 6 8

Lyngskrænten

Kærgaard Majbrit . . . . . . . . . Faurby Christina Kristensen Lars Pedersen Ulrik Madsen Janne . . . . . . . . . . . Madsen Johnny . . . . . . . . . . . Rasmussen Kent . . . . . . . . . . Hansen Inger sygepl ske . . . . Hansen Karlo gårdejer . . . . . . Sjøstrøm Svend-Olof civiling .

30 48 57 27

Wipe Clean . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Tommy chauffør Pedersen Wieslawa Abdi Khorshid Gebregziabher Samuel Mengistu Hiwet Tekle Yonas Lyngen Bofællesskab . . . . . . Bordorf Inge skoleelev . . . . . . Jensen Lena . . . . . . . . . . . . .

97 26 66 07

50 56 36 88 20 28 72 20 24 42 80 36 97 45 60 91 97 45 60 91 28 19 41 93

Lyngtoften Hodsager, 7490 Aulum 3 3

Johansen Inga spareks ass . . 97 47 60 90 Johansen Preben energirådgiv 97 47 60 90

Lærkevej 7540 Haderup 1 2 2 2 2 3 3 4 5 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10 11 11 12 14 16 18 18 18 20 20 22 22 22 24 24

Pedersen Erik . . . . . . . . . . . . 26 25 49 95 Brødbæk Jørgen mekaniker . . 97 45 24 68 Brødbæk J . . . . . . . . . . . . . . 42 80 30 31 Brødbæk Karen syerske . . . . . 97 45 24 68 Brødbæk K . . . . . . . . . . . . . . 21 29 53 51 Knudsen Carl bankass . . . . . . 20 10 09 90 Knudsen Jytte bankass . . . . . 40 40 99 09 Jespersen Preben maskinsnedk Gammelgaard Esther lærer. . . 97 45 23 26 Gammelgaard E . . . . . . . . . . 22 47 55 45 Gammelgaard Karlo betonv fabr 97 45 23 26 Christensen Helle sygeplejersk 22 42 95 13 Christensen Irma tekstilarb . . 34 10 11 39 Christensen I N . . . . . . . . . . . 29 91 18 17 Kristensen Jytte . . . . . . . . . . 51 88 15 40 Kristensen Viggo gårdejer Kristensen Alex . . . . . . . . . . . 31 18 11 22 Kristensen Helle . . . . . . . . . . 24 25 54 46 Terkildsen Niels . . . . . . . . . . . 96 97 02 45 Madsen Else sygehjælper. . . . 97 45 24 80 Madsen Heine politiass . . . . . 97 45 24 80 Dinh Duc Sahl Sanne . . . . . . . . . . . . . . 20 99 54 40 Gustafsson Karina Nielsen Anni ketlerske . . . . . . 97 45 24 18 Nielsen Ib specialarb . . . . . . . 97 45 24 18 Nielsen I D . . . . . . . . . . . . . . 20 46 61 91 Budnik Inna Budnik Oleksandr Jensen Bodil . . . . . . . . . . . . . 97 45 22 93 Jensen Jørgen pedel . . . . . . . 97 45 22 93 Jensen J E . . . . . . . . . . . . . . 21 83 95 93 Kristensen Allan Kristensen Irene

Lyngen 7490 Aulum 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5

a a b b b b a d

Løvigvej

97 47 10 54 97 47 30 41 97 47 19 97

7540 Haderup 1 1 1 1 2 2 2 2

Agroman . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Henry tømrersvend Kristensen Rita teknisk ass . . Kristensen R A . . . . . . . . . . . . Den syvende Himmel . . . . . . Hareskov Ruth plejehj ass . . . Laursen Sebrina . . . . . . . . . . Løvig Entreprenør & Nedbrydning . . . . . . . . . . . . .

20 86 22 10 97 45 24 70 97 45 24 70 61 74 77 72 51 22 42 60 97 45 22 58 97 45 22 58 40 41 42 50


2 2 2 3 3 3 4 4

Pedersen Hardy direktør. . . . . Pedersen Rune . . . . . . . . . . . Pedersen R . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Aksel gårdejer. . . . . . Poulsen Mona . . . . . . . . . . . . Poulsen M . . . . . . . . . . . . . . . Hvam Jens elektrikersv . . . . . Kudahl-Pedersen Inge eftersk lær . . . . . . . . . . . . . . . Kudahl-Pedersen I P . . . . . . . Høeg Sys . . . . . . . . . . . . . . . . Høeg S H . . . . . . . . . . . . . . . . Høeg S H . . . . . . . . . . . . . . . . Kure Ib tømrersvend. . . . . . . .

4 6 6 6 6

97 45 22 58 97 45 22 58 40 41 42 50 97 45 23 92 97 45 23 92 29 65 55 28 97 45 26 52 97 45 26 52 51 85 86 97 30 28 23 25 27 52 60 25 21 62 82 28 21 62 82 28

12 12 14 14 14 14 20 22 22 24 26 26 28 30

Jacobsen Anna . . . . . . . . . . . 97 43 01 25 Jacobsen Verner husmand . . . 97 43 01 25 Clausen Ahrendt bygn kondukt 97 47 26 65 Clausen A S . . . . . . . . . . . . . . 22 53 68 68 Clausen A S . . . . . . . . . . . . . . 20 10 69 99 Clausen Lisbeth kontorass . . . 97 47 26 65 Lauridsen Grethe førsteass. . . 30 24 74 90 Kristensen Bodil kommuneass 22 84 81 55 Kristensen Knud møbelsnedker 61 79 28 65 Lauridsen Frida Østergaard Hanne fabr syerske 24 64 75 48 Østergaard Henning gravemester Jensen Doris sygehjælper . . . 97 47 17 05 Kristensen Gunner arkitekt. . . 97 47 37 39

Markedspladsen

Mølgårdvej

7490 Aulum

Hodsager, 7490 Aulum

1 2 2 2 2 4 4 5 5 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 a

1 1

st st

14 14 14 14

Sparekassen Thy . . . . . . . . . . 96 10 55 70 Aulum Bibliotek . . . . . . . . . . . 96 28 88 80 Aulum Byskoles SFO (Krudthuset) . . . . . . . . . . . . . 96 28 74 90 Kulturhuset i Aulum . . . . . . . . 96 28 88 80 Lokalhistorisk Arkiv . . . . . . . . 96 28 88 80 Aulum Byskole . . . . . . . . . . . 96 28 74 90 Aulum Byskole lærerværelset 97 47 26 32 Højgaard Anders maskinm asp Mikkelsen Heidi Aulum Fritidscenter . . . . . . . . 97 47 37 01 Aulum Hallen . . . . . . . . . . . . . 97 47 27 70 Aulum Svømmebad . . . . . . . . 97 47 27 70 Larsen Alex chauffør . . . . . . . 52 38 25 02 Larsen Lone trykker Nielsen Bjarne gårdejer . . . . . 97 47 24 83 Nielsen B K . . . . . . . . . . . . . . 61 65 24 83 Nielsen B K . . . . . . . . . . . . . . 29 91 32 83 Nielsen Ragna . . . . . . . . . . . . 97 47 24 83 Børne- og Ungdomscentret Krudthuset . . . . . . . . . . . . . . 96 28 74 85 Aulum Kirkegårdskontor - se side 42 Aulum Kirkekontor - se side 42 Aulum-Hodsager pastorat - se side 42 Kirkehuset - se side 42

Markvænget 7490 Aulum Sokolovska Halyna Sokolovskyy Oleh . . . . . . . . . Rasmussen Tom montør. . . . . Rasmussen T B . . . . . . . . . . . Rasmussen T B . . . . . . . . . . . Rasmussen Ulla husassistent . Fredgaard Lisbeth . . . . . . . . . Fredgaard Peter . . . . . . . . . . Fredgaard P . . . . . . . . . . . . . Fredgaard P . . . . . . . . . . . . . Christensen Else sygepl . . . . . Christensen Evald diakon . . . . Christensen E . . . . . . . . . . . . Bertelsen Camilla . . . . . . . . . Bertelsen Mimmi . . . . . . . . . . Lauritsen Henning . . . . . . . . . Hemmingsen Gitte syerske. . . Kristensen Egon arbejdsmand

50 17 73 99 97 47 34 44 30 23 34 44 29 71 36 07 97 47 34 44 26 29 92 36 60 57 06 04 26 36 98 63 42 92 58 00 97 47 28 26 97 47 28 26 24 27 43 29 26 39 67 91 24 91 32 62 22 45 17 15 20 77 51 36

Mosevænget 7490 Aulum 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 10 10 10 10

Femhøj Bodil sygehjælper . . . Madsen Annie syerske . . . . . . Madsen Jens bogholder . . . . . Madsen J M . . . . . . . . . . . . . Madsen J M . . . . . . . . . . . . . Mathiassen Inge sygepl ske . . Mathiassen I S . . . . . . . . . . . Mathiassen Poul-Henning agronom . . . . . . . . . . . . . . . . Mathiassen P . . . . . . . . . . . . Pedersen Egert borgmester . . Gasseholm Bent murermester Gasseholm B P . . . . . . . . . . . Gasseholm B P . . . . . . . . . . . Gasseholm Erna klinikass. . . .

60 94 40 69 97 47 22 86 97 47 22 86 24 96 55 86 21 82 44 86 97 47 32 99 61 79 74 91 97 47 32 99 61 79 74 90 29 40 67 96 97 47 25 24 24 28 20 70 30 61 33 67 97 47 25 24

Jensen Mogens mekaniker . . Rendbæk Inger køkkenass . . . Ørskov Simon . . . . . . . . . . . . Ørskov S . . . . . . . . . . . . . . . . Midtjysk Palleservice . . . . . . .

Feldborg, 7540 Haderup

4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 15 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22 22 22 23 23

32 16 62 41 32 16 62 41 29 80 73 66 20 14 43 13 42 36 43 13 20 14 43 13 29 61 10 40 97 45 43 23 97 45 43 23 30 31 22 64 23 32 84 11 28 99 44 29 27 84 02 30 97 45 40 59

Møllestræde 97 47 61 47 97 47 61 47 97 47 61 47 28 57 80 14 20 23 18 10

Mølleparken 3 3 4 4

Bertelsen Niels . . . . . . . . . . . Vestergaard Annika . . . . . . . . Broch Mathias . . . . . . . . . . . . Rønning-Bæk Heidi . . . . . . . . Rønning-Bæk H . . . . . . . . . . . Rønning-Bæk Jesper . . . . . . . Hvam Brian . . . . . . . . . . . . . . Hvam Lene Dam Jens chauffør. . . . . . . . . Dam Krista syerske . . . . . . . . Dam K . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam K . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pyaskivska Monika . . . . . . . . Pyaskivskyy Vadym . . . . . . . . Hammershøi Sonja kontorass.

Østergaard Børge kommunalarb 97 45 40 97 Østergaard Krista . . . . . . . . . 97 45 40 97 Jensen Anna kontorass . . . . . 97 45 42 41 Jensen Flemming rengøringmst . . . . . . . . . . . . . 97 45 42 41 Jensen F K . . . . . . . . . . . . . . 29 64 25 40 Jensen F K . . . . . . . . . . . . . . 30 54 05 91 Jensen F K . . . . . . . . . . . . . . 24 48 66 10 Jensen Else smørrebr jfr . . . . 97 45 43 47 Jensen E . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 42 79 Jensen Knud tømrersvend . . . 97 45 43 47 Hansen Jens væver . . . . . . . . 97 45 43 14 Hansen J P M. . . . . . . . . . . . . 20 47 03 77 Hansen J P M. . . . . . . . . . . . . 20 14 20 67 Hansen Linda syerske . . . . . . 97 45 43 14 Feldborg Maskinstation . . . . . 20 28 53 38 Pedersen Erik driftsleder . . . . 97 45 40 41 Pedersen Henny syerske . . . . 97 45 40 41 Østergaard Dan automek Østergaard Winnie . . . . . . . . . 20 29 80 76 Henriksen Kanungnit Eriksen Luise Jensen Michael . . . . . . . . . . . 22 76 99 42 Jensen M . . . . . . . . . . . . . . . 30 61 70 24 Henriksen Ella syerske . . . . . . 97 45 42 59 Henriksen Svend svejser . . . . 97 45 42 59 Henriksen S . . . . . . . . . . . . . 51 30 08 24 Henriksen S . . . . . . . . . . . . . 20 66 15 87 Balschmidt Benny slagtermester. . . . . . . . . . . . . 96 41 66 66 Balschmidt Danielle . . . . . . . 96 41 66 66 Balschmidt Michelle . . . . . . . 96 41 66 66 Balschmidt Susanne klubmedarbej. . . . . . . . . . . . . 96 41 66 66 Hvam Joan . . . . . . . . . . . . . . 97 40 43 15 Christensen Anders . . . . . . . . 29 27 45 01 Christensen Jannie Kristensen Søren . . . . . . . . . . 97 45 44 12 Sørensen Winnie . . . . . . . . . . 97 45 44 12 Sørensen W . . . . . . . . . . . . . . 93 92 17 02 Sørensen W . . . . . . . . . . . . . . 21 51 61 42 Pape Inge . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 43 06 Pape Steen . . . . . . . . . . . . . . 97 45 43 06 Pape S . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 25 74 06 Pape S . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 67 43 31 Pape S . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 58 18 68 Jensen Brian . . . . . . . . . . . . . 97 47 66 11 Jensen B Ø . . . . . . . . . . . . . . 51 51 02 18 Jensen Louise . . . . . . . . . . . . 97 47 66 11 Jensen L H . . . . . . . . . . . . . . 29 42 06 22 Lauridsen Lene Olesen Christian Olesen Henning . . . . . . . . . . . 21 96 46 84 Lauridsen Tina tekstilarb . . . . 25 76 96 57 Poulsgård Per specialarb . . . . 97 45 44 65 Poulsgård Sebrina . . . . . . . . . 97 45 44 65 Poulsgård S . . . . . . . . . . . . . . 28 83 17 06 Overgård Dorthe . . . . . . . . . . 24 45 34 95 Overgård Thomas . . . . . . . . . 40 95 47 10

7490 Aulum 6 10 10 10 11 a 11 b 14 14 15 15 15

1 st1 st2 st4

2 2 sttv sttv 1th

Lauridsen Kasper Olesen Camilla . . . . . . . . . . . Martin Alonso Rafael Hornshøj Allan Andersen Mette rentier. . . . . . Nyame Helene . . . . . . . . . . . . Veng Jeppe Veng Maria . . . . . . . . . . . . . . Haunstrup Brian . . . . . . . . . . Ulrik Jan Kallesøe Ole . . . . . . . . . . . . .

50 74 63 70 97 47 35 15 23 48 14 80 61 74 76 08 31 72 23 04 40 30 78 64

Møllevej 7540 Haderup 2 4

DLG Feldborg . . . . . . . . . . . . 33 68 71 30 Feldborg Kraftvarmeværk . . . 97 45 42 50

Natovej Grove, 7540 Haderup 1 1 1 1 a 1 a 1 a 3 3

Martinussen Arne gårdejer . . . Martinussen Grethe medhj ægtef. . . . . . . . . . . . . . Martinussen G . . . . . . . . . . . . Christensen Brian Martinussen Kim Poulsen Lotte Ebbesen Martin . . . . . . . . . . . Villy’s Produkt . . . . . . . . . . . .

97 14 33 36 97 14 33 36 29 63 94 36

27 57 83 20 40 15 77 82

Nygade 7540 Haderup 1 1 1 3 4 4 9 9 9 10 10 12 12 12 12 16 16 18 20 24 24 24

a b c d

Puljan Michal Sots Maksym Szczerbin Arkadiusz Genbrugsbutikken FDF . . . . . Schmidt Jeanette . . . . . . . . . Schmidt Rene . . . . . . . . . . . . Haderup Kultur- og Idrætscenter . . . . . . . . . . . . . Klinik for Fysioterapi & Træning Haderup . . . . . . . . . . Under Bøgen . . . . . . . . . . . . . Jensen Inger Jensen Jens maskinhdl Meedom Børge . . . . . . . . . . . Ringgård Anna . . . . . . . . . . . Pedersen Knud vognmand . . . Agerskov Inga Jensen Birthe . . . . . . . . . . . . Ringgaard Henrik Sørensen Jutta . . . . . . . . . . . Nielsen Anna . . . . . . . . . . . . . Truelsen Annalise . . . . . . . . . Truelsen Svend efterlønsmod . Truelsen S . . . . . . . . . . . . . . .

28 38 23 11 51 26 36 32 29 25 36 32 97 45 48 40 97 44 21 21 21 77 87 24 50 99 01 63 23 21 92 82 41 83 00 89 21 68 04 48 97 45 20 17 97 45 60 35 97 45 23 98 97 45 23 98 21 36 42 67

105

Adresseregister

1 1 3 3 3 3 5 5 5 5 7 7 7 11 11 11 13 13

1 1 1 1 3

24 24 25 26 26 26 28 28 30 30 30 30 45 45 47


Nygårdvej 7540 Haderup 3 3 3 4

Christesen Aase . . . . . . . . . . Wraae Knud gårdejer . . . . . . . Wraae K . . . . . . . . . . . . . . . . Viborg Inger . . . . . . . . . . . . .

97 46 81 38 97 46 81 38 51 24 61 38 97 45 40 34

Nørregade 7540 Haderup 1 1 1 3 4 5 6 7 7 7 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 15 15 16 17 17 17 17

Adresseregister

18 18 19 19 20 21 21 22 23 23 24 25 25 25 25 26 26 28 28 29 29 29 29 29 29 30 32 32 32 34 34 35 35 35 35 36 36 38

a a b b

a a b b

Spaabæk Else syerske . . . . . . Spaabæk Erik elektrikersv . . . Spaabæk E . . . . . . . . . . . . . . Jensen L . . . . . . . . . . . . . . . . Haderup Auto- og Maskinforr Fonden Sparta . . . . . . . . . . . . Haderup Auto og Maskinforretning . . . . . . . . . . Ipsen Kim . . . . . . . . . . . . . . . Ipsen K L . . . . . . . . . . . . . . . . Ravn Sanne ergoterapeut. . . . Pedersen Tune . . . . . . . . . . . Smed Helle Lodwick Christa Lodwick Peter . . . . . . . . . . . . Graversen Minna blomsterdek Jørgensen Louise Olesen Knud smed . . . . . . . . . Vestergaard Jytta . . . . . . . . . Vestergaard J Y F . . . . . . . . . . Nahnsen Katrine Nahnsen Lars . . . . . . . . . . . . Nahnsen L G . . . . . . . . . . . . . Thingvad Anja . . . . . . . . . . . . Thingvad A C . . . . . . . . . . . . . Mortensen Dorthe . . . . . . . . . Mortensen D L . . . . . . . . . . . Graversen Klaus Handberg Lone . . . . . . . . . . . Rasmussen Ib mekaniker . . . . Nielsen Henriette Nielsen Morten Dyrlægerne ApS . . . . . . . . . . Plus El A/S Haderup El-Service . . . . . . . . Andersen Christina Ebsen Jan . . . . . . . . . . . . . . . Lisby Mathilde . . . . . . . . . . . . Lisby Olav . . . . . . . . . . . . . . . Halkjær Stella Pedersen Verner gårdejer . . . . Pedersen V Ø . . . . . . . . . . . . . Roelsgaard Ralf renser. . . . . . Bogoslavets Nataliia Tyshchyk Sergii Andersen Ketty omsorgsleder. Cupstrap ApS . . . . . . . . . . . . Skals Sannie slagteriarb. . . . . Skals Tommy slagteriarb . . . . Skals T . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Per . . . . . . . . . . . . . Lindholm Transport . . . . . . . . Højris Jette klinikass . . . . . . . Jensen Ivar tømrersvend . . . . Agerskov Ken . . . . . . . . . . . . Agerskov K . . . . . . . . . . . . . . Agerskov K . . . . . . . . . . . . . . Agerskov K . . . . . . . . . . . . . . Agerskov K . . . . . . . . . . . . . . Agerskov Tina . . . . . . . . . . . . Baggesen Ulla pædagog. . . . . Akay Kudret . . . . . . . . . . . . . Akay K . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Anna adm direktør . . . Seerup Inge Seerup Jens Andersen Betty medhjælpende Andersen Vagn gårdejer . . . . . Andersen V T . . . . . . . . . . . . . Andersen V T . . . . . . . . . . . . . Jensen Dagmar medhjælper . Jensen Niels dambruger . . . . Majgaard Jimmy . . . . . . . . . .

97 45 20 65 97 45 20 65 20 31 65 10 23 43 08 20 97 45 20 34 40 12 21 23 30 97 25 34 20 65 88 08 22 78 45 54 26 80 37 54 40 42 21 51 22 98 80 81 21 20 31 63 97 46 83 53 40 76 46 34 20 78 78 97 42 24 18 27 50 57 53 25 51 31 87 10 23 87 97 61 29 21 70 79

97 45 20 15 97 45 20 54 31 69 68 60 61 38 48 48 29 29 79 26 97 47 60 35 52 38 90 42 22 30 09 22 97 45 26 40 30 33 12 39 22 80 70 60 30 33 12 29 25 32 09 55 20 62 05 42 28 83 37 46 97 45 25 27 97 45 25 27 97 45 27 06 21 15 97 06 21 28 97 06 25 75 20 58 21 49 76 99 97 45 27 06 97 45 20 50 97 45 25 29 40 40 28 24 97 45 25 29

31 41 10 14 50 19 39 07

61 99 74 31 50 57 17 52 97 47 61 12 97 12 61 11 97 47 61 12 97 47 61 12 97 46 82 96 97 46 82 96 20 44 12 78 21 48 77 98 27 82 17 81 52 58 57 85 26 46 50 48 24 24 25 03 97 46 83 61 30 59 26 68 75 38 48 35 75 38 48 35 51 74 05 97 75 38 48 35

4 4 4 4

Nielsen Jens landmand . . . . . Nielsen J K M. . . . . . . . . . . . . Nielsen J . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Louise . . . . . . . . . . . .

96 41 50 70 96 41 50 71 31 72 32 43 96 41 50 70

Over Høstrupvej 7540 Haderup 3 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8

Haderup Murer & Entreprenør Truelsen Egon murermester . . Truelsen E P . . . . . . . . . . . . . Truelsen Tove . . . . . . . . . . . . Truelsen T . . . . . . . . . . . . . . . Dalsgaard Anders cand agro . Dalsgaard Valerie sygepl ske . Meedom Ib chauffør Tage Meedom I/S . . . . . . . . . Bojesen Susanne Nielsen Henrik Sørensen Svend gårdejer . . . . Sørensen S A . . . . . . . . . . . . Vistisen Ernst . . . . . . . . . . . .

97 45 25 52 97 45 25 52 97 45 45 35 97 45 25 52 22 48 50 24 97 45 25 58 97 45 25 58 97 45 24 32 97 45 61 90 53 28 21 61 97 45 61 06

Overgaardvej 7490 Aulum

23 30 84 56

1 1 4 6 6

Nørgård Ove landmand . . . . . Nørgaard Tove sygemedhj . . . Madsen Tinus . . . . . . . . . . . . Hølmkær Flemming landbr medhj . . . . . . . . . . . . . Hølmkær Lisbeth . . . . . . . . . .

22 30 50 90 97 47 26 04 25 12 27 91

Jeppesen Just montør . . . . . . Jeppesen J B . . . . . . . . . . . . Jeppesen Pia social- og s Jørgensen Kaj chauffør . . . . . Jørgensen Marie køkkenleder Jensen Karsten cand agro . . . Kristensen Allis tekstilarb . . . . Kristensen Bjarne jernbinder . Zinglersen Hanne . . . . . . . . . Zinglersen Jens trafikchef . . . Zinglersen J J . . . . . . . . . . . . Zinglersen J J . . . . . . . . . . . . Christensen Gunnar former Christensen Jytte ekspeditrice J. C. Kosmetik v/ Jytte Borre Christensen . . . Andersen Inga bankass . . . . . Andersen Jørgen gårdejer . . . Kristiansen Gudrun kontorass. Kristiansen Jens . . . . . . . . . . Kristiansen J P . . . . . . . . . . . Nielsen Kenneth . . . . . . . . . . Nielsen Majbritt . . . . . . . . . . . Bertelsen Grethe . . . . . . . . . . Bertelsen Jens fabrikant . . . . Frederiksen Henrik . . . . . . . . Frederiksen Lene . . . . . . . . . Frederiksen L E . . . . . . . . . . . Frederiksen L E . . . . . . . . . . . Stefansen Bjarne chauffør . . . Stefansen Inga fabrikarb . . . . Larsen Hans postbud . . . . . . . Skov Hanne sygehjælper . . . . Madsen Solvejg blomsterdek . Madsen Verner specialarb . . .

20 41 10 06 20 44 71 60

97 47 17 31 97 47 17 31

Nørskovvej 4 4 6 6 6 8 8 8 10 10 10 12 12 12

97 45 24 85 97 45 24 85 21 51 02 26 20 12 75 85 97 45 25 51 97 45 25 51 22 50 26 88

Fedus Andriy . . . . . . . . . . . . . 31 50 99 89 Fedus Bogdan . . . . . . . . . . . . 52 90 03 38

Abildtrup Gerda . . . . . . . . . . . Abildtrup Vagn gårdejer . . . . . Madsen Anni reng ass Thulesen Berith . . . . . . . . . . . Thulesen Esben . . . . . . . . . . . Mechlenborg Ib murer . . . . . . Mechlenborg Inger . . . . . . . . Mechlenborg I K . . . . . . . . . . Dalsgård Betina . . . . . . . . . . . Dalsgård Claus . . . . . . . . . . . Holstebro Smedeværksted . . Aulum Entreprenørforretning v/ Finn Bach. . . . . . . . . . . . . . Bach Finn entreprenør . . . . . . Bach Hanne kontorass . . . . . .

20 33 58 96 51 23 99 02

97 47 25 38 97 47 25 38 97 47 25 38

7490 Aulum 1 1 1 3 3 3 5 5 5 5 12 12 14

Iversen Jes . . . . . . . . . . . . . . Iversen Max . . . . . . . . . . . . . Iversen Stine . . . . . . . . . . . . . Gorohovskis Ainars Skromane Irena Sokolova Svetlana Karlsmose Bo . . . . . . . . . . . . Karlsmose Erna fabrikarb . . . . Ole Karlsmose & Søn I/S . . . . KMS-Klostergaards Maskin Service . . . . . . . . . . . Hvingelby Birger radiomek Hvingelby Liselotte klinikass Atc-Erhverv v/ Birger Enevold Hvingelby . . Nv Revision Aulum Aps . . . . .

Parkvej 7490 Aulum

60 17 24 37 20 93 01 76 96 13 30 20 96 13 30 20 22 73 22 07 20 41 59 97 21 67 54 61 97 46 15 15

Nålemagervej

14

Hodsager, 7490 Aulum

106

Kononovych Oksana . . . . . . . Omelchenko Oleksandr . . . . . Rohalska Iryna Sydorenko Rostyslav Tkachova Tamila Vyshnyakova Olena Bjerg Anna sygepl ass . . . . . . Bjerg Jens diakon . . . . . . . . . Kloster Alfred landbr vikar . . . Kloster A . . . . . . . . . . . . . . . . Kloster Daniel . . . . . . . . . . . . Kloster Lisbeth . . . . . . . . . . . Hansen Steffen Jensen Janie Groth Annette kontorass. . . . . Groth Knud tømrerlærl . . . . . . Graversen Per . . . . . . . . . . . . Rindom Signe . . . . . . . . . . . . Jensen Benny . . . . . . . . . . . . Jensen B T . . . . . . . . . . . . . . Morthensen Sussi . . . . . . . . . Madsen Iben . . . . . . . . . . . . . Madsen Kenneth Knudsen Georg minkavler . . . Knudsen G . . . . . . . . . . . . . . Nicolajsen Finn landmand . . . Nicolajsen Karen . . . . . . . . . . Nicolajsen K . . . . . . . . . . . . . Nicolajsen Nicolaj . . . . . . . . . Bonde Jakob Bonde Jesper Bonde Lars . . . . . . . . . . . . . . Bonde Susanne

7490 Aulum 30 35 56 78 97 46 83 28

Nørreholmvej 1 1

1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 11 11 11 11 13 13 13 13

24 22 80 62 53 60 01 69 40 52 43 42

97 47 31 91 97 47 31 91 97 47 31 91 31 37 20 38

40 54 71 00 97 47 28 11

2 2 2 3 3 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 14 14 16 16 18 18

97 47 36 28 97 47 36 28 97 47 33 64 40 27 09 89 40 27 09 89 97 45 41 75 97 45 41 75 22 41 45 06 60 91 13 25 61 33 62 47 30 25 61 90 97 47 26 14 97 47 26 14 97 47 23 01 97 47 23 01 22 17 54 14 51 90 31 03 60 69 90 59 97 70 12 07 97 70 12 07 97 47 12 30 97 47 12 30 21 77 32 26 20 15 14 30 81 71 64 44 97 47 23 60 20 64 03 74 22 99 71 96 24 22 69 93 61 65 15 31

Ommosevej Hodsager, 7490 Aulum 1 2 2 3 3 3 3 4

Andersen Carsten landbr medhj Kloster Ove gårdejer. . . . . . . . Kloster Ulla . . . . . . . . . . . . . . Grigoriu Dumitru . . . . . . . . . . Grigoriu Maria Josanu Andrei Manole Stefan Nielsen Birgit . . . . . . . . . . . .

51 87 69 69 97 47 60 68 97 47 60 68 22 63 57 39

96 41 50 70

Pilhusevej Grove, 7540 Haderup 1 3 5 5 5 7

Thomasen Berit Jensen Kai værkstedsass . . . . Bundgaard Beslagsmedie . . . Bundgaard Martin . . . . . . . . . Løvøy Kristin . . . . . . . . . . . . . Villadsen Niels datalog . . . . . .

21 65 23 38 26 21 90 39 25 21 90 39 27 60 51 31 97 14 37 73


9 9 9

Birkebæk Eva pædagog . . . . . 97 47 63 23 Birkebæk Jeppe . . . . . . . . . . 97 47 63 23 Birkebæk Leo medhjælper . . . 97 47 63 23

Ravnevej 7540 Haderup 4 4

Laursen Jens Laursen Nina

Ravnmosevej 7490 Aulum 1 1 1 2 2 2 2

Pedersen Ritha reng ass Pedersen Viggo chauffør. . . . . Pedersen V H . . . . . . . . . . . . . Linthorst Jan . . . . . . . . . . . . . Linthorst Jantje . . . . . . . . . . . Linthorst J . . . . . . . . . . . . . . . Linthorst J . . . . . . . . . . . . . . .

22 55 16 30 29 87 22 54 97 47 36 10 97 47 36 10 29 73 99 68 22 17 54 22

Riskærvej Vistorp, 7451 Sunds 3 3 11

Klitgård Eli svagstr ing Klitgård Solveigh soc pædagog 40 21 59 16 Aj Caravan Ophug . . . . . . . . . 41 31 88 26

Rolighedsvej 7490 Aulum 3 5 6 7 9 9 9

Vingtoft Rita syerske Nielsen Lene . . . . . . . . . . . . . Kristensen Kim Andersen Conny . . . . . . . . . . Lind Mia . . . . . . . . . . . . . . . . Lind Mikkel . . . . . . . . . . . . . . Lind M K . . . . . . . . . . . . . . . .

21 63 09 66 28 38 17 51 32 10 26 42 32 10 26 42 28 72 25 77

Romvigvej Ulige nr 1-13 7480 Vildbjerg Ulige nr 15-25 7490 Aulum Lige nr 2 7480 Vildbjerg Lige nr 2a 7400 Herning Lige nr 2b-6 7480 Vildbjerg Lige nr 10-20a 7490 Aulum Lige nr 22 7400 Herning Lundager Lis Sørensen Henrik . . . . . . . . . . Meldhede Margit . . . . . . . . . . Meldhede M . . . . . . . . . . . . . Meldhede Peder mekaniker . . Agerbek Rikke Grensteen Anders Knudsen Gunner landbr medhj Knudsen Susanne kontorass . Knudsen S K . . . . . . . . . . . . . Karlsmose Sørensen Grethe skoleelev . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Bo . . . . . . . . . . . . . Sørensen Simon . . . . . . . . . . Brøndum Hardy arbejdsmand Buhic Almin Jensen August traktorfører Knudsen Bertha elev

17 17 21 21 23 23

7490 Aulum 26 79 49 97 97 47 36 18 50 74 84 60 97 47 36 18 61 76 01 94 61 74 74 68 29 87 98 17 97 47 27 45 97 47 27 45 97 47 27 45

7490 Aulum stth sttv 1th 1tv sttv 1mf

Nicolau George . . . . . . . . . . . 50 30 06 59 Hodzic Mirza Andersen Eva revisorass . . . . 97 47 32 68 Andersen E . . . . . . . . . . . . . . 22 16 90 28 stmf Jensen Benjamin . . . . . . . . . 53 62 30 21 stth Nielsen Elsebeth . . . . . . . . . . 21 79 46 16 sttv Godiksen Anders 1mf Larsen Kenneth . . . . . . . . . . . 30 32 36 31 1th Dalgaard Annette . . . . . . . . . 50 52 79 15 1tv Thomsen Jette syerske . . . . . 97 47 16 25 1tv Thomsen J . . . . . . . . . . . . . . 21 76 78 10 Agergaard Frede dyrlæge . . . . 61 70 31 94 Agergaard Kirsten stth Due Pernille . . . . . . . . . . . . . 22 32 91 04 sttv Kristensen Bente kontorass . . 60 92 18 47 1th Lodberg Leif . . . . . . . . . . . . . 40 26 36 09 1th Vestersager Anne . . . . . . . . . 21 35 30 81 1tv Andersen Lisette pædagogmedhj Jensen Erik gårdejer . . . . . . . 97 47 34 83 Jensen E O . . . . . . . . . . . . . . 26 20 34 83 Jensen Ruth . . . . . . . . . . . . . 97 47 34 83 Nielsen Anna sygehjælper . . . 97 47 23 87 Kristiansen Kasper . . . . . . . . 27 24 41 63 Baadsgaard Nina fabrikant . . . 97 47 25 05 Baadsgaard N . . . . . . . . . . . . 22 13 01 05 Aulum Fodklinik . . . . . . . . . . 97 47 20 74 Troelsen Martha fodspec . . . . 97 47 20 74 Meldgård Johannes gårdejer . 97 47 23 58 Meldgård Lilly . . . . . . . . . . . . 97 47 23 58 Christensen Louize-Linnea Nielsen Allan Birkkjær Louise . . . . . . . . . . . 30 49 26 78 Birkkjær L . . . . . . . . . . . . . . . 30 49 44 28 Birkkjær L . . . . . . . . . . . . . . . 40 44 26 78 Madsen Andre . . . . . . . . . . . . 40 34 67 54 Dam Peder . . . . . . . . . . . . . . 97 47 10 18 Dam Tina . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 10 18 Dam T V . . . . . . . . . . . . . . . . 29 40 84 79 Daraei Anahita Bitsch Brian . . . . . . . . . . . . . 20 13 22 38 Habekost Karen . . . . . . . . . . . 97 47 22 55 Nielsen Flemming . . . . . . . . . 22 35 08 61 Nielsen Pia Bank Henrik . . . . . . . . . . . . . 42 31 90 10 Christiansen Gitte butikselev Karlsmose Tove . . . . . . . . . . . 97 47 21 78 Christensen Karina syerske . . 31 76 15 14 Jensen Carl handelslærl Andersen Janni Andersen Mikkel Vittrup Bente sygepl ske Vittrup Harry udviklingsch Olesen Lisbeth . . . . . . . . . . . 23 95 19 98 Olesen Søren . . . . . . . . . . . . 53 65 19 98 Nielsen Janne 1tv

Rotvigvej

Rosenvænget 1 1 1 1 3 3

1mf

Hansen Camilla Madsen Linda . . . . . . . . . . . . 81 61 44 91 Larsen Alice syerske . . . . . . . 25 79 33 38 Olesen Randi . . . . . . . . . . . . . 52 32 99 65 Adilovic Anel Nicolau Florica

1 2 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 8 8 14 14 14

Olesen Jørgen . . . . . . . . . . . . Andersen Bjarne . . . . . . . . . . Andersen Daniel . . . . . . . . . . Andersen Karin . . . . . . . . . . . Smukt og Brugt . . . . . . . . . . . Støvring Emil . . . . . . . . . . . . . Støvring Line . . . . . . . . . . . . . Skytte Kirstine . . . . . . . . . . . . Skytte Niels vægtmontør . . . . Skytte Vibeke sygepl elev. . . . Riis Dagmar . . . . . . . . . . . . . Riis D T . . . . . . . . . . . . . . . . . Riis Jens . . . . . . . . . . . . . . . . Riis Poul . . . . . . . . . . . . . . . . Riis P E . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Michael Thomsen Birgith ekspedient. . Thomsen Bjarne gårdejer . . . . Thomsen B V . . . . . . . . . . . . . Thomsen B V . . . . . . . . . . . . . Nielsen Birgitte medhjælper . . Nielsen Erling murerarbmd. . . Hansen Jørgen . . . . . . . . . . . Hansen Kirsten revisorass . . . Hansen Mette

40 28 83 25 97 47 69 69 97 47 69 69 97 47 69 69 97 47 69 69 32 19 20 69 32 19 20 69 97 41 04 52 97 41 04 52 97 41 04 52 97 47 34 14 21 60 24 58 97 47 34 14 97 47 34 14 29 61 10 53 97 47 31 42 97 47 31 42 24 41 49 42 51 50 13 42 29 82 26 85 29 82 26 85 24 42 31 39 24 43 70 14

Rugbjergvej 7490 Aulum 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 12 15 15 15 15 17 17 17 18 19 19 19 20 21 22 22 22 22 22 22 23 23 24 24 25 26 26 26 26 27 28 28 28 28 28 29 29

st 1

30 30 30 30 30 30 30 30 30

Aulum Fjernvarme a.m.b.a . . 97 47 24 15 Knudsen Erik . . . . . . . . . . . . . 24 24 12 38 Knudsen E . . . . . . . . . . . . . . . 20 58 70 38 Knudsen Eva Andersen Jan specialarb . . . . 97 47 31 34 Andersen J C . . . . . . . . . . . . 50 92 48 27 Andersen Sara . . . . . . . . . . . 97 47 31 34 Andersen S K . . . . . . . . . . . . 31 79 72 42 Kjærsgaard Hanne . . . . . . . . . 97 47 31 34 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling . . . . . . . . . 96 41 91 03 Bergmann, Advokat Ørn . . . . 96 29 66 66 blicher Revision & Rådgivning 97 47 13 22 Boogii A/S . . . . . . . . . . . . . . . 96 41 31 11 BPA Pro Team ApS . . . . . . . . . 88 53 06 20 Danfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 13 00 05 Erhvervsparken Aulum A/S . . 69 15 74 90 Frøkjær IT Consulting . . . . . . 72 42 55 45 HBK Data Service . . . . . . . . . 42 36 00 82 Lohse Køreskole . . . . . . . . . . 24 41 41 34 Malermester Mortensen . . . . 23 60 25 73 PowerCon Embedded . . . . . . 25 65 55 22 Vestjysk Busser . . . . . . . . . . . 25 74 82 13 Christensen Tommy tømrer . . 30 32 39 35 Jensen Helge træind arb . . . . 22 25 59 21 Nørgaard Karen . . . . . . . . . . . 30 25 67 66 Nørgaard Niels . . . . . . . . . . . 93 97 14 44 Lægehuset i Aulum . . . . . . . . 97 47 22 11 Fastergaard Bodil . . . . . . . . . 97 47 22 19 Fastergaard Mads agronom . . 97 47 22 19 Fastergaard M . . . . . . . . . . . . 20 57 74 35 Fastergaard M . . . . . . . . . . . . 21 72 37 93 Nielsen Ejgil specialarb . . . . . 97 47 63 28 Nielsen Krista-Marie kontorass 97 47 63 28 Nielsen K . . . . . . . . . . . . . . . 23 60 25 41 Aulum FDF kredshus . . . . . . . 97 47 39 50 Jakobsen Peder . . . . . . . . . . 97 47 26 93 Jakobsen P M . . . . . . . . . . . . 50 98 90 29 Jakobsen Rosa . . . . . . . . . . . 97 47 26 93 Larsen Jeppe Jeppesen Anna Svendsen Anne . . . . . . . . . . . 97 47 35 26 Svendsen Clemmen mekaniker 97 47 35 26 Svendsen C . . . . . . . . . . . . . . 21 22 62 45 Svendsen C . . . . . . . . . . . . . . 61 60 53 14 Svendsen Ulla . . . . . . . . . . . . 97 47 35 26 Svendsen U O . . . . . . . . . . . . 23 92 63 22 Nielsen Mette kassererske . . . 97 47 28 98 Nielsen M M R . . . . . . . . . . . . 24 67 22 98 Jensen Frede chauffør Toft-Jensen Henny sygehjælper Hedegård Signe . . . . . . . . . . 97 47 23 50 Lauridsen Helle assistent . . . . 41 13 35 30 Lauridsen H . . . . . . . . . . . . . . 97 47 16 36 Lauridsen Kristian landbr medhj 41 13 35 40 Lauridsen Lena . . . . . . . . . . . 22 86 64 45 Jakobsen Ida fabr syerske . . . 23 45 26 28 Blæsbjerg Henning skoleelev . 20 96 29 13 Blæsbjerg H . . . . . . . . . . . . . 22 58 29 13 Blæsbjerg H . . . . . . . . . . . . . 29 40 31 21 Blæsbjerg H . . . . . . . . . . . . . 22 93 44 21 Blæsbjerg Susanne Jensen Carsten lagerforv Thorsgaard Anne-Marie tekstilarb . . . . . . . . . . . . . . . . 51 96 56 57 Frandsen Emil . . . . . . . . . . . . 97 47 36 85 Frandsen Henny . . . . . . . . . . 97 47 36 85 Frandsen Søren landbr medhj 97 47 36 85 Frandsen S O . . . . . . . . . . . . 25 70 26 70 Frandsen S O . . . . . . . . . . . . 40 68 10 85 Frandsen S O . . . . . . . . . . . . 20 84 96 31 Frandsen S O . . . . . . . . . . . . 22 63 73 26 Frandsen S O . . . . . . . . . . . . 20 78 34 42 Frandsen S O . . . . . . . . . . . . 20 20 75 85

Rugvænget 7490 Aulum 1 1 2 2 3 3 3 4 5

Ahm Poul blikkenslmst. . . . . . Ahm P E . . . . . . . . . . . . . . . . Bergmann Ellen lægesekretær Bergmann E B . . . . . . . . . . . . Nielsen Jacob . . . . . . . . . . . . Nielsen J . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Majbritt . . . . . . . . . . . Kiel Rie Grønning Kirsten

97 47 21 29 29 41 41 29 61 71 45 53 25 32 63 43 97 47 11 66 51 91 85 00 97 47 11 66

107

Adresseregister

10 10 12 12 12 14 14 15 15 15 17

3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 9 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 16 16 16 17 18 19 20 20 21 21 22 24 24 26 26 30 30 32 32 34


5 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 13

Adresseregister

14 14 14 14 14 15 15 15 16 17 17 17 19 19 19 19 19 19 19 21 21 21 21 23 23 23 25 25 25 25 25 25 27 27 27 27 29 29 29 31 31 31 33 33 35 35 35 37 37 39 39 41 41 41 41 43 43 43 43 43 45 45 45

108

Grønning Leif autolakerer. . . . Løjstrup Lene bankass . . . . . . Løjstrup Tom bankfuldm. . . . . Båndservice . . . . . . . . . . . . . Jensen Johanne dagpl moder Jensen J R . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Heidi Jørgensen Kim direktør . . . . . Jørgensen K . . . . . . . . . . . . . Jørgensen K . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jan teknisk ass . . . . . Nielsen Kirsten laborant . . . . . Nielsen K . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Ingelise . . . . . . . . Jørgensen I S . . . . . . . . . . . . Jørgensen Michael . . . . . . . . Svejdal Lise . . . . . . . . . . . . . . Svejdal Morten . . . . . . . . . . . Svejdal M . . . . . . . . . . . . . . . Svejdal M . . . . . . . . . . . . . . . Bagger John mekaniker . . . . . Bagger J . . . . . . . . . . . . . . . . Bagger Kristian Jakobsen Birgit lærer . . . . . . . Jakobsen Poul-Henrik admstr chef . . . . . . . . . . . . . . Kirkevang Anders . . . . . . . . . Kirkevang A . . . . . . . . . . . . . . Kirkevang A . . . . . . . . . . . . . . Kirkevang Frederikke Kirkevang Pia . . . . . . . . . . . . Aulum Tømrer & Snedker ApS Vingtoft Manja . . . . . . . . . . . . Vingtoft Mogens . . . . . . . . . . Nielsen Benny selvstændig. . . Krogsgaard Else dagpl leder. . Krogsgaard E K . . . . . . . . . . . Krogsgaard Oskar sk insp . . . Schultz Alberte Schultz Keld . . . . . . . . . . . . . Schultz K Ø . . . . . . . . . . . . . . Schultz K Ø . . . . . . . . . . . . . . Schultz K Ø . . . . . . . . . . . . . . Schultz K Ø . . . . . . . . . . . . . . Schultz Trine Jensen Bodil laborant. . . . . . . Jensen Conny kommunaldir. . Jensen C . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen C . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Jørgen direktør . . . . . Koch Lene fysioterap . . . . . . . Koch L F . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Jonas Dam Malene Dam Michael . . . . . . . . . . . . . Dam M . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam M . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam M . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Knud tømrersvend . Lauridsen K K . . . . . . . . . . . . Lauridsen Ragna syerske . . . . Lauridsen R . . . . . . . . . . . . . . Hald Anne advokatsekr. . . . . . Hald A . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hald A . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Elisabeth lærer . . Christensen Harry lærer . . . . . Christensen H . . . . . . . . . . . . Kristensen Gerda . . . . . . . . . . Kristensen Ingvard gårdejer . . Jensen Brian . . . . . . . . . . . . . Jensen Frederik . . . . . . . . . . Jensen Randi . . . . . . . . . . . . Grøn Peter landmand . . . . . . . Grøn Tove blomsterdeko. . . . . Nielsen Søren chauffør. . . . . . Nielsen S . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Marianne . . . . . . Frederiksen M M . . . . . . . . . . Gade Peter . . . . . . . . . . . . . . Gade P . . . . . . . . . . . . . . . . . Midtgaard Line . . . . . . . . . . . Midtgaard L B . . . . . . . . . . . . Midtgaard Søren . . . . . . . . . . Midtgaard S F . . . . . . . . . . . . Midtgaard S F . . . . . . . . . . . . Jensen Flemming . . . . . . . . . Kristensen Gitte . . . . . . . . . . . Malerfirmaet Hougaard & Nielsen . . . . . . .

28 10 23 52 20 73 15 84 40 63 74 90 97 47 17 57 97 47 17 57 23 67 17 01 40 24 59 50 40 50 03 48 40 24 59 51 29 44 78 17 20 94 26 17 22 62 14 02 97 47 33 00 60 70 33 07 97 47 33 00 29 89 97 47 29 72 13 13 42 54 13 13 30 41 13 13 30 48 03 36 42 34 46 16 97 47 37 97 24 67 86 97 31 59 79 79 42 52 62 88 42 52 10 99 40 24 86 66 26 35 00 20 97 47 68 00 97 47 68 00 29 25 14 18 97 47 25 01 30 46 78 84 97 47 25 01 21 75 57 52 50 42 04 31 28 88 01 54 23 36 92 01 22 39 20 41 97 47 25 18 97 47 25 18 23 93 21 06 40 47 21 83 97 47 26 47 97 47 26 47 29 71 33 20 23 98 12 17 29 92 26 43 51 91 14 33 27 34 09 20 97 47 27 01 27 19 66 90 97 47 27 01 27 35 78 28 97 47 24 00 42 78 97 65 26 27 38 75 97 47 31 50 97 47 31 50 23 60 18 78 97 47 22 85 97 47 22 85 22 90 32 44 30 27 07 22 22 90 32 44 97 47 16 67 97 47 16 67 22 80 32 15 30 86 98 95 96 10 28 12 30 62 53 76 96 10 28 12 20 45 06 58 86 28 10 26 29 76 96 79 86 28 10 26 91 52 82 55 29 71 67 70 20 47 10 30 40 46 38 82 96 10 06 13

47 47 47 47 47 49 49 49 49 49 49

Rasmussen Arnold maskinfører Rasmussen Aase sygehjælper Rasmussen A S S. . . . . . . . . . Rasmussen A S S. . . . . . . . . . Rasmussen A S S. . . . . . . . . . Lauridsen Henning lagerarb . . Lauridsen Mathias . . . . . . . . . Lauridsen M M . . . . . . . . . . . Munch Kirsten sygepl elev . . . Munch K . . . . . . . . . . . . . . . . Munch K . . . . . . . . . . . . . . . .

97 47 29 06 97 47 29 06 22 22 53 07 30 64 78 07 22 22 53 06 97 47 28 07 97 47 28 07 26 18 83 23 97 47 28 07 40 13 57 07 20 20 85 11

Rørkærvej 7490 Aulum 1 1 2 2 2 4 4 4 4 7 7 7 9 9 9 11 11 11 11 11 11 11

Jensen Klaus . . . . . . . . . . . . Jensen Lene . . . . . . . . . . . . . Kristensen Maria . . . . . . . . . . Kristensen M K . . . . . . . . . . . Kristensen Tonny . . . . . . . . . . Aulum Auto-Lak . . . . . . . . . . Jacobsen Lars . . . . . . . . . . . . Jacobsen Mette . . . . . . . . . . Jacobsen M . . . . . . . . . . . . . Thomsen Anne syerske . . . . . Thomsen A M . . . . . . . . . . . . Thomsen Aage regnsk tekn . . Knudsen Anna dagplejer Knudsen Niels chauffør . . . . . Knudsen N J . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Brian chauffør . . . . Lauridsen B . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Agnieszka . . . . . . . . . Nielsen A . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen A . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen A . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Thomas

30 27 38 43 30 27 38 43 97 35 45 95 30 95 35 45 97 35 45 95 97 47 24 25 97 47 24 25 97 47 24 25 42 83 24 21 97 47 24 73 20 93 51 34 97 47 24 73 40 95 56 56 20 27 95 52 97 13 79 29 31 35 91 88 97 13 79 29 22 28 56 55 30 20 11 96 40 79 75 29

Sandgårdvej Grove, 7540 Haderup 1 1 1 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 7 11 11 11 11 11 11 13 13 15 15 17 17 17 17

Pedersen Lilian . . . . . . . . . . . Pedersen Nikolaj . . . . . . . . . . Vidundergården . . . . . . . . . . . Særkjær Bjarne . . . . . . . . . . . Særkjær B . . . . . . . . . . . . . . . Særkjær B . . . . . . . . . . . . . . . Særkjær Vibeke Nielsen Birte reng ass . . . . . . Nielsen Niels-Erik gårdejer. . . Westh Rigo . . . . . . . . . . . . . . Westh R P . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Tage gårdejer. . . . . Lauridsen T . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen T . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen T . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen T . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Karen børneh pædag . . . . . . . . . . . . Særkjær Aage gårdejer. . . . . . Mullins Edward skoleelev G.V. Technology ApS . . . . . . . Jensen Ole el installat . . . . . . O.J. Electric ApS . . . . . . . . . . Pedersen Pia . . . . . . . . . . . . . Pedersen P G . . . . . . . . . . . . Andersen Finn slagtersvend . . Andersen F H S . . . . . . . . . . . Lauesen Hanne . . . . . . . . . . . Lauesen Torben konstabel . . . Bucur Ioan . . . . . . . . . . . . . . Bucur Lacramioara Coman Emanuel Coman Vasilica

a a a a a

60 61 48 22 22 80 91 22 60 61 48 22 22 32 03 40 40 61 18 17 27 58 52 98 97 14 35 65 97 14 35 65 96 92 15 08 27 64 37 39 97 14 31 05 51 79 73 64 61 39 29 35 20 34 84 05 20 25 31 06 97 14 31 05 23 24 31 44 77 34 70 40 97 22 69 11 97 22 69 11 97 22 69 11 42 20 64 15 97 14 32 37 22 37 38 40 25 21 57 67 40 71 42 39 53 34 68 52

Sjællandsgade 7490 Aulum

Rørparken 7490 Aulum 12 12 12 12 12 14 14 14 16 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20 20 20 20 20 20 22 22 30 30 30 30 30 32 32 32 34 34 34 34 36 36 38 38 38

a b c d d b c d a b c d d a a b c a a a b c d d

st

a b c c d a b c a c d d b c a b d

st

st 1

1 st 1 1 st st 1 1 1 st st st 1 st st st st 1 1 1

st 1 1 1 st st 1 st 1 1 1 st 1 st st 1

Mørk Bente laborat ass . . . . . Madsen Alice . . . . . . . . . . . . Andersen Claus . . . . . . . . . . . Sparegrisen . . . . . . . . . . . . . Nielsen Carsten Bjerregaard Inge syerske Cantor Poul malermester Kristensen Dan Thomsen Karen kærnemager . Kristensen Spomenka . . . . . . Gotfredsen Christa syerske Andersen Simon . . . . . . . . . . Heiberg Caroline . . . . . . . . . . Bæk Bodil kantinemedhj. . . . . Bæk Poul pensionist. . . . . . . . Linthorst Hendrik . . . . . . . . . . Sørensen Amalie . . . . . . . . . . Jørgensen Anita specialarb . . Jørgensen A B . . . . . . . . . . . . Thomsen Rasmus Madsen Johnni . . . . . . . . . . . Møldambjærg Ejnar . . . . . . . . Mahmoud Heva Mustafa Akash Bisgaard Anette Bisgaard Thomas Jørgensen Ruth Paulsen Christel pædagog . . . Kristensen Mette Kristensen Michael Buchhave Nina rengøringsas . Væggemose Lilly . . . . . . . . . . Lindberg Maren . . . . . . . . . . . Lynderup Cecilie Poulsen Erna køkkenmedhj . . Væggemose Rasmus Jensen Marlene Thuesen Tobias Iversen Inga Johansen Kristian . . . . . . . . . Kristensen Norma . . . . . . . . . Garsdal Merete Jacobsen Brian . . . . . . . . . . .

30 49 20 97 97 47 24 89 22 64 64 01 62 56 29 88

97 47 24 80 25 38 82 05 30 28 74 22 20 66 36 24 97 47 30 65 97 47 30 65 51 74 39 31 30 28 54 06 23 39 62 98 22 85 72 32 22 58 60 52 21 68 92 35

23 96 13 76 52 39 75 36 97 47 20 76 97 17 58 02 97 47 30 97

26 96 17 75 97 47 10 31 27 14 05 88

1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4 5 6 7 8 9 9 9 10 11 11 11 12 12 13 14 15 16 16 16 18 18 19 19 19 20 21 21 21 22 22 23 24 24 24 24 25

stth sttv 1tv 1tv

Nielsen Louise . . . . . . . . . . . . Nielsen Michael Frederiksen Bjarne træind arb Ahm Marc Hansen Mogens . . . . . . . . . . Hansen M . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jens gårdejer. . . . . . . Nielsen Karen . . . . . . . . . . . . Kilde Alfred biavler Kilde Jytte dagpl moder . . . . . Kilde J . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Per cand.agro . . . . . . Kristensen Benny lagermedhj. Mundbjerg Inger . . . . . . . . . . Jakobsen Sigrid . . . . . . . . . . Mikkelsen Karen kørelærer. . . Mikkelsen K K . . . . . . . . . . . . Poulsen Frede mekaniker. . . . Nielsen Susanne Klausen Flemming Klausen Ruth . . . . . . . . . . . . . Klausen R J . . . . . . . . . . . . . . Olesen Sonja køkkenass Sakariasen Brian Sønderbæk Theodor gårdejer . Olesen Gunnar ekspedient . . . Kristiansen Carl maskinsnedk Bach Elin . . . . . . . . . . . . . . . . Bach Villy entreprenør . . . . . . Bach V C K . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Bjarne afd leder . . . . . Jensen Bodil dagpl moder . . . Jørgensen Inge . . . . . . . . . . . Østergaard Jens slagteriarb . . Østergaard J P . . . . . . . . . . . Staghøj Anna reng ass . . . . . . Karlsmose Signe Kvideo v/ Kasper Nielsen . . . . Pedersen Dennis Nielsen Anna . . . . . . . . . . . . . Nielsen A M R. . . . . . . . . . . . . Sig Carsten Filsø Gunhild . . . . . . . . . . . . . Filsø G . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filsø Gunner gårdejer . . . . . . . Filsø G . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Birthe lærer . . . . . . . .

22 26 38 42

22 95 24 72 20 64 03 08 97 47 23 18 97 47 23 18 23 67 49 27 97 47 27 26 97 47 19 98 20 46 93 61 97 47 18 72 97 47 24 46 97 47 21 81 23 45 94 76 97 47 21 81 42 20 24 21 42 22 49 03 97 47 23 99 42 25 30 99 40 10 91 34 97 47 21 91 97 47 21 91 24 41 50 98 40 82 27 12 61 11 72 60 97 47 24 58 97 47 24 58 22 64 65 27 97 47 26 19 22 83 08 05 97 47 32 89 30 29 74 90 23 28 95 43 24 61 37 40 24 61 37 40 23 28 95 43 21 57 93 92


25 26 26 27 28 28 29 29 29 30 30 31 31 32 33 33

Larsen B . . . . . . . . . . . . . . . . Dyrmose Karina Greve Mads . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Anne Fink Jette Fink Jørgen kirkeg gartn . . . . Alasass Moath . . . . . . . . . . . Mahalhal Salma Mahalhal Sherif Larsen Susanne skoleelev . . . Larsen S . . . . . . . . . . . . . . . . Søegaard Jan . . . . . . . . . . . . Søegaard Karina . . . . . . . . . . Tølbøll Anna . . . . . . . . . . . . . Jensen Karl træind arb . . . . . . Jensen Ruth syerske . . . . . . .

42 70 14 20 27 12 83 17 21 60 60 85 31 88 95 38 22 59 07 03 26 82 42 38 61 79 58 74 61 79 58 54 97 47 36 59 30 33 64 60 24 43 29 60

Skavevej Hodsager, 7490 Aulum 1 1 1 3 3 5 5 5 5 5

Bertelsen Arne ekspedient . . . Kongensgaard Bente salgsass Kongensgaard B . . . . . . . . . . Jakobsen Inger . . . . . . . . . . . Jakobsen Michael . . . . . . . . . Andersen Charlotte . . . . . . . . Andersen Jeppe . . . . . . . . . . Andersen Jørgen chauffør . . . Andersen J L . . . . . . . . . . . . . Rask Else-Marie . . . . . . . . . .

97 47 64 60 97 47 64 60 22 36 55 24 97 47 67 17 61 66 69 51 23 86 65 60 97 47 62 53 97 47 62 53 20 73 55 53 97 47 62 53

Skjerkvej 7490 Aulum Jacobsen Karin . . . . . . . . . . . Jakobsen Kurt landbr medhj. . Ginderskov Vicki Sørensen Lasse . . . . . . . . . . . Andersen Kim . . . . . . . . . . . . Andersen K T . . . . . . . . . . . . . Andersen Thomas Christensen Iben Andsbjerg Henry . . . . . . . . . . Carstensen Melanie . . . . . . . Antoshkiv Iryna Bernatskyi Oleksandr . . . . . . Dmytro Antoshkiv Bilberg Lars . . . . . . . . . . . . . Bilberg Tilde . . . . . . . . . . . . . Laustsen Johannes gårdejer . Laustsen Kirsten . . . . . . . . . . Laustsen Peter . . . . . . . . . . . Madsen Allan . . . . . . . . . . . . Madsen A F . . . . . . . . . . . . . . Madsen Hanne kontorelev . . . Madsen H S . . . . . . . . . . . . . Madsen Kai mekaniker. . . . . . Madsen K E . . . . . . . . . . . . . . Madsen Kasper . . . . . . . . . . . Madsen K F . . . . . . . . . . . . . . Stærk Henrik . . . . . . . . . . . . . Stærk H S . . . . . . . . . . . . . . . Stærk Randi . . . . . . . . . . . . . Stærk R O . . . . . . . . . . . . . . .

35 13 22 46 35 13 22 46 22 44 66 62 22 96 89 36 25 57 08 38 21 28 76 38 50 52 71 08 31 33 34 26 97 47 38 49 97 47 38 49 97 47 36 58 97 47 36 58 97 47 36 58 97 47 36 86 20 97 36 86 97 47 36 86 22 62 63 69 97 47 36 86 25 12 36 86 97 47 36 86 22 63 73 91 32 12 12 54 30 13 37 20 32 12 12 54 50 56 73 20

18 19 20 21 22 7 8 9 9 18

st 1 1 1

1

st st

b

a b b b b

32 32 32 32

1

Bredtoft Aage gårdejer . . . . . . Pedersen Lilly . . . . . . . . . . . . Berg Viktorya . . . . . . . . . . . . Kristensen Bertha gårdejer. . . Christensen Gudrun Larsen Poul serviceleder Lindholt Annalise Nielsen Emma lærer. . . . . . . . Nielsen Peder gårdejer . . . . . . Bredtoft A . . . . . . . . . . . . . . . KFUM Huset Fakta . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Jens . . . . . . . . . . . . Bull Susie sygehj elev . . . . . . Poulsen Poul byggetekn . . . . . Poulsen P M . . . . . . . . . . . . . Poulsen P M . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Lissy husassistent . Lauridsen L K . . . . . . . . . . . . Lauridsen L K . . . . . . . . . . . . Lauridsen Peder Jensen Kirsten hjemmehjælp . Brodersen Lill-Brith Jensen Henrik Thomsen Martin . . . . . . . . . . Hollænder Kirsten chauffør. . . Hollænder K M F. . . . . . . . . . . Hollænder Tonny chauffør. . . . Qvik Trans . . . . . . . . . . . . . . . Borum Edith . . . . . . . . . . . . . Didriksen Kristian . . . . . . . . . Didriksen Pernille . . . . . . . . . Birkø Jais Juhl Hans tjener. . . . . . . . . . . Juhl H J . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Anne smørrebr jfr. . Lauridsen A D . . . . . . . . . . . . Jensen Gert betonarb. . . . . . . Pelpola Kirsten . . . . . . . . . . . Pelpola K N . . . . . . . . . . . . . . Pelpola Prabath . . . . . . . . . . . Struve Mike Helms Krista . . . . . . . . . . . . . Laursen Bjarne tankforpagte . Laursen B . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Inger børneh lærer . . Laursen I P . . . . . . . . . . . . . . Christensen Carl-Børge tandlæge . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen C B . . . . . . . . . . Christensen Thomas Fodplejehuset v/ Else Damgaard. . . . . . . . . . Nielsen Esther sygepl ass

97 47 24 26 50 43 48 08 97 47 26 27 97 47 14 81

97 47 22 48 97 47 22 48 53 38 24 26 43 86 43 86 42 91 67 39 25 11 87 12 41 59 50 55 60 46 00 49 42 24 41 66 29 13 39 77 30 28 22 49 29 71 22 49 28 25 47 09 24 61 88 17 97 47 36 52 20 33 36 52 97 47 36 52 97 47 36 52 97 47 22 56 60 17 56 98 40 27 93 70 97 47 31 49 40 93 25 89 97 47 31 49 29 90 31 49 42 96 27 37 96 41 90 65 26 22 60 45 96 41 90 65 97 47 22 91 97 97 72 98 20 84 72 98 97 97 72 98 28 90 34 89 24 94 61 85 53 25 66 08 27 51 24 14

Feldborg, 7540 Haderup Toft Rasmus . . . . . . . . . . . . . Pape Anna . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Helga fabr syerske. . . Nielsen Lilli Pape Stine Kristensen Nick Clausen Grethe . . . . . . . . . . . Clausen G B . . . . . . . . . . . . . Jensen Astrid . . . . . . . . . . . . Østergaard Martha . . . . . . . .

24 26 73 64 97 45 41 19 97 45 42 65

97 14 31 43 53 43 93 34 97 45 41 68 97 45 42 01

Skolegade 7490 Aulum 2 2 2 2 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1th 2

10 11 12 13 14 18

Aulum Apotek . . . . . . . . . . . . 97 47 10 44 Aulum Vinhandel . . . . . . . . . . 25 52 91 50 Hos Lise . . . . . . . . . . . . . . . . 88 91 21 91 Vassine Maxim Poulsen Ingerlise Aulum Tandklinik . . . . . . . . . . 96 28 71 24 Hjemmesygeplejekontoret . . . 97 47 36 66 Kastaniegården aktivitetscenter 97 47 25 70 Kristensen B M . . . . . . . . . . . 21 69 84 81 Øhlenschlæger Hans mekaniker Najbjerg Edvard gårdejer Hansen Hans slagteriarb . . . . 26 66 91 27 Mogensen Bodil . . . . . . . . . . 97 47 35 67 Vestergaard Mary Bredtoft Elly . . . . . . . . . . . . . 97 47 24 26

Skolevænget 7540 Haderup 1 2 2 2 2 2 2 3 6 6 6 6 6 a

Haderup Skole . . . . . . . . . . . Kristensen Else assistent . . . . Kristensen E M H . . . . . . . . . . Kristensen Kasper . . . . . . . . . Kristensen K H . . . . . . . . . . . Kristensen Paw . . . . . . . . . . . Kristensen P M . . . . . . . . . . . Børnehuset . . . . . . . . . . . . . . Blach Elisabeth . . . . . . . . . . . Blach E G . . . . . . . . . . . . . . . Jonsson Magnus el-ingeniør Nyvarme ApS . . . . . . . . . . . . Jensen Martin

Madsen Steffie . . . . . . . . . . . Hollesen Louise . . . . . . . . . . . Madsen Olga . . . . . . . . . . . . . Poulsen Casper Poulsen Connie tekstilarb . . . . Poulsen C S . . . . . . . . . . . . . . Christensen Bjørn . . . . . . . . . Christensen B V . . . . . . . . . . . Christensen Poul maskinst. ej. Christensen P V . . . . . . . . . . . Karred Kirsten social og su. . . Tegllund Ingrid . . . . . . . . . . . Pedersen Laura . . . . . . . . . . . Andersen Inga dagpl moder . . Andersen Niels pens lærer . . . Andersen N A . . . . . . . . . . . . Andersen N A . . . . . . . . . . . . Christensen Jytte syerske . . . Mathiasen Ulla . . . . . . . . . . . Skriver Edith . . . . . . . . . . . . . Vennevold Svend salgskons . . Vennevold S E . . . . . . . . . . . . Jørgensen Ilsa . . . . . . . . . . . . Knudsen Lizzi . . . . . . . . . . . .

60 20 29 90 22 59 26 42 28 79 83 53 29 84 58 11 29 84 65 99 28 29 90 52 29 90 30 92 22 44 97 00 29 11 34 62 42 31 62 66 40 96 41 46 25 11 01 20 97 45 22 73 97 45 22 73 26 40 45 78 22 87 08 36 22 38 14 36 25 38 84 10 97 45 21 81 97 45 20 25 30 64 32 25 35 11 57 81 21 44 62 78

Skovfogedvej 7470 Karup J 2 2

Andersen Christian maskinmester . . . . . . . . . . . . 22 73 12 00 Sencindiver David

Skovvej Feldborg, 7540 Haderup 1 1 5 5 6 6 6

Laursen Martin Laursen Rene fodermester Rahbæk Sonja . . . . . . . . . . . . Sonjas Hjemmeservice v/ Sonja Madsen . . . . . . . . . . Lauritsen Kurt gravemester . . Lauritsen K . . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Solveig dagpl moder

40 76 41 47 40 76 41 47 97 45 42 85 30 30 58 71 97 45 42 85

Skovvænget 7540 Haderup

Skolestien 1 2 3 4 5 7 9 9 11 13

6 a 6 b 6 c 8 8 8 10 10 10 10 10 11 12 13 13 13 13 15 17 19 21 21 23 29

96 28 79 20 97 45 21 74 25 36 72 16 97 45 21 74 22 76 54 95 97 45 21 74 25 36 81 30 96 28 79 30 52 75 15 65 60 68 26 31 60 68 26 30

1 1 1 5 6 6 6 8 8 8 8 9 9 9 9 9 11 11 11 11 13 13 13 13 14 14 14 14 15 17 17 17 19 19 21

Christensen Mathias Hæsum Christine Mettes Køreskole . . . . . . . . . Meldhede Aase Jensen Anders . . . . . . . . . . . Jensen A U . . . . . . . . . . . . . . Refsgaard Camilla Olsen Martin . . . . . . . . . . . . . Olsen M S F . . . . . . . . . . . . . . Thorsen Elsemarie . . . . . . . . Thorsen E F . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Hans . . . . . . . . . . . Entreprenørfirmaet Hans Nørgaard, Haderup . . . . Nørgaard H K . . . . . . . . . . . . Nørgaard H K . . . . . . . . . . . . Nørgaard Jette sygehjælper . . Handberg Jørgen chauffør . . . Handberg J E . . . . . . . . . . . . Handberg Tove buffist . . . . . . Handberg T I . . . . . . . . . . . . . Haagensen Lis . . . . . . . . . . . Haagensen Oskar traktorfører Haagensen Peter . . . . . . . . . . Haagensen P M . . . . . . . . . . . Jensen Irene . . . . . . . . . . . . . Jensen Johannes landmand. . Jensen J M . . . . . . . . . . . . . . Jensen J M . . . . . . . . . . . . . . Christensen Dorthe Skovborg Turit . . . . . . . . . . . . Skovborg T B . . . . . . . . . . . . . Skovborg T B . . . . . . . . . . . . . Bach Nichlas Wysocka Emilia Clausen Jacob

28 12 13 00 23 23 43 72 21 70 87 31 32 20 43 46 26 67 43 46 32 20 43 46 30 29 37 47 97 45 20 66 23 20 29 91 20 66 23 17 23 20 29 91 97 45 20 66 97 45 25 42 60 17 25 42 97 45 25 42 91 52 97 12 97 45 25 24 97 45 25 24 97 45 25 24 23 93 28 15 97 45 22 02 97 45 22 02 26 23 97 45 30 45 97 45 20 48 57 52 91 55 57 52 21 29 05 53

109

Adresseregister

1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 5 7 7 9 9 9 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 8 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 16 16 16 16 17 19 19 20 22 22 22 22 24 28 28 28 28 30 30 30 30 30 32


23 23 23 23 25 25 25 27 27 27 27 27 29 29 33 33 33 33 33 35 35 35 35 37 37 37 37 37 39 39 39 41 41 41 41 41 43 43 45 45 47 47 47 49 49 49 49 53 53 53 55 55 55 55 59 59 61 63 63 63 65 67 67 67 69 71 71 73

Adresseregister

75 75 77 77 77 79 79 79 81 81 81 83 83 83 85 85 85 85 85 85 87

110

Mortensen Bent . . . . . . . . . . . 97 45 21 09 Mortensen B T . . . . . . . . . . . . 22 98 80 57 Mortensen B T . . . . . . . . . . . . 40 55 72 66 Mortensen Grete ekspeditrice. 97 45 21 09 Pedersen Helge . . . . . . . . . . . 97 45 25 13 Pedersen H J S. . . . . . . . . . . . 21 26 19 34 Pedersen Rita syerske . . . . . . 97 45 25 13 Jørgensen Anette . . . . . . . . . 97 45 23 59 Jørgensen A V . . . . . . . . . . . . 20 62 55 36 Jørgensen Jan . . . . . . . . . . . 97 45 23 59 Jørgensen J B . . . . . . . . . . . . 60 28 23 59 Jørgensen Stine . . . . . . . . . . 97 45 23 59 Lund Jeanette . . . . . . . . . . . . 21 72 39 45 Sørensen Michael . . . . . . . . . 40 90 40 53 Ringgaard Christina . . . . . . . . 97 84 15 19 Ringgaard Jack . . . . . . . . . . . 97 84 15 19 Ringgaard J . . . . . . . . . . . . . 22 57 25 31 Ringgaard J . . . . . . . . . . . . . 20 85 63 59 Ringgaard J . . . . . . . . . . . . . 21 57 95 88 Bertelsen Morten . . . . . . . . . . 40 12 21 42 Bertelsen M . . . . . . . . . . . . . 60 24 32 57 Bertelsen Simon . . . . . . . . . . 97 45 21 42 Brødbæk Susanne . . . . . . . . . 26 13 21 42 Holst Anita frisør. . . . . . . . . . . 97 45 21 22 Holst A V . . . . . . . . . . . . . . . . 51 92 13 33 Holst A V . . . . . . . . . . . . . . . . 28 10 03 65 Holst Erik bankass . . . . . . . . . 97 45 21 22 Holst E B . . . . . . . . . . . . . . . . 29 84 40 86 Lynderup Hanne bankass . . . . 20 64 68 94 Lynderup H G . . . . . . . . . . . . 29 92 30 77 Lynderup Torkild Sørensen Anni kontorass . . . . 97 45 24 89 Sørensen A . . . . . . . . . . . . . . 29 29 65 51 Sørensen A . . . . . . . . . . . . . . 29 21 63 86 Sørensen Søren tømrer . . . . . 97 45 24 89 Sørensen S D . . . . . . . . . . . . 30 74 24 89 Skovsted Alex lærer . . . . . . . . 97 45 24 61 Skovsted Hanne dagpl moder. 97 45 24 61 Kirkeby Henrik . . . . . . . . . . . 61 66 73 31 Krautwald Karen . . . . . . . . . . 21 90 44 55 Lauridsen Kaja kogejomfru Lauridsen Torben smedesvend 20 92 45 22 Lauridsen T . . . . . . . . . . . . . . 61 27 07 31 Nielsen Bente pædagog . . . . . 35 11 50 88 Nielsen B O . . . . . . . . . . . . . . 61 67 50 88 Nielsen Frits kranfører . . . . . . 35 11 50 88 Nielsen F D . . . . . . . . . . . . . . 27 52 90 85 Jensen Bente bogholder Jensen Knud landbr mek . . . . 22 56 23 58 Jensen Malene Jensen Jens salgschauff . . . . 97 45 25 50 Jensen J C . . . . . . . . . . . . . . 40 55 74 86 Jensen Rosa kontorass . . . . . 97 45 25 50 Jensen R W . . . . . . . . . . . . . . 61 79 41 55 Truelsen Lisbeth . . . . . . . . . . 97 45 60 32 Truelsen Martin . . . . . . . . . . . 97 45 60 32 Saaugaard Erna hjemmehjælp 97 45 20 11 Lundgaard Dennis . . . . . . . . . 22 26 81 09 Lundgaard D G . . . . . . . . . . . 28 90 68 20 Lundgaard Diana Poulsen Elly . . . . . . . . . . . . . . 97 45 21 71 Haagensen Jens entreprenør . 35 11 50 96 Haagensen J P H . . . . . . . . . . 30 42 97 29 Haagensen Aase hjemmehjælp 35 11 50 96 Østergaard Kjeld . . . . . . . . . . 61 70 28 81 Kristensen Bent gårdejer . . . . 20 43 43 09 Kristensen Erna ejendomsmægl 97 45 22 14 Ringgaard Flemming salgschauff . . . . . . . . . . . . . . 24 46 07 84 Jensen Hjalmar gårdejer . . . . 81 71 22 17 Jensen Aase . . . . . . . . . . . . . 26 82 72 17 Laursen Anna rengøringsas Laursen Karl blikkensl . . . . . . 21 34 53 63 Laursen K A B . . . . . . . . . . . . 40 19 23 96 Jørgensen Dorrit kontorass . . 97 45 25 83 Jørgensen D . . . . . . . . . . . . . 21 52 25 83 Jørgensen Poul chauffør. . . . . 97 45 25 83 Andersen Aksel . . . . . . . . . . . 42 42 21 07 Andersen Anni . . . . . . . . . . . . 42 42 05 03 Andersen Christian Larsen Kim . . . . . . . . . . . . . . 23 25 51 55 Larsen K M . . . . . . . . . . . . . . 61 67 51 55 Larsen Lisbeth . . . . . . . . . . . 51 21 89 78 Lundgaard Gitte . . . . . . . . . . 97 45 61 99 Lundgaard G . . . . . . . . . . . . . 97 45 61 98 Lundgaard Ivan sergent . . . . . 97 45 61 99 Lundgaard I . . . . . . . . . . . . . . 97 45 61 98 Lundgaard I . . . . . . . . . . . . . . 23 60 61 28 Lundgaard I . . . . . . . . . . . . . . 61 54 04 33 Østergaard Knud chauffør . . . 35 11 56 19

87 87 89 89 92 95 95 95

Østergaard K . . . . . . . . . . . . . Østergaard Lene bankass. . . . Lauritsen Charlotte . . . . . . . . Lauritsen Kim lærling . . . . . . . Pedersen Jakob Holm Henny hjemmehjælp Kristensen Niels . . . . . . . . . . Kristensen Thomas . . . . . . . .

29 90 29 32 35 11 56 19 97 13 62 30 97 13 62 30 20 11 26 53 29 61 21 19

Skyttevej 7490 Aulum 1 1 1 1 1 3 4 6 8 8 10 12 12 14 14

Vestersager Kim Vestersager Susanne . . . . . . Vestersager S H . . . . . . . . . . Vestersager S H . . . . . . . . . . Vestersager S H . . . . . . . . . . Nielsen Flemming lagerarb . . Lauridsen Alex medhjælper . . Svendsen Ella fabr syerske . . Kjær Carina Nielsen Ole . . . . . . . . . . . . . . Olesen Carsten . . . . . . . . . . . Sander Gitte . . . . . . . . . . . . . Sander G . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Flemming tekstilarb . . Nielsen F . . . . . . . . . . . . . . . .

30 35 43 49 30 62 54 48 51 19 54 49 26 21 78 67 20 16 27 39 21 13 58 93 97 47 26 68 24 48 40 38 97 47 12 76 97 47 19 54 26 71 71 51 97 47 10 68 52 38 91 62

Skærbækvej 7490 Aulum 1 1 1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 11 11 11

Jensen Svend lagerarb. . . . . . Jensen S A . . . . . . . . . . . . . . Jensen S A . . . . . . . . . . . . . . Sveigaard Helle . . . . . . . . . . . Krarup Peter Skærbæk Vindmøllelaug . . . . Vagns Trævarer . . . . . . . . . . . Nielsen Camilla Toft Carsten . . . . . . . . . . . . . Larsen Bent tekstilarb . . . . . . Larsen Ninna . . . . . . . . . . . . . Thomsen Henrik . . . . . . . . . . Thomsen H F . . . . . . . . . . . . . Thomsen Susanne . . . . . . . . Laursen Annemarie . . . . . . . . Laursen A G . . . . . . . . . . . . . Laursen A G . . . . . . . . . . . . . Laursen Kim landbr vikar . . . . Christensen Dorthe . . . . . . . . Christensen Kim . . . . . . . . . . Christensen K S . . . . . . . . . . . Hansen Charlotte socialrådg. . Hansen Henrik . . . . . . . . . . . Hansen H . . . . . . . . . . . . . . . Nordisk Hundeudstyr . . . . . . . Creador Event . . . . . . . . . . . . Madsen Jane Vennersdorf Alexander . . . . .

97 47 11 67 24 81 68 67 22 64 62 40 97 47 11 67 97 47 34 87 97 16 84 48 20 92 42 52 22 37 83 08 22 18 37 43 97 47 14 71 60 95 16 34 97 47 14 71 97 14 33 72 60 17 92 58 50 91 92 64 97 14 33 72 96 10 48 44 96 10 48 44 20 65 26 78 97 47 12 49 97 47 12 49 26 35 64 30 30 57 93 65 22 37 66 47 31 22 38 35

Smedegade 7490 Aulum 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 5 5 5 5

stth stth sttv sttv 1th 1tv 2tv

Kusk Else . . . . . . . . . . . . . . . Kusk E . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Johanne syerske . . . . Olesen J M K . . . . . . . . . . . . . Gade Kirsten lærerstud. . . . . . Palcu Elena-Irina-Nic Swingler Christopher slagter Aulum Postkontor . . . . . . . . . Circle K . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Sofie . . . . . . . . . . . . . Pedersen Kasper . . . . . . . . . . Maskincentrum . . . . . . . . . . . Nielsen Else kontorass . . . . . . Nielsen E E M. . . . . . . . . . . . . Nielsen E E M. . . . . . . . . . . . . Nielsen Svend smedemester .

97 44 00 75 23 49 83 85 97 47 30 78 30 11 78 30 50 92 84 01 70 70 70 30 97 47 11 97 28 97 33 39 30 32 26 23 96 41 11 00 97 87 97 20 29 85 67 11 29 85 71 91 97 87 97 20

Solskrænten 7540 Haderup 1 1 1 5 6 6 6 8 8 12 12 12

Jensen Dorthe . . . . . . . . . . . . Jensen D E . . . . . . . . . . . . . . Troelsen Kaj . . . . . . . . . . . . . Klausen Lotte erhvervsvejl Bootkhumlue Oranuch H & H Byg v/ Daniel Hansen . Hansen Daniel Kristensen Lene . . . . . . . . . . Kristensen Michael . . . . . . . . Andersen Lisbeth soc pædagog Anker-Møller Jens dyrlæge Anker-Møller Peter

26 83 77 13 21 90 43 51 21 90 43 51 40 40 82 56 40 18 70 19 20 29 78 29 60 84 33 83

Spegbjergvej 7490 Aulum 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 6 8 8 8 8 10 10 10

Andersen Pia Pedersen Stefan Aulum Maskinstation . . . . . . . Aulum Vognmandsforretning ApS . . . Frederiksen Mogens . . . . . . . Frederiksen Rasmus Davidsen Ane . . . . . . . . . . . . Davidsen A E . . . . . . . . . . . . . Davidsen A E . . . . . . . . . . . . . Davidsen A E . . . . . . . . . . . . . Davidsen Johnny . . . . . . . . . . Davidsen Sofie . . . . . . . . . . . Davidsen S V N. . . . . . . . . . . . Pedersen Gunner husmand . . Højmark Leif tømrersvend . . . Kilde Tømrerforretning v/ Leif Højmark Pedersen . . . Pedersen Inge ekspedient . . . Pedersen I M T . . . . . . . . . . . . Christensen Anders assistent . Christensen Inge . . . . . . . . . . Offerrådgivningens Krisetelefon . . . . . . . . . . . . . .

97 47 20 25 20 15 91 97 40 38 47 68 97 47 12 44 26 85 35 18 28 74 14 35 81 75 14 49 97 47 12 44 97 47 12 44 60 22 57 70 97 47 25 41 97 47 32 73 40 26 00 63 97 47 32 73 51 22 00 95 97 47 20 41 97 47 20 41 72 21 72 21

Stavlundvej 7540 Haderup 3 4 4 6 8 8 8 10 10 10 10 11 11 14 14 14 14 14 14 15 16 16 16 18 18 18 18 24 24 26 26

Pedersen Klaus specialarb . . . Holm Anders gårdejer. . . . . . . Holm Lise . . . . . . . . . . . . . . . Johannesen Asta . . . . . . . . . . Kristensen Jonas Kristensen Peter . . . . . . . . . . Madsen Marianne Staulund Dambrug . . . . . . . . Tegllund Torben . . . . . . . . . . . Tegllund T . . . . . . . . . . . . . . . Tegllund T . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Annie korespondent Laursen Karsten cand scient Madsen Eva reng ass Madsen Ole mekaniker . . . . . Madsen O P . . . . . . . . . . . . . Madsen O P . . . . . . . . . . . . . Madsen O P . . . . . . . . . . . . . Madsen René Kammersgaard Palle . . . . . . . Jeppesen Karsten maskinfører Liljenfred Birgith kontorass. . . Liljenfred B R R . . . . . . . . . . . Madsen Kurt lagerchef . . . . . . Madsen K S . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Ellen . . . . . . . . . . . Nørgaard E . . . . . . . . . . . . . . Andersen Børge tømmerhdl . . Andersen Lisbeth . . . . . . . . . Barslund Dambrug . . . . . . . . Saltoft Susanne buffist . . . . . .

26 68 81 21 97 45 20 71 97 45 20 71 22 44 40 04 20 46 45 87 97 45 41 35 97 45 41 35 20 36 44 33 24 89 72 84

27 79 05 95 40 31 12 29 97 45 42 29 22 80 98 84 20 92 46 27 28 30 23 48 31 15 44 12 21 48 08 32 97 45 45 20 31 21 45 20 97 45 45 20 51 96 81 80 97 45 47 24 97 45 47 24 75 80 53 54 61 79 53 54

Stoubæk Parken Hodsager, 7490 Aulum 14 14

Sørensen Lis Sørensen Søren maskinsnedk 29 44 53 41


14 15 15 15

Sørensen S C . . . . . . . . . . . . Larsen Brian . . . . . . . . . . . . . Larsen B . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Susan . . . . . . . . . . . .

24 87 52 48 51 29 63 34 29 21 04 79 29 21 04 79

Syrenvej 7490 Aulum 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 8 8 8 10 10 12 12 14 16 16 16

Madsen Anna . . . . . . . . . . . . 97 47 21 35 Madsen Svend møbelhandler . 97 47 21 35 Madsen S A . . . . . . . . . . . . . . 20 63 21 35 Jacobsen Erik landpostbud . . 97 47 30 05 Kiel Anna kontorass . . . . . . . . 97 47 30 05 Kiel A L S . . . . . . . . . . . . . . . . 21 28 15 07 Nielsen Grethe . . . . . . . . . . . 97 47 15 33 Nielsen Richard gårdejer . . . . 97 47 15 33 Høj Anders . . . . . . . . . . . . . . 21 24 71 11 Høj Jens elektriker . . . . . . . . . 42 27 61 19 Høj J J . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 74 19 65 Madsen Knud-Erik arbejdsmand 97 47 18 89 Madsen K . . . . . . . . . . . . . . . 42 32 56 00 Kristensen Louise . . . . . . . . . 26 84 87 73 GG Consult . . . . . . . . . . . . . . 97 12 27 17 Jakobsen Fritz træind arb. . . . 29 21 21 03 Mejls Mette socialpædago . . . 23 46 87 37 Knudsen Vivi hjemmeservic . . 51 54 18 38 Nielsen Michael . . . . . . . . . . . 26 24 12 68 Filtenborg Maria . . . . . . . . . . 27 24 30 12 Thomsen Steffen . . . . . . . . . . 22 40 09 48 Sørensen Gitte Fuglereden v/ Lars Henrik Jacobsen . . . . 60 21 13 92 Jacobsen Lars . . . . . . . . . . . . 60 21 13 92 Madsen Anette . . . . . . . . . . . 60 15 13 92

Sønder Skjerkvej 7490 Aulum Bæk Laurits . . . . . . . . . . . . . . Bæk Mette . . . . . . . . . . . . . . Bæk M . . . . . . . . . . . . . . . . . Bæk M . . . . . . . . . . . . . . . . . Blæsbjerg Mads gårdejer . . . . Blæsbjerg Martin . . . . . . . . . . Wiersma Mona Sørensen Jens . . . . . . . . . . . Sørensen J A . . . . . . . . . . . . . Sørensen J A . . . . . . . . . . . . . Sørensen J A . . . . . . . . . . . . . Sørensen J A . . . . . . . . . . . . . Sørensen J A . . . . . . . . . . . . . Sørensen Mads . . . . . . . . . . . Sørensen Randi . . . . . . . . . . . Dreyer Johansen Therese Gade Kamilla Markussen Arthur fåreklipper Ternvig Inge studerende. . . . . Ternvig I L . . . . . . . . . . . . . . . Ternvig I L . . . . . . . . . . . . . . . Bak Lars handelsmedhj Bak Ulla Riis Kurt elektron mek Bredtoft Helle . . . . . . . . . . . . Bredtoft Lars . . . . . . . . . . . . . Bredtoft L . . . . . . . . . . . . . . . Bredtoft L . . . . . . . . . . . . . . . Bredtoft L . . . . . . . . . . . . . . . Bredtoft L . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Lajla lægesekretær . . Madsen Simon Madsen Svend . . . . . . . . . . . Conradsen Kurt studerende . . Thorst Inger sekretær. . . . . . . Kristensen Malene . . . . . . . . Kristensen Martin . . . . . . . . .

28 90 16 71 22 33 30 29 42 68 62 67 28 90 16 71 97 47 21 54 97 47 21 54 97 47 27 67 22 48 58 11 41 28 68 97 40 12 27 67 20 51 27 67 21 96 92 45 97 47 27 67 97 47 27 67

28 45 53 50 23 30 32 50 30 74 17 66

97 47 18 12 97 47 18 12 42 18 99 19 51 75 81 48 30 31 07 35 29 17 34 75 22 45 37 98 24 25 85 75 29 86 46 02 29 71 27 01 29 45 19 39 21 60 16 30

Sønderagervej 7490 Aulum 1 2 2 2

Pedersen Martin politiinsp . . . Markowski Berit . . . . . . . . . . Markowski Jacob . . . . . . . . . Markowski J M . . . . . . . . . . .

61 67 31 25 97 13 63 20 97 13 63 20 41 57 59 74

Markowski J M . . . . . . . . . . . Markowski J M . . . . . . . . . . . Markowski J M . . . . . . . . . . . Jensen Betina Mathiesen Simon Jensen Christian specialarb . . Jensen C Ø . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ella . . . . . . . . . . . . . . Andersen Peder møbelsnedker Jørgensen Ingelis bankass . . . Mørup Christina Mørup Heino . . . . . . . . . . . . . Hagelskjær Hanne . . . . . . . . . Hagelskjær Tom chef kons Hollesen Henning politiass . . . Hollesen H . . . . . . . . . . . . . . . Hollesen Karen kantineass . . . Dyrehauge Linda . . . . . . . . . . Dyrehauge Poul . . . . . . . . . . . Knudsen Bruno kirkegårdsas . Knudsen Jonna dagplejer. . . . Væggemose Anette klubass Væggemose Hans teknisk assi Væggemose Simon Forascu Adina Forascu Patrick Frandsen Lars Vennersdorf Jette medhjælper Pedersen Doris kok Pedersen Tommy slagteriarb . Pedersen T S . . . . . . . . . . . . . Jensen Bente kontorass. . . . . Jensen B A . . . . . . . . . . . . . . Jensen B A . . . . . . . . . . . . . . Jensen B A . . . . . . . . . . . . . . Jensen B A . . . . . . . . . . . . . . Jensen Cecilie . . . . . . . . . . . . Jensen Ole bankfuldm . . . . . . Videbæk Jeppe . . . . . . . . . . . Videbæk Trine . . . . . . . . . . . . Berg Arne . . . . . . . . . . . . . . . Berg A . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berg A . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berg Lilian lærer. . . . . . . . . . . Jørgensen Karl medhjælper . . Jørgensen K E G. . . . . . . . . . . Jørgensen Pia montrice . . . . . Jørgensen Sasja . . . . . . . . . . Svenningsen Gunhild . . . . . . . Svenningsen G . . . . . . . . . . . Svenningsen Jonas Svenningsen Lars kommis . . . Thinggaard Anders . . . . . . . . Thinggaard A . . . . . . . . . . . . . Thinggaard Birte . . . . . . . . . . Nielsen Jes Meldgaard Jonas . . . . . . . . . Bredvig Hanne . . . . . . . . . . . Bredvig H H . . . . . . . . . . . . . . Bredvig H H . . . . . . . . . . . . . . Bredvig H H . . . . . . . . . . . . . . Bredvig H H . . . . . . . . . . . . . . Hansen Claus elev . . . . . . . . . Hansen Lene . . . . . . . . . . . . . Hansen L . . . . . . . . . . . . . . . . Iversen Martin studerende . . . Iversen M . . . . . . . . . . . . . . . Bech Keld afdelingsled. . . . . . Bech K S . . . . . . . . . . . . . . . . Bech K S . . . . . . . . . . . . . . . . Bech Marianne . . . . . . . . . . . Christensen Arne . . . . . . . . . . Christensen A B . . . . . . . . . . . Christensen A B . . . . . . . . . . . Christensen Kenneth Petersen Rikke Fryhstyck Jesse Lyngesen Marianne Jensen Jesper Thomsen Kirstin . . . . . . . . . . Laugesen Erling gårdejer . . . . Laugesen E S D . . . . . . . . . . . Laugesen E S D . . . . . . . . . . . Laugesen Tove . . . . . . . . . . . Thomassen Henning kommis . Thomassen H O . . . . . . . . . . . Thomassen Mona ekspeditrice Pedersen Kim lagereksp Jørgensen Kaj autolakerer . . . Jørgensen K E L. . . . . . . . . . .

30 64 80 62 20 22 02 52 30 95 20 31 97 47 24 45 25 21 43 35 97 47 24 45 20 78 71 61 60 94 33 55 50 51 09 08 61 12 22 73 96 43 65 00 40 13 33 90 96 43 65 00 30 29 10 45 61 33 12 45 40 46 97 46 21 57 93 60

50 91 97 54 50 46 69 81 97 47 34 23 61 66 34 23 30 11 34 23 29 90 34 23 29 72 34 23 97 47 34 23 97 47 34 23 29 90 93 68 61 27 60 98 97 47 26 42 61 11 06 75 29 44 96 31 97 47 26 42 97 47 28 35 23 70 92 93 97 47 28 35 97 47 28 35 23 90 84 82 42 22 21 70 24 60 52 48 97 47 19 47 61 38 32 42 97 47 19 47 42 34 51 18 97 47 35 35 26 22 35 05 28 29 64 45 53 35 92 29 27 28 29 16 97 47 35 35 97 47 10 06 21 17 89 02 97 47 10 06 60 88 56 91 97 47 36 21 25 78 40 25 61 69 12 76 97 47 36 21 26 13 41 29 26 37 23 25 26 39 27 71

61 85 20 99 97 47 27 02 28 25 15 73 28 84 55 35 97 47 27 02 20 83 82 80 29 92 97 47 29 92 97 47 29 61 10 61 22 64 63 43

52 54 54 54 56 56 56 56 56 58 58 60 60 60 60 62 64 64 64 64 66 66 68 68 68 68

Jørgensen Ruth . . . . . . . . . . . Mølgaard Hanne medhjælper Mølgaard Kristen chauffør . . . Mølgaard K H . . . . . . . . . . . . Melvej Henrik . . . . . . . . . . . . Melvej Karina . . . . . . . . . . . . Melvej K E . . . . . . . . . . . . . . . Melvej K E . . . . . . . . . . . . . . . Melvej K E . . . . . . . . . . . . . . . Tønning Lene Tønning Tommy . . . . . . . . . . . Elttør H . . . . . . . . . . . . . . . . . Elttør Heri . . . . . . . . . . . . . . . Elttør Lone plejehj ass . . . . . . Elttør Monika . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Jesper . . . . . . . . Mørk Flemming chauffør Mørk Solveig . . . . . . . . . . . . . Mørk S K . . . . . . . . . . . . . . . . Mørk S K . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jens ekvip hdl . . . . . . Nielsen Ruth sygehjælper. . . . Lundsgaard Ingolf kirkeg ass . Lundsgård Margrethe reng ass Lundsgaard Thorben . . . . . . . Lundsgaard T . . . . . . . . . . . .

22 64 63 43 22 34 10 74 51 16 38 01 53 36 94 61 61 70 42 13 61 67 54 83 71 70 35 06 61 70 31 49 22 56 11 64 97 47 37 86 27 51 37 86 20 76 96 27 97 47 37 86 28 30 42 35 30 26 32 27 31 68 60 11 61 28 63 68 97 47 39 16 97 47 39 16 97 47 32 44 97 47 32 44 97 47 32 44 29 67 93 10

Søndergade 7490 Aulum 1 1 2 2 3 4 5 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 a 13 13 13 13 13 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 18 19 19 19 21 22 22 23 30 30 32 34 34 34

st st

st

Krogsgaard Camilla . . . . . . . . Krogsgaard Knud . . . . . . . . . Kristiansen Andreas Kristiansen Kitta Thorsen Jytte . . . . . . . . . . . . Christensen Helle . . . . . . . . . Villavicencio Benhur . . . . . . . Agerbek Kim Olesen Camilla . . . . . . . . . . . Dam Bente syerske . . . . . . . . Dam B . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam John sygeh portør . . . . . Valin Mie Valin René Iversen Birthe . . . . . . . . . . . . Lindenstrøm Janne . . . . . . . . Lindenstrøm Stig turistøkonom Jensen Bente sygehjælper . . . Jensen B . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens . . . . . . . . . . . . . Jensen J K . . . . . . . . . . . . . . Entreprenørfirmaet Egon Jakobsen . . . . . . . . . . . Jakobsen Egon gravemester . Jakobsen E . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Dorith social- og s . Dansk Tagbearbejdning . . . . . Dalgaard Jette . . . . . . . . . . . Dalgaard J M B . . . . . . . . . . . Dalgaard J M B . . . . . . . . . . . Dalgaard J M B . . . . . . . . . . . Dalgaard J M B . . . . . . . . . . . Dalgaard Roland Dalgaard Rune Ravnholt Mariane overass . . . Ravnholt M M . . . . . . . . . . . . Østergaard Dan . . . . . . . . . . . Østergaard Marianne . . . . . . Jensen Mikkel Kirkevang Monique Nicholson James Nicholson Stine Dahl Else damefrisør . . . . . . . Dahl E K V . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Jens direktør . . . . . . . . . Munch Kirsten fysioterap . . . . Munch K M . . . . . . . . . . . . . . Munch K . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Grethe husassistent Knudsen Hilda . . . . . . . . . . . . Knudsen H M . . . . . . . . . . . . Zacho Kim . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Christina . . . . . . . . . . Larsen Martin . . . . . . . . . . . . Skallebæk Knud gårdejer . . . . Rolighed Ketty diakon . . . . . . Toft Peter diakon . . . . . . . . . . Toft P H . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 47 17 07 97 47 17 07 29 63 10 76 30 36 74 66 96 41 00 47 28 97 53 31 97 47 11 61 21 73 18 76 97 47 11 61 96 41 66 60 97 47 13 11 97 47 13 11 97 47 16 85 24 49 16 85 97 47 16 85 21 84 39 05 97 47 29 56 97 47 29 56 40 34 46 57 97 47 29 56 97 14 12 19 23 72 80 17 23 92 64 80 28 74 10 96 28 83 01 26 27 24 64 80 97 47 30 23 21 62 84 45 21 46 04 13 21 46 04 13

97 13 25 35 51 78 81 82 97 13 25 35 86 13 11 42 25 48 81 66 51 41 61 41 97 47 22 64 97 47 22 42 30 13 22 42 20 73 17 05 20 16 63 49 41 16 81 87 97 47 13 14 75 28 72 60 75 28 72 60 51 37 67 67

111

Adresseregister

1 1 1 1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 7 10 10 10 10 10 10 12 12 12 14 14 16 16

2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 14 14 16 16 16 18 18 18 18 18 18 18 20 20 22 22 22 22 24 24 24 24 26 26 26 26 28 28 28 30 32 34 34 34 34 34 34 36 36 36 36 38 38 38 38 40 40 40 40 40 42 42 44 44 46 46 46 46 48 48 48 50 52 52


34 36 38 38 38 40 40 40 40 42 44 44

Toft P H . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Lasse . . . . . . . . . . Asferg Steen ingeniør. . . . . . . Asferg S . . . . . . . . . . . . . . . . Asferg Vita ergoterapeut. . . . . Schurmann Merete . . . . . . . . Schurmann M . . . . . . . . . . . . Schurmann Søren . . . . . . . . . Schurmann S J . . . . . . . . . . . Simonsen Christian gårdejer . Eriksen Finn Eriksen Selma

30 52 72 36 30 34 56 20 97 47 33 34 42 34 78 68 22 38 13 14 75 72 19 77 29 92 04 27 75 72 19 77 20 71 60 45 97 47 36 61

Søndermarken 7490 Aulum 1 1 3 3 5 5 6 6 6 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 11 12 14 14 14 14 15 15 15 17 17 18 18

Adresseregister

19 20 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 28 28 28 28 28 30 30 31 31 32

112

Nielsen Frode postbud . . . . . . Nielsen Solveig bagereksp . . . Videbæk Esben repræsentant . Videbæk Kirsten sygehjælper . Kiel Jette . . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Tommy repræsentant. . . . Simonsen Ellen dagpl moder Simonsen Ove rejsemontør . . Simonsen O . . . . . . . . . . . . . Hald Inger sygehjælper. . . . . . Olesen Bent konstruktør. . . . . Olesen B G . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Frits . . . . . . . . . . . . . Nielsen F K . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Inger . . . . . . . . . . . . . Nielsen I S . . . . . . . . . . . . . . . Mosekjær Marie syerske Mosekjær Richard repr. . . . . . Mosekjær R . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Harald prokurist. . . . . Nielsen H . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jette bankass . . . . . . Nielsen J . . . . . . . . . . . . . . . . Vahr Erna Madsen John assistent . . . . . Madsen J E . . . . . . . . . . . . . . Madsen Karen sygepl ske . . . Madsen K M . . . . . . . . . . . . . Nielsen Heidi . . . . . . . . . . . . . Nielsen H D F . . . . . . . . . . . . . Nielsen Poul . . . . . . . . . . . . . Slot Lea . . . . . . . . . . . . . . . . Slot Martin . . . . . . . . . . . . . . Christensen Erling chauffør . . Christensen Grethe møbelsnedker . . . . . . . . . . . . Albertsen Anders skovløber . . Stilling Kristoffer . . . . . . . . . . Ramskov Annelise syerske . . . Ramskov A B . . . . . . . . . . . . . Ramskov Kaj chauffør . . . . . . Ramskov K . . . . . . . . . . . . . . Vognmand Brian Nielsen . . . . Nielsen Brian . . . . . . . . . . . . . Nielsen Gitte . . . . . . . . . . . . . Nielsen G V . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Aase syerske . . . . . . . Nielsen A . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Allan elektriker. . . . . . Nielsen A O . . . . . . . . . . . . . . Nielsen A O . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lidia Madsen Christian . . . . . . . . . Thomsen Johanne Vognmand Frode Væggemose Væggemose Frode chauffør . . Væggemose Jette korresp . . . Dahl Heidi . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Lars . . . . . . . . . . . . . . . Dahl L S . . . . . . . . . . . . . . . . Byskov Louise Severinsen Thomas Hvidbjerg Elna sparek fuldm. . Hvidbjerg E . . . . . . . . . . . . . . Hvidbjerg E L . . . . . . . . . . . . . Hvidbjerg Niels anlægspasser Hvidbjerg N . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Monika lærer . . . . . . . Nielsen Steen mekaniker . . . . Høj Birthe . . . . . . . . . . . . . . . Høj Kristian medhjælper . . . . . Ruby-Svendsen Litta . . . . . . .

25 74 74 27 20 32 45 54 51 95 33 63 30 30 58 08 21 62 16 18 25 11 27 27 41 43 28 89 51 80 28 89 97 47 31 14 97 47 31 60 26 14 31 61 97 47 29 13 51 46 61 95 97 47 29 13 40 82 11 40 23 37 01 30 27 59 30 13 97 47 27 98 23 82 40 53 97 47 27 98 21 29 47 44 97 47 33 57 50 91 91 97 97 47 33 57 51 80 26 11 28 18 02 19 30 49 16 48 21 67 18 82 24 49 20 77 25 52 37 09 27 36 29 11

32 33 33 33 34 34 34 34 35 35 35 36 36 36 36 37 37 37 37 38 38 40 40 42 42 44

Ruby-Svendsen Peder Raunsbæk Gerda reng ass . . . Raunsbæk G . . . . . . . . . . . . . Raunsbæk Villy . . . . . . . . . . . Hagen Elna lærer . . . . . . . . . . Hagen E B . . . . . . . . . . . . . . . Hagen E B . . . . . . . . . . . . . . . Hagen Poul lærer . . . . . . . . . . Andersen Helene . . . . . . . . . . Bärtel Claus . . . . . . . . . . . . . Bärtel C . . . . . . . . . . . . . . . . . Hebsgaard Krestine Hebsgaard Peter lagerchef . . . Hebsgaard P . . . . . . . . . . . . . Hebsgaard P . . . . . . . . . . . . . Nielsen Gerda . . . . . . . . . . . . Nielsen Lars gårdejer . . . . . . . Nielsen L C . . . . . . . . . . . . . . Nielsen L C . . . . . . . . . . . . . . Graversen Lisbeth Graversen Per elev . . . . . . . . . Nielsen Karen økonomaassis . Nielsen Kurt . . . . . . . . . . . . . Siggaard Brian Siggaard Lene . . . . . . . . . . . . Pedersen Bent . . . . . . . . . . . .

97 47 28 71 50 92 09 75 97 47 28 71 97 47 26 78 40 42 08 63 53 61 26 11 97 47 26 78 60 48 61 62 30 71 32 78 60 48 56 72 93 88 17 77 22 47 17 97 25 72 17 77 22 61 16 99 21 61 25 64 61 74 80 61 97 47 23 59 40 86 36 03 25 33 31 73 29 93 31 89 30 13 31 05 22 41 45 60

Taterbakkevej Feldborg, 7540 Haderup 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 12 12

Jessen Jürgen Kjær Marie . . . . . . . . . . . . . . Justesen K H . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Danni . . . . . . . . . . Mikkelsen D H . . . . . . . . . . . . Mikkelsen D . . . . . . . . . . . . . Poulsen Dennis Rasmussen Maibrit . . . . . . . . KH Tagdækning . . . . . . . . . . . Pedersen Kamilla Pedersen Kurt tømrer Pedersen Majbritt . . . . . . . . . Pedersen M R . . . . . . . . . . . . Høj Henning landbr medhj . . . Høj Mona syerske

29 26 00 64 81 71 44 72 21 82 79 67 52 37 94 64 61 75 50 74

26 84 42 02 29 26 42 33 61 54 98 98

Tavlborgvej 1 1 1 3 3 3 5 5 7 7 7 7 7 7

Rigtrup Hans landbr medhj. . . Rigtrup Mette . . . . . . . . . . . . Rigtrup Tove kontordame Jensen Martin . . . . . . . . . . . . Jensen Per specialarb . . . . . . Stougård Mona kontorelev . . . Jensen Annette . . . . . . . . . . . Jensen Poul . . . . . . . . . . . . . Sørensen Harry medhjælper. . Sørensen H . . . . . . . . . . . . . . Sørensen H . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Mie . . . . . . . . . . . . Sørensen René . . . . . . . . . . . Sørensen Thomas . . . . . . . . .

40 27 92 64 20 76 49 93 20 35 33 85 23 90 91 64 40 27 57 97 97 45 43 44 97 45 43 44 97 47 31 45 40 26 59 48 20 46 91 23 97 47 31 45 97 47 31 45 97 47 31 45

24 98 10 84 97 47 20 55 97 47 29 94 97 47 29 94 61 69 63 35 21 24 63 35 23 45 15 23 97 47 28 08 23 23 80 35 40 19 92 08 97 47 28 08 23 23 80 35 40 14 74 07 20 89 35 39 20 76 93 90 21 44 76 25 60 22 36 08

Teglværksvej Feldborg, 7540 Haderup 1 3 3 3 6 9 9 9 9 9 9 11 11 11 11

1 1

Hansen Helena Feldborg Savværk og Emballagefabrik . . . . . . . . . . Pedersen Tommy skovarbejder Pedersen Winnie syerske Jensen Linda Bakmølle Helle pædagog . . . . Bakmølle Magnus . . . . . . . . . Bakmølle Rasmus . . . . . . . . . Bakmølle Vagn savskærer . . . Bakmølle V . . . . . . . . . . . . . . Bakmølle V . . . . . . . . . . . . . . Troelsen Anna . . . . . . . . . . . . Troelsen Jens gdr. . . . . . . . . . Troelsen Randi . . . . . . . . . . . Troelsen Søren . . . . . . . . . . .

Favorit Rengøring . . . . . . . . . Handberg Merethe . . . . . . . . Handbergs Vinduespolering & Rengøring ApS . . . . . . . . . . Derepa Volodymyr Ivaskevych Petro Labai Anatolii Martynenko Tetiana . . . . . . . . Orlenko Volodymyr . . . . . . . . Stepchenko Kostiantyn Sveryda Olesia Werynski Mariusz Zabozhko Yevhen . . . . . . . . . Masiuliene Julija Masiulis Tomas . . . . . . . . . . . Vytautas Masiulis Pedersen CharlotteTokkes Pedersen Ulrik . . . . . . . . . . . . Madsen Andreas . . . . . . . . . . Madsen Dann litograf. . . . . . . Madsen D H . . . . . . . . . . . . . Madsen D H . . . . . . . . . . . . . Madsen Vibeke . . . . . . . . . . . Flugt Anna . . . . . . . . . . . . . . . Flugt Kristian gårdejer . . . . . . Jensen Eva postbud . . . . . . . . Jensen Niels gårdejer. . . . . . . Flugt Frederik . . . . . . . . . . . . Flugt Hanne . . . . . . . . . . . . . Flugt Tommy . . . . . . . . . . . . . Lohses Køreskole . . . . . . . . . Rasmussen Jenny . . . . . . . . . Rasmussen J M . . . . . . . . . . Rasmussen Johannes . . . . . . Rasmussen J E . . . . . . . . . . . Rasmussen J E . . . . . . . . . . . Boeve Gerrit . . . . . . . . . . . . . Boeve Laura Boeve Maria . . . . . . . . . . . . .

13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 15 15 17 17 17 17 17 18 18 19 19 20 20 20 20 22 22 22 22 22 24 24 24

51 89 44 24 30 31 23 83 28 94 98 90

25 77 63 36 52 82 78 26

22 32 97 73 52 68 75 00 30 47 60 92 97 45 42 13 97 45 42 13 21 71 90 07 40 32 11 69 97 45 42 13 97 45 40 63 97 45 40 63 97 45 41 83 97 45 41 83 97 45 42 53 97 45 42 53 97 45 42 53 24 41 41 34 97 45 41 51 29 90 41 51 97 45 41 51 50 53 45 41 22 55 04 40 29 72 84 77 52 80 97 34

50 90 21 05 97 45 42 02

7490 Aulum 23 30 26 73 97 45 40 32 21 23 00 14 97 47 12 89 21 32 78 82 97 47 12 89 23 37 06 82 97 47 24 96 97 47 24 96 97 47 24 96 40 55 96 94 97 47 24 96 30 11 24 96 22 27 77 75 25 43 23 99 26 59 52 05

12 12 12

97 45 40 92

97 45 44 33 97 45 44 33 97 45 44 33 97 45 44 33 22 31 32 21 42 25 32 21 97 45 42 84 97 45 42 84 97 45 42 84 97 45 42 84

Tjørnevej 7540 Haderup 4 8 8 9 9 9 9 11 11 12 12 12 12 12 13 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 19 19 21 21 23 25 31 31 36 36 36 38 38 38 38 40 40 42 42

a b b c b b a a b b c

Jensen Egon . . . . . . . . . . . . . Jensen Jørgen . . . . . . . . . . . Jensen Susanne . . . . . . . . . . Agergaard Britta Laursen Egon skovarbejder . . Laursen E P . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Rene Brogaard Monika hjemmehjælp Brogaard M . . . . . . . . . . . . . . Christensen Alfred husmand. . Christensen Betty . . . . . . . . . Lauritsen Gerda . . . . . . . . . . . Lauritsen G L . . . . . . . . . . . . . Nielsen Klaus Kronborg Claus . . . . . . . . . . . Lauritsen Elsa syerske . . . . . . Lauritsen Jens lagerarb . . . . . Andersen Egon halinspektør. . Andersen E D . . . . . . . . . . . . Andersen Jens . . . . . . . . . . . Andersen J C . . . . . . . . . . . . Andersen Ruth . . . . . . . . . . . Andersen Gert . . . . . . . . . . . . Hansen Anja . . . . . . . . . . . . . Hansen A W L. . . . . . . . . . . . . Hansen A W L. . . . . . . . . . . . . Visholm Birgit sekretær Visholm Erik købmand Pedersen Karen . . . . . . . . . . . Pedersen K E . . . . . . . . . . . . . Jepsen Anne kontorass . . . . . Meedom Johanne . . . . . . . . . Kloster Ebba . . . . . . . . . . . . . Kloster Jakob gårdejer . . . . . . Jensen Anne-Mette sygepl ass Jensen A B . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens læge . . . . . . . . . Hansen Henning major. . . . . . Hansen H . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Ingrid sygehjælper . . . Hansen I J . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Hans dyrlæge . . . . . . . Larsen H L . . . . . . . . . . . . . . Skriver Agnete overlærer . . . . Skriver A . . . . . . . . . . . . . . . .

97 45 20 44 23 88 93 21 24 61 03 87 97 45 21 90 53 29 44 03 97 45 24 03 81 75 69 84 64 66 44 83 64 66 44 83 97 45 20 63 24 62 34 33 61 67 85 61 26 97 81 81 22 43 84 55 97 45 25 75 51 21 33 53 97 45 25 75 30 35 49 34 97 45 25 75 97 40 44 26 97 40 44 26 27 35 14 66 40 40 75 21 97 45 21 50 51 91 97 50 97 45 23 66 97 45 24 32 97 45 20 85 97 45 20 85 97 45 26 03 61 77 75 62 97 45 26 03 97 45 66 77 24 27 77 75 97 45 66 77 20 72 21 16 97 45 22 95 20 29 75 34 97 45 22 48 25 32 65 04


44 44 48 50 50 50 50 52 58

Agerskov Dan montør. . . . . . . Agerskov Hanne teknisk ass. . Fly Hanne hjemmehjælp. . . . . Petersen Mogens fuldmægtig Petersen M . . . . . . . . . . . . . . Petersen Rita sygepl ske . . . . Petersen R M . . . . . . . . . . . . Kristensen Egon slagtersvend Meedom Finn chauffør . . . . . .

50 51 14 05 50 57 18 26 97 45 23 84 97 12 25 53 40 30 22 79 97 12 25 53 24 60 10 50 30 20 35 49 22 97 50 76

Toftevej 7490 Aulum 5 5 5

Kiilerich Bitten . . . . . . . . . . . . 97 47 14 12 Kiilerich Lars . . . . . . . . . . . . . 97 47 14 12 Kiilerich Sine . . . . . . . . . . . . . 97 47 14 12

Tohøje Hodsager, 7490 Aulum 8 8

Rothmann Erling specialarb . . 41 10 47 63 Rothmann Pia tekstilarb . . . . . 30 24 13 61

Toppergårdvej Hodsager, 7490 Aulum 2 2 2 2 2 5 5 5 6 6 6 7 7 9 9 9

Pedersen Lone Pedersen Mikael . . . . . . . . . . 51 27 19 26 Pedersen M . . . . . . . . . . . . . . 51 84 68 81 Pedersen M . . . . . . . . . . . . . . 51 25 79 15 Pedersen M . . . . . . . . . . . . . . 51 22 86 85 Frandsen Charlotte . . . . . . . . 96 41 31 41 Frandsen Peter elektr lærl . . . 96 41 31 41 Frandsen P . . . . . . . . . . . . . . 29 91 69 96 Kristensen Svend husmand . . 23 30 68 62 Kristensen S G . . . . . . . . . . . 21 42 28 62 Kristensen Aase Brødbæk Claus Brødbæk Line Christiansen Marianne designer 96 41 21 16 Christiansen M B . . . . . . . . . . 20 63 56 60 Christiansen Ole ingeniør . . . . 96 41 21 16

Troelstrupvej 7490 Aulum Bärtel Carsten . . . . . . . . . . . . Bärtel Gitte Bärtel Per efg elev . . . . . . . . . Birkedal Anders Birkedal Marianne . . . . . . . . . Fyhring Anders Jensen Sara . . . . . . . . . . . . . Vindum Jesper . . . . . . . . . . . Knude Niels vvs install . . . . . . Knude Tove plejeass. . . . . . . . Halkjær Mogens soc pædagog Markvorsen Janne bibliotekass Markvorsen J . . . . . . . . . . . . Nielsen Jan . . . . . . . . . . . . . . Nielsen J . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Karoline . . . . . . . . . . Nielsen Kiss . . . . . . . . . . . . . Looman Gerhard . . . . . . . . . . Looman G E . . . . . . . . . . . . . Looman G E . . . . . . . . . . . . . Looman G E . . . . . . . . . . . . . Looman Johanna . . . . . . . . . Looman Leonieke . . . . . . . . . Aulum Dæk Service . . . . . . . . Pedersen John medhjælper . . Pedersen J . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Lillian skoleelev . . . Nielsen Jonna specialarb . . . . Nielsen Lasse . . . . . . . . . . . . Nielsen René smed . . . . . . . . Jensen Anna . . . . . . . . . . . . . Risom Carsten ingeniør . . . . . Risom Jens Risom Laila

24 47 69 36

Feldborg, 7540 Haderup 4 5 9 10 11 11 12 12 13 13 14 14 14 14 14 14 15 15 15 16 17 17 17 17 17 17 18 19 19 19 19 20 21 21 22 22 22 23 23 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 29 29 29 30 30 31

a a a a a a

51 70 76 31 61 75 60 30 22 39 01 12 42 67 11 85 30 42 40 49 61 27 28 82 24 47 91 59 24 82 00 22 61 66 97 23 61 66 24 75 26 16 37 82 61 63 91 54 97 47 17 46 61 11 56 55 61 76 85 33 52 32 21 15 97 47 17 46 97 47 17 46 22 25 79 81 97 41 04 20 22 25 79 81 97 41 04 20 27 89 66 47 27 59 35 57 25 12 61 99 97 47 23 97 29 90 38 77

31 32 32 32 a 33 33 34 34 34 34 35 39 39 42 42 42 43 43 44 44 44 45 45 46 46 46 49 49 51 51 51

Christensen Anna bogholder. . Andersen Jan . . . . . . . . . . . . Feldborghallen . . . . . . . . . . . Steffensen Claus matros . . . . Larsen Allan . . . . . . . . . . . . . Rusbjerg Bettina . . . . . . . . . . Christensen Kirsten . . . . . . . . Christensen K V . . . . . . . . . . . Nielsen Frits svejser . . . . . . . . Nielsen F J . . . . . . . . . . . . . . Flarup Bo slagter Flarup Tove køkkenass. . . . . . Flarup T L . . . . . . . . . . . . . . . Flarup T L . . . . . . . . . . . . . . . Flarup T L . . . . . . . . . . . . . . . Flarup T L . . . . . . . . . . . . . . . Sandal Keld mekaniker . . . . . Sandal K . . . . . . . . . . . . . . . . Sandal Mette reng medhj Hansen Jonna ekspeditrice . . Jacobsen Margrethe . . . . . . . Jacobsen M . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Michael bagersvend Jacobsen M W . . . . . . . . . . . Jacobsen M W . . . . . . . . . . . Jacobsen Monica . . . . . . . . . Hareskov Claus Jensen Erling specialarb . . . . Jensen E V . . . . . . . . . . . . . . Jensen E V . . . . . . . . . . . . . . Jensen Rita specialarb . . . . . . Albertsen Niels . . . . . . . . . . . Laursen Ib fodermester . . . . . Laursen Rigmor Huldahl Byg ApS . . . . . . . . . . Huldahl Karen driftsleder . . . . Østergaard Bent medhjælper . Kærgaard Charlotte . . . . . . . . Laursen Lasse Nielsen Anette . . . . . . . . . . . . Lauridsen Leo j og b arb. . . . . Lauridsen L . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Jørn kommunalarb Østergaard Maryann hj syerske Lange-Kornbak Tanja Lange-Kornbak Tina kontorass Hansen Egon autoforhdl Hansen Else hj syerske Poulsgaard Henning arb mand Madsen Dorte lærling. . . . . . . Madsen D . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jens entreprenør . . . Madsen J . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Jørgen mekaniker . . . Hansen Susanne sygehjælper. Feldborg Entreprenørforretning A/S . . . Feldborg Transport A/S . . . . . Nielsen Dennis Nielsen Lonni . . . . . . . . . . . . Sahl Mathilde . . . . . . . . . . . . Kjeldsen Nanna . . . . . . . . . . . Kjeldsen Niels landmand . . . . Gylling Claes . . . . . . . . . . . . . Gylling Tina . . . . . . . . . . . . . . Gylling T B . . . . . . . . . . . . . . . Gylling T B . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Gert . . . . . . . . . . . . Hansen Jørgen kontorass. . . . Hansen J Ø . . . . . . . . . . . . . . Bourgeois Sarah . . . . . . . . . . Feldborg Brolæggerfirma . . . . Mortensen Henrik Nielsen Michael . . . . . . . . . . . Petersen Daniella . . . . . . . . . Albertsen Kim . . . . . . . . . . . . Karlsen Lone . . . . . . . . . . . . . Karlsen L F . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Henning chauffør . . . . Nielsen H A . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Birthe elev . . . . . . . Pedersen Karl . . . . . . . . . . . . Pedersen K . . . . . . . . . . . . . . Laursen Christina . . . . . . . . . Laursen C L . . . . . . . . . . . . . . Madsen Bodil . . . . . . . . . . . . Madsen Jørgen tømrer. . . . . . Madsen J . . . . . . . . . . . . . . .

97 45 43 85 61 77 35 45 97 45 43 72 28 66 13 57 40 43 54 37 30 51 86 51 97 45 44 81 61 76 81 67 97 47 66 58 21 79 85 50 28 30 36 28 29 69 36 28 40 31 44 78 40 31 44 76 40 29 63 32 61 26 40 51 23 98 52 22 97 45 41 44 97 45 44 20 29 62 36 74 97 45 44 20 22 41 41 35 51 44 28 80 97 45 44 20 97 45 44 11 60 15 22 94 42 36 21 62 97 45 44 11 21 68 76 56 21 55 87 30 27 62 86 96 97 45 42 88 21 68 37 05 22 23 34 11 20 95 43 98 97 45 41 26 29 62 62 23 51 89 16 54 24 48 45 10 97 45 41 63 97 45 43 77 26 22 67 20 97 45 43 77 53 40 57 92 24 21 89 22 24 81 57 90 97 45 47 00 97 45 69 00 21 96 88 62 61 79 12 63 97 45 41 29 97 45 41 29 97 85 62 73 97 85 62 73 51 52 38 58 30 95 76 51 52 50 54 51 97 45 43 40 20 98 75 40 28 60 89 83 97 45 43 55 30 27 24 79 60 24 90 18 32 15 80 63 32 15 80 63 29 27 41 14 97 45 48 25 53 29 87 46 51 22 42 99 20 25 41 76 51 22 42 99 28 26 78 86 30 31 35 54 97 45 40 49 97 45 40 49 22 53 69 69

51 53 53

Madsen J . . . . . . . . . . . . . . . 24 48 02 42 Laursen Finn traktorfører . . . . 20 27 96 53 Laursen Martha . . . . . . . . . . . 24 81 67 27

Tvedvej 7490 Aulum 2 2 4 5 5 5 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 13 14 14 14 14 15 15 16 16 18 18 18 18 22 22 22 22 22 22

Svendsen Birgit kommuneass 51 25 31 99 Svendsen Erling . . . . . . . . . . 30 71 31 99 Pedersen Peder gårdejer . . . . 97 47 20 72 Agerskov Bent medhjælper . . 28 59 54 45 Agerskov Channe . . . . . . . . . 60 23 99 65 Agerskov Trine Risum Bent overass . . . . . . . . 97 47 24 92 Risum B . . . . . . . . . . . . . . . . 30 53 88 68 Risum B . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 97 30 Risum B . . . . . . . . . . . . . . . . 29 12 14 31 Risum Grethe klinikass. . . . . . 97 47 24 92 Jensen Marianne social- og s. 20 93 87 12 Jensen Preben gårdejer . . . . . 25 30 39 08 Jensen Rasmus . . . . . . . . . . . 26 81 89 43 Andersen Byg og Anlæg . . . . 20 94 31 02 Andersen Lene . . . . . . . . . . . 29 27 31 02 Andersen Søren . . . . . . . . . . 20 94 31 02 Andersen S B . . . . . . . . . . . . 25 62 31 02 Enevoldsen Anker tømrermester 41 10 74 13 Jensen Arthur tømrermester. . 42 16 29 53 Krøjgaard Knud tømrer Krøjgaard Søren . . . . . . . . . . 61 33 23 29 Andre Annamaria André Imre-Ervin Andre Katalin Andre Zsolt Bjerregård Magie . . . . . . . . . 97 43 02 16 Petersen Jan . . . . . . . . . . . . . 97 43 02 16 Pedersen Eva gårdejer . . . . . . 61 11 54 43 Barto Szilard Bilibok Noemi Mihály Eniko Vencsel Lorand Bilberg Eivind landbr medhj . . 22 29 25 25 Bilberg Karen køkkenleder . . . 97 47 25 86 Ejlersen Knud landbr medhj . . 29 67 66 23 Nielsen Karen . . . . . . . . . . . . 22 57 53 68 Lind Bettina fabriksarbej . . . . 30 23 34 99 Lind Charlotte Lind Per tekniker . . . . . . . . . . 29 89 82 15 Lind P . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 74 35 98 Skovgård Byg & Belægning . . 21 83 62 28 Thomsen Karina . . . . . . . . . . 97 47 10 59 Thomsen Marianne . . . . . . . . 97 47 10 59 Thomsen M N . . . . . . . . . . . . 30 70 13 40 Thomsen Palle . . . . . . . . . . . 97 47 10 59 Thomsen Pernille . . . . . . . . . 97 47 10 59

Tvisvej 7490 Aulum 1 1 2 3 4 4 6

Nielsen Majbritt Nielsen Torben . . . . . . . . . . . 30 29 75 40 Weidemann Jane Otbo Jørn skorstf lærl Vahr Johannes . . . . . . . . . . . 97 47 33 02 Vahr J . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 12 45 21 Nørbjerg Jens . . . . . . . . . . . . 24 98 03 7

Adresseregister

2 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 7 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 13 13 13 17 19 19 19

Tusbækvej

Tømmergade 7490 Aulum 1 1 2 2 3 3 4 4

Christensen Danni Christensen Pernille . . . . . . . 27 24 35 55 Christensen Karen . . . . . . . . . 32 11 17 75 Christensen K M . . . . . . . . . . 28 90 02 54 Sørensen Maria Würtz Kasper Bøgild Helle ekspeditrice Nielsen Tommy . . . . . . . . . . . 29 93 20 5

Udholmvej Hodsager, 7490 Aulum 1 1

Pedersen Jytte . . . . . . . . . . . 97 47 61 13 Pedersen Tommy landbr medhj 97 47 61 13

113


1 3 3 5 5 5 6 6 6 6

Pedersen T . . . . . . . . . . . . . . Brødbæk Torben . . . . . . . . . . Eriksen Lone . . . . . . . . . . . . . Knudsen Hanne landbr medhj Knudsen H J A . . . . . . . . . . . . Knudsen Laurids Møller Allan Møller John fiskepakker. . . . . Møller J . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Ragna pantryjomfru

60 73 45 98 97 47 63 60 97 47 63 60 61 36 29 72 21 82 82 11 23 29 04 06 30 53 64 49

Valmuevej 97 47 27 18 97 47 27 18 52 38 84 26 40 27 37 18 91 25 75 35 21 79 26 23 93 94 68 99 42 67 33 20 97 47 26 71 97 47 18 44 50 70 95 96 41 19 19 34 40 43 42 06 25 33 33 61 97 43 51 77 52 92 04 07 97 47 29 16 22 46 09 38 50 72 52 42

7490 Aulum

Adresseregister

6 6 6 7 7 7 8 8 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 15 15 17 17 19 21 21 21 21

114

1 5 5 5 6 6 6 6

Pedersen Bent skovarbejder. . Koldkur Jørn . . . . . . . . . . . . . Nielsen Birgitte . . . . . . . . . . . Nielsen B V . . . . . . . . . . . . . . Bay Allan mekaniker . . . . . . . Eriksen Jane . . . . . . . . . . . . . Eriksen J V . . . . . . . . . . . . . . Eriksen J V . . . . . . . . . . . . . .

30 62 54 05 97 45 60 38 97 45 60 38 26 39 60 38 21 66 83 81 61 66 24 48 61 66 83 81 21 66 83 81

7490 Aulum Videbæk Ellen . . . . . . . . . . . . Videbæk Hans vognmand. . . . Videbæk H J . . . . . . . . . . . . . Videbæk H J . . . . . . . . . . . . . Nielsen Christian . . . . . . . . . . Jensen Anette . . . . . . . . . . . . Jensen A L . . . . . . . . . . . . . . Jensen A L . . . . . . . . . . . . . . Winkler Evald overlærer . . . . . Henriksen Lene salgskons . . . Henriksen L K . . . . . . . . . . . . Henriksen L K . . . . . . . . . . . . Frøkjær Agnes konstruktør . . . Frøkjær Lars landbr medhj . . . Poulsen Gerda sygemedhj . . . Poulsen Vagner gårdejer. . . . . Sørensen Finn chauffør . . . . . Sørensen Inge servitrice. . . . . Sørensen I L F . . . . . . . . . . . .

Varhedevej 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5

7540 Haderup

Vestager

7490 Aulum 1 1 1 1 2 3 3 3 4 5 5 5 6 6 7 7 9 9 9

Ved Hegnet

Troelsen Gudrun . . . . . . . . . . Troelsen Hans . . . . . . . . . . . . Troelsen H . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Annette salgsassiste . Nielsen A L . . . . . . . . . . . . . . Nielsen A L . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lars kleinsmed . . . . . Nielsen L . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Rasmus . . . . . . . . . . Nielsen R . . . . . . . . . . . . . . . Nielson Henning chauffør . . . . Nielson Meta kontorelev. . . . . Varhede Vognmandsforretning I/S . . . . Kristensen Jens redder . . . . . Kristensen J P M . . . . . . . . . . Kristensen Mette økonoma. . . Østergaard Bodil tekstilarb . . . Østergaard B M . . . . . . . . . . . Østergaard Finn traktorfører . . Amstrup Mette Jeppesen Søren Jensen Heine . . . . . . . . . . . . Jensen Mette Laursen Jenny . . . . . . . . . . . Laursen J . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Kaj gårdejer . . . . . . . Laursen K B . . . . . . . . . . . . . Sørensen Niels murersvend . . Sørensen N J M . . . . . . . . . . . Sørensen N J M . . . . . . . . . . . Sørensen N J M . . . . . . . . . . . Sørensen N J M . . . . . . . . . . . Sørensen Yrsa syerske . . . . . . Jensen Casper Jensen Dorte . . . . . . . . . . . . . Jensen Karsten Kærgård Byg . . . . . . . . . . . . . Lund Carsten . . . . . . . . . . . . Lund Marianne . . . . . . . . . . . Dahl Sabine . . . . . . . . . . . . . Jensen Ulrik . . . . . . . . . . . . . Nørskov Rasmus . . . . . . . . . . Helsing Sanne . . . . . . . . . . . . Helsing S . . . . . . . . . . . . . . . Moesgaard Sven mekaniker. . Varhede Auto v/ Sven Moesgaard . . . . . . . .

97 47 25 14 97 47 25 14 21 36 59 43 97 47 19 10 20 82 23 85 22 18 24 70 97 47 19 10 22 18 23 29 97 47 19 10 22 18 23 80 97 47 27 03 97 47 27 03 20 11 77 03 97 47 28 45 40 19 29 45 97 47 28 45 97 47 35 41 29 17 17 01 97 47 35 41 20 40 14 35 97 47 25 02 61 75 67 66 97 47 25 02 27 32 88 71 97 47 11 71 71 78 18 00 24 28 26 77 20 32 77 71 22 94 07 33 97 47 11 71

1

Bredtoft Anne-Mette sygepl elev. . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Jens gårdejer . . . . Pedersen Jørgen fabrikant . . . Pedersen J S . . . . . . . . . . . . . Pedersen J S . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ulla . . . . . . . . . . . . Sørensen Hugo Sørensen Lonni . . . . . . . . . . . Johannesson Ina Madsen Jesper Jessen Else ergoterapeut . . . . Jessen E V . . . . . . . . . . . . . . Jessen E V . . . . . . . . . . . . . . Jessen Henrik Jessen Kim grafiker Nielsen Chris Petersen Kirsten Leed Carsten . . . . . . . . . . . . . Leed C D . . . . . . . . . . . . . . . . Leed Lene . . . . . . . . . . . . . . . Leed L D . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Helle . . . . . . . . . . . . . Nielsen H . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen H . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Nanna Nielsen Nicolai Jensen Ann-Jeanett . . . . . . . Nicolaisen Ronnie . . . . . . . . .

1 2 2 2 2 3 3 5 5 6 6 6 6 6 7 7 9 9 9 9 10 10 10 10 10 12 12

97 47 25 48 97 47 25 48 97 47 17 70 22 45 70 50 22 45 70 55 97 47 17 70 21 30 02 55 20 65 55 09 42 16 39 66 60 48 53 84

97 87 27 27 20 15 73 70 97 87 27 27 29 88 10 82 20 34 31 42 23 41 99 05 24 42 95 87

27 14 29 35

1 1 1 1

st st st kl

Frandsen Jonas Lauridsen Anna Mikkelsen Knud tagdækker . . Mikkelsen K E . . . . . . . . . . . . Christiansen Kenneth . . . . . . Jensen Henny barnepl ske Jensen Peder dykkerass . . . . Jensen P . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Charlotte . . . . . . Vestergaard Martin . . . . . . . . Fjordvald Mikael Pedersen Aase reng ass . . . . . Hobbitten - Specialbørnehave Langgaard Dorthe . . . . . . . . . Langgaard D . . . . . . . . . . . . . Langgaard D . . . . . . . . . . . . . Langgaard D . . . . . . . . . . . . . Langgaard Jørgen ingeniør. . . Langgaard J H . . . . . . . . . . . . Vognmand Henrik Skaarup . . Lund Dorthe ekspeditrice Lund Ole politibetj . . . . . . . . . Lund O C B. . . . . . . . . . . . . . . Møller Anna sygehjælper . . . . Pedersen Henning tekstilarb. . Taulborg Villy mekaniker . . . . Taulborg V . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Phillip . . . . . . . . . . . . Mortensen Camilla . . . . . . . . Nielsen Mogens traktorfører. . Skovgaard Rita kontorass Christensen Camilla Klemensen Martin . . . . . . . . .

97 45 63 28 30 23 63 28 24 64 67 40 23 66 14 00 27 49 80 43 40 33 45 34 51 51 01 98 97 47 10 27 96 28 69 39 97 47 30 44 27 51 13 17 42 44 97 47 42 50 97 47 97 47 30 44 42 44 97 17 29 24 86 31 20 42 84 07 22 23 85 74 29 61 10 25 97 47 33 33 97 47 33 33 40 53 56 24 51 77 78 72 28 15 87 15 29 91 68 25 60 19 01 36

Vesterlund 7490 Aulum 24 24 26 30 40

Bach Nick Vahr Line . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Aase kommuneass. . . Prangsgaard Birthe . . . . . . . . Trærup Lene kontorass. . . . . .

22 39 58 98 97 47 38 10 30 11 78 72 61 67 88 37

97 47 17 78 97 47 17 78

Vestparken Feldborg, 7540 Haderup

Vester Feldborgvej Feldborg, 7540 Haderup 16 16 16 18 18 18 18 18

Hansen Bjarne betonarb. . . . . Hansen Lise . . . . . . . . . . . . . Hansen L L O . . . . . . . . . . . . . Ciulei Aida-Adriana Derkatch Nathalie Dkm Service Vest . . . . . . . . . Gangsø Signe . . . . . . . . . . . . Menigheden for Holstebro og Omegn . . . . . . . Menigheden for Holstebro og Omegn . . . . . . . Nielsen Christina Nielsen Marlene Feldborg Landkøb . . . . . . . . . Jensen Ellen Jensen Hanna Jensen Kurt landbr medhj . . . Jensen K G . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Flemming arbejdsmand . . . . . . . . . . . . . Kirkeby Frede chauffør . . . . . . Nielsen Henrik Nielsen Randi Clinciu Daniel Constantin Pantescu

18 18 18 19 19 19 19 19 20 22 24 24 26 26

97 45 43 68 97 45 43 68 25 33 41 73 97 41 40 03 53 36 97 33 97 41 40 64 97 45 40 64 52 40 62 95 21 46 44 91 30 30 44 95 21 67 68 51 30 62 54 07

30 63 03 05 20 84 74 75 24 24 96 99 29 26 22 69 22 79 72 44 40 74 12 67 21 28 72 62 20 23 70 40 50 29 09 10 28 18 99 00

3 3 4 4 5 6 6 6 7 7 8 10 11 17 17 17 17 17 17 22 22 22 22 22 24 24 24 26 26 28 28 30 30

Vestergade

1 1 3 5 7 8 8 8 8 8 9 9 11 12 12 12 13 14 14 14 14 14 15 16 16 17 17 18 18 18 19

Jørgensen Isabella Mose Ole Bæk Susanne syerske . . . . . . Bertelsen Kirsten hj syerske . . Ladegaard Meta reng ass. . . . Bak Ebba . . . . . . . . . . . . . . . Bak Aage chauffør . . . . . . . . . Bak A P . . . . . . . . . . . . . . . . . Bak A P . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Emil . . . . . . . . . . . . . Nielsen Betty syerske. . . . . . . Nielsen B H . . . . . . . . . . . . . . Stefansen Randi tilskærer . . . Eriksen Steen . . . . . . . . . . . . Eriksen S L . . . . . . . . . . . . . . Eriksen Susanne Pedersen Anne Jensen Erik . . . . . . . . . . . . . . Jensen E P . . . . . . . . . . . . . . Jensen E P . . . . . . . . . . . . . . Jensen Linda Jensen Mai Vognstoft Rigmor . . . . . . . . . . Laursen Jan traktorfører. . . . . Laursen Susanne . . . . . . . . . Nielsen Helga reng ass. . . . . . Nielsen H L . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Karen . . . . . . . . . . Jørgensen K M K . . . . . . . . . . Jørgensen Olaf vinduespol . . . Mølgaard Karl specialarb . . . .

30 33 87 97 97 45 42 39 22 54 49 48 64 66 38 20 64 66 38 20 41 43 75 53 71 78 29 75 50 67 35 54 97 45 40 02 20 19 20 03 22 59 38 28 24 87 79 39 51 78 75 44 20 28 87 46 40 12 55 10 40 46 34 81 20 99 78 00 20 27 05 69 23 71 52 96 97 14 31 37 40 72 31 37 97 45 43 76 23 32 45 92 97 45 43 76 50 55 95 07

7490 Aulum 1 2 2 2 3 3 3

st 1 1 st st st

Nielsen-Hvam Henrik smed . . Lauridsen Emmy syerske . . . . Mbanza Esperant Zimula Martin Jensen Yvonne . . . . . . . . . . . Jensen Y H . . . . . . . . . . . . . . Jensen Y H . . . . . . . . . . . . . .

97 47 34 70 42 34 60 25

Vibevej 7540 Haderup

32 16 53 20 27 89 36 46 29 70 45 03

1 2 2

Nielsen Gitte . . . . . . . . . . . . . 21 85 66 14 Pedersen Begitte sygepl ske Pedersen Mads skovløber . . . 25 27 63 57


2 3 3 4 4 6 8 8 10 10 11 11 11 12 12

Pedersen M P . . . . . . . . . . . . Borum Lisbeth bankass . . . . . Nielsen Klaus zoneterapeut . . Olesen Jytte fabrikarb . . . . . . Olesen J . . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Tove . . . . . . . . . . . Norup Anette konstabel . . . . . Norup Maiken . . . . . . . . . . . . Jørgensen Brigita . . . . . . . . . Jørgensen Gert fabrikant . . . . Olesen Bodil ekspeditrice . . . . Olesen Einer gårdejer. . . . . . . Olesen E M R . . . . . . . . . . . . . Larsen Kristian gårdejer . . . . . Larsen K Ø . . . . . . . . . . . . . .

20 23 40 22 97 45 29 26 97 45 29 26 97 45 26 04 23 92 76 04 22 21 78 97 61 34 23 12 30 11 83 57 20 56 58 56 29 60 36 87 97 45 25 41 97 45 25 41 30 32 72 23 97 45 26 76 24 98 37 06

15 15 19 19 19 21 21 21 21 21 21 23

Poulsen Bjarne . . . . . . . . . . . Poulsen Flemming . . . . . . . . . Damsgaard Liselotte skoleelev Nielsen Ejgil . . . . . . . . . . . . . Nielsen Frederik Ciobotaru Dorinel . . . . . . . . . Nielsen Allan . . . . . . . . . . . . . Poulsen Jannie . . . . . . . . . . . Poulsen J R . . . . . . . . . . . . . . Unterfingher Ancuta . . . . . . . Unterfingher Eduard Thomsen Helle . . . . . . . . . . .

97 47 34 54 97 47 34 54 40 79 28 50 40 84 77 68 96 92 40 80 96 92 40 80 96 92 40 80 23 47 99 67 20 69 48 76 28 18 14 41

Viftrupvej 7540 Haderup

Viborgvej Ulige nr 7540 Haderup Lige nr 358a 7830 Vinderup Lige nr 362-382 7540 Haderup 347 349 349 351 351 364 364 366 368 368 368 372 372 372 372 372 376 376 376 378 378 378 380

Jensen Inger bogholder . . . . . Jensen Elly reng ass Jensen Kurt smedesvend . . . . Poulsen Inger . . . . . . . . . . . . Poulsen Poul specialarb . . . . . Jensen Søren . . . . . . . . . . . . Jensen S L . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Klaus konstabel . . Nielsen Henning driftsleder . . Trankjær Edith reng ass . . . . . Trankjær E E . . . . . . . . . . . . . Christensen Gudrun husass . . Pedersen Line . . . . . . . . . . . . Ploug Ole specialarb . . . . . . . Ploug O R . . . . . . . . . . . . . . . Ploug O R . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Hanne servitrice . . . Andersen H . . . . . . . . . . . . . . Andersen Leif skovarbejder Phosungnoen Bunchuen Sørensen Kasper . . . . . . . . . . Sørensen Kurt landbr medhj. . Jensen Niels arbejdsmand

26 16 29 99 23 35 68 94 97 45 26 51 97 45 26 51 20 71 09 48 40 85 22 17 20 73 47 04 97 81 11 03 27 12 91 03 41 98 11 03 97 45 27 80 28 30 21 08 97 45 27 80 21 75 47 15 24 87 93 22 22 55 99 72 23 43 28 67 97 45 25 03 97 45 25 03

1 1 1 2 2 4 4 4 4 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9

Nielsen Bent skovarbejder . . . Nielsen B E . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Doris . . . . . . . . . . . . . Hansen Tove syerske . . . . . . . Hansen T K . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Helle farmaceut . . Kristensen H . . . . . . . . . . . . . Skovdal Bjarne . . . . . . . . . . . Skovdal B J . . . . . . . . . . . . . . Hvolbæk Arne specialarb . . . . Hvolbæk A . . . . . . . . . . . . . . . Hvolbæk Gry skoleelev . . . . . . Faurbye Hanne Faurbye Jens . . . . . . . . . . . . Faurbye J J . . . . . . . . . . . . . . Faurbye J J . . . . . . . . . . . . . . Andersen Kasper Poulsen Annemette Danish Machine Construction I/S . . . . . . . . . . Jørgensen Bent lærling . . . . . Jørgensen B . . . . . . . . . . . . . Jørgensen B . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Jette . . . . . . . . . . Nielsen Allan . . . . . . . . . . . . . Jensen Lis . . . . . . . . . . . . . . Hornstrup John Hornstrup Sheila . . . . . . . . . . Nørgaard Musse

9 9 9 9 12 14 16 16 27

Videbækvej

Vindingvej

Ulige nr 1-23 7490 Aulum Ulige nr 27-39 7480 Vildbjerg Lige nr 2-12 7490 Aulum Lige nr 28-58b 7480 Vildbjerg

7490 Aulum

Jensen Jens . . . . . . . . . . . . . Jensen Tanja . . . . . . . . . . . . . Sandgaard Karin laborant. . . . Sandgaard Niels gårdejer . . . . Nielsen Irene Sandgaard Søren . . . . . . . . . Andersen Brian skoleelev . . . . Andersen Ingrid . . . . . . . . . . . Koffeldt Bodil Struve Finn skovarbejder . . . . Struve F . . . . . . . . . . . . . . . . Nedergaard Peter Nielsen Jan . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Katrine . . . . . . . . . . . Nielsen Lone . . . . . . . . . . . . . Nielsen L . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Anita . . . . . . . . . . Østergaard Niels . . . . . . . . . . Østergaard N P M. . . . . . . . . . Østergaard N P M. . . . . . . . . . Kram Dødsbo & Antik . . . . . . Stürm Kristina . . . . . . . . . . . . Stürm K G . . . . . . . . . . . . . . . Stürm Ronni . . . . . . . . . . . . . Stürm R B G . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Erling traktorfører . . Pedersen E . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Merete sygehjælper Pedersen M A . . . . . . . . . . . . Carlsen René Sørensen Elisabeth . . . . . . . . Bmp Anlæg og Entreprenør . . Poulsen Anette . . . . . . . . . . . Poulsen Anton skoleelev. . . . .

20 83 10 42 22 95 21 00 97 47 29 74 97 47 29 74 24 98 40 05 39 43 12 21 39 43 12 21

Jensen Martha syerske . . . . . Jensen Ole bygmester . . . . . . Jensen O . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen O . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Inger pædagog Skytte Henrik skoleelev Nørgaard Allan . . . . . . . . . . . Nørgaard A H . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Louise . . . . . . . . . . Nørgaard L H . . . . . . . . . . . . . Nielsen Niels chauffør . . . . . . Nielsen Torben mejerist . . . . .

23 35 96 32 28 51 32 99 30 32 27 78

97 54 27 28 97 54 27 28 21 45 86 68 23 49 75 95 97 54 27 28 96 51 90 90 97 45 23 42 25 34 01 87

97 47 27 14 97 47 27 14 22 40 36 14 22 46 09 14 97 47 27 37 20 59 43 53 97 47 27 37 40 26 04 40 60 89 17 68 61 44 52 05

21 84 12 20 51 53 02 65 97 43 87 80 97 43 87 80 97 43 87 80 30 25 44 41 97 47 25 30 97 47 25 30 22 64 62 84 25 30 20 63 22 87 42 00 23 83 44 00 42 60 06 54 20 85 01 00 22 87 42 00 97 47 29 68 29 90 29 68 97 47 29 68 20 81 67 45 42 37 25 66 25 52 54 54 97 47 34 54 97 47 34 54

Vinkelvej 7490 Aulum 1 1 1 1 1 8 8 8 10 10 11 11 13 15 15 17 17 19 19

c c d d e

1 1 st st st st st 1 st 1

st 1 st 1

Malaia Alina Pogrebenko Oleksandr Kasanskij Oleg Ohorodnikova Mariana Manko Svitlana Hjort Karen advokatsekr. . . . . Lauridsen Jens chauffør. . . . . Jensen Stefan . . . . . . . . . . . . Christensen Lasse . . . . . . . . . Nomanni Lasse Thomsen Bent arbejdsmand. . Thomsen Jonna . . . . . . . . . . Bagger Birgit Hauritz Lone Dynesen Mie . . . . . . . . . . . . . Pedersen Helle . . . . . . . . . . . Knudsen Jørgen Schousboe Pernille Thomsen Jacob

97 14 33 80 97 14 33 80 28 87 11 99 20 49 19 79 97 47 31 58 97 47 31 58 53 35 72 05 60 19 87 73

7490 Aulum 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 7 7 9 9 9 9

Madsen Karl gårdejer. . . . . . . Sevelsted Bodil . . . . . . . . . . . Mikkelsen Anna . . . . . . . . . . . Mikkelsen Karl gårdejer . . . . . Mikkelsen K . . . . . . . . . . . . . Kiel Hanne . . . . . . . . . . . . . . Kiel Knud gårdejer . . . . . . . . . Kiel K E . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiel K E . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Carsten Lauridsen Pia Martinsen Lone . . . . . . . . . . . Nielsen Niels salgsass . . . . . . Kirkegaard Karen lærer . . . . . Kirkegaard K K . . . . . . . . . . . Kirkegaard Knud . . . . . . . . . . Kirkegaard K E . . . . . . . . . . .

30 31 23 06 61 77 96 14 97 47 23 85 97 47 23 85 24 64 73 55 97 47 17 17 97 47 17 17 60 47 17 17 42 77 59 19 24 66 65 11 20 36 61 13 97 47 24 66 22 27 24 65 97 47 24 66 40 37 45 62

Vistorpvej 7540 Haderup 1 3 3 3 5 5 5 6 7 9 9 17 17 17 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 26 27 27 27 27 28 28 28

Almholt Arne landbr medhj . . . Caprani Ammy kontorass . . . . Caprani A S . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Jens cand merc . Martinussen Max . . . . . . . . . Martinussen M . . . . . . . . . . . Martinussen Suzi . . . . . . . . . Mikkelsen Elisabeth bogholder Blohm Erik . . . . . . . . . . . . . . Barka Henriette Jensen Daniel Jensen Freddy specialarb. . . . Jensen F R . . . . . . . . . . . . . . Steffensen Jytte Skipper Charlotte . . . . . . . . . Skipper Søren . . . . . . . . . . . . Larsen Rene . . . . . . . . . . . . . Larsen R S . . . . . . . . . . . . . . Møller Carl ingeniør . . . . . . . . Møller Rita assistent. . . . . . . . Nielsen Anna fabrikant . . . . . . Nielsen A G S . . . . . . . . . . . . . Aunsbjørn Elsebeth kontorass Schmidt Mogens cand merc. . Nielsen Eva . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Peter arbejdsmand. . . Grove Skole . . . . . . . . . . . . . . Lægsgaard Dorit syerske . . . . Lægsgaard Jesper . . . . . . . . Lægsgaard J . . . . . . . . . . . . . Lægsgaard Niels gårdejer. . . . Lægsgaard Elna . . . . . . . . . . Lægsgaard Johnny . . . . . . . . Lægsgaard J . . . . . . . . . . . . .

97 45 40 69 97 14 31 55 22 33 11 96 97 14 31 55 29 40 85 26 61 76 54 82 53 15 81 53 97 14 31 21 29 72 18 30 20 87 63 18 24 62 87 41 24 40 30 49 24 40 30 47 75 71 16 10 24 60 50 43 21 17 56 04 97 14 32 59 97 14 32 84 41 10 80 91 22 83 26 20 42 15 44 15 50 43 40 69 97 14 33 17 97 14 30 30 97 14 30 30 23 93 13 75 97 14 30 30 20 88 63 13 20 89 98 26 96 41 51 41

Vormstrupvej 7540 Haderup 2 2 2 2 4 4 6 6 6 6 7 7 8 9 11 13 13 15 15 15 15 15 21 27

Barslund Gunhild . . . . . . . . . . Barslund Niels gårdejer . . . . . Barslund N . . . . . . . . . . . . . . Barslund N . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Mogens lærer . . . Widriksen Bodil faglærer . . . . Nielsen Søren . . . . . . . . . . . . Nielsen S B . . . . . . . . . . . . . . Volsing Ellen . . . . . . . . . . . . . Volsing E L . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Margit . . . . . . . . . . . . Nielsen Verner repræsentant Pedersen Frederik . . . . . . . . . Hansen Lars . . . . . . . . . . . . . Jepsen Frits arbejdsmand . . . Bundgaard Lars slagter . . . . . Schmidt Iben . . . . . . . . . . . . . Handberg Jesper . . . . . . . . . . Handberg Jørgen gårdejer Handberg Kirsten malermester Nielsen Louise Uldbutikken . . . . . . . . . . . . . . Bay Peter kaptajn. . . . . . . . . . Clausen Christine . . . . . . . . .

97 45 20 46 97 45 20 46 29 26 51 11 61 76 84 50 97 45 60 50 97 45 60 50 97 40 22 21 20 97 59 95 97 40 22 21 30 32 41 55 21 22 48 09 50 57 71 75 30 32 47 87 23 92 44 14 21 84 87 30 27 46 76 01 30 27 91 52

97 45 22 97 21 24 26 49 97 45 60 03

115

Adresseregister

1 1 2 2 3 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 15 15 15

2 2 2 2 4 4 6 6 6 6 8 8

97 45 22 99 24 23 34 36 97 45 22 99 97 45 24 72 23 31 57 72 97 45 27 00 29 63 80 17 97 45 27 00 23 60 69 10 29 44 76 82 50 30 30 41 50 30 30 41

Violvej


27 27 27 27 33 33 33 33

Clausen Leif gårdejer . . . . . . . Clausen L H . . . . . . . . . . . . . . Clausen Terry . . . . . . . . . . . . Clausen T . . . . . . . . . . . . . . . Ebbesen Jonna . . . . . . . . . . . Lauridsen Nicolai . . . . . . . . . Lauridsen N . . . . . . . . . . . . . Lauridsen N . . . . . . . . . . . . .

97 45 60 03 27 51 78 14 97 45 60 03 23 62 17 26 97 47 62 27 21 20 91 63 51 21 73 22 51 21 73 58

Vråvej 7490 Aulum 1 2 2 2 2 2

Pedersen Lis Madsen Birte . . . . . . . . . . . . . Madsen B . . . . . . . . . . . . . . . Madsen B . . . . . . . . . . . . . . . Madsen B . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jan

20 87 23 69 27 66 19 00 23 43 88 60 41 66 77 42

Vævervej 7490 Aulum 12 12 16 16 16 16 16 18 30 33-35 36-38 38 40 40

AKC Invest ApS . . . . . . . . . . . AUBO Køkken og Bad . . . . . . Atr Landhandel Dk ApS . . . . . ATR-Grovvarer Arp, Thordsen, Rautenberg ApS . . . . . . . . . . Condor Kids ApS . . . . . . . . . . Numeddamp ApS . . . . . . . . . Oneshopping ApS . . . . . . . . . Aubo Production A/S . . . . . . . Green Box A/S . . . . . . . . . . . . Nettoline A/S . . . . . . . . . . . . . K2 Komposit ApS . . . . . . . . . . Rainbow Company ApS . . . . . Jyda Sign . . . . . . . . . . . . . . . Recover Nordic ApS . . . . . . . .

97 47 37 42 96 10 16 10 73 65 17 11 97 20 88 19 71 99 43 30 71 99 36 59 71 99 07 15 97 47 35 00 73 11 57 00 96 41 01 00 23 93 99 00 72 17 21 49 97 47 37 66 70 10 08 88

Yllebjergvej Hodsager, 7490 Aulum 2 4 6 6 10 10 12 12 12

Asmussen Jeanne Tømrermester Jesper Nielsen Sørensen Heidi . . . . . . . . . . . Sørensen Jørgen Dansk Industri- og Skadeservice ApS . . . . . . . . . Walk-In Hedegaard Lilly husassistent . Hedegaard Ove fabrikant . . . . Hedegaard O . . . . . . . . . . . . .

30 22 65 33 21 57 78 23 97 12 01 18 97 47 62 00 97 47 62 00 51 50 14 22

Ørnevej 7540 Haderup

Adresseregister

1 1 1 2 5 6 9 13

Jensen Mette . . . . . . . . . . . . Jensen M . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Uffe Haderup Autoservice . . . . . . . Haderup Træeksport Aps . . . . Haderup Træeksport Aps . . . . Jokumsen Henry mekanikersv Haderup Kraftvarmeværk . . .

97 45 23 75 97 45 24 23 97 45 24 23 20 43 82 23 97 45 26 98

7490 Aulum

116

Sønderager Niels gårdejer . . . Geneser Laila . . . . . . . . . . . . Geneser Tim . . . . . . . . . . . . . Mortensen Aksel gårdejer. . . . Mortensen A . . . . . . . . . . . . . Mortensen Emmy . . . . . . . . . Pylypivska Anna Pylypivskyy Oleksandr Laursen Flemming skoleelev . Furbo Bjarne . . . . . . . . . . . . . Furbo B S . . . . . . . . . . . . . . . Furbo Rikke . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Tonny . . . . . . . . . .

Klit Mette . . . . . . . . . . . . . . . Mogensen Anne-Mette . . . . . Mogensen Johannes chauffør Kristensen Else husassistent . Kristensen Thorkild tekstilarb . Kristensen T . . . . . . . . . . . . . Jensen Bente hush tekn. . . . . Jensen B R G . . . . . . . . . . . . . Jensen Otto murer . . . . . . . . . Hansen Bendt chauffør. . . . . . Hansen Kathrine fabrikarb . . . Kristensen Aksel medhjælper . Kristensen A J . . . . . . . . . . . . Kristensen Lilian fodspec . . . . Dahl Anna bankass . . . . . . . . Dahl A G . . . . . . . . . . . . . . . . Dahl A G . . . . . . . . . . . . . . . . Storm Henrik tekstilsvejs . . . . Storm Tina pædagogmedhj . . Larsen Henriette . . . . . . . . . . Larsen Torkild bankass. . . . . . Larsen T K . . . . . . . . . . . . . . . Larsen T K . . . . . . . . . . . . . . . Larsen T K . . . . . . . . . . . . . . . Larsen T K . . . . . . . . . . . . . . . Postborg Charlotte . . . . . . . . . Postborg C M K . . . . . . . . . . . Ørom Jesper . . . . . . . . . . . . . Ørom Kristian . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Helle studerende . . Mikkelsen Jens møbeleksp . . Mikkelsen Jeppe . . . . . . . . . . Mikkelsen J . . . . . . . . . . . . . Pold Bente . . . . . . . . . . . . . . Pold Henrik . . . . . . . . . . . . . . Pold H . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sejbjerg Jens . . . . . . . . . . . . Sejbjerg Kasper . . . . . . . . . . . Sejbjerg K R V . . . . . . . . . . . . Jensen Susanne . . . . . . . . . . Iversen Jørgen . . . . . . . . . . . Iversen J V . . . . . . . . . . . . . . Iversen J V . . . . . . . . . . . . . . Iversen Lene . . . . . . . . . . . . . Iversen L K . . . . . . . . . . . . . . Iversen L K . . . . . . . . . . . . . . Iversen L K . . . . . . . . . . . . . . Iversen Rasmus . . . . . . . . . . Nørgaard Birgit . . . . . . . . . . . Nørgaard Jacob . . . . . . . . . . . Nørgaard Tommy . . . . . . . . . . Melgaard Knud . . . . . . . . . . . Melgaard Maria Brosbøl Andreas . . . . . . . . . . Brosbøl Lis . . . . . . . . . . . . . . Hansen Birgit Hansen Hans chauffør . . . . . . Hansen H C . . . . . . . . . . . . . . Lundgaard Thomas . . . . . . . . Damgaard Else skoleelev . . . . Damgaard E Ø . . . . . . . . . . . . Damgaard Simon . . . . . . . . . Damgaard Søren vikar . . . . . .

26 17 86 44 20 94 30 42 40 97 88 31 97 47 23 03 97 47 23 03 21 40 92 66 97 47 31 16 61 36 31 16 97 47 31 16 40 97 92 14 53 70 14 66 64 66 43 62 20 15 61 74 64 66 43 62 23 29 40 88 22 52 57 21 26 21 04 72 23 49 21 74 30 13 57 67 97 47 36 34 97 47 36 34 28 99 74 90 24 41 49 19 60 74 36 34 42 98 36 34 97 47 18 88 52 62 18 88 97 47 18 88 97 47 18 88 97 47 20 45 97 47 20 45 97 47 20 45 26 29 20 41 97 47 23 43 97 47 23 43 21 42 23 48 97 47 35 92 97 47 35 92 61 31 37 70 50 83 39 43 97 47 14 92 51 98 64 06 51 98 64 04 97 47 14 92 52 92 14 92 42 18 64 16 52 42 14 92 97 47 14 92 97 47 16 63 97 47 16 63 97 47 16 63 60 95 40 81 25 12 07 54 26 59 50 51 25 47 14 01 41 83 27 24 26 81 47 55 97 47 35 03 52 37 88 90 97 47 35 03 97 47 35 03

22 42 68 00 31 70 65 95

Ørrevej 1 2 2 3 3 3 4 4 5 6 6 6 7

7 8 8 12 12 12 12 a 12 a 12 a 14 14 16 16 16 25 25 25 26 26 27 27 27 27 27 27 30 30 30 30 31 31 31 31 32 32 32 33 33 33 36 37 37 37 37 37 37 37 37 39 39 39 40 40 41 41 42 42 42 42 43 43 43 43

97 47 22 87 22 56 91 49 24 81 97 47 97 47 25 76 60 49 75 52 97 47 25 76 61 76 17 99 97 46 88 78 40 89 20 19 97 46 88 78 20 45 59 40

Østergaardsallé 7490 Aulum 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

11 11 11 11 12 14 15 21 21 22 23 24 25 25 26 26 27 28 29 31 32

Hald Jutta sygemedhj. . . . . . . Hald J M D . . . . . . . . . . . . . . . Hald Niels assurandør . . . . . . Hald N F . . . . . . . . . . . . . . . . Klinkby Ellen . . . . . . . . . . . . . Sørensen Lilly . . . . . . . . . . . . Sakariasen Ruth radioarb . . . . Madsen Ester . . . . . . . . . . . . Thorkildsen Gunnar gårdejer . Schubert Gerda . . . . . . . . . . . Sørensen Agnete . . . . . . . . . . Nielsen Minna kontorass . . . . Melau Anna kontorass Melau Svend postbestyrer Johansen Else syerske. . . . . . Johansen Holger smedesvend Duesberg Magda dagpl moder Larsen Elly . . . . . . . . . . . . . . Birkkjær Birthe hjemmehjælp . Sloth Anne butiksass . . . . . . . Lindholm-Andersen Lilly dagpl

97 47 39 00 24 87 46 10 97 47 39 00 23 68 14 14 97 47 34 38 97 47 24 43 97 47 10 10 29 61 10 06 42 20 38 95 97 47 60 18 28 39 14 56 97 47 21 59 97 47 20 52 97 47 20 52 97 47 24 79 97 47 20 20 97 47 61 63 97 47 34 01 40 29 70 12

3 3 3 3 3 3 3

33

3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

4tv

33 34 35 36 4tv 4tv

11 12 13 14 14 15 16 17 17 21 22 23 24 24 25 26 27 31 32 33 33 34

Dahl Henning kontormedhj. . . Dahl Inga hjemmehjælp . . . . . Stentoft Ester . . . . . . . . . . . . Østergaard Dagny . . . . . . . . . Kokholm Grethe . . . . . . . . . . Jørgensen Eva butiksass . . . . Jørgensen Thomas forsikr kons . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen T H . . . . . . . . . . . . Mølbæk Anna husholdn lær . . Jørgensen Therese . . . . . . . . Kristensen Grethe . . . . . . . . . Sørensen Anna . . . . . . . . . . . Sørensen Børge gårdejer . . . . Høj Metha . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jan . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Kirsten fabr syerske Jacobsen Svend slagteriarb . . Rasmussen Rose . . . . . . . . . . Kjær Anders slagteriarb . . . . . Væggemose Lis dagpl moder . Hildebrandt Gurli kunstmaler . Hildebrandt Knud chauffør . . . Hamborg Rita . . . . . . . . . . . . Madsen Lene . . . . . . . . . . . . Nielsen Jakob arbejdsmand . . Simonsen Karl fotohandler . . . Svejdahl Else ekspeditrice . . . Dalgaard Henry landmand . . . Dalgaard Signe . . . . . . . . . . . Madsen Alice . . . . . . . . . . . .

97 47 26 18 97 47 26 18 97 47 24 42 97 47 23 13 97 47 61 95 97 47 34 12 97 47 34 12 25 39 21 24 97 47 66 20 97 47 37 00 97 47 21 42 97 47 22 03 97 47 22 03 97 47 61 19 30 34 96 92 97 41 49 42 97 41 49 42 97 47 14 46 97 45 40 87 97 47 27 77 25 33 33 91 71 78 33 04 97 47 10 32 97 47 14 54 97 47 26 45 29 29 28 65 97 47 25 25 97 45 41 43 97 45 41 43 97 47 23 33

Østergaardsvej 7490 Aulum 5 5 5 7 7 8 10 10 10 10 11 12 12 13 13 13 14 14

st st 1

Mortensen Gitte . . . . . . . . . . Mortensen G F . . . . . . . . . . . Madsen Kris Stefansen Tove direktrice . . . . Stefansen T R . . . . . . . . . . . . Hansen Birgit . . . . . . . . . . . . Høgild Margrethe reng ass . . . Høgild M H . . . . . . . . . . . . . . Høgild M H . . . . . . . . . . . . . . Høgild Niels chauffør . . . . . . . Aulum Missionshus . . . . . . . . Kristiansen Inger reng ass . . . Kristiansen Jens vognmand . . Farcinsen Pia syerske Nielsen Mogens værkfører . . . Nielsen M . . . . . . . . . . . . . . . Klemensen Anders . . . . . . . . Kristensen Anette

23 61 75 34 28 18 78 00 97 47 27 28 21 97 19 34 97 47 13 17 97 47 35 23 51 96 77 26 42 16 43 18 97 47 35 23 97 47 21 21 97 47 21 65 97 47 21 65 22 72 80 63 61 65 36 71 23 37 57 31

Østergade 7490 Aulum 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Birketoft Plejecenter . . . . . . . Christensen Anna Nielsen Henny . . . . . . . . . . . . st11 Buskbjerg Maren . . . . . . . . . . st12 Jakobsen Peder pensionist. . . st13 Nielson Søren chauffør st14 Madsen Else . . . . . . . . . . . . . st15 Laugesen Henning gårdejer . . st16 Martensen Gudrun ekspeditrice st18 Sønderbæk Birgit st19 Skovgaard Dora . . . . . . . . . . st2 Nielsen Laura st20 Hartvigsen Knud gårdejer st21 Nielsen Anna . . . . . . . . . . . . . st22 Dueholm Anna kontorass . . . . st23 Nielsen Orla smed st24 Pedersen Nora fabr syerske st25 Jensen Holger arbejdsmand st26 Svejdahl Ejgil slagtersvend. . . st27 Engelbreth Lilly tilskærer . . . . st28 Vedel Gerda syerske st3 Dalgaard Ane . . . . . . . . . . . . st30 Lauridsen Vera st31 Lauridsen Inga reng ass . . . . . st32 Høj Ester . . . . . . . . . . . . . . . . st33 Jørgensen Britta fabrikarb . . . st34 Pedersen Inger st36 Madsen Kristian gårdejer st37 Nielsen Viggo gårdejer

96 41 01 40

st1

st10

97 47 20 01 97 47 22 70 97 47 15 52 97 17 37 46 22 79 91 25 97 12 23 42 97 47 20 53 97 47 12 97 29 85 74 11

51 94 35 25 97 47 22 66 97 43 82 45 97 47 28 40 97 47 65 12 48 42 06 24


2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 11 11 11

st38

Josefsen Ruth Mikkelsen Christian fabrikant Lauridsen Else fabrikarb st40 Jønsson Svend gårdejer st41 Væggemose Anna . . . . . . . . . st5 Knudsen Poul st7 Lauritsen Maja . . . . . . . . . . . st8 Markussen Johanne køkkenmedhj . . . . . . . . . . . . . Aktivitet og Pleje . . . . . . . . . . Tandlæge Carl-Børge Christensen . . . . . . . . . . . . . . Aulum Kristne Friskole . . . . . Kahytten - Aulum Kristne Friskoles SFO . . . . . . . . . . . . Prærien - Aulum Kristne Daginstitution . . . . . . . . . . . .

80 82 82 86

st39 st4

97 47 22 45 86 97 45 41 23 20 71 08 73 96 28 45 30 97 47 21 85 97 47 32 00

86 86 88 88 88

Lynderup Ove murerarbmd. . . Hagelskær Gerda kontorass . . Hagelskær Willy sælger . . . . . Skorstengaard Dorte husholdnkons. . . . . . . . . . . . . Skorstengaard Jørgen forsikr kons . . . . . . . . . . . . . . Skorstengaard J E . . . . . . . . . Skorstengaard J E . . . . . . . . . Sørensen Arne gårdejer . . . . . Sørensen A . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Else . . . . . . . . . . . .

20 18 88 99 97 47 27 27 97 47 27 27 97 47 32 50 97 47 32 50 29 43 13 08 29 77 14 79 97 47 27 12 30 63 48 70 97 47 27 12

30 42 51 84 21 96 41 81

Østervang 7490 Aulum

Østertoft 7490 Aulum 1 1 2 4 5 5 6 6 7 8 9 9 10 11 11 12 12 14 16 16 17 18

22 46 09 27 20 93 49 61 23 64 86 32 97 13 63 11 42 72 62 72 97 47 28 74 29 25 14 05 97 47 11 42 51 42 99 16 22 55 89 61 97 11 66 34 97 47 26 59 22 47 42 63 97 47 17 04 29 84 05 13 21 79 37 37 97 47 23 06 92 43 42 43 97 47 23 66 97 17 18 17 20 89 90 34 97 47 61 23

30 32 34 36 36 38 42 42 44 46 48 50

42 20 05 24 23 86 55 18 52 50 58 93 21 70 85 79 91 64 49 81 31 67 25 87 97 47 27 84 97 14 30 34 51 43 47 52 97 47 29 02 91 56 52 64 97 47 26 08 97 47 32 75 97 47 32 75 23 26 68 43 30 12 62 75 97 45 42 28 97 47 26 77 97 47 26 77 24 77 00 47 51 92 30 15 97 54 73 86 97 47 29 25 51 34 91 71 97 47 29 95 97 47 26 05 31 93 45 65

97 26 95 38 97 26 95 38

97 47 60 51 97 47 60 51 51 53 20 68 51 33 84 88 97 45 42 63 97 47 33 17 97 47 67 74 96 41 08 08 22 61 23 96 97 46 83 83 30 59 31 83 97 44 33 53 42 42 43 31 28 60 09 47

Østvænget Hodsager, 7490 Aulum 1 3 3

21 85 19 56 97 47 18 29 28 40 74 90

Jensen Kresten gårdejer . . . . Jensen Lydia medhj ægtef . . . Hjort Hans Jensen Rigmor Pedersen Steen landmand Nielsen Peer arkitekt Hansen Anna . . . . . . . . . . . . . Hansen Hardy gårdejer. . . . . . Hansen H D . . . . . . . . . . . . . . Hansen H D . . . . . . . . . . . . . . Christensen Martinus specialarb . . . . . . . . . . . . . . . Dam Irma Nielsen Rosa . . . . . . . . . . . . . Nielsen Knud arbejdsmand. . . Pedersen Peder arbejdsmand. Pedersen P . . . . . . . . . . . . . . Yohannes Goitom Mortensen Kathrine syerske. . Mortensen K . . . . . . . . . . . . . Søndergaard Jens gårdejer . . Jakobsen Niels . . . . . . . . . . . Nielsen Tanja . . . . . . . . . . . . . Sørensen Karna sygemedhj

3 3 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 14 14 14 14 15 15 16 17 17 18

Nielson Torben . . . . . . . . . . . Pedersen Britta dagpl moder . Pedersen Henning møbelsnedker . . . . . . . . . . . . Pedersen H . . . . . . . . . . . . . . Pedersen H . . . . . . . . . . . . . . Pedersen H . . . . . . . . . . . . . . Pedersen H . . . . . . . . . . . . . . Østerholm Christian gårdejer . Østerholm Nora hjemmehjælp Jensen Sabrina . . . . . . . . . . . Jensen S K . . . . . . . . . . . . . . Thygesen Phansa . . . . . . . . . Hansen Irma dagpl moder . . . Hansen Jørn ovnreparatør . . . Hansen J A . . . . . . . . . . . . . . Hansen J A . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jakob Nielsen Christina . . . . . . . . . . Nielsen C . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Egon slagteriarb . . . Bertelsen Lissi sygehjælper . . Bertelsen L . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen L . . . . . . . . . . . . . . Hair v/ Marianne Høj . . . . . . . Høj Keld tømrer . . . . . . . . . . . Høj K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Louise Lauritsen Natasja . . . . . . . . . Christensen Jannie . . . . . . . . Hansen Henning . . . . . . . . . . Toft Martin . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jørn mekaniker . . . . . Jensen J L . . . . . . . . . . . . . . Jensen Sigrid dagplejer . . . . . Jensen S . . . . . . . . . . . . . . . . Jepsen Heine . . . . . . . . . . . . Jørgensen Charlotte . . . . . . . Nielsen Anette . . . . . . . . . . . . Dejgaard Ole Dejgaard Susanne Poulsen Lonnie

21 49 75 95 97 47 62 36 97 47 62 36 52 37 30 19 21 28 32 38 40 37 93 65 52 37 30 29 21 71 00 48 23 26 55 15 34 11 94 90 30 22 17 67 34 11 94 90 97 47 61 59 97 47 61 59 21 29 31 59 40 28 34 56 40 91 51 48 31 31 65 76 97 47 62 79 97 47 62 79 51 80 05 23 30 54 40 90 97 47 61 98 97 47 61 98 24 26 76 79 28 97 94 96 40 47 82 55 40 40 48 54 25 59 88 97 97 47 62 74 23 88 55 80 97 47 62 74 29 26 52 47 29 85 80 07 27 20 32 16 28 90 46 79

a b b b a b a a b a b

Brogaard Peder gårdejer . . . . Brogaard P H . . . . . . . . . . . . . Hansen Henning murer . . . . . Hansen H S . . . . . . . . . . . . . . Hansen Kirsten børneh lærer . Hansen K L . . . . . . . . . . . . . . Arestin Kevin Arestin Linda . . . . . . . . . . . . . Arestin L . . . . . . . . . . . . . . . . Arestin L . . . . . . . . . . . . . . . . Kolodziej Anita . . . . . . . . . . . . Kolodziej Judyta . . . . . . . . . . Kolodziej Karol . . . . . . . . . . . Pedersen Janne syerske . . . . Pedersen Leif arbejdsmand . . Pedersen L . . . . . . . . . . . . . . Pedersen L . . . . . . . . . . . . . . Pedersen L . . . . . . . . . . . . . . Pedersen L . . . . . . . . . . . . . . Mathiasen Dorthe overkonstab Mathiasen Rene konstabel . . . Mathiasen R . . . . . . . . . . . . . Mathiasen R . . . . . . . . . . . . . Nielsen Hanne dagplejer . . . . Nielsen Mogens elektrikersv . Gerhardt Bodil kemilaborant. . Stocklund Finn arkitekt . . . . . Stocklund F . . . . . . . . . . . . . . Grubbe Kim avisbud. . . . . . . . Grubbe Randi . . . . . . . . . . . . Hansen Isabella . . . . . . . . . . . Wrobel Mads . . . . . . . . . . . . . Nissen Kurt tekstilfabr . . . . . . Nissen Thyra . . . . . . . . . . . . . Hansen Annakatrin . . . . . . . . Nielsen Kaj murersvend . . . . . Nielsen Marina . . . . . . . . . . . Jensen Maren sygehjælper . . Toustrup Egon chauffør . . . . . Mortensen Alice Pedersen Bettina . . . . . . . . . . Pedersen B Y . . . . . . . . . . . . . Pedersen B Y . . . . . . . . . . . . . Jensen Gunnar mekanikerlr . . Jensen Iris hj syerske. . . . . . . Stenholt Didde . . . . . . . . . . . Stenholt Flemming . . . . . . . . Darel Lars stud art . . . . . . . . . Sørensen Jannie . . . . . . . . . . Madsen Anna . . . . . . . . . . . . Madsen Harald træind arb . . . Madsen H V . . . . . . . . . . . . . . Jensen Rikke . . . . . . . . . . . . Steffensen Brian slagterlærl . . Steffensen Heidi Holmgaard Henny . . . . . . . . . Holmgaard Henrik . . . . . . . . . Larsen Bjarne premierløjtn Jespersen Sabrina Sørensen Mathias Wilden Dustin Lauridsen Didde Lauridsen Martin . . . . . . . . . . Lauridsen M . . . . . . . . . . . . . Lauridsen M . . . . . . . . . . . . . Lauridsen M . . . . . . . . . . . . . Dagø Stine Larsen Kristian Arestin Erik arbejdsmand . . . . Arestin Trine kommis . . . . . . . Jensen Poul . . . . . . . . . . . . . Johansen Else damefrisør Johansen Johan disponent. . . Johansen J . . . . . . . . . . . . . . Juulsen Gerda køkkenmedhj . Juulsen G E . . . . . . . . . . . . . . Juulsen Hans pedel . . . . . . . . Juulsen H E . . . . . . . . . . . . . . Juulsen H E . . . . . . . . . . . . . . Bell Anita Pedersen Henrik Katkjær Jørn repræsentant Nielsen Tove tilskærer Danielsen Anni fabrikarbske Olesen Per tømrerlærl . . . . . . Valsøe Bente . . . . . . . . . . . . . Valsøe Leif maskintekn . . . . . Nielsen Ejvind murermester . . Jensen Tove dagplejer . . . . . . Parfenyuk Svitlana . . . . . . . .

97 46 81 84 52 24 19 84 97 47 61 55 40 31 61 55 97 47 61 55 51 94 61 55 23 64 92 12 30 12 54 12 31 25 66 85 96 92 30 75 96 92 30 75 96 92 30 75 97 47 61 97 97 47 61 97 20 28 75 97 30 35 75 97 61 68 14 83 24 62 75 97 97 45 47 65 97 45 47 65 21 22 44 42 30 54 07 65 20 16 62 70 40 20 24 25 97 47 66 33 97 47 66 33 51 29 60 14 40 62 86 61 30 40 87 00 23 92 07 02 23 36 58 43 29 82 79 57 23 98 51 16 64 66 60 96 64 66 60 96 64 66 60 96 97 47 60 57 97 47 60 57 97 47 66 60 20 29 80 34 30 31 28 41 61 77 61 36 40 36 61 36 61 68 64 54 21 82 81 80 30 20 70 03 29 88 43 21 97 47 62 42 97 47 62 42 29 89 34 90 26 74 64 79 25 66 26 89 30 54 05 56 20 16 97 42

20 26 40 99 24 63 50 62 23 68 63 50 21 74 51 02 24 89 32 62 21 82 53 14 35 10 14 62 40 43 48 96 51 21 32 54 97 47 60 85 27 57 60 35 97 47 60 85 61 35 83 54 42 17 22 35

24 65 99 57 22 64 38 74 74 54 38 30 50 53 23 38 24 98 68 18 34 10 72 16

117

Adresseregister

18 20 22 22 22 23 24 25 26 27 28 29 29 31 31 35 37 39 39 41 43 49 52 54 56 58 59 60 61 61 61 61 62 63 63 63 64 65 66 67 68 70 71 72 73

Nielsen Anne . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jacob . . . . . . . . . . . . Nielsen Henrik . . . . . . . . . . . . Jensen Kristine . . . . . . . . . . . Arensman Michael . . . . . . . . Kristensen Sheena Mikkelsen Maja . . . . . . . . . . . Mikkelsen M A . . . . . . . . . . . Petersen Metha . . . . . . . . . . . Kruse Ruth . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Allan Jørgensen Mads . . . . . . . . . . Paulsen Kirstine syerske . . . . Larsen Elin medhjælper . . . . . Larsen E . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Betty . . . . . . . . . . . Andersen B . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Karen faglærer . . . . Jørgensen Bent gårdejer . . . . Jørgensen B . . . . . . . . . . . . . Andersen Anna . . . . . . . . . . . Christiansen Svend kranmontør . . . . . . . . . . . . . . Christiansen S E . . . . . . . . . . Olesen Hilda . . . . . . . . . . . . . Habash Hevin Habash Rojin Zeno Ahmad Brodersen Diasane Dam Camilla Lange Rico vognmand . . . . . . Christiansen Marie . . . . . . . . Steffensen Preben gårdejer . . Aron Luul Jensen Lonni . . . . . . . . . . . . Nielsen Lasse Rasmussen Brian Sørensen Linda . . . . . . . . . . . Melvej Egon kommunalarb. . . Madsen Zita . . . . . . . . . . . . . Alibrahim Batoul Othman Mohamed . . . . . . . . Hansen Torben . . . . . . . . . . . Jensen Camilla Bofællesskabet Østertoft 49 . Ulsøe Grethe syerske Andersen Karen . . . . . . . . . . Christensen Bjarne elektriker . Katborg Christian gårdejer . . . Villadsen Meta . . . . . . . . . . . Jensen Bodil . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Ingrid klinikass. . . . Lauridsen Ole flymekaniker . . Lauridsen O H . . . . . . . . . . . . Lauridsen O H . . . . . . . . . . . . Nielson Laura hjemmehjælp . . Nielsen Ane husassistent . . . . Nielsen Henning arbejdsmand Nielsen H B . . . . . . . . . . . . . . Andersen Ellen syerske . . . . . Kæseler Irene . . . . . . . . . . . . Nielsen Jenny hjemmehjælp . Jakobsen Ella tekstilarb . . . . . Nielsen Ingrid syerske Jensen Tove medhjælper . . . . Pedersen Niels specialarb . . . Barakat Lazgin Christensen Karen syerske. . .

14 14 16 18 20 22 24 24 24 24 26

19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 23 23 23 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 27 27 28 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 32 33 33 35 37 37 37 39 39 41 41 43 43 45 45 45 47 49 49 51 51 53 55 55 57 59 59 59 59 59 61 61 63 63 65 77 77 77 81 81 81 81 81 97 97 99 99 101 101 103 103 103 105 105


105 107 109 109 109 109 109 109 109 111 111 115 115 115 115

b a a a a b b b b

Pyaskivskyy Oleg . . . . . . . . . Pedersen Ebba . . . . . . . . . . . Knudsen Svend chauffør . . . . Knudsen S E . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Magna . . . . . . . . Jensen Anders . . . . . . . . . . . Jensen A H . . . . . . . . . . . . . . Jensen Bente syerske . . . . . . Jensen B . . . . . . . . . . . . . . . . Jepsen Niels montør . . . . . . . Jepsen N C . . . . . . . . . . . . . . Madsen Vinni . . . . . . . . . . . . Madsen V E . . . . . . . . . . . . . . Madsen V E . . . . . . . . . . . . . . Østergård Michael arbejdsmand . . . . . . . . . . . . .

34 10 72 16 97 47 64 13 41 62 34 22 30 52 77 62 41 62 34 22 97 47 63 06 22 67 66 06 97 47 63 06 30 36 41 12 97 47 62 46 30 66 18 46 97 47 14 48 51 33 72 58 40 37 96 61 97 47 14 48

Åbakkevej 7540 Haderup 1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 6 6 6 7 7 7 7 7 8 11 11 12 12 13 13 13 13 14 14 16 18 22 24 24

Simonsen Kurt tjener Hansen Anne . . . . . . . . . . . . . Hansen Rasmus Johansen Kristian Olesen Preben . . . . . . . . . . . . Haderup Guld og Sølv . . . . . . Pedersen Frederik . . . . . . . . . Pedersen Lykke . . . . . . . . . . . Pedersen Mads . . . . . . . . . . . Pedersen Paw . . . . . . . . . . . . Pedersen Randi Felix Karen sygepl ske . . . . . . Felix K E . . . . . . . . . . . . . . . . Felix Toke . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Bent specialarb. . . . Pedersen Ellen . . . . . . . . . . . Pedersen E . . . . . . . . . . . . . . Pedersen E . . . . . . . . . . . . . . Pedersen E M . . . . . . . . . . . . Jensen Søren mekaniker Dam Jørn overkonstab . . . . . . Vang Lise . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Bodil husassistent. . Sørensen Harry gårdejer . . . . Kristensen Elna hjemmehjælp Kristensen E . . . . . . . . . . . . . Kristensen Leif arbejdsmand . Kristensen L O . . . . . . . . . . . . Guldfeldt Morten . . . . . . . . . . Guldfeldt Nadia Nisker Per maskinarb Grønne Jette soc pædagog. . . Rensningsanlægget . . . . . . . . Hansen John automek . . . . . . Hansen Margrethe driftsass . .

26 23 86 64 20 94 35 07 22 92 66 00 22 75 59 10 22 67 41 67 42 22 55 94 22 92 66 00 97 45 66 60 26 69 69 90 97 45 66 60 97 45 25 92 97 45 25 92 31 34 25 92 29 86 42 95 30 34 39 92 28 72 41 18 42 27 22 09 97 45 20 31 97 45 20 31 97 45 24 93 20 84 27 74 97 45 24 93 40 82 57 74 61 46 12 04 20 97 54 20 86 93 66 54 86 93 66 54

Åbyvej 7490 Aulum

Adresseregister

1 1 1 1 1 2 2 4 4 4 5 5 5 8 a 8 a 8 a

Taulborg Jens . . . . . . . . . . . . Taulborg Susanne . . . . . . . . . Taulborg S J . . . . . . . . . . . . . Taulborg S J . . . . . . . . . . . . . Taulborg S J . . . . . . . . . . . . . Holm Lone . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Finn . . . . . . . . . . . . . Aaby Anita kontorass . . . . . . . Aaby A . . . . . . . . . . . . . . . . . Aaby Jens bankfuldm. . . . . . . Faaborg Casper . . . . . . . . . . . Faaborg C . . . . . . . . . . . . . . . Faaborg Louise . . . . . . . . . . . Andersen Mikkel . . . . . . . . . . Andersen M . . . . . . . . . . . . . Nielsen Anne-Mette . . . . . . . .

97 47 60 07 97 47 60 07 61 31 19 03 51 76 03 70 30 49 45 36 42 75 45 19 23 84 28 67 97 47 24 97 22 46 06 32 97 47 24 97 23 70 02 95 52 23 63 85 22 13 14 07 40 88 70 41 40 98 33 77 22 97 73 23

Åparken Hodsager, 7490 Aulum 1 1 2 2

118

Knudsen Birthe sygehjælper Knudsen Jens gårdejer Graversen Jonas Graversen Lærke . . . . . . . . . . 28 71 76 12

3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 12 12 13 13 13 13 14 14 15 15 15 19 19 19 19 21 21

Søvsø Jens salgschauff . . . . . Søvsø J P . . . . . . . . . . . . . . . Mindrila Camelia Mindrila Constantin . . . . . . . . Hansen Bjarne . . . . . . . . . . . . Johnsen Alice . . . . . . . . . . . . Larsen Inge fabriksarb.. . . . . . Mørch Peter automek. . . . . . . Jensen Poul gårdejer . . . . . . . Jensen P I Ø. . . . . . . . . . . . . . Nielsen Erik gartner . . . . . . . . Nielsen Inge kontorass. . . . . . Lichscheidt Else dagpl moder Lichscheidt John arbejdsmand Pedersen Mette . . . . . . . . . . . Pedersen Svend Hansen Palle Nissen Mette Nielsen Inge . . . . . . . . . . . . . Nielsen I M . . . . . . . . . . . . . . Nielsen I M . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kim Thorsager Gerda . . . . . . . . . . Thorsager G . . . . . . . . . . . . . Kant Christina Kant Kees . . . . . . . . . . . . . . . Kant K . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schubert Bent montør . . . . . . Schubert B . . . . . . . . . . . . . . Schubert B . . . . . . . . . . . . . . Schubert Bodil bankass . . . . . Hansen Ejvind oberstløjtn . . . . Hansen E S . . . . . . . . . . . . . .

97 47 60 89 20 46 89 85 31 21 95 80 24 82 50 20 60 16 80 53 61 16 36 90 61 68 66 24 97 47 61 53 42 19 94 43 29 62 77 15 20 22 32 76 30 20 00 87

29 17 85 88 30 42 54 57 30 14 54 57 97 47 60 75 61 75 41 22 22 82 66 96 25 37 94 83 97 47 62 73 29 90 70 20 23 66 81 73 97 47 62 73 97 47 61 68 51 19 61 68

Åskrænten 7540 Haderup 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 12 12 12 12 14 14 18 18 18 18 18

Andersen Carsten . . . . . . . . . Kuchartik Anette . . . . . . . . . . Kuchartik A . . . . . . . . . . . . . . Kuchartik A . . . . . . . . . . . . . . Kuchartik A . . . . . . . . . . . . . . Lynnerup Mads Lynnerup Niels . . . . . . . . . . . Lynnerup N L . . . . . . . . . . . . . Lynnerup N L . . . . . . . . . . . . . Jensen Gitte . . . . . . . . . . . . . Jensen Torben bygningskons . Poulsen Torben automek . . . . Poulsen Vivian Halkjær Jonna Halkjær Torben . . . . . . . . . . . Halkjær T . . . . . . . . . . . . . . . Halkjær T . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jesper . . . . . . . . . . . . Kirkeby Lise Nielsen Jørgen . . . . . . . . . . . Nielsen J G . . . . . . . . . . . . . . Nielsen J G . . . . . . . . . . . . . . Nielsen J G . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Christina . . . . . . . .

35 11 50 86 35 11 50 86 24 26 50 86 60 57 50 86 23 64 39 75 26 37 81 34 20 51 92 06 40 38 23 78 97 45 27 82 97 45 27 82 20 45 62 34 23 67 73 33 30 19 36 31 51 66 44 17 22 44 78 21 29 78 20 39 23 69 78 79 51 24 99 42 20 70 24 55 51 24 99 42

Åvej Hodsager, 7490 Aulum 1 1 2 2 3 5

Konovalova Iana . . . . . . . . . . Ovsiuk Oleksii Sørensen Bodil syerske . . . . . Sørensen Ove disponent. . . . . Pedersen Nikolaj Carey Marion . . . . . . . . . . . .

71 75 21 51 97 47 61 11 97 47 61 11 21 25 11 47


A A-Shoppen Holtevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abate Caroline Langgade 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ABC-reolen Industrivej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abdi Khorshid Yonas Lyngen 3b Abildtrup Gerda Christine Nørskovvej 4 . . . . . . . . . . . . . Abildtrup Gerda Elisabeth sygehj Lundgårdsparken 33 Abildtrup Jørgen Møller sygehj Lundgårdsparken 33 . . . . Abildtrup Jørgen Møller Lundgårdsparken 33 . . . . . . . . . Abildtrup Vagn Hedegård gårdejer Nørskovvej 4 . . . . . . . Abrahamsen Leena Heidi Engbakken 2 . . . . . . . . . . . . . Abrahamsen Rita Elise medhjælper Jens Jensensvej 11b

50 91 60 74 60 94 94 66 97 47 20 44 20 33 58 96 23 10 92 58 61 75 39 93 51 23 99 02 46 90 64 09

AC’s Murer Rep Koldkurvej 9 7470 Karup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 27 69

Actera Herning Østergade 7a 2 7400 Herning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Actona A/S Drejervej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adilovic Anel Rosenvænget 3 tv Agerbek Kim Søndergade 6 Agerbek Rikke Romvigvej 14 Agerbo Alexandra Bodill Grønbækparken 59 . . . . . . . . . . Agergaard Britta Bach Tjørnevej 9a Agergaard Frede dyrlæge Rosenvænget 6 . . . . . . . . . . . . Agergaard Kirsten Petra F Rosenvænget 6 Agerskov Annegrethe Toft Feldborgvej 13 . . . . . . . . . . . Agerskov Bent medhjælper Tvedvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . Agerskov Bo Granbakken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agerskov Channe Vestergaard Tvedvej 5 . . . . . . . . . . . . . Agerskov Dan Rytter montør Tjørnevej 44 . . . . . . . . . . . . Agerskov Entreprenørforretning Feldborgvej 13 . . . . . Agerskov Frank Feldborgvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agerskov Hanne Toft teknisk ass Tjørnevej 44 . . . . . . . . . Agerskov Inga Hald Nygade 12d Agerskov Jeanette Birkkjærvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agerskov Jeanette Birkkjærvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agerskov Ken Nørregade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agerskov Ken Nørregade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agerskov Ken Nørregade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agerskov Ken Nørregade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agerskov Ken Nørregade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agerskov Kenneth Birkkjærvej 11 Agerskov Ninna Granbakken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agerskov Ninna Granbakken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agerskov Ninna Furbo Granbakken 1 . . . . . . . . . . . . . . . Agerskov Tina Nørregade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agerskov Trine Tvedvej 5 Agerskov Verner Viktor Herningvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . Agger Kurt Mølby Grønbækparken 6 Agger Mette Kirstine Mølby Grønbækparken 6 Aggerholm Jakob Vestergaard B Bredgade 57 Agroman Løvigvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 26 64 40 96 13 51 11

25 43 22 75 61 70 31 94 96 10 74 67 28 59 54 45 97 45 27 10 60 23 99 65 50 51 14 05 21 66 79 67 96 10 74 67 50 57 18 26 23 72 29 93 24 52 42 75 97 45 27 06 21 15 97 06 21 28 97 06 25 75 20 58 21 49 76 99 31 24 96 89 20 74 91 21 97 45 27 10 97 45 27 06 97 45 26 85

20 86 22 10

Aksel Ahle Aps 97 43 83 12 32 18 04 39 30 70 07 08 32 18 04 39 32 10 69 50 61 67 17 92 61 71 05 98

30 64 76 98 61 71 98 04 32 17 34 93 97 47 21 29 29 41 41 29 32 17 34 93 26 12 08 35 25 60 12 08 28 39 70 87 23 37 24 51 41 31 88 26 97 47 36 25 97 45 25 29 40 40 28 24 97 47 37 42 97 47 19 60 97 45 20 48 96 28 45 30 31 88 95 38 97 45 40 32 29 86 34 30 29 66 78 62 50 49 22 53 60 62 68 34 32 15 80 63 21 68 76 56 60 19 72 02 97 45 40 69 97 45 22 15 97 47 37 27 61 27 37 96 53 21 82 60 61 27 47 96 97 47 37 27 97 45 40 44 97 47 33 44 97 45 27 28 50 50 53 16 60 63 49 80 97 45 27 28 42 42 21 07 96 41 00 03 30 26 35 19 97 45 60 81 21 92 87 33 42 21 87 52 97 45 62 62 28 96 89 67 20 76 84 06 97 47 23 66 97 47 63 72 28 96 89 22 97 47 37 60 22 90 39 44 42 42 05 03 23 48 83 95 96 41 00 03 21 12 98 38 97 47 23 68 30 22 59 82

119

Navneregister

Ramskovvej 10 7550 Sørvad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ahlefeldt-Laurvig Camilla Hvedevej 23 . . . . . . . . . . . . . Ahlefeldt-Laurvig Camilla Hvedevej 23 . . . . . . . . . . . . . . Ahlefeldt-Laurvig Hans Ditlev Hvedevej 23 . . . . . . . . . . . Ahm Agner Theodor maskinsnedk Irisvej 18 Ahm Henrik Vestergaard Jyllandsgade 26 . . . . . . . . . . . . Ahm Marc Brandt Venø Sjællandsgade 2 tv Ahm Michael Vestergaard Jernbanegade 5 . . . . . . . . . . . Ahm Michael Vestergaard Jernbanegade 5 . . . . . . . . . . .

Ahm Michael Vestergaard Jernbanegade 5 . . . . . . . . . . . Ahm Michael Vestergaard Jernbanegade 5 . . . . . . . . . . . Ahm Nicolaj Venø Fynsgade 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ahm Poul Erik blikkenslmst Rugvænget 1 . . . . . . . . . . . . Ahm Poul Erik Rugvænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ahm Sara Venø Fynsgade 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ahm Susann Venø Brandt butikselev Irisvej 18 . . . . . . . . Ahm Susann Venø Brandt Irisvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . Ahm Susann Venø Brandt Irisvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . Aj Byg v/ Andreas Jørgensen Jersildvej 13 . . . . . . . . . Aj Caravan Ophug Riskærvej 11 7451 Sunds . . . . . . . . AJ Energi I/S Holtevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akay Kudret Nørregade 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akay Kudret Nørregade 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AKC Invest ApS Vævervej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AKK Industri Industrivej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aktivhuset 7-eren Jens Jensensvej 7 . . . . . . . . . . . . . . Aktivitet og Pleje Østergade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alasass Moath Mahmoud Sjællandsgade 29 . . . . . . . . . Albek Marcus Karupvej 75 7470 Karup Albertsen Anders skovløber Søndermarken 19 . . . . . . . . Albertsen Bo Lind Grønbækparken 93 . . . . . . . . . . . . . . . Albertsen Bo Lind Grønbækparken 93 . . . . . . . . . . . . . . . Albertsen Inger Marie dagpl moder Ahornvej 13 Albertsen Jørgen automek Ahornvej 13 . . . . . . . . . . . . . . Albertsen Jørgen Ahornvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Albertsen Kim Tusbækvej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Albertsen Louise Lind Grønbækparken 93 Albertsen Niels Kristian Tusbækvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . Albertsen Susanne Egeskrænten 2b . . . . . . . . . . . . . . . . Alibrahim Batoul Ahmed Østertoft 39 Almholt Arne landbr medhj Vistorpvej 1 . . . . . . . . . . . . . Alstrup Edith Jens Jensensvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amby Jens Jørgen kontorass Engdraget 10 . . . . . . . . . . Amby Jens Jørgen Engdraget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amby Jens Jørgen Engdraget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amby Kirstine Engdraget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amby Kirstine Ørskov sygepl ske Engdraget 10 . . . . . . . . Amerlog Danmark A/S Langgade 52 . . . . . . . . . . . . . . . Amigo Pizza- og Kebabhus Danmarksgade 29 . . . . . . . Ammitzbøll Dorthe jordemoder Hedevej 2 . . . . . . . . . . . Ammitzbøll Dorthe Hedevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ammitzbøll Dorthe Hedevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ammitzbøll Preben Hedevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amstrup Mette Kirk Varhedevej 8 Andersen Aksel Lynge Skovvænget 81 . . . . . . . . . . . . . . Andersen Anders Danmarksgade 32 . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Anders Danmarksgade 32 . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Anders Bendt Karupvej 37 7470 Karup . . . . . . . Andersen Anders Bendt Karupvej 37 7470 Karup . . . . . . . Andersen Anders Bendt Karupvej 37 7470 Karup . . . . . . . Andersen Andy Mogens Fårbækvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Andy Mogens Fårbækvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Andy Mogens Fårbækvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Anna Lis Bjerg Østertoft 17 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Anne Grønbæk apoteksass Kirkestræde 16 . . . Andersen Anne Mathilde B Langgade 79 . . . . . . . . . . . . . Andersen Anne Sofie Højager 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Annette Herløv skolesekr Engvej 39 . . . . . . . . . Andersen Anni Skovvænget 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Arne rørlægger Bellisvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Arne kommis Danmarksgade 32 . . . . . . . . . . . Andersen Arne Danmarksgade 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Benny Steen salgskons Hvedevej 8 . . . . . . . . . Andersen Benny Steen Hvedevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . .

A


Andersen Bent tømrer Hallundbækvej 16 . . . . . . . . . . . . Andersen Bent træarbejder Kirkestræde 16 . . . . . . . . . . . Andersen Bent Kirkestræde 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Bente Leth kontorass Karupvej 3 . . . . . . . . . . . Andersen Betty Østertoft 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Betty Østertoft 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Betty Birkjær medhjælpende Nørregade 35 . . . Andersen Bjarne byggemarkeds Lergravvej 11 . . . . . . . . Andersen Bjarne Rotvigvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Bjarne Lergravvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Brian blomsterdek Herningvej 24 Andersen Brian René Hirsevænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Brian Tang Weinreich skoleelev Videbækvej 7 . Andersen Britta Lunding Høj Falkevej 17 . . . . . . . . . . . . . Andersen Britta Lunding Høj Falkevej 17 . . . . . . . . . . . . .

97 47 66 71 97 47 63 72 21 24 63 72 28 36 49 92 97 47 17 04 29 84 05 13 97 45 24 85 97 47 34 05 97 47 69 69 30 66 56 26 29 91 98 37 39 43 12 21 97 45 25 80 21 43 01 80

Andersen Byg og Anlæg

Navneregister

A

Tvedvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Børge chauffør Havrevej 10 . . . . . . . . . . . . . . Andersen Børge tømmerhdl Stavlundvej 24 . . . . . . . . . . . Andersen Børge Havrevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Camilla Bruun Hirsevænget 11 . . . . . . . . . . . . Andersen Camilla Bruun Hirsevænget 11 . . . . . . . . . . . . Andersen Carsten landbr medhj Ommosevej 1 . . . . . . . . Andersen Carsten Bo Åskrænten 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Charlotte Rask Skavevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Christian Louis Øbo maskinmester Skovfogedvej 2 7470 Karup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Christian Manuel Skovvænget 81 Andersen Christina Toftgaard Nørregade 18 Andersen Claus Thalund Rørparken 12c 1 . . . . . . . . . . . . Andersen Connie Maggie M damefrisør Grønningen 25 . . Andersen Connie Maggie Martensen Grønningen 25 . . . . Andersen Conny Skov Rolighedsvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Daniel Peder Rotvigvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Danni Schneider N Kildevej 2 Andersen Diana Ladegaard skoleelev Fladerne 1 . . . . . . Andersen Egon Damgaard halinspektør Tjørnevej 16 . . . . Andersen Egon Damgaard Tjørnevej 16 . . . . . . . . . . . . . . Andersen Ejvind John Erik Anemonevej 8c . . . . . . . . . . . Andersen Ellen Frølund syerske Østertoft 64 . . . . . . . . . . Andersen Erna syerske Danmarksgade 66 . . . . . . . . . . . Andersen Ester Erfurt Engbakken 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Eva Rosenvænget 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Eva Marie revisorass Rosenvænget 4 . . . . . . . Andersen Finn Hardy Skeldal slagtersv Sandgårdvej 13 . Andersen Finn Hardy Skeldal Sandgårdvej 13 . . . . . . . . . Andersen Frede Sandgård gårdejer Hodsagervej 72 . . . . Andersen Frede Sandgård Hodsagervej 72 . . . . . . . . . . . Andersen Gert Kingo Højager 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Gert Thorhauge cand scient Hovedgaden 3 . . . Andersen Gert Trærup Tjørnevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Gitte kirketjener og graver Herningvej 62 Andersen Hanne servitrice Viborgvej 376 . . . . . . . . . . . . Andersen Hanne Viborgvej 376 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Hanne Løfvall F Grønbækparken 61 . . . . . . . . . Andersen Hans Kærgaard Grønbækparken 9 . . . . . . . . . . Andersen Heino Thusgaard Anemonevej 4b . . . . . . . . . . . Andersen Helene Pallisgaard Søndermarken 35 . . . . . . . Andersen Iben Düring Gindeskovvej 18 Andersen Ida Anny Remme tilskærer Hvedevej 8 . . . . . . . Andersen Ida Anny Remme Hvedevej 8 . . . . . . . . . . . . . . Andersen Inga Lis dagpl moder Skolevænget 13 . . . . . . . Andersen Inga Lis Tang bankass Parkvej 8 . . . . . . . . . . . Andersen Ingrid Marie F Videbækvej 7 . . . . . . . . . . . . . .

120

20 94 31 02 97 47 28 59 97 45 47 24 22 64 64 83 29 82 47 33 29 82 47 64 51 87 69 69 35 11 50 86 23 86 65 60 22 73 12 00

22 64 64 01 97 47 21 47 21 47 92 19 28 38 17 51 97 47 69 69 29 45 20 62 97 45 25 75 51 21 33 53 60 57 08 62 51 92 30 15 97 47 30 14 97 14 32 12 22 16 90 28 97 47 32 68 97 14 32 37 22 37 38 40 97 47 60 24 23 30 61 24 30 71 47 74 51 78 12 91 97 40 44 26 22 55 99 72 23 43 28 67 29 29 65 62 96 55 86 00 40 68 34 28 60 48 61 62 97 47 23 68 30 27 11 33 97 45 22 73 97 47 26 14 39 43 12 21

Andersen Ivan Bech res delssælg Herningvej 94 Andersen Jacob Friis Herningvej 62 Andersen Jan Tusbækvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Jan Christian specialarb Rugbjergvej 5 . . . . . . Andersen Jan Christian Rugbjergvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Jan Lunding Høj telefonmont Falkevej 17 . . . . Andersen Janni Trærup Rosenvænget 26 Andersen Jens Engvej 10 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Jens Christian Tjørnevej 16 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Jens Christian Tjørnevej 16 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Jens Christian V Langgade 16 . . . . . . . . . . . . . Andersen Jens Ejner Boghvedevej 23 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Jens Ejner Boghvedevej 23 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Jens Ejner Boghvedevej 23 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Jens Per minkavler Fårbækvej 18 . . . . . . . . . . Andersen Jeppe Rask Skavevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Jesper Lindgaard Hovedgaden 57 . . . . . . . . . . Andersen Johanne Margrethe dagpl moder Havrevej 10 Andersen Johanne Valentine lærer Fårbækvej 17 . . . . . . Andersen Jonas Boghvedevej 23 Andersen Julie Friis Herningvej 62 Andersen Jørgen Lund chauffør Skavevej 5 . . . . . . . . . . Andersen Jørgen Lund Skavevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Jørgen Østergaard gårdejer Parkvej 8 . . . . . . . Andersen Jørn Skov landbr tekn Fredshegn 17 . . . . . . . . Andersen Kaj tømrersvend Hovedgaden 43 Andersen Karen Margrethe B Østertoft 54 . . . . . . . . . . . . Andersen Karin Rotvigvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Karin Dalsgaard Grønbækparken 9 . . . . . . . . . Andersen Karin Dalsgaard Grønbækparken 9 . . . . . . . . . Andersen Kasper Aarup Viftrupvej 8 Andersen Keld Brun chauffør Enebærvej 18 . . . . . . . . . . Andersen Kent Tang Lundbyvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Ketty Vestergaar omsorgsleder Nørregade 24 . Andersen Kim Trøstrup Skjerkvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Kim Trøstrup Skjerkvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Kåre Asferg Engvej 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Kåre Asferg Engvej 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Lars specialarb Højager 38 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Lars Højager 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Lars Højager 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Lars Højager 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Lars Højager 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Lasse Elkjær Kløvervej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Leif Egon skovarbejder Viborgvej 376 Andersen Lene Mølgaard Grønningen 3 Andersen Lene Thorgård Tvedvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Line Asferg Engvej 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Lisbeth soc pædagog Solskrænten 12 . . . . . . . Andersen Lisbeth Elly Stavlundvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Lise Lotte Riis kommis Fårbækvej 16 . . . . . . . Andersen Lise Lotte Riis Fårbækvej 16 . . . . . . . . . . . . . . Andersen Lisette Vibeke K pæd medhj Rosenvænget 7 1 tv Andersen Lissie Bruun Lundgårdsparken 17 . . . . . . . . . . Andersen Lissie Bruun Lundgårdsparken 17 . . . . . . . . . . Andersen Lone Merete Grønningen 43 . . . . . . . . . . . . . . Andersen Lone Merete Grønningen 43 . . . . . . . . . . . . . . Andersen Magnus Kingo Højager 51 Andersen Maja Marie Stougaard Højager 51 . . . . . . . . . . Andersen Martin Andreas B Fårbækvej 20 . . . . . . . . . . . . Andersen Martin Dyrberg støberiarb Bredgade 30 Andersen Martin Lange Egeskrænten 13 . . . . . . . . . . . . . Andersen Mette Birkebæk Havrevej 9 Andersen Mette Margrethe rentier Møllestræde 11a . . . . Andersen Mette Mosegaard Lundbyvej 8 . . . . . . . . . . . .

61 77 35 45 97 47 31 34 50 92 48 27 97 45 25 80 20 60 91 50 97 45 25 75 30 35 49 34 28 34 33 41 20 28 34 10 24 25 60 41 20 28 88 03 97 45 60 68 97 47 62 53 30 24 78 38 97 47 28 59 97 45 60 80

97 47 62 53 20 73 55 53 97 47 26 14 61 27 29 13 97 14 30 34 97 47 69 69 96 55 86 00 30 42 46 89 60 22 13 45 34 10 20 19 97 45 26 40 22 96 89 36 25 57 08 38 97 43 03 18 28 94 01 02 97 47 37 60 28 69 63 87 26 83 88 60 40 44 16 54 50 59 88 04 29 70 31 58

29 27 31 02 97 43 03 18 60 84 33 83 97 45 47 24 23 85 30 02 25 75 53 63 97 47 10 05 61 66 74 26 20 64 15 54 41 34 27 51 30 60 53 11 97 45 62 62 20 56 58 57 97 47 35 15 34 10 20 19


40 68 58 47 51 28 20 06 40 88 70 41 40 98 33 77

97 45 22 73 26 40 45 78 22 87 08 36 25 83 73 74 20 78 71 61 97 47 17 75 28 68 54 30 60 21 76 42 20 40 76 12 25 43 23 38 97 47 10 05 97 45 25 75 97 47 31 34 31 79 72 42 30 28 74 22 97 45 60 81 53 34 44 78 30 24 01 32 27 59 38 04 97 14 32 12 30 95 01 32 26 12 30 89 26 16 30 89 20 94 31 02 25 62 31 02 30 24 12 35 51 94 32 45 22 88 37 14 29 17 32 45

22 37 33 37 97 47 26 36 24 48 03 97 74 67 70 09 50 95 35 71 60 74 70 09 23 41 32 69 23 96 54 21 97 45 24 85 21 51 02 26 20 12 75 85 97 47 21 47 97 47 37 60

Andreassen Annette Halkjær Hestbjergvej 1 Andreassen Inge gårdejer Hovedvejen 3 . . . . . . . . . . . . . Andreassen Inge Hovedvejen 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andreassen Inge Hovedvejen 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andreassen Vagn Hestbjergvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andreassen Vagn Hestbjergvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andsbjerg Henry Dam Skjerkvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andsbjerg Lukas Danmarksgade 42 1 tv Angel Mads Gunnar Lyngskrænten 1 Anker-Møller Jens dyrlæge Solskrænten 12 Anker-Møller Peter Solskrænten 12 Anna.d Danmarksgade 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antoshkiv Iryna Skjerkvej 5 Arakchiev Denis Ibryamov Danmarksgade 3 1 tv Arensman Heike Christa Kronborgvej 12 . . . . . . . . . . . . Arensman Marinus Cornelis Kronborgvej 12 . . . . . . . . . . Arensman Michael Østertoft 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arestin Erik Bolulov arbejdsmand Østvænget 63 . . . . . . Arestin Kevin Østvænget 21 Arestin Linda Østvænget 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arestin Linda Østvænget 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arestin Linda Østvænget 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arestin Stevie Grantoften 23 Arestin Trine Bay kommis Østvænget 63 . . . . . . . . . . . . . Arnesen Ann-Hild Anemonevej 20a Aron Luul Fremichael Østertoft 28 AS El-Service Bredgade 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asferg Steen ingeniør Søndergade 38 . . . . . . . . . . . . . . Asferg Steen Søndergade 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asferg Vita Viola Majlund ergoterapeut Søndergade 38 . . Asmussen Jeanne Juel Yllebjergvej 2 Aspentos Pizzaria og Kebab Holstebrovej 19 . . . . . . . . Astrup Gunnar Falkevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Astrup Gunnar August Falkevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Astrup Ingrid Elisabeth Falkevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atc-Erhverv v/ Birger Enevold Hvingelby Nålemagervej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atelesei Maria Hvedevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atr Landhandel Dk ApS Vævervej 16 . . . . . . . . . . . . . . . ATR-Grovvarer Arp, Thordsen, Rautenberg ApS Vævervej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AUBO Køkken og Bad Vævervej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . Aubo Production A/S Vævervej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . Mobil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 47 10 14 52 38 25 13 27 14 77 18 21 30 55 80 29 10 06 80 21 28 76 38

24 23 43 03

97 47 37 20 97 47 37 20 42 72 62 72 24 89 32 62 23 64 92 12 30 12 54 12 31 25 66 85 21 82 53 14

97 45 45 45 97 47 33 34 42 34 78 68 22 38 13 14 97 47 17 11 26 52 59 87 97 45 27 46 97 45 27 46 40 54 71 00 32 14 45 51 73 65 17 11 97 20 88 19 96 10 16 10 97 47 35 00 30 66 38 02

Aulum Apotek Skolegade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 10 44 Aulum Auto-Lak Rørkærvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 24 25

Aulum Autoteknik Drejervej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 41 66 33 Aulum Autoteknik Drejervej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 80 93 33 Aulum Bibliotek Markedspladsen 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 96 28 88 80

Aulum Bil Center A/S 97 14 32 29 40 44 99 97 40 72 43 21 97 45 43 21 23 86 77 06 51 90 72 82 61 28 88 52 60 51 23 54 32 21 14 24

Farvervej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aulum Bogtryk og Offset Industrivej 5 . . . . . . . . . . . . . Aulum Byskole Markedspladsen 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . Aulum Byskole lærerværelset Markedspladsen 4 . . . . . Aulum Byskoles SFO (Krudthuset) Markedspladsen 2 .

97 47 26 23 97 47 24 20 96 28 74 90 97 47 26 32 96 28 74 90

Aulum Dæk Service Troelstrupvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 25 79 81

Aulum El-Service ApS Industrivej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 23 20

121

Navneregister

Andersen Mette Mosegaard Lundbyvej 8 . . . . . . . . . . . . Andersen Mette Mosegaard Lundbyvej 8 . . . . . . . . . . . . Andersen Mikkel Åbyvej 8a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Mikkel Åbyvej 8a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Mikkel Sune Rosenvænget 26 Andersen Morten Riis M Fårbækvej 16 Andersen Niels Andreas pens lærer Skolevænget 13 . . . . Andersen Niels Andreas Skolevænget 13 . . . . . . . . . . . . Andersen Niels Andreas Skolevænget 13 . . . . . . . . . . . . Andersen Niels Moesgaard kontorass Fårbækvej 16 . . . . Andersen Peder møbelsnedker Sønderagervej 5 . . . . . . . Andersen Per Trøstrup edb-ass Højager 49 . . . . . . . . . . . Andersen Per Trøstrup Højager 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Per Trøstrup Højager 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Peter Steen tilskærer Danmarksgade 59 . . . . . Andersen Pia Spegbjergvej 1 Andersen Poul Martin regnsk tekn Engvej 39 . . . . . . . . . Andersen Poul Ove Trøstrup Lundgårdsparken 17 . . . . . . Andersen Rasmus Mølgaard Grønningen 3 Andersen Ruth Tjørnevej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Sara Kjærsgaard Rugbjergvej 5 . . . . . . . . . . . . Andersen Sara Kjærsgaard Rugbjergvej 5 . . . . . . . . . . . . Andersen Simon Vinther Rørparken 16d 1 . . . . . . . . . . . . Andersen Solvejg Karupvej 37 7470 Karup. . . . . . . . . . . . Andersen Solvejg Karupvej 37 7470 Karup. . . . . . . . . . . . Andersen Stine Lindgaard Hovedgaden 57 . . . . . . . . . . . Andersen Stine Løfvall F Kirkegade 18a . . . . . . . . . . . . . Andersen Svend Aage Høj gårdejer Engbakken 7 . . . . . . Andersen Svend Aage Høj Engbakken 7 . . . . . . . . . . . . . Andersen Svend-Erik Friis skovarbejder Herningvej 62 . . Andersen Svend-Erik Friis Herningvej 62 . . . . . . . . . . . . Andersen Søren Brix Tvedvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Søren Brix Tvedvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Søren Christian S landbr medhj Grønningen 3 Andersen Thomas Havrevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Thomas Havrevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Thomas Havrevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Thomas Emil Lundager Herningvej 24 Andersen Thomas Trøstrup Lund Skjerkvej 3 Andersen Tinne Marie S Højager 51 . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Tobias Danmarksgade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Tobias Danmarksgade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Tommy Hovedgaden 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Tommy Hovedgaden 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Tommy Hovedgaden 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Tommy Hovedgaden 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Torben ingeniør Grønbækparken 61 . . . . . . . . . Andersen Vagn Trærup gårdejer Nørregade 35 . . . . . . . . Andersen Vagn Trærup Nørregade 35 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Vagn Trærup Nørregade 35 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Vagn Trøstrup slagteriarb Grønningen 25 . . . . . Andersen Viola Kirstine Højager 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andre Annamaria Tvedvej 12 André Imre-Ervin Tvedvej 12 Andre Katalin Tvedvej 12 Andre Zsolt Tvedvej 12 Andreasen Hans Jacob tekstilarb Herningvej 66 . . . . . . Andreasen Hans Jakob Herningvej 66 . . . . . . . . . . . . . . . Andreasen Jens Gindeskovvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andreasen Jens Barslund Gindeskovvej 22 . . . . . . . . . . . Andreasen John Ploug Højager 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andreasen John Ploug Højager 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andreasen John Ploug Højager 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andreasen John Ploug Højager 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andreasen Mia Gammelgaard Lundgårdsparken 82 . . . .

A


Aulum Entreprenørforretning v/ Finn Bach Nørskovvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 38 Aulum FDF kredshus Rugbjergvej 18 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 39 50

Aulum Fjernvarme a.m.b.a Rugbjergvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 24 15 Aulum Fodklinik Rosenvænget 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 20 74

Aulum Fritidscenter Markedspladsen 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 37 01 Aulum Gartnerservice Grønbækparken 37 . . . . . . . . . . 23 87 60 30 Aulum Hallen Markedspladsen 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 27 70

Aulum Kirkegårdskontor - se side 42 Aulum Kirkekontor - se side 42 . . . . . . . . .

96 41 02 42 Aulum Kristne Friskole Østergade 11 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 32 00 Aulum Kro og Hotel Jernbanegade 1 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 24 44

Aulum Maskinstation Spegbjergvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aulum Missionshus Østergaardsvej 11 . . . . . . . . . . . . . Aulum Postkontor Smedegade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aulum Pressebureau v/ Flemming Østergaard Lundgårdsparken 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aulum Svømmebad Markedspladsen 10 . . . . . . . . . . . . Aulum Tandklinik Skolegade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aulum Tømrer & Snedker ApS Rugvænget 15 . . . . . . . Aulum Vinhandel Skolegade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aulum Vognmandsforretning ApS Spegbjergvej 3 . . . .

97 47 20 25 97 47 21 21 70 70 70 30 24 82 10 93 97 47 27 70 96 28 71 24 26 35 00 20 25 52 91 50 20 15 91 97

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling Rugbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 41 91 03 Aulum-Haderup Tømrerforretning Eliseborgvej 8 . . . . . 97 47 63 29

Aulum-Hodsager pastorat - se side 42 Aulum-Vildbjerg Begravelsesforretning Kirkegade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aulumgård A/S Buntmagervej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . Aunsbjørn Elsebeth kontorass Vistorpvej 23 Aupino Trading Danmarksgade 17 . . . . . . . . . . . . . . . . Avs-Jysk Indeklima Kirkegade 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . Axelsen Kristine Brødsgaard Hovedgaden 14

97 47 20 31 96 41 21 00 60 75 24 18 97 47 69 06

Bach Aase Solvejg Jyllandsgade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bagger Birgit Vestergaard Vinkelvej 13 Bagger John mekaniker Rugvænget 12 . . . . . . . . . . . . . . Bagger John Rugvænget 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bagger Kristian Vestergaard Rugvænget 12 Baggesen Ulla Margrethe Jul pædagog Nørregade 30 . . Bajlum Else Marie kontorass Fredshegn 1g . . . . . . . . . . Bajlum Ove medhjælper Fredshegn 1g . . . . . . . . . . . . . . Bak Anne-Lise Engdraget 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bak Anne-Lise Engdraget 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bak Ebba Vesterbæk Vestparken 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bak Immanuel gårdejer Kastaniealle 5 33 Bak Knud Egon gårdejer Engdraget 14 . . . . . . . . . . . . . . Bak Knud Egon Engdraget 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bak Lars handelsmedhj Sønder Skjerkvej 6 Bak Maren Birgitte Kastaniealle 5 36 Bak Ulla Prang Sønder Skjerkvej 6 Bak Aage Pedersen chauffør Vestparken 8 . . . . . . . . . . . Bak Aage Pedersen Vestparken 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bak Aage Pedersen Vestparken 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bakmølle Helle pædagog Teglværksvej 9 . . . . . . . . . . . . Bakmølle Magnus Teglværksvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bakmølle Rasmus Teglværksvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bakmølle Vagn savskærer Teglværksvej 9 . . . . . . . . . . . . Bakmølle Vagn Teglværksvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bakmølle Vagn Teglværksvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Balakrishnan Subheeshan Havrevej 8 . . . . . . . . . . . . . . Balle Gitte Altmann Højager 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Balle Gitte Altmann Højager 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Balle Jonny Højager 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Balle Leif revisor Fårbækvej 1 7470 Karup . . . . . . . . . . . . Balniene Agne Gindeskovgård 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Balnis Saugirdas Gindeskovgård 2 Balschmidt Benny slagtermeste Mølleparken 14 . . . . . . Balschmidt Danielle Mølleparken 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Balschmidt Michelle Mølleparken 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Balschmidt Nicole Kirkegade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Balschmidt Susanne klubmedarbej Mølleparken 14 . . . . Bank Henrik Rosenvænget 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barakat Lazgin Nazzir Østertoft 72 Bareuther Gurli trafikassist Gindeskovgård 3 Bareüther Bjarne Ernst inspektør Gindeskovgård 3 Barka Henriette Evjedal Vistorpvej 9 Barslund Dambrug Stavlundvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . .

97 47 11 17 30 48 03 36 42 34 46 16 97 45 20 50 97 47 12 16 97 47 12 16 97 47 25 19 28 24 29 29 64 66 38 20 97 47 25 19 28 85 45 14

64 66 38 20 41 43 75 53 71 78 29 75 97 45 44 33 97 45 44 33 97 45 44 33 97 45 44 33 22 31 32 21 42 25 32 21 29 67 74 10 41 19 56 78 51 37 01 67 22 99 23 68 97 45 61 11 27 62 81 82 96 41 66 66 96 41 66 66 96 41 66 66 22 15 77 97 96 41 66 66 42 31 90 10

75 80 53 54

Murerfirmaet Barslund og Gasseholm ApS

B Navneregister

A

Bach Ann Berit Birkelund Jyllandsgade 29 . . . . . . . . . . . Bach Ann Berit Birkelund Jyllandsgade 29 . . . . . . . . . . . Bach Ann Berit Birkelund Jyllandsgade 29 . . . . . . . . . . . Bach Ann Berit Birkelund Jyllandsgade 29 . . . . . . . . . . . Bach Elin Dorethe Sjællandsgade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . Bach Finn entreprenør Nørskovvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . Bach Gert teknisk kons Jyllandsgade 29 . . . . . . . . . . . . . Bach Hanne Marie Langbo kontorass Nørskovvej 12 . . . . Bach Harly Jyllandsgade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bach Harly Jyllandsgade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bach Harly Jyllandsgade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bach Joachim Birkelund Jyllandsgade 29 . . . . . . . . . . . . Bach Nichlas Theodor Juhl Skovvænget 19 Bach Nick Oskar Vesterlund 24 Bach Villy Christen K entreprenør Sjællandsgade 16 . . . . Bach Villy Christen Kristensen Sjællandsgade 16 . . . . . . .

122

97 47 12 18 53 30 88 64 42 27 02 56 42 25 10 48 97 47 21 91 97 47 25 38 97 47 12 18 97 47 25 38 97 47 11 17 26 40 76 35 42 47 11 17 97 47 12 18

97 47 21 91 24 41 50 98

Bødkervej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barslund Gunhild Vormstrupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barslund Johannes gårdejer Herningvej 64 . . . . . . . . . . . Barslund Lisbeth Eugenia Herningvej 64 . . . . . . . . . . . . . Barslund Lisbeth Eugenia Herningvej 64 . . . . . . . . . . . . . Barslund Lisbeth Eugenia Herningvej 64 . . . . . . . . . . . . . Barslund Niels gårdejer Vormstrupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . Barslund Niels Vormstrupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barslund Niels Vormstrupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barslundgård I/S Barslundvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barto Szilard Tvedvej 14 Bay Allan mekaniker Ved Hegnet 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bay Karla Bang kontorass Kirkestræde 18 . . . . . . . . . . . . Bay Peter kaptajn Vormstrupvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bay Svend Aage ekspedient Kirkestræde 18 . . . . . . . . . . Bech Alex Anemonevej 23c Bech Gitte Væggemose Anemonevej 29a Bech Henrik Frost sergent Langgade 23 . . . . . . . . . . . . . Bech Karen Margrethe L syerske Gyvelvej 3 . . . . . . . . . .

97 47 27 23 97 45 20 46 97 14 31 38 97 14 31 38 40 85 42 77 30 14 18 67 97 45 20 46 29 26 51 11 61 76 84 50 97 45 42 22 21 66 83 81 97 47 60 69 21 24 26 49 97 47 60 69

25 64 61 00 97 47 38 03


Bech Keld Stenholt afdelingsled Sønderagervej 38 . . . . . Bech Keld Stenholt Sønderagervej 38 . . . . . . . . . . . . . . . Bech Keld Stenholt Sønderagervej 38 . . . . . . . . . . . . . . . Bech Knud Erik mekaniker Gyvelvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . Bech Knud Erik Gyvelvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bech Knud Erik Gyvelvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bech Marianne Stenholt Sønderagervej 38 . . . . . . . . . . . Beier Jacob Aagaard Lundgaardsgade 19 . . . . . . . . . . . . Beier Lasse Aagaard Lundgaardsgade 19 . . . . . . . . . . . . Beier Lasse Aagaard Lundgaardsgade 19 . . . . . . . . . . . . Beier Morten Lundgaardsgade 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 47 36 21 25 78 40 25 61 69 12 76 97 47 38 03 29 71 38 03 20 24 68 03 97 47 36 21 97 47 37 64 97 47 37 64 30 23 93 63 97 47 37 64

Morten Beier ApS Snedker- og tømrerfirma Lundgaardsgade 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bell Anita Østvænget 97a Belstrup Jesper Danmarksgade 34 Belstrup John optiker Engvej 31a . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ben-Ahmed Chedly Ben Ali tekstilarb Bredgade 36 . . . . Ben-Ahmed Chedly Ben Ali Bredgade 36 . . . . . . . . . . . . . Bendtsen Dorthe Irene Højgade 7 Bendtsen Emilie Frøjk Højgade 7 Bendtsen Henrik Frøjk Højgade 7 Benjaminsen David Danmarksgade 38c 1 th . . . . . . . . . Berezhnyi Vitalii Hallundbækvej 18 Berg Arne Sønderagervej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berg Arne Sønderagervej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berg Arne Sønderagervej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berg Gitte Lund tekstillab Danmarksgade 45 Berg Hans Peter konstabel Danmarksgade 45 . . . . . . . . . Berg Hans Peter Danmarksgade 45 . . . . . . . . . . . . . . . . Berg Hans Peter Danmarksgade 45 . . . . . . . . . . . . . . . . Berg Inge-Lise sygehjælper Ljørringvej 11 . . . . . . . . . . . Berg Lilian lærer Sønderagervej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . Berg Mads Erik major Ljørringvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . Berg Viktorya Maria Joniec Skolegade 5 20 . . . . . . . . . .

97 47 37 64

27 62 32 60 97 42 28 31 21 66 16 31

42 31 70 10 97 47 26 42 61 11 06 75 29 44 96 31 29 93 36 49 61 65 36 49 30 24 36 49 97 47 23 89 97 47 26 42 97 47 23 89 97 47 26 27

Bergen Begravelse Lægårdvej 20 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 42 11 19 Bergmann Ellen B Sørensen lægesekretær Rugvænget 2 61 71 45 53 Bergmann Ellen Birgitte Rugvænget 2 . . . . . . . . . . . . . . . 25 32 63 43

Bergmann, Advokat Ørn 96 29 66 66 32 16 71 05 31 33 34 26 29 41 80 77 30 51 78 21 97 47 64 60 26 39 67 91 97 45 43 89 24 81 23 20 97 47 62 79 97 70 12 07 23 34 55 91 97 70 12 07 97 45 42 39 23 35 37 12 97 45 43 89 97 47 62 79 51 80 05 23 30 54 40 90 24 87 48 62 60 14 56 90 24 91 32 62 97 45 43 89

40 12 21 42 60 24 32 57 32 16 62 41 97 45 21 42 51 21 78 25 21 42 68 44 24 41 93 96 97 47 30 45 29 91 04 74 97 47 30 45 97 47 26 36 30 26 10 65 61 27 72 82 22 98 37 28 97 47 20 70 23 31 19 68 30 61 57 04 22 29 25 25 97 47 62 14 60 22 07 93 97 47 18 00 97 47 62 14 97 47 25 86 97 47 38 49 97 47 18 00 97 47 20 70 52 14 70 01 97 47 38 49 97 47 32 79 97 47 32 79 60 12 58 09 97 47 32 79 51 29 62 89 30 61 87 21 51 37 82 63 20 54 99 68 97 47 32 79 97 47 32 79 23 47 66 38 97 47 30 91 61 60 35 38 97 47 63 23 97 47 28 62 97 47 63 23 97 47 63 23 97 47 28 62 25 35 20 35 61 75 60 30 96 41 01 40 31 37 36 32 51 18 71 30 97 47 61 63 97 47 61 84 30 49 26 78 30 49 44 28 40 44 26 78 97 47 61 84 61 75 43 13 61 54 30 41 61 76 46 96

123

Navneregister

Rugbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bergmann Ørn advokat Grønningen 21 . . . . . . . . . . . . . Bernatskyi Oleksandr Skjerkvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Anette Nørby Bredgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Anne Marie Gammel Landevej 9 . . . . . . . . . . . Bertelsen Arne ekspedient Skavevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Camilla Risum Markvænget 11 . . . . . . . . . . . . Bertelsen Conni Skov Risom Bredgade 14c . . . . . . . . . . . Bertelsen Edel reng ass Egevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Egon slagteriarb Østvænget 9 . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Grethe Birkmose Parkvej 11 . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Henrik Gammel Landevej 26b th . . . . . . . . . . . Bertelsen Jens Brejnholt fabrikant Parkvej 11 . . . . . . . . . Bertelsen Joanna Risom Bredgade 14b Bertelsen Kirsten Hornshøj hj syerske Vestparken 5 . . . . Bertelsen Klaus specialarb Gammel Landevej 9 . . . . . . . Bertelsen Klaus Risom Bredgade 14c . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Lissi sygehjælper Østvænget 9 . . . . . . . . . . . . Bertelsen Lissi Østvænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Lissi Østvænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Margit Rose Jæger Bredgade 4 . . . . . . . . . . . . Bertelsen Mathias Nørby Bredgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Mimmi Markvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Mollie Risom Bredgade 14c . . . . . . . . . . . . . . .

Bertelsen Morten Skovvænget 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Morten Skovvænget 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Niels Christian R Mølleparken 24 . . . . . . . . . . . Bertelsen Simon Brødbæk Skovvænget 35 . . . . . . . . . . . Bertelsen Steen fabrikarb Bredgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Svend Erik skovarbejder Bredgade 4 . . . . . . . . Bertelsen Tina Vejsgaard Lundgaardsgade 21 . . . . . . . . . Berthelsen Johannes bogholder Kløvervej 5 . . . . . . . . . . Berthelsen Johannes Kløvervej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berthelsen Lis Kløvervej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berthelsen Mette Bryld Danmarksgade 22 . . . . . . . . . . . Berthelsen Mette Bryld Danmarksgade 22 . . . . . . . . . . . Bess Jeanne Benedikte Højager 18 . . . . . . . . . . . . . . . . Big Bullies ApS Industrivej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilberg Bente bogholder Engdraget 12 . . . . . . . . . . . . . . Bilberg Bente Engdraget 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilberg Bente Engdraget 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilberg Eivind landbr medhj Tvedvej 15 . . . . . . . . . . . . . . Bilberg Jens Christian direktør Hodsagervej 63 . . . . . . . . Bilberg Jens Christian Hodsagervej 63 . . . . . . . . . . . . . . Bilberg Jens Otto gårdejer Højager 13 . . . . . . . . . . . . . . . Bilberg Karen sygepl ass Hodsagervej 63 . . . . . . . . . . . . Bilberg Karen Byskov køkkenleder Tvedvej 15 . . . . . . . . Bilberg Lars Skjerkvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilberg Maren Agergaard Højager 13 . . . . . . . . . . . . . . . Bilberg Niels Orloff økonomichef Engdraget 12 . . . . . . . . Bilberg Niels Orloff Engdraget 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilberg Tilde Maul Skjerkvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilibok Noemi Tvedvej 14 Billeskov Agnes Amalie B Lundbyvej 20 . . . . . . . . . . . . . Billeskov Anders Lundbyvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Billeskov Charlotte Bredgade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Billeskov Henry specialarb Lundbyvej 20 . . . . . . . . . . . . Billeskov Henry Lundbyvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Billeskov Henry Lundbyvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Billeskov Henry Lundbyvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Billeskov Henry Lundbyvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Billeskov Kristina Lundbyvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Billeskov Mathias Lundbyvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Billeskov Mathias Lundbyvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Billeskov Niels Holger chauffør Kirkegade 17 . . . . . . . . . Birkebæk Bente syerske Lundgårdsparken 50 . . . . . . . . Birkebæk Eva Søndergaard pædagog Pilhusevej 9 . . . . . Birkebæk Inger Marie syerske Lundgårdsparken 51 . . . . Birkebæk Jeppe Søndergaard Pilhusevej 9 . . . . . . . . . . . Birkebæk Leo medhjælper Pilhusevej 9 . . . . . . . . . . . . . . Birkebæk Morten Bygvej 8 Birkebæk Svend mekaniker Lundgårdsparken 51 . . . . . . Birkebæk Søren værkfører Lundgårdsparken 50 . . . . . . . Birkedal Anders Troelsen Troelstrupvej 3 Birkedal Marianne Troelsen Troelstrupvej 3 . . . . . . . . . . . Birketoft Plejecenter Østergade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Birkjær Pia Egeskrænten 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Birkjær Pia Egeskrænten 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Birkkjær Birthe Gurli Bjerg Østergaardsallé 3 2 9 . . . . . . Birkkjær Karen Margrethe chauffør Hodsagervej 59 . . . . Birkkjær Louise Rosenvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Birkkjær Louise Rosenvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Birkkjær Louise Rosenvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Birkkjær Poul Henning automek Hodsagervej 59 . . . . . . . Birkkjær Poul Henning Hodsagervej 59 . . . . . . . . . . . . . . Birkkjær Poul Henning Hodsagervej 59 . . . . . . . . . . . . . . Birkkjær Poul Henning Hodsagervej 59 . . . . . . . . . . . . . . Birkø Jais Beier Skolegade 20b 1 Bisgaard Anette Rørparken 22

B


Bisgaard Thomas Rørparken 22 Bitsch Brian Rosenvænget 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bjerg Anna Væggemose sygepl ass Nørreholmvej 2 . . . . Bjerg Henrik Anemonevej 18a Bjerg Jens Georg Andersen diakon Nørreholmvej 2 . . . . . Bjerg Joanna Maria Anemonevej 18a Bjerg Preben salgskons Boghvedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . Bjerg Preben Boghvedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bjerg Sonja køkkenmedhj Boghvedevej 7 . . . . . . . . . . . .

20 13 22 38 61 99 74 31 50 57 17 52 97 47 32 31 60 49 49 15 97 47 32 31

Bjergby-Haderup Murerforretning ApS v/ Dann Ørskov Karlsen Hedevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bjerggaard Anne Merethe Langgade 84 . . . . . . . . . . . . . Bjerggaard Anne Merethe Langgade 84 . . . . . . . . . . . . . Bjerggaard Anne Merethe Langgade 84 . . . . . . . . . . . . . Bjerggaard Kim Langgade 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bjerggaard Kim Langgade 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bjerre Christian Kjær Kirkevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bjerre Mette Kjær Kirkevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bjerre Mette Kjær Kirkevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bjerregaard Bente Hirsevænget 19 Bjerregaard Inge Elise Pihl syerske Rørparken 14b Bjerregaard Inger Hvedevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bjerregård Magie Rose Ørum Tvedvej 12 . . . . . . . . . . . . Bjerregaard Morten Hvedevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bjerregaard Sinne Marie Bredgade 19 . . . . . . . . . . . . . . BK Fiskegrej Jernbanegade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bl Fotoservice Bygvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bl Service Langgade 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blach Elisabeth G Skolevænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blach Elisabeth G Skolevænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28 18 26 96 97 45 45 50 40 36 45 50 60 67 45 50 97 45 45 50 21 80 90 50 97 45 20 10 97 45 20 10 25 30 04 22

29 13 10 17 97 43 02 16 30 32 33 88 22 45 01 53 97 47 31 78 97 47 38 81 97 45 46 00 52 75 15 65 60 68 26 31

blicher Revision & Rådgivning

Navneregister

B

Rugbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bliddal Erik lærling Bredgade 34 Bliddal Henriette Samsø Bredgade 34 . . . . . . . . . . . . . . . Bliddal Henriette Samsø Bredgade 34 . . . . . . . . . . . . . . . Bliddal Henriette Samsø Bredgade 34 . . . . . . . . . . . . . . . Bliddal Henriette Samsø Bredgade 34 . . . . . . . . . . . . . . . Bliddal Henriette Samsø Bredgade 34 . . . . . . . . . . . . . . . Blohm Erik Vistorpvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blæsbjerg Christian George M Kildevej 9 . . . . . . . . . . . . Blæsbjerg Christian George Mcrobie Kildevej 9 . . . . . . . . Blæsbjerg Ellen Hestbech husassistent Kildevej 9 . . . . . . Blæsbjerg Ernst William gårdejer Kildevej 9 . . . . . . . . . . . Blæsbjerg Harry Emil gårdejer Bygvej 21 . . . . . . . . . . . . Blæsbjerg Harry Emil Bygvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blæsbjerg Henning skoleelev Rugbjergvej 28 . . . . . . . . . Blæsbjerg Henning Rugbjergvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . Blæsbjerg Henning Rugbjergvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . Blæsbjerg Henning Rugbjergvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . Blæsbjerg Ingrid Bygvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blæsbjerg Ingrid Kathrine H Bygvej 21 . . . . . . . . . . . . . . Blæsbjerg Mads Kristian gårdejer Sønder Skjerkvej 2 . . . Blæsbjerg Martin Sønder Skjerkvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . Blæsbjerg Susanne Rugbjergvej 28 Bmp Anlæg og Entreprenør Videbækvej 15 . . . . . . . . . . Boddum Johnny Lidgaard landbr elev Falkevej 8 . . . . . .

97 47 13 22 28 29 60 03 61 68 44 92 61 69 44 92 61 68 14 66 29 88 44 92 29 72 18 30 97 47 25 52 61 11 93 83 97 47 25 52 97 47 25 52 97 47 61 52 21 46 67 52 20 96 29 13 22 58 29 13 29 40 31 21 22 93 44 21 41 13 11 66 97 47 61 52 97 47 21 54 97 47 21 54 25 52 54 54 21 63 75 09

Boel Akupunktur Industrivej Nord 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boel Corinne Esther Lundgårdsparken 22 Boel Ella Bodil Industrivej Nord 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boel John Industrivej Nord 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boel John Lundgårdsparken 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boeve Gerrit Teglværksvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

97 87 58 00 69 13 22 62 69 13 22 62 27 39 34 30 29 72 84 77

Boeve Laura Maria Teglværksvej 24 Boeve Maria Wilhelmina Teglværksvej 24 . . . . . . . . . . . . Bofællesskabet Østertoft 49 Østertoft 49 . . . . . . . . . . . Bogholderiet Aulum v/ Keld Sandal Pedersen Lundgårdsparken 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bogoslavets Nataliia Nørregade 23 Bohnsen Christoffer Korawit L Højager 36 . . . . . . . . . . . Bohnsen Dorthe Hilda studerende Højager 36 . . . . . . . . . Bohnsen Dorthe Hilda Højager 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bohnsen Svend Højager 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bohnsen Svend Lykke revisor Højager 36 . . . . . . . . . . . . Bojesen Susanne Over Høstrupvej 6 Bojsen Anna Dorthea S økonoma Kastaniealle 5 30 . . . . Bojsen Kristian Kirk pedel Kastaniealle 5 30 . . . . . . . . . . Boligmix Industrivej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52 80 97 34 97 47 27 84 40 56 93 81 97 47 30 49 97 47 30 49 51 31 23 50 51 31 23 51 97 47 30 49 97 47 14 88 97 47 14 88 70 27 17 33

Boligtextil Kirkegade 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bonde Jakob Vestergård Nørreholmvej 13 Bonde Jesper Vestergård Nørreholmvej 13 Bonde Lars Nørreholmvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bonde Susanne Vestergård Nørreholmvej 13 Boné Ellen Margrethe Moltzen Lundgaardsgade 12 . . . . Bonnesen Daniel Ejstrup Kudsk Grønningen 10 . . . . . . . Bonnesen Michelle Ejstrup K Grønningen 10 . . . . . . . . . . Boogii A/S Rugbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bootkhumlue Oranuch Solskrænten 6

97 47 24 22

23 30 84 56 25 15 18 35 22 91 04 63 22 91 04 53 96 41 31 11

Borbjerg Mølle Kro Borbjerg Møllevej 3 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . Bordorf Inge skoleelev Lyngen 5a . . . . . . . . . . . . . . . . . Bork Birthe Elly Andersen hjemmehjælp Højgade 20 . . . . Borrild Jesper Würtz Karupvej 73 7470 Karup. . . . . . . . . Borrits Ingelis Herningvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Borum Anita kontorass Engdraget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . Borum Anita Engdraget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Borum Anita Engdraget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Borum Anita Engdraget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Borum Edith Skolegade 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Borum Lisbeth bankass Vibevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Borup Benjamin Holm Hovedvejen 6

97 46 10 10 97 47 30 41 25 21 42 76 24 20 60 66 20 46 46 24 97 47 29 09 28 76 67 09 29 90 93 59 91 55 90 93 97 47 22 56 97 45 29 26

Boudigaard Begravelse Vestergade 14 7800 Skive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourgeois Sarah Pierrette M Tusbækvej 42 . . . . . . . . . . Boye Hanne Dorthe Hjort Havrevej 25 . . . . . . . . . . . . . . . BPA Pro Team ApS Rugbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bracht Morten Bruun Kirkevej 7a . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brandborg Laila skoleelev Bygvej 25 Brandt Jytte Venø tekstilarb Grønningen 9 . . . . . . . . . . . Brandt Jytte Venø Grønningen 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brandt Mette Jyllandsgade 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brandt Mette Jyllandsgade 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brask Anna Marie Egelundvej 3 7470 Karup . . . . . . . . . . Brask Anna Marie Egelundvej 3 7470 Karup. . . . . . . . . . . Brask Anna Marie Bang Egelundvej 3 7470 Karup . . . . . . Brask Flemming Tølbøl Egelundvej 3 7470 Karup. . . . . . . Brask Jacob Bang Tølbøl Egelundvej 3 7470 Karup . . . . . Brask Martin Bang Tølbøl Egelundvej 3 7470 Karup . . . . . Brdr Nielsen Entreprenør- og Vogn Bredgade 35 . . . . . . Bredall Bente praktikant Karupvej 54 7470 Karup . . . . . . Bredall Verner fabrikarb Karupvej 54 7470 Karup. . . . . . . Bredall Verner Karupvej 54 7470 Karup . . . . . . . . . . . . . . Bredgaard Michael Gammel Landevej 3 . . . . . . . . . . . . . Bredgaard Tanja Kristense Gammel Landevej 3 . . . . . . . .

97 52 08 98 28 60 89 83 25 52 13 71 88 53 06 20 53 39 02 21 21 25 21 74 23 84 80 23 51 29 64 47 32 18 27 09 30 35 40 42 22 53 22 03 51 81 65 20 97 19 65 20 97 19 65 20 97 19 65 20 97 19 65 20 97 45 40 88 74 41 54 74 74 41 54 74 50 10 04 60 22 38 02 71 30 50 01 07


Bredtoft Anne-Mette sygepl elev Vestager 1 . . . . . . . . . . Bredtoft Elly Skolegade 5 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bredtoft Helene Kjær Lundbyvej 3 Bredtoft Helle Damgaard Sønder Skjerkvej 10 . . . . . . . . . Bredtoft Lars Sønder Skjerkvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bredtoft Lars Sønder Skjerkvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bredtoft Lars Sønder Skjerkvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bredtoft Lars Sønder Skjerkvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bredtoft Lars Sønder Skjerkvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bredtoft Mogens chauffør Lundbyvej 3 . . . . . . . . . . . . . . Bredtoft Mogens Lundbyvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bredtoft Aage gårdejer Skolegade 5 18 . . . . . . . . . . . . . . Bredtoft Aage Skolegade 5 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bredvig Hanne Helbæk Sønderagervej 34 . . . . . . . . . . . Bredvig Hanne Helbæk Sønderagervej 34 . . . . . . . . . . . . Bredvig Hanne Helbæk Sønderagervej 34 . . . . . . . . . . . . Bredvig Hanne Helbæk Sønderagervej 34 . . . . . . . . . . . . Bredvig Hanne Helbæk Sønderagervej 34 . . . . . . . . . . . . Breinholt Else Andersen Fredshegn 1f . . . . . . . . . . . . . . Breinholt Inger Bastrup tekstilarb Hodsagervej 62 Breinholt Jørgen landbr medhj Hodsagervej 62 . . . . . . . . Breinholt Penille Gramstrup Bredvigvej 24 Breinholt Peter Bastrup Hodsagervej 62 Breinholt Simon Gramstrup Bredvigvej 24 Bro Connie Yvonne sygehjælper Højager 16 Bro Kim politiass Højager 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Broch Mathias Christians Mølleparken 25 . . . . . . . . . . . Brodersen Diasane Sangacena Østertoft 23 Brodersen Lill-Brith Vidorf Skolegade 12 1 Brogaard Lisbeth Søndergaard Jens Jensensvej 6a Brogaard Monika hjemmehjælp Tjørnevej 11b . . . . . . . . . Brogaard Monika Tjørnevej 11b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brogaard Peder Høgild gårdejer Østvænget 19 . . . . . . . . Brogaard Peder Høgild Østvænget 19 . . . . . . . . . . . . . . . Brogaard Torkild assistent Jens Jensensvej 6a . . . . . . . . Brogaard Torkild Jens Jensensvej 6a . . . . . . . . . . . . . . . Broholm Mette Karupvej 69 7470 Karup . . . . . . . . . . . . . Brokholm Peder landmand Feldborgvej 18 . . . . . . . . . . . Brokholm Solveig Feldborgvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brokholm Solveig Rose Majland Feldborgvej 18 . . . . . . . Brokholm Verner forpagter Højmosevej 2 . . . . . . . . . . . . Brosbøl Andreas Bo Høj Ørrevej 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . Brosbøl Lis Høj Ørrevej 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Browne Elisabeth Malling Egelundvej 4 7470 Karup . . . . Brugsen Fremad Bredgade 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brunbjerg Jimmy Bakkedraget 11 Bruun Anne Munk Højager 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bruun Brian Højager 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bruun Brian Højager 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bruun-Jeppesen Lenette Lykke Hvedevej 12 . . . . . . . . . Bruun-Jeppesen Lenette Lykke Hvedevej 12 . . . . . . . . . . Bruun-Jeppesen Martin Hvedevej 12 . . . . . . . . . . . . . . .

97 47 25 48 97 47 24 26 97 47 18 12 97 47 18 12 42 18 99 19 51 75 81 48 30 31 07 35 29 17 34 75 21 82 52 74 61 11 09 56 97 47 24 26 53 38 24 26 97 47 35 35 26 22 35 05 28 29 64 45 53 35 92 29 27 28 29 16 97 47 60 83 20 13 67 69

40 52 70 23 29 80 73 66

97 45 24 03 81 75 69 84 97 46 81 84 52 24 19 84 23 30 67 52 30 23 96 09 53 27 52 82 97 45 41 21 30 56 99 33 97 45 41 21 97 45 41 02 25 12 07 54 26 59 50 51 97 45 60 56 97 45 40 06 42 79 44 42 21 21 69 24 22 37 98 87 22 26 04 32 22 31 84 91 22 31 84 91

Brøchner 97 14 10 52 97 47 62 04 97 47 62 04 97 45 24 68 42 80 30 31 97 45 24 68 21 29 53 51 27 59 83 53 26 13 21 42

Brdr Kjeldsens Vognmandsforretning Lundgårdsparken 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brøndberg Birthe Brohusvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brøndberg Birthe Brohusvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brøndberg Daniel Kristian Brohusvej 17 . . . . . . . . . . . . . Brøndum Hardy Bjarne arbejdsmand Romvigvej 21 BS Speedway Hovedgaden 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bubliene Kristina Hovedgaden 44 Buchhave Kaj Lundgård gårdejer Hovedvejen 20 Buchhave Marie Nielsine Jyllandsgade 27 . . . . . . . . . . . Buchhave Nina Johansson Rørparken 30d 1 . . . . . . . . . . Buchhave Ruth Lundgård Hovedvejen 20 . . . . . . . . . . . . Buchhave Vagn diakon Holstebrovej 6 . . . . . . . . . . . . . . . Bucur Ioan Sandgårdvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bucur Lacramioara Elena Sandgårdvej 17 Budnik Inna Lærkevej 20 Budnik Oleksandr Lærkevej 20 Buhic Almin Romvigvej 21 Bull Susie Houmøller sygehj elev Skolegade 10 . . . . . . . Bundgaard Beslagsmedie Pilhusevej 5 . . . . . . . . . . . . . Bundgaard Bo Brohusvej 12 Bundgaard Lars Kjøge slagter Vormstrupvej 13 . . . . . . . . Bundgaard Martin Pilhusevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buskbjerg Ebbe gårdejer Holtevej 20 Buskbjerg Henrik Asbækhedevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Buskbjerg Jens Kristen landbr medhj Asbækhedevej 6 Buskbjerg Jørgen Køhler Bakkedraget 1 . . . . . . . . . . . . . Buskbjerg Malene Hoffmann Holtevej 20 Buskbjerg Maren Østergade 2 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buskbjerg Niels Peder tømrersvend Bakkedraget 1 . . . . . Buskbjerg Simone Hoffmann Holtevej 20 Buskbjerg Vibeke Køhler Bakkedraget 1 . . . . . . . . . . . . . Buskbjergs Montage v/ Niels Peder Buskbjerg Bakkedraget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Butcher Camilla Grønbækparken 107 . . . . . . . . . . . . . . . Butcher Lee Timothy Grønbækparken 107 . . . . . . . . . . . Butik Lundager v/ Bente Bredall Karupvej 54 7470 Karup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Butnaru Delia Maria Hvedevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Butnaru Iulian Hvedevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buurskov og Lassen Maskinfabrik Hallundbækvej 22 . Buxbom Malene Anemonevej 5b Byens Kagemand Kirkegade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byskov Henny kontorass Lyngskrænten 2 . . . . . . . . . . . Byskov Jens kørelærer Lyngskrænten 2 . . . . . . . . . . . . . Byskov Jens Lyngskrænten 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byskov Louise Svenstrup Søndermarken 27 Bæk Bodil Pagh kantinemedhj Rørparken 18a . . . . . . . . Bæk Laurits Pagh Sønder Skjerkvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . Bæk Mette Sønder Skjerkvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bæk Mette Sønder Skjerkvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bæk Mette Weis Sønder Skjerkvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Bæk Poul Damgaard pensionist Rørparken 18a . . . . . . . . Bæk Susanne syerske Vestparken 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Bækgaard Inge lærer Bøgevej 2 Bækgaard Peter læge Bøgevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bæksted Danny Jimmy Jørgen håndformer Irisvej 9 Bæksted Kirsten Frølund Irisvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bärtel Carsten Troelstrupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bärtel Claus Søndermarken 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bärtel Claus Søndermarken 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bärtel Gitte Troelstrupvej 2 Bärtel Per Martin efg elev Troelstrupvej 2 . . . . . . . . . . . .

97 47 20 68 97 47 30 12 22 32 63 11 97 47 30 12 97 47 69 98

29 90 14 27 52 39 75 36 24 26 26 34 23 20 54 33 53 34 68 52

25 11 87 12 26 21 90 39 21 84 87 30 25 21 90 39 20 35 47 30 21 48 35 63 97 47 22 70 30 58 22 35 23 45 97 56 30 58 22 35 60 67 34 33 60 68 34 33 61 69 54 74 32 14 45 51 32 14 45 51 86 46 75 70 97 47 20 50 97 45 27 55 97 45 27 55 30 56 67 61 97 47 30 65 28 90 16 71 42 68 62 67 28 90 16 71 22 33 30 29 97 47 30 65 30 33 87 97 24 87 88 73 22 41 77 39 24 47 69 36 30 71 32 78 60 48 56 72 51 70 76 31

125

Navneregister

Genvejen 16 7451 Sunds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brødbæk Claus Toppergårdvej 7 Brødbæk Evald gårdejer Hodsagervej 66 . . . . . . . . . . . . . Brødbæk Jytte Marie køkkenass Hodsagervej 66 . . . . . . Brødbæk Jørgen mekaniker Lærkevej 2 . . . . . . . . . . . . . Brødbæk Jørgen Lærkevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brødbæk Karen syerske Lærkevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . Brødbæk Karen Lærkevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brødbæk Line Høst Toppergårdvej 7 Brødbæk Malene Herningvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brødbæk Susanne Skovvænget 35 . . . . . . . . . . . . . . . . .

Brødbæk Torben Udholmvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 63 60

B


Bødker Jens Christian B Kirkegade 18a Bøgild Hans Mejdal Jyllandsgade 32 Bøgild Helle Mejdal ekspeditrice Tømmergade 4 Bønsøe Rita Færch modelkonstr Jens Jensensvej 6f . . . Børgesen Teddy major Engdraget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . Børne- og Ungdomscentret Krudthuset Markedspladsen 12a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Børnehuset Skolevænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baadsgaard Grethe Lundager børneh leder Hvedevej 25 Baadsgaard Johnny postbud Hvedevej 25 . . . . . . . . . . . . Baadsgaard Nina fabrikant Rosenvænget 11 . . . . . . . . . . Baadsgaard Nina Rosenvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . Båndservice Rugvænget 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26 51 83 88 97 47 29 09 96 28 74 85 96 28 79 30 52 24 26 07 52 24 03 07 97 47 25 05 22 13 01 05 97 47 17 57

C Cantor Poul malermester Rørparken 14c 1 Caprani Ammy Solvejg kontorass Vistorpvej 3 . . . . . . . . Caprani Ammy Solvejg Vistorpvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Carey Marion Åvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carlsen Rasmus Hedegaard Jersildvej 11 Carlsen René Obel Videbækvej 13 Carstens Malerservice Lundgårdsparken 38 . . . . . . . . . Carstensen Melanie Bødewadt Skjerkvej 4 . . . . . . . . . . CB Sport Event Hedevej 7b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cherepenko Sergiy Herningvej 81 C.H.H. Agentur Engdraget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 14 31 55 22 33 11 96 21 25 11 47

97 47 33 45 50 52 71 08 26 82 27 06 97 47 15 66

China Grill & Café

Navneregister

B

Danmarksgade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chirea Ilie Gindeskovgård 4 Christensen A C Hodsagervej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Alfred husmand Tjørnevej 12a . . . . . . . . . . . Christensen Allan Brønden Hovedgaden 29 Christensen Anders Mikkelsen assistent Spegbjergvej 10 Christensen Anders Trelborg Mølleparken 17 . . . . . . . . . Christensen Anna Helene bogholder Tusbækvej 4 . . . . . . Christensen Anna Katborg Østergade 2 1 Christensen Anne-Marie Venø Lundgårdsparken 78 . . . . Christensen Arne lærer Anemonevej 22c . . . . . . . . . . . . . Christensen Arne Birger Sønderagervej 40 . . . . . . . . . . . Christensen Arne Birger Sønderagervej 40 . . . . . . . . . . . Christensen Arne Birger Sønderagervej 40 . . . . . . . . . . . Christensen Benny Kristian slagteriarb Bygvej 25 Christensen Bent Haunstrup gårdejer Hvedevej 7 . . . . . . Christensen Bente Mejdal reng ass Danmarksgade 52b . Christensen Bente Mejdal Danmarksgade 52b . . . . . . . . Christensen Betty Irene Tjørnevej 12a . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Bjarne elektriker Østertoft 56 . . . . . . . . . . . . Christensen Bjørn Vester Skolevænget 10 . . . . . . . . . . . . Christensen Bjørn Vester Skolevænget 10 . . . . . . . . . . . . Christensen Bodil Kirkegade 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Bodil Grove lærer Hvedevej 1 . . . . . . . . . . . . Christensen Bodil Marie R Kirkegade 2 1 . . . . . . . . . . . . Christensen Brian Grenaa Natovej 1a Christensen Britta tilskærer Herningvej 52 Christensen Camilla Carina Kirkegade 6 1 th . . . . . . . . . . Christensen Camilla Mejdal Vestergade 30 Christensen Carina Hirsevænget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 47 17 89 97 47 61 14 64 66 44 83 97 47 20 41 29 27 45 01 97 45 43 85 97 47 28 28 28 73 21 99 26 13 41 29 26 37 23 25 26 39 27 71 60 73 71 45 97 47 30 79 51 19 61 59 64 66 44 83 51 43 47 52 28 29 90 52 29 90 30 92 29 44 62 66 26 17 87 59 97 47 10 20

27 60 94 01 31 67 40 20

Tandlæge Carl-Børge Christensen Østergade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 21 85

126

Christensen Carl-Børge Bach tandlæge Skolegade 32 . . 24 94 61 85 Christensen Carl-Børge Bach Skolegade 32 . . . . . . . . . . 53 25 66 08 Christensen Casper Stein Birkkjærvej 7 . . . . . . . . . . . . . . 32 13 39 17 Christensen Casper Stein Birkkjærvej 7 . . . . . . . . . . . . . . 20 76 03 05 Christensen Casper Stein Birkkjærvej 7 . . . . . . . . . . . . . . 24 46 37 53 Christensen Cerise Marie Kastaniealle 5 31 Christensen Danni Egebjerg Tømmergade 1 Christensen Dorethe Fjord Lundgårdsparken 53 Christensen Dorthe Overgaard Skærbækvej 8 . . . . . . . . . 96 10 48 44 Christensen Dorthe Vester Skovvænget 15 Christensen Edel Helene Hodsagervej 50 . . . . . . . . . . . . 97 47 61 90 Christensen Edvard Nygaard gårdejer Fårbækvej 24 . . . . 97 45 60 88 Christensen Edvard Nygaard Fårbækvej 24 . . . . . . . . . . . 61 75 62 22 Christensen Elisabeth F lærer Rugvænget 31 . . . . . . . . . 97 47 31 50 Christensen Else Birgit Ø sygepl Markvænget 7 . . . . . . . . 97 47 28 26 Christensen Erling chauffør Søndermarken 18 . . . . . . . . 27 36 29 11 Christensen Esther syerske Engvej 35a . . . . . . . . . . . . . . 97 47 30 07 Christensen Evald diakon Markvænget 7 . . . . . . . . . . . . . 97 47 28 26 Christensen Evald Markvænget 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 27 43 29 Christensen Finn Nørgaard maskinarb Lundgårdsparken 57a Christensen Flemming specialarb Lundgårdsparken 53 . 24 21 01 74 Christensen Flemming Lundgårdsparken 53 . . . . . . . . . . 23 32 47 99 Christensen Grethe Frølund Søndermarken 18 . . . . . . . . 23 30 26 73 Christensen Gudrun Dalgaard Skolegade 5 22 Christensen Gudrun Marie Hede Viborgvej 372 . . . . . . . . 97 45 27 80 Christensen Gunnar Borre former Parkvej 7 Christensen Harry lærer Rugvænget 31 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 31 50 Christensen Harry Rugvænget 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 60 18 78 Christensen Heidi Oue Langgade 91 Christensen Helle Mejdal Søndergade 4 . . . . . . . . . . . . . 30 36 74 66 Christensen Helle Skouv Hodsagervej 58 . . . . . . . . . . . . 97 47 65 50 Christensen Helle Skouv Hodsagervej 58 . . . . . . . . . . . . 40 81 67 99 Christensen Helle Vester sygeplejersk Lærkevej 6 . . . . . . 22 42 95 13 Christensen Ib specialarb Herningvej 52 . . . . . . . . . . . . . 24 98 40 12 Christensen Iben Søs Lund Skjerkvej 3 Christensen Inge Spegbjergvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 20 41 Christensen Inger Dalsgaard Lundgårdsparken 73 Christensen Irene Marie fabr syerske Langgade 62a . . . . 97 45 42 90 Christensen Irene Marie F Anemonevej 13a Christensen Irma Nordgaard tekstilarb Lærkevej 7 . . . . . 34 10 11 39 Christensen Irma Nordgaard Lærkevej 7 . . . . . . . . . . . . . 29 91 18 17 Christensen Jacob Carlin R Kirkegade 6 1 Tv Christensen Jakob Danmarksgade 35a Christensen Jan Karupvej 54a 1 7470 Karup Christensen Jannie Kickan Østvænget 12 . . . . . . . . . . . . 40 47 82 55 Christensen Jannie Trelborg Mølleparken 17 Christensen Jytte omsorgsass Kirkevej 1 Christensen Jytte syerske Skolevænget 15 . . . . . . . . . . . 22 38 14 36 Christensen Jytte Borre ekspeditrice Parkvej 7 . . . . . . . . 61 33 62 47 Christensen Jørgen Haunstrup Danmarksgade 54 . . . . . . 50 57 27 97 Christensen Jørn chauffør Eliseborgvej 16 Christensen Karen Margrethe syerske Østertoft 73 . . . . . 31 93 45 65 Christensen Karen Marie Tømmergade 2 . . . . . . . . . . . . . 32 11 17 75 Christensen Karen Marie Tømmergade 2 . . . . . . . . . . . . . 28 90 02 54 Christensen Karina Hovedskou syerske Rosenvænget 24 31 76 15 14 Christensen Kenneth Krogh Sønderagervej 40 Christensen Kim Overgaard Skærbækvej 8 . . . . . . . . . . . 96 10 48 44 Christensen Kim Sandholm Skærbækvej 8 . . . . . . . . . . . 20 65 26 78 Christensen Kirsten V Tusbækvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 44 81 Christensen Kirsten Vestergaard Tusbækvej 12 . . . . . . . . 61 76 81 67 Christensen Knud Erik salgskons Hvedevej 1 . . . . . . . . . 25 43 21 40 Christensen Knud Ove chauffør Lundgårdsparken 78 . . . 97 47 28 28 Christensen Kristian Boe Kløvervej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 41 59 62 Christensen Kåre Daasbjerg Anemonevej 2a Christensen Lasse Vinkelvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 49 19 79


97 45 42 52 20 22 79 30 20 78 69 85 22 44 27 10 25 61 01 95 97 45 42 63 26 17 27 71 27 82 57 95 97 47 62 41 97 45 41 81 61 37 28 98 97 47 62 41 20 29 56 31 20 47 28 98 97 47 61 90 27 24 35 55 28 45 28 88 22 44 97 00 29 11 34 62 97 47 23 28 97 45 42 52 29 11 98 51 60 67 64 04 97 45 42 90 40 23 15 52 50 95 87 71 96 41 30 40 30 32 39 35

Christiansen Thorsten Elgaard Gindeskovvej 23 . . . . . . . Christiansen Aage Gørup civilingeniø Feldborgvej 15 . . . . Christiansen Aage Gørup Feldborgvej 15 . . . . . . . . . . . . . Christiansen Aage Gørup Feldborgvej 15 . . . . . . . . . . . . . Christiansen Aage Gørup Feldborgvej 15 . . . . . . . . . . . . . Ciobotaru Dorinel Vasilica Videbækvej 21 . . . . . . . . . . . . Circle K Smedegade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ciulei Aida-Adriana Vester Feldborgvej 18 Clausen Ahrendt S bygn kondukt Mosevænget 14 . . . . . Clausen Ahrendt Schmidt Mosevænget 14 . . . . . . . . . . . Clausen Ahrendt Schmidt Mosevænget 14 . . . . . . . . . . . Clausen Bent gårdejer Hedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . Clausen Christine Mulungi Vormstrupvej 27 . . . . . . . . . . Clausen Grethe Barsøe Skolestien 9 . . . . . . . . . . . . . . . . Clausen Grethe Barsøe Skolestien 9 . . . . . . . . . . . . . . . . Clausen Jacob Karupvej 38 7470 Karup. . . . . . . . . . . . . . Clausen Jacob Skovvænget 21 Clausen Jens Peter Bjørnkærvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . Clausen Leif H Vormstrupvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clausen Leif Hellerup gårdejer Vormstrupvej 27 . . . . . . . Clausen Lisbeth Bolding kontorass Mosevænget 14 . . . . Clausen Terry Vormstrupvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clausen Terry Vormstrupvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32 16 53 11 86 63 83 83 23 68 24 23 31 38 24 38 61 76 41 96 96 92 40 80 97 47 11 97 97 47 26 65 22 53 68 68 20 10 69 99 97 45 23 45 97 45 60 03 97 14 31 43 53 43 93 34 97 45 65 60 97 45 23 20 27 51 78 14 97 45 60 03 97 47 26 65 97 45 60 03 23 62 17 26

CleanXperten Bredgade 52 7400 Herning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clinciu Daniel Vester Feldborgvej 26 Cobracros Hodsagervej 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coman Emanuel Neculai Sandgårdvej 17 Coman Vasilica Sandgårdvej 17 Condor Kids ApS Vævervej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conradsen Kurt Vang studerende Sønder Skjerkvej 14 . . Constantin Pantescu Vester Feldborgvej 26 Corgihusets-Petfood Langgade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . Creador Event Skærbækvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cupstrap ApS Nørregade 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 12 17 43 26 71 16 84

71 99 43 30 29 86 46 02 97 45 46 40 22 37 66 47 30 33 12 39

97 47 30 79 97 47 23 28 97 46 81 38 30 20 52 74 23 30 90 26 24 21 70 02 28 38 96 28 30 71 64 35 86 63 83 83 97 47 25 00 21 60 67 30 74 74 33 07 22 92 33 07 24 64 67 40 40 31 92 39 29 40 85 41 74 74 33 07 96 41 21 16 20 63 56 60 97 47 18 29 96 41 21 16 97 17 18 17 20 89 90 34 97 47 21 32 40 57 44 35

D Dagø Stine Guldberg Østvænget 61 Dahl Anna Grethe Ørrevej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Anna Grethe Ørrevej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Anna Grethe Østergaard bankass Ørrevej 25 . . . . . . Dahl Anne Mette Kjeldgaard Engdraget 16 . . . . . . . . . . . Dahl Arnold Jensen rejsemontør Boghvedevej 35 . . . . . . Dahl Arnold Jensen Boghvedevej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Ejvind filialdir Engdraget 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Else Kirstine Videbæk damefrisør Søndergade 18 . . Dahl Else Kirstine Videbæk Søndergade 18 . . . . . . . . . . . Dahl Heidi Søvsø Søndermarken 26 . . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Henning kontormedhj Østergaardsallé 3 3 3 . . . . . . Dahl Inga hjemmehjælp Østergaardsallé 3 3 3 . . . . . . . . Dahl Jens Jørn direktør Søndergade 18 . . . . . . . . . . . . . Dahl Knud Erik konstruktør Anemonevej 7a . . . . . . . . . . . Dahl Lars Søvsø Søndermarken 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Lars Søvsø Søndermarken 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Rita fabrikarb Boghvedevej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Rita Boghvedevej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Sabine Lykke Varhedevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dalbo Byg K/S Danmarksgade 24 1 . . . . . . . . . . . . . . . .

22 52 57 21 26 21 04 72 23 29 40 88 97 47 13 03 97 47 30 64 22 59 38 03 97 47 13 03 97 13 25 35 51 78 81 82 61 69 63 35 97 47 26 18 97 47 26 18 97 13 25 35 26 44 57 10 21 24 63 35 23 45 15 23 97 47 30 64 23 95 90 75 22 79 72 44 21 74 21 28

127

Navneregister

Christensen Lilian Hauge tegner Gindeskovvej 16 . . . . . . Christensen Lilian Hauge Gindeskovvej 16 . . . . . . . . . . . Christensen Lisa Mejdal Lergravvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Louize-Linnea V Rosenvænget 14 Christensen Mads Naursgaard Brogårdvej 6 . . . . . . . . . . Christensen Maj-Brit Hvid Grønbækparken 85 Christensen Maj-Britt K Langbovej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Martinus specialarb Østervang 26 . . . . . . . . Christensen Mathias Serup Skovvænget 1 Christensen Merete Krogh Drosselvej 4 . . . . . . . . . . . . . . Christensen Merete Krogh Drosselvej 4 . . . . . . . . . . . . . . Christensen Mette Marie kontorass Bredvigvej 19 . . . . . . Christensen Minna pensionist Bredgade 66 . . . . . . . . . . Christensen Mona Carlsen syerske Bredgade 5 . . . . . . . . Christensen Ninna Gavlshøj Karupvej 2 Christensen Ole Skou førtidspensi Bredvigvej 19 . . . . . . . Christensen Ole Skou Bredvigvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Ole Skou Bredvigvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Oscar Koldtoft gårdejer Hodsagervej 50 . . . . Christensen Pernille Egebjerg Tømmergade 1 . . . . . . . . . Christensen Poul Grønbækparken 85 . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Poul Vester maskinst. ej Skolevænget 10 . . . Christensen Poul Vester Skolevænget 10 . . . . . . . . . . . . . Christensen Sune Nørgård Grønningen 35 Christensen Svend Aage gårdejer Kløvervej 32 . . . . . . . . Christensen Svend Oue arbejdsmand Gindeskovvej 16 . . Christensen Søren Viig Vester snedker Ljørringvej 35 . . . Christensen Søren Viig Vester Ljørringvej 35 . . . . . . . . . . Christensen Tage slagteriarb Langgade 62a . . . . . . . . . . Christensen Tage Langgade 62a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Thomas Bové Skolegade 32 Christensen Thorvald Peder gårdejer Egeskrænten 2a . . . Christensen Tine Marie Ravn Hodsagervej 55 . . . . . . . . . Christensen Tommy Asbjørn tømrer Rugbjergvej 7 . . . . . Christensen Tony Danmarksgade 48 kl Christensen Torben Fjordside Anemonevej 13a Christensen Ulrikke Boe Kløvervej 7 Christensen Vagn Sigfred vognmand Danmarksgade 52b Christensen Vera Herdis R Kløvervej 32 . . . . . . . . . . . . . . Christensen Åge direktør Bredgade 5 Christesen Aase Henni Nygårdvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Christiansen Anita Nyborg Bakkedraget 16 . . . . . . . . . . Christiansen Anita Nyborg Bakkedraget 16 . . . . . . . . . . . Christiansen Anita Nyborg Bakkedraget 16 . . . . . . . . . . . Christiansen Anita Nyborg Bakkedraget 16 . . . . . . . . . . . Christiansen Anita Nyborg Bakkedraget 16 . . . . . . . . . . . Christiansen Ejgil Gørup overlærer Feldborgvej 15 . . . . . . Christiansen Finn Dræby lektor Kløvervej 30 . . . . . . . . . . Christiansen Finn Dræby Kløvervej 30 . . . . . . . . . . . . . . . Christiansen Gitte Halskou butikselev Rosenvænget 21 Christiansen Irene Clausen Grønbækparken 12 . . . . . . . . Christiansen Irene Clausen Grønbækparken 12 . . . . . . . . Christiansen Kenneth Vestergade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Christiansen Leif Fladerne 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christiansen Lene Hammer Fladerne 3 . . . . . . . . . . . . . . Christiansen Mads Lind Grønbækparken 12 . . . . . . . . . . Christiansen Marianne Bjerre designer Toppergårdvej 9 . Christiansen Marianne Bjerre Toppergårdvej 9 . . . . . . . . Christiansen Marie Nielsine Østertoft 26 . . . . . . . . . . . . . Christiansen Morten Bredahl Bakkedraget 16 Christiansen Ole Bjerre ingeniør Toppergårdvej 9 . . . . . . Christiansen Svend Erik kranmontør Østertoft 18 . . . . . . Christiansen Svend Erik Østertoft 18 . . . . . . . . . . . . . . . . Christiansen Svend Hedegaard Lundgaardsgade 16 . . . . Christiansen Svend Hedegaard Lundgaardsgade 16 . . . .

D


Navneregister

D

Dalgaard Ane Marie Østergade 2 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Dalgaard Annette Victoria Rosenvænget 5 1 th . . . . . . . . Dalgaard Henry landmand Østergaardsallé 7 3 3 . . . . . . Dalgaard Jakob Birch Grønningen 14 . . . . . . . . . . . . . . . Dalgaard Jenny Marie ekspeditrice Bredgade 14a Dalgaard Jette Marie Bach Søndergade 13 . . . . . . . . . . . Dalgaard Jette Marie Bach Søndergade 13 . . . . . . . . . . . Dalgaard Jette Marie Bach Søndergade 13 . . . . . . . . . . . Dalgaard Jette Marie Bach Søndergade 13 . . . . . . . . . . . Dalgaard Jette Marie Bach Søndergade 13 . . . . . . . . . . . Dalgaard Louise Birch Grønningen 14 Dalgaard Nikolaj Strøm Danmarksgade 35a Dalgaard Pernille Strøm Anemonevej 16a Dalgaard Roland Søndergade 13 Dalgaard Rune Strøm Søndergade 13 Dalgaard Signe Margrethe Østergaardsallé 7 3 3 . . . . . . Dalgaard Viggo arbejdsmand Bredgade 2 Dalgaard-Nielsen Helle Grantoften 15 Dalsgaard Anders Lenart cand agro Over Høstrupvej 4 . . Dalsgård Betina Rolighed Nørskovvej 10 . . . . . . . . . . . . Dalsgaard Bjarne Højager 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dalsgård Claus Nørskovvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dalsgaard Heidi Højager 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dalsgaard Kurt slagter Hodsagervej 79 . . . . . . . . . . . . . . Dalsgaard Valerie Irene Davey sygepl Over Høstrupvej 4 Dam Anders Skytte Grønbækparken 21 Dam Bente Søndergade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Bente Elmholt syerske Søndergade 7 . . . . . . . . . . . Dam Camilla Skytte Østertoft 24 Dam Emil Lundgårdsparken 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Henrik elev Lundgårdsparken 76 . . . . . . . . . . . . . . Dam Henrik Lundgårdsparken 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Irma Ruth Østervang 30 Dam Jacob Karupvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Jens Ole Nielsen chauffør Mølleparken 30 . . . . . . . Dam Johannes Thalund traktorfører Jyllandsgade 21 . . . Dam John Valdemar Kristian sygeh portør Søndergade 7 Dam Jonas Skøtt Rugvænget 25 Dam Jørn Uffe Alling overkonstab Åbakkevej 11 . . . . . . . Dam Krista syerske Mølleparken 30 . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Krista Mølleparken 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Krista Mølleparken 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Lydia Fynsgade 1 Dam Malene Skøtt Rugvænget 25 Dam Michael Rugvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Michael Rugvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Michael Rugvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Michael Rugvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Peder Emil Rosenvænget 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Søren Fredshegn 1c Dam Tina Vestergaard Rosenvænget 16 . . . . . . . . . . . . . Dam Tina Vestergaard Rosenvænget 16 . . . . . . . . . . . . . Dam Tine Lisbeth husassistent Fredshegn 1c Damborg Anette Falck Karupvej 54a 1 7470 Karup . . . . . Damborg Anette Falck Karupvej 54a 1 7470 Karup . . . . . Damgaard Else Ørskov skoleelev Ørrevej 43 . . . . . . . . . Damgaard Else Ørskov Ørrevej 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Damgaard Gitte Brombjerg Hvam Lundgårdsparken 49 . . Damgaard Gitte Brombjerg Hvam Lundgårdsparken 49 . . Damgaard Gitte Brombjerg Hvam Lundgårdsparken 49 . . Damgaard Gitte Brombjerg Hvam Lundgårdsparken 49 . . Damgaard Inga medhj ægtef Bødkervej 18 . . . . . . . . . . . Damgaard Jens Peder Bødkervej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . Damgaard Leif specialarb Bygvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . Damgaard Leif Bygvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128

97 43 82 45 50 52 79 15 97 45 41 43 28 94 63 65 23 72 80 17 23 92 64 80 28 74 10 96 28 83 01 26 27 24 64 80

97 45 41 43

97 45 25 58 20 41 59 97 20 13 72 60 21 67 54 61 51 80 08 07 97 20 81 84 97 45 25 58 21 73 18 76 97 47 11 61 23 21 93 40 51 23 41 88 40 11 75 33 96 52 28 55 97 45 43 23 21 44 04 82 97 47 11 61 28 72 41 18 97 45 43 23 30 31 22 64 23 32 84 11

23 98 12 17 29 92 26 43 51 91 14 33 27 34 09 20 97 47 10 18 97 47 10 18 29 40 84 79 20 73 10 60 30 42 27 20 97 47 35 03 52 37 88 90 28 90 48 92 53 37 34 10 60 24 35 62 52 39 34 10 97 47 23 12 97 47 23 12 97 47 22 76 60 22 48 26

Damgaard Niels Kr Bødkervej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Damgaard Niels Kristian entreprenør Bødkervej 18 . . . . . Damgaard Niels Kristian Bødkervej 18 . . . . . . . . . . . . . . Damgaard Niels Kristian Bødkervej 18 . . . . . . . . . . . . . . Damgaard Ninna fabrikarb Bygvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . Damgaard Ninna Bygvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Damgaard Ole elektriker Lundgårdsparken 49 Damgaard Simon Ørskov Ørrevej 43 . . . . . . . . . . . . . . . . Damgaard Søren vikar Ørrevej 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Damgaard Tanja Brombjerg Lundgårdsparken 49 Damgaards Maskinstation Bødkervej 18 . . . . . . . . . . . Damm Anny Weigelt Herningvej 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . Damsgaard Benny specialarb Bredgade 21 . . . . . . . . . . Damsgaard Benny Bredgade 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Damsgaard Liselotte skoleelev Videbækvej 19 . . . . . . . . Damsgaard Sonja Irene syerske Bredgade 21 . . . . . . . . . Damsgaard Sonja Irene Bredgade 21 . . . . . . . . . . . . . . . Damtoft Arne Dalsgaard Hodsagervej 71 . . . . . . . . . . . . DanBolig Kirkegade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danfa Rugbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danielsen Anni Therkildse fabrikarbske Østvænget 101a Danielsen Bodil kontorass Højager 32 . . . . . . . . . . . . . . . Danielsen Bodil Højager 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danielsen Didde Højager 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danielsen Didde Østergaard Højager 22 . . . . . . . . . . . . . Danielsen Frederik Højager 22 Danielsen Jette Linaa kontorass Fredshegn 11 . . . . . . . . Danielsen Jette Linaa Fredshegn 11 . . . . . . . . . . . . . . . . Danielsen John arbejdsmand Ahornvej 9 . . . . . . . . . . . . . Danielsen Mona Merete fabr syerske Fredshegn 5 . . . . . Danielsen Palle Daniel Hestbjergvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . Danielsen Penny Poulsgaard Anemonevej 12a Danielsen Poul Erik Ø konsulent Højager 22 Danielsen Renaat Hestbjergvej 2 Danielsen Robert arbejdsmand Bredgade 11b . . . . . . . . . Danish Machine Construction I/S Viftrupvej 9 . . . . . . . Danmark Brian Hovedgaden 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danmark Pia Nørgaard Hovedgaden 35 . . . . . . . . . . . . . . Dansk Industri- og Skadeservice ApS Yllebjergvej 10 Dansk Tagbearbejdning Søndergade 12a . . . . . . . . . . . Danvik Service Center Danmarksgade 17 . . . . . . . . . . . Daraei Anahita Rosenvænget 17 Darel Lars Loui Eitel stud art Østvænget 43 . . . . . . . . . . Dastmardi Ali Salim Anemonevej 16c Davids Dennis Anemonevej 2a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Davidsen Ane Elise Spegbjergvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . Davidsen Ane Elise Spegbjergvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . Davidsen Ane Elise Spegbjergvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . Davidsen Ane Elise Nørgaard Spegbjergvej 4 . . . . . . . . . Davidsen Bettina Ahornvej 4 Davidsen Johnny Nørgaard Spegbjergvej 4 . . . . . . . . . . . Davidsen Kim Ahornvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Davidsen Kim Ahornvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Davidsen Rasmus Nybo Karupvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . Davidsen Sofie Viola Nørgaard Spegbjergvej 4 . . . . . . . . Davidsen Sofie Viola Nørgaard Spegbjergvej 4 . . . . . . . .

97 47 29 63 97 47 23 12 20 33 23 12 40 10 24 97 97 47 22 76 51 36 33 23 97 47 35 03 97 47 35 03 97 47 23 12 97 16 60 18 97 45 43 81 23 98 36 98 40 79 28 50 97 45 43 81 30 13 01 85 60 48 89 70 70 26 00 35 96 13 00 05 97 40 56 08 61 26 57 64 24 40 74 44 23 67 57 97 97 47 29 21 40 86 49 19 30 50 74 67 97 47 64 65 21 70 00 22

60 22 14 33 97 54 27 28 42 17 50 45 28 29 12 63 97 12 01 18 97 14 12 19 30 12 86 53 30 20 70 03 81 75 09 30 26 85 35 18 28 74 14 35 81 75 14 49 97 47 12 44 97 47 12 44 22 21 37 13 22 87 00 84 23 44 98 22 97 47 12 44 60 22 57 70

DaVinci Danmarksgade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 42 74 90

DaVinci Pizzaria Danmarksgade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de Nully Brown Brita E Egelundvej 8 7470 Karup . . . . . . de Nully Brown Dorte M Bast social- og s Gråsandvej 6 . de Nully Brown Kai Erik Berg Egelundvej 8 7470 Karup . . Degn Bente bankass Karupvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 42 74 90 97 45 60 85 97 14 30 80 97 45 60 85 97 45 20 02


Degn Søren Peter murer Karupvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Dejgaard Ole Østvænget 17 Dejgaard Susanne Ebbesen Østvænget 17 Den syvende Himmel Løvigvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deng Auguel John Anemonevej 4a Derepa Volodymyr Teglværksvej 13 Derkatch Nathalie Hilda Vester Feldborgvej 18 Didriksen Kristian Fink Skolegade 19 . . . . . . . . . . . . . . . Didriksen Pernille Fink Skolegade 19 . . . . . . . . . . . . . . .

97 45 20 02

E

51 22 42 60

Ebbesen Jonna Lauridsen Vormstrupvej 33 . . . . . . . . . . 97 47 62 27 Ebbesen Martin Bjørn Natovej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 57 83 20 Ebsen Jan Nørregade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 69 68 60

60 17 56 98 40 27 93 70

Din Handymand - Brian Falsig Grønbækparken 33 st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 46 54 72 Dinesen Kim Nørgaard Brogårdvej 4b . . . . . . . . . . . . . . . 29 71 58 06 Dinesen Tina Gammelgaard Brogårdvej 4b . . . . . . . . . . . 40 79 53 82 Dinh Duc Cong Lærkevej 12

Djeld Smede og VVS A/S Sevelskovbyvej 2 7830 Vinderup . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dkm Service Vest Vester Feldborgvej 18 . . . . . . . . . . . . DLG Fabrik Aulum Industrivej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . DLG Feldborg Møllevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dmytro Antoshkiv Skjerkvej 5 Dorthés Fod- og Skønhedsklinik Hedevej 9 . . . . . . . . . Dragsbæk Emma syerske Grønningen 45 . . . . . . . . . . . Dreyer Johansen Therese A Sønder Skjerkvej 5 Drozdowski Janusz Ahornvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dryga Alina Bredgade 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dryga Igor Bredgade 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dryzhyruk Oksana Hovedgaden 49 Dryzhyruk Volodymyr Hovedgaden 49 . . . . . . . . . . . . . . . Dryzhyruk Volodymyr Hovedgaden 49 . . . . . . . . . . . . . . . Due Pernille van Putten Rosenvænget 7 th . . . . . . . . . . . Dueholm Anna Margrethe kontorass Østergade 2 22 . . . Duesberg Magda dagpl moder Østergaardsallé 3 2 7 . . . Duus Henriette Marie landbr elev Drosselvej 14 . . . . . . . Duus Henriette Marie Drosselvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Duus Henriette Marie Drosselvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Duus Henriette Marie Drosselvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Duus Henriette Marie Drosselvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Duus Henriette Marie Drosselvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Dynesen Annalise Søndergaard kontorass Lergravvej 17 Dynesen Annalise Søndergaard Lergravvej 17 . . . . . . . . . Dynesen Annalise Søndergaard Lergravvej 17 . . . . . . . . . Dynesen Mie Søndergaard Vinkelvej 15 1 . . . . . . . . . . . . Dynesen Poul Erikd Søndergaar lagerarb Lergravvej 17 . Dyrberg Bent konsulent Langgade 62 . . . . . . . . . . . . . . Dyrberg Lis ekspeditrice Langgade 62 . . . . . . . . . . . . . . Dyrehauge Linda Siehr Sønderagervej 9 . . . . . . . . . . . . Dyrehauge Poul Sønderagervej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 44 80 73 97 41 40 03 33 68 70 90 33 68 71 30 97 45 20 23 97 47 30 87 42 37 24 43 50 15 45 04 50 14 15 21 31 15 70 53 31 71 25 29 22 32 91 04 29 85 74 11 97 47 24 79 97 45 64 00 31 72 77 42 61 34 23 23 29 47 22 75 51 14 41 17 24 89 42 43 97 47 38 23 60 13 48 92 51 89 56 96 53 35 72 05 97 47 38 23 26 11 40 12 22 97 50 12 30 29 10 45 61 33 12 45

Dyrlægehuset Aulum ApS 73 70 99 10 97 45 20 15

30 61 82 37 51 34 13 10 25 59 84 82 40 57 74 55

Lavhedevej 54 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Egeberg Henrik Bang Hallundbækvej 30 Egholm Jill Jernbanegade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Egholm Jill Jernbanegade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Egholm Lasse Jernbanegade 7 Ehlers Ragna Anette kontorass Grønningen 23 . . . . . . . . Eiskjær Lajla Byskov pædagog Drosselvej 13 . . . . . . . . . Eiskjær Lajla Byskov Drosselvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . Eiskjær Mogens Mehlsen lærer Drosselvej 13 . . . . . . . . . Ejlersen Knud landbr medhj Tvedvej 16 . . . . . . . . . . . . .

97 41 15 00 21 16 22 94 22 27 99 61 23 98 93 83 97 45 25 55 25 33 00 50 97 45 25 55 29 67 66 23

El-Hansen ApS Danmarksgade 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elgaard Ingrid Svarre præst Falkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . Elttør Heri Sønderagervej 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elttør Heri Sønderagervej 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elttør Lone Holmgård K plejehj ass Sønderagervej 60 . . . Elttør Monika Holmgård Sønderagervej 60 . . . . . . . . . . . Enevoldsen Anker Møller tømrermester Tvedvej 10 . . . . Engelbreth Lilly Inga tilskærer Østergade 2 27 . . . . . . . . Engelbreth Mikael Dyhrberg kontorass Engvej 33a . . . . .

97 47 20 82 23 92 92 32 27 51 37 86 97 47 37 86 20 76 96 27 97 47 37 86 41 10 74 13 97 47 22 66 22 31 31 61

Entreprenørfirmaet Egon Jakobsen Søndergade 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 29 56 40 34 46 57 Epic Web I/S Gammel Engvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 40 02 01

Erhvervsparken Aulum A/S Rugbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eriksen Claus Kammersgaard Lundgårdsparken 60 Eriksen Dagny Tarpgaard Engdraget 1 . . . . . . . . . . . . . . Eriksen Dan Bak Engdraget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eriksen Elise Blaabjerg Lundgårdsparken 60 Eriksen Erling Bach gårdejer Bøgevej 9 . . . . . . . . . . . . . . Eriksen Finn Bak Søndergade 44 Eriksen Jane Vind Ved Hegnet 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eriksen Jane Vind Ved Hegnet 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eriksen Jane Vind Ved Hegnet 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eriksen Jette Reinholt pædagogmedhj Langgade 45 . . . . Eriksen Lone Bak Udholmvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eriksen Luise Agerskov Mølleparken 10 Eriksen Selma Søndergade 44 Eriksen Steen Lindholt Vestparken 12 . . . . . . . . . . . . . . . Eriksen Steen Lindholt Vestparken 12 . . . . . . . . . . . . . . . Eriksen Susanne Vestergaard Vestparken 12 Ertbjerg Christian Ehrenreich overlærer Kløvervej 2 . . . . Ertbjerg Christian Ehrenreich Kløvervej 2 . . . . . . . . . . . . Ertbjerg Grethe overlærer Kløvervej 2 . . . . . . . . . . . . . . . Ertbjerg Grethe Kløvervej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Esbensen Lars Grønbækparken 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . Esbjerg Bitten Mette sygepl ske Hodsagervej 36 Esbjerg Mette Mikkelsen Hodsagervej 36 Eskildsen Ella konfktionass Boghvedevej 41 Eskildsen Hans Christian H Feldborgvej 26 . . . . . . . . . . . Eskildsen Jens Elmar Hajslund oversergent Feldborgvej 26 Eskildsen Jesper Ole Anemonevej 21c . . . . . . . . . . . . . . Eskildsen Jette Marie K Feldborgvej 26 . . . . . . . . . . . . . . Eskildsen Per ingeniør Boghvedevej 41 Espersen Kjeld farverimst Lundgårdsparken 58 . . . . . . .

69 15 74 90 97 47 37 38 97 47 37 38 97 47 21 24 61 66 24 48 61 66 83 81 21 66 83 81 26 39 33 40 97 47 63 60

24 87 79 39 51 78 75 44 97 47 25 47 30 31 42 85 97 47 25 47 29 42 42 85 24 25 85 65

Navneregister

Industrivej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dyrlægerne ApS Nørregade 17b . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dyrmose Karina Dam Sjællandsgade 26 Døj Anja Nygaard Bette Sines Vej 6 Døj Flemming Aaberg chauffør Bette Sines Vej 6 Døj Martin Nygaard Bette Sines Vej 6 Døj Tina Nygaard Aaberg lagerekspedi Bette Sines Vej 6 Døj Tina Nygaard Aaberg Bette Sines Vej 6 . . . . . . . . . . . Dølby Susanne Nielsen Kirkestræde 2 Dølby Thomas Nielsen Kirkestræde 2 . . . . . . . . . . . . . . . Dølby Thomas Nielsen Kirkestræde 2 . . . . . . . . . . . . . . .

EDC Aulum

22 88 91 27 20 52 11 22 25 72 82 69 97 47 24 36

129

E


Espersens Stenhuggeri Nybovej 19 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EsterFoto Danmarksgade 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eventyrhaven - Integreret Institution Grønsværen 5 . . Evers-Gross Jette Hirsevænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evers-Gross Jette Hirsevænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evers-Gross Jette Hirsevænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evers-Gross Jette Hirsevænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evers-Gross Stefan Hirsevænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 42 70 88 97 47 26 22 96 28 69 99 97 43 04 24 42 30 73 17 53 66 04 24 30 64 77 21 97 43 04 24

F 3F Fagligt Fælles Forbund Tujavej 20 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fakta Skolegade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Falcks Redningskorps A/S Industrivej Syd 1 . . . . . . . . . Falcks Redningskorps A/S Hogagervej 2 . . . . . . . . . . . . . Falsig Brian Møller Grønbækparken 33 . . . . . . . . . . . . . . Falsig Dennis Lund Anemonevej 22a Falsig Nina Møller Grønbækparken 33 . . . . . . . . . . . . . . . Farcinsen Pia Susanne Nørgård Østergaardsvej 13 Fastergaard Bodil Rugbjergvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . Fastergaard Mads agronom Rugbjergvej 15 . . . . . . . . . . Fastergaard Mads Rugbjergvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fastergaard Mads Rugbjergvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faurby Christina Lundholmvej 2a 7470 Karup Faurbye Hanne Rømer Viftrupvej 7 Faurbye Jens Jacob Viftrupvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faurbye Jens Jacob Viftrupvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faurbye Jens Jacob Viftrupvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Favorit Rengøring Teglværksvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . Fayad Najah Anemonevej 29b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fayad Omar Bakr Anemonevej 29b Fedus Andriy Nørreholmvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fedus Bogdan Nørreholmvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feldborg Autoteknik Birkevej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feldborg Beton & Belægning Bredgade 14c . . . . . . . . . Feldborg Brolæggerfirma Tusbækvej 42 . . . . . . . . . . . .

70 30 08 70 43 86 43 86 70 10 20 31 70 10 20 31 21 46 54 72 23 69 49 94 97 47 22 19 97 47 22 19 20 57 74 35 21 72 37 93

23 35 96 32 28 51 32 99 30 32 27 78 51 89 44 24 20 92 53 19 31 50 99 89 52 90 03 38 20 92 16 00 21 36 60 12 97 45 43 55

Feldborg Entreprenørforretning A/S Tusbækvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feldborg Frie Børneunivers Bredgade 76 . . . . . . . . . . . Feldborg Frie Børneunivers Bredgade 76 . . . . . . . . . . . . . Feldborg Frisørsalon Hogagervej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Feldborg-Hodsager Murerforretning A/S Langgade 52 Feldborg Kirke Bredgade 41 Feldborg Kraftvarmeværk Møllevej 4 . . . . . . . . . . . . . . Feldborg Landkøb Vester Feldborgvej 19 . . . . . . . . . . . . Feldborg Maskinstation Mølleparken 7 . . . . . . . . . . . . . Feldborg Postbutik Bredgade 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feldborg Savværk og Emballagefabrik Teglværksvej 3

Navneregister

E

97 45 47 00 60 20 22 05 60 20 22 06 97 45 43 41 97 45 42 38 97 45 42 50 52 40 62 95 20 28 53 38 70 70 70 30 97 45 40 92

Feldborg Smedie - LA Varme og Blik Elmevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 40 54 Feldborg Sognegård Bredgade 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 42 67 Feldborg Statsskovdistrikt Langgade 87 . . . . . . . . . . . 97 45 44 57

Feldborg Transport A/S Tusbækvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 69 00 Feldborg Vandværk Ahornvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 48 11 Feldborghallen Tusbækvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 43 72

130

Felix Karen Elisabeth sygepl ske Åbakkevej 6 . . . . . . . . . Felix Karen Elisabeth Åbakkevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Felix Toke Johan Aljosja Åbakkevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . Femhøj Bodil sygehjælper Mosevænget 2 . . . . . . . . . . . . Filsø Gunhild Sjællandsgade 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filsø Gunhild Mundbjerg Sjællandsgade 24 . . . . . . . . . . . Filsø Gunner gårdejer Sjællandsgade 24 . . . . . . . . . . . . . Filsø Gunner Sjællandsgade 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filtenborg Maja Bredgade 13a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filtenborg Maria Syrenvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fink Bente Hovedgaden 41b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fink Bente Hovedgaden 41b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fink Bente Hovedgaden 41b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fink Henning Hovedgaden 41b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fink Henning Hovedgaden 41b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fink Henning Kobberøe Hovedgaden 41b . . . . . . . . . . . . Fink Jette Engkær Hestbech Sjællandsgade 28 Fink Jørgen Kobberø kirkeg gartn Sjællandsgade 28 . . . . Fjordside Inga Hovedgaden 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fjordvald Mikael Alfred Vestergade 8 Flarup Alex Gøgsig Danmarksgade 21 1 Flarup Bo Heine slagter Tusbækvej 14 Flarup Tove Laustsen køkkenass Tusbækvej 14 . . . . . . . . Flarup Tove Laustsen Tusbækvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Flarup Tove Laustsen Tusbækvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Flarup Tove Laustsen Tusbækvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Flarup Tove Laustsen Tusbækvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Flise & Klinkespecialisten Ejsingkjærvej 3 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flugt Anna Teglværksvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flugt Frederik Lohse Teglværksvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . Flugt Hanne Lohse Teglværksvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . Flugt Kristian Albinus gårdejer Teglværksvej 18 . . . . . . . . Flugt Tommy Teglværksvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fly Hanne Marie hjemmehjælp Tjørnevej 48 . . . . . . . . . .

97 45 66 60 26 69 69 90 97 45 66 60 60 94 40 69 24 61 37 40 23 28 95 43 24 61 37 40 23 28 95 43 28 89 78 25 27 24 30 12 23 67 66 63 51 19 79 37 30 57 07 11 23 67 66 63 51 19 79 37 30 57 07 11 21 60 60 85 97 47 60 33

28 30 36 28 29 69 36 28 40 31 44 78 40 31 44 76 40 29 63 32 61 11 55 02 97 45 40 63 97 45 42 53 97 45 42 53 97 45 40 63 97 45 42 53 97 45 23 84

Fodplejehuset v/ Else Damgaard Skolegade 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fodplejeskolen Danmarksgade 44 . . . . . . . . . . . . . . . . Foldager Poul Evan overkonstab Grantoften 17 . . . . . . . Foldager Poul Evan Grantoften 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonden Sparta Nørregade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forascu Adina Mihaela Sønderagervej 12 Forascu Patrick Teilmann Sønderagervej 12 Forsom Jonna Irene sygepl ske Kildevej 13 . . . . . . . . . . Forsom Jonna Irene Kildevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forsom Tage afd leder Kildevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . Forsom Tage Kildevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frahm-Nielsen Arne automek Engvej 20 . . . . . . . . . . . . Frahm-Nielsen Laura overass Engvej 20 . . . . . . . . . . . . . Frahm-Nielsen Laura Engvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frandsen Charlotte Toppergårdvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Frandsen Emil Kongsgaard Rugbjergvej 30 . . . . . . . . . . . Frandsen Henny Kongsgaard Rugbjergvej 30 . . . . . . . . . Frandsen Jonas Kongsgaard Vestergade 3 1 Frandsen Lars Bylow Sønderagervej 14 Frandsen Peter elektr lærl Toppergårdvej 5 . . . . . . . . . . . Frandsen Peter Toppergårdvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frandsen Søren Overgaard landbr medhj Rugbjergvej 30 Frandsen Søren Overgaard Rugbjergvej 30 . . . . . . . . . . . Frandsen Søren Overgaard Rugbjergvej 30 . . . . . . . . . . . Frandsen Søren Overgaard Rugbjergvej 30 . . . . . . . . . . . Frandsen Søren Overgaard Rugbjergvej 30 . . . . . . . . . . . Frandsen Søren Overgaard Rugbjergvej 30 . . . . . . . . . . . Frandsen Søren Overgaard Rugbjergvej 30 . . . . . . . . . . .

27 51 24 14 70 26 06 44 97 47 67 14 51 86 05 66 40 12 21 23

97 47 33 93 28 14 02 06 97 47 33 93 29 89 09 06 97 15 42 18 97 15 42 18 26 84 56 47 96 41 31 41 97 47 36 85 97 47 36 85

96 41 31 41 29 91 69 96 97 47 36 85 25 70 26 70 40 68 10 85 20 84 96 31 22 63 73 26 20 78 34 42 20 20 75 85


Frederiksen Bent Møller mekanikerlr Jens Jensensvej 3 Frederiksen Bjarne Abildgaard Sjællandsgade 2 Th Frederiksen Bo Møller Karupvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Emma Rehr Jyllandsgade 6a 1 th Frederiksen Emmy Nørgaard Bygvej 33 . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Henrik Nørgaard Parkvej 12 . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Ingvard gårdejer Hovedvejen 9 . . . . . . . . . . . Frederiksen Jakob Meinertz Bygvej 23 . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Janni Moeskjær Bygvej 23 . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Janni Moeskjær Bygvej 23 . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Johnni Brix Bøgevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Karen o fysioterap Hallundbækvej 6 . . . . . . . Frederiksen Lars Peter chauffør Lergravvej 8 . . . . . . . . . Frederiksen Lars Peter Lergravvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Lars Peter Lergravvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Lars Peter Lergravvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Lene Evers Parkvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Lene Evers Parkvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Lene Evers Parkvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Marianne M Rugvænget 41 . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Marianne Mariegaard Rugvænget 41 . . . . . . Frederiksen Martin maskinfører Hogagervej 28 . . . . . . . . Frederiksen Mira Bredgade 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Mogens Nørgaard Spegbjergvej 3 . . . . . . . . Frederiksen Rasmus Filtenborg Spegbjergvej 3 Frederiksen Robert gårdejer Bygvej 33 . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Robert Bygvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksmose Chris Dam Langgade 54 . . . . . . . . . . . . Fredgaard Lisbeth Markvænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Fredgaard Peter Markvænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fredgaard Peter Markvænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fredgaard Peter Markvænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frello Mette Irisvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frello Mette Irisvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frello Mette Irisvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Friis Else syerske Irisvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Friis Inge advokatsekr Fredshegn 1e 1 Friis Peder slagteriarb Irisvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frost Johanne Sevelsted Hodsagervej 83 Frost Julie Sevelsted Hodsagervej 83 . . . . . . . . . . . . . . .

97 45 24 86 24 24 97 06 97 47 26 88 97 47 12 30 97 47 22 59 41 56 42 52 51 23 03 61 41 56 42 52 28 26 59 55 97 47 60 94 97 47 35 24 26 56 31 12 20 74 91 46 20 66 35 24 97 47 12 30 21 77 32 26 20 15 14 30 96 10 28 12 30 62 53 76 29 47 16 83 96 29 30 29 40 38 47 68 97 47 26 88 21 64 88 86 21 67 23 58 26 29 92 36 60 57 06 04 26 36 98 63 42 92 58 00 98 14 42 24 23 84 49 20 91 53 17 88 42 19 25 94

G Gade Carsten Grønbækparken 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gade Elsebeth Søgaard dagplejer Lundgårdsparken 70 Gade Kamilla Sønder Skjerkvej 5 Gade Kirsten lærerstud Smedegade 1 1 th . . . . . . . . . . . Gade Peter Rugvænget 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gade Peter Rugvænget 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gade Søren Kristian tømrersvend Lundgårdsparken 70 . . Gade Tanja Kalhøj Engvej 24 Gade Ulrik Engvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Galatsan Igor Karupvej 21 Gammelgaard Esther lærer Lærkevej 5 . . . . . . . . . . . . . Gammelgaard Esther Lærkevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gammelgaard Gert skoventrepr Hedevej 7 Gammelgaard Ina assistent Falkevej 7 . . . . . . . . . . . . . . Gammelgaard Karlo betonv fabr Lærkevej 5 . . . . . . . . . . Gammelgaard Steen Falkevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gangsø Signe Vester Feldborgvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . Garsdal Merete Juul Rørparken 38b Garsdal Nikita Raahede Danmarksgade 33 Gasseholm Bent Peder murermester Mosevænget 10 . . Gasseholm Bent Peder Mosevænget 10 . . . . . . . . . . . . . Gasseholm Bent Peder Mosevænget 10 . . . . . . . . . . . . . Gasseholm Erna Barslund klinikass Mosevænget 10 . . . . Gebregziabher Samuel Bisrat Lyngen 3b Gelsbjerg Esther Karupvej 39 7470 Karup. . . . . . . . . . . . Gelsbjerg Esther Marie Karupvej 39 7470 Karup . . . . . . . Gelsbjerg Ove Karupvej 67 7470 Karup . . . . . . . . . . . . . .

21 33 13 48

50 92 84 01 96 10 28 12 20 45 06 58 40 35 68 82 28 86 27 91 97 45 23 26 22 47 55 45 51 24 00 04 97 45 23 26 40 27 68 75 53 36 97 33

97 47 25 24 24 28 20 70 30 61 33 67 97 47 25 24 23 43 79 25 97 45 62 68 97 45 60 07

Genbrugsbutikken FDF 29 16 33 52 29 79 91 87

Fru Jensens Malerfirma

Nygade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 38 23 11 Genbrugspladsen Kulvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 28 80 70

Genega Begravelsesforretning Trehøje Jyllandsgade 13 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 13 36 55

24 67 89 71 40 33 53 83 40 45 24 27 40 43 42 06 72 42 55 45 40 91 33 82 25 33 33 61 60 21 13 92 97 46 88 78 40 89 20 19 97 46 88 78 97 47 28 36 40 19 98 36 97 47 28 36 97 47 28 36 61 34 00 99 61 11 99 72 23 70 02 95 52 23 63 85 22 13 14 07

Genega Begravelsesforretning Aulum Kirkegade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geneser Laila Atzen Ørrevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geneser Tim Atzen Ørrevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geopartner - Landinspektørgården A/S Østerbro 5 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gerhardt Bodil kemilaborant Østvænget 28 . . . . . . . . . . GG Consult Syrenvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ginderskov Dambrug Gindeskovgård 6 . . . . . . . . . . . . . Ginderskov Vicki Kirk Skjerkvej 2 Gindeskovgård ApS Herningvej 57 . . . . . . . . . . . . . . . . Gjervig Svend snedker Højager 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . Gjervig Svend Højager 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gjervig Svend Højager 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Godiksen Anders Stensgaard Rosenvænget 5 tv Godiksen Dorte Stensgaard børneh pædag Havrevej 29 . Godiksen Finn politiassist Havrevej 29 Godiksen Kirstine Marie Hovedgaden 31a . . . . . . . . . . . . Godskesen Jens skovløber Bjørnkærvej 17 . . . . . . . . . . Godskesen Jens Bjørnkærvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 47 20 31 22 56 91 49 24 81 97 47 97 52 04 11 97 47 66 33 97 12 27 17 97 45 40 65 96 41 90 00 97 47 31 79 29 61 10 20 29 61 13 67 28 68 56 87

Navneregister

Ejsingkjærvej 3 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fryhstyck Jesse Sønderagervej 42 Fryland Birgit kontorass Egeskrænten 6a . . . . . . . . . . . . Fryland Otto Egeskrænten 6a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frøkjær Agnes Birgit konstruktør Valmuevej 6 . . . . . . . . Frøkjær IT Consulting Rugbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . Mobil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frøkjær Lars landbr medhj Valmuevej 6 . . . . . . . . . . . . . Fuglereden v/ Lars Henrik Jacobsen Syrenvej 16 . . . . Furbo Bjarne Skovfoged Ørrevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Furbo Bjarne Skovfoged Ørrevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Furbo Rikke Skovfoged Ørrevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fyhring Aksel landbr medhj Bygvej 19 . . . . . . . . . . . . . . Fyhring Aksel Bygvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fyhring Anders Lind Troelstrupvej 4 Fyhring Bjarne Lind Bygvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fyhring Britta Lind Bygvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fyhring Britta Lind Bygvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fyhring Kasper Lind Jyllandsgade 18 . . . . . . . . . . . . . . . Færgemann John Veje Fynsgade 5 Faaborg Casper Åbyvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faaborg Casper Åbyvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faaborg Louise Åbyvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fårbæk Put & Take Fårbækvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 61 67

23 82 55 01 32 20 87 70 40 91 65 63

G

Godthaab Entreprenørforretning ApS Bækkelundvej 5 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 95 25 65

131


Navneregister

G

Golotyuk Oleksandr Herningvej 68 Gomez de Jensen Gladys Isabel Engvej 36 Goncharuk Sergii Kildevej 9 Gorohovskis Ainars Nålemagervej 3 Goroshynskyi Sergii Herningvej 81 Gotfredsen Christa Johanne syerske Rørparken 16c 1 Grann Eva dagpl moder Herningvej 11 . . . . . . . . . . . . . . Grann Stig lagerass Herningvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . Grarup John Drosselvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grarup John Drosselvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grarup John Drosselvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Graversen Benjamin Engedal Hestbjergvej 8 . . . . . . . . . Graversen Bent Langgade 2 Graversen Gitte Engedal Hestbjergvej 8 . . . . . . . . . . . . . . Graversen Jan tømrer Hestbjergvej 8 Graversen Jonas Engedal Skov Åparken 2 Graversen Klaus Nørregade 15 Graversen Lisbeth Lago Søndermarken 38 Graversen Lærke Skov Åparken 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Graversen Minna Marie blomsterdek Nørregade 11 Graversen Per elev Søndermarken 38 . . . . . . . . . . . . . . . Graversen Per Hastrup Nørreholmvej 6 . . . . . . . . . . . . . . Graversen Tina Langgade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Graversen Tina Langgade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gravesen Kine Hedegaard Danmarksgade 40 1 tv Green Box A/S Vævervej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grensteen Anders Romvigvej 14 Greve Mads Sjællandsgade 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grewy Lucas Hedegaard Irisvej 13 Grigoriu Dumitru Virgiliu Ommosevej 3 . . . . . . . . . . . . . . Grigoriu Maria Ommosevej 3 Groth Anna Marie omsorgsass Kirkestræde 12 . . . . . . . . Groth Annette Rask kontorass Nørreholmvej 5 . . . . . . . . Groth Knud Erik tømrerlærl Nørreholmvej 5 . . . . . . . . . . . Grove Kirke Grovevej 31 Grove Skole Vistorpvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grubbe Kim Bro avisbud Østvænget 29 . . . . . . . . . . . . . Grubbe Randi Sanne Bro Østvænget 29 . . . . . . . . . . . . . Gruszecka Malgorzata Danmarksgade 12 1 Gruszecki Maciej Danmarksgade 12 1 Grøn Peter landmand Rugvænget 37 . . . . . . . . . . . . . . . Grøn Rebecca Overgaard Danmarksgade 31 1 Grøn Tove Overgaard blomsterdeko Rugvænget 37 . . . . . Grøn Ulrik Erhardt V Hirsevænget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Grønbæk Einer pedel Danmarksgade 20 . . . . . . . . . . . . Grønbæk Hanne Barslund kontorass Lundgårdsparken 62 Grønbæk Hanne Barslund Lundgårdsparken 62 . . . . . . . Grønbæk Hanne Barslund Lundgårdsparken 62 . . . . . . . Grønbæk Jonna Fynsgade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grønbæk Mogens Østergaard rep Lundgårdsparken 62 . . Grønbæk Mogens Østergaard Lundgårdsparken 62 . . . . . Grønbæk Trine Bach Lundgårdsparken 62 . . . . . . . . . . . . Grønne Inge-Marie timelærer Hirsevænget 3 . . . . . . . . . Grønne Jette Irene soc pædagog Åbakkevej 18 . . . . . . . . Grønne Villy Hodsagervej 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grønne Villy Hodsagervej 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grønne Villy Hodsagervej 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grønne Villy Hodsagervej 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grønning Dorte Bygvej 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grønning Heine Lundgaardsgade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Grønning Heine Lundgaardsgade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Grønning Kirsten Rugvænget 5 Grønning Leif autolakerer Rugvænget 5 . . . . . . . . . . . . . Grønning Lene Ringgaard Lundgaardsgade 8 . . . . . . . . . Graae Inge skoleelev Irisvej 3

132

Graae Palle salgsinsp Grønningen 41 . . . . . . . . . . . . . . . 29 89 22 18 Guldborg Dorthe Lynderup Grønbækparken 18 Guldbrandsen Palle Knud Bredgade 10 Guldfeldt Morten Lykkegaard Åbakkevej 14 . . . . . . . . . . 61 46 12 04 Guldfeldt Nadia Lykkegaard Åbakkevej 14 23 80 46 28 20 47 58 33 33 11 07 00 20 89 87 20 20 67 86 00 29 90 01 35 22 17 51 39

28 71 76 12 40 86 36 03 20 44 12 78 26 37 43 51 61 34 62 01

Guldhammer as Bavnevej 24 7470 Karup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gusan Alina-Cristina Gabsvej 4 Gusan Gabriel Gabsvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gustafsson Karina Katballe Lærkevej 16 G.V. Technology ApS Sandgårdvej 11a . . . . . . . . . . . . . Gylling Claes Boman Tusbækvej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . Gylling Tina Boman Tusbækvej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gylling Tina Boman Tusbækvej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gylling Tina Boman Tusbækvej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gøtzsche Carsten konstabel Lundgårdsparken 34 . . . . . Gøtzsche Carsten Lundgårdsparken 34 . . . . . . . . . . . . . . Gøtzsche Poul Kviesgaard Feldborgvej 11 . . . . . . . . . . . . Gøtzsche Rikke Kviesgaard Feldborgvej 11 Gøtzsche Susanne Enggård svejser Lundgårdsparken 34 Gøtzsche Susanne Enggård Lundgårdsparken 34 . . . . . . Gård Salonen Herningvej 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 45 61 33 20 65 03 52 77 34 70 40 97 85 62 73 97 85 62 73 51 52 38 58 30 95 76 51 65 94 32 32 51 36 01 92 23 24 16 31 65 94 32 32 23 70 97 82 97 11 60 72

Gaardhøje Begravelsesforretning Viborgvej 16 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 42 09 11

73 11 57 00 27 12 83 17 22 63 57 39 24 48 23 63 97 46 82 96 97 46 82 96 97 14 33 17 40 62 86 61 30 40 87 00

97 47 16 67 97 47 16 67 51 83 55 96 97 47 21 16 97 47 33 70 27 85 59 24 21 69 33 70 97 47 38 25 97 47 33 70 24 87 33 70 97 47 33 70 97 47 34 18 20 97 54 20 40 61 97 10 24 23 61 99 60 42 56 50 30 51 40 60 24 60 66 08 21 26 32 64 24 78 28 98 28 10 23 52 26 81 68 32

H H & H Byg v/ Daniel Hansen Solskrænten 6 . . . . . . . . . Habash Hevin Jamal Østertoft 22 Habash Rojin Jamal Østertoft 22 Habekost Gitte Havrevej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Habekost Karen Marie M Rosenvænget 19 . . . . . . . . . . . Habekost Mia Krogh Havrevej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Habekost Michael Havrevej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Habekost Michael Havrevej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Habekost Michael Havrevej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haderup Auto og Maskinforretning Nørregade 6 . . . . . Haderup Auto- og Maskinforr Nørregade 4 . . . . . . . . . Haderup Autoservice Ørnevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haderup Guld og Sølv Åbakkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Haderup Kirke Kirkevej 2 Haderup Kirkegård Falkevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 40 82 56

96 41 00 00 97 47 22 55 96 41 00 00 96 41 00 00 23 70 70 15 28 74 53 04 30 97 25 34 97 45 20 34 97 45 23 75 22 92 66 00 23 45 61 26

Haderup Kraftvarmeværk Ørnevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 26 98

Haderup Kultur- og Idrætscenter Nygade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haderup Murer & Entreprenør Over Høstrupvej 3 . . . . . Haderup Museum Jens Jensensvej 4 . . . . . . . . . . . . . . Haderup og Feldborg kirker Kirkevej 11 . . . . . . . . . . . . Haderup Radio og TV Kirkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haderup Ridecenter Haderisvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . Haderup Skole Skolevænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 45 48 40 97 45 25 52 97 45 21 88 97 45 20 10 20 89 26 11 97 54 85 69 96 28 79 20

Haderup Skovservice Hedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haderup Træeksport Aps Ørnevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . Haderup Træeksport Aps Ørnevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Haderup Tømrer- og Maskinsnedkeri Falkevej 9 . . . . .

97 45 23 74 97 45 24 23 97 45 24 23 97 45 24 07


Haderup Vikarservice v/ Bo Møller Frederiksen Karupvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haderup-Djeld Smedie og VVS A/S Lyngskrænten 6 . . Hagelskjær Hanne Sønderagervej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . Hagelskjær Nickolaj Jyllandsgade 30b . . . . . . . . . . . . . . Hagelskjær Tom chef kons Sønderagervej 7 Hagelskær Gerda Brouv kontorass Østertoft 82 . . . . . . . Hagelskær Willy Fritz sælger Østertoft 82 . . . . . . . . . . . . Hagen Elna Birgit lærer Søndermarken 34 . . . . . . . . . . . Hagen Elna Birgit Søndermarken 34 . . . . . . . . . . . . . . . . Hagen Elna Birgit Søndermarken 34 . . . . . . . . . . . . . . . . Hagen Poul Langfeldt lærer Søndermarken 34 . . . . . . . .

97 45 24 86 97 45 22 82 61 12 22 73 26 21 99 43 97 47 27 27 97 47 27 27 97 47 26 78 40 42 08 63 53 61 26 11 97 47 26 78

Hair v/ Marianne Høj Østvænget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haji Othman Ahmad Mohamad Jens Jensensvej 14 Hajic Besim Brogårdvej 11 Hald Anne Rugvænget 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hald Anne Rugvænget 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hald Anne Dyrberg advokatsekr Rugvænget 29 . . . . . . . . Hald Henrik Troelsen Danmarksgade 41 Hald Inger Winther sygehjælper Søndermarken 7 . . . . . . Hald Jutta Merete Dyrberg Østergaardsallé 3 1 1 . . . . . . Hald Jutta Merete Dyrberg Østergaardsallé 3 1 1 . . . . . . Hald Niels Hodsagervej 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hald Niels Fenger assurandør Østergaardsallé 3 1 1 . . . . Hald Niels Fenger Østergaardsallé 3 1 1 . . . . . . . . . . . . . Hald Niels Karl fodermester Hodsagervej 65 . . . . . . . . . . Halkjær Else Marie sparek fuldm Engvej 23 Halkjær Jonna Åskrænten 12 Halkjær Leif Hartvig driftsleder Engvej 23 . . . . . . . . . . . . Halkjær Leif Hartvig Engvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Halkjær Mogens soc pædagog Troelstrupvej 7 Halkjær Stella Otine Thomine Nørregade 20 Halkjær Torben Åskrænten 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Halkjær Torben Åskrænten 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Halkjær Torben Åskrænten 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hamborg Rita Langelund Østergaardsallé 7 2 5 . . . . . . . Hamid Buseina Al-Nur Anemonevej 4a . . . . . . . . . . . . . . Hamid Haidar Kahtan Bygvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hamid Haidar Kahtan Bygvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hammer Michael Grønningen 43 Hammeren - Café og Bodega Kirkegade 12 . . . . . . . . . Hammershøi Sonja kontorass Mølleparken 47 . . . . . . . . Handberg Jesper Vormstrupvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . Handberg Jørgen Emil chauffør Skovvænget 11 . . . . . . . Handberg Jørgen Emil Skovvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . Handberg Jørgen Knud Erik gårdejer Vormstrupvej 15 Handberg Kirsten malermester Vormstrupvej 15 Handberg Lone Nørregade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Handberg Merethe Teglværksvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . Handberg Tove Irene buffist Skovvænget 11 . . . . . . . . . . Handberg Tove Irene Skovvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . Handbergs Vinduespolering & Rengøring ApS Teglværksvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 47 61 98

42 78 97 65 26 27 38 75 97 47 24 00 97 47 31 14 97 47 39 00 24 87 46 10 21 64 17 40 97 47 39 00 23 68 14 14 97 47 68 09

30 52 34 75 40 36 53 75

23 67 73 33 30 19 36 31 51 66 44 17 97 47 10 32 42 17 45 15 29 60 60 27 97 45 65 45 28 38 17 51 97 45 40 59 30 27 91 52 97 45 25 42 60 17 25 42

30 35 56 78 30 31 23 83 97 45 25 42 91 52 97 12 28 94 98 90

Danmarksgade 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Andreas Højager 8 Hansen Anja Wilhelmine L Tjørnevej 17 . . . . . . . . . . . . . . Hansen Anja Wilhelmine Lindbjerg Tjørnevej 17 . . . . . . . Hansen Anja Wilhelmine Lindbjerg Tjørnevej 17 . . . . . . . Hansen Anna Lergravvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Anna Elisabeth Østervang 24 . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Annakatrin Djomina Østvænget 32 . . . . . . . . . . .

44 56 25 00 97 40 44 26 27 35 14 66 40 40 75 21 97 47 35 94 97 47 60 51 64 66 60 96

22 99 02 05 26 23 86 64 40 97 92 14 40 25 49 95 97 47 13 17 97 45 43 68 24 82 50 20 97 15 44 89 30 89 10 48 97 47 12 49 20 16 63 49 97 47 35 35 23 95 76 33 22 82 82 17 97 47 27 21 75 25 14 21 51 21 96 21 97 47 61 68 51 19 61 68 51 41 74 26 97 47 39 06 21 40 63 03 50 67 35 54 97 45 42 82 28 64 75 45 97 47 12 10 40 62 50 94 40 62 88 08 97 47 61 44 97 47 66 71 23 47 93 97 21 49 73 43 97 40 52 55 61 79 52 55 25 47 14 01 41 83 27 24 26 66 91 27 97 47 60 51 51 53 20 68 51 33 84 88 97 45 66 77 24 27 77 75 40 40 48 54 97 47 32 01 40 21 38 33 97 47 61 55 40 31 61 55 97 47 12 49 26 35 64 30 97 45 60 91 97 45 66 77 20 72 21 16 97 47 61 59 23 92 07 02 26 34 37 79 30 53 09 41

133

Navneregister

Handelsbanken Aulum

Hansen Anne Boelsgaard Ljørringvej 24 Hansen Anne Kathrine Byskov Kløvervej 13 . . . . . . . . . . . Hansen Anne Mette Lund Åbakkevej 2 . . . . . . . . . . . . . . Hansen Bendt Ingolf chauffør Ørrevej 14 . . . . . . . . . . . . . Hansen Bente Solvej Odsgaard Hallundbækvej 9 . . . . . . . Hansen Birgit Irene Ørrevej 42 Hansen Birgit Secher Østergaardsvej 8 . . . . . . . . . . . . . . Hansen Bjarne Bro betonarb Vester Feldborgvej 16 . . . . . Hansen Bjarne Dalgaard Åparken 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Britta assistent Brohusvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Camilla Holm Lundgårdsparken 72 . . . . . . . . . . . Hansen Camilla Lyngsø Rosenvænget 1 th Hansen Charlotte Riis socialrådg Skærbækvej 9 . . . . . . . Hansen Christian Gravesen Fårbækvej 12 7470 Karup Hansen Christina Rohde Søndergade 30 . . . . . . . . . . . . . Hansen Claus William elev Sønderagervej 34 . . . . . . . . . Hansen Daniel Allan Bro Solskrænten 6 Hansen Daniel Peter Byskov Kløvervej 13 . . . . . . . . . . . . Hansen Daniel Svenstrup B Anemonevej 27b . . . . . . . . . Hansen Dorte Madum syerske Grønningen 51 . . . . . . . . . Hansen Egon Peder Bro autoforhdl Tusbækvej 28 Hansen Ejnar Johannes Keld gårdejer Højager 57 . . . . . . Hansen Ejnar Johannes Keld Højager 57 . . . . . . . . . . . . . Hansen Ejvind Sverre oberstløjtn Åparken 21 . . . . . . . . . Hansen Ejvind Sverre Åparken 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Else Kristine hj syerske Tusbækvej 28 Hansen Else Marie Nørkjær Jernbanegade 13a . . . . . . . . Hansen Elsebeth Bakkedraget 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Elsebeth Bakkedraget 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Emil Bak Vestparken 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Erika syerske Bredgade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Erika Bredgade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Finn Antonie læge Højager 34 . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Finn Antonie Højager 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Finn Antonie Højager 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Folmer Dalgaard elmontør Hodsagervej 64 . . . . . Hansen Gitte Skov overassisten Hallundbækvej 16 . . . . . Hansen Gitte Skov Hallundbækvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Gitte Skov Hallundbækvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Grete Viola ekspeditrice Grønbækparken 11 . . . . Hansen Grete Viola Grønbækparken 11 . . . . . . . . . . . . . . Hansen Hans Christian chauffør Ørrevej 42 . . . . . . . . . . . Hansen Hans Christian Ørrevej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Hans Peter slagteriarb Skolegade 5 12 . . . . . . . . Hansen Hardy Dalgaard gårdejer Østervang 24 . . . . . . . . Hansen Hardy Dalgaard Østervang 24 . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Hardy Dalgaard Østervang 24 . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Helena Olander Teglværksvej 1 Hansen Henning major Tjørnevej 38 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Henning Tjørnevej 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Henning Dalgaard Østvænget 12 . . . . . . . . . . . . Hansen Henning Jens Lergravvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Henning Jens Lergravvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Henning Skovsborg murer Østvænget 20 . . . . . . Hansen Henning Skovsborg Østvænget 20 . . . . . . . . . . . Hansen Henrik Skærbækvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Henrik Skærbækvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Inger Sangild sygepl Lundholmvej 6 7470 Karup Hansen Ingrid Johanne sygehjælper Tjørnevej 38 . . . . . . Hansen Ingrid Johanne Tjørnevej 38 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Irma Maul dagpl moder Østvænget 6 . . . . . . . . . Hansen Isabella Toxvig Østvænget 30 . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Jan Ole Bro værkfører Hallundbækvej 9 Hansen Jane Bredtoft Ljørringvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Jens Christian K Jernbanegade 19 . . . . . . . . . . .

H


Navneregister

H

Hansen Jens Peder Magnus væver Mølleparken 6 . . . . . Hansen Jens Peder Magnus Mølleparken 6 . . . . . . . . . . . Hansen Jens Peder Magnus Mølleparken 6 . . . . . . . . . . . Hansen Jesper Kjeldsen Kløvervej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Jesper Thorbjørn B Ljørringvej 9 . . . . . . . . . . . . . Hansen Jette Grønningen 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen John automek Åbakkevej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Johnny Bonde studerende Hvedevej 21 . . . . . . . Hansen Johnny Bonde Hvedevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Jonna kontorass Lergravvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Jonna ekspeditrice Tusbækvej 16 . . . . . . . . . . . . Hansen Jonna Lergravvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Jørgen direktør Rugvænget 23 . . . . . . . . . . . . . . Hansen Jørgen Bro mekaniker Tusbækvej 30a . . . . . . . . Hansen Jørgen Dalgaard Rotvigvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Jørgen Ø kontorass Tusbækvej 39 . . . . . . . . . . . Hansen Jørgen Østergaard Tusbækvej 39 . . . . . . . . . . . . Hansen Jørn Aakjær ovnreparatør Østvænget 6 . . . . . . . . Hansen Jørn Aakjær Østvænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Jørn Aakjær Østvænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Kaj Emanuel gårdejer Jernbanegade 21 . . . . . . . Hansen Kaj Emil autolakerer Bredgade 68d . . . . . . . . . . . Hansen Kaj Emil Bredgade 68d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Karlo Krogh gårdejer Lundholmvej 6 7470 Karup Hansen Kathrine Birgitte fabrikarb Ørrevej 14 . . . . . . . . . Hansen Kirsten Louise børneh lærer Østvænget 20 . . . . . Hansen Kirsten Louise Østvænget 20 . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Kirsten Marie Meldgård revisorass Rotvigvej 14 Hansen Lars Højbjerg Vormstrupvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Leif mekaniker Grønbækparken 11 . . . . . . . . . . . Hansen Leif Grønbækparken 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Lene Sønderagervej 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Lene Sønderagervej 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Linda syerske Mølleparken 6 . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Line Vestergaard Fynsgade 5 Hansen Lise Lotte Olander Vester Feldborgvej 16 . . . . . . Hansen Lise Lotte Olander Vester Feldborgvej 16 . . . . . . Hansen Lise-Lotte Minet Jyllandsgade 23 . . . . . . . . . . . . Hansen Lone Kløvervej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Maja Lindschouw N Jernbanegade 13a Hansen Malene Houni købmand Falkevej 10 . . . . . . . . . . Hansen Margrethe driftsass Åbakkevej 24 . . . . . . . . . . . Hansen Maria Anemonevej 10b Hansen Maria Brønnerup Bøgevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Merete Devantier konfktionass Lergravvej 15 . . . Hansen Mette Kirstine Rotvigvej 14 Hansen Mogens Sjællandsgade 2 1 tv . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Mogens Sjællandsgade 2 1 tv . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Niels tømrermester Lergravvej 23 . . . . . . . . . . . Hansen Ole sælger Lergravvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Palle Stendorph Åparken 12 Hansen Poul Erik Grønningen 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Poul Erik Grønningen 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Poul Erik Dalgaard maskinsnedk Grønningen 51 Hansen Preben Dalgaard Hodsagervej 64 . . . . . . . . . . . . Hansen Rasmus Åbakkevej 2 Hansen René Boghvedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen René Boghvedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen René Boghvedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen René Boghvedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen René Boghvedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen René Kjær Kløvervej 26 Hansen Sissel Nyholm Bisgaard Kærgårdvej 2 Hansen Steffen Toft Nørreholmvej 4 Hansen Stig Sandfeld Asbækhedevej 4

134

97 45 43 14 20 47 03 77 20 14 20 67 41 17 51 25 31 15 06 95 32 16 71 05 86 93 66 54 97 47 12 21 40 76 97 47 97 47 32 01 97 45 41 44 23 67 17 72 97 47 26 47 24 21 89 22 24 42 31 39 97 45 43 40 20 98 75 40 97 47 61 59 21 29 31 59 40 28 34 56 51 34 88 84 97 45 43 46 21 92 10 43 97 45 60 91 53 70 14 66 97 47 61 55 51 94 61 55 24 43 70 14 30 32 47 87 97 40 52 55 30 29 13 45 97 47 10 06 21 17 89 02 97 45 43 14 97 45 43 68 25 33 41 73 25 70 30 07 51 36 15 26 86 64 66 85 86 93 66 54 21 42 03 31 30 62 82 31 22 95 24 72 20 64 03 08 97 47 35 94 40 27 68 62 22 35 56 68 40 43 39 20 97 47 27 21 97 47 61 44 22 91 63 85 25 21 91 44 53 28 59 32 53 69 00 59 27 25 49 90

Hansen Susanne Dissing Boghvedevej 11 Hansen Susanne Molin sygehjælper Tusbækvej 30a . . . . Hansen Susanne Nordholm lægesekretær Højager 34 . . . Hansen Svend Østergård teknisk ass Egevej 3 . . . . . . . . Hansen Tage Vinding renovat arb Brohusvej 10 . . . . . . . . Hansen Thomas Marinus forretnfører Bakkedraget 17 . . . Hansen Tina Isabella Kløvervej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Tonny Verner Fårbækvej 6 7470 Karup. . . . . . . . . Hansen Torben Østertoft 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Torben Houni Falkevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Tove Kirstine syerske Viftrupvej 2 . . . . . . . . . . . . Hansen Tove Kirstine Viftrupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Tove Marie syerske Jyllandsgade 24 . . . . . . . . . Hansen Tove Marie Jyllandsgade 24 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Ulla Hornshøj syerske Elmevej 10 . . . . . . . . . . . . Hanssen Eva Irene Etting Gammel Landevej 22 . . . . . . . Hantusch Jens Stokkendah Brohusvej 13 Hareskov Børge gårdejer Hallundbækvej 20 . . . . . . . . . . Hareskov Claus Blåbjerg Tusbækvej 18 Hareskov Doris Hamborg sekretær Hallundbækvej 20 . . . Hareskov Martin Blåbjerg Hallundbækvej 26a . . . . . . . . . Hareskov Rikke Blaabjerg Hovedgaden 7 Hareskov Ruth plejehj ass Løvigvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . Hareskov Vagn gårdejer Eliseborgvej 2 . . . . . . . . . . . . . . Hareskov Åse Elisabeth B ekspeditrice Eliseborgvej 2 . . . Harmon Daniel Hodsagervej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harmon Maria Hodsagervej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hartmann Dieter chauffør Hodsagervej 41 . . . . . . . . . . . Hartmann Jytte Hodsagervej 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hartmann Jytte Kousgaard Hodsagervej 41 . . . . . . . . . . . Hartvigsen Doris Roed syerske Lundgårdsparken 74 . . . Hartvigsen Doris Roed Lundgårdsparken 74 . . . . . . . . . . Hartvigsen Knud Beck gårdejer Østergade 2 20 Hartvigsen Kurt Lundgårdsparken 74 . . . . . . . . . . . . . . . Hartvigsen Kurt Lundgårdsparken 74 . . . . . . . . . . . . . . . Hashi Mohamed Said Danmarksgade 40 1 th Hauch Ingrid lærer Lyngskrænten 10 . . . . . . . . . . . . . . . Hauch Ingrid Lyngskrænten 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haugstrup Henrik Juhl Danmarksgade 27 Haugstrup Krista Overgaard Danmarksgade 27 Haunstrup Brian Martens Møllestræde 15 tv . . . . . . . . . Hauritz Lone Vinkelvej 15

24 81 57 90 97 47 12 10 30 35 03 89 97 15 44 89 97 47 39 06 23 63 90 55 20 15 61 73 31 67 25 87 86 64 66 85 97 45 24 72 23 31 57 72 51 88 67 87 97 87 51 11 97 45 43 70 27 30 50 90 97 47 62 98 97 47 62 98 29 42 83 09 97 45 22 58 97 47 60 43 97 47 60 43 40 73 62 59 28 35 41 05 97 47 65 19 30 51 15 19 97 47 65 19 97 47 37 57 61 74 93 05 97 47 37 57 60 61 40 16 97 45 25 70 23 30 25 70

31 72 23 04

HB Connection A/S Højgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hbk Data Service v/ Brian Rene Andersen Hirsevænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HBK Data Service Rugbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hebsgaard Krestine Damtoft Søndermarken 36 Hebsgaard Peter lagerchef Søndermarken 36 . . . . . . . . . Hebsgaard Peter Søndermarken 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hebsgaard Peter Søndermarken 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hede Frank skoleelev Højager 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hede Frank Højager 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hede Sonja Højager 45 Hedegaard Egon Lundgårdsparken 19 . . . . . . . . . . . . . . Hedegaard Elin Garsdal Lundgårdsparken 19 . . . . . . . . . Hedegaard Lilly husassistent Yllebjergvej 12 . . . . . . . . . . Hedegaard Ove fabrikant Yllebjergvej 12 . . . . . . . . . . . . . Hedegaard Ove Yllebjergvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hedegård Signe Rugbjergvej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heiberg Caroline Rørparken 16d 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Heiberg Emil Engvej 37 Heiberg Frederik Engvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heiberg Karen Engvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 47 22 21 97 47 25 15 42 36 00 82 93 88 17 77 22 47 17 97 25 72 17 77 20 34 66 44 21 22 21 46 22 16 90 50 40 84 35 70 97 47 62 00 97 47 62 00 51 50 14 22 97 47 23 50 20 66 36 24 21 58 20 07 41 18 97 86


Heiberg Ole specialarb Engvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 60 97 71

Heidi’s Hårdesign v/ Heidi Skov Jensen Grønbækparken 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helleskov Anders tømrersvend Holtevej 5a . . . . . . . . . . . Helleskov Anders Holtevej 5a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helleskov Maren Agnethe B hjemmehjælp Holtevej 5a . . Helligsøe Camilla Grantoften 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helligsøe Camilla Hagen Grantoften 6 . . . . . . . . . . . . . . . Helligsøe Kristian Hagen Grantoften 6 . . . . . . . . . . . . . . . Helligsøe Kristian Hagen Grantoften 6 . . . . . . . . . . . . . . . Helms Krista Kirstine Skolegade 30a . . . . . . . . . . . . . . .

35 11 61 00 97 47 25 28 42 37 08 95 97 47 25 28 28 13 63 14 31 35 31 32 23 74 48 80 23 95 65 10 97 47 22 91

Helsekilden Lundgårdsparken 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helseklinikken v/ Ann-Jeanett Jensen Danmarksgade 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helsing Sanne Varhedevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helsing Sanne Varhedevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hemmingsen Gitte Jonna syerske Markvænget 13 . . . . .

97 47 28 28 97 47 36 78 20 23 70 40 50 29 09 10 20 77 51 36

Henning Jørgensen Cykler 97 26 72 55 97 45 42 75 23 49 07 77 97 45 44 94

97 45 42 59 26 25 53 32 27 57 31 12 87 50 03 09 22 36 53 32 97 45 41 80 97 45 44 94 97 45 41 80 21 97 22 75 61 31 22 75 51 44 81 44 25 63 90 25 87 50 03 09 97 47 23 31 97 47 18 44 50 70 95 96 41 19 19 34

97 45 42 59 51 30 08 24 20 66 15 87 20 43 50 42 40 33 71 32 97 45 41 40 97 47 21 62 97 13 60 98 97 13 18 00

Herrup Maler Søvejen 23 7830 Vinderup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 23 19 55

97 47 25 79 97 47 25 79 51 26 97 49 91 55 97 49 28 77 80 87 29 42 01 68 25 33 33 91 71 78 33 04

97 47 37 90 97 47 36 66 97 14 33 80 97 47 16 07 97 45 46 46 96 28 69 39 97 47 60 50 20 47 73 51

Hodsager Maskinstation v/ Leif Linding Olesen Grantoften 35 . . . . . . . . . . . . . . . 20 49 48 54 97 47 60 12 Hodsager Multicenter Birkkjærvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . 51 22 50 32 Hodsager Postbutik Hovedgaden 31 . . . . . . . . . . . . . . . 70 70 70 30 Hodsager Skole Hovedgaden 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 28 75 00 Hodsager Smede- og Maskinforretning Hovedgaden 29 97 47 60 22 Hodzic Dina Grovevej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 25 15 79 Hodzic Mirza Rosenvænget 3 1 tv Hoff Jacob Lørup Herningvej 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 81 26 21 Hoffmann Aksel gårdejer Fredshegn 3 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 24 82 Hoffmann Aksel Fredshegn 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 40 24 82 Hoffmann Birgit Marie organist Fredshegn 3 . . . . . . . . . . 97 47 24 82 Hoffmann Mette Smidt Holtevej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 33 33 80 Hoffmann Mette Smidt Holtevej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 63 82 41 Hoffmann Mette Smidt Holtevej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 42 90 77 Hoffmann Mette Smidt Holtevej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 20 76 45 Hofmann Linette Baagøe Herningvej 64 . . . . . . . . . . . . . 97 14 31 38 Hofmann Linette Baagøe Herningvej 64 . . . . . . . . . . . . . 27 59 28 63 Holdgaard Birger lagerchef Jersildvej 6 . . . . . . . . . . . . . 22 36 46 92 Holdgaard Birger Jersildvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 36 46 92 Holdgaard Birger Jersildvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 57 91 51 Holdgaard Birger Jersildvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 67 62 82 Holdgaard Jacob Eybe Irisvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 21 10 02 Holdgaard Jytte Eybe træind arb Jersildvej 6 Holdgaard Lis omsorgsass Lundgårdsparken 14 . . . . . . . 97 43 03 83 Hollesen Henning politiass Sønderagervej 8 . . . . . . . . . . 96 43 65 00 Hollesen Henning Sønderagervej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 13 33 90 Hollesen Karen kantineass Sønderagervej 8 . . . . . . . . . . 96 43 65 00 Hollesen Louise Diana Skolevænget 6b . . . . . . . . . . . . . . 22 59 26 42 Hollænder Kirsten M F chauffør Skolegade 16 . . . . . . . . 97 47 36 52 Hollænder Kirsten M Frederiksen Skolegade 16 . . . . . . . 20 33 36 52 Hollænder Tonny Leif chauffør Skolegade 16 . . . . . . . . . . 97 47 36 52 Holm Alex Frank ha stud Engdraget 8 . . . . . . . . . . . . . . . 25 12 58 57 Holm Alex Frank Engdraget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 12 90 93 Holm Anders Blaabjerg gårdejer Stavlundvej 4 . . . . . . . . 97 45 20 71 Holm Danast Gordon Anemonevej 25a . . . . . . . . . . . . . . 21 96 92 96 Holm Gitte Olga lærer Danmarksgade 9 . . . . . . . . . . . . . 97 47 29 57 Holm Gitte Olga Danmarksgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 28 29 57 Holm Henny Birgitte Nielsen hjemmehj Skovvænget 95 Holm Lars Kalle Langgade 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 14 68 60 Holm Lars Kalle Langgade 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 39 92 64 Holm Lars Kalle Langgade 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 97 63 77 Holm Lise Stavlundvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 20 71

135

Navneregister

Tjelevej 48 7400 Herning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hennings Biler Birkevej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Annemette Gehlert typograflærl Industrivej 5 Henriksen Bitten Buur Boghvedevej 15 . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Bodil Engdraget 15 Henriksen Britta Bredgade 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Carl Heine salgschef Engdraget 15 Henriksen Carsten typograf Industrivej 5 Henriksen Ella Pilgaard syerske Mølleparken 12 . . . . . . . Henriksen Freddy Lago Feldborgvej 16 . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Freddy Lago Feldborgvej 16 . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Gitte Birkkjærvej 9 Henriksen Hugo Gammelholm afd leder Egeskrænten 11 Henriksen Irna køkkenass Feldborgvej 16 . . . . . . . . . . . . Henriksen Jens Kristian skovarbejder Birkevej 18 . . . . . . Henriksen Johnny Bredgade 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Kanungnit Mølleparken 9 Henriksen Karen Merete Ejgod kontorass Birkevej 18 . . . Henriksen Karen Merete Ejgod Birkevej 18 . . . . . . . . . . . Henriksen Karen Merete Ejgod Birkevej 18 . . . . . . . . . . . Henriksen Kenneth Boghvedevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Kenneth Boghvedevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Kirstine kontorelev Egeskrænten 11 . . . . . . . . Henriksen Kristian Frederik gårdejer Ljørringvej 42 . . . . . Henriksen Lene Kragh salgskons Valmuevej 5 . . . . . . . . . Henriksen Lene Kragh Valmuevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Lene Kragh Valmuevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Lise-Lotte Lago G Langgade 36 Henriksen Niels Jørgen gårdejer Anemonevej 6a Henriksen Rasmus Lago Gøgsig Feldborgvej 16 Henriksen Reinold Hallundbækvej 28 Henriksen Svend svejser Mølleparken 12 . . . . . . . . . . . . Henriksen Svend Mølleparken 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Svend Mølleparken 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Ulla Pilgaard Bredgade 10 . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Ulla Pilgaard Bredgade 10 . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Viktor entreprenør Hestbjergvej 9 . . . . . . . . . . Herning Folkeblad Kirkegade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herning Jagtcenter Nygård Gl. Skole Bredvigvej 8 7400 Herning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herregårdens Madbutik Møltrup Kirkegade 4 . . . . . . .

Hestbech Gerda dagpl moder Hvedevej 19 . . . . . . . . . . . Hestbech Hans Hvedevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hestbech Hans Hvedevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hestbech Hans Hvedevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hestø Mari-Ann Hvam Holstebrovej 8 . . . . . . . . . . . . . . . Hestø Per Olav Hvam Holstebrovej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Hildebrandt Gurli Ormstrup Østergaardsallé 7 2 4 . . . . . Hildebrandt Knud Erik chauffør Østergaardsallé 7 2 4 . . . Hingebjerg Thomas Handberg Abildholtvej 10 7500 Holstebro Hjelmager Knud Erik direktør Fynsgade 17 . . . . . . . . . . Hjemmesygeplejekontoret Skolegade 5 . . . . . . . . . . . . Hjort Hans Christian Østervang 16 Hjort Karen Emma advokatsekr Vinkelvej 8 . . . . . . . . . . . Hm Skovbrug Højgade 10-12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H N Byg Gammel Landevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hobbitten - Specialbørnehave Vestergade 11 . . . . . . . . Hodsager Bibliotek Hovedgaden 15 . . . . . . . . . . . . . . . Hodsager Kirke Hovedgaden 26 Hodsager Kirkegårdskontor Kirkestræde 10c . . . . . . . .

H


Holm Lone Gammelgaard Åbyvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Holm Martin murermester Danmarksgade 9 . . . . . . . . . . Holm Martin Danmarksgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holm Martin Danmarksgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holm Martin Danmarksgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holmegaard Lene Damborg Bakkedraget 13 Holmgaard Henny Sindal Østvænget 51 . . . . . . . . . . . . . Holmgaard Henrik Østvænget 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holmgaard Tilde Irisvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holotiuk Serhii Gindeskovgård 4 Holotiuk Svitlana Herningvej 68 Holst Anita Vestergaard frisør Skovvænget 37 . . . . . . . . . Holst Anita Vestergaard Skovvænget 37 . . . . . . . . . . . . . Holst Anita Vestergaard Skovvænget 37 . . . . . . . . . . . . . Holst Erik Bjarne bankass Skovvænget 37 . . . . . . . . . . . . Holst Erik Bjarne Skovvænget 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42 75 45 19 97 47 29 57 30 48 29 57 27 30 29 57 29 73 29 57 30 54 05 56 20 16 97 42 32 21 10 02

97 45 21 22 51 92 13 33 28 10 03 65 97 45 21 22 29 84 40 86

Holstebro Dyrehospital A/S

Navneregister

H

Lavhedevej 28a 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holstebro Handelsskole - nu Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70-76 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holstebro Smedeværksted Nørskovvej 10 . . . . . . . . . . Holstebro Tekniske Skole - nu Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70-76 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . Honhol Andrii Herningvej 81 Horn Bordplader A/S Farvervej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . Hornshøj Allan Borum Møllestræde 10 4 Hornshøj Amanda Lundgårdsparken 27 Hornshøj Annisette Lundgårdsparken 27 . . . . . . . . . . . . . Hornshøj Charlotte Borum Højager 4 Hornshøj Claus Lundgårdsparken 27 . . . . . . . . . . . . . . . . Hornshøj Claus Lundgårdsparken 27 . . . . . . . . . . . . . . . . Hornshøj Claus Lundgårdsparken 27 . . . . . . . . . . . . . . . . Hornshøj Claus Børge Lundgårdsparken 27 . . . . . . . . . . . Hornshøj Hanne Bellisvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hornshøj Hanne Bellisvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hornshøj Hanne Bellisvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hornshøj Jens Borum Fuursted mekanikersv Bellisvej 2 . Hornshøj Jens Jørgen medhjælper Hodsagervej 30 . . . . . Hornshøj Kenneth Højager 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hornshøj Kenneth Borum Højager 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Hornshøj Laila Fuursted Bellisvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hornshøj Michael Borum Anemonevej 8b . . . . . . . . . . . . Hornstrup Ebbe René Kærgaard Kløvervej 36 . . . . . . . . . Hornstrup John Martin Viftrupvej 16 Hornstrup Lone Kærgaard Kløvervej 36 . . . . . . . . . . . . . . Hornstrup Lone Kærgaard Kløvervej 36 . . . . . . . . . . . . . . Hornstrup Sheila Tranekær Viftrupvej 16 . . . . . . . . . . . . . Hos Lise Skolegade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hovesen Ann Engdraget 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hovesen Ann Dyrby soc pædagog Engdraget 4 . . . . . . . . Hovesen Niels Nejmann lærer Engdraget 4 Hryban Oleh Gindeskovgård 4 Hryban Yuliia Gindeskovgård 4 Huldahl Byg ApS Tusbækvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huldahl Karen Marie driftsleder Tusbækvej 22 . . . . . . . . Hultberg Finn Korsholmsvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hultberg Gitte Lundbyvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hultberg Hanne hj syerske Højgade 18 . . . . . . . . . . . . . . Hultberg Jan Lundbyvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hultberg Jannie Overgaard Korsholmsvej 4 Human Aid Task Holtevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Humle Henrik Salling Fårbækvej 11 7470 Karup . . . . . . .

136

97 42 17 99

99 12 22 22 97 46 15 15

99 12 22 22 97 47 32 23

21 43 66 64 24 48 03 08 20 62 92 20 40 30 59 45 22 64 62 60 30 20 15 87 61 75 94 65 97 47 34 60 21 75 34 06 20 48 71 60 61 60 93 76 23 28 74 47 97 47 34 60 61 60 88 67 97 45 66 63 97 45 66 63 25 11 12 19 25 34 01 87 88 91 21 91 50 59 22 38 21 27 01 63

27 62 86 96 97 45 42 88 25 78 97 00 29 28 16 26 97 47 21 68 21 20 18 81 24 67 90 55 22 86 22 55

Humle Henrik Salling Fårbækvej 11 7470 Karup. . . . . . . . Hundevad Claus Holtevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hundevad Claus Holtevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hundevad Lisbeth Holtevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hundevad Lisbeth Holtevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hundevad Lisbeth Holtevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hundevad Lisbeth Holtevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hundevad Lisbeth Hagelskjær Holtevej 7 . . . . . . . . . . . . . Hunsballe Planteskole Hessellundvej 20 7470 Karup . . Hussein Sami Yousef Jens Jensensvej 18 Hvam Bent Nielsen formand Hallundbækvej 19 Hvam Brian Sigh Mølleparken 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvam Dann Sigh Lergravvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvam Jens Kristian elektrikersv Løvigvej 4 . . . . . . . . . . . Hvam Joan Sigh Mølleparken 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvam Jørgen Friis gårdejer Holstebrovej 23 . . . . . . . . . . Hvam Kirsten Marie Skamris klinikass Hallundbækvej 19 Hvam Lene Hoelgaard Mølleparken 28 Hvam Mette Kirstine Lundgårdsparken 44 . . . . . . . . . . . Hvergel Aksel Bjerregård Grønbækparken 47 . . . . . . . . . Hvergel Kirsten Lindgren lærer Grønbækparken 47 . . . . . Hvidbjerg Elna Søndermarken 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvidbjerg Elna Louise sparek fuldm Søndermarken 28 . . Hvidbjerg Elna Louise Søndermarken 28 . . . . . . . . . . . . . Hvidbjerg Niels anlægspasser Søndermarken 28 . . . . . . . Hvidbjerg Niels Søndermarken 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvingelby Birger Enevold radiomek Nålemagervej 12 Hvingelby Liselotte Enevold klinikass Nålemagervej 12 Hvolbæk Arne specialarb Viftrupvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . Hvolbæk Arne Viftrupvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvolbæk Gry Andersen skoleelev Viftrupvej 6 . . . . . . . . . Hyldgaard Bertil Toft Gindeskovvej 17 . . . . . . . . . . . . . . Hyldgaard Bertil Toft Gindeskovvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . Hyldgaard Ditte Nyborg Gindeskovvej 17 . . . . . . . . . . . . . Hyldgaard Gerda Bruun dagpl Lundgårdsparken 20 . . . . Hyldgaard Inge Gindeskovvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hyldgaard Inge Gindeskovvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hyldgaard Inge Gindeskovvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hyldgaard Inge Gindeskovvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hyldgaard Inge Gindeskovvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hyldgaard Inge Nyborg Gindeskovvej 17 . . . . . . . . . . . . . Hyldgaard Kenneth Nyborg Gindeskovvej 17 . . . . . . . . . . Hylleberg Lenette Kløvervej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hylleberg Martin Kløvervej 19 Hæsum Christine Skovvænget 1 Høeg Sys Hollænder Løvigvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høeg Sys Hollænder Løvigvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høeg Sys Hollænder Løvigvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høgh Else Marie fabr syerske Lundbyvej 9 . . . . . . . . . . . Høgh Else Marie Lundbyvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høgh Else Marie Lundbyvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høgh Hanne Engvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høgh Jesper Ahle Engvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høgh Jesper Ahle Engvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høgh Jesper Ahle Engvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høgh Jesper Ahle Engvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høgh Margit Ahle hush tekn Lundgårdsparken 56 . . . . . . Høgh Niels Sørensen specialarb Bellisvej 7 . . . . . . . . . . . Høgh Niels Sørensen Bellisvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høgh Rasmus Hauge gårdejer Lundgårdsparken 56 . . . . Høgh Thomas Lundbyvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høgh Thomas Lundbyvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høgh Thomas Sørensen lagermand Lundbyvej 9 . . . . . . . Høgh Ulla Solveig lagerarb Bellisvej 7 Høgild Anna Johanne dagpl moder Havrevej 27 . . . . . . .

28 12 94 06 97 47 18 77 61 73 73 38 61 73 10 27 42 96 27 36 42 83 88 60 61 73 08 25 97 47 18 77 97 10 19 52

29 61 10 40 60 12 43 15 97 45 26 52 97 40 43 15 97 47 21 46 51 52 80 36 22 84 53 74 97 47 35 36 97 47 35 36 23 23 80 35 97 47 28 08 40 19 92 08 97 47 28 08 23 23 80 35

29 44 76 82 50 30 30 41 50 30 30 41 97 45 46 45 20 64 77 49 97 45 46 45 97 47 22 27 20 86 61 64 30 51 76 02 26 72 27 63 26 12 97 45 30 51 76 05 97 45 46 45 97 45 46 45 25 60 20 00

30 28 23 25 27 52 60 25 21 62 82 28 97 47 29 48 22 30 51 25 22 33 93 97 40 87 48 71 29 82 37 79 29 86 63 04 51 92 72 01 91 54 45 06 30 32 39 61 21 17 58 32 21 17 58 23 23 62 27 34 22 33 93 97 22 30 51 25 97 47 29 48 29 85 74 90


Høgild Jens Christian bygmester Havrevej 27 . . . . . . . . . Høgild Louise Hovedvejen 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høgild Margit Birgitte syerske Hovedvejen 7 Høgild Margrethe Henriette reng ass Østergaardsvej 10 . Høgild Margrethe Henriette Østergaardsvej 10 . . . . . . . . Høgild Margrethe Henriette Østergaardsvej 10 . . . . . . . . Høgild Niels chauffør Østergaardsvej 10 . . . . . . . . . . . . . Høgild Tage chauffør Hovedvejen 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Høj Anders Syrenvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høj Birthe Søndermarken 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høj Claus Jørgen Sørensen svejser Asbækhedevej 2 . . . . Høj Ester Katrine Østergade 2 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høj Henning landbr medhj Taterbakkevej 12 . . . . . . . . . . Høj Jens Jørgen elektriker Syrenvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . Høj Jens Jørgen Syrenvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høj Keld Østvænget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høj Keld Bay tømrer Østvænget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Høj Kristian medhjælper Søndermarken 31 . . . . . . . . . . . Høj Lene Kerff teknisk ass Asbækhedevej 2 . . . . . . . . . . Høj Metha Maria Sandgaard Østergaardsallé 7 1 5 . . . . . Høj Mona Neesgaard syerske Taterbakkevej 12 Høj Pernille Kerff Asbækhedevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 38 54 28 30 59 09 13 97 47 35 23 51 96 77 26 42 16 43 18 97 47 35 23 24 26 88 60 21 24 71 11 20 76 93 90 97 47 26 67 97 47 65 12 61 54 98 98 42 27 61 19 23 74 19 65 24 26 76 79 97 47 61 98 21 44 76 25 97 47 26 67 97 47 61 19 97 47 26 67

Højbjerg Super Holstebrovej 286 Hagebro 7800 Skive . . . . . . . . . . . . . . Højen Camilla Horshauge Anemonevej 23b . . . . . . . . . . . Højgaard Anders maskinm asp Markedspladsen 5 1 Højklint Byg Anemonevej 20c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Højmark Jette Winther sygehjælper Hodsagervej 70 . . . . Højmark Leif tømrersvend Spegbjergvej 8 . . . . . . . . . . . . Højmark Villy Christian montør Hodsagervej 70 . . . . . . . . Højris Jette klinikass Nørregade 28 . . . . . . . . . . . . . . . . Hølmkær Flemming landbr medhj Overgaardvej 6 . . . . . Hølmkær Lisbeth Moesgård Overgaardvej 6 . . . . . . . . . . Hølmkær Malte Hornshøj Gammel Landevej 14 Hølmkær Per tømrersvend Ahornvej 10 . . . . . . . . . . . . . . Hølmkær Tove Petrine syerske Ahornvej 10 . . . . . . . . . . .

97 45 20 26 23 44 75 37 91 19 61 02 97 47 62 48 97 47 32 73 97 47 62 48 97 45 25 27 97 47 17 31 97 47 17 31

97 47 20 06 20 66 04 95 42 18 55 74 60 10 47 36 20 65 88 08 22 78 45 54

91 94 87 91 96 41 66 60 97 47 14 02

24 22 80 62 97 47 14 92 51 98 64 06 51 98 64 04 97 47 14 92 52 92 14 92 42 18 64 16 52 42 14 92 97 47 10 06 60 88 56 91 53 60 01 69

Klovbeskærer Oluf Iversen Roskildevej 9 7441 Bording . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 87 31 63 Iversen Poul Ruby Industrivej Syd 10 Iversen Rasmus Vium Ørrevej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 14 92 Iversen Stine Mundbjerg Nålemagervej 1 . . . . . . . . . . . . 40 52 43 42

29 64 56 35 51 33 75 10

Anker Høst registreret revisionsaktiselskab Østergade 12 7400 Herning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høstrup Vindmøllelaug Lyhne Drosselvej 15 . . . . . . . . Høyer Benny Bang Højager 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høyer Benny Bang Højager 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høyer Benny Bang Højager 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høyer Charlotte Tiedemann Højager 12 Haagensen Jens Peter Haagen Skovvænget 67 . . . . . . . Haagensen Jens Peter Haagen Skovvænget 67 . . . . . . . . Haagensen Lis Mathea Mølgaard Skovvænget 13 . . . . . . Haagensen Oskar Kristian traktorfører Skovvænget 13 . . Haagensen Peter Mølgaard Skovvænget 13 . . . . . . . . . . Haagensen Peter Mølgaard Skovvænget 13 . . . . . . . . . . Haagensen Aase hjemmehjælp Skovvænget 67 . . . . . . .

Ide Huset Højgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IN Boligservice - Tømrer-snedker Karupvej 61 7470 Karup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ipsen Johnny Lund postbud Havrevej 3 . . . . . . . . . . . . . Ipsen Johnny Lund Havrevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ipsen Kim Leo Nørregade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ipsen Kim Leo Nørregade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ismail Ibrahim Ismail Jens Jensensvej 12 Ivanova Nataliya Karupvej 21 Ivanovs Vitalijs Anemonevej 12c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ivaskevych Petro Teglværksvej 13 Iversen Birthe Merete Wiborg Søndergade 9 . . . . . . . . . Iversen Bodil Gyvelvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iversen Helle Skovsgård Industrivej Syd 10 Iversen Inga Marie Rørparken 36b Iversen Jes Erik Mundbjerg Nålemagervej 1 . . . . . . . . . . Iversen Jørgen Vium Ørrevej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iversen Jørgen Vium Ørrevej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iversen Jørgen Vium Ørrevej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iversen Lene Kjær Ørrevej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iversen Lene Kjær Ørrevej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iversen Lene Kjær Ørrevej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iversen Lene Kjær Ørrevej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iversen Martin studerende Sønderagervej 36 . . . . . . . . . Iversen Martin Sønderagervej 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iversen Max Erik Nålemagervej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 12 13 77 48 44 68 59 22 92 25 04 28 94 62 36 41 44 17 08 35 11 50 96 30 42 97 29 97 45 25 24 97 45 25 24 97 45 25 24 23 93 28 15 35 11 50 96

Hårtotten & Aloe Vera Forever Danmarksgade 21b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 34 66 21 28 82 29

I. A. Autohandel v/ Ivan Bech Andersen Herningvej 94 21 92 23 59 I.A. Camping Herningvej 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 14 24 60

Idé Blomster Kirkegade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 20 64

Jacobsen Anna Mosevænget 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Bjarne gårdejer Haderisvej 3 . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Bjarne Haderisvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Brian Grønbækparken 22 Jacobsen Brian Rørparken 38d 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Chris Weltz Bredgade 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Connie Elisabeth Lundbyvej 14 . . . . . . . . . . . . Jacobsen Erik Emil landpostbud Syrenvej 2 . . . . . . . . . . Jacobsen Hanne Louise kontorass Haderisvej 3 . . . . . . . Jacobsen Jan Erling Agerskov Hodsagervej 55 . . . . . . . . Jacobsen Karin Højbjerg Skjerkvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Kirsten Valborg Østergaardsallé 7 1 7 . . . . . . . Jacobsen Lars Buje Rørkærvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Lars Henrik Syrenvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Margrethe Tusbækvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Margrethe Tusbækvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Mette Rørkærvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Mette Kvistborg Rørkærvej 4 . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Michael Weltz bagersvend Tusbækvej 17 . . . . . Jacobsen Michael Weltz Tusbækvej 17 . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Michael Weltz Tusbækvej 17 . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Mona Grønbækparken 22 Jacobsen Monica Weltz Tusbækvej 17 . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Niels Jørgen A Bjergmosevej 7 Jacobsen Svend Erik Toft Østergaardsallé 7 1 7 . . . . . . .

97 43 01 25 97 45 20 32 61 75 41 01 27 14 05 88 21 73 77 13 20 66 07 98 97 47 30 05 97 45 20 32 96 41 30 40 35 13 22 46 97 41 49 42 97 47 24 25 60 21 13 92 97 45 44 20 29 62 36 74 42 83 24 21 97 47 24 25 97 45 44 20 22 41 41 35 51 44 28 80 97 45 44 20 97 41 49 42

137

Navneregister

I

J

J


Navneregister

J

Jacobsen Verner Roslev husmand Mosevænget 12 . . . . . Jakobsen Anders Bjergmosevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Anna Dorthe Fischer speditør Irisvej 22 . . . . . . Jakobsen Anne Mette Habekost Sjællandsgade 27 Jakobsen Birgit Kirkegaard lærer Rugvænget 13 . . . . . . . Jakobsen Dan Frank Lundgårdsparken 71 Jakobsen Egon Søndergade 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Egon Hyldgaard gravemester Søndergade 12 . Jakobsen Ella tekstilarb Østertoft 67 . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Emma Harbo Jyllandsgade 1e Jakobsen Fritz Olav Krog træind arb Syrenvej 8 . . . . . . . Jakobsen Henny Dahl Bredgade 88 . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Henny Dahl Bredgade 88 . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Henry socialrådg Bygvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Hilda Bakkedraget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Hilda Lund sygehjælper Bakkedraget 10 . . . . . Jakobsen Honey Buntmagervej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Ida Jensine Mølgaard Rugbjergvej 27 . . . . . . Jakobsen Inge bogholder Hedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Inge Hedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Inger Marie Skavevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Jack Langgade 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Jane Maibrith Bøgevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Jimmi Hyldgaard Jyllandsgade 22 . . . . . . . . . . Jakobsen John specialarb Lyngskrænten 5 . . . . . . . . . . . Jakobsen Kurt specialarb Engvej 31b . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Kurt landbr medhj Skjerkvej 1 . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Lone køkkenass Kronborgvej 18 . . . . . . . . . . . Jakobsen Lone Birgitte Lundgårdsparken 71 . . . . . . . . . Jakobsen Majbritt Karupvej 77 7470 Karup Jakobsen Michael Najbjerg Skavevej 3 . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Mona assistent Hovedvejen 2 . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Niels Aage Østervang 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Nils Frederik Bruun Langgade 44 . . . . . . . . . . Jakobsen & Blindkilde A/S Drejervej 28 . . . . . . . . . . . . Jakobsen & Hvam A/S Buntmagervej 18 . . . . . . . . . . . . Jakobsen Ole arbejdsmand Bøgevej 7 . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Ole Bøgevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Palle Mølgård pædagogmedhj Bøgevej 5 . . . . . Jakobsen Palle Mølgård Bøgevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Peder Michael Rugbjergvej 19 . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Peder Michael Rugbjergvej 19 . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Peder Vagn pensionist Østergade 2 12 . . . . . . Jakobsen Peter Skals Hovedvejen 24 . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Poul-Henrik Hove admstr chef Rugvænget 13 Jakobsen Rita Agnete Bruun Gammel Landevej 26b tv . . Jakobsen Rita Rani Grønningen 35 Jakobsen Rosa Elisabeth Rugbjergvej 19 . . . . . . . . . . . . Jakobsen Sigrid Viola Leonora Sjællandsgade 8 . . . . . . . Jakobsen Susanne Bjørslev Hedevej 1 . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Svend Erik Kronborgvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Tage kontorass Irisvej 22 Jakobsen Thorvald Bach chauffør Herningvej 28 . . . . . . . Jakobsen Tonny Hyldgaard Ørrevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Torben Harbo stud phil Jyllandsgade 1e . . . . . Jans Autoservice v/ Jan Pedersen Hodsagervej 39 . . . Jarnved Benthe Lunding Grønningen 47 . . . . . . . . . . . . Jarnved Benthe Lunding Grønningen 47 . . . . . . . . . . . . . Jarnved Frank Grønningen 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jarnved Frank Grønningen 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jarnved Jan tømrer Grønningen 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jarnved Jan Grønningen 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jarnved Kirsten Marie Grønningen 11 . . . . . . . . . . . . . . . Jarnved Kirsten Marie Grønningen 11 . . . . . . . . . . . . . . . Jarnved Rasmus Lunding Grønningen 47

138

97 43 01 25 31 22 74 99 24 23 43 03 97 47 37 97 40 34 46 57 97 47 29 56 51 34 91 71 29 21 21 03 97 45 44 10 20 25 29 66 97 47 31 38 51 94 34 19 97 47 34 19 97 47 27 39 23 45 26 28 97 45 23 45 21 84 83 58 97 47 67 17 20 88 81 42 30 30 33 38 29 40 26 43 40 30 88 24 29 29 06 87 35 13 22 46 97 47 35 45 23 84 83 90 61 66 69 51 97 47 31 66 42 42 43 31 97 45 40 25 97 48 74 99 40 62 27 39 97 47 30 25 30 57 84 03 22 98 98 60 42 31 23 35 97 47 26 93 50 98 90 29 97 47 15 52 32 11 74 24 24 67 86 97 97 45 43 56 97 47 26 93 97 47 24 46 97 45 21 72 97 47 35 45 23 61 27 64 20 45 59 40 29 24 29 89 30 22 86 39 22 78 47 11 40 27 42 51 22 83 52 95 52 43 93 76 97 47 32 69 22 94 13 11 97 47 32 69 30 23 07 41

J. C. Kosmetik v/ Jytte Borre Christensen Parkvej 7 . . Jehovas Vidners Rigssal Hogagervej 4 . . . . . . . . . . . . . Jenovias Mac Milan Danmarksgade 29 1 . . . . . . . . . . . . Jenovias Sebamalai Grønningen 17 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Alex Christian K specialarb Lundgaardsgade 25 Jensen Allan Overgaard Grønbækparken 17 Jensen Anders Harbo Østvænget 109b . . . . . . . . . . . . . . Jensen Anders Harbo Østvænget 109b . . . . . . . . . . . . . . Jensen Anders Jørn Rud Jyllandsgade 5 1 th Jensen Anders Ulsø Skovvænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Anders Ulsø Skovvænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Anette Lunde Valmuevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Anette Lunde Valmuevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Anette Lunde Valmuevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Anker murerarbmd Jens Jensensvej 5 . . . . . . . . Jensen Ann-Jeanett Vestager 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Anna sygehjælper Eliseborgvej 1 . . . . . . . . . . . . . Jensen Anna Amalie Lauth Drosselvej 11 . . . . . . . . . . . . Jensen Anna Amalie Lauth Drosselvej 11 . . . . . . . . . . . . Jensen Anna Kirsten bogholder Ljørringvej 8 Jensen Anna Kirstine Troelstrupvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Anna Marie kontorass Mølleparken 4 . . . . . . . . . Jensen Anna Marie hj syerske Bredgade 40 . . . . . . . . . . Jensen Anna-Grethe Faurskov fabrikarb Høgildvej 2 . . . . Jensen Anna-Lise Else Karupvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Anne-Mette Bloch sygepl ass Tjørnevej 36 . . . . . Jensen Anne-Mette Bloch Tjørnevej 36 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Annemette studerende Bakkedraget 8 . . . . . . . . Jensen Annemette Bakkedraget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Annemette Bakkedraget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Annemette Bakkedraget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Annette Kjær Tavlborgvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Anni Lyst kontorass Engvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Anni Lyst Engvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Anton Georg specialarb Herningvej 74 . . . . . . . . . Jensen Anton Georg Herningvej 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Anton Georg Herningvej 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Arthur Kristian tømrermester Tvedvej 10 . . . . . . . Jensen Astrid Grønbæk Skolestien 11 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen August Johannes traktorfører Romvigvej 23 Jensen Benjamin Rosenvænget 5 mf . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Benny Toralf Nørreholmvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Benny Toralf Nørreholmvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Bent industrsnedk Gedbovej 19 . . . . . . . . . . . . . Jensen Bent Gedbovej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Bente syerske Østvænget 109b . . . . . . . . . . . . . . Jensen Bente sygehjælper Søndergade 11 . . . . . . . . . . . Jensen Bente sygepl elev Grønbækparken 109 . . . . . . . . Jensen Bente Østvænget 109b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Bente Søndergade 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Bente Armose kontorass Sønderagervej 18 . . . . . Jensen Bente Armose Sønderagervej 18 . . . . . . . . . . . . . Jensen Bente Armose Sønderagervej 18 . . . . . . . . . . . . . Jensen Bente Armose Sønderagervej 18 . . . . . . . . . . . . . Jensen Bente Armose Sønderagervej 18 . . . . . . . . . . . . . Jensen Bente Fjordside bogholder Skovvænget 53 Jensen Bente Hosbond Grønbækparken 109 . . . . . . . . . . Jensen Bente Ragnhild Gylling hush tekn Ørrevej 12a . . . Jensen Bente Ragnhild Gylling Ørrevej 12a . . . . . . . . . . . Jensen Bente Solveig syerske Lundgårdsparken 11 . . . . Jensen Betina Drejer Gindeskovvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Betina Marie Sejling Brohusvej 4 . . . . . . . . . . . . . Jensen Betina Rousing Sønderagervej 3 Jensen Birthe kontorass Jens Jensensvej 5 . . . . . . . . . . Jensen Birthe Nygade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 25 61 90 97 45 44 42 25 73 50 00 28 91 74 03 97 47 37 35 97 47 63 06 22 67 66 06 23 23 43 72 21 70 87 31 21 79 26 23 93 94 68 99 42 67 33 20 97 45 29 19 97 47 17 78 61 75 33 03 97 45 23 06 40 89 23 06 97 47 23 97 97 45 42 41 97 45 41 36 97 47 61 94 42 40 46 29 97 45 26 03 61 77 75 62 30 74 24 57 61 72 74 18 30 74 32 11 30 74 92 85 97 45 43 44 97 47 32 10 23 47 32 70 97 14 32 28 23 98 08 96 29 92 43 04 42 16 29 53 97 45 41 68 53 62 30 21 27 82 17 81 52 58 57 85 97 47 63 07 42 19 71 84 97 47 63 06 97 47 16 85 97 47 39 60 30 36 41 12 24 49 16 85 97 47 34 23 61 66 34 23 30 11 34 23 29 90 34 23 29 72 34 23 22 17 36 28 97 47 31 16 61 36 31 16 97 47 24 14 22 37 96 98 28 60 00 87 97 45 29 19 21 68 04 48


23 67 16 54 28 77 03 19 53 26 21 39 97 47 31 10 40 82 27 12 26 73 18 06 28 57 74 99 61 11 72 60 97 47 26 08 26 11 16 21 97 47 25 18 97 45 22 93 22 90 32 44 20 19 25 20 97 47 66 11 51 51 02 18

25 33 33 65 21 68 10 13 51 77 82 62

97 47 34 23 97 47 61 92 97 47 24 45 25 21 43 35 97 47 32 10 40 10 44 11 97 47 25 18 23 93 21 06 40 47 21 83 97 45 25 51 97 45 49 72 51 22 61 31 32 16 58 25 60 75 75 97 97 47 17 05 61 71 04 73 30 63 03 05 26 83 77 13 21 90 43 51 97 47 60 45 97 45 40 56 97 47 62 26 97 45 20 44 97 47 24 45 97 47 39 49 21 77 60 39

97 45 43 47 24 24 42 79 97 45 42 04 25 13 33 93 97 45 43 74 40 19 43 52 97 45 41 03 28 56 51 48 97 47 34 83 26 20 34 83 20 28 87 46

Jensen Erik Poulsgaard Vestparken 14 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Erik Poulsgaard Vestparken 14 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Erling Verner specialarb Tusbækvej 19 . . . . . . . . Jensen Erling Verner Tusbækvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Erling Verner Tusbækvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Esther kontorass Feldborgvej 4 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Eva postbud Teglværksvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Eve Kousgaard sygehjælper Havrevej 2 Jensen Finn landbr medhj Hestbjergvej 4 Jensen Flemming Egebjerg Rugvænget 45 . . . . . . . . . . . Jensen Flemming Kølbæk rengøringmst Mølleparken 4 . Jensen Flemming Kølbæk Mølleparken 4 . . . . . . . . . . . . Jensen Flemming Kølbæk Mølleparken 4 . . . . . . . . . . . . Jensen Flemming Kølbæk Mølleparken 4 . . . . . . . . . . . . Jensen Freddy Reinholt specialarb Vistorpvej 17 . . . . . . . Jensen Freddy Reinholt Vistorpvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Frede Vilfred chauffør Rugbjergvej 24 Jensen Frederik Brødbæk Rugvænget 35 . . . . . . . . . . . . Jensen Gerhard Immanuel gårdejer Hodsagervej 54 . . . . Jensen Gert betonarb Skolegade 24 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Gert Dejlov Anemonevej 25c Jensen Gert Schwerdtfe Engvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Gitte Sandal Åskrænten 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Grete Møller Langbovej 1 Jensen Gunnar mekanikerlr Østvænget 39 . . . . . . . . . . . Jensen Gunnar gårdejer Herningvej 50 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Gunnar Kjærgaard specialarb Hovedgaden 8 . . . . Jensen Gunnar Kjærgaard Hovedgaden 8 . . . . . . . . . . . . Jensen Hanna Obitsø G Vester Feldborgvej 19 Jensen Hanne Ellen Hoelgaard Brogårdvej 1 . . . . . . . . . . Jensen Hanne Ellen Hoelgaard Brogårdvej 1 . . . . . . . . . . Jensen Hanne Kloster Holtevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Hans Christian arbejdsmand Hovedgaden 28 . . . Jensen Hans Kopp lagereksp Herningvej 71 . . . . . . . . . . Jensen Hans Kopp Herningvej 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Hans Preben automek Langbovej 2 . . . . . . . . . . . Jensen Heidi Skov Grønbækparken 13 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Heidi Skov Grønbækparken 13 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Heidi Skov Grønbækparken 13 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Heidi Skov Grønbækparken 13 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Heine Gylling Varhedevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Helge træind arb Rugbjergvej 7 1 . . . . . . . . . . . . Jensen Helle K Kildevej 6 Jensen Helle Kirk pædagog stud Hestbjergvej 4 . . . . . . . Jensen Helle Kirk Hestbjergvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Helle Majlund Jernbanegade 17 . . . . . . . . . . . . . Jensen Helle Vadmand Engvej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Henny barnepl ske Vestergade 6 Jensen Henny Lene systueleder Kløvervej 4 . . . . . . . . . . Jensen Henriette Thoftgaard Anemonevej 18c . . . . . . . . . Jensen Henrik Klausen repræsentant Fredshegn 1a Jensen Henrik Overgaard Skolegade 12 1 Jensen Henrik Vadmand Engvej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Henry Marinus Brogårdvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Hjalmar Søren Lund gårdejer Skovvænget 75 . . . Jensen Holger Jeppe arbejdsmand Østergade 2 25 Jensen Ida syerske Gindeskovvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ida Pape husassistent Herningvej 74 . . . . . . . . . . Jensen Inga Barslund syerske Grønningen 33 . . . . . . . . . Jensen Inge Lise speditør Hodsagervej 47 . . . . . . . . . . . Jensen Inge Lise pædagog stud Kirkestræde 14 . . . . . . . Jensen Inge Lise Kirkestræde 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Inger bogholder Viborgvej 347 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Inger Marie Nygade 10 Jensen Inger Marie Korsgaard pædagog Vindingvej 4

40 12 55 10 40 46 34 81 97 45 44 11 60 15 22 94 42 36 21 62 25 33 33 90 97 45 41 83

20 47 10 30 97 45 42 41 29 64 25 40 30 54 05 91 24 48 66 10 20 87 63 18 24 62 87 41 30 27 07 22 52 38 00 82 42 96 27 37 22 45 05 93 97 45 27 82 61 77 61 36 97 16 60 18 51 36 15 87 61 11 58 97 97 47 60 76 22 16 16 55 25 33 33 47 97 47 60 91 97 14 30 40 22 32 14 42 29 47 22 68 97 47 60 48 35 11 61 00 30 25 60 48 42 58 69 09 20 40 14 35 22 25 59 21 23 25 61 23 61 76 16 37 28 94 57 62 22 31 24 25 97 47 31 10 30 25 38 43

40 61 42 67 97 47 60 76 81 71 22 17 30 36 57 86 97 14 32 28 97 47 37 21 97 47 61 92 97 47 62 26 20 88 69 26 26 16 29 99

139

Navneregister

Jensen Birthe Jens Jensensvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Birthe Jens Jensensvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Bjarne Karupvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Bjarne overkonstab Kløvervej 4 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Bjarne Lunding afd leder Sjællandsgade 18 . . . . Jensen Bo Dejlov Holstebrovej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Bo Dejlov Holstebrovej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Bodil dagpl moder Sjællandsgade 18 . . . . . . . . . Jensen Bodil Elisabeth Østertoft 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Bodil Graversgår Bakkedraget 6 . . . . . . . . . . . . . Jensen Bodil Rohde laborant Rugvænget 21 . . . . . . . . . . Jensen Bodil Theibel Lærkevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Brian Rugvænget 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Brian Hestbjergvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Brian Østergaard Mølleparken 20 . . . . . . . . . . . . Jensen Brian Østergaard Mølleparken 20 . . . . . . . . . . . . Jensen Camilla Klejnstrup Østertoft 43 Jensen Carl Aage handelslærl Rosenvænget 24 Jensen Carl Evald specialarb Lundgårdsparken 45 . . . . . Jensen Carsten Handberg Grønbækparken 65 . . . . . . . . Jensen Carsten Handberg Grønbækparken 65 . . . . . . . . Jensen Carsten Kirkegaard lagerforv Rugbjergvej 29 Jensen Casper Møller Varhedevej 13 Jensen Cecilie Armose Sønderagervej 18 . . . . . . . . . . . . Jensen Celine Fabricius Boghvedevej 19 Jensen Christen Søgaard Hodsagervej 47 . . . . . . . . . . . . Jensen Christian Østergaard specialarb Sønderagervej 4 Jensen Christian Østergaard Sønderagervej 4 . . . . . . . . . Jensen Claus Lund salgskons Engvej 28 . . . . . . . . . . . . . Jensen Claus Lund Engvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Conny kommunaldir Rugvænget 21 . . . . . . . . . . Jensen Conny Rugvænget 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Conny Rugvænget 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Dagmar Hanghøj medhjælper Nørregade 36 . . . . Jensen Dan Kjærgaard Hovedgaden 6 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Dan Kjærgaard Hovedgaden 6 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Daniel Lundgårdsparken 29 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Daniel Lundgårdsparken 29 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Daniel Smedegaard Vistorpvej 9 Jensen Doris Birgitte sygehjælper Mosevænget 28 . . . . . Jensen Dorit Poulsgaard tegner Ahornvej 9 . . . . . . . . . . . Jensen Dorte Lodberg Varhedevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Dorthe Elisabeth Solskrænten 1 . . . . . . . . . . . . . Jensen Dorthe Elisabeth Solskrænten 1 . . . . . . . . . . . . . Jensen Edith Johanne hj syerske Hovedgaden 51 . . . . . . Jensen Edith Johanne sammenlægger Bredgade 68a . . . Jensen Egon bankprok Kirkestræde 14 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Egon Brandt Tjørnevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ella Katrine Sønderagervej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ellen Marie Lundgaardsgade 3 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ellen Marie Lundgaardsgade 3 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ellen Obitsø Vester Feldborgvej 19 Jensen Elly Oda reng ass Viborgvej 349 Jensen Else smørrebr jfr Mølleparken 5 . . . . . . . . . . . . . Jensen Else Mølleparken 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Else Bruun tegner Birkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Else Bruun Birkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Else Kirstine Schou maskinpasser Birkevej 6 . . . Jensen Else Kirstine Schou Birkevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Erik landbr tekn Bredgade 85 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Erik Gjennersko Birkevej 8 Jensen Erik Maagaard Hovedgaden 50 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Erik Old gårdejer Rosenvænget 8 . . . . . . . . . . . . Jensen Erik Old Rosenvænget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Erik Poulsgaard Vestparken 14 . . . . . . . . . . . . . .

J


Navneregister

J

Jensen Inger Nedergaard syerske Ahornvej 11 . . . . . . . . Jensen Inger-Lise smørrebr jfr Herningvej 80 . . . . . . . . . Jensen Irene Skovvænget 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Iris hj syerske Østvænget 39 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Isabella Hunsballe Hessellundvej 20 7470 Karup Jensen Ivan svejser Ahornvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ivan Old tømrer Højager 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ivar Lyhne tømrersvend Nørregade 28 . . . . . . . . Jensen Jacob Graversgår Bakkedraget 6 . . . . . . . . . . . . Jensen Jakob Christian Brohusvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jakob Kloster Holtevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jakob Kloster Holtevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jakob Thalund Østvænget 7 Jensen Jan Langgade 45 Jensen Jan Erlind Østergaardsallé 7 1 6 . . . . . . . . . . . . . Jensen Jane Ellen Burmølle Højager 30 . . . . . . . . . . . . . Jensen Janie Garde Nørreholmvej 4 Jensen Janne Danmarksgade 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Barde kommis Havrevej 2 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Barde Havrevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Barde Havrevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Christian salgschauff Skovvænget 55 . . . . . Jensen Jens Christian læge Tjørnevej 36 . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Christian Skovvænget 55 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Christian Holt radiotekn Herningvej 80 . . . . Jensen Jens Jørgen smed Ljørringvej 28 . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Jørgen maskinhdl Nygade 10 Jensen Jens Jørgen Ljørringvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Klausen Søndergade 11 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Klausen Søndergade 11 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Poul lektor Grovevej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Poul Grovevej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Poul Grovevej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Sivebæk Videbækvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jeppe Haagen Højgade 6b . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jeppe Vestergaard Havrevej 21 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jeppe Vestergaard Havrevej 21 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jesper Højris Lyhne Åskrænten 14 . . . . . . . . . . . Jensen Jesper Klausen Sønderagervej 44 Jensen Jesper Overgaard Boghvedevej 19 Jensen Jette Hessellundvej 20 7470 Karup . . . . . . . . . . . Jensen Jette Herningvej 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jette Hessellundvej 20 7470 Karup . . . . . . . . . . . Jensen Jette Dahl kontorass Gedbovej 19 . . . . . . . . . . . . Jensen Jette Margrethe syerske Bjergmosevej 5 . . . . . . Jensen Jette Pape Herningvej 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Johanne Røjkjær dagpl moder Rugvænget 7 . . . . Jensen Johanne Røjkjær Rugvænget 7 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Johannes Majgaard landmand Skovvænget 14 . . Jensen Johannes Majgaard Skovvænget 14 . . . . . . . . . . Jensen Johannes Majgaard Skovvænget 14 . . . . . . . . . . Jensen John Haagen slagtersvend Lundgårdsparken 11 Jensen John Haagen Lundgårdsparken 11 . . . . . . . . . . . Jensen John Haagen Lundgårdsparken 11 . . . . . . . . . . . Jensen Johnny Langgade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Johnny Grønbækparken 31 Jensen Jonna Anette butiksass Falkevej 22 Jensen Jørgen Erik pedel Lærkevej 22 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jørgen Erik Lærkevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jørgen Gert Tjørnevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jørgen Lund Karupvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jørgen Lund Karupvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jørgen M maskinarb Bredgade 77 . . . . . . . . . . . Jensen Jørgen M Bredgade 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jørgen Nydam fhv skoleinspektør Hoppes Alle 2

140

31 66 73 19 97 14 32 65 97 45 22 02 40 36 61 36 97 10 19 52 31 66 73 18 97 47 20 46 97 45 25 27 30 64 63 46 40 83 78 81 40 52 97 74 51 95 01 30

30 34 96 92 22 78 92 08 25 39 64 30 20 93 42 01 22 38 47 34 51 37 80 85 97 45 25 50 97 45 26 03 40 55 74 86 20 85 58 65 97 47 31 71 22 70 69 31 97 47 16 85 21 84 39 05 97 14 32 01 53 29 50 42 24 24 97 45 20 83 10 42 24 26 66 13 20 87 53 03 28 91 56 36 22 44 78 21

97 10 19 52 61 18 19 64 53 29 59 70 97 47 63 07 40 85 70 22 97 14 30 40 97 47 17 57 23 67 17 01 97 45 22 02 26 23 97 45 30 45 97 45 97 47 24 14 20 53 95 04 40 27 24 14 20 47 90 45

97 45 22 93 21 83 95 93 23 88 93 21 97 45 61 80 25 77 25 72 21 49 91 01 24 64 42 24 97 45 24 01

Jensen Jørgen Nydam Hoppes Alle 2 . . . . . . . . . . . . . . . 21 22 65 29 Jensen Jørn Lystbech mekaniker Østvænget 14 . . . . . . . 97 47 62 74 Jensen Jørn Lystbech Østvænget 14 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 88 55 80 Jensen Kai Normann-Er værkstedsass Pilhusevej 3 . . . . 21 65 23 38 Jensen Kaj Bækgaard landbr medhj Grønbækparken 109 97 47 39 60 Jensen Kaj Bækgaard Grønbækparken 109 . . . . . . . . . . . 25 33 32 76 Jensen Kaj Børge maskinfører Birkevej 3 . . . . . . . . . . . . 97 45 42 04 Jensen Karen Lis Engbakken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 66 02 Jensen Karen Margrethe lærer Ljørringvej 28 . . . . . . . . . 97 47 31 71 Jensen Karin Nydam børneh pædag Hoppes Alle 2 . . . . . 97 45 24 01 Jensen Karl Aage skovarbejder Gindeskovvej 5 . . . . . . . . 23 31 57 86 Jensen Karl Kristian træind arb Sjællandsgade 33 . . . . . . 30 33 64 60 Jensen Karl Kristian entreprenør Kastaniealle 5 1 54 Jensen Karl Aage Gindeskovvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 36 57 86 Jensen Karsten cand agro Parkvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 33 64 Jensen Karsten Dahl Grønbækparken 63 Jensen Karsten Møller Varhedevej 13 Jensen Kasper Gade Ljørringvej 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 10 61 40 Jensen Kasper Gade Ljørringvej 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 96 65 03 Jensen Katarina Grønbækparken 21 Jensen Kathrine Bakkedraget 8 Jensen Katrine Kirk Hestbjergvej 4 Jensen Kim Høeg maskintekn Engbakken 2 . . . . . . . . . . 46 90 64 09 Jensen Kim Høeg Engbakken 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 30 16 76 Jensen Kirsten Møller hjemmehjælp Skolegade 12 . . . . . 28 25 47 09 Jensen Kirstine Handberg Grønbækparken 65 Jensen Klaus Hedegaard Rørkærvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . 30 27 38 43 Jensen Knud Erik landbr mek Skovvænget 53 . . . . . . . . . 22 56 23 58 Jensen Knud Kølbæk tømrersvend Mølleparken 5 . . . . . . 97 45 43 47 Jensen Kresten gårdejer Østervang 14 . . . . . . . . . . . . . . 97 26 95 38 Jensen Kristen Lund revisorass Bygvej 17 . . . . . . . . . . . 97 47 27 53 Jensen Kristian gårdejer Langbovej 1 Jensen Kristine Østertoft 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 13 63 11 Jensen Kurt Ljørringvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 85 62 80 Jensen Kurt Bech værkfører Ljørringvej 8 . . . . . . . . . . . . 21 29 82 80 Jensen Kurt Guldbrandt Vester Feldborgvej 19 . . . . . . . . 21 46 44 91 Jensen Kurt Guldbrandt Vester Feldborgvej 19 . . . . . . . . 30 30 44 95 Jensen Kurt Revsgaard smedesvend Viborgvej 349 . . . . . 23 35 68 94 Jensen L Ravn Nørregade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 43 08 20 Jensen Lars Hedegaard inseminør Grønbækparken 13 . . 97 47 60 48 Jensen Lasse Gammel Landevej 10a Jensen Lasse Haagen Lundgaardsgade 2 Jensen Laurits Christian M elektron mek Jernbanegade 15 Jensen Laust Overgaard Grønbækparken 57 . . . . . . . . . . 26 27 45 72 Jensen Lena Smedegaard Lyngen 5d . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 19 97 Jensen Lene Thoftgaard Rørkærvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . 30 27 38 43 Jensen Lilian dagplejer Birkevej 10 Jensen Linda Vestparken 14 Jensen Linda Handberg gårdejer Langgade 9 . . . . . . . . . 97 45 40 18 Jensen Linda Hoelgaard Teglværksvej 6 Jensen Lis Solveig Viftrupvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 23 42 Jensen Lisbeth Raabjerg Kronborgvej 5 . . . . . . . . . . . . . 32 10 86 73 Jensen Lisbeth Raabjerg Kronborgvej 5 . . . . . . . . . . . . . 22 27 19 30 Jensen Lisbeth Riis Grønbækparken 63 Jensen Lone Herningvej 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 41 34 45 Jensen Lone Faurskov Holstebrovej 10 Jensen Lonni Østertoft 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 20 05 24 Jensen Lotte Pape Langgade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 61 60 76 Jensen Louise Hjelmdal Mølleparken 20 . . . . . . . . . . . . . 97 47 66 11 Jensen Louise Hjelmdal Mølleparken 20 . . . . . . . . . . . . . 29 42 06 22 Jensen Lydia Kirstine K medhj ægtef Østervang 14 . . . . . 97 26 95 38 Jensen Mai Poulsgaard Vestparken 14 Jensen Majbrit Kjer Lund Karupvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 61 80 Jensen Majbrit Kjer Lund Karupvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . 60 49 30 25 Jensen Malene Lundgaardsgade 23 . . . . . . . . . . . . . . . . 96 26 47 06


97 47 60 57 97 45 21 69 20 95 27 07 20 93 87 12 29 61 10 39

97 45 61 26 97 47 27 14 20 78 18 19 28 77 67 97 23 28 50 63 20 35 33 85 97 13 18 15 42 77 41 34 97 47 26 76 96 95 80 95 24 62 87 42 22 42 68 00 31 70 65 95 20 11 20 34 22 76 99 42 30 61 70 24

97 47 61 47

97 45 41 83 97 45 60 56 97 47 61 14 97 47 37 21 97 45 25 51 97 47 34 23 97 47 27 14 97 22 69 11 22 40 36 14 22 46 09 14 97 47 33 26 30 25 27 41 97 47 31 16 21 62 35 77 23 66 14 00 31 70 33 39 27 49 80 43 20 81 33 39 97 47 19 79 23 90 91 64 96 26 47 06

20 64 42 21 51 77 78 72 40 75 15 43 35 10 14 62 97 47 61 53 42 19 94 43 97 45 43 44 25 30 39 08

Jensen Randi Brødbæk Rugvænget 35 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Rasmus Bakkedraget 8 Jensen Rasmus Leth Tvedvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Rasmus Munck Hodsagervej 54 . . . . . . . . . . . . . Jensen Rigmor Østervang 18 Jensen Rikke Lyngskov R Østvænget 47 . . . . . . . . . . . . . Jensen Rita specialarb Tusbækvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Rita Birkevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Rita Birkevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Rosa Irene dagpl moder Lundgårdsparken 13 . . . Jensen Rosa Würtz kontorass Skovvænget 55 . . . . . . . . Jensen Rosa Würtz Skovvænget 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ruth syerske Sjællandsgade 33 . . . . . . . . . . . . . Jensen Ruth Dyrvig Rosenvænget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ruth Vera Grønningen 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ruth Vera Grønningen 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Sabrina Kirkeby Østvænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Sabrina Kirkeby Østvænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Sara Houborg Bech Troelstrupvej 4 . . . . . . . . . . . Jensen Sara Kirk Hestbjergvej 4 Jensen Signe Armose Kildevej 6 Jensen Sigrid Østvænget 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Sigrid Sønderskov dagplejer Østvænget 14 . . . . . Jensen Simon Engvej 18 Jensen Simon Fabricius Boghvedevej 19 Jensen Sine Barslund Grønningen 33 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Sofie Damgaard Smedegade 2 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Sonnich Burmølle Højager 30 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Stefan Govert Vinkelvej 8 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Steffy Schwerdtfe Bellisvej 1 Jensen Susanne Højager 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Susanne Højager 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Susanne Højager 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Susanne Skovgaard Hovedgaden 8 Jensen Susanne Stærdahl Ørrevej 36 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Susanne Ulsø Tjørnevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Svend gårdejer Hedevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Svend montør Birkevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Svend Aage lagerarb Skærbækvej 1 . . . . . . . . . . Jensen Svend Aage Skærbækvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Svend Aage Skærbækvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Søren Hoelgaard Hovedgaden 56 . . . . . . . . . . . . Jensen Søren Hoelgaard Hovedgaden 56 . . . . . . . . . . . . Jensen Søren Hoelgaard Hovedgaden 56 . . . . . . . . . . . . Jensen Søren Hunsballe Hessellundvej 20 7470 Karup . . Jensen Søren Lund Viborgvej 364 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Søren Lund Viborgvej 364 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Søren Lægaard mekaniker Åbakkevej 8 Jensen Søren Peder traktorfører Langgade 9 . . . . . . . . . Jensen Søren Peder Langgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Søren Peder Langgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Tanja Grønbækparken 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Tanja Sivebæk Videbækvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Thomas Højgaard Boghvedevej 29 . . . . . . . . . . . Jensen Tina Arnkiel Egeskrænten 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Tommy Bjerre specialarb Holstebrovej 16 . . . . . . Jensen Tommy Randrup Grantoften 29 Jensen Torben bygningskons Åskrænten 9 . . . . . . . . . . . Jensen Torben Lundgårdsparken 25 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Torben Torp Hovedgaden 45 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Torkild Juel tømrersvend Engvej 35a . . . . . . . . . . Jensen Torkild Juel Engvej 35a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Tove Irene dagplejer Østvænget 105a . . . . . . . . . Jensen Tove Margrethe medhjælper Østertoft 70 . . . . . . Jensen Uffe tømrer Højager 30

22 90 32 44 26 81 89 43 97 47 61 43 26 74 64 79 97 45 44 11 22 93 72 08 20 59 56 19 29 37 33 38 97 45 25 50 61 79 41 55 24 43 29 60 97 47 34 83 97 47 25 42 29 77 36 18 34 11 94 90 30 22 17 67 22 39 01 12

29 26 52 47 97 47 62 74

97 47 37 21 28 97 33 39 28 99 78 68 28 87 11 99 97 47 20 46 41 60 62 55 29 25 38 40 50 83 39 43 24 61 03 87 97 45 21 69 21 32 42 83 97 47 11 67 24 81 68 67 22 64 62 40 21 36 18 38 29 40 18 38 51 21 74 75 97 10 19 52 20 71 09 48 40 85 22 17 97 45 40 18 23 41 70 93 21 26 56 47 21 86 81 85 22 95 21 00 25 62 94 49 61 79 55 20 26 59 49 19 97 45 27 82 24 40 26 62 28 57 65 83 23 82 62 48 30 48 42 08 24 98 68 18 97 47 29 95

141

Navneregister

Jensen Malene Fjordside Skovvænget 53 Jensen Maren Alvilda sygehjælper Østvænget 33 . . . . . . Jensen Margrethe Vestergård Hedevej 4 . . . . . . . . . . . . . Jensen Maria Kort Bergmann Danmarksgade 11 1 . . . . . Jensen Marianne Bøge Leth social- og s Tvedvej 8 . . . . . Jensen Marianne Fabricius Boghvedevej 19 . . . . . . . . . . Jensen Marlene Rørparken 34d 1 Jensen Marlene Hoelgaard Hovedgaden 56 Jensen Martha Karupvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Martha syerske Vindingvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Martin Haugaard Skolevænget 6a Jensen Martin Lund Karupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Martin Lund Anemonevej 5b . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Martin Stampe Anemonevej 20c . . . . . . . . . . . . . Jensen Martin Stougård Tavlborgvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Mary Elisabeth syerske Kastaniealle 5 1 51 . . . . Jensen Mathias Faurskov Holstebrovej 10 . . . . . . . . . . . Jensen Mathilde Kirstine Kastaniealle 5 37 . . . . . . . . . . . Jensen Merikka Kiel Grønbækparken 57 Jensen Metha Egeskrænten 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Mette Karupvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Mette Ørnevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Mette Ørnevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Mette Cathrine Varhedevej 10 Jensen Mette Marie Munck Hodsagervej 54 . . . . . . . . . . Jensen Michael Mølleparken 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Michael Mølleparken 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Mikkel Haagen Lundgaardsgade 2 Jensen Mikkel Old Søndergade 16 Jensen Mogens Arnkiel Egeskrænten 5 Jensen Mogens Ørskov mekaniker Mølgårdvej 1 . . . . . . Jensen Morten Würtz Danmarksgade 35b Jensen Niels Arne Nedergaard arbejdsmand Viborgvej 380 Jensen Niels Christian gårdejer Teglværksvej 19 . . . . . . . Jensen Niels Døssing Egelundvej 4 7470 Karup. . . . . . . . Jensen Niels Juel smed Hodsagervej 33 . . . . . . . . . . . . . Jensen Niels Kristian tømrersvend Grønningen 33 . . . . . Jensen Niels Lyhne dambruger Nørregade 36 . . . . . . . . . Jensen Ole bankfuldm Sønderagervej 18 . . . . . . . . . . . . Jensen Ole bygmester Vindingvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ole el installat Sandgårdvej 11a . . . . . . . . . . . . . Jensen Ole Vindingvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ole Vindingvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ole Stougård smedesvend Hvedevej 9 . . . . . . . . Jensen Olga tekstilarb Fredshegn 14 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Otto Søren murer Ørrevej 12a . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ove pelsdyravler Lergravvej 26 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Peder dykkerass Vestergade 6 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Peder Falkevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Peder Vestergade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Peder Damgaard Falkevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Per Holtevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Per Bjerggaard specialarb Tavlborgvej 3 . . . . . . . Jensen Per Martin Lundgaardsgade 23 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Pernille Diane H Boghvedevej 29 Jensen Peter Hyldgaard Egelundvej 6 7470 Karup Jensen Peter Møller Grantoften 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Phillip Burmølle Vestergade 26 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Pia Mathilde Møller Grantoften 8 . . . . . . . . . . . . . Jensen Poul Borg Lauth Østvænget 65 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Poul Ivan Østergaard gårdejer Åparken 7 . . . . . . Jensen Poul Ivan Østergaard Åparken 7 . . . . . . . . . . . . . Jensen Poul Klitgaard Tavlborgvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Preben gårdejer Tvedvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Preben Gindeskovvej 6

J


Navneregister

J

Jensen Uffe Dregaard Bygvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Uffe Dregaard Bygvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Uffe Dregaard Bygvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Uffe Dregaard Bygvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ulla Bredgade 77 Jensen Ulrik Dahl Varhedevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Vera Ruth S Hvedevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Victor Vadmand Engvej 40 Jensen Villy landmand Fredshegn 14 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Villy Robert specialarb Lundgårdsparken 13 Jensen Wilton Orluff børnehaveled Bakkedraget 8 Jensen Yvonne Haagen Vestergade 3 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Yvonne Haagen Vestergade 3 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Yvonne Haagen Vestergade 3 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Aage Hilbert slagteriarb Hovedgaden 51 . . . . . . . Jensen Aage Hilbert Hovedgaden 51 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Aase Lund Skovvænget 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Aase Marina lægesekretær Grovevej 35 . . . . . . . Jeppesen Anette Bach Højager 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Anna Marie Rugbjergvej 21 Jeppesen Arne Hodsagervej 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Arne Hodsagervej 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Carsten Ingemann vognmaler Ahornvej 8 Jeppesen Conny Bille fabrikarb Engdraget 13 . . . . . . . . . Jeppesen Evy Marie tekstilass Bakkedraget 18 . . . . . . . . Jeppesen Frits Ove Weis elektron mek Bakkedraget 18 Jeppesen Gitte Mejdahl tekstilarb Kløvervej 24 . . . . . . . . Jeppesen Jacob Schwartz Fredshegn 1d Jeppesen Just Bjerregaar montør Parkvej 2 . . . . . . . . . . Jeppesen Just Bjerregaard Parkvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Kaj salgskons Engdraget 13 . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Karsten Mose maskinfører Stavlundvej 16 . . . Jeppesen Kim Hodsagervej 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Lasse Bjerregaard Søndergade 36 . . . . . . . . . Jeppesen Louise Hviid Hodsagervej 43 . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Martin Henry Hodsagervej 60 Jeppesen Michael Nørgaard Rotvigvej 6 Jeppesen Niels Jørn Vejs lærer Højager 3 . . . . . . . . . . . . Jeppesen Pia syerske Ahornvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Pia Sonne social- og s Parkvej 2 Jeppesen Runa Hodsagervej 60 Jeppesen Stig Bjerregård Højager 10 . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Søren Nørgaard Varhedevej 8 Jepsen Anne Kirstine kontorass Tjørnevej 23 . . . . . . . . . Jepsen Bo Ellegaard Bygvej 29 Jepsen Ditte Bette Sines Vej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jepsen Ditte Marie Obitsø Bette Sines Vej 3 . . . . . . . . . . Jepsen Ditte Marie Obitsø Bette Sines Vej 3 . . . . . . . . . . Jepsen Frits arbejdsmand Vormstrupvej 11 . . . . . . . . . . . Jepsen Heine Obitsø Østvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jepsen Michael Bette Sines Vej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jepsen Niels Christian montør Østvænget 111 . . . . . . . . Jepsen Niels Christian Østvænget 111 . . . . . . . . . . . . . . Jepsen Søren Barslund gårdejer Herningvej 85 . . . . . . . . Jerup Christian Lavdal Industrivej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . Jespersen Anna Videbæk Falkevej 16 . . . . . . . . . . . . . . Jespersen Benny gårdejer Hodsagervej 74 . . . . . . . . . . . Jespersen Benny Hodsagervej 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jespersen Birgit Anette J Hodsagervej 74 . . . . . . . . . . . . Jespersen Ida Bredvigvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jespersen Leif fabrikant Falkevej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . Jespersen Leif Falkevej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jespersen Lykke Machenhaue Jyllandsgade 6b Jespersen Paw Flemming G Ljørringvej 48 Jespersen Peter Hodsagervej 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142

29 93 04 15 40 37 15 25 29 93 20 24 91 53 87 84 40 74 12 67 97 47 33 26 97 47 27 41

32 16 53 20 27 89 36 46 29 70 45 03 97 47 60 45 29 42 62 59 26 82 72 17 97 14 32 01 21 12 44 38 40 26 62 35 50 67 62 39 20 93 75 01 61 70 33 87 30 22 34 78 20 41 10 06 20 44 71 60 20 33 34 53 28 30 23 48 97 47 65 50 30 34 56 20 60 81 77 61

20 11 22 50 27 13 63 68

25 70 89 60 97 45 23 66 30 13 51 18 27 47 00 05 27 72 52 69 23 92 44 14 29 85 80 07 30 13 51 18 97 47 62 46 30 66 18 46 24 40 45 50 50 85 06 20 97 45 21 44 97 47 60 79 97 47 60 78 97 47 60 79 97 47 60 82 97 45 21 44 21 65 64 03

97 47 60 79

Jespersen Peter Lund studerende Anemonevej 16b . . . . Jespersen Preben maskinsnedk Lærkevej 4 Jespersen Sabrina Kruse Østvænget 55 Jespersen Søren Hodsagervej 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jespersen Vagn Hovedvejen 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jessen Anne Bødskov Bredgade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . Jessen Else Vinther ergoterapeut Vestager 6 . . . . . . . . . . Jessen Else Vinther Vestager 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jessen Else Vinther Vestager 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jessen Gitte Lergravvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jessen Gitte Lergravvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jessen Gitte Storm Lergravvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jessen Henrik Emil Vinther Vestager 6 Jessen Inge Dorthea Smilov Herningvej 10 . . . . . . . . . . . Jessen Jacob Johan Bredgade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jessen Jimmy Rasmus Storm Lergravvej 14 Jessen Jürgen Taterbakkevej 3 Jessen Kim Heinrich Hald grafiker Vestager 6 Jessen Pernille Storm Lergravvej 14

22 77 05 81

97 47 60 78 21 30 04 65 60 15 07 73 20 65 55 09 42 16 39 66 60 48 53 84 51 74 02 80 60 53 17 57 29 28 36 48 97 45 26 85 22 28 94 45

JG Tømrer- og Snedkerfirma ApS Hestbjergvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JJ Byggeservice v/ Jørgen Jørgensen Engvej 44 . . . . Jl Entreprenør Lergravvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joan H Danmarksgade 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johannesen Anette fabriksarb Karupvej 43 7470 Karup Johannesen Asta Marie Stavlundvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . Johannesen Jeanette Birkkjærvej 6 Johannesen Per fabriksarb Karupvej 43 7470 Karup . . . . Johannesson Ina Vestager 5 Johansen Carina Fårbækvej 11 7470 Karup Johansen Else Marie damefrisør Østvænget 77 Johansen Else Marie Kjærgaard Østergaardsallé 3 2 6 . . Johansen Emil Vissing D Hessellundvej 20 7470 Karup . . Johansen Emma Fonnesbæk Jyllandsgade 28 . . . . . . . . Johansen Erik Dahl Jyllandsgade 5 1 tv . . . . . . . . . . . . . Johansen Gitte Friis Højager 26 Johansen Holger Marthinus Østergaardsallé 3 2 6 . . . . . Johansen Inga Bay spareks ass Lyngtoften 3 . . . . . . . . . Johansen Janni Halling Hovedgaden 50 . . . . . . . . . . . . . Johansen Johan disponent Østvænget 77 . . . . . . . . . . . . Johansen Johan Østvænget 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Kristian Rørparken 36c 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Kristian Burla Åbakkevej 3 Johansen Lars Vognstoft murer Højager 26 . . . . . . . . . . . Johansen Lars Vognstoft Højager 26 . . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Leif mekaniker Hogagervej 2 . . . . . . . . . . . . . Johansen Marc Nørgård Kronborgvej 24 Johansen Peder Kristian Maul specialarb Ljørringvej 40 . Johansen Peder Kristian Maul Ljørringvej 40 . . . . . . . . . . Johansen Preben Dahl energirådgiv Lyngtoften 3 . . . . . . Johansen Sonja Irene Hogagervej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Tanja Nørgaard Engvej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Tina Hoelgaard Gråsandvej 3 . . . . . . . . . . . . . . Johansen Tina Kjærgaard Bellisvej 4 Johansen Tove Nørskov Vibevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Vivi Højager 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Werner Bette Sines Vej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Werner Bette Sines Vej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Werner Bette Sines Vej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . Johnsen Alice Gammelgård Åparken 5 . . . . . . . . . . . . . . Johnsen Allan Dyhrberg Danmarksgade 47 1 Johnsen Anders Hedegaard Engdraget 5 . . . . . . . . . . . . . Johnsen Anders Hedegaard Engdraget 5 . . . . . . . . . . . . . Johnsen Carl Skovbjerg pladesmed Lundgårdsparken 16

21 43 49 85 24 43 18 67 97 47 10 65 97 47 21 28 22 44 40 04 21 26 62 02

97 47 20 52 60 68 90 67 21 96 78 02 29 31 34 43 97 47 20 52 97 47 60 90 28 92 03 90 40 43 48 96 51 21 32 54 26 96 17 75 29 44 82 95 23 70 53 23 20 42 41 90 97 47 28 69 23 27 06 29 97 47 60 90 23 28 12 25 27 66 27 61 27 51 94 41 22 21 78 97 97 47 31 79 20 47 94 27 51 43 27 64 23 10 51 90 60 16 80 53 97 47 24 38 20 94 32 38 23 69 94 69


Johnsen Ella lærer Engdraget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johnsen Gerda Marie Jyllandsgade 6a th . . . . . . . . . . . . Johnsen Gurli sygehjælper Havrevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . Johnsen Jens Sau Hedegaard Engdraget 5 . . . . . . . . . . . Johnsen Jens Sau Hedegaard Engdraget 5 . . . . . . . . . . . Johnsen John K G murersvend Havrevej 6 . . . . . . . . . . . Johnsen Mimi Dyhrberg kontorass Lundgårdsparken 16 Jokumsen Henry mekanikersv Ørnevej 9 . . . . . . . . . . . . Jonker Johan Herningvej 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jonker Robbert Klaas Herningvej 78 Jonsson Magnus el-ingeniør Skolevænget 6 Josanu Andrei Marian Ommosevej 3 Josefsen Jannick Sørensen Lergravvej 12 . . . . . . . . . . . Josefsen Ruth Østergade 2 38 Juhl Hans Jørgen tjener Skolegade 22 . . . . . . . . . . . . . . Juhl Hans Jørgen Skolegade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Junge Poul specialarb Lundbyvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . Junge Poul Lundbyvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Justesen Kamilla Hebsgaard Taterbakkevej 4 . . . . . . . . . Juulsen Gerda Elisabeth køkkenmedhj Østvænget 81 . . Juulsen Gerda Elisabeth Østvænget 81 . . . . . . . . . . . . . . Juulsen Hans Ejner pedel Østvænget 81 . . . . . . . . . . . . . Juulsen Hans Ejner Østvænget 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juulsen Hans Ejner Østvænget 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jyda Sign Vævervej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jydsk Distribution Jersildvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jydsk Distribution Industrivej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 47 24 38 21 48 69 63 97 47 30 86 97 47 24 38 60 77 81 67 97 47 30 86 20 43 82 23 61 72 58 99

26 12 72 28 97 47 31 49 40 93 25 89 97 47 33 01 29 93 97 87 81 71 44 72 97 47 60 85 27 57 60 35 97 47 60 85 61 35 83 54 42 17 22 35 97 47 37 66 96 41 91 51 96 41 91 51

Jysk Frisørkunst 97 43 84 10 30 95 28 02 30 95 28 03 97 47 61 54 20 77 34 54 97 47 60 63 29 10 30 33

23 37 24 51 97 45 23 59 20 62 55 36 23 39 62 98 22 85 72 32 97 54 27 28 97 47 23 06 21 45 86 68 23 49 75 95 92 43 42 43

20 56 58 56 48 42 06 24 27 20 32 16 30 29 38 68 32 15 56 27 40 41 18 81 61 12 38 81

32 12 29 07

20 70 32 11 97 45 25 83 21 52 25 83 97 47 25 49 97 47 34 12 29 60 36 87 97 47 22 64 22 60 36 96 29 45 19 35 30 52 10 66 30 57 10 60 40 75 43 43 20 72 96 93 35 11 57 81 97 47 24 58 60 94 33 55 97 47 33 00 60 70 33 07 26 13 01 22 21 77 60 37 97 45 23 59 60 28 23 59 40 44 18 72 97 54 27 28 26 35 79 83 27 59 72 44 22 60 36 88 29 61 10 61 22 64 63 43 97 47 36 28 23 41 39 80 97 45 43 76 23 32 45 92 97 47 28 35 23 70 92 93 23 31 11 73 28 91 52 80 40 24 59 50 40 50 03 48 40 24 59 51 23 96 56 40 50 54 39 80 34 11 44 89 30 72 36 81 28 64 98 20

22 55 89 61 97 47 36 28 23 81 18 89 97 47 33 00 32 12 29 07 97 45 43 76 97 47 10 81 20 42 11 33 97 47 28 35 21 62 32 31 22 53 81 44 97 45 25 83

143

Navneregister

v/ Gitte Friis Johansen Kirkegade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Jønsson Dorthe Andersen O Jyllandsgade 14 Jønsson Flemming Andersen O Jyllandsgade 14 . . . . . . . Jønsson Flemming Andersen Overgaard Jyllandsgade 14 Jønsson John Birkkjærvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jønsson John Hvidbjerg Birkkjærvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . Jønsson Kirstine Nees Lundgaardsgade 5 . . . . . . . . . . . . Jønsson Kirstine Nees Lundgaardsgade 5 . . . . . . . . . . . . Jønsson Svend Åge gårdejer Østergade 2 40 Jørgensen Alex mekanikersv Grønningen 16 Jørgensen Allan Erik Østertoft 9 Jørgensen Andreas Jersildvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Anette Vendelbo Skovvænget 27 . . . . . . . . . . Jørgensen Anette Vendelbo Skovvænget 27 . . . . . . . . . . Jørgensen Anita Bjerregrav specialarb Rørparken 20a . . Jørgensen Anita Bjerregrav Rørparken 20a . . . . . . . . . . . Jørgensen Anja Trostmann Jersildvej 13 Jørgensen Bent lærling Viftrupvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Bent gårdejer Østertoft 16 . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Bent Viftrupvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Bent Viftrupvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Bent Østertoft 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Bente Rødsgaard dagpl moder Hvedevej 10 Jørgensen Bodil Hareskov Bellisvej 5 Jørgensen Brian Lundbyvej 15 Jørgensen Brigita Vibevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Britta Norma fabrikarb Østergade 2 33 . . . . . Jørgensen Charlotte Østvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Charlotte Bech Hvedevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Claus Kortbek Birkkjærvej 9 Jørgensen David Hallundbækvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen David Hallundbækvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen David Hallundbækvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Dennis Jyllandsgade 20 Jørgensen Dennis Linde tekstilarb Grønningen 12 Jørgensen Dinna Bruno Grønbækparken 77 . . . . . . . . . .

Jørgensen Dinna Bruno Grønbækparken 77 . . . . . . . . . . Jørgensen Dorrit kontorass Skovvænget 79 . . . . . . . . . . Jørgensen Dorrit Skovvænget 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Edel Johanne Fredshegn 15 . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Eva butiksass Østergaardsallé 3 4 tv . . . . . . . Jørgensen Gert fabrikant Vibevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Grethe Marie husassistent Søndergade 21 . . . Jørgensen Grethe Yrsa hj syerske Anemonevej 9a Jørgensen Hanne Randi lærer Højager 59 . . . . . . . . . . . . Jørgensen Hans Christian L gårdejer Bellisvej 5 . . . . . . . Jørgensen Heidi Rønn Rugvænget 8 Jørgensen Heidi Stengaard Lundbyvej 15 . . . . . . . . . . . . Jørgensen Heidi Stengaard Lundbyvej 15 . . . . . . . . . . . . Jørgensen Heidi Stengaard Lundbyvej 15 . . . . . . . . . . . . Jørgensen Helle Ploug Engvej 44 Jørgensen Henriette Jyllandsgade 22 . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Ilsa Hellerup Skolevænget 23 . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Inge Hvid Sjællandsgade 19 . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Ingelis bankass Sønderagervej 5 . . . . . . . . . . Jørgensen Ingelise S Rugvænget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Ingelise Søndergaard Rugvænget 10 . . . . . . . Jørgensen Isabella Ploug Vestparken 1 Jørgensen Jackie Linde Hvedevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Jakob Nonboe Karupvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Jan Bech Skovvænget 27 . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Jan Bech Skovvænget 27 . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Jesper Bjørnsbæk Langgade 51 . . . . . . . . . . . Jørgensen Jette Toft Viftrupvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Jørgen murersvend Engvej 44 . . . . . . . . . . . . Jørgensen Jørgen Engvej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Jørgen Borgaard salgskons Højager 59 . . . . . Jørgensen Kaj Emil Linde autolakerer Sønderagervej 52 Jørgensen Kaj Emil Linde Sønderagervej 52 . . . . . . . . . . Jørgensen Kaj Møller chauffør Parkvej 3 . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Karen dagplejer Bakkedraget 21 . . . . . . . . . . Jørgensen Karen Marie K Vestparken 18 . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Karen Marie Kirstine Vestparken 18 . . . . . . . . Jørgensen Karl Ejner Grønkjær medhj Sønderagervej 24 Jørgensen Karl Ejner Grønkjær Sønderagervej 24 . . . . . . Jørgensen Karsten maskinsnedk Hvedevej 10 . . . . . . . . Jørgensen Katja Hovedgaden 5 Jørgensen Kenneth Anemonevej 3d . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Kim direktør Rugvænget 8 . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Kim Rugvænget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Kim Rugvænget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Knud Egon kok Enebærvej 8 . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Knud Frølund maskinmester Bakkedraget 21 Jørgensen Leif diakonelev Bredgade 68c . . . . . . . . . . . . Jørgensen Leif Bredgade 68c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Line Marie Hallundbækvej 18 . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Lotte Grewy pædagogmedhj Irisvej 13 Jørgensen Louise Øster Nørregade 11a Jørgensen Mads Christian Østertoft 9 . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Marie Korshøj køkkenleder Parkvej 3 . . . . . . . Jørgensen Michael Gudike Hovedgaden 5 . . . . . . . . . . . . Jørgensen Michael Schødt Rugvænget 10 . . . . . . . . . . . . Jørgensen Mikkel Bjerggaard Grønbækparken 77 . . . . . . Jørgensen Olaf Eistrup vinduespol Vestparken 18 . . . . . . Jørgensen Ove Fog specialarb Irisvej 13 Jørgensen Per Lundgårdsparken 46 . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Per Lundgårdsparken 46 . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Pia Unger montrice Sønderagervej 24 . . . . . . Jørgensen Pia Øgelund kontorass Anemonevej 27a . . . . Jørgensen Pia Øgelund Anemonevej 27a . . . . . . . . . . . . Jørgensen Poul Nonboe chauffør Skovvænget 79 . . . . . .

J


Jørgensen Ruth Sønderagervej 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Ruth Rørparken 30a Jørgensen Sasja Unger G Sønderagervej 24 . . . . . . . . . . Jørgensen Sheila Tagmos Langgade 51 . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Sheila Tagmos Langgade 51 . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Stine Galsgaard Bygvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Stine Helene Skovvænget 27 . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Søren Erik specialarb Anemonevej 9a . . . . . . Jørgensen Therese Noomi Østergaardsallé 7 1 2 . . . . . . Jørgensen Thomas Lundgårdsparken 82 . . . . . . . . . . . . Jørgensen Thomas Høj Østergaardsallé 3 4 tv . . . . . . . . . Jørgensen Thomas Høj Østergaardsallé 3 4 tv . . . . . . . . . Jørgensen Thorkild gårdejer Fredshegn 15 . . . . . . . . . . . Jørgensen Thorkild Fredshegn 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Tom Jernbanegade 7 Jørgensen Tove Grønningen 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensens Foto Hovedgaden 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22 64 63 43 97 47 28 35 53 54 18 72 53 57 18 72 97 47 11 21 97 45 23 59 30 30 37 42 97 47 37 00 32 21 14 24 97 47 34 12 25 39 21 24 97 47 25 49 21 47 15 49 29 66 04 11 51 29 62 68

K K og L Auto Industrivej Nord 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K. A. Ejendomme ApS Kildevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kahytten - Aulum Kristne Friskoles SFO Østergade 11 Kallesøe Ole Møllestræde 15 1 th . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kalnina Inguna Gindeskovgård 8 Kammersgaard Birgit Irene syerske Grønbækparken 16 Kammersgaard Erik arbejdsmand Grønbækparken 16 . . . Kammersgaard Palle Stavlundvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . Kammona Zayneb Abdul Hussein Bygvej 15 . . . . . . . . . . Kammona Zayneb Abdul Hussein Bygvej 15 . . . . . . . . . . Kant Christina Olander Åparken 15 Kant Kees Åparken 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kant Kees Olander Åparken 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karlsen Dann Ørskov Hedevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karlsen Dann Ørskov Hedevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karlsen Lone Flyvholm Tusbækvej 44 . . . . . . . . . . . . . . . Karlsen Lone Flyvholm Tusbækvej 44 . . . . . . . . . . . . . . . Karlsmose Bo Møller Nålemagervej 5 . . . . . . . . . . . . . . Karlsmose Erna Jytte fabrikarb Nålemagervej 5 . . . . . . .

97 47 28 37 20 69 84 70 30 42 51 84 40 30 78 64 97 47 28 96 97 47 28 96 20 92 46 27 42 34 49 21 50 51 75 55 25 37 94 83 22 82 66 96 97 45 21 72 28 18 26 96 32 15 80 63 29 27 41 14 97 47 31 91 97 47 31 91

Ole Karlsmose & Søn I/S

Navneregister

J

Nålemagervej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karlsmose Signe Elbæk Sjællandsgade 21 Karlsmose Tove Rosenvænget 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karlsmose Sørensen Grethe skoleelev Romvigvej 17 . . Karred Kirsten Anette social og su Skolevænget 10 . . . . Kasanskij Oleg Vinkelvej 1d Kasperiünas Andrius Herningvej 57 Kaspersen Evan Dyhrberg Kløvervej 24 . . . . . . . . . . . . . Kaspersen Evan Dyhrberg Kløvervej 24 . . . . . . . . . . . . . . Kaspersen Lars Mejdahl Kløvervej 24 . . . . . . . . . . . . . . . Kastaniegården aktivitetscenter Skolegade 5 . . . . . . . Kastbjerg Søren Langbovej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kastbjerg Søren Langbovej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kastrup Birthe Lundgårdsparken 59 . . . . . . . . . . . . . . . . Kastrup Birthe Maagaard Lundgårdsparken 59 . . . . . . . . Kastrup Torben Lundgårdsparken 59 . . . . . . . . . . . . . . . . Kastrup Torben Lundgårdsparken 59 . . . . . . . . . . . . . . . . Kastrup Torben Lundgårdsparken 59 . . . . . . . . . . . . . . . .

144

97 47 31 91 97 47 21 78 97 47 27 45 42 31 62 66

29 68 72 22 22 27 63 78 25 78 34 78 97 47 25 70 32 11 21 53 26 35 88 86 40 92 88 25 35 11 63 66 25 21 66 40 20 65 94 66 22 22 80 20

Kastrup Torben Maagaard Lundgårdsparken 59 . . . . . . . 35 11 63 66 Katborg Christian gårdejer Østertoft 58 . . . . . . . . . . . . . 97 47 29 02 Katkjær Jørn repræsentant Østvænget 99b

KC Byg Aulum ApS - murer Bødkervej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 33 13 48

KC Byg Aulum ApS - tømrer Bødkervej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kedzior Grzegorz Jozef Ahornvej 3 Kenhvin Motorteknik Holstebrovej 19 . . . . . . . . . . . . . . Kentoni Trade ApS Danmarksgade 15 . . . . . . . . . . . . . . KFUM Huset Skolegade 6 KH Tagdækning Taterbakkevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kharchenko Bohdan Hallundbækvej 18 Kiel Andreas Sønderby gårdejer Herningvej 49 . . . . . . . . Kiel Anna Louise Sønderby kontorass Syrenvej 2 . . . . . . . Kiel Anna Louise Sønderby Syrenvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Hanne Margrethe Violvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Helle Kloster Hodsagervej 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Henriette Hodsagervej 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Jette Søndermarken 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Jørgen Skovdam lærer Anemonevej 6b . . . . . . . . . . Kiel Jørgen Skovdam Anemonevej 6b . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Karsten Hodsagervej 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Kim Danmarksgade 45a Kiel Kirsten kontorass Herningvej 49 . . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Knud Ejvind gårdejer Violvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Knud Ejvind Violvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Knud Ejvind Violvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Marlene Skovhus Grønbækparken 79 . . . . . . . . . . . . Kiel Rie Hessel Rugvænget 4 Kiel Steffen Koch Grønbækparken 79 . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Steffen Koch Grønbækparken 79 . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Steffen Koch Grønbækparken 79 . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Tommy Skovhus repræsentant Søndermarken 5 . . . . Kiilerich Bitten Vestergård Toftevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . Kiilerich Dorthea Fynsgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiilerich Gert Torp entreprenør Høgildvej 2 . . . . . . . . . . . Kiilerich Gert Torp Høgildvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiilerich Lars Holmgaard Toftevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiilerich Marianne Aaberg sygepl ske Hirsevænget 13 . . . Kiilerich Marianne Aaberg Hirsevænget 13 . . . . . . . . . . . Kiilerich Ruth Lysgaard dagpl moder Kløvervej 21 . . . . . . Kiilerich Sine Holmgaard Toftevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiilerich Svend Erik kørelærer Hirsevænget 13 . . . . . . . . Kiilerich Svend Erik Hirsevænget 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Kilde Alfred Louis biavler Sjællandsgade 4 Kilde Concept Kløvervej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kilde Jytte dagpl moder Sjællandsgade 4 . . . . . . . . . . . . Kilde Jytte Sjællandsgade 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kilde Niels Gedbovej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kilde Niels Gedbovej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kilde Niels Gedbovej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21 33 13 47 26 13 55 19 32 21 26 16 97 45 42 02 97 45 44 44 97 47 30 05 21 28 15 07 97 47 17 17 97 47 60 17 97 47 60 17 21 62 16 18 97 43 05 68 30 89 35 77 97 47 60 17 97 45 44 44 97 47 17 17 60 47 17 17 42 77 59 19 97 47 19 07 97 47 19 07 28 72 94 29 30 35 34 29 25 11 27 27 97 47 14 12 97 47 21 71 97 47 61 94 40 82 62 03 97 47 14 12 97 47 31 93 24 82 31 93 97 47 21 52 97 47 14 12 97 47 31 93 20 11 19 60 97 47 11 33 23 67 49 27 97 47 27 26 97 47 65 00 27 58 88 10 29 76 78 25

Kilde Tømrerforretning v/ Leif Højmark Pedersen Spegbjergvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kilniene Sigita Jernbanegade 1 Kim Kørelærer Hodsagervej 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kirchhecker Susanne Camilla T Jens Jensensvej 10a . . Kirk Alfred landbr tekn Ljørringvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . Kirkeby Frede chauffør Vester Feldborgvej 22 . . . . . . . . . Kirkeby Henrik Skovvænget 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kirkeby Ida Madum Danmarksgade 21 1 Kirkeby Lise Madum Åskrænten 14

40 26 00 63 75 15 37 15 27 29 09 38 97 47 36 38 30 62 54 07 61 66 73 31


Kirkeby Mie Madum Langgade 20 Kirkegaard Charlotte Vilsbøll Lundgårdsparken 21 . . . . . Kirkegaard Karen Kielsgaard lærer Violvej 9 . . . . . . . . . . Kirkegaard Karen Kielsgaard Violvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . Kirkegaard Knud Erik Violvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kirkegaard Knud Erik Violvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kirkegaard Thomas Havstein av Lundgårdsparken 21 . . . Kirkehuset Jens Jensensvej 4a . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31 32 03 17 97 47 24 66 22 27 24 65 97 47 24 66 40 37 45 62 60 77 77 21 97 45 21 88 96 41 02 42

Kirkegade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kirkevang Anders Rugvænget 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kirkevang Anders Rugvænget 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kirkevang Anders Rugvænget 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kirkevang Frederikke Haagen Rugvænget 14 Kirkevang Monique Haagen Søndergade 16 Kirkevang Pia Haagen Rugvænget 14 . . . . . . . . . . . . . . . Kjelde Brian Råbjerg Kronborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . Kjelde Brian Råbjerg Kronborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjelde Edvard Nielsen chauffør Hovedgaden 32 . . . . . . . Kjelde Edvard Nielsen Hovedgaden 32 . . . . . . . . . . . . . . Kjelde Lilian Råbjerg Kronborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjelde Susanne Dan ekspeditrice Hovedgaden 32 Kjeldsen Anna Lise Moeskjær Lundgårdsparken 48 . . . . Kjeldsen Anna Lise Moeskjær Lundgårdsparken 48 . . . . . Kjeldsen Anne Borg Obitsø Havrevej 17 Kjeldsen Bente Langgade 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjeldsen Erna Jeanne kommuneass Kløvervej 22 . . . . . . Kjeldsen Gunner Meldgaard Lundgårdsparken 48 . . . . . . Kjeldsen Jens Lochmann faglærer Langgade 34 . . . . . . . Kjeldsen Jens Lochmann Langgade 34 . . . . . . . . . . . . . . Kjeldsen Jens Lochmann Langgade 34 . . . . . . . . . . . . . . Kjeldsen Kjeld Obitsø slagteriarb Havrevej 17 Kjeldsen Lissi Hyldahl skoleelev Lundgårdsparken 45 . . . Kjeldsen Lone Borg Havrevej 17 Kjeldsen Nanna Rahbæk Tusbækvej 33 . . . . . . . . . . . . . . Kjeldsen Niels Obitsø landmand Tusbækvej 33 . . . . . . . . Kjeldsen Ole Højgaard lærer Kløvervej 22 . . . . . . . . . . . . Kjeldsen Ole Højgaard Kløvervej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjeldsen Peder Christian Lundgårdsparken 42 . . . . . . . . Kjeldsen Per Borg Obitsø Havrevej 17 Kjeldsen Simon Hyldahl Engvej 10 th Kjerulff Gitte Hodsagervej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjerulff Gitte Linding syerske Hodsagervej 35 . . . . . . . . . Kjerulff Søren chauffør Hodsagervej 35 . . . . . . . . . . . . . . Kjerulff Søren Hodsagervej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Anders slagteriarb Østergaardsallé 7 2 2 . . . . . . . . Kjær Carina Skov Skyttevej 8 Kjær Flemming filialdirekt Hallundbækvej 17 . . . . . . . . . . Kjær Ingrid Bente bankassisten Hallundbækvej 17 . . . . . Kjær Ingrid Bente Hallundbækvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Lisbet Dam Drosselvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Marie Louise Taterbakkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær-Jensen Inger Marie Irisvej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærgaard Ingrid Hovedgaden 39d . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærgaard Jesper Videbæk Grønbækparken 99 . . . . . . . . Kjærgaard Karen Margrethe sygehj Jernbanegade 9 . . . . Kjærgaard Knud gårdejer Højager 35 . . . . . . . . . . . . . . . Kjærgaard Lauge landbr medhj Fredshegn 16 . . . . . . . . . Kjærgaard Leif Olesen regnsk chef Jernbanegade 9 . . . . Kjærgaard Maja Dam Grønbækparken 53 . . . . . . . . . . . . Kjærgaard Mona Lillian Danmarksgade 50 Kjærgaard Rasmus Dam Grønbækparken 53 . . . . . . . . . . Kjærgaard Stig el install Danmarksgade 50

97 47 13 63 31 59 79 79 42 52 62 88 42 52 10 99

40 24 86 66 51 51 02 03 22 33 50 82 20 78 18 71 40 81 62 63 22 33 50 82 97 47 20 84 51 43 73 84 97 45 43 58 97 47 26 10 97 47 35 66 97 45 43 58 22 16 85 59 20 66 85 59 27 21 02 83 97 45 41 29 97 45 41 29 97 47 26 10 21 27 02 48 97 47 24 49

23 35 58 27 20 35 04 43 22 32 66 44 22 32 80 63 97 45 40 87 97 42 01 77 97 42 01 77 21 45 55 21 28 14 68 51 29 26 00 64 29 72 38 31 97 47 61 03 29 91 97 47 60 74 07 05 97 47 25 77 24 90 78 03 40 95 32 00 97 47 22 33 97 47 22 33

97 47 28 92 97 47 28 92 23 46 53 00 97 47 31 34 23 46 06 12 97 47 37 80 21 96 76 10 20 33 67 80 97 45 43 53

22 88 71 30

42 68 01 17 42 20 24 21 42 22 49 03 23 37 57 31 60 19 01 36 61 69 30 73 97 47 37 84 97 47 37 84 97 47 37 84 24 26 29 40 40 51 65 44

Klinik for Fodterapi v/ Conny Nielsen Engvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 11 77

Klinik for Fysioterapi Aulum Jyllandsgade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 34 30

Klinik for Fysioterapi & Træning Haderup Nygade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klinkby Ellen Østergaardsallé 3 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . Klit Mette Ørrevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klitgård Eli svagstr ing Riskærvej 3 7451 Sunds Klitgård Solveigh Helen S Riskærvej 3 7451 Sunds . . . . . Kloster Alfred landbr vikar Nørreholmvej 3 . . . . . . . . . . . Kloster Alfred Nørreholmvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kloster Daniel Nørreholmvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kloster Ebba Albæk Tjørnevej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kloster Jakob Andersen gårdejer Tjørnevej 31 . . . . . . . . . Kloster Johannes Hovedgaden 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kloster Johannes Hovedgaden 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kloster Johannes Andersen gårdejer Hovedgaden 54 . . . Kloster Lisbeth Baade Nørreholmvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . Kloster Martha Marie Hovedgaden 54 . . . . . . . . . . . . . . . Kloster Martha Marie Hovedgaden 54 . . . . . . . . . . . . . . . Kloster Ove Andersen gårdejer Ommosevej 2 . . . . . . . . . Kloster Preben gårdejer Hedevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kloster Søren Hedevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kloster Søren Hedevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kloster Ulla Ommosevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 44 21 21 97 47 34 38 26 17 86 44 40 21 59 16 97 47 61 12 97 12 61 11 97 47 61 12 97 45 20 85 97 45 20 85 23 48 06 08 31 15 74 72 97 47 61 09 97 47 61 12 97 47 61 09 40 61 15 45 97 47 60 68 97 45 20 23 97 45 20 23 53 66 60 76 97 47 60 68

KMS-Klostergaards Maskin Service Nålemagervej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knop Michael Bournonwil Karupvej 46 7470 Karup . . . . . Knude Niels Peter vvs install Troelstrupvej 6 . . . . . . . . . . Knude Tove Nørbjerg plejeass Troelstrupvej 6 . . . . . . . . . Knudsen Allan Fårbækvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Anna Marie dagplejer Rørkærvej 9 Knudsen Bent rørlægger Hovedgaden 23 . . . . . . . . . . . . Knudsen Bente kontorass Hovedgaden 49a . . . . . . . . . . Knudsen Bertha elev Romvigvej 23

31 37 20 38 61 75 70 56 30 42 40 49 61 27 28 82 22 44 99 94 24 76 14 25 22 36 25 08

145

Navneregister

Kirkehuset - se side 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kirkens Korshær Genbrug

Kjærhede Jens Vilhelm Nygaard Gindeskovvej 8 . . . . . . Kjærhede Martha Noe sygehjælper Gindeskovvej 8 . . . . . Kjærs Mobil-Massage & Wellness Falkevej 11 . . . . . . . Kjærsgaard Hanne Rugbjergvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærsgaard Jens Skov Danmarksgade 48 1 . . . . . . . . . . Kjærsgaard Karl Henrik Asbækhedevej 1 . . . . . . . . . . . . . Kjærsgaard Karl Henrik Asbækhedevej 1 . . . . . . . . . . . . . Kjærsgaard Karl Henrik Asbækhedevej 1 . . . . . . . . . . . . . Kjøller Leif pædagog Gindeskovvej 19 . . . . . . . . . . . . . . Klaris Jakob Juul Hallundbækvej 26 Klaris Sofie Juul Hallundbækvej 26 Klausen Flemming Sjællandsgade 11 Klausen Karen Margrethe Engvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Klausen Kasper Engvej 3 Klausen Lotte Riis erhvervsvejl Solskrænten 5 Klausen Martin Engvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klausen Ruth Jakobe Sjællandsgade 11 . . . . . . . . . . . . . Klausen Ruth Jakobe Sjællandsgade 11 . . . . . . . . . . . . . Klemensen Anders Grumstrup Østergaardsvej 14 . . . . . Klemensen Lotte Rom Bakkedraget 27 Klemensen Martin Grumstrup Vestergade 30 . . . . . . . . . Klemensen Ole Grumstrup Bakkedraget 27 . . . . . . . . . . . Klemmensen Anette Thim Irisvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . Klemmensen Cecilie Thim Irisvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . Klemmensen Jørn Vendelbo Irisvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . Klemmensen Karin sygepl ass Langgade 29 . . . . . . . . . . Klemmensen Karin Langgade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

K


Navneregister

K

Knudsen Birthe sygehjælper Åparken 1 Knudsen Bruno Tolderlund Sønderagervej 10 . . . . . . . . . Knudsen Carl bankass Lærkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Charlotte Østergaard Fårbækvej 13 . . . . . . . . . . Knudsen Charlotte Østergaard Fårbækvej 13 . . . . . . . . . . Knudsen Erik Rugbjergvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Erik Højager 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Erik Højager 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Erik Højager 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Erik Højager 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Erik Rugbjergvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Eva Kirstine Rugbjergvej 4 Knudsen Georg minkavler Nørreholmvej 9 . . . . . . . . . . . Knudsen Georg Nørreholmvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Gunner landbr medhj Romvigvej 15 . . . . . . . . . Knudsen Hanne Hovedgaden 9 Knudsen Hanne Jensine A landbr medhj Udholmvej 5 . . . Knudsen Hanne Jensine Andreassen Udholmvej 5 . . . . . . Knudsen Hans Peder støberiarb Anemonevej 20b . . . . . . Knudsen Hans Peder Hovedgaden 49a . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Hans Peder Anemonevej 20b . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Henry Nygaard smed Gindeskovvej 31 . . . . . . . Knudsen Hilda Margrethe Søndergade 22 . . . . . . . . . . . . Knudsen Hilda Margrethe Søndergade 22 . . . . . . . . . . . . Knudsen Jens Kristian gårdejer Åparken 1 Knudsen Johannes gårdejer Fredshegn 13 . . . . . . . . . . . Knudsen Jonna Tolderlund dagplejer Sønderagervej 10 . Knudsen Jytte bankass Lærkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Jørgen Vinkelvej 17 1 Knudsen Laurids Kresten Udholmvej 5 Knudsen Lizzi Marie Skolevænget 29 . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Nanna Nygaard Højager 6 Knudsen Niels Jørgen chauffør Rørkærvej 9 . . . . . . . . . . Knudsen Niels Jørgen Rørkærvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Norma Lundgård Højager 7 . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Otto Richard flymekaniker Jyllandsgade 25 . . . Knudsen Poul Ricard Østergade 2 5 Knudsen Rene Tjørnevej 9c Knudsen Rene Juhl Irisvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Susanne Korsgaard kontorass Romvigvej 15 . . Knudsen Susanne Korsgaard Romvigvej 15 . . . . . . . . . . Knudsen Svend Erik chauffør Østvænget 109a . . . . . . . . Knudsen Svend Erik Østvænget 109a . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Tommy Duedahl ekspedient Engvej 33b . . . . . . Knudsen Vivi Mariann Skaarup Syrenvej 10 . . . . . . . . . . . Koch Lene Flohr fysioterap Rugvænget 23 . . . . . . . . . . . Koch Lene Flohr Rugvænget 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koffeldt Bodil Irene Nørgaard Videbækvej 8 Kofod Karl Andreas Bredgade 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kofoed Jeanett Nielsen Anemonevej 15b Kofoed Rikke Kløjgaard Bredgade 68f . . . . . . . . . . . . . . . Kokholm Anita Lauth Højgade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kokholm Birthe kontorass Hallundbækvej 11 . . . . . . . . . . Kokholm Birthe Hallundbækvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kokholm Birthe Hallundbækvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kokholm Birthe Hallundbækvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kokholm Birthe Hallundbækvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kokholm Bo Skov Fynsgade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kokholm Bo Skov Fynsgade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kokholm Cecilie Hallundbækvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kokholm Elmer mekanikerlr Hallundbækvej 11 . . . . . . . . Kokholm Frank Fynsgade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kokholm Frank Fynsgade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kokholm Grethe Østergaardsallé 3 3 6 . . . . . . . . . . . . . . Kokholm Susanne Fynsgade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146

40 46 97 46 20 10 09 90 22 67 25 62 22 98 00 30 24 24 12 38 97 47 13 50 23 67 79 50 21 48 10 50 61 29 38 47 20 58 70 38 97 46 83 61 30 59 26 68 61 76 01 94 61 36 29 72 21 82 82 11 97 47 37 24 29 87 61 06 52 37 19 50 32 20 18 95 97 47 22 42 30 13 22 42 97 47 23 37 21 57 93 60 40 40 99 09

21 44 62 78 40 95 56 56 20 27 95 52 97 47 13 50 23 26 52 50

23 49 49 56 61 74 74 68 29 87 98 17 41 62 34 22 30 52 77 62 21 24 91 54 51 54 18 38 97 47 26 47 29 71 33 20 40 97 26 25 25 12 25 23 60 16 53 13 97 47 61 83 31 23 01 36 31 20 51 16 61 76 46 42 61 18 30 29 26 74 53 76 28 56 53 76 97 47 61 83 97 47 61 83 97 42 28 94 30 20 30 94 97 47 61 95 97 42 28 94

Kokholm Susanne Fynsgade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kokholm Thomas Lauth Højgade 2 Koldkur Finn Fårbækvej 4 7470 Karup Koldkur Jørn Ved Hegnet 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koldkur Transport A/S Fårbækvej 5 7470 Karup . . . . . . Kolling Ida Korsgaard Havrevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolling Lars Korsgaard Havrevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolling Lillian Birgitte K Havrevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolling Mikael Boghvedevej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolling Susanne Bek Boghvedevej 25 . . . . . . . . . . . . . . . Kolling Susanne Bek Boghvedevej 25 . . . . . . . . . . . . . . . Kolodziej Anita Ewa Østvænget 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolodziej Judyta Ewa Østvænget 23 . . . . . . . . . . . . . . . . Kolodziej Karol Østvænget 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kongensgaard Bente salgsass Skavevej 1 . . . . . . . . . . . Kongensgaard Bente Skavevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kononovych Oksana Nørreholmvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . Konovalova Iana Åvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korsgaard Jan Bellisvej 3 Korsgaard Tage mekanikersv Danmarksgade 66 . . . . . . . Korsgaard Tage Danmarksgade 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . Korsholm Asger Grove sognepræst Præstebakken 16 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . Kovalenko Olha Bredgade 45 Kovalenko Viktor Bredgade 45 Kovpanets Nataliia Hovedgaden 33 Kovpanets Yaroslav Hovedgaden 33 . . . . . . . . . . . . . . . . Kozlowska Agnieszka Bozena Ahornvej 3 . . . . . . . . . . . . Kozlowski Waldemar Grzegorz Ahornvej 3 . . . . . . . . . . . Kozlowski Waldemar Grzegorz Ahornvej 3 . . . . . . . . . . . . Kram Dødsbo & Antik Videbækvej 11 . . . . . . . . . . . . . . Krarup Bjarne Luther Højager 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krarup Erik driftsleder Engbakken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Krarup Gerda Rosenbjerg frisør Eliseborgvej 5 . . . . . . . . Krarup Gunner Lind elektriker Eliseborgvej 5 . . . . . . . . . . Krarup Kathrine Luther Højager 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . Krarup Peter Dam Skærbækvej 2 Krautwald Karen Marie Skovvænget 45 . . . . . . . . . . . . . Kreida Rostyslav Hallundbækvej 18 Krigbaum Ann Bjørnskov Langgade 90 . . . . . . . . . . . . . . Krigbaum Ann Bjørnskov S smørrebr jfr Langgade 90 . . . Krigbaum Klaus specialarb Langgade 90 Kristensen Aksel John medhjælper Ørrevej 16 . . . . . . . . Kristensen Aksel John Ørrevej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Alex Obitsø Lærkevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Allan Obitsø Lærkevej 24 Kristensen Allis tekstilarb Parkvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Anders Vestergaard Gammel Landevej 20 Kristensen Anette Østergaardsvej 14 Kristensen Benjamin Neesgaard Danmarksgade 7 Kristensen Benny Grynderup Sjællandsgade 6 . . . . . . . . Kristensen Bent Kjærgaard gårdejer Skovvænget 71 . . . . Kristensen Bente kontorass Rosenvænget 7 tv . . . . . . . . Kristensen Bertha Mary gårdejer Skolegade 5 21 . . . . . . Kristensen Bertha Mary Skolegade 5 . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Bjarne chauffør Ljørringvej 34 Kristensen Bjarne Nørgaard jernbinder Parkvej 5 . . . . . . Kristensen Bodil Henny buschauffør Hovedgaden 10 . . . . Kristensen Bodil Henny Hovedgaden 10 . . . . . . . . . . . . . Kristensen Bodil Marie kommuneass Mosevænget 22 . . . Kristensen Brian Høgh Anemonevej 25b . . . . . . . . . . . . . Kristensen Brian Kjær Haderisvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Brian Kjær Haderisvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Charlotte Køhler Engvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Charlotte Tanderup Bakkedraget 25 . . . . . . . .

21 74 95 50

97 45 60 38 97 45 60 33 25 56 59 28 24 20 20 44 28 80 09 49 20 45 24 35 23 67 14 30 30 20 46 43 96 92 30 75 96 92 30 75 96 92 30 75 97 47 64 60 22 36 55 24 31 41 10 14 71 75 21 51 97 47 30 14 21 56 34 71 97 13 26 99

52 61 21 41 42 78 28 33 42 39 35 91 60 46 58 86 22 87 42 00 40 30 01 04 97 45 66 02 61 71 46 78 96 41 30 07 28 34 30 48 21 90 44 55 61 36 14 78 41 35 30 03 64 66 43 62 20 15 61 74 31 18 11 22 40 27 09 89

20 46 93 61 20 43 43 09 60 92 18 47 97 47 14 81 21 69 84 81 40 27 09 89 21 80 03 80 21 90 34 84 22 84 81 55 23 61 79 98 97 54 85 69 60 12 60 69 21 24 10 21 97 47 36 71


21 64 69 39 40 14 86 17 96 10 96 10 30 54 01 27 30 20 35 49 20 84 27 74 97 45 24 93 97 47 23 03 97 45 21 74 25 36 72 16 97 47 27 68 97 45 22 14 51 92 97 47 21 24 11 62 97 45 63 22 24 21 02 64 97 45 61 00 97 47 22 85 97 45 40 50 40 46 38 82 97 47 21 42 97 47 37 39 28 90 85 83 26 81 68 31 61 68 02 68 22 79 08 97 29 63 80 17 24 25 54 46 97 45 27 00 21 77 33 97 97 45 24 70 22 16 82 96 97 47 22 85 97 47 25 48 97 47 28 45 40 19 29 45 35 11 62 35 35 11 62 35 22 64 48 05

97 45 40 25 97 47 14 10 21 23 23 92 51 88 15 40 21 80 64 93 97 47 29 96 40 97 29 96 97 47 27 68 20 62 70 47 97 45 21 74 22 76 54 95 20 73 47 04 61 79 28 65

Kristensen Lars Würtz Lundholmvej 2a 7470 Karup Kristensen Leif industriarb Lundgårdsparken 7 . . . . . . . . Kristensen Leif Lundgårdsparken 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Leif Nyholm Falkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Leif Nyholm Falkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Leif Obitsø arbejdsmand Åbakkevej 13 . . . . . Kristensen Leif Obitsø Åbakkevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Lene Sand Solskrænten 8 . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Lilian Damtoft fodspec Ørrevej 16 . . . . . . . . . Kristensen Linda Winding Hogagervej 26 . . . . . . . . . . . . Kristensen Lise designer Hirsevænget 4 . . . . . . . . . . . . . Kristensen Lone Mørch Karupvej 29 7470 Karup . . . . . . . Kristensen Louise Juul Syrenvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Maibritt C Langgade 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Malene Friis Sønder Skjerkvej 16 . . . . . . . . . . Kristensen Marc Hornshøj Egevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Maria Kviesgaard Rørkærvej 2 . . . . . . . . . . . . Kristensen Maria Kviesgaard Rørkærvej 2 . . . . . . . . . . . . Kristensen Martin Nygaard Sønder Skjerkvej 16 . . . . . . . Kristensen Merete Hauge Irisvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Mette Ivarsen Rørparken 30c 1 Kristensen Mette Marie økonoma Varhedevej 6 . . . . . . . . Kristensen Michael Bang Rørparken 30c 1 Kristensen Michael Sand Solskrænten 8 . . . . . . . . . . . . . Kristensen Mike Meldgaard Danmarksgade 35a Kristensen Natasja Liv Wind Bellisvej 3 . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Nick Hornshøj Skolestien 7 Kristensen Niels Kristian Skovvænget 95 . . . . . . . . . . . . Kristensen Norma Vitta Rørparken 38a . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Ole radiomek Egevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Ole Egevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Paw Meldgaard Skolevænget 2 . . . . . . . . . . . Kristensen Paw Meldgaard Skolevænget 2 . . . . . . . . . . . Kristensen Per Karupvej 29 7470 Karup. . . . . . . . . . . . . . Kristensen Per Bang Karupvej 29 7470 Karup . . . . . . . . . Kristensen Per Bang Karupvej 29 7470 Karup . . . . . . . . . Kristensen Peter Kristian Stavlundvej 8 . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Petra Hedegaard Drosselvej 6 . . . . . . . . . . . . Kristensen Rita Annette teknisk ass Løvigvej 1 . . . . . . . . Kristensen Rita Annette Løvigvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Ruth Skov arbejdsleder Kastaniealle 5 1 56 Kristensen Sebastian Hornshøj Egevej 2 . . . . . . . . . . . . . Kristensen Sheena Fonnesbæk Østertoft 5 Kristensen Spomenka Rørparken 16b . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Svend Erik væver Grønningen 9 Kristensen Svend Gustav husmand Toppergårdvej 6 . . . . Kristensen Svend Gustav Toppergårdvej 6 . . . . . . . . . . . . Kristensen Søren Nygaard Irisvej 15 Kristensen Søren Skov Mølleparken 18 . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Tage tømrermester Brogårdvej 2 . . . . . . . . . . Kristensen Thomas Jensby Skovvænget 95 . . . . . . . . . . . Kristensen Thorkild tekstilarb Ørrevej 12 . . . . . . . . . . . . . Kristensen Thorkild Ørrevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Tonny Rørkærvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Tove Bygvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Ulla Munk Engbakken 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Ulla Munk Thalund Engbakken 3 . . . . . . . . . . Kristensen Ulrik Haderisvej 5 Kristensen Vagn Nørgaard betonstøber Bygvej 11 . . . . . . Kristensen Vagn Nørgaard Bygvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Vagn Nørgaard Bygvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Vibeke Engvej 2 Kristensen Viggo Meldgaard gårdejer Lærkevej 8 Kristensen Aase Marin Toppergårdvej 6 Kristiansen Allan Lundbyvej 18

97 47 29 96 25 33 29 96 28 65 46 69 23 92 92 32 97 45 24 93 40 82 57 74 40 18 70 19 64 66 43 62 27 12 49 82 20 53 84 81 97 45 61 00 26 84 87 73 97 45 40 25 29 45 19 39 97 45 40 50 97 35 45 95 30 95 35 45 21 60 16 30 93 98 01 45 97 47 28 45 20 29 78 29 91 55 03 50 20 11 26 53 97 47 10 31 97 45 40 50 24 80 48 30 97 45 21 74 25 36 81 30 20 86 61 63 97 45 61 00 22 43 89 11 20 46 45 87 97 45 24 39 97 45 24 70 61 74 77 72 97 45 40 50 25 38 82 05 23 30 68 62 21 42 28 62 97 45 44 12 21 82 52 80 29 61 21 19 97 47 23 03 21 40 92 66 97 35 45 95 97 47 26 90 53 38 12 30 31 71 92 92 97 47 26 90 23 61 50 72 23 23 26 09

147

Navneregister

Kristensen Charlotte Tanderup Bakkedraget 25 . . . . . . . . Kristensen Conni Bakkedraget 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Conni Wind Bakkedraget 7 . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Dan Reinholt Rørparken 14d 1 Kristensen Daniel Engvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Egon Dalgård arbejdsmand Markvænget 13 Kristensen Egon Kærsgaard slagtersvend Tjørnevej 52 . . Kristensen Elna Åbakkevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Elna Marie L hjemmehjælp Åbakkevej 13 . . . . Kristensen Else Brødbæk husassistent Ørrevej 12 . . . . . . Kristensen Else Marie H assistent Skolevænget 2 . . . . . . Kristensen Else Marie Hedegaard Skolevænget 2 . . . . . . Kristensen Else Minna Lundgårdsparken 35 . . . . . . . . . . Kristensen Erna ejendomsmægl Skovvænget 71 . . . . . . . Kristensen Esther Vejen fysioterap Engdraget 17 . . . . . . . Kristensen Flemming Engvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Flemming specialarb Lundgårdsparken 37 . . Kristensen Flemming Lundgårdsparken 37 . . . . . . . . . . . Kristensen Frode Bang malersv Karupvej 29 7470 Karup Kristensen Gerda Rugvænget 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Gitte Hornshøj kontorass Egevej 2 . . . . . . . . . Kristensen Gitte Lind Rugvænget 45 . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Grethe Nielsen Østergaardsallé 7 1 3 . . . . . . . Kristensen Gudrun Kastaniealle 5 34 Kristensen Gunner Frølund arkitekt Mosevænget 30 . . . . Kristensen Hanne Margrethe S fabrikarb Herningvej 30 . Kristensen Heidi Visholm Lundgårdsparken 32 . . . . . . . . Kristensen Heidi Visholm Lundgårdsparken 32 . . . . . . . . Kristensen Heine Høgh Engvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Helle Viftrupvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Helle Obitsø Lærkevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Helle Pedersen Gammel Landevej 20 Kristensen Helle Tanderup farmaceut Viftrupvej 4 . . . . . . Kristensen Henning Siggaard tømrersvend Engdraget 17 Kristensen Henrik Bo Karupvej 59 7470 Karup. . . . . . . . . Kristensen Henry Emil tømrersvend Løvigvej 1 . . . . . . . . Kristensen Ingrid Falkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Ingvard Mosekjær gårdejer Rugvænget 33 . . . Kristensen Irene Nyboe Obitsø Lærkevej 24 Kristensen Jens Peder Langbo gårdejer Vestager 1 . . . . . Kristensen Jens Peder Møller redder Varhedevej 6 . . . . . Kristensen Jens Peder Møller Varhedevej 6 . . . . . . . . . . . Kristensen Jette Kirstine syerske Lundgårdsparken 64 . . Kristensen John maskinarb Lundgårdsparken 64 . . . . . . Kristensen John Lundgårdsparken 64 . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen John F buschauffør Hovedgaden 10 Kristensen John Terpager skoleelev Engbakken 3 Kristensen Jonas Clemmensen Langgade 44 . . . . . . . . . Kristensen Jonas Storgaard Stavlundvej 8 Kristensen Jytte klinikass Lundgårdsparken 24 . . . . . . . . Kristensen Jytte Lundgårdsparken 24 . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Jytte Irene Lærkevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Jørgen Eigil fodermester Lergravvej 25 . . . . . Kristensen Karen Høgh hjemmehj Lundgårdsparken 7 . . Kristensen Karen Høgh Lundgårdsparken 7 . . . . . . . . . . . Kristensen Karin Visholm pelsdyravler Brogårdvej 2 Kristensen Karl Theodor specialarb Lundgårdsparken 35 Kristensen Karl Theodor Lundgårdsparken 35 . . . . . . . . . Kristensen Kasper Hedegaard Skolevænget 2 . . . . . . . . . Kristensen Kasper Hedegaard Skolevænget 2 . . . . . . . . . Kristensen Kim Rolighedsvej 6 Kristensen Klaus konstabel Viborgvej 366 . . . . . . . . . . . . Kristensen Knud Erik møbelsnedker Mosevænget 22 . . . Kristensen Kristian Bøjer Kildevej 2 Kristensen Lajla Vium Karupvej 59 7470 Karup

K


Navneregister

K

Kristiansen Andreas T Søndergade 2 Kristiansen Bent typograf Lundbyvej 16 . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Bent Lundbyvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Bent Lundbyvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Carl maskinsnedk Sjællandsgade 15 . . . . . . . Kristiansen Gitte Lundbyvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Gudrun Damgaard kontorass Parkvej 9 . . . . . Kristiansen Helle Horslund Hovedvejen 12 Kristiansen Henning Hovedvejen 12 . . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Henning Kirk landbr medhj Hovedvejen 12 . . Kristiansen Inger reng ass Østergaardsvej 12 . . . . . . . . . Kristiansen Jens vognmand Østergaardsvej 12 . . . . . . . . Kristiansen Jens Peder Parkvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Jens Peder Parkvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Kasper Bach Rosenvænget 10 . . . . . . . . . . . Kristiansen Kitta Kjeldgaard B Søndergade 2 Kristiansen Laurids M Karupvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Lisbeth dagpl moder Hirsevænget 10 Kristiansen Magna Guldager Østvænget 109a . . . . . . . . . Kristiansen Svend Kloster gårdejer Hirsevænget 10 . . . . . Krogh Line Dinesen Grønningen 55 Krogsgaard Bjarne Romvig murer Gammel Landevej 5 Krogsgaard Camilla Agnethe Søndergade 1 . . . . . . . . . . . Krogsgaard Charlotte Dam Lergravvej 24 Krogsgaard Else Krogh dagpl leder Rugvænget 17 . . . . . Krogsgaard Else Krogh Rugvænget 17 . . . . . . . . . . . . . . Krogsgaard Eva Irisvej 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krogsgaard Eva Irisvej 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krogsgaard Henning gårdejer Irisvej 41 . . . . . . . . . . . . . . Krogsgaard Knud Erik Søndergade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Krogsgaard Laila Gammel Landevej 5 Krogsgaard Lone Gabsvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krogsgaard Oskar Peter C sk insp Rugvænget 17 . . . . . . Krogsgaard Simon Lergravvej 24 Kronborg Claus Tjørnevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kruse Lissy Johanne kontorass Lundgårdsparken 86 . . . Kruse Mogens Borg teknisk kons Lundgårdsparken 86 . . Kruse Ruth Petersen Østertoft 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kryvobok Alla Herningvej 81 Krøjgaard Knud Erik tømrer Tvedvej 11 Krøjgaard Søren Hornshøj Tvedvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . K2 Komposit ApS Vævervej 36-38 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kuchartik Anette Åskrænten 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kuchartik Anette Åskrænten 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kuchartik Anette Åskrænten 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kuchartik Anette Åskrænten 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kudahl-Pedersen Inge Peulicke eftersk lær Løvigvej 4 . . Kudahl-Pedersen Inge Peulicke Løvigvej 4 . . . . . . . . . . . Kudahl-Pedersen Verner gårdejer Herningvej 2 . . . . . . . . Kudahl-Pedersen Verner Herningvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . Kulturhuset i Aulum Markedspladsen 2 . . . . . . . . . . . . Kumo Møbler Gartnerivej 46-50 7500 Holstebro . . . . . . Kunz Michaela Herningvej 72 Kure Ib Højrup tømrersvend Løvigvej 6 . . . . . . . . . . . . . . Kusk Else Smedegade 1 th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kusk Else Smedegade 1 th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kvideo v/ Kasper Nielsen Sjællandsgade 21 . . . . . . . . . Kwik Spar Hodsager Hovedgaden 31 . . . . . . . . . . . . . . Künnapuu Jørn Kim specialarb Bredgade 6 . . . . . . . . . . Kyrylenko Nataliia Gammel Landevej 26a 1 Kyrylenko Sergii Gammel Landevej 26a 1 Kærgård Byg Varhedevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kærgaard Charlotte Engelhardt Tusbækvej 23 . . . . . . . . Kærgaard Majbrit Nørskov Lundholmvej 2 7470 Karup. . . Kæseler Irene Østertoft 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148

Købmandsgårdens Genbrug 24 44 37 80 40 62 65 41 51 48 76 53 40 10 91 34 40 45 63 65 97 47 23 01 42 19 24 91 40 57 25 09 97 47 21 65 97 47 21 65 97 47 23 01 22 17 54 14 27 24 41 63 23 42 32 66

Danmarksgade 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Køhler Anne Quist Industrivej Nord 26 . . . . . . . . . . . . . . Køhler Conny Elisabeth E husassistent Anemonevej 21a Køhler Franz Thorsten E Lundgårdsparken 28 Køhler Heidi Wind Ljørringvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Køhler Jannie Margrethe Lund Bakkedraget 1 Køhler John Industrivej Nord 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Køhler John Industrivej Nord 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Køhler Mike Wind Ljørringvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Køhler Mikkel Wind Ljørringvej 10 Køhler Nickie Lundgårdsparken 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . Køhler Per Lund skoleelev Ljørringvej 10 . . . . . . . . . . . . . Kølbæk Helle Næstholt Gråsandvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . Kaag Ruth Hovedgaden 39b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaag Tina Skærbæk Langgade 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kålormen Bredgade 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51 37 67 67 97 13 36 22 31 70 70 38 42 95 95 06 97 13 36 22 40 11 96 22 42 30 03 69 20 95 79 29 28 34 18 12 97 14 30 97 97 47 61 34 97 45 44 22 96 28 75 05

41 62 34 22 24 98 39 23

97 47 17 07 97 47 25 01 30 46 78 84 97 47 25 39 29 70 25 39 97 47 25 39 97 47 17 07 25 12 58 30 97 47 25 01 61 67 85 61 21 24 72 70 51 18 18 53 51 42 99 16

61 33 23 29 23 93 99 00 35 11 50 86 24 26 50 86 60 57 50 86 23 64 39 75 97 45 26 52 51 85 86 97 97 45 60 89 30 60 38 16 96 28 88 80 96 11 11 11 21 62 82 28 97 44 00 75 23 49 83 85 22 83 08 05 97 47 60 20 28 51 45 61

20 84 74 75 22 23 34 11 30 48 57 27 97 54 73 86

L Labai Anatolii Teglværksvej 13 Ladefoged Lotte Karupvej 38 7470 Karup . . . . . . . . . . . . Ladefoged Lotte Karupvej 38 7470 Karup . . . . . . . . . . . . Ladegaard Meta reng ass Vestparken 7 . . . . . . . . . . . . . Ladegaard Susan Bredgade 13b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lagerplads kommunens Kulvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Laier Bettina Juhl sergent Bredgade 46 . . . . . . . . . . . . . Lambæk Ulla Vejlgaard Industrivej Nord 24 Langbo Anna Bolette Langbovej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . Langbo Martin Langbovej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lange Rico Per vognmand Østertoft 25 . . . . . . . . . . . . . Lange-Kornbak Tanja Linding Tusbækvej 27 Lange-Kornbak Tina Linding kontorass Tusbækvej 27 . . . Langgaard Dorthe Vestergade 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Langgaard Dorthe Vestergade 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Langgaard Dorthe Vestergade 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Langgaard Dorthe Vestergade 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Langgaard Jørgen Hammer ingeniør Vestergade 17 . . . . Langgaard Jørgen Hammer Vestergade 17 . . . . . . . . . . . Larsen Alex chauffør Markedspladsen 11 . . . . . . . . . . . . Larsen Alice syerske Rosenvænget 1 1 Th . . . . . . . . . . . . Larsen Allan Tusbækvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Anna Lise Dam adm direktør Nørregade 32 . . . . . Larsen Anna Marie dagplejer Egevej 9 . . . . . . . . . . . . . . Larsen Arne husmand Hvedevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Arne Andreas husmand Hovedgaden 18 . . . . . . . Larsen Bent tekstilarb Skærbækvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Birtha Marie syerske Grovevej 19 . . . . . . . . . . . . Larsen Birthe lærer Sjællandsgade 25 . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Birthe Sjællandsgade 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Bjarne premierløjtn Østvænget 53 Larsen Bo Torben Gindeskovgård 8 Larsen Bodil Dam dagpl.leder Grønbækparken 81 . . . . . . Larsen Brian Stoubæk Parken 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Brian Stoubæk Parken 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Børge kommunebogh Kløvervej 11 . . . . . . . . . . . Larsen Børge Kløvervej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Camilla soc. og sund Bredgade 43 . . . . . . . . . . . . Larsen Camilla Bredgade 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 45 65 60 40 53 65 60 22 54 49 48 27 12 10 30 97 47 33 15 97 45 45 18 22 30 04 89 22 48 64 32 21 85 19 56 24 48 45 10 97 47 30 44 27 51 13 17 42 44 97 47 42 50 97 47 97 47 30 44 42 44 97 17 52 38 25 02 25 79 33 38 40 43 54 37 97 45 25 29 97 45 42 93 97 47 36 42 97 47 61 89 22 37 83 08 97 14 30 56 21 57 93 92 42 70 14 20

26 32 28 55 51 29 63 34 29 21 04 79 97 47 28 90 50 41 83 15 96 29 30 29 61 38 03 75


61 33 41 12 24 65 34 79 97 45 42 93 24 67 57 93 97 47 26 59 22 47 42 63 97 47 20 20 40 10 41 33 30 70 41 33 97 47 28 80 24 26 77 47 51 98 97 47 20 64 03 74 97 45 22 95 20 29 75 34 26 44 23 07 97 47 36 34 61 16 36 90 97 47 28 80 23 65 05 05 60 91 73 29 61 79 03 42 97 45 61 65 30 32 36 31 23 25 51 55 61 67 51 55 97 45 26 76 24 98 37 06 60 64 92 75 97 47 28 90 51 21 89 78 22 44 83 20 41 16 81 87 23 21 92 22 51 74 30 90 22 18 37 43 96 29 30 29 61 70 46 50 61 68 59 12 60 13 30 71

51 52 78 60 97 45 43 04 40 33 62 69 75 71 16 10 24 60 50 43 97 47 23 07 61 70 97 47 29 21 04 79 22 59 07 03 26 82 42 38 97 47 23 07 61 70 69 73 97 45 44 22 42 30 85 90 42 76 23 03 22 35 13 96 97 47 36 34

Larsen Torkild Kildsgaard Ørrevej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Torkild Kildsgaard Ørrevej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Torkild Kildsgaard Ørrevej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Torkild Kildsgaard Ørrevej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Yvonne arbejderske Fynsgade 19 Lassen Anne Ramskov Danmarksgade 55 . . . . . . . . . . . Lassen Benny Errol flymekaniker Bygvej 37 . . . . . . . . . . Lassen Berit bankass Bygvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lassen Clara syerske Bredgade 68b . . . . . . . . . . . . . . . . Lassen Clara Bredgade 68b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lassen Hans Anton lagereksp Hogagervej 3 . . . . . . . . . . Lassen Hans Anton Hogagervej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lassen Jannie Bygvej 37 Lassen Kenney Danmarksgade 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lassen Kenney Danmarksgade 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lassen Søren civilingeniø Hallundbækvej 22 . . . . . . . . . .

28 99 74 90 24 41 49 19 60 74 36 34 42 98 36 34 60 17 27 13 40 57 38 01 23 43 09 36 97 45 40 40 29 79 05 40 97 45 43 41 29 46 01 41 40 85 00 80 31 26 75 81 86 46 75 70

Lasses Vinduespolering Gammel Landevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauesen Hanne Hall Sandgårdvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . Lauesen Torben Langkilde konstabel Sandgårdvej 15 . . . Laugesen Anders Hestbjergvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laugesen Anders Hestbjergvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laugesen Anders Damgård Hestbjergvej 5 . . . . . . . . . . . Laugesen Erling Strunge D gårdejer Sønderagervej 46 . . Laugesen Erling Strunge Damgaard Sønderagervej 46 . . Laugesen Erling Strunge Damgaard Sønderagervej 46 . . Laugesen Flemming Juhl tømrersvend Bjergmosevej 1 . . Laugesen Helene Gylling Hestbjergvej 5 Laugesen Henning Damgaard gårdejer Østergade 2 15 . . Laugesen Henny presserske Bjergmosevej 1 . . . . . . . . . Laugesen Jesper landbr medhj Gyvelvej 10 . . . . . . . . . . Laugesen Jesper Gyvelvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laugesen Jesper Gyvelvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laugesen Kirsten reng ass Gyvelvej 4 Laugesen Lisbeth Holleüfer Holtevej 14 . . . . . . . . . . . . . . Laugesen Sigrid Lergravvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laugesen Tove Brunhøj Sønderagervej 46 . . . . . . . . . . . . Laugesen Verner maskintekn Holtevej 14 . . . . . . . . . . . . Lauridsen Alex Marinus medhjælper Skyttevej 4 . . . . . . Lauridsen Anna Marie Holk Vestergade 3 1 Lauridsen Anna Mette Engholm Hvedevej 4 . . . . . . . . . . . Lauridsen Anne Dorthe smørrebr jfr Skolegade 22 . . . . . Lauridsen Anne Dorthe Skolegade 22 . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Arne Anemonevej 7d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Arne Anemonevej 7d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Arne Ringgård forstander Jyllandsgade 3 . . . . Lauridsen Asbjørn Hoff R Højager 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Bent specialarb Langgade 27 . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Bent Langgade 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Bent Langgade 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Bente ekspeditrice Danmarksgade 52d . . . . . . Lauridsen Bo Grovevej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Brian chauffør Rørkærvej 11 . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Brian Rørkærvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Carsten Lund Violvej 4 Lauridsen Didde Arestin Østvænget 59 Lauridsen Dorith Schmidt social- og s Søndergade 12 . . Lauridsen Egon Christian chauffør Danmarksgade 52d . . Lauridsen Ejlif Jørgen chauffør Holstebrovej 13 . . . . . . . . Lauridsen Ejlif Jørgen Holstebrovej 13 . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Else Ingeborg fabrikarb Østergade 2 4 Lauridsen Emmy syerske Vestergade 2 . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Ernfred Vinther malersv Lundgårdsparken 66 Lauridsen Ernfred Vinther Lundgårdsparken 66 . . . . . . . .

27 99 68 23 25 21 57 67 40 71 42 39 51 24 09 35 50 90 69 84 24 27 44 46 97 47 27 02 28 25 15 73 28 84 55 35 97 47 31 29 22 79 91 25 97 47 31 29 97 47 14 02 21 72 38 17 22 32 88 41 21 73 57 70 97 47 21 60 97 47 27 02 31 49 22 80 21 13 58 93 61 68 84 40 97 47 31 49 29 90 31 49 97 47 19 15 30 50 20 89 20 72 53 12 93 88 80 60 97 45 46 00 51 27 09 32 23 64 59 46 97 45 41 67 60 10 66 11 97 13 79 29 31 35 91 88

97 47 29 56 97 45 41 67 97 47 33 73 22 79 09 03 42 34 60 25 97 47 27 69 29 40 18 28

149

Navneregister

Larsen Camilla Bredgade 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Christen Dam gårdejer Grønbækparken 81 . . . . . Larsen Christian Georg malersvend Egevej 9 . . . . . . . . . Larsen Christian Georg Egevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Elin medhjælper Østertoft 11 . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Elin Østertoft 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Elly Johanne Mathilde Østergaardsallé 3 2 8 . . . . Larsen Eva syerske Grantoften 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Evald Emil vognmand Grantoften 3 . . . . . . . . . . . Larsen Gert Houmøller lærer Fynsgade 11 Larsen Gunner Ejvind fotohandler Irisvej 33 . . . . . . . . . . Larsen Gunner Ejvind Irisvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Gunner Ejvind Irisvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Hans postbud Parkvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Hans Løwig dyrlæge Tjørnevej 40 . . . . . . . . . . . . Larsen Hans Løwig Tjørnevej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Henning Valdemar montør Fynsgade 19 . . . . . . . . Larsen Henriette Kildsgaard Ørrevej 27 . . . . . . . . . . . . . . Larsen Inge fabriksarb. Åparken 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Inger Marie sygehjælper Irisvej 33 . . . . . . . . . . . . Larsen Jan Skree Herningvej 79 Larsen Jens gårdejer Gindeskovgård 6 . . . . . . . . . . . . . . Larsen Jens Verner gårdejer Bredgade 9 . . . . . . . . . . . . . Larsen Jeppe Herbst Rugbjergvej 20 Larsen Jørgen Bondrup Karupvej 79 7470 Karup . . . . . . . Larsen Jørgen Bondrup Karupvej 79 7470 Karup . . . . . . . Larsen Kenneth Filtenborg Rosenvænget 5 1 mf . . . . . . . Larsen Kim Martin Skovvænget 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Kim Martin Skovvænget 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Kristian Bodholdt H Østvænget 61 Larsen Kristian Øjvind gårdejer Vibevej 12 . . . . . . . . . . . Larsen Kristian Øjvind Vibevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Lene Kløvervej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Lene Birgit Togsverd Kløvervej 11 . . . . . . . . . . . . Larsen Lisbeth Philbert Skovvænget 83 . . . . . . . . . . . . . . Larsen Lone Boghvedevej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Lone trykker Markedspladsen 11 Larsen Martin Søndergade 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Mette Krogh cand brom Kildevej 11 . . . . . . . . . . . Larsen Michael Hall Hovedgaden 14 Larsen Morten Langgade 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Ninna Skærbækvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Per Svolgaard Bredgade 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Per Svolgaard Bredgade 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Per Svolgaard Bredgade 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Pernille Fjeldsted Karupvej 61 7470 Karup . . . . . . Larsen Peter Skodborg Kildevej 11 Larsen Poul Harkjær serviceleder Skolegade 5 7 Larsen Rehné Alexander Højgade 6a . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Renate Elisabeth Elmevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Renate Elisabeth Elmevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Rene Sølvbjerg Vistorpvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Rene Sølvbjerg Vistorpvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Ruth klinikass Lundgaardsgade 14 . . . . . . . . . . . Larsen Ruth Lundgaardsgade 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Susan Bærentzen Stoubæk Parken 15 . . . . . . . . . Larsen Susanne skoleelev Sjællandsgade 30 . . . . . . . . . Larsen Susanne Sjællandsgade 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Svend Søby arkitekt Lundgaardsgade 14 . . . . . . . Larsen Svend Søby Lundgaardsgade 14 . . . . . . . . . . . . . Larsen Thomas René gårdejer Langgade 31 . . . . . . . . . . Larsen Thomas René Langgade 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Thomas René Langgade 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Thomas René Langgade 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Torkild Kildsgaard bankass Ørrevej 27 . . . . . . . . .

L


Navneregister

L

Lauridsen Ernfred Vinther Lundgårdsparken 66 . . . . . . . . Lauridsen Evy Marion Carey specialarb Hodsagervej 81 . Lauridsen Frida Andrea Mosevænget 24 Lauridsen Grethe Frølund førsteass Mosevænget 20 . . . . Lauridsen Gry Steensig Lundgårdsparken 23 . . . . . . . . . Lauridsen Hans Marinus Lund gårdejer Hodsagervej 81 . Lauridsen Heidi Ljørringvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Helga Irene Hoff lærer Jyllandsgade 3 . . . . . . . Lauridsen Helle assistent Rugbjergvej 26 . . . . . . . . . . . . Lauridsen Helle Rugbjergvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Henning lagerarb Rugvænget 49 . . . . . . . . . . . Lauridsen Inga reng ass Østergade 2 31 . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Ingrid klinikass Østertoft 61 . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Jens traktorfører Lergravvej 12 Lauridsen Jens Hansen chauffør Vinkelvej 8 . . . . . . . . . . Lauridsen Kaja kogejomfru Skovvænget 47 Lauridsen Karen Dalum Højager 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Kasper Lunding Møllestræde 6 1 Lauridsen Keld Ljørringvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Keld Ljørringvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Keld Ljørringvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Knud Kristian tømrersvend Rugvænget 27 . . . Lauridsen Knud Kristian Rugvænget 27 . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Kristian landbr medhj Rugbjergvej 26 . . . . . . . Lauridsen Kurt Armose Kildevej 6 Lauridsen Kurt Steensig Lundgårdsparken 23 . . . . . . . . . Lauridsen Lena Rugbjergvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Lene Majbritt Mølleparken 21 Lauridsen Leo j og b arb Tusbækvej 25 . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Leo Tusbækvej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Lissy Krista husassistent Skolegade 11 . . . . . . Lauridsen Lissy Krista Skolegade 11 . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Lissy Krista Skolegade 11 . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Martin Østvænget 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Martin Østvænget 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Martin Østvænget 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Martin Østvænget 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Mathias Munch Rugvænget 49 . . . . . . . . . . . . Lauridsen Mathias Munch Rugvænget 49 . . . . . . . . . . . . Lauridsen Mona tilskærer Lundgårdsparken 5 . . . . . . . . . Lauridsen Nicolai Vormstrupvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Nicolai Vormstrupvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Nicolai Vormstrupvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Niels Kristian F elmek Lundgårdsparken 5 . . . Lauridsen Ole Dalgaard Holstebrovej 13 . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Ole Hareskov flymekaniker Østertoft 61 . . . . . Lauridsen Ole Hareskov Østertoft 61 . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Ole Hareskov Østertoft 61 . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Peder Engholm Skolegade 11 Lauridsen Pernille Lund Falkevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Peter Harpøth Falkevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Pia Hestbech Lund Violvej 4 Lauridsen Preben Armose Højager 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Preben Armose Højager 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Preben Armose Højager 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Ragna syerske Rugvænget 27 . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Ragna Rugvænget 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Randi Evelyn Nybo Lundgårdsparken 66 . . . . . Lauridsen Ruth Haaning kommuneass Holstebrovej 13 . . Lauridsen Ruth Haaning Holstebrovej 13 . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Sine Bang Grønbækparken 10 . . . . . . . . . . . . Lauridsen Solveig Langgade 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Tage gårdejer Sandgårdvej 6 . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Tage Sandgårdvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Tage Sandgårdvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150

29 40 18 44 97 47 60 73 30 24 74 90 22 80 28 72 97 47 60 73 35 11 77 35 28 34 42 39 41 13 35 30 97 47 16 36 97 47 28 07 97 47 28 40 97 47 32 75 97 14 33 80 40 68 33 37 35 11 77 35 22 16 79 48 23 68 41 14 97 47 27 01 27 19 66 90 41 13 35 40 21 67 03 02 22 86 64 45 97 45 41 26 29 62 62 23 29 13 39 77 30 28 22 49 29 71 22 49 20 26 40 99 24 63 50 62 23 68 63 50 21 74 51 02 97 47 28 07 26 18 83 23 97 47 28 78 21 20 91 63 51 21 73 22 51 21 73 58 97 47 28 78 97 47 33 73 97 47 32 75 23 26 68 43 30 12 62 75 97 45 25 45 97 45 25 45 29 70 93 22 30 22 02 65 42 22 22 48 97 47 27 01 27 35 78 28 97 47 27 69 97 47 33 73 60 69 33 73 20 92 11 10 20 71 08 03 97 14 31 05 51 79 73 64 61 39 29 35

Lauridsen Tage Sandgårdvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Tage Sandgårdvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Tina Jeanette tekstilarb Mølleparken 22 . . . . . Lauridsen Tommy Nybo Lundgårdsparken 66 . . . . . . . . . Lauridsen Torben smedesvend Skovvænget 47 . . . . . . . . Lauridsen Torben Skovvænget 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Tove Led hjemmehjælp Holstebrovej 7 . . . . . . Lauridsen Tove Led Holstebrovej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Trine Lund Falkevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Trine Lund Falkevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Trine Lund Falkevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Trine Lund Falkevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Troels Nybo Jyllandsgade 6a tv Lauridsen Uffe Grønbækparken 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Uffe Grønbækparken 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Uffe Bang Grønbækparken 10 . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Vera Irene Østergade 2 30 Lauridsen Viggo Armose landmand Hestbjergvej 6 . . . . . Lauritsen Anni Bredgade 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Charlotte Skovvænget 89 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Ejner Holmgaard repræsentant Jersildvej 5 . . . Lauritsen Elsa Trampedach syerske Tjørnevej 15 . . . . . . Lauritsen Gerda Lindholm Tjørnevej 12b . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Gerda Lindholm Tjørnevej 12b . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Henning Markvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Inger Marie B dagpl Lundgårdsparken 1 . . . . . Lauritsen Jens Vissing lagerarb Tjørnevej 15 . . . . . . . . . . Lauritsen Karen Fabricius Jersildvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Karin tegner Bredgade 82 . . . . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Karin Bredgade 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Karin Bredgade 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Kim Brian lærling Skovvænget 89 . . . . . . . . . . Lauritsen Kurt gravemester Skovvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Kurt Skovvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Louise Østvænget 11 Lauritsen Maja Østergade 2 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Natasja Betty Zacho Østvænget 11 . . . . . . . . . Lauritsen Per Lindholm Nørregade 26 . . . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Products v/ Thomas Lauritsen Bredgade 92 Lauritsen Solveig dagpl moder Skovvej 6 . . . . . . . . . . . . Lauritsen Thomas Bredgade 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Vagn Bruno arbejdsmand Bredgade 82 . . . . . . Lauritsen Verner møbelsnedker Lundgårdsparken 1 . . . . Lauritzen Paw Nørgaard Karupvej 77 7470 Karup . . . . . . Laursen Agnete Tokkesdal fabrikarb Eliseborgvej 12 Laursen Alex Morten Hodsagervej 38 . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Allan Kristian landbr medhj Feldborgvej 25 . . . . Laursen Anna Marie Rechnagel Skovvænget 77 Laursen Annemarie Gindeberg Skærbækvej 7 . . . . . . . . . Laursen Annemarie Gindeberg Skærbækvej 7 . . . . . . . . . Laursen Annemarie Gindeberg Skærbækvej 7 . . . . . . . . . Laursen Annie korespondent Stavlundvej 11 Laursen Bjarne tankforpagte Skolegade 30b . . . . . . . . . . Laursen Bjarne Skolegade 30b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Bodil Stokvad Karupvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Børge gårdejer Bakkedraget 29 . . . . . . . . . . . . . Laursen Casper Lundgårdsparken 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Casper Lundgårdsparken 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Christina Lindholt Tusbækvej 49 . . . . . . . . . . . . Laursen Christina Lindholt Tusbækvej 49 . . . . . . . . . . . . Laursen Egon Peter skovarbejder Tjørnevej 9b . . . . . . . . Laursen Egon Peter Tjørnevej 9b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Finn Karupvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Finn Karupvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Finn Karupvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 34 84 05 20 25 31 06 25 76 96 57 97 47 27 69 20 92 45 22 61 27 07 31 97 47 25 69 42 47 25 69 97 45 25 45 30 33 09 45 23 39 05 45 61 75 40 87 20 92 11 10 25 13 67 01 20 92 67 01 97 45 41 50 97 45 47 40 97 13 62 30 20 30 09 39 26 97 81 81 97 45 20 63 24 62 34 33 22 45 17 15 97 47 24 68 22 43 84 55 23 98 33 49 97 45 42 87 29 41 72 87 29 31 19 79 97 13 62 30 97 45 42 85 30 30 58 71 97 45 41 23 28 97 94 96 20 62 05 42 28 95 00 80 97 45 42 85 97 45 47 40 97 45 42 87 97 47 24 68 26 34 84 42 30 33 91 92 24 47 89 62 97 14 33 72 60 17 92 58 50 91 92 64 97 97 72 98 20 84 72 98 97 45 61 75 97 47 20 34 97 47 19 88 26 74 42 96 28 26 78 86 30 31 35 54 97 45 21 90 53 29 44 03 97 45 61 75 61 76 16 74 61 54 80 44


20 27 96 53 61 76 17 99 31 23 98 43 97 47 20 34 42 92 64 71 21 55 87 30 97 45 21 30 20 31 64 07 97 97 72 98 28 90 34 89 20 27 05 69 97 47 25 02 61 75 67 66 23 24 28 12 40 71 31 15 61 69 40 43 97 47 25 02 27 32 88 71 97 45 41 15 21 34 53 63 40 19 23 96 97 45 61 97 60 19 47 76 61 54 20 19 97 14 33 72 97 45 61 97 23 96 57 07 24 81 67 27 97 45 61 97 97 45 21 30 97 47 15 50 28 83 71 45

97 45 22 58 23 71 52 96 61 74 12 66 97 45 61 97 23 96 88 29 97 47 15 50 21 23 22 98 23 71 32 12 97 45 41 53 97 45 41 53 61 38 64 00 60 71 30 31 23 95 24 01 50 42 68 51 21 65 14 77 27 38 85 57 28 34 58 39 97 47 36 58 20 41 51 92 30 12 67 92 97 47 21 19 97 47 36 58 97 47 21 19

Laustsen Nina Magdalene syerske Langgade 8 Laustsen Peter Røjkjær Skjerkvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . Leander Laila Lundgaard konstabel Lyngskrænten 11 . . Leding Jesper Jørgen ingeniør Boghvedevej 37 . . . . . . . Leding Laura Birgitte Bjørnum Boghvedevej 37 . . . . . . . . Leding Lene Bruun Bjørnum sygeplBoghvedevej 37 . . . . Leding Signe Birgitte Bjørnum Boghvedevej 37 . . . . . . . . Leed Carsten Dahl Vestager 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leed Carsten Dahl Vestager 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leed Lene Dahl Vestager 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leed Lene Dahl Vestager 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lenler-Eriksen Hans-Rudolph Egelundvej 1 7470 Karup Lenler-Eriksen Hans-Rudolph Egelundvej 1 7470 Karup. . Lerche Birgitte socialrådg Bygvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . Lichscheidt Else Nielsine dagpl moder Åparken 9 Lichscheidt John Stig arbejdsmand Åparken 9 Licis Elvis Fårbækvej 9 7470 Karup Licong Maria Victoria Tutor Langgade 54 . . . . . . . . . . . . Liljenfred Birgith R R kontorass Stavlundvej 16 . . . . . . . Liljenfred Birgith Rinnie Raunsgård Stavlundvej 16 . . . . . Linco Træskofabrik Jersildvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lind Anne Kjær Kildevej 4 Lind Bettina Brandsborg fabriksarbej Tvedvej 18 . . . . . . . Lind Charlotte Brandsborg Tvedvej 18 Lind Henrik Kildevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lind Lisbeth Kjær Kildevej 4 Lind Mia Berg Rolighedsvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lind Mikkel Berg Rolighedsvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lind Mikkel Kjær Rolighedsvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lind Per tekniker Tvedvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lind Per Tvedvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lind Rikke Glistrup Birkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lind Rikke Glistrup Birkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lind Thomas Glistrup Birkevej 4 Lindberg Berit Grantoften 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lindberg Egon medhjælper Engvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . Lindberg Egon Engvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lindberg Maren Jensen Rørparken 32b . . . . . . . . . . . . . Lindberg Morten Grantoften 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lindberg Morten Grantoften 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lindberg Morten Grantoften 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lindberg Aase køkkenassist Engvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . Lindberg Aase Engvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lindberg Aase Engvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linde Søren Nørgård Gabsvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lindenstrøm Janne Lucille Søndergade 10 . . . . . . . . . . Lindenstrøm Stig turistøkonom Søndergade 10 . . . . . . . . Lindholm Transport Nørregade 26 . . . . . . . . . . . . . . . . Lindholm-Andersen Lilly dagpl Østergaardsallé 3 3 2 . . Lindholt Annalise Skolegade 5 8 Linthorst Hendrik Jan Rørparken 18b . . . . . . . . . . . . . . . Linthorst Jan Willem Hendrik Ravnmosevej 2 . . . . . . . . . Linthorst Jantje Ravnmosevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linthorst Jantje Ravnmosevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linthorst Jantje Ravnmosevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lisberg Bogi Lundgårdsparken 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lisberg Bogi Lundgårdsparken 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lisberg Bogi Lundgårdsparken 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lisberg Louise Nyby Højgade 6b Lisberg Tina Lundgårdsparken 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lisberg Tina Nyby skoleelev Lundgårdsparken 41 . . . . . . Lisby Inge Grantoften 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lisby Mathilde Nørregade 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lisby Olav Nørregade 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lisby Tage disponent Grantoften 25 . . . . . . . . . . . . . . . .

97 47 36 58 22 57 89 66 22 46 09 32 29 88 14 32 25 12 41 32 29 93 14 32 97 87 27 27 20 15 73 70 97 87 27 27 29 88 10 82 96 93 20 29 24 25 20 29 97 47 31 38

22 14 14 20 31 15 44 12 21 48 08 32 97 47 21 44 30 23 34 99 26 81 17 71 32 10 26 42 32 10 26 42 28 72 25 77 29 89 82 15 30 74 35 98 22 83 04 99 31 31 40 53 97 47 65 65 97 13 26 90 26 93 82 91 97 17 58 02 97 47 65 65 40 94 34 00 22 73 33 07 97 13 26 90 26 22 08 81 26 23 26 90 42 71 71 04 97 47 13 11 97 47 13 11 28 83 37 46 40 29 70 12 51 74 39 31 97 47 36 10 97 47 36 10 29 73 99 68 22 17 54 22 97 47 32 26 50 94 58 54 60 91 42 79 71 72 59 40 97 47 32 26 97 47 61 67 61 38 48 48 29 29 79 26 97 47 61 67

151

Navneregister

Laursen Finn Ejvind traktorfører Tusbækvej 53 . . . . . . . . Laursen Flemming Bækgaard skoleelev Ørrevej 5 . . . . . . Laursen Frederik Barslundvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Grethe Bakkedraget 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Grethe Bakkedraget 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Ib Kristian fodermester Tusbækvej 21 . . . . . . . . Laursen Inge Charlotte Hogagervej 24 . . . . . . . . . . . . . . Laursen Inge Charlotte Hogagervej 24 . . . . . . . . . . . . . . Laursen Inger Poula børneh lærer Skolegade 30b . . . . . . Laursen Inger Poula Skolegade 30b . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Jan Lynge traktorfører Vestparken 16 . . . . . . . . Laursen Jenny Varhedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Jenny Varhedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Jens Christian Ravnevej 4 Laursen Jesper Bredgade 48 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Jørgen ekspedient Anemonevej 22b . . . . . . . . . Laursen Jørgen Erik bestyrer Eliseborgvej 12 Laursen Jørgen Peter Seidelin Bakkedraget 3 . . . . . . . . . Laursen Kaj Bækgård gårdejer Varhedevej 11 . . . . . . . . . Laursen Kaj Bækgård Varhedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Karina Bach Birkevej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Karl Aage Brokholm blikkensl Skovvænget 77 . . Laursen Karl Aage Brokholm Skovvænget 77 . . . . . . . . . Laursen Karl Henrik landmål tekn Karupvej 10 . . . . . . . . Laursen Karsten cand scient Stavlundvej 11 Laursen Kasper Bach Birkevej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Kasper Bach Birkevej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Kim Munk landbr vikar Skærbækvej 7 . . . . . . . . Laursen Lasse Brokholm Tusbækvej 23 Laursen Linda Bakbo socialrådg Karupvej 10 . . . . . . . . . Laursen Linda Bakbo Karupvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Martha Maibritt Ø Tusbækvej 53 . . . . . . . . . . . . Laursen Martin Børlum Skovvej 1 Laursen Mathilde Bakbo Karupvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Niels Peder elektriker Hogagervej 24 . . . . . . . . . Laursen Nina Ankjær Ravnevej 4 Laursen Ole automekanike Lundbyvej 10 . . . . . . . . . . . . Laursen Regina V Kirkegade 6 1 th Laursen Regitze Seidelin Bakkedraget 3 . . . . . . . . . . . . . Laursen Rene Peter fodermester Skovvej 1 Laursen Rigmor Elisabeth Tusbækvej 21 Laursen Sebrina Lindholt Løvigvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Susanne Lindholt Vestparken 16 . . . . . . . . . . . . Laursen Tage gårdejer Gammel Engvej 2 . . . . . . . . . . . . Laursen Thomas Bakbo Karupvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Thomas Bakbo Karupvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Tina Neil Lundbyvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Tina Neil Lundbyvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Tina Neil Lundbyvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Vera Langgade 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Aage gårdejer Langgade 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Aage Langgade 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lausen Christian von Düring Holstebrovej 2 . . . . . . . . . . Lausen Christian Von Düring Holstebrovej 2 . . . . . . . . . . Laustsen Egon Langgade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laustsen Egon Langgade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laustsen Ejgil Bredgade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laustsen Helle Eliseborgvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laustsen Johannes Røjkjær gårdejer Skjerkvej 9 . . . . . . Laustsen Karin Kjærgaard S Lundgårdsparken 6 Laustsen Karl Kristian ekspedient Lundgårdsparken 6 . . Laustsen Karl Kristian Lundgårdsparken 6 . . . . . . . . . . . Laustsen Ketty Lillian syerske Engvej 26 . . . . . . . . . . . . . Laustsen Kirsten Anita Skjerkvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . Laustsen Knud Hugo svejser Engvej 26 . . . . . . . . . . . . . .

L


Lisby Tage Grantoften 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lodberg Leif Boelstoft Rosenvænget 7 1 th . . . . . . . . . . Lodwick Christa Irene Nørregade 10 Lodwick Peter Kurt Nørregade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lohfert & Würtz Rådgivning Hallundbækvej 13 . . . . . . . Lohse Inga servitrice Bredgade 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lohse Køreskole Rugbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lohse Lars Langgade 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 92 62 67 40 26 36 09 22 98 80 81 39 65 30 00 97 45 41 97 24 41 41 34 97 45 40 16

Entreprenør Lars Lohse ApS Langgade 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lohse Michael autopladesm Anemonevej 3a Lohse Morten Stocholm Gyvelvej 5 Lohse Pia Stocholm Gyvelvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lohse Pia Stocholm Gyvelvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lohse Pia Stocholm Gyvelvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lohse Tinna Gabs skoleelev Langgade 30 . . . . . . . . . . . . Lohse Vagn entreprenør Bredgade 44 . . . . . . . . . . . . . . . Lohse Vagn Bredgade 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lohse Vagn Bredgade 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22 30 51 16

26 39 74 16 50 73 55 90 42 20 97 06 97 45 40 16 97 45 41 97 23 33 91 11 28 99 41 97

Lohses Køreskole Teglværksvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lokalhistorisk Arkiv Markedspladsen 2 . . . . . . . . . . . . Looman Gerhard Eduard Troelstrupvej 10 . . . . . . . . . . . . Looman Gerhard Edvard Troelstrupvej 10 . . . . . . . . . . . . Looman Gerhard Edvard Troelstrupvej 10 . . . . . . . . . . . . Looman Gerhard Edvard Troelstrupvej 10 . . . . . . . . . . . . Looman Johanna Maria Wintje Troelstrupvej 10 . . . . . . . Looman Leonieke Troelstrupvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lorentzen Sara Brohus B Eliseborgvej 6 Lousdal Anni Højager 53 Lousdal Ole Højager 53 Lund Arne Kristian gårdejer Karupvej 71 7470 Karup. . . . Lund Carsten Varhedevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Dorthe Monica Bak ekspeditrice Vestergade 22 Lund Henning Christense smedesvend Gråsandvej 6 . . . Lund Henning Christensen Gråsandvej 6 . . . . . . . . . . . . . Lund Jeanette Glistrup Skovvænget 29 . . . . . . . . . . . . . . Lund Maren Meedom Karupvej 71 7470 Karup . . . . . . . . Lund Marianne Haahr Varhedevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . .

24 41 41 34 96 28 88 80 97 47 17 46 61 11 56 55 61 76 85 33 52 32 21 15 97 47 17 46 97 47 17 46

97 45 60 61 24 24 96 99 97 14 30 80 42 38 59 99 21 72 39 45 97 45 60 61 29 26 22 69

Tømrermester Martin Lund Karupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Niels Peder skolekons Højager 29 . . . . . . . . . . . . . Lund Niels Peder Højager 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Niels Peder Højager 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Ole Christian Bornebusch politibetj Vestergade 22 . Lund Ole Christian Bornebusch Vestergade 22 . . . . . . . . Lund Thomas Fredshegn 1h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 78 18 19 97 47 33 42 51 70 37 36 21 90 73 34 20 42 84 07 22 23 85 74 28 79 72 87

Elly og Ole Lundager Albækvej 6 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 62 75 86 40 33 75 86

Kim Lundager Navneregister

L

Albækvej 6 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lundager Lis Romvigvej 10 Lundgaard Dennis Guldsmed Skovvænget 63 . . . . . . . . Lundgaard Dennis Guldsmed Skovvænget 63 . . . . . . . . . Lundgaard Diana Guldsmed Skovvænget 63 Lundgaard Gitte Skovvænget 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lundgaard Gitte Skovvænget 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lundgaard Ivan sergent Skovvænget 85 . . . . . . . . . . . . . Lundgaard Ivan Skovvænget 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lundgaard Ivan Skovvænget 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lundgaard Ivan Skovvænget 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152

40 83 35 95

Lundgaard Thomas Bredtoft Ørrevej 42 . . . . . . . . . . . . . . Lundhede Jane Hvam Friis Ahornvej 2 . . . . . . . . . . . . . . Lundhede Lars Friis Ahornvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lundhede Lars Friis Ahornvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lundhede Lars Friis Ahornvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lundhede Planteskole Gindeskovvej 22 . . . . . . . . . . . . Lundsgaard Ingolf Albert kirkeg ass Sønderagervej 68 . . Lundsgård Margrethe Katrine Sønderagervej 68 . . . . . . Lundsgaard Randi Kronborgvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lundsgaard Randi Kronborgvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lundsgaard Thorben Sønderagervej 68 . . . . . . . . . . . . . . Lundsgaard Thorben Sønderagervej 68 . . . . . . . . . . . . . . Lyhne Anna Trankjær radioarb Drosselvej 15 Lyhne Hilmer tømrermester Drosselvej 15 Lyhne Kristian Falkevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lyhne Lone Fugl Falkevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lykke Jan afdelingsled Lundgårdsparken 88 . . . . . . . . . Lynderup Cecilie Maria Rørparken 32c 1 Lynderup Hanne Garsdal bankass Skovvænget 39 . . . . . Lynderup Hanne Garsdal Skovvænget 39 . . . . . . . . . . . . Lynderup Ove murerarbmd Østertoft 80 . . . . . . . . . . . . . Lynderup Torkild Skovvænget 39 Lyngen Bofællesskab Lyngen 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lyngesen Marianne Hassel Sønderagervej 42 Lynghus Inge Langgade 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lynghus Inge Langgade 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lynnerup Mads Winther Åskrænten 8 Lynnerup Niels Lykke Åskrænten 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lynnerup Niels Lykke Åskrænten 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lynnerup Niels Lykke Åskrænten 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lysberg John Herningvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lysgaard Service & Montage Lundgaardsgade 11 . . . .

26 81 47 55 97 45 44 30 97 45 44 30 42 40 64 91 23 11 28 30 97 45 43 21 97 47 32 44 97 47 32 44 41 27 38 33 40 52 26 26 97 47 32 44 29 67 93 10

97 45 24 07 97 45 24 07 96 41 08 92 20 64 68 94 29 92 30 77 20 18 88 99 97 47 10 54 97 45 40 45 23 29 57 97 26 37 81 34 20 51 92 06 40 38 23 78 23 90 91 90 97 13 10 12

Lægehuset i Aulum Rugbjergvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lægevagten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lægsgaard Dorit Merete S syerske Vistorpvej 27 . . . . . . Lægsgaard Elna Vistorpvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lægsgaard Jesper Vistorpvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lægsgaard Jesper Vistorpvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lægsgaard Johnny Vistorpvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lægsgaard Johnny Vistorpvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lægsgaard Lilly teknisk ass Karupvej 63 7470 Karup. . . . Lægsgaard Lilly Karupvej 63 7470 Karup. . . . . . . . . . . . . Lægsgaard Lilly Karupvej 63 7470 Karup. . . . . . . . . . . . . Lægsgaard Niels Jørgen gårdejer Vistorpvej 27 . . . . . . . . Lækkeriet Bødkervej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Læssetovet.dk Brogårdvej 4b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løjstrup Lene Hjørdis L bankass Rugvænget 6 . . . . . . . . Løjstrup Tom bankfuldm Rugvænget 6 . . . . . . . . . . . . . . Lørup Else Marie Fjord Fynsgade 7 Lørup John tekstilarb Fynsgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lørup John Fynsgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løvig Entreprenør & Nedbrydning Løvigvej 2 . . . . . . . . Løvøy Kristin Sletten Pilhusevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laas Benjamin Fonager Uhre Højager 25 . . . . . . . . . . . .

97 47 22 11 70 11 31 31 97 14 30 30 20 88 63 13 97 14 30 30 23 93 13 75 20 89 98 26 96 41 51 41 86 86 17 16 23 37 11 92 29 10 40 84 97 14 30 30 60 16 90 30 40 79 53 82 20 73 15 84 40 63 74 90 23 28 07 68 26 28 27 83 40 41 42 50 27 60 51 31 98 10 44 05

22 26 81 09 28 90 68 20 97 45 61 99 97 45 61 98 97 45 61 99 23 60 61 28 61 54 04 33 97 45 61 98

M Madsen Alice Birgit Østergaardsallé 7 3 4 . . . . . . . . . . . 97 47 23 33 Madsen Alice Martensen Rørparken 12b . . . . . . . . . . . . . 97 47 24 89


97 47 36 86 20 97 36 86 40 34 67 54 97 45 42 13 60 15 13 92 97 47 62 42 97 47 21 35 97 47 22 86 20 87 23 69 27 66 19 00 23 43 88 60 41 66 77 42 24 24 97 76 29 86 74 90 97 45 40 49 88 91 26 05 60 51 72 91 97 45 41 52 23 23 45 52 22 86 07 18 30 22 21 93 24 98 10 84 97 45 42 13 21 71 90 07 40 32 11 69 28 18 85 45 97 45 43 77 26 22 67 20 21 86 25 40 40 27 43 62 24 61 03 81 97 45 24 80 97 17 37 46 29 61 10 06 75 25 14 21 26 29 33 74 97 47 36 86 22 62 63 69 97 47 62 42 29 89 34 90 97 45 24 80 97 47 15 07 97 40 44 54 21 15 12 90 51 30 08 17 23 41 84 52 24 24 25 03 97 45 43 38 24 43 33 22

50 56 36 88 97 40 44 54 97 45 43 77 53 40 57 92 29 86 74 90 97 47 22 86 24 96 55 86 21 82 44 86

Madsen Jesper Hornshøj Vestager 5 Madsen Jesper Hvid Eliseborgvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jette Kirsti Kronborgvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jette Kirsti Kronborgvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen John Erik assistent Søndermarken 14 . . . . . . . . Madsen John Erik Søndermarken 14 . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Johnni Rørparken 20b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Johnny Birkelund Lundholmvej 3 7470 Karup. . . Madsen Jonna Ljørringvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jonna Ljørringvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jonna Ljørringvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jonna Ljørringvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jytte syerske Hovedgaden 18 . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jytte Hovedgaden 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jørgen tømrer Tusbækvej 51 . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jørgen Tusbækvej 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jørgen Tusbækvej 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Kai Erik mekaniker Skjerkvej 11 . . . . . . . . . . . . Madsen Kai Erik Skjerkvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Kaj Ole slagteriarb Elmevej 10 . . . . . . . . . . . . . . Madsen Kaj Ole Elmevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Karen lærer Feldborgvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Karen Marie sygepl ske Søndermarken 14 . . . . . Madsen Karen Marie Søndermarken 14 . . . . . . . . . . . . . Madsen Karl Erik arbejdsmand Karupvej 40 7470 Karup . Madsen Karl Johannes gårdejer Violvej 1 . . . . . . . . . . . . Madsen Kasper Førrisdahl Skjerkvej 11 . . . . . . . . . . . . . Madsen Kasper Førrisdahl Skjerkvej 11 . . . . . . . . . . . . . Madsen Kenneth Klejnstrup Nørreholmvej 8 Madsen Kim Handberg Langgade 33 . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Knud-Erik arbejdsmand Syrenvej 5 . . . . . . . . . . Madsen Knud-Erik Syrenvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Kris Hornshøj Østergaardsvej 5 1 Madsen Kristian gårdejer Østergade 2 36 Madsen Kurt Sigfred lagerchef Stavlundvej 18 . . . . . . . . Madsen Kurt Sigfred Stavlundvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Lajla Irene lægesekretær Sønder Skjerkvej 12 . . Madsen Lene Nørtoft Østergaardsallé 7 2 6 . . . . . . . . . . Madsen Linda Hvid Rosenvænget 1 tv . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Lisbeth Egevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Malene Rohde Møller Grønbækparken 20 Madsen Manny Gammel Landevej 30 . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Marianne Boe Stavlundvej 8 Madsen Marie Kloster Lundbyvej 12 Madsen Mona ekspedient Danmarksgade 62 1 Madsen Ole Preben mekaniker Stavlundvej 14 . . . . . . . . Madsen Ole Preben Stavlundvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Ole Preben Stavlundvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Ole Preben Stavlundvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Olga Kristense Skolevænget 6c . . . . . . . . . . . . . Madsen Peder Ljørringvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Per Skov ekspedient Danmarksgade 62 1 Madsen Peter Kenneth Cato Hovedgaden 41c . . . . . . . . . Madsen Poul Dueholm Kærgårdvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen René Stavlundvej 14 Madsen Simon Skibsted Sønder Skjerkvej 12 Madsen Solvejg blomsterdek Parkvej 18 . . . . . . . . . . . . . Madsen Steen Noer adjunkt Irisvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Steen Noer Irisvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Steffie Kristense Skolevænget 6a . . . . . . . . . . . . Madsen Susanne Sønderskov Kærgårdvej 4 . . . . . . . . . . Madsen Susi Barnholdt Lund Holstebrovej 11 . . . . . . . . . Madsen Susi Barnholdt Lund Holstebrovej 11 . . . . . . . . . Madsen Svend Aage møbelhandler Syrenvej 1 . . . . . . . . Madsen Svend Aage Syrenvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 34 05 17 27 52 22 05 61 45 57 62 97 47 33 57 50 91 91 97 22 58 60 52 20 28 72 20 20 13 63 49 30 11 37 07 61 60 55 17 61 60 13 71 97 47 61 89 20 30 99 72 97 45 40 49 22 53 69 69 24 48 02 42 97 47 36 86 25 12 36 86 97 45 43 70 27 94 45 06 97 45 42 76 97 47 33 57 51 80 26 11 97 45 61 60 30 31 23 06 97 47 36 86 22 63 73 91 97 45 41 52 97 47 18 89 42 32 56 00

97 45 45 20 31 21 45 20 22 45 37 98 97 47 14 54 81 61 44 91 97 43 04 52 97 45 24 56

27 79 05 95 40 31 12 29 97 45 42 29 22 80 98 84 28 79 83 53 22 47 90 90 97 47 65 47 97 47 22 50

24 22 69 93 97 21 16 69 22 95 22 82 60 20 29 90 97 47 22 50 20 20 09 80 20 20 22 31 97 47 21 35 20 63 21 35

153

Navneregister

Madsen Allan Førrisdahl Skjerkvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Allan Førrisdahl Skjerkvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Anders Rohde Møller Grønbækparken 20 Madsen Andre Rosenvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Andreas Handberg Teglværksvej 17 . . . . . . . . . . Madsen Anette Syrenvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Anna Østvænget 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Anna Sofie Katrine Syrenvej 1 . . . . . . . . . . . . . . Madsen Anni Borregaard reng ass Nørskovvej 6 Madsen Annie syerske Mosevænget 4 . . . . . . . . . . . . . . Madsen Birte Vråvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Birte Vråvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Birte Vråvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Birte Vråvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Bjarne Lund Holstebrovej 11 Madsen Bodil lærer Havrevej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Bodil Havrevej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Bodil Bøje Tusbækvej 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Britta Sloth sygepl ske Bredgade 28 . . . . . . . . . Madsen Britta Sloth Bredgade 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Charlotte Maigaard Langgade 33 . . . . . . . . . . . . Madsen Charlotte Maigaard Langgade 33 . . . . . . . . . . . . Madsen Charlotte Maigaard Langgade 33 . . . . . . . . . . . . Madsen Charlotte Marie Hogagervej 15 Madsen Chris Anemonevej 12b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Christian Sig Søndermarken 24 . . . . . . . . . . . . . Madsen Dann Handberg litograf Teglværksvej 17 . . . . . . Madsen Dann Handberg Teglværksvej 17 . . . . . . . . . . . . Madsen Dann Handberg Teglværksvej 17 . . . . . . . . . . . . Madsen Ditte Grønbækparken 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Dorte lærling Tusbækvej 29a . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Dorte Tusbækvej 29a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Edel Højgade 10-12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Ejgild Lund chauffør Holstebrovej 20 . . . . . . . . . Madsen Elna Margrethe Boghvedevej 13 . . . . . . . . . . . . Madsen Else sygehjælper Lærkevej 11 . . . . . . . . . . . . . . Madsen Else Østergade 2 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Ester Hoffmann Østergaardsallé 3 2 1 . . . . . . . . Madsen Esther Kirstine Højager 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Esther Kirstine Højager 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Eva reng ass Stavlundvej 14 Madsen Hanne Solveig kontorelev Skjerkvej 11 . . . . . . . Madsen Hanne Solveig Skjerkvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Harald Verner træind arb Østvænget 45 . . . . . . . Madsen Harald Verner Østvænget 45 . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Heine Kusk politiass Lærkevej 11 . . . . . . . . . . . . Madsen Henning forstander Højgade 10-12 . . . . . . . . . . Madsen Henning Kiel Hodsagervej 48 . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Henrik fodermester Hogagervej 15 . . . . . . . . . . Madsen Henrik Hogagervej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Henrik Hogagervej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Iben Ardal Nørreholmvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Ingrid Bredgade 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Ingrid Bredgade 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jacob Kloster Lundbyvej 12 Madsen Jan Vråvej 2 Madsen Jane Skærbækvej 11 Madsen Janne Birkelund Lundholmvej 3 7470 Karup. . . . Madsen Janne Lundsbye Hodsagervej 48 . . . . . . . . . . . . Madsen Jens entreprenør Tusbækvej 29a . . . . . . . . . . . . Madsen Jens Tusbækvej 29a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jens Kjeld lærer Havrevej 23 . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jens Martin bogholder Mosevænget 4 . . . . . . . . Madsen Jens Martin Mosevænget 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jens Martin Mosevænget 4 . . . . . . . . . . . . . . . .

M


Madsen Svend Erik Sønder Skjerkvej 12 . . . . . . . . . . . . . Madsen Søren Klaris Kronborgvej 2 Madsen Tinus Kirk Overgaardvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Verner Riis specialarb Parkvej 18 . . . . . . . . . . . . Madsen Vibeke Handberg Teglværksvej 17 . . . . . . . . . . . Madsen Villy Preben gårdejer Kildevej 14 . . . . . . . . . . . . Madsen Vilna Holstebrovej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Vinni Elise Østvænget 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Vinni Elise Østvænget 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Vinni Elise Østvænget 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Zita Emilie Østertoft 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madum Lars arbejdsmand Grantoften 10 . . . . . . . . . . . . Madum Lone syerske Langgade 41 . . . . . . . . . . . . . . . . Madum Lone Langgade 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madum Lone Langgade 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mahalhal Salma Dbais Sjællandsgade 29 Mahalhal Sherif Rezen Sjællandsgade 29 Maher Omar Mohammad Jens Jensensvej 16 . . . . . . . . Mahmoud Heva Mohamad Rørparken 20d 1 Majgaard Jimmy Yde Nørregade 38 . . . . . . . . . . . . . . . . Malaia Alina Vinkelvej 1c 1 Malerfirmaet Aulum Engvej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Malerfirmaet Hougaard & Nielsen Rugvænget 45 . . . .

24 25 85 75 25 12 27 91 61 65 15 31 97 45 42 13 97 47 25 43 97 47 16 84 97 47 14 48 51 33 72 58 40 37 96 61 21 70 85 79 23 68 41 27 51 52 23 74 61 35 51 10 42 75 71 55

42 32 25 44 22 50 26 88 40 61 42 67 96 10 06 13

Malermester Mortensen

Navneregister

M

Rugbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manga Anna Bredgade 2 Manko Svitlana Vinkelvej 1e Manole Stefan Ommosevej 3 Mariegaard Annelise lærer Grønningen 41 . . . . . . . . . . . Marinussen Anita Hausted Hovedgaden 13 Markowski Berit Kristina N Sønderagervej 2 . . . . . . . . . Markowski Jacob Mack Sønderagervej 2 . . . . . . . . . . . . Markowski Jacob Mack Sønderagervej 2 . . . . . . . . . . . . Markowski Jacob Mack Sønderagervej 2 . . . . . . . . . . . . Markowski Jacob Mack Sønderagervej 2 . . . . . . . . . . . . Markowski Jacob Mack Sønderagervej 2 . . . . . . . . . . . . Markussen Arthur fåreklipper Sønder Skjerkvej 5 Markussen Johanne Kirstine Østergade 2 8 . . . . . . . . . . Markvorsen Janne bibliotekass Troelstrupvej 7 . . . . . . . Markvorsen Janne Troelstrupvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marmurowicz Mogens ekspedient Lundgårdsparken 73 Marmurowicz Mogens Lundgårdsparken 73 . . . . . . . . . . Maroleanu Florentina Bianca Langbovej 11 Martensen Gudrun Brøchner Østergade 2 16 . . . . . . . . . Martin Alonso Rafael Møllestræde 10 2 Martinsen Ingrid Bredgade 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martinsen Lone Nørbo Violvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martinussen Arne gårdejer Natovej 1 . . . . . . . . . . . . . . . Martinussen Grethe medhj ægtef Natovej 1 . . . . . . . . . . . Martinussen Grethe Natovej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martinussen Kim Natovej 1a Martinussen Max Vistorpvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martinussen Max Vistorpvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martinussen Suzi Vistorpvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martynenko Tetiana Teglværksvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . Masiuliene Julija Teglværksvej 14 Masiulis Tomas Teglværksvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maskincentrum Smedegade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Massage og Kostvejledning Havrevej 9 . . . . . . . . . . . . Mathiasen Carsten Thusgaard Lundgårdsparken 38 . . . Mathiasen Dorthe Hanne Lise Østvænget 26 . . . . . . . . . . Mathiasen Esther Helleskov husassistent Irisvej 5 Mathiasen Jan Helleskov Lundgårdsparken 38 . . . . . . . . Mathiasen Jan Helleskov Lundgårdsparken 38 . . . . . . . .

154

23 60 25 73

22 39 20 11 97 13 63 20 97 13 63 20 41 57 59 74 30 64 80 62 20 22 02 52 30 95 20 31 20 71 08 73 24 47 91 59 24 82 00 22 23 67 73 17 51 96 78 30 97 12 23 42 97 45 41 16 24 66 65 11 97 14 33 36 97 14 33 36 29 63 94 36 29 40 85 26 61 76 54 82 53 15 81 53 25 77 63 36 52 68 75 00 96 41 11 00 97 47 32 45 97 47 33 45 97 45 47 65 97 47 33 45 60 81 49 63

Mathiasen Ragnhild Stengaard svejser Engvej 8 Mathiasen Rene konstabel Østvænget 26 . . . . . . . . . . . . Mathiasen Rene Østvænget 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathiasen Rene Østvænget 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathiasen Ulla Grethe Skolevænget 17 . . . . . . . . . . . . . . Mathiassen Inge Skjærbæk sygepl ske Mosevænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathiassen Inge Skjærbæk Mosevænget 6 . . . . . . . . . . . Mathiassen Poul-Henning agronom Mosevænget 6 . . . . . Mathiassen Poul-Henning Mosevænget 6 . . . . . . . . . . . . Mathiesen Simon Stengaard Sønderagervej 3 Matsyuk Sergiy Holtevej 23 Maxsø Kristine Alstrup Engvej 43 Mbanza Esperant Vestergade 2 1 MC Topgear Fårbækvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mechlenborg Ib Kilde murer Nørskovvej 8 . . . . . . . . . . . Mechlenborg Inger Kilde Nørskovvej 8 . . . . . . . . . . . . . . Mechlenborg Inger Kilde Nørskovvej 8 . . . . . . . . . . . . . . Mechlenborg Michael Lindholt Holstebrovej 4 . . . . . . . . . Meedom Børge Nygade 12a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meedom Finn chauffør Tjørnevej 58 . . . . . . . . . . . . . . . . Meedom Ib chauffør Over Høstrupvej 5 Meedom Johanne Dorthea Tjørnevej 25 . . . . . . . . . . . . . Meedom Kasper Bank Anemonevej 10b Tage Meedom I/S Over Høstrupvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . Meedom Thomas Emil Karupvej 6 Meincke Debbie Lund Herningvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . Meincke Laila Lund assistent Herningvej 35 . . . . . . . . . . Meincke Niels kontrollør Herningvej 35 . . . . . . . . . . . . . . Mejls Hanne Qvolsbæk hf elev Fynsgade 4 . . . . . . . . . . . Mejls Mette Qvolsbæk socialpædago Syrenvej 8 . . . . . . . Mejls Nicoline Qvolsbæk Ø Fynsgade 4 Melau Anna Mette Frøjk kontorass Østergaardsallé 3 2 5 Melau Svend Aage postbestyrer Østergaardsallé 3 2 5 Meldal Finn Roar kok Hallundbækvej 24 Meldgård Johannes gårdejer Rosenvænget 13 . . . . . . . . Meldgaard Jonas Sønderagervej 32 . . . . . . . . . . . . . . . . Meldgård Lilly Bonde Rosenvænget 13 . . . . . . . . . . . . . Meldhede Margit Romvigvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meldhede Margit Romvigvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meldhede Peder mekaniker Romvigvej 12 . . . . . . . . . . . Meldhede Aase Skovvænget 5 Melgaard Knud Erik Krogh Ørrevej 40 . . . . . . . . . . . . . . Melgaard Maria Krogh Ørrevej 40 Melvej Egon Sørensen kommunalarb Østertoft 35 . . . . . Melvej Henrik Sønderagervej 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Melvej Karina Engholm Sønderagervej 56 . . . . . . . . . . . . Melvej Karina Engholm Sønderagervej 56 . . . . . . . . . . . . Melvej Karina Engholm Sønderagervej 56 . . . . . . . . . . . . Melvej Karina Engholm Sønderagervej 56 . . . . . . . . . . . . Mengistu Hiwet Isac Lyngen 3b Menigheden for Holstebro og Omegn Vester Feldborgvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Menigheden for Holstebro og Omegn Vester Feldborgvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meriko Mohamed Rashid Jens Jensensvej 18 . . . . . . . . Mettes Køreskole Skovvænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Middelhede Bettina Asbækhedevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . Middelhede Hanne Grete plejer Herningvej 28 . . . . . . . . . Midt Ventilation ApS Farvervej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . Midtgaard Line Berg Rugvænget 43 . . . . . . . . . . . . . . . . Midtgaard Line Berg Rugvænget 43 . . . . . . . . . . . . . . . . Midtgaard Søren Fuglsang Rugvænget 43 . . . . . . . . . . . . Midtgaard Søren Fuglsang Rugvænget 43 . . . . . . . . . . . . Midtgaard Søren Fuglsang Rugvænget 43 . . . . . . . . . . . .

97 45 47 65 21 22 44 42 30 54 07 65 25 38 84 10 97 47 32 99 61 79 74 91 97 47 32 99 61 79 74 90

31 76 80 01 96 13 30 20 96 13 30 20 22 73 22 07 23 64 91 31 50 99 01 63 22 97 50 76 97 45 24 32 97 45 24 32 61 16 03 85 23 46 91 40 22 57 89 60 21 77 09 99 23 46 87 37

97 47 23 58 42 34 51 18 97 47 23 58 97 47 36 18 50 74 84 60 97 47 36 18 60 95 40 81 52 50 58 93 53 36 94 61 61 70 42 13 61 67 54 83 71 70 35 06 61 70 31 49

97 41 40 64 97 45 40 64 42 33 19 96 28 12 13 00 61 26 56 56 61 26 60 69 41 94 00 07 86 28 10 26 29 76 96 79 86 28 10 26 91 52 82 55 29 71 67 70


Midtjysk Albyg A/S 97 47 36 00 97 45 60 37 20 23 18 10 28 74 54 23 28 90 54 23 97 47 23 85 97 47 28 56 27 81 21 82 23 73 98 04 61 75 50 74 21 82 79 67 52 37 94 64 23 29 90 36 97 14 31 21 97 47 27 90 97 47 20 45 97 47 20 45 97 47 32 11 26 29 20 41 97 47 20 45 97 47 67 89 97 47 21 81 23 45 94 76 24 64 73 55 97 47 23 85 97 45 63 28 30 23 63 28 23 35 67 16 97 47 27 29 25 11 11 77 81 71 35 01

97 47 28 56 51 52 75 52 97 45 43 21 97 47 28 74 29 25 14 05 20 81 61 29 97 47 63 98 42 91 41 66 97 47 62 91 97 47 27 90 61 11 72 00 97 47 27 29 97 47 32 11 97 47 19 07 31 21 95 80 28 18 99 00 20 94 30 42 97 47 35 67 40 97 88 31 32 13 39 17

Morre Jens Ove Danmarksgade 11 . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Aksel mekaniker Langgade 64 Mortensen Aksel gårdejer Ørrevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Aksel Ørrevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Alice Østvænget 35 Mortensen Allan Hjelmdal Bredgade 54 Mortensen Anna Margrethe lærer Bygvej 3 Mortensen Astrid Skovgaard Lundgaardsgade 13 . . . . . . Mortensen Astrid Skovgaard Lundgaardsgade 13 . . . . . . Mortensen Bent Lyngskrænten 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Bent Erik gårdejer Lyngskrænten 8 . . . . . . . . Mortensen Bent Tage Skovvænget 23 . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Bent Tage Skovvænget 23 . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Bent Tage Skovvænget 23 . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Birgitte Sand bedemand Kirkevej 3 . . . . . . . . Mortensen Bodil Høj teknisk ass Gindeskovvej 21 Mortensen Britha Langbovej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Camilla Vestergade 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Cecilia Engvej 18 Mortensen Christian Hogagervej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Christian L medhjælper Hogagervej 18 . . . . . Mortensen Connie Abildtrup Hogagervej 18 . . . . . . . . . . . Mortensen Dorte Elvira syerske Langgade 64 . . . . . . . . . Mortensen Dorte Elvira Langgade 64 . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Dorthe Bæk syerske Birkevej 30 . . . . . . . . . . Mortensen Dorthe Louise Nørregade 14 . . . . . . . . . . . . . Mortensen Dorthe Louise Nørregade 14 . . . . . . . . . . . . . Mortensen Elsa Birgit Lyngskrænten 8 . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Emmy Helene Ørrevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Erik kontorass Hovedvejen 2 . . . . . . . . . . . . . Mortensen Gitte Filtenborg Østergaardsvej 5 . . . . . . . . . . Mortensen Gitte Filtenborg Østergaardsvej 5 . . . . . . . . . . Mortensen Grete Due ekspeditrice Skovvænget 23 . . . . . Mortensen Hanne Hogagervej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Helle Nygaard Grønbækparken 49 . . . . . . . . . Mortensen Henning montør Birkevej 30 . . . . . . . . . . . . . Mortensen Henning Birkevej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Henrik Hilleke Tusbækvej 42 Mortensen Ib skovarbejder Hogagervej 16 . . . . . . . . . . . Mortensen Inger Margrethe Gyvelvej 2 . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Inger Margrethe V sygehjælper Gyvelvej 2 . . . Mortensen Jan maskinsnedk Gindeskovvej 21 . . . . . . . . Mortensen John Klejnstrup bankass Hirsevænget 3 . . . . Mortensen Kasper Illes Kirkegade 15 1 . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Kathrine syerske Østervang 42 . . . . . . . . . . . Mortensen Kathrine Østervang 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Katrine Duus Drosselvej 14 . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Leif Hankelbjer præst Bygvej 3 . . . . . . . . . . . Mortensen Leif Hankelbjerg Bygvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Mads Hareskov Gindeskovvej 21 . . . . . . . . . .

97 47 10 13 97 47 25 76 60 49 75 52

97 47 32 83 26 25 32 83 40 31 59 37 97 45 29 15 97 45 21 09 22 98 80 57 40 55 72 66 21 80 20 87 21 36 04 88 28 15 87 15 20 14 93 64 97 45 43 64 97 45 43 64 27 15 83 15 27 72 38 56 97 45 42 75 23 87 97 61 29 21 70 79 97 45 29 15 97 47 25 76 97 47 31 66 23 61 75 34 28 18 78 00 97 45 21 09 97 45 43 60 22 77 47 03 97 45 42 75 40 14 42 75 97 45 43 60 29 45 28 20 97 47 34 98 51 21 98 71 97 47 34 18 42 95 42 96 97 46 83 83 30 59 31 83 97 45 64 00 25 21 08 21 28 55 97 20 60 20 04 40

Malermester Mortensen Rugbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Marianne Kirkegaard Grantoften 31 . . . . . . . Mortensen Morten Houlind lærling Hallundbækvej 14 . . . Mortensen Nikoline syerske Bredgade 73 . . . . . . . . . . . . Mortensen Per skovarbejder Bredgade 73 . . . . . . . . . . . . Mortensen Steen Sand ingeniør Kirkevej 3 . . . . . . . . . . . Mortensen Sten Drosselvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Søren Sønderskov Grønbækparken 49 . . . . . . Mortensen Søren Vangekjær Hovedgaden 13 Morthensen Sussi Nørreholmvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Mose Ole Holm Vestparken 1 Mosekjær Marie syerske Søndermarken 10 Mosekjær Richard repræsentant Søndermarken 10 . . . . .

23 60 25 73 21 78 36 74 35 11 40 07 21 79 54 87 21 43 63 87 20 89 26 11 97 45 64 00 29 93 53 83 26 46 50 48

23 37 01 30

155

Navneregister

Industrivej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Midtjysk Flaskecentral Karupvej 30 7470 Karup . . . . . . Midtjysk Palleservice Mølgårdvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . Mihály Eniko Tvedvej 14 Mikkelsen Allan Ry Grønningen 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Allan Ry Grønningen 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Anna Kirstine V Violvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Birte Roed væver Fynsgade 6 . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Birte Roed Fynsgade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Birte Roed Fynsgade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Christian Emil Bang fabrikant Østergade 2 39 Mikkelsen Danni Taterbakkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Danni Hvam Taterbakkevej 4 . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Danni Hvam Taterbakkevej 4 . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Edith Ry damefrisør Danmarksgade 43 . . . . . Mikkelsen Elisabeth Futtrup bogholder Vistorpvej 6 . . . . . Mikkelsen Greta Lund sygehjælper Lundgårdsparken 15 Mikkelsen Heidi Markedspladsen 5 1 Mikkelsen Helle Stengaard studerende Ørrevej 31 . . . . . Mikkelsen Jens Arne møbeleksp Ørrevej 31 . . . . . . . . . . Mikkelsen Jens Jørn specialarb Drejervej 26 1 . . . . . . . . Mikkelsen Jeppe Ørrevej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Jeppe Stengaard Ørrevej 31 . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Jette Skram Hovedgaden 12 . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Jonna Evelyn syerske Kløvervej 20 Mikkelsen Karen Kirstine kørelærer Sjællandsgade 9 . . . Mikkelsen Karen Kirstine Sjællandsgade 9 . . . . . . . . . . . Mikkelsen Karl Violvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Karl Christian gårdejer Violvej 2 . . . . . . . . . . . Mikkelsen Knud Erik tagdækker Vestergade 4 1 . . . . . . . Mikkelsen Knud Erik Vestergade 4 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Knud Kristian værkfører Danmarksgade 43 . . Mikkelsen Kurt salgskons Havrevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Kurt Havrevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Kurt Havrevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Laila Hvam dagplejer Ahornvej 5 Mikkelsen Lars Aagaard lærling Hodsagervej 36 Mikkelsen Lars Henrik butiksass Fynsgade 6 . . . . . . . . . Mikkelsen Lars Henrik Fynsgade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Lucia Vestergaard Gindeskovvej 22 . . . . . . . . Mikkelsen Maiken Sparre Ry Grønningen 37 Mikkelsen Maja Aagaard Østertoft 6 . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Maja Aagaard Østertoft 6 . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Maren Berit ekspeditrice Hovedgaden 40 . . . . Mikkelsen Margaret dagplejer Hovedgaden 48 . . . . . . . . Mikkelsen Poul Rud svejser Hovedgaden 40 Mikkelsen Rune Vennevold Hirsevænget 15 . . . . . . . . . . Mikkelsen Svend Erik træind arb Hovedgaden 4 . . . . . . . Mikkelsen Ulla Sparre Grønningen 37 Mikkelsen Aage fuldmægtig Lundgårdsparken 15 . . . . . . Mikkelsen Aage Lundgårdsparken 15 . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Aase Ingerlise Dehn bagerimedhj Havrevej 1 . Miks Modetryk Drejervej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Millman Rett Nikolas Hodsagervej 51 Min Salon Grønbækparken 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mindrila Camelia Diana Åparken 4 Mindrila Constantin Åparken 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moesgaard Sven mekaniker Varhedevej 21 . . . . . . . . . . Mogensen Anne-Mette Bjerg Ørrevej 8 . . . . . . . . . . . . . . Mogensen Bodil Kathrine Skolegade 5 13 . . . . . . . . . . . . Mogensen Johannes Neesgaard chauffør Ørrevej 8 . . . . . Mogensen Lizette Birkkjærvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mohr Alexandra Theologi Hallundbækvej 13 Moldovanu Mariuta-Petrone Lundgårdsparken 55

M


Navneregister

M

Mosekjær Richard Søndermarken 10 . . . . . . . . . . . . . . . Mouritsen Tanja Høgh Grønbækparken 19 . . . . . . . . . . . Mouritsen Tanja Høgh Grønbækparken 19 . . . . . . . . . . . . Mouritsen Thomas Høgh Grønbækparken 19 . . . . . . . . . . Mouritsen Thomas Høgh Grønbækparken 19 . . . . . . . . . . Mouritzen Michael Kviesgaard Kløvervej 8 . . . . . . . . . . . Mouritzen Regitze Kviesgaard Kløvervej 8 . . . . . . . . . . . . Mozolová Emília Anemonevej 2c MP Konfekture ApS Jyllandsgade 10 . . . . . . . . . . . . . . Muhlig Finn arbejdsmand Feldborgvej 27 . . . . . . . . . . . . Mujak Amela Bredgade 57 1 Mujak Lejla Bredgade 57 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mullins Edward Allen Wedel skoleelev Sandgårdvej 11 Munch Kirsten sygepl elev Rugvænget 49 . . . . . . . . . . . Munch Kirsten Rugvænget 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Munch Kirsten Søndergade 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Munch Kirsten Rugvænget 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Munch Kirsten Marie fysioterap Søndergade 19 . . . . . . . Munch Kirsten Marie Søndergade 19 . . . . . . . . . . . . . . . Mundbjerg Agnethe Ørberg Birkevej 32 . . . . . . . . . . . . . Mundbjerg Inger Kathrine M Sjællandsgade 7 . . . . . . . . . Mundbjerg Johannes landmand Langgade 75 Mundbjerg Manny Langgade 75 Mundbjerg Ove landmand Langgade 75 . . . . . . . . . . . . . Mustafa Akash Khalil Rørparken 20d 1 Mølbæk Anders Klitgaard oversergent Havrevej 19 . . . . . Mølbæk Anders Klitgaard Havrevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . Mølbæk Anders Klitgaard Havrevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . Mølbæk Anders Klitgaard Havrevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . Mølbæk Anders Klitgaard Havrevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . Mølbæk Anna Elisabeth Østergaardsallé 7 1 1 . . . . . . . . . Mølbæk Lene Havrevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mølbæk Thea Louise Havrevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møldambjærg Dorthe Helleskov Anemonevej 7c . . . . . . Møldambjærg Ejnar Balleby Rørparken 20c 1 . . . . . . . . . Møldrup Bo Bredgade 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møldrup Louise Mathilde Bredgade 24 Mølgaard Hanne Kirstine H medhjælper Sønderagervej 54 Mølgaard Karl Emil specialarb Vestparken 19 . . . . . . . . . Mølgaard Kristen Hamann chauffør Sønderagervej 54 . . . Mølgaard Kristen Hamann Sønderagervej 54 . . . . . . . . . Mølgaard Leif Hamann chauffør Herningvej 30 . . . . . . . . Møller Allan Peter Rosenkilde Udholmvej 6 Møller Anna sygehjælper Vestergade 22 kl . . . . . . . . . . . Møller Bettina Zepernick Drosselvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . Møller Bettina Zepernick Drosselvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . Møller Bettina Zepernick Drosselvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . Møller Bettina Zepernick Holm Drosselvej 5 . . . . . . . . . . Møller Carl Ejner ingeniør Vistorpvej 21 . . . . . . . . . . . . . . Møller Charlotte Skov køkkenass Karupvej 24 . . . . . . . . . Møller Elise Bredgade 64 Møller Frank Haunstrup Lergravvej 18 . . . . . . . . . . . . . . Møller Hanne pædagog Lundgaardsgade 27 . . . . . . . . . . Møller Jan Karupvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Jan Karupvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Jes Bredgade 62 Møller John Udholmvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller John Rosenkilde fiskepakker Udholmvej 6 . . . . . . Møller Ole Lund reklamekons Lundgaardsgade 27 . . . . . Møller Per Bredgade 64 Møller Ragna Asta pantryjomfru Udholmvej 6 Møller Rita Fløe assistent Vistorpvej 21 . . . . . . . . . . . . . . Møller Sonja postarbejder Hallundbækvej 28 . . . . . . . . . . Møller Tommy Drosselvej 5 Møller Tove Haunstrup Lergravvej 18 . . . . . . . . . . . . . . .

156

27 59 30 13 98 18 47 77 29 72 44 64 98 18 47 77 22 48 25 17 20 77 01 65 29 44 95 44 97 47 35 62 23 67 18 20 20 60 39 55 97 47 28 07 40 13 57 07 51 41 61 41 20 20 85 11 86 13 11 42 25 48 81 66 23 63 52 55 97 47 18 72

23 60 17 81 97 47 36 63 23 42 23 84 52 50 33 63 40 18 97 24 51 21 63 13 97 47 66 20 97 47 36 63 97 47 36 63 24 67 18 84 21 68 92 35 60 70 56 66

50 55 95 07 22 34 10 74 51 16 38 01 22 62 63 72 29 61 10 25 42 40 35 64 42 42 05 90 27 84 66 63 27 84 66 64 21 17 56 04 93 97 97 45 20 85 15 79 97 47 22 23 25 14 81 14 27 66 36 60 30 53 64 49 23 29 04 06 61 70 97 23

97 14 32 59 23 29 32 89 20 85 15 79

Møller Vibeke Bang skoleelev Fredshegn 9 . . . . . . . . . . . Møller Vibeke Bang Fredshegn 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mølsted Ida Engdraget 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mølsted Ida Engdraget 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mørch Peter Mikkelsen automek Åparken 6 . . . . . . . . . . Mørk Bente laborat ass Rørparken 12a . . . . . . . . . . . . . Mørk Flemming chauffør Sønderagervej 64 Mørk Solveig Kiel Sønderagervej 64 . . . . . . . . . . . . . . . . Mørk Solveig Kiel Sønderagervej 64 . . . . . . . . . . . . . . . . Mørk Solveig Kiel Sønderagervej 64 . . . . . . . . . . . . . . . . Mørup Bent maskinmek Kløvervej 28 Mørup Christina Kjellerup Sønderagervej 6 Mørup Heino Kjellerup Sønderagervej 6 . . . . . . . . . . . . . Mørup Pernille Kløvervej 28 Mørup Rita Kløvervej 28 Maagaard Miriam Øgendahl Juul Feldborgvej 1 Maagaard Simon Feldborgvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27 85 57 43 61 77 18 06 97 47 25 35 30 35 56 44 61 68 66 24 30 49 20 97 30 26 32 27 31 68 60 11 61 28 63 68

50 51 09 08

24 90 05 88

N Nagskov Esben Engdraget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nagskov Esben Engdraget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nagskov Karin Hvas Engdraget 6 Nahnsen Katrine Green Nørregade 13 Nahnsen Lars Glerup Nørregade 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Nahnsen Lars Glerup Nørregade 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Naida Nataliia Brogårdvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naimov Mertin Halilov Danmarksgade 3 1 tv Najbjerg Edith Kastaniealle 5 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Najbjerg Edvard gårdejer Skolegade 5 11 Najbjerg Gunnar gartner Grønbækparken 37 . . . . . . . . . . Najbjerg Inger diakon Grønbækparken 37 Naturstyrelsen Feldborggård Bjørnkærvej 18 . . . . . . . . Nedergaard Peter Videbækvej 9 Nettoline A/S Vævervej 33-35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Netudykhatka Vasyl Fårbækvej 9 7470 Karup. . . . . . . . . Nicholson James Richard B Søndergade 17 Nicholson Stine Søndergaard Søndergade 17 Nicolaisen Ronnie Schmidt Vestager 12 . . . . . . . . . . . . . Nicolajsen Finn landmand Nørreholmvej 11 . . . . . . . . . . Nicolajsen Karen Nørreholmvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nicolajsen Karen Nørreholmvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nicolajsen Nicolaj Nørreholmvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nicolau Florica Rosenvænget 3 1 mf Nicolau George Rosenvænget 3 1 mf . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Agnieszka Rørkærvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Agnieszka Rørkærvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Agnieszka Rørkærvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Agnieszka Rørkærvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Aksel Gjedbo tankejer Holstebrovej 17 . . . . . . . . Nielsen Aksel Gjedbo Holstebrovej 17 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Allan Gert Viftrupvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Allan Overgaard elektriker Søndermarken 23 . . . Nielsen Allan Overgaard Søndermarken 23 . . . . . . . . . . . Nielsen Allan Overgaard Søndermarken 23 . . . . . . . . . . . Nielsen Allan Paibjerg Rosenvænget 14 Nielsen Allan Rahbæk Engvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Allan Rønnow Videbækvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Anders arbejdsmand Boghvedevej 1 . . . . . . . . . . Nielsen Anders Boghvedevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 20 64 18 81 61 52 88

20 78 78 97 42 24 18 27 50 14 00 83 97 47 36 09 29 88 69 44 72 54 30 00 96 41 01 00 97 43 87 17

97 47 17 78 75 38 48 35 75 38 48 35 51 74 05 97 75 38 48 35 50 30 06 59 97 13 79 29 22 28 56 55 30 20 11 96 40 79 75 29 29 91 41 75 40 71 36 96 96 51 90 90 22 27 77 75 25 43 23 99 26 59 52 05 20 18 26 63 96 92 40 80 97 47 13 31 51 50 20 87


Nielsen Andrea Birgit Holstebrovej 17 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Ane Kristiane B husassistent Østertoft 63 . . . . . . Nielsen Anette Bjerregaar Grovevej 22 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Anette Poulsgaard Tusbækvej 24 . . . . . . . . . . . . Nielsen Anette Vium Østvænget 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Ann Brit Hylkjær Bredgade 6 Nielsen Anna Kastaniealle 5 1 55 Nielsen Anna Grethe Sangild fabrikant Vistorpvej 22 . . . . Nielsen Anna Grethe Sangild Vistorpvej 22 . . . . . . . . . . . Nielsen Anna Karina Bøgelund Lundgaardsgade 2a . . . . . Nielsen Anna Margrethe Nygade 20 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Anna Margrethe K sygehjælper Rosenvænget 9 . Nielsen Anna Mariane Østergade 2 21 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Anna Marie Riis Sjællandsgade 22 . . . . . . . . . . . Nielsen Anna Marie Riis Sjællandsgade 22 . . . . . . . . . . . Nielsen Anne Bach Østertoft 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Anne Marie Højager 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Anne-Mette Åbyvej 8a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Annette Lis salgsassiste Varhedevej 2 . . . . . . . . . Nielsen Annette Lis Varhedevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Annette Lis Varhedevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Anni Buus ketlerske Lærkevej 18 . . . . . . . . . . . . Nielsen Anny Offersgaard Langgade 24 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Benny Østergaard selvstændig Rugvænget 16 . . Nielsen Bent Brohusvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bent overlærer Irisvej 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bent Brohusvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bent Irisvej 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bent Irisvej 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bent Erik skovarbejder Viftrupvej 1 . . . . . . . . . . . Nielsen Bent Erik Viftrupvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bent Harding H entreprenør Bredgade 35 . . . . . . Nielsen Bente Obitsø pædagog Skovvænget 49 . . . . . . . . Nielsen Bente Obitsø Skovvænget 49 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Betty Haunstrup syerske Vestparken 9 . . . . . . . . Nielsen Betty Haunstrup Vestparken 9 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Birgit Ommosevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Birgitte Herningvej 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Birgitte Bach medhjælper Rotvigvej 8 . . . . . . . . . Nielsen Birgitte Vendelbo Ved Hegnet 5 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Birgitte Vendelbo Ved Hegnet 5 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Birte reng ass Sandgårdvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Birthe Kirstine Hovedgaden 47 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bjarne gårdejer Højager 21 Nielsen Bjarne forretnfører Højager 32 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bjarne Hirsevænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bjarne Kjær gårdejer Markedspladsen 12 . . . . . . Nielsen Bjarne Kjær Markedspladsen 12 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bjarne Kjær Markedspladsen 12 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bjarne Wienberg Hirsevænget 6 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bjarne Wienberg Hirsevænget 6 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bodil chauffør Ljørringvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . .

29 91 41 75 97 47 26 77 97 14 32 34 20 95 43 98 28 90 46 79

97 14 32 84 41 10 80 91 61 72 69 23 97 45 60 35 97 47 23 87 97 47 12 97 97 47 32 89 30 29 74 90 22 46 09 27 23 82 59 01 22 97 73 23 97 47 19 10 20 82 23 85 22 18 24 70 97 45 24 18 97 45 47 50 29 25 14 18 97 47 30 12 97 47 25 58 20 25 29 06 23 43 95 58 23 23 68 55 97 45 22 99 24 23 34 36 97 45 40 88 35 11 50 88 61 67 50 88 97 45 40 02 20 19 20 03 96 41 50 70 29 27 94 16 29 82 26 85 97 45 60 38 26 39 60 38 97 14 35 65 97 47 60 95 97 40 56 08 24 25 47 34 97 47 24 83 61 65 24 83 29 91 32 83 97 47 24 48 26 80 89 07 30 97 24 98

Vognmand Brian Nielsen 97 47 24 96 51 20 57 53 97 47 24 96 40 26 24 96 97 47 28 49 97 45 44 10 97 14 32 34 61 75 73 30 40 54 32 34 40 54 38 64 21 25 36 16

21 83 24 86

97 47 30 66 29 28 44 18

42 25 50 95 29 65 12 39 91 25 75 35 40 91 51 48 31 31 65 76

29 42 83 09 20 36 19 64 61 71 97 42 61 68 48 58 51 14 27 05 97 47 28 49 97 45 22 99 29 61 10 19 40 84 77 68 97 47 63 28 50 53 23 38 97 87 97 20 29 85 67 11 29 85 71 91 22 53 00 47 97 47 21 73 21 79 46 16 97 45 42 82 50 87 20 74 97 47 22 48 29 62 77 15 32 45 46 02 29 82 26 85 25 33 33 54 97 47 35 71 42 29 90 92 23 92 70 05 51 72 90 92 42 15 44 15 96 13 00 05 97 47 12 81 23 84 28 67 21 77 25 54 25 72 32 33 40 38 26 90 97 47 10 68 52 38 91 62 97 45 44 88 20 16 27 39 22 35 08 61 97 47 31 03 41 11 96 67

35 11 50 88 27 52 90 85 97 47 66 58 21 79 85 50

157

Navneregister

Søndermarken 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Brian Refsgaard Grønningen 5 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Brian Vium Søndermarken 22 . . . . . . . . . . . . . . . Bil-tlf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Brita Randrup klinikass Feldborgvej 6 . . . . . . . . Nielsen Børge maskinsnedk Bredgade 88 . . . . . . . . . . . . Nielsen Børge landbr medhj Grovevej 22 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Børge Bredgade 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Børge Grovevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Børge Grovevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Børge Grovevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nielsen Børge Grovevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Camilla Birch Hosbond Lundgårdsparken 12 Nielsen Camilla Bjørndal Skærbækvej 4 Nielsen Carl-Johan salgskons Holstebrovej 18 . . . . . . . . Nielsen Carl-Johan Holstebrovej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Carsten Skov Rørparken 12d 1 Nielsen Chris Green Vestager 7 Nielsen Christa Hovedvejen 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Christa Hovedvejen 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Christian Langballe Valmuevej 2 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Christina Østvænget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Christina Østvænget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Christina Vester Feldborgvej 18 Nielsen Christina Bjertrup Danmarksgade 32 Nielsen Christine Refsgaard Hallundbækvej 26a . . . . . . . Nielsen Conny Jeanette N ekspeditrice Bredgade 30 . . . . Nielsen Danny Hvedevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Danny Hvedevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Danny Hvedevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Dennis Tusbækvej 32 Nielsen Dennis Randrup Feldborgvej 6 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Doris Viftrupvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Dorthe Sander Karupvej 61 7470 Karup Nielsen Edith lagerarb Ljørringvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Ejgil Videbækvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Ejgil specialarb Rugbjergvej 17 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Ejvind murermester Østvænget 103b . . . . . . . . . Nielsen Else Ebba Marie kontorass Smedegade 5 . . . . . . Nielsen Else Ebba Marie Smedegade 5 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Else Ebba Marie Smedegade 5 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Else Marie lærer Engvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Else Solveig Irisvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Elsebeth Eskesen Rosenvænget 5 th . . . . . . . . . . Nielsen Elvar Stein Haunstrup entreprenør Bredgade 1 . . Nielsen Emma Fomsgård ekspeditrice Højager 21 . . . . . . Nielsen Emma Johanne lærer Skolegade 5 9 . . . . . . . . . Nielsen Erik Rolighed gartner Åparken 8 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Erland maler Herningvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Erling murerarbmd Rotvigvej 8 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Esben Lundgårdsparken 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Esben E butiksass Lundgårdsparken 2 . . . . . . . . Nielsen Esther Bove sygepl ass Skolegade 32 Nielsen Eva Charlotte Hovedgaden 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Eva Charlotte Hovedgaden 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Eva Charlotte Hovedgaden 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Eva Tousgaard Vistorpvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Finn Andreas maskintekn Holtevej 3 . . . . . . . . . . Nielsen Finn Andreas Holtevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Finn Nøhr Åbyvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Finn Rud butiksindeh Bygvej 5 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Finn Rud Bygvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Flemming skovarbejder Hovedgaden 9 . . . . . . . . Nielsen Flemming tekstilarb Skyttevej 14 . . . . . . . . . . . . Nielsen Flemming Skyttevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Flemming Haunstrup traktorfører Bredgade 23 . . Nielsen Flemming Hede lagerarb Skyttevej 3 . . . . . . . . . Nielsen Flemming Meldgaard Rosenvænget 20 . . . . . . . . Nielsen Frank Gustav fabrikarb Lundgårdsparken 65 . . . Nielsen Frans Hogagervej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Frederik Damsgaard Videbækvej 19 Nielsen Frida radioarb Grovevej 23 Nielsen Frits Drengsgaar kranfører Skovvænget 49 . . . . . Nielsen Frits Drengsgaard Skovvænget 49 . . . . . . . . . . . Nielsen Frits Jørgen svejser Tusbækvej 13 . . . . . . . . . . . Nielsen Frits Jørgen Tusbækvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . .

N


Navneregister

N

Nielsen Frits Kjær Søndermarken 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Frits Kjær Søndermarken 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Frode postbud Søndermarken 1 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Gerda syerske Boghvedevej 2 Nielsen Gerda Margrethe Søndermarken 37 . . . . . . . . . . Nielsen Gitte Steenholdt Vibevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Gitte Tina Vinther sergent Eliseborgvej 4 Nielsen Gitte Vium Søndermarken 22 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Gitte Vium Søndermarken 22 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Grete Mittag laborant Holtevej 3 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Grethe Bjerre Syrenvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Grethe Irene Gammel Landevej 4 . . . . . . . . . . . . Nielsen Gunner Bro specialarb Boghvedevej 2 . . . . . . . . Nielsen Gunner Bro Boghvedevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Hanne dagplejer Bygvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Hanne dagplejer Østvænget 27 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Hanne Ljørringvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Hanne Alstrup sygehjælper Ljørringvej 14 . . . . . . Nielsen Hanne Alstrup Ljørringvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Hanne Anker kommuneass Lundgårdsparken 68 Nielsen Hanne Anker Lundgårdsparken 68 . . . . . . . . . . . Nielsen Hanne Østergaard Gammel Landevej 18c Nielsen Hans Børge Maarbjerg Herningvej 83 . . . . . . . . . Nielsen Hans Jørgen Lundgårdsparken 52 . . . . . . . . . . . Nielsen Hans Overby mekaniker Lundgårdsparken 61 . . . Nielsen Hans Overby Lundgårdsparken 61 . . . . . . . . . . . Nielsen Harald prokurist Søndermarken 11 . . . . . . . . . . . Nielsen Harald Søndermarken 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Harry Drengsgård gravemester Bakkedraget 15 Nielsen Heidi Dürr Friis Søndermarken 15 . . . . . . . . . . . . Nielsen Heidi Dürr Friis Søndermarken 15 . . . . . . . . . . . . Nielsen Heidi Kiel Boghvedevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Heidi Marie Hogagervej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Heidi Zink Anemonevej 5a . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Heidi Zink Anemonevej 5a . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Helga fabr syerske Skolestien 3 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Helga Lydia reng ass Vestparken 17 . . . . . . . . . . Nielsen Helga Lydia Vestparken 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Helle Vestager 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Helle Vestager 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Helle Vestager 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Henning Gammel Landevej 8 Nielsen Henning Ajstrup chauffør Tusbækvej 45 . . . . . . . Nielsen Henning Ajstrup Tusbækvej 45 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Henning Børge arbejdsmand Østertoft 63 . . . . . . Nielsen Henning Børge Østertoft 63 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Henning Hein H gårdejer Langgade 24 . . . . . . . . Nielsen Henning Kløjgård Birkkjærvej 6 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Henning Østerdal driftsleder Viborgvej 368 . . . . . Nielsen Henny Margrethe Østergade 2 10 . . . . . . . . . . . . Nielsen Henriette Bjerregaard Nørregade 17a Nielsen Henrik specialarb Hovedgaden 48 . . . . . . . . . . . Nielsen Henrik Vester Feldborgvej 24 Nielsen Henrik Hovedgaden 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Henrik Thoftgaard pædagog stud Kløvervej 17 . . Nielsen Henrik Vestergaard Over Høstrupvej 6 Nielsen Henrik Vestergaard Østertoft 2 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Henry Mikael gårdejer Bakkedraget 14 . . . . . . . . Nielsen Henry Mikael Bakkedraget 14 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Henry Mikael Bakkedraget 14 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Hilda Skovgaard besk leder Hirsevænget 8 . . . . . Nielsen Holger Nikolaj skovarbejder Ljørringvej 15 . . . . . Nielsen Ib tømrermester Karupvej 61 7470 Karup Nielsen Ib Drengsgaar specialarb Lærkevej 18 . . . . . . . . Nielsen Ib Drengsgaard Lærkevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . .

158

97 47 29 13 51 46 61 95 25 74 74 27 22 61 16 99 21 85 66 14 97 47 24 96 40 55 96 94 96 13 00 05 97 47 15 33 97 13 23 93 20 43 05 37 21 23 23 14 97 47 32 77 20 16 62 70 24 90 62 77 97 47 32 04 21 82 93 04 97 47 30 02 29 41 80 89 23 10 28 63 97 47 11 50 97 47 31 41 50 80 26 02 97 47 27 98 23 82 40 53 51 95 99 40 28 18 02 19 30 49 16 48 29 65 48 24 24 26 97 37 23 47 64 10 40 16 18 53 97 45 42 65 97 14 31 37 40 72 31 37 20 34 31 42 23 41 99 05 24 42 95 87 97 45 48 25 53 29 87 46 97 47 26 77 24 77 00 47 97 45 47 50 23 66 38 85 97 81 11 03 97 47 20 01 97 47 63 98 29 61 10 05 97 47 20 73 23 64 86 32 97 43 51 98 23 31 57 52 21 13 12 85 97 47 20 21 30 66 69 19 97 45 24 18 20 46 61 91

Nielsen Ida Merete tekstilarb Lundgårdsparken 65 . . . . . Nielsen Inge Marie kontorass Åparken 8 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Inge Merete Åparken 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Inge Merete Åparken 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Inge Merete Lund Åparken 13 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Inge Stengaard Kildevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Inge Stengaard Kildevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Inge Stengaard Kildevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Inge Stengaard Kildevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Inger kontorass Ahornvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Inger Marie Herningvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Inger Sivebæk Søndermarken 9 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Inger Sivebæk Søndermarken 9 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Ingrid Haugaard syerske Østertoft 68 Nielsen Ingrid Thoftgaard hjemmehjælp Irisvej 45 . . . . . . Nielsen Irene Videbækvej 3 Nielsen Irma Hirsevænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Irma Hirsevænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Irma Høgild bankass Hirsevænget 5 . . . . . . . . . . Nielsen Jacob Rugvænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jacob Rugvænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jacob Bach Østertoft 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jakob Peder arbejdsmand Østergaardsallé 7 2 7 Nielsen Jan Troelstrupvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jan Troelstrupvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jan Marius Barslund teknisk ass Rugvænget 9 . . Nielsen Jan Vestergaard Videbækvej 9 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Janne Kjær Rosenvænget 34 Nielsen Janni Haunstrup Danmarksgade 38a Nielsen Jannie Værens Grønningen 5 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jannik Kiel Boghvedevej 6 Nielsen Jeanette Rahbæk Brohusvej 19 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jenny hjemmehjælp Østertoft 66 . . . . . . . . . . . . Nielsen Jens Ommosevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jens Kristian M Ommosevej 4 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jens Kristian Mølby landmand Ommosevej 4 . . . Nielsen Jens Peder Haunstrup gårdejer Sjællandsgade 3 Nielsen Jens Peter Elbech ekvip hdl Sønderagervej 66 . . Nielsen Jes Kirkensgaa Sønderagervej 30 Nielsen Jesper Havrevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jesper Langgade 88 Nielsen Jesper Havrevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jesper Havrevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jesper Havrevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jesper Havrevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tømrermester Jesper Nielsen Yllebjergvej 4 . . . . . . . . . Nielsen Jesper Johannesen Langgade 20 . . . . . . . . . . . Nielsen Jesper Vestergaard Engvej 45 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jette bankass Søndermarken 11 . . . . . . . . . . . . Nielsen Jette Søndermarken 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Joan Kiel Grønbækparken 57 Nielsen Johannes Anemonevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Johannes Anemonevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Johannes Anemonevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen John Lundgårdsparken 12 Nielsen Jonna Kristensen specialarb Troelstrupvej 13 . . . Nielsen Jonna Thusgaard trykker Lundgårdsparken 61 . . Nielsen Jonna Thusgaard Lundgårdsparken 61 . . . . . . . . Nielsen Jytte Bakkedraget 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jytte Holt gartner Herningvej 80 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jørgen Glass Åskrænten 18 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jørgen Glass Åskrænten 18 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jørgen Glass Åskrænten 18 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jørgen Glass Åskrænten 18 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kaj murersvend Østvænget 32 . . . . . . . . . . . . . .

97 47 31 03 20 22 32 76 30 42 54 57 30 14 54 57 29 17 85 88 30 71 39 32 30 47 39 32 23 25 39 32 40 46 39 32 97 45 42 15 97 45 23 28 97 47 29 13 40 82 11 40 97 47 25 58 30 25 07 84 29 86 29 19 97 47 29 19 97 47 11 66 51 91 85 00 20 93 49 61 97 47 26 45 61 66 97 23 61 66 24 75 29 44 78 17 97 43 87 80

21 44 67 58 40 11 73 44 97 47 29 25 31 72 32 43 96 41 50 71 96 41 50 70 97 47 23 18 97 47 39 16 97 47 14 41 20 42 09 08 61 68 09 61 81 61 74 90 61 68 61 46 30 22 65 33 25 17 86 44 22 64 63 66 97 47 27 98 21 29 47 44 98 14 46 96 98 14 46 95 20 45 33 28 27 89 66 47 97 47 31 41 71 16 19 34 97 43 51 98 97 14 32 65 29 78 20 39 23 69 78 79 51 24 99 42 20 70 24 55 64 66 60 96


30 97 24 98 40 55 24 28 25 33 31 73 22 57 53 68 97 47 23 18 26 16 37 82 60 21 43 06 97 45 22 51 21 69 47 54 97 43 87 80 51 90 31 03

20 94 26 17 22 62 14 02 21 34 42 90 61 63 91 54 97 45 29 26 97 47 29 19 97 47 67 74 97 47 63 28 23 60 25 41 97 47 21 73 29 71 21 73 97 47 28 49 29 93 31 89 86 86 17 16 97 47 12 21 22 31 16 47 97 47 19 10 21 93 63 78 22 18 23 29 21 61 25 64 61 74 80 61 97 47 23 59 27 59 35 57 97 47 20 73 29 92 99 37 21 63 09 66 97 47 12 14 21 75 17 98

22 59 22 61 29 29 13 22

97 47 35 71 30 11 59 14 23 39 85 52 97 47 35 02 97 45 40 08 30 25 44 41 97 47 11 50 97 43 87 80 21 96 88 62 22 26 38 42

Nielsen Louise Irene Vormstrupvej 15 Nielsen Louise Mølby Ommosevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Mads Bang Dræby Herningvej 94 Nielsen Majbritt Ahle Rugvænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Majbritt Fugl Parkvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Majbritt Søgaard Tvisvej 1 Nielsen Malene Fogh Karupvej 26 Nielsen Margit Ramsdal Vormstrupvej 7 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Mariann Møller Hirsevænget 6 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Marie Therese J legest medhj Holstebrovej 18 . . Nielsen Marina Alexevna Østvænget 32 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Marlene Vester Feldborgvej 18 Nielsen Martha Jensine reng ass Jens Jensensvej 21 . . . Nielsen Mathias Vinther R Eliseborgvej 4 Nielsen Mathilde Karoline Gammel Landevej 14 . . . . . . . Nielsen Mette Marie Ravnholt Rugbjergvej 23 . . . . . . . . . Nielsen Mette Marie Ravnholt Rugbjergvej 23 . . . . . . . . . Nielsen Michael Blaabjerg Syrenvej 10 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Michael Brejnbjerg Tusbækvej 43 . . . . . . . . . . . . Nielsen Michael Lysgaard murer Gammel Landevej 4 . . . Nielsen Michael Ove Sjællandsgade 1 Nielsen Michelle Rahbæk Danmarksgade 3 2 . . . . . . . . . Nielsen Mikael Haunstrup Asbækhedevej 8 . . . . . . . . . . . Nielsen Minna Grete kontorass Østergaardsallé 3 2 4 . . . Nielsen Mogens elektrikersv Østvænget 27 . . . . . . . . . . . Nielsen Mogens traktorfører Vestergade 28 . . . . . . . . . . . Nielsen Mogens værkfører Østergaardsvej 13 . . . . . . . . . Nielsen Mogens Østergaardsvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Mona Bredgade 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Monika Dorethe S lærer Søndermarken 30 . . . . . Nielsen Morten Havrevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Morten Bjerregaard Nørregade 17a Nielsen Morten Bruun Hygum Bredgade 47 Nielsen Morten Haunstrup Gindeskovvej 4 . . . . . . . . . . . Nielsen Nanna Skov Vestager 10 Nielsen Nicklas Toustrup Lundgårdsparken 52 . . . . . . . . Nielsen Nicolai Skov Vestager 10 Nielsen Niels Erik klovbeskærer Hirsevænget 8 . . . . . . . . Nielsen Niels Jacob Lund chauffør Kildevej 17 . . . . . . . . Nielsen Niels Jørgen fuldmægtig Jyllandsgade 6a 1 tv . . Nielsen Niels Jørgen Jyllandsgade 6a 1 tv . . . . . . . . . . . Nielsen Niels Kristian chauffør Vindingvej 8 . . . . . . . . . . . Nielsen Niels Martin salgsass Violvej 7 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Niels-Erik gårdejer Sandgårdvej 4 . . . . . . . . . . . Nielsen Nikoline Cathrine Lyngskrænten 7 . . . . . . . . . . . Nielsen Nikoline Cathrine Lyngskrænten 7 . . . . . . . . . . . Nielsen Nils Villadsen tandlæge Hallundbækvej 6 . . . . . . Nielsen Ole Katkjær Skyttevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Orla Rud smed Østergade 2 23 Nielsen Peder Langballe gårdejer Skolegade 5 9 . . . . . . . Nielsen Peer Hougaard arkitekt Østervang 22 Nielsen Per Gorm Hviid cand.agro Sjællandsgade 5 . . . . . Nielsen Per Skodborg cand agro Kildevej 11 Nielsen Per Vestergaard Højager 20 Nielsen Per Vestergård bygn maler Langgade 6 Nielsen Pernille Guldhammer Havrevej 21 Nielsen Peter Rahbæk Engvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Peter Tousgaard arbejdsmand Vistorpvej 24 . . . . Nielsen Pia Marianne Herningvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Pia Meldgaard Rosenvænget 20 Nielsen Poul kontorass Bygvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Poul Hovedvejen 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Poul Langgade 88 Nielsen Poul Kildevej 8 Nielsen Poul Dürr Friis Søndermarken 15 . . . . . . . . . . . .

96 41 50 70 97 47 11 66 60 69 90 59

21 22 48 09 97 47 24 48 97 47 30 66 64 66 60 96 97 45 24 13 24 65 59 09 97 47 28 98 24 67 22 98 26 24 12 68 30 27 24 79 97 13 23 93 20 71 52 16 61 26 30 56 97 47 21 59 40 20 24 25 29 91 68 25 22 72 80 63 61 65 36 71 32 17 98 39 40 14 74 07 51 83 58 30

42 26 80 00 97 47 11 50 97 47 20 21 60 52 40 94 34 10 91 17 51 93 04 92 60 89 17 68 20 36 61 13 97 14 35 65 97 45 60 04 51 22 66 96 97 47 60 94 24 48 40 38 97 47 22 48 97 47 19 98

31 45 95 80 50 43 40 69 32 45 46 02

Navneregister

Nielsen Kaj Egon vognmand Ljørringvej 3 . . . . . . . . . . . . Nielsen Kaj Egon Ljørringvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Karen Agnete Emma Søndermarken 40 . . . . . . . Nielsen Karen Marie Tvedvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Karen Marie Sjællandsgade 3 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Karoline Kirkeby Troelstrupvej 9 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kasper Lundgårdsparken 72 Nielsen Kasper Johannesen Højgade 9 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kasper Kjærside Anemonevej 6c Nielsen Kathrine Jens Jensensvej 9b . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kathrine Jens Jensensvej 9b . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Katrine Vestergaard Videbækvej 9 . . . . . . . . . . . . Nielsen Kenneth Fugl Parkvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kim Brohusvej 19 Nielsen Kim Lund Åparken 13 Nielsen Kirsten laborant Rugvænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kirsten Lundbyvej 21 Nielsen Kirsten Rugvænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kirsten Thoftgaard Anemonevej 8a . . . . . . . . . . . Nielsen Kiss Kirkeby Troelstrupvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Klaus Tjørnevej 12c Nielsen Klaus zoneterapeut Vibevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Knud Erik maskinsnedk Hirsevænget 5 . . . . . . . . Nielsen Knud Erik arbejdsmand Østervang 34 . . . . . . . . . Nielsen Krista-Marie kontorass Rugbjergvej 17 . . . . . . . . Nielsen Krista-Marie Rugbjergvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kristian Arne Vium gårdejer Irisvej 10 . . . . . . . . . Nielsen Kristian Arne Vium Irisvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kurt Feldborgvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kurt Almann Alstrup Engvej 43 Nielsen Kurt Charles Søndermarken 40 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kurt Juel tømrersvend Karupvej 63 7470 Karup. . Nielsen Laila Hvedevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Laila Hvedevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lars kleinsmed Varhedevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lars landbr medhj Anemonevej 13b . . . . . . . . . . Nielsen Lars Varhedevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lars Christian gårdejer Søndermarken 37 . . . . . . Nielsen Lars Christian Søndermarken 37 . . . . . . . . . . . . Nielsen Lars Christian Søndermarken 37 . . . . . . . . . . . . Nielsen Lasse Egsgaard Østertoft 29 Nielsen Lasse Paibjerg Troelstrupvej 13 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Laura Gravlund Østergade 2 2 Nielsen Laura Højland sygepl elev Kløvervej 17 . . . . . . . . Nielsen Lea Dysted Hogagervej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lene Ravnholt Rolighedsvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Leo konstabel Elmevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Leo Elmevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lidia Søndermarken 23 Nielsen Lilli Haunstrup Skolestien 4 Nielsen Linda Bygvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Linda Bygvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Linda Stefanie Edling Danmarksgade 40 Nielsen Line Vind Gammel Landevej 8 Nielsen Lis Kathrine ekspedient Lundgårdsparken 76 Nielsen Lis Kirstine diakon Lundgårdsparken 2 . . . . . . . . Nielsen Lis Kirstine Lundgårdsparken 2 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lis Kirstine Lundgårdsparken 2 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lisbeth Irene maler Fynsgade 13 . . . . . . . . . . . . Nielsen Lisse Gatermann Langgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lone Videbækvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lone Toustrup korresp Lundgårdsparken 52 . . . . Nielsen Lone Vestergaard Videbækvej 9 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lonni Poulsgaard Tusbækvej 32 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Louise Sjællandsgade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 47 32 77 27 19 73 53

N

21 67 18 82

159


Nielsen Preben Dragsbæk Lundgårdsparken 68 . . . . . . . Nielsen Preben Haunstrup butiksass Bredgade 16 . . . . . Nielsen Preben Haunstrup Bredgade 16 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Ragna G Haaning Markedspladsen 12 . . . . . . . . Nielsen Randi Dahl Vester Feldborgvej 24 Nielsen Rasmus Varhedevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Rasmus Varhedevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen René Egeskrænten 2d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen René Lundegaard Bøgevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen René Paibjerg smed Troelstrupvej 13 . . . . . . . . . Nielsen Richard gårdejer Syrenvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Ricky Grønningen 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Rikke Karupvej 81 7470 Karup Nielsen Rosa Østervang 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Ruth Bredgade 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Ruth sygehjælper Sønderagervej 66 . . . . . . . . . . Nielsen Ryan Haunstrup gårdejer Gammel Landevej 18c Nielsen Ryan Haunstrup Gammel Landevej 18c . . . . . . . Nielsen Ryan Haunstrup Gammel Landevej 18c . . . . . . . Nielsen Sabrina Mittag Holtevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Sanne Mittag Holtevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Signe Langgade 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Signe Langgade 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Solveig Høj bagereksp Søndermarken 1 . . . . . . . Nielsen Steen Sikjær mekaniker Søndermarken 30 . . . . . Nielsen Stefan Blaabjerg Højgade 16 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Steffen Tanderup Bakkedraget 25 . . . . . . . . . . . . Nielsen Steffen Tanderup Bakkedraget 25 . . . . . . . . . . . . Nielsen Susan Danmarksgade 35c . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Susanne Sjællandsgade 10 Nielsen Susanne kontorass Hogagervej 28 Nielsen Susanne Frydendal Ahornvej 12 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Susie Anna Engvej 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Svend Aage brøndborer Herningvej 7 . . . . . . . . . Nielsen Svend Erik smedemester Smedegade 5 . . . . . . . Nielsen Svend Oluf slagteriarb Hovedgaden 41a Nielsen Svend Overby specialarb Holtevej 4 . . . . . . . . . . Nielsen Svend Overby Holtevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 47 30 02 24 64 75 22 30 70 43 72 97 47 24 83 97 47 19 10 22 18 23 80 52 74 99 50 22 62 04 27 25 12 61 99 97 47 15 33 97 47 30 15 97 47 33 17 97 45 40 88 97 47 39 16 21 91 46 16 41 43 24 69 28 59 24 69 96 13 00 05 96 13 00 05 60 21 75 40 26 12 55 57 20 32 45 54 20 89 35 39 60 88 22 87 97 47 36 71 23 96 36 71 97 43 08 21

27 13 97 39 51 19 79 19 97 45 23 28 97 87 97 20 97 47 36 75 71 78 05 52

Brøndborer Svend Aa. Nielsen

Navneregister

N

Herningvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Søren chauffør Rugvænget 39 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Søren Rugvænget 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Søren Borg Vormstrupvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Søren Borg Vormstrupvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Tanja Vestergaard Østervang 48 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Thomas Frydendal Ahornvej 12 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Thomas Frydendal Ahornvej 12 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Thomas Vestergaard Rørkærvej 11 Nielsen Tina kontorassist Højager 8 Nielsen Tina Haunstrup Bredgade 13b . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Tina Hjøllund Hogagervej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Tina Møller Engvej 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Tina Stagsted Bredgade 47 Nielsen Tommy Blaabjerg Tømmergade 4 . . . . . . . . . . . . Nielsen Tommy Peter Almann mejerist Ljørringvej 14 . . . Nielsen Tommy Peter Almann Ljørringvej 14 . . . . . . . . . . Nielsen Tonny arbejdsmand Danmarksgade 58 tv Nielsen Tora klinikass Bygvej 5 Nielsen Torben mejerist Vindingvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Torben Søgaard Tvisvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Tove Søndergaard tilskærer Østvænget 99b Nielsen Ulrik Venø Lundgaardsgade 2a Nielsen Vera Fyhn sygehjælper Jernbanegade 13 . . . . . . Nielsen Vera Fyhn Jernbanegade 13 . . . . . . . . . . . . . . . .

160

20 47 23 28 22 80 32 15 30 86 98 95 97 40 22 21 20 97 59 95 28 60 09 47 30 49 95 68 61 69 89 07

23 45 20 92 20 95 31 14 23 26 87 15 29 93 20 55 97 47 32 04 30 55 97 01

61 44 52 05 30 29 75 40

32 16 61 14 21 39 51 14

Nielsen Verner repræsentant Vormstrupvej 7 Nielsen Viggo gårdejer Østergade 2 37 Nielsen Viggo Emil fabrikarb Grovevej 23 Nielsen Winnie Facius Grønningen 49 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Winnie Facius Grønningen 49 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Winnie Facius Grønningen 49 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Aase syerske Søndermarken 22 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Aase damefrisør Boghvedevej 1 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Aase Søndermarken 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Aase Karin kommuneass Vesterlund 26 . . . . . . . Nielsen-Hvam Henrik smed Vestergade 1 . . . . . . . . . . . Nielsens Anlæg Herningvej 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielson Henning Gindeskov chauffør Varhedevej 5 . . . . . Nielson Laura Gindeskov hjemmehjælp Østertoft 62 . . . . Nielson Meta Palle kontorelev Varhedevej 5 . . . . . . . . . . Nielson Ole Gindeskov Hovedvejen 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielson Søren Peter chauffør Østergade 2 13 Nielson Torben Gindeskov Østvænget 1 . . . . . . . . . . . . . . Niki Textiltryk Grønbækparken 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nisker Per Nitzche maskinarb Åbakkevej 16 Nissen Kurt tekstilfabr Østvænget 31 . . . . . . . . . . . . . . . Nissen Louise Naursgaard Brogårdvej 6 . . . . . . . . . . . . . Nissen Mette Åparken 12 Nissen Nielsigne Borschau O Jyllandsgade 30d . . . . . . . Nissen Thyra Bothilde Østvænget 31 . . . . . . . . . . . . . . . . Noe Martin Vendelbo Hirsevænget 17 . . . . . . . . . . . . . . . Noe Pia Broe Hirsevænget 17 Nomanni Lasse Langborg Vinkelvej 10 1 Nomanni Lone bankass Brohusvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . Nordisk Hundeudstyr Skærbækvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . Norup Anette Laila konstabel Vibevej 8 . . . . . . . . . . . . . . Norup Maiken Sissel Vibevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nowack Mark Lund Asbækhedevej 4 Numeddamp ApS Vævervej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nv Revision Aulum Aps Nålemagervej 14 . . . . . . . . . . . Nyame Helene Kirk Møllestræde 11b . . . . . . . . . . . . . . .

97 47 30 15 22 31 96 22 61 28 01 08 97 47 24 96 97 47 13 31 30 11 24 96 97 47 38 10 97 47 34 70 97 42 74 46 97 47 27 03 97 45 42 28 97 47 27 03 20 92 08 16 21 49 75 95 29 61 10 24 29 82 79 57 22 86 64 06 23 26 70 96 23 98 51 16 28 43 86 51

26 14 77 09 30 57 93 65 61 34 23 12 30 11 83 57 71 99 36 59 97 47 28 11 23 48 14 80

Nybolig Aulum Danmarksgade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyby Bodil Vestergaard økonoma oass Korsholmsvej 1 . . Nygaard Alis Berg fuldmægtig Engdraget 2 . . . . . . . . . . Nygaard Alis Berg Engdraget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nygaard Jørgen fuldmægtig Engdraget 2 . . . . . . . . . . . . Nygaard Jørgen Engdraget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nygaard Jørgen Engdraget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nygaard Jørgen Engdraget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nygaard Vita laborant Jens Jensensvej 3 . . . . . . . . . . . . Nyrup Benjamin Bogetoft Langgade 66 Nystrup Erling Søgaard salgskons Gyvelvej 6 . . . . . . . . . Nystrup Erling Søgaard Gyvelvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nystrup Yrsa Lund ketlerske Gyvelvej 6 Nyvarme ApS Skolevænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørager Lejrcenter Holtevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørbjerg Jens S Skov Tvisvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Allan Hesel Vindingvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Allan Hesel Vindingvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Birgit Ørrevej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Bodil Johanne assistent Langgade 66 . . . . . . . Nørgaard Doris dagpl moder Boghvedevej 4 . . . . . . . . . . Nørgaard Doris Boghvedevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Ellen Stavlundvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Ellen Stavlundvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Fritz landbr medhj Grovevej 17 . . . . . . . . . . . . Nørgaard Fritz Grovevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Gitte Frank sygeplejersk Engdraget 8 . . . . . . . .

99 11 19 99 26 88 95 27 97 47 29 67 20 99 29 67 97 47 29 67 30 49 29 67 28 60 29 67 30 29 89 58 97 45 24 86 22 47 90 78 25 32 56 70 60 68 26 30 97 47 26 98 24 98 03 77 97 47 27 37 20 59 43 53 97 47 16 63 29 88 74 85 97 47 31 67 21 25 70 67 97 45 45 20 51 96 81 80 21 80 03 05 51 64 28 90 22 83 52 80


Entreprenørfirmaet Hans Nørgaard, Haderup Skovvænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 20 29 91 Nørgaard Hans Elbrønd Nørskov Bredgade 18 . . . . . . . . 51 94 61 66 Nørgaard Hans Kristen Skovvænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 20 66 Nørgaard Hans Kristen Skovvænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . 20 66 23 17 Nørgaard Hans Kristen Skovvænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . 23 20 29 91 Nørgaard Jacob Old Ørrevej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 16 63 Nørgaard Jette Vestergaar sygehjælper Skovvænget 9 . . 97 45 20 66 Nørgaard Jørgen gårdejer Højager 55 . . . . . . . . . . . . . . . 27 64 07 37 Nørgaard Karen Lind Rugbjergvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 25 67 66 Nørgaard Kirsten Mouritsen Bredgade 18 . . . . . . . . . . . . 30 74 64 89 Nørgaard Kirsten Mouritsen Bredgade 18 . . . . . . . . . . . . 61 67 17 51 Nørgaard Kirsten Mouritsen Bredgade 18 . . . . . . . . . . . . 20 28 17 51 Nørgaard Louise Hesel Vindingvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 27 37 Nørgaard Louise Hesel Vindingvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 26 04 40 Nørgaard Mie kontorass Højager 55 . . . . . . . . . . . . . . . . 27 64 07 37 Nørgaard Musse Marguerite Viftrupvej 27 Nørgaard Niels Christian F elektriker Boghvedevej 4 . . . . 97 47 31 67 Nørgaard Niels Christian Fonager Boghvedevej 4 . . . . . . 21 97 21 27 Nørgaard Niels Kjær Rugbjergvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 97 14 44 Nørgård Ove Møller landmand Overgaardvej 1 . . . . . . . . 22 30 50 90 Nørgaard Susanne lærling Lundgårdsparken 25 . . . . . . . 31 27 01 44 Nørgaard Tommy Old Ørrevej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 16 63 Nørgaard Tove Badstue sygemedhj Overgaardvej 1 . . . . . 97 47 26 04 Nørkjær Anna Elise Holmgaard syerske Kastaniealle 5 1 50 Nørkjær Erik radioforhdl Korsholmsvej 2 . . . . . . . . . . . . . 97 47 29 53 Nørkjær Erik Korsholmsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 60 39 53 Nørkjær Erik Korsholmsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 61 55 01 Nørkjær Tove Korsholmsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 60 39 53 Nørkjær Tove Korsholmsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 61 55 01 Nørkjær Tove Baunbæk dekoratør Korsholmsvej 2 . . . . . . 97 47 29 53 Nørskov Rasmus Lind Varhedevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . 21 28 72 62

Nøvlingskov Efterskole Nøvlingskovvej 5 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 13 71 44

O 72 21 72 21 97 22 69 11 97 47 32 76 97 47 31 60 26 14 31 61 97 47 13 08 22 40 65 24 97 45 25 41 32 13 99 34 60 54 19 21 28 97 53 31 50 74 63 70 97 47 12 76 96 41 31 30 30 32 72 23 97 45 25 41 97 47 26 22 97 47 32 76

29 71 32 76 51 34 31 82 42 25 30 99 97 47 35 24 21 96 46 84 97 47 61 23 97 47 13 08 97 47 30 78 30 11 78 30 97 45 26 04 23 92 76 04 40 28 83 25 21 20 31 63 97 47 33 18 20 49 48 54 21 42 18 80 97 47 33 95 32 13 99 34 23 95 19 98 97 47 24 36 97 47 33 18 60 17 21 02 96 41 31 30 22 60 36 85 97 47 33 95 24 65 99 57 20 94 35 07 52 32 99 65 97 47 60 53 97 47 22 47 24 23 74 90 30 70 44 10 50 20 40 60 31 95 79 58 53 65 19 98 97 47 60 53 97 47 19 91 97 47 19 91 30 25 98 48 97 47 13 08 97 47 60 40 97 47 60 40 32 20 43 46 26 67 43 46

50 19 39 07 71 99 07 15 52 82 78 26 23 41 11 51 91 64 49 81 20 66 63 03 97 47 30 24 50 48 30 47 97 47 30 24 97 47 39 24 24 45 34 95 40 95 47 10

161

Navneregister

Offerrådgivningens Krisetelefon Spegbjergvej 10 . . . . Ohorodnikova Mariana Vinkelvej 1d O.J. Electric ApS Sandgårdvej 11a . . . . . . . . . . . . . . . . . Oleksandr Medianyk Bredvigvej 16 Olesen Anne Mette sygepl ske Hirsevænget 9 . . . . . . . . . Olesen Bent Grønbæk konstruktør Søndermarken 8 . . . . Olesen Bent Grønbæk Søndermarken 8 . . . . . . . . . . . . . . Olesen Birgit Thorkildse laborant Højager 9 . . . . . . . . . . . Olesen Birgit Thorkildsen Højager 9 . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Bodil Mørup ekspeditrice Vibevej 11 . . . . . . . . . . Olesen Brian Schermer Hodsagervej 75 . . . . . . . . . . . . . Olesen Brian Schermer Hodsagervej 75 . . . . . . . . . . . . . Olesen Camilla Søndergade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Camilla Skov Møllestræde 10 1 . . . . . . . . . . . . . . Olesen Carsten Skyttevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Christian Mølleparken 21 Olesen Ebbe kontorass Engbakken 11 . . . . . . . . . . . . . . Olesen Einer M R Vibevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Einer Mathias Rokkjær gårdejer Vibevej 11 . . . . . Olesen Elin syerske Grønningen 39 Olesen Ester Nielsen fotograf Danmarksgade 26 . . . . . . . Olesen Finn Ejnar kriminalass Hirsevænget 9 . . . . . . . . .

Olesen Finn Ejnar Hirsevænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Finn Vilhelm automek Grønningen 39 . . . . . . . . . Olesen Gunnar Kirkegaard ekspedient Sjællandsgade 14 Olesen Hanne Lergravvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Henning Mølleparken 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Hilda Østertoft 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Johanne Højager 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Johanne Marie K syerske Smedegade 1 Tv . . . . . Olesen Johanne Marie Kviesgaard Smedegade 1 tv . . . . Olesen Jytte fabrikarb Vibevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Jytte Vibevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Jørgen Thisgaard Rotvigvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Knud Henry smed Nørregade 12a . . . . . . . . . . . . Olesen Lars Gindeskov Karupvej 26 Olesen Laurids Danmarksgade 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Leif Linding maskinfører Grantoften 33 . . . . . . . . Olesen Lena Karina Grønhøj køkkenass Grantoften 33 . . Olesen Linda Hjortlund Kløvervej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Lisa Schermer Hodsagervej 75 . . . . . . . . . . . . . . Olesen Lisbeth Marie Harring Rosenvænget 32 . . . . . . . . Olesen Lone Lundgårdsparken 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Lydia pædagogmedhj Danmarksgade 53 . . . . . . . Olesen Maja Falkevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Maria Engbakken 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Ole Christian indkøber Hirsevænget 4 . . . . . . . . . Olesen Ole Kølbæk chauffør Kløvervej 12 . . . . . . . . . . . . Olesen Per tømrerlærl Østvænget 101b . . . . . . . . . . . . . . Olesen Preben Åbakkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Randi Skov Rosenvænget 1 1 tv . . . . . . . . . . . . . Olesen Rikke Schønwelle Kjær Danmarksgade 35a Olesen Sinne Johanne Hovedgaden 24 . . . . . . . . . . . . . . Olesen Sofie arkivleder Lundgaardsgade 4 . . . . . . . . . . . Olesen Sonja Grønning køkkenass Sjællandsgade 12 Olesen Stig Poder vindmøllemon Lundbyvej 21 . . . . . . . . Olesen Stig Poder Lundbyvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Stig Poder Lundbyvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Stig Poder Lundbyvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Søren Dyhr Rosenvænget 32 . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Søren Linding gårdejer Hovedgaden 24 . . . . . . . . Olesen Thomas Højager 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Tina Birgitte Højager 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Torben Højager 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Torben Pasgaard el-installat Højager 9 . . . . . . . . Olldag Kristian Schack gårdejer Høgildvej 4 . . . . . . . . . . Olldag Tove ekspeditrice Høgildvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Olsen Martin Sten Fløistrup Skovvænget 8 . . . . . . . . . . . Olsen Martin Sten Fløistrup Skovvænget 8 . . . . . . . . . . . Olsen Nicolaj Wittrup Engvej 34 Olsen Tom skoleelev Danmarksgade 13 2 Omar Moustafa Ali Jens Jensensvej 16 Omelchenko Oleksandr Nørreholmvej 1 . . . . . . . . . . . . . Oneshopping ApS Vævervej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orlenko Volodymyr Teglværksvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Orven Kjersti Irene Brohusvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otbo Jørn skorstf lærl Tvisvej 3 Othman Mohamed Muayed Al Østertoft 39 . . . . . . . . . . . Overgaard Asbjørn Engmark Karupvej 75 7470 Karup. . . Overgaard Birthe Riberholdt dagpl moder Boghvedevej 8 Overgaard Birthe Riberholdt Boghvedevej 8 . . . . . . . . . . Overgaard Dan distr chef Boghvedevej 8 . . . . . . . . . . . . . Overgaard Dan Boghvedevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Overgård Dorthe Tokkesdal A Mølleparken 23 . . . . . . . . Overgaard Stefan Riberholdt Kløvervej 19 Overgård Thomas Mølleparken 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . Ovsiuk Oleksii Åvej 1

O


P

Navneregister

P

Palcu Elena-Irina-Nic Smedegade 1 1 tv Paluszewski Janich Stefan maskinchef k Haderisvej 1 Pape Anna Elisabeth Sander Skolestien 2 . . . . . . . . . . . . Pape Inge Toft Mølleparken 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pape Steen Mølleparken 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pape Steen Mølleparken 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pape Steen Mølleparken 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pape Steen Mølleparken 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pape Stine Toft Skolestien 5 Papes Auto Langgade 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parasca Doina Lundgårdsparken 54 Parfenyuk Svitlana Østvænget 105b . . . . . . . . . . . . . . . Paulsen Christel pædagog Rørparken 30b . . . . . . . . . . . Paulsen Kirstine syerske Østertoft 10 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Allan vicevært Egevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Allan Egevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ane Kristiane fabr syerske Egevej 1 Pedersen Anette Bjerregaard H Elmevej 12 . . . . . . . . . . . Pedersen Anette Brogaard Højager 15 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Anette Brogaard Højager 15 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Anna Brogaard Langgade 80 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Anna Marie medhj ægtef Grantoften 39 . . . . . . Pedersen Anna Marie Grantoften 39 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Anna Marie Grantoften 39 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Anne Sofie Kjær Vestparken 13 Pedersen Annette Hestbech L Kildevej 12 . . . . . . . . . . . . Pedersen Astrid Hedegaard plejehj ass Grønningen 27 . . Pedersen August Krogsgaard Engvej 41 . . . . . . . . . . . . . Pedersen August Krogsgaard Engvej 41 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Begitte Hedegaard sygepl ske Vibevej 2 Pedersen Bent Søndermarken 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Bent Frode Randeris Anemonevej 7b . . . . . . . . Pedersen Bent Fugl specialarb Åbakkevej 7 . . . . . . . . . . Pedersen Bent Mølgaard skovarbejder Ved Hegnet 1 . . . . Pedersen Bente Jersildvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Bettina Yde Østvænget 37 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Bettina Yde Østvænget 37 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Bettina Yde Østvænget 37 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Birgit sygehjælper Engvej 41 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Birgit Engvej 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Birgit Baunsgaard ekspeditrice Bakkedraget 4 Pedersen Birgitte Sig studerende Grønbækparken 95 . . . Pedersen Birgitte Sig Grønbækparken 95 . . . . . . . . . . . . Pedersen Birgitte Sig Grønbækparken 95 . . . . . . . . . . . . Pedersen Birthe Kjær elev Tusbækvej 46 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Bo Kildevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Bo Engbakken 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Bo Engbakken 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Brian specialarb Jersildvej 7 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Brian Jersildvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Brian Jersildvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Britta Estrup Hovedgaden 21 Pedersen Britta Marianne dagpl moder Østvænget 3 . . . . Pedersen Camilla Møllebro Hedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen CharlotteTokkes A Teglværksvej 15 Pedersen Dennis Kronborg Sjællandsgade 21 Pedersen Doris kok Sønderagervej 16 Pedersen Ebba Søndergård Østvænget 107a . . . . . . . . . . Pedersen Ebbe bager Grønbækparken 95 . . . . . . . . . . . . Pedersen Egert Hjuler borgmester Mosevænget 8 . . . . . . Pedersen Ejgil mekanikersv Hovedgaden 57 . . . . . . . . . . Pedersen Elisa Quist Hodsagervej 51

162

97 45 41 19 97 45 43 06 97 45 43 06 23 25 74 06 29 67 43 31 22 58 18 68 22 34 43 07 34 10 72 16 23 96 13 76 97 11 66 34 35 11 57 32 22 81 22 11 29 25 88 35 97 47 32 59 29 87 32 59 97 45 41 96 97 47 63 00 29 93 62 60 30 51 33 90 97 47 12 13 29 85 20 93 97 47 33 08 20 78 79 87 22 41 45 60 29 80 97 02 97 45 25 92 30 62 54 05 97 47 37 19 97 47 66 60 20 29 80 34 30 31 28 41 97 47 33 08 30 26 26 52 97 47 30 51 29 32 06 09 21 77 14 24 51 22 42 99 97 47 12 13 23 61 74 26 24 34 60 33 97 47 37 19 30 71 37 19 30 46 84 47 97 47 62 36 27 11 21 05

97 47 64 13 97 47 30 51 29 40 67 96 21 82 52 82

Pedersen Ellen Åbakkevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ellen Åbakkevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ellen Marian Åbakkevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ellen Marian Åbakkevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ellen Marie syerske Irisvej 4 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Else tekstilarb Bellisvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Emma Kirstine D hjemmehjælp Brohusvej 21 . . Pedersen Emma Kirstine Dejbjerg Brohusvej 21 . . . . . . . Pedersen Erik driftsleder Mølleparken 7 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Erik Philipsen Lærkevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Erling traktorfører Videbækvej 12 . . . . . . . . . . . Pedersen Erling Videbækvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Eva sygemedhj Kastaniealle 5 1 53 . . . . . . . . . Pedersen Eva Anemonevej 18b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Eva Harriet gårdejer Tvedvej 13 . . . . . . . . . . . . Pedersen Finn Højmark montør Eliseborgvej 8 . . . . . . . . Pedersen Freddy pedel Bakkedraget 10 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Frederik Kjærgaard Åbakkevej 4 . . . . . . . . . . . Pedersen Frederik Stausholm Vormstrupvej 8 . . . . . . . . . Pedersen Frits Marinus fisker Jyllandsgade 1d . . . . . . . . Pedersen Gerda Agnete Karupvej 34 7470 Karup . . . . . . . Pedersen Gerda Agnete Karupvej 34 7470 Karup . . . . . . . Pedersen Gert Tusbækvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Greta Sonja syerske Lundgårdsparken 40 . . . . Pedersen Greta Sonja Lundgårdsparken 40 . . . . . . . . . . . Pedersen Gunner husmand Spegbjergvej 6 . . . . . . . . . . . Pedersen Hardy Ole Julius direktør Løvigvej 2 . . . . . . . . . Pedersen Heinrich Frølund Karupvej 69 7470 Karup. . . . . Pedersen Helena Nørmark Lundbyvej 11 Pedersen Helge Johannes S Skovvænget 25 . . . . . . . . . . Pedersen Helge Johannes Staugaard Skovvænget 25 . . . Pedersen Helle Holtevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Helle Vinkelvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Helle Søndergaard finansrådgiv Ljørringvej 13 Pedersen Henning møbelsnedker Østvænget 3 . . . . . . . . Pedersen Henning Østvænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Henning Østvænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Henning Østvænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Henning Østvænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Henning Bjørnkjær Lundgårdsparken 47 Pedersen Henning Hornshøj tekstilarb Vestergade 24 . . . Pedersen Henning Nygaard mekaniker Grantoften 39 . . . Pedersen Henny Østergaard syerske Mølleparken 7 . . . . Pedersen Henriette Nygaard Bjergmosevej 7 . . . . . . . . . . Pedersen Henrik Gilbert Østvænget 97b Pedersen Henrik Martin Herningvej 53 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Henrik Martin Herningvej 53 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Holger arbejdsmand Bredgade 65 . . . . . . . . . . Pedersen Inga Hareskov sygehjælper Grantoften 27 . . . . Pedersen Inge Marie Mølgaard Bakkedraget 2 . . . . . . . . Pedersen Inge Marie Mølgaard Bakkedraget 2 . . . . . . . . Pedersen Inge Marie Mølgaard Bakkedraget 2 . . . . . . . . Pedersen Inge Marie Thusing ekspedient Spegbjergvej 8 Pedersen Inge Marie Thusing Spegbjergvej 8 . . . . . . . . . Pedersen Inger Østergade 2 34 Pedersen Jakob Estrup Hovedgaden 21 Pedersen Jakob Nørgaard Skovvænget 92 Pedersen Jan automek Hodsagervej 39 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Janne Helle syerske Østvænget 25 . . . . . . . . . Pedersen Jeanette Herningvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jeanette Herningvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jeanette Herningvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jeanette Møllenberg Herningvej 15 . . . . . . . . . Pedersen Jens Christian Hovedvejen 14 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jens Erik chauffør Lundgårdsparken 40 . . . . . .

31 34 25 92 29 86 42 95 97 45 25 92 30 34 39 92 97 47 31 57 97 47 23 80 97 47 39 36 60 85 29 59 97 45 40 41 26 25 49 95 97 47 29 68 29 90 29 68 51 94 46 85 26 78 28 34 61 11 54 43 97 47 63 29 97 47 34 19 22 75 59 10 50 57 71 75 20 63 73 95 97 45 60 15 40 57 27 45 52 50 54 51 97 47 26 26 20 15 16 26 97 47 25 41 97 45 22 58 60 47 27 47 97 45 25 13 21 26 19 34 97 47 19 79 60 19 87 73 40 20 83 22 97 47 62 36 52 37 30 19 21 28 32 38 40 37 93 65 52 37 30 29 97 47 33 33 97 47 63 00 97 45 40 41 50 98 50 45 97 45 41 34 29 12 86 35 97 45 43 38 61 16 62 78 97 47 34 41 20 57 74 60 24 25 95 96 97 47 32 73 51 22 00 95

30 22 86 39 97 47 61 97 23 92 99 64 40 32 00 84 41 82 00 60 23 86 84 98 25 15 33 91 97 47 26 26


30 11 65 85 40 55 91 90 40 27 98 63 40 27 98 64 97 41 04 20 22 25 79 81 26 12 74 06 23 86 12 16

97 47 61 13 97 47 17 70 22 45 70 50 22 45 70 55 20 83 43 61 97 47 60 04 97 45 41 64 21 79 37 37 97 45 21 50 51 91 97 50 61 75 27 63 97 47 63 29 24 41 98 66 30 50 63 29 93 85 13 88 51 22 42 99 20 25 41 76 30 32 26 23

97 45 41 64 97 47 32 59

26 68 81 21 51 93 46 85 41 83 00 89 97 45 25 70 25 11 01 20 97 47 61 97 20 28 75 97 30 35 75 97 61 68 14 83 24 62 75 97 61 46 58 14 97 47 34 41 60 61 48 22 97 41 04 20 97 47 36 87 50 43 48 08 97 47 61 35 31 90 32 67 28 30 21 08

22 67 41 67

Pedersen Mads Estrup Hovedgaden 21 Pedersen Mads Kjærgaard Åbakkevej 4 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Mads Peter skovløber Vibevej 2 . . . . . . . . . . . . Pedersen Mads Peter Vibevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Majbritt Rahbæk Taterbakkevej 6 . . . . . . . . . . . Pedersen Majbritt Rahbæk Taterbakkevej 6 . . . . . . . . . . . Pedersen Marianne Bech Grønbækparken 25 . . . . . . . . . Pedersen Marianne Bjarnow Danmarksgade 21a . . . . . . Pedersen Martin Holm politiinsp Sønderagervej 1 . . . . . . Pedersen Martin Riis Bredgade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Mathilde Estrup Hovedgaden 21 Pedersen Merete Aagaard sygehjælper Videbækvej 12 . . Pedersen Merete Aagaard Videbækvej 12 . . . . . . . . . . . . Pedersen Mette Barde Åparken 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Michael Grønbækparken 25 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Michael Grønbækparken 25 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Mikael Toppergårdvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Mikael Toppergårdvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Mikael Toppergårdvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Mikael Toppergårdvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Minna Anemonevej 19a . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Mogens Gammel Landevej 20 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Mogens Gammel Landevej 20 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Morten Brogaard Højager 15 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Morten Elkjær Grønbækparken 8 Pedersen Niels sognepræst Engdraget 7 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Niels Egon arbejdsmand Herningvej 48 Pedersen Niels Moesgaard specialarb Østertoft 71 . . . . . Pedersen Niklas Neupart Jersildvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Nikolaj Åvej 3 Pedersen Nikolaj Schmidt Sandgårdvej 1 . . . . . . . . . . . . Pedersen Nora fabr syerske Østergade 2 24 Pedersen Olivia Estrup Hovedgaden 21 Pedersen Palle Seeberg Jyllandsgade 28 . . . . . . . . . . . . Pedersen Paw Kjærgaard Åbakkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Peder arbejdsmand Østervang 36 . . . . . . . . . . Pedersen Peder Østervang 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Peder Søndergaar B gårdejer Tvedvej 4 . . . . . . Pedersen Per el montør Højmosevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Peter Michael Hogagervej 17 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Peter Michael Hogagervej 17 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Pia Gade Sandgårdvej 11a . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Pia Gade Sandgårdvej 11a . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Poul Erik Hallundbæk svejser Langbovej 15 . . . Pedersen Poul Erik Mølgaard arbejdsmand Langgade 80 Pedersen Poul Erik Mølgaard Langgade 80 . . . . . . . . . . . Pedersen Poul Erik Mølgaard Langgade 80 . . . . . . . . . . . Pedersen Poul Vestergaar værkfører Bellisvej 9 . . . . . . . . Pedersen Randi Særkjær Åbakkevej 4 Pedersen Rasmus Hallundbækvej 18 Pedersen Rene Bøgevej 1 Pedersen Rikke Rudbeck Jyllandsgade 20 Pedersen Rita Gurli syerske Skovvænget 25 . . . . . . . . . . Pedersen Ritha reng ass Ravnmosevej 1 Pedersen Rune Løvigvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Rune Hareskov Løvigvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Steen arbejdsmand Anemonevej 10c Pedersen Steen Frede landmand Østervang 20 Pedersen Stefan Moeskjær Spegbjergvej 1 Pedersen Stine Egeskov Barslundvej 1 Pedersen Sune Bjerregaard Karupvej 75 7470 Karup Pedersen Susanne Gedbovej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Susanne Hallundbækvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Svend Barde Åparken 10 Pedersen Sverre Rosendal Industrivej Nord 24 . . . . . . . .

42 22 55 94 25 27 63 57 20 23 40 22 26 84 42 02 29 26 42 33 21 74 16 10 27 13 67 80 61 67 31 25 28 43 01 16 97 47 29 68 20 81 67 45 30 20 00 87 29 42 73 26 51 25 19 10 51 27 19 26 51 84 68 81 51 25 79 15 51 22 86 85 97 45 41 18 20 28 53 39 29 41 81 51 97 47 32 59 97 47 25 35 97 47 26 05 97 47 37 19 22 80 91 22

23 24 21 49 22 92 66 00 96 41 08 08 22 61 23 96 97 47 20 72 97 45 41 64 22 44 73 22 29 87 93 39 97 22 69 11 42 20 64 15 97 47 23 82 97 45 41 96 40 46 41 96 40 21 02 62 97 47 23 80

97 45 25 13 40 41 42 50 97 45 22 58

Navneregister

Pedersen Jens Khalimar P Lundgårdsparken 10 Pedersen Jens Peder Elkjær Lundgårdsparken 18 . . . . . . Pedersen Jens Peder Elkjær Lundgårdsparken 18 . . . . . . Pedersen Jesper Bjerregaard H Hodsagervej 83 Pedersen Johan Ole Hovedgaden 21 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Johan Ole Hovedgaden 21 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Johannes Marinus tobaksarb Danmarksgade 16 Pedersen John medhjælper Troelstrupvej 11 . . . . . . . . . . Pedersen John Troelstrupvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Johnny Seeberg Bredgade 45 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Johnny Ørskov Herningvej 15 Pedersen Jonas Lundager Jyllandsgade 1a . . . . . . . . . . . Pedersen Jonna Hornshøj tilskærer Lundgårdsparken 18 Pedersen Jytte Møller Bredgade 31 Pedersen Jytte Vestergaar Udholmvej 1 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jørgen Sønderbo fabrikant Vestager 2 . . . . . . . Pedersen Jørgen Sønderbo Vestager 2 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jørgen Sønderbo Vestager 2 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jørgen Søndergård Bredgade 31 . . . . . . . . . . . Pedersen Kaj vognmand Hovedgaden 11 . . . . . . . . . . . . Pedersen Kamilla Rahbæk H Taterbakkevej 6 Pedersen Karen Højmosevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Karen faglærer Østertoft 14 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Karen Elisabeth Tjørnevej 21 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Karen Elisabeth Tjørnevej 21 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Karen Schmidt syerske Lundgårdsparken 47 . . Pedersen Karin Bjerregaar køkkenled el Eliseborgvej 8 . . Pedersen Karin Bjerregaard Eliseborgvej 8 . . . . . . . . . . . Pedersen Karin Bjerregaard Eliseborgvej 8 . . . . . . . . . . . Pedersen Karina Hogagervej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Karl Tusbækvej 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Karl Eigil Tusbækvej 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Kasper Brouv Smedegade 2 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Kasper Rahbæk H Langgade 79 Pedersen Katja Leander Havevej 6 Pedersen Kent Højmosevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Kim Højager 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Kim Ronald lagereksp Sønderagervej 50 Pedersen Kirsten Holt elev Langgade 58 Pedersen Kirsti Agergaard Karupvej 75 7470 Karup Pedersen Klaus specialarb Stavlundvej 3 . . . . . . . . . . . . Pedersen Knud Dam murersvend Bredgade 90 . . . . . . . . Pedersen Knud Erik vognmand Nygade 12c . . . . . . . . . . Pedersen Kristian Laurits H arkitekt Lyngskrænten 10 . . . Pedersen Kurt Højmark tømrer Taterbakkevej 6 Pedersen Laura Julie Skolevænget 12 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Leif arbejdsmand Østvænget 25 . . . . . . . . . . . Pedersen Leif Østvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Leif Østvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Leif Østvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Leif Østvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Lene Grønningen 19 Pedersen Lene Dahl Højager 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Leo Emil Mølgaard smedesv Bakkedraget 2 . . Pedersen Lilian Schmidt Sandgårdvej 1 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Lillian Irene Moberg skoleelev Troelstrupvej 11 Pedersen Lilly syerske Engvej 35b . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Lilly Skolegade 5 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Lilly Dorthe Danmarksgade 19 tv . . . . . . . . . . . Pedersen Lilly Kirstine fabr syerske Danmarksgade 16 . . Pedersen Line Hede Viborgvej 372 . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Lis Birgitte R Vråvej 1 Pedersen Lise Sloth Grønbækparken 8 Pedersen Lone Toppergårdvej 2 Pedersen Lykke Særkjær Åbakkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . .

97 47 65 00 32 15 56 27 30 42 33 80

163

P


Navneregister

P

Pedersen Søren Bjerregaard Bakkedraget 4 . . . . . . . . . . Pedersen Tommy landbr medhj Udholmvej 1 . . . . . . . . . . Pedersen Tommy Udholmvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Tommy Handberg skovarbejder Teglværksvej 3 1 Pedersen Tommy Rene chauffør Lyngen 3a Pedersen Tommy Schultz slagteriarb Sønderagervej 16 . Pedersen Tommy Schultz Sønderagervej 16 . . . . . . . . . . Pedersen Tonny Pilmann reng ass Hodsagervej 67 Pedersen Tove Hovedgaden 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Tove Hedegaard revisorass Anemonevej 23a . . Pedersen Tune Kærgård Nørregade 9 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Uffe Brødbæk Ørnevej 1 Pedersen Uffe Kristian maler Grønningen 27 . . . . . . . . . . Pedersen Ulla Ejstrup Grønningen 10 Pedersen Ulla Louise Tillebæk Vestager 2 . . . . . . . . . . . . Pedersen Ulla Seeberg syerske Hodsagervej 39 . . . . . . . Pedersen Ulla Seeberg Hodsagervej 39 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ulrik Teglværksvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ulrik Stæhr Lundholmvej 2a 7470 Karup Pedersen Valborg Jens Jensensvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Vandy Grønningen 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Verner Østergård gårdejer Nørregade 21 . . . . . Pedersen Verner Østergård Nørregade 21 . . . . . . . . . . . . Pedersen Viggo Højmark chauffør Ravnmosevej 1 . . . . . . Pedersen Viggo Højmark Ravnmosevej 1 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Wieslawa Halina Lyngen 3a Pedersen Winnie syerske Teglværksvej 3 1 Pedersen Aase reng ass Vestergade 10 . . . . . . . . . . . . . . Pelpola Kirsten Nygaard Skolegade 28 . . . . . . . . . . . . . . Pelpola Kirsten Nygaard Skolegade 28 . . . . . . . . . . . . . . Pelpola Prabath Samantha Skolegade 28 . . . . . . . . . . . . Pelscenter Midtjylland ApS Gindeskovgård 8 . . . . . . . . Petersen Anni besk vejled Grønningen 15 . . . . . . . . . . . Petersen Anni Grønningen 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Brian Irisvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Brian Irisvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Brian Lundsgaard Fynsgade 3 Petersen Carl Georg montør Irisvej 43 . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Carl Georg Irisvej 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Carl Georg Irisvej 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Christian Emil E Danmarksgade 40 Petersen Daniella Tusbækvej 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Else Marie Taulborg Gammel Skolevej 4 . . . . . . Petersen Grethe Lundgårdsparken 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Hanna Marie dagpl moder Irisvej 43 . . . . . . . . . Petersen Hans Christian Kildevej 10 Petersen Henrietta Morthorst Engvej 7 Petersen Inger Møller Kildevej 10 Petersen Inger Thea syerske Jyllandsgade 1d . . . . . . . . . Petersen Jan Ørum Tvedvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Jens Christian H Grønningen 15 . . . . . . . . . . . . Petersen Jens Kristian Skolegade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Jette Kjær Bredgade 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Kirsten Dahl Vestager 7 Petersen Knud mejerist Lundgårdsparken 3 . . . . . . . . . . Petersen Lone Herløv Jyllandsgade 10 Petersen Marc-Emil Herløv Jyllandsgade 10 Petersen Metha Mariane Østertoft 7 . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Michael Steen afdelingsled Jyllandsgade 10 Petersen Michael Vadstrup Bette Sines Vej 3 . . . . . . . . . . Petersen Mogens fuldmægtig c Tjørnevej 50 . . . . . . . . . . Petersen Mogens Tjørnevej 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Mogens Steen Højgade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Rikke Bundgaard Sønderagervej 40 Petersen Rita Marie sygepl ske Tjørnevej 50 . . . . . . . . . .

164

22 37 83 81 97 47 61 13 60 73 45 98

50 91 97 54 50 46 69 81 97 47 60 04 22 46 09 51 40 42 21 51 29 85 20 83 97 47 17 70 31 16 62 20 60 34 58 64 30 47 60 92 97 45 23 07 22 37 91 61 97 47 60 35 52 38 90 42 22 55 16 30 29 87 22 54

97 47 10 27 96 41 90 65 26 22 60 45 96 41 90 65 97 45 44 62 97 47 29 61 41 40 93 69 98 14 42 24 20 29 42 24 97 47 27 07 51 74 09 35 21 44 38 73 60 24 90 18 21 12 05 01 97 47 30 04 97 47 27 07

97 46 83 95 97 43 02 16 97 47 29 61 42 91 67 39 23 72 76 07 97 47 30 04

97 47 11 42 27 47 00 05 97 12 25 53 40 30 22 79 29 21 44 74 97 12 25 53

Petersen Rita Marie Tjørnevej 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Stig Kjær Bredgade 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Søren Victor Gammel Skolevej 4 Petersen Victor Taulborg Gammel Skolevej 4 . . . . . . . . . . Phosungnoen Bunchuen Viborgvej 378 Pinnerup Lotte Nyholm B Kærgårdvej 2 Pinnerup Martin Haarhøj Kærgårdvej 2 Pinnerup Søren Poulsen automek Kirkestræde 12 Pinnerup’s Kærgårdvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plamådealå Sergiu-Dumitru Gindeskovgård 4 Ploug Ole Rasmussen specialarb Viborgvej 372 . . . . . . . Ploug Ole Rasmussen Viborgvej 372 . . . . . . . . . . . . . . . . Ploug Ole Rasmussen Viborgvej 372 . . . . . . . . . . . . . . . . Plus El A/S - Haderup El-Service Nørregade 17b . . . . . Plusdepot.dk Holstebrovej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pogrebenko Oleksandr Vinkelvej 1c 1 Pold Bente Nygaard Ørrevej 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pold Henrik Ørrevej 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pold Henrik Ørrevej 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Politikontoret i Herning Nørregade 1a 7400 Herning . . . Pommer Ole Vinther automek Kirkevej 9 . . . . . . . . . . . . . Pors-Nielsen Jørgen Elmevej 12 Postborg Charlotte M Kronika Ørrevej 30 . . . . . . . . . . . . Postborg Charlotte Munkerod Kronika Ørrevej 30 . . . . . . Poulsen Aksel Meedom gårdejer Løvigvej 3 . . . . . . . . . . Poulsen Anette Pasgaard Videbækvej 15 . . . . . . . . . . . . . Poulsen Anja Bredgade 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Anne Marie afd leder Lundgårdsparken 88 . . . . . Poulsen Annemette Lyager Viftrupvej 8 Poulsen Anton Mølgård skoleelev Videbækvej 15 . . . . . . . Poulsen Bjarne Mølgård Videbækvej 15 . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Casper Søndergaard Skolevænget 8 Poulsen Connie Søndergaard tekstilarb Skolevænget 8 . . Poulsen Connie Søndergaard Skolevænget 8 . . . . . . . . . . Poulsen Dennis Møller Taterbakkevej 5 Poulsen Elly Margrethe Skovvænget 65 . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Erna Kristine køkkenmedhj Rørparken 34a . . . . . Poulsen Flemming Mølgård Videbækvej 15 . . . . . . . . . . . Poulsen Frede mekaniker Sjællandsgade 9 . . . . . . . . . . . Poulsen Gerda Kirstine sygemedhj Valmuevej 7 . . . . . . . . Poulsen Hanne kommuneass Fredshegn 17 . . . . . . . . . . Poulsen Heidi Gammel Landevej 10a . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Heidi Gammel Landevej 10a . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Henrik Grantoften 2b Poulsen Inger Viborgvej 351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Ingerlise Skolegade 2 2 Poulsen Jannie Riber Videbækvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Jannie Riber Videbækvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Kate Kathrine T Karupvej 4 Poulsen Knud Jørgen specialarb Anemonevej 3b Poulsen Kristian Øvli Tilma Hallundbækvej 18 . . . . . . . . . Poulsen Lasse Jersildvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Lasse Bjerregaard Jersildvej 9 . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Lene Boghvedevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Lonnie Kallestrup Østvænget 18 Poulsen Lotte Guldberg Natovej 1a Poulsen Marie smørrebr jfr Ljørringvej 34 . . . . . . . . . . . . Poulsen Marie Ljørringvej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Mathias Lundgårdsparken 88 . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Maybritt Kiel Boghvedevej 27 . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Mona Løvigvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Mona Løvigvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Niels Iver maskinhdl Lyngskrænten 13 . . . . . . . . Poulsen Niels Iver Lyngskrænten 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Poul Erik specialarb Viborgvej 351 . . . . . . . . . . .

24 60 10 50 61 72 72 25 51 34 14 07

40 50 69 92 97 45 27 80 21 75 47 15 24 87 93 22 97 45 20 54 28 98 80 47 97 47 23 43 97 47 23 43 21 42 23 48 96 27 14 48 20 77 58 78 97 47 18 88 52 62 18 88 97 45 23 92 97 47 34 54 28 45 43 39 96 41 08 92 97 47 34 54 97 47 34 54 29 84 58 11 29 84 65 99 97 45 21 71 97 47 30 97 97 47 34 54 97 47 21 81 97 43 51 77 25 36 55 14 61 12 76 82 51 29 60 26 97 45 26 51 96 92 40 80 23 47 99 67

29 45 72 99 31 72 60 10 30 22 50 10 40 14 53 38

26 25 20 76 29 82 23 93 96 41 08 92 40 25 38 88 97 45 23 92 29 65 55 28 96 13 90 92 23 88 90 92 97 45 26 51


Poulsen Poul Marthin byggetekn Skolegade 10 . . . . . . . . Poulsen Poul Marthin Skolegade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Poul Marthin Skolegade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Samuel Trier Lyngroth Danmarksgade 19 th Poulsen Torben automek Åskrænten 10 . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Ulrik Sand Hirsevænget 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Vagner Mølgaard gårdejer Valmuevej 7 . . . . . . . Poulsen Vivian Taagaard Åskrænten 10 Poulsgaard Henning arbejdsmand Tusbækvej 29 . . . . . . Poulsgård Per specialarb Mølleparken 22 . . . . . . . . . . . Poulsgård Sebrina Mølleparken 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsgård Sebrina Mølleparken 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . PowerCon Embedded Rugbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . Prangsgaard Birthe Vesterlund 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . Prangsgaard Kristen Poulsen Jyllandsgade 19 . . . . . . . . Primdahl Daniel Kildevej 2a Primdahl Heidi Kildevej 2a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prisacaru Marian Claudiu Drosselvej 8 Prisacaru Simona Drosselvej 8 Prærien - Aulum Kristne Daginstitution Østergade 11 Puljan Michal Nygade 1 Pupakdee Nuan-Anong Asbækhedevej 1 . . . . . . . . . . . . Pyaskivska Monika Mølleparken 45 . . . . . . . . . . . . . . . . Pyaskivskyy Oleg Østvænget 105b . . . . . . . . . . . . . . . . Pyaskivskyy Vadym Mølleparken 45 . . . . . . . . . . . . . . . . Pylypivska Anna Ørrevej 4 Pylypivskyy Oleksandr Ørrevej 4

41 59 50 55 60 46 00 49 42 24 41 66 20 45 62 34 29 87 26 15 52 92 04 07 97 45 41 63 97 45 44 65 97 45 44 65 28 83 17 06 25 65 55 22 30 11 78 72 20 49 32 08 25 21 42 45

21 96 41 81 97 47 37 80 28 99 44 29 34 10 72 16 27 84 02 30

Q Qvik Trans Skolegade 16 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 36 52

R 40 76 41 47 72 17 21 49 96 96 10 14 97 47 12 89 21 32 78 82 97 47 12 89 23 37 06 82 75 25 92 89 32 10 61 40 23 96 04 72 97 47 62 53 97 47 63 64 97 47 29 06

41 97 10 84 41 98 10 84 26 17 13 32

61 77 92 18 97 46 83 28 20 43 62 49 21 27 90 49 51 91 67 79 23 46 01 64 21 70 08 68 97 45 41 51 29 90 41 51 21 97 25 04 97 14 31 55 28 30 42 35 97 45 41 51 50 53 45 41 22 55 04 40 21 94 33 86 97 14 31 05 24 42 80 36 21 49 73 16 97 45 43 24 50 90 21 05 51 70 27 98 27 12 43 24 61 77 92 20 97 45 60 50 97 45 23 20 42 19 94 80 97 47 14 46 97 45 43 24 28 38 41 12 30 25 43 24 28 37 33 81 20 66 86 71 97 47 34 44 30 23 34 44 29 71 36 07 29 47 45 29 97 47 63 64 97 47 34 44 23 48 49 40 97 47 29 06 22 22 53 07 30 64 78 07 22 22 53 06 41 26 70 77 97 47 33 09 97 47 33 09 61 11 56 49 51 98 80 04 97 47 28 71 50 92 09 75 97 47 28 71 26 80 37 54 97 45 61 21 97 45 61 21 51 34 37 65 97 47 30 23 21 62 84 45 40 32 30 06 97 47 67 00 70 10 08 88 28 77 71 51

165

Navneregister

Rahbæk Sonja Skovvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rainbow Company ApS Vævervej 38 . . . . . . . . . . . . . . Ramachandramoorthy T Bakkedraget 12 Ramaiah Thangaraj Boghvedevej 31 . . . . . . . . . . . . . . . Ramskov Annelise Birgit syerske Søndermarken 21 . . . . Ramskov Annelise Birgit Søndermarken 21 . . . . . . . . . . . Ramskov Kaj chauffør Søndermarken 21 . . . . . . . . . . . . Ramskov Kaj Søndermarken 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ramskov Thomas Engvej 10 tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rana Muhammad Irfan Arshad Jernbanegade 1a 1 Rask Dorte Marie Ljørringvej 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rask Dorte Marie Ljørringvej 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rask Else-Marie Salhøj Skavevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Anne Christine Kronborgvej 24 Rasmussen Anne Louise Lyngsø Grønbækparken 14 . . . . Rasmussen Arnold Christian maskinfører Rugvænget 47 Rasmussen Brian Holm Østertoft 31 Rasmussen Danna Marie fabrikarbske Anemonevej 25a Rasmussen Eva Agnete Nørgaard Grønningen 1 . . . . . . . Rasmussen Eva Agnete Nørgaard Grønningen 1 . . . . . . . Rasmussen Frode automek Engdraget 3 . . . . . . . . . . . . .

Rasmussen Helle Høgild Lundgårdsparken 30 . . . . . . . . . Rasmussen Ib Christian mekaniker Nørregade 16 . . . . . . Rasmussen Ib Gram bilassistent Brogårdvej 8 . . . . . . . . . Rasmussen Ib Gram Brogårdvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Ib Gram Brogårdvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Ib Gram Brogårdvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Ib Gram Brogårdvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Jenny Marie Teglværksvej 22 . . . . . . . . . . . . Rasmussen Jenny Marie Teglværksvej 22 . . . . . . . . . . . . Rasmussen Jens arbejdsmand Birkevej 20 . . . . . . . . . . . Rasmussen Jens Rud cand merc Vistorpvej 3 . . . . . . . . . Rasmussen Jesper Martin Sønderagervej 62 . . . . . . . . . Rasmussen Johannes Elias landmand Teglværksvej 22 . . Rasmussen Johannes Elias Teglværksvej 22 . . . . . . . . . . Rasmussen Johannes Elias Teglværksvej 22 . . . . . . . . . . Rasmussen Jørgen Anker chauffør Bredgade 87 . . . . . . . Rasmussen Karen børneh pædag Sandgårdvej 6 . . . . . . Rasmussen Kent Braüner Lundholmvej 4 7470 Karup . . . Rasmussen Leif smedesvend Fredshegn 7 . . . . . . . . . . . Rasmussen Lisbeth Poulsgaard Hogagervej 19 . . . . . . . . Rasmussen Mads Ove Lund entreprenør Grønningen 1 Rasmussen Maibrit Ask Taterbakkevej 5 . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Margit kontorass Engdraget 3 . . . . . . . . . . . Rasmussen Mette Hogagervej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Mette Kirk pædagog Brogårdvej 8 Rasmussen Mikael Lundgårdsparken 30 . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Mogens Styhr lærer Vormstrupvej 4 . . . . . . . Rasmussen Rikke Anupriti Fredshegn 1h Rasmussen Rikke Berg Ejaas Bjørnkærvej 14 . . . . . . . . . Rasmussen Rikke Berg Ejaas Bjørnkærvej 14 . . . . . . . . . Rasmussen Rose Othilia Østergaardsallé 7 2 1 . . . . . . . . Rasmussen Svend Hogagervej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Svend Hogagervej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Svend Hogagervej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Svend Hogagervej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Tina Sundgaard Hestbjergvej 7 . . . . . . . . . . . Rasmussen Tom Bjarne montør Markvænget 3 . . . . . . . . Rasmussen Tom Bjarne Markvænget 3 . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Tom Bjarne Markvænget 3 . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Troels Grønbækparken 14 . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Troels Lyngsø Grønbækparken 14 . . . . . . . . . Rasmussen Ulla Skov husassistent Markvænget 3 . . . . . Rasmussen Ulrik Kjeldsen Anemonevej 19d . . . . . . . . . . Rasmussen Aase Severine S sygehjælper Rugvænget 47 Rasmussen Aase Severine Smedegaard Rugvænget 47 . Rasmussen Aase Severine Smedegaard Rugvænget 47 . Rasmussen Aase Severine Smedegaard Rugvænget 47 . Raun Malene Cecilie Danmarksgade 19 th . . . . . . . . . . . Raunholt Hanne Damholt kontorass Gabsvej 2 . . . . . . . . Raunholt Ivan Ole landmand Gabsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . Raunholt Ivan Ole Gabsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raunholt Karen Moesgaard kontorass Boghvedevej 9 . . . Raunsbæk Gerda reng ass Søndermarken 33 . . . . . . . . Raunsbæk Gerda Søndermarken 33 . . . . . . . . . . . . . . . . Raunsbæk Villy Søndermarken 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ravn Sanne ergoterapeut Nørregade 7 . . . . . . . . . . . . . . Ravnborg Gerda Ronge Karupvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . Ravnborg Gunnar Karupvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ravnborg Gunnar Karupvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ravnholt Mariane Moesgaard overass Søndergade 14 . . Ravnholt Mariane Moesgaard Søndergade 14 . . . . . . . . . Ravnholt Rigmor Balslev Engel Anemonevej 17b . . . . . . . Ravnsbæk Dorte Pia Bjørnkærvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . Recover Nordic ApS Vævervej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . Reenberg Lars Ahornvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

R


Navneregister

R

Refsgaard Camilla Skovvænget 6 Refsgaard Lars Pape Birkevej 1 Refsgaard Ole Bredgade 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Refsgaard Tina Bøgelund Bredgade 67 . . . . . . . . . . . . . . Regelink Jantje Marjon L Birkevej 28 . . . . . . . . . . . . . . . Regelink Rene Herbert Birkevej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . Regnbuen Hovedgaden 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reimers Thilde Korsbæk Hovedgaden 29 1 Re:inc Korsholmsvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rema 1000 Aulum Kirkegade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rendbæk Inger køkkenass Mølgårdvej 1 . . . . . . . . . . . . Rensningsanlægget Åbakkevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . Rigtrup Hans landbr medhj Tavlborgvej 1 . . . . . . . . . . . . Rigtrup Helle sygepl Langbovej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rigtrup Helle Langbovej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rigtrup Jens Erik tømrer Langbovej 3 . . . . . . . . . . . . . . . Rigtrup Mette Tavlborgvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rigtrup Tove Irene kontordame Tavlborgvej 1 Riis Birte Katrine dagplejer Lundgårdsparken 67 . . . . . . Riis Dagmar Tjagvad Rotvigvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Riis Dagmar Tjagvad Rotvigvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Riis Jens Tjagvad Rotvigvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Riis Kurt elektron mek Sønder Skjerkvej 7 Riis Niels Christian kommis Lundgårdsparken 67 . . . . . . Riis Niels Christian Lundgårdsparken 67 . . . . . . . . . . . . . Riis Poul Erik Rotvigvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Riis Poul Erik Rotvigvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Riis Sanne Lund Højgade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Riis Sanne Lund Højgade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rindom Signe Mette Nørreholmvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . Ringgård Anna Damtoft Nygade 12b . . . . . . . . . . . . . . . Ringgaard Christina Grønbæk Skovvænget 33 . . . . . . . . Ringgaard Flemming salgschauff Skovvænget 73 . . . . . . Ringgaard Henrik Nygade 16 Ringgaard Jack Skovvænget 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ringgaard Jack Skovvænget 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ringgaard Jack Skovvænget 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ringgaard Jack Skovvænget 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ringgaard Janni Gindeskovvej 3 Ringgaard Lars Gindeskovvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Risom Carsten ingeniør Troelstrupvej 19 . . . . . . . . . . . . . Risom Ejgild Johannes S mekaniker Hvedevej 15 . . . . . . Risom Jens Troelstrupvej 19 Risom Laila Troelstrupvej 19 Risom Aase kontorass Hvedevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . Risom Aase Hvedevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Risum Bent overass Tvedvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Risum Bent Tvedvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Risum Bent Tvedvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Risum Bent Tvedvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Risum Grethe klinikass Tvedvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Risum Jørgen Brohusvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Risvig Ronald Holstebrovej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roelsgaard Ralf Kenn renser Nørregade 22 . . . . . . . . . . Rohalska Iryna Nørreholmvej 1 Rolighed Ketty Irene diakon Søndergade 34 . . . . . . . . . . Rosgaard Jesper Gråsandvej 3 Rossen Ole arbejdsmand Anemonevej 23d Roth Monaga Marcos Feldborgvej 4 Rothmann Erling specialarb Tohøje 8 . . . . . . . . . . . . . . . Rothmann Pia Sønderby tekstilarb Tohøje 8 . . . . . . . . . . . Rozalski Bartosz Fårbækvej 10 7470 Karup Rozalski Janet Dahlgaard Fårbækvej 10 7470 Karup Ruby-Svendsen Litta Søndermarken 32 . . . . . . . . . . . . Ruby-Svendsen Peder Søndermarken 32

166

97 45 43 62 97 45 43 62 97 19 99 90 97 19 99 90 96 28 67 51 41 28 30 00 97 47 11 01 97 47 61 47 40 27 92 64 41 31 16 50 61 36 97 87 97 47 37 16 20 76 49 93 29 44 73 67 97 47 34 14 21 60 24 58 97 47 34 14 29 44 73 67 30 68 67 32 97 47 34 14 29 61 10 53 60 15 29 24 60 88 22 87 21 48 77 98 23 21 92 82 97 84 15 19 24 46 07 84

Rus Laura-Ariana Ljørringvej 17 Rusbjerg Andreas Bak Engvej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rusbjerg Arne Engvej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rusbjerg Bettina Tusbækvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rusbjerg Pia Engvej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rusbjerg Pia Bak Engvej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ryggshamar Liv Jakupsdott Jyllandsgade 1b Ryhl Maren Margrethe assistent Bakkedraget 5 . . . . . . . Ryhl Maren Margrethe Bakkedraget 5 . . . . . . . . . . . . . . . Ryhl Maren Margrethe Bakkedraget 5 . . . . . . . . . . . . . . . Ryhl Yngve ekspedient Bakkedraget 5 . . . . . . . . . . . . . . Rzeminski Piotr Michal Anemonevej 2c Rødding Flis & Brændesalg Røddinglundvej 15 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . .

97 47 19 18 97 47 19 18 30 51 86 51 20 67 29 70 97 47 19 18 97 47 31 81 28 99 31 81 28 49 58 50 97 47 31 81

97 13 33 20

Røde Kors Butik Kirkegade 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rømer Anne-Marie Boghvedevej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . Rømer Anne-Marie Hørning Boghvedevej 39 . . . . . . . . . . Rømer Jan Kania Boghvedevej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rønning-Bæk Heidi Mølleparken 26 . . . . . . . . . . . . . . . Rønning-Bæk Heidi Mølleparken 26 . . . . . . . . . . . . . . . . Rønning-Bæk Jesper Mølleparken 26 . . . . . . . . . . . . . . . Rønning-Bæk Ragnhild cand.jur. Langgade 77 . . . . . . . . Rønning-Bæk Ragnhild Langgade 77 . . . . . . . . . . . . . . . Rørsig Karl Johan chauffør Feldborgvej 21 . . . . . . . . . . . Rørsig Karl Johan Feldborgvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rørsig Vanda Vera elev Feldborgvej 21 . . . . . . . . . . . . . . Raahede Frode købmand Kirkegade 2 1 . . . . . . . . . . . . . Raahede Gitte Havrevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raahede Jan købmand Gammel Engvej 5 Raahede Jesper Carlin butiksslagtr Kirkegade 6 1 th . . . Raahede Lis Mona frisør Gammel Engvej 5 . . . . . . . . . . .

75 28 72 60 30 28 74 64 21 42 11 32 22 32 11 15 20 14 43 13 42 36 43 13 20 14 43 13 97 45 42 62 22 23 85 62 97 45 42 11 20 20 36 35 97 45 42 11 97 47 10 20 97 47 14 41 50 98 25 75 27 62 99 34

97 84 15 19 22 57 25 31 20 85 63 59 21 57 95 88 51 74 42 45 29 90 38 77 97 47 29 98

97 47 29 98 24 94 98 48 97 47 24 92 30 53 88 68 24 24 97 30 29 12 14 31 97 47 24 92 40 15 08 01 97 47 24 13 22 30 09 22 75 28 72 60

41 10 47 63 30 24 13 61

60 22 36 08

S Sahl Mathilde Vennevold Tusbækvej 32a . . . . . . . . . . . . . Sahl Sanne Lærkevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sakariasen Brian Graversgaa Sjællandsgade 12 Sakariasen Daniella Grønbækparken 103 . . . . . . . . . . . . Sakariasen Dorthe G Grønbækparken 103 . . . . . . . . . . . . Sakariasen Henrik Lindhardt Grønbækparken 103 . . . . . . Sakariasen Ruth radioarb Østergaardsallé 3 1 5 . . . . . . . Salon Connie Grønningen 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salon Kaag Langgade 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salon Lene Danmarksgade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salon Lindeved Feldborgvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salon Pape Lotte Hedevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saltoft Susanne Stoltze buffist Stavlundvej 26 . . . . . . . . Saluncu Lucian-Iulian Ljørringvej 17 Sand Erling murersvend Fynsgade 12 . . . . . . . . . . . . . . Sandal Keld mekaniker Tusbækvej 15 . . . . . . . . . . . . . . Sandal Keld Tusbækvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandal Mette Kirstine reng medhj Tusbækvej 15 Sandbæk Børge Jensen Lundgårdsparken 69 . . . . . . . . Sandbæk Ingerlise Lundgårdsparken 69 . . . . . . . . . . . . . Sander Gitte Skyttevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sander Gitte Skyttevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandgaard Brian Drosselvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandgaard Brian Drosselvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61 79 12 63 20 99 54 40 21 28 36 61 40 83 69 21 40 83 69 36 97 47 10 10 97 47 21 47 97 45 44 22 97 45 40 10 30 14 49 59 97 45 46 47 61 79 53 54 30 19 36 22 61 26 40 51 23 98 52 22 97 47 28 19 97 47 28 19 97 47 19 54 26 71 71 51 97 45 27 90 20 78 50 85


41 82 27 90 31 53 31 41 21 29 10 73 51 34 27 90 97 47 29 74 97 47 29 74 97 20 81 84 97 45 27 90 24 98 40 05 61 60 00 98 26 33 13 28 97 14 33 03 97 14 33 03 24 98 65 41 21 22 05 59 30 95 09 55 22 39 22 13 50 13 80 77 96 10 92 80 27 46 76 01 51 26 36 32 21 72 39 97 22 83 26 20 29 25 36 32

97 47 60 93 97 47 60 93 24 24 04 28 23 67 89 00 20 21 28 16 97 47 62 73 29 90 70 20 23 66 81 73 97 47 62 73 97 47 60 18

21 75 57 52 50 42 04 31 28 88 01 54 23 36 92 01 22 39 20 41 23 72 30 97 29 92 04 27 75 72 19 77 75 72 19 77 20 71 60 45 22 62 34 47 71 72 35 20 40 56 41 80 40 56 41 80

40 29 99 09 22 71 08 92 22 99 13 94 97 47 35 92

Sejbjerg Jonas Revsgaard Vad Lundgaardsgade 6 . . . . . . Sejbjerg Kasper Revsgaard Vad Ørrevej 33 . . . . . . . . . . . Sejbjerg Kasper Revsgaard Vad Ørrevej 33 . . . . . . . . . . . Sejbjerg Kim Buskov Vad værkfører Hvedevej 17 . . . . . . . Sejbjerg Louise Vad Højgade 14 Sejbjerg Søren Kristian Vad specialarb Bygvej 1 . . . . . . . Sejbjerg Søren Kristian Vad Bygvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Sejbjerg Søren Kristian Vad Kristian Vad Bygvej 1 . . . . . . Sejbjerg Søren Kristian Vad Bygvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Sencindiver David Hott Iii Skovfogedvej 2 7470 Karup Serup Sanne Herningvej 90 Sevelsted Bodil Violvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Severinsen Thomas Lillelund Søndermarken 27 Severyn Oleksiy Danmarksgade 35d Siedov Anton Bredvigvej 16 Sig Carsten Sjællandsgade 23 Siggaard Brian Timm Søndermarken 42 Siggaard Lene Søndermarken 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sigvardsen Mona Alice social- og s Lyngskrænten 12 . . Sima Industri ApS Industrivej Nord 40 . . . . . . . . . . . . . . Simmelkjær Jesper Brouw Højager 1 . . . . . . . . . . . . . . . Simmelkjær Jesper Brouw Højager 1 . . . . . . . . . . . . . . . Simmelkjær Jesper Brouw Højager 1 . . . . . . . . . . . . . . . Simmelkjær Mia Gade Jyllandsgade 30a Simonsen Benny Bjerg lagermand Langgade 37 . . . . . . Simonsen Bodil Irene dagpl moder Kløvervej 9 . . . . . . . . Simonsen Britta Bjerg Langgade 37 . . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Carina i Dali Boghvedevej 43 . . . . . . . . . . . . . Simonsen Carina I Dali Neupart Boghvedevej 43 . . . . . . . Simonsen Casper i Dali Boghvedevej 43 Simonsen Christian Frederik gårdejer Søndergade 42 . . . Simonsen Eigil specialarb Kløvervej 9 . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Ellen Østergaard dagpl moder Søndermarken 6 Simonsen Ellinor Metha kontorass Højager 31 . . . . . . . . Simonsen Jens Bach Anemonevej 20a . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Karl Evald fotohandler Østergaardsallé 7 3 1 . . Simonsen Kristian Andersen gårdejer Hodsagervej 77 . . . Simonsen Kurt tjener Åbakkevej 1 Simonsen Lars Østergaard Grønningen 55 Simonsen Lisbeth kontorass Bygvej 17 . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Lisbeth Bygvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Lisbeth Bygvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Maja i Dali Boghvedevej 43 Simonsen Ove rejsemontør Søndermarken 6 . . . . . . . . . Simonsen Ove Søndermarken 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Tommy Ormstrup Holstebrovej 22 . . . . . . . . . . Simonsen Torben Højager 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Torben Højager 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sitarska Izabela Ahornvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sitarski Emil Lukasz Ahornvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sivakumar Vithuksaan Havrevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Sjøstrøm Svend-Olof civiling Lundholmvej 8 7470 Karup Skallebæk Bent Karupvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skallebæk Bjarne lærling Jersildvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . Skallebæk Knud Erik gårdejer Søndergade 32 . . . . . . . . . Skals Elin specialarbej Hovedgaden 13 Skals Johnny Hovedgaden 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skals Sannie Woller slagteriarb Nørregade 25 . . . . . . . . . Skals Tommy slagteriarb Nørregade 25 . . . . . . . . . . . . . . Skals Tommy Nørregade 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skipper Charlotte Kjeldsen Vistorpvej 19 . . . . . . . . . . . . Skipper Søren Vistorpvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skorstengaard Dorte Merete husholdnkons Østertoft 86 Skorstengaard Jørgen Erfurt forsikr kons Østertoft 86 . . . Skorstengaard Jørgen Erfurt Østertoft 86 . . . . . . . . . . . .

29 70 83 85 97 47 35 92 61 31 37 70 29 71 29 83 22 99 13 94 22 93 51 75 53 28 04 71 53 28 35 97

61 77 96 14

30 13 31 05 20 15 80 08 97 47 26 11 31 12 48 85 61 38 65 54 22 91 65 54 30 27 57 03 97 47 29 23 97 45 40 07 21 92 58 34 24 87 51 58 97 47 36 61 97 47 29 23 97 47 31 79 31 22 91 16 29 29 28 65 97 47 60 29

97 47 27 53 51 31 23 54 51 31 23 53 41 43 28 89 51 80 28 89 97 47 16 84 97 47 10 87 40 17 69 58 53 37 60 66 26 42 73 33 51 88 77 32 28 19 41 93 97 45 62 90 97 47 39 89 97 47 13 14 22 10 75 67 22 80 70 60 30 33 12 29 25 32 09 55 24 40 30 49 24 40 30 47 97 47 32 50 97 47 32 50 29 43 13 08

167

Navneregister

Sandgaard Brian Drosselvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandgaard Brian Drosselvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandgaard Brian Drosselvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandgaard Brian Drosselvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandgaard Karin laborant Videbækvej 2 . . . . . . . . . . . . . Sandgaard Niels Jersild gårdejer Videbækvej 2 . . . . . . . . Sandgaard Poula sygehjælper Hodsagervej 79 . . . . . . . . Sandgaard Susanne Drosselvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandgaard Søren Jersild Videbækvej 6 . . . . . . . . . . . . . . Sandholm Karen Margrethe syerske Anemonevej 3c . . . Sandholm Line Ingerslev Hodsagervej 38 . . . . . . . . . . . . Sangild Anni Grovevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sangild Erik elev Grovevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sangild Erik Grovevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sangild Erik Grovevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sangild Erik Grovevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Savin Florin Lundgårdsparken 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Savin Laura Cristina Lundgårdsparken 55 Saxen Danmarksgade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scada International ApS Holstebrovej 5 . . . . . . . . . . . . Schmidt Iben Vormstrupvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schmidt Jeanette Holt Nygade 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schmidt Jens Rahr lærer Lundgaardsgade 12 . . . . . . . . . Schmidt Mogens Blume cand merc Vistorpvej 23 . . . . . . Schmidt Rene Holt Nygade 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schou Kristian Andreas W Bredvigvej 18 Schousboe Hanne Brix Gammel Engvej 7 Schousboe Martin Gammel Engvej 7 Schousboe Pernille Brix Vinkelvej 19 Schriver Elly Gedbovej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schriver Knud gårdejer Gedbovej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . Schriver Knud Gedbovej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schriver Knud Gedbovej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schubert Anne Margrethe Bie Engvej 19 . . . . . . . . . . . . Schubert Bent montør Åparken 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . Schubert Bent Åparken 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schubert Bent Åparken 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schubert Bodil bankass Åparken 19 . . . . . . . . . . . . . . . . Schubert Gerda Seberg Østergaardsallé 3 2 2 . . . . . . . . . Schubert Kim Bie Engvej 19 Schult Byorn Michael Herningvej 72 Schultz Alberte Østerlund Rugvænget 19 Schultz Keld Østerlund Rugvænget 19 . . . . . . . . . . . . . . Schultz Keld Østerlund Rugvænget 19 . . . . . . . . . . . . . . Schultz Keld Østerlund Rugvænget 19 . . . . . . . . . . . . . . Schultz Keld Østerlund Rugvænget 19 . . . . . . . . . . . . . . Schultz Keld Østerlund Rugvænget 19 . . . . . . . . . . . . . . Schultz Trine Rugvænget 19 Schunck Malene Grønbækparken 51 . . . . . . . . . . . . . . . Schurmann Merete Søndergade 40 . . . . . . . . . . . . . . . . Schurmann Merete Jellesmark Søndergade 40 . . . . . . . . Schurmann Søren Jellesmark Søndergade 40 . . . . . . . . . Schurmann Søren Jellesmark Søndergade 40 . . . . . . . . . Schuster Kurt Danmarksgade 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schuster Kurt Danmarksgade 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schuster Kurt Danmarksgade 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schuster Selinah Rachel O ejend funkt Danmarksgade 49 Seerup Inge Dorte Pedersen Nørregade 34 Seerup Jens Christian Nørregade 34 Sejbjerg Benjamin Vad Hvedevej 17 Sejbjerg Betina sosu-hjælper Hvedevej 17 . . . . . . . . . . . Sejbjerg Bianca Buskov Danmarksgade 35b . . . . . . . . . . Sejbjerg Christian Vad Højgade 14 Sejbjerg Hanne Buskov Bygvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sejbjerg Jens Ole Vad Ørrevej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S


Skorstengaard Jørgen Erfurt Østertoft 86 . . . . . . . . . . . . 29 77 14 79

Skorstensfejerfirmaet Stjernholm I/S Grønningen 30 7550 Sørvad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skov Birthe Kirstine elev Højgade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Skov Hanne sygehjælper Parkvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . Skovbjerg Sandie Karupvej 75 7470 Karup . . . . . . . . . . . Skovborg Turit Bülow Skovvænget 17 . . . . . . . . . . . . . . Skovborg Turit Bülow Skovvænget 17 . . . . . . . . . . . . . . . Skovborg Turit Bülow Skovvænget 17 . . . . . . . . . . . . . . . Skovdal Bjarne Juel Viftrupvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skovdal Bjarne Juel Viftrupvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skovdal Dennis Munck Grovevej 31 Skovdal Trine Munck Grovevej 31

40 20 47 47 20 89 99 43 22 99 71 96 40 85 47 21 20 48 57 52 91 55 57 52 21 29 05 53 97 45 27 00 23 60 69 10

Skovgård Byg & Belægning Tvedvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skovgaard Dora Irene Østergade 2 19 . . . . . . . . . . . . . . Skovgaard Edmund tekniker Hovedgaden 42 . . . . . . . . . Skovgaard Lisbeth Moldt pædagog Hovedgaden 42 Skovgaard Mads Moldt Hovedgaden 29 1 . . . . . . . . . . . . Skovgaard Rita kontorass Vestergade 28 Skovsted Alex Haarhøj lærer Skovvænget 43 . . . . . . . . . Skovsted Hanne dagpl moder Skovvænget 43 . . . . . . . . . Skram Kasper Hovedgaden 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skram Kasper Hovedgaden 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skram Kasper Hovedgaden 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skram Kasper Hovedgaden 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skram Service Hovedgaden 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skriver Agnete overlærer Tjørnevej 42 . . . . . . . . . . . . . . Skriver Agnete Tjørnevej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skriver Edith A Harrild Skolevænget 19 . . . . . . . . . . . . . . Skromane Irena Nålemagervej 3 Skytte Henrik Nielsen skoleelev Vindingvej 4 Skytte Kirstine Theresia Rotvigvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Skytte Niels Jørgen vægtmontør Rotvigvej 4 . . . . . . . . . . Skytte Ruth fabrikarb Irisvej 37 Skytte Vibeke Diane sygepl elev Rotvigvej 4 . . . . . . . . . . Skærbæk Vindmøllelaug Skærbækvej 2 . . . . . . . . . . . .

21 83 62 28 97 47 20 53 61 27 35 05 20 46 93 20 97 45 24 61 97 45 24 61 97 47 67 89 41 43 51 48 22 56 59 35 26 39 47 89 97 47 67 89 97 45 22 48 25 32 65 04 97 45 21 81

97 41 04 52 97 41 04 52 97 41 04 52 97 47 34 87

Vita Skøtt Grønningen 23 7550 Sørvad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vognmand Henrik Skaarup Vestergade 22 . . . . . . . . . . Slot Lea Jeberg Søndermarken 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . Slot Martin Jeberg Søndermarken 17 . . . . . . . . . . . . . . . Sloth Anne Krista butiksass Østergaardsallé 3 3 1 . . . . . Slumstrup Esther Margrethe Holstebrovej 23 . . . . . . . . . Sløk Inger lærer Lundgaardsgade 16 . . . . . . . . . . . . . . . Sløk Inger Lundgaardsgade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smed Helle Halkjær Nørregade 9 Smedemesteren Bredgade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smukt og Brugt Rotvigvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 43 85 35 29 24 86 31 24 49 20 77 25 52 37 09 97 47 34 01 97 47 21 46 97 47 21 32 40 55 86 38 20 27 46 16 97 47 69 69

Smykkekæden

Navneregister

S

Nørregade 6 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sokolova Svetlana Nålemagervej 3 Sokolovska Halyna Markvænget 1 Sokolovskyy Oleh Markvænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sommermark Kirsten bankass Højager 17 . . . . . . . . . . . Sommermark Kirsten Højager 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonjas Hjemmeservice v/ Sonja Madsen Skovvej 5 . . . Sonne Service Enebærvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sots Maksym Nygade 1 Spandet Danni Nielsen Engbakken 6 Spandet Tonny Bo Nielsen kleinsmed Engbakken 6 . . . . . Spandet Tonny Bo Nielsen Engbakken 6 . . . . . . . . . . . . .

168

97 42 01 66

50 17 73 99 48 42 55 64 51 51 50 14 40 76 41 47 96 74 92 83

20 43 05 81 30 51 79 03

Spandet Ulla Gerti kærnemager Engbakken 6 . . . . . . . . . 51 32 20 70 Spanggaard Lisbeth Liv Hodsagervej 51 Spar Herningvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 20 19 Sparegrisen Rørparken 12d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 56 29 88

Sparekassen Thy Markedspladsen 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spaabæk Else Marie syerske Nørregade 1 . . . . . . . . . . . Spaabæk Erik elektrikersv Nørregade 1 . . . . . . . . . . . . . Spaabæk Erik Nørregade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stadsbjerg Kim Sebastian Herningvej 26 . . . . . . . . . . . . Staghøj Anna Helene reng ass Sjællandsgade 20 . . . . . . Staulund Dambrug Stavlundvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . Staulund Maskinstation Karupvej 4a . . . . . . . . . . . . . . Staunstrup Helle Havrevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Staunstrup Helle Havrevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Staunstrup Helle Havrevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stefansen Annette Hvam husassistent Grønningen 57 . . Stefansen Annie Bro Engdraget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . Stefansen Bjarne chauffør Parkvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . Stefansen Bodil Højager 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stefansen Bodil Højager 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stefansen Britta Sønderby M fabr syerske Bellisvej 6 . . . Stefansen Erling værkfører Grønningen 57 . . . . . . . . . . . Stefansen Henning Engdraget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stefansen Henning Engdraget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stefansen Henning Engdraget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stefansen Henning Engdraget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stefansen Henning Bro assistent Engdraget 11 . . . . . . . . Stefansen Inga fabrikarb Parkvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Stefansen Jette Dalgaard Grønbækparken 29 . . . . . . . . . Stefansen Jette Dalgaard Grønbækparken 29 . . . . . . . . . Stefansen Jette Dalgaard Grønbækparken 29 . . . . . . . . . Stefansen Kenneth Lundgårdsparken 80 Stefansen Lars Grønningen 57 Stefansen Lina Kjær Lundgårdsparken 80 . . . . . . . . . . . . Stefansen Randi Vibeke Hansen tilskærer Vestparken 11 Stefansen Steen konstabel Bellisvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . Stefansen Steen Bellisvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stefansen Tove Ritha direktrice Østergaardsvej 7 . . . . . . Stefansen Tove Ritha Østergaardsvej 7 . . . . . . . . . . . . . . Steffensen Allan Lund Kronborgvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . Steffensen Allan Lund Kronborgvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Steffensen Brian slagterlærl Østvænget 49 . . . . . . . . . . . Steffensen Claus Gade matros Tusbækvej 10 . . . . . . . . . Steffensen Heidi Østvænget 49 Steffensen Jytte Vistorpvej 17 Steffensen Kurt specialarb Danmarksgade 56 . . . . . . . . . Steffensen Lilian pædagog Ljørringvej 31 . . . . . . . . . . . . Steffensen Preben Kloster gårdejer Østertoft 27 . . . . . . . Stenberg Birgit Sofie kontorleder Bygvej 6 . . . . . . . . . . . Stenberg Birgit Sofie Bygvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stenberg Knud souschef Bygvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stenberg Knud Bygvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stengaard Keld ejendomshdl Irisvej 6 . . . . . . . . . . . . . . Stenholt Didde Østvænget 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stenholt Flemming Østvænget 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stentoft Ester Kirstine Østergaardsallé 3 3 4 . . . . . . . . . Stepchenko Kostiantyn Teglværksvej 13 Sternberg Jørn Karl radiotekn Hvedevej 11 . . . . . . . . . . Sternberg Yvonne Margrethe Hvedevej 11 . . . . . . . . . . . . Stibele Inguna Hodsagervej 52 Stibelis Guntars Hodsagervej 52 Stibelis Normunds Hodsagervej 52 Stilling Kristoffer Søndermarken 20 . . . . . . . . . . . . . . . .

96 10 55 70 97 45 20 65 97 45 20 65 20 31 65 10 20 89 86 74 97 47 26 19 97 45 41 35 97 45 42 06 20 25 34 47 30 70 30 73 30 70 33 16 50 50 98 77 97 47 36 56 81 71 64 44 97 47 10 87 21 82 76 36 97 47 31 75 24 63 30 77 30 32 75 90 61 78 36 56 29 17 10 56 30 31 37 72 97 47 36 56 97 47 23 60 30 13 10 61 30 32 39 76 52 50 10 61

22 82 88 97 22 59 38 28 97 47 31 75 29 13 04 60 97 47 27 28 21 97 19 34 32 10 86 73 22 75 37 16 25 66 26 89 28 66 13 57

40 50 39 32 97 47 36 38 28 40 74 90 97 47 33 81 29 89 88 35 97 47 33 81 27 46 17 27 97 47 26 50 61 68 64 54 21 82 81 80 97 47 24 42 97 47 29 30 97 47 29 30

21 23 00 14


Stjerneklip v/ Lis Raahede 97 47 39 33

97 47 66 33 51 29 60 14 97 45 40 85 31 14 10 71 31 14 52 18 26 11 04 78 31 14 10 71 97 47 15 95 52 38 84 39 40 46 90 95 97 47 15 95 28 93 33 44 23 49 21 74 30 13 57 67 40 26 62 35 40 83 29 84 97 47 29 84 22 99 75 47 97 47 29 84 24 98 29 84 30 14 49 59 21 91 29 78 20 53 01 60 28 94 97 26 40 27 57 97 20 83 43 66 21 84 12 20 51 53 02 65 97 45 63 23 42 65 65 21 97 45 61 79 93 92 19 61 97 47 30 53 97 47 30 53 53 22 31 70 31 49 66 80 23 83 44 00 42 60 06 54 51 77 80 85 29 11 87 26 20 85 01 00 22 87 42 00 22 42 33 33 32 12 12 54 30 13 37 20 29 90 38 21 32 12 12 54 50 56 73 20 40 79 45 11 53 57 02 06 32 19 20 69 32 19 20 69 24 21 06 35

Sunds Begravelse Sunds Hovedgade 41 7451 Sunds . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 14 08 08

Sundstrup Gitte Fomsgaard Brohusvej 2 . . . . . . . . . . . . Sundstrup Olav lærer Feldborgvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . Sundstrup Søren Fomsgaard Brohusvej 2 . . . . . . . . . . . . Susic Zekira Fårbækvej 6 7470 Karup . . . . . . . . . . . . . . . Svalgaard Frank direktør Langgade 42 Svane Britta social- og s Bredgade 71 . . . . . . . . . . . . . . Svane Britta Bredgade 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sveigaard Helle Susanne Stig Skærbækvej 1 . . . . . . . . . Svejdahl Ejgil slagtersvend Østergade 2 26 . . . . . . . . . . Svejdahl Else Bisgaard ekspeditrice Østergaardsallé 7 3 2 Svejdal Henrik lagermedhj Kløvervej 15 . . . . . . . . . . . . . Svejdal Henrik Kløvervej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svejdal Lise Kruse Rugvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svejdal Malene Birkebæk Kløvervej 15 . . . . . . . . . . . . . . Svejdal Morten Rugvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svejdal Morten Rugvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svejdal Morten Rugvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 40 40 91 97 47 61 00 97 40 40 91 51 27 07 83 56 50 41 76 29 68 41 76 97 47 11 67 51 94 35 25 97 47 25 25 29 72 35 80 61 68 02 10 29 89 97 47 61 68 15 71 29 72 13 13 42 54 13 13 30 41 13 13

Svend Eriks Køreskole Hirsevænget 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 11 19 60

Svends Møbler & Tæpper A/S Danmarksgade 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 20 35

Svends VVS & Oliefyrservice ApS Nr Bjertvej 10 7830 Vinderup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svendsen Anne Kathrine O Rugbjergvej 22 . . . . . . . . . . . Svendsen Birgit kommuneass Tvedvej 2 . . . . . . . . . . . . . Svendsen Clemmen mekaniker Rugbjergvej 22 . . . . . . . Svendsen Clemmen Rugbjergvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . Svendsen Clemmen Rugbjergvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . Svendsen Ella Hansine fabr syerske Skyttevej 6 . . . . . . . Svendsen Erling Tvedvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svendsen Inger Margrethe Irisvej 7 Svendsen Sissel Holmbo M Brogårdvej 3 . . . . . . . . . . . . Svendsen Ulla Oehlenschl Rugbjergvej 22 . . . . . . . . . . . . Svendsen Ulla Oehlenschlæger Rugbjergvej 22 . . . . . . . . Svenningsen Gunhild Sønderagervej 26 . . . . . . . . . . . . . Svenningsen Gunhild Sønderagervej 26 . . . . . . . . . . . . . Svenningsen Jonas Buchart Sønderagervej 26 Svenningsen Lars Buchart kommis Sønderagervej 26 . . . Svenningsen Miklas Trøstrup Højager 49 . . . . . . . . . . . . . Svenningsen Tina beklædn oper Højager 49 . . . . . . . . . . Svenstrup Else Marie Snerling overass Hvedevej 14 . . . Svenstrup Else Marie Snerling Hvedevej 14 . . . . . . . . . . Svenstrup Else Marie Snerling Hvedevej 14 . . . . . . . . . . Svenstrup Henny Bach syerske Hvedevej 5 Svenstrup Jørgen lagerarb Hvedevej 5 . . . . . . . . . . . . . . Svenstrup Jørgen lagereksp Hvedevej 14 . . . . . . . . . . . . Sveryda Olesia Teglværksvej 13 Svoren Ivan Brogårdvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Swingler Christopher Shaun slagter Smedegade 1 2 tv Sydorenko Rostyslav Nørreholmvej 1 Szczerbin Arkadiusz Nygade 1 Særkjær Bjarne Sandgårdvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Særkjær Bjarne Sandgårdvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Særkjær Bjarne Sandgårdvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Særkjær Jesper Bo Holtevej 17 Særkjær Jonna Irene Karupvej 44 7470 Karup . . . . . . . . . Særkjær Jonna Irene Karupvej 44 7470 Karup . . . . . . . . . Særkjær Knud Henning Karupvej 44 7470 Karup . . . . . . . Særkjær Lene Holtevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Særkjær Martin Karupvej 55 7470 Karup . . . . . . . . . . . . . Særkjær Thomas Herningvej 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Særkjær Vibeke Overgaard Sandgårdvej 3 Særkjær Aage gårdejer Sandgårdvej 7 . . . . . . . . . . . . . .

20 20 35 94 97 47 35 26 51 25 31 99 97 47 35 26 21 22 62 45 61 60 53 14 97 47 26 68 30 71 31 99 97 43 04 42 97 47 35 26 23 92 63 22 23 90 84 82 42 22 21 70 24 60 52 48 97 47 17 75 97 47 17 75 97 47 30 48 61 60 88 86 26 35 06 31 24 48 51 71 97 47 30 48 34 12 91 15

22 32 03 40 40 61 18 17 27 58 52 98 97 45 61 18 40 81 93 10 97 45 61 18 40 34 34 49 97 45 65 10 30 48 30 37 23 24 31 44

169

Navneregister

Gammel Engvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stobberup Klaus Gindeskovvej 24 Stobberup Maj-Britt Gindeskovvej 24 Stocklund Finn arkitekt Østvænget 28 . . . . . . . . . . . . . . Stocklund Finn Østvænget 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stoffers Asmus Heinrich Langgade 12 . . . . . . . . . . . . . . Storbank Birgitte Egeberg V Danmarksgade 36 . . . . . . . Storbank Christian Danmarksgade 36 . . . . . . . . . . . . . . . Storbank Christian Askhøj Danmarksgade 36 . . . . . . . . . Storbank Christian Askhøj Danmarksgade 36 . . . . . . . . . Storm Benny lærer Jernbanegade 11 . . . . . . . . . . . . . . . Storm Benny Jernbanegade 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Storm Benny Jernbanegade 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Storm Birthe sygehjælper Jernbanegade 11 . . . . . . . . . . Storm Dianna Rahbæk Jyllandsgade 30c 1 . . . . . . . . . . . Storm Henrik tekstilsvejs Ørrevej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . Storm Tina Rahbæk pædagogmedhj Ørrevej 26 . . . . . . . . Storå’s Kanofart Hodsagervej 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stoubæk Lars Feldborgvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stoubæk Margit Lundgårdsparken 36 . . . . . . . . . . . . . . . Stoubæk Margit Lundgårdsparken 36 . . . . . . . . . . . . . . . Stoubæk Peder gårdejer Lundgårdsparken 36 . . . . . . . . . Stoubæk Peder Lundgårdsparken 36 . . . . . . . . . . . . . . . Stoubæk Theresia Lindeved S Feldborgvej 10 . . . . . . . . . Stoubæk Theresia Lindeved Strøm Feldborgvej 10 . . . . . Stoubæk Theresia Lindeved Strøm Feldborgvej 10 . . . . . Stougaard Agner Kent Langgade 43 . . . . . . . . . . . . . . . . Stougård Mona kontorelev Tavlborgvej 3 . . . . . . . . . . . . Struve Arne arbejdsmand Langgade 86 . . . . . . . . . . . . . Struve Finn skovarbejder Videbækvej 8 . . . . . . . . . . . . . . Struve Finn Videbækvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Struve Mike Nygaard Skolegade 28 Straadt David Christian Karupvej 36 7470 Karup. . . . . . . Straadt David Christian Karupvej 36 7470 Karup . . . . . . . Straadt Dikte Karupvej 32 7470 Karup Straadt Nanna Fårbækvej 14 7470 Karup. . . . . . . . . . . . . Straadt Susanne Karupvej 32 7470 Karup . . . . . . . . . . . . Sturm Allan pedel Lundgårdsparken 63 . . . . . . . . . . . . . Sturm Mariann Højmark Lundgårdsparken 63 . . . . . . . . . Stücheli Anni Vestergård Langgade 56 . . . . . . . . . . . . . . Stürm Erica Maria Hiltunen Lundgaardsgade 17 . . . . . . . Stürm Kristina Goldbech Videbækvej 11 . . . . . . . . . . . . . Stürm Kristina Goldbech Videbækvej 11 . . . . . . . . . . . . . Stürm Michael Højmark Lundgaardsgade 17 . . . . . . . . . . Stürm Michael Højmark Lundgaardsgade 17 . . . . . . . . . . Stürm Ronni Bo Goldbech Videbækvej 11 . . . . . . . . . . . . Stürm Ronni Bo Goldbech Videbækvej 11 . . . . . . . . . . . . Stærk Helle Lundgårdsparken 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stærk Henrik Obel Gammel Engvej 1 Stærk Henrik Svarre Skjerkvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stærk Henrik Svarre Skjerkvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stærk Joan Juhl Gammel Engvej 1 Stærk Marianne Damgaard Fynsgade 15 . . . . . . . . . . . . Stærk Randi Obel Skjerkvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stærk Randi Obel Skjerkvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stærk Tommy Obel Lundgårdsparken 26 . . . . . . . . . . . . . Stærk Torben Obel Fynsgade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Støvring Emil Friis Rotvigvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Støvring Line Kristine Friis Rotvigvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . Staal Ellen Jernbanegade 13 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Subheeshan Babitha Havrevej 8

S


Søegaard Jan Peder Damholdt Sjællandsgade 31 . . . . . Søegaard Karina Damholdt Sjællandsgade 31 . . . . . . . . . Søgaard Esther Marie Hovedgaden 1 . . . . . . . . . . . . . . . Søgaard Esther Marie Hovedgaden 1 . . . . . . . . . . . . . . . Sønderager Niels gårdejer Ørrevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . Sønderby Jens Jørn Jensen pelsdyravler Eliseborgvej 1 Sønderbæk Arne gårdejer Holtevej 19 . . . . . . . . . . . . . . Sønderbæk Birgit Østergade 2 18 Sønderbæk Gunner Holtevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sønderbæk Gunner Holtevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sønderbæk Karen Odde Holtevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . Sønderbæk Theodor gårdejer Sjællandsgade 13 . . . . . . . Søndergaard Gerda Stensgaard lærer Hirsevænget 7 . . . Søndergaard Jens gårdejer Østervang 44 . . . . . . . . . . . . Søndergaard Kaj Kiel lagerarb Grønbækparken 55 . . . . . Søndergaard Kaj Kiel Grønbækparken 55 . . . . . . . . . . . . Søndergaard Niels Engbakken 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Søndergaard Ruth reng ass Egeskrænten 1 . . . . . . . . . . . Søndergaard Steen Aage snedkersvend Hirsevænget 7 . . Søndergaard Tina kontorass Grønbækparken 55 . . . . . . .

61 79 58 74 61 79 58 54 97 47 61 05 61 37 67 17 97 47 22 87 61 75 27 58 97 47 36 25 97 47 25 27 30 63 03 21 97 47 36 25 97 47 23 99 23 24 02 40 97 44 33 53 97 47 26 13 41 62 62 70 86 37 08 37 97 45 23 52 51 34 15 65 97 47 26 13

Sørens Tagdækning A/S

Navneregister

S

Industrivej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Agnete Østergaardsallé 3 2 3 . . . . . . . . . . . . . Sørensen Agnethe Feldborgvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Amalie Rørparken 18c 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Anette Ahornvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Anette Ahornvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Anja Feldborgvej 7 Sørensen Anja Lørup Brogårdvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Ann Grønbækparken 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Anna Østergaardsallé 7 1 4 . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Anni kontorass Skovvænget 41 . . . . . . . . . . . . Sørensen Anni Skovvænget 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Anni Skovvænget 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Arne gårdejer Østertoft 88 . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Arne Østertoft 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Benny Feldborgvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Benny Feldborgvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Bent direktør Holstebrovej 5a . . . . . . . . . . . . . Sørensen Bent Enebærvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Bent Holstebrovej 5a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Bo Fridthiof Romvigvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Bodil Ljørring husassistent Åbakkevej 12 . . . . . Sørensen Bodil Marie syerske Boghvedevej 10 Sørensen Bodil Nørgård syerske Åvej 2 . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Brian Nygaard Kronborgvej 1 . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Bøje Feldborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Bøje Feldborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Bøje Feldborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Bøje Feldborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Børge gårdejer Østergaardsallé 7 1 4 . . . . . . . Sørensen Carina Korgaard Brohusvej 13 Sørensen Casper Ahornvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Christian Hodsagervej 69 Sørensen Christian Moeskjær Danmarksgade 15 Sørensen Christian Ulrik Grovevej 26 . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Christina Glass Åskrænten 18 . . . . . . . . . . . . . Sørensen Dennis Agerbek Danmarksgade 40 1 tv Sørensen Dorthe Fynsgade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Dorthe Jeanette Fynsgade 2 . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Edith syerske Havrevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Elisabeth Bossen Videbækvej 13 . . . . . . . . . . . Sørensen Else sekretær Holstebrovej 5a . . . . . . . . . . . . . Sørensen Else Margrethe Østertoft 88 . . . . . . . . . . . . . . .

170

40 46 46 97 28 39 14 56 97 47 61 88 30 28 54 06 30 61 33 06 23 67 65 21 51 75 81 77 51 90 74 08 97 47 22 03 97 45 24 89 29 29 65 51 29 21 63 86 97 47 27 12 30 63 48 70 97 47 61 88 40 71 07 91 30 31 12 44 30 62 54 49 60 14 36 91 97 47 27 45 97 45 20 31 97 47 61 11 97 47 15 04 50 54 30 34 51 68 59 88 50 55 30 34 60 78 30 34 97 47 22 03 29 65 61 09

22 98 73 94 51 24 99 42 61 43 54 03 34 10 42 41 30 35 40 47 42 37 25 66 61 42 68 18 97 47 27 12

Sørensen Erik Gammel Engvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Erik John Gammel Engvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Erik John Gammel Engvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Erik Simmelkjær Kløvervej 14 Sørensen Erik Vestergaard Ahornvej 14 . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Erna Kirstine C Egeskrænten 9 . . . . . . . . . . . . Sørensen Finn konservesarb Hovedgaden 34 . . . . . . . . . Sørensen Finn Hovedgaden 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Finn Hovedgaden 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Finn Ivan chauffør Valmuevej 9 . . . . . . . . . . . . Sørensen Finn Lund betonstøber Engvej 1 Sørensen Flemming Lundgårdsparken 44 . . . . . . . . . . . . Sørensen Gerda Birkkjær Lundgaardsgade 10 . . . . . . . . . Sørensen Gitte Lynderup Syrenvej 14 Sørensen Hans Christian murersvend Ljørringvej 46 . . . . Sørensen Harry medhjælper Tavlborgvej 7 . . . . . . . . . . . Sørensen Harry Tavlborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Harry Tavlborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Harry Jørgen gårdejer Åbakkevej 12 . . . . . . . . Sørensen Heidi Yllebjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Henrik Bossen Romvigvej 10 . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Hugo M Vestager 3 Sørensen Inga Ginderskov Hogagervej 5 . . . . . . . . . . . . . Sørensen Inge Hovedgaden 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Inge Hovedgaden 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Inge Kate sygehjælper Hovedgaden 34 . . . . . . Sørensen Inge Lise Facius servitrice Valmuevej 9 . . . . . . Sørensen Inge Lise Facius Valmuevej 9 . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Ingrid syerske Ljørringvej 46 . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Ivan Frøsig kok Lundgaardsgade 15 . . . . . . . . Sørensen Ivan Frøsig Lundgaardsgade 15 . . . . . . . . . . . . Sørensen Jan Danmarksgade 17 Sørensen Jannie Østvænget 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Jens Allermann Sønder Skjerkvej 4 . . . . . . . . . Sørensen Jens Allermann Sønder Skjerkvej 4 . . . . . . . . . Sørensen Jens Allermann Sønder Skjerkvej 4 . . . . . . . . . Sørensen Jens Allermann Sønder Skjerkvej 4 . . . . . . . . . Sørensen Jens Allermann Sønder Skjerkvej 4 . . . . . . . . . Sørensen Jens Allermann Sønder Skjerkvej 4 . . . . . . . . . Sørensen John Østergaard Langgade 53 . . . . . . . . . . . . . Sørensen Jonas Danmarksgade 31 1 . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Jutta Nygade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Jørgen Yllebjergvej 6 Sørensen Karen Gammel Engvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Karna Kristensen sygemedhj Østervang 50 Sørensen Kasper Hjerrild Viborgvej 378 . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Kasper Lørup Brogårdvej 9 Sørensen Kim Ammitzbøll Anemonevej 9b . . . . . . . . . . . . Sørensen Kristina Anemonevej 7b Sørensen Kurt Lundgaardsgade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Kurt Fridthjof pedel Lundgaardsgade 10 . . . . . Sørensen Kurt Hjerrild landbr medhj Viborgvej 378 . . . . . Sørensen Lasse Ginderskov Skjerkvej 2 . . . . . . . . . . . . . Sørensen Lea Dahl Hogagervej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Leif Engmark byggetekniker Højager 27 . . . . . Sørensen Lene Toft Hestbjergvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Lilly Østergaardsallé 3 1 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Lina Thalund Højager 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Lina Thalund Højager 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Lina Thalund Højager 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Linda Østertoft 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Lis Stoubæk Parken 14 Sørensen Lone social- og s Engbakken 5 Sørensen Lonni Henriksen Vestager 3 . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Mads Blæsbjerg Sønder Skjerkvej 4 . . . . . . . .

31 50 96 57 97 47 37 06 40 53 74 72 40 11 60 84 97 45 21 80 97 47 62 40 30 59 43 29 61 65 43 29 97 47 29 16 97 47 16 62 97 47 29 81 97 47 25 67 97 47 31 45 40 26 59 48 20 46 91 23 97 45 20 31 21 57 78 23 26 79 49 97 97 45 40 76 61 65 43 29 30 59 43 29 97 47 62 40 22 46 09 38 50 72 52 42 97 47 25 67 23 46 90 38 41 17 50 38 29 88 43 21 97 47 27 67 22 48 58 11 41 28 68 97 40 12 27 67 20 51 27 67 21 96 92 45 50 72 44 76 23 88 87 45 97 45 20 17 97 47 37 06 97 45 25 03 20 84 49 44 21 69 05 74 97 47 29 81 97 45 25 03 22 44 66 62 51 28 24 35 21 17 64 94 97 45 46 90 97 47 24 43 97 40 55 84 51 21 32 38 30 14 57 46 23 86 55 18

21 30 02 55 97 47 27 67


Sørensen Maj-Brith Lergravvej 12 Sørensen Majken Danmarksgade 17 Sørensen Margit syerske Lundgaardsgade 15 Sørensen Maria Guldborg Tømmergade 3 Sørensen Marie Mathea Hovedgaden 39c Sørensen Mathias Hovgaard Østvænget 55 Sørensen Michael Ljørring Skovvænget 29 . . . . . . . . . . . Sørensen Mie Dalsgaard Tavlborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Niels Jørgen M murersvend Varhedevej 12 . . . Sørensen Niels Jørgen Meldgaard Varhedevej 12 . . . . . . Sørensen Niels Jørgen Meldgaard Varhedevej 12 . . . . . . Sørensen Niels Jørgen Meldgaard Varhedevej 12 . . . . . . Sørensen Niels Jørgen Meldgaard Varhedevej 12 . . . . . . Sørensen Ove maskinarb Hovedgaden 39c . . . . . . . . . . . Sørensen Ove Maul disponent Åvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Ovenguaq Frederik J Bellisvej 4 . . . . . . . . . . . . Sørensen Peder Kristian Høj Gammel Landevej 11 . . . . . Sørensen Peder Kristian Høj Gammel Landevej 11 . . . . . Sørensen Per murer Engbakken 5 Sørensen Peter Frøsig Lundgårdsparken 57d . . . . . . . . . Sørensen Randi Blæsbjerg Sønder Skjerkvej 4 . . . . . . . . Sørensen René Tavlborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Simon Karlsmose Romvigvej 17 . . . . . . . . . . . Sørensen Sten Daugaard eksportchauf Havrevej 15 . . . . Sørensen Susan Højbjerg Hallundbækvej 30 Sørensen Sussanne Bjerregaard syerske Engvej 1 . . . . . Sørensen Svend Brogårdvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Svend Agner gårdejer Over Høstrupvej 7 . . . . . Sørensen Svend Agner Over Høstrupvej 7 . . . . . . . . . . . . Sørensen Søren Christian Stoubæk Parken 14 . . . . . . . . Sørensen Søren Christian Stoubæk Parken 14 . . . . . . . . Sørensen Søren David tømrer Skovvænget 41 . . . . . . . . . Sørensen Søren David Skovvænget 41 . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Thomas Tavlborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Thomas Dahl Hogagervej 12 . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Tina Lund Hodsagervej 69 . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Tina Lund Hodsagervej 69 . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Tina Wickstrøm Kløvervej 14 Sørensen Tommy skovarbejder Bredgade 22 . . . . . . . . . . Sørensen Tommy Grønbækparken 29 . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Torben Fladerne 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Torben Fladerne 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Torben Vang Højager 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Torben Vang Højager 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Torben Vang Højager 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Ulla Jul lærer Kirkestræde 10 . . . . . . . . . . . . . Sørensen Villy kontorbestyr Boghvedevej 10 . . . . . . . . . . Sørensen Winnie Mølleparken 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Winnie Mølleparken 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Winnie Poulsgaard Mølleparken 18 . . . . . . . . . Sørensen Yrsa syerske Varhedevej 12 . . . . . . . . . . . . . . .

T 40 90 40 53 97 47 31 45 97 47 11 71 71 78 18 00 24 28 26 77 20 32 77 71 22 94 07 33 21 62 88 28 97 47 61 11 31 12 80 88 97 45 42 58 23 27 04 41 35 11 71 40 97 47 27 67 97 47 31 45 97 47 27 45 40 26 29 87 93 98 76 71 20 49 48 51 97 45 61 90 53 28 21 61 29 44 53 41 24 87 52 48 97 45 24 89 30 74 24 89 97 47 31 45 26 82 42 91 30 50 06 23 21 42 22 81 40 33 45 40 21 60 10 61 40 38 33 75 60 84 03 60 97 40 55 84 30 72 34 78 22 36 18 18 50 91 23 57 40 53 31 76 93 92 17 02 21 51 61 42 97 45 44 12 97 47 11 71

Sørvad Cykler 97 43 85 46 20 46 89 85 97 47 60 89 97 45 20 11

20 94 49 81 96 10 42 00 20 65 94 66 40 18 60 15 22 81 27 55

Tandlæge Carl-Børge Christensen Østergade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 21 85

Tandlæge Kjeld Tommerup ApS Johann Bittmannsvej 2 7850 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taranu Cristi Adrian Herningvej 20 Taranu Dumitrita-Camel Herningvej 20 Taulborg Agnes Engvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taulborg Henning landbr medhj Kildevej 15 . . . . . . . . . . Taulborg Jens Åbyvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taulborg Kristen Engvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taulborg Randi Johanne Højgade 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . Taulborg Susanne Johansen Åbyvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . Taulborg Susanne Johansen Åbyvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . Taulborg Susanne Johansen Åbyvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . Taulborg Susanne Johansen Åbyvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . Taulborg Villy mekaniker Vestergade 24 . . . . . . . . . . . . . Taulborg Villy Vestergade 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tegllund Ingrid Fløe Skolevænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . Tegllund Torben Stavlundvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tegllund Torben Stavlundvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tegllund Torben Stavlundvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teilmann Elsebeth Bakkedraget 19 . . . . . . . . . . . . . . . . Teilmann Elsebeth Gasseholm Bakkedraget 19 . . . . . . . . Teilmann Frey Bakkedraget 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teilmann Frey Bakkedraget 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teilmann Matias Bakkedraget 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teilmann Matias Bakkedraget 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tekle Yonas Legese Lyngen 3b Terkildsen Niels Lærkevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ternvig Inge Liselotte studerende Sønder Skjerkvej 5 . . . Ternvig Inge Liselotte Sønder Skjerkvej 5 . . . . . . . . . . . . Ternvig Inge Liselotte Sønder Skjerkvej 5 . . . . . . . . . . . . Thalsgaard Cecilie Haderisvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thalund Helle Munk Højgade 3 Thalund Shannon Bundgaard Højgade 3 Thangaraj Jayanthi Boghvedevej 31 . . . . . . . . . . . . . . . Thangaraj Mithila Boghvedevej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . Thinggaard Anders Sønderagervej 28 . . . . . . . . . . . . . . Thinggaard Anders Sønderagervej 28 . . . . . . . . . . . . . . . Thinggaard Birte Rotvig Sønderagervej 28 . . . . . . . . . . . Thingvad Anja Christina Nørregade 13 . . . . . . . . . . . . . . Thingvad Anja Christina Nørregade 13 . . . . . . . . . . . . . . Thomasen Berit Pilhusevej 1 Thomassen Henning Ove kommis Sønderagervej 48 . . . Thomassen Henning Ove Sønderagervej 48 . . . . . . . . . . Thomassen Karina hjælpepige Højager 5 Thomassen Lisbeth Bovbjerg viktualieass Bredgade 12 . Thomassen Mona Frifeldt ekspeditrice Sønderagervej 48 Thomassen Oliver Armose Højager 5 Thomassen Simone Armose Højager 5 . . . . . . . . . . . . . . Thomassen Svend Erik Bovbjerg specialarb Bredgade 12 Thomsen Anne Mette syerske Rørkærvej 7 . . . . . . . . . . . Thomsen Anne Mette Rørkærvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Bent Vagner arbejdsmand Vinkelvej 11 . . . . . . Thomsen Berit Løhde Dalsgaard Grønbækparken 41 . . . . Thomsen Birgith Friis ekspedient Rotvigvej 7 . . . . . . . . .

97 45 23 50

97 47 29 28 97 47 21 34 97 47 60 07 97 47 29 28 97 47 15 12 97 47 60 07 61 31 19 03 51 76 03 70 30 49 45 36 97 47 33 33 40 53 56 24 40 96 41 46 97 45 41 35 20 36 44 33 24 89 72 84 28 70 30 94 97 47 30 94 97 47 30 94 97 87 53 96 97 47 30 94 27 82 00 94 96 97 02 45 28 45 53 50 23 30 32 50 30 74 17 66 97 54 85 69

96 96 10 14 96 96 10 14 97 47 19 47 61 38 32 42 97 47 19 47 50 57 53 25 51 31 87 10 20 83 82 80 29 92 97 47 21 61 73 65 29 92 97 47 61 60 31 43 60 83 08 57 97 47 24 73 20 93 51 34 97 47 31 58 61 28 29 58 97 47 31 42

171

Navneregister

Langgade 35 7550 Sørvad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Søvsø Jens Peder Åparken 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Søvsø Jens Peder Christense salgschauff Åparken 3 . . . . Saaugaard Erna Bøge hjemmehjælp Skovvænget 61 . . .

2lp A/S Farvervej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3d-Boligbyg ApS Langgade 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taboka Lundgårdsparken 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tamenta ApS Danmarksgade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tamulis Donatas Gindeskovgård 4 . . . . . . . . . . . . . . . . .

T


Thomsen Bjarne Vad gårdejer Rotvigvej 7 . . . . . . . . . . . . Thomsen Bjarne Vad Rotvigvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Bjarne Vad Rotvigvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Carsten Fjord Engvej 25 Thomsen Doris syerske Lundgårdsparken 9 . . . . . . . . . . Thomsen Emma damefrisør Jyllandsgade 16 . . . . . . . . . Thomsen Finn Birkbak Lundgårdsparken 57b Thomsen Flemming Gudmund Vester Feldborgvej 20 . . . Thomsen Gitte Paula Heimose Drosselvej 16 . . . . . . . . . . Thomsen Hans Thor ekspedient Lundgårdsparken 9 . . . . Thomsen Helene Dejrup Lergravvej 10 . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Helle Hauritz Videbækvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Henriette Marie Lauth Lyngskrænten 6 . . . . . . Thomsen Henriette Marie Lauth Lyngskrænten 6 . . . . . . Thomsen Henriette Marie Lauth Lyngskrænten 6 . . . . . . Thomsen Henrik Friis Skærbækvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Henrik Friis Skærbækvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Herdis Ljørringvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Inger Margrethe B pædagog Fynsgade 11 . . . . Thomsen Jacob Vinkelvej 19 Thomsen Jette syerske Rosenvænget 5 1 Tv . . . . . . . . . . Thomsen Jette Rosenvænget 5 1 tv . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Johanne Bundgaard Søndermarken 24 Thomsen John Grønbækparken 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Jonna Marie Vinkelvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Karen kærnemager Rørparken 16a . . . . . . . . . Thomsen Karina Tvedvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Kirstin Klausen Sønderagervej 44 . . . . . . . . . . Thomsen Knud murermester Ljørringvej 16 . . . . . . . . . . Thomsen Linda Bank Engvej 25 Thomsen Lone Mølbæk Brohusvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Lone Mølbæk Brohusvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Mads Dalsgaard Grønbækparken 41 Thomsen Marianne Nielsen Tvedvej 22 . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Marianne Nielsen Tvedvej 22 . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Martin Skolegade 13 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Mathilde Lauth Lyngskrænten 6 Thomsen Mogens Lauth Lyngskrænten 6 Thomsen Mona butiksass Jyllandsgade 21 . . . . . . . . . . . Thomsen Palle Jensen Tvedvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Pernille Bredvigvej 18 Thomsen Pernille Tvedvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Poul kontorass Lyngskrænten 6 Thomsen Rasmus Birkbak Rørparken 20a Thomsen René Kirkegade 4 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Steffen Syrenvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Susanne Kiel Skærbækvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Aage regnsk tekn Rørkærvej 7 . . . . . . . . . . . . . Thonglor Amornrat Drosselvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thorkildsen Gunnar Nørlund Østergaardsallé 3 2 1 . . . .

97 47 31 42 24 41 49 42 51 50 13 42 97 47 31 52 97 47 21 83 21 67 68 51 30 54 54 92 97 47 31 52 34 10 35 52 28 18 14 41 30 12 33 35 21 72 41 17 51 27 86 90 97 47 14 71 60 95 16 34 40 27 64 07 21 68 76 37 97 47 16 25 21 76 78 10 61 28 29 58 97 47 31 58 97 47 24 80 97 47 10 59 61 85 20 99 24 89 76 99 30 24 53 83 40 15 08 79 97 47 10 59 30 70 13 40 24 61 88 17

Navneregister

T

172

97 45 61 11 40 37 70 72 27 96 07 95 40 17 20 50 60 17 24 37 20 93 01 76

34 11 94 90 30 26 27 24 61 77 87 40

Timring VVS, Smede- & Maskinforretning A/S Nr. Mosevej 2 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 13 24 22

TINA-REN Råstedvej 10 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tkachova Tamila Nørreholmvej 1 Toft Bo Lundbyvej 11 Toft Carsten Koustrup Skærbækvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Toft Dennis Houmøller Langgade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . Toft Martin Berggreen Østvænget 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Toft Peter Hansen diakon Søndergade 34 . . . . . . . . . . . . Toft Peter Hansen Søndergade 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toft Peter Hansen Søndergade 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toft Rasmus Haahr Olesen Skolestien 1 . . . . . . . . . . . . . Toft-Jensen Henny Irene sygehjælper Rugbjergvej 24 Tolstrup Michael Riber Anemonevej 11b . . . . . . . . . . . .

52 37 40 15

20 92 42 52 51 17 45 34 25 59 88 97 75 28 72 60 51 37 67 67 30 52 72 36 24 26 73 64 22 78 44 03

Tommys Taxi Ljørringvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toustrup Christina Elisabeth L Danmarksgade 12 th Toustrup Egon Knudsen chauffør Østvænget 33 . . . . . . . Trankjær Edith Eleonora reng ass Viborgvej 368 . . . . . . . Trankjær Edith Eleonora Viborgvej 368 . . . . . . . . . . . . . . Trankjær Elin Marie lærer Feldborgvej 19 . . . . . . . . . . . .

97 47 14 00 97 47 60 57 27 12 91 03 41 98 11 03 97 47 61 00

3F Fagligt Fælles Forbund 61 74 78 15 97 47 10 59 97 47 10 59

Tujavej 20 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 30 08 70

Trehøje Anlæg A/S Bødkervej 12 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 13 34 25

Trehøje Køleteknik A/S 97 13 29 32 22 40 09 48 97 47 14 71 97 47 24 73 33 11 07 00 42 20 38 95

Thornvig Jensen A/S Hvidelvej 111 7400 Herning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thorsager Gerda Åparken 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thorsager Gerda Åparken 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thorsen Elsemarie Fløistrup Skovvænget 8 . . . . . . . . . . Thorsen Elsemarie Fløistrup Skovvænget 8 . . . . . . . . . . . Thorsen Erik Bech gårdejer Hallundbækvej 3 . . . . . . . . . Thorsen Erik Bech Hallundbækvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Thorsen Jytte Skovgaard Søndergade 3 . . . . . . . . . . . . . Thorsen Mette Petrea H medhjælper Hallundbækvej 3 . . . Thorsen Mette Petrea Hyldgaard Hallundbækvej 3 . . . . . . Thorsen Sten Nyby maskinmester Bakkedraget 23 . . . . . Thorsgaard Anne-Marie tekstilarb Rugbjergvej 29 . . . . . Thorst Inger sekretær Sønder Skjerkvej 14 . . . . . . . . . . .

Thrane Lillan Fårbækvej 1 7470 Karup . . . . . . . . . . . . . . Thrane Lillan Fårbækvej 1 7470 Karup. . . . . . . . . . . . . . . Thuesen Birthe Warming sygehjælper Ljørringvej 41 . . . Thuesen Erik Bonde Appel direktør Ljørringvej 41 . . . . . . Thuesen Tobias Bonde Rørparken 34d 1 Thulesen Berith June B Nørskovvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . Thulesen Esben Borregaard Nørskovvej 6 . . . . . . . . . . . . Thygesen Ellinor sygepl ske Hodsagervej 42 Thygesen Ole skovfoged Hodsagervej 42 Thygesen Phansa Pholmun Østvænget 5 . . . . . . . . . . . . . Thygesen Samrauy Enebærvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thøgersen Jeanette Riis pædagog Gyvelvej 1 . . . . . . . . Thaarup Johanne Jersildvej 11

97 12 06 06 97 47 60 75 61 75 41 22 32 20 43 46 30 29 37 47 97 47 60 88 97 47 60 84 29 63 10 76 97 47 60 84 29 21 60 84 40 74 14 08 51 96 56 57 29 71 27 01

Bødkervej 1 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troelsen Allan Kirkegade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troelsen Anna Marie Ringgaard Teglværksvej 11 . . . . . . . Troelsen Gudrun Varhedevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troelsen Hanne Elisabeth Bygvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . Troelsen Hanne Elisabeth Bygvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . Troelsen Hans Varhedevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troelsen Hans Evald Varhedevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troelsen Jens Christian gdr Teglværksvej 11 . . . . . . . . . . Troelsen Johanne Mariane Gindeskovvej 20 . . . . . . . . . . Troelsen Kaj Solskrænten 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troelsen Karen Margrethe Langgade 18 . . . . . . . . . . . . . Troelsen Kirsten dagplejer Ljørringvej 7 . . . . . . . . . . . . . . Troelsen Martha Kristine H fodspec Rosenvænget 12 . . . Troelsen Morten Ljørringvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troelsen Niels Christian tømrer Ljørringvej 7 . . . . . . . . . . Troelsen Niels Christian Ljørringvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . Troelsen Ove Kamp chauffør Bygvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . Troelsen Ove Kamp Bygvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troelsen Randi Teglværksvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troelsen Søren Teglværksvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troelsen Thomas Stenmose gårdejer Gindeskovvej 20 . .

97 13 21 33 22 36 53 76 97 45 42 84 97 47 25 14 97 47 29 34 60 66 29 34 21 36 59 43 97 47 25 14 97 45 42 84 97 45 42 95 21 90 43 51 97 45 41 37 97 47 38 47 97 47 20 74 97 47 38 47 97 47 38 47 24 66 20 13 97 47 29 34 29 12 77 67 97 45 42 84 97 45 42 84 97 45 42 95


Troelsen Vagn Leo gårdejer Langgade 18 . . . . . . . . . . . . True Johnni Meedom Herningvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . True Monita Meedom Herningvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Truelsen Annalise Gammelgaard Nygade 24 . . . . . . . . . . Truelsen Egon Peder G murermester Over Høstrupvej 3 . . Truelsen Egon Peter Over Høstrupvej 3 . . . . . . . . . . . . . . Truelsen Lisbeth Dam Skovvænget 59 . . . . . . . . . . . . . . . Truelsen Martin Krogsgaard Skovvænget 59 . . . . . . . . . . Truelsen Svend efterlønsmod Nygade 24 . . . . . . . . . . . . Truelsen Svend Nygade 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Truelsen Tove Over Høstrupvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Truelsen Tove Meedom Over Høstrupvej 3 . . . . . . . . . . . . Trærup Lene kontorass Vesterlund 40 . . . . . . . . . . . . . . Tsybulska Tetiana Bredgade 55 Tsybulskyi Sergii Bredgade 55 Turkmany Ahmad Walid Jens Jensensvej 15 Turkmany Ammar Walid Jens Jensensvej 15

97 45 41 37 53 67 40 73 53 63 42 68 97 45 23 98 97 45 25 52 97 45 45 35 97 45 60 32 97 45 60 32 97 45 23 98 21 36 42 67 22 48 50 24 97 45 25 52 61 67 88 37

Tvis Gårdbutik Morrevej 12 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tvis Vognmandsforretning A/S Kronborgvej 11 . . . . . . Tyshchyk Sergii Nørregade 23 Tælle-Experten Grovevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tølbøl Hans Damsgaard kirkebetjent Falkevej 13 . . . . . . Tølbøl Ida sygepl ske Falkevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tølbøl Ida Falkevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tølbøll Anna Sjællandsgade 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tønning Lene Sønderagervej 58 Tønning Tommy Højmark Sønderagervej 58 . . . . . . . . . . Taaning Anne Bech Haderisvej 5

97 43 50 70 70 22 20 68 97 14 32 34 97 45 28 60 97 45 28 60 51 30 27 56 97 47 36 59 22 56 11 64

U Udviklingsselskabet Vest A/S Kildevej 6 . . . . . . . . . . . Uhrlund Helene Korsgaard Grønbækparken 97 . . . . . . . . Uldbutikken Vormstrupvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulrik Jan Lykke Møllestræde 15 tv Ulsøe Grethe syerske Østertoft 52 Ulsøe Hans murersvend Ljørringvej 17 . . . . . . . . . . . . . . Ulsøe Martin Abildgaard Frøik Drosselvej 12 . . . . . . . . . . Ulsøe Martin Abildgaard Frøik Drosselvej 12 . . . . . . . . . . Ulsøe Martin Abildgaard Frøik Drosselvej 12 . . . . . . . . . . Ulsøe Martin Abildgaard Frøik Drosselvej 12 . . . . . . . . . . Ulsøe Rie Frøik Drosselvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 50 76 11 61 38 32 53 97 45 22 97

20 98 67 56 86 62 03 55 51 74 82 00 22 31 67 00 40 95 26 82 86 62 03 55

Under Bøgen Nygade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 77 87 24 Ungureanu Elena Herningvej 20 Uno-X Service Hogagervej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 41 90 Unterfingher Ancuta Videbækvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 69 48 76 Unterfingher Eduard Videbækvej 21

Vad Henrik Sand elektriker Højager 6 . . . . . . . . . . . . . . . 30 51 75 56 Vagns Trævarer Skærbækvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 16 84 48

97 47 33 02 20 12 45 21 97 47 22 74 29 44 74 25 22 39 58 98 97 47 22 74

22 64 38 74 74 54 38 30 97 47 11 40 97 47 11 40 20 91 30 93 23 43 09 22 42 27 22 09 27 14 29 35 20 11 77 03

91 56 19 05 31 33 19 30 51 90 29 15

61 74 76 08 31 22 38 35 30 64 32 25 97 45 20 25 28 76 11 41 97 47 60 28 40 88 60 28 97 47 60 28 40 28 60 89 26 35 15 44 97 47 27 71 23 86 23 82 32 16 62 41

40 33 45 34 97 46 83 53 40 76 46 34 23 36 53 71 97 47 32 48 27 89 49 10 29 71 63 70 23 36 53 71 29 79 05 44 32 15 30 55 51 51 01 98

32 15 30 55

Navneregister

V

Vahr Erna Søndermarken 12 Vahr Johannes Tvisvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vahr Johannes Tvisvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vahr Karsten Hovedvejen 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vahr Karsten Hovedvejen 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vahr Line Vesterlund 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vahr Minna Birthe Hovedvejen 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valgmenigheden Aulum-Vinding-Vind Holstebrovej 9 Valin Mie Sand Søndergade 8 Valin René Søndergade 8 Valsøe Bente Østvænget 103a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valsøe Leif Theisen maskintekn Østvænget 103a . . . . . . Van Dijk Douwe Feldborgvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Van Dijk Lammechien Feldborgvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . van Ingen Pirette Kjær Lundgaardsgade 29 . . . . . . . . . . van Ingen Ruth Kjær fabrikarbske Anemonevej 19c . . . . . Vang Lise Lotte Åbakkevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Varhede Auto v/ Sven Moesgaard Varhedevej 21 . . . . . Varhede Vognmandsforretning I/S Varhedevej 5 . . . . . Vassine Maxim Skolegade 2 1 th Vedel Gerda syerske Østergade 2 28 Vegeberg Dorte Jyllandsgade 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vegeberg Dorte Jyllandsgade 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veinberg Airi Ljørringvej 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vencsel Lorand Tvedvej 14 Veng Jeppe Agerskov Ørts Møllestræde 14 2 Veng Maria Gottenborg Ørts Møllestræde 14 2 . . . . . . . . Vennersdorf Alexander Bylow Skærbækvej 11 . . . . . . . . Vennersdorf Jette Damgaard medhj Sønderagervej 14 Vennevold Svend E. Skolevænget 21 . . . . . . . . . . . . . . . Vennevold Svend Erik salgskons Skolevænget 21 . . . . . . Vester Jakob Munk Hovedvejen 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vester Pernille Munk Jyllandsgade 30e Vesterby Anna Lise cand jur Hodsagervej 34 . . . . . . . . . Vesterby Anna Lise Hodsagervej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . Vesterby Karl Erik Hodsagervej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . Vesterby Karl Erik Hodsagervej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Allan Riis Irisvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Anna Margrethe Danmarksgade 31 . . . . . . . Vestergaard Anna Margrethe Danmarksgade 31 . . . . . . . Vestergaard Annika Mølleparken 24 . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergård Britta Bro dagplejer Hallundbækvej 24 Vestergaard Carsten repræsentant Fladerne 4 Vestergaard Charlotte G Vestergade 7 . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Jytta Fugl Nørregade 12b . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Jytta Yngva Fugl Nørregade 12b . . . . . . . . . Vestergaard Kirsten Holm Havrevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Kjeld bankprok Boghvedevej 21 . . . . . . . . . . Vestergaard Lasse Fuhr Havrevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Lasse Fuhr Havrevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Lasse Fuhr Havrevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Leo Hald montør Kildevej 1 Vestergaard Lone Lund Irisvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergård Martin Bro Bredgade 25 . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Martin Hald Vestergade 7 . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Mary Skolegade 5 14 Vestergaard Mona Dahlerup cafeteriaind Fladerne 4 Vestergård Sandra Hornshøj Bredgade 25 . . . . . . . . . . . Vestergaard Ulla Inger Lise husassistent Kildevej 1 Vestersager Anne Marie Rosenvænget 7 1 th . . . . . . . . . Vestersager Kim Skyttevej 1 Vestersager Susanne Høgh Skyttevej 1 . . . . . . . . . . . . . . Vestersager Susanne Høgh Skyttevej 1 . . . . . . . . . . . . . . Vestersager Susanne Høgh Skyttevej 1 . . . . . . . . . . . . . . Vestersager Susanne Høgh Skyttevej 1 . . . . . . . . . . . . . .

21 35 30 81 30 35 43 49 30 62 54 48 51 19 54 49 26 21 78 67

173

V


Vestjydsk Gulvafslibning Idomvej 74 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 99 22 00 Vestjysk Busser Rugbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 74 82 13

VG Auto v/ Villy Grønne Hodsagervej 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VH Portservice Hodsagervej 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viborent ApS Bredgade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viborg Inger Nygårdvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 61 97 10 97 47 64 48 81 71 87 06 97 45 40 34

Videbæk Bogtrykkeri A-S Falkevej 4 6920 Videbæk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Videbæk Charlotte guldsmedlærl Lundgårdsparken 8 . . . Videbæk Charlotte Lundgårdsparken 8 . . . . . . . . . . . . . . Videbæk Ellen Horslund Valmuevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Videbæk Esben Kristian repræsentant Søndermarken 3 . . Videbæk Hans Jacob vognmand Valmuevej 1 . . . . . . . . . Videbæk Hans Jacob Valmuevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Videbæk Hans Jacob Valmuevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Videbæk Jeppe Skovgaard Sønderagervej 20 . . . . . . . . . Videbæk Kirsten Marie sygehjælper Søndermarken 3 . . . Videbæk Lars Horslund Grønbækparken 4 . . . . . . . . . . . . Videbæk Per Horslund Lundgårdsparken 8 . . . . . . . . . . . Videbæk Per Horslund Lundgårdsparken 8 . . . . . . . . . . . Videbæk Trine Skovgaard Sønderagervej 20 . . . . . . . . . . Vidmontas Vytas Hovedgaden 44 Vidundergården Sandgårdvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 17 11 22 97 47 19 88 53 64 19 88 97 47 27 18 51 95 33 63 97 47 27 18 52 38 84 26 40 27 37 18 29 90 93 68 30 30 58 08 20 98 98 61 97 47 19 88 53 64 19 88 61 27 60 98 60 61 48 22

Vildbjerg Cykelservice Ågårdsvej 39 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 75 06 33

Vildbjerg Cykler Søndergade 1a 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 13 13 83

Volsing Ellen Louise Vormstrupvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . Vyshnyakova Olena Nørreholmvej 1 Vytautas Masiulis Teglværksvej 14 Væggemose Anette Elna klubass Sønderagervej 11 Væggemose Anna Østergade 2 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . Væggemose Anne Maria Høj Engvej 22 . . . . . . . . . . . . . . Væggemose Birthe Marie sygehj Grønbækparken 23 . . . . Væggemose Else Gertrud syerske Jersildvej 10 . . . . . . . . Væggemose Erling landbr medhj Langbovej 7 . . . . . . . . . Væggemose Erling Langbovej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 32 41 55

97 47 22 45 27 63 84 34 97 47 33 86 97 47 31 32 29 86 91 22 61 26 31 51

Vognmand Frode Væggemose Søndermarken 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Væggemose Frode chauffør Søndermarken 25 . . . . . . . Væggemose Hans Peter teknisk assi Sønderagervej 11 Væggemose Jette Hylleberg korresp Søndermarken 25 . Væggemose Kim Irisvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Væggemose Lilly Rørparken 32a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Væggemose Lis dagpl moder Østergaardsallé 7 2 3 . . . . Væggemose Max Holt Lergravvej 16 Væggemose Mona kontorass Bygvej 27 . . . . . . . . . . . . . Væggemose Monika Holt Lergravvej 16 Væggemose Nanna Troelsen Eliseborgvej 3 . . . . . . . . . . . Væggemose Nikolaj Troelsen Eliseborgvej 3 . . . . . . . . . . Væggemose Peder Immanuel specialarb Jersildvej 10 . . Væggemose Rasmus Kingo Rørparken 34c 1 Væggemose Simon Sønderagervej 11 Væggemose Solvejg tjener Langbovej 7 . . . . . . . . . . . . . Væggemose Solvejg Langbovej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Væggemose Svend Erik revisor Grønbækparken 23 . . . . . Væggemose Søren Kingo Bygvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . Væggemose Tania Jyllandsgade 30f . . . . . . . . . . . . . . . . Væggemose Thomas Engvej 22

97 47 20 55 97 47 29 94 97 47 29 94 97 47 18 09 97 47 20 76 97 47 27 77 97 47 38 09 61 65 29 90 61 74 13 28 97 47 31 32

61 65 39 18 29 85 85 51 97 47 33 86 97 47 38 09 32 11 03 08

Vildbjerg Radio & TV v/ Aages radio-tv Bredgade 31 6920 Videbæk . . . . . . . . 20 93 94 81

Navneregister

V

Vildbjerg-Ljørring Smede & VVS ApS . . . . Villa Villegas Manuela Herningvej 94 Villadsen Arne Meedom Egeskrænten 10 . . . . . . . . . . . . Villadsen Arne Meedom Egeskrænten 10 . . . . . . . . . . . . Villadsen Birthe Ejby lærer Højager 29 . . . . . . . . . . . . . . . Villadsen Meta Viola Østertoft 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Villadsen Niels Franck datalog Pilhusevej 7 . . . . . . . . . . . Villadsen Production A/S Hallundbækvej 6 . . . . . . . . . . Villadsen Rocia Meedom Egeskrænten 10 . . . . . . . . . . . Villadsen Thorkild Helsøe vognmaler Langgade 29 Villavicencio Benhur Sotto Søndergade 5 . . . . . . . . . . . Villumsen Ib Henning blikkensl Boghvedevej 33 . . . . . . . Villumsen Ib René lagerarb Boghvedevej 33 . . . . . . . . . . Villy’s Produkt Natovej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vindum Jesper Ove Merrild Troelstrupvej 5 . . . . . . . . . . Vingtoft Birgitte Danmarksgade 59 Vingtoft Manja Rome Rugvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . Vingtoft Mogens Rugvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vingtoft Peder Kristian salgskons Danmarksgade 59 . . . . Vingtoft Rita syerske Rolighedsvej 3 Vinstrup Leif Kristian Egeskrænten 4a Vinstrup Peder Kjær Falkevej 11 Vinther Trine Blaabjerg Gindeskovvej 23 . . . . . . . . . . . . . Visholm Birgit sekretær Tjørnevej 19 Visholm Erik købmand Tjørnevej 19 Vistisen Ernst Harald Over Høstrupvej 8 . . . . . . . . . . . . . Vittrup Bente Filtenborg sygepl ske Rosenvænget 30 Vittrup Harry udviklingsch Rosenvænget 30 Vognstoft Rigmor Roland Vestparken 15 . . . . . . . . . . . . Volsing Ellen Louise Vormstrupvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 174

97 13 19 00 32 13 03 08 28 43 51 10 97 47 33 42 91 56 52 64 97 14 37 73 24 20 06 71 32 13 03 08 96 41 00 47 56 38 18 98 40 50 32 32 40 15 77 82 42 67 11 85 97 47 68 00 97 47 68 00 40 19 31 07

32 16 53 11

97 45 61 06

20 99 78 00 97 40 22 21

W Walk-In Yllebjergvej 10 Waterair - Clean ApS Industrivej 7a . . . . . . . . . . . . . . . Weidemann Jane Knudsen Tvisvej 2 Welander-Raabjerg Erik faglærer Havrevej 11 . . . . . . . . Welander-Raabjerg Erik Havrevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . Werynski Mariusz Lukasz Teglværksvej 13 Westen Ivan Peter Dalgaard Jyllandsgade 12 . . . . . . . . . Westerblaae Annie kommuneass Lundbyvej 22 . . . . . . . Westerblaae Annie Lundbyvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Westergaard Anders Graae Grønbækparken 27 . . . . . . . Westergaard Knud vognmand Egeskrænten 2c Westergaard Majbrit Linda Egeskrænten 2c . . . . . . . . . . Westergaard Ole Grønbækparken 27 . . . . . . . . . . . . . . . . Westergaard Ole Grønbækparken 27 . . . . . . . . . . . . . . . . Westh Belinda Rikke B Bredgade 19 Westh Rigo Peter Sandgårdvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Westh Rigo Peter Sandgårdvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Westpack A/S Drejervej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Widriksen Bodil Lund faglærer Vormstrupvej 4 . . . . . . . . Wiersma Hielke Andries R Lergravvej 13 . . . . . . . . . . . . Wiersma Mona Førrisdahl Sønder Skjerkvej 3 Wiersma Randi Rolighed G Lergravvej 13 . . . . . . . . . . . . Wiese Diana Thusgård Højager 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . Wiese Michael Højager 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 45 65 00 97 47 33 10 41 43 34 92 22 96 41 32 97 47 33 01 22 50 11 72 29 80 67 08 22 83 89 69 23 85 08 72 51 32 97 40 96 92 15 08 27 64 37 39 70 80 93 33 97 45 60 50 97 47 35 74 53 56 56 44 61 78 11 14 50 58 03 12


Wilden Dustin Paul Østvænget 57 Wildlife-Management.dk v/ Niels Søndergaard Engbakken 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Willeberg Louise Bohn Anemonevej 11a Wind Preben Erik Bakkedraget 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winkler Evald Berg overlærer Valmuevej 4 . . . . . . . . . . . Winther Jeanette Kirkevej 7b Wipe Clean Lyngen 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Witthøft-Rasmussen Annette Enebærvej 24 W J Smede v/ Werner Johansen Bette Sines Vej 4 . . . . Wolff Jens Peder diakon Falkevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . Wolff Vera Irene Fuglsang hush tekn Falkevej 12 . . . . . . . Woods Conny sygehjælper Boghvedevej 3 . . . . . . . . . . . Woods Tanja Katrine Boghvedevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Wrobel Mads Lemberg Østvænget 30 . . . . . . . . . . . . . . . Wraae Knud gårdejer Nygårdvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Wraae Knud Nygårdvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Würtz Alex konsulent Hallundbækvej 13 . . . . . . . . . . . . . Würtz Benedikte Lohfert Hallundbækvej 13 Würtz Ingolf chauffør Gindeskovvej 18 . . . . . . . . . . . . . . Würtz Kasper Tømmergade 3 Wysocka Emilia Skovvænget 19

25 33 32 94 96 10 96 10 97 47 26 71 97 26 66 07 20 47 94 27 97 45 20 36 97 45 20 36 29 90 34 61 51 90 72 36 23 36 58 43 97 46 81 38 51 24 61 38 40 25 01 77 31 59 29 50

X XL Byg - Tømmergården A/S Aulum Industrivej Nord 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 32 22

Y Yatan Ferhat Danmarksgade 3 1 tv Yde Jette frisør Hogagervej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 43 41 Yde Jette Hogagervej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 63 71 20 Yohannes Goitom Paulos Østervang 38

Z 22 32 97 73 20 73 17 05

97 45 41 75 97 45 41 75 22 41 45 06 60 91 13 25

Ødegaard Begravelser Danmarksgade 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 12 06 10 Øgaard Laila Wolffheche ekspeditrice Feldborgvej 2 Øgaard Peer Asger driftsleder Feldborgvej 2 . . . . . . . . . . 52 32 99 83 Øhlenschlæger Hans Christian mekaniker Skolegade 5 10 Ølgaard Birgit Lykke Dixen Langgade 82 . . . . . . . . . . . . 97 45 41 95

Ørnhøj Køleteknik A/S Skovbrynet 14 6973 Ørnhøj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ørom Anna Sofie Kiel Boghvedevej 27 . . . . . . . . . . . . . . Ørom Jesper Ørrevej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ørom Kristian Kiel Ørrevej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ørskov Simon Mølgårdvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ørskov Simon Mølgårdvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østerby Jens Køhler Jyllandsgade 1c . . . . . . . . . . . . . . . Østerby Louise Køhler Anemonevej 21a Østerby Mona Lundgårdsparken 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Anders Hestbjergvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Anita Kousgaard Videbækvej 10 . . . . . . . . . . Østergaard Bent medhjælper Tusbækvej 22 . . . . . . . . . . Østergaard Bodil Marie tekstilarb Varhedevej 7 . . . . . . . . Østergaard Bodil Marie Varhedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Børge Sørensen Mølleparken 3 . . . . . . . . . . . Østergaard Dagny Østergaardsallé 3 3 5 . . . . . . . . . . . . . Østergaard Dan automek Mølleparken 8 Østergaard Dan Falk Søndergade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Edel Hoppes Alle 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Egon lærer Kirkestræde 10 Østergård Ellen syerske Kronborgvej 6 . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Finn Peder traktorfører Varhedevej 7 . . . . . . Østergaard Flemming lærer Lundgårdsparken 31 . . . . . . Østergaard Gunhild kontorass Lundgårdsparken 31 . . . . Østergaard Hanne Merete fabr syerske Mosevænget 26 Østergaard Henning gravemester Mosevænget 26 Østergaard Hugo Falk Lundgårdsparken 57c . . . . . . . . . . Østergaard Inga Solveig I Lundgårdsparken 57c . . . . . . . Østergaard Jens Peder slagteriarb Sjællandsgade 19 . . . Østergaard Jens Peder Sjællandsgade 19 . . . . . . . . . . . . Østergaard Jørn kommunalarb Tusbækvej 26 Østergård Karina Brix Bøgevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Kjeld Bonderup Skovvænget 69 . . . . . . . . . . Østergaard Knud chauffør Skovvænget 87 . . . . . . . . . . . Østergaard Knud Skovvænget 87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Krista Mølleparken 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Lene bankass Skovvænget 87 . . . . . . . . . . . . Østergård Maja Asbækhedevej 4 Østergaard Marianne Birkmose Søndergade 15 . . . . . . . Østergaard Martha Signe I Skolestien 13 . . . . . . . . . . . . Østergaard Maryann hj syerske Tusbækvej 26 . . . . . . . . Østergård Michael arbejdsmand Østvænget 115 . . . . . . Østergaard Niels Peter M Videbækvej 10 . . . . . . . . . . . . Østergaard Niels Peter Moselund Videbækvej 10 . . . . . . . Østergaard Niels Peter Moselund Videbækvej 10 . . . . . . . Østergård Peter Kristian gårdejer Kronborgvej 6 . . . . . . . Østergård Peter Kristian Kronborgvej 6 . . . . . . . . . . . . . . Østergård Peter Moselund gårdejer Kastaniealle 5 1 57 Østergaard Pia Egeskrænten 6b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergård Signe Asbækhedevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Thorvald Kastaniealle 5 1 52 . . . . . . . . . . . . Østergaard Winnie Mølleparken 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østerholm Christian Oluf gårdejer Østvænget 4 . . . . . . . Østerholm Nora hjemmehjælp Østvænget 4 . . . . . . . . . .

24 61 07 17 30 24 78 87 97 47 18 88 97 47 18 88 97 47 61 47 28 57 80 14 24 27 47 15 21 63 45 26 97 45 46 90 97 47 25 30 21 68 37 05 97 47 35 41 29 17 17 01 97 45 40 97 97 47 23 13 21 46 04 13 97 45 60 72 97 47 33 30 97 47 35 41 97 47 24 93 97 47 24 93 24 64 75 48 20 98 87 61 81 71 35 85 97 47 24 58 22 64 65 27 24 84 54 37 61 70 28 81 35 11 56 19 29 90 29 32 97 45 40 97 35 11 56 19 21 46 04 13 97 45 42 01 51 89 16 54 97 47 14 48 97 47 25 30 22 64 62 84 25 30 20 63 97 47 33 30 20 62 53 45 22 46 31 96 24 25 18 46 97 47 20 39 20 29 80 76 21 71 00 48 23 26 55 15

175

Navneregister

Zabozhko Yevhen Teglværksvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . Zacho Kim Søndergade 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zeno Ahmad Faisal Østertoft 22 Zimula Martin Vestergade 2 1 Zinglersen Hanne Parkvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zinglersen Jens Jørgen trafikchef Parkvej 6 . . . . . . . . . . Zinglersen Jens Jørgen Parkvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zinglersen Jens Jørgen Parkvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ø

Ø


Å Aaberg Irene Cortnum kontorass Lergravvej 11 . . . . . . . Aaby Anita kontorass Åbyvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aaby Anita Åbyvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aaby Jens bankfuldm Åbyvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aae Ejvind direktør Holtevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aae Vera Bach Holtevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aae Vera Bach Holtevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aaen Kenneth Frydkjær assistent Højager 37 . . . . . . . . . Aaen Lisbeth Frydkjær Højager 37 . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 47 34 05 97 47 24 97 22 46 06 32 97 47 24 97 97 47 10 55 97 47 10 55 42 30 40 33 97 47 37 36 97 47 37 36

Aages radio-tv Bredgade 31 6920 Videbæk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ålberg Nina Kirkevej 7a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aarup-Kristensen Anders K studerende Ljørringvej 26 . . Aarup-Kristensen Heidi Ljørringvej 26 . . . . . . . . . . . . . . .

Navneregister

Å 176

20 93 94 81 20 93 37 86 60 60 56 13 60 61 71 00


ONLINE + OFFLINE

Crossmedia Layout

visuel identitet

grafisk

design

& kommunikation Digitaltryk

FALKEVEJ 4 . DK-6920 VIDEBÃ&#x2020;K . TELEFON +45 97 17 11 22 post@videbaek-bogtrykkeri.dk . www.videbaek-bogtrykkeri.dk

Web/video


Aulum Maskinstation - er klar til alt inden for landbrugsarbejde v. Mogens Frederiksen

Danmarksgade 5 . 7490 Aulum

Italiensk køkken med alt fra pizzaog pastaretter til okse- og lammestea ks med bagte kartofler og grøntsage r. Vi har gode italienske, spanske og argentinske vine samt diverse øl til rimelige priser.

Troelstrupvej 11 . 7490 Aulum

Tlf. 22 25 79 81

lge

Alt i dæk og fæ

tlf. 99 111 999

97 42 74 90

Take-away pizza

Danmarksgade 10 · 7490 Aulum www.nybolig.dk 7490@nybolig.dk

DaVinci

Nybolig Aulum

Fine rammer for receptioner og fester med op til 75 personer

FAMILIERESTAURANT I AULUM

ESPERSENS STENHUGGERI Nybobakke Den lokale stenhugger siden 1919

Åbningstider: Hverdage 8-17.00 · Lørdag 9-12.00 · Eller efter aftale Nybovej 19 · 7500 Holstebro · Tlf. 97 42 70 88 info@espersens-stenhuggeri.dk www.espersens-stenhuggeri.dk

Vita Skøtt

Grønningen 23. 7550 Sørvad 97 43 85 35 / 28 66 86 23 t Kranio Sakral Terapi t Reiki Healing

t Lægeeksamineret massør t Forever Aloe Vera forhandler

Lad os sælge den gamle bolig

aulumdaekservice@gmail.com

NY BOLIG?

Købmandsgårdens Genbrug Danmarksgade 70, 7490 Aulum

Peter Toft 51 37 67 67 Tirsdag kl. 15.30-17.30 · Onsdag kl. 9.30-11.00 · Torsdag kl. 15.30-17.00 · Lørdag kl. 10.00-12.00. Ejnar Hansen Husk loppemarked sidste lørdag i hver md. kl. 10-12. 51 21 96 21 Vi modtager gerne brugbare ting i åbningstiden. Har du ikke Aase Rasmussen mulighed for selv at aflevere kan vi efter aftale hente tingene. Tlf. 97 47 29 06 · 22 22 53 06

Spegbjergvej 3 . 7490 Aulum Tlf. 97 47 20 25 - Bil 40 32 15 99

MIDTJYSK ALBYG A/S - gør en positiv forskel !

INDUSTRIVEJ 20 - 7490 AULUM - TLF. 97 47 36 00 www.midtjyskalbyg.dk - e-mail: Info@midtjyskalbyg.dk