Bøvling/Flynder/Møborg/Nees - Nr. 4 - 2014

Page 2

Skoleleder Inge Nørgaard Møller, Tangsø skole:

Kirken og skolen Det er varmt, både udenfor og indenfor på det kontor, hvor vi sidder. Det er længe siden der er kommet et ordentligt regnskyl. Udenfor på gårdspladsen løber børn rundt og leger. De venter med længsel på, at det snart bliver fredag, for så begynder sommerferien. Indenfor, på kontorgangen og på skoleleder Inge Nørgaard Møllers kontor, er der travlhed. Sommerferien står rigtig nok for døren, men som ansat på en skole betyder det ikke mindre travlhed, i hvert fald ikke de første par dage. Inge sidder foran det farverige maleri af visdommens og kundskabens fugl, uglen, som hun fik sat op på kontoret, da hun begyndte som skoleleder på Tangsø skole i 2013. Visdom og kundskab får eleverne masser af på skolen, men ikke kun det. For Inge er det vigtigt, at eleverne både får lukket øjnene op for verden, samtidig med at de får og bevarer en kritisk sans: ”Lærer de at være åbne, at have et åbent sind, samtidig med en sund, kritisk sans, så er de godt på vej. Også de værdier, der udspringer af Bibelen, er vigtige. Men de er egentlig kun vigtige, når de har en reel betydning i hverdagen. Når de ikke kun er teoretiske værdier, men påvirker hverdagen”. Inge er 49 år, er født i Klarup i Nordjylland, men tænker sig ikke som en rigtig vendelbo, selv om hun er født på den ”rigtige side” af Limfjorden.

2

Hun er gift med Jesper, som hun mødte, da hun var viceskoleleder på Vinderup Realskole. Sammen har de to børn og et barn fra tidligere ægteskab. Fra rejser rundt i hele verden har Inge oplevet, hvor vigtigt det også er med et åbent sind. Både når hun har dykket med hvaler, blaffet til Nordkap og rejst rundt på Shetlandsøerne, har hun oplevet, at kommer man med et åbent sind, bliver man taget godt imod. Uanset hvilke værdier og holdninger, man selv har. Det samme oplevede hun, da hun fik stillingen som skoleleder på Tangsø skole i Bækmarksbro. Hun føler sig privilegeret, over den modtagelse hun fik, og den tillid, der i dag vises hende som en, der trods alt er kommet ”udefra”, uden forudgående kendskab til lokalsamfundets historie og traditioner. Der er opbakning til hende, til skolen og til visionerne omkring samarbejdet med lokalsamfundet – herunder også den lokale Folkekirke. Inge fortæller, at det er tydeligt, at stedet her – med skole, idrætscenter, børnehus, osv. – er et børne-kraftcenter, i et område med stærke, lokalforankrede kræfter. Det er vigtigt, at alle de ting arbejder sammen, både skole, foreninger og den kirke, som vi er en del af. Og som ikke mindst børnene er en del af. Uanset hvor man kommer hen i Danmark, fylder kirken noget. Også her er det klart, fortæller Inge, at for nogle fylder

Tekst og foto: Carsten Riis Jensen

kirken meget, for nogle kun lidt og for nogle overhovedet ikke. Det har, siger Inge videre, været spændende og sundt at komme til et område som dette og opleve, hvordan kirke og kristne værdier er en integreret del hos de fleste. Det er Inges klare holdning, at specifik forkyndelse ikke hører hjemme i Folkeskolen, men det gør til gengæld det at være tydelig omkring sine værdier: ”Jeg er tydelig, når jeg snakker med eleverne om, hvad der er rigtigt og ikke rigtigt, og netop dér er jeg præget af, at min baggrund er kristen og at jeg har et kristent grundsyn”. Inge oplever i både den nuværende stilling og hendes tidligere stilling, som viceskoleleder i Vinderup, at der er et godt samarbejde mellem skole og kirke: ”Fra min tid i Vinderup har jeg oplevet et godt samarbejde med præsten, som i dag er en af mine nære, gode venner. Men jeg har også en klar holdning om, at tingene – skole og tro – skal være adskilt”. Skulle Inge en dag blive inviteret op på en prædikestol, i en af kirkerne, så er hun ikke i tvivl om, hvilke beretninger fra Bibelen, hun ville sige noget om: ”Jeg holder meget af Jesu lignelse om den barmhjertige samaritaner, og så er jeg betaget af Jesus selv, af den standhaftighed, han havde, omkring det at give plads til det enkelte menneske og have øje for sin nabo, sin næste”.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.