Gørding-Vemb-Bur Kirkeblad - Nr. 4 - 2021

Page 1

kirkebladet.nu

Lys i mørket

Læs side 2

GØRDING·VEMB·BUR

Kirkeblad December 2021 · januar · februar · 2022

W W W. G O E R D I N G V E M B B U R K I R K E R . D K


Lys i mørket »Julen er kommet med solhverv for hjerterne bange«, skrev Grundtvig i sin julesalme »Kimer, I klokker!« fra 1856, og jul har vi fejret siden arilds tid ved solhverv. Ordet jul er oldnordisk og betyder fest eller højtid.

et snedækket landskab, der kan oplyse de lange vintermåneder, en sjældenhed. Ifølge DMI har der kun været 9 tilfælde af hvid jul siden år 1900, og statistikken siger, at der går 13 år mellem de hvide jul. Så det tegner til, at vi også må nøjes med den belysning, vi selv Indtil kristendommen afløste asatroen fejrede sætter op denne vinter, for sidst vi havde hvid man juleblót her til lands, hvor man ofrede jul var i 2010. Og det er jo også festligt med bl.a. dyr til guderne for at få godt vejr, frugtalle de forskellige julelys, der tændes i byerbarhed, held i krig o.l. Blodet fra offerdyrene ne, og den mangfoldige udendørs julebelysblev stænket på altre, vægge og kultens delning, der har vundet indpas ved mange hjem tagere, og kødet spiste man sammen efterfølrundt omkring i det ganske land. Der kan bågende og holdt store drukgilder. Kristendomde være lysende julemen udkonkurrerede de mænd, nisser og rensdyr gamle guder, men drukgilblandt alskens former for For verden var – og er derne bestod. Dem henlyskæder. ganske barsk, og lagde man til tiden før jul, så højtiden kunne fejres i Adventstiden varmer op til derfor kom Jesus også nogenlunde ro og orden. juledagene og det er en netop til verden for at Vores julefrokoster er såhyggelig tid, eller burde frelse den ledes også en meget gamvære det, for julen er som mel tradition, hvor man bekendt hjerternes fest – kan skeje ud til den store guldmedalje og og børnenes fest. Men for de, der har mistet drikke igennem, som man har gjort siden et nært familiemedlem eller en kær ven i årets arilds tid. løb, vil minderne vælde frem med fornyet kraft i december. Højtiden er jo kendetegnet Hvis man som jeg holder af adventstiden og ved samværet med nære og kære, varme og december måned, så er det en glædens- og kærlighed mellem mennesker. Og mangler lysets tid, selv om det godt nok er bulder man netop det fra den elskede, så kan demørkt de fleste af døgnets timer. Desværre er cember måned blive meget, lang, kold og mørk. Ensomheden kan opleves stærkest i denne tid, hvor der er så meget festivitas og KIRKEBLADET gang i juleforberedelser. Julen kan være en Udgiver: Menighedsrådet hård tid, for de der må undvære gode gaver i Redaktion: Jane Thorsen, Johanne Pouls­ form af nærvær, omsorg og kærlighed, og det gaard Christiansen, Else Husted Kjær, Mar­ står i skærende kontrast til glæden og fejringrethe Bendtsen og Karen Havskov Jensen gen af det lille Jesusbarn. Layout & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A·S Deadline for stof til næste kirkeblad: 24/1 Stof til kirkebladet sendes til Karen Havskov Jensen på khje@km.dk Fotos: Videbæk Bogtrykkeri A·S 2

Men historien om ham Jesus, den er jo overhovedet ikke spor rosenrød, tværtimod. Det er en barsk historie fra en barsk tid, og derfor må man også sortere noget fra, når der er


børn til stede. For verden var – og er ganske barsk, og derfor kom Jesus også netop til verden for at frelse den. »Jeg er verdens lys« sagde Jesus. »Den der følger mig skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys«. Må det lys skinne for alle, der sidder i mørkets og dødens skygge. Også i det nye år.

Det verdslige nytår fejres selvfølgelig også i kirkerne, og alle skal være hjerteligt velkommen til den fejring 31. december kl. 14.00 i Vemb kirke, ligesom alle er velkommen til enhver gudstjeneste, der i skrivende stund forløber som planlagt og på helt normal vis, uden restriktioner. Må det fortsætte sådan.

Ved det snarlige årsskifte gør vi status over året der gik, og byder det nye år velkommen. For kirkens vedkommende fejres nytåret den første søndag i advent, og så tælles der ned til jul på kalenderlyset, så evangeliet om Jesus kan lyde: Det skete i de dage, at Guds søn kom til verden, født som et menneske, for at være livets lys for de bange hjerter.

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Sognepræst Margrethe Bendtsen

Mini-konfirmand 2022 Mini-konfirmand er et folkekirkeligt, frivilligt tilbud om »indledende konfirmationsforberedelse« (mini-konfirmander) for børn i 3. klasse, og vi starter et nyt mini-konfirmandhold onsdag den 12. januar 2022. Undervisningen kommer til at foregå fra kl. 14.00 til ca. 15.45 - hver onsdag fra og med

den 12. januar til og med den 9. marts 2022 (dog undtagen vinterferien i uge 7). Undervisningen er gratis. Tilmelding senest den 19. december til sognepræst Margrethe Bendtsen på tlf.: 2366 1625 eller på mail: maw@km.dk Børnene kommer hver gang til at synge, høre bibelhistorie, spise frugt og lege. Vi begynder hver gang i Vemb Kirke og går så i konfirmandstuen på Præstegårdsvej. Hver gang er vi to voksne ledere, og præsten henter børnene på skolen og følger dem tilbage til skolen igen. Når forløbet er slut, holder vi afslutning med forældre, bedsteforældre, søskende og hvem, der ellers har lyst til at deltage i gudstjenesten, den 24. marts 2022 kl. 17.00 i Gørding Kirke og får herefter en let frokost i Gørding Forsamlingshus. 3


Opslagstavlen KONCERT I BUR KIRKE

JULENS LÆSNINGER Søndag den 5. december kl. 19.00 i Gørding Kirke Aftengudstjeneste med Julens læsninger ved konfirmanderne og fællessalmer indimellem.

Torsdag den 2. december kl. 19.30 v/ Christian Risgaard på violin m.m. og Søren Christensen på orgel og harmonika. I koncerten vil bl.a. indgå »Den lille pige med svovlstikkerne« med musik af Christian Ris­ gaard, julemusik ved de to medvirkende og fællessang. Der er fri entre og alle er velkomne Torsdag 2. december

KONCERT MED NEES Tirsdag den 7. decemb

KONEKOR

er kl. 19.00 i Gørding

Efter gudstjenesten er der kaffe, saft, æbleskiver og småkager i Gørding Forsamlingshus og det er ganske gratis. Vel mødt!

Søndag 5. december

Kirke kor M/K Nees og Omegns Kone Jørgen ud Kn under ledelse af er jung Ot tosen kommer og sy sfu ing ldt len ind med et stemn julerepertoire. indgå et I programmet vil også tekstlæspar fællessalmer og ninger. Gratis adgang Tirsdag 7. december

4


JULEAFTEN I GØRDING-VEMB-BUR KIRKER Gørding Kirke kl. 13.00 · Vemb Kirke kl. 14.15 Bur Kirke kl. 15.30 I år transmitteres gudstjenesten i Vemb Kirke også udenfor, hvis vejret tillader det. Vi har fået kormikrofon, så hele gudstjenesten inklusiv musik kan høres udenfor. Der serveres glögg i pavillonen.

NYTÅRSGUDSTJENESTE

Fredag 24. december

BØRNEGUDSTJENESTE

Fredag den 31. december kl. 14.00 i Vemb Kirke

Onsdag den 19. januar kl. 17.00 i Gørding Kirke

Efter gudstjenesten vil vi ønske hinanden et godt nytår med kransekage og et glas.

Vi mødes til gudstjeneste med fortælling og et par salmer.

Fredag 31. december

Efter gudstjenesten spiser vi sammen i Gørding Forsamlingshus og af hensyn til maden bedes man tilmelde sig til: Sognepræst Margrethe Bendtsen på tlf.: 2366 1625 eller mail: maw@km.dk senest fredag den 14. januar. Det er ganske gratis.

HELLIG-TRE-KONGERS-MØDE Fredag den 7. januar kl. 14.00 i Vemb Forsamlingshus Anna Dinesen: »H.C. Andersens vidunderlige, men også barske, eventyrverden«. Kaffebord og fællessang. Fri Entre Arr. Gørding-Vemb-Bur menighedsråd Fredag 7. januar

Onsdag 19. januar 5


Kirkelig vejviser Sognepræst Margrethe Bendtsen Præstegårdsvej 20, 7570 Vemb Tlf. 23 66 16 25 · maw@km.dk Sognepræstens ugentlige fridag er mandag. Ved ferier, fri-weekender m.v. passes embedet af sognepræst Gitte E. Hansen, Ulfborg, tlf. 97 49 13 24. Post sendes til Kirkekontoret, Vemb Præstegård, Præstegårdsvej 20, 7570 Vemb Pastoratets sekretær Karen Havskov Jensen · khje@km.dk Organist Søren Lindgreen Christensen · Tlf. 97 89 50 50

VEMB KIRKE Burvej 17A, 7570 Vemb Vemb Kirke er åben tirsdag-fredag kl. 8.00-16.00 samt søn- og helligdage i forbindelse med gudstjenester – eller efter aftale Graver Susanne Jensen · Tlf. 23 93 44 09 Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 12.00-13.00 Ugentlig fridag: Mandag Kirkeværge Bente Rosenvold-Nissen · Tlf. 30 64 99 30 Kirkesanger Ida Winther · Tlf.: 21 80 95 24

Menighedsrådsformand Karin Kirkegaard · Tlf. 52 38 35 60

BUR KIRKE Bur Kirkevej 1A, Bur, 7570 Vemb

Næstformand Eivind Christiansen · Tlf. 24 98 39 71

Bur Kirke er åben alle dage kl. 8.00-17.00

Kasserer Jane Thorsen · Tlf. 61 75 36 80 Kontaktperson Arne Ravnsbæk · Tlf. 61 11 59 86 NØRRE GØRDING KIRKE Fjordvejen 3A, Gørding, 7570 Vemb Nørre Gørding Kirke er åben alle dage kl. 8.00-17.00 Graver Vakant Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 12.00-13.00 Ugentlig fridag: Mandag Kirkeværge Theodor Bjerg Galsgaard · Tlf. 97 48 16 65 Kirkesanger Vagn Galsgaard · Tlf. 97 48 41 59

6

Graver Annelise Jensen · Tlf. 97 88 16 13 Kirkeværge Svend Bjerregaard · Tlf. 97 48 41 27 Kirkesanger Vagn Galsgaard · Tlf. 97 48 41 59 Dåb, navngivning, bryllup, begravelse m.v. For oplysninger herom se: www.personregistrering.dk og/eller kontakt sognepræsten (samt ved dødsfald bedemanden)

PRÆSTENS FERIE OG FRI-WEEKENDER

Fri-weekend: 18.-19. de cember Fri-weekend: 8.-9. janua r Ferie: 17.-20. februar Fri-weekend: 12.-13. ma rts I ferier og fri-weekende r passes embedet af sognepræ st Gitte E. Hansen, Ulfborg, tlf. 97 49 13 24.


Opslagstavlen MENIGHEDSRÅDSMØDER

FYRAFTENSMUSIK Organist Søren Lindgreen Christensen spiller orgelmusik i Vemb Kirke den første tirsdag i hver måned fra kl. 17.00 til ca. 17.30.

I henhold til menighedsloven § 22 bekendtgøres menighedsrådets møder, som er offentlige og afholdes i konfirmandstuen, Præstegårdsvej 20. Mødedatoer for det nye kirkeår besluttes på menighedsrådets novembermøde og vil herefter kunne findes på vores hjemmeside www.goerdingvembburkirker.dk under Menighedsråd.

Alle er velkomne, og der er gratis adgang.

Menighedsrådet

Søren L. Christensen

I VEMB Bæverne mødes torsdage kl. 17.00-18.15 og er for børn fra 6 år og til og med 1. klasse. Ulvene mødes torsdage kl. 18.30-20.00 og er for børn fra 2. og 3. klasse. Junior/spejderne mødes torsdage kl. 18.30-20.00 og er for børn/unge fra 4. klasse og opefter.

Kirkelige handlinger

1. juli – 30. september

DØBTE

BUR KIRKE

• Valther Helm Søgaard

GØRDING KIRKE

• Anna Vad Kjærgaard Jensen • Mille Hyldal Poulsgaard

VEMB KIRKE

• Emma Eskildsen Groth • William Emanuelsen Christiansen • Noah Aksel Bachisse Holm

VIEDE

GØRDING KIRKE

• Natalie Kirkegaard Hounisen og Kenneth Kirkegaard Hounisen DØDE & BEGRAVEDE • • • • • • •

Børge Toft Laurids Christian Poulsgaard Kaj Mortensen Svend Aage Jespersen Bjarne Lund Frede Andersen Preben Eriksen 7


ID-nr.:

204

Gudstjenester GUDSTJENESTER 28. november

1. s. i advent

GØRDING 9.00

VEMB 10.30 (Kirkekaffe)

2. december 5. december

BUR 19.30 Koncert

2. s. i advent

7. december

19.00 Julens læsninger 19.00 Koncert

12. december

3. s. i advent

19. december

4. s. i advent

9.00 Gitte E. Hansen 13.00

24. december

Juleaften

25. december

Juledag

26. december

2. juledag

31. december

Nytårsaften

2. januar

Helligtrekonger

10.30 17.00 Fyraftensmusik 10.30 (Kirkekaffe) 14.15

15.30

10.30 10.30 14.00 9.00

4. januar

10.30 17.00 Fyraftensmusik

9. januar

1. s. e. H. 3 k.

16. januar

2. s. e. H. 3 k.

19. januar

9.00 Gitte E. Hansen 10.30 (Kirkekaffe) 17.00 Børnegudstjeneste

23. januar

3. s. e. H. 3 k.

10.30

9.00

30. januar

4. s. e. H. 3 k.

9.00

10.30

1. februar

17.00 Fyraftensmusik

6. februar

Sidste s. e. H. 3 k. 10.30

13. februar

Septuagesima

20. februar

Seksagesima

27. februar

Fastelavn

6. marts

1. s. i fasten

13. marts

2. s. i fasten

Gørding Kirke

9.00 10.30 (Kirkekaffe)

9.00 Gitte E. Hansen 10.30 9.00

10.30 (Kirkekaffe) 9.00 Gitte E. Hansen

Vemb Kirke

Bur Kirke


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.