Page 1

LOKAL-HÅNDBOGEN udgivet af Aulum Y’s Men’s Club

Industrivej Nord 11 · 97 47 28 37 · klauto.dk

Au

Døgnservice

lu

m

Aulum-Haderup 2018

ad

er

up

Mobil 24 41 41 34 www.lohseskøreskole.dk

bo ld sa

ge

r

Fe od ve ro

Mere end 25 års erfaring inden for cykelbranchen…

H

Aulum • Industrivej Nord 16 • Tlf. 97 47 32 22 Vildbjerg • Industrivej 1-5 • Tlf. 97 13 13 00

G

Aut. el-installatør Ronni H. Skovsbøll

Aulum El-Service

rg

Mobil 20 11 19 60 www.svenderiks.dk

H

Industrivej 7 . 7490 Aulum Tlf. 97 47 23 20 www.aulum-elservice.dk

Lohses Køreskole


Hjertestarter HJERTESTARTERE I OMRÅDET Aulum Fritidscenter Markedspladsen 10 · 7490 Aulum Udenfor til højre for hovedindgangen

Du kan redde

liv

m r få et hjerte, so en hjertestarte n ka . ød en st ig k ris alt kt pumpe norm Ved at afgive ele od rundt, til at bl m pe m so pu e, at kin vet mas er holdt op med bel, batteridre or. er en transporta så en defibrillat og n de Hjertestarteren er ld ka ge an M lt. manue e. du skal betjene n er let at brug starter. Og de te er hj en ne je jlbet højre! Du kan ikke fe - se spalten til lokalområdet i g in er ac pl Hjertestarters

Ambulance . ..... Brand . . . . . . . . . .....

Politi

.. .............

« Meld: »Brand i« lit o »P g Forlan bulance« m »A : g an rl Fo

Politi . . . . . . . . . . Lægevagt

112 114

.....

........

70 11 31 31

idtjylland for Region M m kl. 16.00 og 8.00 le el m døgnet Hverdage lligdage hele he g o nd Weeke

Plejecenter Birketoften Østergade 2 · 7490 Aulum Udenfor ved hovedindgangen Hodsager Multicenter Birkkjærvej 4 · Hodsager · 7490 Aulum Ved hovedindgangen på væggen til højre for glasdøren Haderup Kultur- og Idrætscenter Nygade 9 · 7540 Haderup I forgangen ved hovedindgangen – åbent døgnet rundt Spar Haderup Herningvej 1 · 7540 Haderup Udleveres ved henvendelse til personalet i åbningstiden Herningvej 7 · 7540 Haderup På muren ud mod Herningvej Feldborg-Hallen Tusbækvej 9 · 7540 Haderup Til venstre lige efter hovedindgangen (synlig udefra) Feldborg Brandstation Hogagervej 2 · 7540 Haderup På muren til venstre for hovedindgangen Fårbæk Karupvej 4 · Fårbæk · 7470 Karup Udvendig på muren af den gamle brugsbygning


indhold

oplevelser Side 4-26 · Kulturminder side 27-31 · Baderegler side 32

Lokalhistorie Side 32-51 Skoler

borger info Side 52-59

kirker Side 60-65

foreninger Side 66-73

kort Side 74-83 · Side 84 Data-ændringer i Lokal-Håndbogen

erhverv Side 85-108

adresseregister Side 109-128

navneregister 129-176

1


n e g o b d n å H l a k Lo aderup og H , m lu u A r - fo

omegn

t på ét sted.

ationer samle

form Alle nyttige in

Haderup

Feldborg

Grove

Hodsager

Aulum

Se kortene side 74-83

de idéer Input og go oplysninger

løbende Vi indsamler nger, ndets foreni fu am ls fra loka en tid m.fl. for hele glæde institutioner og vn rodukt til ga p et ve ha at det. opdateret for lokalområ åndbogen så H lka Lo re resseret For at gø ulig, er vi inte m m so ig tt og ny . om området i al lokalviden rne forslag, Mail derfor ge r til: eller rettelse faktuel viden .dk m lu au @ ogen lokalhandb

Lokal-Håndbogen udgives af Aulum Y’s Men’s Club, og uddeles gratis til alle husstande i Aulum-Haderup-området, den gamle Aulum-Haderup Kommune. Den udleveres til tilflyttere af områdets ejendomsmæglere. Ekstra eksemplarer kan i begrænset omfang rekvireres uden beregning hos Erling Svendsen, Tvedvej 2, 7490 Aulum, tlf. 30 71 31 99. Oplysninger fra bogen kan også findes på aulum.dk og haderup.dk Lokal-Håndbogen er udgiverens ejendom. Eftertryk og affotografering af tekst og annoncer er ikke tilladt i henhold til lov om ophavsret. For eventuelle fejl og mangler, som trods al anvendt omhu måtte forekomme i Lokal-Håndbogen, påtager udgiveren sig intet ansvar.

Redaktionen af navneregistret er afsluttet september 2017. Oplag: 3.500. Tryk: Videbæk Bogtrykkeri A/S. Lokal-Håndbogen for Aulum-Haderup og omegn · Hovedvejen 2 · 7490 Aulum · Tlf. 27 25 10 78 · lokalhandbogen@aulum.dk

2


dine der bille

lokaldeer nyhe

else på

Gå på opdag

up Aulum-Hader Lokalnet

nger 0 lokale foreni nger fra over 25 • Find oplysni l. ai sse, web, e-m ivende. - telefon, adre kale erhvervsdr lo 0 15 er ov ed m og og skoler gb er av Fa • alt fra børneh om er ng ni lys • Nyttige op yndigheder. til læger og m med svar rmationssider • Kirkelige info de gne i områ t. om kirker og so

ter

men e g n a r ar

www.aulum.dk · www.haderup.dk

Købmandsgårdens Genbrug Mød os på Facebook

Danmarksgade 70 · 7490 Aulum ÅBNINGSTIDER: Tirsdag kl. 15.30-17.30 Onsdag kl. 09.30-11.00 Torsdag kl. 15.30-17.30 Lørdag kl. 09.00-12.00 Vi modtager gerne brugbare ting i åbningstiden. Har du ikke mulighed for selv at aflevere kan vi efter aftale hente tingene.

Peter Toft Tlf. 51 37 67 67 Ejnar Hansen Tlf. 51 21 96 21

Aase Rasmussen Tlf. 97 47 29 06 22 22 53 06

3


oplevelser

kultur

pa tur o

r e s l e v ople ur nat

4


pa tur

o

Se side 7 Se side 7 Se side 8 Se side 8 Se side 9 Se side 9 Se side 10 Se side 10 Se side 11 Se side 11 Se side 12 Se side 12 Se side 13 Se side 13 Se side 14 Se side 14 Se side 15 Se side 15 Se side 16 Se side 16 Se side 17 Se side 17 Se side 18 Se side 18 Se side 19 Se side 19 Se side 20 Se side 20 Se side 21 Se side 21 Se side 22 Se side 22 Se side 23 Se side 23 Se side 24 Se side 24 Se side 25 Se side 25 Se side 26 Se side 26

natur

kultur

Abildå Brunkulsleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aulum Gamle Station . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aulum Mølle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aulum Lystanlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fattighuset på Ørre Hede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feldborg Statsskov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Findveji.dk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flygtningekirkegården i Grove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geocaching . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gindeskov Krat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haderis Å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haderup Museum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hjortebrølsture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jens Jensens Anlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jens Vejmand monumentet ved Tjørring . . . . . . . . . . . . . Kanosejlads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kartoffelkælderen i Hodsager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kongenshus Mindepark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kæltringestenen/Blicherstenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Langrendsløjper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løvbakke Skov- og dyrehave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Momhøje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nybro Mølle Kanoplads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nøvling gl. kirkegård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Overnatning i shelters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shelter Nordre Feldborg Plantage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Præstbjerg Naturcenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resdal Baune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sinding Bjerge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skinnecykler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skovsnogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stenbroen og stryget ved Nybro Mølle . . . . . . . . . . . . . . Stoubæk Krat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Søby Brunkulsleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tvis Kloster kirkegård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tvis Mølle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vandkraftsøen ved Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vandreture i Resen-Fårbæk Naturpark . . . . . . . . . . . . . . Yllebjerg Bakkeø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ørre gl. missionshus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

oplevelser

oplevelser

5


oplevelser

n e r u t a n i Regler

nd og det åbne la e n e v o k s i l e rdes? Færds Hvor må jeg fæ ier, i private st ovens veje og

sk eller på cykel på sivt skoen Færdsel i skov private skove må man færdes til fods begrænses på fx jagtdage, ved inten er fra

e som en kan d 150 met I såvel offentlig dgang. Adgang d nærmere en ikke slå sig ne 6 og indtil solne an kl. m fra å n m den. e ku he g ov lig skove do t. I private sk ke af for offent jrliget kræver de ejeren lov at luk ve ov is sk hv r er ha ell ar, g kt vbru der fem he skoven er er un bygninger. Hvis tegsland og priva eligt er landbru ag ds nd ve kl. la ho fra m ne åb færdes til fods t åbne land, so Færdsel i det ealer må man veje og stier i de ar på de ler ke kle ea yr ar cy ud e og gå sel. På private gang. Statsejed Det er tilladt at e forbyde færd skiltet mod ad ld ts er re æ ell æ tilf yr ilit se m sd vis til hu i . M.h.t. adgang jet. Ejeren kan r er græssende ng hele døgnet medmindre de ga g, ad an t . re dg et ind lne øg so uh et er 6 og indtil nere år er blev os alle, og der ne, som de se og søer tilhører ngsmuligheder ga ad som heder, enge om lt ka orientere sig lo arealer må man Naturstyrelsen. på forhånd hos ernes ok bo t. r ev se n an må højst ov Lejrplad e områder og ka på forhånd. M nn es kø ok rs for bo tu e et na i gn ikk s finde r er især bere ågrupper kan Større shelters ersoner og sm Store lejrpladse . ltp es ns ke rp lse en æ re r sk ty fo r rs ind se okes på Natu ing efter brug Mindre lejrplad plads. Oprydn adserne kan bo e Pl . m m .m sa m er på r ol ere, sk atte to nætte per som spejd ser. og større grup g/storelejrplad nin at rn organisationer ve /o er els ev pl ro tu na der hjemmeside un

6


Abildå Brunk

ulsleje

ved Timringvej mellem Abildå og udsigtspun ket Trehøje

Aulum Gamle

Jernbanegade

oplevelser

Fra p-pladsen ved vejen føre r en ca. 2 km gennem lejet. St lang natursti ru ien passerer de ndt n genskabte br stillingsshuset un kulsgrav med ud og de gamle m askiner. Her er med borde og der også rast bænke. ste ep pllad ads En vandretur i Abildå Brunku lsleje er en de spændende na jlig oplevelse tur, hvor man i en ka n se, hvordan viklet sig, siden naturen har ud gravningen stop pede i 1965. Midt i område t har tidligere br un kulsarbejdere graveområde. genskabt et lill Her får man et e godt indtryk af hårde arbejde det barske og med at bryde br un ku l, arbejdet foregi dengang det k med håndkr meste af aft, skovl og tri I brunkulslejet llebør. ved den gens ka bte brunkulsg gamle maskin rav er nogle af er sat op igen de , og flere gang viser og fortæ e i sommersæ ller de tidliger sonen e brunkulsarb hårde og besk ejdere, hvorda idte arbejde i n det »kulgraven« fo 2014 blev der regik. I somm desuden i brun eren ku lslejet opført en terforestilling »K storslået teaulstykket« om liv et i et brunkulslej I en udstillingsb e. ygning fortælle s gravningens en samling af historie omkrin gamle redskabe g r. Der er fri adga ng til området.

Station

2 · 7490 Aulum

·w

ww.aulumstat Stationsbygning ion.dk en blev opført i forbindelse med strækningen m etableringen af ellem Herning jernbaneog Holstebro, Arkitektonisk der blev taget er bygningen i brug i 1904. lid t af en Heinrich Wenck perle, den er tegnet af arkit , der fik opført ekt ca. 150 stations blandt Københ bygninger i land avns Hovedban et, heriegård. Bygnin romantisk stil« gen er opført , bemærk de i »nationalfine murværksd der er afslutte etaljer og gavls t med en vikin pidserne ge tid s in er renoveret i spireret »husbr 2015 og anve and«. Bygninge ndes nu til fore n nings- og kultu relle formål.

oplevelser 7


oplevelser

Aulum Mølle

olle.dk

· www.aulumm

ænder«. Oppen »Galleri-holl ndsk mølle af ty lla ho lstebro, kom en er Ho n fra r. Jul Nielsen ygget i 1908, de Ch igb n, rd re ge fæ yg od værk. eb st e Aulum Møll er, for da møll det opførte mur ret uden problem en ned inden i væ ion e kt ikk tru ad fra e ns vd ind t ko ha rå førelsen dumpede træ u 2½ meter sk åtte mure endn uggede tømmer, m igh en rd er fæ ur t m de så med t var hans fejl, ev mente ikke, de høj og slank. til den i 1925 bl Møllebyggeren Aulum Mølle så at til, llige møllere, ind n ke de rs un fo gr til er en t øll m alle sider. De til 1947. bortforpagtede ed drev den ind Jeppe Petersen bt en ed stor dygtigh m r Ejeren gårdejer de blev der indkø , en 31 els 19 blev opført. I Thomsen Mikk r er til els ge Ni kin nin af as t yg m ge eb t ta re øll over tilstødende m eri samt installe de øll m or lse hv va år, t tte ile indre Det blev stab hk og der blev »Deutz« på 40 r. de fo ge dieselmotor, en llin ky og vregryn, hønsefremstilling af ha

· 7490 Aulum Møllestræde 2

Aulum Lystanlæg Rugbjergvej 3 7490 Aulum Lystanlæggget i Aulum er anlagt 1937 af Borger- & Håndværkerforeningen. Blev i 1963 skænket til Aulum Kommune

8


Fattighuset på Ørre Hede Sammelstedvej Ørre

oplevelser

På Ørre Hede opførtes i perioden 1815 til 1834 i alt 6 fattighuse, hvor områdets fattigste beboere blev samlet. Bebyggelsen med fattighusene blev kaldt Sammelsted by. Det første hus blev bygget til den berygtede taterkonge, kjæltringen Johannes Axelsen, der havde kone og 2 børn. Husene var 4,5 x 6 meter store, gulvene var af ler og taget af langhalm og lyng, og til hvert hus hørte et lille stykke hedejord, som det var meningen, at de fattige skulle medvirke til at opdyrke, så de kunne blive selvforsynende. Flere af tomterne efter de små huse er stadig synlige i terrænet, men det eneste fattighus, der er bevaret, kaldes Helenes Hus, opkaldt efter den sidste beboer, der flyttede ud i 1987. Huset er åbent i sommerhalvåret. Der er toilet, borde og stole til rådighed for besøgende.

ov

Feldborg Statssk

16)

r ved Viborgvej (A Legepladsen ligge Skave ca. 1,5 km øst for

ngspunkt dels re ture med udga Nørreskoven: Fle p-pladsen syd ls de Bjørnkærvej, ved p-pladsen på så grill- og bålen. Her findes og for skovridergård atning. d for primitiv overn plads og mulighe skovlegeplads. : Her er anlagt en ny Borbjerg Plantage med borgerforåd mr udviklet i sa Den er planlagt og Ryde. titutioner i Skave og eningen og børneins går fra ad Vistorpvej, som Prøv også en tur org em Søndre Feldb Feldborgvej genn vej. ng rni Plantage til He

oplevelser 99


Findveji.dk

oplevelser

ng med afmærkni store projekt s ne er e bb nd åe klu Orienterings des på ovenst t i landet kan fin nd ru r te ru ns af motio es: rfra kan nævn hjemmeside. He p rup e med Haderu Find vej i Hade har i samarbejd b klu gs in fa er 50 nt Herning Orie Haderup« med tte »Find vej i flo år st tte ne de t er st ve Skole la kring i byen. Po g ceret rundt om sturen omkrin ste poster pla gg læ e søndag an pl n ka tte le an ogle er placeret, så m råder i byen. N turskønne om . nogle af de na re re t svæ andre er noge at finde, mens , m råde med enge Find vej i Aulu stort naturom et er i t r an de ss Særlig intere r og græsområ ing, boldbane tn r an pl de n be , ka er søer, mos sine 52 poster tlige del. Med 8 øs til og op rd lt no he kortets lette ruter på ellemsvære og laves gode m km. . dervisningsbrug Velegnet til un

ården i Grove

keg Flygtningekir Grovevej 31 7540 Haderup

med ger i forbindelse Kirkegården lig r Karup fo st kirkegård ve Grove Kirke og r te ef og r de r blev un flyveplads. He 00 25 . ca et av begr 2. verdenskrig De hviler e og soldater. ng ni gt fly e sk ty å granitkors. gr kker af ens under lange ræ

10


Geocaching

Gindeskov Kra

t

Indkørslen ligge r på Herningve j ca. 6 km syd fo r Haderup

Der er tydelig skiltning til om rådet og parkeringsplads. I Gindeskov Kr at findes en al sidig natur. He er flotte egekra r t, heder og la ndskabspartie med enge, m r oser og snoe de vandløb m mange sjældne ed dyr og plante r. I egekrattet findes kroged e træstamm er med en frodighed af pl anter i skovbu nden. Heden rester af den er tidligere meget store og sammenhængende hedeflade. Staulund Å, so m snor sig m od øst i områ det, har sit op rindelige forlø b og en righo dig natur. I om lrådet ligger og så rester af et gammelt merge lspor, som er an lagt i 1907 af Feldborg Merge lbane. Gindeskov Kr at er fredet, og der er via stierne offentlig adgang i områ det, hvor flere afmærkede st ier fører genn em de forske lige dele af G lindeskov Krat . Den smukke og varierede natur kan anbe fales til gåture naturobservatio , ner og lign.

oplevelser 11

oplevelser

Denne nyere form for skat tejagt er for he og der er man le familien, ge mulighede r i området. Geocaching er en udendø rs skattejagt, gerne benytte hvor deltar sig af en G PS til at gem beholdere ov me og søge er hele verden . En typisk ca vandtæt beho che er en lille lder beståend e at en logb ting af ringe væ og og små rdi. Ved den tradi tionelle geocac he placerer ge en beholder m ocacheren ed logbog, bl yant og nipsge et sted, som nstande på kun han/hun eller meget få der. Derpå no andre kenteres cachens koordinater vh og disse offent a. en GPS, liggøres samm en med andre ger på geocac oplysninhing.com, hv or andre geoc terfølgende ka achere efn søge cachen med deres GPS cachen, skriv . Findes es der i logbog en og en genstand evt. Det er go byttes d tone at lægg e en ting med den værdi, so minimum m den ting m an tager har, der også er no således at get spænden de at finde til den næste. Turen starter på nettet, hv or man på w ching.com fin ww.geocader koordinate rne til cachen .


oplevelser

Haderis Å

re: kørestolsbruge Fiskeplads for , 7540 Haderup 24 j vørred. før Åbakkeve e lig l se ør bestand af ha dk In øst, har en stor

sige man mod fiskeri, det vil afgrænser byen , er der gratis nd lu av St rugere er Haderis Å, som od sb en for byen m ser for kørestol af åen, lige ud eter med repo ke m 0 yk st 35 e km st 2 lig . rd På et ca ketegn. De no obligatoriske fis skal have det . ap ic ere med hand forbeholdt brug

eum

Haderup Mus ej 4 Jens Jensensv up er ad H 7540

Jensens centralt i Jens Er beliggende Lokalru s af Hade p Anlæg og drive g. in en eumsfor historiske Mus bondens indblik i hede Giver et godt udstilerne. Museets liv gennem tid tande, ns ge fortrinsvist ling rummer som n, ne eg ning til der har tilknyt dningsol sh hu og sf.eks. landbrug og en mt en oldtidssa r be ka ds re useets m er ling. Aktuelt jydepottesam byens V, & B get af udstilling præ rge og derbrødre, Bø kendte opfin . Vagn Sørensen halvåret ent i sommer Museet er åb kl. 14en ed ån ag i m den første sønd ndt afn man året ru 16. I øvrigt ka ehuset rk til museet i Ki hente nøglen ved siden af.

12

Fri entré.


oplevelser

rsøger gamle hjorte fo r i brunst. De dy on kr e sk tjy uligt. ber er de mid hun-dyr som m midten af okto , m på så mange ptember og til re se ha af et n e te ld id stor oplevelse ho m Fra plantager er en brøl og fysik at , e gt kt lu tra s ts re . vid de år de sidste tentime i de hver især med eget markant eller en sen af tidlig morgen rbrunsten, er st dy en e on øl kr br ve le ne te op for at At høre hjor tager i skoven Statsskove. danskere, der ure i Feldborg og antallet af lsen.dk ber hjortebrølst em pt ww.naturstyre se w i e år id t ns hjemmes lse arrangerer hver re n ty rs lse tu re ty Na rs tu Na ne findes på ninger om ture Nærmere oplys

re Hjortebrølstu

Jens Jensens Haderup

Anlæg,

ej 4 Jens Jensensv 7540 Haderup

ret af den lelæg er etable Byens flotte an nsen omkring bmand Jens Je et gendariske kø eget velbevar tale om en m en er 1914. Der er nn da ov sk smukke bøge 100-årig! Den ter. mange aktivite om fin ramme sskolestævner. ads for søndag Tidligere festpl hver sommer. s bibelcamping Nu Indre Mission offentlig lege ngplads med uM p Huser campi ru Hade ed hoppepude, plads – bl.a. m . uset seum og Kirkeh ledes grillplads cnic. Der er så pi til et gn le Ve d legepladsen. ve et pavillon og overdækk t. Offentligt toile Alternativt indns Jensensvej. Indkørsel fra Je g ved kirken. in ej med parker gang fra Kirkev

oplevelser 13


oplevelser

ing

ntet ved Tjørr

monume Jens Vejmand Holstebrovej ørring lidt nord for Tj

nord for p-pladsen lidt jstes i 1982 på re ideen ag 01 sd el 19 i ds r 0-års fø Jeppe Aakjæ ns Nielsens 15 Heide. Her fik Tjørik på Er et en av er På vejmand Je gr tn be Nielsen blev t udført af kuns en ns Je um d on an m mejm et Tjørring bræt, står. Få skærmen«. Ve mmelt frønnet sidder der bag ga m le et ve , »O »H en te et en ld gt st til di af de såka , hvor grav i februar 1901 ngsvejsten«, en di d r år fje eg »2 rk Ki en g år rin ument st ik Heides mon ter nord for Er g 1790. in kr om t sa « op Rømer-milesten

Kanosejlads

ri natningspladse Raste- og over erg bj le Yl odsager og Nybro/Ørre, H på Storr kanosejlads

uligheder fo Der er gode m t raste- og over er der etablere er ed st le re al r fle åen, og spladserne give r. Overnatning båln natningspladse d, multtoilet og an lads, drikkev atis, gr s tte adgang til teltp ny n be e. Pladserne ka e og nd jle a s med brænd se plad e rig hensyn til de øv es vis r de e så læng e nattende. over og mellem 1. juni ttes til sejlads oråen må beny . Sto 00 -20. ummet kl. 9.00 o tober i tidsr 31. ok og af VisitHering er varetages no ka af no g ka in j Udlejn nytte din egen nsker du at be Ø . ro e. eb rk lst æ H Ho em Visit s gæst , skal der købe båd til sejlads eller b

14


oplevelser

eren Kartoffelkæld

i Hodsager

Hovedgaden Hodsager

mmel karet siger, en ga er er, som navn ag ds formationHo in i et en formål at huse t Kartoffelkælder de ed m t rholre r er renove fien og om fo toffelkælder, de ie, om geogra or st hi s som er så ag og .a. Hods ffelkælderen scenter om bl fungerer karto n de su De n. åe n. dene ved Stor unge i vintertide ie, r byens børn og fo e kk ba lke mrådets histor kæ illing om lokalo st ud t flo na en de r eren er de det spænden I Kartoffelkæld kt for at opleve un sp ng ga ud godt . og stedet er et Stoubæk Krat ing Storåen og kr om de kirken ved rå m turo yplæne tæt på en skøn landsb i r ge n. lig åe en or er d mod St Kartoffelkæld med udsigt ne Hodsager og Hovedgaden i

Mindepark ongenshus.dk Kongenshus 2 · Daugbjerg · 8800 Viborg · www.k Vestre Skivevej

14

dyrkere, for hedens op sætte et minde at ål rm fo til indepark har rt landskab. yKongenshus M debrugets best e jord til frugtba rd hå n de e ed formand for He og d e an vd m ha som forvandl gs r folketin mennesker de Laust Nørskov, depark for de in nm Ko en t I 1934 luftede nd om la erne tale – derib oforedrag tank e arealer var på nhavn relse, i et radi dyrkning. Fler op de nsen fra Købe te he r ris fo Ch g in H. s dn le ty ar be Ch g r torrli re sæ grosse 40, og ekseku området tilhørte imidlertid i 19 de dø den vin ns genshus, men te nd H. Chris A/S Jydsk La salg. Charles Kongenshus til e m lg so sæ og var ikke til is, at pr r e te m ef en til den sam besluttede året depark-komite in erne efter boet m til e rn le fter tilbød area 0 kr. ng ing, som dere r – ca. 250.00 en ca. 1 km la ervet jorden fo Mindedalen er hv n. le da gi de lto in de havde er M de g der man is befolknin Mindepark fin hvert herred, hv r fo én I Kongenshus – e en st r er rejst i alt 39 or slugt, hvor de ler, der viser, hv . en ng et samt to cirk bn vå ds fra rre n he hedeopdyrkni ugget skov i periode sten er der indh hede, ager og På hver herreds ingen mellem el rd fo i e et sk r der store ændringe plads med sen er en oval . 50 19 til sen. Mødeplad lad 1850 ep n er i ød ge m sa s de de he indedalen fin betydning for For enden af M sker med stor ne en m på e hvor navn over landets sten i kanten, else rakte ud er, hvis indflyd sk ne en M . et e. ndhugg hedeopdyrker være egentlige sogne, uden at

oplevelser 15


nen/ Kæltringeste Blicherstenen j

Sammelstedve Ørre

oplevelser

Hede var ttighuse på Ørre Et af de små fa n berygtvar opført til de Axelhus, som hannes , kæltringen Jo ede taterkonge Blicher r, he . Det var Axelsen i 1815 rte om hø og t lle eltringsba overværede Kj ret til at re pi ins ev bl liv, og kæltringernes »Kjeltringsliv«. n lle ve no e riv sk 92, og i nedrevet i 18 Axelhus blev sten på de in m r rejst en 1917 blev de år »Her lå indestenen st tomten. På m or Blicheltringhuset hv Axelhus eller Kj sballet. ng tri el siden så Kj er for 100 år 1917.« Stenen er sat

er Langrendsløjpt fra p-pladsen på Bjørnkærvej

star ldborgvejen Nørreskov med pladsen på Fe pfra t ar st oven med og i Søndersk Feldborg. ndsløjper op i

16

Når der er sne

r langre

nok, køres de


oplevelser

ve

ov- og dyreha

Løvbakke Sk Løvbakkevej 32 7400 Herning

et flere er der afmærk vbakke Skov Lø I g. del af in e rn lig He st lbart nord for enter. I den ve vbakke Naturc lestrup umidde ul Lø G til d p ve ru r st ge le lig lsti fra Gul Løvbakke Skov . der er en cyke e o-løbsposter kke reture, ligesom nd va e en række fast t llig sa ke passerer en ræ op rs d fo un rb fo gs in oven, og som er sk nt i t rie O nd nsk ru io r ns ot gå m Da skoven har natursti, der kkehytte, en r en asfalteret s med madpa de ad pl er t ge tre le en ov rc sk ved natu lplads, en Fra p-pladsen ndeskov, en bå r er en større hu He . grillhytte. er re et lit ør ci st hundeskov og fa en frilufts er der endnu en gsplads samt in en tn ov na sk er af ov l v de iti den østlige stede. bane, en prim elterborg, og i er eller orker til dyr. r ikke er viking P2 er der en sh s de r ad pl nå pe, er udsat 25 då e . kk .a or pa bl st r Vest for den Skov, hvor de å spise sin mad m ke e ak rn vb ge Lø i an m ve , hvor eal til dyreha en rollespilshytte et 50 ha stort ar der indhegnet er 13 20 t re rå I efte

Momhøje

Fjelstervang Kibækvej 19, 6933 Kibæk

sakr natur- og fritid rcenter tilbyde tu Na en je er hø ov om ud M t kan du, le. Ved centre rg, bo s, ad tiviteter for al pl ge finde naturle . .a bl r, tu nna ie storslået rute, faste or r, mountainbike ie st e el ed sh rk æ og afm ladser, teltbål-lade, grillp ge an m og teringsposter, ldsrum pakke- og opho terpladser, mad r. de he mulig andre aktivitets dende til 120 fo 80 hektar, svar på er un je br hø e Mom er tidliger del af arealet og de en nd boldbaner. En det spæ et har skabt ter. kulsleje, hvilk skabt til aktivite m so er r de n, rræ te de variere eje rksk.dk/momho mesiden www. em hj så og Se

oplevelser 17


oplevelser

anoplads Nybro Mølle K Mølle, lumvej til Nybro

Av oråen Kommer du ad r broen over St . Det gn ad gangen til højre lige fø n se ad pl no okes højst 2 dø ka bo n skal ka ligger du de r le og ånd, dig, el

ads til ters på forh på, at der er pl at booke shel ng.dk vil være sikker Det er muligt du is ww.natur.herni hv w , rs en te id at booke shel es via hjemmes ok bo n s ka er en god ide rs Shelte QR-kode og sm større gruppe. bookes, og via n ka r er de af sted med en , en rs m te , shel e reserveres r numre på de nummer kan ikk rpladser er de Shelters uden . et Ved alle shelte ok bo er . den allerede ølle-princippet kan man se, om , Sunds Kom lder først-til-m gæ r He . lse rvad Plantage Sø : er ed st ke til fri afbenytte ak følgende o/Ørre, Løvb shelterpladser lantage, Nybr t findes bl.a. g Kommunep in nd Si , Her i område ge ta an Præstbjerg Pl muneplantage, stepladserne. -ra no ka d ve Naturcenter og e på rning Kommun elterpladser i He g-teltpladser -o rs lte he Se kort over sh -s er k/kort/kort-ov .d ng ni er r.h tu www.na

kegård

Nøvling gl. kir

nding Nøvlingvej, Si bild-Nøvling helt mod Skib

Aulum Au A u ulu lum lu Lystanlæg L Ly ys stta an nllæ æg Rugbjergvej Ru R ug ugb gb bjje erg rgvve ej 3 7490 7 74 49 90 0 Aulum Au ullum um Lystanlæggget Ly L Lys yysstan ta ta an nlæg nlæg læg læ æggg gge g ge g et i Aulum Au A ulu lu lum um m er er anlagt anl an a nllla n agt a ag gtt 1937 g 19 1 93 37 7 af af BorgerBo B Bor orrger o rge ger g err- & e Håndværkerforeningen. H Hå Hån ån å nd dvvæ dvæ v æ rrke rkkke e rrfo erfo rfffo o re rren en e n ning in iing nge ng en. en n.. n Blev Bl Ble B lev i 1963 le 19 1 963 63 sskæ sk skænket kkæ ænk nke n ke ke ett ttililil Aulum Aul A Au ullum u um K Ko Kom Kommune omm om mu mun un une

18

1200 e lå fra ca. år fra Sinding Kirk 1917 i m so Kun ca. 3 km , llet kirke en gammel ku e. og indtil 1917 rk Ki ng værende Nøvli blev flyttet til nu et e, klokken og en ur le kirke er m vNø i ke Fra denne gam n nyere kir nanvendt i de er ke kir le lille vindue ge m ga den 19). Soklen fra kirkee er ling (indviet i 19 lig tid De en cypreshæk. ne markeret med omkring den åb kker området dæ En e. åd m gårdsplanter og smuk eget særegen er rd gå ke plads på en m kir le gam steder på den del gamle grav stadig bevaret.


Overnatning i shelters Shelterpladserne i Herning Kommune ligger alle i naturskønne områder og fordelt over hele kommunen. Ønsker du at overnatte i shelters, kan du tage af sted alene, med dine venner, din familie eller i en gruppe.

Det er muligt at booke shelters på forhånd, og de kan bookes højst 2 døgn ad gangen. Det er en god ide at booke shelters, hvis du vil være sikker på, at der er plads til dig, eller du skal af sted med en større gruppe. Shelters kan bookes via hjemmesiden www.natur.herning.dk Ved alle shelterpladser er der numre på de shelters, der kan bookes, og via QR-kode og sms kan man se, om den allerede er booket. Shelters uden nummer kan ikke reserveres, men er til fri afbenyttelse. Her gælder førsttil-mølle-princippet. Her i området findes bl.a. shelterpladser følgende steder: • Sørvad Plantage • Sunds Kommuneplantage • Præstbjerg Plantage • Sinding Kommuneplantage • Nybro/Ørre • Løvbakke Naturcenter • ved kano-rastepladserne

Shelter org Nordre Feldb Plantage evej Abildholt Hed ro eb st ol H 7500 Kun adgang til

kel.

fods eller på cy

oplevelser 19

oplevelser

Shelters er for alle, der gerne vil en tur udendørs og overnatte under åben himmel i naturen. Det er gratis at benytte alle pladserne.


aturcenter

Præstbjerg N Klejnstrupvej 2 7550 Sørvad

oplevelser

r på oplevturcenter byde Præstbjerg Na slået område og er et stor elser for alle r, egekrat, ea e hedear le med bakked . Der er stier Præstbjerg sø småskove og ndicappede t, og også ha rundt i område stbjerg. Der på en tur i Præ kan være med med gode re tu re ede vand er flere afmærk r undervejs. udsigtspunkte des naturNaturcenter fin I Præstbjerg elters, teltsh turudstilling, legeplads, na handicape nd re nd og tilhø plads med va er, ridesti, nke, grillplads toilet, borde/bæ eringsposter. e og orient madpakkehus e og bænke sen med bord Naturlegeplad n. ge erbygnin ligger ved cent er et minn, der indehold Centerbygninge holds- og kale og et op dre udstillingslo og benyts je lokale, kan le undervisnings . tes efter aftale høje og Vind. ger mellem Ti Præstbjerg lig rnhøj og Nr. 11 mellem Ø Fra hovedvej d Agerfeldt ve t du i krydse Felding drejer . lger skiltningen mod øst og fø

)

en (Vinding-sten Resdal Baune l Baune esda På toppen af R j ve ved Agerfeld

på inier rejst i 1935 nge mindesten På den n. se er Den 6 tons tu sp Je forfatter Esbern e Mistiativ af lærer og gn mellem Indr rid i Vinding So st en r n fik se de r er va sp tid lærer Je tvigianerne, og fra km km 7 sion og Grund 6en de tningen af sten sdal Re til og den idé, at fly k ar m Jens Løgagers s indsats findestedet på storstilet fælle en d ve gå re fo le ul sk at man e e, un vis Ba nne han per. Dermed ku fra de to grup mmen. t ved at stå sa et par opnåede mes g i 1935 mødte da aj m En t. or gj så syv gt af t sa Som , og i løbe mennesker op ge un ore st de n re de nd et hu ærk trukk d hjælp af tovv j til ve ge rli æ timer fik de ve sv be den lange og de tslæ nk en sa sten på sløret ved en or den blev af hv e, un Ba al Resd 23. juni 1935. samhansfest den llesskabets og nkthansfest i fæ sa nne ku re ge Det blev en lta de hvor de 500 , gn te s et ld menho jde. veludført arbe glæde sig over

20


e Sinding Bjergde kører man

ga I Sinding Hoved til Merrildvej j ve al nd fie ad So jerg ved Sinding B og er fremme efter ca. 500 m

Skinnecykler

lejes gennem Bookes og ud evej 25, dshandel, Høj Astrup Købman . 97 36 40 10 6900 Skjern, tlf necykel.

en skin des udflugt - lej Prøv en anderle ng på nedlagte kli cy ne d for skin rieDer er mulighe ark. Ruterne va steder i Danm , om g an jernbaner flere tv n ge in km. Der er dog 30 til 5 . e, ca rn fra kle rer s. Skinnecy al gennemføre ads at hele ruten sk hel dag, har pl en til gle timer der , én n der lejes for no ku r er de er. Som regel 1-2 s en til flere person m , en ng ga pedalerne ad i pe m tra . al sk ro og mag n nyde turen i »passagerer« ka som på, at man t være opmærk e af Man skal i øvrig skinnecyklern and til at løfte - elud n skal være i st te en på el kørende kørs od m d ve går et m or fre sp igepligt« em der har »v e, rn kle cy ler hjemtur. Hv brug af t regelsæt for . normalt af de et ed st ings ret ved udlejn man får udleve

oplevelser 21

oplevelser

b der er blevet g er et landska in nd Si i et ne ge Bjer n takket være r offentlighede of og tilgængeligt fo lodsejere ellem private km 4 . ca samarbejde im et etabler gheder. Der er t fentlige myndi strækning rund ge lan km 8 n de på r tie . rs ke tu bi na mountain de vandring og i området til bå fordi ne i Sinding«, r kaldt »Bjerge der en m Området blive so e, gamle stednavn g af in tn det vrimler med an pl r Fø øj« og »dal«. e på »bjerg«, »h en imponerend bælter var der læ ka ds lan plantager og r iden ha ten rundt. I oldt ge er bj e udsigt horison all en st nerende, da næ bet været impo på toppen. e øj sh id dt ol re har én eller fle n erplads, som ka er der en shelt ge osk i tte I Sinding Bjer na over der har lyst til at benyttes af alle, Der er indrettet d. lhe sti og ke ør m e nd re rfø fo nde. vens eskjul med bræ ed og et brænd lst bå t, ile to ult m på: www./natur. et oversigtskort Få en folder og ne-i-sinding.pdf ia/594918/bjerge herning.dk/med


Skovsnogen

pladsen Starter ved p2, 6933 Kibæk, ej på Døvlingv dvest for arrild, 2 km sy 5 km syd for Sk arrildhus km syd for Sk Karstoft og 2

oplevelser

en lang række rområde med tu na et er en rer til Skovsnog området invite ulpturer. Hele sk og t er er rk de æ n kunstv for hele familie og fantasirejse n re, itio tu re ed sp nd ek va en eplads og e tid galleri, leg v. sli tid fri de på en og samm ænden baner vej for sp der alt sammen en ks. finder man erraskelser, f.e ov r en de r, er te lt el Overa ngerer som sh skoven, der fu i t nd id ra m st « e rik lill ab »f oven«, en efter »livet i sk erov e dr an hytte bygget ge e sten og man or st å, e lill ved en vet af raskelser. kunstværker la med sine 50 er en vling og Dø sn e ov or Sk hektar st ude i den 25 . gt flu 35 kunstnere ud familie kte sted for en Skov det perfe k skovsnogen.d mesiden www. Se også hjem

ryget Stenbroen og st ved Nybro Mølle j Hjørnet af Avlumve Ørre ej, ev og Nybrø Møll

råndløb mødes i om Ikke færre end 5 va r ha tid el mm ga m fra det ved Nybro, so er dested. Stenbroen fungeret som va Den vejbroer i landet. te en af de ælds de, ifte sk ud . Den nu er fra ca. år 1300 t før op 93 18 i v ble nbro men bevarede ste e, all n endnu ældre sm for at erstatte de bro . Stedet hed Ny bro buede egetræs allerede i 1683. mle nde ved det ga Møllen er beligge ylstj bandt Øst- og Ve vadested, der for fra er mm møllen ko land. Vandet til lle mø ale gin det ori Sunds Nørreå, og e mm ko n ka t de så jt, hjul er placeret hø der. lv i vandrige perio af med vandet se i de ere all ved navn Møllen benævnes 1683 (privateje). j, er via Nybro Mølleve Bag Nybro Mølle, ter me flere hundrede der adgang til en n ka ne ke ørreder. Fis lang passage for de gy til j ve på de er ses i oktober, hvor e). pladserne (privatej

22


Stoubæk Kra

t

Stoubæk Krat , der ligger vest for Hodsager er op mod Stor og grænsåen, er et 200 ha stort frede der byder på t område, mange forske llige naturtype fugle- og dyre r og et rigt liv. Den østlige de l af Stoubæk Krat består af med afgræssed Storådalen e enge, afsnør rede åarme og pile- og birkek sumpet rat. I hele om rådet gnaver ind i de sand Storåen sig ede hedeskræ nter på vestsid Vækstbetinge en af åen. lserne er her så gode, at rødg og egene når ranerne en anselig stør relse. Går man bliver træerne mod vest, gradvist mindr e, og til sidst man sig på en befinder stor hedeflade med mange flo ebærbuske. Læ tte enngst mod vest ligger et stort område med fle sumpet re stærkt tilgroe de søer. Der er flere afm ærkede stier, so m fører gennem skellige område de forr i Stoubæk Kr at. Desuden fø fra Stoubæk Kr rer en sti at over Storåe n til Hodsager bl.a. kan se Ka , hvor man rtoffelkælderen og Hodsager Kirke.

Søby Brunku

lsleje

Brunkulsvej 29 , 7400 Herning g.. Ligger mellem Kølkær og Fast erholt ca. 13 km sydø st for Herning

Søby Brunkulsl eje syd for He rn niin ng g er et område med både spænden de og rå natur, hvor man kan opleve, hv ordan der blev gravet br unkul i Danm ark. Søby var et af de store brunkulsområ der, hvor der i brunkulseve ntyrets tid bo ede op mod 5000 mennesk er, der levede dere ess liv i og omkring de dy be lejer. I området med de små træhu se e og museumsbygning erne, som er et stort udflugtsmål, kan man opleve og se, hvordan brunkul blev gr avet op og læ se om brunkullets historie . I Søby-område t har der ge nnem m årene været flere st ore jordskred, og man skal derfor færdes med forsigtig hed uden for veje og stier og følge de adva rselstavler, der er sat op i området.

oplevelser 23

oplevelser

P-pladser fra både Rotvigvej og Feldborgve j


irkegård

Tvis Kloster k Tvis Møllevej 13 7500 Holstebro

oplevelser

ngere, findes ikke læ Tvis Kloster steret klo lve s af se men et omrid oster Kl is Tv om ien kan ses. Histor ndva n restaurerede kan ses i de let. ea ar er st en af klo mølle ved sid der rs ko rn je og de Selve stenene præg gården bærer findes på kirke ærsv be og kan være at tidens tand der er en rd kirkegå lige at tyde. På is Tv le m ga t for de en mindesten Kloster.

Tvis Mølle

r ud i Storåen. or Tvis Å løbe hv , ro eb st ol H Øst for is Kloster at den ikke r så forfalden, ret en del af Tv væ e er lig tid r 00-tallet, der va 17 fra n Kirsten). g de in Møllen ha Li gn by med

’ tid (ham pi af den forrige en Prins Buris e mølle er en ko acering. Men le på stedet sid øl m en Den nuværend ft en anden pl t ha ge r lig ha r n ha r de de om en mølle. m og res, bygget om, en omfatter en kunne restaure gange den er ercienserorden st ge Ci an til m 63 or 11 hv , . marts Det er ukendt ed et vandhjul gavebrev af 24 ølle færdig, m ris Henriksens ng den nye vandm od st det vides, at Bu 97 an 19 i pl che-udstilli e området, og len rummer en øl un m m m og , Ko ar ro nt lsteb varet inve m. I 1993 købte Ho . Der er ikke be lstebro Museu et fra møllesøen nd va hører under Ho af n s le øl ive M dr . le der øl M is Tv og r, Tvis Kirke om Tvis Kloste

24


oplevelser

ro n ved Holsteb Vandkraftsøe ende af byen

tlige Ligger i den øs levej en og Tvis Møl ej gv in mellem R på naturstier km vandretur

ærket ca. 7,5 r følger stien Der er en afm re strækninge aftsøen. På fle kr nd Va der borde, er om t er ed rund tier, og flere st es rid og lke med både cy tspunkter. Vandbænke og udsig østlige del af der ved den er le der er øl og M is de rå Ved Tv skønt naturom sigt leret stier i et ud ab et et n slå or øe st ts af kr orfra der er en hv e, nk . bæ ds la og kanorastep opsat borde suden er der en De n. øe ts af kr over Vand

Vandreture æk i Resen-Fårb Naturpark

t for turen Udgangspunk p-pladsen re kan enten væ ved Bavnevej r. Resen lige uden for Sd rbæk Få i eller Karupvej

r grilli Fårbæk er de Ved Karupvej m.v. ds la ep is sp kket plads, overdæ mle ga ngstier ved de Der er flere ga g Karup Å. kullejer omkrin gle år de blev for no si n de På den an r ende , m te ys is t et st siden etablere åen. er absbroen« ov der ved »vensk

oplevelser 25


oplevelser

keø

Yllebjerg Bak

sager

/50, Hod Hodsagervej 48 7490 Aulum

for Hodsager. ca. 5 km nord en ej rv kjæ el m der sidste istid Mejrup-Sim id og formet un som ligger ved l, ist e ea st ar t sid de st fre ateriale næ r eø er et ede alt blødt m nebakke unde Yllebjerg Bakk slette og skyll som en moræ de et He nn p . ru da at kr Ka er eø med lyng og mmede over Yllebjerg Bakk eltevandet strø og er bevokset . sm .h udsigt .o da et m r., slå 46 f.K r or nå man har en st omkring 10.000 af Storådalen, fra or en nt hv , ka en eø. på eø r som ligge og på bakk Yllebjerg Bakk bort. Bakken, der leder op til leret stier op til n, ab et se er ad r pl de gs in det, og ved parker Området er fre rde og bænke suden er der bo De t. de rå om over

sionshus Ørre gl. mise Ørr Avlumvej 5, vlumvej og A af (hjørnet Ørre) Ørre Byvej,

et gammelt Mølle ligger Ved Nybro ført i 1889 op , som blev missionshus shuse på on si is første m som et af de h står uset Nazaret n Missionsh orisk egnen. st hi t ld eget værdifu ngen nu som et m ni lk fo be tid, hvor minde om en vægelser, folkelige be . var delt i to dre Mission nere og In t de Grundtvigia ed m ig stad s uset står Missionsh er om dn vi og l e inventar t fra oprindelig Der er åben r ligiøse liv. egnens re . oktober. 1. april til 31

26


pa tur o

Skulptur

dbyvej Vestergade/Lun 7490 Aulum i svejset Skulpturen er ført af ud kobber og Byron n re ge billedhug . Den Hulsart i 1987 det på er placeret på de rå grønne om de ga er st Ve af hjørnet . lum Lundbyvej i Au

Stålskulptur Markedspladsen · 7490 Aulum Skulpturen er i rustfrit stål og udført af billedhuggeren Børge Jørgensen i 1998. Den står i den runde parkeringsplads ved Aulum Byskole, hallen og fritidscenter.

Ymer, Audhumla og Bure

Vidnerne

Jyllandsgade 2/4 · 7490 Aulum Foran Aulum Mølle

Danmarksgade 2/4 · 7490 Aulum

Tre-i-en granitskulptur, som viser en ko, en jætte og en mand. Koen Audhumla symboliserer urmoderen, der giver næring til jætten Ymer og skaber den første mand Bure (far til Odin). Skulpturen er upført af billedhugger Henrik Voldmester, Husby, og er opstillet i 1990.

oplevelser

r u t l ku r e d n mi

Tre mænd i bronze, som sidder på en rundbænk af granit. Kunstværket er udført af billedhuggeren Thomas Andersson, Skanderborg, og opstillet i 2005 ved indvielsen af nyt bolig- og forretningskompleks i Aulum midtby.

oplevelser 27


Genforeningssten

Genforeningssten

Jyllandsgade 7 · 7490 Aulum

Aulum anlæg Danmarksgade 38/40 · 7490 Aulum

oplevelser

Genforeningsstenen er udhugget af Peder Skole Pedersen i 1920 og har stået på tømmerhandler Laugesens grund. Da tømmerhandlen blev nedrevet i 1970’erne, blev den midlertidigt anbragt hos et barnebarn til Peder Skole Pedersen, men blev i 2011 foræret til byen og har nu sin placering hvor tømmerhandlen i sin tid lå.

the Karen Margre7490 Aulum

Feldborg stenen

ulphøje bronzesk Den 182 cm rt af fø kvinde er op tur af en ung ing, rm Va Hanne billedhuggeren 88 i 19 i jst re København, og t nye rådhus på anledning af de ti Aulum. Kuns Østergade 5 fra t tte fly i 2007 værket blev til Rådhuset og til n ge an indg Halm lu Au m le el gårdhaven m Fritidscenter. len og Aulum

Der er 2 stk. En i hver ende af hovedgaden. De er sat op på foranledning af borgerforeningen i byen. Det har ikke været muligt at finde ud af hvornår de er sat op, og hvem der har lavet dem.

kedspladsen ·

Mar

Bredgade · Feldborg

Kronhjort-figuren i Feldborg

Genforeningssten

Langgade · Feldborg

Mindestenen er rejst af Vildbjerg Husmands Kredsforening i anledning af Sønderjyllands genforening i 1920 og er placeret på trekantsanlæg, hvor Lundgårdsgade munder ud i Søndergade i Aulum.

Kronhjorten står midt i Feldborg by. Den er købt for penge fremkommet ved overskud fra de berømte Feldborgløb som hvert år trak mange hundrede mennesker til byen. Det er gymnastikforeningen der har stået for løbet. Den er lavet i Polen. Det har ikke været muligt at finde ud af hvornår den er sat op.

28

Den kombinerede genforenings- og befrielsessten er opsat i 1949 på initiativ af tømmerhandler Christian Laugesen, Aulum.

Søndergade 17/19 · 7490 Aulum


Haderup-stenen Torvet · 7540 Haderup

Mindesten over købmand Jens Jensen Jens Jensens Anlæg 7540 Haderup Mindestenen står i Jens Jensens Anlæg i Haderup og er rejst et år efter Jens Jensens død i 1929 af venner i »taknemmelighed over hans virke på dette sted«.

ole

Hodsager Sk Hovedgaden

m 15 · 7490 Aulu

gården t på Aktivitets oprindelig lave og vejr d vin Blyanterne er e havd j. For 3 år siden med et ift sk på Feldborgve ud ev dem, at de bl på et eg m et af al så slidt ld Høj og m olens pedel Ke sk af t ve la e, ny ager Skole. børn fra Hods

Jens Jensens

Anlæ

der er Mindestenen, det ed m udsmykket nbe vå ke sønderjys et nk æ sk er , skjold ns Je af købmand stru i Jensen og hu sat i op og Haderup . 1920

oplevelser

Haderup-stenen præges af Haderups bymærke, tegnet af tidl. skoleinspektør K. Elbrønd Pedersen og indhugget af stenhugger Vistisen, Vroue. Stenen blev leveret af afdøde gdr. Rudolf Lund Jensen, Haderup, der sammen med B&V brødrene, Børge og Vagn Sørensen, var drivkraften bag opførelsen. Projektet blev i øvrigt sikret med restmidler fra Haderup Byggegrunds-konsortium, som bestod af en række personer, der havde opkøbt og byggemodnet »Pip-kvarteret« for at få gang i byen.

sten Genforenings g · 7540 Haderup

Hodsager-stenen Et projekt fra 2012 som blev kaldt »Den blomstrende landsby«. Der er 3 sten placeret ved indfaldsvejene til Hodsager, alle er lavet af Hans Jørgen Svendsen, som bor i lokalområdet. Hodsagerborgere har i fællesskab sat dem op. På samme tidspunkt blev der af børn, unge og ældre i byen lagt over 25.000 blomsterløg forskellige steder. Endvidere blev der langs rabatter sået omkring 500.000 blomsterfrø. Projektet blev støttet af Herning Kommune.

Hodsager Skole Hovedgaden 15 · 7490 Aulum Den store/høje pæl med afstandsskilte er lavet som et projekt på skolen i 2013, hvor man skulle forholde sig til, hvor langt der var fra Hodsager til forskellige steder i verden.

oplevelser 29


oplevelser

Vinding-stenen

Blicher-stenen

Resdal Baune · Agerfeldtvej · 7550 Sørvad

Sammelstedvej · Ørre · 7400 Herning

Vinding-stenen er fundet i Løgager i Vinding, men er i 1935 flyttet (slæbt) til sin nuværende placering på Resdal Baune.

Rejst af Ørre Sogns Forskønnelsesforening i 1917 til minde over St. St. Blichers fortælling om kæltringerne. På mindestenen står: »Her lå Axelhus eller Kjeltringhuset hvor Blicher for 100 år siden så Kjeltringballet«.

Jens Vejmand monumentet Holstebrovej nær Tjørring · 7400 Herning Monumentet er udført af kunstneren Erik Heide og rejst i 1982 på vejmand Jens Nielsens 150-års fødselsdag. Få meter nord for Erik Heides monument står en »2 fjerdingsvejsten«, en af de såkaldte »Ole Rømer-milesten« opsat omkring 1790.

Træ Kundskabens 90 Aulum 5 · 74 Jyllandsgade

af bliotek udført på tidligere bi ng ni g yk in m kr ds Gavlu jg, Dybe, om ugger Jonna Se dh lle fbi to ts og ns er ku al m farvede rket er i jern og en åb en l, 1980. Kunstvæ so nende et træ, en skin plader og viser ger, og lukkede bø vej på er sk ne en m og flyvende fugle.

30

lle Skærbæk Mø kvej · 7490 Aulum rbæ

Brohusvej/Skæ

et af to brødre

Stenen er hugg

Black Lady Skolegade 4/6 · 7490 Aulum Skulptur er i svensk granit på sokkel af bornholmsk granit og udført af kunstneren Flemming Holm, Hjørring. Den er opsat på den røde plads mellem KFUM og Danske Bank i 1995 i anledning af Herning Folkeblads 125-års jubilæum.

r.

fra Simmelkæ


d lam Moderfår me90 Aulum

Vinger 2000

· 74 Rugbjergvej 6

Mindesten

Holstebrovej 9 · 7490 Aulum Kunstværket er et par vinger i støbejern på granitsokkel, hvor vingerne symboliserer, at det løfter sig imod det evige/himlen, og granitsoklen symboliserer tyngde. Det er udført af billedhugger Erik Heide, Øster Jølby på Mors, og opstillet i 2000 i anledning af Aulum-Vinding -Vind Valgmenigheds 75års jubilæum i 1997.

Kirkegade 20 · 7490 Aulum

Hanfuglen Victoria

Umiddelbart vest for tårnet på Aulum kirkegård på familien Petersen-Bøndings familiegravsted står en mindesten for Hakon Petersen-Bønding – søn af valgmenighedens anden præst Gustav Chr. Petersen-Bønding. Far og søn var dybt involveret i modstandskampen og Hakon PetersenBønding blev dræbt ved en vådeskudsulykke den 3. maj 1945 i præsteboligen. Mindestenen er rejst af Danmarks Frihedsråd og udført af Thorvald Westergaard med inskriptionen: »Drenge, der lytte, går ud som mænd«.

Møllestræde · 7490 Aulum

oplevelser

nrik dhuggeren He udført af bille 1997 i t sa Granitskulptur op er sby. Skulpturen ledVoldmester, Hu ugscenter i an rende Landbr væ da t de n ra fo virboernes sam ning af Hede e isk onom kende landøk -års 50 s er ng ni Fore . 91 jubilæum i 19

Granitskulptur formet som en fugl, udført af kunstneren Flemming Holm, Hjørring og opsat i 1995 ved indgangen til Aulum Mølle.

pa tur o

r u t l u k r e d n i m

oplevelser 31


Der er masser af muligheder for at bade ved de danske kyster, i søer og havnebade.

oplevelser

Du må næsten bade overalt Spring bare i – du må mere, end du tror, lyder det fra friluftsrådet. Der er masser af muligheder for at bade ved de danske kyster, i søer og i havnebade. Du må bade de fleste steder langs den danske kyst hele døgnet. Sådan lyder det fra Friluftsrådet, der her guider dig til mulighederne, så du får mere ud af sommeren. Danmark har 7.300 kilometer kyst, og du må bade næsten overalt, og derfor er der rigtig mange gode oplevelser forude. Men det er der rigtig mange danskere, der ikke ved. Hver tredje ved for eksempel ikke, at man må bade ved en privat strand og gøre ophold der, og to ud af tre tror ikke, at man må være der om natten. - Desværre tror mange, at der er flere begrænsninger, end der egentlig er, og så går vi jo glip af nogle muligheder for gode oplevelser. Når det gælder badning, er det faktisk nemmere at sige, hvad man ikke må, end hvad man må, for der er så mange muligheder for en kølig dukkert, siger Jan Ejlsted, direk-

32

tør i Friluftsrådet, der arbejder for at give danskerne gode muligheder for friluftsoplevelser. Også på privat strand Selvom en strand er privatejet, må du gerne bade der. Du må også gerne slå dig ned med håndklæde og madkurv, hvis der bare er mindst 50 meter til nærmeste beboelse. Du må også tænde bål på ubevoksede strandbredder eller bruge kogeapparat eller grill og nyde solnedgangen – og lidt til. - På stranden må du være hele døgnet og sågar overnatte, men bare ikke slå et telt op eller noget der ligner, siger Jan Ejlsted. Også nøgen Du må også gerne bade nøgen på danske strande. Men vis hensyn til andre strandgæster – du må nemlig ikke opføre dig anstødeligt over for andre. Der findes også strande med særlig plads til naturister. Svøm mellem åkanderne i en skovsø Der er også mange søer i Danmark, hvor vandet er rent, og hvor du gerne

må bade. Søer, der er offentligt ejede, må du bade i hele døgnet. - Her kan du roligt tage en måneskinsdukkert mellem åkanderne i søen. Og det kan jo være en speciel naturoplevelse i sommerens lyse nætter, lyder opfordringen fra Jan Ejlsted. Lokale forbud Der kan være lokale forbud, fredning eller andre begrænsninger, der fremgår af skiltning, og hvis søen er privatejet, må du kun bade, hvis der er flere end én ejer af bredden, og hvis du kan komme ned til søen ad veje og stier. Der skal desuden være mindst 150 meter til nærmeste beboelse, hvis det er en sø i skoven, og du må ikke være der om natten. - Der er steder i Danmark, man ikke må bade, men så er det som regel af hensyn til den badendes sikkerhed. For eksempel kan det være forbudt at bade i havneområder på grund af sejlads og i mosehuller, der kan være »bundløse«, kolde eller fyldt med dynd, siger Jan Ejlsted. Uanset hvor du bader, skal du naturligvis altid huske at tænke på sikkerheden og bruge fornuften.


lokalhistorie

Skolerne i lokalområdet Det har været en lang men sjov proces at skrive og finde billeder og oplysninger om de mange skoler, der har været i lokalområdet. Vi ved, at ikke alle er med, der har været skoleundervisning mange steder. Inden skolevæsnet blev sat i system med skolelove, var der undervisning i stuerne på mange gårde. Den første skolelov kommer i 1739, hvor Kong Christian den 6. påbyder, at der skal være skoler i alle sogne. Kong Christian den 6. var meget religiøs og havde få år forinden indført tvungen konfirmation og undervisning i læsning, skrivning og regning men mest religion. (Katekismus). Opsyn med skolerne blev overladt til kirken, og bispen kom på visitats hvert 3. år og provsten derimellem. Helt frem til 1934 var det præsterne, der havde tilsyn med skolerne. Egentlig fortsatte det derefter i de forskellige skolekommissioner, hvor præsten tit var formand. En del af skolerne har det været svært at finde oplysninger om, mens der ved andre findes rigtig meget. Hvis du har andre oplysninger om en af skolerne, som vi ikke har fået med, vil vi meget gerne vide det, så vi kan få det med næste år. Du kan henvende dig til lokalhandbogen@aulum.dk Mvh. Lokal-Håndbogsudvalget

skoler

33


Aulum Gl. Skole

Nord for kirken, Aulum

lokalhistorie

Aulum Gl. Skole, Markedspladsen 12, bygget 1830, ophørte som skole, da Byskolen blev færdig i 1925

Allerede i 1575 var der »degnebol« i Aulum. Det lå umiddelbart nord for den gamle murindhegnede kirkegård, altså hvor der nu er kirkegård. Et degnebol er en lille gård, hvor degnen kan bo og som kan give en indtægt til degnen. Sådan var det bare ikke altid. Degnebolet i Aulum havde en ret omtumlet tilværelse, og da den tilhørende jord var ret god, lige så god som præstegårdens jord, var der flere, som gerne ville have indtægten derfra. I et kongebrev fra 1575 skriver kong Frederik d. 2., at degnen selv skal have degnebolet og indtægten derfra, så man må gå ud fra, at det ikke var tilfældet på dette tidspunkt. I 1585 skriver præsten i Aulum, Jørgen Jensen, i et åbent brev, at Poul Munk til Krogsdal har givet præsten og hans hustru lov til, så længe de lever, »at beholde, bruge og nyde alt hvad der tilhører degnebolet af ager og enge.« Det kunne der ikke laves om på i deres tid. Man kunne så tro, at det ophørte med dem, men sådan kom det dog ikke helt til at gå, for også den næste præst nyder godt af degnebolet. Man skal huske, at de fleste bønder var fæstebønder og som sådan ikke ejede noget og heller ikke bestemte noget, de var underlagt herremanden. Bønderne glemte dog ikke degnebolet, og de klager over at der ikke er nogen i sognet, der kan lærer deres børn at læse og skrive. Johan Borkersens, der er superintendent over Ribe stift, får det lavet sådan at præsten kan beholde indtægten fra degnebolet men skal give degnen 10 rdl. Desuden opretter Berte Friis, enke efter Albert Skeel på Lergrav, et skolelegat på 200 rdl. inspecie, og deraf 12 rdl. i årlig rente som tilfalder den siddende degn, hvis han ellers »opfører sig ordentlig og lærer børnene katekismus og at læse og skrive«. Legatet bliver oprettet i 1641, og hvert år på Sankt Mikkels dag bliver der udbetalt renter. Legatet virker indtil 1681; dér bliver Lergrav solgt, og der bliver ikke længere udbetalt renter af legatet. I 1688 bliver der atter rodet op i degnebol sagen, og i en dom fra Hammerum

34

Aulum Gl. Skole, 1948

Herredsting i 1692 overtager degnen, som på dette tidspunkt er Peder Graversen, degnebolet mod at give præsten en erstatning. Desuden skal beboerne lønne degnen efter en forordning, der blev lavet ved dommen på Herredstinget. Sagen slutter dog ikke her, for skolehuset i Aulum er lejet ud, og først den 23. august 1736 indgås der en overenskomst mellem herremanden på Lergrav, Anders Opitz, og Provst Vitus Bering om at lejeren den 1. maj 1737 fraflytter skolehuset, og degnen kan dermed flytte ind.

Lærere / degne ved skolen: 1662-1690 1690-1714 1714-? 1728-1745

?-1769 1769-1774 1774-1781 1781-1825 1825-1860

1860-1891 1892-1924 1924-1926

Christen Jensen Peder Graversen Christen Nielsen Christian Pedersen Buur (Huslærer på Lergrav) Løbedegne fra Holstebro latinskole. Andreas Åle Jens Christensen Lund Jacob Christensen Brøndum Jacob Falch Lars Jørgensen (Sidste lærer ved skolehuset nord for kirken. Han flyttede med over i den nye »gamle skole« på Markedspladsen 12) Peter Jespersen Korsholm Andreas Simonsen Lars Peter Jørgensen (Den sidste lærer ved den gamle skole. Han flyttede med over i Byskolen, Markedspladsen 4.)

I 1901 blev der oprettet en forskole, (Pogeskole). Den lå, hvor KFUM i dag er placeret. Forskolen fungerede indtil Byskolen blev bygget i 1925.


Aulum Byskole

Markedspladsen 4, Aulum

Aulum Byskole står færdig i 1925. Skoleloven i 1958 stillede større krav til klasseværelserne, som gør, at en stor udvidelse er nødvendig. Med denne lov blev Aulum Byskole udvidet til at omfatte flere af de andre skoler i sognet. I 1961 blev Lundby, Skjærk og Varhede skoler lukket, mens skolene i Ljørring og Kilde fik lov at fortsætte som forskoler til 1970. 2015 blev Aulum og Hodsager skoler til en fælles skole med børn på begge skoler. Aulum har 460 børn fra 0.-9. klasse. Hodsager har 60 børn fra 0.-5. klasse. Skolen hedder i dag Aulum-Hodsager Skole.

Aulum Byskole, 1949

lokalhistorie

Aulum Byskole, 1925

Aulum Byskole, 1959

Skoleledere / lærere: 1925 1927-1952 1952-1981 1983-2000 2000-

Førstelærer Lars Peter Jørgensen. Kun et år efter døde han. Førstelærer Julius Brandt Livbjerg. Skoleinspektør Kristian Schriver. Skoleinspektør Oscar Clausager Krogsgaard. Skoleinspektør Bettina Huber.

erelser skpollev o 35


e

Aulum Kristne Friskol Østergade 11, Aulum

lokalhistorie

Friskolen, 1991

Aulum Kristne Friskole startede i 1988 med 23 elever i bhkl.-6. kl. Ved opstarten var der ansat 3 lærere. Skolen lejede sig i starten ind i det tidligere missionshotel (KFUM). I 1991 flyttede skolen i egne lokaler på Østergade. Skolen har i dag ca. 150 elever i 0.-9. kl. og 25 ansatte, hvoraf 12 er lærere, mens de øvrige er pædagoger og teknisk/administrativt personale.

Friskolen i dag

Skoleledere / lærere: 1988-2000 Kirsten Lindgren. 2000-2013 Thomas K. Pedersen 2013 Henrik Olesen

e

Feldborg Central Skol Bredgade 76, Feldborg

Da skolen var færdigbygget i 1958 blev de to gamle skoler, Over Feldborg Skole og Nedre Feldborg Skole nedlagt og eleverne flyttet til den nye centralskole. Ved 50 års jubilæet i 2008 blev der holdt en stor fest i hallen hvor alle de gamle klasser var inviteret. I 2014 traf Herning Byråd den skelsættende beslutning at Feldborg Centralskole skulle lukkes. En gruppe borgere i byen tog initiativ til en arbejdsgruppe, som skulle undersøge om der var grundlag for at oprette en friskole i de gamle skolebygninger.

nivers

Feldborg Frie Børneu Fra 2015

Der var stor opbakning og det var starten til Feldborg Frie Børneunivers. I 2015 nedlægges den kommunale skole. Feldborg frie børneuniversitet overtager bygningerne.

Feldborg Skole – skoleledere / lærere: 1958-1988 1988-1991 1991-2014 2014-2015

36

Pedersen Karsten Søberg Gerda Søndergaard Konstitueret skoleleder Ulla Boe Nielsen

Feldborg Frie Børneunivers – skoleledere: 2015-2017 Johnny Beier Hessellund 2017Annette Vejs


rg

Biskole i Nedre Feldbo derup

Langgade 82, 7540 Ha

lokalhistorie

Opført i 1860, med en senere tilbygning til »fattighuset«.

Her underviste Anders Michelsen, »Hedens degn«, i 36 år fra 1867.

Nedre Feldborg Skole derup Herningvej 52, 7540 Ha

Opført i 1902, hvorefter der blev oprettet et selvstændigt lærerembede. Indtil da havde der været afholdt skole i en stue til den nu nedrevne »museumsgaard« Poulsensminde nær Feldborg Statsskov. Nedre Feldborg Skole bliver nedlagt i 1958, og eleverne kommer til Haderup Centralskole. Skolestuen med alt inventar bliver overdraget til Haderup Museum, hvor det nu kan ses. Skolestuen giver et godt indtryk af en typisk hedeskole i perioden 1900-1960.

Skoleledere / lærere: 1902-1929 1929-1958 1958

Jørgen August Holm Niels Christen Teglborg Skolen nedlægges og eleverne flyttes til Haderup Centralskole. N. C. Teglborg fortsætter som bibliotekar

erelser skpollev o 37


Over Feldborg Skole Bredgade 88, Feldborg

lokalhistorie

I 1874 oprettedes en biskole i Over Feldborg i en tilbygning til sognerådsmedlem Christian Fiskers gård »Nygaard« (det nuværende Bredgade 88). Læreren skulle også undervise i Gråsand biskole i Grove. Skolen fungerede på dette sted, indtil den i 1886 blev ramt af et lyn og nedbrændte. Herefter blev der i nogle år afholdt skole på gården Agerskov (Skovvej 5). I Over Feldborg Skole tillod elevtallet også oprettelsen af et lærerindeembede. I det hele taget må man konstatere, at Feldborgskolerne har været gode til at fastholde lærerkræfterne: Holm i 27 år, Taulborg i 30 år, frk. Vad i 32 år og H. K. Hansen i ikke mindre end 50 år.

Der var følgende lærerinder, hvoraf den sidsnævnte nåede med over i Centralskolen:

Skoleledere / lærere: 1901-1903 1903-1912 1912-1914 1914-1921 1921-1925 1925-1957

Mette Jensen Tranum M. Buch Kirsten Mathiasen Mikkelsen Linde Karen Marie Noe Nielsine Johanne Vad

e

Over Feldborg Ny Skol org Tusbækvej 9-15, Feldb

Over Feldborg Ny Skole, skole fra 1902-1958 I 1902 blev der bygget en ny skole i Over Feldborg, som fungerede frem til 1958, da den nye centralskole blev indviet. Den gamle skole bliver ombygget til lærerboliger. I 1988 bliver bygningen revet ned for at gøre plads til pensionistboliger.

38

Skoleledere / lærere: 1883-1905 1905-1954 1954-1958

Thomas Henriksen H. Kr. Hansen Pedersen


Faarbæk Skole

Fårbækvej 1, 7470 Karup

Først Omgangsskole, siden Biskole. Bygget 1885, ombygget 1903 med ny skolestue. Nedlægges i 1958, hvor eleverne flyttes til Haderup Centralskole. lokalhistorie

Skoleledere / lærere: 1879-1891 1891-1893 1894-1898 1899-1901 1902-1904 1904-1908 1909-1912 1913-1924 1925-1928 1928-? ?-1958

Hans Peter Petersen Johannes Martin Pedersen Chr. Christensen Bruun Peder Pedersen Jens Holm Jens Christian Andersen N.L.G. Rasmussen Carl Knudsen Jørgen A.M. Pedersen Martin Johannes W. Woller Lærer Hald

Faarbæk Skole, 1885-1958

Faarbæk Skole, 1948

erelser skpollev o 39


Gedbo Skole

bro

Gedbovej 1, 7500 Holste

lokalhistorie Gedbo Skole, 1958. Skole fra 1914-1964. Mellem 30 og 50 elever i hele perioden

I 1914 var der licitation over byggeriet af Hingebjerg og Gedbo Skole. Der var indkommet 17 tilbud. Arbejdet blev overdraget den lavest bydende. Det var murermester Niels Chr. Jensen, Holstebro. Han ville bygge begge skoler for 15.600 kr. På Gedbo Skole skulle der være et klasseværelse og beboelse til læreren og hans familie. Der var ingen gymnastiksal. Fagenes fordeling er: Religion: 3 timer - Dansk: 7 timer - Skrivning: 2 timer - Regning: 3 timer - Historie, Geografi og Sang: 1 time hver. Om sommeren tillægges 1 time med udendørs gymnastik. Endvidere fremgår det af sognerådsprotokollerne, at lærerens hustru nogle år har undervist i håndgerning og er blevet honoreret med 10-15 kr. Denne timefordeling er stort set uforandret i hele skolens levetid. Juleferien er på 12 dage, høstferien (sommerferien) på 30 dage, kartoffelferien (efterårsferien) på 6 dage, påskeferien på 5 dage. Valdemarsdagen, kongens fødselsdag og fastelavnsmandag er fridage.

Historie: Kendskab til vort fædrelands historie, lidt kendskab til verdenshistorien. Geografi: Kendskab til jordens lande og folk. Skrivning: At nå en tydelig håndskrift ved benyttelse af overintendant Jørgensens skrivesystem. Regning: At nå til at kunne regne og forstå opgaverne i Chr. Hansens Regnebog II. del, eller tilsvarende regnebog. Sang: Melodierne til de mest kendte salmer og fædrelandssange. Skolens mest kendte lærer er lærer Jens Hansen, som var enelærer på skolen i næsten 40 år. Skolens første lærer Hjalmar Asschentfeld-Hansen var også en markant lærer, som kommunikerede ivrigt med sognerådet i skolens første år for at få den nye skole godt i gang. Han skriver til sognerådet en uges tid før skolen skal indvies. Han gør her opmærksom på, at han gerne selv vil stå for rengøringen for et passende vederlag. Han håber, at både sognerådet og børnene vil blive fornøjede med ham som lærer.

Der er allerede her i 1920 opsat bestemte mål for, hvad eleverne skal opnå i løbet af deres 7 år lange skolegang: Skriftlig dansk: At ethvert normalbegavet barn kan skrive modersmålet nogenlunde fejlfrit. Mundtlig dansk: Læsning klart og tydeligt med forståelse. Kendskab til de ti ordklasser samt analyse. Religion: Kendskab til Luthers lille katekismus - nogle salmer. Bibelhistorie og uddrag af kirkehistorien. Nogen orientering i Ny Testamente.

40

Skoleledere / lærere: 1914-1916 1916-1955 1955-1957 1957-1961 1961-1964

Hjalmar Asschenfeldt-Hansen Jens Hansen Vikarer (fru Nissen og Rostgaard) Morten Petersen Leth E.C. Sørensen


Grove Skole

0 Haderup

Vistorpvej 23, Grove, 754

Omgangsskole, senere Biskole, i Graasand. Bygges i 1894 og lærerembedet oprettes. Skolen flytter i 1935 til nye bygninger på den anden side af vejen. Bygningerne er i dag privat bolig.

Grove Ny Skole

1895-1900 1901-1904 1905-1907 1908-1912 1912-1941 1941-1945 1945-1952 1952-1971

lokalhistorie

Skoleledere / lærere: J. Chr. Simonsen Henriksen Hans Jessen Hansen Peder Antonsen Frands Peder Frandsen Jens Christian Jensen Hans B. Rasmussen ? Knud K. Jensen (Flytter med over i den nye skole, Vistorpvej 26, hvor han er lærer alle årene).

0 Haderup

Vistorpvej 26, Grove, 754

Sognerådet i Grove-Kølvrå beslutter, at alle eleverne skulle flyttes til den nye skole i Kølvrå, der var bygget i 1953. Efter protester blandt beboerne i Grove sogn blev der bygget en ny skole på Vistorpvej 26, hvor »bitte klasse« 1.-4. klasse blev undervist af lærer Knud K. Jensen. De ældre elever blev flyttet til Kølvrå Skole, hvor der senere blev oprettet 8.-9. klasse. Efter kommunesammenlægningen i 1970 blev Grove Kommune splittet mellem Karup og Aulum-Haderup Kommune. I den forbindelse blev eleverne fra Grove sogn flyttet til Haderup Centralskole. Skolebygningerne bliver samlingssted for Grove sogn (sognegård). Efter lærer Knud K. Jensens død bliver

privaten indrettet som lejrskole for alle skolerne i Aulum-Haderup Kommune. Inden Grove Skole bliver oprettet, er der biskole i Gråsand og senere omgangsskole.

Lærere i Gråsand: 1863-? 1885-1895

Jens Chr. Nielsen lærer i Gråsand Peter Lauersen vinterlærer i Gråsand

erelser skpollev o 41


Haderup Gamle Skole Hedevej 3, 7540 Haderup

lokalhistorie

Haderup Gamle Skole, 1950

Opført i 1834 og fungerede som skole indtil 1904, hvor en nye skole bliver opført på Kirkevej 9, Haderup Der havde siden 1668 været sædedegn i Haderup sogn, men først i 1834 opførtes en degnebolig med skolestue.

Lærere / degne: 1789-1836 1836-1867 1867-1904

Frantz Rantzau Møller Peder Andersen Anders Michelsen

Haderup Ny Skole Kirkevej 9, 7540 Haderup

Haderup Skole, Kirkevej 9 set nede fra Jens Jensens Anlæg

Skoleledere / lærere:

Haderup Ny Skole opført i 1904

42

1904-1906 1906-1908 1909-1913

Axel Andersen Chr. Chr. Møldrup Christen Larsen Thorø

1913-1958

Søren Kortegård


Haderup Forskole (Åbakkevej 10)

lokalhistorie

Fra ca. 1946-1947 bliver Missionshuset »Saron« brugt som forskole, fra 1949 flyttes forskolen til Granbakken 2.

Lærerinde Anna Noes var første og eneste lærerinde i alle årene indtil flytning til Haderup Centralskole i 1958.

Haderup Centralskole derup

Skolevænget 1, 7540 Ha

Haderup Centralskole, 1959

I midten af 1950’erne besluttede det daværende sogneråd for Haderup-Fårbæk-Feldborg at erstatte de fire mindre skoler i området: Haderup (Kortegård), Haderup forskole (Anna Noes), Fårbæk (Hald) og Neder Feldborg (Teglborg) med en centralskole, baseret på 7 årgangsdelte klasser. Arkitekt var Hempel, Lemvig, der i øvrigt har præget Nordvestjyllands skolebyggeri, således også – og samtidigt – Feldborg Centralskole. Sognegården og skolen stod færdige i 1958, og ved en festlig indvielse d. 1. maj blev de nye lokaler taget i brug. Der var 5 almindelige klasselokaler + skolekøkken, skolebibliotek, sløjdsal, gymnastiksal og desuden et lille lærerværelse med glaspartier ud mod legepladsen, så der kunne holdes øje med

Haderup Centralskole, 1978

aktiviteterne. Bag skolen blev der indrettet en stor sportsplads.

Skoleledere / lærere: 1958-1993 1993-1996 1996-2008 2008-2014 2014-2014 2014

Knud Elbrønd Pedersen Per Urdenholt Jørgen Nydam Erik Søgaard Lotte Sønderby Dorthe Vestergaard

skoler

43


Hallundbæk Skole Hodsagervej 75, Aulum

lokalhistorie

Hallundbæk Skole, 1961

Hallundbæk Biskole

Oprettet 1932 Nedlagt 1956 Hallundbæk Skole var forskole for Hodsager Gamle Skole på Hodsagervej 63. Hallundbæk og Hodsager forskoler var træbygninger. De er fra 1932 og blev bygget af tømmerhandler Chr. Laugesen, Aulum. Han lejede dem ud til kommunen. Der har sandsynligvis været en skole før denne.

Der har i Hallundbæk været biskole fra 1880 til 1893; det vides dog ikke med bestemthed, hvor den har ligget, måske Toppergårdvej 9, Hodsager.

Lærere ved Biskolen i Hallundbæk: Skoleledere / lærere:

1949-1956 1954-1956

44

Fru Pedersen Kvindelig vikar Gerhard Vad Kresten Sørensen (Han var sidste lærer og flyttede med til Hodsager Centralskole)

1882-1885 1885-1888

1888-1889 1889-1890 1890-1893

Peter Chr. Nielsen Jacob Kiilerich, vinterlærer i Hallundbæk Biskole. (Senere læge i Haderup) Peter Weje Sørensen Borup Anders Jensen Præsholm Niels Jensen (Skolen lukkes)


e Hodsager Gamle Skol 0 Aulum

Hodsager Gamle Skole, 1948

, 749 dsagervej 63, Hodsager

Ho

lokalhistorie

Skolen blev opført på Toppergård Mark og taget i brug i 1893. Skolen var en udflytning af skolen i Hodsager, som på daværende tidspunkt lå på en grund vest for kirken ned mod engen. Denne skole vest for kirken var skole fra omkring 1830. I 1832 blev Hodsager anneks under Aulum. Skolen på Hodsagervej 63 fungerede indtil 1956, hvor man flyttede tilbage til Hodsager by, til den nye centralskole. Den første lærer var Søren Christensen Kiilerich. Han var også lærer på skolen vest for kirken og fulgte med over på Hodsagervej 63 i 1893. Kiilerich var samtidig med lærergerningen også organist og kirkesanger ved Hodsager Kirke. I 1908 blev Søren Vad Jensen lærer. Han var ligesom sin forgænger også kirkesanger. I 1949 blev Søren afløst af sin søn Gerhard Vad Jensen som i 1956 blev den første leder af Centralskolen. I 1931 var der 100 elever i skolen på 2 klasser. Fra 1932 til 1956 var skolen hovedskole for forskolerne i Hodsager by og Halkjærhuse.

Disse blev opført som træbygninger og blev anvendt som forskoler for de yngste børn.

Skoleledere / lærere ved Hodsager Skoler: 1877-1903 1903-1907 1908-1948 1948-1956 1956-1985 1985-1991 1991 1991-2002 2002 2003-2005 2006-2009 2010-2013 2013-2015

Søren Chr. Kiilerich Chresten Jensen Søren Vad Jensen ? Gerhard Vad Jensen Gunnar Verner Willumsen Monika Nielsen (konstitueret fra 1/5) Frode Vanggaard (fra 1/9) Monika Nielsen (konstitueret fra 1/8) Poul-Erik Damgaard Anna Nees Ole Dommer Nielsen Martin Mose

Aulum-Hodsager Skole: 2015

Bettina Folke (fra 1/8)

Hodsager Gamle Skole, 1955

skoler

45


e Hodsager Centralskol 0 Aulum ger, 749

Hovedgaden 15, Hodsa

lokalhistorie Hodsager Centralskole, 1957

Hodsager Centralskole, 1962

Hodsager Forskole Hodsager Forskole lå inde i byen. Læg mærke til kirken i baggrunden. Skolen var forskole for Hodsager Gamle Skole på Hodsagervej 63. Hallundbæk og Hodsager forskoler var træbygninger. De er fra 1932 og blev bygget af tømmerhandler Chr. Laugesen, Aulum. Han lejede dem ud til kommunen.

46

Skolen blev indviet den 4. april 1956 med deltagelse af næsten 300 af sognets beboere. Den første skoleleder var Gerhard Vad. Han blev i 1978 ansat som skoleinspektør og var ansat indtil 1985. Skolen blev i 1960-61 udvidet til en 7. klasses skole, og i 1973 blev der yderligere bygget 3 nye klasseværelser. I 1980 var der ca. 100 elever fra 1. til 7. klasse. Nu er der ca. 60 elever i 0.-5. klasse. I 2015 fik Hodsager skole og Aulum skole fælles ledelse og skolebestyrelse. I Hodsager Minder står der, at den første skole i Hodsager er fra omkring 1830. Den blev bygget med degnebolig på en grund vest for kirken ned mod vandingskanalen. Inden da havde man sommerskole, anneksskole under Ørre. Fra 1832 var Hodsager anneks under Aulum.


Kilde Skole Kildevej 10, Aulum

lokalhistorie

Skolen er færdigbygget i 1885 og fungerer som skole indtil 1970, hvor eleverne flyttes til Aulum Byskole. Inden skolen bliver bygget, blev der holdt skole i den vestlige fløj af det gamle stuehus på Kilde Møllegaard, som hørte under hovedskolen i Ljørring. I 1901 var der 69 børn i distriktet som var fyldt 7 år. Skolen blev nedlagt i 1970, og 24 elever kom i Aulum Byskole.

Skoleledere / lærere: 1885-1888 1888-1891 1891-1933 1933-1947 1947-1955 1955-1956 1956-1959 1959-1965 1965-1970

Knud Jensen Bertel Andersen Julius Peter Jensen Ejner Christian Sørensen Evald Winkler Vikarer Sigfred From Vikarer Grethe Ertbjerg

Kilde Skole, 1961

skoler

47


Ljørring Gamle Skole. Opført i 1863 og fungerede som skole indtil den nye skole blev bygget i 1925

Ljørring Gamle Skole Ljørringvej 28, Aulum

lokalhistorie

Skoleledere / lærere: 1829-1843

1843-1860 18441845184818491860-

Biskole i lejede lokaler. Læreren kommer fra hovedskolen i Aulum Er stadig biskole men om vinteren ansættes »et dueligt Subject« Lorentz Severin Helt Morten Jensen Møller Jeppe Sandal Christen Jensen Majgaard Jacob Madsen Aagaard

1860-1885 18611861-1863 1863-1868 18681868-1875 1875-1877 1877-1919 1919-1925

Skolen bliver hovedskole med Kilde som biskole. Søren Pedersen Kjeld Jensen Rasmus Andreasen Geltzer Søren Jensen Johan Bitsch Lauridsen Søren Chr. Kiielerich Jens Christensen Chr. Søren Vestergaard Mikkelsen. Han flytter med over i den nye skole.

Ljørring Ny Skole Ljørringvej 26, Aulum

Ljørring Ny Skole, 1947

Skoleledere / lærere: 1925-1947 1947-1948 1948-1956 1956-1957 1957-1970

Ljørring Ny Skole i baggrunden

48

Chr. Søren Vestergaard Mikkelsen Han flytter med over i den nye skole. Vikarer Johs. Holm Vikarer Inge Marie Steensen

Den nye skole kom til at ligge tæt på den gamle skole. Den blev færdigbygget i 1925 og fungererde som skole indtil 1969, hvor den blev nedlagt og eleverne flyttet til Aulum Byskole.


Lundby Skole

Lundbyvej 12, Aulum

Lundby Skole, 1922. I haven foran skolen er det skolens første lærer K. J. Yde med Hustruen Anne Katrine og deres børn Kaj og Lilly

lokalhistorie

Skoleledere / lærere:

Bygget i 1922 og fungerede som skole indtil sammenlægningen i 1961.

1922-1937 1937-1940 1940-1943 1943-1947 1948-1961

Karl Jensen Yde Vakancelærere Anna Mikkelsen Agnethe Larsen Kirstine Østergård Nielsen

Lundby Skole, 1948

skoler

49


Skjærk Skole

lum

Sønder Skjerkvej 14, Au

Skoleledere / lærere:

lokalhistorie

1917-1951 1951-1958 1958-1961

Jens Laurits Lausen Niels Underberg Åse Børsen

Skjærk Skole, 1953

Bygget i 1917 og fungerede som skole indtil 1961 hvor eleverne blev flyttet til Aulum Byskole. Den første lærer var Jens Laurits Lausen, som var lærer i 33 år indtil 1951. Skolen blev bygget på en meget central plads i Skjærk på N. Melgaards mark i det nyoprettede skoledistrikt. Skolerne i Aulum var ved at være overfyldte, og en del af børnene fra den nordøstlige del af Skjærk og

Skærbæk gik til Nygaard Skole i Ørre. Dem ville man gerne have »hjem« til undervisning i sognet. Det var en stor opgave for det nye lærerpar. De flyttede til Skjærk den 6. november og skolen blev indviet d. 7. november. Den nyoprettede skolekreds var sammensat, så der kom elever fra de overfyldte skoler i Aulum, Varhede, Ljørring samt de elever, der havde gået i Nygaard skole.

Varhede Gamle Skole Varhedevej 9, Aulum

På billedet er det lærer Bertel Andersen og hans kone Madsine og mellem dem børnene Jens Peder, Søren og Sidsel. Yderst til venstre er det formodentlig lærer Mikkel Larsen. 1909

Varhede Gamle Skole, 1955

Skoleledere / lærere: Fungerede som skole indtil 1937, hvor den nye skole på Gammel Skolevej blev bygget. Til skolen hørte ca. 28 tdr. land sandet jord, hvoraf en del lå hen som hede, men nok til at der kunne holdes 4 køer og et par heste. Skolen blev som de fleste opvarmet med en kakkelovn i et hjørne, som regel fyret med tørv.

50

1875-1881 1881-1891 1891-1908 1908-1935 1935-1949

Anders Jensen Præstholm Bertel Andersen Mikkel Andersen Simon Amnitsbøl


Varhede Ny Skole

lum

Gammel Skolevej 4, Au

Skolen stod færdig i 1931. Det var samme arkitekt som havde tegnet lægeboligen Søndergade 10, Aulum og dyrlægeboligen Jernbanegade 11, Aulum. Årsagen til at man byggede en ny skole var uenighed om den nuværendes skoles beliggenhed. Ejerne af Lergrav og Grønkjær havde åbenbart stor indflydelse på beslutningen om beliggenheden. Skolen skulle placeres midt imellem disse to gårde. Til skolen hørte et stykke jord, her kunne der dyrkes grøntsager, så de var selvforsynende. I sidebygningen var der toilet til eleverne foruden en hønsegård og svinesti.

Varhede Ny Skole, 1962

I havesiden blev der anlagt en frugthave hvor eleverne fik lov til at plukke af frugterne.

Skoleledere / lærere: 1935-1949 1949-1954 1954-1957 1957-1961

Simon Amnitsbøl Flyttede med fra den gamle skole. Jens Ettrup Nørgård 5 vikarer J. E. Ulnitz

Yllebjerg Skole

Hodsagervej 52, Aulum

Vinterskole fra 1880 til 1892 i lejede lokaler. Skolebygning fra 1892 til 1958.

Skoleledere / lærere: 1885-1901 1902-1906 1907-1909 1909-1919

1920-1923 1924-1936 1936-1947 1948-1949 1949-1952 1952-1954 1954-1956 1956-1958

Jens Poulsen Carl Sørensen Jens Kr. Pedersen Chr. S. Vestergaard Mikkelsen Flyttet til Ljørring skole og bliver den første lærer der. Anders Peter Olesen Kristen Kristensen Hans Albert Nielsen Georg Bech Poulsen Aninus Pedersen Vakance Poul Kragelund Vakance, hvorefter skolen nedlægges og eleverne flyttes til Hodsager skole.

Yllebjerg Skole,1991

skoler

51

lokalhistorie

Varhede Ny Skole, 1950


adresse else beskytt

alarmering

Alkoholbehandlingen Holstebro

Du kan få adressebeskyttelse ved at henvende dig til Borgerservice. Ved at få adressebeskyttelse sikrer du dig mod at:

Alarmering 112

Tlf. 96 11 40 50 Sønderlandsgade 8 7500 Holstebro

borger info

• få tilsendt reklamemateriale fra virksomheder både med almindelig post eller e-mail • dit navn og adresse gives videre (navne- og adressebeskyttelse) • du optages i lokale vejvisere og telefonbøger • du modtager henvendelser i forbindelse med statistiske eller videnskabelige undersøgelser.

affald Teknik og Miljø Genbrug Genbrug og Affald Tlf. 96 28 80 80 Rådhuset, Torvet 7400 Herning Se også genbrugspladser

52

Stofbehandling Holstebro Tlf. 96 11 40 50 Sønderlandsgade 8 7500 Holstebro

alkohol ongdling stofbeha

apoteker

Misbrugscenter Herning Alkohol

Aulum Apoteksudsalg

Tlf. 96 28 49 60 Tietgensgade 5 7400 Herning

Tlf. 97 47 10 44 Skolegade 2 7490 Aulum www.vildbjergapotek.dk

Misbrugscenter Herning Stofbehandling Tlf. 96 28 49 99 Tietgensgade 5 7400 Herning Altid åben

r e g r o b

borger info

Selvom du har tilmeldt dig adressebeskyttelse, er det stadig tilladt at udlevere dit navn og din adresse til offentlige myndigheder og i særlige tilfælde også til private kreditorer. Når du har tilmeldt dig adressebeskyttelse, gælder beskyttelsen ét år. Ønsker du adressebeskyttelse i længere tid end ét år, kan du bede om at få perioden forlænget ved at kontakte Borgerservice.

Meld: Ambulance, brand, politi og oplys: - Hvor er det sket - Hvad er der sket - Hvor mange er kommet til skade - Hvorfra ringes der

info


Menighedsplejens aflastnings- og besøgstjeneste

Fællesbo

Kontaktperson: Lene Birgit Togsverd Larsen Tlf. 97 47 28 90

I

ger boligforenbin r og selska e

I

besogs r tjeneste

Tlf. 96 26 58 58 Nygade 20 7400 Herning

borgerservice

Aulum Bibliotek

Rådhuset

Markedspladsen 2 7490 Aulum Tlf. 96 28 88 80 bibaulum@herning.dk www.herningbib.dk

Indgang B Torvet 5 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 E-mail: opb@herning.dk

Aulum Bibliotek er et såkaldt »åbent bibliotek«, hvor der er åbent med selvbetjening alle ugens dage fra kl. 9-21. Biblioteket er personalebetjent to dage om ugen på flg. tidspunkter:

Åbningstider: Mandag til onsdag kl. 10.00-15.00 Torsdag kl. 10.00-17.00 Fredag kl. 10.00-12.00

Mandag kl. 11.00-17.00 Onsdag kl. 10.00-16.00 På tidspunkter, hvor biblioteket er personalebetjent, ydes desuden hjælp til visse borgerservicefunktioner. er.

busplaner Lokale busruter tider og information

borger info

biblioteker

bynet Aulum-Haderup lokalnet www.aulum.dk Feldborg by og omegn www.feldborgby.dk Haderup by og omegn www.haderupinfo.dk Hodsager by og omegn www.hodsager.eu

Kontakt Herning Kommune Tlf. 96 28 28 28

Lokalhistorisk Arkiv har åbent mandag kl. 13-17. 3-17. www.herningbib.dk/ lokalarkiver/ aulum-haderup Se også Lokalarkiver

borgerinfo 53


r

e daginstitution

Prærien - Aulum Kristne tne Daginstitution on

Pladsanvisningen

Østergade 13 7490 Aulum Tlf. 21 96 41 81

Tlf. 96 28 28 28 Rådhuset, Torvet, Indgang B 7400 Herning

Pladsanviser for Aulum-Haderup Hodsager og Feldborg-området Tlf. 96 28 60 73 borger info

Dagplejen Østergade 5 7490 Aulum Tlf. 96 28 60 00

Vuggestue Børn fra 0 - 2,9 år Børnehave Børn fra 2,9 år - skolestart www.prærienaulum.dk um.dk

Kahytten - Aulum Kristne ristne Friskoles SFO Østergade 11 7490 Aulum Tlf. 30 42 51 84 Børn fra 0. klasse

Eventyrhaven (tidl. Puff) Grønsværen 5 7490 Aulum Tlf. 96 28 69 99 Vuggestueafdeling Børn fra 0 - 2,9 år Børnehaveafdeling Børn fra 2,9 år - 2. klasse www.eventyrhaven.herning.dk

Hobitten (afd. af Eventyrhaven)

Børn fra 2,9 år - skolealder www.eventyrhaven.herning.dk

Krudthuset Markedspladsen 12 A 7490 Aulum Tlf. 96 28 74 85 Børn fra BH-klasse - 4. klasse Junior/ungdomsklub fra 4. klasse - 18 år

54

Hovedgaden 17 Hodsager, 7490 Aulum Tlf. 96 28 69 99 Vuggestue: Børn fra 0 - 2,9 år Børnehave: Børn fra 2,9 år - 4 klasse www.regnbuen.herning.dk

Feldborg Frie Børneunivers Bredgade 76 Feldborg, 7540 Haderup Tlf. 60 20 22 06

dommer r kontore Retten i Herning Tlf. 99 68 60 00 Haraldsgade 28 7400 Herning

Retten i Holstebro Tlf. 99 68 54 00 Stationsvej 58 7500 Holstebro

dodsfald I

Vestergade 11 7490 Aulum Tlf. 96 28 69 99

Regnbuen

Vuggestue: Børn fra 0 - 2,9 år Børnehave: Børn fra 2,9 år - 4. klasse www.feldborgfrie.dk

Børnehuset Skolevænget 3 7540 Haderup Tlf. 96 28 79 30 Børn fra 2,9 år - 4. klasse + ungdomsklub fra 7. klasse - 18 år www.fristedet.herning.dk

Dødsfald skal anmeldes til præst eller kordegn i afdødes bopælssogn senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Præsten kan hjælpe med at anmelde dødsfaldet over for de offentlige myndigheder. De fleste henvender sig dog til en bedemand, som også sørger for alle nødvendige aftaler, med kirke, præst, mv.


fritid

se forsamlincgesnhture og fritids Aulum Fritidscenter

Kirkehusforvalter: Karin Lauritsen Tlf. 29 41 72 87

Tlf. 97 47 37 01 Markedspladsen 10 7490 Aulum

Udlejning: Anne Mette B. Jensen Tlf. 61 77 75 62

Feldborg Hallen Tlf. 97 45 43 72 Tusbækvej 9, Feldborg 7540 Haderup

Nørager Lejren FDF Aulum

Feldborg Sognegård

elforsyning Eniig Tlf. 70 15 15 60 Tietgensgade 2-4 8600 Silkeborg

NOE Tlf. 96 11 10 00 Skivevej 120 7500 Holstebro

falck Falck Vagtcentralen Tlf. 70 10 20 30

Haderup Kulturog Idrætscenter Tlf. 97 45 48 40 Under Bøgen v/ Kirja Lundager Tlf. 21 77 87 24 Nygade 9 7540 Haderup

Hodsager Multicenter Tlf. 51 22 50 32 Birkkjærvej 4, Hodsager 7490 Aulum

KFUM-huset Skolegade 6 7490 Aulum Udlejning af sal: Mette Jensen Tlf. 22 17 50 47 Udlejning af værelser: Søren Sandgaard Tlf. 40 85 45 26

Kirkehuset Jens Jensens Anlæg Jens Jensensvej 4 J 7540 Haderup 7

borger info

Tlf. 61 46 76 55 Bredgade 78, Feldborg 7540 Haderup

Tlf. 97 47 26 98 Holtevej 18, Kilde 7490 Aulum Udlejning: Kurt Sørensen Tlf. 97 47 29 81

Stationen v/ Mariane Ravnholt Jernbanegade 2 7490 Aulum Tlf. 21 62 84 45 www.aulumstation.dk

fritidsklubber Krudthusets Aftenklub Markedspladsen 12 A 7490 Aulum Tlf. 96 28 74 86 Børn/unge fra 5. klasse - 18 år

Fristedets Ungdomsklub Skolevænget 3 7540 Haderup Tlf. 96 28 79 30 Børn/unge fra 7. klasse - 18 år

borgerinfo 55


genbrugs butikker Købmandsgårdens Genbrugsbutik Danmarksgade 70 7490 Aulum Genbrugsbutikken drives af Aulum Y’s Men’s Club og Aulum FDF.

borger info

Åbningstider: Tirsdag kl. 15.30-17.30 Onsdag kl. 9.30-11.00 Torsdag kl. 15.30-17.30 Lørdag kl. 9.00-12.00. Varer modtages i åbningstiden eller ved henvendelse på tlf. 51 37 67 67 eller 51 21 96 21 (Y’s Men’s Club), 97 47 29 06 eller 22 22 53 06 (FDF).

Genbrugsbutikken i Haderup

Røde Kors Genbrug Kirkegade 14 7490 Aulum Tlf. 22 86 69 00 Åbningstider: Man.-fre. kl. 10.00-17.00 Lørdag kl. 10.00-12.00

genbrugs plads Genbrugspladsen Kulvej 9 7490 Aulum Tlf. 97 47 37 88 Åbningstider: Mandag lukket Tirsdag til og med fredag 12.00-18.00 Lørdag 8.00-17.00 Søndag lukket

Nygade 3 7540 Haderup Genbrugsbutikken drives af Haderup-Feldborg FDF Åbningstider: Lørdag kl. 9.00-13.00 Kontaktperson: Leif Obitsø, tlf. 42 50 75 40

Kirkens Korshær Genbrug Kirkegade 6 7490 Aulum Tlf. 22 86 69 00 Åbningstider: Man.-fre. kl. 10.00-17.00 Lørdag kl. 10.00-12.00

56

hjemmehjaelp Borgere, der vurderes at have behov for pleje og/eller praktisk hjælp til nødvendige opgaver i hjemmet, kan bevilges hjælp hertil. Hjælpen kan bevilges midlertidigt eller længerevarende. Borgere, der er bevilget hjemmehjælp, har mulighed for selv at vælge, om hjælpen skal ydes fra den kommunale leverandør i lokalområdet eller et af de private firmaer, som kommunen har godkendt.

hjaelpemidler Hjælpemidler fra Herning Kommune fås hos Hjælpemiddeldepotet Wedellsborgvej 8 7400 Herning Tlf. 96 28 40 86 www.sundhed.herning.dk/ hjaelpemidler

Hjælpemiddelterapeuterne kan træffes mandag-fredag kl. 8.00-11.00 Tlf. 96 28 43 33 vhs@herning.dk

Batterier til høreapparater Herning Kommune Du skal selv bestille batterier til høreapparater. De bliver sendt til dig med posten. De leveres af Oticon og bestilles på tlf. 39 17 74 44 eller på www.oticon.dk/bestil-batterier

hospitaler Regionshospitalet Herning Tlf. 78 43 00 00 Gl. Landevej 61 7400 Herning

Visitationsafdelingen Herning Kommune

Regionshospitalet Holstebro

Tlf. 96 28 28 28

Tlf. 78 43 00 00 Lægårdvej 12 7500 Holstebro


lokalnet

modrehjaelpen

Jobcenteret hjælper ledige i job og virksomheder med at finde nye medarbejdere.

www.aulum.dk www.haderup.dk www.aulum-haderup. lokalviden.dk

Familielinien

I

jobcentre

Tlf. 70 11 12 12

politi

Jobcenter Herning Tlf. 96 28 50 00 Godsbanevej 1B 7400 Herning jobcenter@herning.dk

laeger rende praktise

Brug akut for politi 112

Lægevagt Tlf. 70 11 31 31

Tlf. 96 11 38 00 Kirkestræde 15 7500 Holstebro jobcenter@holstebro.dk

Lægehuset

jordmoder center

museer

Herning Jordemodercenter

Haderup Museum

Tlf. 99 27 65 50 Gl. Landevej 53G 7400 Herning

lokalarkiver Lokalhistorisk Arkiv for Aulum-Haderup Tlf. 96 28 88 80 Markedspladsen 2 7490 Aulum www.herningbib.dk// lokalarkiver/ aulum-haderup

Nærmeste politistation

borger info

Jobcenter Holstebro

114

Tlf. 97 47 22 11 Rugbjergvej 12 7490 Aulum

Midt- og Vestjyllands Politi Tlf. 96 14 14 48 eller 114 Stationsvej 74 7500 Holstebro mvjyl@politi.dk.

Politistationen i Herning

Jens Jensensvej 4 7540 Haderup Åben 1. søndag i maj-september kl. 14.00-16.00. Nøgle fås ved henvendelse til 23 45 61 26

114 Nørregade 1 7400 Herning

paedagogisiskk psykolog g radgivnin O

PPR Rådhuset Herning Tlf. 96 28 28 28 Torvet, 7400 Herning

Åbent mandage kl. 13.00-17.00 7.00

borgerinfo 57


staten Statsforvaltningen Tlf. 72 56 70 00 Store Torv 10 6200 Aabenraa post@statsforvaltningen.dk

radhuset i herning

skoler

Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28

Aulum-Byskole

O

borger info

Markedspladsen 4 7490 Aulum Tlf. 96 28 74 90 Elever fra 0.-9. klasse

posthuse Aulum Postbutik Smedegade 2 7490 Aulum Tlf. 97 47 11 97 Åbningstider: Mandag-fredag kl. 6.00-21.30 Lørdag-søndag kl. 7.00-21.30

Hodsager Postbutik Hovedgaden 31 Hodsager 7490 Aulum Tlf. 97 47 60 20 Åbningstider: Mandag-søndag kl. 8.00-18.30

Hodsager Skole Hovedgaden 15 Hodsager 7490 Aulum Tlf. 96 28 75 00 Elever fra 0.-6. klasse

Feldborg Frie Børneunivers Bredgade 76, Feldborg 7540 Haderup Tlf. 60 20 22 05 Elever fra 0.-6. klasse

Haderup Skole Skolevænget 1 7540 Haderup Tlf. 96 28 79 20 Elever fra 0.-9. klasse

Feldborg Postbutik Bredgade 60 Feldborg 7540 Haderup Tlf. 97 45 40 06 Åbningstider: Mandag-fredag kl. 7.30-19.00 Lørdag-søndag kl. 7.30-17.30 58

Aulum Kristne Friskole Østergade 11 7490 Aulum Tlf. 97 47 32 00 Elever fra 0.-9. klasse www.akf.me

sundhedspleje

n

Sundhedsplejen er et frivilligt og gratis tilbud til alle familier med børn. Sundhedsplejerskerne kan træffes telefonisk på alle hverdage mellem kl. 08.00-09.00 . Tlf. 96 28 28 28

tandpleje I Herning Kommune kan børn og unge fra 0-18 år gå gratis til tandlæge hos børnetandlægerne. Barnet bliver automatisk indkaldt til undersøgelse på den tandklinik, familien hører til. Tandplejetilbuddet hos børnetandlægerne er gratis, og du kan selv vælge, hvilken børnetandlæge eller tandklinik dit barn skal gå hos.

ungdomsing vejledn UU-Herningområdet Tlf. 96 28 75 30 Godsbanevej 1a, 1. sal 7400 Herning


g

vandforsynin

aeldre ner institutio

aeldre ogppede handica

Aulum Vandværk

Hjemmeplejen

Henvendelse til Aulum Fjernvarme Tlf. 97 47 24 15 Rugbjergvej 3 7490 Aulum

Østergade 5 7490 Aulum Tlf. 96 28 45 30

Herning Kommune tilbyder ældre og handicappede borgere en bred vifte af tilbud. Tilbuddene omfatter bl.a. pleje og omsorg på plejehjem og i eget hjem, madservice, forebyggende hjemmebesøg, specialtilbud til demente, tilbud om træning og aktiviteter på kommunens aktivitetscentre, dag- og døgntilbud til udviklingshæmmede og fysisk handicappede mv.

Feldborg Vandværk Tlf. 97 45 48 11 Tusbækvej, Feldborg 7540 Haderup

Henvendelse til Jørgen Handberg Tlf. 97 45 25 42 Skovvænget 11 7540 Haderup

varme g forsynin

Østergade 2 7490 Aulum Tlf. 96 41 01 40

Kastaniegården Skolegade 5 7490 Aulum Tlf. 96 28 54 72 Aktivitetshuset Tlf. 97 47 25 70

Aktivitetshuset 7’eren

Henvendelse til Aktivitet og Pleje Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28

borger info

Haderup Vandværk

Birketoft

Jens Jensensvej 7 7540 Haderup Tlf. 97 45 20 48

Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Tlf. 97 47 24 15 Rugbjergvej 3, 7490 Aulum www.aulumfjernvarme.dk

Feldborg Kraftvarme Tlf. 97 45 42 50 Møllevej 4, Feldborg 7540 Haderup

e r d l e a

Haderup Kraftvarmeværk Tlf. 97 45 26 98 Ørnevej 13 7540 Haderup

Hodsager Varmeværk Energigruppen Jylland Tlf. 97 47 64 99 Hestbjergvej 1 A, Hodsager 7490 Aulum

borgerinfo 59


kirker

r e k r i k e k l o f

60


Den danske Folkekirke omfatter Begravelse/bisættelse oret/sognepræsten i Dødsfald anmeldes til kirkekont efter dødsfaldet. døgn 2 st sene n lssog afdødes bopæ af bedemanden, t oftes ldes Anmeldelsesblanketten udfy sten. epræ sogn oret/ kont kirke til den som sender præsten og akte kont fald Man bør snarest efter et døds gsmål vedspør alle med lige ælpe behj er graveren, som anlægdets , sted grav rørende den kirkelige handling, lse. olde igeh gelse og vedl procedure. Ønskes ligbrænding, følges samme gsmål i forbindelse spør og lp eshjæ avels Regler for begr manden. bede af ares hermed kan som oftest besv Dåb t, der skal forestå den Dåb aftales enten med den præs rettes henvendelse til kan kirkelige handling, eller der shandlingen drøftes Dåb . sten epræ sogn kirkekontoret/ præsten, som samtimed normalt forud ved en samtale og faddernes navne. ets barn om g snin oply dig skal have

ca. 80% af befolkningen… onfirmationsforbereI de fleste sogne er der tillige før-k , for 3. eller 4. skoleår. delse, såkaldte minikonfirmander Navnegivning det er blevet 6 måneBarnet skal være navngivet, inden givet i forbindelse der. Man kan vælge at få barnet navn www.borger.dk på alt digit ge ansø at med dåb eller ved mmen til at kontakte velko altid man er ål, gsm spør der Er kirkekontoret/sognepræsten. Navneændring vielse (såvel kirkelig Navneændring i forbindelse med en eder efter vielsen, mån 3 l indti s grati som borgerlig) er navnefællesskab er såfremt der efter navneændringen me efternavn). sam ller og/e avn emn (f.eks. samme mell gges gebyr pålæ er Stort set alle øvrige navneændring på p.t. 480 kr. .borger.dk Navneændringen foretages på www

Hjemmealtergang som føler det vanskeSyge, gangbesværede og andre, ge altergang, er velvanli ligt at deltage i kirkens sæd altergang i hjemmet. lde afho ten præs bede komne til at emrum altergang mell e Præsterne afholder med jævn nerne. Nærmere itutio einst ældr og e men på plejehjem præsten eller i hos s ente oplysninger herom kan indh . blad sognets kirke Kirkelige foreninger Se foreningsregister. Konfirmation efter forudgående Indskrivning til konfirmation sker at præsten retter ved, eller meddelelse i dagspressen e. Indskrivning klass 7. ns skole i ene børn til lse henvende tionen. Konfirirma konf før sker som regel i august året i skoletiden gvis vanli sæd år foreg lse rede mationsforbe dervisndun irma konf tens enten på skolen eller i præs le. ningsloka i sognets kirkeblad Konfirmationsdatoer bekendtgøres i øvrigt oplyses kan og n tione irma konf før år mindst et ved henvendelse til præsten. irmeret er naturligvis, En forudsætning for at blive konf irmationen aftales konf før at man er døbt. Eventuel dåb ten. med præs

Skilsmissemægling der, hvis parterne I forbindelse med skilsmisse kan mægling, som foregår ønsker det, foretages en såkaldt n, der ikke er lovlinge Mæg n. kirke hos en præst i folke Statsforvaltning til lse pligtig, afsluttes med en meddele ltat. resu ns linge Midtjylland om mæg Vielse der skal forestå den Vielse aftales enten med præsten, lse til kirkekontoret/ ende henv ved eller kirkelige handling sognepræsten. partnerne udfylde en Forinden anmodning om vielse skal rådhuset, hvor der på oplysningsseddel, som udleveres t, som afleveres til attes elses prøv ldt udarbejdes en såka være 4 måneder t præsten. Prøvelsesattesten må højs lse af prøvelrdige udfæ s uset rådh for gammel. Til brug eattester. navn eller sesattesten skal medbringes dåbs tale med sam en ved alt norm es drøft Vielseshandlingen vielse eller uset rådh på præsten. Ønskes borgerlig vielse torisaesau viels har ten præs hvor nd, i andre trossamfu ter. tion, gælder de samme krav til attes Øvrige oplysninger meside, hvor man De fleste sogne har deres egen hjem iteter i sognet aktiv kan finde oplysninger om kirkelige ger. snin oply tiske samt øvrige prak s på www.sogn.dk. Fakta om de enkelte sogne kan finde

61

kirker

Fødsel te besked om barKirkekontoret i bopælssognet får direk Er forældrene gift, set. gehu er/sy mod jorde fra nets fødsel ldrene ikke gift, foræ Er . ghed har de fælles forældremyndi skal de senest , ghed yndi ldrem foræ s fælle men ønsker omsorgs- og en ive indg el 14 dage efter barnets føds Moderen bet. rska fade lår fasts som ring, ansvarserklæ fødslen. efter dage få dette får tilsendt en vejledning om digitalt på ives indg skal ring rklæ arse ansv og Omsorgswww.borger.dk.

Samtale med præsten/sjælesorg om ethvert personEnhver kan trygt tale med præsten hedspligt. Præsten er ligt spørgsmål, idet præsten tavs eller socialrådgiver, olog psyk , læge ikke uddannet som livets grænsesituatiomen taler ofte med mennesker i p efter dødsfald, i hjæl til være ofte ner. Præsten kan e eller i andre miss forbindelse med sygdom, ved skils har behov for eller e ønsk e mått man situationer, hvor personlig råd og vejledning.


Aulum Kirke www.aulumkirke.dk

Sognepræst (kirkebogsfører) ogsfører) Maj-Brit Hvid Christensen nsen Grønbækparken 85, 7490 490 Aulum Tlf. 51 51 03 06 Træffes daglig undtagen en mandag Tlf. i kirkehuset 96 41 02 40 mbhc@km.dk Sognepræst Christian Lavdal Jerup Tlf. 30 36 79 06 Træffes i kirkehuset efterr aftale Mandag er fridag chlj@km.dk Kirkekontoret Markedspladsen 14, 7490 Aulum Tlf. 51 15 30 97 ks@km.dk kirker

Kordegn Karen Smed-Nørgaard Træffes på kirkekontoret tirsdag-fredag kl. 9.00-12.00 torsdag tillige kl. 15.00-17.00 mandag er kontoret lukket Kirkegårdskontoret for Aulum og Hodsager Aulum Kirkehus Markedspladsen 14, 7490 Aulum Kontortid tirsdag-fredag kl. 9.30-10.30 Kirkegårdsleder Paul Seerup Nielsen Tlf. 23 10 95 69 mkirke.dk kirkegaardslederen@aulumkirke.dk Kirketjener Tlf. 30 36 18 27 ejder Kirke- og kulturmedarbejder i Aulum og Hodsager Mette Lønborg Tlf. 23 11 48 87 dk kirkekultur@aulumkirke.dk ag Fridage mandag og fredag Organist Aulum Maria Melgaard (barsel) rg Vikar: Henrik Skouenborg Tlf. 30 36 18 20 dk organisten@aulumkirke.dk

62

Aulum Kirke

re og udvidet fle re ombygget Kirke , men er sene m 00 lu 12 Au år e. g ib in desk er fra omkr nyt kor og to si kib og i 1920 med et kirkens hoveds et id , gange, senest er irk yk sb nd la e st ør s st er en af landet siddepladser. e rummer 400 ib sk de si to de forestiller terbillede, der nuværende al t De . 93 . 15 fra Lund i 1882 Altertavlen er alet af Anker erinden, er m nd sy og s t med su Je granitdøbefon 1663. Kirkens fra er egave n gn ke is so -d sing er en Alterkalken og bsfadet i mes då , rkens 00 ki l 15 . 92 fra 19 et til kirken i messingfad er nk æ sk er blev en dåbskand n Jylland, som fra 2009, og el af Fregatte od m en t ng ophæ hovedskib er i 1920. en rk ki et den nk skæ klokker, hvoraf llet, hænger to -ta 00 15 fra r er ere dato. I kirketårnet, de ørste er af ny 07, og den st 15 fra er te mers ds min rende 18 stem 05. Det nuvæ 19 . ca i l ge . or rå rste Søn i Åben Kirken fik sit fø Marcussen og 92, bygget af 19 fra er l ge or hvor bl.a. e renovering, en omfattend en rk ki k blev desgi em nyt gulv. Der I 2007-08 genn der blev lagt og , et ift rbindelse sk fo I ud . rkerummet bænkene blev AV-udstyr i ki ne er g ved kirod in m gn t re by uden installe ere lavet en til id dv en r de gen blev sakristi. med renoverin indrettet bl.a. , hvor der blev de en ge tli søs kens udgiver i fælle sager sogne od H og on m lu ek rk dene i Au dleveres til ki Menighedsrå ebladet kan in rk ki til of St lad. skab et kirkeb 90 Aulum. pladsen 14, 74 ds ke ar M t, re to


en

d Valgmenighe

www.avv-valgmenighed.dk www.avv-valgmenig

Valgmenighedspræst Ronald Risvig Tlf. 97 47 24 13 Holstebrovej 9 7490 Aulum ronald-risvig@)hotmail.com Formand i valgmenigheden Carsten Bjerrum Fuglsangsvej 2, Vind 7500 Holstebro

e

Feldborg Kirk

er kautioor 57 mennesk agt i 1890, hv dl un gr e kapellet ed ev ej bl e er Feldborg Kirk sse kautionist Di l. pe evv ka ble et gningen af en. Kapellet bl nerede for by et til folkekirk ag dr er ov ev bl or det indtil 1934, hv borg Kirke. endt som Feld dk go r år tere m sam restaureret. Al blev samtidig en rk ki de de og , vi 62 ud et i 19 an også Tårnet er bygg 1973, hvor m iatukestolen er fra di æ pr æpper og min gt og væ et s parti lokale. Kirken ds he . ig 90 en 19 m i læum kirken med et es 100 års jubi Feldborg Kirk vering og rekirken er fra fattende reno k i 2012 en om gi zer em ol nn H i ge e Ad Feldborg Kirk glasmosaik af altertavle og ed m t ke yk blev udsm envendelser s et kirkeblad. ve gi ud gn so n.. en sognepræstte med Haderup l samarbejde rtil kan ske til he of st af g in indlever om bladet og år) dedag (ulige der sted st. be fin rg bo ld Fe i Konfirmation efter (lige år). ste og eller søndagen med gudstjene g i forbindelse in dn 10, or 43 ils 45 eb e har en kirk undbjerg, 97 Feldborg Kirk ntakt Bodil M Ko r. te en em e arrang andre kirkelig ug. br r fø ge to da rangementer tjenester og ar ds gu om n io Informat rg eller sogn.dk/feldbo kan findes på rgkirker bo /haderupfeld facebook.com

Feldborg Kirke www.sogn.dk/feldborg

Sognepræst Christian Kjær Bjerre Tlf. 51 42 20 10 Kirkevej 11 7540 Haderup chkb@km.dk Graver og kirketjener Aksel Lynge Andersen Tlf. 42 42 21 07 Skovvænget 81 7540 Haderup

kirker 63

kirker

stiftet lkekirke, blev den danske fo af l Det de n. en tio er di r n, de ndom og tra Valgmenighede udtvigsk kriste det gr or en hv i d, er yl dd sk rø enneskelivets m i 1922 og har r fo til er istendommen betyder, at kr nd i hånd. istelige går hå kr d og mmen med folkelige t centrale og sa de er er dv e re na væ med dåb og det vil sige at Gudstjenesten lys over, hvad r de es st ka øvrige liv menighedens . leve her og nu og e ensk menne usik-arrangem se, sang og m ed kr ie . ud er st , m , foredrag ikke-medlem Gudstjenester sserede, også for alle intere ne åb g er og . .m ter m gudstjenester sognekirker til tre de af ug br n gør Valgmenighede ger. lin nd ha . e ig kirkel oligen i Aulum sted i præsteb r de fin se el forbered g-og Konfirmations g og Vinds so i Aulum, Vindin ed st . r ve de ha fin r e ngemente dennes stor Møder og arra æsteboligen og pr i t m sa tre tidscen er negårde og fri t til medlemm tre gange årlig d la eb rk ki er n. n udsend dagspresse Valgmenighede annonceres i ede. Desuden er ss re te in e amog andr e generalfors es på den årlig lg væ se el yr ns best Valgmenighede . ste myndighed er øv er hem ling, so e til valgmenig betales direkt t ka es . rk en ki st e erettiged sen eller præ Den fradragsb s hos bestyrel få n ka g in sn e oply den. Yderliger

Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed


Grove Kirke

Sognepræst Haderup-Feldborg-GroveSimmelkær-Ilskov pastorat Anne Linde Førgaard anlf@km.dk Tlf. 30 30 08 82 Kontor: Sunds Sognegård Nørrevang 45 7451 Sunds kirker

Graver og kirketjener Helle Elisebeth Nielsen Tlf. 30 30 00 52

r tidligere har de 1893. Langt fra er e 00 rk 15 Ki år e Grove rfra blev ca. Den nuværend materialer he på stedet, og e irk ek e. ød rk en Ki ligget ved Haderup bygge et tårn tik. anvendt til at meget fin akus kirke med en uk sm bte og rta l Fo ke n en en , som viser De Grove Kirke er og altertavlen , 96 18 i et gg Orgelet er by 17. følge af Søn, er fra 19 egård. Som en flygtningekirk sk ty e 1944 en r en år ge i r lig e n havnede de Ved Grove Kirk syd for Litaue lhuse. en Pi ng og s træ m hu fre ed G den russiske jrene i Grove, le i e ng kulde ni lt, gt .000 fly et svage af su til 1949 ca. 20 , som var blev rn bø nde ne og lig re ld et æ var et i Grove, og Mange af dem e ligger begrav ng ni gt fly 19 11 . i Kølvrå. og udmattelse ekirkegården g, som et på flygtning t smukke anlæ de r ge antal er begrav sø be e, nd re rø tyske på Mange, også . 69 19 er fra sogns kirStof til Grove dleveres keblad kan in en. til sognepræst

Grove Kirke www.sogn.dk/grove

e

Haderup Kirk

Sognepræst Christian Kjær Bjerre Tlf. 51 42 20 10 Kirkevej 11 7540 Haderup chkb@km.dk Graver og kirketjener Hans Tølbøl Tlf. 23 45 61 26 Falkevej 13 7540 Haderup

gget i romansk . Kirken er by 00 12 år . 00. ca enskirke fra er fra ca. år 15 er en kvaderst ibet i teglsten sk de ev si bl og n et ne loft. Tårn ter reformatio stil med fladt e kirker, der ef rdr fo an e e kk st ræ fle til de Kirke haft en I modsætning «, e, har Haderup 58 en 17 nd P æ FA m »P rre n: s inskriptione overtaget af he de fin rn d. tå un s På kirken d Peder Frøl skellige ejere. e tidspunkt he på daværend en rk ki af en idet ejer Peder Frølund rke, men med ki s re de den på t drev rovdrif og forsynede Mange ejere tte han kirken sa fik nd ta en is rk ki 56 t. I 17 ds ejertid, at var det modsa i Peder Frølun es ed el lig r va t stil. med blytag. De i renæssance e prædikestol nd re væ nu n ve. Kirken de taget som ga e har kirken mod il sp ke ny ok kl en altertavl es hvor der kom g, Haderup Kirk rin ve no re 15 en større gennemgik i 20 nye farver. e blev malet i nk bæ og kirkens r sted i Haderup finde Konfirmation r le e år) el st. bededag (lig (ulige år). r te ef en søndag

Haderup Kirke www.sogn.dk/haderup


Hodsager Kirke www.hodsagerkirke.dk irke.dk

ke

Hodsager Kir

Træffes i Hodsager kirke torsdag kl. 15.00-16.00 Fri mandag Sognepræst Christian Lavdal Jerup Tlf. 30 36 79 06 chlj@km.dk Træffes efter aftale Mandag er fridag Graver og kirketjener Kjeld Christensen Tlf. 20 47 73 51 Åparken 17 Hodsager 7490 Aulum

folkekirker kirker 65

kirker

Kirke e Hodsager Den nuværend 1325 i de re le al men er fra 1903, e en erre kirke og sene nævnes en træ odsager. granitkirke i H både den gam d materialer fra ed m rt fø ar op nt er ve e kirkens in Hodsager Kirk Det meste af egårdsdiget. mle kirke. Gen ga n le kirke og kirk de ført fra ev overrfø vi bl ud en kk og r lo ge ek samt kirk kke forbedrin ræ n en rt . fø .a ud bl der og rummer nem årene er ing er fra 1983 gn by til 98 e 19 st i ne lse. Der er delser. Den se t præstevære eværelse sam e. rk Ki dåbs- og brud r odsage rkeklokke i H opsat en ny ki giver i ger sogne ud lum og Hodsa Au i eres ne ev dl de in rå Menigheds ebladet kan lad. Stof til kirk eb rk . ki m et lu b Au ka fælless sen 14, 7490 t, Markedsplad til kirkekontore

Sognepræst (kirkebogsfører) Maj-Brit Hvid Christensen Tlf. 51 51 03 06 Grønbækparken 85 7490 Aulum mbhc@km.dk


r e o b be beboer handrekler og handvae o

Aulum Borgerforening Formand: Bodil Grove Christensen Tlf. 97 47 28 87 Hvedevej 1 7490 Aulum

Aulum Handelsforening Formand: Rasmus Hansen Tlf. 97 47 11 01 Rema 1000 Aulum Kirkegade 7 7490 Aulum foreninger

Ændringer i foreningsoplysningerne

Feldborg Borger- og Håndværkerforening

Eventuelle ændringer eller tilføjelser i foreningsoplysningerne, f.eks. skift af formand eller kontaktperson, bedes venligst meddelt lokalhåndbogsredaktionen ved henvendelse til:

Formand: Laila Hvam Tlf. 97 45 54 27 Taterbakkevej 4 Feldborg 7540 Haderup www.feldborgby.dk

Erik Mortensen Hovedvejen 2, 7490 Aulum e-mail: mail: emo@faerchplast.dk

66

Grove Beboerforening Formand: Dennis Søholt Hvid Tlf. 27 21 34 45 Herningvej 69 7540 Haderup

Haderup og Omegns Borgerforening Formand: Lone Handberg Tlf. 30 35 56 78 Nørregade 15 7540 Haderup www.haderupinfo.dk

Hodsager og Omegns Borgerforening Formand: Berit Mikkelsen Tlf. 24 40 28 94 Hovedgaden 40 Hodsager 7490 Aulum www.hodsager.eu

Skovvængets Beboerforening Formand: Hans Nørgaard Tlf. 97 45 20 66 / 23 20 29 91 Skovvænget 9 7540 Haderup


hobby Aulum Kolonihave Formand: Peter Toft Tlf. 51 37 67 67 Søndergade 34 7490 Aulum

humanitaere

Aulum-Vildbjerg Brevdueforening

Aulum Y’s Men’s Club

Kasserer: Karen Raunholt

Formand: Bjarne Jørgensen Tlf. 20 14 38 42 Pugdalvej 9 7480 Vildbjerg www.brevduen.dk

Præsident 1/7 2017-30/6 2018 Peter Kristian Østergård Tlf. 20 62 53 45 Kronborgvej 6 7490 Aulum

Aktivitetsleder for caféen: Kirsten Grønning Tlf. 97 47 26 41 / 23 92 64 42 gronning1@gmail.com

Haveselskabet Hovedkontor

Præsident 1/7 2018-30/6 2019 Erik Sørensen Tlf. 22 49 28 06 Gl. Engvej 3 7490 Aulum

Vinderup-Haderup Havekreds Formand: Lillian Jepsen Tlf. 61 74 79 28 Bjertparken 81 7830 Vinderup www.haderup.mono.net

Dansk Røde Kors (Aulum-Haderup) Formand og aktivitetsleder for nørklerne: Gerda Søndergaard Tlf. 23 24 02 40 Hirsevænget 7 7490 Aulum gerdaaulum@gmail.com Næstformand og aktivitetsleder for besøgstjenesten: Eva Andersen Tlf. 97 47 32 68 / 22 16 90 28 Rosenvænget 4 7490 Aulum evamarose@gmail.com

foreninger

Tlf. 45 93 60 00 Tobaksvej 23A 2860 Søborg Mandag-fredag 9.00-14.00 www.haven.dk

Aktivitetsleder for genbrugsbutikken: Bente Vittrup Røde Kors butik i Aulum Kirkegade 14 7490 Aulum Tlf. 40 84 60 90

Lions Club, Aulum Præsident 1/7 2017-30/6 - 2018 Carsten Nielsen Tlf. 29 20 21 23 Rørparken 12D, 1. 7490 Aulum Præsident 1/7 2018-30/6 - 2019 Tage Forsom Tlf. 97 47 33 93 / 29 89 09 06 Kildevej 13 7490 Aulum

foreninger 67


idraet t og spor AIF’s Forældreforening Formand: John Bagger Tlf. 25 33 63 61 Rugvænget 12, 7490 Aulum

Aulum Billardog Dartklub Formand: Poul-Henning Mathiassen Tlf. 61 79 74 90 Mosevænget 6 7490 Aulum phma@mail.dk

Aulum-Grove Jagtforening Formand: Mogens Bredtoft Tlf. 21 82 52 74 Lundbyvej 3, 7490 Aulum www.ag-jagt.dk foreninger

Aulum Gymnastikforening (AG) Formand: Louise Faaborg Tlf. 22 13 14 07 Åbyvej 5, 7490 Aulum www.ag-aulum.dk Badminton Ricky Nielsen Tlf. 22 62 10 77 Dans Kirsten Dahl Petersen Tlf. 23 44 47 54 Gymnastik Sine B. Lauridsen Tlf. 20 92 67 01 Løb Flemming Laursen Tlf. 40 74 10 30 Motion Ove Lynderup Tlf. 20 18 88 99 68

Svømning Krista Haugstrup Tennis Per Dyrberg Hald

Aulum-Haderup Folkedanserforening Formand: Jørgen Særkjær Tlf. 20 42 30 37 Søvænget 50 7451 Sunds

Aulum-Haderup Sportsfiskerforening Formand: Jens Hvam Tlf. 97 45 26 52 Løvigvej 4, Hagebro 7540 Haderup

Aulum Håndboldklub Formand: Anne Lassen Tlf. 60 17 27 13 Danmarksgade 55 7490 Aulum annelas@gmail.com

Aulum Idrætsforening Formand: Per Videbæk Tlf. 29 23 05 50 Lundgårdsparken 8 7490 Aulum

Aulum Krolf Klub Formand: Verner Lauritsen Tlf. 21 79 26 78 Lundgårdsparken 1 7490 Aulum

Aulum Senioridrætsforening Formand: Knud Kjærgaard Tlf. 23 61 35 77 Højager 35 7490 Aulum

Aulum Skakklub Formand: Chr. Ertbjerg Tlf. 97 47 25 47 Kløvervej 2 7490 Aulum

Aulum Skytteforening Formand: Erik Bukalo Tlf. 21 29 24 53 Velhustedvej 33 6933 Kibæk

Feldborg BMX-klub Tina B. Gylling Tlf. 51 52 38 58 Tusbækvej 34 7540 Haderup www.febmx.dk

Feldborg Gymnastikforening Formand: Susanne Frydendal Nielsen Tlf. 27 13 97 39 Ahornvej 12 Feldborg 7540 Haderup Gymnastik, atletik, dart, tennis, volleyball

Feldborg-Haderup IF Formand: Ole Kristensen Tlf. 97 45 40 50 / 40 14 98 60 Egevej 2 Feldborg 7540 Haderup

Haderup Billardklub Formand: Ivar Lyhne Tlf. 97 45 25 27 Nørregade 28 7450 Haderup


sport Haderup Forenede Sportsklubber Formand: Heine K. Madsen Tlf. 97 45 24 80 Lærkevej 11 7540 Haderup

Haderup Jagtforening Formand: Peter Bay Tlf. 21 24 26 49 Vormstrupvej 21 7540 Haderup

Haderup Oldboys Forening Rune Hareskov Pedersen Tlf. 40 41 42 50 Løvigvej 2 7540 Haderup

Haderup Rideklub

Haderup Skytteforening Formand: Hanne Clausen Tlf. 97 45 61 72 Resenfeldevej 21 7470 Karup www.haderup-skytteforening.dk

Hodsager Idræts- og Ungdomsforening Formand: Didde Stenholt Tlf. 30 16 19 71 Østvænget 41 Hodsager 7490 Aulum

Formand: Jette Skram Mikkelsen Tlf. 22 56 59 45 Hovedgaden 12 Hodsager 7490 Aulum jetteskram@gmail.com

Trehøje Golfklub Formand: Lars Ole Wulff Tlf. 60 17 47 80 Kontor Tlf. 97 13 14 11 Røddingvej 21A 7480 Vildbjerg

Aulum Indre Mission, Byens Søndagsskole Formand: Katrine Luther Krarup Tlf. 28 34 30 48 Højager 43 7490 Aulum

Aulum Indre Mission, Børneklubben (piger og drenge 0.-3. kl.) Kontaktperson: Anja Sørensen Tlf. 50 55 30 34 Feldborgvej 7 7490 Aulum

foreninger

Formand: Stella Halkjær Tlf. 28 59 46 02 Egebjergvej 8 Vridsted 7800 Skive www.haderuprideklub.dk

Hodsager ager Rideklub

Aulum Indre Mission, IMU

kirkelige Aulum Børneklub 0.-3. kl. KFUM og KFUK Leder Mette Bjerg Tlf. 97 47 30 42 Ørrevej 8 7490 Aulum

Aulum Indre Mission Formand: Leif Hakelbjerg Mortensen Tlf. 25 21 08 21 Bygvej 3 7490 Aulum

Kontaktperson: Camilla Højen Tlf. 23 44 75 37 Anemonevej 23B, 1. 7490 Aulum

Aulum Indre Mission, Krudttønden (piger og drenge fra 4.-6. kl.) Marianne Lund Tlf. 24 24 96 84 Varhedevej 15 7490 Aulum

foreninger 69


kirkeligefortsat Aulum Indre Mission, Teenklub (piger og drenge i 7. kl.) Martin Holm Tlf. 30 48 29 57 Danmarksgade 9 7490 Aulum

Aulum KFUM & KFUK Formand: Niels Kjær Nørgaard Tlf. 24 20 40 90 Rugbjergvej 8 7490 Aulum www.aulum.kfum-kfuk.dk

Aulum KFUM&K, Foredrag for Alle

foreninger

Kontaktperson: Helene Bredtoft Tlf. 97 47 37 79 - 61 11 09 56 Lundbyvej 3 7490 Aulum

Aulum KFUM&K, Maxi-klubben (4.-6. kl.) Leder: Susanne Blæsbjerg Tlf. 22 93 44 21 Rugbjergvej 28 7490 Aulum

Aulum KFUM&K, Moksang Kontaktperson: Vicki Kirk Ginderskov Tlf. 25 12 28 22 Skjerkvej 2 7490 Aulum

Aulum KFUM&K, Teenklub (7.-10. kl.) Kontaktperson: Kasper Lauridsen Tlf. 40 56 31 80 Møllestræde 6, 1. 7490 Aulum 70

Aulum KFUM&K, Unge Voksne

Hodsager Indre Mission

Kontaktperson: Flemming Poulsen Tlf. 24 98 88 91

Kontaktperson: Anders Laugesen Tlf. 24 27 44 46 Hestbjergvej 5 Hodsager 7490 Aulum

Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed Formand: Carsten Bjerrum Tlf. 97 43 02 20 Fuglsangvej 2, Vind 7500 Holstebro www.avv-valgmenighed.dk

KFUM&K Landskontor Valby Langgade 19 2500 Valby Tlf. 36 14 15 33

Haderup Indre Mission

KLF Netværk Midtjylland Vest

Formand: Karl Henrik Laursen Tlf. 97 45 61 97 Karupvej 10, Høstrup 7540 Haderup

Kontaktperson: Willy Risbjerg Tlf. 21 26 81 45 Akacieparken 52 7430 Ikast

Hodsager Fredagsfamilien Kontakt: Helle og Karsten Kiel Tlf. 97 47 60 17 - 23 66 39 29 Hodsagervej 45 7490 Aulum

kirke


kulturelle

Haderup Karup Gospelkor

Aulum Højskoleforening

Formand: Heine K. Madsen Tlf. 97 45 24 80 Lærkevej 11 7540 Haderup hemads@jubii.dk

Formand: Anders Holleskov Tlf. 42 37 08 95 Holtevej 5a 7490 Aulum

Aulum Kunstforening Formand: Bodil Madsen Tlf. 24 24 97 76 Havrevej 23 7490 Aulum kunst@aulummolle.dk

Aulum Møllelaug

Leje af møllen: Finn Olesen Tlf. 29 71 32 76 udlejning@aulummolle.dk

Aulum Revy- og Amatørteaterforening Formand: Finn Østergaard Tlf. 40 85 55 75 - 97 47 35 41 Varhedevej 7 7490 Aulum

Haderup Amatørteater (HAT) Formand: Maja Jerlev Lauridsen Tlf. 30 13 71 94 Ringparken 8, 2. tv. 7500 Holstebro

Haderup Lokalhistoriske Museumsforening

Formand: Alex Christensen Tlf. 22 25 25 39

Formand: Jens Peder Wolff Tlf. 40 87 49 32 Falkevej 12 7540 Haderup

Hedeboernes 4H Formand: Anna Marie R. Troelsen Tlf. 97 45 42 84 Teglværksvej 11, Feldborg 7540 Haderup

Stationen Formand: Mariane Ravnholt Tlf. 21 62 84 45 Søndergade 14 7490 Aulum mail@aulumstation.dk www.aulumstation.dk

Landbo Aulum Dyrskue Formand: Erik Sørensen Tlf. 22 49 28 06 Gammel Engvej 3 7490 Aulum kes@aulum.dk

Aulum-Haderup Plantning og Landskab

Hedeboernes Landboungdom Formand: Emil Steensgaard Tlf. 91 64 44 06 Spåbækvej 5 6973 Ørnhøj foreninger

Formand: Oskar Krogsgaard Tlf. 97 47 25 01 Rugvænget 17, 7490 Aulum mollelaug@aulummolle.dk

Aulum Traktortræk

Hedeboernes Seniorklub Formand: Vagn Troelsen Tlf. 97 45 41 37 Langgade 18, Feldborg 7540 Haderup

Herning-Ikast Landboforening Formand: Karsten Willumsen Tlf. 20 95 18 75 Sundsvej 22B 7430 Ikast

Formand: Anders Holm Tlf. 97 45 20 71 Staulundvej 4 7540 Haderup

ultur

foreninger 71


oplysning FOF, Folkeligt Oplysningsforbund, Nordvestjylland Tlf. 97 47 30 32 Formand: Leo Lund Jensen Grøndahlsvej 25, 8. D1 7400 Herning leo.lund-jensen@mail.dk www.fof.dk

foreninger

Pensionist

Politisk

Feldborg-Haderup Pensionistforening

Konservative Herning Kommune

Socialdemokratiet i Trehøje og Aulum-Haderup

Formand: Karl Højhus Jeppesen Tlf. 40 38 91 38 Elmealle 3c 6933 Kibæk karl.hojhus@gmail.com

Formand: Elisabeth Madsen Tlf. 97 13 17 33 Præstevej 13A 7480 Vildbjerg Tlf. 21 52 96 42 em.vildbjerg@dlgmail.dk

Formand: Keld Sandal Tlf. 23 98 52 22 Fusbækvej 15, Feldborg 7540 Haderup

Hodsager Aktivitetsklub Formand: Ove Sørensen Tlf. 97 47 62 59 Grantoften 23, Hodsager 7490 Aulum

Omsorgsklubber Se kommunale informationssider

Ældre Sagen, Lokalkomite for Aulum-Haderup og Trehøje Thomas Høj Jørgensen Tlf. 60 84 34 12 Østergårdsalle 3, 4. tv. 7490 Aulum

72

Kristendemokraterne i Herning Kommune Formand: Jens Ove Kjeldsen Tlf. 29 70 87 85 Kølkærvej 41 7400 Herning Tlf. 97 11 87 85 byrjok@gmail.com

Radikale Venstre i Aulum-Haderup Kontaktperson: Bodil Grove Christensen Tlf. 26 17 87 59 Hvedevej 1 7490 Aulum

Venstre i Aulum Formand: Mette Agger Tlf. 30 74 92 83 Grønbækparken 6 7490 Aulum

Venstre i Hodsager Formand: Karsten Kiel Tlf. 97 47 60 17 / 23 66 39 29 Hodsagervej 45, Hodsager 7490 Aulum


Uniformeredpes kor FDF i Aulum Formand: Ellen Staal Tlf. 30 48 60 85 Jenbanegade 13 1. 7490 Aulum www.fdf.dk/aulum

Kredsleder: Thomas Frydendal Nielsen Tlf. 61 69 89 07 Ahornvej 12 Feldborg 7540 Haderup thomas.fdf@gmail.com Kredsleder: Thomas Bakbo Laursen Tlf. 23 96 88 29 Karupvej 10 Høstrup 7540 Haderup thomas_bakbo@hotmail.com

Kredsleder: Susanne Bek Kolling Tlf. 23 67 14 30 Boghvedevej 25 7490 Aulum

FDF i Haderup-Feldborg Formand: Jimmy Yde Majgård Tlf. 28 12 24 85 E-mail: ydemajgaard@gmail.com www.fdf.dk/haderup

KFUM-spejderne i Hodsager Kasserer: Arne Brogaard Smedegårdsvej 28 Tvis 7500 Holstebro

Oi vrige Aulum-Haderup Erhvervsudvikling Tlf. 96 41 91 03 Rugbjergvej 6 7490 Aulum www.aulumhaderup-erhverv.dk Formand: Hans Kærgaard Tlf. 40 33 62 64 hkerg@vejle.dk

Støtteforeningen for Jens Jensens Anlæg Formand: Hans Tølbøl Tlf. 97 45 28 60 Falkevej 13 7540 Haderup Kasserer: Jan Høj Andersen Tlf. 28 81 70 10 Falkevej 17 7540 Haderup

foreninger

Villy Grønne Tlf. 40 61 97 10 Hodsagervej 61 7490 Aulum www.spejdernet.dk/hodsager

foreninger

foreninger

r e g n i n fore 73


kort

kort

t r o k

Hodsage kort

Aulum

Ljørring

Vildbjjerg

74

Sindin


igt s r e v o e n v a n j e v

jen findes. orpå gaden/ve til det kort, hv rer nfø he r de nhed, ført en beligge /vejnavn er an rådet -Haderup-om Efter hver gade lum Au er ov rt ko eller Hodsager på s de fin by A-F org, Haderup . . . H-2 kort over Aulum nvist til bykort over Feldb på s de .......... fin J GRørparken . . . . . . E-4 /vejnavne er he . p . de . ru ga . . de e . . rig Ha . . øv . . j Ved ....... Sandgårdve . . . . I-3 r Hoppes Allé e ........ . . . . .Hodsage . . . D-2 Sjællandsgad vej . . . . . . . . . . . . B-2 . .......... er se . . ag ej Ho . ds . ltv . . Ho ho . g ild 3, . or Ab ldb . . . . CSkavevej . -1, E-1 3 . . . . . . . . . Fe . I-3 Hovedgaden . . . . . . . . . .D Ahornvej . . . . A-4, B-5, G... Skivevej . . . dvejen . . . . . . . . . B-4 1 . .......... ve . H. ej . Ho . . ev . . . . on . . . 5 . . em . An . . . B...... Skjerkvej . . I-2, I-3 3 ej . . . . . . . . Hvedevej . . .......... Asbækhedev . . . . . . . . . B. . . H-1 Skolegade . dvej . . . . . . 1 . . Feldborg .......... gil . t H. . Hø ge . . . ra . . . . ed . 3 . . kk . . EBa ... ...... Skolestien derup .......... Højager . . . . . . . . . . . . Ha F-4 . . . . . . . . . I-3 Barslundvej . . . F-1 Skolevænget de . . . . . . . . g ...... .......... jga . . or . . Hø . ldb . ej . Fe . ev , -3 vn I-3 ej . Ba ... . . . . . .D Skovfogedv ldborg .......... H-4 Højmosevej . . . . . .D-3, Fe rup Bellisvej . . . . . B-3 . . . . . . . H-3, 3 Skovvej . . . j ......... 1, Hade ustrivej . . . Ve DH. s Ind . 2, . ne . GSi . . . g . tte or . et Be ldb rd . . . Skovvæng . . . H-2 . . . . . .C-2, Fe B-2 , I-5 Industrivej No .......... Birkevej . . . ... . . . . . H-4, I-4 Skyttevej . . . . . . . . C-4 .......... ustrivej Syd I-3 . . . ej . Ind . . ev . . . os . . . . m er . rk . ej ag Bi ds ...... Skærbækv . . . . I-3 p . . . . . C-3, Ho Irisvej . . . . . .......... Birkjærvej . . . . . . . Haderu 4, C-4 Smedegade Jensensvej . . . . . . . . . B3 . . Haderup ns . ej H. Je ev . 2, . os . H. . 2 . gm . er . Den Bj 1, .... . A-5 Solskrænt . . . . . . . . . D- . I-1 Jernbanegade . . . . . . . . . . H-4 .......... Bjørnkærvej .. Spegebjergvej . . . . . . . . . . E-2 .......... ildvej . . . . . j I-2 rs ve 2, Je de H. . . ve . . g . gh or . ej . Bo ldb .... Stavlundv . . . . I-3 3 . . . . . .D-3, Fe C-4 Jyllandsgade .......... Bredgade . . . . . . . . . . . H... Syrenvej . . . tmagervej . . 2 . . . . . . B-2 .......... re . . F. j Ka . 1, . ve E. ej vig . 3 . pv ed . C. Br ... ..... Sdr. Savstru . . B-4 .......... . . I-3 Karupvej . . .......... Brogårdvej . . . . C-4 .......... Sdr. Skjerkvej 2 .......... stanieallé . . . . . . . . . . I-1 G. Ka . 5, . . Aj 4, I-5 ve A, . er Brohusvej . . . I-4 ..... Sønderag H-3, I-3 j......... . . I-2 Kildevej . . . .......... Buntmagerve . . . H-1 .......... Søndergade r .......... . . . . . . . H-3 ge rkegade . . . . Ki sa . . od . .H n 4 . . ke D. . Bygvej . . . . ar .. ..... Sønderm . . . D-3 .......... rup Kirkestræde j ......... Bækvej . . . . . . G-3 . . . . . . . Hade Taterbakkeve .......... I-4 . . . . . . . A-4 rkevej . . . . . . . . Ki . . . . . . . . 2 . . . . G. ej . Bødkervej . . .. ..... Tavlborgv ldborg .......... Kløvervej . . . . . . I-2 . . . . .D-2, Fe rup . . I-2 Bøgevej . . . .......... Teglværksvej .......... 4 . . . Hade B. , Korsholmvej . . -4 . .A . . . . . . . . Danmarksgade . . . . . . . . . . . I-5 ..... Tjørnevej . . . . I-4 ... . J-1 Kronborgvej .......... Drejervej . . . derup .......... Toftevej . . . 5 . . . . . . . . . Ha F-2 lvej . . . . . . . . . . . . . . B-2 B. . Ku . . . . . . . . . . . . . . . Drosselvej . . .. .... Tohøjevej dsager .......... , A-5 Kærgårdvej j . . . C-3, Ho Egelundvej . derup . . . . . . . .A-4 Toppergårdve . . . . . . . . Ha org ngbovej . . . . . . . . . . B-5 org . La . ldb . . Fe . , . -2 ej .D Egeskrænten pv . ldb .... Troelstru ldborg . . . . . . . . . Fe D-3 Langgade . B-4, I-1 . . . . . .C-2, Fe J-2 Egevej . . . . ... .......... Tusbækvej . .......... I-5 . . . . B-4, . 5, Lergravvej . . . B. . . . . g . . or . . . . Eliseborgvej . ldb .... Tvedvej -3, B-4 . . . . . . . . . Fe G-2 Ljørringvej . . . . . . . . . . .B Elmevej . . . odsager . . . . . . . B-4, Tvisvej . . . . . . . . . . . . .H ndbyvej . . . H-3 . . . . . . . . . I-2 Lu . 2, . . H. r . . ge . de . Enebærvej . sa . ga od e . Tømmer . . . B-2 . . . . . . . . .H Lundgårdsgad 2, H-3 .......... Engbakken . . . . H-1 ken . . . . . H- F-2 Udholmvej . .......... . . . . . . . . I-3 . . Lundgårdspar . . . . . . . . 2 . . . . H. j Engdraget . . 1, ... Valmueve 4, C-4 . . . . . . . . . H- rup . . I-3 Lundholmvej . . . . . . . . . B- rup Engvej . . . . de .......... Varhedevej . . . . . . . . . . Ha . . . Hade ngen . . . . . . rup . Ly . de . . Ha . . . . . I-4 . . et 4, Falkevej . . . . H.. Ved Hegn . . . H-1 .......... Lyngskrænten sager .......... Farvervej . . . C-3, J-1 . . . . . . .Hod 2 Vestager . . . . . . . . . B-4, ngtoften . . . rup . . . . . . . . CLy de ej Ha gv . 3 or . . E. . ldb Feldborgvej . . . . 2 Vester Fe .......... rkevej . . . . . E-1 . . . . . . . . H. Læ . . . . . . . . . . . I-2 . e . 2, Fladerne . . . . ad . H. Vesterg .......... vigvej . . . . . . I-2 . . . . . . . . . I-4 . Lø . . . . . . . . . . . I-3 . . . . Fredshegn . . . nd . . en Vesterlu ldborg .......... Markedsplads . . . . I-3 . . . . . . . . . Fe rup Fynsgade . . E-2, F-2 .......... Vestparken . .......... . . I-3 Markvænget . . . . . Hade . . . . . . . 5 . . . . A. . . . Fårbækvej . . . . . . j .. Vibeve -1, E-1 .......... Mosevænget dsager . . . . . . . . . .D H-4 Gabsvej . . . 4, G-1 . . . . . C-2, Ho Viborgvej . . . . . . . . . . . B- org org Mølgårdvej . . . A-5, B-5, ldb . . Fe . . . . . ej . Gl. Engvej . . ldb kv . ... Videbæ derup . . . . . . . . . Fe B-4 Mølleparken . . . . I-2 . . . . . . D1, Ha A-4 Gl. Landevej -3, .......... Viftrupvej . . . . . . . . . . . .B org Møllestræde ......... ldb . . Fe . . . . . I-2 . . . j . Gl. Skolevej . . ve . . ... Vinding . . . . I-2 .......... Møllevej . . . E-4, F-4 .......... Gl. Tvedvej . . . . B-3 .......... I-3 Vinkelvej . . .......... rup Natovej . . . .......... de . . Ha . . 2 . . . . E. . . . Gedbovej . . . . . . . 3 ... Violvej d........ , E-2 Nygade . . . . . . . . .D-3, E-2 . . .D . . . g . . or . . . j Gindeskovgår . ldb . ve 1 ... Vistorp . . . . .D-2, Fe rup rup Nygårdsvej . . . . . . . . . . Ede . . Ha . 1, j Eve . Gindeskovvej de . up . Ha ... B-5 Vormstr ......... Nørregade . . . B-2 .......... . . . . r . . . . ge . . . . Granbakken sa . . . . od . . Vråvej 3, H-3 . . . . . . . . .H Nørreholmvej . . . B-3 . . . . . .G-2, G- ager Grantoften . E-3, E-4 .......... Vævervej . . .......... . G-2 Nørskovvej . . C-3, Hods . . . . . . . . 3 . J. . ej . Grovevej . . . . gv . . . j . Yllebjer derup n ....... Nålemagerve . . . D-4 . . . . . . . . . Ha , J-5 Grønbækparke . . . . . . . . . . H-2 .......... Ørnevej . . . ... Ommosevej 1, E-2 . . . . B-5, I-4 E. . . . . . . I-3 . . . . . . Grønningen . . . . . j j . ve Ørreve .I-3, J-3 ......... Over Høstrup B-5, I-5 .......... Grønsværen . . . E-3 .......... I-2 Østergade . .......... Overgårdvej .......... . . H-2 . . . . . . é . I-3 . all . . . Gråsandvej . ds . . . . år . . .. I-2 Østerg ......... Parkvej . . . . .......... . . E-3 . . . . . . j 2 . . Eve . Gyvelvej . . . 1, ds . . år E. . .. I-3 Østerg ......... Pilhusevej . . derup .......... . Ha . . . 3 . . . . D. . Haderisvej . . 3, . ft . C. . I-3 Østerto ej . . . . . . . Ravnevej . . .......... . . . . A-4 . . . . . . . I-2 . . . . Hallundbækv g . . . . an . . . ger Østerv ......... Ravnmosevej . . . . . .Hodsa . . . E-4 . . . . . . . I-1 . . . . Havevej . . . et . . . . ng . . . . Østvæ derup ......... Riskærvej . . . . . I-2 . . . . . . . . . Ha B-5 Havrevej . . . derup .......... Åbakkevej . . . . . . . D-1, Ha rup Rolighedsvej .......... . . . B-5 . . . . . . . . . . . Hedevej . . . . de . . . Ha ej . . Åbyv sager . . . . . . E-3, Romvigvej . . . . . . . .Hod . . . . . I-3 Herningvej . arken . . . . . et . . . . . . . . rup . . . . . . . C-3 . Åp ng de . æ . Ha . nv . . er . . se . ag ej . Ro ds ..... Hestbjergv E-2, F-2 . . . . . B-3, Ho , I-2 ger Åskrænten . j ......... Rotvigvej . . I-1 . . . . . .Hodsa . 4, . . B. I-1 . . . . . . Hesselundve . . . . . . . . . . . ej ... ej . Åv . gv . . jer . . gb I-1 et 1, Ru HHirsevæng dsager .......... . B-3, D-4, Ho Rugvænget . . . . . H-1 Hodsagervej -2, Feldborg ken . . . . . . .D ar . . rp . æ . . rk Rø ej H-1, I-1 Hogagerv . . . G-2 .......... .......... Rørkærvej . 5 A. Holstebrovej . . . . 75 ........ Holtevej . . .

Feldborg

er

Ørre

ng

Simm

S

kort

Skærbæk


kort

19

76


kort

= Hjertestarter

77


kort

78 Rørkærpa

rken


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Kirke Børneinstitution Fritidscenter Hal Skole Kulturhuset Friluftsbad Butikscenter og torv Mølle 19 Ældre- og aktivitetscenter Tennisbane Sportsplads Børnehave j ve Hotel æk b e Vid Jernbanestation Børneinstitution Rådhus Plejecenter Døgninstitution Friskole Rulleskøjtehal Børneinstitution Kirkehuset Postbutik Dyrskue og multiplads = Hjertestarter

Motorvejen forbi Aulum åbner sidst i november

kort

79


kort

= Hjertestarter

80


kort

= Hjertestarter

81


Sto ub ĂŚk Par ke n

kort

= Hjertestarter

82


Haderup

Fårbæk Feldborg Hodsager

Skærbæk

Aulum

Simmelkær

Sørvad Vind Ljørring

Ilskov

Ørre Ørnhøj

Vildbjerg Timring

Abildå

Sunds

Sinding

Nøvling Skibbild

Gullestrup Tjørring

Snejbjerg

Herning Gjellerup Hammerum

Haunstrup Tanderupkær Studsgård

Hauge Lind Kollund Skærbæk Høgild

kort

Kibæk

Kølkær Søbylund

Arnborg

Assing

Fasterholt

Skarrild

Sønder Felding Karstoft Sandet Stakroge

N

Herning Kommune 83


Lokalhåndbogen Aulum-Haderup Bogens opbygning: Bogen er bygget op over data fra Kommunedata/folkeregister samt teleoplysninger fra mere end 100 teleselskaber.

u d r ø g d Hva ar ændringer til

n? når du h e g o b d n å h l a k dine data i lo n e Hvis du ikk

dresse ved findes på a ressebeskyttelse, eller at der le

r valgt ad med i loka des, at du ha sker at være øn ke ik du Det kan skyl t af, at ændre data g er krydse skal du selv , ed m f.eks. flytnin re at væ ce. r fremover Borgerservi vejvisere. Fo t. hjælp hos ev få r le el k, hos borger.d for dig nnumre udr taletidskort fo le te r le g an er, ha Hvis der ms, at du har hemmeligt numm lskab. se de le yl te sk r n le el Det ka gerne mentstype tivt til, om du iftet abonne lv vælge ak eller har sk se lskab du se al le sk te ntakt dit selskaber Hos nogle er. Derfor ko . øg er nb øg fo nb le fo te jvisere/ jvisere/tele vil med i ve re med i ve væ at er sk øn og sig, at du ud for dig lefonnumrenogle, du ikke te e rt e rk r fo Hvis der er re telefonnumre, måske du haog aftal med dem, hvilke fle b r ka ha ls du se le Måske mre, ontakt dit te og hvilke nu ntliggjort. K le vejvisere ka ønsker offe lo i ed m må komme milie. numre der rige i din fa og evt. de øv ne der er di

dret hos Få data æn

d tid

kilden i go

rrekte ne data er ko du dig, at di er kr . si up så er , juli 2018 Aulum-Had åndbogen og senest 1. ve af Lokalh ga ud e st i den næ

skal fonnummer, le te r lle e e ress selskab. ringer til ad eller dit tele e ic Har du ænd rv e rs e takte Borg du selv kon

Kort sagt

84


indhold

erhverv 86 - Advokater • Akupunktører • Anlægsgartnere 87 - Apoteker • Autoforhandlere 88 - Autoreparation og autoservice • Begravelsesforretninger

91 - Blomsterhandlere • Bogtrykkerier • Brøndboring 92 - Caféer • Cykler • Diner Transportable 93 - Dyrehospitaler • Dyrlæger • Efterskoler Ejendomsmæglere • El-installatører

94 - Entreprenører 95 - Erhvervsudvikling • Fadølsforsyning • Fjernvarme Fodpleje • Fodterapeuter

96 - Frisører • Fritidscentre • Fysioterapeuter 97 - Gaffeltruck • Gardiner • Genbrug Guldsmede • Gulvafslibning

98 - Gårdbutikker • Handymen • Hårde hvidevarer Klovbeskærere • Køle- og fryseanlæg Køle-/varmepumpeteknik • Køreskoler • Landbrug

99 - Læger • Malermestre • Maskinhandlere

100 - Maskinstationer • Murermestre 101 - Møbler • Pengeinstitutter • Radio og Tv 102 - Portservice • Rengøring • Renserier og vaskerier Revisorer • Skorstensfejere • Skovbrug erhverv

103 - Skovservice • Stenhuggerier • Tandlæger • Taxaer 104 - Turistkørsel • Tømmer og trælast • Tømrermestre 105 - Vinduespolerere og -pudsere 106 - Vognmænd 107 - VVS-installatører 108 - Zoneterapi

8585


ADVOKATER

ANLÆGSGARTNERE

)"7&"/-Š( t/ZBOM�H t(S�TQM�OFS t0NGPSBOESJOH

,WB oBMU MJUFU J rimeEUJM l QSJTig

t#FQMBOUOJOH Poulsgade 6-8, . 7400 Herning . Tlf: 97 22 20 50 . www.spektrumadvokater.dk 3

AKUPUNKTĂ˜RER Industrivej Nord 22 7490 Aulum Tlf. 97 87 58 00 www.acunova.dk

t'MJTFOFEMÂ?HOJOH t#SPMÂ?HOJOH AnlĂŚgsgartner

Kim Lundager AlbĂŚkvej 6t7JMECKFSH

Tlf. 40 83 35 95 www.kimlundager.dk t5PQLBQOJOHt7Â?MUOJOHt3ZEOJOH

erhverv

Trehøje AnlÌg A/S | Bødkervej 12 7480 Vildbjerg | 9713 3425 | www.trha.dk

$OWLKDYHDQO J à LVHU +DYHDUNLWHNW.RQVXOHQW $XW.ORDNP HVWHU 9HG OLJ HKROG HUKYHUYRJ S ULYDW (MHQG RP VVHUYLFH9LFHY UW Aulum Mølle morgenstemning

86

/HJ HS ODG VLQVS HNWÂĄU


APOTEKER

Aulum Apotek Filial af Vildbjerg Apotek Skolegade 2, Aulum, 97 47 10 44 Dit lokale sted for apotekervarer

AUTOFORHANDLERE

AULUM AUTOTEKNIK Drejervej 22 . 7490 Aulum

Industrivej Nord 11 · 97 47 28 37 · klauto.dk

Tlf. 9641 6633 www.aulum-autoteknik.dk

erhverv

87


AUTOREPARATION OG AUTOSERVICE

» Service og reparation af alle bilmærker

Leif Stokholm

Allan Byskov

www.stokholmautoservice.dk

AULUM AUTOTEKNIK Drejervej 22 . 7490 Aulum

Industrivej Nord 11 · 97 47 28 37 · klauto.dk

Tlf. 9641 6633

VG Auto

www.aulum-autoteknik.dk

v/ mekaniker Villy Grønne Hodsagervej 61 . Aulum Tlf. 40 61 97 10 groenne@vgroenne.dk

BEGRAVELSESFORRETNINGER

Nærvær og omhu

Vi hjælper med det praktiske så du får tid til det vigtigste

– også aften og weekend Vildbjerg

erhverv

Tlf. 97 13 36 55

Niels-Otto Mortensen

Aulum

Tlf. 97 47 20 31

Kim Jespersen

T R E HØJ E

B E G R AV E L S EMortensen S F O R R E TUlrik N IBaun NG Niels-Otto Jyllandsgade 13 · Vildbjerg

88

Jørgen Jørgensen

Få udleveret folderen “Min sidste vilje”

Birthe Mortensen

AU LU M-V I L DBJ E RG Jørgen Jørgensen

B E G R AV E L S E S F O R R E T N I N G Kirkegade 5 · Aulum


LOKAL BEDEMAND I HERNING OG HOLSTEBRO

EXAM. BEDEMAND SIDEN 2000

HERNING | 97 12 11 19 KONTOR | PAGHS ALLE 49 | 7400 HERNING

HOLSTEBRO | 97 42 11 19 KONTOR | LÆGÅRDVEJ 20 | 7500 HOLSTEBRO

PAW BERGEN

PERSONLIG ASSISTANCE | DØGNVAGT PRISER / PRAKTISK INFO | BERGENBEGRAVELSE.DK STØTTER LOKALT I HERNING OG HOLSTEBRO

9HVWHUJDGH†6NLYH 6 QGHUJDGH†9LQGHUXS

erhverv

Søren Toft LQIR#ERXGLJDDUGGN

Søren Boudigaard ZZZERXGLJDDUGGN

Birgitte S. Mortensen †7OI 'LQORNDOHEHGHPDQGL+DGHUXS

Nærværende      ! 

89


Døgnvagt alle dage på tlf. 97 42 09 11

ISO9001 CERTIFICERING

Kvalitetssystem

Din lokale bedemand · Grundlagt 1912

Begravelse og bisættelse Vi ordner gerne alle papirer med myndighederne, også når familien bor i en anden by eller i udlandet. Viborgvej 16 · 7500 Holstebro

Tlf. 97 42 09 11 · www.gaardhoeje.dk

Hartvig Gaardhøje

Flemming Jørgensen

Kathrine Parker

Aulum - Vildbjerg

Erik Thuesen erhverv

90

Til dig og

dine børn

- Råd og vejledning hos din lokale bedemand… nd


BLOMSTERHANDLERE

Se priser og praktisk info på vores hjemmeside

TILLID, TRYGHED og personlig hjælp ved dødsfald

Find os på Facebook

I dé Blomster Brudebuketter Kranse Gavekurve

 Chokolade m.m. Øl, vin & spiritus Gaveartikler

Kirkegade 10 · 7490 Aulum · Tlf. 97 47 20 64

Lisbeth & Finn Vestergaard Exam. Bedemand

SUNDS BEGRAVELSE 97 14 08 08 - svarer hele døgnet www.sundsbegravelse.dk Sunds Hovedgade 41, Sunds

BOGTRYKKERIER

Se priser m.m. på vores hjemmeside...

Falkevej 4 . DK-6920 Videbæk . telefon: +45 97 17 11 22 post@videbaek-bogtrykkeri.dk . www.videbaek-bogtrykkeri.dk

erhverv

BRØNDBORING Mangler De vand? - så er Deres mand

Bente og Jørgen Ødegaard Eksam. bedemænd Danmarksgade 11, 7490 Aulum Telefon 9712 0610, www.ødegaard.dk

Brøndborer Svend Aa. Nielsen Haderup

20 47 23 28 mail@broendboreren.dk PUMPER OG RENSNINGSANLÆG SÆLGES 91


CAFÉER Åbningstide r Ons.-fre. kl. 11-19 Lør. kl. 9-12

Møltrups Mad Danmarksgade 2 · Aulum

99 92 98 28

HENNING JØRGENSEN CYKLER APS Tjelevej 48 . Tjørring . 7400 Herning Tlf. 97 26 72 55 . www.joergensencykler.dk

SALG . SERVICE . REPARATION VI HENTER OG BRINGER DIN CYKEL TIL REPARATION

Mere end 25 års erfaring inden for cykelbranchen…

www.moltrup.dk/mad-med-mening

CYKLER

DINER TRANSPORTABLE

Søndergade 1, 7480 Vildbjerg

erhverv

Din lokale cykelhandler - med faguddannet mekaniker :MJ VIVHI¾IWXIOIRHXIQŸVOIV SKLEVIXWXSVXYHZEPKEJIPG]OPIV %PPIQŸVOIVVITEVIVIWSKWIVZMGIVIW

Tlf. 97 13 13 83 92


DYREHOSPITALER

EL-INSTALLATØRER

Holstebro Dyrehospital A/S

Aulum El-Service

Tlf. 97 42 17 99

Aut. el-installatør Ronni H. Skovsbøll

Lavhedevej 28 · 7500 Holstebro www.hhd.dk · mail: post@hhd.dk

DYRLÆGER

Døgnser

vice

ZZZDXOXPHOVHUYLFHGN

Alt i el-arbejde udføres… Stort udvalg i hvidevarer, belysning og el-apparater…

EL-HANSEN APS

'\UO JHKXVHW$XOXP

Danmarksgade 30 · 7490 Aulum Tlf. 97 47 20 82 (døgnvagt)

Dyrlægehuset Aulum – Industrivej 16 7490 Aulum – Tlf. 73709910 – www.dh-aulum.dk

EFTERSKOLER

Nøvlingskovvej 5 · 7480 Vildbjerg · Tlf. 97 13 71 44 Mail: noev@noevlingskov.dk · www.noevlingskov.dk

EJENDOMSMÆGLERE erhverv

Holstebro

Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Lavhedecentret · 7500 Holstebro

Tlf. 97 41 15 00 Kom godt videre

752@edc.dk · www.edc.dk

Din lokale ejendomsmægler…

Nybolig Videbæk & Aulum Bredgade 14 · 6920 Videbæk www.nybolig.dk 7490@nybolig.dk

tlf. 97 17 39 66

93


ENTREPRENØRER

Hodsager Maskinstation

Q Entreprenør Q Vognmand

aut. kloakmester Leif Linding Olesen Tlf. 2049 4854

AULUM

Entreprenørforretning Alt entreprenørarb. udføres med: ˆGravemaskine ˆ6IRHIKVEZIV;( ˆ+YQQMKIHQ3 ˆ:SPZSHYQTIV ˆ1MRMKVEZIQEWOMRI

Udgravning til: ˆGylletank ˆMarkvanding ˆByggeri og veje ˆDræn og grøfter ˆNedsivningsanlæg ˆPumpebrønde ˆTrix-tanke ˆAfløb fra minkfarme og møddinger

Aut. kloakmester

*MRR&EGL

Nørskovvej 12 . 7490 Aulum Bil-tlf. 20 27 65 38

G E

Godthaab Entreprenørforretning ApS Bækkelundvej 5, 7480 Vildbjerg

Telefon: 40 95 25 65

hoelund@fibermail.dk · www.godthaab-entr.dk

9775 www.aulumentreprenor.dk

Entreprenørfirmaet Egon Jakobsen

Alt entreprenørarbejde udføres

Søndergade 12 7490 Aulum

Tlf. 97 47 29 56 Bil 40 34 46 57

ENTREPRENØR LARS LOHSE ApS erhverv

Dræningsarbejde - spuling af dræn…

TLF. 2230 5116 www.entreprenor-lohse.dk

FELDBORG ENTREPRENØRFORRETNING AȸS Aut. kloakmester

Tlf. 97 45 47 00 E-mail: feldborgent@mail.dk Tusbækvej 31 . Feldborg . 7540 Haderup

94

Entreprenørfirmaet

Hans Nørgaard Skovvænget 9, 7540 Haderup

23 20 29 91 www.hansnorgaard.dk


ERHVERVSUDVIKLING

FJERNVARME

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling Rugbjergvej 6 7490 Aulum Tlf. 9641 9103 info@aulumhaderup-erhverv.dk www.aulumhaderup-erhverv.dk

ERHVERVSPARKEN AULUM A/S Tlf. 69 15 74 90 Rugbjergvej 6 · 7490 Aulum

www.erhvervsparkenaulum.dk

Aulum Fjernvarme a.m.b.a Rugbjergvej 3 7490 Aulum www.aulumfjernvarme.dk post@aulumfjernvarme.dk Telefon: 97 47 24 15 Åbningstider: mandag til fredag kl. 8.00 - kl. 12.00 Uden for normal arbejdstid henviser telefonsvarer til vagthavende

FODPLEJE

Torvet i Aulum - 1960

erhverv

FADØLSFORSYNING

Forhandlerr af ARCOPEDICO SKO

FODTERAPEUTER

Klinik For Fodterapi

Vi har altid et anlæg og øl på lager til dig!

v/ Conny Nielsen Statsaut. fodterapeut Rugbjergvej 14 7490 Aulum Tlf. 29 28 33 61

95


FRISĂ˜RER

FRITIDSCENTRE

v/ Gitte Friis Johansen Lad

Frisør med sans for service og kvalitet‌

Aulum Fritidscenter arrangere din nÌste fest‌ t.“EFSPHLVSTFS t.BEVEBGIVTFU

Kirkegade 8 . 7490 Aulum

97 43 84 10

t-PLBMFSGSBQFSTPOFS t'PSI“SO�SNFSFPNNVMJHIFEFSPHQSJTFS t6EMFKOJOHBGCPSEF TUPMF QPSDFM�O

Tlf. 97 47 37 01 www.afc-aulum.dk . mail@afc-aulum.dk

Heidi’s Hürdesign v/ Heidi Skov Jensen GrønbÌkparken 13 7490 Aulum Tlf. 35116100 Åbningstider: Man+ons 9.00-17.30 tors 14.00-20.00 1. lørdag i hver müned 8.00-13.00

erhverv

v/ Marianne Høj Ă˜stvĂŚnget 10. Hodsager, 7490 Aulum Lukket mandag

97 47 61 98 HĂ…RTOTTEN & ALOE VERA FOREVER v/ Anette Holmberg Danmarksgade 21B . Aulum

Tlf. 97 47 34 66

www.haartotten-aulum.dk www.aloeveradrik.dk

96

FYSIOTERAPEUTER

Sundhedshuset Aulum

Rugbjergvej 14 ¡ 7490 Aulum ¡ Tlf. 51 44 34 30 mail@aulumfys.dk ¡ www.aulumfys.dk

Klinik for Fysioterapi og TrÌning Nygade 9 . 7540 Haderup Søndergade 54 . 7830 Vinderup Tlf. 97 44 21 21 - bedst mellem kl. 8.00-12.00 info@fysioterapivinderup.dk www.fysioterapivinderup.dk Klinik for fysioterapi og trÌning Vinderup/Haderup


GAFFELTRUCK

Benyt genbrugsbutikken

Nygade 3 . 7540 Haderup . 42 50 75 40 Åbent lørdag kl. 9.00-13.00

Nålemagervej 11 · 7490 Aulum · 31 37 20 38 info@k-m-service.dk · www.k-m-service.dk

Kirkegade 6, Aulum Tlf. 97 47 13 63 Åben man-fre: kl. 10-17.00. Lør kl. 10-12.

GARDINER

Kirkegade 14 . 7490 Aulum Kirkegade 4, 7490 Aulum · Tlf. 97 47 24 22

Tlf. 75 28 72 60

Forhandler af

GENBRUG

GULDSMEDE

Købmandsgårdens Genbrug Mød os på Facebook Danmarksgade 70, 7490 Aulum

Urmager og guldsmed Nørregade 6 . Holstebro . Tlf. 97 42 01 66

Husk loppemarked sidste lørdag i hver md. kl. 9-12.

GULVAFSLIBNING

Vi modtager gerne brugbare ting i åbningstiden. Har du ikke mulighed for selv at aflevere kan vi efter aftale hente tingene.

libning fs a lv u G k s d y tj Ves hnny Hounisen

Aase Rasmussen Tlf. 97 47 29 06 22 22 53 06

Peter Toft 51 37 67 67

erhverv

Åbningstider: Tirsdag kl. 15.30-17.30 Onsdag kl. 9.30-11.00 Torsdag kl. 15.30-17.30 Lørdag kl. 9.00-12.00

v/ Tømrer Jo

Ejnar Hansen 51 21 96 21

Mobil 22 99 22 00 Idomvej 74 · 7500 Holstebro jh@vestjydsk-gulvafslibning.dk www.vestjydsk-gulvafslibning.dk 97


.ŕ Ť9+)<;022,9

KĂ&#x2DC;LE- OG FRYSEANLĂ&#x2020;G

je Trehø Køleteknik A/S Morrevej 12, Tvis ¡ 7500 Holstebro Tlf.: 97 43 50 70 ¡ post@tvisgaardbutik.dk

,Â&#x201C;MFPHGSZTFBOMÂ?Ht,MJNBBOMÂ?Ht&%#LÂ&#x201C;MJOH Bødkervej 1 ¡ DK-7480 Vildbjerg

www.tvisgaardbutik.dk

Tlf. 97 13 21 33

HANDYMEN

KĂ&#x2DC;LE-/VARMEPUMPETEKNIK

Alle mindre hündvÌrkerog haveopgaver udføres

Brian Falsig

21 46 54 72 www.dinhandyman.com

/ŕ Ť9+,/=0+,=(9,9

Tlf. 96106010 â&#x20AC;˘ Niels kjeldsens Vej 54 â&#x20AC;˘ 7500 Holstebro

KĂ&#x2DC;RESKOLER Lohses Køreskole Mobil 24 41 41 34 www.lohseskøreskole.dk

Mobil 20 11 19 60 www.svenderiks.dk

erhverv

KLOVBESKĂ&#x2020;RERE

KlovbeskĂŚrer Oluf Iversen Eksamineret klovbeskĂŚrer KlovbeskĂŚrer og spalterilning Klovregistrering Mobil: 2087 3163 E-mail: Luffe@pc.dk www.spalterilning.dk

98

LANDBRUG


LÆGER

MalerMesterMortensen

Lægehuset i Aulum Rugbjergvej 12 . 7490 Aulum Aulumdoktor@aulumdoktor.dk

97 47 22 11 Charlotte Glinvad Finn A. Hansen Silje Starklint Hanne Mose Tidsbestilling mellem kl. 8.00-14.00, i øvrigt efter aftale Aftenkonsultation torsdag efter aftale

Per Risgaard Mortensen Rugbjergvej 6 7490 Aulum E-mail: p.r.m@mail.dk

Mobil

23 60 25 73

www.malermestermortensen.dk

Salg af kvalitetsmaling til LAVPRIS – også til private Spar op til

Herrup Maler v/ Lillian Nielsen tlf. 51 23 19 55

Søvejen 23, Herrup 7830 Vinderup l.nielsen@herrup.dk www.herrupmaler.dk

MALERMESTRE

Fru Jensens Malerfirma

erhverv

60% MASKINHANDLERE • Næsten alt i brugte landbrugs- og entreprenørmaskiner • Salg af af nye Fasterholt vandingsmaskiner • Formidling af maskiner Malerbutikkens åbningstider: Hverdage kl. 15.30-17.30 Ejsingkjærvej 3, Vildbjerg

Tlf. 24 67 89 71 E-mail: frujensens.tj@gmail.com

www.fru-jensens.dk

Karupvej 4a • 7540 Haderup • Tlf. 97 45 42 06 Preben: 20 33 61 83 • Peter: 40 96 99 45 E-mail: mail@staulund.dk • www.staulund.dk

99


MASKINSTATIONER

Aulum Maskinstation v. Mogens Frederiksen Spegbjergvej 3 . 7490 Aulum Bil 40 32 15 99 Tlf. 97 47 20 25

Murerfirmaet

Barslund & Gasseholm ApS Bødkervej 12 . 7490 Aulum

Tlf 97 47 27 23 Bil-tlf. 24 28 20 74 post@aulum-murer.dk www.aulum-murer.dk

Vi lover godt håndværk og er omfattet af MURERMESTRE

r for små

Ingen opgaver e erhverv

Anders Chr. Pedersen Koldkurvej 9 Sdr. Resen 7470 Karup

97 45 27 69 51 88 80 77 E-mail: acpm@live.dk

100


PENGEINSTITUTTER

Murerarbejde udføres Nybyggeri, tilbygning, flisearbejde eller reparation. Tilbud eller timeløn.

44 56 25 00

BJERGBY-HADERUP MURERFORRETNING APS

Danmarksgade 28 . 7490 Aulum www.handelsbanken.dk/aulum

v/ Dann Ørskov Karlsen · Hedevej 1, 7540 Haderup Mobil 28 18 26 96 · bhm@jubii.dk

MØBLER

Danmarksgade 62 ‡ 7490 Aulum Tlf. 9747 2035 ‡ www.svendsmoebler.dk

RADIO OG TV

Reparation på eget værksted

Mere end 30 års erfaring

✔ ✔

Jeg sørger for montering i dit hjem Jeg sørger for indstilling af programmer Jeg sørger for sammenkobling med evt. video, pc osv. Jeg skaffer dig af med dit gamle fjernsyn Forhandling og service af Boxer – Viasat · Waoo! - You See Salg og service af radio, tv, parabol og antenner Udlejning af party-anlæg erhverv

Jeg er tilfreds, når du er tilfreds!

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Sammen finder vi det fjernsyn og den tv-pakke, der dækker dine behov

Vildbjerg RADIO & TV v/

Levering og afhentning

Aages radio-tv Bredgade 31 i Videbæk Tlf. 20 93 94 81

101


PORTSERVICE

RENSERIER OG VASKERIER

www.vhportservice.dk

30 års erfaring

Clean perten Bredgade 52 7400 Herning Tlf. 97 12 17 43

Ring og få et godt tilbud Hodsagervej 70 . Aulum . 97 47 64 48 v/ Villy Højmark . Mobil 30 32 74 48

RENGØRING

Rengøring til erhverv og privat Besøg os på: WWW.TINA-REN.DK

Tøj kan indleveres til Boligtextil i Aulum

REVISORER

Østergade 12 7400 Herning T l f. 9712 1377

www.ankerhost.dk

Tlf. 97 47 13 22 · www.blicher.dk

SKORSTENSFEJERE Skorstensfejerfirmaet

Stjernholm I/S Grønningen 30 · 7550 Sørvad Mobil 40 20 47 47 . 40 45 41 10 www.stjernholmskorstensfejeren.dk medlem af skorstensfejerlauget erhverv

SKOVBRUG

HADERUP SKOVSERVICE

GERT GAMMELGÅRD HEDEVEJ 7 DK-7540 HADERUP TLF. 97 45 23 74 MOBIL 20 47 98 82 MAIL gertgam@mail.tele.dk

102


SKOVSERVICE

Vi udfører alt i skovarbejde â&#x20AC;˘ FĂŚldning af trĂŚ med fĂŚldeafkvister â&#x20AC;˘ FĂŚldebunkelĂŚgning af trĂŚ â&#x20AC;˘ RodfrĂŚsning â&#x20AC;˘ Grenknusning â&#x20AC;˘ Alt i jordarbejde â&#x20AC;˘ Flisning â&#x20AC;˘ Udkøring af trĂŚ â&#x20AC;˘ Hulboring til nyplantning â&#x20AC;˘ FĂŚldebunkelĂŚgning med gravemaskine i blødomrĂĽder pĂĽ køreplader â&#x20AC;˘ Køb og salg af trĂŚ og ďŹ&#x201A;is

Tvisvej 4 - 7490 Aulum - Tlf. 2012

4521

www.aulumskovservice.dk STENHUGGERIER

ESPERSENS STENHUGGERI

TANDLĂ&#x2020;GER

TandlĂŚge Carl-Børge Christensen Ă&#x2DC;stergade 5, 7490 Aulum Tlf.

97 47 21 85

Nybobakke

Den lokale stenhugger siden 1919 t7FTUKZMMBOETTUÂ&#x201C;STUFVEWBMH t&OFTUFMPLBMQSPEVDWJSLTPNIFE t'BHVEEBOOFUQFSTPOBMF t'SJMFWFSJOHPWFSIFMFMBOEFU ÂŻCOJOHTUJEFS )WFSEBHFr-Â&#x201C;SEBH FMMFSFGUFSBGUBMF /:#07&+Ç?)0-45&#30

5-' JOGP!FTQFSTFOTTUFOIVHHFSJEL XXXFTQFSTFOTTUFOIVHHFSJEL

erhverv

TandlĂŚge Kjeld Tommerup ApS Johan Bittmannsvej 2 7850 Stoholm Tlf. 97 45 23 50

TAXAER

Tommys Taxi i Aulum Tlf. 97 47 14 00 8 pers. bil. Syge- og handicapkørsel udføres 103


TURISTKÃ&#x2DC;RSEL

Vi laver alt inden for tømrerog snedkerarbejde Persontransport i mere end 50 år

www.brochnersbiler.dk

TÃ&#x2DC;MMER OG TRÃ&#x2020;LAST

"VMVN t *OEVTUSJWFK/PSE1 t5MG 7JMECKFSH t *OEVTUSJWFK t5MG11

â&#x20AC;¢ Nyt tag â&#x20AC;¢ Vinduer og døre â&#x20AC;¢ Tilbygninger â&#x20AC;¢ Nybyggeri â&#x20AC;¢ Halbyggeri â&#x20AC;¢ Vedligehold m.v.

småt! r e l l e stort r o f r e - intet

Yllebjergvej 4 . Hodsager . 7490 Aulum Mail: info@jntomrer.dk . www.jntomrer.dk

TÃ&#x2DC;MRERMESTRE

erhverv

  

    

104

 


Tømrermester

Kilde Tømrerforretning

Leif Højmark Pedersen Spegbjergvej 8 . 7490 Aulum leif-kilde@hotmail.com

40 26 00 63

JG Tømrer- og Snedkerfirma ApS v/ Jan Graversen · Mobil 2143 4985 v/ Jonas Graversen · Mobil 2217 5139 Hestbjergvej 8 · Feldborg · 7540 Haderup

erhverv

VINDUESPOLERERE OG -PUDSERE RENGØRING O Privat samt erhverv O Håndværker rengøring O Specialopgaver indenfor rengøring

VINDUESPOLERING O Privat og erhverv O Ude samt indvending polering O Vaskeanlæg til store højder

Vi overholder altid vores aftaler til punkt og prikke...

Lasse’s Vinduespolering Altid klart glas...

Mobil 2799 6823 www.vindueskikker.dk 105


VOGNMÆND

Tusbækvej 31 · Feldborg · 7540 Haderup Telefon: 97 45 69 00 · Jens: 21 91 43 77 E-mail: feldborgent@mail.dk

www.feldborgtransport.dk

Ole Karlsmose & Søn I/S erhverv

Al vognmandskørsel udføres Levering af sand, sten, grus og støbemateriale Pallegods Container udlejes Nålemagervej 5 · 7490 Aulum Mobil 20 75 31 91 · 20 93 84 20

106

97 47 31 91


VVS-INSTALLATĂ&#x2DC;RER

Vognmand Brian Nielsen â&#x20AC;˘ Aulum

40 26 24 96

Timring VVS, Smede- & Maskinforretning A/S Nr. Mosevej 2 . Timring

97 13 24 22 â&#x20AC;˘ Grise- og kreaturkørsel â&#x20AC;˘ Containerudlejning â&#x20AC;˘ Sand og grus leveres

Biltlf. 40 37 97 54 ¡ Fax 97 13 36 48 www.timring-vvs.dk

OR

FYRTEST

www.brianvognmand.dk

AKSEL AHLE APS Ramskovvej 10 ¡ 7550 Sørvad ¡ Tlf. 97 43 83 12 ¡ www.akselahle.dk

LundgĂĽrdsparken 48 . 7490 Aulum Mobil 40 27 34 66 og 40 25 08 68

Alt i   

t774 t#MJL t+PSEWBSNF t-VGUUJMWBOE t#PMJHGPSCFESJOHFS t(BTPHPMJFLFEMFS t4UPLFSPHGBTUCSÂ?OETFM erhverv

Brdr. Kjeldsens Vognmandsforretning

Aut. VVS- og Naturgasinstallatør

Alt arbejde udføres med

97 47 35 66 - 97 47 20 68

VILDBJERG-LJĂ&#x2DC;RRING SMEDE og VVS ApS

Vognmand FRODE VĂ&#x2020;GGEMOSE

Tlf. 97 13 19 00 Flemming 20 12 83 51 Henry 40 14 84 14

Søndermarken 25, 7490 Aulum

97 47 20 55

Se ogsĂĽ www.vs-vvs.dk 107


DJELD SMEDE OG VVS A/S

â&#x17E;¤

DĂ&#x2DC;GNSERVICE SVEND 20 20 35 94 FREDE 20 20 98 94 OLIEFYRSSERVICE | VARMEPUMPER | STOKERFYR | VVS

NR. BJERTVEJ 10 | 7830 VINDERUP

SMED VVS ENERGI- OG LASTBILSERVICE â&#x17E;¤

â&#x17E;¤

Sevelskovbyvej 2 ¡ Djeld ¡ 7830 Vinderup

Tlf. 97 44 80 73 ¡ www.djeldsmed.dk

VVS-arbejde Blikkenslagerarbejde Â&#x2021; Bioenergi Varmepumper Â&#x2021; VandrensningsanlĂŚg Rep. af vandvĂŚrker Â&#x2021; MarkvandingsanlĂŚg

Bavnevej 24 ¡ Sdr Resen ¡ 7470 Karup Tlf. 97 45 61 33 ¡ www.guldhammer.as

ZONETERAPI

- din kilde til ny energi t"OTJHUTNBTTBHFNFEMZNGFESÂ?OBHF t#BCZNBTTBHF %S#BDIT#MPNTUFSUFSBQJ t&M ,JSP ,SBOJP4BLSBMPH-BTFSUFSBQJ t3FJLJ 5BOLFGFMUPH;POFUFSBQJ

v/ Zoneterapeut Anne-Marie Venø Christensen Lundgürdsparken 78 ¡ 7490 Aulum ¡ Tlf. 97 47 28 28

8 1 0 2 r e g n i r d aen

Tlf. 97 45 40 54 Mobil 40 98 57 45

erhverv

v r e v h r til e dbogen Kontakt

LokalhĂĽn up r e d a H m u l Au Mortensen Erik .dk gen@aulum lokalhandbo

108


Adresseregister Abildholtvej Hogager, 7500 Holstebro 10 Hingebjerg Thomas

Ahornvej Feldborg, 7540 Haderup 1 Reenberg Lars 2 Lundhede Lars 2 Lundhede Jane 3 Kozlowska Agnieszka 3 Drozdowski Janusz 3 Kozlowski Waldemar 3 Michalak Arkadiusz 3 Mroskowiak Bogdan 4 Davidsen Kim 4 Davidsen Bettina 5 Mikkelsen Laila 6 Nielsen Inger 7 Sitarska Izabela 7 Sitarski Emil 8 Jeppesen Pia 8 Jeppesen Carsten 9 Danielsen John 9 Jensen Dorit 10 Hølmkær Martin 10 Hølmkær Tove 10 Hølmkær Per 11 Jensen Ivan 11 Jensen Inger 12 Nielsen Susanne 12 Nielsen Thomas 13 Albertsen Jørgen 13 Albertsen Inger 14 Sørensen Anette 14 Sørensen Sara 14 Sørensen Erik

Anemonevej

c a a b a b c a b a a b c a a b a a b b a b c b a a b c a c d a a b c a a c a b c a c d a a b c a b a b

Andersen Ejvind Jørgensen Grethe Jørgensen Søren Sørensen Kim Knudsen Nanna Sundgaard Daniel Pedersen Steen Willeberg Louise Tolstrup Michael Larsen Jesper Madsen Katrine Madsen Chris Ivanovs Vitalijs Jarnved Rasmus Jarnved Frank Nielsen Lars Sørensen Kristina Pedersen Bent Lodberg Elin Køhler Franz Dalgaard Pernille Jespersen Peter Dastmardi Ali Ravnholt Rigmor Bjerg Joanna Bjerg Henrik Pedersen Eva Jensen Henriette Pedersen Minna van Ingen Ruth Rasmussen Ulrik Arnesen Ann-Hild Simonsen Jens Knudsen Hans Jensen Martin Køhler Conny Østerby Louise Eskildsen Jesper Falsig Dennis Laursen Jørgen Christensen Arne Pedersen Tove Bech Alex Rossen Ole Holm Danast Rasmussen Danna Kristensen Brian Jensen Gert Jørgensen Pia Lauridsen Emmy Bech Gitte Mechlenborg Michael

Bakkedraget 7490 Aulum 1 Buskbjerg Niels 1 Buskbjerg Vibeke 1 Buskbjerg Jørgen 1 Buskbjerg Maria 2 Pedersen Leo 2 Pedersen Inge 3 Laursen Regitze 3 Laursen Jørgen 4 Pedersen Søren 4 Pedersen Birgit 5 Ryhl Yngve 5 Ryhl Maren 6 Jensen Bodil 6 Jensen Jacob 7 Wind Preben 7 Kristensen Conni 8 Jensen Rasmus 8 Jensen Wilton 8 Jensen Annemette 10 Jakobsen Hilda 10 Pedersen Freddy 11 Brunbjerg Jimmy 12 Ramachandramoorthy T 13 Holmegaard Lene 13 Holmegaard Thomas 14 Nielsen Henry 14 Nielsen Jytte 15 Nielsen Harry 16 Christiansen Morten 16 Christiansen Anita 17 Hansen Elsebeth 18 Jeppesen Frits 18 Jeppesen Evy 19 Teilmann Matias 19 Teilmann Frey 19 Teilmann Elsebeth 21 Jørgensen Knud 21 Jørgensen Karen 23 Thorsen Sten 25 Kristensen Charlotte 25 Nielsen Steffen 27 Klemensen Ole 27 Klemensen Lotte 29 Laursen Børge 29 Laursen Grethe

Barslundvej Barslund, 7540 Haderup 1 Laursen Frederik 1 Pedersen Stine

Asbækhedevej 7490 Aulum 1 Pupakdee Nuan-Anong 1 Kjærsgaard Karl 2 Høj Claus Jørgen 2 Høj Lene Kerff 4 Nowack Mark 4 Østergård Maja 6 Buskbjerg Henrik 6 Buskbjerg Jens 8 Nielsen Mikael 8 Middelhede Bettina

6 6 7 7 8 9 9

Stefansen Britta Stefansen Steen Høgh Niels Høgh Ulla Andersen Arne Pedersen Else Pedersen Poul

Bette Sines Vej 7490 Aulum 3 Jepsen Ditte 3 Petersen Michael 4 Johansen Werner 6 Døj Tina Nygaard 6 Døj Flemming Aaberg 6 Døj Anja Nygaard 6 Døj Martin Nygaard

Birkevej Feldborg, 7540 Haderup 1 Kløjgaard Rikke 3 Jensen Else 3 Jensen Kaj 4 Lind Thomas 4 Lind Rikke 6 Jensen Else 8 Jensen Erik 8 Jensen Rita 10 Jensen Lilian 10 Jensen Svend 18 Henriksen Jens 18 Henriksen Karen 20 Rasmussen Vita 20 Rasmussen Jens 28 Bej Pernille Rømer 30 Mortensen Dorthe 30 Mortensen Henning 33 Laursen Karina 33 Laursen Kasper

Birkkjærvej Hodsager, 7490 Aulum 6 Nielsen Jesper 6 Kirkeby Mie 7 Mogensen Lizette 7 Christensen Casper 8 Jønsson John 9 Jørgensen Claus 9 Henriksen Gitte 11 Agerskov Jeanette 11 Agerskov Kenneth

Adresseregister

7490 Aulum 1 Nielsen Johannes 2 a Christensen Kåre 2 a Davids Dennis 2 c Mozolová Emília 2 c Rzeminski Piotr 3 a Madsen Inger 3 b Poulsen Knud 3 c Sandholm Karen 3 d Jørgensen Kenneth 4 a Hamid Buseina 4 a Deng Auguel 4 b Andersen Heino 4 c Porea Gabriel 4 c Chirila Irimia 4 c Balan Elena-Sorina 5 a Nielsen Heidi 5 b Jensen Ann-Kristine 6 a Henriksen Niels 6 b Thomsen Malene 6 c Nielsen Kasper 7 a Dahl Knud 7 b Jonker Mathijs 7 c Møldambjærg Dorthe 7 d Lauridsen Arne 8 a Nielsen Kirsten 8 b Hornshøj Michael

8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 13 13 15 15 15 15 16 16 16 17 18 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 23 25 25 25 25 27 27 29 29

Bellisvej 7490 Aulum 1 Jensen Steffy 2 Hornshøj Laila 2 Hornshøj Jens 2 Hornshøj Hanne 3 Kristensen Natasja 3 Korsgaard Jan 4 Johansen Tina 4 Sørensen Ovenguaq 5 Jørgensen Bodil 5 Jørgensen Hans

Bjergmosevej 7490 Aulum 1 Laugesen Flemming 1 Laugesen Henny 3 Jakobsen Anders 5 Jensen Jette 7 Pedersen Henriette 7 Jacobsen Niels

109


Bjørnkærvej 7540 Haderup 14 Rasmussen Rikke 14 Clausen Jens 17 Godskesen Jens 18 Ravnsbæk Poul

Boghvedevej 7490 Aulum 1 Nielsen Aase 1 Nielsen Anders 2 Nielsen Gerda 2 Nielsen Gunner 3 Woods Conny 4 Nørgaard Niels 4 Nørgaard Doris 5 Poulsen Lene 6 Nielsen Heidi 6 Nielsen Jannik 7 Bjerg Sonja 7 Bjerg Preben 8 Overgaard Dan 8 Overgaard Birthe 9 Raunholt Karen 10 Sørensen Villy 10 Sørensen Bodil 11 Hansen René 11 Hansen Susanne 13 Madsen Elna 15 Henriksen Bitten 15 Henriksen Kenneth 19 Jensen Jesper 19 Jensen Simon 19 Jensen Marianne 21 Vestergaard Kjeld 23 Andersen Jens 23 Andersen Jonas 23 Larsen Lone 25 Kolling Mikael 25 Kolling Susanne 27 Ørom Anna 27 Poulsen Maybritt 29 Jensen Pernille 29 Jensen Thomas 31 Thangaraj Jayanthi 31 Ramaiah Thangaraj 33 Villumsen Ib 33 Villumsen Ib 35 Dahl Arnold 35 Dahl Rita 37 Leding Laura 37 Leding Signe 37 Leding Lene 37 Leding Jesper 39 Rømer Anne-Marie 39 Rømer Jan 41 Eskildsen Per 41 Eskildsen Ella 43 Simonsen Carina 43 Simonsen Casper

Adresseregister

Bredgade Feldborg, 7540 Haderup 1 Hansen Erika 1 Nielsen Elvar 2 Manga Anna 2 Dalgaard Viggo 3 Laustsen Ejgil 4 Bertelsen Margit 4 Bertelsen Svend 5 Christensen Mona 5 Christensen Åge

110

6 6 7 7 7 9 10 10 11 12 12 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15 16 18 18 19 19 19 20 21 21 22 23 24 24 25 25 26 26 27 28 29 29 30 30 31 31 34 34 34 34 35 35 36 37 38 40 43 43 43 43 44 44 46 47 47 48 48 49 49 54 55 57 57 57 58 62

b

a b b a b c c c

st st st

st 01

st

st 01 01

Nielsen Ann Künnapuu Jørn Bertelsen Anette Bertelsen Mathias Bertelsen Steen Larsen Jens Henriksen Ulla Guldbrandsen Palle Danielsen Robert Thomassen Svend Thomassen Lisbeth Filtenborg Maja Ladegaard Susan Nielsen Tina Dalgaard Jenny Bertelsen Joanna Bertelsen Klaus Bertelsen Conni Bertelsen Mollie Pedersen Martin Billeskov Charlotte Nielsen Preben Nørgaard Hans Nørgaard Kirsten Bjerregaard Sinne Westh Ronni Westh Belinda Madsen Kris Damsgaard Benny Damsgaard Sonja Sørensen Tommy Nielsen Flemming Møldrup Louise Møldrup Bo Vestergård Sandra Vestergård Martin Dryga Alina Dryga Igor Poulsen Anja Madsen Britta Jessen Anne Jessen Jacob Andersen Martin Nielsen Conny Pedersen Jytte Pedersen Jørgen Nissen Nicolei Bliddal Alexander Bliddal Erik Bliddal Henriette Nielsen Ruth Nielsen Bent Ben-Ahmed Chedly Thomasen Ditte Martinsen Ingrid Jensen Anna Frederiksen Mira Frederiksen Kristian Larsen Per Larsen Camilla Lohse Vagn Lohse Inga Laier Bettina Nielsen Tina Nielsen Morten Jacobsen Chris Petersen Christian Petersen Jette Petersen Stig Mortensen Allan Thomsen Joe Aggerholm Jakob Mujak Lejla Mujak Amela Kofod Karl Møller Jes

64 64 65 65 66 67 67 68 68 68 68 68 68 68 71 73 75 77 77 82 82 85 86 86 86 86 87 88 88 92 92

a b c d e f f

Møller Per Møller Elise Madsen Ingrid Pedersen Holger Christensen Ruth Refsgaard Tina Refsgaard Ole Jensen Edith Lassen Clara Jørgensen Leif Hansen Kaj Laursen Martin Nygaard Michael Munk Nicoline Svane Britta Mortensen Per Nielsen Mona Jensen Jørgen Jensen Ulla Lauritsen Vagn Lauritsen Karin Jensen Erik Henriksen Joachim Henriksen Jonas Henriksen Britta Henriksen Johnny Rasmussen Jørgen Nielsen Børge Jakobsen Henny Lauritsen Thomas Lauritsen Anni

Bredvigvej Ulige nr. 1-11 7400 Herning Ulige nr. 17-19 7490 Aulum Lige nr. 2-12B 7400 Herning Lige nr. 16-24 7490 Aulum 16 16 17 18 18 19 19 24 24

Oleksandr Medianyk Siedov Anton Jespersen Ida Schou Kristian Thomsen Pernille Christensen Ole Christensen Mette Breinholt Simon Breinholt Penille

Brogårdvej Hodsager, 7490 Aulum 1 Jensen Henry 1 Jensen Hanne 2 Kristensen Karin 2 Kristensen Tage 4 Svoren Ivan 4 Naida Nataliia 4 b Dinesen Kim 4 b Dinesen Tina 6 Madsen Vibeke 6 Sørensen Jesper 8 Rasmussen Ib 8 Rasmussen Mette 9 Sørensen Svend 9 Sørensen Anja 9 Sørensen Kasper 11 Hajic Besim

Brohusvej 7490 Aulum 2 Sundstrup Gitte 2 Sundstrup Søren

4 4 5 5 10 10 11 12 12 13 13 17 17 17 19 19 21

Jensen Betina Jensen Jakob Risum Jørgen Thomsen Lone Hansen Tage Hansen Britta Nomanni Lone Poulsen Pernille Poulsen Bjarne Hantusch Jens Sørensen Carina Nielsen Bent Brøndberg Daniel Brøndberg Birthe Nielsen Jeanette Nielsen Kim Pedersen Emma

Buntmagervej 7490 Aulum

Bygvej 7490 Aulum 1 Sejbjerg Hanne 1 Sejbjerg Søren 2 Lerche Birgitte 3 Mortensen Anna 3 Mortensen Leif 4 Troelsen Hanne 4 Troelsen Ove 5 Nielsen Tora 5 Nielsen Finn 6 Stenberg Birgit 6 Stenberg Knud 7 Jørgensen Stine 8 Birkebæk Morten 9 Nielsen Jakob 9 Nielsen Linda 11 Kristensen Vagn 11 Kristensen Tove 12 Nielsen Poul 12 Nielsen Hanne 15 Kammona Zayneb 15 Hamid Shams 15 Hamid Haidar 17 Jensen Kristen 17 Simonsen Lisbeth 19 Fyhring Bjarne 19 Fyhring Britta 19 Fyhring Aksel 21 Blæsbjerg Ingrid 21 Blæsbjerg Harry 23 Frederiksen Janni 23 Frederiksen Jakob 25 Brandborg Laila 25 Christensen Benny 27 Væggemose Søren 27 Væggemose Mona 29 Grønning Dorte 29 Jepsen Bo 31 Jensen Uffe 33 Frederiksen Robert 33 Frederiksen Emmy 35 Damgaard Leif 35 Damgaard Ninna 37 Lassen Benny 37 Lassen Berit


Bødkervej 7490 Aulum 18 Damgaard Inga 18 Damgaard Jens 18 Damgaard Niels

Bøgevej 7490 Aulum 1 Pedersen Rene 2 Bækgaard Peter 2 Bækgaard Inge 4 Hansen Maria 4 Nielsen René 5 Jakobsen Palle 5 Jakobsen Jane 6 Frederiksen Johnni 6 Østergård Karina 7 Jakobsen Ole 9 Eriksen Erling

Danmarksgade

c d

Nielsen Susan Severyn Oleksiy Storbank Birgitte Storbank Christian a Nielsen Janni b Bertelsen Niels c 01 th Benjaminsen David st Larsen Alice 01 Jensen Mikkel Jensen Janne Hald Henrik 01 Mostafa Dzekarhon 01 Adkadiyev Tamerlan 01 Andsbjerg Lukas Mikkelsen Knud Mikkelsen Edith Berg Susanne Berg Gitte Berg Hans a Kiel Kim 01 Johnsen Allan kl Christensen Tony kl Nielsen Didde 01 Kristiansen Kasper Schuster Selinah Schuster Kurt Kjærgaard Mona Kjærgaard Stig b Christensen Vagn b Christensen Bente c Pedersen Steen d Lauridsen Bente Olesen Laurids Olesen Lydia Lassen Anne Lassen Kenney st Pilgaard Niklas st Nielsen Tonny Andersen Peter Vingtoft Birgitte Vingtoft Peder 01 Madsen Per 01 Madsen Mona Grewy Lucas Thomsen Karina Grewy Lennart Korsgaard Tage Andersen Erna

Drejervej 7490 Aulum 26 01 Mikkelsen Jens

Drosselvej 7540 Haderup 2 Sandgaard Brian 2 Sandgaard Susanne 4 Cholovska Anna 4 Cholovskyy Vitaliy 5 Møller Bettina 5 Møller Tommy 6 Kristensen Petra 7 Thonglor Amornrat 7 Grarup John 8 Graversen Minna 10 Kjær Lisbet 11 Jensen Anna 12 Ulsøe Rie 12 Ulsøe Martin 13 Eiskjær Mogens 13 Eiskjær Lajla 14 Mortensen Sten

14 15 15 16

Duus Henriette Lyhne Hilmer Lyhne Anna Thomsen Gitte

Egelundvej 7470 Karup J 1 Lenler-Eriksen Hans-Rudolph 3 Brask Flemming 3 Brask Martin 3 Brask Anna 3 Brask Jacob 4 Jensen Niels 4 Browne Elisabeth 6 Jensen Peter 8 de Nully 8 de Nully

Egeskrænten 7540 Haderup 1 Søndergaard Ruth 2 a Christensen Thorvald 2 b Albertsen Susanne 2 c Westergaard Majbrit 2 c Westergaard Knud 2 d Nielsen René 4 a Vinstrup Leif 5 Jensen Tina 5 Jensen Mogens 6 a Fryland Otto 6 a Fryland Birgit 6 b Østergaard Pia 7 Birkjær Pia 7 Birkjær Sara 9 Sørensen Erna 10 Villadsen Rocia 10 Villadsen Arne 11 Henriksen Kirstine 11 Henriksen Hugo 13 Kristensen Pernille 15 Lauridsen Torben 15 Lauridsen Kaja

Egevej Feldborg, 7540 Haderup 1 Pedersen Per 1 Pedersen Karen 2 Kristensen Marc 2 Kristensen Ole 2 Kristensen Gitte 2 Kristensen Sebastian 3 Hansen Svend 4 Madsen Lise 4 Madsen Lisbeth 4 Madsen Emma 5 Bertelsen Edel 6 Hjortstrøm Ole 6 Hjortstrøm Maria 8 Pedersen Allan 9 Larsen Christian 9 Larsen Anna

Eliseborgvej Feldborg, 7540 Haderup 1 Jensen Anna 1 Sønderby Jens 2 Hareskov Åse

2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 8 8 12 12 14 16

Hareskov Vagn Væggemose Nikolaj Væggemose Nanna Nielsen Cecilie Nielsen Mathias Nielsen Gitte Krarup Gunner Krarup Gerda Lorentzen Sara Madsen Jesper Pedersen Finn Pedersen Karin Laursen Agnete Laursen Jørgen Laustsen Helle Christensen Jørn

Elmevej Feldborg, 7540 Haderup 4 Larsen Renate 8 Nielsen Leo 10 Madsen Kaj 10 Hansen Ulla 12 Pedersen Anette 12 Pors-Nielsen Jørgen

Enebærvej Hodsager, 7490 Aulum 6 Thygesen Samrauy 8 Jørgensen Knud 12 Sørensen Bent 18 Andersen Keld 24 Witthøft-Rasmussen Annette

Engbakken Hodsager, 7490 Aulum 1 Jensen Karen 1 Krarup Erik 2 Jensen Kim 2 Abrahamsen Leena 3 Kristensen Ulla 4 Søndergaard Niels 5 Sørensen Lone 5 Sørensen Per 6 Spandet Danni 6 Spandet Ulla 6 Spandet Tonny 7 Andersen Svend 7 Andersen Ester 8 Pedersen Bo 11 Nguyen Thi 11 Nielsen John

Engdraget 7490 Aulum 1 Eriksen Dagny 1 Eriksen Dan 2 Nygaard Alis 2 Nygaard Jørgen 3 Rasmussen Frode 4 Hovesen Niels 4 Hovesen Ann 5 Johnsen Anders 5 Johnsen Ella 5 Johnsen Jens 6 Nagskov Esben 6 Nagskov Karin

Adresseregister

7490 Aulum 3 01 Alhaj Jasem 3 01 Al-Samo Ismail 3 02 Yatan Firat 7 Kristensen Benjamin 7 Jensen Celine 9 Holm Gitte 9 Holm Martin st Morre Jens 11 01 Pedersen Lise 11 12 st Hansen Tina st Kjærgaard Jeppe 12 12 01 Pedersen Jacob 02 Olsen Tom 13 14 Estonina Nieza 16 Pedersen Lilly 16 Pedersen Johannes 17 Sørensen Jan 17 Sørensen Majken 18 a Munch Kirsten 18 b Berg Inge-Lise 18 b Berg Mads 18 c Jensen Trine 19 st Raun Malene 19 st Raun Samuel 19 st Pedersen Lilly 19 01 Poulsen Kurt 20 Grønbæk Einer 21 01 Kirkeby Ida 01 Flarup Alex 21 21 a Pedersen Marianne 22 Andersen Emilie 22 Berthelsen Mette 22 Andersen Tobias st Olesen Ester 26 27 Haugstrup Henrik 27 st Haugstrup Krista 01 Jenovias Sebamalai 29 29 01 Jenovias Mac st Egholm Jill 31 31 01 Grøn Rebecca 01 Sørensen Jonas 31 32 Andersen Anders 32 Nielsen Christina 33 Garsdal Nikita 33 Møller Jonas 34 Belstrup Jesper 35 a Fayad Omar 35 a Fayad Najah 35 b Jensen Morten 35 b Sejbjerg Bianca

35 35 36 36 38 38 38 40 40 41 41 42 42 42 43 43 45 45 45 45 47 48 48 48 49 49 50 50 52 52 52 52 53 53 55 55 58 58 59 59 59 62 62 64 64 64 66 66

111


7 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17

Mølsted Ida Holm Alex Nørgaard Andreas Nørgaard Gitte Borum Anita Børgesen Teddy Amby Kirstine Amby Jens Stefansen Henning Stefansen Niclas Stefansen Annie Bilberg Niels Bilberg Bente Jeppesen Kaj Jeppesen Conny Bak Knud Egon Bak Anne-Lise Henriksen Bodil Henriksen Carl Dahl Ejvind Dahl Anne Kristensen Henning Kristensen Esther

Engvej

Adresseregister

7490 Aulum 1 Sørensen Finn 1 Sørensen Sussanne 2 Kristensen Charlotte 2 Kristensen Flemming 3 Klausen Martin 3 Klausen Karen 5 Taulborg Agnes 5 Taulborg Kristen 7 Petersen Henrietta 7 Jensen Gert 8 Mathiasen Ragnhild 9 Lindberg Egon 9 Lindberg Aase st Olsen Metin 10 st Ramskov Thomas 10 10 01 Andersen Jens 11 Kristensen Heine 15 Nielsen Jens 15 Nielsen Conny 17 Nielsen Peter 17 Nielsen Else 17 Nielsen Allan 18 Jensen Simon 18 Mortensen Cecilia 19 Schubert Kim 19 Schubert Anne 20 Frahm-Nielsen Laura 20 Frahm-Nielsen Arne 21 Høgh Hanne 21 Høgh Jesper 21 Høgh Mikkel 22 Væggemose Thomas 22 Væggemose Anne 23 Halkjær Else 23 Halkjær Leif 24 Gade Ulrik 24 Gade Tanja 25 Thomsen Linda 25 Thomsen Carsten 26 Laustsen Knud 26 Laustsen Ketty 28 Jensen Anni 28 Jensen Claus 31 a Belstrup John 31 b Jakobsen Kurt 33 a Engelbreth Mikael 33 b Knudsen Tommy 34 Johansen Tanja

112

34 35 a 35 a 35 b 37 37 37 37 39 39 40 40 41 41 42 42 42 43 43 43 44 44 45 47 47 49

Olsen Nicolaj Jensen Torkild Christensen Esther Pedersen Lilly Heiberg Frederik Heiberg Emil Heiberg Ole Heiberg Karen Rasmussen Rikke Lund Thomas Jensen Henrik Jensen Helle Pedersen Birgit Pedersen August Rusbjerg Arne Rusbjerg Andreas Rusbjerg Pia Nielsen Susie Maxsø Kristine Nielsen Kurt Jørgensen Jørgen Jørgensen Helle Nielsen Jesper Andersen Kåre Andersen Line Nielsen Tina

Falkevej 7540 Haderup 3 Kristensen Ingrid 4 Kristensen Leif 4 Elgaard Ingrid 6 Astrup Gunnar 6 Astrup Ingrid 7 Gammelgaard Steen 7 Gammelgaard Ina 8 Boddum Johnny 9 Lyhne Lone 9 Lyhne Kristian 10 Hansen Malene 10 Hansen Torben 11 Lauridsen Pernille 11 Lauridsen Trine 11 Lauridsen Peter 11 Vinstrup Peder 12 Wolff Vera 12 Wolff Jens 13 Tølbøl Ida 13 Tølbøl Hans 14 Abildgaard Anne 16 Jespersen Leif 16 Jespersen Anna 17 Andersen Jan 17 Lauridsen Kasper 17 Andersen Britta 22 Jensen Jonna 22 Jensen Peder

Farvervej 7490 Aulum

Feldborgvej Ulige nr. 1-17 7490 Aulum Ulige nr. 17A-27 7540 Haderup Lige nr. 2-14 7490 Aulum Lige nr. 16-26 7540 Haderup 1 1 2 2

Maagaard Miriam Maagaard Simon Øgaard Peer Øgaard Laila

4 4 6 6 6 7 7 9 9 10 10 11 11 13 13 14 14 15 16 16 16 18 18 19 19 21 21 23 25 26 26 26 27

Jensen Esther Roth Monaga Nielsen Brita Nielsen Dennis Nielsen Kurt Sørensen Anja Sørensen Bøje van Dijk Douwe van Dijk Lammechien Stoubæk Lars Stoubæk Theresia Gøtzsche Rikke Gøtzsche Poul Agerskov Annegrethe Agerskov Frank Sørensen Agnethe Sørensen Benny Christiansen Ejgil Henriksen Irna Henriksen Rasmus Henriksen Freddy Brokholm Solveig Brokholm Peder Trankjær Elin Sundstrup Olav Rørsig Karl Rørsig Vanda Madsen Karen Laursen Allan Eskildsen Jette Eskildsen Jens Eskildsen Hans Muhlig Finn

Fladerne Vistorp, 7540 Haderup 1 Sørensen Diana 1 Sørensen Torben 3 Christiansen Leif 3 Christiansen Lene 4 Vestergaard Carsten 4 Vestergaard Mona 6 Simonsen Marianne

Fredshegn 7490 Aulum 1 a Jensen Henrik 1 b Jensen Bente 1 b Jensen Eigil 1 c Dam Søren 1 c Dam Tine Lisbeth 1 d Jeppesen Jacob 1 e Friis Inge 1 f Breinholt Else 1 g Winther Tinne 1 g Winther Ole 1 h Jensen Signe 1 h Bach Anna-Kirstine 3 Hoffmann Birgit 3 Hoffmann Aksel 5 Danielsen Mona 7 Rasmussen Leif 9 Danielsen Penny 11 Danielsen Jette 14 Jensen Olga 14 Jensen Villy 15 Jørgensen Edel 15 Jørgensen Thorkild 16 Kjærgaard Lauge 17 Andersen Jørn 17 Poulsen Hanne

Fynsgade 7490 Aulum 1 Thomsen Jacob 1 Schousboe Pernille 2 Sørensen Dorthe 3 Petersen Brian 4 Mejls Hanne 4 Mejls Nicoline 5 Hansen Line 5 Færgemann John 6 Mikkelsen Lars 6 Mikkelsen Birte 7 Lørup Else 7 Lørup John 9 Kiilerich Dorthea 10 Pedersen Brian 10 Grønbæk Jonna 11 Thomsen Inger 11 Larsen Gert 12 Sand Erling 13 Nielsen Lisbeth 14 Ahm Sara Venø 14 Ahm Nicolaj Venø 15 Stærk Torben 15 Stærk Marianne 16 Kokholm Bo 17 Ivanova Ivanka 17 Nikolov Nikola 18 Kokholm Frank 18 Kokholm Susanne 19 Larsen Henning 19 Larsen Yvonne

Fårbækvej Ulige nr. 1-11 7470 Karup J Ulige nr. 13-19 7540 Haderup Lige nr. 4 og 8-14 7470 Karup J Lige nr. 6 og 16-24 7540 Haderup 1 1 4 6 6 9 9 9 10 10 10 11 11 13 13 13 14 16 16 16 18 19 20 20 24

Balle Leif Thrane Lillan Koldkur Finn Susic Zekira Hansen Tonny Dumitru Marius Netudykhatka Vasyl Licis Elvis Søndergaard Mette Rozalski Janet Rozalski Bartosz Johansen Carina Humle Henrik Jensen Kasper Knudsen Charlotte Knudsen Allan Straadt Nanna Andersen Niels Andersen Lise Andersen Morten Andersen Jens Clausen Mia Andersen Martin Andersen Andy Christensen Edvard

Gabsvej 7490 Aulum 1 Krogsgaard Lone 1 Linde Søren 2 Raunholt Ivan 2 Raunholt Hanne 3 Hundsdahl Lena


Gammel Engvej

Gindeskovvej

7490 Aulum 1 Stærk Henrik 1 Stærk Joan 3 Sørensen Karen 3 Sørensen Erik 5 Raahede Lis 5 Raahede Jan 7 Schousboe Hanne 7 Schousboe Martin

Feldborg, 7540 Haderup 3 Ringgaard Lars 3 Ringgaard Janni 4 Nielsen Morten 5 Jensen Ida 5 Jensen Karl 6 Jensen Betina 6 Jensen Preben 8 Kjærhede Martha 8 Kjærhede Jens 16 Christensen Lilian 17 Hyldgaard Ditte 17 Hyldgaard Bertil 17 Hyldgaard Inge 18 Würtz Ingolf 18 Andersen Iben 19 Kjøller Leif 20 Troelsen Johanne 20 Troelsen Thomas 21 Mortensen Jan 21 Mortensen Bodil 22 Andreasen Jens 23 Vinther Trine 23 Christiansen Thorsten 24 Stobberup Maj-Britt 24 Stobberup Klaus 31 Knudsen Henry

Gammel Landevej Feldborg, 7540 Haderup 3 Bredgaard Michael 3 Bredgaard Tanja 4 Nielsen Grethe 5 Krogsgaard Bjarne 5 Krogsgaard Laila 7 Eskesen John 8 Nielsen Line 8 Nielsen Henning 9 Bertelsen Klaus 9 Bertelsen Anne 10 a Jensen Heidi 10 a Jensen Lasse 11 Sørensen Peder 14 Nielsen Mathilde 14 Hølmkær Malte 18 c Nielsen Hanne 18 c Nielsen Ryan 20 Kristensen Anders 20 Pedersen Mogens 20 Kristensen Helle 22 Hanssen Eva 26 a Kyrylenko Sergii st th 26 b Bertelsen Henrik 26 b st tv Jakobsen Rita 30 Madsen Manny

Gammel Skolevej 7490 Aulum 4 Petersen Else 4 Petersen Søren

Gedbovej 7490 Aulum 19 Jensen Bent 19 Jensen Jette 21 Schriver Knud 21 Schriver Elly 23 Pedersen Susanne 23 Kilde Niels

Gindeskovgård

7540 Haderup 1 Agerskov Ninna 1 Agerskov Bo

Grantoften Hodsager, 7490 Aulum 2 b Poulsen Henrik 3 Larsen Evald 3 Larsen Eva 4 Lindberg Morten 4 Lindberg Berit 6 Paulsen Flemming 8 Jensen Peter 8 Jensen Pia 9 Helligsøe Kristian 9 Helligsøe Camilla 10 Madum Lars 15 Dalgaard-Nielsen Helle 17 Foldager Poul 23 Arestin Stevie 25 Lisby Tage 25 Lisby Inge 27 Pedersen Inga 29 Rasmussen Henrik 31 Mortensen Marianne 33 Olesen Leif 33 Olesen Lena 39 Pedersen Henning 39 Pedersen Anna

Grovevej Ulige nr. 1-13 7451 Sunds Ulige nr. 15-41 7540 Haderup Lige nr. 2-4 7451 Sunds Lige nr. 16-26 7540 Haderup 15 15 16 17 18

Sangild Erik Sangild Anni Lauridsen Bo Nørgaard Fritz Teilmann Pernille

Larsen Birtha Nielsen Anette Nielsen Børge Nielsen Viggo Nielsen Frida Skovdal Dennis Skovdal Trine Jensen Aase Jensen Jens

Grønbækparken 7490 Aulum 4 Videbæk Charlotte 4 Laursen Casper 4 Videbæk Per 6 Agger Mette 6 Agger Kurt 8 Pedersen Lise 8 Pedersen Morten 8 Pedersen Valentin 9 Andersen Hans 9 Andersen Karin 10 Lauridsen Uffe 10 Lauridsen Sine 11 Hansen Grete 11 Hansen Leif 12 Christiansen Irene 12 Christiansen Mads 13 Jensen Lars 13 Jensen Heidi 14 Rasmussen Anne 14 Rasmussen Troels 16 Kammersgaard Birgit 16 Kammersgaard Erik 17 Jensen Allan 17 Sørensen Ann 18 Guldborg Dorthe 18 Guldborg Allan 19 Mouritsen Tanja 19 Mouritsen Thomas 20 Madsen Anders 20 Madsen Malene 21 Jensen Katarina 21 Jensen Anders 22 Jørgensen Per 23 Væggemose Svend 23 Væggemose Birthe 25 Pedersen Marianne 25 Pedersen Michael 25 Pedersen Jonas 27 Westergaard Ole 27 Westergaard Anders 29 Stefansen Jette 29 Sørensen Tommy 31 Jensen Tanja 31 Jensen Johnny 33 Falsig Nina 33 Falsig Brian 37 Najbjerg Inger 37 Najbjerg Gunnar 41 Thomsen Berit 41 Thomsen John 47 Hvergel Kirsten 47 Hvergel Aksel 49 Mortensen Helle 49 Mortensen Søren 51 Gade Carsten 51 Schunck Malene 53 Kjærgaard Rasmus 53 Kjærgaard Maja 55 Søndergaard Kaj 55 Søndergaard Tina 57 Nielsen Joan 57 Jensen Amalie

57 59 59 61 61 63 63 65 65 77 77 79 79 81 81 85 85 87 87 93 93 95 95 97 99 99 103 103 107 107 109 109

Jensen Laust Esbensen Lars Agerbo Alexandra Andersen Hanne Andersen Torben Hansen Rasmus Madsen Louise Jensen Kirstine Jensen Carsten Jørgensen Dinna Jørgensen Mikkel Kiel Marlene Kiel Steffen Larsen Christen Larsen Bodil Christensen Poul Christensen Maj-Brit Kaspersen Lars Jensen Mette Albertsen Bo Albertsen Louise Pedersen Ebbe Pedersen Birgitte Uhrlund Helene Kjærgaard Jesper Madsen Ditte Sakariasen Henrik Sakariasen Dorthe Butcher Lee Butcher Camilla Jensen Bente Jensen Kaj

Grønningen 7490 Aulum 1 Rasmussen Eva 1 Rasmussen Mads 3 Andersen Søren 3 Andersen Lene 3 Andersen Rasmus 5 Nielsen Jannie 5 Nielsen Brian 9 Brandt Jytte 9 Kristensen Svend 10 Pedersen Ulla 10 Pedersen Vandy 10 Bonnesen Michelle 10 Bonnesen Daniel 11 Jarnved Kirsten 11 Jarnved Jan 12 Jørgensen Tove 12 Jørgensen Dennis 14 Dalgaard Jakob 14 Dalgaard Louise 15 Petersen Jens 15 Petersen Anni 16 Jørgensen Alex 17 Nguyen Thi 19 Pedersen Lene 21 Bergmann Ørn 21 Bergmann Jette 23 Ehlers Ragna 25 Andersen Connie 25 Andersen Vagn 27 Pedersen Astrid 27 Pedersen Uffe 29 Jensen Ruth 31 Larsen Søren 33 Jensen Sine 33 Jensen Inga 33 Jensen Niels 35 Christensen Sune 35 Jakobsen Rita 37 Mikkelsen Ulla

Adresseregister

Feldborg, 7540 Haderup 2 Balniene Agne 2 Balnis Saugirdas 3 Bareuther Gurli 3 Bareüther Bjarne 4 Chirea Ilie 4 Holotiuk Serhii 4 Plamådealå Sergiu-Dumitru 6 Larsen Jens 8 Larsen Bo 8 Larsen Inguna

Granbakken

19 22 22 23 23 31 31 35 35

113


37 37 39 39 41 41 43 43 45 49 49 51 51 55 55 57 57 57

Mikkelsen Allan Mikkelsen Maiken Olesen Finn Olesen Elin Mariegaard Annelise Graae Palle Hammer Michael Andersen Lone Dragsbæk Emma Nielsen Winnie Nielsen Ricky Hansen Dorte Hansen Poul Simonsen Lars Krogh Line Stefansen Annette Stefansen Lars Stefansen Erling

Grønsværen 7490 Aulum 2 Rasmussen Grethe 4 Krogsgaard Knud

Gråsandvej Grove, 7540 Haderup 2 Kølbæk Helle 3 Rosgaard Jesper 3 Rosgaard Tina 6 de Nully 6 Lund Henning

6 9 9 11 11 13 13 13 14 16 16 17 17 18 18 18 18 19 19 20 20 22 24 24 26 26 a 26 a 28 28 30 30

Frederiksen Karen Hansen Bente Hansen Jan Kokholm Elmer Kokholm Birthe Würtz Benedikte Mohr Alexandra Würtz Alex Mortensen Morten Hansen Gitte Andersen Bent Kjær Flemming Kjær Ingrid Kreida Rostyslav Berezhnyi Vitalii Poulsen Kristian Kharchenko Bohdan Hvam Bent Hvam Kirsten Hareskov Børge Hareskov Doris Lassen Søren Meldal Finn Vestergård Britta Laursen Britta Hareskov Martin Nielsen Christine Henriksen Reinold Møller Sonja Egeberg Henrik Sørensen Susan

Haderisvej 7540 Haderup 1 Paluszewski Janich 3 Jacobsen Bjarne 3 Jacobsen Hanne 4 Kristensen Brian 5 Taaning Anne 5 Kristensen Ulrik

Adresseregister

Hallundbækvej Ulige nr. 3-13 7490 Aulum Ulige nr. 17-19 7540 Haderup Lige nr. 2-22 7490 Aulum Lige nr. 24-30A 7540 Haderup 3 3 3 5 5 6

114

Thorsen Mette Thorsen Samuel Thorsen Erik Jørgensen David Pedersen Susanne Nielsen Nils

Mølbæk Thea Mølbæk Lene Nielsen Pernille Jensen Jeppe Madsen Jens Madsen Bodil Boye Hanne Høgild Anna Høgild Jens Godiksen Anders Godiksen Finn Godiksen Dorte Habekost Gitte Habekost Michael Habekost Mia

Hedevej 7540 Haderup 1 Karlsen Dann 1 Jakobsen Susanne 2 Nissen Christian 4 Billeskov Mathias 7 Pedersen Camilla 7 Madsen Karoline 7 Gammelgaard Gert 9 Kloster Dorte 9 Kloster Preben 9 Kloster Sarah 11 Jakobsen Inge 11 Clausen Bent

Havevej 7490 Aulum 6 Pedersen Katja

Gyvelvej 7490 Aulum 1 Thøgersen Jeanette 2 Mortensen Inger 3 Bech Karen 3 Bech Knud 4 Laugesen Kirsten 5 Lohse Morten 5 Lohse Pia 6 Nystrup Erling 6 Nystrup Yrsa 10 Laugesen Jesper 10 Iversen Bodil

19 19 21 21 23 23 25 27 27 29 29 29 31 31 31

Havrevej 7490 Aulum 1 Mikkelsen Aase 1 Mikkelsen Kurt 2 Jensen Eve 2 Jensen Jens 3 Ipsen Johnny 4 Raahede Gitte 4 Nielsen Jesper 5 Vestergaard Lasse 5 Vestergaard Marie 5 Vestergaard Kirsten 6 Johnsen Gurli 6 Johnsen John 7 Kolling Ida 7 Kolling Lillian 7 Kolling Line 7 Kolling Thomas 7 Kolling Lars 8 Subheeshan Babitha 8 Sivakumar Vithuksaan 8 Balakrishnan Subheeshan 9 Andersen Line 9 Andersen Thomas 9 Andersen Mette 10 Andersen Børge 10 Andersen Johanne 11 Welander-Raabjerg Erik 13 Andersen Simon 13 Heiberg Caroline 15 Würtz Jonas 15 Andreasen Stephanie 17 Kjeldsen Lone 17 Kjeldsen Kjeld 17 Kjeldsen Anne 19 Mølbæk Anders

Herningvej 7540 Haderup 5 c 01 th Thalsgaard Cecilie 5 c 01 tv Inguson Huldar 5 c 01 tv Smed Helle 5 d Jacobsen Louise 5 e Halkjær Stella 5 f Øster Diana 7 Nielsen Svend 7 Nielsen Inger 8 Johannesen Tom 8 Johannesen Vicky 10 Agerskov Verner 10 Jessen Inge 11 Grann Stig 11 Grann Eva 13 True Monita 13 True Johnni 14 Larsen Nicole 15 Pedersen Jeanette 15 Pedersen Johnny 16 Nielsen Erland 20 Ungureanu Elena 20 Taranu Cristi-Adrian 20 Taranu Dumitrita-Camel 22 Lysberg John 24 Andersen Thomas 24 Andersen Brian 26 Stadsbjerg Kim 26 Brødbæk Malene 28 Middelhede Hanne 28 Jakobsen Thorvald 30 Mølgaard Leif 30 Kristensen Hanne 35 Meincke Niels 35 Meincke Debbie 35 Meincke Laila 48 Pedersen Niels 49 Kiel Kirsten 49 Kiel Andreas 50 Damm Anny

50 52 52 53 57 60 62 62 62 64 64 64 66 68 68 69 71 71 72 72 74 74 78 78 79 80 80 80 81 81 81 81 83 85 85 90 90 94

Jensen Gunnar Christensen Ib Christensen Britta Pedersen Henrik Kasperiünas Andrius Hoff Jacob Andersen Gitte Andersen Julie Andersen Svend-Erik Barslund Johannes Hofmann Linette Barslund Lisbeth Andreasen Hans Holotiuk Svitlana Golotyuk Oleksandr Jensen Lone Jensen Hans Jensen Jette Schult Byorn Kunz Michaela Jensen Anton Jensen Ida Jonker Robbert Jonker Johan Larsen Jan Jensen Inger-Lise Nielsen Jytte Jensen Jens Cherepenko Sergiy Honhol Andrii Goroshynskyi Sergii Kryvobok Alla Nielsen Hans Jepsen Søren Nielsen Birgitte Serup Sanne Særkjær Thomas Andersen Ivan

Hessellundvej Egelund, 7470 Karup J 20 Jensen Søren 20 Jensen Jette 20 Johansen Emil 20 Jensen Isabella

Hestbjergvej Ulige nr. 1-5 7490 Aulum Ulige nr. 7-9 7540 Haderup Lige nr. 2-4B 7490 Aulum Lige nr. 6-10 7540 Haderup 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 7 7 8 8 8 9

Andreassen Annette Andreassen Vagn Danielsen Renaat Danielsen Palle Sørensen Lene Østergaard Anders Jensen Finn Jensen Helle Jensen Sara Laugesen Helene Laugesen Anders Lauridsen Viggo Jensen Brian Rasmussen Tina Graversen Benjamin Graversen Gitte Graversen Jan Henriksen Viktor


Hirsevænget 7490 Aulum 1 Evers-Gross Jette 1 Evers-Gross Stefan 2 Christensen Carina 2 Grøn Ulrik 3 Mortensen John 3 Grønne Inge-Marie 4 Olesen Ole 4 Kristensen Lise 5 Nielsen Knud 5 Nielsen Irma 6 Nielsen Bjarne 6 Nielsen Mariann 7 Søndergaard Steen 7 Søndergaard Gerda 8 Nielsen Hilda 8 Nielsen Niels 9 Olesen Anne 9 Olesen Finn 10 Kristiansen Svend 10 Kristiansen Lisbeth 11 Andersen Brian 11 Andersen Camilla 13 Kiilerich Svend 13 Kiilerich Marianne 15 Mikkelsen Rune 17 Noe Martin Vendelbo 17 Noe Pia Broe 19 Bjerregaard Bente 19 Poulsen Ulrik

Hodsagervej

Jensen Rasmus Jensen Sofie Jacobsen Jan Christensen Tine Holm Per Holm Birgith Christensen Helle Jeppesen Morten Jeppesen Kim Birkkjær Karen Birkkjær Poul Jeppesen Martin Jeppesen Arne Jeppesen Runa Grønne Villy Breinholt Mette Breinholt Inger Breinholt Peter Breinholt Jørgen Bilberg Jens Bilberg Karen Hansen Folmer Hald Niels Brødbæk Evald Brødbæk Jytte Pedersen Tonny Sørensen Tina Sørensen Christian Højmark Jette Højmark Villy Damtoft Arne Andersen Frede Jespersen Birgit Jespersen Søren Jespersen Benny Jespersen Anne Jespersen Peter Olesen Brian Olesen Lisa Simonsen Kristian Dalsgaard Kurt Sandgaard Poula Lauridsen Hans Lauridsen Evy Frost Julie Pedersen Jesper

Hogagervej Feldborg, 7540 Haderup 2 Johansen Sonja 2 Johansen Leif 3 Yde Jette Frisør 3 Lassen Hans 5 Sørensen Inga 12 Sørensen Thomas 12 Sørensen Lea 14 Nielsen Tina 14 Nielsen Frans 14 Nielsen Patrick 15 Nielsen Heidi 15 Madsen Charlotte 15 Madsen Henrik 15 Madsen Janni 16 Mortensen Ib 16 Mortensen Hanne 17 Pedersen Karina 17 Pedersen Peter 18 Mortensen Christian 18 Mortensen Connie 19 Rasmussen Svend 19 Rasmussen Louise 19 Rasmussen Lisbeth 24 Laursen Inge 24 Laursen Niels

26 28 28 28

Kristensen Linda Nielsen Susanne Frederiksen Preben Nielsen Lea

Holstebrovej 7490 Aulum 2 Lausen Christian 5 a Sørensen Else 5 a Sørensen Bent 6 Buchhave Vagn 7 Lauridsen Tove 8 Hestø Per 8 Hestø Mari-Ann 9 Risvig Ronald 10 Jensen Mathias 10 Jensen Lone 10 Jensen Bo 11 Madsen Susi 11 Madsen Bjarne 13 Lauridsen Ejlif 13 Lauridsen Ruth 16 Jensen Tommy 17 Nielsen Andrea 17 Nielsen Aksel 18 Nielsen Carl-Johan 18 Nielsen Marie 20 Madsen Ejgild 22 Simonsen Tommy 22 Madsen Vilna 23 Slumstrup Esther 23 Hvam Jørgen

Holtevej 7490 Aulum 3 Nielsen Sabrina 3 Nielsen Grete 3 Nielsen Finn 3 Nielsen André 4 Nielsen Svend 5 Pedersen Helle 5 Jensen Per 5 a Helleskov Maren 5 a Helleskov Anders 6 Aae Ejvind Direktør 6 Aae Vera Bach 7 Hundevad Lisbeth 7 Hundevad Claus 13 Jensen Jakob 13 Jensen Hanne 14 Laugesen Lisbeth 14 Laugesen Verner 17 Særkjær Jesper 17 Særkjær Lene 19 Sønderbæk Karen 19 Sønderbæk Arne 20 Buskbjerg Ebbe 20 Buskbjerg Malene 20 Buskbjerg Simone 20 Buskbjerg Louise 20 Hoffmann Mette 21 Sønderbæk Gunner 23 Matsyuk Sergiy 23 Matsiuk Olena

Hoppes Alle 7540 Haderup 2 Jensen Jørgen 2 Jensen Karin 5 Østergaard Edel

Hovedgaden Hodsager, 7490 Aulum 1 st Søgaard Esther 2 Andersen Tommy 3 Andersen Gert 3 Nielsen Eva 4 Mikkelsen Svend 5 Jørgensen Michael 5 Jørgensen Katja 6 Jensen Dan 7 Hareskov Rikke 8 Jensen Gunnar 8 Jensen Susanne 9 Knudsen Hanne 9 Nielsen Flemming 10 Nissen Jørgen 11 Pedersen Tove 11 Pedersen Kaj 12 Skram Kasper 12 Mikkelsen Jette 13 Marinussen Søren 13 Marinussen Anita 14 Axelsen Kristine 14 Larsen Michael 18 Larsen Arne 18 Madsen Jytte 21 Pedersen Britta 21 Pedersen Johan 21 Pedersen Jakob 21 Pedersen Emil 21 Pedersen Mads 21 Pedersen Mathilde 22 Fjordside Inga 23 Andersen Elke 23 Andersen Kim 23 Nielsen Theresa 23 Andersen Mathias 24 Olesen Søren 24 Olesen Sinne 28 Jensen Hans 29 st Christensen Allan 31 a Godiksen Kirstine 32 Kjelde Susanne 32 Kjelde Edvard 33 Kovpanets Yaroslav 33 Kovpanets Nataliia 34 Sørensen Finn 34 Sørensen Inge 35 Danmark Pia 35 Danmark Brian 35 Danmark Sebastian 39 b Knudsen Bent 39 c Sørensen Ove 39 c Sørensen Marie 39 d Kjærgaard Ingrid 40 Mikkelsen Poul 40 Mikkelsen Maren 41 a Nielsen Svend 41 b Fink Henning 41 b Fink Bente 41 c Madsen Peter 42 Skovgaard Lisbeth 42 Skovgaard Edmund 43 Andersen Kaj 44 Vidmontiene Kristina 44 Vidmontas Vytas 45 Jensen Torben 47 Nielsen Birthe 48 Nielsen Henrik 48 Mikkelsen Margaret 49 Dryzhyruk Oksana 49 Dryzhyruk Volodymyr 49 a Knudsen Bente 49 a Knudsen Hans 50 Johansen Janni 50 Jensen Erik

Adresseregister

Hodsager, 7490 Aulum 30 Hornshøj Jens 33 Kristensen Gerda 33 Jensen Niels 34 Vesterby Karl 34 Vesterby Anna 35 Kjerulff Søren 35 Kjerulff Nicoline 35 Kjerulff Gitte 36 Esbjerg Bitten 36 Esbjerg Mette 36 Mikkelsen Lars 37 Harmon Maria 37 Harmon Daniel 38 Sandholm Line 38 Laursen Alex 39 Pedersen Jan 39 Pedersen Ulla 41 Hartmann Dieter 41 Hartmann Jytte 42 Thygesen Ellinor 42 Thygesen Ole 43 Jeppesen Louise 45 Kiel Henriette 45 Kiel Karsten 45 Kiel Helle 47 Jensen Christen 47 Jensen Inge 48 Madsen Janne 48 Madsen Henning 50 Krogh Per 51 Pedersen Elisa 51 Spanggaard Lærke 51 Spanggaard Lisbeth 51 Millman Rett 52 Stibele Inguna 53 Bjerre Anette 53 Bjerre Lasse 53 Bjerre Line 54 Jensen Mette 54 Jensen Gerhard

54 54 55 55 57 57 58 58 58 59 59 60 60 60 61 62 62 62 62 63 63 64 65 66 66 67 69 69 70 70 71 72 74 74 74 74 74 75 75 77 79 79 81 81 83 83

115


51 51 54 54 56 56 57

Jensen Edith Jensen Aage Kloster Martha Kloster Johannes Jensen Søren Jensen Marlene Pedersen Ejgil

17 19 19 21 21 23 23 25 25

Sejbjerg Benjamin Hestbech Gerda Hestbech Hans Nielsen Laila Hansen Johnny Ahlefeldt-Laurvig Hans Ahlefeldt-Laurvig Camilla Baadsgaard Johnny Baadsgaard Grethe

Hovedvejen 7490 Aulum 2 Mortensen Erik 2 Jakobsen Mona 2 b Arensman Michael 2 b Kristensen Sheena 3 Andreassen Inge 4 Nielson Ole 6 Vester Jakob 6 Ladekjær Gabriella 7 Høgild Margit 7 Høgild Tage 7 Høgild Louise 8 Linthorst Jan 8 Linthorst Jantje 9 Frederiksen Ingvard 10 Jespersen Vagn 12 Kristiansen Helle 12 Kristiansen Henning 14 Nielsen Christa 14 Pedersen Jens 14 Nielsen Poul 20 Buchhave Ruth 20 Buchhave Kaj 22 Blæsbjerg Ernst 22 Blæsbjerg Ellen 24 Jakobsen Peter 24 Mikkelsen Heidi 26 Vahr Minna 26 Vahr Karsten

Hvedevej

Adresseregister

7490 Aulum 1 Christensen Bodil 1 Christensen Knud 2 Larsen Arne 3 Jørgensen Charlotte 3 Jørgensen Jackie 4 Nielsen Danny 4 Lauridsen Anna 5 Svenstrup Jørgen 5 Svenstrup Henny 6 Butnaru Iulian 6 Atelesei Maria 6 Butnaru Delia 7 Christensen Bent 8 Andersen Ida 8 Andersen Benny 9 Jensen Vera 9 Jensen Ole 10 Jørgensen Bente 10 Jørgensen Karsten 11 Sternberg Yvonne 11 Sternberg Jørn 12 Bruun-Jeppesen Martin 12 Bruun-Jeppesen Lenette 13 Bjerregaard Morten 13 Bjerregaard Inger 14 Svenstrup Jørgen 14 Svenstrup Else 15 Risom Aase 15 Risom Ejgild 17 Sejbjerg Betina 17 Sejbjerg Kim

116

Høgildvej 7490 Aulum 2 Kiilerich Gert 2 Jensen Anna-Grethe 4 Olldag Kristian 4 Olldag Tove

Højager 7490 Aulum 1 Simmelkjær Jesper 2 Simonsen Torben 2 Stefansen Bodil 3 Jeppesen Niels 4 Hornshøj Charlotte 4 Hornshøj Kenneth 5 Lauridsen Preben 5 Thomassen Simone 5 Thomassen Oliver 5 Thomassen Karina 6 Vad Henrik Sand 7 Knudsen Norma 7 Knudsen Erik 8 Nielsen Tina 8 Hansen Andreas 9 Olesen Torben 9 Olesen Birgit 10 Jeppesen Anette 10 Jeppesen Stig 12 Høyer Benny 12 Høyer Charlotte 13 Bilberg Maren 13 Bilberg Jens 14 Lauridsen Karen 14 Lauridsen Asbjørn 15 Pedersen Morten 15 Pedersen Anette 15 Pedersen Kim 15 Pedersen Mathias 16 Bro Kim Politiass 16 Bro Connie Yvonne 17 Sommermark Kirsten 18 Andreasen John 18 Bess Jeanne 18 Bess Andreas 19 Dalsgaard Bjarne 19 Dalsgaard Heidi 20 Nielsen Anne 20 Nielsen Per 21 Nielsen Emma 21 Nielsen Bjarne 22 Danielsen Poul 22 Danielsen Didde 22 Danielsen Frederik 24 Wiese Diana 24 Wiese Michael 25 Pedersen Lene 25 Laas Benjamin 26 Johansen Lars 26 Johansen Gitte 27 Sørensen Leif 28 Bruun Brian 28 Bruun Anne

29 29 30 30 31 31 31 32 32 33 33 34 34 35 36 36 36 37 37 38 38 38 39 39 41 41 43 43 45 45 47 47 47 49 49 49 51 51 51 53 53 55 55 57 57 59 59

Villadsen Birthe Lund Niels Stefansen Kenneth Stefansen Lina Simonsen Ellinor Johansen Vivi Gjervig Svend Danielsen Bodil Nielsen Bjarne Sørensen Lina Sørensen Torben Hansen Finn Hansen Susanne Kjærgaard Knud Bohnsen Christoffer Bohnsen Svend Bohnsen Dorthe Aaen Lisbeth Aaen Kenneth Andersen Viola Andersen Lars Andersen Anne Jensen Ivan Jensen Susanne Balle Jonny Balle Gitte Krarup Kathrine Krarup Bjarne Hede Sonja Hede Frank Olesen Tina Olesen Anders Olesen Thomas Andersen Per Svenningsen Miklas Svenningsen Tina Andersen Tinne Andersen Gert Andersen Magnus Lousdal Anni Lousdal Ole Nørgaard Jørgen Nørgaard Mie Hansen Ejnar Madsen Esther Jørgensen Hanne Jørgensen Jørgen

Højgade 7490 Aulum 1 Skov Birthe 2 Kokholm Thomas 2 Kokholm Anita 3 Thalund Helle 4 Taulborg Randi 6 a Larsen Rehné 6 b Lisberg Louise 6 b Jensen Jeppe 7 Bendtsen Dorthe 7 Bendtsen Henrik 7 Bendtsen William 8 Petersen Mogens 9 Bärtel Carsten 10 Madsen Edel 10 Madsen Henning 14 Sejbjerg Christian 14 Sejbjerg Louise 16 Nielsen Stefan 16 Riis Sanne 18 Hultberg Hanne 20 Bork Birthe

Højmosevej Feldborg, 7540 Haderup 2 Brokholm Verner 4 Josefsen Lasse

Industrivej 7490 Aulum 5 Henriksen Carsten 5 Henriksen Annemette

Industrivej Nord 7490 Aulum 22 Boel Ella 22 Boel John 24 Pedersen Sverre 24 Lambæk Ulla 26 Køhler John 26 Køhler Anne

Industrivej Syd 7490 Aulum 10 Iversen Helle 10 Iversen Poul

Irisvej 7490 Aulum 1 Pedersen Bonnie 1 Knudsen Rene 2 Frello Mette 2 Petersen Brian 3 Graae Inge 4 Pedersen Ellen 5 Mathiasen Esther 6 Stengaard Keld 7 Svendsen Inger 8 Vestergaard Allan 8 Vestergaard Lone 9 Bæksted Mette 9 Bæksted Kirsten 9 Bæksted Danny 10 Nielsen Else 10 Nielsen Kristian 11 Væggemose Kim 13 Jørgensen Ove 13 Jørgensen Lotte 15 Kristensen Søren 15 Kristensen Merete 16 Klemmensen Jørn 16 Klemmensen Anette 18 Ahm Agner Theodor 18 Ahm Susann Venø 20 Holmgaard Tilde 20 Holdgaard Jacob 22 Jakobsen Tage 22 Jakobsen Anna 31 Madsen Steen 33 Larsen Inger 33 Larsen Gunner 35 Friis Peder 35 Friis Else 37 Skytte Ruth 39 Kjær-Jensen Inger 41 Krogsgaard Eva 41 Krogsgaard Henning 43 Petersen Carl 43 Petersen Hanna 45 Nielsen Bent 45 Nielsen Ingrid


Jens Jensensvej 7540 Haderup 3 Nygaard Vita 3 Frederiksen Bent 5 Jensen Birthe 5 Jensen Anker 6 a Brogaard Lisbeth 6 a Brogaard Torkild 6 f Bønsøe Rita 9 b Nielsen Kathrine 10 a Kirchhecker Susanne 11 a Omar Moustafa 11 b Abrahamsen Rita 12 Oudah Ahmad 12 Zaza Yahia 14 Hussaine Zelgay 14 Haji Othman 17 Alstrup Edith 18 Maher Omar 19 Pedersen Valborg 21 Nielsen Martha

Jernbanegade 7490 Aulum 1 a Jensen Klaus 1 a Marcinkevicienè Rasa 5 Ahm Michael Vestergaar 7 Jørgensen Tom 9 Kjærgaard Leif 9 Kjærgaard Karen 11 Storm Benny 11 Storm Birthe 13 st Nielsen Vera 01 Nybo Frederik 13 13 01 Staal Ellen 13 a Hansen Else 13 a Hansen Christina 13 a Hansen Maja 15 Jensen Laurits 17 Jensen Helle 19 Hansen Jens 21 Hansen Kaj

Jersildvej 7490 Aulum 5 Kleist Mitti 5 Kleist Gerda 6 Holdgaard Jytte 6 Holdgaard Birger 7 Pedersen Brian 7 Pedersen Bente 8 Skallebæk Bjarne 9 Jørgensen Camilla 9 Poulsen Lasse 11 Thaarup Johanne 11 Carlsen Rasmus 13 Jørgensen Anja 13 Jørgensen Andreas

7490 Aulum 1 a Pedersen Jonas 1 c Østerby Jens 1 d Petersen Inger 1 d Pedersen Frits 1 e Buch Allan 3 Lauridsen Arne 3 Lauridsen Helga 5 01 Jensen Anders 5 01 Johansen Erik

a st th Johnsen Gerda a st tv Lauridsen Troels a 01 th Frederiksen Emma a 01 tv Nielsen Niels b Vestergaard Anna Bach Aase Bach Harly Petersen Lone Petersen Michael Petersen Marc-Emil Westen Ivan Jønsson Dorthe Jønsson Flemming Thomsen Emma Jacobsen Mona Jacobsen Brian Fyhring Kasper Prangsgaard Kristen Jørgensen Rikke Jørgensen Dennis st Thomsen Mona st Dam Johannes Thalund Jørgensen Henriette Jakobsen Jimmi Hansen Lise-Lotte Hansen Tove Knudsen Otto Ahm Henrik Vestergaar Buchhave Marie Johansen Emma Pedersen Palle Bach Joachim Bach Ann Bach Gert a Simmelkjær Mia b Hagelskjær Nickolaj c Storm Dianna e Tagmos Henrik e Tagmos Pernilla f Bæk Laurits Pagh Bøgild Jonas Bøgild Hans Vegeberg Ida Vegeberg Dorte

Karupvej Ulige nr. 1-23 7540 Haderup Ulige nr. 27-83 7470 Karup J Lige nr. 2-26C 7540 Haderup Lige nr. 30-54A 7470 Karup J 1 1 2 2 4 4 5 5 6 8 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 13 18 20 21

Degn Bente Degn Søren Jensen Martin Christensen Ninna Poulsen Kate Davidsen Rasmus Jensen Bjarne Jensen Anna-Lise Meedom Thomas Jørgensen Jakob Laursen Mathilde Laursen Linda Laursen Karl Laursen Thomas Prisacaru Simona Prisacaru Marian Floresteanu Alina Ravnborg Gunnar Ravnborg Gerda Jensen Mette Frederiksen Bo Skallebæk Bent Dam Jacob Jensen Martha

21 21 22 23 23 24 24 26 26 29 29 29 32 32 34 35 35 36 37 37 38 38 39 40 43 43 43 44 44 46 54 54 54 a 55 59 59 61 61 63 63 67 69 69 71 71 73 75 77 79

Galatsan Igor Ivanova Nataliya Andersen Claus Jensen Majbrit Jensen Jørgen Møller Jan Møller Charlotte Nielsen Malene Olesen Lars Kristensen Lone Kristensen Frode Kristensen Per Straadt Dikte Straadt Susanne Pedersen Gerda Madsen Lene Bertelsen Per Straadt David Andersen Anders Andersen Solvejg Clausen Jacob Ladefoged Lotte Gelsbjerg Esther Madsen Karl Johannesen Marcus Johannesen Anette Johannesen Per Særkjær Knud Særkjær Jonna Knop Michael Bredall Bente Bredall Verner Damborg Anette Særkjær Martin Kristensen Lajla Kristensen Henrik Nielsen Dorthe Nielsen Ib Nielsen Kurt Lægsgaard Lilly Gelsbjerg Ove Pedersen Heinrich Broholm Mette Lund Arne Lund Maren Borrild Jesper Overgaard Asbjørn Lauritzen Paw Larsen Jørgen

Kastaniealle 7490 Aulum 5 st Bojsen Kristian 5 st Bojsen Anna 5 st Christensen Cerise 5 st Væggemose Lilly 5 st Bak Immanuel Gårdejer 5 st Kristensen Gudrun 5 st Najbjerg Edith 5 st Bak Maren Birgitte 5 st Jensen Mathilde 5 01 Nørkjær Anna 5 01 Jensen Mary 5 01 Dam Lydia 5 01 Pedersen Eva 5 01 Jensen Karl 5 01 Nielsen Anna 5 01 Kristensen Ruth 5 01 Jensen Vibeke

Kildevej 7490 Aulum 1 Vestergaard Leo 1 Vestergaard Ulla 2 Kristensen Kristian 2 Andersen Danni 2 a Primdahl Daniel 2 a Primdahl Heidi 4 Lind Lisbeth 4 Lind Henrik 6 Jensen Helle 6 Lauridsen Kurt 8 Nielsen Michael 8 Nielsen Poul 8 Nielsen Inge 9 Goncharuk Sergii 9 Blæsbjerg Christian 10 Petersen Hans 10 Petersen Inger 11 Nielsen Per 11 Larsen Mette 12 Pedersen Bo 12 Pedersen Annette 13 Forsom Jonna 13 Forsom Tage 14 Madsen Villy 15 Taulborg Henning 17 Nielsen Niels

Kirkegade 7490 Aulum 2 01 Christensen Bodil 4 01 Thomsen René 6 01 Raahede Jesper 6 01 Christensen Jacob 10 01 Sørensen Linda 10 01 Rasmussen Brian 15 st Balschmidt Nicole 15 01 Harders Kasper 16 Troelsen Allan 17 st Billeskov Niels 18 a Bødker Jens 18 a Andersen Stine 19 Mogensen Kim

Kirkestræde Hodsager, 7490 Aulum 2 Dølby Thomas 2 Dølby Susanne 10 Sørensen Ulla 10 Østergaard Egon 12 Pinnerup Søren 12 Groth Anna 14 Jensen Inge 14 Jensen Egon 16 Andersen Bent 16 Andersen Anne 18 Bay Svend Aage 18 Bay Karla Bang

Adresseregister

Jyllandsgade

6 6 6 6 6 8 8 10 10 10 12 14 14 16 17 17 18 19 20 20 21 21 22 22 23 24 25 26 27 28 28 29 29 29 30 30 30 30 30 30 32 32 33 33

Kirkevej 7540 Haderup 1 Christensen Jytte 3 Mortensen Leon 3 Mortensen Birgitte 7 a Ålberg Nina 7 a Bracht Morten 7 b Winther Jeanette 9 Pommer Ole 11 Bjerre Christian 11 Bjerre Mette

117


Kløvervej 7490 Aulum 1 Bjerregård Lohtuz 2 Ertbjerg Christian 2 Ertbjerg Grethe 3 Hansen Jesper 3 Hansen Tina 4 Jensen Henny 4 Jensen Bjarne 5 Berthelsen Johannes 5 Berthelsen Lis 6 Andersen Lasse 7 Christensen Kristian 7 Christensen Ulrikke 8 Mouritzen Regitze 8 Mouritzen Michael 9 Simonsen Bodil 9 Simonsen Eigil 11 Larsen Børge 11 Larsen Lene 12 Olesen Ole 12 Olesen Linda 13 Hansen Anne 13 Hansen Daniel 14 Sørensen Erik 14 Sørensen Tina 15 Svejdal Henrik 15 Svejdal Malene 17 Nielsen Henrik 17 Nielsen Laura 19 Hylleberg Lenette 19 Hylleberg Martin 20 Mikkelsen Jonna 21 Kiilerich Ruth 22 Kjeldsen Erna 22 Kjeldsen Ole 24 Jeppesen Gitte 24 Kaspersen Evan 26 Hansen Lone 26 Hansen René 28 Mørup Rita 28 Mørup Bent 30 Christiansen Finn 32 Christensen Svend 32 Christensen Vera 36 Hornstrup Lone 36 Hornstrup Ebbe

Korsholmsvej 7490 Aulum 1 Nyby Bodil 2 Nørkjær Tove 2 Nørkjær Erik 4 Hultberg Jannie 4 Hultberg Finn

Kronborgvej Adresseregister

7490 Aulum 1 Lundsgaard Randi 1 Sørensen Brian 2 Madsen Søren 2 Madsen Jette 5 Steffensen Allan 5 Jensen Lisbeth 6 Østergård Ellen 6 Østergård Peter 7 Kjelde Brian 7 Kjelde Lilian 12 Arensman Heike 12 Arensman Marinus 18 Jakobsen Lone 18 Jakobsen Maria

118

18 24 24

Jakobsen Svend Rasmussen Anne Johansen Marc

Kulvej 7490 Aulum

Kærgårdvej 7490 Aulum 2 Pinnerup Lotte 2 Pinnerup Martin 4 Madsen Poul 4 Madsen Susanne

Langbovej 7490 Aulum 1 Jensen Kristian 1 Jensen Grete 2 Jensen Hans 3 Rigtrup Jens 3 Rigtrup Helle 5 Christensen Maj-Britt 5 Kastbjerg Søren 7 Væggemose Erling 7 Væggemose Solvejg 9 Langbo Anna 9 Langbo Martin 11 Maroleanu Florentina 15 Mortensen Britha 15 Pedersen Poul

Langgade 7540 Haderup 2 Graversen Bent 2 Graversen Tina 2 Graversen Simone st 6 Nielsen Per 7 Nielsen Lisse 8 Laustsen Egon 8 Laustsen Nina 9 Jensen Søren 9 Jensen Linda 10 Toft Dennis 10 Jensen Lotte 12 Stoffers Asmus 13 Laursen Aage 13 Laursen Vera 16 Andersen Jens 18 Troelsen Karen 18 Troelsen Vagn 20 Nielsen Henning 20 Johannesen Jeanette 21 Hyldgaard Kenneth 22 Jensen Johnny 23 Bech Henrik 24 Nielsen Henning 24 Nielsen Anny 25 Nielsen Kasper 27 Lauridsen Solveig 27 Lauridsen Bent 28 Lynghus Inge 29 Klemmensen Karin 29 Villadsen Thorkild 30 Lohse Lars 30 Lohse Tobias 30 Lohse Tinna 31 Larsen Thomas

31 33 33 33 34 34 36 36 37 37 41 41 42 43 44 44 45 45 47 51 51 53 53 54 54 56 58 58 62 62 62 a 62 a 64 64 75 75 75 77 79 79 80 80 82 84 84 86 88 88 88 90 90

Kaag Tina Madsen Charlotte Madsen Kim Hingebjerg Johanne Kjeldsen Jens Kjeldsen Bente Larsen Morten Henriksen Lise-Lotte Simonsen Britta Simonsen Benny Madum Lone Kirkeby Maja Svalgaard Frank Christensen Agner Jakobsen Nils Kristensen Maibritt Jensen Jan Eriksen Jette Jakobsen Jack Jørgensen Sheila Jørgensen Jesper Sørensen John Abate Caroline Frederiksmose Chris Licong Maria Stücheli Anni Holm Lars Pedersen Kirsten Dyrberg Bent Dyrberg Lis Christensen Tage Christensen Irene Mortensen Aksel Mortensen Dorte Mundbjerg Manny Mundbjerg Ove Mundbjerg Johannes Rønning-Bæk Ragnhild Andersen Anne Pedersen Kasper Pedersen Anna Pedersen Poul Ølgaard Birgit Bjerggaard Anne Bjerggaard Kim Struve Arne Nielsen Signe Nielsen Jesper Nielsen Poul Krigbaum Klaus Krigbaum Ann

Lergravvej 7490 Aulum 7 Hvam Dann 7 Christensen Lisa 8 Olesen Hanne 8 Frederiksen Lars 9 Hansen Jonna 9 Hansen Henning 10 Thomsen Helene 11 Aaberg Irene 11 Andersen Bjarne 12 Sørensen Maj-Brith 12 Lauridsen Jens 12 Josefsen Jannick 13 Wiersma Randi 13 Wiersma Hielke 14 Jessen Jimmy 14 Jessen Pernille 14 Jessen Gitte 15 Hansen Merete 15 Hansen Ole 16 Andersen Sonja

17 17 18 18 22 23 23 24 24 25 26

Dynesen Annalise Dynesen Poul Møller Tove Møller Frank Laugesen Sigrid Hansen Niels Hansen Anna Krogsgaard Charlotte Krogsgaard Simon Kristensen Jørgen Jensen Ove

Ljørringvej Ulige nr. 3-41 7490 Aulum Ulige nr. 49-65 7400 Herning Lige nr. 2-48 7490 Aulum Lige nr. 52-56 7400 Herning 3 3 5 5 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 12 12 13 14 14 15 15 16 16 17 17 17 24 26 26 28 28 31 31 32 32 34 34 35 37 40 41 41 42 46 46 48

Nielsen Kaj Nielsen Bodil Madsen Peder Madsen Jonna Troelsen Niels Troelsen Kirsten Troelsen Morten Jensen Anna Jensen Kurt Hansen Jane Hansen Jesper Køhler Heidi Køhler Mike Køhler Per Lauridsen Keld Lauridsen Heidi Pedersen Helle Nielsen Tommy Nielsen Hanne Nielsen Holger Nielsen Edith Holm Betina Holm Christian Ulsøe Hans Saluncu Alina-Manuela Saluncu Lucian-Iulian Hansen Anne Aarup-Kristensen Anders Aarup-Kristensen Heidi Jensen Jens Jensen Karen Steffensen Lilian Kirk Alfred Rask Dorte Jensen Kasper Kristensen Bjarne Poulsen Marie Christensen Søren Meineche Yvonne Johansen Peder Thuesen Erik Thuesen Birthe Henriksen Kristian Sørensen Hans Sørensen Ingrid Jespersen Paw

Lundbyvej 7490 Aulum 3 Bredtoft Mogens 3 Bredtoft Helene 3 Bredtoft Stine 7 Hultberg Jan 7 Hultberg Gitte 8 Andersen Kent


8 9 9 10 10 11 11 12 12 14 15 15 15 16 18 18 20 20 20 20 21 21 22 22

Andersen Mette Høgh Else Høgh Thomas Laursen Tina Laursen Ole Toft Bo Toft Helena Madsen Jacob Madsen Marie Jacobsen Connie Jørgensen Camilla Jørgensen Heidi Jørgensen Brian Kristiansen Bent Kristiansen Gitte Kristiansen Allan Billeskov Henry Billeskov Anders Billeskov Agnes Billeskov Kristina Nielsen Kirsten Olesen Stig Junge Poul Westerblaae Annie

Lundgaardsgade

Lundgårdsparken 7490 Aulum 1 Lauritsen Inger 1 Lauritsen Verner

Nielsen Esben Nielsen Lis Petersen Knud Petersen Grethe Østerby Mona Lauridsen Niels Lauridsen Mona Laustsen Karin Laustsen Karl Kristensen Leif Kristensen Karen Eriksen Claus Eriksen Elise Thomsen Doris Thomsen Hans Pedersen Jens Jensen Bente Jensen John Jensen Rosa Jensen Villy Holdgaard Lis Mikkelsen Aage Mikkelsen Greta Johnsen Mimi Johnsen Carl Andersen Poul Pedersen Jonna Pedersen Jens Hedegaard Egon Hedegaard Elin Hyldgaard Gerda Kirkegaard Thomas Kirkegaard Charlotte Boel Corinne Boel John Lauridsen Gry Lauridsen Kurt Kristensen Jytte Jensen Torben Nørgaard Susanne Poulsen Mike Holm Cecilie Hornshøj Annisette Hornshøj Claus Hornshøj Amanda Jerup Christian Jensen Daniel Rasmussen Helle Rasmussen Mikael Østergaard Gunhild Østergaard Flemming Hamilton Ian Kristensen Heidi Abildtrup Jørgen Abildtrup Gerda Gøtzsche Carsten Gøtzsche Susanne Kristensen Else Kristensen Karl Stoubæk Peder Stoubæk Margit Kristensen Flemming Mathiasen Carsten Mathiasen Jan Pedersen Jens Pedersen Greta Lisberg Bogi Lisberg Tina Kjeldsen Peder Christensen Irene Christensen Torben Hvam Mette Mathiasen Charlotte Sørensen Flemming Kjeldsen Lissi Jensen Carl

47 47 48 48 49 49 50 50 51 51 52 52 53 53 54 55 55 55 56 56 57 57 57 57 57 58 58 59 59 60 61 61 62 62 63 63 63 63 64 64 65 65 66 66 66 67 67 68 68 69 70 70 71 71 71 72 72 73 73 74 74 76 76 76 78 78 80 80 82 82 86 86 88 88 88

a b c c d

Pedersen Henning Pedersen Karen Kjeldsen Anna Kjeldsen Gunner Damgaard Gitte Damgaard Ole Birkebæk Bente Birkebæk Søren Birkebæk Svend Birkebæk Inger Nielsen Hans Nielsen Lone Christensen Flemming Christensen Dorethe Parasca Doina Savin Florin Moldovanu Mariuta-Petrone Savin Laura Høgh Margit Høgh Rasmus Christensen Finn Thomsen Finn Østergaard Hugo Østergaard Inga Sørensen Peter Espersen Kjeld Olesen Lone Kastrup Birthe Kastrup Torben Laursen Anne-Mette Nielsen Hans Nielsen Jonna Grønbæk Hanne Grønbæk Mogens Stürm Michael Sturm Allan Sturm Mariann Stürm Erica Kristensen John Kristensen Jette Nielsen Frank Nielsen Ida Lauridsen Randi Lauridsen Ernfred Lauridsen Tommy Riis Niels Riis Birte Nielsen Preben Nielsen Hanne Sandbæk Ingerlise Gade Søren Gade Elsebeth Jakobsen Emma Jakobsen Dan Jakobsen Lone Nielsen Kasper Hansen Camilla Christensen Inger Marmurowicz Mogens Hartvigsen Kurt Hartvigsen Doris Dam Emil Nielsen Lis Dam Henrik Elev Christensen Anne-Marie Christensen Knud Jespersen Rikke Jørgensen Joachim Andreasen Mia Jørgensen Thomas Kruse Mogens Kruse Lissy Poulsen Anne Lykke Jan Poulsen Sarah

Lundholmvej Egelund, 7470 Karup J 2 Kærgaard Majbrit 2 a Halskov Martin 2 a Pedersen Ulrik 2 a Pelsen Michala 2 a Faurby Christina 3 Madsen Janne 3 Madsen Johnny 4 Rasmussen Kent 6 Hansen Inger 6 Hansen Karlo 8 Sjøstrøm Svend-Olof

Lyngen 7490 Aulum 3 a Pedersen Wieslawa 3 a Pedersen Tommy 3 b Alahmad Rukaya 3 b Heydari Mahdi 3 b Mengistu Hiwet 3 b Shakib Mohammad 3 b Tekle Yonas 5 a Bordorf Inge 5 d Jensen Lena

Lyngskrænten 7540 Haderup 1 Ormstrup Thomas 2 Byskov Jens 2 Byskov Henny 5 Jakobsen John 6 Thomsen Henriette 6 Thomsen Mathilde 6 Thomsen Mogens 6 Thomsen Poul 7 Nielsen Nikoline 8 Mortensen Bent 8 Mortensen Elsa 10 Hauch Ingrid 10 Pedersen Kristian 11 Leander Laila 12 Sigvardsen Mona 13 Frandsen Thomas 17 Hansen John 17 Hansen Margrethe

Lyngtoften Hodsager, 7490 Aulum 3 Johansen Preben 3 Johansen Inga

Lærkevej 7540 Haderup 2 Brødbæk Karen 2 Brødbæk Jørgen 3 Knudsen Jytte 3 Knudsen Carl 4 Jespersen Preben 5 Gammelgaard Esther 5 Gammelgaard Karlo 6 Christensen Helle 7 Christensen Irma 8 Kristensen Viggo 8 Kristensen Jytte 9 Kristensen Alex 9 Kristensen Helle

Adresseregister

7490 Aulum 2 Pedersen Louise 2 Jensen Lasse 2 a Nielsen Anna 2 a Nielsen Ulrik 3 Jensen Ellen 4 Olesen Sofie 5 Kristensen Dan 6 Sejbjerg Jonas 6 Sejbjerg Kasper 8 Grønning Heine 8 Grønning Lene 8 Poulsen Camilla 10 Sørensen Kurt 10 Sørensen Gerda 11 Laursen Simon 11 Nielsen Carsten 11 Andersen Conny 12 Bone’ Ellen 12 Schmidt Jens 13 Mortensen Astrid 14 Larsen Ruth 14 Larsen Svend 15 Sørensen Margit 15 Sørensen Ivan 16 Christiansen Svend 16 Sløk Inger 17 Nielsen Thomas 17 Nielsen Agnieszka 17 Lauridsen Brian 19 Beier Morten 19 Beier Lasse 19 Beier Jacob 21 Bertelsen Tina 23 Jensen Malene 23 Jensen Per 25 Jensen Alex 27 Møller Hanne 27 Møller Ole 29 van Ingen Karoline 29 van Ingen Pirette

2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 11 13 13 14 15 15 16 16 17 18 18 19 19 20 21 21 22 22 23 23 24 25 25 26 26 27 27 27 28 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 38 38 40 40 41 41 42 43 43 44 44 44 45 45

119


10 11 11 12 14 16 18 18 20 20 22 22 24 24 24

Terkildsen Niels Madsen Heine Madsen Else Dinh Duc Sahl Sanne Gustafsson Karina Nielsen Ib Nielsen Anni Budnik Oleksandr Budnik Inna Jensen Jørgen Jensen Bodil Kristensen Allan Kristensen Irene Kristensen Lisa

Løvigvej 7540 Haderup 1 Kristensen Henry 1 Kristensen Rita 2 Pedersen Hardy 2 Pedersen Rune 2 Laursen Sebrina 2 Hareskov Ruth 3 Poulsen Aksel 3 Poulsen Mona 4 Kudahl-Pedersen Inge 4 Hvam Jens 6 Kure Ib 6 Høeg Sys

Markedspladsen 7490 Aulum 5 01 Højgaard Anders 5 01 Jensen Kathrine 11 st Larsen Alex 11 st Larsen Lone 11 01 Marmurowicz Tanja 12 Nielsen Bjarne 12 Nielsen Ragna

Markvænget 7490 Aulum 1 Sokolovskyy Oleh 1 Sokolovska Halyna 3 Rasmussen Tom 5 Fredgaard Peter 5 Fredgaard Lisbeth 7 Christensen Evald 7 Christensen Else 11 Bertelsen Mimmi 11 Lauritsen Henning 11 Bertelsen Camilla 13 Kristensen Egon 13 Hemmingsen Gitte

Adresseregister

Mosevænget 7490 Aulum 2 Femhøj Bodil 4 Madsen Annie 4 Madsen Jens 6 Mathiassen Poul-Henning 6 Mathiassen Inge 8 Pedersen Egert 10 Gasseholm Bent 10 Gasseholm Erna 12 Jacobsen Anna 12 Jacobsen Verner

120

14 14 18 18 20 22 22 24 26 26 28 30

Clausen Ahrendt Clausen Lisbeth Nielsen Frode Nielsen Solveig Lauridsen Grethe Kristensen Bodil Kristensen Knud Lauridsen Frida Østergaard Henning Østergaard Hanne Jensen Doris Kristensen Gunner

Mølgårdvej Hodsager, 7490 Aulum 1 Jensen Mogens 1 Ørskov Simon 1 Rendbæk Inger

45 47

Pyaskivskyy Vadym Hammershøi Sonja

Møllestræde 7490 Aulum 6 01 Højen Camilla 6 01 Hornshøj Allan 10 st Olesen Camilla 10 st Martin Alonso 11 a Andersen Mette 11 b Nyame Helene 14 01 Staunstrup Helle 14 02 Veng Maria 14 02 Veng Jeppe 15 st Haunstrup Brian 15 01 Kallesøe Ole

Møllevej Mølleparken Feldborg, 7540 Haderup 3 Østergaard Krista 3 Østergaard Børge 4 Jensen Anna 4 Jensen Flemming 5 Jensen Knud 5 Jensen Else 6 Hansen Jens 6 Hansen Linda 7 Pedersen Erik 7 Pedersen Henny 8 Østergaard Dan 8 Østergaard Winnie 9 Henriksen Kanungnit 10 Eriksen Luise 10 Jensen Michael 12 Henriksen Svend 12 Henriksen Ella 14 Balschmidt Benny 14 Balschmidt Danielle 14 Balschmidt Michelle 14 Balschmidt Susanne 15 Hvam Joan 17 Christensen Jannie 17 Christensen Anders 18 Kristensen Søren 18 Sørensen Winnie 19 Pape Steen 19 Pape Inge 20 Jensen Brian 20 Jensen Louise 21 Olesen Henning 21 Olesen Christian 21 Lauridsen Lene 22 Lauridsen Tina 22 Poulsgård Sebrina 22 Poulsgård Mathias 22 Poulsgård Per 23 Overgaard Dorthe 23 Overgaard Thomas 24 Vestergaard Annika 25 Broch Mathias 25 Broch Troels 26 Rønning-Bæk Heidi 26 Rønning-Bæk Julie 26 Rønning-Bæk Jesper 26 Rønning-Bæk Lea 28 Hvam Brian 28 Hvam Lene 30 Dam Jens Ole 30 Dam Krista Syerske 45 Pyaskivska Monika

7540 Haderup

Natovej Grove, 7540 Haderup 1 Martinussen Grethe 1 Martinussen Arne 1 a Martinussen Kim 1 a Poulsen Lotte 3 Ebbesen Martin

Nygade 7540 Haderup 1 Strikauskas Erikas 1 Puljan Michal 1 Sots Maksym 1 Szczerbin Arkadiusz 4 Schmidt Jeanette 4 Schmidt Rene 10 Jensen Jens 10 Jensen Inger 12 a Meedom Børge 12 b Ringgård Anna 12 c Pedersen Knud 12 d Agerskov Inga 16 Jensen Birthe 16 Ringgaard Henrik 18 Sørensen Jutta 20 Fly Hanne Marie 22 Jensen Metha 24 Truelsen Annalise 24 Truelsen Svend

Nygårdvej 7540 Haderup 3 Christesen Aase 3 Wraae Knud 4 Viborg Inger

Nørregade 7540 Haderup 1 Spaabæk Erik 1 Spaabæk Else 3 Jensen Annelise 7 Ipsen Liv 7 Ipsen Kim 7 Ravn Sanne

9 10 10 11 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 17 17 18 18 19 19 21 22 23 23 24 25 25 26 26 28 28 29 29 30 32 32 34 34 35 35 36 36 38

a a b

a a

Pedersen Tune Lodwick Peter Lodwick Christa Jakobsen Kristina Johansen Jan Jørgensen Louise Olesen Knud Vestergaard Jytta Nahnsen Lars Thingvad Anja Mortensen Dorthe Olesen Preben Handberg Lone Graversen Klaus Rasmussen Ib Nielsen Henriette Nielsen Morten Andersen Christina Ebsen Jan Lisby Mathilde Lisby Olav Pedersen Verner Roelsgaard Ralf Tyshchyk Sergii Bogoslavets Nataliia Andersen Ketty Skals Tommy Skals Sannie Filtenborg Karen Lauritsen Per Højris Jette Jensen Ivar Agerskov Tina Agerskov Ken Baggesen Ulla Larsen Anna Akay Kudret Seerup Jens Seerup Inge Andersen Vagn Andersen Betty Jensen Dagmar Jensen Niels Majgaard Jimmy

Nørreholmvej Hodsager, 7490 Aulum 1 Tkachova Tamila 1 Rohalska Iryna 1 Vyshnyakova Olena 1 Pryidun Veronika 1 Fedus Andriy 1 Sydorenko Rostyslav 1 Omelchenko Oleksandr 1 Kononovych Oksana 1 Fedus Bogdan 2 Bjerg Anna 2 Bjerg Jens 3 Kloster Alfred 3 Kloster Lisbeth 3 Kloster Daniel 4 Jensen Janie 4 Hansen Steffen 5 Groth Knud 5 Groth Annette 5 Groth Joachim 6 Rindom Signe 6 Graversen Per 7 Jensen Benny 7 Morthensen Sussi 8 Madsen Kenneth 8 Madsen Iben 9 Knudsen Georg 11 Nicolajsen Finn


11 13 13 13 13 13

Nicolajsen Karen Bonde Jakob Bonde Lars Bonde Susanne Bonde Jesper Bonde Mikkel

Nørskovvej 7490 Aulum 4 Abildtrup Vagn 4 Abildtrup Gerda 6 Thulesen Esben 6 Thulesen Berith 8 Mechlenborg Ib 8 Mechlenborg Inger 10 Dalsgård Claus 10 Dalsgård Victor 10 Dalsgård Betina 12 Bach Hanne 12 Bach Finn

Nålemagervej 7490 Aulum 1 Iversen Max 1 Iversen Jes 1 Iversen Stine 3 Gorohovskis Ainars 3 Sokolova Svetlana 3 Skromane Irena 5 Karlsmose Bo 5 Karlsmose Erna 12 Hvingelby Liselotte 12 Hvingelby Birger

6 6

Hølmkær Flemming Hølmkær Lisbeth

Parkvej 7490 Aulum 1 Kristensen Svend 1 Kristensen Aase 2 Jeppesen Just 2 Jeppesen Pia 3 Jørgensen Kaj 3 Jørgensen Marie 4 Jensen Karsten 5 Kristensen Allis 5 Kristensen Bjarne 6 Zinglersen Hanne 6 Zinglersen Jens 7 Christensen Jytte 7 Christensen Gunnar 8 Andersen Inga 8 Andersen Jørgen 9 Kristiansen Jens 9 Kristiansen Gudrun 10 Nielsen Majbritt 10 Nielsen Kenneth 11 Bertelsen Grethe 11 Bertelsen Jens 12 Frederiksen Lene 12 Frederiksen Henrik 14 Stefansen Bjarne 14 Stefansen Inga 16 Larsen Hans 16 Skov Hanne 18 Madsen Verner 18 Madsen Solvejg

Hodsager, 7490 Aulum 1 Jacobsen Anita 1 Petersen Henrik 2 Kloster Ove 2 Kloster Ulla 3 Grigoriu Maria 3 Grigoriu Dumitru 3 Josanu Andrei 3 Manole Stefan 4 Nielsen Kathrine 4 Nielsen Jens 4 Nielsen Louise 4 Nielsen Birgit

Over Høstrupvej

Overgaardvej 7490 Aulum 1 Nørgård Ove 1 Nørgaard Tove 4 Madsen Tinus

Romvigvej Ulige nr. 1-13 7480 Vildbjerg Ulige nr. 15-25 7490 Aulum Lige nr. 2-2 7480 Vildbjerg Lige nr. 2A-2A 7400 Herning Lige nr. 2B-6 7480 Vildbjerg Lige nr. 10-20A 7490 Aulum Lige nr. 22-22 7400 Herning 10 10 12 12 14 14 15 15 16 16 17 17 17 18 18

Lundager Lis Sørensen Henrik Meldhede Margit Meldhede Peder Grensteen Anders Agerbek Rikke Knudsen Gunner Knudsen Susanne Jensen August Jensen Miriam Sørensen Simon Sørensen Bo Karlsmose Sørensen Brøndum Hardy Buhic Almin

24 24 26 26 28 28 30 30 32 32 34

Christensen Karina Jensen Carl Andersen Janni Andersen Mikkel Jensen Karsten Jensen Lisbeth Vittrup Harry Vittrup Bente Olesen Lisbeth Olesen Søren Nielsen Janne

Rotvigvej 7490 Aulum 1 Olesen Jørgen 2 Andersen Karin 2 Andersen Bjarne 2 Andersen Daniel 3 Støvring Line 3 Støvring Emil 4 Skytte Kirstine 4 Skytte Vibeke 4 Skytte Niels 5 Riis Poul 5 Riis Dagmar 5 Riis Jens 6 Jeppesen Michael 7 Thomsen Birgith 7 Thomsen Bjarne 8 Nielsen Birgitte 8 Nielsen Erling 14 Hansen Kirsten 14 Hansen Jørgen 14 Hansen Morten

Grove, 7540 Haderup 1 Thomasen Berit 3 Jensen Kai 5 Bundgaard Martin 7 Villadsen Niels 9 Birkebæk Eva 9 Birkebæk Leo 9 Birkebæk Jeppe

Ravnevej 7540 Haderup 4 Laursen Nina 4 Laursen Jens

Ravnmosevej 7490 Aulum 1 Pedersen Viggo 1 Pedersen Ritha 2 Regelink Jantje 2 Regelink Rene

Riskærvej Vistorp, 7451 Sunds 3 Klitgård Solveigh 3 Klitgård Eli

Rolighedsvej 7490 Aulum

7490 Aulum 1 st Jespersen Klaus 1 st Madsen Linda 1 01 Jakobsen Heidi 1 01 Olesen Randi 3 st Adilovic Anel 3 01 Palcu Elena-Irina-Nic 3 01 Lespezeanu Cristian 3 01 Hodzic Mirza 4 Andersen Eva 5 st Nielsen Elsebeth st Nielsen Jørgen 5 5 01 Larsen Kenneth 01 Dalgaard Annette 5 5 01 Thomsen Jette 6 Agergaard Kirsten 6 Agergaard Frede st Due Pernille van 7 st Kristensen Bente 7 7 01 Andersen Lisette 8 Jensen Erik 8 Jensen Ruth 9 Nielsen Anna 11 Baadsgaard Nina 13 Meldgård Lilly 13 Meldgård Johannes 14 Nielsen Allan 15 Madsen Andre 15 Birkkjær Louise 16 Dam Tina Vestergaar 16 Dam Peder Emil 17 Daraei Anahita 18 Bitsch Brian 19 Habekost Karen 20 Nielsen Pia 20 Nielsen Flemming 21 Bank Henrik 21 Christiansen Gitte 22 Karlsmose Tove

Rugbjergvej 7490 Aulum 4 Knudsen Eva 4 Knudsen Erik 5 Kjærsgaard Hanne 5 Andersen Jan 5 Andersen Sara st Christensen Tommy 7 01 Savitskyi Oleg 7 8 Nørgaard Karen 8 Nørgaard Niels 15 Fastergaard Bodil 15 Fastergaard Mads 17 Nielsen Ejgil 17 Nielsen Krista-Marie 19 Jakobsen Peder 19 Jakobsen Rosa 20 Larsen Jeppe 20 Nielsen John 20 Nielsen Camilla 21 Thomsen Knud 21 Thomsen Herdis 22 Svendsen Anne 22 Svendsen Ulla 22 Svendsen Clemmen 23 Nielsen Mette 24 Jensen Frede 24 Toft-Jensen Henny 25 Hedegård Signe 26 Lauridsen Lena 26 Lauridsen Helle 26 Lauridsen Kristian 27 Jakobsen Ida 28 Blæsbjerg Susanne 28 Blæsbjerg Henning 29 Thorsgaard Anne-Marie 29 Jensen Carsten

121

Adresseregister

7540 Haderup 3 Truelsen Tove 3 Truelsen Egon 4 Dalsgaard Valerie 4 Dalsgaard Anders 5 Meedom Ib 6 Bojesen Susanne 6 Nielsen Henrik 7 Sørensen Svend 8 Vistisen Ernst

Sørensen Kim Vingtoft Rita Nielsen Lene Kristensen Kim Nielsen Michelle Lind Mikkel Lind Mia

Rosenvænget Pilhusevej

Ommosevej

2 3 5 6 7 9 9


30 30 30

Frandsen Henny Frandsen Lasse Frandsen Søren

Rugvænget

Adresseregister

7490 Aulum 1 Ahm Poul Erik 3 Nielsen Majbritt 3 Nielsen Jacob 4 Kiel Rie 5 Grønning Kirsten 5 Grønning Leif 6 Løjstrup Tom 6 Løjstrup Lene 7 Jensen Johanne 8 Jørgensen Kim 8 Jørgensen Heidi 9 Nielsen Kirsten 9 Nielsen Jan 10 Jørgensen Ingelise 10 Jørgensen Michael 11 Svejdal Morten 11 Svejdal Lise 12 Bagger Kristian 12 Bagger John 13 Jakobsen Poul-Henrik 13 Jakobsen Birgit 14 Kirkevang Anders 14 Kirkevang Frederikke 14 Kirkevang Pia 15 Vingtoft Mogens 15 Vingtoft Manja 16 Nielsen Benny 17 Krogsgaard Else 17 Krogsgaard Oskar 19 Schultz Trine 19 Schultz Keld 19 Schultz Alberte 21 Jensen Conny 21 Jensen Bodil 23 Koch Lene 23 Hansen Jørgen 25 Dam Malene Skøtt 25 Dam Jonas Skøtt 25 Dam Michael 27 Lauridsen Ragna 27 Lauridsen Knud 29 Hald Oliver 29 Hald Anne 31 Christensen Harry 31 Christensen Elisabeth 33 Kristensen Gerda 33 Kristensen Ingvard 35 Jensen Randi 35 Jensen Brian 37 Grøn Tove 37 Grøn Peter 39 Nielsen Søren 41 Frederiksen Marianne 41 Gade Peter 43 Midtgaard Søren 43 Midtgaard Line 45 Lind Flemming 45 Lind Gitte 47 Rasmussen Aase 47 Rasmussen Arnold 49 Lauridsen Mathias 49 Lauridsen Anne 49 Lauridsen Henning 49 Munch Kirsten

122

Rørkærvej 7490 Aulum 1 Jensen Lene 1 Jensen Klaus 2 Kristensen Tonny 3 Dyrmose Karina 3 Greve Mads 4 Jacobsen Mette 4 Jacobsen Lars 7 Thomsen Martin 7 Thomsen Aage 7 Thomsen Anne 9 Knudsen Anna 9 Knudsen Niels 11 Lauritsen Ejner 11 Lauritsen Karen

Rørparken 7490 Aulum 12 a Mørk Bente 12 b Madsen Alice 12 c Andersen Claus 12 d Davidsen Casper 14 a Klinkby Ellen 14 b Bjerregaard Inge 14 c Cantor Poul 14 d Gjern Julie 14 d Hansen Bjarne 16 a Thomsen Karen 16 b Kristensen Spomenka 16 c Gotfredsen Christa 16 d Gomez Gladys 18 b Linthorst Hendrik 18 c Sørensen Amalie 20 a Jørgensen Anita 20 a Thomsen Rasmus 20 b Pedersen Ane 20 c Møldambjærg Ejnar 20 d Danielsen Per 22 Bisgaard Anette 22 Bisgaard Thomas 30 a Rus Laura-Ariana 30 b Paulsen Christel 30 c Kristensen Michael 30 c Kristensen Mette 30 d Buchhave Nina 32 a Møller Anna 32 b Lindberg Maren 32 c Lynderup Cecilie 34 a Poulsen Erna 34 c Væggemose Rasmus 34 d Jensen Marlene 34 d Thuesen Tobias 36 a Stefansen Tove 36 b Iversen Inga 36 c Johansen Kristian 38 a Kristensen Norma 38 b Garsdal Merete 38 d Jacobsen Brian

Sandgårdvej Grove, 7540 Haderup 1 Pedersen Lilian 1 Pedersen Nikolaj 3 Særkjær Vibeke 3 Særkjær Bjarne 4 Nielsen Birte 5 Westh Rigo 6 Rasmussen Karen 6 Lauridsen Tage 7 Særkjær Aage 11 Mullins Edward

11 a 11 a 13 15 15 17 17

Pedersen Pia Jensen Ole Andersen Finn Lauesen Hanne Lauesen Torben Bucur Ioan Bucur Lacramioara

Sjællandsgade 7490 Aulum 1 Nielsen Michael 1 Nielsen Louise st 2 Frederiksen Bjarne st Ahm Marc Brandt 2 2 01 Madsen Søren 01 Hansen Mogens 2 3 Nielsen Karen 3 Nielsen Jens 4 Kilde Jytte 4 Kilde Alfred 5 Nielsen Per 6 Kristensen Benny 7 Mundbjerg Inger 8 Jakobsen Sigrid 9 Poulsen Frede 9 Mikkelsen Karen 10 Nielsen Susanne 11 Klausen Ruth 11 Klausen Flemming 12 Sakariasen Brian 12 Olesen Sonja 13 Sønderbæk Theodor 14 Olesen Gunnar 15 Kristiansen Carl 16 Bach Villy 16 Bach Elin 17 Nicolau George 17 Nicolau Florica 18 Jensen Bjarne 18 Jensen Bodil 19 Østergaard Jens 19 Jørgensen Inge 20 Staghøj Anna 21 Kronborg Dennis 21 Kronborg Signe 22 Nielsen Anna 23 Sig Carsten 24 Filsø Gunner 24 Filsø Gunhild 25 Larsen Birthe 27 Jakobsen Anne 27 Jakobsen Emma 28 Fink Jørgen 28 Fink Jette 29 Mahalhal Sherif 29 Manshad Kawthar 29 Mahalhal Salma 29 Mahalhal Mohammed 30 Larsen Susanne 31 Søegaard Jan 31 Søegaard Karina 32 Tølbøll Anna 33 Jensen Karl 33 Jensen Ruth

Skavevej Hodsager, 7490 Aulum 1 Bertelsen Arne 1 Kongensgaard Bente 3 Jakobsen Michael 3 Jakobsen Inger 5 Rask Else-Marie

5 5

Andersen Jeppe Andersen Jørgen

Skjerkvej 7490 Aulum 1 Jacobsen Karin 1 Jakobsen Kurt 2 Sørensen Lasse 2 Ginderskov Vicki 3 Andersen Thomas 3 Christensen Iben 3 Andersen Kim 4 Carstensen Melanie 4 Andsbjerg Henry 5 Antoshkiv Dmytro 5 Antoshkiv Iryna 5 Bernatskyi Oleksandr 7 Bilberg Tilde 7 Bilberg Lars 9 Laustsen Kirsten 9 Laustsen Johannes 9 Laustsen Peter 11 Madsen Kai 11 Madsen Hanne 13 Stærk Henrik

Skolegade 7490 Aulum 2 01 Vassine Maxim 2 02 Mathiesen Poul 2 02 Poulsen Ingerlise 5 7 Larsen Poul 5 9 Nielsen Peder 5 12 Hansen Hans 5 14 Vestergaard Mary 5 17 Søndergaard Jens 5 18 Bredtoft Aage 5 18 Bredtoft Elly 5 19 Pedersen Lilly 5 20 Berg Viktorya 5 22 Christensen Gudrun 8 Petersen Jens 10 Bull Susie 10 Bull Felina 10 Poulsen Poul 11 Lauridsen Peder 11 Lauridsen Lissy st Jensen Kirsten 12 01 Brodersen Lill-Brith 12 12 01 Jensen Henrik 01 Jensen Martin 13 13 01 Væggemose Johan st Andersen Arne 14 15 Blusa-Blusins Guntars 15 Grigaliunaite Jovita 16 Hollænder Kirsten 17 Borum Edith st Didriksen Pernille 19 19 st Didriksen Kristian 20 a Tolstrup Sabina 20 b Wiersma Jelle 20 b Værge Anders 22 Lauridsen Anne 22 Juhl Hans 24 Jensen Gert 26 a Dynesen Mie 26 b Karlsen Isabella 26 b Kjeldsen Per 28 Struve Mike 28 Pelpola Prabath 28 Pelpola Kirsten 30 a Helms Krista


30 b 30 b 32 32

Laursen Inger Laursen Bjarne Nielsen Esther Christensen Carl-Børge

Skolestien Feldborg, 7540 Haderup 1 Toft Rasmus 2 Pape Anna 3 Sørensen Christian 3 Hodzic Dina 4 Nielsen Lilli 5 Pape Stine 7 Kristensen Nick 9 Clausen Grethe 11 Jensen Astrid 13 Østergaard Martha

Skolevænget 7540 Haderup 2 Kristensen Else 2 Kristensen Paw 6 Magnússon Christian 6 Blach Elisabeth 6 Jonsson Magnus 6 a Jensen Martin 6 a Madsen Steffie 6 b Hollesen Louise 6 c Madsen Olga 8 Poulsen Connie 8 Poulsen Casper 10 Christensen Bjørn 10 Christensen Poul 10 Karred Kirsten 11 Tegllund Ingrid 12 Pedersen Laura 13 Andersen Inga 15 Christensen Jytte 17 Mathiasen Ulla 19 Skriver Edith 21 Vennevold Svend 23 Jørgensen Ilsa 29 Knudsen Lizzi

Skovfogedvej 7470 Karup J 2 Sencindiver David 2 Andersen Christian

Skovvej Feldborg, 7540 Haderup 1 Laursen Rene 5 Rahbæk Sonja 6 Lauritsen Kurt 6 Lauritsen Solveig

7540 Haderup 1 Rødkjær Sofie 5 Meldhede Aase 6 Jensen Margrethe 6 Jensen Svend 8 Thorsen Elsemarie 8 Olsen Martin 9 Nørgaard Jette 9 Nørgaard Hans

Handberg Tove Handberg Jørgen Haagensen Peter Haagensen Oskar Haagensen Lis Jensen Irene Jensen Johannes Christensen Dorthe Skovborg Turit Wysocka Emilia Bach Nichlas Przybylek Dawid Clausen Jacob Mortensen Grete Mortensen Bent Pedersen Rita Pedersen Helge Jørgensen Jan Jørgensen Anette Jørgensen Stine Sørensen Michael Lund Jeanette Ringgaard Jack Ringgaard Christina Brødbæk Susanne Bertelsen Simon Bertelsen Morten Bertelsen Lucas Holst Anita Lynderup Torkild Lynderup Hanne Sørensen Søren Sørensen Anni Skovsted Hanne Skovsted Alex Krautwald Karen Kirkeby Henrik Lauridsen Nicolai Ebbesen Jonna Nielsen Frits Nielsen Bente Jensen Malene Jensen Bente Jensen Knud Jensen Rosa Jensen Jens Truelsen Martin Truelsen Lisbeth Saaugaard Erna Lundgaard Diana Lundgaard Dennis Poulsen Elly Haagensen Aase Haagensen Jens Østergaard Kjeld Kristensen Bent Kristensen Erna Ringgaard Flemming Jensen Aase Jensen Hjalmar Laursen Anna Laursen Karl Jørgensen Poul Jørgensen Dorrit Andersen Anni Andersen Christian Andersen Aksel Larsen Lisbeth Larsen Kim Lundgaard Ivan Lundgaard Gitte Østergaard Knud Østergaard Lene Lauritsen Charlotte Lauritsen Kim Kristensen Thomas

95 95

Holm Henny Kristensen Niels

Skyttevej 7490 Aulum 1 Vestersager Susanne 1 Vestersager Kim 3 Nielsen Flemming 4 Lauridsen Alex 6 Svendsen Ella 8 Kjær Carina 8 Nielsen Ole 10 Olesen Carsten 12 Sander Gitte 14 Nielsen Flemming

Skærbækvej 7490 Aulum 1 Sveigaard Helle 1 Jensen Svend 2 Krarup Peter 3 Sørensen Jens 4 Toft Carsten 4 Nielsen Camilla 5 Larsen Ninna 5 Larsen Bent 6 Thomsen Henrik 6 Thomsen Susanne 7 Laursen Annemarie 7 Laursen Kim 8 Christensen Kim 8 Christensen Dorthe 9 Hansen Henrik 11 Vennersdorf Alexander 11 Vennersdorf Jane

Smedegade 77490 Aulum 1 1 1 1 2 2 5 5

st st st 02

Sørensen Martin Pedersen Anne Olesen Johanne Swingler Christopher Pedersen Kasper Jensen Sofie Nielsen Svend Nielsen Else

Solskrænten 7540 Haderup 1 Troelsen Kaj 1 Jensen Dorthe 5 Klausen Lotte 6 Bootkhumlue Oranuch 6 Hansen Daniel 8 Kristensen Lene 8 Kristensen Michael 12 Andersen Lisbeth 12 Anker-Møller Jens

4 6 8 8 10

Davidsen Johnny Pedersen Gunner Pedersen Leif Pedersen Inge Christensen Inge

Stavlundvej 7540 Haderup 3 Pedersen Klaus 4 Holm Lise 4 Holm Anders 6 Johannesen Asta 8 Kristensen Peter 8 Kristensen Jonas 8 Madsen Marianne 10 Tegllund Torben 14 Madsen Ole 14 Madsen Eva 14 Madsen René 15 Kammersgaard Palle 16 Jeppesen Karsten 18 Nørgaard Ellen 18 Madsen Kurt 24 Andersen Børge 24 Andersen Lisbeth 26 Saltoft Susanne

Stoubæk Parken Hodsager, 7490 Aulum 14 Sørensen Lis 14 Sørensen Søren 14 Sørensen Jeppe 15 Larsen Susan 15 Larsen Brian

Syrenvej 7490 Aulum 1 Madsen Anna 1 Madsen Svend 2 Jacobsen Erik 2 Kiel Anna 3 Nielsen Grethe 4 Høj Jens Jørgen 5 Madsen Knud-Erik 7 Jensen Anette 8 Mejls Mette 8 Jakobsen Fritz 10 Knudsen Vivi 10 Blaabjerg Michael 12 Thomsen Steffen 12 Filtenborg Maria 14 Sørensen Gitte 16 Jacobsen Lars 16 Madsen Anette

Sønder Savstrupvej

Adresseregister

Skovvænget

11 11 13 13 13 14 14 15 17 19 19 19 21 23 23 25 25 27 27 27 29 29 33 33 35 35 35 35 37 39 39 41 41 43 43 45 45 47 47 49 49 53 53 53 55 55 59 59 61 63 63 65 67 67 69 71 71 73 75 75 77 77 79 79 81 81 81 83 83 85 85 87 87 89 89 95

7500 Holstebro 24 Andersen Torben 24 Andersen Else

Spegbjergvej 7490 Aulum 1 Andersen Pia 1 Andersen Stefan 3 Frederiksen Rasmus 3 Frederiksen Mogens 4 Davidsen Ane

Sønder Skjerkvej 7490 Aulum 1 Christensen Arne 1 Christensen Kenneth 1 Petersen Rikke 2 Blæsbjerg Martin

123


2 2 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7 10 10 12 12 12 14 14 16 16

Blæsbjerg Mads Rahbek Eva Wiersma Mona Sørensen Mads Sørensen Randi Sørensen Jens Gade Kamilla Ternvig Inge Markussen Arthur Dreyer Johansen Bak Ulla Prang Bak Lars Handelsmedhj Riis Kurt Bredtoft Helle Bredtoft Lars Madsen Lajla Madsen Simon Madsen Svend Conradsen Kurt Thorst Inger Kristensen Malene Kristensen Martin

Sønderagervej

Adresseregister

7490 Aulum 1 Pedersen Martin 2 Markowski Jacob 2 Markowski Berit 2 Markowski Maiken 3 Jensen Betina 3 Mathiesen Simon 4 Jensen Ella 4 Jensen Christian 5 Jørgensen Ingelis 5 Andersen Niels 6 Mørup Heino 6 Mørup Christina 7 Hagelskjær Hanne 7 Hagelskjær Tom 8 Hollesen Karen 8 Hollesen Henning 9 Dyrehauge Linda 9 Dyrehauge Poul 10 Knudsen Jonna 10 Knudsen Bruno 11 Væggemose Simon 11 Væggemose Anette 11 Væggemose Louise 11 Væggemose Hans 12 Forascu Adina 12 Forascu Patrick 14 Frandsen Lars 14 Vennersdorf Jette 16 Pedersen Tommy 16 Pedersen Doris 18 Jensen Bente 18 Jensen Ole 20 Videbæk Trine 20 Videbæk Jeppe 22 Berg Arne 22 Berg Lilian 24 Jørgensen Karl 24 Jørgensen Pia 26 Svenningsen Jonas 26 Svenningsen Lars 26 Svenningsen Gunhild 28 Thinggaard Anders 28 Thinggaard Birte 30 Nielsen Jes 32 Meldgaard Jonas 34 Bredvig Hanne 34 Hansen Claus 34 Bredvig Simon

124

36 36 38 38 40 42 42 44 44 46 46 48 48 50 52 52 54 54 56 56 58 58 60 60 62 64 64 66 66 68 68 68

Hansen Lene Iversen Martin Bech Marianne Bech Keld Bæk Mette Weis Fryhstyck Jesse Lyngesen Marianne Jensen Jesper Thomsen Kirstin Laugesen Tove Laugesen Erling Thomassen Mona Thomassen Henning Pedersen Kim Jørgensen Ruth Jørgensen Kaj Mølgaard Hanne Mølgaard Kristen Melvej Henrik Melvej Karina Tønning Lene Tønning Tommy Elttør Lone Elttør Heri Rasmussen Jesper Mørk Flemming Mørk Solveig Nielsen Jens Nielsen Ruth Lundsgaard Ingolf Lundsgård Margrethe Lundsgaard Thorben

Søndergade 7490 Aulum 1 Mortensen Mads 1 Laursen Jesper st 2 Kristiansen Andreas st Kristiansen Kitta 2 3 Thorsen Jytte 4 Videbæk Lars st Villavicencio Benhur 5 01 Larsen Thomas 5 6 Agerbek Kim 6 Olesen Camilla 7 Dam Bente Elmholt 7 Dam John Valdemar 8 Valin Mie 8 Valin René 9 Iversen Birthe 10 Lindenstrøm Stig 10 Lindenstrøm Janne 10 Lindenstrøm Lærke 11 Jensen Jens 11 Jensen Bente 12 Jakobsen Egon 12 Lauridsen Dorith 13 Dalgaard Jette 13 Dalgaard Nikolaj 13 Dalgaard Rune 13 Dalgaard Roland 14 Ravnholt Mariane 15 Østergaard Dan 15 Østergaard Marianne 16 Kirkevang Monique 16 Jensen Mikkel 17 Nicholson Stine 17 Nicholson James 18 Dahl Jens 18 Dahl Else 21 Jørgensen Grethe 22 Knudsen Hilda 23 Zacho Kim 30 Larsen Martin

30 32 34 34 36 38 38 40 40 42 44 44

Hansen Christina Skallebæk Knud Toft Peter Rolighed Ketty Jeppesen Lasse Asferg Steen Asferg Vita Schurmann Merete Schurmann Søren Simonsen Christian Eriksen Selma Eriksen Finn

37 38 38 38 40 40 42 42 44 44

Nielsen Gerda Graversen Lisbeth Graversen Per Graversen Jakob Nielsen Kurt Nielsen Karen Siggaard Brian Siggaard Lene Christensen Helle Pedersen Bent

Taterbakkevej Søndermarken 7490 Aulum 1 Christensen Edel 1 Christensen Oscar 3 Videbæk Kirsten 3 Videbæk Esben 5 Kiel Tommy 5 Kiel Jette 6 Simonsen Ove 6 Simonsen Ellen 7 Hald Inger 8 Olesen Bent 9 Nielsen Inger 9 Nielsen Frits 10 Mosekjær Richard 10 Mosekjær Marie 11 Nielsen Harald 11 Nielsen Jette 12 Vahr Erna 14 Madsen John 14 Madsen Karen 15 Nielsen Heidi 15 Nielsen Poul 17 Slot Lea 17 Slot Martin 18 Christensen Grethe 18 Christensen Erling 19 Albertsen Anders 20 Stilling Kristoffer 21 Ramskov Annelise 21 Ramskov Kaj 22 Nielsen Brian 22 Nielsen Aase 22 Nielsen Gitte 23 Nielsen Allan 23 Nielsen Lidia 24 Madsen Christian 24 Thomsen Johanne 25 Væggemose Frode 25 Væggemose Jette 26 Dahl Lars 26 Dahl Heidi 27 Severinsen Thomas 27 Byskov Louise 28 Hvidbjerg Niels 28 Hvidbjerg Elna 30 Nielsen Steen 30 Nielsen Monika 31 Høj Birthe 31 Høj Kristian Medhjælper 32 Ruby-Svendsen Peder 32 Ruby-Svendsen Litta 33 Raunsbæk Villy 33 Raunsbæk Gerda 34 Hagen Elna 34 Hagen Poul 35 Bärtel Claus 35 Andersen Helene 36 Hebsgaard Krestine 36 Hebsgaard Peter 37 Nielsen Lars

Feldborg, 7540 Haderup 3 Jessen Jürgen 3 Kjær Marie 4 Mikkelsen Danni 4 Justesen Kamilla 5 Rasmussen Maibrit 5 Poulsen Dennis 6 Pedersen Kamilla 6 Pedersen Majbritt 6 Pedersen Kurt 12 Høj Mona Neesgaard 12 Høj Henning Landbr

Tavlborgvej 7490 Aulum 1 Rigtrup Hans 1 Rigtrup Tove 3 Stougård Mona 3 Jensen Per 5 Jensen Annette 5 Jensen Poul 7 Sørensen Thomas 7 Sørensen Harry 7 Sørensen Mie

Teglværksvej Feldborg, 7540 Haderup 1 Hansen Helena 3 01 Pedersen Winnie 01 Pedersen Tommy 3 6 Jensen Linda 9 Bakmølle Magnus 9 Bakmølle Vagn 9 Bakmølle Rasmus 9 Bakmølle Helle 11 Troelsen Jens 11 Troelsen Anna 11 Troelsen Randi 11 Malynovskyi Viacheslav 11 Voitenko Vladyslav 12 Handberg Merethe 13 Ailoi Mihail 13 Derepa Volodymyr 13 Nemesh Anton 13 Ivaskevych Petro 13 Sveryda Olesia 13 Bubulis Jonas 13 Orlenko Volodymyr 13 Werynski Mariusz 13 Martynenko Tetiana 13 Zabozhko Yevhen 13 Nahorna Olha 13 Orlenko Oksana 14 Masiuliene Julija 14 Masiulis Tomas 14 Vytautas Masiulis 15 Pedersen Ulrik 15 Pedersen CharlotteTokkes


17 17 17 18 18 19 19 20 20 20 22 22 24 24 24

Madsen Dann Madsen Vibeke Madsen Andreas Flugt Kristian Flugt Anna Jensen Niels Jensen Eva Flugt Frederik Flugt Hanne Flugt Tommy Rasmussen Jenny Rasmussen Johannes Boeve Laura Boeve Gerrit Boeve Maria

Toppergårdvej Hodsager, 7490 Aulum 2 Pedersen Lone 2 Pedersen Mikael 5 Frandsen Charlotte 5 Frandsen Peter 6 Stærk Helle 6 Stærk Tommy 7 Brødbæk Line 7 Brødbæk Claus 9 Christiansen Marianne 9 Christiansen Ole

Troelstrupvej Tjørnevej 7540 Haderup 4 Jensen Egon 8 Jensen Jørgen 8 Jensen Susanne 9 a Agergaard Britta 9 b Laursen Egon 9 c Knudsen Rene 11 b Brogaard Monika 12 a Christensen Alfred 12 a Christensen Betty 12 b Lauritsen Gerda 12 c Nielsen Klaus 13 Kronborg Claus 15 Lauritsen Jens 15 Lauritsen Elsa 16 Andersen Ruth 16 Andersen Jens 17 Hansen Anja 17 Andersen Gert 19 Visholm Birgit 19 Visholm Erik 21 Pedersen Karen 23 Jepsen Anne 25 Meedom Johanne 31 Kloster Jakob 31 Kloster Ebba 36 Jensen Jens 36 Jensen Anne-Mette 38 Hansen Ingrid 38 Hansen Henning 40 Larsen Hans 42 Skriver Agnete 44 Agerskov Dan 44 Agerskov Hanne 50 Petersen Mogens 50 Petersen Rita 52 Kristensen Egon 58 Meedom Finn

Toftevej

Tohøje Hodsager, 7490 Aulum 8 Rothmann Erling 8 Rothmann Pia

Tusbækvej Feldborg, 7540 Haderup 4 Christensen Anna 5 Andersen Jan 10 Steffensen Claus 11 Rusbjerg Bettina 11 Larsen Allan 12 Christensen Kirsten 13 Nielsen Frits 14 Flarup Bo 14 Flarup Tove 15 Sandal Keld 15 Sandal Mette 16 Hansen Jonna 17 Jacobsen Michael 17 Jacobsen Margrethe 18 Hareskov Claus 19 Jensen Rita 19 Jensen Erling 20 Albertsen Niels 21 Laursen Ib 21 Laursen Rigmor 22 Østergaard Bent 23 Kærgaard Charlotte 24 Nielsen Anette 25 Lauridsen Leo 26 Østergaard Jørn 26 Østergaard Maryann 27 Lange-Kornbak Tina 28 Hansen Else

a a a a a

Hansen Egon Poulsgaard Henning Madsen Dorte Madsen Jens Hansen Susanne Hansen Jørgen Nielsen Lonni Sahl Mathilde Kjeldsen Niels Kjeldsen Nanna Gylling Tina Gylling Claes Pedersen Gert Hansen Jørgen Mortensen Henrik Bourgeois Sarah Nielsen Michael Nielsen Daniella Albertsen Kim Karlsen Lone Nielsen Henning Pedersen Karl Pedersen Birthe Laursen Christina Madsen Bodil Madsen Jørgen Laursen Finn Laursen Martha

Tvedvej 7490 Aulum 2 Svendsen Birgit 2 Svendsen Erling 4 Pedersen Peder 5 Agerskov Trine 5 Agerskov Channe 5 Agerskov Bent 7 Risum Bent 7 Risum Grethe 8 Jensen Rasmus 8 Jensen Marianne 8 Jensen Preben 9 Andersen Lene 9 Andersen Søren 9 Andersen Simon 10 Jensen Arthur 10 Enevoldsen Anker 11 Krøjgaard Knud 12 Andre Zsolt 12 Petersen Jan 12 André Imre-Ervin 12 Andre Annamaria 12 a Barto Szilard 12 a Bilibok Noemi 13 Pedersen Eva 14 Vencsel Eniko 14 Vencsel Lorand 15 Bilberg Karen 15 Bilberg Eivind 16 Nielsen Karen 16 Ejlersen Knud 18 Thomsen Pernille 18 Lind Bettina 18 Lind Per 22 Thomsen Palle 22 Thomsen Marianne

Tvisvej 7490 Aulum 1 Nielsen Majbritt 1 Nielsen Torben 2 Jønsson Nicklas

2 3 4 6

Weidemann Jane Otbo Jørn Vahr Johannes Nørbjerg Jens

Tømmergade 7490 Aulum 1 Christensen Danni 1 Christensen Pernille 2 Christensen Karen 3 Sørensen Maria 3 Würtz Kasper 4 Nielsen Tommy 4 Bøgild Helle

Udholmvej Hodsager, 7490 Aulum 1 Pedersen Jytte 1 Pedersen Tommy 3 Brødbæk Torben 3 Eriksen Lone 5 Knudsen Laurids 5 Knudsen Hanne

Valmuevej 7490 Aulum 1 Videbæk Hans 1 Videbæk Ellen 2 Jensen Phillip 2 Mortensen Camilla 3 Bach Else 3 Tøttrup Nils 4 Winkler Evald 5 Henriksen Lene 6 Frøkjær Lars 6 Frøkjær Agnes 7 Poulsen Vagner 7 Poulsen Gerda 9 Sørensen Inge 9 Sørensen Finn

Varhedevej 7490 Aulum 1 Troelsen Gudrun 1 Troelsen Hans 2 Nielsen Lars 2 Nielsen Rasmus 2 Nielsen Annette 5 Nielson Meta 5 Nielson Henning 6 Kristensen Mette 6 Kristensen Jens 7 Østergaard Bodil 7 Østergaard Finn 8 Jeppesen Søren 8 Amstrup Mette 10 Jensen Mette 10 Jensen Heine 11 Laursen Kaj 11 Laursen Jenny 12 Sørensen Yrsa 12 Sørensen Niels 13 Jensen Casper 13 Jensen Dorte 13 Jensen Karsten 15 Lund Marianne 15 Lund Carsten 17 Dahl Sabine

Adresseregister

7490 Aulum 5 Kiilerich Lars 5 Kiilerich Bitten

7490 Aulum 2 Bartel Gitte 2 Bärtel Per 3 Birkedal Anders 3 Birkedal Marianne 4 Jensen Sara 4 Fyhring Anders 5 Vindum Jesper 6 Knude Niels 6 Knude Tove 7 Halkjær Mogens 7 Markvorsen Janne 9 Nielsen Jan 9 Nielsen Kiss 10 Looman Johanna 10 Looman Gerhard 10 Looman Leonieke 10 Looman Suzanne 11 Pedersen John 11 Pedersen Lillian 13 Nielsen Lasse 13 Nielsen René 13 Nielsen Jonna 17 Thorslev Mari-Ann 19 Risom Laila 19 Risom Carsten 19 Risom Jens

28 29 29 29 30 30 32 32 33 33 34 34 35 39 42 42 43 43 44 44 45 46 46 49 51 51 53 53

125


17 19 21 21

Jensen Ulrik Nørskov Rasmus Moesgaard Sven Helsing Sanne

Ved Hegnet 7540 Haderup 1 Pedersen Bent 5 Koldkur Jørn 5 Nielsen Birgitte 6 Eriksen Jane 6 Bay Allan Mekaniker

Vestager 7490 Aulum 1 Kristensen Jens 1 Bredtoft Anne-Mette 2 Pedersen Ulla 2 Pedersen Jørgen 3 Sørensen Hugo 3 Sørensen Lonni 5 Johannesson Ina 5 Madsen Jesper 6 Jessen Kim 6 Jessen Else 6 Jessen Henrik 7 Petersen Kirsten 7 Nielsen Chris 9 Leed Lene 9 Leed Carsten 10 Fjordvald Mikael 10 Nielsen Nanna 10 Nielsen Nicolai 10 Nielsen Helle 12 Jensen Ann-Jeanett

1 3 3 3 4 5 6 6 7 7 8 8 10 17 17 17 22 22 22 24 24 26 26 26 28 28 30 30

st 01 01 01

kl st st

Halager Roberto Jensen Yvonne Lauridsen Anna Frandsen Jonas Mikkelsen Knud Christiansen Kenneth Jensen Henny Jensen Peder Vestergaard Charlotte Vestergaard Martin Nedergaard Peter Nielsen Katrine Pedersen Aase Langgaard Dorthe Langgaard Jonatan Langgaard Jørgen Gade Kirsten Lund Dorthe Lund Ole Taulborg Villy Pedersen Henning Kristensen Jonas Hodzic Nina Hansen Lene Skovgaard Rita Nielsen Mogens Klemensen Martin Christensen Camilla

Adresseregister

Feldborg, 7540 Haderup 16 Hansen Lise 16 Hansen Bjarne 18 Nielsen Christina 18 Lepp Triinu 18 Ødegård Victoria 18 Drumasu Iulia-Thedosia 18 Staiger Carolien 18 Halvorsen Alexandra 18 Cutajar Marjolaine 18 Lindberg Elise 18 Riksfjord Sara 18 Schrödter Julia 18 Olstad Mathilde 18 Lescow Sarah 18 Gangsø Christiane 19 Jensen Malte 19 Jensen Hanna 19 Jensen Ellen 19 Jensen Kurt 20 Thomsen Flemming 22 Kirkeby Frede 24 Nielsen Henrik 24 Nielsen Randi 26 Tsybulskyi Dmytro 26 Tsynaiko Dmytro 26 Clinciu Daniel

Vestergade 7490 Aulum 1 Nielsen-Hvam Henrik

126

Olesen Jytte Johansen Tove Norup Anette Olesen Bodil Olesen Einer Larsen Kristian

Viborgvej Ulige nr. 7540 Haderup Lige nr. 358A-358A 7830 Vinderup Lige nr. 362-382 7540 Haderup 347 349 349 351 351 364 366 368 372 372 376 376 378 378 378 380

Jensen Inger Jensen Elly Jensen Kurt Poulsen Inger Poulsen Poul Jensen Søren Kristensen Klaus Trankjær Edith Christensen Gudrun Ploug Ole Sørensen Monica Gregersen Karl Phosungnoen Bunchuen Sørensen Kasper Sørensen Kurt Jensen Niels

Vesterlund 7490 Aulum 24 Vahr Line 24 Bach Nick 26 Nielsen Aase 30 Prangsgaard Birthe 40 Trærup Lene

Vestparken Vester Feldborgvej

4 6 8 11 11 12

Feldborg, 7540 Haderup 1 Mose Ole 1 Jørgensen Isabella 3 Bæk Susanne Syerske 5 Bertelsen Kirsten 7 Ladegaard Meta 8 Bak Ebba Vesterbæk 8 Bak Aage Pedersen 9 Nielsen Betty 11 Stefansen Randi 12 Eriksen Steen 12 Eriksen Susanne 13 Pedersen Anne 14 Jensen Liv 14 Jensen Linda 14 Jensen Erik 15 Kristensen Marie 16 Laursen Susanne 16 Laursen Jan 17 Nielsen Helga 18 Jørgensen Olaf 18 Jørgensen Karen 19 Mølgaard Karl

Vibevej 7540 Haderup 1 Nielsen Jeppe 1 Nielsen Gitte 2 Pedersen Mads 2 Pedersen Begitte 3 Nielsen Klaus 3 Borum Lisbeth

Videbækvej Ulige nr. 1-23 7490 Aulum Ulige nr. 27-39 7480 Vildbjerg Lige nr. 2-12 7490 Aulum Lige nr. 28-58B 7480 Vildbjerg 1 1 2 2 3 5 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 15 15 15 19 19 19 21 21 21 21 23

Jensen Jens Jensen Tanja Sandgaard Niels Sandgaard Karin Nielsen Irene Rasmussen Steffen Sandgaard Søren Andersen Brian Andersen Ingrid Struve Finn Koffeldt Bodil Nielsen Lasse Nielsen Jan Nielsen Lone Østergaard Anita Østergaard Niels Stürm Kristina Stürm Ronni Pedersen Merete Pedersen Erling Sørensen Elisabeth Carlsen René Poulsen Anette Poulsen Flemming Poulsen Anton Damsgaard Liselotte Nielsen Frederik Nielsen Ejgil Vitkovskyi Oleksii Ciobotaru Dorinel Nielsen Allan Poulsen Jannie Thomsen Helle

1 2 4 4 6 6 7 7 8 8 9 9 12 14 16 16 27

Nielsen Doris Hansen Tove Skovdal Pernille Kristensen Helle Hvolbæk Brian Hvolbæk Kirsten Faurbye Hanne Faurbye Jens Andersen Annemette Andersen Kasper Jørgensen Jette Jørgensen Bent Nielsen Allan Jensen Lis Hornstrup Sheila Hornstrup John Nørgaard Musse

Vindingvej 7490 Aulum 2 Jensen Ole 2 Jensen Martha 4 Skytte Henrik 4 Jensen Inger 6 Nørgaard Allan 6 Nørgaard Louise 6 d Øgendahl Hanne 6 d Damgaard Simon 8 Nielsen Niels 8 Nielsen Torben

Vinkelvej 7490 Aulum 1 a Jarnved Benthe 1 d Kasanskij Oleg 1 d Ohorodnikova Mariana 1 e Manko Svitlana 8 st Hjort Karen 8 st Lauridsen Jens 8 01 Jensen Stefan 10 st Nyborg Tina 10 01 Nomanni Lasse 11 Thomsen Jonna 13 Bagger Birgit st Hauritz Lone 15 17 01 Olesen Rikke 19 Poulsen Marco 19 Nygaard Janni

Violvej 7490 Aulum 1 Sevelsted Bodil 1 Madsen Karl 2 Mikkelsen Karl 3 Kiel Knud 3 Kiel Hanne 4 Lauridsen Pia 4 Lauridsen Carsten 6 Poulsen Mathias 7 Nielsen Niels 7 Martinsen Lone 9 Kirkegaard Karen 9 Kirkegaard Knud

Vistorpvej Viftrupvej 7540 Haderup 1 Nielsen Bent

7540 Haderup 1 Almholt Arne 3 Caprani Ammy


3 5 5 6 9 9 17 17 19 19 20 21 21 22 23 23 24 24 27 27 27 28 28 30

Rasmussen Jens Martinussen Suzi Martinussen Max Mikkelsen Elisabeth Jensen Daniel Barka Henriette Jensen Freddy Steffensen Jytte Skipper Charlotte Skipper Søren Larsen Rene Møller Carl Møller Rita Nielsen Anna Aunsbjørn Elsebeth Schmidt Mogens Nielsen Peter Nielsen Eva Lægsgaard Niels Lægsgaard Jesper Lægsgaard Dorit Lægsgaard Johnny Lægsgaard Elna Jepsen Thomas

Vormstrupvej 7540 Haderup 2 Barslund Gunhild 2 Barslund Niels 4 Widriksen Bodil 4 Rasmussen Mogens 6 Petersen Lars 6 Volsing Signe 6 Volsing Ellen 6 Nielsen Søren 7 Nielsen Verner 7 Nielsen Margit 8 Pedersen Frederik 9 Hansen Lars 11 Jepsen Frits 13 Schmidt Iben 13 Bundgaard Lars 15 Nielsen Louise 15 Handberg Kirsten 15 Handberg Jørgen 15 Handberg Jesper 19 Østergaard Winnie 21 Bay Peter Kaptajn 27 Clausen Leif 27 Clausen Terry 27 Clausen Christine 29 Crainic George-Catalin 29 Crainic Lacramioara-Ana 33 Amdi Rune 33 Jakobsen Diddi 39 Hansen Morten 39 Hansen Birgitte

Vråvej

Vævervej 7490 Aulum

Østergade

Hodsager, 7490 Aulum 2 Asmussen Jeanne 6 Sørensen Heidi 6 Sørensen Jørgen 6 Nielsen Oliver 12 Hedegaard Ove 12 Hedegaard Lilly

7490 Aulum 2 st Bæk Poul Damgaard 2 st Nielsen Laura 2 st Dalgaard Ane 2 st Knudsen Poul 2 st Jønsson Kirstine 2 st Markussen Johanne 2 st Nielsen Henny 2 st Buskbjerg Maren 2 st Jakobsen Peder 2 st Kiel Jørgen 2 st Madsen Else 2 st Laugesen Henning 2 st Martensen Gudrun 2 st Sønderbæk Birgit 2 st Skovgaard Dora 2 st Godskesen Else 2 st Nielsen Anna 2 st Dueholm Anna 2 st Nielsen Orla 2 st Jensen Holger 2 st Svejdahl Ejgil 2 st Engelbreth Lilly 2 st Petersen Metha 2 st Lauridsen Vera 2 st Lauridsen Inga 2 st Høj Ester Katrine 2 st Jørgensen Britta 2 st Pedersen Inger 2 st Pedersen Karen 2 st Nielsen Viggo 2 st Josefsen Ruth 2 st Mikkelsen Christian 2 st Væggemose Anna

Ørnevej 7540 Haderup 1 Jensen Mette 1 Pedersen Uffe 9 Jokumsen Henry

Ørrevej 7490 Aulum 1 Sønderager Niels 2 Geneser Tim 2 Geneser Laila 3 Mortensen Emmy 3 Mortensen Aksel 4 Pylypivska Anna 4 Pylypivskyy Oleksandr 5 Laursen Flemming 6 Furbo Rikke 6 Furbo Bjarne 7 Jakobsen Tonny 7 Klit Mette 8 Mogensen Johannes 8 Mogensen Anne-Mette 12 Kristensen Else 12 Kristensen Thorkild 12 a Jensen Søren 12 a Jensen Otto 12 a Jensen Bente 14 Hansen Bendt 14 Hansen Kathrine 16 Kristensen Lilian 16 Kristensen Aksel 25 Dahl Anna 26 Storm Henrik 26 Storm Tina 27 Larsen Torkild 27 Larsen Henriette 30 Ørom Jesper 30 Postborg Charlotte 31 Mikkelsen Jens 31 Mikkelsen Helle 31 Mikkelsen Jeppe 32 Pold Henrik 32 Pold Bente 33 Sejbjerg Jens 36 Jensen Susanne 37 Iversen Rasmus 37 Iversen Lene 37 Iversen Jørgen 39 Nørgaard Jacob 39 Nørgaard Tommy 39 Nørgaard Birgit 40 Melgaard Knud 40 Melgaard Maria 41 Brosbøl Lis 41 Brosbøl Andreas 42 Hansen Birgit 42 Lundgaard Thomas 42 Hansen Hans 43 Damgaard Else 43 Damgaard Søren

Østergaardsallé 7490 Aulum 3 01 Hald Jutta 3 01 Hald Niels 3 01 Sørensen Lilly 3 01 Sakariasen Ruth 3 02 Thorkildsen Gunnar 3 02 Madsen Ester 3 02 Schubert Gerda 3 02 Sørensen Agnete 3 02 Nielsen Minna 3 02 Melau Anna 3 02 Melau Svend 3 02 Johansen Else 3 02 Johansen Holger 3 02 Duesberg Magda 3 02 Larsen Elly 3 02 Birkkjær Birthe 3 03 Sloth Anne 3 03 Lindholm-Andersen Lilly 3 03 Dahl Henning 3 03 Dahl Inga 3 03 Stentoft Ester 3 03 Østergaard Dagny 3 03 Kokholm Grethe 3 04 Jørgensen Thomas 3 04 Jørgensen Eva 7 01 Mølbæk Anna 7 01 Jørgensen Therese 7 01 Kristensen Grethe 7 01 Sørensen Anna 7 01 Sørensen Børge 7 01 Høj Metha Maria 7 01 Jensen Jan 7 01 Jacobsen Svend 7 01 Jacobsen Kirsten 7 02 Rasmussen Rose 7 02 Kjær Anders

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03

Væggemose Lis Hildebrandt Knud Hildebrandt Gurli Hamborg Rita Madsen Lene Nielsen Jakob Simonsen Karl Svejdahl Else Dalgaard Signe Dalgaard Henry Madsen Alice

Østergaardsvej 7490 Aulum 5 st Mortensen Gitte 7 Gade Lone 8 Hansen Birgit 10 Høgild Niels 10 Høgild Margrethe 12 Kristiansen Jens 12 Kristiansen Inger 13 Nielsen Mogens 13 Farcinsen Pia 14 Klemensen Anette 14 Klemensen Anders

Østertoft 7490 Aulum 1 Nielsen Anne 1 Nielsen Jacob 2 Nielsen Henrik 6 Bæk Bodil Pagh 7 Sørensen Anita 8 Kruse Ruth 9 Jørgensen Mads 10 Paulsen Kirstine 11 Larsen Elin 12 Christiansen Bozena 13 Vestersager Anne 16 Jørgensen Bent 17 Andersen Anna 18 Christiansen Svend 20 Olesen Hilda 21 Ali Arifa Jamil 22 Zeno Ahmad 22 Habash Hevin 23 Brodersen Diasane 25 Lange Rico 26 Christiansen Marie 27 Steffensen Preben 28 Berhe Semhar 28 Aron Luul 29 Nielsen Lasse 29 Jensen Lonni 35 Melvej Egon 37 Madsen Zita 39 Tekleab Aklilu 41 Hansen Torben 49 c Østergaard Sanne 52 Ulsøe Grethe 54 Andersen Karen 58 Katborg Christian 59 Villadsen Meta 60 Jensen Bodil 61 Lauridsen Ingrid 61 Lauridsen Ole 62 Nielson Laura 63 Nielsen Henning 63 Nielsen Ane 64 Andersen Ellen 65 Kæseler Irene 66 Nielsen Jenny

Adresseregister

7490 Aulum 1 Dahl Lis 2 Madsen Jan 2 Madsen Birte

Yllebjergvej

127


67 68 70 71 72 73 80 82 82 84 84 86 86 88 88

Jakobsen Ella Knudsen Bertha Jensen Tove Pedersen Niels Barakat Lazgin Christensen Karen Lynderup Ove Hagelskær Gerda Hagelskær Willy Andersen Poul Andersen Annette Skorstengaard Dorte Skorstengaard Jørgen Sørensen Arne Sørensen Else

Østervang 7490 Aulum 16 Hjort Hans 20 Pedersen Steen 22 Nielsen Peer 24 Hansen Hardy 24 Hansen Anna 26 Christensen Martinus 30 Væggemose Else 30 Væggemose Peder 32 Nielsen Rosa 34 Bajlum Ove 34 Bajlum Else 36 Pedersen Peder 38 Yohannes Goitom 42 Mortensen Kathrine 46 Jakobsen Niels 48 Nielsen Tanja

Østvænget

Adresseregister

Hodsager, 7490 Aulum 1 Nielson Torben 3 Pedersen Britta 3 Pedersen Henning 4 Østerholm Nora 4 Østerholm Christian 5 Thygesen Phansa 5 Jensen Sabrina 6 Hansen Jørn 6 Hansen Irma 7 Jensen Jakob 8 Nielsen Christina 9 Bertelsen Egon 9 Bertelsen Lissi 10 Høj Marianne Breum 10 Høj Keld Bay 11 Nielsen Alberte 11 Nielsen Johanne 11 Jakobsen René 12 Christensen Jannie 12 Hansen Henning 13 Toft Martin 14 Jensen Jørn 14 Jensen Sigrid 15 Jepsen Heine 15 Jørgensen Charlotte 16 Nielsen Anette 17 Dejgaard Ole 17 Dejgaard Susanne 18 Poulsen Lonnie 19 Brogaard Peder 20 Hansen Henning 20 Hansen Kirsten 21 Arestin Oliver 21 Arestin Linda 21 Arestin Kevin

128

22 22 23 23 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 35 37 39 39 41 41 43 43 45 45 47 49 49 51 51 53 55 55 57 59 59 61 61 63 63 65 77 77 81 81 97 a 97 a 97 b 99 b 99 b 101 b 103 a 103 a 103 b 105 a 107 a 109 a 109 a 109 b 109 b 111 115 115

Nielsen Benjamin Hede Preben Kolodziej Karol Kolodziej Anita Pedersen Janne Pedersen Leif Mathiasen Dorthe Mathiasen Rene Nielsen Mogens Nielsen Hanne Gerhardt Bodil Stocklund Finn Grubbe Kim Grubbe Randi Wrobel Mads Hansen Isabella Nissen Thyra Nissen Kurt Nielsen Marina Nielsen Kaj Jensen Maren Toustrup Egon Mortensen Alice Pedersen Bettina Jensen Gunnar Jensen Iris Stenholt Didde Stenholt Flemming Sørensen Jannie Darel Lars Madsen Harald Madsen Anna Jensen Rikke Steffensen Heidi Steffensen Brian Holmgaard Henny Holmgaard Henrik Larsen Bjarne Sørensen Mathias Sørensen Sabrina Wilden Dustin Lauridsen Didde Lauridsen Martin Larsen Kristian Dagø Stine Arestin Trine Arestin Erik Jensen Poul Johansen Johan Johansen Else Juulsen Hans Juulsen Gerda Reimers Thilde Skovgaard Mads Laursen Jens Nielsen Tove Katkjær Jørn Olesen Per Valsøe Bente Valsøe Leif Nielsen Ejvind Jensen Tove Pedersen Ebba Knudsen Svend Kristiansen Magna Jensen Anders Jensen Bente Jepsen Niels Østergård Michael Madsen Vinni

Åbakkevej

Åskrænten

7540 Haderup 1 Simonsen Kurt 2 Hansen Anne 2 Hansen Rasmus 3 Fechete Corneliu 3 st Nielsen Karen 4 Pedersen Randi 4 Pedersen Paw 4 Pedersen Frederik 6 Felix Karen 6 Maarbjerg Anna 7 Pedersen Ellen 7 Pedersen Bent 8 Jensen Søren 11 Vang Lise 11 Dam Jørn Uffe 12 Sørensen Harry 12 Sørensen Bodil 13 Kristensen Elna 13 Kristensen Leif 14 Guldfeldt Morten 14 Guldfeldt Nadia 16 Nisker Per 18 Grønne Jette

7540 Haderup 7 Andersen Carsten 7 Kuchartik Anette 8 Lynnerup Niels 8 Lynnerup Mads 9 Jensen Gitte 9 Jensen Torben 10 Poulsen Torben 10 Poulsen Vivian 12 Halkjær Torben 12 Halkjær Maria 12 Halkjær Jonna 14 Kirkeby Lise 14 Jensen Jesper 18 Nielsen Jørgen 18 Sørensen Christina

Åbyvej 7490 Aulum 1 Taulborg Jens 1 Taulborg Susanne 2 Nielsen Finn 2 Holm Lone 3 a Bertelsen Ela 4 Aaby Jens 4 Aaby Anita 5 Faaborg Casper 5 Faaborg Louise 8 a Nielsen Anne-Mette 8 a Andersen Mikkel

Åparken Hodsager, 7490 Aulum 1 Knudsen Jens 1 Knudsen Birthe 2 Graversen Jonas 2 Graversen Lærke 3 Søvsø Jens 4 Mindrila Camelia 4 Mindrila Constantin 5 Johnsen Alice 5 Hansen Bjarne 6 Larsen Inge 6 Mørch Peter 7 Jensen Poul 8 Nielsen Erik 8 Nielsen Inge 9 Lichscheidt Else 9 Lichscheidt John 10 Pedersen Svend 10 Pedersen Mette 12 Christensen Mads 12 Nissen Louise 13 Nielsen Inge 13 Nielsen Kim 14 Thorsager Gerda 15 Kant Kees 15 Kant Christina 19 Schubert Bent 19 Schubert Bodil 21 Hansen Ejvind

Åvej Hodsager, 7490 Aulum 1 Ovsiuk Oleksii 1 Konovalova Iana 2 Sørensen Bodil 2 Sørensen Ove 3 Pedersen Nikolaj 3 Pedersen Helle 5 Gusgård Marion


Navneregister

A

A-Log Holding ApS Langgade 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abate Caroline Langgade 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abc-Reoler Aulum A/S Industrivej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Abildtrup Gerda Christine Nørskovvej 4 . . . . . . . . . . . . . Abildtrup Jørgen Møller Lundgårdsparken 33. . . . . . . . . Abildtrup Jørgen Møller Lundgårdsparken 33. . . . . . . . . Abildtrup Vagn Hedegård Nørskovvej 4. . . . . . . . . . . . . . Abildtrup Vagn Hedegård Nørskovvej 4. . . . . . . . . . . . . . Abrahamsen Leena Heidi Engbakken 2 . . . . . . . . . . . . . Abrahamsen Rita Elise Jens Jensensvej 11 B. . . . . . . . .

40 58 52 66 60 94 94 66 97 47 20 44 20 33 58 96 61 75 39 93 23 10 92 58 51 23 99 02 22 28 31 82 40 44 97 87 50 66 63 05

AC’s Murer Rep Koldkurvej 9 7470 Karup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agdestein Lars Anemonevej 14 B St. . . . . . . . . . . . . . . . Agergaard Frede Rosenvænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agerskov Annegrethe Toft Feldborgvej 13. . . . . . . . . . . . Agerskov Bent Tvedvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agerskov Channe Vestergaard Tvedvej 5 . . . . . . . . . . . . Agerskov Dan Rytter Tjørnevej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . Agerskov Frank Feldborgvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agerskov Gudmund Granbakken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Agerskov Hanne Toft Tjørnevej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . Agerskov Inga Nygade 12 D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agerskov Jeanette Birkkjærvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . Agerskov Ken Nørregade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agerskov Ken Nørregade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agerskov Ken Nørregade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agerskov Ken Nørregade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agerskov Ken Nørregade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agerskov Ninna Granbakken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agerskov Ninna Granbakken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agger Kurt Mølby Grønbækparken 6. . . . . . . . . . . . . . . . Agger Kurt Mølby Grønbækparken 6. . . . . . . . . . . . . . . . Agger Kurt Mølby Grønbækparken 6. . . . . . . . . . . . . . . . Agger Kurt Mølby Grønbækparken 6. . . . . . . . . . . . . . . . Agroman Løvigvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 45 27 69 20 14 24 74 61 70 31 94 50 94 27 87 28 59 54 45 60 23 99 65 50 51 14 05 96 10 74 67 97 45 27 10 50 57 18 26 97 45 20 58 24 52 42 75 97 45 27 06 25 75 20 58 21 49 76 99 21 28 97 06 21 15 97 06 31 24 96 89 20 74 91 21 55 99 21 73 30 74 92 83 24 62 63 25 20 99 21 73 20 86 22 10

Aksel Ahle Aps 97 43 83 12 32 18 04 39 61 71 98 04 61 71 05 98 61 67 17 95 32 17 34 93 97 47 21 29 29 41 41 29 26 12 08 35 25 60 12 08 28 39 70 87 23 37 24 51 28 71 69 34 40 78 96 25 52 40 49 24 97 47 17 11

40 40 28 24 21 59 01 64 53 29 70 62 30 30 44 11 42 76 39 90 97 47 17 23 97 45 40 32 29 66 78 62 60 62 68 34 50 49 22 53 32 15 80 63 60 19 72 02 31 15 34 85 42 19 79 30 42 22 49 69 22 45 90 33 52 38 31 50 40 54 18 29 97 45 40 69 97 45 22 15 97 47 37 27 61 27 37 96 61 27 47 96 40 95 94 56 93 89 27 28 97 45 20 71 26 14 39 33 42 42 21 07 42 60 43 42 96 41 00 03 30 26 35 19 97 45 60 81 42 21 87 52 21 92 87 33 97 45 62 62 28 96 89 67 20 76 84 06 40 27 72 36 28 96 89 22 27 59 99 23 23 95 42 33 22 90 39 44 42 42 05 03 23 48 83 95 21 12 98 38 97 45 61 67 97 47 23 68 30 22 59 82 21 24 63 72 28 36 49 92 97 47 34 05 61 75 29 66 30 66 56 26 33 32 22 07 61 18 53 21 22 37 83 58

129

Navneregister

Ramskovvej 10 7550 Sørvad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ahlefeldt-Laurvig Hans Hvedevej 23. . . . . . . . . . . . . . . . Ahm Michael Vestergaard Jernbanegade 5 . . . . . . . . . . Ahm Michael Vestergaard Jernbanegade 5 . . . . . . . . . . Ahm Michael Vestergaard Jernbanegade 5 . . . . . . . . . . Ahm Nicolaj Fynsgade 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ahm Poul Erik Rugvænget 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ahm Poul Erik Rugvænget 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ahm Susann Venø Irisvej 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ahm Susann Venø Irisvej 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ahm Susann Venø Brandt Irisvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . Aj Byg Jersildvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aj Byg v/ Andreas Jørgensen Jersildvej 13. . . . . . . . . . . Aj Energi & Strø Holtevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akat Buket Danmarksgade 3 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akat Osman Holstebrovej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Akay Kudret Nørregade 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akk Industri ApS Industrivej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aksel Meedom Løvigvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Al-Jezani Nagham Abbas Sajet Said Anemonevej 27 C 1 Al-Samo Ismail Abd Danmarksgade 3 1 tv . . . . . . . . . . . Alarm Farvervej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Albertsen Anders Søndermarken 19. . . . . . . . . . . . . . . . Albertsen Bo Lind Grønbækparken 93 . . . . . . . . . . . . . . Albertsen Jørgen Ahornvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Albertsen Jørgen Ahornvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Albertsen Kim Tusbækvej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Albertsen Susanne Egeskrænten 2 B . . . . . . . . . . . . . . . Alfred Kirk Ljørringvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alfred Kloster Nørreholmvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ali Arifa Jamil Østertoft 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ali Arifa Jamil Østertoft 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allan Nørgaard Vindingvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allan Rønnow Nielsen Videbækvej 21. . . . . . . . . . . . . . . Almholt Arne Vistorpvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alstrup Edith Jens Jensensvej 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . Amby Jens Jørgen Engdraget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amby Jens Jørgen Engdraget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amby Kirstine Engdraget 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amdi Rune Vormstrupvej 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ammitzbøll Preben Hedevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anders Blaabjerg Holm Stavlundvej 4. . . . . . . . . . . . . . . Anders Dalsgaard Over Høstrupvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Aksel Lynge Skovvænget 81 . . . . . . . . . . . . . . Andersen Allan Industrivej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Anders Danmarksgade 32 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Anders Danmarksgade 32 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Anders Bendt Karupvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Anders Bendt Karupvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Anders Bendt Karupvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Andy Fårbækvej 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Andy Mogens Fårbækvej 20 . . . . . . . . . . . . . . Andersen Andy Mogens Fårbækvej 20 . . . . . . . . . . . . . . Andersen Anna Lis Bjerg Østertoft 17. . . . . . . . . . . . . . . Andersen Anne Mathilde Brauner Langgade 79 . . . . . . . Andersen Anne Mathilde Brauner Langgade 79 . . . . . . . Andersen Anne Mathilde Brauner Langgade 79 . . . . . . . Andersen Annette Herløv Østertoft 84 . . . . . . . . . . . . . . Andersen Anni Skovvænget 81. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Arne Bellisvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Arne Skolegade 14 St. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Arnfred Karupvej 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Benny Hvedevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Benny Steen Hvedevej 8. . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Bent Kirkestræde 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Bente Karupvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Bjarne Lergravvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Bjarne Rotvigvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Bjarne Lergravvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Bo Vestager 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Bo Christian Vestager 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Bo Christian Vestager 5 . . . . . . . . . . . . . . . . .

A


Andersen Brian Videbækvej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Brian René Hirsevænget 11 . . . . . . . . . . . . . . Andersen Brigita Vibevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Britta Lunding Høj Falkevej 17 . . . . . . . . . . . .

39 43 12 21 29 91 98 37 20 56 58 56 21 43 01 80

Andersen Byg og Anlæg

Navneregister

A

Tvedvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Børge Havrevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Børge Havrevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Børge Stavlundvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Camilla Bruun Hirsevænget 11 . . . . . . . . . . . . Andersen Camilla Bruun Hirsevænget 11 . . . . . . . . . . . . Andersen Carsten Ommosevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Carsten Bo Åskrænten 7. . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Christian Manuel Skovvænget 81 . . . . . . . . . . Andersen Claus Fruergaard Karupvej 22 . . . . . . . . . . . . Andersen Claus Fruergaard Karupvej 22 . . . . . . . . . . . . Andersen Claus Fruergaard Karupvej 22 . . . . . . . . . . . . Andersen Claus Thalund Rørparken 12 C 1 . . . . . . . . . . Andersen Connie Maggie Martensen Grønningen 25 . . . Andersen Connie Maggie Martensen Grønningen 25 . . . Andersen Conny Skov Rolighedsvej 7. . . . . . . . . . . . . . . Andersen Daniel Rotvigvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Egon Tjørnevej 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Ejvind John Erik Anemonevej 8 C . . . . . . . . . . Andersen Ellen Frølund Østertoft 64. . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Erna Danmarksgade 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Eva Marie Rosenvænget 4 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Eva Marie Rosenvænget 4 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Finn Sandgårdvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Finn Hardy Skeldal Sandgårdvej 13 . . . . . . . . Andersen Frede Sandgård Hodsagervej 72. . . . . . . . . . . Andersen Frede Sandgaard Hodsagervej 72. . . . . . . . . . Andersen Gert Kingo Højager 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Gert Thorhauge Hovedgaden 3 . . . . . . . . . . . . Andersen Gert Trarup Tjørnevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Hanne Løfvall Frismann Grønbækparken 61 . . Andersen Hans Kærgaard Grønbækparken 9 . . . . . . . . . Andersen Hans Kærgaard Grønbækparken 9 . . . . . . . . . Andersen Hans Kærgaard Grønbækparken 9 . . . . . . . . . Andersen Hans Ole Højgade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Hans Ole Højgade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Heino Thusgaard Anemonevej 4 St . . . . . . . . . Andersen Helene Pallisgaard Søndermarken 35 . . . . . . . Andersen Ida Anny Remme Hvedevej 8 . . . . . . . . . . . . . Andersen Inga Lis Skolevænget 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Inga Lis Skolevænget 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Inga-Lis Tang Parkvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen J Ø Parkvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Jacob Friis Herningvej 62 . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Jan Tusbækvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Jan Lundgårdsparken 39 . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Jan Christian Rugbjergvej 5 . . . . . . . . . . . . . . Andersen Jan Christian Rugbjergvej 5 . . . . . . . . . . . . . . Andersen Jan Lunding Høj Falkevej 17. . . . . . . . . . . . . . Andersen Jan Lunding Høj Falkevej 17. . . . . . . . . . . . . . Andersen Jane Johanne Hovedgaden 2 . . . . . . . . . . . . . Andersen Jane Johanne Hovedgaden 2 . . . . . . . . . . . . . Andersen Jane Johanne Hovedgaden 2 . . . . . . . . . . . . . Andersen Jens Engvej 10 St th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Jens Christian Tjørnevej 16 . . . . . . . . . . . . . . Andersen Jens Christian Viftrup Langgade 16 . . . . . . . . Andersen Jens Ejner Boghvedevej 23 . . . . . . . . . . . . . .

130

20 94 31 02 97 47 28 59 22 64 64 83 20 54 93 33 29 82 47 64 29 82 47 33 51 87 69 69 35 11 50 86 61 67 21 06 41 27 11 12 40 78 75 40 24 95 93 97 22 64 64 01 97 47 21 47 21 47 92 19 28 38 17 51 21 36 07 97 97 45 25 75 60 57 08 62 51 92 30 15 97 47 30 14 97 47 32 68 22 16 90 28 97 14 32 37 22 37 38 40 23 30 61 24 97 47 60 24 30 71 47 74 51 78 12 91 40 40 75 21 29 29 65 62 52 75 75 27 42 64 26 70 22 31 73 71 61 71 91 31 29 92 29 35 40 68 34 28 60 48 61 62 30 27 11 33 97 45 22 73 22 87 08 36 42 91 29 63 97 47 26 14 26 11 52 81 61 77 35 45 20 42 50 79 97 47 31 34 50 92 48 27 97 45 25 80 24 81 70 10 60 74 70 09 60 69 70 09 51 43 42 97 50 82 22 23 30 35 49 34 28 34 33 41 24 25 60 41

Andersen Jens Ejner Boghvedevej 23 . . . . . . . . . . . . . . Andersen Jeppe Rask Skavevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Johanne Valentine Fårbækvej 17 . . . . . . . . . . Andersen Jørgen Lund Skavevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Jørgen Lund Skavevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Jørn Skov Fredshegn 17. . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Kaj Tvedvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Kaj Enebærvej 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Karen Jens Jensensvej 9 A. . . . . . . . . . . . . . . Andersen Karen Margrethe Bjerg Østertoft 54 . . . . . . . . Andersen Karin Rotvigvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Karin Rotvigvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Karin Dalsgaard Grønbækparken 9 . . . . . . . . . Andersen Keld Brun Enebærvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Ketty Vestergaard Nørregade 24 . . . . . . . . . . . Andersen Kim Hovedgaden 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Kåre Asferg Engvej 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Lars Højager 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Lars Tvedvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Lars Højager 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Lars Højager 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Lars Højager 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Lars Højager 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Lasse Elkjær Kløvervej 6. . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Lisbeth Solskrænten 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Lisbeth Elly Stavlundvej 24. . . . . . . . . . . . . . . Andersen Lise Lotte Riis Fårbækvej 16. . . . . . . . . . . . . . Andersen Lise Lotte Riis Fårbækvej 16. . . . . . . . . . . . . . Andersen Lone Merete Grønningen 43 . . . . . . . . . . . . . . Andersen Lone Merete Grønningen 43 . . . . . . . . . . . . . . Andersen Louis Øbo Skovfogedvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Maja Marie Stougaard Højager 51 . . . . . . . . . Andersen Martin Lange Egeskrænten 13 . . . . . . . . . . . . Andersen Martin Lange Egeskrænten 13 . . . . . . . . . . . . Andersen Mathias Gabriel Bruhn Hovedgaden 23. . . . . . Andersen Matilde Fårbækvej 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Mette Margrethe Møllestræde 11 A. . . . . . . . . Andersen Mette Mosegaard Lundbyvej 8 . . . . . . . . . . . . Andersen Mette Mosegaard Lundbyvej 8 . . . . . . . . . . . . Andersen Mikkel Åbyvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Niels Moesgaard Fårbækvej 16. . . . . . . . . . . . Andersen Niels Peder Sønderagervej 5 . . . . . . . . . . . . . Andersen Per Højager 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Per Fårbækvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Per Trøstrup Højager 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Per Trøstrup Højager 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Peter Steen Danmarksgade 59 . . . . . . . . . . . . Andersen Poul Martin Østertoft 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Poul Ove Trøstrup Lundgårdsparken 17 . . . . . Andersen Ruth Tjørnevej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Sara Kjærsgaard Rugbjergvej 5 . . . . . . . . . . . Andersen Simon Vinther Havrevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Solvejg Karupvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Sonja Lergravvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Sonja Lergravvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Stefan Moeskjær Spegbjergvej 1 . . . . . . . . . . Andersen Stine Løfvall Frismann Kirkegade 18 A . . . . . . Andersen Stine Løfvall Frismann Kirkegade 18 A . . . . . . Andersen Svend Aage Høj Engbakken 7 . . . . . . . . . . . . . Andersen Svend Aage Høj Engbakken 7 . . . . . . . . . . . . . Andersen Svend Aage Høj Engbakken 7 . . . . . . . . . . . . . Andersen Svend-Erik Friis Herningvej 62 . . . . . . . . . . . .

20 28 34 10 30 42 55 27 97 45 60 80 97 47 62 53 20 73 55 53 61 27 29 13 53 64 50 67 30 53 38 08 97 45 24 08 97 14 30 34 97 47 69 69 22 79 08 94 30 42 46 89 60 22 13 45 97 45 26 40 60 16 57 17 28 94 01 02 97 47 37 60 53 65 40 67 50 59 88 04 40 44 16 54 28 69 63 87 26 83 88 60 29 70 31 58 60 84 33 83 97 45 47 24 25 75 53 63 23 85 30 02 41 34 27 51 31 66 15 54 22 73 12 00 30 60 53 11 30 44 00 29 20 56 58 57 26 47 17 44 22 42 56 26 97 47 35 15 51 28 20 06 40 68 58 47 40 98 33 77 25 83 73 74 20 78 71 61 97 47 17 75 97 45 60 68 60 21 76 42 28 68 54 30 20 40 76 12 25 43 23 38 97 47 10 05 51 21 33 53 31 79 72 42 30 28 74 22 53 34 44 78 32 12 50 83 20 23 71 34 29 67 03 17 30 25 08 27 27 59 38 04 97 14 32 12 40 31 14 68 30 95 01 32 26 16 30 89


26 12 30 89 29 27 31 02 25 62 31 02 20 94 31 02 30 24 12 35 42 54 52 00 51 94 32 45 29 17 32 45 23 71 37 14 22 88 37 14 22 37 33 37 24 48 03 97 50 95 35 71 23 96 54 21 22 91 15 11 22 60 15 11 97 45 24 85 21 51 02 26 20 12 75 85 97 47 37 60 97 14 32 29 40 44 99 97 40 72 43 21 61 28 88 52 60 51 23 54 51 90 72 82 23 86 77 06 52 38 25 13 27 14 77 18 29 10 06 80 21 30 55 80 21 14 63 19 97 47 10 14 50 32 13 87 41 13 63 28 25 77 38 33 24 67 15 41 23 37 66 23 97 45 41 36 21 43 66 64 22 29 20 50 42 72 62 72 24 89 32 62 31 25 66 85 30 12 54 12 23 64 92 12 21 82 53 14 97 45 41 50 23 30 70 87 22 42 84 31 97 47 33 34 42 34 78 68 22 38 13 14 97 45 40 85 97 45 27 46 26 52 59 87 40 54 73 00 73 65 17 11 61 51 57 36 24 81 97 47 97 47 35 00

Aubo Production A/S Vævervej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 41 42 43

Aulum Apotek Skolegade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aulum Auto-Lak Rørkærvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aulum Autolak Rørkærvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aulum Autolak / Lars Buje Jacobsen Rørkærvej 4. . . . . .

97 47 10 44 97 47 24 25 41 62 24 25 40 27 24 25

Aulum Autoteknik Drejervej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 41 66 33

Aulum Bil Center A/S Farvervej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 26 23 Aulum Bogtryk Industrivej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 24 20 Aulum Dyrskue Bellisvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 75 83 51

Aulum El-Service ApS Industrivej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 23 20

Aulum Entreprenørforretning v/ Finn Bach Nørskovvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 38

Aulum Fjernvarme a.m.b.a Rugbjergvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 24 15

Aulum Fritidscenter Markedspladsen 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 37 01

Aulum Fysioterapi & Træning Rugbjergvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 44 34 30 Aulum Gartnerservice v/ Gunnar Najbjerg Grønbækparken 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 32 73 16 Aulum Håndbold Klub Videbækvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 73 83 71

Aulum Kirkegårdskontor - se side 62 Aulum Kirkekontor - se side 62 . . . . . . . .

96 41 02 42 Aulum Kristne Friskole Østergade 11 . . . . . . . . . . . . . . . 23 37 90 37 Aulum Kristne Friskoles Daginst. Østergade 11 . . . . . . . 21 96 41 81

Aulum Maskinstation Spegbjergvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 20 25

Aulum Skovservice Tvisvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 12 45 21

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling Rugbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 41 91 03 Aulum-Haderup Tømrer-& Snedkerforretning Eliseborgvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 97 26 89

Aulum-Hodsager pastorat - se side 62 Aulum-Vildbjerg Begravelsesforretning Kirkegade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aulumgård A/S Buntmagervej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aupino Trading Danmarksgade 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . Aupino Trading V Jan Sørensen Danmarksgade 17. . . . . Aut. Fys. Albertsen Holding ApS Jyllandsgade 5 St . . . . . Avs-Jysk Indeklima Markedspladsen 7 . . . . . . . . . . . . .

B

B og E Brødrene Nielsen Bredgade 35 . . . . . . . . . . . . . . Bach Ann Berit Birkelund Jyllandsgade 29 . . . . . . . . . . . Bach Ann Berit Birkelund Jyllandsgade 29 . . . . . . . . . . . Bach Finn Nørskovvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bach Finn Nørskovvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bach Finn Nørskovvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bach Gert Jyllandsgade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bach Harly Jyllandsgade 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bach Harly Jyllandsgade 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 47 20 31 96 41 21 00 71 99 10 16 71 99 29 30 97 47 34 30 40 46 19 11

97 45 40 88 53 30 88 64 42 27 02 56 97 47 25 38 20 27 93 38 20 27 65 38 97 47 12 18 97 47 11 17 42 47 11 17

131

Navneregister

Andersen Svend-Erik Friis Herningvej 62 . . . . . . . . . . . . Andersen Søren Brix Tvedvej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Søren Brix Tvedvej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Søren Brix Tvedvej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Søren Christian Stougård Grønningen 3 . . . . . Andersen Søren Iver Korsholmsvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Thomas Havrevej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Thomas Havrevej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Thomas Havrevej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Thomas Havrevej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Tinne Marie Stougaard Højager 51 . . . . . . . . . Andersen Tobias Danmarksgade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Tommy Hovedgaden 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Torben Grønbækparken 61 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Torben Grønbækparken 61 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Torben Grønbækparken 61 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Vagn Trærup Nørregade 35 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Vagn Trærup Nørregade 35 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Vagn Trærup Nørregade 35 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Viola Højager 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andreasen Hans Jakob Herningvej 66 . . . . . . . . . . . . . . Andreasen Hans Jakob Herningvej 66 . . . . . . . . . . . . . . Andreasen Jens Gindeskovvej 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . Andreasen John Ploug Højager 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andreasen John Ploug Højager 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andreasen John Ploug Højager 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andreasen John Ploug Højager 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andreassen Inge Hovedvejen 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andreassen Inge Hovedvejen 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andreassen Vagn Hestbjergvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andreassen Vagn Hestbjergvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andreassen Vagn Hestbjergvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andresen Inge Hovedvejen 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andriy Mobil Nørreholmvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andsbjerg Lukas Danmarksgade 42 1 . . . . . . . . . . . . . . Andsbjerg Ulla-Britt Troelstrupvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . Andsbjerg Ulla-Britt Troelstrupvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . Andsbjerg Ulla-Britt Troelstrupvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . Anna Mjensen og Alfred Thornvig Bredgade 40 . . . . . . . Annisette og Claus Hornshøj Lundgårdsparken 27 . . . . . Appel-Thuesen Ljørringvej 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arensman Michael Hovedvejen 2 B . . . . . . . . . . . . . . . . Arestin Erik Bolulov Østvænget 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . Arestin Linda Østvænget 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arestin Linda Østvænget 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arestin Linda Østvænget 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arestin Trine Bay Østvænget 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Armose Viggo Hestbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Armose Viggo Hestbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arne Dalsgaard Damtoft Hodsagervej 71 . . . . . . . . . . . . Asferg Steen Søndergade 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asferg Steen Søndergade 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asferg Vita Viola Majlund Søndergade 38 . . . . . . . . . . . . Asmus Heinrich Stoffers Langgade 12 . . . . . . . . . . . . . . Astrup Gunnar Falkevej 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Astrup Gunnar Falkevej 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atc-Erhverv v/ Birger Enevold Hvingelby Nålemagervej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atr Landhandel Dk ApS Vævervej 16 . . . . . . . . . . . . . . . Atzen Tim Skov Ørrevej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atzen Tim Skov Ørrevej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aubo Production A/S Vævervej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . .

B


Bach Harly Jyllandsgade 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bach Morten Juhl Christensen Skovvænget 19. . . . . . . . Bach Morten Juhl Christensen Skovvænget 19. . . . . . . . Bach Nichlas Theodor Juhl Christensen Skovvænget 19 Bach Solvejg Jyllandsgade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bach Villy Christen Kristensen Sjællandsgade 16 . . . . . . Bach Villy Christen Kristensen Sjællandsgade 16 . . . . . . Bagger John Rugvænget 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bagger John Rugvænget 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baggesen Ulla Nørregade 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baggesen Ulla Margrethe Jul Nørregade 30 . . . . . . . . . . Bajlum Else Marie Østervang 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bak Anne-Lise Engdraget 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bak Ebba Vesterbæk Vestparken 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bak Immanuel Kastaniealle 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bak Knud Egon Engdraget 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bak Aage Pedersen Vestparken 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . Bak Aage Pedersen Vestparken 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . Bakmølle Magnus Teglværksvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bakmølle Rasmus Teglværksvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bakmølle Vagn Teglværksvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bakmølle Vagn Teglværksvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bakmølle Vagn Teglværksvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Balle Gitte Altmann Højager 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Balle Gitte Altmann Højager 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Balle Gitte Altmann Højager 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Balle Gitte Altmann Højager 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Balle Gitte Altmann Højager 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Balle Leif Fårbækvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Balniene Agne Gindeskovgård 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Balschmidt Nicole Kirkegade 15 St . . . . . . . . . . . . . . . . Bang-Larsen Søren Farvervej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bank Henrik Rosenvænget 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bareuther Gurli Gindeskovgård 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26 40 76 35 60 21 65 33 25 59 92 60 22 29 25 89 97 47 11 17 97 47 21 91 24 41 50 98 42 34 46 16 30 48 03 36 97 45 20 50 42 74 50 03 97 47 12 16 28 24 29 29 71 78 29 75 97 13 35 26 97 47 25 19 64 66 38 20 41 43 75 53 40 17 66 71 22 36 23 32 97 45 44 33 42 25 32 21 22 31 32 21 81 61 22 49 51 37 01 67 42 76 94 10 41 19 56 78 22 99 23 68 97 45 61 11 27 62 81 82 22 15 77 97 61 55 80 27 42 31 90 10 40 52 09 44

Murerfirmaet Barslund og Gasseholm ApS Bødkervej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barslund Johannes Herningvej 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . Barslund Lisbeth Eugenia Herningvej 64 . . . . . . . . . . . . Barslund Lisbeth Eugenia Herningvej 64 . . . . . . . . . . . . Barslund Niels Vormstrupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barslund Niels Vormstrupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barslund Niels Vormstrupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barslund og Gasseholm Bødkervej 12 . . . . . . . . . . . . . . Bay Allan Ved Hegnet 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bay Freja Vind Ved Hegnet 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bay Karla Kirkestræde 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bay Peter Vormstrupvej 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bay Svend Aage Kirkestræde 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bech Alex Hvedevej 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bech Gitte Væggemose Anemonevej 29 A St . . . . . . . . . Bech Henrik Frost Langgade 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bech Inge Vestager 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bech Keld Stenholt Sønderagervej 38 . . . . . . . . . . . . . . Bech Keld Stenholt Sønderagervej 38 . . . . . . . . . . . . . . Bech Knud Erik Gyvelvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bech Knud Erik Gyvelvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bech Knud Erik Gyvelvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bech Marianne Stenholt Sønderagervej 38. . . . . . . . . . .

Navneregister

B

97 47 27 23 97 14 31 38 40 85 42 77 30 14 18 67 97 45 20 46 61 76 84 50 29 26 51 11 97 47 27 23 61 66 83 81 61 66 24 48 97 47 60 69 21 24 26 49 97 47 60 69 60 18 10 37 51 73 60 37 25 64 61 00 30 28 34 28 61 69 12 76 25 78 40 25 97 47 38 03 29 71 38 03 20 24 68 03 97 47 36 21

Bedemand Erik Thuesen Ljørringvej 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 29 20 50 Beier Lasse Aagaard Lundgaardsgade 19 . . . . . . . . . . . 30 23 93 63

132

Morten Beier ApS Snedker- og tømrerfirma Lundgaardsgade 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belstrup John Engvej 31 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ben-Ahmed Chedly Ben Ali Bredgade 36 . . . . . . . . . . . . Ben-Ahmed Chedly Ben Ali Bredgade 36 . . . . . . . . . . . . Benjaminsen David Adolf Danmarksgade 38 C 1 th . . . . Benjaminsen David Adolf Danmarksgade 38 C 1 th . . . . Benny Jespersen Hodsagervej 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . Benny og Susanne Balschmidt Mølleparken 14 . . . . . . . Bente Neupart Og Jersildvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berg Arne Sønderagervej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berg Arne Sønderagervej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berg Arne Sønderagervej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berg Hans Peter Danmarksgade 45 . . . . . . . . . . . . . . . . Berg Hans Peter Danmarksgade 45 . . . . . . . . . . . . . . . . Berg Hans Peter Danmarksgade 45 . . . . . . . . . . . . . . . . Berg Lise Danmarksgade 18 B St. . . . . . . . . . . . . . . . . . Berg M E Danmarksgade 18 B St. . . . . . . . . . . . . . . . . . Berg M E Danmarksgade 18 B St. . . . . . . . . . . . . . . . . . Berg Viktorya Maria Joniec Skolegade 5 20 . . . . . . . . . .

97 47 37 64 27 62 32 60 97 42 28 31 21 66 16 31 53 83 56 16 42 31 70 10 30 26 60 84 96 41 66 66 97 47 37 19 97 47 26 42 61 11 06 75 29 44 96 31 61 65 36 49 30 24 36 49 29 93 36 49 61 39 23 89 97 47 23 89 20 11 87 11 97 47 26 27

Bergen Begravelse Lægårdvej 20 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bergh Bjarne Erik Vinkelvej 15 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bergmann Jette Grønningen 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bergmann Ørn Grønningen 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bernatskyi Oleksandr Skjerkvej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen A Skavevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Arne Skavevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Camilla Risum Markvænget 11. . . . . . . . . . . . Bertelsen Edel Egevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Henrik Gammel Landevej 26 B St th . . . . . . . . Bertelsen Jens Brejnholt Parkvej 11. . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Kirsten Hornshøj Vestparken 5 . . . . . . . . . . . . Bertelsen Lissi Østvænget 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Lissi Østvænget 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Lissi Østvænget 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Mimmi Markvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Mimmi Markvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Morten Skovvænget 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Morten Skovvænget 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Morten Skovvænget 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Per Karupvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Steen Bredgade 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Steen Bredgade 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Steen Bredgade 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Steen Bredgade 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Steen Bredgade 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Tina Vejsgaard Lundgaardsgade 21 . . . . . . . . Berthelsen Johannes Kløvervej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berthelsen Johannes Kløvervej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berthelsen Mette Danmarksgade 22 . . . . . . . . . . . . . . . Berthelsen Mette Bryld Danmarksgade 22 . . . . . . . . . . . Bess Jeanne Benedikte Højager 18 . . . . . . . . . . . . . . . . Big Bullies Kildevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilberg Bente Engdraget 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilberg Eivind Tvedvej 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilberg Ejvind Tvedvej 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilberg J O Højager 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilberg Jens Christian Hodsagervej 63. . . . . . . . . . . . . . Bilberg Jens Christian Hodsagervej 63. . . . . . . . . . . . . . Bilberg Jens Christian Hodsagervej 63. . . . . . . . . . . . . .

97 42 11 19 28 76 11 76 30 61 44 22 32 16 71 05 31 33 34 26 97 47 64 60 40 41 00 04 26 39 67 91 24 81 23 20 23 34 55 91 97 70 12 07 97 45 42 39 97 47 62 79 51 80 05 23 30 54 40 90 97 47 12 98 24 91 32 62 97 45 21 42 60 24 32 57 40 12 21 42 29 11 80 87 60 14 56 90 51 21 78 25 29 41 80 77 24 87 48 62 21 42 68 44 24 41 93 96 97 47 30 45 29 91 04 74 97 47 26 36 30 26 10 65 61 27 72 82 31 48 54 26 22 79 08 93 22 29 25 25 97 47 25 86 97 47 18 00 97 47 62 14 60 22 07 93 42 26 62 14


Bilberg Karen Hodsagervej 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilberg Karen Hodsagervej 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilberg Karen Hodsagervej 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilberg Lars Skjerkvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilberg Niels Orloff Engdraget 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilberg Simon Orloff Engdraget 12. . . . . . . . . . . . . . . . . Bilberg Tilde Maul Skjerkvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Billeskov Charlotte Bredgade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Billeskov Henry Lundbyvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Billeskov Henry Lundbyvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Billeskov Henry Lundbyvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Billeskov Henry Lundbyvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Billeskov Henry Lundbyvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Billeskov Mathias Lundbyvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Billeskov Niels Holger Kirkegade 17 . . . . . . . . . . . . . . . . Billeskov Niels Holger Kirkegade 17 . . . . . . . . . . . . . . . . Birkebæk Bente Lundgårdsparken 50 . . . . . . . . . . . . . . Birkebæk Eva Pilhusevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Birkebæk Leo Pilhusevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Birkebæk Svend Lundgårdsparken 51 . . . . . . . . . . . . . . Birkebæk Søren Lundgårdsparken 50 . . . . . . . . . . . . . . Birkedal Marianne Troelsen Troelstrupvej 3 . . . . . . . . . . Birkjær Pia Egeskrænten 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Birkjær Pia Egeskrænten 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Birkjær Pia Egeskrænten 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Birkkjær Birthe Østergaardsallé 3 2 9. . . . . . . . . . . . . . . Birkkjær Louise Rosenvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Birkkjær Louise Rosenvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Birkkjær Louise Rosenvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Birkkjær Poul Henning Hodsagervej 59 . . . . . . . . . . . . . Birkkjær Poul Henning Hodsagervej 59 . . . . . . . . . . . . . Birkkjær Poul Henning Hodsagervej 59 . . . . . . . . . . . . . Birkkjær Poul Henning Hodsagervej 59 . . . . . . . . . . . . . Birthe og Elmer Kokholm Hallundbækvej 11. . . . . . . . . . Bisgaard Anette Rørparken 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bjarne Kristensen Handelsselskab v/ Bjarne Nørgaard Kristensen Jernbanegade 7 . . . . . Bjerg Anna Væggemose Nørreholmvej 2. . . . . . . . . . . . . Bjerg Jens Georg Andersen Nørreholmvej 2 . . . . . . . . . . Bjerg Preben Boghvedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bjerg Preben Boghvedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 47 62 14 60 22 07 93 42 26 62 14 97 47 38 49 97 47 20 70 30 61 57 04 20 43 69 28 60 12 58 09 97 47 32 79 51 37 82 63 51 29 62 89 30 61 87 21 20 54 99 68 23 47 66 38 97 47 30 91 40 40 31 26 61 60 35 38 97 47 63 23 97 47 63 23 97 47 28 62 25 35 20 35 61 75 60 30 51 18 82 30 51 18 71 30 31 37 36 32 97 47 61 63 40 44 26 78 30 49 44 28 30 49 26 78 97 47 61 84 61 76 46 96 61 75 43 13 61 54 30 41 97 47 61 83 28 73 27 62 22 16 90 16 61 99 74 31 50 57 17 52 97 47 32 31 60 49 49 15

Bjergby-Haderup Murerforretning ApS v/ Dann Ørskov Karlsen Hedevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . Bjerggaard Anne Merethe Langgade 84 . . . . . . . . . . . . . Bjerggaard Anne Merethe Langgade 84 . . . . . . . . . . . . . Bjerggaard Kim Langgade 84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bjerggaard Merethe Langgade 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bjerre Christian Kjær Kirkevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bjerre Mette Kjær Kirkevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bjerregård Lohtuz Rose Ørum Kløvervej 1 . . . . . . . . . . . Bjerregaard Inge Elise Pihl Rørparken 14 B St . . . . . . . . Bjerregaard Inger Hvedevej 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bjerregaard Morten Hvedevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bjerregaard Nikoline Askjær Hirsevænget 19 . . . . . . . . . Bjerregaard Sinne Marie Bredgade 19 . . . . . . . . . . . . . . Blach Elisabeth G Skolevænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blach Gudrun Elisabeth Skolevænget 6 . . . . . . . . . . . . .

28 18 26 96 60 67 45 50 40 36 45 50 21 80 90 50 97 45 45 50 97 45 20 10 25 30 04 22 26 74 25 38 20 21 21 48 29 13 10 17 30 32 33 88 61 71 19 76 22 45 01 53 52 75 15 65 50 40 66 16

Rugbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 13 22 Bliddal Henriette Samsø Bredgade 34 . . . . . . . . . . . . . . 61 69 44 92 Bliddal Henriette Samsø Bredgade 34 . . . . . . . . . . . . . . 61 68 44 92

61 68 14 66 29 88 44 92 28 29 60 03 29 72 18 30 97 47 25 52 21 46 67 52 97 47 61 52 29 40 31 21 22 93 44 21 22 58 29 13 20 96 29 13 41 13 11 66 97 47 21 54 51 48 01 97 97 47 27 67 21 63 75 09 26 34 11 31 69 13 22 62 40 57 94 00 29 63 39 49 23 70 05 76

Boel Akupunktur Industrivej Nord 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boeve Gerrit Teglværksvej 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boeve Laura Maria Teglværksvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . Bogoslavets Nataliia Nørregade 23 . . . . . . . . . . . . . . . . Bohnsen Dorthe Hilda Højager 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bohnsen Svend Højager 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bohnsen Svend Højager 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bojsen Kristian Kirk Kastaniealle 5 St 30 . . . . . . . . . . . . Bojsen Kristian Kirk Fredshegn 1 H . . . . . . . . . . . . . . . . Bojsen Kristian Kirk Fredshegn 1 H . . . . . . . . . . . . . . . .

97 87 58 00 29 72 84 77 52 80 97 34 50 12 55 56 51 31 23 50 97 47 30 49 51 31 23 51 97 47 14 88 61 75 16 25 51 75 68 05

Boligtextil Kirkegade 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bonde Lars Nørreholmvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bone’ Ellen Margrethe Moltzen Lundgaardsgade 12. . . . Bonnesen Daniel Ejstrup Kudsk Grønningen 10 . . . . . . . Bonnesen Michelle Ejstrup Kudsk Grønningen 10. . . . . . Boogii ApS Rugbjergvej 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bordorf Inge Lyngen 5 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bork Birthe Elly Andersen Højgade 20 . . . . . . . . . . . . . . Borrild Jesper Würtz Karupvej 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Borum Anita Engdraget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Borum Anita Engdraget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Borum Anita Engdraget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Borum Edith Skolegade 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Borum Lisbeth Vibevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bostrup Finn Skyttevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bostrup Ketty Skyttevej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 47 24 22 23 30 84 56 25 15 18 35 22 91 04 63 22 91 04 53 97 47 14 15 97 47 30 41 25 21 42 76 24 20 60 66 91 55 90 93 29 90 93 59 28 76 67 09 97 47 22 56 22 44 97 76 97 47 10 97 97 47 10 97

Boudigaard Begravelse Vestergade 14 7800 Skive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourgeois Sarah Pierrette Madeleine Tusbækvej 42 . . . . Boye Hanne Dorthe Hjort Havrevej 25 . . . . . . . . . . . . . . Boye Martin Havrevej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boysen Yvonne Smedegade 1 2 th . . . . . . . . . . . . . . . . . Bpa Pro Team ApS Rugbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bracht Morten Bruun Kirkevej 7 A . . . . . . . . . . . . . . . . . Brandt Jytte Venø Grønningen 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brandt Jytte Venø Grønningen 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brask Anna Marie Bang Egelundvej 3. . . . . . . . . . . . . . . Brask Anna Marie Bang Egelundvej 3. . . . . . . . . . . . . . .

97 52 08 98 28 60 89 83 25 52 13 71 25 52 12 71 61 37 00 65 44 22 48 62 21 25 21 74 51 29 64 47 23 84 80 23 97 19 65 20 22 53 22 03

133

Navneregister

blicher Revision & Rådgivning

Bliddal Henriette Samsø Bredgade 34 . . . . . . . . . . . . . . Bliddal Henriette Samsø Bredgade 34 . . . . . . . . . . . . . . Bliddal Henriette Samsø Bredgade 34 . . . . . . . . . . . . . . Blohm Erik Vistorpvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blæsbjerg E William Hovedvejen 22 . . . . . . . . . . . . . . . . Blæsbjerg Harry Bygvej 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blæsbjerg Harry Emil Bygvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blæsbjerg Henning Rugbjergvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . Blæsbjerg Henning Rugbjergvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . Blæsbjerg Henning Rugbjergvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . Blæsbjerg Henning Rugbjergvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . Blæsbjerg Ingrid Bygvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blæsbjerg Mads Kr Sønder Skjerkvej 2. . . . . . . . . . . . . . Blæsbjerg Martin Sønder Skjerkvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . Blæsbjerg Randi Sønder Skjerkvej 4. . . . . . . . . . . . . . . . Boddum Johnny Lidgaard Falkevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . Boel Bodil Industrivej Nord 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boel John Industrivej Nord 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boel John Industrivej Nord 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boel John Lundgårdsparken 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boel John Lundgårdsparken 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B


Navneregister

B

Brask Martin Bang Tølbøl Egelundvej 3 . . . . . . . . . . . . . Brdr Kjeldsen Lundgårdsparken 48 . . . . . . . . . . . . . . . . Brdr. Kjeldsen Lundgårdsparken 48 . . . . . . . . . . . . . . . . Brdr. Kjeldsen Vognmandsforretning Lundgårdsparken 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bredall Bente Karupvej 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bredall Bente Karupvej 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bredall Verner Karupvej 54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bredgaard Michael Gammel Landevej 3. . . . . . . . . . . . . Bredgaard Tanja Kristense Gammel Landevej 3 . . . . . . . Bredtoft Anne-Mette Rosenvænget 28 . . . . . . . . . . . . . . Bredtoft Helle Sønder Skjerkvej 10. . . . . . . . . . . . . . . . . Bredtoft Lars Sønder Skjerkvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bredtoft Lars Sønder Skjerkvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bredtoft Lars Sønder Skjerkvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bredtoft Lars Sønder Skjerkvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bredtoft Lars Sønder Skjerkvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bredtoft Mogens Lundbyvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bredtoft Mogens Lundbyvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bredtoft Stine Kjær Lundbyvej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bredtoft Aage Skolegade 5 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bredtoft Aage Skolegade 5 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bredvig Hanne Helbæk Sønderagervej 34 . . . . . . . . . . . Bredvig Hanne Helbæk Sønderagervej 34 . . . . . . . . . . . Bredvig Hanne Helbæk Sønderagervej 34 . . . . . . . . . . . Bredvig Hanne Helbæk Sønderagervej 34 . . . . . . . . . . . Breinholt Elsa Andersen Fredshegn 1 F . . . . . . . . . . . . . Breinholt Else Andersen Fredshegn 1 F . . . . . . . . . . . . . Breinholt Peter Bastrup Bredvigvej 24 . . . . . . . . . . . . . . Breinholt I/S Bredvigvej 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brian Danmark Hovedgaden 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brian Nielsen Søndermarken 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brian Tang Weinreich Andersen Videbækvej 7. . . . . . . . . Brian Vium Nielsen Søndermarken 22 . . . . . . . . . . . . . . Bro Kim Højager 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Broch Mathias Christiansen Mølleparken 25 . . . . . . . . . Brogaard Monika Tjørnevej 11 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brogaard Monika Tjørnevej 11 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brogaard Peder Høgild Østvænget 19. . . . . . . . . . . . . . . Brogaard Peder Høgild Østvænget 19. . . . . . . . . . . . . . . Brogaard Torkild Jens Jensensvej 6 A . . . . . . . . . . . . . . Brogaard Torkild Jens Jensensvej 6 A . . . . . . . . . . . . . . Broholm Mette Karupvej 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Broholm Mette Karupvej 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brokholm Peder Feldborgvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brokholm Solveig Feldborgvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brokholm Verner Højmosevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brosbøl Andreas Bo Høj Ørrevej 41. . . . . . . . . . . . . . . . . Brosbøl Lis Høj Ørrevej 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brown Brita Linder De Nully Egelundvej 8 . . . . . . . . . . . Brown Debbie Ann Herningvej 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . Brown Debbie Ann Herningvej 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . Brown Kai Erik Berg De Nully Egelundvej 8 . . . . . . . . . . Brown Marianne Bast De Nully Gråsandvej 6 . . . . . . . . . Brun Asger Industrivej 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brunbjerg Jimmy Danmarksgade 27 St . . . . . . . . . . . . . Bruun Anne Munk Højager 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bruun Brian Farvervej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bruun Brian Højager 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bruun Brian Højager 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bruun-Jeppesen Lenette Lykke Hvedevej 12 . . . . . . . . . Bruun-Jeppesen Lenette Lykke Hvedevej 12 . . . . . . . . .

134

51 81 65 20 20 25 09 84 30 25 51 68 40 25 08 68 74 41 54 74 61 69 54 74 50 10 04 60 22 38 02 71 30 50 01 07 61 36 65 02 97 47 18 12 97 47 18 12 51 75 81 48 42 18 99 19 30 31 07 35 29 17 34 75 61 11 09 56 21 82 52 74 28 49 37 79 97 47 24 26 53 38 24 26 53 35 92 29 28 29 64 45 27 28 29 16 26 22 35 05 97 47 60 83 24 64 46 92 42 18 06 77 97 47 61 69 51 33 91 85 20 23 24 96 20 29 18 50 40 26 24 96 40 52 70 23 29 80 73 66 97 45 24 03 81 75 69 84 97 46 81 84 52 24 19 84 30 23 96 09 23 30 67 52 53 27 52 82 51 30 09 65 97 45 41 21 30 56 99 33 97 45 41 02 25 12 07 54 26 59 50 51 27 33 07 81 24 61 76 57 22 55 76 57 97 45 60 85 60 48 89 65 26 77 21 02 29 85 43 80 42 79 44 42 22 59 74 90 22 37 98 87 21 21 69 24 22 31 84 91 22 26 04 32

Brøchner Genvejen 16 7451 Sunds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brødbæk Jørgen Lærkevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brødbæk Karen Lærkevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brødbæk Susanne Skovvænget 35. . . . . . . . . . . . . . . . . Brødbæk Torben Udholmvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brødsgaard Gitte Østvænget 99 A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 14 10 52 42 80 30 31 21 29 53 51 26 13 21 42 97 47 63 60 41 19 38 04

Brdr Kjeldsens Vognmandsforretning Lundgårdsparken 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brødvæk Evald Hodsagervej 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brøndberg Birthe Brohusvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brøndberg Birthe Brohusvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brøndberg Daniel Kristian Brohusvej 17 . . . . . . . . . . . . . Btf ApS Holstebrovej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buchhave Kaj Lundgård Hovedvejen 20 . . . . . . . . . . . . . Buchhave Marie Nielsine Jyllandsgade 27 . . . . . . . . . . . Buchhave Nina Johansson Rørparken 30 D 1. . . . . . . . . Buchhave Ruth Lundgård Hovedvejen 20 . . . . . . . . . . . . Buchhave Vagn Holstebrovej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bucur Ioan Sandgårdvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budnik Inna Lærkevej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buhic Almin Romvigvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bull Susie Houmøller Skolegade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . Bundgaard Beslagsmedie Pilhusevej 5. . . . . . . . . . . . . . Buskbjerg Henrik Asbækhedevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Buskbjerg Jørgen Køhler Bakkedraget 1 . . . . . . . . . . . . Buskbjerg Maren Østergade 2 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . Buskbjerg Maria Køhler Bakkedraget 1 . . . . . . . . . . . . . Buskbjerg Niels Peder Bakkedraget 1 . . . . . . . . . . . . . . Buskbjerg Vibeke Køhler Bakkedraget 1. . . . . . . . . . . . . Butnaru Delia Maria Hvedevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Butnaru Iulian Hvedevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buurskov og Lassen Maskinfabrik Hallundbækvej 22 . . . Buxbom Malene Anemonevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buxbom Malene Anemonevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byens Kagemand I/S Kirkegade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . Byskov Jens Lyngskrænten 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byskov Jens Lyngskrænten 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bæk Laurits Pagh Jyllandsgade 30 F . . . . . . . . . . . . . . . Bæk Mette Weis Sønderagervej 40. . . . . . . . . . . . . . . . . Bæk Susanne Vestparken 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bækgaard Peter Bøgevej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bæksted Kirsten Frølund Irisvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bæksted Mette Stylsvig Irisvej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bärtel Carsten Højgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bärtel Claus Søndermarken 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bärtel Martin Troelstrupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bärtel Per Martin Troelstrupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bøgild Helle Mejdal Tømmergade 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Bønsøe Rita Færch Jens Jensensvej 6 F. . . . . . . . . . . . . Børgesen Teddy Engdraget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Børgesen Teddy Engdraget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baadsgaard Grethe Lundager Hvedevej 25. . . . . . . . . . . Baadsgaard Johnny Hvedevej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baadsgaard Nina Rosenvænget 11. . . . . . . . . . . . . . . . . Baadsgaard Nina Rosenvænget 11. . . . . . . . . . . . . . . . .

C

97 47 20 68 97 47 62 04 97 47 30 12 22 32 63 11 60 91 20 95 53 53 85 33 23 93 27 94 29 90 14 27 28 90 73 30 24 26 26 34 23 20 54 33 53 34 68 52 50 13 65 21 52 39 14 06 25 11 87 12 25 21 90 39 20 35 47 30 21 48 35 63 97 47 22 70 28 19 30 14 30 58 22 35 23 45 97 56 52 64 36 29 32 14 45 51 86 46 75 70 28 77 67 97 26 73 91 19 97 47 20 50 97 45 27 55 30 56 67 61 28 90 16 71 22 33 30 29 30 33 87 97 24 87 88 73 22 41 77 39 53 12 86 61 24 47 69 36 60 48 56 72 51 70 76 31 50 71 58 03 61 33 92 88 26 51 83 88 97 47 29 09 93 87 46 46 52 24 26 07 52 24 03 07 97 47 25 05 22 13 01 05

Caprani Ammy Vistorpvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 14 31 55


Caprani Ammy Solvejg Vistorpvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Carl Ejner Møller Vistorpvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carl og Jytte Knudsen Lærkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Carlsen Rasmus Hedegaard Jersildvej 11 . . . . . . . . . . . Carlsen René Obel Videbækvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . Carlsen René Obel Videbækvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . Carlsen René Obel Videbækvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . Carsten Gade Invest ApS Grønbækparken 51 . . . . . . . . . Carsten Risom v/ Carsten Risom Troelstrupvej 19 . . . . . Carstensen Melanie Bødewadt Skjerkvej 4. . . . . . . . . . . Cebula Stanislaw Østertoft 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cebula Stanislaw Østertoft 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charlotte Vilsbøll Av Brunni Kirkegaard Lundgårdsparken 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chauf Birger Farvervej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chauffør Anders Jensen Farvervej 40. . . . . . . . . . . . . . . Chokoaid Industrivej Nord 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Agner Kent Langgade 43 . . . . . . . . . . . . . . Christensen Alfred Tjørnevej 12 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Anders Spegbjergvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Anders Trelborg Mølleparken 17 . . . . . . . . . Christensen Anna Helene Tusbækvej 4 . . . . . . . . . . . . . . Christensen Arne Anemonevej 22 C . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Benny Kristian Bygvej 25 . . . . . . . . . . . . . . Christensen Benny Kristian Bygvej 25 . . . . . . . . . . . . . . Christensen Bente Mejdal Danmarksgade 52 B . . . . . . . Christensen Bjarne Østertoft 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Bjørn Vester Skolevænget 10 . . . . . . . . . . . Christensen Bjørn Vester Skolevænget 10 . . . . . . . . . . . Christensen Bodil Marie Raahede Kirkegade 2 1 . . . . . . Christensen Bodil Marie Raahede Kirkegade 2 1 . . . . . . Christensen Carina Hirsevænget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Carina Hirsevænget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .

22 33 11 96 97 14 32 59 20 10 09 90 60 47 78 14 53 37 21 58 53 37 21 28 41 35 14 19 21 33 13 47 25 88 47 07 50 52 71 08 51 72 98 81 20 20 93 75 31 32 03 17 22 89 74 90 22 59 74 80 22 41 20 00 28 94 97 26 64 66 44 83 97 47 20 41 29 27 45 01 97 45 43 85 28 73 21 99 29 80 17 33 20 12 28 78 51 19 61 59 51 43 47 52 29 90 30 92 28 29 90 52 97 47 10 20 29 44 62 66 31 67 40 20 20 99 39 30

Tandlæge Carl-Børge Christensen 97 47 21 85 53 25 66 08 24 94 61 85 32 13 39 17 24 46 37 53 20 76 03 05 25 52 91 52 25 11 11 60 23 29 63 99 26 22 48 36 97 45 60 88 61 75 62 22 61 74 76 55 27 36 29 11 97 47 30 07 23 82 62 48 97 47 28 26 24 27 43 29 24 21 01 74 23 32 47 99 97 47 61 14 23 30 26 73 97 13 15 49 61 33 62 47 30 25 61 90 97 47 31 50 23 60 18 78 30 36 74 66

22 42 95 13 24 98 40 13 24 98 40 12 22 45 83 45 23 95 93 36 34 10 11 39 29 91 18 17 40 47 82 55 28 60 71 21 22 38 14 36 21 15 13 61 50 57 27 97 32 11 17 75 31 93 45 65 28 90 02 54 31 76 15 14 96 10 48 44 20 65 26 78 97 45 44 81 61 76 81 67 25 43 21 40 97 47 28 28 42 41 59 62 97 45 42 52 20 22 79 30 20 78 69 85 22 44 27 10 41 62 72 16 29 70 05 15 25 61 01 95 97 45 42 63 26 17 27 71 61 68 29 42 61 43 62 42 25 70 37 02 61 37 28 98 20 70 74 34 96 41 21 16 97 47 62 41 20 47 28 98 20 29 56 31 20 43 61 90 27 64 61 44 27 24 35 55 97 45 41 81 31 36 53 13 22 63 37 45 97 47 23 28 29 11 98 51 60 67 64 04 97 45 42 90 40 23 15 52 97 45 60 70 50 95 87 71 30 32 39 35 97 47 30 79 30 70 02 46 20 52 16 76 97 47 62 23 21 60 67 30 22 92 33 07 24 64 67 40

135

Navneregister

Østergade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Carl-Børge Bach Skolegade 32 . . . . . . . . . . Christensen Carl-Børge Bach Skolegade 32 . . . . . . . . . . Christensen Casper Birkkjærvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Casper Stein Birkkjærvej 7 . . . . . . . . . . . . . Christensen Casper Stein Birkkjærvej 7 . . . . . . . . . . . . . Christensen Dennis Industrivej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Dorthe Skovvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Dorthe Skovvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Edel Helene Søndermarken 1 . . . . . . . . . . . Christensen Edvard Nygaard Fårbækvej 24 . . . . . . . . . . Christensen Edvard Nygaard Fårbækvej 24 . . . . . . . . . . Christensen Elisabeth Fabricius Rugvænget 31 . . . . . . . Christensen Erling Søndermarken 18 . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Esther Engvej 35 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Esther Engvej 35 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Evald Markvænget 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Evald Markvænget 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Flemming Lundgårdsparken 53 . . . . . . . . . Christensen Flemming Lundgårdsparken 53 . . . . . . . . . Christensen Gerda Hodsagervej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Grethe Frølund Søndermarken 18 . . . . . . . . Christensen Gudrun Dalgaard Skolegade 5 22 . . . . . . . . Christensen Gunnar Borre Parkvej 7. . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Gunnar Borre Parkvej 7. . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Harry Rugvænget 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Harry Rugvænget 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Helle Mejdal Søndergade 4 . . . . . . . . . . . . .

Christensen Helle Vester Lærkevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Ib Herningvej 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Ib Herningvej 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Inge Spegbjergvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Irene Marie Fjordside Anemonevej 13 A . . . Christensen Irma Nordgaard Lærkevej 7 . . . . . . . . . . . . Christensen Irma Nordgaard Lærkevej 7 . . . . . . . . . . . . Christensen Jannie Kickan Østvænget 12 . . . . . . . . . . . Christensen Jesper Sig Bygvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Jytte Skolevænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Jytte Skolevænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Jørgen Haunstrup Danmarksgade 54 . . . . . Christensen Karen Tømmergade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Karen Margrethe Østertoft 73 . . . . . . . . . . . Christensen Karen Marie Tømmergade 2 . . . . . . . . . . . . Christensen Karina Hovedskou Rosenvænget 24 . . . . . . Christensen Kim Skærbækvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Kim Overgaard Skærbækvej 8. . . . . . . . . . . Christensen Kirsten Vestergard Tusbækvej 12 . . . . . . . . Christensen Kirsten Vestergaard Tusbækvej 12 . . . . . . . Christensen Knud Erik Hvedevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Knud Ove Lundgårdsparken 78. . . . . . . . . . Christensen Kristian Boe Kløvervej 7 . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Lilian Hauge Gindeskovvej 16 . . . . . . . . . . . Christensen Lilian Hauge Gindeskovvej 16 . . . . . . . . . . . Christensen Lisa Mejdal Lergravvej 7. . . . . . . . . . . . . . . Christensen Mads Åparken 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Maj Hovedskou Rosenvænget 10 . . . . . . . . Christensen Maj-Britt Langbovej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Maj-Britt Langbovej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Martinus Østervang 26 . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Merete Krogh Drosselvej 4 . . . . . . . . . . . . . Christensen Mette Eliseborgvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Mette Eliseborgvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Michael Paw Falkevej 14 . . . . . . . . . . . . . . Christensen Mona Carlsen Bredgade 5 . . . . . . . . . . . . . Christensen Ninna Gavlshøj Karupvej 2 . . . . . . . . . . . . . Christensen Ole Toppergårdvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Ole Skou Bredvigvej 19. . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Ole Skou Bredvigvej 19. . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Ole Skou Bredvigvej 19. . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Oskar Koldtoft Søndermarken 1 . . . . . . . . . Christensen Pernille Egebjerg Tømmergade 1. . . . . . . . . Christensen Pernille Egebjerg Tømmergade 1. . . . . . . . . Christensen Ruth Minna Grann Bredgade 66 . . . . . . . . . Christensen Sune Nørgård Grønningen 35 . . . . . . . . . . . Christensen Sune Nørgård Grønningen 35 . . . . . . . . . . . Christensen Svend Aage Kløvervej 32 . . . . . . . . . . . . . . Christensen Søren Vester Ljørringvej 35. . . . . . . . . . . . . Christensen Søren Viig Vester Ljørringvej 35 . . . . . . . . . Christensen Tage Langgade 62 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Tage Langgade 62 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Thorvald Egeskrænten 2 A . . . . . . . . . . . . . Christensen Thorvald Egeskrænten 2 A . . . . . . . . . . . . . Christensen Tommy Asbjørn Rugbjergvej 7 St. . . . . . . . . Christensen Vagn Sigfred Danmarksgade 52 B . . . . . . . Christian Dam Larsen Skærbækvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . Christian Peder Svendsen Bjergmosevej 5 . . . . . . . . . . . Christiansen Ejgil Gørup Feldborgvej 15 . . . . . . . . . . . . . Christiansen Finn Dræby Kløvervej 30 . . . . . . . . . . . . . . Christiansen Irene Grønbækparken 12 . . . . . . . . . . . . . . Christiansen Kenneth Vestergade 5 . . . . . . . . . . . . . . . .

C


Christiansen Leif Fladerne 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christiansen Leif Fladerne 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christiansen Mads Lind Grønbækparken 12 . . . . . . . . . . Christiansen Marianne Bjerre Toppergårdvej 9 . . . . . . . . Christiansen Sinne Østertoft 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christiansen Svend Erik Østertoft 18 . . . . . . . . . . . . . . . Christiansen Svend Erik Østertoft 18 . . . . . . . . . . . . . . . Christiansen Svend Hedegaard Lundgaardsgade 16. . . . Christiansen Thorsten Gindeskovvej 23 . . . . . . . . . . . . . Christiansen Thorsten Gindeskovvej 23 . . . . . . . . . . . . . Christiansen Aage Gørup Feldborgvej 15 . . . . . . . . . . . . Christiansen Aage Gørup Feldborgvej 15 . . . . . . . . . . . . Christiansen Aage Gørup Feldborgvej 15 . . . . . . . . . . . . Circle K Aulum ApS Smedegade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Ciulei Aida-Adriana Vester Feldborgvej 18 . . . . . . . . . . . Claus Mobil Åbakkevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clausen Bjørnkærvej 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clausen Ahrendt S Kløvervej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clausen Ahrendt Schmidt Mosevænget 14 . . . . . . . . . . . Clausen Ahrendt Schmidt Mosevænget 14 . . . . . . . . . . . Clausen Ahrendt Schmidt Mosevænget 14 . . . . . . . . . . . Clausen Chalotte Fårbækvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clausen Charlotte Fårbækvej 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clausen Grethe Barsøe Skolestien 9. . . . . . . . . . . . . . . . Clausen Jon Arild Winther - Rørkærvej 5 . . . . . . . . . . . . Clausen Leif H Vormstrupvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clausen Leif H Vormstrupvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clausen Mia Fårbækvej 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clausen Terry Vormstrupvej 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 31 92 39 29 40 85 41 74 74 33 07 20 63 56 60 97 47 18 29 97 17 18 17 20 89 90 34 40 57 44 35 32 16 53 11 28 76 84 11 61 76 41 96 31 38 24 38 23 68 24 23 27 51 70 70 42 51 82 67 31 70 16 40 97 45 23 20 21 85 24 91 97 47 26 65 22 53 68 68 20 10 69 99 23 26 26 09 96 41 20 09 53 43 93 34 40 88 68 95 97 45 60 03 27 51 78 14 50 45 51 80 23 62 17 26

CleanXperten Bredgade 52 7400 Herning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Condor Kids ApS Vævervej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conny Woods Boghvedevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conradsen Kurt Vang Sønder Skjerkvej 14 . . . . . . . . . . . Crainic Lacramioara-Ana Vormstrupvej 29 . . . . . . . . . . .

D

Navneregister

C

Da Vinci Pizzaria Danmarksgade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Anna Grethe Ørrevej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Anna Grethe Ørrevej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Anna Grethe Østergaard Ørrevej 25 . . . . . . . . . . . . Dahl Arnold Jensen Boghvedevej 35 . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Arnold Jensen Boghvedevej 35 . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Arnold Jensen Boghvedevej 35 . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Ejvind Engdraget 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Else Kirstine Videbæk Søndergade 18 . . . . . . . . . . Dahl Heidi Søvsø Søndermarken 26 . . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Henning Østergaardsallé 3 3 3. . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Henning Østergaardsallé 3 3 3. . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Jens Jørn Søndergade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Kim Tvedvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Knud Erik Anemonevej 7 A St . . . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Lars Søvsø Søndermarken 26 . . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Lars Søvsø Søndermarken 26 . . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Lis Birgitte Vråvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Sabine Lykke Varhedevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Sabine Lykke Varhedevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . Dalgaard Annette Victoria Rosenvænget 5 1 th . . . . . . . . Dalgaard Henry Østergaardsallé 7 3 3 . . . . . . . . . . . . . . Dalgaard Jakob Birch Grønningen 14. . . . . . . . . . . . . . .

136

97 12 17 43 71 99 43 30 97 47 34 61 29 86 46 02 91 94 40 95

97 42 74 90 26 21 04 72 22 52 57 21 23 29 40 88 97 47 30 64 23 95 90 75 22 59 38 03 97 47 13 03 51 78 81 82 61 69 63 35 97 47 26 18 30 53 88 82 97 13 25 35 20 78 58 84 26 44 57 10 23 45 15 23 21 24 63 35 53 74 01 11 53 35 12 17 22 79 72 44 50 52 79 15 97 45 41 43 28 94 63 65

Dalgaard Jenny Marie Bredgade 20 . . . . . . . . . . . . . . . . Dalgaard Jette Marie Bach Søndergade 13 . . . . . . . . . . Dalgaard Jette Marie Bach Søndergade 13 . . . . . . . . . . Dalgaard Jette Marie Bach Søndergade 13 . . . . . . . . . . Dalgaard Jette Marie Bach Søndergade 13 . . . . . . . . . . Dalgaard Nikolaj Strøm Søndergade 13 . . . . . . . . . . . . . Dalgaard Nikolaj Strøm Søndergade 13 . . . . . . . . . . . . . Dalgaard Nikolaj Strøm Søndergade 13 . . . . . . . . . . . . . Dalgaard Nikolaj Strøm Søndergade 13 . . . . . . . . . . . . . Dalgaard Nikolaj Strøm Søndergade 13 . . . . . . . . . . . . . Dalgaard Signe Margrethe Østergaardsallé 7 3 3 . . . . . . Dalsgård Betina Rolighed Nørskovvej 10 . . . . . . . . . . . . Dalsgård Claus Nørskovvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dalsgaard Anders Over Høstrupvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . Dalsgaard Bjarne Højager 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dalsgaard Heidi Højager 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Bente Elmholt Søndergade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Bente Elmholt Søndergade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Camilla Skytte Østertoft 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Emil Lundgårdsparken 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Henrik Lundgårdsparken 76. . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Henrik Lundgårdsparken 76. . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Jacob Karupvej 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Jens Ole Nielsen Mølleparken 30. . . . . . . . . . . . . . Dam Jens Ole Nielsen Mølleparken 30. . . . . . . . . . . . . . Dam Jens Ole Nielsen Mølleparken 30. . . . . . . . . . . . . . Dam Johannes Jyllandsgade 21 St . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Michael Rugvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Michael Rugvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Michael Rugvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Michael Rugvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Tina Vestergaard Rosenvænget 16 . . . . . . . . . . . . . Damborg Anette Falck Karupvej 54 1 . . . . . . . . . . . . . . . Damgaard Else Ørskov Ørrevej 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . Damgaard Else Ørskov Ørrevej 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . Damgaard Else Ørskov Ørrevej 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . Damgaard Gitte Brombjerg Hvam Lundgårdsparken 49 . Damgaard Gitte Brombjerg Hvam Lundgårdsparken 49 . Damgaard Gitte Brombjerg Hvam Lundgårdsparken 49 . Damgaard Gitte Brombjerg Hvam Lundgårdsparken 49 . Damgaard Leif Bygvej 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Damgaard Niels Kr Bødkervej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Damgaard Niels Kr Bødkervej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Damgaard Niels Kristian Bødkervej 18 . . . . . . . . . . . . . . Damgaard Niels Kristian Bødkervej 18 . . . . . . . . . . . . . . Damgaard Ninna Bygvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Damgaard Ninna Bygvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Damgaard Simon Ørskov Vindingvej 6 . . . . . . . . . . . . . . Damgaard Søren Ørrevej 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Damsgaard Benny Bredgade 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Damsgaard Sonja Irene Bredgade 21. . . . . . . . . . . . . . . Danfa Holtevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danielsen Bodil Højager 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danielsen Christian Lundgaardsgade 2 . . . . . . . . . . . . . Danielsen Didde Østergaard Højager 22. . . . . . . . . . . . . Danielsen Didde Østergaard Højager 22. . . . . . . . . . . . . Danielsen Jette Linaa Fredshegn 11 . . . . . . . . . . . . . . . Danielsen John Ahornvej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danielsen Mona Merete Fredshegn 5. . . . . . . . . . . . . . . Danielsen Mona Merete Fredshegn 5. . . . . . . . . . . . . . . Danielsen Palle Daniel Hestbjergvej 2 . . . . . . . . . . . . . . Danielsen Penny Poulsgaard Grønbækparken 4 . . . . . . .

27 21 07 77 28 83 01 26 28 74 10 96 27 24 64 80 23 72 80 17 42 19 52 51 23 92 64 80 22 83 58 82 22 72 83 58 22 67 83 58 24 25 42 22 20 41 59 97 21 67 54 61 97 45 25 58 20 13 72 60 51 80 08 07 97 47 11 61 21 73 18 76 26 64 23 42 23 21 93 40 51 23 41 88 40 11 75 33 40 95 28 55 97 45 43 23 30 31 22 64 23 32 84 11 21 44 04 82 51 91 14 33 29 92 26 43 27 34 09 20 23 98 12 17 29 40 84 79 20 73 10 60 52 37 88 90 27 51 24 14 22 16 60 69 60 24 35 62 53 37 34 10 52 39 34 10 28 90 48 92 60 22 48 26 97 47 29 63 97 47 23 12 40 10 24 97 20 33 23 12 97 47 22 76 51 36 33 23 61 36 70 03 97 47 35 03 23 98 36 98 30 13 01 85 96 13 00 05 61 26 57 64 51 95 06 16 24 40 74 44 23 67 57 97 40 86 49 19 30 50 74 67 97 47 64 65 20 99 71 96 21 70 00 22 31 77 60 60


Danielsen Penny Poulsgaard Fredshegn 9 . . . . . . . . . . . Danielsen Renaat Hestbjergvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danielsen Robert Bredgade 11 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danni Hvam Mikkelsen Taterbakkevej 4 . . . . . . . . . . . . . Danni Mikkelsen Taterbakkevej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . Dansk Tagbearbejdning Søndergade 12 A . . . . . . . . . . . Darel Lars Loui Eitel Østvænget 43 . . . . . . . . . . . . . . . . Darel Lars Loui Eitel Østvænget 43 . . . . . . . . . . . . . . . . Dashcam.One Vævervej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . David Christian Straadt Karupvej 36. . . . . . . . . . . . . . . . Davids Dennis Anemonevej 2 A St . . . . . . . . . . . . . . . . . Davidsen Casper Rørparken 12 D 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Davidsen Johnny Nørgaard Spegbjergvej 4 . . . . . . . . . . Davidsen Johnny Nørgaard Spegbjergvej 4 . . . . . . . . . . Davidsen Johnny Nørgaard Spegbjergvej 4 . . . . . . . . . . Davidsen Johnny Nørgaard Spegbjergvej 4 . . . . . . . . . . Davidsen Johnny Nørgaard Spegbjergvej 4 . . . . . . . . . . Davidsen Kim Ahornvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Davidsen Kim Ahornvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Davidsen Rasmus Nybo Karupvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Davidsen Sofie Viola Nørgaard Spegbjergvej 4 . . . . . . . .

22 18 99 66 50 38 80 10 60 22 14 33 52 37 94 64 21 82 79 67 97 14 12 19 30 22 62 93 30 20 70 03 71 99 38 37 20 22 90 23 81 75 09 30 51 33 88 42 97 47 12 44 81 75 14 49 28 74 14 35 26 85 35 18 21 15 24 10 22 87 00 84 22 21 37 13 23 44 98 22 60 22 57 70

DaVinci Danmarksgade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 42 74 90

DaVinci Pizzaria Danmarksgade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Degn Bente Karupvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Degn Bente Karupvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Degn Kasper Bundgaard Kirkegade 10 1 . . . . . . . . . . . . Degn Søren Peter Karupvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Denasia Joint Venture ApS Holstebrovej 1 . . . . . . . . . . . Dennis Randrup Nielsen Feldborgvej 6 . . . . . . . . . . . . . . Didriksen Kristian Fink Skolegade 19 . . . . . . . . . . . . . . . Didriksen Pernille Fink Skolegade 19 St . . . . . . . . . . . . . Dijk Douwe Van Feldborgvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dijk Douwe Van Feldborgvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dijk Douwe Van Feldborgvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dijk Douwe Van Feldborgvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 42 74 90 40 78 60 13 20 43 10 02 25 21 87 27 97 45 20 02 60 20 09 25 28 68 54 47 60 17 56 98 40 27 93 70 97 47 11 40 60 91 42 42 23 46 37 93 20 28 26 11

51 14 41 17 29 47 22 75 24 89 42 43 97 47 38 23 60 13 48 92 51 89 56 96 53 35 72 05 26 11 40 12 22 97 50 12 22 48 81 90 22 48 81 63 30 29 10 45 61 33 12 45

Dyrlægehuset Aulum ApS Industrivej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Døj Tina Nygaard Aaberg Bette Sines Vej 6. . . . . . . . . . . Døj Tina Nygaard Aaberg Bette Sines Vej 6. . . . . . . . . . . Dølby Thomas Nielsen Kirkestræde 2 . . . . . . . . . . . . . . . Dølby Thomas Nielsen Kirkestræde 2 . . . . . . . . . . . . . . .

73 70 99 10 61 20 40 66 51 34 13 10 40 57 74 55 25 59 84 82

E

Ebbesen Martin Bjørn Natovej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 57 83 20 Ebsen Jan Nørregade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 69 68 60

EDC Aulum Lavhedevej 54 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . Egholm Jill Danmarksgade 31 St . . . . . . . . . . . . . . . . . . Egholm Jill Danmarksgade 31 St . . . . . . . . . . . . . . . . . . Egon Hedegård v/ Egon Hedegaard Lundgårdsparken 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Egon Peder Gammelgaard Truelsen Over Høstrupvej 3 . . Ehlers Ragna Anette Grønningen 23. . . . . . . . . . . . . . . . Eiskjær Lajla Byskov Drosselvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Eiskjær Lajla Byskov Drosselvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Eiskjær Mogens Mehlsen Drosselvej 13 . . . . . . . . . . . . . Ejerforeningen Aulum Bymidte Danmarksgade 2 . . . . . .

97 41 15 00 22 27 99 61 21 16 22 94 22 16 90 50 97 45 25 52 23 98 93 83 25 33 00 50 22 64 27 43 97 45 25 55 97 45 66 30

El-Hansen ApS

Din Handymand - Brian Falsig Grønbækparken 33 st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 46 54 72 Dinesen Kim Nørgaard Brogårdvej 4 B . . . . . . . . . . . . . . 29 71 58 06 Dinesen Tina Gammelgaard Brogårdvej 4 B . . . . . . . . . . 40 79 53 82

Djeld Smede og VVS A/S 97 44 80 73 97 41 40 03 50 99 22 47 28 43 80 73 97 47 30 87 31 60 37 94 42 37 24 43 50 15 45 04 50 14 15 21 53 81 72 01 31 71 25 29 31 38 36 91 31 15 70 53 97 45 43 72 29 85 74 11 97 47 24 79 29 70 24 79 97 45 64 00 61 34 23 23

Danmarksgade 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elgaard Ingrid Svarre Falkevej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eliasen Jens Damhøj Taterbakkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . Elmbæk Erik Aksel Korsholmsvej 1. . . . . . . . . . . . . . . . . Elttør Heri Sønderagervej 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elttør Heri Sønderagervej 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elttør Lone Sønderagervej 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elttør Lone Holmgård Sønderagervej 60. . . . . . . . . . . . . Enevoldsen Anker Møller Tvedvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . Engelbreth Lilly Østergade 2 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engelbreth Mikael Dyhrberg Engvej 33 A . . . . . . . . . . . . Entreprenør Lars Lohse ApS Langgade 30 . . . . . . . . . . .

97 47 20 82 23 92 92 32 22 62 63 43 26 88 94 48 97 47 37 86 27 51 37 86 97 47 37 86 20 76 96 27 41 10 74 13 97 47 22 66 22 31 31 61 97 45 40 16

Entreprenørfirmaet Egon Jakobsen Søndergade 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 29 56 40 34 46 57 Entreprenørfirmaet/ Hans Nørgaar v/ Hans Kristen Nørgaard Skovvænget 9 . . . . . . . . . . . 23 20 29 91

Erhvervsparken Aulum A/S Rugbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Erik John Sørensen Gammel Engvej 3 . . . . . . . . . . . . . . Erik Sangild Grovevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eriksen Dan Engdraget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eriksen Elise Blaabjerg Lundgårdsparken 60 . . . . . . . . .

69 15 74 90 22 49 28 06 51 74 03 54 97 47 37 38 50 29 91 29

137

Navneregister

Sevelskovbyvej 2 7830 Vinderup . . . . . . . . . . . . . . . . Dkm Service Vest(huset) Vester Feldborgvej 18 . . . . . . . Dpr Katalysator Bjørnkærvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dragsbæk Camilla Anker Lundgårdsparken 68. . . . . . . . Dragsbæk Emma Grønningen 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drost Linda Markedspladsen 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drozdowski Janusz Ahornvej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dryga Alina Bredgade 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dryga Igor Bredgade 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dryzhyruk Oksana Hovedgaden 49 . . . . . . . . . . . . . . . . Dryzhyruk Volodymyr Hovedgaden 49 . . . . . . . . . . . . . . Dryzhyruk Volodymyr Hovedgaden 49 . . . . . . . . . . . . . . Dryzhyruk Volodymyr Hovedgaden 49 . . . . . . . . . . . . . . Dsi Feldborg Hallen Tusbækvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dueholm Anna Margrethe Østergade 2 St 22 . . . . . . . . . Duesberg Magda Østergaardsallé 3 2 7 . . . . . . . . . . . . . Duesberg Magda Ørrevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Duus Henriette Marie Drosselvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Duus Henriette Marie Drosselvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . .

Duus Henriette Marie Drosselvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Duus Henriette Marie Drosselvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Duus Henriette Marie Drosselvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Dynesen Annalise Søndergaard Lergravvej 17 . . . . . . . . Dynesen Annalise Søndergaard Lergravvej 17 . . . . . . . . Dynesen Annalise Søndergaard Lergravvej 17 . . . . . . . . Dynesen Mie Søndergaard Skolegade 26 A . . . . . . . . . . Dyrberg Bent Langgade 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dyrberg Bent Langgade 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dyrberg Bent Langgade 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dyrberg Bent Langgade 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dyrehauge Linda Siehr Sønderagervej 9 . . . . . . . . . . . . Dyrehauge Poul Sønderagervej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E


Eriksen Elise Blaabjerg Lundgårdsparken 60 . . . . . . . . . Eriksen Erling Bøgevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eriksen Erling Bach Bøgevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eriksen Jane Vind Ved Hegnet 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eriksen Jette Reinholt Langgade 45 . . . . . . . . . . . . . . . . Eriksen Steen Lindholt Vestparken 12 . . . . . . . . . . . . . . Eriksen Steen Lindholt Vestparken 12 . . . . . . . . . . . . . . Eriksen Steen Lindholt Vestparken 12 . . . . . . . . . . . . . . Erling Væggemose Langbovej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ertbjerg Christian Ehrenreich Kløvervej 2 . . . . . . . . . . . . Ertbjerg Christian Ehrenreich Kløvervej 2 . . . . . . . . . . . . Ertbjerg Grethe Kløvervej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Esbensen Lars Grønbækparken 59. . . . . . . . . . . . . . . . . Esbensen Lars Grønbækparken 59. . . . . . . . . . . . . . . . . Esbensen Lars Grønbækparken 59. . . . . . . . . . . . . . . . . Eskesen John Gammel Landevej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . Eskildsen Hans Christian Hajslund Feldborgvej 26 . . . . . Eskildsen Jens Elmar Hajslund Feldborgvej 26. . . . . . . . Eskildsen Jens Elmar Hajslund Feldborgvej 26. . . . . . . . Eskildsen Jesper Ole Anemonevej 21 C St . . . . . . . . . . . Espersen Kjeld Lundgårdsparken 58 . . . . . . . . . . . . . . . Espersen Kjeld Lundgårdsparken 58 . . . . . . . . . . . . . . . Espersen Kjeld Lundgårdsparken 58 . . . . . . . . . . . . . . .

22 16 84 16 97 47 21 24 51 52 86 94 21 66 83 81 26 39 33 40 51 78 75 44 40 22 13 44 24 87 79 39 29 86 91 22 97 47 25 47 30 31 42 85 29 42 42 85 51 14 10 64 24 25 85 65 22 81 70 66 20 60 47 46 22 88 91 27 26 25 41 65 25 72 82 69 20 52 11 22 97 47 24 36 52 38 57 59 21 57 24 36

Espersens Stenhuggeri Nybovej 19 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evers-Gross Jette Hirsevænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evers-Gross Jette Hirsevænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evers-Gross Jette Hirsevænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evers-Gross Stefan Hirsevænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Ewald Carl Farvervej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 42 70 88 53 66 04 24 42 30 73 17 30 64 77 21 97 43 04 24 30 50 37 78

F Fadølsforsyningen Midtjylland Søtoften 11 7451 Sunds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Falk Louise Ørrevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Falsig Dennis Lund Anemonevej 22 A. . . . . . . . . . . . . . . Falsig Nina Møller Grønbækparken 33 . . . . . . . . . . . . . . Familien Gørup Christiansen I/S Feldborgvej 15 . . . . . . . Fastergaard Mads Rugbjergvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . Fastergaard Mads Rugbjergvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . Fastergaard Mads Rugbjergvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . Faurby Christina Lundholmvej 2 A . . . . . . . . . . . . . . . . . Faurbye Jens Jacob Viftrupvej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faurbye Jens Jacob Viftrupvej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faurbye Jens Jacob Viftrupvej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faurskov Lone Holstebrovej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax 2lp A/S Tvedvej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax, J. Chr. Koldkur Transport A/S Fårbækvej 5 . . . . . . . . Fayad Najah Danmarksgade 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fayad Najah Danmarksgade 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fedus Andriy Nørreholmvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fedus Bogdan Nørreholmvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feldborg Autoteknik Sønderagervej 32. . . . . . . . . . . . . . Feldborg Beton & Belægning Bredgade 14 C . . . . . . . . .

40 62 80 82 26 98 08 60 28 35 44 07 23 69 49 94 86 63 83 83 97 47 22 19 21 72 37 93 20 57 74 35 60 64 10 39 30 32 27 78 28 51 32 99 23 35 96 32 23 62 23 34 32 45 01 95 97 45 60 18 91 43 00 93 91 43 00 92 31 50 99 89 52 90 03 38 20 92 16 00 24 89 98 59

Feldborg Entreprenørforretning A/S Navneregister

Tusbækvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feldborg Frie Børneunivers S/I Bredgade 76. . . . . . . . . . Feldborg Kraftvarmeværk A.M.B.A. Møllevej 4 . . . . . . . . Feldborg Kraftvarmeværk Amba Møllevej 4 . . . . . . . . . .

E

138

97 45 47 00 60 40 74 54 29 66 56 71 97 45 42 50

Feldborg Maskinstation ApS Mølleparken 7 . . . . . . . . . . 97 45 40 41 Feldborg Savværk & Pallefabrik A/S Teglværksvej 3 . . . . 97 45 43 54

Feldborg Smedie - LA Varme og Blik Elmevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 40 54 Feldborg Sognegård Bredgade 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 42 67 Feldborg Sognegård v/ Åse Hareskov Eliseborgvej 2. . . . 97 47 60 43

Feldborg Transport A/S Tusbækvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feldborg Vandværk Ahornvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Felix Elisabeth Åbakkevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Felix Karen Elisabeth Åbakkevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Felix Karen Elisabeth Åbakkevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Femhøj Bodil Mosevænget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filsø Gunhild Sjællandsgade 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filsø Gunhild Sjællandsgade 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filsø Gunner Sjællandsgade 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filsø Gunner Sjællandsgade 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filtenborg Maja Bredgade 13 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filtenborg Maria Syrenvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fink Bente Hovedgaden 41 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fink Bente Hovedgaden 41 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fink Henning Hovedgaden 41 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fink Henning Hovedgaden 41 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fink Jørgen Kobberø Sjællandsgade 28 . . . . . . . . . . . . . Fink Jørgen Kobberø Sjællandsgade 28 . . . . . . . . . . . . . Finn Peder Østergaard Varhedevej 7. . . . . . . . . . . . . . . . Fip ApS Engdraget 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fjordbak Erik Lundgårdsparken 84 . . . . . . . . . . . . . . . . Fjordbak Erik Lundgårdsparken 84 . . . . . . . . . . . . . . . . Fjordbak Erik Lundgårdsparken 84 . . . . . . . . . . . . . . . . Fjordside Inga Hovedgaden 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flarup Alex Gøgsig Anemonevej 2 C . . . . . . . . . . . . . . . . Flarup Tove Laustsen Tusbækvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Flarup Tove Laustsen Tusbækvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Flarup Tove Laustsen Tusbækvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Flarup Tove Laustsen Tusbækvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Flexbusser ApS Rugbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fluel F A Nielsen & G M Nielsen v/ Finn Andreas Nielsen Holtevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . Flugt Hanne Lohse Teglværksvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . Flugt Kristian Teglværksvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fly Leo Nygade 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 45 69 00 97 45 48 11 97 45 66 60 61 42 53 03 26 69 69 90 60 94 40 69 24 61 37 40 23 28 95 43 24 61 37 40 23 28 95 43 28 89 78 25 27 24 30 12 30 57 07 11 23 67 66 63 30 57 07 11 23 67 66 63 42 96 42 59 21 60 60 85 26 85 55 75 60 48 40 51 60 87 42 10 60 63 94 80 42 78 54 65 97 47 60 33 23 46 30 96 40 31 44 76 40 29 63 32 29 69 36 28 28 30 36 28 21 74 23 60 26 71 59 06 29 70 41 34 97 45 40 63 97 45 23 84

Fodplejehuset v/ Else Damgaard Skolegade 32 . . . . . . . . . . . . . . . . Fodplejeskolen Danmarksgade 52 A . . . . . . . . . . . . . . . Fodplejeskolen / Helseklinikken v/ Ann-Jeanett Jensen Danmarksgade 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Foldager Brian Hovedgaden 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Foldager Brian Hovedgaden 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Foldager Poul Evan Grantoften 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . Foldager Poul Evan Grantoften 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . Folmer Dangaard Hansen Hodsagervej 64 . . . . . . . . . . . Forascu Adina Mihaela Jyllandsgade 30 E . . . . . . . . . . . Foreningen Aulum Byfest Bygvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . Forsom Jonna Irene Kildevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forsom Tage Kildevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forsom Tage Kildevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frahm-Nielsen Laura Engvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frahm-Nielsen Laura Engvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frandsen Søren Overgaard Rugbjergvej 30 . . . . . . . . . . Frandsen Søren Overgaard Rugbjergvej 30 . . . . . . . . . .

27 51 24 14 70 26 06 44 91 52 25 07 52 50 46 49 52 33 01 41 97 47 67 14 51 86 05 66 24 26 50 47 31 57 16 72 93 86 32 33 28 14 02 06 97 47 33 93 29 89 09 06 97 15 42 18 26 84 56 47 40 68 10 85 25 70 26 70


Frandsen Søren Overgaard Rugbjergvej 30 . . . . . . . . . . Frandsen Søren Overgaard Rugbjergvej 30 . . . . . . . . . . Frandsen Søren Overgaard Rugbjergvej 30 . . . . . . . . . . Frandsen Thomas Lyngskrænten 13. . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Bent Jens Jensensvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Bent Møller Jens Jensensvej 3 . . . . . . . . . . Frederiksen Bo Møller Karupvej 13. . . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Bo Møller Karupvej 13. . . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Janni Moeskjær Bygvej 23 . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Janni Moeskjær Bygvej 23 . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Johnni Brix Bøgevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Julie Kirstine Skolegade 12 1 . . . . . . . . . . . Frederiksen Julie Kirstine Skolegade 12 1 . . . . . . . . . . . Frederiksen Kristian Bredgade 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Lars Peter Lergravvej 8. . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Lars Peter Lergravvej 8. . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Lars Peter Lergravvej 8. . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Lars Peter Lergravvej 8. . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Lene Evers Parkvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Lene Evers Parkvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Lene Evers Parkvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Lene Evers Parkvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Marianne Mariegaard Rugvænget 41 . . . . . Frederiksen Mathias Helbo Jyllandsgade 1 B . . . . . . . . . Frederiksen Mira Bredgade 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Mogens Nørgaard Spegbjergvej 3 . . . . . . . . Frederiksen Preben Martin Hogagervej 28 . . . . . . . . . . . Frederiksen Robert Bygvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Robert Bygvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksmose Chris Dam Langgade 54. . . . . . . . . . . . . Fredgaard Peter Markvænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fredgaard Peter Markvænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fredgaard Peter Markvænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fredgaard Peter Markvænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frello Mette Irisvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frello Mette Irisvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frello Mette Irisvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fri Farvervej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Friis Else Irisvej 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Friis Peder Irisvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frost Julie Sevelsted Hodsagervej 83. . . . . . . . . . . . . . .

22 63 73 26 20 84 96 31 20 20 75 85 71 17 71 21 97 45 24 86 51 50 09 25 24 24 97 06 22 50 30 47 51 23 03 61 41 56 42 52 28 26 59 55 60 24 37 04 60 15 37 04 61 33 41 12 97 47 35 24 26 56 31 12 20 74 91 46 20 66 35 24 97 47 12 30 21 77 32 26 20 15 91 97 20 15 14 30 30 62 53 76 61 66 55 40 61 33 48 49 40 38 47 68 42 71 03 10 97 47 26 88 21 64 88 86 21 67 23 58 60 57 06 04 42 92 58 00 26 36 98 63 26 29 92 36 91 53 17 88 61 68 64 26 23 84 49 20 28 60 60 08 42 19 25 94 29 16 33 52 29 79 91 87

Fru Jensens Malerfirma Ejsingkjærvej 3 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fru Aase Nielsen Og Boghvedevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Fryland Otto Egeskrænten 6 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fryland Otto Egeskrænten 6 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frøkjær Agnes Birgit Valmuevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frøkjær Lars Valmuevej 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Furbo Bjarne Skovfoged Ørrevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Furbo Rikke Skovfoged Ørrevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fyhring Aksel Bygvej 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fyhring Aksel Bygvej 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fyhring Aksel Bygvej 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fyhring Kasper Lind Jyllandsgade 18. . . . . . . . . . . . . . . Fyldpladsen Feldborgvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faaborg Casper Åbyvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faaborg Casper Åbyvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faaborg Louise Åbyvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24 67 89 71 97 47 13 31 40 45 24 27 40 33 53 83 40 43 42 06 25 33 33 61 40 89 20 19 97 46 88 78 97 47 28 36 61 34 00 99 40 19 98 36 61 11 99 72 97 47 37 88 52 23 63 85 23 70 02 95 22 13 14 07

G

G.V. Technology ApS Sandgårdvej 11 A. . . . . . . . . . . . . . Gade Kirsten Vestergade 22 Kld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gade Lone Solvejg Østergaardsvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . Gade Peter Rugvænget 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gade Peter Rugvænget 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gade Søren Kristian Lundgårdsparken 70 . . . . . . . . . . . Gade Ulrik Engvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gade Uwe Sveigaard Holstebrovej 4. . . . . . . . . . . . . . . . Gammelgård Gert Åskrænten 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gammelgaard Egon Peder Over Høstrupvej 3 . . . . . . . . . Gammelgaard Esther Lærkevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gammelgaard Esther Lærkevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gammelgaard Ina Falkevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gammelgaard Mia Lundgårdsparken 82 . . . . . . . . . . . . Gammelgaard Steen Hedevej 7 B. . . . . . . . . . . . . . . . . . Gammelgaard Steen Hedevej 7 B. . . . . . . . . . . . . . . . . . Gammelgaard Steen Falkevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gasseholm Bent Peder Mosevænget 10 . . . . . . . . . . . . . Gasseholm Bent Peder Mosevænget 10 . . . . . . . . . . . . . Gasseholm Bent Peder Mosevænget 10 . . . . . . . . . . . . . Gdr Erik Sørensen v/ Erik John Sørensen Gammel Engvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gdr Henry Jensen Brogårdvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gdr Jørgen Nørgård Vindingvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gdr Marinus Cornelius Arensman Kronborgvej 12. . . . . . Gdr Ove Kloster Ommosevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gdr Villy Madsen Kildevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gdr. Niels Peder Knude Troelstrupvej 6 . . . . . . . . . . . . . . Gelsbjerg Esther Karupvej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gelsbjerg Esther Karupvej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gelsbjerg Ove Karupvej 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77 34 70 40 50 92 84 01 21 73 83 31 96 10 28 12 20 45 06 58 40 35 68 82 28 86 27 91 61 41 67 49 97 45 23 74 21 25 79 85 97 45 23 26 22 47 55 45 51 24 00 04 32 21 14 24 97 45 24 23 64 69 22 86 40 27 68 75 97 47 25 24 30 61 33 67 24 28 20 70 27 57 58 12 30 33 38 18 20 53 51 72 97 47 37 20 20 25 60 68 24 98 63 19 30 42 40 49 97 45 62 68 23 43 79 25 97 45 60 07

Genbrugsbutikken FDF Nygade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 50 75 40

Genega Begravelsesforretning Trehøje Jyllandsgade 13 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 13 36 55

Genega Begravelsesforretning Aulum Kirkegade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geneser Laila Atzen Ørrevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gerhard Immanuel Jensen Hodsagervej 54 . . . . . . . . . . Gerhard Immanuel Jensen v/ Gerhard Immanuel Jensen Hodsagervej 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gindeskovgård Mink Gindeskovgård 8 . . . . . . . . . . . . . . Gitte Sandal Og Åskrænten 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gjervig Svend Højager 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gjervig Svend Højager 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gjervig Svend Højager 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Godiksen Dorte Stensgaard Havrevej 29 . . . . . . . . . . . . Godiksen Kirstine Marie Hovedgaden 31 . . . . . . . . . . . . Godskesen Jens Bjørnkærvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Godskesen Jens Bjørnkærvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 47 20 31 22 56 91 49 40 27 96 72 27 57 29 52 69 13 18 63 97 45 27 82 97 47 31 79 29 61 13 67 29 61 10 20 28 68 56 87 23 82 55 01 40 91 65 63 32 20 87 70

Godthaab Entreprenørforretning ApS 40 95 25 65 22 37 16 10 23 80 46 28 20 47 58 33 50 69 84 29 33 11 07 00 20 89 87 20

139

Navneregister

Bækkelundvej 5 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . Gomez Gladys Isabel Engvej 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grann Eva Herningvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grann Eva Herningvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grann Stig Herningvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grarup John Drosselvej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grarup John Drosselvej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G


Navneregister

G

Grarup John Drosselvej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Graversen Benjamin Engedal Hestbjergvej 8 . . . . . . . . . Graversen Jakob Lago Søndermarken 38. . . . . . . . . . . . Graversen Lærke Skov Åparken 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Graversen Malene Lago Søndermarken 38. . . . . . . . . . . Graversen Per Søndermarken 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Graversen Sara Fynsgade 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Graversen Søren Bjørndahl Kildevej 2 . . . . . . . . . . . . . . Graversen Tina Langgade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Graversen Tina Langgade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gravesen Søs Hedegaard Lundgaardsgade 2 . . . . . . . . . Green Box A/S Vævervej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greve Mads Sjællandsgade 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grewy Lotte Hedegaard Irisvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . Grewy Lotte Hedegaard Irisvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . Grewy Lotte Hedegaard Irisvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . Grewy Lotte Hedegaard Irisvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . Grewy Lotte Hedegaard Irisvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . Grewy Lotte Hedegaard Irisvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . Grewy Lotte Hedegaard Irisvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . Grigaliunaite Jovita Skolegade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . Grill Cafe Danmarksgade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groth Anna Marie Kirkestræde 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . Groth Joachim Rask Nørreholmvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . Groth Knud Erik Nørreholmvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groth Knud Erik Nørreholmvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groth Knud Erik Nørreholmvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groth-Pinnerup Rune Yllebjergvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . Groth-Pinnerup Rune Yllebjergvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . Grove Bodil Hvedevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grovegård Kim Laursen v/ Kim Munk Laursen Skærbækvej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grubbe Kim Bro Østvænget 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grubbe Randi Sanne Bro Østvænget 29 . . . . . . . . . . . . . Grøn Peter Rugvænget 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grøn Ulrik Erhardt Vestergaard Hirsevænget 2 . . . . . . . . Grønbæk Einer Danmarksgade 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . Grønbæk Jonna Fynsgade 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grønbæk Jonna Industrivej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grønbæk Mogens Østergaard Lundgårdsparken 62 . . . . Grønbæk Mogens Østergaard Lundgårdsparken 62 . . . . Grønbæk Mogens Østergaard Lundgårdsparken 62 . . . . Grønbæk Mogens Østergaard Lundgårdsparken 62 . . . . Grønne Inge-Marie Hirsevænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Grønne Jette Irene Åbakkevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grønne Villy Hodsagervej 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grønne Villy Hodsagervej 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grønne Villy Hodsagervej 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grønne Villy Hodsagervej 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grønne Villy Hodsagervej 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grønning Dorte Bygvej 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grønning Dorte Bygvej 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grønning Heine Lundgaardsgade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Grønning Heine Lundgaardsgade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Grønning Lene Ringgaard Lundgaardsgade 8. . . . . . . . . Graae Palle Grønningen 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guldborg Allan Grønbækparken 18. . . . . . . . . . . . . . . . . Guldborg Allan Grønbækparken 18. . . . . . . . . . . . . . . . . Guldfeldt Morten Lykkegaard Åbakkevej 14 . . . . . . . . . .

20 67 86 00 29 90 01 35 24 81 61 78 28 71 76 12 29 38 80 30 40 86 36 03 22 91 54 32 31 61 14 20 61 34 62 01 26 37 43 51 30 49 92 91 31 14 70 78 27 12 83 17 61 51 69 68 60 82 66 36 42 45 18 44 31 58 44 01 25 88 52 88 22 84 66 36 22 73 27 47 50 16 75 26 97 47 17 89 24 48 23 63 51 34 92 26 40 49 38 96 21 82 94 98 21 80 86 96 30 59 96 32 30 53 02 32 26 17 87 59 61 34 85 45 40 62 86 61 30 40 87 00 97 47 16 67 51 83 55 96 97 47 21 16 40 20 83 82 22 49 99 86 97 47 33 70 27 85 59 24 24 87 33 70 21 69 33 70 51 29 60 15 20 97 54 20 60 42 56 50 52 38 25 46 40 61 97 10 30 51 40 60 24 23 61 99 24 60 66 08 23 68 39 08 24 78 28 98 21 26 32 64 26 81 68 32 29 89 22 18 24 45 91 44 23 25 91 44 61 46 12 04

Guldhammer as Bavnevej 24 7470 Karup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 61 33 Gusgård Marion Carey Åvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 25 11 47

140

Gustafsson Karina Katballe Lærkevej 16 . . . . . . . . . . . . Gustavsen Eggert Østertoft 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gydesen Bo Industrivej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gylling Tina Boman Tusbækvej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . Gylling Tina Boman Tusbækvej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . Gylling Tina Boman Tusbækvej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . Gøtzsche Carsten Lundgårdsparken 34 . . . . . . . . . . . . . Gøtzsche Carsten Lundgårdsparken 34 . . . . . . . . . . . . . Gøtzsche Poul Kviesgaard Feldborgvej 11 . . . . . . . . . . . Gøtzsche Susanne Enggård Lundgårdsparken 34. . . . . . Gårdejer Anton Poulsen Videbækvej 15 . . . . . . . . . . . . . Gårdejer Arne Martinussen Natovej 1 . . . . . . . . . . . . . . . Gårdejer Evald Brødbæk Hodsagervej 66 . . . . . . . . . . . . Gårdejer Knud Ejlersen Tvedvej 16. . . . . . . . . . . . . . . . . Gårdejer Knud Ejlersen v/ Knud Ejlersen Tvedvej 16. . . .

60 24 61 64 21 45 10 63 26 77 21 00 51 52 38 58 30 95 76 51 23 84 38 71 65 94 32 32 51 36 01 92 23 24 16 31 23 70 97 82 24 98 88 91 51 74 31 96 61 75 99 42 30 85 73 67 26 35 49 10

Gaardhøje Begravelsesforretning Viborgvej 16 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 42 09 11

H

H. Klausen Holding ApS Kildevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . H.N. Byg Gammel Landevej 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H&f - Bente Knudsen Hovedgaden 49 A . . . . . . . . . . . . . Habekost Karen Marie Margrethe Rosenvænget 19 . . . . Habekost Karen Marie Margrethe Rosenvænget 19 . . . . Habekost Michael Havrevej 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Habekost Michael Havrevej 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haderup Haderupkirkehus Jens Jensensvej 4 . . . . . . . . Haderup Autoservice Ørnevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53 52 84 70 50 94 28 81 22 36 25 08 97 47 22 55 21 70 80 82 96 41 00 00 28 74 53 04 97 45 21 88 97 45 23 75

Haderup Kraftvarmeværk Ørnevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 26 98

Haderup Kultur- og Idrætscenter Nygade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haderup Menighedsråd Kirkevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . Haderup Menighedsråd Drosselvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . Haderup og Omegns Borgerforening Falkevej 3 . . . . . . . Haderup Radio & Tv v/ Leon Steen Sand Mortensen Kirkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 45 48 40 51 42 20 10 23 45 61 26 29 91 75 40 20 89 26 11

Haderup Skovservice Hedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haderup Tømrer & Maskinsnedkeri ApS Nørregade 28 . . Haderup Tømrer & Maskinsnedkeri ApS Falkevej 9. . . . . Hagelskjær Hanne Sønderagervej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . Hagelskjær Nickolaj Jyllandsgade 30 B . . . . . . . . . . . . . Hagelskjær Thor Vang Grønbækparken 15 . . . . . . . . . . . Hagelskær Willy Fritz Østertoft 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hagelskær Willy Fritz Østertoft 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hagelskær Willy Fritz Østertoft 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hagen Elna Birgit Søndermarken 34 . . . . . . . . . . . . . . . Hagen Elna Birgit Søndermarken 34 . . . . . . . . . . . . . . . Hagen Elna Birgit Søndermarken 34 . . . . . . . . . . . . . . . Hagen Elna Birgit Søndermarken 34 . . . . . . . . . . . . . . . Hajic Besim Brogårdvej 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hald Anne Rugvænget 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hald Anne Rugvænget 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hald Henrik Troelsen Danmarksgade 41. . . . . . . . . . . . . Hald Inger Winther Søndermarken 7. . . . . . . . . . . . . . . . Hald Joan Danmarksgade 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hald Niels Hodsagervej 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hald Niels Hodsagervej 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 45 23 74 97 45 25 27 61 73 81 44 61 12 22 73 26 21 99 43 40 57 22 22 97 47 27 27 51 77 81 47 24 21 71 88 53 61 26 11 53 55 74 90 40 42 08 63 28 43 43 91 60 52 01 29 97 47 24 00 26 27 38 75 53 76 88 97 97 47 31 14 97 47 21 28 97 47 68 09 21 64 17 40


Hald Niels Fenger Østergaardsallé 3 1 1. . . . . . . . . . . . . 97 47 39 00 Hald Niels Fenger Danmarksgade 58 1 . . . . . . . . . . . . . 24 87 46 10 Hald Oliver Dyrberg Rugvænget 29 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 78 97 65

Hair v/ Marianne Høj Østvænget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Halkjær Leif Hartvig Engvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Halkjær Leif Hartvig Engvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Halkjær Poul Erik Vistorpvej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Halkjær Poul Erik Vistorpvej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Halkjær Torben Åskrænten 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Halkjær Torben Åskrænten 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Halkjær Torben Åskrænten 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Halskov Martin Lundholmvej 2 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . Halskov Martin Lundholmvej 2 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hamborg R Langelund Østergaardsallé 7 2 5 . . . . . . . . . Hamborg R Langelund Østergaardsallé 7 2 5 . . . . . . . . . Hamid Haidar Kahtan Bygvej 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hammershøi Sonja Mølleparken 47 . . . . . . . . . . . . . . . . Handberg Jørgen Emil Skovvænget 11. . . . . . . . . . . . . . Handberg Jørgen Emil Skovvænget 11. . . . . . . . . . . . . . Handberg Lone Nørregade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Handberg Tove Irene Skovvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . .

97 47 61 98 40 36 53 75 30 52 34 75 97 14 33 34 61 38 09 11 51 66 44 17 30 19 36 31 23 67 73 33 31 47 22 46 26 29 20 88 97 47 10 32 20 42 74 36 29 60 60 27 97 45 40 59 97 45 25 42 60 17 25 42 30 35 56 78 91 52 97 12

Handelsbanken Aulum 44 56 25 00 27 12 28 96 53 29 61 06 96 55 86 00 27 35 14 66 26 23 86 64 40 25 49 95 97 47 13 17 97 45 43 68 30 89 10 48 20 16 63 49 97 47 35 35 40 84 88 10 22 99 02 05 22 82 82 17 97 47 27 21 40 43 39 20 22 35 56 68 97 47 61 68 61 76 05 35 21 24 93 99 75 25 14 21 51 21 96 21 51 19 61 68 51 41 74 26 21 40 63 03 97 45 42 82 28 64 75 45 97 47 12 10 40 62 88 08 40 62 50 94 97 47 61 44 97 47 66 71 23 47 93 97 21 49 73 43 61 79 52 55 41 83 27 24

25 47 14 01 26 66 91 27 97 47 60 51 51 53 20 68 51 33 84 88 53 56 56 32 31 21 50 41 97 45 66 77 24 27 77 75 40 40 48 54 29 41 81 10 97 47 32 01 40 21 38 33 23 67 17 72 97 47 61 55 40 31 61 55 97 47 12 49 30 32 71 95 20 72 21 16 23 92 07 02 26 34 37 79 20 91 54 28 20 91 53 86 20 91 53 28 30 53 09 41 97 45 43 14 20 47 03 77 20 14 20 67 41 17 51 25 31 15 06 95 97 45 41 44 21 81 78 44 97 47 26 47 24 21 89 22 24 42 31 39 97 45 43 40 20 98 75 40 97 47 61 59 40 28 34 56 21 29 31 59 97 45 43 46 51 34 88 84 21 92 10 43 97 45 60 91 53 70 14 66 40 97 92 14 51 94 61 55 30 66 56 62 24 43 70 14 30 32 47 87 97 40 52 55 30 29 13 45 22 16 13 15 21 17 89 02 20 80 11 93 97 45 43 68 25 33 41 73 25 70 30 07 51 36 15 26 86 64 66 85 40 30 50 77 21 42 03 31

141

Navneregister

Danmarksgade 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Handelshuset Aulum v/ Kenneth Storm Jessen Jernbanegade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Handelslærer Jens Poul Jensen Grovevej 35 . . . . . . . . . Hans Kærgaard Grønbækparken 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Anja Wilhelmine Lindbjerg Tjørnevej 17 . . . . . . . Hansen Anne Mette Lund Åbakkevej 2 . . . . . . . . . . . . . . Hansen Bente Solvej Odsgaard Hallundbækvej 9 . . . . . . Hansen Birgit Secher Østergaardsvej 8 . . . . . . . . . . . . . Hansen Bjarne Vester Feldborgvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Camilla Holm Lundgårdsparken 72 . . . . . . . . . . Hansen Christina Rohde Søndergade 30 . . . . . . . . . . . . Hansen Claus William Sønderagervej 34 . . . . . . . . . . . . Hansen Claus William Sønderagervej 34 . . . . . . . . . . . . Hansen Daniel Peter Byskov Kløvervej 13. . . . . . . . . . . . Hansen Daniel Svenstrup Byskov Anemonevej 27 B . . . . Hansen Dorthe Grønningen 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Dorthe Grønningen 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Dorthe Grønningen 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen E. Sverre Åparken 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Egon Peder Bro Tusbækvej 30 . . . . . . . . . . . . . . Hansen Egon Peder Bro Tusbækvej 30 . . . . . . . . . . . . . . Hansen Ejnar Højager 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Ejnar Johannes Keld Højager 57 . . . . . . . . . . . . Hansen Ejvind Sverre Åparken 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Else Marie Nørkjær Jernbanegade 13 A . . . . . . . Hansen Elsebeth Bakkedraget 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Erika Bredgade 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Erika Bredgade 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Finn A Højager 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Finn Antonie Højager 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Finn Antonie Højager 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Folmer Dalgaard Hodsagervej 64. . . . . . . . . . . . Hansen Gitte Skov Hallundbækvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Gitte Skov Hallundbækvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Gitte Skov Hallundbækvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Grete Viola Grønbækparken 11 . . . . . . . . . . . . . Hansen Hans Christian Ørrevej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hansen Hans Christian Ørrevej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Hans Peter Skolegade 5 12 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Hardy Dalgaard Østervang 24 . . . . . . . . . . . . . . Hansen Hardy Dalgaard Østervang 24 . . . . . . . . . . . . . . Hansen Hardy Dalgaard Østervang 24 . . . . . . . . . . . . . . Hansen Helena Olander Teglværksvej 1 . . . . . . . . . . . . . Hansen Helena Olander Teglværksvej 1 . . . . . . . . . . . . . Hansen Henning Tjørnevej 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Henning Tjørnevej 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Henning Dalgaard Østvænget 12 . . . . . . . . . . . . Hansen Henning Dalgaard Hodsagervej 64. . . . . . . . . . . Hansen Henning Jens Lergravvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Henning Jens Lergravvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Henning Jens Lergravvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Henning Skovsborg Østvænget 20. . . . . . . . . . . Hansen Henning Skovsborg Østvænget 20. . . . . . . . . . . Hansen Henrik Skærbækvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Inger Lise Anemonevej 14 A . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Ingrid Johanne Tjørnevej 38 . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Isabella Toxvig Østvænget 30. . . . . . . . . . . . . . . Hansen Jane Bredtoft Ljørringvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Jane Bredtoft Ljørringvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Jane Bredtoft Ljørringvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Jane Bredtoft Ljørringvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Jens Christian Kjeldsen Jernbanegade 19 . . . . . Hansen Jens Peder Mølleparken 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Jens Peder Magnus Mølleparken 6 . . . . . . . . . . Hansen Jens Peder Magnus Mølleparken 6 . . . . . . . . . . Hansen Jesper Kjeldsen Kløvervej 3. . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Jesper Thorbjørn Bredtoft Ljørringvej 9 . . . . . . . Hansen Jonna Tusbækvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Jonna Tusbækvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Jørgen Rugvænget 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Jørgen Bro Tusbækvej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Jørgen Dalgaard Rotvigvej 14 . . . . . . . . . . . . . . Hansen Jørgen Østergård Tusbækvej 39 . . . . . . . . . . . . Hansen Jørgen Østergaard Tusbækvej 39 . . . . . . . . . . . Hansen Jørn Aakjær Østvænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Jørn Aakjær Østvænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Jørn Aakjær Østvænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Kaj Bredgade 68 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Kaj Emanuel Jernbanegade 21 . . . . . . . . . . . . . Hansen Kaj Emil Bredgade 68 D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Karlo Krogh Lundholmvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Kathrine Birgitte Ørrevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Kathrine Birgitte Ørrevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Kirsten Louise Østvænget 20 . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Kirsten Marie Meldgård Rotvigvej 14 . . . . . . . . . Hansen Kirsten Marie Meldgård Rotvigvej 14 . . . . . . . . . Hansen Lars Højbjerg Vormstrupvej 9. . . . . . . . . . . . . . . Hansen Leif Grønbækparken 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Leif Grønbækparken 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Lene Vestergade 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Lene Sønderagervej 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Lene Vestergade 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Lise Lotte Vester Feldborgvej 16 . . . . . . . . . . . . Hansen Lise Lotte Olander Vester Feldborgvej 16 . . . . . . Hansen Lise-Lotte Minet Jyllandsgade 23 . . . . . . . . . . . Hansen Lone Kløvervej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Malene Houni Falkevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Margrethe Lyngskrænten 17 . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Maria Brønnerup Bøgevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . .

H


Hansen Marius Viftrupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Merete Devantier Lergravvej 15. . . . . . . . . . . . . Hansen Mogens Sjællandsgade 2 1 tv . . . . . . . . . . . . . . Hansen Mogens Sjællandsgade 2 1 tv . . . . . . . . . . . . . . Hansen Niels Lergravvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Niels Lergravvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Niels Lergravvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Ole Lergravvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Poul Erik Grønningen 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Poul Erik Grønningen 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Poul Erik Grønningen 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen René Boghvedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen René Boghvedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen René Boghvedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen René Boghvedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen René Boghvedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Robert Tvedvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Susanne Molin Tusbækvej 30 A . . . . . . . . . . . . . Hansen Svend Østergård Egevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Tage Brohusvej 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Tage Vinding Brohusvej 10. . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Tage Vinding Brohusvej 10. . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Thomas Marinus Bakkedraget 17 . . . . . . . . . . . Hansen Tina Angela Kjeldsen Jernbanegade 19 . . . . . . . Hansen Tonny Verner Fårbækvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Tonny Verner Fårbækvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Torben Østertoft 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Tove Kirstine Viftrupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Tove Marie Jyllandsgade 24 . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Ulla Elmevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Ulla Elmevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Ulla Hornshøj Elmevej 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . Hanssen Eva Irene Etting Gammel Landevej 22 . . . . . . . Hareskov Martin Blåbjerg Hallundbækvej 26 A . . . . . . . . Hareskov Vagn Eliseborgvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hareskov Åse Eliseborgvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harmon Daniel Hodsagervej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harmon Maria Hodsagervej 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hartmann Jytte Hodsagervej 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hartmann Jytte Hodsagervej 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hartvigsen Doris Roed Lundgårdsparken 74. . . . . . . . . . Hartvigsen Kurt Lundgårdsparken 74 . . . . . . . . . . . . . . . Hartvigsen Kurt Lundgårdsparken 74 . . . . . . . . . . . . . . . Hauch Ingrid Lyngskrænten 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haunstrup Bent Hvedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haunstrup Brian Martens Møllestræde 15 St tv . . . . . . . Haustrup Tina Bredgade 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 45 24 72 30 62 82 31 22 95 24 72 20 64 03 08 97 47 35 94 40 27 25 94 30 66 57 08 40 27 68 62 97 47 27 21 40 43 39 20 22 35 56 68 53 69 00 59 53 28 59 32 27 25 49 90 25 21 91 44 22 91 63 85 53 51 33 67 24 81 57 90 30 35 03 89 97 15 44 89 40 82 95 76 21 96 56 61 97 47 39 06 51 53 88 29 97 45 60 10 20 15 61 73 31 67 25 87 23 31 57 72 51 88 67 87 97 45 43 70 27 94 45 06 24 64 89 92 27 30 50 90 29 42 83 09 23 65 85 46 23 65 85 46 40 73 62 59 28 35 41 05 97 47 65 19 30 51 15 19 61 74 93 05 97 47 37 57 60 61 40 16 23 30 25 70 60 73 71 45 31 72 23 04 23 45 20 92

HB Connection A/S

Navneregister

H

Højgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hbk Data Service v/ Brian Rene Andersen Hirsevænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hebsgaard Peter Søndermarken 36 . . . . . . . . . . . . . . . . Hebsgaard Peter Søndermarken 36 . . . . . . . . . . . . . . . . Hebsgaard Peter Søndermarken 36 . . . . . . . . . . . . . . . . Hebsgaard Peter Søndermarken 36 . . . . . . . . . . . . . . . . Hebsgaard Peter Søndermarken 36 . . . . . . . . . . . . . . . . Hede Frank Højager 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hede Frank Højager 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hede Preben Østvænget 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hede Preben Østvænget 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hedegård Signe Rugbjergvej 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hedegaard Sønder Skjerkvej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142

97 47 22 21 42 36 00 82 93 96 17 77 93 89 17 77 93 88 17 77 25 72 17 77 22 47 17 97 21 22 21 46 20 34 66 44 42 71 21 73 23 86 37 14 97 47 23 50 53 28 17 76

Hedegaard Elin Garsdal Lundgårdsparken 19. . . . . . . . . Hedegaard Ove Yllebjergvej 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hedegaard Ove Yllebjergvej 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hedegaard Ove Yllebjergvej 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hedegaard Poul Erik Herningvej 70 . . . . . . . . . . . . . . . . Heiberg Caroline Havrevej 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heiberg Karen Engvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heiberg Karen Engvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heiberg Ole Engvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heiberg Ole Farvervej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 84 35 70 97 47 62 00 51 50 14 22 23 37 07 78 26 74 25 74 20 66 36 24 52 39 97 30 41 18 97 86 61 60 97 71 25 20 71 54

Heidi’s Hårdesign v/ Heidi Skov Jensen Grønbækparken 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heinrich Asmus Stoffers Kløvervej 18. . . . . . . . . . . . . . . Heinrich Stoffers Kløvervej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helle T. Kristensen Viftrupvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helleskov Anders Holtevej 5 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helligsøe Camilla Grantoften 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helligsøe Camilla Hagen Grantoften 9 . . . . . . . . . . . . . . Helligsøe Kristian Hagen Grantoften 9 . . . . . . . . . . . . . .

35 11 61 00 61 73 46 62 32 11 32 46 97 45 27 00 97 47 25 28 28 13 63 14 31 35 31 32 23 95 65 10

Helsekilden Lundgårdsparken 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helseklinikken Danmarksgade 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . Helsing Sanne Varhedevej 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helsing Sanne Varhedevej 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helsing Sanne Varhedevej 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hemmingsen Gitte Jonna Markvænget 13 . . . . . . . . . . . Hemmingsen Gitte Jonna Markvænget 13 . . . . . . . . . . .

97 47 28 28 97 47 36 78 50 29 09 10 30 96 30 39 20 23 70 40 41 23 59 51 20 77 51 36

Henning Jørgensen Cykler Tjelevej 48 7400 Herning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henning Nielson Varhedevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Allan Pilgaard Mølleparken 9 . . . . . . . . . . . . . Henriksen Allan Pilgaard Mølleparken 9 . . . . . . . . . . . . . Henriksen Chr F Ljørringvej 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Chr F Ljørringvej 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Freddy Lago Feldborgvej 16 . . . . . . . . . . . . . Henriksen Gitte Birkkjærvej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Hugo Gammelholm Egeskrænten 11 . . . . . . . Henriksen Irna Feldborgvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Jens Kristian Birkevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Jens Lago Gøgsig Feldborgvej 16 . . . . . . . . . Henriksen Johanne Eliseborgvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Karen Merete Ejgod Birkevej 18. . . . . . . . . . . Henriksen Karen Merete Ejgod Birkevej 18. . . . . . . . . . . Henriksen Kirstine Egeskrænten 11 . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Lene Kragh Valmuevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Lene Kragh Valmuevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Niels Jørgen Anemonevej 6 A . . . . . . . . . . . . Henriksen Niels Jørgen Anemonevej 6 A . . . . . . . . . . . . Henriksen Rasmus Lago Gøgsig Feldborgvej 16 . . . . . . . Henriksen Svend Mølleparken 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Svend Mølleparken 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Svend Mølleparken 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Ulla Pilgaard Bredgade 10 . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Ulla Pilgaard Bredgade 10 . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Ulla Pilgaard Bredgade 10 . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Viktor Hestbjergvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 26 72 55 30 50 21 58 60 90 76 50 60 21 80 42 97 47 23 31 41 42 73 31 20 14 91 40 40 27 94 82 87 50 03 09 22 36 53 32 97 45 41 80 28 12 43 73 97 45 41 32 61 31 22 75 21 97 22 75 30 63 55 77 97 47 18 44 50 70 95 96 41 19 19 34 21 42 25 29 26 20 17 00 97 45 42 59 51 30 08 24 20 66 15 87 40 33 71 32 20 43 50 42 20 27 46 16 97 45 41 40

Herrup Maler Søvejen 23 7830 Vinderup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hestbech Hans Hvedevej 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hestbech Hans Hvedevej 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hestbech Hans Hvedevej 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51 23 19 55 97 47 25 79 91 55 97 49 51 26 97 49


Hestø Mari-Ann Hvam Holstebrovej 8. . . . . . . . . . . . . . . Hestø Per Olav Hvam Holstebrovej 8 . . . . . . . . . . . . . . . Heydari Mahdi Lyngen 3 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hildebrandt Gurli Ormstrup Østergaardsallé 7 2 4 . . . . . Hildebrandt Knud Erik Østergaardsallé 7 2 4 . . . . . . . . . Hildensø Poul Enebærvej 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hillebrandt Pia Kate Tusbækvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hingebjerg Johanne Maigaard Langgade 33 . . . . . . . . . Hjelmager K E Fynsgade 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hjemmeplejen Haderup Jens Jensensvej 7 . . . . . . . . . . Hjort Karen Emma Vinkelvej 8 St . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hjort Karin Vinkelvej 8 St . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hjortstrøm Maria Egevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hjortstrøm Ole Egevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hjortstrøm Ole Egevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hjortstrøm Ole Egevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hms Furniture Group Vævervej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hodsager Kfum Spejder Hodsagervej 58 . . . . . . . . . . . .

28 77 80 87 29 42 01 68 41 22 23 15 25 33 33 91 71 78 33 04 32 13 97 83 41 41 30 42 42 36 40 19 51 29 60 11 97 45 20 48 25 89 00 43 97 14 33 80 61 37 60 78 51 42 07 63 30 57 56 90 29 34 28 94 24 44 31 59 30 49 92 50

Hodsager Maskinstation

29 73 29 57 27 30 29 57 51 33 29 60 40 45 60 01 20 25 52 65 24 89 76 04 31 36 05 56 97 45 21 22 51 92 13 33 28 10 03 65 29 84 40 86

Holstebro Dyrehospital A/S Lavhedevej 28a 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . Holstebro Smedeværksted v/ Claus Dalsgård Nørskovvej 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Horn Bordplader A/S Farvervej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hornshøj Allan Borum Møllestræde 10 St 4 . . . . . . . . . . Hornshøj Claus Lundgårdsparken 27 . . . . . . . . . . . . . . . Hornshøj Claus Lundgårdsparken 27 . . . . . . . . . . . . . . . Hornshøj Claus Lundgårdsparken 27 . . . . . . . . . . . . . . . Hornshøj Clous Lundgårdsparken 27 . . . . . . . . . . . . . . . Hornshøj Hanne Bellisvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hornshøj Hanne Bellisvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hornshøj Hanne Bellisvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hornshøj Hanne Bellisvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hornshøj Jens Hodsagervej 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hornshøj Kenneth Højager 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hornshøj Kenneth Borum Højager 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Hornshøj Michael Borum Anemonevej 8 B St . . . . . . . . . Hornstrup Dagmar Tranekær Tjørnevej 11 A . . . . . . . . . . Hornstrup Ebbe René Kærgaard Kløvervej 36 . . . . . . . . . Hornstrup Lea Kærgaard Kløvervej 36 . . . . . . . . . . . . . . Hornstrup Lone Kærgaard Kløvervej 36 . . . . . . . . . . . . . Hornstrup Sheila Tranekær Viftrupvej 16. . . . . . . . . . . . . Hornstrup Sheila Tranekær Viftrupvej 16. . . . . . . . . . . . . Hos Lise Skolegade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hotel Aulum Jernbanegade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hovednr., J. Chr. Koldkur Transport A/S Fårbækvej 5. . . . Hovednummer 2lp A/S Tvedvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hovesen Ann Engdraget 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hovesen Ann Engdraget 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hugo Falk Smba Vævervej 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hultberg Finn Korsholmsvej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hultberg Gitte Lundbyvej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hultberg Gitte Lundbyvej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hultberg Hanne Højgade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Humle Henrik Salling Fårbækvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . Hundevad Claus Holtevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hundevad Lisbeth Holtevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hundsdahl Lena Storch Gabsvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hundsdahl Michael Yde Storch Gabsvej 3. . . . . . . . . . . . Hunsballes Planteskole Hessellundvej 20. . . . . . . . . . . . Hussaine Zelgay Jens Jensensvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . Hvam Brian Sigh Mølleparken 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvam Dann Sigh Lergravvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvam Joan Sigh Mølleparken 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvam Jørgen Friis Holstebrovej 23. . . . . . . . . . . . . . . . . Hvam Kirsten Marie Skamris Hallundbækvej 19 . . . . . . . Hvam Knud Vagner Hovedvejen 22. . . . . . . . . . . . . . . . . Hvam Knud Vagner Hovedvejen 22. . . . . . . . . . . . . . . . . Hvam Mette Kirstine Lundgårdsparken 44 . . . . . . . . . . . Hvergel Aksel Bjerregård Grønbækparken 47 . . . . . . . . .

97 42 17 99 51 36 42 13 97 49 80 79 42 79 35 45 40 30 59 45 24 48 03 08 20 62 92 20 22 64 62 60 97 47 34 60 61 75 94 65 30 20 15 87 21 75 34 06 20 48 71 60 61 60 93 76 23 28 74 47 61 60 88 67 29 78 00 49 64 63 28 80 30 95 75 60 25 11 12 19 25 34 01 87 22 21 21 54 88 91 21 91 97 47 29 26 97 45 60 33 31 70 03 77 50 59 22 38 21 27 01 63 41 14 44 95 25 78 97 00 29 28 16 26 21 20 18 81 97 47 21 68 28 12 94 06 97 47 18 77 42 83 88 60 22 14 63 69 28 89 98 19 97 10 19 52 71 90 22 18 29 61 10 40 60 12 43 15 97 40 43 15 97 47 21 46 51 52 80 36 22 37 27 39 22 31 13 48 22 84 53 74 97 47 35 36

143

Navneregister

v/ Leif Linding Olesen Grantoften 35 . . . . . . . . . . . . . 20 49 48 54 97 47 60 12 Hodsager Mink- og Vildtopdræt Brogårdvej 2 . . . . . . . . . 21 82 52 80 Hodsager Missionshus Kirkestræde 8 . . . . . . . . . . . . . . 93 87 01 56 Hodsager Rideklub Birkkjærvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 48 91 66 Hodsager Smedie og Maskinforre Hovedgaden 29 . . . . . 53 77 60 22 Hodsager Smedie og Maskinforretning Hovedgaden 29 27 89 19 85 Hodzic Dina Skolestien 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 25 15 79 Hodzic Mirza Rosenvænget 3 1 tv . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 72 10 22 Hodzic Nina Vestergade 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 78 23 10 Hoeneveld Mette Slejborg Rørparken 18 D 1 . . . . . . . . . 93 91 70 20 Hoff Jacob Lørup Herningvej 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 81 26 21 Hoff Nicolai Lørup Fladerne 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 25 36 35 Hoffmann Aksel Fredshegn 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 24 82 Hoffmann Aksel Fredshegn 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 40 24 82 Hoffmann Mette Smidt Holtevej 20. . . . . . . . . . . . . . . . . 40 20 76 45 Hoffmann Mette Smidt Holtevej 20. . . . . . . . . . . . . . . . . 29 63 82 41 Hoffmann Mette Smidt Holtevej 20. . . . . . . . . . . . . . . . . 25 33 33 80 Hoffmann Mette Smidt Holtevej 20. . . . . . . . . . . . . . . . . 23 42 90 77 Hofmann Linette Baagøe Herningvej 64 . . . . . . . . . . . . . 27 59 28 63 Holdgaard Birger Jersildvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 97 20 00 Holdgaard Birger Jersildvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 36 46 92 Holdgaard Birger Jersildvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 22 08 92 Holdgaard Birger Jersildvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 67 62 82 Holdgaard Birger Jersildvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 36 46 92 Holdgaard Jacob Irisvej 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 21 10 02 Hollesen Henning Sønderagervej 8. . . . . . . . . . . . . . . . . 96 43 65 00 Hollesen Henning Sønderagervej 8. . . . . . . . . . . . . . . . . 40 13 33 90 Hollesen Louise Diana Skolevænget 6 B. . . . . . . . . . . . . 27 85 86 42 Hollesen Louise Diana Skolevænget 6 B. . . . . . . . . . . . . 22 59 26 42 Hollænder Kirsten M Frederiksen Skolegade 16 . . . . . . . 21 49 73 74 Hollænder Kirsten M Frederiksen Skolegade 16 . . . . . . . 20 33 36 52 Hollænder Trine Hein Højager 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 82 31 68 Holm Alex Frank Engdraget 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 12 90 93 Holm Birgith Hodsagervej 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 21 26 07 Holm Cecilie Dybdal Lundgårdsparken 26 . . . . . . . . . . . 24 26 16 46 Holm Danast Gordon Anemonevej 25 A St . . . . . . . . . . . 21 96 92 96 Holm Gitte Olga Danmarksgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 28 29 57 Holm Lars Kalle Langgade 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 97 63 77 Holm Lars Kalle Langgade 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 39 92 64 Holm Lone Gammelgaard Åbyvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . 42 75 45 19 Holm Martin Danmarksgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 29 57 Holm Martin Danmarksgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 48 29 57

Holm Martin Danmarksgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holm Martin Danmarksgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holmager Palle Grønbækparken 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Holmager Palle Grønbækparken 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Holmager Palle Grønbækparken 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Holmberg Lea-Anna Tvisvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holmgaard Henny Sindal Østvænget 51 . . . . . . . . . . . . . Holst Anita Vestergaard Skovvænget 37 . . . . . . . . . . . . . Holst Anita Vestergaard Skovvænget 37 . . . . . . . . . . . . . Holst Anita Vestergaard Skovvænget 37 . . . . . . . . . . . . . Holst Erik Bjarne Skovvænget 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

H


Navneregister

H

Hvidbjerg Claus Tvedvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvidbjerg Elna Søndermarken 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvidbjerg Elna Søndermarken 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvidbjerg Elna Louise Søndermarken 28 . . . . . . . . . . . . Hvidbjerg Niels Søndermarken 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvidbjerg Niels Søndermarken 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvolbæk Gry Andersen Viftrupvej 6. . . . . . . . . . . . . . . . . Hvolbæk Kirsten Marie Viftrupvej 6. . . . . . . . . . . . . . . . . Hyldgaard Bertil Gindeskovvej 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . Hyldgaard Gerda Bruun Lundgårdsparken 20. . . . . . . . . Hyldgaard Gunner Lundgårdsparken 20 . . . . . . . . . . . . . Hyldgaard Inge Gindeskovvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hyldgaard Inge Gindeskovvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hyldgaard Inge Gindeskovvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hyldgaard Inge Gindeskovvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hyldgaard Inge Gindeskovvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hylleberg Lenette Kløvervej 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hylleberg Lenette Kløvervej 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hylleberg Lenette Kløvervej 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høeg Sys Hollænder Løvigvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høeg Sys Hollænder Løvigvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høeg Sys Hollænder Løvigvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høgh Else Marie Lundbyvej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høgh Else Marie Lundbyvej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høgh Hanne Engvej 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høgh Jesper Ahle Engvej 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høgh Jesper Ahle Engvej 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høgh Jesper Ahle Engvej 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høgh Jesper Ahle Engvej 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høgh Margit Ahle Lundgårdsparken 56 . . . . . . . . . . . . . Høgh Niels Sørensen Bellisvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høgh Rasmus Hauge Lundgårdsparken 56. . . . . . . . . . . Høgh Thomas Lundbyvej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høgh Thomas Lundbyvej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høgh Thomas Sørensen Lundbyvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . Høgh Ulla Solveig Bellisvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høgild Anna Johanne Havrevej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . Høgild Jens Christian Havrevej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . Høgild Louise Hovedvejen 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høgild Margit Birgitte Hovedvejen 7 . . . . . . . . . . . . . . . . Høgild Margrethe Henriette Østergaardsvej 10 . . . . . . . . Høgild Margrethe Henriette Østergaardsvej 10 . . . . . . . . Høgild Tage Hovedvejen 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høj Anders Syrenvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høj Birthe Søndermarken 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høj Birthe Søndermarken 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høj Ester Østergade 2 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høj Henning Taterbakkevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høj Jens Jørgen Syrenvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høj Jens Jørgen Syrenvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høj Jesper Neesgaard Vesterlund 22 . . . . . . . . . . . . . . . Høj Keld Østvænget 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høj Keld Østvænget 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høj Kristian Søndermarken 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høj Marianne Østvænget 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høj Marianne Østvænget 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høj Metha Østergaardsallé 7 1 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høj Mona Neesgaard Taterbakkevej 12 . . . . . . . . . . . . . Høj Sofie Syrenvej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Højen Camilla Horshauge Anemonevej 23 B 1 . . . . . . . . Højgaard Anders Markedspladsen 5 1 . . . . . . . . . . . . . . Højmark Mariann Lundgårdsparken 63 . . . . . . . . . . . . .

144

20 21 52 86 97 47 28 08 23 23 80 35 40 19 92 08 97 47 28 08 23 23 80 35 50 30 30 41 51 16 46 56 97 45 46 45 97 47 22 27 23 93 28 71 30 51 76 05 30 51 76 02 26 72 27 63 26 12 97 45 20 86 61 64 50 90 80 90 25 60 20 00 22 73 48 70 30 28 23 25 27 52 60 25 21 62 82 28 22 33 93 97 22 30 51 25 40 87 48 71 91 54 45 06 51 92 72 01 29 86 63 04 29 82 37 79 30 32 39 61 21 17 58 32 23 62 27 34 22 33 93 97 22 30 51 25 97 47 29 48 21 17 58 23 29 85 74 90 40 38 54 28 30 59 09 13 21 48 78 45 51 96 77 26 42 16 43 18 24 26 88 60 21 24 71 11 93 95 74 90 20 76 93 90 97 47 65 12 23 72 80 55 42 27 61 19 23 74 19 65 32 21 02 80 97 47 61 98 24 26 76 79 21 44 76 25 97 47 61 98 24 26 76 79 97 47 61 19 61 54 98 98 22 76 57 84 23 44 75 37 23 26 75 47 97 47 30 53

Højmark Mariann Lundgårdsparken 63 . . . . . . . . . . . . . Hølmkær Flemming Overgaardvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . Hølmkær Lisbeth Overgaardvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hølmkær Martin Ahornvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hølmkær Per Ahornvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hølmkær Tove Petrine Ahornvej 10. . . . . . . . . . . . . . . . .

28 57 60 53 97 47 17 31 97 47 17 31 51 23 19 31 29 64 56 35 51 33 75 10

Anker Høst registreret revisionsaktiselskab Østergade 12 7400 Herning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høyer Benny Bang Højager 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høyer Benny Bang Højager 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høyer Benny Bang Højager 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haagensen Jens Peter Haagen Skovvænget 67 . . . . . . . Haagensen Oskar Kristian Skovvænget 13 . . . . . . . . . . . Haagensen Peter Mølgaard Skovvænget 13 . . . . . . . . . . Haagensen Aase Skovvænget 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 12 13 77 41 44 17 08 28 94 62 36 22 92 25 04 30 42 97 29 97 45 25 24 23 93 28 15 20 28 42 06

Hårtotten & Aloe Vera Forever Danmarksgade 21b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 34 66 21 28 82 29

I

I.A. Autohandel v/ Ivan Bech Andersen Herningvej 94 . . . I/S Henriksen F. Henriksen/R. He v/ Reinold Henriksen Hestbjergvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I/S Særkjær Herningvej 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I/S Øster Sandgård Sandgårdvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Ib Kristian Laursen Tusbækvej 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ib Laursen Tusbækvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ib Mortensen Hogagervej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23 37 24 60 24 82 38 42 30 48 30 37 24 77 29 40 61 76 00 35 21 55 87 30 97 45 43 60

Idé Blomster Kirkegade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Industri- og Skadeservice Vest ApS Yllebjergvej 10 . . . . Ingen Pirette Kjær Van Lundgaardsgade 29 . . . . . . . . . . Ingen Pirette Kjær Van Lundgaardsgade 29 . . . . . . . . . . Ingen Ruth Kjær Van Anemonevej 19 St . . . . . . . . . . . . . Inger Rendbæk og Mogens Ø Jensen Mølgårdvej 1 . . . . Inger Thomsen Og Fynsgade 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ingva Maria Stoffers Langgade 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . Ingvard Frederiksen Hovedvejen 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . Inka Arensman Kronborgvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ipsen Johnny Lund Havrevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ipsen Johnny Lund Havrevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ipsen Kim Nørregade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iversen Birthe Merete Wiborg Søndergade 9 . . . . . . . . . Iversen Birthe Merete Wiborg Søndergade 9 . . . . . . . . . Iversen Inga Rørparken 36 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iversen Jes Nålemagervej 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iversen Jes Erik Mundbjerg Nålemagervej 1. . . . . . . . . . Iversen Jørgen Vium Ørrevej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iversen Jørgen Vium Ørrevej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iversen Lene Kjær Ørrevej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iversen Lene Kjær Ørrevej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iversen Lene Kjær Ørrevej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iversen Lene Kjær Ørrevej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iversen Martin Sønderagervej 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iversen Martin Sønderagervej 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iversen Max Erik Nålemagervej 1. . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 47 20 64 97 12 01 18 26 12 37 03 20 91 30 93 23 43 09 22 97 47 61 47 21 68 76 37 24 98 41 85 97 47 22 59 20 92 83 79 60 10 47 36 42 18 55 74 97 45 27 54 96 41 66 60 24 27 60 21 97 47 27 47 24 22 80 62 31 53 79 60 51 98 64 06 51 98 64 04 97 47 14 92 52 92 14 92 52 42 14 92 42 18 64 16 97 47 10 06 60 88 56 91 53 60 01 69

Klovbeskærer Oluf Iversen Roskildevej 9 7441 Bording . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 87 31 63 Iversen Poul Industrivej Syd 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 15 02


Iversen Stine Nålemagervej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 52 43 42 Iværksætterhuset Rugbjergvej 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 41 91 04

J

31 10 00 20 97 45 60 54 97 47 13 11 20 29 23 02 31 77 72 08 27 14 05 88 21 73 77 13 20 66 07 98 26 36 18 69 35 13 22 46 29 62 36 74 42 83 24 21 24 83 03 93 97 45 44 20 51 44 28 80 22 41 41 35 97 47 26 93 97 47 24 46 97 41 49 42 61 74 76 45 61 11 93 95 97 43 01 25 31 22 74 99 24 23 43 03 61 68 55 93 24 81 56 31 97 47 29 56 40 34 46 57 29 21 21 03 29 65 48 24 97 45 44 10 61 75 73 30 52 37 14 82 20 25 29 66 97 47 31 38 97 47 34 19 51 94 34 19 97 45 23 45 21 84 83 58 20 88 81 42 96 41 30 40 30 30 33 38 29 40 26 43 40 30 88 24 22 86 73 70 29 29 06 87 97 47 35 45 23 84 83 90 30 48 03 69 42 42 43 31 40 61 35 42 27 38 81 00 97 47 30 25 30 57 84 03 97 47 37 97 42 79 92 50

145

Navneregister

J Marianne Fynsgade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. Chr. Koldkur Transport A/S Fårbækvej 5 . . . . . . . . . . . J.L.Og Søndergade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacob Kloster Haderisvej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Annica Terese Højbjerg Skjerkvej 1. . . . . . . . . Jacobsen Brian Rørparken 38 D 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Chris Weltz Bredgade 48 St . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Connie Elisabeth Lundbyvej 14. . . . . . . . . . . . Jacobsen Karin Inger-Marie Skjerkvej 1 . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Kurt Skjerkvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Margrethe Tusbækvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Mette Rørkærvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Mette Kvistborg Rørkærvej 4 . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Michael Weltz Tusbækvej 17. . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Michael Weltz Tusbækvej 17. . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Michael Weltz Tusbækvej 17. . . . . . . . . . . . . . Jacobsen P Michael Rugbjergvej 19. . . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Sigrid Sjællandsgade 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Svend Østergaardsallé 7 1 7 . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Svend Erik Toft Østergaardsallé 7 1 7 . . . . . . . Jacobsen Svend Erik Toft Østergaardsallé 7 1 7 . . . . . . . Jacobsen Verner Roslev Mosevænget 12 . . . . . . . . . . . . Jakobsen Anders Bjergmosevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Anna Dorthe Fischer Irisvej 22 . . . . . . . . . . . . Jakobsen Christina Danmarksgade 52 C 1. . . . . . . . . . . Jakobsen Diddi Vormstrupvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Egon Søndergade 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Egon Søndergade 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Fritz Olav Krog Syrenvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Heidi Kiel Boghvedevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Henny Dahl Bredgade 88 . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Henny Dahl Bredgade 88 . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Henny Dahl Bredgade 88 . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Henny Dahl Bredgade 88 . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Henry Bygvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Hilda Lund Bakkedraget 10 . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Hilda Lund Bakkedraget 10 . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Inge Hedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Inge Hedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Jack Langgade 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Jan Hodsagervej 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Jane Maibrith Bøgevej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Jimmi Hyldgaard Jyllandsgade 22 . . . . . . . . . Jakobsen John Lyngskrænten 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Kristina Vermeulen Nørregade 11 . . . . . . . . . . Jakobsen Kurt Engvej 31 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Lone Kronborgvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Lone Birgitte Lundgårdsparken 71 . . . . . . . . . Jakobsen Malene Nørhede Rørparken 6 1 . . . . . . . . . . . Jakobsen Niels Aage Østervang 46 . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Nils Frederik Bruun Langgade 44 . . . . . . . . . . Jakobsen Nils Frederik Bruun Langgade 44 . . . . . . . . . . Jakobsen Ole Bøgevej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Ole Bøgevej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen P-H Hove Rugvænget 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Palle Mølgård Bøgevej 5. . . . . . . . . . . . . . . . .

Jakobsen Palle Mølgård Bøgevej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . 42 31 23 35 Jakobsen Palle Mølgård Bøgevej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . 23 45 26 28 Jakobsen Palle Mølgård Bøgevej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . 22 98 98 60 Jakobsen Peder Michael Rugbjergvej 19 . . . . . . . . . . . . 50 98 90 29 Jakobsen Peder Vagn Østergade 2 St 12 . . . . . . . . . . . . 97 47 15 52 Jakobsen Peter Skals Hovedvejen 24. . . . . . . . . . . . . . . 61 71 65 36 Jakobsen Peter Skals Hovedvejen 24. . . . . . . . . . . . . . . 61 71 32 23 Jakobsen Peter Skals Hovedvejen 24. . . . . . . . . . . . . . . 61 71 19 82 Jakobsen Peter Skals Hovedvejen 24. . . . . . . . . . . . . . . 53 26 74 90 Jakobsen Peter Skals Hovedvejen 24. . . . . . . . . . . . . . . 32 11 74 24 Jakobsen Poul-Henrik Hove Rugvænget 13 . . . . . . . . . . 24 67 86 97 Jakobsen Rita Gammel Landevej 26 St tv . . . . . . . . . . . 97 45 43 56 Jakobsen Sigrid Viola Leonora Sjællandsgade 8 . . . . . . . 22 39 25 46 Jakobsen Thorvald Bach Herningvej 28 . . . . . . . . . . . . . 23 61 27 64 Jakobsen Tonny Hyldgaard Ørrevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . 20 45 59 40 Jakobsen & Blindkilde A/S Drejervej 28 . . . . . . . . . . . . . 30 68 31 69 Jakobsen & Blindkilde A/S, Entreprenørfirma Drejervej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 87 08 51 Jakobsen og Hvam A/S Buntmagervej 20. . . . . . . . . . . . 97 47 27 39 Jan Jakobsen Hodsagervej 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 54 87 04 Jans Autoservice v/ Jan Pedersen Hodsagervej 39. . . . . 30 11 27 20 Jansby Torben Industrivej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 49 99 91 Jarnved Benthe Lunding Vinkelvej 1 A . . . . . . . . . . . . . . 40 30 04 11 Jarnved Benthe Lunding Vinkelvej 1 A . . . . . . . . . . . . . . 40 27 42 51 Jarnved Frank Anemonevej 13 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 83 52 95 Jarnved Jan Grønningen 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 32 69 Jarnved Jan Grønningen 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 94 13 11 Jarnved Kirsten Marie Grønningen 11 . . . . . . . . . . . . . . 30 23 07 41 Jeka Fish A/S Grantoften 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 65 65 Jenovias Mac Milan Danmarksgade 29 . . . . . . . . . . . . . 97 47 33 44 Jenovias Mac Milan Danmarksgade 29 1. . . . . . . . . . . . 25 73 50 00 Jens Chr Jensen Tjørnevej 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 97 68 68 Jens Chr Koldkur Transport A/S Fårbækvej 5 . . . . . . . . . 97 45 60 12 Jens Christian Holt Jensen v/ Jens Christian Holt Jensen Herningvej 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 14 32 65 Jens Erik Rigtrup Langbovej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 36 97 87 Jens Sivebæk Nielsen Videbækvej 1. . . . . . . . . . . . . . . . 60 49 77 45 Jensen Alex Christian Kjærgård Lundgaardsgade 25 . . . 52 37 04 40 Jensen Anders Harbo Østvænget 109. . . . . . . . . . . . . . . 97 47 63 06 Jensen Anders Harbo Østvænget 109. . . . . . . . . . . . . . . 22 67 66 06 Jensen Anders Rud Jyllandsgade 5 1 th. . . . . . . . . . . . . 32 20 20 74 Jensen Anders Ulsø Skovvænget 6. . . . . . . . . . . . . . . . . 23 23 43 72 Jensen Andreas Handberg Grønbækparken 65. . . . . . . . 20 52 02 30 Jensen Andreas Lund Karupvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 61 50 Jensen Andreas Lund Karupvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 61 26 Jensen Anette Lunde Syrenvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 94 68 99 Jensen Anette Lunde Syrenvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 67 33 20 Jensen Anette Lunde Syrenvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 79 26 23 Jensen Ann-Jeanett Vestager 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 17 78 Jensen Anna Amalie Lauth Drosselvej 11 . . . . . . . . . . . . 97 45 23 06 Jensen Anna Amalie Lauth Drosselvej 11 . . . . . . . . . . . . 40 89 23 06 Jensen Anna-Lise Else Karupvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 40 46 29 Jensen Anne Langgade 70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 50 10 42 Jensen Anne Langgade 70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 65 86 52 Jensen Anne-Mette Bloch Tjørnevej 36 . . . . . . . . . . . . . 61 77 75 62 Jensen Annelise Ravn Nørregade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 43 08 20 Jensen Annemette Bakkedraget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 72 74 18 Jensen Annette Kjær Tavlborgvej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 43 44 Jensen Anni Lyst Engvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 47 32 70 Jensen Anton Georg Herningvej 74 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 92 43 04 Jensen Anton Georg Herningvej 74 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 98 08 96 Jensen Arthur Kristian Tvedvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 16 29 53

J


Navneregister

J

Jensen Benjamin Rosenvænget 5 St . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Bent Gedbovej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Bente Østvænget 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Bente Søndergade 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Bente Armose Sønderagervej 18 . . . . . . . . . . . . Jensen Bente Armose Sønderagervej 18 . . . . . . . . . . . . Jensen Bente Hosbond Grønbækparken 109 . . . . . . . . . Jensen Bente Ragnhild Gylling Ørrevej 12 A. . . . . . . . . . Jensen Berit Kian Pilhusevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Betina Marie Sejling Brohusvej 4 . . . . . . . . . . . . Jensen Betina Rousing Sønderagervej 3 . . . . . . . . . . . . Jensen Birthe Jens Jensensvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Birthe Jens Jensensvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Birthe Jens Jensensvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Birthe Nygade 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Bjarne Karupvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Bjarne Lunding Sjællandsgade 18 . . . . . . . . . . . Jensen Bo Dejlov Holstebrovej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Bodil Østertoft 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Bodil Sjællandsgade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Brian Hestbjergvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Brian Rugvænget 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Brian Hestbjergvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Brian Østergaard Mølleparken 20. . . . . . . . . . . . Jensen Brian Østergaard Mølleparken 20. . . . . . . . . . . . Jensen Camilla Klejnstrup Østertoft 43 . . . . . . . . . . . . . Jensen Carl Evald Lundgårdsparken 45 . . . . . . . . . . . . . Jensen Carsten Rugbjergvej 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Carsten Handberg Grønbækparken 65 . . . . . . . . Jensen Carsten Handberg Grønbækparken 65 . . . . . . . . Jensen Cecilie Armose Sønderagervej 18. . . . . . . . . . . . Jensen Charlotte Østergaard Fårbækvej 13 . . . . . . . . . . Jensen Christen Søgaard Hodsagervej 47 . . . . . . . . . . . Jensen Christian Kastaniealle 5 54 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Christian Østergaard Sønderagervej 4 . . . . . . . . Jensen Christian Østergaard Sønderagervej 4 . . . . . . . . Jensen Christian Østergaard Sønderagervej 4 . . . . . . . . Jensen Claus Lund Engvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Claus Lund Engvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Conny Rugvænget 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Conny Rugvænget 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Conny Rugvænget 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Dan Kjærgaard Hovedgaden 6 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Dan Kjærgaard Hovedgaden 6 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Daniel Lundgårdsparken 29. . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Daniel Lundgårdsparken 29. . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Daniel Klitgaard Tavlborgvej 5 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Doris Mosevænget 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Doris Birgitte Mosevænget 28 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Dorit Poulsgaard Ahornvej 9. . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Dorte Lodberg Varhedevej 13. . . . . . . . . . . . . . . Jensen Dorthe Borg Lauth Østvænget 65 . . . . . . . . . . . . Jensen Dorthe Elisabeth Solskrænten 1 . . . . . . . . . . . . . Jensen Dorthe Elisabeth Solskrænten 1 . . . . . . . . . . . . . Jensen Edith J Bredgade 68 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Egon Kirkestræde 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Egon Brandt Tjørnevej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ellen Marie Lundgaardsgade 3. . . . . . . . . . . . . . Jensen Ellen Marie Lundgaardsgade 3. . . . . . . . . . . . . . Jensen Else Mølleparken 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Else Kirstine Schou Birkevej 6 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Else Kirstine Schou Birkevej 6 . . . . . . . . . . . . . .

146

53 62 30 21 42 19 71 84 30 36 41 12 24 49 16 85 30 11 34 23 29 90 34 23 22 17 36 28 61 36 31 16 24 40 22 91 28 60 00 87 30 22 24 68 97 45 29 19 28 77 03 19 23 67 16 54 21 68 04 48 53 26 21 39 40 82 27 12 41 82 77 81 97 47 26 08 61 11 72 60 97 43 25 20 22 90 32 44 20 19 25 20 97 47 66 11 51 51 02 18 22 44 62 99 25 33 33 65 97 47 29 59 51 77 82 62 21 68 10 13 29 72 34 23 53 12 52 63 97 47 61 92 97 47 25 45 97 47 24 45 81 71 53 95 25 21 43 35 97 47 32 10 40 10 44 11 97 47 25 18 40 47 21 83 23 93 21 06 97 45 49 72 51 22 61 31 60 75 75 97 32 16 58 25 50 57 48 06 97 47 17 05 21 22 88 29 61 71 04 73 26 63 25 37 53 35 77 99 26 83 77 13 21 90 43 51 97 45 40 56 97 47 62 26 97 45 20 44 97 47 39 49 21 77 60 39 24 24 42 79 97 45 43 74 40 19 43 52

Jensen Erik Bredgade 85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Erik Bredgade 85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Erik Maagaard Hovedgaden 50 . . . . . . . . . . . . . Jensen Erik Old Rosenvænget 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Erik Old Rosenvænget 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Erik Poulsgaard Vestparken 14. . . . . . . . . . . . . . Jensen Erik Poulsgaard Vestparken 14. . . . . . . . . . . . . . Jensen Erik Poulsgaard Vestparken 14. . . . . . . . . . . . . . Jensen Erling Verner Tusbækvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Erling Verner Tusbækvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Esther Feldborgvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Flemming Egebjerg Rugvænget 45 . . . . . . . . . . Jensen Flemming Kølbæk Mølleparken 4 . . . . . . . . . . . . Jensen Flemming Kølbæk Mølleparken 4 . . . . . . . . . . . . Jensen Flemming Kølbæk Mølleparken 4 . . . . . . . . . . . . Jensen Flemming Kølbæk Mølleparken 4 . . . . . . . . . . . . Jensen Flemming Ryan Kløvervej 20 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Flemming Ryan Kløvervej 20 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Freddy Reinholt Vistorpvej 17. . . . . . . . . . . . . . . Jensen Freddy Reinholt Vistorpvej 17. . . . . . . . . . . . . . . Jensen Gerhard Hodsagervej 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Gerhard Hodsagervej 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Gert Skolegade 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Gert Schwerdtfeger Engvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Gunnar Herningvej 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Gunnar Østvænget 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Gunnar Østvænget 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Gunnar Kjærgaard Hovedgaden 8. . . . . . . . . . . . Jensen Gunnar Kjærgaard Hovedgaden 8. . . . . . . . . . . . Jensen Gunnar Kjærgaard Hovedgaden 8. . . . . . . . . . . . Jensen Hanne Brogårdvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Hanne Ellen Hoelgaard Brogårdvej 1 . . . . . . . . . Jensen Hanne Kloster Holtevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Hans Kopp Herningvej 71. . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Hans Kopp Herningvej 71. . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Hans Kr Hovedgaden 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Hans Preben Langbovej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Heidi Gammel Landevej 10 A . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Heidi Gammel Landevej 10 A . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Heidi Skov Grønbækparken 13. . . . . . . . . . . . . . Jensen Heidi Skov Grønbækparken 13. . . . . . . . . . . . . . Jensen Heine Ebbesen Østvænget 47 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Heine Ebbesen Østvænget 47 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Heine Gylling Varhedevej 10. . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Helge Rugbjergvej 7 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Helle Kirk Hestbjergvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Helle Kirk Hestbjergvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Helle Majlund Jernbanegade 17. . . . . . . . . . . . . Jensen Helle Vadmand Engvej 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Henny Lene Kløvervej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Henriette Thoftgaard Anemonevej 18 C 1 . . . . . . Jensen Henrik Vadmand Engvej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Hjalmar Søren Lund Skovvænget 75 . . . . . . . . . Jensen Inge Lise Kirkestræde 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Inger Viborgvej 347 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Inger Ahornvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Inger Ahornvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Inger Viborgvej 347 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Inger Marie Korsgaard Vindingvej 4 . . . . . . . . . . Jensen Inger Marie Korsgaard Vindingvej 4 . . . . . . . . . . Jensen Iris Østvænget 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ivan Old Industrivej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 45 41 03 27 13 14 36 28 56 51 48 97 47 34 83 26 20 34 83 40 46 34 81 40 12 55 10 20 28 87 46 97 45 44 11 60 15 22 94 25 33 33 90 20 47 10 30 97 45 42 41 30 54 05 91 29 64 25 40 24 48 66 10 27 45 73 68 26 67 40 77 24 62 87 41 20 87 63 18 97 47 61 43 60 48 78 41 42 96 27 37 22 45 05 93 97 16 60 18 61 77 61 36 21 95 03 61 61 11 58 97 51 36 15 87 42 18 18 70 97 47 60 76 22 16 16 55 25 33 33 47 97 14 30 40 22 32 14 42 97 47 60 91 29 47 22 68 61 12 76 82 51 29 60 26 35 11 61 00 30 25 60 48 61 70 17 46 60 55 45 15 20 40 14 35 22 25 59 21 61 76 16 37 23 25 61 23 28 94 57 62 22 31 24 25 97 47 31 10 30 25 38 43 40 61 42 67 81 71 22 17 20 88 69 26 97 16 29 99 31 66 73 19 31 66 73 18 26 16 29 99 60 48 03 09 22 94 85 89 40 36 61 36 22 49 99 95


30 64 63 46 26 11 16 21 40 83 78 81 51 95 01 30 40 52 97 74 30 34 96 92 22 78 92 08 25 39 64 30 30 61 57 53 51 37 80 85 22 38 47 34 20 93 42 01 97 45 25 50 40 55 74 86 97 47 31 71 22 70 69 31 97 47 16 85 21 84 39 05 97 14 32 01 53 29 50 42 24 26 66 13 28 91 56 36 20 87 53 03 22 44 78 21 40 17 73 81 61 18 19 64 42 18 80 16 97 47 63 07 40 85 70 22 97 47 17 57 23 67 17 01 97 45 22 02 30 45 97 45 26 23 97 45 97 47 24 14 40 27 24 14 20 53 95 04 30 82 88 81 20 47 90 45 42 24 23 42 97 45 22 93 21 83 95 93 23 88 93 21 24 64 42 24 21 49 91 01 97 45 24 01 21 22 65 29 23 88 55 80 97 47 62 74 23 35 68 94 21 65 23 38 25 33 32 76 23 26 06 91 97 45 42 04 61 79 58 54 30 33 64 60 30 36 57 86 23 31 57 86 97 47 33 64 53 43 61 85 53 43 61 84 41 27 30 65

Jensen Karsten Møller Varhedevej 13. . . . . . . . . . . . . . . Jensen Karsten Møller Varhedevej 13. . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kasper Gade Ljørringvej 32 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Katarina Grønbækparken 21 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kim H. Engbakken 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kim Høeg Engbakken 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kirsten Møller Skolegade 12 St . . . . . . . . . . . . . Jensen Knud Erik Viftrupvej 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Knud Erik Skovvænget 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Knud Kølbæk Mølleparken 5 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kristen Bygvej 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kristine Østertoft 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kurt Bech Ljørringvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kurt Bech Ljørringvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kurt Guldbrandt Vester Feldborgvej 19 . . . . . . . . Jensen Kurt Guldbrandt Vester Feldborgvej 19 . . . . . . . . Jensen Kurt Guldbrandt Vester Feldborgvej 19 . . . . . . . . Jensen Kurt Guldbrandt Vester Feldborgvej 19 . . . . . . . . Jensen Laust Overgaard Grønbækparken 57 . . . . . . . . . Jensen Laust Overgaard Grønbækparken 57 . . . . . . . . . Jensen Laust Overgaard Grønbækparken 57 . . . . . . . . . Jensen Lena Smedegård Lyngen 5 D . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Lene Thoftgaard Rørkærvej 1. . . . . . . . . . . . . . . Jensen Linda Handberg Langgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Lisbeth Raabjerg Kronborgvej 5 . . . . . . . . . . . . . Jensen Lone Herningvej 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Lonni Østertoft 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Lotte Pape Langgade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Louise Hjelmdal Mølleparken 20 . . . . . . . . . . . . Jensen Majbrit Kjer Lund Karupvej 23 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Majbrit Kjer Lund Karupvej 23 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Maren Alvilda Østvænget 33 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Margrethe Vestergaard Hedevej 4 . . . . . . . . . . . Jensen Marianne Bøge Tvedvej 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Marianne Bøge Tvedvej 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Marianne Bøge Tvedvej 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Marianne Bøge Tvedvej 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Marianne Fabricius Boghvedevej 19. . . . . . . . . . Jensen Marius Østertoft 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Martin Stampe Anemonevej 20 C. . . . . . . . . . . . Jensen Martin Stougård Skolegade 13 1 . . . . . . . . . . . . Jensen Mary Kastaniealle 5 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Mathilde Kirstine Kastaniealle 5 37 . . . . . . . . . . Jensen Merete Kærgaard Hovedgaden 6 . . . . . . . . . . . . Jensen Metha Nygade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Metha Nygade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Mette Ørnevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Mette Karupvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Mette Ørnevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Mette Cathrine Varhedevej 10 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Mette Cathrine Varhedevej 10 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Mette Cathrine Varhedevej 10 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Michael Mølleparken 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Michael Mølleparken 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Mikkel Old Søndergade 16. . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Mogens Arnkiel Egeskrænten 5 . . . . . . . . . . . . . Jensen Morten Hall Østvænget 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Morten Würtz Nørregade 11. . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Niels Chr Teglværksvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Niels Kristian Grønningen 33 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Niels Lyhne Nørregade 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ole Vindingvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 63 03 05 20 84 74 75 22 96 65 03 50 40 49 70 46 90 64 09 61 30 16 76 22 21 82 40 97 45 23 42 22 56 23 58 97 45 43 47 97 47 27 53 97 13 63 11 29 85 62 80 21 29 82 80 52 40 62 95 30 30 44 95 29 63 83 59 21 60 99 18 50 55 30 04 50 48 62 32 26 27 45 72 97 47 19 97 30 27 38 43 97 45 40 18 22 27 19 30 30 41 34 45 42 20 05 24 20 61 60 76 29 42 06 22 97 45 61 80 60 49 30 25 97 47 60 57 40 41 10 29 26 12 39 08 25 79 39 08 22 93 30 34 20 93 87 12 29 61 10 39 97 47 29 95 23 28 50 63 20 35 33 85 97 13 18 15 97 47 26 76 28 43 60 90 96 95 80 95 42 59 80 95 31 70 65 95 24 62 87 42 22 42 68 00 27 89 52 06 22 17 50 47 20 77 40 81 30 61 70 24 22 76 99 42 41 60 62 55 25 82 07 76 30 47 49 94 50 46 93 07 97 45 41 83 97 47 37 21 97 45 25 51 97 47 27 14

147

Navneregister

Jensen Jacob Graversgård Bakkedraget 6 . . . . . . . . . . . Jensen Jacob Graversgård Bakkedraget 6 . . . . . . . . . . . Jensen Jakob Christian Brohusvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jakob Kloster Holtevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jakob Kloster Holtevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jan Erlind Østergaardsallé 7 1 6 . . . . . . . . . . . . Jensen Jane Ellen Burmølle Højager 30 . . . . . . . . . . . . . Jensen Janne Danmarksgade 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jena Marie Grundt Tusbækvej 3 . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Barde Havrevej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Barde Havrevej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Barde Havrevej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Christian Skovvænget 55 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Christian Skovvænget 55 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Jørgen Ljørringvej 28. . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Jørgen Ljørringvej 28. . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Klausen Søndergade 11. . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Klausen Søndergade 11. . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Poul Grovevej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Poul Grovevej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jeppe Haagen Højgade 6 B . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jeppe Vestergaard Havrevej 21 . . . . . . . . . . . . . Jensen Jeppe Vestergaard Havrevej 21 . . . . . . . . . . . . . Jensen Jesper Højris Lyhne Åskrænten 14 . . . . . . . . . . . Jensen Jesper Klausen Sønderagervej 44 . . . . . . . . . . . Jensen Jette Herningvej 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jette Hessellundvej 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jette Dahl Gedbovej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jette Margrethe Bjergmosevej 5 . . . . . . . . . . . . Jensen Johanne Røjkjær Rugvænget 7. . . . . . . . . . . . . . Jensen Johanne Røjkjær Rugvænget 7. . . . . . . . . . . . . . Jensen Johannes Majgaard Skovvænget 14. . . . . . . . . . Jensen Johannes Majgaard Skovvænget 14. . . . . . . . . . Jensen Johannes Majgaard Skovvænget 14. . . . . . . . . . Jensen John Haagen Lundgårdsparken 11 . . . . . . . . . . Jensen John Haagen Lundgårdsparken 11 . . . . . . . . . . Jensen John Haagen Lundgårdsparken 11 . . . . . . . . . . Jensen Johnny Grønbækparken 31 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Johnny Langgade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Julie Hunsballe Hessellundvej 20. . . . . . . . . . . . Jensen Jørgen Erik Lærkevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jørgen Erik Lærkevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jørgen Gert Tjørnevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jørgen M Bredgade 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jørgen M Bredgade 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jørgen Nydam Hoppes Alle 2 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jørgen Nydam Hoppes Alle 2 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jørn Lystbech Østvænget 14 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jørn Lystbæk Østvænget 14. . . . . . . . . . . . . . . . Jensen K R Viborgvej 349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kai Normann-Erick Pilhusevej 3 . . . . . . . . . . . . . Jensen Kaj Bækgaard Grønbækparken 109 . . . . . . . . . . Jensen Kaj Bækgaard Grønbækparken 109 . . . . . . . . . . Jensen Kaj Børge Birkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Karina Damholdt Sjællandsgade 31 . . . . . . . . . . Jensen Karl Kristian Sjællandsgade 33. . . . . . . . . . . . . . Jensen Karl Aage Gindeskovvej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Karl Aage Gindeskovvej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Karsten Parkvej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Karsten Møller Varhedevej 13. . . . . . . . . . . . . . . Jensen Karsten Møller Varhedevej 13. . . . . . . . . . . . . . . Jensen Karsten Møller Varhedevej 13. . . . . . . . . . . . . . .

J


Navneregister

J

Jensen Ole Sønderagervej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ole Vindingvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ole Vindingvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ole Husted Sønderagervej 18. . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ole Stougård Hvedevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Olga Fredshegn 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Otto Søren Ørrevej 12 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Peder Skolestien 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Peder Falkevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Peder Vestergade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Peder Vestergade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Peder Falkevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Per Bjerggaard Tavlborgvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Per Martin Lundgaardsgade 23 . . . . . . . . . . . . . Jensen Pernille Diane Højgaard Boghvedevej 29 . . . . . . Jensen Peter Møller Grantoften 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Pia Mathilde Møller Grantoften 8 . . . . . . . . . . . . Jensen Poul Borg Lauth Østvænget 65. . . . . . . . . . . . . . Jensen Poul Ivan Østergaard Åparken 7 . . . . . . . . . . . . . Jensen Poul Ivan Østergaard Åparken 7 . . . . . . . . . . . . . Jensen Poul Klitgaard Tavlborgvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Rasmus Leth Tvedvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Rikke Lyngskov Rosenkvist Østvænget 47 . . . . . Jensen Rita Birkevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Rita Birkevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Rosa Irene Lundgårdsparken 13 . . . . . . . . . . . . Jensen Rosa Würtz Skovvænget 55 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Rosa Würtz Skovvænget 55 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ruth Rosenvænget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ruth Sjællandsgade 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ruth Vera Grønningen 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ruth Vera Grønningen 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Sabrina Kirkeby Østvænget 5. . . . . . . . . . . . . . . Jensen Sara Houborg Bech Troelstrupvej 4 . . . . . . . . . . Jensen Sara Houborg Bech Troelstrupvej 4 . . . . . . . . . . Jensen Sigrid Østvænget 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Simon Engvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Sofie Damgaard Smedegade 2. . . . . . . . . . . . . . Jensen Sonja Ardahl Tvedvej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Stefan Govert Vinkelvej 8 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Susanne Højager 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Susanne Højager 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Svend Hedevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Svend Birkevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Svend Aage Skærbækvej 1. . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Svend Aage Skærbækvej 1. . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Svend Aage Skærbækvej 1. . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Søren Hoelgaard Hovedgaden 56. . . . . . . . . . . . Jensen Søren Hoelgaard Hovedgaden 56. . . . . . . . . . . . Jensen Søren Lund Viborgvej 364 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Søren Lund Viborgvej 364 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Søren Peder Langgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Søren Peder Langgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Tanja Sivebæk Videbækvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Thøger Uffe Søndergaard Højgade 1. . . . . . . . . . Jensen Tina Arnkiel Egeskrænten 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Tina Arnkiel Egeskrænten 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Tommy Bjerre Holstebrovej 16 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Torben Lundgårdsparken 25 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Torben Lundgårdsparken 25 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Torben Torp Hovedgaden 45. . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Torkild Juel Engvej 35 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148

61 66 34 23 22 46 09 14 22 40 36 14 97 47 34 23 97 47 33 26 30 25 27 41 97 47 31 16 97 45 41 68 31 70 33 39 27 49 80 43 23 66 14 00 20 81 33 39 23 90 91 64 96 26 47 06 25 62 94 49 20 64 42 21 40 75 15 43 35 10 14 62 42 19 94 43 20 81 29 06 93 88 26 05 26 81 89 43 26 74 64 79 22 93 72 08 20 59 56 19 29 37 33 38 61 79 41 55 60 58 40 34 52 38 32 56 24 43 29 60 97 47 25 42 29 77 36 18 30 22 17 67 25 32 70 10 22 39 01 12 29 26 52 47 40 43 42 24 28 97 33 39 53 52 05 67 28 87 11 99 97 47 20 46 29 25 38 40 51 79 21 69 21 32 42 83 97 47 11 67 42 47 66 85 24 81 68 67 29 40 18 38 21 36 18 38 40 85 22 17 20 71 09 48 23 41 70 93 21 26 56 47 22 95 21 00 53 38 53 54 61 79 55 20 60 46 03 38 26 59 49 19 29 90 38 85 24 40 26 62 28 57 65 83 30 48 42 08

Jensen Tove Irene Østvænget 105 A. . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Trine Danmarksgade 18 C 1. . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Uffe Dregaard Bygvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Uffe Dregaard Bygvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Uffe Dregaard Bygvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Uffe Dregaard Bygvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Uffe Dregaard Bygvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ulrik Dahl Varhedevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Villy Fredshegn 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Wilton Orluff Bakkedraget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Wilton Orluff Bakkedraget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Wilton Orluff Bakkedraget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Yvonne Haagen Vestergade 3 St. . . . . . . . . . . . . Jensen Yvonne Haagen Vestergade 3 St. . . . . . . . . . . . . Jensen Yvonne Haagen Vestergade 3 St. . . . . . . . . . . . . Jensen Aage Hilbert Hovedgaden 51 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Aage Hilbert Hovedgaden 51 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Aase Lund Skovvænget 75. . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen/Anny Gunnar Herningvej 50 . . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Arne Hodsagervej 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Conny Bille Engdraget 13. . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Evy Marie Bakkedraget 18 . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Gitte Mejdahl Kløvervej 24 . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Jacob Schwartz Fredshegn 1 D St . . . . . . . . . Jeppesen Just Bjerregaard Parkvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Just Bjerregaard Parkvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Kaj Engdraget 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Karsten Mose Stavlundvej 16. . . . . . . . . . . . . Jeppesen Kim Hodsagervej 58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Kim Hodsagervej 58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Kim Hodsagervej 58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Lasse Bjerregaard Søndergade 36 . . . . . . . . . Jeppesen Lasse Bjerregaard Søndergade 36 . . . . . . . . . Jeppesen Lasse Bjerregaard Søndergade 36 . . . . . . . . . Jeppesen Lasse Bjerregaard Søndergade 36 . . . . . . . . . Jeppesen Louise Hviid Hodsagervej 43 . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Martin Henry Hodsagervej 60. . . . . . . . . . . . . Jeppesen Michael Nørgaard Rotvigvej 6. . . . . . . . . . . . . Jeppesen Niels Jørn Vejs Højager 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Pia Ahornvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Runa Hodsagervej 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Søren Nørgaard Varhedevej 8. . . . . . . . . . . . . Jeppesen Søren Nørgaard Varhedevej 8. . . . . . . . . . . . . Jepsen Anne Tjørnevej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jepsen Annemette Vistorpvej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jepsen Annemette Vistorpvej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jepsen Ditte Marie Obitsø Bette Sines Vej 3 . . . . . . . . . . Jepsen Ditte Marie Obitsø Bette Sines Vej 3 . . . . . . . . . . Jepsen Frits Vormstrupvej 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jepsen Heine Obitsø Østvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . Jepsen Martin Bruno Vistorpvej 30. . . . . . . . . . . . . . . . . Jepsen Niels Christian Østvænget 111 . . . . . . . . . . . . . . Jepsen Niels Christian Østvænget 111 . . . . . . . . . . . . . . Jerup Christian Lavdal Lundgårdsparken 28 . . . . . . . . . Jerup Eva Lavdal Lundgårdsparken 28 . . . . . . . . . . . . . Jesper Handberg Vormstrupvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jespersen Benny Hodsagervej 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jespersen Ida Bredvigvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jespersen Leif Falkevej 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jespersen Leif Falkevej 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jespersen Peter Lund Anemonevej 16 St . . . . . . . . . . . . Jespersen Vagn Hovedvejen 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24 98 68 18 40 89 75 88 91 53 87 84 42 19 33 32 40 37 15 25 29 93 20 24 29 93 04 15 40 74 12 67 97 47 27 41 30 74 92 85 30 74 32 11 30 74 24 57 32 16 53 20 29 70 45 03 27 89 36 46 97 47 60 45 29 42 62 59 26 82 72 17 20 41 26 80 50 67 62 39 20 93 75 01 61 70 33 87 30 22 34 78 20 35 66 75 20 44 71 60 20 41 10 06 20 33 34 53 28 30 23 48 97 47 65 50 51 89 09 25 51 24 09 25 30 34 56 20 25 70 89 60 22 38 37 10 21 12 44 38 30 53 73 27 21 24 62 35 31 62 41 91 20 11 22 50 27 13 63 68 61 78 62 29 41 81 35 64 40 46 31 60 97 45 23 66 42 73 10 50 41 16 21 16 30 13 51 18 27 47 00 05 23 92 44 14 29 85 80 07 41 16 43 16 97 47 62 46 30 66 18 46 50 85 06 20 40 78 47 06 61 27 93 07 97 47 60 79 97 47 60 82 97 45 21 44 21 65 64 03 22 77 05 81 21 30 04 65


Jessen Anne Bødskov Bredgade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . Jessen Anne Bødskov Bredgade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . Jessen Anne Bødskov Bredgade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . Jessen Else Vinther Vestager 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jessen Else Vinther Vestager 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jessen Else Vinther Vestager 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jessen Gitte Lergravvej 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jessen Jacob Johan Bredgade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jessen Jimmy Rasmus Storm Lergravvej 14 . . . . . . . . . Jessen Jürgen Taterbakkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jessen Jürgen Taterbakkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jessen Pernille Storm Lergravvej 14 . . . . . . . . . . . . . . .

Jonsson Magnus Skolevænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Josefsen Jannick Sørensen Lergravvej 12 . . . . . . . . . . . Juhl Hans Jørgen Skolegade 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juhl Hans-Jørgen Skolegade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Junge Poul Lundbyvej 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Justesen Kamilla Hebsgaard Taterbakkevej 4. . . . . . . . . Juulsen Gerda Elisabeth Østvænget 81 . . . . . . . . . . . . . Juulsen Hans Ejner Østvænget 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . Juulsen Hans Ejner Østvænget 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . Juulsen Hans Ejner Østvænget 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jyda Sign Vævervej 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jyda Sign ApS Industrivej Nord 24 B . . . . . . . . . . . . . . . Jydsk Håndbold Forbund Kreds 3 Skolegade 2 1 . . . . . .

21 43 49 85 52 37 78 21 22 44 40 04 30 29 02 14 21 26 62 02 97 53 66 71 23 90 96 58 21 96 46 08 60 64 86 80 60 64 85 82 26 17 12 46 22 86 22 55 60 68 90 67 21 96 78 02 29 31 34 43 97 47 20 52 23 41 10 13 23 29 87 42 26 15 79 15 28 92 03 90 51 21 32 54 40 43 48 96 40 21 03 71 40 21 03 51 40 21 03 31 26 96 17 75 20 42 41 90 21 14 12 74 20 27 50 74 97 47 28 69 51 77 78 97 23 27 06 29 97 47 60 90 23 28 12 25 27 66 27 61 40 43 33 77 31 12 80 88 40 81 60 77 24 98 64 87 41 42 04 08 97 47 24 38 20 94 32 38 23 69 94 69 21 48 69 63 97 47 30 86 53 55 81 67 20 43 82 23 61 72 58 99 61 11 29 45

Jysk Frisørkunst

JG Tømrer- og Snedkerfirma ApS Hestbjergvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johannes Røjkjær Laustsen Skjerkvej 9 . . . . . . . . . . . . . Johannesen Asta Marie Stavlundvej 6 . . . . . . . . . . . . . . Johannesen Jeanette Langgade 20 . . . . . . . . . . . . . . . . Johannesen Per Karupvej 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johannesen Tom Herningvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johannesen Tom Herningvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johannesen Vicky Stubkjær Herningvej 8. . . . . . . . . . . . Johannesson Ina Lundgaardsgade 21 . . . . . . . . . . . . . . Johannesson Ina Vestager 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Allan Nørskov Vibevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Carina Fårbækvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Emil Vissing Dyrelund Hessellundvej 20 . . . . . Johansen Emma Fonnesbæk Jyllandsgade 28 . . . . . . . . Johansen Erik Dahl Jyllandsgade 5 1 tv . . . . . . . . . . . . . Johansen Holger Marthinus Østergaardsallé 3 2 6 . . . . . Johansen Holger Marthinus Østergaardsallé 3 2 6 . . . . . Johansen Holger Marthinus Østergaardsallé 3 2 6 . . . . . Johansen Jan Linneberg Nørregade 11 . . . . . . . . . . . . . Johansen Janni Hovedgaden 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Johan Østvænget 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Johan Østvænget 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johansen John Ørum Søndergade 28 . . . . . . . . . . . . . . Johansen John Ørum Søndergade 28 . . . . . . . . . . . . . . Johansen John Ørum Søndergade 28 . . . . . . . . . . . . . . Johansen Kristian Rørparken 36 C 1 . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Leif Hogagervej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Marc Nørgård Kronborgvej 24 . . . . . . . . . . . . Johansen Marc Nørgård Kronborgvej 24 . . . . . . . . . . . . Johansen Peder Kristian Maul Ljørringvej 40 . . . . . . . . . Johansen Peder Kristian Maul Ljørringvej 40 . . . . . . . . . Johansen Peder Kristian Maul Ljørringvej 40 . . . . . . . . . Johansen Preben Dahl Lyngtoften 3. . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Sonja Irene Hogagervej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Tanja Nørgaard Engvej 34 . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Tina Kjærgaard Bellisvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Tina Kjærgaard Bellisvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . John Mobil Lyngskrænten 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johnny Henriksen Bredgade 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johnsen Allan Dyhrberg Lundgårdsparken 16 . . . . . . . . Johnsen Anders Hedegaard Engdraget 5 . . . . . . . . . . . . Johnsen Anders Hedegaard Engdraget 5 . . . . . . . . . . . . Johnsen Carl Skovbjerg Lundgårdsparken 16 . . . . . . . . Johnsen Gerda Marie Jyllandsgade 6 A St th . . . . . . . . . Johnsen Gurli Havrevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johnsen Jens Sau Hedegaard Engdraget 5 . . . . . . . . . . Jokumsen Henry Ørnevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jonker Johan Herningvej 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jonker Robbert Klaas Herningvej 78 . . . . . . . . . . . . . . .

v/ Gitte Friis Johansen Kirkegade 8 . . . . . . . . . . . . . . Jæger Holding A/S Tvedvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jønsson John Birkkjærvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jønsson John Birkkjærvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jønsson Kirstine Nees Østergade 2 St 7. . . . . . . . . . . . . Jønsson Rasmus Friis Birkkjærvej 8. . . . . . . . . . . . . . . . Jørgen Niels Rotvigvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgen Lund Jensen Vormstrupvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . Jørgen Lund Jensen Karupvej 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Anita Bjerregrav Rørparken 20 St . . . . . . . . . Jørgensen Anita Bjerregrav Rørparken 20 St . . . . . . . . . Jørgensen Bent Viftrupvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Bent Østertoft 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Bent Viftrupvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Bent Viftrupvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Bent Moesgaard Østertoft 16 . . . . . . . . . . . . Jørgensen Britta Østergade 2 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Britta Norma Østergade 2 St 33 . . . . . . . . . . Jørgensen Charlotte Østvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Charlotte Bech Hvedevej 3 . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Claus Kortbek Birkkjærvej 9 . . . . . . . . . . . . . Jørgensen David Hallundbækvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen David Hallundbækvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Dinna Bruno Grønbækparken 77 . . . . . . . . . . Jørgensen Dorrit Skovvænget 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Gert Vibevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Eva Østergaardsallé 3 4 tv . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Gert Vibevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Grethe Søndergade 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Hans Christian Lysgård Bellisvej 5. . . . . . . . . Jørgensen Heidi Stengaard Lundbyvej 15 . . . . . . . . . . . Jørgensen Heidi Stengaard Lundbyvej 15 . . . . . . . . . . . Jørgensen Heidi Stengaard Lundbyvej 15 . . . . . . . . . . . Jørgensen Heidi Stengaard Lundbyvej 15 . . . . . . . . . . . Jørgensen Henriette Jyllandsgade 22 . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Ilsa Hellerup Skolevænget 23 . . . . . . . . . . . . Jørgensen Ilsa Hellerup Skolevænget 23 . . . . . . . . . . . . Jørgensen Inge Hvid Sjællandsgade 19 . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Ingelis Sønderagervej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Ingelise Søndergaard Rugvænget 10. . . . . . . Jørgensen Jakob Nonboe Karupvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Jan Bech Skovvænget 27 . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Jan Bech Skovvænget 27 . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Jan Bech Skovvænget 27 . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Jesper Bjørnsbæk Langgade 51 . . . . . . . . . . Jørgensen Jørgen Engvej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Jørgen Engvej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Jørgen Engvej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 68 26 31 26 12 72 28 40 93 25 89 97 47 31 49 29 93 97 87 81 71 44 72 27 57 60 35 97 47 60 85 61 35 83 54 42 17 22 35 29 70 26 24 97 47 37 66 97 47 31 65 97 43 84 10 31 50 79 66 97 47 61 54 20 77 34 54 29 10 30 33 42 41 07 54 97 41 04 52 61 54 52 38 40 42 25 72 23 39 62 98 22 85 72 32 97 54 27 28 92 43 42 43 23 49 75 95 21 45 86 68 97 47 23 06 48 42 06 24 52 40 65 39 27 20 32 16 30 29 38 68 53 73 20 09 61 12 38 81 40 41 18 81 20 70 32 11 21 52 25 83 60 57 09 46 25 39 21 24 29 60 36 87 97 47 22 64 29 45 19 35 40 75 43 43 30 57 10 60 30 52 10 66 21 51 21 31 20 72 96 93 35 11 57 81 30 48 69 85 97 47 24 58 60 94 33 55 60 70 33 07 21 77 60 37 97 45 23 59 60 28 23 59 20 62 55 36 40 44 18 72 41 50 50 50 30 86 87 19 27 59 72 44

149

Navneregister

60 15 07 73 42 15 90 40 28 57 91 51 60 48 53 84 42 16 39 66 20 65 55 09 51 74 02 80 22 28 94 45 29 28 36 48 29 26 00 64 28 99 46 28 60 53 17 57

J


Jørgensen Jørgen Engvej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Jørgen Engvej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Jørgen Borgaard Højager 59 . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Jørgen Borgaard Højager 59 . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Kaj Emil Linde Sønderagervej 52 . . . . . . . . . Jørgensen Kaj Emil Linde Sønderagervej 52 . . . . . . . . . Jørgensen Kaj Møller Parkvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Karen Marie Kirstine Vestparken 18 . . . . . . . Jørgensen Karl Ejnar Sønderagervej 24 . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Karl Ejner Grønkjær Sønderagervej 24 . . . . . Jørgensen Karsten Hvedevej 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Kenneth Anemonevej 3 D 1. . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Kim Rugvænget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Kim Rugvænget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Kim Rugvænget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Knud Egon Enebærvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Knud Frølund Bakkedraget 21. . . . . . . . . . . . Jørgensen Knud Frølund Bakkedraget 21. . . . . . . . . . . . Jørgensen Leif Bredgade 68 C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Leif Bredgade 68 C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Mads Christian Østertoft 9 . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Mads Christian Østertoft 9 . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Michael Rugvænget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Mikkel Bjerggaard Grønbækparken 77 . . . . . Jørgensen Olaf Vestparken 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Per Lundgårdsparken 46. . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Pia Øgelund Anemonevej 27 . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Poul Nonboe Skovvænget 79 . . . . . . . . . . . . Jørgensen Sheila Tagmos Langgade 51 . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Sheila Tagmos Langgade 51 . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Stine Galsgaard Bygvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Søren Erik Anemonevej 9 A . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Th Fredshegn 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Therese Østergaardsallé 7 1 2 . . . . . . . . . . . Jørgensen Therese Noomi Fynsgade 19. . . . . . . . . . . . . Jørgensen Thomas Høj Østergaardsallé 3 4 tv . . . . . . . . Jørgensen Thorkild Fredshegn 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Tove Grønningen 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Tove Grønningen 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Tove Grønningen 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Tove Grønningen 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørn Katkjær Østvænget 99 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørn Mobil Åbakkevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26 35 79 83 24 43 18 67 22 60 36 96 22 60 36 88 29 61 10 61 22 64 63 43 97 47 36 28 23 32 45 92 97 47 28 35 23 70 92 93 23 31 11 73 28 91 52 80 40 50 03 48 40 24 59 51 40 24 59 50 23 96 56 40 50 54 39 80 23 41 39 80 34 11 44 89 30 72 36 81 22 55 89 61 20 36 38 87 97 47 33 00 32 12 29 07 97 45 43 76 20 42 11 33 21 62 32 31 97 45 25 83 53 57 18 72 53 54 18 72 42 36 92 37 30 30 37 42 97 47 25 49 97 47 37 00 30 28 47 37 60 84 34 12 21 47 15 49 42 68 21 11 42 37 39 39 29 80 75 04 29 66 04 11 40 18 63 01 28 72 41 18

K

K og L Auto

Navneregister

J

Industrivej Nord 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K. A. Ejendomme ApS Kildevej 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . K2 Komposit ApS Vævervej 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kafaei-Yahyavi Mehrdad Rosenvænget 17 . . . . . . . . . . . Kalle Farvervej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kammersgaard Erik Grønbækparken 16. . . . . . . . . . . . . Kammersgaard Palle Stavlundvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . Kammona Zayneb Abdul Hussein Bygvej 15. . . . . . . . . . Kammona Zayneb Abdul Hussein Bygvej 15. . . . . . . . . . Kant Kees Olander Åparken 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kant Kees Olander Åparken 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karlo Krogh Hansen Lundholmvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . Karlsen Dann Hedevej 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karlsen Flemming Tvedvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150

97 47 28 37 20 90 92 26 23 93 99 00 64 66 49 18 29 25 14 26 97 47 28 96 20 92 46 27 50 51 75 55 42 34 49 21 25 37 94 83 22 82 66 96 20 64 60 21 97 45 21 72 20 78 58 00

Karlsen Lone Flyvholm Tusbækvej 44. . . . . . . . . . . . . . . 29 27 41 14

Ole Karlsmose & Søn I/S Nålemagervej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karlsmose Tove Rosenvænget 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . Karred Kirsten Anette Skolevænget 10 . . . . . . . . . . . . . . Karred Kirsten Anette Skolevænget 10 . . . . . . . . . . . . . . Karred Kirsten Anette Skolevænget 10 . . . . . . . . . . . . . . Kaspersen Evan Dyhrberg Kløvervej 24 . . . . . . . . . . . . . Kaspersen Evan Dyhrberg Kløvervej 24 . . . . . . . . . . . . . Kaspersen Lars Mejdahl Kløvervej 24. . . . . . . . . . . . . . . Kastaniegården Skolegade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kastbjerg Søren Langbovej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kastrup Birthe Lundgårdsparken 59. . . . . . . . . . . . . . . . Kastrup Torben Lundgårdsparken 59 . . . . . . . . . . . . . . . Kastrup Torben Lundgårdsparken 59 . . . . . . . . . . . . . . . Katborg Kristian Østertoft 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Katkjær Jørn Østvænget 99 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kejser Lars Legaard Hodsagervej 37 . . . . . . . . . . . . . . . Kenneth Agerskov Birkkjærvej 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . Kh Tagdækning Feldborg ApS Taterbakkevej 6 . . . . . . . . Kiel Andreas Sønderby Herningvej 49. . . . . . . . . . . . . . . Kiel Anna Louise Sønderby Syrenvej 2 . . . . . . . . . . . . . . Kiel Anna Louise Sønderby Syrenvej 2 . . . . . . . . . . . . . . Kiel Jette Søndermarken 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Jørgen Skovdam Østergade 2 St 13 . . . . . . . . . . . . Kiel Jørgen Skovdam Østergade 2 St 13 . . . . . . . . . . . . Kiel Karsten Hodsagervej 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Kim Danmarksgade 45 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Kim Danmarksgade 45 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Kim Danmarksgade 45 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Kim Danmarksgade 45 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Knud Ejvind Violvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Knud Ejvind Violvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Knud Ejvind Violvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Steffen Koch Grønbækparken 79 . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Steffen Koch Grønbækparken 79 . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Steffen Koch Grønbækparken 79 . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Steffen Koch Grønbækparken 79 . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Steffen Koch Grønbækparken 79 . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Steffen Koch Grønbækparken 79 . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Tommy Skovhus Søndermarken 5 . . . . . . . . . . . . . . Kiilerich Dorthea Fynsgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiilerich Gert Torp Høgildvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiilerich Gert Torp Høgildvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiilerich Lars Holmgaard Toftevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Kiilerich Marianne Hirsevænget 13. . . . . . . . . . . . . . . . . Kiilerich Marianne Hirsevænget 13. . . . . . . . . . . . . . . . . Kiilerich Ruth Lysgaard Kløvervej 21 . . . . . . . . . . . . . . . Kiilerich Svend Erik Hirsevænget 13. . . . . . . . . . . . . . . . Kiilerich Svend Erik Hirsevænget 13. . . . . . . . . . . . . . . . Kilde Edmund Kløvervej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kilde Jytte Sjællandsgade 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kilde Jytte Sjællandsgade 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kilde Niels Gedbovej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 47 31 91 97 47 21 78 42 31 62 66 29 11 34 62 22 44 97 00 29 68 72 22 22 27 63 78 25 78 34 78 97 47 36 66 32 11 21 53 40 92 88 25 22 22 80 20 20 65 94 66 97 47 29 02 20 48 05 52 20 98 98 64 23 72 29 93 97 45 42 02 97 45 44 44 97 47 30 05 21 28 15 07 21 62 16 18 97 43 05 68 30 89 35 77 97 47 60 17 91 55 30 58 61 69 30 06 40 88 67 47 30 48 41 39 97 47 17 17 60 47 17 17 42 77 59 19 97 47 19 07 81 31 95 09 81 31 95 06 60 95 41 43 30 35 34 29 28 72 94 29 25 11 27 27 97 47 21 71 97 47 61 94 40 82 62 03 97 47 14 12 97 47 31 93 24 82 31 93 97 47 21 52 97 47 31 93 20 11 19 60 40 30 29 40 97 47 27 26 23 67 49 27 27 58 88 10

Kilde Tømrerforretning v/ Leif Højmark Pedersen Spegbjergvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kim Kørelærer Hodsagervej 51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kim Kørelærer v/ Kim Quist Spanggaard Hodsagervej 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kirk Alfred Ljørringvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 26 00 63 42 22 03 81 28 68 27 82 97 47 36 38


53 35 18 05 61 66 73 31 20 55 23 65 22 27 24 65 97 47 24 66 40 37 45 62

Kirkehuset - se side 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kirkens Korshær Genbrug

96 41 02 42

Kirkegade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kirkevang Anders Rugvænget 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kirkevang Frederikke Rugvænget 14 . . . . . . . . . . . . . . . Kirkevang Monique Rugvænget 14. . . . . . . . . . . . . . . . . Kirkevang Pia Rugvænget 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjelde Brian Råbjerg Kronborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . Kjelde Brian Råbjerg Kronborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . Kjelde Edvard Nielsen Hovedgaden 32 . . . . . . . . . . . . . . Kjelde Edvard Nielsen Hovedgaden 32 . . . . . . . . . . . . . . Kjeldsen Anna Lise Moeskjær Lundgårdsparken 48 . . . . Kjeldsen Gunner Lundgårdsparken 48 . . . . . . . . . . . . . . Kjeldsen Jens Lochmann Langgade 34 . . . . . . . . . . . . . Kjeldsen Jens Lochmann Langgade 34 . . . . . . . . . . . . . Kjeldsen Jens Lochmann Langgade 34 . . . . . . . . . . . . . Kjeldsen Lissi Hyldahl Lundgårdsparken 45 . . . . . . . . . . Kjeldsen Ole Højgaard Kløvervej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . Kjeldsen Ole Højgaard Kløvervej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . Kjeldsen Per Borg Obitsø Skolegade 26 B . . . . . . . . . . . Kjeldsen Per Borg Obitsø Havrevej 17 . . . . . . . . . . . . . . Kjeldsen Peter Lundgårdsparken 42. . . . . . . . . . . . . . . . Kjeldsen Søren Farvervej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjerulff Gitte Linding Hodsagervej 35 . . . . . . . . . . . . . . . Kjerulff Gitte Linding Hodsagervej 35 . . . . . . . . . . . . . . . Kjerulff Søren Hodsagervej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjerulff Søren Hodsagervej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Anders Østergaardsallé 7 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Anders Østergaardsallé 7 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Flemming Hallundbækvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Ingrid Hallundbækvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Ingrid Bente Hallundbækvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Lisbet Dam Drosselvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær-Jensen Inger Marie Irisvej 39. . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærgård Ingrid Hovedgaden 39 D . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærgård Ingrid Hovedgaden 39 D . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærgaard Jesper Videbæk Grønbækparken 99 . . . . . . . Kjærgaard Karen Margrethe Jernbanegade 9 . . . . . . . . . Kjærgaard Knud Højager 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærgaard Lauge Fredshegn 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærgaard Leif Olesen Jernbanegade 9 . . . . . . . . . . . . . Kjærgaard Maja Dam Grønbækparken 53. . . . . . . . . . . . Kjærhede Jens Gindeskovvej 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærs Mobil-Massage & Wellness Falkevej 11 . . . . . . . . Kjærsgaard Hanne Rugbjergvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærsgaard Jens Skov Danmarksgade 48 1 . . . . . . . . . . Kjærsgaard Karl Henrik Asbækhedevej 1 . . . . . . . . . . . . Kjærsgaard Karl Henrik Asbækhedevej 1 . . . . . . . . . . . . Kjærsgaard Karl Henrik Asbækhedevej 1 . . . . . . . . . . . . Kjøller Leif Gindeskovvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kl Ejendom Invest ApS Østvænget 61. . . . . . . . . . . . . . . Klaris Sofie Juul Hallundbækvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . Klaus Pedersen v/ Klaus Pedersen Stavlundvej 3 . . . . . . Klausen Karen Margrethe Engvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Klausen Leif Engvej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 47 13 63 42 52 62 88 42 52 10 99 31 59 79 79 40 24 86 66 51 51 02 03 22 33 50 82 40 81 62 63 20 78 18 71 97 47 20 84 97 47 35 66 97 45 43 58 22 16 85 59 20 66 85 59 27 21 02 83 97 47 26 10 21 27 02 48 30 59 28 14 28 43 14 75 97 47 24 49 22 89 91 60 23 35 58 27 20 35 04 43 22 32 80 63 22 32 66 44 97 45 40 87 60 48 84 36 97 42 01 77 97 42 01 77 21 45 55 21 28 14 68 51 29 72 38 31 97 47 61 03 21 30 63 08 29 91 97 47 60 74 07 05 97 47 25 77 24 90 78 03 40 95 32 00 97 47 22 33 97 47 28 92 23 46 53 00 29 78 95 05 23 46 06 12 97 47 37 80 21 96 76 10 20 33 67 80 97 45 43 53 50 57 51 00 60 24 79 69 26 71 97 51 22 88 71 30 51 86 60 23

Klausen Lotte Riis Solskrænten 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klausen Lotte Riis Solskrænten 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klausen Ruth Jakobe Sjællandsgade 11. . . . . . . . . . . . . Klausen Ruth Jakobe Sjællandsgade 11. . . . . . . . . . . . . Klausen Ruth Jakobe Sjællandsgade 11. . . . . . . . . . . . . Klausen Ruth Jakobe Sjællandsgade 11. . . . . . . . . . . . . Kleist Gerda Lørup Jersildvej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klemensen Anders Grumstrup Østergaardsvej 14. . . . . . Klemensen Martin Grumstrup Vestergade 30 . . . . . . . . . Klemensen Ole Grumstrup Bakkedraget 27 . . . . . . . . . . Klemmensen Jørn Farvervej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klemmensen Jørn Vendelbo Irisvej 16 . . . . . . . . . . . . . . Klemmensen Karin Langgade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klemmensen Karin Langgade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 45 25 20 29 26 13 65 53 35 77 13 42 77 18 80 42 22 49 03 42 20 24 21 52 39 20 18 23 37 57 31 60 19 01 36 61 69 30 73 51 51 02 01 97 47 37 84 40 51 65 44 24 26 29 40

Klinik for Fodterapi v/ Conny Nielsen Rugbjergvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 28 33 61

Klinik for Fysioterapi & Træning Haderup Nygade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klinkby Ellen Østergaardsallé 3 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . Klinkby Ellen Rørparken 14 A St . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klint Gunnar Bredgade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klint Gunnar Bredgade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 44 21 21 97 47 34 38 30 62 71 80 81 44 10 25 30 40 18 56

Klint’s Landbrug & haveservice Mønsted Skovvej 5 8800 Viborg . . . . . . . . . . . . . . . . . Klit Mette Ørrevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klitgård Solveigh Helen Skaarup Riskærvej 3 . . . . . . . . . Kloster Alfred Nørreholmvej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kloster Alfred Nørreholmvej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kloster Daniel Nørreholmvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kloster Dorte Hedevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kloster Dorte Hedevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kloster Jakob Tjørnevej 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kloster Johannes Hovedgaden 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kloster Johannes Hovedgaden 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kloster Johannes Hovedgaden 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kloster Martha Hovedgaden 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kloster Martha Marie Hovedgaden 54 . . . . . . . . . . . . . . Kloster Martin Nørreholmvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kloster Ove Ommosevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kloster Preben Hedevej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kloster Preben Hedevej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kloster Søren Hedevej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kløjgaard Rikke Lykke Birkevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24 27 61 67 26 17 86 44 40 21 59 16 97 47 61 12 97 12 61 11 51 76 35 67 97 45 20 23 53 66 31 24 97 45 20 85 97 47 61 09 31 15 74 72 23 48 06 08 97 47 61 09 40 61 15 45 61 76 85 26 97 47 60 68 97 45 20 23 20 11 70 23 53 66 60 76 28 30 39 51

KMS-Service Nålemagervej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knoop Kimie Holstebrovej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knoop Lars Holstebrovej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knop Michael Karupvej 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knop Michael Bournonwille Karupvej 46 . . . . . . . . . . . . Knud Ejlersen Tvedvej 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knud Wraae Nygårdvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knude Niels Peter Troelstrupvej 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . Knude Søren Anemonevej 2 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knude Tove Nørbjerg Troelstrupvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Allan Fårbækvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Bent Hovedgaden 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Bruno Sønderagervej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Charlotte Østergaard Fårbækvej 13 . . . . . . . . . Knudsen Charlotte Østergaard Fårbækvej 13 . . . . . . . . . Knudsen Erik Rugbjergvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Erik Højager 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31 37 20 38 52 23 32 05 52 23 23 57 61 75 70 56 40 40 20 09 29 67 66 23 51 24 61 38 40 59 28 83 61 28 99 98 61 27 28 82 22 44 99 94 24 76 14 25 40 46 97 46 22 98 00 30 22 67 25 62 97 47 20 38 97 47 13 50

151

Navneregister

Kirkeby Frede Vester Feldborgvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . Kirkeby Henrik Skovvænget 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kirkeby Lise Madum Åskrænten 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Kirkegaard Karen Kielsgaard Violvej 9 . . . . . . . . . . . . . . Kirkegaard Knud E Violvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kirkegaard Knud Erik Violvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

K


Navneregister

K

Knudsen Erik Højager 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Erik Rugbjergvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Erik Højager 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Erik Højager 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Erik Rugbjergvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Georg Nørreholmvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Georg Nørreholmvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Gunner Romvigvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Hanne Jensine Andreassen Udholmvej 5 . . . . . Knudsen Hanne Jensine Andreassen Udholmvej 5 . . . . . Knudsen Hans Peder Anemonevej 20 B . . . . . . . . . . . . . Knudsen Hans Peder Anemonevej 20 B . . . . . . . . . . . . . Knudsen Henry Gindeskovvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Hilda Margrethe Søndergade 22 . . . . . . . . . . . Knudsen Jane Skovgaard Fynsgade 8 . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Jonna Tolderlund Sønderagervej 10. . . . . . . . . Knudsen Lizzi Marie Skolevænget 29. . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Lizzi Marie Skolevænget 29. . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Niels Jørgen Rørkærvej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Niels Jørgen Rørkærvej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Otto Richard Jyllandsgade 25 . . . . . . . . . . . . . Knudsen Otto Richard Jyllandsgade 25 . . . . . . . . . . . . . Knudsen P V Søndergade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Rene Juhl Irisvej 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Susanne Korsgaard Romvigvej 15 . . . . . . . . . . Knudsen Susanne Korsgaard Romvigvej 15 . . . . . . . . . . Knudsen Svend Erik Østvænget 109 A . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Svend Erik Østvænget 109 A . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Tommy Duedahl Engvej 33 B . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Vivi Mariann Skaarup Syrenvej 10 . . . . . . . . . . Kobbernagel Leif Erik Bech Egeskrænten 4 D. . . . . . . . . Kobbernagel Leif Erik Bech Egeskrænten 4 D. . . . . . . . . Koch Lene Flohr Rugvænget 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kofod Karl Andreas Bredgade 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kofoed Rikke Kløjgaard Birkevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kofoed Rikke Kløjgaard Birkevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kokholm Anita Lauth Højgade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kokholm Birthe Hallundbækvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kokholm Birthe Hallundbækvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kokholm Birthe Hallundbækvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kokholm Bo Skov Fynsgade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kokholm Bo Skov Fynsgade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kokholm Bo Skov Fynsgade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kokholm Bo Skov Fynsgade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kokholm Frank Fynsgade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kokholm Frank Fynsgade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kokholm Grethe Østergaardsallé 3 3 6. . . . . . . . . . . . . . Kokholm Sara Katrine Jens Jensensvej 6 E . . . . . . . . . . Kokholm Sara Katrine Jens Jensensvej 6 E . . . . . . . . . . Kokholm Susanne Fynsgade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koldkur Fårbækvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koldkur Jørn Ved Hegnet 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolling Lars Havrevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolling Lars Havrevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolling Lillian Birgitte Havrevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolling Line Korsgaard Havrevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolling Mikael Boghvedevej 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolling Susanne Bek Boghvedevej 25. . . . . . . . . . . . . . . Kolling Susanne Bek Boghvedevej 25. . . . . . . . . . . . . . . Kolling Susanne Bek Boghvedevej 25. . . . . . . . . . . . . . . Kolling Thomas Korsgaard Havrevej 7 . . . . . . . . . . . . . . Kolodziej Karol Østvænget 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152

61 29 38 47 24 24 12 38 23 67 79 50 21 48 10 50 20 58 70 38 97 46 83 61 30 59 26 68 61 76 01 94 61 36 29 72 21 82 82 11 97 47 37 24 52 37 19 50 32 20 18 95 30 13 22 42 20 64 13 33 21 57 93 60 96 10 20 02 21 44 62 78 40 95 56 56 20 27 95 52 51 93 52 50 23 26 52 50 97 47 22 42 23 49 49 56 61 74 74 68 29 87 98 17 41 62 34 22 30 52 77 62 21 24 91 54 51 54 18 38 97 45 66 54 31 41 90 75 29 71 33 20 40 97 26 25 60 81 00 89 25 12 25 23 60 16 53 13 61 18 30 29 31 23 01 36 31 20 51 16 81 17 41 18 31 34 53 76 28 56 53 76 26 74 53 76 97 42 28 94 30 20 30 94 97 47 61 95 60 93 30 34 27 79 37 77 21 74 95 50 97 45 60 69 97 45 60 38 25 56 59 28 24 20 20 44 28 80 09 49 60 23 40 67 20 45 24 35 30 20 46 43 29 38 65 57 23 67 14 30 60 23 13 98 96 92 30 75

Kolodziej Karol Østvænget 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kongensgaard B. Skavevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kongensgaard Bente Skavevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konovalova Iana Åvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konsulentfirmaet Jonas Nørgaard Danmarksgade 22. . . Korsgaard Tage Danmarksgade 66. . . . . . . . . . . . . . . . . Kovpanets Yaroslav Hovedgaden 33 . . . . . . . . . . . . . . . . Kozlowska Agnieszka Bozena Ahornvej 3 . . . . . . . . . . . . Kozlowski Waldemar Grzegorz Ahornvej 3 . . . . . . . . . . . Kozlowski Waldemar Grzegorz Ahornvej 3 . . . . . . . . . . . Kragh Karin Bendixsen Lyngen 5 C . . . . . . . . . . . . . . . . Krarup Bjarne L Højager 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krarup Erik Engbakken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krarup Gerda Rosenbjerg Eliseborgvej 5 . . . . . . . . . . . . Krarup Gunner Lind Eliseborgvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Krarup Kathrine Luther Højager 43. . . . . . . . . . . . . . . . . Krarup Peter Dam Skærbækvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krautwald Karen Marie Skovvænget 45 . . . . . . . . . . . . . Krigbaum Ann Bjørnskov Langgade 90. . . . . . . . . . . . . . Krigbaum Ann Bjørnskov Langgade 90. . . . . . . . . . . . . . Krista og Henry Helms Skolegade 30 A . . . . . . . . . . . . . Kristensen Aksel John Ørrevej 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Aksel John Ørrevej 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Alex Obitsø Lærkevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Alex Obitsø Lærkevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Alex Obitsø Lærkevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Allis Parkvej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Allis Parkvej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Anne Brock Industrivej 20. . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Benny Grynderup Sjællandsgade 6 . . . . . . . . Kristensen Bent Kjærgaard Skovvænget 71 . . . . . . . . . . Kristensen Bent Kjærgaard Skovvænget 71 . . . . . . . . . . Kristensen Bente Rosenvænget 7 St tv. . . . . . . . . . . . . . Kristensen Bodil Marie Mosevænget 22 . . . . . . . . . . . . . Kristensen Brian Høgh Anemonevej 25 B . . . . . . . . . . . . Kristensen Brian Kjær Haderisvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Brian Kjær Haderisvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Charlotte Bakkedraget 25 . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Charlotte Køhler Engvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Charlotte Tanderup Bakkedraget 25 . . . . . . . Kristensen Conni Bakkedraget 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Conni Wind Bakkedraget 7 . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Dan Reinholt Lundgaardsgade 5 . . . . . . . . . . Kristensen Egon Tjørnevej 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Egon Kærsgaard Tjørnevej 52 . . . . . . . . . . . . Kristensen Else Marie Hedegaard Skolevænget 2. . . . . . Kristensen Erna Skovvænget 71. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Esther Vejen Engdraget 17 . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Flemming Lundgårdsparken 37 . . . . . . . . . . Kristensen Flemming Lundgårdsparken 37 . . . . . . . . . . Kristensen Flemming Engvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Frode Bang Karupvej 29 1 . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Frode Bang Karupvej 29 . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Frode Bang Karupvej 29 . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Frode Bang Karupvej 29 . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Grethe Østergaardsallé 7 1 3 . . . . . . . . . . . . Kristensen Grethe Nielsen Østergaardsallé 7 1 3 . . . . . . Kristensen Gunner Frølund Mosevænget 30 . . . . . . . . . . Kristensen Gunner Frølund Kildevej 2. . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Hanne Margrethe Stadsbjerg Herningvej 30 . Kristensen Heidi Visholm Lundgårdsparken 32. . . . . . . . Kristensen Heidi Visholm Lundgårdsparken 32. . . . . . . .

42 78 52 92 97 47 64 60 22 36 55 24 71 75 21 51 22 98 03 44 21 56 34 71 52 61 21 41 42 78 28 33 60 46 58 86 42 39 35 91 97 47 12 84 40 30 01 04 97 45 66 02 61 71 46 78 96 41 30 07 28 34 30 48 20 98 99 50 21 90 44 55 61 36 14 78 41 35 30 03 97 47 22 91 64 66 43 62 20 15 61 74 31 18 11 22 24 25 54 46 22 49 54 11 97 47 60 36 40 27 09 89 25 52 91 54 20 46 93 61 91 25 22 14 20 43 43 09 60 92 18 47 22 84 81 55 23 61 79 98 97 54 85 69 60 12 60 69 97 47 36 71 21 24 10 21 21 64 69 39 40 14 86 17 96 10 96 10 22 44 21 08 32 17 27 94 30 20 35 49 25 36 72 16 97 45 22 14 51 92 97 47 97 45 63 22 24 21 02 64 21 24 11 62 97 45 61 00 40 14 12 12 24 94 52 70 24 78 50 76 97 47 21 42 29 29 16 96 97 47 37 39 61 60 92 81 28 90 85 83 61 68 02 68 26 81 68 31


22 79 08 97 29 63 80 17 21 77 33 97 97 45 24 70 97 47 14 77 22 16 82 96 29 25 14 22 30 28 85 29 61 54 42 06 97 47 28 45 40 19 29 45 35 11 62 35 22 64 48 05 31 33 12 10 97 47 14 10 21 23 23 92 51 88 15 40 21 80 64 93 40 97 29 96 30 48 36 73 97 47 27 68 20 62 70 47 20 73 47 04 61 79 28 65 97 47 29 96 25 33 29 96 28 65 46 69 97 45 24 93 40 82 57 74 20 84 27 74 27 12 49 82 20 53 84 81 31 23 89 17 29 45 19 39 30 95 35 45 22 99 38 17 22 65 28 03 22 36 57 82 30 26 00 59 21 60 16 30 93 98 01 45 50 81 51 36 30 72 16 13 22 80 00 39 91 55 03 50 61 77 19 55 97 45 40 50 24 80 48 30 97 45 21 74 25 36 81 30 20 86 61 63 22 43 89 11 81 90 86 49 25 77 53 19 20 96 13 39 97 45 24 39 20 10 28 32 61 74 77 72 25 38 82 05 23 30 68 62 97 45 44 12 29 61 21 19

Kristensen Thorkild Ørrevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Thorkild Ørrevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Tonny Rørkærvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Ulla Engbakken 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Ulrik Industrivej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Vagn Nørgaard Bygvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Vagn Nørgaard Bygvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Vagn Nørgaard Bygvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . Kristian Farvervej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Bent Lundbyvej 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Bent Lundbyvej 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Bent Lundbyvej 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Carl Sjællandsgade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Gitte Lundbyvej 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Henning Hovedvejen 12 . . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Henning Hovedvejen 12 . . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Jens Østergaardsvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Jens Peder Parkvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Kasper Bach Rosenvænget 10 . . . . . . . . . . . Kristiansen Kasper Bach Engvej 10 1 . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Kristian Parkvej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Laurids Møller Karupvej 3 . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Svend Hirsevænget 10. . . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Svend Hirsevænget 10. . . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Svend Hirsevænget 10. . . . . . . . . . . . . . . . . Krogsgaard Else Krogh Rugvænget 17 . . . . . . . . . . . . . . Krogsgaard Eva Irisvej 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krogsgaard H Irisvej 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krogsgaard Knud Erik Grønsværen 4 . . . . . . . . . . . . . . . Krogsgaard Knud Erik Søndergade 1 St . . . . . . . . . . . . . Krogsgaard Lone Gabsvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krogsgaard Oscar Rugvænget 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . Kronborg Claus Tjørnevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kronborg Signe Karlsmose Sjællandsgade 21 . . . . . . . . Kruse Lissy Lundgårdsparken 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kruse Mogens Borg Lundgårdsparken 86 . . . . . . . . . . . Kruse Ruth Petersen Sjællandsgade 17 . . . . . . . . . . . . . Krøjgaard Søren Hornshøj Tvedvej 11. . . . . . . . . . . . . . . Kuchartik Anette Åskrænten 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kuchartik Anette Åskrænten 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kuchartik Anette Åskrænten 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kudahl-Pedersen Inge Peulicke Løvigvej 4 . . . . . . . . . . . Kurt Hjerrild Sørensen Viborgvej 378 . . . . . . . . . . . . . . . Kusk Conny Kirkegade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kusk Else Smedegade 1 St th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kusk Lisbeth Aaberg Søndermarken 13 . . . . . . . . . . . . . Kvideo v/ Kasper Nielsen Lundgårdsparken 72. . . . . . . . Kvist Rene Østvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kvist Rene Østvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Künnapuu Jørn Kim Bredgade 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kærgaard Charlotte Engelhardt Tusbækvej 23 . . . . . . . . Kærgaard Majbrit Nørskov Lundholmvej 2 . . . . . . . . . . . Kæseler Irene Østertoft 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 47 23 03 21 40 92 66 97 35 45 95 31 71 92 92 26 77 21 01 97 47 26 90 23 61 50 72 23 23 26 09 41 67 47 78 51 48 76 53 40 62 65 41 24 44 37 80 40 10 91 34 40 45 63 65 42 19 24 91 40 57 25 09 97 47 21 65 22 17 54 14 34 11 06 13 27 24 41 63 31 53 99 31 23 42 32 66 97 47 33 65 52 37 04 01 24 98 39 23 30 46 78 84 29 70 25 39 97 47 25 39 97 47 17 07 29 44 95 27 25 12 58 30 97 47 25 01 61 67 85 61 40 95 47 15 21 24 72 70 51 18 18 53 51 42 99 16 61 33 23 29 60 57 50 86 24 26 50 86 23 64 39 75 97 45 26 52 40 50 70 91 30 70 44 92 23 49 83 85 40 40 80 07 22 83 08 05 28 69 37 84 28 55 49 37 28 51 45 61 22 23 34 11 30 48 57 27 97 54 73 86

Købmandsgårdens Genbrug Danmarksgade 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Køhler Conny Elisabeth Engelbrecht Anemonevej 21 A . . Køhler Heidi Wind Ljørringvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Køhler Heidi Wind Ljørringvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Køhler John Industrivej Nord 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Køhler John Industrivej Nord 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Køhler Per Lund Ljørringvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kølbæk Helle Næstholt Gråsandvej 2 . . . . . . . . . . . . . . .

51 37 67 67 31 70 70 38 42 95 95 06 27 60 50 88 97 13 36 22 40 11 96 22 28 34 18 12 97 14 30 97

153

Navneregister

Kristensen Heine Høgh Engvej 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Helle Viftrupvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Henrik Bo Karupvej 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Henry Løvigvej 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Hugo Madsen Østertoft 49 . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Ingrid Falkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Jakob Farvervej 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Jane Brandt Tusbækvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Jens Peder Langbo Vestager 1 . . . . . . . . . . . Kristensen Jens Peder Møller Varhedevej 6 . . . . . . . . . . Kristensen Jens Peder Møller Varhedevej 6 . . . . . . . . . . Kristensen John Lundgårdsparken 64 . . . . . . . . . . . . . . Kristensen John Lundgårdsparken 64 . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Jonas Langgade 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Jytte Lundgårdsparken 24 . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Jytte Lundgårdsparken 24 . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Jytte Irene Lærkevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Jørgen Eigil Lergravvej 25 . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Karen Høgh Lundgårdsparken 7 . . . . . . . . . . Kristensen Karin Irisvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Karl Theodor Lundgårdsparken 35 . . . . . . . . Kristensen Karl Theodor Lundgårdsparken 35 . . . . . . . . Kristensen Klaus Viborgvej 366 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Knud Erik Mosevænget 22 . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Leif Lundgårdsparken 7 . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Leif Lundgårdsparken 7 . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Leif Nyholm Falkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Leif Obitsø Åbakkevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Leif Obitsø Åbakkevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Leif Obitsø Åbakkevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Linda Winding Hogagervej 26 . . . . . . . . . . . . Kristensen Lise Hirsevænget 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Maibritt Langgade 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Malene Friis Sønder Skjerkvej 16 . . . . . . . . . Kristensen Maria Kviesgaard Rørkærvej 2 . . . . . . . . . . . Kristensen Maria Kviesgaard Rørkærvej 2 . . . . . . . . . . . Kristensen Maria Kviesgaard Rørkærvej 2 . . . . . . . . . . . Kristensen Maria Kviesgaard Rørkærvej 2 . . . . . . . . . . . Kristensen Martin Nygaard Sønder Skjerkvej 16. . . . . . . Kristensen Martin Nygaard Sønder Skjerkvej 16. . . . . . . Kristensen Merete Hauge Irisvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Merete Hauge Irisvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Merete Hauge Irisvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Michael Bang Rørparken 30 1. . . . . . . . . . . . Kristensen Natasja Liv Wind Bellisvej 3 . . . . . . . . . . . . . Kristensen Nick Hornshøj Skolestien 7 . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Ole Egevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Ole Egevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Paw Skolevænget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Paw Meldgaard Skolevænget 2. . . . . . . . . . . Kristensen Per Karupvej 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Per Bang Karupvej 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Pernille Egeskrænten 13. . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Pernille Egeskrænten 13. . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Pernille Egeskrænten 13. . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Petra Hedegaard Drosselvej 6. . . . . . . . . . . . Kristensen Pia Dahl Østertoft 49 A . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Rita Annette Løvigvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Spomenka Rørparken 16 B St. . . . . . . . . . . . Kristensen Svend Gustav Toppergårdvej 6 . . . . . . . . . . . Kristensen Søren Arbjerg Mølleparken 18 . . . . . . . . . . . Kristensen Thomas Jensby Skovvænget 95 . . . . . . . . . .

K


Kaag Tine Skærbæk Langgade 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 44 22 Kaas Søren Anemonevej 11 A St . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 49 08 05

L

Navneregister

K

Ladefoged Lotte Karupvej 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 53 65 60 Ladegaard Meta Vestparken 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 54 49 48 Ladegaard Susan Bredgade 13 B. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 12 10 30 Laier Bettina Juhl Bredgade 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 45 18 Laila Mikkelsen Vester Feldborgvej 26 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 63 48 Landbrug/Elisabeth Malling Browne Egelundvej 4 . . . . . 97 45 60 56 Landbruger Christian Peder Sve v/ Christian Peder Svendsen Bjergmosevej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 33 33 87 Landbruger Erik Jensen Bredgade 85 . . . . . . . . . . . . . . 40 30 57 10 Landbruger Svend-Olof Sjøstrøm v/ Svend-Olof Sjøstrøm Lundholmvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 60 90 Landbrugere O Sundstrup/E Trankj v/ Olav Sundstrup Feldborgvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 88 11 09 Landbrugere O Sundstrup/E Trankjær Feldborgvej 19 . . . 97 47 61 00 Landmand Børge Hareskov v/ Børge Hareskov Hallundbækvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 61 10 29 Langbo Anna Bolette Langbovej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 30 04 89 Langbo Jens Peder Vestager 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 48 Lange Rico Per Østertoft 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 85 19 56 Lange-Kornbak Tina Linding Tusbækvej 27 . . . . . . . . . . 29 60 45 10 Langekornbak Tina Linding Tusbækvej 27 . . . . . . . . . . . 24 48 45 10 Langgaard Dorthe Vestergade 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 50 97 47 Langgaard Dorthe Vestergade 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 44 97 47 Langgaard Dorthe Vestergade 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 64 72 35 Langgaard Dorthe Vestergade 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 51 13 17 Langgaard Jørgen Hammer Vestergade 17 . . . . . . . . . . 97 47 30 44 Langgaard Jørgen Hammer Vestergade 17 . . . . . . . . . . 42 44 97 17 Langvadbjerg Fonden Ljørringvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 50 51 46 84 Lars Bonde Nørreholmvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 74 75 56 Lars Bredtoft Sønder Skjerkvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 75 66 38 Lars Horslund Videbæk Grønbækparken 4 . . . . . . . . . . . 20 98 98 61 Larsen Alex Markedspladsen 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 38 40 48 Larsen Alex Markedspladsen 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 38 25 02 Larsen Alice Rosenvænget 1 1 th . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 79 33 38 Larsen Allan Tusbækvej 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 43 54 37 Larsen Anna Lise Dam Nørregade 32 . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 25 29 Larsen Arne Hvedevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 36 42 Larsen B Grovevej 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 14 30 56 Larsen Bent Skærbækvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 37 83 08 Larsen Birthe Sjællandsgade 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 70 14 20 Larsen Birthe Sjællandsgade 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 57 93 92 Larsen Brian Stoubæk Parken 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 29 63 34 Larsen Brian Stoubæk Parken 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 21 04 79 Larsen Børge Kløvervej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 28 90 Larsen Børge Kløvervej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 41 83 15 Larsen Camilla Bredgade 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 29 30 29 Larsen Camilla Bredgade 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 38 03 75 Larsen Christen Dam Skærbækvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 39 52 Larsen Christen Dam Skærbækvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 28 55 Larsen Christian Dam Skærbækvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 19 71 Larsen Christian Georg Egevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 42 93 Larsen Christian Georg Egevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 67 57 93 Larsen Elin Østertoft 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 26 59 Larsen Elin Østertoft 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 47 42 63 Larsen Elly Johanne Mathilde Østergaardsallé 3 2 8 . . . 97 47 20 20 Larsen Evald Emil Grantoften 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 10 41 33

154

Larsen Evald Emil Grantoften 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Gert Houmøller Fynsgade 11 . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Gunner Ejvind Irisvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen H Løwig Tjørnevej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Hans Parkvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Hans Løwig Tjørnevej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Henning V Fynsgade 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Inger Marie Irisvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Jacob Dam Karupvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Jan Skree Herningvej 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Jane Gammel Landevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Jens Verner Bredgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Jette Langgade 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Jørgen Bondrup Karupvej 79 . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Jørgen Bondrup Karupvej 79 . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Kenneth Filtenborg Rosenvænget 5 1 mf . . . . . . Larsen Kim Martin Skovvænget 83. . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Kim Martin Skovvænget 83. . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Kristian Bodholdt Hasselbalch Østvænget 61 . . . Larsen Kristian Øjvind Vibevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Kristian Øjvind Vibevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Lene Birgit Togsverd Kløvervej 11. . . . . . . . . . . . Larsen Lisbeth Philbert Skovvænget 83 . . . . . . . . . . . . . Larsen Lone Boghvedevej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Martin Søndergade 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Mette Krogh Kildevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Michael Hall Hovedgaden 14 . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Michael Hall Hovedgaden 14 . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Morten Langgade 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Morten Langgade 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Niklas Enevold Hodsagervej 70. . . . . . . . . . . . . . Larsen Per Svolgaard Bredgade 43 . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Per Svolgaard Bredgade 43 . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Rehné Alexander Højgade 6 A. . . . . . . . . . . . . . . Larsen Renate Elisabeth Elmevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Rene Sølvbjerg Vistorpvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Rene Sølvbjerg Vistorpvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Ronni Videbækvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Ruth Lundgaardsgade 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Ruth Lundgaardsgade 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Susanne Sjællandsgade 30. . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Susanne Sjællandsgade 30. . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Svend Søby Lundgaardsgade 14 . . . . . . . . . . . . Larsen Thomas René Langgade 31 . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Thomas René Langgade 31 . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Thomas René Langgade 31 . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Torkild Kildsgaard Ørrevej 27 . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Torkild Kildsgaard Ørrevej 27 . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Torkild Kildsgaard Ørrevej 27 . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Torkild Kildsgaard Ørrevej 27 . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Torkild Kildsgaard Ørrevej 27 . . . . . . . . . . . . . . . Lassen Anne Ramskov Danmarksgade 55 . . . . . . . . . . . Lassen Benny Errol Bygvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lassen Berit Bygvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lassen Clara Bredgade 68 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lassen Clara Bredgade 68 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lassen Hans Anton Hogagervej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . Lassen Hans Anton Hogagervej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . Lassen Kenney Danmarksgade 55 . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 70 41 33 31 18 04 45 24 26 77 47 97 45 22 95 20 64 03 74 20 29 75 34 26 44 23 07 51 98 97 47 96 52 28 55 21 93 65 30 97 45 45 41 60 91 73 29 41 44 45 52 97 45 61 65 61 79 03 42 30 32 36 31 61 67 51 55 23 25 51 55 30 33 02 32 97 45 26 76 24 98 37 06 60 64 92 75 51 21 89 78 22 44 83 20 41 16 81 87 23 21 92 22 53 62 62 00 53 35 20 84 51 74 30 90 27 57 31 12 60 13 89 93 61 70 46 50 61 68 59 12 51 52 78 60 97 45 43 04 52 63 60 71 24 60 50 43 35 14 02 45 97 47 23 07 61 70 97 47 26 82 42 38 22 59 07 03 61 70 69 73 42 76 23 03 42 30 85 90 22 35 13 96 97 47 36 34 60 74 36 34 42 98 36 34 28 99 74 90 24 41 49 19 60 17 27 13 40 57 38 01 23 43 09 36 97 45 40 40 29 79 05 40 97 45 43 41 29 46 01 41 31 26 75 81

Lasses Vinduespolering Gammel Landevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 99 68 23 Lauesen Torben Langkilde Sandgårdvej 15 . . . . . . . . . . 40 71 42 39


25 21 57 67 51 24 09 35 50 90 69 84 24 27 44 46 28 84 55 35 28 25 15 73 97 47 31 29 97 47 21 60 97 47 14 02 22 32 88 41 21 72 38 17 21 73 57 70 23 86 05 61 31 49 22 80 21 13 58 93 26 18 20 62 61 68 84 40 51 14 27 05 29 90 31 49 97 47 19 15 30 50 20 89 28 34 42 39 20 72 53 12 93 88 80 60 97 45 46 00 23 64 59 46 97 45 41 67 60 10 66 11 51 91 76 12 42 41 76 12 29 84 76 12 97 47 33 73 22 79 09 03 60 92 16 43 42 34 60 25 97 47 27 69 29 40 18 44 29 40 18 28 51 74 28 88 30 24 74 90 22 80 28 72 41 13 35 30 97 47 28 07 51 48 23 67 97 14 33 80 25 89 00 42 40 68 33 37 40 56 31 80 23 68 41 14 22 16 79 48 97 47 27 01 27 19 66 90 41 13 35 40 21 67 03 02 22 86 64 45 29 62 62 23 30 28 22 49 29 71 22 49 29 13 39 77 97 47 60 73 27 71 54 55 26 68 39 44

Lauridsen Martin Østvænget 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Martin Østvænget 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Martin Østvænget 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Mathias Munch Rugvænget 49 . . . . . . . . . . . Lauridsen Nicolai Skovvænget 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Nicolai Skovvænget 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Nicolai Skovvænget 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Nicolai Vormstrupvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Niels Kristian Fenger Lundgårdsparken 5. . . . Lauridsen Ole Hareskov Østertoft 61 . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Ole Hareskov Østertoft 61 . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Ole Hareskov Østertoft 61 . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Pia Hestbech Lund Violvej 4 . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Pia Hestbech Lund Violvej 4 . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Preben Armose Højager 5 . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Preben Armose Højager 5 . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Preben Armose Højager 5 . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Ragna Rugvænget 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Ruth Haaning Holstebrovej 13 . . . . . . . . . . . . Lauridsen Tage Sandgårdvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Tage Sandgårdvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Tage Sandgårdvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Tage Sandgårdvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Tage Sandgårdvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Tommy Nybo Lundgårdsparken 66. . . . . . . . . Lauridsen Torben Egeskrænten 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Torben Egeskrænten 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Tove Led Holstebrovej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Tove Led Holstebrovej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Trine Lund Falkevej 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Trine Lund Falkevej 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Trine Lund Falkevej 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Uffe Grønbækparken 10. . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Uffe Grønbækparken 10. . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Uffe Grønbækparken 10. . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Vera Irene Østergade 2 St 30 . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Ejner Holmgaard Boghvedevej 19 . . . . . . . . . . Lauritsen Gerda Lindholm Tjørnevej 12 B. . . . . . . . . . . . Lauritsen Gerda Lindholm Tjørnevej 12 B. . . . . . . . . . . . Lauritsen Henning Markvænget 11. . . . . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Jens Vissing Tjørnevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Karen Fabricius Jersildvej 5 . . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Karin Bredgade 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Karin Bredgade 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Kim Brian Skovvænget 89. . . . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Kurt Skovvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Kurt Skovvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Thomas Industrivej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Vagn Bruno Bredgade 82 . . . . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Verner Lundgårdsparken 1 . . . . . . . . . . . . . . . Lauritzen Paw Nørgaard Karupvej 77 . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Alex Morten Hodsagervej 38. . . . . . . . . . . . . . . Laursen Allan Kristian Feldborgvej 25. . . . . . . . . . . . . . . Laursen Anna Marie Rechnagel Skovvænget 77. . . . . . . Laursen Annemarie Gindeberg Skærbækvej 7 . . . . . . . . Laursen Bjarne Skolegade 30 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Bjarne Skolegade 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Børge Bakkedraget 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Casper Lundgårdsparken 8. . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Christina Lindholt Tusbækvej 49 . . . . . . . . . . . . Laursen Christina Lindholt Tusbækvej 49 . . . . . . . . . . . . Laursen Egon P Tjørnevej 9 B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24 63 50 62 23 68 63 50 21 74 51 02 26 18 83 23 51 21 73 58 51 21 73 24 51 21 73 22 21 20 91 63 97 47 28 78 97 47 32 75 30 12 62 75 23 26 68 43 91 55 76 12 60 64 76 12 42 22 22 48 30 22 02 65 29 70 93 22 27 35 78 28 60 69 33 73 97 14 31 05 61 39 29 35 51 79 73 64 20 34 84 05 20 25 31 06 51 33 75 53 61 27 07 31 20 92 45 22 97 47 25 69 42 47 25 69 61 75 40 87 30 33 09 45 23 39 05 45 25 13 67 01 20 92 67 01 20 92 11 10 81 61 30 38 20 30 09 39 97 45 20 63 24 62 34 33 22 45 17 15 22 43 84 55 23 98 33 49 29 41 72 87 29 31 19 79 97 13 62 30 97 45 42 85 30 30 58 71 25 52 91 50 97 45 42 87 97 47 24 68 26 34 84 42 30 33 91 92 24 47 89 62 21 34 53 63 50 91 92 64 97 97 72 98 20 84 72 98 97 47 20 34 26 74 42 96 30 31 35 54 28 26 78 86 97 45 21 90

155

Navneregister

Lauesen Torben Langkilde Sandgårdvej 15 . . . . . . . . . . Laugesen Anders Hestbjergvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laugesen Anders Hestbjergvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laugesen Anders Hestbjergvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laugesen Erling Strunge Damgaard Sønderagervej 46. . Laugesen Erling Strunge Damgaard Sønderagervej 46. . Laugesen Flemming Bjergmosevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . Laugesen Henning Lergravvej 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . Laugesen Jesper Gyvelvej 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laugesen Jesper Gyvelvej 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laugesen Jesper Gyvelvej 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laugesen Lisbeth Holtevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laugesen Signe Holtevej 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laugesen Verner Holtevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Alex Marinus Skyttevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Anna Marie Holk Vestergade 3 1 . . . . . . . . . . Lauridsen Anna Mette Engholm Hvedevej 4 . . . . . . . . . . Lauridsen Anna Mette Engholm Hvedevej 4 . . . . . . . . . . Lauridsen Anne Dorthe Skolegade 22 . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Arne Anemonevej 7 D 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Arne Anemonevej 7 D 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Arne Ringgård Jyllandsgade 3 . . . . . . . . . . . . Lauridsen Arne Ringgård Jyllandsgade 3 . . . . . . . . . . . . Lauridsen Asbjørn Hoff Ringgård Højager 14 . . . . . . . . . Lauridsen Bent Langgade 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Bent Langgade 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Bente Danmarksgade 52 . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Bo Grovevej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Carsten Lund Violvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Carsten Lund Violvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Carsten Lund Violvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Ejlif Jørgen Holstebrovej 13 . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Ejlif Jørgen Holstebrovej 13 . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Emmy Vestergade 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Emmy Vestergade 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Ernfred Vinther Lundgårdsparken 66 . . . . . . . Lauridsen Ernfred Vinther Lundgårdsparken 66 . . . . . . . Lauridsen Ernfred Vinther Lundgårdsparken 66 . . . . . . . Lauridsen Frida Andrea Mosevænget 24 . . . . . . . . . . . . Lauridsen Grethe Frølund Mosevænget 20 . . . . . . . . . . . Lauridsen Gry Steensig Lundgårdsparken 23 . . . . . . . . . Lauridsen Helle Rugbjergvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Henning Rugvænget 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Jacob Hviid Hodsagervej 43. . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Jens Vinkelvej 8 St. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Jens Hansen Vinkelvej 8 St . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Karen Dalum Højager 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Kasper Lunding Møllestræde 6 1 . . . . . . . . . . Lauridsen Keld Ljørringvej 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Keld Ljørringvej 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Knud K Rugvænget 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Knud Kristian Rugvænget 27 . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Kristian Rugbjergvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Kurt Steensig Lundgårdsparken 23 . . . . . . . . Lauridsen Lena Rugbjergvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Leo Tusbækvej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Lissy Krista Skolegade 11 . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Lissy Krista Skolegade 11 . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Lissy Krista Skolegade 11 . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen M Lund Hodsagervej 81. . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Mariuns Hodsagervej 81 . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Mariuns Hodsagervej 81 . . . . . . . . . . . . . . . .

L


Navneregister

L

Laursen Egon Peter Tjørnevej 9 B. . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Finn Karupvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Finn Karupvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Finn Ejvind Tusbækvej 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Finn Ejvind Tusbækvej 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Finn Ejvind Tusbækvej 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Frederik Barslundvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Grethe Bakkedraget 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Inge Charlotte Hogagervej 24 . . . . . . . . . . . . . . Laursen Inger Poula Skolegade 30 B . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Jan Lynge Vestparken 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Jenny Varhedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Jørgen Anemonevej 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Jørgen Peter Seidelin Bakkedraget 3 . . . . . . . . Laursen Kaj Bækgård Varhedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Kaj Bækgård Varhedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Karl Henrik Karupvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Kasper Birkevej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Kasper Bach Birkevej 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Kasper Bach Birkevej 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Kim Skærbækvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Mathilde Bakbo Karupvej 10. . . . . . . . . . . . . . . Laursen Niels Peder Hogagervej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Ole Lundbyvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Regitze Seidelin Bakkedraget 3 . . . . . . . . . . . . Laursen Simon Lundgaardsgade 11. . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Susanne Lindholt Vestparken 16. . . . . . . . . . . . Laursen Thomas Bakbo Karupvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Tina Neil Lundbyvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Tina Neil Lundbyvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Aage Langgade 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Aage Langgade 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lausen Christian von Düring Holstebrovej 2 . . . . . . . . . . Lausen Christian von Düring Holstebrovej 2 . . . . . . . . . . Laustsen Egon Langgade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laustsen Egon Langgade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laustsen Ejgil Bredgade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laustsen Helle Eliseborgvej 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laustsen Johannes Røjkjær Skjerkvej 9 . . . . . . . . . . . . . Laustsen Karl Kristian Lundgårdsparken 6 . . . . . . . . . . . Laustsen Karl Kristian Lundgårdsparken 6 . . . . . . . . . . . Laustsen Knud Hugo Engvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauth Thomas Højgade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leander Laila Lundgaard Lyngskrænten 11 . . . . . . . . . . Leding Jesper Jørgen Boghvedevej 37. . . . . . . . . . . . . . Leding Laura Birgitte Bjørnum Boghvedevej 37 . . . . . . . Leding Lene Bruun Boghvedevej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . Leding Signe Birgitte Bjørnum Boghvedevej 37 . . . . . . . Leed Carsten Vestager 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lenler-Eriksen Hans-Rudolph Egelundvej 1 . . . . . . . . . . Lenler-Eriksen Hans-Rudolph Egelundvej 1 . . . . . . . . . . Leo Birkebæk Pilhusevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lespezeanu Cristian Ionut Rosenvænget 3 1 . . . . . . . . . Lichscheidt Else Nielsine Åparken 9. . . . . . . . . . . . . . . . Lichscheidt Else Nielsine Åparken 9. . . . . . . . . . . . . . . . Licong Maria Victoria Tutor Langgade 54 . . . . . . . . . . . . Liljenfred Birgith Stavlundvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liljenfred Birgith Rinnie Raunsgård Stavlundvej 16 . . . . Lind Anne Kjær Anemonevej 10 B St . . . . . . . . . . . . . . . Lind Bettina Tvedvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lind Gitte Egebjerg Rugvænget 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lind Gitte Egebjerg Rugvænget 45 . . . . . . . . . . . . . . . . .

156

53 29 44 03 61 76 16 74 61 54 80 44 24 81 67 27 23 24 28 12 20 27 96 53 31 23 98 43 42 92 64 71 20 31 64 07 28 90 34 89 20 27 05 69 61 75 67 66 40 71 31 15 61 69 40 43 97 47 25 02 27 32 88 71 97 45 61 97 97 45 41 15 61 54 20 19 60 19 47 76 97 14 33 72 23 96 57 07 97 45 21 30 97 47 15 50 28 83 71 45 28 24 67 69 23 71 52 96 23 96 88 29 23 71 32 12 21 23 22 98 97 45 41 53 61 38 64 00 60 71 30 31 23 95 24 01 50 42 68 51 21 65 14 77 27 38 85 57 28 34 58 39 97 47 36 58 30 12 67 92 20 41 51 92 97 47 21 19 30 42 53 13 22 57 89 66 22 46 09 32 29 88 14 32 25 12 41 32 29 93 14 32 97 87 27 27 96 93 20 29 24 25 20 29 52 37 17 36 50 28 80 32 60 49 64 54 20 28 80 45 22 14 14 20 31 15 44 12 21 48 08 32 51 27 08 59 30 23 34 99 42 23 19 74 40 46 38 82

Lind Henrik Kildevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lind Henrik Kildevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lind Henrik Kildevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lind Henrik Kildevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lind Mikkel Kjær Rolighedsvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lind Per Tvedvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lind Per Tvedvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lind Per Tvedvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lind Rikke Glistrup Birkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lind Rikke Glistrup Birkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lind Sara Dreisig Mikkelsen Tvedvej 18. . . . . . . . . . . . . Lindberg Annette Engvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lindberg Egon Engvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lindberg Maren Jensen Rørparken 32 B . . . . . . . . . . . . Lindberg Morten Grantoften 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lindberg Morten Grantoften 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lindberg Morten Grantoften 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lindberg Aase Engvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lindberg Aase Engvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linde Søren Nørgård Gabsvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linde Søren Nørgård Gabsvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lindholm Transport Nørregade 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lindholm Transport v/ Per Lindholm Lauritsen Nørregade 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lindholm-Andersen Lilly Østergaardsallé 3 3 2 . . . . . . . Lindholm-Andersen Linette Bygvej 10 . . . . . . . . . . . . . . Lindholm-Andersen Nicklas Søndermarken 44. . . . . . . . Lindholm-Andersen Patrick Søndermarken 44 . . . . . . . . Linthorst Hendrik Jan Rørparken 18 B St . . . . . . . . . . . . Linthorst Jan Hovedvejen 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linthorst Jantje Ravnmosevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linthorst Jantje Ravnmosevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linthorst Jantje Marjon Ravnmosevej 2 . . . . . . . . . . . . . Lisberg Bogi Lundgårdsparken 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lisberg Bogi Lundgårdsparken 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lisberg Tina Nyby Lundgårdsparken 41 . . . . . . . . . . . . . Lisberg Tina Nyby Lundgårdsparken 41 . . . . . . . . . . . . . Lisbeth Mikkelsen Vistorpvej 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lisby Tage Grantoften 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lisby Tage Grantoften 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lodberg Elin Hage Anemonevej 11 D 1 . . . . . . . . . . . . . Lodwick Peter Kurt Nørregade 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . Logomarketing ApS Rugbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 47 17 71 28 83 73 77 28 43 75 00 26 81 17 71 28 72 25 77 96 41 08 09 30 74 35 98 29 89 82 15 31 31 40 53 22 83 04 99 91 55 91 92 28 12 90 93 26 93 82 91 97 17 58 02 40 94 34 00 28 72 12 84 22 73 33 07 97 13 26 90 26 22 08 81 42 71 71 04 20 32 86 98 20 62 05 42 28 95 21 15 40 29 70 12 22 27 34 00 61 11 35 42 61 11 35 43 51 74 39 31 97 47 36 10 29 73 99 68 22 17 54 22 97 19 99 90 60 91 42 79 50 94 58 54 71 72 59 40 22 17 50 76 22 45 02 21 97 47 61 67 40 92 62 67 93 96 03 04 22 98 80 81 30 13 56 11

Entreprenør Lars Lohse ApS Langgade 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lohse Morten Stocholm Gyvelvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Lohse Pia Stocholm Gyvelvej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lohse Pia Stocholm Gyvelvej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lohse Pia Stocholm Gyvelvej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lohse Vagn Bredgade 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lohse Vagn Bredgade 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22 30 51 16 61 65 72 58 50 73 55 90 42 20 97 06 26 39 74 16 97 45 41 97 28 99 41 97

Lohses Køreskole Teglværksvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05124 Lokalbrugsen Fremad Bredgade 60 . . . . . . . . . . Looman Gerhard Edvard Troelstrupvej 10. . . . . . . . . . . . Looman Gerhard Edvard Troelstrupvej 10. . . . . . . . . . . . Looman Gerhard Edvard Troelstrupvej 10. . . . . . . . . . . . Looman Gerhard Edvard Troelstrupvej 10. . . . . . . . . . . . Lotte Mobil Åbakkevej 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Arne Kr Karupvej 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Carsten Varhedevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24 41 41 34 97 45 40 06 97 47 17 46 61 76 85 33 61 11 56 55 52 32 21 15 42 27 22 09 97 45 60 61 24 24 96 99


Lund Henning Christensen Gråsandvej 6 . . . . . . . . . . . . Lund Henning Christensen Gråsandvej 6 . . . . . . . . . . . . Lund Jeanette Glistrup Skovvænget 29 . . . . . . . . . . . . . Lund Maren Meedom Karupvej 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Marianne Haahr Varhedevej 15 . . . . . . . . . . . . . . .

97 14 30 80 42 38 59 99 21 72 39 45 40 87 97 10 29 26 22 69

Tømrermester Martin Lund Karupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Monica Bornebusch Bygvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . Lund Niels Peder Højager 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Niels Peder Højager 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Niels Peder Højager 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Ole Christian Bornebusch Vestergade 22 St. . . . . . Lund Ole Christian Bornebusch Vestergade 22 St. . . . . . Lund Thomas Engvej 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 78 18 19 71 75 65 49 97 47 33 42 51 70 37 36 21 90 73 34 22 23 85 74 20 42 84 07 31 40 05 01

Elly og Ole Lundager Albækvej 6 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 62 75 86 40 33 75 86

Kim Lundager Albækvej 6 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lundgaard Dennis Guldsmed Skovvænget 63 . . . . . . . . Lundgaard Dennis Guldsmed Skovvænget 63 . . . . . . . . Lundgaard Gitte Skovvænget 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lundgaard Gitte Skovvænget 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lundgaard Ivan Skovvænget 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lundgaard Ivan Skovvænget 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lundgaard Ivan Skovvænget 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lundgaard Ivan Skovvænget 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lundgaard Thomas Bredtoft Ørrevej 42 . . . . . . . . . . . . . Lundhede Lars Friis Ahornvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lundhede Lars Friis Ahornvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lundhede Lars Friis Ahornvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lundhede Planteskole Gindeskovvej 22 . . . . . . . . . . . . . Lundsberg Thomas Rye Troelstrupvej 17 . . . . . . . . . . . . Lundsgaard Ingolf Sønderagervej 68 . . . . . . . . . . . . . . . Lundsgaard Randi Kronborgvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lundsgaard Randi Kronborgvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lundsgaard Randi Kronborgvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lundsgaard Thorben Sønderagervej 68 . . . . . . . . . . . . . Lyhne Hilmer Drosselvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lyhne Hilmer Drosselvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lyhne Kristian Falkevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lyhne Kristian Falkevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lyhne Kristian Falkevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lyhne Kristian Falkevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lyhne Kristian Falkevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lynderup Hanne Garsdal Skovvænget 39 . . . . . . . . . . . . Lynderup Hanne Garsdal Skovvænget 39 . . . . . . . . . . . . Lynderup Ove Østertoft 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lynghus Inge Langgade 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lynghus Inge Langgade 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lyngsø Anne Louise Grønbækparken 14. . . . . . . . . . . . . Lyngsø Anne Louise Egholm Grønbækparken 14 . . . . . . Lyngsø Frederik Grønbækparken 14. . . . . . . . . . . . . . . . Lynnerup Niels Lykke Åskrænten 8. . . . . . . . . . . . . . . . . Lysberg John Herningvej 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 83 35 95 28 90 68 20 22 26 81 09 97 45 61 99 97 45 61 98 97 45 61 99 97 45 61 98 61 54 04 33 23 60 61 28 26 81 47 55 97 45 44 30 42 40 64 91 23 11 28 30 96 41 00 10 21 47 21 67 97 47 32 44 97 47 15 04 41 27 38 33 40 52 26 26 29 67 93 10 41 97 34 07 20 91 24 07 41 58 25 27 40 26 24 07 27 24 30 72 24 45 08 94 20 74 31 81 29 92 30 77 20 64 68 94 20 18 88 99 97 45 40 45 23 29 57 97 29 47 45 29 97 47 63 64 30 60 10 30 40 38 23 78 23 90 91 90

Lægehuset i Aulum 97 47 22 11 70 11 31 31 23 93 13 75 96 41 51 41 61 31 48 99

M

Mads Kristian Blæsbjerg Sønder Skjerkvej 2 . . . . . . . . . Madsbjerg Jesper Farvervej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Alice Martensen Rørparken 12 B. . . . . . . . . . . . Madsen Andre Rosenvænget 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Andre Rosenvænget 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Anette Syrenvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Anne Syrenvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Birgit Østergaardsallé 7 3 4 . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Birgitte Vormstrupvej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Birgitte Vormstrupvej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Birte Vråvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Birte Vråvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Birte Vråvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Birte Vråvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Bo Handberg Hedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Bodil Havrevej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Bodil Havrevej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Britta Bredgade 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Britta Sloth Bredgade 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Charlotte Maigaard Langgade 33 . . . . . . . . . . . Madsen Charlotte Maigaard Langgade 33 . . . . . . . . . . . Madsen Charlotte Maigaard Langgade 33 . . . . . . . . . . . Madsen Chris Anemonevej 12 B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Christian Sig Søndermarken 24 . . . . . . . . . . . . Madsen Dann Handberg Teglværksvej 17. . . . . . . . . . . . Madsen Dann Handberg Teglværksvej 17. . . . . . . . . . . . Madsen Dann Handberg Teglværksvej 17. . . . . . . . . . . . Madsen Dann Handberg Teglværksvej 17. . . . . . . . . . . . Madsen Ditte Grønbækparken 99. . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Dorte Tusbækvej 29 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Edel Højgade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Ejgild Lund Holstebrovej 20 . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Elna Margrethe Boghvedevej 13 . . . . . . . . . . . . Madsen Else Østergade 2 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Ester Hoffmann Østergaardsallé 3 2 1. . . . . . . . Madsen Ester Hoffmann Østergaardsallé 3 2 1. . . . . . . . Madsen Esther Kirstine Højager 57 . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Heine Kusk Lærkevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Henning Højgade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Henning Hodsagervej 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Henrik Hogagervej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Henrik Hogagervej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Henrik Hogagervej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Iben Ardal Nørreholmvej 8. . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Inger Johanne Anemonevej 3 A. . . . . . . . . . . . . Madsen Inger Johanne Anemonevej 3 A. . . . . . . . . . . . . Madsen Ingrid Bredgade 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 89 98 26 20 88 63 13 86 86 17 16 97 14 30 30 61 26 30 56 22 78 60 80 97 47 30 89 20 73 15 84 40 63 74 90 26 28 27 83 23 28 07 68

51 76 06 73 22 59 02 88 97 47 24 89 61 30 26 78 40 34 67 54 60 15 13 92 97 47 21 35 97 47 23 33 40 55 65 63 34 10 98 25 41 66 77 42 27 66 19 00 23 43 88 60 20 87 23 69 26 82 27 06 29 86 74 90 24 24 97 76 88 91 26 05 60 51 72 91 23 61 71 52 23 23 45 52 22 86 07 18 30 22 21 93 24 98 10 84 97 45 42 13 40 32 11 69 21 71 90 07 20 27 52 62 28 18 85 45 26 22 67 20 21 86 25 40 40 27 43 62 24 61 03 81 97 17 37 46 42 20 38 95 29 61 10 06 26 29 33 74 97 45 24 80 97 47 15 07 97 40 44 54 51 30 08 17 23 41 84 52 21 15 12 90 24 24 25 03 97 43 81 45 23 46 29 58 24 43 33 22

157

Navneregister

Rugbjergvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lægevagten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lægsgaard Jesper Vistorpvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lægsgaard Johnny Vistorpvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lægsgaard Johnny Vistorpvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lægsgaard Johnny Vistorpvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lægsgaard Johnny Vistorpvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lægsgaard Lilly Karupvej 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lægsgaard Niels Jørgen Vistorpvej 27 . . . . . . . . . . . . . . Lægaard v/ Mikael Haunstrup Nielsen Asbækhedevej 8 . Lækkeriet Bødkervej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løjstrup Hjørdis Rugvænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løjstrup Lene Hjørdis Lindgren Rugvænget 6 . . . . . . . . . Løjstrup Tom Rugvænget 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lørup John Fynsgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lørup John Fynsgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M


Navneregister

M

Madsen Janne Birkelund Lundholmvej 3 . . . . . . . . . . . . Madsen Jens Tusbækvej 29 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jens Kjeld Havrevej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jens Martin Mosevænget 4. . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jens Martin Mosevænget 4. . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jens Martin Mosevænget 4. . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jesper Hornshøj Lundgaardsgade 21 . . . . . . . . Madsen Jesper Hvid Eliseborgvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jette Kirsti Kronborgvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jette Kirsti Kronborgvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jette Kirsti Kronborgvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jette Kirsti Kronborgvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen John Erik Søndermarken 14 . . . . . . . . . . . . . . . Madsen John Erik Søndermarken 14 . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Johnny Lundholmvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jonna Ljørringvej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jonna Ljørringvej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jonna Ljørringvej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jonna Ljørringvej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jytte Hovedgaden 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jytte Hovedgaden 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jytte Hovedgaden 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jørgen Tusbækvej 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jørgen Tusbækvej 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jørgen Tusbækvej 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Kai Erik Skjerkvej 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Kai Erik Skjerkvej 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Kai Erik Skjerkvej 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Karen Feldborgvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Karen Marie Søndermarken 14 . . . . . . . . . . . . . Madsen Karl Erik Karupvej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Karl Johannes Violvej 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Karoline Handberg Hedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . Madsen Kasper Førrisdahl Skjerkvej 11 . . . . . . . . . . . . . Madsen Kim Handberg Langgade 33 . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Knud Erik Syrenvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Knud-Erik Syrenvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Kris Hornshøj Bredgade 20 . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Kurt Stavlundvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Kurt Sigfred Stavlundvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Lajla Irene Sønder Skjerkvej 12 . . . . . . . . . . . . Madsen Lene Nørtoft Østergaardsallé 7 2 6 . . . . . . . . . . Madsen Lene Nørtoft Østergaardsallé 7 2 6 . . . . . . . . . . Madsen Linda Hvid Rosenvænget 1 St tv . . . . . . . . . . . . Madsen Lukas Syrenvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Malene Rohde Møller Grønbækparken 20 . . . . . Madsen Malene Rohde Møller Grønbækparken 20 . . . . . Madsen Manny Gammel Landevej 30 . . . . . . . . . . . . . . Madsen Michelle Friis Fynsgade 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Ole Preben Stavlundvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Ole Preben Stavlundvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Ole Preben Stavlundvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Ole Preben Stavlundvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Ole Preben Stavlundvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Olga Kristense Skolevænget 6 C . . . . . . . . . . . . Madsen Peder Ljørringvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Peter Kenneth Cato Hovedgaden 41 C. . . . . . . . Madsen Poul Dueholm Kærgårdvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Preben Tvedvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Ryan Bredgade 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Solvejg Parkvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Steen Noer Irisvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

158

50 56 36 88 97 45 43 77 29 84 74 90 97 47 22 86 24 96 55 86 21 82 44 86 27 16 62 79 30 34 05 17 61 45 57 62 61 45 57 28 27 52 22 05 20 62 04 28 97 47 33 57 50 91 91 97 20 28 72 20 61 60 55 17 61 60 13 71 30 11 37 07 20 13 63 49 97 47 61 89 22 43 07 02 20 30 99 72 97 45 40 49 24 48 02 42 22 53 69 69 97 47 36 86 25 12 36 86 22 62 63 69 97 45 42 76 51 80 26 11 97 45 61 60 30 31 23 06 22 36 31 79 22 63 73 91 97 45 41 52 97 47 18 89 42 32 56 00 26 56 26 70 97 45 45 20 31 21 45 20 22 45 37 98 97 47 14 54 28 24 28 35 81 61 44 91 61 43 73 92 61 42 80 85 50 50 35 55 97 45 24 56 30 86 02 09 97 45 42 29 40 31 12 29 27 79 05 95 22 80 98 84 20 77 37 31 28 79 83 53 22 47 90 90 97 47 65 47 97 47 22 50 53 63 10 67 28 50 72 45 24 22 69 93 97 21 16 69

Madsen Steen Noer Irisvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Steffie Kristense Skolevænget 6 B . . . . . . . . . . Madsen Susi Barnholdt Lund Holstebrovej 11 . . . . . . . . Madsen Susi Barnholdt Lund Holstebrovej 11 . . . . . . . . Madsen Svend Syrenvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Svend Erik Sønder Skjerkvej 12 . . . . . . . . . . . . Madsen Svend Aage Syrenvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Thomas Syrenvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Tinus Kirk Overgaardvej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Verner Østvænget 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Verner Riis Parkvej 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Verner Riis Parkvej 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Vibeke Lykke Brogårdvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Villy Kildevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Vilna Holstebrovej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Vinni Elise Østvænget 115. . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Zita Emilie Østertoft 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madum Lars Grantoften 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madum Lone Langgade 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madum Lone Langgade 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madum Lone Langgade 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maher Omar Mohammad Jens Jensensvej 16 . . . . . . . . Majgaard Jimmy Yde Nørregade 38 . . . . . . . . . . . . . . . . Malaia Alina Vinkelvej 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manko Svitlana Vinkelvej 1 E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mariegaard Annelise Grønningen 41 . . . . . . . . . . . . . . . Markowski Jacob Sønderagervej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . Markowski Jacob Mack Sønderagervej 2. . . . . . . . . . . . Markowski Jacob Mack Sønderagervej 2. . . . . . . . . . . . Markowski Jacob Mack Sønderagervej 2. . . . . . . . . . . . Markowski Jacob Mack Sønderagervej 2. . . . . . . . . . . . Markvorsen Janne Troelstrupvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Markvorsen Janne Troelstrupvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Marmurowicz Mogens Lundgårdsparken 73 . . . . . . . . . Marmurowicz Mogens Lundgårdsparken 73 . . . . . . . . . Maroleanu Florentina Bianca Langbovej 11 . . . . . . . . . . Martensen Gudrun Brøchner Østergade 2 16 . . . . . . . . . Martin Frederiksen Hogagervej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . Martin Langbo Langbovej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martin Lund Jensen Karupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martinsen Inger Bredgade 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martinsen Lone Nørbo Violvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martinussen Arne Natovej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martinussen Grethe Natovej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martinussen Max Vistorpvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martinussen Suzi Vistorpvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masiulis Thomas Teglværksvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . Masiulis Tomas Teglværksvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masiulis Vytautas Teglværksvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . Maskincentrum A/S Smedegade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathiasen Carsten Thusgaard Lundgårdsparken 38. . . . Mathiasen Carsten Thusgaard Lundgårdsparken 38. . . . Mathiasen Esther Helleskov Irisvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . Mathiasen Jan Helleskov Lundgårdsparken 38 . . . . . . . Mathiasen Rene Østvænget 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathiasen Rene Østvænget 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathiasen Rene Østvænget 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathiasen Ulla Grethe Skolevænget 17 . . . . . . . . . . . . . Mathiassen Inge Skjærbæk Mosevænget 6 . . . . . . . . . . Mathiassen Poul-Henning Mosevænget 6. . . . . . . . . . . . Mathiassen Poul-Henning Mosevænget 6. . . . . . . . . . . . Mathiesen Poul Erik Skolegade 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . .

22 95 22 82 60 20 29 90 20 20 22 31 20 20 09 80 97 47 21 35 24 25 85 75 20 63 21 35 61 42 73 92 25 12 27 91 97 47 62 42 97 47 21 93 61 65 15 31 27 85 43 77 97 47 25 43 97 47 16 84 97 47 14 48 21 70 85 79 23 68 41 27 61 35 51 10 51 52 23 74 42 75 71 55 42 32 25 44 31 38 11 24 91 57 21 61 42 20 49 22 22 39 20 11 97 13 63 20 30 95 20 31 30 64 80 62 21 95 23 07 20 22 02 52 24 82 00 22 24 47 91 59 51 96 78 30 23 67 73 17 20 63 52 34 97 12 23 42 29 47 16 83 22 48 64 32 20 78 18 19 97 45 41 16 24 66 65 11 97 14 33 36 29 63 94 36 29 40 85 26 53 15 81 53 31 16 42 92 52 68 75 00 31 67 08 12 96 41 11 00 97 47 33 45 21 64 36 45 60 88 54 85 60 81 49 63 97 45 47 65 30 54 07 65 21 22 44 42 25 38 84 10 61 79 74 91 97 47 32 99 61 79 74 90 42 36 33 34


Mathiesen Simon Stengaard Sønderagervej 3 . . . . . . . . Max Martinussen Vistorpvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mckenzie Sissel Brogårdvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mechlenborg Ib Kilde Nørskovvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Mechlenborg Inger Kilde Nørskovvej 8 . . . . . . . . . . . . . . Mechlenborg Michael Lindholt Holstebrovej 4 . . . . . . . . Meedom Betty Nicolajsen Østergade 2 St 9 . . . . . . . . . . Meedom Børge Nygade 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meedom Finn Tjørnevej 58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meedom Ib Over Høstrupvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meedom Tage Tjørnevej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meincke Debbie Lund Herningvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . Meincke Laila Lund Herningvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . Meincke Niels Herningvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meincke Niels Herningvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meincke Niels Herningvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meineche Yvonne Merethe Kjærsgaard Ljørringvej 37 . . Mejls Mette Qvolsbæk Syrenvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Melau Svend Aage Lergravvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Melau Svend Aage Østergaardsallé 3 2 5 . . . . . . . . . . . . Melau Svend Aage Østergaardsallé 3 2 5 . . . . . . . . . . . . Meldal Britta Hallundbækvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meldal Finn Roar Hallundbækvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . Meldgård Johannes Rosenvænget 13 . . . . . . . . . . . . . . Meldgaard Jonas Sønderagervej 32. . . . . . . . . . . . . . . . Meldhede Margit Romvigvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meldhede Margit Romvigvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meldhede Peder Romvigvej 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Melvej Karina Engholm Sønderagervej 56 . . . . . . . . . . . Melvej Karina Engholm Sønderagervej 56 . . . . . . . . . . . Melvej Karina Engholm Sønderagervej 56 . . . . . . . . . . . Melvej Karina Engholm Sønderagervej 56 . . . . . . . . . . . Melvej Karina Engholm Sønderagervej 56 . . . . . . . . . . . Menigheden For Holstebro og Omegn Vester Feldborgvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meriko Mohamed Rashid Jens Jensensvej 18 . . . . . . . . Merrild Berit Vig Troelstrupvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Michael Gudike Jørgensen Hovedgaden 5 . . . . . . . . . . . Michalak Arkadiusz Piotr Ahornvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . Middelhede Bettina Asbækhedevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . Middelhede Hanne Herningvej 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . Midtgaard Søren Rugvænget 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Midtgaard Søren Fuglsang Rugvænget 43 . . . . . . . . . . . Midtgaard Søren Fuglsang Rugvænget 43 . . . . . . . . . . . Midtgaard Søren Fuglsang Rugvænget 43 . . . . . . . . . . .

30 51 85 75 61 76 54 82 97 43 04 42 96 13 30 20 22 73 22 07 23 64 91 31 97 14 31 82 50 99 01 63 22 97 50 76 20 71 24 08 97 45 24 32 61 16 03 85 23 46 91 40 22 57 89 60 22 37 16 91 22 19 07 23 61 65 51 38 23 46 87 37 97 47 35 74 51 76 55 14 40 42 35 74 21 45 01 30 51 21 35 90 97 47 23 58 42 34 51 18 51 24 33 22 50 74 84 60 97 47 36 18 71 70 35 06 61 70 42 13 61 70 31 49 61 67 54 83 50 69 42 27 97 41 40 64 42 33 19 96 24 86 50 00 53 57 13 78 60 48 64 27 61 26 56 56 61 26 60 69 86 28 10 26 91 52 82 55 29 76 96 79 29 71 67 70

Midtjysk Albyg A/S 97 47 36 00 26 14 82 67 22 97 73 23 22 67 18 90 28 74 54 23 24 40 28 94 20 81 61 29 22 37 96 98 97 47 28 56 46 54 14 65 97 37 63 48 23 29 90 36 97 14 31 21 97 47 20 45 21 72 37 61 26 29 20 41

97 47 21 81 23 45 94 76 97 47 23 85 24 64 73 55 97 45 63 28 30 23 63 28 23 48 97 57 23 35 67 16 97 47 27 29 81 71 35 01 25 11 11 77 29 78 21 86 97 47 28 74 42 91 41 66 42 66 44 57 97 47 62 91 23 63 90 55 97 47 27 90 61 11 72 00 24 82 97 95 97 47 32 11 28 91 74 03 26 39 28 86 31 21 95 80 23 96 28 49 40 84 05 09 29 63 23 81 97 47 26 05 28 18 99 00 27 20 35 06 20 94 30 42 40 97 88 31 53 55 53 95 20 15 53 95 25 21 74 90 97 47 10 13 50 49 37 64 97 47 25 76 60 49 75 52 60 83 63 24 21 43 63 87 97 47 32 83 26 25 32 83 40 31 59 37 97 45 29 15 40 31 29 15 40 55 72 66 22 98 80 57 28 18 65 88 21 36 04 88 51 77 78 72 28 15 87 15 97 45 43 64 20 14 93 64 27 72 38 56 27 15 83 15 29 21 70 79 23 87 97 64

159

Navneregister

Industrivej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Midtjysk Palleservice v/ Svend Mølgårdvej 3 . . . . . . . . . Mikkel Andersen Åbyvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Allan Farvervej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Allan Ry Grønningen 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Berit Hovedgaden 40 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Berit Hovedgaden 40 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Betina Drejer Gindeskovvej 6. . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Birte Fynsgade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Birte Roed Skolegade 16. . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Danni Hvam Vester Feldborgvej 26 . . . . . . . . Mikkelsen Edith Ry Danmarksgade 43 . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Elisabeth Futtrup Vistorpvej 6 . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Jens Arne Ørrevej 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Jens Arne Ørrevej 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Jeppe Stengaard Ørrevej 31 . . . . . . . . . . . . .

Mikkelsen Karen Kirstine Sjællandsgade 9 . . . . . . . . . . . Mikkelsen Karen Kirstine Sjællandsgade 9 . . . . . . . . . . . Mikkelsen Karl Christian Violvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Karl Christian Violvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Knud Erik Vestergade 4 1 . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Knud Erik Vestergade 4 1 . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Knud Erik Vestergade 4 1 . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Knud Kristian Danmarksgade 43 . . . . . . . . . . Mikkelsen Kurt Havrevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Kurt Havrevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Kurt Havrevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Lucia Vestergaard Gindeskovvej 22 . . . . . . . . Mikkelsen Maja Aagaard Østergade 2 20 . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Rune Vennevold Hirsevænget 15 . . . . . . . . . . Mikkelsen Rune Vennevold Hirsevænget 15 . . . . . . . . . . Mikkelsen Svend Erik Hovedgaden 4 . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Tina Isabella Kløvervej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Aage Lundgårdsparken 15 . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Aage Lundgårdsparken 15 . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Aage Lundgårdsparken 15 . . . . . . . . . . . . . . Miks Modetryk Jens Jørn Mikkelse v/ Jens Jørn Mikkelsen Drejervej 26 1 . . . . . . . . . . . . Milan Mac Danmarksgade 29 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milan Mac Danmarksgade 29 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mindrila Constantin Åparken 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minkavlere Kurt Nielsen/Britar v/ Kurt Nielsen Feldborgvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Misfelt Hc Farvervej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobilsavværk Ib Mortensen v/ Ib Mortensen Hogagervej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moesgaard Niels Østertoft 71. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moesgaard Sven Varhedevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mogens Styhr Rasmussen Vormstrupvej 4 . . . . . . . . . . . Mogensen Anne-Mette Bjerg Ørrevej 8. . . . . . . . . . . . . . Mogensen Johannes Neesgaard Ørrevej 8 . . . . . . . . . . . Mollerup Heidi Irene Højager 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mollerup Heidi Irene Højager 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montør Jonas Farvervej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morre Jens Ove Danmarksgade 11 St . . . . . . . . . . . . . . Morten Beier ApS - Snedker og Tømrerfirma Lundgaardsgade 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Aksel Ørrevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Aksel Ørrevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Alice Østvænget 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Ane Nikoline Karen Bredgade 73 . . . . . . . . . Mortensen Astrid Skovgaard Lundgaardsgade 13. . . . . . Mortensen Astrid Skovgaard Lundgaardsgade 13. . . . . . Mortensen Bent Lyngskrænten 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Bent Erik Lyngskrænten 8. . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Bent Erik Lyngskrænten 8. . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Bent Tage Skovvænget 23 . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Bent Tage Skovvænget 23 . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Britha Langbovej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Britha Langbovej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Camilla Valmuevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Camilla Valmuevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Christian Hogagervej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Christian Hogagervej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Dorte Elvira Langgade 64 . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Dorte Elvira Langgade 64 . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Dorthe Louise Nørregade 14. . . . . . . . . . . . . Mortensen Dorthe Louise Nørregade 14. . . . . . . . . . . . .

M


Mortensen Dorthe Louise Nørregade 14. . . . . . . . . . . . . Mortensen Erik Hovedvejen 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Gitte Filtenborg Østergaardsvej 5 St . . . . . . . Mortensen Gitte Filtenborg Østergaardsvej 5 St . . . . . . . Mortensen Grete Due Skovvænget 23 . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Helle Nygaard Grønbækparken 49 . . . . . . . . Mortensen Helle Nygaard Grønbækparken 49 . . . . . . . . Mortensen Henning Birkevej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Inge Margrethe Gyvelvej 2 . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Inger Margrethe Vennegaard Gyvelvej 2 . . . . Mortensen Jan Gindeskovvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen John Hirsevænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen John Klejnstrup Hirsevænget 3 . . . . . . . . . . . Mortensen Kasper Illes Kirkegade 15 1 . . . . . . . . . . . . . Mortensen Kathrine Østervang 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Kathrine Østervang 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Leif Hankelbjerg Bygvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Leif Hankelbjerg Bygvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Mads Hareskov Søndergade 1 . . . . . . . . . . .

23 87 97 61 97 47 31 66 28 18 78 00 23 61 75 34 97 45 21 09 97 47 28 10 22 77 47 03 40 14 42 75 97 47 34 98 29 45 28 20 51 21 98 71 97 47 34 18 24 43 23 34 42 95 42 96 97 46 83 83 30 59 31 83 28 55 97 20 25 21 08 21 60 20 04 40

Malermester Mortensen

Navneregister

M

Rugbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Marianne Kirkegaard Grantoften 31 . . . . . . . Mortensen Morten Houlind Hallundbækvej 14 . . . . . . . . Mortensen Randi Hovedvejen 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Søren Sønderskov Grønbækparken 49 . . . . . Mortensen Søren Sønderskov Grønbækparken 49 . . . . . Mortensen Søren Sønderskov Grønbækparken 49 . . . . . Morthensen Sussi Nørreholmvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Mosekjær Richard Søndermarken 10 . . . . . . . . . . . . . . . Mosekjær Richard Søndermarken 10 . . . . . . . . . . . . . . . Moselund Videbækvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mouritsen Tanja Høgh Grønbækparken 19 . . . . . . . . . . . Mouritsen Thomas Høgh Grønbækparken 19 . . . . . . . . . Mouritsen Thomas Høgh Grønbækparken 19 . . . . . . . . . Mouritzen Michael Kviesgaard Kløvervej 8 . . . . . . . . . . . Mouritzen Regitze Kviesgaard Kløvervej 8 . . . . . . . . . . . Muhlig Finn Feldborgvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Munch Kirsten Rugvænget 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Munch Kirsten Rugvænget 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Munch Kirsten Marie Søndergade 19 . . . . . . . . . . . . . . . Munch Kirsten Marie Søndergade 19 . . . . . . . . . . . . . . . Munch Kirsten Marie Søndergade 19 . . . . . . . . . . . . . . . Mundberg Bodil Birkevej 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mundbjerg Bodil Søndergaard Birkevej 32 . . . . . . . . . . . Mundbjerg Bodil Søndergaard Birkevej 32 . . . . . . . . . . . Mundbjerg Inger Sjællandsgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Mundbjerg Ove Langgade 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mundbjerg Ove Langgade 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Murermester Allan Nielsen Viftrupvej 12. . . . . . . . . . . . . Mæng Jesper Skytte Anemonevej 6 C . . . . . . . . . . . . . . Mølbæk Anders Havrevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mølbæk Anders Klitgaard Havrevej 19 . . . . . . . . . . . . . . Mølbæk Anders Klitgaard Havrevej 19 . . . . . . . . . . . . . . Mølbæk Anders Klitgaard Havrevej 19 . . . . . . . . . . . . . . Mølbæk Anna Elisabeth Østergaardsallé 7 1 1 . . . . . . . . Mølbæk Lene Havrevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mølbæk Lis Østergaardsallé 7 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Mølbæk Svend Østergaardsallé 7 1 1. . . . . . . . . . . . . . . Møldambjærg Dorthe Helleskov Anemonevej 7 C St . . . . Møldambjærg Ejnar Balleby Rørparken 20 C 1 . . . . . . . . Møldambjærg Ejnar Balleby Rørparken 20 C 1 . . . . . . . . Møldrup Bo Bredgade 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160

23 60 25 73 21 78 36 74 35 11 40 07 25 33 93 45 93 88 08 52 71 78 68 68 29 93 53 83 40 98 88 39 27 59 30 13 23 37 01 30 71 78 32 92 29 72 44 64 98 18 47 77 22 48 25 17 20 77 01 65 29 44 95 44 23 67 18 20 40 13 57 07 20 20 85 11 86 13 11 42 51 41 61 41 25 48 81 66 97 45 43 10 24 98 76 11 23 43 96 45 97 47 18 72 29 41 81 19 23 60 17 81 23 74 97 90 23 60 04 65 97 47 36 63 51 21 63 13 40 18 97 24 23 42 23 84 61 36 73 52 97 47 36 63 97 47 66 20 97 47 66 20 24 67 18 84 27 62 85 29 21 68 92 35 60 70 56 66

Møldrup Bo Bredgade 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møldrup Bo Bredgade 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mølgaard Karl Emil Vestparken 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . Mølgaard Kristen Hamann Sønderagervej 54 . . . . . . . . . Mølgaard Kristen Hamann Sønderagervej 54 . . . . . . . . . Mølgaard Leif Hamann Herningvej 30 . . . . . . . . . . . . . . Mølgaard Leif Hamann Herningvej 30 . . . . . . . . . . . . . . Møller Anna Rørparken 32 A St . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Bettina Zepernick Drosselvej 5 . . . . . . . . . . . . . . Møller Bettina Zepernick Drosselvej 5 . . . . . . . . . . . . . . Møller Bettina Zepernick Drosselvej 5 . . . . . . . . . . . . . . Møller Frank Haunstrup Lergravvej 18 . . . . . . . . . . . . . . Møller Frank Haunstrup Lergravvej 18 . . . . . . . . . . . . . . Møller Jan Karupvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Jan Karupvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Jan Karupvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Jan Karupvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Jan Karupvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Jonas Danmarksgade 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Jonas Danmarksgade 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Ole Lund Lundgaardsgade 27 . . . . . . . . . . . . . . . Møller Ole Lund Lundgaardsgade 27 . . . . . . . . . . . . . . . Møller Sonja Hallundbækvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Tove Haunstrup Skjerkvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Vibeke Bang Fredshegn 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mølsted Ida Engdraget 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mølsted Ida Engdraget 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42 19 00 22 31 39 58 00 50 55 95 07 51 16 38 01 22 34 10 74 97 45 26 54 22 62 63 72 29 61 10 25 42 40 35 64 27 84 66 64 27 84 66 63 29 93 47 25 20 85 15 79 93 97 97 45 52 38 83 45 52 37 68 30 27 66 36 60 25 14 81 14 60 13 07 79 27 13 79 91 97 47 22 23 61 70 97 23 23 29 32 89 25 32 58 54 61 77 18 06 97 47 25 35 30 35 56 44

Møltrups Mad, Aulum Danmarksgade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mørch Peter Mikkelsen Åparken 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Mørk Bente Rørparken 12 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mørk Bente Rørparken 12 A St. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mørk Solveig Kiel Sønderagervej 64. . . . . . . . . . . . . . . . Mørk Solveig Kiel Sønderagervej 64. . . . . . . . . . . . . . . . Mørk Solveig Kiel Sønderagervej 64. . . . . . . . . . . . . . . . Mørup Bent Mølleparken 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mørup Heino Kjellerup Sønderagervej 6 . . . . . . . . . . . . . Mørup Heino Kjellerup Sønderagervej 6 . . . . . . . . . . . . . Mørup Pernille Kløvervej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maagaard Simon Feldborgvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maagaard Simon Feldborgvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maarbjerg Anna Laura Åbakkevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . .

N

Nagskov Esben Engdraget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nagskov Esben Engdraget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nagskov Esben Engdraget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nahnsen Lars Glerup Nørregade 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Nahnsen Lars Glerup Nørregade 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Naida Nataliia Brogårdvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naida Nataliia Brogårdvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Najbjerg Edith Kastaniealle 5 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Najbjerg Inger Grønbækparken 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nansen Sanne Jernbanegade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nansen Sanne Jernbanegade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nat John Asmussen Farvervej 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . Neigaard Jørn-Erik Østertoft 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neigaard Lise Østertoft 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nettoline A/S Vævervej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nicolajsen Finn Nørreholmvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99 92 98 28 61 68 66 24 97 47 20 97 30 49 20 97 61 28 63 68 31 68 60 11 30 26 32 27 97 45 42 10 60 80 15 95 50 51 09 08 26 17 10 43 61 75 02 61 42 21 32 19 61 74 14 37

81 61 52 88 51 80 90 20 40 20 64 18 42 24 18 27 20 78 78 97 53 77 70 99 50 14 00 83 97 47 36 09 29 84 62 99 61 45 86 48 22 28 77 46 20 99 50 46 26 12 12 27 40 53 30 03 97 43 05 00 75 38 48 35


51 74 05 97 20 11 26 53 41 13 72 96 51 74 77 74 97 47 32 89 40 79 75 29 31 35 91 88 30 20 11 96 22 28 56 55 40 71 36 96 29 91 41 75 96 51 90 90 26 59 52 05 25 43 23 99 22 27 77 75 25 68 66 62 20 18 26 63 96 92 40 80 51 50 20 87 60 65 54 58 97 14 32 34 20 95 43 98 28 90 46 79 97 47 23 87 30 59 25 51 97 14 32 84 41 10 80 91 61 72 69 23 30 29 74 90 22 46 09 27 23 82 59 01 23 93 27 60 22 18 24 70 20 82 23 85 97 47 21 73 97 47 25 58 23 43 95 58 23 23 68 55 20 25 29 06 97 45 22 99 24 23 34 36 61 67 50 88 97 45 40 02 20 19 20 03 29 27 94 16 29 82 26 85 60 24 50 45 26 39 60 38 22 73 00 83 51 22 35 65 97 47 60 95 98 40 74 78 97 47 24 48 97 40 56 08 40 42 03 63 24 25 47 34 97 47 24 83 61 65 24 83 42 19 92 91 29 91 32 83 26 80 89 07

Vognmand Brian Nielsen Søndermarken 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Brian Refsgaard Grønningen 5. . . . . . . . . . . . . . Nielsen Brian Refsgaard Grønningen 5. . . . . . . . . . . . . . Nielsen Børge Grovevej 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Børge Grovevej 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Børge Grovevej 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Børge Grovevej 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Børge Grovevej 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Carina Kirk Østvænget 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Carl-Johan Holstebrovej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Carl-Johan Holstebrovej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Charlotte Vestergade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Christa Hovedvejen 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Christa Hovedvejen 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Christa Hovedvejen 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Christa Hovedvejen 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Christian Langvalle Valmuevej 2 . . . . . . . . . . . . Nielsen Christina Østvænget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Christina Østvænget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Christina Vester Feldborgvej 18 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Conny Jeanette Nørgaard Bredgade 30 . . . . . . . Nielsen Daniel Skovsted Enebærvej 10 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Danny Hvedevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Danny Hvedevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Diana Thusgård Højager 24 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Dorthe Sander Karupvej 61 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Edith Ljørringvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Ejvind Østvænget 103 B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Ejvind Østvænget 103 B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Else Ebba Marie Smedegade 5 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Else Ebba Marie Smedegade 5 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Else Marie Engvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Elsebeth Eskesen Rosenvænget 5 St th . . . . . . . Nielsen Emma Fomsgård Højager 21 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Erik Rolighed Åparken 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Erland Herningvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Erland Herningvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Esben Lundgårdsparken 2. . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Esben Lundgårdsparken 2. . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Eva Charlotte Hovedgaden 3 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Eva Charlotte Hovedgaden 3 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Eva Charlotte Hovedgaden 3 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Finn Andreas Holtevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Finn Nøhr Åbyvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Finn Rud Bygvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Finn Rud Bygvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Flemming Skyttevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Flemming Bredgade 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Flemming Skyttevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Flemming Hovedgaden 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Flemming Industrivej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Flemming Hede Skyttevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Flemming Meldgaard Rosenvænget 20 . . . . . . . Nielsen Frank Lundgårdsparken 65 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Frans Hogagervej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Frans Hogagervej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Frits Drengsgaard Skovvænget 49 . . . . . . . . . . . Nielsen Frits Drengsgaard Skovvænget 49 . . . . . . . . . . . Nielsen Frits Jørgen Tusbækvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Frits Jørgen Tusbækvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Frits Kjær Søndermarken 9 . . . . . . . . . . . . . . . .

40 26 24 96 51 20 57 53 35 13 57 53 97 14 32 34 40 54 38 64 40 54 32 34 21 83 24 86 21 25 36 16 29 89 97 82 97 47 30 66 29 28 44 18 40 33 45 34 29 65 12 39 27 19 73 53 25 67 26 06 22 22 17 26 91 25 75 35 40 91 51 48 31 31 65 76 20 12 73 03 20 36 19 64 42 92 38 94 61 71 97 42 61 68 48 58 61 78 11 14 42 22 55 07 29 61 10 19 50 53 23 38 23 98 27 56 29 85 71 91 29 85 67 11 22 53 00 47 21 79 46 16 50 87 20 74 29 62 77 15 32 45 46 02 23 34 46 02 97 47 35 71 25 33 33 54 51 72 90 92 42 29 90 92 23 92 70 05 97 47 12 81 23 84 28 67 25 72 32 33 21 77 25 54 97 47 10 68 97 45 44 88 52 38 91 62 40 38 26 90 22 49 99 92 20 16 27 39 93 84 28 49 97 47 31 03 42 68 14 29 41 11 96 67 35 11 50 88 27 52 90 85 97 47 66 58 21 79 85 50 51 46 61 95

161

Navneregister

Nicolajsen Karen Nørreholmvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . Niels Kristian Kristensen Skovvænget 95 . . . . . . . . . . . . Niels Lyhne Jensen Nørregade 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . Niels Sandgaard Videbækvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen A M Riis Sjællandsgade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Agnieszka Lundgaardsgade 17 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Agnieszka Lundgaardsgade 17 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Agnieszka Lundgaardsgade 17 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Agnieszka Lundgaardsgade 17 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Aksel Gjedbo Holstebrovej 17 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Aksel Gjedbo Holstebrovej 17 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Allan Viftrupvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Allan Overgaard Søndermarken 23 . . . . . . . . . . Nielsen Allan Overgaard Søndermarken 23 . . . . . . . . . . Nielsen Allan Overgaard Søndermarken 23 . . . . . . . . . . Nielsen Allan Paibjerg Rosenvænget 14 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Allan Rahbæk Engvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Allan Rønnow Videbækvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Anders Boghvedevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Andy Vesterlund 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Anette Grovevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Anette Tusbækvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Anette Vium Østvænget 16. . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Anna Rosenvænget 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Anna Østertoft 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Anna Grethe Sangild Vistorpvej 22 . . . . . . . . . . . Nielsen Anna Grethe Sangild Vistorpvej 22 . . . . . . . . . . . Nielsen Anna Karina Bøgelund Lundgaardsgade 2 A. . . . Nielsen Anna Marie Riis Sjællandsgade 22. . . . . . . . . . . Nielsen Anne Bach Østertoft 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Anne Marie Højager 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Annette Ørrevej 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Annette Lis Varhedevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Annette Lis Varhedevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Arne Irisvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bent Irisvej 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bent Irisvej 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bent Irisvej 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bent Brohusvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bent Erik Viftrupvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bent Erik Viftrupvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bente Obitsø Skovvænget 49. . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Betty Haunstrup Vestparken 9 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Betty Haunstrup Vestparken 9 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Birgitte Herningvej 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Birgitte Bach Rotvigvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Birgitte Vendelbo Ved Hegnet 5 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Birgitte Vendelbo Ved Hegnet 5 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Birgitte Vendelbo Ved Hegnet 5 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Birte Sandgårdvej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Birthe K Hovedgaden 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bjarne Højager 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bjarne Hirsevænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bjarne Højager 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bjarne Højager 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bjarne Hirsevænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bjarne Kjær Markedspladsen 12 . . . . . . . . . . . . Nielsen Bjarne Kjær Markedspladsen 12 . . . . . . . . . . . . Nielsen Bjarne Kjær Markedspladsen 12 . . . . . . . . . . . . Nielsen Bjarne Kjær Markedspladsen 12 . . . . . . . . . . . . Nielsen Bjarne Wienberg Hirsevænget 6. . . . . . . . . . . . .

N


Navneregister

N

Nielsen Frode Mosevænget 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Gerda Margrethe Søndermarken 37. . . . . . . . . . Nielsen Gitte Steenholdt Vibevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Gitte Steenholdt Vibevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Gitte Steenholdt Vibevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Gitte Vium Søndermarken 22. . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Grete Østergaardsallé 3 2 4. . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Grethe Irene Gammel Landevej 4. . . . . . . . . . . . Nielsen Gunner Bro Boghvedevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Gunner Bro Boghvedevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Hanne Bygvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Hanne Ljørringvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Hanne Alstrup Ljørringvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Hanne Anker Lundgårdsparken 68. . . . . . . . . . . Nielsen Hans Børge Maarbjerg Herningvej 83 . . . . . . . . Nielsen Hans Jørgen Lundgårdsparken 52 . . . . . . . . . . . Nielsen Hans Overby Lundgårdsparken 61. . . . . . . . . . . Nielsen Hans Overby Lundgårdsparken 61. . . . . . . . . . . Nielsen Harald Søndermarken 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Harry Drengsgård Bakkedraget 15. . . . . . . . . . . Nielsen Heidi Dürr Friis Søndermarken 15 . . . . . . . . . . . Nielsen Heidi Dürr Friis Søndermarken 15 . . . . . . . . . . . Nielsen Heidi Marie Hogagervej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Heidi Zink Anemonevej 5 A . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Heidi Zink Anemonevej 5 A . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Helga Vestparken 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Helle Vestager 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Helle Vestager 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Helle Vestager 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Helle Høgild Lundgårdsparken 30 . . . . . . . . . . . Nielsen Henning Gammel Landevej 8. . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Henning Ajstrup Tusbækvej 45. . . . . . . . . . . . . . Nielsen Henning Ajstrup Tusbækvej 45. . . . . . . . . . . . . . Nielsen Henning Børge Østertoft 63 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Henning Haunstrup Langgade 24. . . . . . . . . . . . Nielsen Henny Østergade 2 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Henrik Hovedgaden 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Henrik Hovedgaden 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Henrik Vestergaard Østertoft 2. . . . . . . . . . . . . . Nielsen Henry Mikael Bakkedraget 14 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Henry Mikael Bakkedraget 14 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Henry Mikael Bakkedraget 14 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Holger Ljørringvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Ib Drengsgaard Lærkevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Ib Drengsgaard Lærkevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Ib Drengsgaard Lærkevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Inge Åparken 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Inge Åparken 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Inge Merete Åparken 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Inge Merete Åparken 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Inge Stengaard Kildevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Inge Stengaard Kildevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Inge Stengaard Kildevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Inge Stengaard Kildevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Inger Maria Gyvelvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Inger Maria Gyvelvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Inger Sivebæk Søndermarken 9. . . . . . . . . . . . . Nielsen Inger Sivebæk Søndermarken 9. . . . . . . . . . . . . Nielsen Irene Videbækvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Irene Videbækvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Irma Hirsevænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jacob Rugvænget 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162

25 74 74 27 22 61 16 99 30 95 66 14 26 66 92 70 21 85 66 14 40 55 96 94 97 47 21 59 97 13 23 93 21 23 23 14 20 43 05 37 97 47 32 77 24 90 62 77 21 82 93 04 29 41 80 89 23 10 28 63 97 47 11 50 97 47 31 41 50 80 26 02 23 82 40 53 51 95 99 40 30 49 16 48 28 18 02 19 24 26 97 37 40 16 18 53 23 47 64 10 97 14 31 37 24 42 95 87 23 41 99 05 20 34 31 42 61 77 92 18 20 91 13 07 97 45 48 25 53 29 87 46 97 47 26 77 97 45 47 50 97 47 20 01 97 47 63 98 29 61 10 05 23 64 86 32 97 43 51 98 23 31 57 52 21 13 12 85 30 66 69 19 97 45 24 18 26 46 65 16 20 46 61 91 97 40 19 16 20 22 32 76 30 42 54 57 29 17 85 88 40 46 39 32 30 71 39 32 30 47 39 32 23 25 39 32 97 47 26 16 22 23 31 31 97 47 29 13 40 82 11 40 93 88 80 54 52 93 47 14 30 25 07 84 97 47 11 66

Nielsen Jacob Rugvænget 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jacob Bach Østertoft 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jan Troelstrupvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jan Troelstrupvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jan Troelstrupvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jan Jørgen Lund Grønbækparken 101 . . . . . . . . Nielsen Jan Jørgen Lund Grønbækparken 101 . . . . . . . . Nielsen Jan Marius Barslund Rugvænget 9 . . . . . . . . . . Nielsen Jannie Værens Grønningen 5 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jeanette Rahbæk Brohusvej 19 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jeanette Rahbæk Brohusvej 19 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jeanette Rahbæk Brohusvej 19 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jenny Østertoft 66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jens Ommosevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jens Kristian M Ommosevej 4 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jens Kristian M Ommosevej 4 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jens Kristian Mølby Ommosevej 4 . . . . . . . . . . . Nielsen Jens P Haunstrup Sjællandsgade 3 . . . . . . . . . . Nielsen Jens Peter Elbech Sønderagervej 66 . . . . . . . . . Nielsen Jens Sivebæk Videbækvej 1. . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jes Kirkensgaard Sønderagervej 30 . . . . . . . . . Nielsen Jes Kirkensgaard Sønderagervej 30 . . . . . . . . . Nielsen Jes Kirkensgaard Sønderagervej 30 . . . . . . . . . Nielsen Jes Kirkensgaard Sønderagervej 30 . . . . . . . . . Nielsen Jesper Havrevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jesper Havrevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jesper Havrevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jesper Havrevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jesper Havrevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jesper Johannesen Birkkjærvej 6 . . . . . . . . . . . Nielsen Jesper Vestergaard Engvej 45 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jette Søndermarken 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Johannes Anemonevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jonna Jyllandsgade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jonna Jyllandsgade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jonna Troelstrupvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jonna Thusgaard Lundgårdsparken 61 . . . . . . . Nielsen Jytte Tvedvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jørgen Glass Åskrænten 18 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jørgen Glass Åskrænten 18 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jørgen Glass Åskrænten 18 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jørgen Glass Åskrænten 18 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kaj Østvænget 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kaj Østvænget 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kaj Egon Ljørringvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kaj Egon Ljørringvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Karen Marie Søndergade 36 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Karen Marie Tvedvej 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Karen Marie Dahl Åbakkevej 3. . . . . . . . . . . . . . Nielsen Karen Marie Dahl Åbakkevej 3 St. . . . . . . . . . . . Nielsen Kasper Johannesen Langgade 25 . . . . . . . . . . . Nielsen Kasper Johannesen Langgade 25 . . . . . . . . . . . Nielsen Kathrine Jens Jensensvej 9 B . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kathrine Jens Jensensvej 9 B . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Katrine Vestergaard Videbækvej 9 . . . . . . . . . . . Nielsen Kenneth Parkvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kirsten Rugvænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kirsten Rugvænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kirsten Thoftgaard Anemonevej 8 A . . . . . . . . . . Nielsen Klaus Vibevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Klaus Skolegade 13 St. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Knud Erik Hirsevænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24 93 22 43 20 93 49 61 61 66 97 23 61 66 24 75 61 63 91 54 23 96 20 51 20 25 10 61 29 44 78 17 21 44 67 58 40 11 73 44 22 34 51 37 22 26 51 56 97 47 29 25 31 72 32 43 96 41 50 71 96 41 50 70 20 20 42 78 97 47 23 18 97 47 39 16 97 47 10 42 71 78 74 13 21 97 73 70 21 74 73 70 20 68 83 75 97 47 14 41 81 61 74 90 61 68 61 46 61 68 09 61 20 42 09 08 25 17 86 44 22 64 63 66 21 29 47 44 20 45 33 28 53 28 01 08 31 12 66 57 27 89 66 47 71 16 19 34 20 21 57 92 51 24 99 42 29 78 20 39 23 69 78 79 20 70 24 55 64 66 60 96 50 69 71 90 40 55 24 28 30 97 24 98 29 92 23 18 22 57 53 68 97 45 25 30 22 75 18 79 60 52 72 15 60 21 43 06 97 45 22 51 21 69 47 54 30 25 44 41 51 90 31 03 22 62 14 02 20 94 26 17 21 34 42 90 97 45 29 26 22 35 08 13 97 47 29 19


29 86 29 19 97 47 63 28 23 60 25 41 97 42 74 46 29 71 21 73 25 11 64 52 97 47 28 49 29 93 31 89 97 47 11 06 22 31 16 47 22 18 23 29 21 93 63 78 97 47 23 59 61 74 80 61 27 59 35 57 29 92 99 37 97 47 12 14 53 64 30 67 21 75 17 98 42 33 22 10 29 29 13 22 22 59 22 61 97 47 35 71 30 11 59 14 23 39 85 52 97 47 35 02 97 45 40 08 28 99 81 78 61 28 28 90 22 26 38 42 40 22 86 66 97 45 24 13 28 45 53 98 60 69 90 59 28 40 55 00 21 22 48 09 97 47 35 23 20 36 61 13 32 14 63 57 22 77 18 99 30 25 87 10 24 65 59 09 30 14 45 38 24 67 22 98 26 24 12 68 60 24 90 18 30 27 24 79 42 46 05 09 22 29 08 02 20 71 52 16 61 65 36 71 40 20 24 25 29 91 68 25 22 72 80 63 20 16 62 70 40 14 74 07 51 83 58 30 97 47 60 94 97 47 20 21 60 52 40 94 51 93 04 92 34 10 91 17

Nielsen Niels Kristian Vindingvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Niels Kristian Vindingvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Nikoline Cathrine Lyngskrænten 7 . . . . . . . . . . . Nielsen Nikoline Cathrine Lyngskrænten 7 . . . . . . . . . . . Nielsen Olav Nørregade 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Olav Nørregade 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Ole Katkjær Skyttevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Paul Seerup Ørrevej 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Paul Seerup Ørrevej 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Peder Østergaardsallé 7 2 7 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Peder Langballe Skolegade 5 St 9 . . . . . . . . . . . Nielsen Per Gorm Hviid Sjællandsgade 5 . . . . . . . . . . . . Nielsen Peter Rahbæk Engvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Pia Marianne Herningvej 16. . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Pia Meldgaard Rosenvænget 20 . . . . . . . . . . . . Nielsen Poul Bygvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Poul Bygvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Poul Dürr Friis Søndermarken 15. . . . . . . . . . . . Nielsen Preben Haunstrup Bredgade 16. . . . . . . . . . . . . Nielsen Preben Haunstrup Bredgade 16. . . . . . . . . . . . . Nielsen Rasmus Varhedevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Rene Karupvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen René Egeskrænten 2 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen René Lundegaard Bøgevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen René Paibjerg Troelstrupvej 13 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Richard Syrenvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Rosa Østergård Østervang 32 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Ryan Haunstrup Gammel Landevej 18 C . . . . . . Nielsen Ryan Haunstrup Gammel Landevej 18 C . . . . . . Nielsen Ryan Haunstrup Gammel Landevej 18 C . . . . . . Nielsen Ryan Haunstrup Gammel Landevej 18 C . . . . . . Nielsen Sanne Mittag Holtevej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Signe Langgade 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Signe Langgade 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Solveig Høj Mosevænget 18. . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Steen Sikjær Søndermarken 30 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Steffen Tanderup Bakkedraget 25 . . . . . . . . . . . Nielsen Susanne Hogagervej 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Susie Anna Engvej 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Susie Anna Engvej 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Svend Erik Smedegade 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Svend Overby Holtevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Svend Overby Holtevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Svend Overby Holtevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 16 17 68 60 89 17 68 97 45 60 04 51 22 66 96 61 38 48 48 29 29 79 26 24 48 40 38 61 51 58 48 30 22 83 84 97 47 26 45 97 47 22 48 97 47 19 98 31 45 95 80 22 15 68 40 22 35 08 61 97 47 32 77 21 45 67 42 21 67 18 82 30 70 43 72 24 64 75 22 22 18 23 80 73 11 55 55 52 74 99 50 22 62 04 27 25 12 61 99 97 47 15 33 97 47 33 17 97 47 66 77 41 43 24 69 28 59 24 69 21 91 46 16 26 35 00 98 60 21 75 40 26 12 55 57 20 32 45 54 20 89 35 39 23 96 36 71 22 51 90 50 61 35 21 98 51 19 79 19 97 87 97 20 97 47 36 75 71 78 05 52 20 60 27 44

Brøndborer Svend Aa. Nielsen Herningvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Svend Aage Herningvej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Søren Rugvænget 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Søren Rugvænget 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Søren Borg Vormstrupvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Tanja Vestergaard Østervang 48 . . . . . . . . . . . . Nielsen Theresa Ringby Hovedgaden 23 . . . . . . . . . . . . Nielsen Thomas Frydendal Ahornvej 12 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Thomas Frydendal Ahornvej 12 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Thomas Frydendal Ahornvej 12 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Tina Hjøllund Hogagervej 14 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Tina Hjøllund Hogagervej 14 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Tina Hjøllund Hogagervej 14 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Tina Møller Engvej 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Tommy Ljørringvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Tommy Blaabjerg Tømmergade 4. . . . . . . . . . . . Nielsen Tommy Peter Almann Ljørringvej 14. . . . . . . . . .

20 47 23 28 97 45 23 28 30 86 98 95 22 80 32 15 20 97 59 95 28 60 09 47 20 93 89 75 61 69 89 07 30 49 95 68 27 13 97 39 42 68 60 70 42 68 13 29 20 95 31 14 23 26 87 15 97 47 32 04 29 93 20 55 30 55 97 01

163

Navneregister

Nielsen Knud Erik Hirsevænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Krista-Marie Rugbjergvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Krista-Marie Rugbjergvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kristian Herningvej 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kristian Arne Vium Irisvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kristian Kjærsgaard Herningvej 55. . . . . . . . . . . Nielsen Kurt Feldborgvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kurt Charles Søndermarken 40 . . . . . . . . . . . . . Nielsen L G Østergade 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Laila Hvedevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lars Varhedevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lars Anemonevej 13 B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lars Christian Søndermarken 37 . . . . . . . . . . . . Nielsen Lars Christian Søndermarken 37 . . . . . . . . . . . . Nielsen Lasse Paibjerg Troelstrupvej 13 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lea Dysted Hogagervej 28. . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Leo Elmevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Leo Tvedvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Leo Elmevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lilli Haunstrup Skolestien 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Linda Bygvej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Linda Bygvej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lis Lundgårdsparken 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lis Kirstine Lundgårdsparken 2 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lis Kirstine Lundgårdsparken 2 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lisbeth Irene Fynsgade 13. . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lissi Langgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lone Toustrup Lundgårdsparken 52. . . . . . . . . . Nielsen Louise Sjællandsgade 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Louise Sjællandsgade 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Louise Mølby Ommosevej 4. . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen M Jens Jensensvej 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Maj-Britt Haderisvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Majbritt Fugl Parkvej 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Malene Fogh Karupvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Margit Ramsdal Vormstrupvej 7. . . . . . . . . . . . . Nielsen Margrethe Østergaardsvej 10 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Martin Violvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Martin Drengsgård Syrenvej 6 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Martin Drengsgård Syrenvej 6 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Mathilde Karoline Gammel Landevej 14. . . . . . . Nielsen Mathilde Karoline Gammel Landevej 14. . . . . . . Nielsen Merete Åparken 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Mette Marie Ravnholt Rugbjergvej 23 . . . . . . . . Nielsen Michael Blaabjerg Syrenvej 10 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Michael Brejnbjerg Tusbækvej 43 . . . . . . . . . . . Nielsen Michael Brejnbjerg Tusbækvej 43 . . . . . . . . . . . Nielsen Michael Juncker Jersildvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Michael Juncker Jersildvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Michelle Rahbæk Rolighedsvej 7 . . . . . . . . . . . . Nielsen Mogens Østergaardsvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Mogens Østvænget 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Mogens Vestergade 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Mogens Østergaardsvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Mogens Østvænget 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Monika Søndermarken 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Morten Havrevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen N Villadsen Hallundbækvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Niels E Hirsevænget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Niels Jacob Lund Kildevej 17. . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Niels Jørgen Jyllandsgade 6 A 1 tv . . . . . . . . . . Nielsen Niels Jørgen Jyllandsgade 6 A 1 tv . . . . . . . . . .

N


Nielsen Tonny Danmarksgade 58 St tv . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Torben Vindingvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Torben Søgaard Tvisvej 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Vera Fyhn Jernbanegade 13 St . . . . . . . . . . . . . Nielsen Vera Fyhn Jernbanegade 13 St . . . . . . . . . . . . . Nielsen Winnie Facius Grønningen 49 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Winnie Facius Grønningen 49 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Winnie Facius Grønningen 49 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Aase Søndermarken 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Aase Søndermarken 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Aase Karin Vesterlund 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen-Hvam Henrik Vestergade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielson Henning Varhedevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielson Laura Gindeskov Østertoft 62 . . . . . . . . . . . . . . Niki Textiltryk Markvænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nikolajsen Niels Hede Åbyvej 3 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nissen Jørgen Richard Hovedgaden 10 . . . . . . . . . . . . . Nissen Jørgen Richard Hovedgaden 10 . . . . . . . . . . . . . Nissen Jørgen Richard Hovedgaden 10 . . . . . . . . . . . . . Nissen Kurt Østvænget 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nissen Louise Åparken 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nissen Nielsigne Borschau Olsen Jyllandsgade 30 D . . . Nissen Nielsigne Borschau Olsen Jyllandsgade 30 D . . . Nissen Thyra Bothilde Østvænget 31 . . . . . . . . . . . . . . . Noe Martin Vendelbo Hirsevænget 17. . . . . . . . . . . . . . . Nomanni Lasse Langborg Vinkelvej 10 1 . . . . . . . . . . . . Nomanni Lone Brohusvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nomanni Lone Brohusvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nordisk Hundeudstyr v/ Henrik H Skærbækvej 9 . . . . . . Nordisk Tagmontage ApS Industrivej 22 . . . . . . . . . . . . . Nst Midtjylland Bjørnkærvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Numeddamp ApS Vævervej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nv-Revision, Aulum ApS, Registreret Revisionsselskab Nålemagervej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyame Helene Kirk Møllestræde 11 B . . . . . . . . . . . . . .

42 50 00 92 61 44 52 05 30 29 75 40 32 16 61 14 21 39 51 14 61 30 42 60 61 28 01 08 22 31 96 22 97 47 24 96 30 11 24 96 97 47 38 10 97 47 34 70 97 47 27 03 97 45 42 28 29 61 10 24 28 39 65 63 61 75 64 50 52 37 66 73 22 28 32 34 29 82 79 57 22 86 64 06 61 35 10 75 23 26 70 96 23 98 51 16 42 30 37 88 26 78 53 11 26 29 68 50 26 14 77 09 30 57 93 65 53 37 35 73 75 80 00 07 71 99 36 59 96 41 01 99 23 48 14 80

Nybolig Videbæk & Aulum

Navneregister

N

Bredgade 14, 6920 Videbæk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyborg Tina Bakkedraget 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyby Bodil Vestergaard Korsholmsvej 1 . . . . . . . . . . . . . Nygaard Alis Engdraget 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nygaard Alis Berg Engdraget 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nygaard Jørgen Engdraget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nygaard Jørgen Engdraget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nygaard Jørgen Engdraget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nygaard Jørgen Engdraget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nygaard Kirsten Skolegade 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nygaard Vita Jens Jensensvej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nystrup Erling Søgaard Gyvelvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nystrup Erling Søgaard Gyvelvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørbjerg Jens Steensgaard Tvisvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . Nørby Henning Industrivej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Allan Hesel Vindingvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Allan Hesel Vindingvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Anne Kathrine Krushave Danmarksgade 22 . . Nørgaard Doris Boghvedevej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Ellen Stavlundvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Fritz Grovevej 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Gitte Engdraget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Gitte Engdraget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 17 39 66 60 13 52 90 26 88 95 27 97 47 29 67 20 99 29 67 97 47 29 67 30 49 29 67 30 29 89 58 28 60 29 67 96 41 90 65 20 24 07 78 25 32 56 70 22 47 90 78 24 98 03 77 25 52 91 51 97 47 27 37 20 59 43 53 30 58 61 07 21 25 70 67 51 96 81 80 21 80 03 05 22 83 52 80 22 20 34 05

Entreprenørfirmaet Hans Nørgaard, Haderup Skovvænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 20 29 91

164

Nørgaard Hans Skovvænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Karen Lind Rugbjergvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Louise Hesel Vindingvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Mie Højager 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Niels Christian Fonager Boghvedevej 4 . . . . . . Nørgaard Niels Christian Fonager Boghvedevej 4 . . . . . . Nørgaard Niels Kjær Rugbjergvej 8. . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Ove Møller Overgaardvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Susanne Lundgårdsparken 25 . . . . . . . . . . . . Nørgaard Tommy Old Ørrevej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Tommy Old Ørrevej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Tommy Old Ørrevej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Tommy Old Ørrevej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Tommy Old Ørrevej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Tommy Old Ørrevej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Tommy Old Ørrevej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørkjær Erik Korsholmsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørkjær Erik Korsholmsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørkjær Tove Korsholmsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørkjær Tove Korsholmsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørskov Rasmus Lind Varhedevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . Nørskov Rasmus Lind Varhedevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . Nørskov Tove Vibevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 45 20 66 30 25 67 66 40 26 04 40 27 64 07 37 97 47 31 67 21 97 21 27 93 97 14 44 97 47 26 04 31 27 01 44 97 47 16 63 51 76 60 52 42 42 31 60 29 45 60 04 29 10 16 60 23 26 06 63 20 42 16 63 30 60 39 53 21 61 55 01 30 60 39 53 21 61 55 01 28 92 15 69 21 28 72 62 22 21 78 97

Nøvlingskov Efterskole Nøvlingskovvej 5 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . 97 13 71 44

O

O.J. Electric ApS Sandgårdvej 11 A . . . . . . . . . . . . . . . . Obitsø Niels Tusbækvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oksana Mobil Nørreholmvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ole Gindeskov Nielson Hovedvejen 4 . . . . . . . . . . . . . . . Ole Karlsmose og Søn I/S Nålemagervej 5 . . . . . . . . . . . Ole Ploug Og Viborgvej 372 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Bent Grønbæk Søndermarken 8 . . . . . . . . . . . . . Olesen Bent Grønbæk Søndermarken 8 . . . . . . . . . . . . . Olesen Birgit Thorkildsen Højager 9 . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Brian Schermer Hodsagervej 75 . . . . . . . . . . . . . Olesen Camilla Søndergade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Camilla Søndergade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Camilla Skov Møllestræde 10 St 1 . . . . . . . . . . . Olesen Carsten Skyttevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Dorte Østertoft 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Einer Mathias Rokkjær Vibevej 11. . . . . . . . . . . . Olesen Einer Mathias Rokkjær Vibevej 11. . . . . . . . . . . . Olesen Elsa Trampedach Tjørnevej 15 . . . . . . . . . . . . . . Olesen Ester N Danmarksgade 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Ester N Danmarksgade 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Finn Hirsevænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Finn Ejnar Hirsevænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Finn Vilhelm Grønningen 39 . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Gunnar Kirkegaard Sjællandsgade 14. . . . . . . . . Olesen Hanne Smedegade 1 St tv . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Henning Mølleparken 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Hilda Østertoft 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Jan Mørup Skovvænget 51. . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Jan Mørup Skovvænget 51. . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Johanne Marie Kviesgaard Smedegade 1 St tv . . Olesen Jytte Vibevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Knud Henry Nørregade 12 A . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Lars Gindeskov Karupvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . .

97 22 69 11 97 45 41 29 31 41 10 14 20 92 08 16 97 47 31 91 97 45 27 80 97 47 31 60 26 14 31 61 22 40 65 24 60 54 19 21 31 33 66 76 28 97 53 31 50 74 63 70 97 47 12 76 20 13 23 85 97 45 25 41 30 32 72 23 26 97 81 81 97 47 26 22 29 61 10 43 20 95 32 76 29 71 32 76 51 34 31 82 42 25 30 99 97 47 30 78 21 96 46 84 97 47 61 23 24 62 23 35 20 44 02 81 30 11 78 30 23 92 76 04 21 20 31 63 23 48 28 96


Olesen Laurits Danmarksgade 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Leah Skovvænget 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Lisbeth Rosenvænget 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Lisbeth Marie Harring Rosenvænget 32 . . . . . . . Olesen Lisbeth Marie Harring Rosenvænget 32 . . . . . . . Olesen Lisbeth Marie Harring Rosenvænget 32 . . . . . . . Olesen Ole Kløvervej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Ole Christian Hirsevænget 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Per Østvænget 101 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Preben Åbakkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Randi Skov Rosenvænget 1 1 tv . . . . . . . . . . . . . Olesen Sofie Lundgaardsgade 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Stig Poder Lundbyvej 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Stig Poder Lundbyvej 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Stig Poder Lundbyvej 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Stig Poder Lundbyvej 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Søren Hovedgaden 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Søren Linding Hovedgaden 24 . . . . . . . . . . . . . . Olesen Søren Linding Hovedgaden 24 . . . . . . . . . . . . . . Olesen Torben Højager 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Torben Højager 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Trine Skovvænget 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olina Mobil Nørreholmvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olldag Kristian Schack Høgildvej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . Olldag Kristian Schack Høgildvej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . Olldag Kristian Schack Høgildvej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . Olsen Martin Skovvænget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Omar Moustafa Ali Jens Jensensvej 16 . . . . . . . . . . . . . Omelchenko Oleksandr Nørreholmvej 1 . . . . . . . . . . . . . Omelchenko Oleksandr Nørreholmvej 1 . . . . . . . . . . . . . Oneshopping ApS Vævervej 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orlenko Volodymyr Teglværksvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Ormstrup Thomas René Lyngskrænten 1 . . . . . . . . . . . . Orven Kjersti Irene Brohusvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oudah Ahmad Abdel Hadi Jens Jensensvej 12 . . . . . . . . Ove Gelsbjerg v/ Ove Gelsbjerg Karupvej 67. . . . . . . . . . Ove Jensen Tvis Pelsdyrfarm ApS Lergravvej 26 . . . . . . Ove Møller Nørgaard Overgaardvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . Overgård Dorthe Tokkesdal Astrup Mølleparken 23 . . . . Overgård Thomas Mølleparken 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . Overgaard Asbjørn Engmark Karupvej 75 . . . . . . . . . . . . Overgaard Asbjørn Engmark Karupvej 75 . . . . . . . . . . . . Overgaard Asbjørn Engmark Karupvej 75 . . . . . . . . . . . . Overgaard Asbjørn Engmark Karupvej 75 . . . . . . . . . . . . Overgaard Birthe Riberholdt Boghvedevej 8 . . . . . . . . . . Overgaard Dan Boghvedevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Overgaard Dan Boghvedevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Overgaard Dorthe Sandholm Skærbækvej 8 . . . . . . . . . . Overgaard Patrick Industrivej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Overgaard Stefan Riberholdt Kløvervej 19 . . . . . . . . . . . Overgaard Stefan Riberholdt Kløvervej 19 . . . . . . . . . . .

97 47 33 18 40 30 23 35 23 95 19 98 42 92 02 48 31 62 02 78 23 23 57 55 97 47 33 95 22 60 36 85 24 65 99 57 20 94 35 07 21 46 40 65 97 47 22 47 50 20 40 60 31 95 79 58 30 70 44 10 24 23 74 90 97 47 60 53 61 38 66 27 42 18 59 90 97 47 13 08 30 25 98 48 31 69 71 41 52 60 48 49 97 47 60 40 26 19 98 04 23 46 89 75 32 20 43 46 42 33 44 03 52 80 62 00 50 19 39 07 20 12 14 54 52 82 78 26 25 77 03 11 23 41 11 51 71 35 54 69 60 13 59 05 20 30 18 40 61 38 58 06 24 45 34 95 40 95 47 10 51 52 25 30 40 53 86 11 22 86 69 17 20 66 63 03 50 48 30 47 97 47 39 24 97 47 30 24 20 64 71 98 22 49 99 90 50 70 20 70 40 70 90 70

P

28 89 71 10 97 45 41 19 97 45 43 06 29 67 43 31 28 90 54 93 23 25 74 06

22 58 18 68 20 70 31 62 20 69 86 72 97 45 40 51 50 39 68 27 50 21 88 85 23 96 13 76 97 11 66 34 22 81 22 11 97 47 32 59 60 53 63 30 29 87 32 59 29 29 14 72 28 97 69 10 40 78 41 17 30 51 33 90 29 93 62 60 29 85 20 93 20 78 79 87 22 41 45 60 29 80 97 02 30 62 54 05 30 71 37 19 97 47 66 60 30 31 28 41 20 29 80 34 30 26 26 52 29 32 06 09 24 84 99 77 97 22 42 99 51 22 42 99 23 64 96 83 20 25 41 76 42 47 77 10 97 47 12 13 24 34 60 33 23 61 74 26 22 94 13 01 30 59 14 90 97 47 38 25 96 92 10 74 30 63 98 63 30 33 98 63 27 71 53 13 27 11 21 05 22 36 60 34 21 29 50 39 97 47 64 13 97 47 30 51 97 47 39 36 97 47 28 16 29 40 67 96 97 47 31 57 31 34 25 92 30 34 39 92 29 86 42 95 60 85 29 59 26 25 49 95 29 90 29 68 97 47 12 65 26 78 28 34 97 47 63 29

165

Navneregister

Palle Jensen Thomsen v/ Skovgård Brolæggerfirma Tvedvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pape Anna Elisabeth Sander Skolestien 2. . . . . . . . . . . . Pape Steen Mølleparken 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pape Steen Mølleparken 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pape Steen Mølleparken 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pape Steen Mølleparken 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pape Steen Mølleparken 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pape Steen Mølleparken 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pape Steen Mølleparken 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Papesauto Langgade 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parasca Stefan Lucian Lundgårdsparken 54 . . . . . . . . . Parasca Stefan Lucian Lundgårdsparken 54 . . . . . . . . . Paulsen Christel Rørparken 30 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paulsen Kirstine Østertoft 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Allan Egevej 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Anette Brogaard Højager 15 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Anette Brogaard Højager 15 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Anette Brogaard Højager 15 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Anette Brogaard Højager 15 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Anette Brogaard Højager 15 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Anja Ejsing Søndergade 5 1 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Anna Marie Grantoften 39. . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Anna Marie Grantoften 39. . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Astrid Grønningen 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen August Krogsgaard Engvej 41 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Bent Søndermarken 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Bent Frode Randeris Anemonevej 7 B . . . . . . . Pedersen Bent Mølgaard Ved Hegnet 1 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Bente Jersildvej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Bettina Yde Østvænget 37. . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Bettina Yde Østvænget 37. . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Bettina Yde Østvænget 37. . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Birgit Engvej 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Birgitte Sig Grønbækparken 95. . . . . . . . . . . . Pedersen Birgitte Sig Grønbækparken 95. . . . . . . . . . . . Pedersen Birthe Tusbækvej 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Birthe Tusbækvej 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Birthe Tusbækvej 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Birthe Tusbækvej 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Bjarne Madsen Rosenvænget 3 St mf . . . . . . . Pedersen Bo Kildevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Bo Engbakken 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Bo Engbakken 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Bo Lund Troelstrupvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Bonnie Schach Irisvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Brian Fynsgade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Britta Østertoft 49 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Britta Estrup Hovedgaden 21 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Britta Estrup Hovedgaden 21 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Britta Estrup Hovedgaden 21 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Camilla Møllebro Hedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Charlotte Højager 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Charlotte Højager 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ebba Søndergaard Østvænget 107 A. . . . . . . . Pedersen Ebbe Grønbækparken 95 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Eddy Brohusvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Egert Hjuler Ljørringvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Egert Hjuler Mosevænget 8. . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ellen Irisvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ellen Åbakkevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ellen Marian Åbakkevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ellen Marian Åbakkevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Emma Kirstine Dejbjerg Brohusvej 21. . . . . . . Pedersen Erik Philipsen Karupvej 52 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Erling Videbækvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Eva Kastaniealle 5 1 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Eva Anemonevej 18 B St. . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Finn H Eliseborgvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P


Navneregister

P

Pedersen Freddy Bakkedraget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Frederik Kjærgaard Åbakkevej 4 . . . . . . . . . . . Pedersen Frederik Stausholm Vormstrupvej 8 . . . . . . . . Pedersen Frida Johanne Rørparken 34 B . . . . . . . . . . . . Pedersen Frits Marinus Jyllandsgade 1 D. . . . . . . . . . . . Pedersen Frits Marinus Jyllandsgade 1 D. . . . . . . . . . . . Pedersen G Karupvej 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Gerda Agnete Karupvej 34 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Gert Tusbækvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Greta Sonja Lundgårdsparken 40 . . . . . . . . . . Pedersen Greta Sonja Lundgårdsparken 40 . . . . . . . . . . Pedersen Gunner Spegbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Heinrich Frølund Karupvej 69 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Helge Johannes Staugaard Skovvænget 25 . . Pedersen Helge Johannes Staugaard Skovvænget 25 . . Pedersen Helge Johannes Staugaard Skovvænget 25 . . Pedersen Helle Vinkelvej 17 St . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Helle Søndergaard Ljørringvej 13 . . . . . . . . . . Pedersen Helle Søndergaard Ljørringvej 13 . . . . . . . . . . Pedersen Henning Østvænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Henning Østvænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Henning Østvænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Henning Østvænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Henning Bjørnkjær Rørparken 30 D. . . . . . . . . Pedersen Henning Hornshøj Vestergade 24 . . . . . . . . . . Pedersen Henning Nygaard Grantoften 39 . . . . . . . . . . . Pedersen Henriette Nygaard Bjergmosevej 7 . . . . . . . . . Pedersen Henrik Martin Herningvej 53 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Holger Bredgade 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Inga Hareskov Grantoften 27 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Inge Marie Mølgaard Bakkedraget 2 . . . . . . . . Pedersen Inge Marie Mølgaard Bakkedraget 2 . . . . . . . . Pedersen Inge Marie Mølgaard Bakkedraget 2 . . . . . . . . Pedersen Inge Marie Thusing Spegbjergvej 8 . . . . . . . . . Pedersen Jacob Bjerg Danmarksgade 12 1 . . . . . . . . . . Pedersen Jan Tvedvej 12 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jeanette Herningvej 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jeanette Herningvej 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jeanette Herningvej 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jeanette Herningvej 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jeanette Herningvej 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jens Christian Hovedvejen 14. . . . . . . . . . . . . Pedersen Jens Henrik Østergade 2 St 34 . . . . . . . . . . . . Pedersen Jens Kolding Lundgårdsparken 14 . . . . . . . . . Pedersen Jens Peder Elkjær Lundgårdsparken 18 . . . . . Pedersen Jens Peder Elkjær Lundgårdsparken 18 . . . . . Pedersen Jesper Hedegaard Vibevej 2 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Johan Ole Hovedgaden 21 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Johan Ole Hovedgaden 21 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Johan Ole Hovedgaden 21 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Johan Ole Hovedgaden 21 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen John Troelstrupvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen John Troelstrupvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen John Troelstrupvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jonas Bech Grønbækparken 25 . . . . . . . . . . . Pedersen Jonas Lundager Jyllandsgade 1 A. . . . . . . . . . Pedersen Jytte Møller Bredgade 31 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jytte Møller Bredgade 31 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jytte Møller Bredgade 31 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jørgen Sønderbo Vestager 2. . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jørgen Sønderbo Vestager 2. . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jørgen Søndergård Bredgade 31 . . . . . . . . . .

166

93 90 34 19 26 21 79 44 50 57 71 75 97 47 22 20 25 70 73 95 20 63 73 95 97 45 60 15 40 57 27 45 52 50 54 51 97 47 26 26 20 15 16 26 97 47 25 41 60 47 27 47 97 45 25 13 21 31 19 40 21 26 19 34 60 19 87 73 97 47 23 09 40 20 83 22 97 47 62 36 52 37 30 29 52 37 30 19 21 28 32 38 40 41 61 42 97 47 33 33 97 47 63 00 50 98 50 45 29 12 86 35 97 45 43 38 61 16 62 78 97 47 34 41 24 25 95 96 20 57 74 60 51 22 00 95 20 74 54 52 97 43 02 16 41 82 00 60 40 32 00 84 29 85 61 94 23 92 99 64 23 86 84 98 25 15 33 91 97 46 85 90 40 99 61 08 40 55 91 90 30 11 65 85 22 41 34 73 40 27 98 67 40 27 98 64 40 27 98 63 27 71 53 47 22 25 79 81 22 22 01 84 22 22 01 14 21 74 16 10 23 86 12 16 71 75 78 88 30 13 72 46 29 25 16 52 97 47 17 70 22 45 70 55 20 83 43 61

Pedersen Kaj Hovedgaden 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Karen Lundgårdsparken 47 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Karen Elisabeth Tjørnevej 21 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Karen Elisabeth Tjørnevej 21 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Karina Hogagervej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Karsten Dahl Vråvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Kasper Brouv Smedegade 2 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Kirsten Mølgaard Danmarksgade 24 1 . . . . . . Pedersen Kirsten Mølgaard Danmarksgade 24 1 . . . . . . Pedersen Klaus Stavlundvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Knud Lundgårdsparken 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Knud Lundgårdsparken 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Knud Erik Nygade 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Kristian Laurits Hauch Lyngskrænten 10. . . . . Pedersen Leif Østvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Leif Østvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Leif Østvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Leif Østvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Leif Østvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Lene Dahl Højager 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Lilly Danmarksgade 19 St tv. . . . . . . . . . . . . . Pedersen Lilly Engvej 35 B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Lilly Skolegade 5 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Lilly Kirstine Danmarksgade 16 . . . . . . . . . . . Pedersen Lilly Kirstine Danmarksgade 16 . . . . . . . . . . . Pedersen Lilly Kirstine Danmarksgade 16 . . . . . . . . . . . Pedersen Lilly Kirstine Danmarksgade 16 . . . . . . . . . . . Pedersen Mads Peter Vibevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Mads Peter Vibevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Majbritt Rahbæk Taterbakkevej 6 . . . . . . . . . . Pedersen Majbritt Rahbæk Taterbakkevej 6 . . . . . . . . . . Pedersen Marianne Bjarnow Danmarksgade 21 A . . . . . Pedersen Martin Holm Sønderagervej 1 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Martin Riis Bredgade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Merete Videbækvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Merete Aagaard Videbækvej 12. . . . . . . . . . . . Pedersen Mette Barde Åparken 10. . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Michael Grønbækparken 25 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Michael Grønbækparken 25 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Mikael Toppergårdvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Mikael Toppergårdvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Mikael Toppergårdvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Mikael Toppergårdvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Minna Anemonevej 19 A . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Mogens Gammel Landevej 20 . . . . . . . . . . . . Pedersen Mogens Gammel Landevej 20 . . . . . . . . . . . . Pedersen Nikolaj Schmidt Sandgårdvej 1 . . . . . . . . . . . . Pedersen Nikolaj Schmidt Sandgårdvej 1 . . . . . . . . . . . . Pedersen Nikolaj Schmidt Sandgårdvej 1 . . . . . . . . . . . . Pedersen Nikolaj Schmidt Sandgårdvej 1 . . . . . . . . . . . . Pedersen Palle Seeberg Jyllandsgade 28 . . . . . . . . . . . . Pedersen Paw Kjærgaard Åbakkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Paw Kjærgaard Åbakkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Paw Kjærgaard Åbakkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Peder Østervang 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Peder Østervang 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Peder Søndergaard Brouv Tvedvej 4 . . . . . . . . Pedersen Peter Michael Hogagervej 17 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Peter Michael Hogagervej 17 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Pia Gade Sandgårdvej 11 A. . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Poul Erik Hallundbæk Langbovej 15 . . . . . . . . Pedersen Poul Erik Mølgaard Langgade 80 . . . . . . . . . .

97 47 60 04 61 75 27 63 97 45 21 50 51 91 97 50 93 85 13 88 24 87 65 81 30 32 26 23 25 75 63 71 20 93 10 91 20 95 92 71 97 47 30 04 24 22 37 04 41 83 00 89 97 45 25 70 97 47 61 97 61 68 14 83 30 35 75 97 24 62 75 97 20 28 75 97 61 46 58 14 97 47 61 35 97 47 36 87 50 43 48 08 31 90 32 67 30 46 84 47 22 14 15 68 22 12 09 96 25 27 63 57 20 23 40 22 29 26 42 33 26 84 42 02 27 13 67 80 61 67 31 25 28 43 01 16 97 47 29 68 20 81 67 45 29 84 22 93 51 25 19 10 29 42 73 26 51 84 68 81 51 27 19 26 51 25 79 15 51 22 86 85 97 45 41 18 29 41 81 51 20 28 53 39 60 70 73 04 60 66 55 84 60 61 48 22 22 80 91 22 23 24 21 49 22 92 66 00 22 75 59 10 22 67 41 67 96 41 08 08 22 61 23 96 97 47 20 72 29 87 93 39 22 44 73 22 42 20 64 15 97 47 23 82 97 45 41 96


40 46 41 96 40 21 02 62 97 47 23 80 20 72 46 83 97 45 22 58 40 41 42 50 60 66 62 48 97 45 41 34 32 15 56 27 29 76 78 25 30 42 33 80 28 83 66 88 22 37 83 81 97 47 61 13 97 45 44 42 60 73 45 98 97 26 66 07 27 20 66 07 21 91 96 23 21 37 31 76 50 91 97 54 50 46 69 81 22 46 09 51 40 42 21 51 71 78 52 07 29 85 20 83 31 16 62 20 22 37 91 61 29 73 49 65 30 47 60 92 97 45 23 07 40 85 32 67 22 37 99 84 52 38 90 42 97 47 60 35 81 74 54 14 31 18 09 03 29 87 22 54 22 55 16 30 97 47 16 47 42 83 16 25 97 47 62 48 97 47 10 27 26 22 60 45 97 47 20 68 41 40 93 69 97 47 25 00 98 14 42 24 20 29 42 24 97 47 27 07 51 74 09 35 21 44 38 73 21 12 05 01 97 47 24 09 97 46 83 95 97 40 60 28 61 27 96 27 23 72 76 07 97 12 25 53 40 30 22 79 29 21 44 74 24 60 10 50

Petersen Stig Kjær Bredgade 49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pia Nørgaard Danmark Hovedgaden 35 . . . . . . . . . . . . . Pilgaard Niklas Bredvig Danmarksgade 58 St th. . . . . . . Pilman Tonny Hodsagervej 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pinnerup’s Kærgårdvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plejecentret Birketoft Østergade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Ploug Ole Rasmussen Viborgvej 372 . . . . . . . . . . . . . . . Ploug Ole Rasmussen Viborgvej 372 . . . . . . . . . . . . . . . Pold Henrik Ørrevej 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pold Henrik Ørrevej 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pommer Ole Vinther Kirkevej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postborg Charlotte Munkerod Kronika Ørrevej 30 . . . . . . Poulsen Aksel Meedom Løvigvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Anja Bredgade 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Anne Marie Lundgårdsparken 88 . . . . . . . . . . . Poulsen Anne Marie Lundgårdsparken 88 . . . . . . . . . . . Poulsen Anne Marie Lundgårdsparken 88 . . . . . . . . . . . Poulsen Connie Søndergaard Skolevænget 8 . . . . . . . . . Poulsen Connie Søndergaard Skolevænget 8 . . . . . . . . . Poulsen E. Rørparken 34 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Elly Margrethe Skovvænget 65 . . . . . . . . . . . . . Poulsen Erna Kristine Rørparken 34 A . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Frede Sjællandsgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Hanne Fredshegn 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Hanne Fredshegn 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Ingerlise Skolegade 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Ingerlise Skolegade 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Kenneth Danmarksgade 34. . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Kim Brendstrup Østvænget 18 . . . . . . . . . . . . . Poulsen Klaus Industrivej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Kristian Øvli Tilma Hallundbækvej 18 . . . . . . . . Poulsen Kurt Munkholm Danmarksgade 19 1. . . . . . . . . Poulsen Kurt Munkholm Danmarksgade 19 1. . . . . . . . . Poulsen Lasse Jersildvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Lasse Bjerregaard Jersildvej 9 . . . . . . . . . . . . . Poulsen Lene Boghvedevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Lene Boghvedevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Lotte Guldberg Natovej 1 A . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Marco Bjerregaard Vinkelvej 19 . . . . . . . . . . . . Poulsen Marie Ljørringvej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Marie Ljørringvej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Mona Løvigvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Poul Erik Viborgvej 351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Poul Marthin Skolegade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Poul Marthin Skolegade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Poul Marthin Skolegade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Poul-Erik Viborgvej 351. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Sarah Lundgårdsparken 88. . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Torben Åskrænten 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Torben Åskrænten 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Ulrik Sand Hirsevænget 19 . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Vagner Valmuevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Vagner Mølgaard Valmuevej 7 . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Vivian Taagaard Karupvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsgård Per Mølleparken 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsgård Sebrina Mølleparken 22. . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsgaard Henning Tusbækvej 29. . . . . . . . . . . . . . . . . Prangsgaard Birthe Vesterlund 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . Prangsgaard Kristen Poulsen Jyllandsgade 19 . . . . . . . . Pranskau-Westermann Pennie Skolestien 1 . . . . . . . . . . Pranskau-Westermann Pennie Skolestien 1 . . . . . . . . . . Pranskau-Westermann Pennie Skolestien 1 . . . . . . . . . .

61 72 72 25 28 29 12 63 20 41 09 70 31 39 16 21 40 50 69 92 96 41 01 40 24 87 93 22 21 75 47 15 97 47 23 43 21 42 23 48 20 77 58 78 52 62 18 88 97 45 23 92 28 45 43 39 96 41 08 92 24 27 10 89 21 46 08 92 29 84 65 99 29 84 58 11 97 47 30 97 97 45 21 71 23 11 77 99 20 37 02 37 97 47 32 86 25 36 55 14 22 35 90 33 22 28 51 10 42 77 87 78 50 98 57 32 22 49 99 89 29 45 72 99 40 83 13 82 22 85 11 31 31 72 60 10 30 22 50 10 97 40 19 08 40 14 53 38 28 96 90 66 51 28 94 07 29 82 23 93 26 25 20 76 29 65 55 28 97 45 26 51 60 46 00 49 42 24 41 66 41 59 50 55 20 23 26 51 24 20 38 92 51 20 20 78 20 45 62 34 29 87 26 15 97 43 51 77 52 92 04 07 51 33 98 17 97 45 44 65 28 83 17 06 97 45 41 63 30 11 78 72 20 49 32 08 91 52 75 40 53 32 29 36 29 89 75 40

167

Navneregister

Pedersen Poul Erik Mølgaard Langgade 80 . . . . . . . . . . Pedersen Poul Erik Mølgaard Langgade 80 . . . . . . . . . . Pedersen Poul Vestergaard Bellisvej 9 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Randi Åbakkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Rune Løvigvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Rune Løvigvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Sine Lundager Danmarksgade 12 St tv. . . . . . Pedersen Steen Frede Herningvej 53 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Susanne Hallundbækvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Susanne Gedbovej 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Sverre Rosendal Industrivej Nord 24 . . . . . . . . Pedersen Søren Bjerregaard Bakkedraget 4. . . . . . . . . . Pedersen Søren Bjerregaard Bakkedraget 4. . . . . . . . . . Pedersen Tommy Udholmvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Tommy Hogagervej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Tommy Udholmvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Tommy Rene Lyngen 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Tommy Rene Lyngen 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Tommy Rene Lyngen 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Tommy Rene Lyngen 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Tommy Schultz Sønderagervej 16. . . . . . . . . . Pedersen Tommy Schultz Sønderagervej 16. . . . . . . . . . Pedersen Tove Hedegaard Anemonevej 23 . . . . . . . . . . . Pedersen Tune Kærgaard Nørregade 9 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Uffe Brødbæk Ørnevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Uffe Kristian Grønningen 27 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ulla Hodsagervej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ulla Ejstrup Grønningen 10 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ulla Seeberg Hodsagervej 39 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ulrik Teglværksvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Valborg Jens Jensensvej 19 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Vandy Grønningen 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Vandy Grønningen 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Verner Østergård Nørregade 21 . . . . . . . . . . . Pedersen Verner Østergaard Nørregade 21 . . . . . . . . . . Pedersen Vicki Abildtrup Bøgevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Vicki Abildtrup Bøgevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Viggo Højmark Ravnmosevej 1 . . . . . . . . . . . . Pedersen Viggo Højmark Ravnmosevej 1 . . . . . . . . . . . . Pedersen Villy Østervang 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Villy Østervang 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Villy Højmark Hodsagervej 70 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Åse Vestergade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pelpola Kirsten Nygaard Skolegade 28. . . . . . . . . . . . . . Peter og Gunnar Kjeldsen Lundgårdsparken 48 . . . . . . . Petersen Anni Grønningen 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Bente Kløvervej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Brian Irisvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Brian Irisvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Carl Georg Irisvej 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Carl Georg Irisvej 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Carl Georg Irisvej 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Else Marie Taulborg Gammel Skolevej 4 . . . . . Petersen Hans Christian Kildevej 10. . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Inger Thea Jyllandsgade 1 D . . . . . . . . . . . . . . Petersen Jan Tvedvej 12 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Jette Kjær Bredgade 49. . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Jette Kjær Bredgade 49. . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Mogens Tjørnevej 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Mogens Tjørnevej 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Mogens Steen Højgade 8. . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Rita Marie Tjørnevej 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P


Primdahl Heidi Kildevej 2 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pyaskivska Monika Mølleparken 45 . . . . . . . . . . . . . . . . Pyaskivskyy Vadym Mølleparken 45. . . . . . . . . . . . . . . . Pylypivska Anna Ørrevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

R

Navneregister

P

Rahbek Eva Lydia Nørgaard Sønder Skjerkvej 2 . . . . . . . Rahbek Eva Lydia Nørgaard Sønder Skjerkvej 2 . . . . . . . Rahbek Sonja Skovvej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rainbow Company ApS Vævervej 38 . . . . . . . . . . . . . . . Ramaiah Thangaraj Boghvedevej 31 . . . . . . . . . . . . . . . Ramaiah Thangaraj Boghvedevej 31 . . . . . . . . . . . . . . . Ramskov Kaj Søndermarken 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ramskov Kaj Søndermarken 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ramskov Kaj Søndermarken 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ramskov Thomas Engvej 10 St tv . . . . . . . . . . . . . . . . . Ramskov Thomas Engvej 10 St tv . . . . . . . . . . . . . . . . . Rask Dorte Marie Ljørringvej 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rask Dorte Marie Ljørringvej 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rask Else Marie Skavevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Arnold Rugvænget 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Brian Holm Kirkegade 10 1 . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Eva Agnete Nørgaard Grønningen 1. . . . . . . Rasmussen Eva Agnete Nørgaard Grønningen 1. . . . . . . Rasmussen Frode Engdraget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Grethe Grønsværen 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Grethe Rugvænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Henrik Grantoften 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Ib Nørregade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Ib Gram Brogårdvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Ib Gram Brogårdvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Ib Gram Brogårdvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Jens Birkevej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Jens Rud Vistorpvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Jesper Martin Sønderagervej 62 . . . . . . . . . Rasmussen Johannes Elias Teglværksvej 22 . . . . . . . . . Rasmussen Johannes Elias Teglværksvej 22 . . . . . . . . . Rasmussen John Peter Anemonevej 10 A. . . . . . . . . . . . Rasmussen Jørgen Anker Bredgade 87 . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Kent Braüner Lundholmvej 4. . . . . . . . . . . . Rasmussen Leif Fredshegn 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Louise Hogagervej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Maibrit Ask Taterbakkevej 5 . . . . . . . . . . . . Rasmussen Mette Hogagervej 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Mikael Lundgårdsparken 30 . . . . . . . . . . . . Rasmussen Mogens S Vormstrupvej 4 . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Rikke Berg Ejaas Bjørnkærvej 14 . . . . . . . . Rasmussen Rose Østergaardsallé 7 2 1 . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Steffen Randrup Videbækvej 5 . . . . . . . . . . Rasmussen Svend Hogagervej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Svend Hogagervej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Svend Hogagervej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Tina Sundgaard Hestbjergvej 7 . . . . . . . . . . Rasmussen Tina Sundgaard Hestbjergvej 7 . . . . . . . . . . Rasmussen Tom Markvænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Tom Bjarne Markvænget 3 . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Ulrik Kjeldsen Anemonevej 19 D 1. . . . . . . . Rasmussen Vita Holm Birkevej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Aase Severine Smedegaard Rugvænget 47 Rasmussen Aase Severine Smedegaard Rugvænget 47

168

25 21 42 45 28 99 44 29 27 84 02 30 28 68 38 94

26 80 93 02 23 93 46 72 40 76 41 47 72 17 21 49 96 96 10 14 26 21 58 19 97 47 12 89 23 37 06 82 21 32 78 82 75 25 92 89 51 25 92 89 32 10 61 40 23 96 04 72 23 69 07 23 97 47 29 06 20 73 60 41 41 98 10 84 41 97 10 84 26 17 13 32 97 47 36 47 22 52 61 79 97 38 28 22 97 46 83 28 51 91 67 79 23 46 01 64 20 43 62 49 21 97 25 04 97 14 31 55 28 30 42 35 97 45 41 51 22 55 04 40 42 83 41 12 21 94 33 86 24 42 80 36 21 49 73 16 30 25 43 24 50 90 21 05 27 12 43 24 61 77 92 20 97 45 60 50 42 19 94 80 97 47 14 46 41 14 40 16 97 45 43 24 28 38 41 12 28 37 33 81 42 92 70 62 20 66 86 71 97 47 34 44 29 71 36 07 23 48 49 40 61 68 41 85 30 64 78 07 22 22 53 07

Rasmussen Aase Severine Smedegaard Rugvænget 47 Raunholt Ivan Ole Gabsvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raunholt Karen Moesgaard Boghvedevej 9 . . . . . . . . . . Raunsbæk Gerda Søndermarken 33. . . . . . . . . . . . . . . . Ravn Sanne Nørregade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ravn Sanne Nørregade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ravn Sanne Nørregade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ravn Sanne Nørregade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ravnborg Gunnar Karupvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ravnborg Gunnar Karupvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ravnholt Mariane Søndergade 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . Ravnholt Mariane Moesgaard Søndergade 14 . . . . . . . . Ravnholt Rigmor Balslev Engel Anemonevej 17 B. . . . . . Reenberg Lars Ahornvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regelink Jantje Marjon Linthorst Ravnmosevej 2 . . . . . . Regelink Rene Herbert Ravnmosevej 2. . . . . . . . . . . . . . Rema 1000 A/S Kirkegade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Revisor Leif Balle v/ Leif Balle Fårbækvej 1 . . . . . . . . . . Rigtrup Hans Tavlborgvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rigtrup Mette Tavlborgvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Riis Dagmar Tjagvad Rotvigvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Riis Niels Christian Lundgårdsparken 67 . . . . . . . . . . . . Riis Niels Christian Lundgårdsparken 67 . . . . . . . . . . . . Riis Poul Erik Rotvigvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Riis Poul Erik Rotvigvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Riis Sanne Lund Højgade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Riis Sanne Lund Højgade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rindom Rosa Enebærvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rindom Rosa Enebærvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ringgaard Christina Grønbæk Skovvænget 33 . . . . . . . . Ringgaard Christina Grønbæk Skovvænget 33 . . . . . . . . Ringgaard Christina Grønbæk Skovvænget 33 . . . . . . . . Ringgaard Flemming Skovvænget 73. . . . . . . . . . . . . . . Ringgaard Jack Skovvænget 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ringgaard Jack Skovvænget 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ringgaard Lars Gindeskovvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ringgaard Lars Gindeskovvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Risom Eigil Hvedevej 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Risom Aase Hvedevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Risum Bent Tvedvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Risum Bent Tvedvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Risum Bent Tvedvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Risum Bent Tvedvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Risum Jørgen Brohusvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roelsgaard Anne Marie Bisgaard Nørregade 22 . . . . . . . Roelsgaard Anne Marie Bisgaard Nørregade 22 . . . . . . . Roelsgaard Anne Marie Bisgaard Nørregade 22 . . . . . . . Ronald Risvig Holstebrovej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rosgaard Tina Hoelgaard Gråsandvej 3 . . . . . . . . . . . . . Rothmann Erling Tohøje 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rothmann Pia Tohøje 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruby-Svendsen Litta Søndermarken 32 . . . . . . . . . . . . . Ruby-Svendsen Litta Sønermarken 32 . . . . . . . . . . . . . . Rusbjerg Arne Engvej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rusbjerg Betina Tusbækvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rusbjerg Pia Engvej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ryggshamar Liv Jakupsdottir Danmarksgade 70 B . . . . Ryhl Maren Margrethe Bakkedraget 5 . . . . . . . . . . . . . . Ryhl Maren Margrethe Bakkedraget 5 . . . . . . . . . . . . . . Ryhl Maren Margrethe Bakkedraget 5 . . . . . . . . . . . . . . Ryhl Yngve Bakkedraget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22 22 53 06 61 11 56 49 51 98 80 04 50 92 09 75 26 80 37 54 22 78 45 54 22 10 40 50 20 65 88 08 97 45 61 21 51 34 37 65 97 47 30 23 21 62 84 45 40 32 30 06 28 77 71 51 61 68 81 22 29 90 86 78 97 47 11 01 42 51 70 72 40 27 92 64 20 76 49 93 21 60 24 58 30 68 67 32 29 44 73 67 97 47 34 14 29 61 10 53 60 88 22 87 60 15 29 24 51 77 26 77 48 26 58 77 24 52 77 22 22 57 25 31 20 85 63 59 24 46 07 84 97 84 15 19 21 57 95 88 51 74 42 45 24 40 23 27 97 47 29 98 24 94 98 48 97 47 24 92 30 53 88 68 29 12 14 31 24 24 97 30 40 15 08 01 60 24 97 46 50 47 02 60 29 40 36 67 97 47 24 13 27 51 94 41 41 10 47 63 30 24 13 61 60 22 36 73 60 22 36 08 97 47 19 18 30 51 86 51 20 67 29 70 60 54 55 40 97 47 31 81 28 99 31 81 28 49 58 50 97 47 31 81


Røde Kors Butik Kirkegade 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rødkjær Sofie Houby Skovvænget 1. . . . . . . . . . . . . . . . Rømer Anne-Marie Hørning Boghvedevej 39 . . . . . . . . . Rømer Anne-Marie Hørning Boghvedevej 39 . . . . . . . . . Rømer Anne-Marie Hørning Boghvedevej 39 . . . . . . . . . Rømer Nis Hodsagervej 56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rønning-Bæk Heidi Mølleparken 26 . . . . . . . . . . . . . . . . Rønning-Bæk Heidi Mølleparken 26 . . . . . . . . . . . . . . . . Rønning-Bæk Ragnhild Langgade 77 . . . . . . . . . . . . . . . Rønning-Bæk Ragnhild Langgade 77 . . . . . . . . . . . . . . . Rønnov Betinna Damm Østvænget 105 B. . . . . . . . . . . . Rønnov Betinna Damm Østvænget 105 B. . . . . . . . . . . . Rønnov Betinna Damm Østvænget 105 B. . . . . . . . . . . . Rørkærdam Rørkærvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rørsig Karl Johan Feldborgvej 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rørsig Karl Johan Feldborgvej 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . Raahede Jesper Carlin Kirkegade 6 1 . . . . . . . . . . . . . . Raahede Lis Mona Gammel Engvej 5 . . . . . . . . . . . . . . .

S

61 79 12 63 20 99 54 40 21 47 80 82 21 23 74 40 21 28 36 61 97 47 10 10 23 46 91 42 22 96 95 52 97 45 40 10 97 45 46 47 61 79 53 54 30 19 36 22 51 88 94 68 51 70 02 75 61 26 40 51 23 98 52 22 26 71 16 36 97 47 19 54 26 71 71 51 22 34 42 21 30 31 16 65 51 34 27 90 41 82 27 90 31 53 31 41 21 29 10 73 20 78 50 85 97 47 29 47 24 98 40 05 40 85 45 26 64 63 25 02 61 60 00 98 42 20 51 55 97 14 33 03 30 95 09 55 21 22 05 59 22 39 22 13 34 10 04 72 21 72 39 97 22 83 26 20

Schmidt Rene Holt Nygade 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schmidt Rene Holt Nygade 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schou Kristian Bredvigvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schriver Elly Gedbovej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schriver Knud Gedbovej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schriver Knud Gedbovej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schubert Anne Margrethe Bie Engvej 19 . . . . . . . . . . . . Schubert Anne Margrethe Bie Engvej 19 . . . . . . . . . . . . Schubert Bent Åparken 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schubert Bent Åparken 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schubert Bent Åparken 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schubert Gerda Østergaardsallé 3 2 2 . . . . . . . . . . . . . . Schultz Keld Østerlund Rugvænget 19 . . . . . . . . . . . . . . Schultz Keld Østerlund Rugvænget 19 . . . . . . . . . . . . . . Schultz Keld Østerlund Rugvænget 19 . . . . . . . . . . . . . . Schultz Keld Østerlund Rugvænget 19 . . . . . . . . . . . . . . Schultz Keld Østerlund Rugvænget 19 . . . . . . . . . . . . . . Schultz Keld Østerlund Rugvænget 19 . . . . . . . . . . . . . . Schunck Malene Grønbækparken 51 . . . . . . . . . . . . . . . Schurmann Merete Søndergade 40 . . . . . . . . . . . . . . . . Schurmann Merete Søndergade 40 . . . . . . . . . . . . . . . . Schurmann Søren Jellesmark Søndergade 40 . . . . . . . . Schuster Kurt Danmarksgade 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schuster Kurt Danmarksgade 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schuster Kurt Danmarksgade 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schuster Kurt Danmarksgade 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sejbjerg Betina Hvedevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sejbjerg Betina Hvedevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sejbjerg Betina Hvedevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sejbjerg Bianca Buskov Danmarksgade 35 B. . . . . . . . . Sejbjerg Bianca Buskov Danmarksgade 35 B. . . . . . . . . Sejbjerg Jonas Lundgaardsgade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Sejbjerg Jonas Revsgaard Vad Lundgaardsgade 6 . . . . . Sejbjerg Kasper Revsgaard Vad Ørrevej 33. . . . . . . . . . . Sejbjerg Søren Kristian Vad Bygvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . Sejbjerg Søren Kristian Vad Bygvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . Sevelsted Bodil Violvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Siggaard Lene Søndermarken 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . Signe Mette Rindom Per Hastrup Gra Nørreholmvej 6. . . Sigvardsen Jens Ove Lyby Lyngskrænten 12 . . . . . . . . . Sigvardsen Mona Alice Lyngskrænten 12 . . . . . . . . . . . . Simmelkjær Jesper Højager 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simmelkjær Jesper Brouw Højager 1 . . . . . . . . . . . . . . . Simmelkjær Mia Gade Jyllandsgade 30 A. . . . . . . . . . . . Simonsen Benny Bjerg Langgade 37 . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Carina I Dali Neupart Boghvedevej 43 . . . . . . Simonsen Carina I Dali Neupart Boghvedevej 43 . . . . . . Simonsen Eigil Kløvervej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Jens Bach Anemonevej 20 A St . . . . . . . . . . . Simonsen Karl Evald Østergaardsallé 7 3 1 . . . . . . . . . . Simonsen Kristian Hodsagervej 77. . . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Kristian Søndergade 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Lisbeth Bygvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Lisbeth Bygvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Ove Søndermarken 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Ove Søndermarken 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Torben Højager 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sitarska Izabela Ahornvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sitarski Emil Lukasz Ahornvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sivakumar Vithuksaan Havrevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Sjørslev Allan Tvedvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skallebæk Bjarne Jersildvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51 26 36 32 29 25 36 32 28 76 64 07 24 24 04 28 97 47 60 93 23 67 89 00 61 77 28 16 20 21 28 16 97 47 62 73 29 90 70 20 23 66 81 73 97 47 60 18 50 42 04 31 30 71 01 54 28 88 01 54 23 36 92 01 22 39 20 41 21 75 57 52 23 72 30 97 75 72 19 77 29 92 04 27 20 71 60 45 71 72 35 20 40 56 41 80 40 10 04 80 22 62 34 47 40 29 99 09 30 25 03 69 29 71 29 83 93 95 88 09 42 66 10 50 32 11 63 14 29 70 83 85 61 31 37 70 22 99 13 94 22 93 51 75 61 77 96 14 30 13 31 05 51 53 26 21 20 91 59 65 20 15 80 08 31 12 48 85 22 91 65 54 61 38 65 54 30 27 57 03 24 87 51 58 21 92 58 34 97 47 29 23 31 22 91 16 29 29 28 65 97 47 60 29 97 47 36 61 51 31 23 54 51 31 23 53 51 80 28 89 41 43 28 89 40 17 69 58 53 37 60 66 26 42 73 33 51 88 77 32 20 21 54 27 97 47 39 89

169

Navneregister

Sahl Mathilde Vennevold Tusbækvej 32 A . . . . . . . . . . . . Sahl Sanne Lærkevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sakariasen Brian Graversgaard Sjællandsgade 12 . . . . . Sakariasen Brian Graversgaard Sjællandsgade 12 . . . . . Sakariasen Daniella Grønbækparken 103. . . . . . . . . . . . Sakariasen Ruth Østergaardsallé 3 1 5 . . . . . . . . . . . . . Sakariasen Ruth Østergaardsallé 3 1 5 . . . . . . . . . . . . . Salon Kaag v/ Tina Skærbæk Kaag Langgade 31 . . . . . . Salon Lene Danmarksgade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salon Papelotte v/ Lotte Pape Jensen Hedevej 9 . . . . . . Saltoft Susanne Stoltze Stavlundvej 26 . . . . . . . . . . . . . Sand Erling Fynsgade 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sand Rikke Lund Tusbækvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sand Rikke Lund Tusbækvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandal Keld Tusbækvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandal Keld Tusbækvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandbæk Ingerlise Lundgårdsparken 69 . . . . . . . . . . . . Sander Gitte Skyttevej 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sander Gitte Skyttevej 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sander Jens Holst Korsholmsvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Sander Tina Bøjgaard Korsholmsvej 5 . . . . . . . . . . . . . . Sandgaard Brian Drosselvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandgaard Brian Drosselvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandgaard Brian Drosselvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandgaard Brian Drosselvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandgaard Brian Drosselvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandgaard Karen Videbækvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandgaard Niels Videbækvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandgaard Søren Videbækvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandholm Jan Farvervej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandholm Karen Margrethe Anemonevej 3 C . . . . . . . . . Sandholm Line Ingerslev Hodsagervej 38. . . . . . . . . . . . Sangild Erik Grovevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sangild Erik Grovevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sangild Erik Grovevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Savin Florin Lundgårdsparken 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . Scada International Aps Holstebrovej 5 . . . . . . . . . . . . . Schmidt Jens Rahr Lundgaardsgade 12. . . . . . . . . . . . . Schmidt Mogens Blume Vistorpvej 23 . . . . . . . . . . . . . .

75 28 72 60 30 86 20 43 30 72 28 75 22 32 11 15 21 42 11 32 24 26 77 64 42 36 43 13 20 14 43 13 97 45 42 62 22 23 85 62 53 81 02 29 40 87 87 20 34 10 87 20 40 56 96 56 97 45 42 11 20 20 36 35 50 98 25 75 27 62 99 34

S


Skallebæk Erik Søndergade 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skals Sannie Woller Nørregade 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . Skals Tommy Nørregade 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skipper Søren Vistorpvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skipper Søren Vistorpvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skorstengaard Jørgen Erfurt Østertoft 86. . . . . . . . . . . . Skorstengaard Jørgen Erfurt Østertoft 86. . . . . . . . . . . . Skorstengaard Jørgen Erfurt Østertoft 86. . . . . . . . . . . .

97 47 13 14 22 80 70 60 25 32 09 55 24 40 30 49 24 40 30 47 97 47 32 50 29 77 14 79 29 43 13 08

Skorstensfejerfirmaet Stjernholm I/S Grønningen 30 7550 Sørvad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skotte Jacob Tvedvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skov Birthe Kirstine Højgade 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skov Hanne Parkvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skov Hanne Parkvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skov Martin Industrivej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skovborg Turit Bülow Skovvænget 17 . . . . . . . . . . . . . . Skovborg Turit Bülow Skovvænget 17 . . . . . . . . . . . . . .

40 20 47 47 20 21 53 83 20 89 99 43 32 11 35 70 22 99 71 96 22 49 99 93 91 55 57 52 20 48 57 52

Skovgård Byg & Belægning Tvedvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skovgaard Dora Irene Østergade 2 19 . . . . . . . . . . . . . . Skovgaard Edmund Hovedgaden 42. . . . . . . . . . . . . . . . Skovgaard Mads Moldt Hovedgaden 29 1 . . . . . . . . . . . Skovgaard Rita Vestergade 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skovlund Mink v/ Michael Najbjerg Jakobsen Skavevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skovsbøll Ronni Industrivej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skovsted Alex Haarhøj Skovvænget 43. . . . . . . . . . . . . . Skram Kasper Hovedgaden 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skram Kasper Hovedgaden 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skriver Agnete Tjørnevej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skriver Agnete Tjørnevej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skriver Edith Skolevænget 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skromans Igors Nålemagervej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skytte Kirstine Theresia Rotvigvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Skærbæk Vindmøllelaug Skærbækvej 2 . . . . . . . . . . . . . Slot Lea Jeberg Søndermarken 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . Slot Martin Jeberg Søndermarken 17. . . . . . . . . . . . . . . Sloth Anne Krista Østergaardsallé 3 3 1 . . . . . . . . . . . . . Sloth Krista Østergaardsallé 3 3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Sløk Inger Lundgaardsgade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sløk Inger Lundgaardsgade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smed Claus Farvervej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21 83 62 28 97 47 20 53 61 27 35 05 61 79 11 04 22 44 97 66 61 66 69 51 20 71 23 20 97 45 24 61 26 39 47 89 22 56 59 35 97 45 22 48 25 32 65 04 97 45 21 81 26 81 20 48 60 17 27 86 97 47 34 87 24 49 20 77 25 52 37 09 24 23 19 85 97 47 34 01 97 47 21 32 40 55 86 38 22 32 84 90

Smykkekæden

Navneregister

S

Nørregade 6 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sokolovska Halyna Tvedvej 12 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sokolovskyy Oleh Tvedvej 12 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sokolovskyy Oleh Markvænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Solveig Farvervej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sommermark Kirsten Højager 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sommermark Kirsten Højager 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonja, J. Chr. Koldkur Transport A/S Fårbækvej 5 . . . . . . Sonjas Hjemmeservice v/ Sonja Rahbæk Skovvej 5 . . . . Sonne Heidi Pernille Enebærvej 14. . . . . . . . . . . . . . . . . Spandet Tonny Bo Nielsen Engbakken 6. . . . . . . . . . . . . Spandet Tonny Bo Nielsen Engbakken 6. . . . . . . . . . . . . Spandet Ulla Gerti Engbakken 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spanggaard Kim Quist Hodsagervej 51 . . . . . . . . . . . . . Spanggaard Lærke Hedall Hansen Hodsagervej 51 . . . . Spangsberg Karsten Industrivej 20. . . . . . . . . . . . . . . . . Spar Haderup Herningvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spar Marked Tjørnevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

170

97 42 01 66 52 74 03 70 60 63 55 60 50 17 73 99 29 25 14 23 51 51 50 14 48 42 55 64 97 45 60 08 40 76 41 47 23 74 92 83 30 51 79 03 20 43 05 81 51 32 20 70 69 14 77 78 71 90 14 81 22 49 99 94 29 63 82 88 97 45 21 19

Spar Marked v/ Malene Hansen Herningvej 1. . . . . . . . . 97 45 20 19

Sparekassen Thy Markedspladsen 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 10 55 70

Spektrum Advokater Poulsgade 6-8 7400 Herning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spaabæk Erik Nørregade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spaabæk Erik Nørregade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sr Multiservice v/ Steffen Randrup Rasmussen Videbækvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stadsbjerg Kim Sebastian Herningvej 26 . . . . . . . . . . . . Stadsbjerg Kim Sebastian Herningvej 26 . . . . . . . . . . . . Stadsbjerg Kim Sebastian Herningvej 26 . . . . . . . . . . . . Staghøj Anne Helene Sjællandsgade 20 . . . . . . . . . . . . . Stald Skjerk Nørgård ApS Sønder Skjerkvej 5. . . . . . . . . Statoil Aulum ApS Smedegade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Staulund ApS Karupvej 4 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Staunstrup Helle Møllestræde 14 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Staunstrup Helle Møllestræde 14 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Staunstrup Helle Møllestræde 14 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Stausgaard Preben Walther Vestager 1. . . . . . . . . . . . . .

97 22 20 50 97 45 20 65 20 31 65 10 42 71 53 11 53 38 27 95 27 59 83 53 20 89 86 74 97 47 26 19 30 74 17 66 97 47 11 97 97 45 42 06 30 70 33 16 30 70 30 73 20 25 34 47 21 45 75 44

Staulund Maskinhandel Karupvej 4A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stefansen Annette Hvam Grønningen 57 . . . . . . . . . . . . Stefansen Annie Bro Engdraget 11. . . . . . . . . . . . . . . . . Stefansen Bjarne Parkvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stefansen Bjarne Parkvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stefansen Bjarne Parkvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stefansen Bodil Højager 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stefansen Erling Grønningen 57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stefansen Henning Engdraget 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . Stefansen Henning Engdraget 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . Stefansen Henning Bro Engdraget 11. . . . . . . . . . . . . . . Stefansen Jette Dalgaard Grønbækparken 29 . . . . . . . . Stefansen Jette Dalgaard Grønbækparken 29 . . . . . . . . Stefansen Jette Dalgaard Grønbækparken 29 . . . . . . . . Stefansen Jette Dalgaard Grønbækparken 29 . . . . . . . . Stefansen Jette Dalgaard Grønbækparken 29 . . . . . . . . Stefansen Lina Kjær Lundgårdsparken 80 . . . . . . . . . . . Stefansen Niclas Bro Engdraget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . Stefansen Randi Vibeke Hansen Vestparken 11 . . . . . . . Stefansen Steen Bellisvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stefansen Steen Bellisvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stefansen Steen Bellisvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steffensen Allan Lund Kronborgvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . Steffensen Allan Lund Kronborgvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . Steffensen Brian Østvænget 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steffensen Claus Gade Tusbækvej 10. . . . . . . . . . . . . . . Steffensen Lilian Ljørringvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steffensen Preben Kloster Østertoft 27 . . . . . . . . . . . . . Stenberg Birgit Sofie Bygvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stenberg Knud Bygvej 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stenberg Knud Bygvej 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stengaard Keld Irisvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stenholt Didde Østvænget 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stenholt Flemming Østvænget 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . Stentoft Ester Kirstine Østergaardsallé 3 3 4 . . . . . . . . . Stephansen Ulla Holstebrovej 19 A St. . . . . . . . . . . . . . . Stilling Kristoffer Søndermarken 20 . . . . . . . . . . . . . . . . Stocklund Finn Østvænget 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stocklund Finn Østvænget 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 45 42 06 50 50 98 77 61 78 36 56 97 47 23 60 81 71 64 44 42 40 23 60 21 82 76 36 24 63 30 77 30 32 75 90 30 31 37 72 97 47 36 56 52 50 10 61 30 32 39 76 30 13 10 61 21 97 19 34 21 60 10 61 22 82 88 97 29 17 10 56 22 59 38 28 97 47 31 75 29 13 04 60 20 94 04 60 32 10 86 73 22 75 37 16 25 66 26 89 28 66 13 57 40 52 57 36 28 40 74 90 29 89 88 35 97 47 33 81 27 46 17 27 97 47 26 50 61 68 64 54 21 82 81 80 97 47 24 42 23 60 48 98 21 23 00 14 97 47 66 33 51 29 60 14


Stokholm Autoservice A/S Mølletoften 12 7550 Sørvad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Storbank Birgitte Egeberg Varde Danmarksgade 36 . . . . Storbank Christian Danmarksgade 36 . . . . . . . . . . . . . . Storbank Christian Askhøj Danmarksgade 36. . . . . . . . . Storbank Christian Askhøj Danmarksgade 36. . . . . . . . . Storm Benny Jernbanegade 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Storm Benny Jernbanegade 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Storm Dianna Rahbæk Jyllandsgade 30 C 1. . . . . . . . . . Storm Henrik Ørrevej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Storm Tina Rahbæk Ørrevej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stoubæk Lars Feldborgvej 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stoubæk Margit Lundgårdsparken 36 . . . . . . . . . . . . . . Stoubæk Peder Lundgårdsparken 36 . . . . . . . . . . . . . . . Stoubæk Peder Lundgårdsparken 36 . . . . . . . . . . . . . . . Stoubæk Theresia Lindeved Strøm Feldborgvej 10 . . . . . Stoubæk Theresia Lindeved Strøm Feldborgvej 10 . . . . . Stougård Mona Tavlborgvej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Struve Arne Langgade 86. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Struve Finn Videbækvej 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Struve Finn Videbækvej 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Straadt Dikte Karupvej 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Straadt Nanna Fårbækvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Straadt Niels Henrik Fårbækvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . Straadt Susanne Karupvej 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stücheli Anni Vestergård Langgade 56 . . . . . . . . . . . . . . Stücheli Lea Vestergård Langgade 56 . . . . . . . . . . . . . . Styrm Allan Lundgårdsparken 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Styrm Allan Lundgårdsparken 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stürm Erica Maria Hiltunen Lundgårdsparken 63 . . . . . . Stürm Kristina Goldbech Videbækvej 11. . . . . . . . . . . . . Stürm Kristina Goldbech Videbækvej 11. . . . . . . . . . . . . Stürm Michael Højmark Lundgårdsparken 63 . . . . . . . . Stürm Ronni Bo Goldbech Videbækvej 11. . . . . . . . . . . . Stürm Ronni Bo Goldbech Videbækvej 11. . . . . . . . . . . . Stærk Helle Lundgårdsparken 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stærk Henrik Svarre Skjerkvej 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . Stærk Henrik Svarre Skjerkvej 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . Stærk Randi Obel Skjerkvej 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stærk Tommy Obel Lundgårdsparken 26 . . . . . . . . . . . . Stærk Torben Obel Fynsgade 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stærk Torben Obel Fynsgade 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Støvring Line Kristine Friis Rotvigvej 3 . . . . . . . . . . . . . . Staal Ellen Jernbanegade 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sundhed & Ældre - Områdekontor Nord Østergade 5 . . .

30 35 69 63 60 56 22 52 31 14 52 18 31 14 10 71 26 11 04 78 52 38 84 39 40 46 90 95 28 93 33 44 23 49 21 74 30 13 57 67 40 83 29 84 22 99 75 47 97 47 29 84 24 98 29 84 30 14 49 59 21 91 29 78 40 27 57 97 20 83 43 66 51 53 02 65 21 84 12 20 42 65 65 21 97 45 61 79 23 93 74 36 93 92 19 61 53 22 31 70 27 38 74 32 97 47 30 53 28 57 60 53 31 49 66 80 42 60 06 54 23 83 44 00 51 77 80 85 22 87 42 00 20 85 01 00 22 42 33 33 32 12 12 54 30 13 37 20 50 56 73 20 40 79 45 11 53 57 02 06 29 90 38 21 42 80 18 04 24 21 06 35 24 98 65 90

Sunds Begravelse 97 14 08 08 42 74 84 46 97 40 40 91 86 37 08 37 97 47 65 00 51 27 07 83 56 50 41 76 29 68 41 76 51 94 35 25 97 47 25 25 61 68 02 10 29 72 35 80 29 89 97 47 61 68 15 71 42 54 13 13

Svend Eriks Køreskole Hirsevænget 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 11 19 60

Svends Møbler & Tæpper A/S Danmarksgade 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 20 35

Svends VVS Nr Bjertvej 10 7830 Vinderup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svendsen Clemmen Rugbjergvej 22. . . . . . . . . . . . . . . . Svendsen Clemmen Rugbjergvej 22. . . . . . . . . . . . . . . . Svendsen Clemmen Rugbjergvej 22. . . . . . . . . . . . . . . . Svendsen Ella Hansine Skyttevej 6. . . . . . . . . . . . . . . . . Svendsen Erling Handberg Tvedvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . Svendsen Erling Handberg Tvedvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . Svendsen Karl Irisvej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svendsen Ulla Oehlenschlæger Rugbjergvej 22 . . . . . . . Svenningsen Gunhild Sønderagervej 26 . . . . . . . . . . . . . Svenningsen Gunhild Sønderagervej 26 . . . . . . . . . . . . . Svenningsen Gunhild Sønderagervej 26 . . . . . . . . . . . . . Svenningsen Lars Buchart Sønderagervej 26 . . . . . . . . . Svenstrup Else Marie Snerling Hvedevej 14 . . . . . . . . . . Svenstrup Else Marie Snerling Hvedevej 14 . . . . . . . . . . Svenstrup Henny Bach Hvedevej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . Svenstrup Jørgen Hvedevej 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svinth Camilla Stålberg Egeskrænten 4 C. . . . . . . . . . . . Svinth Camilla Stålberg Egeskrænten 4 C. . . . . . . . . . . . Svoren Ivan Brogårdvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Swingler Christopher Shaun Smedegade 1 2 . . . . . . . . . Særkjær Bjarne Sandgårdvej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Særkjær Bjarne Sandgårdvej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Særkjær Bjarne Sandgårdvej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Særkjær Jonna Irene Karupvej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . Særkjær Knud Henning Karupvej 44. . . . . . . . . . . . . . . . Særkjær Lene Holtevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Særkjær Martin Karupvej 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Særkjær Martin Karupvej 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Særkjær Aage Sandgårdvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Søegaard Jan Peder Damholdt Sjællandsgade 31 . . . . . Søgaard Esther Marie Hovedgaden 1 St . . . . . . . . . . . . . Sønderager Niels Ørrevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sønderby Jens Jørn Jensen Eliseborgvej 1 . . . . . . . . . . Sønderby Jens Jørn Jensen Eliseborgvej 1 . . . . . . . . . . Sønderbæk Gunner Holtevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sønderbæk Gunner Holtevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sønderbæk Th Sjællandsgade 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Søndergaard Gerda Hirsevænget 7. . . . . . . . . . . . . . . . . Søndergaard Jens Skolegade 5 17. . . . . . . . . . . . . . . . . Søndergaard Kaj Kiel Grønbækparken 55 . . . . . . . . . . . . Søndergaard Niels Engbakken 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Søndergaard Ruth Egeskrænten 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Søndergaard Steen Aage Hirsevænget 7 . . . . . . . . . . . . Søndergaard Susanne Tillebæk Engbakken 4. . . . . . . . . Søndergaard Susanne Tillebæk Engbakken 4. . . . . . . . . Søndergaard Susanne Tillebæk Engbakken 4. . . . . . . . . Søren Holst Jensen Eliseborgvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Søren Jepsen Herningvej 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Søren og Henny K. Frandsen Rugbjergvej 30 . . . . . . . . . Søren Sandsgaard Videbækvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørens Tagdækning A/S Industrivej 22 . . . . . . . . . . . . . Sørensen Agnete Feldborgvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Agnete Østergaardsallé 3 2 3 . . . . . . . . . . . . .

20 20 35 94 97 47 35 26 61 60 53 14 21 22 62 45 97 47 26 68 51 25 31 99 30 71 31 99 97 47 12 88 23 92 63 22 42 23 41 88 42 22 21 70 23 90 84 82 24 60 52 48 61 60 88 86 26 35 06 31 24 48 51 71 97 47 30 48 30 71 28 24 30 59 42 77 34 12 91 15 30 88 11 08 40 61 18 17 27 58 52 98 22 32 03 40 40 81 93 10 97 45 61 18 40 34 34 49 97 45 65 10 22 18 19 74 23 24 31 44 61 79 58 74 61 37 67 17 97 47 22 87 61 75 33 03 61 75 27 58 97 47 25 27 30 63 03 21 97 47 23 99 23 24 02 40 97 44 33 53 97 47 26 13 86 37 08 37 97 45 23 52 51 34 15 65 51 36 33 26 29 16 33 26 24 60 47 40 40 31 83 52 24 40 45 50 97 47 36 85 51 76 81 27 40 46 46 97 97 47 61 88 28 39 14 56

171

Navneregister

Sunds Hovedgade 41 7451 Sunds . . . . . . . . . . . . . . . Sundstrup Gitte Fomsgaard Brohusvej 2 . . . . . . . . . . . . Sundstrup Søren Brohusvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Susanne Susanne Engbakken 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Susanne Pedersen Gedbovej 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Susic Zekira Fårbækvej 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svane Britta Bredgade 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svane Britta Bredgade 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svejdahl Ejgil Østergade 2 St 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svejdahl Else Østergaardsallé 7 3 2 . . . . . . . . . . . . . . . . Svejdal Henrik Kløvervej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svejdal Henrik Kløvervej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svejdal Lise Kruse Rugvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . Svejdal Malene Birkebæk Kløvervej 15. . . . . . . . . . . . . . Svejdal Morten Rugvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Svejdal Morten Rugvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 41 13 13 Svejdal Morten Rugvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 72 13 13

S


Navneregister

S

Sørensen Allan Brandt Østergaardsvej 5 1 . . . . . . . . . . . Sørensen Amalie Dorthe Nikoline Valentine Else Rørparken 18 C 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Anette Ahornvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Anette Ahornvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Anette Ahornvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Anette Ahornvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Anja Lørup Brogårdvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Ann Grønbækparken 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Anni Skovvænget 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Anni Skovvænget 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Anni Skovvænget 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Arne Østertoft 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Arne Østertoft 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Benny Feldborgvej 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Bent Holstebrovej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Bent Enebærvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Bent Holstebrovej 5 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Bo Fridthiof Romvigvej 17. . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Bodil Åvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Bøje Feldborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Bøje Feldborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Bøje Feldborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Bøje Feldborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Børge Østergaardsallé 7 1 4 . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Carina Korgaard Brohusvej 13 . . . . . . . . . . . . Sørensen Carsten Santa Møllestræde 15 St th . . . . . . . . Sørensen Casper Ahornvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Christian Ulrik Skolestien 3. . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Else Holstebrovej 5 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Else Margrethe Østertoft 88 . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Erik Gammel Engvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Erik John Gammel Engvej 3 . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Erna Egeskrænten 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Erna Kirstine Christensen Egeskrænten 9 . . . . Sørensen Finn Hovedgaden 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Finn Hovedgaden 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Finn Hovedgaden 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Finn Lund Engvej 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Frants Industrivej 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Hans Chr Ljørringvej 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Harry Tavlborgvej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Harry Tavlborgvej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Harry Jørgen Åbakkevej 12. . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Heidi Yllebjergvej 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Heidi Yllebjergvej 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Heidi Yllebjergvej 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Henrik Bossen Romvigvej 10 . . . . . . . . . . . . . Sørensen Inga Ginderskov Hogagervej 5 . . . . . . . . . . . . Sørensen Inge Hovedgaden 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Inge Hovedgaden 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Inge Hovedgaden 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Inge Facius Valmuevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Inge Lise Facius Valmuevej 9 . . . . . . . . . . . . . Sørensen Inge Lise Facius Valmuevej 9 . . . . . . . . . . . . . Sørensen Ivan Frøsig Lundgaardsgade 15 . . . . . . . . . . . Sørensen Ivan Frøsig Lundgaardsgade 15 . . . . . . . . . . . Sørensen Jannie Østvænget 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Jens Allermann Sønder Skjerkvej 4 . . . . . . . . Sørensen Jens Allermann Sønder Skjerkvej 4 . . . . . . . . Sørensen Jens Allermann Sønder Skjerkvej 4 . . . . . . . . Sørensen Jens Allermann Sønder Skjerkvej 4 . . . . . . . .

172

22 17 53 65 30 28 54 06 42 52 33 05 40 11 60 84 30 61 33 06 23 67 65 21 51 75 81 77 51 90 74 08 97 45 24 89 29 29 65 51 29 21 63 86 97 47 27 12 30 63 48 70 40 71 07 91 32 10 71 67 30 62 54 49 30 31 12 44 97 47 27 45 97 47 61 11 60 78 30 34 51 68 59 88 50 55 30 34 50 54 30 34 97 47 22 03 23 47 16 10 30 72 23 37 29 65 61 09 22 98 73 94 61 42 68 18 20 70 54 90 31 50 96 57 40 53 74 72 97 45 21 80 22 18 00 45 97 47 62 40 61 65 43 29 30 59 43 29 93 98 76 71 22 49 99 88 97 47 25 67 97 47 31 45 40 26 59 48 97 45 20 31 50 34 20 28 21 57 78 24 21 57 78 23 26 79 49 97 97 45 40 76 97 47 62 40 61 65 43 29 30 59 43 29 97 47 29 16 50 72 52 42 22 46 09 38 41 17 50 38 23 46 90 38 29 88 43 21 41 28 68 97 40 12 27 67 22 48 58 11 21 96 92 45

Sørensen Jens Allermann Sønder Skjerkvej 4 . . . . . . . . Sørensen Jesper Toft Brogårdvej 6. . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen John Østergaard Langgade 53 . . . . . . . . . . . . Sørensen Jonas Danmarksgade 31 1. . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Jutta Nygade 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Kim Ammitzbøll Anemonevej 9 B . . . . . . . . . . Sørensen Kurt Fridthjof Lundgaardsgade 10. . . . . . . . . . Sørensen Kurt Fridthjof Lundgaardsgade 10. . . . . . . . . . Sørensen Kurt Hjerrild Viborgvej 378 . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Lars Jul Østvænget 107 B . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Lasse Ginderskov Skjerkvej 2 . . . . . . . . . . . . . Sørensen Lea Dahl Hogagervej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Leif Engmark Højager 27 . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Lilian Hougaard Anemonevej 19 A . . . . . . . . . Sørensen Lilly Østergaardsallé 3 1 4 . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Lina Thalund Højager 33. . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Lina Thalund Højager 33. . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Linda Kirkegade 10 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Lis Holdgaard Lundgårdsparken 14 . . . . . . . . Sørensen Lis Holdgaard Lundgårdsparken 14 . . . . . . . . Sørensen Lonni Vestager 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Marita Boye Overgård Troelstrupvej 11 B . . . . Sørensen Martin Fabricius Smedegade 1 St th. . . . . . . . Sørensen Matilde Lørup Brogårdvej 9 . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Mette Kristine Froulund Kløvervej 6 . . . . . . . . Sørensen Michael Ljørring Skovvænget 29. . . . . . . . . . . Sørensen Niels Jørgen Meldgaard Varhedevej 12. . . . . . Sørensen Niels Jørgen Meldgaard Varhedevej 12. . . . . . Sørensen Niels Jørgen Meldgaard Varhedevej 12. . . . . . Sørensen Niels Jørgen Meldgaard Varhedevej 12. . . . . . Sørensen Niels Jørgen Meldgaard Varhedevej 12. . . . . . Sørensen Ove Åvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Ove Hovedgaden 39 C . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Ove Maul Åvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Ove Maul Åvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Ove Maul Åvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Peder Gammel Landevej 11 . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Peder Kristian Høj Gammel Landevej 11 . . . . . Sørensen Per Dyring Anemonevej 19 B 1 . . . . . . . . . . . . Sørensen Peter Frøsig Lundgårdsparken 57 D . . . . . . . . Sørensen Peter Frøsig Lundgårdsparken 57 D . . . . . . . . Sørensen Sten Daugaard Havrevej 15 . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Susanne Enebærvej 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Susanne Lund Engvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Svend Brogårdvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Svend Agner Over Høstrupvej 7 . . . . . . . . . . . Sørensen Svend Agner Over Høstrupvej 7 . . . . . . . . . . . Sørensen Søren Skovvænget 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Søren Christian Stoubæk Parken 14 . . . . . . . . Sørensen Søren Christian Stoubæk Parken 14 . . . . . . . . Sørensen Søren David Skovvænget 41. . . . . . . . . . . . . . Sørensen Thomas Dahl Hogagervej 12. . . . . . . . . . . . . . Sørensen Tina Lund Hodsagervej 69 . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Tina Lund Hodsagervej 69 . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Tommy Bredgade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Torben Højager 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Torben Fladerne 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Torben Fladerne 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Torben Knud Danmarksgade 12 St tv . . . . . . . Sørensen Torben Vang Højager 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Ulla Jul Kirkestræde 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Villy Boghvedevej 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 51 27 67 30 48 26 14 50 72 44 76 23 88 87 45 97 45 20 17 20 84 49 44 97 47 29 81 21 69 05 74 97 45 25 03 24 46 16 30 22 44 66 62 51 28 24 35 21 17 64 94 29 13 37 47 97 47 24 43 51 21 32 38 30 14 57 46 26 49 73 80 97 43 03 83 40 55 83 29 21 30 02 55 42 73 28 62 31 38 75 00 22 59 90 95 51 93 01 31 40 90 40 53 97 47 11 71 71 78 18 00 24 28 26 77 22 94 07 33 20 32 77 71 97 47 61 11 21 62 88 28 61 26 66 11 61 26 25 11 61 26 02 91 97 45 42 58 23 27 04 41 81 91 63 30 35 11 71 40 21 33 07 80 40 26 29 87 97 47 63 09 93 98 76 72 20 49 48 51 97 45 61 90 53 28 21 61 97 45 24 89 29 44 53 41 24 87 52 48 30 74 24 89 26 82 42 91 30 50 06 23 21 42 22 81 40 33 45 40 97 40 55 84 29 45 20 62 22 51 23 14 50 40 83 08 30 72 34 78 50 91 23 57 40 53 31 76


Sørensen Winnie Mølleparken 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 92 67 00 Sørensen Winnie Mølleparken 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 92 17 02 Sørensen Winnie Mølleparken 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 51 61 42

Sørvad Cykler Langgade 35 7550 Sørvad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Søvsø Jens Peder Åparken 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Søvsø Jens Peder Åparken 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saaugaard Jens Skovvænget 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saaugaard Jens Skovvænget 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 43 85 46 97 47 60 89 20 46 89 85 97 45 20 11 21 70 81 64

T

2lp A/S Farvervej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 62 80 00 3d Boligbyg ApS Langgade 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 10 42 00 Tagmos Henrik Preisler Jyllandsgade 30 E . . . . . . . . . . . 61 78 75 02

Tandlæge Carl-Børge Christensen Østergade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 21 85

Tandlæge Kjeld Tommerup ApS 97 45 23 50 52 39 03 11 51 90 72 36 71 95 93 95 97 47 21 34 23 20 24 70 97 47 29 28 97 47 15 12 61 31 19 03 51 76 03 70 30 49 45 36 23 29 07 51 40 53 56 24 26 78 08 07 40 96 41 46 24 89 72 84 24 45 29 65 20 52 13 59 20 36 44 33 97 47 30 94 28 70 30 94 97 87 53 96 97 47 30 94 27 82 00 94 71 61 54 62 60 58 00 68 60 53 43 63 21 96 98 81 60 24 20 76 61 40 31 73 97 47 19 47 61 38 32 42 23 35 03 07 51 31 87 10 50 57 53 25 60 77 77 21 51 74 05 24 29 92 97 47 20 83 82 80 60 83 08 57 21 61 73 65

61 60 31 43 29 82 27 35 20 93 51 34 97 47 31 58 97 47 31 42 51 50 13 42 24 41 49 42 29 73 18 16 29 73 11 75 32 19 20 69 97 47 21 83 21 67 68 51 30 54 54 92 34 10 35 52 28 19 14 41 28 18 14 41 51 27 86 90 30 12 33 35 21 72 41 17 97 47 14 71 60 95 16 34 40 27 64 07 20 63 85 78 27 83 27 38 97 47 16 25 21 76 78 10 61 28 29 58 30 23 29 58 20 71 25 98 97 47 24 80 28 43 68 38 61 85 20 99 60 70 28 81 21 13 86 16 24 89 76 99 40 15 08 79 30 49 12 79 30 24 53 83 30 91 02 50 97 47 10 59 30 70 13 40 24 61 88 17 61 74 78 15 97 47 10 59 53 81 13 48 97 13 29 32 60 49 44 48 22 40 09 48 97 47 24 73 40 87 81 24 97 47 60 75 61 75 41 22 30 29 37 47 97 47 60 88 97 47 60 84 29 63 10 76 23 31 59 08 29 21 60 84 40 74 14 08 26 77 21 03 51 96 56 57 60 53 93 06

173

Navneregister

Johann Bittmannsvej 2 7850 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tang Helle Grantoften 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tanja Katrine Woods Boghvedevej 3. . . . . . . . . . . . . . . . Taulborg Agnes Engvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taulborg Henning Kildevej 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taulborg Henning Kildevej 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taulborg Kristen Engvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taulborg Randi Johanne Højgade 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Taulborg Susanne Johansen Åbyvej 1 . . . . . . . . . . . . . . Taulborg Susanne Johansen Åbyvej 1 . . . . . . . . . . . . . . Taulborg Susanne Johansen Åbyvej 1 . . . . . . . . . . . . . . Taulborg Susanne Johansen Åbyvej 1 . . . . . . . . . . . . . . Taulborg Villy Vestergade 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tdj Andersen K/S Sønder Savstrupvej 22 . . . . . . . . . . . . Tegllund Ingrid Fløe Skolevænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . Tegllund Torben Stavlundvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tegllund Torben Stavlundvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tegllund Torben Stavlundvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tegllund Torben Stavlundvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teilmann Elsebeth Bakkedraget 19 . . . . . . . . . . . . . . . . Teilmann Elsebeth Bakkedraget 19 . . . . . . . . . . . . . . . . Teilmann Frey Bakkedraget 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teilmann Frey Bakkedraget 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teilmann Matias Bakkedraget 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . Tekleab Aklilu Weldegergis Østertoft 39 . . . . . . . . . . . . . Terkildsen Kamilla Fiedler Lærkevej 10 . . . . . . . . . . . . . Terkildsen Kamilla Fiedler Lærkevej 10 . . . . . . . . . . . . . Terkildsen Kamilla Fiedler Lærkevej 10 . . . . . . . . . . . . . Thalsgaard Cecilie Herningvej 5 C 1 th. . . . . . . . . . . . . . Thalund Helle Munk Højgade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thinggaard Anders Sønderagervej 28 . . . . . . . . . . . . . . Thinggaard Anders Sønderagervej 28 . . . . . . . . . . . . . . Thinggaard Anders Sønderagervej 28 . . . . . . . . . . . . . . Thingvad Anja Christina Nørregade 13 . . . . . . . . . . . . . . Thingvad Anja Christina Nørregade 13 . . . . . . . . . . . . . . Thomas Havstein Av Brunni Kirkegaard Lundgårdsparken 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomas Stenmose Troelsen Gindeskovvej 20. . . . . . . . . Thomassen Henning Ove Sønderagervej 48 . . . . . . . . . . Thomassen Henning Ove Sønderagervej 48 . . . . . . . . . . Thomassen Lisbeth Bovbjerg Bredgade 12 . . . . . . . . . . Thomassen Lisbeth Bovbjerg Bredgade 12 . . . . . . . . . .

Thomassen Simone Armose Højager 5. . . . . . . . . . . . . . Thomsen Anne Mette Rørkærvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Anne Mette Rørkærvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Bent Vagner Vinkelvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Bjarne Vad Rotvigvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Bjarne Vad Rotvigvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Bjarne Vad Rotvigvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Claus Hauritz Videbækvej 23. . . . . . . . . . . . . . Thomsen Claus Hauritz Videbækvej 23. . . . . . . . . . . . . . Thomsen Emil Friis Rotvigvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Emma Jyllandsgade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Flemming Gudmund Vester Feldborgvej 20 . . . Thomsen Gitte Paula Heimose Drosselvej 16 . . . . . . . . . Thomsen Helene Dejrup Lergravvej 10. . . . . . . . . . . . . . Thomsen Helle Hauritz Videbækvej 23 . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Helle Hauritz Videbækvej 23 . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Henriette Marie Lauth Lyngskrænten 6 . . . . . . Thomsen Henriette Marie Lauth Lyngskrænten 6 . . . . . . Thomsen Henriette Marie Lauth Lyngskrænten 6 . . . . . . Thomsen Henrik Friis Skærbækvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Henrik Friis Skærbækvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Herdis Ljørringvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Ingolf Bro Lyngskrænten 9 . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Jacob Vinkelvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Jette Rosenvænget 5 1 tv . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Jette Rosenvænget 5 1 tv . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen John Grønbækparken 41 . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen John Grønbækparken 41 . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen John Grønbækparken 41 . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Karen Rørparken 16 A St . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Karen Rørparken 16 A St . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Kirstin Klausen Sønderagervej 44 . . . . . . . . . . Thomsen Kirstin Klausen Sønderagervej 44 . . . . . . . . . . Thomsen Kirstin Klausen Sønderagervej 44 . . . . . . . . . . Thomsen Knud Ljørringvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Lone Mølbæk Brohusvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Lone Mølbæk Brohusvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Lone Mølbæk Brohusvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Malene Lauth Anemonevej 6 St. . . . . . . . . . . . Thomsen Marianne Tvedvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Marianne Nielsen Tvedvej 22 . . . . . . . . . . . . . Thomsen Martin Skolegade 13 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Mona Jyllandsgade 21 St . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Palle Tvedvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Pernille Wetendorff Bredvigvej 18 . . . . . . . . . . Thomsen René Kirkegade 4 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen René Kirkegade 4 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Steffen Syrenvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Aage Rørkærvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thornvig Alfred Bredgade 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thorsager Gerda Åparken 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thorsager Gerda Åparken 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thorsen Elsemarie Fløistrup Skovvænget 8 . . . . . . . . . . Thorsen Erik Bech Hallundbækvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Thorsen Erik Bech Hallundbækvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Thorsen Jytte Skovgaard Søndergade 3 . . . . . . . . . . . . . Thorsen Kenny Kjeldby Brohusvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . Thorsen Mette Petrea Hyldgaard Hallundbækvej 3 . . . . . Thorsen Sten Nyby Bakkedraget 23 . . . . . . . . . . . . . . . . Thorsen Uffe Industrivej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thorsgaard Anne-Marie Rugbjergvej 29 . . . . . . . . . . . . . Thorslev Mari-Ann Lykke Troelstrupvej 17 . . . . . . . . . . .

T


Thorst Inger Sønder Skjerkvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thrane Lillan Fårbækvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thuesen Birthe Warming Ljørringvej 41 . . . . . . . . . . . . . Thuesen Erik Bonde Appel Ljørringvej 41 . . . . . . . . . . . . Thulesen Berith June Borregaard Nørskovvej 6 . . . . . . . Thulesen Berith June Borregaard Nørskovvej 6 . . . . . . . Thygesen Ellinor Hodsagervej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thygesen Ole Hodsagervej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thygesen Ole Hodsagervej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thygesen Phansa Østvænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thygesen Samrauy Enebærvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thøgersen Jeanette Riis Gyvelvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Thaarup Johanne Jersildvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29 71 27 01 40 37 70 72 27 96 07 95 40 17 20 50 60 17 24 37 20 93 01 76 20 49 89 14 97 43 20 55 40 36 20 55 34 11 94 90 30 26 27 24 61 77 87 40 23 37 51 90

Timring VVS, Smede- & Maskinforretning A/S Nr. Mosevej 2 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 13 24 22 Tina Birgitte og Thomas Olesen Højager 47 . . . . . . . . . . 97 47 19 91

TINA-REN Råstedvej 10 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toft Dennis Houmøller Langgade 10. . . . . . . . . . . . . . . . Toft Lotte Berggreen Østvænget 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Toft Martin Berggreen Østvænget 13 . . . . . . . . . . . . . . . Toft Peter Hansen Søndergade 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . Toft Peter Hansen Søndergade 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . Toft Peter Hansen Søndergade 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . Toft Rasmus Haahr Olesen Skolestien 1 . . . . . . . . . . . . . Toft Thomas Industrivej 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toft William Vestergaard Nørregade 5. . . . . . . . . . . . . . . Tolstrup Michael Riber Anemonevej 11 1 . . . . . . . . . . . . Tolstrup Sabina Skolegade 20 St . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tommy-S Taxa Ljørringvej 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52 37 40 15 51 17 45 34 20 64 80 64 25 59 88 97 75 28 72 60 51 37 67 67 30 52 72 36 24 26 73 64 26 77 21 04 50 66 20 03 22 78 44 03 26 24 26 59 97 47 14 00 97 47 14 00 60 49 49 14 51 74 84 35 97 47 10 87 27 12 91 03

Trehøje Anlæg A/S Bødkervej 12 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 13 34 25

Trehøje Køleteknik A/S

Navneregister

Bødkervej 1 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troelsen Allan Kirkegade 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troelsen Hanne E Bygvej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troelsen Hanne Elisabeth Bygvej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . Troelsen Hans Varhedevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troelsen Hans Varhedevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troelsen Jens Christian Teglværksvej 11 . . . . . . . . . . . . Troelsen Jens Christian Teglværksvej 13 . . . . . . . . . . . . Troelsen M Rosenvænget 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troelsen Niels Christian Ljørringvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . Troelsen Ove Kamp Bygvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troelsen Ove Kamp Bygvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troelsen Randi Teglværksvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troelsen Thomas Stenmose Gindeskovvej 20. . . . . . . . . True Johnni Herningvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Truelsen Monita Herningvej 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Truelsen Svend Nygade 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Truelsen Svend Nygade 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Truelsen Tove Over Høstrupvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trærup Lene Vesterlund 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tvis Pelsdyrfarm ApS Lergravvej 26. . . . . . . . . . . . . . . .

T

174

Morrevej 12 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tvis Vognmandsforretning A/S Kronborgvej 11 . . . . . . . . Tølbøl Hans Falkevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tølbøl Ida Falkevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tølbøll Anne Sjællandsgade 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tømmergaarden A/S Industrivej Nord 16 . . . . . . . . . . . . Tømrermester Leif Højmark Pedersen Spegbjergvej 8 . .

97 43 50 70 96 41 11 46 97 45 28 60 51 30 27 56 97 47 36 59 97 47 32 22 40 26 00 63

Tømrermester Jesper Nielsen Yllebjergvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 22 65 33 Tønning Tommy Højmark Sønderagervej 58 . . . . . . . . . . 22 56 11 64 Tøttrup Nils Valmuevej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 73 99 32

U

Uhrlund Svenning Grønbækparken 97 . . . . . . . . . . . . . . Uhrlund Svenning Grønbækparken 97 . . . . . . . . . . . . . . Uhrlund Svenning Grønbækparken 97 . . . . . . . . . . . . . . Uhrlund Svenning Industrivej 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uhrlund Svenning Grønbækparken 97 . . . . . . . . . . . . . . Ulsø Susanne Tjørnevej 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulsøe Grethe Østertoft 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulsøe Grethe Ljørringvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulsøe Hans Ljørringvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulsøe Hans Ljørringvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulsøe Martin Abildgaard Frøik Drosselvej 12. . . . . . . . . . Ulsøe Martin Abildgaard Frøik Drosselvej 12. . . . . . . . . . Ulsøe Martin Abildgaard Frøik Drosselvej 12. . . . . . . . . . Ulsøe Martin Abildgaard Frøik Drosselvej 12. . . . . . . . . .

61 38 32 53 42 77 58 70 35 11 62 03 22 49 99 85 21 95 32 53 24 61 03 87 97 40 34 58 30 95 34 58 31 69 84 81 20 98 67 56 86 62 03 55 51 74 82 00 40 95 26 82 22 31 67 00

Under Bøgen

Tommys Taxi Ljørringvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Torben Brødbæk Udholmvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Torben Brødbæk Øko Udholmvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Torben Simonsen - Tsm Højager 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Trankjær Edith Eleonora Viborgvej 368 . . . . . . . . . . . . . .

Tvis Gårdbutik

97 13 21 33 22 36 53 76 97 47 29 34 60 66 29 34 97 47 25 14 21 36 59 43 97 45 42 84 64 69 20 21 97 47 20 74 24 66 20 13 97 47 29 34 29 12 77 67 21 12 42 85 97 45 42 95 53 67 40 73 53 63 42 68 97 45 23 98 21 36 42 67 22 48 50 24 61 67 88 37 21 36 15 05

Nygade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 77 87 24 Unger Pia Sønderagervej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 28 35 Unterfingher Eduard Gabsvej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 22 58 74

V

V2 ApS Tvedvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vágseið Jóna Sára Østertoft 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vahr Johannes Tvisvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vahr Johannes Tvisvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vahr Karsten Hovedvejen 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vahr Minna Hovedvejen 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valin Mie Sand Søndergade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valsøe Bente Østvænget 103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valsøe Leif Theisen Østvænget 103 . . . . . . . . . . . . . . . . Vands Erik Industrivej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Varhede Vognmandsforretning I/S Varhedevej 5 . . . . . . . Vb Tryk ApS Ørnevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vegeberg Dorte Jyllandsgade 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vegeberg Dorte Jyllandsgade 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veng Jeppe Agerskov Ørts Møllestræde 14 2 . . . . . . . . . Veng Maria Gottenborg Ørts Møllestræde 14 2 . . . . . . . . Vennevold Svend E. Skolevænget 21 . . . . . . . . . . . . . . . Vennevold Svend Erik Skolevænget 21. . . . . . . . . . . . . . Vester Jakob Munk Hovedvejen 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Vesterby Anna Lise Hodsagervej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . Vesterby Anna Lise Hodsagervej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . Vesterby Karl Erik Hodsagervej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . Vesterby Karl Erik Hodsagervej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . .

31 66 56 18 26 74 34 76 97 47 33 02 20 12 45 21 29 44 74 25 97 47 22 74 22 89 30 11 22 64 38 74 74 54 38 30 22 49 99 87 22 16 20 57 96 76 80 01 91 56 19 05 31 33 19 30 60 13 43 48 61 74 76 08 30 64 32 25 97 45 20 25 28 76 11 41 97 47 60 28 40 88 60 28 93 60 04 28 40 28 60 89


Vestergård Martin Bro Bredgade 25 . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Allan Riis Irisvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Allan Riis Irisvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Allan Rønnow Nielsen Ørrevej 34 . . . . . . . . Vestergaard Anna Margrethe Jyllandsgade 6 B . . . . . . . Vestergaard Anna Margrethe Jyllandsgade 6 B . . . . . . . Vestergaard Annika Mølleparken 24. . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Elisa Syrenvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Jan Videbækvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Jytta Nørregade 12 B . . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Jytta Yngva Fugl Nørregade 12 B . . . . . . . . Vestergaard Kjeld Boghvedevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Lasse Fuhr Havrevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Lasse Fuhr Havrevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Lasse Fuhr Havrevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Lone Videbækvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Martin Vestergade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Poul Bellisvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard René Grundtvig Ørrevej 36 . . . . . . . . . . . . . Vesterly Auto Drejervej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vestersager Anne Marie Østertoft 13 . . . . . . . . . . . . . . . Vestersager Kevin Lim Juul Skyttevej 1 . . . . . . . . . . . . . Vestersager Susanne Høgh Skyttevej 1 . . . . . . . . . . . . . Vestersager Susanne Høgh Skyttevej 1 . . . . . . . . . . . . . Vestersager Susanne Høgh Skyttevej 1 . . . . . . . . . . . . . Vestersager Susanne Høgh Skyttevej 1 . . . . . . . . . . . . .

32 15 30 55 29 79 05 44 26 35 15 44 97 10 23 01 97 47 27 71 23 86 23 82 32 16 62 41 27 21 19 67 97 43 87 80 97 46 83 53 40 76 46 34 97 47 32 48 29 71 63 70 27 89 49 10 23 36 53 71 97 43 87 80 51 51 01 98 21 53 24 91 20 21 78 30 20 67 29 97 21 35 30 81 50 58 22 20 51 19 54 49 30 62 54 48 30 35 43 49 26 21 78 67

Vestjydsk Gulvafslibning Idomvej 74 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 99 22 00 Vestjysk Busser Rugbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 24 25 02 Vestjysk Busser Arnbjørn Fagraklett Rugbjergvej 6. . . . . 61 24 25 03

VG Auto v/ Villy Grønne Hodsagervej 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 61 97 10

VH Portservice Hodsagervej 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 64 48 Viborent ApS Bredgade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 71 87 06 Viborg Kristian Nygårdvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 87 80 34

Videbæk Bogtrykkeri A-S Falkevej 4 6920 Videbæk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Videbæk Charlotte Lundgårdsparken 8. . . . . . . . . . . . . . Videbæk Esben Kristian Søndermarken 3. . . . . . . . . . . . Videbæk Hans Jacob Valmuevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Videbæk Hans Jacob Valmuevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Videbæk Hans Jacob Valmuevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Videbæk Jeppe Sønderagervej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . Videbæk Kirsten Søndermarken 3 . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 17 11 22 53 64 19 88 51 95 33 63 97 47 27 18 52 38 84 26 40 27 37 18 31 76 29 81 30 30 58 08

Vildbjerg Cykler Søndergade 1a 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 13 13 83

Vildbjerg Radio & TV v/ Aages radio-tv Bredgade 31 6920 Videbæk . . . . . . 20 93 94 81

Vildbjerg-Ljørring Smede & VVS ApS . . .

97 13 19 00 32 13 03 08 28 43 51 10 91 56 52 64 97 14 37 73 24 20 06 71 96 41 00 47 56 38 18 98 40 48 68 73 40 50 32 32

97 46 10 55 61 67 17 92 26 35 00 20 22 18 24 75 61 67 05 28 40 19 31 07 53 33 99 44 30 13 35 42 97 45 61 06 97 14 32 28 40 74 33 73 22 86 69 00 60 95 66 65 97 47 29 94 20 99 78 00 97 47 22 45 23 44 33 75 27 63 84 34 30 30 53 04

Vognmand Frode Væggemose Søndermarken 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Væggemose Johan Skolegade 13 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Væggemose Kim Irisvej 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Væggemose Lilly Kastaniealle 5 32 . . . . . . . . . . . . . . . . Væggemose Lis Østergaardsallé 7 2 3 . . . . . . . . . . . . . . Væggemose Mona Bygvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Væggemose Nanna Troelsen Eliseborgvej 3 . . . . . . . . . . Væggemose Nikolaj Troelsen Eliseborgvej 3 . . . . . . . . . . Væggemose Peder Immanuel Jersildvej 10 . . . . . . . . . . Væggemose Svend Erik Grønbækparken 23 . . . . . . . . . . Væggemose Svend Erik Grønbækparken 23 . . . . . . . . . . v/ Aulum ApS Aubo Køkkencenter Vævervej 12. . . . . . . .

W

W J Smede Bette Sines Vej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W J Smede v/ Werner Johansen Bette Sines Vej 4 . . . . . Wachsmuth Mike Åskrænten 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waterair-Clean ApS Industrivej 7 A. . . . . . . . . . . . . . . . . Welander-Raabjerg Erik Havrevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . Welander-Raabjerg Erik Havrevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . Westen Ivan Peter Dalgaard Jyllandsgade 12 . . . . . . . . . Westerblaae Annie Lundbyvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Westergaard Anders Graae Grønbækparken 27 . . . . . . . Westergaard Majbrit Linda Egeskrænten 2 C . . . . . . . . . Westergaard Majbrit Linda Egeskrænten 2 C . . . . . . . . . Westergaard Ole Grønbækparken 27 . . . . . . . . . . . . . . . Westergaard Ole Grønbækparken 27 . . . . . . . . . . . . . . . Westh Rigo Sandgårdvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Westh Rigo Sandgårdvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Westh Ronni Sandgårdvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wetke Karsten Danmarksgade 13 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Widriksen B Vormstrupvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wiersma Jelle Jint Skolegade 20 B 1 . . . . . . . . . . . . . . . Wiersma Tsjipke Sønder Skjerkvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . Wiese Michael Højager 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wiese Michael Højager 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . William Blæsbjerg Kildevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wind Anina Gammel Landevej 26 B . . . . . . . . . . . . . . . .

97 47 20 55 42 94 94 51 97 47 18 09 97 47 20 76 21 38 21 99 97 47 38 09 61 65 29 90 61 74 13 28 97 47 31 32 97 47 33 86 21 95 74 90 27 60 88 22

24 87 51 90 20 47 94 27 22 53 24 44 97 45 65 00 97 47 33 10 41 43 34 92 22 96 41 32 22 50 11 72 29 80 67 08 61 75 86 93 22 83 89 69 51 32 97 40 23 85 08 72 96 92 15 08 27 64 37 39 22 71 16 53 60 69 82 96 97 45 60 50 30 11 33 88 74 46 77 77 97 47 12 04 50 58 03 12 26 17 99 63 97 37 47 27

175

Navneregister

Villadsen Arne Meedom Egeskrænten 10 . . . . . . . . . . . . Villadsen Arne Meedom Egeskrænten 10 . . . . . . . . . . . . Villadsen Meta Viola Østertoft 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Villadsen Niels Pilhusevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Villadsen Production A/S Hallundbækvej 6 . . . . . . . . . . . Villavicencio Benhur Sotto Søndergade 5 St . . . . . . . . . . Villumsen Ib Boghvedevej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Villumsen Ib Henning Boghvedevej 33 . . . . . . . . . . . . . . Villumsen Ib René Boghvedevej 33. . . . . . . . . . . . . . . . .

Vinderup-Borbjerg-Haderup Dyrlægerne ApS Nørregade 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vingtoft Birgitte Danmarksgade 59. . . . . . . . . . . . . . . . . Vingtoft Manja Rome Rugvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . Vingtoft Manja Rome Rugvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . Vingtoft Rita Rolighedsvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vingtoft Vbu Peder Christian Danmarksgade 59 . . . . . . . Vinovskis Kaspars Vildbjergvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . Visholm Erik Tjørnevej 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vistisen Ernst Over Høstrupvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vistorp Mink Herningvej 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vitkovskyi Oleksii Videbækvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vittrup Bente Filtenborg Rosenvænget 30. . . . . . . . . . . . Vittrup Harry Rosenvænget 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vognmandsfirmaet Frode Væggemose Søndermarken 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vognstoft Rigmor Roland Vestparken 15. . . . . . . . . . . . . Væggemose Anna Østergade 2 St 41 . . . . . . . . . . . . . . . Væggemose Anna Østergade 2 St 41 . . . . . . . . . . . . . . . Væggemose Anne Maria Høj Engvej 22 . . . . . . . . . . . . . Væggemose Birthe Marie Grønbækparken 23 . . . . . . . .

W


Winkler E B Valmuevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winther Tinne Fredshegn 1 G St. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winther-Clausen Jane Rørkærvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Wolff Jens Peder Falkevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wolff Jens Peder Falkevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wolff Jens Peder Falkevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wrobel Mads Lemberg Østvænget 30 . . . . . . . . . . . . . . Würtz Alex Hallundbækvej 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Würtz Ingolf Gindeskovvej 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Würtz Ingolf Gindeskovvej 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Würtz Ingolf Gindeskovvej 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 47 26 71 23 95 89 38 30 23 44 47 97 45 20 36 40 87 49 32 31 76 88 20 23 36 58 43 40 25 01 77 31 59 29 50 28 59 84 73 20 92 85 05

X

X Ikke I Brug Industrivej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 52 91 53 X Viderestillet Til Frants Industrivej 20 . . . . . . . . . . . . . . 26 77 21 05

XL Byg - Tømmergården A/S Aulum Industrivej Nord 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 32 22

Y

Yatan Firat Danmarksgade 3 1 tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 69 35 05 Yatan Firat Danmarksgade 3 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 27 30 11 Yde Jette Hogagervej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 63 71 20

Z

Zacho Kim Søndergade 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zinck Eva Gammel Landevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zinglersen Jens Jørgen Parkvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Zinglersen Jens Jørgen Parkvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Zinglersen Jens Jørgen Parkvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Zon Ilse Paulina Catharina M Van Danmarksgade 38 B. .

20 73 17 05 88 61 43 76 97 45 41 75 60 91 13 25 22 41 45 06 42 44 80 82

Ø Ødegaard Begravelser Danmarksgade 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Øgendahl Hanne Lind Vindingvej 6 D . . . . . . . . . . . . . . . Ølgaard Birgit Langgade 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ølgaard Birgit Lykke Dixen Langgade 82 . . . . . . . . . . . . Ør Jessica Louise Hovedgaden 31 A. . . . . . . . . . . . . . . .

97 12 06 10 22 42 22 28 97 45 41 95 20 40 56 82 50 49 70 46

Ørnhøj Køleteknik A/S

Navneregister

W

Niels Kjeldsens Vej 54 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . Ørom Anna Sofie Kiel Boghvedevej 27 . . . . . . . . . . . . . . Ørskov Simon Mølgårdvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Øster Diana Nørregade 11 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østerby Jens Jyllandsgade 1 C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østerby Jens Jyllandsgade 1 C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergård Dan Søndergade 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergård Karina Brix Bøgevej 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergård Marianne Søndergade 15. . . . . . . . . . . . . . . . Østergård Michael Østvænget 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergård Michael Østvænget 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergård Michael Østvænget 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergård Michael Østvænget 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergård Michael Østvænget 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergård Michael Østvænget 115 . . . . . . . . . . . . . . . . .

176

96 10 60 10 30 24 78 87 28 57 80 14 98 25 70 95 86 27 47 15 24 27 47 15 21 46 04 13 24 84 54 37 21 46 04 13 60 47 74 76 60 47 74 36 60 46 24 35 51 33 72 58 40 37 96 61 28 39 70 12

Østergård Michael Østvænget 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergård Peter Kristian Kronborgvej 6 . . . . . . . . . . . . . Østergård Peter Kristian Kronborgvej 6 . . . . . . . . . . . . . Østergaard Anders Hestbjergvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Benny Rugvænget 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Bent Tusbækvej 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Bent Tusbækvej 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Bodil Varhedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Bodil Marie Varhedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Børge Sørensen Mølleparken 3 . . . . . . . . . . Østergaard Dagny Østergaardsallé 3 3 5 . . . . . . . . . . . . Østergaard Edel Hoppes Alle 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Finn Varhedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Flemming Lundgårdsparken 31 . . . . . . . . . . Østergaard Hanne Merete Mosevænget 26 . . . . . . . . . . Østergaard Hugo Falk Lundgårdsparken 57 C . . . . . . . . Østergaard Inga Solveig Iversen Lundgårdsparken 57 C Østergaard Jens Peder Sjællandsgade 19 . . . . . . . . . . . Østergaard Kjeld Bonderup Skovvænget 69 . . . . . . . . . . Østergaard Knud Skovvænget 87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Knud Skovvænget 87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Marta Skolestien 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Maryann Tusbækvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Niels Videbækvej 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Niels Peter Moselund Videbækvej 10 . . . . . . Østergaard Niels Peter Moselund Videbækvej 10 . . . . . . Østergaard Niels Peter Moselund Videbækvej 10 . . . . . . Østergaard Pia Egeskrænten 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Winnie Vormstrupvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Winnie Mølleparken 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Østerholm Nora Østvænget 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østerholm Nora Østvænget 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Å

Ålberg Nina Kirkevej 7 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aaby Anita Åbyvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aaby Anita Åbyvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aaby Jens Åbyvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aae Vera Bach Holtevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aae Vera Bach Holtevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aaen Lisbeth Højager 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23 87 18 05 97 47 33 30 20 62 53 45 97 45 46 90 29 25 14 18 97 45 42 88 40 54 40 96 97 47 35 41 29 17 17 01 97 45 40 97 97 47 23 13 97 45 60 72 97 47 35 41 97 47 24 93 24 64 75 48 20 98 87 61 81 71 35 85 22 64 65 27 61 70 28 81 35 11 56 19 29 90 29 32 97 45 42 01 51 89 16 54 97 47 25 30 30 42 30 71 25 30 20 63 22 64 62 84 22 46 31 96 21 48 64 94 20 29 80 76 23 26 55 15 21 71 00 48

20 93 37 86 28 57 50 38 22 46 06 32 97 47 24 97 97 47 10 55 42 30 40 33 97 47 37 36

Aages radio-tv Bredgade 31 6920 Videbæk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 93 94 81 Aarup-Kristensen Anders Kjeldgaard Ljørringvej 26 . . . . 60 60 56 13 Aarup-Kristensen Heidi Ljørringvej 26 . . . . . . . . . . . . . . 60 61 71 00


ONLINE + OFFLINE

Crossmedia Layout

visuel identitet

grafisk

design

& kommunikation Digitaltryk

FALKEVEJ 4 . DK-6920 VIDEBÃ&#x2020;K . TELEFON +45 97 17 11 22 post@videbaek-bogtrykkeri.dk . www.videbaek-bogtrykkeri.dk

Web/video


Aulum Maskinstation - er klar til alt inden for landbrugsarbejde v. Mogens Frederiksen

Danmarksgade 5 . 7490 Aulum

ESPERSENS STENHUGGERI Nybobakke Den lokale stenhugger siden 1919

Åbningstider: Hverdage 8-17.00 · Lørdag 9-12.00 · Eller efter aftale Nybovej 19 · 7500 Holstebro · Tlf. 97 42 70 88 info@espersens-stenhuggeri.dk www.espersens-stenhuggeri.dk

RENGØRING O Privat samt erhverv O Håndværker rengøring O Specialopgaver indenfor rengøring

VINDUESPOLERING O Privat og erhverv O Ude samt indvending polering O Vaskeanlæg til store højder

Vi overholder altid vores aftaler til punkt og prikke...

Lasse’s Vinduespolering Altid klart glas...

Mobil 2799 6823 www.vindueskikker.dk

Industrivej 20 · 7490 Aulum · Tlf. +45 97 47 36 00 · www.midtjyskalbyg.dk

tlf. 97 17 39 66

97 42 74 90

Italiensk køkken med alt fra pizzaog pastaretter til okse- og lammestea ks med bagte kartofler og grøntsage r. Vi har gode italienske, spanske og argentinske vine samt diverse øl til rimelige priser.

Lad os sælge den gamle bolig

Take-away pizza

Bredgade 14 · 6920 Videbæk www.nybolig.dk 7490@nybolig.dk

DaVinci

Fine rammer for receptioner og fester med op til 75 personer

NY BOLIG?

FAMILIERESTAURANT I AULUM

Nybolig Videbæk & Aulum

Købmandsgårdens Genbrug Danmarksgade 70, 7490 Aulum

Peter Toft 51 37 67 67 Tirsdag kl. 15.30-17.30 · Onsdag kl. 9.30-11.00 · Torsdag kl. 15.30-17.30 · Lørdag kl. 9.00-12.00. Ejnar Hansen Husk loppemarked sidste lørdag i hver md. kl. 9-12. Mød os på Facebook 51 21 96 21 Vi modtager gerne brugbare ting i åbningstiden. Har du ikke Aase Rasmussen mulighed for selv at aflevere kan vi efter aftale hente tingene. Tlf. 97 47 29 06 · 22 22 53 06

Spegbjergvej 3 . 7490 Aulum Tlf. 97 47 20 25 - Bil 40 32 15 99

Lokal-Håndbogen for Aulum-Haderup og omegn (2018)  
Lokal-Håndbogen for Aulum-Haderup og omegn (2018)