Page 1

K

Kirkebladet

KirkegĂĽrden Aktiviteter i sognene Diverse opslag Kontaktsiden Gudstjenester

Juni - August 2012

2 4 6 7 8

2012

Indhold

Hostrup & Højst

1


A 0

Arets gang pa kirkegard 0

Hvis man siger Johannes og Annette, så er der nok ikke mange der er i tvivl om, hvem det er i Øster Højst og omegn. Det er personalet på kirkegården. Graveren og hans assistent. I regn og slud, sommer og vinter. De er næsten altid at træffe på kirkegården i gang med et eller andet. Hvis de ikke er at finde på Øster Højst kirkegård, så er det temmelig sikkert fordi de er i Hostrup for at hjælpe deres kollega Walter. Johannes fortæller: »Der kom en ny graver ved en af nabokirkerne. Jamen, så ringede

jeg lige over efter sådan en 14 dages tid, og så kom Annette og jeg med rundstykker. Nu ringer hun engang imellem, når der er noget hun er i tvivl om!«. »Der er jo ikke rigtig en beskrivelse af alt det vi skal lave, så man må selv sådan gå og finde ud af det«. Johannes og Annette har en lang

...selv sådan gå og finde ud af det... række faste rutiner. Omkring 1. marts begynder forårsarbejdet. Grandækningen skal af og der

0

skal sættes stedmoder-blomster. »Vi skal lige vurdere, om frosten er af jorden. Vi skulle jo helst være færdige til påske, men et år nåede vi det ikke fordi det var for koldt«. Til påske skal der også sættes påskeliljer. De sættes ud i potter. Mange gravsteder skal have en buket inden påske. Gravstederne for dem, der er begravet i løbet af vinteren anlægges.. »Vi forsøger at få dem færdige inden påske, men jorden skal være lidt varm før vi kan plante. Og hækkene kan vi ikke plante før jorden er 20 grader, så det må vente«. Hækkene skal klippes, gravsten bliver vasket og

Annette Eskildsen Johannes Hansen

2

Forsidefoto: Gudstjeneste i Hostrup kirke. Foto: Hans Gundesen


den

Af Hans Kaarde Gundesen

der skal helst være fint til påske, pinse og ikke mindst konfirmation. Omkring grundlovsdag plantes sommerblomster. Da Johannes begyndte for 20 år siden, plantede han 400 isbegonier om året. Nu planter han og Annette 3500. Dengang passede han kun halvdelen af gravstederne. I dag er der kun 5-10% der selv passer deres gravsted. Blomsterne får lov til at stå indtil der skal lægges gran på. Bøgehækkene klippes først i august. »Ja, man kunne jo godt klippe to gange, men det er synd for fuglene. De skal have lov til at yngle i fred!«, fortæller Johannes. Der er travle dage på kirkegården og der er mindre travle. »1 til 2 dage om ugen er vi i Hostrup. Nogen uger kan vi

...frihed under ansvar...

godt have 50 timer andre uger er der så kun 20. Det passer vi selv. Frihed under ansvar, som de kalder det«. forklarer Johannes. »Der er jo også sommetider, at vi skal snakke. Så kommer der nogen og skal have anlagt et gravsted og så vil de gerne have det lige som et andet de har set. Så kan der godt gå en halv dag med det. Men det skal der også være tid til«. »En enkelt gang måtte jeg selv ud til nogle mennesker for at aftale alt det med begravelsen«. »Det er tit at folk gerne vil snakke om dem de har mistet. Det er Annette altså også rigtig god til!«. Inden første søndag i advent skal der dekoreres med gran. »Ja, det hedder jo grandækning, men i

gamle dage var det sådan nogle halv meter lange fyrregrene vi dækkede med omkring roser og andre sarte planter. I dag er det små 10-12 centimeter spidser af nobilisgran og det er mere for dekoration«. Lige midt for når man kommer ind på kirkegården, er der først et bed med tavlerne over dem, der mistede livet i tysk tjeneste under 1. verdenskrig og bag det er der et stykke græs ind mod kirkens tårn. Ved nord-vest hjørnet af tårnet er sat en ny sten. Det er det nye fælles urnegravsted der er anlagt her og stenen er rejst, så der er et sted at lægge blomster. Det er Helga Eskildsen der har været primus motor i anskaffelsen af stenen. Stenen fandt hun og menighedsrådet i Kliplev. Den var derefter en tur hos stenhuggeren og fik tro, håb og kærlighed hugget ind.

Helga Eskildsen og den nye sten

Den nye sten med Tro, Håb og Kærlighed 3


H

Aktiviteter i Hostrup BYFESTGUDSTJENESTE Søndag den 6. juni kl. 19.30 En helt anderledes og svingende gudstjeneste. I anledning af byfesten i Jejsing indbyder Hostrup kirke til gudstjeneste og fed gospel. Det er koret Vis Vocal der kommer og sætter stemningen og Katrine Tilma der prædiker. En god start på byfesten. Hør Vis Vocal synge på kirkens hjemmeside: www.hostrup-hoejst.dk.

MENIGHEDSMØDE

I HOSTRUP

Kom og hør menig hedsrådet og præs t Katrine Tilma fortælle om visioner, aktivitete r og planer i Hostrup kirk e. Du kan selv kom me med gode ideer og forslag til en levende lokal kirke. Der vil til mødet bl ive serveret en kop kaffe mv. Der vil komme yder ligere information om mødet i dagspressen og på kirkens hjem meside, når tiden nærmer sig . Hostrup menighedsrå d

RIVNING

K KONFIRMANDINDS

rmand . 19.00 er der konfi Den 19. august kl kirken i er trup. Vi begynd indskrivning i Hos fter i ge ba r og fortsætte med en gudstjeneste indskrivningen. Husk lve Æ Kirk’kro med se en gerEr du ikke døbt, m kopi af dåbsattest. og vi re ba , så kommer du t og ne vil konfirmeres de bla i g også ar tikel ba snakker om det. Se kirkens hjemmeside.

DØBTE • Mai Bruhn • Signe Roesen • Anna M. Tranberg • Charlotte Y. K. Hansen • Tilde Andrea Iskov Jertrum • Liam C. Kjeldsen

4

VIEDE Ingen

BEGRAVEDE • Sønnik Jensen • Knud Helge Hersbøll • Hans Meyer


H

Aktiviteter i Højst

HALVDAGS UDFLU GT TIL CHRISTIANSFE LD

Onsdag den 27. ju ni inviterer Menighe dsrådet og Pensionistforeninge n på sommertur. Tu ren går til Christiansfeld, hvor vi besøger brødre menigheden og får kaffe. Vi kører derefter vide re til Tørningmølle og slutte r af med middag på Ø. Højst kro. Pris 150 kr. fo r kaffe og mad. Tilmelding senest den 13. juni til for manden for Pensionistforeningen, Nis Jes sen.

KONFIRMANDINDSKRIVNING

firmand indDen 19. august kl. 10.30 er der kon en med en kirk i er ynd beg Vi st. skrivning i Øster Høj Brandstatiogudstjeneste og fortsætter bagefter på i af dåbsatkop k Hus en. ning nen med selve indskriv eres, så firm kon vil e gern men test. Er du ikke døbt, kommer du bare og vi snakker om det. meside. Se også artikel bag i bladet og kirkens hjem

AKTIV GUDSTJENESTE Øster Højst Aktiv uge har gode traditioner. Herunder gudstjenesten, hvor kirken plejer at være fuld og maden rigelig. Årets aktivgudstjeneste er den 4. september kl. 17.00. Efter gudstjenesten går vi i forsamlingshuset, hvor menighedsrådet er vært ved spisningen. Der betales kun for drikkevarer. Der er ingen tilmelding. Alle er velkomne!

DØBTE • Celina R. Brylle • Cecilie Stork Schulz

MENIGHEDSMØDE OG OPSTILLING TIL NYT MENIGHEDSRÅD

Tirsdag den 28. august 2012 kl. 19.30 i Brandstationen. Tirsdag den 13. november er der valg til menighedsrådet. I den anledning holder Højst menighedsråd et orienteringsmøde. På mødet vil formanden orientere om de sidste 4 års arbejde i menighedsrådet. Valgbestyrelsen vil gøre rede for det praktiske i forbindelse med afvikling af valget, opstilling af kandidater, kandidatlister osv. På mødet vil der være mulighed for at være med til at opstille en fælles kandidatliste, som vil udgøre det nye menighedsråd, såfremt der ikke indkommer andre lister til menighedsrådsvalget. Sidste frist for indlevering af kandidat lister er 2. oktober 2012 kl. 19.00 til valgbestyrelsen, som er Ulla Moegeleng, Sottrupvej 5, 6240 Lgkl. eller Helga Eskildsen, Skolegade 13, 6240 Lgkl. Vil du have indflydelse og være med til at gøre en forskel, så kom til orienteringsmødet. Det er vigtigt at så mange som muligt møder op, da kirken og menighedsrådsarbejdet er vigtigt for sognet. Menighedsrådet er vært ved kaffen. Højst menighedsråd

VIEDE • Maria Wollenberg og Allan Gubi

BEGRAVEDE • Anna Mathilde Haldan • Søren Hansen • Edel Beck

• Terese Kjellenberger Jeppesen og Michael B. Hybschmann

5


O

Fælles Opslag PILGRIMS VANDRING Den 16. juni bydes ind til en pilgrimsvandring. Det er i et samarbejde med menighederne i Agerskov og Abild. Årets tur går fra Nr. Løgum kirke til Bredebro. En ca. 13 km vandring i smuk sønderjysk natur. Vi arrangerer fælles kørsel. Tilmelding til Katrine Tilma. Der er afgang kl. 08.30 og hjemkomst senest kl. 15. Husk madpakke, drikkevarer, travesko og overtøj der passer til vejret. Udskriv en »flyer« fra kirkernes hjemmeside.

VALG 2012 er valgår i Folkekirken. Der skal vælges menighedsråd for de næste 4 år. I den sidste tid har der været mange store emner oppe omkring Folkekirken og der er mange ting i spil i tiden. Hvis du vil være med til at præge udviklingen og skabe visioner for arbejdet lokalt her i Hostrup og Øster Højst, så skal du allerede nu overveje, om ikke det var en ide at stille op. Nogen siger, at kirken er gammeldags og støvet, men den er ikke mere støvet end vi selv vil det. Og for at puste støvet væk er det vigtigt at være med der hvor beslutningerne tages. Det er nu muligheden er der for at få indflydelse. Tænk over det og følg med her i kirkebladet, på kirkens hjemmeside og i dags- og ugepressen.

GUDSTJENESTEUDVALG Som noget nyt prøver vi i Hostrup og Højst sogne at skabe en gruppe, for dem, der kunne have lyst til at være med til at tænke og skabe nye gudstjeneste former og forandringer. Det kan være alt fra meditations gudstjenester til musik gudstjenester, alt er muligt, men sammen kunne vi få nye ideer, og prøve dem af. Gudstjenesten og kirken er ikke præsten, men alle jer, der kan og vil bruge kirken. Henvend dig til præst Katrine Tilma på tlf. eller mail. med venlig hilsen Menighedsrådene i Hostrup og Højst.

KONFIRMANDUNDERVISNINGEN

6

Konfirmand undervisningen i Tønder Provsti er blevet lavet om. I fremtiden får alle kommunens 7. klasser fri 7 fredage for at følge konfirmandundervisningen i deres hjemsogn. Det betyder i praksis, at konfirmanderne fra Øster Højst og Hostrup skal undervises sammen de fleste gange. Det bliver henholdsvis i Øster Højst og i Hostrup. Der ud over underviser vi også en række onsdage eftermiddage, hvor undervisningen foregår i hjemsognet. En kalender for al undervisningen kan hentes på kirkernes hjemmeside www.hostrup-hoejst.dk under menuen »konfirmation 2013«. På siden står også en hel del oplysninger som kan være gode at have læst før undervisningen begynder. Man skal indskrives, for at kunne deltage i konfirmationsforberedelsen og du skal følge hele konfirmationsforløbet i dit sogn, hvis du vil konfirmeres. Indskrivningen finder sted både i Hostrup og Øster Højst (se aktivitets siden for tid og sted). Indskrivning begynder med en forklaringsgudstjeneste. Vi lægger vægt på at konfirmationsundervisningen både er nærværende, således at vi lære hinanden godt at kende, samtidig skal vi også en tur til København og Esbjerg, for at se andre indfaldsvinkler til det kristne liv, og evt. andre religioner. Der vil komme mere information i ugepressen når vi nærmer os august. Der bliver konfirmation i Højst den 28. april 2013 og i Hostrup den 12. maj 2013.


A

Aktivitets-oversigt

Juni Lørdag d. 16. kl. 8.30 Tirsdag d. 26. kl. 16.30 Onsdag d. 27. kl. 12.30 August Tirsdag d. 14. kl. 18.30 Søndag d. 19. kl. 10.30 Søndag d. 19. kl. 19.00 Tirsdag d. 28. kl. 19.30 September Tirsdag d. 4. kl. 17.00 Tirsdag d. 18. kl. 14.30

Pilgrimsvandring Menighedsrådsmøde i Hostrup Pensionisttur fra Højst kirke Menighedsrådsmøde i Højst Konfirmandindskrivning Hostrup kirke Konfirmandindskrivning Højst kirke Menighedsmøde i Højst

KFUM SPEJDERNE www.spejdernet.dk/ gruppe/oesterhoejst Vi mødes onsdage kl. 16.30 - 18.00. Kom forbi, hvis du har lyst til at være med. Linda Smith, tlf. 2171 8273 for yderligere information.

Aktiv gudstjeneste i Højst kirke

DEADLINE

Pensionist møde i Hostrup

for næste kirkeblad den 28. juni 2012.

KIRKEBIL

K

Ældre og gangbesværede kan bestille kirkebil til søndagsgudstjenesten lørdag inden kl. 12.00. Hostrup og Højst sogne: AP Taxa, tlf. 74 74 32 43

Kontaktsiden

Fælles personale

Sognepræst i Hostrup og Højst Kirsten Katrine Tilma Æ Stoksti 1 · Hostrup · 6270 Tønder tlf. 74 73 41 12 · mail: KKT@km.dk (træffes ikke mandag) Organist Hans Kaarde Gundesen Præstegårdsvej 20 · 6534 Agerskov tlf. 29 39 22 14 mail: organist-hans@mail.dk (træffes ikke mandag) Kirkebetjening og menighedsråd Hostrup Kirke Graver Walter Sørensen Nørreager 19 · 6280 Højer tlf. 24 85 19 82/privat 22 31 83 31 Formand Haakon Friedrichsen Vesterhåbvej 1, Rørkær 6270 Tønder · tlf. 74 72 26 81

Kasserer og Æ Kirk’kro Betina Nissen · Brovej 1, Rørkær · 6270 Tønder · tlf. 22 73 29 73

Formand Carsten Nielsen · Mosevej 3, Bøgvad Løgumkloster · tlf. 64 65 29 19

Kirkeværge Ellen Fink · tlf. 74 73 44 10

Kasserer Jytte Baagø · Krusåvej 37, Alslev Løgumkloster · tlf. 74 77 51 29

Sekretær Anita Rostgaard Andersen tlf. 73 72 40 00 Næstformand Bo Kjelkvist · tlf. 40 16 04 09 Ekstern kasserer Dorte Feddersen · Nørrekærvej 1 · 6270 Tønder · tlf. 74 73 45 33 Den tyske menighed i Hostrup Formand Frauke A. Steiner tlf. 74 72 20 10 Højst kirke Graver Johannes Hansen Gl. Færgevej 56 · 6300 Gråsten tlf. 21 45 37 43 /privat 74 77 53 81

Kirkeværge Frank Jeppesen · tlf. 74 77 50 51 Næstformand og kontaktperson Helga Eskildsen · tlf. 74 77 52 71 Sekretær Ulla Møgeleng · tlf. 74 77 51 66 Den tyske menighed i Højst Elke Lorenzen · tlf. 74 77 54 79 Nis Christensen · tlf. 74 77 54 76 Den tyske præst i Hostrup og Højst Ole Cramer · Bylderup-Bov Bygade 25 6372 Bylderup-Bov tlf. 74 76 22 17

7


G

236

Gudstjenester Hostrup & Højst

Gudstjeneste 10. juni 17. juni 24. juni

Kirkeår 1. s. e. trinitatis 2. s. e. trinitatis 3. s. e. trinitatis

Hostrup 10.30 9.00 10.30

Højst 9.00 10.30 9.00

Tysk Knivsbjerg -

1. juli 8. juli 15. juli 22. juli 29. juli

4. s. e. trinitatis 5. s. e. trinitatis 6. s. e. trinitatis 7. s. e. trinitatis 8. s. e. trinitatis

9.00 10.30 Kirkebil til Højst 10.30 Kirkebil til Højst

10.30 Kirkebil til Hostrup 10.30 Kirkebil til Hostrup 9.00 Damm

-

5. august 12. august 19. august

9. s. e. trinitatis 9.00 Holmgaard 10. s. e. trinitatis Kirkebil til Højst 11. s. e. trinitatis 10.30

Kirkebil til Hostrup 9.00 Holmgaard 19.00

Hostrup Højst = kirkekaffe

TEAM LYNDERUP 97 17 34 08

Se kirkernes hjemmeside www.hostrup-hoejst.dk

Hostrup og Højst kirkeblad - Nr. 2 - 2012  
Hostrup og Højst kirkeblad - Nr. 2 - 2012