Bøvling/Flynder/Møborg/Nees - Nr. 1 - 2015

Page 1

Dec. - febr. 2014|15

Årets konfirmander 2014 - 2015

K I R K E B L A D F O R · B Ø V L I N G · F LY N D E R · M Ø B O R G · N E E S · S O G N E

Liv i kirken w w w. t a n g s ø k i r k e r n e . d k


Naboer

Tekst og foto: Carsten Riis Jensen

Både Esther og Villy er glade for det gode naboskab omkring kirken.

Kopper og tallerkener er vasket op, og de fleste er på vej hjem efter onsdagscafeen i Møborg præstegård. I konfirmandstuen sidder to naboer, Esther og Villy, som har kendt hinanden og boet side om side i mange år, i det, der kaldes ’Møborg Kirkeby’.

Både Esther og Villy er glade for det gode naboskab, der er i husene og vejene, der ligger omkring kirken. Der er et godt fællesskab, et godt sammenhold, og her kender alle hinanden og kan hjælpe, glæde, opmuntre og trøste hinanden, også når tiderne er svære.

Der er et godt fællesskab, et godt sammenhold, og her kender alle hinanden og kan hjælpe, glæde, opmuntre og trøste hinanden, også når tiderne er svære.

2

Esther og Villy kender både til de gode og de svære tider, og de har begge oplevet at miste. Begge har oplevet at miste ægtefælle og nær familie, og Villy, som igennem mange år havde Brugsen i Kirkebyen, oplevede i 1992, at butikken måtte lukke: »Jeg begyndte som kommis i Brugsen, og så overtog vi den i 1965. Så dengang havde vi både Brugsen, skolen, kirken og forsamlingshuset, og der boede en del flere her end der gør nu. Brugsen var jo også det sted, man ofte hilste på hinanden og fik en snak, når man

var henne og handle. I Brugsen var der både travle og mindre travle dage, og det var et godt sted at være og arbejde og møde de lokale«. Ester har boet i Møborg hele livet, men de seneste 29 år i selve Kirkebyen. En af de ting, der kendetegner Esther, er de mange børn, hun har haft med at gøre: »Der har været mange børn ind ad døren i mit liv. Dels fordi jeg begyndte som dagplejemor, dengang min mand døde, men også gennem børneklubben, som jeg var med til at stå for i 39 år, sammen med


Det særlige er sammenholdet. Er der en, der er syg, så ved vi det, og så hjælper vi hinanden. blandt andet Ruth og flere andre. Det er en meget stor glæde for mig, at jeg har haft med så mange børn at gøre, og jeg glæder mig stadig over de børn, jeg har besøg af, og de børn, jeg møder i kirken«. Der har altid været liv i Møborg kirkeby, med skole, køb-

mand og forsamlingshus – og i 1969 kom der også et missionshus til. Der blev samlet ind til opførelsen af huset i mange år, mindes Esther: »Der blev samlet ind allerede dengang jeg var barn, og jeg kan huske, at min far skænkede et føl, som skulle være gevinst ved

det lodseddelsalg, der var til indsamling af penge til huset«. Pengene stod mange år på en bankbog, og endelig, i 1969, blev huset bygget ved fælles hjælp: »Vi malede fra tidlig morgen til sen aften, for at få huset færdig til indvielsen«. De to naboer, Esther og Villy, er helt enige om det særlige ved Møborg: »Det særlige er sammenholdet. Er der en, der er syg, så ved vi det, og så hjælper vi hinanden. Der findes ik-

ke noget bedre naboskab end det, vi har her ved Møborg kirke«. Når Esther og Villy bliver spurgt, hvad de har som ønske for fremtiden, så er det først og fremmest, at det gode naboskab må blive bevaret: »Og nu, hvor der ikke længere er skole og købmand, at vi bevarer det gode fællesskab sammen, både i hverdagen, i kirken og til de forskellige lokale arrangementer«.

Hygge i onsdagscafeen.

3


Det sker

Musik i juletiden i Bøvling og Flynder kirker Koncert med Bøvling koret Jeg glæder mig, for nu er tiden inde til atter stemningen af jul at finde. Nu er det traditionernes tid i toner - og ord, og tilmed både for mænd og koner. Vi finder de gamle julesalmer frem og synger igen alle sammen med på dem. Men ikke nok med det - vi får skam assistance af mange sangere i harmonisk balance. I Bøvling kommer deres kor og synger så skønt at selv en lysekrone gynger Det sker den 11. i december måned, så der vil hele byen komme gå’ne.. Og for at holde stemningen i gang så synger vi endnu en lille sang i præstegården med lidt godt til ganen Uha, hvor julen kommer ned i maven. En søndag lige midt i skumringstiden vil vi i Flynder høre om for længe siden. I ord og toner vil en ganske særlig tilstand gå ind i hver en gæst trods liden modstand. Så skynd jer ud! Lad julens budskab finde sin ro og glæde i hver mand og kvinde. Lad alle blive lissom børn påny. Kom hen i kirken og syng i vilden sky! Bøvling Kirke den 11. december kl. 19.30 med Bøvling koret. Efterfølgende gløgg og æbleskiver i Præstegården og hygge og sang, hvor koret deltager.

4

De 9 læsninger med Kathrines sangere Flynder Kirke den 14. december kl. 16.00. De 9 læsninger med Kathrines sangere fra Holstebro.

De ni læsningers oprindelse Gudstjenesten »De ni læsninger« stammer fra England, hvor den findes under det mundrette navn »The Festival of Nine Carols and Lessons« (Ni salmer og læsningers fest). Det begyndte juleaften i 1918 i King’s College Chapel i Cambridge, hvor dekanen Eric Milner-White fik den idé at skabe en mere fantasifuld julegudstjeneste med vægt på fortælling og musik. Den røde tråd skulle være historien om mennesket og Gud fra skabelsen over syndefald og profeti til Jesu fødsel og afsluttes med Johannes-prologen om Gud, der blev menneske.. Ideen var tilsyneladende god, for lige siden 1918 er gudstjenesten juleaften foregået på denne måde i King’s Chapel, og lige siden 1928 har det britiske BBC med undtagelse af et enkelt år sendt gudstjenesten først på radio og siden på tv til hele verden. De senere år er gudstjenesten dog blevet optaget i midten af december for at blive sendt juleaften på fjernsyn.


Det sker

Frimesser i Møborg kirke Velkommen til rytmisk gudstjeneste for alle aldre.

Julegudstjenester for skole, børnehus/dagpleje og for alle, der har lyst til at deltage fra sognene. Forældre og bedsteforældre er også velkomne.

Ved Frimesserne fra august 2014 - januar 2015 gennemgår vi temaet »Hverdagskristen: Sammenhæng mellem søndags gudstjeneste og hverdags arbejde«. Husk også, at efter Frimesserne i Møborg er der mulighed for at deltage i »Lovsang & bøn« i præstegården (se andetsteds her i bladet): Søndag 18. januar kl. 10.30 i Møborg kirke. Søndag 1. marts kl. 10.30 i Møborg kirke.

Torsdag 18. december kl. 10.00 i Flynder kirke: For Tangsø børnehus og dagplejerne og for alle, der har lyst til at deltage fra sognene. Forældre og bedsteforældre er også velkomne. Mandag 22. december i Flynder kirke: For Tangsø Skole. Begge gudstjenester er ved sognepræst Carsten Riis Jensen.

Helligtrekonger gudstjeneste i Bøvling kirke Søndag d. 4. januar ved Mogens Kjær fra Danmission. Efter gudstjenesten er der kaffebord og samvær i Præstegården, hvor Mogens Kjær vil fortælle om Danmissions arbejde, og der er lejlighed til at stille spørgsmål til Mogens Kjær. Mogens Kjær har specielt engageret sig i arbejdsområderne mission, mission i forhold til udviklingshjælp og kristendommens forhold til andre religioner.

Foredragsaften i Præstegården i Bøvling Tirsdag d. 3. februar: Foredragsaften i Præstegården i Bøvling ved sognepræst Knud Erik Nissen. Emne: »Gå med på kirkegården«. Aftenen vil handle om begravelsesskikke fra hedensk til kristen tid og fra reformationen og indtil i dag. Emnet vil blive belyst ved historiske og litterære eksempler. Der vil blive fortalt om gravfred og begravelser af selvmordere. Om dødes begravelse inde i kirkerne, om myndighedernes opsyn med kirkegården, og vi vil høre eksempler på kirkegårdens mentalhygiejniske funktioner. Om overgangen fra mere eller mindre kollektive begravelsespladser til kirkegården som »de dødes have«, om udviklingen fra jordbegravelser til bisættelser og om gravminder og deres udvikling op gennem historien og om nutidig registrering af gravminder m.m.

5


GUDSTJENESTER DAG

KIRKEDAG

KEN = Knud Erik Nissen CRJ = Carsten Riis Jensen

BØVLING

FLYNDER

MØBORG

Nees

9.00 KEN

10.30 KEN

-

16.00 KEN »De ni læsninger«

9.00 CRJ

10.30 CRJ

15.00 CRJ

9.00 CRJ 13.30 CRJ

DECEMBER  7.

2. s. i advent

-

11.

Torsdag

19.30 Julekoncert

14.

3. s. i advent

10.30 Poul Lilleør

18.

Torsdag

21. 24.

4. s. i advent Juleaften

16.00 KEN

10.00 CRJ Børnejulegudstjeneste 10.30 CRJ 14.30 KEN

25. 26. 28.

Juledag 2. Juledag Julesøndag

11.00 KEN 10.30 KEN

9.30 KEN 10.30 CRJ -

11.00 CRJ 9.00 CRJ -

9.30 CRJ 9.00 KEN

Folkekirkens Nødhjælp

Folkekirkens Nødhjælp

Folkekirkens Nødhjælp

Folkekirkens Nødhjælp

JANUAR  1.

Nytårsdag

16.00 KEN

14.00 KEN

16.00 CRJ

14.00 CRJ

4.

Helligtrekonger

14.00 Mogens Kjær

10.30 KEN

10.30 CRJ

9.00 CRJ

11.

1. s. e. h. 3 k.

-

9.00 KEN

-

10.30 KEN

18.

2. s. e. h. 3 k.

9.00 KEN

10.30 KEN

10.30 CRJ Frimesse

-

20.

Tirsdag

19.30 Margrethe Bendtsen

25.

S. s. e. h. 3 k.

10.30 CRJ

-

-

9.00 CRJ

Det danske Bibelselskab Danmission

Det danske Bibelselskab Danmission

Det danske Bibelselskab Det danske Bibelselskab

Kirkens Korshær

FEBRUAR

6

1.

Septuagesima

-

9.00 CRJ

10.30 CRJ

-

8. 15.

Seksagesima Fastelavn

9.00 KEN 10.30 KEN

10.30 KEN 9.00 KEN

9.00 CRJ 14.00 CRJ Fastelavnsgudstj.

10.30 CRJ -

10.30 KEN

-

18.

Onsdag

22.

1. s. i fasten

Danmarks folkirkelige søndagsskoler

Danmarks folkirkelige søndagsskoler

Danmarks folkirkelige søndagsskoler

19.30 Leo Toftgaard 9.00 KEN

-


Fastelavn for børn

Kirkehøjskolen i Lemvig provsti Tema 2014-2015: Nye salmer og salmemelodier ved lokale digtere og komponister.

Søndag 15. februar kl. 14 .00 i Møborg kirke. Efter gudstjenesten er der kaffe/the/saft og kage i missionshuset, hvor vi også slår katten af tønden. De børn, der har haft 3 års dåbsdag siden sidste børnegudstjeneste, vil få overrakt en børnebibel. Velkommen til både store og små.

Onsdag d. 25. februar kl. 19.30 i Lemvig Kirke. »Mine noder og unoder« med nye og gamle salmer ved organist Erling Lindgren, Lemvig.

Månedens salme Sogneaften med Åbne Døre Har du læst i avisen om de kristne i Irak, hvis døre og vinduer fik påmalet et tegn, så alle kunne se, at her bor der en kristen? Vidste du, at det er livsfarligt at være kristen i visse lande? Vidste du, at der rundt omkring er bibelsmuglere, som under ekstreme forhold smugler bibler ind i disse lande? Og vidste du, at der findes en organisation, som særligt hjælper de forfulgte kristne? Velkommen til sogneaften 4. marts kl. 19.30 med ungdomsafdelingen af organisationen »Åbne Døre«, som hjælper forfulgte kristne. Denne aften deltager pastoratets konfirmander og forældre også, og sogneaftenen holdes derfor det sted, hvor konfirmanderne i år bliver undervist, nemlig Menighedshuset i Bækmarksbro.

Som noget nyt indfører vi fra 1.søndag i advent »Månedens salme« i de 4 kirker. Det er en salme fra salmebogen, som ikke er særlig kendt, men som vi gerne vil have sunget ind i menighederne. Derfor vil vi synge salmen ved de ordinære gudstjenester i en måned. Hvordan månedens salme introduceres, aftaler præsten med organist og kirkesanger. Følgende salmer synges: Nr. 73 i december måned. Nr. 720 i januar måned Nr. 20 i februar måned.

Bliv kørt i kirke Kirkebilen bestilles på tlf. 97 82 24 24 (Bøvling) og på tlf. 97 48 41 78 (Flynder). Kirkebilen er gratis og flere må gerne benytte den. Kirkebilen kører til alle gudstjenester. Kirkebilen i Møborg og Nees kører til gudstjenesterne kl. 10.30. Den bestilles på tlf. 97 48 41 78.

7


Alle møder, hvor tidspunktet ikke er nævnt, starter kl. 19.30

BØVLING SOGN DECEMBER: Onsdag 3. kl. 14.30 Bibeltime i missionshuset, Tekst: Lukas 21, 25-36. Tirsdag 9. Samlingsmøde ved pastor Ingrid Svarre Elgaard, Haderup. Emne: Advent.

Onsdag 14.

kl. 10.30 Gudstjeneste Bøvling ældrecenter v. Marianne Gyldenkærne.

Uge 4: Missionsuge der er kaffe alle aftener Tirsdag 20. i kirken v. sognepræst, Margrethe Bendtsen, Vandborg.

Onsdag 10. kl. 10.30 Gudstjeneste for Bøvling ældrecenter i Mariekirken v. Marianne Gyldenkærne.

Onsdag 21. i missionshuset v. missionær Heri Elttør, Aulum.

Torsdag 11.

kl. 19.30 Julekoncert i Bøvling kirke (se omtale).

Torsdag 22. i missionshuset v. mis- sionær Vagn Andersen, Holstebro.

Søndag 14.

kl. 16.00 »De ni Læsninger« i Flynder kirke (se omtale).

Onsdag 24.

kl. 10.30 Gudstjeneste Bøvling ældrecenter v. Carsten Riis Jensen.

Søndag d. 28. Juletræsfest ved Randi Aillaud, Lemvig. JANUAR: Onsdag 7. Bedemøde ved sogne- præst Carsten Riis Jensen, Møborg. Tirsdag 13.

8

DET SKER

kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Præstegården.

Fredag 23. i missionshuset v. fritidsforkynder Svend Erik Petersen, Ringkøbing. Onsdag 28. kl.14.30 Kvindemøde hos Ulla Kristensen, Kærvej 67. Tekst: Luk.7. 36-50, Onsdag 28.

kl. 10.30 Gudstjeneste Bøvling ældrecenter v. Carsten Riis Jensen.

FEBRUAR: Tirsdag 3. Foredragsaften i Præste- gården v. Knud Erik Nis- sen (se omtale).

Onsdag 4. kl. 14.30 Bibeltime i mis- sionshuset. Tekst: Markus 4, 1-20. Onsdag 11.

kl. 10.30 Gudstjeneste Bøvling ældrecenter v. K. E. Nissen.

Tirsdag 17.

kl. 19.00 Menighedsråds- møde i Præstegården.

Onsdag 18. Sangaften v. Ninna og Øjvind. Onsdag 25.

kl. 10.30 Gudstjeneste Bøvling ældrecenter v. Carsten Riis Jensen.

Onsdag 25. Kirkehøjskole i Lemvig kirke (se omtale). Onsdag 25.

kl. 14.30 Kvindemøde hos Gerda Christensen, Lergravvej 1. Tekst: Luk. 8, 1- 15.

FLYNDER SOGN DECEMBER: Tirsdag 2.

KFUM & K Bibeltime og programplanlægning hos Hanne og Kristian Hansen, Grønkærvej 30.

Onsdag 3.

kl. 10.30 Gudstjeneste Bæk- marksbro plejehjem v. Marianne Gyldenkærne.


Alle møder, hvor tidspunktet ikke er nævnt, starter kl. 19.30

Torsdag 11.

Julekoncert i Bøvling kirke (se omtale).

Onsdag 21.

Søndag 14.

»De ni Læsninger« i Flynder kirke kl. 16.00.

Torsdag 18.

kl. 10.00 Børnejulegudstjeneste i Flynder kirke v. Carsten Riis Jensen.

Onsdag 21. kl. 10.30 Gudstjeneste Bækmarksbro pleje- og daghjem v. Marianne Gyldenkærne.

Onsdag 24.

kl. 10.30 Gudstjeneste Bækmarksbro pleje- og daghjem v. K. E. Nissen.

JANUAR: Mandag 5.

Bedemøde i MH.

Onsdag 7.

Menighedsrådsmøde på provstikontoret kl. 19.00.

Torsdag 8.

Bedemøde i MH.

Tirsdag 6.

KFUM & K Bibeltime ved Kirsten og John Laugesen, Sinkbækvej 39.

Onsdag 7. kl. 10.30 Gudstjeneste Bækmarksbro pleje- og daghjem v. Carsten Riis Jensen. Torsdag 15. Fællesmøde MH: v. Erik Markussen, Videbæk (senior). Tirsdag 20.

kl. 9.15 »De små synger« i Flynder kirke.

Missionsuge Mandag 16. v. missionær Bjarne Lindgren, Ringkøbing. Tirsdag 17. v. medvandrer Hans Jør- gen Steffensen, Skjern.

Onsdag 28.

kl. 9.15 »De små synger« i Flynder kirke.

Onsdag 18. Sognepræst Leo Toftgaard, Nr. Nissum (i kirken)

Torsdag 29.

Beretning og regnskab mv. v. Jens og Rita samt Poul Jensen om Afrika.

Torsdag 19. v. fritidsforkynder, Harry Harregaard, Durup. Sang og musik v. Skivekoret.

FEBRUAR: Tirsdag 3.

Foredragsaften i Præste- gården v. Knud Erik Nissen (se omtale).

Tirsdag 3.

KFUM & K Bibeltime hos Bodil og Ole Olesen, Sinkbækvej 48.

Onsdag 4.

kl. 10.30 Gudstjeneste Bækmarksbro pleje- og daghjem v. K. E. Nissen.

Torsdag 5.

Kredsmøder. Pjecen: Se, jeg kommer snart: Studie 1 hos Kirsten og Jens B. Olesen, Ringkøbingvej 154, og hos Inga og Erik W. Christensen, Sinkbækvej 38.

Onsdag 18.

kl. 9.15 »De små synger« i Flynder kirke.

Onsdag 18. kl. 10.30 Gudstjeneste Bækmarksbro pleje- og daghjem v. Carsten Riis Jensen. Onsdag 25.

kl. 9.15 »De små synger« i Flynder kirke.

Onsdag d. 25. Kirkehøjskole i Lemvig kirke (se omtale).

KFUM & K Generalforsamling ved Helle og Jens Erik Nielsen, Sinkbækvej 14.

9


Alle møder, hvor tidspunktet ikke er nævnt, starter kl. 19.30

MØBORG & NEES SOGNE

DET SKER MISSIONSUGE (hver aften kl. 19.30, kaffe alle aftener efter møderne)

DECEMBER Onsdag 10.:

kl. 19.30 Julehygge i missionshuset (nyt fra Ydre Mission, kaffebord og lotteri, gaver modtages).

JANUAR Mandag 12.

kl. 20.00 Bedeuge i missionshuset.

Onsdag 25.: Møborg kirke v/ Simon Møller Jensen.

Onsdag 14.

kl. 20.00 Bedeuge i missionshuset.

Torsdag 26.: Missionshuset v/ Peter Bo Christensen, Bording.

Fredag 16.

kl. 20.00 Bedeuge i missionshuset.

Tirsdag 20.

kl. 10.00 Bibelundervis- ning i Lomborg missi onshus v/ Henri Alex Jensen, Silkeborg.

Fredag 27.:

Onsdag 21.

kl. 20.00 Samtalemøde hos Evy og Mogens.

Fredag 30.

kl. 19.30 Pakkefest i missionshuset.

FEBRUAR Onsdag 4.:

kl. 19.30 Møde i missionshuset v/ Carsten Vestergård, Nøvling.

Onsdag 18.:

kl. 20 Samtalemøde hos Jonna og Søren Iversen og kl. 19.30 i missionshuset.

10

Mandag 23. Missionhuset v/ Kristian Andersen, Tarm. Kor medvirker. Tirsdag 24.: Nees kirke v/ Christian Overgård.

Missionshuset v/ Simon Nielsen og Christian Thomsen. (Fællespisning kl. 18.30).

Arbejdsdag i Bøvling præstegård.

Ny biskop i Viborg Stift! Efter en 7 måneder lang valgkamp er bispevalget i Viborg Stift afgjort. Generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Henrik Stubkjær, fik ca. 2/3 af de afgivne stemmer, som blev talt op i bispegården i Viborg d. 10. oktober. I et nyhedsbrev skriver vor nye biskop: »Jeg glæder mig på alle måder til at blive en del af kirkens fællesskab i Viborg Stift, og til de mange spændende opgaver der ligger for. Men det er også med både alvor og respekt, at jeg nu træder ind i bispeembedet. Det er store fodspor, der skal fyldes ud, efter biskop Karsten Nissen, som er en mand, jeg sætter meget stor pris på, og hvis linje, jeg vil fortsætte og udvikle Det bliver et nyt kapitel, som jeg og min familie nu tager hul på. Vi føler os privilegeret og glæder os meget. Må Gud give mig og os alle kræfter, mod og fantasi i denne store opgave!«


Velkommen i Møborg præstegård Onsdagscafe: To gange hver måned, kl. 14.30. To hyggelige timer, hvor man kan snakke, strikke, spille og få medbragt kage. Vi afslutter med andagt og sang. Datoer: 19. november, 3. december, 17. december, 14. januar, 28. januar, 18. februar, 4. marts, 18. marts, 1. april.

Madpakker, sang & bøn:

Julestue i konfirmandstuen:

Efter hver Frimesse i Møborg kirke (se gudstjenestekalenderen). Vi begynder med fællesspisning (medbring egen madpakke). Børnene kan lege, mens vi hygger og snakker om fx dagens gudstjenestetema. Vi slutter med at synge sammen og bede Fadervor.

Lørdag 29. november kl. 13.00-16.30 (efter spejdernes julemarked). Julehistorie, klippeklistre, dekorationer, æbleskiver, kaffe/the, quiz. Medbring selv: Saks og papir til klippe-klistre; og ler, gran, pynt mm. hvis du vil lave dekorationer.

Filmaftener: På storskærm i konfirmandstuen. Kristne film, med danske undertekster. Bibelfilm eller nutidige film om livet som kristen. Tilmelding senest dagen før. Datoer: Fredag 21. nov. kl. 19: »Preacher«. Fredag 16. jan. kl. 19: »Apostlen Peter og den sidste nadver«. Fredag 20. feb. kl. 19: »I skyggen af korset – del 1«. Fredag 6. marts kl. 19: »I skyggen af korset – del 2«.

Menigheds- værksted: Første gang 1. februar efter gudstjenesten i Møborg. Kort oplæg om, hvad Bibelen siger om menighedsliv. Dernæst samtale om: Hvad er der brug for i lokalområdet? Hvad med børnene? Teenagerne? Børnefamilierne? De ældre? Første gang 1. februar efter gudstjenesten (medbring egen madpakke) Tilmelding senest 26. januar.

11


»Livsmønstre« - om kristen identitet og sunde livsmønstre Et kursus, der er relevant for alle, for det handler om dig som menneske, skabt i Guds billede. Kurset giver aha!-oplevelser og en ny eller bedre forståelse af, hvordan jeg er som menneske, og hvorfor jeg siger de ting, jeg gør, og hvordan andre oplever mig. Vi gennemgår personlighed, evner, erfaringer og nådegaver, og vi arbejder med sunde livsmønstre og kærlighedssprog. Hvad vil det sige, at jeg er skabt i Guds billede? Hvordan får jeg en god rytme mellem arbejde og hvile - og siger Bibelen noget om det? Bibelen siger, at jeg har særlige nådegaver. Hvordan finder jeg ud af, hvilke nådegaver jeg har? Hvad er mit eget kærlighedssprog – hvad er det, jeg reagerer på – og hvad er mine medmenneskers? Kurset varer 5 aftener, fra februar – marts 2015, og underviser er sognepræst Carsten Riis Jensen. Vi mødes hver gang i menighedshuset i Bækmarksbro, Østvangen 6, hvor vi begynder kl. 19 og slutter kl. 21 og får kaffe undervejs. Der undervises ved hjælp af skærm og PowerPoint, og der vil være hjemmearbejde/lektier de fleste gange. DATOER: Tirsdag 3. februar, tirsdag 24. februar, tirsdag 3. marts, tirsdag 10. marts, tirsdag 17. marts (de tre uger mellem 3. februar og 24. februar bruges til lidt lektielæsning hjemme). TILMELDING: På www.tangsøkirkerne.dk senest mandag 26. januar 2015.

Præstens bog Sognepræst Carsten Riis Jensens bog, »Discipel«, som dels grundlæggende gennemgår kristendommens hovedindhold, dels gennemgår hvad det vil sige at være skabt som menneske i Guds billede og dels til sidst siger noget om mission og lederskab. Læs et uddrag af bogen bagest i dette kirkeblad. Hvert kapitel afsluttes med samtalespørgsmål, og bogen efter sig derfor til studiegrupper. Bogens anden del bliver gennemgået på kurset »Livsmønstre«, som du kan læse om her ovenover.Pris: kr. 100,- Bogen bestilles på www.riisjensen.dk eller direkte hos sognepræst Carsten Riis Jensen.

12


HUSKER DU Studietur med Bøvling og Flynder menighedsråd.

Høstgudstjeneste 2014 i Bøvling Kirke

Børnegudstjeneste med besøg af kirkeklovn 5. oktober.

Høstfest i Præstegården efter høstgudstjenesten.

13


SIDEN SIDST DÅB

HVAD GØR

BEGRAVEDE/BISATTE

BØVLING KIRKE 2. august: Magnus Kæmpe Jørgensen, Fårevej 105

BØVLING KIRKE: 24. juni: John Edelhardt Christensen, Tangsøgade 86 E

FLYNDER KIRKE 10. august: Mie Houlind Lynge, Danmarksgade 17, 7620 Lemvig

26. juli:

24. august: David Bonde Ravnsbæk, Brogade 20 MØBORG KIRKE: 3. august: Susanne Møller Gielsgaard, Frederiksberg 22 3. august Melanie Lærke Skipper Thomsen, Ørsvej 9, 7620 Lemvig VIEDE BØVLING KIRKE 20. sept.: Anne Marie Johansen Møller og Morten Thuehøj, Engelstoft 109, 8520 Lystrup

Betty Christiansen, Storbjergvej 6

14. august: Mette Vinter Jensen, Nygade 18,1, 7620 Lemvig DER INDKOM Ved høstgudstjenesterne i Bøvling Kirke: Flynder Kirke: Nees Kirke: Møborg Kirke:

10.125 kr. 10.360 kr. 8.320 kr. 11.670 kr

FØDSEL Ved fødsel sender jordemoderen fødselsanmeldelsen til Kirkekontoret i barnets bopælssogn hvor fødslen skal registreres. Er forældrene ikke gift, skal en Omsorgs – og ansvarserklæring, der medfører fælles forældremyndighed, udfyldes digitalt på www.borger.dk. Det skal ske senest 14 dage efter barnets fødsel, ellers overgår sagen til Statsforvaltningen, der indleder en faderskabssag. DÅB/NAVNGIVNING Et barn skal navngives indenfor 6 måneder fra fødslen. Navngivelse sker i forbindelse med dåb. Der foretages ikke digital anmeldelse, men dåben anmeldes til sognepræsten, der skal foretage dåben. Skal barnet navngives uden dåb, sker det ved anmeldelse på www. borger.dk. VIELSE Vielse anmeldes i god tid til sognepræsten, der skal forestå vielsen. For at blive viet

STOF TIL NÆSTE NR.

vedr. Bøvling og Flynder sogne indleveres skriftligt eller på mail til Poul Fjordvald, Storbjergvej 7, 7650 Bøvlingbjerg, mailadresse: poul.fjordvald@altiboxmail.dk senest 8. januar 2015. Vedr. Møborg – Nees sogne Stof indleveres til Carsten Riis Jensen senest 8. januar 2015.

14

Redaktion: Irma Sig Vestergaard, Klaus Bak, Carsten Riis Jensen og Knud Erik Nissen Udgiver: Menighedsrådene Layout & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A/S tlf. 97 17 34 08, videbaek-bogtrykkeri.dk


JEG VED...?

KIRKELIG VEJVISER

skal I begge udfylde en ægteskabserklæring i den kommune, som I bor i. Det sker på www.borger.dk. Ægteskabserklæringen er baggrund for, at kommunen udsteder Prøvelsesattest. Prøvelsesattesten afleveres til sognepræsten, der skal foretage vielsen i forbindelse med vielsessamtalen. Prøvelsesattesten må tidligst være udstedt 4 måneder før vielsen. Hvis man ønsker navneændring i forbindelse med vielsen ansøges digitalt på www.borger.dk Navneændringen er gratis – også for evt. børn under 18 år som følge af forældres navneændring. VED DØDSFALD Anmeldelse af dødsfaldet samt anmodning og begravelse/bisættelse sker på www. borger.dk Bedemanden sørger i de fleste tilfælde for anmeldelsen og træffer aftaler med sognepræst og kirkegård. Det er dog hensigtsmæssigt at ringe til sognepræsten, der skal foretage begravelsen/bisættelsen for at aftale begravelsestidspunktet og tidspunkt for en samtale forud for begravelsen.

SOGNEPRÆST, PROVST

FLYNDER SOGN

Knud Erik Nissen Bøvling præstegård, 7650 Bøvlingbjerg tlf. 97 88 50 05 e-mail: ksn@km.dk. Træffes bedst tirsdag-torsdag kl. 9.00-14.00, fredag kl. 9.00-12.00. Træffes ikke mandag. I øvrigt efter aftale.

Graver Poul Jensen Tlf. 97 88 16 13 / 21 22 16 13 poul.flynder@outlook.dk

SOGNEPRÆST Carsten Riis Jensen, Møborg præstegård, Præstegårdsvænget 9, Møborg 7660 Bækmarksbro, tlf. 97 88 12 70, e-mail: crje@km.dk Træffes ikke mandag. I øvrigt efter aftale.

PRÆSTE- OG PROVSTISEKRETÆR

Jette Sørensen tlf. 97 88 50 05 Træffes tirsdag-torsdag kl. 9.00-14.00, fredag kl. 9.00-12.00. E-mail: jeso@km.dk

BØVLING SOGN

FERIE Sognepræst Knud Erik Nissen har ferie fra 24. januar – 1. februar. Sognepræst Carsten Riis Jensen passer embedet, tlf. 97881270.

Graver Bent Lisbygd Tlf. 23 71 78 16 damgaard.bl@gmail.com

Organist Annette Gammelgaard Tlf. 97 81 03 10 · annette.gammelgaard@skolekom.dk Kirkesanger Kathrine Hvam Parker Tlf. 53 65 16 57 · kathrine.gerdes@gmail.com Menighedsrådsformand Irma Sig Vestergaard Tlf. 97 88 54 18 · irma_sig@hotmail.com Kirkeværge Poul Fjordvald Tlf. 97 88 52 12 · poul.fjordvald@altiboxmail.dk

Organist Annette Gammelgaard Tlf. 97810310 · annette.gammelgaard@skolekom.dk Kirkesanger Kathrine Hvam Parker Tlf. 53 65 16 57 · kathrine.gerdes@gmail.com Menighedsrådsformand Rita Bitsch Andersen Tlf. 97 88 15 45 · pindstrup@msn.com Kirkeværge Aase Lynge Olesen Tlf. 97 86 34 56 · fm.olesen@hotmail.com

MØBORG SOGN

Graver Else Marie Laursen Tlf. 97 88 12 43 / 21 91 50 08 mie.laursen@laursen.mail.dk Organist Gitte Lousdal Tlf. 97 88 19 95 · gitte.lousdal@gmail.com Kirkesanger Louise Øgendahl Westh Tlf. 97863200 / 51235637 louisejn@hotmail.com Kirkeværge Siri Kræmmergaard Tlf. 97 88 10 34

NEES SOGN

Graver Søren Iversen Tlf. 97 88 41 12 / 30 42 46 23 jsiversen@hotmail.com Organist Gitte Lousdal Tlf. 97881995 · gitte.lousdal@gmail.com Kirkesanger Emmanuel Fabricius Tlf. 97884037· bkortnum@yahoo.dk Kirkeværge Grethe Christensen Tlf. 97 88 40 39

15


134

Discipel Af sognepræst Carsten Riis Jensen

Dette er et uddrag af sognepræst Carsten Riis Jensens bogudgivelse, »Discipel«, som kan købes på præstens hjemmeside eller direkte hos forfatteren.

Som kristen bliver jeg ikke mindre ”mig”. At følge Jesus betyder ikke, at jeg bliver mindre ”mig”. Jeg bliver mere mig; mere den, Gud skabte mig til at være.

Fra februar – april 2015 afholdes et kursus, »Livsmønstre«, som omhandler meget mere om, hvad det vil sige at være menneske skabt i Guds billede. Læs om kurset her i kirkebladet på side 12.

Jeg visker ikke mig selv mere og mere ud i min daglige vandring med Gud. Og Gud visker os ikke ud, når vi følger ham.

Hvad er det vigtigste, der kan siges om dig? Uanset hvem du er, hvor du kommer fra og hvad du har lavet i løbet af dit liv. Det vigtigste, der kan siges om dig som person er, at din grundlæggende identitet ikke er de ting, du gør (forkert). Din grundlæggende identitet, ifølge Bibelens side 1, er, at du er skabt af Gud, elsket af Gud og villet af Gud. Det vigtigste er ikke, om du er landmand eller tandlæge eller pensionist eller arbejdsløs.

Når der i Bibelen om kristne står, at de er blevet et »nyt menneske« (2 Kor 5,17), så betyder det ikke, at jeg er holdt op med at være mig. Når Johannes Døberen om Jesus siger, at »han skal blive større, jeg skal blive mindre« (Joh 3,30), så betyder det ikke, at Johannes Døberen blev visket ud eller gjort ubetydelig som menneske, men at de disciple, som førhen havde fulgt Johannes, nu skulle holde op med det og i stedet følge Jesus. Det var på dén måde, Johannes blev »mindre« – for dem. De fulgte nu Jesus, i stedet for Johannes.

Du er dig, og du duer, ja, du passer perfekt i Guds plan. Med hud og hår og evner og længsler og personlighed og livserfaringer. Og, vigtigst af alt: Med mulighed for at søge tilgivelse og få tilgivelse hos Gud, når vi handler forkert. En mulighed du har fået, fordi Gud valgte at ofre sin søn Jesus i dit sted. At være kristen er et liv i følgeskab, hvor Jesus kalder mig til både at hvile ud hos ham, at efterligne ham, vokse i tillid til ham og lydighed mod ham. Og Jesus var vel at mærke ikke en ånd, der svævede rundt blandt mennesker. Han var Gud, ja, men han var, i kød og blod, også et menneske. Et menneske som græd, grinede, havde personlighed, bumser, længsler.

Du bliver ikke mindre ”dig”, ikke mindre menneske, af at være kristen. Oven i købet har du i Jesus en, der selv kender til at være menneske, som dig, med alt hvad det indebærer. Bestilling af bogen: www.riisjensen.dk og menuen ’Køb bog’.

Du ér, før du gør. Team Lynderup · 97173408


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.