Page 1

Ÿ©§›³ ¨§›¤¬­©«

šÀÉÆÂƸϽÉʺ½ÅÀ ÇÆÂÈÀºÅÀ ºÒÃÅÆƹȸ¿ÅÀ ÃÀÉÊƺ½

­À¼ÈÆ ĸɸ¾Å¸ ¼Ëи¹ÀŸ ÉǸȸ tʺÁÆ¿Ê ÏÏËÆ tÌ¿ÆÉ¿ÊÂʺÇÈ ËÌÔÄÅÈÆÆ tÉȾ¾ÍÒȼÈÄÈÊÂÌÈ ËÔËË¿¾ºÅĺË$QWL VOLS$%6ËÂË̿ƺ ËÂÎÈÇ tпÇÌʺſÇ ÉȾ¼ÂÀ¿Ç¾ÍÒȼ¿ tËÆ¿ËÂÌ¿Å tϾÊÈƺ˺ÀÇ ¾ØÁÂƺ˺ÀǺ Äʺĺ̺ tɺǿÅÁº ÍÉʺ¼Å¿Ç¿ tR˼¿ÌÅ¿Ç¿Ǻ ̺¼ºÇºÂËÌʺÇÂÑÇÈ È˼¿ÌÅ¿Ç¿ tʺ¾ÂÈË­¤œ t¼¿ÇÌÂźÌÈÊ t¼ÔÁÆÈÀÇÈËÌÁº ¼ÄÅØѼºÇ¿Ǻ Ì¿Å¿ÎÈÇ tÉÈÅÂкÁºÄºÑºÅÄÂ

t[Æ t¾¿»¿ÅÂǺÆÆ tмÙÌѿʼ¿Ç

13,49

¼À¿¿Ì

ÆÃÌÍ

Ì¿¿Ì

¬ÊÀÑûÆÈ»ÉÏÀËÍ» ÉÍ 30.07.09¿É 26.08.09

16,19

ÆÃÌÍ

ª¦§­ ª

699,

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

269,00

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

322,80

™½ÊÆÅƹÒȸϸ tÁºÏʺǼºÇ¿9+] tÆÈÓÇÈËÌ: tR»¿ÆÅ tʺÁÆ¿ÊǺÈ̼Èʺ®ËÆ

00

838,80

 §È¸¿Å˺ɸÂÁÀ ÀÉÊÀÅ º¸Á ©Ç½ÉÊ× ÂÀ ÀÉÊÀÅÉ


ย˜ร‚ร‹ร„ร‹รƒยธรŠร†รˆยฝร… ยบร€ร…รŠร†ยบยฝรˆรŠ9 tรˆยปรˆรŠรˆรŒร‚uร†ร‚ร‡-1 tร†ยบร„ร‹ยผร”รŠรŒร™ร“ร†รˆร†ยฟร‡รŒ ร…ยฟร„รŒยฟร€ร”ร„ร‹ร…รร‘ยบรƒร‡ยบ รยบยผร‚ยผยบร‡ยฟ1P tร‹รŒยฟร‰ยฟร‡ร‚ tยปร”รŠรรˆรยบรŒร™ยฝยบร“ร‰ยบรŒรŠรˆร‡ร‡ร‚ร„ tรŒยฟยฝร…รˆร„ยฝ tยพร‚ยบร†ยฟรŒร”รŠร‡ยบยผร‚ร‡รŒยบยพรˆ ยฎร†ร† tยพร‚ยบร†ยฟรŒร”รŠร‡ยบรˆรŒยผรˆรŠยบ ยผร‹รŒรˆร†ยบร‡ยบร†ร† ยผยพร”รŠยผรˆร†ร†

125,

ยผร€ร‚ยฟยฟรŒ

00

150,00

รŒยฟยฟรŒ

ยนร†รˆร„ยธรร€ร…ยธ 36%5( ยบร‚ร‹รŒยธรˆ tร†รˆร“ร‡รˆร‹รŒ: tร†ยบร„ร‹ยฎร‡ยบ ร‰รŠรˆยปร‚ยผยบร‡ยฟยผยปยฟรŒรˆร‡ ร†ร†ยผร‹รŒรˆร†ยบร‡ยบ ร†ร†ยผยพร”รŠยผรˆร†ร† tรŒยฟยฝร…รˆuร„ยฝ

119,00

ยผร€ร‚ยฟยฟรŒ

รŒยฟยฟรŒ

ยญร†ยนร€ยปยฝร…ยฝรˆยธรŠร†รˆ <.L tร‡รˆร†ร‚ร‡ยบร…ร‡ยบ ร†รˆร“ร‡รˆร‹รŒ: tPD[ร†รˆร“ร‡รˆร‹รŒ : tยผรˆร…รŒยบร€ร‚ 9 tร‘ยฟร‹รŒรˆรŒยบ+] tยพยผรรŒยบร„รŒรˆยผ ยฟยพร‡รˆรร‚ร…ร‚ร‡ยพรŠรˆยผ ยพยผร‚ยฝยบรŒยฟร… tรŠยบรรรˆยพร…ร‘ยบร‹

ยฌรˆยฝยฟยธยฟยธร‚ยธร…ยธรƒร€ tร‚ยปรร‹ยปรˆยฝยปรˆร€9+] tร‡ร‰ร”รˆร‰รŒร: tร‰ยผร‰ร‹ร‰รรƒร‡รƒรˆ tร‡ยปร…รŒยฟร•ร†ยผร‰ร’รƒรˆยปรˆยปร‹รšร‚ยปรˆร€PP tร‡ยปร…รŒร“รƒร‹รƒรˆยปรˆยปร…ยปรˆยปร†ยปPP tรร€ยพร†ร‰ร…ยพ tร‹ร€รร€ร”ยฟรƒรŒร… [ รร

99,

ยผร€ร‚ยฟยฟรŒ

รŒยฟยฟรŒ

99

119,99

ยšร†ยผร†ร‰รŠรˆร‹ยฝร…ยธร‡ยธรˆยธรŠ .0 tรยบรรŠยบร‡ยผยบร‡ยฟ9+] tร†รˆร“ร‡รˆร‹รŒN: tร‡ยบร…ร™ยฝยบร‡ยฟPD[EDU tยพยฟยปร‚รŒร…ร‘ tPD[Woร‡ยบยผรˆยพยบรŒยบo&ยบร„ร‹ยฟ ร‹รˆยบรŠร‚ร‰ร‚ร‹รŒรˆร…ยฟรŒร‹ร†ยฟรŒรŠรˆยผ ร†ยบรŠร„รร‘ยผรˆยพยฟร‡รŽร‚ร…รŒร”รŠ

149,

ยผร€ร‚ยฟยฟรŒ

รŒยฟยฟรŒ

2

00

178,80

142,80

129,00

ยผร€ร‚ยฟยฟรŒ

รŒยฟยฟรŒ

154,80

ยšร†ยผร†ร‰รŠรˆร‹ยฝร… ยธร‡ยธรˆยธรŠ.ยค; tรยบรรŠยบร‡ยผยบร‡ยฟ9+] tร†รˆร“ร‡รˆร‹รŒN: tร‡ยบร…ร™ยฝยบร‡ยฟEDU tยพยฟยปร‚รŒร…ร‘ tPD[Woร‡ยบร‰รˆร‹รŒร”ร‰ยผยบร“ยบรŒยบ ยผรˆยพยบo& tรŠยฟรHรŠยผรˆยบรŠรยบยพยฟรŒรŠยบยฝยฟร‡รŒ tร‡ยบร„รŠยบรƒร‡ร‚รร‚

625,00

ยผร€ร‚ยฟยฟรŒ

รŒยฟยฟรŒ

750,00


ยซยผยธรˆร…ยธยนร†รˆร„ยธรร€ร…ยธ %60 tรยบรรŠยบร‡ยผยบร‡ยฟ9+] tร†รˆร“ร‡รˆร‹รŒ: tรˆยปรˆรŠรˆรŒร‚ร†ร‚ร‡

tร„ยบร‰ยบรร‚รŒยฟรŒ ร‰รŠรˆยปร‚ยผยบร‡ยฟ ยปยฟรŒรˆร‡ร†ร† ร†ยฟรŒยบร…ร†ร† ยพร”รŠยผรˆร†ร† tร‰ยบรŒรŠรˆร‡ร‡ร‚ร„ รยบรยผยบรŒร†ร†

29,

ยผร€ร‚ยฟยฟรŒ

99

35,99

รŒยฟยฟรŒ

ยรƒรˆยฝร…ยผยฝ%ย+ tรยบรรŠยบร‡ยผยบร‡ยฟ9+] tร†รˆร“ร‡รˆร‹รŒ: tรˆยปรˆรŠรˆรŒร‚ร†ร‚ร‡ tยพร”ร…ยปรˆร‘ร‚ร‡ยบร‡ยบ รˆรŒร‡ยฟร†ยบร‡ยฟร†ร† tร’ร‚รŠรˆร‘ร‚ร‡ยบร‡ยบ รŠยฟร‡ยพรˆร‹ยผยบร‡ยฟร†ร†

37,99

ยผร€ร‚ยฟยฟรŒ

ยšยคยซยŸยซยจยšยชยขร‡ยบร„รŠยบรƒร‡ร‚ร„รยบ ร‰รŠยบรรˆรร…รˆยผร‚รŒยฟร…รŠยฟรยฟรŠยผยฟร‡ รยบยพยผร‚ร€ยผยบร“รŠยฟร†ร”ร„ร„ร…ร˜ร‘

รŒยฟยฟรŒ

ย˜ร‚ร‹ร„ร‹รƒยธรŠร†รˆร…ยธ ยนร†รˆร„ยธรร€ร…ยธ%6' 9ร‚ร‹รŒยธรˆ tยบร„รร†รร…ยบรŒรˆรŠร‡ยบ ยปยบรŒยฟรŠร‚ร™9$K tRยปรˆรŠรˆรŒร‚ ร†ร‚ร‡ tร‹รŒยฟร‰ยฟร‡ร‚ร‡ยบ รŠยฟยฝรร…ร‚รŠยบร‡ยฟ ร‡ยบยผร”รŠรŒร†รˆร†ยฟร‡รŒ ยšยคยซยŸยซยจยšยชยข tยปรŠยบร„รร†รร…ยบรŒรˆรŠร‡ร‚ ยปยบรŒยฟรŠร‚ร‚tยบยพยบร‰รŒยฟรŠ tรยบรŠร™ยพร‡รˆรร‹รŒรŠรˆรƒร‹รŒยผรˆ 9+]P$ ยผรŠยฟร†ยฟรยบรยบรŠยฟร€ยพยบร‡ยฟ ร‘ยบร‹ยบ tร†ยบยฝร‡ร‚รŒยฟร‡ ยพร”รŠร€ยบร‘รยบยปร‚รŒรˆยผยฟ

ร‰รŠรˆยพรร„รŒร‡ยบ

ยงยฝรˆรŒร†รˆยธรŠร†รˆ %%+ tรยบรรŠยบร‡ยผยบร‡ยฟ 9+] tร†รˆร“ร‡รˆร‹รŒ: tรˆยปรˆรŠรˆรŒร‚ร†ร‚ร‡ tรยพยบรŠร‚ร†ร‚ร‡ tร‰ยบรŒรŠรˆร‡ร‡ร‚ร„6'63OXV tร‰รŠร‚ร‡ยบยพร…ยฟร€ร‡รˆร‹รŒร‚ ยปรŠร‹ยผรŠยฟยพร…ยบรยบยปยฟรŒรˆร‡ ยปรŠยพร…ยฟรŒยบร„รรŽยบรŠ

54,99

99,99

ยผร€ร‚ยฟยฟรŒ

รŒยฟยฟรŒ

399,

ยผร€ร‚ยฟยฟรŒ

รŒยฟยฟรŒ

ยผร€ร‚ยฟยฟรŒ

65,99

ยชยฝรƒร†ร‡ร†ยผยธยบยธร‘ ยฟยธยบยธรˆร’รยฝร… ยธยบรŠร†ร„ยธรŠ %7*: tรยบรรŠยบร‡ยผยบร‡ยฟ9 +] tรยบยผยบรŠร”ร‘ยฟร‡รŒรˆร„ $ PD[$ ร‹รŒยฟร‰ยฟร‡ร‚ tยพร‚ยบร†ยฟรŒร”รŠร‡ยบรŒยฟร… รŒยบร†ร† tร‹รŒร”ร‰ร„ยบร‡ยบ รŒยฟร…รŒยบ tรŒยฟยฝร…รˆร„ยฝ

00

478,80

45,59

รŒยฟยฟรŒ

119,99

ยขร†ร„ยนร€ร…ร€รˆยธร…ยธ ยผร’รˆยบร†ร†ยนรˆยธยนร†รŠ ยบยธร‘ยธร„ยธรร€ร…ยธ ย˜ยนรˆร€รรŠ ร‘รˆยธรรร„ร‹ร‰ (+0

tรยบรรŠยบร‡ยผยบร‡ยฟ 9+] tร†รˆร“ร‡รˆร‹รŒ: tรˆยปรˆรŠรˆรŒร‚ร‡ยบร‡รˆร€รˆยผยฟรŒยฟ ร‡ยบร‰รŠยบรยฟร‡รรˆยพร†ร‚ร‡ tร’ร‚รŠรˆร‘ร‚ร‡ยบร‡ยบรˆยปรŠยบยปรˆรŒยผยบร‡ร‚ร™ ยพยฟรŒยบรƒร…ร†ยบร„ร‹ร†ร† tยผร‚ร‹รˆร‘ร‚ร‡ยบร‡ยบรˆยปรŠยบยปรˆรŒยผยบร‡ร‚ร™ ยพยฟรŒยบรƒร…PD[ร†ร† tรŠยบรร†ยฟรŠร‚ร‡ยบร‰ร…รˆรŒยบรร†ร† tร‹ร„รˆรŠรˆร‹รŒร‡ยบร“รŠยบรƒรร†รร‹ยบร†ร†ร‚ร‡ tยพร”ร…ยปรˆร‘ร‚ร‡ยบร‡ยบรŠยฟร‡ยพรˆร‹ยผยบร‡ยฟPD[ร†ร† tยพร”ร…ยปรˆร‘ร‚ร‡ยบรŠร™รยบร‡ยฟร‡ยบ ร“รŠยบรƒรร†รร‹ยบPD[ร†ร†

399,00

ยผร€ร‚ยฟยฟรŒ

รŒยฟยฟรŒ

478,80 3


ยขร†ร„ร‡รƒยฝร‚รŠร†รŠยบยฝรˆรŠร‚ยธ ร‰ยธรƒร‚ยธรƒร…ร€ ยนยธรŠยฝรˆร€ร€ ร…ยธร‚รˆยธรร…ร€ร‚ยธ

ยขร†ร„ร‡รƒยฝร‚รŠร†รŠยบยฝรˆรŠร‚ยธ ย˜ร‰ยธรƒร‚ยธรƒร…ร€ ยนยธรŠยฝรˆร€ร€ ร…ยธร‚รˆยธรร…ร€ร‚ยธ

ยงรˆร†ยนร†ยผยฝร…รŠรˆร€ร†ร….6 t400 W tNยบร‡ยบร…รยบร‰รŠร™ร„ยบยผร‚ยพร‚ร†รˆร‹รŒร‰รŠร‚ รŠร™รยบร‡ยฟtรยบร„ร…ร˜ร‘ยผยบร‡ยฟร‡ยบร‹ร‰รร‹ร”ร„ยบ tยพร”ร…ยปรˆร‘ร‚ร‡ยบร‡ยบรŠร™รยบร‡ยฟยพร”รŠยผรˆuร†ร† ร†ยฟรŒยบร…uร†ร†ยบร…รร†ร‚ร‡ร‚รƒuร†ร† tร‹ร”ยผร†ยฟร‹รŒร‚ร†ร‹8ร‚7รยบรยผยบรŒร‡รˆร€ร‘ยฟรŒยบ tยพร”ร…ร€ร‚ร‡ยบร‡ยบรรˆยพยบร†ร†tรรˆยพยบยผ ร†ร‚ร‡รรŒยบ

49,99

49,99

ยผร€ร‚ยฟยฟรŒ

รŒยฟยฟรŒ

59,99

ยผร€ร‚ยฟยฟรŒ

ยฒยปรƒร†รรƒยธรรŒ$67;& tร†รˆร“ร‡รˆร‹รŒ:tยพร‚ยบร†ยฟรŒร”รŠร‡ยบ ยพร‚ร‹ร„ยบร†ร†tรˆยปรˆรŠรˆรŒร‚ร†ร‚ร‡ tร‹ยบร†รˆรยบร„ร…ร˜ร‘ยผยบร“ร‹ยฟยปรรŒรˆร‡ยผร„ร…ร‚รร„ร… tร‰รˆรร‚รร‚ร‚ร‡ยบร‹รŒรŠยบร‡ร‚ร‘ร‡ยบรŒยบยพรŠร”ร€ร„ยบ

59,99

รŒยฟยฟรŒ

ยขร†ร„ร‡รƒยฝร‚รŠร†รŠยบยฝรˆรŠร‚ยธ ร‰ยธรƒร‚ยธรƒร…ร€ ยนยธรŠยฝรˆร€ร€ ร…ยธร‚รˆยธรร…ร€ร‚ยธ

ย˜ร‚ร‹ร„ร‹รƒยธรŠร†รˆร…ยธ ยนร†รˆร„ยธรร€ร…ยธ &'&$ tยบร„รร†รร…ยบรŒรˆรŠร‡ยบ ยปยบรŒยฟรŠร‚ร™9$K tRยปรˆรŠรˆรŒร‚ ร†ร‚ร‡ tยปยฟรร„ร…ร˜ร‘รˆยผ ร‰ยบรŒรŠรˆร‡ร‡ร‚ร„ร†ร† tรŠยฟยผยฟรŠร‹ tรŠยฟยฝรร…ร‚รŠยบร‡ยฟ ร‡ยบยผร”รŠรŒร™ร“ร‚ร™ ร†รˆร†ยฟร‡รŒร‹รŒยฟร‰ยฟร‡ร‚ tยผรŠยฟร†ยฟรยบ ร‰รŠยฟรยบรŠยฟร€ยพยบร‡ยฟร‘79,

ยผร€ร‚ยฟยฟรŒ

รŒยฟยฟรŒ

99

95,99

t ยพร€ยบรร…ยบร‹ร‚ร…ยบ ร‡ยบรยพยบรŠยบtร„รรŽยบรŠtร‹ยผรŠยฟยพร…รˆ6'6 tร‹รŒรŠยบร‡ร‚ร‘ร‡ยบรŠร”ร„รˆรยผยบรŒร„ยบtยพร”ร…ยปรˆร‘ร‚ ร‡ยฟร‡รˆยฝรŠยบร‡ร‚ร‘ร‚รŒยฟร…tรŠยฟยผยฟรŠร‹t ยพร”รŠยผรˆร‹รŒรˆร†ยบร‡ยบยปยฟรŒรˆร‡

149,00

ยผร€ร‚ยฟยฟรŒ

178,80

รŒยฟยฟรŒ

ยขร†ร„ร‡รˆยฝร‰ร†รˆร„ยธร‰รƒยฝร…ร† ร†รรƒยธยพยผยธร…ยฝ&3 tรยบรรŠยบร‡ยผยบร‡ยฟ9+] tร†รˆร“ร‡รˆร‹รŒN: tยพยฟยปร‚รŒร…ร†ร‚ร‡ tรŠยบยปรˆรŒร‡รˆ ร‡ยบร…ร™ยฝยบร‡ยฟEDU tรˆยปยฟร†ร‡ยบ ร‹ร”ยพยบร…

ยฅร‰ร‡รŠร‹ร€รŒร‰ร‹ ยผร€ร‚ยŸยŸยฌ ร‰ยผร€ร‡ร†

ยรƒยฝร‚รŠรˆร†ยพยฝร…6%7 tรยบรรŠยบร‡ยผยบร‡ยฟ9+] tร†รˆร“ร‡รˆร‹รŒN9$ tยฝรˆร…ยฟร†ร‚ร‡ยบร‡ยบรŒรˆร„ยบยš tยพร‚ยบร†ยฟรŒร”รŠร‡ยบยฟร…ยฟร„รŒรŠรˆยพยบร†ร† tรˆยปรˆรŠรยพยผยบร‡ร‹ยผยฟร‡รŒร‚ร…ยบรŒรˆรŠรยบรˆรร…ยบร€ยพยบร‡ยฟ tยบร„ร‹ยฟร‹รˆยบรŠร‚ร“ร‚ร‰ร„ยบรยบร†ยบร‹ยบยพร”รŠร€ยบร‘ร‡ยบ ยฟร…ยฟร„รŒรŠรˆยพยบร‘ยฟรŒร„ยบร†ยบร‹ร„ยบtรŒยฟยฝร…รˆร„ยฝ

4

299,

00

รŒยŸยŸยฌ

358,80

219,00

ยผร€ร‚ยฟยฟรŒ

159,

ยผร€ร‚ยฟยฟรŒ

รŒยฟยฟรŒ

00

190,

รŒยฟยฟรŒ

80

262,80


¢ÒÈʸϺ ÂË̸È BBH9504A

t230V/50 Hz tÆÈÓÇÈËÌ: tÈ»ÈÊÈÌÂÆÂÇ tɺÌÊÈÇÇÂÄ6'6SOXV tƺÄËÂƺſÇʺÁÆ¿Ê ǺÈ̼ÈÊÂÌ¿ ĺÆÔÄÆÆ ËÌÈƺǺÆÆ tÉÊÂǺ¾Å¿ÀÇÈËÌÂ

ª¦§­ ª

89,

¼À¿¿Ì

99

107,99

Ì¿¿Ì

¢ÆĹÀÅÀȸÅʽùƼ

tƺÄËÂƺÅÇÈʺ»ÈÌÇÈǺÅÙ½ºÇ¿EDU tƺ½ºÁÂÇÁºÉÂÊÈǺËÔËËÄÊÂ̺½Åº¼º ÄźƿÊÂtÍÉʺ¼ÅÙ¿ÆÉÊ¿¾ÉºÁÂÌ¿Å tËÔ¿¾ÂÇÂÌ¿Å¿ÇǺÄʺÃÇÂÄÐÈźt»¿ÁÒÍÆ¿Ç

«¼¸ÈŸ ¹ÆÈĸÐÀŸ t230V/50 Hz tÆÈÓÇÈËÌ: tÈ»ÈÊÈÌÂÆÂÇ tɺÌÊÈÇÇÂÄÆÆ tƺÄËÂƺſÇ ¾ÂºÆ¿ÌÔÊǺ ÉÊȻ¼ºÇ¿ÆÆ tÌ¿½ÅÈĽ

˜ÂɽÉƸÈÀ tÄźƿʺ ÆÆ tÉÂÊÈǺ ÆÆ tÒÂÒ¿ËƺËÅÈ t¼ÔÌÊ¿ÒÇ ҿËÌÈËÌ¿Ç ÂÆÆ

29,99

44,99

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

35,99

Ì¿¿Ì

53,99

Ã½ÂÊÈÀϽÉÂÀʽÃ̽È tÁºÏʺǼºÇ¿9+] tÆÈÓÇÈËÌ:tËÄÈÊÈËÌ Ǻ¼ÔÀ¿ÌÈÆÆÂÇ»¿Á ƺĺʺÆÆÂÇËƺĺʺ t¼ÂËÈÑÂǺǺÉȼ¾Â½ºÇ¿ Æ»¿ÁƺĺʺÂÆË ƺĺʺtÈ»ÈÊ;¼ºÇ¿ËÄȻ ÁºÆÈÇ̺ÀƺĺʺÆËÌÈ ƺǿÇȼÔÀ¿ĺ»¿ÅÆ º¼ºÊ¿ÇËÌÈÉ»ÍÌÈÇ tÉÈÅ¿Á¿ÇÌȼºÊĽ»¿Á ƺĺʺĽËƺĺʺ

109,

¼À¿¿Ì

¼ÀŸŸ¬ tÉÈÅ¿Á¿ÇÌȼºÊ Ľ»¿Áƺĺʺ ĽËƺĺʺ

ÌŸŸ¬

149,00 178,80

Ì¿¿Ì

00

130,80

©Â¸Ã½ÅÂÒÈʸÏ FCH15001 tÁºÏʺǼºÇ¿9+] tÆÈÓÇÈËÌ: tÁºÓÂ̺ÈÌÉÊ¿ÌȼºÊ¼ºÇ¿ tĺ»¿ÅÆ t¾¼º˿ĺѺ

279,00

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

334,80 5


ยงร€ร‰รŠร†รƒยฝรŠยฟยธ ยปร†รˆยฝร‘ยบร’ยฟยผร‹ร t9+]t: tร‹รŒยฟร‰ยฟร‡ร‚tร„รรŽยบรŠร‹ ร‰รŠร‚ร‡ยบยพร…ยฟร€ร‡รˆร‹รŒร‚

ยฒยปรƒร†รรƒยธรรŒ tรยบรรŠยบร‡ยผยบร‡ยฟ9+] tร†รˆร“ร‡รˆร‹รŒ: tรˆยปรˆรŠรˆรŒร‚ร†ร‚ร‡ tยพร‚ยบร†ยฟรŒร”รŠร‡ยบ ยพร‚ร‹ร„ยบร†ร† tยปร…รˆร„ร‚รŠยบร‡ยฟร‡ยบ ยผยบร…ยบ tรŒยฟยฝร…รˆร„ยฝ

ย˜ ยฅ ย ยฎ ย˜ ยšยฉยทยขยฆยฅ 99

19,

ยผร€ร‚ยฟยฟรŒ

ยงรˆร†ยนร†ยผยฝร…รŠรˆร€ร†ร… tรยบรรŠยบร‡ยผยบร‡ยฟ9+]tร†รˆร“ร‡รˆร‹รŒ: tรˆยปรˆรŠรˆรŒร‚ร†ร‚ร‡ tร„ยบร‰ยบรร‚รŒยฟรŒร‡ยบรŠร™รยบร‡ยฟยพร”รŠยผรˆร†ร†ร‹รŒรˆร†ยบร‡ยบร†ร†

รŒยฟยฟรŒ

23,99 ยคยธรร€ร…ยธยฟยธรˆร—ยฟยธร…ยฝร…ยธ ร‡รƒร†รร‚ร€ร„ร„ tยผร”รร†รˆร€ร‡รˆร‹รŒรยบร‰รŠรˆยปร‚ยผยบร‡ยฟร‡ยบ ร„รŠร”ยฝร…ร‚รˆรŒยผรˆรŠร‚

ย˜ ยฅ ย ยฎ ย˜ ยฅ ยšยฉยทยขยฆ

ยงร€ร‰รŠร†รƒยฝรŠยฟยธยนร†ร— ยธร‚ร‰ยฝร‰ร†ยธรˆร€ tรยบรรŠยบร‡ยผยบร‡ยฟ9+] tร†รˆร“ร‡รˆร‹รŒ: tยพยฟยปร‚รŒร†ร…ร†ร‚ร‡ tรŠยฟรยฟรŠยผรˆยบรŠร†ร… tร‰รŠร‚ร‡ยบยพร…ยฟร€ร‡รˆร‹รŒร‚ร‚ยฝร…ยบ รŽรร‡ร‚ร™ร‰รŠร‚ร‹ร‰รˆร‹รˆยปร…ยฟร‡ร‚ยฟ รยบร‰รŠร”ร‹ร„ยบร‡ยฟ

24,99

ยผร€ร‚ยฟยฟรŒ

รŒยฟยฟรŒ

ยฎร€รˆร‚ร‹รƒร—รˆยฝร…รŠรˆร€ร†ร… tรยบรรŠยบร‡ยผยบร‡ยฟ9+] tร†รˆร“ร‡รˆร‹รŒ: tรˆยปรˆรŠรˆรŒร‚ร†ร‚ร‡ tรŠยบรร†ยฟรŠร‚ร‡ยบยพร‚ร‹ร„ยบ ยฎรร†ร†รร”ยปยบ tยพยฟยปยฟร…ร‚ร‡ยบร‡ยบรŠร™รยบร‡ยฟ ร†ร†

39,

ยผร€ร‚ยฟยฟรŒ

รŒยฟยฟรŒ

6

99

47,

99

ยซยผยธรˆร…ร†ร‡รˆร†ยนร€ยบร…ยธ ยนร†รˆร„ยธรร€ร…ยธ tร†รˆร“ร‡รˆร‹รŒ:

29,99

ย˜ร‚ร‹ร„ร‹รƒยธรŠร†รˆร…ยธ ยนร†รˆร„ยธรร€ร…ยธ9 ร‚ร‹รŒยธรˆ tยบร„รร†รร…ยบรŒรˆรŠร‡ยบ ยปยบรŒยฟรŠร‚ร™9$K tRยปรˆรŠรˆรŒร‚ ร†ร‚ร‡ tยปยฟรร„ร…ร˜ร‘รˆยผ ร‰ยบรŒรŠรˆร‡ร‡ร‚ร„ ร†ร† ย˜ร‚ร‹ร„ร‹รƒยธรŠร†รˆร…ยธร†รŠยบยฝรˆรŠร‚ยธ9 ร‰ร’ร‰ร…ยธร‚รˆยธรร…ร€ร‚ยธยบยธรƒร‹ร„ร€ร…ร€ tรŠยฟยผยฟรŠร‹ tร‹รŒยฟร‰ยฟร‡ร‚ร‡ยบ ยฝยบร‚ร‹รŒยธรˆ รŠยฟยฝรร…ร‚รŠยบร‡ยฟ ยบร„รร†รร…ยบรŒรˆรŠร‡ยบยปยบรŒยฟรŠร‚ร™9tรˆยปรˆรŠรˆรŒร‚ ร‡ยบยผร”รŠรŒร†รˆร†ยฟร‡รŒ ร†ร‚ร‡tร†ยบร„ร‹ยผรŠยฟร†ยฟร‡ยบรŠยบยปรˆรŒยบยปยฟร tรŒยฟยฝร…รˆร„ยฝ รยบรŠยฟร€ยพยบร‡ยฟaร†ร‚ร‡ ยšยคยซยŸยซยจยšยชยข ยผร€ร‚ยฟยฟรŒ tรยบรŠร™ยพร‡รˆรยผรˆ tยปรŠยบร„รร†รร…ยบรŒรˆรŠร‡ร‚ ยปยบรŒยฟรŠร‚ร‚tยบยพยบร‰รŒยฟรŠ 9 '& P$ tรยบรŠร™ยพร‡รˆรร‹รŒรŠรˆรƒร‹รŒยผรˆ tยผรŠยฟร†ยฟรยบ 9+]P$ รยบรŠยฟร€ยพยบร‡ยฟ ยผรŠยฟร†ยฟรยบรยบรŠยฟร€ยพยบร‡ยฟ รŒยฟยฟรŒ ร‘ยบร‹ยบ 99 ร‘ยบร‹ยบ tยปร‚รŒยบ , tยปยบรŒยฟรŠร‚ร™1L&G รยพร”ร…ร€ร‚รŒยฟร…tร‹ยผรŠยฟยพร…ยบ

29,

99

35

49,99

ยผร€ร‚ยฟยฟรŒ

รŒยฟยฟรŒ

59,99


™Òȸø ¿¸¹Æ×À ȸ¿ÊºÆÈÀ

¥Æ¾Æº ¸ ÄÄ

¢ÆÄÇýÂÊ ɺȽ¼Ã¸¿¸ ¹½ÊÆŹÈ

¥Æ¾ÆºÂ¸ ÉÊÆĸŽŸ §È¸ºÊÈÀÆÅ

¢ÆÄÇýÂÊÀ ɺȽ¼Ã¸¹È

¢ÆÄÇýÂÊ ɺȽ¼Ã¸ “combi” ¹È

¥˜

¥˜

˜® ¥ ¦ ¢ · š©

˜® ¥ ¦ ¢ · š©

1,99

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

2,39

Ì¿¿Ì

tÈÌÄʼºÌÊԻ¿Åĺ»¿ÅÂÉȾǺÉÊ¿ À¿Ç¿Â¼ÄÈɺǼËÌ¿ÇÂÌ¿¾Ôʼ¿Ç ÌÊÔ»ÂtÁºÏʺǼºÇ¿9tÉÅÈËĺ»ºÌ¿ÊÂÙ Ç¿¿¼ÄÅØѿǺ¼пǺ̺

12,

Ì¿¿Ì

22,

¼À¿¿Ì

99

15,59

Ì¿¿Ì

Ì¿¿Ì

5,99

£¸¿½È½Å À¿Ä½ÈÀʽß ȸ¿ÉÊÆ×ÅÀ½ ÇÃÆÑÀƹ½Ä tÉÊ¿ÉÈÊÔÑÂÌ¿ÅǺÍÉÈÌÊ¿»ºǺÁºÄÊÂÌÈ tȻϼºÌÆtÌÈÑÇÈËÌŒtºÉ¿Ê ÌÍʺŒÈtÉÅÈËĺ»ºÌ¿ÊÂÙ Ç¿¿¼ÄÅØѿǺ¼пǺ̺ tɺƿÌ

œ½Ê½ÂÊÆÈ º7+

¼À¿¿Ì

7,99

¼À¿¿Ì

4,99

¼À¿¿Ì

9,59

£¸¿½È½Å ÅÀº½ÃÀÈ1:

59,99

¼À¿¿Ì

99

27,59

Ì¿¿Ì

71,99

œÀ¿½Ãƺ»½Å½È¸ÊÆÈ tÁºÏʺǼºÇ¿9+]tÇÈÆÂǺÅǺ ÆÈÓÇÈËÌN:tƺÄËÂƺÅǺÆÈÓÇÈËÌN: tÂÁÏȾÂÉÊÈÆ¿ÇżÌÈÄ9Éʺ¼ÌÈÄ9$

¤ÅÆ»ÆÌËÅÂÎÀƟß ¸ÃËÄÀÅÀ½º¸ÉÊÒù¸ ÍɽÂÎÀÀ t˽Լº¿Æº tËÑ¿ÌÂÊÂÉÈÅÈÀ¿ÇÂÙ tÌ¿½ÅÈĽ tƺÄ˼ÂËÈÑÂǺËÆ

999,

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

00

1198,

80

119,00

¼À¿¿Ì

Ë»ÂÇÀË

¼ÀŸŸ¬

195,00 ÐÌÇ 219,00 ÐÌÇ

ÌŸŸ¬

234,00 262,80

Ì¿¿Ì

142,80 7


Ë»ÂÇÀË

¼ÀŸŸ¬

ÌŸŸ¬

ÐÐÇÇ

1, 2,39 5,99 10,99

1, 2,87 7,19 13,19

ÐÐÇÇ ÐÐÇÇ ÐÐÇÇ

29

55

Ë»ÂÇÀË

¼ÀŸŸ¬

ÌŸŸ¬

Ë»ÂÇÀË

¼ÀŸŸ¬

ÌŸŸ¬

ÌÇ

7, 14,99

9, 17,99

ÌÇÌÊÉËÍ»Íà ½ÀÈŻʻÅ

10,99

13,19

99

ÌÇ

59

¢ÆÅʽÁŽÈÀ

[[ÄÄ

0,

¼À¿¿Ì

69

0,83

Ì¿¿Ì

Ë»ÂÇÀË

¼ÀŸŸ¬

ÌŸŸ¬

ÐÇ

12,99 22,99

15,59 27,59

ÐÇ

ÉÄ ¢ËÊÀÀ¿¸ ÀÅÉÊÈËĽÅÊÀ

4,

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

99

5,99

ÉÄ ¢ËÊÀ׿¸ ÀÅÉÊÈËĽÅÊÀ ÉϽÂĽ¼¾½Ê¸

24,99

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

29,99

¢ÆÄÇýÂÊ ɺȽ¼Ã¸ºϸÅʸ t»Ê ¢ÆÄÇýÂÊ ÈÒÏÅÀ ÀÅÉÊÈËĽÅÊÀ ϸÉÊÀ

§Ã¸ÊÅÀѽ

[Ä

3,99

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

4,79

14,99

Ì¿¿Ì

19,99

¼À¿¿Ì

8

Ì¿¿Ì

23,99

Ì¿¿Ì

17,99

¢ÆÄÇýÂÊ ˜ ϸÉÊÀ t˼ʿ¾Åº t»ÂÌȼ¿ tĺÆÔÇ tÊÔÄÈϼºÌĺ

19,99

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

17,99

¢ÆÄÇýÂÊÆʺ½ÈʸÉ ÊȽÉÏÆʸ ¹ÀÊƺ½ϸÉÊÀ

¢ÆÄÇýÂÊ ÈÒÏÅÀ ÀÅÉÊÈËĽÅÊÀ ϸÉÊÀ

14,99

¼À¿¿Ì

23,99

29,99

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

35,99


Ÿº½¿¼Æ»¸½ÏÅÀÂÃÖÏƺ½ t»ÊtʺÁÆ¿ÊÂÄÈÆ»ÂÇÂʺÇÂ

12,

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

99

15,59

¢ÆÄÇýÂÊ ºÃƾÂÀ 

¹È

29,99

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

35,99

¢ÆÄÇýÂÊ ϸÉÊÀ

24,99

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

29,99

›¸½ÏÅÀÂÃÖÏƺ½ t»ÊtʺÁÆ¿ÊÂÄÈÆ»ÂÇÂʺÇÂ

19,

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

›¸½ÏÅÀÂÃÖÏƺ½ÊÀÇÃËø t»ÊtʺÁÆ¿ÊÂÄÈÆ»ÂÇÂʺÇÂ

22,99

¼À¿¿Ì

99

23,99

Ì¿¿Ì

¢ÆÄÇýÂÊ ºÃƾÂÀ 

¹È

¢ÆÄÇýÂÊÈÒÏÅÀ ÀÅÉÊÈËĽÅÊÀ ¹È

64,99

79,99

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

54,99

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

77,99

¢ÆÄÇýÂÊϸÉÊÀ ʽÈÄÆÉ

65,99

27,59

Ì¿¿Ì

95,99

¢ÆÄÇýÂÊ ÈÒÏÅÀ ÀÅÉÊÈËĽÅÊÀ ¹È ºÂË̸È ŸÂÆýÃθ

129,00

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

154,80 9


1

&/$66%)5:

4

3

0,35

¼À¿¿Ì

2

¼Ë

Ì¿¿Ì

0,42

¼Ë

¢ÈËÐÂÀ 40/60/75/100W CLASS A CL E27 ÇÈƿȸÏÅÀ CLASS A FR E27 ĸÊƺÀ ¹ÈÆǸÂƺ¸

Concentra R50 SP 25/40W E14 ÇÉ¿ÀÆ

0,29

¼À¿¿Ì

0,95

¼Ë

Ì¿¿Ì

0,

Ì¿¿Ì

¼Ë

Ã½ÂÊÈÆŽÅɽÁÌ.6( t[[ÆÆ t¼ÔÁÆÈÀÇÈËÌÁºÆÈÇÌ ʺǿÄÔÆË̿Ǻt¿Å¿ÄÌÊÈÇǺÄÅØѺÅĺË ÉÊȽʺÆÂʺÓÂË¿ÁºÓÂÌÇÂÄȾȼ¿ Ë¿ÄÊ¿Ì¿ÇÄÅØÑÁºƿϺÇÂÑÇÈÈ̼ºÊÙÇ¿ t»Ê»ºÌ¿ÊÂÂ[9

1,

ÌŸŸ¬

0,¼Ë 1,09 ¼Ë 0,99 ¼Ë 7,99 ¼Ë

0,42 ¼Ë 1,31 ¼Ë 1,19 ¼Ë 9,59 ¼Ë

35

2. KRYPTON tE27/40W/60W/75W

¼Ë

35

¼ÀŸŸ¬

1. CLASS A E27 40/60/ 75/100W tÉÊÈÁʺÑÇÂ&/tƺÌȼÂ)5

¼À¿¿Ì

3. CONCENTRA t563:(9 4. Å½È»ÆÉǽÉÊ׺¸Ñ¸øÄǸ DULUXSTAR E27 t:»ÊÈÉ

14

¼Ë

¨¸¿ÂÃÆÅÀʽÃÀ

¤¸Â¸È¸É ¸¹½ÃÀ ϽʺÆȽÅ ȸ¿ÂÃÆÅÀʽÃ

3,29

¼À¿¿Ì

ªÈÆÁ¸ tĺ»¿ÅÆ

¼ÀŸŸ¬

ÌŸŸ¬

3,49 6,99 4,99 5,29 5,49 3,99 5,99

4,19 8,39 5,99 6,35 6,59 4,79 7,19

ªÈÆÁ¸tĺ»¿ÅÆtÄÅØÑ ªÈÆÁ¸tĺ»¿ÅÆtÄÅØÑ

44,99

¼À¿¿Ì

53,99

Ì¿¿Ì

3,95

Ì¿¿Ì

ªÈÆÁ¸tĺ»¿ÅÆ ªÈÆÁ¸tĺ»¿ÅÆtÄÅØÑ ¯½ÊºÆȸtĺ»¿ÅÆtÄÅØÑ ¯½ÊºÆȸtĺ»¿ÅÆtÄÅØÑ §½ÊÀθtĺ»¿ÅÆtÄÅØÑ

Ä

19,99

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

23,99 ÌŸŸ¬

41, 64,99

50,39 77,99

99

Ä

¨ÒÏŸÂÆÃÀϸ ÇøÊÌÆÈĽŸ

¨ÒÏŸ ÂÆÃÀϸ

›È¸¼ÀÅÉÂÀ̽ŽÈ

¼ÀŸŸ¬ Ä

tÏÈÊÂÁÈÇ̺ÅǺ˽Լº¿Æº

t¼¿ÊÌÂĺÅǺ tĽ

¼ÀŸŸ¬

ž

64,

150»

99

ÌŸŸ¬

77,99 300»

200»

9,

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

10

99

11,99

42,

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

99

51,59

»

39,99

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

47,99


˜ÃÂÀ¼Å¸ ¹ÆםÂÉÊȸ ¹×ø tĽ

£¸¿ËȽÅ ø¿¸ ʺÁÅÂÑÇ м¿Ìȼ¿ tÅ

3,

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

79

2,99

¼À¿¿Ì

4,55

˜ºÊÆ ½Ä¸ÁÃø ‘¹×à tĽ

£¸Ê½Âɹ×à ¿¸ºÒÊȽÐÅÆ ¹Æ×¼Àɺ¸Å½

3,59

Ì¿¿Ì

·ÍʽÅøÂ tÅ

»

8,99

¼À¿¿Ì

5,

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

9,

¼À¿¿Ì

99

7,

Ì¿¿Ì

19

99

11,

99

ž

£˜¤ ¥ ¨˜¥ §˜¨¢ª+') œ¢¦¨™«¢

ÇÀÅÀ×

32,99

39,59

Ì¿¿Ì

10,79

à Æ Ê ½ º ½  É ¹ à ½ ¼ Æ º Æ Î º ½ ÊÊ  É À º  ¾Òà Èƿƺ

ÂýÅ

8,

¼À¿¿Ì

¿ÀÅÉËÃ

¼ÀŸŸ¬

ÌŸŸ¬

̽ÀÍÕÆ¿Õ¼¼ÎÅ

9,99Æ

11,99 Æ

2

ÌŸŸ¬

›È¸ÅÀÊÆ»È½É tËÆ tÆÆtÆ2 tƺÌÂʺǺ ½źÇÐȼº ÉȼÔÊÏÇÈËÌ

t¾¿»¿ÅÂǺÆÆtÂøÉt½ÊºÉº¼ºÉȼÔÊÏÇÈËÌÂÆ ÌÂʺӺ¾Ôʼ¿ËÂǺtÉÊÂÅÈÀ¿Ç¿ËÂÅÇÈǺÌȼºÊ¿Ç ÀÂÅÂÓÇÂÂǺÌȼºÊ¿ÇÂȻӿË̼¿ÇÂÉÈÆ¿Ó¿ÇÂÙtÄźË ǺÂÁÇÈËÈÍËÌÈÃѼÈËÌš«tʺÁÆ¿ÊǺÉÅÈËÄÈËÌ̺ ÏÏÆÆ ÉºÄ¿Ì Æ2 

ɺ½Êø ÊȽº¸

¼ÀŸŸ¬

2

Ì¿¿Ì

8,99

¼À¿¿Ì

99 Ç2

Ç2

10,79

Ì¿¿Ì

Ç2

10,79 Ç2

©Ê½Ã¸¾À

ÅʽÈÀÆÈŸºÈ¸Ê¸ ͸ÈÄÆÅÀ¸ tм¿Ìȼ¿ »ÙÅÈ»ÙÅȾÔʼÈ Áź̿ǾԻĿËÌ¿Ç tʺÁÆ¿ÊÂÏËÆ

85

» ŸȸÌÊ

tÏÏÆÆ tʺÎ̺t»ÙÅ

52,99

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì ÂÆÃÀϸ

ʺÒȼÀºÈÒ¿ÂÀ Ľ¾¼ËøĽÃÀʽ

49,

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

99

59,99

63,59

Ë»ÂÇÀËÃ

¼ÀŸŸ¬

ÌŸŸ¬

ÏÏÆÆ ʺÎ̺»ÙÅ˼

64,99

77,99

ÏÏÆÆ ʺÎ̺»ÙÅ

59,99

71,99 11


1

3

3

2

¢ÆÄÇýÂÊ ¿¸¹¸Å× tËÅÍÒºÅĺ ÎÍÇÄРtÏÊÈÆ tÒźÍÏÆ

1

2 1

5,

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

¼ÀŸŸ¬

ÌŸŸ¬

6,99

8,39

©Ä½ÉÀʽÿ¸¹¸Å× tÏÊÈÆ

¢ÆÄÇýÂÊ¿¸¹¸Å×

99

7,19

ÄÀÅÀ tËÅÍÒºÅĺÎÍÇÄÐÂÂtÏÊÈÆ tÒźÍÏÆ ¢ÆÄÇýÂÊ¿¸¹¸Å× tËÌÈÃĺtËÅÍÒºÅĺÎÍÇÄ ÐÂÂtÏÊÈÆtÒźÍÏÆ

®ÀÌÈƺ¸º½¿Å¸()%: t¾ÈĽtÌÈÑÇÈË̽tº¼ÌÈƺÌÂÑÇÈ ÂÁÄÅØѼºÇ¿tÂÁƿʼºÌ¿Å¿ËǺ̺ƺÁÇÂǺ ÂÌ¿Å¿ËǺ̺¼È¾º

12,99

29,

¼À¿¿Ì

15,59

35,99

Ì¿¿Ì

®ÀÌÈƺ¸º½¿Å¸ PS-1009

ÇÉ¿ÀÆ

29,99

¼ÀŸŸ¬

ÌŸŸ¬

©Ä½ÉÀʽà ÉÊÆ×Ñ

17,99

21,59

©Ä½ÉÀʽà ÉʽŽÅ

24,99

29,99

­À¼ÈÆĸɸ¾½ÅǸŽÃ t¾ØÁÂtÁºÔ½ÅȼÂÉʺ¼ÆÈÇ̺À t¼½Êº¾¿ÇËÆ¿ËÂÌ¿ÅtËÅÍÒºÅĺ Ǻo

¼ÀŸŸ¬

ÌŸŸ¬

32,

39,59

99

3//$,&$

34,99

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

99

¼À¿¿Ì

35,99

Ì¿¿Ì

41,99

ªÆ¸Ã½ÊŸ ¼Òɸ¹×ø ¢ ¤ÆÅƹÃÆ ¢¦¨¦¥˜ tÏÈÊÂÁÈÇ̺ÅÇÈ ÈÌÌÂѺǿ

17,

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

12

99

21,59

169,

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

00

202,80

239,00

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

286,80


°Â¸Ì ¤ £¥ «¤ tËÈ˼¿ÌÅ¿Ç¿ t¾¼¿È̼ºÊÙÓ ˿ÄÊÂź ÉźËÌƺËȼ tʺÁÆ¿Ê ÏÏËÆ

29,99

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

35,99

°Â¸Ì ™˜¨©£¦¥˜ tȽſ¾ºÅÈË È˼¿ÌÅ¿Ç¿ tËÌÔÄſǺ ¿ÌºÀ¿Êĺ tĿʺÆÂÑǺƼĺ tʺÁÆ¿Ê Ƚſ¾ºÅÈ ÏÆÆ ¿ÌºÀ¿Êĺ ÏÆÆ ÒĺΠÏÏÆÆ

œÆýÅ ÐÂ¸Ì t»ÙÅ tÉźËÌƺ˺ tœÏ²Ïž ÏÏËÆ

64,

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

99

77,99

­À¼ÈÆĸɸ¾Å¸ ¼Ëи¹ÀŸ tʺÁÆ¿ÊÂÏÏËÆ tÌ¿ÆÉ¿ÊÂʺÇÈ ËÌÔÄÅÈÆÆ tÉȾ¾ÍÒȼÈÄÈÊÂÌÈ ËÔËË¿¾ºÅĺ tпÇÌʺſÇ ÉȾ¼ÂÀ¿Ç¾ÍÒȼ¿ tËÆ¿ËÂÌ¿Å tϾÊÈƺ˺ÀÇ ¾ØÁÂƺ˺À ǺÄʺĺ̺ tȽſ¾ºÅÈÂÉÈÅÂк tɺǿÅÁºÍÉʺ¼Å¿Ç¿ tÈ˼¿ÌÅ¿Ç¿Ǻ̺¼ºÇº tʺ¾ÂÈË­¤œ t¼¿ÇÌÂźÌÈÊ

499,

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

00

598,80

229,00

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

274,80 ­À¼ÈÆĸɸ¾Å¸ ¼Ëи¹ÀŸ tÏÏËÆ tÌ¿ÆÉ¿ÊÂʺÇÈ ËÌÔÄÅÈÆÆ tÉȾ¾ÍÒȼÈÄÈÊÂÌÈ ËÔËË¿¾ºÅĺË$QWLVOLS $%6ËÂË̿ƺÂËÂÎÈÇ tпÇÌʺſÇ ÉȾ¼ÂÀ¿Ç¾ÍÒȼ¿ tËÆ¿ËÂÌ¿Å tϾÊÈƺ˺ÀǾØÁ ƺ˺ÀǺÄʺĺ̺ tɺǿÅÁºÍÉʺ¼Å¿Ç¿ tR˼¿ÌÅ¿Ç¿Ǻ̺¼ºÇºÂ ËÌʺÇÂÑÇÈ tʺ¾ÂÈË­¤œ t¼¿ÇÌÂźÌÈÊ t¼ÔÁÆÈÀÇÈËÌÁº ¼ÄÅØѼºÇ¿ǺÌ¿Å¿ÎÈÇ tÉÈÅÂкÁºÄºÑºÅÄÂ

599,00

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

718,80 13


˜ºÊÆÄƹÀß ɽ¼¸Ã¸ Bossi/ Hawai

7,

¼À¿¿Ì

©½¼¸ÃÂÀ ARIZONA, SUNNY MEMPHIS, SAFARI, ¤˜1+$77$1

Ì¿¿Ì

99

¼Ë

9,59

¼Ë

8,

¼À¿¿Ì

©½¼¸ÃÂÀ 5,9,(5$ SAVANA

¼Ë

Imola

9,

ÌŸŸ¬

11,99

Ì¿¿Ì

¼Ë

11,99

¼Ë

˜ºÊÆ ÇÆÉʽÃÂÀ STATUS t½Íƺ tѺËÌÂ

7,99

Ì¿¿Ì

9,59

13,99

9,99

¼À¿¿Ì

99

¼Ë

10,79

Ì¿¿Ì

˜ºÊÆÇÆÉʽÃÂD*UDQG3UL[ tѺËÌÂtÆÈÄ¿Ì

ÇÉ¿ÀÆ ¼ÀŸŸ¬

9,99

¼À¿¿Ì

99

¼À¿¿Ì

˜ºÊÆ ÇÆÉʽÃÂÀ MONZA t½Íƺ tѺËÌÂ

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

11,99

Ì¿¿Ì

16,79

§ÆÂÈÀº¸ÃÆ¿¸ÂÆø

˜ºÊÆÇÆÉʽÃÂÀ&,$5$ tѺËÌÂtÆÈĿ̽Íƺ

14,99

¼À¿¿Ì

ÉÄ

15,99

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

14

19,

19

Ë»ÂÇÀË ÉÄ ÉÄ

17,99

¼ÀŸŸ¬

ÌŸŸ¬

16,99 18,99

20,39 22,79

Å½È»ÀÁŸ ÉʸÅÎÀ× 32: t»ºÌ¿ÊÂÙ9P$K tË̺ÊÌȼº¿Ç¿Ê½ÂÙ šÉÂÄȼºš tË̺ÊÌÂʺ»¿ÇÁÂÇȼ ¾¼Â½ºÌ¿Å¾ÈËÆ ÂžÂÁ¿Åȼ¾ÈËÆ tÄÈÆÉÊ¿ËÈÊË ǺÅÙ½ºÇ¿36, tƺÊÄÍÑ˺¾ºÉ̿ʺ

49,99

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

59,99


œ½ÊÉÂÆÉÊÆÃϽ &21'25 t¾ËÎÊ»tž tËÀ¾ÎÆÃË»ÈÀÈýÉÍÉ È»ɼÆÀ¾»ÆŻͻ ÊÉÆÉÁÀÈÃÚ tÇÈɾÉÊÉÂÃÑÃÉÈÈà ÅÉÆ»ÈÒÀÍ» tÇÀÅ»ÊÉ¿ÆÉÁÅ» »¾Æ»½»Í»ÃÍÚÆÉÍÉ t̽»ÆÚÔ»ÌÀÍ»ÊÃÑÀËÃÚ tÆÀÌÀÈÇÉÈÍ»Á

ª¦§­ ª

69,

¼À¿¿Ì

99

83,99

Ì¿¿Ì

¢¸ÃÒÌÂÀ¿¸ ɽ¼¸ÃÂÀ $87232:(5 tɺÆÍÄtѺËÌÂ

¢¸ÃÒÌÂÀ ¿¸ ɽ¼¸ÃÂÀ &,7< tÀºÄºÊ¾ tѺËÌÂ

19,99

22,99

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

23,99

Ì¿¿Ì

27,59

¢¸ÃÒÌÂÀ¿¸ ɽ¼¸ÃÂÀ 6663257 tѺËÌ tɺÆÍÄ

¢¸ÃÒÌÂÀ ¿¸ɽ¼¸ÃÂÀ (/(*$1&( tѺËÌÂ

29,99

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

35,99

29,99

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

35,99 15


±Æȸ¿¸¸ºÊÆÄƹÀà tʺÁÅÂÑǾÂÁºÃÇÂ

±Æȸº½Å¼Ë¿¸ ÉÊȸÅÀϟɸÈÊÀŸ ¹È

3,

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

£×ÊŸ ʽÏÅÆÉÊ¿¸ ÏÀÉʸÏÂÀ tÅ

ÇÉ¿ÀÆ ¼ÀŸŸ¬

ÌÇ

4,

Ì¿¿Ì

ÌŸŸ¬

1,29

ϽÈŸ

¼À¿¿Ì

49

1,55

2,

Ì¿¿Ì

29

3,

59

Ì¿¿Ì

1,67

2,29

¼À¿¿Ì

39

¯ÀÉʸÏÂÀ¿¸ ¸ºÊÆÄƹÀà tÉȾȻʿǺº¿ÊȾÂǺ ÆÂÑǺÎÈÊƺ tº»ËÈÅØÌÇÈ»¿ÁÒÍÆÇ tÅÂÉ˺Ǻ¼Â»ÊºÐ ÉÊÂʺ»È̺

ÇÉ¿ÀÆ ¼ÀŸŸ¬ ϽÈŸ

1,79

ÌŸŸ¬

2,15

Ì¿¿Ì

ÌÇ ÌÇ ÌÇ ÌÇ ÌÇ

2,75

1 2

¥¦š¦ §¦¢¦£¥ 

3

5,39

Ë»ÂÇÀË ¼À¿¿Ì

1,

¼À¿¿Ì

99

4,79

±Æȸº½Å¼Ë¿¸ ¿¸¼Å¸É¸ÈÊÀŸ

¼ÀŸŸ¬

ÌŸŸ¬

4, 4,99 5,29 6,29 7,49

5,75 5,99 6,35 7,55 8,99

79

¼ÀŸŸ¬

ÌŸŸ¬

§È½Ç¸È¸Ê¿¸ÇÆÏÀÉÊ º¸Å½ŸʸÇÀνÈÀ×

49

3,

4,19

§ÆÏÀÉʺ¸ÑÇȽǸȸÊ ¿¸ʸ¹ÃÆ

3,99 5,49

4,79 6,59

˜¹È¸¿ÀºÅ¸ǸÉʸ

˜ÈÆĸÊÀ¿¸ÊÆÈ DÈÆĸʸ

2,

¼À¿¿Ì

§È½¼Ç¸¿Å¸¾Àýʸ t˼¿ÌÅÈÈÌʺÁÂÌ¿ÅǺ tÉÈÅ¿ËÌ¿Ê tÈ̽ȼºÊÙǺË̺ǾºÊÌ EN471

16

Ì¿¿Ì

49

2,99

4,

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

29

5,15

˜ºÊÆÇȸÍÆ ÉÄ˸ϸ t12V/90W tÆĺ»¿Å tÌ¿Ë¿Ç ǺÄʺÃÇÂÄ tÑ¿Ìĺ

9,99

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

11,99


˜ÅÊÀȸ¼¸ÈXT-7000 tÑ¿ËÌÈÌ¿Çʺ¾ºÊËźÁ¿Ê¿Ç¾¿Ì¿ÄÌÈÊt'63 ¾Â½Â̺ÅÇÈÉÊ¿¾º¼ºÇ¿Ǻ ˽Ǻź tËǺÃËԼʿƿǿÇ323ËÈÎÌÍ¿ÊtËɿкÅÇÈʺÁʺ»ÈÌ¿ÇÁº ʺ¾ºÊÇÂÌ¿ËÂË̿ƼŸ¼ÊÈɺtÈÉÌÂƺÅǺÑͼË̼ÂÌ¿ÅÇÈËÌǺ¾¿Ì¿ÄÌÈʺ t)URQWDQGUHDUODVHUGHWHFWLRQtǺËÌÊÈÃÄÂǺÒÂÊÈļÔÅÇÂtÄÈÆɺÄÌ¿Ç ʺÁÆ¿ÊtÇ¿Ë¿ÇÍÀ¾º¿ÈÌËɿкÅÇÈÂÇË̺ÅÂʺǿtÅ¿ËÇÈ˽ÅȻٿÆtËÉÈ ËÈ»ÇÈËÌÁºÁºËÂѺǿǺ¼ËÙĺļÈʺ¾ºÊÇÈÈ»ÈÊ;¼ºÇ¿tÈÉÐÂÙÉÊÂÒÈΠʺǿ¼½Êº¾ËÄÂÍËÅȼÂÙÂÅÂǺƺ½ÂËÌʺźtËɿкÅǺÈÉÐÂÙÁºÉÈÁÂÐÂÙ ÉÊ¿ÁÇÈÓ̺tÄÈÇÌÊÈÅǺÁ¼Íĺtº¼ÌÈƺÌÂÑÇÈÌ¿Ë̼ºÇ¿

¹¸Å¼Æºȸ¼¸È½Åø¿½È½Å¼½Ê½ÂÊÆÈÉÂÆÄǸÉ À»Ã¸ÉƺÆÀ¿º½ÉÊ׺¸Å½&2%5$;56 t/DVHU(\H½Êº¾Í˺ÁºËÂѺǿtÌÈÑÄȼ¿Å¿ÄÌÊÈÇ¿ÇÄÈÆɺËt3RS*81 ª¿ÀÂÆÁºËÂѺ323ʺ¾ºÊÂÌÂÉÉÂËÌÈÅ¿Ìt8OWUD3HUIRUPDQFH¡ºËÂÅ¿Ç ȻϼºÌǺÁºËÂѺǿt9RLFHDOHUWÅºËȼÈÉÊ¿¾ÍÉÊ¿À¾¿Ç¿t,QWHOOL6KLHOG® )DOVH6LJQDO5HMHFWLRQÌÊÂǼºǺ½Êº¾ËÄÂÊ¿ÀÂÆ¿ÅÂÆÂÇÂʺÓÂκÅ Ò¼ÂÌ¿ÉÊ¿¾ÍÉÊ¿À¾¿ÇÂÙt6WD\6HWHOHFWURQLFPHPRU\¡ºÉºÆ¿ÌÙ¼ºÇ¿Ǻ ǺËÌÊÈÃÄÂÌ¿¾ÈÊÂÂÉÊÂÂÁÄÅØÑ¿ÇÈÁºÏʺǼºÇ¿t6WUREH$OHUW®©Ê¿¾ ÉÊ¿À¾º¼ºÁºÉÊ»ÅÂÀº¼ºÓ¦©«ËÔËËɿкſÇÊ¿ÀÂÆǺ¾¼ÂÀ¿Ç¿ t6DIHW\DOHUW®¢ÇÎÈÊƺÐÂÙÁºÌʺÎÂĺÂÉÊ¿ÉÙÌË̼ÂÙǺÉÔÌÙtÊº¾ËÄ ƺ½ÂËÌʺÅÇÂÊ¿ÀÂÆÂǺʺ»È̺

125,00

265,00

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

¢ÆÄÇýÂʸÇʽϸÇƤ¥Ÿ tºÉÌ¿ÑĺÉÈÂÁÂËļºÇÂÙ̺Ǻ ¢ÇËÌÊÍÄÐÂÙ“È̽ Ǻ¦§¡tÉÈÀºÊȽºËÂÌ¿ÅÅÉÙǺ tÌÊÂÔ½ÔÅÇÂÄt½Ô»º

150,00

¤ÆÊÆÈÅÆĸÉÃÆ 63(&,$/6 ™¥Ÿ ¥œ Ÿ£ :Ã

tÉÂËÌÈÅ¿ÌÁº»ÈÙ¾Â˼ºÇ¿½ÈÊ¿ÇÊ¿Á¿Ê¼ÈºÊEDU tÉÂËÌÈÅ¿ÌÁº»ÈÙ¾Â˼ºÇ¿¾ÈÅ¿ÇÊ¿Á¿Ê¼ÈºÊEDU tÉÂËÌÈÅ¿ÌÁºÉÊȾÍϼºÇ¿EDUtǺÄʺÃÇÂÄÁº ÉÈÆɺǿǺ½ÍÆÂEDUtƺÊÄÍÑË»ÔÊÁ¼ÊÔÁÄ ÆEDU

24,99

29,99

42,99

¼À¿¿Ì

29,99

318,00

Ì¿¿Ì

¢ÆÄÇýÂÊÀÅÉÊÈËĽÅÊÀ¿¸É»ÒÉʽÅ ºÒ¿¼ËÍϸÉÊÀ%':6

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

¼À¿¿Ì

35,99

Ì¿¿Ì

51,59

˜ºÊÆÂÆÄÇȽÉÆÈ ÉϸÅʸ

»ËÍÃÅÎÆ

¼ÀŸŸ¬

$+¼½É½Å $+¼½É½Å $+¼½É½Å

ÌŸŸ¬

89, 107,99 111,00 133,20 129,00 154,80 99

$+¼½É½Å $ÂËÄËøÊÆÈÀ )$$06WDQGDUG tĺɺÄÌÂÉĺÆÂǺ tÈÅȼ¿Ç ÈÄ˾ t¼½Êº¾¿Çº ÊÔÄÈϼºÌĺ Ǻĺɺĺ

66,

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

99

80,39

21,

¼À¿¿Ì

˜ÂËÄËøÊÆȽÅ ÇÈƾ½ÂÊÆÈ tÆÅÇ˼¿ÓÂ

Ì¿¿Ì

99

26,39

tÁºÏʺǼºÇ¿ 9ǺÄʺÃÇÂÄ ÁºÁºÉºÅĺ tPD[¼ÔÁ¾ÍÒ¿Ç ÉÈÌÈÄÅÆÂÇ tPD[ÌÈÄš tPD[ʺ»ÈÌÇÈǺÅÙ½º Ç¿ĽÆ tʺ»ÈÌǺWo È̾È&o

49,99

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

59,99 17


£ÀÉÊÆÉÒ¹ÀȸÏ ½Ã½ÂÊÈÀϽÉÂÀ t¦ÈÓÇÈËÌ: t¤ºÉºÐÂÌ¿ÌÆÆÂÇ t¤ÈÒÈ»¿ÆÅ

¤¸ÈÂËÏ tÆ tËÅÈ¿Ç tmax 24 bar

1/2''

82,99

7,99

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

99,

59

¼À¿¿Ì

½Ã¿

3/4''

¼ÀŸŸ¬

17,

99

ÌŸŸ¬

Ì¿¿Ì

21,59

9,59

™½Å¿ÀÅƺº½ÈÀ¾½Å ÊÈÀÆÅ3ÇƼ¸ÈÒ Ƚ¿½ÈºÅ¸º½ÈÀ»¸ tÆÈÓÇÈËÌN: tÈ»¿ÆǺ¾¼Â½ºÌ¿ÅÙFF t¾ÔÅÀÂǺǺÒÂǺ̺ËÆ

Ã½ÂÊÈÀϽÉÂÀº½ÈÀ¾½Å ÊÈÀÆÅ5(. tÁºÏʺǼºÇ¿9+] tÆÈÓÇÈËÌ: t¾ÔÅÀÂǺǺÒÂǺ̺ËÆ tËÄÈÊÈËÌǺ¼¿Ê½ºÌºÆË¿Ä

109,00

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

130,80

­À¼ÈÆÌÆÈŸ ÇÆÄǸ5+: tÁºÏʺǼºÇ¿ 9+] tÆÈÓÇÈËÌ: tƺÄ˾¿»ÂÌ ÅѺË tƺÄ˾ÔÅ»ÈÑÂǺǺ ÂÁÉÈÆɼºÇ¿Æ tƺÄ˼ÂËÈÑÂǺ Æ tƺÄËǺź½ºÇ¿ 4,3 bar

189,00

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

18

226,80

199,00

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

238,80

§ÆÊÆÇ׽ĸÇÆÄǸ¿¸ ¼ÒùÆÂÀÉÆż¸¾À%3 tÇ¿ÊÔÀ¾º¿ÆºËÌÈƺǺ tÆÈÓÇÈËÌ: tPD[¼ÂËÈÑÂǺP tPD[¾¿»ÂÌ/K

349,00

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

418,80


ªËÉ¿ÎÅÍÈ»+XVTYDUQD ™½Å¿ÀÅƺ¸ÄÆÊÆÈŸÂÆɸ0$&% tÆÈÓÇÈËÌǺ¾¼Â½ºÌ¿ÅÙ.:ÄË tÈ»¿ÆǺ¾¼Â½ºÌ¿ÅÙFFP tº¼ÌÈÆÉȾº¼ºÇ¿ǺÄÈËÙӺ̺ÄÈʾº7DS1q*R tÑ¿ÌÂÊÂÁÔ»ÇÈÀ t¾ÂºÆ¿ÌÔÊǺÄÈË¿Ç¿ËÄÈʾºËÆ t¾ÂºÆ¿ÌÔÊǺÄÈË¿Ç¿ËÇÈÀËÆ tÌ¿½ÅÈĽ

ª¦§­ ª

319,

¼À¿¿Ì

00

382,80

Ì¿¿Ì

­È¸ÉÊÆȽ¿ ½Ã½ÂÊÈÀϽÉÂÀ+(& tÁºÏʺǼºÇ¿9+] tÆÈÓÇÈËÌ: t¾ÔÅÀÂǺǺÒÂǺ̺ËÆ tÈ»ÆÂÇ

Ã½ÂÊÈÀϽɸ ÈÒÏŸÂÆɸ*/ tÆÈÓÇÈËÌ: tÒÂÊÂǺǺ ÄÈË¿Ç¿ËÆ tÌ¿Å¿ËÄÈÉÂÑǺ ƿ̺ÅǺ¾ÊÔÀĺ t5()/(;ËÂË̿ƺ Áºº¼ÌÈÆÉȾº¼ºÇ¿ ǺÄÈʾºÌº

44,99

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

53,99

Ã½ÂÊÈÀϽɸ ÂÆɸϸ*5 tÆÈÓÇÈËÌǺ ¾¼Â½ºÌ¿ÅÙu: tÒÂÊÈÑÂǺǺ ÄÈË¿Ç¿uËÆ tÌʼÂËÈÑÂÇ ǺÄÈË¿Ç¿ tÄÈÒÁºÌÊ¿¼ºË È»¿ÆÅÂÌʺ t¾ÈÉÔÅÇÂÌ¿ÅǺ¾ÊÔÀĺ ÁºÅ¿ËÇÈÉʿǺËÙÇ¿

149,00

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

54,99

¼À¿¿Ì

178,80

Ì¿¿Ì

65,99

¤ÆÊÆÌȽ¿¸ 7%(FR5 t¾¼Â½ºÌ¿Å% 66HULHVaKS tʺ»ÈÌǺÒÂÊÂǺËÆt¾ÔÅ»ÈÑÂǺ ǺÎÊ¿ÁȼºÇ¿ËÆtËÄÈÊÈËÌ ÉÊ¿¾ÇºÁº¾ÇºtʺÁ½ÅȻٿÆÊ¿ ¾ÍÄÌÈÊtÏÈÊÂÁÈÇ̺ÅÇȼ¿ÊÌÂĺÅÇÈ Ê¿½ÍÅÂʺǿǺ¾ÊÔÀĺ̺t¼ÔÁÆÈÀ ÇÈËÌÁºÉÊÂĺѿÇÂǼ¿Ç̺ÊÄÈſź ËÉÈÅÍÈËÂʿƺÊÄ¿ÉÅͽ»ÊºÁ¾ÂÊ ÄÍÅ̼ºÌÈÊĺÊÌÈÎȼº¾ºÑt¼Æ¿ËÌ ÆÈËÌǺ½ÈʼÇÂÙÊ¿Á¿Ê¼ÈºÊÅ t¼Æ¿ËÌÂÆÈËÌǺƺËÅ¿ÇÂÙ Ê¿Á¿Ê¼ÈºÊÅ

829,00

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

994,80 19


250,00

¼À¿¿Ì

¢ÃÀĸÊÀÂÉÇÃÀÊÉÀÉʽĸ¤65+51 tÆÈÓÇÈËÌÉÊÂÈÏźÀ¾ºÇ¿%78 t¾ÂËÉÅ¿ÃËÂÇÎÈÊƺÐÂÙÁºÁº¾º¾¿ÇºÌºÌ¿ÆɿʺÌÍʺ tÎÍÇÄÐÂÙÈÌÈÉÅ¿Ç¿t¾ÂË̺ÇÐÂÈÇÇÈÍÉʺ¼Å¿Ç¿

300,00

Ì¿¿Ì

«È½¼¿¸ÇÆÏÀÉʺ¸Å½ ŸºÒ¿¼ËÍ$3O& t»¿ÁÒÍÆ¿Ç tÎÍÇÄÐÂÙÃÈÇÂÁºÐÂÙ t̺ÃƿʾÈѺ˺ tÆÍÅÌÂÎÂÅÌÔÊǺËƺ ËÆ¿ÇٿƧŸªšÎÂÅÌÊ ÂɺÆÍÑÇÂÎÂÅÌÊ tÊ¿Á¿Ê¼ÇÂɺÆÍÑÇ ÎÂÅÌÔʺ tÉÈÑÂË̼ºÈÌÉʺϺĺÊ нºÊ¿Ç¾ÂÆÀ¼ÈÌÂÇËÄ ÄÈËÆÂÉÈÅ¿ÇÂÂÆÂÊÂÁÆ tÁºÉÈÆ¿Ó¿ÇÂÙ¾ÈÆ3

«¬šªš°Ÿ§š

¼À¿¿Ì

199,00

Ì¿¿Ì

§¨œš°Ÿ§š

238,80

149,00

¼À¿¿Ì

178,80

Ì¿¿Ì

š½ÅÊÀøÊÆÈ 6)5 t:tËÆ tÊ¿½ÍÅÂÊͿƺ ¼ÂËÈÑÂǺËÆ tËÌ¿É¿ÇÂ

š½ÅÊÀøÊÆÈÀ ȸ¿ÃÀÏÅÀºÀ¼Æº½

š½ÅÊÀøÊÆÈŸÑÀǸ t¾ÂºÆ¿ÌÔÊǺÉ¿Êĺ̺ËÆ

9,99

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

11,99

š½ÅÊÀøÊÆÈ 97 t:tËÌ¿É¿Ç tËÆ

¤½Ê¸ÃÅÀ º½ÅÊÀøÊÆÈÀ ŸÉÊÆÁ¸ 60) tËÆ t: tËÌ¿É¿Ç tº¼ÌÈƺÌÂÑÇÈ Áº¼ÔÊ̺ǿ ¼ËÌʺÇ tмÙÌf,12;s Âf&223(5s

š½ÅÊÀøÊÆÈ 97 t:tËÆ tËÌ¿É¿ÇÂ

š½ÅÊÀøÊÆÈ ') t:tËÌ¿É¿Ç tËÆ

15,99

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

20

23,99

19,99

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

23,99

29,99

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

71,99


: ¤¦±¥¦©ª

§È¸ÍÆÉÄ˸ϸ 5 t¼ËÆÍĺ̿ÅǺÆÈÓÇÈËÌ : tƿ̺ÅÇÂÌ¿Å¿ËÄÈÉÂÑÇ ÌÊԻ tÊ¿½ÍźÌÈÊ tÉÈËÌÈÙÇǺÌÈÊ»ÂÑĺ

§È¸ÍÆÉÄ˸ϸ 9&9 t¼ËÆÍĺ̿ÅǺÆÈÓÇÈËÌ : tÆÂÄÊÈÎÂÅÌÔÊ tÉÈËÌÈÙÇǺÌÈÊ»º tÂǾÂĺÌÈÊÁºÉÔÅÇÈ̺ ǺÌÈÊ»ºÌº tƿ̺ÅÇÂÌ¿Å¿ËÄÈÉÂÑÇ ÌÊÔ»Â

: ¤¦±¥¦©ª

49,

¼À¿¿Ì

54,99

¼À¿¿Ì

99

59,99

Ì¿¿Ì

Ì¿¿Ì

§È¸ÍÆÉÄ˸ϸ*$/$;<,, = tʺ½¿Ç¿ÊºÐÂÙËÂË̿ƺ&<&/21( tʺ»ÈÌ»¿ÁÌÈÊ»ÂÑĺ t¾ÈÉÔÌÂÉ¿ÊÙÓË¿+(3$ÎÂÅÌÔÊ t¿Å¿ÄÌÊÈÇ¿ÇÄÈÇÌÊÈÅǺÆÈÓÇÈËÌ̺ tÂǾÂĺÌÈÊÁºÉÔÅǺÌÈÊ»ÂÑĺ

: ¤¦±¥¦©ª

© ©ª¤˜

Ì¿¿Ì

§È¸ÍÆÉÄ˸ϸ08/7,352 tĺɺÐÂÌ¿ÌǺÄÈÇÌ¿ÃǿʺÁºÉʺÏÅ tÍËÂſǺÄÈÇËÌÊÍÄÐÂÙ tÆÈÌÈÊË¿ÄʺÇÁºǺƺÅÙ¼ºÇ¿ǺÒÍƺ tÁÈǺÁº¾¿ÃË̼¿¾ÈÆ

&<&/21

115,

¼À¿¿Ì

65,99

™Ÿ

:

ª¦¨™ ¯¢˜

¤¦±¥¦©ª

00

138,00

§È¸ÍÆÉÄ˸ϸ$48$5,26. tÌÃÌÍÀÇû˻¼ÉÍ»ÇÉ¿ÎÆÌÍÉ˼»» ÊË»ÐÃÆÃÇÉ¿ÎÆ̽ɿÀÈÏÃÆÍÕË t§ŸªšÎÂÅÌÔÊtÌÈÊ»ÂÑĺ̺ÁºÉʺÏÅ t¼ÔÁÆÈÀÇÈËÌÁºÉÈË̺¼ÙÇ¿ǺËɿкÅǺÑ¿Ìĺ ÁºÆʺÆÈÊĺÆÔÄÂɺÊÄ¿Ì t¾ÔÅÀÂǺǺĺ»¿ÅºÆ

:

139,00

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

166,80

§½È×ѸÇȸÍÆÉÄ˸ϸ :2'1,.75,2 tÆÍÅÌÂÎÍÇÄÐÂÈǺÅǺÉ¿Ê¿ÄÂÅÂÆ ÂÆÈÄ¿ÌÂËÔ»ÂʺÌ¿ÑÇÈËÌ ÇÈÊƺÅǺÉʺÏÈËÆÍĺÑĺ t¼È¾¿ÇÎÂÅÌÔÊ tÄÈÇÌ¿ÃÇ¿ÊÁºÈÌɺ¾ÔÐÂÅ tÄÈÇÌ¿ÃÇ¿ÊÁº¼È¾ºÅ tÄÈÇÌ¿ÃÇ¿ÊÁºÉÈÑÂË̼ºÓ ÉʿɺʺÌÂÅ t¾ÔÅÀÂǺǺĺ»¿ÅºÆ

¤¦±¥¦©ª

: ¤¦±¥¦©ª

š¦œ¥ ¬ £ª²¨

209,00

¼À¿¿Ì

»Ç½¾Æ ÍÁÄËÓÉ

Ì¿¿Ì

250,80

249,00

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

298,80 21


¢ÆÐœ˜£ ·

¢ÆÐÉ ºÒÈÊ×Ñ ¸Ǹ ˻ÂÇÀË ¼ÀŸŸ¬

ÌŸŸ¬

5, 6,99

6, 8,39

49

Æ Æ

59

Ë»ÂÇÀË

¼ÀŸŸ¬

ÌŸŸ¬

Æ

10, 18,99

13,19 22,79

99

Æ

Æ

Æ

3,

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

4,49

¼À¿¿Ì

49

4,19

Ì¿¿Ì

¤½Ê¸ÃÅÆÂÆÐϽ

Ë»ÂÇÀË ¼ÀŸŸ¬

Æ

§½Ç½ÃÅÀ ÉÄ

ÌŸŸ¬

19,99 24,99

Æ

5,39

23,99 29,99

Æ

13,

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

39,99

¼À¿¿Ì

99

16,79

47,99

Ì¿¿Ì

˜ÃËÄÀÅÀ½º¸ ÉÊÒù¸

¢ÆÅʽÁŽÈ à ˻ÂÇÀË

¼ÀŸŸ¬

69,

99

ÌÍÕʻƻ

ÌŸŸ¬

83,99

ÌÍÕʻƻ

64,

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

22

99

77,99

59,99

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

71,99


¢ÈһøÂÆ̸ À¿ÊÀɺ¸Ï Ã

2,49

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

2,99

œÈҾ¸ÆÊ ÀÅÆÂÉ ǸÄËϽÅÄÆÇ »È

5,

¼À¿¿Ì

¢ÆÄÇýÂÊ ĽÊø ÃÆǸʸ

9,99

¼À¿¿Ì

49

6,59

Ì¿¿Ì

§¸ÄËÏŸ¹ÒÈɸø ¹ÈRÇ

11,99

Ì¿¿Ì

§Æ¼ÆÏÀÉʸϸ ÈÒ¸ºÀÎÀ ÊÆȹÀ¿¸ÉĽÊ

2,

¼À¿¿Ì

6,99

¼À¿¿Ì

99

©ª

3,59

Ì¿¿Ì

Ì¿¿Ì

©ª

8,39

¢Æ̸ 0$*,&&/($1 à ¹ÒÈɸø

¢ÆÄÇýÂÊ¿¸ ÇÆÏÀÉʺ¸Å½Ÿ ÇÈÆ¿ÆÈÎÀÀ Ͻʸ¿¸ÇȸÍ

8,99

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

10,79

12,99

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

15,59 23


¿¼½ÃÀ½Ÿ»ÈËǸ

¤ÆÅƹÃÆ t¾¼ÍËÌ¿É¿Ç¿Ç ƿϺÇÂÁÔÆǺ ĺÁºÇÑ¿ÌÈ t½ºÊºÇÐÂÙ ½È¾ÂÇÂǺ ˺ÇÂ̺ÊÇÂÙ ÉÈÊпźÇ

ª¦§­ ª

79,

¼À¿¿Ì

*¼пǺ̺Ç¿¼ÅÂÁºÌȺſÌǺ¾ÔËĺ

99

95,99

Ì¿¿Ì

ÅʽÈÀÆÈŸ¹Æ× &$35<» §Æ¼ÉÀýÅ Éʽø¾ ȸÌʸ tÏÏËÆ t»ÔÊÁÈ˽ÅȻٿÆ »¿Á¼ÂÇÌȼ¿ ½ºÃÄÂ

» ŸȸÌÊ

7,

¼À¿¿Ì

Ì¿¿Ì

©¦¬ · ÇRŽ¼½ÃÅÀ ©¦¬ · Ž¼½Ã× §£¦šœ š š˜¨¥˜ 60000 ™«¨›˜© §£¦šœ š¤˜¨ ®˜ ¨«© ÇRŽ¼½ÃÅÀ ©ª˜¨˜Ÿ˜›¦¨˜ Ž¼½Ã× ™£˜›¦š›¨˜œ 70000 š£ ¢¦ª²¨¥¦š¦ §£š¥

§š°¢¨§š¥Ÿ§ §¨¦Ÿª§š «¬¨£§¨«¬¬š§š Ÿž¢§ªšž«¤¢ ªš¡¨œ¨ª

59,99

¼À¿¿Ì

99

9,59

070010071

info@metro.bg

Ì¿¿Ì

71,99

 ǕȘȤșȥ ǩȜȤȠȔ ȟȜȓ ǩȔȠȜ ǝȠșǤȤșțȜȠș

  ǕȘȤșȥ  ȜȟȜȓ ǩȜȤȠȔ țȜȠșǩȔȠ ǝȠșǤȤș

ǕȘȤșȥ ǩȜȤȠȔ ǝȠșǤȤșțȜȠșǩȔȠȜȟȜȓ

 © È ¼ ¿ Ñ ¿ Â Ç Î È Ê Æ º Ð Â Ù Áº0(752›ÔŽºÊÂÙ

ÌÃÒÅÃÉÏÀËÍý¼ËÉÓÎ˻ͻ½»Á»ÍÌ»ÇÉ»ÉͼÀÆÚ»ÈÃÚËÀÅÆ»ÇÀÈÊÀËÃÉ¿ÌÃÒÅÃÉÏÀËÍÃÌ»½»ÆÿÈÿÉÃÂÒÀËʽ»ÈÀÈ»ÅÉÆÃÒÀÌͽ»Í»±ÀÈÃÍÀ½»Á»ÍÌ»ÇÉ ÊËûÅÎÊν»ÈÀÈ»§ÀÍËÉÀ¿ÃÈÃÑ»ÕÂÇÉÁÈÃÌ»ÊÀÒ»ÍÈþËÀÓÅÃÅÉËÀÅÑÃÃÈ»ÑÀÈÃÍÀ½Ç»¾»ÂÃȻŻÅÍÉÃÊËÉÇÚȻȻ¿Ã»ÄȻȻÊËÉ¿ÎÅÍÃÍÀÐÉ¿ÕÍÀ Ë»ÂËÀÓÀÈÌ»ÇÉ̽»ÆÿÈÃÅÆÃÀÈÍÌÅÃÅ»ËÍéÌþÎËÀȼÀÂÊÆ»ÍÀÈÊ»ËÅÃȾªËýÆûÈÀ½Ç»¾»ÂÃȻ̿ÀÑ»ÌÍÀÉ;ɽÉËÈûÍÚÐȻͻ¼ÀÂÉÊ»ÌÈÉÌÍ

domashen maistor  

metro promo

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you