Gørding-Vemb-Bur Kirkeblad - Nr. 2 - 2020

Page 1

kirkebladet.nu

Stjernestunder Læs side 4

GØRDING·VEMB·BUR

Kirkeblad December 2020 · Januar · Februar · 2021

W W W. G O E R D I N G V E M B B U R K I R K E R . D K


Nytår – og nye tider Som bekendt begynder vores kalenderår den 1. januar, hvor vi fejrer nytåret, mens kirken har sin egen kalender og fejrer nytår allerede den 1. søndag i advent. Herfra varmer vi op til det store brag som juleaften er, hvor vi fejrer, at Jesus er kommet ind i vores verden, som det himmelske lys, der aldrig slukkes igen. Resten af kirkeåret hører vi hele Jesu historie indtil næste advent.

1980 erklærede WHO den for udryddet. Blot for at sige, at vi må væbne os med tålmodighed i forhold til corona.

Vi forsøger i år ved jule- og nytårsaftens gudstjenesterne at »transmittere« gudstjenesterne via højttaler, så folk, der ikke får en plads inde i kirken, kan være med i gudstjenesten udenfor. For vi må jo ikke fylde kirkerne, som vi plejer. Men – vi kan heller ikke und»I ham brød lyset frem, midt i den kolde vinvære at mødes og være sammen med andre ter«, synges i de fleste kirker i julen, fra salmennesker, for det bliver vi tossede af. Og vi men »En rose så jeg skyde«, kan slet ikke undvære at nr. 117 i Salmebogen. Og fejre gudstjeneste, for så Vi kan slet ikke hvem har ikke brug for lys, bliver vi ukristelige, og så er for håb og glæde og allerfanden løs. undvære at fejre mest, når det ser mørkest gudstjeneste, for så Forhåbentlig kommer der ud? en vaccine mod covid19 inbliver vi ukristelige, 2020 tegnede så godt, men denfor overskuelig fremtid, og så er fanden løs kom til at handle om en viså vi igen kan vende tilbage rus, og al den elendighed, til normale omgangsformer som en sådan fører med sig. Epidemier har med hinanden. Men indtil da må vi leve med altid ført død og ødelæggelse med sig, og diverse restriktioner. dermed frygt, når de har hærget i verden. Bl.a Måske bliver 2021 året, hvor der findes en god kopper, som var den første virus, man lærte at og effektiv vaccine, og så vil det også vise sig vaccinere imod. Kopper havde en dødelighed hen af vejen, hvad vi har lært af denne panpå mellem 20 og 60 % og hærgede på alle demi. Tidligere epidemier har i vores land ført verdens kontinenter i mindst 500 år og slog til både bedre vandforsyning, kloakering, hyomtrentlig ½ milliard mennesker i ihjel. Først i giejne og et mere organiseret sundhedsvæsen, til gavn og glæde for kommende generationer. Forhåbentlig vil denne sundhedskrise KIRKEBLADET også føre store forbedringer med sig til gavn Udgiver: Menighedsrådet og glæde for de kommende generationer. Redaktion: Jane Thorsen, Johanne Pouls­ gaard Christiansen, Else Husted Kjær, Margrethe Bendtsen og Karen Havskov Jensen Layout & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A/S Deadline for stof til næste kirkeblad: 21 /1 Stof til kirkebladet sendes til Karen Havskov Jensen på khje@km.dk Forsidefoto: Else Husted Kjær 2

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Sognepræst Margrethe Bendtsen OPLYSNING Teleslynge-anlægget i Vemb Kirke fungerer nu, som det skal.


Opslagstavlen JULENS LÆSNINGER – I GØRDING KIRKE

BEMÆR K!

NYTÅRSGUDSTJENESTE Nytårsaftensdag den 31. december er der nytårsgudstjeneste i Vemb kirke kl. 14.00. Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden et godt nytår med kransekage og et glas boblevand. For de, der ikke bliver plads til inde i kirken, er der mulighed for at være med i gudstjenesten via højttaler. Salmeblade vil være tilgængelige.

2. søndag i advent den 6. december er der aftensgudstjeneste med Julens læsninger i Gørding Kirke kl. 19.00 (og ikke som annonceret i Bur Kirke).

BEMÆRK: Der må for nuværende være op til 500 personer udenfor, hvis de sidder ned, så medbring noget at sidde på. Vi ønsker alle et godt nytår! Menighedsrådet

Torsdag 31. december

Gudstjenesten vil veksle mellem læsninger og fællessalmer. Arrangementet efter gudstjenesten er desværre aflyst pga. COVID-19-restriktionerne. Gudstjeneste kl. 10.30 denne dag er lige­ ledes flyttet, til Bur Søndag Kirke. 6. december Menighedsrådet

JULEAFTEN Gørding Kirke kl. 13.00 · Vemb Kirke kl. 14.30 Bur Kirke kl. 16.00 For de kirkegængere, der ikke bliver plads til inde i kirkerne juleaften, serveres der gløgg og saftevand udenfor, og via højttaler kan man være med i gudstjenesten. Salmeblade vil være tilgængelige. BEMÆRK: Der må for nuværende være op til 500 personer udenfor, hvis de sidder ned, så medbring noget at sidde på. Torsdag Vi ønsker alle en glædelig jul! 24. december Menighedsrådet 3


Opslagstavlen STJERNESTUNDER Vi holder traditionen tro Helligtrekonger i Vemb Forsamlingshus fredag den 8 januar kl. 14.00. Vi har før haft fornøjelsen, at have præst og foredragsholder Flemming Rishøj. Han vil i år holde foredrag over emnet Stjernestunder. Stjernestunder vil som oftest være stunder, som man tænker tilbage på med stor glæde og taknemmelighed, oplevelser, der varmede, og gjorde en glad. Men Stjernestunder kan også være stunder man tænker tilbage på med stor ydmyghed, endda med fortvivlelse, og alligevel blev det en stjernestund, der satte dybe spor og taknemmelighed i ens sind. Vi mennesker, har brug for både de lyse og de mørke Stjernestunder i vores liv. Vi vil også nyde Hanne Mettes kaffe, godter og kager. Alle er velkomne til en hyggelig eftermiddag, hvor menighedsrådet er værter.

Fredag 8. januar

Flemming Rishøj

COVID-1 9

Myndighedernes restrik

Der skal være 2 meter

tioner ved brug af kirke

rne:

s afstand mellem folk de

r ikke bor sammen, nå

r der synges i kirkerne . Der må maksimalt væ re 60 personer i Gørding Kirke, 36 i Vemb Kir ke og 30 i Bur Kirke. Ved kirkelige handlinge r kontakt sognepræsten for nærmere inform ation. Venligst vær opmærks om på, at det kan blive aktuelt at aflyse eller fly tte arrangementer. Se kirkernes hjemmes ide: www.goerdingvembbu rkirker.dk Menighedsrådet

4


FOREDRAG MED FRANK WEBER Onsdag den 24. februar i konfirmandstuen eller Det røde kabinet kl. 19.00. Jeg har selv set det! – om at tro sine egne øjne. Spørgsmålet om, hvilken status perception har som kilde til erkendelse, og hvad det er, som perciperes, har gennem hele filosofiens historie været et centralt erkendelsesteoretisk problem. Mit foredrag giver en kort og letforståelig introduktion til den visuelle perception, og især eksempler på, hvordan vores synssans kan bedrage os. Har man en synsoplevelse af et objekt, er der grund til at tro, at objektet faktisk er til stede, men det er ingenlunde sikkert. Ligesom et billede kan være fortegnet, og et udsagn kan være falsk, således kan en indre repræsentation være illusorisk. Som et eksempel vil jeg til sidst kort fortælle om: Kunsten at male et portræt – hvorOnsdag dan alle kan lære at 24. februar male et portræt. Frank Weber

FYRAFTENSMUSIK Organist Søren Lindgreen Christensen spiller orgelmusik i Vemb Kirke den første tirsdag i hver måned fra kl. 17.00 til ca. 17.30. Der er gratis adgang.

Søren L. Christensen

VÆRESTEDET I ULFBORG Herredsgade 24, tlf. 97 49 13 13 Et sted under KFUM’s sociale arbejde, hvor alle er velkomne! Vore åbningstider er: Mandag kl. 9.00-14.00, tirsdag og torsdag kl. 13.00-18.00 og fredag kl. 9.00-14.00. Der er kaffe og ostemad til 5 kr. når vi åbner, og der serveres varm mad alle dage til kun 25 kr. Der er altid gratis kaffe og te på kanden, og vi har altid tid til en snak. På Værestedet er der mulighed for at få vasket, tørret og repareret tøj. Vi har forskellige aktiviteter bl.a. træværksted, glasværksted og kreativt værksted, samt en dejlig have, der godt kunne bruge en kærlig hånd eller to. Vi bestræber os på at have en aktivitet hver anden tirsdag i hver måned. Alle er velkomne. Værestedet søger frivillige til at hjælpe med madlavning, cafévært, havearbejde og træværksted. Henvendelse til tlf. 97 49 13 13, mail: vaerestedet.ulfborg@kfumsoc.dk eller Facebook: Ulfborg Værested 5


Kirkelig vejviser Sognepræst Margrethe Bendtsen Præstegårdsvej 20, 7570 Vemb Tlf. 23 66 16 25 · maw@km.dk Post sendes til Kirkekontoret, Vemb Præstegård, Præstegårdsvej 20, 7570 Vemb Sognepræstens ugentlige fridag er mandag. Ved ferier, friweekender m.v. passes embedet af sognepræst Gitte E. Hansen, Ulfborg, tlf. 97 49 13 24. Pastoratets sekretær Karen Havskov Jensen · khje@km.dk Organist Søren Lindgreen Christensen · Tlf. 97 89 50 50 Menighedsrådsformand Karin Kirkegaard · Tlf. 52 38 35 60 Næstformand Ejvind Christiansen Kasserer Ritha Højmark Møllegaard · Tlf. 97 33 10 30 Kontaktperson Margrethe Bendtsen · Tlf. 23 66 16 25 NØRRE GØRDING KIRKE Fjordvejen 3A, Gørding, 7570 Vemb Nørre Gørding Kirke er åben alle dage kl. 8.00-17.00 Graver Holger Lysgaard · Tlf. 53 29 71 15 Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 12.00-13.00, ugentlig fridag: mandag Kirkeværge Theodor Bjerg Galsgaard · Tlf. 97 48 16 65 Kirkesanger Vagn Galsgaard · Tlf. 97 48 41 59

6

VEMB KIRKE Burvej 17A, 7570 Vemb Vemb Kirke er åben tirsdag-fredag kl. 8.00-16.00 samt søn- og helligdage i forbindelse med gudstjenester – eller efter aftale Graver Susanne Jensen · Tlf. 23 93 44 09 Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 12.00-13.00, ugentlig fridag: mandag Kirkeværge Bente Rosenvold-Nissen · Tlf. 30 64 99 30 Kirkesanger Jørgen Rosenvold-Nissen · Tlf. 30 64 99 30 BUR KIRKE Bur Kirkevej 1A, Bur, 7570 Vemb Bur Kirke er åben alle dage kl. 8.00-17.00 Graver Annelise Jensen · Tlf. 97 88 16 13 Kirkeværge Svend Bjerregaard · Tlf. 97 48 41 27 Kirkesanger Vagn Galsgaard · Tlf. 97 48 41 59 Dåb, navngivning, bryllup, begravelse m.v. Se www.personregistrering.dk og/eller kontakt sognepræsten (samt ved dødsfald bedemanden)

PRÆSTENS FERIE OG FRI-WEEKENDER

Fri-weekend: 12. og 13. december Fri-weekend: 6. og 7. feb ruar Ferie: 13.-17. februar I ferier og fri-weekende r passes embedet af sognepræ st Gitte E. Hansen, Ulfborg, tlf. 97 49 13 24.


Fra menighedsrådet OM ARBEJDET VED KIRKERNE Ved Vemb Kirke er vi gået i gang med forberedelserne til opførelse af nye graverfaciliteter. Dette er et arbejde der blev begyndt pga. et påbud fra arbejdstilsynet tilbage i 2017. Det nye hus bliver noget større end det gamle træhus. Det bliver et vinkelhus i røde sten og rødt tegltag, hvor den lange del bliver delt i et opvarmet arbejdsrum, og et ikke opvarmet maskinhus. Den korte del bliver graverfaciliteter indeholdende, bad, toilet, omklædning, tekøkken og kontor. I skrivende stund venter vi i spænding, på de sidste to godkendelser: landzonetilladelse og nabohøring. Vi glæder os alle til det færdige resultat, af flere års arbejde. Ikke mindst vores graver,

der indtil det står færdigt, har fået en container til kontor og frokostrum. Ydermere har mureren sat gang i et større restaureringsarbejde af de vestvendte portaler ved Gørding og Bur Kirker. Efter mange års regn og frost, var mørtlen blevet så porøs, at stenene blev løse og diverse små reparationer ikke længere kunne klare det. Vi glæder os til at disse projekter er færdige, og vi kan tage fat på nye. Her kan jeg fortælle, at kirkediget ved Vemb Kirke bliver taget i betragtning, mere om det på et senere tidspunkt. På menighedsrådets vegne Formand Karin Kirkegaard

Kirkelige handlinger

15. juli – 20. oktober 2020

DØBTE NØRRE GØRDING KIRKE • 29.08.2020 - Noah Joachim Stausholm Sand • • • •

VEMB KIRKE 22.08.2020 - Emil Loch 22.08.2020 - Iben de Graaf Jensen 23.08.2020 - Milan Møller Klausen 29.08.2020 - Klara Haugaard Madsen

VIEDE & KIRKELIGT VELSIGNEDE • 08.08.2020 - Birgitte Bjerregaard og Esben Friis Jakobsen • 15.08.2020 - S ara Najbjerg og Joakim Harbjerg Pedersen

DØDE & BEGRAVEDE • • • • • • • • • • • • •

31.07.2020 - Agnethe Pedersen 01.08.2020 - Gunnar Lauridsen 08.08.2020 - Maja Helene Clemmensen 1 1.08.2020 - Arnold Madsen 13.08.2020 - Ejnar Damgård 14.08.2020 - Erling Nørgaard 21.08.2020 - Lydia Kjær 23.09.2020 - Anna Solveig Kristensen 10.10.2020 - Sonja Møller Schmidt 15.10.2020 - Ellen Pedersen 17.10.2020 - Erik Petersen 19.10.2020 - Leif Dideriksen 20.10.2020 - Anja Kyllikki Raaiene Skovsen

• 05.09.2020 - Jenni og Michael Pedersen • 19.09.2020 - Dina Lysgaard og Morten Ascherl Olesen

7


ID-nr.:

204

Gudstjenester GUDSTJENESTER

GØRDING

VEMB

29. november

1. s. i advent

9.00

6. december

2. s. i advent

19.00 Julens læsninger

13. december

3. s. i advent

20. december

4. s. i advent

10.30

24. december

Juleaften

13.00

25. december

Juledag

26. december

2. juledag

27. december

Julesøndag

10.30

31. december

Nytårsaften

14.00

3. januar

Helligtrekonger

10.30 10.30 9.00 Gitte E. Hansen 14.30

9.00 Gitte E. Hansen

9.00 Gitte Hansen

1. s. e. H. 3 k.

17. januar

2. s. e. H. 3 k.

24. januar

Sidste s. e. H. 3 k. 10.30

9.00

31. januar

Septuagesima

10.30

10.30 9.00 9.00

Seksagesima

10.30

9.00 Gitte Hansen

14. februar

Fastelavn

21. februar

1. s. i fasten

28. februar

2. s. i fasten

10.30

9.00

7. marts

3. s. i fasten

9.00

10.30

14. marts

Midfaste

21. marts

Mariæ bebudelse

Gørding Kirke

16.00

10.30

10. januar

7. februar

BUR

9.00 Gitte Hansen 10.30

9.00 Gitte Hansen 10.30

Vemb Kirke

Bur Kirke


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.