Nibe Vest kirkeblad - Nr. 1 - 2024

Page 1

KirkeBladet

Farstrup-Lundby-St. Ajstrup ❖  Sebber-Bislev-Ejdrup ❖  Nibe-Vokslev

Fra Sebber-BislevEjdrups sogneudflugt 2023

❖ April – Juli 2024 ❖
kirkebladet.nu

Hvad er forår for dig?

Måske føler du foråret som en ny begyndelse – naturen, der visker tavlen ren og begynder på en frisk efter en lang og kold vinter. Måske glæder du dig over dagene, der bare bliver længere og længere. Måske nyder du at komme i haven igen eller tage en tur på planteskolen efter nyt til krukkerne. Alt dét er forår for mig. Men forår er også påske, der på sin egen måde er en ny begyndelse og en tavle, der bliver

visket ren – med Langfredag, der slår en streg over det, vi forsømte, og Påskedag, der fortæller om håb og liv på trods. Og forår er spændte konfirmander, der bliver bekræftet i, at de ikke er alene om livet, men har Gud ved deres side – og Pinse, som blæser støvet af de gamle ord og gør dem nærværende for os, så vi forhåbentlig mærker, at alt det med Gud også er noget, der kommer os ved.

Forår og sommer er også tiden, hvor vi rykker udenfor – også i kirken; der er friluftsgudstjenester af forskellig slags, og små og store udflugter. Alt sammen åbne invitationer til enhver til at komme og være med. Håber, vi ses derude i foråret og sommeren…

Annemette Kamp Nielsen, sognepræst

Kirkebladet: Udgives af menighedsrådene

Redaktion: Annemette Kamp Nielsen, Anna Døssing Gunnertoft, Tine Junker Dalgaard, Annelise Skjerning Hejlskov, Anette Kørner Lomborg og Mette Bach Sloth.

Grafisk produktion: Videbæk Bogtrykkeri - Tlf. 97 17 11 22

Næste blad: Omdeles i uge 31

2

Påskens gudstjenester

Palmesøndag i Nibe Kirke

24. marts kl. 11.00 – Familiegudstjeneste

Påskeugen begynder med Jesus, der rider ind i Jerusalem på et æsel. Efter gudstjenesten kan man gå med over i sognegården og male på æg. Velkommen til både store og små!

Kirke- og kulturmedarbejde Mette Bach Sloth medvirker. Præst: Anette Kørner Lomborg.

Skærtorsdag i Nibe Kirke

28. marts kl. 16.00 – Musikgudstjeneste m. spisning

Centralt denne dag er nadvermåltidet, og vi skal høre om fodvaskning og tjenersind.

Efter gudstjenesten er der spisning i sognegården.

Tilmelding til spisning senest 21. marts på kirkens hjemmeside www.nibekirke.dk eller kirkekontoret på 98 35 14 63 (hverdage kl. 9.00-12.30).

Nibe Kirkes kammerkor medvirker.

Præst: Tine Junker Dalgaard.

Langfredag i Vokslev Kirke

29. marts kl. 11.00

Gudstjeneste på kirkeårets alvorligste dag, hvor omdrejningspunktet er betydningen af Jesu lidelse og død. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe.

Præst: Tine Junker Dalgaard

Påskedag i Vokslev og Nibe Kirke

31. marts kl. 9.30 og 11.00 – Festgudstjeneste Kristus er opstanden! Påskedag er derfor kirkens største festdag, og vi fejrer det med en festgudstjeneste.

Trompetist Rúni Hentze medvirker. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe.

Provst: Anna Døssing Gunnertoft.

Anden påskedag i Nibe Kirke

1. april kl. 9.30 – Højmesse Temaet er mødet med den opstandne Jesus Kristus. Præst: Anette Kørner Lomborg.

❖ NIBE - VOKSLEV ❖
3

Klassisk MGK holder koncert i Nibe Kirke

Klassisk MGK bestående af talentfulde unge musikere fra Aalborg Kulturskole spiller klassisk musik som en fejring af talent, lidenskab og den magi, som musik kan skabe.

Denne unikke begivenhed forener det sublime i klassisk musik med den storslåede akustik og den åndelige ro, som kirken tilbyder.

Koncerten i Nibe Kirke repræsenterer ikke blot en fejring af musik, men også en forening af fortidens storhed og nutidens talent.

Det er en aften, hvor tradition møder innovation, og hvor publikum inviteres til at fordybe sig i den fortryllende verden af klassisk musik.

Tredobbelt korkoncert i Nibe Kirke

DET SKER

Lørdag

13. april

kl. 16.00

De tre kor, Østjysk H/K kor, MAS-koret og FlipDuBar' har i de senere år sat hinanden stævne en gang årligt, og denne lørdag foregår kortræffet i Nibe-Vokslev Sognegård. Dagen rundes af med en fælleskoncert i Nibe Kirke. Koncerten byder på et blandet repertoire, da de tre medvirkende kor synger en afdeling hver, og til sidst synger de et antal satser sammen.

Østjysk H/K Kor er fra Aarhus og har ca. 35 medlemmer. Koret ledes af Christian Trollegaard Lorentzen og synger et repertoire af folkelig, rytmisk og klassisk musik.

DET SKER

Torsdag

11. april

kl. 19.00

MAS-kor er fra Sæby og har ca. 30 medlemmer. Koret ledes af Jette Sørensen, og repertoiret er rytmisk og folkeligt. FlipDuBar' er fra Aalborg og består af ca. 20 sangere. Ole Sloth har været leder af koret siden 1992, og repertoiret er udelukkende rytmisk musik. Der er gratis adgang til koncerten.

-
NIBE
VOKSLEV
Østjysk HK-Kor MAS-kor FlipDuBar’
4
Klassisk MGK

❖ NIBE - VOKSLEV ❖

Offentlig orienteringsmøde

Tirsdag 14. maj kl. 19.00 i Nibe Vokslev sognegård, Kirkestræde 6, Nibe.

I anledning af at der er valg til menighedsråd i efteråret 2024, er der mulighed for denne aften at blive klogere på, hvad menighedsrådet er, hvordan valget foregår og hvordan man stiller op.

DET SKER

Tirsdag

14. maj

kl. 19.00

Forårskoncert i Nibe Kirke

DET SKER

Onsdag 15. maj

kl. 19.00

Udstilling med strikkede og hæklede brudekjoler

Lørdag 8. juni kl. 10.00-14.00 i sognegården

I forbindelse med den internationale strikkedag og strikkearrangement i Nibe bymidte udstiller vi i år strikkede og hæklede brudekjoler. Her kan man både se og høre om kjolernes spændende historie. Som optakt til strikkedagen laver Tine Junker Dalgaard, Pia Søgaard Hansen og Mette Bach Sloth strikkeandagt torsdag 30. maj i Nibe Kirke kl. 17.00. Her må man meget gerne medbringe sit hækle- eller strikketøj.

DET SKER

Torsdag

13. juni

kl. 19.00 i

Sognegården

Dialogkoncert med

Michael Vesterskov

»I ’Sådan En Dag Er Det Svært At Holde Humøret Nede’ fortæller jeg om min rejse tilbage til livet og de tanker, jeg siden har gjort mig, og hvad der bragte mig tilbage til troen på kristendommen«, siger Michael Vesterskov, som samtidig vil synge og spille nogle af sine egne kompositioner, som Niels Hausgaard kalder insisterende ærlige og ægte.

5

RYTMISKE GUDSTJENESTER

Aftenen før store bededag

Torsdag 25. april kl. 19.00 markeres store bededag i Vokslev Kirke med en smuk musikgudstjeneste med tid til bøn og eftertanke. Ordene er som altid med udgangspunkt i Bibelen. Musikken er rolig, rytmisk og inspireret af den verden, der er omkring os og kirken.

Efter gudstjenesten inviteres alle til kaffe og varme hveder.

Medvirkende: provst Anna Døssing Gunnertoft, sanger og guitarist Jess Nøhr Klemmensen, sanger Katrina Olsen og organist Carsten Ullits.

DET SKER

Torsdag

25. april

kl. 19.00

Kristi himmelfartsdag

Torsdag 9. maj kl. 9.30 skruer vi op for musikken og fejrer gudstjeneste med rytmiske toner i Nibe Kirke, inden vi tager hul på Kristi himmelfartsferien.

DET SKER

Torsdag

9. maj

kl. 9.30

Efter gudstjenesten serveres kaffe og croissanter.

Medvirkende:

Provst Anna Døssing Gunnertoft, sanger Camilla Lindstrøm og organist Carsten Ullits.

Anden pinsedag

Rytmisk musikgudstjeneste under åben himmel

Mandag 20. maj kl. 11.00 fejrer vi gudstjeneste i det fri på plænen ved siden af Nibe Kirke, og efter gudstjenesten serveres et let traktement. Medbring gerne selv et tæppe eller en stol.

I tilfælde af regn rykkes gudstjenesten ind i kirken.

Medvirkende: Sognepræst Anette Kørner Lomborg, sanger og guitarist Jess Nøhr Klemmensen, sanger Katrina Olsen og organist Carsten Ullits.

DET SKER

Mandag

20. maj

kl. 11.00

❖ NIBE - VOKSLEV ❖
6

Foredrag om Kongeskibet

Dannebrog

med skibets øverste chef, kommandør Peter Schinkel Stamp En aften fyldt med underholdende og personlige anekdoter samt oplevelser fra arbejdet på Dannebrog, tæt på den royale familie.

Peter Schinkel Stamp viser desuden flotte billeder og videoklip fra skibet, så man næsten føler, at man er med

Dronningen til søs.

DET SKER

Tirsdag

2. april kl. 19.00 i Nibe-Vokslev

Sognegård

Peter Schinkel Stamp

Sogneudflugt til Vrejlev

Klosterkirke og Kornets Hus

DET SKER

Torsdag 2. maj

I mange år har der været arrangeret udflugt som afslutning på Torsdagsklubbens forårssæson. Menighedsrådet i Nibe og Vokslev har besluttet, at der i stedet arrangeres en sogneudflugt for hermed at tydeliggøre, at udflugten er for alle i sognet. Der vil fra nu af også være en beskeden deltagerbetaling.

Program for turen

Vi kører først til Vrejlev Klosterkirke, hvor kirkegårdsleder Jan Bjergene Christensen vil fortælle om kirkens spændende historie. Herefter kører vi til Kornets Hus, som er Nordjyllands nye oplevelsescenter for korn og madoplevelser. Her kommer vi med på en rejse ind i kornets smagfulde historie og potentiale. Efter en rundvisning serveres kaffe og kage.

Hjemkomst ca. kl. 17.30.

Opsamling

Kl. 12.20 ved Vokseværket i Vokslev

Kl. 12.30 ved Bonustanken på Toften i Nibe

Pris: 100 kr.

Tilmelding og betaling sker ved henvendelse til kirkekontoret, Kirkestræde 6 i Nibe, på hverdage i tidsrummet kl. 9.00-12.30.

Frist for tilmelding er 24. april.

❖ NIBE -
VOKSLEV
7

20.04.

04.05.

ADG = Anna Døssing Gunnertoft  TJD = Tine Junker Dalgaard  ASH = Annelise Stenholt Skjerning Hejlskov   DATO NIBE VOKSLEV FARSTRUP LUNDBY
- Palmesøndag 11.00 AKL Familiegudstj 09.30 ASH 28.03. - Skærtorsdag 16.00 TJD Med kammerkor og spisning 11.00 ASH Med spisning 29.03. - Langfredag 11.00 TJD Kirkekaffe 09.30 TJD 31.03. - Påskedag 11.00 ADG Kirkekaffe 09.30 ADG Kirkekaffe 09.30 ASH 01.04. - Anden påskedag 09.30 AKL 11.00 ASH 07.04. - 1. s. e. påske 11.00 TJD 09.30 TJD Kirkekaffe 11.00 ASH 14.04. - 2. s. e. påske 09.30 AKL Kirkekaffe 11.00 AKL Kirkekaffe 09.30 KCR
24.03.
- Lørdag 10.30 TJD Konfirmation
- 3. s. e. påske 10.30 AKL Konfirmation 09.30 ASH 25.04. - Torsdag 19.00 ADG Musikgudstj. m. hveder 27.04. - Lørdag 09.00 TJD Konfirmation 11.00 TJD Konfirmation 11.00 ASH Konfirmation 09.30 ASH Konfirmation 28.04. - 4. s. e. påske 10.30 AKL Konfirmation
21.04.
- Lørdag 05.05. - 5. s. e. påske 11.00 AKL Kirkekaffe 09.30 AKL Kirkekaffe 09.30 ASH Kirkekaffe 11.00 ASH 09.05. - Kr. Himmelfart 09.30 ADG Musikgudstj. med croissanter 12.05. - 6. s. e. påske 11.00 TJD 09.30 TJD Kirkekaffe 11.00 ASH 19.05. - Pinsedag 09.30 TJD Kirkekaffe 11.00 TJD Kirkekaffe 11.00 ASH 20.05. - Anden pinsedag 11.00 AKL Musik- og friluftsgudstj. 09.30 KCR 23.05. - Torsdag 17.00 AKL Pizzagudstj. 25.05. - Lørdag 10.30 TJD Dåbsgudstj. 10.00 ASH Lergraven i Kølby 26.05. - Trinitatis 09.30 TJD 11.00 TJD Kirkekaffe 02.06. - 1. s. e. trinitatis 11.00 ADG Kirkekaffe 09.30 ADG Kirkekaffe 11.00 ASH 08.06. - Lørdag 10.00 ASH I telt på sportsplads 09.06. - 2. s. e. trinitatis 09.30 AKL 11.00 AKL Kirkekaffe 16.06. - 3. s. e. trinitatis 11.00 TJD Kirkekaffe 09.30 TJD 22.06. - Lørdag 10.30 AKL Dåbsgudstj. 23.06. - 4. s. e. trinitatis 09.30 TJD 11.00 TJD Kirkekaffe 11.00 ASH 30.06. - 5. s. e. trinitatis 11.00 AKL Kirkekaffe 11.00 ASH 07.07. - 6. s. e. trinitatis 09.30 ADG 09.30 ASH 14.07. - 7. s. e. trinitatis 11.00 AKL 09.30 AKL Kirkekaffe 21.07. - 8. s. e. trinitatis 09.30 ADG 11.00 AKN 28.07. - 9. s. e. trinitatis 11.00 TJD 09.30 TJD Kirkekaffe 09.30 AKN 04.08. - 10. s. e. trinitatis 09.30 AKL 11.08. - 11. s. e. trinitatis 11.00 AMS 09.30 ASH 8

23.05. -

16.06.

22.06.

Hejlskov  AKN = Annemette Kamp Nielsen  AKL = Anette Kørner Lomborg  KCR = Kjeld Claudi Rasmussen ST. AJSTRUP SEBBER BISLEV EJDRUP DATO 11.00 ASH 11.00 KCR 24.03. - Palmesøndag 09.30 KCR Kirkekaffe 11.00 KCR 28.03. - Skærtorsdag 09.30 KCR Kirkekaffe 29.03. - Langfredag 11.00 ASH 11.00 KCR 09.30 KCR Kirkekaffe 31.03. - Påskedag 09.30 ASH 01.04. - Anden påskedag 09.30 ASH 09.30 KCR Kirkekaffe 11.00 KCR 07.04. - 1. s. e. påske 11.00 KCR 14.04. - 2. s. e. påske
- Lørdag 11.00 ASH 11.00 KCR 09.30 KCR Kirkekaffe 21.04. - 3. s. e. påske 25.04. - Torsdag
- Lørdag 09.30 ASH 11.00 KCR 09.30 KCR 28.04. - 4. s. e. påske 10.30 KCR Konfirmation 04.05. - Lørdag 10.30 KCR Konfirmation 05.05. - 5. s. e. påske 11.00 ASH 09.30 og 11.00 KCR Konfirmation 09.05. - Kr. Himmelfart 11.00 KCR 12.05. - 6. s. e. påske 09.30 ASH 11.00 KCR 09.30 KCR Kirkekaffe 19.05. - Pinsedag 11.00 KCR Friluft v. Skørbæk Sø 20.05. - Anden pinsedag
20.04.
27.04.
Torsdag
Lørdag 09.30 KCR Kirkekaffe 26.05. - Trinitatis 09.30 ASH 09.30 AKN Kirkekaffe 11.00 AKN 02.06. - 1. s. e. trinitatis 08.06. - Lørdag 19.00 AKN Aftensang 11.00 AKN 09.06. - 2. s. e. trinitatis
25.05. -
- 3. s. e. trinitatis
- Lørdag 09.30 ASH 11.00 AKN 09.30 AKN 23.06. - 4. s. e. trinitatis 09.30 ASH Kirkekaffe 30.06. - 5. s. e. trinitatis 11.00 ASH 07.07. - 6. s. e. trinitatis 11.00 AKN 09.30 AKN Kirkekaffe 14.07. - 7. s. e. trinitatis 09.30 AKN Kirkekaffe 21.07. - 8. s. e. trinitatis 11.00 AKN 28.07. - 9. s. e. trinitatis 11.00 ASH 19.00 ASH Aftensang 04.08. - 10. s. e. trinitatis 11.00 ASH 11.08. - 11. s. e. trinitatis 9

❖ HVEM SKAL JEG KONTAKTE? ❖

Kirkekontoret»Nibe-Vokslev Sognegård«

Kirkestræde 6, 9240 Nibe

Tlf. 98 35 14 63 - nibe.sogn@km.dk

Kordegn: Kirsten Schøler

Mandag-fredag kl. 9.00-12.30, torsdag tillige kl. 15.00-17.00

Præster:

- Anna Døssing Gunnertoft

Tlf. 98 35 10 35 - adje@km.dk

- Tine Junker Dalgaard

Tlf. 98 35 31 07 - 20 46 24 25 tjd@km.dk

- Anette Kørner Lomborg

Tlf. 40 12 79 80 - ankl@km.dk

Konstitueret kirkegårdsleder:

Christina Pedersen. Kan kontaktes på tlf. 29 28 27 32 kl. 10-15 man.-tors.

Fremover er der ikke længere træffetid på kirkegårdskontoret i Dommergården, da kontoret er afviklet.

Menighedsrådsformand:

Merete Agerboe Outzen - Tlf. 20 71 35 24 mo@campingagenten.dk

www.nibekirke.dk

www.vokslevkirke.dk

Fælles for alle pastorater

Kirkebil

Kirkebil kan bestilles vederlagsfrit til alle gudstjenester og arrangementer:

Dantaxi Aalborg

Tlf. 48 48 48 48

Farstrup-Lundby-St. Ajstrup Pastorat

Sognepræst:

Annelise S. Skjerning Hejlskov Tlf. 98 68 60 11 ass@km.dk

Gravere:

- Maria Holst - Tlf. 23 20 26 05 farstrupgraver@gmail.com

- Rie Bach Michelsen - Tlf. 22 64 46 02 riegraver@gmail.com

Gravermedhjælper:

Mikael Thomsen

Tlf. 23 20 26 04

gravermedhjaelpermikael@gmail.com

Organist:

Michael Sølvsteen

Træffes i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger

Kirkesanger - Farstrup og Lundby: Inge-Marie Zinck Pyndt

Kirkesanger - St. Ajstrup: Carol Ann Knudsen

Menighedsrådsformand:

Henrik Niss - Tlf. 26 35 60 30 henrik@niss.dk

Kirkeværge - Farstrup:

Anders Ørsnæs - Tlf. 50 20 78 00

Kirkeværge - Lundby:

Tina M. Sahl - Tlf. 51 78 86 06

Kirkeværge - St. Ajstrup:

Lilian Janner - Tlf. 21 62 63 04

Sebber-Bislev-Ejdrup Pastorat

Sognepræst:

Annemette Kamp Nielsen

Tlf. 98 35 70 05 (fastnet) ankn@km.dk

Træffes ikke mandag

SEBBER KIRKE

www.sebberkirke.dk

Graver:

Jens Terp - Tlf. 30 52 36 82 sebberkirke@hotmail.dk

Menighedsrådsformand:

Ann Nørgaard Christensen

Tlf. 28 94 30 43

BISLEV KIRKE

www.bislevkirke.dk

Graver:

Karina Zaar Christensen

Tlf. 30 51 81 64 bislevkirke@hotmail.dk

Menighedsrådsformand: Christen Kristensen

Tlf. 61 38 48 91

EJDRUP KIRKE

www.ejdrupkirke.dk

Graver:

Grethe Jørgensen - Tlf. 24 84 88 20 graverejdrup@gmail.com

Menighedsrådsformand:

Kim Samuelsen

Tlf. 93 63 50 33

Nibe-Vokslev Pastorat
10

Et overraskende formandsskifte Å

rets første møde i Nibe-Vokslev Menighedsråd indeholdt desværre en stor overraskelse. Menighedsrådets mangeårige formand, Jesper Have, meddelte nemlig, at han gerne med omgående virkning ville trække sig som formand og udtræde helt af menighedsrådet.

Vi var i menighedsrådet klar over, at Jesper for kort tid siden var tiltrådt et nyt tidskrævende ledelsesjob i Thisted Kommune, og han har desværre ikke kunnet forene dette med menighedsrådsarbejdet. Som konsekvens af dette har han i samråd med sin ægtefælle besluttet, at tiden nu er til at stoppe i menighedsrådet.

På vegne af hele Nibe-Vokslev Me-

Jesper Have

Jeg hedder Merete Agerboe Outzen, er 59 år og nyvalgt formand for Nibe-Vokslev Menighedsråd fra 1. februar 2024.

Jeg er bosat centralt i Nibe by. Jeg er gift med Peter, har tre voksne børn og to skønne børnebørn. Jeg er oprindeligt uddannet som sygeplejerske, men har de sidste mange år haft eget firma sammen med min mand. Vi driver Camping Agenten, som er en agentog grossistvirksomhed beliggende i Nibe. Jeg er ikke en ’rigtig nibenit’, men det er tæt på, da jeg har gået på

Nibe Skole og har boet i Nibe by hele mit voksenliv. Min fritid bruger jeg bl.a. også som medlem af Lions Club Guldgåsen.

Jeg været medlem af Nibe-Vokslev Menighedsråd i snart fire år, og jeg synes, det er et meget spændende arbejde og har nu takket ja til at tage udfordringen op som formand, indtil videre til der er valg til efteråret.

Jeg glæder mig til arbejdet, og jeg glæder mig til endnu flere gode oplevelser i og omkring vores kirker.

Merete Agerboe Outzen

nighedsråd vil jeg her gerne takke Jesper for den kolossale indsats, han har ydet i menighedsrådet – først som menigt medlem og senere som en værdig formand gennem mange år. Jesper har leveret en dedikeret og indsigtsfuld indsats, og da han jo er en ganske ung mand, kan vi håbe på, at han på et senere tidspunkt får mulighed for at vende tilbage til menighedsrådsarbejdet.

Jesper fratrådte formelt på vores møde i februar, og ved samme lejlighed fik vi i menighedsrådet også mulighed for at takke ham personligt.

På vegne af Nibe-Vokslev Menighedsråd

Merete Agerboe Outzen

❖ NIBE - VOKSLEV ❖
11

Sangaften i St. Ajstrup Kirke

Sangafterne i St. Ajstrup Kirke har efterhånden lang tradition bag sig.

DET SKER

Torsdag

21. marts

kl. 19.30

Kom og syng med torsdag 21. marts kl. 19.30, hvor vi tager afsæt i temaet jævndøgn og påske. Efter pausen er det muligt selv at foreslå de salmer og sange, der skal synges. Alle er velkomne.

Gud og Spaghetti

Tirsdag 16. april kl. 17.00 er der igen Gud og Spaghetti i Farstrup Kirke og Sognegård. Kom og vær med til en kort gudstjeneste i børnehøjde og deltag derefter i den gratis fællesspisning. Vi håber, du kommer.

DET SKER

Tirsdag

16. april

kl. 17.00

Skærtorsdagsgudstjeneste i Lundby Kirke med efterfølgende fællesspisning

Også i år skal vi fejre skærtorsdag i Lundby. Fejre den dag, hvor Jesus indstiftede nadveren.

DET SKER

Torsdag

28. marts kl. 11.00

Vi begynder med gudstjeneste i kirken, og derefter samles vi til fællesspisning (lam med tilbehør) i Lundby Kultur- og Forsamlingshus. Deltagelse i fællesspisningen er gratis, men for at vide hvor meget lam, der skal tilberedes og bestilles, beder vi om tilmelding til Kristian Madsen på tlf. 20 33 63 89 senest søndag 24. marts. Alle er velkomne.

Årets konfirmationer

lørdag 27. april

Lundby Kirke kl. 9.30

• Micas Chano Heesch Giselsson

Farstrup Kirke kl. 11.00

• Anders Jønsson Rasmussen

• Andreas Sabroe

• Cindy Roelsgaard Niss

• Jonas Stouby Vestergaard

• Lukas Kollerup Jørgensen

• Sejr Kromann Secher

• Sigrid Rise Larsen

Våbenhuset i Farstrup er ikke tilgængeligt under konfirmationen. Telegrammer, roser og hilsner kan indleveres i Sognegården i tidsrummet kl. 10.30-12.00.

Desuden har Lasse Hedetoft Lüchow og Oskar Øland deltaget i konfirmandforberedelsen. Begge vil blive konfirmeret i Sebber Kirke.

❖ FARSTRUP - LUNDBY - ST. AJSTRUP ❖
12

Gudstjeneste i Lergraven

DET SKER

Lørdag 25. maj

kl. 10.00

Kom og vær med når vi fortsætter den gode tradition med gudstjeneste i Pavillonen i Lergraven i forbindelse med forårsmarkedet i Kølby. FDF Seniorblæser Aalborg vil som altid ledsage salmesangen og give os nogle gode solonumre i tilgift. Det plejer at være hyggeligt at deltage både til gudstjenesten og kaffen bagefter, der som altid giver anledning til en god snak. Alle er hjerteligt velkomne.

Forårskoncert med Nordjysk VokalEnsemble

Nordjysk VokalEnsemble består af sangere, musiklærere og organister fra hele Nordjylland – alle med stor kærlighed til vokalmusikken.

Nordjysk VokalEnsemble blev stiftet i 2016 af musiklærere, kirkesangere og organister fra hele Nordjylland, som al-

le brænder for kormusikken. Nordjysk VokalEnsemble ledes af Kristian Melchior Echwald og Jens Mathiasen, som begge er organister og korledere i henholdsvis Sct. Mortens Kirke (Randers) og Lindholm Sogn.

Denne aften vil bestå af ny og gam-

DET SKER

Søndag 26. maj

kl. 19.30

i St. Ajstrup Kirke

mel kormusik, sange fra den nye Højskolesangbog og kendte og elskede forårssange. Koncerten varer en time.Velkommen til!

❖ FARSTRUP - LUNDBY - ST. AJSTRUP ❖
Nordjysk VokalEnsemble
13
Seniorblæserne i Lergraven 2023

❖ FARSTRUP - LUNDBY - ST. AJSTRUP ❖

Gudstjeneste i teltet på Sportspladsen i Farstrup

I uge 23 løber den årlige sportsuge af stablen i Farstrup. I kirken er vi glade for, at vi også er blevet inviteret med. Mon ikke vi også i år kan regne med del-

tagelse af børne- og ungdomskoret samt kirkens voksenkor?

Efter gudstjenesten bydes der på kaffe/ the med kage til alle gudstjenestedelta-

gere, som Kirken og Menighedsrådet betaler. Vi håber, du kommer og er med.

DET SKER

Lørdag

8. juni

kl. 10.00

Husbesøg

Det er en afgørende del af en præsts virkefelt at tage ud på hjemmebesøg. Samtalen og fortroligheden i glæde som i sorg mellem pastoratets beboere og deres præst er altafgørende. Jeg benytter derfor lejligheden til at minde om, at I rigtig gerne selv må sige

til, hvis I ønsker besøg. En samtale kan være begrundet i sygdom eller ensomhed, ligesom der kan være forhold af trosmæssig eller kirkelig karakter, hvor det at få vendt sine tanker og sin dagligdag kan gøre en forskel. Ofte vil en samtale af sig selv kaste lys ind over

flere forhold samtidigt. Men et besøg behøver faktisk ikke anden anledning end ønsket, om at jeg kommer. Jeg har tavshedspligt. Så hvad der snakkes om i fortrolighed, forbliver i fortrolighed.

Annelise S. Skjerning Hejlskov

Fra gudstjenesten i teltet på Sportspladsen 2023
14

Præst på orlov

Når bladet her udkommer, er der gået næsten en måned af min studieorlov. Nogle vil derfor allerede have stiftet bekendtskab med Kjeld Claudi Rasmussen, som er vikar for mig i marts, april og maj. Kjeld træffes på 36 20 31 42 / kcra@km.dk. Jeg ser frem til muligheden for at fordybe mig en tid og derefter vende tilbage til hverdagen her i sognene. Annemette Kamp Nielsen

Nye toner ved søen

2. pinsedag

DET SKER

Mandag 20. maj

kl.

11.00

Siden nytår har sognenes kor været i gang igen efter en pause i efteråret. Der er kommet ny korleder (vores organist Kim Bernt), og sådan et skifte er altid anledning til at 'ryste posen', så vi glæder os til at høre nyt fra koret. De medvirker ved gudstjenesten 2. pinsedag i pavillonen v. Skørbæk Sø. Menighedsrådet byder på en let servering bagefter.

Vil du være med til at lave kirke?

I 2024 skal der være valg til menighedsrådene. Hos os har vi tradition for, at hvert sogn har sit eget menighedsråd, og det er håbet at kunne fortsætte på den måde. Men det kan kun lade sig gøre, hvis der er nogen, der har lyst til at være med til at lave kirke dér, hvor de bor. Det er menighedsrådet, der sammen med kirkens ansatte sætter retningen for deres lokale kirke og skaber rammerne for, at kirken fortsat opleves som relevant. Har du lyst til at høre mere om at være i menighedsrådet, er du altid velkommen til at kontakte dem, der er i menighedsrådet nu – eller dem, der arbejder i kirken. Og du kan deltage i orienteringsmøde den 14. maj.

• I Sebber er det i kirken kl. 19.00

• I Bislev er det i Aktivitetshuset kl. 19.30

• I Ejdrup er det på Skørbæk-Ejdrup friskole kl. 19.30.

Tag naboen under armen

- og kom og vær med, når der igen i år bliver mulighed for at mødes i kirken til aftensang og bagefter følges på en lille tur i lokalområdet. Vi slutter med kaffe og kage.

I Sebber er det søndag 9. juni kl. 19.00. Efter sangen besøger vi Anne og Kjeld Mogensens have i Barmer.

I Ejdrup er det søndag 4. august kl. 19.00. Efter sangen følges vi til Halkær Kro, hvor vi får en rundvisning og fortælling om renoveringen af kroen.

Som altid er alle meget velkomne i sommeraftenen til sang og samvær!

❖ SEBBER - BISLEV - EJDRUP ❖
15

❖ FARSTRUP - LUNDBY - ST. AJSTRUP ❖

Budbringerens Fodtrin

Budbringerens Fodtrin er et anderledes koncertprojekt, hvor klassiske salmer fortolkes af en skuespiller og en singer/songwriter. Det er bud på, hvordan man blander skuespil og musik og derved åbner de smukke gamle salmetekster på en ny og vedkommende måde.

I hver salme er der et ’jeg’, som har noget på hjerte og har no get, som hun vil tale med Gud om. Vi møder fx en ung pige til høstgilde, hvor hun venter på sin hjertenskær. Vi møder en kvinde, som har fået en be sked om, at hun har terminal kræft. Vi møder en kvinde, som er vred på Gud over, at verden er så uretfærdig, at der sker så mange menings løse ting.

På den måde bliver salmer ne til relaterbare små histo rier, hvor musikken er enkel og tilgængelig, men smuk og fuld af eftertanke.

Der er ikke nogen sceno grafi, men musikken og små sceniske greb sætter sce nen for hvert nummer.

Ulla Vejby og

Jesper Braae

Madsen

Kirkekoncert

Koncerten handler om tro og tvivl, håb og håbløshed og frem for alt om menneskelighed. Hvad stiller mennesker op, når livet rammer og slår os ud? Kan vi stadig bruge de gamle salmer? Det er en koncert som rammer alle.

DET SKER

Torsdag

18. april kl. 19.30

Medvirkende:

Ulla Vejby er skuespiller og kendt for sin rolle som stuepigen Edith i tv-serien Badehotellet og diverse andre tv-serier (Sygeplejeskolen, Tinka og kongespillet m.m.), film og teater. Hun har gennem mange år gået hånd i hånd med jazzen og har sunget i flere musicals og teaterkoncerter. I foråret 2022 havde hun en af hovedrollerne i musicalen ’Oh Happy Day’ på Folketeatret. Jesper Braae Madsen er en guitarist og sanger, som særligt har udforsket singer/songwriter traditionen og tilføjer projektet en lyd af amerikansk folk/country samt nordisk indie musik. Med hans soloprojekt Echo Me, har han udgivet 3 fuldlængde albums og spillet flere hundrede koncerter i USA og store dele af Europa.

ID-nr.: 46879 206
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.