RIF MAGASINET

Page 1

HISTORISK POKALKAMP HJERTET ER BLÅT, OG DET BANKER FOR RIF 10 19 VIND GAVEKORT FOR 15.000 KR. SE SIDE 31 VESTJYSK FÆLLESSKAB MED VILJE TIL MERE RIF I BØRNEHØJDE 6 KICK OFF RINGKØBING IF MAGASIN 1/22

TAK TIL ALLE JER DER STØTTER RIF DET GIVER TRO PÅ FREMTIDEN

Det er tid til KICK OFF – Ringkøbing IFs nye onlinemagasin.

Her kommer du tæt på vores klub –bredden og eliten, vores samarbejds partnere og de mange frivillige.

HISTORISK DAG VIST PÅ TV

Onsdag den 30. august blev en dag, vi aldrig glemmer i Ringkøbing. Som det før ste superligahold i historien, gæstede AC Horsens Green Arena i pokalkampen.

Selvom vi var rigtig tæt på at komme foran 2-1 på straffe, lykkedes det ikke at slå det stærke gule mandskab fra øst. Til gengæld lykkedes det at skabe en unik kulisse med 1750 tilskuere og stadionrekord. 165 sponsorere kom til spisning inden kampen, mens en hær af blå- og hvidstribede unge fans stod klar på lægterne inde på stadion. Sammen med alle de andre tilskuere, som havde fundet vej til Green Arena, var opbakningen til at tage og føle på.

DR viste tilmed kampen live for hele Danmark og med 25 medarbejdere dækkede de fodboldbegivenheden på bedste vis og satte RIF og RingkøbingSkjern kommune på landkortet. Se en masse klip på vores hjemmeside.

OPBAKNING TIL DEN STORE GULDMEDALJE

Klubben har igen haft en fantastisk sponsoropbakning i 2022, og stem ningen og sammenholdet giver os alle fælles oplevelser. Værd at nævne er RIF Erhvervsklub, som i år har afholdt 30 VIP-arrangementer og dermed kandiderer til Danmarks mest dynamiske erhvervsklub. De mange events og aktiviteter er med til at slå en tyk streg under RIF som meget mere end fodbold.

Tusind tak til alle samarbejdspartnere, som bidrager til Ringkøbing IF. Uden jer, var vi her ikke.

SAMMEN ER VI STÆRKERE

Vi har overlevet en super god opbak ning til hjemmekampene i hele 2022.

Tak til alle for supporten. Vi glæder os til de sidste kampe i år og ender forhå bentligt i Top 2, som er adgangsbillet til de sjove kampe i foråret 2023.

Til sidst vil vi gerne opfodre alle til at følge Ringkøbing IF på vores sociale medier og bakke sponsorer og lokallivet op. Dem som støtter os, støtter vi.

Endnu engang tak til ALLE samarbejds partner, supportere, spillere og ikke mindst vores undværlige frivillige, som hver dag gør en forskel for bredden og eliten.

Ringkøbing IF Lars Bræmer Sponsor-& Eventchef

UDGIVER
: Ringkøbing IF, oktober 2022 JOURNALIST: Louise Boo · FOTO: Henrik Olesen, Louise Boo · REDAKTION: Lars Bræmer · TRYK: Strandbygaard Trykkeri
FORORD V/SPONSOR- OG EVENTCHEF 2 FORMANDEN HAR ORDET 4 BØRNEFODBOLDEN FÅR ET OFFENSIVT ENERGISPARK 6-7 POKALKAMPEN MOD AC HORSENS 10-13 RIF-TIDSLINJE 16-17 SPONSORHJERTER DER BANKER FOR RIF 19 STORTALENT PÅ LIGAKONTRAKT 22 6 GODE GRUNDE TIL AT HANDLE LOKALT 24-25 DE FØRSTE 80 DAGE SOM KLUBHUSBESTYRER . . 27 4 ÆRESMEDLEMMER MED OVER 170 ÅR I KLUBBEN 28-29 INGEN ELITE UDEN BREDDEN 32-33 TO STÆRKE RIF-PROFILER 35 DEN HÅRDE COOKIE, DEN SERIØSE ANFØRER OG DEN SOCIALE TRÆNER 36-37 DE FRIVILLIGE 40 ÈN FOR ALLE OG ALLE FOR RIF CAMP 42 SKAL DU VÆRE MED PÅ HOLDET? 44-45 INDHOLD ÈN FOR ALLE OG ALLE FOR RIF CAMP 42
ANNONCE VESTJYSK SAMMENHOLD – STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER OS | 3 Ringkøbing Tlf. 9732 1166 · post@landbobanken.dk landbobanken.dk Som hovedsponsor er vi stolte over at bakke op om mange lokale foreninger - herunder Ringkøbing IF. Lokal opbakning til foreningslivet Her ser du nogle af vores kunderådgivere i Ringkøbing afdeling: Steen Kirk Jensen 7624 9463 Tanja Sig Bernhard 7624 9279 Tobias Plauborg Jensen 7624 9433 Anders Vester gaard Larsen 7624 9215 Michael Kirk Larsen 7624 9415 Amalie Givskov 7624 9284 Frederik Thorup 7624 9563 Jeppe Dahl Overgaard 7624 9468 Anders Skovkær Poulsen 7624 9389 Tove Biltoft 7624 9228 Søger du en god bank - så er vi altid klar til en god snak - ring direkte til en af vores dygtige rådgivere eller book et møde på landbobanken.dk/nykunde Ringkøbing IFs Danmarksseriespillere - efter en scoring.

ET STÆRKT

FUNDAMENT I BREDDEN

ER EN GOD INVESTERING I FREMTIDEN

HVAD KAN VI? OG HVAD GØR VI?

I Ringkøbing Idrætsforening har vi me get at glæde os over.

Trods corona-bump på vejen, der i den grad ramte foreningslivet hårdt, mærker vi stadig opbakning i RIF. Børn, forældre og ungdomshold er godt repræsenteret i klubben, og vores før stehold ligger i Top 3 i Danmarksserien. Sammen med de mange trofaste spon sorer og frivillige hænder, der binder klubben sammen, er der hold i mottoet om VESTJYSK FÆLLESSKAB.

Men vi kan altid blive bedre. Gøre en ekstra indsats og være på forkant med udviklingen. I bestyrelsen og i fodboldudvalget har vi derfor altid øje for at gøre klubben endnu bedre og mere attraktiv. Det gælder blandt andet indsatsen om at fastholde og tiltrække medlemmer, frivillige, trænere og nye spillere – særligt pigespillere.

Vi er også meget opmærksomme på de indre linjer med klar kommunikation mellem bestyrelsen og de andre orga nisatoriske led, ligesom vi hele tiden bestræber os på at tilpasse økonomien til vores aktivitetsniveau. – En hårdfin ba lance, som kræver afvejning mellem høje ambitioner og sorte tal på bundlinjen.

HVAD VIL VI?

Bestyrelsen i Ringkøbing Idrætsforening arbejder hele tiden på at udvikle klubben i bredden og eliten og skabe et godt og attraktivt miljø for frivillige og medlemmer.

Derfor har vi en række mål, som vi arbejder på at indfri:

• Vi vil udvikle os i bredden. For vi ved, at hvis ikke vi har bredden med helt ned til U6 og op til U19, får vi heller ikke en elite, der kan begå sig i hver ken 3.division, som lige nu er målet eller 2. division, som vi tidligere har spillet i.

• Vi sætter barren i børnehøjde. Som en del af et breddetiltag har vi ind gået en aftale med DBU om at være BØRNEKLUB. Det betyder, at klubben prioriterer børnefodbolden økonomisk og organisatorisk. Klubben tilslutter sig DBUs børnesyn, udvikler en børne politik og har fra 1. september 2022 ansat Line Kallesøe Jørgensen til at varetage opgaven.

• Vi vil styrke sammenholdet og skabe bedre rammer for sociale aktiviteter for børn, unge og klubben som helhed. Vi har derfor ansat Susanne Stouby Sørensen pr. 1. august som ny klubhus bestyrer, der med en baggrund inden for catering, servicering og pædago gik skal styre kantinen og skabe mere liv og sociale aktiviteter i klubhuset.

• Vi vil have flere sociale arrangemen ter for at styrke fællesskabet. Foruden det allerede afholdte frivillige-arran gement for alle, der har med service

opgaver at gøre, er det besluttet, at vi hvert år den første lørdag i november afholder en fest for frivillige, trænere, ledere, spillere og ansatte. Festen af holdes i Vesterhavshallen.

• Vi arbejder på organisatoriske ændrin ger i bestyrelser og udvalg. Arbejdet er endnu ikke færdigt, men vi forventer at kunne vedtage ændringer ved ge neralforsamlingen i februar 2023.

• Sidst men ikke mindst glæder vi os til de kommende år. Ringkøbing idrætsforening har 125-års jubilæum i 2025. Det stiller krav til klubben om at være på. Vi vil ikke ligne en 125-årig, men fejre året med manér.

4 | VESTJYSK SAMMENHOLD – STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER OS

Mangler du kollegaer?

Vi kan måske hjælpe din arbejdsplads med af få tyske medarbejdere.

I Ringkøbing-Skjern Kommune har vi kontakt med næsten 1.200 tyskere, der drømmer om at flytte til vores område.

Vi formidler gerne jeres stillingsopslag til dem - direkte eller i vores tyske nyhedsbrev.

hør

VESTJYSK SAMMENHOLD – STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER OS | 5
Kontakt vores bosætningskoordinator og
om mulighederne: Dorthe Frydendahl Mobil 20 60 16 58 Mail: dorthe.frydendahl@rksk.dk flytmodvest.dk

Superligapotentiale eller fodbold på motionsniveau. – Glæden for fodbold starter oftest i børnehøjde. Og jo flere glade og kampklare fodboldsoldater, som tilknyttes foreningslivet i en tidlig alder, jo stærkere er fundamentet for klubberne.

Det gælder også RIF, der tager sigte og skyder mod mål. Seneste tiltag er at gå forrest på børnefronten og indsætte Line Jørgensen på Mission Possible:

”Min fornemste opgave er at sørge for, at børnefodbolden i RIF får et godt ry. At hele Ringkøbing er bevidste om, at der er god børnefodbold i RIF”, siger den 27-årige udviklingstræner.

For nyligt fik alle børnetrænerne i

klubben at vide, at der nu var as sistance at hente, hvis de skulle have hjælp til praktiske, indholdsmæssige eller sociale ting til træning og kamp.

”Jeg skal bidrage med at være træ nerens ven og hjælpe dem med det, de har brug for. Så de bare kan fokusere på fodbold”, siger Line Jørgensen, der af erfaring ved, at mange børnetrænere har sagt ja til at bruge en time eller to i ugen sammen med deres barn.

Men hvad de ikke ved, er alle de an dre opgaver, der også følger med; kø replaner til kamp, vaskeordning blandt forældrene, stable forældremøder på benene, planlægge børnetræning, håndtere evt. konflikter på holdet og hjælpe til med rekrutteringsarbejdet mel lem skoler og børnehaver for at få nye børn i klubben.

Alt det kan Line Jørgensen hjælpe med, alt efter den enkeltes træners behov.

BØRNEPOLITIK

SOM VIGTIGT LED

En af de ting, hun glæ der sig allermest til er imidlertid opgaven med børnepolitikken.

I arbejdet som bør neudviklingstræner

ligger nemlig et delmål om at blive god kendt som DBU Børneklub.

Børnepolitikken er her et must og kan indeholde nedskrevne regler om god træner- og forældreadfærd og retnings linjer for mobning.

”Hvem går man for eksempel til, hvis man har en træls oplevelse? Det er rart at spillere, trænere, og forældre ved det. Hvordan man kommunikerer, og hvad den gode tone er. Meget giver sig selv. Men som DBU også har erfaret, er det desværre en nødvendighed at have regler og retningslinjer for, hvordan man opfører sig”, siger Line Jørgensen.

Børnepolitikken er derfor et vigtigt skridt for at kunne arbejde seriøst med at udvikle og forbedre børnefodbolden ude i klubberne.

”Når vi i RIF, efter bestyrelsens godkendelse, siger, at den her børne politik – den står vi indenfor. Så sender jeg den til DBU, som skal blåstemple den. Alt afhængigt af indholdet og DBUs eventuelle input kan processen tage kort eller længere tid. Men fra de godkender, er det så der, at arbejdet rigtigt starter”, siger Line Jørgensen og fortsætter:

”Det handler jo om at bygge op ne defra. At en god børneafdeling er fun damentet i alle fodboldklubber. Det er

KICK OFF | 1/22
Af Louise Boo RIF VIL VÆRE EN AF DBUS BØRNEKLUBBER: BØRNEFODBOLDEN FÅR ET OFFENSIVT ENERGISPARK MED ANSÆTTELSE AF NY BØRNEUDVIKLINGSTRÆNER
Line Jørgensen er 27 år og ny børneudviklingstræner i RIF.

FAKTA:

Line Jørgensen 27

Tilflytter fra Sønderjylland, har boet to år i Ringkøbing

Bor med sin kæreste, som oprinde ligt er fra byen

Pigetræner

RIF

En af DBU Jyllands 12 ansatte børneklubrådgivere i Jylland, som tager ud og hjælper klubberne med at starte børnefodbolden op

Det handler jo om at bygge op nedefra. At en god børneafdeling er fundamentet i alle fodboldklubber. Det er der, det skal starte. At man har glæden og lysten til at spille fodbold. Og så kan man bygge ovenpå

der, det skal starte. At man har glæden og lysten til at spille fodbold. Og så kan man bygge ovenpå”.

DEN HELT RIGTIGE TIL POSTEN

Line Jørgensen var allerede et kendt træ neransigt på et af klubbens pigehold. Og sammen med en deltidsstilling i DBU som børneklubrådgiver, hvor arbejdet netop består i at tage ud til klubberne og hjælpe dem med at blive DBU Børneklub, lå jobbet lige til højrebenet.

Hun føler sig også helt hjemme i jobfunktionen og har store planer for fremtiden.

”Jeg synes RIF har alle muligheder for at være en god fodboldklub for børnene. Her er fantastiske faciliteter, så der er

masser af potentiale. Nu skal vi bare klø på med benarbejde i de yngste årgange. Blandt andet at komme ud i børnehaverne og skolerne og få lavet noget rekruttering. For vi skal jo have fat i dem allerede fra de er 4, 5, 6 år og få dem ind i klubben”, understreger Line Jørgensen.

Hun forudser rutiner med et fast flow, så RIF altid er synlige for de ældste bør nehaveårgange. Her er det også vigtigt, at komme i kontakt med forældrene, så de kender til alle fodboldtilbud.

En anden vigtig faktor er at vise klub ben frem. Line Jørgensen ser det som en oplagt opgave at invitere børnene ud og lave træning for dem. På den måde kan de lege fodbolden ind og opleve, hvor sjov sporten er.

Opskriften på succes i børnehøjde er dermed lagt.

Og en fokuseret og systematisk ind sats skal sikre, at hun når i mål. Både som assistance til trænerne, at blive optaget i DBU Børneklub samt det mere langsigtede mål:

”Jeg regner med, at RIF om få år har fået nye børnemedlemmer. At der er flere børn, der spiller fodbold. Forhåbentlig også piger. Lige nu har vi svært ved at få de alleryngste årgange med. Det håber jeg også, jeg kan gøre noget ved”.

DBU BØRNEKLUB:

• DBU Børneklub arbejder på at skabe bedre fodboldoplevelser for ALLE børn i fodboldklubber landet over.

Prædikatet DBU Børneklub op nås, når der udvikles et børne fodboldmiljø i samarbejde med DBU og klubben opfylder de fire forudsætninger:

At prioritere børnefodbolden

vedtage

forplig

viser,

VESTJYSK SAMMENHOLD – STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER
OS | 7
1.
økonomisk og organisatorisk 2. At tilslutte sig DBUs børnesyn og arbejde på at efterleve det 3. At nedskrive og
en børnepolitik 4. At tilknytte en børneudviklings træner, der er kontraktligt
tet i løbet af det første år som DBU Børneklub • Helt konkret får alle godkendte børneklubber et skilt, som
at man vil børnefodbolden
år •
i
Børnerækkerne i RIF strækker sig fra U5 til U12.

Store nok til at have alle kompetencerne

Små nok til at have lokal forståelse

Hos Partner Revision har vi valgt at være store regionalt og små lokalt. Dermed er vi altid tæt på din forretning med et stærkt bagland af eksperter.

Vi er et statsautoriseret revisionsselskab, der må udføre alle revisionsopgaver. Hos os kan du altid få professionel sparring til din virksomhed.

Vi er opdateret både lokalt og globalt.

8 | VESTJYSK SAMMENHOLD – STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER OS ANNONCE v
Rådgivende
revisorer med dig i centrum | Mød alle dine rådgivere på partner-revision.dk | ringkoebing@partner-revision.dk | 97 32 10 55
VESTJYSK SAMMENHOLD – STØT VORES SPONSORER,
DE STØTTER OS | 9 ANNONCE Garant Ringkøbing Skaadsmosevej 8, 6950 Ringkøbing Tlf. 97 32 54 44 www.garant.nu Åbningstider: Mandag - Torsdag: 10.00 - 17.30 Fredag: 10.00 - 18.00, Lørdag: 9.30 - 13.00 Book Garanteksperten på garant.nu Helt GRATIS og uforpligtende. Alt inden for • TÆPPER • GULVE • FLISER 21557_Ringkøbing_Estate_210x297.indd 1 18.10.2022 07.25 G A V E P A R T N E R i R i n g k ø b i n g S k j e r n o g o m e g n D I N N Y E , L O K A L E V i n s p e c i a l i s t e n R i n g k ø b i n g | N y g a d e 1 5 , 6 9 5 0 | F ø l g m e d p å F B o g I n s t a | r i n g k o e b i n g @ v i n s p e c i a l i s t e n d k

NÅR FODBOLD, FÆLLESSKAB

FLAGSKIBET RIF GÅR HÅND

”I de 15 år jeg har spillet førsteholdsfod bold, har jeg altid drømt om at trække et superligahold. Så sker det endelig. Kampen bliver vist i fjernsynet, det er mega godt vejr, der er mange menne sker, og vi kommer hurtigt foran”.

Ordene kommer fra Lennard Lauridsen, som var leveringsdygtig på hovedstød efter tre minutters spil. Med målet satte han gang i et allerede fest stemt publikum, der i dagens anledning var mødt talstærkt op, og i skinnende solskin kunne nyde en drømmestart for hjemmeholdet.

”Jeg synes, vi leverede en fremra gende indsats, selvom man jo altid frygter, at man kan blive kørt over af et superliga

hold. Men det skete ikke, og det gør, at det bliver meget, meget sjovere, at være en del af, siger Lennard Lauridsen.

Set over en hel kamp – hele set-uppet og afviklingen, var det ikke kun inde på banen, det var en sjov dag. For selvom det ikke lykkedes at score flere mål, var kampen en fuldtræffer på vigtige fronter uden for banen.

Sponsor- og eventchef i RIF, Lars Bræmer, ser tilbage på en kamp, der er gået over al forventning:  ”Den onsdag kunne alt lade sig gøre. VIP-rekord med 165 til spisning inden kamp, tilskuerrekord på 1750 og nati onal eksponering på DR. Pokalkampen viser, at vi gennem kommercielle tiltag

virkelig kan rykke og skabe en masse opmærksomhed. Det er sjovt og spæn dende at opleve.”

MERE END BARE FODBOLD

Lars Bræmer glæder sig også over klub bens mange samarbejdspartnere, som løbende bakker op om klubbens tiltag.

En af de trofaste støtter er Ringkjøbing-Skjern Kommune, som fra sidelinjen følger med i de store begi venheder som pokalkampen, men også hvad RIF står for og bidrager med som samfundsaktør.

”RIF er en af de klubber, vi støtter op omkring. Det en af de højest rangerede klubber i kommunen med stor bevågen

10 | VESTJYSK SAMMENHOLD – STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER OS KICK OFF | 1/22
Af Louise Boo POKALKAMP RIF VS. AC HORSENS
OG
I HÅND
Lennard Lauridsen, der scorer til 1-0 på hovedstød i kampens første minutter. Kampen ender 1-2 til AC Horsens.

RIF er en af de klubber, vi støtter op omkring. Det en af de højest rangerede klubber i kommunen med stor bevågenhed. Så det betyder noget rent brandingmæssigt, og det betyder noget for byen, at vi har en klub, hvor så mange er engagerede, både børn og voksne. Det skaber aktivitet, og det skaber sammenhængskraft (Borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune, Hans Østergaard)

De unge RIF-fans havde indtaget hele målsiden i den ene ende og var mødt talstærkt op iklædt de blå-hvide farver og med trommer, slagsange og kampråb i ærmet.

Det var en sportslig milepæl af de helt store, da superligaens gule mandskab fra AC Horsens gæstede Green Arena i årets pokalkamp. Men én ting er den store fodboldbegivenhed. Noget andet er de positive effekter, som tæller alt fra lokal opbakning og mediernes bevågenhed til kommunens aktive brug af klubben som en af byens flagskibe.

hed. Så det betyder noget rent branding mæssigt, og det betyder noget for byen, at vi har en klub, hvor så mange er enga gerede, både børn og voksne. Det skaber aktivitet, og det skaber sammenhængs kraft. Det er altid godt at have noget at være fælles om og støtte op omkring”, siger borgmester, Hans Østergaard, der også var inde og se pokalkampen.

Han fremhæver, at RIF ikke blot er et sted, hvor der spilles fodbold. Sport er aktiviteten, som medlemmer og frivillige samles om. Men det interessante er rin gene i vandet, som spreder sig og rækker langt ind over andre områder.

”Det er ikke bare fodbold. I RIF opstår der mange former for fællesskaber og ak

tiviteter, som også kommer til udtryk uden for fodboldbanerne – i erhvervslivet og borgere i øvrigt. De her fællesskaber kan bare noget og er med til at løfte andre ting end lige præcis fodbold. Det er med til at knytte en by sammen og stå sammen om ak tiviteter. Og det er rigtig, rigtig vigtigt”, siger Hans Østergaard.

En event som pokalkampen er derfor et ekstra krydderi. Men det er det daglige ar bejde i klubben og fællesska berne, der ifølge borgmesteren for alvor gør RIF til et flagskib, som kommunen bruger i sit brand af byen og kommunen.

KICK OFF | 1/22
Anders Agger og RIF-ikonet Razak Pimpong, hvis hjerter stadig banker for RIF, selvom de tidligere spillere begge er flyttet fra byen • DR-journalist som interviewer sponsor- og eventchef, Lars Bræmer om dagens kamp.

POKALKAMP RIF AC HORSENS

12 | VESTJYSK SAMMENHOLD
– STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER
OS
TAK TIL B. & V. KRISTENSEN FOR AT STILLE STILLADS I FANZONEN TIL RÅDIGHED Engagement og kvalitet… BEMÆRK - VED GODKENDELSE HÆFTER DU FOR: Rigtig stavemåde, rigtig størrelse, rigtig tekst og rigti farvekombination. TAK TIL VESTJYSK SAMMENHOLD – STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER OS | 13
14 | VESTJYSK SAMMENHOLD – STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER OS ANNONCE Vi er en del af lokalsamfundet. Vi er tæt på dig. Dit hjem. Dit arbejde. Din sportsklub. Det er det, der gør os til Danmarks stærkeste lokalbank. Kontakt os og hør, hvad vi kan gøre for dig. vestjyskbank.dk/ringkøbing Danmarks stærkeste lokalbank Morten Juelsgaard Privatrådgiver mjg@vestjyskbank.dk 96 63 27 70 Knud Møller Privatrådgiver kmo@vestjyskbank.dk 96 63 25 16Morten Juelsgaard, privatrådgiver Ringkøbing VI HJÆLPER MED: PRODUKTUDVIKLING PROTOTYPER LASERSKÆRING CNC-DREJNING CNC FRÆSNING OPSAVNING KANTBUKNING STANSNING ROBOT SVEJSNING SMÅ OG STORE SERIER SE MERE PÅ: WWW.LEM-BESLAGFABRIK.DK
VESTJYSK SAMMENHOLD – STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER OS | 15 ANNONCE møbler A/S Slot Designmøbler ∙ Belysning ∙ Indretning Jernbanegade 6 ∙ 6940 Lem ∙ 97 34 13 44 www.slotmoebler.dk Møbler siden 1935 3000 m2 showroom Prismatch
Mens pokalkampen mod AC Horsens på mange måder var historisk og det senest tilføjede kapitel i klubhistorien, er det blot toppen af isbjerget. Det hele startede lang tid før, hvor det første fodboldeventyr tilbage i 1920 var en historisk bedrift i kampen om Danmarksmester-skabet. Sidenhen er der tilføjet en masse mindeværdige øjeblikke, hvor RIF kan bryste sig af flere fornemme præstationer i klubbens stolte historie. NUTIDENS HOLD 1900 1904 – EN DEL AF EN STØRRE HISTORIE OM FORTIDENS STORE BEDRIFTER RIF er Jyske Mestre og sikrer sig videre avancement til kvartfinalen om Danmarksmesterskabet. Lokale sportsnavne som Skaaning og Hindø deltog dengang – navne der også går igen helt op i nutidens RIF. Sejren blev også omtalt i kampreferat fra Jysk Idrætsblad. Præstationen i 1920 ender med en placering. som nummer 3. Kun 12 klubber i Jylland har siden 1913 vundet medaljer om Danmarksmesterskabet i fodbold. RIF er én af dem. KICK OFF | 1/22 16 | VESTJYSK SAMMENHOLD – STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER OS Bronzeluren udsat af Dansk Idrætsforbund. Vundet til ejendom efter at have vundet den tre år i træk. 1920 19781906 1988 1900: RINGKØBING IF GRUNDLÆGGES. 1904, 1905, 1906: RIF VINDER LUREN 1988: Plan 1992 iværksættes med nye mål og missioner 1996: Stiftelse af RIF Erhvervsklub 1920: RIF JYSK MESTER - RIF vinder kreds 6 og videre i slutspillet med i alt 7 kredsvindere i Jysk BoldspilUnions mesterskabet (JBU). I indledende runde besejres Kolding Boldklub med 5-1. De samme cifre besejres Vejen SF med i semifinalen. Finalen om JBU-mesterskabet mod AaB blev vundet 5-3. 1920: RIF får bronze ved Danmarksmesterskabet i 1920 - RIF møder B 1901 i Odense og TABER 1920: RIF videre til semifinalen i DM: - RIF vinder over B 1909 4-1 i den første runde i Ringkøbing og kvalificerer sig til semifinalen ved Danmarksmesterskabet (kampen blev spillet på det nye stadion, hvor Kronager (højhuse) i dag ligger. - Semifinalen er en kamp om provinsmester skabet og retten til at møde vinderen af København Boldspil-Union (KBU) i finalen om Danmarksmesterskabet.
TIDSLINIE 1996 2010 2012 2014 2022 Ole Hall fra Danmarks Fodboldmuseum, der bl.a. har bidraget med de vedlagte kamp artikler. Og Jimmie Thomsen, danskfodbold. com for uddybende baggrunds information om RIFs præstation. Hovedsponsorat med firmaet Soda-Stream på 50.000 kr. Oprykkerholdet efter sejr over Holstebro, som varslede et skifte i vestjysk fodbold, hvor Holstebro havde domineret i mange år Jens Nielsen var træner i RIF fra 2007-2013. Citat: ”Det er jo kæmpe stort. Jeg husker en liter dåseøl hver efter kampen. Det var fantastisk at rykke op. Det var ud over alle grænser. Der blev gjort og lavet nogle ting, som matchede det der fantastiske i at rykke op. Der var bare en feststemning, og alle var glade”. Oprykkerholdet der sikrede adgang til Danmarksserien. Her spillede RIF de næste fire sæsoner. VESTJYSK SAMMENHOLD – STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER OS | 17 1988 2008 1996: RIF SKRIVER KLUBHISTORIE 2008: RIF rykker op i Jyllandsserie 1 2008: Stiftelse af RIF 1900 Eliteudvalg 2010: Lounge-konceptet bliver fast inventar - Møder og spisning inden hver hjemmebanekamp, siden RIF rykkede op i Danmarksserien. - I starten Bräuner Lounge for senere at hedde Go Energi Loungen (siden 2019). 2010: Green Arena indviet (uden tribune) 2010: RIF rykker op i Danmarksserien 2022: Pokalkamp mod Horsens - For første gang i klubbens historie kommer et superligahold til Ringkøbing 2012: RIF SKRIVER NY KLUBHISTORIE - RIF vinder sidste kamp i Holstebro og sikrer definitivt oprykning til 2. division 1978: Større fokus på sponsordelen. - Oprettelse af sponsorudvalg. På Kongevejens stadion, også kaldt Kings Road (Kings), kom der som den første fodboldklub i miles omkreds bandereklamer. Sponsorindtægterne blev mangedoblet. 2014: Tribune på Green Arena indviet - Indvielsen skete mod Thisted på en dag med 1475 tilskuere
18 | VESTJYSK SAMMENHOLD – STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER OS ANNONCE BYT til NYT Bliv klar til VM-fodbold med billede og lyd i særklasse på et Premium TV fra tyske Loewe. Få op til Kr. 5000,for dit gamle TV ved køb af nyt Loewe OLED TV. Hør nærmere i butikken. Kampagnen gælder indtil 31/12-2022. Vælg mellem: bild i eller bild v i størrelserne 48”, 55” eller 65” samt bild s 77”. Ringkøbing Elektronikhuset ApS, Algade 22, 6950 Ringkøbing, Tlf: 70 44 44 70

DET ER BLÅT, OG DET BANKER FOR RIF

– SPONSORHJERTER STØTTER KLUBBEN I TYKT OG TYNDT

Som klubbens økonomiske fundament er de alle med på det blå- og hvidstribede hold, der støtter talstærkt op om RIF. De fleste har været med i adskillige år, og de gør det, fordi de kan og vil. Og så får de noget igen på en anden konto, der ikke kan gøres op i kroner og ører.

De findes i alle varianter. Store som små. Dem der altid har været med, og dem der er kommet til i nyere tid. Fælles for dem alle er, at de aktivt støtter op om RIF, og gennem den økonomiske støtte bi drager til at udvikle og bevare klubben.

”Jeg er sponsor, for at man kan have fokus på sporten, så alle de mange frivillige ikke skal bruge en masse tid på at få økonomien til at hænge sammen”, siger Peter Byskov fra Jens Byskov A/S.

Han bliver bakket op af Ivan Hansen fra One Collection, der fremhæver pri vilegiet i at være en del af en klub, som har en ganske særlig værdi.

”Jeg sætter pris på at have mulighed for at støtte det formål, at vi har en super fodboldklub med en god, stor ungdomsafdeling, en masse gæster til hjemmekampe og en pokkers masse frivillige. Det er en god fodboldklub, vi har. Den skal vi værne om”, siger Ivan Hansen, som har været med i en tidsalder.

”Jeg kan slet ikke huske, at vi ikke har været sponsor. Sådan er det bare”, lyder det, mens en af klubbens andre trofaste sponsorer også har svært ved at sætte præcise år på.

”Det er historisk. Vi har været med i al den tid, jeg har været i banken og

mange år inden”, siger Klaus Gamst fra Ringkjøbing Landbobank.

Som hovedsponsor handler det for banken om at støtte en forening, der viser flaget for hele området og er med til at vise sammenhængskraft og fællesskab. Det gælder ikke kun eliten, men også bredden med det frivillige foreningsliv.

”RIF er et flagskib for byen, der samler en masse mennesker. Der er så mange ting, der skal gå op i en højere enhed. Så når vi står på lægterne om søndagen og bakker op og kan se, det hele spiller. – Det er ganske enkelt helt fantastisk, og noget vi gerne vil være en del af”, siger Klaus Gamst.

RELATIONER GENNEM FODBOLD

Alle tre sponsorere er enige om, at de får mere end fodbold for deres sponso rater. De penge, de lægger i klubben, kommer igen på en anden måde og tilføjer værdi i det store regnskab.

”Fra Landbobankens side, handler det også om en masse relationer. Om at mø des på kryds og tværs. Og det gør vi her i klubben. Både ude på stadion, i loun gen men også til en almindelig trænings kamp, hvor de små træner. Fællesskabet, hvor forældre, trænere og frivillige mø des, er unikt”, siger Klaus Gamst.

Sammenholdet på og uden for banerne og elementet i at komme hinanden ved, er også noget, som Ivan Hansen kan nikke genkendende til. Sponsoratet og business-delen er blot én ting, men der sker noget i relationerne, som han også værdsætter.

”Vi mødes jo også med nogle, der ikke har forretning sammen. Og det be høver vi heller ikke. Men vi har det godt sammen alligevel. Det synes jeg også, er ret vigtigt”, siger Ivan Hansen og på peger helheden i klubben.

For ham tæller det samlede billede. Fra klubstøtte, der kan ses på tværs af banderne med små og store sponsorer til sammenhængskraften på og uden for banerne.

Og så handler det også om en cir kulær tankegang, hvor man giver og tager og på den måde bidrage til den fortsatte udvikling i RIF.

”De børn der spiller her. Mange af de res forældre er jo kunder i vores butikker. Så det er jo også for at give lidt tilbage på den konto” slutter Peter Byskov af.

KICK OFF | 1/22
Fra venstre: Peter Byskov (Jens Byskov A/S), Klaus Gamst (Ringkjøbing Landbobank) og Ivan Hansen (One Collection).
20 | VESTJYSK SAMMENHOLD – STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER OS ANNONCE DIN MEDSPILLER NÅR JURIDISKE SPØRGSMÅL SKAL TACKLES. VI ER LOKALE MED KONTORER I RINGKØBING OG SKJERN Gode fiskeoplevelser ved den hyggelige havn Jan Haurbak Frölich SKORSTENSFEJEREN RINGKØBING RINGKØBING Havnepladsen 4, Ringkøbing Tlf. 97 32 30 60
VESTJYSK SAMMENHOLD – STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER OS | 21 ANNONCE Algade 12 · 6950 Ringkøbing Lindevej 2 · 6950 Ringkøbing Tlf. 20 14 95 35 JagtFiskeri &JK Algade 6 6950 Ringkøbing Tlf. 97 32 48 38 www.jk-jagt.dk Haltek ApS Lindevej 2 6950 Ringkøbing

FRA FODBOLD I PROVINSEN TIL LIGAKONTRAKT

Fra Ringkøbing til Silkeborg. En tur som ikke lyder af meget, men som alligevel er en usædvanlig rejse, når foreningsfodbold i RIF bliver byttet ud med en ligakontrakt i Silkeborg IF. Anders Dahl er i fuld gang med at udleve sin fodbolddrøm og har som 20-årig spillet europæiske kampe i den røde Silkeborg-trøje, ligesom han scorede sit første mål for Silkeborg i pokalkampen mod Næstved.

Hvem drømmer ikke om at blive profes sionel fodboldspiller?

Desværre står talent, træning og vilje ikke altid mål med drømmen…med mindre man hedder Anders Dahl og er

så god til fodbold, at man som 15-årig skriver ungdomskontrakt med Silkeborg IF og seniorkontrakt som fuldtidsprofessi onel fire år senere.

”Det er jo fedt. Det er det, jeg har drømt om, siden jeg spillede i RIF. At det blev så stort, at jeg kunne leve af at spille fodbold”, siger Anders Dahl.

I den forgange sæson er de første store fodboldoplevelser allerede tikket ind, og det er ikke småting, der kan skrives på CVet:

”Vi vandt bronze i superligaen i sid ste sæson, og så er det hele bare kulmi neret med, at vi har spillet Europa Cup kampe. Og det er jo ikke en oplevelse, man er garanteret for kommer igen”, siger Anders Dahl ydmygt.

EN SÆRLIG STATUS I RIF

Spillet på U18 og U19

Hjemme i ungdomsklubben RIF er den vestjyske ydmyghed lagt til side. Her kom mer det unge stortalent snart i glas og ramme for de bedrifter, han allerede har

FAKTA:

• I løbet af RIFs 122 år lange historie har kun tre spillere fra egen ungdomsafdeling formået at spille i en superligaklub og deltage i europæisk fodbold

• De tre spillere er Thomas Thorninger, Lasse Heinze og Leif Bækby hvis RIF-trøje hænger i klubhuset med deres navne og rygnumre

• Nu har det fine selskab fået sit 4. medlem. Anders Dahl har fået debut for Silkeborg IF i pokalturneringen og ikke mindst i det europæiske gruppespil ved Conference League i hjemmekampen mod FCSB fra Rumænien

opnået ved at træde ind på et superliga hold og spille europæiske turneringer.

Og spørger man den unge ringkø bingenser, hvad der er årsag til de store resultater, findes svaret i provinsen og en ganske særlig klub:

”Selvom RIF er en lille klub, er der mange fordele. Der er et vildt godt set-up, dedikerede trænere og en masse mennesker som sørger for, at det hele fungerer. Jeg husker, at ba nerne altid var kridtet op takket være Tirsdagsholdet. Bare for at nævne et eksempel på en klub, der fungerer, og som har et godt klubliv. RIF er et fedt sted at være og noget, som virkelig har været med til at udvikle mig som spiller”, siger Anders Dahl.

Han mindes en klub, hvor det altid var godt at komme til træning. Og som han selv formulerer det, er det nok det vigtigste ved at spille fodbold og en forudsætning for at gå hele vejen: At være glad for at spille og bevare glæden ved fodbold.

22 | VESTJYSK SAMMENHOLD – STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER OS
Af Louise Boo
ANDERS DAHL, 20 ÅR • Position: Central midtbane • Spiller i Silkeborg IF med kontrakt til 2025 • Var en del af 2002-årgangen, som er en af de stærkeste årgange i RIFs ungdomshistorie • I RIF spillede holdet i liga 1, den øverste liga mod forskellige s uperliga-hold som FCM og AGF • Udtaget til talenttræning i DBU/JBU i U14 og U15 • Udtaget til U16 landsholdet •
landsholdet

6 GODE GRUNDE

TIL AT HANDLE LOKALT

HØJ SERVICE OG BEVARING AF ATTRAKTIV BYMIDTE

Der er mange årsager til at handle lokalt. Både fordi folk gerne vil have en mere spændende bymidte og også en spændende by at bo i. Det gælder både super markeder og alt detail generelt. Så at støtte lokalt gør en kæmpe forskel. Ja, det er dejligt bekvemt at handle online. Og man har vænnet folk til det under corona. Men kom ud i de fysiske butikker og få en oplevelse og en service, du ikke kan få online. Det der helt old school med at drive en fysisk butik med god gammeldags service. – Det går aldrig af mode.

Og så er det bare vigtigt, at bruge de ting, der er. Og her skal det ikke være prisen, som gør, om man kommer og handler, men at man gerne vil bevare det aktive, lokale handelsliv. På den måde kan vores børn også have en spændende by at vokse op i.

LOKAL HANDEL STYRKER FORENINGSLIVET

Når man støtter lokalt, lever handelslivet. Det kan ikke hjælpe, man sidder hjemme i sin sofa og bestiller alle varer. Man bliver nødt til at komme ud på gaderne og støtte det lokale erhvervsliv, som jo er storsponsorer til alle de klubber i omegnen, som lever af de tilskud, de kan få. Og de bliver nødt til at have sponsorstøtte. Så den lokale handel er vigtigt. I Ringkøbing og omegn er det vores grundlag og sammen med turismen de bærende elementer for detailhandlen.

Tommy Schultz Simonsen, Sport24

DET GAVNER OS ALLE SAMMEN

Jeg er ny i byen og har intet netværk. Jeg er nødt til at komme ud og promovere mig og vise mig frem. Lokale folk er dem, jeg skal leve af. Så det er noget for noget. Hvis du vil støtte, og det vil jeg gerne gennem for eksempel sponsorat i RIF, så får jeg også noget tilbage igen.

Det handler om, at jo mere aktivitet, der sker i hele byen, jo bedre er det for os alle sammen. Derfor synes jeg, det er vigtigt, at man bakker op om de lokale aktiviteter. Vi er her jo alle sammen. Og for at vi alle skal eksistere, bliver vi nødt til at hjælpe hinanden.

24 | VESTJYSK SAMMENHOLD – STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER OS

De er alle sponsorer i RIF, og de handler alle lokalt. For de ved, det har stor betydning. Indehaverne af Hinges Hus, Sport24, Kalo, Lange Isenkram, Bech-Hansen A/S og Mr. Finn S fortæller hver især, hvorfor det er så vigtigt at støtte og handle i de lokale butikker.

TILTRÆK NYE TILFLYTTERE

Det er vigtigt at handle lokalt! Vi ser mindre byer, der har mistet deres køb mænd. Det er det samme, som hvis der ikke er nogle butikker og idrætsforenin ger. Vi vil gerne have nogle flere folk til at flytte hertil. Derfor er det vigtigt, at vi som område har noget at tilbyde. Det hænger sammen det hele - at handle lokalt, få flere tilflyttere og flere kunder. I denne tid post-corona, energikrise og krig er det vigtigere end aldrig før, at vi står sammen om at støtte de lokale restauranter, butikker og de andre sociale tiltag, der er i området for netop at holde hele vores område attraktivt for lokale, tilflyttere og turismen.

STØT LOKALT OG BEVAR BUTIKKERNE

Find noget her. Ellers er butikkerne her ikke. Hvis ikke vi støtter lokalt, så lukker butikkerne. Længere er den ikke.

Jeg har da også prøvet onlinehandel, fordi mine børn ønsker sig noget på nettet. Men så er det ikke det rigtige alligevel, og de skal have det byttet. Det bliver alt for besværligt.

Selv handler jeg alt her i byen – fra tøj til elektronik.

Det er et princip.

Jeg vil jo også gerne have, at de lokale handler hos mig.

Jan Stilling, G. Bech-Hansen A/S

LOKAL HANDEL GIVER REGIONALE FORDELE

Det styrker fællesskabet hele vejen rundt. At vi vil hinanden. Det er jo som ringe i vandet, at vi hjælper hinanden. Vi er en by med 10.000 indbyggere, men har vanvittigt meget i forhold til, hvad man kunne forvente. Det er fordi, vi støtter hinanden og bakker op lokalt.

Sommerhusejerne udefra hjælper også til, og turismen spiller også en vigtig rolle. Vi kan rigtig meget, og det smitter også af uden for bygrænsen.

I forhold til RIF og lokal handel, så har vi gode lokale aktører, der lægger penge i RIF. Vi har gode kanaler i forhold til at tiltrække. Vi har også sponsorer, der ikke er lokale, men som synes, det er et fedt miljø, at være med i. Det tror jeg også er fordi, de lokale er så engagerede, som de er.

VESTJYSK SAMMENHOLD – STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER
OS | 25
26 | VESTJYSK SAMMENHOLD OG LOKALT FÆLLESSKAB KICK OFF | 1/22 Vidste du vi laver skilte, vinduesfolier, roll up, plakater m.m. Strandbygaard Trykkerivej 2, 6900 Skjern +45 96 800 700 www.strandbygaard.dk Bestil dine skilte, vinduesfolier, roll up, plakater m.m. på grafisk@strandbygaard.dk

DE FØRSTE 90 DAGE SOM KLUBHUSBESTYRER

”Gider du ikke godt søge den her stilling?”

Susanne Stouby Sørensen gamle fod boldtræner i Hvide Sande, som i dag er bestyrelsesmedlem i RIF, har gentagne gange stillet netop det spørgsmål.

For med hendes erfaring inden for mad og servering, forretningsindehaver og med pædagogisk baggrund, var hun lige den kandidat, som RIF søgte til jobbet som ny klubhusbestyrer.

Udfordringen var bare, at Susanne allerede havde et job, hun var glad for.

Så der blev skruet ekstra op for charmen for at overtale Susanne til at komme til RIF.

Og det lykkedes.

Det tog et helt forår, men nu er hun her. Og hun er gået all in som ny klub husbestyrer.

”Den første måned var jeg her ca. 80 timer om ugen. Der var mange nye ting at undersøge og sætte mig ind i. Og

FAKTA:

• Susanne Stouby Sørensen

• Tilflytter fra Hvide Sande

• Har boet i Ringkøbing lidt over

• Kommer fra en stilling i en SFO i Skjern, hvor hun har arbejdet med tosprogede børn og flygtningebørn

• Har tidligere haft fiskeforretning i Hvide Sande og arbejdet med servering på Biergarten

• Har selv spillet fodbold og været fodboldtræner

• Alle tre børn har spillet fodbold

da jeg havde været her i to uger, trak RIF pokalkamp mod Horsens, som skulle planlægges med 14 dages varsel. Det var en kæmpe opgave. Men sindssygt spændende”, siger Susanne Stouby Sørensen, som er glad for de nye udfor dringer og forskelligartede opgaver:

Det er lige så alsidigt, som det lød til på forhånd. Der er ikke to dage, der er ens. Der er så mange forskellige mennesker, og alle har taget godt imød mig

”Det er lige så alsidigt, som det lød til på forhånd. Der er ikke to dage, der er ens. Der er så mange forskellige menne sker, og alle har taget godt imod mig. Og opgaverne svinger fra: Kan du ikke lige skaffe en hjertestarter til planlæg ning og madlavning af U11 arrange ment med søskende og forældre”.

FRA POMMES TIL PRAGT

Som klubhusbestyrer i en forening med fuld fart over feltet, har Susanne Stouby Sørensen ikke ligget på den lade side.

Foruden den daglige drift har hun på kort tid hevet et par kaniner eller tre op af hatten.

De traditionelle pommes og franske hotdogs har fået følgeskab af sandwichs og pita ligesom fællesspisning på for skellige hold er blevet fast inventar. Børn og unge kan nyde godt af nypoppede popcorn og et bredere sliksortiment, mens de ældre bliver tilgodeset med nem-mad-på-farten, proteindrikke og myslibarer.

”Jeg prøver at spørge, hvad de egentlig har lyst til i stedet for at det er mig, der tror, det er en god ide. Når jeg møder dem på deres behov, bliver de helt vildt glade”, siger Susanne Stouby Sørensen.

For hyggens skyld har hun også sør get for potteplanter i vinduet, billeder på væggene og i det hele taget givet klubhuset en makeover, så det indbyder til socialt samvær:

”Jeg har også købt et bordfodbolds bord. Så kommer de ind og spiller lidt, hvor klubhuset fungerer som en frifritids klub, hvor de hænger ud efter skole og bare hygger sig med deres kammerater. Det er ikke bare fodbold. Det er det so ciale i det, som giver fællesskab”.

Efter tre måneder på posten har Susanne Stouby Sørensen allerede været med til at skabe de gode rammer for fællesskabet i RIF. Og for hende er det hele indsatsen værd, når feedbacken er så positiv:

”Skidt pyt med, at man har været her 12-13 timer om dagen og knoklet. Folk værdsætter det, og de er gode til at sige det. Så er det ikke spildt, det man læg ger i det. Det er dejligt med en respons på den forskel, jeg er med til at gøre”.

Susanne bruger mange timer i klubhuset. Også det administrative arbejde bliver lavet fra computeren ved et bord i fællesområdet.

Tre måneder på bagen og Susanne Stouby har allerede sat sit præg som ny klubbestyrer i RIF. Af Louise Boo
49 år
2 år

X ÆRESMEDLEMMER

MED OVER 170 ÅR I KLUBBEN

De har været længere i RIF end de fleste. Henning Bro, Mogens Madsen, Jens Fisker og Niels Kornberg har hver især lagt minimum 40 års frivilligt arbejde i klubben, med alt hvad det indebærer af hjerteblod og tusindvis af investerede timer.

4 hjørnesten i klubben og med en ekstra titel udover menigt medlem.

”Ja, man bliver ikke æresmedlem ved bare at have været træner et par år”, siger Niels Kornberg med et smil.

Med rollen som kampfordeler, RIFs kontaktperson til DBU og DGI, boo kingansvarlig af kunstgræsbanen, på sætter af hjemmebaneturneringer og dommere og afløser som speaker, video mand og holdleder, er han om nogen et godt eksempel på, hvad titlen som æresmedlem indebærer. Også samtlige pakker og breve er en tur forbi Niels Kornberg – klubbens postadresse er nemlig Kornbergs private adresse.

Selvom antallet af opgaver i sig selv ikke giver adgang til benævnelsen ”æresmedlem”, er der ingen tvivl om, at det kræver noget ekstra at blive optaget i den eksklusive klub. De mangeårige indsatser og en brændende passion, tegner også et billede af, hvilket stof et æresmedlem egentlig er lavet af.

For selvom de alle har engagement og efter egne udsagn slet ikke kan und være livet i klubben, går de som regel forrest. Også selvom det ikke var plan lagt fra start.

”Der er da nogle gange, hvor jeg har prøvet at komme ud af bestyrelsen. Men så har man ikke fundet nogle”, siger Henning Bro, der foruden 12 år som formand blev hentet ind som be styrelsesformand igen i år. Og det til trods for, at han egentlig havde meldt sig ud.

I stedet gik han en ekstra mil for klub ben og for fællesskabet. Og sådan har det altid været.

Alle fire æresmedlemmer er vant til

tage en ekstra tørn og drible i mål med de opgaver, de har påtaget sig.

DENGANG OG NU

Et kig tilbage til dengang de trådte ind i klubbens foreningsliv i 1970’erne og 80’erne, og meget har forandret sig.

Store Niels og Røde Oscars marker er forvandlet til Green Arena, fodbold har for længst overtaget håndbold som den dominerende sport, eliten er vokset frem, og klubben fremstår i dag med et langt mere professionel set up.

”Der er sket meget i de 40-50 år, jeg har været aktiv. I begyndelsen var der heller ikke et lige så stort behov, og det var en anden slags foreningsarbejde. Der var heller ikke alt det udenom med sponsorer og skilte”, siger Mogens Madsen og husker tilbage på Niels Sloth, som nok i virkeligheden var en af de første til at tage et mere økonomisk spadestik med sin tilbudsavis. En avis, som senere udviklede sig til Ugeavisen. Den mere kommercielle del med økono

KICK OFF | 1/22
28 | VESTJYSK SAMMENHOLD – STØT VORES
SPONSORER, DE STØTTER
OS 4

misk vækst og sponsorer er noget, som alle fire er enige om spiller en stadig større rolle, og som de på hver deres måde forholder sig til. Særligt Henning Bro på formandsposten sidder dagligt med opgaver, der berører klubbens øko nomi og fremtid.

FREMTIDENS FRIVILLIGE KRÆFTER I RIF

Og apropos fremtiden.

Økonomien og den fortsatte udvikling af klubben er én ting. Noget andet er, hvem der i fremtiden skal drive klubben frem.

Som æresmedlemmer har Henning Bro, Mogens Madsen, Jens Fisker og Niels Kornberg i høj grad været med til at præge klubben fra 1970’erne og frem til i dag. Og de fire herrer, der for længst har slået rødder i foreningslivet i klubben, har store forhåbninger for frem tidens primus motorer.

Det allervigtigste er lokomotiverne.

Hvis ikke der er nogle, der skubber, så bliver vognene stående på perronen.

Og her er vi heldige, for opgaven ligger ikke på nogle få. Der er nogle gengangere som Henning Bro, der lige bliver hevet ind. Det er vigtigt, så alle ikke skal starte fra bunden

”Det allervigtigste er lokomotiverne. Hvis ikke der er nogle, der skubber, så bliver vognene stående på perronen. Og her er vi heldige, for opgaven ligger ikke på nogle få. Der er nogle gengangere som Henning Bro, der lige bliver hevet ind. Det er vigtigt, så alle ikke skal starte fra bunden”, siger Jens Fisker.

Heldigvis er der mange engagerede ildsjæle i klubben. Fra den yngre del til seniorer, pensionister og efterlønnere på Tirsdagsholdet.

Og når alt kommer til alt, er det, som skal sikre fremtiden, den sociale lim i klub ben. Det kan både Henning, Mogens, Jens og Niels nikke genkendende til. Det sociale fællesskab får ligningen til at gå op – også for de fire æresmedlemmer, som har levet højt på netop den ingredi ens gennem alle årene.

KICK OFF | 1/22
VESTJYSK SAMMENHOLD – STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER OS | 29 HENNING BRO: – 40 års frivilligt arbejde • Bestyrelsesarbejde i RIF s iden 1973: – Medlem i ca. 4 år – Formand i 12 år – Kasserer i 24 år • Kasserer for Fjordfesten i 20 år (i mange år en afdeling i RIF • Bestyrelsesmedlem i Ringkøbing Fodbold siden opstart i 2014, heraf flere år som kasserer MOGENS MADSEN: – 45 års frivilligt arbejde • Medlem af bestyrelsen • Bestyrelsesformand fra 1 995-2002 • Anfører for førsteholdet i 1974, da holdet rykkede op i serie 2 • Spillede sidste kamp på første holdet som 38-årig i 1984 • Siddet i fodboldudvalget og byggeudvalget • Træner for 2. holdet sammen med Poul Carlsson • Kampfordeler for senior • Manager for Drabantholdet • Med til byggeri af klubhuset i 2013-2014 • Grundlægger af Tirsdagsholdet sammen med Jens Fisker • Hjælper til med pasning af kunst græsbanen og assisterer med stadionopgaver til hjemmebane kampe JENS FISKER: – 47 års frivilligt arbejde • Kasserer i fodboldudvalg • Holdleder for 2. holdet • Assistenttræner og afløser • Ansvarlig for materiel; trøjer og bolde i klubben • Stadionansvarlig ift. RingkøbingSkjern kommune • Ambassadør i DBU Jylland (godt 30 år) • Siddet i Dommerklubbens bestyrelse • Dommerrekruttering i DBU • Grundlægger af Tirsdagsholdet sammen med Mogens Madsen NIELS KORNBERG: – 42 års frivilligt arbejde • Kampfordeler (33 år) • Formand for ungdom (12 år) og fodboldformand (2 år) • Holdleder for 1. holdet i Serie 1, Jyllandsserie og Danmarksserie (8 år) • Ungdomstræner (12 år) • Startede DBU’s Fodboldskole op i 1996 • Medlem af JBU-Region turne ringsudvalg (13 år) • RIF-kontaktperson til DGI, DBU og DBU Jylland • Afløser som speaker, videomand og holdleder • Står for booking af kunstgræsbanen • Påsætter lokale dommere til 7- og 8-mandskampe • Påsætter baner og omklædnings rum til hjemmebanekampe og stævnerAlle æresmedlemmer har oplevet klubben gennem fire-fem årtier. Særligt de økono miske og kommercielle tiltag med spon sorer har været en game changer, hvor RIFs sponsorer er med til at skabe en økonomisk ramme og muligheder for vækst i klubben. De fire æresmedlemmer i RIF: (fra venstre) Henning Bro, Mogens Madsen, Jens Fisker og Niels Kornberg. ▼
ANNONCE 30 | VESTJYSK
SAMMENHOLD – STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER OS
VESTJYSK SAMMENHOLD – STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER OS | 31 INDKØBSVOGN PÅ 3000 KR. Gavekort til BERGGREN FOTO 2500 KR. Gavekort til MERIKO 2500 KR. Gavekort til UNDER KLIPPEN 2 X 500 KR. Gavekort til PROFIL OPTIK 1000 KR. Gavekort til VIN SPECIALISTEN 3 X 500 KR. Gavekort til GULVDESIGN 2500 KR. møbler A/S Slot Designmøbler Belysning Indretning Jernbanegade 6 6940 Lem 97 34 13 44 www.slotmoebler.dk Møbler siden 1935 3000 m2 showroom Prismatch Gavekort til SLOTS MØBLER 2 X 500 KR. VIND GAVEKORT FOR 15.000 KR! DELTAG I KONKURRENCEN OM DE MANGE GAVEKORT PÅ RINGKØBING IF'S FACEBOOKSIDE

INGENELITE UDENBREDDEN

Fra barnsben til ungdom ogvidere til senior og old boys.RIF byder på bold i alle aldre,og har gennem tiden opbyggeten stærk bredde. – En bredde,der viser et mangfoldigt for-eningsliv, og som ikke ertil at skyde igennem.

Søndagsholdet

Serie 3-holdet. 20 unge har spillet på samme hold, siden de var helt små.
har eksisteret i en menneskealderog spiller i alt slags vejr hele året rundt.
Senior Damer 7-mands. Breddestævnet, North Sea Football Club, er blevet en stor succes og vigtigt aktiv for klubben. Små Fødder – De helt små piger og drenge, hvor forældre også engagerer sig i klubben og opgaverne omkring holdet U11, U12, U14 og U15 er særligt storeog talstærke årgange.
ANNONCE 34 | VESTJYSK SAMMENHOLD – STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER OS TLF: 9734 1419 | MAIL: info@hojmark-turistfart.dk Hvor går turen hen? Vi har en meget stor vognpark, og tilbyder både kørsel med rigtig store grupper og helt små grupper der gerne vil på tur.

ANGRIBERE

TRÆFSIKRE SKYTTER

GENERATIONER

De to profiler, Lennard Lauridsen og Mikkel Holk, er faste navne i startopstillingen. Begge har adskillige mål på fodboldsamvittigheden, og begge spiller vigtige roller på holdet. Mens Lennard Lauridsen fra den ”gamle” fodboldskole har været med til at præge kulturen frem til nu, er det Mikkel Holk fra den mere elitepræ gede, fysiske skole, der er med til at skrive de kommende fodboldkapitler.

Den ene er 33 år, den anden 23.

Den ene er en garvet fodboldræv, den anden er et ungt talent.

Lennard Lauridsen og Mikkel Holk repræsenterer to generationer på RIFs 1. hold. Førstnævnte er bannerfører og kul turbærer i klubben, sidstnævnte er med til at føre fodboldarven videre og tegne fremtidens fodbold.

EN FODBOLDGENERATION TIL FORSKEL

Lennard Lauridsen, som er en af RIFs mest rutinerede spillere, har været med i gamet i over 15 år på førsteholdet. Og selvom debuten i 2007 i Serie 1 ikke er lysår tilbage, ser fodboldlandskabet anderledes ud end i dag.

”Jeg ser nogle fodboldspillere, som er markant bedre fysisk og bedre skolet, end jeg var vant til.

Mikkel er et godt eksempel på en af dem. Udover en usædvanlig fysisk, har han et helt usædvanligt talent. Dengang jeg kom op på førsteholdet, var der må ske en eller to fra de tre årgange, jeg til hørte, som havde spillet i et elitemiljø. Nu er der måske tre, der ikke har været i et elitemiljø”, konstaterer Lennard Lauridsen.

Holdkammeraten, Mikkel Holk er enig i det udprægede høje niveau og

det ekstra fysiske lag som en del af nu tidens fodboldskoling. Selv styrketræner han flere timer om ugen. Men det bety der ikke, at Lennard-generationen ikke besidder et højt niveau.

”Hvis intensiteten halter til træning, så er det Lennard og de andre rutinerede, der pifter det lidt op. Vi unge er måske ikke så gode til at hanke op i os selv på den måde”, siger Mikkel Holk og frem hæver flere evner hos sin mere erfarne holdkammerat:

”Lennard er en leder på og udenfor banen. Han er et samlingspunkt og en kulturbærer. Og fodboldmæssigt kan man ikke andet end at tage hatten af for målnæsen gennem mange år”.

DEN SOCIALE LIM BINDER HOLDET SAMMEN

Kombinationen med den stærke genera tion af unge og de mere garvede kræfter, har vist sig at være en succesfuld model.

Ifølge Lennard er holdet også ved at skabe et stærkt sammenhold på tværs af alder og geografisk tilhørssted. Og fællesskabet er limen, der bringer holdet tættere sammen.

”Vi er blevet rigtig gode venner. Selvom jeg er den ældste og Holk er

23. – Når det så er weekend, kommer holdkammeraterne forbi mig i Silkeborg. Så tager vi i byen. Eller vi bliver alle inviteret til studenterfest eller 18-års fødselsdag. Det er noget af det, som kendetegner et kolossalt sammenhold”, siger Lennard Lauridsen, som håber på, at det på længere sigt kan udmønte sig i en oprykning.

Om det bliver inden for den næste årrække må tiden vise. Men fundamen tet for at nå målet er på plads:

”Jeg vil gerne kunne stoppe på et tidspunkt og se, at vi spiller divisions fodbold. Men jeg vil også gerne stoppe på et tidspunkt, hvor jeg kan se, at der bare er en super god harmoni og balance i den trup, vi har. Det har vi, og det betyder meget for mig”, siger Lennard Lauridsen.

Står det til Mikkel, er sammenholdet også en af hovedingredienserne til et stærkt hold, og noget som begge fod boldgenerationer har til fælles.

”Det handler helt vildt meget om fæl lesskabet. Og holdkammeraterne. Og det fås ikke bedre end herude”, siger Mikkel Holk, som har tænkt sig at bære den del af kulturen videre i RIF.

VESTJYSK SAMMENHOLD – STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER
OS | 35
*2
*2
*2
Lennard Lauridsen og Mikkel Holk er holdkammerater på banen og venner udenfor banen.

PETER CRAMON

DEN HÅRDE COOKIE, DEN SERIØSE ANFØRER OG DEN SOCIALE TRÆNER

De fleste kender dem måske som Green Arenas mest heppende tilskuer, en in karneret Ringkøbingenser, der slår et smut forbi, når arbejdet ellers tillader det, samt den hyggelige direktør fra Vesterhavshallen, der nyder en stadi onpølse og en hyggelig snak til hjemme banekampe.

Peter Cramon, Henrik Gade og Bent Smidt spiller alle en rolle i nutiden og da tidens RIF. Og så har de spillet på samme hold i 1980’erne, hvor de diskede op med hver deres spidskompetencer. Både på banen og når fodboldstøvlerne blev pakket væk efter træning og kamp.

En tur ned langs Memory Lane og fire historiske nedslag melder sig på ba

nen sammen med en lille personkarakte ristik fra dengang de alle var aktive som spillere og træner.

Hvordan ville I beskrive hinanden dengang i 1980’erne?

Henrik: Peter var en teknisk god spiller, der skød og driblede godt. Han var også en utrolig hård mand. Jeg tror alle modstandernes angribere hadede ham. Når de kom over til mig, så var de or dentlig gennembankede af Peters arme og fysik.

Bent: I dag er Peter jo den vigtigste tilskuer, vi har herude. Han råber lige så meget som trænerne, det er bare po

HENRIK GADE

3 garvede RIF’ere mindes de gode gamle dage i de gyldne 80’er og 90’er. Dengang klubben rent sportsligt tog fodboldmæssige kvante spring, og hvor der uden for banen blev fyret godt op under det sociale fællesskab.

sitivt hele vejen igennem. Han er god til at få dem op.

Hvad med Henrik og Bent. Hvad var det for nogle typer?

Peter: Henrik var en konstant og stærk spillende anfører i hver kamp. Den mest seriøse. Der var ikke nogle, der var mere seriøs end ham. Han sagde ikke så meget, men når han sagde noget, så rettede vi ind. Så blev der lyttet.

Peter: Bent har en stor fodboldviden og er social anlagt. Og så var han kendt for Volvo, bøgehat og cigaretter. Dengang måtte man ryge i bilen. Vi kunne slet ikke se ham for bare røg.

36 | VESTJYSK SAMMENHOLD – STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER OS
• Flyttede til Ringkøbing i 1978, 12 år gammel • Position: Venstre back • Spillet fodbold fra han var 12-34 år og har spillet på førsteholdet • Spillet Old Boys fodbold, siddet i fodboldudvalg og bestyrelse, træner gennem mange år, alle børn har spillet fodbold i RIF • Arbejder i Ringkjøbing Landbobank, som er hovedsponsor i RIF
• Født og opvokset i Ringkøbing og altid spillet i RIF (ungdom og seniorfodbold) • Position: Højre back og anfører • Spillet på førsteholdet, • Trænet børnefodbold, været dommer, siddet i bestyrelse og fodboldudvalg • Arbejder i Nybolig som støtter RIF BENT SMIDT • Tilflytter fra 1979, bosat i Ringkøbing siden da • Træner i RIF i 1987 for andetholdet (serie 4) • Træner for førsteholdet 1988-1990 • Ungdomskonsulent i RIF og træner for juniorholdet • Har siddet i bestyrelsen • Arbejder i Vesterhavshallen som bestyrer
Der bliver fortalt mange historier fra de gode gamle RIF-dage. Fra venstre: Bent Smidt, Peter Cramon og Henrik Gade.
4 NEDSLAG I RIF-HISTORIEN FRA:
Af Louise Boo

Henrik: Ja, Bent var en rigtig god træner og en, som også havde forstand på mennesker. Det er vigtigt som fodbold træner at have trænerkompetencer OG store sociale egenskaber.

Peter: Og så havde Bent nogle meget, meget lange kampoplæg. Det var så dan, at når vi så den blok der. 8 sider. Nøj, det var langt.

1 NEDSLAG: KAJ BØRGE OG DE 3 RAKET-ÅR

Hvis I kigger tilbage i historien, hvad er det første store, I kan berette om?

Bent: Det må være 1985-86, hvor Kaj Børge Simonsen (tidligere førsteholds spiller i klubben) får vendt det hele. RIF går jo fra serie 3 til serie 1 i 19851986. Og det er tæt på Jyllandsserie i 1987 også.

Peter: Ja, kompetencemæssigt løfter han virkelig. Han havde rimelig meget for stand på fodbold. Han kunne styre os, og der var respekt. Og han fik bygget noget sammenhold op. Han var en hård og seriøs træner. Man havde fået en god opdragelse som ynglingespiller. Og så var man klar til at komme op som seniorfodboldspiller.

Henrik: Hvis man skulle være med, så gjaldt det bare om at tage løbeskoene på.

2 NEDSLAG: EN SOCIAL ERA MED BENT SMIDT I SPIDSEN

Hvad er næste nedslag i historien?

Peter: Det er i 1987, hvor Bent kommer til klubben som træner. Det var en god tid. Der var stor opbakning fra både spillere og ægtefæller. Det var nyt. Før var det kun os spillere, der var til arran gementer. Men med Bent blev det til én stor familie. Bent var fantastisk til at få alle med. Det gav et stærkere sammen hold, at ægtefællerne også var med.

Henrik: Bent er utrolig stærk social. Det skal du virkelig ha’.

Hvad var kendetegnet for den tid?

Bent: Vi fik for eksempel 5000 kr. af for eningen, som vi kunne hygge os for. Vi brugte 1000 kroner fem gange om året. Og der var vi så med alle sammen og fik et par øl og smørrebrød.

Peter: Jeg husker særligt festerne herude i Klubhuset med Aage Esbjerg (gammel holdleder) og Kiilerich som passede klubhuset. Så underholdt de med at køre trillebør. Det var løjer.

Henrik: Bent og mig arbejdede sammen på det tidspunkt, så det hele gik op i fodbold. Men jeg husker det sociale og festerne herude. Aage var et rigtig stort ikon. Banen er også opkaldt efter ham. Men det var kombinationen af det det seriøse og det sociale.

Bent: Ja, vi arbejdede, når der skulle ar bejdes og svedte. Det var ikke ren fest. Vi trænede hårdt.

3 NEDSLAG: RIF I DANMARKSSERIE FOR FØRSTE GANG

Hvornår er den næste store milepæl? Henrik: Da vi rykker op i Danmarksserien i 1996. Det var vel aldrig sket før.

Bent: Ja, det var historie.

Peter: Der var jeg ikke med. Men bare det at gå fra Jyllandsserie – det var stort. Og så året efter til Danmarksserie. Det var endnu større.

4 NEDSLAG: JENS NIELSEN OG VILJEN TIL AT VINDE

Hvor skal vi så hen i historien for, at der igen sker noget skelsættende?

Bent: Det må være Jens Nielsen. Der vender det hele i 1994, hvor han kom mer til. Det var helt vildt.

Henrik: Han fik løftet den der vinder mentalitet. Vi ville gerne vinde. Men da han kom – der blev det helt ekstremt.

Han var også spillende træner, så det var lidt specielt i starten. Men han var en god fyr, en god fodboldspiller, og så var han en god træner.

Peter: Det der med at tabe, det kunne han bare ikke. Selv på træningsbanen til øvelserne – han havde bare sådan en vindermentalitet. Brugte selv kroppen og fysikken, og der var tænding på. Og så bliver man jo selv lidt sådan.

Bent: Det var en kæmpe forandring for klubben. Han var organiseret og spil lede også med et nyt system. 4-4-2 og dækkede zonen. Det var høj klasse.

Peter: Og så havde han lidt det samme med det sociale. Han var også stærk og god til at samle. Så Bent banker en social kultur op, hvor sammenhold bety der rigtig meget. Jens er også stærk på sammenhold. Og klubben fik lige plud selig et kanon godt ry ude. Jens fik også nogle spillere udefra til klubben. Så det hele var selvforstærkende, og det blev bare løftet.

Henrik: Bent og Jens løftede klubben til nye højder. Ikke kun på banen men også udenfor. Det var måske det, som var nyt. Den enorme, sociale opbak ning. Det var bare med til at gøre en forskel inde på banen også. At være en dygtig træner og have sociale egenska ber var bare en god kombi.

Serie 1 holdet, hvor både Peter, Henrik og Bent er samlet. Førsteholdet rykkede op i Jyllandsserien i 1989. Bent Smidt, træner til venstre. Spiller nummer tre fra venstre, Henrik Gade og spiller nummer seks fra venstre, Peter Cramon.

KICK OFF | 1/22

Hancock depot

38 | VESTJYSK SAMMENHOLD – STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER OS ANNONCE
6940 Din lokale leverandør af fadøl samt øl og vand på flaske, til både private og erhverv Kvalitet siden 1876 Ove Korsdal 23497760 Lasse Jansen 2252 8863 6940@depothancock.dk www.depothancock.dk Hancock depot 6940
VESTJYSK SAMMENHOLD – STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER OS | 39 ANNONCE ½ Vi støtter RIF Vi fører alle de kendte mærkevarer Mandag torsdag: 09:30-17:30 Fredag: 09:30 18:00 Lørdag: 09:30 14:00 Åbent alle dage til jul fra 21. november Se mere på HosLange.dkTryk her for at se jule gavekatalog

DE FRIVILLIGE

OG DE MANGE FORSKELLIGE FUNKTIONER

Listen er lang, når de frivillige tager arbejdshandskerne på og hjælper til i hverdagen og til kamp. Henning, Niels, Karen og Henrik har alle været med i årtier og er nogle af de frivillige, som udfylder en vigtig rolle i RIF.

BESTYRELSESFORMAND

Henning Bro, 72 år

Bestyrelsesmedlem/formand og siddet i udvalg siden 1973

Hvorfor er du frivillig?

Det er ligesom blevet naturligt, at jeg skal have noget at gå op i i min fritid. Jeg har da tænkt på engang imellem, at jeg har børnebørn i Odense og Kolding, og de da også skal besøges engang imellem. Men jeg kan godt få tid til det indtil videre.

Hvad giver det dig?

Det giver en tilfredsstillelse at komme herover og snakke med dem, jeg kender. Og så er det selvfølgelig bedst, hvis førsteholdet vinder. Og at alle de andre hold også vinder. Det er det allerbedste.

KAMPFORDELER

Niels Kornberg, 59 år Kampfordeler siden 1992

Hvorfor er du frivillig? Jeg synes, det er spændende at organisere og få tingene til at fungere. Kampfordeling handler jo om at få kampene lagt rigtigt og få dem flyttet, evt. afmeldt og videregivelse af information til klubhuset. Det er koordinering og plan lægning, som jeg også arbejder med til daglig. Det har jeg altid synes er spændende.

Hvad giver det dig?

Det er en udfordring. Det giver følelsen af at få tingene til at gå op i en højere enhed. Og det giver noget ekstra at arbejde sammen med andre mennesker, der har den samme passion, selvom vi ikke altid er enige.

TANTE

Karen Madsen alias Tante K, 75 år, Frivillig siden 1965 og i Tante-teamet siden 2010

Hvorfor er du frivillig?

Det er hyggeligt, og vi kommer til at kende en masse dej lige mennesker. Og det er et socialt netværk. Det er det vigtigste. Jeg kunne godt vælge at sidde hjemme i sofaen, men det er ikke nær så sjovt som at være her.

Hvad giver det dig?

Det giver mig energi, glæde og sammenhold. Det er da sjovt, når det går godt, men det er faktisk alt det andet, der betyder mest. Og så har Mogens jo altid været en stor del af RIF, så det er også lidt derfor, jeg er med.

FOTOGRAF

Henrik Olesen, 62 år

Frivillig fotograf siden 2000

Hvorfor er du frivillig gennem så mange år?

Jeg elsker det. Og så er det en måde at betale tilbage til klubben på.

Hvad giver det dig?

Når man har spillet fodbold herude, så er der jo tredje halvleg, hvor man mødtes og havde noget socialt sammen. Da vi stoppede med Old Boys, savnede jeg klubben. Men jeg fik noget igen ved at tage billeder og stadig være en del af klubben. Og med den opbakning der er – alle os fri villige, så er det én stor familie, der bare er med til at gøre det hammerskægt. Jeg glæder mig hver gang til at se, hvem der kommer af tanterne og se, hvem der sælger grillpølser og dem, der har gjort tribunen flot. Det giver noget energi.

HAR DU LYST OG TID TIL AT LAVE ET STYKKE FRIVILLIGT ARBEJDE I RINGKØBING IDRÆTSFORENING, er du meget velkommen. Det gælder både store og små opgaver, som kan variere fra flere gange om ugen til én gang hver 14. dag. Du bestemmer selv omfanget. Henvendt dig via hjemmesiden eller til nogen, du kender i klubben.

VESTJYSK SAMMENHOLD – STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER OS
KICK OFF | 1/22
VESTJYSK
SAMMENHOLD – STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER OS | 41 ANNONCE VIL DU HAVE EN ASSURANDØR, DER BOR Harald Hagde Din lokale assurand ør i Ringkøbing og omegn. 96 94 96 94 · vestjylland. dk

ÉN FOR ALLE OG ALLE FOR RIF CAMP

Fyldte træningsbaner og leg med en fodbold. Efterårsferien er skudt i gang med RIF Camp, og som altid er forvent ningerne høje.

”Jeg glæder mig rigtig meget til at spille fodbold og have det sjovt med mine kammerater. ”, siger Storm Bjørnsgaard, der sammen med 54 andre fodboldglade børn er trukket i træningstøjet i ferien.

I år er sjette gang RIF byder op til fodbold og hygge, og listen over tilmel dinger vidner om et populært tilbud for de 8-12 årige i klubben.

Tovholder og træner på campen, Nicolai Wael, er positiv overrasket over den store opbakning:

”De foregående år har vi lagt på et par og 30. Så de 55 i år, hvor 12 af

For ham handler det om at give de unge mennesker et tilbud om at lave noget i deres efterårsferie, så de kan få hygget sig den vej igennem.

FODBOLDDAGE FOR ALLE

I de tre dage RIF Campen varer, bliver der spillet fodbold på kryds og tværs af alder og køn samtidig med, at børnene bliver tilpas udfordret.

”Nogle dage vil der være plads til både piger og drenge, som spiller fod bold på forskellige niveauer. Og så får vi det også mixet lidt sammen, så alle bliver udfordret. Men det er ren hygge og ikke noget elite. Der er plads til alle”, slår Nicolai Wael fast.

Det inkluderer også trænerne, hvor alle – eller i hvert fald et bredt udsnit, har fundet vej til RIF i ferien. RIF Camp afholdes nemlig sammen med de nu værende assistenttrænere omkring før

steholdet og Nicolai Waels egen søn, der til daglig er træner i FCM. Line Jørgensen som repræsentant for DBU Børneklub og træner i pigeafdelingen slår også et smut forbi. Og som ekstra krydderi hjælper førsteholdsspillere til på skift.

RIF Campen er dermed en oplagt mu lighed for børnene til at få hilst på træ nere og spillere omkring førsteholdet.

Går fodboldeventet som de foregå ende år, bliver fodboldstøvlerne flittigt brugt, og nye venskaber opstår.

”Jeg er sikker på, det bliver nogle rigtig gode dage, hvor de får nye kam merater og også dyrker deres nuvæ rende kammerater. Og så får de spillet en masse fodbold og deltager i sjove konkurrencer. Det plejer at være nogle trætte børn forældrene får hjem”, påpe ger Nicolai Wael med et smil.

Selv nyder han at være sammen med en masse børn. Og rent personligt kan han sætte en masse hyggelige timer ind på kontoen. Sådan har det altid været, og sådan bliver det forhåbentlig også i år.

42 | VESTJYSK SAMMENHOLD –
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER OS Den populære fodbold-camp er tilbage for første gang efter corona. Traditionen tro står den på en masse fodbold og hygge i efterårsferien for alle børn uanset alder og niveau.
De foregående år har vi lagt på et par og 30. Så de 55 i år, hvor 12 af dem er piger, er en kæmpe succes
VESTJYSK SAMMENHOLD – STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER OS | 43 ANNONCE Banktorvet 3 Skjern Telefon 9682 1333 skjernbank.dk Undersøg mulighederne for at energirenovere din bolig. Hos os kan du få fordelagtige finansierings vilkår, når du laver energiforbedrende tiltag i din bolig. Kontakt mig eller én af mine kollegaer, hvis du ønsker at høre mere om dine muligheder. Henny Houmark Tlf. 9682 1311 Spar på energiregningen? Kontakt mig. Skal du energirenovere? MEDBRING FÅ 20% Gælder ikke samt køb Gælder ikke Rabatten Indløses Indløst NYGADE MEDBRING FÅ 20% Gælder ikke samt køb Gælder ikke Rabatten Indløses Indløst NYGADE MEDBRING BOGEN OG FÅ 20% RABAT Gælder ikke i forvejen nedsatte varer, samt køb af gavekort. Gælder ikke forandringer og rensetøj. Rabatten kan kun indløses én gang pr. bog. Indløses senest den 27. oktober 2023. Indløst den NYGADE 20 6950 RINGKØBING TLF: 9732 0490 % 77
• Ringkjøbing Landbobank • Det Faglige Hus • Ringkøbing-Skjern Kommune • Sport24 • Jens Byskov • Hummel • One Collection • Green • Goenergi • Dagbladet Ringkøbing-Skjern • Hancock • Hee Enterprise A/S • Hotel Fjordgården • Mr. Finn S. • Lange Isenkram • Kvickly • Lem Beslagfabrik • Vestjylland Forsikring • Partner Revision • Højmark Turistfart • Industri Beton • Vestjysk Marketing • HV-transport • B & V Kristensen • A. V. Vejgaard • VVS & Kloak Søren Jespersen • Dit Advokathus • JSB Plast • RAH Fiber • Højmark • ROFI-Centret • G. Bech-Hansen • H&L • Skjern Bank • Vestjysk Bank • Hinges Hus • Garant • RAH Energi • Gråkjær • DSigns • Kalo • Maleri Af Henrik Volf • Trehøje Døre • Løve Apoteket • Klittens Tømrer • DanWest Estate Vestjylland • Bräuner FMCG • Astrup Hansen • Tømrerfirmaet Lars R. Christensen • Ryevad & Henriksen • Bar Shooters • Biergarten • RSB • Mr. Beef • EV Metalværk • Holmsland Klit Golf • EDC • Bolighuset • Ejnar Hessel • Ide-huse • Haltek • Nybolig • Gert S. Andersen • Koksusgaard • Ejvinds • Advokatfirmaet Flemming Jensen • Bayarch • Slot Møbler • Meny • JK Jagt & Fiskeri • Elektronikhuset • Wiese • Bülows Begravelsesforretning • Jyske Bank • Beton & Byggemarked • 10-4 Byggecenter • Hydra Specma • Havne Grillen • Dina’s Køkken • LJM Lind Jensen • QDA • Data-Link • House • Thorninger Advokatfirma • Autoforum Ringkøbing • Jørgen Jensen Automobiler • au2parts • Inzo • Ringkøbing Gymnasium • Profil Optik • Primo Tours • Adventure Park Thybo Biler • Restaurant Sandgaarden • Bjarne Nielsen • Vibeke Sangill Blomster Design • Cofee Zone • Ringkøbing Køreskole • Fungerium • Ulfborg Murerforretning • Murer Jørgen Kjeldgaard • Natur Biogas Tværmose • QDA • Biogas Teknik • J. H. Montage • North Tec • Natur Biogas Soge • Skive Anlæg og Entreprenør • Ammongas • Hee Skibsmede- og landbrugs service • Nordic Green Engineering • Vest El • Thygesen Holding • Jack & Jones • Jakob B. Jensen Byggesagkyndig • JBT Herning • Skousen • Westvind • Hvide Sande Tagrens • A-S Kut • Vento Energy Support • Skorstensfejermester Jan Haurbak Frøhlich • LCD Wholesale • Gulvdesign • Strandbygaard • Fiskehuset • Louis Nielsen • Berggreen Foto • Hornvarefabrikken Ringkøbing • Meriko • Ringkøbing Sushi • Gulvdesign • Dejbjerglund efterskole • Merrild Kop & Kande • Elektronikhuset • Skoringen • Vin Specialisten 170 HAR STØTTET RIF I 2022 – TAK FOR DET
DET FÅR DU SOM PARTNER I RIF: FODBOLD OG FORRETNING • Sportsoplevelser med minimum 16 hjemmebanekampe pr. sæson • Eksponering på sponsortavlen, logo på klubbens hjemmeside og mulighed for at sende firmatilbud via e-mail • Synlighed i byen og regionen gennem støtte en af egnens stærkeste sportsbrand, Ringkøbing IF • Gensidige fordele ved at styrke forholdet mellem erhvervsliv og fodboldklub MULIGHED FOR PROFESSIONELT NETVÆRK I ERHVERVSKLUBBEN • Du bliver en del af over 100 aktive og loyale partnere og sponsorer • Sociale og forretningsmæssige relationer medlemmerne imellem • V.I.P spisning og underholdning ved hjemmebanekampe • 2 årlige business morgen netværksmøder • 2 x VIP-arrangementer årligt EKSKLUSIVE ARRANGEMENTER • Invitationer til gastronomiske oplevelser, sportslige begivenheder, shows og musikalske indslag og meget, meget mere • Alene i 2022 har der været 30 VIP-arrangementer GØR EN FORSKEL OG BLIV EN DEL AF KOMMUNENS FODBOLDFLAGSKIB KONTAKT: Sponsor- og eventchef, Lars Bræmer 29 63 07 70, lb@rif1900.dk Skal du med på holdet?’
46 | VESTJYSK SAMMENHOLD – STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER OS ANNONCE G. Bech-Hansen A/S Peugeot-Citroën Ringkøbing Enghavevej 21 97321200 VI STØTTER LOKALT Algade 14, 6950 Ringkøbing Tlf. 96 32 50 68
VESTJYSK SAMMENHOLD – STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER OS | 47 ANNONCE Hornvarefabrikken DENMARK -Ho1935rnvarefabrikken DENMARK - 1935 Hornvarefabrikken DENMARK - 1935 Engagement og kvalitet… COPYRIGHT Denne tegning må ikke kopieres eller bruges af tredje mand. Brug af dette oplæg til andre opgaver må kun finde sted efter aftale med Ringkøbing Skilte A/S DER TAGES FORBEHOLD FOR FARVER UDFRA PAPIRPRINT TEGNINGEN ER IKKE MÅLFAST Birkmosevej 5 - 6950 Ringkøbing Tlf 96 74 00 50 - Fax 96 74 00 55 Kunde: B&V Kristensen Konsulent: Mona Esager Email: me@ringkobing-skilte.dk Dato: 19-08-2016 Fil: Ringkøbing Håndbold BEMÆRK - VED GODKENDELSE HÆFTER DU FOR: g farvekombination. Engagement og kvalitet… COPYRIGHT Denne tegning må ikke kopieres eller bruges af tredje mand. Brug af dette oplæg til andre opgaver må kun finde sted efter aftale med Ringkøbing Skilte A/S DER TAGES FORBEHOLD FOR FARVER UDFRA PAPIRPRINT TEGNINGEN ER IKKE MÅLFAST Birkmosevej 5 - 6950 Ringkøbing Tlf 96 74 00 50 - Fax 96 74 00 55 Kunde: B&V Kristensen Konsulent: Mona Esager Email: me@ringkobing-skilte.dk Dato: 19-08-2016 Fil: Ringkøbing Håndbold BEMÆRK - VED GODKENDELSE HÆFTER DU FOR: Rigtig stavemåde, rigtig størrelse, rigtig tekst og rigtig farvekombination. Engagement og kvalitet… COPYRIGHT Denne tegning må ikke kopieres eller bruges af tredje mand. Brug af dette oplæg til andre opgaver må kun finde sted efter aftale med Ringkøbing Skilte A/S DER TAGES FORBEHOLD FOR FARVER UDFRA PAPIRPRINT TEGNINGEN ER IKKE MÅLFAST Birkmosevej 5 6950 Ringkøbing Tlf 96 74 00 50 Fax 96 74 00 55 Kunde: B&V Kristensen Konsulent: Mona Esager Email: me@ringkobing-skilte.dk Dato: 19-08-2016 Fil: Ringkøbing Håndbold BEMÆRK - VED GODKENDELSE HÆFTER DU FOR: Rigtig stavemåde, rigtig størrelse, rigtig tekst og rigtig farvekombination. Kvickly Ringkøbing, Skaadsmosevej 11, Ringkøbing, Tlf. 96 74 38 00
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.