Gørding-Vemb-Bur Kirkeblad - Nr. 1 - 2022

Page 1

kirkebladet.nu

Tilbage til normalen

Læs side 2

GØRDING·VEMB·BUR

Kirkeblad Marts · april · maj · 2022

W W W. G O E R D I N G V E M B B U R K I R K E R . D K


Tilbage til normalen Alle restriktioner er fra i morgen den 1. februar ophævet. Vi kan pludselig se frem mod et forår, hvor påsken og årets konfirmationer kan forløbe på normal vis i kirkerne. Vi kan se frem mod en sommer, hvor alle kan samles om store sportsbegivenheder og festivalerne kan åbne for publikum. Ja – selv nattelivet ser ud til at genopstå! Og ikke mindst, så kan børn og unge få et kontinuerligt skole- og uddannelsesliv. Hvis angsten vel at mærke ikke fylder for meget i deres liv. form for frygt og bæven, ville det hurtigt ende galt, helt galt. Vi mennesker må ikke være ens. Vi skal være forskellige, vi har alle vores rolle at spille, og der er brug for os alle sammen«. Indenfor de

Indenfor de seneste 15 år er der sket mere end en fordobling i antallet af angstdiagnoser hos børn og unge. En stigning som ikke er set hos voksne.

I sin bog fra april sidste år I hans bog kan man bl.a. Når børn og unge får seneste 15 år er der læse en række af interangst, forklarer psykiater sket mere end en views med børn, unge og og hjerneforsker Peter fordobling i antallet af deres forældre, som viser Lund Madsen at »angst for angstdiagnoser hos angsten i al dens gru og en stor dels vedkommenrædsel, når den forhindrer de er medfødt. Min tenbørn og unge de ramte i at gå i børnehadens til bekymring og ve, skole, være sammen med kammerater i friangst er medfødt. Min hjerne er skabt til at tiden, ja overhovedet at stå ud af sengen. Men være bekymret. Det er sådan, det skal være. udover beskrivelsen af det helvede på jord, Menneskehedens overlevelse afhænger af, som den behandlingskrævende angst er, giat der fødes mennesker med nervøse hjerner. ver bogen også håb til de familier, der er ramt. Hvis alle blev født ubekymrede, uden nogen KIRKEBLADET Udgiver: Menighedsrådet Redaktion: Jane Thorsen, Johanne Pouls­ gaard Christiansen, Else Husted Kjær, Mar­ grethe Bendtsen og Karen Havskov Jensen Layout & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A·S Deadline for stof til næste kirkeblad: 2/5 Stof til kirkebladet sendes til Karen Havskov Jensen på khje@km.dk Fotos: Videbæk Bogtrykkeri A·S m.fl. 2

Nu er der også håb for, at flertallet her til lands igen kan omgås hinanden på alle de naturlige måder, som vi har savnet gennem to år. Måske betyder det også, at vi begynder at se på hinanden igen som mennesker og ikke kun som potentielle smittebærere? Det håber jeg. Lad os komme tilbage til normalen. Med venlig hilsen Margrethe Bendtsen, sognepræst Der er citeret fra Peter Lund Madsen, Når unge får angst, Lindhardt og Ringhof 2021


Personalenyt Ny graver i Gørding-Vemb-Bur – Heidi Nielsen En skøn januarmorgen startede jeg jobbet som graver i Gørding-Vemb-Bur. Jeg har følt mig utrolig velkommen både af menighedsrådet, præsten, personalet i kirkerne og ikke mindst af menigheden, og det vil jeg meget gerne sige tusind tak for. Jeg har været postbud i 10 år, hvor jeg har kørt en del i Gørding- og Vembområdet, så jeg kender til området. Jeg stoppede som postbud i 2003 og blev derefter ansat som gravermedhjælper i Ørnhøj Kirke, hvor jeg havde en god læremester, som gav mig modet til at søge jobbet som graver i Torsted Kirke. Jeg havde her afløsning både i Hover og Ølstrup kirker, og jeg fik gjort uddannelsen som kirkegårdsgartner færdig. Jeg var i Torsted i 12 ½ år, hvor jeg har haft praktikanter og været mentor for unge med skoletræthed. Jeg har haft mennesker i samfundstjeneste på kirkegården. Jeg var med til at starte et projekt i folkekirken som uddannelsesambassadør, fordi folkekirken ønskede mere uddannelse til kirkernes personale. Jeg fik i 2010 patent på miljøvenlige urnenet til nedsættelse af urner. Jeg har i det hele taget deltaget aktivt i mit arbejde, som medhjælper for præsten med konfirmander, mini-konfirmander og alt forefaldende for at bidrage med at skabe liv og spændende tiltag i kirkerne. I 2018 fik jeg job som kirketjener og kordegneafløser i Ringkøbing Kirke, jeg havde to gode år i Ringkøbing. Jeg valgte derefter at prøve kræfter med et helt andet fag. Jeg blev ansat på Ringkøbing Diakonplejehjem og havde en læreplads hos kommunen, da jeg ville gå helhjertet ind i jobbet og uddanne mig

til social- og sundhedsassistent. Jeg var i et halvt års praktik på plejehjemmet inden skolestart, og det var en rigtig god tid, men for mig blev det også en øjenåbner for, hvor meget jeg savnede at være ude og nyde årstidernes skiften og være en del af kirken og kirkelivet igen. Jeg var en tur inde som serviceassistent på Holstebro Sygehus inden jeg i januar startede jobbet her i Gørding-Vemb-Bur. Privat er jeg gift med Niels, og vi har sammen fire børn, Emma – som døde af en hjertefejl da hun var 12 dage gammel –, Arnold på 22, Amalie på 21 og Agnete på 18. Vi er lige nu bosiddende i Tim, men er i skrivende stund ved at flytte til Torsted. Jeg har to islandske heste, som jeg nyder at bruge min fritid sammen med – det er dejligt med en tur på hesteryg i skoven og ud på heden. Jeg er et udemenneske og samler ting i naturen til at lave kreative ting med, og spiselige bær, svampe og andet godt til kødgryderne bliver også samlet og bragt hjem til brug og nydelse med familien. Min dør i det nye skønne graverhus i Vemb er åben for alle, og jeg håber og tror på at huset kan bruges til mange forskellige gøremål – vi har allerede være kreative i lokalerne med mini-konfirmander, drukket kirkekaffe og haft besøg af de kommende konfirmander. Mon ikke der i fremtiden også kommer flere gode anvendelsesmuligheder af det nye maskinhus. 3


Opslagstavlen MENIGHEDSRÅDSMØDER I henhold til menighedsloven § 22 bekendtgøres menighedsrådets møder, som er offentlige og afholdes i konfirmandstuen, Præstegårdsvej 20. Mødedato(er): Onsdag den 23. marts kl. 19.00 Kommende mødedatoer følger på hjemmesiden www.goerdingvembburkirker.dk Menighedsrådet

MINI-KONFIRMAND

BØRNEGUDSTJENESTE OG MINIKONFIRMAND-AFSLUTNING Torsdag den 24. marts kl. 17.00 i Gørding Kirke I gudstjenesten fremfører skuespiller Jens Jødal Jesu lignelse om »Den barmhjertige samaritaner« i en særdeles underholdende og vedkommende udgave. Gennem skør humor og børn fra publikum på scenen får alle noget at tænke over. Jødal fastholder børn (og voksne) fra først til sidst. Efter gudstjenesten spiser vi sammen i Gørding Forsamlingshus. Tilmelding til spisning senest torsdag den 17. marts til sognepræst Margrethe Bendtsen på e-mail maw@km.dk eller sms på tlf. 23 66 16 25. Alle er velkomne!

FYRAFTENSMUSIK Mini-konfirmanderne er i gang og afslutter med en gudstjeneste den 24. marts, hvor alle er velkomne. Der er mini-konfirmand om onsdagen kl. 14-16. Næste mini-konfirmandhold begynder til september og alle elever i 3. klasse vil modtage en invitation efter sommerferien. Med venlig hilsen Margrethe Bendtsen 4

Søren L. Christensen

Organist Søren Lindgreen Christensen spil­ler orgelmusik i Vemb Kirke den første tirsdag i måneden – til og med maj – fra kl. 17.00 til ca. 17.30. Der er gratis adgang.


INDVIELSE AF GRAVERHUSET I VEMB

FÆLLESSPISNING

Efter gudstjenesten i Vemb Kirke søndag den 27. marts kl. 14.00 indvier vi vores nye graverhus i Vemb. Alle er velkomne til at være med og se huset. Her vil også være mulighed for at hilse på vores nye graver. I forbindelse med omstrukturering af graverstillingerne ved Gørding-Vemb-Bur kirker har graverne ved Vemb og Gørding kirker, Susanne Jensen og Holger Lysgaard, valgt at fratræde deres stillinger i slutningen af 2021. Heidi Nielsen er ansat som ny graver ved Gørding-Vemb-Bur kirker fra den 1. februar. Vi byder Heidi velkommen og glæder os til samarbejdet. Menighedsrådet

SOGNEUDFLUGT Onsdag den 4. maj 2022 I år skal vi nyde det spirende forår på vores sogneudflugt. Vi kører nordpå fra Vemb Kirke til bl.a. Doverodde, Helborg Museum, og Vestervig Kirke. Undervejs får vi kaffe og aftensmad. Hold øje med Torsdagsavisen og vores hjemmeside www.goerdingvembburkirker.dk for mere information. Pris pr. person 200 kr. Tilmelding senest tirsdag den 26. april til Else Husted Kjær på tlf. 51 90 40 66 eller Johanne Poulsgaard Christiansen på tlf. 42 18 91 04. Vi forbeholder os ret til ændringer. Menighedsrådet

Skærtorsdag den 14. april Gudstjenesten Skærtorsdag står i nadverens tegn. Skærtorsdag var Jesu sidste dag sammen med sine disciple. Da de om aftenen holdt det traditionelle jødiske påskemåltid med lam, usyret brød og vin med bitre urter til minde om udfrielsen af Egypten, indstiftede Jesus nadveren, der er et af de to sakramenter, vi har i Folkekirken. I de ældste, kristne menigheder lagde man stor vægt på måltidsfællesskabet, hvorunder nadveren fejredes, og efter gudstjenesten den 14. april kl. 17.00 i Bur Kirke er der således fællesspisning i Bur Forsamlingshus. Tilmelding kan ske til Johanne Poulsgaard Christiansen på tlf. 42 18 91 04 eller på mail: laarkeshaab@mail.dk senest den 7. april. 5


Kirkelig vejviser Sognepræst Margrethe Bendtsen Præstegårdsvej 20, 7570 Vemb Tlf. 23 66 16 25 · maw@km.dk Sognepræstens ugentlige fridag er mandag Ved ferier, fri-weekender mv. passes embedet af sognepræst Gitte E. Hansen, Ulfborg, tlf. 97 49 13 24. Post sendes til Kirkekontoret, Vemb Præstegård, Præstegårdsvej 20, 7570 Vemb. Pastoratets sekretær Karen Havskov Jensen · khje@km.dk Organist Søren Lindgreen Christensen · Tlf. 97 89 50 50 Graver Heidi Nielsen · Tlf. 23 93 44 09 Ugentlig fridag: Mandag. Menighedsrådsformand Karin Kirkegaard · Tlf. 52 38 35 60 Næstformand Eivind Christiansen · Tlf. 24 98 39 71 Kasserer Jane Thorsen · Tlf. 61 75 36 80 Kontaktperson Arne Ravnsbæk · Tlf. 61 11 59 86 NØRRE GØRDING KIRKE Fjordvejen 3A, Gørding, 7570 Vemb Nørre Gørding Kirke er åben alle dage kl. 8.00-17.00 Kirkeværge Theodor Bjerg Galsgaard · Tlf. 97 48 16 65 Kirkesanger Vagn Galsgaard · Tlf. 97 48 41 59

6

VEMB KIRKE Burvej 17A, 7570 Vemb Vemb Kirke er åben tirsdag-fredag kl. 8.00-16.00 samt søn- og helligdage i forbindelse med gudstjenester – eller efter aftale Kirkeværge Bente Rosenvold-Nissen · Tlf. 30 64 99 30 Kirkesanger Ida Winther · Tlf. 21 80 95 24 BUR KIRKE Bur Kirkevej 1A, Bur, 7570 Vemb Bur Kirke er åben alle dage kl. 8.00-17.00 Graver Annelise Jensen · Tlf. 97 88 16 13 Kirkeværge Svend Bjerregaard · Tlf. 97 48 41 27 Kirkesanger Vagn Galsgaard · Tlf. 97 48 41 59 Dåb, navngivning, bryllup, begravelse m.v. For oplysninger herom se: www.personregistrering.dk og/eller kontakt sognepræsten (samt ved dødsfald bedemanden)

PRÆSTENS FERIE OG FRI-WEEKENDER

Fri-weekend: 12.-13. ma rts Ferie 2.-8. april Fri 28.-29. april Ferie: 26.-29. maj Fri-weekend: 11.-12. jun i I ferier og fri-weekende r passes embedet af sognepræ st Gitte E. Hansen, Ulfborg, tlf. 97 49 13 24


Opslagstavlen KONFIRMATIONER 2022 Konfirmation i Gørding Kirke fredag d. 13. maj 2022 kl. 9.30 • Anne Foldager Jensen • Anne Westphal Christensen • Noah Skov Andersen • Victoria Homann Nielsen Konfirmation i Bur Kirke fredag d. 13. maj 2022 kl. 11.00 • Ane Højbjerg Dalgaard • Mia Westh Pedersen • Nikolaj Blaauw • Saule Narkunaite • Suzanne Krul Konfirmation i Vemb Kirke søndag d. 15. maj 2022 kl. 11.00 • Jeppe Skinhøj Adsersen • Johan Smári Søgård Torbenson • Kasper Nyborg • Lærke Vinther Schmidt Sørensen • Victor Johnsen

VÆRESTEDET I ULFBORG Herredsgade 24, tlf. 97 49 13 13 Et sted under KFUMs sociale arbejde, hvor alle er velkomne! Vore åbningstider er: Mandag kl. 9.00-14.00, tirsdag og torsdag kl. 13.00-18.00 og fredag kl. 9.00-14.00. Der er kaffe og ostemad til 5 kr. når vi åbner, og der serveres varm mad alle dage til kun 25 kr. Der er altid gratis kaffe og te på kanden, og vi har altid tid til en snak. På Værestedet er der mulighed for at få vasket, tørret og repareret tøj. Vi har forskellige aktiviteter bl.a. træværksted, glasværksted og kreativt værksted, samt en dejlig have, der godt kunne bruge en kærlig hånd eller to. Vi bestræber os på at have en aktivitet hver anden tirsdag i hver måned. Alle er velkomne. Værestedet søger frivillige til at hjælpe med madlavning, cafévært, havearbejde og træværksted. Henvendelse til tlf. 97 49 13 13, mail: vaerestedet.ulfborg@kfumsoc.dk eller Facebook: Ulfborg Værested

Kirkelige handlinger

1. oktober 2021 – 31. januar 2022

DØBTE VEMB KIRKE

• Laurits Møller • Johan Lisbygd Jørgensen

DØDE & BEGRAVEDE • • • • • • • • •

Vagn Kirkegaard Hansen Max Anton Nielsen Sonja Vibeke Kristensen Elly Kathrine Jørgensen Elna Nielsen Jens Mosholm Irwin Christian Nielsen Mogens Bylov Nielsen Villy Noesgaard 7


ID-nr.:

204

Gudstjenester GUDSTJENESTER

GØRDING

13. marts

2. s. i fasten

20. marts

3. s. i fasten

9.00

24. marts

Torsdag

17.00 Børnegudstjeneste m. Jens Jødal

27. marts

Midfaste

10.30

VEMB 9.00 Gitte E. Hansen 10.30

14.00

3. april

Mariæ bebudelse

9.00 Gitte E. Hansen

5. april

Tirsdag

17.00 Fyraftensmusik

10. april

Palmesøndag

14. april

Skærtorsdag

15. april

Langfredag

17. april

Påskedag

18. april

2. påskedag

24. april

1. s. e. påske

1. maj

2. s. e. påske

3. maj

Tirsdag

8. maj

3. s. e. påske

10.30

10.30

9.30 Konfirmation

17.00 10.30 10.30

10.30 9.00

Bededag 4. s. e. påske

22. maj

5. s. e. påske

26. maj

Kr. himmelfart

29. maj

6. s. e. påske

9.00 Gitte E. Hansen

5. juni

Pinsedag

9.00

6. juni

2. pinsedag

Gørding Kirke

10.30 17.00 Fyraftensmusik

13. maj

Trinitatis

9.00 9.00 Gitte E. Hansen

15. maj

12. juni

BUR

9.00 11.00 Konfirmation 11.00 Konfirmation

10.30 9.00 Gitte E. Hansen 10.30 10.30 9.00 Gitte E. Hansen

Vemb Kirke

Bur Kirke


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.