Page 1

Å r s r a p p o r t 2013 CVR-nr. 64 59 63 14 | 74. driftsår


2


Indholdsfortegnelse Velkommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 – 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Forbrugersammensætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Forbrugsudvikling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 – 10 Elproduktion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 – 14 Elprissammensætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Forventet elprissammensætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Energirådgivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 – 19 Fakta om nettet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 – 25 Koncernoversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 RAH Net A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 RAH Net 2 A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 RAH Service A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 RAH Adm. A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Organisation og personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Selskabsoplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Regnskabsberetning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 – 43 Koncernregnskab og årsregnskab Resultatopgørelse 1. januar – 31. december . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Balance pr. 31. december (aktiver) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Balance pr. 31. december (passiver) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Pengestrømsopgørelse 1. januar – 31. december . . . . . . . . . . . . 47 Noter til regnskaberne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 – 56 Anvendt regnskabspraksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 – 65 Påtegninger Ledelsespåtegning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Den uafhængige revisors erklæringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 – 69

3


Velkommen

Kære læser Det er med stor fornøjelse, at vi byder dig velkommen til at læse RAHs årsrapport for 2013. Bestyrelse, direktion og medarbejdere i RAH er stolte af at være en del af RAH. Vi ser det som et stort ansvar at varetage elforsyningen i Vestjylland for alle vores kunder og dermed andelshavere – private som virksomheder. I RAH er der lagt stor vægt på at opretholde en høj kvalitet i vores arbejde herunder et højt serviceniveau. Herved vil vores kunder og andelshavere få den bedste oplevelse af at blive forsynet med el fra RAH. I RAH arbejder vi hele tiden på at optimere forretningen, således at el-nettet drives så sikkert og kvalitetsbetonet som overhovedet muligt. Dette indebærer, at der til stadighed investeres betydelige beløb i vores lokale elnet.

RAH deltager aktivt i den omlægning af energien som Danmark gennemlever i disse år – både hvordan den fremskaffes og produceres, og hvordan forbruget minimeres og optimeres. Denne dagsorden har fyldt meget i RAHs opgaveløsning i 2013. RAH har således i 2013 haft meget store opgaver i forbindelse med etableringen af Danmarks p.t. største landbaserede vindmøllepark, der ligger lidt øst for Ringkøbing samt en lang række andre vindmølleprojekter. RAH føler et stort ansvar for at deltage aktivt i den positive udvikling, som området oplever inden for energi. En udvikling, der for alvor er med til at markere Vestjylland på »Energi-landkortet«. Energioptimering for private husstande og virksomheder er områder, som RAH har stort fokus på. I den henseende kan vi henvise til vores positive samarbejde med Scanenergi A/S herunder HusetsEnergi.dk og FeriehusEnergi.dk, der er et stort aktiv i denne proces. Dette vil I kunne læse mere om i årsrapporten.

4


Velkommen

RAH har vist sig gennem mange år, som et meget driftssikkert og velkørende energiselskab. Der arbejdes ud fra en solid vestjysk tilgang til tingene. Vores medarbejdere har været hos os i gennem flere år. Alt sammen noget, der forbinder RAH med en stabilitet, som vores kunder og andelshavere kan føle sig trygge ved. Ansvarsfuldt og ordentligt er ord, vi sætter højt både i den tekniske opgaveløsning og i kundebetjeningen. Dette vil vi i RAH ikke gå på kompromis med, da det er en af hjørnestenene i vores forretningsmodel. Forandringens vinde blæser over den danske energisektor. For RAH er det vigtigt at bakke op om den lokale udvikling, for uden udvikling går det i stå. RAH arbejder derfor for at bevare beslutningskraft i vores lokalområde. Dette også for at kvittere for den store loyalitet, som vi møder lokalt. RAH vil derfor – også i de kommende år – iværksætte initiativer, der skal skabe stærke lokale bånd – og resultater. For uden et lokalt forankret energiselskab i Vestjylland bliver det endnu sværere at fastholde en positiv udvikling af vores egn. Vi er sikre på, at de mange aktiviteter i 2013 tydeliggør RAHs berettigelse:

Vi er klar over, at dette forpligter! Men det er et ansvar, som vi gerne påtager os, da vi finder det naturligt. Endnu engang vil vi gerne byde dig velkommen som læser af vores årsrapport for 2013. Rigtig god fornøjelse!

Jacob Møller Administrerende direktør

Poul Hjulmand Bestyrelsesformand

5


6


Forsyningsområde

RAHs forsyningsområde dækker geografisk fra Thorsminde i nord til Nymindegab i syd og fra Hvide Sande i vest til Videbæk i øst.

7


Forbrugersammensætning

De ca. 34.650 kunder dækker over følgende kategorier i 2013: Antal installationer (stk.)

RAH Net A/S Boliger

22.206

Landbrug og gartneri

Antal installationer (stk.)

RAH Net 2 A/S

2.862

Boliger

6.108

Landbrug og gartneri

172

Fremstillingsvirksomhed

338

Fremstillingsvirksomhed

108

Byggeri, anlæg, handel og service

801

Byggeri, anlæg, handel og service

557

Offentlige institutioner o. lign.

824

Offentlige institutioner o. lign.

366

Gadebelysning

248

Gadebelysning

Total

27.279

58

Total

7.369

Kategorierne har haft følgende fordeling på MWh i 2012 – 2013: 200.000 Net A/S 2012 Net A/S 2013

Antal MWh

150.000 100.000 50.000

Gadebelysning

Offentlige institutioner o.l.

Byggeri, anlæg, handel og service

Fremstillingsvirksomhed

Landbrug og gartneri

Boliger

0

60.000 Net 2 A/S 2012 Net 2 A/S 2013

Antal MWh

50.000 40.000 30.000 20.000

8

Gadebelysning

Offentlige institutioner o.l.

Byggeri, anlæg, handel og service

Fremstillingsvirksomhed

Landbrug og gartneri

0

Boliger

10.000


Forbrugsudvikling

Udviklingen i distribueret MWh har i perioden 2008 – 2013 været som følger:

Total MWh RAH Net A/S 480.000 Total MWh 460.000

440.000

420.000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

I 2012 og 2013 har energiforbruget pr. måned i RAH Net A/S været følgende:

RAH Net A/S – MWh 60.000

2012 2013

50.000 40.000 30.000 20.000

December

November

Oktober

September

August

Juli

Juni

Maj

April

Marts

Februar

0

Januar

10.000

9


Forbrugsudvikling

Udviklingen i distribueret MWh har i perioden 2008 – 2013 været som følger:

Total MWh RAH Net 2 A/S 120.000 Total MWh 115.000 110.000 105.000 100.000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

I 2012 og 2013 har energiforbruget pr. måned i RAH Net 2 A/S været følgende:

RAH Net 2 A/S – MWh 12.000

2012 2013

10.000 8.000 6.000 4.000

10

December

November

Oktober

September

August

Juli

Juni

Maj

April

Marts

Februar

0

Januar

2.000


Elproduktion

Hvad bruger vi vores El til? For mange er el egentlig ikke noget, som vi tænker over i dagligdagen. For mange er det noget, der først får opmærksomhed, når den ikke er der. For at rette fokus på, hvad vi som elforbruger bruger vores el til, har Dansk Energi (brancheorganisation for energiselskaber) foretaget nogle betragtninger. Du kan læse mere om det på www.danskenergi.dk/elguide.

Kilde: Dansk Energi.dk/el guide. Elmodel-bolig

Kilde: Dansk Energi.dk/el guide

Vi kender det så godt: børnene tænder for »flimmerkassen« eller et andet elektronisk apparat. Måske har man flere kørende på samme tid. Men hvad koster det egentlig eksempelvis at se TV?

Et TV tændt i 3 timer i RAHs område i 2013 kostede

30 øre

(Forudsætning: 3 timer. LED TV med en effekt på 50 watt. 2,0117 kr. pr. kWh 50 watt * 3 timer/1.000 = 0,15 kWh Omkostning = 0,15 kWh * 2,0117 kr. pr. kWh = 30 øre)

11


Elproduktion

På den politiske scene, er der i den nationale energiaftale fastsat nogle mål for vedvarende energi i Danmark på national plan. I 2020 skal 36% af vores energiforbrug til el, varme og transport komme fra vedvarende energikilder som sol, vind, biomasse med flere. Desuden er det et særskilt mål, at 50% af elforbruget i 2020 skal komme fra vind. På den lokale front er Ringkøbing-Skjern kommune med Energi2020-plan endnu mere ambitiøs. Kommunen har et mål i 2020 om at være 100% selvforsynende med vedvarende energi. Det skal forstås sådan, at vi i kommunen producerer lige så meget vedvarende energi, som borgere og virksomheder i kommunen forbruger. Denne målsætning bakker RAH loyalt op om, og deltager aktivt i udbygningen af el nettet for at imødekomme det stigende antal vind- og solcelle producenter i kommunen. Hvor kommer vores el fra? For Danmark som helhed ser billedet således ud:

Kilde: DanskEnergi.dk/el guide. Energinet.dk

I RAHs forsyningsområde har udviklingen med tilslutningen af vindmøller og solceller gennem de senere år været stigende. Senest med tilslutning af Danmarks p.t. største landbaserede vindmøllepark lidt øst for Ring­købing. Parken blev tilsluttet ultimo 2013, og vil bidrage betydeligt til udviklingen i årene fremover.

12


Elproduktion

I RAHs forsyningsområde har produktionen af el udviklet sig som følger:

Udvikling i produktion 70.000 60.000

MWh

50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0

2006

2007 Vind

2008

2009

Kraftvarme

2010

2011

I alt produktion i RAHs netområde

2012

2013

Forbrug inkl. engroslevering

Tallet for 2012 og 2013 er samlet produktion for RAH Net A/S og RAH Net 2 A/S. Ud fra en teoretisk tese om, at den producerede el i forsyningsområdet totalt set er lig med den forbrugte el, er vi i 2013 i RAHs område netto eksporterende af el. I 2013 er der tilsluttet yderligere vindmøller i RAHs område. Denne udvikling forventes i årene fremover at blive forstærket i kraft af primært planlagte store vindmølleopsætninger i området. Af grafen ovenfor kan det ses, at der fra 2012 og frem produceres mere el, end der forbruges i RAHs område. Dette er under forudsætning af, at produktionen i området også forbruges i området. Dette er ikke altid tilfældet. De før omtalte vindmølletilslutninger sidst i 2013, vil i årene fremover forstærke dette mønster.

Vind og sol producerer ikke el på bestemte tidspunkter af året – men når solen skinner og vinden blæser. Derfor leveres der store mængder effekt på forskellige varierende tidspunkter af året. Dette skal elnettet dimensioneres efter. Vindmølleparken lidt øst for Ringkøbing består af 22 møller. Forudsat, at møllerne producerer en konstant mængde el jævnt fordelt over hele året, vil produktionen herfra alene kunne dække hele elforbruget i Ringkøbing og Skjern By inklusiv tilhørende industri op til næsten 2 gange. Dette forstærkes endnu mere af det faktum, at da møllerne til tider står stille, når vinden blæser, og andre tider producerer rigtig meget, vil dette billede i perioder med høj effekt, blot gøre dette billede endnu mere udtalt!

Udviklingen i kommunen med et massivt stigende antal vindmølletilslutninger nødvendiggør, at el nettet til stadighed udbygges så det kan imødekomme den effekt, som vindmøllerne og solcellerne kræver.

13


Elproduktion

Fremtiden? Med disse ambitiøse mål for elproduktionens sammensætning med stigende mængder fra vedvarende energi vil dette også ændre på balancen mellem produktion og forbrug. I dag følger elproduktionen forbruget. Når vi tænder lyset i kontakten, bliver der skruet op for elproduk­ tionen. Med stigende mængder vedvarende energi i produktionen vil elproduktionen svinge meget mere. Det vil elpriserne formentlig også. Produktionen og elprisen vil svinge i takt med vejret! Man taler om »det intelligente elsystem«, der dækker over, at forbruget er i balance med produktionen. I fremtiden vil man som elforbruger kunne udnytte disse prisforskelle aktivt, som skabes ved denne ubalance mellem produktion og forbrug. Det vil sige, at man som kunde forbruger el i døgnet, når prisen på el er billigst. Eksempelvis skal man vaske og tørre tøj, når vinden blæser, og prisen på strøm er billig – og modsat, når det er vindstille! RAH betragter sig som et moderne energiselskab, der vil være fremtidsorienteret. Vi ser denne udvikling i lighed med sektoren, som en naturlig del af hverdagen, og bakker op om de tiltag, der er taget politisk for at fremme udviklingen. Det betyder blandt andet, at alle elkunder senest i 2020 skal have opsat en fjernaflæst måler. RAH følger denne strategi. I 2014 påbegyndes udskiftningen af ca. 35.000 stk. elmålere i RAHs forsyningsområde. Vi forventer, at alle målere senest i løbet af 2016 er udskiftet. Vi kigger også forbi dig, så tag godt i mod os!

14

Hvad opnår man ved en fjernaflæst måler? En fjernaflæst måler betyder først og fremmest, at du fremover ikke skal selvaflæse dit forbrug. Måleren er digital og leverer data til os om dit forbrug. Med en fjernaflæst måler kan vi kommunikere til dig via hjemmeside, apps m.m. om dit forbrug. Måleren kan registrere dit forbrug helt ned på timeniveau. Sammenholdt med priser på el, vil elkunden få mulighed for at agere aktivt i elmarkedet. Den fjernaflæste måler, er således nerven i udviklingen af det før omtalte »intelligente energisystem«. Vi ser derfor frem til, at RAH sammen med jer kunder og andelshavere bevæger os ind i en spændende tid, hvor vi sikrer jer muligheden for at blive en del af det fremtidige intelligente energisystem med udskiftningen af alle vore målere til fjernaflæste målere.


15


Elprissammensætning

RAH Net A/S og RAH Net 2 A/S opkræver via din elafregning: • Transportbetaling: Dækker selskabets udgifter til transport af elektricitet fra produktionsstedet til din måler. Transportbetalingen dækker udgifter til driften af el-forsyningsnettet. • Offentlige forpligtelser: Dækker lovpligtig betaling for en række fælles opgaver, som skal betales af alle forbrugere. Bl.a. udgifter til forskning og udvikling samt udbredelse af miljøvenlig energi. • Statsafgifter og moms. • Installationsafgift – fast afgift til RAH Net A/S og RAH Net 2 A/S. Desuden opkræver RAH Net A/S og RAH Net 2 A/S på samme regning: • •

16

Markedsel til variabel pris – købt via handelsselskabet Scanenergi Elsalg A/S. Fast afgift til handelsselskabet Scanenergi Elsalg A/S.


Forventet elprissammensætning

Forventet elprissammensætning vist i øre/kWh i 2014 i forhold til 2013: RAH Net A/S

RAH Net 2 A/S

Øre/kWh

2013

2014

2013

2014

Nettarif RAH

14,68

15,90

14,57

15,83

Nettarif overordnet net

8,85

9,05

8,90

9,05

Offentlige forpligtelser

17,40

19,00

17,40

19,00

Markedsel (forsyningspligt)

37,87

36,28

37,87

36,28

Afgifter inkl. moms

122,37

124,18

122,35

124,17

Total

201,17

204,41

201,09

204,33

RAH Net A/S – 2014

Nettarif RAH Nettarif overordnet net Markedsel (forsyningspligt) Offentlige forpligtelser Afgifter inkl. moms

RAH Net 2 A/S – 2014

Nettarif RAH Net 2 Nettarif overordnet net Markedsel (forsyningspligt) Offentlige forpligtelser Afgifter inkl. moms

17


Energirådgivning

RAH har stort fokus på optimering af vores kunders og andelshaveres energiforbrug. Vi deltager aktivt i processen med at minimere energiforbruget hos virksomheder og private hustande.

Scanenergi A/S er Danmarks største energioptimeringsselskab og servicerer 145.000 privatkunder og 1.600 erhvervskunder inden for elkøb og optimering af energiforbrug.

Rigtig mange har fokus på hvad el koster. Faktum er på nuværende tidspunkt, at afgifter, PSO m.m. udgør langt størstedelen af elregningen. Den »rene« elpris, der købes hos el handlerne udgør kun 1/5 del af den samlede elregning.

Udover disse aktiviteter arbejdes der målrettet med at oplyse områdets kommende (og nuværende) el forbrugere, i form af skoledage på RAH, hvor elever fra forsyningsområdets skoler får et indgående indblik i elforbrug blandt andet.

Den største og mest effektive besparelse opnår man derfor ved at nedbringe elforbruget. Det hjælper RAH gerne vore kunder med at afdække mulighederne for.

RAH er forpligtet til, fra myndighederne, at levere energibesparelser. Det finder RAH meget naturligt, da opgaven ligger i en naturlig forlængelse af vores fokus på optimering af vores kunders og andelshaveres energiforbrug.

RAH er sammen med andre lignende (primært) jyske energiselskaber medejer af Scanenergi A/S. RAH har en ejerandel på 21,36%. RAH rådgiver omkring energioptimering m.m. gennem dette selskab, der har specialiseret sig på området.

Energirådgivning til virksomheder Scanenergi A/S rådgiver virksomheder til valg af den mest optimale løsning indenfor energioptimering. Scanenergi A/S tilbyder virksomheder at vælge mellem BASISpakken som henvender sig til virksomheder med et forbrug over 100.000 kWh og PLUSpakken som dækker hele virksomhedens energiforbrug dvs. el, vand, varme, olie og naturgas. Derudover tilbyder Scanenergi A/S en løsning der kan minimere virksomheders prisrisiko, så de ikke skal bruge tid på at følge elmarkedet. Hvorvidt man bør vælge en fastprisaftale eller en flexprisaftale afhænger helt af ens risikovillighed og behov for sikkerhed mod høje elpriser. Læs mere på www.scanenergi.dk

18


Energirådgivning

Energirådgivning til private og mindre virksomheder HusetsEnergi.dk HusetsEnergi.dk er ejet af Scanenergi A/S og har til opgave at energioptimere private husstande. Tilbage i 2011 indgik RAH et samarbejde med Scan­ energi A/S og Energisekretariatet i RingkøbingSkjern Kommune omkring energiberegning i private husstande og mindre virksomheder. Målet var at få energioptimeret et stort antal huse i Ringkøbing-Skjern Kommune. Ved udgangen af 2013 er det lykkedes ved fælles hjælp at energioptimere ca. 135 huse i kommunen. Herudover har HusetsEnergi.dk i 2013 deltaget aktivt i projektet »Energi-landsbyer«, hvor der i et tæt samarbejde med lokale borgergrupper er blevet skabt gode resultater.

FeriehusEnergi.dk Med udgangspunkt i de positive erfaringer med HusetsEnergi.dk har RAH i 2013 udvidet energispareindsatsen til også at omfatte feriehuse, som for RAHs område omhandler et stort potentiale. FeriehusEnergi.dk er udviklet i samråd med »Destination Ringkøbing Fjord«. Udover opstarten i 2013 har FeriehusEnergi.dk besøgt 44 feriehuse i RAHs område. Nogle feriehusejere har fået bekræftet, at feriehuset er i energimæssig god stand, mens 16 feriehusejere har valgt at energirenovere, og tilsammen er der sparet 60.000 kWh årligt svarende til en besparelse på ca. 115.000 kr. årligt. Læs mere på www.feriehusenergi.dk

Læs mere på www.husetsenergi.dk

Der kan være penge at spare selv for dig som privat husstand. Vidste du f.eks., at • En gennemsnitsfamilie alene ved hjælp af omtanke kan spare ca. 4.000 kr. om året på det samlede energiforbrug? • Hvis du skifter elvarmen i dit sommerhus ud med en varmepumpe, så kan du reducere din varmeregning med ca. 4.500 kr. årligt? • En udskiftning af dit oliefyr med et jordvarmeanlæg typisk vil kunne forrente dine penge med 15-20%? Hvor meget har du tjent på dine aktier de seneste år?

19


Fakta om nettet

Drift og anlæg af nettet Statistik over RAHs lavspændingsnet og højspændingsnet i perioden 2007 – 2013:

Højspændingskabel 1400 1200

km kabel

1000 800 600 400 200 0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2012

2013

Kabel i jord

Luftledning

RAH Net 2 A/S er indregnet i 2012 og 2013.

km kabel

Lavspændingskabel 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

2007

2008

2009

Luftledning

RAH Net 2 A/S er indregnet i 2012 og 2013.

20

2010

2011 Kabel i jord


Fakta om nettet

Udvikling i nettets fordeling på luftledning og kabel i jord

Udvikling i højspænding 140 120

Indeks

100

Luftledning Kabel

80 60 40 20 0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Udvikling i lavspænding 140 120

Indeks

100

Luftledning Kabel

80 60 40 20 0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Af de foregående grafer viser tendensen, at der er sket en naturlig forskydning i fordelingen mellem luftledning og kabel på såvel høj- som lavspænding. På højspændingssiden har RAH i 2013 fortsat med at skifte luftledning ud til kabler. På lavspændingssiden er udviklingen i 2013 mere konstant, hvilket forklares ved at stort set alt luftledning er blevet fjernet i RAHs område. I 2012 er der en relativ markant stigning i antal km kabler på såvel høj- som lavspænding. Dette skyldes, at tallene for RAH Net 2 A/S først er indregnet fra og med 2012 og frem. I dette område er der i 2012 og frem ikke mere luftledning på såvel høj- som lavspænding. Antallet af transformatorstationer i 2013 udgør i RAH Net A/S´område 1.318 stk. stationer. I 2013 er der 168 stk. transformatorstationer i RAH Net 2 A/S´ område.

21


Fakta om nettet

Afbrudshyppighed og varighed RAH arbejder konstant for optimering af forsyningsnettet. Der foretages løbende vedligeholdelse, forbedringer m.m. for at sikre og forbedre kvaliteten og sikkerheden af elforsyningen til alle vore kunder. Dette er en proces, der hele tiden målrettes, således vore kunder får en god oplevelse af at være kunde i RAH. Afbrudshyppigheden har udviklet sig som følger:

Antal afbrud pr. kunde pr. år 3,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013

2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

I alt

Uvarslede

Varslede

Følge af 3. part

Udenfor område

Force majeure

Afbrudsvarigheden har udviklet sig som følger:

Afbrudsminutter pr. kunde pr. år 60

2008 2009 2010 2011 2012 2013

50 40 30 20 10 0

22

I alt

Uvarslede

Varslede

Følge af 3. part

Udenfor område

Force majeure


Fakta om nettet

»Allan og Bodil« I 2013 blev »Allan« og »Bodil« i en periode de mest brugte navne i Danmark – i hvert fald i elbranchen. RAH stiftede bekendtskab med navnene i oktober og december, hvor stormene ramte Danmark. Specielt – »Bodil« i december – betød mange afbrydelser i elnettet. I 2013 – jævnfør afsnittet »Fakta om nettet« – Afbrudshyppighed og varighed – har antallet af afbrud pr. kunde pr. år og afbrudsminutter pr. kunde pr. år været stigende. Dette kan hovedsageligt henføres til udviklingen i »force majeure«. Afbrud registreret som »force majeure« skyldes i 2013 afbrud forårsaget af de 2 storme i oktober og december. For RAH primært stormen i december, der ramte Vestjylland hårdest.

Omkring fyraften den 5. december kom »Bodil« for alvor på besøg hos RAH og Vestjylland. Alt disponibelt mandskab var i arbejdstøjet. Kontoret var bemandet hele aftenen henover midnat til at besvare indgående opkald fra berørte kunder. Alt personel var i gang med udbedring af skaderne. De sidste medarbejdere holdt fyraften op af formiddagen den efterfølgende dag. Kl. 11.00 dagen efter stormen »Bodil« ramte Vestjylland og RAHs forsyningsområde, kunne de sidste nødgeneratorer slukkes og alle kunder havde normal forsyning igen. RAH blev mødt med stor forståelse og hjælpsomhed fra berørte kunder, hvilket i høj grad var med til at effektivisere arbejdet med at minimere skaderne fra stormen. At mangle elforsyning er ikke rart for nogen, og det ligger RAH på sinde, at der hele tiden arbejdes målrettet for at levere en høj kvalitet og service i vores arbejde.

Stormene – med hovedvægt på stormen i december – forårsagede alene 99 rapporter om udfald på el nettet i større eller mindre grad. Alene i decemberstormen var 30.562 kunder uden strøm i kortere eller længere tid.

23


24


Fakta om nettet

Anlægsinvesteringer i nettet Gennem årene er elnettet løbende blevet vedligeholdt og udbygget. Investeringer i elnettet i perioden 2008 – 2013 har udviklet sig som følger:

60

25

50

20

40

Millioner

Millioner

Bruttoinvesteringer for RAH Net A/S

30

Bruttoinvesteringer for RAH Net 2 A/S

15 10

20 5

10 0

0 2008

2009

2010

2011 2012 2013

2008

2009

2010

2011 2012 2013

• Tallene er alene baseret på investeringer i RAH Net A/S og RAH Net 2 A/S. Der er således ikke foretaget korrektion for eventuel intern koncernavancer m.m.

Investeringerne for RAH Net A/S har fordelt sig som følger:

Anlægsinvesteringer 45 40

Millioner

35 30

Stormen »Bodil« 25 20

2008 2009 2010 2011 2012 2013

15 10 5 0

60 kV

10 kV

0,4 kV

Målere

25


Koncernoversigt

100% ejede selskaber

Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning

a.m.b.a (RAH)

ScanEnergi A/S RAH Holding A/S RGT Holding A/S

RAH Net A/S

RAH Net 2 A/S

RAH Service A/S

RAH Adm. A/S

Vestjyske Net 60 kV A/S

Vestjyske Net 60 kV A/S

Net-Sam Scada A/S

ScanEnergi Elsalg A/S

ScanEnergi Elsalg A/S

Vesterhav Syd A/S

Nørhede-Hjortmose Besøgscenter ApS

RAH a.m.b.a. Er moderselskab for koncernen. Koncernen har en bestyrelse på 6 personer, der vælges på generalforsamlingen. Generalforsamlingen, som består af selskabets andelshavere, er selskabets højeste myndighed. RAH Holding A/S Har til formål at fungere som holdingselskab, herunder gennem sine dattervirksomheder, at drive elforsyningsvirksomhed, samt handel, anlægsarbejder, projektering, rådgivning, service, administration og udlejning af ejendom. Selskabet er 100 % ejet af RAH a.m.b.a. RAH Net A/S Har til formål at drive net virksomhed til bevilling efter elforsyningsloven. Selskabet er 100 % ejet af RAH Holding A/S. RAH Net 2 A/S Har til formål at drive net virksomhed til bevilling efter elforsyningsloven. Selskabet er 100 % ejet af RAH Holding A/S. RAH Service A/S Har til formål at udbygge og vedligeholde RAH Net A/S´s og RAH Net 2 A/S´s ledningsnet og udføre opgaver for eksterne kunder. Selskabet er 100 % ejet af RAH Holding A/S. RAH Adm. A/S Har til formål at udføre administration, kundeafregning og opgaver for eksterne kunder, samt udlejning af ejendom. Selskabet er 100 % ejet af RAH Holding A/S. Scanenergi A/S Har til formål at drive handel og administration indenfor energiområdet. Herunder forstås balanceansvar. Selskabet ejes af 17 danske selskaber. RAH a.m.b.a.’s ejerandel udgør 21,36%.

26

Scanenergi Elsalg A/S Har til formål at indkøbe og sælge elektricitet til de elkunder, der ikke ønsker at handle frit. RAH Net A/S har en ejerandel på 15,91% og RAH Net 2 A/S har en ejerandel på 3,22%. Vestjyske Net 60 kV A/S Er et transmissionsselskab, der ejer og driver 60 kV efter bevilling. RAH Net A/S har en ejerandel i selskabet på 15,65% og RAH Net 2 A/S har en ejerandel på 1,52%. RGT Holding A/S Selskabet ejes af RAH Holding A/S (33,33%), GEV A/S (33,33%) og Thy-Mors Energi A/S (33,33%). Net-Sam Scada A/S Selskabet er ejet af 13 selskaber. RAH Service A/S har en ejerandel i selskabet på 6,10%. Selskabet er stiftet i oktober 2012, og har på vegne af ejerselskaberne til formål at drive et SCADA/DMS system, som er et netovervågning - og fjernstyringssystem. Vesterhav Syd A/S Selskabet ejes af RAH Service A/S (33,33%), Hvide Sande Service Group (33,33%) og Ringkøbing-Skjern Kommune (33,33%). Har til formål at fremme bred lokal investering og lokal erhvervsudvikling i forbindelse med etablering af vindmøllepark i »Vesterhav Syd«. Nørhede – Hjortmose Besøgscenter ApS Selskabet er ejet af RAH Service A/S (56%) og Nørhede – Hjortmose Vindudvikling ApS (44%). Selskabet er stiftet i 2013 med det formål at eje og drive teknik- og servicebygning for Nørhede – Hjortmose Vindmøllepark samt det tilknyttede besøgscenter.


RAH Net A/S

Primære opgaver RAH Net A/S sikrer, at der altid er en stabil levering af strøm til kunderne. RAH Net A/S forsyner private og erhvervskunder med el. Vi håndterer alle ønsker og behov, når det drejer sig om forsyning af el. Vi leverer el – hver dag, året rundt – til ca. 27.200 vestjyske husstande og virksomheder i et geografisk område på mere end 1.450 km2. Fra Nymindegab i syd til Thorsminde i nord. Fra Videbæk i øst til Hvide Sande i vest. Inden for indeværende år er der bl.a. arbejdet på følgende projekter: Lavspændingsarbejde (0,4 kV): • Byggemodning af Søndervig feriepark • Byggemodning af Gl. havn for overnatningshytter, Hvide Sande • Byggemodning af Rindum Mølleby, Ringkøbing 10 kV arbejde udført i 2013: • Forstærkning af 10 kV net i forbindelse med udstykning af Søndervig feriepark • Kabellægning af 10 kV luftledning i Ulfborg kirkeby • Kabellægning af 10 kV luftledning mellem Ringkøbing og Hee • Forstærkning af 10 kV net i forbindelse med udvidelse af industri i Spjald • Kabellægning af 10 kV luftledning vest for Ølstrup • Udskiftning af APB kabel Enghaven, Ulfborg • Udskiftning af APB kabel, Lem • Udbygning af DSO stationer • Forsyning til Aquatarium, vandværk • Kabellægning af 10kV luftledning omkring Herborg • Kabellægning af 10kV luftledning vest afgang på Sønderup 60 kV station Mølleprojekter i 2013: • Tim møllerne • Abildå møllerne • Videbæk Mose møllerne • Ejstrup møllerne • Nørhede – Hjortmose møllerne Af kommende projekter påtænkes følgende: • Udbygning af DSO stationer • Kabellægning 10kV luftledning syd for Videbæk • Kabellægning 10kV luftledning omkring Rækker Mølle • Kabellægning 10kV luftledning Hvingelvej • Kabellægning 10kV luftledning omkring Stauning • Kabellægning 10kV luftledning omkring vedersø • Udskiftning af APB kabel i Ulfborg by • Udskiftning af APB kabel Husby klitvej • Forsyning til Aquatarium, vandværk • Renovering og udvidelse af 60 kV station Skodbjerge

27


RAH Net 2 A/S

Primære opgaver RAH Net 2 A/S sikrer, at der altid er en stabil levering af strøm til kunderne. RAH Net 2 A/S forsyner private og erhvervskunder med el. Vi håndterer alle ønsker og behov, når det drejer sig om forsyning af el. Vi leverer el – hver dag, året rundt – til ca. 7.370 vestjyske husstande og virksomheder i et geografisk område der dækker Ringkøbing by og Skjern by og omegn. Inden for indeværende år er der bl.a. arbejdet på følgende projekter: Lavspændingsarbejde (0,4 kV): • Udskiftning af kabel langs Nørregade, Ringkøbing • Registrering og opmærkning af kabelanlæg i Ringkøbing RAH Net 2 A/S 10 kV arbejde udført i 2013: • Udskiftning af 10kV kabel på Vesterkær, Ringkøbing • Udskiftning af 10kV kabel på finderupsvej, Skjern • Udskiftning af kabel mellem Toften og Fiskerstræde, Ringkøbing • Udskiftning af kabel langs Mergelvej, Ringkøbing

28


29


RAH Service A/S

RAH Service A/S står primært for drift og vedligeholdelse af elforsyningsanlæg. RAH Service A/S har ekspertisen til at projektere, udføre og vedligeholde. Som eksempel kan nævnes: Entreprenøropgaver i forbindelse med elanlæg: • Kabelnedlægning • Gadelysanlæg – anlæg, service, drift og vedligehold • Påvisning af kabler i jord • Lokalisering af fejl på kabler i jord • Opmåling og registrering af ledningsanlæg • Etablering og drift af fjernaflæsningssystemer • Fjernstyringsanlæg • Nødstrømsanlæg • Materieludlejning Lad RAH Service A/S varetage din næste entreprenøropgave Vi giver gerne et konkurrencedygtigt tilbud på din næste opgave. Vore medarbejdere har mange års erfaring, og kan heraf gøre arbejdet hurtigt og effektivt, uden at det går ud over kvaliteten. Det kan ses på resultatet og mærkes på prisen i sidste ende. Dermed har du fundet den rette samarbejdspartner, når du har brug for at få løst din næste entreprenøropgave. Vi sætter en ære i veludført arbejde og er altid villige til at tage ansvaret, hvis der skulle vise sig fejl eller mangler efter endt arbejde. Vi bygger vores succes på tilfredse kunder og derfor er det vigtigt for os, at arbejdet er mere end blot i orden. Vi fokuserer vores arbejdsindsats i vort forsyningsområde, men varetager naturligvis også opgaver i resten af landet.


RAH Adm. A/S

RAH Adm. A/S varetager de administrative opgaver for RAH Som eksempel kan nævnes: • Regningsservice herunder bl.a. opkrævning af strøm for Scanenergi Elsalg A/S, samt opkrævning af nettarif, fastafgifter og statsafgifter for RAH Net A/S og RAH Net 2 A/S • Telefonisk samt personlig betjening af kunder • Generelle administrative opgaver for RAH Amba, RAH Holding A/S, RAH Net A/S, RAH Net 2 A/S og RAH Service A/S • HR arbejde for hele koncernen Lad RAH Adm. A/S varetage dine administrative opgaver RAH Adm. A/S har den administrative ekspertise til at foretage de administrative opgaver for eksempelvis elselskaber, vandværker, varmeværker og andre typer selskaber. Lad RAH Adm. A/S støtte jeres administrative processer via vores mangeårige kendskab til afregning og administration af forsyningskunder.

31


Organisation og personale pr. 31. december

RAH NET A/S Direktør Jacob Møller

RAH NET 2 A/S Direktør Jacob Møller

Netafdeling Afdelingschef Tommy Christensen

RAH a.m.b.a Direktør Jacob Møller

RAH Holding A/S Direktør Jacob Møller

RAH Service A/S Teknisk Chef Per Nielsen

Økonomi- og udviklingschef Søren Mortensen

Målerafdeling Afdelingsingeniør Lars Kristensen

Intern Support Teknisk Chef Per Nielsen

RAH ADM, Økonomi- og udviklingschef Søren Mortensen

Assistent Ilse Gadegaard

Assistent Inge Sørensen

Driftsafdeling Afdelingsingeniør Michael Møller

Industrioperatør Anders Mathiesen

Assistent Mia Bank Olesen

Landinspektør

Industrioperatør Knud Erik Spåbæk

Fjernaflæsning Afdelingsingeniør Lars Kristensen Elektriker Martin P. Jørgensen

Assistent Solvej Brink

Installations Afd. El-installatør Bjarne Christensen ForsyningsForsyningsoperatør operatør Christian Erik Kolby

Elektriker Arne Såbye Nielsen

Afdelingsleder Jesper S. Nielsen Forsyningsoperatør Erik Kolby

Elektriker Harald Knud Erik Mortensen Andersen

Elinstallatør Verner Maagård

Claus Mortensen

Elektriker Harald Mortensen

Forsyningsoperatør Mogens Martin S. Koldsgaard Nielsen

Pedersen

Teknisk assistent Lene Langer Nielsen

Forsyningsoperatør Martin S. Nielsen

Forsyningsoperatør Lars ProvstSteen Skytte gaard Olesen

Elektriker Bjarne Birkmose

Jensen

Bettina O. Thomsen

HR-medarb.

Gitte Kloster Kjer

Assistent

Controller Charlotte Stæhr

Annette Hilligsøe Toft

Assistent

Schmüchker

Assistent Eva

Målemedhjælper Børge Nielsen

Forsyningsoperatør Steen Skytte Olesen

IndustriElektriker operatør Allan Morten Laugesen

Driftstekniker

Elektriker Allan Laugesen

ForsyningsMontør operatør Mads Lars Ryan Andersen

Jan Olesen

Montør Mads Andersen

Elektriker Jens Stræde

Mølgaard

Elektriker Hans Lyngvig Elektriker Henning Iversen

32


Selskabsoplysninger

Selskabet Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Ndr. Ringvej 4 6950 Ringkøbing Danmark Telefon: 97 32 14 55 Telefax: 97 32 54 80

Hjemmeside: www.rah.dk E-mail: rah@rah.dk

CVR-nr: Regnskabsår:

Hjemstedskommune: Ringkøbing-Skjern

Bestyrelse

Poul Hjulmand, formand Esper Halkjær, næstformand Jørgen Poulsgaard Svend Stensig Hans Kristian Markussen Kenneth Kristensen

Direktion

Jacob Møller

64 59 63 14 1. januar – 31. december

Revisor PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab I. C. Christensens Allé 5 6950 Ringkøbing Bank Ringkjøbing Landbobank Torvet 1 6950 Ringkøbing

33


Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen Beløb i 1.000 kr.

Set over en 5-årig periode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: 2013

2012

2011

2010

2009

71.501

51.680

50.297

60.900

55.679

9.238

277

10.728

21.649

14.978

kapitalandele

-11.990

49.712

7.787

-2.150

9.137

Resultat af finansielle poster

13.635

23.030

26.661

31.735

49.107

Bruttofortjeneste tillagt finansielt resultat

13.111

76.041

47.876

55.457

87.894

Årets resultat

3.746

68.638

37.645

40.386

65.678

Balancesum

1.415.476

1.402.476

1.255.194

1.197.908

1.173.847

Egenkapital

1.110.456

1.106.709

1.038.071

1.000.426

960.040

- Driftsaktivitet

19.487

46.311

54.853

49.514

81.544

- Investeringsaktivitet

-14.832

-148.712

-68.149

-14.561

-26.137

Heraf investering i materielle anlægsaktiver

-53.205

-190.873

-27.952

-24.629

-26.214

0

0

0

-26.343

6.411

4.655

-102.401

-13.296

8.610

61.818

Resultat Bruttofortjeneste Resultat før finansielle poster Resultat af værdiregulering af

Balance

Pengestrømme Pengestrømme fra:

- Finansieringsaktivitet Årets forskydning i likvider

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning.

Soliditetsgrad

Forrentning af egenkapital

Nøgletallene er beregnet således: Afkastningsgrad =

Resultat før finansielle poster tillagt finansielle indtægter x 100 Samlede aktiver

Soliditetsgrad =

Egenkapital ultimo x 100 Samlede aktiver

Forrentning af egenkapital

34

=

Årets resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital

2013

2013

2012

2011

2010

2008

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2009

75%

0

2012

2,0

2011

80%

4,0

2010

15% 10% 5% 0% -5% -10%

6,0

2009

85%

8,0

2008

Afkastningsgrad


35


Regnskabsberetning

Hovedaktivitet Koncernens overordnede formål er at levere elektricitet til kunderne og andelshaverne i for­ syningsområdet. Andelsselskabet fungerer som moderselskab uden særskilt aktivitet. Koncernens aktiviteter er organiseret i følgende selskaber: • Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. – RAH • RAH Holding A/S • RAH Net A/S • RAH Net 2 A/S • RAH Service A/S • RAH Adm. A/S

36

Koncernen har overordnet set tre aktiviteter: • Distribution af el til vore kunder (og andelshavere) i RAHs forsyningsområder • Forvaltning af koncernens formue • Forvaltning af ejerskab af kapitalandele med aktivitet tilknyttet el-sektoren 


Regnskabsberetning

Personale Medarbejdere 50 Medarbejdere

45

Energispareindsatsen Alle danske energi- og forsyningsselskaber har pligt til at levere dokumenterede og validerede energibesparelser, der står i forhold til selskabets salg af energi. RAH har valgt at købe sine energibesparelser hos Scanenergi og koncentrere kræfterne om forsyningsopgaverne.

40 2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

35

Af ovenstående graf fremgår det, at RAH har fastholdt et nogenlunde uændret antal medarbejdere. RAH er og har været kendetegnet som en stabil og tryg arbejdsplads, hvor der ikke har været den store udskiftning i medarbejderstaben. Dette understreges i en gennemsnitlig anciennitet på 15 år/medarbejder. Ved udgangen af 2013 udgør den samledes medarbejderstab 44 medarbejdere. Vi forventer grundet øget aktivitet i 2014, at medarbejderantallet vil være stigende. RAH er decentralt organiseret. Det betyder, at beslutninger træffes i de enkelte afdelinger og hermed er hver enkelt selv ansvarlig for sine resultater. Redskaberne til dette er gennemskuelighed, kommunikation og et godt arbejdsmiljø.

RAHs lager af energibesparelser udgør ved udgangen af 2013 TDKK 25.037 og RAH forventer at betale TDKK 8.127 i 2014. For 2013 udgør energisparemålet 14.297 MWH for RAH Net A/S og 4.257 MWH for RAH Net 2 A/S, et mål som RAH har opfyldt 100%. Til opnåelse af dette mål har Scanenergi A/S fremskaffet de nødvendige besparelser både uden for samt inden for RAHs forsyningsområde. Tilbage i 2011 indgik RAH et samarbejde med Scanenergi A/S og Energisekretariatet i RingkøbingSkjern Kommune omkring energiberegning i private husstande og mindre virksomheder. Målet var at få energioptimeret et passende antal huse i Ringkøbing-Skjern Kommune. Ved udgangen af 2013 er det lykkedes ved fælles hjælp at energi­optimere ca. 135 huse i kommunen via HusetsEnergi.dk – et antal der har oversteget vores mest positive forventninger.

RAH har stor fokus på medarbejdernes inddragelse i og påvirkning af virksomhedens arbejdsprocesser. Til at løse denne opgave har ledelsen tilbage i 2011 besluttet at inddrage begrebet Lean i hele virksomheden. Lean har hele organisationen taget til sig som et værktøj. Alle ansatte tager aktivt del i de processer, som de selv har været med til at definere som mulige indsatsområder, hvori der kan skabes mere værdi med færre eller mere effektive ressourcer.

37


Regnskabsberetning

I 2013 har RAH i samråd med »Destination Ringkøbing Fjord« udviklet FeriehusEnergi.dk med det formål at udvide energispareindsatsen til også at omfatte feriehuse. FeriehusEnergi.dk har besøgt 44 feriehuse i RAHs område. Nogle feriehusejere har fået bekræftet, at feriehuset er i energimæssig god stand, mens 16 feriehusejere har valgt at energi­ renovere.

38

Fokus på energioptimering vil fortsætte i årene fremover. De positive erfaringer med HusetsEnergi.dk og FeriehusEnergi.dk fortsætter i 2014. RAH er pålagt et energisparemål i 2014 på 14.500 kWh for RAH Net 1 og 4.329 kWh for RAH Net 2. Et krav RAH til fulde kan leve op til.


Regnskabsberetning

Kapitalandele i andre elselskaber m.v. Scanenergi A/S – associeret virksomhed i RAH a.m.b.a. RAH a.m.b.a.´s samlede ejerandel af Scan­­energi A/S udgør 21,36%. Kapitalandelene er indregnet til indre værdi. I 2013 udgør resultatandelen TDKK -7.232 efter afskrivning på goodwill. RGT Holding A/S – associeret virksomhed i RAH Holding A/S RAH Holding A/S har en uændret ejerandel i RGT Holding A/S på 33,33%. Kapitalandelene er indregnet til indre værdi. I 2013 udgør resultatandelen TDKK -211. Scanenergi Elsalg A/S og 60 kV A/S – andre kapitalandele i RAH Net A/S og RAH Net 2 A/S Ejerandelen for Net 2 er uændret i Scanenergi Elsalg A/S 3,22% og Vestjyske Net 60kV A/S 1,52%. Ejerandelen for RAH Net A/S er ligeledes uændret i Scanenergi Elsalg A/S 15,91% og Vestjyske Net 60 kV A/S 15,65%.

Der er i regnskabsåret indregnet en negativ værdiregulering på TDKK 4.547 på kapitalandele i Vest­ jyske Net 60 KV A/S og Scanenergi Elsalg A/S. Hertil kommer udbytte fra Vestjyske Net 60 KV A/S TDKK 2.575. Disse kapitalandele har således givet et negativt afkast på TDKK 1.972. Net-Sam Scada A/S RAH Service A/S har en uændret ejerandel i Net-Sam Scada A/S på 6,10%. Vesterhav Syd A/S I 2013 blev Vesterhav Syd A/S stiftet. RAH Service A/S´s ejerandel er på 33,33%. Formålet med Vesterhav Syd A/S er at fremme bred lokal investering og lokal erhvervsudvikling i for­bindelse med etablering af vindmøllepark i »Vesterhav Syd«. Nørhede – Hjortmose Besøgscenter ApS I 2013 blev Nørhede – Hjortmose Besøgscenter ApS stiftet. RAH Service A/S´s ejerandel er på 56%. Selskabet er oprettet med det formål at eje og drive teknik- og servicebygning for Nørhede – Hjortmose Vindmøllepark samt det tilknyttede besøgscenter.

39


Regnskabsberetning

Den økonomiske udvikling i regnskabsåret Regnskabet er aflagt ud fra de på nuværende tidspunkt kendte forhold. Det skal anføres, at der efterfølgende kan fremkomme nye vejledninger og bekendtgørelser m.v., der kan påvirke koncernens regnskabsaflæggelse.

Kapitalberedskabet Fremtidige investeringer i ledningsnet og netanlæg m.v. nødvendiggør et betydeligt kapitalberedskab. Ved et solidt kapitalberedskab sikres selskabets muligheder for at opfylde den offentlige forpligtelse med opretholdelse af høj forsyningssikkerhed i RAHs bevillingsområder. Det er selskabets målsætning at have et solidt kapitalberedskab, således at frem­tidige investeringer i vid udstrækning kan gennemføres ved selvfinansiering.

Resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter udgør et overskud på TDKK 3.746 efter skat. Årets resultat for koncernen og moderselskabet levede op til forventningerne og anses for tilfredsstillende.

Årsrapporten udviser en stor selvfinansieringsgrad og solidt kapitalgrundlag, hvorfor RAH står godt rustet til at opfylde kravene omkring forsyningsforpligtelsen i bevillingsområderne.

Årets resultat sammensætter sig således: 70000 60000 50000

2009 2010 2011 2012 2013

40000 30000 20000 10000 0 -10000 -20000

Primær drift

Indtægter af kapitalandele

Afkast af finansielle investeringer

Skat

I alt

I 2012 er RAH Net 2 A/S indregnet fra 27. juni 2012.

Samlet balance Heraf materielle anlægsaktiver Egenkapital Soliditetsgrad

2013 1.415.475 651.288 1.110.456 78,5%

2012 1.402.475 628.296 1.106.710 78,9%

2011 1.255.194 463.176 1.038.071 82,7%

Fra og med 2012 er RAH Net 2 A/S indregnet.

Som det fremgår af ovennævnte er kapitalgrundlaget i RAH meget solidt.

40

2010 1.197.908 456.778 1.000.426 83,5%

2009 1.173.847 453.147 960.040 81,8%


Regnskabsberetning Beløb i 1.000 kr.

Selvfinansiering for ordinær drift har været som følger: I alt

2013

2012

2011

2010

2009

175.724

45.102

27.531

29.821

40.148

33.122

-7.898

-34.192

3.194

7.673

-835

16.262

Pengestrømme fra primær drift

167.825

10.910

30.724

37.494

39.313

49.384

Nettoinvesteringer korrigeret for modtagne investeringsbidrag

122.106

17.994

50.574

17.989

13.675

21.874

Nettopengestrømme drift

45.719

-7.084

-19.850

19.505

25.638

27.510

Afskrivninger materielle anlægsaktiver

117.765

30.147

25.437

21.443

20.636

20.102

Resultat af primær drift korrigeret for investeringsbidrag Ændringer i driftskapital, tilgodehavender, varebeholdning og leverandører

Som det fremgår, har RAH været i stand til at finansiere ny- og reinvesteringer i netanlægget gennem årene. For 2012 er RAH Net 2 A/S indregnet fra 27. juni 2012 og frem. I perioden 2011-2013 er der foretaget store investeringer i forbindelse med tilslutning af vindmøller. Disse investeringer modtages der investeringsbidrag for fra »Den Nationale Udligningsordning«. Ultimo 2013 er projekterne ved at være fuldført af RAH. Investeringsbidragene – i størrelsesordenen TDKK 45-50.000 – forventes at indgå senest ultimo 2014. Dette vil isoleret set for 2012 og 2013 give et mere normalt billede af, at årets nettoinvesteringer korrigeret for investeringsbidrag kan selvfinansieres. I lyset heraf kan det være relevant at vurdere aktiviteten herpå over en årrække. Vurderes perioden fra 2009 til 2013 har RAH akkumuleret en pæn nettopengestrøm på TDKK 45.719. Hertil skal betragt­ ningerne omkring forsinkelse af investeringsbidrag fra anlæg til vindmøller i 2012 og 2013 tillægges.

RAH arbejder målrettet på at vore kunder oplever en høj kvalitet og service. Det betyder noget for os alle, at distributionen af el er stabil og driftsikker. Der arbejdes hele tiden på at nedbringe afbrudshyppigheden og -tiden. Dette nødvendiggør, at der løbende fokuseres på optimering af netanlægget og de processer, der arbejdes efter. Den gode »selvfinansieringsgrad« giver kunderne en tryghed for en høj grad af sikkerhed, idet det muliggør at koncernen til stadighed kan opretholde en høj kvalitet og service i vores elforsyning til vore kunder. Samtidig er der økonomisk grundlag for at kunne udbygge, forstærke og vedligeholde netanlægget i RAHs forsyningsområder.

41


Regnskabsberetning

Særlige risici – driftsrisici og finansielle risici Regulatoriske risici Ændringer af de regulatoriske vilkår i Danmark på elforsyningsområdet er væsentlige for RAHs strategiske muligheder og dermed også for den fremtidige indtjening. På grundlag af Elforsyningsloven og Bekendtgørelsen om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning, fastlægger Energitilsynet årligt en indtægtsramme, der udgør det maksimale beløb, som RAH må oppebære af indtægter ved elforsyningsvirksomhed. Indtægtsrammereguleringen tager udgangspunkt i, at virksomhedens indtægter ikke må stige i forhold til tarifferne pr. 1. januar 2004, regnet i faste priser og ved uændret aktivitetsniveau, og under forudsætning af effektiv drift. Indtægtsloftet afspejler sig i reguleringsprisen, som opgøres på grundlag af reglerne i Bekendtgørelsen om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder. Reguleringen af indtægtsrammen sker via reguleringsprisen, der stiger i takt med pristalsudviklingen. Indtægtsrammen ændrer sig således i takt med ændringer i virksomhedens aktivitet. Energitilsynet har fået mulighed for at forhøje indtægtsrammen for at dække meromkostninger til energibesparende aktiviteter i forhold til den indgåede energispareaftale. Energitilsynet kontrollerer, at selskabets årlige driftsmæssige indtægter ikke overstiger indtægtsrammen. Samtidig med indtægtsrammereguleringen, er selskabet af Energitilsynet underlagt en benchmarking. Dette betyder, at selskabet bliver målt på en række parametre i forhold til sektorens øvrige netvirksomheder. Årligt udmeldes effektiviseringskrav til netvirksomhederne, som udmønter sig i at ineffektive virksomheder anspores til at blive effektive ved at blive beskåret i dets indtægtsrammer.

42

Denne regulering og sikring af, at netvirksomheden drives effektivt, sker årligt. Endelig er der et forrentningsloft, der sikrer at et meget effektivt selskab ikke må tjene mere på dets netvirksomhed end et årligt fastsat forretningsloft, der er baseret på den lange byggerente med et mindre tillæg. De økonomiske forhold i RAHs elforsyningsvirksomheder er i væsentlig grad påvirket af den beskrevne regulering af indtægtsmulighederne, idet virksomhedernes økonomiske aktivitet begrænses af den af Energitilsynet udmeldte indtægtsramme (og reguleringspris), benchmarking og forrentningsloft. Hovedparten af landets net selskaber afventer at modtage en endelig udmelding af det enkelte net­ selskabs indtægtsramme. Dette er også gældende for RAH Net A/S og RAH Net 2 A/S. Herunder afventer RAH tillige færdigbehandling af indsendte ansøgninger om forhøjelser af indtægtsrammen i RAH Net A/S som følge af udgifter til nødvendige nyinvesteringer i nettet. Der har i gennem en årrække været foretaget opkrævninger indenfor en foreløbig indtægtsramme. Eventuelle korrektioner til denne vil derfor være en usikkerhed i forhold til, om der er opkrævet for lidt eller for meget hos kunderne i nettarif. Når der foreligger en endelig indtægtsramme vil eventuelle differencer opstået herved skulle afvikles over en nærmere årrække. Hensyn til merforrentning vil ligeledes skulle behandles. Operationelle risici - opførelse og drift af anlæg Ved inspektion, forbedring og vedligeholdelse samt intern og ekstern kontrol af elnet og faciliteter fokuseres løbende på at undgå og afværge risikable situationer og nedbrud. For at beskytte værdien af aktiverne er der, hvor det er muligt, tegnet forsik­ ringer.


Regnskabsberetning

Risici i formueforvaltningen RAH har en betydelig formue som skal forvaltes så sikkert som muligt.

Miljøforhold RAHs aktiviteter har ikke nogen væsentlig miljøpåvirkning.

RAHs ledelse har derfor fastlagt en konservativ investeringspolitik, der senest er revideret i 2012. Formuen forvaltes af udvalgte formueforvaltere.

RAH har ansvaret for at gennemføre energispareaktiviteter. Der henvises til afsnittet »Energispareindsatsen« i denne beretning. Målet i 2013 var en besparelse på 18.555 Mwh., hvilket er opnået. For 2014 er målet for besparelserne 18.829 Mwh.

Efterfølgende begivenheder

Den forventede udvikling I det kommende år forventer ledelsen positiv indtjening i såvel koncernen som moderselskabet.

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Ledelsen forventer at skabe en positiv indtjening i moderselskabet, primært ved afkast på selskabets formue afhængig af udviklingen på de finansielle markeder.

43


Resultatopgørelse 1. januar – 31. december Beløb i 1.000 kr.

Note

Koncern Koncern Moderselskab Moderselskab 2013 2012 2013 2012

Bruttofortjeneste 71.501 51.680 -255 -305 1 Personaleomkostninger -23.084 -21.451 -127 -115 2 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver -39.179 -29.952 0 0 Resultat før finansielle poster 9.238 277 -382 -419 Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder 0 0 11.176 61.820 Indtægter af kapitalandele i associeret virksomhed -7.443 7.255 -7.232 6.763 Indtægter af værdipapirer og kapitalandele -4.547 42.457 0 0 3 Finansielle indtægter 15.864 26.052 185 493 4 Finansielle omkostninger -2.229 -3.022 -1 0 Resultat før skat 10.883 73.019 3.746 68.657 5 Skat af årets resultat -7.137 -4.380 0 -18 Resultat før minoritetsinteresser 3.746 68.639 3.746 68.639 Minoritetsinteressers andel af dattervirksomheders resultat 0 0 0 0 Årets resultat 3.746 68.639 3.746 68.639 Resultatdisponering Forslag til resultatdisponering Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 0 0 11.176 61.820 Overført overskud 3.746 68.639 -7.430 6.818 3.746 68.639 3.746 68.639

44


Balance pr. 31. december (aktiver) Beløb i 1.000 kr.

Note

Koncern Koncern Moderselskab Moderselskab 2013 2012 2013 2012

Goodwill 31.613 40.645 0 0 6 Immaterielle anlægsaktiver 31.613 40.645 0 0 Grunde og bygninger 7.005 6.979 0 0 Tekniske anlæg og maskiner 638.833 615.210 0 0 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5.450 6.108 0 0 7 Materielle anlægsaktiver 651.288 628.296 0 0 8 Kapitalandele i dattervirksomheder 0 0 1.028.516 1.017.340 9 Kapitalandele i associerede virksomheder 63.079 73.685 58.979 70.040 10 Værdipapirer og kapitalandele 71.118 75.665 0 0 Finansielle anlægsaktiver 134.197 149.350 1.087.495 1.087.380 Anlægsaktiver 817.098 818.292 1.087.495 1.087.380 11 Varebeholdninger 28.700 37.346 0 0 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 40.860 41.390 0 0 Igangværende arbejder for fremmed regning 4.402 698 0 0 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 0 0 141 12 Andre tilgodehavender 53.623 17.803 140 135 Selskabsskat 0 2.865 0 0 Periodeafgrænsningsposter 2.128 687 0 0 Tilgodehavender 101.013 63.444 140 276 13 Værdipapirer 454.370 467.356 18.778 18.511 Likvide beholdninger 14.294 16.039 4.259 729 Omsætningsaktiver 598.377 584.184 23.177 19.517 Aktiver 1.415.475 1.402.475 1.110.672 1.106.897

45


Balance pr. 31. december (passiver)

Note

Koncern Koncern Moderselskab Moderselskab 2013 2012 2013 2012

Passiver Kapitalkonto og overført resultat 423.347 419.601 67.854 75.284 Reserve for opskrivninger 687.109 687.109 687.109 687.109 Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 0 0 355.493 344.317 14 Egenkapital 1.110.456 1.106.710 1.110.456 1.106.710 Minoritetsinteresser 1.496 0 0 0 15 Hensættelse til udskudt skat 2.201 7.915 0 0 Hensatte forpligtelser 2.201 7.915 0 0 Leverandører af varer og tjenesteydelser 16.910 25.037 0 0 Periodeafgrænsningsposter 124.936 94.111 0 0 16 Langfristede gældsforpligtelser 141.846 119.148 0 0 Kreditinstitutter 54.264 74.787 0 0 Leverandører af varer og tjenesteydelser 30.771 44.353 120 115 Gæld til tilknyttede virksomheder 0 0 75 51 Selskabsskat 4.697 0 18 18 17 Anden gæld 66.007 46.702 3 3 16 Periodeafgrænsningsposter 3.737 2.861 0 0 Kortfristede gældsforpligtelser 159.476 168.703 216 187 Gældsforpligtelser 301.322 287.850 216 187 Passiver 1.415.475 1.402.475 1.110.672 1.106.897 18 Pantsætninger, eventualforpligtelser samt andre forpligtelser 19 Nærtstående parter og ejerforhold

46


Pengestrømsopgørelse 1. januar – 31. december Beløb i 1.000 kr.

Note

Koncern Koncern Moderselskab Moderselskab 2013 2012 2013 2012

Årets resultat 3.746 68.639 3.746 68.639 20 Reguleringer 41.587 -41.495 -4.128 -69.058 21 Ændring i driftskapital -34.191 3.194 170 -139 Pengestrømme fra drift før finansielle poster 11.142 30.337 -212 -559 Renteindbetalinger og lignende 15.864 26.052 180 577 Renteudbetalinger og lignende -2.229 -3.022 -1 0 Pengestrømme fra ordinær drift 24.777 53.368 -33 18 Betalt selskabsskat -5.289 -7.058 0 0 Pengestrømme fra driftsaktivitet 19.488 46.310 -33 18 Køb af immaterielle anlægsaktiver 0 -45.161 0 0 Køb af materielle anlægsaktiver -53.205 -190.872 0 0 Køb af finansielle anlægsaktiver -667 -11.948 0 -4.693 Salg af materielle anlægsaktiver 196 538 0 0 Salg af finansielle anlægsaktiver 0 85.269 0 0 Modtaget udbytte fra associerede virksomheder 3.829 0 3.829 0 Modtagne investeringsbidrag 35.015 13.464 0 0 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -14.832 -148.711 3.829 -4.693 Ændring i likvider 4.656 -102.401 3.796 -4.675 Likvider 1. januar 408.608 510.844 19.241 23.915 Kursregulering omsætningsværdipapirer 1.136 165 0 0 Likvider 31. december 414.400 408.608 23.037 19.241 Likvider specificeres således: Værdipapirer 454.370 467.356 18.778 18.511 Likvide beholdninger 14.294 16.039 4.259 729 Kreditinstitutter -54.264 -74.787 0 0 Likvider 31. december 414.400 408.608 23.037 19.241

47


Noter til regnskaberne Beløb i 1.000 kr.

Note

Koncern 2013

Koncern Moderselskab Moderselskab 2012 2013 201

1 Personaleomkostninger Bestyrelseshonorar, lønninger og gager 19.596 18.541 127 115 Pensioner 2.944 2.458 0 0 Andre omkostninger til social sikring 544 451 0 0 23.084 21.451 127 115 De er omkostningsført således: Personaleomkostninger 23.084 21.451 0 0 23.084 21.451 0 0 Heraf udgør: Lønninger til direktion og bestyrelse 1.496 1.510 0 0 Pensioner til direktion og bestyrelse 272 93 0 0 Vederlag til direktion og bestyrelse 1.768 1.603 0 0 Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 44 41 0 0 2 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver Goodwill 9.032 4.516 0 0 Bygninger 236 234 0 0 Tekniske anlæg og maskiner 28.345 23.739 0 0 Andre anlæg, driftsmateriel, inventar 1.566 1.269 0 0 Indretning af lejede lokaler 0 194 0 0 39.179 29.953 0 0

3 Finansielle indtægter Indtægter af værdipapirer der er anlægsaktiver 2.575 2.347 0 0 Indtægter af værdipapirer der er omsætningsaktiver 12.823 22.948 0 0 Andre finansielle indtægter 466 757 185 493 15.864 26.052 185 493

48


Noter til regnskaberne Beløb i 1.000 kr.

Note

Koncern Koncern Moderselskab Moderselskab 2013 2012 2013 2012

4 Finansielle omkostninger Kursregulering og kurstab af værdipapirer der er omsætningsaktiver 1.136 165 0 0 Andre finansielle omkostninger 1.093 2.857 1 0 2.229 3.022 1 0 5 Skat af årets resultat Årets aktuelle skat 12.851 6.074 0 18 Årets udskudte skat -5.714 -1.693 0 0 Årets skat i alt 7.137 4.380 0 18 Skat af årets resultat forklares således: Beregnet 25% skat af årets resultat før skat 2.721 18.255 0 17.164 Skatteeffekt af: Skat af ikke fradragsberettigede omkostninger og ikke skattepligtige indtægter 4.716 -13.874 0 -17.146 Regulering af hensættelse til udskudt skat som følge af ændring i skatteprocenten -300 0 0 0 7.137 4.380 0 18

Note

Goodwill

6 Immaterielle anlægsaktiver Kostpris 1. januar 45.161 Tilgang i årets løb 0 Kostpris 31. december 45.161 Ned- og afskrivninger 1. januar 4.516 Årets afskrivninger 9.032 Ned- og afskrivninger 31. december 13.548 Regnskabsmæssig værdi 31. december 31.613

49


Noter til regnskaberne Beløb i 1.000 kr.

Andre anlæg, Grunde og driftsmateriel Note bygninger og inventar

Tekniskeanlæg og maskiner

7 Materielle anlægsaktiver Kostpris 1. januar 1.084 16.946 401.391 Tilgang i årets løb 263 973 51.968 Afgang i årets løb 0 -721 0 Kostpris 31. december 1.347 17.198 453.359 Opskrivninger 1. januar 8.809 531 439.422 Afgang i årets løb 0 0 0 Opskrivning 31. december 8.809 531 439.422 Ned- og afskrivninger 1. januar 2.915 11.369 225.603 Årets afskrivninger 236 1.566 28.345 Tilbageført vedrørende afgang 0 -656 0 Ned- og afskrivninger 31. december 3.151 12.279 253.948 Regnskabsmæssig værdi 31. december 7.005 5.450 638.833 Ejendommenes kontantværdi udgør 1. oktober 2013 11.394

Moderselskab Moderselskab 2013 2012

8 Kapitalandele i dattervirksomheder Kostpris 1. januar 0 0 Årets tilgang 0 0 Årets afgang 0 0 Kostpris 31. december 0 0 Værdireguleringer 1. januar 1.017.340 955.520 Tilbageført værdiregulering af salg 0 0 Årets resultat 11.176 61.820 Værdireguleringer 31. december 1.028.516 1.017.340 Regnskabsmæssig værdi 31. december 1.028.516 1.017.340

50


Noter til regnskaberne Beløb i 1.000 kr.

Kapitalandele i dattervirksomheder specificeres således: RAH Holding A/S

Ringkøbing-Skjern Hjemsted Kommune Ejerandel i % 100% Selskabskapital 1.000 Egenkapital 1.028.516 Årets resultat 11.176

Note

Koncern Koncern Moderselskab Moderselskab 2013 2012 2013 2012

9 Kapitalandele i associerede virksomheder Kostpris 1. januar 52.744 48.051 49.744 45.051 Årets tilgang 667 4.693 0 4.693 Årets afgang 0 0 0 0 Kostpris 31. december 53.410 52.744 49.744 49.744 Værdireguleringer 1. januar 20.941 13.687 20.296 13.533 Afskrivning på goodwill -2.704 -2.603 -2.704 -2.603 Årets værdireguleringer -4.739 9.858 -4.529 9.366 Modtaget udbytte -3.829 0 -3.829 0 Værdireguleringer 31. december 9.669 20.941 9.235 20.296 Regnskabsmæssig værdi 31. december 63.079 73.685 58.979 70.040 Resterende positivt forskelsbeløb, der indgår i ovenstående regnskabsmæssige værdi, udgør 31. december 7.661 10.365 7.661 10.365

Kapitalandele i associerede virksomheder specificeres således:

Vesterhav Syd A/S RGT Holding A/S Scanenergi A/S

RAH Service A/S

RAH Holding A/S

RAH a.m.b.a.

Ringkøbing- Ikast-Brande Hjemsted Skjern Kommune Morsø Kommune Kommune Ejerandel i % 33,333% 33,333% 21,360% Selskabskapital 80 3.000 67.870 Egenkapital 0 10.303 240.253 Årets resultat 0 -632 -7.997

Kapitalandelene er indregnet til indre værdi på baggrund af årsrapporter for 2013.

51


Noter til regnskaberne Beløb i 1.000 kr.

Note

Koncern Koncern Moderselskab Moderselskab 2013 2012 2013 2012

10 Værdipapirer og kapitalandele Kostpris 1. januar 16.205 20.344 0 0 Årets tilgang 0 7.255 0 0 Årets afgang 0 -11.394 0 0 Kostpris 31. december 16.205 16.205 0 0 Værdireguleringer 1. januar 59.461 90.878 0 0 Årets værdireguleringer -4.547 -440 0 0 Årets tilbageførsler af tidligere års værdireguleringer 0 -30.977 0 0 Værdireguleringer 31. december 54.914 59.461 0 0 Regnskabsmæssig værdi 31. december 71.118 75.665 0 0 11 Varebeholdninger Råvarer og hjælpematerialer 3.663 4.182 0 0 Beholdning af energibesparelser 25.037 33.164 0 0 28.700 37.346 0 0 Af den samlede beholdning af energibesparelser forventes TDKK 16.910 anvendt mere end et år efter regnskabsårets udløb.  

52


Noter til regnskaberne Beløb i 1.000 kr.

Note

Koncern Koncern Moderselskab Moderselskab 2013 2012 2013 2012

12 Andre tilgodehavender Af de samlede tilgodehavender forfalder følgende beløb til betaling mere end et år efter regnskabsårets udløb 8.462 8.462 0 0

13 Værdipapirer Obligationer og obligationsbaserede investeringsforeninger Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger

14 Egenkapital Koncern Egenkapital 1. januar Årets resultat Egenkapital 31. december

396.996 428.196 18.778 18.511 57.374 39.160 0 0 454.370 467.356 18.778 18.511

Kapitalkonto Reserve efter og overført den indre Reserve for resultat værdis metode opskrivninger

I alt

419.601 0 687.109 1.106.710 3.746 0 0 3.746 423.347

0

687.109 1.110.456

Moderselskab Egenkapital 1. januar 75.284 344.317 687.109 1.106.710 Årets resultat -7.430 11.176 0 3.746 Egenkapital 31. december 67.854 355.493 687.109 1.110.456

53


Noter til regnskaberne Beløb i 1.000 kr.

Note

Koncern Koncern Moderselskab Moderselskab 2013 2012 2013 2012

15 Hensættelse til udskudt skat Materielle anlægsaktiver 40.159 43.189 0 0 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 172 -280 0 0 Periodeafgrænsningsposter -28.305 -24.069 0 0 Intern avance -9.767 -9.677 0 0 Skattemæssigt underskud til fremførsel -58 -1.248 0 0 2.201 7.915 0 0


Noter til regnskaberne

Note

Koncern Koncern Moderselskab Moderselskab 2013 2012 2013 2012

16 Langfristede gældsforpligtelser Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er indregnet under langfristede gældsforpligtelser. Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden: Leverandører af varer og tjenesteydelser Efter 5 år 0 0 0 0 Mellem 1 og 5 år 16.910 25.037 0 0 Langfristet del 16.910 25.037 0 0 Inden for 1 år 8.127 16.418 0 0 25.037 41.455 0 0 Periodeafgrænsningsposter Periodiseret investeringsbidrag 74.428 70.570 0 0 Udligning af anlægsudgifter 54.245 26.403 0 0 128.673 96.972 0 0 Efter 5 år 109.989 82.666 0 0 Mellem 1 og 5 år 14.947 11.445 0 0 Langfristet del 124.936 94.111 0 0 Inden for 1 år 3.737 2.861 0 0 128.673 96.972 0 0

17 Anden gæld Skyldig merværdiafgift mv. 17.730 4.256 0 0 Skyldige energiafgifter 42.598 38.027 0 0 Skyldig A-skat mv. 1.034 484 0 0 Feriepengeforpligtelse 2.976 2.645 3 3 Anden gæld 1.669 1.289 0 0 66.007 46.702 3 3

18

Pantsætninger, eventualforpligtelser samt andre forpligtelser RAH Net A/S har stillet en garanti på TDKK 16.436 overfor Scanenergi Elsalg A/S.

Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. har stillet en garanti på TDKK 28.821 overfor Scanenergi A/S.

55


Noter til regnskaberne

Grundlag 19 Nærtstående parter og ejerforhold Nærtstående parter RAH Holding A/S, Ringkøbing Datterselskab RAH Net A/S, Ringkøbing Datterselskab RAH Net 2 A/S, Ringkøbing Datterselskab RAH Adm. A/S, Ringkøbing Datterselskab RAH Service A/S, Ringkøbing Datterselskab Nørhede - Hjortmose Besøgscenter ApS, Ringkøbing Datterselskab Scanenergi A/S, Ikast Associeret selskab RGT Holding A/S, Nykøbing Mors Associeret selskab Vesterhav Syd A/S, Ringkøbing Associeret selskab Selskabets ledelse og bestyrelse Transaktioner Der er indgået samarbejdsaftaler mellem selskaberne vedrørende de opgaver, som skal varetages. Afregning heraf sker på markedsmæssige vilkår. Koncerninterne transaktioner er elimineret i koncernregnskabet. Ejerforhold Selskabets andelskapital er fordelt på ca. 27.000 forbrugere. Note

Koncern Koncern Moderselskab Moderselskab 2013 2012 2013 2012

20 Pengestrømsopgørelse - reguleringer Finansielle indtægter -15.864 -26.052 -185 -493 Finansielle omkostninger 2.229 3.022 1 0 Af- og nedskrivninger inklusiv tab og gevinst ved salg 39.049 29.731 0 0 Indtægtsført investeringsbidrag m.v. -3.314 -2.699 0 0 Indtægt af kapitalandele i dattervirksomheder 0 0 -11.176 -61.820 Indtægt af kapitalandele i associerede virksomheder 7.443 -7.255 7.232 -6.763 Indtægt af værdipapirer og kapitalandele 4.547 -42.457 0 0 Kursregulering omsætningsværdipapirer -1.136 -165 0 0 Skat af årets resultat 7.137 4.380 0 18 Ændring i minoritetsandele 1.496 0 0 0 41.587 -41.495 4.128 -69.058 21 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital Ændring i varebeholdninger 8.646 -32.657 0 0 Ændring i tilgodehavender -40.435 -15.097 141 -141 Ændring i leverandører m.v. -2.403 50.947 29 2 -34.191 3.194 170 -139

56


Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag Årsrapporten for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. for 2013 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsregnskabet for 2013 er aflagt i DKK. Generelt om indregning og måling Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. End­videre indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Konsolideringspraksis Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. samt virksomheder, hvori modervirksomheden direkte eller indirekte besidder flertallet af stemmerettighederne, eller hvori modervirksomheden gennem aktiebesiddelse eller på anden måde har en bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen besidder mellem 20% og 50% af stemmerettighederne og udøver betydelig, men ikke bestemmende indflydelse, betragtes som associerede virksomheder. Ved konsolideringen sammendrages poster af ensartet karakter. Koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, udbytter og mellemværender samt realiserede og ikke-realiserede interne gevinster og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder elimineres.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages der hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Som målevaluta benyttes DKK. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

57


Anvendt regnskabspraksis

Modervirksomhedens kapitalandele i de konsoliderede dattervirksomheder udlignes med modervirksomhedens andel af dattervirksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi, opgjort på det tidspunkt, hvor koncernforholdet blev etableret.

Resultatopgørelsen

Ved køb af dattervirksomheder opgøres på anskaffelsestidspunktet forskellen mellem kostprisen og den regnskabsmæssige indre værdi i den købte virksomhed, efter at de enkelte aktiver og forpligtelser er reguleret til dagsværdi (overtagelsesmetoden). Herunder fradrages eventuelle besluttede omstruktureringshensættelser vedrørende den overtagne virksomhed. Resterende positive forskelsbeløb indregnes i balancen under immaterielle anlægsaktiver som goodwill, der afskrives lineært i resultatopgørelsen over forventet brugstid, som er fastsat til fem år.

Nettoomsætning – salg af elektricitet og salg af varer og tjenesteydelser I nettoomsætningen indgår indtægter fra nettarif for den i året transporterede elektricitet. Herudover indgår indtægter fra faste afgifter og gebyrer. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og energiafgifter.

Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Bruttofortjeneste Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er nettoomsætningen ikke oplyst i årsrapporten.

Salg af el til A og B forbrugere indtægtsføres efter måleraflæsninger. Salget til C forbrugere slutafregnes til forskellige terminer i regnskabsåret. Salget er i lighed med tidligere år periodiseret ud fra elkøbet ved anvendelse af en skønnet ledningstabsprocent. De endelige afregninger for C forbrugerne kan derfor være større eller mindre end de i årsrapporten indtægtsførte acontobeløb. Selskabets indtægter sammenholdes med den for året foreløbige gældende indtægtsramme opgjort på baggrund af reglerne i Bekendtgørelsen om indtægtsrammer og åbningsbalance mv. for netselskaber. En eventuel overdækning i forhold til indtægtsrammen afsættes under anden gæld og indregnes i nettarifferne for de følgende år. Indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser medtages i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang er sket inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes excl. moms. Omkostning til råvarer og hjælpematerialer Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder direkte omkostninger, der er anvendt for at opnå nettoomsætning.

58


Anvendt regnskabspraksis

Investeringsbidrag Investeringsbidrag modtaget ved tilslutning af såvel nye forbrugere som tilslutning af decentral produktion siden 1. januar 2001 er opført som periodeafgrænsningspost under passiver fratrukket årlig indtægtsførelse heraf. De årlige investeringsbidrag indtægtsføres over et åremål svarende til den gennemsnitlige levetid for de ledningsnet, forbrugerne tilsluttes. Drift og vedligeholdelse af anlæg Fordelingen af omkostningerne på drifts-, regningsog anlægsarbejder samt på de forskellige spændingsniveauer sker ud fra de daglige registreringer i et arbejdsordresystem. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger indeholder indirekte produktionsomkostninger og omkostninger til lokaler, salg og distribution samt kontorhold mv. Personaleomkostninger Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger. Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver. Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes hovedaktivitet, herunder avance og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året med fradrag af afskrivning af goodwill og med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer eller tab under posterne »Indtægter af kapitalandele i datterselskaber« og »Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder«. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursregulering på værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Skat af årets resultat Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til egenkapitaltransaktioner. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. Selskaberne RAH Holding A/S, RAH Net A/S, RAH Net 2 A/S, RAH Service A/S, RAH Adm. A/S og Nørhede – Hjortmose Besøgscenter ApS er sambeskattede. RAH Holding A/S fungerer som administrationsselskab. Den samlede skat af de sambeskattede selskabers skattepligtige indkomst betales af RAH Holding ApS. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles på såvel overskuds- som underskudsgivende selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatte­ ordningen.

59


Anvendt regnskabspraksis

Balancen Immaterielle anlægsaktiver Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Afskrivningsperioden er fastsat til fem år. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Tekniske anlæg og maskiner bestående af ledningsnet og transformatorer mv. måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter købspris og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring. Der indregnes ikke renter. Måling af ledningsnet og transformatorer mv. ved selskabets stiftelse er fremkommet på baggrund af de til Energitilsynet indrapporterede mængder og skønnede restlevetider for de enkelte aktiver, hvorefter der på baggrund af de af Energitilsynet for branchen fastsatte standardværdier af og levetider for aktiverne er beregnet en værdi af aktiverne pr. 1. januar 2000. Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi og nedskrivninger, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: Grunde Bygninger Teknisk anlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Edb-udstyr, software Edb-udstyr, hardware

Afskrives ikke 40 år 30 - 50 år 5 - 10 år 3 år 5 år

Aktiver med en kostpris på under DKK 12.300 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Nedskrivning af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er en indikation af værdiforringelse, udover det som udtrykkes ved afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages der nedskrivning til aktivets lavere genindvindingsværdi.

60

Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, vurderes aktiverne samlet i den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi.


Anvendt regnskabspraksis

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode. I balancen indregnes under posten »Kapitalandele i dattervirksomheder« og »Kapitalandele i associerede virksomheder« den forholdsmæssige ejerandel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi, opgjort med udgangspunkt i dagsværdien af de identificerbare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer eller tab og med tillæg af resterende værdi af positiv forskelsværdi (goodwill).

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder henlægges via overskudsdisponeringen til »Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode« under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til modervirksomheden og reguleres med andre egenkapitalbevægelser i dattervirksomhederne og de associerede virksomheder. Andre værdipapirer og kapitalandele Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under anlægsaktiver omfatter værdipapirer og kapitalandele i andre virksomheder, hvor koncernens ejerandel er under 20%. Andre værdipapirer og kapitalandele måles til dagsværdi. I det omfang kapitalandele i andre virksomheder ikke handles på et velfungerende og effektiv marked, er værdien af kapitalandelene målt på grundlag af den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi, opgjort efter selskabernes seneste generalforsamlingsgodkendte årsrapporter. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFOmetoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere. Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes ved salg i normal drift med fradrag af salgs- og færdiggørelsesomkostninger. Nettorealisationsværdien opgøres under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. Kostpris for handelsvarer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Beholdninger bestående af energibesparelser købt af Scanenergi A/S måles til kostpris, svarende til købspris eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere. Nettorealisationsværdien opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes ved salg.

61


Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til medgåede omkostninger eller en lavere nettorealisationsværdi.

Nedskrivninger til tab på mellemregning med forbrugerne er opgjort under hensyn til det samlede forfaldne beløb på statustidspunktet.

Forudbetalinger og modtagne acontobetalinger fragår i salgsværdien. Nettoværdien af igangværende arbejder for fremmed regning klassificeres som tilgodehavender, når nettoværdien er positiv, og som forpligtelser, når nettoværdien er negativ.

Nedskrivninger til tab på øvrige debitorer opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Der er lavet en generel nedskrivning.

Værdipapirer Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver, som består af børsnoterede obligationer og aktier, måles til fondsbørsens salgsværdi på balancedagen.

Igangværende arbejder for fremmed regning Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde opgjort på grundlag af færdiggørelsesgraden. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte kontraktomkostninger i forhold til kontraktens forventede samlede omkostninger. Når det er sandsynligt, at de samlede kontraktomkostninger vil overstige de samlede indtægter på en kontrakt, indregnes det forventede tab i resultatopgørelsen.

Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende husleje, forsikringspræmier og abonnementer.


Anvendt regnskabspraksis

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgræsningsposter, opført som forpligtelser, udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.

Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen. Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster. Finansielle gældsforpligtelser Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en renteomkostning over låneperioden.

63


64


Anvendt regnskabspraksis

Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ændring i driftskapitalen og ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Likvider Likvide midler består af »Likvide beholdninger« og »Værdipapirer« under omsætningsaktiver samt »Andre kreditinstitutter, kortfristet gæld« under kortfristede gældsforpligtelser, der forfalder på anfordring. »Værdipapirer« består af børsnoterede obligationer og aktier. Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra selskabsdeltagerne.

65


66


Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013 for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsregnskabet og koncernregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter og pengestrømme for 2013. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets og koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ringkøbing, den 5. maj 2014

Direktion Jacob Møller

Bestyrelse

Poul Hjulmand Esper Halkjær Jørgen Poulsgaard Formand Næstformand Svend Stensig

Hans Kristian Markussen

Kenneth Kristensen

67


Den uafhængige revisors erklæringer

Til andelshaverne i Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overens-

68

stemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regn-


Den uafhængige revisors erklæringer

skabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter samt pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ringkøbing, den 5. maj 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Peter Eeg Petersen statsautoriseret revisor

69


70


71


RAH | Ndr. Ringvej 4 | 6950 Ringkøbing | Tlf. 9732 1455 | rah@rah.dk | www.rah.dk

RAH årsrapport 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you