Kirken - Nykøbing Falster Sogn - Nr. 2 - 2024

Page 1

95 . Å RG A NG

KIRKEN

NYKØBING FALSTER SOGN

Spaghettigudstjeneste

Pilgrimsvandring på Horreby Lyng

Babysalmesang

MARTS · APRIL · MAJ · 2024


SYNG MED! Mon ikke en del vil synge med på Kaj Munks klas­ siker om den blå anemone her i begyndelsen af marts? En sang om håb, om udlændighed, om længsel – ja, om så mange andre ting, for det er hvad poesien kan: Den åbner rum for fortolkning og identifikation, og kan – når den er god – tale til mennesker i en anden tid og et andet sted. Når me­ lodien er god, så når sangen længere, og kan gen­ nem tonernes poesi tale til os, selv når vi måske ik­ ke lige kan gribe ordene. Jeg elsker at synge, og allerbedst er det at synge sammen. Jeg elsker at være sammen om sange om årstiden og fædrelandet, om kærligheden, fælles­ skabet og troen. For der er det, at det alt sammen bliver større, når det er noget, vi deler sammen. Det bliver større, når vi finder den fælles rytme og hjer­ terne slår i takt. Der sker noget med fællesskabet, når vi synger sammen, og derfor har man sunget sammen i de fleste fællesskaber i hvert fald før i tiden: Ved skole­ dagens start, til familiefester, møder og gudstjene­ ster og inden man gik i krig. ’Der er et yndigt land’ lyder stadig inden en landskamp. Men fællessangen har i de seneste generationer haft trange kår, hvilket vel også blev tydeligt, da Danmark igen begyndte at synge sammen under coronaen (tak for initiativet,

2

DR!) For ikke kun stemmerne var utrænede. Fami­ lien Danmarks repertoire bestod tilsyneladende mest af 80’er hits og julekalendersange. Intet ondt sagt om nogen af delene, men der gemmer sig så meget mere nyt og gammelt guld i for eksempel højskolesangbogen og salmebogen. Guld som flere og flere heldigvis søger igen at få glæde af. I kirkerne har vi alle årene holdt fast i fællessangen. Her synger vi spritnyt, de seriøse klassikere, nemlig dem som vores forfædre sang for 500 år siden og alt det midt imellem. Men jeg ville ønske at flere ville tage og få del i sangen også her. Derfor vil jeg invi­ tere dig til gudstjeneste, til sangaften, tirsdagscafé og åbent hus om torsdagen. Her synger vi sammen og hjerterne slår i takt. Kommer du her allerede, så invitér din nabo eller ven med! Og kan du ikke få nok af sangen, så syng i kor! Vi har korskole, børnekor, pigekor, kirkekor og kon­ certkor, og i januar åbnedes i Klosterfløjen Sang­ kraft Guldborgsund, der ønsker at fremme fælles­ sangen. Så kom og syng med og hold liv i sangskatten, så også kommende generationer kan synge om håb og længsel og om blå anemoner den første dag i marts. Sognepræst Bjørn Krohn


SOGNENYT KIRKEGÅRDEN Der er kommet nye vedtægter for kirkegården. De opdaterede vedtægter kan læses på vores hjemmeside www.nykfsogn.dk

Ny formand for kirkegårdsudvalget Jørgen Jørgensen er blevet valgt som ny formand for kirkegårdsudvalget.

Ny regnskabsfører Gerda Lavrens er vores nye regnskabsfører. Hun er ansat i et barselsvikariat.

MEN IGHEDSPLEJEN UD OG SE MED MENIGHEDSPLEJEN

Torsdag den 30. maj kører vi på tur ud i det blå. En spændende oplevelse og traditionelt kaffebord er indholdet. Du skal være klar ca. kl. 13.00, hvor en privatbil afhenter dig på din adresse. Tilbuddet er gratis og for dem, der ikke kan komme så meget ud med busture eller andet, så tilmeld dig i en af caféerne eller på telefon 20 45 11 04 senest mandag den 27. maj. På menighedsplejens vegne Agnete Jørgensen og Ragna Lollike

ÅRSMØDE

Menighedsplejens årsmøde finder sted søndag den 26. maj 2024 i forlængelse af gudstjenesten kl. 10.00 i Nordre Kirke. 3


LINDESKOVKIRKEN

TO AFTNER MED BIBELUNDERVISN ING I RUTHS BOG Tirsdag den 9. april og onsdag den 10. april kl. 19.00

SPAGHETTIGUDSTJENESTE Den første tirsdag i måneden holder vi spa­ ghettigudstjeneste i Lindeskovkirken. Det er en kort og børnevenlig gudstjeneste, som Erik Christophersen og Bjørn Krohn står for. Efter gudstjenesten er der fællesspisning, som koster 20 kr. for voksne, mens børn spiser gratis. Vel mødt til store og små den 5. marts, 2. april, 7. maj og 4. juni.

MENIGHEDSFÆLLESSKABETS PROGRAM

I Guds hænder – når ulykken rammer! Ruths Bog kap. 1. I Guds hænder – når vi skal finde en ny vej! Ruths Bog kap. 2. I Guds hænder – når livet kræver mod til at handle! Ruths Bog kap. 3. I Guds hænder – når solen skinner og livet lykkes! Ruths Bog kap. 4. v/ Niels Jørn Fogh, rejsepræst i Evangelisk Lu­ thersk Netværk. Niels Jørn Fogh ser bogen som en lille kostbar perle, som hjælper os med at bevare håbet, når ulykkerne rammer.

Søndag den 17. marts – efter gudstjenesten: Forårstur til Ålholm, Nysted, med medbragt madpakke. Ole Bjørn Larsen er guide. Skærtorsdag den 28. marts, kl. 17.00: Påskemåltid efter gudstjenesten Søndag den 21. april – efter gudstjenesten: Visionsmøde Drøftelse af aktiviteter og nye visioner. Søndag den 26. maj – efter gudstjenesten: Venskabscafeen inviterer på udflugt 4

ØKUMEN ISK 2. PINSEDAG Traditionen tro holder vi fælleskirkelig gudstjeneste i Lindeskovkirken 2. Pinsedag den 20. maj kl. 11.00. Ved gudstjenesten deltager repræsentanter fra de Katolske og Apostolske kirker, Adventistkirken og Folkekirken i Nykøbing. F. Alle er velkomne!


PÅSKEMÅLTID

STORE BEDEDAG ER IKKE AFSKAFFET Vi har meget vel ikke fri på Store Bededag, men dagen findes nu stadig i den kirkelige kalender, og mon ikke traditionen med varme hveder vil leve videre? Det vil den i hvert fald Store Bededags aften den 25. april kl. 19.30, hvor vi i Lindeskovkirken inviterer ind til en meditativ gudstjeneste efterfulgt af varme hveder. Velkommen til Store hvededag!

EFTERM IDDAGSKONCERT Vel mødt til eftermiddagskoncert i Linde­ skov­kirken torsdag den 21. marts kl. 14.00. Hvor foråret bliver sun­ get ind af den dygtige sanger Stine Nygaard Bergqvist, som er en me­ get rutineret sanger med mange års erfaring. I dag synger Stine bl.a. andet i Cantemus Ko­ ret, Klosterkirkens Kor og er Kirkesanger i Kar­ rebæk Kirke. Det bliver en eftermiddag i forårets tegn, hvor Stine bl.a. vil synge nogle af de bedste sange fra Højskolesangbogen og Kirkesangbogen. Li­ geledes vil der også være fællessange, så alle kan få mulighed for at synge med. Ved flyglet sidder kirkens egen organist Rikke Juul Morild. Efter koncerten er der kaffe/the og kage. Der er fri entre til koncerten.

Traditionen tro holder vi påskemåltid i Lin­ deskovkirken efter den liturgiske gudstjeneste Skærtorsdags aften. Påskemåltidet koster 75 kr. for voksne og til­ melding skal finde sted til kirketjener Bettina Gade eller til sognepræst Bjørn Krohn, senest ved gudstjenesten den 24. marts.

PÅSKEGUDSTJENESTE FOR ÆLDRE Tirsdag den 26. marts inviterer vi til påske­ gudstjeneste for ældre med efterflg. kaffebord.

RAINBOW GOSPEL Stærk og smuk korklang kan opleves onsdag den 1. maj kl. 19.00, når Rainbow Gospel Kor gæster Lindeskovkirken med deres sang­ glæde. Der vil blive mulighed for at høre go­ spel kormusik med stor inspiration fra nuti­ dig amerikansk gospel blandet med traditio­ nelle spirituals. Rainbow Gospel kor består af omkring 65 sangere, som er kendt for deres smittende glæde, som de udstråler gennem deres sang. Vel mødt til en sangglad gospelkoncert. Der skal hentes gratis billetter til koncerten på kirkekontoret fra den 2. april til den 26. april. Dørene åbnes 1/2 time før koncerten.

5


KOR I SOGNET

HAR DU LYST TIL AT SYNGE, SÅ KOM OG VÆR MED Det er ganske gratis at være med, tilmelding sker til Rikke Juul Morild tlf. 24 75 21 85 eller på mail: rjm@nykfsogn.dk

6

BABYSALMESANG

KORSKOLEN

For babyer 0-12 mdr.

For børn, der går i 0. klasse

Vi synger onsdage i de lige uger kl. 10.30 i Klosterfløjen, Klosterkirken, Kirkeplad­ sen 1, 4800 Nykøbing F.

Vi mødes hver tirsdag kl. 15.45-16.45 i Lindeskovkirken, Grønsundsvej 32, 4800 Nykøbing F.

BØRNEKORET

PIGEKORET

For børn, der går i 1.-4. klasse

For børn og unge, der går i 5. klasse - ?

Vi synger hver onsdag kl. 15.30-16.30 i Klosterfløjen, Klosterkirken, Kirkeplad­ sen 1, 4800 Nykøbing F.

Vi synger om onsdagen kl. 16.00-17.30 i Klosterfløjen, Klosterkirken, Kirkeplad­ sen 1, 4800 Nykøbing F.


Riv ud o

gg

DET SKER

em

GUDSTJENESTER PÅ PLEJECENTRENE Østerbrocentret (Oasen): Den 30. april og 21. maj kl. 13.30 ved Bjørn Krohn. Sømarken: Den 20. marts i Nordre Kirke kl. 13.30. Den 24. april og 22. maj på Sømarken kl. 14.00 ved Lill Arendt Hemmingsen. Bakkehuset: Den 20. marts i Nordre Kirke sammen med Sømarken ved Lill Arendt Hemmingsen. Den 17. april ved Kirsten Hartvig Munk og den 15. maj ved Lill Arendt Hemmingsen kl. 13.30.

LØRDAGSDÅB Lørrdag den 2. marts kl. 10.30 + evt. 12.00 i Nordre Kirke – LH Lørdag den 30. marts kl. 10.30 i Klosterkirken – LH Lørdag den 4. maj kl. 10.30 + evt. 12.00 i Klosterkirken – PS Lørdag den 1. juni kl. 10.30 + evt. 12.00 i Klosterkirken – KM

PILGRIMSVANDRING I HORREBY LYNG Lørdag den 4. maj vil der være en ca. 5 km lang pilgrimsvandring i Horreby Lyng med sygehuspræst Birthe Friis og sognepræst Tom Friis. Vi mødes på parkeringspladsen ved indgangen til højmosen kl. 11.00. Horreby Lyng er Falsters eneste højmose og Østdanmarks største højmose. Forhåbentlig hører vi både fuglekvidder og frøernes kvækken, mens vi vandrer rundt på Lyngen og har en »Gudstjeneste med ben på.« Kan du ikke gå så langt, kan du stå af undervejs, hvorefter vi mødes til sidst ved »Naturrum­ met«. Her spiser vi vores madpakker, så tag vand og madpakke med. Vi serverer kaffe, the og lidt sødt!

DET HVIDE KOR PÅ NYKØBING F. SYGEHUS Nykøbing F. sygehuskor »Det Hvide Kor« har i mange år spredt glæde, trøst og livsmod på Nykøbing F. Sygehus. Onsdag den 6. marts kl. 15.00 synger de for patienter og pårørende på Børneafdelingen. Onsdag den 20. marts kl. 15.00 synger de for patienter og pårørende på Afsnit for hjerte- og karsygdomme. Skærtorsdag er de rundt på sygehuset med sy­ gehuspræsten og synger Påske- og forårssange kl. 14.30, 15.00 og 15.30.

KREATIV WORKSHOP I efteråret havde vi succes med at afholde nog­ le kreative workshops, hvor både det åndelige og det kreative var i centrum. Vi var en lille gruppe, med ret forskellige tilgange og erfarin­ ger. Dette vil vi gerne gentage i foråret, dato­ erne er ikke lagt fast endnu, men kunne du være nysgerrig på at høre mere, kan du kontakte kirke og kulturmed­ arbejder Erik Christopher­ sen på mail: ec@nykfsogn.dk

7

!


DAG KIRKEÅRET MARTS 3. 3. s. i fasten 5. 10. Midfaste 13. 17. Mariæ Beb. 19. 20. 23. 24. Palmesøndag 26. 28.

KLOSTERKIRKEN

LINDESKOVKIRKEN

NORDRE KIRKE

10.00 PS (12.00 dåb)

10.00 BK 17.30 EC + BK Ingen

10.00 LH

10.00 JEN 17.15 JEN & EC Interaktiv gudstj. 10.00 PS (12.00 dåb) 10.00 BK 08.05 JEN Økumenisk påskegudstj. 17.15 PS Stillegudstjeneste 10.00 BK Konfirmation 10.00 JEN 10.00 BK 13.30 BK Gudstjeneste for ældre Skærtorsdag 17.00 PS & JEN Skærtorsdags­ 17.00 BK Med efter­ gudstjeneste med fællesspisning følgende påskemåltid Langfredag 10.00 JEN Liturgisk gudstjeneste 10.00 BK Påskedag 10.00 PS 10.00 BK

29. 31. APRIL 1. 2. Påskedag 10.00 JEN 2. 7. 1. s. e. påske 10.00 PS (12.00 dåb) 13. 09.30 DH Konfirmation 11.30 DH Konfirmation 14. 10.00 KM Konfirmation 17. 17.15 JEN & EC Interaktiv gudstj. 20. 10.00 PS Konfirmation 12.00 PS Konfirmation 21. 10.00 JEN (12.00 dåb) 25. St. Bededags- 17.15 PS Stillegudstjeneste aften Efterfølgende hveder/te/kaffe 28. 4. s. e. påske 10.00 JEN Konfirmation MAJ 5. 5. s. e. påske 10.00 JEN Konfirmation 7. 9. Kr. Himmelf. 10.00 JEN 12. 6. s e påske 10.00 PS 15. 17.15 BF Kristuskransmeditation 19. Pinsedag 10.00 PS 20. 2. pinsedag 10.00 JEN 22. 17.15 JEN & EC Interaktiv gudstj. 26. Trinitatis 10.00 JEN (12.00 dåb) 29. 17.15 PS Stillegudstjeneste JUNI 2. 1. s. e. trin. 10.00 PS

10.00 BF 10.00 LH

10.00 LH 10.00 KM 10.00 LH 10.00 KM

10.00 BK 17.30 EC + BK 10.00 BK

10.00 LH

Ingen

10.00 LH

10.00 BK 19.30 BK Varme hveder bagefter Ingen

10.00 BF

10.00 BK 17.30 EC + BK 10.00 BK 10.00 KM

10.00 LH

10.00 BK 11.00 Økumenisk

10.00 LH 10.00 LH

10.00 BK

10.00 KM

10.00 BK

10.00 LH

10.00 LH

10.00 KM

10.00 LH 10.00 BF

Det er en god idé at tjekke på vores hjemmeside, hvis der skulle være ændringer. www.nykfsogn.dk For medlemmer, indenfor sognets grænser, som ikke er i stand til at tage offentlige transportmidler, kan kirketaxa bestilles på tlf. 70 25 25 25 senest dagen før – det koster 20 kr. t/r 8

LH = Lill A. Hemmingsen · PS = Poul Steenberg · EC = Erik Christophersen · DH = Dorte Hedegaard

BF = Birthe Friis · BK = Bjørn Krohn · JEN = Jannie E. Nielsen · KM = Kirsten Hartvig Munk

GUDSTJENESTER


DET SKER I SOGNET MARTS

APRIL

Tirsdag den 5. marts kl. 16.00: Sangaften i Nordre Kirke

Tirsdag den 2. april kl. 16.00: Sangaften i Nordre Kirke

Onsdag den 6. marts kl. 17.15: Aftensang og filmstudiekreds i Klosterkirken

Onsdag den 3. april kl. 17.15: Aftensang og filmstudiekreds i Klosterkirken

Lørdag den 9. marts kl. 14.00: Koncert med The Gospel Train i Klosterkirken

Tirsdag den 9. april kl. 19.00: Bibelundervisning »Ruths bog« del 1 i Lindeskovkirken

Onsdag den 13. marts kl. 17.15: Interaktiv gudstjeneste i Klosterkirken

Onsdag den 10. april kl. 19.00: Bibelundervisning »Ruths bog« del 2 i Lindeskovkirken

Søndag den 17. marts kl. 11.30: Arrangement med menighedsfællesskabet i Lindeskovkirken Torsdag den 21. marts kl. 14.00: Eftermiddagskoncert i Lindeskovkirken Torsdag den 28. marts kl. 17.00: Arrangement med menighedsfællesskabet i Lindeskovkirken Torsdag den 28. marts kl. 17.00: Gudstjeneste med »agapemåltid« i Klosterkirken

Onsdag den 17. april kl. 17.15: Interaktiv gudstjeneste i Klosterkirken Søndag den 21. april kl. 11.30: Arrangement med menighedsfællesskabet i Lindeskovkirken Torsdag den 25. april kl. 17.15: Stillegudstjeneste og storebededag i Klosterkirken Torsdag den 25. april kl. 19.30: Storebededag i Lindeskovkirken

Fredag den 29. marts kl. 10.00: Roskildepassionen i Klosterkirken Der er café i Klosterkirken alle tirsdage kl. 9.30 Der er åbent hus i Lindeskovkirken alle torsdage kl. 14.00-16.00 Der er strikkecafé i Nordresalen onsdag i lige uger kl. 14.00-16.00

9


DET SKER I SOGNET MAJ

MAJ

Onsdag den 1. maj kl. 19.00: Koncert med Rainbow Gospel i Lindeskovkirken

Onsdag den 15. maj kl. 17.15: Kristuskrans meditation i Klosterkirken

Lørdag den 4. maj kl. 11.00: Pilgrimsvandring i Horreby Lyng Tirsdag den 7. maj kl. 16.00: Sangaften i Nordre Kirke Onsdag den 8. maj kl. 17.15: Aftensang og filmstudiekreds i Klosterkirken Søndag den 12. maj kl. 11.30: Besøg til Fuglsang kunstmuseum efter gudstjenesten i Nordre Kirke

Onsdag den 22. maj kl. 17.15: Interaktiv gudstjeneste i Klosterkirken Søndag den 26. maj kl. 11.30: Arrangement med menighedsfællesskabet i Lindeskovkirken Tirsdag den 28. maj kl. 19.00: Koncert med det Voxne kammerkor og Merete Bandak i Nordre Kirke Torsdag den 30. maj kl. 13.00: Udflugt med menighedsplejen

DER SKAL VÆRE VALG TIL MENIGHEDSRÅDET I DETTE EFTERÅR Orienteringsmøde om valget afholdes i hele landet tirsdag den 14. maj. I Nykøbing F. Sogn er det i Lindeskovkirkens lokaler kl. 19.00, hvor medlemmer i det nuværende menighedsråd over en kop kaffe og kage vil fortælle om arbejdet i rådet og i sognet. Nærmere indbydelse kommer ud i diverse medier, men sæt x i kalenderen ved denne aften. Valgudvalget

10


NORDRE KIRKE BESØG PÅ FUGLSANG KUNSTMUSEUM Søndag den 12. maj er der gudstjeneste i Nordre Kirke kl. 10.00 ved sygehuspræst Birthe Friis. Efter gudstjenesten er der en kop kaffe eller the i Våbenhuset. Derefter kan de, der har lyst, følges ud til Fuglsang Kunstmuseum. Vi betaler hver især entréen og nyder måske en kop chokolade i museums­ caféen efter udstillingen. Vi skal se den spændende udstilling »Som brødre. Venskab og konflikt i guldalderen«. Der handler om guldaldermalernes fællesskaber, deres rivalisering og konkurrencen om anerkendelse i et lille kunstmiljø i første halvdel af 1800-tallet. Wilhelm Bendz: ’Et tobaksselskab’ (udsnit) 1827-28. Ny Carlsberg Glyptotek. Foto: Lennart Larsen

KONCERT MED DET VOXNE KAMMERKOR OG MERETE BANDAK ’’ DE FIRE SALME-ÅRSTIDER’’ Tirsdag den 28. maj kl. 19.00 i Nordre Kirke Kom med på en tur gennem årstiderne med nye ord og nye salmetoner! Vi er så heldigt stillede på vore breddegrader at have tydeligt skiftende årstider. Vores forhold til naturen er grundlæggende for os, og derfor spiller naturen og årstidernes skiften også en rolle i den danske salmeskat. Denne koncert vil bestå af nye salmer af Merete Bandak, som gennem mere end tyve år har skrevet salmer i et nutidigt og ligefremt sprog. Komponisterne er kendt for deres bidrag til sangen i Danmark i disse år – Torsten Borbye Nielsen, Phillip Faber, med flere. Det voxne Kammerkor består af otte sangere og deres korleder Lena Maaløe, alle fra Lolland og Falster. Ved koncerten vil Merete Bandak introducere koncertens fire afdelinger. 11


NORDRE KIRKE KONFIRMANDER LAVER KUNST I NORDRE KIRKE Igen i år kan vi glæde os til, at konfirmander­ ne i Nordre Kirke laver en alterudsmykning. Temaet for kunstværket er opstandelsen, med udgangspunkt i påskeevangeliet, som man vil kunne skimte teksten til i værket. Kunstværket bliver til i samarbejde med Kul­ turfabrikken, hvor kunstner og billedkunst­ lærer Katrine Engman står for projektet.

STRIKKECAFÉ

SYNG MED !

Tag pindene med, vi har garn og godt humør. Hver anden onsdag. Vi glæder os til at se dig i Nordresalen i lige uger fra kl. 14.00-16.00.

Vi mødes til sang med både nye og gamle toner i Nordresalen kl. 16.00-18.00 den 5. marts, den 2. april og den 7. maj.

SORGGRUPPE FOR UNGE I ALDEREN CA. 1 5-25 ÅR Hvis du mister et familiemedlem eller en af dine nære rammes af kritisk sygdom, forandrer dit liv sig, og det vil påvirke din dagligdag i lang tid. Du kan dele dine tanker og følelser med andre unge i sorggruppen. Vi mødes tirs­ dage i Maribo en gang om måneden fra 17.00-19.00. Tilmelding sker til studenterpræst AnneMarie Nybo Mehlsen på amnm@km.dk eller på 40 23 00 91. Sognepræst Lill Arendt Hemmingsen fra Nykøbing F. deltager også. Det er gratis at deltage, og hvis du har spørgsmål eller kunne tænke dig at være med, så kontakt os. 12


KLOSTERKIRKEN I NTERAKTIV GUDSTJENESTE Onsdag den 13. marts, 17. april og 22. maj kl. 17.15 i Klosterkirken Interaktiv gudstjeneste er en hverdagsgudstjeneste. Her bliver bibelens og salmernes ord sat i spil i forhold til vores egne erfaringer og oplevelser med tro og tvivl. Der bliver rum til at veksle et par ord med sidemanden eller blot reflektere selv. Efter gudstjenesten er der mulighed for at forsætte snakken, over et par slices pizza. (Pris 20 kr.)

PÅSKEN Skærtorsdag den 28. marts holder vi guds­ tjeneste kl. 17.00 i Klosterkirken. Efterføl­ gende er der mulighed for at deltage i aftens­ måltidet i Klosterfløjen; for på den måde at »ihukomme« Jesu sidste måltid med sine di­ sciple. Vi holder altså ikke bare gudstjeneste sammen, men fortsætter i lighed med tidli­ gere år fællesskabet med et »agapemåltid«. Deltagelse koster 200 kroner. Tilmelding til kirkekontoret på 43 58 34 00 eller email post@nykfsogn.dk senest den 18. marts. Langfredag den 29. marts kl. 10.00 opføres Roskildepassionen, som er en opsætning af Johannesevangeliet. Roskildepassionen er æl­ dre end de verdenskendte passioner, som J. S. Bach har skrevet. Navnet hentyder til, at Ros­ kilde domkirke i mange år opførte denne dansksprogede passion. Jesu Kristi lidelseshi­ storie synges afbrudt af menighedens salme­ sang. Glem alt om »Jesus Christ Superstar« – her får du påskens musikalske oplevelse.

STILLEGUDSTJENESTE ST. BEDEDAGSAFTEN KRISTUSKRANSMEDITATION Onsdag den 15. maj kl. 17.15 i Klosterkirken vil der være Kristuskrans-meditationsguds­ tjeneste. Vi sidder i en kreds omkring døbe­ fonten. Sygehuspræst Bir­ the Friis og sogne­ præst Tom Friis le­ der gudstjenesten. Der vil være sang, refleksion og me­ ditation. Du kan låne en Kristuskrans til me­ ditationen i kirken.

Store Bededagsaften, torsdag den 25. april kl. 17.15 er der stillegudstjeneste i Kloster­ kirken ved Poul Stenberg. Den meditative gudstjeneste vil bestå af bibellæsning, fælles­ salmer, korindslag, lystænding og stilhed. Efter gudstjenesten serveres hveder, te og kaffe i Klosterfløjen.

13


KLOSTERKIRKEN STI LLEGUDSTJENESTE Onsdag den 20. marts, torsdag den 24. april og onsdag den 29. maj kl. 17.15 i Klosterkirken er der nadver­ gudstjeneste med tid til stilhed og bøn ved Poul Steenberg. Stillegudstjenesten indbyder til ro, nærvær og fordybelse. I løbet af guds­ tjenesten lytter vi til smuk musik, syn­ ger sammen med kirkens kor et par salmer og nogle enkle meditative san­ ge. Vi hører en tekst fra Bibelen efter­ fulgt af stilhed med plads til bøn og refleksion. Efter nadveren er der igen stilhed med rum til bøn, eftertanke og lystænding.

14

FILMSTUDIEKREDS Onsdagene den 6. marts, den 3. april og den 8. maj er der aftensang i Klosterkirken kl. 17.15: Her vil man finde fred efter en travl dag, eller måske træn­ ger man bare til den mulighed for eftertænksomhed, aftensangen kan skabe rum for. I forlængelse af af­ tensangen er der mulighed for at deltage i filmstu­ diekreds i Klosterfløjen. Vi skal se film, der rører, glæder og provokerer, film med indhold og stof til eftertanke. Vi begynder kl. 17.45 med lidt smørrebrød (pris 50 kr.) og samvær, inden vi sammen ser aftenens film. Hvis man ønsker at deltage i filmaftenen, skal man tilmelde sig til kontoret tlf. 43 58 34 00 eller på mail post@nykfsogn.dk senest kl. 12.00 mandagen før arrangementet.


ADRESSER ADRESSER PRÆSTER Sognepræst Poul Steenberg Tromnæsvej 8 Tlf. 24 24 50 16 - poust@km.dk Mandag fri Sygehuspræst Birthe Gunhild Friis Nr. Ørslev Bygade 12 Tlf. 29 47 06 33 - bf@km.dk Fredag fri Sognepræst Bjørn Krohn Folemarken 9 Tlf. 61 67 76 81 - bjok@km.dk Mandag fri Sognepræst Jannie Edelberg Nielsen Vestensborg Allé 47 Tlf. 54 85 04 73 - jenn@km.dk Mandag fri

KLOSTERKIRKEN Kirkepladsen 3 Kirketjener Dorthe Jørgensen Tlf. 24 61 49 88 - doj@nykfsogn.dk Organist Jan Ole Vanggaard Tlf. 61 22 17 73 jov@nykfsogn.dk

NORDRE KIRKE Stubbekøbingvej 105 Kirketjener Henning Madsen Tlf. 43 58 34 16 / 23 23 83 67 hma@nykfsogn.dk Organist Asger Balling Tlf. 54 85 03 84 ab@nykfsogn.dk

LINDESKOVKIRKEN

Sognepræst Lill Arendt Hemmingsen Klosterstræde 3 Tlf. 51 80 00 83 - liah@km.dk Mandag fri

Grønsundsvej 32

Sognepræst Kirsten Hartvig Munk Klosterstræde 3 Tlf. 51 19 80 86 - kihm@km.dk Mandag fri

Organist Rikke Juul Morild Tlf. 24 75 21 85 rjm@nykfsogn.dk

Kirketjener Bettina Gade Tlf. 54 85 09 87 / 29 62 61 96 abj@nykfsogn.dk

KIRKEKONTORER Klosterstræde 3, 4800 Nykøbing F. Kirke- og kirkegårdskontor Tlf. 43 58 34 00 post@nykfsogn.dk Mandag-fredag kl. 9-13

Daglig leder Thomas Carlsen Tlf. 23 35 81 79 tca@nykfsogn.dk Kordegnekontor Tlf. 43 58 34 00 nykoebingf.sogn@km.dk Mandag-fredag kl. 9-13 Kirkegårdsleder Kasper Olsgaard Nielsen Tlf. 30 61 48 54 kon@nykfsogn.dk Kordegn Ragna Lollike Tlf. 43 58 34 00 rl@km.dk Kirke- og kulturmedarbejder Erik Christophersen Tlf. 61 22 68 22 ec@nykfsogn.dk Menighedsrådet Formand Jørgen Jensen Tlf. 42 72 10 90 Menighedsplejen Kirsten Hartvig Munk Tlf. 51 19 80 86 kihm@km.dk

www.nykfsogn.dk Nykøbing Falster Sogn

Oplag: 600 stk. Sats og tryk: Videbæk Bogtrykkeri Tlf. 97 17 34 08

REDAKTION Hans Henrik Andersen (ansvarshavende redaktør), Britta Rose Kofoed Olsen, Birthe Friis, Jørgen Jørgensen og Alice Beinthin.

15


Sammen om sorgen

Kom med i en ny sorggruppe i Nykøbing F

STED:

Sorggruppen for voksne er et trygt rum, hvor vi sammen sætter ord på det, der fylder af tanker og følelser.

DATOER OG TID:

Vi taler om, hvad det vil sige at leve med sorg. Vi taler om kærlighed, accept, ensomhed, smerte, skyld og skam. Vi taler sikkert også om meget mere – og gerne det, du vil fortælle. Psykoterapeutstuderende Anette Zacho Laursen og Camille Henningsen leder gruppen sammen med sognepræst Lill Arendt Hemmingsen. Vi mødes seks torsdage i løbet af foråret.

Klosterstræde 3, Nykøbing F Torsdagene 14. marts, 21. marts, 4. april, 25. april, 16. maj og 6. juni kl. 16.00 – 18.00

Kontakt sognepræst Lill Arendt Hemmingsen, hvis du vil vide mere og tilmelde dig: liah@km.dk eller 51 80 00 83.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.