Rynkeby og Revninge kirkeblad - 3 - 2020

Page 1

kirkebladet.nu

Rynkeby

Revninge

Nr. 85 · Juni · Juli · August 2020


Præstens opgave

er at stoppe op...

»Som forårssolen morgenrød stod Jesus op af jordens skød med liv og lys tillige; derfor, så længe verden står, nu efter vinter kommer vår livsalig i Guds rige.«

is what happens to you while you’re busy making other plans« (livet er det, der sker med dig, mens du har travlt med at lægge andre planer). Nu har de fleste af os virkelig fået tid til at stoppe op. Tænke os lidt om og måske endda overveje, om det, vi normalt har travlt med - er værd at bruge så meget tid på. Måske er der andet i livet, og nogle ting, man havde glemt man holdt af, kan findes frem og pudses af. Ikke bare arvesølvet og lysekronerne, men måske det åndelige arvesølv. Mange synger med til morgensang, når Phillip Faber spiller til - det gør jeg selv. Vi prøver at læse ordentlige bøger, gå ture og spille spil, ringe til venner og høre hvordan det går. Midt mellem alle de bekymrende nyheder og aflysninger af det ene arrangement efter det andet. Der er tegn på, at danskerne ikke vil lade fællesskabet gå fløjten, selv om vi ikke må være sammen fysisk. En sygdom er ikke en levende fjende, den er i og for sig helt uden hensigt, men hærger helt vilkårligt, og selv om man godt kan sige, at covid-19 har spredt sig i verden som følge af vores globaliserede levevis, så er det jo ikke sådan, at det betyder en form for straf for den levevis. Derfor kan det jo godt - og det gør det - give anledning til at stoppe op, og overveje vores måde at leve på. Som samfund, og som individer.

I skrivende stund er foråret ved at indfinde sig for alvor. Påskeliljerne blomstrer allerede, her et par uger før påske, og solen har fået magt. Det er godt at se, og at høre lærkerne under himlen i deres triumferende triller. »En lærke letted, og tusind fulgte, og straks var luften et væld af sang«. Den befrielsesglæde var det meningen, vi skulle have sunget om og holdt i hævd: Året 2020 var et minde-år, et år, hvor vi skulle mindes og markere både 100-året for Nordslesvigs indlemmelse i kongeriget og besættelsens afslutning. Men 2020 er i stedet ved at blive et katastrofe-år. Danmark er lukket ned, og vi har netop måttet aflyse alle gudstjenester i påsken, kirkens allervigtigste højtid. Nye idéer til at komme ud med budskabet pibler frem og vi lægger andagter ud på facebook med videre. Men det er ikke det samme som at samles, synge sammen og være sammen. Ved min indsættelse talte Andreas la Cour om, at det var præstens opgave at stoppe op. At have tid til at reflektere over den dagligdag, hvor de fleste har travlt - sådan som John Lennon engang tørt sagde: »Life 2


Livet er det, der foregår - her og nu. Og vi må spørge os selv, om vi er der, hvor det er vigtigst for os at være. Sammen med dem, der er vigtigst for os. Og har vi travlt med det, der er vigtigst? Hvis vi husker på, hvad vi svarede på de spørgsmål, også når hverdagen melder sig igen - så vil 2020 alligevel blive et år, der er værd at mindes, også for det gode. Inger Solveig Nissen

Sorggrupper for voksne Kerteminde Provsti Har du mistet et vigtigt menneske i dit liv og har du brug for at tale med andre om din sorg? Så er deltagelse i sorggruppe måske noget for dig. Formålet med gruppen er: • At møde andre i sorg • At tale om din afdøde pårørende og den betydning vedkommende har haft • At få støtte i dit personlige sorgarbejde Sorg har mange udtryk, og der er plads i dette rum til alle de skikkelser, sorgen kan tage, når vi har mistet. Sorggruppen ledes af to sognepræster med erfaring i at tale med personer i sorg. Gruppe består af 3-8 mennesker, og alle i gruppen møder samtalen med respekt og fortrolighed. Gruppen mødes ca. hver 14. dag i et forløb på 6 gange. Sted: Konfirmandstuen ved Munkebo Kirke, Fjordvej 80 i Munkebo. Tilbuddet er gratis og åbent for alle. Hvis dette har din interesse, er du velkommen til at kontakte os og høre nærmere: Louise Rosenberg Ravn, Sognepræst i Marslev-Birkende, tlf. 24 90 08 86, mail: lrr@km.dk eller Iben Bager Sjødahl, Sognepræst i Munkebo, tlf. 41 11 05 66, mail: ibs@km.dk

Menighedsrådsmøder 24. juni kl. 19.00

Konfirmandstuen, Rynkeby Præstegård.

Juli:

Ingen.

18. august kl. 19.00

Hospitalet, Revninge Kirke.

3


Program for caféen

Juni, juli og august 2020

På grund af Coronavirus er Caféen lukket i juni måned. Så der åbnes igen fredag den 7. august kl. 13.30.

Fredag den 21. august kl. 13.30 Caféen holder lukket. Caféen har åbent fra kl. 13.30 - 15.30 i Præstegårdens konfirmandstue. Kaffe, te og brød koster 25 kr. Alle er velkomne!

Juli måned holder cafeen ferielukket. Fredag den 7. august kl. 13.30 Virksomheder i Nyborg gennem tiderne. Billedforedrag ved Jørgen Havshøj.

Arrangementer i caféen afholdes under forudsætning af udmeldning om forsamlinger fra Statsministeriet/Kirkeministeriet.

Onsdag den 19. august kl. 14.00 Seniorgudstjeneste med underholdning i kirken. I samarbejde med menighedsrådet.

Venlig hilsen Tove (tlf. 21 63 25 82) Karen (tlf. 29 40 83 15) Henny (tlf. 26 23 43 05)

Konfirmationsindskrivning Torsdag den 20. august kl. 19.30 ved konfirmandstuen ved Rynkeby præstegård. Denne aften inviteres kommende konfirmander samt forældre, og der vil der være mulighed for at indskrive sig til konfirmation i Rynkeby og Revninge kirker i foråret 2021 samt forskellig information derom. Kaffe, the og sodavand vil der være. Medbring kopi af dåbsattest. Konfirmation i Rynkeby 2021: 25. april Konfirmation i Revninge 2021: 30. april

U

D

T SA

Sogneturen

På grund af COVID-19 har vi udsat sogneturen til næste år 2021. Har man spørgsmål kan Kirsten Berthel kontaktes på tlf. 30131084.

4


Sommermøde for Seniorer Onsdag den 19. august kl. 14.00 i Rynkeby Kirke Sognepræst Andreas la Cour, Menighedsrådet og Caféen inviterer til sommermøde. Andreas la Cour vil holde en kort gudstjeneste, hvor PopSalmer trioen, Anitta Soliz, Janne Wind og Thomas Nikolajsen vil medvirke. Derefter serveres der kaffe/te og kage i Hardenbergs kapel, efter kaffen vil PopSalmer trioen underholde med salmer på nye melodier. Siden 2013 har den fynske komponist, korleder og sanger Janne Wind fornyet vores kendte og elskede sang- og salmetradition ved at lave nye melodier i mere nutidigt tonesprog til tekster af blandt andet Ingemann og Grundtvig. Projektet PopSalmer vækker opsigt og både skeptisk forargelse og stor begejstring. Må man pille ved de gamle traditioner? Eller er det netop sådanne tiltag, der binder bro mellem tradition og fremtidens fællessang? Til først Musikgudstjeneste onsdag d. 19. august i Rynkeby Kirke og siden til den efterfølgende kirkekaffe, får I blandt andet mulighed for at høre de nye swingende og pop-inspirerede melodier fremført af PopSalmer trio med Anitta Soliz, (sopran), Janne Wind (alt og klaver), og Thomas Nikolajsen (tenor og saxofon) og selv danne jer en mening om konceptet. Der er fri entré! Alle er meget velkomne til en hyggelig eftermiddag.

5


Rynkeby Sogns Lokalhistoriske Arkiv

I 1880 etablerede mekaniker Anders Jensen et maskinværksted i Rynkeby på adressen Rynkeby Bygade 67. På billedet ses han med korslagte arme sammen med to døtre og fire ansatte. Til venstre ses tre små tærskemaskiner og bagved en halmryster - nogle af de redskaber han lavede til landbruget.

hjul til sin barnevogn. Ingen opgave var for stor - og ingen for lille. Henriksen døde i 1956 hvorefter han søn Erik Henriksen overtog værkstedet og drev det til det lukkede i 1980erne.

I 1914 solgte han værkstedet til den unge og fingersnilde maskinbygger Henrik Christian Henriksen. Han udviklede og byggede små maskiner til de lokale landbrugere. Han opstillede også vandpumper på gårdene, sleb økser og leverede skruer, beslag og andet småt jerngods på bestilling. Samtidig fungerede han også som VVS-mand og han leverede stykgods til områdets byggerier og de lokale bygmestre. Man kunne også få slebet sin saks hos Henriksen eller få lavet et ødelagt

Maskinværkstedet blev i 2001 erhvervet af Frilandsmuseets venner og flyttet til Lyngby, hvor det åbnede i Andelsbyen 2007. Rynkeby Sogns Lokalhistoriske Arkiv 6


Kirkelige handlinger

Kirkelig vejviser

RYNKEBY KIRKE Døbte 26.01.20 Alberte Broe Vilmand

Sognepræst (kbf.) Andreas la Cour Rynkeby Bygade 45 · 5350 Rynkeby Tlf. 6539 1098 · apd@km.dk Mandag fridag

Begravede/bisatte 06.03.20 Edel Kristine Andersen

Sognepræst Arendse Wulff-Jørgensen Kirkestræde 1 · Rønninge · 5550 Langeskov Tlf. 2119 2028 · arw@km.dk Mandag fridag

REVNINGE KIRKE Døbte Ingen

Kordegn - kirkekontor Charlotte Bülow Fjordvej 66 · 5330 Munkebo Tlf. 6597 6771 · chbl@km.dk

Begravede/bisatte 11.02.20 Hans Ove Kristian Hansen

Kirkegårdene Graver Anne Jensen. Gravermedhjælper Lars Nygaard Kirkevej 8 · 5350 Rynkeby Tlf. 6539 1860 · rynkebyrevningekirkegaarde@dbmail.dk Mandag fridag

Kirkebil Munkebo Taxi, tlf. 6597 4310. Bestilling skal finde sted senest kl. 14.00 fredagen før den søndag, man ønsker kørsel.

Musik Organist: Camilla Sibani Tlf. 5051 0141 · camilla.sibani@gmail.com Mandag fridag

Kirkeblad

Kirkesanger: John N. Jensen og Natalia Berthelsen

Stof kan sendes til redaktionen på mail: anne@offersen.com Deadline for september, oktober og november nummer: 23. juni 2020.

Menighedsråd Formand Anne Nørgaard-Offersen Tlf. 6532 3825/ 2396 3825 · anne@offersen.com

Indsamlinger

Næstformand Else Kristensen Tlf. 5055 1836 · nykr@godmail.dk Kontaktperson Kirsten Berthel Tlf. 3013 1084 · kirstenb1@stofanet.dk

I Rynkeby og Revninge kirker samler vi ind til jul, påske, pinse og høst.

Kasserer Søren Monk Andersen Tlf. 6172 1105 · monk@teknik.dk

Ved fastelavnsgudstjenesten blev der indsamlet 506,50 kr. som sendes videre til Jysk Børneforsorg/Fredehjem.

Kirkeværge Niels Koefoed Tlf. 6539 1718/5093 4020 · nkoefoed05@gmail.com

Tak for enhver gave!

Peder Høite Hansen · tlf. 6532 1387 · peder.revninge@gmail.com Kirke/kirkegårdsudvalg Kirsten Berthel Peder Høite Hansen

Se sognenes nye hjemmeside på: www.rynkeby-revninge.dk

7


ID-nr.: 46879

177

Gudstjenesteliste

*Kirkekaffe

JUNI 1. juni

7. juni 14. juni

2. pinsedag

Rønninge

kl. 14.00

Kristian og Andreas

Trinitatis

Revninge

kl. 10.30*

Kristian Mejrup

1. s. e. trin.

Rynkeby

kl. 09.00

Andreas la Cour

21. juni

2. s. e. trin.

Revninge

kl. 09.00

Andreas la Cour

28. juni

3. s. e. trin.

Rynkeby

kl. 10.30*

Kristian Mejrup

5. juli

4. s. e. trin.

Revninge

kl. 10.30*

Andreas la Cour

12. juli

5. s. e. trin.

Rynkeby

kl. 09.00

Andreas la Cour

19. juli

6. s. e. trin.

Revninge

kl. 09.00

Kristian Mejrup

26. juli

7. s. e. trin.

Rynkeby

kl. 10.30*

Kristian Mejrup

2. august

8. s. e. trin.

Revninge

kl. 10.30

Knud Erik Kristensen

9. august

9. s. e. trin.

Rynkeby

kl. 09.00

Andreas la Cour

16. august

10. s. e. trin.

Revninge

kl. 09.00

Andreas la Cour

23. august

11. s. e. trin.

Rynkeby

kl. 10.30*

Kristian Mejrup

30. august

12. s. e. trin.

Revninge

kl. 10.30*

Kristian Mejrup

JULI

DALSBO 9. juni kl. 14.30, (juli = ferietid) Seniorgudstjeneste d. 19. august

Videbæk Bogtrykkeri A·S

AUGUST


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.