Nibe Vest kirkeblad - Nr. 1 - 2023

Page 1

KirkeBladet

❖ April – Juli 2023 ❖
kirkebladet.nu
Farstrup-Lundby-St. Ajstrup ❖  Sebber-Bislev-Ejdrup ❖  Nibe-Vokslev Godnathistorie i Farstrup Kirke

Kirken er ikke en lukket klub

Det er en gammel vittighed, at præsten kun arbejder søndag formiddag

og dermed underforstået, at der ikke sker andet i kirken end gudstjeneste om søndagen. Det blad, du nu sidder med i hånden, er et godt billede på, at den antagelse ikke holder. Et væld af arrangementer for forskellige aldersgrupper og interesseområder er der: Godnathistorie og babycafé, foredrag, sang og musik, fællesspisning og ud-

flugt er blot eksempler på alt det, der sker i kirken resten af ugen. At kirken skulle være en ’lukket klub’ for de særligt fromme er ligeledes en påstand, man undertiden møder. Desværre. For det er selvsagt ikke sådan, det er – og hvis det opleves sådan, er det trist. Folkekirken i 2023 er en kirke, der rækker ud – mod lokalområdet, dets foreninger og ikke mindst de mennesker, der bor der. I Farstrup del-

tog kirken i Aktiv Kulturdag. I Nibe udstiller man hjemmestrikkede og -hæklede dåbskjoler. I Sebber indbyder man til åben kirke og kirkegård. Alt sammen udtryk for, at Folkekirken er for alle! Hvad enten man er vant til at komme eller er ny, er man hjertelig velkommen. Vi håber, du finder noget i bladet og i kirken, som passer til dig.

Sorggruppe i Svenstrup Sognegård

Sorggruppen er åben for alle, der har mistet et nærtstående familiemedlem eller ven. Du behøver ikke have tilknytning til kirken for at deltage.

En sorggruppe forsøger ikke at fjerne din sorg eller at presse dig til at ’komme videre’. Men fællesskabet med andre, som har mistet, kan være en hjælp til at bære sorgen og den forandrede hverdag. Det kan også være givende at høre, hvordan andre har fundet vej i sorgen.

Det betyder, at man kan deltage én eller flere gange helt, som man synes.

Om det er længe siden eller for nylig, du har mistet, er ikke afgørende – i centrum står livet i lyset af et savn.

Sorggruppen mødes i Svenstrup Sognegård på Gl. Viborgvej 19A, torsdag

11. maj og torsdag 1. juni, begge gange kl. 10-12.

Der er ingen tilmelding, og vi har kaffe på kanden.

Kirkebladet: Udgives af menighedsrådene

DET SKER

Torsdagene

Venlig hilsen

Anette Rask Hollesen og Anna Sofie Bielefeldt

Redaktion: Annemette Kamp Nielsen, Anna Døssing Gunnertoft, Tine Junker Dalgaard og Annelise Skjerning Hejlskov

Grafisk produktion: Videbæk Bogtrykkeri A/S - Tlf. 97 17 11 22

Næste blad: Omdeles i uge 31

Annemette Kamp Nielsen FÆLLES TILBUD FOR ALLE SOGNE I AALBORG VESTRE PROVSTI
11. maj + 1. juni kl. 10.00-12.00 2

Anette Kørner Lomborg er ny ordineret præst i Nibe-Vokslev Sogn

Jeg er fra 1. januar ansat i et vikariat som sognepræst hos jer her i Nibe og Vokslev. Jeg har rundet de 50, men det er hos jer, jeg får lov at gøre mig mine første erfaringer som sognepræst.

Jeg er allerede godt i gang, og her er godt at være!

Kort før jul afsluttede jeg teologistudiet og blev ordineret i Aalborg Domkirke i begyndelsen af det nye år – en højtidelig og stor dag.

Jeg bor i Egå ved Aarhus med min familie, er gift med Kristian og har tre store børn, som for tiden flyver lidt ind og ud af reden. Inden vi kom til Egå, boede vi i Hjørring i godt 20 år. Her arbejdede jeg først som folkeskolelærer og siden som kateket (kirke- og kulturmedarbejder), hvor jeg havde ansvar for juniorkonfirmander, konfirmander, babysalmesang, børneklub og andet.

Kirkens budskab om Guds ubetingede kærlighed kan jeg ikke selv undvære, og jeg er glad for nu som præst at få lov til at være en del af kirkens liv her i Nibe-Vokslev.

Hjemmestrikket dåbskjole

Der er stadig stor tradition for at strikke eller hækle dåbskjoler. I mange familier går disse kjoler i arv, generation efter generation.

Søs Lillie Melgaard Mocek blev døbt i Nibe Kirke 29. januar 2023, som den første i en ny håndstrikket dåbskjole, oldemor Elly Melgaard har lavet. Elly har gennem årene strikket til hele den store familie, så da Søs skulle døbes, bad mor Pernille sin mormor om at strikke en dåbskjole. Det gjorde hun på kun 3 uger.

Mønsteret (der er et lille mælkebøttefrø) blev valgt, så kjolen er meget enkel og kan bruges til kommende små drenge og piger i familien, da kjolen nu skal være hele familiens fælles dåbskjole.

I forbindelse med Den Internationale Strikkedag 10. juni 2023, vil vi gerne lave en udstilling i Nibe-Vokslev

Sognegård kl. 10-13. Har du en strikket eller hæklet dåbskjole i familien, som vi må udstille, kontakt kirkeog kulturmedarbejder Mette Bach Sloth 20 14 92 81 / mette@nibekirke.dk

❖ NIBE - VOKSLEV ❖
3

Torsdagsklub i Sognegården

Alle er velkomne

Torsdagsklub i Sognegården, Kirkestræde 6, Nibe, kl. 10.00-11.30 i lige uger frem til 20. april.

Sæsonen slutter med udflugt 4. maj.

Det er for alle, der vil bruge en formiddag med kaffe og hyggeligt samvær og et lille foredrag, fortælling, fællessang eller musikalske indslag.

Årets udflugt er for alle og går til Kallerup Kirke ved Thisted, hvor Børge Hornstrup fortæller, hvordan kirken er blevet til et lokalt samlingssted. Efterfølgende er der kaffe på Hotel Vildsund Strand. Afgang fra Nibe 12.30 og hjemkomst 17.30.

Tilmelding i Torsdagsklubben eller i Sognegården.

Babycafé i Sognegården

Hver fredag kl. 10.00-11.30 i Sognegården, Kirkestræde 6, Nibe.

På udvalgte datoer får vi besøg af Helene Selmer Kristensen fra Folkekirkens Familiestøtte, som med forskellige emner sætter ramme for samtale og erfaringsudveksling. Der er ingen tilmelding.

Syng sammen

Torsdag i ulige uger kl. 10.00-11.30 i Sognegården, Kirkestræde 6, Nibe. Vi skiftes til at vælge sange og synger bl.a. fra Højskolesangbogen.

Sidste gang inden sommerferien er 22. juni.

Opstart igen 17. august.

❖ NIBE - VOKSLEV ❖
Kallerup Kirke
4
Foto: Bertel Bolt

Påskens gudstjenester

Palmesøndag i Nibe Kirke

2. april kl. 9.30 – »Indtoget i Jerusalem«

Familiegudstjeneste arrangeret i samarbejde med FDF/Nibe. Gudstjenesten er for alle.

Efterfølgende er der påskeworkshop i sognegården, hvor vi maler på æg. Tilmelding til påskeworkshop på kirkens hjemmeside.

Skærtorsdag i Nibe Kirke

6. april kl. 16.00 – »Nadver og måltidsfællesskab«

Kammerkoret medvirker ved gudstjenesten.

Efterfølgende er der spisning af lam i Sognegården. Tilmelding til spisning se Nibe Avis og kirkens hjemmeside.

Langfredag i Vokslev Kirke

7. april kl. 11.00 – »Lidelse og sorg«

Påskedag i Nibe og Vokslev Kirke

9. april kl. 9.30 og 11.00 – »Festgudstjeneste«

Da dagen jo skal være særligt festlig, vil der være ekstra musik.

2. påskedag i Nibe Kirke

10. april kl. 11.00 – »Påskens glade budskab«

❖ NIBE - VOKSLEV ❖
5

Påskekoncert i Nibe Kirke

Meditativ musik – fra barokken til nutiden, filmmusik og fællessange med et tvist af påske.

Kasia Bis, violin, og Julian Rasmussen, klaver/orgel.

Forårskoncert i Nibe Kirke

Medvirkende: Nibe Kirkes Kammerkor, Pia Munch, saxofon, Julian Rasmussen og Torben Fogde Larsen.

Pizzagudstjeneste i Nibe Kirke

Vi skal høre om pinsen og fejre kirkens fødselsdag.

Alle er velkommen.

Efter gudstjenesten serverer vi pizza i Sognegården.

DSUK Aalborg holder årsmøde

Det sker i Nibe Sognegård, Kirkestæde 6, hvor udlandsprovst Selma Ravn fortæller om Danske Sømands- og Udlandskirkers arbejde.

Dagen indledes med en kort gudstjeneste i Nibe Kirke kl. 17.00 ved sognepræst

Tine Junker Dalgaard. Alle er velkomne.

DET SKER

Fredag

31. marts

kl. 17.00

Hvad er Danske Sømandsog Udlandskirker?

Danske Sømands- og Udlandskirker er folkekirke i udlandet med udsendte medarbejdere 48 steder over hele verden: i storbyer med mange danskere bosat, i havnebyer med danske skibsanløb og i Sydslesvig. Herfra arbejder vi som Danmarks og folkekirkens forlængede arm. Vi understøtter danskerne og deres liv uden for Danmark og på søen med kirke, kultur, fællesskab og beredskab. Yderligere 50 steder i verden afholdes der dåb, konfirmation og højtidsgudstjenester.

Vi har et tæt samarbejde med folkekirken i Danmark og omtrent 1.000 danske menighedsråd er medlem af DSUK. Dette gælder også Nibe Vokslev Menighedsråd. Det er også muligt at blive privat medlem. DSUKs protektor er Dronning Margrethe II af Danmark.

I anledning af årsmødet bringes på næste side en artikel fra DSUK’s medlemsblad: NYT fra Danske Sømands- og Udlandskirker marts 2023.

❖ NIBE - VOKSLEV ❖
Torsdag 25. maj kl. 17.00 DET SKER
Onsdag 10. maj kl. 19.30 DET SKER
kl.
DET SKER 6
Søndag 16. april
16.00

Næstekærlighed på strikkepindene

Birgit Hjortlund, formand for DSUK’s stiftsbestyrelse i Aalborg, er kvinden bag strikkepindene – og mange andre aktiviteter og initiativer.

Birgit har selv brugt de danske kirker i udlandet gennem et langt arbejdsliv i Udenrigstjenesten. Derfor er det hende magtpåliggende at give noget igen.

Ved juletid var hun med stiftsbestyrelserne fra Viborg og Aarhus til julekoncert i Hamborg på turen arrangeret af stiftsbestyrelserne i Viborg og Århus. Her kom ni hjemmestrikkede huer med i bagagen »til forfrosne sømand i det kolde nord«, som Birgit siger. Også sømandskirken i Gøteborg nyder godt at Birgits flid med garn og næstekærlighed.

Tine Hestbæk, menighedsrådsmedlem ved sømandskirken i Hamborg, fortæller:

»Jeg var blandt dem, der stod på havnen i Hamborg en særlig frostkold dag i december, hvor vi delte både æbleskiver og strikkede huer ud til søfolk. Den glæde, de viste over, at der var arrangeret noget for dem, var rørende. Det mindede mig

om, da jeg som ung tog til søs som stewardesse på et fragtskib.

Det var et fragtskib i trampfart (red: uden fast sejlplan), så vi vidste aldrig, hvortil næste tur gik. Vi havde været i Brasilien, igennem Suezkanalen, og pludselig skulle vi til Nordeuropa.

Juleaften blev holdt i den svenske havn Uddevalla, hvor den lokale svenske sømandsmission kom ombord med gaver til os. Da fik jeg den fineste lyserøde hjemmestrikkede hue! Jeg husker tydeligt glæden og taknemmeligheden over vildtfremmedes omsorg og omtanke.

Jeg havde huen i mange år, og den mindede mig altid dels om jul på et skib, men også om den venlighed, der lå bag, at nogen havde strikket en hue til en fremmed. Så jeg var ekstra glad og følte en ring, der blev sluttet, da jeg, sammen med Benediktekirken, var med til at dele hjemmestrikkede huer ud, som en venlig og omsorgsfuld sjæl i Danmark havde strikket. Søfolkene blev så glade.«

❖ NIBE - VOKSLEV ❖
7
Af Anne Meldgaard, redaktør Foto: Birgit Hjortlund
DATO NIBE VOKSLEV FARSTRUP LUNDBY 02.04. - Palmesøndag 09.30 TJD Familiegudstj. 09.30 ASH Forklaringsgudstj. 06.04. - Skærtorsdag 16.00 TJD Kammerkor +spisning 11.00 ASH Spisning 07.04. - Langfredag 11.00 AKL Kirkekaffe 09.30 ASH 09.04. - Påskedag 11.00 ADG Kirkekaffe 09.30 ADG Kirkekaffe 11.00 ASH 09.30 ASH 10.04. - Anden påskedag 11.00 AKL 15.04. - Lørdag 11.00 ADG Dåbsgudstj. 10.00 ADG Dåbsgudstj. 16.04. - 1. s. e. påske 11.00 ADG 09.30 ADG Kirkekaffe 11.00 ASH 23.04. - 2. s. e. påske 09.30 AKL Kirkekaffe 11.00 AKL Kirkekaffe 11.00 AKN 29.04. - Lørdag 10.30 TJD Konfirmation 30.04. - 3. s. e. påske 10.30 TJD Konfirmation 09.00 ADG Kirkekaffe 05.05. - Bededag 10.30 AKL Konfirmation 10.00 ASH Konfirmation 06.05. - Lørdag 09.00 TJD Konfirmation 11.00 AKL Konfirmation 07.05. - 4. s. e. påske 10.30 AKL Konfirmation 11.00 ASH 09.30 ASH 13.05. - Lørdag 14.05. - 5. s. e. påske 09.30 ADG Kirkekaffe 11.00 ADG Kirkekaffe 11.00 ASH 18.05. - Kr. Himmelfart 11.00 AKL 09.30 ASH 20.05. - Lørdag 10.00 ASH I Lergraven, Kølby 21.05. - 6. s. e. påske 09.30 TJD 11.00 TJD Kirkekaffe 25.05. - Torsdag 17.00 TJD Pizzagudstjeneste 28.05. - Pinsedag 11.00 AKL Kirkekaffe 09.30 AKL Kirkekaffe 11.00 ASH 29.05. - Anden pinsedag 09.30 ADG 11.00 ASH 04.06. - Trinitatis søndag 11.00 TJD 09.30 TJD Kirkekaffe 09.30 ASH Kirkekaffe 10.06. - Lørdag 11.00 TJD Dåbsgudstjeneste 10.00 ASH På stadion 11.06. - 1. s. e. trinitatis 09.30 TJD Kirkekaffe 18.06. - 2. s. e. trinitatis 09.30 AKL 11.00 AKL Kirkekaffe 25.06. - 3. s. e. trinitatis 11.00 TJD Kirkekaffe 09.30 TJD Kirkekaffe 11.00 ASH 02.07. - 4. s. e. trinitatis 09.30 AKL 11.00 AKL Kirkekaffe 11.00 ASH 09.07. - 5. s. e. trinitatis 09.30 ADG 16.07. - 6. s. e. trinitatis 11.00 TJD 09.30 TJD Kirkekaffe 11.00 AKN 23.07. - 7. s. e. trinitatis 09.30 AKN 11.00 AKN 30.07. - 8. s. e. trinitatis 11.00 TJD 09.30 TJD Kirkekaffe 06.08. - 9. s. e. trinitatis 11.00 AKL 11.00 ASH 8
ADG = Anna Døssing Gunnertoft  TJD = Tine Junker Dalgaard
ASH = Annelise Stenholt
Stenholt Skjerning
AKL
ST. AJSTRUP SEBBER BISLEV EJDRUP DATO 11.00 AKN 02.04. - Palmesøndag 11.00 AKN Musik&Ord 06.04. - Skærtorsdag 11.00 ASH 09.30 AKN Kirkekaffe 11.00 AKN 07.04. - Langfredag 11.00 AKN 09.30 AKNKirkekaffe 09.04. - Påskedag 09.30 ASH 11.00 AKN 10.04. - Anden påskedag 15.04. - Lørdag 09.30 AKN Kirkekaffe 11.00 AKN 16.04. - 1. s. e. påske 09.30 AKN 23.04. - 2. s. e. påske 29.04. - Lørdag 09.30 ASH 11.00 ASH 30.04. - 3. s. e. påske 09.30 AKN Kirkekaffe 11.00 AKN 05.05. - Bededag 06.05. - Lørdag 09.30 AKN 11.00 AKN 07.05. - 4. s. e. påske 10.00 AKN Konfirmation 13.05. - Lørdag 09.30 ASH 10.00 AKN Konfirmation 14.05. - 5. s. e. påske 11.00 ASH 09.30 AKN Konfirmation 11.00 AKN Konfirmation 18.05. - Kr. Himmelfart 20.05. - Lørdag 09.30 AKN Kirkekaffe 11.00 AKN 21.05. - 6. s. e. påske 25.05. - Torsdag 09.30 ASH 11.00 AKN 09.30 AKN Kirkekaffe 28.05. - Pinsedag 09.30 AKN 29.05. - Anden pinsedag 11.00 ASH Friluft v. Skørbæk sø m. LandsbyGospel 04.06. - Trinitatis søndag 10.06. - Lørdag 11.06. - 1. s. e. trinitatis 09.30 AKN 19.00 AKN Aftensang 11.00 AKN 18.06. - 2. s. e. trinitatis 09.30 ASH 09.30 AKN Kirkekaffe 11.00 AKN 25.06. - 3. s. e. trinitatis 09.30 ASH 02.07. - 4. s. e. trinitatis 09.30 AKN 11.00 AKN 09.07. - 5. s. e. trinitatis 09.30 AKN Kirkekaffe 16.07. - 6. s. e. trinitatis 19.00 AKN Aftensang 23.07. - 7. s. e. trinitatis 09.30 ASH 11.00 ASH 30.07. - 8. s. e. trinitatis 09.30 ASH 06.08. - 9. s. e. trinitatis 9
Hejlskov  AKN = Annemette Kamp Nielsen
= Anette Kørner Lomborg

❖ HVEM SKAL JEG KONTAKTE? ❖

Nibe-Vokslev Pastorat

Kirkekontoret»Nibe-Vokslev Sognegård«

Kirkestræde 6, 9240 Nibe

Tlf. 98 35 14 63 nibe.sogn@km.dk

Kordegn: Kirsten Schøler

Mandag-fredag kl. 9.00-12.30, torsdag tillige kl. 15.00-17.00

Præster:

- Anna Døssing Gunnertoft

Tlf. 98 35 10 35 - adje@km.dk

- Tine Junker Dalgaard

Tlf. 98 35 31 07 - 20 46 24 25 tjd@km.dk

- Anette Kørner Lomborg

Tlf. 40 12 79 80 - ankl@km.dk

Kirkegårdsleder:

Lea Møller Christensen

Tlf. 98 35 18 63 - 29 28 27 32

Mandag-torsdag kl. 12.30-13.30

Menighedsrådsformand:

Jesper Have - Tlf. 22 79 30 40 jesperhave82@gmail.com

www.nibekirke.dk www.vokslevkirke.dk

Farstrup-Lundby-St. Ajstrup Pastorat

Sognepræst:

Annelise S. Skjerning Hejlskov

Tlf. 98 68 60 11 - ass@km.dk

Graver: Maria Holst - Tlf. 23 20 26 05 farstrupgraver@gmail.com

Gravermedhjælper: Jannie Fjelstrup - Tlf. 23 20 26 04

Organist: Michael Sølvsteen Træffes i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger

Kirkesanger - Farstrup og Lundby: Inge-Marie Zinck Pyndt

Kirkesanger - St. Ajstrup: Carol Ann Knudsen

Menighedsrådsformand: Henrik Niss - Tlf. 26 35 60 30 henrik@niss.dk

Kirkeværge - Farstrup: Anders Ørsnæs - Tlf. 50 20 78 00

Kirkeværge - Lundby: Tina M. Sahl - Tlf. 51 78 86 06

Kirkeværge - St. Ajstrup: Lilian Janner - Tlf. 21 62 63 04

Fælles for alle sogne i gl. Nibe kommune

Brug af kirkebil

Har du brug for kirkebilen til gudstjenester eller kirkernes andre arrangementer, skal du senest dagen før ringe til Dantaxi Aalborg, tlf. 48 48 48 48, og aftale afhentningstid og -sted. Ved afhentning aftaler du returkørslen.

Sebber-Bislev-Ejdrup Pastorat

Sognepræst:

Annemette Kamp Nielsen

Tlf. 98 35 70 05 (fastnet) ankn@km.dk

Træffes ikke mandag

SEBBER KIRKE

www.sebberkirke.dk

Graver:

Jens Terp - Tlf. 30 52 36 82 sebberkirke@hotmail.dk

Menighedsrådsformand:

Ann Nørgaard Christensen

Tlf. 28 94 30 43

BISLEV KIRKE

www.bislevkirke.dk

Graver: Karina Zaar Christensen

Tlf. 30 51 81 64 bislevkirke@hotmail.dk

Menighedsrådsformand: Christen Kristensen

Tlf. 61 38 48 91

EJDRUP KIRKE

www.ejdrupkirke.dk

Graver: Grethe Jørgensen - Tlf. 24 84 88 20 graverejdrup@gmail.com

Menighedsrådsformand: Kim Samuelsen

Tlf. 93 63 50 33

10

Præsentation af nyansat gravermedhjælper

Efter en meget mørk og våd vinter er solen ved at få magt igen, der er farver på vej i naturen, jo der er meget at glæde sig til. Udover naturen, der er ved at vågne op, så glæder vi os også her ved kirkerne i Farstrup, Lundby og St. Ajstrup til 1. april, da starter vores nye gravermedhjælper i sit job. Og med ansættelsen af Mikael Thomsen er alle stillinger nu besatte igen. Med job indenfor fag som murer, snedker, betonarbejder, og de seneste 12 år som pædagog kan Mikael bidrage med en bred erfaring til jobbet. Mikael er 52 år og bor i Aalborg sammen med sin kone og en søn på 3 år, og har derudover en voksen datter, der er flyttet hjemmefra. Efter eget ønske har Mikael søgt over i et helt andet fag, og han glæder sig til dette skifte, til hvor der er højt til himlen, fuglefløjt og skiftende årstider. Efter en kort praktik som gravermedhjælper har Mikael erfaret at et job med frisk luft og fysisk arbejde gør godt på mange måder, og derfor søgte han ud til os. Bente Niss, kontaktperson

Aktiv Kulturdag

Farstrup Kirke var med i fejringen af Aktiv Kulturdag, 4. februar 2023.

Et lokalsamfund handler om fællesskab – og fællesskab var netop det Aktiv Kulturdag satte fokus på. I kirken bidrog vi med kyndelmissegudstjeneste, fakkeloptog og 2 x godnathistorie for de mindste, hvor historien om lyset og meningen med livet på bedste vis blev fortalt, så de små kunne komme hjem i seng, fyldt op med gode oplevelser og stjernestunder.

Årets konfirmander

I Farstrup Kirke, St. Bededag, 5. maj 2023 kl. 10.00 konfirmeres:

• Emily Riisborg Knøs

• Gustav Simon Bundgaard Gilberg

• Johanne Overgaard Kjeldsen

• Josefine Egmose Nørmark

• Martin Hermann Juul Sallov

• Martin Mortensen

• Mathias Bang Johansen

• Nicholas Krogh Fagerlund

• Nikoline Axelsen

• Tobias Holst

• William Emil Dengsø Pilman

• William Toft Møller

Telegrammer, roser og hilsner kan indleveres i Sognegården i Farstrup i tidsrummet kl. 10.00-11.00. Våbenhuset vil ikke være tilgængeligt under konfirmationen.

Tillykke til årets konfirmander

❖ FARSTRUP - LUNDBY - ST. AJSTRUP ❖
11

Skærtorsdag i Lundby Kirke med efterfølgende fællesspisning

Skærtorsdag er den dag, hvor vi i kirken fejrer, at Jesus indstiftede nadveren. Traditionen tro vil vi også i år fejre dagen med gudstjeneste i kirken og fællesspisning i Lundby Kultur- og Forsamlingshus.

Deltagelse i fællesspisningen er gratis, men vi beder om tilmelding på telefon: 20 33 63 89 senest søndag 2. april. Alle er velkomne.

DET SKER

Skærtorsdag

6. april

kl. 11.00

Danmarks krig i Helmand

Sogneaften med Troels Astrup, cand.mag. i historie, udsendt til Helmand i 2007 og 2009 og kaptajn af reserven.

Danmarks militære engagement i Helmand-provinsen 2006-2014 står i dag i et nyt lys. Talebans magtovertagelse i august 2021 fremmanede nederlaget, mens næsten et års intens krig i Europa giver anledning til at spørge, om vi virkelig var i krig?

Foredragets første del består af en række analytiske nedslag i krigen som både oplevet fænomen og politisk genstand.

Foredragets anden halvdel har karakter af et personligt perspektiv på indsatsen.

Torsdag 20. april

kl. 19.00 i

Koncert med Aalborg Haandværker -Sangforening

Vi er et mandskor bestående af – for tiden – 19 medlemmer: En flok fornøjelige og glade gutter i, hvad man kalder, vores bedste – for nogles vedkommende allerbedste – alder, og vi er fulde af godt humør og sangerglæde. Koret blev stiftet helt tilbage i 1854 og er således en meget gammel institution med mange og rige traditioner, et stærkt sammenhold, stor trofasthed overfor koret – et af vores medlemmer har således været med i over 50 år – og et stort og bredt repertoire, som omfatter mange af de kendte klassikere for mandskor – bl.a. Morgensang af Elverskud og Når fjordene blåner for blot at nævne et par stykker.

Ved koncerten i Lundby Kirke vil der lyde musik til forår og sommer samt lidt fra vores øvrige repertoire. Vi glæder os til komme og synge for jer!

DET SKER

Torsdag 25. maj

❖ FARSTRUP - LUNDBY - ST. AJSTRUP ❖
SognegårdFarstrup DET SKER
T. Astrup
kl. 19.00 12

Åbningskoncert Halkær Festival

Koncerten sker i samarbejde med musikforeningen på Halkær Kro og Kulturhus. Der er fri entré.

Quartetto Aresud

Musik i kirken

Aresud kvartetten fra Sicilien blev dannet i 2010 med Mario Gulisano i front. Musikkens udgangspunkt er traditionel, med rod i sicilianske og calabriske kulturer. Aresud spiller med plads til personlig fortolkning, komposition og fornyelse, og kvartetten giver os et spændende kig ind i nutidig sydeuropæisk Rootsmusik.

Golosa La Orquesta

Nærmest direkte fra Santiago i Chile turnerer Golosa la Orquesta i Danmark med deres rødder i sydamerikanske rytmer og traditioner. Argentinsk tango, bolero og sydamerikansk folkemusik bliver mixed godt op med rock, jazz og swing. Golosa besøger Ejdrup Kirke for anden gang, og vi glæder os til at præsentere den helt aktuelle og fantastiske version af bandet.

LandsbyGospel 15 års jubilæumskoncert

LandsbyGospel fejrer i 2023 sit 15 års jubilæum. Koret startede i april 2008, og til første korprøve dukkede 18 mennesker op. Koret fik stille og roligt vokseværk og har i dag ca. 40 aktive korsangere. LandsbyGospel synger gospel og rytmisk musik fra både udlandet og Danmark. Derudover lægger koret vægt på et stærkt og åbent sammenhold, hvor alle stemmer er velkomne.

LandsbyGospel er fælleskor for Sebber, Bislev og Ejdrup kirker. Vi øver fast i Bislev Aktivitetshus og medvirker

Onsdag

19. april kl. 19.30

DET SKER

Torsdag

1. juni kl. 19.30 i Ejdrup Kirke

for det meste ved gudstjenester og andre arrangementer i kirken. Vi glæder os til at synge jubilæumskoncert i Bislev Kirke, hvor vi vil fylde kirkerummet med gospelmusik fra alle tider, rytmiske sange og fællessange.

❖ SEBBER - BISLEV - EJDRUP ❖
i Bislev Kirke
13
DET SKER

Kirken rykker udenfor

Sommeren er tid for udendørs arrangementer, også i kirken. I år har vi friluftsgudstjeneste med koret ’LandsbyGospel’ – det er ved Skørbæk Sø.

Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på en sandwich.

Skulle vejret vise sig fra sin lunefulde side, er der ly for vejr og vind, så man kan sagtens komme alligevel.

Aftensang

Igen i år benytter vi de lyse sommeraftener til at mødes til sang i kirken og efterfølgende samvær.

Søndag 18. juni kl. 19.00 i Sebber Kirke: Vi begynder med aftensang i kirken. Derefter går vi over til golfklubben, hvor vi får rundvisning og fortælling, inden vi drikker aftenkaffen.

Søndag 23. juli kl. 19.00 i Ejdrup Kirke: Efter sangen går vi en tur i lokalområdet med friluftsvejleder Karen Hald.

Må vi spørge dig om noget?

Sebber Kirke vil gerne være et sted, man har lyst til at komme. Det er der heldigvis også nogen, der gør, men der er altid plads til flere. Derfor er Sebber Menighedsråd ved at få lavet en analy-

Det årlige Grundlovsmøde holdes forhåbentlig under åben himmel på amfi-pladsen på Bislev kirkegård, men ved dårligt vejr bliver det i kirken.

Taler er Jens Christian Meldgaard, som er tidligere efterskoleforstander og præst.

Menighedsrådet er vært ved et traktement.

DET SKER

Mandag

5. juni kl. 17.00

Menighedsmøde i Bislev

En gang om året afholder menighedsrådet et menighedsmøde (en slags årsmøde). Mødet er en anledning til at se både tilbage og fremad på kirkelivet i Bislev.

På mødet redegøres for sidste års regnskab og det kommende års budget samt aflægges beretning om kirkens og menighedsrådets arbejde.

Menighedsmødet er også det forum, hvor du har mulighed for at deltage i samtalen om din lokale kirke.

I år holdes mødet i det nyligt renoverede graverhus på kirkegården 11. maj kl. 18.00.

se af kendskabet til og brugen af kirken og dens aktiviteter. Her i løbet af foråret vil du, der bor i Sebber Sogn, finde en invitation i din postkasse til at deltage i undersøgel-

sen, som naturligvis er helt anonym. Vi håber, du har lyst til at bruge 10 minutter på at besvare spørgsmålene i undersøgelsen. Du kan læse mere på www.sebber-analyse.dk

❖ SEBBER - BISLEV - EJDRUP ❖
4. juni kl. 11.00 DET SKER
Søndag
14

Tirsdag 16. maj kl. 16.30-19.00

Åben kirke og kirkegård i Sebber

Sebber Kirke er en perle beliggende på en smuk kirkegård med udsigt over fjorden. Måske kender du den allerede – ellers har du mulighed for at komme til det.

Vi holder nemlig ’Åbent Hus’-arrangement, hvor man helt uforpligtende kan komme på besøg – opleve den gamle

klosterkirke og nyde stemningen på kirkegården, hvor der er fokus på såvel biodiversitet som at skabe åndehuller til eftertanke.

Menighedsråd og personale vil være til stede og parat til at svare på spørgsmål og fortælle om kirken og kirkegården.

Der vil være aktiviteter for børn og en

pølsevogn, så sulten og tørsten også kan blive stillet – ganske gratis endda.

Vi håber, du har lyst til at kigge forbi og opleve, at vores kirke er et sted med højt til loftet, men også en lav dørtærskel – hvor enhver er velkommen, uanset om man plejer at komme, eller om man er lidt på udebane.

❖ SEBBER - BISLEV - EJDRUP ❖
15
DET SKER

Fastelavnsfest i Nibe

ID-nr.: 46879 206 ❖ NIBE - VOKSLEV ❖
Foto: Maria Stensgård Poulsen