Assing Kirke & Sogn - Nr. 1 - 2019

Page 1

kirkebladet.nu

2 4 7

Fællessang giver godt fællesskab Hjælp på tværs af grænser

Gør en forskel for en børnefamilie

1·2019

1


KIRKELIG VEJVISER Sognepræst Klaus Buch Møberg Velhustedparken 5, Kibæk T: 61222510 | E: kbm@km.dk Mandag er fridag, henvendelse kan da ske til kordegnen. Kirkekontoret/kordegn Elsebeth Rau Sandfeldparken 4, Kibæk T: 97191043 | E: elra@km.dk Kontoret er åbent mandag-onsdag samt fredag kl. 10 -12, torsdag kl. 15-17 Kirkegården/graver Svend Vejen Knudsen T: 97191467 | E: svk@c.dk Træffes bedst tirsdag til fredag kl. 8-9 Organist/korleder Gitte Jørgensen T: 51346575 | E: annebirgitte@privat.dk Træffes efter aftale Sognemedarbejder Kirsten Thoftgaard T: 20318101 | E: kt@assingsogn.dk Træffes efter aftale Menighedsrådsformand Edith Knudsen T: 97192277 | E: karledith@mail.dk Assing Kirke Vardevej 115, Kibæk Assing Kirkes Sognehus Sandfeldparken 4, Kibæk Følg os på hjemmesiden www.assingsogn.dk og FACEBOOK Assing Kirke & Sogn. Her finder du bl.a. information om gudstjenester, arrangementer og aktiviteter og på hjemmesiden også oplysninger om, hvad du gør i forbindelse med fx fødsel, dåb, bryllup og begra-velse. I kirkens våbenhus og i sognehuset finder du også div. materialer om aktiviteter og arrange-menter, bl.a. en månedskalender.

GUDSTJENESTER på Sandfeldgården følgende onsdage kl. 14.15: 6|3, 20|3, 3|4, 17|4, 1|5, 15|5, 29|5, 12/6 og i Alhuset følgende tirsdage kl. 10.00: 12|3, 9|4, 30|4, 21|5, 11/6

2

FÆLLESSANG G GODT FÆLLESS Udenfor har vintermørket sænket sig. Indenfor i Assing Kirkes Sognehus lyder glade stemmer. Højskolesangbogen er fundet frem og organist Gitte Jørgensen har sat sig til klaveret, for nu skal der synges. En god flok er troppet op til Sogne-Syng-Sammen. Der er fællessang på programmet.

EN GOD MÅDE AT VÆRE SAMMEN PÅ Herdis Callesen er kommet til disse aftner i ca. 7 år. Hun holder meget af at synge, så siden hun fik mulighed for at deltage, kommer hun regelmæssigt til den månedlige fællessangsaften. Hun synes, det er en rigtig god måde at være sammen på. »Man er del af et fællesskab med en masse andre, der også rigtig gerne vil synge. Vi har det hyggeligt og sjovt, og det er jo fantastisk at opleve, hvordan taget næsten løfter sig, når vi er mange, der synger i flok«, smiler Herdis.

LYSTEN TIL SANG ER EN ARV I Herdis Callesens barndomshjem blev der sunget meget, også selvom de kun var en 4-5 personer i husstanden. »Mine forældre var rigtig glade for at synge, så vi sang meget


og blev dermed bekendt med mange sange. Det tror jeg har lagt grundstenen til, at jeg synes, det er skønt at synge. Det er en arv, jeg har fået med mig hjemmefra«, konstaterer Herdis.

FÆLLESSKAB FOR ALLE Sogne-Syng-Sammen er for alle med lyst til at synge. Det er fællesskab for alle, ikke for nogen bestemt gruppe. Det er vigtigt for Herdis at pointere. »Jeg synes, vi har et godt og varmt fællesskab. Og så er der altid en god atmosfære. Der er altid et vældigt humør, når vi er til fællessang. Det er jo en af de gode ting ved sang - det er svært at være i dårligt humør, når man synger«, siger Herdis og fortsætter, »for mig er det en af de bedste ting og også en af grundene til, at jeg deltager, at jeg kan have haft en rigtig øv-

FAKTA

GIVER SKAB dag, men når jeg så kommer til sang, så bliver jeg i godt humør«.

BÅDE KENDTE OG NYE SANGE Det er Assing Kirkes organist Gitte Jørgensen, der leder fællessangsaftnerne. »Vi begynder altid med at synge nogle sange, Gitte har valgt ud. Det sker også, at hun vælger nogle nye, vi skal lære. Vi i forsamlingen får også lov til at vælge, men afslutningssangen, den vælger Gitte«, fortæller Herdis. »En ting er i hvert fald sikkert«, slutter hun, »det bliver altid et godt og varieret udvalg af sange, vi kommer til at synge«.

• Assing Sogne-Syn g-Sam- men er fællessang saftner for unge, voksne og ældre. • Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage. • Det er gratis at de ltage. • Man er ikke forpli gtet på at deltage hver ga ng. • Tilmelding er ikk e nødvendig • Der er altid kaffe pause. Man medbringe r selv, hvad man måtte have lyst at indtage - kaffe/th e/brød. • Assing Sogne-Syn g-Sam- men foregår i As sing Kirkes Sognehus som re gel første torsdag i månede n kl. 19.30 - 21.15, dv s. den 7|3 - 4|4 - 2|5

SÆRLIGE GUDSTJENESTER

Fastelavn - lørdag 2|3 kl. 10 i Assing Kirkes Sogneh us. Velkommen til børnegudstjeneste og tøndeslagning. Vi håber, du møder op udklædt! Familiegudstjenes te - søndag 14|4 kl. 10 i Assin g Kirke. Velkommen til Palmesøndag. Her uddeles dåbsbibler til 5 års då bsjubilarer. Friluftsgudstjeneste - torsdag 13|6 kl. 19 på plæ nen v. Assing Kirkes Sognehus. 3 3


HJÆLP PÅ TVÆRS AF GRÆNSER »Nok snak, nu skal vi gøre noget!« Sådan faldt ordene i en studiekreds. Det blev startskuddet til det hjælpearbejde, der lige siden har knyttet to menigheder - Assing Sogn og en lille luthersk menighed i byen Nidzica i det nordøstlige Polen - til hinanden. Ret hurtigt blev der etableret kontakt til et polsk præstepar pastor Jerzy Otello og frue, som netop på det tidspunkt i 1982 var på ferie i Jylland. De lagde vejen forbi Kibæk og var bl.a. på besøg i en genbrugsbutik. Butikken skulle lukke, så lageret skulle væk. Tidligere sognepræst Jens Munksgaard har fortalt, at fru Otellos øjne strålede, da hun gik rundt mellem bøjlestativer med forskelligt tøj. På under en time blev det planlagt at køre tøjet fra Kibæk til Nidzica. Med denne transport var kontakten til menigheden i Polen etableret.

NØDHJÆLPSARBEJDE I begyndelsen af 80’erne var der stor økonomisk krise i Polen. Også medlemmerne af menigheden i Nidzica levede under usle forhold. Derfor blev det til adskillelige transporter i løbet af de næste 104

12 år. »De var meget trængt med hensyn til tøj, kaffe, fødevarer, medicin og mange andre ting«, fortæller Ruth Nørregaard Madsen, der sammen med sin mand var en del af studiekredsen og arbejdsgruppen. »Det var fantastisk, hvad vi kunne samle sammen med hjælp fra menigheden i Kibæk, både tøj, fødevarer og meget andet«.

Ruth Nørregaard Madsen

Gunnar F. Sørensen

Polakkerne skubbede deres biler frem i køen for at spare brændstof«, fortæller han. »Vi blev bedt om at tømme den ene vogn, for tolderne ville se, hvad vi havde. De troede nok, at vi ikke kunne få alt ind i vognen igen. Så kunne de være heldige at få fingre i noget tøj selv«.

PÅ BESØG Gunnar F. Sørensen har været med i Nidzica 9-10 gange med nødhjælpstransporter. Første gang husker han, hvordan de kørte afsted med to vogne. »Ved toldstedet tog det lang tid.

Kontakten til venskabsmenigheden er blevet styrket i kraft af besøg fra Nidzica i Kibæk. »De var jo så trængt, så komme på ferie, det kunne de heller ikke, men vi samlede penge sam-


men til en bus, så de kunne komme herop«, fortæller Ruth. Det blev en tilbagevendende begivenhed med besøg fra menigheden i Nidzica, og de var privat indkvarteret. »Det var altid nogle fantastiske uger, vi havde sammen med dem«, konstaterer hun. »Vi blev jo også inviteret derned, så vi har også været en busfuld dernede et par gange. De opvartede os simpelthen helt fantastisk«, siger Ruth. »Vi blev altid mødt med sådan en gæstfrihed«, fortæller Gunnar. »Engang vi var nede med tøj, skulle vi med til gudstjeneste. Da vi kom, stod børnene med blomster, ligesom vi var kongelige. Sådan var det hele vejen igennem«, husker han.

ØKONOMISK STØTTE Kontakten er fortsat god mellem Nidizca og Assing, selvom nødhjælpsarbejdet har ændret karakter. »Det er efterhånden mange år siden, vi har kørt transporter derned. Nu er det penge, de mangler«, siger Gunnar F. Sørensen. Med jævne mellemrum samles der ind i kirken, og i 2018 blev det til ca. kr. 25.000 til venskabsmenigheden. Den økonomiske hjælp er nærmest livsnødvendig for at opretholde den lutherske menigheds opgaver i Nidzica. De har høje driftsomkostninger, særligt til opvarmning. »I præsteboligen var der nogle værelser, de satte i stand med penge herfra. De værelser bruges nu til udlejning. Derved har vi ydet hjælp til selvhjælp, hvilket er rigtig fint«, konstaterer Gunnar F. Sørensen og slutter: »De fortæller altid, at de er glade for alt, de får, men alene det at vide, at i Assing Sogn tænker man på dem, det er meget betydningsfuldt for dem«.

i Nidzica kabsmenighed ns ve s gn So ng Støt Assi re, hvordan du rkekontoret for at hø Ki på g di d en nv He idzica. er menigheden i N økonomisk betænk

SOGNEHUSAFTEN

ehus kl. 19.30 Assing Kirkes Sogn i e all r fo ag dr re fo følgende torsdage: t fra biskop- er til Folkekirken se 28|2 »Udfordring op Henrik Stubkjær. pens stol« ved bisk lmedigter nye salmer« ved sa i og pr ds ille »B 28|3 Andersen. Lisbeth Smedegaard ffs skatkiste« r fra Selma Lagerlö ge llin tæ or »F |4 22 Futtrup. ved fortæller Dorte d Ruth Worm. anden målestok« ve 16|5 »Gud har en i døren). Entré 50 kr. (betales

KUN FOR UNGE

SOGNEHUSET DROP-IN CAFE I

n når unge voksne de Kom og vær med, rKi g sin As n mødes i 2. fredag i månede t løs r, æ gge og samv kes Sognehus til hy e aktivitets mulighe ig ell program - forsk gs ør sp re livets sto der, gode snakke om er ab sk ne, sammen mål. Vi har rammer n- ve n/ fat i din ve vi indholdet, så tag 3, 12|4, 10|5. 8| inde og mød op -22. Vi har åbent kl. 19

5


HJÆLP MED AT GØRE VERDEN KLIMAKLAR Folkekirkens Nødhjælp kaster næstekærligheden på klimaet ved den årlige sogneindsamling søndag den 10. marts. Det er let at føle sig magtesløs, når vi gang på gang hører om klimaforandringernes konsekvenser. Men her er din chance for at gøre noget, der virkelig nytter.

KLÆDT PÅ TIL KLIMAET

6

I år er Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling dedikeret til de klimaforandringer, som rammer os alle, men som rammer særligt stærkt i verdens fattigste lande. Klimaforandringer er en af hovedårsagerne til, at 821 millioner mennesker - svarende til hver niende verdensborger - sulter. Den gode nyhed er, at løsningerne findes. Derfor er der brug for dig. Som indsamler er du med til at samle ind til fx broer, diger og flugtveje, der kan udgøre et værn mod katastrofer. Du er med til at sam-

le ind til rent drikkevand og mad, der kan overleve tørken. Du bliver én ud af tusindvis af indsamlere, der står sammen om verdens nok vigtigste sag.

BLIV INDSAMLER Assing Sogn er klar til at gøre verden klimaklar ved ind-

MELD DIG SOM INDSAMLER

samlingen den 10. marts. »Vi håber, at mange frivillige vil hjælpe til. Den årlige indsamlingsdag er altid hyggelig. Det er en god og meningsfuld måde for familier at være sammen på«, siger indsamlingsleder Edith Knudsen.

på blivindsamler.dk eller til Edith Knudsen tlf. 97 12277. Vi begynder med gu dstjeneste i Assing Kirke kl. 9. 30. Bagefter mødes vi i sogne- huset. Her fordeles ruter. Når du vender tilbag e fra din tur, er der varm suppe.


VI MANGLER FR Vil du høre mere om IVILLIGE at være frivillig hos Lene Frølund Rasm Folkekirkens Familie ussen, koordinator, stø tte så kontakt: Folkekirkens Familie stø tte , tlf. 23 82 78 73 Mail: lfr@km.dk · ww w.folkekirkensfamilie stotte.dk

GØR EN FORSKEL FOR EN BØRNEFAMILIE!

Af Lene Frølund Rasmussen, Folkekirkens Familiestøtte

»Jeg har tid til at lave et stykke frivilligt arbejde og så er det udfordrende og lærerigt for mig selv. Jeg får simpelthen så meget igen«. Sådan fortæller Bodil Elkjær, der er frivillig forældreven i Folkekirkens Familiestøtte.

FORÆLDREVENNER BLIVER KLÆDT GODT PÅ

Vi er til et netværksmøde for alle frivillige i Folkekirkens Familiestøtte. Kaffen damper fra kopperne, og snakken går ivrigt deltagerne imellem, da emnet falder på det at være forældreven. Bodil Elkjær meldte sig som frivillig i Folkekirkens Familiestøtte kort efter opstarten i Herning provstierne januar 2018. Nu besøger hun en familie en time om ugen. »Jeg synes, det er ret stort, at man vil invitere nogen ind, inden man nødvendigvis har de store problemer, men tager sit familieliv alvorligt og tænker, det her vil vi gerne have taget hånd om«.

Bodil har arbejdet som sygeplejerske gennem mange år, men som forældreven kommer hun ikke som fagperson, men som medmenneske, der med opmuntrende ord og en god snak støtter op om den forandring, forældrene ønsker at arbejde hen imod. For hende er det også en helt naturlig del af kirkens arbejde: »I folkekirkens grundsyn ligger jo det, at vi har interesse for hinanden og hjælper hinanden som medmennesker«.

Jeg kommer og lytter, og det er faktisk måske den allerstørste opgave...

»Der er ingenting at tabe ved det. Det er en win win situation for begge parter«, istemmer Lisbeth Abrahamsen, der ligesom Bodil har været forældreven siden foråret 2018. »Jeg skal ikke fixe deres problemer. Jeg kommer og lytter, og det er faktisk måske den allerstørste opgave«. Snakken falder på, hvad det kræver af én at være forældreven. »Jeg tror, man som forældreven skal kende sine egne grænser, og så skal man være i besiddelse af tålmodighed og være åben og empatisk«, fortæller Lisbeth. Alle frivillige har været på et introduktionskursus og haft 2 individuelle samtaler, inden de godkendes som frivillige i Folkekirkens Familiestøtte. Netværksmødet er ved at komme til sin afslutning. På vej ud ad døren tilføjer Lisbeth: »Jeg har det godt, når jeg tager hjem fra et besøg hos familien, jeg føler mig altid velkommen«. 7


SMP Magasinpost ID-nr.: 46879

156 gør os glade, Du, som gir os liv og m vi er, , so du, som holder af os hækkens blade, ge bø r ne du, som åb mst og bi og bær, du, som skaber blo rker golde, uden dig var alle ma rter kolde. uden dig var alle hje spekulanter Uden dig har kolde en lys og luft, ud g skabt en hverda gamle tanter, uden tid til børn og blomsterduft. uden fuglesang og n gå på krykker, Uden dig må glæde i stykker. uden dig må livet gå

MIN YNDLINGSSALME »Én yndlingssalme - men jeg har jo flere«, udbryder skoleleder ved Kibæk Skole Jette Horsted spontant, da vi spørger, om hun kunne have lyst at fortælle om sin yndlingssalme.

EN MELODI, DER SIGNALERER LIVSGLÆDE »Én af mine yndlingssalmer er salmen Du, som gir os liv og gør os glade. Jeg holder først og fremmest af denne salme, fordi den har den skønneste melodi - en melodi, der for mig signalerer livsglæde og god stemning. Det er en melodi, jeg virkelig holder af at synge«, fortæller Jette.

STORE VÆRDIER »Herudover har salmen et budskab, der taler om livskraft, livsglæde, kærlighed og fællesskab. Alle disse er store værdier for mig, og de er med til at danne vigtigt og værdifuldt indhold i tilværelsen«, slutter Jette Horsted.

vi hinanden, Uden dig forråder sind i chok. s re uden dig går vo fra forstanden, t lke fo Uden dig går d ragnarok. hele verden går mo gst og smerte: Derfor råber vi i an hvad Jesus lærte: Lær os én gang til, ud og Fanden, »I kan ikke tjene G liv og død. m I må vælge melle anden, hin på I skal ikke tjene og brød. rg so , de I skal dele glæ alle lige, Tjen hinanden, I er mit rige! der er ingen rige i edens øjne, I skal se med kærligh sse på. pa I alt det skabte skal e løgne, ldn gy I skal ikke tro på å. sm re sto i mit rige er de fjende, n ge no e gt I skal ikke fry r ingen ende!« kærlighedens liv ha n gennem døden, Du, som åbner døre rteblod, hje når vi drikker af dit rgenrøden, mo t vis os midt i mørke ft og mod. kra ts ne giv os hvedekor hækkens blade, Du, som åbner bøge gør os glade! giv os liv og lys, og sen, 1982 Hans Anker Jørgen

Videbæk Bogtrykkeri A·S


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.