Page 1

LOKAL-HÅNDBOGEN udgivet af Aulum Y’s Men’s Club

Industrivej Nord 11 · 97 47 28 37 · klauto.dk

Au

Døgnservice

lu

m

Aulum-Haderup 2019

ad

er

up

Mobil 24 41 41 34 www.lohseskøreskole.dk

bo ld sa

ge

r

Fe od ve ro

Mere end 25 års erfaring inden for cykelbranchen…

H

Aulum • Industrivej Nord 16 • Tlf. 97 47 32 22 Vildbjerg • Industrivej 1-5 • Tlf. 97 13 13 00

G

Aut. el-installatør Ronni H. Skovsbøll

Aulum El-Service

rg

Mobil 20 11 19 60 www.svenderiks.dk

H

Industrivej 7 . 7490 Aulum Tlf. 97 47 23 20 www.aulum-elservice.dk

Lohses Køreskole


HJERTESTARTERE I OMRÅDET

Hjertestarter

Aubo Production A/S Vævervej 19 · 7490 Aulum Udenfor på ydermuren ved siden af personaleindgang ved p-pladsen. Aulum Fritidscenter Markedspladsen 10 · 7490 Aulum Udenfor til højre for hovedindgangen. Aulum Kristne Friskole Østergade 11 · 7490 Aulum Udenfor ved hovedindgangen under udhænget. Eventyrhaven afd. Hobitten Vestergade 11 · 7490 Aulum Udenfor i indhak ud mod p-pladsen.

Du kan redde

liv

m r få et hjerte, so en hjertestarte n ka . ød en st ig k ris alt kt pumpe norm Ved at afgive ele od rundt, til at bl m pe m so pu e, at kin vet mas er holdt op med bel, batteridre tor. er en transporta så en defibrilla og n de Hjertestarteren er ld uelt. Mange ka an m ne tje e. be du skal n er let at brug starter. Og de te er hj en ne je jlbet højre! Du kan ikke fe - se spalten til lokalområdet i g in er ac pl Hjertestarters

Plejecenter Birketoften Østergade 2 · 7490 Aulum Udenfor ved hovedindgangen. Hodsager Multicenter Birkkjærvej 4 · Hodsager · 7490 Aulum Udenfor ved hovedindgangen på væggen til højre for glasdøren. Haderup Kultur- og Idrætscenter Nygade 9 · 7540 Haderup I forgangen ved hovedindgangen – åbent døgnet rundt.

Ambulance . ..... Brand . . . . . . . . . .....

Politi

.. .............

« Meld: »Brand i« lit o »P g Forlan bulance« m »A : g an rl Fo

Politi . . . . . . . . . .

112 114

.....

Lægevagt . . .

.....

70 11 31 31

idtjylland for Region M m kl. 16.00 og 8.00 le el m døgnet Hverdage lligdage hele he g o nd Weeke

Spar Haderup Herningvej 1 · 7540 Haderup Udleveres ved henvendelse til personalet i åbningstiden. Herningvej 7 · 7540 Haderup Udenfor på muren ud mod Herningvej. Feldborg-Hallen Tusbækvej 9 · 7540 Haderup Til venstre lige efter hovedindgangen (synlig udefra). Feldborg Brandstation Hogagervej 2 · 7540 Haderup Udenfor på muren til venstre for hovedindgangen. Fårbæk Karupvej 4 · Fårbæk · 7470 Karup Udenfor på muren af den gamle brugsbygning.


indhold

oplevelser Side 4-27 Oplevelser · Side 28-32 Kulturminder

Lokalhistorie Side 33-51 Skoler

borger info Side 52-53 Lev livet tæt på naturen · Side 54-60 Borger info Side 61 Baderegler

institutioner Side 62-72

kirker Side 73-77

foreninger Side 78-87

kort Side 88-97

erhverv Side 99-122

adresseregister Side 123-143

navneregister 144-192

1


n e g o b d n å H l a k Lo aderup og H , m lu u A r - fo

omegn

t på ét sted.

ationer samle

form Alle nyttige in

Haderup

Feldborg

Grove

Hodsager

Aulum

Se kortene side 88-97

de idéer Input og go oplysninger

løbende Vi indsamler nger, ndets foreni fu am ls fra loka en tid m.fl. for hele glæde institutioner og vn rodukt til ga p et ve ha at det. opdateret for lokalområ åndbogen så H lka Lo re resseret For at gø ulig, er vi inte m m so ig tt og ny . om området i al lokalviden rne forslag, Mail derfor ge r til: eller rettelse faktuel viden .dk m lu au @ ogen lokalhandb

Lokal-Håndbogen udgives af Aulum Y’s Men’s Club, og uddeles gratis til alle husstande i Aulum-Haderup-området, den gamle Aulum-Haderup Kommune. Den udleveres til tilflyttere af områdets ejendomsmæglere. Ekstra eksemplarer kan i begrænset omfang rekvireres uden beregning hos Erling Svendsen, Tvedvej 2, 7490 Aulum, tlf. 30 71 31 99. Oplysninger fra bogen kan også findes på aulum.dk og haderup.dk Lokal-Håndbogen er udgiverens ejendom. Eftertryk og affotografering af tekst og annoncer er ikke tilladt i henhold til lov om ophavsret. For eventuelle fejl og mangler, som trods al anvendt omhu måtte forekomme i Lokal-Håndbogen, påtager udgiveren sig intet ansvar.

Redaktionen af navneregistret er afsluttet september 2018. Oplag: 3.600. Tryk: Videbæk Bogtrykkeri A/S. Lokal-Håndbogen for Aulum-Haderup og omegn · Hovedvejen 2 · 7490 Aulum · Tlf. 27 25 10 78 · lokalhandbogen@aulum.dk

2


dine der bille

lokaldeer nyhe

else på

Gå på opdag

up Aulum-Hader Lokalnet

nger 0 lokale foreni nger fra over 25 • Find oplysni l. ai sse, web, e-m ivende. - telefon, adre kale erhvervsdr lo 0 15 er ov ed m og og skoler gb er av Fa • alt fra børneh om er ng ni lys • Nyttige op yndigheder. til læger og m med svar rmationssider • Kirkelige info de gne i områ t. om kirker og so

ter

men e g n a r ar

www.aulum.dk · www.haderup.dk

Købmandsgårdens Genbrug Mød os på Facebook

Danmarksgade 70 · 7490 Aulum ÅBNINGSTIDER: Tirsdag kl. 15.30-17.30 Onsdag kl. 09.30-11.00 Torsdag kl. 15.30-17.30 Lørdag kl. 09.00-12.00 Vi modtager gerne brugbare ting i åbningstiden. Har du ikke mulighed for selv at aflevere kan vi efter aftale hente tingene.

Peter Toft Tlf. 51 37 67 67 Ejnar Hansen Tlf. 51 21 96 21

Aase Rasmussen Tlf. 97 47 29 06 22 22 53 06

3


oplevelser

n e r u t a n i Regler

nd og det åbne la e n e v o k s i l e rdes? Færds Hvor må jeg fæ ier, i private st ovens veje og

sk eller på cykel på sivt skoen Færdsel i skov private skove må man færdes til fods begrænses på fx jagtdage, ved inten er fra

e som en kan d 150 met I såvel offentlig dgang. Adgang d nærmere en ikke slå sig ne 6 og indtil solne an kl. m fra å n m den. e ku he g ov lig skove do t. I private sk ke af for offent jrliget kræver de ejeren lov at luk ve ov is sk hv r er ha ell ar, g kt vbru der fem he skoven er er un bygninger. Hvis tegsland og priva eligt er landbru ag ds nd ve kl. la ho fra m ne åb færdes til fods t åbne land, so Færdsel i det ealer må man veje og stier i de ar på de ler ke kle ea yr ar cy ud e og gå sel. På private gang. Statsejed Det er tilladt at e forbyde færd skiltet mod ad ld ts er re æ ell æ tilf yr ilit se m sd vis til hu i . M.h.t. adgang jet. Ejeren kan r er græssende ng hele døgnet medmindre de ga g, ad an t . re dg et ind lne øg so uh et er 6 og indtil nere år er blev os alle, og der ne, som de se og søer tilhører ngsmuligheder ga ad som heder, enge om lt ka orientere sig lo arealer må man Naturstyrelsen. erpå forhånd hos es ok bo t. r ev se n an må højst ov Lejrplad på forhånd. M e områder og ka nn es kø ok rs bo for tu e et na i ikk gn findes r er især bere ågrupper kan Større shelters ersoner og sm Store lejrpladse . ltp es ns ke rp lse en æ r re sk ty fo r rs ind se es på Natu ing efter brug Mindre lejrplad serne kan book plads. Oprydn ad e Pl m . m .m sa m på er r ol ere, sk natte to nætte per som spejd ser. og større grup g/storelejrplad nin at rn organisationer ve /o er els ev pl ro tu na der hjemmeside un

4


pa tur natur

o

Se side 6 Se side 6 Se side 7 Se side 7 Se side 8 Se side 9 Se side 9 Se side 10 Se side 10 Se side 11 Se side 11 Se side 12 Se side 12 Se side 13 Se side 13 Se side 14 Se side 14 Se side 15 Se side 15 Se side 16 Se side 16 Se side 17 Se side 17 Se side 18 Se side 18 Se side 19 Se side 19 Se side 20 Se side 20 Se side 21 Se side 21 Se side 22 Se side 22 Se side 23 Se side 23 Se side 24 Se side 24 Se side 25 Se side 25 Se side 26 Se side 26 Se side 27 Se side 27

kultur

Abildå Brunkulsleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aktivitetsplads ved Aulum Mølle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aulum Gamle Station . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aulum Lystanlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aulum Mølle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fattighuset på Ørre Hede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feldborg Statsskov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Findveji.dk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flygtningekirkegården i Grove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geocaching . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gindeskov Krat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haderis Å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haderup Museum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hjortebrølsture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jens Jensens Anlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jens Vejmand monumentet ved Tjørring . . . . . . . . . . . . . Kanosejlads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kartoffelkælderen i Hodsager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kongenshus Mindepark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kæltringestenen/Blicherstenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Langrendsløjper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løvbakke Skov- og dyrehave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Momhøje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nybro Mølle Kanoplads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nøvling gl. kirkegård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Overnatning i shelters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shelter Nordre Feldborg Plantage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shelter ved Feldborg Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shelter ved Hodsager Plantage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Præstbjerg Naturcenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resdal Baune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sinding Bjerge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skinnecykler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skovsnogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stenbroen og stryget ved Nybro Mølle . . . . . . . . . . . . . . Stoubæk Krat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Søby Brunkulsleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tvis Kloster kirkegård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tvis Mølle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vandkraftsøen ved Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vandreture i Resen-Fårbæk Naturpark . . . . . . . . . . . . . . Yllebjerg Bakkeø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ørre gl. missionshus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

oplevelser

oplevelser

5


ulsleje

oplevelser

Abildå Brunk

mellem Abildå ved Timringvej ket Trehøje og udsigtspun

g natursti en ca. 2 km lan ved vejen fører n se ad nskabte pl ge pn a Fr sserer de lejet. Stien pa maskile m ga rundt gennem de illingsshuset og st ud ed m e. v ra brunkulsg borde og bænk rasteplads med så og r jlig de de er r en ner. He kulsleje er i Abildå Brun r se, tu n re ka nd an va m En tur, hvor spændende na ngen ni av gr en oplevelse i en sid sig, n har udviklet hvordan nature 65. dere genstoppede i 19 brunkulsarbej t har tidligere de rå dt indom i t et id M r får man go aveområde. He bryde at ed m skabt et lille gr e jd og hårde arbe ke rs ba med t k de gi tryk af arbejdet fore g det meste af an ng de l, ku brun l og trillebør. lsgrav er håndkraft, skov kabte brunku ved den gens et ej og flere , en ig I brunkulsl op maskiner sat le m ga r de de af nogle er og fortælle ersæsonen vis m m so e og rd i hå e t gang hvordan de kulsarbejdere, mem so I k. gi tidligere brun re »kulgraven« fo i e jd en be rt ar beskidte kulslejet opfø desuden i brun r de et i ev bl et liv 14 ren 20 ykket« om restilling »Kulst rfo te a te et slå stor ie brunkulsleje. ningens histor fortælles grav ng ni yg sb ng I en udstilli redskaber. mling af gamle omkring en sa ng til området. Der er fri adga

s ved Aulum

Aktivitetsplad Møllestræde 2

· 7490 Aulum

Mølle

e 17 og ligger lig blev indviet i 20 s ad pl i ts t ite nd ru tiv Den nye ak t på løbetur . Har du være le øl d M en m e lu er m Au t overfor for at få træne god mulighed es af alle, og ug br Aulum er der å m n se Aktivitetsplad for tter grænsen benmusklerne. ntasien, der sæ fa n ku en st det er næ n. laves på pladse hvad der kan

6


oplevelser

Aulum Gamle

Station

ulumstation.dk

lHerning og Ho kningen mellem ræ st e t an ek nb kit jer ar er tegnet af etableringen af en perle, den rbindelse med af fo d. t i år rt lid fø eg n op an ge in db ev en bl avns Hove nisk er bygn Stationsbygning riblandt Københ 1904. Arkitekto der er taget i brug i ger i landet, he in ev gn bl gavlspidserne r by og de ns r , io je ro at steb murværksdetal ført ca. 150 st forenop til ne fi k fi nu r de es de rk , nd æ ck tisk stil«, bem i 2015 og anve Heinrich Wen t an re m ve lro no na re io er at opført i »n . Bygningen Bygningen er ret »husbrand« ingetids inspire vik en ed m t afslutte relle formål. ings- og kultu

2 · 7490 Jernbanegade

Aulum · www.a

læg Aulum Lystan90 Aulum · 74 Rugbjergvej 3

t 1937 i Aulum er anlag Lystanlæggget gen. nin re fo er ndværk af Borger- & Hå mmune Ko lum Au til nket Blev i 1963 skæ

oplevelser 7


oplevelser

Aulum Mølle

ummolle.dk

lum · www.aul

· 7490 Au Møllestræde 2

hollandsk mølle 1908, den er en i t ge yg igb rd od fæ ikke været uden Aulum Mølle st førelsen havde Op «. er nd æ oll lstebro, i-h Nielsen fra Ho af typen »Galler geren, Chr. Jul yg eb øll nstrukm ko da r træ problemer, fo er, dumpede uggede tømm igh mente rd n fæ re t ge de yg kom med urværk. Mølleb m rte fø op t de meter en i ure endnu 2½ tionen ned ind ureren måtte m m så jl, så høj fe e ns at Aulum Møll ikke, det var ha t er grunden til, De er. sid e all skråt indad fra øllen til forskelog slank. rtforpagtede m bo en rs te Pe e n MikJepp af Niels Thomse Ejeren gårdejer blev overtaget 25 19 i n de til 1947. lige møllere, ind drev den indtil rt. stor dygtighed ninger blev opfø yg eb øll kelsen, der med m e der or de tilstødend og hv hk år, 40 ile ab på st tz« Det blev elmotor, en »Deu stilling indkøbt en dies askiner til frem m t I 1931 blev der re lle ta ins t m sa i er øll m lse blev indrettet va foder. nse- og kyllinge af havregryn, hø

8


oplevelser

Fattighuset på Ørre Hede Sammelstedvej Ørre På Ørre Hede opførtes i perioden 1815 til 1834 i alt 6 fattighuse, hvor områdets fattigste beboere blev samlet. Bebyggelsen med fattighusene blev kaldt Sammelsted by. Det første hus blev bygget til den berygtede taterkonge, kjæltringen Johannes Axelsen, der havde kone og 2 børn. Husene var 4,5 x 6 meter store, gulvene var af ler og taget af langhalm og lyng, og til hvert hus hørte et lille stykke hedejord, som det var meningen, at de fattige skulle medvirke til at opdyrke, så de kunne blive selvforsynende. Flere af tomterne efter de små huse er stadig synlige i terrænet, men det eneste fattighus, der er bevaret, kaldes Helenes Hus, opkaldt efter den sidste beboer, der flyttede ud i 1987. Huset er åbent i sommerhalvåret. Der er toilet, borde og stole til rådighed for besøgende.

ov

Feldborg Statssk

16)

r ved Viborgvej (A Legepladsen ligge Skave ca. 1,5 km øst for

ngspunkt dels re ture med udga Nørreskoven: Fle p-pladsen syd ls de Bjørnkærvej, ved p-pladsen på så grill- og bålen. Her findes og for skovridergård atning. d for primitiv overn plads og mulighe skovlegeplads. : Her er anlagt en ny Borbjerg Plantage med borgerforåd mr udviklet i sa Den er planlagt og Ryde. titutioner i Skave og eningen og børneins går fra ad Vistorpvej, som Prøv også en tur org em Søndre Feldb Feldborgvej genn vej. ng rni Plantage til He

oplevelser 99


oplevelser

Findveji.dk

ærkojekt med afm ernes store pr bb klu på gs in es er Orient ndet kan find ruter rundt i la ns io ot : m es af vn ning rfra kan næ emmeside. He ovenstående hj rup med Find vej i Hade i samarbejde ingsklub har er nt rie deO Ha g i in Hern otte »Find vej e lavet dette fl ol gi Sk in p kr ru om de t Ha ceret rund ste poster pla glæ an pl n ka rup« med 50 fa så man står placeret, kønne rs tu na byen. Posterne de af gle en omkring no ens andre ge søndagstur tte at finde, m le er le og . N en by i r de rå om re. er noget svære m med Find vej i Aulu naturområde t er et stort an ss re og te r in ne g Særli tning, boldba moser, beplan , ed er M sø l. , de ge ge en - og østli i kortets nord re og æ sv m le græsområder el m gode kan der laves sine 52 poster . km 8 til op lt lette ruter på he . ug dervisningsbr Velegnet til un

ården i Grove

keg Flygtningekir Grovevej 31 7540 Haderup

med ger i forbindelse Kirkegården lig r Karup fo st kirkegård ve Grove Kirke og r te ef og r de r blev un flyveplads. He 00 25 . ca et av begr 2. verdenskrig hviler og soldater. De ge in tn yg fl e sk ty anitkors. gr å gr kker af ens under lange ræ

10


Gindeskov Kra

t

Indkørslen ligge r på Herningve j ca. 6 km syd fo r Haderup

Der er tydelig skiltning til om rådet og parkeringsplads. I Gindeskov Kr at findes en al sidig natur. He er flotte egekra r t, heder og la ndskabspartie med enge, m r oser og snoe de vandløb m mange sjældne ed dyr og plante r. I egekrattet findes kroged e træstamm er med en frodighed af pl anter i skovbu nden. Heden rester af den er tidligere meget store og sammenhængende hedeflade. Staulund Å, so m snor sig m od øst i områ det, har sit op rindelige forlø b og en righo dig natur. I om lrådet ligger og så rester af et gammelt merge lspor, som er an lagt i 1907 af Feldborg Merge lbane. Gindeskov Kr at er fredet, og der er via stierne offentlig adgang i områ det, hvor flere afmærkede st ier fører genn em de forske lige dele af G lindeskov Krat . Den smukke og varierede natur kan anbe fales til gåture naturobservatio , ner og lign.

oplevelser 11

oplevelser

Geocaching Denne nyere form for skat tejagt er for he og der er man le familien, ge mulighede r i området. Geocaching er en udendø rs skattejagt, gerne benytte hvor deltar sig af en G PS til at gem beholdere ov me og søge er hele verden . En typisk ca vandtæt beho che er en lille lder beståend e at en logb ting af ringe væ og og små rdi. Ved den tradi tionelle geocac he placerer ge en beholder m ocacheren ed logbog, bl yant og nipsge et sted, som nstande på kun han/hun eller meget få der. Derpå no andre kenteres cachens koordinater vh og disse offent a. en GPS, liggøres samm en med andre ger på geocac oplysninhing.com, hv or andre geoc terfølgende ka achere efn søge cachen med deres GPS cachen, skriv . Findes es der i logbog en og en genstand evt. Det er go byttes d tone at lægg e en ting med den værdi, so minimum m den ting m an tager har, der også er no således at get spænden de at finde til den næste. Turen starter på nettet, hv or man på w ching.com find ww.geocaer koordinate rne til cachen .


oplevelser

Haderis Å

re: kørestolsbruge Fiskeplads for , 7540 Haderup 24 j vørred. før Åbakkeve e lig l se ør bestand af ha dk In øst, har en stor

sige man mod fiskeri, det vil afgrænser byen , er der gratis nd lu av St rugere er Haderis Å, som od sb en for byen m ser for kørestol af åen, lige ud eter med repo ke m 0 yk st 35 e km st 2 lig . rd På et ca ketegn. De no obligatoriske fis skal have det . ap ic ere med hand forbeholdt brug

eum

Haderup Mus ej 4 Jens Jensensv up er ad H 7540

Jensens centralt i Jens Er beliggende Lokalru s af Hade p Anlæg og drive g. in en eumsfor historiske Mus bondens indblik i hede Giver et godt udstilerne. Museets liv gennem tid tande, ns ge fortrinsvist ling rummer som n, ne eg ning til der har tilknyt dningsol sh hu og sf.eks. landbrug og en mt en oldtidssa r be ka ds re useets m er ling. Aktuelt jydepottesam byens V, & B get af udstilling præ rge og derbrødre, Bø kendte opfin . Vagn Sørensen halvåret ent i sommer Museet er åb kl. 14en ed ån ag i m den første sønd ndt afn man året ru 16. I øvrigt ka ehuset rk til museet i Ki hente nøglen ved siden af.

12

Fri entré.


oplevelser

rsøger gamle hjorte fo r i brunst. De dy on kr e sk tjy uligt. ber er de mid hun-dyr som m midten af okto , m på så mange ptember og til re se ha af et n e te ld id stor oplevelse ho m Fra plantager er en brøl og fysik at , e gt kt lu tra s ts re . vid de år de sidste tentime i de hver især med eget markant eller en sen af tidlig morgen rbrunsten, er st dy en e on øl kr br ve le ne te op for at At høre hjor tager i skoven Statsskove. danskere, der ure i Feldborg og antallet af lsen.dk ber hjortebrølst em pt ww.naturstyre se w i e år id t ns hjemmes lse arrangerer hver re n ty rs lse tu re ty Na rs tu Na ne findes på ninger om ture Nærmere oplys

re Hjortebrølstu

Jens Jensens Haderup

Anlæg,

ej 4 Jens Jensensv 7540 Haderup

ret af den lelæg er etable Byens flotte an nsen omkring bmand Jens Je et gendariske kø eget velbevar tale om en m en er 1914. Der er nn da ov sk smukke bøge 100-årig! Den ter. mange aktivite om fin ramme sskolestævner. ads for søndag Tidligere festpl hver sommer. s bibelcamping Nu Indre Mission offentlig lege ngplads med uM p Huser campi ru Hade ed hoppepude, plads – bl.a. m . uset seum og Kirkeh ledes grillplads cnic. Der er så pi til et gn le Ve d legepladsen. ve et pavillon og overdækk t. Offentligt toile Alternativt indns Jensensvej. Indkørsel fra Je g ved kirken. in ej med parker gang fra Kirkev

oplevelser 13


oplevelser

ing

ntet ved Tjørr

monume Jens Vejmand Holstebrovej ørring lidt nord for Tj

nord for p-pladsen lidt jstes i 1982 på re ideen ag 01 sd el 19 i ds r 0-års fø Jeppe Aakjæ ns Nielsens 15 Heide. Her fik Tjørik på Er et en av er På vejmand Je gr tn be Nielsen blev t udført af kuns en ns Je um d on an m mejm et Tjørring bræt, står. Få skærmen«. Ve mmelt frønnet sidder der bag ga m le et ve , »O »H en te et en ld gt st til di af de såka , hvor grav i februar 1901 ngsvejsten«, en di d r år fje eg »2 rk Ki en g år rin ument st ik Heides mon ter nord for Er g 1790. in kr om t sa « op Rømer-milesten

Kanosejlads

ri natningspladse Raste- og over erg bj le Yl odsager og Nybro/Ørre, H ds på Stor-

nosejla uligheder for ka og Der er gode m ableret rasteet r de er steder erne ds la åen, og flere sp ng ni at Overn adser. d, multovernatningspl lads, drikkevan ltp te til ng e kan se giver alle adga nde. Plad rn lads med bræ til de yn ns toilet og bålp he es så længe der vis benyttes gratis, e. nd e og overnatte øvrige sejlend og mellem 1. juni ds nyttes til sejla . Storåen må be 00 00-20. srummet kl. 9. 31. oktober i tid af VisitHering er varetages no ka af n g in Udlejn at benytte di ro. Ønsker du eb lst s Ho be sit kø Vi r og , skal de r båd til sejlads egen kano elle gæstemærke.

14


oplevelser

er eren i Hodsag Kartoffelkældsager Hovedgaden ·

Hod

karer, en gammel som navnet sig , er er ionat ag ds rm en i Ho at huse et info Kartoffelkælder ed det formål m olt rh re fo ve no om re r er ografien og toffelkælder, de historie, om ge m s so er så ag og ds Ho en . er .a ld scenter om bl er kartoffelkæ er ng fu n de åen. Desu n. dene ved Stor unge i vintertide byens børn og r fo storie, e kk kælkeba kalområdets hi lo udstilling om ot fl naen de r en de nd er æ eren leve det sp I Kartoffelkæld spunkt for at op ng ga ud dt go at. og stedet er et og Stoubæk Kr kring Storåen ved turområde om tæt på kirken landsbyplæne øn sk en i r ge en lig Storåen. Kartoffelkælder udsigt ned mod dsager og med Ho i en ad dg Hove

Mindepark ongenshus.dk Kongenshus 2 · Daugbjerg · 8800 Viborg · www.k Vestre Skivevej

14

dyrkere, for hedens op sætte et minde at ål rm fo til indepark har rt landskab. yKongenshus M debrugets best e jord til frugtba rd hå n de e ed formand for He og d e an vd m ha som forvandl gs r folketin mennesker de Laust Nørskov, depark for de in nm Ko en t I 1934 luftede nd om la erne tale – derib oforedrag tank e arealer var på nhavn relse, i et radi dyrkning. Fler op de nsen fra Købe te he r ris fo Ch g in H. s dn le ty ar be Ch g r torrli re sæ grosse 40, og ekseku området tilhørte imidlertid i 19 de dø den vin ns genshus, men te nd H. Chris A/S Jydsk La salg. Charles Kongenshus til e m lg so sæ og var ikke til is, at pr r e te m ef en til den sam besluttede året depark-komite in erne efter boet m til e rn le fter tilbød area 0 kr. ng ing, som dere r – ca. 250.00 en ca. 1 km la ervet jorden fo Mindedalen er hv n. le da gi de lto in de havde er M de g er man is befolknin Mindepark find hvert herred, hv r fo én I Kongenshus – e en st r er rejst i alt 39 or slugt, hvor de ler, der viser, hv . en ng et samt to cirk bn vå ds fra rre n he hedeopdyrkni ugget skov i periode sten er der indh hede, ager og På hver herreds ingen mellem el rd fo i e et sk r der store ændringe plads med sen er en oval . 50 19 til sen. Mødeplad lad 1850 ep n er i ød ge m sa es de he indedalen find betydning for For enden af M sker med stor ne en m på e hvor navn over landets sten i kanten, else rakte ud er, hvis indflyd sk ne en M . et e. ndhugg hedeopdyrker være egentlige sogne, uden at

oplevelser 15


oplevelser

nen/ Kæltringeste Blicherstenen j

Sammelstedve Ørre

Hede var ttighuse på Ørre Et af de små fa berygtn de var opført til Axelhus, som hannes Jo en ing , kæltr ede taterkonge Blicher . Det var her, Axelsen i 1815 rte om hø eltringsballet og overværede Kj t til at re re pi ins liv, og blev kæltringernes . v« sli ng »Kjeltri skrive novellen 92, og i nedrevet i 18 Axelhus blev sten på de r rejst en min 1917 blev de »Her lå år st indestenen tomten. På m Blichor hv t se hu eltring Axelhus eller Kj sb ng allet. siden så Kjeltri er for 100 år 1917.« Stenen er sat

er Langrendsløjpt fra p-pladsen på Bjørnkærvej

star ldborgvejen Nørreskov med pladsen på Fe pfra t ar st oven med og i Søndersk Feldborg. ndsløjper op i

16

Når der er sne

r langre

nok, køres de


oplevelser

ve

ov- og dyreha

Løvbakke Sk Løvbakkevej 32 7400 Herning

et flere er der afmærk vbakke Skov Lø I g. del af in e rn lig He st lbart nord for enter. I den ve vbakke Naturc lestrup umidde ul Lø G til d p ve ru r st ge le lig lsti fra Gul Løvbakke Skov . der er en cyke e o-løbsposter kke reture, ligesom nd va e en række fast t llig sa ke passerer en ræ op rs d fo un rb fo gs in oven, og som er sk nt i t rie O nd nsk ru io r ns ot gå m Da skoven har natursti, der kkehytte, en r en asfalteret s med madpa de ad pl er t ge tre le en ov rc sk ved natu lplads, en Fra p-pladsen ndeskov, en bå r er en større hu He . grillhytte. er re et lit ør ci st hundeskov og fa en frilufts er der endnu en gsplads samt in en tn ov na sk er af ov l v de iti den østlige stede. bane, en prim elterborg, og i er eller orker til dyr. r ikke er viking P2 er der en sh s de r ad pl nå pe, er udsat 25 då e . kk .a or pa bl st r Vest for den Skov, hvor de å spise sin mad m ke e ak rn vb ge Lø i an m ve , hvor eal til dyreha en rollespilshytte et 50 ha stort ar der indhegnet er 13 20 t re rå I efte

Momhøje

Fjelstervang Kibækvej 19, 6933 Kibæk

r natur- og rcenter tilbyde Momhøje Natu centret kan d Ve r for alle. fritidsaktivitete r, bl.a. finde storslået natu du, udover en ærkede stier, s, borg, afm naturlegeplad nteringspostrute, faste orie mountainbike og shelterltte , illpladser er, bål-lade, gr holdsrum og pakke- og op pladser, mad heder. aktivitetsmulig mange andre ende til 120 80 hektar, svar Momhøje er på let er tidligere En del af area fodboldbaner. t det spænilket har skab brunkulsleje, hv der er som rede terræn, dende og varie ter. skabt til aktivite mesiden Se også hjem momhoeje k/ .d sk rk www.

oplevelser 17


oplevelser

anoplads Nybro Mølle K Mølle, lumvej til Nybro

Av d ide at over Storåen Kommer du ad en. Det er en go lige før broen jre hø til n se 2 døgn ad gang ad jst pl uppe. hø no gr es ka re r ok ør st ge bo n lig en al af sted med rhånd, og de ka

på fo eller du sk booke shelters er plads til dig, Det er muligt at ker på, at der sik re væ vil k , hvis du r.herning.d n man booke shelters iden www.natu de og sms ka , og via QR-ko es via hjemmes es ok ok bo . Her bo n n lse ka ka tte rs r te Shel er til fri afbeny de shelters, de serveres, men der numre på re e er ikk er n ds ka la er rp numm Ved alle shelte . Shelters uden rede er booket stse, om den alle eplantage, Præ Sunds Kommun , le-princippet. ge øl ta m e. ilan rn Pl t-t se rs ad fø gælder kano-rasteplad de steder: Sørv rcenter og ved tu erpladser følgen Na elt sh ke . ak .a bl vb es find , Nybro/Ørre, Lø Her i området muneplantage , Sinding Kom ge ta an Pl g er bj e på rning Kommun elterpladser i He g-teltpladser -o rs lte he Se kort over sh -s er k/kort/kort-ov .d ng ni er r.h tu www.na

kegård

Nøvling gl. kir

nding Nøvlingvej, Si bild-Nøvling helt mod Skib

Aulum Lystanlæg Rugbjergvej 3 7490 Aulum Lystanlæggget i Aulum er anlagt 1937 af Borger- & Håndværkerforeningen. Blev i 1963 skænket til Aulum Kommune

18

år rke lå fra ca. fra Sinding Ki kirke, t Kun ca. 3 km lle ku el m m 1917 en ga 1200 og indtil rende Nøvling flyttet til nuvæ ev bl som i 1917 Kirke. ene, klokken og le kirke er mur i Fra denne gam n nyere kirke de i genanvendt m ga et lille vindue n n fra de t i 1919). Sokle Nøvling (indvie preshæk. De cy en ed m t kere det le kirke er mar kk dæ er områ gårdsplanter ke kir e er relig sæ tid meget ne plads på en er ed st omkring den åb av mle gr åde. En del ga t. re gen og smuk m va be ig ad kirkegård er st på den gamle


Shelterpladserne i Herning Kommune ligger alle i naturskønne områder og fordelt over hele kommunen. Ønsker du at overnatte i shelters, kan du tage af sted alene, med dine venner, din familie eller i en gruppe. Shelters er for alle, der gerne vil en tur udendørs og overnatte under åben himmel i naturen. Det er gratis at benytte alle pladserne. Det er muligt at booke shelters på forhånd, og de kan bookes højst 2 døgn ad gangen. Det er en god ide at booke shelters, hvis du vil være sikker på, at der er plads til dig, eller du skal af sted med en større gruppe. Shelters kan bookes via hjemmesiden www.natur.herning.dk Ved alle shelterpladser er der numre på de shelters, der kan bookes, og via QR-kode og sms kan man se, om den allerede er booket. Shelters uden nummer kan ikke reserveres, men er til fri afbenyttelse. Her gælder førsttil-mølle-princippet. Her i området findes bl.a. shelterpladser følgende steder: • Sørvad Plantage • Sunds Kommuneplantage • Præstbjerg Plantage • Sinding Kommuneplantage • Nybro/Ørre • Løvbakke Naturcenter • ved kano-rastepladserne • Nordre Feldborg Plantage • Bag Feldborg Kirkegård • Hodsager Plantage

Shelter org Nordre Feldb Plantage evej Abildholt Hed ro eb st ol H 7500 Kun adgang til

kel.

fods eller på cy

oplevelser 19

oplevelser

Overnatning i shelters


oplevelser

rd

borg Kirkegå

eld Shelter ved F

2 shelters, helt hen til de kan ikke køre an M . der ikke rd er gå ej ke Feldborg kir vvej - Møllev Ny shelter bag ydset Gindesko kr shelters. d 2 ve de len til bi jen parkerer cyklen hele ve e kk træ men hvis man an m kan man på cykel, langt at gå. Er

Shelter r Plantage ved Hodsage Hestbjergvej 4A Hodsager 7490 Aulum

t«. til »hestefolke Ny Shelterplads ge stier an m tage er der I Hodsager Plan . n ride på og veje man ka kan man til en pause, an m er Træng lde der er i en af de 2 fo sætte hesten dsen. ved shelterpla

20


aturcenter

Præstbjerg N

r på oplevturcenter byde Præstbjerg Na et område slå og er et stor elser for alle egekrat, r, le ea ar e hede med bakked . Der er stier Præstbjerg sø småskove og ndicappede t, og også ha rundt i område stbjerg. Der æ på en tur i Pr kan være med med gode ede vandreture er flere afmærk r undervejs. udsigtspunkte ndes naturNaturcenter fi I Præstbjerg elters, teltsh turudstilling, legeplads, na e handicapnd og tilhørend plads med va er, ridesti, nke, grillplads toilet, borde/bæ gsposter. in er e og orient madpakkehus bænke og e rd sen med bo Naturlegeplad erbygningen. ligger ved cent er et minn, der indehold Centerbygninge holds- og op kale og et dre udstillingslo og benyts je le lokale, kan undervisnings . tes efter aftale høje og Vind. ger mellem Ti Præstbjerg lig rnhøj og Nr. 11 mellem Ø Fra hovedvej d Agerfeldt du i krydset ve Felding drejer . lger skiltningen mod øst og fø

en) (Vinding-sten Resdal Baune l Baune esda På toppen af R j ve ld fe er ved Ag

inirejst i 1935 på e mindesten er ng n tu de ns to På 6 n. Den Jesperse forfatter Esbern og r isre M læ e dr af In tiv m tia gn melle rid i Vinding So n fik tid var der en st lærer Jesperse og e, rn ne ia ig tv nd fra ru G km sion og de 6-7 km ngen af stenen ni yt al fl sd at Re é, id til den mark og Jens Løgagers s at ds in s lle findestedet på orstilet fæ regå ved en st man at e, vis Baune skulle fo n ha nne per. Dermed ku fra de to grup men. m sa å st at d t ve et par opnåede mes i 1935 mødte g ort. En majda syv af t be lø Som sagt så gj i , og mennesker op store n de et hundrede unge kk tru ærk d hjælp af tovv vej til timer fik de ve og besværlige e ng la n de de slæ nkten sa på en d sten afsløret ve hvor den blev Resdal Baune, 23. juni 1935. mhansfest den sskabets og sa ansfest i fælle th nk e sa nn en ku ev Det bl 500 deltagere gn, hvor de te s et ld ho en m jde. veludført arbe glæde sig over

oplevelser 21

oplevelser

Klejnstrupvej 2 7550 Sørvad


oplevelser

e Sinding Bjergde kører man

ga I Sinding Hoved til Merrildvej j ve al ad Sofiend jerg ved Sinding B og er fremme efter ca. 500 m

et kab der er blev ing er et lands et re væ Bjergene i Sind et kk n ta r offentlighede ofog tilgængeligt fo re eje ds lo ellem private samarbejde im ableret ca. 4 km eder. Der er et gh di t fentlige myn strækning rund n 8 km lange . ke bi naturstier på de ain nt ou m de vandring og i området til bå i i Sinding«, ford ne r kaldt »Bjerge ive bl t r de de rå en m Om e, so gamle stednavn af g in tn det vrimler med an Før pl øj« og »dal«. e på »bjerg«, »h en imponerend r de r va r lte bæ læ og r ge ka ta plan iden har lands ten rundt. I oldt ge er bj e udsigt horison sten all nerende, da næ bet været impo toppen. på e øj sh id re oldt har én eller fle n erplads, som ka er der en shelt ge er Bj oing sk i nd I Si overnatte der har lyst til at benyttes af alle, Der er indrettet d. lhe sti mørke og nde. vens forførende eskjul med bræ ed og et brænd multtoilet, bålst på: www./natur. et oversigtskort og er ld fo en Få ne-i-sinding.pdf ia/594918/bjerge herning.dk/med

Skinnecykler

lejes gennem Bookes og ud evej 25, dshandel, Høj Astrup Købman . 97 36 40 10 6900 Skjern, tlf

lej en skinnedes udflugt Prøv en anderle necykling på ulighed for skin cykel. Der er m i Danmark. er aner flere sted nedlagte jernb km. Der 30 til 5 rer fra ca. Ruterne varie hele ruten skal tvang om, at r er dog ingen e, der lejes fo Skinnecyklern re fle gennemføres. til s ad pl r en hel dag, ha nogle timer til n én, der skal regel er der ku m personer. So en, mens 1-2 lerne ad gang trampe i peda ro og mag. n nyde turen i »passagerer« ka ærksom på, at rigt være opm Man skal i øv løfte skinnei stand til at man skal være kørende kørsel oret ved mod cyklerne af sp Hvem der har eller hjemtur. på enten uddet regelsæt af t mgår normal »vigepligt« fre leveret ved rne, man får ud for brug af cykle et. udlejningssted

22


oplevelser

Skovsnogen

pladsen Starter ved p2, 6933 Kibæk, på Døvlingvej dvest for arrild, 2 km sy 5 km syd for Sk arrildhus km syd for Sk Karstoft og 2

med en lang et naturområde Skovsnogen er rer. Hele områ rker og skulptu jse ire række kunstvæ as nt fa og en ekspedition det inviterer til og samme tid - det er på en n for hele familie re, der alt sam s og vandretu galleri, legeplad v. sli fritid for spændende men baner vej f.eks. finder r, overraskelse r de er lt ra Ove , der fungerer « midt i skoven i man en »fabrik et efter »livet en hytte bygg e or st som shelter, å, e lill en e strand ved skoven«, en lill raskelser. er ov e dr an er sten og mange 50 kunstværk er med sine ar kt he Skovsnogen den 25 nstnere ude i en r fo lavet af 35 ku ed st kte Skov det perfe store Døvling familieudflugt. k skovsnogen.d mesiden www. Se også hjem

ryget Stenbroen og st ved Nybro Mølle j Hjørnet af Avlumve Ørre ej, ev øll M ø br og Ny

rådet ved ndløb mødes i om Ikke færre end 5 va ret som ge fun r mmel tid ha Nybro, som fra ga te vejds æl de af en er en vadested. Stenbro 00. Den nu n er fra ca. år 13 broer i landet. De blev i 1893 bevarede stenbro udskiftede, men dre smalle, æl u te den endn opført for at erstat allerede bro Ny d he . Stedet buede egetræsbro i 1683. e vadested, nde ved det gaml Møllen er beligge ndet til mølVa og Vestjylland. der forbandt Østt originale de og å, nds Nørre len kommer fra Su n komme ret højt, så det ka møllehjul er place r. Møllen de lv i vandrige perio af med vandet se ivateje). (pr 83 16 vn allerede i benævnes ved na j, er der advia Nybro Mølleve Bag Nybro Mølle, g passage ndrede meter lan gang til en flere hu hvor de er, ne kan ses i oktob for ørreder. Fiske e). tej iva dserne (pr er på vej til gydepla

oplevelser 23


oplevelser

t

Stoubæk Kra

gvej

både Rotvi P-pladser fra j og Feldborgve

ager og græns r vest for Hods ge lig r , de , de at rå Kr Stoubæk stort fredet om n, er et 200 ha t åe rig or St et od og m r er op llige naturtype mange forske på r de by r de liv. en fugle- og dyre år af Storådal bæk Krat best ou St t af l pe de m su ge Den østli rede åarme og e enge, afsnør sig ed n ss åe æ or gr af St med rådet gnaver rat. I hele om stsiden af åen. pile- og birkek ve på er nt ræ e ede hedesk at rødgranern ind i de sand her så gode, er e rn , st lse ve ge in od Vækstbet . Går man m anselig størrelse r en de r fin nå be e en st og eg e, og til sid gradvist mindr en ne tte er flo træ r ge ive an bl m deflade med he or t st pe en m man sig på r et stort su mod vest ligge st ng Læ . ke ebærbus de søer. re stærkt tilgroe område med fle de form fører gennem ærkede stier, so m af en sti r re re fle fø n er r de De bæk Krat. Desu ou St i r an de rå skellige om dsager, hvor m er Storåen til Ho ov at Kr k e. rk bæ Ki fra Stou og Hodsager rtoffelkælderen bl.a. kan se Ka

lsleje

Søby Brunku

. , 7400 Herning Brunkulsvej 29 erholt st Fa og Kølkær Ligger mellem st for Herning ca. 13 km sydø er et

rning eje syd for He Søby Brunkulsl og rå nade en nd æ både sp område med dan der or kan opleve, hv tur, hvor man by var Sø k. ar unkul i Danm blev gravet br der, hvor der brunkulsområ et af de store ede op mod ntyrets tid bo i brunkulseve deres liv i og er, der levede 5000 mennesk be lejer. omkring de dy se og mude små træhu I området med et stort uderne, som er seumsbygning se, hvordan man opleve og flugtsmål, kan om brunse læ avet op og brunkul blev gr . kullets historie nnem årene t har der ge I Søby-område man skal og ore jordskred, været flere st uden for d he tig med forsig derfor færdes rselstavler, følge de adva veje og stier og området. der er sat op i

24


irkegård

oplevelser

Tvis Kloster k Tvis Møllevej 13 7500 Holstebro

ngere, findes ikke læ Tvis Kloster steret s af selve klo men et omrid oster Kl is ien om Tv kan ses. Histor ndva de re re n restau kan ses i de arealet. en af kloster mølle ved sid der og de jernkors Selve stenene æg pr r re gården bæ findes på kirke ærsv be re væ og kan at tidens tand der kirkegården er lige at tyde. På is Tv le m for det ga en mindesten Kloster.

Tvis Mølle

i Storåen. Tvis Å løber ud or hv , ro eb st ter n ikke Øst for Hol del af Tvis Klos forfalden, at de llet, der var så ligere været en -ta tid r 00 ten). ha 17 rs n Ki fra le n g øl M Lide gnin

by am med pi af den forrige ins Buris’ tid (h g. Men e mølle er en ko stedet siden Pr på le anden placerin øl m en en Den nuværend ft t om den har ha en der har ligge mølle. m og en , s, r re om tte re fa et au st om gg kunne re serordenen e den er by en ng ci ga er st ge Ci an til m 63 , hvor . marts 11 ndhjul Det er ukendt gavebrev af 24 rdig, med et va ris Henriksens e vandmølle fæ Bu ny n at illing , de st es ud od vid st et de mer en planch rådet, og i 1997 og møllen rum , Kommune om ar ro nt eb ve in lst t re Ho e beva I 1993 købt useum. en. Der er ikke r Holstebro M ndet fra møllesø len hører unde øl M . le der drives af va øl M is Tv r, Tvis Kirke og om Tvis Kloste

oplevelser 25


oplevelser

ro n ved Holsteb e ø s ft ra k d n a V ende af byen

tlige Ligger i den øs levej en og Tvis Møl ej mellem Ringv på naturstier km vandretur

ærket ca. 7,5 er stien Der er en afm rækninger følg øen. På flere st ts af kr borde, nd r Va de rundt om flere steder er og ridestier, og lke cy de bå med tspunkter. ndbænke og udsig ge del af Va ved den østli r de er r er le de øl Ved Tvis M naturområde og stier i et skønt t re sigt le ud ab et et n slå kraftsøe r er en stor nke, hvorfra de . bæ ds la og ep e st rd ra bo no t ka opsa den er der en su De n. øe ts over Vandkraf

Vandreture æk i Resen-Fårb Naturpark

t for turen Udgangspunk p-pladsen re kan enten væ j ved Bavneve r. Resen lige uden for Sd rbæk Få i eller Karupvej

r i Fårbæk er de Ved Karupvej eis sp et erdækk grillplads, ov .v. m s plad ngstier ved de Der er flere ga Å. omkring Karup gamle kullejer r fo ev bl n side På den ande ist et t re le ab et nogle år siden enender ved »v system, der over åen. skabsbroen«

26


oplevelser

keø

Yllebjerg Bak

sager

/50, Hod Hodsagervej 48 7490 Aulum

er. rd for Hodsag en ca. 5 km no ej rv kjæ id el ist m e m d Mejrup-Si et under sidst l, som ligger ve e istid og form ea st ar t le sid ia de st er fre at næ et m r t eø er nebakke unde yllede alt blød Yllebjerg Bakk som en moræ deslette og sk et He nn p . ru da at kr Ka er er og eø ede ov kset med lyng Yllebjerg Bakk vandet strømm sigt .h. og er bevo f.Kr., da smelte en storslået ud en, når 46 m.o al åd or St omkring 10.000 af fra or man har en nt hv , ka en eø. på eø r kk kk ge Ba som lig til Yllebjerg op til og på ba bort. Bakken, n, der leder op etableret stier se er ad r pl de gs in og er t, de nke ved park Området er fre r borde og bæ Desuden er de over området.

ionshus

Ørre gl. miss

rre Avlumvej 5, Ø mvej og lu Av af (hjørnet ) Ørre Byvej, Ørre

gammelt ølle ligger et Ved Nybro M rt i 1889 som blev opfø missionshus, huse på ns io rste miss som et af de fø th står re za Na t nshuse egnen. Missio storisk et værdifuldt hi nu som et meg ingen lkn tid, hvor befo minde om en lser, ge væ be folkelige var delt i to ion. iss M e dr In re og Grundtvigiane med det t står stadig Missionshuse ner om ventar og vid oprindelige in ent fra åb er r se liv. De egnens religiø r. tobe 1. april til 31. ok

oplevelser 27


pa tur

oplevelser

o

r u t l u k r e d n i m 2.

1.

Stålskulptur

Skulptur

Markedspladsen 7490 Aulum

de/Lundbyvej

Vesterga 7490 Aulum

Se placering på Aulumkortet

Se placering t på Aulumkorte i svejset Skulpturen er t af før ud og er kobb Byron billedhuggeren . Den er Hulsart i 1987 t grønne de på ret ce pla rnet af hjø på e områd dbyvej i Vestergade-Lun Aulum.

3.

4. Ymer, Audhumla og Bure

Vidnerne

Jyllandsgade 2-4 · 7490 Aulum Foran Aulum Mølle

Danmarksgade 2-4 · 7490 Aulum

Se placering på Aulumkortet

Tre mænd i bronze, som sidder på en rundbænk af granit. Kunstværket er udført af billedhuggeren Thomas Andersson, Skanderborg, og opstillet i 2005 ved indvielsen af nyt boligog forretningskompleks i Aulum midtby.

Tre-i-en granitskulptur, som viser en ko, en jætte og en mand. Koen Audhumla symboliserer urmoderen, der giver næring til jætten Ymer og skaber den første mand Bure (far til Odin). Skulpturen er udført af billedhugger Henrik Voldmester, Husby, og er opstillet i 1990.

28

Skulpturen er i rustfrit stål og udført af billedhuggeren Børge Jørgensen i 1998. Den står i den runde parkeringsplads ved Aulum Byskole, hallen og fritidscenter.

Se placering på Aulumkortet


oplevelser

6.

5. Genforeningssten

Genforeningssten

Jyllandsgade 7 · 7490 Aulum

Aulum anlæg Danmarksgade 38-40 7490 Aulum

Se placering på Aulumkortet Genforeningsstenen er udhugget af Peder Skole Pedersen i 1920 og har stået på tømmerhandler Laugesens grund. Da tømmerhandlen blev nedrevet i 1970’erne, blev den midlertidigt anbragt hos et barnebarn til Peder Skole Pedersen, men blev i 2011 foræret til byen og har nu sin placering hvor tømmerhandlen i sin tid lå.

Se placering på Aulumkortet Den kombinerede genforenings- og befrielsessten er opsat i 1949 på initiativ af tømmerhandler Christian Laugesen, Aulum.

8. 7.

Feldborg stenen

the Karen Margre Aulum pladsen · 7490

Bredgade · Feldborg

Markeds

Se placering på Feldborgkortet

Aulumkortet Se placering på ur af je bronzeskulpt Den 182 cm hø ført af billedop er e ind kv g en un e Varming, huggeren Hann rejst i 1988 i og København, t nye rådhus på anledning af de lum. Au i 5 de ga Øster i 2007 flyttet fra v ble t rke Kunstvæ uset dh Rå indgangen til n mellem Aulum og til gårdhave Fritidscenter. Hallen og Aulum

9.

Der er 2 stk. En i hver ende af hovedgaden. De er sat op på foranledning af borgerforeningen i byen. Det har ikke været muligt at finde ud af hvornår de er sat op, og hvem der har lavet dem.

10. Kronhjort-figuren i Feldborg

Genforeningssten

Langgade · Feldborg

Søndergade 17/19 7490 Aulum

Se placering på Feldborgkortet Kronhjorten står midt i Feldborg by. Den er købt for penge, fremkommet ved overskud fra de berømte Feldborgløb, som hvert år trak mange hundrede mennesker til byen. Det er gymnastikforeningen, der har stået for løbet. Den er lavet i Polen. Det har ikke været muligt at finde ud af, hvornår den er sat op.

Se placering på Aulumkortet Mindestenen er rejst af Vildbjerg Husmands Kredsforening i anledning af Sønderjyllands genforening i 1920 og er placeret på trekantsanlæg, hvor Lundgårdsgade munder ud i Søndergade i Aulum.

oplevelser 29


oplevelser

11.

12.

Haderup-stenen Torvet · 7540 Haderup Se placering på Haderupkortet Haderup-stenen præges af Haderups bymærke, tegnet af tidl. skoleinspektør K. Elbrønd Pedersen og indhugget af stenhugger Vistisen, Vroue. Stenen blev leveret af afdøde gdr. Rudolf Lund Jensen, Haderup, der sammen med B&V brødrene, Børge og Vagn Sørensen, var drivkraften bag opførelsen. Projektet blev i øvrigt sikret med restmidler fra Haderup Byggegrundskonsortium, som bestod af en række personer, der havde opkøbt og byggemodnet »Pip-kvarteret« for at få gang i byen.

ten Genforeningss læg An Jens Jensens p ru de Ha 7540

Se placering tet på Haderupkor der , en ten Mindes med er udsmykket det sønderjyske våbenskjold, er bmand skænket af kø Jens Jensen og p hustru i Haderu . 20 19 i t sa op og

14.

13. Mindesten over købmand Jens Jensen

Hodsager-stenen Se placering på oversigtskortet og på Hodsagerkortet

Jens Jensens Anlæg 7540 Haderup

Et projekt fra 2012 som blev kaldt »Den blomstrende landsby«. Der er 3 sten placeret ved indfaldsvejene til Hodsager, alle er lavet af Hans Jørgen Svendsen, som bor i lokalområdet. Hodsagerborgere har i fællesskab sat dem op. På samme tidspunkt blev der af børn, unge og ældre i byen lagt over 25.000 blomsterløg forskellige steder. Endvidere blev der langs rabatter sået omkring 500.000 blomsterfrø. Projektet blev støttet af Herning Kommune.

Se placering på Haderupkortet Mindestenen står i Jens Jensens Anlæg i Haderup og er rejst et år efter Jens Jensens død i 1929 af venner i »taknemmelighed over hans virke på dette sted«.

15.

16. le Hodsager Sko Blyanter ved 7490 Aulum · vedgaden 15 Ho

Hodsagerkortet Se placering på ården på på Aktivitetsg oprindelig lavet jr slidt så ve og d Blyanterne er e vin 3 år siden havd r Fo lavet af ej. e, gv ny or d Feldb iftet me er at de blev udsk rn fra Hodsag bø meget på dem, af let ma Keld Høj og skolens pedel Skole.

30

Afstandsskilte ved Hodsager Skole Hovedgaden 15 · 7490 Aulum Se placering på Hodsagerkortet Den store/høje pæl med afstandsskilte er lavet som et projekt på skolen i 2013, hvor man skulle forholde sig til, hvor langt der var fra Hodsager til forskellige steder i verden.


oplevelser

17.

18. Vinding-stenen

Blicher-stenen

Resdal Baune · Agerfeldtvej · 7550 Sørvad

Sammelstedvej · Ørre · 7400 Herning

Udenfor kortområde

Udenfor kortområde

Vinding-stenen er fundet i Løgager i Vinding, men er i 1935 flyttet (slæbt) til sin nuværende placering på Resdal Baune.

Rejst af Ørre Sogns Forskønnelsesforening i 1917 til minde over St. St. Blichers fortælling om kæltringerne. På mindestenen står: »Her lå Axelhus eller Kjeltringhuset hvor Blicher for 100 år siden så Kjeltringballet«.

19.

20.

Jens Vejmand monumentet Holstebrovej nær Tjørring · 7400 Herning

lle Skærbæk Møækvej · 7490 Aulum rb Brohusvej/Skæ

oversigtskortet Se placering på r. fra Simmelkæ et af to brødre Stenen er hugg

Udenfor kortområde Monumentet er udført af kunstneren Erik Heide og rejst i 1982 på vejmand Jens Nielsens 150-års fødselsdag. Få meter nord for Erik Heides monument står en »2 fjerdingsvejsten«, en af de såkaldte »Ole Rømer-milesten« opsat omkring 1790.

22.

21. Træ Kundskabens Aulum 90 74 egade 5 · Kirk

Aulumkortet Se placering på gger Jonna ler og billedhu ing udført af ma n Gavludsmykn vle ga kring 1980. På Sejg, Dybe, om e. sallé/Kirkegad ard ga ter Øs ved er t rke Kunstvæ de i jern og farve r kunststofplade , træ et er vis og sol, en skinnende kede en åben og luk ker bøger, mennes de en yv fl og j ve på fugle.

Black Lady Skolegade 4/6 · 7490 Aulum Se placering på Aulumkortet Skulptur i svensk granit på sokkel af bornholmsk granit og udført af kunstneren Flemming Holm, Hjørring. Den er opsat på den røde plads mellem KFUM og Danske Bank i 1995 i anledning af Herning Folkeblads 125-års jubilæum.

oplevelser 31


oplevelser

24.

23. lam Moderfår med90 Aulum

Vinger 2000

· 74 Rugbjergvej 6

Holstebrovej 9 · 7490 Aulum

Aulumkortet Se placering på ik huggeren Henr udført af billed Granitskulptur er opsat i 1997 ren tu ulp Sk sby. Voldmester, Hu rende foran det davæ ter i anledning Landbrugscen s af Hedeboerne e nd ke ir samv e landøkonomisk Foreningers

Se placering på Aulumkortet Kunstværket er et par vinger i støbejern på granitsokkel, hvor vingerne symboliserer, at det løfter sig imod det evige/himlen, og granitsoklen symboliserer tyngde. Det er udført af billedhugger Erik Heide, Øster Jølby på Mors, og opstillet i 2000 i anledning af Aulum-Vinding -Vind Valgmenigheds 75-års jubilæum i 1997.

50-års jubilæum i 1991.

25.

26. Mindesten

Kirkegade 20 · 7490 Aulum

Hanfuglen Victoria Møllestræde · 7490 Aulum

Se placering på Aulumkortet Umiddelbart vest for tårnet på Aulum kirkegård, på familien Petersen-Bøndings familiegravsted, står en mindesten for Hakon Petersen-Bønding – søn af valgmenighedens anden præst Gustav Chr. Petersen-Bønding. Far og søn var dybt involveret i modstandskampen og Hakon Petersen-Bønding blev dræbt ved en våde-skudsulykke den 3. maj 1945 i præsteboligen. Mindestenen er rejst af Danmarks Frihedsråd og udført af Thorvald Westergaard med inskriptionen: »Drenge, der lytte, går ud som mænd«.

pa tur

Se placering på Aulumkortet Granitskulptur formet som en fugl, udført af kunstneren Flemming Holm, Hjørring og opsat i 1995 ved indgangen til Aulum Mølle.

o

r u t l u k r e d n i m 32


lokalhistorie

Skolerne i lokalområdet Det har været en lang men sjov proces at skrive og finde billeder og oplysninger om de mange skoler, der har været i lokalområdet. Vi ved, at ikke alle er med, der har været skoleundervisning mange steder. Inden skolevæsnet blev sat i system med skolelove, var der undervisning i stuerne på mange gårde. Den første skolelov kommer i 1739, hvor Kong Christian den 6. påbyder, at der skal være skoler i alle sogne. Kong Christian den 6. var meget religiøs og havde få år forinden indført tvungen konfirmation og undervisning i læsning, skrivning og regning men mest religion. (Katekismus). Opsyn med skolerne blev overladt til kirken, og bispen kom på visitats hvert 3. år og provsten derimellem. Helt frem til 1934 var det præsterne, der havde tilsyn med skolerne. Egentlig fortsatte det derefter i de forskellige skolekommissioner, hvor præsten tit var formand. En del af skolerne har det været svært at finde oplysninger om, mens der ved andre findes rigtig meget. Hvis du har andre oplysninger om en af skolerne, som vi ikke har fået med, vil vi meget gerne vide det, så vi kan få det med næste år. Du kan henvende dig til lokalhandbogen@aulum.dk

skoler

33


Aulum Gl. Skole

Nord for kirken, Aulum

lokalhistorie Aulum Gl. Skole, Markedspladsen 12, bygget 1830, ophørte som skole, da Byskolen blev færdig i 1925

Allerede i 1575 var der »degnebol« i Aulum. Det lå umiddelbart nord for den gamle murindhegnede kirkegård, altså hvor der nu er kirkegård. Et degnebol er en lille gård, hvor degnen kan bo og som kan give en indtægt til degnen. Sådan var det bare ikke altid. Degnebolet i Aulum havde en ret omtumlet tilværelse, og da den tilhørende jord var ret god, lige så god som præstegårdens jord, var der flere, som gerne ville have indtægten derfra. I et kongebrev fra 1575 skriver kong Frederik d. 2., at degnen selv skal have degnebolet og indtægten derfra, så man må gå ud fra, at det ikke var tilfældet på dette tidspunkt. I 1585 skriver præsten i Aulum, Jørgen Jensen, i et åbent brev, at Poul Munk til Krogsdal har givet præsten og hans hustru lov til, så længe de lever, »at beholde, bruge og nyde alt hvad der tilhører degnebolet af ager og enge.« Det kunne der ikke laves om på i deres tid. Man kunne så tro, at det ophørte med dem, men sådan kom det dog ikke helt til at gå, for også den næste præst nyder godt af degnebolet. Man skal huske, at de fleste bønder var fæstebønder og som sådan ikke ejede noget og heller ikke bestemte noget, de var underlagt herremanden. Bønderne glemte dog ikke degnebolet, og de klager over at der ikke er nogen i sognet, der kan lærer deres børn at læse og skrive. Johan Borkersens, der er superintendent over Ribe stift, får det lavet sådan at præsten kan beholde indtægten fra degnebolet men skal give degnen 10 rdl. Desuden opretter Berte Friis, enke efter Albert Skeel på Lergrav, et skolelegat på 200 rdl. inspecie, og deraf 12 rdl. i årlig rente som tilfalder den siddende degn, hvis han ellers »opfører sig ordentlig og lærer børnene katekismus og at læse og skrive«. Legatet bliver oprettet i 1641, og hvert år på Sankt Mikkels dag bliver der udbetalt renter. Legatet virker indtil 1681; dér bliver Lergrav solgt, og der bliver ikke længere udbetalt renter af legatet. I 1688 bliver der atter rodet op i degnebol sagen, og i en dom fra Hammerum

34

Aulum Gl. Skole, 1948

Herredsting i 1692 overtager degnen, som på dette tidspunkt er Peder Graversen, degnebolet mod at give præsten en erstatning. Desuden skal beboerne lønne degnen efter en forordning, der blev lavet ved dommen på Herredstinget. Sagen slutter dog ikke her, for skolehuset i Aulum er lejet ud, og først den 23. august 1736 indgås der en overenskomst mellem herremanden på Lergrav, Anders Opitz, og Provst Vitus Bering om at lejeren den 1. maj 1737 fraflytter skolehuset, og degnen kan dermed flytte ind.

Lærere / degne ved skolen: 1662-1690 1690-1714 1714-? 1728-1745

?-1769 1769-1774 1774-1781 1781-1825 1825-1860

1860-1891 1892-1924 1924-1926

Christen Jensen Peder Graversen Christen Nielsen Christian Pedersen Buur (Huslærer på Lergrav) Løbedegne fra Holstebro latinskole. Andreas Åle Jens Christensen Lund Jacob Christensen Brøndum Jacob Falch Lars Jørgensen (Sidste lærer ved skolehuset nord for kirken. Han flyttede med over i den nye »gamle skole« på Markedspladsen 12) Peter Jespersen Korsholm Andreas Simonsen Lars Peter Jørgensen (Den sidste lærer ved den gamle skole. Han flyttede med over i Byskolen, Markedspladsen 4.)

I 1901 blev der oprettet en forskole, (Pogeskole). Den lå, hvor KFUM i dag er placeret. Forskolen fungerede indtil Byskolen blev bygget i 1925.


Aulum Byskole

Markedspladsen 4, Aulum

lokalhistorie

Aulum Byskole, 1925

Aulum Byskole står færdig i 1925. Skoleloven i 1958 stillede større krav til klasseværelserne, som gør, at en stor udvidelse er nødvendig. Med denne lov blev Aulum Byskole udvidet til at omfatte flere af de andre skoler i sognet. I 1961 blev Lundby, Skjærk og Varhede skoler lukket, mens skolene i Ljørring og Kilde fik lov at fortsætte som forskoler til 1970. 2015 blev Aulum og Hodsager skoler til en fælles skole med børn på begge skoler. Aulum har 460 børn fra 0.-9. klasse. Hodsager har 60 børn fra 0.-5. klasse. Skolen hedder i dag Aulum-Hodsager Skole.

Aulum Byskole, 1949

Aulum Byskole, 1959

Skoleledere / lærere: 1925 1927-1952 1952-1981 1983-2000 2000-

Førstelærer Lars Peter Jørgensen. Kun et år efter døde han. Førstelærer Julius Brandt Livbjerg. Skoleinspektør Kristian Schriver. Skoleinspektør Oscar Clausager Krogsgaard. Skoleinspektør Bettina Huber.

erelser skpollev o 35


e

Aulum Kristne Friskol Østergade 11, Aulum

lokalhistorie Aulum Kristne Friskole startede i 1988 med 23 elever i bhkl.-6. kl. Ved opstarten var der ansat 3 lærere. Skolen lejede sig i starten ind i det tidligere missionshotel (KFUM). I 1991 flyttede skolen i egne lokaler på Østergade. Skolen har i dag ca. 150 elever i 0.-9. kl. og 25 ansatte, hvoraf 12 er lærere, mens de øvrige er pædagoger og teknisk/administrativt personale.

Skoleledere / lærere: 1988-2000 Kirsten Lindgren. 2000-2013 Thomas K. Pedersen 2013 Henrik Olesen

nivers

Feldborg Frie Børneu Bredgade 76, Feldborg

Da Feldborg Central Skole var færdigbygget i 1958 blev de to gamle skoler, Over Feldborg Skole og Nedre Feldborg Skole nedlagt og eleverne flyttet til den nye centralskole. Ved 50 års jubilæet i 2008 blev der holdt en stor fest i hallen hvor alle de gamle klasser var inviteret. I 2014 traf Herning Byråd den skelsættende beslutning at Feldborg Centralskole skulle lukkes. En grup-

pe borgere i byen tog initiativ til en arbejdsgruppe, som skulle undersøge, om der var grundlag for at oprette en friskole i de gamle skolebygninger. Der var stor opbakning og det var starten til Feldborg Frie Børneunivers. I 2015 nedlægges den kommunale skole. Feldborg Frie Børneunivers overtager bygningerne.

Feldborg Skole – skoleledere / lærere: 1958-1988 1988-1991 1991-2014 2014-2015

36

Pedersen Karsten Søberg Gerda Søndergaard Konstitueret skoleleder Ulla Boe Nielsen

Feldborg Frie Børneunivers – skoleledere: 2015-2017 Johnny Beier Hessellund 2017Annette Vejs


rg

Biskole i Nedre Feldbo derup

Langgade 90, 7540 Ha

lokalhistorie

Opført i 1860, med en senere tilbygning til »fattighuset«.

Her underviste Anders Michelsen, »Hedens degn«, i 36 år fra 1867.

Nedre Feldborg Skole derup Herningvej 52, 7540 Ha

Opført i 1902, hvorefter der blev oprettet et selvstændigt lærerembede. Indtil da havde der været afholdt skole i en stue til den nu nedrevne »museumsgaard« Poulsensminde nær Feldborg Statsskov. Nedre Feldborg Skole bliver nedlagt i 1958, og eleverne kommer til Haderup Centralskole. Skolestuen med alt inventar bliver overdraget til Haderup Museum, hvor det nu kan ses. Skolestuen giver et godt indtryk af en typisk hedeskole i perioden 1900-1960.

Skoleledere / lærere: 1902-1929 1929-1958 1958

Jørgen August Holm Niels Christen Teglborg Skolen nedlægges og eleverne flyttes til Haderup Centralskole. N. C. Teglborg fortsætter som bibliotekar

erelser skpollev o 37


Over Feldborg Skole Bredgade 88, Feldborg

lokalhistorie I 1874 oprettedes en biskole i Over Feldborg i en tilbygning til sognerådsmedlem Christian Fiskers gård »Nygaard« (det nuværende Bredgade 88). Læreren skulle også undervise i Gråsand biskole i Grove. Skolen fungerede på dette sted, indtil den i 1886 blev ramt af et lyn og nedbrændte. Herefter blev der i nogle år afholdt skole på gården Agerskov (Skovvej 5). I Over Feldborg Skole tillod elevtallet også oprettelsen af et lærerindeembede. I det hele taget må man konstatere, at Feldborgskolerne har været gode til at fastholde lærerkræfterne: Holm i 27 år, Taulborg i 30 år, frk. Vad i 32 år og H. K. Hansen i ikke mindre end 50 år.

Der var følgende lærerinder, hvoraf den sidsnævnte nåede med over i Centralskolen:

Skoleledere / lærere: 1901-1903 1903-1912 1912-1914 1914-1921 1921-1925 1925-1957

Mette Jensen Tranum M. Buch Kirsten Mathiasen Mikkelsen Linde Karen Marie Noe Nielsine Johanne Vad

e

Over Feldborg Ny Skol org Tusbækvej 9-15, Feldb

Over Feldborg Ny Skole, skole fra 1902-1958 I 1902 blev der bygget en ny skole i Over Feldborg, som fungerede frem til 1958, da den nye centralskole blev indviet. Den gamle skole bliver ombygget til lærerboliger. I 1988 bliver bygningen revet ned for at gøre plads til pensionistboliger.

38

Skoleledere / lærere: 1883-1905 1905-1954 1954-1958

Thomas Henriksen H. Kr. Hansen Pedersen


Faarbæk Skole

Fårbækvej 1, 7470 Karup

lokalhistorie

Først Omgangsskole, siden Biskole. Bygget 1885, ombygget 1903 med ny skolestue. Nedlægges i 1958, hvor eleverne flyttes til Haderup Centralskole.

Skoleledere / lærere: 1879-1891 1891-1893 1894-1898 1899-1901 1902-1904 1904-1908 1909-1912 1913-1924 1925-1928 1928-? ?-1958

Hans Peter Petersen Johannes Martin Pedersen Chr. Christensen Bruun Peder Pedersen Jens Holm Jens Christian Andersen N.L.G. Rasmussen Carl Knudsen Jørgen A.M. Pedersen Martin Johannes W. Woller Lærer Hald

Faarbæk Skole, 1885-1958

Faarbæk Skole, 1948

erelser skpollev o 39


Gedbo Skole

bro

Gedbovej 1, 7500 Holste

lokalhistorie Gedbo Skole, 1958. Skole fra 1914-1964. Mellem 30 og 50 elever i hele perioden

I 1914 var der licitation over byggeriet af Hingebjerg og Gedbo Skole. Der var indkommet 17 tilbud. Arbejdet blev overdraget den lavest bydende. Det var murermester Niels Chr. Jensen, Holstebro. Han ville bygge begge skoler for 15.600 kr. På Gedbo Skole skulle der være et klasseværelse og beboelse til læreren og hans familie. Der var ingen gymnastiksal. Fagenes fordeling er: Religion: 3 timer - Dansk: 7 timer - Skrivning: 2 timer - Regning: 3 timer - Historie, Geografi og Sang: 1 time hver. Om sommeren tillægges 1 time med udendørs gymnastik. Endvidere fremgår det af sognerådsprotokollerne, at lærerens hustru nogle år har undervist i håndgerning og er blevet honoreret med 10-15 kr. Denne timefordeling er stort set uforandret i hele skolens levetid. Juleferien er på 12 dage, høstferien (sommerferien) på 30 dage, kartoffelferien (efterårsferien) på 6 dage, påskeferien på 5 dage. Valdemarsdagen, kongens fødselsdag og fastelavnsmandag er fridage.

Historie: Kendskab til vort fædrelands historie, lidt kendskab til verdenshistorien. Geografi: Kendskab til jordens lande og folk. Skrivning: At nå en tydelig håndskrift ved benyttelse af overintendant Jørgensens skrivesystem. Regning: At nå til at kunne regne og forstå opgaverne i Chr. Hansens Regnebog II. del, eller tilsvarende regnebog. Sang: Melodierne til de mest kendte salmer og fædrelandssange. Skolens mest kendte lærer er lærer Jens Hansen, som var enelærer på skolen i næsten 40 år. Skolens første lærer Hjalmar Asschentfeld-Hansen var også en markant lærer, som kommunikerede ivrigt med sognerådet i skolens første år for at få den nye skole godt i gang. Han skriver til sognerådet en uges tid før skolen skal indvies. Han gør her opmærksom på, at han gerne selv vil stå for rengøringen for et passende vederlag. Han håber, at både sognerådet og børnene vil blive fornøjede med ham som lærer.

Der er allerede her i 1920 opsat bestemte mål for, hvad eleverne skal opnå i løbet af deres 7 år lange skolegang: Skriftlig dansk: At ethvert normalbegavet barn kan skrive modersmålet nogenlunde fejlfrit. Mundtlig dansk: Læsning klart og tydeligt med forståelse. Kendskab til de ti ordklasser samt analyse. Religion: Kendskab til Luthers lille katekismus - nogle salmer. Bibelhistorie og uddrag af kirkehistorien. Nogen orientering i Ny Testamente.

40

Skoleledere / lærere: 1914-1916 1916-1955 1955-1957 1957-1961 1961-1964

Hjalmar Asschenfeldt-Hansen Jens Hansen Vikarer (fru Nissen og Rostgaard) Morten Petersen Leth E.C. Sørensen


Grove Skole

0 Haderup

Vistorpvej 23, Grove, 754

lokalhistorie

Skoleledere / lærere:

Omgangsskole, senere Biskole, i Graasand. Bygges i 1894 og lærerembedet oprettes. Skolen flytter i 1935 til nye bygninger på den anden side af vejen. Bygningerne er i dag privat bolig.

Grove Ny Skole

1895-1900 1901-1904 1905-1907 1908-1912 1912-1941 1941-1945 1945-1952 1952-1971

J. Chr. Simonsen Henriksen Hans Jessen Hansen Peder Antonsen Frands Peder Frandsen Jens Christian Jensen Hans B. Rasmussen ? Knud K. Jensen (Flytter med over i den nye skole, Vistorpvej 26, hvor han er lærer alle årene).

0 Haderup

Vistorpvej 26, Grove, 754

Sognerådet i Grove-Kølvrå beslutter, at alle eleverne skulle flyttes til den nye skole i Kølvrå, der var bygget i 1953. Efter protester blandt beboerne i Grove sogn blev der bygget en ny skole på Vistorpvej 26, hvor »bitte klasse« 1.-4. klasse blev undervist af lærer Knud K. Jensen. De ældre elever blev flyttet til Kølvrå Skole, hvor der senere blev oprettet 8.-9. klasse. Efter kommunesammenlægningen i 1970 blev Grove Kommune splittet mellem Karup og Aulum-Haderup Kommune. I den forbindelse blev eleverne fra Grove sogn flyttet til Haderup Centralskole. Skolebygningerne bliver samlingssted for Grove sogn (sognegård). Efter lærer Knud K. Jensens død bliver

privaten indrettet som lejrskole for alle skolerne i Aulum-Haderup Kommune. Inden Grove Skole bliver oprettet, er der biskole i Gråsand og senere omgangsskole.

Lærere i Gråsand: 1863-? 1885-1895

Jens Chr. Nielsen lærer i Gråsand Peter Lauersen vinterlærer i Gråsand

erelser skpollev o 41


Haderup Gamle Skole Hedevej 3, 7540 Haderup

lokalhistorie Haderup Gamle Skole, 1950

Opført i 1834 og fungerede som skole indtil 1904, hvor en nye skole bliver opført på Kirkevej 9, Haderup Der havde siden 1668 været sædedegn i Haderup sogn, men først i 1834 opførtes en degnebolig med skolestue.

Lærere / degne: 1789-1836 1836-1867 1867-1904

Frantz Rantzau Møller Peder Andersen Anders Michelsen

Haderup Ny Skole Kirkevej 9, 7540 Haderup

Haderup Skole, Kirkevej 9 set nede fra Jens Jensens Anlæg

Skoleledere / lærere:

Haderup Ny Skole opført i 1904

42

1904-1906 1906-1908 1909-1913

Axel Andersen Chr. Chr. Møldrup Christen Larsen Thorø

1913-1958

Søren Kortegård


Haderup Forskole (Åbakkevej 10)

lokalhistorie

Fra ca. 1946-1947 bliver Missionshuset »Saron« brugt som forskole, fra 1949 flyttes forskolen til Granbakken 2.

Lærerinde Anna Noes var første og eneste lærerinde i alle årene indtil flytning til Haderup Centralskole i 1958.

Haderup Centralskole derup

Skolevænget 1, 7540 Ha

Haderup Centralskole, 1959

I midten af 1950’erne besluttede det daværende sogneråd for Haderup-Fårbæk-Feldborg at erstatte de fire mindre skoler i området: Haderup (Kortegård), Haderup forskole (Anna Noes), Fårbæk (Hald) og Neder Feldborg (Teglborg) med en centralskole, baseret på 7 årgangsdelte klasser. Arkitekt var Hempel, Lemvig, der i øvrigt har præget Nordvestjyllands skolebyggeri, således også – og samtidigt – Feldborg Centralskole. Sognegården og skolen stod færdige i 1958, og ved en festlig indvielse d. 1. maj blev de nye lokaler taget i brug. Der var 5 almindelige klasselokaler + skolekøkken, skolebibliotek, sløjdsal, gymnastiksal og desuden et lille lærerværelse med glaspartier ud mod legepladsen, så der kunne holdes øje med

Haderup Centralskole, 1978

aktiviteterne. Bag skolen blev der indrettet en stor sportsplads.

Skoleledere / lærere: 1958-1993 1993-1996 1996-2008 2008-2014 2014-2014 2014

Knud Elbrønd Pedersen Per Urdenholt Jørgen Nydam Erik Søgaard Lotte Sønderby Dorthe Vestergaard

skoler

43


Hallundbæk Skole Hodsagervej 75, Aulum

lokalhistorie Hallundbæk Skole, 1961

Hallundbæk Biskole

Oprettet 1932 Nedlagt 1956 Hallundbæk Skole var forskole for Hodsager Gamle Skole på Hodsagervej 63. Hallundbæk og Hodsager forskoler var træbygninger. De er fra 1932 og blev bygget af tømmerhandler Chr. Laugesen, Aulum. Han lejede dem ud til kommunen. Der har sandsynligvis været en skole før denne.

Der har i Hallundbæk været biskole fra 1880 til 1893; det vides dog ikke med bestemthed, hvor den har ligget, måske Toppergårdvej 9, Hodsager.

Lærere ved Biskolen i Hallundbæk: Skoleledere / lærere:

1949-1956 1954-1956

44

Fru Pedersen Kvindelig vikar Gerhard Vad Kresten Sørensen (Han var sidste lærer og flyttede med til Hodsager Centralskole)

1882-1885 1885-1888

1888-1889 1889-1890 1890-1893

Peter Chr. Nielsen Jacob Kiilerich, vinterlærer i Hallundbæk Biskole. (Senere læge i Haderup) Peter Weje Sørensen Borup Anders Jensen Præsholm Niels Jensen (Skolen lukkes)


e Hodsager Gamle Skol 0 Aulum

Hodsager Gamle Skole, 1948

, 749 dsagervej 63, Hodsager

Ho

lokalhistorie

Skolen blev opført på Toppergård Mark og taget i brug i 1893. Skolen var en udflytning af skolen i Hodsager, som på daværende tidspunkt lå på en grund vest for kirken ned mod engen. Denne skole vest for kirken var skole fra omkring 1830. I 1832 blev Hodsager anneks under Aulum. Skolen på Hodsagervej 63 fungerede indtil 1956, hvor man flyttede tilbage til Hodsager by, til den nye centralskole. Den første lærer var Søren Christensen Kiilerich. Han var også lærer på skolen vest for kirken og fulgte med over på Hodsagervej 63 i 1893. Kiilerich var samtidig med lærergerningen også organist og kirkesanger ved Hodsager Kirke. I 1908 blev Søren Vad Jensen lærer. Han var ligesom sin forgænger også kirkesanger. I 1949 blev Søren afløst af sin søn Gerhard Vad Jensen som i 1956 blev den første leder af Centralskolen. I 1931 var der 100 elever i skolen på 2 klasser. Fra 1932 til 1956 var skolen hovedskole for forskolerne i Hodsager by og Halkjærhuse.

Disse blev opført som træbygninger og blev anvendt som forskoler for de yngste børn.

Skoleledere / lærere ved Hodsager Skoler: 1877-1903 1903-1907 1908-1948 1948-1956 1956-1985 1985-1991 1991 1991-2002 2002 2003-2005 2006-2009 2010-2013 2013-2015

Søren Chr. Kiilerich Chresten Jensen Søren Vad Jensen ? Gerhard Vad Jensen Gunnar Verner Willumsen Monika Nielsen (konstitueret fra 1/5) Frode Vanggaard (fra 1/9) Monika Nielsen (konstitueret fra 1/8) Poul-Erik Damgaard Anna Nees Ole Dommer Nielsen Martin Mose

Aulum-Hodsager Skole: 2015

Bettina Folke (fra 1/8)

Hodsager Gamle Skole, 1955

skoler

45


e Hodsager Centralskol 0 Aulum ger, 749

Hovedgaden 15, Hodsa

lokalhistorie Hodsager Centralskole, 1957

Hodsager Centralskole

Hodsager Forskole Hodsager Forskole lå inde i byen. Læg mærke til kirken i baggrunden. Skolen var forskole for Hodsager Gamle Skole på Hodsagervej 63. Hallundbæk og Hodsager forskoler var træbygninger. De er fra 1932 og blev bygget af tømmerhandler Chr. Laugesen, Aulum. Han lejede dem ud til kommunen.

46

Skolen blev indviet den 4. april 1956 med deltagelse af næsten 300 af sognets beboere. Den første skoleleder var Gerhard Vad. Han blev i 1978 ansat som skoleinspektør og var ansat indtil 1985. Skolen blev i 1960-61 udvidet til en 7. klasses skole, og i 1973 blev der yderligere bygget 3 nye klasseværelser. I 1980 var der ca. 100 elever fra 1. til 7. klasse. Nu er der ca. 60 elever i 0.-5. klasse. I 2015 fik Hodsager skole og Aulum skole fælles ledelse og skolebestyrelse. I Hodsager Minder står der, at den første skole i Hodsager er fra omkring 1830. Den blev bygget med degnebolig på en grund vest for kirken ned mod vandingskanalen. Inden da havde man sommerskole, anneksskole under Ørre. Fra 1832 var Hodsager anneks under Aulum.


Kilde Skole Kildevej 10, Aulum

lokalhistorie

Skolen er færdigbygget i 1885 og fungerer som skole indtil 1970, hvor eleverne flyttes til Aulum Byskole. Inden skolen bliver bygget, blev der holdt skole i den vestlige fløj af det gamle stuehus på Kilde Møllegaard, som hørte under hovedskolen i Ljørring. I 1901 var der 69 børn i distriktet som var fyldt 7 år. Skolen blev nedlagt i 1970, og 24 elever kom i Aulum Byskole.

Skoleledere / lærere: 1885-1888 1888-1891 1891-1933 1933-1947 1947-1955 1955-1956 1956-1959 1959-1965 1965-1970

Knud Jensen Bertel Andersen Julius Peter Jensen Ejner Christian Sørensen Evald Winkler Vikarer Sigfred From Vikarer Grethe Ertbjerg

Kilde Skole, 1961

skoler

47


Ljørring Gamle Skole. Opført i 1863 og fungerede som skole indtil den nye skole blev bygget i 1925

Ljørring Gamle Skole Ljørringvej 28, Aulum

lokalhistorie Skoleledere / lærere: 1829-1843

1843-1860 18441845184818491860-

Biskole i lejede lokaler. Læreren kommer fra hovedskolen i Aulum Er stadig biskole men om vinteren ansættes »et dueligt Subject« Lorentz Severin Helt Morten Jensen Møller Jeppe Sandal Christen Jensen Majgaard Jacob Madsen Aagaard

1860-1885 18611861-1863 1863-1868 18681868-1875 1875-1877 1877-1919 1919-1925

Skolen bliver hovedskole med Kilde som biskole. Søren Pedersen Kjeld Jensen Rasmus Andreasen Geltzer Søren Jensen Johan Bitsch Lauridsen Søren Chr. Kiielerich Jens Christensen Chr. Søren Vestergaard Mikkelsen. Han flytter med over i den nye skole.

Ljørring Ny Skole Ljørringvej 26, Aulum

Ljørring Ny Skole, 1947

Skoleledere / lærere: 1925-1947 1947-1948 1948-1956 1956-1957 1957-1970

Ljørring Ny Skole i baggrunden

48

Chr. Søren Vestergaard Mikkelsen Han flytter med over i den nye skole. Vikarer Johs. Holm Vikarer Inge Marie Steensen

Den nye skole kom til at ligge tæt på den gamle skole. Den blev færdigbygget i 1925 og fungererde som skole indtil 1969, hvor den blev nedlagt og eleverne flyttet til Aulum Byskole.


Lundby Skole

Lundbyvej 12, Aulum

Lundby Skole, 1922. I haven foran skolen er det skolens første lærer K. J. Yde med Hustruen Anne Katrine og deres børn Kaj og Lilly

lokalhistorie

Skoleledere / lærere:

Bygget i 1922 og fungerede som skole indtil sammenlægningen i 1961.

1922-1937 1937-1940 1940-1943 1943-1947 1948-1961

Karl Jensen Yde Vakancelærere Anna Mikkelsen Agnethe Larsen Kirstine Østergård Nielsen

Lundby Skole, 1948

skoler

49


Skjærk Skole

lum

Sønder Skjerkvej 14, Au

lokalhistorie

Skoleledere / lærere: 1917-1951 1951-1958 1958-1961

Jens Laurits Lausen Niels Underberg Åse Børsen

Skjærk Skole, 1953

Bygget i 1917 og fungerede som skole indtil 1961 hvor eleverne blev flyttet til Aulum Byskole. Den første lærer var Jens Laurits Lausen, som var lærer i 33 år indtil 1951. Skolen blev bygget på en meget central plads i Skjærk på N. Melgaards mark i det nyoprettede skoledistrikt. Skolerne i Aulum var ved at være overfyldte, og en del af børnene fra den nordøstlige del af Skjærk og

Skærbæk gik til Nygaard Skole i Ørre. Dem ville man gerne have »hjem« til undervisning i sognet. Det var en stor opgave for det nye lærerpar. De flyttede til Skjærk den 6. november og skolen blev indviet d. 7. november. Den nyoprettede skolekreds var sammensat, så der kom elever fra de overfyldte skoler i Aulum, Varhede, Ljørring samt de elever, der havde gået i Nygaard skole.

Varhede Gamle Skole Varhedevej 9, Aulum

På billedet er det lærer Bertel Andersen og hans kone Madsine og mellem dem børnene Jens Peder, Søren og Sidsel. Yderst til venstre er det formodentlig lærer Mikkel Larsen. 1909

Varhede Gamle Skole, 1955

Skoleledere / lærere: Fungerede som skole indtil 1937, hvor den nye skole på Gammel Skolevej blev bygget. Til skolen hørte ca. 28 tdr. land sandet jord, hvoraf en del lå hen som hede, men nok til at der kunne holdes 4 køer og et par heste. Skolen blev som de fleste opvarmet med en kakkelovn i et hjørne, som regel fyret med tørv.

50

1875-1881 1881-1891 1891-1908 1908-1935 1935-1949

Anders Jensen Præstholm Bertel Andersen Mikkel Andersen Simon Amnitsbøl


Varhede Ny Skole

lum

Gammel Skolevej 4, Au

lokalhistorie

Varhede Ny Skole, 1950

Skolen stod færdig i 1931. Det var samme arkitekt som havde tegnet lægeboligen Søndergade 10, Aulum og dyrlægeboligen Jernbanegade 11, Aulum. Årsagen til at man byggede en ny skole var uenighed om den nuværendes skoles beliggenhed. Ejerne af Lergrav og Grønkjær havde åbenbart stor indflydelse på beslutningen om beliggenheden. Skolen skulle placeres midt imellem disse to gårde. Til skolen hørte et stykke jord, her kunne der dyrkes grøntsager, så de var selvforsynende. I sidebygningen var der toilet til eleverne foruden en hønsegård og svinesti.

Varhede Ny Skole, 1962

I havesiden blev der anlagt en frugthave hvor eleverne fik lov til at plukke af frugterne.

Skoleledere / lærere: 1935-1949 1949-1954 1954-1957 1957-1961

Simon Amnitsbøl Flyttede med fra den gamle skole. Jens Ettrup Nørgård 5 vikarer J. E. Ulnitz

Yllebjerg Skole

Hodsagervej 52, Aulum

Vinterskole fra 1880 til 1892 i lejede lokaler. Skolebygning fra 1892 til 1958.

Skoleledere / lærere: 1885-1901 1902-1906 1907-1909 1909-1919

1920-1923 1924-1936 1936-1947 1948-1949 1949-1952 1952-1954 1954-1956 1956-1958

Jens Poulsen Carl Sørensen Jens Kr. Pedersen Chr. S. Vestergaard Mikkelsen Flyttet til Ljørring skole og bliver den første lærer der. Anders Peter Olesen Kristen Kristensen Hans Albert Nielsen Georg Bech Poulsen Aninus Pedersen Vakance Poul Kragelund Vakance, hvorefter skolen nedlægges og eleverne flyttes til Hodsager skole.

Yllebjerg Skole,1991

skoler

51


lpe dig med?

hjæ Hvad kan vi

mmen blive budt velko til Aulum, vil du or de hv g, sø Når du flytter be . De tilbyder et en ite m ko st lum. m Au af Velko r, der findes i de mulighede le al om r lle fortæ iteen older for kom kontakte tovh gmail.com 8@ lk7 Du kan også fa se ui lo 26 98 08 60 · f. Tl · lk Fa se Loui

borger info

t e v i l v Le

n e r u t a n tæt på

:

Du er tæt på

og skoler • Børnehaver tsfaciliteter • Idræt og idræ uligheder sm • Gode indkøb tur • Fantastisk na

52


sted at bo Et fantastisk mindst

borger info

e tidslivet og ikk Familielivet, fri . ikt un lt er he foreningslivet er med d 20 forening Her er flere en om du et ns tiviteter. Ua masser af ak get for no r de er år, så er 3, 23 eller 93 lt spevet er noget he dig. Foreningsli steder, ge es ikke man cielt, og der find folkbe af el td procen hvor så stor en . ng ni re fo i en ningen er med

runde

Gode byggeg

ldHodsager, Fe kring Aulum, om og e i nn e kø rn rs I område mange natu p findes der ru nde ge Ha sig og er borg Storåen slyng Haderis Å og Feldborg byggegrunde. e skovområde or st t de og , et ab nem landsk for døren. ger lige uden ler kirkeliv, Skovdistrikt lig kultur, sport el du er til natur, om et ns ua Så et af det hele. så er der meg

HERNING 15 MIN.

HOLSTEBRO 10 MIN.

rhullet e midt i smø g li r e g g li t e der en ny om rup områd snart kommer og , ig Aulum-Hade n rd de fæ Holstebro er Aulum, som er

og fra området. ellem Herning å komme til og Motorvejen m ggestue. Ogs r det nemt at gø t De rnehaver og vu p. bø ru e de er r fl Ha , ha d t er ve ol de j sk rå ve farts re, har to nstitution. Om 3200 indbygge skole og dagi ed g m di de r by bå tte r e ha st sæ ør bo rg st Feldbo r. Om du p, Hodsager og specialbutikke er lige byerne Haderu dagligvare- og de bå by, og naturen ed og m v nd sli la el nd på t ha t tæ e tiv du ak et meget ldborg, er rning Kommun dsager eller Fe t meste, og He Ho de p, til ru e de kl . Ha cy en , du i Aulum sig på cykl at cykle, kan r lyst til at sætte n. Kan du lide endnu flere få så uden for døre e, dr be ne gøre forholde arbejder på at

53


adresse else beskytt

alarmering

Alkoholbehandlingen Holstebro

Du kan få adressebeskyttelse ved at henvende dig til Borgerservice. Ved at få adressebeskyttelse sikrer du dig mod at:

Alarmering 112

Tlf. 96 11 40 30 Danmarksgade 18 7500 Holstebro

borger info

• få tilsendt reklamemateriale fra virksomheder både med almindelig post eller e-mail • dit navn og adresse gives videre (navne- og adressebeskyttelse) • du optages i lokale vejvisere og telefonbøger • du modtager henvendelser i forbindelse med statistiske eller videnskabelige undersøgelser.

affald Teknik og Miljø Genbrug og Affald Tlf. 96 28 80 80 Rådhuset, Torvet 7400 Herning Se også genbrugspladser

54

Stofbehandling Holstebro Tlf. 96 11 40 50 Sønderlandsgade 8 7500 Holstebro

alkohol ongdling stofbeha

apoteker

Misbrugscenter Herning Alkohol

Aulum Apoteksudsalg

Tlf. 96 28 49 99 Tietgensgade 5 7400 Herning

Tlf. 97 47 10 44 Skolegade 2 7490 Aulum www.vildbjergapotek.dk

Misbrugscenter Herning Stofbehandling Tlf. 96 28 49 99 Tietgensgade 5 7400 Herning Altid åben

r e g r o b

borger info

Selvom du har tilmeldt dig adressebeskyttelse, er det stadig tilladt at udlevere dit navn og din adresse til offentlige myndigheder og i særlige tilfælde også til private kreditorer. Når du har tilmeldt dig adressebeskyttelse, gælder beskyttelsen ét år. Ønsker du adressebeskyttelse i længere tid end ét år, kan du bede om at få perioden forlænget ved at kontakte Borgerservice.

Meld: Ambulance, brand, politi og oplys: - Hvor er det sket - Hvad er der sket - Hvor mange er kommet til skade - Hvorfra ringes der

info


Menighedsplejens aflastnings- og besøgstjeneste

Fællesbo

Kontaktperson: Ragna Kjær Nielsen Tlf. 97 47 24 83

I

ger boligforenbin og selska er

I

besogs r tjeneste

Tlf. 96 26 58 58 Nygade 20 7400 Herning

borgerservice

Aulum Bibliotek

Rådhuset

Markedspladsen 2 7490 Aulum Tlf. 96 28 88 80 bibaulum@herning.dk www.herningbib.dk

Indgang B Torvet 5 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 E-mail: opb@herning.dk

Aulum Bibliotek er et såkaldt »åbent bibliotek«, hvor der er åbent med selvbetjening alle ugens dage fra kl. 9-21. Biblioteket er personalebetjent to dage om ugen på flg. tidspunkter:

Åbningstider: Mandag til onsdag kl. 10.00-15.00 Torsdag kl. 10.00-17.00 Fredag kl. 10.00-12.00

Mandag kl. 11.00-17.00 Onsdag kl. 10.00-16.00 På tidspunkter, hvor biblioteket er personalebetjent, ydes desuden hjælp til visse borgerservicefunktioner.

busplaner Lokale busruter tider og information

borger info

biblioteker

bynet Aulum-Haderup lokalnet www.aulum.dk Feldborg by og omegn www.feldborgby.dk Haderup by og omegn www.haderupinfo.dk Hodsager by og omegn www.hodsager.eu

Kontakt Herning Kommune Tlf. 96 28 28 28

Lokalhistorisk Arkiv har åbent mandag kl. 13-17. www.herningbib.dk/ lokalarkiver/ aulum-haderup Se også Lokalarkiver

borgerinfo 55


borger info

forsamlings huse

Retten i Herning

Aulum Fritidscenter

Jens Jensens Anlæg Jens Jensensvej 4 7540 Haderup

Tlf. 99 68 60 00 Haraldsgade 28 7400 Herning

Tlf. 97 47 37 01 Markedspladsen 10 7490 Aulum

Kirkehusforvalter: Karin Lauritsen Tlf. 29 41 72 87

Retten i Holstebro

Feldborg Hallen

Tlf. 99 68 54 00 Stationsvej 58 7500 Holstebro

Tlf. 97 45 43 72 Tusbækvej 9, Feldborg 7540 Haderup

Udlejning: Anne Mette B. Jensen Tlf. 61 77 75 62

I

dodsfald Dødsfald skal anmeldes til præst eller kordegn i afdødes bopælssogn senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Præsten kan hjælpe med at anmelde dødsfaldet over for de offentlige myndigheder. De fleste henvender sig dog til en bedemand, som også sørger for alle nødvendige aftaler, med kirke, præst, mv.

elforsyning Eniig Tlf. 70 15 15 60 Tietgensgade 4 8600 Silkeborg

NOE Tlf. 96 11 10 00 Skivevej 120 7500 Holstebro

falck Falck Vagtcentralen Tlf. 70 10 20 30 56

i

dommer r kontore

Feldborg Sognegård Tlf. 61 46 76 55 Bredgade 78, Feldborg 7540 Haderup

Haderup Kulturog Idrætscenter Tlf. 97 45 48 40 Under Bøgen v/ Kirja Lundager Tlf. 21 77 87 24 Nygade 9 7540 Haderup

Hodsager Multicenter Tlf. 51 22 50 32 Birkkjærvej 4, Hodsager 7490 Aulum

KFUM-huset Skolegade 6 7490 Aulum Udlejning af sal: Gitte Kristiansen Tlf. 40 45 63 65 Udlejning af værelser: Søren Sandgaard Tlf. 40 85 45 26

Kirkehuset

Nørager Lejren FDF Aulum Holtevej 18, Kilde 7490 Aulum Udlejning: Kurt Sørensen Tlf. 97 47 29 81

Stationen v/ Mariane Ravnholt Jernbanegade 2 7490 Aulum Tlf. 21 62 84 45 www.aulumstation.dk

genbrugs butikker Købmandsgårdens Genbrugsbutik Danmarksgade 70 7490 Aulum Genbrugsbutikken drives af Aulum Y’s Men’s Club og Aulum FDF. Åbningstider: Tirsdag kl. 15.30-17.30 Onsdag kl. 9.30-11.00 Torsdag kl. 15.30-17.30 Lørdag kl. 9.00-12.00. Varer modtages i åbningstiden eller ved henvendelse på tlf. 51 37 67 67 eller 51 21 96 21 (Y’s Men’s Club), 97 47 29 06 eller 22 22 53 06 (FDF).


Genbrugsbutikken i Haderup Nygade 3 7540 Haderup Tlf. 42 50 75 40 Genbrugsbutikken drives af Haderup-Feldborg FDF

Kirkens Korshær Genbrug Kirkegade 6 7490 Aulum Tlf. 97 47 13 63 Åbningstider: Man.-fre. kl. 10.00-17.00 Lørdag kl. 10.00-12.00

Røde Kors Genbrug Kirkegade 14 7490 Aulum Tlf. 22 86 69 00 Åbningstider: Man.-fre. kl. 10.00-17.00 Lørdag kl. 10.00-12.00

hjaelpemidler

Genbrugspladsen

Hjælpemidler fra Herning Kommune

Kulvej 9 7490 Aulum Tlf. 96 28 80 80 Åbningstider: Mandag lukket Tirsdag til fredag 12.00-18.00 Lørdag 8.00-17.00 Søndag lukket

hjemmehjaelp Borgere, der vurderes at have behov for pleje og/eller praktisk hjælp til nødvendige opgaver i hjemmet, kan bevilges hjælp hertil. Hjælpen kan bevilges midlertidigt eller længerevarende. Borgere, der er bevilget hjemmehjælp, har mulighed for selv at vælge, om hjælpen skal ydes fra den kommunale leverandør i lokalområdet eller et af de private firmaer, som kommunen har godkendt.

Visitationsenheden Herning Kommune Bethaniagade 3B 7400 Herning Tlf. 96 28 44 60

fås hos Hjælpemiddeldepotet Wedellsborgvej 8 7400 Herning Tlf. 96 28 40 77 www.sundhed.herning.dk/ hjaelpemidler

Hjælpemiddelterapeuterne kan træffes mandag-fredag kl. 8.00-11.00 Tlf. 96 28 43 33 vhs@herning.dk

Batterier til høreapparater Herning Kommune Du skal selv bestille batterier til høreapparater. De bliver sendt til dig med posten. De leveres af Oticon og bestilles på tlf. 39 17 74 44 eller på www.oticon.dk/bestil-batterier eller mail til batterier@oticon.dk

hospitaler Regionshospitalet Herning Tlf. 78 43 00 00 Gl. Landevej 61 7400 Herning

Regionshospitalet Holstebro Tlf. 78 43 00 00 Lægårdvej 12 7500 Holstebro

borgerinfo 57

borger info

Åbningstider: Lørdag kl. 9.00-13.00 Kontaktperson: Leif Obitsø, tlf. 20 84 27 74

genbrugs plads


lokalnet

modrehjaelpen

Jobcenteret hjælper ledige i job og virksomheder med at finde nye medarbejdere.

www.aulum.dk www.haderup.dk

Holdepunktet

laeger rende praktise

politi

Lægevagt

Brug akut for politi

Tlf. 70 11 31 31

112

Lægehuset

Nærmeste politistation

Jobcenter Herning borger info

Tlf. 96 28 50 00 Godsbanevej 1B 7400 Herning jobcenter@herning.dk

Jobcenter Holstebro Tlf. 96 11 38 00 Kirkestræde 15 7500 Holstebro jobcenter@holstebro.dk

jordmoder center Herning Jordemodercenter Tlf. 78 43 46 44 Skolegade 59 7400 Herning

lokalarkiver Lokalhistorisk Arkiv for Aulum-Haderup Tlf. 96 28 88 80 Markedspladsen 2 7490 Aulum www.herningbib.dk/ lokalarkiver/ aulum-haderup Åbent mandage kl. 13.00-17.00

58

Tlf. 97 47 22 11 Rugbjergvej 12 7490 Aulum

Lægehuset i Haderup Tlf. 79 30 40 75 Åbakkevej 6 7540 Haderup

museer Haderup Museum Jens Jensensvej 4 7540 Haderup Åben 1. søndag i maj-september kl. 14.00-16.00. Nøgle fås ved henvendelse til 40 87 49 32

I

jobcentre

Tlf. 33 45 86 00

114

Midt- og Vestjyllands Politi Tlf. 96 14 14 48 eller 114 Stationsvej 74 7500 Holstebro mvjyl@politi.dk.

Politistationen i Herning 114 Nørregade 1 7400 Herning

paedagogisiskk psykolog g radgivnin O

PPR Rådhuset Herning Tlf. 96 28 63 05 Torvet, 7400 Herning


borger info

radhuset i herning O

Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28

posthuse Aulum Postbutik Smedegade 2 7490 Aulum Tlf. 97 47 11 97 Åbningstider: Mandag-fredag kl. 6.00-21.30 Lørdag-søndag kl. 7.00-21.30

Hodsager Postbutik Hovedgaden 31 Hodsager 7490 Aulum Tlf. 97 47 60 20 Åbningstider: Mandag-søndag kl. 8.00-18.30

Feldborg Postbutik Bredgade 60 Feldborg 7540 Haderup Tlf. 97 45 40 06 Åbningstider: Mandag-fredag kl. 7.30-19.00 Lørdag-søndag kl. 7.30-17.30

staten

tandpleje

Statsforvaltningen

I Herning Kommune kan børn og unge fra 0-18 år gå gratis til tandlæge hos børnetandlægerne. Barnet bliver automatisk indkaldt til undersøgelse på den tandklinik, familien hører til. Tandplejetilbuddet hos børnetandlægerne er gratis, og du kan selv vælge, hvilken børnetandlæge eller tandklinik dit barn skal gå hos. Tlf. 96 28 71 20

Tlf. 72 56 70 00 Store Torv 10 6200 Aabenraa post@statsforvaltningen.dk

sundhedspleje

n

Sundhedsplejen er et frivilligt og gratis tilbud til alle familier med børn. Sundhedsplejerskerne kan træffes telefonisk på alle hverdage mellem kl. 08.00-09.00 .

ungdomsing vejledn

Tlf. 96 28 64 31

UU-Herningområdet Tlf. 96 28 75 30 Godsbanevej 1a, 1. sal 7400 Herning ungevejledningen.herning.dk

borgerinfo 59


varme g forsynin

aeldre ogppede handica

Aulum Fjernvarme a.m.b.a.

Herning Kommune tilbyder ældre og handicappede borgere en bred vifte af tilbud. Tilbuddene omfatter bl.a. pleje og omsorg på plejehjem og i eget hjem, madservice, forebyggende hjemmebesøg, specialtilbud til demente, tilbud om træning og aktiviteter på kommunens aktivitetscentre, dag- og døgntilbud til udviklingshæmmede og fysisk handicappede mv.

Tlf. 97 47 24 15 Rugbjergvej 3, 7490 Aulum www.aulumfjernvarme.dk

borger info

Feldborg Kraftvarme Tlf. 97 45 42 50 Møllevej 4, Feldborg 7540 Haderup

Haderup Kraftvarmeværk Tlf. 97 45 26 98 Ørnevej 13 7540 Haderup

Henvendelse til Aktivitet og Pleje Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28

Hodsager Varmeværk Energigruppen Jylland Tlf. 97 47 64 99 Hestbjergvej 1 A, Hodsager 7490 Aulum

g

vandforsynin Aulum Vandværk Henvendelse til Aulum Fjernvarme Tlf. 97 47 24 15 Rugbjergvej 3 7490 Aulum

Feldborg Vandværk Tlf. 97 45 48 11 Tusbækvej 8, Feldborg 7540 Haderup

Haderup Vandværk Henvendelse til Jørgen Handberg Tlf. 97 45 25 42 Skovvænget 11 7540 Haderup 60

e r d l ae


Der er masser af muligheder for at bade ved de danske kyster, i søer og havnebade.

borger info

Du må næsten bade overalt Spring bare i – du må mere, end du tror, lyder det fra friluftsrådet. Der er masser af muligheder for at bade ved de danske kyster, i søer og i havnebade. Du må bade de fleste steder langs den danske kyst hele døgnet. Sådan lyder det fra Friluftsrådet, der her guider dig til mulighederne, så du får mere ud af sommeren. Danmark har 7.300 kilometer kyst, og du må bade næsten overalt, og derfor er der rigtig mange gode oplevelser forude. Men det er der rigtig mange danskere, der ikke ved. Hver tredje ved for eksempel ikke, at man må bade ved en privat strand og gøre ophold der, og to ud af tre tror ikke, at man må være der om natten. - Desværre tror mange, at der er flere begrænsninger, end der egentlig er, og så går vi jo glip af nogle muligheder for gode oplevelser. Når det gælder badning, er det faktisk nemmere at sige, hvad man ikke må, end hvad man må, for der er så mange muligheder for en kølig dukkert, siger Jan Ejlsted, direk-

tør i Friluftsrådet, der arbejder for at give danskerne gode muligheder for friluftsoplevelser. Også på privat strand Selvom en strand er privatejet, må du gerne bade der. Du må også gerne slå dig ned med håndklæde og madkurv, hvis der bare er mindst 50 meter til nærmeste beboelse. Du må også tænde bål på ubevoksede strandbredder eller bruge kogeapparat eller grill og nyde solnedgangen – og lidt til. - På stranden må du være hele døgnet og sågar overnatte, men bare ikke slå et telt op eller noget der ligner, siger Jan Ejlsted. Også nøgen Du må også gerne bade nøgen på danske strande. Men vis hensyn til andre strandgæster – du må nemlig ikke opføre dig anstødeligt over for andre. Der findes også strande med særlig plads til naturister. Svøm mellem åkanderne i en skovsø Der er også mange søer i Danmark, hvor vandet er rent, og hvor du gerne

må bade. Søer, der er offentligt ejede, må du bade i hele døgnet. - Her kan du roligt tage en måneskinsdukkert mellem åkanderne i søen. Og det kan jo være en speciel naturoplevelse i sommerens lyse nætter, lyder opfordringen fra Jan Ejlsted. Lokale forbud Der kan være lokale forbud, fredning eller andre begrænsninger, der fremgår af skiltning, og hvis søen er privatejet, må du kun bade, hvis der er flere end én ejer af bredden, og hvis du kan komme ned til søen ad veje og stier. Der skal desuden være mindst 150 meter til nærmeste beboelse, hvis det er en sø i skoven, og du må ikke være der om natten. - Der er steder i Danmark, man ikke må bade, men så er det som regel af hensyn til den badendes sikkerhed. For eksempel kan det være forbudt at bade i havneområder på grund af sejlads og i mosehuller, der kan være »bundløse«, kolde eller fyldt med dynd, siger Jan Ejlsted. Uanset hvor du bader, skal du naturligvis altid huske at tænke på sikkerheden og bruge fornuften.

61


Dagpleje og dagsinstitutioner Pladsanvisningen Tlf. 96 28 28 28 Rådhuset, Torvet, Indgang B 7400 Herning

Pladsanviser for Aulum-Haderup, Hodsager og Feldborg-området Tlf. 96 28 60 73

dagplejen Dagpleje:

institutioner

Dagplejerne kan være kommunale, det vil sige godkendt, ansat og aflønnet af kommunen, et alternativ kan være en privat pasningsordning.

Dagplejen Østergade 5 · 7490 Aulum · Tlf. 96 28 60 25 www.barn.herning.dk/boernepasning/dagpleje

Kommunal dagpleje: Herning Kommune har ansat ca. 235 dagplejere fordelt over hele kommunen. Dagplejen er et kommunalt tilbud, hvor godkendte dagplejere i eget hjem tilbyder pasning af børn i alderen 0 til 2 år og 9 måneder. Derefter overflyttes barnet til børnehave. Som hovedregel passer hver dagplejer fire fuldtidsbørn og står til rådighed som gæstedagplejer for et femte barn. Det er dagplejens mål i samarbejde med forældrene at give børnene en tryg og harmonisk opvækst, hvor man tager udgangspunkt i høj faglighed og fokus på de nye styrkede læreplaner. Målet er at skabe læringsmiljøer, som hjælper børnene til at blive så dygtige de kan. Kommunens dagplejepædagoger fører tilsyn i dagplejehjemmene. Det er også dagplejepædagogerne, der yder støtte og vejledning i hverdagen til både forældre og dagplejere samt koordinerer og understøtter et fagligt fællesskab mellem dagplejerne. Herning Kommune ønsker at skabe helhed og sammenhæng i børnenes opvækst og udvikling fra 0 til 18 år, således at der er en rød tråd i det, barnet oplever i dagpleje, institutioner og skoler.

Private pasningsordninger: Private pasningsordninger er et alternativ til de offentlige dagtilbud. En privat pasningsordning er en selvstændig erhvervsdrivende, som selv forvalter sin venteliste. Forældrene skal derfor selv henvende sig til den private pasningsordning, de ønsker plads hos. Formålet er at give forældre valgfrihed med hensyn til, hvem der skal passe deres barn. Den private pasningsordning må ikke passe mere end fem børn. Der kan dog være op til 10 børn i et tilbud, hvis der er to eller flere personer til at passe børnene. Private pasningsordninger og deres familie er godkendt af kommunen, og kommunen kommer på mindst 2 årlige tilsyn. Tilsynet skal sikre, at de forhold, som pasningsordningen er godkendt til, overholdes. Forældre kan få kommunalt tilskud til at benytte den private pasningsordning. Kommunen yder et månedligt tilskud til forældrene, som skal anvendes til aflønning af den private pasningsordning. Dertil kommer en egenbetaling, som varierer fra pasningsordning til pasningsordning. Der ydes søskenderabat.

62


haven)

Hobitten (afd. af Eventyr Aulum Vestergade 11 · 7490 sen om Leder: Inger Th Tlf. 96 28 69 99

Vi er certificeret til pædagogisk idrætsinstitution og lægger stor vægt på bevægelse og udelivet. I den daglige planlægning tager vi udgangspunkt i vores pædagogiske læreplaner og læringsmål, der er aftalt for det aktuelle barn. Vi har altid fokus på barnets udviklingsniveau. Vi følger årets rytme, da vi mener, det er vigtigt at lære barnet om årets gang, ligesom vi følger den danske kulturs traditioner. Vejen mod målet går gennem bevægelse, idet vi hele tiden har øje for pædagogisk idræt.

institutioner

I H Hobbittens o itttens børne obb børnehavegruppe nehav haveg egruppe er d der e plads er d till 32 børn. Gruppen hedder Troldebjerget. Det vigtigste mål for Troldebjerget er, i et udfordrende og alsidigt miljø, at give børnene mulighed for at udvikle leg, sprog og sproglig opmærksomhed, selvhjulpenhed, selvstændighed, social forståelse, motoriske færdigheder og kreativitet gennem leg og oplevelser. På Troldebjerget vægter vi inklusion med specialgrupperne. Det betyder, at vi har en nogenlunde fast dagsrytme. Dagsrytmen kan dog afviges, hvis det er hensigtsmæssigt. Endvidere planlægger vi i fællesskab aktiviteter, hvor der er mulighed for inklusion.

Krudthuset SFO

· 7490 Aulum Markedspladsen 12M oletid Tilbud før og efter sk Jensen tte me SFO-leder: Anne herning.dk aj@ kru · Tlf. 40 18 26 09 Sk l f itid d i Skolefritidsordningen er en vigtig i ti d dell aff skolens k l samlede virke. Dette betyder, at pædagoger og lærere med udgangspunkt i skolens værdier og hver medarbejdergruppes faglighed samarbejder tæt omkring barnets alsidige udvikling samt koordinerer samarbejdet med hjemmet. Målet er således, at der skabes nogle rammer, som sikrer tæt samarbejde mellem voksne, der har betydning for barnets udvikling. Vi vil arbejde med at skabe hele mennesker, som er nysgerrige og interesserede i at lære, og som hviler i sig selv. Skole og SFO bringer læring fra to for-

skellige vinkler ved brug af forskellige tilgange, metoder og midler. Skolen har fokus på faglig læring og SFO på social læring. Vi lægger vægt på et nært, konstruktivt og tillidsfuldt samarbejde mellem SFO, skole og hjem, hvor vi skaber de bedst mulige rammer for det enkelte barns alsidige personlige og faglige udvikling. SFO’en har et forældreråd, som aktivt deltager i udviklingen af SFO’en.

dagpleje otgioner daginstitu

63


ne Prærien - Aulum Krist Daginstitution lum Østergade 13 · 7490 Au Toftgaard Kontaktperson: Henrik Tlf. 21 96 41 81 om.dk henrik.thoftgaard@skolek www.prærienaulum.dk

institutioner

En daginstitution med rødder og vinger Prærien - Aulum Kristne Daginstitution er en privat uafhængig daginstitution med en vuggestue normeret til 12 børn og en børnehave normeret til 45 børn. Det er Præriens vision, at børnene gennem dagligdagen møder kristendommen som en naturlig del af deres hverdag og af årets rytme, og at de tager det med som grundlag i deres fremtidige liv.

På Prærien stræber vi efter at inspirere børns fantasi, og at Prærien med sine »store vidder og høje himmel« giver god plads til fantastiske oplevelser og gode udfordringer, der udruster børnene til at »indtage nyt land«. Daginstitutionens pædagogiske praksis og personalenormering vil altid forsøge at tilgodese nærhedsprincippet. Samtidig skal det udtrykkes, at det er naturligt, at livet leves i respekt og ydmyghed over for, at børn skal udfordres på hver deres måde, og at det kræver tid, rum, spontanitet og gode forbilleder.

af Eventyrhaven)

Børnehaven Puff (afd.· Tlf. 96 28 69 99 Aulum Grønsværen 5 · 7490 · Tlf. 96 28 69 99 Leder: Inger Thomsen

I P Puff f er d ff der 4 b børnehavegrupper. h Kongebørn, K b Lykkeriddere og Tryllespirer har børn i alderen 2,9 år til 4 år. Drageunger er gruppen med de ældste børnehavebørn. Vi har valgt at være med i Grønne Spirer og får tildelt Det grønne Flag hvert år. Vi følger årets rytme, det betyder, at vi i løbet af året beskæftiger os med forskellige naturtemaer og i naturen laver aktiviteter med børnene. Børnene hører også om den danske kulturs traditioner.

64

Vi er certificeret t som pædagogisk idrætsinstitution gennem Dansk Idrætsforbund DIF. Alle er ude hver dag - på ture eller på legepladsen. Vi har eget bålhus og en fantastisk legeplads, og vi har altid fokus på det enkelte barns udviklingsniveau. I det daglige har vi fokus på pædagogisk idræt gennem bevægelse, på stuerne synger, rimer og taler vi sammen. Sproget er et fokuspunkt, der altid prioriteres højt.


istne Kahytten - Aulum Kr Friskoles SFO lum Østergade 11 · 7490 Au Thoftgaard Kontaktperson: Henrik Tlf.: 21 96 41 81 lekom.dk henrik.thoftgaard@sko

institutioner

Der findes fritid på skolen Kahytten er Aulum Kristne Friskoles skolefritidsordning og er et aktiv for de børn, der er indskrevet på skolen, fra 0.-3.klasse. Kahytten fungerer som en naturlig del af Aulum Kristne Friskoles holdninger, værdier og muligheder. Det betyder bl.a., at vi ser hvert barn som et enestående menneske, skabt af

Gud til at indgå i fællesskab med andre mennesker. I Kahytten oplever børn og forældre et attraktivt pædagogisk fritidstilbud, der er rammen om deres bestræbelser på at kunne håndtere livet og fællesskabet med andre. Kahyttens værdier er: • At skabe et fællesskab, som værdsætter, at alle er unikke med individuelle behov • At alle kan opleve sig selv som en del af en større sammenhæng

tyrhaven)

Regnbuen (afd. af Even7490 Aulum Regnbuen er en afdeling af Eventyrhaven, den ligger i Hodsager og er både vuggestue, børnehave og fritidshjem. Regnbuen ligger tæt ved Storåen og Stoubæk Krat, som er et stort, forskelligartet og naturskønt område. Regnbuen har stor glæde af det, fordi børnene kan lære at færdes i naturen. Vi har et udbytterigt samarbejde med skolen og multicenteret, som vi er nabo til, og har mulighed for at bruge deres faciliteter. Dagplejen i Hodsager har mulighed for at komme på besøg i institutionen, det gør overgangen fra dagplejen til børnehaven lettere.

ager · Hovedgaden 17 · Hods · Tlf. 96 28 69 99 Leder: Inger Thomsen

I samspillet mellem børn og voksne skal barnet udvikle sine kompetencer og derved lære at mestre livet. I det daglige har vi udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner og læringsmål, der er aftalt for det enkelte barn. Vi har altid fokus på den enkeltes udviklingsniveau. Vi inddrager årets rytme, idet vi mener, det er vigtigt at lære barnet om årets gang, ligesom vi følger den danske kulturs traditioner.

dagpleje otgioner daginstitu

65


nivers Feldborg Frie Børneu O daginstitution og SF Haderup · 7540 Bredgade 76 · Feldborg 05 22 20 60 / 07 22 Tlf. 60 20 w.feldborgfrie.dk thr@feldborgfrie.dk · ww

institutioner

Feldborg Frie Børneunivers’ daginstitution indeholder såvel vuggestue som børnehave og ligger i samme hus som skolen. Børnene oplever stor grad af tryghed og nærhed, fællesskab og oplevelser. Vi er især optagede af: • sprog og sproglig udvikling • at børnene leger, lærer og bliver udfordrede

• natur • motorik og sansning. • at børnene på Feldborg Frie Børneunivers oplever at være en del af et fællesskab, der varer fra 0. år til 8. klasse. • forældresamarbejde Vores SFO som også findes på samme adresse, giver rig mulighed for: • leg og bevægelse • kreativitet • udeliv • trygt samvær i mere frie omgivelser

Haderup Børnehus

40 Haderup Skolevænget 1-3 · 75 Tlf. 96 28 79 30 rd Leder: Dorthe Vestergaa g.dk nin her haderupboernehus@ Haderup Børnehus daginstiH d B h er en aldersintegreret ld i d tution med vuggestue, børnehave og fritidshjem. Der er 58 børn i vuggestue/børnehave og omkring 50 børn i fritidshjemmet. Geografisk dækker vi Haderup og Feldborg, hvor der dagligt kører skolebus. Institutionen har også børn fra Holstebro og Viborg Kommuner. Der er tre-delt ledelse med en fællesleder, en souschef for skolen og en pædagogisk leder for børnehuset. Huset har fællesbestyrelse med forældre fra både skole og børnehus.

66

Vi betragter os som ét sted med to afdelinger og arbejder hele tiden på at tydeliggøre den røde tråd for børnene fra de starter hos os enten som 1-årig eller 2,9-årig og hele vejen op gennem vuggestue, børnehave og skole, til de går ud efter 9. klasse. Vi færdes ofte i den natur, som vi er så heldige at befinde os midt i - både for at nyde men også for at lære noget fagligt og lære at behandle den med respekt. Kultur- og fritidscenteret er nærmeste nabo, hvorfra vi får leveret den daglige skolemad.


Fritidsklubber

Fritidshjemmet Haderup Børnehus

Når børnene har fri fra skole, skole kommer de ind til os i fællesrummet, hvor de selv tjekker sig ind. På fritidshjemmet vil vi gerne være med til at gøre børnenes dag endnu bedre. Børnene tilbydes aktiviteter tilrettelagt, så det passer dem bedst. Vi vil med hjælp fra børnene lave aktiviteter, som de er med til at finde på og planlægge. Det vil ikke være SKALaktiviteter, men tilbud til børnene om at være med. På fritidshjemmet er der 3 ansatte.

institutioner

Haderup Skolevænget 3 · 7540 Tlf. 96 28 79 30 skoletid Tilbud for børn efter

Vi holder fast i gamle traditioner som fastelavn, sankthans, jul og meget andet. Vi vil derudover gerne starte nye traditioner op med børnene. Det kan være cykelture, fisketure, filmklub eller hvad vi ellers kan finde på. På fritidshjemmet vægter vi den gode tone højt. Vi skal behandle hinanden godt, og alle børnene skal vide, at de kan komme til os, hvis der er noget, de har brug for at snakke om. Fritidshjemmet er med i frugtordningen, som koster 60 kr i måneden pr. barn.

r e b b u l k s d i t i r f 67


Skoler

ole Aulum-Hodsager Sk gaden 15

Hoved Markedspladsen 4 og 74 85 (kl. 8-15) 28 96 7490 Aulum · Tlf. herning.dk aulumhodsagerskole@

institutioner

Aulum-Hodsager Skole Aulum-Hodsager Skole er en folkeskole beliggende i den nordøstlige del af Herning Kommune. Skolen har tre forskellige adresser: Hodsager Skole på Hovedgaden 15 i Hodsager. Den har ca. 60 elever fordelt på 0-5. årgang. Efter 5. årgang fortsætter eleverne på afdelingen i Aulum. Aulum Skole på Markedspladsen 4 i Aulum. Den har ca. 470 elever fordelt på 0.-9. klasse. Krudthuset, skolens SFO, Markedspladsen 12 M i Aulum. Børnene kan komme fra 0.-4. klasse, når den ordinære skoledag er forbi. Alle tre matrikler er renoverede, blandt andet er skolens faglokaler og klasselokaler af meget høj standard. Målsætning og værdigrundlag: Aulum-Hodsager Skole vil i et tæt og forpligtende fællesskab elever, forældre, lærere og skoleledelse

68

imellem skabe en skole, der giver eleverne mulighed for at opnå kompetencer, der tilgodeser et meningsfyldt liv. Derfor nedenstående værdier og mål: Ansvar: Vi har brug for ansvarlighed, da vore holdninger og daglige handlinger har konsekvenser i enhver henseende. Engagement: Vort engagement er en vigtig forudsætning for læring. Trivsel: Vor daglige læring har de bedste vilkår, når de fysiske såvel som sociale behov er optimalt dækket. Fagligt miljø: Det er vigtigt, at vi har et alsidigt fagligt miljø med et højt fagligt niveau, hvor alle får mulighed for at lære så meget som muligt. Aulum-Hodsager Skole er en skole, hvor både trivsel og faglighed er hovedfokuspunkter. Eleverne på skolen klarer sig meget flot til Folkeskolens Afgangseksamener.


e

Aulum Kristne Friskol lum Østergade 11 · 7490 Au Tlf. 97 47 32 00

.dk aulum.friskole@skolekom le.dk sko -fri tne kris mulu www.a skoletid, der gør dem i stand til at møde de udfordringer, som livet vil give dem. Vores håb er, at de bliver i stand til at navigere gennem livet og få en mængde gode oplevelser med sig, samtidig med at vi ønsker at give dem mulighed for at tænke dybere over tilværelsen. Det sker bl.a. ved den daglige samling for hele skolen, hvor omdrejningspunktet er sang, forkyndelse og fælles informationer.

institutioner

Aulum Kristne Friskole er en friskole på kristent grundlag. Oprettet i 1988 og siden vokset stille og roligt til i dag ca. 150 elever i gode, nye bygninger. Vi mener, eleverne trives bedst med en anerkendende tilgang og glæder os over at give og modtage smil dagligt. Skolens logo forestiller et skib. Vi vil uddanne eleverne som skibsførere på et til tider stormfuldt ocean. Vi ønsker at give dem en god ballast i løbet af deres

nivers Feldborg Frie Børneu skolen / SFO Haderup

· 7540 Bredgade 76 · Feldborg 08 / 60 20 22 06 22 20 Tlf. 60 20 22 05 / 60 w.feldborgfrie.dk av@feldborgfrie.dk · ww

Feldborg Frie Børneunivers’ skole er under samme tag som vores daginstitution - og det giver et fællesskab ud over det sædvanlige. Det giver tryghed for vores børn, at de kender børn og voksne. Vores børns trivsel er i højsæde, og det giver os mulighed for at have en stor faglighed. Nøgleord for os er: • fællesskab - bl.a. med morgensang for hele huset hver morgen • vi udfordrer vores børn gennem både oplevelser og undervisning • høj faglighed og læring for livet

• at være byens skole • forældresamarbejde • tæt samarbejde med foreninger og virksomheder i byen via bl.a. entreprenørskab. Vores SFO, som også findes på samme adresse, giver rig mulighed for: • leg og bevægelse • kreativitet • udeliv. • trygt samvær i mere frie omgivelser

skoler

69


institutioner

Haderup Skole

40 Haderup Skolevænget 1-3 · 75 21 Tlf. 96 28 79 stergaard Skoleleder: Dorthe Ve .dk ing ern @h haderupskole

Haderup Skole er beliggende i den nordlige del af Herning Kommune. Det er en folkeskole med ca. 160 elever fordelt på et spor fra 0.-9. årgang. Geografisk dækker vi Haderup og Feldborg, men vi har også børn fra Holstebro og Viborg Kommuner, hvor der er gode busforbindelser til og fra. Vi har fælles ledelse med Børnehuset og en aktiv fælles bestyrelse med forældre fra både skole og børnehus. Der er 13 medarbejdere i skolen, og derudover er der en fælles sekretær og teknisk servicemedarbejder.

70

De to huse fungerer selvstændigt med en høj grad af samarbejde. Begge steder arbejder vi efter vores fælles værdier, i skoledelen efter principperne i PALS, som er en evidensbaseret metode. Vi færdes ofte i den natur, som vi er så heldige at befinde os midt i. Hallen, der er bygget sammen med skolen, er et rigtig dejligt sted, som i skoletiden bliver brugt til idræt og boldspil. Også Kultur- og fritidscenteret er lige ved døren, og det er blandt andet herfra, vi får leveret den daglige skolemad. Vi prioriterer højt at skabe den bedste hverdag for elever i tæt samarbejde med forældrene, og nyder at være en del af et aktivt landsbyliv.


Hjemmeplejen

Ældreinstitutioner lum

Østergade 5 · 7490 Au Tlf. 96 28 45 30

gården

Plejecenter Kastanie

Pl j Plejecenter K Kastaniegården i åd Midt i Aulum ligger plejecenter Kastaniegården, som rummer 31 lejligheder - en blanding mellem plejeboliger og ældreboliger. Det gamle alderdomshjem er bygget om, så hver beboer nu har hver sin egen rummelige lejlighed. I fællesarealerne er der rig mulighed for at deltage i samvær og aktiviteter. Bl.a. husets mange frivillige er med til at skabe gode og hyggelige stunder for beboerne. Kastaniegården har eget produktionskøkken, som arbejder efter leve/bo tankegangen, som gør at en del af maden tilberedes i afdelingskøkkenerne, så beboerne dufter og fornemmer hele produktionsprocessen.

institutioner

lum · Tlf. 96 28 54 72 Skolegade 5 · 7490 Au Tlf. 22 53 04 29 rleder Lene Ravnholt · Kontaktperson: Cente une/kastaniegaarden ejecentre-i-herning-komm plejecenter.herning.dk/pl Ak Aktivitetshuset i i h K Kastaniegården i å Aktivitetshuset Kastaniegården er et spændende hus med plads til gode, kreative og aktive ideer og et godt og trygt fællesskab. Huset tilbyder rigtig mange aktiviteter, som de mange frivillige vejledere står klar til at hjælpe dig med f.eks. bob, dart, pileflet, akrylmaling, porcelænsmaling, keramikmaling, kreative dage, træværksted, cykelture, stavgang og smykker. Tilbuddet er til +60’ere og førtidspensionister. Ud over aktiviteterne er der tilbud til alle, såsom søndagscafé, foredrag, spis sammen, udflugter m.m. Disse tilbud kræver ikke medlemskab. skab. De e opslået forskellige arrangementer vil løbende blive i huset og på vores stander. Kik ind og se, om det ikke er noget for dig, g, eller kontakt os p på telefon eller mail.

n en de årrd aniegå

Aktivitetshuset Kast

lum Skolegade 5 · 7490 Au Kontaktperson: 40 10 57 23 Ann Christensen · Tlf. takac@heming.dk

r e n o i t u t i t s n i e aeldr 71


t

Plejecentret Birketof lum Østergade 2 · 7490 Au Tlf. 96 41 01 40 www.diakonhjem.dk

institutioner

Plejecentret Birketoft f er et selvejende plejehjem under Danske Diakonhjem. Plejecentret blev bygget i 1967 og ombygget senest i 2009. Vi har 51 moderne lejligheder, hvoraf de 10 kan tilbydes til ægtepar. Vi lægger vægt på hjemlighed og frihed til at fortsætte det liv, man levede før man flyttede på plejehjem.

Vi lægger vægt på samvær og aktiviteter, og til dette får vi hjælp af en stor og aktiv gruppe af frivillige, der har deres daglige gang på plejecentret. Vi lægger vægt på omsorg og medmenneskelighed, og vores værdigrundlag har rod i de kristne grundværdier. Vi vil gerne være et åbent hjem, så har du lyst til at kikke forbi, skal du være hjertelig velkommen.

Aktivitethuset 7’eren Jens Jensensvej 7 7540 Haderup Tlf. 97 45 20 48

Aktivitethuset 7’eren er stedet, hvor du kan mødes med andre og opbygge et socialt netværk. Vi har et varieret program med en spændende vifte af tilbud.

72

Aktiviteterne er med til at skabe frugtbare fællesskaber omkring interesser, som fremmer lyst og energi til egen indsats. Man kan benytte 7’eren, hvis man er pensionist eller førtidspensionist. Man kan altid kigge forbi og hente et årsprogram.


Den danske Folkekirke omfatter Begravelse/bisættelse oret/sognepræsten i Dødsfald anmeldes til kirkekont efter dødsfaldet. døgn 2 st sene n lssog afdødes bopæ af bedemanden, t oftes Anmeldelsesblanketten udfyldes sten. epræ sogn oret/ kont kirke til den som sender præsten og akte kont fald Man bør snarest efter et døds gsmål vedspør alle med lige ælpe behj er graveren, som anlægdets , sted grav rørende den kirkelige handling, lse. olde igeh gelse og vedl procedure. Ønskes ligbrænding, følges samme gsmål i forbindelse spør og lp eshjæ avels Regler for begr manden. bede af ares hermed kan som oftest besv Dåb t, der skal forestå den Dåb aftales enten med den præs rettes henvendelse til kan kirkelige handling, eller der shandlingen drøftes Dåb . sten epræ sogn kirkekontoret/ præsten, som samtimed normalt forud ved en samtale og faddernes navne. ets barn om g snin oply dig skal have

Navnegivning det er blevet 6 måneBarnet skal være navngivet, inden givet i forbindelse navn et barn få at der. Man kan vælge www.borger.dk på alt med dåb eller ved at ansøge digit n til at kontakte mme velko altid man Er der spørgsmål, er . sten epræ sogn oret/ kont kirke Navneændring vielse (såvel kirkelig Navneændring i forbindelse med en eder efter vielsen, som borgerlig) er gratis indtil 3 mån navnefællesskab er en dring eæn såfremt der efter navn me efternavn). sam (f.eks. samme mellemnavn og/eller gges gebyr pålæ er dring eæn navn e Stort set alle øvrig på p.t. 490 kr. .borger.dk Navneændringen foretages på www Samtale med præsten/sjælesorg om ethvert personEnhver kan trygt tale med præsten pligt. Præsten er heds tavs ten præs ligt spørgsmål, idet socialrådgiver, eller ikke uddannet som læge, psykolog sesituatiogræn livets i er nesk men men taler ofte med fald, i døds efter p ner. Præsten kan ofte være til hjæl andre i eller e miss skils ved om, forbindelse med sygd v for beho har eller e situationer, hvor man måtte ønsk g. dnin personlig råd og vejle

Hjemmealtergang som føler det vanskeSyge, gangbesværede og andre, ge altergang, er velvanli ligt at deltage i kirkens sæd altergang i hjemmet. lde afho ten præs bede komne til at emrum altergang mell e Præsterne afholder med jævn nerne. Nærmere itutio einst ældr og e men på plejehjem præsten eller i hos s ente oplysninger herom kan indh . blad sognets kirke Kirkelige foreninger Se foreningsregister. Konfirmation efter forudgående Indskrivning til konfirmation sker at præsten retter ved, eller meddelelse i dagspressen e. Indskrivning klass 7. ns skole i ene børn til lse henvende tionen. Konfirirma konf før sker som regel i august året i skoletiden gvis vanli sæd år foreg lse rede mationsforbe dervisndun irma konf tens enten på skolen eller i præs le. ningsloka i sognets kirkeblad Konfirmationsdatoer bekendtgøres i øvrigt oplyses kan og n tione irma konf før år mindst et ved henvendelse til præsten. irmeret er naturligvis, En forudsætning for at blive konf irmationen aftales konf før at man er døbt. Eventuel dåb ten. med præs onfirmationsforbereI de fleste sogne er der tillige før-k 3. eller 4. skoleår. for , nder irma konf mini ldte delse, såka

Skilsmissemægling der, hvis parterne I forbindelse med skilsmisse kan ling, som foregår mæg ldt såka en ønsker det, foretages der ikke er lovn, hos en præst i folkekirken. Mæglinge forvaltning Stats til lse dele med en pligtig, afsluttes med Midtjylland om mæglingens resultat. Vielse der skal forestå den Vielse aftales enten med præsten, lse til kirkekontoret/ kirkelige handling eller ved henvende sognepræsten. partnerne udfylde en Forinden anmodning om vielse skal rådhuset, hvor der på s vere udle som , oplysningsseddel t, som afleveres til udarbejdes en såkaldt prøvelsesattes være 4 måneder t højs må ten attes præsten. Prøvelses lse af prøvelrdige gammel. Til brug for rådhusets udfæ eattester. navn eller dåbs es bring med sesattesten skal tale med sam en ved Vielseshandlingen drøftes normalt vielse eller uset rådh på e viels erlig borg præsten. Ønskes atoris esau viels har i andre trossamfund, hvor præsten ter. attes til krav me tion, gælder de sam Øvrige oplysninger meside, hvor man De fleste sogne har deres egen hjem iteter i sognet aktiv lige kirke om ger kan finde oplysnin samt øvrige praktiske oplysninger. s på www.sogn.dk. Fakta om de enkelte sogne kan finde

kirker 73

kirker

Fødsel te besked om barKirkekontoret i bopælssognet får direk Er forældrene gift, set. gehu er/sy mod jorde fra nets fødsel ldrene ikke gift, foræ Er . har de fælles forældremyndighed skal de senest , ghed yndi ldrem foræ s fælle men ønsker omsorgs- og en ive indg el 14 dage efter barnets føds Moderen bet. rska fade lår fasts som ring, ansvarserklæ fødslen. efter dage få dette får tilsendt en vejledning om digitalt på ives indg skal ring rklæ arse ansv Omsorgs- og www.borger.dk.

ca. 80% af befolkningen…


Aulum Kirke www.aulumkirke.dk

Sognepræst (kirkebogsfører) Maj-Brit Hvid Christensen Grønbækparken 85, 7490 Aulum Tlf. 51 51 03 06 mbhc@km.dk Fridag mandag Sognepræst Christian Lavdal Jerup Tlf. 30 36 79 06 Fridag mandag chlj@km.dk Kirkekontoret Markedspladsen 14, 7490 Aulum Tlf. 51 15 30 97 ks@km.dk

kirker

Kordegn Karen Smed-Nørgaard Træffes på kirkekontoret tirsdag-torsdag kl. 9.00-12.00 Kirkegårdskontoret for Aulum og Hodsager Aulum Kirkehus Markedspladsen 14, 7490 Aulum Kontortid tirsdag-fredag kl. 9.30-10.30 Kirkegårdsleder Paul Seerup Nielsen Tlf. 23 10 95 69 kirkegaardslederen@aulumkirke.dk Kirketjener Poul Ravn Tlf. 30 36 18 27 kirketjeneren@aulumkirke.dk Kirke- og kulturmedarbejdere i Aulum og Hodsager Britta Vig Carslen Tlf. 23 11 48 87 bca@km.dk Lars Kristensen Tlf. 23 99 85 05 lak@km.dk Organist Aulum Maria Melgaard Tlf. 30 36 18 20 organisten@aulumkirke.dk

74

Aulum Kirke

re og udvidet fle re ombygget Kirke , men er sene m 00 lu 12 Au år e. g ib in desk er fra omkr nyt kor og to si kib og i 1920 med et kirkens hoveds et id , gange, senest er irk yk sb nd la e st ør s st er en af landet siddepladser. e rummer 400 ib sk de si to de forestiller terbillede, der nuværende al t De . 93 . 15 fra Lund i 1882 Altertavlen er alet af Anker erinden, er m nd sy og s t med su Je granitdøbefon 1663. Kirkens fra er egave n gn ke is so -d sing er en Alterkalken og bsfadet i mes då , rkens 00 ki l 15 . 92 fra 19 et til kirken i messingfad er nk æ sk er blev en dåbskand n Jylland, som fra 2009, og el af Fregatte od m en t ng ophæ hovedskib er i 1920. en rk ki et den nk skæ klokker, hvoraf llet, hænger to -ta 00 15 fra r er ere dato. I kirketårnet, de ørste er af ny 07, og den st 15 fra er te mers ds min rende 18 stem 05. Det nuvæ 19 . ca i l ge . or rå rste Søn i Åben Kirken fik sit fø Marcussen og 92, bygget af 19 fra er l ge or hvor bl.a. e renovering, en omfattend en rk ki ev endk bl gi em nyt gulv. Der I 2007-08 genn der blev lagt og , r blev et de ift or sk hv ud tlige ende, bænkene blev ved kirkens øs g in gn by til en videre lavet sakristi. indrettet bl.a.


en

d Valgmenighe

www.avv-valgmenighed.dk

Valgmenighedspræst Ronald Risvig Tlf. 97 47 24 13 Holstebrovej 9 7490 Aulum ronald-risvig@)hotmail.com Formand i valgmenigheden Carsten Bjerrum Tlf. 21 49 91 59 Fuglsangsvej 2, Vind 7500 Holstebro

e

Feldborg Kirk

er kautioor 57 mennesk agt i 1890, hv dl un gr e kapellet ed ev ej bl e er Feldborg Kirk sse kautionist Di l. pe ev ka et gningen af en. Kapellet bl nerede for by et til folkekirk ag dr er ov ev bl or det indtil 1934, hv borg Kirke. endt som Feld dk go år tere m sam restaureret. Al blev samtidig en rk ki de de og , vi 62 ud et i 19 man også Tårnet er bygg fra 1973, hvor tu er ia in en m ol st og ke di s vægtæpper partiet og præ lokale. Kirken ds he . ig 90 en 19 m i læum kirken med et es 100 års jubi Feldborg Kirk vering og rekirken er fra fattende reno k i 2012 en om gi zer em ol nn H i ge e Ad Feldborg Kirk glasmosaik af altertavle og ed m t ke yk blev udsm envendelser s et kirkeblad. ve gi ud gn . so sognepræsten med Haderup l samarbejde rtil kan ske til he of st af g in indlever om bladet og år) dedag (ulige der sted st. be fin rg bo ld Fe i Konfirmation efter (lige år). ste og eller søndagen med gudstjene g i forbindelse in dn 10, or 43 ils 45 eb e har en kirk undbjerg, 97 Feldborg Kirk ntakt Bodil M Ko r. te en em e arrang andre kirkelig ug. br r fø ge to da rangementer tjenester og ar ds gu om n io Informat rg eller sogn.dk/feldbo kan findes på rgkirker bo /haderupfeld facebook.com

Feldborg Kirke www.sogn.dk/feldborg

Sognepræst Tlf. 51 42 20 10 Kirkevej 11 7540 Haderup Graver og kirketjener Aksel Lynge Andersen Tlf. 42 42 21 07 Skovvænget 81 7540 Haderup

kirker 75

kirker

stiftet lkekirke, blev den danske fo af l Det de n. en tio er di r n, de ndom og tra Valgmenighede udtvigsk kriste det gr or en hv i d, er yl dd sk rø enneskelivets m i 1922 og har r fo til er istendommen betyder, at kr nd i hånd. istelige går hå kr og mmen med folkelige t centrale og sa de er er dv na være med dåb og det vil sige at Gudstjenesten lys over, hvad r de es st ka øvrige liv menighedens . leve her og nu og e ensk menne usik-arrangem se, sang og m ed kr ie . ud er st , m , foredrag ikke-medlem Gudstjenester sserede, også for alle intere ne åb er og . .m ter m gudstjenester sognekirker til tre de af ug br n gør Valgmenighede ger. lin nd ha . e ig kirkel oligen i Aulum sted i præsteb r de fin se el forbered gKonfirmations g og Vinds so i Aulum, Vindin ed st . r ve de ha fin r e ngemente dennes stor Møder og arra æsteboligen og pr i t m sa tre tidscen er negårde og fri t til medlemm tre gange årlig d la eb rk ki er n. n udsend dagspresse Valgmenighede annonceres i ede. Desuden er ss re te in e amog andr e generalfors es på den årlig lg væ se el yr ns best Valgmenighede . ste myndighed er øv er hem ling, so e til valgmenig betales direkt t ka es . rk en ki st e erettiged sen eller præ Den fradragsb s hos bestyrel få n ka g in sn e oply den. Yderliger

Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed


Grove Kirke

Sognepræst Haderup-Feldborg-GroveSimmelkær-Ilskov pastorat Anne Linde Førgaard anlf@km.dk Tlf. 30 30 08 82 Kontor: Sunds Sognegård Nørrevang 45 7451 Sunds kirker

Graver og kirketjener Helle Elisebeth Nielsen Tlf. 30 30 00 52

r tidligere har de 1893. Langt fra er e 00 rk 15 Ki år e Grove rfra blev ca. Den nuværend materialer he på stedet, og e irk ek e. ød rk en Ki ligget ved Haderup bygge et tårn tik. anvendt til at meget fin akus kirke med en uk sm bte og rta l Fo ke n en en , som viser De Grove Kirke er og altertavlen , 96 18 i et gg Orgelet er by 17. følge af Søn, er fra 19 egård. Som en flygtningekirk sk ty e 1944 en r en år ge i r lig e n havnede de Ved Grove Kirk syd for Litaue lhuse. en Pi ng og s træ m hu fre ed G den russiske jrene i Grove, le i e ng kulde ni lt, gt .000 fly et svage af su til 1949 ca. 20 , som var blev rn bø nde ne og lig re ld et æ var et i Grove, og Mange af dem e ligger begrav ng ni gt fly 19 11 . i Kølvrå. og udmattelse ekirkegården g, som et på flygtning t smukke anlæ de r ge antal er begrav sø be e, nd re rø tyske på Mange, også . 69 19 er fra sogns kirStof til Grove dleveres keblad kan in en. til sognepræst

Grove Kirke www.sogn.dk/grove

e

Haderup Kirk

Sognepræst Tlf. 51 42 20 10 Kirkevej 11 7540 Haderup Graver og kirketjener Tlf. 21 72 96 60

gget i romansk . Kirken er by 00 12 år . 00. ca enskirke fra er fra ca. år 15 er en kvaderst ibet i teglsten sk de ev si bl og n et ne loft. Tårn ter reformatio stil med fladt e kirker, der ef rdr fo an e e kk st ræ fle til de Kirke haft en I modsætning «, e, har Haderup 58 en 17 nd P æ FA m »P rre n: s inskriptione overtaget af he de fin rn d. tå un s På kirken d Peder Frøl skellige ejere. e tidspunkt he på daværend en rk ki af en idet ejer Peder Frølund rke, men med ki s re de den på t drev rovdrif og forsynede Mange ejere tte han kirken sa fik nd ta en is rk ki 56 t. I 17 ds ejertid, at var det modsa i Peder Frølun es ed el lig r va t stil. med blytag. De i renæssance e prædikestol nd re væ nu n ve. Kirken de taget som ga e har kirken mod il sp ke ny ok kl en altertavl es hvor der kom g, Haderup Kirk rin ve no re 15 en større gennemgik i 20 nye farver. e blev malet i nk bæ og kirkens r sted i Haderup finde Konfirmation r le e år) el st. bededag (lig (ulige år). r te ef en søndag

Haderup Kirke 76

www.sogn.dk/haderup


Hodsager Kirke www.hodsagerkirke.dk

Sognepræst (kirkebogsfører) Maj-Brit Hvid Christensen Tlf. 51 51 03 06 Grønbækparken 85 7490 Aulum mbhc@km.dk Fridag mandag

ke Hodsager Kir

Hodsager kirkegård: Henvendelse vedr. Hodsager kirkegård: Kirkegårdsleder Paul Seerup Nielsen Tlf. 23 10 95 69 psn@km.dk Graver og kirketjener Kjeld Christensen Tlf. 20 47 73 51

folkekirker kirker 77

kirker

rke er e Hodsager Ki Den nuværend nævnes allerede i 1325 ger. fra 1903, men itkirke i Hodsa an gr senere en en trækirke og mfra både den ga ed materialer m rt fø ar op nt er ve e te af kirkens in Hodsager Kirk diget. Det mes ds en år G eg e. rk rk ki ki le kirke og fra den gamle vi blev overført ud en kk og r lo ge ek rk rin samt ki række forbed en rt . fø .a ud bl r de og rummer nem årene er ing er fra 1983 gn by til 98 e 19 st i ne er lse. Der delser. Den se t præstevære eværelse sam e. rk Ki dåbs- og brud r odsage rkeklokke i H opsat en ny ki

Sognepræst Christian Lavdal Jerup Tlf. 30 36 79 06 chlj@km.dk Fridag mandag


Vi holder til i klubhuset på stadion bag Fritidscentret

Petanque tirsdag kl. 9.30

foreninger

AULUM SENIOR Kontaktperson: Knud Kjærgaard Tlf. 23 61 35 77 K.Kjaergaard@privat.dk

PETANQUE T OG KROKftE , motion k lu Masser af fris mvær! og socialt sa

Kroket onsdag og fredag kl. 13.30

Når fodbold er blevet for meget…

78


KOM OG SPIL

KROLF! Vi spiller hver torsdag kl. 13.30 på banerne bag Sundhedscenter. Du er velkommen til at prøve at spille et par gange!

Aulum Krolf Klub Tlf. 21 79 26 78 foreninger

S I N N E T M U L U IA AG. TENNIS Baner og klubhus bag Aulum Fritidscenter, ved Aulum Stadion.

Kontakt Per Hald, tlf. 51 58 05 88 ag-aulum.dk

Gode baner

fra 2015

HAR DU LYST TIL AT PRØVE? 79


r e o b be beboer handrekler og handvae o

Aulum Borgerforening Formand: Bodil Grove Christensen Tlf. 97 47 28 87 Hvedevej 1 7490 Aulum

Aulum Handelsforening Formand: Henrik Bendtsen Tlf. 9747 22 21 Højgade 7 7490 Aulum

foreninger

Ændringer i foreningsoplysningerne Eventuelle ændringer eller tilføjelser i foreningsoplysningerne, f.eks. skift af formand eller kontaktperson, bedes venligst meddelt lokalhåndbogsredaktionen ved henvendelse til: Erik Mortensen Hovedvejen 2, 7490 Aulum e-mail: emo@faerchplast.dk

80

Feldborg Borger- og Håndværkerforening Formand: Susanne Nielsen Tlf. 22 51 90 50 Hoagervej 28 Feldborg 7540 Haderup www.feldborgby.dk

Grove Beboerforening Formand: Jens Holt Jensen Tlf. 20 85 58 65 Herningvej 80 7540 Haderup

Haderup og Omegns Borgerforening Formand: Lone Handberg Tlf. 30 35 56 78 Nørregade 15 7540 Haderup www.haderupinfo.dk

Hodsager og Omegns Borgerforening Formand: Berit Mikkelsen Tlf. 24 40 28 94 Hovedgaden 40 Hodsager 7490 Aulum www.hodsager.eu

Skovvængets Beboerforening Formand: Hans Nørgaard Tlf. 97 45 20 66 / 23 20 29 91 Skovvænget 9 7540 Haderup


hobby Aulum Kolonihave Formand: Peter Toft Tlf. 51 37 67 67 Søndergade 34 7490 Aulum

Aulum-Vildbjerg Brevdueforening Formand: Bjarne Jørgensen Tlf. 20 14 38 42 Pugdalvej 9 7480 Vildbjerg www.brevduen.dk

Tlf. 45 93 60 00 Tobaksvej 23A 2860 Søborg Mandag-fredag 9.00-14.00 www.haven.dk

Vinderup-Haderup Havekreds Formand: Lillian Jepsen Tlf. 61 74 79 28 Bjertparken 81 7830 Vinderup grudjepsen@gmail.com

Aulum Y’s Men’s Club Præsident 1/7 2018-30/6 2019 Erik Sørensen Tlf. 22 49 28 06 Gl. Engvej 3 7490 Aulum

Dansk Røde Kors (Aulum-Haderup) Formand og aktivitetsleder for nørklerne: Gerda Søndergaard Tlf. 23 24 02 40 Hirsevænget 7 7490 Aulum gerdaaulum@gmail.com Næstformand: Jørgen Nydam Jensen Tlf. 97 45 24 01 / 21 22 65 29 Hoppes Allé 2 7540 Haderup nydam@outlook.com

Besøgstjenesten: Hanne Skovsted Tlf. 97 45 24 61 / 30 23 77 16 Skovvænget 43 7540 Haderup hanneskovsted@gmail.com Aktivitetsleder for genbrugsbutikken: Bente Vittrup Røde Kors butik i Aulum Kirkegade 14 7490 Aulum Tlf. 40 84 60 90

Lions Club, Aulum Præsident 1/7 2018-30/6 2019 Tage Forsom Tlf. 97 47 33 93 / 29 89 09 06 Kildevej 13 7490 Aulum

foreninger 81

foreninger

Haveselskabet Hovedkontor

humanitaere


idraet t og spor AIF’s Forældreforening Formand: Martin Schousboe Tlf. 21 34 40 19 Gammel Engvej 7, 7490 Aulum martinschousboe@mail.dk

Aulum Billardog Dartklub Formand: Poul-Henning Mathiassen Tlf. 61 79 74 90 Mosevænget 6, 7490 Aulum phma@mail.dk

Aulum-Grove Jagtforening Formand: Mogens Bredtoft Tlf. 21 82 52 74 Lundbyvej 3, 7490 Aulum www.ag-jagt.dk foreninger

Aulum Gymnastikforening (AG) Formand: Louise Faaborg Tlf. 22 13 14 07 Åbyvej 5, 7490 Aulum www.ag-aulum.dk Badminton Ricky Nielsen Tlf. 22 62 10 77 Dans Kirsten Dahl Petersen Tlf. 23 44 47 54 Disco golf Thomas Væggemose Engvej 22 Tlf. 21 15 77 12 Gymnastik Anna Marie H. Lauridsen Tlf. 26 18 20 62 Løb Malene Schunck Tlf. 23 72 30 97 82

Motion Ove Lynderup Tlf. 20 18 88 99 Svømning Tennis Per Dyrberg Hald Tlf. 51 58 05 88 Volleyball Andres Brosbøl Tlf. 25 12 07 54

Aulum-Haderup Folkedanserforening Formand: Jørgen Særkjær Tlf. 20 42 30 37 Søvænget 50 7451 Sunds

Aulum-Haderup Sportsfiskerforening Formand: Jens Hvam Tlf. 97 45 26 52 Løvigvej 4, Hagebro 7540 Haderup

Aulum Håndboldklub Formand: Anne Lassen Tlf. 60 17 27 13 Danmarksgade 55 7490 Aulum annelas88@gmail.com

Aulum Idrætsforening Formand: Per Videbæk Tlf. 29 23 05 50 Grønbækparken 4 7490 Aulum

Aulum Krolf Klub Formand: Verner Lauritsen Tlf. 21 79 26 78 Lundgårdsparken 1 7490 Aulum

Aulum Senioridrætsforening Formand: Knud Kjærgaard Tlf. 23 61 35 77 Højager 35 7490 Aulum

Aulum Skakklub Formand: Chr. Ertbjerg Tlf. 97 47 25 47 Kløvervej 2 7490 Aulum

Aulum Skytteforening Formand: Erik Bukalo Tlf. 21 29 24 53 Velhustedvej 33 6933 Kibæk

Feldborg BMX-klub Tina B. Gylling Tlf. 51 52 38 58 Tusbækvej 34 7540 Haderup formand@febmx.dk

Feldborg Gymnastikforening Formand: Susanne Frydendal Nielsen Tlf. 61 12 39 74 Ahornvej 12 Feldborg 7540 Haderup Gymnastik, atletik, tennis

Feldborg-Haderup IF Formand: Ole Kristensen Tlf. 40 14 98 60 Egevej 2 Feldborg 7540 Haderup


Haderup Billardklub Formand: Ivar Lyhne Tlf. 41 58 25 27 Nørregade 28 7450 Haderup

Haderup Forenede Sportsklubber Formand: Heine K. Madsen Tlf. 97 45 24 80 Lærkevej 11 7540 Haderup

Hodsager Rideklub Haderup Jagtforening Formand: Peter Bay Tlf. 21 24 26 49 Vormstrupvej 21 7540 Haderup

Haderup Oldboys Forening Rune Hareskov Pedersen Tlf. 40 41 42 50 Løvigvej 2 7540 Haderup

Formand: Heidi Zwick Tlf. 31 51 91 24 Haderisvej 4 7540 Haderup www.haderup-rideklub.dk

Haderup Skytteforening Formand: Hanne Clausen Tlf. 61 26 62 77 Resenfeldevej 21 7470 Karup www.haderup-skytteforening.dk

Trehøje Golfklub Formand: Lars Ole Wulff Tlf. 60 17 47 80 Kontor Tlf. 97 13 14 11 Røddingvej 21A 7480 Vildbjerg

Aulum Indre Mission, Byens Søndagsskole Formand: Katrine Luther Krarup Tlf. 28 34 30 48 Højager 43 7490 Aulum

Aulum Indre Mission, Børneklubben (piger og drenge 0.-3. kl.) Kontaktperson: Anja Sørensen Tlf. 50 55 30 34 Feldborgvej 7 7490 Aulum

foreninger

Haderup Rideklub

Formand: Jette Skram Mikkelsen Tlf. 22 56 59 45 Hovedgaden 12 Hodsager 7490 Aulum jetteskram@gmail.com

Aulum Indre Mission, IMU

kirkelige Aulum Børneklub 0.-3. kl. KFUM og KFUK Leder Mette Bjerg Tlf. 20 94 30 42 Ørrevej 8 7490 Aulum

Hodsager Idræts- og Ungdomsforening

Aulum Indre Mission

Formand: Didde Stenholt Tlf. 30 16 19 71 Østvænget 41 Hodsager 7490 Aulum

Formand: Leif Hakelbjerg Mortensen Tlf. 25 21 08 21 Bygvej 3 7490 Aulum

Kontaktperson: David Fredgaard Tlf. 26 36 98 63 Markvænget 5 7490 Aulum

Aulum Indre Mission, Krudttønden (piger og drenge fra 4.-6. kl.) Marianne Lund Tlf. 29 26 22 69 Varhedevej 15 7490 Aulum

foreninger 83


kirkeligefortsat Aulum Indre Mission, Teenklub (piger og drenge i 7. kl.) Torkil Klidsgaard Larsen Tlf. 24 41 49 17 Ørrevej 27 7490 Aulum

Aulum KFUM & KFUK Formand: Niels Kjær Nørgaard Tlf. 24 20 40 90 Rugbjergvej 8 7490 Aulum www.aulum.kfum-kfuk.dk

Aulum KFUM&K, Foredrag for Alle

foreninger

Kontaktperson: Helene Bredtoft Tlf. 97 47 37 79 - 61 11 09 56 Lundbyvej 3 7490 Aulum

Aulum KFUM&K, Maxi-klubben (4.-6. kl.) Leder: Camilla Skov Olesen Tlf. 50 74 63 70 Møllestræde 10 st. - 1. 7490 Aulum

Aulum KFUM&K, Moksang Kontaktperson: Tove Haunstrup Tlf. 25 32 58 54 Skjerkvej 7 7490 Aulum

Aulum KFUM&K, Teenklub (8.-10. kl.) Kontaktperson: Elisabeth Old Tlf. 51 76 60 52 Ørrevej 39, 7490 Aulum 84

Aulum KFUM&K, Unge Voksne

Hodsager Indre Mission

Kontaktperson: Flemming Poulsen Tlf. 24 98 88 91

Kontaktperson: Anders Laugesen Tlf. 24 27 44 46 Hestbjergvej 5 Hodsager 7490 Aulum

Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed Formand: Carsten Bjerrum Tlf. 21 49 91 59 Fuglsangvej 2, Vind 7500 Holstebro www.avv-valgmenighed.dk

KFUM&K Landskontor Valby Langgade 19 2500 Valby Tlf. 36 14 15 33

Haderup Indre Mission

KLF Netværk Midtjylland Vest

Formand: Karl Henrik Laursen Tlf. 97 45 61 97 Karupvej 10, Høstrup 7540 Haderup

Kontaktperson: Willy Risbjerg Tlf. 21 26 81 45 Akacieparken 52 7430 Ikast

Hodsager Fredagsfamilien Kontakt: Helle og Karsten Kiel Tlf. 97 47 60 17 - 23 66 39 29 Hodsagervej 45 7490 Aulum

kirke


kulturelle

Haderup Karup Gospelkor

Aulum Højskoleforening

Formand: Ole Gorm Petersen Tlf. 60 15 13 84 Kongenshusvej 6 7470 Karup

Formand: Anders Holleskov Tlf. 42 37 08 95 Holtevej 5a 7490 Aulum

Aulum Kunstforening Formand: Lene Mølbæk Tlf. 23 42 23 84 Havrevej 19 7490 Aulum kunst@aulummolle.dk

Aulum Møllelaug

Leje af møllen: Finn Olesen Tlf. 29 71 32 76 udlejning@aulummolle.dk

Aulum Revy- og Amatørteaterforening Formand: Finn Østergaard Tlf. 40 85 55 75 - 97 47 35 41 Varhedevej 7 7490 Aulum

Haderup Amatørteater (HAT) Formand: Nicolai Lauridsen Tlf. 51 21 73 22 Skovvænget 47 7540 Haderup

Formand: Jens Peder Wolff Tlf. 40 87 49 32 Falkevej 12 7540 Haderup

Stationen Formand: Mariane Ravnholt Tlf. 21 62 84 45 Søndergade 14 7490 Aulum mail@aulumstation.dk www.aulumstation.dk

Landbo Aulum Dyrskue Formand: Erik Sørensen Tlf. 22 49 28 06 Gammel Engvej 3 7490 Aulum kes@aulum.dk

Aulum-Haderup Plantning og Landskab Formand: Anders Holm Tlf. 97 45 20 71 Staulundvej 4 7540 Haderup

Formand: Jacob Thomsen Tlf. 27 83 27 38 Fynsgade 1 7490 Aulum

Hedeboernes 4H Formand: Anna Marie R. Troelsen Tlf. 97 45 42 84 Teglværksvej 11, Feldborg 7540 Haderup

Hedeboernes Landboungdom Formand: Emil Steensgaard Tlf. 91 64 44 06 Spåbækvej 5 6973 Ørnhøj

foreninger

Formand: Oskar Krogsgaard Tlf. 97 47 25 01 Rugvænget 17, 7490 Aulum mollelaug@aulummolle.dk

Haderup Lokalhistoriske Museumsforening

Aulum Traktortræk

Hedeboernes Seniorklub Formand: Karl Zacko Tlf. 40 40 75 35 Pogagervej 1 7550 Sørvad

Herning-Ikast Landboforening Formand: Svend Agergaard Tlf. 40 82 44 88 Nr. Vejenvej 10 7400 Herning

foreninger 85


oplysning FOF, Folkeligt Oplysningsforbund, Nordvestjylland Tlf. 97 47 30 32 Formand: Leo Lund Jensen Grøndahlsvej 25, 8. D1 7400 Herning leo.lund-jensen@mail.dk www.fof.dk

foreninger

Pensionist

Politisk

Feldborg-Haderup Pensionistforening

Konservative Herning Kommune

Socialdemokratiet i Trehøje og Aulum-Haderup

Formand: Karl Højhus Jeppesen Tlf. 40 38 91 38 Elmealle 3c 6933 Kibæk karl.hojhus@gmail.com

Formand: Elisabeth Madsen Tlf. 97 13 17 33 Præstevænget 13A 7480 Vildbjerg Tlf. 21 52 96 42 em.vildbjerg@dlgmail.dk

Formand: Keld Sandal Tlf. 23 98 52 22 Fusbækvej 15, Feldborg 7540 Haderup

Hodsager Aktivitetsklub Formand: Poul Ivan Jensen Tlf. 31 36 61 53 Åparken 7, Hodsager 7490 Aulum

Omsorgsklubber Se kommunale informationssider

Kristendemokraterne i Herning Kommune Formand: Jens Ove Kjeldsen Tlf. 29 70 87 85 Kølkærvej 41 7400 Herning Tlf. 97 11 87 85 byrjok@gmail.com

Venstre i Aulum Formand: Niels Jørgen Henriksen Tlf. 97 47 25 29 / 21 42 25 29 Anemonevej 6A 7490 Aulum nj@pc.dk

Venstre i Hodsager Ældre Sagen, Lokalkomite for Aulum-Haderup og Trehøje Thomas Høj Jørgensen Tlf. 60 84 34 12 Østergårdsalle 3, 4. tv. 7490 Aulum

86

Radikale Venstre i Aulum-Haderup Kontaktperson: Bodil Grove Christensen Tlf. 26 17 87 59 Hvedevej 1 7490 Aulum

Formand: Karsten Kiel Tlf. 97 47 60 17 / 23 66 39 29 Hodsagervej 45, Hodsager 7490 Aulum hokkiel@gmail.com


Uniformeredpes kor FDF i Aulum Formand: Ellen Staal Tlf. 30 48 60 85 Jenbanegade 13 1. 7490 Aulum www.fdf.dk/aulum

Kredsledelse: Thomas Frydendal Nielsen Tlf. 61 69 89 07 Ahornvej 12 Feldborg 7540 Haderup thomas.fdf@gmail.com Kredsleder: Thomas Bakbo Laursen Tlf. 23 96 88 29 Karupvej 10 Høstrup 7540 Haderup thomas_bakbo@hotmail.com

Kredsledelse: Lotte Damsgaard (kontaktperson) Tlf. 40 79 28 50 Kirsten Thoftgaard Tlf. 21 34 42 90

KFUM-spejderne i Hodsager

Bo Sørensen Tlf. 22 51 02 29

Kasserer: Susanne Wedel Jørgensen Tlf. 24 20 75 07 Grønnegade 22 6950 Ringkøbing

FDF i Haderup-Feldborg

Gruppeleder: Villy Grønne Tlf. 40 61 97 10 Hodsagervej 61 7490 Aulum www.spejdernet.dk/hodsager

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling Tlf. 96 41 91 03 Rugbjergvej 6 7490 Aulum www.aulumhaderup-erhverv.dk Formand: Hans Kærgaard Tlf. 40 33 62 64 hkerg@vejle.dk

Støtteforeningen for Jens Jensens Anlæg Formand: Hans Tølbøl Tlf. 97 45 28 60 Falkevej 13 7540 Haderup Kasserer: Jan Høj Andersen Tlf. 28 81 70 10 Falkevej 17 7540 Haderup

foreninger

Formand: Jimmy Yde Majgård Tlf. 28 12 24 85 E-mail: ydemajgaard@gmail.com www.fdf.dk/haderup

Oi vrige

foreninger

foreninger

r e g n i n fore 87


kort

kort

t r o k

Hodsage kort

Aulum

Ljørring 2.

13.

11.

Vildbjerg

88

Sindin


igt s r e v o e n v a n j e v

jen findes. orpå gaden/ve til det kort, hv rer nfø he r de nhed, ført en beligge /vejnavn er an rådet -Haderup-om Efter hver gade lum Au er ov rt ko eller Hodsager på s de fin by A-F org, Haderup . . . H-2 kort over Aulum nvist til bykort over Feldb på s de .......... fin J GRørparken . . . . . . E-4 /vejnavne er he . p . de . ru ga . . de e . . rig Ha . . øv . . j Ved ....... Sandgårdve . . . . I-3 r Hoppes Allé e ........ . . . . .Hodsage . . . D-2 Sjællandsgad vej . . . . . . . . . . . . B-2 . .......... er se . . ag ej Ho . ds . ltv . . Ho ho . g ild 3, . or Ab ldb . . . . CSkavevej . -1, E-1 3 . . . . . . . . . Fe . I-3 Hovedgaden . . . . . . . . . .D Ahornvej . . . . A-4, B-5, G... Skivevej . . . dvejen . . . . . . . . . B-4 1 . .......... ve . H. ej . Ho . . ev . . . . on . . 5 . . . em . An . . . B...... Skjerkvej . . I-2, I-3 3 ej . . . . . . . . Hvedevej . . .......... Asbækhedev . . . . . . . . . B. . . H-1 Skolegade . dvej . . . . . . 1 . . Feldborg .......... gil . t H. . Hø ge . . . ra . . . . ed . 3 . . kk . . EBa ... ...... Skolestien derup .......... Højager . . . . . . . . . . . . Ha F-4 . . . . . . . . . I-3 Barslundvej . . . F-1 Skolevænget de . . . . . . . . g ...... .......... jga . . or . . Hø . ldb . ej . Fe . ev , -3 vn I-3 ej . Ba ... . . . . . .D Skovfogedv ldborg .......... H-4 Højmosevej . . . . . .D-3, Fe rup Bellisvej . . . . . B-3 . . . . . . . H-3, 3 Skovvej . . . j ......... 1, Hade ustrivej . . . Ve DH. s Ind . 2, . ne . GSi . . . g . tte or . et Be ldb rd . . . Skovvæng . . . H-2 . . . . . .C-2, Fe B-2 , I-5 Industrivej No .......... Birkevej . . . ... . . . . . H-4, I-4 Skyttevej . . . . . . . . C-4 .......... ustrivej Syd I-3 . . . ej . Ind . . ev . . . . os . . . m er . rk . ej ag Bi ds ...... Skærbækv . . . . I-3 p . . . . . C-3, Ho Irisvej . . . . . .......... Birkjærvej . . . . . . . Haderu 4, C-4 Smedegade Jensensvej . . . . . . . . . B3 . . Haderup ns . ej H. Je ev . 2, . os . H. . 2 . gm . er . Den Bj 1, .... . A-5 Solskrænt . . . . . . . . . D- . I-1 Jernbanegade . . . . . . . . . . H-4 .......... Bjørnkærvej .. Spegebjergvej . . . . . . . . . . E-2 .......... ildvej . . . . . j I-2 rs ve 2, Je de H. . . ve . . g . gh or . ej . Bo ldb .... Stavlundv . . . . I-3 3 . . . . . .D-3, Fe C-4 Jyllandsgade .......... Bredgade . . . . . . . . . . . H... Syrenvej . . . tmagervej . . 2 . . . . . . B-2 .......... re . . F. j Ka . 1, . ve E. ej vig . 3 . pv ed . C. Br ... ..... Sdr. Savstru . . B-4 .......... . . I-3 Karupvej . . .......... Brogårdvej . . . . C-4 .......... Sdr. Skjerkvej 2 .......... stanieallé . . . . . . . . . . I-1 G. Ka . 5, . . Aj 4, I-5 ve A, . er Brohusvej . . . I-4 ..... Sønderag H-3, I-3 j......... . . I-2 Kildevej . . . .......... Buntmagerve . . . H-1 .......... Søndergade r .......... . . . . . . . H-3 ge rkegade . . . . Ki sa . . od . .H n 4 . . ke D. . Bygvej . . . . ar .. ..... Sønderm . . . D-3 .......... rup Kirkestræde j ......... Bækvej . . . . . . G-3 . . . . . . . Hade Taterbakkeve .......... I-4 . . . . . . . A-4 rkevej . . . . . . . . Ki . . . . . . . . . 2 . . . G. ej . Bødkervej . . .. ..... Tavlborgv ldborg .......... Kløvervej . . . . . . I-2 . . . . .D-2, Fe rup . . I-2 Bøgevej . . . .......... Teglværksvej .......... 4 . . . Hade B. , Korsholmvej . . -4 . .A . . . . . . . . Danmarksgade . . . . . . . . . . . I-5 ..... Tjørnevej . . . . I-4 ... . J-1 Kronborgvej .......... Drejervej . . . derup .......... Toftevej . . . 5 . . . . . . . . . Ha F-2 lvej . . . . . . . . . . . . . . B-2 B. . Ku . . . . . . . . . . . . . . . Drosselvej . . .. .... Tohøjevej dsager .......... Kærgårdvej -4, A-5 j . . . C-3, Ho Egelundvej . derup 5 . . . . . . . . . .A Toppergårdve . . . . . . . . Ha org org . . . . . . . . BLangbovej . . ldb . . Fe . , . -2 ej .D Egeskrænten pv . ldb .. Troelstru . . . . . . . . . Fe D-3 -2, Feldborg I-1 nggade . . . .C 4, La . . B. . . . . . . . . . Egevej . . . . ej . .. .... Tusbækv B-4, J-2 .......... 5, I-5 Lergravvej . .......... Eliseborgvej ldborg . . . . . . . . B4 Tvedvej . . . . . . . . . . . . Fe rringvej . . . G-2 . . . . .B-3, BLjø . 4, . . B. r . . . . ge . . . . Elmevej . . . sa . . od .. Tvisvej . . . . . . . . .H ndbyvej . . . H-3 . . . . . . . . . I-2 Lu . 2, . . H. r . . ge . de . Enebærvej . sa . ga od e . Tømmer . . . B-2 . . . . . . . . .H Lundgårdsgad 2, H-3 .......... Engbakken . . . . H-1 ken . . . . . H- F-2 Udholmvej . .......... . . . . . . . . I-3 . . Lundgårdspar . . . . . . . . 2 . . . . H. j Engdraget . . 1, ... Valmueve 4, C-4 . . . . . . . . . H- rup . . I-3 Lundholmvej . . . . . . . . . B- rup Engvej . . . . de .......... Varhedevej . . . . . . . . . . Ha . . . Hade ngen . . . . . . rup . Ly . de . . Ha . . . . . I-4 . . et 4, Falkevej . . . . H.. Ved Hegn . . . H-1 .......... Lyngskrænten sager .......... Farvervej . . . C-3, J-1 . . . . . . .Hod 2 Vestager . . . . . . . . . B-4, ngtoften . . . rup . . . . . . . . CLy de ej Ha gv . 3 or . . E. . ldb Feldborgvej . . . . 2 Vester Fe .......... rkevej . . . . . E-1 . . . . . . . . H. Læ . . . . . . . . . . . I-2 . e . 2, Fladerne . . . . ad . H. Vesterg .......... vigvej . . . . . . I-2 . . . . . . . . . I-4 . Lø . . . . . . . . . . . I-3 . . . . Fredshegn . . . nd . . en Vesterlu ldborg .......... Markedsplads . . . . I-3 . . . . . . . . . Fe rup Fynsgade . . E-2, F-2 .......... Vestparken . .......... . . I-3 Markvænget . . . . . Hade . . . . . . . 5 . . . . A. . . . Fårbækvej . . . . . . j .. Vibeve -1, E-1 .......... Mosevænget dsager . . . . . . . . . .D H-4 Gabsvej . . . 4, G-1 . . . . . C-2, Ho Viborgvej . . . . . . . . . . . B- org org Mølgårdvej . . . A-5, B-5, ldb . . Fe . . . . . ej . Gl. Engvej . . ldb kv . ... Videbæ derup . . . . . . . . . Fe B-4 Mølleparken . . . . I-2 . . . . . . D1, Ha A-4 Gl. Landevej -3, .......... Viftrupvej . . . . . . . . . . . .B org Møllestræde ......... ldb . . Fe . . . . . I-2 . . j . . Gl. Skolevej . . ve . . ... Vinding . . . . I-2 .......... Møllevej . . . E-4, F-4 .......... Gl. Tvedvej . . . . B-3 .......... I-3 Vinkelvej . . .......... rup Natovej . . . .......... de . . Ha . . 2 . . . . E. . . . Gedbovej . . . . . . . 3 ... Violvej d........ , E-2 Nygade . . . . . . . . .D-3, E-2 . . .D . . . g . . or . . . j Gindeskovgår . ldb . ve 1 ... Vistorp . . . . .D-2, Fe rup rup Nygårdsvej . . . . . . . . . . Ede . . Ha . 1, j Eve . Gindeskovvej de . up . Ha ... B-5 Vormstr ......... Nørregade . . . B-2 .......... . . . . r . . . . ge . . . . Granbakken sa . . . . od . . Vråvej 3, H-3 . . . . . . . . .H Nørreholmvej . . . B-3 . . . . . .G-2, G- ager Grantoften . E-3, E-4 .......... Vævervej . . .......... . G-2 Nørskovvej . . C-3, Hods . . . . . . . 3 . . J. . ej . Grovevej . . . . gv . . . j . Yllebjer derup n ....... Nålemagerve . . . D-4 . . . . . . . . . Ha , J-5 Grønbækparke . . . . . . . . . . H-2 .......... Ørnevej . . . ... Ommosevej 1, E-2 . . . . B-5, I-4 E. . . . . . . I-3 . . . . . . Grønningen . . . . . j j . ve Ørreve .I-3, J-3 ......... Over Høstrup B-5, I-5 .......... Grønsværen . . . E-3 .......... I-2 Østergade . .......... Overgårdvej .......... . . H-2 . . . . . . é . I-3 . all . . . Gråsandvej . ds . . . . år . . .. I-2 Østerg ......... Parkvej . . . . .......... . . E-3 . . . . . . j 2 . . Eve . Gyvelvej . . . 1, ds . . år E. . .. I-3 Østerg ......... Pilhusevej . . derup .......... . Ha . . . 3 . . . . D. . Haderisvej . . 3, . ft . C. . I-3 Østerto ej . . . . . . . Ravnevej . . .......... . . . . A-4 . . . . . . . I-2 . . . . Hallundbækv g . . . . an . . . ger Østerv ......... Ravnmosevej . . . . . .Hodsa . . . E-4 . . . . . . . I-1 . . . . Havevej . . . et . . . . ng . . . . Østvæ derup ......... Riskærvej . . . . . I-2 . . . . . . . . . Ha B-5 Havrevej . . . derup .......... Åbakkevej . . . . . . . D-1, Ha rup Rolighedsvej .......... . . . B-5 . . . . . . . . . . . Hedevej . . . . de . . . Ha ej . . Åbyv sager . . . . . . E-3, Romvigvej . . . . . . . .Hod . . . . . I-3 Herningvej . arken . . . . . et . . . . . . . . rup . . . . . . . C-3 . Åp ng de . æ . Ha . nv . . er . . se . ag ej . Ro ds ..... Hestbjergv E-2, F-2 . . . . . B-3, Ho , I-2 ger Åskrænten . j ......... Rotvigvej . . I-1 . . . . . .Hodsa . 4, . . B. I-1 . . . . . . Hesselundve . . . . . . . . . . . ej ... ej . Åv . gv . . jer . . gb I-1 et 1, Ru HHirsevæng dsager .......... . B-3, D-4, Ho Rugvænget . . . . . H-1 Hodsagervej -2, Feldborg ken . . . . . . .D ar . . rp . æ . . rk Rø ej H-1, I-1 Hogagerv . . . G-2 .......... .......... Rørkærvej . 5 A. Holstebrovej . . . . 89 ........ Holtevej . . .

Feldborg

er

Ørre

ng

Simm

S

kort

Skærbæk


= Hjertestarter = Skulptur Se oplevelser og (14) Hodsager kort

14. 14.

14.

kort

19

20.

Holstebromotorvejen

90


kort

91


24.

1.

kort

92 rken

10.

Rørkærpa

6.

5.

23. 21.

26.22. 3.

4.

25.

2.

7.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Holstebromotorvejen

Kirke Børneinstitution Fritidscenter Hal Skole Kulturhuset Friluftsbad Butikscenter og torv Mølle 19 Ældre- og aktivitetscenter Tennisbane Sportsplads Børnehave j ve Hotel æk b e Vid Jernbanestation Børneinstitution Rådhus Plejecenter Døgninstitution Friskole Rulleskøjtehal Børneinstitution Kirkehuset Postbutik Dyrskue og multiplads Motorvejen forbi Aulum åbner sidst i november

kort

93

Se oplevelser

= Skulptur

= Hjertestarter


8.

9.

kort 8.

= Hjertestarter = Skulptur Se oplevelser

94


12.

13.

11.

kort

= Hjertestarter = Skulptur Se oplevelser

95


Sto ub ĂŚk Par ke n

15. 16.

kort

= Hjertestarter = Skulptur Se oplevelser

96

14.


Haderup

Fårbæk Feldborg Hodsager

Skærbæk

Aulum

Simmelkær

Sørvad Vind Ljørring

Ilskov

Ørre Ørnhøj

Vildbjerg Timring

Abildå

Sunds

Sinding

Nøvling Skibbild

Gullestrup Tjørring

Snejbjerg

Herning Gjellerup Hammerum

Haunstrup Tanderupkær Studsgård

Hauge Lind Kollund Skærbæk Høgild

kort

Kibæk

Kølkær Søbylund

Arnborg

Assing

Fasterholt

Skarrild

Sønder Felding Karstoft Sandet Stakroge

Herning Kommune

N 97


Købmandsgårdens Genbrug Mød os på Facebook

Danmarksgade 70 · 7490 Aulum ÅBNINGSTIDER: Tirsdag kl. 15.30-17.30 Onsdag kl. 09.30-11.00

Aase Rasmussen Tlf. 97 47 29 06 98

Torsdag kl. 15.30-17.30 Lørdag kl. 09.00-12.00

Vi modtager gerne brugbare ting i åbningstiden. Har du ikke mulighed for selv at aflevere kan vi efter aftale hente tingene.

Peter Toft Tlf. 51 37 67 67


indhold

erhverv

100 - Advokater • Akupunktører 101 - Anlægsgartnere • Apoteker • Autoforhandlere 102 - Autoreparation og autoservice • Begravelsesforretninger

105 - Biobrændsel • Blomsterhandlere 106 - Bogtrykkerier • Brøndboring Caféer • Cykler

107 - Diner Transportable • Dyrehospitaler • Dyrlæger • Efterskoler • El-installatører

108 - Entreprenører • Erhvervsudvikling 109 - Fjernvarme • Fodpleje • Fodterapeuter • Frisører 110 - Fritidscentre • Fysioterapeuter • Gaffeltruck • Gardiner • Genbrug

111 - Guldsmede • Handymen • Hårde hvidevarer Køle- og fryseanlæg • Køle-/varmepumpeteknik

112 - Køreskoler • Landbrug • Læger • Malermestre 113 - Maskinhandlere • Maskinstationer 114 - Murermestre 115 - Møbler • Pengeinstitutter • Optikere • Radio og Tv 116 - Plæneklippere • Rengøring • Renserier og vaskerier • Revisorer

117 - Skorstensfejere • Skovbrug erhverv

• Skovservice • Stenhuggerier

118 - Tagpapservice • Tagrens • Tandlæger • Taxaer • Telt- og serviceudlejning • Turistkørsel • Tømmer og trælast

119 - Tømrermestre 120 - Vinduespolerere og -pudsere • Vognmænd 122 - VVS-installatører • Zoneterapi

9999


v r e v erh 2019 eller din annonce l ti r e g n ri d takt Har du æn med, så kon re æ v t a u d ønsker

gen o b d n å h l a k Lo derup Aulum-Ha ensen Erik Mort .dk gen@aulum o b d n a lh a k lo

erhverv

ADVOKATER

AKUPUNKTØRER Industrivej Nord 22 7490 Aulum Tlf. 97 87 58 00 www.acunova.dk

LØSNINGER MED FOKUS PÅ MENNESKET Lotte Bliddal (H) • Berit Holmstrøm (L) • Michael Jørgensen (H) Peter Hilligsø • Paul Johansen Bredgade 20

100

6920 Videbæk

Tlf. 97 17 22 44 www.paulex.dk


ANLÆGSGARTNERE

APOTEKER

)"7&"/-Š(

Aulum Apotek Filial af Vildbjerg Apotek

t/ZBOMÂ?H t(SÂ?TQMÂ?OFS t0NGPSBOESJOH

,WB oBMU MJUFU J rimeEUJM l QSJTig

Skolegade 2, Aulum, 97 47 10 44 Dit lokale sted for apotekervarer

t#FQMBOUOJOH t'MJTFOFEMÂ?HOJOH t#SPMÂ?HOJOH AnlĂŚgsgartner

Kim Lundager AlbĂŚkvej 6t7JMECKFSH

Tlf. 40 83 35 95 www.kimlundager.dk t5PQLBQOJOHt7Â?MUOJOHt3ZEOJOH

Aulum Byskole 1949

AUTOFORHANDLERE

AULUM AUTOTEKNIK Drejervej 22 . 7490 Aulum

Tlf. 9641 6633 www.aulum-autoteknik.dk

erhverv

Trehøje AnlÌg A/S | Bødkervej 12 7480 Vildbjerg | 9713 3425 | www.trha.dk

$OWLKDYHDQO J à LVHU +DYHDUNLWHNW.RQVXOHQW $XW.ORDNP HVWHU 9HG OLJ HKROG HUKYHUYRJ S ULYDW (MHQG RP VVHUYLFH9LFHY UW /HJ HS ODG VLQVS HNW¥U Industrivej Nord 11 ¡ 97 47 28 37 ¡ klauto.dk

101


AUTOREPARATION OG AUTOSERVICE

» Service og reparation af alle bilmærker

Leif Stokholm

Allan Byskov

www.stokholmautoservice.dk

AULUM AUTOTEKNIK Drejervej 22 . 7490 Aulum

Industrivej Nord 11 · 97 47 28 37 · klauto.dk

Tlf. 9641 6633

VG Auto

www.aulum-autoteknik.dk

v/ mekaniker Villy Grønne Hodsagervej 61 . Aulum Tlf. 40 61 97 10 groenne@vgroenne.dk

BEGRAVELSESFORRETNINGER

Vildbjerg

Tlf. 97 13 36 55 Nærvær og omhu – også aften og weekend

Vi hjælper med det praktiske så du får tid til det vigtigste

Aulum

Tlf. 97 47 20 31

erhverv

Få udleveret folderen »Min sidste vilje«

Jørgen Jørgensen

Kim Jespersen

T R E HØJ E

B E G R AV E L S EMortensen S F O R R E TUlrik N IBaun NG Niels-Otto Jyllandsgade 13 · Vildbjerg

102

Niels-Otto Mortensen

Birthe Mortensen

AU LU M-V I L DBJ E RG Jørgen Jørgensen

B E G R AV E L S E S F O R R E T N I N G Kirkegade 5 · Aulum


LOKAL BEDEMAND I HERNING OG HOLSTEBRO

EXAM. BEDEMAND SIDEN 2000

HERNING | 97 12 11 19 KONTOR | PAGHS ALLE 49 | 7400 HERNING

HOLSTEBRO | 97 42 11 19 KONTOR | LÆGÅRDVEJ 20 | 7500 HOLSTEBRO

PAW BERGEN

PERSONLIG ASSISTANCE | DØGNVAGT PRISER / PRAKTISK INFO | BERGENBEGRAVELSE.DK STØTTER LOKALT I HERNING OG HOLSTEBRO

Vestergade 14 • 7800 Skive l Søndergade 1 • 7830 Vinderup

Tlf: 97 52 08 98 www.boudigaard.dk

Ring gerne og spørg ef ter priser og muligheder

erhverv

Birgitte S. Mortensen Tlf.: 21 80 20 87 Din lokale bedemand i Haderup

Søren Boudigaard

Søren Toft

Hanne Bielefeldt Boudigaard

Nærværende Vi varetager alt vedr. Vi er ISO9001-certificeret Personlig • Nutidig Begravelse • Bisættelse Anbefalet af Forbrugerrådet TÆNK 103


Døgnvagt alle dage på tlf. 97 42 09 11

ISO9001 CERTIFICERING

Kvalitetssystem

Din lokale bedemand · Grundlagt 1912

Begravelse og bisættelse Vi ordner gerne alle papirer med myndighederne, også når familien bor i en anden by eller i udlandet. Viborgvej 16 · 7500 Holstebro

Tlf. 97 42 09 11 · www.gaardhoeje.dk

Hartvig Gaardhøje

Flemming Jørgensen

Kathrine Parker

Aulum - Vildbjerg

Erik Thuesen erhverv

104

Til dig og

dine børn

- Råd og vejledning hos din lokale bedemand… nd


BIOBRÆNDSEL

Se priser og praktisk info på vores hjemmeside

TILLID, TRYGHED og personlig hjælp ved dødsfald

• Træpiller 6/8 mm

dlejning

Containeru

• Træbriketter og stokerflis • Kørsel med skovtræ udføres

Ramskovvej 10 · 7550 Sørvad · Tlf. 97 43 83 12 · www.akselahle.dk

Lisbeth & Finn Vestergaard Exam. Bedemand

SUNDS BEGRAVELSE 97 14 08 08 - svarer hele døgnet www.sundsbegravelse.dk Sunds Hovedgade 41, Sunds

BLOMSTERHANDLERE Find os på Facebook

I dé Blomster Brudebuketter Kranse Gavekurve

 Chokolade m.m. Øl, vin & spiritus Gaveartikler

Kirkegade 10 · 7490 Aulum · Tlf. 97 47 20 64

erhverv

Bente og Jørgen Ødegaard, eksam. bedemænd Danmarksgade 11, 7490 Aulum, DØGNTLF. 9712 0610 Besøg www.ødegaard.dk med blandt andet priser og mindesider

Søndergade 8 . 7480 Vildbjerg . Tlf. 97 26 90 60 - 25 36 09 91 www.blomsterapoteket.dk . info@blomsterapoteket.dk

105


BOGTRYKKERIER

CYKLER

Brogårdsvej 7 . DK-6920 Videbæk . telefon: +45 97 17 11 22 post@videbaek-bogtrykkeri.dk . www.videbaek-bogtrykkeri.dk

Søndergade 1, 7480 Vildbjerg

Din lokale cykelhandler - med faguddannet mekaniker :MJ VIVHI¾IWXIOIRHXIQŸVOIV SKLEVIXWXSVXYHZEPKEJIPG]OPIV %PPIQŸVOIVVITEVIVIWSKWIVZMGIVIW Haderup Centralskole 1959

Tlf. 97 13 13 83 BRØNDBORING Mangler De vand? - så er Deres mand

Brøndborer Svend Aa. Nielsen Haderup

20 47 23 28 mail@broendboreren.dk

HENNING JØRGENSEN CYKLER APS Tjelevej 48 . Tjørring . 7400 Herning Tlf. 97 26 72 55 . www.joergensencykler.dk

SALG . SERVICE . REPARATION VI HENTER OG BRINGER DIN CYKEL TIL REPARATION

PUMPER OG RENSNINGSANLÆG SÆLGES Mere end 25 års erfaring inden for cykelbranchen… erhverv

CAFÉER Åbningstide r Ons.-fre. kl. 11-19 Lør. kl. 9-12

Møltrups Mad Danmarksgade 2 · Aulum

99 92 98 28

www.moltrup.dk/mad-med-mening 106

Hodsager Skole 1948


DINER TRANSPORTABLE

EFTERSKOLER

Nøvlingskovvej 5 · 7480 Vildbjerg · Tlf. 97 13 71 44 Mail: noev@noevlingskov.dk · www.noevlingskov.dk

Feldborg Skole 1961

EL-INSTALLATØRER

Aulum El-Service DYREHOSPITALER

Holstebro Dyrehospital A/S

Aut. el-installatør Ronni H. Skovsbøll

Døgnser

vice

Tlf. 97 42 17 99 ZZZDXOXPHOVHUYLFHGN

Lavhedevej 28 · 7500 Holstebro www.hhd.dk · mail: post@hhd.dk

Stort udvalg i hvidevarer, belysning og el-apparater… DYRLÆGER

EL-HANSEN APS Danmarksgade 30 · 7490 Aulum Tlf. 97 47 20 82 (døgnvagt)

'\UO JHKXVHW$XOXP Dyrlægehuset Aulum – Industrivej 16 7490 Aulum – Tlf. 73709910 – www.dh-aulum.dk 107

erhverv

Alt i el-arbejde udføres…


ENTREPRENØRER

Hodsager Maskinstation

Q Entreprenør Q Vognmand

AULUM

Entreprenørforretning Alt entreprenørarb. udføres med: ˆGravemaskine ˆ6IRHIKVEZIV;( ˆ+YQQMKIHQ

3

ˆ:SPZSHYQTIV ˆ1MRMKVEZIQEWOMRI

Udgravning til: ˆGylletank ˆMarkvanding ˆByggeri og veje ˆDræn og grøfter ˆNedsivningsanlæg ˆPumpebrønde ˆTrix-tanke ˆAfløb fra minkfarme og møddinger

aut. kloakmester Leif Linding Olesen Tlf. 2049 4854

Entreprenørfirmaet Egon Jakobsen Søndergade 12 7490 Aulum

Tlf. 97 47 29 56 Bil 40 34 46 57

Aut. kloakmester

*MRR&EGL

Nørskovvej 12 . 7490 Aulum Bil-tlf. 20 27 65 38

9775

ENTREPRENØR LARS LOHSE ApS Dræningsarbejde - spuling af dræn…

www.aulumentreprenor.dk

TLF. 2230 5116 www.entreprenor-lohse.dk

Alt entreprenørarbejde udføres

ERHVERVSUDVIKLING

erhverv Rugbjergvej 6 · 7490 Aulum · Tlf. 96 41 91 03

FELDBORG ENTREPRENØRFORRETNING AȸS Aut. kloakmester

Tlf. 97 45 47 00 E-mail: feldborgent@mail.dk Tusbækvej 31 . Feldborg . 7540 Haderup

108

www.aulumerhverv.dk erhvervsudvikling@aulum.dk

ERHVERVSPARKEN AULUM A/S Tlf. 69 15 74 90 Rugbjergvej 6 · 7490 Aulum

www.erhvervsparkenaulum.dk


FJERNVARME

FRISØRER

Aulum Fjernvarme a.m.b.a Rugbjergvej 3 7490 Aulum www.aulumfjernvarme.dk post@aulumfjernvarme.dk

v/ Gitte Friis Johansen

Frisør med sans for service og kvalitet…

Telefon: 97 47 24 15 Åbningstider: mandag til fredag kl. 8.00 - kl. 12.00

Kirkegade 8 . 7490 Aulum

97 43 84 10

Uden for normal arbejdstid henviser telefonsvarer til vagthavende

FODPLEJE

v/ Marianne Høj Østvænget 10. Hodsager, 7490 Aulum

97 47 61 98

Lukket mandag

Heidi’s Hårdesign erhverv

Forhandlerr af ARCOPEDICO SKO

v/ Heidi Skov Jensen Grønbækparken 13 Man.+ons. 9.00-17.30 7490 Aulum Tors. 14.00-20.00 Tlf. 35116100 1. lør. i hver md. 8.00-13.00

FODTERAPEUTER

Klinik For Fodterapi v/ Conny Nielsen Statsaut. fodterapeut Rugbjergvej 14 7490 Aulum Tlf. 29 28 33 61

Klip og Krøl v. Anita Holst

Skovvænget 37 · 7540 Haderup · Tlf. 61 71 15 84 anita@klipogkroel.nu · www.klipogkroel.nu

109


FRITIDSCENTRE

GAFFELTRUCK

Nülemagervej 11 ¡ 7490 Aulum ¡ 31 37 20 38 info@k-m-service.dk ¡ www.k-m-service.dk

Lad

Aulum Fritidscenter arrangere din nÌste fest‌ t.“EFSPHLVSTFS

GARDINER

t.BEVEBGIVTFU t-PLBMFSGSBQFSTPOFS t'PSI“SO�SNFSFPNNVMJHIFEFSPHQSJTFS t6EMFKOJOHBGCPSEF TUPMF QPSDFM�O

Tlf. 97 47 37 01

Kirkegade 4, 7490 Aulum ¡ Tlf. 97 47 24 22 Forhandler af

www.afc-aulum.dk . mail@afc-aulum.dk GENBRUG

FYSIOTERAPEUTER

Købmandsgürdens Genbrug Mød os pü Facebook Danmarksgade 70, 7490 Aulum

erhverv

Åbningstider: Tirsdag kl. 15.30-17.30 Onsdag kl. 9.30-11.00 Torsdag kl. 15.30-17.30 Lørdag kl. 9.00-12.00 Sundhedshuset Aulum

Husk loppemarked sidste lørdag i hver md. kl. 9-12.

Rugbjergvej 14 ¡ 7490 Aulum ¡ Tlf. 51 44 34 30 mail@aulumfys.dk ¡ www.aulumfys.dk

Klinik for Fysioterapi og TrÌning Nygade 9 . 7540 Haderup Søndergade 54 . 7830 Vinderup Tlf. 97 44 21 21 - bedst mellem kl. 8.00-12.00 info@fysioterapivinderup.dk www.fysioterapivinderup.dk Klinik for fysioterapi og trÌning Vinderup/Haderup

110

Vi modtager gerne brugbare ting i ĂĽbningstiden. Har du ikke mulighed for selv at aflevere kan vi efter aftale hente tingene.

Aase Rasmussen Tlf. 97 47 29 06 22 22 53 06

Peter Toft 51 37 67 67

Ejnar Hansen 51 21 96 21


HANDYMEN

Benyt genbrugsbutikken

Nygade 3 . 7540 Haderup . 42 50 75 40 Åbent lørdag kl. 9.00-13.00

Alle mindre hündvÌrkerog haveopgaver udføres

Brian Falsig

21 46 54 72 www.dinhandyman.com

Kirkegade 6, Aulum Tlf. 97 47 13 63 Ă…ben man-fre: kl. 10-17.00. Lør kl. 10-12. /ŕ Ť9+,/=0+,=(9,9

Kirkegade 14 . 7490 Aulum

Tlf. 75 28 72 60 GULDSMEDE

KĂ˜LE- OG FRYSEANLÆG

je Trehø Køleteknik A/S Urmager og guldsmed

,“MFPHGSZTFBOM�Ht,MJNBBOM�Ht&%#L“MJOH Bødkervej 1 ¡ DK-7480 Vildbjerg

Nørregade 6 . Holstebro . Tlf. 97 42 01 66

Tlf. 97 13 21 33 erhverv

KĂ˜LE-/VARMEPUMPETEKNIK

Gedbo Skole 1970

Tlf. 96106010 • Niels kjeldsens Vej 54 • 7500 Holstebro

111


KØRESKOLER

MALERMESTRE

Lohses Køreskole

Salg af kvalitetsmaling til LAVPRIS – også til private

Mobil 24 41 41 34 www.lohseskøreskole.dk

Mobil 20 11 19 60 www.svenderiks.dk

Spar op til

60% LANDBRUG

Fru Jensens Malerfirma Find os på facebook

Malerbutikkens åbningstider: Hverdage kl. 15.30-17.30 Ejsingkjærvej 3, Vildbjerg

Alt i hegn, rådgivning, salg, opsætning

Tlf. 24 67 89 71 E-mail: frujensens.tj@gmail.com

www.fru-jensens.dk

LÆGER

MalerMesterMortensen

Lægehuset i Aulum erhverv

Rugbjergvej 12 . 7490 Aulum Aulumdoktor@aulumdoktor.dk

97 47 22 11 Charlotte Glinvad Finn A. Hansen Silje Starklint Hanne Mose Tidsbestilling mellem kl. 8.00-14.00, i øvrigt efter aftale Aftenkonsultation torsdag efter aftale 112

Per Risgaard Mortensen Rugbjergvej 6 7490 Aulum E-mail: p.r.m@mail.dk

Mobil

23 60 25 73

www.malermestermortensen.dk


MASKINSTATIONER

TIMRING D^</E^dd/KEͬ^

AULUM • Alt malerarbejde udføres • Pris og overslag gives uden forbindende

Herrup Maler v/ Lillian Nielsen tlf. 51 23 19 55

Søvejen 23, Herrup 7830 Vinderup l.nielsen@herrup.dk www.herrupmaler.dk

Entreprenør

Fårbæk Skole 1948

·

Maskinstation

·

Vognmand

dŝŵƌŝŶŐDĂƐŬŝŶƐƚĂƟŽŶͬ^ Aut. kloakmester Møltrupvej 113 7480 Vildbjerg Mobil 40 27 46 25 jens@tmjh.dk

www.tmjh.dk

Aulum Maskinstation v. Mogens Frederiksen Spegbjergvej 3 . 7490 Aulum Bil 40 32 15 99 Tlf. 97 47 20 25 erhverv

MASKINHANDLERE • Næsten alt i brugte landbrugs- og entreprenørmaskiner • Salg af af nye Fasterholt vandingsmaskiner • Formidling af maskiner

ERLING KJÆRS

MASKINSTATION • Alt i landbrugsarbejde udføres

Karupvej 4a • 7540 Haderup • Tlf. 97 45 42 06 Preben: 20 33 61 83 • Peter: 40 96 99 45 E-mail: mail@staulund.dk • www.staulund.dk

• Fældning / flisning af træ Røddingvej 5 · 7480 Vildbjerg www.maskinstation-erlingkjaer.dk

97 13 10 69 113


MURERMESTRE

r for små

Ingen opgaver e

Anders Chr. Pedersen Koldkurvej 9 Sdr. Resen 7470 Karup

97 45 27 69 51 88 80 77 E-mail: acpm@live.dk

Murerarbejde udføres Nybyggeri, tilbygning, flisearbejde eller reparation. Tilbud eller timeløn.

BJERGBY-HADERUP MURERFORRETNING APS v/ Dann Ørskov Karlsen · Hedevej 1, 7540 Haderup Mobil 28 18 26 96 · bhm@jubii.dk

Murerfirmaet erhverv

Barslund & Gasseholm ApS Bødkervej 12 . 7490 Aulum

Tlf 97 47 27 23 Bil-tlf. 24 28 20 74 post@aulum-murer.dk www.aulum-murer.dk

Vi lover godt håndværk og er omfattet af

114

Grove gl. Skole


MØBLER

OPTIKERE

v/ Trine Pallesen

DANMARKS MOBILE OPTIKER

Danmarksgade 62 ‡ 7490 Aulum Tlf. 9747 2035 ‡ www.svendsmoebler.dk

SYNSPRØVE I HJEMMET • Stort udvalg i brillestel • Kvalitetsglas • Brillerne afleveres og rettes til hos dig

PENGEINSTITUTTER

RING PÅ TLF. 25 74 60 11 trine@hjemmeoptik.dk • hjemmeoptik.dk

44 56 25 00

Hallundbæk gl. Skole 1961

Danmarksgade 28 . 7490 Aulum www.handelsbanken.dk/aulum

RADIO OG TV

Reparation på eget værksted

Jeg er tilfreds, når du er tilfreds!

✔ ✔

Jeg sørger for montering i dit hjem Jeg sørger for indstilling af programmer Jeg sørger for sammenkobling med evt. video, pc osv. Jeg skaffer dig af med dit gamle fjernsyn

erhverv

Mere end 30 års erfaring

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Sammen finder vi det fjernsyn og den tv-pakke, der dækker dine behov

Forhandling og service af Boxer – Viasat · Waoo! - You See Salg og service af radio, tv, parabol og antenner Udlejning af party-anlæg

Vildbjerg RADIO & TV v/

Levering og afhentning

Aages radio-tv Bredgade 31 i Videbæk Tlf. 20 93 94 81

115


PLĂ&#x2020;NEKLIPPERE

RENSERIER OG VASKERIER

1FSGFLUQMĂ OFIWFSEBH IFMUVEFOBUSĂ&#x201C;SFFOČ&#x161;OHFS

Clean perten Bredgade 52 7400 Herning Tlf. 97 12 17 43

Tøj kan indleveres til Boligtextil i Aulum

REVISORER Medlem af

REVISORGRUPPEN

MidtVest Bjarne Møller Henning Nielsen Arne Thorhauge

Henning Nielsen Arne Thorhauge

GĂ&#x201C;SFOEFQĂ&#x20AC;NBSLFEFU 'Ă&#x20AC;FOLPNQMFU JOTUBMMBUJPOIPTPT

- vejen til en god handel UMG &-,+ÂĄ37&+Č?.&+361Č?)0-45&#30Č?"/,&3#+&33&%,

Lund RENGĂ&#x2DC;RING RENGĂ&#x2DC;RING O Privat samt erhverv O HĂĽndvĂŚrker rengøring O Specialopgaver indenfor rengøring

VINDUESPOLERING

Christiansen I/S

Registrerede revisorer F.S.R

Tjørring Hovedgade 65 . 7400 Herning Tlf. 97 26 92 22 . Fax 97 26 86 86 www.lund-christiansen.dk

erhverv

O Privat og erhverv O Ude samt indvending polering O VaskeanlÌg til store højder

Vi overholder altid vores aftaler til punkt og prikke...

Lasseâ&#x20AC;&#x2122;s Vinduespolering Altid klart glas...

Mobil 2799 6823 www.vindueskikker.dk

Rengøring til erhverv og privat Besøg os pü: WWW.TINA-REN.DK 116

Ă&#x2DC;stergade 12 7400 Herning T l f. 9712 1377

www.ankerhost.dk

Tlf. 97 47 13 22 ¡ www.blicher.dk


SKORSTENSFEJERE Skorstensfejerfirmaet

Stjernholm I/S Grønningen 30 ¡ 7550 Sørvad Mobil 40 20 47 47 . 40 45 41 10 www.stjernholmskorstensfejeren.dk medlem af skorstensfejerlauget

STENHUGGERIER

ESPERSENS STENHUGGERI Nybobakke

Den lokale stenhugger siden 1919 SKOVBRUG

HADERUP SKOVSERVICE

GERT GAMMELGĂ&#x2026;RD HEDEVEJ 7 DK-7540 HADERUP TLF. 97 45 23 74 MOBIL 20 47 98 82 MAIL gertgam@mail.tele.dk

t7FTUKZMMBOETTUÂ&#x201C;STUFVEWBMH t&OFTUFMPLBMQSPEVDWJSLTPNIFE t'BHVEEBOOFUQFSTPOBMF t'SJMFWFSJOHPWFSIFMFMBOEFU ÂŻCOJOHTUJEFS )WFSEBHFr-Â&#x201C;SEBH FMMFSFGUFSBGUBMF /:#07&+Ç?)0-45&#30

5-' JOGP!FTQFSTFOTTUFOIVHHFSJEL XXXFTQFSTFOTTUFOIVHHFSJEL

SKOVSERVICE

Vi udfører alt i skovarbejde

Tvisvej 4 - 7490 Aulum - Tlf. 2012

erhverv

â&#x20AC;˘ FĂŚldning af trĂŚ med fĂŚldeafkvister â&#x20AC;˘ FĂŚldebunkelĂŚgning af trĂŚ â&#x20AC;˘ RodfrĂŚsning â&#x20AC;˘ Grenknusning â&#x20AC;˘ Alt i jordarbejde â&#x20AC;˘ Flisning â&#x20AC;˘ Udkøring af trĂŚ â&#x20AC;˘ Hulboring til nyplantning â&#x20AC;˘ FĂŚldebunkelĂŚgning med gravemaskine i blødomrĂĽder pĂĽ køreplader â&#x20AC;˘ Køb og salg af trĂŚ og ďŹ&#x201A;is

4521

www.aulumskovservice.dk 117


TAGPAPSERVICE

TAXAER

Tommys Taxi i Aulum Tlf. 97 47 14 00 8 pers. bil. Syge- og handicapkørsel udføres

TELT- OG SERVICEUDLEJNING Mobil 40 83 33 45

HURTIGT OG EFFEKTIVT TAGARBEJDE Vi lÌgger vÌgt pü, at arbejdet er kvalitetsbevidst med et højt serviceniveau

Henrik og Karl Bloch Lauritsen 20 67 75 86 www.kbtagpapservice.dk

97 17 19 32

VidebĂŚk teltog serviceudlejning

Pakkelø sning Telt, bo rde, sto le, service samt menu

Nygürdsvej 21 ¡ VidebÌk ¡ www.videbaekteltudlejning.dk

Ljørring gl Skole 1947

TAGRENS

TAG & STEEN v/Steen Madsen

BEHANDLING AF MOS OG ALGER â&#x20AC;&#x201C; i hele midtjylland Tag & Steen tilbyder en effektiv behandling af mos og alger pĂĽ tage, facader, fliser m.m. til bĂĽde privat, industri, boligforening og landbrug. Udover at dit tag bliver flottere, er det ogsĂĽ med til at forlĂŚnge levetiden.

erhverv

Bøgens Kvarter 74 ¡ Herning ¡ Tlf. 22 89 65 47 www.tagogsteen.dk ¡ mail@tagogsteen.dk

TANDLĂ&#x2020;GER

TURISTKĂ&#x2DC;RSEL

Persontransport i mere end 50 ĂĽr

www.brochnersbiler.dk

TĂ&#x2DC;MMER OG TRĂ&#x2020;LAST

TandlĂŚge Carl-Børge Christensen Ă&#x2DC;stergade 5, 7490 Aulum Tlf.

118

97 47 21 85

"VMVN t *OEVTUSJWFK/PSE1 t5MG 7JMECKFSH t *OEVTUSJWFK t5MG11


TĂ&#x2DC;MRERMESTRE

  

    

 

Vi laver alt inden for tømrerog snedkerarbejde

erhverv

â&#x20AC;˘ Nyt tag â&#x20AC;˘ Vinduer og døre â&#x20AC;˘ Tilbygninger â&#x20AC;˘ Nybyggeri â&#x20AC;˘ Halbyggeri â&#x20AC;˘ Vedligehold m.v.

mĂĽt! s r e l l stort e r o f r e - intet

Yllebjergvej 4 . Hodsager . 7490 Aulum Mail: info@jntomrer.dk . www.jntomrer.dk

119


JG Tømrer- og Snedkerfirma ApS

Tømrermester

v/ Jan Graversen · Mobil 2143 4985 v/ Jonas Graversen · Mobil 2217 5139 Hestbjergvej 8 · Feldborg · 7540 Haderup

VINDUESPOLERERE OG -PUDSERE RENGØRING O Privat samt erhverv O Håndværker rengøring

Kilde Tømrerforretning

Leif Højmark Pedersen

O Specialopgaver indenfor rengøring

Vi overholder altid vores aftaler til punkt og prikke...

Spegbjergvej 8 . 7490 Aulum leif-kilde@hotmail.com

40 26 00 63

Lasse’s Vinduespolering Altid klart glas...

Mobil 2799 6823 www.vindueskikker.dk

VOGNMÆND

erhverv

Tusbækvej 31 · Feldborg · 7540 Haderup Telefon: 97 45 69 00 · Jens: 21 91 43 77 E-mail: feldborgent@mail.dk

www.feldborgtransport.dk

120

VINDUESPOLERING O Privat og erhverv O Ude samt indvending polering O Vaskeanlæg til store højder


Ole Karlsmose & Søn I/S Al vognmandskørsel udføres Levering af sand, sten, grus og støbemateriale Pallegods Container udlejes Nålemagervej 5 · 7490 Aulum Mobil 20 75 31 91 · 20 93 84 20

97 47 31 91 • Kørsel med div. materialer, sand/grus m.m. • Kran-/grabarbejde udføres • Udlejning af container

Vognmand

Ramskovvej 10 · 7550 Sørvad · Tlf. 97 43 83 12 · www.akselahle.dk

40 26 24 96 • Grise- og kreaturkørsel • Containerudlejning • Sand og grus leveres

www.brianvognmand.dk Skjærk Skole 1953

121

erhverv

Brian Nielsen • Aulum

• Spåner til strøelse


VVS-INSTALLATĂ&#x2DC;RER

DJELD SMEDE OG VVS A/S

â&#x17E;¤

Timring VVS, Smede- & Maskinforretning A/S Nr. Mosevej 2 . Timring

97 13 24 22

SMED VVS ENERGI- OG LASTBILSERVICE â&#x17E;¤

â&#x17E;¤

Sevelskovbyvej 2 ¡ Djeld ¡ 7830 Vinderup

Tlf. 97 44 80 73 ¡ www.djeldsmed.dk

VVS-arbejde Blikkenslagerarbejde Â&#x2021; Bioenergi Varmepumper Â&#x2021; VandrensningsanlĂŚg Rep. af vandvĂŚrker Â&#x2021; MarkvandingsanlĂŚg

Biltlf. 40 37 97 54 ¡ Fax 97 13 36 48 www.timring-vvs.dk Bavnevej 24 ¡ Sdr Resen ¡ 7470 Karup Tlf. 97 45 61 33 ¡ www.guldhammer.as

OR

FYRTEST

Aut. VVS- og Naturgasinstallatør

Alt i   

t774 t#MJL t+PSEWBSNF t-VGUUJMWBOE t#PMJHGPSCFESJOHFS t(BTPHPMJFLFEMFS t4UPLFSPHGBTUCSÂ?OETFM

erhverv

Alt arbejde udføres med

VILDBJERG-LJĂ&#x2DC;RRING SMEDE og VVS ApS Tlf. 97 13 19 00 Flemming 20 12 83 51 Henry 40 14 84 14

Se ogsĂĽ www.vs-vvs.dk 122

Tlf. 20 97 31 59 - 40 98 57 45

Yllebjerg Skole 1991

ZONETERAPI

- din kilde til ny energi t"OTJHUTNBTTBHFNFEMZNGFESÂ?OBHF t#BCZNBTTBHF %S#BDIT#MPNTUFSUFSBQJ t&M ,JSP ,SBOJP4BLSBMPH-BTFSUFSBQJ t3FJLJ 5BOLFGFMUPH;POFUFSBQJ

v/ Zoneterapeut Anne-Marie Venø Christensen Lundgürdsparken 78 ¡ 7490 Aulum ¡ Tlf. 97 47 28 28


Adresseregister Abildholtvej Hogager, 7500 Holstebro 10 Hingebjerg Thomas 10 Hingebjerg Jeanette

Ahornvej Feldborg, 7540 Haderup 1 Reenberg Dennis 1 Reenberg Lars 2 Lundhede Jane 3 Kozlowska Agnieszka 3 Drozdowski Janusz 3 Kozlowski Waldemar 3 Michalak Arkadiusz 3 Mroskowiak Bogdan 4 Davidsen Kim 4 Davidsen Bettina 5 Mikkelsen Laila 6 Nielsen Inger 7 Sitarska Izabela 7 Sitarski Emil 8 Jeppesen Pia 8 Jeppesen Carsten 9 Danielsen John 9 Jensen Dorit 10 Hølmkær Tove 10 Hølmkær Per 11 Jensen Ivan 11 Jensen Inger 12 Nielsen Susanne 12 Nielsen Thomas 13 Albertsen Jørgen 13 Albertsen Inger 14 Sørensen Anette 14 Sørensen Sara 14 Sørensen Erik

Anemonevej

a a b a a b c a b c d a a b c a a b a a b b c a b b c a c d a a b c a b c a b a c d a a b c a b a b

Jørgensen Grethe Jørgensen Søren Sørensen Kim Jeppesen Anne Andersen Kim Sundgaard Daniel Pedersen Steen Willeberg Louise Tolstrup Michael Thomsen Janni Klemmensen Maria Larsen Jesper Madsen Katrine Madsen Chris Ivanovs Vitalijs Jarnved Rasmus Jarnved Frank Nielsen Lars Sørensen Kristina Pedersen Bent Køhler Anne Jespersen Peter Dastmardi Ali Steffensen Claus Ravnholt Rigmor Pedersen Eva Jensen Henriette Pedersen Minna van Ingen Ruth Rasmussen Ulrik Arnesen Ann-Hild Simonsen Jens Knudsen Hans Nielsen Tenna Køhler Conny Mikkelsen Simon Eskildsen Jesper Falsig Dennis Laursen Jørgen Pedersen Tove Bech Alex Rossen Ole Holm Danast Rasmussen Danna Kristensen Brian Jensen Gert Jørgensen Pia Lauridsen Emmy Bech Gitte Mechlenborg Michael

Bakkedraget 7490 Aulum 1 Buskbjerg Niels 1 Buskbjerg Vibeke 1 Buskbjerg Jørgen 1 Buskbjerg Maria 2 Pedersen Leo 3 Laursen Regitze 3 Laursen Jørgen 4 Pedersen Søren 4 Pedersen Birgit 5 Ryhl Yngve 5 Ryhl Maren 6 Jensen Bodil 7 Wind Preben 7 Kristensen Conni 7 Nielsen Daniel 8 Jensen Rasmus 8 Jensen Wilton 8 Jensen Annemette 10 Jakobsen Hilda 10 Pedersen Freddy 11 Brunbjerg Jimmy 12 Ramachandramoorthy T 13 Holmegaard Lene 13 Holmegaard Thomas 14 Nielsen Henry 14 Nielsen Jytte 15 Nielsen Harry 16 Christiansen Morten 16 Christiansen Anita 17 Hansen Elsebeth 18 Jeppesen Frits 18 Jeppesen Evy 19 Teilmann Matias 19 Teilmann Frey 19 Teilmann Elsebeth 21 Jørgensen Knud 21 Jørgensen Karen 23 Thorsen Sten 25 Kristensen Charlotte 27 Klemensen Ole 27 Klemensen Lotte 29 Laursen Børge 29 Laursen Grethe

Barslundvej Barslund, 7540 Haderup 1 Laursen Frederik 1 Pedersen Stine

Asbækhedevej 7490 Aulum 1 Pupakdee Nuan-Anong 1 Kjærsgaard Karl 2 Høj Claus Jørgen 2 Høj Lene Kerff 4 Nowack Mark 4 Østergård Maja 6 Buskbjerg Henrik 6 Buskbjerg Jens 8 Nielsen Mikael 8 Middelhede Bettina

Bellisvej 7490 Aulum 1 Jensen Steffy 2 Hornshøj Jens 2 Hornshøj Hanne 3 Kristensen Liv 3 Korsgaard Jan 4 Johansen Tina 4 Sørensen Ovenguaq 5 Jørgensen Bodil 5 Jørgensen Hans 6 Stefansen Britta

6 7 7 8 9 9

Stefansen Steen Høgh Niels Høgh Ulla Andersen Arne Pedersen Else Pedersen Poul

Bette Sines Vej 7490 Aulum 3 Jepsen Ditte 3 Petersen Michael 4 Johansen Werner 6 Døj Tina Nygaard 6 Døj Flemming Aaberg 6 Døj Anja Nygaard 6 Døj Martin Nygaard

Birkevej Feldborg, 7540 Haderup 1 Gammelgaard Mette 1 Jensen Lars 3 Jensen Else 3 Jensen Kaj 4 Lind Thomas 4 Lind Rikke 6 Jensen Else 8 Jensen Erik 8 Jensen Rita 10 Jensen Lilian 10 Jensen Svend 18 Henriksen Jens 18 Henriksen Karen 20 Rasmussen Vita 20 Rasmussen Jens 28 Bej Pernille Rømer 30 Mortensen Dorthe 30 Mortensen Henning 33 Laursen Karina 33 Laursen Kasper

Birkkjærvej Hodsager, 7490 Aulum 6 Nielsen Jesper 6 Kirkeby Mie 7 Mogensen Lizette 7 Christensen Casper 8 Pryidun Veronika 8 Pryidun Andrii 9 Jørgensen Claus 9 Henriksen Gitte 11 Agerskov Jeanette 11 Agerskov Kenneth

Adresseregister

7490 Aulum 1 Kristensen Bente 2 a Christensen Kåre 2 a Davids Dennis 2 c Mozolová Emília 2 c Rzeminski Piotr 3 a Madsen Inger 3 b Poulsen Knud 3 c Sandholm Karen 3 d Jørgensen Kenneth 4 a Hamid Buseina 4 b Andersen Heino 4 c Pedersen Claus 4 c Balan Elena-Sorina 5 a Nielsen Heidi 5 b Thomsen Mona 6 a Henriksen Niels 6 c Nielsen Kasper 7 a Dahl Knud 7 b Jonker Mathijs 7 c Møldambjærg Dorthe 7 d Lauridsen Arne 8 a Nielsen Kirsten 8 b Hornshøj Michael 8 c Andersen Ejvind

9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 15 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22 23 23 23 25 25 25 25 27 27 29 29

Bjergmosevej 7490 Aulum 1 Laugesen Flemming 1 Laugesen Henny

123


3 5 7 7

Pedersen Jacob Jensen Jette Pedersen Henriette Jacobsen Niels

Bjørnkærvej 7540 Haderup 14 Rasmussen Rikke 14 Clausen Jens 17 Godskesen Jens 18 Ravnsbæk Poul

Boghvedevej

Adresseregister

7490 Aulum 1 Nielsen Aase 1 Nielsen Anders 2 Nielsen Gerda 2 Nielsen Gunner 3 Woods Lene 3 Woods Conny 4 Nørgaard Niels 4 Nørgaard Doris 5 Poulsen Lene 6 Nielsen Heidi 6 Nielsen Jannik 7 Bjerg Sonja 7 Bjerg Preben 8 Overgaard Dan 8 Overgaard Birthe 9 Raunholt Karen 10 Sørensen Villy 10 Sørensen Bodil 11 Hansen René 11 Hansen Susanne 11 Hansen Tobias 13 Madsen Elna 15 Henriksen Bitten 15 Henriksen Kenneth 19 Jensen Jesper 19 Jensen Simon 19 Jensen Marianne 21 Vestergaard Kjeld 23 Andersen Jens 23 Andersen Jonas 23 Larsen Lone 25 Kolling Mikael 25 Kolling Susanne 27 Ørom Anna 27 Poulsen Maybritt 31 Thangaraj Jayanthi 31 Ramaiah Thangaraj 33 Villumsen Ib 33 Villumsen Ib 35 Dahl Arnold 35 Dahl Rita 37 Leding Laura 37 Leding Lene 37 Leding Jesper 39 Rømer Anne-Marie 39 Rømer Jan 41 Eskildsen Per 41 Eskildsen Ella 43 Simonsen Carina 43 Simonsen Casper

124

Bredgade Feldborg, 7540 Haderup 1 Hansen Erika 1 Nielsen Elvar 2 Manga Anna 2 Dalgaard Viggo 4 Bertelsen Margit 4 Bertelsen Svend 5 Christensen Mona 5 Christensen Åge 6 Nielsen Ann 6 Künnapuu Jørn 7 Bertelsen Anette 7 Bertelsen Mathias 7 Bertelsen Steen 8 Birch Jakob 8 Jacobsen Connie 9 Larsen Jens 10 Henriksen Ulla 10 Guldbrandsen Lea 10 Guldbrandsen Palle 11 b Danielsen Robert 12 Thomassen Svend 12 Thomassen Lisbeth 13 a Jacobsen Chris 13 a Filtenborg Maja 13 b Ladegaard Susan 13 b Nielsen Tina 14 a Dalgaard Jenny 14 b Bertelsen Joanna 14 c Bertelsen Klaus 14 c Bertelsen Conni 14 c Bertelsen Mollie 15 Pedersen Martin 15 Billeskov Charlotte 16 Nielsen Preben 18 Nørgaard Hans 18 Nørgaard Kirsten 19 st Bjerregaard Sinne 19 st Westh Ronni 19 st Westh Belinda 20 Bertelsen Niels 21 Damsgaard Benny 21 Damsgaard Sonja 22 Sørensen Tommy 23 Nielsen Flemming 24 Møldrup Louise 24 Møldrup Bo 25 Vestergård Sandra 25 Vestergård Martin 26 Dryga Alina 26 Dryga Igor 27 Poulsen Anja 28 Madsen Britta 29 Jessen Anne 29 Jessen Jacob 30 Andersen Martin 30 Nielsen Conny 31 Pedersen Jytte 31 Pedersen Jørgen 34 Olsen Andres 34 Arensman Sandra 35 Nielsen Ruth 35 Nielsen Bent 36 Ben-Ahmed Chedly 37 Thomasen Ditte 38 Martinsen Ingrid 40 Jensen Anna 43 Frederiksen Mira 43 Frederiksen Kristian 43 Larsen Per 43 Larsen Camilla 44 Lohse Vagn 44 Lohse Inga 45 Saulite Dace 45 Matisovs Andrejs

46 47 47 48 48 49 49 51 51 51 54 55 57 57 57 58 62 64 64 64 65 65 66 67 67 68 68 68 68 68 71 71 73 75 77 77 82 82 85 86 86 86 87 88 88 90 90 92 92

st 01

st 01 01 st

st 01 01

a b c d e

Laier Bettina Nielsen Tina Nielsen Morten Madsen Kris Marciniak Dawid Petersen Jette Petersen Stig Pedersen Camilla Kristensen Anders Sejbjerg Line Mortensen Allan Martinussen Suzi Aggerholm Jakob Mujak Lejla Mujak Amela Kofod Karl Møller Jes Møller Per Møller Sarah Møller Elise Madsen Ingrid Pedersen Holger Christensen Ruth Perlt Ninie Perlt Mikkel Jensen Edith Lassen Clara Jørgensen Leif Lundgaard Niels Laursen Martin Nygaard Michael Munk Nicoline Mortensen Bodil Nielsen Mona Jensen Jørgen Jensen Ulla Lauritsen Vagn Lauritsen Karin Jensen Erik Henriksen Joachim Henriksen Britta Henriksen Johnny Rasmussen Jørgen Nielsen Børge Jakobsen Henny Silkjær Jens Silkjær Maria Lauritsen Thomas Lauritsen Anni

Bredvigvej Ulige nr. 1-11 7400 Herning Ulige nr. 17-19 7490 Aulum Lige nr. 2-12B 7400 Herning Lige nr. 16-24 7490 Aulum 16 Oleksandr Medianyk 16 Andersen Kathrine 17 Jespersen Ida 18 Schou Kristian 18 Thomsen Pernille 19 Christensen Ole 19 Christensen Mette 24 Breinholt Simon 24 Breinholt Penille

Brogårdvej Hodsager, 7490 Aulum 1 Jensen Henry 1 Jensen Hanne 2 Kristensen Karin

2 4 6 6 8 8 9 9 9 9 9 11

Kristensen Tage Jeppesen Louise Madsen Vibeke Sørensen Jesper Rasmussen Ib Rasmussen Mette Sørensen Svend Sørensen Anja Førby Ingeborg Sørensen Kasper Sørensen Matilde Hajic Besim

Brohusvej 7490 Aulum 2 Sundstrup Gitte 2 Sundstrup Søren 4 Jensen Betina 4 Jensen Jakob 5 Risum Jørgen 5 Thomsen Lone 10 Hansen Tage 10 Hansen Britta 11 Metcalf Helene 11 Nomanni Lone 11 Nomanni Lasse 12 Poulsen Pernille 12 Poulsen Bjarne 17 Nielsen Bent 17 Brøndberg Daniel 17 Brøndberg Birthe 19 Nielsen Jeanette 21 Pedersen Emma

Buntmagervej 7490 Aulum

Bygvej 7490 Aulum 1 Sejbjerg Hanne 1 Sejbjerg Søren 2 Lerche Birgitte 3 Mortensen Anna 3 Mortensen Leif 4 Troelsen Hanne 4 Troelsen Ove 5 Nielsen Tora 5 Nielsen Finn 6 Stenberg Birgit 6 Stenberg Knud 7 Jørgensen Stine 8 Birkebæk Morten 9 Nielsen Jakob 9 Nielsen Linda 11 Kristensen Vagn 11 Kristensen Tove 12 Nielsen Poul 12 Nielsen Hanne 15 Kammona Zayneb 15 Hamid Shams 17 Jensen Kristen 17 Simonsen Lisbeth 19 Fyhring Britta 19 Fyhring Aksel 21 Blæsbjerg Ingrid 21 Blæsbjerg Harry 23 Frederiksen Janni


23 25 27 27 29 29 31 33 33 35 35 37 37

Frederiksen Jakob Jeppesen Jacob Væggemose Søren Væggemose Mona Grønning Dorte Jepsen Bo Jensen Uffe Frederiksen Robert Frederiksen Emmy Damgaard Leif Damgaard Ninna Lassen Benny Lassen Berit

Bødkervej 7490 Aulum 18 Damgaard Inga 18 Damgaard Jens 18 Damgaard Niels

Bøgevej 7490 Aulum 1 Pedersen Rene 2 Bækgaard Peter 2 Bækgaard Inge 3 Sveigaard Helle 3 Jensen Svend 4 Hansen Maria 4 Nielsen René 5 Jakobsen Palle 5 Jakobsen Jane 6 Frederiksen Johnni 6 Østergård Karina 9 Eriksen Erling

Danmarksgade

Andersen Emilie Berthelsen Mette Andersen Tobias st Ahm Sara Venø st Ahm Nicolaj Venø st Olesen Ester st Ester Foto Haugstrup Henrik st Haugstrup Krista 01 Jenovias Sebamalai 01 Jenovias Mac st Egholm Jill Andersen Anders Nielsen Christina Petersen René Belstrup Jesper a Fayad Omar a Fayad Najah b Jensen Lasse b Hansen Majken c Nielsen Susan d Severyn Oleksiy Storbank Birgitte Storbank Christian a Nielsen Janni b Billeskov Kristina c 01 th Benjaminsen David st Larsen Alice 01 Jensen Mikkel 01 Mathiasen Charlotte Jensen Janne Hald Henrik 01 Mostafa Dzekarhon 01 Skov Daniel Mikkelsen Knud Mikkelsen Edith a Knudsen Nanna Berg Susanne Berg Gitte Berg Hans a Kiel Kim 01 Johnsen Allan kl Pedersen Louise kl Storm Daniel 01 Kristiansen Kasper Schuster Selinah Schuster Kurt Kjærgaard Mona Kjærgaard Stig b Christensen Bente c Hansen Anita d Lauridsen Bente Olesen Lydia Ørskov Simon Lassen Anne Lassen Kenney st Pilgaard Niklas st Nielsen Tonny Andersen Peter Vingtoft Birgitte Vingtoft Peder 01 Madsen Per 01 Madsen Mona Thomsen Willem Grewy Lucas Thomsen Karina Grewy Lennart Korsgaard Tage Andersen Erna

Drosselvej 7540 Haderup 2 Sandgaard Brian 2 Sandgaard Susanne 4 Cholovska Anna 4 Cholovskyy Vitaliy 5 Møller Bettina 5 Møller Tommy 6 Kristensen Petra 7 Thonglor Amornrat 7 Grarup John 8 Graversen Minna 10 Kjær Lisbet 12 Ulsøe Martin 13 Eiskjær Mogens 13 Eiskjær Lajla 14 Mortensen Sten 14 Mortensen Katrine 14 Duus Henriette 15 Lyhne Hilmer 15 Lyhne Anna 16 Thomsen Gitte

Egelundvej 7470 Karup J 1 Lenler-Eriksen Hans-Rudolph 3 Brask Flemming 3 Brask Martin 3 Brask Sigrid 3 Brask Anna 3 Brask Jacob 4 Browne Elisabeth 6 Jensen Peter 8 de Nully 8 de Nully

7490 Aulum 26 01 Mikkelsen Jens

Kristensen Ole Kristensen Gitte Kristensen Sebastian Hansen Svend Madsen Lise Madsen Lisbeth Madsen Emma Bertelsen Edel Hjortstrøm Ole Hjortstrøm Maria Pedersen Allan Larsen Christian Larsen Anna

Eliseborgvej Feldborg, 7540 Haderup 1 Jensen Anna 1 Sønderby Jens 2 Hareskov Åse 2 Hareskov Vagn 3 Væggemose Nikolaj 3 Væggemose Nanna 4 Nielsen Cecilie 4 Nielsen Gitte 5 Krarup Gunner 5 Krarup Gerda 6 Lorentzen Sara 6 Madsen Jesper 8 Pedersen Finn 8 Pedersen Karin 12 Laursen Agnete 12 Laursen Jørgen 14 Laustsen Helle

Elmevej Egeskrænten 7540 Haderup 1 Søndergaard Ruth 2 a Bogoslavets Kateryna 2 a Rybalko Serhii 2 b Albertsen Susanne 2 c Westergaard Majbrit 2 c Westergaard Knud 2 d Nielsen René 3 Nielsen Rita 3 Nielsen Casper 4 a Vinstrup Leif 5 Jensen Tina 5 Jensen Mogens 6 a Fryland Otto 6 a Fryland Birgit 7 Sørensen Niels 9 Sørensen Erna 10 Villadsen Arne 11 Henriksen Kirstine 11 Henriksen Hugo 13 Kristensen Pernille 15 Lauridsen Torben 15 Lauridsen Kaja

Egevej Drejervej

2 2 2 3 4 4 4 5 6 6 8 9 9

Feldborg, 7540 Haderup 1 Pedersen Per 1 Pedersen Karen

Feldborg, 7540 Haderup 4 Larsen Renate 8 Nielsen Leo 10 Madsen Kaj 10 Hansen Ulla 12 Bjerregaard Anette 12 Pors-Nielsen Jørgen

Enebærvej Hodsager, 7490 Aulum 6 Thygesen Samrauy 8 Jørgensen Knud 12 Sørensen Bent 18 Andersen Keld 20 Holdt Ariane 20 Holdt Nathalie 24 Witthøft-Rasmussen Annette

Adresseregister

7490 Aulum 3 01 Alhaj Jasem 3 01 Al-Samo Ismail 3 02 Yatan Firat 7 Jakubowski Pawel 9 Holm Gitte 9 Holm Martin 11 st Morre Jens 11 01 Pedersen Lise 12 st Dalgaard Nikolaj 12 01 Alkhudr Alkhaleel 12 01 Alali Othman 13 01 Boesen Karin 13 02 Olsen Tom 14 Nielsen Nieza 16 Pedersen Lilly 16 Pedersen Johannes 17 Sørensen Jan 17 Sørensen Majken 18 a Munch Kirsten 18 b Berg Inge-Lise 18 b Berg Mads 18 c Jensen Trine 19 st Raun Malene 19 st Raun Samuel 19 st Pedersen Lilly 19 01 Poulsen Kurt 20 Grønbæk Einer 21 01 Kirkeby Ida 21 01 Flarup Alex 21 a Pedersen Marianne

22 22 22 24 24 26 26 27 27 29 29 31 32 32 33 34 35 35 35 35 35 35 36 36 38 38 38 40 40 40 41 41 42 42 43 43 44 45 45 45 45 47 48 48 48 49 49 50 50 52 52 52 53 54 55 55 58 58 59 59 59 62 62 64 64 64 64 66 66

Engbakken Hodsager, 7490 Aulum 1 Jensen Karen 1 Krarup Erik 2 Jensen Kim 2 Abrahamsen Leena 3 Kristensen Ulla 4 Søndergaard Niels 5 Sørensen Lone 5 Sørensen Per

125


6 6 7 7 8 11 11 11

Spandet Ulla Spandet Tonny Andersen Svend Andersen Ester Pedersen Bo Nguyen Thi Nielsen John Krausen Katarzyna

Engdraget 7490 Aulum 1 Eriksen Dagny 1 Eriksen Julie 1 Eriksen Dan 2 Nygaard Alis 2 Nygaard Jørgen 4 Hovesen Niels 4 Hovesen Ann 5 Johnsen Anders 5 Johnsen Ella 6 Nagskov Esben 6 Nagskov Karin 7 Mølsted Ida 8 Holm Alex 8 Nørgaard Andreas 8 Nørgaard Gitte 9 Borum Anita 9 Børgesen Teddy 10 Amby Kirstine 10 Amby Jens 11 Stefansen Henning 11 Stefansen Annie 12 Bilberg Niels 12 Bilberg Bente 13 Jeppesen Kaj 13 Jeppesen Conny 14 Bak Knud Egon 14 Bak Anne-Lise 15 Henriksen Bodil 15 Henriksen Carl 16 Dahl Ejvind 16 Dahl Anne 17 Kristensen Henning 17 Kristensen Esther

17 18 18 19 19 20 20 21 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 28 28 31 31 33 33 34 34 35 35 37 37 37 39 39 40 41 41 42 42 42 42 43 43 44 44 45 47 47 49

a b a b

a b

Nielsen Allan Jensen Simon Mortensen Cecilia Schubert Kim Schubert Anne Frahm-Nielsen Laura Frahm-Nielsen Arne Høgh Hanne Høgh Jesper Høgh Mikkel Væggemose Thomas Væggemose Anne Halkjær Else Halkjær Leif Gade Ulrik Gade Tanja Thomsen Linda Thomsen Carsten Laustsen Knud Laustsen Ketty Jensen Anni Jensen Claus Belstrup John Jakobsen Kurt Engelbreth Mikael Knudsen Tommy Johansen Tanja Olsen Nicolaj Christensen Esther Pedersen Lilly Heiberg Frederik Heiberg Ole Heiberg Karen Rasmussen Rikke Rasmussen Thomas Jensen Henrik Pedersen Birgit Pedersen August Rusbjerg Arne Rusbjerg Rasmus Rusbjerg Andreas Rusbjerg Pia Nielsen Susie Nielsen Kurt Jørgensen Jørgen Jørgensen Helle Nielsen Jesper Andersen Kåre Andersen Line Nielsen Tina

Engvej

Adresseregister

7490 Aulum 1 Sørensen Finn 1 Sørensen Sussanne 2 Kristensen Charlotte 2 Kristensen Flemming 3 Klausen Martin 3 Klausen Karen 5 Taulborg Agnes 5 Taulborg Kristen 7 Petersen Henrietta 7 Jensen Gert 8 Mathiasen Ragnhild 9 Lindberg Egon 9 Lindberg Aase st Jensen Thomas 10 st Sig Vera Syerske 10 10 01 Andersen Jens 11 Kristensen Heine 13 Jørgensen Carl 15 Nielsen Lasse 15 Jensen Lonni 15 b Lauridsen Troels 17 Nielsen Peter 17 Nielsen Else

126

Falkevej 7540 Haderup 1 Andreassen Jens 1 Andreassen Solveig 3 Kristensen Ingrid 4 Kristensen Leif 4 Elgaard Ingrid 6 Astrup Gunnar 6 Astrup Ingrid 7 Gammelgaard Steen 7 Gammelgaard Ina 8 Boddum Johnny 9 Lyhne Lone 9 Lyhne Kristian 10 Hansen Malene 10 Hansen Torben 11 Lauridsen Pernille 11 Lauridsen Trine 11 Lauridsen Peter 11 Vinstrup Peder 12 Wolff Vera 12 Wolff Jens

13 13 14 16 16 17 17 17 22 22

Tølbøl Ida Tølbøl Hans Abildgaard Anne Jespersen Leif Jespersen Anna Andersen Jan Lauridsen Kasper Andersen Britta Jensen Jonna Jensen Peder

Farvervej 7490 Aulum

Feldborgvej Ulige nr. 1-17 7490 Aulum Ulige nr. 17A-27 7540 Haderup Lige nr. 2-14 7490 Aulum Lige nr. 16-26 7540 Haderup 1 Maagaard Miriam 1 Maagaard Simon 2 Øgaard Peer 2 Øgaard Laila 4 Jensen Esther 6 Nielsen Brita 6 Nielsen Dennis 6 Nielsen Kurt 7 Sørensen Anja 7 Sørensen Bøje 7 Sørensen Magnus 9 van Dijk Douwe 9 van Dijk Lammechien 10 Stoubæk Lars 10 Stoubæk Theresia 13 Agerskov Annegrethe 13 Agerskov Frank 14 Sørensen Agnethe 14 Sørensen Benny 15 Christiansen Ejgil 16 Henriksen Irna 16 Henriksen Freddy 18 Brokholm Solveig 18 Brokholm Peder 19 Trankjær Elin 19 Sundstrup Olav 21 Rørsig Karl 21 Rørsig Vanda 23 Madsen Karen 25 Laursen Allan 25 Truong Thi 26 Eskildsen Jette 26 Eskildsen Jens 26 Eskildsen Hans 27 Muhlig Finn

Fladerne Vistorp, 7540 Haderup 1 Sørensen Diana 1 Sørensen Torben 3 Christiansen Leif 3 Christiansen Lene 4 Vestergaard Carsten 4 Vestergaard Mona 6 Simonsen Marianne

Fredshegn 7490 Aulum 1 a Jensen Henrik 1 a Jensen Line 1 b Jensen Bente 1 b Jensen Eigil 1 c Dam Søren 1 c Dam Tine Lisbeth 1 d Henriksen Rasmus 1 d Nielsen Lea 1 e Jønsson Rasmus 1 e Friis Inge 1 f Breinholt Else 1 g Winther Ole 1 h Jensen Signe 1 h Nielsen Simon 3 Hoffmann Birgit 3 Hoffmann Aksel 5 Danielsen Mona 7 Rasmussen Leif 9 Grøn Rebecca 9 Sørensen Jonas 11 Danielsen Jette 13 Jensen Edith 13 Jensen Aage 14 Jensen Olga 14 Jensen Villy 15 Jørgensen Edel 15 Jørgensen Thorkild 16 Kjærgaard Lauge 17 Andersen Jørn 17 Poulsen Hanne

Fynsgade 7490 Aulum 1 Thomsen Pernille 1 Thomsen Jacob 1 Schousboe Pernille 2 Sørensen Dorthe 3 Petersen Brian 4 Mejls Hanne 4 Mejls Nicoline 4 Mejls Kathrine 5 Hansen Line 5 Færgemann John 6 Mikkelsen Lars 6 Mikkelsen Birte 7 Lørup Else 7 Lørup John 9 Kiilerich Dorthea 10 Pedersen Emil 10 Pedersen Brian 10 Grønbæk Jonna 11 Thomsen Inger 11 Larsen Gert 12 Sand Erling 13 Nielsen Lisbeth 14 Bæk Laurits Pagh 15 Stærk Torben 15 Stærk Marianne 16 Kokholm Bo 17 Atanasov Nikolay 17 Ivanova Ivanka 17 Nikolov Nikola 18 Kokholm Frank 18 Kokholm Susanne 19 Larsen Henning 19 Larsen Yvonne


Fårbækvej Ulige nr. 1-11 7470 Karup J Ulige nr. 13-19 7540 Haderup Lige nr. 4 og 8-14 7470 Karup J Lige nr. 6 og 16-24 7540 Haderup 1 Balle Leif 1 Thrane Lillan 4 Koldkur Finn 6 Susic Zekira 6 Hansen Tonny 9 Dumitru Marius 9 Netudykhatka Vasyl 9 Licis Elvis 11 Rasmussen Ib 13 Jensen Kasper 13 Knudsen Charlotte 13 Knudsen Allan 14 Straadt Nanna 16 Andersen Niels 16 Andersen Lise 18 Andersen Jens 20 Andersen Martin 20 Andersen Andy 24 Christensen Edvard

Gabsvej 7490 Aulum 1 Christensen Sara 1 Christensen Steffen 2 Raunholt Ivan 2 Raunholt Hanne 3 Hundsdahl Lena 4 Vitkovskyi Oleksii 4 Avdei Ioan

26 a Kyrylenko Sergii 26 b st th Bertelsen Henrik 26 b st tv Jakobsen Rita

7490 Aulum 19 Jensen Bent 19 Jensen Jette 21 Schriver Knud 21 Schriver Elly 23 Pedersen Susanne 23 Kilde Niels

Hodsager, 7490 Aulum 2 a Køhler John 2 b Poulsen Henrik 3 Larsen Evald 3 Larsen Eva 4 Lindberg Morten 4 Lindberg Berit 6 Paulsen Flemming 8 Jensen Peter 8 Jensen Pia 9 Johnsen Bodil 10 Madum Lars 15 Dalgaard-Nielsen Helle 17 Foldager Poul 23 Arestin Stevie 25 Lisby Tage 25 Lisby Inge 27 Pedersen Inga 29 Rasmussen Henrik 31 Mortensen Marianne 33 Olesen Leif 33 Olesen Lena 39 Pedersen Henning 39 Pedersen Anna

Gindeskovgård

Grovevej

Feldborg, 7540 Haderup 2 Balniene Agne 2 Balnis Saugirdas 3 Bareuther Gurli 3 Bareüther Bjarne 4 Zinevych Vladyslav 4 Chirea Ilie 6 Larsen Jens 8 Larsen Bo 8 Larsen Inguna

Ulige nr. 1-13 7451 Sunds Ulige nr. 15-41 7540 Haderup Lige nr. 2-4 7451 Sunds Lige nr. 16-26 7540 Haderup 15 Sangild Erik 15 Sangild Anni 16 Lauridsen Bo 17 Nørgaard Fritz 18 Teilmann Pernille 19 Larsen Birtha 22 Nielsen Anette 22 Nielsen Børge 23 Nielsen Viggo 23 Nielsen Frida 26 Thomsen Joe 31 Skovdal Dennis 31 Skovdal Trine 35 Jensen Aase 35 Jensen Jens

Gammel Skolevej 7490 Aulum 4 Petersen Else 4 Mechlenborg Morten 4 Petersen Søren 4 Pedersen Lene

Gedbovej

Gammel Engvej 7490 Aulum 1 Stærk Henrik 1 Stærk Joan 3 Sørensen Karen 3 Sørensen Erik 5 Raahede Torben 5 Raahede Vicki 7 Schousboe Hanne 7 Schousboe Martin

Gammel Landevej

Gindeskovvej Feldborg, 7540 Haderup 3 Ringgaard Lars 3 Ringgaard Janni 4 Nielsen Morten 5 Jensen Ida 5 Jensen Karl 8 Kjærhede Martha 8 Kjærhede Jens 16 Christensen Lilian 17 Hyldgaard Ditte 17 Hyldgaard Bertil 17 Hyldgaard Inge 18 Würtz Ingolf 18 Andersen Iben 19 Kjøller Leif 20 Troelsen Johanne 20 Troelsen Thomas 21 Mortensen Rasmus 22 Andreasen Jens 23 Vinther Trine 23 Christiansen Thorsten 24 Stobberup Maj-Britt 24 Stobberup Klaus 31 Knudsen Henry

Granbakken 7540 Haderup 1 Agerskov Ninna 1 Agerskov Bo

Grønbækparken 7490 Aulum 4 Videbæk Charlotte 4 Laursen Casper 4 Videbæk Per 6 Agger Mette 6 Agger Kurt 8 Pedersen Lise 8 Pedersen Morten 8 Pedersen Valentin 9 Andersen Hans 9 Andersen Karin 10 Lauridsen Uffe 10 Lauridsen Sine 11 Hansen Grete 11 Hansen Leif 12 Christiansen Irene 12 Christiansen Mads 13 Jensen Lars 13 Jensen Heidi 14 Rasmussen Anne 14 Rasmussen Troels

17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 23 23 25 25 25 27 27 29 29 29 31 31 33 33 35 35 37 37 41 41 47 47 49 49 51 51 53 53 55 55 57 57 57 59 61 61 63 63 65 65 75 75 77 77 79 79 81 81 85 85 87 87 89 89 93 93 95 95 97 99 99 103 103 103 107

Jensen Allan Sørensen Ann Christensen Jørgen Pedersen Charlotte Mouritsen Tanja Mouritsen Thomas Madsen Anders Madsen Malene Jensen Katarina Jensen Anders Jørgensen Per Væggemose Svend Væggemose Birthe Pedersen Marianne Pedersen Michael Pedersen Jonas Westergaard Ole Westergaard Anders Stefansen Jette Sørensen Tommy Stefansen Jesper Jensen Tanja Jensen Johnny Falsig Nina Falsig Brian Stürm Michael Stürm Erica Najbjerg Inger Najbjerg Gunnar Thomsen Berit Thomsen John Hvergel Kirsten Hvergel Aksel Mortensen Helle Mortensen Søren Gade Carsten Schunck Malene Kjærgaard Rasmus Kjærgaard Maja Søndergaard Kaj Søndergaard Tina Nielsen Joan Jensen Amalie Jensen Laust Esbensen Lars Krogsgaard Lone Linde Søren Hansen Rasmus Madsen Louise Jensen Kirstine Jensen Carsten Christensen Irene Christensen Torben Jørgensen Dinna Jørgensen Mikkel Kiel Marlene Kiel Steffen Larsen Christen Larsen Bodil Christensen Poul Christensen Maj-Brit Kaspersen Lars Jensen Mette Hvam Dann Christensen Lisa Albertsen Bo Albertsen Louise Pedersen Ebbe Pedersen Birgitte Uhrlund Helene Kjærgaard Jesper Madsen Ditte Sakariasen Henrik Sakariasen Dorthe Sakariasen Benjamin Jensen Lasse

Adresseregister

Feldborg, 7540 Haderup 3 Bredgaard Michael 3 Bredgaard Tanja 4 Nielsen Grethe 5 Krogsgaard Bjarne 5 Krogsgaard Laila 7 Eskesen John 8 Nielsen Line 8 Nielsen Henning 9 Bertelsen Klaus 10 a Jensen Heidi 10 a Jensen Lasse 11 Sørensen Peder 14 Nielsen Mathilde 14 Hølmkær Malte 18 c Nielsen Hanne 18 c Nielsen Ryan 20 Pedersen Mogens 20 Kristensen Helle 22 Hanssen Eva

Grantoften

127


109 109

Jensen Bente Jensen Kaj

Grønningen

Adresseregister

7490 Aulum 1 Rasmussen Eva 1 Rasmussen Mads 3 Andersen Søren 3 Andersen Lene 3 Andersen Rasmus 5 Nielsen Jannie 5 Nielsen Brian 9 Brandt Jytte 9 Kristensen Svend 10 Pedersen Ulla 10 Pedersen Vandy 10 Bonnesen Michelle 11 Jarnved Kirsten 11 Jarnved Jan 12 Jørgensen Tove 12 Jørgensen Dennis 13 Brixen Jens 13 Brixen Kristine 14 Antoshkiv Iryna 14 Bernatskyi Oleksandr 15 Petersen Jens 15 Petersen Anni 16 Jørgensen Alex 19 Pedersen Lene 21 Bergmann Ørn 21 Bergmann Jette 23 Ehlers Ragna 25 Andersen Connie 25 Andersen Vagn 27 Pedersen Astrid 27 Pedersen Uffe 29 Jensen Ruth 31 Larsen Søren 33 Jensen Sine 33 Jensen Inga 33 Jensen Niels 35 Christensen Sune 35 Jakobsen Rita 37 Mikkelsen Ulla 37 Mikkelsen Allan 39 Olesen Finn 41 Mariegaard Annelise 41 Graae Palle 43 Hammer Michael 43 Andersen Lone 45 Dragsbæk Emma 49 Nielsen Pernille 49 Nielsen Winnie 49 Nielsen Ricky 51 Hansen Dorte 51 Hansen Poul 55 Simonsen Lars 55 Krogh Line 57 Stefansen Annette 57 Stefansen Lars 57 Stefansen Erling

Grønsværen 7490 Aulum 2 Rasmussen Grethe 4 Krogsgaard Knud 4 Nielsen Preben 4 Nielsen Hanne

128

Gråsandvej Grove, 7540 Haderup 2 Kølbæk Helle 3 Rosgaard Jesper 3 Rosgaard Tina 6 de Nully 6 Lund Henning

26 a 26 a 28 28 30 30

Hareskov Martin Nielsen Christine Henriksen Reinold Møller Sonja Egeberg Henrik Sørensen Susan

4 7 7 9 9 9 11 11

Billeskov Mathias Pedersen Camilla Gammelgaard Gert Kloster Dorte Kloster Preben Kloster Sarah Jakobsen Inge Clausen Bent

Havevej Gyvelvej 7490 Aulum 1 Thøgersen Jeanette 2 Mortensen Inger 3 Bech Karen 3 Bech Knud 4 Laugesen Kirsten 5 Lohse Morten 5 Lohse Pia 6 Nystrup Erling 6 Nystrup Yrsa 10 Laugesen Jesper 10 Iversen Bodil

Haderisvej 7540 Haderup 1 Paluszewski Janich 3 Jensen Betina 3 Jensen Preben 4 Kristensen Brian 5 Taaning Anne 5 Kristensen Ulrik

Hallundbækvej Ulige nr. 3-13 7490 Aulum Ulige nr. 17-19 7540 Haderup Lige nr. 2-22 7490 Aulum Lige nr. 24-30A 7540 Haderup 3 Thorsen Mette 3 Thorsen Samuel 3 Thorsen Erik 5 Jørgensen David 5 Pedersen Susanne 6 Nielsen Nils 6 Frederiksen Karen 9 Hansen Bente 9 Hansen Jan 11 Kokholm Elmer 11 Kokholm Birthe 13 Würtz Benedikte 13 Mohr Alexandra 13 Würtz Alex 14 Mortensen Morten 16 Hansen Gitte 16 Andersen Bent 17 Kjær Flemming 17 Kjær Ingrid 18 Kreida Rostyslav 18 Jørgensen Jacob 18 Berezhnyi Vitalii 18 Kharchenko Bohdan 19 Hvam Bent 19 Hvam Kirsten 20 Hareskov Børge 20 Hareskov Doris 22 Lassen Søren 24 Meldal Finn 24 Vestergård Britta 26 Laursen Britta

7490 Aulum 6 Pedersen Katja

Havrevej 7490 Aulum 1 Kristensen Winnie 1 Sørensen Daniel 2 Jensen Eve 2 Jensen Jens 3 Ipsen Johnny 4 Raahede Gitte 4 Nielsen Jesper 5 Vestergaard Lasse 5 Vestergaard Marie 5 Vestergaard Kirsten 6 Johnsen Gurli 6 Johnsen John 7 Kolling Lillian 7 Kolling Line 7 Kolling Thomas 7 Kolling Lars 8 Subheeshan Babitha 8 Subheeshan Shubankan 8 Balakrishnan Subheeshan 9 Andersen Line 9 Andersen Thomas 9 Andersen Mette 10 Andersen Børge 10 Andersen Johanne 11 Welander-Raabjerg Erik 13 Andersen Simon 13 Heiberg Caroline 15 Würtz Jonas 15 Andreasen Stephanie 17 Kjeldsen Lone 17 Kjeldsen Kjeld 19 Mølbæk Anders 19 Mølbæk Thea 19 Mølbæk Tenna 19 Mølbæk Lene 21 Nielsen Pernille 21 Jensen Jeppe 23 Madsen Jens 23 Madsen Bodil 27 Høgild Anna 27 Høgild Jens 29 Godiksen Anders 29 Godiksen Finn 29 Godiksen Dorte 31 Habekost Gitte 31 Habekost Michael 31 Habekost Mia

Hedevej 7540 Haderup 1 Karlsen Dann 1 Jakobsen Susanne 2 Serhiienko Roman 2 Serhiienko Alina

Herningvej 7540 Haderup 2 Ravnborg Gunnar 2 Ravnborg Gerda 5 a Mundbjerg Allan 5 a Mundbjerg Lis 5 c 01 th Jokumsen Gitte 5 d Sørensen Michelle 5 e Halkjær Stella 5 e Smed Helle 5 f Øster Diana 6 Nielsen Helle 6 Nielsen Maiken 6 Ladefoged Mikael 7 Nielsen Svend 7 Nielsen Inger 13 True Monita 13 True Johnni 14 Larsen Nicole 15 Pedersen Jeanette 15 Pedersen Pernille 15 Pedersen Johnny 16 Nielsen Erland 20 Ungureanu Elena 20 Taranu Cristi-Adrian 20 Sørensen Sara 20 Taranu Dumitrita-Camel 22 Borrits John 24 Andersen Brian 26 Stadsbjerg Kim 26 Brødbæk Malene 28 Middelhede Hanne 28 Jakobsen Thorvald 30 Mølgaard Leif 30 Kristensen Hanne 35 Meincke Niels 35 Meincke Debbie 35 Meincke Laila 49 Kiel Kirsten 49 Kiel Andreas 50 Damm Anny 50 Jensen Gunnar 52 Christensen Ib 52 Christensen Britta 53 Pedersen Henrik 60 Hoff Jacob 62 Andersen Gitte 62 Andersen Julie 62 Andersen Svend-Erik 64 Barslund Johannes 64 Barslund Lisbeth 68 Holotiuk Serhii 68 Holotiuk Svitlana 68 Golotyuk Oleksandr 69 Jensen Lone 71 Jensen Hans 71 Jensen Jette 72 Schult Byorn 72 Kunz Michaela 74 Jensen Anton 74 Jensen Ida 78 Jonker Robbert 78 Jonker Johan 80 Jensen Inger-Lise


80 80 81 81 81 81 83 85 85 90 90 94 94 94

Nielsen Jytte Jensen Jens Cherepenko Sergiy Dymura Pavlo Kryvobok Alla Mamai Dmytro Nielsen Hans Jepsen Søren Nielsen Birgitte Serup Sanne Særkjær Thomas Ebbesen Anitta Ebbesen Ivan Andersen Ivan

10 10 11 11 13 13 15 17 17 19 19

Kristiansen Svend Kristiansen Lisbeth Andersen Brian Andersen Camilla Kiilerich Svend Kiilerich Marianne Mikkelsen Rune Noe Martin Vendelbo Noe Pia Broe Bjerregaard Bente Poulsen Ulrik

Hodsagervej Hessellundvej Egelund, 7470 Karup J 20 Jensen Søren 20 Jensen Jette 20 Johansen Emil 20 Jensen Isabella

Hestbjergvej Ulige nr. 1-5 7490 Aulum Ulige nr. 7-9 7540 Haderup Lige nr. 2-4B 7490 Aulum Lige nr. 6-10 7540 Haderup 1 Andreassen Annette 1 Andreassen Vagn 2 Danielsen Renaat 2 Danielsen Palle 3 Petersen Maik 3 Petersen Pernille 4 Jensen Finn 4 Jensen Helle 4 Jensen Sara 5 Laugesen Helene 5 Laugesen Anders 6 Lauridsen Viggo 7 Jensen Brian 7 Rasmussen Tina 8 Graversen Jonas 8 Graversen Gitte 8 Graversen Lærke 8 Graversen Jan 10 Nielsen Bente 10 Nielsen Frants

Hirsevænget

Christensen Jannie Hansen Henning Hald Niels Brødbæk Evald Brødbæk Jytte Pedersen Tonny Sørensen Tina Sørensen Christian Højmark Jette Højmark Villy Damtoft Arne Najbjerg Kirsten Andersen Frede Jespersen Birgit Jespersen Søren Jespersen Benny Jespersen Anne Olesen Brian Olesen Lisa Simonsen Kristian Dalsgaard Kurt Sandgaard Poula Lauridsen Hans Lauridsen Evy Frost Julie Pedersen Jesper

Hogagervej Feldborg, 7540 Haderup 2 Johansen Sonja 2 Johansen Leif 3 Yde Jette Frisør 3 Lassen Hans 5 Sørensen Inga 11 Madsen Dorte 11 Madsen Jens 12 Sørensen Thomas 12 Sørensen Lea 14 Nielsen Tina 14 Nielsen Frans 14 Nielsen Patrick 15 Nielsen Heidi 15 Madsen Charlotte 15 Madsen Henrik 15 Madsen Janni 16 Mortensen Ib 16 Mortensen Hanne 17 Pedersen Karina 17 Pedersen Peter 18 Mortensen Christian 18 Mortensen Connie 19 Rasmussen Svend 19 Rasmussen Lisbeth 24 Laursen Inge 24 Laursen Niels 26 Andersen Linda 28 Nielsen Susanne 28 Frederiksen Preben

9 10 10 10 11 11 13 13 16 17 17 18 18 19 a 19 a 20 22 22 23 23

Risvig Ronald Jensen Lone Jensen Nicklas Jensen Bo Madsen Susi Madsen Bjarne Lauridsen Ejlif Lauridsen Ruth Jensen Tommy Chang Mia Jepsen Heine Nielsen Carl-Johan Nielsen Marie Irming Bettina Mathiasen Bruno Madsen Ejgild Simonsen Tommy Madsen Vilna Slumstrup Esther Hvam Jørgen

Holtevej 7490 Aulum 3 Nielsen Sabrina 3 Nielsen Grete 3 Nielsen Finn 4 Nielsen Svend 5 Pedersen Helle 5 Jensen Per 5 a Helleskov Maren 5 a Helleskov Anders 6 Aae Ejvind Direktør 6 Aae Vera Bach 7 Hundevad Lisbeth 7 Hundevad Claus 7 Hundevad Julie 8 Gribule Ilze 8 Vinovskis Kaspars 13 Jensen Jakob 13 Jensen Hanne 14 Laugesen Lisbeth 14 Laugesen Verner 17 Særkjær Jesper 17 Særkjær Lene 19 Sønderbæk Karen 19 Sønderbæk Arne 20 Buskbjerg Ebbe 20 Buskbjerg Malene 20 Hoffmann Mette 21 Sønderbæk Gunner 23 Matsyuk Sergiy 23 Matsiuk Olena

Hoppes Alle 7540 Haderup 2 Jensen Jørgen 2 Jensen Karin 5 Østergaard Edel

Adresseregister

7490 Aulum 1 Evers-Gross Jette 1 Evers-Gross Jacob 1 Evers-Gross Stefan 2 Christensen Carina 2 Grøn Ulrik 3 Mortensen John 3 Grønne Inge-Marie 4 Olesen Ole 4 Kristensen Lise 5 Nielsen Knud 5 Nielsen Irma 6 Nielsen Bjarne 6 Nielsen Mariann 7 Søndergaard Steen 7 Søndergaard Gerda 8 Nielsen Hilda 8 Nielsen Niels 9 Olesen Anne 9 Olesen Finn

Hodsager, 7490 Aulum 30 Hornshøj Jens 33 Kristensen Gerda 33 Jensen Niels 34 Vesterby Karl 34 Vesterby Anna 35 Kjerulff Søren 35 Kjerulff Nicoline 35 Kjerulff Gitte 35 Kjerulff Nicolaj 36 Esbjerg Bitten 36 Esbjerg Mette 36 Mikkelsen Lars 37 Harmon Maria 37 Harmon Daniel 38 Sandholm Line 38 Sandholm Alex 39 Pedersen Jan 39 Pedersen Ulla 42 Thygesen Ellinor 42 Thygesen Ole 43 Agergaard Ulrik 45 Kiel Nikolaj 45 Kiel Henriette 45 Kiel Karsten 45 Kiel Helle 47 Jensen Christen 47 Jensen Inge 48 Madsen Janne 48 Madsen Henning 49 Hryban Vadym 50 Krogh Per 51 Spanggaard Lisbeth 52 Kragelund Benjamin 52 Stibele Inguna 52 Schnoor Erik 52 Schnoor Ida 54 Jensen Mette 54 Jensen Gerhard 54 Jensen Rasmus 54 Jensen Sofie 55 Jacobsen Jan 55 Christensen Tine 57 Holm Per 57 Holm Birgith 58 Christensen Helle 58 Jeppesen Morten 58 Jeppesen Kim 59 Birkkjær Karen 59 Birkkjær Poul 60 Jeppesen Martin 60 Jeppesen Arne 60 Jeppesen Runa 61 Grønne Didde 61 Grønne Villy 62 Breinholt Mette 62 Breinholt Inger 62 Breinholt Jørgen 63 Bilberg Jens 63 Bilberg Karen

64 64 65 66 66 67 69 69 70 70 71 71 72 74 74 74 74 75 75 77 79 79 81 81 83 83

Holstebrovej 7490 Aulum 2 Lausen Christian 4 Jensen Morten 4 Jensen Bianca 5 a Joensen Morten 5 a Winding Marianne 6 Buchhave Vagn 7 Lauridsen Tove 8 Hestø Per 8 Hestø Mari-Ann

Hovedgaden Hodsager, 7490 Aulum 1 st Søgaard Esther 2 Andersen Tommy 3 Andersen Gert 4 Mikkelsen Svend 5 Jørgensen Michael 5 Jørgensen Katja

129


Adresseregister

6 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 13 13 14 14 18 18 21 21 21 21 21 22 23 23 23 23 23 24 24 28 29 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 35 39 39 39 39 40 40 41 41 41 41 42 42 43 43 43 44 44 45 48 48 49 49 49 49 50 50 54 54 56 56 57

st

a a

b c c d

a b b c

a a

130

Jensen Dan Hareskov Rikke Jensen Gunnar Jensen Susanne Knudsen Hanne Nielsen Flemming Nissen Jørgen Pedersen Tove Pedersen Kaj Skram Kasper Mikkelsen Jette Marinussen Søren Marinussen Anita Axelsen Kristine Larsen Michael Larsen Arne Madsen Jytte Pedersen Britta Pedersen Johan Pedersen Jakob Pedersen Emil Pedersen Mads Fjordside Inga Andersen Elke Andersen Kim Nielsen Theresa Andersen Alina Andersen Mathias Olesen Søren Olesen Sinne Jensen Hans Christensen Allan Godiksen Kirstine Godiksen Karl Kjelde Susanne Kjelde Edvard Kovpanets Yaroslav Kovpanets Nataliia Sørensen Finn Sørensen Inge Danmark Pia Danmark Brian Danmark Sebastian Knudsen Bent Sørensen Ove Sørensen Marie Kjærgaard Ingrid Mikkelsen Poul Mikkelsen Maren Nielsen Svend Fink Henning Fink Bente Madsen Peter Skovgaard Lisbeth Skovgaard Edmund Andersen Kaj Svoren Ivan Naida Nataliia Vidmontiene Kristina Vidmontas Vytas Jensen Torben Nielsen Henrik Mikkelsen Margaret Dryzhyruk Oksana Dryzhyruk Volodymyr Knudsen Bente Knudsen Hans Johansen Janni Jensen Erik Kloster Martha Kloster Johannes Jensen Søren Jensen Marlene Pedersen Ejgil

Hovedvejen

Høgildvej

7490 Aulum 2 Mortensen Erik 2 Jakobsen Mona 2 b Kristoffersen Anne 3 Andreassen Inge 4 Nielson Ole 6 Vester Jakob 6 Ladekjær Gabriella 7 Høgild Margit 7 Høgild Tage 7 Høgild Louise 8 Linthorst Jan 8 Linthorst Jantje 9 Frederiksen Ingvard 10 Jespersen Vagn 12 Kristiansen Helle 12 Kristiansen Henning 14 Nielsen Christa 14 Pedersen Jens 14 Nielsen Poul 20 Buchhave Ruth 20 Buchhave Kaj 22 Blæsbjerg Ernst 22 Blæsbjerg Ellen 24 Jakobsen Peter 24 Jakobsen Heidi 26 Vahr Minna 26 Vahr Karsten

7490 Aulum 2 Kiilerich Gert 2 Jensen Anna-Grethe 4 Olldag Kristian 4 Olldag Tove

Hvedevej 7490 Aulum 1 Christensen Bodil 1 Christensen Knud 3 Jørgensen Mikkel 3 Jørgensen Charlotte 3 Jørgensen Jackie 4 Nielsen Danny 4 Lauridsen Anna 5 Svenstrup Jørgen 5 Svenstrup Henny 6 Butnaru Iulian 6 Atelesei Maria 6 Butnaru Delia 8 Andersen Ida 8 Andersen Benny 9 Jensen Vera 9 Jensen Ole 10 Jørgensen Bente 10 Jørgensen Karsten 11 Sternberg Yvonne 11 Sternberg Jørn 12 Bruun-Jeppesen Martin 12 Bruun-Jeppesen Lenette 13 Bjerregaard Morten 13 Bjerregaard Inger 14 Svenstrup Jørgen 14 Svenstrup Else 15 Risom Aase 15 Risom Ejgild 17 Østergård Ellen 17 Østergård Peter 19 Hestbech Gerda 19 Hestbech Hans 21 Nielsen Laila 21 Hansen Johnny 23 Ahlefeldt-Laurvig Hans 23 Ahlefeldt-Laurvig Camilla 25 Baadsgaard Johnny 25 Baadsgaard Grethe

Højager 7490 Aulum 1 Simmelkjær Jesper 2 Simonsen Torben 2 Stefansen Bodil 3 Jeppesen Niels 4 Hornshøj Charlotte 4 Hornshøj Kenneth 5 Lauridsen Preben 5 Thomassen Oliver 5 Thomassen Karina 6 Vad Henrik Sand 7 Knudsen Norma 7 Knudsen Erik 8 Nielsen Tina 8 Hansen Andreas 9 Olesen Torben 9 Olesen Birgit 9 Olesen Johanne 9 Olesen Esther 10 Jeppesen Anette 10 Jeppesen Stig 12 Høyer Benny 12 Høyer Charlotte 13 Bilberg Maren 13 Bilberg Jens 14 Lauridsen Karen 14 Lauridsen Asbjørn 15 Pedersen Anette 15 Pedersen Kim 15 Pedersen Mathias 16 Bro Kim Politiass 16 Bro Connie Yvonne 17 Sommermark Kirsten 18 Andreasen John 18 Bess Jeanne 18 Bess Andreas 19 Dalsgaard Bjarne 20 Nielsen Anne 20 Nielsen Per 21 Nielsen Emma 21 Nielsen Bjarne 22 Danielsen Poul 22 Danielsen Didde 22 Danielsen Frederik 24 Wiese Diana 24 Wiese Michael 25 Pedersen Lene 25 Laas Benjamin 26 Johansen Lars 26 Johansen Gitte 27 Sørensen Leif 28 Bruun Brian 28 Bruun Anne 29 Villadsen Birthe 29 Lund Niels 30 Stefansen Kenneth 30 Stefansen Lina 31 Simonsen Ellinor 31 Johansen Vivi 31 Gjervig Svend 32 Danielsen Bodil 32 Nielsen Bjarne 33 Sørensen Lina 33 Sørensen Torben 34 Hansen Finn

34 35 36 36 36 37 37 38 38 39 39 41 41 43 43 45 45 45 47 47 47 49 49 49 51 51 51 53 53 55 55 57 57 59

Hansen Susanne Kjærgaard Knud Bohnsen Christoffer Bohnsen Svend Bohnsen Dorthe Aaen Lisbeth Aaen Kenneth Andersen Viola Andersen Lars Jensen Ivan Jensen Susanne Balle Jonny Balle Gitte Krarup Kathrine Krarup Bjarne Hede Sille Hede Sonja Hede Frank Olesen Tina Olesen Anders Olesen Thomas Andersen Per Svenningsen Miklas Svenningsen Tina Andersen Tinne Andersen Gert Andersen Magnus Lousdal Anni Lousdal Ole Nørgaard Jørgen Nørgaard Mie Hansen Ejnar Madsen Esther Jørgensen Jørgen

Højgade 7490 Aulum 1 Skov Birthe 2 Kokholm Thomas 2 Kokholm Anita 3 Thalund Helle 4 Taulborg Randi 6 a Larsen Rehné 7 Bendtsen Dorthe 7 Bendtsen Henrik 7 Bendtsen William 8 Petersen Mogens 9 Bärtel Carsten 10 Madsen Edel 10 Madsen Henning 14 Sejbjerg Christian 14 Sejbjerg Louise 16 Sørensen Nikoline 16 Nielsen Stefan 16 Riis Sanne 18 Hultberg Hanne 20 Bork Birthe

Højmosevej Feldborg, 7540 Haderup 4 Josefsen Lasse

Industrivej 7490 Aulum 5 Henriksen Carsten 5 Henriksen Annemette


Industrivej Nord 7490 Aulum 22 Boel Ella 22 Boel John 24 Pedersen Sverre 24 Lambæk Ulla 26 Vennersdorf Alexander 26 Vennersdorf Jane

6 6 6 9 10 11 14 17 19 21

a d f b a a

Brogaard Torkild Bak Axel Appel Bønsøe Rita Nielsen Kathrine Kirchhecker Susanne Omar Moustafa Hussaine Zelgay Troelsen Verner Pedersen Valborg Nielsen Martha

Industrivej Syd 7490 Aulum 10 Iversen Helle 10 Iversen Poul

Irisvej

Jens Jensensvej 7540 Haderup 3 Nygaard Vita 3 Frederiksen Bent 5 Jensen Birthe 5 Jensen Anker 6 a Brogaard Lisbeth

7490 Aulum 1 a Marcinkevicienè Rasa 5 Ahm Michael Vestergaar 7 Jessen Kenneth 9 Kjærgaard Leif 9 Kjærgaard Karen 11 Storm Benny 11 Storm Birthe st Nielsen Vera 13 01 Nybo Frederik 13 13 01 Staal Ellen 13 a Hansen Else 13 a Hansen Christina 13 a Hansen Maja 15 Jensen Laurits 17 Jensen Helle 19 Hansen Jens 21 Ramskov Thomas

Jersildvej 7490 Aulum 5 Kleist Mitti 5 Kleist Gerda 6 Holdgaard Jytte 6 Holdgaard Birger 7 Pedersen Brian 7 Pedersen Bente 8 Skallebæk Bjarne 9 Jørgensen Camilla 9 Poulsen Lasse 11 Østergaard Lene 11 Østergaard Anders 13 Jørgensen Anja 13 Jørgensen Andreas

Jyllandsgade 7490 Aulum 1 a Pedersen Jonas 1 c Østerby Jens 1 d Pedersen Frits 1 e Buch Allan 3 Lauridsen Arne 3 Lauridsen Helga 5 01 Jensen Anders 5 01 Dejgaard Ole 5 01 Dejgaard Susanne 5 01 Dejgaard Simon 5 01 Dejgaard Sarah 6 a st th Johnsen Gerda 6 a st tv Cakala Andrzej 6 a 01 th Frederiksen Emma 6 a 01 tv Nielsen Niels 6 b Vestergaard Anna 10 Petersen Lone 10 Petersen Michael

st

a a b b c e e

Petersen Marc-Emil Westen Ivan Vorre Nichlas Lauridsen Jeanet Jacobsen Mona Jacobsen Brian Fyhring Kasper Prangsgaard Kristen Jørgensen Rikke Jørgensen Dennis Dam Johannes Thalund Jakobsen Henriette Jakobsen Jimmi Hansen Lise-Lotte Hansen Tove Knudsen Otto Ahm Henrik Vestergaar Buchhave Marie Johansen Emma Pedersen Palle Bach Joachim Bach Ann Bach Gert Simmelkjær Mia Andersen Mark Knak Mette Hagelskjær Nickolaj Storm Dianna Tagmos Henrik Tagmos Pernilla Bøgild Hans Vegeberg Johan Vegeberg Ida Vegeberg Dorte

Karupvej Ulige nr. 1-23 7540 Haderup Ulige nr. 27-83 7470 Karup J Lige nr. 2-26C 7540 Haderup Lige nr. 30-54A 7470 Karup J 1 Degn Bente 1 Degn Søren 2 Jensen Martin 2 Christensen Ninna 3 Harder Magnus 3 Ragnarsson Kristjan 3 Holm Michael 3 Adalsteinsdottir Johanna 4 Poulsen Kate 4 Davidsen Rasmus 5 Jensen Bjarne 5 Jensen Anna-Lise 6 Meedom Thomas 8 Jørgensen Jakob 10 Laursen Mathilde 10 Laursen Linda 10 Laursen Karl 10 Laursen Thomas 11 Prisacaru Simona 11 Prisacaru Marian 11 Floresteanu Alina 12 Christensen Klavs 13 Jensen Mette 13 Frederiksen Bo 18 Skallebæk Bent 20 Dam Jacob 21 Jensen Martha 21 Galatsan Igor 21 Ivanova Nataliya 22 Pedersen Alexander 22 Andersen Claus 23 Jensen Majbrit 23 Jensen Jørgen

24 24 26 26 29 29 29 32 34 35 35 36 37 37 38 38 39 40 43 43 43 44 44 46 54 54 54 a 55 59 59 61 61 63 63 67 69 69 71 71 73 73 75 77 79 81

Møller Jan Møller Charlotte Nielsen Malene Olesen Lars Kristensen Lone Kristensen Frode Kristensen Per Straadt Susanne Pedersen Gerda Madsen Lene Bertelsen Per Straadt David Andersen Anders Andersen Solvejg Clausen Jacob Ladefoged Lotte Gelsbjerg Esther Madsen Karl Johannesen Marcus Johannesen Anette Johannesen Per Særkjær Knud Særkjær Jonna Knop Michael Bredall Bente Bredall Verner Damborg Anette Særkjær Martin Kristensen Lajla Kristensen Henrik Nielsen Dorthe Nielsen Ib Nielsen Kurt Lægsgaard Lilly Gelsbjerg Ove Pedersen Heinrich Broholm Mette Lund Arne Lund Maren Borrild Rikke Borrild Jesper Overgaard Asbjørn Lauritzen Paw Larsen Jørgen Pavlovic Bojan

Kastaniealle 7490 Aulum 5 st Bojsen Kristian 5 st Bojsen Anna 5 st Christensen Cerise 5 st Væggemose Lilly 5 st Bak Immanuel Gårdejer 5 st Kristensen Gudrun 5 st Najbjerg Edith 5 st Bak Maren Birgitte 5 st Jensen Mathilde 5 01 Eriksen Frede 5 01 Jensen Mary 5 01 Henriksen Viktor 5 01 Nielsen Anna 5 01 Rasmussen Rose 5 01 Jensen Vibeke

Kildevej 7490 Aulum 1 Vestergaard Leo 1 Vestergaard Ulla 2 Kristensen Kristian 2 Andersen Danni

131

Adresseregister

7490 Aulum 1 Knudsen René 2 Frello Mette 2 Petersen Brian 3 Graae Inge 3 Westergaard Mads 4 Pedersen Ellen 5 Mathiasen Esther 6 Stengaard Keld 7 Svendsen Inger 8 Vestergaard Allan 8 Vestergaard Lone 9 Bæksted Kirsten 9 Bæksted Danny 10 Nielsen Else 10 Nielsen Kristian 11 Væggemose Kim 13 Jørgensen Ove 13 Jørgensen Lotte 15 Kristensen Søren 15 Kristensen Sarah 15 Kristensen Merete 16 Klemmensen Jørn 16 Klemmensen Anette 16 Klemmensen Cecilie 18 Ahm Agner Theodor 18 Ahm Susann Venø 20 Holmgaard Tilde 20 Holdgaard Jacob 22 Jakobsen Tage 22 Jakobsen Anna 31 Madsen Steen 33 Larsen Inger 33 Larsen Gunner 35 Friis Peder 35 Friis Else 37 Skytte Ruth 39 Kjær-Jensen Inger 41 Hagelskjær Hanne 41 Hagelskjær Tom 43 Petersen Carl 43 Petersen Hanna 45 Nielsen Bent 45 Nielsen Ingrid

Jernbanegade

10 12 14 14 17 17 18 19 20 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 28 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 32 33 33 33


2 a 2 a 4 4 6 6 6 8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 15 17

Primdahl Daniel Primdahl Heidi Lind Lisbeth Lind Henrik Jensen Helle Jensen Julie Lauridsen Kurt Nielsen Michael Nielsen Poul Nielsen Inge Goncharuk Sergii Blæsbjerg Christian Petersen Hans Petersen Inger Nielsen Per Larsen Mette Pedersen Bo Pedersen Annette Forsom Jonna Forsom Tage Madsen Villy Taulborg Henning Nielsen Niels

Kirkegade 7490 Aulum 2 01 Christensen Bodil 4 01 Thomsen René 6 01 Raahede Jesper 6 01 Christensen Jacob 10 st Madsen Betina 10 st Jeppesen Christian 10 01 Sørensen Linda 10 01 Rasmussen Brian 15 st Slusnys Matas 15 01 Harders Kasper 16 Troelsen Allan 17 st Billeskov Niels 18 a Andersen Hanne 18 a Andersen Torben 18 a Bødker Jens 18 a Andersen Stine 19 Mogensen Kim

Kirkestræde Hodsager, 7490 Aulum 2 Dølby Thomas 2 Dølby Susanne 10 Sørensen Ulla 10 Østergaard Egon 12 Pinnerup Søren 12 Groth Anna 14 Jensen Inge 14 Jensen Egon 16 Andersen Bent 16 Andersen Anne 18 Bay Svend Aage 18 Bay Karla Bang

Kløvervej 7490 Aulum 1 Bjerregård Lohtuz 2 Ertbjerg Christian 2 Ertbjerg Grethe 3 Hansen Jesper 3 Hansen Tina 4 Jensen Henny 4 Jensen Bjarne 5 Berthelsen Johannes 5 Berthelsen Lis 6 Andersen Lasse 7 Christensen Kristian 7 Christensen Ulrikke 8 Mouritzen Regitze 8 Mouritzen Michael 9 Simonsen Bodil 9 Simonsen Eigil 11 Larsen Børge 11 Larsen Lene 12 Olesen Ole 12 Olesen Linda 13 Hansen Anne 13 Hansen Daniel 14 Sørensen Erik 14 Sørensen Tina 15 Svejdal Henrik 15 Svejdal Mikkel 15 Svejdal Malene 17 Nielsen Henrik 17 Nielsen Laura 19 Hylleberg Lenette 19 Overgaard Nikolaj 20 Mikkelsen Jonna 21 Kiilerich Ruth 22 Kjeldsen Erna 22 Kjeldsen Ole 24 Jeppesen Gitte 24 Kaspersen Evan 26 Hansen Lone 26 Hansen René 28 Mørup Rita 28 Mørup Bent 30 Christiansen Finn 32 Christensen Svend 32 Christensen Vera 36 Hornstrup Lone 36 Hornstrup Ebbe

Korsholmsvej 7490 Aulum 1 Sørensen Mads 1 Sørensen Caroline 1 Sørensen Randi 1 Sørensen Jens 2 Nørkjær Tove 2 Nørkjær Erik 4 Hultberg Jannie 4 Hultberg Finn

Adresseregister

Kirkevej 7540 Haderup 1 Christensen Jytte 3 Mortensen Leon 3 Mortensen Birgitte 7 a Ålberg Nina 7 a Bracht Morten 7 b Winther Jeanette 9 Pommer Ole

132

Kronborgvej 7490 Aulum 1 Lundsgaard Randi 1 Sørensen Brian 2 Madsen Søren 2 Madsen Jette 5 Steffensen Allan 5 Jensen Lisbeth 7 Kjelde Brian 7 Kjelde Lilian

12 12 18 18 24 24

Arensman Heike Arensman Marinus Jakobsen Lone Jakobsen Svend Rasmussen Anne Johansen Marc

Kulvej 7490 Aulum 5 Aulum Fjernvarme 9 Genbrugspladsen Aulum

Kærgårdvej 7490 Aulum 2 Pinnerup Lotte 2 Pinnerup Martin 4 Madsen Poul 4 Madsen Susanne

Langbovej 7490 Aulum 1 Jensen Kristian 1 Jensen Grete 2 Jensen Hans 3 Rigtrup Jens 3 Rigtrup Helle 5 Christensen Maj-Britt 5 Kastbjerg Søren 7 Væggemose Erling 7 Væggemose Solvejg 9 Langbo Anna 9 Langbo Martin 15 Mortensen Britha 15 Pedersen Poul

Langgade 7540 Haderup 2 Graversen Bent 2 Graversen Tina 2 Graversen Simone st Nielsen Per 6 7 Nielsen Lisse 8 Laustsen Egon 8 Laustsen Nina 9 Jensen Søren 9 Jensen Linda 10 Toft Dennis 10 Jensen Lotte 12 Stoffers Asmus 16 Andersen Jens 18 Troelsen Karen 18 Troelsen Vagn 20 Nielsen Henning 20 Johannesen Jeanette 21 Hyldgaard Kenneth 21 Pedersen Simone 22 Jensen Johnny 23 Bech Henrik 24 Nielsen Henning 24 Nielsen Anny 27 Lauridsen Solveig 27 Lauridsen Bent 28 Lynghus Inge

29 29 30 30 30 31 31 31 33 33 33 34 34 36 36 36 37 37 41 41 42 43 44 44 45 45 47 51 51 53 53 54 54 56 56 58 58 62 62 62 a 62 a 64 64 75 75 75 77 79 79 80 80 82 84 84 86 88 88 90 90

Klemmensen Karin Villadsen Thorkild Lohse Lars Lohse Tobias Lohse Tinna Larsen Martin Larsen Thomas Kaag Tina Madsen Charlotte Madsen Kim Hingebjerg Johanne Kjeldsen Jens Kjeldsen Bente Larsen Morten Flarup Lærke Henriksen Lise-Lotte Simonsen Britta Simonsen Benny Madum Lone Kirkeby Maja Svalgaard Frank Christensen Agner Jakobsen Nils Kristensen Maibritt Jensen Jan Eriksen Jette Jakobsen Jack Jørgensen Sheila Jørgensen Jesper Sørensen John Abate Caroline Frederiksmose Chris Licong Maria Stücheli Anni Stücheli Lea Holm Kalle Holt Kirsten Dyrberg Bent Dyrberg Lis Christensen Tage Christensen Irene Mortensen Aksel Mortensen Dorte Mundbjerg Manny Mundbjerg Ove Mundbjerg Johannes Rønning-Bæk Ragnhild Andersen Anne Pedersen Kasper Pedersen Anna Pedersen Poul Ølgaard Birgit Bjerggaard Anne Bjerggaard Kim Grzeskowiak Robert Nielsen Signe Nielsen Poul Krigbaum Klaus Krigbaum Ann

Lergravvej 7490 Aulum 7 Nielsen Benny 8 Olesen Hanne 8 Frederiksen Lars 9 Hansen Jonna 9 Hansen Henning 10 Thomsen Helene 11 Aaberg Irene 11 Andersen Bjarne 12 Sørensen Maj-Brith 12 Lauridsen Jens 13 Wiersma Randi


13 14 14 14 15 15 16 17 17 18 18 22 22 22 23 23 24 24

Wiersma Hielke Jessen Jimmy Jessen Pernille Jessen Gitte Hansen Merete Hansen Ole Andersen Sonja Dynesen Annalise Dynesen Poul Møller Tove Møller Frank Jespersen Malene Laugesen Sigrid Laugesen Henning Hansen Niels Hansen Anna Krogsgaard Charlotte Krogsgaard Simon

Ljørringvej

Lundgårdsparken

7490 Aulum 3 Bredtoft Mogens 3 Bredtoft Helene 7 Hultberg Jan 7 Hultberg Gitte 8 Andersen Kent 8 Andersen Mette 9 Høgh Else 9 Høgh Thomas 10 Laursen Tina 10 Laursen Ole 11 Toft Bo 11 Toft Helena 12 Madsen Jacob 12 Madsen Marie 15 Jørgensen Camilla 15 Jørgensen Heidi 15 Jørgensen Brian 16 Kristiansen Bent 18 Kristiansen Gitte 18 Kristiansen Allan 20 Billeskov Henry 20 Billeskov Anders 20 Billeskov Agnes 21 Nielsen Kirsten 21 Olesen Stig 22 Junge Poul 22 Westerblaae Annie

7490 Aulum 1 Lauritsen Inger 1 Lauritsen Verner 2 Nielsen Esben 2 Nielsen Lis 3 Petersen Grethe 5 Lauridsen Niels 5 Lauridsen Mona 6 Laustsen Karin 6 Laustsen Karl 7 Kristensen Leif 7 Kristensen Karen 8 Eriksen Claus 8 Eriksen Elise 11 Jensen Bente 11 Jensen John 12 Nielsen Laila 12 Jakobsen Heine 13 Jensen Rosa 13 Jensen Villy 14 Holdgaard Lis 15 Mikkelsen Aage 15 Mikkelsen Greta 16 Johnsen Mimi 16 Johnsen Carl 17 Andersen Poul 18 Pedersen Jonna 18 Pedersen Jens 19 Hedegaard Egon 19 Hedegaard Elin 21 Kirkegaard Thomas 21 Kirkegaard Charlotte 22 Boel Corinne 22 Boel John 23 Jønsson Dorthe 23 Jønsson Flemming 24 Kristensen Jytte 25 Jensen Torben 25 Nørgaard Susanne 26 Poulsen Mike 26 Holm Cecilie 27 Hornshøj Annisette 27 Hornshøj Claus 27 Hornshøj Amanda 28 Jerup Christian 29 Jensen Daniel 30 Rasmussen Helle 30 Rasmussen Mikael 31 Østergaard Gunhild 31 Østergaard Flemming 32 Hamilton Ian 32 Kristensen Heidi 33 Abildtrup Jørgen 33 Abildtrup Gerda 34 Gøtzsche Carsten 34 Gøtzsche Susanne 35 Kristensen Else 35 Kristensen Karl 36 Stoubæk Peder 36 Stoubæk Margit 37 Kristensen Flemming 38 Mathiasen Carsten 38 Mathiasen Jan 40 Pedersen Jens 40 Pedersen Greta 41 Lisberg Bogi 41 Lisberg Tina 43 Christensen Inge 44 Hvam Mette 45 Kjeldsen Lissi 45 Jensen Carl 46 Nielsen Rasmus 46 Olesen Freja 47 Pedersen Henning 47 Pedersen Karen

Lundgaardsgade 7490 Aulum 2 a Nielsen Anna 2 a Niclasen Tanja 2 a Nielsen Ulrik 3 Jensen Ellen 5 Kristensen Dan 6 Sejbjerg Jonas 6 Sejbjerg Kasper 8 Grønning Heine 8 Grønning Lene 10 Sørensen Kurt 10 Sørensen Gerda 11 Nielsen Carsten 11 Andersen Conny 12 Bone’ Ellen 12 Schmidt Jens 13 Mortensen Astrid 14 Larsen Ruth 15 Sørensen Margit 15 Sørensen Ivan 16 Christiansen Svend 16 Sløk Inger 17 Nielsen Thomas 17 Lauridsen Agnieszka 17 Lauridsen Brian 19 Beier Morten 19 Beier Jacob 21 Kviesgaard Charlotte 21 Brogaard Jonas 23 Jensen Malene 23 Jensen Per 25 Jensen Alex 27 Møller Hanne 27 Møller Ole 29 van Ingen Pirette

48 48 49 49 50 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 55 55 56 56 57 57 57 57 57 58 58 59 59 60 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 66 67 67 68 68 68 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 76 76 76 78 80 80 82 82 86 86 88 88

a b c c d

Kjeldsen Anna Kjeldsen Gunner Damgaard Martin Damgaard Ole Birkebæk Bente Birkebæk Søren Birkebæk Svend Birkebæk Inger Nielsen Hans Nielsen Lone Christensen Flemming Christensen Dorethe Parasca Doina Ganganu Daniel Savin Florin Moldovanu Mariuta-Petrone Netedu Emanuela Savin Laura Høgh Margit Høgh Rasmus Christensen Finn Thomsen Finn Østergaard Hugo Østergaard Inga Sørensen Peter Espersen Kjeld Olesen Lone Kastrup Birthe Kastrup Torben Laursen Anne-Mette Nielsen Hans Nielsen Jonna Grønbæk Hanne Grønbæk Mogens Sturm Allan Sturm Mariann Kristensen John Kristensen Jette Nielsen Frank Nielsen Ida Lauridsen Randi Lauridsen Ernfred Lauridsen Tommy Riis Niels Riis Birte Jensen Rasmus Jensen Marianne Jensen Jeppe Jensen Preben Søndergaard Michael Schou Nadia Gade Søren Gade Elsebeth Jakobsen Dan Jakobsen Lone Nielsen Kasper Hansen Camilla Christensen Inger Marmurowicz Mogens Hartvigsen Kurt Hartvigsen Doris Dam Emil Nielsen Lis Dam Henrik Elev Christensen Anne-Marie Jespersen Rikke Jørgensen Joachim Andreasen Mia Jørgensen Thomas Kruse Mogens Kruse Lissy Poulsen Anne Lykke Jan

133

Adresseregister

Ulige nr. 3-41 7490 Aulum Ulige nr. 49-65 7400 Herning Lige nr. 2-48 7490 Aulum Lige nr. 52-56 7400 Herning 3 Nielsen Kaj 3 Nielsen Bodil 5 Madsen Peder 5 Madsen Jonna 7 Troelsen Niels 7 Troelsen Kirsten 8 Jensen Anna 8 Jensen Kurt 9 Hansen Jane 9 Hansen Jesper 10 Køhler Heidi 10 Køhler Tobias 10 Køhler Mike 10 Køhler Per 12 Lauridsen Keld 12 Lauridsen Heidi 13 Pedersen Helle 14 Nielsen Tommy 14 Nielsen Hanne 15 Nielsen Holger 15 Nielsen Edith 16 Holm Betina 16 Holm Christian 17 Ulsøe Hans 24 Hansen Anne 26 Aarup-Kristensen Anders 26 Aarup-Kristensen Heidi 28 Jensen Jens 28 Jensen Karen 31 Steffensen Lilian 31 Kirk Alfred 32 Rask Dorte 32 Jensen Kasper 34 Kristensen Bjarne 34 Poulsen Marie 35 Christensen Søren 37 Meineche Yvonne 40 Johansen Peder 41 Thuesen Erik 41 Thuesen Birthe 42 Henriksen Kristian 46 Sørensen Hans 46 Sørensen Ingrid 48 Jespersen Paw 48 Sørensen Lillian

Lundbyvej


Lundholmvej Egelund, 7470 Karup J 2 a Pedersen Ulrik 2 a Kærgaard Majbrit 3 Madsen Janne 3 Madsen Johnny 4 Rasmussen Kent 6 Hansen Inger 6 Hansen Karlo 8 Sjøstrøm Svend-Olof

Lyngen 7490 Aulum 3 a Pedersen Wieslawa 3 a Pedersen Tommy 3 b Nyazwali Palwasha 3 b Heydari Mahdi 3 b Debesey Mehari 3 b Naser Shwan 3 b Jasemian Hassan 3 b Hababeh Natale 5 a Bordorf Inge 5 d Jensen Lena

Lyngskrænten 7540 Haderup 1 Ormstrup Thomas 2 Byskov Jens 2 Byskov Henny 5 Jakobsen John 6 Thomsen Henriette 6 Thomsen Mathilde 6 Thomsen Mogens 6 Thomsen Poul 7 Nielsen Nikoline 8 Mortensen Bent 8 Mortensen Elsa 10 Hauch Ingrid 10 Pedersen Kristian 11 Leander Laila 12 Sigvardsen Mona 12 Sigvardsen Jens 13 Frandsen Thomas 17 Hansen John 17 Hansen Margrethe

Lyngtoften Hodsager, 7490 Aulum 3 Johansen Preben 3 Johansen Inga

Lærkevej Adresseregister

7540 Haderup 1 Guldfeldt Morten 1 Guldfeldt Nadia 2 Brødbæk Karen 2 Brødbæk Jørgen 3 Knudsen Jytte 3 Knudsen Carl 5 Gammelgaard Esther 5 Gammelgaard Karlo 6 Christensen Helle 7 Christensen Irma 8 Kristensen Viggo 8 Kristensen Jytte 9 Kristensen Alex

134

9 10 11 11 12 14 16 18 18 20 20 22 22 24 24 24

Kristensen Helle Terkildsen Niels Madsen Heine Madsen Else Dinh Duc Sahl Sanne Gustafsson Karina Nielsen Ib Nielsen Anni Budnik Oleksandr Budnik Inna Jensen Jørgen Jensen Bodil Kristensen Allan Kristensen Irene Kristensen Lisa

14 14 16 16 18 18 20 22 22 24 26 26 28 30

Clausen Ahrendt Clausen Lisbeth Videbæk Hans Videbæk Ellen Nielsen Frode Nielsen Solveig Lauridsen Grethe Kristensen Bodil Kristensen Knud Lauridsen Frida Østergaard Henning Østergaard Hanne Jensen Doris Kristensen Gunner

Mølgårdvej Løvigvej 7540 Haderup 1 Kristensen Henry 1 Kristensen Rita 2 Pedersen Hardy 2 Pedersen Rune 2 Laursen Sebrina 2 Hareskov Ruth 3 Poulsen Aksel 3 Poulsen Mona 4 Kudahl-Pedersen Inge 4 Hvam Jens 6 Kure Ib 6 Høeg Sys 6 Kure Laura

Markedspladsen 7490 Aulum 5 01 Højgaard Anders 5 01 Jensen Kathrine 11 st Balschmidt Nicole 12 Nielsen Bjarne 12 Nielsen Ragna

Markvænget 7490 Aulum 1 Sokolovskyy Oleh 1 Sokolovska Halyna 3 Rasmussen Tom 5 Fredgaard Peter 5 Fredgaard Lisbeth 7 Christensen Evald 7 Christensen Else 11 Bertelsen Mimmi 11 Lauritsen Henning 13 Kristensen Egon 13 Hemmingsen Gitte

Mosevænget 7490 Aulum 2 Femhøj Bodil 4 Madsen Annie 4 Madsen Jens 6 Mathiassen Poul-Henning 6 Mathiassen Inge 8 Pedersen Egert 10 Gasseholm Bent 10 Gasseholm Erna 12 Jacobsen Anna 12 Jacobsen Verner

Hodsager, 7490 Aulum 1 Jensen Mogens 1 Rendbæk Inger

Mølleparken Feldborg, 7540 Haderup 3 Østergaard Krista 3 Østergaard Børge 4 Jensen Anna 4 Jensen Flemming 5 Jensen Knud 5 Jensen Else 6 Hansen Jens 6 Hansen Linda 7 Pedersen Erik 7 Pedersen Henny 8 Østergaard Dan 8 Østergaard Winnie 8 Østergaard Malthe 9 Henriksen Kanungnit 10 Eriksen Luise 10 Jensen Michael 12 Henriksen Svend 12 Henriksen Ella 14 Balschmidt Benny 14 Balschmidt Danielle 14 Balschmidt Susanne 15 Hvam Joan 17 Christensen Jannie 17 Christensen Anders 18 Kristensen Søren 18 Sørensen Winnie 19 Pape Steen 19 Pape Inge 20 Jensen Brian 20 Jensen Louise 21 Olesen Henning 21 Lauridsen Lene 22 Lauridsen Tina 22 Poulsgård Mathias 22 Poulsgård Per 23 Overgaard Dorthe 23 Overgaard Thomas 24 Vestergaard Annika 25 Broch Mathias 25 Broch Troels 26 Rønning-Bæk Heidi 26 Rønning-Bæk Julie 26 Rønning-Bæk Jesper 26 Rønning-Bæk Lea 26 Rønning-Bæk Thomas 28 Hvam Brian 28 Hvam Lene 30 Dam Jens Ole 30 Dam Krista Syerske 45 Pyaskivska Monika

45 47

Pyaskivskyy Vadym Hammershøi Sonja

Møllestræde 7490 Aulum 6 01 Hornshøj Camilla 6 01 Hornshøj Allan 10 st Olesen Camilla 10 st Hornshøj Laila 11 a Andersen Mette 11 b Nyame Helene 14 01 Staunstrup Mathias 14 01 Staunstrup Helle 14 02 Veng Maria 14 02 Veng Jeppe 15 st Haunstrup Brian 15 01 Kallesøe Ole

Møllevej 7540 Haderup

Natovej Grove, 7540 Haderup 1 Martinussen Grethe 1 Martinussen Arne 1 a Martinussen Kim 1 a Poulsen Lotte 3 Ebbesen Martin

Nygade 7540 Haderup 1 Strikauskas Erikas 1 Misiura Dmytro 1 Puljan Michal 1 Sots Maksym 4 Schmidt Jeanette 4 Schmidt Rene 10 Jensen Jens 10 Jensen Inger 12 a Meedom Børge 12 b Ringgård Anna 12 c Pedersen Knud 12 d Agerskov Inga 16 Jensen Birthe 16 Ringgaard Henrik 18 Sørensen Jutta 20 Fly Hanne Marie 22 Jensen Metha 24 Truelsen Annalise

Nygårdvej 7540 Haderup 3 Christesen Aase 3 Wraae Knud 4 Viborg Inger


Nørregade 7540 Haderup 1 Spaabæk Erik 1 Spaabæk Else 3 Jensen Annelise 7 Ipsen Liv 7 Ipsen Kim 7 Ravn Sanne 9 Pedersen Tune 10 Lodwick Peter 10 Lodwick Christa 11 Jakobsen Kristina 11 Johansen Jan 11 a Jørgensen Louise 12 a Olesen Knud 12 b Vestergaard Jytta 13 Nahnsen Lars 13 Thingvad Anja 14 Mortensen Dorthe 14 Olesen Preben 15 Handberg Lone 15 Graversen Klaus 16 Rasmussen Ib 17 a Nielsen Henriette 17 a Nielsen Morten 18 Andersen Christina 18 Ebsen Jan 19 Lisby Mathilde 19 Lisby Olav 20 Balle-Christiansen Anja 21 Pedersen Verner 22 Roelsgaard Ralf 23 Chovgun Olga 23 Claus Gabriel-Arthur 24 Andersen Ketty 25 Skals Tommy 25 Skals Sannie 26 Lauritsen Per 28 Højris Jette 28 Jensen Ivar 29 Agerskov Tina 29 Agerskov Ken 30 Baggesen Ulla 32 Larsen Anna 32 Akay Kudret 34 Seerup Jens 34 Seerup Inge 35 Andersen Vagn 35 Andersen Betty 36 Jensen Dagmar 36 Jensen Niels 38 Majgaard Jimmy

5 6 6 7 7 8 8 9 11 11 13 13 13 13 13

Groth Joachim Rindom Signe Graversen Per Morthensen Benny Morthensen Sussi Lisberg Louise Jensen Jeppe Knudsen Georg Leshchenko Ievgen Shevchenko Nataliia Bonde Jakob Bonde Lars Bonde Susanne Bonde Jesper Bonde Mikkel

7490 Aulum 4 Abildtrup Vagn 4 Abildtrup Gerda 6 Thulesen Esben 6 Thulesen Berith 8 Mechlenborg Ib 8 Mechlenborg Inger 10 Dalsgård Claus 10 Dalsgård Victor 10 Dalsgård Betina 12 Bach Hanne 12 Bach Finn

Nålemagervej 7490 Aulum 1 Iversen Max 1 Iversen Jes 1 Iversen Stine 3 Gorohovskis Ainars 3 Sokolova Svetlana 3 Skromane Irena 5 Karlsmose Bo 5 Karlsmose Erna 12 Hvingelby Liselotte 12 Hvingelby Birger 14 b Larsen Alex 14 b Larsen Lone

Hodsager, 7490 Aulum 1 Rytter Anita 1 Rytter Henrik 2 Kloster Ove 2 Kloster Ulla 3 Grigoriu Maria 3 Grigoriu Dumitru 3 Manole Iosif 4 Nielsen Kathrine 4 Nielsen Jens 4 Nielsen Birgit

7540 Haderup 3 Truelsen Tove 3 Truelsen Egon 4 Dalsgaard Valerie 4 Dalsgaard Anders

7490 Aulum 1 Pedersen Viggo 1 Pedersen Ritha 2 Regelink Jantje 2 Regelink Rene

Overgaardvej 7490 Aulum 1 Nørgård Ove 1 Nørgaard Tove 4 Madsen Tinus 4 Nørgaard Cecilie 6 Merrild Christian 6 Merrild Sonja

Riskærvej Vistorp, 7451 Sunds 3 Klitgård Solveigh 3 Klitgård Eli

Rolighedsvej Parkvej 7490 Aulum 1 Kristensen Svend 2 Jensen Frede 2 Toft-Jensen Henny 3 Jørgensen Kaj 3 Jørgensen Marie 4 Jensen Karsten 5 Kristensen Allis 5 Kristensen Bjarne 6 Zinglersen Hanne 6 Zinglersen Jens 7 Christensen Jytte 7 Christensen Gunnar 8 Andersen Inga 8 Andersen Jørgen 9 Kristiansen Jens 9 Kristiansen Gudrun 10 Nielsen Majbritt 10 Nielsen Kenneth 11 Bertelsen Grethe 11 Bertelsen Jens 12 Frederiksen Lene 12 Frederiksen Henrik 14 Stefansen Bjarne 14 Stefansen Inga 16 Larsen Hans 16 Skov Hanne 18 Madsen Verner 18 Madsen Solvejg

Pilhusevej Grove, 7540 Haderup 1 Thomasen Berit 3 Jensen Kai 5 Bundgaard Martin 7 Villadsen Niels 9 Birkebæk Eva 9 Birkebæk Leo 9 Birkebæk Jeppe

Ravnevej Over Høstrupvej

Ravnmosevej

7540 Haderup 4 Laursen Nina 4 Laursen Jens

7490 Aulum 2 Sørensen Martin 2 Sørensen Kim 3 Vingtoft Rita 5 Nielsen Lene 6 Kristensen Kim 7 Østergaard Carina 9 Lind Mikkel 9 Lind Mia

Romvigvej Ulige nr. 1-13 7480 Vildbjerg Ulige nr. 15-25 7490 Aulum Lige nr. 2-2 7480 Vildbjerg Lige nr. 2A-2A 7400 Herning Lige nr. 2B-6 7480 Vildbjerg Lige nr. 10-20A 7490 Aulum Lige nr. 22-22 7400 Herning 10 Lundager Lis 10 Sørensen Henrik 12 Meldhede Margit 12 Meldhede Peder 14 Grensteen Anders 14 Agerbek Rikke 15 Knudsen Gunner 15 Knudsen Susanne 16 Jensen August 17 Sørensen Simon 17 Sørensen Bo 17 Karlsmose Sørensen 18 Otte Mads 18 Raahauge Mathias

Rosenvænget 7490 Aulum 1 st Jespersen Klaus 1 st Madsen Linda 1 01 Larsen Maria 1 01 Hansen Mads 1 01 Olesen Randi 3 st Christensen Rikke 3 st Adilovic Anel 3 01 Palcu Elena-Irina-Nic 3 01 Porea Adrian 3 01 Hodzic Mirza 4 Andersen Eva 5 st Martin Alonso 5 st Madsen Nicolaj 5 st Sandal Rune 5 st Nielsen Jørgen

Adresseregister

Hodsager, 7490 Aulum 1 Tkachova Tamila 1 Vyshnyakova Olena 1 Fedus Andriy 1 Sydorenko Rostyslav 1 Oseyko Volodymyr 1 Kononovych Oksana 1 Fedus Bogdan 2 Bjerg Anna 2 Bjerg Jens 3 Kloster Alfred 3 Kloster Lisbeth 3 Kloster Daniel 4 Jensen Kim 4 Jensen Janie 4 Hansen Steffen 5 Groth Asbjørn 5 Groth Knud 5 Groth Annette

Meedom Ib Bojesen Susanne Nielsen Henrik Sørensen Svend Vistisen Ernst

Nørskovvej

Ommosevej Nørreholmvej

5 6 6 7 8

135


5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 9 12 12 13 13 14 15 15 16 16 17 18 19 20 20 21 21 22 24 24 26 26 28 28 30 30 32 32 34

01 01 01

st st 01 01

Larsen Kenneth Dalgaard Annette Thomsen Jette Agergaard Kirsten Agergaard Frede Due Pernille van Jensen Anette Jensen Helle Andersen Lisette Jensen Erik Jensen Ruth Nielsen Anna Breinholt Peter Troelsen Morten Meldgård Lilly Meldgård Johannes Nielsen Allan Madsen Andre Birkkjær Louise Dam Tina Vestergaar Dam Peder Emil Daraei Anahita Johansen Erik Habekost Karen Nielsen Pia Nielsen Flemming Bank Henrik Christiansen Gitte Karlsmose Tove Christensen Karina Jensen Carl Andersen Janni Andersen Mikkel Jensen Karsten Jensen Lisbeth Vittrup Harry Vittrup Bente Olesen Lisbeth Olesen Søren Nielsen Janne

Rotvigvej

Adresseregister

7490 Aulum 1 Olesen Jørgen 2 Andersen Karin 2 Andersen Bjarne 2 Andersen Daniel 3 Troelsen Jesper 3 Troelsen Ninna 4 Skytte Kirstine 4 Skytte Vibeke 4 Skytte Niels 5 Riis Poul 5 Riis Dagmar 5 Riis Jens 6 Jeppesen Michael 7 Thomsen Birgith 7 Thomsen Bjarne 8 Nielsen Birgitte 8 Nielsen Erling 14 Hansen Kirsten 14 Hansen Jørgen 14 Hansen Morten

Rugbjergvej 7490 Aulum 4 Knudsen Eva 4 Knudsen Erik 5 Kjærsgaard Hanne 5 Andersen Jan

136

5 7 7 7 8 8 15 17 17 19 19 20 20 21 21 22 22 22 23 24 24 25 26 26 26 27 28 28 29 29 30 30 30

st 01 01

Andersen Sara Christensen Tommy Savitska Uliana Savitskyi Oleg Nørgaard Karen Nørgaard Niels Fastergaard Mads Nielsen Ejgil Nielsen Krista-Marie Jakobsen Peder Jakobsen Rosa Nielsen John Nielsen Camilla Thomsen Knud Thomsen Herdis Svendsen Anne Svendsen Ulla Svendsen Clemmen Nielsen Mette Geneser Tim Geneser Laila Hedegård Signe Lauridsen Lena Lauridsen Helle Lauridsen Kristian Jakobsen Ida Blæsbjerg Susanne Blæsbjerg Henning Thorsgaard Anne-Marie Jensen Carsten Frandsen Henny Frandsen Lasse Frandsen Søren

Rugvænget 7490 Aulum 1 Ahm Poul Erik 3 Nielsen Majbritt 3 Nielsen Jacob 4 Kiel Rie 5 Grønning Kirsten 5 Grønning Leif 6 Løjstrup Tom 6 Løjstrup Lene 7 Jensen Johanne 8 Jørgensen Kim 8 Jørgensen Heidi 8 Jørgensen Casper 8 Jørgensen Nicolaj 9 Nielsen Kirsten 9 Nielsen Jan 10 Jørgensen Ingelise 10 Jørgensen Michael 11 Svejdal Morten 11 Svejdal Lise 11 Svejdal Stine 12 Bagger Kristian 12 Bagger John 13 Jakobsen Poul-Henrik 13 Jakobsen Birgit 14 Kirkevang Anders 14 Kirkevang Pia 15 Vingtoft Mogens 15 Vingtoft Manja 16 Lauridsen Gry 16 Lauridsen Kurt 17 Krogsgaard Else 17 Krogsgaard Oskar 19 Schultz Trine 19 Schultz Keld 21 Jensen Conny 21 Jensen Bodil 23 Koch Lene

23 25 25 25 25 27 27 29 29 31 31 33 35 35 37 37 37 39 41 41 43 43 45 45 47 47 49 49 49

Hansen Jørgen Dam Malene Skøtt Dam Ida Marie Dam Jonas Skøtt Dam Michael Lauridsen Ragna Lauridsen Knud Hald Oliver Hald Anne Christensen Harry Christensen Elisabeth Kristensen Gerda Jensen Randi Jensen Brian Grøn Theresa Grøn Tove Grøn Peter Nielsen Søren Frederiksen Marianne Gade Peter Midtgaard Søren Midtgaard Line Lind Flemming Lind Gitte Rasmussen Aase Rasmussen Arnold Lauridsen Anne Lauridsen Henning Munch Kirsten

16 16 16 18 18 18 20 20 20 20 20 22 22 30 30 30 30 30 32 32 32 34 34 34 36 36 36 36 38 38 38

a b c b c d a a b c d

a b c c d a b c a c d a b c d a b d

Thomsen Karen Kristensen Spomenka Gotfredsen Christa Linthorst Hendrik Sørensen Amalie Kristensen Daniel Jørgensen Anita Thomsen Rasmus Pedersen Ane Møldambjærg Ejnar Danielsen Per Bisgaard Anette Bisgaard Thomas Rus Alin-Lucian Paulsen Christel Kristensen Michael Kristensen Mette Buchhave Nina Møller Anna Lindberg Maren Lynderup Cecilie Poulsen Erna Væggemose Rasmus Jensen Marlene Stefansen Tove Iversen Inga Johansen Kristian Octavian Padure Kristensen Norma Garsdal Merete Jacobsen Brian

Rørkærparken 7490 Aulum 52 Sejbjerg Katrine 52 Sejbjerg Betina 52 Sejbjerg Kim 52 Sejbjerg Benjamin 58 Nielsen Jens 58 Nielsen Conny

Rørkærvej 7490 Aulum 1 Jensen Lene 1 Jensen Klaus 2 Kristensen Tonny 3 Dyrmose Karina 3 Greve Mads 4 Jacobsen Mette 4 Jacobsen Lars 7 Thomsen Martin 7 Thomsen Aage 7 Thomsen Anne 9 Knudsen Anna 9 Knudsen Niels 11 Lauritsen Ejner 11 Lauritsen Karen

Rørparken 7490 Aulum 12 a Mørk Bente 12 b Madsen Alice 12 c Andersen Claus 12 d Davidsen Casper 14 a Klinkby Ellen 14 b Bjerregaard Inge 14 c Cantor Poul 14 d Gjern Julie 14 d Hansen Bjarne

Sandgårdvej Grove, 7540 Haderup 1 Pedersen Lilian 1 Pedersen Nikolaj 3 Særkjær Vibeke 3 Særkjær Bjarne 5 Westh Rigo 6 Rasmussen Karen 6 Lauridsen Tage 7 Særkjær Aage 11 Mullins Edward 11 a Pedersen Pia 11 a Jensen Ole 13 Andersen Finn 15 Lauesen Hanne 15 Lauesen Torben 17 Bucur Lacramioara

Sjællandsgade 7490 Aulum 1 Nielsen Louise 2 st Frederiksen Bjarne st Ahm Marc Brandt 2 2 01 Madsen Søren 3 Nielsen Karen 3 Nielsen Jens 4 Kilde Jytte 4 Kilde Alfred 5 Nielsen Per 6 Kristensen Benny 7 Mundbjerg Inger 8 Jakobsen Sigrid 9 Poulsen Frede 9 Mikkelsen Karen 10 Nielsen Susanne 11 Klausen Ruth 11 Olesen Lukas 11 Klausen Flemming


12 12 14 15 16 16 17 17 18 18 19 20 21 21 22 23 24 24 25 27 28 28 29 29 29 30 31 31 31 32 33

Sakariasen Brian Olesen Sonja Olesen Gunnar Kristiansen Carl Bach Villy Bach Elin Nicolau George Nicolau Florica Jensen Bjarne Jensen Bodil Jørgensen Inge Staghøj Anna Kronborg Dennis Kronborg Signe Nielsen Anna Sig Carsten Filsø Gunner Filsø Gunhild Larsen Birthe Jakobsen Anne Fink Jørgen Fink Jette Mahalhal Sherif Manshad Kawthar Mahalhal Salma Larsen Susanne Thybo Mathilde Søegaard Jan Søegaard Karina Tølbøll Anna Jensen Ruth

Skavevej Hodsager, 7490 Aulum 1 Bertelsen Arne 1 Kongensgaard Bente 3 Jakobsen Michael 3 Jakobsen Inger 5 Rask Else-Marie 5 Andersen Jeppe 5 Andersen Jørgen

Skolegade 7490 Aulum 2 01 Vassine Maxim 2 01 Nielsen Lilli 2 02 Mathiesen Poul 2 02 Poulsen Ingerlise 5 8 Laursen Vera 5 9 Nielsen Peder 5 11 Pedersen Gunner 5 12 Jensen Anna 5 13 Pedersen Niels 5 14 Vestergaard Mary 5 17 Kjærgaard Karen 5 18 Bredtoft Elly 5 19 Pedersen Lilly 5 20 Berg Viktorya 5 21 Christiansen Birthe 5 22 Christensen Gudrun 8 Petersen Jens 8 Poulsgård Sebrina 10 Bull Susie 10 Poulsen Poul 11 Lauridsen Peder 11 Lauridsen Lissy 12 st Jensen Kirsten 13 st Mortensen Jan 14 st Andersen Arne 15 Blusa-Blusins Guntars 16 Hollænder Kirsten 17 Borum Edith 19 st Didriksen Pernille 19 st Didriksen Kristian 20 b Wiersma Jelle 20 b Værge Anders 22 Lauridsen Anne 22 Juhl Hans 24 Jensen Gert 26 a Dynesen Mie 26 b Karlsen Isabella 26 b Kjeldsen Per 28 Struve Mike 28 Pelpola Prabath 28 Pelpola Kirsten 30 b Laursen Inger 30 b Laursen Bjarne 32 Nielsen Esther 32 Christensen Carl-Børge

Skjerkvej Skolestien Feldborg, 7540 Haderup 1 Toft Rasmus 2 Pape Anna 3 Sørensen Christian 3 Hodzic Dina 5 Pape Stine 7 Kristensen Nick 9 Clausen Grethe 11 Jensen Astrid 13 Østergaard Martha

Skolevænget 7540 Haderup 2 Kristensen Else 2 Kristensen Paw 6 a Jensen Martin 6 a Madsen Steffie 6 b Hollesen Louise 6 c Madsen Olga 8 Poulsen Connie 8 Poulsen Casper

Christensen Bjørn Christensen Poul Karred Kirsten Tegllund Ingrid Pedersen Laura Andersen Inga Christensen Jytte Mathiasen Ulla Skriver Edith Vennevold Svend Jørgensen Ilsa Knudsen Lizzi

Skovfogedvej 7470 Karup J 2 Sencindiver David 2 Andersen Christian

Skovvej Feldborg, 7540 Haderup 1 Laursen Rene 5 Rahbæk Sonja 6 Lauritsen Kurt 6 Lauritsen Solveig

Skovvænget 7540 Haderup 5 Meldhede Aase 6 Jensen Margrethe 6 Jensen Svend 8 Johannesen Tom 8 Johannesen Vicky 9 Nørgaard Jette 9 Nørgaard Hans 11 Handberg Tove 11 Handberg Jørgen 13 Haagensen Peter 13 Haagensen Oskar 13 Haagensen Lis 14 Jensen Irene 14 Jensen Johannes 15 Christensen Dorthe 15 Christensen Caroline 17 Skovborg Turit 19 Wysocka Emilia 19 Bach Nichlas 19 Przybylek Dawid 19 Wysocka Anna 21 Clausen Jacob 23 Mortensen Grete 23 Mortensen Bent 25 Pedersen Rita 25 Pedersen Helge 27 Jørgensen Jan 27 Jørgensen Anette 27 Jørgensen Stine 29 Sørensen Michael 29 Lund Jeanette 33 Ringgaard Jack 33 Ringgaard Christina 35 Brødbæk Susanne 35 Bertelsen Simon 35 Bertelsen Morten 35 Bertelsen Lucas 37 Holst Anita 39 Lynderup Torkild 39 Lynderup Hanne

41 41 43 43 45 45 47 47 49 49 53 53 53 53 55 55 59 59 61 63 63 65 67 67 69 71 71 73 75 75 77 77 79 79 81 81 83 83 85 85 87 87 89 89 95 95 95

Sørensen Søren Sørensen Anni Skovsted Hanne Skovsted Alex Krautwald Karen Kirkeby Henrik Lauridsen Nicolai Ebbesen Jonna Nielsen Frits Nielsen Bente Jensen Malene Jensen Tobias Jensen Bente Jensen Knud Jensen Rosa Jensen Jens Truelsen Martin Truelsen Lisbeth Saaugaard Erna Lundgaard Diana Lundgaard Dennis Poulsen Elly Haagensen Aase Haagensen Jens Østergaard Kjeld Kristensen Bent Kristensen Erna Ringgaard Flemming Jensen Aase Jensen Hjalmar Laursen Anna Laursen Karl Jørgensen Poul Jørgensen Dorrit Andersen Anni Andersen Aksel Larsen Lisbeth Larsen Kim Lundgaard Ivan Lundgaard Gitte Østergaard Knud Østergaard Lene Lauritsen Charlotte Lauritsen Kim Kristensen Thomas Holm Henny Kristensen Niels

Skyttevej 7490 Aulum 1 Vestersager Susanne 1 Vestersager Kim 3 Nielsen Flemming 4 Lauridsen Alex Ng Ng Maggie 5 6 Svendsen Ella 8 Kjær Carina 8 Nielsen Ole 10 Olesen Carsten 12 Sander Gitte 14 Nielsen Flemming

Adresseregister

7490 Aulum 1 Jacobsen Karin 1 Jakobsen Kurt 2 Sørensen Lasse 2 Ginderskov Vicki 3 Andersen Thomas 3 Christensen Iben 3 Andersen Kim 4 Carstensen Melanie 4 Andsbjerg Henry 5 Antoshkiv Dmytro 5 Vovk Oleksandr 7 Bilberg Tilde 7 Bilberg Lars 9 Laustsen Kirsten 9 Laustsen Johannes 9 Laustsen Peter 9 Laustsen Jonas 11 Madsen Kai 11 Madsen Hanne 13 Stærk Henrik

10 10 10 11 12 13 15 17 19 21 23 29

Skærbækvej 7490 Aulum 2 Krarup Peter 3 Sørensen Jens 4 Toft Carsten 4 Nielsen Camilla 5 Larsen Ninna 5 Larsen Bent

137


6 6 7 7 8 8 9 11

Thomsen Henrik Thomsen Susanne Laursen Annemarie Laursen Kim Christensen Kim Christensen Dorthe Hansen Henrik Thorsen Kenneth

18 18 24 24 26

Nørgaard Ellen Madsen Kurt Andersen Børge Andersen Lisbeth Saltoft Susanne

Stoubæk Parken Smedegade 77490 Aulum 1 1 1 2 2 5 5

st 02 02

Olesen Johanne Thomsen Michael Swingler Christopher Pedersen Kasper Jensen Sofie Nielsen Svend Nielsen Else

Solskrænten 7540 Haderup 1 Troelsen Kaj 1 Jensen Dorthe 5 Klausen Lotte 6 Bootkhumlue Oranuch 6 Hansen Daniel 8 Kristensen Lene 8 Kristensen Michael 10 Szczerbin Arkadiusz 10 Bolka Grzegorz 12 Andersen Lisbeth 12 Anker-Møller Jens

Spegbjergvej 7490 Aulum 1 Andersen Pia 1 Andersen Stefan 3 Jensen Suzan 3 Frederiksen Rasmus 3 Frederiksen Mogens 4 Davidsen Ane 4 Davidsen Johnny 8 Pedersen Leif Højmark 8 Pedersen Inge 8 KIlde Tømrerforretning v/ Leif Højmark Pedersen 10 Nielsen Johanne 10 Kristensen Anders

Stavlundvej Adresseregister

7540 Haderup 3 Pedersen Klaus 4 Holm Lise 4 Holm Anders 6 Johannesen Asta 8 Kristensen Peter 8 Kristensen Jonas 8 Madsen Marianne 10 Tegllund Torben 14 Madsen Ole 14 Madsen Eva 14 Madsen René 15 Kammersgaard Palle 16 Jeppesen Karsten

138

Hodsager, 7490 Aulum 14 Sørensen Lis 14 Sørensen Søren 15 Larsen Susan 15 Larsen Brian

Syrenvej 7490 Aulum 1 Madsen Anna 2 Jacobsen Erik 2 Kiel Anna 4 Høj Jens Jørgen 5 Madsen Knud-Erik 7 Gøtzsche Poul 8 Mejls Mette 8 Jakobsen Fritz 10 Knudsen Vivi 10 Blaabjerg Michael 12 Thomsen Steffen 12 Filtenborg Maria 14 Sørensen Gitte 16 Madsen Jonas 16 Jacobsen Lars 16 Madsen Anette

Sønder Savstrupvej 7500 Holstebro 24 Andersen Mads 24 Andersen Torben 24 Andersen Else

Sønder Skjerkvej 7490 Aulum 1 Christensen Arne 1 Christensen Kenneth 1 Petersen Rikke 2 Blæsbjerg Martin 2 Blæsbjerg Mads 2 Rahbek Eva 3 Wiersma Mona 5 Ternvig Inge 5 Markussen Arthur 6 Bak Ulla Prang 6 Bak Lars Handelsmedhj 7 Riis Kurt 10 Bredtoft Helle 10 Bredtoft Lars 12 Madsen Lajla 12 Madsen Svend 14 Conradsen Kurt 14 Thorst Inger 16 Kristensen Malene 16 Kristensen Martin

Sønderagervej 7490 Aulum 1 Pedersen Martin 2 Markowski Jacob 2 Markowski Berit 2 Markowski Maiken 3 Jensen Betina 3 Mathiesen Simon 4 Jensen Ella 4 Jensen Christian 5 Jørgensen Ingelis 5 Andersen Niels 6 Mørup Heino 6 Mørup Christina 7 Johannesson Ina 7 Madsen Jesper 8 Hollesen Karen 8 Hollesen Henning 9 Dyrehauge Linda 9 Dyrehauge Poul 10 Knudsen Jonna 10 Knudsen Bruno 11 Væggemose Sune 11 Væggemose Anette 11 Væggemose Hans 12 Forascu Adina 12 Forascu Patrick 14 Frandsen Lars 14 Vennersdorf Jette 16 Pedersen Tommy 16 Pedersen Doris 18 Jensen Cecilie 18 Jensen Amalie 18 Jensen Bente 18 Jensen Ole 20 Videbæk Trine 20 Videbæk Jeppe 22 Berg Arne 22 Berg Lilian 24 Jørgensen Karl 24 Jørgensen Pia 26 Svenningsen Lars 26 Svenningsen Gunhild 28 Thinggaard Anders 28 Thinggaard Birte 28 Thinggaard Iben 30 Nielsen Jes 32 Meldgaard Jonas 34 Bredvig Hanne 34 Hansen Claus 34 Bredvig Simon 36 Hansen Lene 36 Iversen Martin 40 Weis Mette 42 Fryhstyck Jesse 42 Lyngesen Marianne 44 Jensen Jesper 44 Thomsen Kirstin 46 Laugesen Tove 46 Laugesen Erling 48 Thomassen Mona 48 Thomassen Henning 50 Pedersen Kim 52 Jørgensen Ruth 52 Jørgensen Kaj 56 Melvej Henrik 56 Melvej Karina 58 Tønning Lene 58 Tønning Mikkel 58 Tønning Tommy 60 Elttør Lone 60 Elttør Heri 62 Rasmussen Jesper 64 Mørk Flemming 64 Mørk Solveig 66 Nielsen Jens

66 68 68

Nielsen Ruth Lundsgård Margrethe Lundsgaard Thorben

Søndergade 7490 Aulum 1 Mortensen Mads 1 Laursen Jesper 1 Balschmidt Michelle st Kristiansen Andreas 2 st Kristiansen Kitta 2 3 Thorsen Jytte 4 Danielsen Penny 4 Videbæk Lars 01 Bork Amanda 5 01 Lorentzen Jakob 5 6 Agerbek Kim 6 Olesen Camilla 7 Dam Bente Elmholt 7 Dam John Valdemar 8 Valin Mie 8 Valin René 9 Wiborg Birthe 10 Lindenstrøm Stig 10 Lindenstrøm Janne 10 Lindenstrøm Lærke 11 Jensen Jens 11 Jensen Bente 12 Jakobsen Egon 12 Lauridsen Dorith 13 Dalgaard Jette 13 Dalgaard Rune 13 Dalgaard Roland 14 Ravnholt Mariane 15 Østergaard Dan 15 Østergaard Marianne 16 Kirkevang Monique 16 Jensen Mikkel 17 Nicholson Stine 17 Nicholson James 18 Dahl Jens 18 Dahl Else 19 Helligsøe Kristian 19 Helligsøe Camilla 21 Jørgensen Grethe 22 Knudsen Hilda 23 Zacho Kim 30 Larsen Martin 30 Hansen Christina 32 Skallebæk Knud 34 Toft Peter 34 Rolighed Ketty 36 Jeppesen Lasse 38 Asferg Steen 38 Asferg Vita 40 Schurmann Merete 40 Schurmann Søren 44 Eriksen Selma 44 Eriksen Finn

Søndermarken 7490 Aulum 1 Christensen Edel 1 Christensen Oscar 3 Videbæk Kirsten 3 Videbæk Esben 5 Kiel Tommy 5 Kiel Jette 6 Simonsen Ove 6 Simonsen Ellen


7 8 9 9 10 10 11 11 12 14 14 15 15 17 17 18 18 19 20 21 21 22 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 38 40 40 42 42 44 44

Hald Inger Olesen Bent Nielsen Inger Nielsen Frits Mosekjær Richard Mosekjær Marie Nielsen Harald Nielsen Jette Vahr Erna Madsen John Madsen Karen Nielsen Heidi Nielsen Poul Slot Lea Slot Martin Christensen Grethe Christensen Erling Albertsen Anders Stilling Kristoffer Ramskov Annelise Ramskov Kaj Nielsen Brian Nielsen Aase Nielsen Gitte Nielsen Allan Nielsen Lidia Madsen Christian Madsen Johanne Væggemose Frode Væggemose Jette Dahl Lars Dahl Heidi Severinsen Thomas Byskov Louise Hvidbjerg Niels Hvidbjerg Elna Nielsen Monika Høj Birthe Høj Kristian Medhjælper Ruby-Svendsen Peder Ruby-Svendsen Litta Raunsbæk Villy Raunsbæk Gerda Hagen Elna Hagen Poul Bärtel Claus Bärtel Helene Hebsgaard Krestine Hebsgaard Peter Nielsen Lars Nielsen Gerda Graversen Lisbeth Graversen Per Graversen Jakob Nielsen Kurt Nielsen Karen Siggaard Brian Siggaard Lene Christensen Helle Pedersen Bent

Feldborg, 7540 Haderup 3 Jessen Jürgen 3 Kjær Marie 4 Mikkelsen Danni 4 Justesen Kamilla 5 Rasmussen Maibrit 5 Poulsen Dennis 6 Pedersen Kamilla 6 Pedersen Majbritt 6 Vang Martin 6 Pedersen Kurt

Høj Mona Neesgaard Høj Henning Landbr

Tavlborgvej 7490 Aulum 1 Rigtrup Hans 1 Rigtrup Tove 3 Jensen Martin 3 Stougård Mona 3 Jensen Per 5 Jensen Annette 5 Jensen Poul 7 Sørensen Thomas 7 Sørensen Harry 7 Sørensen Mie

Teglværksvej Feldborg, 7540 Haderup 1 Hansen Helena 3 01 Pedersen Winnie 01 Pedersen Tommy 3 6 Jensen Linda 9 Bakmølle Magnus 9 Bakmølle Vagn 9 Bakmølle Helle 11 Troelsen Jens 11 Troelsen Anna 11 Voitenko Vladyslav 12 Handberg Merethe 13 Nahornyi Yurii 13 Derepa Volodymyr 13 Khomenko Volodymyr 13 Portianko Olena 13 Vehera Andrii 13 Zabozhko Tetiana 13 Zabozhko Yevhen 13 Shevchenko Mykhailo 13 Nahorna Olha 14 Masiuliene Julija 14 Masiulis Tomas 14 Vytautas Masiulis 15 Pedersen Ulrik 15 Pedersen CharlotteTokkes 17 Madsen Dann 17 Madsen Vibeke 17 Madsen Andreas 17 Madsen Gustav 18 Flugt Anna 19 Jensen Niels 19 Jensen Eva 20 Flugt Frederik 20 Flugt Nicolai 20 Flugt Hanne 20 Flugt Tommy 22 Rasmussen Jenny 22 Rasmussen Johannes 24 Boeve Laura 24 Boeve Gerrit 24 Boeve Maria

Tjørnevej 7540 Haderup 2 Nesterenko Alina 4 Jensen Egon 8 Jensen Jørgen 8 Jensen Maiken 8 Jensen Susanne

9 9 9 11 12 12 12 12 13 15 15 16 16 17 17 19 19 21 23 25 31 31 36 36 38 38 40 42 44 44 48 48 50 50 52 58

a b c b a a b c

Nielsen Elsebeth Laursen Egon Knudsen Rene Brogaard Monika Christensen Alfred Christensen Betty Lauritsen Gerda Nielsen Klaus Kronborg Claus Lauritsen Jens Lauritsen Elsa Andersen Ruth Andersen Jens Hansen Anja Andersen Gert Visholm Birgit Visholm Erik Pedersen Karen Jepsen Anne Meedom Johanne Kloster Jakob Kloster Ebba Jensen Jens Jensen Anne-Mette Hansen Ingrid Hansen Henning Larsen Hans Skriver Agnete Agerskov Dan Agerskov Hanne Gheorghiu Gheorghe-Mircea Pricop Oana-Alina Petersen Mogens Petersen Rita Kristensen Egon Meedom Finn

Toftevej 7490 Aulum 5 Kiilerich Lars 5 Kiilerich Sara 5 Kiilerich Bitten

Tohøje Hodsager, 7490 Aulum 8 Rothmann Erling 8 Rothmann Pia

Toppergårdvej Hodsager, 7490 Aulum 2 Pedersen Lone 2 Pedersen Mikael 5 Frandsen Charlotte 5 Frandsen Peter 6 Stærk Helle 6 Stærk Tommy 7 Brødbæk Line 7 Brødbæk Claus 9 Christiansen Marianne 9 Christiansen Ole

Troelstrupvej 7490 Aulum 2 Bartel Gitte 2 Bärtel Per 3 Birkedal Anders 3 Birkedal Marianne 4 Fyhring Anders 5 Vindum Jesper 6 Knude Niels 6 Knude Tove 7 Halkjær Mogens 7 Markvorsen Janne 9 Nielsen Jan 9 Nielsen Kiss 10 Looman Johanna 10 Looman Gerhard 10 Looman Leonieke 10 Looman Suzanne 11 Pedersen John 11 Pedersen Lillian 13 Nielsen Lasse 13 Nielsen René 13 Nielsen Jonna 15 Svenstrup Verner 17 Thorslev Mari-Ann 19 Risom Laila 19 Risom Carsten

Tusbækvej Feldborg, 7540 Haderup 4 Christensen Anna 5 Andersen Jan 11 Rusbjerg Bettina 11 Larsen Allan 12 Christensen Kirsten 12 Rahbek Jens 13 Nielsen Frits 14 Flarup Bo 14 Flarup Tove 15 Sandal Keld 15 Sandal Mette 16 Jensen Hanna 17 Jacobsen Michael 17 Jacobsen Margrethe 18 Hareskov Claus 19 Jensen Rita 19 Jensen Erling 20 Albertsen Niels 21 Laursen Ib 21 Laursen Rigmor 23 Kærgaard Charlotte 24 Nielsen Anette 25 Lauridsen Leo 26 Østergaard Jørn 26 Østergaard Maryann 27 Lange-Kornbak Tina 28 Hansen Else 28 Hansen Egon 29 Poulsgaard Henning 29 a Poulsen Kevin 30 a Hansen Susanne 30 a Hansen Jørgen 32 Nielsen Lonni 32 a Sahl Mathilde 33 Kjeldsen Nanna 34 Gylling Tina 34 Gylling Claes 35 Pedersen Gert 39 Hansen Jørgen 42 Mortensen Henrik 42 Bourgeois Sarah 43 Nielsen Michael 43 Nielsen Daniella

Adresseregister

Taterbakkevej

12 12

139


44 44 45 46 46 49 51 51 53 53

Albertsen Kim Karlsen Lone Nielsen Henning Pedersen Karl Pedersen Birthe Laursen Christina Madsen Bodil Madsen Jørgen Laursen Finn Laursen Martha

Tvedvej 7490 Aulum 2 Svendsen Birgit 2 Svendsen Erling 4 Pedersen Peder 5 Agerskov Trine 5 Agerskov Channe 5 Agerskov Bent 7 Risum Bent 7 Risum Grethe 8 Jørgensen Tom 8 Vedel-Nielsen Nikolaj 9 Andersen Lene 9 Andersen Søren 9 Andersen Simon 10 Jensen Arthur 10 Enevoldsen Anker 10 Thiesen Brian 11 Krøjgaard Carsten 11 Krøjgaard Knud 12 Fazakas Ervin-Loránd 12 Vencsel Elvira 12 Petersen Jan 12 Petersen Stine 12 André Imre-Ervin 12 Andre Annamaria 12 a Barto Szilard 12 a Bilibok Noemi 13 Pedersen Eva 14 Vencsel Eniko 14 Vencsel Lorand 15 Bilberg Karen 15 Bilberg Eivind 16 Nielsen Karen 16 Ejlersen Knud 18 Lind Bettina 18 Lind Per 18 Lind Charlotte 18 Thomsen Mads 22 Thomsen Palle 22 Thomsen Marianne

Tvisvej

Adresseregister

7490 Aulum 1 Nielsen Majbritt 1 Nielsen Torben 2 Jønsson Nicklas 2 Weidemann Jane 3 Otbo Jørn 4 Vahr Johannes 6 Nørbjerg Jens

Tømmergade 7490 Aulum 1 Christensen Danni 1 Christensen Pernille

140

2 3 4 4

Christensen Karen Würtz Kasper Nielsen Tommy Bøgild Helle

Udholmvej Hodsager, 7490 Aulum 1 Pedersen Ruben 1 Pedersen Jytte 1 Pedersen Tommy 3 Brødbæk Torben 3 Eriksen Lone 4 Bjerre Anette 4 Bjerre Lasse 4 Bjerre Line 5 Knudsen Laurids 5 Knudsen Hanne

Valmuevej 7490 Aulum 1 Nielsen Henrik 1 Nielsen Randi 2 Jensen Phillip 2 Mortensen Camilla 3 Bach Else 3 Tøttrup Nils 4 Winkler Evald 5 Henriksen Lene 6 Frøkjær Lars 6 Frøkjær Agnes 7 Poulsen Vagner 7 Poulsen Gerda 9 Sørensen Inge 9 Sørensen Finn

Varhedevej 7490 Aulum 1 Troelsen Gudrun 1 Troelsen Hans 2 Nielsen Lars 2 Nielsen Jesper 2 Nielsen Annette 5 Nielson Meta 5 Nielson Henning 6 Kristensen Mette 6 Kristensen Jens 7 Østergaard Bodil 7 Østergaard Finn 8 Jeppesen Søren 8 Amstrup Mette 10 Jensen Mette 10 Jensen Heine 11 Laursen Kaj 11 Laursen Jenny 12 Sørensen Yrsa 12 Sørensen Niels 13 Jensen Casper 13 Jensen Dorte 13 Jensen Karsten 13 Jensen Martin 15 Lund Marianne 15 Lund Carsten 17 Dahl Sabine 17 Jensen Ulrik 19 Nørskov Rasmus 21 Moesgaard Sven 21 Helsing Sanne

Ved Hegnet 7540 Haderup 1 Pedersen Bent 3 Jacobsen Bjarne 3 Jacobsen Hanne 5 Koldkur Jørn 5 Nielsen Birgitte 6 Eriksen Jane 6 Bay Allan Mekaniker 6 Eriksen Marc

Vestager 7490 Aulum 1 Kristensen Jens 1 Bredtoft Anne-Mette 2 Pedersen Ulla 2 Pedersen Jørgen 3 Sørensen Hugo 3 Sørensen Lonni 5 Videbæk Anja 6 Jessen Kim 6 Jessen Else 6 Jessen Henrik 6 Jessen Anne 7 Petersen Kirsten 7 Nielsen Chris 9 Leed Lene 9 Leed Carsten 10 Fjordvald Mikael 10 Nielsen Nicolai 10 Nielsen Helle 12 Jensen Ann-Jeanett

Vester Feldborgvej Feldborg, 7540 Haderup 16 Hansen Lise 16 Hansen Bjarne 18 Bertelsen Michelle 18 Riksfjord Maria 18 Knutsen Mia 18 Kristiansen Ranveig 18 Risnes Hege 18 Hellmann Luisa 18 Bekkevold Helena 18 Cutajar Marjolaine 18 Zürcher Marina 18 Almås Helene 18 Riksfjord Sara 18 Lescow Sarah 18 Tombre Desirée 19 Jensen Malte 19 Jensen Ellen 19 Jensen Kurt 20 Thomsen Flemming 22 Kirkeby Frede 24 Byrgesen Tina 24 Thybo Klaus 26 Tsynaiko Dmytro 26 Ulianov Viktor 26 Clinciu Daniel

Vestergade 7490 Aulum 1 Nielsen-Hvam Henrik 2 01 Bjørnholt Lis 01 Lauridsen Anna 3 3 01 Frandsen Jonas

4 5 6 6 7 7 8 8 10 17 17 17 22 22 22 24 24 26 26 26 28 28 30 30

01

kl st st

Mikkelsen Knud Christiansen Kenneth Jensen Henny Jensen Peder Dinesen Allan Dahl Sara Nedergaard Peter Nielsen Katrine Pedersen Aase Langgaard Dorthe Langgaard Jonatan Langgaard Jørgen Gade Kirsten Lund Dorthe Lund Ole Taulborg Villy Pedersen Henning Kristensen Jonas Hodzic Nina Hansen Lene Skovgaard Rita Nielsen Mogens Hermann Kathrine Gyde Simon

Vesterlund 7490 Aulum 24 Vahr Line 24 Bach Nick 26 Nielsen Aase 30 Prangsgaard Birthe 40 Trærup Lene

Vestparken Feldborg, 7540 Haderup 1 Hansen Jonna 3 Bæk Susanne Syerske 5 Bertelsen Kirsten 7 Ladegaard Meta 8 Perlt Marianne 9 Nielsen Betty 11 Stefansen Randi 12 Eriksen Steen 12 Eriksen Susanne 13 Potter Mads 13 Pedersen Anne 15 Kristensen Marie 16 Laursen Susanne 16 Laursen Jan 17 Nielsen Helga 18 Jørgensen Olaf 18 Jørgensen Karen 19 Madsen Manny

Vibevej 7540 Haderup 1 Nielsen Jeppe 1 Nielsen Gitte 1 Nielsen Mik 2 Pedersen Mads 2 Pedersen Begitte 2 Pedersen Mette 3 Nielsen Klaus 3 Borum Lisbeth 4 Olesen Jytte 6 Johansen Tove 8 Norup Anette 11 Olesen Bodil


11 12

Olesen Einer Larsen Kristian

Viborgvej Ulige nr. 7540 Haderup Lige nr. 358A-358A 7830 Vinderup Lige nr. 362-382 7540 Haderup 349 Jensen Elly 349 Jensen Kurt 351 Poulsen Inger 351 Poulsen Poul 364 Jensen Søren 376 Zvaigznone Zane 376 Østergaard Kenneth 378 Phosungnoen Bunchuen 378 Sørensen Kasper 378 Sørensen Kurt 380 Jensen Niels

Videbækvej Ulige nr. 1-23 7490 Aulum Ulige nr. 27-39 7480 Vildbjerg Lige nr. 2-12 7490 Aulum Lige nr. 28-58B 7480 Vildbjerg 1 Jensen Jens 1 Jensen Tanja 2 Sandgaard Niels 2 Sandgaard Karin 3 Nielsen Irene 5 Rasmussen Steffen 6 Sandgaard Søren 7 Andersen Brian 7 Andersen Ingrid 8 Struve Finn 8 Koffeldt Bodil 9 Nielsen Lasse 9 Nielsen Jan 9 Nielsen Lone 10 Østergaard Anita 10 Østergaard Niels 11 Stürm Kristina 11 Stürm Ronni 12 Pedersen Merete 12 Pedersen Erling 13 Carlsen Elisabeth 13 Carlsen René 15 Poulsen Anette 15 Poulsen Flemming 15 Poulsen Anton 19 Damsgaard Liselotte 19 Nielsen Frederik 19 Nielsen Jane 19 Nielsen Ejgil 19 Nielsen Max 21 Hutupas Antoniu 21 Blajuta Eduard 21 Blajuta Veronica-Alexan 23 Thomsen Helle 23 Krogh Kenni

7540 Haderup 1 Nielsen Bent 1 Nielsen Doris 2 Hansen Tove 4 Kristensen Helle 6 Hvolbæk Brian 6 Hvolbæk Kirsten 7 Faurbye Magnus 7 Faurbye Hanne

Faurbye Jens Andersen Annemette Andersen Kasper Jørgensen Jette Jørgensen Bent Nielsen Allan Jensen Lis Hornstrup Sheila Hornstrup John

Vindingvej 7490 Aulum 2 Jensen Ole 2 Jensen Martha 4 Skytte Henrik 4 Jensen Inger 6 Nørgaard Allan 6 Nørgaard Louise 6 d Wind Alexander 6 d Wind Tara-Lee 8 Nielsen Niels

Vinkelvej 7490 Aulum 1 a Jarnved Benthe 1 b Bech Marianne 1 b Bech Keld 1 d Kasanskij Oleg 1 d Ohorodnikova Mariana 1 e Manko Svitlana 1 e Abramov Sergiy 8 st Hjort Karen 8 st Lauridsen Jens 8 01 Jensen Stefan 10 st Nyborg Tina 10 01 Graversen Rasmus 11 Thomsen Jonna 13 Bagger Birgit st Hauritz Lone 15 17 st Nielsen Niels st Martinsen Lone 17 17 01 Olesen Rikke 19 Poulsen Marco 19 Nygaard Janni

Violvej 7490 Aulum 2 Mikkelsen Karl 3 Kiel Knud 3 Kiel Hanne 4 Lauridsen Pia 4 Lauridsen Carsten 5 Støvring Line 5 Støvring Emil 6 Poulsen Mathias 9 Kirkegaard Karen 9 Kirkegaard Knud

6 9 17 17 19 19 20 21 21 22 23 23 24 24 27 27 28 28 30

Mikkelsen Elisabeth Jensen Daniel Jensen Freddy Steffensen Jytte Skipper Charlotte Skipper Søren Larsen Rene Møller Carl Møller Rita Nielsen Anna Aunsbjørn Elsebeth Schmidt Mogens Nielsen Peter Nielsen Eva Lægsgaard Niels Lægsgaard Dorit Lægsgaard Johnny Lægsgaard Elna Jepsen Thomas

Vormstrupvej 7540 Haderup 2 Barslund Gunhild 2 Barslund Niels 4 Widriksen Bodil 4 Rasmussen Mogens 6 Petersen Lars 6 Volsing Signe 6 Volsing Ellen 6 Nielsen Søren 7 Nielsen Verner 7 Nielsen Margit 8 Pedersen Frederik 8 Dahlgaard Pernille 9 Hansen Lars 11 Jepsen Frits 13 Schmidt Iben 13 Bundgaard Lars 15 Nielsen Louise 15 Handberg Kirsten 15 Handberg Jørgen 15 Handberg Jesper 19 Østergaard Winnie 21 Bay Peter Kaptajn 27 Clausen Leif 27 Clausen Terry 29 Crainic George-Catalin 29 Crainic Lacramioara-Ana 33 Amdi Rune 33 Jakobsen Diddi 39 Hansen Morten 39 Hansen Birgitte

Vråvej 7490 Aulum 2 Madsen Jan 2 Madsen Birte 2 Madsen Malene

Vævervej 7490 Aulum

Vistorpvej 7540 Haderup 1 Almholt Arne 3 Caprani Ammy 3 Rasmussen Jens 5 Martinussen Max

Yllebjergvej Hodsager, 7490 Aulum 2 Groth-Pinnerup Jeanne 6 Sørensen Heidi

6 6 12 12

Sørensen Jørgen Nielsen Oliver Hedegaard Ove Hedegaard Lilly

Ørnevej 7540 Haderup 1 Jensen Mette 1 Pedersen Uffe 9 Jokumsen Henry

Ørrevej 7490 Aulum 1 Sønderager Niels 2 Andersen Casper 2 Andersen Lars 2 Andersen Trine 3 Mortensen Emmy 3 Mortensen Aksel 4 Pylypivska Anna 4 Pylypivskyy Oleksandr 5 Laursen Flemming 6 Furbo Rikke 6 Furbo Bjarne 7 Jakobsen Tonny 7 Klit Mette 8 Mogensen Johannes 8 Mogensen Anne-Mette 12 Kristensen Else 12 Kristensen Thorkild 12 a Jensen Otto 12 a Jensen Bente 14 Hansen Bendt 14 Hansen Kathrine 16 Kristensen Lilian 16 Kristensen Aksel 25 Dahl Anna 26 Storm Debbie 26 Storm Henrik 26 Storm Tina 27 Larsen Torkild 27 Larsen Ida 27 Larsen Henriette 30 Ørom Jesper 30 Postborg Charlotte 31 Mikkelsen Jens 31 Mikkelsen Helle 31 Mikkelsen Jeppe 32 Pold Henrik 32 Pold Bente 33 Sejbjerg Jens 36 Nielsen Allan 36 Poulsen Jannie 37 Iversen Rasmus 37 Iversen Lene 37 Iversen Jørgen 39 Nørgaard Elisabeth 39 Nørgaard Jacob 39 Nørgaard Tommy 39 Nørgaard Birgit 40 Melgaard Knud 40 Melgaard Maria 41 Brosbøl Lis 41 Brosbøl Andreas 42 Pørksen Maria 42 Hansen Birgit 42 Hansen Hans 43 Damgaard Else 43 Damgaard Søren

141

Adresseregister

Viftrupvej

7 8 8 9 9 12 14 16 16


Østergade 7490 Aulum 2 st Bæk Poul Damgaard 2 st Nielsen Laura 2 st Dalgaard Ane 2 st Olesen Laurids 2 st Knudsen Poul 2 st Jønsson Kirstine 2 st Markussen Johanne 2 st Buskbjerg Maren 2 st Rasmussen Inger 2 st Kiel Jørgen 2 st Madsen Else 2 st Thomsen Jørn 2 st Martensen Gudrun 2 st Kristiansen Sonja 2 st Skovgaard Dora 2 st Godskesen Else 2 st Christiansen Svend 2 st Mortensen Per 2 st Jensen Holger 2 st Svejdahl Ejgil 2 st Engelbreth Lilly 2 st Petersen Metha 2 st Christensen Vagn 2 st Lauridsen Vera 2 st Lauridsen Inga 2 st Høj Ester Katrine 2 st Jørgensen Britta 2 st Hyldgaard Gerda 2 st Pedersen Karen 2 st Nielsen Viggo 2 st Bajlum Ove 2 st Sønderbæk Theodor 2 st Christensen Thorvald 2 st Væggemose Anna

Østergaardsallé

Adresseregister

7490 Aulum 3 01 Hald Jutta 3 01 Hald Niels 3 01 Sørensen Lilly 3 01 Sakariasen Ruth 3 01 Pedersen Jens 3 01 Sørensen Else 3 01 Sørensen Bent 3 01 Krogsgaard Eva 3 01 Thomsen Doris 3 01 Thomsen Hans 3 01 Sevelsted Bodil 3 01 Madsen Karl 3 02 Thorkildsen Gunnar 3 02 Madsen Ester 3 02 Schubert Gerda 3 02 Sørensen Agnete 3 02 Nielsen Minna 3 02 Melau Anna 3 02 Melau Svend 3 02 Johansen Else 3 02 Duesberg Magda 3 02 Larsen Elly 3 02 Birkkjær Birthe 3 03 Sloth Anne 3 03 Lindholm-Andersen Lilly 3 03 Dahl Henning 3 03 Dahl Inga 3 03 Stentoft Ester 3 03 Østergaard Dagny 3 03 Simonsen Christian 3 04 Jørgensen Thomas 3 04 Jørgensen Eva 7 01 Mølbæk Anna 7 01 Jørgensen Therese

142

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03

Kristensen Grethe Sørensen Anna Sørensen Børge Høj Metha Maria Jensen Jan Jacobsen Svend Jacobsen Kirsten Nielsen Grethe Væggemose Lis Hildebrandt Knud Hildebrandt Gurli Hamborg Rita Madsen Lene Nielsen Jakob Simonsen Karl Svejdahl Else Dalgaard Signe Dalgaard Henry Madsen Alice

Østergaardsvej 7490 Aulum 5 st Mortensen Gitte 7 Gade Lone 8 Hansen Birgit 10 Høgild Niels 10 Høgild Margrethe 12 Larsen Sara 12 Larsen Christian 13 Nielsen Mogens 13 Farcinsen Pia 14 Klemensen Anette 14 Klemensen Anders

Østertoft 7490 Aulum 1 Nielsen Anne 1 Nielsen Jacob 2 Nielsen Henrik 6 Bæk Bodil Pagh 7 Sørensen Anita 8 Kruse Ruth 9 Jørgensen Mads 11 Larsen Elin 12 Christiansen Bozena 13 Vestersager Anne 14 Rasmussen Anna 16 Jørgensen Bent 17 Andersen Anna 18 Sørensen Villy 20 Olesen Hilda 21 Sloth Tobias 22 Zeno Ahmad 22 Habash Hevin 23 Brodersen Diasane 25 Lange Rico 26 Christiansen Marie 27 Steffensen Preben 28 Berhe Semhar 28 Aron Luul 29 Sørensen Tanja 35 Melvej Egon 37 Madsen Zita 39 Tekleab Aklilu 41 Hansen Torben 49 c Østergaard Sanne 52 Ulsøe Grethe 54 Andersen Karen 55 a Sandbæk Ingerlise 55 b Stephansen Lizette

55 b 56 58 58 59 60 61 61 62 63 63 63 64 65 66 67 68 70 71 71 73 80 82 82 84 84 86 86 88 88

Stephansen Mathias Pedersen Niklas Nielsen Andrea Nielsen Aksel Villadsen Meta Jensen Bodil Lauridsen Ingrid Lauridsen Ole Nielson Laura Damgaard Gitte Nielsen Henning Nielsen Ane Andersen Ellen Kæseler Irene Nielsen Jenny Jakobsen Ella Knudsen Bertha Jensen Tove Mikkelsen Aase Mikkelsen Kurt Christensen Karen Lynderup Ove Hagelskær Gerda Hagelskær Willy Andersen Poul Andersen Annette Skorstengaard Dorte Skorstengaard Jørgen Sørensen Arne Sørensen Else

Østervang 7490 Aulum 14 Mikkelsen Jutta 16 Hjort Hans 18 Kristiansen Inger 20 Pedersen Steen 22 Nielsen Peer 24 Hansen Hardy 26 Christensen Martinus 30 Væggemose Else 30 Væggemose Peder 32 Nielsen Rosa 34 Pedersen Peder 36 Mæng Jacob 38 Haile Tsgereda 38 Yohannes Goitom 38 Pawlos Henok 42 Mortensen Kathrine 44 Christensen Arne 46 Jakobsen Niels 48 Nielsen Tanja

Østvænget Hodsager, 7490 Aulum 1 Nielson Torben 3 Pedersen Britta 3 Pedersen Henning 4 Østerholm Nora 4 Østerholm Christian 5 Thygesen Phansa 5 Jensen Sabrina 6 Hansen Jørn 6 Hansen Irma 7 Jensen Jakob 8 Nielsen Christina 9 Bertelsen Egon 9 Bertelsen Lissi 10 Høj Marianne Breum 10 Høj Keld Bay

11 11 11 12 13 14 14 15 15 16 17 18 19 20 20 21 21 21 22 22 23 23 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 35 37 39 39 41 41 43 43 45 45 47 49 51 51 53 55 55 57 59 61 61 63 63 65 77 77 81 81 97 a 97 a 97 b 99 b 99 b 101 b 103 a 103 a

Nielsen Alberte Nielsen Johanne Jakobsen René Hansen Folmer Toft Martin Jensen Jørn Jensen Sigrid Jepsen Heine Jørgensen Charlotte Nielsen Anette Ebbesen Villy Poulsen Lonnie Brogaard Peder Hansen Henning Hansen Kirsten Arestin Oliver Arestin Linda Arestin Kevin Nielsen Benjamin Hede Preben Kolodziej Karol Kolodziej Anita Pedersen Janne Pedersen Leif Mathiasen Dorthe Mathiasen Rene Nielsen Mogens Nielsen Hanne Gerhardt Bodil Stocklund Finn Grubbe Kim Grubbe Randi Wrobel Mads Hansen Isabella Nissen Thyra Nissen Kurt Nielsen Marina Nielsen Kaj Jensen Maren Toustrup Egon Mortensen Alice Pedersen Bettina Jensen Gunnar Jensen Iris Stenholt Didde Stenholt Flemming Sørensen Jannie Darel Lars Madsen Harald Madsen Anna Ebbesen Rikke Steffensen Brian Holmgaard Henny Holmgaard Henrik Larsen Bjarne Sørensen Mathias Sørensen Sabrina Wilden Dustin Lauridsen Martin Larsen Kristian Dagø Stine Arestin Trine Arestin Erik Jensen Poul Johansen Johan Johansen Else Juulsen Hans Juulsen Gerda Reimers Thilde Skovgaard Mads Laursen Jens Nielsen Tove Katkjær Jørn Olesen Per Valsøe Bente Valsøe Leif


103 b 105 a 107 a 109 a 109 a 109 b 109 b 111 115 115

Nielsen Ejvind Jensen Tove Pedersen Ebba Knudsen Svend Kristiansen Magna Jensen Anders Jensen Bente Jepsen Niels Østergård Michael Madsen Vinni

Åbakkevej 7540 Haderup 1 Simonsen Kurt 2 Hansen Anne 2 Hansen Rasmus st Nielsen Karen 3 st Petersen Mario-Uwe 3 4 Pedersen Randi 4 Pedersen Paw 4 Pedersen Frederik 6 Felix Karen 7 Pedersen Ellen 7 Pedersen Bent 8 Jensen Søren 11 Vang Lise 11 Dam Jørn Uffe 12 Sørensen Harry 12 Sørensen Bodil 13 Kristensen Elna 13 Kristensen Leif 16 Nisker Per 18 Grønne Jette

Åbyvej 7490 Aulum 1 Petersen Michell 1 Taulborg Steffan 1 Taulborg Jens 1 Taulborg Susanne 2 Ørgård Børge 2 Ørgård Heidi 4 Aaby Jens 4 Aaby Anita 5 Faaborg Casper 5 Faaborg Louise 8 a Nielsen Anne-Mette 8 a Andersen Mikkel

9 10 10 12 12 13 13 14 19 19 21

Lichscheidt John Pedersen Svend Pedersen Mette Christensen Mads Nissen Louise Nielsen Inge Nielsen Kim Thorsager Gerda Schubert Bent Schubert Bodil Hansen Ejvind

Åskrænten 7540 Haderup 7 Andersen Carsten 7 Kuchartik Anette 8 Lynnerup Niels 8 Lynnerup Mads 9 Jensen Gitte 9 Jensen Torben 10 Poulsen Torben 10 Poulsen Vivian 12 Halkjær Torben 12 Halkjær Jonna 14 Kirkeby Lise 14 Jensen Jesper 18 Nielsen Jørgen 18 Sørensen Christina

Åvej Hodsager, 7490 Aulum 1 Ovsiuk Oleksii 1 Konovalova Iana 2 Sørensen Bodil 2 Sørensen Ove 3 Pedersen Nikolaj 3 Pedersen Helle 5 Gusgård Marion

Åparken

Adresseregister

Hodsager, 7490 Aulum 1 Knudsen Jens 1 Knudsen Birthe 2 Madsen Kenneth 2 Madsen Iben 3 Søvsø Jens 4 Ungureanu Irina 4 Ungureanu Septimiu 4 Mindrila Camelia 4 Mindrila Constantin 5 Johnsen Alice 5 Hansen Bjarne 6 Nadieiena Kateryna 6 Oseiko Oleg 7 Jensen Poul 8 Nielsen Erik 8 Nielsen Inge

143


Navneregister

A

A-Log Holding ApS Langgade 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 58 52 66 Abate Caroline Langgade 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 94 94 66 Abc-Reoler Aulum A/S Industrivej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 20 44

Abildgaard Blik ApS Bødkervej 3 7490 Aulum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abildtrup Gerda Christine Nørskovvej 4 . . . . . . . . . . . . . Abildtrup Jørgen Møller Lundgårdsparken 33. . . . . . . . . Abildtrup Jørgen Møller Lundgårdsparken 33. . . . . . . . . Abildtrup Vagn Hedegård Nørskovvej 4. . . . . . . . . . . . . . Abildtrup Vagn Hedegård Nørskovvej 4. . . . . . . . . . . . . . Abrahamsen Leena Heidi Engbakken 2 . . . . . . . . . . . . . Abrahamsen Rita Elise Jens Jensensvej 11 B. . . . . . . . .

25 39 65 49 20 33 58 96 61 75 39 93 23 10 92 58 51 23 99 02 22 28 31 82 40 44 97 87 50 66 63 05

AC’s Murer Rep Koldkurvej 9 7470 Karup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 27 69

Advokatfirmaet Bliddal & Holmstrøm Bredgade 20 6920 Videbæk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agdestein Lars Anemonevej 14 B St. . . . . . . . . . . . . . . . Agergaard Frede Rosenvænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agerskov Annegrethe Toft Feldborgvej 13. . . . . . . . . . . . Agerskov Bent Tvedvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agerskov Channe Vestergaard Tvedvej 5 . . . . . . . . . . . . Agerskov Dan Rytter Tjørnevej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . Agerskov Frank Feldborgvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agerskov Gudmund Granbakken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Agerskov Hanne Toft Tjørnevej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . Agerskov Inga Nygade 12 D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agerskov Jeanette Birkkjærvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . Agerskov Ken Nørregade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agerskov Ken Nørregade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agerskov Ken Nørregade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agerskov Ken Nørregade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agerskov Ken Nørregade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agerskov Ninna Granbakken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agerskov Ninna Granbakken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agger Kurt Mølby Grønbækparken 6. . . . . . . . . . . . . . . . Agger Kurt Mølby Grønbækparken 6. . . . . . . . . . . . . . . . Agger Kurt Mølby Grønbækparken 6. . . . . . . . . . . . . . . . Agger Kurt Mølby Grønbækparken 6. . . . . . . . . . . . . . . . Agroman Løvigvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 17 22 44 20 14 24 74 61 70 31 94 50 94 27 87 28 59 54 45 60 23 99 65 50 51 14 05 96 10 74 67 97 45 27 10 50 57 18 26 97 45 20 58 24 52 42 75 97 45 27 06 25 75 20 58 21 49 76 99 21 28 97 06 21 15 97 06 31 24 96 89 20 74 91 21 55 99 21 73 30 74 92 83 24 62 63 25 20 99 21 73 20 86 22 10

Aksel Ahle Aps

Navneregister

A

Ramskovvej 10 7550 Sørvad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ahlefeldt-Laurvig Hans Hvedevej 23. . . . . . . . . . . . . . . . Ahm Michael Vestergaard Jernbanegade 5 . . . . . . . . . . Ahm Michael Vestergaard Jernbanegade 5 . . . . . . . . . . Ahm Michael Vestergaard Jernbanegade 5 . . . . . . . . . . Ahm Nicolaj Fynsgade 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ahm Poul Erik Rugvænget 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ahm Poul Erik Rugvænget 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ahm Susann Venø Irisvej 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ahm Susann Venø Irisvej 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ahm Susann Venø Brandt Irisvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . Aj Byg Jersildvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144

97 43 83 12 32 18 04 39 61 71 98 04 61 71 05 98 61 67 17 95 32 17 34 93 97 47 21 29 29 41 41 29 26 12 08 35 25 60 12 08 28 39 70 87 23 37 24 51

Aj Byg v/ Andreas Jørgensen Jersildvej 13. . . . . . . . . . . Aj Energi & Strø Holtevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akat Buket Danmarksgade 3 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akat Osman Holstebrovej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akay Kudret Nørregade 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akk Industri ApS Industrivej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aksel Meedom Løvigvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Al-Jezani Nagham Abbas Sajet Said Anemonevej 27 C 1 Al-Samo Ismail Abd Danmarksgade 3 1 tv . . . . . . . . . . . Alarm Farvervej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Albertsen Anders Søndermarken 19. . . . . . . . . . . . . . . . Albertsen Bo Lind Grønbækparken 93 . . . . . . . . . . . . . . Albertsen Jørgen Ahornvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Albertsen Jørgen Ahornvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Albertsen Kim Tusbækvej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Albertsen Susanne Egeskrænten 2 B . . . . . . . . . . . . . . . Alfred Kirk Ljørringvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alfred Kloster Nørreholmvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ali Arifa Jamil Østertoft 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ali Arifa Jamil Østertoft 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allan Nørgaard Vindingvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allan Rønnow Nielsen Videbækvej 21. . . . . . . . . . . . . . . Almholt Arne Vistorpvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amby Jens Jørgen Engdraget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amby Jens Jørgen Engdraget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amby Kirstine Engdraget 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amdi Rune Vormstrupvej 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ammitzbøll Preben Hedevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anders Blaabjerg Holm Stavlundvej 4. . . . . . . . . . . . . . . Anders Dalsgaard Over Høstrupvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Aksel Lynge Skovvænget 81 . . . . . . . . . . . . . . Andersen Allan Industrivej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Anders Danmarksgade 32 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Anders Danmarksgade 32 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Anders Bendt Karupvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Anders Bendt Karupvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Anders Bendt Karupvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Andy Fårbækvej 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Andy Mogens Fårbækvej 20 . . . . . . . . . . . . . . Andersen Andy Mogens Fårbækvej 20 . . . . . . . . . . . . . . Andersen Anna Lis Bjerg Østertoft 17. . . . . . . . . . . . . . . Andersen Anne Mathilde Brauner Langgade 79 . . . . . . . Andersen Anne Mathilde Brauner Langgade 79 . . . . . . . Andersen Anne Mathilde Brauner Langgade 79 . . . . . . . Andersen Annette Herløv Østertoft 84 . . . . . . . . . . . . . . Andersen Anni Skovvænget 81. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Arne Bellisvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Arne Skolegade 14 St. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Arnfred Karupvej 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Benny Hvedevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Benny Steen Hvedevej 8. . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Bent Kirkestræde 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Bente Karupvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Bjarne Lergravvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Bjarne Rotvigvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Bjarne Lergravvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28 71 69 34 40 78 96 25 52 40 49 24 97 47 17 11 40 40 28 24 21 59 01 64 53 29 70 62 30 30 44 11 42 76 39 90 97 47 17 23 97 45 40 32 29 66 78 62 60 62 68 34 50 49 22 53 32 15 80 63 60 19 72 02 31 15 34 85 42 19 79 30 42 22 49 69 22 45 90 33 52 38 31 50 40 54 18 29 97 45 40 69 97 47 37 27 61 27 37 96 61 27 47 96 40 95 94 56 93 89 27 28 97 45 20 71 26 14 39 33 42 42 21 07 42 60 43 42 96 41 00 03 30 26 35 19 97 45 60 81 42 21 87 52 21 92 87 33 97 45 62 62 28 96 89 67 20 76 84 06 40 27 72 36 28 96 89 22 27 59 99 23 23 95 42 33 22 90 39 44 42 42 05 03 23 48 83 95 21 12 98 38 97 45 61 67 97 47 23 68 30 22 59 82 21 24 63 72 28 36 49 92 97 47 34 05 61 75 29 66 30 66 56 26

144


Andersen Bo Vestager 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Bo Christian Vestager 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Bo Christian Vestager 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Brian Videbækvej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Brian René Hirsevænget 11 . . . . . . . . . . . . . . Andersen Brigita Vibevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Britta Lunding Høj Falkevej 17 . . . . . . . . . . . .

33 32 22 07 61 18 53 21 22 37 83 58 39 43 12 21 29 91 98 37 20 56 58 56 21 43 01 80

Andersen Byg og Anlæg 20 94 31 02 97 47 28 59 22 64 64 83 20 54 93 33 29 82 47 64 29 82 47 33 51 87 69 69 35 11 50 86 61 67 21 06 41 27 11 12 40 78 75 40 24 95 93 97 22 64 64 01 97 47 21 47 21 47 92 19 28 38 17 51 21 36 07 97 97 45 25 75 60 57 08 62 51 92 30 15 97 47 30 14 97 47 32 68 22 16 90 28 97 14 32 37 22 37 38 40 23 30 61 24 97 47 60 24 30 71 47 74 51 78 12 91 40 40 75 21 29 29 65 62 52 75 75 27 42 64 26 70 22 31 73 71 61 71 91 31 29 92 29 35 40 68 34 28 60 48 61 62 30 27 11 33 97 45 22 73 22 87 08 36 42 91 29 63 97 47 26 14 26 11 52 81 61 77 35 45 20 42 50 79 97 47 31 34 50 92 48 27 97 45 25 80 24 81 70 10 60 74 70 09 60 69 70 09 51 43 42 97 50 82 22 23

30 35 49 34 28 34 33 41 24 25 60 41 20 28 34 10 30 42 55 27 97 45 60 80 97 47 62 53 20 73 55 53 61 27 29 13 53 64 50 67 30 53 38 08 97 45 24 08 97 14 30 34 97 47 69 69 22 79 08 94 30 42 46 89 60 22 13 45 97 45 26 40 60 16 57 17 28 94 01 02 97 47 37 60 53 65 40 67 50 59 88 04 40 44 16 54 28 69 63 87 26 83 88 60 29 70 31 58 60 84 33 83 97 45 47 24 25 75 53 63 23 85 30 02 41 34 27 51 31 66 15 54 22 73 12 00 30 60 53 11 30 44 00 29 20 56 58 57 26 47 17 44 22 42 56 26 97 47 35 15 51 28 20 06 40 68 58 47 40 98 33 77 25 83 73 74 20 78 71 61 97 47 17 75 97 45 60 68 60 21 76 42 28 68 54 30 20 40 76 12 25 43 23 38 97 47 10 05 51 21 33 53 31 79 72 42 30 28 74 22 53 34 44 78 32 12 50 83 20 23 71 34 29 67 03 17 30 25 08 27 27 59 38 04 97 14 32 12

145

Navneregister

Tvedvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Børge Havrevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Børge Havrevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Børge Stavlundvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Camilla Bruun Hirsevænget 11 . . . . . . . . . . . . Andersen Camilla Bruun Hirsevænget 11 . . . . . . . . . . . . Andersen Carsten Ommosevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Carsten Bo Åskrænten 7. . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Christian Manuel Skovvænget 81 . . . . . . . . . . Andersen Claus Fruergaard Karupvej 22 . . . . . . . . . . . . Andersen Claus Fruergaard Karupvej 22 . . . . . . . . . . . . Andersen Claus Fruergaard Karupvej 22 . . . . . . . . . . . . Andersen Claus Thalund Rørparken 12 C 1 . . . . . . . . . . Andersen Connie Maggie Martensen Grønningen 25 . . . Andersen Connie Maggie Martensen Grønningen 25 . . . Andersen Conny Skov Rolighedsvej 7. . . . . . . . . . . . . . . Andersen Daniel Rotvigvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Egon Tjørnevej 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Ejvind John Erik Anemonevej 8 C . . . . . . . . . . Andersen Ellen Frølund Østertoft 64. . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Erna Danmarksgade 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Eva Marie Rosenvænget 4 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Eva Marie Rosenvænget 4 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Finn Sandgårdvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Finn Hardy Skeldal Sandgårdvej 13 . . . . . . . . Andersen Frede Sandgård Hodsagervej 72. . . . . . . . . . . Andersen Frede Sandgaard Hodsagervej 72. . . . . . . . . . Andersen Gert Kingo Højager 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Gert Thorhauge Hovedgaden 3 . . . . . . . . . . . . Andersen Gert Trarup Tjørnevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Hanne Løfvall Frismann Grønbækparken 61 . . Andersen Hans Kærgaard Grønbækparken 9 . . . . . . . . . Andersen Hans Kærgaard Grønbækparken 9 . . . . . . . . . Andersen Hans Kærgaard Grønbækparken 9 . . . . . . . . . Andersen Hans Ole Højgade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Hans Ole Højgade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Heino Thusgaard Anemonevej 4 St . . . . . . . . . Andersen Helene Pallisgaard Søndermarken 35 . . . . . . . Andersen Ida Anny Remme Hvedevej 8 . . . . . . . . . . . . . Andersen Inga Lis Skolevænget 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Inga Lis Skolevænget 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Inga-Lis Tang Parkvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen J Ø Parkvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Jacob Friis Herningvej 62 . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Jan Tusbækvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Jan Lundgårdsparken 39 . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Jan Christian Rugbjergvej 5 . . . . . . . . . . . . . . Andersen Jan Christian Rugbjergvej 5 . . . . . . . . . . . . . . Andersen Jan Lunding Høj Falkevej 17. . . . . . . . . . . . . . Andersen Jan Lunding Høj Falkevej 17. . . . . . . . . . . . . . Andersen Jane Johanne Hovedgaden 2 . . . . . . . . . . . . . Andersen Jane Johanne Hovedgaden 2 . . . . . . . . . . . . . Andersen Jane Johanne Hovedgaden 2 . . . . . . . . . . . . . Andersen Jens Engvej 10 St th . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Andersen Jens Christian Tjørnevej 16 . . . . . . . . . . . . . . Andersen Jens Christian Viftrup Langgade 16 . . . . . . . . Andersen Jens Ejner Boghvedevej 23 . . . . . . . . . . . . . . Andersen Jens Ejner Boghvedevej 23 . . . . . . . . . . . . . . Andersen Jeppe Rask Skavevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Johanne Valentine Fårbækvej 17 . . . . . . . . . . Andersen Jørgen Lund Skavevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Jørgen Lund Skavevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Jørn Skov Fredshegn 17. . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Kaj Tvedvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Kaj Enebærvej 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Karen Jens Jensensvej 9 A. . . . . . . . . . . . . . . Andersen Karen Margrethe Bjerg Østertoft 54 . . . . . . . . Andersen Karin Rotvigvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Karin Rotvigvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Karin Dalsgaard Grønbækparken 9 . . . . . . . . . Andersen Keld Brun Enebærvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Ketty Vestergaard Nørregade 24 . . . . . . . . . . . Andersen Kim Hovedgaden 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Kåre Asferg Engvej 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Lars Højager 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Lars Tvedvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Lars Højager 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Lars Højager 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Lars Højager 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Lars Højager 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Lasse Elkjær Kløvervej 6. . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Lisbeth Solskrænten 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Lisbeth Elly Stavlundvej 24. . . . . . . . . . . . . . . Andersen Lise Lotte Riis Fårbækvej 16. . . . . . . . . . . . . . Andersen Lise Lotte Riis Fårbækvej 16. . . . . . . . . . . . . . Andersen Lone Merete Grønningen 43 . . . . . . . . . . . . . . Andersen Lone Merete Grønningen 43 . . . . . . . . . . . . . . Andersen Louis Øbo Skovfogedvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Maja Marie Stougaard Højager 51 . . . . . . . . . Andersen Martin Lange Egeskrænten 13 . . . . . . . . . . . . Andersen Martin Lange Egeskrænten 13 . . . . . . . . . . . . Andersen Mathias Gabriel Bruhn Hovedgaden 23. . . . . . Andersen Matilde Fårbækvej 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Mette Margrethe Møllestræde 11 A. . . . . . . . . Andersen Mette Mosegaard Lundbyvej 8 . . . . . . . . . . . . Andersen Mette Mosegaard Lundbyvej 8 . . . . . . . . . . . . Andersen Mikkel Åbyvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Niels Moesgaard Fårbækvej 16. . . . . . . . . . . . Andersen Niels Peder Sønderagervej 5 . . . . . . . . . . . . . Andersen Per Højager 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Per Fårbækvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Per Trøstrup Højager 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Per Trøstrup Højager 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Peter Steen Danmarksgade 59 . . . . . . . . . . . . Andersen Poul Martin Østertoft 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Poul Ove Trøstrup Lundgårdsparken 17 . . . . . Andersen Ruth Tjørnevej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Sara Kjærsgaard Rugbjergvej 5 . . . . . . . . . . . Andersen Simon Vinther Havrevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Solvejg Karupvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Sonja Lergravvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Sonja Lergravvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Stefan Moeskjær Spegbjergvej 1 . . . . . . . . . . Andersen Stine Løfvall Frismann Kirkegade 18 A . . . . . . Andersen Stine Løfvall Frismann Kirkegade 18 A . . . . . . Andersen Svend Aage Høj Engbakken 7 . . . . . . . . . . . . .

A


Andersen Svend Aage Høj Engbakken 7 . . . . . . . . . . . . . Andersen Svend Aage Høj Engbakken 7 . . . . . . . . . . . . . Andersen Svend-Erik Friis Herningvej 62 . . . . . . . . . . . . Andersen Svend-Erik Friis Herningvej 62 . . . . . . . . . . . . Andersen Søren Brix Tvedvej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Søren Brix Tvedvej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Søren Brix Tvedvej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Søren Christian Stougård Grønningen 3 . . . . . Andersen Søren Iver Korsholmsvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Thomas Havrevej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Thomas Havrevej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Thomas Havrevej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Thomas Havrevej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Tinne Marie Stougaard Højager 51 . . . . . . . . . Andersen Tobias Danmarksgade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Tommy Hovedgaden 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Torben Grønbækparken 61 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Torben Grønbækparken 61 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Torben Grønbækparken 61 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Vagn Trærup Nørregade 35 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Vagn Trærup Nørregade 35 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Vagn Trærup Nørregade 35 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Viola Højager 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andreasen Jens Gindeskovvej 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . Andreasen John Ploug Højager 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andreasen John Ploug Højager 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andreasen John Ploug Højager 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andreasen John Ploug Højager 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andreassen Inge Hovedvejen 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andreassen Inge Hovedvejen 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andreassen Vagn Hestbjergvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andreassen Vagn Hestbjergvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andreassen Vagn Hestbjergvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andresen Inge Hovedvejen 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andriy Mobil Nørreholmvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andsbjerg Lukas Danmarksgade 42 1 . . . . . . . . . . . . . . Andsbjerg Ulla-Britt Troelstrupvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . Andsbjerg Ulla-Britt Troelstrupvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . Andsbjerg Ulla-Britt Troelstrupvej 11 . . . . . . . . . . . . . . .

40 31 14 68 30 95 01 32 26 16 30 89 26 12 30 89 29 27 31 02 25 62 31 02 20 94 31 02 30 24 12 35 42 54 52 00 51 94 32 45 29 17 32 45 23 71 37 14 22 88 37 14 22 37 33 37 24 48 03 97 50 95 35 71 23 96 54 21 22 91 15 11 22 60 15 11 97 45 24 85 21 51 02 26 20 12 75 85 97 47 37 60 40 72 43 21 61 28 88 52 60 51 23 54 51 90 72 82 23 86 77 06 52 38 25 13 27 14 77 18 29 10 06 80 21 30 55 80 21 14 63 19 97 47 10 14 50 32 13 87 41 13 63 28 25 77 38 33 24 67 15 41 23 37 66 23

Anker Bjerre A/S

Navneregister

A

Elkjærvej 110 Mejrup 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . Anna Mjensen og Alfred Thornvig Bredgade 40 . . . . . . . Annisette og Claus Hornshøj Lundgårdsparken 27 . . . . . Appel-Thuesen Ljørringvej 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gdr Marinus Cornelius Arensman Kronborgvej 12. . . . . . Arensman Michael Hovedvejen 2 B . . . . . . . . . . . . . . . . Arestin Erik Bolulov Østvænget 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . Arestin Linda Østvænget 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arestin Linda Østvænget 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arestin Linda Østvænget 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arestin Trine Bay Østvænget 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Armose Viggo Hestbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Armose Viggo Hestbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arne Dalsgaard Damtoft Hodsagervej 71 . . . . . . . . . . . . Asferg Steen Søndergade 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asferg Steen Søndergade 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asferg Vita Viola Majlund Søndergade 38 . . . . . . . . . . . . Asmus Heinrich Stoffers Langgade 12 . . . . . . . . . . . . . . Astrup Gunnar Falkevej 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Astrup Gunnar Falkevej 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atc-Erhverv v/ Birger Enevold Hvingelby Nålemagervej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146

Atr Landhandel Dk ApS Vævervej 16 . . . . . . . . . . . . . . . Atzen Tim Skov Ørrevej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atzen Tim Skov Ørrevej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aubo Production A/S Vævervej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . Aubo Production A/S Vævervej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . .

73 65 17 11 61 51 57 36 24 81 97 47 97 47 35 00 86 41 42 43

Aulum Apotek Skolegade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aulum Auto-Lak Rørkærvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aulum Autolak Rørkærvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aulum Autolak / Lars Buje Jacobsen Rørkærvej 4. . . . . .

97 47 10 44 97 47 24 25 41 62 24 25 40 27 24 25

Aulum Autoteknik Drejervej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 41 66 33

Aulum Bil Center A/S Farvervej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 26 23 Aulum Bogtryk Industrivej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 24 20 Aulum Dyrskue Bellisvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 75 83 51

Aulum El-Service ApS Industrivej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 23 20

Aulum Entreprenørforretning v/ Finn Bach Nørskovvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 38

Aulum Erhvervsudvikling Rugbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 41 91 03

Aulum Fjernvarme a.m.b.a Rugbjergvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 24 15

Aulum Fritidscenter Markedspladsen 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 37 01

Aulum Fysioterapi & Træning Rugbjergvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 44 34 30 Aulum Gartnerservice v/ Gunnar Najbjerg Grønbækparken 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 32 73 16 Aulum Håndbold Klub Videbækvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 73 83 71

Aulum Kirkegårdskontor - se side 74 Aulum Kirkekontor - se side 74 . . . . . . . .

96 41 02 42 Aulum Kristne Friskole Østergade 11 . . . . . . . . . . . . . . . 23 37 90 37 Aulum Kristne Friskoles Daginst. Østergade 11 . . . . . . . 21 96 41 81

Aulum Maskinstation Spegbjergvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 20 25

96 12 10 10 97 45 41 36 21 43 66 64 22 29 20 50 97 47 37 20 42 72 62 72 24 89 32 62 31 25 66 85 30 12 54 12 23 64 92 12 21 82 53 14 97 45 41 50 23 30 70 87 22 42 84 31 97 47 33 34 42 34 78 68 22 38 13 14 97 45 40 85 97 45 27 46 26 52 59 87 40 54 73 00

Aulum Skovservice Tvisvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 12 45 21 Aulum-Haderup Tømrer-& Snedkerforretning Eliseborgvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 97 26 89

Aulum-Hodsager pastorat - se side 74 Aulum-Vildbjerg Begravelsesforretning Kirkegade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aulumgård A/S Buntmagervej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aupino Trading Danmarksgade 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . Aupino Trading V Jan Sørensen Danmarksgade 17. . . . . Aut. Fys. Albertsen Holding ApS Jyllandsgade 5 St . . . . . Avs-Jysk Indeklima Markedspladsen 7 . . . . . . . . . . . . .

97 47 20 31 96 41 21 00 71 99 10 16 71 99 29 30 97 47 34 30 40 46 19 11

A


B

B og E Brødrene Nielsen Bredgade 35 . . . . . . . . . . . . . . Bach Ann Berit Birkelund Jyllandsgade 29 . . . . . . . . . . . Bach Ann Berit Birkelund Jyllandsgade 29 . . . . . . . . . . . Bach Finn Nørskovvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bach Finn Nørskovvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bach Finn Nørskovvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bach Gert Jyllandsgade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bach Harly Jyllandsgade 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bach Harly Jyllandsgade 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bach Harly Jyllandsgade 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bach Morten Juhl Christensen Skovvænget 19. . . . . . . . Bach Morten Juhl Christensen Skovvænget 19. . . . . . . . Bach Nichlas Theodor Juhl Christensen Skovvænget 19 Bach Solvejg Jyllandsgade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bach Villy Christen Kristensen Sjællandsgade 16 . . . . . . Bach Villy Christen Kristensen Sjællandsgade 16 . . . . . . Bagger John Rugvænget 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bagger John Rugvænget 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baggesen Ulla Nørregade 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baggesen Ulla Margrethe Jul Nørregade 30 . . . . . . . . . . Bak Anne-Lise Engdraget 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bak Ebba Vesterbæk Vestparken 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bak Immanuel Kastaniealle 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bak Knud Egon Engdraget 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bak Aage Pedersen Vestparken 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . Bak Aage Pedersen Vestparken 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . Bakmølle Magnus Teglværksvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bakmølle Rasmus Teglværksvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bakmølle Vagn Teglværksvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bakmølle Vagn Teglværksvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bakmølle Vagn Teglværksvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Balle Gitte Altmann Højager 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Balle Gitte Altmann Højager 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Balle Gitte Altmann Højager 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Balle Gitte Altmann Højager 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Balle Gitte Altmann Højager 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Balle Leif Fårbækvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Balniene Agne Gindeskovgård 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Balschmidt Nicole Kirkegade 15 St . . . . . . . . . . . . . . . . Bang-Larsen Søren Farvervej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bank Henrik Rosenvænget 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bareuther Gurli Gindeskovgård 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 45 40 88 53 30 88 64 42 27 02 56 97 47 25 38 20 27 93 38 20 27 65 38 97 47 12 18 97 47 11 17 42 47 11 17 26 40 76 35 60 21 65 33 25 59 92 60 22 29 25 89 97 47 11 17 97 47 21 91 24 41 50 98 42 34 46 16 30 48 03 36 97 45 20 50 42 74 50 03 28 24 29 29 71 78 29 75 97 13 35 26 97 47 25 19 64 66 38 20 41 43 75 53 40 17 66 71 22 36 23 32 97 45 44 33 42 25 32 21 22 31 32 21 81 61 22 49 51 37 01 67 42 76 94 10 41 19 56 78 22 99 23 68 97 45 61 11 27 62 81 82 22 15 77 97 61 55 80 27 42 31 90 10 40 52 09 44

Murerfirmaet Barslund og Gasseholm ApS

B

97 47 27 23 97 14 31 38 40 85 42 77 30 14 18 67 97 45 20 46 61 76 84 50 29 26 51 11 97 47 27 23 61 66 83 81 61 66 24 48 97 47 60 69 21 24 26 49 97 47 60 69 60 18 10 37

51 73 60 37 25 64 61 00 30 28 34 28 61 69 12 76 25 78 40 25 97 47 38 03 29 71 38 03 20 24 68 03 97 47 36 21

Bedemand Erik Thuesen Ljørringvej 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 29 20 50 Beier Lasse Aagaard Lundgaardsgade 19 . . . . . . . . . . . 30 23 93 63

Morten Beier Tømrer & Snedker ApS Lundgaardsgade 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belstrup John Engvej 31 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ben-Ahmed Chedly Ben Ali Bredgade 36 . . . . . . . . . . . . Ben-Ahmed Chedly Ben Ali Bredgade 36 . . . . . . . . . . . . Benjaminsen David Adolf Danmarksgade 38 C 1 th . . . . Benjaminsen David Adolf Danmarksgade 38 C 1 th . . . . Benny Jespersen Hodsagervej 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . Benny og Susanne Balschmidt Mølleparken 14 . . . . . . . Bente Neupart Og Jersildvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berg Arne Sønderagervej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berg Arne Sønderagervej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berg Arne Sønderagervej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berg Hans Peter Danmarksgade 45 . . . . . . . . . . . . . . . . Berg Hans Peter Danmarksgade 45 . . . . . . . . . . . . . . . . Berg Hans Peter Danmarksgade 45 . . . . . . . . . . . . . . . . Berg Lise Danmarksgade 18 B St. . . . . . . . . . . . . . . . . . Berg M E Danmarksgade 18 B St. . . . . . . . . . . . . . . . . . Berg M E Danmarksgade 18 B St. . . . . . . . . . . . . . . . . . Berg Viktorya Maria Joniec Skolegade 5 20 . . . . . . . . . .

97 47 37 64 27 62 32 60 97 42 28 31 21 66 16 31 53 83 56 16 42 31 70 10 30 26 60 84 96 41 66 66 97 47 37 19 97 47 26 42 61 11 06 75 29 44 96 31 61 65 36 49 30 24 36 49 29 93 36 49 61 39 23 89 97 47 23 89 20 11 87 11 97 47 26 27

Bergen Begravelse Lægårdvej 20 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bergh Bjarne Erik Vinkelvej 15 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bergmann Jette Grønningen 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bergmann Ørn Grønningen 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bernatskyi Oleksandr Skjerkvej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen A Skavevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Arne Skavevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Camilla Risum Markvænget 11. . . . . . . . . . . . Bertelsen Edel Egevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Henrik Gammel Landevej 26 B St th . . . . . . . . Bertelsen Jens Brejnholt Parkvej 11. . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Kirsten Hornshøj Vestparken 5 . . . . . . . . . . . . Bertelsen Lissi Østvænget 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Lissi Østvænget 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Lissi Østvænget 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Mimmi Markvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Mimmi Markvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Morten Skovvænget 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Morten Skovvænget 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Morten Skovvænget 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Per Karupvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Steen Bredgade 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Steen Bredgade 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Steen Bredgade 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Steen Bredgade 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Steen Bredgade 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Tina Vejsgaard Lundgaardsgade 21 . . . . . . . . Berthelsen Johannes Kløvervej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 42 11 19 28 76 11 76 30 61 44 22 32 16 71 05 31 33 34 26 97 47 64 60 40 41 00 04 26 39 67 91 24 81 23 20 23 34 55 91 97 70 12 07 97 45 42 39 97 47 62 79 51 80 05 23 30 54 40 90 97 47 12 98 24 91 32 62 97 45 21 42 60 24 32 57 40 12 21 42 29 11 80 87 60 14 56 90 51 21 78 25 29 41 80 77 24 87 48 62 21 42 68 44 24 41 93 96 97 47 30 45

147

Navneregister

Bødkervej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barslund Johannes Herningvej 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . Barslund Lisbeth Eugenia Herningvej 64 . . . . . . . . . . . . Barslund Lisbeth Eugenia Herningvej 64 . . . . . . . . . . . . Barslund Niels Vormstrupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barslund Niels Vormstrupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barslund Niels Vormstrupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barslund og Gasseholm Bødkervej 12 . . . . . . . . . . . . . . Bay Allan Ved Hegnet 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bay Freja Vind Ved Hegnet 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bay Karla Kirkestræde 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bay Peter Vormstrupvej 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bay Svend Aage Kirkestræde 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bech Alex Hvedevej 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bech Gitte Væggemose Anemonevej 29 A St . . . . . . . . . Bech Henrik Frost Langgade 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bech Inge Vestager 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bech Keld Stenholt Sønderagervej 38 . . . . . . . . . . . . . . Bech Keld Stenholt Sønderagervej 38 . . . . . . . . . . . . . . Bech Knud Erik Gyvelvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bech Knud Erik Gyvelvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bech Knud Erik Gyvelvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bech Marianne Stenholt Sønderagervej 38. . . . . . . . . . .

B


Berthelsen Johannes Kløvervej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berthelsen Mette Danmarksgade 22 . . . . . . . . . . . . . . . Berthelsen Mette Bryld Danmarksgade 22 . . . . . . . . . . . Bess Jeanne Benedikte Højager 18 . . . . . . . . . . . . . . . . Big Bullies Kildevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilberg Bente Engdraget 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilberg Eivind Tvedvej 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilberg Ejvind Tvedvej 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilberg J O Højager 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilberg Jens Christian Hodsagervej 63. . . . . . . . . . . . . . Bilberg Jens Christian Hodsagervej 63. . . . . . . . . . . . . . Bilberg Jens Christian Hodsagervej 63. . . . . . . . . . . . . . Bilberg Karen Hodsagervej 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilberg Karen Hodsagervej 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilberg Karen Hodsagervej 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilberg Lars Skjerkvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilberg Niels Orloff Engdraget 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilberg Simon Orloff Engdraget 12. . . . . . . . . . . . . . . . . Bilberg Tilde Maul Skjerkvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Billeskov Charlotte Bredgade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Billeskov Henry Lundbyvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Billeskov Henry Lundbyvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Billeskov Henry Lundbyvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Billeskov Henry Lundbyvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Billeskov Henry Lundbyvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Billeskov Mathias Lundbyvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Billeskov Niels Holger Kirkegade 17 . . . . . . . . . . . . . . . . Billeskov Niels Holger Kirkegade 17 . . . . . . . . . . . . . . . . Birkebæk Bente Lundgårdsparken 50 . . . . . . . . . . . . . . Birkebæk Eva Pilhusevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Birkebæk Leo Pilhusevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Birkebæk Svend Lundgårdsparken 51 . . . . . . . . . . . . . . Birkebæk Søren Lundgårdsparken 50 . . . . . . . . . . . . . . Birkedal Marianne Troelsen Troelstrupvej 3 . . . . . . . . . . Birkjær Pia Egeskrænten 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Birkjær Pia Egeskrænten 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Birkjær Pia Egeskrænten 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Birkkjær Birthe Østergaardsallé 3 2 9. . . . . . . . . . . . . . . Birkkjær Louise Rosenvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Birkkjær Louise Rosenvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Birkkjær Louise Rosenvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Birkkjær Poul Henning Hodsagervej 59 . . . . . . . . . . . . . Birkkjær Poul Henning Hodsagervej 59 . . . . . . . . . . . . . Birkkjær Poul Henning Hodsagervej 59 . . . . . . . . . . . . . Birkkjær Poul Henning Hodsagervej 59 . . . . . . . . . . . . . Birthe og Elmer Kokholm Hallundbækvej 11. . . . . . . . . . Bisgaard Anette Rørparken 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bjarne Kristensen Handelsselskab v/ Bjarne Nørgaard Kristensen Jernbanegade 7 . . . . . Bjerg Anna Væggemose Nørreholmvej 2. . . . . . . . . . . . . Bjerg Jens Georg Andersen Nørreholmvej 2 . . . . . . . . . . Bjerg Preben Boghvedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bjerg Preben Boghvedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29 91 04 74 97 47 26 36 30 26 10 65 61 27 72 82 31 48 54 26 22 79 08 93 22 29 25 25 97 47 25 86 97 47 18 00 97 47 62 14 60 22 07 93 42 26 62 14 97 47 62 14 60 22 07 93 42 26 62 14 97 47 38 49 97 47 20 70 30 61 57 04 20 43 69 28 60 12 58 09 97 47 32 79 51 37 82 63 51 29 62 89 30 61 87 21 20 54 99 68 23 47 66 38 97 47 30 91 40 40 31 26 61 60 35 38 97 47 63 23 97 47 63 23 97 47 28 62 25 35 20 35 61 75 60 30 51 18 82 30 51 18 71 30 31 37 36 32 97 47 61 63 40 44 26 78 30 49 44 28 30 49 26 78 97 47 61 84 61 76 46 96 61 75 43 13 61 54 30 41 97 47 61 83 28 73 27 62 22 16 90 16 61 99 74 31 50 57 17 52 97 47 32 31 60 49 49 15

Bjergby-Haderup Murerforretning ApS

Navneregister

B

v/ Dann Ørskov Karlsen Hedevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . Bjerggaard Anne Merethe Langgade 84 . . . . . . . . . . . . . Bjerggaard Anne Merethe Langgade 84 . . . . . . . . . . . . . Bjerggaard Kim Langgade 84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bjerggaard Merethe Langgade 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bjerre Christian Kjær Kirkevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bjerre Mette Kjær Kirkevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bjerregård Lohtuz Rose Ørum Kløvervej 1 . . . . . . . . . . .

148

28 18 26 96 60 67 45 50 40 36 45 50 21 80 90 50 97 45 45 50 97 45 20 10 25 30 04 22 26 74 25 38

Bjerregaard Inge Elise Pihl Rørparken 14 B St . . . . . . . . Bjerregaard Inger Hvedevej 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bjerregaard Morten Hvedevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bjerregaard Nikoline Askjær Hirsevænget 19 . . . . . . . . . Bjerregaard Sinne Marie Bredgade 19 . . . . . . . . . . . . . . Blach Elisabeth G Skolevænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blach Gudrun Elisabeth Skolevænget 6 . . . . . . . . . . . . .

20 21 21 48 29 13 10 17 30 32 33 88 61 71 19 76 22 45 01 53 52 75 15 65 50 40 66 16

blicher Revision & Rådgivning Rugbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bliddal Henriette Samsø Bredgade 34 . . . . . . . . . . . . . . Bliddal Henriette Samsø Bredgade 34 . . . . . . . . . . . . . . Bliddal Henriette Samsø Bredgade 34 . . . . . . . . . . . . . . Bliddal Henriette Samsø Bredgade 34 . . . . . . . . . . . . . . Bliddal Henriette Samsø Bredgade 34 . . . . . . . . . . . . . . Blohm Erik Vistorpvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 47 13 22 61 69 44 92 61 68 44 92 61 68 14 66 29 88 44 92 28 29 60 03 29 72 18 30

Blomster Apoteket Søndergade 8 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blæsbjerg E William Hovedvejen 22 . . . . . . . . . . . . . . . . Blæsbjerg Harry Bygvej 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blæsbjerg Harry Emil Bygvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blæsbjerg Henning Rugbjergvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . Blæsbjerg Henning Rugbjergvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . Blæsbjerg Henning Rugbjergvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . Blæsbjerg Henning Rugbjergvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . Blæsbjerg Ingrid Bygvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blæsbjerg Mads Kr Sønder Skjerkvej 2. . . . . . . . . . . . . . Blæsbjerg Martin Sønder Skjerkvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . Blæsbjerg Randi Sønder Skjerkvej 4. . . . . . . . . . . . . . . . Boddum Johnny Lidgaard Falkevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . Boel Bodil Industrivej Nord 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boel John Industrivej Nord 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boel John Industrivej Nord 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boel John Lundgårdsparken 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boel John Lundgårdsparken 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 26 90 60 97 47 25 52 21 46 67 52 97 47 61 52 29 40 31 21 22 93 44 21 22 58 29 13 20 96 29 13 41 13 11 66 97 47 21 54 51 48 01 97 97 47 27 67 21 63 75 09 26 34 11 31 69 13 22 62 40 57 94 00 29 63 39 49 23 70 05 76

Boel Akupunktur Industrivej Nord 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boeve Gerrit Teglværksvej 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boeve Laura Maria Teglværksvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . Bogoslavets Nataliia Nørregade 23 . . . . . . . . . . . . . . . . Bohnsen Dorthe Hilda Højager 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bohnsen Svend Højager 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bohnsen Svend Højager 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bojsen Kristian Kirk Kastaniealle 5 St 30 . . . . . . . . . . . . Bojsen Kristian Kirk Fredshegn 1 H . . . . . . . . . . . . . . . . Bojsen Kristian Kirk Fredshegn 1 H . . . . . . . . . . . . . . . .

97 87 58 00 29 72 84 77 52 80 97 34 50 12 55 56 51 31 23 50 97 47 30 49 51 31 23 51 97 47 14 88 61 75 16 25 51 75 68 05

Boligtextil Kirkegade 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bonde Lars Nørreholmvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bone’ Ellen Margrethe Moltzen Lundgaardsgade 12. . . . Bonnesen Daniel Ejstrup Kudsk Grønningen 10 . . . . . . . Bonnesen Michelle Ejstrup Kudsk Grønningen 10. . . . . . Boogii ApS Rugbjergvej 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bordorf Inge Lyngen 5 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bork Birthe Elly Andersen Højgade 20 . . . . . . . . . . . . . . Borrild Jesper Würtz Karupvej 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Borum Anita Engdraget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Borum Anita Engdraget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Borum Anita Engdraget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Borum Edith Skolegade 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Borum Lisbeth Vibevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bostrup Finn Skyttevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 47 24 22 23 30 84 56 25 15 18 35 22 91 04 63 22 91 04 53 97 47 14 15 97 47 30 41 25 21 42 76 24 20 60 66 91 55 90 93 29 90 93 59 28 76 67 09 97 47 22 56 22 44 97 76 97 47 10 97

B


Bostrup Ketty Skyttevej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 10 97

Boudigaard Begravelse 97 52 08 98 28 60 89 83 25 52 13 71 25 52 12 71 61 37 00 65 44 22 48 62 21 25 21 74 51 29 64 47 23 84 80 23 97 19 65 20 22 53 22 03 51 81 65 20 20 25 09 84 30 25 51 68 40 25 08 68 74 41 54 74 61 69 54 74 50 10 04 60 22 38 02 71 30 50 01 07 61 36 65 02 97 47 18 12 97 47 18 12 51 75 81 48 42 18 99 19 30 31 07 35 29 17 34 75 61 11 09 56 21 82 52 74 28 49 37 79 97 47 24 26 53 38 24 26 53 35 92 29 28 29 64 45 27 28 29 16 26 22 35 05 97 47 60 83 24 64 46 92 42 18 06 77 97 47 61 69 51 33 91 85 20 23 24 96 20 29 18 50 40 26 24 96 40 52 70 23 29 80 73 66 97 45 24 03 81 75 69 84 97 46 81 84 52 24 19 84 30 23 96 09 23 30 67 52 53 27 52 82 51 30 09 65 97 45 41 21 30 56 99 33 25 12 07 54 26 59 50 51 27 33 07 81

24 61 76 57 22 55 76 57 97 45 60 85 60 48 89 65 26 77 21 02 29 85 43 80 42 79 44 42 22 59 74 90 22 37 98 87 21 21 69 24 22 31 84 91 22 26 04 32

Brøchner Genvejen 16 7451 Sunds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brødbæk Jørgen Lærkevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brødbæk Karen Lærkevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brødbæk Susanne Skovvænget 35. . . . . . . . . . . . . . . . . Brødbæk Torben Udholmvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brødsgaard Gitte Østvænget 99 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . Brdr Kjeldsens Vognmandsforretning Lundgårdsparken 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brødvæk Evald Hodsagervej 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brøndberg Birthe Brohusvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brøndberg Birthe Brohusvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brøndberg Daniel Kristian Brohusvej 17 . . . . . . . . . . . . . Btf ApS Holstebrovej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buchhave Kaj Lundgård Hovedvejen 20 . . . . . . . . . . . . . Buchhave Marie Nielsine Jyllandsgade 27 . . . . . . . . . . . Buchhave Nina Johansson Rørparken 30 D 1. . . . . . . . . Buchhave Ruth Lundgård Hovedvejen 20 . . . . . . . . . . . . Buchhave Vagn Holstebrovej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bucur Ioan Sandgårdvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budnik Inna Lærkevej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buhic Almin Romvigvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bull Susie Houmøller Skolegade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . Bundgaard Beslagsmedie Pilhusevej 5. . . . . . . . . . . . . . Buskbjerg Henrik Asbækhedevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Buskbjerg Jørgen Køhler Bakkedraget 1 . . . . . . . . . . . . Buskbjerg Maren Østergade 2 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . Buskbjerg Maria Køhler Bakkedraget 1 . . . . . . . . . . . . . Buskbjerg Niels Peder Bakkedraget 1 . . . . . . . . . . . . . . Buskbjerg Vibeke Køhler Bakkedraget 1. . . . . . . . . . . . . Butnaru Delia Maria Hvedevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Butnaru Iulian Hvedevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buurskov og Lassen Maskinfabrik Hallundbækvej 22 . . . Buxbom Malene Anemonevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buxbom Malene Anemonevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byens Kagemand I/S Kirkegade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . Byskov Jens Lyngskrænten 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byskov Jens Lyngskrænten 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bæk Laurits Pagh Jyllandsgade 30 F . . . . . . . . . . . . . . . Bæk Mette Weis Sønderagervej 40. . . . . . . . . . . . . . . . . Bæk Susanne Vestparken 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bækgaard Peter Bøgevej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bæksted Kirsten Frølund Irisvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bæksted Mette Stylsvig Irisvej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bärtel Carsten Højgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bärtel Claus Søndermarken 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bärtel Martin Troelstrupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bärtel Per Martin Troelstrupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bøgild Helle Mejdal Tømmergade 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Bønsøe Rita Færch Jens Jensensvej 6 F. . . . . . . . . . . . .

97 14 10 52 42 80 30 31 21 29 53 51 26 13 21 42 97 47 63 60 41 19 38 04 97 47 20 68 97 47 62 04 97 47 30 12 22 32 63 11 60 91 20 95 53 53 85 33 23 93 27 94 29 90 14 27 28 90 73 30 24 26 26 34 23 20 54 33 53 34 68 52 50 13 65 21 52 39 14 06 25 11 87 12 25 21 90 39 20 35 47 30 21 48 35 63 97 47 22 70 28 19 30 14 30 58 22 35 23 45 97 56 52 64 36 29 32 14 45 51 86 46 75 70 28 77 67 97 26 73 91 19 97 47 20 50 97 45 27 55 30 56 67 61 28 90 16 71 22 33 30 29 30 33 87 97 24 87 88 73 22 41 77 39 53 12 86 61 24 47 69 36 60 48 56 72 51 70 76 31 50 71 58 03 61 33 92 88 26 51 83 88

149

Navneregister

B

Vestergade 14 7800 Skive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourgeois Sarah Pierrette Madeleine Tusbækvej 42 . . . . Boye Hanne Dorthe Hjort Havrevej 25 . . . . . . . . . . . . . . Boye Martin Havrevej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boysen Yvonne Smedegade 1 2 th . . . . . . . . . . . . . . . . . Bpa Pro Team ApS Rugbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bracht Morten Bruun Kirkevej 7 A . . . . . . . . . . . . . . . . . Brandt Jytte Venø Grønningen 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brandt Jytte Venø Grønningen 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brask Anna Marie Bang Egelundvej 3. . . . . . . . . . . . . . . Brask Anna Marie Bang Egelundvej 3. . . . . . . . . . . . . . . Brask Martin Bang Tølbøl Egelundvej 3 . . . . . . . . . . . . . Brdr Kjeldsen Lundgårdsparken 48 . . . . . . . . . . . . . . . . Brdr. Kjeldsen Lundgårdsparken 48 . . . . . . . . . . . . . . . . Brdr. Kjeldsen Vognmandsforretning Lundgårdsparken 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bredall Bente Karupvej 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bredall Bente Karupvej 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bredall Verner Karupvej 54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bredgaard Michael Gammel Landevej 3. . . . . . . . . . . . . Bredgaard Tanja Kristense Gammel Landevej 3 . . . . . . . Bredtoft Anne-Mette Rosenvænget 28 . . . . . . . . . . . . . . Bredtoft Helle Sønder Skjerkvej 10. . . . . . . . . . . . . . . . . Bredtoft Lars Sønder Skjerkvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bredtoft Lars Sønder Skjerkvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bredtoft Lars Sønder Skjerkvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bredtoft Lars Sønder Skjerkvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bredtoft Lars Sønder Skjerkvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bredtoft Mogens Lundbyvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bredtoft Mogens Lundbyvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bredtoft Stine Kjær Lundbyvej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bredtoft Aage Skolegade 5 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bredtoft Aage Skolegade 5 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bredvig Hanne Helbæk Sønderagervej 34 . . . . . . . . . . . Bredvig Hanne Helbæk Sønderagervej 34 . . . . . . . . . . . Bredvig Hanne Helbæk Sønderagervej 34 . . . . . . . . . . . Bredvig Hanne Helbæk Sønderagervej 34 . . . . . . . . . . . Breinholt Elsa Andersen Fredshegn 1 F . . . . . . . . . . . . . Breinholt Else Andersen Fredshegn 1 F . . . . . . . . . . . . . Breinholt Peter Bastrup Bredvigvej 24 . . . . . . . . . . . . . . Breinholt I/S Bredvigvej 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brian Danmark Hovedgaden 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brian Nielsen Søndermarken 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brian Tang Weinreich Andersen Videbækvej 7. . . . . . . . . Brian Vium Nielsen Søndermarken 22 . . . . . . . . . . . . . . Bro Kim Højager 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Broch Mathias Christiansen Mølleparken 25 . . . . . . . . . Brogaard Monika Tjørnevej 11 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brogaard Monika Tjørnevej 11 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brogaard Peder Høgild Østvænget 19. . . . . . . . . . . . . . . Brogaard Peder Høgild Østvænget 19. . . . . . . . . . . . . . . Brogaard Torkild Jens Jensensvej 6 A . . . . . . . . . . . . . . Brogaard Torkild Jens Jensensvej 6 A . . . . . . . . . . . . . . Broholm Mette Karupvej 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Broholm Mette Karupvej 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brokholm Peder Feldborgvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brokholm Solveig Feldborgvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brosbøl Andreas Bo Høj Ørrevej 41. . . . . . . . . . . . . . . . . Brosbøl Lis Høj Ørrevej 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brown Brita Linder De Nully Egelundvej 8 . . . . . . . . . . .

Brown Debbie Ann Herningvej 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . Brown Debbie Ann Herningvej 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . Brown Kai Erik Berg De Nully Egelundvej 8 . . . . . . . . . . Brown Marianne Bast De Nully Gråsandvej 6 . . . . . . . . . Brun Asger Industrivej 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brunbjerg Jimmy Danmarksgade 27 St . . . . . . . . . . . . . Bruun Anne Munk Højager 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bruun Brian Farvervej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bruun Brian Højager 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bruun Brian Højager 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bruun-Jeppesen Lenette Lykke Hvedevej 12 . . . . . . . . . Bruun-Jeppesen Lenette Lykke Hvedevej 12 . . . . . . . . .

B


Børgesen Teddy Engdraget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Børgesen Teddy Engdraget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baadsgaard Grethe Lundager Hvedevej 25. . . . . . . . . . . Baadsgaard Johnny Hvedevej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baadsgaard Nina Rosenvænget 11. . . . . . . . . . . . . . . . . Baadsgaard Nina Rosenvænget 11. . . . . . . . . . . . . . . . .

C

Caprani Ammy Vistorpvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caprani Ammy Solvejg Vistorpvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Carl Ejner Møller Vistorpvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carl og Jytte Knudsen Lærkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Carlsen Rasmus Hedegaard Jersildvej 11 . . . . . . . . . . . Carlsen René Obel Videbækvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . Carlsen René Obel Videbækvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . Carlsen René Obel Videbækvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . Carsten Gade Invest ApS Grønbækparken 51 . . . . . . . . . Carsten Risom v/ Carsten Risom Troelstrupvej 19 . . . . .

97 47 29 09 93 87 46 46 52 24 26 07 52 24 03 07 97 47 25 05 22 13 01 05

97 14 31 55 22 33 11 96 97 14 32 59 20 10 09 90 60 47 78 14 53 37 21 58 53 37 21 28 41 35 14 19 21 33 13 47 25 88 47 07

Carstens Malerservice Lundgårdsparken 37 7490 Aulum . . . . . . . . . . . . . . . Carstensen Melanie Bødewadt Skjerkvej 4. . . . . . . . . . . Cebula Stanislaw Østertoft 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cebula Stanislaw Østertoft 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charlotte Vilsbøll Av Brunni Kirkegaard Lundgårdsparken 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chauf Birger Farvervej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chauffør Anders Jensen Farvervej 40. . . . . . . . . . . . . . . Chokoaid Industrivej Nord 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Agner Kent Langgade 43 . . . . . . . . . . . . . . Christensen Alfred Tjørnevej 12 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Anders Spegbjergvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Anders Trelborg Mølleparken 17 . . . . . . . . . Christensen Anna Helene Tusbækvej 4 . . . . . . . . . . . . . . Christensen Arne Anemonevej 22 C . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Benny Kristian Bygvej 25 . . . . . . . . . . . . . . Christensen Benny Kristian Bygvej 25 . . . . . . . . . . . . . . Christensen Bente Mejdal Danmarksgade 52 B . . . . . . . Christensen Bjarne Østertoft 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Bjørn Vester Skolevænget 10 . . . . . . . . . . . Christensen Bjørn Vester Skolevænget 10 . . . . . . . . . . . Christensen Bodil Marie Raahede Kirkegade 2 1 . . . . . . Christensen Bodil Marie Raahede Kirkegade 2 1 . . . . . . Christensen Carina Hirsevænget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Carina Hirsevænget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 47 33 45 50 52 71 08 51 72 98 81 20 20 93 75 31 32 03 17 22 89 74 90 22 59 74 80 22 41 20 00 28 94 97 26 64 66 44 83 97 47 20 41 29 27 45 01 97 45 43 85 28 73 21 99 29 80 17 33 20 12 28 78 51 19 61 59 51 43 47 52 29 90 30 92 28 29 90 52 97 47 10 20 29 44 62 66 31 67 40 20 20 99 39 30

Tandlæge Carl-Børge Christensen

Navneregister

B

Østergade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Carl-Børge Bach Skolegade 32 . . . . . . . . . . Christensen Carl-Børge Bach Skolegade 32 . . . . . . . . . . Christensen Casper Birkkjærvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Casper Stein Birkkjærvej 7 . . . . . . . . . . . . . Christensen Casper Stein Birkkjærvej 7 . . . . . . . . . . . . . Christensen Dennis Industrivej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Dorthe Skovvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Dorthe Skovvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Edel Helene Søndermarken 1 . . . . . . . . . . .

150

97 47 21 85 53 25 66 08 24 94 61 85 32 13 39 17 24 46 37 53 20 76 03 05 25 52 91 52 25 11 11 60 23 29 63 99 26 22 48 36

Christensen Edvard Nygaard Fårbækvej 24 . . . . . . . . . . Christensen Edvard Nygaard Fårbækvej 24 . . . . . . . . . . Christensen Elisabeth Fabricius Rugvænget 31 . . . . . . . Christensen Erling Søndermarken 18 . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Esther Engvej 35 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Esther Engvej 35 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Evald Markvænget 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Evald Markvænget 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Flemming Lundgårdsparken 53 . . . . . . . . . Christensen Flemming Lundgårdsparken 53 . . . . . . . . . Christensen Gerda Hodsagervej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Grethe Frølund Søndermarken 18 . . . . . . . . Christensen Gudrun Dalgaard Skolegade 5 22 . . . . . . . . Christensen Gunnar Borre Parkvej 7. . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Gunnar Borre Parkvej 7. . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Harry Rugvænget 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Harry Rugvænget 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Helle Mejdal Søndergade 4 . . . . . . . . . . . . . Christensen Helle Vester Lærkevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Ib Herningvej 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Ib Herningvej 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Inge Spegbjergvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Irene Marie Fjordside Anemonevej 13 A . . . Christensen Irma Nordgaard Lærkevej 7 . . . . . . . . . . . . Christensen Irma Nordgaard Lærkevej 7 . . . . . . . . . . . . Christensen Jannie Kickan Østvænget 12 . . . . . . . . . . . Christensen Jesper Sig Bygvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Jytte Skolevænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Jytte Skolevænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Jørgen Haunstrup Danmarksgade 54 . . . . . Christensen Karen Tømmergade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Karen Margrethe Østertoft 73 . . . . . . . . . . . Christensen Karen Marie Tømmergade 2 . . . . . . . . . . . . Christensen Karina Hovedskou Rosenvænget 24 . . . . . . Christensen Kim Skærbækvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Kim Overgaard Skærbækvej 8. . . . . . . . . . . Christensen Kirsten Vestergard Tusbækvej 12 . . . . . . . . Christensen Kirsten Vestergaard Tusbækvej 12 . . . . . . . Christensen Knud Erik Hvedevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Knud Ove Lundgårdsparken 78. . . . . . . . . . Christensen Kristian Boe Kløvervej 7 . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Lilian Hauge Gindeskovvej 16 . . . . . . . . . . . Christensen Lilian Hauge Gindeskovvej 16 . . . . . . . . . . . Christensen Lisa Mejdal Lergravvej 7. . . . . . . . . . . . . . . Christensen Mads Åparken 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Maj Hovedskou Rosenvænget 10 . . . . . . . . Christensen Maj-Britt Langbovej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Maj-Britt Langbovej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Martinus Østervang 26 . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Merete Krogh Drosselvej 4 . . . . . . . . . . . . . Christensen Mette Eliseborgvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Mette Eliseborgvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Michael Paw Falkevej 14 . . . . . . . . . . . . . . Christensen Mona Carlsen Bredgade 5 . . . . . . . . . . . . . Christensen Ninna Gavlshøj Karupvej 2 . . . . . . . . . . . . . Christensen Ole Toppergårdvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Ole Skou Bredvigvej 19. . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Ole Skou Bredvigvej 19. . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Ole Skou Bredvigvej 19. . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Oskar Koldtoft Søndermarken 1 . . . . . . . . . Christensen Pernille Egebjerg Tømmergade 1. . . . . . . . . Christensen Pernille Egebjerg Tømmergade 1. . . . . . . . .

97 45 60 88 61 75 62 22 61 74 76 55 27 36 29 11 97 47 30 07 23 82 62 48 97 47 28 26 24 27 43 29 24 21 01 74 23 32 47 99 97 47 61 14 23 30 26 73 97 13 15 49 61 33 62 47 30 25 61 90 97 47 31 50 23 60 18 78 30 36 74 66 22 42 95 13 24 98 40 13 24 98 40 12 22 45 83 45 23 95 93 36 34 10 11 39 29 91 18 17 40 47 82 55 28 60 71 21 22 38 14 36 21 15 13 61 50 57 27 97 32 11 17 75 31 93 45 65 28 90 02 54 31 76 15 14 96 10 48 44 20 65 26 78 97 45 44 81 61 76 81 67 25 43 21 40 97 47 28 28 42 41 59 62 97 45 42 52 20 22 79 30 20 78 69 85 22 44 27 10 41 62 72 16 29 70 05 15 25 61 01 95 97 45 42 63 26 17 27 71 61 68 29 42 61 43 62 42 25 70 37 02 61 37 28 98 20 70 74 34 96 41 21 16 97 47 62 41 20 47 28 98 20 29 56 31 20 43 61 90 27 64 61 44 27 24 35 55

C


Christensen Ruth Minna Grann Bredgade 66 . . . . . . . . . Christensen Sune Nørgård Grønningen 35 . . . . . . . . . . . Christensen Sune Nørgård Grønningen 35 . . . . . . . . . . . Christensen Svend Aage Kløvervej 32 . . . . . . . . . . . . . . Christensen Søren Vester Ljørringvej 35. . . . . . . . . . . . . Christensen Søren Viig Vester Ljørringvej 35 . . . . . . . . . Christensen Tage Langgade 62 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Tage Langgade 62 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Thorvald Egeskrænten 2 A . . . . . . . . . . . . . Christensen Thorvald Egeskrænten 2 A . . . . . . . . . . . . . Christensen Tommy Asbjørn Rugbjergvej 7 St. . . . . . . . . Christensen Vagn Sigfred Danmarksgade 52 B . . . . . . . Christian Dam Larsen Skærbækvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . Christian Peder Svendsen Bjergmosevej 5 . . . . . . . . . . . Christiansen Ejgil Gørup Feldborgvej 15 . . . . . . . . . . . . . Christiansen Finn Dræby Kløvervej 30 . . . . . . . . . . . . . . Christiansen Irene Grønbækparken 12 . . . . . . . . . . . . . . Christiansen Kenneth Vestergade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Christiansen Leif Fladerne 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christiansen Leif Fladerne 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christiansen Mads Lind Grønbækparken 12 . . . . . . . . . . Christiansen Marianne Bjerre Toppergårdvej 9 . . . . . . . . Christiansen Sinne Østertoft 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christiansen Svend Erik Østertoft 18 . . . . . . . . . . . . . . . Christiansen Svend Erik Østertoft 18 . . . . . . . . . . . . . . . Christiansen Svend Hedegaard Lundgaardsgade 16. . . . Christiansen Thorsten Gindeskovvej 23 . . . . . . . . . . . . . Christiansen Thorsten Gindeskovvej 23 . . . . . . . . . . . . . Christiansen Aage Gørup Feldborgvej 15 . . . . . . . . . . . . Christiansen Aage Gørup Feldborgvej 15 . . . . . . . . . . . . Christiansen Aage Gørup Feldborgvej 15 . . . . . . . . . . . . Circle K Aulum ApS Smedegade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Ciulei Aida-Adriana Vester Feldborgvej 18 . . . . . . . . . . . Claus Mobil Åbakkevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clausen Bjørnkærvej 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clausen Ahrendt S Kløvervej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clausen Ahrendt Schmidt Mosevænget 14 . . . . . . . . . . . Clausen Ahrendt Schmidt Mosevænget 14 . . . . . . . . . . . Clausen Ahrendt Schmidt Mosevænget 14 . . . . . . . . . . . Clausen Chalotte Fårbækvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clausen Charlotte Fårbækvej 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clausen Grethe Barsøe Skolestien 9. . . . . . . . . . . . . . . . Clausen Jon Arild Winther - Rørkærvej 5 . . . . . . . . . . . . Clausen Leif H Vormstrupvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clausen Leif H Vormstrupvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clausen Mia Fårbækvej 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clausen Terry Vormstrupvej 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 45 41 81 31 36 53 13 22 63 37 45 97 47 23 28 29 11 98 51 60 67 64 04 97 45 42 90 40 23 15 52 97 45 60 70 50 95 87 71 30 32 39 35 97 47 30 79 30 70 02 46 20 52 16 76 97 47 62 23 21 60 67 30 22 92 33 07 24 64 67 40 40 31 92 39 29 40 85 41 74 74 33 07 20 63 56 60 97 47 18 29 97 17 18 17 20 89 90 34 40 57 44 35 32 16 53 11 28 76 84 11 61 76 41 96 31 38 24 38 23 68 24 23 27 51 70 70 42 51 82 67 31 70 16 40 97 45 23 20 21 85 24 91 97 47 26 65 22 53 68 68 20 10 69 99 23 26 26 09 96 41 20 09 53 43 93 34 40 88 68 95 97 45 60 03 27 51 78 14 50 45 51 80 23 62 17 26

CleanXperten Bredgade 52 7400 Herning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Condor Kids ApS Vævervej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conny Woods Boghvedevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conradsen Kurt Vang Sønder Skjerkvej 14 . . . . . . . . . . . Crainic Lacramioara-Ana Vormstrupvej 29 . . . . . . . . . . .

Da Vinci Pizzaria Danmarksgade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Anna Grethe Ørrevej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Anna Grethe Ørrevej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Anna Grethe Østergaard Ørrevej 25 . . . . . . . . . . . . Dahl Arnold Jensen Boghvedevej 35 . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Arnold Jensen Boghvedevej 35 . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Arnold Jensen Boghvedevej 35 . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Ejvind Engdraget 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Else Kirstine Videbæk Søndergade 18 . . . . . . . . . . Dahl Heidi Søvsø Søndermarken 26 . . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Henning Østergaardsallé 3 3 3. . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Henning Østergaardsallé 3 3 3. . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Jens Jørn Søndergade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Kim Tvedvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Knud Erik Anemonevej 7 A St . . . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Lars Søvsø Søndermarken 26 . . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Lars Søvsø Søndermarken 26 . . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Lis Birgitte Vråvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Sabine Lykke Varhedevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Sabine Lykke Varhedevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . Dalgaard Annette Victoria Rosenvænget 5 1 th . . . . . . . . Dalgaard Henry Østergaardsallé 7 3 3 . . . . . . . . . . . . . . Dalgaard Jakob Birch Grønningen 14. . . . . . . . . . . . . . . Dalgaard Jenny Marie Bredgade 20 . . . . . . . . . . . . . . . . Dalgaard Jette Marie Bach Søndergade 13 . . . . . . . . . . Dalgaard Jette Marie Bach Søndergade 13 . . . . . . . . . . Dalgaard Jette Marie Bach Søndergade 13 . . . . . . . . . . Dalgaard Jette Marie Bach Søndergade 13 . . . . . . . . . . Dalgaard Nikolaj Strøm Søndergade 13 . . . . . . . . . . . . . Dalgaard Nikolaj Strøm Søndergade 13 . . . . . . . . . . . . . Dalgaard Nikolaj Strøm Søndergade 13 . . . . . . . . . . . . . Dalgaard Nikolaj Strøm Søndergade 13 . . . . . . . . . . . . . Dalgaard Nikolaj Strøm Søndergade 13 . . . . . . . . . . . . . Dalgaard Signe Margrethe Østergaardsallé 7 3 3 . . . . . . Dalsgård Betina Rolighed Nørskovvej 10 . . . . . . . . . . . . Dalsgård Claus Nørskovvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dalsgaard Anders Over Høstrupvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . Dalsgaard Bjarne Højager 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dalsgaard Heidi Højager 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Bente Elmholt Søndergade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Bente Elmholt Søndergade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Camilla Skytte Østertoft 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Emil Lundgårdsparken 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Henrik Lundgårdsparken 76. . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Henrik Lundgårdsparken 76. . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Jacob Karupvej 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Jens Ole Nielsen Mølleparken 30. . . . . . . . . . . . . . Dam Jens Ole Nielsen Mølleparken 30. . . . . . . . . . . . . . Dam Jens Ole Nielsen Mølleparken 30. . . . . . . . . . . . . . Dam Johannes Jyllandsgade 21 St . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Michael Rugvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Michael Rugvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Michael Rugvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Michael Rugvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Tina Vestergaard Rosenvænget 16 . . . . . . . . . . . . . Damborg Anette Falck Karupvej 54 1 . . . . . . . . . . . . . . . Damgaard Else Ørskov Ørrevej 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . Damgaard Else Ørskov Ørrevej 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . Damgaard Else Ørskov Ørrevej 43 . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 42 74 90 26 21 04 72 22 52 57 21 23 29 40 88 97 47 30 64 23 95 90 75 22 59 38 03 97 47 13 03 51 78 81 82 61 69 63 35 97 47 26 18 30 53 88 82 97 13 25 35 20 78 58 84 26 44 57 10 23 45 15 23 21 24 63 35 53 74 01 11 53 35 12 17 22 79 72 44 50 52 79 15 97 45 41 43 28 94 63 65 27 21 07 77 28 83 01 26 28 74 10 96 27 24 64 80 23 72 80 17 42 19 52 51 23 92 64 80 22 83 58 82 22 72 83 58 22 67 83 58 24 25 42 22 20 41 59 97 21 67 54 61 97 45 25 58 20 13 72 60 51 80 08 07 97 47 11 61 21 73 18 76 26 64 23 42 23 21 93 40 51 23 41 88 40 11 75 33 40 95 28 55 97 45 43 23 30 31 22 64 23 32 84 11 21 44 04 82 51 91 14 33 29 92 26 43 27 34 09 20 23 98 12 17 29 40 84 79 20 73 10 60 52 37 88 90 27 51 24 14 22 16 60 69

151

Navneregister

C

97 12 17 43 71 99 43 30 97 47 34 61 29 86 46 02 91 94 40 95

D

D


Damgaard Gitte Brombjerg Hvam Lundgårdsparken 49 . Damgaard Gitte Brombjerg Hvam Lundgårdsparken 49 . Damgaard Gitte Brombjerg Hvam Lundgårdsparken 49 . Damgaard Gitte Brombjerg Hvam Lundgårdsparken 49 . Damgaard Leif Bygvej 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Damgaard Niels Kr Bødkervej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Damgaard Niels Kr Bødkervej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Damgaard Niels Kristian Bødkervej 18 . . . . . . . . . . . . . . Damgaard Niels Kristian Bødkervej 18 . . . . . . . . . . . . . . Damgaard Ninna Bygvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Damgaard Ninna Bygvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Damgaard Simon Ørskov Vindingvej 6 . . . . . . . . . . . . . . Damgaard Søren Ørrevej 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Damsgaard Benny Bredgade 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Damsgaard Sonja Irene Bredgade 21. . . . . . . . . . . . . . . Danfa Holtevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danielsen Bodil Højager 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danielsen Christian Lundgaardsgade 2 . . . . . . . . . . . . . Danielsen Didde Østergaard Højager 22. . . . . . . . . . . . . Danielsen Didde Østergaard Højager 22. . . . . . . . . . . . . Danielsen Jette Linaa Fredshegn 11 . . . . . . . . . . . . . . . Danielsen John Ahornvej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danielsen Mona Merete Fredshegn 5. . . . . . . . . . . . . . . Danielsen Mona Merete Fredshegn 5. . . . . . . . . . . . . . . Danielsen Palle Daniel Hestbjergvej 2 . . . . . . . . . . . . . . Danielsen Penny Poulsgaard Grønbækparken 4 . . . . . . . Danielsen Penny Poulsgaard Fredshegn 9 . . . . . . . . . . . Danielsen Renaat Hestbjergvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danielsen Robert Bredgade 11 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danni Hvam Mikkelsen Taterbakkevej 4 . . . . . . . . . . . . . Danni Mikkelsen Taterbakkevej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . Dansk Tagbearbejdning Søndergade 12 A . . . . . . . . . . . Darel Lars Loui Eitel Østvænget 43 . . . . . . . . . . . . . . . . Darel Lars Loui Eitel Østvænget 43 . . . . . . . . . . . . . . . . Dashcam.One Vævervej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . David Christian Straadt Karupvej 36. . . . . . . . . . . . . . . . Davids Dennis Anemonevej 2 A St . . . . . . . . . . . . . . . . . Davidsen Casper Rørparken 12 D 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Davidsen Johnny Nørgaard Spegbjergvej 4 . . . . . . . . . . Davidsen Johnny Nørgaard Spegbjergvej 4 . . . . . . . . . . Davidsen Johnny Nørgaard Spegbjergvej 4 . . . . . . . . . . Davidsen Johnny Nørgaard Spegbjergvej 4 . . . . . . . . . . Davidsen Johnny Nørgaard Spegbjergvej 4 . . . . . . . . . . Davidsen Kim Ahornvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Davidsen Kim Ahornvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Davidsen Rasmus Nybo Karupvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Davidsen Sofie Viola Nørgaard Spegbjergvej 4 . . . . . . . .

60 24 35 62 53 37 34 10 52 39 34 10 28 90 48 92 60 22 48 26 97 47 29 63 97 47 23 12 40 10 24 97 20 33 23 12 97 47 22 76 51 36 33 23 61 36 70 03 97 47 35 03 23 98 36 98 30 13 01 85 96 13 00 05 61 26 57 64 51 95 06 16 24 40 74 44 23 67 57 97 40 86 49 19 30 50 74 67 97 47 64 65 20 99 71 96 21 70 00 22 31 77 60 60 22 18 99 66 50 38 80 10 60 22 14 33 52 37 94 64 21 82 79 67 97 14 12 19 30 22 62 93 30 20 70 03 71 99 38 37 20 22 90 23 81 75 09 30 51 33 88 42 97 47 12 44 81 75 14 49 28 74 14 35 26 85 35 18 21 15 24 10 22 87 00 84 22 21 37 13 23 44 98 22 60 22 57 70

Dijk Douwe Van Feldborgvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 46 37 93 Dijk Douwe Van Feldborgvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 28 26 11

Din Handymand - Brian Falsig Grønbækparken 33 st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 46 54 72 Dinesen Kim Nørgaard Brogårdvej 4 B . . . . . . . . . . . . . . 29 71 58 06 Dinesen Tina Gammelgaard Brogårdvej 4 B . . . . . . . . . . 40 79 53 82

Djeld Smede og VVS A/S Sevelskovbyvej 2 7830 Vinderup . . . . . . . . . . . . . . . . Dkm Service Vest(huset) Vester Feldborgvej 18 . . . . . . . Dpr Katalysator Bjørnkærvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dragsbæk Camilla Anker Lundgårdsparken 68. . . . . . . . Dragsbæk Emma Grønningen 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drost Linda Markedspladsen 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drozdowski Janusz Ahornvej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dryga Alina Bredgade 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dryga Igor Bredgade 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dryzhyruk Oksana Hovedgaden 49 . . . . . . . . . . . . . . . . Dryzhyruk Volodymyr Hovedgaden 49 . . . . . . . . . . . . . . Dryzhyruk Volodymyr Hovedgaden 49 . . . . . . . . . . . . . . Dryzhyruk Volodymyr Hovedgaden 49 . . . . . . . . . . . . . . Dsi Feldborg Hallen Tusbækvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Duesberg Magda Østergaardsallé 3 2 7 . . . . . . . . . . . . . Duesberg Magda Ørrevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Duus Henriette Marie Drosselvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Duus Henriette Marie Drosselvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Duus Henriette Marie Drosselvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Duus Henriette Marie Drosselvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Duus Henriette Marie Drosselvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Dynesen Annalise Søndergaard Lergravvej 17 . . . . . . . . Dynesen Annalise Søndergaard Lergravvej 17 . . . . . . . . Dynesen Annalise Søndergaard Lergravvej 17 . . . . . . . . Dynesen Mie Søndergaard Skolegade 26 A . . . . . . . . . . Dyrberg Bent Langgade 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dyrberg Bent Langgade 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dyrberg Bent Langgade 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dyrberg Bent Langgade 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dyrehauge Linda Siehr Sønderagervej 9 . . . . . . . . . . . . Dyrehauge Poul Sønderagervej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 44 80 73 97 41 40 03 50 99 22 47 28 43 80 73 97 47 30 87 31 60 37 94 42 37 24 43 50 15 45 04 50 14 15 21 53 81 72 01 31 71 25 29 31 38 36 91 31 15 70 53 97 45 43 72 97 47 24 79 29 70 24 79 97 45 64 00 61 34 23 23 51 14 41 17 29 47 22 75 24 89 42 43 97 47 38 23 60 13 48 92 51 89 56 96 53 35 72 05 26 11 40 12 22 97 50 12 22 48 81 90 22 48 81 63 30 29 10 45 61 33 12 45

Dyrlægehuset Aulum ApS Industrivej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Døj Tina Nygaard Aaberg Bette Sines Vej 6. . . . . . . . . . . Døj Tina Nygaard Aaberg Bette Sines Vej 6. . . . . . . . . . . Dølby Thomas Nielsen Kirkestræde 2 . . . . . . . . . . . . . . . Dølby Thomas Nielsen Kirkestræde 2 . . . . . . . . . . . . . . .

73 70 99 10 61 20 40 66 51 34 13 10 40 57 74 55 25 59 84 82

DaVinci Danmarksgade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 42 74 90

DaVinci Pizzaria

Navneregister

Danmarksgade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Degn Bente Karupvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Degn Bente Karupvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Degn Kasper Bundgaard Kirkegade 10 1 . . . . . . . . . . . . Degn Søren Peter Karupvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Denasia Joint Venture ApS Holstebrovej 1 . . . . . . . . . . . Dennis Randrup Nielsen Feldborgvej 6. . . . . . . . . . . . . . Didriksen Kristian Fink Skolegade 19 . . . . . . . . . . . . . . . Didriksen Pernille Fink Skolegade 19 St . . . . . . . . . . . . . Dijk Douwe Van Feldborgvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dijk Douwe Van Feldborgvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D

152

97 42 74 90 40 78 60 13 20 43 10 02 25 21 87 27 97 45 20 02 60 20 09 25 28 68 54 47 60 17 56 98 40 27 93 70 97 47 11 40 60 91 42 42

E

Ebbesen Martin Bjørn Natovej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ebsen Jan Nørregade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Egholm Jill Danmarksgade 31 St . . . . . . . . . . . . . . . . . . Egholm Jill Danmarksgade 31 St . . . . . . . . . . . . . . . . . . Egon Hedegård v/ Egon Hedegaard Lundgårdsparken 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Egon Peder Gammelgaard Truelsen Over Høstrupvej 3 . . Ehlers Ragna Anette Grønningen 23. . . . . . . . . . . . . . . .

27 57 83 20 31 69 68 60 22 27 99 61 21 16 22 94 22 16 90 50 97 45 25 52 23 98 93 83

E


Eiskjær Lajla Byskov Drosselvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Eiskjær Lajla Byskov Drosselvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Eiskjær Mogens Mehlsen Drosselvej 13 . . . . . . . . . . . . . Ejerforeningen Aulum Bymidte Danmarksgade 2 . . . . . .

25 33 00 50 22 64 27 43 97 45 25 55 97 45 66 30

El-Hansen ApS Danmarksgade 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elgaard Ingrid Svarre Falkevej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eliasen Jens Damhøj Taterbakkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . Elmbæk Erik Aksel Korsholmsvej 1. . . . . . . . . . . . . . . . . Elttør Heri Sønderagervej 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elttør Heri Sønderagervej 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elttør Lone Sønderagervej 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elttør Lone Holmgård Sønderagervej 60. . . . . . . . . . . . . Enevoldsen Anker Møller Tvedvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . Engelbreth Lilly Østergade 2 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engelbreth Mikael Dyhrberg Engvej 33 A . . . . . . . . . . . . Entreprenør Lars Lohse ApS Langgade 30 . . . . . . . . . . .

97 47 20 82 23 92 92 32 22 62 63 43 26 88 94 48 97 47 37 86 27 51 37 86 97 47 37 86 20 76 96 27 41 10 74 13 97 47 22 66 22 31 31 61 97 45 40 16

Entreprenørfirmaet Egon Jakobsen Søndergade 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 29 56 40 34 46 57 Entreprenørfirmaet/ Hans Nørgaar v/ Hans Kristen Nørgaard Skovvænget 9 . . . . . . . . . . . 23 20 29 91

Erhvervsparken Aulum A/S Rugbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Erik John Sørensen Gammel Engvej 3 . . . . . . . . . . . . . . Erik Sangild Grovevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eriksen Dan Engdraget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eriksen Elise Blaabjerg Lundgårdsparken 60 . . . . . . . . . Eriksen Elise Blaabjerg Lundgårdsparken 60 . . . . . . . . . Eriksen Erling Bøgevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eriksen Erling Bach Bøgevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eriksen Jane Vind Ved Hegnet 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eriksen Jette Reinholt Langgade 45 . . . . . . . . . . . . . . . . Eriksen Steen Lindholt Vestparken 12 . . . . . . . . . . . . . . Eriksen Steen Lindholt Vestparken 12 . . . . . . . . . . . . . . Eriksen Steen Lindholt Vestparken 12 . . . . . . . . . . . . . . Erling Væggemose Langbovej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ertbjerg Christian Ehrenreich Kløvervej 2 . . . . . . . . . . . . Ertbjerg Christian Ehrenreich Kløvervej 2 . . . . . . . . . . . . Ertbjerg Grethe Kløvervej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Esbensen Lars Grønbækparken 59. . . . . . . . . . . . . . . . . Esbensen Lars Grønbækparken 59. . . . . . . . . . . . . . . . . Esbensen Lars Grønbækparken 59. . . . . . . . . . . . . . . . . Eskesen John Gammel Landevej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . Eskildsen Hans Christian Hajslund Feldborgvej 26 . . . . . Eskildsen Jens Elmar Hajslund Feldborgvej 26. . . . . . . . Eskildsen Jens Elmar Hajslund Feldborgvej 26. . . . . . . . Eskildsen Jesper Ole Anemonevej 21 C St . . . . . . . . . . . Espersen Kjeld Lundgårdsparken 58 . . . . . . . . . . . . . . . Espersen Kjeld Lundgårdsparken 58 . . . . . . . . . . . . . . . Espersen Kjeld Lundgårdsparken 58 . . . . . . . . . . . . . . .

69 15 74 90 22 49 28 06 51 74 03 54 97 47 37 38 50 29 91 29 22 16 84 16 97 47 21 24 51 52 86 94 21 66 83 81 26 39 33 40 51 78 75 44 40 22 13 44 24 87 79 39 29 86 91 22 97 47 25 47 30 31 42 85 29 42 42 85 51 14 10 64 24 25 85 65 22 81 70 66 20 60 47 46 22 88 91 27 26 25 41 65 25 72 82 69 20 52 11 22 97 47 24 36 52 38 57 59 21 57 24 36

Espersens Stenhuggeri

E

97 42 70 88 53 66 04 24 42 30 73 17 30 64 77 21 97 43 04 24 30 50 37 78

Falk Louise Ørrevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Falsig Dennis Lund Anemonevej 22 A. . . . . . . . . . . . . . . Falsig Nina Møller Grønbækparken 33 . . . . . . . . . . . . . . Familien Gørup Christiansen I/S Feldborgvej 15 . . . . . . . Fastergaard Mads Rugbjergvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . Fastergaard Mads Rugbjergvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . Fastergaard Mads Rugbjergvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . Faurby Christina Lundholmvej 2 A . . . . . . . . . . . . . . . . . Faurbye Jens Jacob Viftrupvej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faurbye Jens Jacob Viftrupvej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faurbye Jens Jacob Viftrupvej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faurskov Lone Holstebrovej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax 2lp A/S Tvedvej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax, J. Chr. Koldkur Transport A/S Fårbækvej 5 . . . . . . . . Fayad Najah Danmarksgade 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fayad Najah Danmarksgade 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fedus Andriy Nørreholmvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fedus Bogdan Nørreholmvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feldborg Autoteknik Sønderagervej 32. . . . . . . . . . . . . . Feldborg Beton & Belægning Bredgade 14 C . . . . . . . . .

26 98 08 60 28 35 44 07 23 69 49 94 86 63 83 83 97 47 22 19 21 72 37 93 20 57 74 35 60 64 10 39 30 32 27 78 28 51 32 99 23 35 96 32 23 62 23 34 32 45 01 95 97 45 60 18 91 43 00 93 91 43 00 92 31 50 99 89 52 90 03 38 20 92 16 00 24 89 98 59

Feldborg Entreprenørforretning A/S Tusbækvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feldborg Frie Børneunivers S/I Bredgade 76. . . . . . . . . . Feldborg Kraftvarmeværk A.M.B.A. Møllevej 4 . . . . . . . . Feldborg Kraftvarmeværk Amba Møllevej 4 . . . . . . . . . . Feldborg Maskinstation ApS Mølleparken 7 . . . . . . . . . . Feldborg Savværk & Pallefabrik A/S Teglværksvej 3 . . . .

97 45 47 00 60 40 74 54 29 66 56 71 97 45 42 50 97 45 40 41 97 45 43 54

Feldborg Smedie - LA Varme og Blik Elmevej 5 7540 Haderup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 97 31 59 Feldborg Sognegård Bredgade 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 42 67 Feldborg Sognegård v/ Åse Hareskov Eliseborgvej 2. . . . 97 47 60 43

Feldborg Transport A/S Tusbækvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feldborg Vandværk Ahornvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Felix Elisabeth Åbakkevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Felix Karen Elisabeth Åbakkevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Felix Karen Elisabeth Åbakkevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Femhøj Bodil Mosevænget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filsø Gunhild Sjællandsgade 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filsø Gunhild Sjællandsgade 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filsø Gunner Sjællandsgade 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filsø Gunner Sjællandsgade 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filtenborg Maja Bredgade 13 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filtenborg Maria Syrenvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fink Bente Hovedgaden 41 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fink Bente Hovedgaden 41 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fink Henning Hovedgaden 41 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fink Henning Hovedgaden 41 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fink Jørgen Kobberø Sjællandsgade 28 . . . . . . . . . . . . . Fink Jørgen Kobberø Sjællandsgade 28 . . . . . . . . . . . . . Finn Peder Østergaard Varhedevej 7. . . . . . . . . . . . . . . . Fip ApS Engdraget 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fjordbak Erik Lundgårdsparken 84 . . . . . . . . . . . . . . . . Fjordbak Erik Lundgårdsparken 84 . . . . . . . . . . . . . . . . Fjordbak Erik Lundgårdsparken 84 . . . . . . . . . . . . . . . . Fjordside Inga Hovedgaden 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flarup Alex Gøgsig Anemonevej 2 C . . . . . . . . . . . . . . . . Flarup Tove Laustsen Tusbækvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . .

97 45 69 00 97 45 48 11 97 45 66 60 61 42 53 03 26 69 69 90 60 94 40 69 24 61 37 40 23 28 95 43 24 61 37 40 23 28 95 43 28 89 78 25 27 24 30 12 30 57 07 11 23 67 66 63 30 57 07 11 23 67 66 63 42 96 42 59 21 60 60 85 26 85 55 75 60 48 40 51 60 87 42 10 60 63 94 80 42 78 54 65 97 47 60 33 23 46 30 96 40 31 44 76

153

Navneregister

Nybovej 19 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evers-Gross Jette Hirsevænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evers-Gross Jette Hirsevænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evers-Gross Jette Hirsevænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evers-Gross Stefan Hirsevænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Ewald Carl Farvervej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F

F


Flarup Tove Laustsen Tusbækvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Flarup Tove Laustsen Tusbækvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Flarup Tove Laustsen Tusbækvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Flexbusser ApS Rugbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fluel F A Nielsen & G M Nielsen v/ Finn Andreas Nielsen Holtevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . Flugt Hanne Lohse Teglværksvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . Fly Leo Nygade 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 29 63 32 29 69 36 28 28 30 36 28 21 74 23 60 26 71 59 06 29 70 41 34 97 45 23 84

Fodplejehuset

Navneregister

F

v/ Else Damgaard Skolegade 32 . . . . . . . . . . . . . . . . Fodplejeskolen Danmarksgade 52 A . . . . . . . . . . . . . . . Fodplejeskolen / Helseklinikken v/ Ann-Jeanett Jensen Danmarksgade 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Foldager Brian Hovedgaden 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Foldager Brian Hovedgaden 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Foldager Poul Evan Grantoften 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . Foldager Poul Evan Grantoften 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . Folmer Dangaard Hansen Hodsagervej 64 . . . . . . . . . . . Forascu Adina Mihaela Jyllandsgade 30 E . . . . . . . . . . . Foreningen Aulum Byfest Bygvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . Forsom Jonna Irene Kildevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forsom Tage Kildevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forsom Tage Kildevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frahm-Nielsen Laura Engvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frahm-Nielsen Laura Engvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frandsen Søren Overgaard Rugbjergvej 30 . . . . . . . . . . Frandsen Søren Overgaard Rugbjergvej 30 . . . . . . . . . . Frandsen Søren Overgaard Rugbjergvej 30 . . . . . . . . . . Frandsen Søren Overgaard Rugbjergvej 30 . . . . . . . . . . Frandsen Søren Overgaard Rugbjergvej 30 . . . . . . . . . . Frandsen Thomas Lyngskrænten 13. . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Bent Jens Jensensvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Bent Møller Jens Jensensvej 3 . . . . . . . . . . Frederiksen Bo Møller Karupvej 13. . . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Bo Møller Karupvej 13. . . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Janni Moeskjær Bygvej 23 . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Janni Moeskjær Bygvej 23 . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Johnni Brix Bøgevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Julie Kirstine Skolegade 12 1 . . . . . . . . . . . Frederiksen Julie Kirstine Skolegade 12 1 . . . . . . . . . . . Frederiksen Kristian Bredgade 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Lars Peter Lergravvej 8. . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Lars Peter Lergravvej 8. . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Lars Peter Lergravvej 8. . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Lars Peter Lergravvej 8. . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Lene Evers Parkvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Lene Evers Parkvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Lene Evers Parkvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Lene Evers Parkvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Marianne Mariegaard Rugvænget 41 . . . . . Frederiksen Mathias Helbo Jyllandsgade 1 B . . . . . . . . . Frederiksen Mira Bredgade 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Mogens Nørgaard Spegbjergvej 3 . . . . . . . . Frederiksen Preben Martin Hogagervej 28 . . . . . . . . . . . Frederiksen Robert Bygvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Robert Bygvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksmose Chris Dam Langgade 54. . . . . . . . . . . . . Fredgaard Peter Markvænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fredgaard Peter Markvænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fredgaard Peter Markvænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fredgaard Peter Markvænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frello Mette Irisvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

154

27 51 24 14 70 26 06 44 91 52 25 07 52 50 46 49 52 33 01 41 97 47 67 14 51 86 05 66 24 26 50 47 31 57 16 72 93 86 32 33 28 14 02 06 97 47 33 93 29 89 09 06 97 15 42 18 26 84 56 47 40 68 10 85 25 70 26 70 22 63 73 26 20 84 96 31 20 20 75 85 71 17 71 21 97 45 24 86 51 50 09 25 24 24 97 06 22 50 30 47 51 23 03 61 41 56 42 52 28 26 59 55 60 24 37 04 60 15 37 04 61 33 41 12 97 47 35 24 26 56 31 12 20 74 91 46 20 66 35 24 97 47 12 30 21 77 32 26 20 15 91 97 20 15 14 30 30 62 53 76 61 66 55 40 61 33 48 49 40 38 47 68 42 71 03 10 97 47 26 88 21 64 88 86 21 67 23 58 60 57 06 04 42 92 58 00 26 36 98 63 26 29 92 36 91 53 17 88

Frello Mette Irisvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frello Mette Irisvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fri Farvervej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Friis Else Irisvej 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Friis Peder Irisvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frost Julie Sevelsted Hodsagervej 83. . . . . . . . . . . . . . .

61 68 64 26 23 84 49 20 28 60 60 08 42 19 25 94 29 16 33 52 29 79 91 87

Fru Jensens Malerfirma Ejsingkjærvej 3 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fru Aase Nielsen Og Boghvedevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Fryland Otto Egeskrænten 6 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fryland Otto Egeskrænten 6 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frøkjær Agnes Birgit Valmuevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frøkjær Lars Valmuevej 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Furbo Bjarne Skovfoged Ørrevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Furbo Rikke Skovfoged Ørrevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fyhring Aksel Bygvej 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fyhring Aksel Bygvej 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fyhring Aksel Bygvej 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fyhring Kasper Lind Jyllandsgade 18. . . . . . . . . . . . . . . Fyldpladsen Feldborgvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faaborg Casper Åbyvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faaborg Casper Åbyvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faaborg Louise Åbyvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G

G.V. Technology ApS Sandgårdvej 11 A. . . . . . . . . . . . . . Gade Kirsten Vestergade 22 Kld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gade Lone Solvejg Østergaardsvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . Gade Peter Rugvænget 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gade Peter Rugvænget 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gade Søren Kristian Lundgårdsparken 70 . . . . . . . . . . . Gade Ulrik Engvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gade Uwe Sveigaard Holstebrovej 4. . . . . . . . . . . . . . . . Gammelgård Gert Åskrænten 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gammelgaard Egon Peder Over Høstrupvej 3 . . . . . . . . . Gammelgaard Esther Lærkevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gammelgaard Esther Lærkevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gammelgaard Ina Falkevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gammelgaard Mia Lundgårdsparken 82 . . . . . . . . . . . . Gammelgaard Steen Hedevej 7 B. . . . . . . . . . . . . . . . . . Gammelgaard Steen Hedevej 7 B. . . . . . . . . . . . . . . . . . Gammelgaard Steen Falkevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gasseholm Bent Peder Mosevænget 10 . . . . . . . . . . . . . Gasseholm Bent Peder Mosevænget 10 . . . . . . . . . . . . . Gasseholm Bent Peder Mosevænget 10 . . . . . . . . . . . . . Gelsbjerg Esther Karupvej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gelsbjerg Esther Karupvej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gelsbjerg Ove Karupvej 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24 67 89 71 97 47 13 31 40 45 24 27 40 33 53 83 40 43 42 06 25 33 33 61 40 89 20 19 97 46 88 78 97 47 28 36 61 34 00 99 40 19 98 36 61 11 99 72 97 47 37 88 52 23 63 85 23 70 02 95 22 13 14 07

77 34 70 40 50 92 84 01 21 73 83 31 96 10 28 12 20 45 06 58 40 35 68 82 28 86 27 91 61 41 67 49 97 45 23 74 21 25 79 85 97 45 23 26 22 47 55 45 51 24 00 04 32 21 14 24 97 45 24 23 64 69 22 86 40 27 68 75 97 47 25 24 30 61 33 67 24 28 20 70 97 45 62 68 23 43 79 25 97 45 60 07

Genbrugsbutikken FDF Nygade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 50 75 40 Genbrugspladsen Aulum Kulvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 37 88

Genega Begravelsesforretning Trehøje Jyllandsgade 13 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 13 36 55

Genega Begravelsesforretning Aulum Kirkegade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 20 31

G


G

22 56 91 49 40 27 96 72 27 57 29 52 69 13 18 63 97 45 27 82 97 47 31 79 29 61 13 67 29 61 10 20 28 68 56 87 23 82 55 01 40 91 65 63 32 20 87 70 22 37 16 10 23 80 46 28 20 47 58 33 50 69 84 29 33 11 07 00 20 89 87 20 20 67 86 00 29 90 01 35 24 81 61 78 28 71 76 12 29 38 80 30 40 86 36 03 22 91 54 32 31 61 14 20 61 34 62 01 26 37 43 51 30 49 92 91 31 14 70 78 27 12 83 17 61 51 69 68 60 82 66 36 42 45 18 44 31 58 44 01 25 88 52 88 22 84 66 36 22 73 27 47 50 16 75 26 97 47 17 89 24 48 23 63 51 34 92 26 40 49 38 96 21 82 94 98 21 80 86 96 30 59 96 32 30 53 02 32 26 17 87 59 61 34 85 45 40 62 86 61 30 40 87 00 97 47 16 67 51 83 55 96 97 47 21 16 40 20 83 82 22 49 99 86 97 47 33 70 27 85 59 24 24 87 33 70 21 69 33 70

Grønne Inge-Marie Hirsevænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Grønne Jette Irene Åbakkevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grønne Villy Hodsagervej 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grønne Villy Hodsagervej 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grønne Villy Hodsagervej 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grønne Villy Hodsagervej 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grønne Villy Hodsagervej 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grønning Dorte Bygvej 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grønning Dorte Bygvej 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grønning Heine Lundgaardsgade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Grønning Heine Lundgaardsgade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Grønning Lene Ringgaard Lundgaardsgade 8. . . . . . . . . Graae Palle Grønningen 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guldborg Allan Grønbækparken 18. . . . . . . . . . . . . . . . . Guldborg Allan Grønbækparken 18. . . . . . . . . . . . . . . . . Guldfeldt Morten Lykkegaard Åbakkevej 14 . . . . . . . . . .

51 29 60 15 20 97 54 20 60 42 56 50 52 38 25 46 40 61 97 10 30 51 40 60 24 23 61 99 24 60 66 08 23 68 39 08 24 78 28 98 21 26 32 64 26 81 68 32 29 89 22 18 24 45 91 44 23 25 91 44 61 46 12 04

Guldhammer as Bavnevej 24 7470 Karup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gusgård Marion Carey Åvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gustafsson Karina Katballe Lærkevej 16 . . . . . . . . . . . . Gustavsen Eggert Østertoft 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gydesen Bo Industrivej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gylling Tina Boman Tusbækvej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . Gylling Tina Boman Tusbækvej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . Gylling Tina Boman Tusbækvej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . Gøtzsche Carsten Lundgårdsparken 34 . . . . . . . . . . . . . Gøtzsche Carsten Lundgårdsparken 34 . . . . . . . . . . . . . Gøtzsche Poul Kviesgaard Feldborgvej 11 . . . . . . . . . . . Gøtzsche Susanne Enggård Lundgårdsparken 34. . . . . . Gårdejer Anton Poulsen Videbækvej 15 . . . . . . . . . . . . . Gårdejer Arne Martinussen Natovej 1 . . . . . . . . . . . . . . . Gårdejer Evald Brødbæk Hodsagervej 66 . . . . . . . . . . . . Gårdejer Knud Ejlersen Tvedvej 16. . . . . . . . . . . . . . . . . Gårdejer Knud Ejlersen v/ Knud Ejlersen Tvedvej 16. . . .

97 45 61 33 21 25 11 47 60 24 61 64 21 45 10 63 26 77 21 00 51 52 38 58 30 95 76 51 23 84 38 71 65 94 32 32 51 36 01 92 23 24 16 31 23 70 97 82 24 98 88 91 51 74 31 96 61 75 99 42 30 85 73 67 26 35 49 10

Gaardhøje Begravelsesforretning Viborgvej 16 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 42 09 11

H

H. Klausen Holding ApS Kildevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . H.N. Byg Gammel Landevej 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H&f - Bente Knudsen Hovedgaden 49 A . . . . . . . . . . . . . Habekost Karen Marie Margrethe Rosenvænget 19 . . . . Habekost Karen Marie Margrethe Rosenvænget 19 . . . . Habekost Michael Havrevej 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Habekost Michael Havrevej 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haderup Haderupkirkehus Jens Jensensvej 4 . . . . . . . . Haderup Autoservice Ørnevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53 52 84 70 50 94 28 81 22 36 25 08 97 47 22 55 21 70 80 82 96 41 00 00 28 74 53 04 97 45 21 88 97 45 23 75

Haderup Kraftvarmeværk Ørnevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 26 98

Haderup Kultur- og Idrætscenter Nygade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haderup Menighedsråd Kirkevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . Haderup Menighedsråd Drosselvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . Haderup og Omegns Borgerforening Falkevej 3 . . . . . . .

97 45 48 40 51 42 20 10 23 45 61 26 29 91 75 40

155

Navneregister

Geneser Laila Atzen Ørrevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gerhard Immanuel Jensen Hodsagervej 54 . . . . . . . . . . Gerhard Immanuel Jensen v/ Gerhard Immanuel Jensen Hodsagervej 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gindeskovgård Mink Gindeskovgård 8 . . . . . . . . . . . . . . Gitte Sandal Og Åskrænten 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gjervig Svend Højager 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gjervig Svend Højager 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gjervig Svend Højager 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Godiksen Dorte Stensgaard Havrevej 29 . . . . . . . . . . . . Godiksen Kirstine Marie Hovedgaden 31 . . . . . . . . . . . . Godskesen Jens Bjørnkærvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Godskesen Jens Bjørnkærvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gomez Gladys Isabel Engvej 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grann Eva Herningvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grann Eva Herningvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grann Stig Herningvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grarup John Drosselvej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grarup John Drosselvej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grarup John Drosselvej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Graversen Benjamin Engedal Hestbjergvej 8 . . . . . . . . . Graversen Jakob Lago Søndermarken 38. . . . . . . . . . . . Graversen Lærke Skov Åparken 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Graversen Malene Lago Søndermarken 38. . . . . . . . . . . Graversen Per Søndermarken 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Graversen Sara Fynsgade 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Graversen Søren Bjørndahl Kildevej 2 . . . . . . . . . . . . . . Graversen Tina Langgade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Graversen Tina Langgade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gravesen Søs Hedegaard Lundgaardsgade 2 . . . . . . . . . Green Box A/S Vævervej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greve Mads Sjællandsgade 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grewy Lotte Hedegaard Irisvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . Grewy Lotte Hedegaard Irisvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . Grewy Lotte Hedegaard Irisvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . Grewy Lotte Hedegaard Irisvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . Grewy Lotte Hedegaard Irisvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . Grewy Lotte Hedegaard Irisvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . Grewy Lotte Hedegaard Irisvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . Grigaliunaite Jovita Skolegade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . Grill Cafe Danmarksgade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groth Anna Marie Kirkestræde 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . Groth Joachim Rask Nørreholmvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . Groth Annette Nørreholmvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groth Annette Nørreholmvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groth Annette Nørreholmvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groth-Pinnerup Rune Yllebjergvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . Groth-Pinnerup Rune Yllebjergvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . Grove Bodil Hvedevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grovegård Kim Laursen v/ Kim Munk Laursen Skærbækvej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grubbe Kim Bro Østvænget 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grubbe Randi Sanne Bro Østvænget 29 . . . . . . . . . . . . . Grøn Peter Rugvænget 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grøn Ulrik Erhardt Vestergaard Hirsevænget 2 . . . . . . . . Grønbæk Einer Danmarksgade 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . Grønbæk Jonna Fynsgade 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grønbæk Jonna Industrivej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grønbæk Mogens Østergaard Lundgårdsparken 62 . . . . Grønbæk Mogens Østergaard Lundgårdsparken 62 . . . . Grønbæk Mogens Østergaard Lundgårdsparken 62 . . . . Grønbæk Mogens Østergaard Lundgårdsparken 62 . . . .

H


Haderup Radio & Tv v/ Leon Steen Sand Mortensen Kirkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 89 26 11

Haderup Skovservice Hedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haderup Tømrer & Maskinsnedkeri ApS Nørregade 28 . . Haderup Tømrer & Maskinsnedkeri ApS Falkevej 9. . . . . Hagelskjær Hanne Sønderagervej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . Hagelskjær Nickolaj Jyllandsgade 30 B . . . . . . . . . . . . . Hagelskjær Thor Vang Grønbækparken 15 . . . . . . . . . . . Hagelskær Willy Fritz Østertoft 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hagelskær Willy Fritz Østertoft 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hagelskær Willy Fritz Østertoft 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hagen Elna Birgit Søndermarken 34 . . . . . . . . . . . . . . . Hagen Elna Birgit Søndermarken 34 . . . . . . . . . . . . . . . Hagen Elna Birgit Søndermarken 34 . . . . . . . . . . . . . . . Hagen Elna Birgit Søndermarken 34 . . . . . . . . . . . . . . . Hajic Besim Brogårdvej 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hald Anne Rugvænget 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hald Anne Rugvænget 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hald Henrik Troelsen Danmarksgade 41. . . . . . . . . . . . . Hald Inger Winther Søndermarken 7. . . . . . . . . . . . . . . . Hald Joan Danmarksgade 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hald Niels Hodsagervej 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hald Niels Hodsagervej 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hald Niels Fenger Østergaardsallé 3 1 1. . . . . . . . . . . . . Hald Niels Fenger Danmarksgade 58 1 . . . . . . . . . . . . . Hald Oliver Dyrberg Rugvænget 29 . . . . . . . . . . . . . . . .

97 45 23 74 97 45 25 27 61 73 81 44 61 12 22 73 26 21 99 43 40 57 22 22 97 47 27 27 51 77 81 47 24 21 71 88 53 61 26 11 53 55 74 90 40 42 08 63 28 43 43 91 60 52 01 29 97 47 24 00 26 27 38 75 53 76 88 97 97 47 31 14 97 47 21 28 97 47 68 09 21 64 17 40 97 47 39 00 24 87 46 10 42 78 97 65

Hair v/ Marianne Høj Østvænget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Halkjær Leif Hartvig Engvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Halkjær Leif Hartvig Engvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Halkjær Poul Erik Vistorpvej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Halkjær Poul Erik Vistorpvej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Halkjær Torben Åskrænten 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Halkjær Torben Åskrænten 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Halkjær Torben Åskrænten 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Halskov Martin Lundholmvej 2 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . Halskov Martin Lundholmvej 2 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hamborg R Langelund Østergaardsallé 7 2 5 . . . . . . . . . Hamborg R Langelund Østergaardsallé 7 2 5 . . . . . . . . . Hamid Haidar Kahtan Bygvej 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hammershøi Sonja Mølleparken 47 . . . . . . . . . . . . . . . . Handberg Jørgen Emil Skovvænget 11. . . . . . . . . . . . . . Handberg Jørgen Emil Skovvænget 11. . . . . . . . . . . . . . Handberg Lone Nørregade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Handberg Tove Irene Skovvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . .

97 47 61 98 40 36 53 75 30 52 34 75 97 14 33 34 61 38 09 11 51 66 44 17 30 19 36 31 23 67 73 33 31 47 22 46 26 29 20 88 97 47 10 32 20 42 74 36 29 60 60 27 97 45 40 59 97 45 25 42 60 17 25 42 30 35 56 78 91 52 97 12

Handelsbanken Aulum

Navneregister

Danmarksgade 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Handelshuset Aulum v/ Kenneth Storm Jessen Jernbanegade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Handelslærer Jens Poul Jensen Grovevej 35 . . . . . . . . . Hans Kærgaard Grønbækparken 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Anja Wilhelmine Lindbjerg Tjørnevej 17 . . . . . . . Hansen Anne Mette Lund Åbakkevej 2 . . . . . . . . . . . . . . Hansen Bente Solvej Odsgaard Hallundbækvej 9 . . . . . . Hansen Birgit Secher Østergaardsvej 8 . . . . . . . . . . . . . Hansen Bjarne Vester Feldborgvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Camilla Holm Lundgårdsparken 72 . . . . . . . . . . Hansen Christina Rohde Søndergade 30 . . . . . . . . . . . . Hansen Claus William Sønderagervej 34 . . . . . . . . . . . . Hansen Claus William Sønderagervej 34 . . . . . . . . . . . .

H

156

44 56 25 00 27 12 28 96 53 29 61 06 96 55 86 00 27 35 14 66 26 23 86 64 40 25 49 95 97 47 13 17 97 45 43 68 30 89 10 48 20 16 63 49 97 47 35 35 40 84 88 10

Hansen Daniel Peter Byskov Kløvervej 13. . . . . . . . . . . . Hansen Daniel Svenstrup Byskov Anemonevej 27 B . . . . Hansen Dorthe Grønningen 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Dorthe Grønningen 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Dorthe Grønningen 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen E. Sverre Åparken 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Egon Peder Bro Tusbækvej 30 . . . . . . . . . . . . . . Hansen Egon Peder Bro Tusbækvej 30 . . . . . . . . . . . . . . Hansen Ejnar Højager 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Ejnar Johannes Keld Højager 57 . . . . . . . . . . . . Hansen Ejvind Sverre Åparken 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Else Marie Nørkjær Jernbanegade 13 A . . . . . . . Hansen Elsebeth Bakkedraget 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Erika Bredgade 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Erika Bredgade 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Finn A Højager 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Finn Antonie Højager 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Finn Antonie Højager 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Folmer Dalgaard Hodsagervej 64. . . . . . . . . . . . Hansen Gitte Skov Hallundbækvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Gitte Skov Hallundbækvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Gitte Skov Hallundbækvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Grete Viola Grønbækparken 11 . . . . . . . . . . . . . Hansen Hans Christian Ørrevej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Hans Christian Ørrevej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Hardy Dalgaard Østervang 24 . . . . . . . . . . . . . . Hansen Hardy Dalgaard Østervang 24 . . . . . . . . . . . . . . Hansen Hardy Dalgaard Østervang 24 . . . . . . . . . . . . . . Hansen Helena Olander Teglværksvej 1 . . . . . . . . . . . . . Hansen Helena Olander Teglværksvej 1 . . . . . . . . . . . . . Hansen Henning Tjørnevej 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Henning Tjørnevej 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Henning Dalgaard Østvænget 12 . . . . . . . . . . . . Hansen Henning Dalgaard Hodsagervej 64. . . . . . . . . . . Hansen Henning Jens Lergravvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Henning Jens Lergravvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Henning Jens Lergravvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Henning Skovsborg Østvænget 20. . . . . . . . . . . Hansen Henning Skovsborg Østvænget 20. . . . . . . . . . . Hansen Henrik Skærbækvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Inger Lise Anemonevej 14 A . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Ingrid Johanne Tjørnevej 38 . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Isabella Toxvig Østvænget 30. . . . . . . . . . . . . . . Hansen Jane Bredtoft Ljørringvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Jane Bredtoft Ljørringvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Jane Bredtoft Ljørringvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Jane Bredtoft Ljørringvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Jens Christian Kjeldsen Jernbanegade 19 . . . . . Hansen Jens Peder Mølleparken 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Jens Peder Magnus Mølleparken 6 . . . . . . . . . . Hansen Jens Peder Magnus Mølleparken 6 . . . . . . . . . . Hansen Jesper Kjeldsen Kløvervej 3. . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Jesper Thorbjørn Bredtoft Ljørringvej 9 . . . . . . . Hansen Jonna Tusbækvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Jonna Tusbækvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Jørgen Rugvænget 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Jørgen Bro Tusbækvej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Jørgen Dalgaard Rotvigvej 14 . . . . . . . . . . . . . . Hansen Jørgen Østergård Tusbækvej 39 . . . . . . . . . . . . Hansen Jørgen Østergaard Tusbækvej 39 . . . . . . . . . . . Hansen Jørn Aakjær Østvænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Jørn Aakjær Østvænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . .

22 99 02 05 22 82 82 17 97 47 27 21 40 43 39 20 22 35 56 68 97 47 61 68 61 76 05 35 21 24 93 99 75 25 14 21 51 21 96 21 51 19 61 68 51 41 74 26 21 40 63 03 97 45 42 82 28 64 75 45 97 47 12 10 40 62 88 08 40 62 50 94 97 47 61 44 97 47 66 71 23 47 93 97 21 49 73 43 61 79 52 55 41 83 27 24 25 47 14 01 97 47 60 51 51 53 20 68 51 33 84 88 53 56 56 32 31 21 50 41 97 45 66 77 24 27 77 75 40 40 48 54 29 41 81 10 97 47 32 01 40 21 38 33 23 67 17 72 97 47 61 55 40 31 61 55 97 47 12 49 30 32 71 95 20 72 21 16 23 92 07 02 26 34 37 79 20 91 54 28 20 91 53 86 20 91 53 28 30 53 09 41 97 45 43 14 20 47 03 77 20 14 20 67 41 17 51 25 31 15 06 95 97 45 41 44 21 81 78 44 97 47 26 47 24 21 89 22 24 42 31 39 97 45 43 40 20 98 75 40 97 47 61 59 40 28 34 56

H


H

21 29 31 59 97 45 43 46 51 34 88 84 21 92 10 43 97 45 60 91 53 70 14 66 40 97 92 14 51 94 61 55 30 66 56 62 24 43 70 14 30 32 47 87 97 40 52 55 30 29 13 45 22 16 13 15 21 17 89 02 20 80 11 93 97 45 43 68 25 33 41 73 25 70 30 07 51 36 15 26 86 64 66 85 40 30 50 77 21 42 03 31 97 45 24 72 30 62 82 31 22 95 24 72 20 64 03 08 97 47 35 94 40 27 25 94 30 66 57 08 40 27 68 62 97 47 27 21 40 43 39 20 22 35 56 68 53 69 00 59 53 28 59 32 27 25 49 90 25 21 91 44 22 91 63 85 53 51 33 67 24 81 57 90 30 35 03 89 97 15 44 89 40 82 95 76 21 96 56 61 97 47 39 06 51 53 88 29 97 45 60 10 20 15 61 73 31 67 25 87 23 31 57 72 51 88 67 87 97 45 43 70 27 94 45 06 24 64 89 92 27 30 50 90 29 42 83 09 23 65 85 46 23 65 85 46 40 73 62 59 28 35 41 05 97 47 65 19

Hartmann Jytte Hodsagervej 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hartvigsen Doris Roed Lundgårdsparken 74. . . . . . . . . . Hartvigsen Kurt Lundgårdsparken 74 . . . . . . . . . . . . . . . Hartvigsen Kurt Lundgårdsparken 74 . . . . . . . . . . . . . . . Hauch Ingrid Lyngskrænten 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haunstrup Bent Hvedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haunstrup Brian Martens Møllestræde 15 St tv . . . . . . . Haustrup Tina Bredgade 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 51 15 19 61 74 93 05 97 47 37 57 60 61 40 16 23 30 25 70 60 73 71 45 31 72 23 04 23 45 20 92

HB Connection A/S Højgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hbk Data Service v/ Brian Rene Andersen Hirsevænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hebsgaard Peter Søndermarken 36 . . . . . . . . . . . . . . . . Hebsgaard Peter Søndermarken 36 . . . . . . . . . . . . . . . . Hebsgaard Peter Søndermarken 36 . . . . . . . . . . . . . . . . Hebsgaard Peter Søndermarken 36 . . . . . . . . . . . . . . . . Hebsgaard Peter Søndermarken 36 . . . . . . . . . . . . . . . . Hede Frank Højager 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hede Frank Højager 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hede Preben Østvænget 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hede Preben Østvænget 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hedegård Signe Rugbjergvej 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hedegaard Sønder Skjerkvej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hedegaard Elin Garsdal Lundgårdsparken 19. . . . . . . . . Hedegaard Ove Yllebjergvej 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hedegaard Ove Yllebjergvej 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hedegaard Ove Yllebjergvej 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hedegaard Poul Erik Herningvej 70 . . . . . . . . . . . . . . . . Heiberg Caroline Havrevej 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heiberg Karen Engvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heiberg Karen Engvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heiberg Ole Engvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heiberg Ole Farvervej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 47 22 21 42 36 00 82 93 96 17 77 93 89 17 77 93 88 17 77 25 72 17 77 22 47 17 97 21 22 21 46 20 34 66 44 42 71 21 73 23 86 37 14 97 47 23 50 53 28 17 76 40 84 35 70 97 47 62 00 51 50 14 22 23 37 07 78 26 74 25 74 20 66 36 24 52 39 97 30 41 18 97 86 61 60 97 71 25 20 71 54

Heidi’s Hårdesign v/ Heidi Skov Jensen Grønbækparken 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heinrich Asmus Stoffers Kløvervej 18. . . . . . . . . . . . . . . Heinrich Stoffers Kløvervej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helle T. Kristensen Viftrupvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helleskov Anders Holtevej 5 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helligsøe Camilla Grantoften 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helligsøe Camilla Hagen Grantoften 9 . . . . . . . . . . . . . . Helligsøe Kristian Hagen Grantoften 9 . . . . . . . . . . . . . .

35 11 61 00 61 73 46 62 32 11 32 46 97 45 27 00 97 47 25 28 28 13 63 14 31 35 31 32 23 95 65 10

Helsekilden Lundgårdsparken 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helseklinikken Danmarksgade 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . Helsing Sanne Varhedevej 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helsing Sanne Varhedevej 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helsing Sanne Varhedevej 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hemmingsen Gitte Jonna Markvænget 13 . . . . . . . . . . . Hemmingsen Gitte Jonna Markvænget 13 . . . . . . . . . . .

97 47 28 28 97 47 36 78 50 29 09 10 30 96 30 39 20 23 70 40 41 23 59 51 20 77 51 36

Henning Jørgensen Cykler Tjelevej 48 7400 Herning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henning Nielson Varhedevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Allan Pilgaard Mølleparken 9 . . . . . . . . . . . . . Henriksen Allan Pilgaard Mølleparken 9 . . . . . . . . . . . . . Henriksen Chr F Ljørringvej 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Chr F Ljørringvej 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Freddy Lago Feldborgvej 16 . . . . . . . . . . . . . Henriksen Gitte Birkkjærvej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Hugo Gammelholm Egeskrænten 11 . . . . . . . Henriksen Irna Feldborgvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 26 72 55 30 50 21 58 60 90 76 50 60 21 80 42 97 47 23 31 41 42 73 31 20 14 91 40 40 27 94 82 87 50 03 09 22 36 53 32

157

Navneregister

Hansen Jørn Aakjær Østvænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Kaj Bredgade 68 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Kaj Emanuel Jernbanegade 21 . . . . . . . . . . . . . Hansen Kaj Emil Bredgade 68 D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Karlo Krogh Lundholmvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Kathrine Birgitte Ørrevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Kathrine Birgitte Ørrevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Kirsten Louise Østvænget 20 . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Kirsten Marie Meldgård Rotvigvej 14 . . . . . . . . . Hansen Kirsten Marie Meldgård Rotvigvej 14 . . . . . . . . . Hansen Lars Højbjerg Vormstrupvej 9. . . . . . . . . . . . . . . Hansen Leif Grønbækparken 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Leif Grønbækparken 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Lene Vestergade 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Lene Sønderagervej 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Lene Vestergade 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Lise Lotte Vester Feldborgvej 16 . . . . . . . . . . . . Hansen Lise Lotte Olander Vester Feldborgvej 16 . . . . . . Hansen Lise-Lotte Minet Jyllandsgade 23 . . . . . . . . . . . Hansen Lone Kløvervej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Malene Houni Falkevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Margrethe Lyngskrænten 17 . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Maria Brønnerup Bøgevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Marius Viftrupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Merete Devantier Lergravvej 15. . . . . . . . . . . . . Hansen Mogens Sjællandsgade 2 1 tv . . . . . . . . . . . . . . Hansen Mogens Sjællandsgade 2 1 tv . . . . . . . . . . . . . . Hansen Niels Lergravvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Niels Lergravvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Niels Lergravvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Ole Lergravvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Poul Erik Grønningen 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Poul Erik Grønningen 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Poul Erik Grønningen 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen René Boghvedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen René Boghvedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen René Boghvedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen René Boghvedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen René Boghvedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Robert Tvedvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Susanne Molin Tusbækvej 30 A . . . . . . . . . . . . . Hansen Svend Østergård Egevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Tage Brohusvej 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Tage Vinding Brohusvej 10. . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Tage Vinding Brohusvej 10. . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Thomas Marinus Bakkedraget 17 . . . . . . . . . . . Hansen Tina Angela Kjeldsen Jernbanegade 19 . . . . . . . Hansen Tonny Verner Fårbækvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Tonny Verner Fårbækvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Torben Østertoft 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Tove Kirstine Viftrupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Tove Marie Jyllandsgade 24 . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Ulla Elmevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Ulla Elmevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Ulla Hornshøj Elmevej 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . Hanssen Eva Irene Etting Gammel Landevej 22 . . . . . . . Hareskov Martin Blåbjerg Hallundbækvej 26 A . . . . . . . . Hareskov Vagn Eliseborgvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hareskov Åse Eliseborgvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harmon Daniel Hodsagervej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harmon Maria Hodsagervej 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hartmann Jytte Hodsagervej 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

H


Henriksen Jens Kristian Birkevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Jens Lago Gøgsig Feldborgvej 16 . . . . . . . . . Henriksen Johanne Eliseborgvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Karen Merete Ejgod Birkevej 18. . . . . . . . . . . Henriksen Karen Merete Ejgod Birkevej 18. . . . . . . . . . . Henriksen Kirstine Egeskrænten 11 . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Lene Kragh Valmuevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Lene Kragh Valmuevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Niels Jørgen Anemonevej 6 A . . . . . . . . . . . . Henriksen Niels Jørgen Anemonevej 6 A . . . . . . . . . . . . Henriksen Rasmus Lago Gøgsig Feldborgvej 16 . . . . . . . Henriksen Svend Mølleparken 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Svend Mølleparken 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Svend Mølleparken 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Ulla Pilgaard Bredgade 10 . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Ulla Pilgaard Bredgade 10 . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Ulla Pilgaard Bredgade 10 . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Viktor Hestbjergvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 45 41 80 28 12 43 73 97 45 41 32 61 31 22 75 21 97 22 75 30 63 55 77 97 47 18 44 50 70 95 96 41 19 19 34 21 42 25 29 26 20 17 00 97 45 42 59 51 30 08 24 20 66 15 87 40 33 71 32 20 43 50 42 20 27 46 16 97 45 41 40

Herrup Maler Søvejen 23 7830 Vinderup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hestbech Hans Hvedevej 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hestbech Hans Hvedevej 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hestbech Hans Hvedevej 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hestø Mari-Ann Hvam Holstebrovej 8. . . . . . . . . . . . . . . Hestø Per Olav Hvam Holstebrovej 8 . . . . . . . . . . . . . . . Heydari Mahdi Lyngen 3 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hildebrandt Gurli Ormstrup Østergaardsallé 7 2 4 . . . . . Hildebrandt Knud Erik Østergaardsallé 7 2 4 . . . . . . . . . Hildensø Poul Enebærvej 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hillebrandt Pia Kate Tusbækvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hingebjerg Johanne Maigaard Langgade 33 . . . . . . . . . Hjelmager K E Fynsgade 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51 23 19 55 97 47 25 79 91 55 97 49 51 26 97 49 28 77 80 87 29 42 01 68 41 22 23 15 25 33 33 91 71 78 33 04 32 13 97 83 41 41 30 42 42 36 40 19 51 29 60 11

Hjemme Optik v/ Trine Pallesen www.hjemmeoptik.dk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hjemmeplejen Haderup Jens Jensensvej 7 . . . . . . . . . . Hjort Karen Emma Vinkelvej 8 St . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hjort Karin Vinkelvej 8 St . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hjortstrøm Maria Egevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hjortstrøm Ole Egevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hjortstrøm Ole Egevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hjortstrøm Ole Egevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hms Furniture Group Vævervej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hodsager Kfum Spejder Hodsagervej 58 . . . . . . . . . . . .

25 74 60 11 97 45 20 48 25 89 00 43 97 14 33 80 61 37 60 78 51 42 07 63 30 57 56 90 29 34 28 94 24 44 31 59 30 49 92 50

Hodsager Maskinstation

Navneregister

H

v/ Leif Linding Olesen Grantoften 35 . . . . . . . . . . . . . 20 49 48 54 97 47 60 12 Hodsager Mink- og Vildtopdræt Brogårdvej 2 . . . . . . . . . 21 82 52 80 Hodsager Missionshus Kirkestræde 8 . . . . . . . . . . . . . . 93 87 01 56 Hodsager Rideklub Birkkjærvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 48 91 66 Hodsager Smedie og Maskinforre Hovedgaden 29 . . . . . 53 77 60 22 Hodsager Smedie og Maskinforretning Hovedgaden 29 27 89 19 85 Hodzic Dina Skolestien 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 25 15 79 Hodzic Mirza Rosenvænget 3 1 tv . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 72 10 22 Hodzic Nina Vestergade 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 78 23 10 Hoeneveld Mette Slejborg Rørparken 18 D 1 . . . . . . . . . 93 91 70 20 Hoff Jacob Lørup Herningvej 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 81 26 21 Hoff Nicolai Lørup Fladerne 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 25 36 35 Hoffmann Aksel Fredshegn 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 24 82 Hoffmann Aksel Fredshegn 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 40 24 82 Hoffmann Mette Smidt Holtevej 20. . . . . . . . . . . . . . . . . 40 20 76 45 Hoffmann Mette Smidt Holtevej 20. . . . . . . . . . . . . . . . . 29 63 82 41

158

Hoffmann Mette Smidt Holtevej 20. . . . . . . . . . . . . . . . . Hoffmann Mette Smidt Holtevej 20. . . . . . . . . . . . . . . . . Hofmann Linette Baagøe Herningvej 64 . . . . . . . . . . . . . Holdgaard Birger Jersildvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holdgaard Birger Jersildvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holdgaard Birger Jersildvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holdgaard Birger Jersildvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holdgaard Birger Jersildvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holdgaard Jacob Irisvej 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hollesen Henning Sønderagervej 8. . . . . . . . . . . . . . . . . Hollesen Henning Sønderagervej 8. . . . . . . . . . . . . . . . . Hollesen Louise Diana Skolevænget 6 B. . . . . . . . . . . . . Hollesen Louise Diana Skolevænget 6 B. . . . . . . . . . . . . Hollænder Kirsten M Frederiksen Skolegade 16 . . . . . . . Hollænder Kirsten M Frederiksen Skolegade 16 . . . . . . . Hollænder Trine Hein Højager 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holm Alex Frank Engdraget 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holm Birgith Hodsagervej 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holm Cecilie Dybdal Lundgårdsparken 26 . . . . . . . . . . . Holm Danast Gordon Anemonevej 25 A St . . . . . . . . . . . Holm Gitte Olga Danmarksgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . Holm Lars Kalle Langgade 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holm Lars Kalle Langgade 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holm Lone Gammelgaard Åbyvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . Holm Martin Danmarksgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holm Martin Danmarksgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holm Martin Danmarksgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holm Martin Danmarksgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holmager Palle Grønbækparken 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Holmager Palle Grønbækparken 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Holmager Palle Grønbækparken 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Holmberg Lea-Anna Tvisvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holmgaard Henny Sindal Østvænget 51 . . . . . . . . . . . . . Holst Anita Vestergaard Skovvænget 37 . . . . . . . . . . . . . Holst Anita Vestergaard Skovvænget 37 . . . . . . . . . . . . . Holst Anita Vestergaard Skovvænget 37 . . . . . . . . . . . . . Holst Erik Bjarne Skovvænget 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 33 33 80 23 42 90 77 27 59 28 63 71 97 20 00 42 36 46 92 30 22 08 92 22 67 62 82 22 36 46 92 32 21 10 02 96 43 65 00 40 13 33 90 27 85 86 42 22 59 26 42 21 49 73 74 20 33 36 52 24 82 31 68 25 12 90 93 51 21 26 07 24 26 16 46 21 96 92 96 30 28 29 57 22 97 63 77 22 39 92 64 42 75 45 19 97 47 29 57 30 48 29 57 29 73 29 57 27 30 29 57 51 33 29 60 40 45 60 01 20 25 52 65 24 89 76 04 31 36 05 56 97 45 21 22 51 92 13 33 28 10 03 65 29 84 40 86

Holstebro Dyrehospital A/S Lavhedevej 28a 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . Holstebro Smedeværksted v/ Claus Dalsgård Nørskovvej 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Horn Bordplader A/S Farvervej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hornshøj Allan Borum Møllestræde 10 St 4 . . . . . . . . . . Hornshøj Claus Lundgårdsparken 27 . . . . . . . . . . . . . . . Hornshøj Claus Lundgårdsparken 27 . . . . . . . . . . . . . . . Hornshøj Claus Lundgårdsparken 27 . . . . . . . . . . . . . . . Hornshøj Clous Lundgårdsparken 27 . . . . . . . . . . . . . . . Hornshøj Hanne Bellisvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hornshøj Hanne Bellisvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hornshøj Hanne Bellisvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hornshøj Hanne Bellisvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hornshøj Jens Hodsagervej 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hornshøj Kenneth Højager 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hornshøj Kenneth Borum Højager 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Hornshøj Michael Borum Anemonevej 8 B St . . . . . . . . . Hornstrup Dagmar Tranekær Tjørnevej 11 A . . . . . . . . . . Hornstrup Ebbe René Kærgaard Kløvervej 36 . . . . . . . . . Hornstrup Lea Kærgaard Kløvervej 36 . . . . . . . . . . . . . . Hornstrup Lone Kærgaard Kløvervej 36 . . . . . . . . . . . . . Hornstrup Sheila Tranekær Viftrupvej 16. . . . . . . . . . . . . Hornstrup Sheila Tranekær Viftrupvej 16. . . . . . . . . . . . . Hos Lise Skolegade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 42 17 99 51 36 42 13 97 49 80 79 42 79 35 45 40 30 59 45 24 48 03 08 20 62 92 20 22 64 62 60 97 47 34 60 61 75 94 65 30 20 15 87 21 75 34 06 20 48 71 60 61 60 93 76 23 28 74 47 61 60 88 67 29 78 00 49 64 63 28 80 30 95 75 60 25 11 12 19 25 34 01 87 22 21 21 54 88 91 21 91

H


H

97 47 29 26 97 45 60 33 31 70 03 77 50 59 22 38 21 27 01 63 41 14 44 95 25 78 97 00 29 28 16 26 21 20 18 81 97 47 21 68 28 12 94 06 97 47 18 77 42 83 88 60 22 14 63 69 28 89 98 19 97 10 19 52 71 90 22 18 29 61 10 40 60 12 43 15 97 40 43 15 97 47 21 46 51 52 80 36 22 37 27 39 22 31 13 48 22 84 53 74 97 47 35 36 20 21 52 86 97 47 28 08 23 23 80 35 40 19 92 08 97 47 28 08 23 23 80 35 50 30 30 41 51 16 46 56 97 45 46 45 97 47 22 27 23 93 28 71 30 51 76 05 30 51 76 02 26 72 27 63 26 12 97 45 20 86 61 64 50 90 80 90 25 60 20 00 22 73 48 70 30 28 23 25 27 52 60 25 21 62 82 28 22 33 93 97 22 30 51 25 40 87 48 71 91 54 45 06 51 92 72 01 29 86 63 04 29 82 37 79 30 32 39 61 21 17 58 32 23 62 27 34 22 33 93 97 22 30 51 25 97 47 29 48 21 17 58 23

Høgild Anna Johanne Havrevej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . Høgild Jens Christian Havrevej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . Høgild Louise Hovedvejen 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høgild Margit Birgitte Hovedvejen 7 . . . . . . . . . . . . . . . . Høgild Margrethe Henriette Østergaardsvej 10 . . . . . . . . Høgild Margrethe Henriette Østergaardsvej 10 . . . . . . . . Høgild Tage Hovedvejen 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høj Anders Syrenvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høj Birthe Søndermarken 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høj Birthe Søndermarken 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høj Ester Østergade 2 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høj Henning Taterbakkevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høj Jens Jørgen Syrenvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høj Jens Jørgen Syrenvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høj Jesper Neesgaard Vesterlund 22 . . . . . . . . . . . . . . . Høj Keld Østvænget 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høj Keld Østvænget 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høj Kristian Søndermarken 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høj Marianne Østvænget 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høj Marianne Østvænget 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høj Metha Østergaardsallé 7 1 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høj Mona Neesgaard Taterbakkevej 12 . . . . . . . . . . . . . Høj Sofie Syrenvej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Højen Camilla Horshauge Anemonevej 23 B 1 . . . . . . . . Højgaard Anders Markedspladsen 5 1 . . . . . . . . . . . . . . Højmark Mariann Lundgårdsparken 63 . . . . . . . . . . . . . Højmark Mariann Lundgårdsparken 63 . . . . . . . . . . . . . Hølmkær Flemming Overgaardvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . Hølmkær Lisbeth Overgaardvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hølmkær Martin Ahornvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hølmkær Per Ahornvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hølmkær Tove Petrine Ahornvej 10. . . . . . . . . . . . . . . . .

29 85 74 90 40 38 54 28 30 59 09 13 21 48 78 45 51 96 77 26 42 16 43 18 24 26 88 60 21 24 71 11 93 95 74 90 20 76 93 90 97 47 65 12 23 72 80 55 42 27 61 19 23 74 19 65 32 21 02 80 97 47 61 98 24 26 76 79 21 44 76 25 97 47 61 98 24 26 76 79 97 47 61 19 61 54 98 98 22 76 57 84 23 44 75 37 23 26 75 47 97 47 30 53 28 57 60 53 97 47 17 31 97 47 17 31 51 23 19 31 29 64 56 35 51 33 75 10

Anker Høst registreret revisionsaktiselskab Østergade 12 7400 Herning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høyer Benny Bang Højager 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høyer Benny Bang Højager 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høyer Benny Bang Højager 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haagensen Jens Peter Haagen Skovvænget 67 . . . . . . . Haagensen Oskar Kristian Skovvænget 13 . . . . . . . . . . . Haagensen Peter Mølgaard Skovvænget 13 . . . . . . . . . . Haagensen Aase Skovvænget 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hårtotten Danmarksgade 21b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I

I.A. Autohandel v/ Ivan Bech Andersen Herningvej 94 . . . I/S Henriksen F. Henriksen/R. He v/ Reinold Henriksen Hestbjergvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I/S Særkjær Herningvej 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I/S Øster Sandgård Sandgårdvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Ib Kristian Laursen Tusbækvej 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ib Laursen Tusbækvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ib Mortensen Hogagervej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 12 13 77 41 44 17 08 28 94 62 36 22 92 25 04 30 42 97 29 97 45 25 24 23 93 28 15 20 28 42 06 97 47 34 66

23 37 24 60 24 82 38 42 30 48 30 37 24 77 29 40 61 76 00 35 21 55 87 30 97 45 43 60

Idé Blomster

Navneregister

Hotel Aulum Jernbanegade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hovednr., J. Chr. Koldkur Transport A/S Fårbækvej 5. . . . Hovednummer 2lp A/S Tvedvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hovesen Ann Engdraget 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hovesen Ann Engdraget 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hugo Falk Smba Vævervej 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hultberg Finn Korsholmsvej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hultberg Gitte Lundbyvej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hultberg Gitte Lundbyvej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hultberg Hanne Højgade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Humle Henrik Salling Fårbækvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . Hundevad Claus Holtevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hundevad Lisbeth Holtevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hundsdahl Lena Storch Gabsvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hundsdahl Michael Yde Storch Gabsvej 3. . . . . . . . . . . . Hunsballes Planteskole Hessellundvej 20. . . . . . . . . . . . Hussaine Zelgay Jens Jensensvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . Hvam Brian Sigh Mølleparken 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvam Dann Sigh Lergravvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvam Joan Sigh Mølleparken 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvam Jørgen Friis Holstebrovej 23. . . . . . . . . . . . . . . . . Hvam Kirsten Marie Skamris Hallundbækvej 19 . . . . . . . Hvam Knud Vagner Hovedvejen 22. . . . . . . . . . . . . . . . . Hvam Knud Vagner Hovedvejen 22. . . . . . . . . . . . . . . . . Hvam Mette Kirstine Lundgårdsparken 44 . . . . . . . . . . . Hvergel Aksel Bjerregård Grønbækparken 47 . . . . . . . . . Hvidbjerg Claus Tvedvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvidbjerg Elna Søndermarken 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvidbjerg Elna Søndermarken 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvidbjerg Elna Louise Søndermarken 28 . . . . . . . . . . . . Hvidbjerg Niels Søndermarken 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvidbjerg Niels Søndermarken 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvolbæk Gry Andersen Viftrupvej 6. . . . . . . . . . . . . . . . . Hvolbæk Kirsten Marie Viftrupvej 6. . . . . . . . . . . . . . . . . Hyldgaard Bertil Gindeskovvej 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . Hyldgaard Gerda Bruun Lundgårdsparken 20. . . . . . . . . Hyldgaard Gunner Lundgårdsparken 20 . . . . . . . . . . . . . Hyldgaard Inge Gindeskovvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hyldgaard Inge Gindeskovvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hyldgaard Inge Gindeskovvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hyldgaard Inge Gindeskovvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hyldgaard Inge Gindeskovvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hylleberg Lenette Kløvervej 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hylleberg Lenette Kløvervej 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hylleberg Lenette Kløvervej 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høeg Sys Hollænder Løvigvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høeg Sys Hollænder Løvigvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høeg Sys Hollænder Løvigvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høgh Else Marie Lundbyvej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høgh Else Marie Lundbyvej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høgh Hanne Engvej 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høgh Jesper Ahle Engvej 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høgh Jesper Ahle Engvej 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høgh Jesper Ahle Engvej 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høgh Jesper Ahle Engvej 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høgh Margit Ahle Lundgårdsparken 56 . . . . . . . . . . . . . Høgh Niels Sørensen Bellisvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høgh Rasmus Hauge Lundgårdsparken 56. . . . . . . . . . . Høgh Thomas Lundbyvej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høgh Thomas Lundbyvej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høgh Thomas Sørensen Lundbyvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . Høgh Ulla Solveig Bellisvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kirkegade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 20 64

159

I


Industri- og Skadeservice Vest ApS Yllebjergvej 10 . . . . Ingen Pirette Kjær Van Lundgaardsgade 29 . . . . . . . . . . Ingen Pirette Kjær Van Lundgaardsgade 29 . . . . . . . . . . Ingen Ruth Kjær Van Anemonevej 19 St . . . . . . . . . . . . . Inger Rendbæk og Mogens Ø Jensen Mølgårdvej 1 . . . . Inger Thomsen Og Fynsgade 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ingva Maria Stoffers Langgade 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . Ingvard Frederiksen Hovedvejen 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . Inka Arensman Kronborgvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ipsen Johnny Lund Havrevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ipsen Johnny Lund Havrevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ipsen Kim Nørregade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iversen Birthe Merete Wiborg Søndergade 9 . . . . . . . . . Iversen Birthe Merete Wiborg Søndergade 9 . . . . . . . . . Iversen Inga Rørparken 36 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iversen Jes Nålemagervej 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iversen Jes Erik Mundbjerg Nålemagervej 1. . . . . . . . . . Iversen Jørgen Vium Ørrevej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iversen Jørgen Vium Ørrevej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iversen Lene Kjær Ørrevej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iversen Lene Kjær Ørrevej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iversen Lene Kjær Ørrevej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iversen Lene Kjær Ørrevej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iversen Martin Sønderagervej 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iversen Martin Sønderagervej 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iversen Max Erik Nålemagervej 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . Iversen Poul Industrivej Syd 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iversen Stine Nålemagervej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iværksætterhuset Rugbjergvej 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

J

Navneregister

I

J Marianne Fynsgade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. Chr. Koldkur Transport A/S Fårbækvej 5 . . . . . . . . . . . J.L.Og Søndergade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacob Kloster Haderisvej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Annica Terese Højbjerg Skjerkvej 1. . . . . . . . . Jacobsen Brian Rørparken 38 D 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Chris Weltz Bredgade 48 St . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Connie Elisabeth Lundbyvej 14. . . . . . . . . . . . Jacobsen Karin Inger-Marie Skjerkvej 1 . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Kurt Skjerkvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Margrethe Tusbækvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Mette Rørkærvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Mette Kvistborg Rørkærvej 4 . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Michael Weltz Tusbækvej 17. . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Michael Weltz Tusbækvej 17. . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Michael Weltz Tusbækvej 17. . . . . . . . . . . . . . Jacobsen P Michael Rugbjergvej 19. . . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Sigrid Sjællandsgade 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Svend Østergaardsallé 7 1 7 . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Svend Erik Toft Østergaardsallé 7 1 7 . . . . . . . Jacobsen Svend Erik Toft Østergaardsallé 7 1 7 . . . . . . . Jacobsen Verner Roslev Mosevænget 12 . . . . . . . . . . . .

160

97 12 01 18 26 12 37 03 20 91 30 93 23 43 09 22 97 47 61 47 21 68 76 37 24 98 41 85 97 47 22 59 20 92 83 79 60 10 47 36 42 18 55 74 97 45 27 54 96 41 66 60 24 27 60 21 97 47 27 47 24 22 80 62 31 53 79 60 51 98 64 06 51 98 64 04 97 47 14 92 52 92 14 92 52 42 14 92 42 18 64 16 97 47 10 06 60 88 56 91 53 60 01 69 97 47 15 02 40 52 43 42 96 41 91 04

31 10 00 20 97 45 60 54 97 47 13 11 20 29 23 02 31 77 72 08 27 14 05 88 21 73 77 13 20 66 07 98 26 36 18 69 35 13 22 46 29 62 36 74 42 83 24 21 24 83 03 93 97 45 44 20 51 44 28 80 22 41 41 35 97 47 26 93 97 47 24 46 97 41 49 42 61 74 76 45 61 11 93 95 97 43 01 25

Jakobsen Anders Bjergmosevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Anna Dorthe Fischer Irisvej 22 . . . . . . . . . . . . Jakobsen Christina Danmarksgade 52 C 1. . . . . . . . . . . Jakobsen Diddi Vormstrupvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Egon Søndergade 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Egon Søndergade 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Fritz Olav Krog Syrenvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Heidi Kiel Boghvedevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Henny Dahl Bredgade 88 . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Henny Dahl Bredgade 88 . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Henny Dahl Bredgade 88 . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Henny Dahl Bredgade 88 . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Henry Bygvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Hilda Lund Bakkedraget 10 . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Hilda Lund Bakkedraget 10 . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Inge Hedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Inge Hedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Jack Langgade 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Jan Hodsagervej 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Jane Maibrith Bøgevej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Jimmi Hyldgaard Jyllandsgade 22 . . . . . . . . . Jakobsen John Lyngskrænten 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Kristina Vermeulen Nørregade 11 . . . . . . . . . . Jakobsen Kurt Engvej 31 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Lone Kronborgvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Lone Birgitte Lundgårdsparken 71 . . . . . . . . . Jakobsen Malene Nørhede Rørparken 6 1 . . . . . . . . . . . Jakobsen Niels Aage Østervang 46 . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Nils Frederik Bruun Langgade 44 . . . . . . . . . . Jakobsen Nils Frederik Bruun Langgade 44 . . . . . . . . . . Jakobsen P-H Hove Rugvænget 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Palle Mølgård Bøgevej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Palle Mølgård Bøgevej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Palle Mølgård Bøgevej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Palle Mølgård Bøgevej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Peder Michael Rugbjergvej 19 . . . . . . . . . . . . Jakobsen Peder Vagn Østergade 2 St 12 . . . . . . . . . . . . Jakobsen Peter Skals Hovedvejen 24. . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Peter Skals Hovedvejen 24. . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Peter Skals Hovedvejen 24. . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Peter Skals Hovedvejen 24. . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Peter Skals Hovedvejen 24. . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Poul-Henrik Hove Rugvænget 13 . . . . . . . . . . Jakobsen Rita Gammel Landevej 26 St tv . . . . . . . . . . . Jakobsen Sigrid Viola Leonora Sjællandsgade 8 . . . . . . . Jakobsen Thorvald Bach Herningvej 28 . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Tonny Hyldgaard Ørrevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen & Blindkilde A/S Drejervej 28 . . . . . . . . . . . . . Jakobsen & Blindkilde A/S, Entreprenørfirma Drejervej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen og Hvam A/S Buntmagervej 20. . . . . . . . . . . . Jan Jakobsen Hodsagervej 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jans Autoservice v/ Jan Pedersen Hodsagervej 39. . . . . Jansby Torben Industrivej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jarnved Benthe Lunding Vinkelvej 1 A . . . . . . . . . . . . . . Jarnved Benthe Lunding Vinkelvej 1 A . . . . . . . . . . . . . . Jarnved Frank Anemonevej 13 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jarnved Jan Grønningen 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jarnved Jan Grønningen 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jarnved Kirsten Marie Grønningen 11 . . . . . . . . . . . . . . Jeka Fish A/S Grantoften 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jenovias Mac Milan Danmarksgade 29 . . . . . . . . . . . . .

31 22 74 99 24 23 43 03 61 68 55 93 24 81 56 31 97 47 29 56 40 34 46 57 29 21 21 03 29 65 48 24 97 45 44 10 61 75 73 30 52 37 14 82 20 25 29 66 97 47 31 38 97 47 34 19 51 94 34 19 97 45 23 45 21 84 83 58 20 88 81 42 96 41 30 40 30 30 33 38 29 40 26 43 40 30 88 24 22 86 73 70 29 29 06 87 97 47 35 45 23 84 83 90 30 48 03 69 42 42 43 31 40 61 35 42 27 38 81 00 97 47 37 97 42 79 92 50 42 31 23 35 23 45 26 28 22 98 98 60 50 98 90 29 97 47 15 52 61 71 65 36 61 71 32 23 61 71 19 82 53 26 74 90 32 11 74 24 24 67 86 97 97 45 43 56 22 39 25 46 23 61 27 64 20 45 59 40 30 68 31 69 28 87 08 51 97 47 27 39 61 54 87 04 30 11 27 20 22 49 99 91 40 30 04 11 40 27 42 51 22 83 52 95 97 47 32 69 22 94 13 11 30 23 07 41 97 47 65 65 97 47 33 44

J


J

Jensen Christen Søgaard Hodsagervej 47 . . . . . . . . . . . Jensen Christian Kastaniealle 5 54 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Christian Østergaard Sønderagervej 4 . . . . . . . . Jensen Christian Østergaard Sønderagervej 4 . . . . . . . . Jensen Christian Østergaard Sønderagervej 4 . . . . . . . . Jensen Claus Lund Engvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Claus Lund Engvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Conny Rugvænget 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Conny Rugvænget 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Conny Rugvænget 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Dan Kjærgaard Hovedgaden 6 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Dan Kjærgaard Hovedgaden 6 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Daniel Lundgårdsparken 29. . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Daniel Lundgårdsparken 29. . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Daniel Klitgaard Tavlborgvej 5 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Doris Mosevænget 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Doris Birgitte Mosevænget 28 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Dorit Poulsgaard Ahornvej 9. . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Dorte Lodberg Varhedevej 13. . . . . . . . . . . . . . . Jensen Dorthe Borg Lauth Østvænget 65 . . . . . . . . . . . . Jensen Dorthe Elisabeth Solskrænten 1 . . . . . . . . . . . . . Jensen Dorthe Elisabeth Solskrænten 1 . . . . . . . . . . . . . Jensen Edith J Bredgade 68 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Egon Kirkestræde 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Egon Brandt Tjørnevej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ellen Marie Lundgaardsgade 3. . . . . . . . . . . . . . Jensen Ellen Marie Lundgaardsgade 3. . . . . . . . . . . . . . Jensen Else Mølleparken 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Else Kirstine Schou Birkevej 6 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Else Kirstine Schou Birkevej 6 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Erik Bredgade 85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Erik Bredgade 85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Erik Maagaard Hovedgaden 50 . . . . . . . . . . . . . Jensen Erik Old Rosenvænget 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Erik Old Rosenvænget 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Erik Poulsgaard Vestparken 14. . . . . . . . . . . . . . Jensen Erik Poulsgaard Vestparken 14. . . . . . . . . . . . . . Jensen Erik Poulsgaard Vestparken 14. . . . . . . . . . . . . . Jensen Erling Verner Tusbækvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Erling Verner Tusbækvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Esther Feldborgvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Flemming Egebjerg Rugvænget 45 . . . . . . . . . . Jensen Flemming Kølbæk Mølleparken 4 . . . . . . . . . . . . Jensen Flemming Kølbæk Mølleparken 4 . . . . . . . . . . . . Jensen Flemming Kølbæk Mølleparken 4 . . . . . . . . . . . . Jensen Flemming Kølbæk Mølleparken 4 . . . . . . . . . . . . Jensen Flemming Ryan Kløvervej 20 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Flemming Ryan Kløvervej 20 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Freddy Reinholt Vistorpvej 17. . . . . . . . . . . . . . . Jensen Freddy Reinholt Vistorpvej 17. . . . . . . . . . . . . . . Jensen Gerhard Hodsagervej 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Gerhard Hodsagervej 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Gert Skolegade 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Gert Schwerdtfeger Engvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Gunnar Herningvej 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Gunnar Østvænget 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Gunnar Østvænget 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Gunnar Kjærgaard Hovedgaden 8. . . . . . . . . . . . Jensen Gunnar Kjærgaard Hovedgaden 8. . . . . . . . . . . . Jensen Gunnar Kjærgaard Hovedgaden 8. . . . . . . . . . . . Jensen Hanne Brogårdvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Hanne Ellen Hoelgaard Brogårdvej 1 . . . . . . . . .

97 47 61 92 97 47 25 45 97 47 24 45 81 71 53 95 25 21 43 35 97 47 32 10 40 10 44 11 97 47 25 18 40 47 21 83 23 93 21 06 97 45 49 72 51 22 61 31 60 75 75 97 32 16 58 25 50 57 48 06 97 47 17 05 21 22 88 29 61 71 04 73 26 63 25 37 53 35 77 99 26 83 77 13 21 90 43 51 97 45 40 56 97 47 62 26 97 45 20 44 97 47 39 49 21 77 60 39 24 24 42 79 97 45 43 74 40 19 43 52 97 45 41 03 27 13 14 36 28 56 51 48 97 47 34 83 26 20 34 83 40 46 34 81 40 12 55 10 20 28 87 46 97 45 44 11 60 15 22 94 25 33 33 90 20 47 10 30 97 45 42 41 30 54 05 91 29 64 25 40 24 48 66 10 27 45 73 68 26 67 40 77 24 62 87 41 20 87 63 18 97 47 61 43 60 48 78 41 42 96 27 37 22 45 05 93 97 16 60 18 61 77 61 36 21 95 03 61 61 11 58 97 51 36 15 87 42 18 18 70 97 47 60 76 22 16 16 55

161

Navneregister

Jenovias Mac Milan Danmarksgade 29 1. . . . . . . . . . . . 25 73 50 00 Jens Chr Jensen Tjørnevej 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 97 68 68 Jens Chr Koldkur Transport A/S Fårbækvej 5 . . . . . . . . . 97 45 60 12 Jens Christian Holt Jensen v/ Jens Christian Holt Jensen Herningvej 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 14 32 65 Jens Erik Rigtrup Langbovej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 36 97 87 Jens Sivebæk Nielsen Videbækvej 1. . . . . . . . . . . . . . . . 60 49 77 45 Jensen Alex Christian Kjærgård Lundgaardsgade 25 . . . 52 37 04 40 Jensen Anders Harbo Østvænget 109. . . . . . . . . . . . . . . 97 47 63 06 Jensen Anders Harbo Østvænget 109. . . . . . . . . . . . . . . 22 67 66 06 Jensen Anders Rud Jyllandsgade 5 1 th. . . . . . . . . . . . . 32 20 20 74 Jensen Anders Ulsø Skovvænget 6. . . . . . . . . . . . . . . . . 23 23 43 72 Jensen Andreas Handberg Grønbækparken 65. . . . . . . . 20 52 02 30 Jensen Andreas Lund Karupvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 61 50 Jensen Andreas Lund Karupvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 61 26 Jensen Anette Lunde Syrenvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 94 68 99 Jensen Anette Lunde Syrenvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 67 33 20 Jensen Anette Lunde Syrenvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 79 26 23 Jensen Ann-Jeanett Vestager 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 17 78 Jensen Anna-Lise Else Karupvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 40 46 29 Jensen Anne Langgade 70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 50 10 42 Jensen Anne Langgade 70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 65 86 52 Jensen Anne-Mette Bloch Tjørnevej 36 . . . . . . . . . . . . . 61 77 75 62 Jensen Annelise Ravn Nørregade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 43 08 20 Jensen Annemette Bakkedraget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 72 74 18 Jensen Annette Kjær Tavlborgvej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 43 44 Jensen Anni Lyst Engvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 47 32 70 Jensen Anton Georg Herningvej 74 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 92 43 04 Jensen Anton Georg Herningvej 74 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 98 08 96 Jensen Arthur Kristian Tvedvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 16 29 53 Jensen Benjamin Rosenvænget 5 St . . . . . . . . . . . . . . . 53 62 30 21 Jensen Bent Gedbovej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 19 71 84 Jensen Bente Østvænget 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 36 41 12 Jensen Bente Søndergade 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 49 16 85 Jensen Bente Armose Sønderagervej 18 . . . . . . . . . . . . 30 11 34 23 Jensen Bente Armose Sønderagervej 18 . . . . . . . . . . . . 29 90 34 23 Jensen Bente Hosbond Grønbækparken 109 . . . . . . . . . 22 17 36 28 Jensen Bente Ragnhild Gylling Ørrevej 12 A. . . . . . . . . . 61 36 31 16 Jensen Berit Kian Pilhusevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 40 22 91 Jensen Betina Marie Sejling Brohusvej 4 . . . . . . . . . . . . 28 60 00 87 Jensen Betina Rousing Sønderagervej 3 . . . . . . . . . . . . 30 22 24 68 Jensen Birthe Jens Jensensvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 29 19 Jensen Birthe Jens Jensensvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 77 03 19 Jensen Birthe Jens Jensensvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 67 16 54 Jensen Birthe Nygade 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 68 04 48 Jensen Bjarne Karupvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 26 21 39 Jensen Bjarne Lunding Sjællandsgade 18 . . . . . . . . . . . 40 82 27 12 Jensen Bo Dejlov Holstebrovej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 82 77 81 Jensen Bodil Østertoft 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 26 08 Jensen Bodil Sjællandsgade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 11 72 60 Jensen Brian Hestbjergvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 43 25 20 Jensen Brian Rugvænget 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 90 32 44 Jensen Brian Hestbjergvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 19 25 20 Jensen Brian Østergaard Mølleparken 20. . . . . . . . . . . . 97 47 66 11 Jensen Brian Østergaard Mølleparken 20. . . . . . . . . . . . 51 51 02 18 Jensen Camilla Klejnstrup Østertoft 43 . . . . . . . . . . . . . 22 44 62 99 Jensen Carl Evald Lundgårdsparken 45 . . . . . . . . . . . . . 25 33 33 65 Jensen Carsten Rugbjergvej 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 29 59 Jensen Carsten Handberg Grønbækparken 65 . . . . . . . . 51 77 82 62 Jensen Carsten Handberg Grønbækparken 65 . . . . . . . . 21 68 10 13 Jensen Cecilie Armose Sønderagervej 18. . . . . . . . . . . . 29 72 34 23 Jensen Charlotte Østergaard Fårbækvej 13 . . . . . . . . . . 53 12 52 63

J


Navneregister

J

Jensen Hanne Kloster Holtevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Hans Kopp Herningvej 71. . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Hans Kopp Herningvej 71. . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Hans Kr Hovedgaden 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Hans Preben Langbovej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Heidi Gammel Landevej 10 A . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Heidi Gammel Landevej 10 A . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Heidi Skov Grønbækparken 13. . . . . . . . . . . . . . Jensen Heidi Skov Grønbækparken 13. . . . . . . . . . . . . . Jensen Heine Ebbesen Østvænget 47 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Heine Ebbesen Østvænget 47 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Heine Gylling Varhedevej 10. . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Helge Rugbjergvej 7 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Helle Kirk Hestbjergvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Helle Kirk Hestbjergvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Helle Majlund Jernbanegade 17. . . . . . . . . . . . . Jensen Helle Vadmand Engvej 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Henny Lene Kløvervej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gdr Henry Jensen Brogårdvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Henriette Thoftgaard Anemonevej 18 C 1 . . . . . . Jensen Henrik Vadmand Engvej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Hjalmar Søren Lund Skovvænget 75 . . . . . . . . . Jensen Inge Lise Kirkestræde 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Inger Viborgvej 347 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Inger Ahornvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Inger Ahornvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Inger Viborgvej 347 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Inger Marie Korsgaard Vindingvej 4 . . . . . . . . . . Jensen Inger Marie Korsgaard Vindingvej 4 . . . . . . . . . . Jensen Iris Østvænget 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ivan Old Industrivej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jacob Graversgård Bakkedraget 6 . . . . . . . . . . . Jensen Jacob Graversgård Bakkedraget 6 . . . . . . . . . . . Jensen Jakob Christian Brohusvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jakob Kloster Holtevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jakob Kloster Holtevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jan Erlind Østergaardsallé 7 1 6 . . . . . . . . . . . . Jensen Jane Ellen Burmølle Højager 30 . . . . . . . . . . . . . Jensen Janne Danmarksgade 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jena Marie Grundt Tusbækvej 3 . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Barde Havrevej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Barde Havrevej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Barde Havrevej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Christian Skovvænget 55 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Christian Skovvænget 55 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Jørgen Ljørringvej 28. . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Jørgen Ljørringvej 28. . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Klausen Søndergade 11. . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Klausen Søndergade 11. . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Poul Grovevej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Poul Grovevej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jeppe Haagen Højgade 6 B . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jeppe Vestergaard Havrevej 21 . . . . . . . . . . . . . Jensen Jeppe Vestergaard Havrevej 21 . . . . . . . . . . . . . Jensen Jesper Højris Lyhne Åskrænten 14 . . . . . . . . . . . Jensen Jesper Klausen Sønderagervej 44 . . . . . . . . . . . Jensen Jette Herningvej 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jette Hessellundvej 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jette Dahl Gedbovej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jette Margrethe Bjergmosevej 5 . . . . . . . . . . . . Jensen Johanne Røjkjær Rugvænget 7. . . . . . . . . . . . . . Jensen Johanne Røjkjær Rugvænget 7. . . . . . . . . . . . . .

162

25 33 33 47 97 14 30 40 22 32 14 42 97 47 60 91 29 47 22 68 61 12 76 82 51 29 60 26 35 11 61 00 30 25 60 48 61 70 17 46 60 55 45 15 20 40 14 35 22 25 59 21 61 76 16 37 23 25 61 23 28 94 57 62 22 31 24 25 97 47 31 10 30 33 38 18 30 25 38 43 40 61 42 67 81 71 22 17 20 88 69 26 97 16 29 99 31 66 73 19 31 66 73 18 26 16 29 99 60 48 03 09 22 94 85 89 40 36 61 36 22 49 99 95 30 64 63 46 26 11 16 21 40 83 78 81 51 95 01 30 40 52 97 74 30 34 96 92 22 78 92 08 25 39 64 30 30 61 57 53 51 37 80 85 22 38 47 34 20 93 42 01 97 45 25 50 40 55 74 86 97 47 31 71 22 70 69 31 97 47 16 85 21 84 39 05 97 14 32 01 53 29 50 42 24 26 66 13 28 91 56 36 20 87 53 03 22 44 78 21 40 17 73 81 61 18 19 64 42 18 80 16 97 47 63 07 40 85 70 22 97 47 17 57 23 67 17 01

Jensen Johannes Majgaard Skovvænget 14. . . . . . . . . . Jensen Johannes Majgaard Skovvænget 14. . . . . . . . . . Jensen Johannes Majgaard Skovvænget 14. . . . . . . . . . Jensen John Haagen Lundgårdsparken 11 . . . . . . . . . . Jensen John Haagen Lundgårdsparken 11 . . . . . . . . . . Jensen John Haagen Lundgårdsparken 11 . . . . . . . . . . Jensen Johnny Grønbækparken 31 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Johnny Langgade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Julie Hunsballe Hessellundvej 20. . . . . . . . . . . . Jensen Jørgen Erik Lærkevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jørgen Erik Lærkevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jørgen Gert Tjørnevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jørgen M Bredgade 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jørgen M Bredgade 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jørgen Nydam Hoppes Alle 2 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jørgen Nydam Hoppes Alle 2 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jørn Lystbech Østvænget 14 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jørn Lystbæk Østvænget 14. . . . . . . . . . . . . . . . Jensen K R Viborgvej 349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kai Normann-Erick Pilhusevej 3 . . . . . . . . . . . . . Jensen Kaj Bækgaard Grønbækparken 109 . . . . . . . . . . Jensen Kaj Bækgaard Grønbækparken 109 . . . . . . . . . . Jensen Kaj Børge Birkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Karina Damholdt Sjællandsgade 31 . . . . . . . . . . Jensen Karl Aage Gindeskovvej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Karl Aage Gindeskovvej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Karsten Parkvej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Karsten Møller Varhedevej 13. . . . . . . . . . . . . . . Jensen Karsten Møller Varhedevej 13. . . . . . . . . . . . . . . Jensen Karsten Møller Varhedevej 13. . . . . . . . . . . . . . . Jensen Karsten Møller Varhedevej 13. . . . . . . . . . . . . . . Jensen Karsten Møller Varhedevej 13. . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kasper Gade Ljørringvej 32 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Katarina Grønbækparken 21 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kim H. Engbakken 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kim Høeg Engbakken 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kirsten Møller Skolegade 12 St . . . . . . . . . . . . . Jensen Knud Erik Viftrupvej 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Knud Erik Skovvænget 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Knud Kølbæk Mølleparken 5 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kristen Bygvej 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kristine Østertoft 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kurt Bech Ljørringvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kurt Bech Ljørringvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kurt Guldbrandt Vester Feldborgvej 19 . . . . . . . . Jensen Kurt Guldbrandt Vester Feldborgvej 19 . . . . . . . . Jensen Kurt Guldbrandt Vester Feldborgvej 19 . . . . . . . . Jensen Kurt Guldbrandt Vester Feldborgvej 19 . . . . . . . . Jensen Laust Overgaard Grønbækparken 57 . . . . . . . . . Jensen Laust Overgaard Grønbækparken 57 . . . . . . . . . Jensen Laust Overgaard Grønbækparken 57 . . . . . . . . . Jensen Lena Smedegård Lyngen 5 D . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Lene Thoftgaard Rørkærvej 1. . . . . . . . . . . . . . . Jensen Linda Handberg Langgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Lisbeth Raabjerg Kronborgvej 5 . . . . . . . . . . . . . Jensen Lone Herningvej 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Lonni Østertoft 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Lotte Pape Langgade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Louise Hjelmdal Mølleparken 20 . . . . . . . . . . . . Jensen Majbrit Kjer Lund Karupvej 23 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Majbrit Kjer Lund Karupvej 23 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Maren Alvilda Østvænget 33 . . . . . . . . . . . . . . .

97 45 22 02 30 45 97 45 26 23 97 45 97 47 24 14 40 27 24 14 20 53 95 04 30 82 88 81 20 47 90 45 42 24 23 42 97 45 22 93 21 83 95 93 23 88 93 21 24 64 42 24 21 49 91 01 97 45 24 01 21 22 65 29 23 88 55 80 97 47 62 74 23 35 68 94 21 65 23 38 25 33 32 76 23 26 06 91 97 45 42 04 61 79 58 54 30 36 57 86 23 31 57 86 97 47 33 64 53 43 61 85 53 43 61 84 41 27 30 65 30 63 03 05 20 84 74 75 22 96 65 03 50 40 49 70 46 90 64 09 61 30 16 76 22 21 82 40 97 45 23 42 22 56 23 58 97 45 43 47 97 47 27 53 97 13 63 11 29 85 62 80 21 29 82 80 52 40 62 95 30 30 44 95 29 63 83 59 21 60 99 18 50 55 30 04 50 48 62 32 26 27 45 72 97 47 19 97 30 27 38 43 97 45 40 18 22 27 19 30 30 41 34 45 42 20 05 24 20 61 60 76 29 42 06 22 97 45 61 80 60 49 30 25 97 47 60 57

J


J

40 41 10 29 26 12 39 08 25 79 39 08 22 93 30 34 20 93 87 12 29 61 10 39 97 47 29 95 23 28 50 63 20 35 33 85 97 13 18 15 97 47 26 76 28 43 60 90 96 95 80 95 42 59 80 95 31 70 65 95 24 62 87 42 22 42 68 00 27 89 52 06 22 17 50 47 20 77 40 81 30 61 70 24 22 76 99 42 41 60 62 55 25 82 07 76 30 47 49 94 50 46 93 07 97 45 41 83 97 47 37 21 97 45 25 51 97 47 27 14 61 66 34 23 22 46 09 14 22 40 36 14 97 47 34 23 97 47 33 26 30 25 27 41 97 47 31 16 97 45 41 68 31 70 33 39 27 49 80 43 23 66 14 00 20 81 33 39 23 90 91 64 96 26 47 06 25 62 94 49 20 64 42 21 40 75 15 43 35 10 14 62 42 19 94 43 20 81 29 06 93 88 26 05 26 81 89 43 26 74 64 79 22 93 72 08 20 59 56 19 29 37 33 38 61 79 41 55 60 58 40 34 52 38 32 56 24 43 29 60 97 47 25 42 29 77 36 18

Jensen Sabrina Kirkeby Østvænget 5. . . . . . . . . . . . . . . Jensen Sara Houborg Bech Troelstrupvej 4 . . . . . . . . . . Jensen Sara Houborg Bech Troelstrupvej 4 . . . . . . . . . . Jensen Sigrid Østvænget 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Simon Engvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Sofie Damgaard Smedegade 2. . . . . . . . . . . . . . Jensen Sonja Ardahl Tvedvej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Stefan Govert Vinkelvej 8 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Susanne Højager 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Susanne Højager 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Svend Hedevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Svend Birkevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Svend Aage Skærbækvej 1. . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Svend Aage Skærbækvej 1. . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Svend Aage Skærbækvej 1. . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Søren Hoelgaard Hovedgaden 56. . . . . . . . . . . . Jensen Søren Hoelgaard Hovedgaden 56. . . . . . . . . . . . Jensen Søren Lund Viborgvej 364 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Søren Lund Viborgvej 364 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Søren Peder Langgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Søren Peder Langgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Tanja Sivebæk Videbækvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Thøger Uffe Søndergaard Højgade 1. . . . . . . . . . Jensen Tina Arnkiel Egeskrænten 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Tina Arnkiel Egeskrænten 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Tommy Bjerre Holstebrovej 16 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Torben Lundgårdsparken 25 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Torben Lundgårdsparken 25 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Torben Torp Hovedgaden 45. . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Tove Irene Østvænget 105 A. . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Trine Danmarksgade 18 C 1. . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Uffe Dregaard Bygvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Uffe Dregaard Bygvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Uffe Dregaard Bygvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Uffe Dregaard Bygvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Uffe Dregaard Bygvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ulrik Dahl Varhedevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Villy Fredshegn 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Wilton Orluff Bakkedraget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Wilton Orluff Bakkedraget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Wilton Orluff Bakkedraget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Yvonne Haagen Vestergade 3 St. . . . . . . . . . . . . Jensen Yvonne Haagen Vestergade 3 St. . . . . . . . . . . . . Jensen Yvonne Haagen Vestergade 3 St. . . . . . . . . . . . . Jensen Aage Hilbert Hovedgaden 51 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Aage Hilbert Hovedgaden 51 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Aase Lund Skovvænget 75. . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen/Anny Gunnar Herningvej 50 . . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Arne Hodsagervej 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Conny Bille Engdraget 13. . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Evy Marie Bakkedraget 18 . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Gitte Mejdahl Kløvervej 24 . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Jacob Schwartz Fredshegn 1 D St . . . . . . . . . Jeppesen Just Bjerregaard Parkvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Just Bjerregaard Parkvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Kaj Engdraget 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Karsten Mose Stavlundvej 16. . . . . . . . . . . . . Jeppesen Kim Hodsagervej 58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Kim Hodsagervej 58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Kim Hodsagervej 58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Lasse Bjerregaard Søndergade 36 . . . . . . . . . Jeppesen Lasse Bjerregaard Søndergade 36 . . . . . . . . .

30 22 17 67 25 32 70 10 22 39 01 12 29 26 52 47 40 43 42 24 28 97 33 39 53 52 05 67 28 87 11 99 97 47 20 46 29 25 38 40 51 79 21 69 21 32 42 83 97 47 11 67 42 47 66 85 24 81 68 67 29 40 18 38 21 36 18 38 40 85 22 17 20 71 09 48 23 41 70 93 21 26 56 47 22 95 21 00 53 38 53 54 61 79 55 20 60 46 03 38 26 59 49 19 29 90 38 85 24 40 26 62 28 57 65 83 24 98 68 18 40 89 75 88 91 53 87 84 42 19 33 32 40 37 15 25 29 93 20 24 29 93 04 15 40 74 12 67 97 47 27 41 30 74 92 85 30 74 32 11 30 74 24 57 32 16 53 20 29 70 45 03 27 89 36 46 97 47 60 45 29 42 62 59 26 82 72 17 20 41 26 80 50 67 62 39 20 93 75 01 61 70 33 87 30 22 34 78 20 35 66 75 20 44 71 60 20 41 10 06 20 33 34 53 28 30 23 48 97 47 65 50 51 89 09 25 51 24 09 25 30 34 56 20 25 70 89 60

163

Navneregister

Jensen Margrethe Vestergaard Hedevej 4 . . . . . . . . . . . Jensen Marianne Bøge Tvedvej 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Marianne Bøge Tvedvej 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Marianne Bøge Tvedvej 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Marianne Bøge Tvedvej 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Marianne Fabricius Boghvedevej 19. . . . . . . . . . Jensen Marius Østertoft 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Martin Stampe Anemonevej 20 C. . . . . . . . . . . . Jensen Martin Stougård Skolegade 13 1 . . . . . . . . . . . . Jensen Mary Kastaniealle 5 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Mathilde Kirstine Kastaniealle 5 37 . . . . . . . . . . Jensen Merete Kærgaard Hovedgaden 6 . . . . . . . . . . . . Jensen Metha Nygade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Metha Nygade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Mette Ørnevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Mette Karupvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Mette Ørnevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Mette Cathrine Varhedevej 10 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Mette Cathrine Varhedevej 10 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Mette Cathrine Varhedevej 10 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Michael Mølleparken 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Michael Mølleparken 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Mikkel Old Søndergade 16. . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Mogens Arnkiel Egeskrænten 5 . . . . . . . . . . . . . Jensen Morten Hall Østvænget 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Morten Würtz Nørregade 11. . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Niels Chr Teglværksvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Niels Kristian Grønningen 33 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Niels Lyhne Nørregade 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ole Vindingvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ole Sønderagervej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ole Vindingvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ole Vindingvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ole Husted Sønderagervej 18. . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ole Stougård Hvedevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Olga Fredshegn 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Otto Søren Ørrevej 12 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Peder Skolestien 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Peder Falkevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Peder Vestergade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Peder Vestergade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Peder Falkevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Per Bjerggaard Tavlborgvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Per Martin Lundgaardsgade 23 . . . . . . . . . . . . . Jensen Pernille Diane Højgaard Boghvedevej 29 . . . . . . Jensen Peter Møller Grantoften 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Pia Mathilde Møller Grantoften 8 . . . . . . . . . . . . Jensen Poul Borg Lauth Østvænget 65. . . . . . . . . . . . . . Jensen Poul Ivan Østergaard Åparken 7 . . . . . . . . . . . . . Jensen Poul Ivan Østergaard Åparken 7 . . . . . . . . . . . . . Jensen Poul Klitgaard Tavlborgvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Rasmus Leth Tvedvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Rikke Lyngskov Rosenkvist Østvænget 47 . . . . . Jensen Rita Birkevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Rita Birkevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Rosa Irene Lundgårdsparken 13 . . . . . . . . . . . . Jensen Rosa Würtz Skovvænget 55 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Rosa Würtz Skovvænget 55 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ruth Rosenvænget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ruth Sjællandsgade 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ruth Vera Grønningen 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ruth Vera Grønningen 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

J


Jeppesen Lasse Bjerregaard Søndergade 36 . . . . . . . . . Jeppesen Lasse Bjerregaard Søndergade 36 . . . . . . . . . Jeppesen Louise Hviid Hodsagervej 43 . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Martin Henry Hodsagervej 60. . . . . . . . . . . . . Jeppesen Michael Nørgaard Rotvigvej 6. . . . . . . . . . . . . Jeppesen Niels Jørn Vejs Højager 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Pia Ahornvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Runa Hodsagervej 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Søren Nørgaard Varhedevej 8. . . . . . . . . . . . . Jeppesen Søren Nørgaard Varhedevej 8. . . . . . . . . . . . . Jepsen Anne Tjørnevej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jepsen Annemette Vistorpvej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jepsen Annemette Vistorpvej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jepsen Ditte Marie Obitsø Bette Sines Vej 3 . . . . . . . . . . Jepsen Ditte Marie Obitsø Bette Sines Vej 3 . . . . . . . . . . Jepsen Frits Vormstrupvej 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jepsen Heine Obitsø Østvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . Jepsen Martin Bruno Vistorpvej 30. . . . . . . . . . . . . . . . . Jepsen Niels Christian Østvænget 111 . . . . . . . . . . . . . . Jepsen Niels Christian Østvænget 111 . . . . . . . . . . . . . . Jerup Christian Lavdal Lundgårdsparken 28 . . . . . . . . . Jerup Eva Lavdal Lundgårdsparken 28 . . . . . . . . . . . . . Jesper Handberg Vormstrupvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jespersen Benny Hodsagervej 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jespersen Ida Bredvigvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jespersen Leif Falkevej 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jespersen Leif Falkevej 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jespersen Peter Lund Anemonevej 16 St . . . . . . . . . . . . Jespersen Vagn Hovedvejen 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jessen Anne Bødskov Bredgade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . Jessen Anne Bødskov Bredgade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . Jessen Anne Bødskov Bredgade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . Jessen Else Vinther Vestager 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jessen Else Vinther Vestager 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jessen Else Vinther Vestager 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jessen Gitte Lergravvej 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jessen Jacob Johan Bredgade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jessen Jimmy Rasmus Storm Lergravvej 14 . . . . . . . . . Jessen Jürgen Taterbakkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jessen Jürgen Taterbakkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jessen Pernille Storm Lergravvej 14 . . . . . . . . . . . . . . .

22 38 37 10 21 12 44 38 30 53 73 27 21 24 62 35 31 62 41 91 20 11 22 50 27 13 63 68 61 78 62 29 41 81 35 64 40 46 31 60 97 45 23 66 42 73 10 50 41 16 21 16 30 13 51 18 27 47 00 05 23 92 44 14 29 85 80 07 41 16 43 16 97 47 62 46 30 66 18 46 50 85 06 20 40 78 47 06 61 27 93 07 97 47 60 79 97 47 60 82 97 45 21 44 21 65 64 03 22 77 05 81 21 30 04 65 60 15 07 73 42 15 90 40 28 57 91 51 60 48 53 84 42 16 39 66 20 65 55 09 51 74 02 80 22 28 94 45 29 28 36 48 29 26 00 64 28 99 46 28 60 53 17 57

JG Tømrer- og Snedkerfirma ApS

Navneregister

J

Hestbjergvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johannes Røjkjær Laustsen Skjerkvej 9 . . . . . . . . . . . . . Johannesen Asta Marie Stavlundvej 6 . . . . . . . . . . . . . . Johannesen Jeanette Langgade 20 . . . . . . . . . . . . . . . . Johannesen Per Karupvej 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johannesen Tom Herningvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johannesen Tom Herningvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johannesen Vicky Stubkjær Herningvej 8. . . . . . . . . . . . Johannesson Ina Lundgaardsgade 21 . . . . . . . . . . . . . . Johannesson Ina Vestager 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Allan Nørskov Vibevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Carina Fårbækvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Emil Vissing Dyrelund Hessellundvej 20 . . . . . Johansen Emma Fonnesbæk Jyllandsgade 28 . . . . . . . . Johansen Erik Dahl Jyllandsgade 5 1 tv . . . . . . . . . . . . . Johansen Jan Linneberg Nørregade 11 . . . . . . . . . . . . . Johansen Janni Hovedgaden 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Johan Østvænget 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Johan Østvænget 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johansen John Ørum Søndergade 28 . . . . . . . . . . . . . .

164

21 43 49 85 52 37 78 21 22 44 40 04 30 29 02 14 21 26 62 02 97 53 66 71 23 90 96 58 21 96 46 08 60 64 86 80 60 64 85 82 26 17 12 46 22 86 22 55 60 68 90 67 21 96 78 02 29 31 34 43 26 15 79 15 28 92 03 90 51 21 32 54 40 43 48 96 40 21 03 71

Johansen John Ørum Søndergade 28 . . . . . . . . . . . . . . Johansen John Ørum Søndergade 28 . . . . . . . . . . . . . . Johansen Kristian Rørparken 36 C 1 . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Leif Hogagervej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Marc Nørgård Kronborgvej 24 . . . . . . . . . . . . Johansen Marc Nørgård Kronborgvej 24 . . . . . . . . . . . . Johansen Peder Kristian Maul Ljørringvej 40 . . . . . . . . . Johansen Peder Kristian Maul Ljørringvej 40 . . . . . . . . . Johansen Peder Kristian Maul Ljørringvej 40 . . . . . . . . . Johansen Preben Dahl Lyngtoften 3. . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Sonja Irene Hogagervej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Tanja Nørgaard Engvej 34 . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Tina Kjærgaard Bellisvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Tina Kjærgaard Bellisvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . John Mobil Lyngskrænten 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johnny Henriksen Bredgade 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johnsen Allan Dyhrberg Lundgårdsparken 16 . . . . . . . . Johnsen Anders Hedegaard Engdraget 5 . . . . . . . . . . . . Johnsen Anders Hedegaard Engdraget 5 . . . . . . . . . . . . Johnsen Carl Skovbjerg Lundgårdsparken 16 . . . . . . . . Johnsen Gerda Marie Jyllandsgade 6 A St th . . . . . . . . . Johnsen Gurli Havrevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johnsen Jens Sau Hedegaard Engdraget 5 . . . . . . . . . . Jokumsen Henry Ørnevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jonker Johan Herningvej 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jonker Robbert Klaas Herningvej 78 . . . . . . . . . . . . . . . Jonsson Magnus Skolevænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Josefsen Jannick Sørensen Lergravvej 12 . . . . . . . . . . . Juhl Hans Jørgen Skolegade 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juhl Hans-Jørgen Skolegade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Junge Poul Lundbyvej 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Justesen Kamilla Hebsgaard Taterbakkevej 4. . . . . . . . . Juulsen Gerda Elisabeth Østvænget 81 . . . . . . . . . . . . . Juulsen Hans Ejner Østvænget 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . Juulsen Hans Ejner Østvænget 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . Juulsen Hans Ejner Østvænget 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jyda Sign Vævervej 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jyda Sign ApS Industrivej Nord 24 B . . . . . . . . . . . . . . . Jydsk Håndbold Forbund Kreds 3 Skolegade 2 1 . . . . . .

40 21 03 51 40 21 03 31 26 96 17 75 20 42 41 90 21 14 12 74 20 27 50 74 97 47 28 69 51 77 78 97 23 27 06 29 97 47 60 90 23 28 12 25 27 66 27 61 40 43 33 77 31 12 80 88 40 81 60 77 24 98 64 87 41 42 04 08 97 47 24 38 20 94 32 38 23 69 94 69 21 48 69 63 97 47 30 86 53 55 81 67 20 43 82 23 61 72 58 99 61 11 29 45 60 68 26 31 26 12 72 28 40 93 25 89 97 47 31 49 29 93 97 87 81 71 44 72 27 57 60 35 97 47 60 85 61 35 83 54 42 17 22 35 29 70 26 24 97 47 37 66 97 47 31 65

Jysk Frisørkunst v/ Gitte Friis Johansen Kirkegade 8 . . . . . . . . . . . . . . Jæger Holding A/S Tvedvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jønsson John Birkkjærvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jønsson John Birkkjærvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jønsson Kirstine Nees Østergade 2 St 7. . . . . . . . . . . . . Jønsson Rasmus Friis Birkkjærvej 8. . . . . . . . . . . . . . . . Jørgen Niels Rotvigvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgen Lund Jensen Vormstrupvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . Jørgen Lund Jensen Karupvej 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Anita Bjerregrav Rørparken 20 St . . . . . . . . . Jørgensen Anita Bjerregrav Rørparken 20 St . . . . . . . . . Jørgensen Bent Viftrupvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Bent Østertoft 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Bent Viftrupvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Bent Viftrupvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Bent Moesgaard Østertoft 16 . . . . . . . . . . . . Jørgensen Britta Østergade 2 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Britta Norma Østergade 2 St 33 . . . . . . . . . . Jørgensen Charlotte Østvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Charlotte Bech Hvedevej 3 . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Claus Kortbek Birkkjærvej 9 . . . . . . . . . . . . . Jørgensen David Hallundbækvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 43 84 10 31 50 79 66 97 47 61 54 20 77 34 54 29 10 30 33 42 41 07 54 97 41 04 52 61 54 52 38 40 42 25 72 23 39 62 98 22 85 72 32 97 54 27 28 92 43 42 43 23 49 75 95 21 45 86 68 97 47 23 06 48 42 06 24 52 40 65 39 27 20 32 16 30 29 38 68 53 73 20 09 61 12 38 81

J


J

40 41 18 81 20 70 32 11 21 52 25 83 60 57 09 46 25 39 21 24 29 60 36 87 97 47 22 64 29 45 19 35 40 75 43 43 30 57 10 60 30 52 10 66 21 51 21 31 20 72 96 93 35 11 57 81 30 48 69 85 97 47 24 58 60 94 33 55 60 70 33 07 21 77 60 37 97 45 23 59 60 28 23 59 20 62 55 36 40 44 18 72 41 50 50 50 30 86 87 19 27 59 72 44 26 35 79 83 24 43 18 67 22 60 36 96 22 60 36 88 29 61 10 61 22 64 63 43 97 47 36 28 23 32 45 92 97 47 28 35 23 70 92 93 23 31 11 73 28 91 52 80 40 50 03 48 40 24 59 51 40 24 59 50 23 96 56 40 50 54 39 80 23 41 39 80 34 11 44 89 30 72 36 81 22 55 89 61 20 36 38 87 97 47 33 00 32 12 29 07 97 45 43 76 20 42 11 33 21 62 32 31 97 45 25 83 53 57 18 72 53 54 18 72 42 36 92 37 30 30 37 42 97 47 25 49 97 47 37 00 30 28 47 37 60 84 34 12

Jørgensen Thorkild Fredshegn 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Tove Grønningen 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Tove Grønningen 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Tove Grønningen 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Tove Grønningen 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørn Katkjær Østvænget 99 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørn Mobil Åbakkevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21 47 15 49 42 68 21 11 42 37 39 39 29 80 75 04 29 66 04 11 40 18 63 01 28 72 41 18

K K.B. Tagpapservice ApS Vognstrupvej 46 7550 Sørvad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 67 75 86

K og L Auto Industrivej Nord 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K. A. Ejendomme ApS Kildevej 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . K2 Komposit ApS Vævervej 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kafaei-Yahyavi Mehrdad Rosenvænget 17 . . . . . . . . . . . Kalle Farvervej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kammersgaard Erik Grønbækparken 16. . . . . . . . . . . . . Kammersgaard Palle Stavlundvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . Kammona Zayneb Abdul Hussein Bygvej 15. . . . . . . . . . Kammona Zayneb Abdul Hussein Bygvej 15. . . . . . . . . . Kant Kees Olander Åparken 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kant Kees Olander Åparken 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karlo Krogh Hansen Lundholmvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . Karlsen Dann Hedevej 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karlsen Flemming Tvedvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karlsen Lone Flyvholm Tusbækvej 44. . . . . . . . . . . . . . .

97 47 28 37 20 90 92 26 23 93 99 00 64 66 49 18 29 25 14 26 97 47 28 96 20 92 46 27 50 51 75 55 42 34 49 21 25 37 94 83 22 82 66 96 20 64 60 21 97 45 21 72 20 78 58 00 29 27 41 14

Ole Karlsmose & Søn I/S Nålemagervej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karlsmose Tove Rosenvænget 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . Karred Kirsten Anette Skolevænget 10 . . . . . . . . . . . . . . Karred Kirsten Anette Skolevænget 10 . . . . . . . . . . . . . . Karred Kirsten Anette Skolevænget 10 . . . . . . . . . . . . . . Kaspersen Evan Dyhrberg Kløvervej 24 . . . . . . . . . . . . . Kaspersen Evan Dyhrberg Kløvervej 24 . . . . . . . . . . . . . Kaspersen Lars Mejdahl Kløvervej 24. . . . . . . . . . . . . . . Kastaniegården Skolegade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kastbjerg Søren Langbovej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kastrup Birthe Lundgårdsparken 59. . . . . . . . . . . . . . . . Kastrup Torben Lundgårdsparken 59 . . . . . . . . . . . . . . . Kastrup Torben Lundgårdsparken 59 . . . . . . . . . . . . . . . Katkjær Jørn Østvænget 99 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kejser Lars Legaard Hodsagervej 37 . . . . . . . . . . . . . . . Kenneth Agerskov Birkkjærvej 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . Kh Tagdækning Feldborg ApS Taterbakkevej 6 . . . . . . . . Kiel Andreas Sønderby Herningvej 49. . . . . . . . . . . . . . . Kiel Anna Louise Sønderby Syrenvej 2 . . . . . . . . . . . . . . Kiel Anna Louise Sønderby Syrenvej 2 . . . . . . . . . . . . . . Kiel Jette Søndermarken 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Jørgen Skovdam Østergade 2 St 13 . . . . . . . . . . . . Kiel Jørgen Skovdam Østergade 2 St 13 . . . . . . . . . . . . Kiel Karsten Hodsagervej 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Kim Danmarksgade 45 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Kim Danmarksgade 45 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Kim Danmarksgade 45 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 47 31 91 97 47 21 78 42 31 62 66 29 11 34 62 22 44 97 00 29 68 72 22 22 27 63 78 25 78 34 78 97 47 36 66 32 11 21 53 40 92 88 25 22 22 80 20 20 65 94 66 20 48 05 52 20 98 98 64 23 72 29 93 97 45 42 02 97 45 44 44 97 47 30 05 21 28 15 07 21 62 16 18 97 43 05 68 30 89 35 77 97 47 60 17 91 55 30 58 61 69 30 06 40 88 67 47

165

Navneregister

Jørgensen David Hallundbækvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Dinna Bruno Grønbækparken 77 . . . . . . . . . . Jørgensen Dorrit Skovvænget 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Gert Vibevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Eva Østergaardsallé 3 4 tv . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Gert Vibevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Grethe Søndergade 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Hans Christian Lysgård Bellisvej 5. . . . . . . . . Jørgensen Heidi Stengaard Lundbyvej 15 . . . . . . . . . . . Jørgensen Heidi Stengaard Lundbyvej 15 . . . . . . . . . . . Jørgensen Heidi Stengaard Lundbyvej 15 . . . . . . . . . . . Jørgensen Heidi Stengaard Lundbyvej 15 . . . . . . . . . . . Jørgensen Henriette Jyllandsgade 22 . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Ilsa Hellerup Skolevænget 23 . . . . . . . . . . . . Jørgensen Ilsa Hellerup Skolevænget 23 . . . . . . . . . . . . Jørgensen Inge Hvid Sjællandsgade 19 . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Ingelis Sønderagervej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Ingelise Søndergaard Rugvænget 10. . . . . . . Jørgensen Jakob Nonboe Karupvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Jan Bech Skovvænget 27 . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Jan Bech Skovvænget 27 . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Jan Bech Skovvænget 27 . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Jesper Bjørnsbæk Langgade 51 . . . . . . . . . . Jørgensen Jørgen Engvej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Jørgen Engvej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Jørgen Engvej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Jørgen Engvej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Jørgen Engvej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Jørgen Borgaard Højager 59 . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Jørgen Borgaard Højager 59 . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Kaj Emil Linde Sønderagervej 52 . . . . . . . . . Jørgensen Kaj Emil Linde Sønderagervej 52 . . . . . . . . . Jørgensen Kaj Møller Parkvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Karen Marie Kirstine Vestparken 18 . . . . . . . Jørgensen Karl Ejnar Sønderagervej 24 . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Karl Ejner Grønkjær Sønderagervej 24 . . . . . Jørgensen Karsten Hvedevej 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Kenneth Anemonevej 3 D 1. . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Kim Rugvænget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Kim Rugvænget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Kim Rugvænget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Knud Egon Enebærvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Knud Frølund Bakkedraget 21. . . . . . . . . . . . Jørgensen Knud Frølund Bakkedraget 21. . . . . . . . . . . . Jørgensen Leif Bredgade 68 C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Leif Bredgade 68 C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Mads Christian Østertoft 9 . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Mads Christian Østertoft 9 . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Michael Rugvænget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Mikkel Bjerggaard Grønbækparken 77 . . . . . Jørgensen Olaf Vestparken 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Per Lundgårdsparken 46. . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Pia Øgelund Anemonevej 27 . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Poul Nonboe Skovvænget 79 . . . . . . . . . . . . Jørgensen Sheila Tagmos Langgade 51 . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Sheila Tagmos Langgade 51 . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Stine Galsgaard Bygvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Søren Erik Anemonevej 9 A . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Th Fredshegn 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Therese Østergaardsallé 7 1 2 . . . . . . . . . . . Jørgensen Therese Noomi Fynsgade 19. . . . . . . . . . . . . Jørgensen Thomas Høj Østergaardsallé 3 4 tv . . . . . . . .

K


Kiel Kim Danmarksgade 45 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Knud Ejvind Violvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Knud Ejvind Violvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Knud Ejvind Violvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Steffen Koch Grønbækparken 79 . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Steffen Koch Grønbækparken 79 . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Steffen Koch Grønbækparken 79 . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Steffen Koch Grønbækparken 79 . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Steffen Koch Grønbækparken 79 . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Steffen Koch Grønbækparken 79 . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Tommy Skovhus Søndermarken 5 . . . . . . . . . . . . . . Kiilerich Dorthea Fynsgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiilerich Gert Torp Høgildvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiilerich Gert Torp Høgildvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiilerich Lars Holmgaard Toftevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Kiilerich Marianne Hirsevænget 13. . . . . . . . . . . . . . . . . Kiilerich Marianne Hirsevænget 13. . . . . . . . . . . . . . . . . Kiilerich Ruth Lysgaard Kløvervej 21 . . . . . . . . . . . . . . . Kiilerich Svend Erik Hirsevænget 13. . . . . . . . . . . . . . . . Kiilerich Svend Erik Hirsevænget 13. . . . . . . . . . . . . . . . Kilde Edmund Kløvervej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kilde Jytte Sjællandsgade 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kilde Jytte Sjællandsgade 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kilde Niels Gedbovej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 48 41 39 97 47 17 17 60 47 17 17 42 77 59 19 97 47 19 07 81 31 95 09 81 31 95 06 60 95 41 43 30 35 34 29 28 72 94 29 25 11 27 27 97 47 21 71 97 47 61 94 40 82 62 03 97 47 14 12 97 47 31 93 24 82 31 93 97 47 21 52 97 47 31 93 20 11 19 60 40 30 29 40 97 47 27 26 23 67 49 27 27 58 88 10

Kilde Tømrerforretning v/ Leif Højmark Pedersen

Navneregister

K

Spegbjergvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kim Kørelærer Hodsagervej 51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kim Kørelærer v/ Kim Quist Spanggaard Hodsagervej 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kirk Alfred Ljørringvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kirkeby Frede Vester Feldborgvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . Kirkeby Henrik Skovvænget 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kirkeby Lise Madum Åskrænten 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Kirkegaard Karen Kielsgaard Violvej 9 . . . . . . . . . . . . . . Kirkegaard Knud E Violvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kirkegaard Knud Erik Violvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 26 00 63 42 22 03 81

Kirkehuset - se side 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kirkens Korshær Genbrug

96 41 02 42

Kirkegade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kirkevang Anders Rugvænget 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kirkevang Frederikke Rugvænget 14 . . . . . . . . . . . . . . . Kirkevang Monique Rugvænget 14. . . . . . . . . . . . . . . . . Kirkevang Pia Rugvænget 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjelde Brian Råbjerg Kronborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . Kjelde Brian Råbjerg Kronborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . Kjelde Edvard Nielsen Hovedgaden 32 . . . . . . . . . . . . . . Kjelde Edvard Nielsen Hovedgaden 32 . . . . . . . . . . . . . . Kjeldsen Anna Lise Moeskjær Lundgårdsparken 48 . . . . Kjeldsen Gunner Lundgårdsparken 48 . . . . . . . . . . . . . . Kjeldsen Jens Lochmann Langgade 34 . . . . . . . . . . . . . Kjeldsen Jens Lochmann Langgade 34 . . . . . . . . . . . . . Kjeldsen Jens Lochmann Langgade 34 . . . . . . . . . . . . . Kjeldsen Lissi Hyldahl Lundgårdsparken 45 . . . . . . . . . . Kjeldsen Ole Højgaard Kløvervej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . Kjeldsen Ole Højgaard Kløvervej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . Kjeldsen Per Borg Obitsø Skolegade 26 B . . . . . . . . . . . Kjeldsen Per Borg Obitsø Havrevej 17 . . . . . . . . . . . . . . Kjeldsen Peter Lundgårdsparken 42. . . . . . . . . . . . . . . . Kjeldsen Søren Farvervej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjerulff Gitte Linding Hodsagervej 35 . . . . . . . . . . . . . . .

97 47 13 63 42 52 62 88 42 52 10 99 31 59 79 79 40 24 86 66 51 51 02 03 22 33 50 82 40 81 62 63 20 78 18 71 97 47 20 84 97 47 35 66 97 45 43 58 22 16 85 59 20 66 85 59 27 21 02 83 97 47 26 10 21 27 02 48 30 59 28 14 28 43 14 75 97 47 24 49 22 89 91 60 23 35 58 27

166

28 68 27 82 97 47 36 38 53 35 18 05 61 66 73 31 20 55 23 65 22 27 24 65 97 47 24 66 40 37 45 62

Kjerulff Gitte Linding Hodsagervej 35 . . . . . . . . . . . . . . . Kjerulff Søren Hodsagervej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjerulff Søren Hodsagervej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Flemming Hallundbækvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Ingrid Hallundbækvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Ingrid Bente Hallundbækvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Lisbet Dam Drosselvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær-Jensen Inger Marie Irisvej 39. . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærgård Ingrid Hovedgaden 39 D . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærgård Ingrid Hovedgaden 39 D . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærgaard Jesper Videbæk Grønbækparken 99 . . . . . . . Kjærgaard Karen Margrethe Jernbanegade 9 . . . . . . . . . Kjærgaard Knud Højager 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærgaard Lauge Fredshegn 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærgaard Leif Olesen Jernbanegade 9 . . . . . . . . . . . . . Kjærgaard Maja Dam Grønbækparken 53. . . . . . . . . . . . Kjærhede Jens Gindeskovvej 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærs Mobil-Massage & Wellness Falkevej 11 . . . . . . . . Kjærsgaard Hanne Rugbjergvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærsgaard Jens Skov Danmarksgade 48 1 . . . . . . . . . . Kjærsgaard Karl Henrik Asbækhedevej 1 . . . . . . . . . . . . Kjærsgaard Karl Henrik Asbækhedevej 1 . . . . . . . . . . . . Kjærsgaard Karl Henrik Asbækhedevej 1 . . . . . . . . . . . . Kjøller Leif Gindeskovvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kl Ejendom Invest ApS Østvænget 61. . . . . . . . . . . . . . . Klaris Sofie Juul Hallundbækvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . Klaus Pedersen v/ Klaus Pedersen Stavlundvej 3 . . . . . . Klausen Karen Margrethe Engvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Klausen Leif Engvej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klausen Lotte Riis Solskrænten 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klausen Lotte Riis Solskrænten 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klausen Ruth Jakobe Sjællandsgade 11. . . . . . . . . . . . . Klausen Ruth Jakobe Sjællandsgade 11. . . . . . . . . . . . . Klausen Ruth Jakobe Sjællandsgade 11. . . . . . . . . . . . . Klausen Ruth Jakobe Sjællandsgade 11. . . . . . . . . . . . . Kleist Gerda Lørup Jersildvej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klemensen Anders Grumstrup Østergaardsvej 14. . . . . . Klemensen Martin Grumstrup Vestergade 30 . . . . . . . . . Klemensen Ole Grumstrup Bakkedraget 27 . . . . . . . . . . Klemmensen Jørn Farvervej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klemmensen Jørn Vendelbo Irisvej 16 . . . . . . . . . . . . . . Klemmensen Karin Langgade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klemmensen Karin Langgade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 35 04 43 22 32 80 63 22 32 66 44 97 42 01 77 97 42 01 77 21 45 55 21 28 14 68 51 29 72 38 31 97 47 61 03 21 30 63 08 29 91 97 47 60 74 07 05 97 47 25 77 24 90 78 03 40 95 32 00 97 47 22 33 97 47 28 92 23 46 53 00 29 78 95 05 23 46 06 12 97 47 37 80 21 96 76 10 20 33 67 80 97 45 43 53 50 57 51 00 60 24 79 69 26 71 97 51 22 88 71 30 51 86 60 23 97 45 25 20 29 26 13 65 53 35 77 13 42 77 18 80 42 22 49 03 42 20 24 21 52 39 20 18 23 37 57 31 60 19 01 36 61 69 30 73 51 51 02 01 97 47 37 84 40 51 65 44 24 26 29 40

Klinik for Fodterapi v/ Conny Nielsen Rugbjergvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 28 33 61

Klinik for Fysioterapi & Træning Haderup Nygade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klinkby Ellen Østergaardsallé 3 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . Klinkby Ellen Rørparken 14 A St . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klint Gunnar Bredgade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klint Gunnar Bredgade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 44 21 21 97 47 34 38 30 62 71 80 81 44 10 25 30 40 18 56

Klint’s Landbrug & haveservice Mønsted Skovvej 5 8800 Viborg . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 27 61 67

Klip og Krøl Skovvænget 37 7540 Haderup . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klit Mette Ørrevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klitgård Solveigh Helen Skaarup Riskærvej 3 . . . . . . . . . Kloster Alfred Nørreholmvej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kloster Alfred Nørreholmvej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kloster Daniel Nørreholmvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kloster Dorte Hedevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61 71 15 84 26 17 86 44 40 21 59 16 97 47 61 12 97 12 61 11 51 76 35 67 97 45 20 23

K


Kloster Dorte Hedevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kloster Jakob Tjørnevej 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kloster Johannes Hovedgaden 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kloster Johannes Hovedgaden 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kloster Johannes Hovedgaden 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kloster Martha Hovedgaden 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kloster Martha Marie Hovedgaden 54 . . . . . . . . . . . . . . Kloster Martin Nørreholmvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kloster Ove Ommosevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gdr Ove Kloster Ommosevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kloster Preben Hedevej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kloster Preben Hedevej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kloster Søren Hedevej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kløjgaard Rikke Lykke Birkevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53 66 31 24 97 45 20 85 97 47 61 09 31 15 74 72 23 48 06 08 97 47 61 09 40 61 15 45 61 76 85 26 97 47 60 68 20 25 60 68 97 45 20 23 20 11 70 23 53 66 60 76 28 30 39 51

KMS-Service 31 37 20 38 52 23 32 05 52 23 23 57 61 75 70 56 40 40 20 09 29 67 66 23 51 24 61 38 40 59 28 83 30 42 40 49 61 28 99 98 61 27 28 82 22 44 99 94 24 76 14 25 40 46 97 46 22 98 00 30 22 67 25 62 97 47 20 38 97 47 13 50 61 29 38 47 24 24 12 38 23 67 79 50 21 48 10 50 20 58 70 38 97 46 83 61 30 59 26 68 61 76 01 94 61 36 29 72 21 82 82 11 97 47 37 24 52 37 19 50 32 20 18 95 30 13 22 42 20 64 13 33 21 57 93 60 96 10 20 02 21 44 62 78 40 95 56 56 20 27 95 52 51 93 52 50 23 26 52 50 97 47 22 42 23 49 49 56 61 74 74 68 29 87 98 17 41 62 34 22 30 52 77 62 21 24 91 54

51 54 18 38 97 45 66 54 31 41 90 75 29 71 33 20 40 97 26 25 60 81 00 89 25 12 25 23 60 16 53 13 61 18 30 29 31 23 01 36 31 20 51 16 81 17 41 18 31 34 53 76 28 56 53 76 26 74 53 76 97 42 28 94 30 20 30 94 97 47 61 95 60 93 30 34 27 79 37 77 21 74 95 50 97 45 60 69 97 45 60 38 25 56 59 28 24 20 20 44 28 80 09 49 60 23 40 67 20 45 24 35 30 20 46 43 29 38 65 57 23 67 14 30 60 23 13 98 96 92 30 75 42 78 52 92 97 47 64 60 22 36 55 24 71 75 21 51 22 98 03 44 21 56 34 71 52 61 21 41 42 78 28 33 60 46 58 86 42 39 35 91 97 47 12 84 40 30 01 04 97 45 66 02 61 71 46 78 96 41 30 07 28 34 30 48 20 98 99 50 21 90 44 55 61 36 14 78 41 35 30 03 97 47 22 91 64 66 43 62 20 15 61 74 31 18 11 22 24 25 54 46 22 49 54 11 97 47 60 36 40 27 09 89 25 52 91 54

167

Navneregister

K

Nålemagervej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knoop Kimie Holstebrovej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knoop Lars Holstebrovej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knop Michael Karupvej 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knop Michael Bournonwille Karupvej 46 . . . . . . . . . . . . Knud Ejlersen Tvedvej 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knud Wraae Nygårdvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knude Niels Peter Troelstrupvej 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . Gdr. Niels Peder Knude Troelstrupvej 6 . . . . . . . . . . . . . . Knude Søren Anemonevej 2 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knude Tove Nørbjerg Troelstrupvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Allan Fårbækvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Bent Hovedgaden 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Bruno Sønderagervej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Charlotte Østergaard Fårbækvej 13 . . . . . . . . . Knudsen Charlotte Østergaard Fårbækvej 13 . . . . . . . . . Knudsen Erik Rugbjergvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Erik Højager 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Erik Højager 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Erik Rugbjergvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Erik Højager 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Erik Højager 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Erik Rugbjergvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Georg Nørreholmvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Georg Nørreholmvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Gunner Romvigvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Hanne Jensine Andreassen Udholmvej 5 . . . . . Knudsen Hanne Jensine Andreassen Udholmvej 5 . . . . . Knudsen Hans Peder Anemonevej 20 B . . . . . . . . . . . . . Knudsen Hans Peder Anemonevej 20 B . . . . . . . . . . . . . Knudsen Henry Gindeskovvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Hilda Margrethe Søndergade 22 . . . . . . . . . . . Knudsen Jane Skovgaard Fynsgade 8 . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Jonna Tolderlund Sønderagervej 10. . . . . . . . . Knudsen Lizzi Marie Skolevænget 29. . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Lizzi Marie Skolevænget 29. . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Niels Jørgen Rørkærvej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Niels Jørgen Rørkærvej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Otto Richard Jyllandsgade 25 . . . . . . . . . . . . . Knudsen Otto Richard Jyllandsgade 25 . . . . . . . . . . . . . Knudsen P V Søndergade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Rene Juhl Irisvej 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Susanne Korsgaard Romvigvej 15 . . . . . . . . . . Knudsen Susanne Korsgaard Romvigvej 15 . . . . . . . . . . Knudsen Svend Erik Østvænget 109 A . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Svend Erik Østvænget 109 A . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Tommy Duedahl Engvej 33 B . . . . . . . . . . . . . .

Knudsen Vivi Mariann Skaarup Syrenvej 10 . . . . . . . . . . Kobbernagel Leif Erik Bech Egeskrænten 4 D. . . . . . . . . Kobbernagel Leif Erik Bech Egeskrænten 4 D. . . . . . . . . Koch Lene Flohr Rugvænget 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kofod Karl Andreas Bredgade 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kofoed Rikke Kløjgaard Birkevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kofoed Rikke Kløjgaard Birkevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kokholm Anita Lauth Højgade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kokholm Birthe Hallundbækvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kokholm Birthe Hallundbækvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kokholm Birthe Hallundbækvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kokholm Bo Skov Fynsgade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kokholm Bo Skov Fynsgade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kokholm Bo Skov Fynsgade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kokholm Bo Skov Fynsgade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kokholm Frank Fynsgade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kokholm Frank Fynsgade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kokholm Grethe Østergaardsallé 3 3 6. . . . . . . . . . . . . . Kokholm Sara Katrine Jens Jensensvej 6 E . . . . . . . . . . Kokholm Sara Katrine Jens Jensensvej 6 E . . . . . . . . . . Kokholm Susanne Fynsgade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koldkur Fårbækvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koldkur Jørn Ved Hegnet 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolling Lars Havrevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolling Lars Havrevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolling Lillian Birgitte Havrevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolling Line Korsgaard Havrevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolling Mikael Boghvedevej 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolling Susanne Bek Boghvedevej 25. . . . . . . . . . . . . . . Kolling Susanne Bek Boghvedevej 25. . . . . . . . . . . . . . . Kolling Susanne Bek Boghvedevej 25. . . . . . . . . . . . . . . Kolling Thomas Korsgaard Havrevej 7 . . . . . . . . . . . . . . Kolodziej Karol Østvænget 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolodziej Karol Østvænget 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kongensgaard B. Skavevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kongensgaard Bente Skavevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konovalova Iana Åvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konsulentfirmaet Jonas Nørgaard Danmarksgade 22. . . Korsgaard Tage Danmarksgade 66. . . . . . . . . . . . . . . . . Kovpanets Yaroslav Hovedgaden 33 . . . . . . . . . . . . . . . . Kozlowska Agnieszka Bozena Ahornvej 3 . . . . . . . . . . . . Kozlowski Waldemar Grzegorz Ahornvej 3 . . . . . . . . . . . Kozlowski Waldemar Grzegorz Ahornvej 3 . . . . . . . . . . . Kragh Karin Bendixsen Lyngen 5 C . . . . . . . . . . . . . . . . Krarup Bjarne L Højager 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krarup Erik Engbakken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krarup Gerda Rosenbjerg Eliseborgvej 5 . . . . . . . . . . . . Krarup Gunner Lind Eliseborgvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Krarup Kathrine Luther Højager 43. . . . . . . . . . . . . . . . . Krarup Peter Dam Skærbækvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krautwald Karen Marie Skovvænget 45 . . . . . . . . . . . . . Krigbaum Ann Bjørnskov Langgade 90. . . . . . . . . . . . . . Krigbaum Ann Bjørnskov Langgade 90. . . . . . . . . . . . . . Krista og Henry Helms Skolegade 30 A . . . . . . . . . . . . . Kristensen Aksel John Ørrevej 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Aksel John Ørrevej 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Alex Obitsø Lærkevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Alex Obitsø Lærkevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Alex Obitsø Lærkevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Allis Parkvej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Allis Parkvej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Anne Brock Industrivej 20. . . . . . . . . . . . . . .

K


Navneregister

K

Kristensen Benny Grynderup Sjællandsgade 6 . . . . . . . . Kristensen Bent Kjærgaard Skovvænget 71 . . . . . . . . . . Kristensen Bent Kjærgaard Skovvænget 71 . . . . . . . . . . Kristensen Bente Rosenvænget 7 St tv. . . . . . . . . . . . . . Kristensen Bodil Marie Mosevænget 22 . . . . . . . . . . . . . Kristensen Brian Høgh Anemonevej 25 B . . . . . . . . . . . . Kristensen Brian Kjær Haderisvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Brian Kjær Haderisvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Charlotte Bakkedraget 25 . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Charlotte Køhler Engvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Charlotte Tanderup Bakkedraget 25 . . . . . . . Kristensen Conni Bakkedraget 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Conni Wind Bakkedraget 7 . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Dan Reinholt Lundgaardsgade 5 . . . . . . . . . . Kristensen Egon Tjørnevej 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Egon Kærsgaard Tjørnevej 52 . . . . . . . . . . . . Kristensen Else Marie Hedegaard Skolevænget 2. . . . . . Kristensen Erna Skovvænget 71. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Esther Vejen Engdraget 17 . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Flemming Lundgårdsparken 37 . . . . . . . . . . Kristensen Flemming Lundgårdsparken 37 . . . . . . . . . . Kristensen Flemming Engvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Frode Bang Karupvej 29 1 . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Frode Bang Karupvej 29 . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Frode Bang Karupvej 29 . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Frode Bang Karupvej 29 . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Grethe Østergaardsallé 7 1 3 . . . . . . . . . . . . Kristensen Grethe Nielsen Østergaardsallé 7 1 3 . . . . . . Kristensen Gunner Frølund Mosevænget 30 . . . . . . . . . . Kristensen Gunner Frølund Kildevej 2. . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Hanne Margrethe Stadsbjerg Herningvej 30 . Kristensen Heidi Visholm Lundgårdsparken 32. . . . . . . . Kristensen Heidi Visholm Lundgårdsparken 32. . . . . . . . Kristensen Heine Høgh Engvej 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Helle Viftrupvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Henrik Bo Karupvej 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Henry Løvigvej 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Hugo Madsen Østertoft 49 . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Ingrid Falkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Jakob Farvervej 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Jane Brandt Tusbækvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Jens Peder Langbo Vestager 1 . . . . . . . . . . . Kristensen Jens Peder Møller Varhedevej 6 . . . . . . . . . . Kristensen Jens Peder Møller Varhedevej 6 . . . . . . . . . . Kristensen John Lundgårdsparken 64 . . . . . . . . . . . . . . Kristensen John Lundgårdsparken 64 . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Jonas Langgade 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Jytte Lundgårdsparken 24 . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Jytte Lundgårdsparken 24 . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Jytte Irene Lærkevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Jørgen Eigil Lergravvej 25 . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Karen Høgh Lundgårdsparken 7 . . . . . . . . . . Kristensen Karin Irisvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Karl Theodor Lundgårdsparken 35 . . . . . . . . Kristensen Karl Theodor Lundgårdsparken 35 . . . . . . . . Kristensen Klaus Viborgvej 366 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Knud Erik Mosevænget 22 . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Leif Lundgårdsparken 7 . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Leif Lundgårdsparken 7 . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Leif Nyholm Falkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Leif Obitsø Åbakkevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Leif Obitsø Åbakkevej 13 . . . . . . . . . . . . . . .

168

20 46 93 61 91 25 22 14 20 43 43 09 60 92 18 47 22 84 81 55 23 61 79 98 97 54 85 69 60 12 60 69 97 47 36 71 21 24 10 21 21 64 69 39 40 14 86 17 96 10 96 10 22 44 21 08 32 17 27 94 30 20 35 49 25 36 72 16 97 45 22 14 51 92 97 47 97 45 63 22 24 21 02 64 21 24 11 62 97 45 61 00 40 14 12 12 24 94 52 70 24 78 50 76 97 47 21 42 29 29 16 96 97 47 37 39 61 60 92 81 28 90 85 83 61 68 02 68 26 81 68 31 22 79 08 97 29 63 80 17 21 77 33 97 97 45 24 70 97 47 14 77 22 16 82 96 29 25 14 22 30 28 85 29 61 54 42 06 97 47 28 45 40 19 29 45 35 11 62 35 22 64 48 05 31 33 12 10 97 47 14 10 21 23 23 92 51 88 15 40 21 80 64 93 40 97 29 96 30 48 36 73 97 47 27 68 20 62 70 47 20 73 47 04 61 79 28 65 97 47 29 96 25 33 29 96 28 65 46 69 97 45 24 93 40 82 57 74

Kristensen Leif Obitsø Åbakkevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Linda Winding Hogagervej 26 . . . . . . . . . . . . Kristensen Lise Hirsevænget 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Maibritt Langgade 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Malene Friis Sønder Skjerkvej 16 . . . . . . . . . Kristensen Maria Kviesgaard Rørkærvej 2 . . . . . . . . . . . Kristensen Maria Kviesgaard Rørkærvej 2 . . . . . . . . . . . Kristensen Maria Kviesgaard Rørkærvej 2 . . . . . . . . . . . Kristensen Maria Kviesgaard Rørkærvej 2 . . . . . . . . . . . Kristensen Martin Nygaard Sønder Skjerkvej 16. . . . . . . Kristensen Martin Nygaard Sønder Skjerkvej 16. . . . . . . Kristensen Merete Hauge Irisvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Merete Hauge Irisvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Merete Hauge Irisvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Michael Bang Rørparken 30 1. . . . . . . . . . . . Kristensen Natasja Liv Wind Bellisvej 3 . . . . . . . . . . . . . Kristensen Nick Hornshøj Skolestien 7 . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Ole Egevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Ole Egevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Paw Skolevænget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Paw Meldgaard Skolevænget 2. . . . . . . . . . . Kristensen Per Karupvej 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Per Bang Karupvej 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Pernille Egeskrænten 13. . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Pernille Egeskrænten 13. . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Pernille Egeskrænten 13. . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Petra Hedegaard Drosselvej 6. . . . . . . . . . . . Kristensen Pia Dahl Østertoft 49 A . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Rita Annette Løvigvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Spomenka Rørparken 16 B St. . . . . . . . . . . . Kristensen Svend Gustav Toppergårdvej 6 . . . . . . . . . . . Kristensen Søren Arbjerg Mølleparken 18 . . . . . . . . . . . Kristensen Thomas Jensby Skovvænget 95 . . . . . . . . . . Kristensen Thorkild Ørrevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Thorkild Ørrevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Tonny Rørkærvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Ulla Engbakken 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Ulrik Industrivej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Vagn Nørgaard Bygvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Vagn Nørgaard Bygvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Vagn Nørgaard Bygvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . Kristian Farvervej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Bent Lundbyvej 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Bent Lundbyvej 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Bent Lundbyvej 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Carl Sjællandsgade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Gitte Lundbyvej 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Henning Hovedvejen 12 . . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Henning Hovedvejen 12 . . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Jens Østergaardsvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Jens Peder Parkvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Kasper Bach Rosenvænget 10 . . . . . . . . . . . Kristiansen Kasper Bach Engvej 10 1 . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Kristian Parkvej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Laurids Møller Karupvej 3 . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Svend Hirsevænget 10. . . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Svend Hirsevænget 10. . . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Svend Hirsevænget 10. . . . . . . . . . . . . . . . . Krogsgaard Else Krogh Rugvænget 17 . . . . . . . . . . . . . . Krogsgaard Eva Irisvej 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krogsgaard H Irisvej 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krogsgaard Knud Erik Grønsværen 4 . . . . . . . . . . . . . . .

20 84 27 74 27 12 49 82 20 53 84 81 31 23 89 17 29 45 19 39 30 95 35 45 22 99 38 17 22 65 28 03 22 36 57 82 30 26 00 59 21 60 16 30 93 98 01 45 50 81 51 36 30 72 16 13 22 80 00 39 91 55 03 50 61 77 19 55 97 45 40 50 24 80 48 30 97 45 21 74 25 36 81 30 20 86 61 63 22 43 89 11 81 90 86 49 25 77 53 19 20 96 13 39 97 45 24 39 20 10 28 32 61 74 77 72 25 38 82 05 23 30 68 62 97 45 44 12 29 61 21 19 97 47 23 03 21 40 92 66 97 35 45 95 31 71 92 92 26 77 21 01 97 47 26 90 23 61 50 72 23 23 26 09 41 67 47 78 51 48 76 53 40 62 65 41 24 44 37 80 40 10 91 34 40 45 63 65 42 19 24 91 40 57 25 09 97 47 21 65 22 17 54 14 34 11 06 13 27 24 41 63 31 53 99 31 23 42 32 66 97 47 33 65 52 37 04 01 24 98 39 23 30 46 78 84 29 70 25 39 97 47 25 39 97 47 17 07

K


Krogsgaard Knud Erik Søndergade 1 St . . . . . . . . . . . . . Krogsgaard Lone Gabsvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krogsgaard Oscar Rugvænget 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . Kronborg Claus Tjørnevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kronborg Signe Karlsmose Sjællandsgade 21 . . . . . . . . Kruse Lissy Lundgårdsparken 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kruse Mogens Borg Lundgårdsparken 86 . . . . . . . . . . . Kruse Ruth Petersen Sjællandsgade 17 . . . . . . . . . . . . . Krøjgaard Søren Hornshøj Tvedvej 11. . . . . . . . . . . . . . . Kuchartik Anette Åskrænten 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kuchartik Anette Åskrænten 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kuchartik Anette Åskrænten 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kudahl-Pedersen Inge Peulicke Løvigvej 4 . . . . . . . . . . . Kurt Hjerrild Sørensen Viborgvej 378 . . . . . . . . . . . . . . . Kusk Conny Kirkegade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kusk Else Smedegade 1 St th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kusk Lisbeth Aaberg Søndermarken 13 . . . . . . . . . . . . . Kvideo v/ Kasper Nielsen Lundgårdsparken 72. . . . . . . . Kvist Rene Østvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kvist Rene Østvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Künnapuu Jørn Kim Bredgade 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kærgaard Charlotte Engelhardt Tusbækvej 23 . . . . . . . . Kærgaard Majbrit Nørskov Lundholmvej 2 . . . . . . . . . . . Kæseler Irene Østertoft 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29 44 95 27 25 12 58 30 97 47 25 01 61 67 85 61 40 95 47 15 21 24 72 70 51 18 18 53 51 42 99 16 61 33 23 29 60 57 50 86 24 26 50 86 23 64 39 75 97 45 26 52 40 50 70 91 30 70 44 92 23 49 83 85 40 40 80 07 22 83 08 05 28 69 37 84 28 55 49 37 28 51 45 61 22 23 34 11 30 48 57 27 97 54 73 86

Købmandsgårdens Genbrug Danmarksgade 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Køhler Conny Elisabeth Engelbrecht Anemonevej 21 A . . Køhler Heidi Wind Ljørringvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Køhler Heidi Wind Ljørringvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Køhler John Industrivej Nord 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Køhler John Industrivej Nord 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Køhler Per Lund Ljørringvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kølbæk Helle Næstholt Gråsandvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . Kaag Tine Skærbæk Langgade 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaas Søren Anemonevej 11 A St . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L

51 37 67 67 31 70 70 38 42 95 95 06 27 60 50 88 97 13 36 22 40 11 96 22 28 34 18 12 97 14 30 97 97 45 44 22 28 49 08 05

K

21 85 19 56 29 60 45 10 24 48 45 10 42 50 97 47 42 44 97 47 29 64 72 35 27 51 13 17 97 47 30 44 42 44 97 17 50 51 46 84 61 74 75 56 51 75 66 38 20 98 98 61 52 38 40 48 52 38 25 02 25 79 33 38 40 43 54 37 97 45 25 29 97 47 36 42 97 14 30 56 22 37 83 08 42 70 14 20 21 57 93 92 51 29 63 34 29 21 04 79 97 47 28 90 50 41 83 15 96 29 30 29 61 38 03 75 97 47 39 52 97 47 28 55 97 47 19 71 97 45 42 93 24 67 57 93 97 47 26 59 22 47 42 63 97 47 20 20 40 10 41 33 30 70 41 33 31 18 04 45 24 26 77 47 97 45 22 95 20 64 03 74 20 29 75 34 26 44 23 07 51 98 97 47 96 52 28 55 21 93 65 30 97 45 45 41 60 91 73 29 41 44 45 52 97 45 61 65 61 79 03 42 30 32 36 31 61 67 51 55 23 25 51 55 30 33 02 32 97 45 26 76 24 98 37 06 60 64 92 75 51 21 89 78 22 44 83 20

169

Navneregister

Ladefoged Lotte Karupvej 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 53 65 60 Ladegaard Meta Vestparken 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 54 49 48 Ladegaard Susan Bredgade 13 B. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 12 10 30 Laier Bettina Juhl Bredgade 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 45 18 Laila Mikkelsen Vester Feldborgvej 26 . . . . . . . . . . . . . . 97 47 63 48 Landbrug/Elisabeth Malling Browne Egelundvej 4 . . . . . 97 45 60 56 Landbruger Christian Peder Sve v/ Christian Peder Svendsen Bjergmosevej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 33 33 87 Landbruger Erik Jensen Bredgade 85 . . . . . . . . . . . . . . 40 30 57 10 Landbruger Svend-Olof Sjøstrøm v/ Svend-Olof Sjøstrøm Lundholmvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 60 90 Landbrugere O Sundstrup/E Trankj v/ Olav Sundstrup Feldborgvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 88 11 09 Landbrugere O Sundstrup/E Trankjær Feldborgvej 19 . . . 97 47 61 00 Landmand Børge Hareskov v/ Børge Hareskov Hallundbækvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 61 10 29 Langbo Anna Bolette Langbovej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 30 04 89 Langbo Jens Peder Vestager 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 25 48

Lange Rico Per Østertoft 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lange-Kornbak Tina Linding Tusbækvej 27 . . . . . . . . . . Langekornbak Tina Linding Tusbækvej 27 . . . . . . . . . . . Langgaard Dorthe Vestergade 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Langgaard Dorthe Vestergade 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Langgaard Dorthe Vestergade 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Langgaard Dorthe Vestergade 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Langgaard Jørgen Hammer Vestergade 17 . . . . . . . . . . Langgaard Jørgen Hammer Vestergade 17 . . . . . . . . . . Langvadbjerg Fonden Ljørringvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Lars Bonde Nørreholmvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lars Bredtoft Sønder Skjerkvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lars Horslund Videbæk Grønbækparken 4 . . . . . . . . . . . Larsen Alex Markedspladsen 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Alex Markedspladsen 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Alice Rosenvænget 1 1 th . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Allan Tusbækvej 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Anna Lise Dam Nørregade 32 . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Arne Hvedevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen B Grovevej 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Bent Skærbækvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Birthe Sjællandsgade 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Birthe Sjællandsgade 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Brian Stoubæk Parken 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Brian Stoubæk Parken 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Børge Kløvervej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Børge Kløvervej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Camilla Bredgade 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Camilla Bredgade 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Christen Dam Skærbækvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Christen Dam Skærbækvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Christian Dam Skærbækvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Christian Georg Egevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Christian Georg Egevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Elin Østertoft 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Elin Østertoft 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Elly Johanne Mathilde Østergaardsallé 3 2 8 . . . Larsen Evald Emil Grantoften 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Evald Emil Grantoften 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Gert Houmøller Fynsgade 11 . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Gunner Ejvind Irisvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen H Løwig Tjørnevej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Hans Parkvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Hans Løwig Tjørnevej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Henning V Fynsgade 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Inger Marie Irisvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Jacob Dam Karupvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Jan Skree Herningvej 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Jane Gammel Landevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Jens Verner Bredgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Jette Langgade 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Jørgen Bondrup Karupvej 79 . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Jørgen Bondrup Karupvej 79 . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Kenneth Filtenborg Rosenvænget 5 1 mf . . . . . . Larsen Kim Martin Skovvænget 83. . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Kim Martin Skovvænget 83. . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Kristian Bodholdt Hasselbalch Østvænget 61 . . . Larsen Kristian Øjvind Vibevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Kristian Øjvind Vibevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Lene Birgit Togsverd Kløvervej 11. . . . . . . . . . . . Larsen Lisbeth Philbert Skovvænget 83 . . . . . . . . . . . . . Larsen Lone Boghvedevej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L


Larsen Martin Søndergade 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Mette Krogh Kildevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Michael Hall Hovedgaden 14 . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Michael Hall Hovedgaden 14 . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Morten Langgade 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Morten Langgade 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Niklas Enevold Hodsagervej 70. . . . . . . . . . . . . . Larsen Per Svolgaard Bredgade 43 . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Per Svolgaard Bredgade 43 . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Rehné Alexander Højgade 6 A. . . . . . . . . . . . . . . Larsen Renate Elisabeth Elmevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Rene Sølvbjerg Vistorpvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Rene Sølvbjerg Vistorpvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Ronni Videbækvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Ruth Lundgaardsgade 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Ruth Lundgaardsgade 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Susanne Sjællandsgade 30. . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Susanne Sjællandsgade 30. . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Svend Søby Lundgaardsgade 14 . . . . . . . . . . . . Larsen Thomas René Langgade 31 . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Thomas René Langgade 31 . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Thomas René Langgade 31 . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Torkild Kildsgaard Ørrevej 27 . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Torkild Kildsgaard Ørrevej 27 . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Torkild Kildsgaard Ørrevej 27 . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Torkild Kildsgaard Ørrevej 27 . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Torkild Kildsgaard Ørrevej 27 . . . . . . . . . . . . . . . Lassen Anne Ramskov Danmarksgade 55 . . . . . . . . . . . Lassen Benny Errol Bygvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lassen Berit Bygvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lassen Clara Bredgade 68 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lassen Clara Bredgade 68 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lassen Hans Anton Hogagervej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . Lassen Hans Anton Hogagervej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . Lassen Kenney Danmarksgade 55 . . . . . . . . . . . . . . . . .

41 16 81 87 23 21 92 22 53 62 62 00 53 35 20 84 51 74 30 90 27 57 31 12 60 13 89 93 61 70 46 50 61 68 59 12 51 52 78 60 97 45 43 04 52 63 60 71 24 60 50 43 35 14 02 45 97 47 23 07 61 70 97 47 26 82 42 38 22 59 07 03 61 70 69 73 42 76 23 03 42 30 85 90 22 35 13 96 97 47 36 34 60 74 36 34 42 98 36 34 28 99 74 90 24 41 49 19 60 17 27 13 40 57 38 01 23 43 09 36 97 45 40 40 29 79 05 40 97 45 43 41 29 46 01 41 31 26 75 81

Lasses Vinduespolering

Navneregister

L

Gammel Landevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauesen Torben Langkilde Sandgårdvej 15 . . . . . . . . . . Lauesen Torben Langkilde Sandgårdvej 15 . . . . . . . . . . Laugesen Anders Hestbjergvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laugesen Anders Hestbjergvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laugesen Anders Hestbjergvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laugesen Erling Strunge Damgaard Sønderagervej 46. . Laugesen Erling Strunge Damgaard Sønderagervej 46. . Laugesen Flemming Bjergmosevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . Laugesen Henning Lergravvej 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . Laugesen Jesper Gyvelvej 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laugesen Jesper Gyvelvej 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laugesen Jesper Gyvelvej 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laugesen Lisbeth Holtevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laugesen Signe Holtevej 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laugesen Verner Holtevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Alex Marinus Skyttevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Anna Marie Holk Vestergade 3 1 . . . . . . . . . . Lauridsen Anna Mette Engholm Hvedevej 4 . . . . . . . . . . Lauridsen Anna Mette Engholm Hvedevej 4 . . . . . . . . . . Lauridsen Anne Dorthe Skolegade 22 . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Arne Anemonevej 7 D 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Arne Anemonevej 7 D 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Arne Ringgård Jyllandsgade 3 . . . . . . . . . . . . Lauridsen Arne Ringgård Jyllandsgade 3 . . . . . . . . . . . . Lauridsen Asbjørn Hoff Ringgård Højager 14 . . . . . . . . .

170

27 99 68 23 40 71 42 39 25 21 57 67 51 24 09 35 50 90 69 84 24 27 44 46 28 84 55 35 28 25 15 73 97 47 31 29 97 47 21 60 97 47 14 02 22 32 88 41 21 72 38 17 21 73 57 70 23 86 05 61 31 49 22 80 21 13 58 93 26 18 20 62 61 68 84 40 51 14 27 05 29 90 31 49 97 47 19 15 30 50 20 89 28 34 42 39 20 72 53 12 93 88 80 60

Lauridsen Bent Langgade 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Bent Langgade 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Bente Danmarksgade 52 . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Bo Grovevej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Carsten Lund Violvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Carsten Lund Violvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Carsten Lund Violvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Ejlif Jørgen Holstebrovej 13 . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Ejlif Jørgen Holstebrovej 13 . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Emmy Vestergade 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Emmy Vestergade 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Ernfred Vinther Lundgårdsparken 66 . . . . . . . Lauridsen Ernfred Vinther Lundgårdsparken 66 . . . . . . . Lauridsen Ernfred Vinther Lundgårdsparken 66 . . . . . . . Lauridsen Frida Andrea Mosevænget 24 . . . . . . . . . . . . Lauridsen Grethe Frølund Mosevænget 20 . . . . . . . . . . . Lauridsen Gry Steensig Lundgårdsparken 23 . . . . . . . . . Lauridsen Helle Rugbjergvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Henning Rugvænget 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Jacob Hviid Hodsagervej 43. . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Jens Vinkelvej 8 St. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Jens Hansen Vinkelvej 8 St . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Karen Dalum Højager 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Kasper Lunding Møllestræde 6 1 . . . . . . . . . . Lauridsen Keld Ljørringvej 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Keld Ljørringvej 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Knud K Rugvænget 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Knud Kristian Rugvænget 27 . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Kristian Rugbjergvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Kurt Steensig Lundgårdsparken 23 . . . . . . . . Lauridsen Lena Rugbjergvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Leo Tusbækvej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Lissy Krista Skolegade 11 . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Lissy Krista Skolegade 11 . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Lissy Krista Skolegade 11 . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen M Lund Hodsagervej 81. . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Mariuns Hodsagervej 81 . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Mariuns Hodsagervej 81 . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Martin Østvænget 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Martin Østvænget 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Martin Østvænget 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Mathias Munch Rugvænget 49 . . . . . . . . . . . Lauridsen Nicolai Skovvænget 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Nicolai Skovvænget 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Nicolai Skovvænget 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Nicolai Vormstrupvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Niels Kristian Fenger Lundgårdsparken 5. . . . Lauridsen Ole Hareskov Østertoft 61 . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Ole Hareskov Østertoft 61 . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Ole Hareskov Østertoft 61 . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Pia Hestbech Lund Violvej 4 . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Pia Hestbech Lund Violvej 4 . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Preben Armose Højager 5 . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Preben Armose Højager 5 . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Preben Armose Højager 5 . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Ragna Rugvænget 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Ruth Haaning Holstebrovej 13 . . . . . . . . . . . . Lauridsen Tage Sandgårdvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Tage Sandgårdvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Tage Sandgårdvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Tage Sandgårdvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Tage Sandgårdvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 45 46 00 23 64 59 46 97 45 41 67 60 10 66 11 51 91 76 12 42 41 76 12 29 84 76 12 97 47 33 73 22 79 09 03 60 92 16 43 42 34 60 25 97 47 27 69 29 40 18 44 29 40 18 28 51 74 28 88 30 24 74 90 22 80 28 72 41 13 35 30 97 47 28 07 51 48 23 67 97 14 33 80 25 89 00 42 40 68 33 37 40 56 31 80 23 68 41 14 22 16 79 48 97 47 27 01 27 19 66 90 41 13 35 40 21 67 03 02 22 86 64 45 29 62 62 23 30 28 22 49 29 71 22 49 29 13 39 77 97 47 60 73 27 71 54 55 26 68 39 44 24 63 50 62 23 68 63 50 21 74 51 02 26 18 83 23 51 21 73 58 51 21 73 24 51 21 73 22 21 20 91 63 97 47 28 78 97 47 32 75 30 12 62 75 23 26 68 43 91 55 76 12 60 64 76 12 42 22 22 48 30 22 02 65 29 70 93 22 27 35 78 28 60 69 33 73 97 14 31 05 61 39 29 35 51 79 73 64 20 34 84 05 20 25 31 06

L


L

51 33 75 53 61 27 07 31 20 92 45 22 97 47 25 69 42 47 25 69 61 75 40 87 30 33 09 45 23 39 05 45 25 13 67 01 20 92 67 01 20 92 11 10 81 61 30 38 20 30 09 39 97 45 20 63 24 62 34 33 22 45 17 15 22 43 84 55 23 98 33 49 29 41 72 87 29 31 19 79 97 13 62 30 97 45 42 85 30 30 58 71 25 52 91 50 97 45 42 87 97 47 24 68 26 34 84 42 30 33 91 92 24 47 89 62 21 34 53 63 50 91 92 64 97 97 72 98 20 84 72 98 97 47 20 34 26 74 42 96 30 31 35 54 28 26 78 86 97 45 21 90 53 29 44 03 61 76 16 74 61 54 80 44 24 81 67 27 23 24 28 12 20 27 96 53 31 23 98 43 42 92 64 71 20 31 64 07 28 90 34 89 20 27 05 69 61 75 67 66 40 71 31 15 61 69 40 43 97 47 25 02 27 32 88 71 97 45 61 97 97 45 41 15 61 54 20 19 60 19 47 76 97 14 33 72 23 96 57 07 97 45 21 30 97 47 15 50

Laursen Regitze Seidelin Bakkedraget 3 . . . . . . . . . . . . Laursen Simon Lundgaardsgade 11. . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Susanne Lindholt Vestparken 16. . . . . . . . . . . . Laursen Thomas Bakbo Karupvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Tina Neil Lundbyvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Tina Neil Lundbyvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lausen Christian von Düring Holstebrovej 2 . . . . . . . . . . Lausen Christian von Düring Holstebrovej 2 . . . . . . . . . . Laustsen Egon Langgade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laustsen Egon Langgade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laustsen Ejgil Bredgade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laustsen Helle Eliseborgvej 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laustsen Johannes Røjkjær Skjerkvej 9 . . . . . . . . . . . . . Laustsen Karl Kristian Lundgårdsparken 6 . . . . . . . . . . . Laustsen Karl Kristian Lundgårdsparken 6 . . . . . . . . . . . Laustsen Knud Hugo Engvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauth Thomas Højgade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leander Laila Lundgaard Lyngskrænten 11 . . . . . . . . . . Leding Jesper Jørgen Boghvedevej 37. . . . . . . . . . . . . . Leding Laura Birgitte Bjørnum Boghvedevej 37 . . . . . . . Leding Lene Bruun Boghvedevej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . Leding Signe Birgitte Bjørnum Boghvedevej 37 . . . . . . . Leed Carsten Vestager 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lenler-Eriksen Hans-Rudolph Egelundvej 1 . . . . . . . . . . Lenler-Eriksen Hans-Rudolph Egelundvej 1 . . . . . . . . . . Leo Birkebæk Pilhusevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lespezeanu Cristian Ionut Rosenvænget 3 1 . . . . . . . . . Licong Maria Victoria Tutor Langgade 54 . . . . . . . . . . . . Liljenfred Birgith Stavlundvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liljenfred Birgith Rinnie Raunsgård Stavlundvej 16 . . . . Lind Anne Kjær Anemonevej 10 B St . . . . . . . . . . . . . . . Lind Bettina Tvedvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lind Gitte Egebjerg Rugvænget 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lind Gitte Egebjerg Rugvænget 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lind Henrik Kildevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lind Henrik Kildevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lind Henrik Kildevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lind Henrik Kildevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lind Mikkel Kjær Rolighedsvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lind Per Tvedvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lind Per Tvedvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lind Per Tvedvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lind Rikke Glistrup Birkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lind Rikke Glistrup Birkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lind Sara Dreisig Mikkelsen Tvedvej 18. . . . . . . . . . . . . Lindberg Annette Engvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lindberg Egon Engvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lindberg Maren Jensen Rørparken 32 B . . . . . . . . . . . . Lindberg Morten Grantoften 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lindberg Morten Grantoften 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lindberg Morten Grantoften 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lindberg Aase Engvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lindberg Aase Engvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linde Søren Nørgård Gabsvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linde Søren Nørgård Gabsvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lindholm Transport Nørregade 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lindholm Transport v/ Per Lindholm Lauritsen Nørregade 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lindholm-Andersen Lilly Østergaardsallé 3 3 2 . . . . . . . Lindholm-Andersen Linette Bygvej 10 . . . . . . . . . . . . . . Lindholm-Andersen Nicklas Søndermarken 44. . . . . . . . Lindholm-Andersen Patrick Søndermarken 44 . . . . . . . .

28 83 71 45 28 24 67 69 23 71 52 96 23 96 88 29 23 71 32 12 21 23 22 98 60 71 30 31 23 95 24 01 50 42 68 51 21 65 14 77 27 38 85 57 28 34 58 39 97 47 36 58 30 12 67 92 20 41 51 92 97 47 21 19 30 42 53 13 22 57 89 66 22 46 09 32 29 88 14 32 25 12 41 32 29 93 14 32 97 87 27 27 96 93 20 29 24 25 20 29 52 37 17 36 50 28 80 32 22 14 14 20 31 15 44 12 21 48 08 32 51 27 08 59 30 23 34 99 42 23 19 74 40 46 38 82 97 47 17 71 28 83 73 77 28 43 75 00 26 81 17 71 28 72 25 77 96 41 08 09 30 74 35 98 29 89 82 15 31 31 40 53 22 83 04 99 91 55 91 92 28 12 90 93 26 93 82 91 97 17 58 02 40 94 34 00 28 72 12 84 22 73 33 07 97 13 26 90 26 22 08 81 42 71 71 04 20 32 86 98 20 62 05 42 28 95 21 15 40 29 70 12 22 27 34 00 61 11 35 42 61 11 35 43

171

Navneregister

Lauridsen Tommy Nybo Lundgårdsparken 66. . . . . . . . . Lauridsen Torben Egeskrænten 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Torben Egeskrænten 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Tove Led Holstebrovej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Tove Led Holstebrovej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Trine Lund Falkevej 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Trine Lund Falkevej 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Trine Lund Falkevej 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Uffe Grønbækparken 10. . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Uffe Grønbækparken 10. . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Uffe Grønbækparken 10. . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Vera Irene Østergade 2 St 30 . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Ejner Holmgaard Boghvedevej 19 . . . . . . . . . . Lauritsen Gerda Lindholm Tjørnevej 12 B. . . . . . . . . . . . Lauritsen Gerda Lindholm Tjørnevej 12 B. . . . . . . . . . . . Lauritsen Henning Markvænget 11. . . . . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Jens Vissing Tjørnevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Karen Fabricius Jersildvej 5 . . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Karin Bredgade 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Karin Bredgade 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Kim Brian Skovvænget 89. . . . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Kurt Skovvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Kurt Skovvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Thomas Industrivej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Vagn Bruno Bredgade 82 . . . . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Verner Lundgårdsparken 1 . . . . . . . . . . . . . . . Lauritzen Paw Nørgaard Karupvej 77 . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Alex Morten Hodsagervej 38. . . . . . . . . . . . . . . Laursen Allan Kristian Feldborgvej 25. . . . . . . . . . . . . . . Laursen Anna Marie Rechnagel Skovvænget 77. . . . . . . Laursen Annemarie Gindeberg Skærbækvej 7 . . . . . . . . Laursen Bjarne Skolegade 30 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Bjarne Skolegade 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Børge Bakkedraget 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Casper Lundgårdsparken 8. . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Christina Lindholt Tusbækvej 49 . . . . . . . . . . . . Laursen Christina Lindholt Tusbækvej 49 . . . . . . . . . . . . Laursen Egon P Tjørnevej 9 B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Egon Peter Tjørnevej 9 B. . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Finn Karupvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Finn Karupvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Finn Ejvind Tusbækvej 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Finn Ejvind Tusbækvej 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Finn Ejvind Tusbækvej 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Frederik Barslundvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Grethe Bakkedraget 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Inge Charlotte Hogagervej 24 . . . . . . . . . . . . . . Laursen Inger Poula Skolegade 30 B . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Jan Lynge Vestparken 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Jenny Varhedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Jørgen Anemonevej 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Jørgen Peter Seidelin Bakkedraget 3 . . . . . . . . Laursen Kaj Bækgård Varhedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Kaj Bækgård Varhedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Karl Henrik Karupvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Kasper Birkevej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Kasper Bach Birkevej 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Kasper Bach Birkevej 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Kim Skærbækvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Mathilde Bakbo Karupvej 10. . . . . . . . . . . . . . . Laursen Niels Peder Hogagervej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Ole Lundbyvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L


Linthorst Hendrik Jan Rørparken 18 B St . . . . . . . . . . . . Linthorst Jan Hovedvejen 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linthorst Jantje Ravnmosevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linthorst Jantje Ravnmosevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linthorst Jantje Marjon Ravnmosevej 2 . . . . . . . . . . . . . Lisberg Bogi Lundgårdsparken 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lisberg Bogi Lundgårdsparken 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lisberg Tina Nyby Lundgårdsparken 41 . . . . . . . . . . . . . Lisberg Tina Nyby Lundgårdsparken 41 . . . . . . . . . . . . . Lisbeth Mikkelsen Vistorpvej 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lisby Tage Grantoften 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lisby Tage Grantoften 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lodberg Elin Hage Anemonevej 11 D 1 . . . . . . . . . . . . . Lodwick Peter Kurt Nørregade 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . Logomarketing ApS Rugbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . .

51 74 39 31 97 47 36 10 29 73 99 68 22 17 54 22 97 19 99 90 60 91 42 79 50 94 58 54 71 72 59 40 22 17 50 76 22 45 02 21 97 47 61 67 40 92 62 67 93 96 03 04 22 98 80 81 30 13 56 11

Entreprenør Lars Lohse ApS Langgade 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lohse Morten Stocholm Gyvelvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Lohse Pia Stocholm Gyvelvej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lohse Pia Stocholm Gyvelvej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lohse Pia Stocholm Gyvelvej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lohse Vagn Bredgade 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lohse Vagn Bredgade 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22 30 51 16 61 65 72 58 50 73 55 90 42 20 97 06 26 39 74 16 97 45 41 97 28 99 41 97

Lohses Køreskole Teglværksvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05124 Lokalbrugsen Fremad Bredgade 60 . . . . . . . . . . Looman Gerhard Edvard Troelstrupvej 10. . . . . . . . . . . . Looman Gerhard Edvard Troelstrupvej 10. . . . . . . . . . . . Looman Gerhard Edvard Troelstrupvej 10. . . . . . . . . . . . Looman Gerhard Edvard Troelstrupvej 10. . . . . . . . . . . . Lotte Mobil Åbakkevej 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Arne Kr Karupvej 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Carsten Varhedevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Henning Christensen Gråsandvej 6 . . . . . . . . . . . . Lund Henning Christensen Gråsandvej 6 . . . . . . . . . . . . Lund Jeanette Glistrup Skovvænget 29 . . . . . . . . . . . . . Lund Maren Meedom Karupvej 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Marianne Haahr Varhedevej 15 . . . . . . . . . . . . . . .

24 41 41 34 97 45 40 06 97 47 17 46 61 76 85 33 61 11 56 55 52 32 21 15 42 27 22 09 97 45 60 61 24 24 96 99 97 14 30 80 42 38 59 99 21 72 39 45 40 87 97 10 29 26 22 69

Tømrermester Martin Lund Karupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Monica Bornebusch Bygvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . Lund Niels Peder Højager 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Niels Peder Højager 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Niels Peder Højager 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Ole Christian Bornebusch Vestergade 22 St. . . . . . Lund Ole Christian Bornebusch Vestergade 22 St. . . . . . Lund Thomas Engvej 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 78 18 19 71 75 65 49 97 47 33 42 51 70 37 36 21 90 73 34 22 23 85 74 20 42 84 07 31 40 05 01

Lundhede Lars Friis Ahornvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lundhede Lars Friis Ahornvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lundhede Lars Friis Ahornvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lundhede Planteskole Gindeskovvej 22 . . . . . . . . . . . . . Lundsberg Thomas Rye Troelstrupvej 17 . . . . . . . . . . . . Lundsgaard Margrethe Sønderagervej 68 . . . . . . . . . . . Lundsgaard Randi Kronborgvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lundsgaard Randi Kronborgvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lundsgaard Randi Kronborgvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lundsgaard Thorben Sønderagervej 68 . . . . . . . . . . . . . Lyhne Hilmer Drosselvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lyhne Hilmer Drosselvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lyhne Kristian Falkevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lyhne Kristian Falkevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lyhne Kristian Falkevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lyhne Kristian Falkevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lyhne Kristian Falkevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lynderup Hanne Garsdal Skovvænget 39 . . . . . . . . . . . . Lynderup Hanne Garsdal Skovvænget 39 . . . . . . . . . . . . Lynderup Ove Østertoft 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lynghus Inge Langgade 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lynghus Inge Langgade 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lyngsø Anne Louise Grønbækparken 14. . . . . . . . . . . . . Lyngsø Anne Louise Egholm Grønbækparken 14 . . . . . . Lyngsø Frederik Grønbækparken 14. . . . . . . . . . . . . . . . Lynnerup Niels Lykke Åskrænten 8. . . . . . . . . . . . . . . . . Lysberg John Herningvej 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 45 44 30 42 40 64 91 23 11 28 30 96 41 00 10 21 47 21 67 97 47 32 44 97 47 15 04 41 27 38 33 40 52 26 26 29 67 93 10 41 97 34 07 20 91 24 07 41 58 25 27 40 26 24 07 27 24 30 72 24 45 08 94 20 74 31 81 29 92 30 77 20 64 68 94 20 18 88 99 97 45 40 45 23 29 57 97 29 47 45 29 97 47 63 64 30 60 10 30 40 38 23 78 23 90 91 90

Lægehuset i Aulum Rugbjergvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lægevagten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lægsgaard Jesper Vistorpvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lægsgaard Johnny Vistorpvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lægsgaard Johnny Vistorpvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lægsgaard Johnny Vistorpvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lægsgaard Johnny Vistorpvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lægsgaard Lilly Karupvej 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lægsgaard Niels Jørgen Vistorpvej 27 . . . . . . . . . . . . . . Lægaard v/ Mikael Haunstrup Nielsen Asbækhedevej 8 . Lækkeriet Bødkervej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løjstrup Hjørdis Rugvænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løjstrup Lene Hjørdis Lindgren Rugvænget 6 . . . . . . . . . Løjstrup Tom Rugvænget 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lørup John Fynsgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lørup John Fynsgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 47 22 11 70 11 31 31 23 93 13 75 96 41 51 41 61 31 48 99 20 89 98 26 20 88 63 13 86 86 17 16 97 14 30 30 61 26 30 56 22 78 60 80 97 47 30 89 20 73 15 84 40 63 74 90 26 28 27 83 23 28 07 68

Elly og Ole Lundager Albækvej 6 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 62 75 86 40 33 75 86

Kim Lundager

Navneregister

L

Albækvej 6 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lundgaard Dennis Guldsmed Skovvænget 63 . . . . . . . . Lundgaard Dennis Guldsmed Skovvænget 63 . . . . . . . . Lundgaard Gitte Skovvænget 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lundgaard Gitte Skovvænget 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lundgaard Ivan Skovvænget 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lundgaard Ivan Skovvænget 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lundgaard Ivan Skovvænget 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lundgaard Ivan Skovvænget 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lundgaard Thomas Bredtoft Ørrevej 42 . . . . . . . . . . . . .

172

40 83 35 95 28 90 68 20 22 26 81 09 97 45 61 99 97 45 61 98 97 45 61 99 97 45 61 98 61 54 04 33 23 60 61 28 26 81 47 55

M

Mads Kristian Blæsbjerg Sønder Skjerkvej 2 . . . . . . . . . Madsbjerg Jesper Farvervej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Alice Martensen Rørparken 12 B. . . . . . . . . . . . Madsen Andre Rosenvænget 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Andre Rosenvænget 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Anette Syrenvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Anne Syrenvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Birgit Østergaardsallé 7 3 4 . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Birgitte Vormstrupvej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51 76 06 73 22 59 02 88 97 47 24 89 61 30 26 78 40 34 67 54 60 15 13 92 97 47 21 35 97 47 23 33 40 55 65 63

M


M

34 10 98 25 41 66 77 42 27 66 19 00 23 43 88 60 20 87 23 69 26 82 27 06 29 86 74 90 24 24 97 76 88 91 26 05 60 51 72 91 23 61 71 52 23 23 45 52 22 86 07 18 30 22 21 93 24 98 10 84 97 45 42 13 40 32 11 69 21 71 90 07 20 27 52 62 28 18 85 45 26 22 67 20 21 86 25 40 40 27 43 62 24 61 03 81 97 17 37 46 42 20 38 95 29 61 10 06 26 29 33 74 97 45 24 80 97 47 15 07 97 40 44 54 51 30 08 17 23 41 84 52 21 15 12 90 24 24 25 03 97 43 81 45 23 46 29 58 24 43 33 22 50 56 36 88 97 45 43 77 29 84 74 90 97 47 22 86 24 96 55 86 21 82 44 86 27 16 62 79 30 34 05 17 61 45 57 62 61 45 57 28 27 52 22 05 20 62 04 28 97 47 33 57 50 91 91 97 20 28 72 20 61 60 55 17 61 60 13 71 30 11 37 07 20 13 63 49 97 47 61 89 22 43 07 02 20 30 99 72 97 45 40 49 24 48 02 42

Madsen Jørgen Tusbækvej 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Kai Erik Skjerkvej 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Kai Erik Skjerkvej 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Kai Erik Skjerkvej 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Karen Feldborgvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Karen Marie Søndermarken 14 . . . . . . . . . . . . . Madsen Karl Erik Karupvej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Karl Johannes Violvej 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Karoline Handberg Hedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . Madsen Kasper Førrisdahl Skjerkvej 11 . . . . . . . . . . . . . Madsen Kim Handberg Langgade 33 . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Knud Erik Syrenvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Knud-Erik Syrenvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Kris Hornshøj Bredgade 20 . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Kurt Stavlundvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Kurt Sigfred Stavlundvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Lajla Irene Sønder Skjerkvej 12 . . . . . . . . . . . . Madsen Lene Nørtoft Østergaardsallé 7 2 6 . . . . . . . . . . Madsen Lene Nørtoft Østergaardsallé 7 2 6 . . . . . . . . . . Madsen Linda Hvid Rosenvænget 1 St tv . . . . . . . . . . . . Madsen Lukas Syrenvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Malene Rohde Møller Grønbækparken 20 . . . . . Madsen Malene Rohde Møller Grønbækparken 20 . . . . . Madsen Manny Gammel Landevej 30 . . . . . . . . . . . . . . Madsen Michelle Friis Fynsgade 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Ole Preben Stavlundvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Ole Preben Stavlundvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Ole Preben Stavlundvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Ole Preben Stavlundvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Ole Preben Stavlundvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Olga Kristense Skolevænget 6 C . . . . . . . . . . . . Madsen Peder Ljørringvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Peter Kenneth Cato Hovedgaden 41 C. . . . . . . . Madsen Poul Dueholm Kærgårdvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Preben Tvedvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Ryan Bredgade 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Solvejg Parkvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Steen Noer Irisvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Steen Noer Irisvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Steffie Kristense Skolevænget 6 B . . . . . . . . . . Madsen Susi Barnholdt Lund Holstebrovej 11 . . . . . . . . Madsen Susi Barnholdt Lund Holstebrovej 11 . . . . . . . . Madsen Svend Erik Sønder Skjerkvej 12 . . . . . . . . . . . . Madsen Thomas Syrenvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Tinus Kirk Overgaardvej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Verner Østvænget 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Verner Riis Parkvej 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Verner Riis Parkvej 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Vibeke Lykke Brogårdvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Villy Kildevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gdr Villy Madsen Kildevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Vilna Holstebrovej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Vinni Elise Østvænget 115. . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Zita Emilie Østertoft 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madum Lars Grantoften 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madum Lone Langgade 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madum Lone Langgade 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madum Lone Langgade 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maher Omar Mohammad Jens Jensensvej 16 . . . . . . . . Majgaard Jimmy Yde Nørregade 38 . . . . . . . . . . . . . . . . Malaia Alina Vinkelvej 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manko Svitlana Vinkelvej 1 E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22 53 69 69 97 47 36 86 25 12 36 86 22 62 63 69 97 45 42 76 51 80 26 11 97 45 61 60 30 31 23 06 22 36 31 79 22 63 73 91 97 45 41 52 97 47 18 89 42 32 56 00 26 56 26 70 97 45 45 20 31 21 45 20 22 45 37 98 97 47 14 54 28 24 28 35 81 61 44 91 61 43 73 92 61 42 80 85 50 50 35 55 97 45 24 56 30 86 02 09 97 45 42 29 40 31 12 29 27 79 05 95 22 80 98 84 20 77 37 31 28 79 83 53 22 47 90 90 97 47 65 47 97 47 22 50 53 63 10 67 28 50 72 45 24 22 69 93 97 21 16 69 22 95 22 82 60 20 29 90 20 20 22 31 20 20 09 80 24 25 85 75 61 42 73 92 25 12 27 91 97 47 62 42 97 47 21 93 61 65 15 31 27 85 43 77 97 47 25 43 24 98 63 19 97 47 16 84 97 47 14 48 21 70 85 79 23 68 41 27 61 35 51 10 51 52 23 74 42 75 71 55 42 32 25 44 31 38 11 24 91 57 21 61 42 20 49 22

173

Navneregister

Madsen Birgitte Vormstrupvej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Birte Vråvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Birte Vråvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Birte Vråvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Birte Vråvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Bo Handberg Hedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Bodil Havrevej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Bodil Havrevej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Britta Bredgade 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Britta Sloth Bredgade 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Charlotte Maigaard Langgade 33 . . . . . . . . . . . Madsen Charlotte Maigaard Langgade 33 . . . . . . . . . . . Madsen Charlotte Maigaard Langgade 33 . . . . . . . . . . . Madsen Chris Anemonevej 12 B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Christian Sig Søndermarken 24 . . . . . . . . . . . . Madsen Dann Handberg Teglværksvej 17. . . . . . . . . . . . Madsen Dann Handberg Teglværksvej 17. . . . . . . . . . . . Madsen Dann Handberg Teglværksvej 17. . . . . . . . . . . . Madsen Dann Handberg Teglværksvej 17. . . . . . . . . . . . Madsen Ditte Grønbækparken 99. . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Dorte Tusbækvej 29 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Edel Højgade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Ejgild Lund Holstebrovej 20 . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Elna Margrethe Boghvedevej 13 . . . . . . . . . . . . Madsen Else Østergade 2 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Ester Hoffmann Østergaardsallé 3 2 1. . . . . . . . Madsen Ester Hoffmann Østergaardsallé 3 2 1. . . . . . . . Madsen Esther Kirstine Højager 57 . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Heine Kusk Lærkevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Henning Højgade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Henning Hodsagervej 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Henrik Hogagervej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Henrik Hogagervej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Henrik Hogagervej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Iben Ardal Nørreholmvej 8. . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Inger Johanne Anemonevej 3 A. . . . . . . . . . . . . Madsen Inger Johanne Anemonevej 3 A. . . . . . . . . . . . . Madsen Ingrid Bredgade 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Janne Birkelund Lundholmvej 3 . . . . . . . . . . . . Madsen Jens Tusbækvej 29 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jens Kjeld Havrevej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jens Martin Mosevænget 4. . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jens Martin Mosevænget 4. . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jens Martin Mosevænget 4. . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jesper Hornshøj Lundgaardsgade 21 . . . . . . . . Madsen Jesper Hvid Eliseborgvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jette Kirsti Kronborgvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jette Kirsti Kronborgvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jette Kirsti Kronborgvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jette Kirsti Kronborgvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen John Erik Søndermarken 14 . . . . . . . . . . . . . . . Madsen John Erik Søndermarken 14 . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Johnny Lundholmvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jonna Ljørringvej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jonna Ljørringvej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jonna Ljørringvej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jonna Ljørringvej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jytte Hovedgaden 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jytte Hovedgaden 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jytte Hovedgaden 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jørgen Tusbækvej 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jørgen Tusbækvej 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M


Mariegaard Annelise Grønningen 41 . . . . . . . . . . . . . . . Markowski Jacob Sønderagervej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . Markowski Jacob Mack Sønderagervej 2. . . . . . . . . . . . Markowski Jacob Mack Sønderagervej 2. . . . . . . . . . . . Markowski Jacob Mack Sønderagervej 2. . . . . . . . . . . . Markowski Jacob Mack Sønderagervej 2. . . . . . . . . . . . Markvorsen Janne Troelstrupvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Markvorsen Janne Troelstrupvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Marmurowicz Mogens Lundgårdsparken 73 . . . . . . . . . Marmurowicz Mogens Lundgårdsparken 73 . . . . . . . . . Maroleanu Florentina Bianca Langbovej 11 . . . . . . . . . . Martensen Gudrun Brøchner Østergade 2 16 . . . . . . . . . Martin Frederiksen Hogagervej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . Martin Langbo Langbovej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martin Lund Jensen Karupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martinsen Inger Bredgade 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martinsen Lone Nørbo Violvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martinussen Arne Natovej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martinussen Grethe Natovej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martinussen Max Vistorpvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martinussen Suzi Vistorpvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masiulis Thomas Teglværksvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . Masiulis Tomas Teglværksvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masiulis Vytautas Teglværksvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . Maskincentrum A/S Smedegade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . .

22 39 20 11 97 13 63 20 30 95 20 31 30 64 80 62 21 95 23 07 20 22 02 52 24 82 00 22 24 47 91 59 51 96 78 30 23 67 73 17 20 63 52 34 97 12 23 42 29 47 16 83 22 48 64 32 20 78 18 19 97 45 41 16 24 66 65 11 97 14 33 36 29 63 94 36 29 40 85 26 53 15 81 53 31 16 42 92 52 68 75 00 31 67 08 12 96 41 11 00

Maskinstationen Erling Kjær

Navneregister

Røddingvej 5 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathiasen Carsten Thusgaard Lundgårdsparken 38. . . . Mathiasen Carsten Thusgaard Lundgårdsparken 38. . . . Mathiasen Esther Helleskov Irisvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . Mathiasen Jan Helleskov Lundgårdsparken 38 . . . . . . . Mathiasen Rene Østvænget 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathiasen Rene Østvænget 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathiasen Rene Østvænget 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathiasen Ulla Grethe Skolevænget 17 . . . . . . . . . . . . . Mathiassen Inge Skjærbæk Mosevænget 6 . . . . . . . . . . Mathiassen Poul-Henning Mosevænget 6. . . . . . . . . . . . Mathiassen Poul-Henning Mosevænget 6. . . . . . . . . . . . Mathiesen Poul Erik Skolegade 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . Mathiesen Simon Stengaard Sønderagervej 3 . . . . . . . . Max Martinussen Vistorpvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mckenzie Sissel Brogårdvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mechlenborg Ib Kilde Nørskovvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Mechlenborg Inger Kilde Nørskovvej 8 . . . . . . . . . . . . . . Mechlenborg Michael Lindholt Holstebrovej 4 . . . . . . . . Meedom Betty Nicolajsen Østergade 2 St 9 . . . . . . . . . . Meedom Børge Nygade 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meedom Finn Tjørnevej 58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meedom Ib Over Høstrupvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meedom Tage Tjørnevej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meincke Debbie Lund Herningvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . Meincke Laila Lund Herningvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . Meincke Niels Herningvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meincke Niels Herningvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meincke Niels Herningvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meineche Yvonne Merethe Kjærsgaard Ljørringvej 37 . . Mejls Mette Qvolsbæk Syrenvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Melau Svend Aage Lergravvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Melau Svend Aage Østergaardsallé 3 2 5 . . . . . . . . . . . . Melau Svend Aage Østergaardsallé 3 2 5 . . . . . . . . . . . . Meldal Britta Hallundbækvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M

174

97 13 10 69 97 47 33 45 21 64 36 45 60 88 54 85 60 81 49 63 97 45 47 65 30 54 07 65 21 22 44 42 25 38 84 10 61 79 74 91 97 47 32 99 61 79 74 90 42 36 33 34 30 51 85 75 61 76 54 82 97 43 04 42 96 13 30 20 22 73 22 07 23 64 91 31 97 14 31 82 50 99 01 63 22 97 50 76 20 71 24 08 97 45 24 32 61 16 03 85 23 46 91 40 22 57 89 60 22 37 16 91 22 19 07 23 61 65 51 38 23 46 87 37 97 47 35 74 51 76 55 14 40 42 35 74 21 45 01 30

Meldal Finn Roar Hallundbækvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . Meldgård Johannes Rosenvænget 13 . . . . . . . . . . . . . . Meldgaard Jonas Sønderagervej 32. . . . . . . . . . . . . . . . Meldhede Margit Romvigvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meldhede Margit Romvigvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meldhede Peder Romvigvej 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Melvej Karina Engholm Sønderagervej 56 . . . . . . . . . . . Melvej Karina Engholm Sønderagervej 56 . . . . . . . . . . . Melvej Karina Engholm Sønderagervej 56 . . . . . . . . . . . Melvej Karina Engholm Sønderagervej 56 . . . . . . . . . . . Melvej Karina Engholm Sønderagervej 56 . . . . . . . . . . . Menigheden For Holstebro og Omegn Vester Feldborgvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meriko Mohamed Rashid Jens Jensensvej 18 . . . . . . . . Merrild Berit Vig Troelstrupvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Michael Gudike Jørgensen Hovedgaden 5 . . . . . . . . . . . Michalak Arkadiusz Piotr Ahornvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . Middelhede Bettina Asbækhedevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . Middelhede Hanne Herningvej 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . Midtgaard Søren Rugvænget 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Midtgaard Søren Fuglsang Rugvænget 43 . . . . . . . . . . . Midtgaard Søren Fuglsang Rugvænget 43 . . . . . . . . . . . Midtgaard Søren Fuglsang Rugvænget 43 . . . . . . . . . . .

51 21 35 90 97 47 23 58 42 34 51 18 51 24 33 22 50 74 84 60 97 47 36 18 71 70 35 06 61 70 42 13 61 70 31 49 61 67 54 83 50 69 42 27 97 41 40 64 42 33 19 96 24 86 50 00 53 57 13 78 60 48 64 27 61 26 56 56 61 26 60 69 86 28 10 26 91 52 82 55 29 76 96 79 29 71 67 70

Midtjysk Albyg A/S Industrivej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Midtjysk Palleservice v/ Svend Mølgårdvej 3 . . . . . . . . . Mikkel Andersen Åbyvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Allan Farvervej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Allan Ry Grønningen 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Berit Hovedgaden 40 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Berit Hovedgaden 40 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Betina Drejer Gindeskovvej 6. . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Birte Fynsgade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Birte Roed Skolegade 16. . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Danni Hvam Vester Feldborgvej 26 . . . . . . . . Mikkelsen Edith Ry Danmarksgade 43 . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Elisabeth Futtrup Vistorpvej 6 . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Jens Arne Ørrevej 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Jens Arne Ørrevej 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Jeppe Stengaard Ørrevej 31 . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Karen Kirstine Sjællandsgade 9 . . . . . . . . . . . Mikkelsen Karen Kirstine Sjællandsgade 9 . . . . . . . . . . . Mikkelsen Karl Christian Violvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Karl Christian Violvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Knud Erik Vestergade 4 1 . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Knud Erik Vestergade 4 1 . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Knud Erik Vestergade 4 1 . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Knud Kristian Danmarksgade 43 . . . . . . . . . . Mikkelsen Kurt Havrevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Kurt Havrevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Kurt Havrevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Lucia Vestergaard Gindeskovvej 22 . . . . . . . . Mikkelsen Maja Aagaard Østergade 2 20 . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Rune Vennevold Hirsevænget 15 . . . . . . . . . . Mikkelsen Rune Vennevold Hirsevænget 15 . . . . . . . . . . Mikkelsen Svend Erik Hovedgaden 4 . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Tina Isabella Kløvervej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Aage Lundgårdsparken 15 . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Aage Lundgårdsparken 15 . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Aage Lundgårdsparken 15 . . . . . . . . . . . . . .

97 47 36 00 26 14 82 67 22 97 73 23 22 67 18 90 28 74 54 23 24 40 28 94 20 81 61 29 22 37 96 98 97 47 28 56 46 54 14 65 97 37 63 48 23 29 90 36 97 14 31 21 97 47 20 45 21 72 37 61 26 29 20 41 97 47 21 81 23 45 94 76 97 47 23 85 24 64 73 55 97 45 63 28 30 23 63 28 23 48 97 57 23 35 67 16 97 47 27 29 81 71 35 01 25 11 11 77 29 78 21 86 97 47 28 74 42 91 41 66 42 66 44 57 97 47 62 91 23 63 90 55 97 47 27 90 61 11 72 00 24 82 97 95

M


M

97 47 32 11 28 91 74 03 26 39 28 86 31 21 95 80 23 96 28 49 40 84 05 09 29 63 23 81 97 47 26 05 28 18 99 00 27 20 35 06 20 94 30 42 40 97 88 31 53 55 53 95 20 15 53 95 25 21 74 90 97 47 10 13 50 49 37 64 97 47 25 76 60 49 75 52 60 83 63 24 21 43 63 87 97 47 32 83 26 25 32 83 40 31 59 37 97 45 29 15 40 31 29 15 40 55 72 66 22 98 80 57 28 18 65 88 21 36 04 88 51 77 78 72 28 15 87 15 97 45 43 64 20 14 93 64 27 72 38 56 27 15 83 15 29 21 70 79 23 87 97 64 23 87 97 61 97 47 31 66 28 18 78 00 23 61 75 34 97 45 21 09 97 47 28 10 22 77 47 03 40 14 42 75 97 47 34 98 29 45 28 20 51 21 98 71 97 47 34 18 24 43 23 34 42 95 42 96 97 46 83 83 30 59 31 83 28 55 97 20 25 21 08 21 60 20 04 40

Malermester Mortensen Rugbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Marianne Kirkegaard Grantoften 31 . . . . . . . Mortensen Morten Houlind Hallundbækvej 14 . . . . . . . . Mortensen Randi Hovedvejen 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Søren Sønderskov Grønbækparken 49 . . . . . Mortensen Søren Sønderskov Grønbækparken 49 . . . . . Mortensen Søren Sønderskov Grønbækparken 49 . . . . . Morthensen Sussi Nørreholmvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Mosekjær Richard Søndermarken 10 . . . . . . . . . . . . . . . Mosekjær Richard Søndermarken 10 . . . . . . . . . . . . . . . Moselund Videbækvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mouritsen Tanja Høgh Grønbækparken 19 . . . . . . . . . . . Mouritsen Thomas Høgh Grønbækparken 19 . . . . . . . . . Mouritsen Thomas Høgh Grønbækparken 19 . . . . . . . . . Mouritzen Michael Kviesgaard Kløvervej 8 . . . . . . . . . . . Mouritzen Regitze Kviesgaard Kløvervej 8 . . . . . . . . . . . Muhlig Finn Feldborgvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Munch Kirsten Rugvænget 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Munch Kirsten Rugvænget 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Munch Kirsten Marie Søndergade 19 . . . . . . . . . . . . . . . Munch Kirsten Marie Søndergade 19 . . . . . . . . . . . . . . . Munch Kirsten Marie Søndergade 19 . . . . . . . . . . . . . . . Mundberg Bodil Birkevej 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mundbjerg Bodil Søndergaard Birkevej 32 . . . . . . . . . . . Mundbjerg Bodil Søndergaard Birkevej 32 . . . . . . . . . . . Mundbjerg Inger Sjællandsgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Mundbjerg Ove Langgade 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mundbjerg Ove Langgade 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Murermester Allan Nielsen Viftrupvej 12. . . . . . . . . . . . . Mæng Jesper Skytte Anemonevej 6 C . . . . . . . . . . . . . . Mølbæk Anders Havrevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mølbæk Anders Klitgaard Havrevej 19 . . . . . . . . . . . . . . Mølbæk Anders Klitgaard Havrevej 19 . . . . . . . . . . . . . . Mølbæk Anders Klitgaard Havrevej 19 . . . . . . . . . . . . . . Mølbæk Anna Elisabeth Østergaardsallé 7 1 1 . . . . . . . . Mølbæk Lene Havrevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mølbæk Lis Østergaardsallé 7 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Mølbæk Svend Østergaardsallé 7 1 1. . . . . . . . . . . . . . . Møldambjærg Dorthe Helleskov Anemonevej 7 C St . . . . Møldambjærg Ejnar Balleby Rørparken 20 C 1 . . . . . . . . Møldambjærg Ejnar Balleby Rørparken 20 C 1 . . . . . . . . Møldrup Bo Bredgade 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møldrup Bo Bredgade 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møldrup Bo Bredgade 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mølgaard Karl Emil Vestparken 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . Mølgaard Kristen Hamann Sønderagervej 54 . . . . . . . . . Mølgaard Kristen Hamann Sønderagervej 54 . . . . . . . . . Mølgaard Leif Hamann Herningvej 30 . . . . . . . . . . . . . . Mølgaard Leif Hamann Herningvej 30 . . . . . . . . . . . . . . Møller Anna Rørparken 32 A St . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Bettina Zepernick Drosselvej 5 . . . . . . . . . . . . . . Møller Bettina Zepernick Drosselvej 5 . . . . . . . . . . . . . . Møller Bettina Zepernick Drosselvej 5 . . . . . . . . . . . . . . Møller Frank Haunstrup Lergravvej 18 . . . . . . . . . . . . . . Møller Frank Haunstrup Lergravvej 18 . . . . . . . . . . . . . . Møller Jan Karupvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Jan Karupvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Jan Karupvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Jan Karupvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Jan Karupvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Jonas Danmarksgade 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23 60 25 73 21 78 36 74 35 11 40 07 25 33 93 45 93 88 08 52 71 78 68 68 29 93 53 83 40 98 88 39 27 59 30 13 23 37 01 30 71 78 32 92 29 72 44 64 98 18 47 77 22 48 25 17 20 77 01 65 29 44 95 44 23 67 18 20 40 13 57 07 20 20 85 11 86 13 11 42 51 41 61 41 25 48 81 66 97 45 43 10 24 98 76 11 23 43 96 45 97 47 18 72 29 41 81 19 23 60 17 81 23 74 97 90 23 60 04 65 97 47 36 63 51 21 63 13 40 18 97 24 23 42 23 84 61 36 73 52 97 47 36 63 97 47 66 20 97 47 66 20 24 67 18 84 27 62 85 29 21 68 92 35 60 70 56 66 42 19 00 22 31 39 58 00 50 55 95 07 51 16 38 01 22 34 10 74 97 45 26 54 22 62 63 72 29 61 10 25 42 40 35 64 27 84 66 64 27 84 66 63 29 93 47 25 20 85 15 79 93 97 97 45 52 38 83 45 52 37 68 30 27 66 36 60 25 14 81 14 60 13 07 79

175

Navneregister

Miks Modetryk Jens Jørn Mikkelse v/ Jens Jørn Mikkelsen Drejervej 26 1 . . . . . . . . . . . . Milan Mac Danmarksgade 29 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milan Mac Danmarksgade 29 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mindrila Constantin Åparken 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minkavlere Kurt Nielsen/Britar v/ Kurt Nielsen Feldborgvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Misfelt Hc Farvervej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobilsavværk Ib Mortensen v/ Ib Mortensen Hogagervej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moesgaard Niels Østertoft 71. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moesgaard Sven Varhedevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mogens Styhr Rasmussen Vormstrupvej 4 . . . . . . . . . . . Mogensen Anne-Mette Bjerg Ørrevej 8. . . . . . . . . . . . . . Mogensen Johannes Neesgaard Ørrevej 8 . . . . . . . . . . . Mollerup Heidi Irene Højager 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mollerup Heidi Irene Højager 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montør Jonas Farvervej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morre Jens Ove Danmarksgade 11 St . . . . . . . . . . . . . . Morten Beier ApS - Snedker og Tømrerfirma Lundgaardsgade 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Aksel Ørrevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Aksel Ørrevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Alice Østvænget 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Ane Nikoline Karen Bredgade 73 . . . . . . . . . Mortensen Astrid Skovgaard Lundgaardsgade 13. . . . . . Mortensen Astrid Skovgaard Lundgaardsgade 13. . . . . . Mortensen Bent Lyngskrænten 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Bent Erik Lyngskrænten 8. . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Bent Erik Lyngskrænten 8. . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Bent Tage Skovvænget 23 . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Bent Tage Skovvænget 23 . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Britha Langbovej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Britha Langbovej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Camilla Valmuevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Camilla Valmuevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Christian Hogagervej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Christian Hogagervej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Dorte Elvira Langgade 64 . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Dorte Elvira Langgade 64 . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Dorthe Louise Nørregade 14. . . . . . . . . . . . . Mortensen Dorthe Louise Nørregade 14. . . . . . . . . . . . . Mortensen Dorthe Louise Nørregade 14. . . . . . . . . . . . . Mortensen Erik Hovedvejen 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Gitte Filtenborg Østergaardsvej 5 St . . . . . . . Mortensen Gitte Filtenborg Østergaardsvej 5 St . . . . . . . Mortensen Grete Due Skovvænget 23 . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Helle Nygaard Grønbækparken 49 . . . . . . . . Mortensen Helle Nygaard Grønbækparken 49 . . . . . . . . Mortensen Henning Birkevej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Inge Margrethe Gyvelvej 2 . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Inger Margrethe Vennegaard Gyvelvej 2 . . . . Mortensen Jan Gindeskovvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen John Hirsevænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen John Klejnstrup Hirsevænget 3 . . . . . . . . . . . Mortensen Kasper Illes Kirkegade 15 1 . . . . . . . . . . . . . Mortensen Kathrine Østervang 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Kathrine Østervang 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Leif Hankelbjerg Bygvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Leif Hankelbjerg Bygvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Mads Hareskov Søndergade 1 . . . . . . . . . . .

M


Møller Jonas Danmarksgade 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Ole Lund Lundgaardsgade 27 . . . . . . . . . . . . . . . Møller Ole Lund Lundgaardsgade 27 . . . . . . . . . . . . . . . Møller Sonja Hallundbækvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Tove Haunstrup Skjerkvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Vibeke Bang Fredshegn 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mølsted Ida Engdraget 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mølsted Ida Engdraget 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27 13 79 91 97 47 22 23 61 70 97 23 23 29 32 89 25 32 58 54 61 77 18 06 97 47 25 35 30 35 56 44

Møltrups Mad, Aulum Danmarksgade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mørch Peter Mikkelsen Åparken 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Mørk Bente Rørparken 12 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mørk Bente Rørparken 12 A St. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mørk Solveig Kiel Sønderagervej 64. . . . . . . . . . . . . . . . Mørk Solveig Kiel Sønderagervej 64. . . . . . . . . . . . . . . . Mørk Solveig Kiel Sønderagervej 64. . . . . . . . . . . . . . . . Mørup Bent Mølleparken 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mørup Heino Kjellerup Sønderagervej 6 . . . . . . . . . . . . . Mørup Heino Kjellerup Sønderagervej 6 . . . . . . . . . . . . . Mørup Pernille Kløvervej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maagaard Simon Feldborgvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maagaard Simon Feldborgvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maarbjerg Anna Laura Åbakkevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . .

N

Navneregister

M

Nagskov Esben Engdraget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nagskov Esben Engdraget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nagskov Esben Engdraget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nahnsen Lars Glerup Nørregade 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Nahnsen Lars Glerup Nørregade 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Naida Nataliia Brogårdvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naida Nataliia Brogårdvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Najbjerg Edith Kastaniealle 5 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Najbjerg Inger Grønbækparken 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nansen Sanne Jernbanegade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nansen Sanne Jernbanegade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nat John Asmussen Farvervej 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . Neigaard Jørn-Erik Østertoft 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neigaard Lise Østertoft 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nettoline A/S Vævervej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nicolajsen Finn Nørreholmvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nicolajsen Karen Nørreholmvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . Niels Kristian Kristensen Skovvænget 95 . . . . . . . . . . . . Niels Lyhne Jensen Nørregade 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . Niels Sandgaard Videbækvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen A M Riis Sjællandsgade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Agnieszka Lundgaardsgade 17 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Agnieszka Lundgaardsgade 17 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Agnieszka Lundgaardsgade 17 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Agnieszka Lundgaardsgade 17 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Aksel Gjedbo Holstebrovej 17 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Aksel Gjedbo Holstebrovej 17 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Allan Viftrupvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Allan Overgaard Søndermarken 23 . . . . . . . . . . Nielsen Allan Overgaard Søndermarken 23 . . . . . . . . . .

176

99 92 98 28 61 68 66 24 97 47 20 97 30 49 20 97 61 28 63 68 31 68 60 11 30 26 32 27 97 45 42 10 60 80 15 95 50 51 09 08 26 17 10 43 61 75 02 61 42 21 32 19 61 74 14 37

81 61 52 88 51 80 90 20 40 20 64 18 42 24 18 27 20 78 78 97 53 77 70 99 50 14 00 83 97 47 36 09 29 84 62 99 61 45 86 48 22 28 77 46 20 99 50 46 26 12 12 27 40 53 30 03 97 43 05 00 75 38 48 35 51 74 05 97 20 11 26 53 41 13 72 96 51 74 77 74 97 47 32 89 40 79 75 29 31 35 91 88 30 20 11 96 22 28 56 55 40 71 36 96 29 91 41 75 96 51 90 90 26 59 52 05 25 43 23 99

Nielsen Allan Overgaard Søndermarken 23 . . . . . . . . . . Nielsen Allan Paibjerg Rosenvænget 14 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Allan Rahbæk Engvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Allan Rønnow Videbækvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Anders Boghvedevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Andy Vesterlund 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Anette Grovevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Anette Tusbækvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Anette Vium Østvænget 16. . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Anna Rosenvænget 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Anna Østertoft 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Anna Grethe Sangild Vistorpvej 22 . . . . . . . . . . . Nielsen Anna Grethe Sangild Vistorpvej 22 . . . . . . . . . . . Nielsen Anna Karina Bøgelund Lundgaardsgade 2 A. . . . Nielsen Anna Marie Riis Sjællandsgade 22. . . . . . . . . . . Nielsen Anne Bach Østertoft 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Anne Marie Højager 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Annette Ørrevej 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Annette Lis Varhedevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Annette Lis Varhedevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Arne Irisvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bent Irisvej 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bent Irisvej 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bent Irisvej 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bent Brohusvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bent Erik Viftrupvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bent Erik Viftrupvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bente Obitsø Skovvænget 49. . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Betty Haunstrup Vestparken 9 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Betty Haunstrup Vestparken 9 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Birgitte Herningvej 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Birgitte Bach Rotvigvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Birgitte Vendelbo Ved Hegnet 5 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Birgitte Vendelbo Ved Hegnet 5 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Birgitte Vendelbo Ved Hegnet 5 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Birte Sandgårdvej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Birthe K Hovedgaden 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bjarne Højager 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bjarne Hirsevænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bjarne Højager 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bjarne Højager 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bjarne Hirsevænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bjarne Kjær Markedspladsen 12 . . . . . . . . . . . . Nielsen Bjarne Kjær Markedspladsen 12 . . . . . . . . . . . . Nielsen Bjarne Kjær Markedspladsen 12 . . . . . . . . . . . . Nielsen Bjarne Kjær Markedspladsen 12 . . . . . . . . . . . . Nielsen Bjarne Wienberg Hirsevænget 6. . . . . . . . . . . . .

22 27 77 75 25 68 66 62 20 18 26 63 96 92 40 80 51 50 20 87 60 65 54 58 97 14 32 34 20 95 43 98 28 90 46 79 97 47 23 87 30 59 25 51 97 14 32 84 41 10 80 91 61 72 69 23 30 29 74 90 22 46 09 27 23 82 59 01 23 93 27 60 22 18 24 70 20 82 23 85 97 47 21 73 97 47 25 58 23 43 95 58 23 23 68 55 20 25 29 06 97 45 22 99 24 23 34 36 61 67 50 88 97 45 40 02 20 19 20 03 29 27 94 16 29 82 26 85 60 24 50 45 26 39 60 38 22 73 00 83 51 22 35 65 97 47 60 95 98 40 74 78 97 47 24 48 97 40 56 08 40 42 03 63 24 25 47 34 97 47 24 83 61 65 24 83 42 19 92 91 29 91 32 83 26 80 89 07

Vognmand Brian Nielsen Søndermarken 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Brian Refsgaard Grønningen 5. . . . . . . . . . . . . . Nielsen Brian Refsgaard Grønningen 5. . . . . . . . . . . . . . Nielsen Børge Grovevej 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Børge Grovevej 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Børge Grovevej 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Børge Grovevej 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Børge Grovevej 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Carina Kirk Østvænget 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Carl-Johan Holstebrovej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Carl-Johan Holstebrovej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Charlotte Vestergade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Christa Hovedvejen 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Christa Hovedvejen 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 26 24 96 51 20 57 53 35 13 57 53 97 14 32 34 40 54 38 64 40 54 32 34 21 83 24 86 21 25 36 16 29 89 97 82 97 47 30 66 29 28 44 18 40 33 45 34 29 65 12 39 27 19 73 53

N


N

25 67 26 06 22 22 17 26 91 25 75 35 40 91 51 48 31 31 65 76 20 12 73 03 20 36 19 64 42 92 38 94 61 71 97 42 61 68 48 58 61 78 11 14 42 22 55 07 29 61 10 19 50 53 23 38 23 98 27 56 29 85 71 91 29 85 67 11 22 53 00 47 21 79 46 16 50 87 20 74 29 62 77 15 32 45 46 02 23 34 46 02 97 47 35 71 25 33 33 54 51 72 90 92 42 29 90 92 23 92 70 05 97 47 12 81 23 84 28 67 25 72 32 33 21 77 25 54 97 47 10 68 97 45 44 88 52 38 91 62 40 38 26 90 22 49 99 92 20 16 27 39 93 84 28 49 97 47 31 03 42 68 14 29 41 11 96 67 35 11 50 88 27 52 90 85 97 47 66 58 21 79 85 50 51 46 61 95 25 74 74 27 22 61 16 99 30 95 66 14 26 66 92 70 21 85 66 14 40 55 96 94 97 47 21 59 97 47 15 33 97 13 23 93 21 23 23 14 20 43 05 37 97 47 32 77 24 90 62 77 21 82 93 04 29 41 80 89

Nielsen Hans Børge Maarbjerg Herningvej 83 . . . . . . . . Nielsen Hans Jørgen Lundgårdsparken 52 . . . . . . . . . . . Nielsen Hans Overby Lundgårdsparken 61. . . . . . . . . . . Nielsen Hans Overby Lundgårdsparken 61. . . . . . . . . . . Nielsen Harald Søndermarken 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Harry Drengsgård Bakkedraget 15. . . . . . . . . . . Nielsen Heidi Dürr Friis Søndermarken 15 . . . . . . . . . . . Nielsen Heidi Dürr Friis Søndermarken 15 . . . . . . . . . . . Nielsen Heidi Marie Hogagervej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Heidi Zink Anemonevej 5 A . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Heidi Zink Anemonevej 5 A . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Helga Vestparken 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Helle Vestager 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Helle Vestager 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Helle Vestager 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Helle Høgild Lundgårdsparken 30 . . . . . . . . . . . Nielsen Henning Gammel Landevej 8. . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Henning Ajstrup Tusbækvej 45. . . . . . . . . . . . . . Nielsen Henning Ajstrup Tusbækvej 45. . . . . . . . . . . . . . Nielsen Henning Børge Østertoft 63 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Henning Haunstrup Langgade 24. . . . . . . . . . . . Nielsen Henny Østergade 2 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Henrik Hovedgaden 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Henrik Hovedgaden 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Henrik Vestergaard Østertoft 2. . . . . . . . . . . . . . Nielsen Henry Mikael Bakkedraget 14 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Henry Mikael Bakkedraget 14 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Henry Mikael Bakkedraget 14 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Holger Ljørringvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Ib Drengsgaard Lærkevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Ib Drengsgaard Lærkevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Ib Drengsgaard Lærkevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Inge Åparken 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Inge Åparken 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Inge Merete Åparken 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Inge Merete Åparken 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Inge Stengaard Kildevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Inge Stengaard Kildevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Inge Stengaard Kildevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Inge Stengaard Kildevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Inger Maria Gyvelvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Inger Maria Gyvelvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Inger Sivebæk Søndermarken 9. . . . . . . . . . . . . Nielsen Inger Sivebæk Søndermarken 9. . . . . . . . . . . . . Nielsen Irene Videbækvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Irene Videbækvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Irma Hirsevænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jacob Rugvænget 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jacob Rugvænget 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jacob Bach Østertoft 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jan Troelstrupvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jan Troelstrupvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jan Troelstrupvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jan Jørgen Lund Grønbækparken 101 . . . . . . . . Nielsen Jan Jørgen Lund Grønbækparken 101 . . . . . . . . Nielsen Jan Marius Barslund Rugvænget 9 . . . . . . . . . . Nielsen Jannie Værens Grønningen 5 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jeanette Rahbæk Brohusvej 19 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jeanette Rahbæk Brohusvej 19 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jeanette Rahbæk Brohusvej 19 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jenny Østertoft 66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jens Ommosevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23 10 28 63 97 47 11 50 97 47 31 41 50 80 26 02 23 82 40 53 51 95 99 40 30 49 16 48 28 18 02 19 24 26 97 37 40 16 18 53 23 47 64 10 97 14 31 37 24 42 95 87 23 41 99 05 20 34 31 42 61 77 92 18 20 91 13 07 97 45 48 25 53 29 87 46 97 47 26 77 97 45 47 50 97 47 20 01 97 47 63 98 29 61 10 05 23 64 86 32 97 43 51 98 23 31 57 52 21 13 12 85 30 66 69 19 97 45 24 18 26 46 65 16 20 46 61 91 97 40 19 16 20 22 32 76 30 42 54 57 29 17 85 88 40 46 39 32 30 71 39 32 30 47 39 32 23 25 39 32 97 47 26 16 22 23 31 31 97 47 29 13 40 82 11 40 93 88 80 54 52 93 47 14 30 25 07 84 97 47 11 66 24 93 22 43 20 93 49 61 61 66 97 23 61 66 24 75 61 63 91 54 23 96 20 51 20 25 10 61 29 44 78 17 21 44 67 58 40 11 73 44 22 34 51 37 22 26 51 56 97 47 29 25 31 72 32 43

177

Navneregister

Nielsen Christa Hovedvejen 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Christa Hovedvejen 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Christian Langvalle Valmuevej 2 . . . . . . . . . . . . Nielsen Christina Østvænget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Christina Østvænget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Christina Vester Feldborgvej 18 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Conny Jeanette Nørgaard Bredgade 30 . . . . . . . Nielsen Daniel Skovsted Enebærvej 10 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Danny Hvedevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Danny Hvedevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Diana Thusgård Højager 24 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Dorthe Sander Karupvej 61 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Edith Ljørringvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Ejvind Østvænget 103 B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Ejvind Østvænget 103 B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Else Ebba Marie Smedegade 5 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Else Ebba Marie Smedegade 5 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Else Marie Engvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Elsebeth Eskesen Rosenvænget 5 St th . . . . . . . Nielsen Emma Fomsgård Højager 21 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Erik Rolighed Åparken 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Erland Herningvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Erland Herningvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Esben Lundgårdsparken 2. . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Esben Lundgårdsparken 2. . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Eva Charlotte Hovedgaden 3 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Eva Charlotte Hovedgaden 3 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Eva Charlotte Hovedgaden 3 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Finn Andreas Holtevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Finn Nøhr Åbyvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Finn Rud Bygvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Finn Rud Bygvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Flemming Skyttevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Flemming Bredgade 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Flemming Skyttevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Flemming Hovedgaden 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Flemming Industrivej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Flemming Hede Skyttevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Flemming Meldgaard Rosenvænget 20 . . . . . . . Nielsen Frank Lundgårdsparken 65 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Frans Hogagervej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Frans Hogagervej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Frits Drengsgaard Skovvænget 49 . . . . . . . . . . . Nielsen Frits Drengsgaard Skovvænget 49 . . . . . . . . . . . Nielsen Frits Jørgen Tusbækvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Frits Jørgen Tusbækvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Frits Kjær Søndermarken 9 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Frode Mosevænget 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Gerda Margrethe Søndermarken 37. . . . . . . . . . Nielsen Gitte Steenholdt Vibevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Gitte Steenholdt Vibevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Gitte Steenholdt Vibevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Gitte Vium Søndermarken 22. . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Grete Østergaardsallé 3 2 4. . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Grethe Bjerre Østergaardsallé 7 2 1. . . . . . . . . . Nielsen Grethe Irene Gammel Landevej 4. . . . . . . . . . . . Nielsen Gunner Bro Boghvedevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Gunner Bro Boghvedevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Hanne Bygvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Hanne Ljørringvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Hanne Alstrup Ljørringvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Hanne Anker Lundgårdsparken 68. . . . . . . . . . .

N


Navneregister

N

Nielsen Jens Kristian M Ommosevej 4 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jens Kristian M Ommosevej 4 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jens Kristian Mølby Ommosevej 4 . . . . . . . . . . . Nielsen Jens P Haunstrup Sjællandsgade 3 . . . . . . . . . . Nielsen Jens Peter Elbech Sønderagervej 66 . . . . . . . . . Nielsen Jens Sivebæk Videbækvej 1. . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jes Kirkensgaard Sønderagervej 30 . . . . . . . . . Nielsen Jes Kirkensgaard Sønderagervej 30 . . . . . . . . . Nielsen Jes Kirkensgaard Sønderagervej 30 . . . . . . . . . Nielsen Jes Kirkensgaard Sønderagervej 30 . . . . . . . . . Nielsen Jesper Havrevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jesper Havrevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jesper Havrevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jesper Havrevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jesper Havrevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jesper Johannesen Birkkjærvej 6 . . . . . . . . . . . Nielsen Jesper Vestergaard Engvej 45 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jette Søndermarken 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Johannes Anemonevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jonna Jyllandsgade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jonna Jyllandsgade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jonna Troelstrupvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jonna Thusgaard Lundgårdsparken 61 . . . . . . . Nielsen Jytte Tvedvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jørgen Glass Åskrænten 18 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jørgen Glass Åskrænten 18 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jørgen Glass Åskrænten 18 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jørgen Glass Åskrænten 18 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kaj Østvænget 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kaj Østvænget 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kaj Egon Ljørringvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kaj Egon Ljørringvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Karen Marie Søndergade 36 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Karen Marie Tvedvej 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Karen Marie Dahl Åbakkevej 3. . . . . . . . . . . . . . Nielsen Karen Marie Dahl Åbakkevej 3 St. . . . . . . . . . . . Nielsen Kasper Johannesen Langgade 25 . . . . . . . . . . . Nielsen Kasper Johannesen Langgade 25 . . . . . . . . . . . Nielsen Kathrine Jens Jensensvej 9 B . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kathrine Jens Jensensvej 9 B . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Katrine Vestergaard Videbækvej 9 . . . . . . . . . . . Nielsen Kenneth Parkvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kirsten Rugvænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kirsten Rugvænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kirsten Thoftgaard Anemonevej 8 A . . . . . . . . . . Nielsen Klaus Vibevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Klaus Skolegade 13 St. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Knud Erik Hirsevænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Knud Erik Hirsevænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Krista-Marie Rugbjergvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Krista-Marie Rugbjergvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kristian Herningvej 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kristian Arne Vium Irisvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kristian Kjærsgaard Herningvej 55. . . . . . . . . . . Nielsen Kurt Feldborgvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kurt Charles Søndermarken 40 . . . . . . . . . . . . . Nielsen L G Østergade 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Laila Hvedevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lars Varhedevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lars Anemonevej 13 B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lars Christian Søndermarken 37 . . . . . . . . . . . . Nielsen Lars Christian Søndermarken 37 . . . . . . . . . . . .

178

96 41 50 71 96 41 50 70 20 20 42 78 97 47 23 18 97 47 39 16 97 47 10 42 71 78 74 13 21 97 73 70 21 74 73 70 20 68 83 75 97 47 14 41 81 61 74 90 61 68 61 46 61 68 09 61 20 42 09 08 25 17 86 44 22 64 63 66 21 29 47 44 20 45 33 28 53 28 01 08 31 12 66 57 27 89 66 47 71 16 19 34 20 21 57 92 51 24 99 42 29 78 20 39 23 69 78 79 20 70 24 55 64 66 60 96 50 69 71 90 40 55 24 28 30 97 24 98 29 92 23 18 22 57 53 68 97 45 25 30 22 75 18 79 60 52 72 15 60 21 43 06 97 45 22 51 21 69 47 54 30 25 44 41 51 90 31 03 22 62 14 02 20 94 26 17 21 34 42 90 97 45 29 26 22 35 08 13 97 47 29 19 29 86 29 19 97 47 63 28 23 60 25 41 97 42 74 46 29 71 21 73 25 11 64 52 97 47 28 49 29 93 31 89 97 47 11 06 22 31 16 47 22 18 23 29 21 93 63 78 97 47 23 59 61 74 80 61

Nielsen Lasse Paibjerg Troelstrupvej 13 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lea Dysted Hogagervej 28. . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Leo Elmevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Leo Tvedvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Leo Elmevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lilli Haunstrup Skolestien 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Linda Bygvej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Linda Bygvej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lis Lundgårdsparken 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lis Kirstine Lundgårdsparken 2 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lis Kirstine Lundgårdsparken 2 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lisbeth Irene Fynsgade 13. . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lissi Langgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lone Toustrup Lundgårdsparken 52. . . . . . . . . . Nielsen Louise Sjællandsgade 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Louise Sjællandsgade 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Louise Mølby Ommosevej 4. . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen M Jens Jensensvej 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Maj-Britt Haderisvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Majbritt Fugl Parkvej 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Malene Fogh Karupvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Margit Ramsdal Vormstrupvej 7. . . . . . . . . . . . . Nielsen Margrethe Østergaardsvej 10 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Martin Violvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Martin Drengsgård Syrenvej 6 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Martin Drengsgård Syrenvej 6 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Mathilde Karoline Gammel Landevej 14. . . . . . . Nielsen Mathilde Karoline Gammel Landevej 14. . . . . . . Nielsen Merete Åparken 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Mette Marie Ravnholt Rugbjergvej 23 . . . . . . . . Nielsen Michael Blaabjerg Syrenvej 10 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Michael Brejnbjerg Tusbækvej 43 . . . . . . . . . . . Nielsen Michael Brejnbjerg Tusbækvej 43 . . . . . . . . . . . Nielsen Michael Juncker Jersildvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Michael Juncker Jersildvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Michelle Rahbæk Rolighedsvej 7 . . . . . . . . . . . . Nielsen Mogens Østergaardsvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Mogens Østvænget 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Mogens Vestergade 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Mogens Østergaardsvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Mogens Østvænget 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Monika Søndermarken 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Morten Havrevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen N Villadsen Hallundbækvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Niels E Hirsevænget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Niels Jacob Lund Kildevej 17. . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Niels Jørgen Jyllandsgade 6 A 1 tv . . . . . . . . . . Nielsen Niels Jørgen Jyllandsgade 6 A 1 tv . . . . . . . . . . Nielsen Niels Kristian Vindingvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Niels Kristian Vindingvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Nikoline Cathrine Lyngskrænten 7 . . . . . . . . . . . Nielsen Nikoline Cathrine Lyngskrænten 7 . . . . . . . . . . . Nielsen Olav Nørregade 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Olav Nørregade 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Ole Katkjær Skyttevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Paul Seerup Ørrevej 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Paul Seerup Ørrevej 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Peder Østergaardsallé 7 2 7 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Peder Langballe Skolegade 5 St 9 . . . . . . . . . . . Nielsen Per Gorm Hviid Sjællandsgade 5 . . . . . . . . . . . . Nielsen Peter Rahbæk Engvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Pia Marianne Herningvej 16. . . . . . . . . . . . . . . .

27 59 35 57 29 92 99 37 97 47 12 14 53 64 30 67 21 75 17 98 42 33 22 10 29 29 13 22 22 59 22 61 97 47 35 71 30 11 59 14 23 39 85 52 97 47 35 02 97 45 40 08 28 99 81 78 61 28 28 90 22 26 38 42 40 22 86 66 97 45 24 13 28 45 53 98 60 69 90 59 28 40 55 00 21 22 48 09 97 47 35 23 20 36 61 13 32 14 63 57 22 77 18 99 30 25 87 10 24 65 59 09 30 14 45 38 24 67 22 98 26 24 12 68 60 24 90 18 30 27 24 79 42 46 05 09 22 29 08 02 20 71 52 16 61 65 36 71 40 20 24 25 29 91 68 25 22 72 80 63 20 16 62 70 40 14 74 07 51 83 58 30 97 47 60 94 97 47 20 21 60 52 40 94 51 93 04 92 34 10 91 17 97 16 17 68 60 89 17 68 97 45 60 04 51 22 66 96 61 38 48 48 29 29 79 26 24 48 40 38 61 51 58 48 30 22 83 84 97 47 26 45 97 47 22 48 97 47 19 98 31 45 95 80 22 15 68 40

N


Nielsen Pia Meldgaard Rosenvænget 20 . . . . . . . . . . . . Nielsen Poul Bygvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Poul Bygvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Poul Dürr Friis Søndermarken 15. . . . . . . . . . . . Nielsen Preben Haunstrup Bredgade 16. . . . . . . . . . . . . Nielsen Preben Haunstrup Bredgade 16. . . . . . . . . . . . . Nielsen Rasmus Varhedevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Rene Karupvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen René Egeskrænten 2 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen René Lundegaard Bøgevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen René Paibjerg Troelstrupvej 13 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Richard Syrenvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Rosa Østergård Østervang 32 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Ryan Haunstrup Gammel Landevej 18 C . . . . . . Nielsen Ryan Haunstrup Gammel Landevej 18 C . . . . . . Nielsen Ryan Haunstrup Gammel Landevej 18 C . . . . . . Nielsen Ryan Haunstrup Gammel Landevej 18 C . . . . . . Nielsen Sanne Mittag Holtevej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Signe Langgade 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Signe Langgade 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Solveig Høj Mosevænget 18. . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Steffen Tanderup Bakkedraget 25 . . . . . . . . . . . Nielsen Susanne Hogagervej 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Susie Anna Engvej 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Susie Anna Engvej 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Svend Erik Smedegade 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Svend Overby Holtevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Svend Overby Holtevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Svend Overby Holtevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22 35 08 61 97 47 32 77 21 45 67 42 21 67 18 82 30 70 43 72 24 64 75 22 22 18 23 80 73 11 55 55 52 74 99 50 22 62 04 27 25 12 61 99 97 47 15 33 97 47 33 17 97 47 66 77 41 43 24 69 28 59 24 69 21 91 46 16 26 35 00 98 60 21 75 40 26 12 55 57 20 32 45 54 23 96 36 71 22 51 90 50 61 35 21 98 51 19 79 19 97 87 97 20 97 47 36 75 71 78 05 52 20 60 27 44

Brøndborer Svend Aa. Nielsen 20 47 23 28 97 45 23 28 30 86 98 95 22 80 32 15 20 97 59 95 28 60 09 47 20 93 89 75 61 69 89 07 30 49 95 68 27 13 97 39 42 68 60 70 42 68 13 29 20 95 31 14 23 26 87 15 97 47 32 04 29 93 20 55 30 55 97 01 42 50 00 92 61 44 52 05 30 29 75 40 32 16 61 14 21 39 51 14 61 30 42 60 61 28 01 08 22 31 96 22 97 47 24 96 30 11 24 96 97 47 38 10 97 47 34 70 97 47 27 03 97 45 42 28 29 61 10 24

28 39 65 63 61 75 64 50 52 37 66 73 22 28 32 34 29 82 79 57 22 86 64 06 61 35 10 75 23 26 70 96 23 98 51 16 42 30 37 88 26 78 53 11 26 29 68 50 26 14 77 09 30 57 93 65 53 37 35 73 75 80 00 07 71 99 36 59 96 41 01 99 23 48 14 80 60 13 52 90 26 88 95 27 97 47 29 67 20 99 29 67 97 47 29 67 30 49 29 67 30 29 89 58 28 60 29 67 96 41 90 65 20 24 07 78 25 32 56 70 22 47 90 78 24 98 03 77 25 52 91 51 97 47 27 37 20 59 43 53 30 58 61 07 21 25 70 67 51 96 81 80 21 80 03 05 22 83 52 80 22 20 34 05 23 20 29 91 97 45 20 66 20 53 51 72 30 25 67 66 40 26 04 40 27 64 07 37 97 47 31 67 21 97 21 27 93 97 14 44 97 47 26 04 31 27 01 44 97 47 16 63 51 76 60 52 42 42 31 60 29 45 60 04 29 10 16 60 23 26 06 63 20 42 16 63 30 60 39 53

179

Navneregister

N

Herningvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Svend Aage Herningvej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Søren Rugvænget 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Søren Rugvænget 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Søren Borg Vormstrupvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Tanja Vestergaard Østervang 48 . . . . . . . . . . . . Nielsen Theresa Ringby Hovedgaden 23 . . . . . . . . . . . . Nielsen Thomas Frydendal Ahornvej 12 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Thomas Frydendal Ahornvej 12 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Thomas Frydendal Ahornvej 12 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Tina Hjøllund Hogagervej 14 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Tina Hjøllund Hogagervej 14 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Tina Hjøllund Hogagervej 14 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Tina Møller Engvej 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Tommy Ljørringvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Tommy Blaabjerg Tømmergade 4. . . . . . . . . . . . Nielsen Tommy Peter Almann Ljørringvej 14. . . . . . . . . . Nielsen Tonny Danmarksgade 58 St tv . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Torben Vindingvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Torben Søgaard Tvisvej 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Vera Fyhn Jernbanegade 13 St . . . . . . . . . . . . . Nielsen Vera Fyhn Jernbanegade 13 St . . . . . . . . . . . . . Nielsen Winnie Facius Grønningen 49 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Winnie Facius Grønningen 49 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Winnie Facius Grønningen 49 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Aase Søndermarken 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Aase Søndermarken 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Aase Karin Vesterlund 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen-Hvam Henrik Vestergade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielson Henning Varhedevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielson Laura Gindeskov Østertoft 62 . . . . . . . . . . . . . . Niki Textiltryk Markvænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nikolajsen Niels Hede Åbyvej 3 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nissen Jørgen Richard Hovedgaden 10 . . . . . . . . . . . . . Nissen Jørgen Richard Hovedgaden 10 . . . . . . . . . . . . . Nissen Jørgen Richard Hovedgaden 10 . . . . . . . . . . . . . Nissen Kurt Østvænget 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nissen Louise Åparken 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nissen Nielsigne Borschau Olsen Jyllandsgade 30 D . . . Nissen Nielsigne Borschau Olsen Jyllandsgade 30 D . . . Nissen Thyra Bothilde Østvænget 31 . . . . . . . . . . . . . . . Noe Martin Vendelbo Hirsevænget 17. . . . . . . . . . . . . . . Nomanni Lasse Langborg Vinkelvej 10 1 . . . . . . . . . . . . Nomanni Lone Brohusvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nomanni Lone Brohusvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nordisk Hundeudstyr v/ Henrik H Skærbækvej 9 . . . . . . Nordisk Tagmontage ApS Industrivej 22 . . . . . . . . . . . . . Nst Midtjylland Bjørnkærvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Numeddamp ApS Vævervej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nv-Revision, Aulum ApS, Registreret Revisionsselskab Nålemagervej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyame Helene Kirk Møllestræde 11 B . . . . . . . . . . . . . . Nyborg Tina Bakkedraget 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyby Bodil Vestergaard Korsholmsvej 1 . . . . . . . . . . . . . Nygaard Alis Engdraget 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nygaard Alis Berg Engdraget 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nygaard Jørgen Engdraget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nygaard Jørgen Engdraget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nygaard Jørgen Engdraget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nygaard Jørgen Engdraget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nygaard Kirsten Skolegade 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nygaard Vita Jens Jensensvej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nystrup Erling Søgaard Gyvelvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nystrup Erling Søgaard Gyvelvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørbjerg Jens Steensgaard Tvisvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . Nørby Henning Industrivej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Allan Hesel Vindingvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Allan Hesel Vindingvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Anne Kathrine Krushave Danmarksgade 22 . . Nørgaard Doris Boghvedevej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Ellen Stavlundvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Fritz Grovevej 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Gitte Engdraget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Gitte Engdraget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entreprenørfirmaet Hans Nørgaard, Haderup Skovvænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Hans Skovvænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gdr Jørgen Nørgård Vindingvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Karen Lind Rugbjergvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Louise Hesel Vindingvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Mie Højager 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Niels Christian Fonager Boghvedevej 4 . . . . . . Nørgaard Niels Christian Fonager Boghvedevej 4 . . . . . . Nørgaard Niels Kjær Rugbjergvej 8. . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Ove Møller Overgaardvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Susanne Lundgårdsparken 25 . . . . . . . . . . . . Nørgaard Tommy Old Ørrevej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Tommy Old Ørrevej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Tommy Old Ørrevej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Tommy Old Ørrevej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Tommy Old Ørrevej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Tommy Old Ørrevej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Tommy Old Ørrevej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørkjær Erik Korsholmsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N


Nørkjær Erik Korsholmsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørkjær Tove Korsholmsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørkjær Tove Korsholmsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørskov Rasmus Lind Varhedevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . Nørskov Rasmus Lind Varhedevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . Nørskov Tove Vibevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21 61 55 01 30 60 39 53 21 61 55 01 28 92 15 69 21 28 72 62 22 21 78 97

Nøvlingskov Efterskole Nøvlingskovvej 5 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . 97 13 71 44

Navneregister

O

O.J. Electric ApS Sandgårdvej 11 A . . . . . . . . . . . . . . . . Obitsø Niels Tusbækvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oksana Mobil Nørreholmvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ole Gindeskov Nielson Hovedvejen 4 . . . . . . . . . . . . . . . Ole Karlsmose og Søn I/S Nålemagervej 5 . . . . . . . . . . . Ole Ploug Og Viborgvej 372 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Bent Grønbæk Søndermarken 8 . . . . . . . . . . . . . Olesen Bent Grønbæk Søndermarken 8 . . . . . . . . . . . . . Olesen Birgit Thorkildsen Højager 9 . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Brian Schermer Hodsagervej 75 . . . . . . . . . . . . . Olesen Camilla Søndergade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Camilla Søndergade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Camilla Skov Møllestræde 10 St 1 . . . . . . . . . . . Olesen Carsten Skyttevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Dorte Østertoft 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Einer Mathias Rokkjær Vibevej 11. . . . . . . . . . . . Olesen Einer Mathias Rokkjær Vibevej 11. . . . . . . . . . . . Olesen Elsa Trampedach Tjørnevej 15 . . . . . . . . . . . . . . Olesen Ester N Danmarksgade 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Ester N Danmarksgade 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Finn Hirsevænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Finn Ejnar Hirsevænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Finn Vilhelm Grønningen 39 . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Gunnar Kirkegaard Sjællandsgade 14. . . . . . . . . Olesen Hanne Smedegade 1 St tv . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Henning Mølleparken 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Hilda Østertoft 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Jan Mørup Skovvænget 51. . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Jan Mørup Skovvænget 51. . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Johanne Marie Kviesgaard Smedegade 1 St tv . . Olesen Jytte Vibevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Knud Henry Nørregade 12 A . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Lars Gindeskov Karupvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Laurits Danmarksgade 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Leah Skovvænget 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Lisbeth Rosenvænget 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Lisbeth Marie Harring Rosenvænget 32 . . . . . . . Olesen Lisbeth Marie Harring Rosenvænget 32 . . . . . . . Olesen Lisbeth Marie Harring Rosenvænget 32 . . . . . . . Olesen Ole Kløvervej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Ole Christian Hirsevænget 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Per Østvænget 101 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Preben Åbakkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Randi Skov Rosenvænget 1 1 tv . . . . . . . . . . . . . Olesen Stig Poder Lundbyvej 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N

180

97 22 69 11 97 45 41 29 31 41 10 14 20 92 08 16 97 47 31 91 97 45 27 80 97 47 31 60 26 14 31 61 22 40 65 24 60 54 19 21 31 33 66 76 28 97 53 31 50 74 63 70 97 47 12 76 20 13 23 85 97 45 25 41 30 32 72 23 26 97 81 81 97 47 26 22 29 61 10 43 20 95 32 76 29 71 32 76 51 34 31 82 42 25 30 99 97 47 30 78 21 96 46 84 97 47 61 23 24 62 23 35 20 44 02 81 30 11 78 30 23 92 76 04 21 20 31 63 23 48 28 96 97 47 33 18 40 30 23 35 23 95 19 98 42 92 02 48 31 62 02 78 23 23 57 55 97 47 33 95 22 60 36 85 24 65 99 57 20 94 35 07 21 46 40 65 50 20 40 60

Olesen Stig Poder Lundbyvej 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Stig Poder Lundbyvej 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Stig Poder Lundbyvej 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Søren Hovedgaden 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Søren Linding Hovedgaden 24 . . . . . . . . . . . . . . Olesen Søren Linding Hovedgaden 24 . . . . . . . . . . . . . . Olesen Torben Højager 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Torben Højager 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Trine Skovvænget 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olina Mobil Nørreholmvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olldag Kristian Schack Høgildvej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . Olldag Kristian Schack Høgildvej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . Olldag Kristian Schack Høgildvej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . Olsen Martin Skovvænget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Omar Moustafa Ali Jens Jensensvej 16 . . . . . . . . . . . . . Omelchenko Oleksandr Nørreholmvej 1 . . . . . . . . . . . . . Omelchenko Oleksandr Nørreholmvej 1 . . . . . . . . . . . . . Oneshopping ApS Vævervej 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orlenko Volodymyr Teglværksvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Ormstrup Thomas René Lyngskrænten 1 . . . . . . . . . . . . Orven Kjersti Irene Brohusvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oudah Ahmad Abdel Hadi Jens Jensensvej 12 . . . . . . . . Ove Gelsbjerg v/ Ove Gelsbjerg Karupvej 67. . . . . . . . . . Ove Jensen Tvis Pelsdyrfarm ApS Lergravvej 26 . . . . . . Ove Møller Nørgaard Overgaardvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . Overgård Dorthe Tokkesdal Astrup Mølleparken 23 . . . . Overgård Thomas Mølleparken 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . Overgaard Asbjørn Engmark Karupvej 75 . . . . . . . . . . . . Overgaard Asbjørn Engmark Karupvej 75 . . . . . . . . . . . . Overgaard Asbjørn Engmark Karupvej 75 . . . . . . . . . . . . Overgaard Asbjørn Engmark Karupvej 75 . . . . . . . . . . . . Overgaard Birthe Riberholdt Boghvedevej 8 . . . . . . . . . . Overgaard Dan Boghvedevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Overgaard Dan Boghvedevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Overgaard Dorthe Sandholm Skærbækvej 8 . . . . . . . . . . Overgaard Patrick Industrivej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Overgaard Stefan Riberholdt Kløvervej 19 . . . . . . . . . . . Overgaard Stefan Riberholdt Kløvervej 19 . . . . . . . . . . .

31 95 79 58 30 70 44 10 24 23 74 90 97 47 60 53 61 38 66 27 42 18 59 90 97 47 13 08 30 25 98 48 31 69 71 41 52 60 48 49 97 47 60 40 26 19 98 04 23 46 89 75 32 20 43 46 42 33 44 03 52 80 62 00 50 19 39 07 20 12 14 54 52 82 78 26 25 77 03 11 23 41 11 51 71 35 54 69 60 13 59 05 20 30 18 40 61 38 58 06 24 45 34 95 40 95 47 10 51 52 25 30 40 53 86 11 22 86 69 17 20 66 63 03 50 48 30 47 97 47 39 24 97 47 30 24 20 64 71 98 22 49 99 90 50 70 20 70 40 70 90 70

P

Palle Jensen Thomsen v/ Skovgård Brolæggerfirma Tvedvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pape Anna Elisabeth Sander Skolestien 2. . . . . . . . . . . . Pape Steen Mølleparken 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pape Steen Mølleparken 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pape Steen Mølleparken 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pape Steen Mølleparken 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pape Steen Mølleparken 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pape Steen Mølleparken 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pape Steen Mølleparken 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Papesauto Langgade 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parasca Stefan Lucian Lundgårdsparken 54 . . . . . . . . . Parasca Stefan Lucian Lundgårdsparken 54 . . . . . . . . . Paulsen Christel Rørparken 30 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Allan Egevej 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28 89 71 10 97 45 41 19 97 45 43 06 29 67 43 31 28 90 54 93 23 25 74 06 22 58 18 68 20 70 31 62 20 69 86 72 97 45 40 51 50 39 68 27 50 21 88 85 23 96 13 76 22 81 22 11

P


P

97 47 32 59 60 53 63 30 29 87 32 59 29 29 14 72 28 97 69 10 40 78 41 17 30 51 33 90 29 93 62 60 29 85 20 93 20 78 79 87 22 41 45 60 29 80 97 02 30 62 54 05 30 71 37 19 97 47 66 60 30 31 28 41 20 29 80 34 30 26 26 52 29 32 06 09 24 84 99 77 97 22 42 99 51 22 42 99 23 64 96 83 20 25 41 76 42 47 77 10 97 47 12 13 24 34 60 33 23 61 74 26 22 94 13 01 30 59 14 90 97 47 38 25 96 92 10 74 30 63 98 63 30 33 98 63 27 71 53 13 27 11 21 05 22 36 60 34 21 29 50 39 97 47 64 13 97 47 30 51 97 47 39 36 97 47 28 16 29 40 67 96 97 47 31 57 31 34 25 92 30 34 39 92 29 86 42 95 60 85 29 59 26 25 49 95 29 90 29 68 26 78 28 34 97 47 63 29 93 90 34 19 26 21 79 44 50 57 71 75 97 47 22 20 25 70 73 95 20 63 73 95 97 45 60 15 40 57 27 45 52 50 54 51 97 47 26 26

Pedersen Greta Sonja Lundgårdsparken 40 . . . . . . . . . . Pedersen Gunner Spegbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Heinrich Frølund Karupvej 69 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Helge Johannes Staugaard Skovvænget 25 . . Pedersen Helge Johannes Staugaard Skovvænget 25 . . Pedersen Helge Johannes Staugaard Skovvænget 25 . . Pedersen Helle Vinkelvej 17 St . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Helle Søndergaard Ljørringvej 13 . . . . . . . . . . Pedersen Helle Søndergaard Ljørringvej 13 . . . . . . . . . . Pedersen Henning Østvænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Henning Østvænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Henning Østvænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Henning Østvænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Henning Bjørnkjær Rørparken 30 D. . . . . . . . . Pedersen Henning Hornshøj Vestergade 24 . . . . . . . . . . Pedersen Henning Nygaard Grantoften 39 . . . . . . . . . . . Pedersen Henriette Nygaard Bjergmosevej 7 . . . . . . . . . Pedersen Henrik Martin Herningvej 53 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Holger Bredgade 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Inga Hareskov Grantoften 27 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Inge Marie Mølgaard Bakkedraget 2 . . . . . . . . Pedersen Inge Marie Mølgaard Bakkedraget 2 . . . . . . . . Pedersen Inge Marie Mølgaard Bakkedraget 2 . . . . . . . . Pedersen Inge Marie Thusing Spegbjergvej 8 . . . . . . . . . Pedersen Jacob Bjerg Danmarksgade 12 1 . . . . . . . . . . Pedersen Jan Tvedvej 12 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jeanette Herningvej 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jeanette Herningvej 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jeanette Herningvej 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jeanette Herningvej 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jeanette Herningvej 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jens Christian Hovedvejen 14. . . . . . . . . . . . . Pedersen Jens Henrik Østergade 2 St 34 . . . . . . . . . . . . Pedersen Jens Kolding Lundgårdsparken 14 . . . . . . . . . Pedersen Jens Peder Elkjær Lundgårdsparken 18 . . . . . Pedersen Jens Peder Elkjær Lundgårdsparken 18 . . . . . Pedersen Jesper Hedegaard Vibevej 2 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Johan Ole Hovedgaden 21 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Johan Ole Hovedgaden 21 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Johan Ole Hovedgaden 21 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Johan Ole Hovedgaden 21 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen John Troelstrupvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen John Troelstrupvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen John Troelstrupvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jonas Bech Grønbækparken 25 . . . . . . . . . . . Pedersen Jonas Lundager Jyllandsgade 1 A. . . . . . . . . . Pedersen Jytte Møller Bredgade 31 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jytte Møller Bredgade 31 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jytte Møller Bredgade 31 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jørgen Sønderbo Vestager 2. . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jørgen Sønderbo Vestager 2. . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jørgen Søndergård Bredgade 31 . . . . . . . . . . Pedersen Kaj Hovedgaden 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Karen Lundgårdsparken 47 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Karen Elisabeth Tjørnevej 21 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Karen Elisabeth Tjørnevej 21 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Karina Hogagervej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Karsten Dahl Vråvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Kasper Brouv Smedegade 2 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Kirsten Mølgaard Danmarksgade 24 1 . . . . . . Pedersen Kirsten Mølgaard Danmarksgade 24 1 . . . . . . Pedersen Klaus Stavlundvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 15 16 26 97 47 25 41 60 47 27 47 97 45 25 13 21 31 19 40 21 26 19 34 60 19 87 73 97 47 23 09 40 20 83 22 97 47 62 36 52 37 30 29 52 37 30 19 21 28 32 38 40 41 61 42 97 47 33 33 97 47 63 00 50 98 50 45 29 12 86 35 97 45 43 38 61 16 62 78 97 47 34 41 24 25 95 96 20 57 74 60 51 22 00 95 20 74 54 52 97 43 02 16 41 82 00 60 40 32 00 84 29 85 61 94 23 92 99 64 23 86 84 98 25 15 33 91 97 46 85 90 40 99 61 08 40 55 91 90 30 11 65 85 22 41 34 73 40 27 98 67 40 27 98 64 40 27 98 63 27 71 53 47 22 25 79 81 22 22 01 84 22 22 01 14 21 74 16 10 23 86 12 16 71 75 78 88 30 13 72 46 29 25 16 52 97 47 17 70 22 45 70 55 20 83 43 61 97 47 60 04 61 75 27 63 97 45 21 50 51 91 97 50 93 85 13 88 24 87 65 81 30 32 26 23 25 75 63 71 20 93 10 91 20 95 92 71

181

Navneregister

Pedersen Anette Brogaard Højager 15 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Anette Brogaard Højager 15 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Anette Brogaard Højager 15 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Anette Brogaard Højager 15 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Anette Brogaard Højager 15 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Anja Ejsing Søndergade 5 1 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Anna Marie Grantoften 39. . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Anna Marie Grantoften 39. . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Astrid Grønningen 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen August Krogsgaard Engvej 41 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Bent Søndermarken 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Bent Frode Randeris Anemonevej 7 B . . . . . . . Pedersen Bent Mølgaard Ved Hegnet 1 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Bente Jersildvej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Bettina Yde Østvænget 37. . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Bettina Yde Østvænget 37. . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Bettina Yde Østvænget 37. . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Birgit Engvej 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Birgitte Sig Grønbækparken 95. . . . . . . . . . . . Pedersen Birgitte Sig Grønbækparken 95. . . . . . . . . . . . Pedersen Birthe Tusbækvej 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Birthe Tusbækvej 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Birthe Tusbækvej 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Birthe Tusbækvej 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Bjarne Madsen Rosenvænget 3 St mf . . . . . . . Pedersen Bo Kildevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Bo Engbakken 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Bo Engbakken 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Bo Lund Troelstrupvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Bonnie Schach Irisvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Brian Fynsgade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Britta Østertoft 49 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Britta Estrup Hovedgaden 21 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Britta Estrup Hovedgaden 21 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Britta Estrup Hovedgaden 21 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Camilla Møllebro Hedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Charlotte Højager 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Charlotte Højager 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ebba Søndergaard Østvænget 107 A. . . . . . . . Pedersen Ebbe Grønbækparken 95 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Eddy Brohusvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Egert Hjuler Ljørringvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Egert Hjuler Mosevænget 8. . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ellen Irisvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ellen Åbakkevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ellen Marian Åbakkevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ellen Marian Åbakkevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Emma Kirstine Dejbjerg Brohusvej 21. . . . . . . Pedersen Erik Philipsen Karupvej 52 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Erling Videbækvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Eva Anemonevej 18 B St. . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Finn H Eliseborgvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Freddy Bakkedraget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Frederik Kjærgaard Åbakkevej 4 . . . . . . . . . . . Pedersen Frederik Stausholm Vormstrupvej 8 . . . . . . . . Pedersen Frida Johanne Rørparken 34 B . . . . . . . . . . . . Pedersen Frits Marinus Jyllandsgade 1 D. . . . . . . . . . . . Pedersen Frits Marinus Jyllandsgade 1 D. . . . . . . . . . . . Pedersen G Karupvej 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Gerda Agnete Karupvej 34 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Gert Tusbækvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Greta Sonja Lundgårdsparken 40 . . . . . . . . . .

P


Navneregister

P

Pedersen Knud Lundgårdsparken 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Knud Lundgårdsparken 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Knud Erik Nygade 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Kristian Laurits Hauch Lyngskrænten 10. . . . . Pedersen Leif Østvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Leif Østvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Leif Østvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Leif Østvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Leif Østvænget 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Leif Højmark Spegebjergvej 8. . . . . . . . . . . . . Kilde Tømrerforretning Pedersen Lene Dahl Højager 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Lilly Danmarksgade 19 St tv. . . . . . . . . . . . . . Pedersen Lilly Engvej 35 B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Lilly Skolegade 5 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Lilly Kirstine Danmarksgade 16 . . . . . . . . . . . Pedersen Lilly Kirstine Danmarksgade 16 . . . . . . . . . . . Pedersen Lilly Kirstine Danmarksgade 16 . . . . . . . . . . . Pedersen Lilly Kirstine Danmarksgade 16 . . . . . . . . . . . Pedersen Mads Peter Vibevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Mads Peter Vibevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Majbritt Rahbæk Taterbakkevej 6 . . . . . . . . . . Pedersen Majbritt Rahbæk Taterbakkevej 6 . . . . . . . . . . Pedersen Marianne Bjarnow Danmarksgade 21 A . . . . . Pedersen Martin Holm Sønderagervej 1 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Martin Riis Bredgade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Merete Videbækvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Merete Aagaard Videbækvej 12. . . . . . . . . . . . Pedersen Mette Barde Åparken 10. . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Michael Grønbækparken 25 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Michael Grønbækparken 25 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Mikael Toppergårdvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Mikael Toppergårdvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Mikael Toppergårdvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Mikael Toppergårdvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Minna Anemonevej 19 A . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Mogens Gammel Landevej 20 . . . . . . . . . . . . Pedersen Mogens Gammel Landevej 20 . . . . . . . . . . . . Pedersen Nikolaj Schmidt Sandgårdvej 1 . . . . . . . . . . . . Pedersen Nikolaj Schmidt Sandgårdvej 1 . . . . . . . . . . . . Pedersen Nikolaj Schmidt Sandgårdvej 1 . . . . . . . . . . . . Pedersen Nikolaj Schmidt Sandgårdvej 1 . . . . . . . . . . . . Pedersen Palle Seeberg Jyllandsgade 28 . . . . . . . . . . . . Pedersen Paw Kjærgaard Åbakkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Paw Kjærgaard Åbakkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Paw Kjærgaard Åbakkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Peder Østervang 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Peder Østervang 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Peder Søndergaard Brouv Tvedvej 4 . . . . . . . . Pedersen Peter Michael Hogagervej 17 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Peter Michael Hogagervej 17 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Pia Gade Sandgårdvej 11 A. . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Poul Erik Hallundbæk Langbovej 15 . . . . . . . . Pedersen Poul Erik Mølgaard Langgade 80 . . . . . . . . . . Pedersen Poul Erik Mølgaard Langgade 80 . . . . . . . . . . Pedersen Poul Erik Mølgaard Langgade 80 . . . . . . . . . . Pedersen Poul Vestergaard Bellisvej 9 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Randi Åbakkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Rune Løvigvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Rune Løvigvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Sine Lundager Danmarksgade 12 St tv. . . . . . Pedersen Steen Frede Herningvej 53 . . . . . . . . . . . . . . .

182

97 47 30 04 24 22 37 04 41 83 00 89 97 45 25 70 97 47 61 97 61 68 14 83 30 35 75 97 24 62 75 97 20 28 75 97 40 26 00 63 61 46 58 14 97 47 61 35 97 47 36 87 50 43 48 08 31 90 32 67 30 46 84 47 22 14 15 68 22 12 09 96 25 27 63 57 20 23 40 22 29 26 42 33 26 84 42 02 27 13 67 80 61 67 31 25 28 43 01 16 97 47 29 68 20 81 67 45 29 84 22 93 51 25 19 10 29 42 73 26 51 84 68 81 51 27 19 26 51 25 79 15 51 22 86 85 97 45 41 18 29 41 81 51 20 28 53 39 60 70 73 04 60 66 55 84 60 61 48 22 22 80 91 22 23 24 21 49 22 92 66 00 22 75 59 10 22 67 41 67 96 41 08 08 22 61 23 96 97 47 20 72 29 87 93 39 22 44 73 22 42 20 64 15 97 47 23 82 97 45 41 96 40 46 41 96 40 21 02 62 97 47 23 80 20 72 46 83 97 45 22 58 40 41 42 50 60 66 62 48 97 45 41 34

Pedersen Susanne Hallundbækvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Susanne Gedbovej 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Sverre Rosendal Industrivej Nord 24 . . . . . . . . Pedersen Søren Bjerregaard Bakkedraget 4. . . . . . . . . . Pedersen Søren Bjerregaard Bakkedraget 4. . . . . . . . . . Pedersen Tommy Udholmvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Tommy Hogagervej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Tommy Udholmvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Tommy Rene Lyngen 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Tommy Rene Lyngen 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Tommy Rene Lyngen 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Tommy Rene Lyngen 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Tommy Schultz Sønderagervej 16. . . . . . . . . . Pedersen Tommy Schultz Sønderagervej 16. . . . . . . . . . Pedersen Tove Hedegaard Anemonevej 23 . . . . . . . . . . . Pedersen Tune Kærgaard Nørregade 9 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Uffe Brødbæk Ørnevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Uffe Kristian Grønningen 27 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ulla Hodsagervej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ulla Ejstrup Grønningen 10 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ulla Seeberg Hodsagervej 39 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ulrik Teglværksvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Valborg Jens Jensensvej 19 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Vandy Grønningen 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Vandy Grønningen 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Verner Østergård Nørregade 21 . . . . . . . . . . . Pedersen Verner Østergaard Nørregade 21 . . . . . . . . . . Pedersen Vicki Abildtrup Bøgevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Vicki Abildtrup Bøgevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Viggo Højmark Ravnmosevej 1 . . . . . . . . . . . . Pedersen Viggo Højmark Ravnmosevej 1 . . . . . . . . . . . . Pedersen Villy Østervang 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Villy Østervang 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Villy Højmark Hodsagervej 70 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Åse Vestergade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pelpola Kirsten Nygaard Skolegade 28. . . . . . . . . . . . . . Peter og Gunnar Kjeldsen Lundgårdsparken 48 . . . . . . . Petersen Anni Grønningen 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Bente Kløvervej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Brian Irisvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Brian Irisvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Carl Georg Irisvej 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Carl Georg Irisvej 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Carl Georg Irisvej 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Else Marie Taulborg Gammel Skolevej 4 . . . . . Petersen Hans Christian Kildevej 10. . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Inger Thea Jyllandsgade 1 D . . . . . . . . . . . . . . Petersen Jan Tvedvej 12 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Jette Kjær Bredgade 49. . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Jette Kjær Bredgade 49. . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Mogens Tjørnevej 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Mogens Tjørnevej 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Mogens Steen Højgade 8. . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Rita Marie Tjørnevej 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Stig Kjær Bredgade 49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pia Nørgaard Danmark Hovedgaden 35 . . . . . . . . . . . . . Pilgaard Niklas Bredvig Danmarksgade 58 St th. . . . . . . Pilman Tonny Hodsagervej 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pinnerup’s Kærgårdvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plejecentret Birketoft Østergade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Ploug Ole Rasmussen Viborgvej 372 . . . . . . . . . . . . . . . Ploug Ole Rasmussen Viborgvej 372 . . . . . . . . . . . . . . .

32 15 56 27 29 76 78 25 30 42 33 80 28 83 66 88 22 37 83 81 97 47 61 13 97 45 44 42 60 73 45 98 97 26 66 07 27 20 66 07 21 91 96 23 21 37 31 76 50 91 97 54 50 46 69 81 22 46 09 51 40 42 21 51 71 78 52 07 29 85 20 83 31 16 62 20 22 37 91 61 29 73 49 65 30 47 60 92 97 45 23 07 40 85 32 67 22 37 99 84 52 38 90 42 97 47 60 35 81 74 54 14 31 18 09 03 29 87 22 54 22 55 16 30 97 47 16 47 42 83 16 25 97 47 62 48 97 47 10 27 26 22 60 45 97 47 20 68 41 40 93 69 97 47 25 00 98 14 42 24 20 29 42 24 97 47 27 07 51 74 09 35 21 44 38 73 21 12 05 01 97 47 24 09 97 46 83 95 97 40 60 28 61 27 96 27 23 72 76 07 97 12 25 53 40 30 22 79 29 21 44 74 24 60 10 50 61 72 72 25 28 29 12 63 20 41 09 70 31 39 16 21 40 50 69 92 96 41 01 40 24 87 93 22 21 75 47 15

P


Pold Henrik Ørrevej 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pold Henrik Ørrevej 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pommer Ole Vinther Kirkevej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postborg Charlotte Munkerod Kronika Ørrevej 30 . . . . . . Poulsen Aksel Meedom Løvigvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Anja Bredgade 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Anne Marie Lundgårdsparken 88 . . . . . . . . . . . Poulsen Anne Marie Lundgårdsparken 88 . . . . . . . . . . . Poulsen Anne Marie Lundgårdsparken 88 . . . . . . . . . . . Poulsen Connie Søndergaard Skolevænget 8 . . . . . . . . . Poulsen Connie Søndergaard Skolevænget 8 . . . . . . . . . Poulsen E. Rørparken 34 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Elly Margrethe Skovvænget 65 . . . . . . . . . . . . . Poulsen Erna Kristine Rørparken 34 A . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Frede Sjællandsgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Hanne Fredshegn 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Hanne Fredshegn 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Ingerlise Skolegade 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Ingerlise Skolegade 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Kenneth Danmarksgade 34. . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Kim Brendstrup Østvænget 18 . . . . . . . . . . . . . Poulsen Klaus Industrivej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Kristian Øvli Tilma Hallundbækvej 18 . . . . . . . . Poulsen Kurt Munkholm Danmarksgade 19 1. . . . . . . . . Poulsen Kurt Munkholm Danmarksgade 19 1. . . . . . . . . Poulsen Lasse Jersildvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Lasse Bjerregaard Jersildvej 9 . . . . . . . . . . . . . Poulsen Lene Boghvedevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Lene Boghvedevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Lotte Guldberg Natovej 1 A . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Marco Bjerregaard Vinkelvej 19 . . . . . . . . . . . . Poulsen Marie Ljørringvej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Marie Ljørringvej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Mona Løvigvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Poul Erik Viborgvej 351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Poul Marthin Skolegade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Poul Marthin Skolegade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Poul Marthin Skolegade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Poul-Erik Viborgvej 351. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Sarah Lundgårdsparken 88. . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Torben Åskrænten 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Torben Åskrænten 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Ulrik Sand Hirsevænget 19 . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Vagner Valmuevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Vagner Mølgaard Valmuevej 7 . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Vivian Taagaard Karupvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsgård Per Mølleparken 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsgård Sebrina Mølleparken 22. . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsgaard Henning Tusbækvej 29. . . . . . . . . . . . . . . . . Prangsgaard Birthe Vesterlund 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . Prangsgaard Kristen Poulsen Jyllandsgade 19 . . . . . . . . Pranskau-Westermann Pennie Skolestien 1 . . . . . . . . . . Pranskau-Westermann Pennie Skolestien 1 . . . . . . . . . . Pranskau-Westermann Pennie Skolestien 1 . . . . . . . . . . Primdahl Heidi Kildevej 2 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pyaskivska Monika Mølleparken 45 . . . . . . . . . . . . . . . . Pyaskivskyy Vadym Mølleparken 45. . . . . . . . . . . . . . . . Pylypivska Anna Ørrevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

R

Rahbek Eva Lydia Nørgaard Sønder Skjerkvej 2 . . . . . . . Rahbek Eva Lydia Nørgaard Sønder Skjerkvej 2 . . . . . . . Rahbek Sonja Skovvej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rainbow Company ApS Vævervej 38 . . . . . . . . . . . . . . . Ramaiah Thangaraj Boghvedevej 31 . . . . . . . . . . . . . . . Ramaiah Thangaraj Boghvedevej 31 . . . . . . . . . . . . . . . Ramskov Kaj Søndermarken 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ramskov Kaj Søndermarken 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ramskov Kaj Søndermarken 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ramskov Thomas Engvej 10 St tv . . . . . . . . . . . . . . . . . Ramskov Thomas Engvej 10 St tv . . . . . . . . . . . . . . . . . Rask Dorte Marie Ljørringvej 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rask Dorte Marie Ljørringvej 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rask Else Marie Skavevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Arnold Rugvænget 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Brian Holm Kirkegade 10 1 . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Eva Agnete Nørgaard Grønningen 1. . . . . . . Rasmussen Eva Agnete Nørgaard Grønningen 1. . . . . . . Rasmussen Frode Engdraget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Grethe Grønsværen 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Grethe Rugvænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Henrik Grantoften 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Ib Nørregade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Ib Gram Brogårdvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Ib Gram Brogårdvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Ib Gram Brogårdvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Jens Birkevej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Jens Rud Vistorpvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Jesper Martin Sønderagervej 62 . . . . . . . . . Rasmussen Johannes Elias Teglværksvej 22 . . . . . . . . . Rasmussen Johannes Elias Teglværksvej 22 . . . . . . . . . Rasmussen John Peter Anemonevej 10 A. . . . . . . . . . . . Rasmussen Jørgen Anker Bredgade 87 . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Kent Braüner Lundholmvej 4. . . . . . . . . . . . Rasmussen Leif Fredshegn 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Louise Hogagervej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Maibrit Ask Taterbakkevej 5 . . . . . . . . . . . . Rasmussen Mette Hogagervej 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Mikael Lundgårdsparken 30 . . . . . . . . . . . . Rasmussen Mogens S Vormstrupvej 4 . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Rikke Berg Ejaas Bjørnkærvej 14 . . . . . . . . Rasmussen Rose Østergaardsallé 7 2 1 . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Steffen Randrup Videbækvej 5 . . . . . . . . . . Rasmussen Svend Hogagervej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Svend Hogagervej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Svend Hogagervej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Tina Sundgaard Hestbjergvej 7 . . . . . . . . . . Rasmussen Tina Sundgaard Hestbjergvej 7 . . . . . . . . . . Rasmussen Tom Markvænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Tom Bjarne Markvænget 3 . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Ulrik Kjeldsen Anemonevej 19 D 1. . . . . . . . Rasmussen Vita Holm Birkevej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Aase Severine Smedegaard Rugvænget 47 Rasmussen Aase Severine Smedegaard Rugvænget 47 Rasmussen Aase Severine Smedegaard Rugvænget 47 Raunholt Ivan Ole Gabsvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raunholt Karen Moesgaard Boghvedevej 9 . . . . . . . . . . Raunsbæk Gerda Søndermarken 33. . . . . . . . . . . . . . . . Ravn Sanne Nørregade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26 80 93 02 23 93 46 72 40 76 41 47 72 17 21 49 96 96 10 14 26 21 58 19 97 47 12 89 23 37 06 82 21 32 78 82 75 25 92 89 51 25 92 89 32 10 61 40 23 96 04 72 23 69 07 23 97 47 29 06 20 73 60 41 41 98 10 84 41 97 10 84 26 17 13 32 97 47 36 47 22 52 61 79 97 38 28 22 97 46 83 28 51 91 67 79 23 46 01 64 20 43 62 49 21 97 25 04 97 14 31 55 28 30 42 35 97 45 41 51 22 55 04 40 42 83 41 12 21 94 33 86 24 42 80 36 21 49 73 16 30 25 43 24 50 90 21 05 27 12 43 24 61 77 92 20 97 45 60 50 42 19 94 80 97 47 14 46 41 14 40 16 97 45 43 24 28 38 41 12 28 37 33 81 42 92 70 62 20 66 86 71 97 47 34 44 29 71 36 07 23 48 49 40 61 68 41 85 30 64 78 07 22 22 53 07 22 22 53 06 61 11 56 49 51 98 80 04 50 92 09 75 26 80 37 54

183

Navneregister

P

97 47 23 43 21 42 23 48 20 77 58 78 52 62 18 88 97 45 23 92 28 45 43 39 96 41 08 92 24 27 10 89 21 46 08 92 29 84 65 99 29 84 58 11 97 47 30 97 97 45 21 71 23 11 77 99 20 37 02 37 97 47 32 86 25 36 55 14 22 35 90 33 22 28 51 10 42 77 87 78 50 98 57 32 22 49 99 89 29 45 72 99 40 83 13 82 22 85 11 31 31 72 60 10 30 22 50 10 97 40 19 08 40 14 53 38 28 96 90 66 51 28 94 07 29 82 23 93 26 25 20 76 29 65 55 28 97 45 26 51 60 46 00 49 42 24 41 66 41 59 50 55 20 23 26 51 24 20 38 92 51 20 20 78 20 45 62 34 29 87 26 15 97 43 51 77 52 92 04 07 51 33 98 17 97 45 44 65 28 83 17 06 97 45 41 63 30 11 78 72 20 49 32 08 91 52 75 40 53 32 29 36 29 89 75 40 25 21 42 45 28 99 44 29 27 84 02 30 28 68 38 94

R


Ravn Sanne Nørregade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ravn Sanne Nørregade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ravn Sanne Nørregade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ravnborg Gunnar Karupvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ravnborg Gunnar Karupvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ravnholt Mariane Søndergade 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . Ravnholt Mariane Moesgaard Søndergade 14 . . . . . . . . Ravnholt Rigmor Balslev Engel Anemonevej 17 B. . . . . . Reenberg Lars Ahornvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regelink Jantje Marjon Linthorst Ravnmosevej 2 . . . . . . Regelink Rene Herbert Ravnmosevej 2. . . . . . . . . . . . . . Rema 1000 A/S Kirkegade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Revisor Leif Balle v/ Leif Balle Fårbækvej 1 . . . . . . . . . .

22 78 45 54 22 10 40 50 20 65 88 08 97 45 61 21 51 34 37 65 97 47 30 23 21 62 84 45 40 32 30 06 28 77 71 51 61 68 81 22 29 90 86 78 97 47 11 01 42 51 70 72

Revisor Lund + Christiansen I/S Tjørring Hovedgade 7400 Herning. . . . . . . . . . . . . . . . Rigtrup Hans Tavlborgvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rigtrup Mette Tavlborgvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Riis Dagmar Tjagvad Rotvigvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Riis Niels Christian Lundgårdsparken 67 . . . . . . . . . . . . Riis Niels Christian Lundgårdsparken 67 . . . . . . . . . . . . Riis Poul Erik Rotvigvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Riis Poul Erik Rotvigvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Riis Sanne Lund Højgade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Riis Sanne Lund Højgade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rindom Rosa Enebærvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rindom Rosa Enebærvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ringgaard Christina Grønbæk Skovvænget 33 . . . . . . . . Ringgaard Christina Grønbæk Skovvænget 33 . . . . . . . . Ringgaard Christina Grønbæk Skovvænget 33 . . . . . . . . Ringgaard Flemming Skovvænget 73. . . . . . . . . . . . . . . Ringgaard Jack Skovvænget 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ringgaard Jack Skovvænget 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ringgaard Lars Gindeskovvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ringgaard Lars Gindeskovvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Risom Eigil Hvedevej 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Risom Aase Hvedevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Risum Bent Tvedvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Risum Bent Tvedvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Risum Bent Tvedvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Risum Bent Tvedvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Risum Jørgen Brohusvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roelsgaard Anne Marie Bisgaard Nørregade 22 . . . . . . . Roelsgaard Anne Marie Bisgaard Nørregade 22 . . . . . . . Roelsgaard Anne Marie Bisgaard Nørregade 22 . . . . . . . Ronald Risvig Holstebrovej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rosgaard Tina Hoelgaard Gråsandvej 3 . . . . . . . . . . . . . Rothmann Erling Tohøje 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rothmann Pia Tohøje 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruby-Svendsen Litta Søndermarken 32 . . . . . . . . . . . . . Ruby-Svendsen Litta Sønermarken 32 . . . . . . . . . . . . . . Rusbjerg Arne Engvej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rusbjerg Betina Tusbækvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rusbjerg Pia Engvej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ryggshamar Liv Jakupsdottir Danmarksgade 70 B . . . . Ryhl Maren Margrethe Bakkedraget 5 . . . . . . . . . . . . . . Ryhl Maren Margrethe Bakkedraget 5 . . . . . . . . . . . . . . Ryhl Maren Margrethe Bakkedraget 5 . . . . . . . . . . . . . . Ryhl Yngve Bakkedraget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 26 92 22 40 27 92 64 20 76 49 93 21 60 24 58 30 68 67 32 29 44 73 67 97 47 34 14 29 61 10 53 60 88 22 87 60 15 29 24 51 77 26 77 48 26 58 77 24 52 77 22 22 57 25 31 20 85 63 59 24 46 07 84 97 84 15 19 21 57 95 88 51 74 42 45 24 40 23 27 97 47 29 98 24 94 98 48 97 47 24 92 30 53 88 68 29 12 14 31 24 24 97 30 40 15 08 01 60 24 97 46 50 47 02 60 29 40 36 67 97 47 24 13 27 51 94 41 41 10 47 63 30 24 13 61 60 22 36 73 60 22 36 08 97 47 19 18 30 51 86 51 20 67 29 70 60 54 55 40 97 47 31 81 28 99 31 81 28 49 58 50 97 47 31 81

Navneregister

Kirkegade 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 28 72 60 Rødkjær Sofie Houby Skovvænget 1. . . . . . . . . . . . . . . . 30 86 20 43

R

184

Røde Kors Butik

Rømer Anne-Marie Hørning Boghvedevej 39 . . . . . . . . . Rømer Anne-Marie Hørning Boghvedevej 39 . . . . . . . . . Rømer Anne-Marie Hørning Boghvedevej 39 . . . . . . . . . Rømer Nis Hodsagervej 56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rønning-Bæk Heidi Mølleparken 26 . . . . . . . . . . . . . . . . Rønning-Bæk Heidi Mølleparken 26 . . . . . . . . . . . . . . . . Rønning-Bæk Ragnhild Langgade 77 . . . . . . . . . . . . . . . Rønning-Bæk Ragnhild Langgade 77 . . . . . . . . . . . . . . . Rønnov Betinna Damm Østvænget 105 B. . . . . . . . . . . . Rønnov Betinna Damm Østvænget 105 B. . . . . . . . . . . . Rønnov Betinna Damm Østvænget 105 B. . . . . . . . . . . . Rørkærdam Rørkærvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rørsig Karl Johan Feldborgvej 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rørsig Karl Johan Feldborgvej 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . Raahede Jesper Carlin Kirkegade 6 1 . . . . . . . . . . . . . . Raahede Lis Mona Gammel Engvej 5 . . . . . . . . . . . . . . .

S

Sahl Mathilde Vennevold Tusbækvej 32 A . . . . . . . . . . . . Sahl Sanne Lærkevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sakariasen Brian Graversgaard Sjællandsgade 12 . . . . . Sakariasen Brian Graversgaard Sjællandsgade 12 . . . . . Sakariasen Daniella Grønbækparken 103. . . . . . . . . . . . Sakariasen Ruth Østergaardsallé 3 1 5 . . . . . . . . . . . . . Sakariasen Ruth Østergaardsallé 3 1 5 . . . . . . . . . . . . . Salon Kaag v/ Tina Skærbæk Kaag Langgade 31 . . . . . . Salon Lene Danmarksgade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salon Papelotte v/ Lotte Pape Jensen Hedevej 9 . . . . . . Saltoft Susanne Stoltze Stavlundvej 26 . . . . . . . . . . . . . Sand Erling Fynsgade 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sand Rikke Lund Tusbækvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sand Rikke Lund Tusbækvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandal Keld Tusbækvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandal Keld Tusbækvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandbæk Ingerlise Lundgårdsparken 69 . . . . . . . . . . . . Sander Gitte Skyttevej 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sander Gitte Skyttevej 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sander Jens Holst Korsholmsvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Sander Tina Bøjgaard Korsholmsvej 5 . . . . . . . . . . . . . . Sandgaard Brian Drosselvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandgaard Brian Drosselvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandgaard Brian Drosselvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandgaard Brian Drosselvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandgaard Brian Drosselvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandgaard Karen Videbækvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandgaard Niels Videbækvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandgaard Søren Videbækvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandholm Jan Farvervej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandholm Karen Margrethe Anemonevej 3 C . . . . . . . . . Sandholm Line Ingerslev Hodsagervej 38. . . . . . . . . . . . Sangild Erik Grovevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sangild Erik Grovevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sangild Erik Grovevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Savin Florin Lundgårdsparken 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . Scada International Aps Holstebrovej 5 . . . . . . . . . . . . .

30 72 28 75 22 32 11 15 21 42 11 32 24 26 77 64 42 36 43 13 20 14 43 13 97 45 42 62 22 23 85 62 53 81 02 29 40 87 87 20 34 10 87 20 40 56 96 56 97 45 42 11 20 20 36 35 50 98 25 75 27 62 99 34

61 79 12 63 20 99 54 40 21 47 80 82 21 23 74 40 21 28 36 61 97 47 10 10 23 46 91 42 22 96 95 52 97 45 40 10 97 45 46 47 61 79 53 54 30 19 36 22 51 88 94 68 51 70 02 75 61 26 40 51 23 98 52 22 26 71 16 36 97 47 19 54 26 71 71 51 22 34 42 21 30 31 16 65 51 34 27 90 41 82 27 90 31 53 31 41 21 29 10 73 20 78 50 85 97 47 29 47 24 98 40 05 40 85 45 26 64 63 25 02 61 60 00 98 42 20 51 55 97 14 33 03 30 95 09 55 21 22 05 59 22 39 22 13 34 10 04 72

S


S

21 72 39 97 22 83 26 20 51 26 36 32 29 25 36 32 28 76 64 07 24 24 04 28 97 47 60 93 23 67 89 00 61 77 28 16 20 21 28 16 97 47 62 73 29 90 70 20 23 66 81 73 97 47 60 18 50 42 04 31 30 71 01 54 28 88 01 54 23 36 92 01 22 39 20 41 21 75 57 52 23 72 30 97 75 72 19 77 29 92 04 27 20 71 60 45 71 72 35 20 40 56 41 80 40 10 04 80 22 62 34 47 40 29 99 09 30 25 03 69 29 71 29 83 93 95 88 09 42 66 10 50 32 11 63 14 29 70 83 85 61 31 37 70 22 99 13 94 22 93 51 75 61 77 96 14 30 13 31 05 51 53 26 21 20 91 59 65 20 15 80 08 31 12 48 85 22 91 65 54 61 38 65 54 30 27 57 03 24 87 51 58 21 92 58 34 97 47 29 23 31 22 91 16 29 29 28 65 97 47 60 29 97 47 36 61 51 31 23 54 51 31 23 53 51 80 28 89 41 43 28 89 40 17 69 58 53 37 60 66 26 42 73 33 51 88 77 32

Sjørslev Allan Tvedvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skallebæk Bjarne Jersildvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skallebæk Erik Søndergade 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skals Sannie Woller Nørregade 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . Skals Tommy Nørregade 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skipper Søren Vistorpvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skipper Søren Vistorpvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skorstengaard Jørgen Erfurt Østertoft 86. . . . . . . . . . . . Skorstengaard Jørgen Erfurt Østertoft 86. . . . . . . . . . . . Skorstengaard Jørgen Erfurt Østertoft 86. . . . . . . . . . . .

20 21 54 27 97 47 39 89 97 47 13 14 22 80 70 60 25 32 09 55 24 40 30 49 24 40 30 47 97 47 32 50 29 77 14 79 29 43 13 08

Skorstensfejerfirmaet Stjernholm I/S Grønningen 30 7550 Sørvad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skotte Jacob Tvedvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skov Birthe Kirstine Højgade 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skov Hanne Parkvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skov Hanne Parkvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skov Martin Industrivej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skovborg Turit Bülow Skovvænget 17 . . . . . . . . . . . . . . Skovborg Turit Bülow Skovvænget 17 . . . . . . . . . . . . . .

40 20 47 47 20 21 53 83 20 89 99 43 32 11 35 70 22 99 71 96 22 49 99 93 91 55 57 52 20 48 57 52

Skovgård Byg & Belægning ApS Bødkervej 8 7490 Aulum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skovgaard Dora Irene Østergade 2 19 . . . . . . . . . . . . . . Skovgaard Edmund Hovedgaden 42. . . . . . . . . . . . . . . . Skovgaard Mads Moldt Hovedgaden 29 1 . . . . . . . . . . . Skovgaard Rita Vestergade 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skovlund Mink v/ Michael Najbjerg Jakobsen Skavevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skovsbøll Ronni Industrivej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skovsted Alex Haarhøj Skovvænget 43. . . . . . . . . . . . . . Skram Kasper Hovedgaden 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skram Kasper Hovedgaden 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skriver Agnete Tjørnevej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skriver Agnete Tjørnevej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skriver Edith Skolevænget 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skromans Igors Nålemagervej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skytte Kirstine Theresia Rotvigvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Skærbæk Vindmøllelaug Skærbækvej 2 . . . . . . . . . . . . . Slot Lea Jeberg Søndermarken 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . Slot Martin Jeberg Søndermarken 17. . . . . . . . . . . . . . . Sloth Anne Krista Østergaardsallé 3 3 1 . . . . . . . . . . . . . Sloth Krista Østergaardsallé 3 3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Sløk Inger Lundgaardsgade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sløk Inger Lundgaardsgade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smed Claus Farvervej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21 83 62 28 97 47 20 53 61 27 35 05 61 79 11 04 22 44 97 66 61 66 69 51 20 71 23 20 97 45 24 61 26 39 47 89 22 56 59 35 97 45 22 48 25 32 65 04 97 45 21 81 26 81 20 48 60 17 27 86 97 47 34 87 24 49 20 77 25 52 37 09 24 23 19 85 97 47 34 01 97 47 21 32 40 55 86 38 22 32 84 90

Smykkekæden Nørregade 6 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sokolovska Halyna Tvedvej 12 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sokolovskyy Oleh Tvedvej 12 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sokolovskyy Oleh Markvænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Solveig Farvervej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sommermark Kirsten Højager 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sommermark Kirsten Højager 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonja, J. Chr. Koldkur Transport A/S Fårbækvej 5 . . . . . . Sonjas Hjemmeservice v/ Sonja Rahbæk Skovvej 5 . . . . Sonne Heidi Pernille Enebærvej 14. . . . . . . . . . . . . . . . . Spandet Tonny Bo Nielsen Engbakken 6. . . . . . . . . . . . . Spandet Tonny Bo Nielsen Engbakken 6. . . . . . . . . . . . . Spandet Ulla Gerti Engbakken 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spanggaard Kim Quist Hodsagervej 51 . . . . . . . . . . . . . Spanggaard Lærke Hedall Hansen Hodsagervej 51 . . . . Spangsberg Karsten Industrivej 20. . . . . . . . . . . . . . . . .

97 42 01 66 52 74 03 70 60 63 55 60 50 17 73 99 29 25 14 23 51 51 50 14 48 42 55 64 97 45 60 08 40 76 41 47 23 74 92 83 30 51 79 03 20 43 05 81 51 32 20 70 69 14 77 78 71 90 14 81 22 49 99 94

185

Navneregister

Schmidt Jens Rahr Lundgaardsgade 12. . . . . . . . . . . . . Schmidt Mogens Blume Vistorpvej 23 . . . . . . . . . . . . . . Schmidt Rene Holt Nygade 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schmidt Rene Holt Nygade 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schou Kristian Bredvigvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schriver Elly Gedbovej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schriver Knud Gedbovej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schriver Knud Gedbovej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schubert Anne Margrethe Bie Engvej 19 . . . . . . . . . . . . Schubert Anne Margrethe Bie Engvej 19 . . . . . . . . . . . . Schubert Bent Åparken 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schubert Bent Åparken 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schubert Bent Åparken 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schubert Gerda Østergaardsallé 3 2 2 . . . . . . . . . . . . . . Schultz Keld Østerlund Rugvænget 19 . . . . . . . . . . . . . . Schultz Keld Østerlund Rugvænget 19 . . . . . . . . . . . . . . Schultz Keld Østerlund Rugvænget 19 . . . . . . . . . . . . . . Schultz Keld Østerlund Rugvænget 19 . . . . . . . . . . . . . . Schultz Keld Østerlund Rugvænget 19 . . . . . . . . . . . . . . Schultz Keld Østerlund Rugvænget 19 . . . . . . . . . . . . . . Schunck Malene Grønbækparken 51 . . . . . . . . . . . . . . . Schurmann Merete Søndergade 40 . . . . . . . . . . . . . . . . Schurmann Merete Søndergade 40 . . . . . . . . . . . . . . . . Schurmann Søren Jellesmark Søndergade 40 . . . . . . . . Schuster Kurt Danmarksgade 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schuster Kurt Danmarksgade 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schuster Kurt Danmarksgade 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schuster Kurt Danmarksgade 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sejbjerg Betina Hvedevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sejbjerg Betina Hvedevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sejbjerg Betina Hvedevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sejbjerg Bianca Buskov Danmarksgade 35 B. . . . . . . . . Sejbjerg Bianca Buskov Danmarksgade 35 B. . . . . . . . . Sejbjerg Jonas Lundgaardsgade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Sejbjerg Jonas Revsgaard Vad Lundgaardsgade 6 . . . . . Sejbjerg Kasper Revsgaard Vad Ørrevej 33. . . . . . . . . . . Sejbjerg Søren Kristian Vad Bygvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . Sejbjerg Søren Kristian Vad Bygvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . Sevelsted Bodil Violvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Siggaard Lene Søndermarken 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . Signe Mette Rindom Per Hastrup Gra Nørreholmvej 6. . . Sigvardsen Jens Ove Lyby Lyngskrænten 12 . . . . . . . . . Sigvardsen Mona Alice Lyngskrænten 12 . . . . . . . . . . . . Simmelkjær Jesper Højager 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simmelkjær Jesper Brouw Højager 1 . . . . . . . . . . . . . . . Simmelkjær Mia Gade Jyllandsgade 30 A. . . . . . . . . . . . Simonsen Benny Bjerg Langgade 37 . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Carina I Dali Neupart Boghvedevej 43 . . . . . . Simonsen Carina I Dali Neupart Boghvedevej 43 . . . . . . Simonsen Eigil Kløvervej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Jens Bach Anemonevej 20 A St . . . . . . . . . . . Simonsen Karl Evald Østergaardsallé 7 3 1 . . . . . . . . . . Simonsen Kristian Hodsagervej 77. . . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Kristian Søndergade 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Lisbeth Bygvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Lisbeth Bygvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Ove Søndermarken 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Ove Søndermarken 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Torben Højager 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sitarska Izabela Ahornvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sitarski Emil Lukasz Ahornvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sivakumar Vithuksaan Havrevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . .

S


Spar Haderup Herningvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 63 82 88 Spar Marked Tjørnevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 21 19 Spar Marked v/ Malene Hansen Herningvej 1. . . . . . . . . 97 45 20 19

Sparekassen Thy Markedspladsen 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spaabæk Erik Nørregade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spaabæk Erik Nørregade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sr Multiservice v/ Steffen Randrup Rasmussen Videbækvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stadsbjerg Kim Sebastian Herningvej 26 . . . . . . . . . . . . Stadsbjerg Kim Sebastian Herningvej 26 . . . . . . . . . . . . Stadsbjerg Kim Sebastian Herningvej 26 . . . . . . . . . . . . Staghøj Anne Helene Sjællandsgade 20 . . . . . . . . . . . . . Stald Skjerk Nørgård ApS Sønder Skjerkvej 5. . . . . . . . . Statoil Aulum ApS Smedegade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Staulund ApS Karupvej 4 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Staunstrup Helle Møllestræde 14 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Staunstrup Helle Møllestræde 14 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Staunstrup Helle Møllestræde 14 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Stausgaard Preben Walther Vestager 1. . . . . . . . . . . . . .

96 10 55 70 97 45 20 65 20 31 65 10 42 71 53 11 53 38 27 95 27 59 83 53 20 89 86 74 97 47 26 19 30 74 17 66 97 47 11 97 97 45 42 06 30 70 33 16 30 70 30 73 20 25 34 47 21 45 75 44

Staulund Maskinhandel

Navneregister

S

Karupvej 4A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stefansen Annette Hvam Grønningen 57 . . . . . . . . . . . . Stefansen Annie Bro Engdraget 11. . . . . . . . . . . . . . . . . Stefansen Bjarne Parkvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stefansen Bjarne Parkvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stefansen Bjarne Parkvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stefansen Bodil Højager 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stefansen Erling Grønningen 57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stefansen Henning Engdraget 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . Stefansen Henning Engdraget 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . Stefansen Henning Bro Engdraget 11. . . . . . . . . . . . . . . Stefansen Jette Dalgaard Grønbækparken 29 . . . . . . . . Stefansen Jette Dalgaard Grønbækparken 29 . . . . . . . . Stefansen Jette Dalgaard Grønbækparken 29 . . . . . . . . Stefansen Jette Dalgaard Grønbækparken 29 . . . . . . . . Stefansen Jette Dalgaard Grønbækparken 29 . . . . . . . . Stefansen Lina Kjær Lundgårdsparken 80 . . . . . . . . . . . Stefansen Niclas Bro Engdraget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . Stefansen Randi Vibeke Hansen Vestparken 11 . . . . . . . Stefansen Steen Bellisvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stefansen Steen Bellisvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stefansen Steen Bellisvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steffensen Allan Lund Kronborgvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . Steffensen Allan Lund Kronborgvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . Steffensen Brian Østvænget 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steffensen Claus Gade Tusbækvej 10. . . . . . . . . . . . . . . Steffensen Lilian Ljørringvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steffensen Preben Kloster Østertoft 27 . . . . . . . . . . . . . Stenberg Birgit Sofie Bygvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stenberg Knud Bygvej 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stenberg Knud Bygvej 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stengaard Keld Irisvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stenholt Didde Østvænget 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stenholt Flemming Østvænget 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . Stentoft Ester Kirstine Østergaardsallé 3 3 4 . . . . . . . . . Stephansen Ulla Holstebrovej 19 A St. . . . . . . . . . . . . . . Stilling Kristoffer Søndermarken 20 . . . . . . . . . . . . . . . . Stocklund Finn Østvænget 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stocklund Finn Østvænget 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

186

97 45 42 06 50 50 98 77 61 78 36 56 97 47 23 60 81 71 64 44 42 40 23 60 21 82 76 36 24 63 30 77 30 32 75 90 30 31 37 72 97 47 36 56 52 50 10 61 30 32 39 76 30 13 10 61 21 97 19 34 21 60 10 61 22 82 88 97 29 17 10 56 22 59 38 28 97 47 31 75 29 13 04 60 20 94 04 60 32 10 86 73 22 75 37 16 25 66 26 89 28 66 13 57 40 52 57 36 28 40 74 90 29 89 88 35 97 47 33 81 27 46 17 27 97 47 26 50 61 68 64 54 21 82 81 80 97 47 24 42 23 60 48 98 21 23 00 14 97 47 66 33 51 29 60 14

Stokholm Autoservice A/S Mølletoften 12 7550 Sørvad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Storbank Birgitte Egeberg Varde Danmarksgade 36 . . . . Storbank Christian Danmarksgade 36 . . . . . . . . . . . . . . Storbank Christian Askhøj Danmarksgade 36. . . . . . . . . Storbank Christian Askhøj Danmarksgade 36. . . . . . . . . Storm Benny Jernbanegade 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Storm Benny Jernbanegade 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Storm Dianna Rahbæk Jyllandsgade 30 C 1. . . . . . . . . . Storm Henrik Ørrevej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Storm Tina Rahbæk Ørrevej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stoubæk Lars Feldborgvej 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stoubæk Margit Lundgårdsparken 36 . . . . . . . . . . . . . . Stoubæk Peder Lundgårdsparken 36 . . . . . . . . . . . . . . . Stoubæk Peder Lundgårdsparken 36 . . . . . . . . . . . . . . . Stoubæk Theresia Lindeved Strøm Feldborgvej 10 . . . . . Stoubæk Theresia Lindeved Strøm Feldborgvej 10 . . . . . Stougård Mona Tavlborgvej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Struve Finn Videbækvej 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Struve Finn Videbækvej 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Straadt Dikte Karupvej 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Straadt Nanna Fårbækvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Straadt Niels Henrik Fårbækvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . Straadt Susanne Karupvej 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stücheli Anni Vestergård Langgade 56 . . . . . . . . . . . . . . Stücheli Lea Vestergård Langgade 56 . . . . . . . . . . . . . . Styrm Allan Lundgårdsparken 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Styrm Allan Lundgårdsparken 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stürm Erica Maria Hiltunen Lundgårdsparken 63 . . . . . . Stürm Kristina Goldbech Videbækvej 11. . . . . . . . . . . . . Stürm Kristina Goldbech Videbækvej 11. . . . . . . . . . . . . Stürm Michael Højmark Lundgårdsparken 63 . . . . . . . . Stürm Ronni Bo Goldbech Videbækvej 11. . . . . . . . . . . . Stürm Ronni Bo Goldbech Videbækvej 11. . . . . . . . . . . . Stærk Helle Lundgårdsparken 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stærk Henrik Svarre Skjerkvej 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . Stærk Henrik Svarre Skjerkvej 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . Stærk Randi Obel Skjerkvej 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stærk Tommy Obel Lundgårdsparken 26 . . . . . . . . . . . . Stærk Torben Obel Fynsgade 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stærk Torben Obel Fynsgade 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Støvring Line Kristine Friis Rotvigvej 3 . . . . . . . . . . . . . . Staal Ellen Jernbanegade 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sundhed & Ældre - Områdekontor Nord Østergade 5 . . .

30 35 69 63 60 56 22 52 31 14 52 18 31 14 10 71 26 11 04 78 52 38 84 39 40 46 90 95 28 93 33 44 23 49 21 74 30 13 57 67 40 83 29 84 22 99 75 47 97 47 29 84 24 98 29 84 30 14 49 59 21 91 29 78 40 27 57 97 51 53 02 65 21 84 12 20 42 65 65 21 97 45 61 79 23 93 74 36 93 92 19 61 53 22 31 70 27 38 74 32 97 47 30 53 28 57 60 53 31 49 66 80 42 60 06 54 23 83 44 00 51 77 80 85 22 87 42 00 20 85 01 00 22 42 33 33 32 12 12 54 30 13 37 20 50 56 73 20 40 79 45 11 53 57 02 06 29 90 38 21 42 80 18 04 24 21 06 35 24 98 65 90

Sunds Begravelse Sunds Hovedgade 41 7451 Sunds . . . . . . . . . . . . . . . Sundstrup Gitte Fomsgaard Brohusvej 2 . . . . . . . . . . . . Sundstrup Søren Brohusvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Susanne Susanne Engbakken 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Susanne Pedersen Gedbovej 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Susic Zekira Fårbækvej 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svane Britta Bredgade 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svane Britta Bredgade 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svejdahl Ejgil Østergade 2 St 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svejdahl Else Østergaardsallé 7 3 2 . . . . . . . . . . . . . . . . Svejdal Henrik Kløvervej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svejdal Henrik Kløvervej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svejdal Lise Kruse Rugvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . Svejdal Malene Birkebæk Kløvervej 15. . . . . . . . . . . . . . Svejdal Morten Rugvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svejdal Morten Rugvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 14 08 08 42 74 84 46 97 40 40 91 86 37 08 37 97 47 65 00 51 27 07 83 56 50 41 76 29 68 41 76 51 94 35 25 97 47 25 25 61 68 02 10 29 72 35 80 29 89 97 47 61 68 15 71 42 54 13 13 30 41 13 13

S


Svejdal Morten Rugvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 72 13 13

Svend Eriks Køreskole Hirsevænget 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 11 19 60

Svends Møbler & Tæpper A/S

S

97 47 20 35 97 47 35 26 61 60 53 14 21 22 62 45 97 47 26 68 51 25 31 99 30 71 31 99 97 47 12 88 23 92 63 22 42 23 41 88 42 22 21 70 23 90 84 82 24 60 52 48 61 60 88 86 26 35 06 31 24 48 51 71 97 47 30 48 30 71 28 24 30 59 42 77 34 12 91 15 30 88 11 08 40 61 18 17 27 58 52 98 22 32 03 40 40 81 93 10 97 45 61 18 40 34 34 49 97 45 65 10 22 18 19 74 23 24 31 44 61 79 58 74 61 37 67 17 97 47 22 87 61 75 33 03 61 75 27 58 97 47 25 27 30 63 03 21 97 47 23 99 23 24 02 40 97 47 26 13 86 37 08 37 97 45 23 52 51 34 15 65 51 36 33 26 29 16 33 26 24 60 47 40 40 31 83 52 24 40 45 50 97 47 36 85 51 76 81 27 40 46 46 97 97 47 61 88 28 39 14 56 22 17 53 65 30 28 54 06 42 52 33 05

40 11 60 84 30 61 33 06 23 67 65 21 51 75 81 77 51 90 74 08 97 45 24 89 29 29 65 51 29 21 63 86 97 47 27 12 30 63 48 70 40 71 07 91 32 10 71 67 30 62 54 49 30 31 12 44 97 47 27 45 97 47 61 11 60 78 30 34 51 68 59 88 50 55 30 34 50 54 30 34 97 47 22 03 23 47 16 10 30 72 23 37 29 65 61 09 22 98 73 94 61 42 68 18 20 70 54 90 31 50 96 57 40 53 74 72 27 57 58 12 97 45 21 80 22 18 00 45 97 47 62 40 61 65 43 29 30 59 43 29 93 98 76 71 22 49 99 88 97 47 25 67 97 47 31 45 40 26 59 48 97 45 20 31 50 34 20 28 21 57 78 24 21 57 78 23 26 79 49 97 97 45 40 76 97 47 62 40 61 65 43 29 30 59 43 29 97 47 29 16 50 72 52 42 22 46 09 38 41 17 50 38 23 46 90 38 29 88 43 21 41 28 68 97 40 12 27 67 22 48 58 11 21 96 92 45 20 51 27 67 30 48 26 14

187

Navneregister

Danmarksgade 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svendsen Clemmen Rugbjergvej 22. . . . . . . . . . . . . . . . Svendsen Clemmen Rugbjergvej 22. . . . . . . . . . . . . . . . Svendsen Clemmen Rugbjergvej 22. . . . . . . . . . . . . . . . Svendsen Ella Hansine Skyttevej 6. . . . . . . . . . . . . . . . . Svendsen Erling Handberg Tvedvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . Svendsen Erling Handberg Tvedvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . Svendsen Karl Irisvej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svendsen Ulla Oehlenschlæger Rugbjergvej 22 . . . . . . . Svenningsen Gunhild Sønderagervej 26 . . . . . . . . . . . . . Svenningsen Gunhild Sønderagervej 26 . . . . . . . . . . . . . Svenningsen Gunhild Sønderagervej 26 . . . . . . . . . . . . . Svenningsen Lars Buchart Sønderagervej 26 . . . . . . . . . Svenstrup Else Marie Snerling Hvedevej 14 . . . . . . . . . . Svenstrup Else Marie Snerling Hvedevej 14 . . . . . . . . . . Svenstrup Henny Bach Hvedevej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . Svenstrup Jørgen Hvedevej 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svinth Camilla Stålberg Egeskrænten 4 C. . . . . . . . . . . . Svinth Camilla Stålberg Egeskrænten 4 C. . . . . . . . . . . . Svoren Ivan Brogårdvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Swingler Christopher Shaun Smedegade 1 2 . . . . . . . . . Særkjær Bjarne Sandgårdvej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Særkjær Bjarne Sandgårdvej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Særkjær Bjarne Sandgårdvej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Særkjær Jonna Irene Karupvej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . Særkjær Knud Henning Karupvej 44. . . . . . . . . . . . . . . . Særkjær Lene Holtevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Særkjær Martin Karupvej 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Særkjær Martin Karupvej 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Særkjær Aage Sandgårdvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Søegaard Jan Peder Damholdt Sjællandsgade 31 . . . . . Søgaard Esther Marie Hovedgaden 1 St . . . . . . . . . . . . . Sønderager Niels Ørrevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sønderby Jens Jørn Jensen Eliseborgvej 1 . . . . . . . . . . Sønderby Jens Jørn Jensen Eliseborgvej 1 . . . . . . . . . . Sønderbæk Gunner Holtevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sønderbæk Gunner Holtevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sønderbæk Th Sjællandsgade 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Søndergaard Gerda Hirsevænget 7. . . . . . . . . . . . . . . . . Søndergaard Kaj Kiel Grønbækparken 55 . . . . . . . . . . . . Søndergaard Niels Engbakken 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Søndergaard Ruth Egeskrænten 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Søndergaard Steen Aage Hirsevænget 7 . . . . . . . . . . . . Søndergaard Susanne Tillebæk Engbakken 4. . . . . . . . . Søndergaard Susanne Tillebæk Engbakken 4. . . . . . . . . Søndergaard Susanne Tillebæk Engbakken 4. . . . . . . . . Søren Holst Jensen Eliseborgvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Søren Jepsen Herningvej 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Søren og Henny K. Frandsen Rugbjergvej 30 . . . . . . . . . Søren Sandsgaard Videbækvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørens Tagdækning A/S Industrivej 22 . . . . . . . . . . . . . Sørensen Agnete Feldborgvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Agnete Østergaardsallé 3 2 3 . . . . . . . . . . . . . Sørensen Allan Brandt Østergaardsvej 5 1 . . . . . . . . . . . Sørensen Amalie Dorthe Nikoline Valentine Else Rørparken 18 C 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Anette Ahornvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sørensen Anette Ahornvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Anette Ahornvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Anette Ahornvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Anja Lørup Brogårdvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Ann Grønbækparken 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Anni Skovvænget 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Anni Skovvænget 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Anni Skovvænget 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Arne Østertoft 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Arne Østertoft 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Benny Feldborgvej 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Bent Holstebrovej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Bent Enebærvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Bent Holstebrovej 5 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Bo Fridthiof Romvigvej 17. . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Bodil Åvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Bøje Feldborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Bøje Feldborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Bøje Feldborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Bøje Feldborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Børge Østergaardsallé 7 1 4 . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Carina Korgaard Brohusvej 13 . . . . . . . . . . . . Sørensen Carsten Santa Møllestræde 15 St th . . . . . . . . Sørensen Casper Ahornvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Christian Ulrik Skolestien 3. . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Else Holstebrovej 5 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Else Margrethe Østertoft 88 . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Erik Gammel Engvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Erik John Gammel Engvej 3 . . . . . . . . . . . . . . Gdr Erik Sørensen v/ Erik John Sørensen Gammel Engvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Erna Egeskrænten 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Erna Kirstine Christensen Egeskrænten 9 . . . . Sørensen Finn Hovedgaden 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Finn Hovedgaden 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Finn Hovedgaden 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Finn Lund Engvej 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Frants Industrivej 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Hans Chr Ljørringvej 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Harry Tavlborgvej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Harry Tavlborgvej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Harry Jørgen Åbakkevej 12. . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Heidi Yllebjergvej 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Heidi Yllebjergvej 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Heidi Yllebjergvej 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Henrik Bossen Romvigvej 10 . . . . . . . . . . . . . Sørensen Inga Ginderskov Hogagervej 5 . . . . . . . . . . . . Sørensen Inge Hovedgaden 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Inge Hovedgaden 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Inge Hovedgaden 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Inge Facius Valmuevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Inge Lise Facius Valmuevej 9 . . . . . . . . . . . . . Sørensen Inge Lise Facius Valmuevej 9 . . . . . . . . . . . . . Sørensen Ivan Frøsig Lundgaardsgade 15 . . . . . . . . . . . Sørensen Ivan Frøsig Lundgaardsgade 15 . . . . . . . . . . . Sørensen Jannie Østvænget 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Jens Allermann Sønder Skjerkvej 4 . . . . . . . . Sørensen Jens Allermann Sønder Skjerkvej 4 . . . . . . . . Sørensen Jens Allermann Sønder Skjerkvej 4 . . . . . . . . Sørensen Jens Allermann Sønder Skjerkvej 4 . . . . . . . . Sørensen Jens Allermann Sønder Skjerkvej 4 . . . . . . . . Sørensen Jesper Toft Brogårdvej 6. . . . . . . . . . . . . . . . .

S


Navneregister

S

Sørensen John Østergaard Langgade 53 . . . . . . . . . . . . Sørensen Jonas Danmarksgade 31 1. . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Jutta Nygade 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Kim Ammitzbøll Anemonevej 9 B . . . . . . . . . . Sørensen Kurt Fridthjof Lundgaardsgade 10. . . . . . . . . . Sørensen Kurt Fridthjof Lundgaardsgade 10. . . . . . . . . . Sørensen Kurt Hjerrild Viborgvej 378 . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Lars Jul Østvænget 107 B . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Lasse Ginderskov Skjerkvej 2 . . . . . . . . . . . . . Sørensen Lea Dahl Hogagervej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Leif Engmark Højager 27 . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Lilian Hougaard Anemonevej 19 A . . . . . . . . . Sørensen Lilly Østergaardsallé 3 1 4 . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Lina Thalund Højager 33. . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Lina Thalund Højager 33. . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Linda Kirkegade 10 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Lis Holdgaard Lundgårdsparken 14 . . . . . . . . Sørensen Lis Holdgaard Lundgårdsparken 14 . . . . . . . . Sørensen Lonni Vestager 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Marita Boye Overgård Troelstrupvej 11 B . . . . Sørensen Martin Fabricius Smedegade 1 St th. . . . . . . . Sørensen Matilde Lørup Brogårdvej 9 . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Mette Kristine Froulund Kløvervej 6 . . . . . . . . Sørensen Michael Ljørring Skovvænget 29. . . . . . . . . . . Sørensen Niels Jørgen Meldgaard Varhedevej 12. . . . . . Sørensen Niels Jørgen Meldgaard Varhedevej 12. . . . . . Sørensen Niels Jørgen Meldgaard Varhedevej 12. . . . . . Sørensen Niels Jørgen Meldgaard Varhedevej 12. . . . . . Sørensen Niels Jørgen Meldgaard Varhedevej 12. . . . . . Sørensen Ove Åvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Ove Hovedgaden 39 C . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Ove Maul Åvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Ove Maul Åvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Ove Maul Åvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Peder Gammel Landevej 11 . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Peder Kristian Høj Gammel Landevej 11 . . . . . Sørensen Per Dyring Anemonevej 19 B 1 . . . . . . . . . . . . Sørensen Peter Frøsig Lundgårdsparken 57 D . . . . . . . . Sørensen Peter Frøsig Lundgårdsparken 57 D . . . . . . . . Sørensen Sten Daugaard Havrevej 15 . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Susanne Enebærvej 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Susanne Lund Engvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Svend Brogårdvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Svend Agner Over Høstrupvej 7 . . . . . . . . . . . Sørensen Svend Agner Over Høstrupvej 7 . . . . . . . . . . . Sørensen Søren Skovvænget 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Søren Christian Stoubæk Parken 14 . . . . . . . . Sørensen Søren Christian Stoubæk Parken 14 . . . . . . . . Sørensen Søren David Skovvænget 41. . . . . . . . . . . . . . Sørensen Thomas Dahl Hogagervej 12. . . . . . . . . . . . . . Sørensen Tina Lund Hodsagervej 69 . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Tina Lund Hodsagervej 69 . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Tommy Bredgade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Torben Højager 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Torben Fladerne 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Torben Fladerne 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Torben Knud Danmarksgade 12 St tv . . . . . . . Sørensen Torben Vang Højager 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Ulla Jul Kirkestræde 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Villy Boghvedevej 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Winnie Mølleparken 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Winnie Mølleparken 18. . . . . . . . . . . . . . . . . .

188

50 72 44 76 23 88 87 45 97 45 20 17 20 84 49 44 97 47 29 81 21 69 05 74 97 45 25 03 24 46 16 30 22 44 66 62 51 28 24 35 21 17 64 94 29 13 37 47 97 47 24 43 51 21 32 38 30 14 57 46 26 49 73 80 97 43 03 83 40 55 83 29 21 30 02 55 42 73 28 62 31 38 75 00 22 59 90 95 51 93 01 31 40 90 40 53 97 47 11 71 71 78 18 00 24 28 26 77 22 94 07 33 20 32 77 71 97 47 61 11 21 62 88 28 61 26 66 11 61 26 25 11 61 26 02 91 97 45 42 58 23 27 04 41 81 91 63 30 35 11 71 40 21 33 07 80 40 26 29 87 97 47 63 09 93 98 76 72 20 49 48 51 97 45 61 90 53 28 21 61 97 45 24 89 29 44 53 41 24 87 52 48 30 74 24 89 26 82 42 91 30 50 06 23 21 42 22 81 40 33 45 40 97 40 55 84 29 45 20 62 22 51 23 14 50 40 83 08 30 72 34 78 50 91 23 57 40 53 31 76 93 92 67 00 93 92 17 02

Sørensen Winnie Mølleparken 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 51 61 42

Sørvad Cykler Langgade 35 7550 Sørvad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Søvsø Jens Peder Åparken 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Søvsø Jens Peder Åparken 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saaugaard Jens Skovvænget 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saaugaard Jens Skovvænget 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 43 85 46 97 47 60 89 20 46 89 85 97 45 20 11 21 70 81 64

T

2lp A/S Farvervej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 62 80 00 3d Boligbyg ApS Langgade 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 10 42 00

Tag & Steen Bøgens Kvarter 74 7400 Herning . . . . . . . . . . . . . . . . 22 89 65 47 Tagmos Henrik Preisler Jyllandsgade 30 E . . . . . . . . . . . 61 78 75 02

Tandlæge Carl-Børge Christensen Østergade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tang Helle Grantoften 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tanja Katrine Woods Boghvedevej 3. . . . . . . . . . . . . . . . Taulborg Agnes Engvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taulborg Henning Kildevej 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taulborg Henning Kildevej 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taulborg Kristen Engvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taulborg Randi Johanne Højgade 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Taulborg Susanne Johansen Åbyvej 1 . . . . . . . . . . . . . . Taulborg Susanne Johansen Åbyvej 1 . . . . . . . . . . . . . . Taulborg Susanne Johansen Åbyvej 1 . . . . . . . . . . . . . . Taulborg Susanne Johansen Åbyvej 1 . . . . . . . . . . . . . . Taulborg Villy Vestergade 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tdj Andersen K/S Sønder Savstrupvej 22 . . . . . . . . . . . . Tegllund Ingrid Fløe Skolevænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . Tegllund Torben Stavlundvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tegllund Torben Stavlundvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tegllund Torben Stavlundvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tegllund Torben Stavlundvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teilmann Elsebeth Bakkedraget 19 . . . . . . . . . . . . . . . . Teilmann Elsebeth Bakkedraget 19 . . . . . . . . . . . . . . . . Teilmann Frey Bakkedraget 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teilmann Frey Bakkedraget 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teilmann Matias Bakkedraget 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . Tekleab Aklilu Weldegergis Østertoft 39 . . . . . . . . . . . . . Terkildsen Kamilla Fiedler Lærkevej 10 . . . . . . . . . . . . . Terkildsen Kamilla Fiedler Lærkevej 10 . . . . . . . . . . . . . Terkildsen Kamilla Fiedler Lærkevej 10 . . . . . . . . . . . . . Thalsgaard Cecilie Herningvej 5 C 1 th. . . . . . . . . . . . . . Thalund Helle Munk Højgade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thinggaard Anders Sønderagervej 28 . . . . . . . . . . . . . . Thinggaard Anders Sønderagervej 28 . . . . . . . . . . . . . . Thinggaard Anders Sønderagervej 28 . . . . . . . . . . . . . . Thingvad Anja Christina Nørregade 13 . . . . . . . . . . . . . . Thingvad Anja Christina Nørregade 13 . . . . . . . . . . . . . . Thomas Havstein Av Brunni Kirkegaard Lundgårdsparken 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomas Stenmose Troelsen Gindeskovvej 20. . . . . . . . . Thomassen Henning Ove Sønderagervej 48 . . . . . . . . . . Thomassen Henning Ove Sønderagervej 48 . . . . . . . . . .

97 47 21 85 52 39 03 11 51 90 72 36 71 95 93 95 97 47 21 34 23 20 24 70 97 47 29 28 97 47 15 12 61 31 19 03 51 76 03 70 30 49 45 36 23 29 07 51 40 53 56 24 26 78 08 07 40 96 41 46 24 89 72 84 24 45 29 65 20 52 13 59 20 36 44 33 97 47 30 94 28 70 30 94 97 87 53 96 97 47 30 94 27 82 00 94 71 61 54 62 60 58 00 68 60 53 43 63 21 96 98 81 60 24 20 76 61 40 31 73 97 47 19 47 61 38 32 42 23 35 03 07 51 31 87 10 50 57 53 25 60 77 77 21 51 74 05 24 29 92 97 47 20 83 82 80

T


T

60 83 08 57 21 61 73 65 61 60 31 43 29 82 27 35 20 93 51 34 97 47 31 58 97 47 31 42 51 50 13 42 24 41 49 42 29 73 18 16 29 73 11 75 32 19 20 69 97 47 21 83 21 67 68 51 30 54 54 92 34 10 35 52 28 19 14 41 28 18 14 41 51 27 86 90 30 12 33 35 21 72 41 17 97 47 14 71 60 95 16 34 40 27 64 07 20 63 85 78 27 83 27 38 97 47 16 25 21 76 78 10 61 28 29 58 30 23 29 58 20 71 25 98 97 47 24 80 28 43 68 38 61 85 20 99 60 70 28 81 21 13 86 16 24 89 76 99 40 15 08 79 30 49 12 79 30 24 53 83 30 91 02 50 97 47 10 59 30 70 13 40 24 61 88 17 61 74 78 15 97 47 10 59 53 81 13 48 97 13 29 32 60 49 44 48 22 40 09 48 97 47 24 73 40 87 81 24 97 47 60 75 61 75 41 22 30 29 37 47 97 47 60 88 97 47 60 84 29 63 10 76 23 31 59 08 29 21 60 84 40 74 14 08 26 77 21 03

Thorsgaard Anne-Marie Rugbjergvej 29 . . . . . . . . . . . . . Thorslev Mari-Ann Lykke Troelstrupvej 17 . . . . . . . . . . . Thorst Inger Sønder Skjerkvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thrane Lillan Fårbækvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thuesen Birthe Warming Ljørringvej 41 . . . . . . . . . . . . . Thuesen Erik Bonde Appel Ljørringvej 41 . . . . . . . . . . . . Thulesen Berith June Borregaard Nørskovvej 6 . . . . . . . Thulesen Berith June Borregaard Nørskovvej 6 . . . . . . . Thygesen Ellinor Hodsagervej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thygesen Ole Hodsagervej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thygesen Ole Hodsagervej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thygesen Phansa Østvænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thygesen Samrauy Enebærvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thøgersen Jeanette Riis Gyvelvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Thaarup Johanne Jersildvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51 96 56 57 60 53 93 06 29 71 27 01 40 37 70 72 27 96 07 95 40 17 20 50 60 17 24 37 20 93 01 76 20 49 89 14 97 43 20 55 40 36 20 55 34 11 94 90 30 26 27 24 61 77 87 40 23 37 51 90

Timring Maskinstation A/S Møltrupvej 113 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 27 46 25

Timring VVS, Smede- & Maskinforretning A/S Nr. Mosevej 2 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 13 24 22 Tina Birgitte og Thomas Olesen Højager 47 . . . . . . . . . . 97 47 19 91

TINA-REN Råstedvej 10 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toft Dennis Houmøller Langgade 10. . . . . . . . . . . . . . . . Toft Lotte Berggreen Østvænget 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Toft Martin Berggreen Østvænget 13 . . . . . . . . . . . . . . . Toft Peter Hansen Søndergade 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . Toft Peter Hansen Søndergade 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . Toft Peter Hansen Søndergade 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . Toft Rasmus Haahr Olesen Skolestien 1 . . . . . . . . . . . . . Toft Thomas Industrivej 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toft William Vestergaard Nørregade 5. . . . . . . . . . . . . . . Tolstrup Michael Riber Anemonevej 11 1 . . . . . . . . . . . . Tolstrup Sabina Skolegade 20 St . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tommy-S Taxa Ljørringvej 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52 37 40 15 51 17 45 34 20 64 80 64 25 59 88 97 75 28 72 60 51 37 67 67 30 52 72 36 24 26 73 64 26 77 21 04 50 66 20 03 22 78 44 03 26 24 26 59 97 47 14 00

Tommys Taxi Ljørringvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Torben Brødbæk Udholmvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Torben Brødbæk Øko Udholmvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Torben Simonsen - Tsm Højager 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Trankjær Edith Eleonora Viborgvej 368 . . . . . . . . . . . . . .

97 47 14 00 60 49 49 14 51 74 84 35 97 47 10 87 27 12 91 03

Trehøje Anlæg A/S Bødkervej 12 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 13 34 25

Trehøje Køleteknik A/S Bødkervej 1 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troelsen Allan Kirkegade 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troelsen Hanne E Bygvej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troelsen Hanne Elisabeth Bygvej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . Troelsen Hans Varhedevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troelsen Hans Varhedevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troelsen Jens Christian Teglværksvej 11 . . . . . . . . . . . . Troelsen Jens Christian Teglværksvej 13 . . . . . . . . . . . . Troelsen M Rosenvænget 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troelsen Niels Christian Ljørringvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . Troelsen Ove Kamp Bygvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troelsen Ove Kamp Bygvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troelsen Randi Teglværksvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troelsen Thomas Stenmose Gindeskovvej 20. . . . . . . . . True Johnni Herningvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Truelsen Monita Herningvej 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 13 21 33 22 36 53 76 97 47 29 34 60 66 29 34 97 47 25 14 21 36 59 43 97 45 42 84 64 69 20 21 97 47 20 74 24 66 20 13 97 47 29 34 29 12 77 67 21 12 42 85 97 45 42 95 53 67 40 73 53 63 42 68

189

Navneregister

Thomassen Lisbeth Bovbjerg Bredgade 12 . . . . . . . . . . Thomassen Lisbeth Bovbjerg Bredgade 12 . . . . . . . . . . Thomassen Simone Armose Højager 5. . . . . . . . . . . . . . Thomsen Anne Mette Rørkærvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Anne Mette Rørkærvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Bent Vagner Vinkelvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Bjarne Vad Rotvigvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Bjarne Vad Rotvigvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Bjarne Vad Rotvigvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Claus Hauritz Videbækvej 23. . . . . . . . . . . . . . Thomsen Claus Hauritz Videbækvej 23. . . . . . . . . . . . . . Thomsen Emil Friis Rotvigvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Emma Jyllandsgade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Flemming Gudmund Vester Feldborgvej 20 . . . Thomsen Gitte Paula Heimose Drosselvej 16 . . . . . . . . . Thomsen Helene Dejrup Lergravvej 10. . . . . . . . . . . . . . Thomsen Helle Hauritz Videbækvej 23 . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Helle Hauritz Videbækvej 23 . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Henriette Marie Lauth Lyngskrænten 6 . . . . . . Thomsen Henriette Marie Lauth Lyngskrænten 6 . . . . . . Thomsen Henriette Marie Lauth Lyngskrænten 6 . . . . . . Thomsen Henrik Friis Skærbækvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Henrik Friis Skærbækvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Herdis Ljørringvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Ingolf Bro Lyngskrænten 9 . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Jacob Vinkelvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Jette Rosenvænget 5 1 tv . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Jette Rosenvænget 5 1 tv . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen John Grønbækparken 41 . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen John Grønbækparken 41 . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen John Grønbækparken 41 . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Karen Rørparken 16 A St . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Karen Rørparken 16 A St . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Kirstin Klausen Sønderagervej 44 . . . . . . . . . . Thomsen Kirstin Klausen Sønderagervej 44 . . . . . . . . . . Thomsen Kirstin Klausen Sønderagervej 44 . . . . . . . . . . Thomsen Knud Ljørringvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Lone Mølbæk Brohusvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Lone Mølbæk Brohusvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Lone Mølbæk Brohusvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Malene Lauth Anemonevej 6 St. . . . . . . . . . . . Thomsen Marianne Tvedvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Marianne Nielsen Tvedvej 22 . . . . . . . . . . . . . Thomsen Martin Skolegade 13 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Mona Jyllandsgade 21 St . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Palle Tvedvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Pernille Wetendorff Bredvigvej 18 . . . . . . . . . . Thomsen René Kirkegade 4 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen René Kirkegade 4 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Steffen Syrenvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Aage Rørkærvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thornvig Alfred Bredgade 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thorsager Gerda Åparken 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thorsager Gerda Åparken 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thorsen Elsemarie Fløistrup Skovvænget 8 . . . . . . . . . . Thorsen Erik Bech Hallundbækvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Thorsen Erik Bech Hallundbækvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Thorsen Jytte Skovgaard Søndergade 3 . . . . . . . . . . . . . Thorsen Kenny Kjeldby Brohusvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . Thorsen Mette Petrea Hyldgaard Hallundbækvej 3 . . . . . Thorsen Sten Nyby Bakkedraget 23 . . . . . . . . . . . . . . . . Thorsen Uffe Industrivej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

T


Truelsen Tove Over Høstrupvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trærup Lene Vesterlund 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tvis Pelsdyrfarm ApS Lergravvej 26. . . . . . . . . . . . . . . . Tvis Vognmandsforretning A/S Kronborgvej 11 . . . . . . . . Tølbøl Hans Falkevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tølbøl Ida Falkevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tølbøll Anne Sjællandsgade 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tømmergaarden A/S Industrivej Nord 16 . . . . . . . . . . . . Tømrermester Leif Højmark Pedersen Spegbjergvej 8 . .

22 48 50 24 61 67 88 37 21 36 15 05 96 41 11 46 97 45 28 60 51 30 27 56 97 47 36 59 97 47 32 22 40 26 00 63

Tømrermester Jesper Nielsen Yllebjergvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 22 65 33 Tønning Tommy Højmark Sønderagervej 58 . . . . . . . . . . 22 56 11 64 Tøttrup Nils Valmuevej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 73 99 32

U

Uhrlund Svenning Grønbækparken 97 . . . . . . . . . . . . . . Uhrlund Svenning Grønbækparken 97 . . . . . . . . . . . . . . Uhrlund Svenning Grønbækparken 97 . . . . . . . . . . . . . . Uhrlund Svenning Industrivej 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uhrlund Svenning Grønbækparken 97 . . . . . . . . . . . . . . Ulsø Susanne Tjørnevej 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulsøe Grethe Østertoft 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulsøe Grethe Ljørringvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulsøe Hans Ljørringvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulsøe Hans Ljørringvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulsøe Martin Abildgaard Frøik Drosselvej 12. . . . . . . . . . Ulsøe Martin Abildgaard Frøik Drosselvej 12. . . . . . . . . . Ulsøe Martin Abildgaard Frøik Drosselvej 12. . . . . . . . . . Ulsøe Martin Abildgaard Frøik Drosselvej 12. . . . . . . . . .

61 38 32 53 42 77 58 70 35 11 62 03 22 49 99 85 21 95 32 53 24 61 03 87 97 40 34 58 30 95 34 58 31 69 84 81 20 98 67 56 86 62 03 55 51 74 82 00 40 95 26 82 22 31 67 00

Under Bøgen Nygade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 77 87 24 Unger Pia Sønderagervej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 28 35 Unterfingher Eduard Gabsvej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 22 58 74

Vegeberg Dorte Jyllandsgade 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veng Jeppe Agerskov Ørts Møllestræde 14 2 . . . . . . . . . Veng Maria Gottenborg Ørts Møllestræde 14 2 . . . . . . . . Vennevold Svend E. Skolevænget 21 . . . . . . . . . . . . . . . Vennevold Svend Erik Skolevænget 21. . . . . . . . . . . . . . Vester Jakob Munk Hovedvejen 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Vesterby Anna Lise Hodsagervej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . Vesterby Anna Lise Hodsagervej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . Vesterby Karl Erik Hodsagervej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . Vesterby Karl Erik Hodsagervej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergård Martin Bro Bredgade 25 . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Allan Riis Irisvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Allan Riis Irisvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Allan Rønnow Nielsen Ørrevej 34 . . . . . . . . Vestergaard Anna Margrethe Jyllandsgade 6 B . . . . . . . Vestergaard Anna Margrethe Jyllandsgade 6 B . . . . . . . Vestergaard Annika Mølleparken 24. . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Elisa Syrenvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Jan Videbækvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Jytta Nørregade 12 B . . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Jytta Yngva Fugl Nørregade 12 B . . . . . . . . Vestergaard Kjeld Boghvedevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Lasse Fuhr Havrevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Lasse Fuhr Havrevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Lasse Fuhr Havrevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Lone Videbækvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Martin Vestergade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Poul Bellisvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard René Grundtvig Ørrevej 36 . . . . . . . . . . . . . Vesterly Auto Drejervej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vestersager Anne Marie Østertoft 13 . . . . . . . . . . . . . . . Vestersager Kevin Lim Juul Skyttevej 1 . . . . . . . . . . . . . Vestersager Susanne Høgh Skyttevej 1 . . . . . . . . . . . . . Vestersager Susanne Høgh Skyttevej 1 . . . . . . . . . . . . . Vestersager Susanne Høgh Skyttevej 1 . . . . . . . . . . . . . Vestersager Susanne Høgh Skyttevej 1 . . . . . . . . . . . . . Vestjysk Busser Rugbjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vestjysk Busser Arnbjørn Fagraklett Rugbjergvej 6. . . . .

31 33 19 30 60 13 43 48 61 74 76 08 30 64 32 25 97 45 20 25 28 76 11 41 97 47 60 28 40 88 60 28 93 60 04 28 40 28 60 89 32 15 30 55 29 79 05 44 26 35 15 44 97 10 23 01 97 47 27 71 23 86 23 82 32 16 62 41 27 21 19 67 97 43 87 80 97 46 83 53 40 76 46 34 97 47 32 48 29 71 63 70 27 89 49 10 23 36 53 71 97 43 87 80 51 51 01 98 21 53 24 91 20 21 78 30 20 67 29 97 21 35 30 81 50 58 22 20 51 19 54 49 30 62 54 48 30 35 43 49 26 21 78 67 61 24 25 02 61 24 25 03

VG Auto v/ Villy Grønne Hodsagervej 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VH Portservice Hodsagervej 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viborent ApS Bredgade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viborg Kristian Nygårdvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 61 97 10 97 47 64 48 81 71 87 06 60 87 80 34

Videbæk Bogtrykkeri A-S

V

Navneregister

T

V2 ApS Tvedvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vágseið Jóna Sára Østertoft 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vahr Johannes Tvisvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vahr Johannes Tvisvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vahr Karsten Hovedvejen 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vahr Minna Hovedvejen 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valin Mie Sand Søndergade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valsøe Bente Østvænget 103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valsøe Leif Theisen Østvænget 103 . . . . . . . . . . . . . . . . Vands Erik Industrivej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Varhede Vognmandsforretning I/S Varhedevej 5 . . . . . . . Vb Tryk ApS Ørnevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vegeberg Dorte Jyllandsgade 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

190

31 66 56 18 26 74 34 76 97 47 33 02 20 12 45 21 29 44 74 25 97 47 22 74 22 89 30 11 22 64 38 74 74 54 38 30 22 49 99 87 22 16 20 57 96 76 80 01 91 56 19 05

Brogårdsvej 7 6920 Videbæk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Videbæk Charlotte Lundgårdsparken 8. . . . . . . . . . . . . . Videbæk Esben Kristian Søndermarken 3. . . . . . . . . . . . Videbæk Hans Jacob Valmuevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Videbæk Hans Jacob Valmuevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Videbæk Hans Jacob Valmuevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Videbæk Jeppe Sønderagervej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . Videbæk Kirsten Søndermarken 3 . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 17 11 22 53 64 19 88 51 95 33 63 97 47 27 18 52 38 84 26 40 27 37 18 31 76 29 81 30 30 58 08

Videbæk Telt- og Serviceudlejning Nygårdsvej 21 6920 Videbæk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 17 19 32

Vildbjerg Cykler Søndergade 1a 7480 Vildbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 13 13 83

Vildbjerg Radio & TV v/ Aages radio-tv Bredgade 31 6920 Videbæk . . . . . . 20 93 94 81

Vildbjerg-Ljørring Smede & VVS ApS . . .

97 13 19 00 Villadsen Arne Meedom Egeskrænten 10 . . . . . . . . . . . . 32 13 03 08

W


Villadsen Arne Meedom Egeskrænten 10 . . . . . . . . . . . . Villadsen Meta Viola Østertoft 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Villadsen Niels Pilhusevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Villadsen Production A/S Hallundbækvej 6 . . . . . . . . . . . Villavicencio Benhur Sotto Søndergade 5 St . . . . . . . . . . Villumsen Ib Boghvedevej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Villumsen Ib Henning Boghvedevej 33 . . . . . . . . . . . . . . Villumsen Ib René Boghvedevej 33. . . . . . . . . . . . . . . . . Vinderup-Borbjerg-Haderup Dyrlægerne ApS Nørregade 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vingtoft Birgitte Danmarksgade 59. . . . . . . . . . . . . . . . . Vingtoft Manja Rome Rugvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . Vingtoft Manja Rome Rugvænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . Vingtoft Rita Rolighedsvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vingtoft Vbu Peder Christian Danmarksgade 59 . . . . . . . Vinovskis Kaspars Vildbjergvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . Visholm Erik Tjørnevej 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vistisen Ernst Over Høstrupvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vistorp Mink Herningvej 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vitkovskyi Oleksii Videbækvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vittrup Bente Filtenborg Rosenvænget 30. . . . . . . . . . . . Vittrup Harry Rosenvænget 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vognmandsfirmaet Frode Væggemose Søndermarken 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vognstoft Rigmor Roland Vestparken 15. . . . . . . . . . . . . Væggemose Anna Østergade 2 St 41 . . . . . . . . . . . . . . . Væggemose Anna Østergade 2 St 41 . . . . . . . . . . . . . . . Væggemose Anne Maria Høj Engvej 22 . . . . . . . . . . . . . Væggemose Birthe Marie Grønbækparken 23 . . . . . . . . Vognmand Frode Væggemose Søndermarken 25 . . . . . Væggemose Johan Skolegade 13 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Væggemose Kim Irisvej 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Væggemose Lilly Kastaniealle 5 32 . . . . . . . . . . . . . . . . Væggemose Lis Østergaardsallé 7 2 3 . . . . . . . . . . . . . . Væggemose Mona Bygvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Væggemose Nanna Troelsen Eliseborgvej 3 . . . . . . . . . . Væggemose Nikolaj Troelsen Eliseborgvej 3 . . . . . . . . . . Væggemose Peder Immanuel Jersildvej 10 . . . . . . . . . . Væggemose Svend Erik Grønbækparken 23. . . . . . . . . . Væggemose Svend Erik Grønbækparken 23. . . . . . . . . . v/ Aulum ApS Aubo Køkkencenter Vævervej 12. . . . . . . .

28 43 51 10 91 56 52 64 97 14 37 73 24 20 06 71 96 41 00 47 56 38 18 98 40 48 68 73 40 50 32 32 97 46 10 55 61 67 17 92 26 35 00 20 22 18 24 75 61 67 05 28 40 19 31 07 53 33 99 44 30 13 35 42 97 45 61 06 97 14 32 28 40 74 33 73 22 86 69 00 60 95 66 65 97 47 29 94 20 99 78 00 97 47 22 45 23 44 33 75 27 63 84 34 30 30 53 04 97 47 20 55 42 94 94 51 97 47 18 09 97 47 20 76 21 38 21 99 97 47 38 09 61 65 29 90 61 74 13 28 97 47 31 32 97 47 33 86 21 95 74 90 27 60 88 22

Westergaard Ole Grønbækparken 27 . . . . . . . . . . . . . . . Westh Rigo Sandgårdvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Westh Rigo Sandgårdvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Westh Ronni Sandgårdvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wetke Karsten Danmarksgade 13 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Widriksen B Vormstrupvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wiersma Jelle Jint Skolegade 20 B 1 . . . . . . . . . . . . . . . Wiersma Tsjipke Sønder Skjerkvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . Wiese Michael Højager 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wiese Michael Højager 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . William Blæsbjerg Kildevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wind Anina Gammel Landevej 26 B . . . . . . . . . . . . . . . . Winkler E B Valmuevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winther Tinne Fredshegn 1 G St. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winther-Clausen Jane Rørkærvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Wolff Jens Peder Falkevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wolff Jens Peder Falkevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wolff Jens Peder Falkevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wrobel Mads Lemberg Østvænget 30 . . . . . . . . . . . . . . Würtz Alex Hallundbækvej 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Würtz Ingolf Gindeskovvej 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Würtz Ingolf Gindeskovvej 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Würtz Ingolf Gindeskovvej 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23 85 08 72 96 92 15 08 27 64 37 39 22 71 16 53 60 69 82 96 97 45 60 50 30 11 33 88 74 46 77 77 97 47 12 04 50 58 03 12 26 17 99 63 97 37 47 27 97 47 26 71 23 95 89 38 30 23 44 47 97 45 20 36 40 87 49 32 31 76 88 20 23 36 58 43 40 25 01 77 31 59 29 50 28 59 84 73 20 92 85 05

X

X Ikke I Brug Industrivej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 52 91 53 X Viderestillet Til Frants Industrivej 20 . . . . . . . . . . . . . . 26 77 21 05

XL Byg - Tømmergården A/S Aulum Industrivej Nord 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 32 22

Y W

W

24 87 51 90 20 47 94 27 22 53 24 44 97 45 65 00 97 47 33 10 41 43 34 92 22 96 41 32 22 50 11 72 29 80 67 08 61 75 86 93 22 83 89 69 51 32 97 40

Z

Zacho Kim Søndergade 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zinck Eva Gammel Landevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zinglersen Jens Jørgen Parkvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Zinglersen Jens Jørgen Parkvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Zinglersen Jens Jørgen Parkvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Zon Ilse Paulina Catharina M Van Danmarksgade 38 B. .

20 73 17 05 88 61 43 76 97 45 41 75 60 91 13 25 22 41 45 06 42 44 80 82

191

Navneregister

W J Smede Bette Sines Vej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W J Smede v/ Werner Johansen Bette Sines Vej 4 . . . . . Wachsmuth Mike Åskrænten 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waterair-Clean ApS Industrivej 7 A. . . . . . . . . . . . . . . . . Welander-Raabjerg Erik Havrevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . Welander-Raabjerg Erik Havrevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . Westen Ivan Peter Dalgaard Jyllandsgade 12 . . . . . . . . . Westerblaae Annie Lundbyvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Westergaard Anders Graae Grønbækparken 27 . . . . . . . Westergaard Majbrit Linda Egeskrænten 2 C . . . . . . . . . Westergaard Majbrit Linda Egeskrænten 2 C . . . . . . . . . Westergaard Ole Grønbækparken 27 . . . . . . . . . . . . . . .

Yatan Firat Danmarksgade 3 1 tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 69 35 05 Yatan Firat Danmarksgade 3 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 27 30 11 Yde Jette Hogagervej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 63 71 20

Z


Ø

Å

Ødegaard Begravelser Danmarksgade 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Øgendahl Hanne Lind Vindingvej 6 D . . . . . . . . . . . . . . . Ølgaard Birgit Langgade 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ølgaard Birgit Lykke Dixen Langgade 82 . . . . . . . . . . . . Ør Jessica Louise Hovedgaden 31 A. . . . . . . . . . . . . . . .

97 12 06 10 22 42 22 28 97 45 41 95 20 40 56 82 50 49 70 46

Ørnhøj Køleteknik A/S Niels Kjeldsens Vej 54 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . Ørom Anna Sofie Kiel Boghvedevej 27 . . . . . . . . . . . . . . Ørskov Simon Mølgårdvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Øster Diana Nørregade 11 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østerby Jens Jyllandsgade 1 C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østerby Jens Jyllandsgade 1 C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergård Dan Søndergade 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergård Karina Brix Bøgevej 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergård Marianne Søndergade 15. . . . . . . . . . . . . . . . Østergård Michael Østvænget 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergård Michael Østvænget 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergård Michael Østvænget 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergård Michael Østvænget 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergård Michael Østvænget 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergård Michael Østvænget 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergård Michael Østvænget 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergård Peter Kristian Kronborgvej 6 . . . . . . . . . . . . . Østergård Peter Kristian Kronborgvej 6 . . . . . . . . . . . . . Østergaard Anders Hestbjergvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Benny Rugvænget 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Bodil Varhedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Bodil Marie Varhedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Børge Sørensen Mølleparken 3 . . . . . . . . . . Østergaard Dagny Østergaardsallé 3 3 5 . . . . . . . . . . . . Østergaard Edel Hoppes Alle 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Finn Varhedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Flemming Lundgårdsparken 31 . . . . . . . . . . Østergaard Hanne Merete Mosevænget 26 . . . . . . . . . . Østergaard Hugo Falk Lundgårdsparken 57 C . . . . . . . . Østergaard Inga Solveig Iversen Lundgårdsparken 57 C Østergaard Kjeld Bonderup Skovvænget 69 . . . . . . . . . . Østergaard Knud Skovvænget 87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Knud Skovvænget 87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Marta Skolestien 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Maryann Tusbækvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Niels Videbækvej 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Niels Peter Moselund Videbækvej 10 . . . . . . Østergaard Niels Peter Moselund Videbækvej 10 . . . . . . Østergaard Niels Peter Moselund Videbækvej 10 . . . . . . Østergaard Pia Egeskrænten 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Winnie Vormstrupvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Winnie Mølleparken 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Østerholm Nora Østvænget 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østerholm Nora Østvænget 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Navneregister

Ø

192

96 10 60 10 30 24 78 87 28 57 80 14 98 25 70 95 86 27 47 15 24 27 47 15 21 46 04 13 24 84 54 37 21 46 04 13 60 47 74 76 60 47 74 36 60 46 24 35 51 33 72 58 40 37 96 61 28 39 70 12 23 87 18 05 97 47 33 30 20 62 53 45 97 45 46 90 29 25 14 18 97 47 35 41 29 17 17 01 97 45 40 97 97 47 23 13 97 45 60 72 97 47 35 41 97 47 24 93 24 64 75 48 20 98 87 61 81 71 35 85 61 70 28 81 35 11 56 19 29 90 29 32 97 45 42 01 51 89 16 54 97 47 25 30 30 42 30 71 25 30 20 63 22 64 62 84 22 46 31 96 21 48 64 94 20 29 80 76 23 26 55 15 21 71 00 48

Ålberg Nina Kirkevej 7 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aaby Anita Åbyvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aaby Anita Åbyvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aaby Jens Åbyvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aae Vera Bach Holtevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aae Vera Bach Holtevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aaen Lisbeth Højager 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 93 37 86 28 57 50 38 22 46 06 32 97 47 24 97 97 47 10 55 42 30 40 33 97 47 37 36

Aages radio-tv Bredgade 31 6920 Videbæk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 93 94 81 Aarup-Kristensen Anders Kjeldgaard Ljørringvej 26 . . . . 60 60 56 13 Aarup-Kristensen Heidi Ljørringvej 26 . . . . . . . . . . . . . . 60 61 71 00


ONLINE + OFFLINE

Crossmedia Layout

visuel identitet

grafisk

design

& kommunikation Digitaltryk

BROGÅRDSVEJ 7 . DK-6920 VIDEBÆK . TELEFON +45 97 17 11 22 post@videbaek-bogtrykkeri.dk . www.videbaek-bogtrykkeri.dk

Web/video


Aulum Maskinstation - er klar til alt inden for landbrugsarbejde v. Mogens Frederiksen

Take-away pizza

97 42 74 90

Danmarksgade 5 . 7490 Aulum

Italiensk køkken med alt fra pizzaog pastaretter til okse- og lammestea ks med bagte kartofler og grøntsage r. Vi har gode italienske, spanske og argentinske vine samt diverse øl til rimelige priser.

ESPERSENS STENHUGGERI Nybobakke Den lokale stenhugger siden 1919

Åbningstider: Hverdage 8-17.00 · Lørdag 9-12.00 · Eller efter aftale Nybovej 19 · 7500 Holstebro · Tlf. 97 42 70 88 info@espersens-stenhuggeri.dk www.espersens-stenhuggeri.dk

RENGØRING O Privat samt erhverv O Håndværker rengøring O Specialopgaver indenfor rengøring

VINDUESPOLERING O Privat og erhverv O Ude samt indvending polering O Vaskeanlæg til store højder

Vi overholder altid vores aftaler til punkt og prikke...

Lasse’s Vinduespolering Altid klart glas...

Mobil 2799 6823 www.vindueskikker.dk

Industrivej 20 · 7490 Aulum · Tlf. +45 97 47 36 00 · www.midtjyskalbyg.dk

Tlf: 25 39 65 49

DaVinci

Fine rammer for receptioner og fester med op til 75 personer

Bødkervej 3 · 7490 Aulum abildgaard-blik.dk

FAMILIERESTAURANT I AULUM

Kim Abildgaard

Købmandsgårdens Genbrug Danmarksgade 70, 7490 Aulum

Peter Toft 51 37 67 67 Tirsdag kl. 15.30-17.30 · Onsdag kl. 9.30-11.00 · Torsdag kl. 15.30-17.30 · Lørdag kl. 9.00-12.00. Ejnar Hansen Husk loppemarked sidste lørdag i hver md. kl. 9-12. Mød os på Facebook 51 21 96 21 Vi modtager gerne brugbare ting i åbningstiden. Har du ikke Aase Rasmussen mulighed for selv at aflevere kan vi efter aftale hente tingene. Tlf. 97 47 29 06 · 22 22 53 06

Spegbjergvej 3 . 7490 Aulum Tlf. 97 47 20 25 - Bil 40 32 15 99

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Lokal-Håndbogen for Aulum-Haderup og omegn (2019)  

Lokal-Håndbogen Aulum-Haderup

Lokal-Håndbogen for Aulum-Haderup og omegn (2019)  

Lokal-Håndbogen Aulum-Haderup

Profile for videbaek