Page 1

Til samtlige husstande i

Henne-korset fundet i Hennebjerg 1849

Henne & Lønne sogne marts • april • maj • juni 2012


ADRESSER OG TELEFONNUMRE KST. SOGNEPRÆST Randi Sandal Tlf. 75 25 51 35 eller mobil 23 74 25 23 E-mail: rs@km.dk ORGANISTER Else Marie Kloster, Nr. Nebel, tlf. 75 28 84 58 Inger Schmidt, Nr. Nebel, tlf. 75 28 97 08 Anna Martinsen, Filsø Ø, tlf. 75 25 51 88 Kaj Nielsen, Kragelund (fast afløser) GRAVER PÅ HENNE KIRKEGÅRD Birgit Sepstrup Olesen Tlf. på kirkegården 75 25 65 55 eller mobil 24 66 13 55 Træffes tirsdag til fredag kl. 8-16 GRAVERMEDHJÆLPER: Mette Riber Levinsen GRAVER PÅ LØNNE KIRKEGÅRD Jonna Kristensen Boelsvej 40, Lønneby, 6830 Nr. Nebel Tlf. 75 28 79 12 eller mobil 20 44 50 67 GRAVERMEDHJÆLPER: Jens Peter Hansen Mandag er fast fridag for præst, organister, kirkesangere og gravere

Konfirmation Lønne Kirke Store Bededag den 4. maj kl. 10.00 1. Caroline Lillebæk Jepsen, Vesterhavsvej 306, Nymindegab 2. Ida Bruun Christensen, Vesterhavsvej 150, Lønneby Henne Kirke søndag den 6. maj kl. 10.00 1. Amanda Damgaard Andersen, Strandvejen 420, Henne strand 2. Signe Kjeldager Søe Andersen, Neder Fiddevej 51, Henne 3. Casper Carl, Klintingvej 80, Klinting 4. Anders Martin Hansen, Kløvbakken 11, Outrup. 5. Kim Hymøller Hansen, Ulvedalvej 3, Nymindegab 6. Per Hymøller Hansen, Ulvedalvej 3, Nymindegab 7. Kimie Skytte Jensen, Troldholmvej 1, Vrøgum 8. Kirstine Kargo Lyngesen, Vesterbyvej 21, Henne 9. Louise Brixen Nielsen, Klintingvej 111, Klinting Telegrammer med navn og nummer kan afleveres i kirken.

FÆLLESMENIGHEDSRÅDET FOR HENNE OG LØNNE SOGNE VALGT I HENNE SOGN:

VALGT I LØNNE SOGN:

Niels Finsen Nielsen, formand Rolfsøvej 10, Over Fidde, 6854 Henne, tlf. 75 25 50 23

Kristian E. Nielsen, næstformand Lønnehedevej 11, Lønnehede 6830 Nr. Nebel, tlf. 75 28 84 78

Anette Nissen, kirkeværge i Henne Strandvejen 260, Henne Kirkeby, 6854 Henne, tlf. 75 25 60 55

Kaj S. Nielsen, kirkeværge i Lønne Vesterhavsvej 160, Kragelund 6830 Nr. Nebel, tlf. 75 28 99 40

Hanne Jørgensen Neder Fiddevej 41, Neder Fidde, 6854 Henne, tlf. 75 25 56 02 SUPPLEANT: Per Kristensen

Ingelise Pedersen, kasserer Skovbrynet 11, Nymindegab 6830 Nr. Nebel, tlf. 75 28 97 84

Niels Jaedeke Klintingvej 160, Stausø, 6854 Henne, tlf. 75 25 54 82

Jonna Hansen Borndalsvej 14, Nymindegab 6830 Nr. Nebel, tlf. 75 28 99 76


Forår, natur og unatur I salmen Nu blomstertiden kommer med lyst og ynde stor… som vi plejer at synge sidst på foråret, er alt i naturen meget positivt beskrevet: græs og urter gror; solen varmer: og hvad der lå som dødt… står op som atter født… der er meget at glædes over, og vi lovsynger Gud for hans kærlighed og gode gaver. I 1940 skrev digterpræsten Kaj Munk 12 digte, ét til hver måned. De hed navigare necesse.. Da han nåede til april måned, gik der en sky for solen. Det var en sky, der fik afgørende betydning for Kaj Munks liv, og skyen forblev der så resten af året og resten af Kaj Munks liv. Maj måneds digt bliver derfor en kontrast til den salme, jeg lige har omtalt, i DDS nr. 722. Kaj Munk ville ikke høre på fuglesang i maj 1940, men sad ved Babylons floder med gråd. Fuglelatter og blomstersmil gør så ondt, så ondt, siger han. Han konkluderer dog i vers 5: at kilden af tårer og hjerteblod kan skænke en drik, der er rensende god. En sådan drik måtte han drikke flere gange i sit liv. Kaj Munk slutter forordet til sine erindringer med ordene: Foråret så sagte kommer. Så sagte, ja. Men kommer. Han skrev om den gryende vår i naturen. Men han skrev også om befrielsen, som han ventede, men ikke nåede at opleve, fordi han blev henrettet. Men samtidig skrev han også om opstandelsen. Det er en gave på vore breddegrader, at vi fejrer påske netop her ved forårstide, hvor lyset vender tilbage, og dagene længes. Solen får magt. Det spirer og grønnes. Foråret minder os år efter år om, hvor stærkt og underfuldt livet er. Underet sker. Sådan holder naturen sin påskeprædiken for os. Påskens budskab er, at Gud en påskemorgen for næsten 2000 år siden rejste sin søn, Jesus Kristus af graven, og det levende håb, som vi som kristne har fået lov til at leve vores liv på, blev gældende. Det er helt uforståeligt men dog gældende og det skal forkyndes igen og igen. Og det sker, hver eneste gang vi samles til gudstjeneste, og på en helt særlig måde i påsken. Som Jesus selv sagde: Jeg lever, og I skal leve! Randi Sandal, kst. sognepræst

1. At fuglelatt er og blomsters mil kan gøre så on dt, kan gøre så ondt! De trykker mig ind imod hjerte t en pil og drejer den ru ndt og rundt. Her sidder jeg lænket i smerte rnes borg. Forstå hvor jer glæde kun håne r min sorg. 2. Så tit har di n jubel med m ig du delt, du fløjtende stæ r på den gyngen de gren; og du anemon e, du gav mig di g helt, jomfruelig sval og ren. Ja, mere hos jer end hos menne sker fandt, taknemmelig, sind af mit sind jeg iblandt. 3. Men hvor ka n I komme med lyst og leg og lade frækt, som om intet er hændt? Hvordan kan I tindre af vårkåd maj, når vårens rige er skændt? I danser jer da ns, og I spiller jert spil for riget, der ikk e er længere ti l. 4. Det sømmer sig, fugle, at ti e i år, forblive, I blom ster, i jord og i dynd, for her i udslett elsens navnløse gård er det at glæde sig synd. Ved Babylons fl oder med gråd vi sad, og stemme sin harpe slet inge n gad. 5. Jeg vidste ikk e, at bl og fuglelatter ka omstersmil n gøre så ondt . Nuvel så sting mig, du skarpe pil, ja, drej i mit hj erte dig rundt. Thi kilden af tå rer og hjertebl od kan skænke en drik, der er rens ende god.

Menighedsrådsformand Niels Finsen Nielsen i Henne-Lønne sogne udtaler:

Der skrives og tales meget om lukning af kirker i denne tid, men jeg mener ikke, at der overhovedet kan være tale om det i hverken Henne eller Lønne.

Jeg skal da gerne indrømme, at for år tilbage, hvor jeg drev landbrug på fuld tid, kom jeg kun i kirken, da børnene gik til konfirmationsforberedelse, men de senere år er det blevet noget hyppigere, og det har jeg det rigtig godt med. Det er rigtig afslappende der til sidst at sidde og høre postludium.


Afsender: Henne Kirke, Strandvejen 238, 6854 Henne

B

GUDSTJENESTER

HENNE

LØNNE

MARTS 18. Midfaste 25. Mariæ bebudelses dag

10.30 Ingen

Ingen 9.00 Ann Andersen

APRIL 1. 5. 6. 8. 9. 15. 22. 29.

Palmesøndag Skærtorsdag Langfredag Påskedag 2. påskedag 1. s. e. påske 2. s. e. påske 3. s. e. påske

10.30 Bjarne Sandal* 9.00 10.30 9.00 Ingen 10.30 9.00 9.00 Ann Andersen

9.00 Bjarne Sandal 10.30 9.00 10.30 9.00 Ann Andersen Ingen 10.30 Ingen

MAJ 4. 6. 13. 17. 20. 27. 28.

Store Bededag 4. s. e. påske 5. s. e. påske Kristi Himmelfarts dag 6. s. e. påske Pinsedag 2. pinsedag

Ingen 10.00 Konfirmation 9.00 10.30 Ingen 9.00 10.30

10.00 Konfirmation Ingen 10.30 Ingen 9.00 Ann Andersen 10.30 Ingen

JUNI 3. 10. 17. 24.

Trinitatis søndag 1. s. e. trin. 2. s. e. trin. 3. s. e. trin.

9.00 10.30 9.00 10.30

10.30 9.00 10.30 9.00

* Palmesøndag deltager guldkonfirmander i Henne Kirke kl. 10.30

BLADET ER UDGIVET AF Fællesmenighedsrådet i Henne og Lønne sogne ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Randi Sandal Henne Kirke, Strandvejen 238, 6854 Henne (returadr.)

Videbæk Bogtrykkeri as . 97 17 11 22

605

Henne & Lønne sognes kirkeblad - Nr. 1 - 2012  
Henne & Lønne sognes kirkeblad - Nr. 1 - 2012