Rynkeby og Revninge kirkeblad - 1 - 2020

Page 1

kirkebladet.nu

Rynkeby

Revninge

Nr. 83 · December 2019 · Januar · Februar 2020


At samle ind... I Rynkeby og Revninge kirker samles der ind et par gange om året ved højtiderne. I menighedsrådet har vi pt. besluttet, at den beskedne kollekt, som vi samler ind her i sognene tilbagevendende skal gå til det samme formål - nemlig foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem. Det er en non-profit forening, som arbejder for at sikre gode levevilkår for udsatte og sårbare børn, unge og familier. Foreningen består af 19 selvejende institutioner, som udøver pædagogisk og støttende arbejde for sårbare og udsatte børn, unge og familier. Bl.a. gennem frivilligdrevne tilbud gives der rammer for, at ensomme og sårbare børn og unge kan tale om det som er svært, og indgå i meningsfulde fællesskaber.

dette punkt omsider er kommet ind i den digitale tidsalder, så der nu er mulighed for at støtte via mobilepay på nummeret box67386.

Jeg vil gerne benytte lejligheden her til at sige tak for den støtte, som ydes i kirkebøsserne i Rynkeby og Revninge og samtidig gøre opmærksom på, at kirkerne på

Så tak endnu engang for enhver gave, som skænkes og med ønsket om en glædelig jul og et velsignet nytår! Sognepræst Andreas la Cour

Når dette blad udkommer, er det julen, som nærmer sig. Måske særligt i denne tid er der brug for støtte til udsatte familier og børn. At støtte en forening som Jysk børneforsorg/Fredehjem eller Folkekirkens Landsindsamling d. 8. marts i det nye år skal selvfølgelig ikke skygge for det behov, som findes lige foran vores næser og indenfor sognene. Lignelsen om den barmhjertige samaritaner er en af de fortællinger, som ofte kommer os i hu, når vi taler om, hvad det vil sige at se og handle til tjeneste for hinanden. Længere inde i bladet bringes min prædiken over lignelsen tilbage i september.

2


Tidligere Rynkebyer og formand for Jysk børneforsorg/Fredehjem har sendt denne hilsen:

Tak for støtte til Jysk børneforsorg/Fredehjem Da jeg i løbet af sommeren var på kirkegården i forbindelse med besøg i Rynkeby, gik jeg som al tid ind i våbenhuset efter kirkebladet. I det kunne jeg bl.a. læse, at Rynkeby og Revninge sogne igen havde samlet pæne beløb ind til Jysk børneforsorg/ Fredehjem. Det gjorde mig glad og ydmyg - at sognene fortsat ved indsamlinger tænker på Jysk børneforsorg/Fredehjem. Pengene betyder meget for foreningens arbejde, specielt i forhold til de projekter vi selv driver uden offentlig støtte, men med hjælp af frivillige. Både i Aarhus, Randers og Horsens har vi projekter for unge, der kender til ensomhed og angst. Der afholdes samtalegrupper, café-aftener, og unge hjælpes og støttes til deltagelse i arrangementer, som andre unge uden tøven deltager i. I sommerferien arrangerede vi bla. en sommerhustur for denne gruppe, og da betyder eksempelvis 1000 kr. rigtig meget for at kunne gøre noget ekstra. Vi er glade for jeres støtte, og på foreningens vegne vil jeg gerne sige tak. Venlig hilsen Jette Hansen

3


DET SKER DECEMBER 1. kl. 16.00 6. kl. 10.00 12. kl. 14-16 31. kl. 14.00

Første søndag i advent i Revninge kirke. Elisakoret medvirker. Julestjernen tændes i Rynkeby kirke. Julefællessang i Revninge med organist Camilla Sibani. Nytårsgudstjeneste i Rynkeby. Efter gudstjenesten siger vi godt nytår med et glas og en bid kransekage.

JANUAR 2. kl. 16.00 Kyndelmisse i Revninge kirke. Aftengudstjeneste. 9. kl. 14.00 Fællessang i Grubehuset i Rønninge. 23. kl. 14.00 Fastelavnsgudstjeneste i Rynkeby kirke. FEBRUAR 2. kl. 16.00 6. kl. 13.30 kl. 14.00 23. kl.14.00 26. kl. 9.30 28. kl. 9.30

Kyndelmisse i Revninge kirke. Aftengudstjeneste. Sangerinden Lise Nees gæste Rynkeby kirke. Arrangement i samarbejde ml. Menighedsrådet og Fredagscafeen Fællessang i Grubehuset i Rønninge 7. Fastelavnsgudstjeneste i Rynkeby kirke. Baby-salmesang i Rønninge. Musikalsk legestue i Rynkeby kirke.

Elisakoret som deltager i gudsjenesten 1. søndag i advent i Revninge kirke kl. 16.00

4


Program for caféen December, januar og februar Fredag d. 6. december kl. 12.30 Julefrokost pris 100 kr. drikkevarer medbringes. Seneste tilmelding 29. november til Karen tlf. 29408315

Fredag d. 7. februar kl. 13.30 I samarbejde med menighedsrådet underholder Lise Nees med Kai Normann Andersen sange i Rynkeby Kirke.

OBS: Lige uger i cafeen i 2020 første gang fredag d. 10. januar.

Fredag d. 21. februar kl. 13.30 Marianne Sternkopf kommer og fortæller om sit vikingetogt med Ladbydragen.

Fredag d. 10. januar kl. 13.30 Henny Læser op af sin fars erindringer.

Kaffe, te og brød koster 25 kr.

Fredag d. 24. januar kl. 13.30 Banko - 5 kr. pr. kort.

Alle er velkomne! Venlig hilsen Tove (tlf. 21 63 25 82) Karen (tlf. 29 40 83 15) Henny (tlf. 26 23 43 05)

Lise Nees gæster Rynkeby Kirke Fredag d. 7. februar kl. 13.30 Med en perlerække af sange af Kai Normann Andersen. Der er vist ikke nogen, som er i tvivl om, at Kai Normann Andersen var én af de førende komponister i første halvdel af det 20. århundrede. Han komponerede iørefaldende melodier til både film og revy, men især sangene fra »Landmandsliv« og »Mød mig på Cassiopeia« er blevet danske evergreens - ligesom en lang række af sange skrevet til Liva Weel er blevet schlagere. Kom og lyt og syng med. Det bliver en festlig eftermiddag! Det er Caféen og Rynkeby-Revninge Menighedsråd der står for arrangementet. Det er gratis at deltage, men vi beder om 20 kr. for kaffe/te og kage som serveres i pausen. Alle er meget velkomne!

5


Babysalmesang Til Babysalmesang mødes vi og synger salmer og børnesange med fagter, spiller på rasleæg, leger, blæser sæbebobler og stimulerer babys sanser på mange forskellige måder. Vi synger, leger og hygger i ca. en time med tid til skift, amning og madning undervejs. Der er babysalmesang i både Rønninge og Revninge kirke. Rønninge kirke følgende onsdage kl. 9.30 i Grubehuset: 26. februar, 4. marts, 11. marts, 18. marts, 25. marts, 1. april, 15. april, 22. april. Tilmelding sendes til organist Camilla Sibani på mail: camilla.sibani@gmail.com. Husk at oplyse telefonnummer ved tilmelding.

Musikalsk legestue Musikalsk legestue fortsætter i Rynkeby kirke for kommunale og private dagplejere, samt hjemmespassende forældre eller bedsteforældre. Dette gælder også forældre og bedsteforældre i Rønninge sogn. Tilbuddet henvender sig primært til børn fra 1 år og opefter. Vi skal synge sange og salmer med fagter, høre historier og lege med faldskærm. Vi mødes første gang fredag d. 28. februar kl. 9.30 og efterfølgende på nedenstående datoer: 6. marts, 13. marts, 20. marts, 27. marts, 3. april, 17. april og 24. april. Tilmelding til organist Camilla Sibani på mail: camilla.sibani@gmail.com

Voksenkor Rønninge, Rynkeby og Revninges kor synger hver torsdag kl. 19.00 i Grubehuset. Vi varmer op, synger, holder kaffepause og synger så igen. Koret er for ALLE, der kan lide at synge, og du behøver ikke at have kor-erfaring. Vi synger sange og salmer, fler- såvel som enstemmigt, og slutter altid aftenen af med et par sange fra højskolesangbogen. Vi mødes første gang efter jul d. 16. januar. Har du lyst til at være med? TIlmelding til organist Camilla Sibani på mail: camilla. sibani@gmail.com med navn og telefonnummer. 6


Fællessang Rønninge, Rynkeby og Revninge indbyder til fællessang og kaffehygge fremadrettet på følgende datoer: 12. december i Revninge, 9. januar i Rønninge, 6. februar i Rønninge, 12. marts i Rønninge, 16. april i Revninge og 14. maj i Rønninge. Vi mødes kl. 14.00, synger os varme og glade, slukker tørsten med kaffe og synger videre til kl. 16.00. Husk at kirkebilen kan bestilles til alle kirker og tag det gode humør med.

Igen i år spiller vi julestemningen ind med Disneys klassikere. Det er femte gang vi holder Disneykoncert i Rønninge kirke, og som noget nyt er det sopranen Camilla Button, der ligger stemme til halvdelen af koncerten. Med sig har hun William Jønch Pedersen, og sammen skal de nok få taget til at løfte sig i kirken. Koncerten afholdes lørdag d. 14. december kl. 15.00. Efter koncerten samles vi i Grubehuset til æbleskiver, saft og gløgg.

7


Den barmhjertige samaritaner Prædiken til 13. søndag i trinitatis, søndag d. 15. september kl. 09.30 i Rynkeby kirke ved sognepræst Andreas la Cour Jeg har simpelthen haft så meget bøvl med dagens fortælling fra Lukas. Det er den sværeste tekst på kirkeåret at prædike over, synes jeg.

Loven finder vi kortest udtrykt i de 10 bud, som Moses bringer ned fra Sinai-bjerget. Loven angår - bredere betragtet - hele det felt af handlinger, som vi indleder med »bør og skal«. Vi »bør og skal« gå i kirke i søndagen. Vi »bør og skal« se det menneske, som vi møder på vores vej. At se et andet menneske er tage sig af et andet menneske.

Er jeg den skriftkloge mand, der kommer til Jesus og sætter ham på prøve med filosofiske spørgsmål? Eller er jeg præsten Vi »bør og skal«. Og det mener jeg. Det eller levitten, som går forskal der slet ikke herske bi den forkomne mand i tvivl om her fra prædikevejkanten? ... han tager mig op, stolen. Vi »bør og skal« Jeg er nok tilbøjelig til først og hjælper mig videre have én Gud, som vi ærer med navnet Faderen, Sønog fremmest at se mig selv på livets vej. nen og Helligånden, og vi i præsten eller levitten der »bør og skal« opføre os orgår forbi, og det er selvdentligt og tage os af hinanden. Hvad det sagt ikke rart. I første omgang for det mensidste angår er der tale om et menneskeligt neske, som jeg gået forbi. I anden omgang instinkt, simpel sund fornuft, som jeg tror for min selvrespekt. Hvordan kan jeg sige går på tværs af alle kulturer og folkeslag. det, jeg skal: at vi skal opføre os ordentligt Vi skal tage os af hinanden. og tage os af hinanden, at det er et kristent budskab, fra prædikestolen? Hvordan kan Men det budskab kan jeg ikke holde en jeg sige det, jeg skal, når jeg ikke selv kan? prædiken på. Om det er, fordi jeg ser splinten i mit øje, når jeg husker på alle de ganProblemet er, at det så let kan gå hen og ge igennem 10 års studietid i København, blive en løftet pegefinger, overfor jer som hvor jeg gik forbi en hjemløs uden at gøre er forsamlede her, og overfor mig selv. Og noget, eller når det er, jeg cykler igennem selvom løftede pegefingre kan være på sognene her forbi husene, hvor jeg ved, at sin plads, så kommer de altså ikke som et der findes ensomme og syge mennesker, glædeligt budskab, altså som et evangelipersoner af kød og blod med rigtige navn um. Løftede pegefingre, forevisninger omsom Rasmus Hansen og Kirstine Pedersen kring hvordan vi bør handle og leve, alt uden at standse ind. Om det er derfor, at det der har med vores moral at gøre, det jeg ikke kan prædike om det, vi alle »bør er det, som man indenfor kristendommens og skal«, om det er fordi der intet evangeverden kalder for loven. lium er i det, altså intet glædeligt budskab, 8


ingen trøst er i det, det er jeg ikke nået til klarhed over endnu.

Der er en scene i Astrid Lindgrens »Alle vi børn i Bulderby«, som handler om pigebørnene Lisa og Anna, som en dag i skolen, hørte frøkenen sige, at man skulle prøve at gøre andre mennesker glade. Man skulle aldrig gøre noget, som gjorde andre mennesker kede af det. Og det var Lisa og Anna helt enige om, og de besluttede sig for at gå ud og gøre nogle andre mennesker glade.

Men hvordan kan der komme trøst og glæde ind i dagens lignelse fra Lukas? Min vej ud har været en klassisk oldkirkelig læsning af lignelsen, som lyder: Det er selve mennesket, det er dig selv, der ligger i grøftekanten på landevejen mellem Jeriko og Jerusalem, sønderslået af røverne, ilde tilredt af dårlig samvittighed og bange for verdens gang, levitten og præsten, altså dem der gerne vil fortælle mig, hvordan jeg »bør og skal« opføre mig, kommer forbi, men bringer mig ingen hjælp.

Først prøvede de at gå til kokkepigen i Lisa hus. Men hun blev ikke glad for at dem med deres beskidte sko på det nyvaskede gulv. Så gik de videre til Farfar. Han ville bare have læst avisen som altid. Så fandt de ud af, at en gammel kone, Kristine på Samaritaneren, det er HerLøvnæsset, var syg, og så ren selv, det er Kristus, hastede de ud til hende, som kommer og ser mig og de begyndte at synge af Vi skal gøre det, i sin barmhjertighed. Han fuld hals indtil den gamle fordi vi ikke kan ser min ulykke, min skyld, kone rejste sig fra sengen, men han regner den ikke lade være... og sagde at de bare skulle for noget. Men tro nu på blive ved, så ville hun gå mig. Jeg vil skænke dig mit sig en tur så længe. Endnu en skuffelse. liv, og det vil hjælpe dig. Og han tager mig Så til sidst bestemte de sig for at lade det op, og hjælper mig videre på livets vej. hele ligge. Det der med at gøre andre glaJeg må give den gamle læsning ret. Hvis de. Det nyttede jo ikke noget alligevel. jeg er den, der ligger i grøftekanten og har Men næste dag i skolen fortalte frøken brug for hjælp, og Jesus er den, som tilbyom, at Martha, en af pigerne i klassen, var der mig sin hjælp, fordi han ser mig uanblevet alvorligt syg, og at hun måtte bliset, hvor ilde tilredt jeg er, så er der trøst, ve hjemme i en lang tid nu. På vej hjem så er der et glædeligt budskab, så er der et fra skole blev Anna og Lisa enige om at evangelium i dagens lignelse. gå hen til Martha, Lisa ville tage sin bedOnde tunger vil altid sige til det evangeliste dukke, Bella med, og Anna sin fineste um, jamen, skal vi så ikke tage os af den eventyrbog. Og da de kom ud til Martha, nødstedte, vi møder på vores vej? Selvfølsom var helt bleg, lyste hun helt op, og gelig skal vi det. Vi skal bare ikke gøre det hun blev så glad for at de var kommet forfor at være et godt menneske. Vi skal gøre bi og havde tænkt på hende. det, fordi vi ikke kan lade være, fordi vi Sognepræst Andreas la Cour ved, at det kunne være os selv, som havde brug for den hjælp.

9


Opslagstavlen I Rynkeby og Revninge sogne gøres et stort frivilligt arbejde rundt omkring - om det så er i kirken eller i de lokale foreninger her på stedet. I menighedsrådet er vi lige nu i gang med at arbejde med vores husstandsomdelte kirkeblad, som uddeles 4 gange årligt og fortæller om kirkens liv i det kommende kvartal. Vi har i den forbindelse talt om i menighedsrådet, at vi gerne vil at bladets stofområde skal kunne indeholde både kirke og sogn, og det vil konkret sige, at vi gerne vil gøre plads til i bladet, at der kan være en fast »opslagstavle«, som

sognenes foreninger og råd kan gøre gavn af - som et fast tilbud. Det kunne være f.eks. være opslag om fællesspisninger, juletræsfest, bankospil, lokalplaner, generalforsamlinger, etc. Kort sagt: Har man noget til »opslagstavlen« skal man fremover være velkommen til at kontakte menighedsrådet eller mig herom på tlf. 65391098 eller mail: apd@km.d. Næste deadline i 2020: 13. januar: marts-april-maj udgaven. Med venlig hilsen og på rådets vegne sognepræst Andreas la Cour

Rynkeby Sogns Lokalhistoriske Arkiv Dengang der var bageri i Rynkeby I forbindelse med 40 års jubilæum 2. Juli 1930 skriver HJEM og VIRKE: Bagermester Hans Laurits Larsen kan den 3. Juli fejre sit 40 år jubilæum som bager i Rynkeby By. Bager Larsen er født 1863 i Hundslev Nymark, Kølstrup Sogn, og fik sin uddannelse i Faget hos Bager Østergaard, Dalby, og i 1890 begyndte han det Bageri i Rynkeby, der gennem årene har vokset sin gode vækst på grund af dets Indehavers dygtighed og samvittighedsfuldhed. Bager Larsen tager endnu sin daglige tørn i Bageriet og igennem mange år besørgede han selv brødturene, men siden bilen afløste vognen, har

På billede ovenfor ses Rynkeby Bygade 51 (tidligere Bagerforretning). Til venstre Rynkeby Bygade 49 (tidligere Købmandsforretning som nedbrændte i 1934). Til højre Rynkeby Forsamlingshus før tilbygning i 1908. Billedet er fra ca. 1905. Bagermester Hans Laurits Larsen skal af sted på brødtur. 10


det været sønnen der får de mange og lange ture. I 1900 knyttedes landbrug til ejendommen, først som forpagtning af Præstegårdsjorden og senere i 1906 køb af størsteparten af Præstegårdens jord. Bager Larsen er nu lige interesseret i Bageri og Landbrug og dagen deles til begge. Bager Larsen har ved hele sin færd gennem den lange årrække gjort sig afholdt og agtet af sine standsfæller og sognets beboere og der har da også været betroet ham forskellige tillidshverv, både inden for bagerfaget og i Kommunen. Bager Larsen har været formand og er nu næstformand i Fyns Landbagerforening samt sidder i bestyrelsen for Fyns Stifts Bager- og Gærforening. I kommunen var Larsen en periode Medlem af Sognerådet og har for tiden Sæde i forskellige Bestyrelser. Han kan med god grund sige at de fyrretyve år har været lykkebringende og gode år og til opnåelse af alt godt har han haft en udmærket og trofast hjælper i den kvinde, der blev hans hustru i efteråret 1890. Dagen fejres ved en fest i Forsamlingshuset, hvor flere af Fyns Bagermestre med hustruer vil være Jubilarens gæster.

På billedet ses Rynkeby Bageris brødvogn ca. 1925. Chaufføren er Bager Gunnar Larsen, søn af Bagermester Laurits Larsen. Gunnar Larsen overtog forretningen i 1935 sammen med sin hustru Marie.

Rynkeby Arkiv holder til i et lokale ovenpå i Forsamlingshuset. Vi holder åbent: 1. mandag i hver måned fra 9-11 og 3. torsdag i hver måned fra 19-21. Lukket i juli måned + helligdage. Tlf. 65391507/29163507 Mail: rynkebyarkiv53@gmail.com Med venlig hilsen Helen og Børge Jørgensen på vegne af Rynkeby Sogns Lokalhistoriske Arkiv

Rynkeby og Omegns Lokalråd Kommende arrangementer: Søndag d. 1. december - 1. søndag i advent - kl. 15.30: Juletræet tændes. Søndag d. 23. februar: Fastelavnsfest efter gudstjeneste.

11


Menighedsrådsarbejde

Set fra kirkernes lofter En gang om året går menighedsrådet kirkerne igennem med en bygningssagkyndig for at sikre sig kirkernes ve og vel. Turen rundt indbefatter en tur op de gamle lofter. Udover spindelvæv og ældgammel murerkunst i loftets hvælvinger ser man lidt af hvert. Her bringes et par af de billeder, som menighedsrådet ulejligede fotograf Kim Poulsen med at få taget for at få det hele dokumenteret. Tre fra Rynkeby:

Tre fra Revninge:

12


Vinterens salmer DECEMBER: 90 Op, glædes alle, glædes nu! Jørgen Kjærgaard skriver i sin salmekommentar fra 2002: »Filipperbrevet 4.4-7 er episteltekst på den sidste adventssøndag. Den formaner til at glæde sig, fordi Herren er nær. Kingo lader salme præcisere epistlens adventsmotiv: Jesu menneskevordelse er glædens sigtepunkt og forankring. Deraf udspringer kærligheden, troen, håbet og freden, og salmens episteltolkning klinger derfor ud i ordet: Juleglæde«. JANUAR: 101 Himlens morgenrøde »Inspireret af den endelige færdiggørelse af Krist stod op af døde skrev Grundtvig til de andre højtider henholdsvis Jesus, himmelfaren (nr. 251) og Kraften fra det høje (nr. 287) samt denne til Jul på påskesalmens versemål og melodi. […] Billedet af morgenrøden kan ses som et første skær af påskesolen, ligesom påskesalmens omkvæd er et tydeligt ekko af jule-lovprisningen Luk. 2,14«. FEBRUAR: 634 I maj 1937 færdiggjorde Kaj Munk skuespillet »Mor Sigbrit«, som fik premiere på det Kgl. Teater året efter, med titlen: »Diktatorinden«. I mellemtiden var han blevet bedt om at omarbejde skuespillet til film, og det er i 52. scene af dette filmmanuskript denne lille sang er indsat. Den findes ikke i skuespillet. Filmen blev ikke indspillet, men manuskriptet blev trykt med titlen Filmen om Christiern den Anden 1938. Sangen blev først bragt i forslag til salmebogsbrug efter Kaj Munks død. [De to vers]» …lever nu uafhængigt af deres oprindelige sammenhæng som en fordringsløs trøstesalme«.

Nytårskoncert Kom festligt videre med det nye år, når kirkens organist akkompagnerer Julie Meera Albertsen, Jonathan Von Schwanflügel m.fl. i Rønninge kirkes nytårskoncert. Vi spiller og synger alle de bedste og velkendte hits fra operaens verden, og vi lover at det bliver i stiveste puds og med nytårsbrillerne på. Det foregår onsdag d. 5. februar kl. 19.30 og der er efterfølgende bobler og kransekage i kirken.

13


Kirkelige handlinger siden sidst RYNKEBY KIRKE

REVNINGE KIRKE

Døbte

Døbte

05.10.19 Emmali Kirkhammer

06.10.19 Jens la Cour

Vielser/velsignelser

Begravede/bisatte

10.08.19 Signe Pedersen og Jakob Pedersen

13.09.19 Mette Enggård Thvilum

21.09.19 Janne Ringsted Møller Mulbjerg og Christian Ringsted Møller Mulbjerg Begravede/bisatte 09.10.19 Finn Banke Andersen 11.10.19 Berit Olsen Nyegaard

Menighedsrådsmøder Tirsdag den 21. januar kl. 19.00 i Hospitalet i Revninge. Onsdag den 19. februar kl. 19.00 i Konfirmandstuen i Rynkeby.

14


Kirkebil

Kirkelig vejviser

Munkebo Taxi, tlf. 6597 4310. Bestilling skal finde sted senest kl. 14.00 fredagen før den søndag, man ønsker kørsel.

Sognepræst (kbf.) Andreas la Cour Rynkeby Bygade 45 · 5350 Rynkeby Tlf. 6539 1098 · apd@km.dk Mandag fridag Sognepræst Arendse Wulff-Jørgensen Kirkestræde 1 · Rønninge · 5550 Langeskov Tlf. 2119 2028 · arw@km.dk Mandag fridag

Kirkeblad Stof kan sendes til redaktionen på mail: apd@km.dk Deadline for september, oktober og november nummeret: 13. januar 2020.

Kordegn - kirkekontor Charlotte Bülow Fjordvej 66 · 5330 Munkebo Tlf. 6597 6771 · chbl@km.dk Kirkegårdene Graver Anne Jensen. Gravermedhjælper Lars Nygaard Kirkevej 8 · 5350 Rynkeby Tlf. 6539 1860 · rynkebyrevningekirkegaarde@dbmail.dk Mandag fridag

Indsamlinger I Rynkeby og Revninge kirker samler vi ind til jul, påske, pinse og høst. Ved høstgudstjenesterne i år blev der indsamlet 687 kr. i Mobilepay og 742,5 kr. kirkernes bøsser. Indsamlingen sendes videre til Jysk Børneforsorg/Fredehjem.

Musik Organist: Camilla Sibani Tlf. 5051 0141 · camilla.sibani@gmail.com Mandag fridag Kirkesanger: John N. Jensen og Natalia Berthelsen Menighedsråd Formand Anne Nørgaard-Offersen Tlf. 6532 3825/ 2396 3825 · anne@offersen.com

Tak for gaverne.

Næstformand Else Kristensen Tlf. 5055 1836 · nykr@godmail.dk Kontaktperson Kirsten Berthel Tlf. 3013 1084 · kirstenb1@stofanet.dk Kasserer Søren Monk Andersen Tlf. 6172 1105 · monk@teknik.dk Kirkeværge Niels Koefoed Tlf. 6539 1718/5093 4020 · nkoefoed05@gmail.com Peder Høite Hansen · tlf. 6532 1387 · peder.revninge@gmail.com Kirke/kirkegårdsudvalg Kirsten Berthel Peder Høite Hansen

Se sognenes nye hjemmeside på: www.rynkeby-revninge.dk

15


ID-nr.: 46879

177

Gudstjenesteliste DECEMBER 1. december 1. s. i advent Revninge 8. december

2. s. i advent

15. december

3. s. i advent

22. december

4. s. i advent

24. december

Juleaften

kl. 16.00 ALC* Elisakoret medvirker

Rynkeby

kl. 11.00

ALC*

Revninge

kl. 11.00

NN

Rynkeby

kl. 09.30

Rynkeby

kl. 14.00

ALC

Revninge

kl. 15.30

ALC

25. december

Juledag

Rynkeby

kl. 11.00

26. december

Anden juledag

Revninge

kl. 11.00

NN

29. december

Julesøndag

Revninge

kl. 09.30

ALC

31. december

Nytårsgudstjeneste

Rynkeby

kl. 14.00

ALC*

Helligtrekonger

Revninge

kl. 11.00

ALC

12. januar

1. s. e. h. 3 k.

Rynkeby

kl. 09.30

NN

19. januar

2. s. e. h. 3 k.

Revninge

kl. 09.30

NN

26. januar

3. s. e. h. 3 k.

Rynkeby

kl. 11.00

ALC*

NN

ALC

5. januar

FEBRUAR 2. februar Sidste s. e. h. 3 k. Revninge kl. 16.00 ALC Kyndelmisse/Lysgudstj. 9. februar Septuagesima Rynkeby kl. 11.00 NN 16. februar Seksagesima Revninge kl. 09.30 NN 23. februar Fastelavnsgudstj. Rynkeby kl. 14.00 ALC DALSBO 10. december kl. 14.30 24. december kl. 10.00 14. januar kl. 14.30 11. februar kl. 14.30

ALC: Andreas la Cour NN: Barselsvikar for Arendse *Kirkekaffe

Videbæk Bogtrykkeri A·S

JANUAR


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.