Kirkebladet Sdr. Felding Sogn - Nr. 2 - 2022

Page 1

kirkebladet.nu

Kirkebladet

Sdr.Felding Sogn

1

INDHOLD I BLADET

Det sused af vinger i luften i nat fra fugle der trækker mod nord det er forår og påske med støvregn og sol der udsletter vinterens spor. Lisbeth Smedegaard Andersen

9

0

9

Præsten har ordet.. . . . ......... 2 Årets konfirmander. . . .........4 Ny gudstjenestetid. . . .........4 Børnesalmesang. . . . . . ......... 5 Spaghettigudstjeneste .. . . . . . . 5

APRIL - AUGUST 2022


Gik alle konger I slutningen af februar sendte Putin sine trop­ per ind i Ukraine, således at der igen er krig i Præsten Europa. Det gjor­ har ordet de mange af os dybt chokerede, og jeg sad længe med en klump i halsen. Jeg spurgte mig selv: »Hvad er det lige, der foregår?«, »Lærer vi aldrig af historien?«. Tilsynela­ dende ikke. Er det ikke historien om Kain og Abel, der går igen og igen, nærmest som et genfærd. I de dage kom jeg også i tanker om et citat, jeg engang var stødt på, af den nu afdøde russiske forfatter og tidligere officer i den røde hær, Alexander Solsjenit­ syn. En mand, der gennem sit liv havde prøvet lidt af hvert. Som officer i den røde hær, under an­ den verdenskrig, endte han i fangelejr, fordi hans kritik af Sta­ lin blev opdaget gennem nogle breve, han skrev.

2

Senere i 70’erne blev han smidt ud af Sovjet, fordi han fortsatte sin kritik af kommunismen. Det betød, at han efterfølgende bo­ satte sig i Vesten, hvor han blev meget populær på grund af sine vestlige holdninger. Men på et tidspunkt vender det så, da han opdager, at Vesten eller kapita­ lismen er en mindst lige så stor synder. Han opdager netop, som han siger i citatet: »Stregen, der adskiller godt og ondt, går ikke gennem stater, el­ ler gennem klasser eller mellem politiske partier … men lige igennem det menneskelige hjerte og gennem alle menne­ skers hjerter«. Grundlæggende tror jeg, at det er sandt. Der er dog ingen tvivl om, hvem der er skurken og helten i denne nye sag. Putins aggression og magtbegær giver mig næsten kvalme, hvorimod den tidligere komiker og nuværende præsi­

dent i Ukraine, Volodymyr Ze­ lenskyj, vækker nogle gode og stærke følelser i mig. Men Ukraines præsident kender muligvis selv til denne streg, som går igennem hjertet, for han har engang sagt (frit efter hukom­ melsen):

»Hæng ikke billeder op af mig, hæng i stedet billeder op af dine børn, så du kan have dem for øje, når du skal tage de store beslutninger«.

Og det leder mig frem til påskens budskab. Den påske vi lige om lidt skal fejre i kirken igen. For man kunne spørge sig selv: »Hvad hænger egentlig på væg­ gen hjemme hos Gud?« Hænger der billeder af ham selv? Billeder af treenigheden? Fader, Søn og


frem på rad Helligånd? Jeg ved det ikke, men hvis vi skulle gætte ud fra hvad Bibelen fortæller, så tror jeg, at der hænger mange billeder af dig og mig. Billeder af hans børn, som lever i en verden af krig, synd og død. Ja, ligesom Ukraines børn nu er under angreb, sådan har vi altid været under djævelens angreb. Det begyndte med Adam og Eva, og konsekvenserne ser vi stadig både i børnehaven, i ægteskabet, på arbejdet og på den helt store scene i Ukraine. Vi bevæger os også konstant på en knivsæg mellem det gode og onde. Nogle

gange lykkes vi – andre gange ikke. Og derfor har vi alle brug for frelse, hvis vi ikke skal gå fortabt. Påsken handler da om, at Gud på et tidspunkt har kigget på bille­ derne af alle sine børn, og sagt til sig selv: »Jeg må gøre noget«. Derfor blev han menneske i Jesus Kristus, levede et liv i vores sko, endte med at dø på korset for vo­ res skyld, og opstod igen på den tredje dag for vores skyld. Ja, han kiggede dengang på dig og mig, tog den vildeste beslutning, som kostede ham døden på et kors.

Gik alle konger frem på rad I deres magt og vælde, de mægted ej det mindste blad at sætte på en nælde DDS 15 Op al den ting som Gud har gjort v. 2

Ja, jeg ved, du siger sandt: Frelseren stod op af døde! Det er hver langfredagspant på en påskemorgenrøde: Hvad er segl og sværd og skjold mod den Herre kæk og bold? Avner kun, når han vil ånde, Han, som svor os bod for vånde.

Jeg vil slutte med at citere først Brorson og dernæst Grundtvig:

DDS 236 Påskeblomst! Hvad vil du her? v.6

Samuel Sandegaard Høeg

Å-Festival

Efter 2 års fravær glæder vi os til endelig at slå teltdørene til side og byde velkommen til Å-festival i Pinsen den 3.-6. juni Følg med på Facebook, Instagram eller aa-festival.dk for mere information

Å-festival er Danmarks største kristne festival og arrangeres af unge fra Sdr. Felding missionshus og repræsentanter fra IM ’s arbejde på landsplan.

3


Minikonfirmander Fra maj og frem til sommerferien vil der være særligt liv i Sognehuset og kirken tirs­ dag eftermiddage. Der begynder nemlig et nyt minikonfirmandhold. Minikonfirmanderne medvirker til familie­ gudstjenesten den 19. juni. Der bliver ud­ sendt invitationer til 3. klasse via skolen.

Lovsangsgudstjeneste Næste lovsangsgudstjeneste er søndag den 24. april kl. 16.00. Kom med til en gudstje­ neste der er for dig, der kan lide at synge, og som i øvrigt også godt kan lide en gudstje­ nesteform med lidt friere rammer. Efterfølgende vil der være pizza i Sognehuset.

Ny gudstjenestetid Efter at Sønder Felding sogn er blevet adskilt fra Troldhede sogn, er der ikke længere behov for at holde fast i kl. 9.30 gudstjenesterne. Derfor har menighedsrådet besluttet af rykke gudstjenestetidspunktet fra kl. 9.30 til 10.00. Der vil dog stadig være enkelte søndage i løbet af året, hvor gudstjenesterne - på grund af præsternes afløsning eller ferier - vil være enten kl. 9.30 eller 11.00. Vær derfor opmærksom på, hvornår der er gudstjeneste i Sognekalenderen eller på vores hjemmeside. Håber, denne ændring bliver til glæde for mange.

4

Familiegudstjeneste Velkommen til familiegudstjenester i Sdr. Felding kirke – gudstjenester på børnenes præmisser.

10. april kl. 10.00 19. juni kl. 10.00 med minikonfirmandafslutning

Årets konfirmander Søndag den 15. maj er der konfirmation i Sdr. Felding Kirke Kl. 9.00 konfirmeres: • Caroline Stenmar Hansen • Christian Lysager Christensen • Gustav Wittorff • Johannes Riis Krupsdahl • Lasse Langgaard Linding • Lærke Marie Nielsen • Maj Catja Pedersen • Simon Emil Vium Hansen • Søren Berthelsen • Tobias Løgager Sørensen Kl. 11.00 konfirmeres: • Gustav Bjerre Jensen • Henry Højen Nielsen • Iben Harlev Petersen • Lucas Forrest Nielsen • Magnus Emil Strægaard • Mikkel Nørgaard Andersen • Nicoline Tannebæk Nissen • Signe Bank Katborg Bendtsen


Børnesalmesang Som noget nyt, vil vi tilbyde børnesalme­ sang. Børnesalmesang er storebroren til ba­ bysalmesang og vil ligne babysalmesang med salmer, sange, dans, samvær og - be­ vægelse i kirkens rum, nu blot for de 1-5 åri­ ge med deres mor eller far. Torsdage kl. 16.30 - 17.00. Mulighed for drop-in kl. 16.15 til medbragt madpakke. Opstart torsdag den 21. april. Tilmelding og mere information hos Anna 25 99 85 13 eller organist@sdrfeldingkirke.dk

Spejderhuset

Spaghettigudstjeneste

Idet pige- og drengespejderne er ophørt, indkalder bestyrelsen for »Spejderly« til borgermøde, hvor de er meget interesseret i at høre, om andre kan gøre brug af huset.

Snapper glæder sig allerede til den næste spaghettigudstjeneste fredag den 20. maj kl. 17.00, hvor han virkelig håber på, at få noget spaghetti og kødsovs bagefter.

Mødet afholdes i »Spejderly« Mølholmvej 5, torsdag den 21. april kl. 19.00.

Har du endnu ikke mødt Snapper, så har han altid nogle løjer for til sådanne gudstjenester – ligesom Samuel og Anna får støvet guitaren og klaveret af. Ofte deltager Gospel-kids også.

Live-streaming af gudstjenester

Vi drømmer om, at det snart må blive den 20. maj, så vi kan synge nogle glade sange sammen med børn og forældre.

Vi tilbyder live-streaming af gudstjenesten den sidste søndag i måneden. Den vil være at finde på www.sdrfeldingkirke.dk/streaming. Her er det også muligt at se tidligere prædikener.

5


Kirkelige handlinger

Gode numre og links

Døbt 31. okt. Valdemar Jens Krogsgaard Bjerregaard 31. okt. Isabella Nygaard Mikkelsen 31. okt. Henry Højen Nielsen 14. nov. Lauge Albert Gydum Lund Nielsen 05. dec. Asta Svenstrup Skjærbæk 13. feb. Hailie Lykke Meldgård

Nicolai Tjenesten ��������������������� 97 12 12 56 AbortLinien ���������������������������� 48 39 48 48 Børnelinien ���������������������������� 96 35 10 20 Alkohollinien ��������������������������� 70 10 0 130

Viede 30. dec.

www.sdrfeldingkirke.dk www.folkekirkensfamiliestotte.dk www.jesusnet.dk www.fkg.dk

Simon Høeg Jensen og Daru Yani

Begravet/bisat 18. nov. 20. nov. 21. dec. 06. jan. 28. jan. 05. feb. 23. feb. 01. mar. 04. mar.

Denis Hestbech Buus Arne Sønderby Christensen Niels Viggo Rosbjerg Thomsen Steen Utku Poulsen (Regionshospitalet, Herning) Hans Aage Andersen Kristian Richard Gaardsvig Mette Kirstine Larsen Svend Aage Lauridsen Hans Lærke Nielsen

GENBRUG Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Sdr. Felding støtter socialt udsatte samt mennesker i nød. Butikken modtager med tak ting og sager. Tlf. 51 71 42 77 Åbningstid: Tirsdag-fredag kl. 13-17 – Lørdag kl. 10-12

6

Konfirmander 2020/21


Kirkelige foreninger Indre Mission Anne Kirsten Haagensen - Tlf. 20 70 66 01 Valdemar Søndergaard - Tlf. 23 21 10 10 Program: sdrfelding.indremission.dk Kvindekredsen (Danmission) Bodil Tygesen - Tlf. 60 82 86 79 Torsdagssamvær Birgitte Birkbak - Tlf. 26 71 83 23 IMU Casper Kongstad - Tlf. 25 14 72 30 Hver torsdag aften for alle unge Børneklubben Inga Bøndergaard - Tlf. 20 81 47 70 Ca. to tirsdage om måneden kl. 16.00-17.30 For alle fra 4-10 år

Kirke og menighedsråd Sognepræst (kirkebogsfører) Samuel Sandegaard Høeg Skolegade 13, 7280 Sdr. Felding sash@km.dk – Tlf. 61 61 24 41 Fri mandag Kordegn Elsebeth Rau Sandfeldparken 4, 6933 Kibæk elra@km.dk – Tlf. 97 19 10 43 Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-12 Torsdag kl. 15-17 Organist Anna Rasmussen – Tlf. 25 99 85 13 organist@sdrfeldingkirke.dk

Krudttønden Holder p.t. pause Anita Kudsk Rabjerg - Tlf. 28 26 61 28

Graver Hans Kurt Poulsen – Tlf. 25 99 85 10 kirkegaarden@sdrfeldingkirke.dk

Teenklubben Upstairs i Kibæk Missionshus Peter Villumsen - Tlf. 40 61 05 44 Tirsdage kl. 19.00-20.30

Gravermedhjælper Ester Poulsen

Å-festival Kåre Dyhr Pedersen - Tlf. 27 70 97 19

Kirkesangere Birgitte Birkbak birgittebirkbak@gmail.com – Tlf. 26 71 83 23

KFUM’s soldatermission Sigfred Gottenborg - Tlf. 97 19 88 46

Per Gram Pedersen pergramp@gmail.com – Tlf. 41 82 14 63 Sara Thorkildsen scthorkildsen@gmail.com – Tlf. 25 74 24 62

Menighedsrådet Møderne er offentlige og afholdes kl. 19.00 i Sognehuset torsdag den 21. april, tirsdag den 17. maj og tirsdag den 21. juni

Kirkebladet Redaktion: Elin Jensen, Anna Rasmussen, Bodil B. Madsen og Samuel Sandegaard Høeg. Deadline: Forslag til stof til næste nummer af kirkebladet modtages senest onsdag den 25. maj 2022 på mail: sash@km.dk Layout og tryk: Videbæk Bogtrykkeri A·S

Menighedsrådet Anne Marie Thygesen Jensen, formand Bjergevej 41, 7280 Sdr. Felding am@vjfragt.dk – Tlf. 40 64 94 01 Marianne Hedegaard Søndergård, næstfmd. Tarpvej 2, 7280 Sdr. Felding mariannebmhsdk@yahoo.dk Tlf. 40 71 00 25 Bo Eske Pedersen, kasserer eske.hedeby@gmail.com – Tlf. 20 15 91 41 Bente Søndergaard, kontaktperson bls13mail@gmail.com – Tlf. 29 87 88 59 Bodil Johannesen bodilove@outlook.dk – Tlf. 23 67 95 75 Helle Maria Nielsen, kirkeværge Solsikkevej 39, 7280 Sdr. Felding torbenfirkant@gmail.com – Tlf. 40 56 22 20

7


ID-nr.: 46879

205

Sognekalender i Sdr. Felding APRIL Søndag

10.

10.00

Palmesøndag

Familiegudstjeneste

Torsdag 14.

10.00

Skærtorsdag

Gudstjeneste

Fredag

15.

10.00

Langfredag

Gudstjeneste

Søndag

17.

10.00

Påskedag

Gudstjeneste

Mandag 18.

10.00

2. påskedag

Gudstjeneste

Onsdag

20.

10.30

Engholmcentret

Plejehjemsgudstjeneste

Søndag

24.

16.00

1. s. e. påske

Lovsangsgudstjeneste

MAJ Søndag

01.

10.00

2. s. e. påske

Gudstjeneste, efterfølgende kirkekaffe

Søndag 08.

11.00

3. s. e. påske

Gudstjeneste ved Klaus Buch Møberg

Onsdag

11.

10.30

Engholmcentret

Plejehjemsgudstjeneste

Fredag

13.

09.30

Store Bededag

Gudstjeneste

Søndag

15.

09.00

4. s. e. påske

Konfirmation

Søndag

15.

11.00

4. s. e. påske

Konfirmation

Fredag

20.

17.00

Søndag

Spaghettigudstjeneste

22.

10.00

5. s. e. påske

Gudstjeneste

Torsdag 26.

10.00

Kristi Himmelfart

Gudstjeneste

Søndag

29.

10.00

S. e. Kr. Himmelfart

Gudstjeneste

JUNI Søndag

05.

13.00

Pinsedag

Å-festival gudstjeneste i teltet

Mandag 06.

10.00

2. pinsedag

Å-festival gudstjeneste i teltet

Onsdag 08.

10.30

Engholmcentret

Plejehjemsgudstjeneste

Søndag

12.

10.00

Trinitatis

Gudstjeneste

Søndag

19.

10.00

1. s. e. trinitatis

Familiegudstjeneste

Søndag

26.

10.00

2. s. e. trinitatis

Gudstjeneste

Søndag

03.

11.00

3. s. e. trinitatis

Gudstjeneste ved Klaus Buch Møberg

Søndag

10.

11.00

4. s. e. trinitatis

Gudstjeneste ved Klaus Buch Møberg

Søndag

17.

5. s. e. trinitatis

Nabogudstjeneste - kl. 9.30 i Assing & kl. 11.00 i Skarrild

Søndag

24.

11.00

6. s. e. trinitatis

Gudstjeneste

Søndag

31.

11.00

7. s. e. trinitatis

Gudstjeneste

8. s. e. trinitatis

Nabogudstjeneste - kl. 9.30 i Assing

9. s. e. trinitatis

Gudstjeneste ved Christian Dalsgaard Thomsen

JULI

AUGUST Søndag

07.

Søndag

14.

09.30


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.