Page 1

Шановні колеги! 20 листопада 2015 року Львівський державний університет внутрішніх справ проводить Всеукраїнську курсантськостудентську наукову конференцію «Механізм правового регулювання правоохоронної та правозахисної діяльності в умовах формування громадянського суспільства (осінні читання)». Секції роботи конференції: - кримінально-правова; - цивільно-правова; - державно-правова; - адміністративно-правова; - суспільні науки. До участі в роботі конференції запрошуються курсанти, студенти, магістранти вищих навчальних закладів, а також їхні наукові керівники. Заявки і тексти доповідей просимо надіслати до 23 жовтня 2015 року на адресу оргкомітету.

Вимоги до оформлення тез: Обсяг доповідей: до 3-х сторінок. Оформлення текстів: формат А-4, поля – 2 см, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Назва доповіді – прописними літерами посередині рядка; через два інтервали праворуч – прізвище та ініціали автора, назва установи, де навчається автор; далі через два інтервали – текст. Список використаних джерел подається в порядку посилання наприкінці тез під назвою «Література». У тексті посилання вказуються у квадратних дужках з порядковим номером джерела за списком, через кому – номер сторінки. Текст доповіді необхідно подати у друкованому вигляді та в електронному варіанті у форматі doc (Ms Word 6.0-9.0). Назви файлів повинні містити прізвище основного автора та тип документа (Ivanenko-tezy, Ivanenko-zayavka). Тези доповідей, оформлені з порушеннями вищенаведених вимог, розглядатися та публікуватися не будуть.

Матеріали доповідей мають супроводжуватися рекомендацією наукового керівника. Оплата за проживання, харчування та проїзд здійснюється за рахунок учасників. Адреса оргкомітету: 79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26. Львівський державний університет внутрішніх справ. Відділ організації наукової роботи. Електронна адреса: vonr@lvduvs.edu.ua Контакти оргкомітету: (032) 258-69-54 – відділ організації наукової роботи (Данилевська Юлія Олександрівна, 098-7321579, 0507504724).


ЗАЯВКА на участь у Всеукраїнській курсантсько-студентській науковій конференції «Механізм правового регулювання правоохоронної та правозахисної діяльності в умовах формування громадянського суспільства (осінні читання)» 20 листопада 2015 року Прізвище –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Ім’я –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– По батькові –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Місце навчання ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Посада ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Тема доповіді–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Поштова адреса–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Контактні телефони: ––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

e-mail:____________________________________ Особиста участь: планую

не планую

Потребую поселення: так

не потребую

Львівський державний університет внутрішніх справ − базовий вищий навчальний заклад МВС України у західному регіоні держави. Університет здійснює підготовку фахівців за спеціальностями: "Правознавство", "Правоохоронна діяльність", "Управління фінансово-економічною безпекою", "Менеджмент", "Фінанси і кредит", "Облік і аудит", "Психологія", "Практична психологія" освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "спеціаліст", "магістр". В університеті функціонують докторантура, ад’юнктура (аспірантура), спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук з двох спеціальностей (12.00.08 та 12.00.12). З питань, що стосуються умов вступу на навчання за державним замовленням звертайтесь до територіальних (обласних, міських, районних) підрозділів МВС України; при вступі на навчання на умовах договору з фізичними (юридичними) особами – до Приймальної комісії Львівського державного університету внутрішніх справ за адресою: 79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26; тел.: (032)261-53-22; 295-75-71; 258-69-87; 255-35-35 www.lvduvs.edu.ua

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ


Всеукраїнська курсантсько-студентська наукова конференція «Механізм правового регулювання правоохоронної та правозахисної діяльності в умовах формування громадянського суспільства (осінні читання)» 20 листопада 2015 року

м. Львів

Informaziinyy lyst 20 11 2015  
Advertisement