Rynkeby og Revninge kirkeblad - 4 - 2019

Page 1

kirkebladet.nu

Rynkeby

Revninge

Nr. 82 · September · Oktober · November 2019


Hvor skal grænsen gå? Vi skriver stadig 2019, og det er højsommer, mens disse linier skrives. Jeg mindes et begivenhedsrigt forår på mange måder. På det større plan har haft valg til Europa-parlamentet og siden til Folketinget. God vind og medvind på cykelstierne og selverkendelse til vores folkevalgte både i Bruxelles og i København skal lyde herfra.

og maj fyldes Rynkeby kirke desuden af god, men også forskellig musik. Der var landsdækkende Dronetræf og besøg af Horne Mandskor. I maj havde vi flotte og glædelige konfirmationer i begge kirker. I Revninge regnede det godt nok, men til gengæld dukkede Christian Arendt op og spillede Smukke, unge mennesker. Så blev det juni og Pinsetid og Pinselørdag fyldtes en bus klar til en dag i Østdanmark og i sporet på vores kongerække, prins Hamlet og Christian d. 7.’s frille. Det var en fornøjelig og lærerig dag. Så nu er vi i menighedsrådet allerede i gang med at planlægge næste års tur. Og den kommer til at stå i Genforeningens tegn:

Her i sognene satte Anne Dorte Koefoed med flere tilbage i marts gang i først en sogneindsamling og siden en affaldsindsamling. Begge med godt udbytte på hver sin måde! Så kom påsketiden, hvor vi fra og med Skærtorsdags aften begyndte at afprøve et lidt forandret nadverritual i vore kirker. Anden påskedag ledte vi først efter Jesus i graven, og siden efter påskeæg i Præstegårdshaven. Menigheden fra Rønninge besøgte kirken den dag. I april

I 2020 er det nemlig 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Det vil vi markere i Rynkeby og Revninge sogne med en sogneudflugt i maj/juni 2020, som vil gå til det sydslevigske område.

2


GENFORENINGEN 100 ÅR - MIT SØNDERJYLLAND FØR OG NU I anledning af jubilæet og som første optakt til det kommende års udflugt har vi inviteret forstander fra Rønshoved Højskole, Thue Kjærhus, til at komme til Rynkeby den 14. november og holde et foredrag med titlen: Genforeningen 100 år - mit Sønderjylland før og nu.

... OG LIDT OM SJÆLERINGNING

At være hjemme et sted. Min sønderjyske hjemegn. Om tilknytning og følelse af hjemlighed i forhold til egn, sprog, land og kultur. Historisk og visionært.

Det har taget mig lidt tid at forstå og få styr på skikken, men nu tror jeg, den er ved at være der. Og derfor vil jeg gerne gøre opmærksom på kirkernes skik omkring klokkeringning ved dødsfald. Det er nemlig en gammel skik i Rynkeby og Revninge sogne, at der ringes med kirkeklokken ved dødsfald, det vi kalder sjæleringning. Der er ringes et kvarter med klokkerne ved middagstid snarest muligt efter dødsfaldet er registreret. Såfremt man ønsker denne smukke skik opretholdt, bedes man som pårørende ved dødsfald henvende sig til sognepræsten eller graveren.

Det er gratis at deltage, men tilmeld dig/jer gerne til sognepræst Andreas la Cour på tlf. 65391098 eller apd@ km.dk. Så ved vi, hvor meget kaffe der skal laves. Vel mødt!

Udover ovenstående er der ganske meget andet på programmet dette efterår. Se nærmere herom inde i bladet, hvor man blandt også kan høre om Rynkeby Lokalarkivs arbejde, hvorfra forsidebilledet til dette nr. stammer fra.

Sognepræst Andreas la Cour

Med ønsket om en glædelig høst- og efterårstid!

Se sognenes nye hjemmeside på: www.rynkeby-revninge.dk

Sognepræst Andreas la Cour

3


DET SKER AUGUST 20. Koret starter op igen efter sommerferien. 28. Sommermøde for seniorer i Rynkeby kirke og konfirmandstue. SEPTEMBER 4. Baby-salmesang starter op i Rønninge. 5. Konfirmationsindskrivning kl. 19.30 i konfirmandstuen v. Rynkeby præstegård. 12. Fællessang i Grubehuset i Rønninge kl. 14.00. 22. Høstgudstjeneste i Revninge kirke. Pølsevognen kigger forbi. 29. Høstgudstjeneste i Rynkeby kirke. Pandekageboden kigger forbi. OKTOBER 4. Musikalsk legestue starter op i Rynkeby. 9. Efterårskoncert i Revninge kirke med Kaare Norge. 10. Fællessang i konfirmandstuen i Rynkeby kl. 14.00. 22. Menighedsmøde. Kom og hør om menighedsrådets arbejde. NOVEMBER 3. Allehelgensgudstjeneste i Revninge kirke kl. 16.00. 14. Sogneaften kl. 19.30 i konfirmandstuen. Foredrag med Rønshoveds Højskoleforstander Thue Kjærhus. 14. Fællessang i Grubehuset i Rønninge kl. 14.00. 22. Julebazar i Konfirmandstuen til støtte for Kirkens Korshær. 27. Julekoncert i Rynkeby kirke med Jette Torp. DECEMBER 1. Første søndag i advent kl. 16.00 i Revninge kirke. Elisakoret medvirker. 12. Fællessang i Revninge kl. 14.00.

Konfirmationsindskrivning Torsdag den 5. september kl. 19.30 ved konfirmandstuen ved Rynkeby præstegård. Denne aften inviteres kommende konfirmander samt forældre, og der vil der være mulighed for at indskrive sig til konfirmation i Rynkeby og Revninge kirker i foråret 2019 samt forskellig information derom. Kaffe, the og sodavand vil der være. Medbring kopi af dåbsattest. Konfirmation i Rynkeby 2020: 3. maj Konfirmation i Revninge 2020: 8. maj

4


Ă…rets konfirmander 2019

5


Babysalmesang Babysalmesang er et tilbud til mor/far/bedsteforældre med baby, hvor vi synger salmer og sange med fagter og bevægelser, spiller musik, blæser sæbebobler, rasler med rasleæg og leger sanglege. Alt foregår i et roligt tempo, og der er god tid til både at pusle og give mad undervejs. Hvert forløb varer 8 uger, men man er velkommen til at hoppe på holdet undervejs. Næste hold begynder onsdag den 4. september i Rønninge kirke, hvor vi mødes i kirken. Vi starter kl. 9.30 og er færdige cirka en time senere. Holdet er for babyer fra 2 måneder og opefter. Vi mødes følgende gange i efteråret: 4. september, 11. september, 18. september, 25. september, 2. oktober, 9. oktober, 23. oktober og 30. oktober. Tilmelding til organist Camilla Sibani på mail: camilla.sibani@gmail.com eller per sms på 50510141.

Musikalsk legestue Som noget nyt tilbyder Rynkeby og Revninge kirker, at sognets kommunale og private dagplejere kan deltage i en musikalsk legestue i Rynkeby kirke. Forældre eller bedsteforældre, der hjemmepasser deres børn er selvfølgelig også hjertelig velkomne. Tilbuddet henvender sig primært til børn fra 1 år og opefter. Vi skal synge sange og salmer med fagter, høre historier og lege med faldskærm. Forløbet afsluttes med den årlige julegudstjeneste for sognets dagplejere. Vi mødes første gang fredag d. 4. oktober kl. 9.30 og efterfølgende på nedenstående datoer: 11. oktober, 25. oktober, 1. november, 8. november, 15. november, 22. november og 29. november. Tilmelding til organist Camilla Sibani på mail: camilla.sibani@gmail.com eller per sms på 50510141.

Fællessang Vi fortsætter med at holde fællessang på tværs af sognene i Rynkeby, Revninge og Rønninge, og mødes første gang efter sommerpausen torsdag d. 12. september kl. 14.00 i Grubehuset i Rønninge. Der er kaffe og kage i pausen til at give fornyet sang-energi. Efterfølgende fællessang finder sted på følgende datoer: 2019: 10. oktober i Rynkeby, 14. november i Rønninge og 12. december i Revninge. 2020: 9. januar i Rønninge, 6. februar i Rynkeby, 12. marts i Rønninge, 16. april i Revninge og 14. maj i Rønninge. 6


Kor Rønninge, Rynkeby og Revninges kor starter sæsonen op igen torsdag d. 22. august kl. 19.00. Vi mødes hver uge i Grubehuset, varmer op, synger, holder kaffepause og synger så igen. Koret er for ALLE, der kan lide at synge, og du behøver ikke at have kor-erfaring. Vi synger sange og salmer, fler- såvel som enstemmigt, og slutter altid aftenen af med et par sange fra højskolesangbogen. Vi mødes første gang efter sommerferien den 20. august.

Efterårets salmer September: 11 Nu takker alle Gud Jørgen Kjærgaard skriver i sin salmekommentar fra 2002: »Nun dancket alle Gott. Den sachsiske, lutherske præst Martin Rinckart skrev i 1630 - i anledning af 100-året for tilblivelsen af den augsburgske Trosbekendelse - fire jubilæumsdigte med temaer hentet i gammeltestamentlige tekster. Denne salme er sandsynligvis en af disse. [..] Salmens bibeltekst er den apokryfe Siraks bog, 5022-24. […] Som salme fik Rinckarts takkedigt umådelig betydning. Den blev sunget i talrige nationers historiske stunder; en brug der gav denne salme en biklang i Sønderjylland, fordi den blev forordnet afsunget i skolerne, når de tyske hære vandt sejr. Alligevel blev den også brugt ved høstgudstjenester og som bordbøn ved festlige lejligheder«. Oktober: 544 Som dug på slagne enge »I et af Grundtvigs tidlige manuskripter havde salmen overskriften »Livs-ordet i Døds-kampen«. Det er altså dødsøjeblikket, eller dødens komme, der tænkes på. Indledningsbilledet er alment; men også bibelsk; navnlig når man ved at Grundtvig ofte brugte den græske bibeloversættelse, Septuaginta, som udgangspunkt. Her er Sl 72,6 nemlig gengivet: Han skal falde som regn på den nylig slåede eng. Mindelsen om Kristi menneskelige død er begyndelsen til salighedshåbet«. November: 785 Tunge, mørke natteskyer Carl Nielsen har komponeret melodien i 1917. Salmen står i det afsnit af salmebogen, der bærer overskriften Aften, hvilket ikke bør afholde os fra at synge den søndag formiddag, da natten jo i udpræget grad er et billede på de sorger og bekymringer, de fleste af os er plaget af i større eller mindre omfang, både morgen og aften. Men salmen passer godt til årstiden, hvor dagene bliver stadig kortere, og man ofte hører om efterårsdepressioner, der af nogle mennesker imødegås ved at købe særlige lyslamper, der skal modvirke efterårs- og vintertristessen. Sådanne lamper fandtes ikke på Jakob Knudsens tid (1858-1917), og måske er det godt det samme, al den stund JK jo frem for alt søger trøst hos »lysets Fader«. I øvrigt passer salmen godt i forlængelse af halloween, hvor »nattens børn synger«, som Grev Dracula (alias Bela Lugosi) formulerede det i filmen fra 1931. I JK’s salme er der ingen flagermus, men dog nogle dystre, sorte krager. 7


Opslagstavlen I Rynkeby og Revninge sogne gøres et stort frivilligt arbejde rundt omkring - om det så er i kirken eller i de lokale foreninger her på stedet. I menighedsrådet er vi lige nu i gang med at arbejde med vores husstandsomdelte kirkeblad, som uddeles 4 gange årligt og fortæller om kirkens liv i det kommende kvartal.

Det kunne være f.eks. være opslag om fællesspisninger, juletræsfest, bankospil, lokalplaner, generalforsamlinger, etc. Kort sagt: Har man noget til »opslagstavlen« skal man fremover være velkommen til at kontakte menighedsrådet eller mig herom på tlf. 65391098 eller mail: apd@km.d.

Vi har i den forbindelse talt om i menighedsrådet, at vi gerne vil at bladets stofområde skal kunne indeholde både kirke og sogn, og det vil konkret sige, at vi gerne vil gøre plads til i bladet, at der kan være en fast »opslagstavle«, som sognenes foreninger og råd kan gøre gavn af - som et fast tilbud.

Sidste deadline i 2019: 10. oktober: december-januar-februar udgaven. Med venlig hilsen og på rådets vegne sognepræst Andreas la Cour

Rynkeby og Omegns Lokalråd Fællesspisninger i efteråret: 5. september og 6. november kl. 18.00 Hold øje med opslag i byen og på Facebook. GENERALFORSAMLING Der indkaldes til ordinær generalforsamling den 11. september kl. 19.00 i Forsamlingshuset.

8


Rynkeby Sogns Lokalhistoriske Arkiv SMID DET IKKE UD!!! Arkivet har interesse i alle slags materialer - papirer, kort, dagbøger, breve samt andre dokumenter. Vi har stor interesse for foto, film og lydbånd. Alt hvad der fortæller en historie om det sogn vi bor i. Vi modtager gerne, hvad du ligger inde med. Det bliver registreret, så det kan stilles til rådighed for andre interesserede. Der kan lægges klausul på materialet, såfremt du synes det er for privat. En sådan klausul kan have længere eller kortere varighed. Arkivet er fællesskabets hukommelse, så vi gemmer fortiden for dig i fremtiden.

Billedet herover viser den tidligere Brugsforening i Rynkeby, Rynkeby Bygade 56. Billedet er fra ca. 1935. Bemærk at indgangspartiet vender mod Bygaden. Brugsforeningen blev oprettet 1887 og nedlagt omkring 1996/1997. Købmandsparret Uffe og Maibritt Solvang købte bygningerne og efter en ombygning startede de en Spar Forretning 2. juni 1997.

Rynkeby Arkiv holder til i et lokale ovenpå i Forsamlingshuset. Vi holder åbent: 1. mandag i hver måned fra 9-11 og 3. torsdag i hver måned fra 19-21. Lukket i juli måned + helligdage. Tlf. 65 39 15 07/29 16 35 07 Mail: rynkebyarkiv53@gmail.com Med venlig hilsen Helen og Børge Jørgensen på vegne af Rynkeby Sogns Lokalhistoriske Arkiv

Billedet herover viser endnu en ombygning med rejsegilde 27. maj 2001. Spar fremstår i dag, som den blev ombygget til i 2001 en levende forretning, hvor man møder dem man kender, og dem man ikke kender.

9


Efteråret er farvernes tid I skrivende stund siger termometeret 25 grader, solen skinner og det er sommer. Men når kirkebladet udkommer vil vejret være noget helt andet. Bladene er ved at falde af træerne og blomsterne visner. Foran mig på skrivebordet ligger en bog: Søren Kierkegaards Løse Papirer. I denne bog kan man læse nogle af de mange tekster, som Søren Kierkegaard aldrig nåede at udgive, da han døde i en forholdsvis ung alder. Han efterlod sig bl.a. nogle tekster, som omhandlede efteråret og som formentlig var påtænkt til senere at skulle udgøre en del af bogen: En Lovtale over Efteraaret. Jeg er faldet over en tekst, der hedder »Efteraaret er Farvernes Tid«. Først giver Kierkegaard en beskrivelse af et efterår, som vi sikkert alle kan nikke genkendende til. Det er efteråret, som må bøje sig over tilintetgørelsen, idet kulden og skyerne kommer og dræber alt det, der stod så smukt om sommeren. Det kalder Kierkegaard det vemodige, og det får os til at længes efter sommeren. Det vemodige er også, at tiden er blevet knap - dagene er blevet kortere, solen skinner på himlen i langt færre timer end tidligere. Derefter kommer Kierkegaard med en anden og for os sikkert anderledes måde at betragte efteråret på. Han viser, hvorledes farverne karakteriserer efteråret, og pludselig fremstilles efteråret som den lyse tid. Skyerne bevæger sig. Der er liv. Skyerne er ikke længere nogle, vi bander over og ønsker forsvinde, fordi de måske skygger

for solen. Træerne står heller ikke stille, som om der ingen ånd og luft er i verden. De svajer derudad. Vi kan ligefrem høre dem. Og sidst men ikke mindst, så forsvinder træet heller ikke hen i dets utal af grønne blade. Nej, nu står træet med få grønne blade, der skriger med deres fine farve blandt de visne. Om sommeren er alt grønt, ja, selv det vi spiser, er grønt, siger Kierkegaard så humoristisk. Om efteråret lyser den grønne farve endnu stærkere. Det gør den i dens modsætning, slutter han af. I dens modsætning til de andre visne blade. Kierkegaard har fat i noget yderst interessant og vigtigt her, synes jeg: Det skønne, det lykkelige, det lyse, det er ikke ligeså skønt, lykkeligt og lyst, hvis ikke det ses mod sin modsætning. I efteråret er lyset stærkere, fordi det holdes oppe mod mørket. Der er mørkt om efteråret, og derfor virker lyset stærkere, når solen skinner. Vi kan med fordel forstå vores eget liv på samme måde. Hvordan ville dét se ud, hvis alt var godt, hvis alt var lykkeligt, hvis alt gik, som vi ønsker og drømmer om? Alt dette skønne ville flyde ud i hinanden, og det ville ikke på samme måde føles og opleves som glæde og lykke. For livet har også brug for sine modsætninger og kontraster. Medgangen føles ikke som medgang, hvis ikke vi kender til modgangen. Ting skal opleves i dets modsætning, siger Kierkegaard. Det gælder såvel lyset, som det gælder livet. Mon ikke han har ret? Glædeligt efterår Sognepræst Arendse Wulff-Jørgensen 10


Sogneudflugten - pinselørdag Så er årets sognetur overstået, og det blev en særdeles vellykket en af slagsen, menighedsrådet havde tilrettelagt. Og så viste vores sognepræst Andreas helt nye sider af hans talent for det talende og levende ord. Derom senere. 45 deltagere kørte fra Rynkeby ved 8 tiden, efter morgenkaffe i bussen, med div. gode brød, landede vi i Roskilde, hvor vi fik en rundvisning i Domkirken, fik fortalt om de mange Sarkofag, hvor Konger og Dronninger hviler.

Jeg viste godt at Andreas i hans studietid havde været guide på Kronborg, men så vidende og så god til at formidle var dagens oplevelse.

Også Frederik d. 2., som var dagens røde tråd i turen. Efter hyggelig frokost på rasteplads Storkereden, lækre sandwich og drikkelse, kom vi til Helsingør og Kronborg, slottet bygget af Frederik d. 2. i årstal 1574 til 1584.

Vi blev ført igennem Kronborgs historie på fornemmeste vis. Dagen endte på Støvlette Katrines Kro i Sorø, hvor vi i hyggelige omgivelser nød en lækker 2-retters menu. Fyldt af gode oplevelser, landede vi i Rynkeby ved 21 tiden. Som krølle på halen skal nævnes et direkte link fra Rynkeby til Frederik d. 2. og Kronborg. Rigsråd Erik Hardenberg, ejer af Skovsbo Gods var nært knyttet til Frederik d. 2. og hans hof i midten af 1500-tallet. Så jeg vil slutte med en lille omskrivning af Hamlets ord: To be or not to be, there is a connection. Bent Andersen

11


KAARE NORGE EFTERÅRSKONCERT Onsdag den 9. oktober kl. 19.30 i Revninge Kirke Kaare Norge er Danmarks nok mest kendte og anerkendte klassiske guitarvirtuos. Med sit solospil har han nu igennem flere årtier tryllebundet publikum, høj som lav i alle aldre. Dette har gjort Kaare Norge til en eftertragtet instrumentalist, som mestrer at spænde sit repertoire fra de helt store komponister som Bach, Mozart, Chopin, til de mere folkelige melodier fra nær og fjern, over til de store populære navne som The Beatles og Led Zeppelin, for bare at nævne nogle få eksempler. På repertoiret i år er: Bach, Mozart, Chopin, Carl Nielsen, Evert Taube, nordiske folkemelodier, The Beatles og Kaare Norge m.fl. Der er fri entré til koncerten. Rynkeby-Revninge Menighedsråd

SOGNEAFTEN - FOREDRAG OM GENFORENINGEN MED THUE KJÆRHUS Torsdag den 14. november kl. 19.30 Genforeningen 100 år - mit Sønderjylland før og nu. At være hjemme et sted. Min sønderjyske hjemegn. Om tilknytning og følelse af hjemlighed i forhold til egn, sprog, land og kultur. Historisk og visionært. Det er gratis at deltage, men tilmeld dig/jer gerne til sognepræst Andreas la Cour på tlf. 65391098 eller apd@km.dk. Så ved vi, hvor meget kaffe der skal laves. Vel mødt!

JULEBAZAR Lørdag den 22. november kl. 11.00 - kl. 15.00 Kirkens Korshær afholder Bazar i konfirmandstuen ved Rynkeby præstegård. Der er tombola, lotteri og salg af hjemmelavede ting. Det hele laves af en kreds af frivillige damer, der syr, strikker og hækler, til fordel for Kirkens Korshær. Vel mødt!

12


JULEKONCERT 2019 MED JETTE TORP Onsdag den 27. november kl. 19.30 i Rynkeby Kirke Med afsæt i CD`en Jul fra 2018 spiller trioen, Jette Torp, vokal & guitar. Jan Kaspersen, guitar, saxofon, kor og fløjte. Live Johansson, cello, klassiske julesalmer, engelske og amerikanske Christmas Carols. Fællessang med publikum er en naturlig del af koncerten, som også indeholder nyere julesange, heriblandt Jette Torps egen, Julen er tilbage igen. »Julen er mange ting. Den er selvfølgelig hygge, glæde, nærhed og fællesskab, men for mange af os minder julen os måske også om det, der var engang og vækker minder, sorg og savn ekstra stærkt til live i højtiden.Den del vil jeg også gerne berøre på mine julekoncerter« siger Jette Torp. Billetpris: 100 kr. Billetter kan købes fra den 14. oktober 2019 hos Sparekassen Fyn, Langegade 6, Kerteminde og Langeskov Boghandel, Langeskov Centret - Bemærk venligst betaling: Kontant eller MobilePay, box21992. Og i Cafeèn, konfirmandstuen i Rynkeby fredag den 11. oktober fra kl. 13.30 - 15.30.

Program for caféen September, oktober og november Fredag den 13. september kl. 13.30 Banko - 5 kr. pr. kort.

Fredag den 8. november kl. 13.30 De glade drenge Hans og Niels Ove underholder med harmonikamusik.

Fredag den 27. september kl. 13.30 Mogens Højstrup Sørensen. »Mit liv i Søværnet i tre generationer«.

Fredag den 22. november kl. 13.30 Aflyst på grund af Kirkens Korshær basar lørdag.

Fredag den 11. oktober kl. 13.30 Ruth Nygaard Fortæller og viser billeder fra Nepal.

Caféen har åbent fra kl. 13.30-15.30 i Præstegårdens konfirmandstue. Kaffe, te og brød koster 20 kr. Alle er velkomne!

Fredag den 25. oktober kl. 13.30 Forbyggende medarbejder Nina Aagård Skov kommer og giver input omkring arbejde i kommune.

Venlig hilsen Tove (tlf. 21 63 25 82) Karen (tlf. 29 40 83 15) Henny (tlf. 26 23 43 05) 13


Kirkelige handlinger siden sidst RYNKEBY KIRKE

REVNINGE KIRKE

Døbte

Døbte

19.05.19 Karen Neesgaard Madsen 09.06.19 Emily Nelander Clemmensen

22.06.19 William Bach Skovgaard

09.06.19 Magne Grønkjær Holst

04.05.19 Selma Sørensen

Begravede/bisatte

23.06.19 William Kent Wandrup 06.07.19 Nicoline Kaja Dyrhave 07.07.19 Ronja Marie Baaring Wandrup Begravede/bisatte 23.05.19 Vagn Horn Pedersen 12.06.19 Inge Lindberg

Menighedsrådsmøder Onsdag d. 18. september kl. 19.00 i hospitalet i Revninge. Tirsdag d. 22. oktober kl. 19.00 i konfirmandstuen i Rynkeby. Menighedsmøde: Formand Anne Offersen vil berette om rådets arbejde Tirsdag d. 19. november kl. 17.00 i konfirmandstuen i Rynkeby. 14


Kirkebil

Kirkelig vejviser

Munkebo Taxi, tlf. 6597 4310. Bestilling skal finde sted senest kl. 14.00 fredagen før den søndag, man ønsker kørsel.

Sognepræst (kbf.) Andreas la Cour Rynkeby Bygade 45 · 5350 Rynkeby Tlf. 6539 1098 · apd@km.dk Mandag fridag Sognepræst Arendse Wulff-Jørgensen Kirkestræde 1 · Rønninge · 5550 Langeskov Tlf. 2119 2028 · arw@km.dk Mandag fridag

Kirkeblad Stof kan sendes til redaktionen på mail: apd@km.dk Deadline for september, oktober og november nummeret: 10. oktober 2019.

Kordegn - kirkekontor Charlotte Bülow Fjordvej 66 · 5330 Munkebo Tlf. 6597 6771 · chbl@km.dk Kirkegårdene Graver Solvej Lorenzen og gravermedhjælper Anne Jensen Kirkevej 8 · 5350 Rynkeby Tlf. 6539 1860 · rynkebyrevningekirkegaarde@dbmail.dk Mandag fridag

Indsamlinger I Rynkeby og Revninge kirker samler vi ind til jul, påske, pinse og høst. Ved pinsen i år blev der indsamlet 90 kr. i Rynkeby. Indsamlingen sendes videre til Jysk Børneforsorg/Frede- hjem.

Musik Organist: Camilla Sibani Tlf. 5051 0141 · camilla.sibani@gmail.com Mandag fridag Kirkesanger: John N. Jensen og Natalia Berthelsen Menighedsråd Formand Anne Nørgaard-Offersen Tlf. 6532 3825/ 2396 3825 · anne@offersen.com

Tak for gaverne.

Næstformand Else Kristensen Tlf. 5055 1836 · nykr@godmail.dk Kontaktperson Kirsten Berthel Tlf. 3013 1084 · kirstenb1@stofanet.dk Kasserer Søren Monk Andersen Tlf. 6172 1105 · monk@teknik.dk Kirkeværge Niels Koefoed Tlf. 6539 1718/5093 4020 · nkoefoed05@gmail.com Peder Høite Hansen · tlf. 6532 1387 · peder.revninge@gmail.com Kirke/kirkegårdsudvalg Kirsten Berthel Peder Høite Hansen

15


ID-nr.: 46879

177

Gudstjenesteliste SEPTEMBER 1. september

11. s. e. trin.

Rynkeby

kl. 11.00

ARW

8. september

12. s. e. trin.

Revninge

kl. 11.00

ALC

15. september

13. s. e. trin.

Rynkeby

kl. 09.30

ALC

22. september

Høstgudstjeneste

Revninge*

kl. 10.00

ALC

29. september

Høstgudstjeneste

Rynkeby*

kl. 10.00

ALC

6. oktober

16. s. e. trin.

Revninge

kl. 11.00*

ARW

13. oktober

17. s. e. trin.

Rynkeby

kl. 11.00*

N.N.

OKTOBER

20. oktober

18. s. e. trin.

Revninge

kl. 09.30

ALC

27. oktober

19. s. e. trin.

Rynkeby

kl. 09.30

N.N.

Allehelgensgudstj.

Revninge

kl. 16.00*

ALC

10. november 21. s. e. trin. 17. november 22. s. e. trin. 24. november Sidste s. i kirkeåret

Rynkeby Revninge Rynkeby

kl. 11.00* kl. 09.30 kl. 09.30

ALC N.N. N.N.

NOVEMBER

DALSBO 10. september kl. 14.30 8. oktober kl. 14.30 12. november kl. 14.30

ALC: Andreas la Cour ARW: Arendse Wullf-Jørgensen *Kirkekaffe

Videbæk Bogtrykkeri A·S

3. november


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.