Bøvling/Flynder/Møborg/Nees - Nr. 1 - 2016

Page 1

Dec. - Feb. | 1 · 2016

Årets konfirmander 2015-2015

K I R K E B L A D F O R · B Ø V L I N G · F LY N D E R · M Ø B O R G · N E E S · S O G N E

Liv i kirken w w w. t a n g s ø k i r k e r n e . d k


Lad de små børn… Derfor byder vi til »De små synger«. Derfor byder vi til børneklub, teenklub, osv.

Det er onsdag formiddag, og lyden af små børn nærmer sig os, der sidder inden for i Flynder kirke og venter. Straks efter er dørene åbne, og ind kommer en masse børn, klædt i varmt tøj. Nogle af dem smiler og vinker. Andre er lidt mere forsigtige, og trykker sig op af de medfølgende voksne.

Det siges, at kirken altid kun er én generation fra at uddø. Det er rigtig nok, og derfor er det ekstra vigtigt, at vi fokuserer på netop de opvoksende generationer: Børn, teenagere og unge. Og efter en formiddag med »De små synger«, hvor børnene hopper rundt, synger og danser til kendte salmer, er der slet ingen tvivl: At få et positivt forhold til kirken og kristendommen kan ikke starte tidligt nok.

De er på vej til babysalmesang - eller »De små synger«. Her i pastoratets fire sogne er der mennesker i alle aldre, også masser af små børn, og i kirken glæder vi os til at byde dem og alle inden for.

Rundt om i pastoratet bor der mennesker, som igennem mange år har været ledere af børneklubber, søndagsskoler, teenklub og så videre. De fortæller, med smil og engang imellem en taknemmelig tåre i

At møde børnene og de unge, være sammen med dem, dele glæder og sorger med dem, og forkynde evangeliet, er noget af det største.

2

øjenkrogen, om de mange oplevelser igennem årene med at være sammen med børn og unge i alle aldre. Om at være leder for dem, fortælle dem evangeliet, synge sammen, lege, tale om både sjov og alvor. I 24 år har der således været børneklub i Møborg, fortæller en af lederne, Annalise. Igennem rigtig mange år havde der været søndagsskole på Kræmmergård, og Ingeborg Haugaard og hendes medledere syntes, at de trængte til afløsning af yngre kræfter. Og således opstod i 1991 børneklubben, som i dag bærer navnet »Lopperne«. Og sikke en oplevelse, da klubben på et tidspunkt havde så mange som omkring 27 børn i børneklubben. Når man lytter til lederne fortælle – og det gælder både lederne for babysalmesang, børneklub, YA, teenklub, FDF og spejdere – så er der rigtig mange gode oplevelser, som dukker op: Skumfiduser over bål, glade småbørn der hopper rundt efter sæbebobler, lejrture, udklædt til fastelavn, godt kammeratskab.

Tekst og foto: Carsten Riis Jensen

Og – vigtigst af alt – at børnene igennem klubberne lærer Gud at kende, og at de ved sig elsket af Ham. Kirkerne og klubberne har et rigtig godt og vigtigt budskab, som lederne gerne vil, at børn og unge skal høre. Sådan er det også i klubben YA, som i dag holder til i Møborg missionshus: En af klubbens ledere, Gitte, fortæller, hvor stor en oplevelse det er at møde en bred skare af børn, som oplever et fællesskab præget af glæde, omsorg og ligeværd. Det er skønt, fortæller Gitte, at børnene ofte kommer og spørger, hvornår der næste gang er YA. Også for de lidt større børn er der tilbud i pastoratet. Et af dem er teenklub, som mødes torsdag aften i Møborg missionshus. Igennem årene har vi oplevet, hvordan befolkningssammensætningen har ændret sig, og det har også kunnet mærkes i kirkernes klubber. Det gælder også i teenklubben, fortæller leder Jonna:


Og rigtig skønt er det at opleve gudstjenester, hvor alle aldre er repræsenteret, og hvor vi rigtig mærker, at vi er en stor familie – at vi er kirke sammen, uanset alder. - Der var teenklub i både Nees og Møborg, og for 10 år siden blev klubberne slået sammen, simpelthen fordi der ikke var flere børn i klubben i Nees. I dag hedder klubben Tangsø Teenklub. Det er fantastisk at se så stor en gruppe teenagere møde op, og det er, som Jonna fortæller det, skønt at være sammen med unge mennesker, der har fuld fart på og masser af godt humør. Og så er det jo ingen hemmelighed, at ledelse af en klub kræver både nærvær og forberedelse. Utallige ledermøder, planlægning, programmer der skal tilrettelægges og trykkes, osv. Men ingen skal være i tvivl om, siger lederne af klubberne samstemmigt, at al planlægningen er det værd. At møde børnene og de unge, lige fra de allermindste til de store, være

sammen med dem, dele glæder og sorger med dem, og forkynde evangeliet, er noget af det største. Og så er det, som Gitte fra YA fortæller, sjovt og udfordrende at skabe forkyndelse, som er både relevant og kreativt tænkende, som dengang de byggede en kæmpe hval, til forkyndelsen ved en børnegudstjeneste. Også de uniformerede korps har i mange år været til stede i pastoratet, til stor glæde for de mange børn, som igennem årene har deltaget. Både FDF, KFUM & KFUK. En af spejderlederne, Søren, fortæller, at et vigtigt mål er, at børnene får lært lidt om at begå sig i naturen – og at bevare den. Det kræver, ligesom i de an-dre klubber, at man som leder er forberedt og har lyst at være sammen med børnene om friluftslivet, kammeratska-

bet og forkyndelsen af det kristne budskab. Og så er det fantastisk dejligt, fortæller Søren, at have spejderhuset på Søhusvej, hvor der er masser af skov og plads til at boltre sig på. Jo, kirken består af mennesker i alle aldre. Derfor er der klubber og tilbud til såvel små som store. Og rigtig skønt er det at

opleve gudstjenester, hvor alle aldre er repræsenteret, og hvor vi rigtig mærker, at vi er en stor familie - at vi er kirke sammen, uanset alder. Her i kirkebladet, under »Vejviser til de kirkelige organisationer«, kan du læse mere om klubberne i vores pastorat. Og på hjemmesiden tangsøkirkerne.dk finder du det aktuelle program.

3


Bøvling kirke har fået nyt alterkrucifiks Bøvling kirke fik d. 29. juli 2015 et nyt alterkrucifiks i bladguld. Krucifikset er lavet af kunstneren Erik Heide fra Mors. Det er en testamentarisk gave fra Frida Storebjerg, som er født og opvokset i Bøvling. På billedet ses den 81 årige kunstner. Erik Heide var ikke særlig meddelsom om sine

tanker med krucifikset. Enhver må se på det og gøre sig sine tanker. Men påfaldende er det, når man kommer tæt på det ved altergangen, at Jesu Kristi arme er lavet sådan, at de favner os alle. Vi er meget taknemmelige for denne gave.

Menighedsrådsvalg i 2016 Om et år skal der igen vælges medlemmer til de lokale menighedsråd. Datoen er endnu ikke fastlagt, men valget holdes traditionelt i november. »Det er vigtigt allerede nu at begynde at se frem mod valget næste år. De nuværende medlemmer af menighedsrådene skal overveje, hvem der har lyst til at fortsætte med de ganske spændende opgaver, der er i menighedsrådene, ligesom det er vigtigt at få gjort andre inte-

4

resseret i arbejdet. For eksempel ved at invitere dem med til menighedsrådsmøder, der jo er offentlige«, siger provst Knud Erik Nissen, Lemvig Provsti. Ved seneste menighedsrådsvalg i 2012 var der forskellige forsøg med valget, hvor blandt andet seks sogne i Lemvig Provsti afviklede såkaldte valgforsamlinger, der reelt afgjorde valget allerede i september måned. Det er ikke muligt denne gang, men på baggrund af forsøgene opfordrer Landsforeningen af Menighedsråd til, at de offentlige orienteringsmøder i sognene om valget, menighedsrådets arbejde og opstilling af kandidater

holdes på én fælles dato i september 2016. I flere sogne er der tradition for, at der i forlængelse af orienteringsmødet holdes et opstillingsmøde, hvor der kan opstilles en eller flere kandidatlister. Der informeres om valget og orienteringsmøder ved forudgående gudstjenester, ligesom Lemvig Provsti indrykker en annonce i Lokalavisen Lemvig. Er man interesseret i at høre nærmere om det lokale menighedsråds arbejde, skal man blot kontakte formanden for menighedsrådet eller den lokale præst.


Så er det snart jul!

DE NI LÆSNINGER i Bøvling kirke Som traditionen byder, så har vi igen i år De Ni Læsninger. Det foregår 2. søndag i advent den 6. december kl. 16.00 i Bøvling kirke. Men også her bliver der lidt fornyelse, idet jeg har fået lov til at invitere et helt specielt kor bestående af gode venner fra før verden gik af lave - eller i hvert fald fra før vi fik børn, og det er jo et pænt stykke tid siden. Vi har igennem alle årene dyrket korsang med hinanden ved enhver lejlighed - på ferier, til fester og bare, når lejlighed bød sig. For flere år siden lavede vi De Ni Læsninger i Vestervig kirke, og jeg har længe drømt om at få os alle samlet igen til en lignende begivenhed. Nu, hvor de fleste er gået på pension, er det lykkedes. De gode venner har sagt ja til at komme. Jeg glæder mig i hvert fald, og jeg ved, at vi alle vil gøre alt for at få lavet en fin og god andagt med de gammelkendte læsninger og med mulighed for at synge med på gode julesalmer. Organisten/Annette

KFUM-SPEJDERNES JULEMARKED Lørdag 28. november kl. 9-12 ved Tangsølejren. Der sælges: Adventskranse, dekorationer, fyr toppe og gran, juletræer. Prøv lykken i: Terningekast, tombola. Der kan købes: Rundstykker, te og kaffe, sodavand, gløgg og æbleskiver.

JULEGUDSTJENESTER for skole og børnehus/dagpleje Torsdag 17. december, kl. 10 i Flynder kirke: For Tangsø børnehus og dagplejerne. Fredag 18. december i Flynder kirke: For Tangsø skole. Begge gudstjenester er ved sognepræst Carsten Riis Jensen.

DE SMÅ SYNGER JULEKONCERT i Flynder kirke Onsdag 9. december kl. 19.30 Julen er traditionernes tid. Men i år har vi faktisk brudt en lang tradition, for i år er det Lemvig Kirkes Ungdomskor, der kommer for at skabe den rigtige julestemning. Koret ledes af kirkens organist, Erling Lindgren. Ved kirken er der tilknyttet to kor - en korskole for de yngste og ungdomskoret for de dygtigste sangere. Og det er altså de dygtigste, vi får besøg af. I øjeblikket er der 15 sangere i koret. Jeg er sikker på, at vi kan glæde os til en fin koncert med de unge mennesker. Koncerten er i Flynder kirke onsdag den 9. december kl. 19.30. Organisten/Annette

Børne/babysalmesang i Flynder kirke, de sidste 2 onsdags formiddage i månederne september, oktober, november samt januar, februar og marts, fra kl. 9.00 til ca. 10.00. Bagefter spiser vi medbragte madpakker i Menighedslokalet i graverboligen lige over for kirken. Datoer: 20. og 27. januar, 17. og 24. februar.

5


GUDSTJENESTER DAG

KIRKEDAG

DECEMBER 6. 2. s. i advent

KEN = Knud Erik Nissen CRJ = Carsten Riis Jensen

BØVLING

FLYNDER

MØBORG

Nees

16.00 KEN »De ni Læsninger«

9.00 KEN

10.30 KEN

-

19.30 Julekoncert

-

-

9.00 KEN

9.00 CRJ

10.30 CRJ

13.

3. s. i advent

10.30 KEN Gudstjeneste for Bøvling ældrecenter 10.30 KEN

17.

Torsdag

-

10.30 CRJ Børnegudstj.

-

-

18.

Fredag

-

Julegudstje. Tangsø skole

-

-

20.

4. s. i advent

9.00 CRJ

-

10.30 CRJ (Agape)

-

24.

Juleaften

25.

Juledag

16.00 KEN (Offergang: Folkekirkens Nødhjælp) 11.00 KEN

14.30 KEN (Offergang: Folkekirkens Nødhjælp) 9.30 KEN

13.30 CRJ (Folkekirkens Nødhjælp) 9.30 CRJ

15.00 CRJ (Folkekirkens Nødhjælp) 11.00 CRJ (Fremtid & håb)

26.

2. juledag

-

-

10.30 KEN

-

10.30 CRJ

-

-

-

15.30 CRJ (offergang Bibelselskabet) 10.30 KEN

14.00 CRJ (offergang Bibelselskabet) -

-

10.30 CRJ Frimesse

9.

Onsdag

27. Julesøndag JANUAR  1. Nytårsdag 3.

H3K søndag

16.00 KEN (Bibelselskabet) 9.00 KEN (Danmission)

10.

1. s. e. H3K

10.30 KEN

14.00 KEN (Bibelselskabet) 14.00 Birgitte Nørgaard Warming (Danmission) 9.00 KEN

17.

S. s. e. H3K

9.00 CRJ

10.30 CRJ

10.30 KEN

9.00 KEN

24.

Septuagesima

10.30 KEN

9.00 KEN

9.00 CRJ

10.30 CRJ

31.

Seksagesima

9.00 CRJ

-

10.30 (CRJ)

10.30 KEN (Danmarks folkekirkelige søndagsskoler og børnegudstjenester) 9.00 KEN

14.00 CRJ Familiegudstj. (offergang Søndagsskolerne) 9.00 CRJ 10.30 KEN -

10.30 KEN

10.30 CRJ Frimesse

FEBRUAR 7. Fastelavns søndag 14. 21.

1.s. fasten 2.s. fasten

9.00 KEN (Danmarks folkekirkelige søndagsskoler og børnegudstjenester) 10.30 CRJ -

28.

3.s. fasten

9.00 KEN

-

-

Bliv kørt i kirke

6

Bøvling sogn: Kirkebilen bestilles på tlf. 9782 2424 (Bøvling). Det er Lemvig taxi, der kører kirkebil i Bøvling. Flynder sogn: Kirkebilen bestilles på tlf. 9748 4178. Det er Bur Minibus, der kører kirkebil i Flynder. Møborg-Nees: I fremtiden er det Lemvig taxi, der kører kirkebil i Møborg-Nees. Kirkebilen bestilles på 9782 2424.


Det sker

FASTELAVN FOR BØRN Søndag 7. februar kl. 14 i Møborg kirke Efter gudstjenesten er der kaffe/the/saft og kage i missionshuset, hvor vi også slår katten af tønden. De børn, der har haft 3 års dåbsdag siden sidste børnegudstjeneste, vil få overrakt en børnebibel. Velkommen til både store og små.

KONCERT FOR TEENS & UNGE Onsdag 9. marts kl. 19.30 Der kommer besøg fra USA i marts måned. Det kristne rockband »The New Divide« turnerer i Danmark, og onsdag den 9. marts kommer de her til området. Om formiddagen besøger de Tangsø skole, hvor eleverne møder dem, snakker med dem og hører et par af deres sange. Om aftenen spiller bandet koncert, og der er gratis adgang. Det foregår i Tangsø skoles multihal kl. 19.30. Medbring gerne lidt penge til popcorn, o.l. Bandet spiller en blanding af rock og pop. Teenagere og unge og alle, som kan li’ rock/pop – kom og vær med til en fed aften. Arrangør: Sognepræst Carsten Riis Jensen og menighedsrådene. Lyt til bandets sange: soundcloud.com/thenewdivide

KIRKEHØJSKOLEN i Lemvig provsti 3. aften: Torsdag 11. februar kl. 19.30 i Nørlem kirke »Det er så yndigt…… og mange andre« om vielsen og dens salmer ved sognepræst Bettina Reese Tonnesen.

VELKOMMEN i Møborg præstegård ONSDAGSCAFE To gange hver måned, kl. 14.30. To hyggelige timer, hvor man kan snakke, strikke, spille og få medbragt kage. Vi afslutter med andagt og sang. Datoer: 13. januar, 27. januar, 10. februar, 24. februar, 16. marts. FILMAFTENER På storskærm i konfirmandstuen. Kristne film med danske undertekster. Bibelfilm eller nutidige film om livet som kristen. Tilmelding senest dagen før. Datoer: Fredag 8. januar kl. 19: »Amazing Grace«. Fredag 12. februar kl. 19: »Polykarp«.

MÅNEDENS SALME December: nr. 89 | Januar: nr. 720 | Februar: nr. 400 Hør salmerne fra Den danske Salmebog 2003 sunget i deres fulde længde www.lyttildanskesalmer.dk

7


Tale ved åbning af det nye provstikontor Provstikontorbygningens arkitektur Den 13. marts i år tog vi det første spadestik til det nye provstikontor. Dengang lå bygningen klar på tegnebrættet, og jeg havde inden da deltaget i en række afklaringsmøder med arkitekterne Jens Vilsbøll og Poul Jørgen Poulsen, om hvad bygningen skulle indeholde af kontorer og mødelokale for provstiudvalget. Vi fik to forslag. Det ene var en bygning i forlængelse af den nuværende sognegård. Dette forslag forkastede vi, fordi det ville give en meget lang bygning, der ville komme til at se ud, som om vi blot havde lavet en udvidet sognegård. Det var jo ikke sognet, der skulle have et nyt hus. I menighedsrådet, som har været bygherre, og i provstiudvalget, blev vi hurtigt enige om, at sådan skulle det ikke være. Arkitekterne havde også et andet forslag, som vi syntes så meget mere spændende ud på papiret, uden at vi egentlig på det tidspunkt kunne forestille os, hvordan en rund bygning ville komme til at tage sig ud sammen med embedsboligen og sognegården. Dette

8

forslag faldt vi for både i menighedsrådet og i provstiudvalget. Det er dette forslag, som nu er blevet en realitet. Den vigtigste bevæggrund til at vælge den runde bygning, var nok, at der ikke er tale om et nyt sognehus, men et hus, som skal rumme det ledelsesmæssige, administrative og servicerende arbejde, som det er provstiudvalgets, provstisekretærens, HR-konsulentens og min opgave at varetage for menighedsråd, præster og ansatte i provstiet. Som provsti udøver vi funktioner for alle sogne. Bygningsmæssigt giver vi i fremtiden udtryk for dette ved at have et hus, der i form og indretning adskiller sig fra de sognegårde og embedsboliger, vi har i provstiet. Hvad indeholder bygningen? Den nye bygning indeholder provstisekretærens kontor, som man går lige ind i, HR. konsulentens kontor, mit kontor, et teknikrum og et mødelokale, hvor provstiudvalget i fremtiden vil holde sine møder, og hvor vi, der er ansat kan holde møder med menig-

Biskoppen, provsten og arkitekterne beundrer det smukke trægulv.

hedsrådsmedlemmer og andre. På HR-konsulentens og mit kontor har vi også mulighed for at møde mennesker og holde mindre møder, som ikke vedkommer de andre, der arbejder i bygningen. På denne måde har vi nu muligheden for at mødes med mennesker, uden at det involverer os alle. Hvorfor forbinde sogne- gård og provstikontor med en glasgang? Vi har valgt at forbinde sognegården og provstikontorbygningen med en glasgang. Det

er velovervejet, fordi vi kan bruge køkken og toiletter i sognegården, når vi er på arbejde. På denne måde har vi sparet 2 dyre rum. I midten af bygningen er der et rundt rum med et meget smukt trægulv og ovenlys, der spreder sig ud i huset, når dørene står åbne. Tak til arkitekter og håndværkere Jeg vil benytte lejligheden til at sige arkitekterne tak for jeres kompetente arbejde, for god og humoristisk stemning ved byggemøder og andre møder,


and Menighedsrådsform le. ta er ld ho rd Irma Vestergaa

Gæster ved åbningen af kontorbygningen.

hvor store og små ting har skullet afklares. Jeg vil også sige tak til alle håndværkerne, som hver dag med iver, gåpåmod og godt humør er gået til arbejdet og har set det som en udfordring, at der skulle komme et flot resultat ud af jeres arbejde. I har hver især lagt jeres sjæl i arbejdet med en fantastisk sans for detaljerne. Der er mange ting, der har udfordret jer, fordi det ikke er så ligetil at lave en rund bygning. Tak skal I have for det fine arbejde, I har lavet. Provstiets funktioner

Kontorbygningen set udefra.

Provstiet har i dag en nøglerolle som inspirerende faktor for menighedsråd, ansatte og præster. Vi skal overordnet forsøge at udvikle det kirkelige arbejde i et område, hvor så meget bliver afviklet på grund af fraflytning, butiksdød og skolelukninger. Derfor har vi en stor opgave i ledelsesmæssigt, administrativt og ved en fornuftig fordeling af de penge, som vi har til rådighed at være med til at udvikle de kir-

kelige tiltag rundt omkring i sognene, så vi ikke også afvikler folkekirken. Som bekendt er det provstiudvalget, der sidder på pengekassen og har muligheden for at kanalisere pengene derhen, hvor de styrker menighedernes liv og vækst. Det er derfor en stor glæde, at vi nu har tidssvarende rammer og fået bedre arbejdsforhold til at kunne varetage de mangeartede opgaver, vi har til gavn og glæde for folkekirken, menighederne og sognene i provstiet. Tak til alle, der har gjort en indsats på den ene eller anden måde for, at vi har fået gode og tidssvarende rammer for vort arbejde. Knud Erik Nissen

Endvidere var der taler af menighedsrådsformand Irma Vestergaard, Bøvling menighedsråd, Rita Andersen, Flynder menighedsråd, menighedsrådsformand Kaj Gøtzsche, Lemvig, arkitekt Jens Vilsbøll og biskop Henrik Stubkjær.

9


Alle møder, hvor tidspunktet ikke er nævnt, starter kl. 19.30

DET SKER I BØVLING SOGN

DECEMBER

FEBRUAR

Tirsdag 12. kl. 19.00: Menighedsråds møde i Præstegården.

Onsdag 3. kl. 14.30: Bibeltime i missionshuset, Studie nr. 5.

Søndag d. 6. kl. 16.00: De ni Læsninger i Bøvling kirke (se omtale).

Onsdag 13. kl. 10.30: Gudstjeneste Bøvling ældrecenter v. Marianne Gyldenkærne.

Tirsdag 9. Samlingsmøde ved taler ? samt beretning og regn skab.

Onsdag 13. Bedemøde i missionshuset ved sognepræst Knud Erik Nissen.

Tirsdag 9.

Tirsdag 8. kl. 18.00: I.M. advents møde/Julefest. Vi starter med fællesspisning og får derefter en tale ved Jørgen Sand, Hammerum. Pris for hele aftenen bliver 130 kr. Kom og vær medvirkende til, at vi kan få en hyggelig aften. Tilmelding senest den 1/12 til Jørgen eller Ulla tlf. 6154 7380. Onsdag 9. kl. 10.30: Gudstjeneste for Bøvling ældrecenter i Bøvling kirke v. Knud Erik Nissen. Torsdag 24. kl. 10.30: Gudstjeneste Bøvling ældrecenter v. Marianne Gyldenkærne.

10

JANUAR

Onsdag 2. kl. 14.30: Bibeltime i missionshuset: Studie nr. 4

MISSIONSUGE: alle aftener er i missionshuset, kaffe alle aftener. Tirsdag 26. Pastor emeritus Vagn Ove Høgild, Holstebro. Onsdag 27. Missionær Henrik Hindbo Didriksen, Skive. Torsdag 28. Missionær Finn Najbjerg, Kellerup. Onsdag 27. kl. 10.30: Gudstjeneste Bøvling ældrecenter v. Carsten Riis Jensen. Onsdag 27.

kl. 14.30: Kvindemøde hos Anna Lis Galmstrup, Brogade 70. Tekst: Luk. 9. 37 - 48.

kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i Præstegården.

Onsdag 10. kl. 10.30: Gudstjeneste Bøvling ældrecenter v. Knud Erik Nissen. Torsdag 11. Kirkehøjskole i Nørlem kirke (se omtale). Onsdag 24. kl. 10.30: Gudstjeneste Bøvling ældrecenter v. Carsten Riis Jensen. Onsdag 24.

kl. 14.30: Kvindemøde hos Gerda Christensen, Lergravvej 1. Tekst: Luk. 9, 49 - 62.


DET SKER

Alle møder, hvor tidspunktet ikke er nævnt, starter kl. 19.30

I FLYNDER SOGN DECEMBER

Tirsdag 1.

KFUM & K senior: Bibeltime, Agergaardvej 13.

Onsdag 2. kl. 10.30: Gudstjeneste Bækmarksbro pleje- og daghjem v. Marianne Gyldenkærne. Torsdag 3.

Adventsmøde i Menighedshuset v. Poul Lilleør.

Onsdag 9:

Julekoncert i Flynder kirke (se omtale).

Tirsdag 15. KFUM & K: Bibeltime hos Kirsten og John Laugesen, Sinkbækvej 39. Torsdag 17. kl. 14.00: Juleafslutning Bækmarksbro pleje- og daghjem v. Knud Erik Nissen.

JANUAR

Tirsdag 5.

KFUM & K: Bibeltime hos Lisbeth og Erling Mogensen, Sinkbækvej 12.

Tirsdag 5.

KFUM & K senior: Bibeltime, Agergaardvej 13.

Onsdag 6.

kl. 10.30: Gudstjeneste Bækmarksbro pleje- og daghjem v. Carsten Riis Jensen

Torsdag 7.

kl. 19.00: Menighedsrådsmøde hos Inga Christensen, Sinkbækvej 38.

Mandag 11. Bedemøde i Menighedshuset Torsdag 14. Bedemøde i Menighedshuset Tirsdag 19. KFUM & K: Generalforsamling hos Hanne og Kristian Hansen, Grønkærvej 30.

Torsdag 24. kl. 10.30: Gudstjeneste Tirsdag 19. Bækmarksbro pleje- og dag- hjem v. Carsten Riis Jensen. Onsdag 20.

Bibelkursus i Lemvig kredsen. kl. 10.30: Gudstjeneste Bækmarksbro pleje- og dag- hjem v. Marianne Gyldenkærne

Torsdag 21. Fællesmøde i Menighedshuset (senior). Torsdag 28. Beretning og regnskab mv. i Menighedshuset.

FEBRUAR

Tirsdag 2.

KFUM & K senior: Bibeltime, Agergaardvej 13.

Onsdag 3.

kl. 10.30: Gudstjeneste Bækmarksbro pleje- og daghjem v. Carsten Riis Jensen.

Torsdag 4.

Kredsmøder: Pjecen: Markus og hans evangelium 2 hos Kirsten og Jens B. Olesen, Ringkøbingvej 154 og Inga og Erik W. Christensen, Sinkbækvej 38.

Onsdag 10. Fællesmøde med Møborg- Nees v/ sognepræst Jonas F. Pedersen, Hjerm (samfundet) Torsdag 11. Kirkehøjskole i Nørlem kirke (se omtale). Onsdag 17. kl. 10.30: Gudstjeneste Bækmarksbro pleje- og dag hjem v. Knud Erik Nissen. MISSIONSUGE mandag d. 22. - torsdag d. 25. Mandag 22. Fritidsforkynder Anders J. Jensen, Vildbjerg. Tirsdag 23. Ungdomskonsulent, Daniel Præstholm, Grindsted. Onsdag 24. i kirken ved Sp. Søren Vogensen, Bur. Torsdag 25. Preben Sørensen, Viborg. Sang v. Shine On, Holstebro.

11


DET SKER I MØBORG & NEES SOGNE DECEMBER

Onsdag 9.

kl. 19.30: Julehygge i missionshuset. Nyt fra ydre mission. Kaffe, kage og hygge. Medbring gerne en pakke.

Tirsdag 29. kl. 19.30: Julefest i missionshuset. For hele familien v/ Mette Iversen.

JANUAR

Mandag 11. Onsdag 13. Fredag 15.

kl. 20.00: Bedeuge i missionshuset. kl. 20.00: Bedeuge i missionshuset. kl. 20.00: Bedeuge i missionshuset.

Tirsdag 19. kl. 10.00: Bibelkursus, Lomborg missionshus v/ Eigild Kildeholm Jensen. Onsdag 20. kl. 20.00: Samtalemøde hos Evy og Mogens. Fredag 29.

12

kl. 19.30: Pakkefest i missionshuset. Gaver og gevinster modtages med tak (gerne tilsagn til Axel, tlf. 21962794).

FEBRUAR

Onsdag 10.

kl. 19.30: Møde fælles med Flynder, i Flynder menighedshus v/ Jonas F. Pedersen.

Onsdag 17. kl. 19.30: Samtalemøde i missionshuset. Onsdag 24. kl. 20.00: Samtalemøde hos Jonna og Søren. MISSIONSUGE FEBRUAR / MARTS Møde hver aften kl. 19.30, dog fredag kl. 18.30 med fællesspisning. Mandag 29. Tirsdag 1. Onsdag 2. Torsdag 3. Fredag 4.

Møde i missionshuset, v. Andreas Ibsen. Gudstjeneste i Nees kirke, v. Leo Toftgård. Gudstjeneste i Møborg kirke v. Erik Bjørn, Grønbæk. Møde i missionshuset v. Thomas Enevoldsen. Møde i missionshuset v. Bo og Birgit Knudsen.

Vejviser til de kirkelige organisationer MØBORG-NEES IM OG KFUM & K Missionshus: Holmgårdvej 146, Bækmarksbro. Formand: Søren Iversen, Grønsmøllevej 11, Bækmarksbro, tlf. 24 98 12 30. Bibelkredse: Henvendelse til formanden. Teenklub (torsdag 19.30-21): Henrik Kirkegaard, tlf. 97 88 12 41. YA klub (torsdag 14.30): Gitte Lousdal tlf. 97 88 19 95. Børneklub (torsdag 14.30): Annalise Øgendahl, tlf. 97 88 13 35. KFUM & K formand: Axel Kirkegaard, Østvangen 62, Bækmarksbro. KFUM spejderne (mandag 17.30): Søhusvej 10. Kontakt: Søren Iversen, tlf. 24 98 12 30. BØVLING IM OG FDF Missionshus: Møllevænget 11, Bøvlingbjerg. Formand: Jørgen Kristensen, Kærvej 67, tlf. 50 42 53 55. Bibelkredse: Henvendelse til formanden. FDF: Jan Fyhring, Lundvej 10, tlf. 53 29 01 92. FLYNDER IM OG KFUM & K Menighedshus: Østvangen 2, Bækmarksbro. Formand: Jens Hansen, Østvangen 60, tlf. 97 88 15 28. Bibelkredse: Henvendelse til formanden. KFUM&K: Hanne Friis Hansen, tlf. 61 54 72 79. KFUM&K Senior: Ingrid Møller, tlf. 25 24 30 17.


Det sker

HELLIGTREKONGER GUDSTJENESTE Flynder kirke 3. januar kl. 14.00. Pastor Birgitte Nørgaard Warming, som er teamleder for Danmissions netværk holder gudstjenesten. Hun står for at udvikle organisationens netværksarbejde bl.a. i Danmission Genbrug, stifter og kredse, lige som hun skal styrke samarbejdet med Folkekirken. Birgitte Nørgaard Warming, der er uddannet teolog, er bosat i Odder, hvor hun de seneste 12 år har været sognepræst og siden 2011 også daglig leder ved Odder Kirke. Hun har desuden fungeret som konstitueret sognepræst i bl.a. Viborg Stift, Haderslev Stift og Århus Stift. Efter gudstjenesten er der kaffe i kirken, hvor der er lejlighed til at stille Birgitte Warming spørgsmål.

GLIMT FRA HØSTFESTEN DEN 20. SEPTEMBER I BØVLING PRÆSTEGÅRD

13


SIDEN SIDST DÅB BØVLING 22. aug. Bertram Knorborg Løwenstein, Lergravvej 21, Bøvling 13. sept. Frej Sejer Madsen, Ny Munkegade 69 st. Århus C. FLYNDER 20. sept. Sofie Houlind Kæseler, Grønnegade 27, Grenå 27. sept. Lea Vinther Mattrup, Fårevej 10, Flynder MØBORG 21. juni Frej Thomsen Northmann, Sydvangen 14, Bækmarksbro 2. aug. Lasse Kattenhøj, Kræmmergårdvej 75, Møborg 9. aug. Maison Caine Bering-Fjordside, Krarupvej 19, Møborg NEES 28. juni Emma Viola Klaaborg Kristensen, Brogade 53, Bækmarksbro 29. aug. Thor William Tang Nielsen, Nøragervej 1, Nees

MØBORG 19. sept. Anne Sofie Fabricius Østerby og Albert Krarup, Folkvarsvej 10, 3 tv., Frederiksberg BEGRAVEDE/BISATTE FLYNDER 16. juli Birthe Marie Dorthea Christensen, Østvangen 42, Bækmarksbro 1. sept. Else Kristine Jensen, Søndergårdvej 18, Bækmarksbro MØBORG: 17. juni Marie Jensine Fransiska Andersen, Meldmosevej 12, Møborg 29. juli Poul Georg Fjordside, Brogade 26 st.th., Bækmarksbro NEES: 25. aug. 11. sept.

John Harly Johansen, Ulfsundvej 38, Nees Edith Rabjerg Kirkegård, Krohaven 1, 15, Vemb

VIEDE BØVLING 8. aug. Louise Bitsch Lønberg og Ewan Birtsch Lønberg, Bygvænget 28, Ulfborg 22. aug. Michelle Berg Hansen og Mikael Bendiksen Hansen, Brogårdvej 27, Bøvling FLYNDER 15. aug. Louise Rottbøll Rosenberg og Michael Rottbøll Rosenberg, Ørstedsgade 23 C, 3.tv., Vejle

14

DER INDKOM Ved høstgudstjenesterne 13.09. og 20.09: BØVLING KIRKE: 11.295,00 kr. FLYNDER KIRKE: 12.377,00 kr. MØBORG-NEES KIRKER: MØBORG (frokost): 2.117,50 kr. Indsamlet: 11.825,00 kr. NEES (kaffe): 780,00 kr. Indsamlet: 5.920,00 kr. I alt Møborg: 13.942,50 kr. I alt Nees: 6.700,00 kr. I alt begge steder: 20.642,50 kr.

HVAD GØR FØDSEL Ved fødsel sender jordemoderen fødselsanmeldelsen til Kirkekontoret i barnets bopælssogn, hvor fødslen skal registreres. Er forældrene ikke gift, skal en Omsorgs og ansvarserklæring, der medfører fælles forældremyndighed, udfyldes digitalt på www.borger.dk. Det skal ske senest 14 dage efter barnets fødsel, ellers overgår sagen til Statsforvaltningen, der indleder en faderskabssag. DÅB/NAVNGIVNING Et barn skal navngives indenfor 6 måneder fra fødslen. Navngivelse sker i forbindelse med dåb. Der foretages ikke digital anmeldelse, men dåben anmeldes til sognepræsten, der skal foretage dåben. Skal barnet navngives uden dåb, sker det ved anmeldelse på www. borger.dk. VIELSE Vielse anmeldes i god tid til sognepræsten, der skal forestå vielsen. For at blive viet

STOF TIL NÆSTE NR.

Bøvling og Flynder sogne: Stof indleveres skriftligt eller på mail til Poul Fjordvald, Storbjergvej 7, 7650 Bøvlingbjerg, mail: poul.fjordvald@altiboxmail. dk senest den 4. januar 2016. Møborg – Nees sogne: Stof indleveres til Carsten Riis Jensen senest den 4. januar 2016. Redaktion: Irma Sig Vestergaard, Bodil Østerby, Klaus Bak, Carsten Riis Jensen og Knud Erik Nissen Udgiver: Menighedsrådene Layout & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A/S tlf. 97 17 34 08, videbaek-bogtrykkeri.dk


JEG VED...?

KIRKELIG VEJVISER

skal I begge udfylde en ægteskabserklæring i den kommune, som I bor i. Det sker på www.borger.dk. Ægteskabserklæringen er baggrund for, at kommunen udsteder Prøvelsesattest. Prøvelsesattesten afleveres til sognepræsten, der skal foretage vielsen i forbindelse med vielsessamtalen. Prøvelsesattesten må tidligst være udstedt 4 måneder før vielsen. Hvis man ønsker navneændring i forbindelse med vielsen ansøges digitalt på www. borger.dk Navneændringen er gratis - også for evt. børn under 18 år som følge af forældres navneændring. VED DØDSFALD Anmeldelse af dødsfaldet samt anmodning og begravelse/bisættelse sker på www. borger.dk Bedemanden sørger i de fleste tilfælde for anmeldelsen og træffer aftaler med sognepræst og kirkegård. Det er dog hensigtsmæssigt at ringe til sognepræsten, der skal foretage begravelsen/bisættelsen for at aftale begravelsestidspunktet og tidspunkt for en samtale forud for begravelsen.

SOGNEPRÆST, PROVST Knud Erik Nissen, Bøvling præstegård, 7650 Bøvlingbjerg, tlf. 97 88 50 05 e-mail: ksn@km.dk. Træffes bedst tirsdag-torsdag kl. 9.00-14.00, fredag kl. 9.00-12.00 på provstikontoret tlf. 97 88 50 55. Træffes ikke mandag. I øvrigt efter aftale.

SOGNEPRÆST Carsten Riis Jensen, Møborg præstegård, Præstegårdsvænget 9, Møborg 7660 Bækmarksbro, tlf. 97 88 12 70, e-mail: crje@km.dk Træffes ikke mandag. I øvrigt efter aftale.

PRÆSTE- OG PROVSTISEKRETÆR

Jette Sørensen tlf. 97 88 50 05 Træffes tirsdag-torsdag kl. 9.00-14.00, fredag kl. 9.00-12.00. E-mail: jeso@km.dk

BØVLING SOGN

FERIE Sognepræst Knud Erik Nissen har ferie fra 25. januar – 31. januar. Sognepræst Carsten Riis Jensen træffes på tlf. 97 88 12 70 Sognepræst Carsten Riis Jensen har ferie fra 15. – 21. februar. Sognepræst Knud Erik Nissen træffes på tlf. 97 88 50 05 eller på 97 88 50 55 (se Kirkelig Vejviser).

Graver Bent Lisbygd Tlf. 23 71 78 16 damgaard.bl@gmail.com

Organist Annette Gammelgaard Tlf. 97 81 03 10 · annette.gammelgaard@skolekom.dk

Organist Annette Gammelgaard Tlf. 97 81 03 10 · annette.gammelgaard@skolekom.dk Kirkesanger Kathrine Hvam Parker Tlf. 53 65 16 57 · kathrine.gerdes@gmail.com Menighedsrådsformand Rita Bitsch Andersen Tlf. 97 88 15 45 · pindstrup@msn.com Kirkeværge Aase Lynge Olesen Tlf. 97 86 34 56 · fm.olesen@hotmail.com

MØBORG SOGN

Graver Martha Westh Pedersen Tlf. 21915008 moeborggraver@gmail.com Organist · organist.mn@gmail.com Kirkesanger Louise Øgendahl Westh Tlf. 97 86 32 00 / 51 23 56 37 kirkesangermoeborg@gmail.com Menighedsrådsformand Erik Lousdal, tlf. 97 88 19 95 · e-mail lousdal@pc.dk Kirkeværge Siri Kræmmergaard Tlf. 97 88 10 34

NEES SOGN

Graver Søren Iversen Tlf. 24 98 12 30 / 30 42 46 23 neesgraver@gmail.com

Kirkesanger Kathrine Hvam Parker Tlf. 53 65 16 57 · kathrine.gerdes@gmail.com

Organist · organist.mn@gmail.com

Menighedsrådsformand Irma Sig Vestergaard Tlf. 20 62 54 18 · irma_sig@hotmail.com

Kirkesanger Emmanuel Fabricius Tlf. 97 88 40 37· kirkesangernees@gmail.com

Kirkeværge Poul Fjordvald Tlf. 97 88 52 12 · poul.fjordvald@altiboxmail.dk

Menighedsrådsformand Erik Lousdal, tlf. 97 88 19 95 · e-mail lousdal@pc.dk

FLYNDER SOGN

Kirkeværge Grethe Christensen Tlf. 97 88 40 39

Graver Poul Jensen Tlf. 97 88 16 13 / 21 22 16 13 poul.flynder@outlook.dk

15


134

Sorrig og glæde inderst inde Af sognepræst Carsten Riis Jensen

Man kunne godt tro, at Pixar kender til Kingos salme, »Sorrig og glæde de vandre til hobe«. Salmen fortæller den sandhed, at glædelige og sørgelige ting vandrer side om side. Vi står i både medgang og modgang, og ofte kan der bag et måske smilende ydre gemme sig sorg. Og det er sådan, det er. Alting er ikke glæde og lykke. Sorgen og tårerne har deres retmæssige og nødvendige plads. Sådan er det nu. Engang bliver det anderledes, og det venter vi på. Kingo slutter hvert vers med at glæde sig over det: »Himlen er ene af salighed fuld... Himlen alene for sorgen er kvit«. Måske kender Pixar til Kingos salme. Pixar er det selskab, som har skabt nogen af de mest vidunderlige familievenlige,

computeranimerede film der findes. Selskabets nye film, »Inderst inde«, er noget så genialt som et besøg inde i et menneskes hoved, hvor de mest fremherskende følelser i tegnefilmsform personificeres: Glæde, Triste, Frygt, Afsky og Vrede. Det begynder så godt: Et nyfødt barn, der åbner øjnene med glæde. Og følelsen af glæde, visualiseret i filmen som en person i barnets hoved, tror, at hun er den eneste, der nu kan styre den lille pige og at hun altid kun vil føle glæde. Men så begynder barnet at græde - og endnu en følelse dukker op i barnets hoved: Triste. Senere kommer også Frygt, Afsky og Vrede. Resten af filmens historie er en kamp mellem disse følelser i barnets hoved, om hvem der nu skal styre pigen i de situationer, hun kommer ud for. De meste af tiden er de dog enige om, at det er bedst, hvis glæ-

den altid vinder. Det bedste er, hvis pigen er glad hele tiden. Men de finder efterhånden ud af, at sådan hænger det ikke sammen. Pigen har brug for at være trist, at være ked af det – også at være ked af glædelige ting, som ikke ér mere og som hun savner. Det er suverænt fortalt, i Pixars »Inderst inde«. Sorrig og glæde de vandre til hobe. Og når Bibelen fortæller os igen og igen, at Gud ønsker vores glæde, så er glæde ikke ensbetydende med, at vi går rundt i en lyserød sky hver dag. I filmen lærer pigen - og de personificerede følelser i hendes hoved - at der også er brug for Triste; der er brug for gråd og sorg, over noget, vi har mistet. Over de ting, som gør ondt. Kun sådan bliver de svære livserfaringer til brugbare, lærerige og berigende livserfaringer.

I Bibelen lærer vi, at når sorrig og glæde vandre til hobe, så er det også fordi den glæde, Gud ønsker for os, er en glæde over hvad vi har i Ham. Hvad vi er i Ham, uanset hvad vi oplever i livet. En glæde over hvem Gud er for os og hvad Gud har gjort for os og hvor stor en kærlighed Han har vist os. En glæde i Gud, som betyder, at Gud - Jesus - er bedre end selve livet. Jesus er bedre end hvad livet kan give os og hvad døden kan tage fra os. »For mig er livet Kristus, og døden en vinding« (Fil 1,21). Og så er det sandt, hvad Kingo slutter sin salme af med. Vi venter på den ultimative glæde, som vi først får, når Jesus engang kommer tilbage: »Sorrig skal dø, saligheds frø blomstre på Himmerigs dejlige ø«.

Team Lynderup · 97173408


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.