Page 1

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

1950

1


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 1950 Έκδοση: Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δ. Βέροιας Κέντρο Τοπικής Ιστορίας και Πολιτισμού Βέροιας Διεύθυνση: Μπιζανίου και Παύλου Μελά, Τ.Κ. 591 00, Βέροια Τηλέφωνο: 23310 78100 -23310 78127

Επιμελητής: Δρ. Εμμανουήλ Γ. Ξυνάδας Ομάδα Εργασίας: Αγγελική Λιάβαρη Ελένη Κηρυττοπούλου Ελισάβετ Αθανασάκη

ISBN: 978-618-81323-6-8

Όλα τα δικαιώματα μετάφρασης, αναπαραγωγής και προσαρμογής κατοχυρώνονται από την Κ.Ε.Π.Α. για όλες τις χώρες του κόσμου. Η μερική ή ολική αναπαραγωγή επιτρέπεται μόνον κατόπιν της γραπτής άδειας του εκδότη. © Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δ. Βέροιας

2


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

1950

Κέντρο Τοπικής Ιστορίας & Πολιτισμού Κ.Ε.Π.Α. Δ. Βέροιας ΒΕΡΟΙΑ 2016 3


4


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Χαιρετισμός Δημάρχου Βέροιας Χαιρετισμός Κ.Ε.Π.Α. Δ. Βέροιας Πρόλογος επιμελητή Ταυτότητα έτους 1950 Κατάλογος Αποφάσεων Ευρετήριο Αποφάσεων ανά θεματική

5

7 9 11 15 17 143


6


ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ως του ανώτατου Συλλογικού Οργάνου κάθε πόλης, έχουν ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση της ιστορικής εξέλιξης μιας τοπικής κοινωνίας αφού επηρεάζουν άμεσα τόσο το παρόν όσο και το μέλλον της. Μέσα από τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αποτυπώνονται καθαρά το ιστορικό κλίμα, τα προβλήματα και οι ανάγκες της πόλης την αντίστοιχη χρονική περίοδο, ενώ καταγράφονται επίσης οι σκέψεις, τα οράματα και οι ανησυχίες των αιρετών και των πολιτών της. Κατά συνέπεια, η προσπάθεια ψηφιοποίησης των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας από το Κέντρο Τοπικής Ιστορίας και Πολιτισμού αποτελεί τεράστια συνεισφορά στην ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής μας, προσφέροντας μια εναλλακτική πηγή για την ιστορική εξέλιξη της πόλης μας από το 1946 μέχρι σήμερα. Στο πνεύμα αυτό, θα ήθελα να συγχαρώ το Κέντρο Τοπικής Ιστορίας και Πολιτισμού της Κ.Ε.Π.Α. Δ. Βέροιας κι όλους όσοι εργάστηκαν στην αξιέπαινη αυτή πρωτοβουλία που συμβάλει σημαντικά στη διατήρηση της συλλογικής ιστορικής μνήμης καθώς και στη διάδοσή της προς τις νεότερες γενιές. Ο Δήμαρχος Βέροιας Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

7


8


ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Κ.Ε.Π.Α. Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ Η Κ.Ε.Π.Α. Δ. Βέροιας θεωρώντας επιβεβλημένη τη συμβολή της στην διάσωση του ιστορικού παρελθόντος της πόλης, δημιούργησε ως τμήμα της το Κέντρο Τοπικής Ιστορίας με σκοπό την διοργάνωση δράσεων που συμβάλουν στην διατήρηση της ιστορικής μνήμης των πολιτών. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του το Κέντρο Τοπικής Ιστορίας ανέλαβε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου την καταγραφή και ψηφιοποίηση του Αρχείου των Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας. Στο Αρχείο των Πρακτικών των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Βέροιας περιλαμβάνονται οι Αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων της πόλης από το 1946 κ.ε. Στις αποφάσεις αυτές έχει τη δυνατότητα πρόσβασης ο κάθε ενδιαφερόμενος μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας www.veriahistory.gr. Από την περιήγηση στο αρχείο των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να πληροφορηθεί για θέματα, που απασχόλησαν την πόλη και τους πολίτες της κατά το παρελθόν και μέσα από αυτά να παρατηρήσει την εξέλιξη της από το β΄ μισό του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα. Παράλληλα, σκοπός της ενέργειας και της προσπάθειας είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα που σχετίζονται με την διάσωση και διάδοση της τοπικής ιστορίας. Επιπλέον, μέσα από τη συγκεκριμένη ενότητα θα προκύψουν οφέλη τα οποία μπορούν να εκμεταλλευτούν εξειδικευμένοι επιστήμονες, που ασχολούνται με τη μελέτη της τοπικής ιστορίας. Η παραπάνω προσπάθεια αποτελεί την αρχή μιας σειράς προσπαθειών με σκοπό την καταγραφή, ψηφιοποίηση και δημοσίευση υλικού από το πολύτιμο αρχείο του Δήμου Βέροιας και των εποπτευόμενων από αυτόν φορέων.

Κ.Ε.Π.Α. Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ

9


10


ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Το αρχείο των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες για την καταγραφή της τοπικής ιστορίας της Βέροιας και πιο συγκεκριμένα την καταγραφή της αυτοδιοικητικής πορείας της πόλης, από τη στιγμή που εντάχθηκε στον κορμό των Δήμων της χώρας. Ο Δήμος της Βέροιας δημιουργήθηκε το έτος 1918 και το έτος 1925 έγιναν για πρώτη φορά εκλογές για την ανάδειξη Δημάρχου στην πόλη, ενώ μέχρι τότε, λόγω των πολιτικών εξελίξεων της περιόδου, ο Δήμαρχος τοποθετούνταν δια διορισμού. Δυστυχώς, ένα μεγάλο κομμάτι του αρχείου του Δήμου Βέροιας, αυτό που αφορά τα πρώτα χρόνια της αυτοδιοικητικής του πορείας στο εθνικό κράτος μέχρι και το έτος 1945, δεν υπάρχει και στερεί τη δυνατότητα της έρευνας και της καταγραφής σημαντικών στοιχείων της νεότερης ιστορίας της πόλης. Το αρχείο των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ξεκινά από το έτος 1946 και επεκτείνεται, αδιαλείπτως, μέχρι σήμερα. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα η πόλη άλλαξε και διαμορφώθηκε η σύγχρονη Βέροια. Για να επιτευχθεί αυτή η αλλαγή τις περισσότερες φορές χρειάστηκε η απόφαση και η συγκατάθεση του εκάστοτε Δημοτικού Συμβουλίου˙ μια αλλαγή, που όπως κάθε μεταβολή, δεν επιτυγχάνεται ακαριαία και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των εμπλεκομένων. Η απόφαση του τρέχοντος δημοτικού συμβουλίου να αποδεχθεί την πρόταση της Κ.Ε.Π.Α. Δ. Βέροιας και να προχωρήσει στην καταγραφή και ψηφιοποίηση του συγκεκριμένου αρχείου κρίνεται καίριας σημασίας. Το σύνολο του υλικού φυλάσσεται στο γενικό αρχείο του Δήμου Βέροιας, στο Δημαρχείο της πόλης. Ήδη τα προηγούμενα χρόνια έγιναν φιλότιμες προσπάθειες για την ταξινόμηση του αρχείου κατά έτος. Το έργο της καταγραφής και ψηφιοποίησης του υλικού ανέλαβε το Κέντρο Τοπικής Ιστορίας της Κ.Ε.Π.Α. το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει και τα οποιαδήποτε προβλήματα ανακύπτουν σε ολόκληρη τη διαδικασία. Ένα από αυτά εστιάζεται και στο ζήτημα της ταξινόμησης των αποφάσεων, οι οποίες μπορεί να απουσιάζουν από την κανονική τους θέση, ή να εντοπίζονται ετεροτοποθετημένες σε άλλους φακέλους. Για την ορθότερη ταξινόμηση και ευκολότερη αναζήτηση του υλικού επιλέχθηκε εξαρχής οι αποφάσεις που εντοπίζονται να μετακινούνται στην ορθή τους θέση και στην περίπτωση που αυτές αποτελούσαν επισυναπτόμενα άλλων αποφάσεων, να αντικαθίστανται με φωτοαντίγραφα έτσι ώστε να μη διασπάται η ενότητα του φακέλου. Το υλικό, που μελετάται, επεξεργάζεται και δίνεται στο κοινό μέσω του διαδικτύου, αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την καταγραφή 11


της νεώτερης τοπικής ιστορίας της πόλης. Πέρα από την επιστημονική χρήση του εν λόγω υλικού, ο κάθε πολίτης θα έχει την ευκαιρία να πληροφορηθεί για την εξέλιξη της πόλης στο β΄ μισό του 20ου αιώνα. Επίσης, ο καθένας θα μπορεί να αντλήσει στοιχεία που πιθανόν ενδιαφέρουν για ζητήματα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, προσωπογραφικά κ.α. Το συγκεκριμένο βοήθημα, αποτελεί έναν κατάλογο των αποφάσεων του Δ.Σ. για το συγκεκριμένο έτος και σκοπό έχει να λειτουργήσει βοηθητικά προς το χρήστη του διαδικτύου. Μέσω αυτού ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να συμβουλεύεται πρώτα τον κατάλογο και ακολούθως να ανατρέχει στην απόφαση του Δ.Σ. για την οποία ενδιαφέρεται και βρίσκεται αναρτημένη στην ψηφιακή πλατφόρμα www.veriahistory.gr. Ελπίζουμε η συγκεκριμένη εργασία να δώσει το έναυσμα για την περαιτέρω μελέτη και αξιοποίηση του αρχειακού υλικού, τόσο του δημοτικού αρχείου, όσο και γενικότερα του υλικού που σώζεται σε διάφορους φορείς της πόλης.

Βέροια, Μάιος 2016 Δρ. Εμμανουήλ Γ. Ξυνάδας

12


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 1950

13


14


ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1950 Δήμαρχος: Αναστάσιος Καρατζόγλου (Ιανουάριος – Αύγουστος 1950, ως δημοτικός σύμβουλος εκτελών χρέη Δημάρχου). Δήμαρχος: Γεώργιος Δημόπουλος (Αύγουστος - Νοέμβριος 1950) Δήμαρχών: Γ. Μπογδαμπεΐδης (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 1950) Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Μιχαήλ Γεωργιάδης (4-1-1950) Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου: Χαράλαμπος Αραπίδης Συνεδριάσεις: 26 Συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν:16 Αποφάσεις που λήφθηκαν: 250 Αποφάσεις που εντοπίστηκαν: 197

15


16


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 4 Ιανουαρίου 1950 Αρ. Πρόσκλησης: 1 Συνεδρίαση: 04/01/1950 Θέμα: Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για τη συνεδρίαση στις 04/01/1950. Περιγραφή: Πρόσκληση προς τους δημοτικούς συμβούλους σε συνεδρίαση την 04/01/1950 με τα εξής θέματα: 1) Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέως του Δημοτικού Συμβουλίου. 2) Εκλογή μελών (τακτικών και Αναπληρωματικών) Δημαρχιακής Επιτροπής. 3) Εκλογή διαφόρων Επιτροπών. Ημερομηνία Υπογραφής: 31/12/1949 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα πρόσκλησης (2).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αρ. Απόφασης: 1 Συνεδρίαση: 04/01/1950 Θέμα: Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και ορισμού Γραμματέως του Δημοτικού Συμβουλίου. Περιγραφή: Εξελέγη πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου ο Μιχαήλ Γεωργιάδης (12 ψήφοι), Αντιπρόεδρος ο Παναγιώτης Βαρελόπουλος (8 ψήφοι) και γραμματέας ο δημοτικός υπάλληλος Χαράλαμπος Αραπίδης. Ημερομηνία Υπογραφής: 10/01/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (4). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη.

Αρ. Απόφασης: 2 Συνεδρίαση: 04/01/1950

17


Θέμα: Εκλογή μελών (τακτικών και Αναπληρωματικών) Δημαρχιακής Επιτροπής. Περιγραφή: Τακτικά μέλη Δημαρχιακής Επιτροπής Μ. Χασιώτης (12 ψήφοι), Θ. Βαφείδης (12 ψήφοι) και Κ. Λευκόπουλος (8 ψήφοι). Αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν Αν. Καζαντζίδης (9 ψήφοι) και Ι. Κατιρτζόγλου (8 ψήφοι). Ημερομηνία Υπογραφής: 09/01/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (3). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη.

Αρ. Απόφασης: 3 Συνεδρίαση: 04/01/1950 Θέμα: Εκλογή διαφόρων Επιτροπών. Περιγραφή: Εκλογή επιτροπών για την αμεσότερη επίλυση προβλημάτων. Δημιουργήθηκαν οι επιτροπές: Δικαστικών ζητημάτων (Μ. Χασιώτης), Οικονομικών ζητημάτων (Μ. Γεωργιάδης, Θ. Βαφείδης), Εφαρμογής Σχεδίου Πόλεως (Θ. Βαφείδης, Οθ. Τζίκας), Ζητημάτων Δημοτικής Αγοράς (Αργ. Λιούσας, Κ. Λευκόπουλος, Ι. Κατιρτζόγλου και Μ. Χασιώτης), Ζητημάτων Υγείας και Καθαριότητας (Παν. Βαρελόπουλος, Α. Καζαντζίδης, Ε. Χατζηγεωργίου και Οθ. Τζίκας), Αγροτεχνικών ζητημάτων (Ε. Χατζηγεωργίου, Αργ. Λιούσας και Α. Καζαντζίδης), Σύνταξης Κτηματολογίου κ.τ.λ. (Αργ. Λιούσας, Μ. Χασιώτης, Οθ. Τζίκας), Αθλητικής κίνησης (Μ. Χασιώτης και Ι. Κατιρτζόγλου), Επί αγαθοεργών και φιλανθρωπικών ιδρυμάτων (Μ. Γεωργιάδης, Π. Παυλίδης, Θ. Βαφείδης και Α. Καζαντζίδης), Ηλεκτροφωτισμού και υδραυλικών (Μ. Γεωργιάδης, Μ. Χασιώτης, Α. Καζαντζίδης, Θ. Βαφείδης και Κ. Λευκόπουλος), Ονοματοθεσίας Οδών και Πλατειών πόλεως (Γ. Μπογδαμπεΐδης και Θ. Βαφείδης), Πνευματικής και Καλλιτεχνικής κίνησης (Μ. Χασιώτης, Θ. Βαφείδης, Οθ. Τζίκας). Ημερομηνία Υπογραφής: 09/01/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (3). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Απόκομμα εφημερίδας. 6) Υποδείγματα διαβιβαστικών απόφασης 3 προς το Δημοτικό Συμβούλιο. 18


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 12 Ιανουαρίου 1950 Αρ. Πρόσκλησης: 2 Συνεδρίαση: 12/01/1950 Θέμα: Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για τη συνεδρίαση στις 12/01/1950. Περιγραφή: Πρόσκληση προς τους δημοτικούς συμβούλους σε συνεδρίαση την 12/01/1950 με τα εξής θέματα: 1) Περί επιβολής προσωπικής εργασίας εις τους κατοίκους του Δήμου Βέροιας. 2) περί αναπροσαρμογής των εν τοις καταλόγοις ερανικής φορολογίας χρήσεων 1947-1948 αναγραφομένων ποσών εις το 7πλάσιον δια την τρέχουσαν χρήσιν 1949-1950 συμφώνως τη υπ' αριθμ. 39844/163 ε.ε. του Υπουργείου Εσωτερικών και υπ' αριθμ. 18283/49 αποφάσει των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών. 3) Περί χορηγήσεως επιδόματος εις τους δημοτικούς υπαλλήλους και εκτάκτου παροχής εις τον Δήμαρχον λόγω των εορτών των Χριστουγέννων 1949 και Νέου Έτους 1950 συμφώνως σχετική διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών και Οικονομικών. 4) Περί αποδόσεως λ/σμού υπό του Δημοτ. Συμβουλίου Περικλέους Παπαϊωάννου διά χορηγηθέντα υπ' αυτού εις απόρους δημότας βοηθήματα κατά μήνα Οκτώβριον 1949. 5) Επί του υπ' αριθμ. 1541/49 εγγράφου του Μηχ. Ημαθίας περί απαλλοτριώσεως ή μη επί της οδού Αγ. Δημητρίου οικίας του Κων. Κιουτσόφτση ρυμοτομουμένης υπό του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως. 6) Ψήφισις διαφόρων πιστώσεων. 7) Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Ημερομηνία Υπογραφής: 08/01/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα πρόσκλησης (4). 2) Χειρόγραφο σχέδιο πρόσκλησης. 3) Αποδεικτικά επιδόσεως (13).

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 23 Ιανουαρίου 1950 Αρ. Πρόσκλησης: 3 Συνεδρίαση: 23/01/1950 Θέμα: Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για τη συνεδρίαση στις 23/01/1950. Περιγραφή: Πρόσκληση προς τους δημοτικούς συμβούλους σε συνεδρίαση την 23/01/1950 με τα εξής θέματα: 1) Λήψις αποφάσεως περί 19


απαλλοτριώσεως των υπό του Σχεδίου πόλεως ρυμοτομουμένων ακινήτων των κειμένων επί της Κεντρικής οδού από Μνημείου (Ηρώο) Αγνώστου Στρατιώτου μέχρι Μουαρίφ. 2) Περί απαλλοτριώσεως των υπό του σχεδίου πόλεως ρυμοτομουμένων ακινήτων του Ι. Ναού Αγίου Αντωνίου, δια την πλήρη διαμόρφωσιν των, βάσει του σχεδίου προβλεπομένων τετραγώνων εν ταις περιοχαίς Παρεκκλησίων Ταξιαρχών, Αγ. Γεωργίου, Αγ. Νικολάου, Παναγίας Χαβιαράς και Αγ. Προκοπίου κατόπιν παραιτήσεως πάσης αξιώσεως, περί αποζημιώσεων κλπ. του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ι. Ναού Αγίου Αντωνίου. 3) Περί απαλλοτριώσεως των αποτεφρωθέντων ακινήτων Πολυζωίδου και Αυξεντίου καθώς και του έμπροσθεν τούτων κτίσματος Σακελλαρίδου. 4) Λήψις αποφάσεως επί αιτήσεων, περί παροχής αδειών επισκευής κτιρίων ρυμοτομουμένων. 5) Περί επισπεύσεως απαλλοτριώσεως ακινήτου Μερκουρ. Καρακωστή. 6) Επί αιτήσεως Αθηνάς Κων. Καρακώστα αιτουμένης καταβολήν αποζημιώσεως διά ρυμοτομηθέν ακίνητον, βάσει τιμής δεδικασμένου. 7) Ανακοινώσεις διαταγών και εγγράφων δημοσίων αρχών. 8) Επί αιτήσεως Δικηγόρου Αθαν. Βαφείδου, περί εκτελέσεως πίνακος εκ δραχμών 1.725.000, δια Δικαστικάς υποθέσεις παλαιάς του Δήμου. 9) Επί αιτήσεων υπαλλήλων, περί οικονομικής αυτών ενισχύσεως, δια λουτροθεραπείαν και υπερωρίας. 10) Επί αιτήσεων σχολείων 12ης Αρχαιολογικής Περιφερείας Σωματείων και συμπολιτών φυματικών εν Ασβεστοχωρίω περί οικονομικής αυτών ενισχύσεως. 11) Επί αιτήσεως τέως υπαλλήλου του Δήμου Μηνά Λοκοβόπουλου, άρτι απολυθέντος των τάξεων του Στρατού περί επαναπροσλήψεως του. 12) Επί αιτήσεως Νικ. Μπέλα προσφερομένου να ενοικιάση το δικαίωμα φόρου αγοραπωλησίας και σφαζομένων ζώων. 13) Επί αιτήσεων ιδιωτών αιτουμένων παραχώρησιν δημοτικών οικοπέδων και παραγκών. 14) Επί αιτήσεων επί του φόρου πεζοδρομίων παραπονουμένων ότι κακώς εμετρήθησαν ταύτα. 15) Περί εκποιήσεως φορτηγών αυτοκινήτων. 16) Περί εγκρίσεως διαφόρων πιστώσεων α) δι' αγορασθείσας 13 γιρλάντας ηλεκτρικών λαμπτήρων Εορτών δρχ. 2.600.000. β) διά ενίσχυσιν γεύματος δοθέντος υπέρ των συνέδρων των διδασκάλων δρχ. 1.000.000. γ) διά γενόμενον διαχωρισμόν καταστήματος Ψιψίκα βάσει συμφωνητικού και εγκρίσεως Νομαρχίας 1.700.000 δρχ. 17) Περί μειώσεως του φόρου αγοραπωλησίας ζώων από 3% εις 2% ίνα μη παρατηρήται διαφορά με την πόλιν Θεσσαλονίκης και ίνα δημιουργηθή μεγαλυτέρα κατανάλωσις. Ημερομηνία Υπογραφής: 19/01/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα πρόσκλησης (4). 2) Χειρόγραφο σχέδιο πρόσκλησης.

20


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αρ. Απόφασης: 4 Συνεδρίαση: Θέμα: Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

Αρ. Απόφασης: 5 Συνεδρίαση: Θέμα: Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

Αρ. Απόφασης: 6 Συνεδρίαση: Θέμα: Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

Αρ. Απόφασης: 7 Συνεδρίαση: -

21


Θέμα: Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

Αρ. Απόφασης: 8 Συνεδρίαση: Θέμα: Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

Αρ. Απόφασης: 9 Συνεδρίαση: Θέμα: Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

Αρ. Απόφασης: 10 Συνεδρίαση: Θέμα: Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: -

22


Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

Αρ. Απόφασης: 11 Συνεδρίαση: Θέμα: Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

Αρ. Απόφασης: 12 Συνεδρίαση: Θέμα: Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

Αρ. Απόφασης: 13 Συνεδρίαση: Θέμα: Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

23


Αρ. Απόφασης: 14 Συνεδρίαση: 23/01/1950 Θέμα: Περί απαλλοτριώσεως των υπό του σχεδίου πόλεως ρυμοτομουμένων ακινήτων του Ι. Ναού Αγίου Αντωνίου, δια την πλήρη διαμόρφωσιν των, βάσει του σχεδίου προβλεπομένων τετραγώνων εν ταις περιοχαίς Παρεκκλησίων Ταξιαρχών, Αγ. Γεωργίου, Αγ. Νικολάου, Παναγίας Χαβιαράς και Αγ. Προκοπίου κατόπιν παραιτήσεως πάσης αξιώσεως, περί αποζημιώσεων κλπ. του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ι. Ναού Αγίου Αντωνίου. Περιγραφή: Επιφύλαξη Δ.Σ. για λήψη απόφασης κατόπιν κατάθεσης απόφασης του εκκλησιαστικού συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου περί παραίτησης κάθε αξίωσης για αποζημίωση της αξίας των ακινήτων του ναού πέριξ των παρεκκλησίων. Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Στο φάκελο υπάρχει μόνο το χειρόγραφο σχέδιο της απόφασης.

Αρ. Απόφασης: 15 Συνεδρίαση: 23/01/1950 Θέμα: Περί απαλλοτριώσεως των αποτεφρωθέντων ακινήτων Πολυζωίδου και Αυξεντίου καθώς και του έμπροσθεν αυτών κτίσματος Σακελλαρίδου. Περιγραφή: Απαλλοτρίωση ακινήτου αδελφών Πολυζωίδη ρυμοτομούμενου βάσει του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως. Ημερομηνία Υπογραφής: 30/01/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (4). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη.

Αρ. Απόφασης: 16 Συνεδρίαση: 23/01/1950 24


Θέμα: Λήψις αποφάσεως επί αιτήσεων, περί παροχής αδειών επισκευής κτιρίων ρυμοτομουμένων. Περιγραφή: Απαλλοτρίωση ακινήτου ιδιοκτησίας Χαραλάμπους Μουμπαγιατζόγλου ρυμοτομούμενου βάσει του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως. Ημερομηνία Υπογραφής: 30/01/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (4). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Έγγραφο του Νομομηχανικού προς το Δήμο με το οποίο ζητά να γνωστοποιήσει ο Δήμος εάν προτίθεται να απαλλοτριώσει το τμήμα του ρυμοτομουμένου επί της οδού Αποστόλου Παύλου ακινήτου του Χαράλαμπου Μουμπαγιατζόγλου.

Αρ. Απόφασης: 17 Συνεδρίαση: 23/01/1950 Θέμα: Λήψις αποφάσεως επί αιτήσεων, περί παροχής αδειών επισκευής κτιρίων ρυμοτομουμένων. Περιγραφή: Απαλλοτρίωση ακινήτου ιδιοκτησίας Ιωάννη ρυμοτομούμενου βάσει του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως.

Γαλλίκα

Ημερομηνία Υπογραφής: 25/01/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (4). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Διαβιβαστικό της αίτησης του Ιωάννου Γαλλίκα από το Νομομηχανικό στο Δήμο Βέροιας και αίτημα για να γνωστοποιήσει ο Δήμος αν προτίθεται να απαλλοτριώσει το κατάστημά του. 6) Αίτηση του Ιωάννη Γαλλίκα προς το Νομομηχανικό για χορήγηση άδειας επισκευής του καταστήματός του. 7) Διαβιβαστικό απόφασης 17 από το Δήμο στο Νομομηχανικό. 8) Βεβαίωση παραλαβής εγγράφου Νομομηχανικού από το Δήμο.

25


Αρ. Απόφασης: 18 Συνεδρίαση: 23/01/1950 Θέμα: Περί απαλλοτριώσεως των αποτεφρωθέντων ακινήτων Πολυζωίδου και Αυξεντίου καθώς και του έμπροσθεν αυτών κτίσματος Σακελλαρίδου. Περιγραφή: Απαλλοτρίωση ακινήτου ιδιοκτησίας Αικατερίνης Αυξεντίου ρυμοτομούμενου βάσει του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως. Ημερομηνία Υπογραφής: 01/02/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (2). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Χειρόγραφο Υπηρεσιακό σημείωμα με διάφορες απαντήσεις του Δημάρχου προς τις ερωτήσεις του Γραμματέως του Δήμου.

Αρ. Απόφασης: 19 Συνεδρίαση: 23/01/1950 Θέμα: Περί απαλλοτριώσεως των αποτεφρωθέντων ακινήτων Πολυζωίδου και Αυξεντίου καθώς και του έμπροσθεν αυτών κτίσματος Σακελλαρίδου. Περιγραφή: Απαλλοτρίωση ακινήτου ιδιοκτησίας Στεφάνου Σακελλαρίδου ρυμοτομούμενου βάσει του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως. Ημερομηνία Υπογραφής: 30/01/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (2). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη.

Αρ. Απόφασης: 20 Συνεδρίαση: 23/01/1950 Θέμα: Περιγραφή: -

26


Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

Αρ. Απόφασης: 21 Συνεδρίαση: 23/01/1950 Θέμα: Επί αιτήσεως Δικηγόρου Αθαν. Βαφείδου, περί εκτελέσεως πίνακος εκ δραχμών 1.725.000, δια Δικαστικάς υποθέσεις παλαιάς του Δήμου. Περιγραφή: Καταβολή ποσού 1.725.000 δρχ. στον δικηγόρο Αθανάσιο Βαφείδη για την παροχή υπηρεσιών του επί υποθέσεων του Δήμου. Ημερομηνία Υπογραφής: 03/02/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (2). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη.

Αρ. Απόφασης: 22 Συνεδρίαση: 23/01/1950 Θέμα: Ανακοινώσεις Διαταγών και εγγράφων Δημοσίων Αρχών. Περιγραφή: Ορισμός των δημοτικών συμβούλων Αργυρίου Λιούσα και Αναστασίου Καζαντζίδη με σκοπό την σύνταξη εισηγητικής έκθεσης για την ψήφιση ενιαίου "Κώδικος Αγρονομικών Διατάξεων". Ημερομηνία Υπογραφής: 03/02/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (2). 2) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 3) Έγγραφο του Αγρονόμου προς το Δημοτικό Συμβούλιο για να ορίσει δύο συμβούλους, γνώστες των συνθηκών της αγροτικής περιοχής της Βέροιας για τη σύνταξη εισηγητικής εκθέσεως για την ψήφιση ενιαίου κώδικα Αγρονομικών διατάξεων. 4) Χειρόγραφο σχέδιο εγγράφου Αγρονόμου.

27


Αρ. Απόφασης: 23 Συνεδρίαση: 23/01/1950 Θέμα: Ανακοινώσεις Διαταγών και εγγράφων Δημοσίων Αρχών. Περιγραφή: Ορισμός μέλους στην επιτροπή αρδεύσεως. Ορίζεται ο δημοτικός σύμβουλος Ε. Χατζηγεωργίου εις αντικατάσταση του Θεοδ. Θεολόγου και του ανατίθεται η μελέτη του σχεδίου αρδευτικού κανονισμού της αγροτικής περιοχής Δήμου Βέροιας και η υποβολή σχετικής έκθεσης. Ημερομηνία Υπογραφής: 03/02/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (2). 2) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 3) Αίτημα του Αγρονόμου για ορισμό ενός ατόμου από το Δημοτικό Συμβούλιο ως μέλος της Επιτροπής Αρδεύσεως. 4) Έγγραφο του Αγρονόμου προς το Δήμαρχο με το οποίο διαβιβάζει το σχέδιο του Αρδευτικού Κανονισμού της αγροτικής περιοχής Βέροιας και ζητά από το Δήμο την έγκρισή του. 5) Διαβιβαστικό της απόφασης 23 από το Δήμαρχο προς το Αγρονομείο Βέροιας (2).

Αρ. Απόφασης: 24 Συνεδρίαση: 23/01/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Ορισμός δικηγόρου από τη δημαρχιακή επιτροπή, δημοτική δαπάνη, για την υποστήριξη των θέσεων του Δήμου και του τέως Δημάρχου Στέφανου Τσιράκογλου, περί του διορισμού αναπληρωτή παρατηρητή. Ημερομηνία Υπογραφής: 04/02/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφο απόφασης. 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Έγκριση απόφασης από το Νομάρχη.

Αρ. Απόφασης: 25 Συνεδρίαση: 23/01/1950 28


Θέμα: Επί αιτήσεων υπαλλήλων, περί οικονομικής αυτών ενισχύσεως, δια λουτροθεραπείαν και υπερωρίας. Περιγραφή: Με την παρούσα συμπεριλαμβάνεται ο δημοτικός υπάλληλος Περικλής Παπαϊωάννου στο συνεργείο των καθ' υπερωρίαν εργαζομένων με τους ίδιους όρους, όπως αυτοί περιγράφονται στις αποφάσεις 138 και 267/1949. Ημερομηνία Υπογραφής: 03/02/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφο απόφασης. 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Αναφορά του Παπαϊωάννου, Δημοτικού υπαλλήλου, με την οποία διαμαρτύρεται ότι δεν συμπεριελήφθη στον κατάλογο των καθ' υπερωρία υπαλλήλων του Δήμου και ζητά να συμπεριληφθεί και αυτός.

Αρ. Απόφασης: 26 Συνεδρίαση: 23/01/1950 Θέμα: Περί εγκρίσεως διαφόρων πιστώσεων. Περιγραφή: Έγκριση αποζημίωσης δημόσιου κήρυκα Γεωργίου Τρούπκου από το δημοτικό ταμείο για κάθε δημοτικό κήρυγμα που του ανατίθεται. Ημερομηνία Υπογραφής: 04/02/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (4). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν απόρριψη της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Απόρριψη απόφασης από το Νομάρχη. 6) Διαβιβαστικό αίτησης του Γεωργίου Τρούπκου από το Νομαρχούντα προς το Δήμαρχο Βέροιας. 7) Αίτηση του Γεωργίου Τρούπκου, δημοτικού κήρυκα προς το Νομάρχη για να πράξει τα δέοντα προκειμένου να λάβει την αποζημίωση.

Αρ. Απόφασης: 27 Συνεδρίαση: 23/01/1950

29


Θέμα: Επί αιτήσεων ιδιωτών περί οικονομικής αυτών ενισχύσεως των φυματικών εν Ασβεστοχωρίω. Περιγραφή: Πίστωση και καταβολή ποσού 200.000 δρχ. υπέρ του ανταρτοπλήκτου Δημητρίου Θεοδοσόπουλου κατοίκου Ριζωμάτων, ως βοήθημα και οικονομική του ενίσχυση. Ημερομηνία Υπογραφής: 04/02/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (3). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν απόρριψη της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Αίτηση του Δημητρίου Θεοδοσόπουλου, ανταρτόπληκτου, με την οποία ζητά από το Δήμο την αποζημίωσή του για το εργατικό του ατύχημα. 6) Βεβαίωση του ιατρού Αλέξανδρου Καραμελίδη για το κάταγμα του Θεοδοσόπουλου και την ανάγκη του για άδεια. 7) Βεβαίωση του Κρατικού Νοσοκομείου Βέροιας για την νοσηλεία του Θεοδοσόπουλου.

Αρ. Απόφασης: 28 Συνεδρίαση: 23/01/1950 Θέμα: Επί αιτήσεων υπαλλήλων, περί οικονομικής αυτών ενισχύσεως, δια λουτροθεραπείαν και υπερωρίας. Περιγραφή: Το Δ.Σ. επιφυλάσσεται να απαντήσει στο μέλλον επί του αιτήματος δημοτικών υπαλλήλων για την παροχή οικονομικού βοηθήματος για λουτροθεραπεία. Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Στο φάκελο υπάρχει μόνο το χειρόγραφο σχέδιο της απόφασης και επισυνάπτονται: 1) Αίτηση του Βασίλειου Οικονόμου, Δημοτικού υπαλλήλου, προς το Δήμο Βέροιας περί χορηγήσεως βοηθήματος εκ 200.000 δρχ. για λουτροθεραπεία στα Λουτρά Λαγκαδά. 2) Αίτηση του Γαβριήλ Καραγαβριηλίδη προς το Δήμο για οικονομική ενίσχυση.

Αρ. Απόφασης: 29 Συνεδρίαση: 23/01/1950

30


Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Το Δ.Σ. επιφυλάσσεται να απαντήσει στο μέλλον επί των αιτημάτων των σχετικών με την οικονομική φορέων και προσώπων. Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Στο φάκελο υπάρχει μόνο το χειρόγραφο σχέδιο της απόφασης και επισυνάπτονται: 1) αιτήσεις: α) της Αρχαιολογικής Περιφέρειας, β) του Δημοτικού σχολείου Πατρίδας, γ) του Δημοτικού σχολείου Άμμου, δ) του Ποδοσφαιρικού Αθλητικού Ομίλου Βέροιας "Βέρμιον", ε) του Νικολάου Π. Θεολόγου, Δικηγόρου, στ) της Στυλιανής Γεωργιάδου, φοιτήτριας Παιδαγωγικής, ζ) των Δημοτών Βέροιας νοσηλευομένων στο Σανατόριο, η) των απόρων φυματικών δημοτών του Δήμου, νοσηλευομένων στο Σανατόριο Ασβεστοχωρίου Θεσ/νίκης (2), θ) του Προέδρου του Συνοικισμού Βέροιας Άμμος, Παντελή Γιουλέ, ι) της Όλγας, χήρας Ιωάννου Μιχαηλίδη, προς το Δήμο για οικονομική ενίσχυση. 2) Απόδειξη δραχμών 750.000 ως αντίτιμο του βιβλίου "Αλέξανδρος Παπάγος". 3) Φάκελος αλληλογραφίας.

Αρ. Απόφασης: 30 Συνεδρίαση: 23/01/1950 Θέμα: Επί αιτήσεως τέως υπαλλήλου του Δήμου Μηνά Λοκοβόπουλου άρτι απολυθέντος των τάξεων του Στρατού περί επαναπροσλήψεώς του. Περιγραφή: Έγκριση πρόσληψης Μηνά Λοκοβόπουλου στη θέση του επιστάτου έργων του Δήμου σε αντικατάσταση του Αντωνίου Βαρακλή, ο οποίος αποχώρησε λόγω ορίου ηλικίας. Ημερομηνία Υπογραφής: 04/02/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (3). 2) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 3) Αίτηση του Μηνά Λοκοβόπουλου προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί επαναπροσλήψεώς του στην υπηρεσία του Δήμου.

Αρ. Απόφασης: 31 Συνεδρίαση: 23/01/1950

31


Θέμα: Επί αιτήσεως Δημ. Μπέλλα προσφερομένου να ενοικιάσει το δικαίωμα φόρου αγοραπωλησίας και σφαζομένων ζώων. (Το όνομα Δημήτριος Μπέλλας προκύπτει από αίτηση που κατέθεσε ο ίδιος, ενώ στο θέμα της συνεδρίασης αναφέρεται εσφαλμένα ως Νικόλαος Μπέλλας) Περιγραφή: Ενοικίαση δικαιωμάτων δημοτικών σφαγείων στον Δημήτριο Μπέλλα μέχρι τέλος Ιουνίου 1950. Ημερομηνία Υπογραφής: 04/02/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (4). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν απόρριψη της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Αίτηση του Δημητρίου Μπέλλα προς το Δήμαρχο Βέροιας προκειμένου να γίνει ενοικιαστής του δικαιώματος των Δημοτικών Σφαγείων. 6) Πίνακας εισπραχθέντων ποσών από φόρους των σφαγείων (1947-1949).

Αρ. Απόφασης: 32 Συνεδρίαση: 23/01/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Απόρριψη αιτημάτων Αλεξάνδρου Ζαρζώνη, Αριστείδη Καραμπίδη, Διονυσίου Μαλλιάρα, Ματθαίου Τσαχουρίδη, Ευσταθίου Θεοδωρίδη, Χαραλάμπους Τσαλουχίδη για δωρεάν παραχώρηση Δημοτικού Χώρου. Ημερομηνία Υπογραφής: 04/02/1950 Επισυναπτόμενα: Στο φάκελο υπάρχει μόνο το χειρόγραφο σχέδιο της απόφασης και επισυνάπτονται: 1) Αίτηση του Αλέξανδρου Αστερίου Ζαρζώνη, μικροπωλητή, προς τη Νομαρχία για άδεια εγκατάστασης παραπήγματος. 2) Αίτηση του Αριστείδη Καραμπίδη προς το Δήμαρχο για χορήγηση άδειας περιπτέρου. 3) Αίτηση του Διονυσίου Μαλλιάρα για κατασκευή μικρού παραπήγματος για να στεγάσει την οικογένειά του. 4) Αίτηση του Ματθαίου Τσαχουρίδη προς το Δήμαρχο προκειμένου να εγκρίνει την παραμονή της έκτασης του Λατομείου σ' αυτόν. 5) Αίτηση του Ευσταθίου Θεοδωρίδου προς το Δήμαρχο για χορήγηση οικοπέδου. 6) Αίτηση του Χαράλαμπου Τσαλουχίδη προς το Δήμαρχο για χορήγηση άδειας ανεγέρσεως παραπήγματος.

32


Αρ. Απόφασης: 33 Συνεδρίαση: 23/01/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Απαγόρευση βοσκής του ποιμνίου του στη θέση Κάτω Λοζίτσι, στον Γεώργιο Τίκα λόγω καλλιέργειας αγρών στις συγκεκριμένες εκτάσεις. (Το όνομα Γεώργιος Τίκας προκύπτει από την αίτηση που κατέθεσε ο ίδιος, ενώ στην απόφαση και στο διαβιβαστικό αυτής αναφέρεται εσφαλμένα ως Απόστολος Τίκας.) Ημερομηνία Υπογραφής: 04/02/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (4). 2) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 3) Έγγραφο του Αγρονομείου Βέροιας με το οποίο διαβιβάζεται η αίτηση του Κτηνοτρόφου Γεωργίου Τίκα. 4) Αίτηση του Γεωργίου Τίκα προς τον Αγρονόμο με την οποία ζητά να του επιτραπεί η συνέχιση της βοσκής μέχρι την προσεχή Άνοιξη στην θέση Λοζίτσι της Βέροιας. 5) Διαβιβαστικό της απόφασης 33 από το Δήμαρχο στον Γεώργιο Τίκα ως απάντηση της αίτησής του. 6) Διαβιβαστικό της απόφασης 33 από τον Αγρονόμο στο Δήμαρχο. (Το όνομα Γεώργιος Τίκας προκύπτει από την αίτηση που κατέθεσε ο ίδιος, ενώ στην απόφαση και στο διαβιβαστικό αυτής αναφέρεται εσφαλμένα ως Απόστολος Τίκας.)

Αρ. Απόφασης: 34 Συνεδρίαση: 23/01/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Διαβίβαση αιτήσεων Αφών Ζώκου, Αφών Σχοινιώτη, Βασιλείου Λιόλιου, Δημητρίου Στρωτόπουλου, Ανδρέα Μποζατζόγλου, Γεωργίου Ζαφειρογιάννη, Γεωργίου Ιωακειμίδη περί λάθους μέτρησης των χρησιμοποιουμένων πεζοδρομίων στον μηχανικό του Δήμου, Παπαγεωργίου, με την εντολή να επαναμετρηθούν τα χρησιμοποιούμενα πεζοδρόμια και να συνταχθεί ανάλογη έκθεση. Ημερομηνία Υπογραφής: 04/02/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (4). 2) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 3) Διαβιβαστικό αντιγράφου της απόφασης 34 από το Δήμαρχο προς τον κ. Παπαγεωργίου, Μηχανικό του Δήμου, με αίτημα να πράξει τα 33


περαιτέρω. 4) Διαβιβαστικό αντιγράφου της απόφασης 34 από το Δήμαρχο προς τον Μιχαήλ Χατζημιχάλη, εργοδηγό του Δήμου.

Αρ. Απόφασης: 35 Συνεδρίαση: 23/01/1950 Θέμα: Περί εγκρίσεως πιστώσεως δι' αγορασθείσας γιρλάντας ηλεκτρικών λαμπτήρων εορτών. Περιγραφή: Προμήθεια γιρλάντας απευθείας, άνευ μειοδοτικής δημοπρασίας για τον στολισμό της πλατείας Γεωργίου Α΄. Ημερομηνία Υπογραφής: 04/02/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφο απόφασης. 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη.

Αρ. Απόφασης: 36 Συνεδρίαση: 23/01/1950 Θέμα: Περί εγκρίσεως πιστώσεως δι' ενίσχυσιν γεύματος δοθέντος κατά το Συνέδριον Διδασκάλων. Περιγραφή: Έγκριση δαπάνης 1.000.000 δρχ. για την παράθεση γεύματος στους συνέδρους του διδασκαλικού συνεδρίου. Ημερομηνία Υπογραφής: 04/02/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (2). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Χειρόγραφο σημείωμα.

Αρ. Απόφασης: 37 Συνεδρίαση: 23/01/1950

34


Θέμα: Περί εγκρίσεως πιστώσεως δια γενόμενον διαχωρισμόν καταστήματος Ψιψίκα, βάσει συμφωνητικού και εγκρίσεως Νομαρχίας. Περιγραφή: Αποστολή του μηχανικού του Δήμου στο κατάστημα Ψιψίκα προκειμένου να διαπιστώσει αν το ήμισυ της δαπάνης για την ανέγερση χωρίσματος ανέρχεται σε 1.700.000 δρχ. Ημερομηνία Υπογραφής: 04/02/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (2). 2) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 3) Κοινοποίηση απόφασης 37 από το Δήμαρχο προς το Μηχανικό του Δήμου Βέροιας και τον Εργοδηγό του Δήμου.

Αρ. Απόφασης: 38 Συνεδρίαση: 23/01/1950 Θέμα: Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

Αρ. Απόφασης: 39 Συνεδρίαση: 23/01/1950 Θέμα: Επί αιτήσεως Αθηνάς Κων. Καρακώστα, αιτουμένης καταβολήν αποζημιώσεως διά ρυμοτομηθέν ακίνητον, βάσει τιμής δεδικασμένης. Περιγραφή: Απόφαση περί μη προσφυγής του Δήμου στο δικαστήριο για τον καθορισμό τιμής μονάδας του απαλλοτριωθέντος οικοπέδου Αθηνάς χήρας Κων/νου Καρακώστα. Η αποζημίωση της αξίας του απαλλοτριωθέντος οικοπέδου, 13.392.000 δρχ. θα καταβληθεί σε δόσεις από το δημοτικό ταμείο. Ημερομηνία Υπογραφής: 23/02/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφο απόφασης. 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση απόφασης από το Νομάρχη. 3) Έγκριση απόφασης από το Νομάρχη.

35


4) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 5) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη.

Αρ. Απόφασης: 40 Συνεδρίαση: 23/01/1950 Θέμα: Περί εγκρίσεως διαφόρων πιστώσεων. Περιγραφή: Χορήγηση πέντε σχολικών βιβλίων αξίας 26.500 δρχ. στην Ευμορφούλαν Ξανθοπούλου, ορφανή και άπορη μαθήτρια του Γ΄ Δημοτικού, από το βιβλιοπωλείο των αδελφών Ιω. και Αν. Γούναρη. Ημερομηνία Υπογραφής: 09/03/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (3). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Επιστολή Δημάρχου στον κ. Γούναρη.

Αρ. Απόφασης: 41 Συνεδρίαση: 23/01/1950 Θέμα: Περί εγκρίσεως διαφόρων πιστώσεων. Περιγραφή: Έγκριση καταβολής ποσού 1.956.000 δρχ. στον Γρηγόριο Κούτερη για την αξία οικοδομικών υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο κατασκευής αυτόματου ρυθμιστή διανομής αρδευτικών υδάτων, ως συνεισφορά του Δήμου στο παραπάνω έργο. Ημερομηνία Υπογραφής: 09/03/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση απόφασης από το Νομάρχη. 2) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 3) Έγγραφο της Νομαρχίας προς το Δήμο αιτούμενη την αποστολή των καταλλήλων δικαιολογητικών προκειμένου να αποφανθεί για την απόφαση 41. 4) Απάντηση του Δημάρχου στο αίτημα του Νομάρχη. 5) Η απόφαση φέρει έγκριση από το Νομάρχη.

36


Αρ. Απόφασης: 42 Συνεδρίαση: 23/01/1950 Θέμα: Περί εγκρίσεως διαφόρων πιστώσεων. Περιγραφή: Έγκριση καταβολής ποσού 240.000 δρχ. στο Δημοτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για έξοδα νοσηλείας του δημοτικού κλητήρα Μιχαήλ Γεωργιάδη. Ημερομηνία Υπογραφής: 09/03/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (4). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Έγγραφο του Δημάρχου προς τη Διεύθυνση του Δημοτικού Νοσοκομείου Θεσ/νίκης προκειμένου να δεχθεί για εξέταση και νοσηλεία το Δημοτικό Υπάλληλο Μιχαήλ Γεωργιάδη με έξοδα του Δήμου. 6) Έγγραφο χορήγησης άδειας στο Δημοτικό Υπάλληλο Γεωργιάδη από το Δήμαρχο. 7) Αίτηση του Μιχαήλ Γεωργιάδη προς το Δήμαρχο Βέροιας.

Αρ. Απόφασης: 43 Συνεδρίαση: 23/01/1950 Θέμα: Περί εγκρίσεως διαφόρων πιστώσεων. Περιγραφή: Έγκριση καταβολής ποσού 173.000 δρχ. στον Γυμνασιάρχη του Γυμνασίου Βέροιας για δικαιώματα εγγραφής απόρων μαθητών. Ημερομηνία Υπογραφής: 09/03/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (3). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Διαβιβαστικός πίνακας των εγγραφέντων μαθητών και αίτημα καταβολής των εκπαιδευτικών τελών από το Γυμνασιάρχη προς το Δήμαρχο Βέροιας.

Αρ. Απόφασης: 44 Συνεδρίαση: 23/01/1950 37


Θέμα: Περί εγκρίσεως διαφόρων πιστώσεων. Περιγραφή: Έγκριση πίστωσης 5.000.000 δρχ. ως εισφορά του Δήμου υπέρ της καταπολέμησης της ελονοσίας. Ημερομηνία Υπογραφής: 10/03/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (4). 2) Αίτημα Δημάρχου για έγκριση απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν απόρριψη της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Διαταγή του Νομάρχη προς το Δήμαρχο για ψήφιση πιστώσεως υπέρ της καταπολεμήσεως της Ελονοσίας (4). 6) Ανάκληση της υπ' αριθ. 2576/28-031950 απόφασης της Νομαρχίας και έγκριση της απόφασης 44 του Δημοτικού Συμβουλίου (6).

Αρ. Απόφασης: 45 Συνεδρίαση: 23/01/1950 Θέμα: Περί εγκρίσεως διαφόρων πιστώσεων. Περιγραφή: Έγκριση πίστωσης 10.000.000 δρχ. ως εισφορά του Δήμου υπέρ της καταπολέμησης των ακριδών. Ημερομηνία Υπογραφής: 09/03/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (4). 2) Αίτημα Δημάρχου για έγκριση απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν απόρριψη της απόφασης από το Νομάρχη. 5) 9655 και 10079 διαταγές της Νομαρχίας με τις οποίες αναγνωρίζεται η προσφορά του δήμου για την καταπολέμηση των ακριδών και ζητά την ψήφιση σχετικής πιστώσεως (αντίγραφα 4 για κάθε διαταγή). 6) Διαβιβαστικό της υπ' αριθ. 94353/10-06-1949 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών - Οικονομικών και Γεωργίας από το Νομάρχη στο Δήμαρχο. 7) Υπ' αριθ. 94353/10-06-1949 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομικών και Γεωργίας για την καταβολή εισφοράς των Περιφερειών που πλήττονται από τις ακρίδες και τους αρουραίους για την αντιμετώπισή τους.

Αρ. Πρόσκλησης: 4 Συνεδρίαση: 38


Θέμα: Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: -

Αρ. Πρόσκλησης: 5 Συνεδρίαση: Θέμα: Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: -

Αρ. Πρόσκλησης: 6 Συνεδρίαση: Θέμα: Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: -

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αρ. Απόφασης: 46 Συνεδρίαση: Θέμα: Περιγραφή: -

39


Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

Αρ. Απόφασης: 47 Συνεδρίαση: Θέμα: Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

Αρ. Απόφασης: 48 Συνεδρίαση: Θέμα: Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

Αρ. Απόφασης: 49 Συνεδρίαση: Θέμα: Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

40


Αρ. Απόφασης: 50 Συνεδρίαση: Θέμα: Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

Αρ. Απόφασης: 51 Συνεδρίαση: Θέμα: Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

Αρ. Απόφασης: 52 Συνεδρίαση: Θέμα: Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

Αρ. Απόφασης: 53 Συνεδρίαση: Θέμα: -

41


Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

Αρ. Απόφασης: 54 Συνεδρίαση: Θέμα: Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

Αρ. Απόφασης: 55 Συνεδρίαση: Θέμα: Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

Αρ. Απόφασης: 56 Συνεδρίαση: Θέμα: Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

42


Αρ. Απόφασης: 57 Συνεδρίαση: Θέμα: Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

Αρ. Απόφασης: 58 Συνεδρίαση: Θέμα: Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

Αρ. Απόφασης: 59 Συνεδρίαση: Θέμα: Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

Αρ. Απόφασης: 60 Συνεδρίαση: -

43


Θέμα: Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

Αρ. Απόφασης: 61 Συνεδρίαση: Θέμα: Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

Αρ. Απόφασης: 62 Συνεδρίαση: Θέμα: Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 30 Μαρτίου 1950 Αρ. Πρόσκλησης: 7 Συνεδρίαση: 30/03/1950 Θέμα: Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για τη συνεδρίαση στις 30/03/1950

44


Περιγραφή: Πρόσκληση προς τους δημοτικούς συμβούλους σε συνεδρίαση την 30/03/1950 με τα εξής θέματα: 1) Επί των υπ' αριθ. 13811/1949 και 1599/50 διαταγών της Νομαρχίας Ημαθίας, περί τακτοποιήσεως οφειλών του Δήμου προς την Εταιρείαν Ηλεκτροφωτισμού "Βέρμιον" δια καταναλωθέν ηλεκτρικόν ρεύμα φωτισμού Δημοτικών οδών και πλατειών. 2) Περί χορηγήσεως βοηθημάτων εις απόρους επί ταις εορταίς του Πάσχα κεφ. 24 αρθρ. 1 εκ της αναγεγραμμένης πιστώσεως 4.000.000 δρχ. του πρ/σμού τρεχούσης χρήσεως. 3) Επί του υπ' αριθ. 418/13-03-1950 εγγράφου του Νομομηχανικού Ημαθίας, περί απαλλοτριώσεως ή μη του ρυμοτομουμένου αλευρομύλου του Αναστασίου Σαρόγλου. 4) Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. 5) Περί μειώσεως από 12% εις 10% του ειδικού τέλους φωτισμού υπέρ του Δήμου επί του καταναλισκομένου ηλεκτρικού ρεύματος. 6) Περί εγκρίσεως πίνακος δικηγορικής αμοιβής και δικαστικών εξόδων του Δικηγόρου κ. Αθανασίου Βαφείδου. 7) Επί της υπ' αριθ. 198/50 διαταγής της Νομαρχίας Ημαθίας περί υποδείξεως θέσεων προς ενέργειαν αμμοληψίας. 8) Επί υπ' αριθ. 6200/50 εγγράφου του Δήμου Πατρέων περί ενισχύσεως της προσπάθειάς του διά την επανίδρυσιν της ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων. 9) Επί υπ' αριθ. 12/50 εγγράφου του Ωδείου Δήμου Βέροιας περί διαθέσεως της εν τω πρ/σμώ τρεχούσης χρήσεως εκ δραχμών 500.000 αναγεγραμμένης πιστώσεως. 10) Επί της υπ' αριθ. 2633/50 Δ/γής Νομαρχίας Ημαθίας περί ψηφίσεως αναλόγου πιστώσεως, προς παροχήν 30 στολών δωρεάν εις τους Αλκίμους Βεροίας. 11) Περί καθορισμού αμοιβής Κτηνιάτρου δια κρεωσκόπησιν των σφαζομένων ζώων εν τοις Δημοτικοίς Σφαγείοις και εξέτασιν των εξαγομένων ζώων από 02/02/1950. 12) Επί της υπ' αριθ. 13700/1950 διαταγής Νομαρχίας Ημαθίας περί προτάσεως δύο αντιπροσώπων του Δήμου προς διορισμό εις την Πρωτοδικειακήν Επιτροπήν Πρόνοιας Παλαιών Πολεμιστών. 13) Περί προμηθείας Νομολογίας Ελεγκτικού Συνεδρίου των ετών 1930-1950 και διαφόρων άλλων βιβλίων και Κωδικών Νόμων χρησίμων τω Δήμω. 14) Παροχή τροφίμων στους Δημοτικούς Υπαλλήλους. 15) Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. 16) Περί κοπής κλώνων πλατάνου επικινδύνων παρά τω καφενείω Δ. Κασσαπίδου. 17) Ενοικίασις του Δικαιώματος των Δημοτικών Σφαγείων. 18) Επί του υπ' αριθ. 1/1950 εγγράφου της Αρδευτικής Επιτροπής Βέροιας περί εγκρίσεως της ταυταρίθμου αποφάσεως της επιβολής προσωπικής εργασίας κλπ. 19) Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. 20) Απόδοσις λ/σμού μικροβοηθημάτων μηνών Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 1949 και Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 1950. 21) Επί υπ' αριθ. 923/50 διαταγής της Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας περί επανεξετάσεως του ζητήματος περί αποζημιώσεως του τέως Δημάρχου κ. Στέφανου Τσιράκογλου, δι' εκτός έδρας δημοτικήν υπηρεσίαν. Ημερομηνία Υπογραφής: 24/03/1950

45


Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο. Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από το υλικό που ακολουθεί.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αρ. Απόφασης: 63 Συνεδρίαση: 30/03/1950 Θέμα: Επί των υπ' αριθ. 13811/1949 και 1599/50 διαταγών της Νομαρχίας Ημαθίας, περί τακτοποιήσεως οφειλών του Δήμου προς την Εταιρείαν Ηλεκτροφωτισμού "Βέρμιον" δια καταναλωθέν ηλεκτρικόν ρεύμα φωτισμού Δημοτικών οδών και πλατειών. Περιγραφή: Έγκριση λογαριασμών εταιρείας Βέρμιον για οφειλές από Ιούλιο 1948. Παραμένουν σε εκκρεμότητα οι οφειλές των μηνών Φεβρουαρίου Ιουνίου 1948 ποσού 106.556.223 δρχ. και εφεξής καταβάλλεται μηνιαίως ποσό για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, βάσει μηνιαίων τιμολογίων. Ημερομηνία Υπογραφής: 25/04/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (6). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Κατάσταση των προς την Εταιρεία Βέρμιον οφειλών του Δήμου. 5) Εισήγηση τακτοποίησης λογαριασμών μετά "Βερμίου" εκ Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού. 6) Περιληπτική Έκθεσις Δημάρχου επί των ζητημάτων συνεδριάσεως Δημ. Συμ/λίου 29/03/1950. 7) 1599/50 διαταγή του Νομάρχη προς το Δήμαρχο για αναφορά σχετική με τις οφειλές του Δήμου στην Εταιρεία "Βέρμιον". 8) Έγγραφο της Ανωνύμου Βιομηχανικής Εταιρείας "Βέρμιον" προς το Δήμαρχο Βέροιας. 9) Διαβιβαστικό της υπ' αριθ. 34/23-12 αναφοράς της Α.Β.Ε "Βέρμιον" από το Νομάρχη στο Δήμαρχο. 10) Αναφορά της Α.Β.Ε "Βέρμιον" προς τη Νομαρχία Ημαθίας. 11) Χειρόγραφο σημείωμα.

Αρ. Απόφασης: 64 Συνεδρίαση: 30/03/1950 Θέμα: Περί χορηγήσεως βοηθημάτων εις απόρους επί ταις εορταίς του Πάσχα κεφ. 24 αρθρ. 1 εκ της αναγεγραμμένης πιστώσεως 4.000.000 δρχ. του πρ/σμού τρεχούσης χρήσεως.

46


Περιγραφή: Έγκριση διάθεσης ποσού 4.000.000 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση σε άπορες οικογένειες σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: 1) Οικογένεια μέχρι και δύο ατόμων ποσό 30.000 δρχ. 2) Οικογένεια 3 - 5 ατόμων ποσό 40.000 δρχ. 3) Οικογένεια 6 και 7 ατόμων ποσό 50.000 δρχ. 4) Οικογένεια 8 ατόμων και άνω ποσό 60.000 δρχ. Ορισμός Ευθαλίας Ζάννου ως υπεύθυνης για την διανομή βοηθημάτων. Ημερομηνία Υπογραφής: 06/04/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης. 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Κατάσταση διανεμηθέντων βοηθημάτων εις απόρους δημότες για τις γιορτές του Πάσχα. 6) Διάφορα χειρόγραφα με οικονομικές πληροφορίες.

Αρ. Απόφασης: 65 Συνεδρίαση: 30/03/1950 Θέμα: Επί του υπ' αριθ. 418/13-03-1950 εγγράφου του Νομομηχανικού Ημαθίας, περί απαλλοτριώσεως ή μη του ρυμοτομουμένου αλευρομύλου του Αναστασίου Σαρόγλου. Περιγραφή: Αναβολή απόφασης περί παροχής άδειας στο Αναστάσιο Σαρόγλου για επισκευή στον αλευρόμυλό του. Το Δ.Σ. θα αποφανθεί στο μέλλον αφού πρώτα ακούσει τον Νομομηχανικό της Νομαρχίας. Ημερομηνία Υπογραφής: 15/04/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (3). 2) Αίτημα του Νομομηχανικού προς το Δήμο Βέροιας προκειμένου να γνωστοποιήσει αν επρόκειτο να προβεί στην απαλλοτρίωση ή όχι του ρυμοτομουμένου αλευρόμυλου του Αναστασίου Σαρόγλου. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Αίτηση του Αναστασίου Σαρόγλου προς το Δήμαρχο για χορήγηση άδειας επισκευής του αλευρόμυλου.

Αρ. Απόφασης: 66 Συνεδρίαση: 30/03/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. 47


Περιγραφή: Επί αιτήματος Ιφιγένειας Χατζηαντωνίου για εκκένωση δημοτικού χώρου επί της οπίσθιας πρόσοψης καταστήματος ιδιοκτησίας της το Δ.Σ. κρίνει ότι το ζήτημα αποτελεί αντικείμενο διαφοράς μεταξύ Ιφιγένειας Χατζηαντωνίου και Ιωάννου Γαλλίκα, ο οποίος κατείχε το χώρο και η επίλυσή του υπόκειται στα αρμόδια δικαστήρια. Ημερομηνία Υπογραφής: 26/04/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 2) Αίτηση της Ιφιγένειας Χατζηαντωνίου προς το Δήμαρχο Βέροιας για εκκένωση της ξυλείας που βρίσκεται όπισθεν του μαγαζιού της και που έχει τοποθετηθεί παράνομα από τον Ιωάννη Γαλλίκα.

Αρ. Απόφασης: 67 Συνεδρίαση: 30/03/1950 Θέμα: Περί μειώσεως από 12% εις 10% του ειδικού τέλους φωτισμού υπέρ του Δήμου επί του καταναλισκομένου ηλεκτρικού ρεύματος. Περιγραφή: Μείωση τέλους φωτισμού από 12% σε 10% σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Πολιτισμού. Ημερομηνία Υπογραφής: 26/04/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφο απόφασης. 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί επιβαρύνσεως τιμής ηλεκτρικής ενέργειας.

Αρ. Απόφασης: 68 Συνεδρίαση: 30/03/1950 Θέμα: Περί εγκρίσεως πίνακος δικηγορικής αμοιβής και δικαστικών εξόδων του Δικηγόρου κ. Αθανασίου Βαφείδου. Περιγραφή: Έγκριση καταβολής ποσού 900.000 δρχ. για δαπάνες και αμοιβές δικηγόρου Αθανασίου Βαφείδη. Ημερομηνία Υπογραφής: 26/04/1950 48


Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (3). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Διαταγή της Νομαρχίας προς το Δήμαρχο για υποβολή δικαιολογητικών προκειμένου να αποφανθεί για την απόφαση 68/50. 6) Διαβιβαστικό πράξεων Δημαρχιακής Επιτροπής και απoφάσεως 24/50 από το Δήμαρχο στο Νομάρχη εις εκτέλεση της διαταγής. 7) Χειρόγραφο σχέδιο διαβιβαστικού.

Αρ. Απόφασης: 69 Συνεδρίαση: 30/03/1950 Θέμα: Επί της υπ' αριθ. 198/50 διαταγής της Νομαρχίας Ημαθίας περί υποδείξεως θέσεων προς ενέργειαν αμμοληψίας. Περιγραφή: Το Δ.Σ. προτείνει θέση αμμοληψίας από τη γέφυρα κατάδυσης του Σταυρού έως 500 μέτρα άνω της σιδηροδρομικής γραμμής. Επίσης, απαγορεύεται η αμμοληψία σε απόσταση 50 μέτρων εκατέρωθεν των γεφυρών. Ημερομηνία Υπογραφής: 04/05/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (3). 2) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 3) 198/17-02-1950 Διαταγή της Νομαρχίας προκειμένου ο Δήμος να προτείνει τις θέσεις από τις οποίες είναι δέον να πραγματοποιείται αμμοληψία. 4) Διαβιβαστικό της 69/50 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ως απάντηση στην διαταγή της Νομαρχίας (2). 5) Χειρόγραφο σχέδιο διαβιβαστικού.

Αρ. Απόφασης: 70 Συνεδρίαση: 30/03/1950 Θέμα: Επί υπ' αριθ. 6200/50 εγγράφου του Δήμου Πατρέων περί ενισχύσεως της προσπάθειάς του διά την επανίδρυσιν της ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων. Περιγραφή: Συμφωνία με το Δ.Σ. του Δήμου Πατρέων επί της ανάγκης επανίδρυσης της Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων και έκδοση σχετικού ψηφίσματος.

49


Ημερομηνία Υπογραφής: 02/05/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (3). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Διαβιβαστικό Ψηφίσματος από το Δήμο Πατρέων στο Δήμο Βέροιας και αίτημα να συνδράμει ο Δήμος στην προσπάθεια επανιδρύσεως του Οργανισμού Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων. 5) Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων για επανίδρυση της ΕΔΚΕ.

Αρ. Απόφασης: 71 Συνεδρίαση: 30/03/1950 Θέμα: Επί υπ' αριθ. 12/50 εγγράφου του Ωδείου Δήμου Βέροιας περί διαθέσεως της εν τω πρ/σμώ τρεχούσης χρήσεως εκ δραχμών 500.000 αναγεγραμμένης πιστώσεως. Περιγραφή: Έγκριση διάθεσης ποσού 500.000 δρχ. υπέρ Δημοτικού Ωδείου. Ημερομηνία Υπογραφής: 13/05/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (3). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Αίτημα του Προέδρου του Ωδείου Βέροιας προς το Δημοτικό Συμβούλιο για διάθεση της εγγεγραμένης εν τω προϋπολογισμώ πιστώσεως υπέρ αυτού. 5) Τα αντίγραφα φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη.

Αρ. Απόφασης: 72 Συνεδρίαση: 30/03/1950 Θέμα: Επί της υπ' αριθ. 2633/50 Δ/γής Νομαρχίας Ημαθίας περί ψηφίσεως αναλόγου πιστώσεως, προς παροχήν 30 στολών δωρεάν εις τους Αλκίμους Βεροίας. Περιγραφή: Έγκριση καταβολής ποσού 1.500.000 δρχ. στους αδελφούς Τζιαμπούρα ως αντίτιμο της αξίας τριάντα στολών για τις ανάγκες των Αλκίμων Βέροιας, ως οικονομική του ενίσχυση. Ημερομηνία Υπογραφής: 21/04/1950

50


Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφο απόφασης. 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Διαβιβαστικό της αναφοράς του Τοπικού Αρχηγείου Αλκίμων Βέροιας για ψήφιση πιστώσεως για την προμήθεια 30 στολών από το Νομάρχη στο Δήμαρχο. 6) Αναφορά του Τοπικού Αρχηγείου Αλκίμων Βέροιας για ψήφιση πιστώσεως για την προμήθεια 30 στολών. 7) Αίτημα του Δημάρχου Βέροιας προς το Κατάστημα Αδελφών Τζιαμπούρα για χορήγηση υφάσματος (2). 8) Χειρόγραφο σχέδιο αιτήματος.

Αρ. Απόφασης: 73 Συνεδρίαση: 30/03/1950 Θέμα: Περί καθορισμού αμοιβής Κτηνιάτρου δια κρεοσκόπησιν των σφαζομένων ζώων εν τοις Δημοτικοίς Σφαγείοις και εξέτασιν των εξαγομένων ζώων από 02/02/1950. Περιγραφή: Έγκριση καταβολής ποσού 1.000.000 δρχ. στον Αρχικτηνίατρο αντισυνταγματάρχη Νικόλαο Συνοδινό ως έξοδα κίνησης προς τα δημοτικά σφαγεία για τους απαιτούμενους κρεοσκοπικούς ελέγχους. Ημερομηνία Υπογραφής: 15/05/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης. 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Έγγραφο του Αρχικτηνιάτρου προς το Δήμαρχο Βέροιας για την ανάληψη της υπηρεσίας των σφαγείων (4). 6) Διαβιβαστικό από το Δήμο της υπ' αριθ. 1057/134 διαταγής της 2ης Μεραρχίας (Γ5) και την συνημμένη υπ' αριθ. 12301/247 Διαταγή της Γ.Σ.Σ. προς τον Αστίατρο του Δήμου Παναγιώτη Βεζερίδη και αιτείται την παράδοση στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Μεραρχίας τον φάκελο που αφορά την Κρεωσκοπία και τις σφραγίδες του ελέγχου των σφαγείων (4). 7) Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 85/17-01-1950 Διαταγής της Διοικήσεως Β. Ελλάδος από τον Αρχικτηνίατρο στη Μεραρχία (αντίγραφα 5). 8) Έγγραφο της Μεραρχίας προς το Δήμαρχο με θέμα κρεωσκοπία σφαγείων (αντίγραφα 5). 9) Έγγραφο του Διευθυντή της Κτηνιατρικής προς το Δήμαρχο Βέροιας.

Αρ. Απόφασης: 74 51


Συνεδρίαση: 30/03/1950 Θέμα: Περί ορισμού τακτικού και αναπληρωματικού μέλους σε γραφεία επιτάξεως. Περιγραφή: Ορισμός του Δημήτριου Ουζούνη ως τακτικό μέλος και του Κωνσταντίνου Κιοσέογλου ως αναπληρωματικού μέλους. Οι συγκεκριμένοι ανήκαν σε κλάσεις παλαιότερες του 1940 και είχαν γνώσεις κτηνιατρικής κατά το ζητούμενο βάσει του στρατιωτικού εγγράφου. Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Στο φάκελο υπάρχει μόνο το χειρόγραφο σχέδιο της απόφασης και επισυνάπτονται: 1) Διαταγή του Αντ/ρχη πεζικού προς το Δήμαρχο να υποδείξει δύο άτομα με γνώσεις κτηνιατρικής για να χρησιμοποιηθούν στα κέντρα επιτάξεως κτηνών.

Αρ. Απόφασης: 75 Συνεδρίαση: 30/03/1950 Θέμα: Επί της υπ' αριθ. 13700/1950 διαταγής Νομαρχίας Ημαθίας περί προτάσεως δύο αντιπροσώπων του Δήμου προς διορισμό εις την Πρωτοδικειακήν Επιτροπήν Πρόνοιας Παλαιών Πολεμιστών. Περιγραφή: Το Δ.Σ. προτείνει ως αντιπροσώπους στην Πρωτοδικειακήν Επιτροπήν Πρόνοιας Παλαιών Πολεμιστών τους Δημοτικούς Συμβούλους Μιχαήλ Χασιώτη και Παύλο Παυλίδη. Ημερομηνία Υπογραφής: 05/05/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφο απόφασης. 2) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 3) Υπ' αριθ. 13700/17-01-1950 διαταγή της Νομαρχίας προς το Δήμο για διορισμό δύο αντιπροσώπων εις την Πρωτοδικειακήν Επιτροπή Πρόνοιας Παλαιών Πολεμιστών. 4) Έγγραφο απάντησης του Δήμου στην διαταγή της Νομαρχίας και διαβιβαστικό της απόφασης 75/50 (2). 5) Χειρόγραφο σχέδιο απάντησης.

Αρ. Απόφασης: 76 Συνεδρίαση: 30/03/1950 52


Θέμα: Περί προμηθείας Νομολογίας Ελεγκτικού Συνεδρίου των ετών 19301950 και διαφόρων άλλων βιβλίων και Κωδικών Νόμων χρησίμων τω Δήμω. Περιγραφή: Έγκριση προμήθειας βιβλίων και εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή σε περιοδικό. Αναλυτικά στοιχεία για τους τίτλους, την αξία βλ. στο κείμενο της απόφασης και στα σχόλια παρακάτω. Ημερομηνία Υπογραφής: 09/05/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (2). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Υπ' αριθ. 8934/332/06-12-1949 εγκύκλιος διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Γενικούς Διευθυντές, Νομάρχες και Επάρχους περί συστάσεως του βιβλίου Περιουσία Δήμων και Κοινοτήτων. 6) Διαβιβαστικό της υπ' αριθ. 8934/332/06-12-1949 εγκυκλίου διαταγής του Υπουργείου Εσωτερικών από το Νομάρχη προς τους Δημάρχους Βέροιας, Ναούσης και τους Προέδρους των κοινοτήτων Κορυφής, Νησίου, Πλατέως, Επισκοπής Ναούσης και Σταυρού και διαταγή κοινοποίησής της από τους Γραμματείς. 7) Έγγραφο της εκδότριας Μεταλλινού προς το Δήμαρχο με σκοπό την προώθηση του έργου "Μακεδονικαί Σελίδες". 8) Χειρόγραφο έγγραφο στο οποίο καταγράφονται οι προμήθειες βιβλίων από τον εκδοτικό οίκο Ζαχαροπούλου. 9) Επιστολή του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς το Δήμαρχο για εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στο έργο Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου. 10) Βιβλίο "Ανακοινώσεις και οδηγίαι διά τας αγοράς καπνών εσοδείας 1949". 11) Περιοδικό "Δελτίον Καπνικής Νομοθεσίας". 12) Απόδειξη πληρωμής συνδρομής του Δήμου για το περιοδικό "Δελτίον Καπνικής Νομοθεσίας". 13) Χειρόγραφο σημείωμα.

Αρ. Απόφασης: 77 Συνεδρίαση: 30/03/1950 Θέμα: Παροχή τροφίμων στους Δημοτικούς Υπαλλήλους. Περιγραφή: Το Δ.Σ. επιφυλάσσεται να αποφασίσει για την παροχή της διαφοράς και της αξίας τροφίμων στους δημοτικούς υπαλλήλους για τους μήνες Ιούλιο έως και Νοέμβριο στην επόμενη συνεδρίαση, οπότε θα έχει λάβει υπόψη του τα απαιτούμενα στοιχεία. Ημερομηνία Υπογραφής: -

53


Επισυναπτόμενα: Στο φάκελο υπάρχει μόνο το χειρόγραφο σχέδιο της απόφασης.

Αρ. Απόφασης: 78 Συνεδρίαση: 30/03/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Έγκριση ποσού 78.000 δρχ. υπέρ του δημοτικού κηπουρού ως έξοδα κίνησης και ημερήσια αποζημίωση για εκτός έδρας υπηρεσία. Ημερομηνία Υπογραφής: 05/05/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (3). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Διαταγή του Δήμου προς τον ημερομίσθιο κηπουρό Θωμά Καλαϊτζή για μετάβασή του στη Θεσ/νίκη και αγορά φυτών για φύτευση στο πάρκο Εληάς. 5) Απόδειξη πληρωμής του Θωμά Καλαϊτζή από το ταμείο Λεωφορείων.

Αρ. Απόφασης: 79 Συνεδρίαση: 30/03/1950 Θέμα: Περί κοπής κλώνων πλατάνου επικινδύνων παρά τω καφενείω Δ. Κασσαπίδου. Περιγραφή: Απόφαση περί κοπής κλώνων πλατάνου και ανάθεση του έργου στον Γεώργιο Μανούσο με αποζημίωση 300.000 δρχ. Ημερομηνία Υπογραφής: 09/05/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (2). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Χειρόγραφη διαταγή του Δήμου να ανατεθεί η κοπή των ξηρών κλώνων του πλατάνου στον Γεώργιο Μανούσο έναντι αποζημιώσεως 300.000 δρχ.

54


Αρ. Απόφασης: 80 Συνεδρίαση: 30/03/1950 Θέμα: Ενοικίασις του Δικαιώματος των Δημοτικών Σφαγείων. Περιγραφή: Απόφαση περί ενοικίασης του δικαιώματος των δημοτικών σφαγείων για το οικονομικό έτος 1950-1951. Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Στο φάκελο υπάρχει μόνο το χειρόγραφο σχέδιο της απόφασης και επισυνάπτεται αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη.

Αρ. Απόφασης: 81 Συνεδρίαση: 30/03/1950 Θέμα: Επί του υπ' αριθ. 1/1950 εγγράφου της Αρδευτικής Επιτροπής Βέροιας περί εγκρίσεως της ταυταρίθμου αποφάσεως της επιβολής προσωπικής εργασίας κλπ. Περιγραφή: Έγκριση απόφασης Αρδευτικής Επιτροπής Βέροιας περί επιβολής προσωπικής εργασίας για την διάνοιξη και τον καθαρισμό υδραυλάκων. Ημερομηνία Υπογραφής: 09/05/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφο απόφασης. 2) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 3) Αίτημα της Αρδευτικής Επιτροπής Βέροιας προς το Δήμαρχο για έγκριση της υπ' αριθ. 1/12-03-50 απόφασής της.

Αρ. Απόφασης: 82 Συνεδρίαση: 30/03/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Καταρτισμός επιτροπής αποτελούμενης από τον Δήμαρχο και τους δημοτικούς συμβούλους Παύλο Παυλίδη και Ευάγγελο Χατζηγεωργίου

55


στην οποία ανατίθεται η επιτόπιος έρευνα για την εξέταση περιοχής λατόμησης πουρόπετρας και την υποβολή σχετικής έκθεσης. Ημερομηνία Υπογραφής: 10/05/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 2) Αίτηση του Αλέξανδρου Καρσανίδου προς το Δημοτικό Συμβούλιο για χορήγηση άδειας εκμεταλλεύσεως λατομείου. 3) Αίτηση του Ιωάννου Ζάγκα προς το Δήμαρχο για χορήγηση άδειας προς λατόμηση πουρόπετρας για εμπορία από την παρόχθια έκταση του Τριποτάμου.

Αρ. Απόφασης: 83 Συνεδρίαση: 30/03/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Απόφαση περί ονομασίας συνοικισμού βορείως του γηπέδου σε "Συνοικισμό Μεγάλου Αλεξάνδρου". Ημερομηνία Υπογραφής: 09/05/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (2). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Αίτηση των κατοίκων Βέροιας, συνοικισμού Βορείως του Γηπέδου, προς το Δήμαρχο Βέροιας για ονομασία αυτού σε συνοικισμό Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Αρ. Απόφασης: 84 Συνεδρίαση: 30/03/1950 Θέμα: Απόδοσις λ/σμού μικροβοηθημάτων μηνών Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 1949 και Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 1950. Περιγραφή: Έγκριση λογαριασμού 800.000 δρχ. αποδιδόμενου από τον δημοτικό υπάλληλο Περικλή Παπαϊωάννου για μικροβοηθήματα χορηγηθέντα σε άπορους δημότες κατά τους μήνες Νοέμβριος 1949 έως και Φεβρουάριο 1950. Ημερομηνία Υπογραφής: 02/05/1950

56


Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (2). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη.

Αρ. Απόφασης: 85 Συνεδρίαση: 30/03/1950 Θέμα: Επί υπ' αριθ. 923/50 διαταγής της Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας περί επανεξετάσεως του ζητήματος περί αποζημιώσεως του τέως Δημάρχου κ. Στέφανου Τσιράκογλου, δι' εκτός έδρας δημοτικήν υπηρεσίαν. Περιγραφή: Το Δ.Σ. δεν δύναται να επανεξετάσει το ζήτημα της μετακίνησης του Δημάρχου για εκτός έδρα υπηρεσία σε προηγούμενη περίοδο, αδυνατώντας να εκτιμήσει τα πραγματικά περιστατικά. Ημερομηνία Υπογραφής: 08/06/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση απόφασης από το Νομάρχη. 2) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 3) Διαβιβαστικό της απόφασης 85/50 στον τέως Δήμαρχο Τσιράκογλου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 26 Απριλίου 1950 Αρ. Πρόσκλησης: 8 Συνεδρίαση: 26/04/1950 Θέμα: Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για τη συνεδρίαση στις 26/04/1950 Περιγραφή: Πρόσκληση προς τους δημοτικούς συμβούλους σε συνεδρίαση την 26/04/1950 με τα εξής θέματα: 1) Περί Μηχανικού. 2) Περί προμηθείας 1.000 σιμεντοσολήνων. 3) Περί μελέτης Πλατείας Δικαστηρίων. 4) Περί φόρου γεωργικών προϊόντων. 5) Περί μεταφοράς εις το Αποθεματικόν κεφάλαιον του πρ/σμού 1949-1950 αδιάθετων πιστώσεων αυτού, προς ενίσχυσιν του Αποθεματικού. 6) Περί ενισχύσεως εκ του Αποθεματικού κεφαλαίου διαφόρων εξαντληθεισών πιστώσεων. 7) Περί ψηφίσεως διαφόρων πιστώσεων. 8) Περί καταβολής δώρου εις τους Δημοτικούς υπαλλήλους και εις τον Δήμαρχο επί ταις εορταίς του Πάσχα. 9) Ομοίως εις τους συνταξιούχους του Δήμου επ' εορταίς Πάσχα. 10) Περί αποδόσεως 57


λ/σμού δια τα διανεμηθέντα βοηθήματα εις τους απόρους επί ταις εορταίς του Πάσχα. 11) Περί εγκρίσεως παροχής διαφοράς τροφίμων εις τους Δημοτικούς υπαλλήλους. 12) Περί εγκρίσεως των υπ' αριθμ. 2 και 3 αποφάσεων Αρδευτικής Επιτροπής. 13) Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Ημερομηνία Υπογραφής: 22/04/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα πρόσκλησης (3). 2) Ανάπτυξη θεμάτων ημερησίας διατάξεως συνεδριάσεως Δημοτικού Συμβουλίου 26/04/1950 (4). 3) Αποδεικτικά επιδόσεως. 4) Διάφορα χειρόγραφα.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αρ. Απόφασης: 86 Συνεδρίαση: 26/04/1950 Θέμα: Περί Μηχανικού. Περιγραφή: Αποδοχή ομόφωνα της πρότασης του πολιτικού μηχανικού Σωκράτη Παπαγεωργίου περί διακοπής της αποζημίωσής του για τις προσφερόμενες υπηρεσίες του και παροχή τούτων δωρεάν από 1 Μαΐου 1950. Ημερομηνία Υπογραφής: 24/05/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (3). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Αναφορά του Σωκράτη Παπαγεωργίου, Πολιτικού Μηχανικού, προς το Δήμαρχο με την οποία δε θεωρεί σκόπιμο να αμείβεται εφεξής από το Δήμο. 5) Έγγραφο του Νομάρχη προς το Δήμαρχο με το οποίο ενημερώνει το Δήμο ότι παρείλκε η λήψη απόφασης περί αποδοχής της γενόμενης παραιτήσεως του μηχανικού Σωκράτη Παπαγεωργίου.

Αρ. Απόφασης: 87 Συνεδρίαση: 26/04/1950 Θέμα: Περί μελέτης Πλατείας Δικαστηρίων.

58


Περιγραφή: Πρόσκληση του μηχανικού του Δήμου Θεσσαλονίκης Αντωνίου Ζαρούκα για την γνωμάτευση και την κατάθεση σχετικού σχεδίου περί της αναδιαμόρφωσης της Πλατείας Γεωργίου του Α΄. Ημερομηνία Υπογραφής: 25/05/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (4). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν την ένδειξη επιστρέφεται από το Νομάρχη.

Αρ. Απόφασης: 88 Συνεδρίαση: 26/04/1950 Θέμα: Περί εγκρίσεως παροχής διαφοράς τροφίμων εις τους Δημοτικούς υπαλλήλους. Περιγραφή: Καταβολή στους 41 δημοτικούς υπαλλήλους α) της διαφοράς αντιτίμου τροφίμων ποσού 4.350.700 δρχ. για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο του 1949 σε τρεις ίσες μηνιαίες δόσεις αρχομένης από 1 Ιουνίου 1950 και β) ποσό 15.287.700 δρχ. αντιτίμου τροφίμων για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο του 1949 υπό μορφήν δανείου. Ημερομηνία Υπογραφής: 16/05/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Κατάσταση προσωπικού Δήμου Βέροιας τακτικών και ημερομισθίων υπαλλήλων (Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος 1948, Ιανουάριος, Απρίλιος, Μάιος 1949). 2) Ανακεφαλαιωτική κατάσταση διαφοράς τροφίμων (Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος 1948, Ιανουάριος, Απρίλιος, Μάιος 1949). 3) Απόφαση 266/49. 4) Διαφορά αντιτίμου τροφίμων μηνών Σεπτεμβρίου 1948 έως Μάιο 1949. 5) Διαβιβαστικό από την Π.Ε.Δ.Κ.Υ κατάστασης στην οποία εμφαίνονται τα χορηγηθέντα τρόφιμα στους δημοσίους υπαλλήλους από τον Ιούλιο έως και το μήνα Νοέμβριο του 1949. 6) Κατάσταση στη οποία εμφαίνονται τα χορηγηθέντα τρόφιμα στους δημοσίους υπαλλήλους από τον Ιούλιο έως και το μήνα Νοέμβριο του 1949. 7) Ονομαστική κατάσταση υπαλλήλων. 8) Διαβιβαστικό από το Νομάρχη της υπ' αριθ. 75933/286-27.10.1949 εγκ. διαταγής του Υπουργείου Εσωτερικών με αίτημα να πράξει ο Δήμος ανάλογα και να επιστρέψει τα αντίγραφα της διαταγής. 9) Υπ' αριθ. 75933/286-27.10.1949 εγκ. διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών περί παροχής εις δημοτικούς και κοινοτικούς υπαλλήλους αντιτίμου τροφίμων χορηγουμένων εις τους δημοσίους υπαλλήλους (4). 10) Διαβιβαστικό από το Δήμο προς τη Νομαρχία αντιγράφων της υπ' αριθ. 59


75933/286-27.10.1949 εγκ. διαταγής του Υπουργείου Εσωτερικών προς εκτέλεση της διαταγής. 11) Έγγραφα της Πανελληνίου Ενώσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων περί καταβολής εις τους δημοτικούς και κοινοτικούς υπαλλήλους της διαφοράς του αντιτίμου των χορηγηθέντων εις τους δημοσίους υπαλλήλους τροφίμων κατά τους μήνες Αύγουστος 1949 Φεβρουάριος 1950 (6). 12) Εφημερίδα της κυβερνήσεως. 13) Χειρόγραφες αποδείξεις υπαλλήλων παραλαβής τροφίμων. 14) Χειρόγραφο σημείωμα.

Αρ. Απόφασης: 89 Συνεδρίαση: 26/04/1950 Θέμα: Περί φόρου γεωργικών προϊόντων. Περιγραφή: Επιβολή φορολογίας επί των γεωργικών προϊόντων για το οικονομικό έτος 1950-1951 σε ποσοστό 2% επί της αξίας χονδρικής πώλησης ανά οκά. Στη διάταξη υπάγονται τα προϊόντα που παράγονται στη Βέροια καθώς και στους συνοικισμούς τους υπαγόμενους στον Δήμο Βέροιας. Στην απόφαση αναφέρονται ονομαστικά τα προϊόντα και η χονδρική τιμή ανά οκά. Ημερομηνία Υπογραφής: 11/06/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (5). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Έκθεση τοιχοκολλήσεως. 5) Τα αντίγραφα φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη.

Αρ. Απόφασης: 90 Συνεδρίαση: 26/04/1950 Θέμα: Περί προμηθείας 1.000 σιμεντοσωλήνων. Περιγραφή: Προμήθεια 1.000 μέτρων τσιμεντοσωλήνων δια προχείρου μειοδοτικού διαγωνισμού. Οι όροι του διαγωνισμού περιλαμβάνονται στο κείμενο της απόφασης. Ημερομηνία Υπογραφής: 05/05/1950

60


Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (2). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη.

Αρ. Απόφασης: 91 Συνεδρίαση: 26/04/1950 Θέμα: Περί μεταφοράς εις το Αποθεματικόν κεφάλαιον του πρ/σμού 19491950 αδιάθετων πιστώσεων αυτού, προς ενίσχυσιν του Αποθεματικού. Περιγραφή: Μεταφορά αδιάθετων πιστώσεων για την ενίσχυση του αποθεματικού. Ημερομηνία Υπογραφής: 08/05/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφο απόφασης. 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Χειρόγραφο σημείωμα. 5) Τα αντίγραφα φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη.

Αρ. Απόφασης: 92 Συνεδρίαση: 26/04/1950 Θέμα: Περί ενισχύσεως εκ του Αποθεματικού κεφαλαίου διαφόρων εξαντληθεισών πιστώσεων. Περιγραφή: Ενίσχυση πιστώσεων από το αποθεματικό, όπως περιγράφονται στο κείμενο της απόφασης. Ημερομηνία Υπογραφής: 08/05/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφο απόφασης. 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Χειρόγραφο σημείωμα. 5) Το αντίγραφο φέρει έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη.

61


Αρ. Απόφασης: 93 Συνεδρίαση: 26/04/1950 Θέμα: Περί εγγραφής νέων πιστώσεων εν τω πρ/σμώ χρήσεως 1949-1950. Περιγραφή: Δημιουργία νέων πιστώσεων συνολικού ποσού 3.825.000 δρχ. Ημερομηνία Υπογραφής: 08/05/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφο απόφασης. 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Χειρόγραφο σημείωμα. 5) Τα αντίγραφα φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη.

Αρ. Απόφασης: 94 Συνεδρίαση: 26/04/1950 Θέμα: Περί καταβολής δώρου εις τους Δημοτικούς υπαλλήλους και εις τον Δήμαρχο επί ταις εορταίς του Πάσχα. Περιγραφή: Έγκριση χορήγησης δώρου για τις γιορτές του Πάσχα ποσού μισού βασικού μισθού συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων των δικαιούχων υπαλλήλων και έγκριση χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στον δήμαρχο, ποσού ίσου με το ποσό των εξόδων παράστασεώς του. Ημερομηνία Υπογραφής: 10/05/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (4). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Κοινοποίηση διαταγής 28146/96/4.4.50 του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο και Λογιστήριο του Δήμου (2). 6) Διαβιβαστικό της διαταγής 28146/96/4.4.50 του Υπουργείου Εσωτερικών από το Νομάρχη προς το Δήμαρχο Βέροιας (4). 7) Υπ' αριθ. 28146/96/4.4.50 διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών περί χορηγήσεως δώρου εις το προσωπικόν των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως επί ταις εορταίς του Πάσχα 1950 (5). 8) Κοινοποίηση στο Ταμείο και Λογιστήριο του Δήμου των 2758 και 27907 διαταγών του Υπουργείου Εσωτερικών και της 3463/3464 διαταγής της Νομαρχίας με ταυτόχρονο αίτημα για καταβολή στους Δημοτικούς

62


υπαλλήλους του δώρου του Πάσχα και του πρώτου δεκαπενθημέρου του Απριλίου.

Αρ. Απόφασης: 95 Συνεδρίαση: 26/04/1950 Θέμα: Περί καταβολής δώρου εις τους συνταξιούχους του Δήμου επ' εορταίς Πάσχα. Περιγραφή: Έγκριση καταβολής δώρου για τις γιορτές του Πάσχα ποσού μισής σύνταξης συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων στους συνταξιούχους του Δήμου, Ιφιγένεια Κεσόγλου, Χαρίκλεια Μαντά, Γεώργιο Κριαρά, Ευδοκία Γκουλγκουντίνα, Στέφανο Τσική και στον δικαιούμενο χορηγίας πρώην δήμαρχο Βέροιας Αντώνιο Πρωτοψάλτη. Ημερομηνία Υπογραφής: 10/05/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (3). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Διαβιβαστικό της υπ' αριθ. 26963/85 30-03-1950 εγκ. διαταγής του Υπουργείου Εσωτερικών από το Νομάρχη στο Δήμαρχο Βέροιας. 6) Υπ' αριθ. 26963/85 30-03-1950 εγκ. διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών περί χορηγήσεως εις τους Δημοτικούς συνταξιούχους επιδόματος επί ταις εορταίς του Πάσχα 1950. 7) Επιστροφή της Υπουργικής διαταγής από το Δήμο στην Νομαρχία.

Αρ. Απόφασης: 96 Συνεδρίαση: 26/04/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Έγκριση απαλλοτρίωσης αλευρόμυλου Αναστασίου Σαρόγλου, επί της οδού Αποστόλου Παύλου, βάσει του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως. Ημερομηνία Υπογραφής: 10/05/1950

63


Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (3). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Απόφαση 65/50.

Αρ. Απόφασης: 97 Συνεδρίαση: 26/04/1950 Θέμα: Περί αποδόσεως λ/σμού διά τα διανεμηθέντα βοηθήματα εις τους απόρους επί ταις εορταίς του Πάσχα. Περιγραφή: Έγκριση λογαριασμού 4.000.000 δρχ. αποδιδόμενου από την δημοτική υπάλληλο Ευθαλία Ζάννου για μικροβοηθήματα χορηγηθέντα σε άπορους δημότες με αφορμή τις γιορτές του Πάσχα. Ημερομηνία Υπογραφής: 08/05/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (3). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη.

Αρ. Απόφασης: 98 Συνεδρίαση: 26/04/1950 Θέμα: Περί Αρδευτικής Επιτροπής. Περιγραφή: Αναβολή απόφασης περί έγκρισης απόφασης αρδευτικής επιτροπής. Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Στο φάκελο υπάρχει μόνο το χειρόγραφο σχέδιο της απόφασης και επισυνάπτονται: 1) Διαβιβαστικό των υπ' αριθ. 2 και 3 αποφάσεων της Αρδευτικής Επιτροπής από τον Πρόεδρο της Επιτροπής στο Δήμαρχο Βέροιας. 2) Υπ' αριθ. 2 και 3 αποφάσεις της Αρδευτικής Επιτροπής.

64


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 22 Μαΐου 1950 Αρ. Πρόσκλησης: 9 Συνεδρίαση: 22/05/1950 Θέμα: Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για τη 22/05/1950.

συνεδρίαση στις

Περιγραφή: Πρόσκληση προς τους δημοτικούς συμβούλους σε συνεδρίαση την 22/05/1950 με τα εξής θέματα: 1) Περί καταρτισμού όρων διακηρύξεως δια την εκμίσθωσιν του φόρου εγχωρίων προϊόντων γης εν γένει (πρωίμων και οψίμων) δια το οικονομικό έτος 1950-1951 και ορισμού ποσού πρώτης προσφοράς, εγγυήσεως κλπ. επιβληθέντος δια της υπ' αριθ. 89/26-04-1950 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου προς 2% επί της τιμής χονδρικής πωλήσεως αυτών κατ' οκάν. 2) Περί κατασκευής Υγειονομικού κέντρου και Πολυιατρείου. 3) Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Επιπλέον θέματα προκύπτουν από τα θέματα των αποφάσεων που ελήφθησαν στην συγκεκριμένη συνεδρίαση. Ημερομηνία Υπογραφής: 18/05/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα πρόσκλησης (5). 2) Αποδεικτικά επιδόσεως.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αρ. Απόφασης: 99 Συνεδρίαση: 22/05/1950 Θέμα: Περί καταρτισμού όρων διακηρύξεως δια την εκμίσθωσιν του φόρου εγχωρίων προϊόντων γης εν γένει (πρωίμων και οψίμων) δια το οικονομικό έτος 1950-1951 και ορισμού ποσού πρώτης προσφοράς, εγγυήσεως κλπ. επιβληθέντος δια της υπ' αριθ. 89/26-04-1950 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου προς 2% επί της τιμής χονδρικής πωλήσεως αυτών κατ' οκάν. Περιγραφή: Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του φόρου των εγχώριων προϊόντων γης σύμφωνα με τα παρακάτω: 1) Διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας την 4η Ιουνίου 1950, ώρα 11-13, στο δημοτικό κατάστημα. 2) Καθορισμός ποσού πρώτης προσφοράς 150.000.000 δρχ. 3) Καθορισμός ποσού εγγύησης για συμμετοχή στη δημοπρασία 1.500.000 δρχ. 4) Καθορισμός υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή στη δημοπρασία. 5) Αποκλεισμός οφειλετών προς το Δήμο από τη διαδικασία. 6) 65


Επιθυμία οι προσφορές να είναι ακέραια ποσά χιλιάδων δραχμών. 7) Επανάληψη δημοπρασίας για δεύτερη φορά μόνο αν δοθεί προσφορά ίση τουλάχιστον προς το 3% επί του αποτελέσματος και επανάληψη της διαδικασίας για τρίτη φορά μόνο αν δοθεί προσφορά μεγαλύτερη 8% επί του αποτελέσματος της δεύτερης δημοπρασίας. 8) Τα πρακτικά της διαδικασίας υπόκεινται στην έγκριση της Νομαρχίας η οποία έχει και τον τελευταίο λόγο επί της ανακοινώσεως των αποτελεσμάτων. 9) Ο ενοικιαστής δεν δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση ή μείωση μισθώματος ούτε για θεομηνία, ούτε για οποιανδήποτε άλλη αιτία. 10) Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός τριών ημερών από την κοινοποίηση της έγκρισης της ενοικίασης να προσέλθει με τον εγγυητή του για τη σύναψη του ενοικιαστηρίου συμβολαίου. 11) Ο ενοικιαστής δικαιούται να εισπράττει τους εκμισθωμένους φόρους σε χρήμα με τη χρήση διπλότυπων αποδείξεων, αποδίδοντας τα ανάλογα στελέχη στον φορολογούμενο και στον Δήμαρχο μετά την εξάντληση κάθε τεύχους. 12) Η καταβολή του μισθώματος γίνεται σε τέσσερις δόσεις. 13) Εάν ο μισθωτής καθυστερήσει την πληρωμή κάποιας δόσης ενεργείται αναπλειστηριασμός και βεβαιώνεται και εισπράττεται ο φόρος εις βάρος του και για λογαριασμό του νέου μισθωτή. 14) Όλα τα έξοδα, δικαιώματα και τέλη σύνταξης μισθωτηρίου κ.τ.λ. επιβαρύνουν τον μισθωτή ενοικιαστή. Ημερομηνία Υπογραφής: 24/05/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (4). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη.

Αρ. Απόφασης: 100 Συνεδρίαση: 22/05/1950 Θέμα: Περί κατασκευής Υγειονομικού κέντρου και Πολυιατρείου. Περιγραφή: Το Δ.Σ. αναθέτει στο Δήμαρχο την εύρεση κατάλληλου γηπέδου (sic) για την παραχώρησή του στο Υπουργείο Υγιεινής προς ανέγερση υγειονομικού κέντρου και πολυϊατρείου εκ πιστώσεων του σχεδίου Μάρσαλ. Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Στο φάκελο υπάρχει μόνο το χειρόγραφο σχέδιο της απόφασης και επισυνάπτεται διαβιβαστικό του 39410/1575

66


τηλεγραφήματος του Υπουργείου Υγιεινής από τη Νομαρχία προς το Δήμαρχο Βέροιας.

Αρ. Απόφασης: 101 Συνεδρίαση: 22/05/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Αποδοχή παμψηφεί της πρότασης Εμμανουήλ Κάκκου περί παραιτήσεως πάσης αξιώσεως για την αποζημίωση της συζύγου του Ελισάβετ για το ρυμοτομούμενο κτίσμα επί των οδών Μητροπόλεως και Αγίου Στεφάνου, εφόσον αυτό κατεδαφιστεί εντός δύο μηνών. Ο ίδιος αναλαμβάνει τα έξοδα κατεδάφισης και περισυλλογής των οικοδομικών υλικών. Το Δ.Σ. αποφασίζει την άμεση κατεδάφιση των ρυμοτομούμενων κτισμάτων και δίδει εικοσαήμερη προθεσμία στον ένοικο της οικίας Θεοδόσιο Κάκκο για την εκκένωσή της. Ημερομηνία Υπογραφής: 28/05/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (2). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη.

Αρ. Απόφασης: 102 Συνεδρίαση: 22/05/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Καθορισμός μηνιαίου επιδόματος κατ' αποκοπήν 450.000 δρχ. για έξοδα κινήσεως και φθοράς ιματισμού του νομοκτηνίατρου Κωνσταντίνου Μπονάνου ή του νόμιμου αναπληρωτή του για την εκτέλεση υπηρεσίας στα δημοτικά σφαγεία. Έγκριση καταβολής ποσού στους δικαιούχους από 16/04/1950 υπό τον όρο πέραν των προβλεπομένων ελέγχων, ο νομοκτηνίατρος να εξετάζει και τα ζώα των απόρων δημοτών δωρεάν με την επίδειξη βεβαίωσης απορίας από τους ιδιοκτήτες τους. Ημερομηνία Υπογραφής: 08/06/1950

67


Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (2). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Διαταγή της Νομαρχίας προς το Δήμαρχο για να αρχίσει η καταβολή των οδοιπορικών εξόδων στο Νομοκτηνίατρο. 6) Απόφαση 73/1950.

Αρ. Απόφασης: 103 Συνεδρίαση: 22/05/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Παροχή βοηθήματος 500.000 δρχ. υπέρ της Άννας, χήρας Λάμπρου Κουκουρίκη, δημοτικού υπαλλήλου, ο οποίος υπέστη σοβαρό τραυματισμό εν ώρα υπηρεσίας, ο οποίος τον οδήγησε στο θάνατο. Ημερομηνία Υπογραφής: 30/05/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (2). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Έγκριση απόφασης από το Νομάρχη. 6) Αίτηση της Άννης χήρας Λάμπρου Κουκουρίκη προς το Δημοτικό Συμβούλιο για χορήγηση οικονομικού βοηθήματος.

Αρ. Απόφασης: 104 Συνεδρίαση: 22/05/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Έγκριση προμήθειας "Κώδικος Δημοτικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας" έναντι ποσού 60.000 δρχ. Ημερομηνία Υπογραφής: 28/06/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (2). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Διαβιβαστικό της υπ' αριθ. 8380/18.03 εγκυκλίου διαταγής του Υπουργείου Βορείου Ελλάδος περί προμηθείας του βιβλίου "Κώδιξ Δημοτικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας". 6) Υπ' αριθ. 8380/18.03 εγκύκλιος διαταγής του 68


Υπουργείου Βορείου Ελλάδος περί προμήθειας του βιβλίου "Κώδιξ Δημοτικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας". 7) Επιστολή του Νικόλαου Μπεκιάρη προς το Δήμαρχο με αίτημα την αγορά του βιβλίου "Κώδιξ Δημοτικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας".

Αρ. Απόφασης: 105 Συνεδρίαση: 22/05/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Έγκριση διάθεσης ποσού 500.000 δρχ. υπέρ του Συνδέσμου Αναπήρων Πολέμου. Ημερομηνία Υπογραφής: 08/06/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (3). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Τα αντίγραφα φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 4) Χειρόγραφο σημείωμα. Επισυνάπτονται: 1) Αντίγραφα απόφασης (3). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Τα αντίγραφα φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 4) Χειρόγραφο σημείωμα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 6 Ιουνίου 1950 Αρ. Πρόσκλησης: 10 Συνεδρίαση: 06/06/1950 Θέμα: Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για τη συνεδρίαση στις 06/06/1950. Περιγραφή: Πρόσκληση προς τους δημοτικούς συμβούλους σε συνεδρίαση την 6/6/1950 με τα εξής θέματα: 1) Υπογραφή των Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου. 2) Ενοικίασις α) του Δημοτικού Δικαιώματος Σφαγείων και β) του φόρου των αγοραπωλούμενων ζώων διά το οικονομικό έτος 1950-1951. 3) Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. 4) Ενίσχυσις πιστώσεων. Ημερομηνία Υπογραφής: 02/06/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφο πρόσκλησης. 2) Αποδεικτικά επιδόσεως. 69


Αρ. Απόφασης: 106 Συνεδρίαση: 06/06/1950 Θέμα: Ενοικίασις α) του Δημοτικού Δικαιώματος Σφαγείων και β) του φόρου των αγοραπωλούμενων ζώων διά το οικονομικό έτος 1950-1951. Περιγραφή: Ορισμός φορολογικού συντελεστή των αγοραπολούμενων ζώων στο 3% της αξίας τους και καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του φόρου για το οικονομικό έτος 1950-1951. Σύμφωνα με αυτούς: 1) Ο φορολογικός συντελεστής είναι 3% επί της αξίας των ζώων για το οικονομικό έτος 1950-1951. 2) Η πλειοδοτική δημοπρασία για την ενοικίαση του φόρου θα διενεργηθεί την 14η Ιουνίου 1950 στο Καφενείο Σχοινιώτη, ενώπιον της Δημαρχιακής Επιτροπής. 3) Το ποσό της πρώτης προσφοράς ορίζεται στις 30.000.000 δρχ. 4) Το ποσό εγγύησης για συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται στο 10% του ποσού της πρώτης προσφοράς ήτοι 3.000.000 δρχ. 5) Προκειμένου να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει σειρά δικαιολογήτικών όπως αυτά περιγράφονται στην απόφαση. 6) Αποκλείονται από τη διαδικασία οι οφειλέτες προς τον Δήμο και οι αφερέγγυοι. 7) Οι προσφορές να γίνονται σε αριθμούς ακεραίων χιλιάδων. 8) Η δημοπρασία θα επαναληφθεί για δεύτερη φορά εφόσον δοθεί μείζων προσφορά ίση τουλάχιστον προς τα 3% επί του αποτελέσματος αυτής και τρίτη φορά αν δοθεί μείζων προσφορά 8% επί του αποτελέσματος της δεύτερης δημοπρασίας. Η τρίτη δημοπρασία κηρύσσεται τελειωτική. 9) Τα πρακτικά υπόκεινται στην έγκριση της Νομαρχίας, χωρίς την οποία δεν δύναται να γίνει ουδεμία διαδικασία. 10) Ο ενοικιαστής δεν δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση ή μείωση μισθώματος για οποιαδήποτε αιτία, ούτε της ανωτέρας βίας εξαιρουμένης. 11) Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός τριών, το αργότερο, ημερών από της κοινοποίησης της έγκρισης να προσέλθει για τις απαραίτητες ενέργειες όπως αυτές περιγράφονται στην απόφαση του Δ.Σ. 12) Ο ενοικιαστής δικαιούται να εισπράττει τον εκμισθούμενον φόρο σε χρήμα προς 3% επί της αξίας των αγοραπολούμενων ζώων βάσει διπλότυπων αποδείξεων. 13) Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται σε 12 ίσες μηνιαίες δόσεις κατά την πρώτη εκάστου μηνός, ενώ η πρώτη θα καταβληθεί με την υπογραφή του Συμβολαίου. 14) Εάν καθυστερήσει η καταβολή της δόσης ο μισθωτής τίθεται επί κινδύνω αναπλειστηριασμού. 15) Τα κηρύκεια και όλα τα απαιτούμενα έξοδα επιβαρύνουν τον μισθωτή. Ημερομηνία Υπογραφής: 12/06/1950

70


Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (11). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Τα αντίγραφα φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη.

Αρ. Απόφασης: 107 Συνεδρίαση: 06/06/1950 Θέμα: Ενοικίασις: α) του δημοτικού δικαιώματος Σφαγείων και β) του φόρου των αγοραπωλουμένων ζώων διά το οικον. έτος 1950-1951. Περιγραφή: Καθορισμός συντελεστών για την χρήση των δημοτικών σφαγείων για το οικονομικό έτος 1950-1951 για κάθε κατηγορία σφαζομένων ζώων στα δημοτικά σφαγεία ή σε οποιδήποτε άλλο σημείο εντός των ορίων του Δήμου σύμφωνα με τα παρακάτω: 1) Βοών, αγελάδων, δαμάλεων κατά κεφαλήν εις 15.000 δρχ. 2) Χοιρών εις 15.000 δρχ., 3) Αιγοπροβάτων εις 4.000 δρχ., 4) Αμνών γάλακτος εις 3.000 δρχ., 5) Μόσχων θηλαζόντων, εις 6.000 δρχ., 6) Χοιριδίων, εις 6.000 δρχ. Επίσης καθορίζονται οι όροι της διακήρυξη για την εκμίσθωση του δημοτικού δικαιώματος για τη χρήση των σφαγείων. Οι όροι περιγράφονται αναλυτικά στο κείμενο της απόφασης. Ημερομηνία Υπογραφής: 12/06/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (6). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη.

Αρ. Απόφασης: 108 Συνεδρίαση: 06/06/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Έγκριση απαλλοτρίωσης οικοπέδου και οικοδομής ιδιοκτησίας Σταύρου Κανδύλα, επί της οδού Κολοκοτρώνη για την εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και καταβολής αποζημίωσης. Ημερομηνία Υπογραφής: 28/06/1950

71


Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (5). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Αίτημα του Νομομηχανικού προς το Δήμο για να γνωστοποιήσει αν θα προβεί στην απαλλοτρίωση ή μη του ακινήτου του Σταύρου Κανδύλα στην οδό Κολοκοτρώνη για να προβεί στην χορήγηση άδειας. 5) 8238/8237 διαταγή της Νομαρχίας προς το Δήμαρχο, προκειμένου να αποφανθεί για την απόφαση, να διευκρινστεί αν η εν λόγω απαλλοτρίωση γίνεται για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως ή αν πρόκειται περί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. 6) Απάντηση του Δημάρχου στη Νομαρχία ότι οι εν λόγω απαλλοτριώσεις αφορούν το σχέδιο πόλεως (2). 7) Χειρόγραφο σχέδιο απάντησης. Αρ. Απόφασης: 109 Συνεδρίαση: 06/06/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων.. Περιγραφή: Έγκριση απαλλοτρίωσης οικοδομής και οικοπέδου ιδιοκτησίας Δημητρίου Κόγια, επί της οδού Ακαταμαχήτου, για την εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και καταβολή αποζημίωσης. Ημερομηνία Υπογραφής: 20/06/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (5). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Αίτημα του Νομομηχανικού προς το Δήμο για να γνωστοποιήσει αν θα προβεί στην απαλλοτρίωση ή μη του ακινήτου του Δημητρίου Κόϊα στην οδό Ακαταμαχήτου 10 για να προβεί στην χορήγηση άδειας. Αρ. Απόφασης: 110 Συνεδρίαση: 06/06/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Έγκριση απαλλοτρίωσης οικοδομής και οικοπέδου ιδιοκτησίας Αθανασίου Μαργαρίτη, επί της οδού Φεραίου, για την εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και καταβολή αποζημίωσης. Ημερομηνία Υπογραφής: 28/06/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (5). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Αίτημα του Νομομηχανικού προς το Δήμο για να γνωστοποιήσει αν θα προβεί 72


στην απαλλοτρίωση ή μη του ακινήτου του Αθανασίου Μαργαρίτη στην οδό Φεραίου για να προβεί στην χορήγηση άδειας.

Αρ. Απόφασης: 111 Συνεδρίαση: 06/06/1950 Θέμα: Επί διαφόρων αιτήσεων επειγουσών και διαφόρων εγγράφων. Περιγραφή: Καθορισμός και έγκριση καταβολής ποσού 433.330 δρχ στον δημοτικό σύμβουλο Μιχάλη Χασιώτη ως αποζημίωση για τις υπηρεσίες που παρείχε ως αναπληρωτής Δημάρχου. Ημερομηνία Υπογραφής: 30/06/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (5). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Αίτημα του Δημάρχου προς τη Νομαρχία προκειμένου να του χορηγήσει άδεια δέκα ημερών για μετάβαση στη Θεσ/νίκη για θέματα του Δήμου και διορισμό Αναπληρωτή. 6) Έγκριση αιτήματος από το Νομάρχη (2).

Αρ. Απόφασης: 112 Συνεδρίαση: 06/06/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων Περιγραφή: Αποδοχή πρότασης Νικολάου Εμμ. Ζαμπούλη και Αστερίου Νικ. Ζαμπούλη κατοίκων Βεροίας περί απαλλοτρίωσης του κτίσματος ιδιοκτησίας τους επί της οδού παρόδου Ήρας, συνοικίας Παναγίας Περιβλέπτου, άνευ αποζημίωσης, προκειμένου να προχωρήσει η εφαρμογή του σχεδίου πόλης, με τον όρο η οδός να διανοιχθεί σε διάστημα ενός μηνός.. Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Στο φάκελο υπάρχει μόνο το χειρόγραφο σχέδιο της απόφασης και επισυνάπτεται: 1) Αίτηση του Νικόλαου Εμμ. Ζαμπούλη προς το Δήμαρχο με την οποία προσφέρεται για απαλλοτρίωση της οικίας του χωρίς αποζημίωση προκειμένου να προχωρήσει η εφαρμογή του σχεδίου πόλεως.

73


Αρ. Απόφασης: 113 Συνεδρίαση: 06/06/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Αποδοχή πρότασης Χαραλάμπους Αβραμίδη κατοίκου Βεροίας περί απαλλοτρίωσης του κτίσματος ιδιοκτησίας του επί της οδού παρόδου Ήρας, συνοικίας Παναγίας Περιβλέπτου, άνευ αποζημίωσης, προκειμένου να προχωρήσει η εφαρμογή του σχεδίου πόλης, με τον όρο η οδός να διανοιχθεί σε διάστημα ενός μηνός. Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα : Στο φάκελο υπάρχει μόνο το χειρόγραφο σχέδιο της απόφασης και επισυνάπτεται: 1) Αίτηση του Χαράλαμπου Αβραμίδη προς το Δήμαρχο με την οποία προσφέρεται για απαλλοτρίωση της οικίας του χωρίς αποζημίωση προκειμένου να προχωρήσει η εφαρμογή του σχεδίου πόλεως. 2) Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου Χαράλαμπου Αβραμίδη.

Αρ. Απόφασης: 114 Συνεδρίαση: 06/06/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Απόρριψη αιτήματος της δημοτικής μαίας Αγάπης Τσιτλακίδου περί παροχής βοηθήματος 500.000 δρχ για έξοδα λουτροθεραπείας, λόγω απαγόρευσης παροχής του από το υπουργείο εσωτερικών, τόσο στους δημοτικούς, όσο και στους δημοσίους υπαλλήλους. Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Στο φάκελο υπάρχει μόνο το χειρόγραφο σχέδιο της απόφασης και επισυνάπτεται: 1) Αίτηση της Αγάπης Τσιτλακίδου, δημοτικής μαίας προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έξοδα λουτροθεραπείας

Αρ. Απόφασης: 115 Συνεδρίαση: 06/06/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. 74


Περιγραφή : Έγκριση καταβολής ποσού 1.434.000 δρχ στον δικηγόρου Ευάγγελο Παπαδαντωνάκη για δαπάνες και δικαιώματα επί υποθέσεων του Δήμου. Ημερομηνία Υπογραφής: 28/06/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (3). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης.

Αρ. Απόφασης: 116 Συνεδρίαση: 06/06/1950 Θέμα: Επί διαφόρων αιτήσεων επειγουσών και διαφόρων εγγράφων Περιγραφή: Αγορά οικοπέδου στη συνοικία Ακαταμαχήτου, ιδιοκτησίας του ιερού ναού Αγίου Αντωνίου, εκτάσεως 143,62 τ.μ. με σκοπό τη δωρεάν παραχώρησή του στον οργανισμό τηλεπικοινωνιών για την ανέγερση τηλεφωνικού Κέντρου. Εξουσιοδότηση προς τον Δήμαρχο για συμμετοχή στην πλειοδοτική δημοπρασία που θα διενεργήσει η εκκλησιαστική επιτροπή για την εκποίηση του οικοπέδου και εξαγορά αυτού μέχρι του ποσού των 5.000.000 δρχ. Απόφαση περί δωρεάν παραχώρησης στον οργανισμό τηλεπικοινωνιών με σκοπό την ανέγερση τηλεφωνικού κέντρου. Σε περίπτωση που δεν εκπληρωθεί ο συγκεκριμένος σκοπός εντό τριετίας ή μεταβληθεί ο σκοπός, τούτο επανέρχεται στην ιδιοκτησία του Δήμου. Ημερομηνία Υπογραφής: 27/06/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (7). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη (2). 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου Ο.Τ.Ε. 5) Έκθεση τοιχοκολλήσεως.

Αρ. Απόφασης: 117 Συνεδρίαση: 06/06/1950 Θέμα: Ενίσχυσις πιστώσεων. Περιγραφή: Διάθεση ποσού 1.000.000 δρχ στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων Βέροιας, ως συνδρομή του Δήμου υπέρ αυτού.

75


Ημερομηνία Υπογραφής: 16/06/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (7). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Χειρόγραφο σημείωμα Αρ. Απόφασης: 118 Συνεδρίαση: 06/06/1950 Θέμα: Ενίσχυσις πιστώσεων. Περιγραφή Ενίσχυση πίστωσης με το ποσό του 1.376.000 δρχ προκειμένου να συμπληρωθεί το ποσό της υποχρεωτικής εισφοράς του Δήμου υπέρ του ΤΑΔΚΥ.. Ημερομηνία Υπογραφής: 16/06/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (4). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Υπ' αριθ. 34302/30-05-1950 Διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών περί αναμορφώσεως του πρ/σμού του Δήμου τρέχοντος οικονομικού έτους 1949-1950. Αρ. Απόφασης: 119 Συνεδρίαση: 06/06/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Ενίσχυση πίστωσης με το ποσό των 500.000 δρχ προκειμένου να συμπληρωθεί το ποσό του επιδόματος υπέρ της συνταξιούχου του Δήμου Χαρίκλειας Μαντά. Ημερομηνία Υπογραφής: 16/06/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (2). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Χειρόγραφο σημείωμα.

Αρ. Απόφασης: 120 76


Συνεδρίαση: 06/06/1950 Θέμα: Ενίσχυσις πιστώσεων. Περιγραφή: Ενίσχυση πίστωσης με το ποσό των 5.000.000 δρχ προκειμένου να συμπληρωθεί το ποσό για τις αποζημιώσεις δικηγόρων οι οποίοι ασχολήθηκαν με υποθέσεις του Δήμου Ημερομηνία Υπογραφής: 16/06/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (4). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη.

Αρ. Απόφασης: 121 Συνεδρίαση: 06/06/1950 Θέμα: Ενίσχυσις πιστώσεων. Περιγραφή: Ενίσχυση πίστωσης με το ποσό των 300.000 δρχ προκειμένου να συμπληρωθεί το ποσό εισφοράς του Δήμου υπέρ του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ημερομηνία Υπογραφής: 28/06/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (4). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη.

Αρ. Πρόσκλησης: 11 Συνεδρίαση: Θέμα: Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο. 77


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αρ. Απόφασης: 122 Συνεδρίαση: Θέμα: Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

Αρ. Απόφασης: 123 Συνεδρίαση: Θέμα: Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

Αρ. Απόφασης: 124 Συνεδρίαση: Θέμα: Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

Αρ. Απόφασης: 125 Συνεδρίαση: -

78


Θέμα: Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

Αρ. Απόφασης: 126 Συνεδρίαση: Θέμα: Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 4 Ιουλίου 1950 Αρ. Πρόσκλησης: 12 Συνεδρίαση: 04/07/1950 Θέμα: Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για τη συνεδρίαση στις 04/07/1950. Περιγραφή: Πρόσκληση προς τους δημοτικούς συμβούλους σε συνεδρίαση την 04/07/1950 με τα εξής θέματα: 1) Παράταση προθεσμίας εκκένωσης ρυμοτομούμενων τμημάτων πέριξ της κατοικίας του και κατόπιν κατεδάφισή τους προς υπεράσπιση και περιφρούρηση των δικαιωμάτων του Δήμου. 2) Αντικατάσταση όρου περί εκμίσθωσης του Δημοτικού φόρου. 3) Εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο Βέροιας Αναστάσιο Καρατζόγλου για υπογραφή συμβολαίων του Δήμου για ενοικίαση α) του φόρου παραγομένων προϊόντων γης της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Βέροιας. β) του φόρου αγοροπωλουμένων ζώων και γ) του δημοτικού δικαιώματος για τη χρήση των δημοτικών σφαγείων οικονομικού έτους 1950-1951. 4) Έγκριση καταβολής ποσού 1.370.000 δρχ. στον δικηγόρο Μιχαήλ Χασιώτη για δαπάνες και δικαιώματα επί υποθέσεων του Δήμου. 5) Σύναψη Δανείου 50.000.000 δρχ. από την Κοινότητα Γεωργιανών για την αποζημίωση των 79


ιδιοκτητών της οδού Μητροπόλεως για την ρυμοτόμηση των ιδιοκτησιών τους προς εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως. Τα στοιχεία της πρόσκλησης προκύπτουν από τα θέματα των αποφάσεων οι οποίες ελήφθησαν στη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Ημερομηνία Υπογραφής: 04/07/1950 Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο. Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από το υλικό που ακολουθεί.

Αρ. Απόφασης: 127 Συνεδρίαση: 04/07/1950 Θέμα: Περί κατεδαφίσεως ρυμοτομουμένων τμημάτων της οικίας Ελισάβετ συζύγου Εμμανουήλ Κάκκου επί σχετικής προσφυγής του ενοίκου αυτής Θεοδοσίου Κάκκου. Περιγραφή: Παράταση προθεσμίας εκκένωσης ρυμοτομούμενων τμημάτων πέριξ της κατοικίας του και κατόπιν κατεδάφισή τους προς υπεράσπιση και περιφρούρηση των δικαιωμάτων του Δήμου. Ημερομηνία Υπογραφής: 06/07/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (5). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη.

Αρ. Απόφασης: 128 Συνεδρίαση: 04/07/1950 Θέμα: Επί άλλων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Αντικατάσταση όρου περί εκμίσθωσης του Δημοτικού φόρου. Ημερομηνία Υπογραφής: 06/07/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (2). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4)

80


Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη.

Αρ. Απόφασης: 129 Συνεδρίαση: 04/07/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο Βέροιας Αναστάσιο Καρατζόγλου για υπογραφή συμβολαίων του Δήμου για ενοικίαση 1) του φόρου παραγομένων προϊόντων γης της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Βέροιας. 2) του φόρου αγοραπωλουμένων ζώων και 3) του δημοτικού δικαιώματος για τη χρήση των δημοτικών σφαγείων οικονομικού έτους 1950-1951. Ημερομηνία Υπογραφής: 06/07/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (2). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη.

Αρ. Απόφασης: 130 Συνεδρίαση: 04/07/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων επειγούσης φύσεως. Περιγραφή: Έγκριση καταβολής ποσού 1.370.000 δρχ. στον δικηγόρο Μιχαήλ Χασιώτη για δαπάνες και δικαιώματα επί υποθέσεων του Δήμου. Ημερομηνία Υπογραφής: 07/08/1950. Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (2). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Απόφαση 25 Δημαρχιακής Επιτροπής.

81


Αρ. Απόφασης: 131 Συνεδρίαση: 04/07/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων επειγούσης φύσεως. Περιγραφή: Σύναψη Δανείου 50.000.000 δρχ. παρά της Κοινότητας Γεωργιανών για την αποζημίωση των ιδιοκτητών της οδού Μητροπόλεως για την ρυμοτόμηση των ιδιοκτησιών τους προς εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως. βλ. και 136/20-7-1950 απόφαση Δ.Σ. Ημερομηνία Υπογραφής: 05/07/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (5). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 20 Ιουλίου 1950 Αρ. Πρόσκλησης: 13 Συνεδρίαση: 20/07/1950 Θέμα: Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για τη συνεδρίαση στις 20/07/1950. Περιγραφή: Πρόσκληση προς τους δημοτικούς συμβούλους σε συνεδρίαση την 20/07/1950 με τα εξής θέματα: 1) Επί των ημερησία διατάξει τεθέντων θεμάτων. 2) Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. 3) Επί της υπ' αριθ. 7444/5-7-1950 διαταγής Νομαρχίας Ημαθίας περί επιβολής τέλους χρήσεως Δημοτικής Αγοράς. 4) Περί λήψεως αποφάσεως εκ δευτέρου προς σύναψιν δανείου 50.000.000 δραχμών παρά της κοινότητας Γεωργιανών. 5) Ψήφισις διαφόρων πιστώσεων. 6) Επί του υπ' αριθ. 866 ε.ε. εγγράφου του Νομομηχανικού Ημαθίας περί απαλλοτριώσεως ή μη του ρυμοτομουμένου ακινήτου του Βασιλείου Μπλουγκούρα. 7) Περί προμηθείας διαφόρων βιβλίων και περιοδικών και ευρετηρίου Εφημερίδος Κυβερνήσεως. Ημερομηνία Υπογραφής: 16/07/1950 Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο. Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από το υλικό που ακολουθεί.

82


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αρ. Απόφασης: 132 Συνεδρίαση: 20/07/1950 Θέμα: Επί των ημερησία διατάξει τεθέντων θεμάτων. Περιγραφή: Ορισμός τακτικού αντιπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την βεβαίωση των φόρων προϊόντων γης. Ορίζονται οι δημοτικοί σύμβουλοι Αναστάσιος Καζαντζίδης (τακτικός) και Ευάγγελος Χατζηγεωργίου (αναπληρωματικός). Ημερομηνία Υπογραφής: 02/08/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (3). 2) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 3) Χειρόγραφο σημείωμα.

Αρ. Απόφασης: 133 Συνεδρίαση: 20/07/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Απόρριψη αιτήματος Εμμανουήλ Γουτσίκα περί αποδοχής εγγυητικής επιστολής από το Δ.Σ. Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Στο φάκελο υπάρχει μόνο το χειρόγραφο σχέδιο της απόφασης και επισυνάπτονται: 1) Αίτηση του Ιωάννου Γουτσίκα, τελευταίου πλειοδότου κατά τη δημοπρασία ενοικιάσεως φόρου σφαζομένων ζώων, προς το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας να δεχθεί την εγγυητική επιστολή της Εθνοτραπέζης Βέροιας.

Αρ. Απόφασης: 134 Συνεδρίαση: 20/07/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων.

83


Περιγραφή: Έγκριση πεπραγμένων επιτροπής Δημοτικής Αγοράς περί τακτοποιήσεως των παραπηγμάτων και εξουσιοδότηση της επιτροπής για περαιτέρω ενέργειες προς την ίδια κατεύθυνση. Ημερομηνία Υπογραφής: 21/08/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (2). 2) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης.

Αρ. Απόφασης: 135 Συνεδρίαση: 20/07/1950 Θέμα: Επί της υπ' αριθ. 7444/5-7-1950 διαταγής Νομαρχίας Ημαθίας περί επιβολής τέλους χρήσεως Δημοτικής Αγοράς. Περιγραφή: Επιβολή δικαιώματος χρήσης δημοτικού χώρου στη Δημοτική Αγορά για το οικονομικό έτος 1950-1951 κυμαινόμενο μεταξύ 50.000 και 150.000 δρχ. μηνιαίως για κάθε χώρο. Ημερομηνία Υπογραφής: 30/08/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση απόφασης από το Νομάρχη. 2) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 3) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν έγκριση από το Νομάρχη. 4) Έγγραφο υπ' αριθ. 3634 του Δημάρχου προς τη Νομαρχία.

Αρ. Απόφασης: 136 Συνεδρίαση: 20/07/1950 Θέμα: Περί λήψεως αποφάσεως εκ δευτέρου προς σύναψιν δανείου 50.000.000 δραχμών παρά της κοινότητας Γεωργιανών. Περιγραφή: Έγκριση, εκ δευτέρου, σύναψης δανείου 50.000.000 δρχ. υπό της Δημαρχιακής Επιτροπής παρά της Κοινότητος Γεωργιανών με προθεσμία εξόφλησής του τρεις μήνες μετά την σύναψή του. Για τον σκοπό της σύναψης του δανείου βλ.131/4-7-1950 απόφαση του Δ.Σ. Ημερομηνία Υπογραφής: 21/07/1950

84


Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (2). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη.

Αρ. Απόφασης: 137 Συνεδρίαση: 20/07/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Ορισμός μελών, κατόπιν αιτήματος της 1168 μονάδας, προς χρήση σε Κέντρα Επιτάξεως αυτοκινήτων. Ορίζονται οι Δελαντώνης Αλκιβιάδης και Σπυρίδης Βασίλειος ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και ο Παπαδόπουλος Αθανάσιος και Δέλλιος Αστέριος μηχανολόγοι, άπαντες κάτοικοι Βεροίας. Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Στο φάκελο υπάρχει μόνο το χειρόγραφο σχέδιο της απόφασης και επισυνάπτονται: 1) Υπ' αριθ. 992, 1189, 1289, 1306 Φ11 έγγραφα της 1168 Μονάδας Σ.Τ.Γ. προς το Δήμαρχο για καθορισμό μελών της Κ.Ε. Αυτοκινήτων. 2) Έγγραφο του Δημάρχου προς την 1168 μονάδα Σ.Τ.Γ. 903δ με το οποίο γνωστοποιεί τα ορισθέντα από το Δημοτικό Συμβούλιο μέλη της Κ.Ε. Αυτοκινήτων.

Αρ. Απόφασης: 138 Συνεδρίαση: 20/07/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Έγκριση καταβολής ποσού 550.000 δρχ. στον δημοτικό υπάλληλο Μιχαήλ Χατζημιχάλη ως βοήθημα για την μετάβασή του στα ενδεικνυόμενα λουτρά προς λουτροθεραπεία. Ημερομηνία Υπογραφής: 03/08/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (3). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν έγκριση της απόφασης από το 85


Νομάρχη. 5) Αίτηση του Μιχαήλ Χατζημιχάλη, εργοδηγού του Δήμου προς το Δημοτικό Συμβούλιο για χορήγηση ποσού για λουτροθεραπεία. 6) Απόφαση 140/50. 7) Χειρόγραφο σημείωμα.

Αρ. Απόφασης: 139 Συνεδρίαση: 20/07/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Έγκριση καταβολής ποσού 550.000 δρχ. στον δημοτικό υπάλληλο Χριστόδουλο Σιαΐνη ως βοήθημα για την μετάβασή του στα ενδεικνυόμενα λουτρά προς λουτροθεραπεία. Ημερομηνία Υπογραφής: 03/08/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (3). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Αίτηση του Χριστόδουλου Σιαΐνη προς το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, για χορήγηση ποσού για λουτροθεραπεία.

Αρ. Απόφασης: 140 Συνεδρίαση: 20/07/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Έγκριση καταβολής ποσού 500.000 δρχ. στον δημοτικό κλητήρα Εμμανουήλ Σακελλαρίδη ως βοήθημα για την μετάβασή του στα ενδεικνυόμενα λουτρά προς λουτροθεραπεία. Ημερομηνία Υπογραφής: 21/07/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (3). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Αίτηση του Εμμανουήλ Σακελλαρίδου, κλητήρος του Δήμου προς το Δημοτικό Συμβούλιο για χορήγηση ποσού για έξοδα λουτροθεραπείας. 6) Χειρόγραφο σημείωμα.

86


Αρ. Απόφασης: 141 Συνεδρίαση: 20/07/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Απόρριψη αιτήματος της δημοτικής μαίας Αγάπης Τσιτλακίδου περί παροχής οικονομικού βοηθήματος για την μετάβασή της στα ενδεικνυόμενα λουτρά για λουτροθεραπεία. Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα:. Στο φάκελο υπάρχει μόνο το χειρόγραφο σχέδιο της απόφασης και επισυνάπτονται: 1) Αίτηση της Αγάπης Τσιτλακίδου προς το Δήμαρχο Βέροιας για χορήγηση οικονομικού βοηθήματος. 2) Ιατρική βεβαίωση

Αρ. Απόφασης: 142 Συνεδρίαση: 20/07/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Έγκριση καταβολής ποσού 250.000 δρχ. στον Ανέστη Υψηλάντη κάτοικο Μέσσης, ως παθόντα εν υπηρεσία Μ.Α.Υ. στο χωριό του, για έξοδα μετάβασης και επιστροφής στην Αθήνα. Ημερομηνία Υπογραφής: 11/09/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφο απόφασης. 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Σημείωμα του Νομάρχη με το οποίο συνιστά να αποφασίσει ο Δήμος για χορήγηση οικονομικού βοηθήματος στον Ανέστη Υψηλάντη για έξοδα μεταβάσεώς του στην Αθήνα και επιστροφής.

Αρ. Απόφασης: 143 Συνεδρίαση: 20/07/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων.

87


Περιγραφή: Γνωμοδότηση Δ.Σ. για την αναγκαιότητα πρόσληψης 21 Αγροφυλάκων με μηνιαίο μισθό 350.000 δρχ. και 1 αρχιφύλακα με μηνιαίο μισθό 350.000 δρχ. για το οικονομικό έτος 1950-1951. Παρέχεται η πληροφορία ότι το σύνολο των φορολογούμενων στρεμμάτων είναι 42.000 και το φορολογητέο ποσοστό ανά στρέμμα ανέρχεται σε 3.700 δρχ. Ημερομηνία Υπογραφής: 08/09/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (2). 2) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 3) Γνωμοδότηση διά το Π.Τ.Α Θεσ/νίκης. 4) Έγγραφο της υπ' αριθ. 1059/50 της Διοικήσεως Αγροτικής Ασφάλειας Θεσ/νίκης.

Αρ. Απόφασης: 144 Συνεδρίαση: 20/07/1950 Θέμα: Περιγραφή: Νομιμοποίηση της μέχρι τέλους Ιουλίου 1950 διατήρησης του Μηνά Λοκοβόπουλου ως επιστάτου έργων στον Δήμο Βέροιας. Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Στο φάκελο υπάρχει μόνο το χειρόγραφο σχέδιο της απόφασης.

Αρ. Απόφασης: 145 Συνεδρίαση: 20/07/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Έγκριση πίστωσης και καταβολή ποσού 30.000 δρχ. προς εξόφληση τιμολογίου των Αδελφών Γούναρη για την εκτύπωση 2.000 σημειωμάτων χρησιμοποιηθέντων υπό του Σ.Ε.Ο. Ημερομηνία Υπογραφής: 27/10/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφο απόφασης. 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν έγκριση της απόφασης από το

88


Νομάρχη. 5) Διαβιβαστικό τιμολογίου των τυπογράφων Αδελφών Γούναρη από το Νομάρχη στο Δήμαρχο.

Αρ. Απόφασης: 146 Συνεδρίαση: 20/07/1950 Θέμα: Ψήφισις διαφόρων πιστώσεων. Περιγραφή: Καθορισμός ημερήσιας αποζημίωσης του δημοτικού υπαλλήλου Περικλή Παπαϊωάννου και καταβολή ποσού 111.600 δρχ για εκτός έδρας υπηρεσία και έξοδα μετακίνησης. Ημερομηνία Υπογραφής: 02/08/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (3). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Υπ' αριθ. 8543/14.08.50 αίτημα του Νομάρχη προς το Δήμαρχο για αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών προκειμένου να αποφανθεί για την απόφαση. 6) Υποβολή του Δημάρχου προς το Νομάρχη πίνακα ημερολογιακής κινήσεως για εκτός έδρας υπηρεσία του Δημοτικού Υπαλλήλου Περικλή Παπαϊωάννου. 7) Πίνακας ημερολογιακής κινήσεως για εκτός έδρας υπηρεσία του Δημοτικού Υπαλλήλου Περικλή Παπαϊωάννου (2). 8) Αίτημα του Δημάρχου προς τον Περικλή Παπαϊωάννου για μετάβασή του στη Θεσ/νίκη για την προμήθεια τσιμεντοσωλήνων.

Αρ. Απόφασης: 147 Συνεδρίαση: 20/07/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων.. Περιγραφή: Έγκριση καταβολής ποσού 300.000 δρχ για την προμήθεια υλικών και την πληρωμή ημερομισθίων για την ολοκλήρωση των εργασιών επισκευή αποχωρητηρίων. Ημερομηνία Υπογραφής: 11/09/1950

89


Επισυναπτόμενα: ) Αντίγραφο απόφασης. 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Χειρόγραφο σημείωμα.

Αρ. Απόφασης: 148 Συνεδρίαση: 20/07/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Έγκριση προμήθειας αντιγράφων διαγραμμάτων και κτηματολογικών πινάκων διανομής γαιών Βερροίας και των συνοικισμών Πατρίδος, Λαζοχωρίου, Μέσσης, Μουσταλή και Άμμου και καταβολή ποσού 1.205.000 για τις απαραίτητες δαπάνες. Ημερομηνία Υπογραφής: 27/10/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (3). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Υπ' αριθ. 1280/50 έγγραφο του Δήμου προς το Γραφείο Τοπογραφικής Υπηρεσίας Υπουργείου Γεωργίας για αποστολή αντιγράφων διαγραμμάτων και κτηματολογικών πινάκων κατανομής γαιών της πόλεως της Βέροιας και των Συνοικισμών. 6) Υπ' αριθ. 856 έγγραφο της Τοπογραφικής Υπηρεσίας Υπουργείου Γεωργίας προς το Δήμο για αποστολή δικαιολογητικών για χορήγηση των αιτουμένων αντιγράφων διαγραμμάτων και κτηματολογικών πινάκων κατανομής γαιών της πόλεως Βέροιας και των Συνοικισμών (3). 7) Έγγραφο 1788 της Τοπογραφικής Υπηρεσίας Υπουργείου Γεωργίας προς το Δήμο ότι γνωρίζει την απαιτούμενη δαπάνη για την χορήγηση των αιτουμένων αντιγράφων. Αρ. Απόφασης: 149 Συνεδρίαση: 20/07/1950 Θέμα: Επί του υπ' αριθ. 866 ε.ε. εγγράφου του Νομομηχανικού Ημαθίας περί απαλλοτριώσεως ή μη του ρυμοτομουμένου ακινήτου του Βασιλείου Μπλουγκούρα. Περιγραφή: Απόφαση περί απαλλοτρίωσης της ρυμοτομούμενης οικοδομής Βασιλείου Μπλουγκούρα επί της οδού Ελευθερίας για την εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως.

90


Ημερομηνία Υπογραφής: 20/09/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (2). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Απόφαση 52/50. 6) Αποδεικτικό επιδόσεως της απόφασης 149 από τον Δημοτικό Κλητήρα προς το Βασίλειο Μπλουγκούρα. 7) Απόδειξη παραλαβής της απόφασης από τον Μπλουγκούρα στο Δημήτριο Σιαΐνη. 8) Έγγραφο του Νομομηχανικού προς το Δήμο Βέροιας προκειμένου να αποφανθεί ο Δήμος για την απαλλοτρίωση ή μη του ακινήτου του Βασίλειου Μπλουγκούρα.

Αρ. Απόφασης: 150 Συνεδρίαση: 20/07/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Έγκριση καταβολής ποσού 1.550.000 δρχ στον δικηγόρο του Δήμου κ. Αθανάσιο Βαφείδη για δικαστικά δικαιώματα που αφορούν υποθέσεις του Δήμου Ημερομηνία Υπογραφής: 07/08/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (4). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Αποφάσεις 17 και 24 Δημαρχιακής Επιτροπής. 6) Κλήση του Προέδρου των Πρωτοδικών Βέροιας προς το Δήμαρχο για παρουσίασή του στο Δικαστικό κατάστημα για να συζητηθεί η αίτηση του Αθανασίου Βαφείδου για πληρωμή δικηγορικών δικαιωμάτων. 7) Λογαριασμός Αθανασίου Βαφείδου, δικηγόρου.

Αρ. Απόφασης: 151 Συνεδρίαση: 20/07/1950 Θέμα: Περί προμηθείας διαφόρων βιβλίων και περιοδικών και ευρετηρίου Εφημερίδος Κυβερνήσεως.

91


Περιγραφή: Έγκριση προμήθειας βιβλίου Ι.Κ. Βασδραβέλλη "Οι Μακεδόνες εις τους υπέρ της Ανεξαρτησίας Αγώνας 1796-1832" και καταβολή της αξίας του. Ημερομηνία Υπογραφής: 02/11/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (2). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Υπ' αριθ. 6488 διαταγή της Νομαρχίας με την οποία διαβιβάζει την υπ' αριθ. 46083/142-08-06-1950 διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών και ζητά από το Δήμο να πράξει τα δέοντα. 6) Υπ' αριθ. 46083/142-08-061950 διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία συνίσταται η αγορά του βιβλίου "Οι Μακεδόνες εις τους υπέρ της ανεξαρτησίας αγώνας 1796 1832" (2). 7) Απάντηση του Δήμου στη διαταγή της Νομαρχίας με διαβιβαστικό των αντιγράφων της Υπουργικής απόφασης.

Αρ. Απόφασης: 152 Συνεδρίαση: 20/07/1950 Θέμα: Περί προμηθείας διαφόρων βιβλίων και περιοδικών και ευρετηρίου Εφημερίδος Κυβερνήσεως. Περιγραφή: Έγκριση προμήθειας Αλφαβητικού Ευρετηρίου Νόμων του Α΄Τεύχους της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως έτους 1950 και καταβολή ποσού 20.000 δρχ έναντι της αξίας του. Ημερομηνία Υπογραφής: 06/11/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (3). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Έγγραφο του Πάνου Τσενέ, πρώην Ταγματάρχου Υπουργείου Εσωτερικών, παρακαλούντος για την προμήθεια του αποσταλέντος συνημμένου εις το Δήμο "Αλφαβητικού Ευρετηρίου Νόμων, Α΄ Τεύχους της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως". 6) Αλφαβητικό Ευρετήριο Νόμων, Α΄ Τεύχους της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως του έτους 1949.

92


Αρ. Απόφασης: 153 Συνεδρίαση: 20/07/1950 Θέμα: Περί προμηθείας διαφόρων βιβλίων και περιοδικών και ευρετηρίου Εφημερίδος Κυβερνήσεως. Περιγραφή:α) Έγκριση καταβολής ετήσιας συνδρομής του Δήμου ύψους 150.000 δρχ για την προμήθεια της Εφημερίδος Δήμων και Κοινοτήτων. β) Έγκριση καταβολής καθυστερούμενων συνδρομών για την προμήθεια της ίδιας εφημερίδας κατά τα προηγούμενα έτη ως εξής: 1945-1946, 100.000 δρχ, 1946-1947, 50.000 δρχ, 1947-1948, 100.000 δρχ, 1948-1949, 100.000 δρχ, 1949-1950, 100.000 δρχ, συνολικά 400.000 δρχ και αναγραφή των αναλόγων πιστώσεων στον προϋπολογισμό. Ημερομηνία Υπογραφής: 06/11/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφο απόφασης. 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Αίτηση του Ιωάννη Παπανικολάου, ιδιοκτήτη και διευθυντή της Εφημερίδας Δήμων και Κοινοτήτων προς το Δήμαρχο Βέροιας για προμήθεια του βιβλίου του. 5) Έγγραφο της εφημερίδας "Κοινότης" προς το Δήμο Βέροιας για προμήθεια της εφημερίδας. 6) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία εγκρίνεται η απόφαση 153/1950. Αρ. Απόφασης: 154 Συνεδρίαση: 20/07/1950 Θέμα: Περί προμηθείας διαφόρων βιβλίων και περιοδικών και ευρετηρίου Εφημερίδος Κυβερνήσεως. Περιγραφή: Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στην εφημερίδα "Οι φρουροί των Συνόρων" που εξέδιδε ο σύλλογος αναπήρων πολέμου και καταβολή ποσού 60.000 δρχ για την αξία της συνδρομής. Ημερομηνία Υπογραφής: 06/11/1950 Επισυναπτόμενα:1) Αντίγραφα απόφασης (2). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Έκκληση της Μακεδονικής Εφημερίδας "Φρουροί των Συνόρων" προς το Δήμαρχο Βέροιας να στηρίξει τους σκοπούς και την προσπάθεια των εκδοτών (2). 6) Φάκελος αλληλογραφίας. 7) Φύλλο εφημερίδας "Οι Φρουροί των Συνόρων". 93


Αρ. Απόφασης: 155 Συνεδρίαση: 20/07/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Το Δ.Σ. εμμένει στην 85/30-3-1950 απόφασή του περί της μετακινήσης του Δημάρχου. Ημερομηνία Υπογραφής: 11/09/1950 Επισυναπτόμενα: Στο φάκελο υπάρχει μόνο το αντίγραφο της απόφασης .

Αρ. Απόφασης: 156 Συνεδρίαση: 20/07/1950 Θέμα: Περί προμηθείας διαφόρων βιβλίων και περιοδικών και ευρετηρίου Εφημερίδος Κυβερνήσεως. Περιγραφή: Έγκριση καταβολή ποσού 250.000 δρχ για την εξόφληση γεύματος που παρέθεσε ο Δήμος σε πρόσωπα που μετακινήθηκαν από τη Θεσσαλονίκη προκειμένου να παραστούν στην εκδίκαση της μήνυσης του Δήμου εναντίον της Εταιρείας Βέρμιον. Ημερομηνία Υπογραφής: 06/11/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (4). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης.

Αρ. Απόφασης: 157 Συνεδρίαση: 20/07/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Απόφαση περί διακοπής ηλεκτροφωτισμού οδών και Πλατειών της πόλεως λόγω αδυναμίας επιβολής επιπλέον τελών και δικαιωμάτων και ειδικότερα άμεσο έρανο, για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης. Ημερομηνία Υπογραφής: 18/08/1950

94


Επισυναπτόμενα: :1) Αντίγραφα απόφασης (4). 2) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 3) Υπ' αριθ. 5938-5936/1950 διαταγή της Νομαρχίας με την οποία ανακαλείται από την 1η Ιουλίου 1950 η υπ' αριθ. 4317/50 απόφασή της, εγκρίνουσα την υπ' αριθ. 67/50 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου περί μειώσεως του ειδικού τέλους ηλεκτροφωτισμού από 12% σε 10%. 4) Υπ' αριθ. 37965 διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών περί αντιμετωπίσεως δαπάνης ηλεκτροφωτισμού οδών και πλατειών Δήμων και Κοινοτήτων. 5) Υπ' αριθ. 40642/1950 διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Υπουργείο Μεταφορών περί μειώσεως τιμής πωλήσεως ηλεκτρικής ενέργειας εις τας Επαρχίας.

Αρ. Απόφασης: 158 Συνεδρίαση: 20/07/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Έγκριση κατασκευής έργου επέκτασης Ιερού Ναού με την προσθήκη μιας αίθουσας παραμονής και δεξιώσεως μνημόσυνων με δαπάνη της εκκλησιαστικής επιτροπής. Ημερομηνία Υπογραφής: 27/07/1950 Επισυναπτόμενα: : 1) Αντίγραφα απόφασης (7). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Έγγραφο της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου του Δημοτικού Νεκροταφείου Βέροιας προς το Δήμαρχο Βέροιας με το οποίο ζητά άδεια κατασκευής έργου επεκτάσεως και την κάλυψη της δαπάνης.

Αρ. Απόφασης: 159 Συνεδρίαση: 20/07/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Έγκριση λογαριασμού 1.300.000 δρχ. αποδιδόμενου από τον δημοτικό υπάλληλο Περικλή Παπαϊωάννου για μικροβοηθήματα χορηγηθέντα σε άπορους δημότες από 1 Μαρτίου 1950 (sic) έως 30 Ιουνίου 1950. (Πιθανόν να υπάρχει λάθος στην αναγραφή της ημερομηνίας 1 Μαρτίου 1950 και το 95


ορθό να είναι 1 Μαρτίου 1949, καθώς τόσο το ποσό, 1.300.000 δρχ, όσο και η αναφορά του οικονομικού έτους 1949-1950, παραπέμπουν σε αυτή την κατεύθυνση. Πρβλ και την κατάσταση δικαιούχων πολιτών όπου αναφέρεται χρονικό διάστημα 1-3-1949 έως 30-6-1950). Ημερομηνία Υπογραφής: 27/08/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (2). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Ονομαστική κατάσταση των υπό του Δημάρχου χορηγηθέντων μικροβοηθημάτων σε άπορους Δημότες Βέροιας από 1ης Μαρτίου 1949 έως 30 Ιουνίου 1950. Αρ. Απόφασης: 160 Συνεδρίαση: 20/07/1950 Θέμα: Επί των ημερησία διατάξει τεθέντων θεμάτων Περιγραφή Το Δ.Σ. επιφυλάσσεται να τακτοποιήσει τα ζητήματα των υπαλλήλων Μιχαήλ Χατζημιχάλη και Χριστόδουλου Σιαΐνη δια μεταγενέστερης απόφασής του. Ημερομηνία Υπογραφής: 03/08/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (4). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης.

Αρ. Απόφασης: 161 Συνεδρίαση: 20/07/1950 Θέμα: Περί προμηθείας διαφόρων βιβλίων και περιοδικών και ευρετηρίου Εφημερίδος Κυβερνήσεως. Περιγραφή: Έγκριση προμήθειας Αλφαβητικού Ευρετηρίου Νόμων του Α΄ Τεύχους της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως έτους 1950 και καταβολή ποσού 20.000 δρχ έναντι της αξίας του. Ημερομηνία Υπογραφής: 06/11/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (7). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) 96


Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Έγγραφο του Κων/νου Γαζή προς το Δήμο για την προμήθεια της έκδοσης "Ευρετήριο τελών χαρτοσήμου".

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 09 Αυγούστου 1950 Αρ. Πρόσκλησης: 14 Συνεδρίαση: 09/08/1950 Θέμα: Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για τη συνεδρίαση στις 09/08/1950 Περιγραφή: Πρόσκληση προς τους δημοτικούς συμβούλους σε συνεδρίαση την 09/08/1950 με τα εξής θέματα: 1) Απόδοσις λογ/σμού Δημάρχου διά τα εκτελεσθέντα έργα και ενεργηθείσας προμηθείας κατά την χρήσιν 1949-1950 (από 1ης Ιουλίου 1949 μέχρι 30 Ιουνίου 1950). 2) Έγκρισις προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 1950-1951, καταρτισθέντος και προτεινομένου υπό της Δημαρχιακής Επιτροπής. 3) Καθορισμός δικαιώματος απολήψεως υπολλειμμάτων Δημοτικού Δάσους Χαράδρας και ψήφισις βεβαιώσεως και εισπράξεως τούτου. 4) Επί 51443/165/25-6-1950 Διαταγής του Υπουργείου Εσωτερικών, περί καθορισμού χρησιμοποιηθησομένων αυτοκινήτων Δήμου. 5) Ψήφισις πιστώσεων. 6) Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Ημερομηνία Υπογραφής: 05/08/1950 Επισυναπτόμενα: -

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αρ. Απόφασης: 162 Συνεδρίαση: 09/08/1950 Θέμα: Απόδοσις λογ/σμού Δημάρχου διά τα εκτελεσθέντα έργα και ενεργηθείσας προμηθείας κατά την χρήσιν 1949-1950 (από 1ης Ιουλίου 1949 μέχρι 30 Ιουνίου 1950).

97


Περιγραφή: Ορισμός εξελεγκτικής επιτροπής αποτελούμενης από τους δημοτικούς συμβούλους κ. Μιχαήλ Χασιώτη, Γεώργιο Μπογδαμπεΐδη και Βασίλειο Χατζηευστρατίου με σκοπό τον έλεγχο των λογαριασμών προηγουμένων Δημάρχων Τσιράκογλου (1/7/1949- 8/9/1949) και Καρατζόγλου (9/9/1949-30/6/1950). Ημερομηνία Υπογραφής: 09/11/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (5). 2) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης.

Αρ. Απόφασης: 163 Συνεδρίαση: 09/08/1950 Θέμα: Περί εγκρίσεως του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 19501951, καταρτισθέντος και προτεινομένου υπό της Δημαρχιακής Επιτροπής. Περιγραφή: Έγκριση και ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων Δήμου Βέροιας οικονομικού έτους 1950-1951. Ημερομηνία Υπογραφής: 22/08/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφο απόφασης. 2) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 3) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη (2).

Αρ. Απόφασης: 164 Συνεδρίαση: 09/08/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Έγκριση χρήσης αυτοκινήτων για την απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου: α) των δύο πυροσβεστικών αντλιών, β) των δύο φορτηγών αυτοκινήτων αυτού, του ενός διατεθειμένου για την περισυλλογή απορριμάτων και του ετέρου για την μεταφορά υλικών των εκτελουμένων και υπό εκτέλεση έργων του προγράμματος "Πρόνοια δια της εργασίας". γ) του επιβατικού αυτοκινήτου Τζιπ για την μετάβαση του Δημάρχου και του τεχνικού προσωπικού του Δήμου για τον έλεγχο και την παροχή οδηγιών κατά την εκτέλεση έργων σε απομακρυσμένα σημεία της πόλης και εκτός αυτής. 98


Ημερομηνία Υπογραφής: 09/11/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (4). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Υπ' αριθ. 7211/04-07-1950 διαταγή της Νομαρχίας με την οποία κοινοποιείται η υπ' αριθ. 51433/165/24-06-1950 εγκύκλιος διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών "σχετικώς με την εκ μέρους των Δήμων και Κοινοτήτων χρησιμοποίησιν αυτοκινήτων".

Αρ. Απόφασης: 165 Συνεδρίαση: 09/08/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Απόφαση περί διακοπής είσπραξης οικονομικής επιβάρυνσης 250 δρχ/ ΩΧΒ και του φόρου 10% υπέρ του Δήμου από την Εταιρεία Βέρμιον.. Ημερομηνία Υπογραφής: 09/11/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφο απόφασης. 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Υπ' αριθ. 224/23-07-1950 έγγραφο της Ανωνύμου Βιομηχανικής Εταιρείας "Βέρμιον".

Αρ. Απόφασης: 166 Συνεδρίαση: 09/08/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Καταβολή ποσού 300.000 δρχ στον υδρονομέα του Δήμου Βασίλειο Σίγκα ως βοήθημα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον Δήμο. Ημερομηνία Υπογραφής: 11/08/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφο απόφασης. 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Έγκριση απόφασης από το Νομάρχη. 5) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 6) Αίτηση του Βασιλείου Σίγκα, τέως

99


Υδρονομέως του Δήμου προς το Δημοτικό Συμβούλιο για χορήγηση οικονομικού βοηθήματος.

Αρ. Απόφασης: 167 Συνεδρίαση: 09/08/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Έγκριση ενεργειών Δημάρχου και Νομιμοποίηση δαπάνης 726.000 δρχ για την προμήθεια πέτρας και 2.640.000 δρχ για την προμήθεια άμμου προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την κατεδάφιση και ανακατασκευή του τοίχου και του σιδερένιου κιγκλιδώματος του περιβόλου του Αγίου Αντωνίου. Ημερομηνία Υπογραφής: 24/10/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφο απόφασης. 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Χειρόγραφη αναφορά του Δημάρχου. 5) Διάφορες χειρόγραφες σημειώσεις.

Αρ. Απόφασης: 168 Συνεδρίαση: 09/08/1950 Θέμα: -. Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: 10/11/1950 Επισυναπτόμενα: Επισυνάπτονται: 1) Αντίγραφα απόφασης (2). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Υπ' αριθ. 67/1949 έγγραφο της 12ης Αρχαιολογικής Περιφέρειας για χορήγηση ποσού για την αναστήλωση των Βυζαντινών εκκλησιών.

Αρ. Απόφασης: 169 Συνεδρίαση: 09/08/1950 100


Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Ψήφιση πίστωσης 3.000.000 δρχ υπέρ της 12ης Αρχαιολογικής περιφέρειας ως συμβολή στο έργο στερέωσης των βυζαντινών εκκλησιών της πόλης. Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

Αρ. Απόφασης: 170 Συνεδρίαση: 09/08/1950 Θέμα: Ψήφισις πιστώσεων. Περιγραφή: Έγκριση δαπάνης 250.000 δρχ ως συμβολή του Δήμου υπέρ των απόρων τελειοφοίτων μαθητών του Γυμνασίου Βεροίας για τη συμμετοχή τους στην εκδρομή του σχολείου στην Καστανιά τον Ιούνιο του 1950. Ημερομηνία Υπογραφής: 09/11/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (2). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη.

Αρ. Απόφασης: 171 Συνεδρίαση: 09/08/1950 Θέμα: Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

Αρ. Απόφασης: 172 Συνεδρίαση: 09/08/1950 101


Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Το Δ.Σ. διευκρινίζει ότι θηλάζοντες, χαρακτηρίζονται οι μόσχοι, έως 30 κιλά. Ημερομηνία Υπογραφής: 11/09/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφο απόφασης. 2) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης.

Αρ. Απόφασης: 173 Συνεδρίαση: 09/08/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Έγκριση καταβολής ποσού 655.000 δρχ στον δικηγόρο Βεροίας Ιωάννη Σύρμο για δαπάνες και δικαστικά δικαιώματα για υποθέσεις του Δήμου Ημερομηνία Υπογραφής: 30/08/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (2). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα της απόφασης φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Κλήση του Προέδρου Πρωτοδικών Βέροιας προς το Δήμαρχο προκειμένου να συζητηθεί η αίτηση του Ιωάννη Σύρμου περί πίνακα αποζημιώσεως δικηγόρου. 6) Λογαριασμός δαπανών και δικαιωμάτων του Ιωάννη Σύρμου. 7) Υπ' αριθ. 4246 και 4247 έγγραφα του Δημάρχου προς τον Ιωάννη Σύρμο, δικηγόρο και προέδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1950 Αρ. Πρόσκλησης: 13 Συνεδρίαση: 25/08/1950 Θέμα: Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για τη συνεδρίαση στις 25/08/1950. Περιγραφή: Πρόσκληση προς τους δημοτικούς συμβούλους σε συνεδρίαση την 09/08/1950 με τα εξής θέματα: 1) Περί του Δημοτικού δάσους Χαράδρας. 102


2) Περί χορηγήσεως επιδόματος αεροθεραπείας εις την δημοτικήν συνταξιούχον Χαρίκλειαν Μαντά από το 1946-1950, λαμβάνουσαν επίδομα φυματικού. 3) Έγκρισις καταβολής δικηγορικής αμοιβής του Δικηγόρου κ. Εμμ. Κύρου, συμφώνως τη υπ' αριθ. 10/50 αποφάσει του κ. Προέδρου Πρωτοδικών Βεροίας, δι' ης κηρύσσεται εκτελεστός ο σχετικός πίναξ διά δραχμάς 1.050.000. Ημερομηνία Υπογραφής: 23/08/1950 Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο. Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από το υλικό που ακολουθεί.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αρ. Απόφασης: 174 Συνεδρίαση: 25/08/1950 Θέμα: Περί του Δημοτικού δάσους Χαράδρας. Περιγραφή: Απόφαση περί διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμετάλλευση του δημοτικού δάσους Χαράδρας, σύμφωνα με τους όρους που θα καθορίσουν ο δημοτικός σύμβουλος Αναστάσιος Καρατζόγλου και ο Δασάρχης Βέροιας. Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Στο φάκελο υπάρχει μόνο το χειρόγραφο σχέδιο της απόφασης.

Αρ. Απόφασης: 175 Συνεδρίαση: 25/08/1950 Θέμα: Περί χορηγήσεως επιδόματος αεροθεραπείας εις την δημοτικήν συνταξιούχον Χαρίκλειαν Μαντά από το 1946-1950, λαμβάνουσαν επίδομα φυματικού.

103


Περιγραφή: Έγκριση καταβολής ποσού 560.000 δρχ στην συνταξιούχο του Δήμου Χαρίκλεια Μαντά για επίδομα αεροθεραπείας τις θερινές περιόδου 1946-1947, 1947-1948, 1948-1949, 1949-1950. Ημερομηνία Υπογραφής: 24/10/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφο απόφασης. 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία εγκρίνεται η απόφαση 175/1950.

Αρ. Απόφασης: 176 Συνεδρίαση: 25/08/1950 Θέμα: Έγκρισις καταβολής δικηγορικής αμοιβής του Δικηγόρου κ. Εμμ. Κύρου, συμφώνως τη υπ' αριθ. 10/50 αποφάσει του κ. Προέδρου Πρωτοδικών Βεροίας, δι' ης κηρύσσεται εκτελεστός ο σχετικός πίναξ διά δραχμάς 1.050.000. . Περιγραφή: Έγκριση καταβολής ποσού 1.05.000 δρχ στον δικηγόρο Εμμανουήλ Κύρου για δαπάνες και δικαιώματα επί δικαστικών υποθέσεων του Δήμου Ημερομηνία Υπογραφής:. 31/08/1950 Επισυναπτόμενα 1) Αντίγραφα απόφασης (2). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1950 Αρ. Πρόσκλησης: 16 Συνεδρίαση: 30/08/1950 Θέμα: Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για τη συνεδρίαση στις 30/08/1950.

104


Περιγραφή: Πρόσκληση προς τους δημοτικούς συμβούλους σε συνεδρίαση την 30/08/1950 με τα εξής θέματα: 1) Λήψις αποφάσεως επί των καταλόγων ερανικής φορολογίας. 2) Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Ημερομηνία Υπογραφής: 26/08/1950 Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο. Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από το υλικό που ακολουθεί.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αρ. Απόφασης: 177 Συνεδρίαση: 30/08/1950 Θέμα: Λήψις αποφάσεως επί των καταλόγων ερανικής φορολογίας.. Περιγραφή: α) Το Δ.Σ. επιφυλάσσεται να επιβάλει ερανική φορολογία και προβλέπει στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 1950-1951 ποσό 1.000 δρχ. β) Απόφαση, κατά πλειοψηφία, περί επιβολής ερανικής φορολογίας 25.000 δρχ στους εργάτες και γεωργούς κατοίκους Βεροίας, οι οποίοι δεν έχουν άλλη κερδοσκοπική απασχόληση, για τρία οικονομικά έτη 1947-1948, 1948-1949, 1949-1950. Ημερομηνία Υπογραφής: 10/11/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (2). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης.

Αρ. Απόφασης: 178 Συνεδρίαση: 30/08/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Απόφαση περί ανάληψης από τον Δήμο δια προσωπικής εργασίας της διάνοιξης χάνδακος από το σημείο λήψης ύδατος μέχρι του σιδηροδρομικού σταθμού. Ημερομηνία Υπογραφής:. 10/11/1950 105


Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφο απόφασης. 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Το αντίγραφο φέρει έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη.

Αρ. Πρόσκλησης: 17 Συνεδρίαση: Θέμα: Περιγραφή:Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

Αρ. Πρόσκλησης: 18 Συνεδρίαση: Θέμα: Περιγραφή: -. Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 18 Σεπτεμβρίου 1950

Αρ. Πρόσκλησης: 19 Συνεδρίαση: 18/09/1950 Θέμα: Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για τη συνεδρίαση στις 18/09/1950. Περιγραφή: Πρόσκληση προς τους δημοτικούς συμβούλους σε συνεδρίαση την 18/09/1950 με τα εξής θέματα: 1) Περί προμηθείας κυλίνδρου 106


αυτοκινήτου δραχ. 7.200.000. 2) Περί προμηθείας απ' ευθείας από Υιούς Φιλίππου (Θεσ/νίκη) 262 μέτρων τσιμεντοσωλήνων αξίας δραχ. 4.720.000. 3) Περί εγκρίσεως καταστάσεως ημερομισθίων εργατών διά την επισκευήν των οδών Ελευθερίας, Αθαν. Διάκου και Έξω Παναγίας. 4) Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Ημερομηνία Υπογραφής: 14/09/1950 Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από το υλικό που ακολουθεί.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αρ. Απόφασης: 179 Συνεδρίαση: 18/09/1950 Θέμα: Περί προμηθείας κυλίνδρου αυτοκινήτου δραχ. 7.200.000. Περιγραφή: Έγκριση προμήθειας καινούργιου μπλοκ (κυλίνδρου) για την πυροσβεστική αντλία και καταβολή ποσού 7.200.000 δρχ. Ημερομηνία Υπογραφής: 21/09/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (2). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη.

Αρ. Απόφασης: 180 Συνεδρίαση: 18/09/1950 Θέμα: Περί προμηθείας απ' ευθείας από Υιούς Φιλίππου (Θεσ/νίκη) 262 μέτρων τσιμεντοσωλήνων αξίας δραχ. 4.720.000. Περιγραφή: Έγκριση προμήθειας 262 μέτρων τσιμεντοσωλήνων και 5 σάκων τσιμέντου και εγγύηση για 5 σάκους και καταβολή ποσού 4.720.000 δρχ για εξόφληση των παραπάνω προμηθειών. Ημερομηνία Υπογραφής: 07/11/1950

107


Επισυναπτόμενα: 1) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 2) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 3) Υπ' αριθ. 563 έγγραφο του Δημάρχου προς τη Νομαρχία (2). 4) Υπεύθυνη δήλωση του Δημάρχου. 5) Έγγραφο της εμπορικής εταιρείας Γ. Φιλίππου Υιοί προς το Δήμο για καταβολή του οφειλομένου ποσού από την προμήθεια τσιμεντοσωλήνων. 6) Αίτηση της Κεραμοπλινθοποιΐας Γ. Φιλίππου Υιοί προς το Νομάρχη για μεσολάβηση, ώστε ο Δήμος να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό στην εταιρεία. Αρ. Απόφασης: 181 Συνεδρίαση: 18/09/1950 Θέμα: Περί προμηθείας απ' ευθείας από Υιούς Φιλίππου (Θεσ/νίκη) 262 μέτρων τσιμεντοσωλήνων αξίας δραχ. 4.720.000. Περί εγκρίσεως καταστάσεως ημερομισθίων εργατών διά την επισκευήν των οδών Ελευθερίας, Αθαν. Διάκου και Έξω Παναγίας. Περιγραφή: Έγκριση πληρωμής ημερομισθίων εργατών που εργάστηκαν για την επισκευή των οδών Ελευθερίας, Αθανασίου Διάκου και Έξω Παναγιάς, των οποίων τα ημερομίσθια ανέρχονταν στο ποσοό των 2.557.000 δρχ.. Ημερομηνία Υπογραφής: 08/11/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (2). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης.

Αρ. Απόφασης: 182 Συνεδρίαση: 18/09/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Το Δ.Σ. κρίνει ως ικανούς αγροφύλακες τους υποψηφίους Σάββα Χαραλαμπίδη, Σωτήριο Κουκουράβα και Ισαάκ Πιπερίδη. Ημερομηνία Υπογραφής: 08/11/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (5). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Υπ' αριθ. 1030/15-09-1950 έγγραφο του Α΄ Αγρονόμου Βέροιας με το οποίο παραθέτει πίνακα των υποβαλλόντων υποψηφιότητα Αγροφυλάκων.

108


Αρ. Απόφασης: 183 Συνεδρίαση: 18/09/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Έγκριση αναγραφής πίστωσης 4.175.520 δρχ για την καταβολή στους δημοτικούς υπαλλήλους διαφοράς αντιτίμου τροφίμων των επί καταβολή της αξίας των χορηγηθέντων εις τους Δημοσίους Υπαλλήλους δια τους μήνας Ιούνιον και Αύγουστον 1949, αχρεωστήτως. Ακύρωση εκδοθέντων ενταλμάτων, ως μη εξοφληθέντα. Ημερομηνία Υπογραφής: 27/02/1951 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (3). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Χειρόγραφες σημειώσεις. 6) Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών περί εγκρίσεως τροποποιήσεως προϋπολογισμού.

Αρ. Απόφασης: 184 Συνεδρίαση: 18/09/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Εξουσιόδότηση προς τον Δήμαρχο για εξεύερεση συμβιβαστικής λύσης για την επίλυση του ζητήματος του Δημητρίου Εμμανουηλίδη. Ημερομηνία Υπογραφής:. 09/11/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 2) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 3) Έγκριση απόφασης από το Νομάρχη. 4) Δικαστική απόφαση.

Αρ. Απόφασης: 185 Συνεδρίαση: 18/09/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων.

109


Περιγραφή: Αποδοχής παραίτησης από κάθε αξίωση αποζημίωσης της Ελισάβετ Εμμανουήλ Κάκκου, επί των κτισμάτων ιδιοκτησίας της στην οδό Μητροπόλεως. Ημερομηνία Υπογραφής: 14/11/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφο απόφασης. 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Το αντίγραφο φέρει έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη.

Αρ. Απόφασης: 186 Συνεδρίαση: 18/09/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Έγκριση καταβολής ποσού 4.712.000 δρχ προς τον Απόστολο Βουρδούνη ως αποζημίωση για το αντίτιμο της κατεδάφισης ρυμοτομούμενης οικοδομής επί της οδού 16ης Οκτωβρίου. Ημερομηνία Υπογραφής: 25/09/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφο απόφασης. 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Το αντίγραφο φέρει έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Αιτήσεις του Απόστολου Βουρδούνη προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις οποίες παραιτείται των σχετικών εξόδων του δικηγόρου και ζητά την εφάπαξ καταβολή της αποζημιώσεως για την κατεδάφιση της οικοδομής του.

Αρ. Απόφασης: 187 Συνεδρίαση: 18/09/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Ετήσια επιχορήγηση του Ειδικού Ταμείου Ανεγέρσεως Διδακτηρίων Βέροιας με το ποσό των 51.000.000 δρχ για δέκα έτη προς εξυπηρέτηση, κατά το ήμισυ, δανείου που είχε συναφθεί για την ανέγερση διδακτηρίου του Γυμνασίου Βεροίας, ύψους 1.000.000.000 δρχ. Έγκριση αναγραφής ποσού 51.000.000 στον προϋπολογισμό τρέχοντος οικονομικού έτους 1950-1951.

110


Ημερομηνία Υπογραφής: 11/10/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (3). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με την οποία εγκρίνεται η απόφαση 187/50.

Αρ. Απόφασης: 188 Συνεδρίαση: 18/09/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Προμήθεια δέκα αντιτύπων του βιβλίου "Αγώνες και θυσίαι Βασιλικής Χωροφυλακής" και καταβολή ποσού 100.000 δρχ για την αξία των αντιτύπων. Ημερομηνία Υπογραφής: 08/11/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (3). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Έγγραφο του Πανελληνίου Συλλόγου Αναπήρων Φυματικών οπλιτών Χωροφυλακής με το οποίο παρακαλεί την προμήθεια από το Δήμο του βιβλίου "Αγώνες και θυσίαι της Βασιλικής Χωροφυλακής" (2). 6) Έγραφο του Πανελληνίου Συλλόγου Φυματικών Οπλιτών Χωροφυλακής προς το Δήμο (04/09/1950) και προς τη Νομαρχία (19/08/1950) για προμήθεια του βιβλίου "Αγώνες και θυσίαι της Βασιλικής Χωροφυλακής" (2). 7) Απόδειξη είσπραξης δρχ. 100.000 από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυματικών Οπλιτών Χωροφυλακής. 8) Διαβιβαστικό απόδειξης από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυματικών Οπλιτών Χωροφυλακής προς το Δήμο.

Αρ. Απόφασης: 189 Συνεδρίαση: 18/09/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: α) Αδυναμία παροχής οικονομικής ενίσχυσης 1.000.000 ή 2.000.000 δρχ λόγω οικονομικών δυσχερειών. β) Διάβημα διαμαρτυρίας προς τον Πρωθυπουργό, Υπουργό Παιδείας και Υπουργό Γενικό Διοικητή Βορ. 111


Ελλάδος για την μη συμπλήρωση του διακτικού προσωπικού του Γυμανσίου Βεροίας. Ημερομηνία Υπογραφής: 13/11/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφο απόφασης. 2) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 3) Υπ' αριθ. 26/1950 εγγράφου του Προέδρου της Σχολικής Εφορείας του Γυμνασίου Βέροιας, αιτουμένου την παροχή από το Δήμο χορηγίας για την κάλυψη δαπάνης για την πρόσληψη εκτάκτων καθηγητών.

Αρ. Απόφασης: 190 Συνεδρίαση: 18/09/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Έγκριση δαπάνης 2.000.000 δρχ ως οικονομική ενίσχυση υπέρ οργανώσης κατασκηνώσεων Προσκόπων Βέροιας. Ημερομηνία Υπογραφής: 13/11/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (3). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Υπ' αριθ. 963/06.07.1950 έγγραφο της Τοπικής Εφορείας του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων Βέροιας αιτουμένου οικονομικής ενίσχυσης. 6) Υπ' αριθ. 7454/ 07.07.1950 διαταγή της Νομαρχίας με την οποία ζητά από το Δήμο την έγκριση της δαπάνης 2.000.000 δρχ. υπέρ της Τοπικής Εφορείας του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων Βέροιας. 7) Υπ' αριθ. 962/28-06-1950 έγγραφο του Σ.Ε.Π. προς το Δήμαρχο.

Αρ. Απόφασης: 191 Συνεδρίαση: 18/09/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Έγκριση διάθεσης ποσού 1.000.000 δρχ ως οικονομική ενίσχυση υπέρ του ποδοσφαιρικού ομίλου "Ερμής" Βερροίας.. Ημερομηνία Υπογραφής: 11/12/1950

112


Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (3). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Αίτηση του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Ερμής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για οικονομική ενίσχυση.

Αρ. Απόφασης: 192 Συνεδρίαση: 18/09/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Πίστωση 500.000 δρχ ως συνδρομή του Δήμου υπέρ της ανέγερσης μνημείου των εν Ελλάδι πεσόντων Βρεττανών, Αυστραλών και Νεοζηλανδών. Ημερομηνία Υπογραφής: 27/11/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (2). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Υπ' αριθ. 9831/29-09-1949 και 3735/22-04-1950 διαταγές της Νομαρχίας με τις οποίες γίνεται έκκληση οι Ο.Τ.Α να συνδράμουν στην ανέγερση μνημείου για τους πεσόντες στην Ελλάδα Βρεττανούς, Αυστραλούς και Νεοζηλανδούς στρατιώτες.

Αρ. Απόφασης: 193 Συνεδρίαση: 18/09/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Το Δ.Σ. επιφυλλάσσεται να αποφασίσει επί της αίτησης Χαραλάμπους Αβραμίδη και καλέι τον αιτούντα να απαντήσει εγγράφως σε σειρά σχετικών ερωτημάτων. Ημερομηνία Υπογραφής: 14/11/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 2) Αίτηση του Χαράλαμπου Αβραμίδη προς το Δήμαρχο Βέροιας για προσκύρωση του Δημοτικού οικοπέδου επί της οδού Ηρας. 3) Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου.

113


Αρ. Απόφασης: 194 Συνεδρίαση: 18/09/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Ορισμός τριμελούς επιτροπής αποτελούμενης από τους 1) Αναστάσιο Καζαντζίδη, 2) Φίλιππο Τσέκα, και Νικόλαο Καρασταμάτη για τη σύνταξη ονομαστικού καταλόγου υπόχρεων σε φόρο εγχώριων προϊόντων κατά το έτος 1949-1950 και την υποβολή του καταλόγου στο Δήμο. Ημερομηνία Υπογραφής: 13/11/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης.

Αρ. Απόφασης: 195 Συνεδρίαση: 18/09/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Ενίσχυση πίστωσης προϋπολογισμού με το ποσό των 20.000.000 δρχ για έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης δημοτικών φόρων. Ημερομηνία Υπογραφής: 24/11/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (3). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία εγκρίνεται η απόφαση 195/1950.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 18 Οκτωβρίου 1950

Αρ. Πρόσκλησης: 20 Συνεδρίαση: 18/10/1950 Θέμα: Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για τη συνεδρίαση στις 18/10/1950.

114


Περιγραφή: Πρόσκληση προς τους δημοτικούς συμβούλους σε συνεδρίαση την 18/10/1950 με τα εξής θέματα: 1) Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Ημερομηνία Υπογραφής: 18/10/1950 Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από το υλικό που ακολουθεί.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αρ. Απόφασης: 196 Συνεδρίαση: 18/10/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Απαλλοτρίωση οικοδομής και οικοπέδου Κων/νου Λαζού επί της οδού 16ης Οκτωβρίου, με καταβολή αποζημίωσης, προς εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως. Ημερομηνία Υπογραφής: 30/10/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (2). 2) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 3) Διαβιβαστικό από το Μηχανικό στο Δήμαρχο της αίτησης του Κων/νου Λάζου για χορήγηση άδειας επισκευής του καφενείου του και αίτημα να γνωστοποιήσει ο Δήμος αν πρόκειται να προβεί στην απαλλοτρίωση ή μη του ως άνω οικήματος. 4) Αίτηση του Κων/νου Λάζου προς το Νομομηχανικό Ημαθίας για χορήγηση άδειας επισκευής του καφενείου του. 5) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 6) Απόδειξη παραλαβής της απόφασης 196/50 από τον Κων/νο Λάζο.

Αρ. Απόφασης: 197 Συνεδρίαση: 18/10/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων.

115


Περιγραφή: Απαλλοτρίωση οικίας και οικοπέδου Δεσπίνης χήρα Κολοσίδου στην Ισραηλιτική συνοικία, με καταβολή αποζημίωσης, προς εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως. Ημερομηνία Υπογραφής: 30/10/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (3). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Απόδειξη παραλαβής της απόφασης 197/50 από την Δέσποινα Καλοΐδου. 5) Διαβιβαστικό από το Μηχανικό στο Δήμαρχο της αίτησης της Δέσποινας Καλοΐδου για χορήγηση άδειας επισκευής της κατοικίας της και αίτημα να γνωστοποιήσει ο Δήμος αν πρόκειται να προβεί στην απαλλοτρίωση ή μη του ως άνω οικήματος. 6) Αίτηση της Δέσποινας Καλοΐδου προς το Νομάρχη για χορήγηση άδειας επισκευής της κατοικίας της.

Αρ. Απόφασης: 198 Συνεδρίαση: 18/10/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Αναβολή πληρωμής υπολοίπου χρέους του Δήμου, ύψους 1.800.000 δρχ προς το Δημόσιο Ταμείο. Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Στο φάκελο υπάρχει μόνο το χειρόγραφο σχέδιο της απόφασης.

Αρ. Απόφασης: 199 Συνεδρίαση: 18/10/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Καταβολή ποσού 425.000 στον δικηγόρου του Δήμου Αθανάσιο Ζαρούκα για δαπάνες και δικαιώματα επί υποθέσεων του Δήμου. Ημερομηνία Υπογραφής: 01/11/1950

116


Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφο απόφασης. 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη.

Αρ. Απόφασης: 200 Συνεδρίαση: 18/10/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Το Δ.Σ. επιφυλλάσσεται να αποφασίσει επί του αιτήματος του δημοτικού υπαλλήλου Δημοσθένη Μαυρίδη για την παροχή εξοπλισμού. Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Στο φάκελο υπάρχει μόνο το χειρόγραφο σχέδιο της απόφασης και επισυνάπτεται: 1) Αίτηση του Δημοσθένη Μαυρίδη, επόπτη Δημοτικού φωτισμού και εισπράκτορα του Δήμου προς το Δημοτικό Συμβούλιο για παροχή εξοπλισμού.

Αρ. Απόφασης: 201 Συνεδρίαση: 18/10/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Αδυναμία παροχής άδειας τοποθέτησης κυψελών εντός του δημοτικού νεκροταφείου στον Χρήστο Φανόπουλο για λόγους ευπρεπείας. Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Στο φάκελο υπάρχει μόνο το χειρόγραφο σχέδιο της απόφασης και επισυνάπτεται: 1) Αίτηση του Χρίστου Φανόπουλου, μελισσοκόμου, προς το Δήμαρχο με αίτημα να παραμείνουν οι κυψέλες του σε μια άκρη του Νεκροταφείου.

Αρ. Απόφασης: 202 Συνεδρίαση: 18/10/1950

117


Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: 1) Πρόσκληση για υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χτήση πεζοδρομίων οδών και πλατειών. 2) βάσει των δηλώσεων καταμέτρηση των χρησιμοποιούμενων τμημάτων πεζοδρομίων οδών από δημοτικούς υπαλλήλους και υποβολή σχετικού καταλόγου προς το Δ.Σ. προς καθορισμό φορολογικού συντελεστή ανά κατηγορία. Ημερομηνία Υπογραφής: 15/11/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (3). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα φέρουν την ένδειξη επιστρέφεται από το Νομάρχη.

Αρ. Απόφασης: 203 Συνεδρίαση: 18/10/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Χορήγηση ποσού 200.000 δρχ προς τη Μαρία Σδράλλη, άπορου, ως βοήθημα για την νοσηλεία της εγγονής της Ελένης. Ημερομηνία Υπογραφής: 19/10/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφο απόφασης. 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Αίτηση της Μαρίας Σδράλλη, απόρου για οικονομική ενίσχυση.

Αρ. Απόφασης: 204 Συνεδρίαση: 18/10/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Έγκριση προμήθειας 5 αντιτύπων ημερολογίου Δήμων και Κοινοτήτων 1950 και καταβολή ποσού 150.000 δρχ έναντι της αξίας τους. Ημερομηνία Υπογραφής: 10/11/1950

118


Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (2). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη.

Αρ. Απόφασης: 205 Συνεδρίαση: 18/10/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Διάθεση ποσού 3.000.000 δρχ για την προμήθεια χειμερινού υφάσματος από το εργοστάσιο Λαναρά, ή διά προχείρου μειοδοτικού διαγωνισμού από την ελεύθερη αγορά. Ημερομηνία Υπογραφής: 23/10/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (3). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Έγκριση απόφασης από το Νομάρχη. 4) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 5) Τα αντίγραφα φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 6) Αίτηση των Δημοτικών κλητήρων του Δήμου προς το Δημοτικό Συμβούλιο για διάθεση πιστώσεως για την προμήθεια στολών και υποδημάτων.

Αρ. Απόφασης: 206 Συνεδρίαση: 18/10/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Διαβίβαση έκθεσης Αρδευτικής Επιτροπής Βεροίας έτους 1949 στον διοικητή Αγροτικής Ασφάλειας προς συμπλήρωση παραλείψεων.. Ημερομηνία Υπογραφής: 15/11/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 2) Διαβιβαστικό έκθεσης προελέγχου λογ/σμών διαχειρίσεως Αρδευτικής Επιτροπής Βέροιας έτους 1949 από τον κ. Νικόλαο Δασκαλόπουλο προς το Δήμαρχο Βέροιας. 3) Έκθεση προελέγχου λογ/σμών διαχειρίσεως Αρδευτικής Επιτροπής Βέροιας έτους 1949.

119


Αρ. Απόφασης: 207 Συνεδρίαση: 18/10/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Αίτηση άδειας για υλοτόμηση 20.000 οκάδων καυσόξυλων από το δημοτικό δάσος Χαράδρας για τις ανάγκες των γραφείων και εξωτερικών υπηρεσιών του Δήμου. Ημερομηνία Υπογραφής: 14/11/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (5). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη.

Αρ. Απόφασης: 208 Συνεδρίαση: 18/10/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Αποδοχή όρων Αθηνάς χήρας Κωνσταντίνου Καρατζόγλου σχετικών με την καταβολή 25.000.000 δρχ προς αυτήν ως αποζημίωση για την απαλλοτρίωση κτίσματος επί της οδού Μητροπόλεως, προς εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως. Ημερομηνία Υπογραφής: 14/11/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (5). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Διαταγή της Νομαρχίας προς το Δήμαρχο για αποστολή έγγραφης δήλωσης της Αθηνάς Καρατζόγλου για να εγκρίνει την απόφαση. 5) Αίτηση της Αθηνάς, χήρας Κων/νου Καρατζόγλου προς το Δήμαρχο Βέροιας ότι αποδέχεται την πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου για καταβολή αποζημιώσεως 25.000.000 δρχ. για την αξία του οικήματός της.

120


Αρ. Πρόσκλησης: 21 Συνεδρίαση: Θέμα: Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

Αρ. Πρόσκλησης: 22 Συνεδρίαση: Θέμα: Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αρ. Απόφασης: 209 Συνεδρίαση: Θέμα: Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

121


Αρ. Απόφασης: 210 Συνεδρίαση: Θέμα: Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

Αρ. Απόφασης: 211 Συνεδρίαση: Θέμα: Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

Αρ. Απόφασης: 212 Συνεδρίαση: Θέμα: Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

Αρ. Απόφασης: 213 Συνεδρίαση: Θέμα: -

122


Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

Αρ. Απόφασης: 214 Συνεδρίαση: Θέμα: Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

Αρ. Απόφασης: 215 Συνεδρίαση: Θέμα: Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

Αρ. Απόφασης: 216 Συνεδρίαση: Θέμα: Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

123


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 16 Νοεμβρίου 1950

Αρ. Πρόσκλησης: 23 Συνεδρίαση: 16/11/1950 Θέμα: Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για τη συνεδρίαση στις 16/11/1950. Περιγραφή: Πρόσκληση προς τους δημοτικούς συμβούλους σε συνεδρίαση την 16/11/1950 με τα εξής θέματα: 1) Ορισμός μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου. 2) Επί αιτήσεως Ιωάννου Γκονά ενοικιαστού δημοτικού φόρου παραγομένων προϊόντων γης, περί μειώσεως του φόρου. 3) Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. 4) Ψήφισις διαφόρων πιστώσεων. 5) Κατάρτιση καταλόγου ερανικής φορολογίας. 6) Δικαίωμα χρήσης ύδατος. 7) Ψήφισις διαφόρων πιστώσεων. 8) Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. 9) Παραχώρηση χώρου στη Δημοτική Αγορά. Ημερομηνία Υπογραφής: 11/11/1950 Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο. Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από το υλικό που ακολουθεί.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αρ. Απόφασης: 217 Συνεδρίαση: 16/11/1950 Θέμα: Ορισμός μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου. Περιγραφή: Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Αναστασίου Καρατζόγλου ως τακτικού μέλους υπηρεσιακού συμβουλίου και του Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Μπογδαμπεΐδη ως αναπληρωματικό μέλος και του δημοτικού υπαλλήλου Νικολάου Δασκαλόπουλου ως τακτικό μέλος του εν λόγω συμβουλίου. Ημερομηνία Υπογραφής: -

124


Επισυναπτόμενα: Στο φάκελο υπάρχει μόνο το χειρόγραφο σχέδιο απόφασης και επισυνάπτονται: 1) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 2) Υπ' αριθ. 11630 διαταγή της Νομαρχίας προς το Δήμαρχο προκειμένου να ορίσει ένα Δημοτικό Σύμβουλο ως τακτικό μέλος και ένα αναπληρωματικό αυτού για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και να υποδείξει έναν ανώτερο μόνιμο υπάλληλο του Δήμου για να οριστεί ως μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 3) Απάντηση του Δημάρχου στη διαταγή της Νομαρχίας. 4) Χειρόγραφο σχέδιο απάντησης. 5) Υπ' αριθ. 13286 έγγραφο της Νομαρχίας προς το Δήμαρχο Βέροιας για τον τρόπο της μισθοδοσίας του Επιστάτη έργων Λοκοβόπουλου.

Αρ. Απόφασης: 218 Συνεδρίαση: 16/11/1950 Θέμα: Επί αιτήσεως Ιωάννου Γκονά ενοικιαστού δημοτικού φόρου παραγομένων προϊόντων γης, περί μειώσεως του φόρου. Περιγραφή: Μείωση κατά 10% του μισθώματος φόρου παραγομένων προϊόντων γης. κατόπιν αιτήματος του ενοικιαστού Ιωάννου Γκονά. Ημερομηνία Υπογραφής: 23/11/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (2). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Υπ' αριθ. 11405/18-10-50 διαταγή της Νομαρχίας, με την οποία διαβιβάζεται η αίτηση του Ιωάννου Γκανά, ενοικιαστή της δημοτικής φορολογίας επί των παραγόμενων προϊόντων γης αιτουμένου τη μείωση μισθώματος, με την οποία παρακαλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικώς. 5) Αντίγραφο διαταγής της Νομαρχίας. 6) Απάντηση του Δημάρχου στη διαταγή της Νομαρχίας. 7) Αντίγραφο απάντησης. 8) Υπ' αριθ. 12694/29-11-1949 διαταγή της Νομαρχίας με την οποία ανακοινώνεται έντυπο του Υπουργείου Εσωτερικών περί παροχής οδηγιών και εφαρμογής του Ν.Δ 1258/1949.

Αρ. Απόφασης: 219 Συνεδρίαση: 16/11/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων.

125


Περιγραφή: Το Δ.Σ. αποδέχεται και αναγνωρίζει των Ιωάννη Χρηστίδη, κάτοικο Βέροιας, ως συνέταιρο και ενοικιαστή του δικαιώματος χρήσης των δημοτικών σφαγείων Βέροιας και συνυπεύθυνο και συνυπόχρεο έναντι του Δήμου με τον αρχικό ενοικιαστή Ιωάννη Γουτσίκα. Ημερομηνία Υπογραφής: 24/11/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (5). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Έκθεση τοιχοκολλήσεως. 5) Αίτηση του Ιωάννη Χρηστίδη προς το Δημοτικό Συμβούλιο. 6) Αίτηση του Γουτσίκα Ιωάννη προς το Δήμαρχο Βέροιας. 7) Χειρόγραφο αίτημα του Δημάρχου προς τον Εργοδηγό, Μιχαήλ Χατζημιχάλη για να εξετάσει επιτόπου εάν μπορούν να περιφραχθούν τα Δημοτικά Σφαγεία και πόσα μέτρα συρματοπλέγματος απαιτούνται για την περίφραξη (αντίγραφα 2). 8) Σύσταση του Δημάρχου προς τους ενοικιαστές του δικαιώματος χρήσεως των Δημοτικών Σφαγείων για τήρηση της καθαριότητας (3). 9) Διαταγή του Δημάρχου προς το Δημήτριο Γώτα να γίνεται ο καθαρισμός των εντέρων έξω από τα σφαγεία για να αποφευχθεί ο κίνδυνος μόλυνσης (1).

Αρ. Απόφασης: 220 Συνεδρίαση: 16/11/1950 Θέμα: Ψήφισις διαφόρων πιστώσεων. Περιγραφή: Καταβολή διαφοράς μισθού στου τακτικούς δημοτικούς υπαλλήλους και υπηρέτες από 1/7/1950 έως 30/11/1950 μεταξύ του ισχύοντος και νέου μισθολογίου και από 1/12/1950 όπως προβλέπεται στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 1950-1951. Ημερομηνία Υπογραφής: 18/11/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (3). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Υπ' αριθ. 13286/28-11-1950 διαταγή της Νομαρχίας προς το Δήμαρχο Βέροιας (5).

Αρ. Απόφασης: 221 Συνεδρίαση: 16/11/1950 126


Θέμα: Κατάρτιση καταλόγου ερανικής φορολογίας. Περιγραφή: Έγκριση καταλόγων ερανικής φορολογίας ετών 1948-1949 και 1949-1950. Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Στο φάκελο υπάρχει μόνο το χειρόγραφο σχέδιο της απόφασης.

Αρ. Απόφασης: 222 Συνεδρίαση: 16/11/1950 Θέμα: Δικαίωμα χρήσης ύδατος. Περιγραφή: Ανάκληση απόφασης 258/26-8-1949, περί επιβολής δικαιωμάτων χρήσης ύδατος για την κίνηση εργοστασίων, μύλων, βυρσοδεψίων κ.τ.λ. Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Στο φάκελο υπάρχει μόνο το χειρόγραφο σχέδιο της απόφασης.

Αρ. Απόφασης: 223 Συνεδρίαση: 16/11/1950. Θέμα:. Ψήφισις διαφόρων πιστώσεων Περιγραφή: Εγγραφή πίστωσης και καταβολή ποσού 1.269.986 δρχ στον τέως Δήμαρχο Βέροιας Στέφανο Τσιράκογλουως αποζημίωση για εκτός έδρας υπηρεσία και οδοιπορικά έξοδα. Ημερομηνία Υπογραφής: 27/02/1951 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφο απόφασης. 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Υπ' αριθ. 11046/2-11-1950 διαταγή της Νομαρχίας Ημαθίας με την οποία επιστρέφονται τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και παραστατικά έγγραφα 127


αποζημιώσεως του τέως Δημάρχου Στέφανου Τσιράκογλου για υπηρεσίες εκτός έδρας και διατάσσεται η εισήγηση των δεόντων στο Δημοτικό Συμβούλιο και η ψήφιση της σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό 19501951. 6) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία εγκρίνεται η απόφαση 223/1950.

Αρ. Απόφασης: 224 Συνεδρίαση: 16/11/1950 Θέμα:. Ψήφισις διαφόρων πιστώσεων Περιγραφή: Αναβολή συζήτησης περί της αποζημίωσης του τέως Δημάρχου Στέφανου Τσιράκογλου για εκτός έδρας υπηρεσία στη Θεσσαλονίκη. Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Στο φάκελο υπάρχει μόνο το χειρόγραφο σχέδιο της απόφασης.

Αρ. Απόφασης: 225 Συνεδρίαση: 16/11/1950 Θέμα:. Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Ορίζεται ο επιστάτης έργων Μηνάς Λοκοβόπουλος να: 1) εξετάσει αν κτίστηκαν οι οικίες στο συνοικισμό Μεγάλου Αλεξάνδρου βάσει του εγκεκριμένου σχεδίου και 2) εάν υπάρχουν άλλα οικόπεδα εντός αυτού ελεύθερα μέχρι του γηπέδου. Ημερομηνία Υπογραφής: 18/12/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (3). 2) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 3) Διαβιβαστικό της αίτησης των κατοίκων του Συνοικισμού Μεγάλου Αλεξάνδρου από το Νομάρχη στο Δήμαρχο. 4) Αίτημα του Νομαρχούντος προς το Δήμαρχο για επανεξέταση του ζητήματος της απόφασης 161/1949. 5) Αίτηση των κατοίκων του Συνοικισμού Μεγάλου Αλεξάνδρου προς το Δήμαρχο περί περιορισμού του πλάτους των οδών του Συνοικισμού Μεγάλου Αλεξάνδρου.

128


Αρ. Απόφασης: 226 Συνεδρίαση: 16/11/1950 Θέμα: Ψήφισις διαφόρων πιστώσεων. Περιγραφή: Καταβολή ποσού 150.000 δρχ στον Κωνσταντίνο Γιοβανόπουλο για έξοδα ταφής του αποβιώσαντος Πέτρου Αποστόλου, απόρου, πατέρα του στρατιώτη Δημ. Αποστόλου, ο οποίος υπηρετούσε στο 498 Τάγμα Διαβιβάσεων. Ημερομηνία Υπογραφής: 27/02/1951 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφο απόφασης. 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Χειρόγραφες σημειώσεις.

Αρ. Απόφασης: 227 Συνεδρίαση: Θέμα: Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

Αρ. Απόφασης: 228 Συνεδρίαση: 16/11/1950 Θέμα: Παραχώρηση χώρου στη Δημοτική Αγορά. Περιγραφή: Έγκριση μεταβίβασης χώρου στη δημοτική αγορά από τον Δημοσθένη Μαυρίδη στον Νικόλαο Μπογδαμπεΐδη. Ημερομηνία Υπογραφής: -

129


Επισυναπτόμενα: Στο φάκελο υπάρχει μόνο το χειρόγραφο σχέδιο της απόφασης: 1) Αίτηση του Νικόλαου Μπογδαμπεΐδη, οπωροπώλη για παραχώρηση παραπήγματος εντός της Δημοτικής Αγοράς.

Αρ. Απόφασης: 229 Συνεδρίαση: 16/11/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Ψήφιση ποσού 200.000 δρχ υπέρ της Βηθλεέμ Θ. Λαζάρου, ως απόρου, λαμβάνοντας υπόψη και την υπηρεσία του συζύγου της Θεόδωρου στον Δήμο επί 15 έτη, ως σαρωτή. Ημερομηνία Υπογραφής: 21/11/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (2). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Αίτηση της Βηθλεέμ Λαζάρου προς το Δημοτικό Συμβούλιο για οικονομική ενίσχυση.

Αρ. Απόφασης: 230 Συνεδρίαση: 16/11/1950 Θέμα: Ψήφισις διαφόρων πιστώσεων. Περιγραφή: Καταβολή ποσού 98.000 δρχ στον Αθανάσιο Καβαργύρη για αξία τροφίμων που χρησιμοποιήθηκαν στο δημοτικό δάσος Μπρατινίστης κατά τη μετάβαση του Δημάρχου σε αυτό για επιτόπια εξέταση του υλοτομηθέντος τμήματος. Ημερομηνία Υπογραφής: 01/03/1951 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (5). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα φέρουν απόρριψη της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Απόδειξη απολαβής από το Δήμο 98.000 δρχ.

130


Αρ. Απόφασης: 231 Συνεδρίαση: 16/11/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Έγκριση λογαριασμού 400.000 δρχ. αποδιδόμενου από τον δημοτικό υπάλληλο Περικλή Παπαϊωάννου για μικροβοηθήματα χορηγηθέντα σε άπορους δημότες κατά τον μήνα Οκτώβριο του 1950. Ημερομηνία Υπογραφής: 21/04/1951 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (5). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Τα αντίγραφα φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 4) Ονομαστική κατάσταση των δικαιούχων των χορηγηθέντων από του Δήμου βοηθημάτων στους απόρους δημότες.

Αρ. Απόφασης: 232 Συνεδρίαση: Θέμα: Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

Αρ. Απόφασης: 233 Συνεδρίαση: Θέμα: Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο. Αρ. Απόφασης: 234

131


Συνεδρίαση: Θέμα: Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

Αρ. Απόφασης: 235 Συνεδρίαση: Θέμα: Περιγραφή: Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 30 Νοεμβρίου 1950 Αρ. Πρόσκλησης: 24 Συνεδρίαση: 30/11/1950 Θέμα: Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για τη συνεδρίαση στις 30/11/1950. Περιγραφή: Πρόσκληση προς τους δημοτικούς συμβούλους σε συνεδρίαση την 30/11/1950 με τα εξής θέματα: 1) Τροποποίησις του Οργανισμού διά καταργήσεως της θέσεως δοκίμου υπομηχανικού και ανασυστάσεως της θέσεως εργοδηγού. Επίσης ανασύστασις της θέσεως βοηθού κηπουρού, και δημιουργία θέσεως κλητήρος Γ'. 2) Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Ημερομηνία Υπογραφής: 30/11/1950 Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο. Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από το υλικό που ακολουθεί .

132


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αρ. Απόφασης: 236 Συνεδρίαση: 30/11/1950 Θέμα: Ορισμός επιτροπής. Περιγραφή: Ορισμός επιτροπής αποτελούμενης από τους Δημοτικούς Συμβούλους 1) Αναστάσιο Καρατζόγλου, 2) Μιχαήλ Γεωργιάδη, 3) Γεώργιος Μπογδαμπεΐδη, 4) Θωμά Βαφείδη με σκοπό, από κοινού με το Δήμαρχο, να μελετήσουν το ζήτημα της Εταιρείας Βέρμιον. Ειδική γνώμη καλούνται να δώσουν μετακλητός ηλεκτρολόγος και ειδικός ηλεκτρολόγος μηχανικός από τη Γενική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος. Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Στο φάκελο υπάρχει μόνο το χειρόγραφο σχέδιο της απόφασης.

Αρ. Απόφασης: 237 Συνεδρίαση: 30/11/1950 Θέμα: Τροποποίησις του Οργανισμού διά καταργήσεως της θέσεως δοκίμου υπομηχανικού και ανασυστάσεως της θέσεως εργοδηγού. Επίσης ανασύστασις της θέσεως βοηθού κηπουρού, και δημιουργία θέσεως κλητήρος Γ'. Περιγραφή: 1) Κατάργηση θέσης δοκίμου υπομηχανικού. 2) Ανασύσταση θέσης εργοδηγού με τον προπολεμικό μηνιαίο μισθό 3.200 δρχ. Ανασύσταση θέσης βοηθού κηπουρού με τον προπολεμικό μισθό των 1800 δρχ. Προσθήκη μιας θέσης κλητήρα Γ΄ τάξης με τον προπολεμικό μισθό των 1200 δρχ. Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (5). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης.

133


Αρ. Απόφασης: 238 Συνεδρίαση: 30/11/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Έγκριση καταβολής συνολικού ποσού 400.000 δρχ στην " Ένωσιν Αναπήρων Πολέμου" και στον "Εθνικόν Σύνδεσμος θυμάτων Πολέμου Βερροίας" για την τέλεση μνημοσύνου των πεσόντων πολεμιστών. Ημερομηνία Υπογραφής: 27/02/1951 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (2). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Τα αντίγραφα φέρουν έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 5) Αίτημα του Εθνικού Συνδέσμου Θυμάτων Πολέμου Βέροιας προς το Δήμαρχο, για οικονομική ενίσχυση προκειμένου να διατελέσει μνημόσυνο υπέρ των πεσόντων υπέρ της Πατρίδας.

Αρ. Απόφασης: 239 Συνεδρίαση: 30/11/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Ψήφιση κανονισμού με τον οποίο ορίζεται ο συντελεστής του επιβληθέντος τέλους εκμετάλλευσης πεζοδρομίων, οδών και πλατειών της πόλης και τρόπος είσπραξής του. Στην απόφαση περιλαμβάνονται αναλυτικά οι προβλεπόμενοι όροι και οι εκάστοτε τιμές. Ημερομηνία Υπογραφής: 05/03/1951 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (2). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Έγκριση απόφασης από το Νομάρχη (4). 4) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 5) Απόφαση 202/50. 6) Κανονισμός με τον οποίο ορίζεται ο συντελεστής του καταβληθέντος τέλους για τη χρήση πεζοδρομίων και ο τρόπος βεβαιώσεως και εισπράξεώς του .

Αρ. Απόφασης: 240 Συνεδρίαση: 30/11/1950 134


Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Κατάργηση του Ειδικού Ταμείου Υδραυλικών Έργων Δήμου Βέροιας και ενσωμάτωσή του στο Δήμο με διατήρηση, υπέρ του Δήμου, των υπέρ του Ταμείου δημιουργηθέντων πόρων. Ημερομηνία Υπογραφής: 09/12/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (2). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Υπουργείο Εσωτερικών (2). 3) Έγκριση απόφασης από το Νομάρχη (4). 4) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης.

Αρ. Απόφασης: 241 Συνεδρίαση: 30/11/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: 1) Αποδοχή δήλωσης φοροτεχνικών υπαλλήλων και εχόντων επαγγελματικό βιβλιάριο 1) Δημητρίου Εμμανουηλίδη, 2) Μαργαρίτη Αλεξιάδη, 3) Νικολάου Κουφουδάκη, 4) Δημητρίου Ντούλη, 5) Δημητρίου Βρούσια, 6) Ιωάννη Αντωνιάδη, 7) Αθανασίου Μπίρου, με την οποία περιορίζουν την απαίτησή τους στο 1.000.000 δρχ και την θεωρούν εξοφλημένη με την καταβολή του ανωτέρω ποσού εις ένα έκαστον, για διαφορά αμοιβών ημερομισθίων τάξης 75% για εργασία τις Κυριακές από 203-1946 έως 9-1-1949. 2) Έγκριση καταβολής συνολικού ποσού 7.000.000 δρχ για την εξόφληση των παραπάνω υποχρεώσεων. Ημερομηνία Υπογραφής: 14/12/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφο απόφασης. 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Τα αντίγραφα φέρουν έγκριση απόφασης από το Νομάρχη. 4) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 5) Αίτηση των Φοροτεχνικών προς το Δημοτικό Συμβούλιο για καταβολή του ποσού των 1.000.000 δρχ. για παροχή εργασίας κατά τις γιορτές και τις Κυριακές (2). 6) Γνωμοδότηση του Δικηγόρου του Δήμου Βέροιας για τους φοροτεχνικούς υπαλλήλους. 7) Αντίγραφο γνωμοδότησης. 8) Απόφαση 184/1950. 9) Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με την οποια έγκρίνεται η απόφαση 241/50 του Δημοτικού Συμβουλίου.

135


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 8 Δεκεμβρίου 1950 Αρ. Πρόσκλησης: 25 Συνεδρίαση: 08/12/1950 Θέμα: Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για τη συνεδρίαση στις 08/12/1950. Περιγραφή: Πρόσκληση προς τους δημοτικούς συμβούλους σε συνεδρίαση την 8/12/1950 με τα εξής θέματα: 1) Λήψις αποφάσεως προς αποστολήν ειδικής αντιπροσωπείας του Δήμου εις Αθηνάς προς εξεύρεσιν δανείου. Ημερομηνία Υπογραφής: 08/12/1950 Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο. Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από το υλικό που ακολουθεί.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αρ. Απόφασης: 242 Συνεδρίαση: 08/12/1950 Θέμα: Λήψις αποφάσεως προς αποστολήν ειδικής αντιπροσωπείας του Δήμου εις Αθηνάς προς εξεύρεσιν δανείου. Περιγραφή: Απόφαση περί μετάβασης στην Αθήνα των 1) Ιωάννη Παπαδάκη (Πολιτευτή Βερροίας) και Αναστασίου Καρατζόγλου (Δημοτικού Συμβούλου) προκειμένου να ενεργήσουν περί 1) της σύναψης δανείου από τη νομισματική επιτροπή για την ανέγερση δημοτικής αγοράς, 2) την σύναψη δανείου για την αντιμετώπιση των απαιτούμενων δαπανών για την εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως. - Έγκριση προκαταβολής ποσού 1.250.000 για έξοδα μετακίνησης και αποζημίωση των παραπάνω προσώπων. Ημερομηνία Υπογραφής: 04/02/1953 Επισυναπτόμενα: 1) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης.

136


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 27 Δεκεμβρίου 1950 Αρ. Πρόσκλησης: 26 Συνεδρίαση: 27/12/1950 Θέμα: Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για τη συνεδρίαση στις 27/12/1950. Περιγραφή: Πρόσκληση προς τους δημοτικούς συμβούλους σε συνεδρίαση την 27/12/1950 με τα εξής θέματα: 1) Η δια κληρώσεως έξοδος ενός μέλους Δημαρχιακής Επιτροπής και εκλογής νέου τοιούτου, συμφώνως τω αρθρ. 97 παράγρ. 7 του ΚΝΔΚ. 2) Περί παροχής δώρου, λόγω εορτών εις τακτικούς και εκτάκτους υπαλλήλους, συμφώνως τη υπ' αριθμ. 9153/22-12-1950 τηλ/κή διαταγή και εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών. 3) Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Ημερομηνία Υπογραφής: 23/12/1950 Επισυναπτόμενα: Δεν υπάρχει στο φάκελο. Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από το υλικό που ακολουθεί.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αρ. Απόφασης: 243 Συνεδρίαση: 27/12/1950 Θέμα: Η δια κληρώσεως έξοδος ενός μέλους Δημαρχιακής Επιτροπής και εκλογής νέου τοιούτου, συμφώνως τω αρθρ. 97 παράγρ. 7 του ΚΝΔΚ. Περιγραφή: Έξοδος διά κλήρου από τη δημαρχιακή επιτροπή του δημοτικού συμβούλου Κωνσταντίνου Λευκόπουλου και επανεκλογή του ιδίου στην αυτή θέση. Ημερομηνία Υπογραφής: 13/03/1951 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (3). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Πρακτικά συνεδρίασης στα οποία εκθέτει ο κ. Καρατζόγλου, μέλος της διμελούς Επιτροπής, τα πεπραγμένα της Επιτροπής για τη χορήγηση δανείου και αναφέρει την ανάγκη για κατάργηση του Υδραυλικού ταμείου και ενσωμάτωσή του στο Δήμο. 5) Άρθρο του Υπουργού περί καταργήσεως του 137


Ειδικού Ταμείου Υδραυλικών Έργων Δήμου Βέροιας. 6) Αναφορά του Δημάρχου προς το Γ.Ε. Στρατού και παράκληση για στήριξη της προσπάθειας χορήγησης δανείου για τη διάνοιξη της οδού. 7) Αναφορά του Δημάρχου προς το Υπουργείο Δημοσίων Έργων για χορήγηση δανείου για διάνοιξη οδού. 8) Χαρτιά ψηφοφορίας. 9) Χειρόγραφο σημείωμα.

Αρ. Απόφασης: 244 Συνεδρίαση: 27/12/1950 Θέμα: Περί παροχής δώρου, λόγω εορτών εις τακτικούς και εκτάκτους υπαλλήλους, συμφώνως τη υπ' αριθμ. 9153/22-12-1950 τηλ/κή διαταγή και εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών. Περιγραφή: Έγκριση καταβολής ενός μηνιαίου μισθού ως παροχή για τις γιορτές των Χριστουγέννων στο προσωπικό του Δήμου. Ημερομηνία Υπογραφής: 28/12/1950 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφο απόφασης. 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Έγκριση απόφασης από το Νομάρχη (αντίγραφα 3). 5) Υπ' αριθ. 91552 εγκ. 352 διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών περί χορηγήσεως ενός μηνιαίου μισθού επί ταις εορταίς των Χριστουγέννων, εις το προσωπικόν των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως (5). 6) Διαβιβαστικό της Νομαρχίας προς τους Δημάρχους Γιδά, Ναούσης και Προέδρους των Κοινοτήτων Επισκοπής - Ναούσης, Σταυρού, Αγίου Γεωργίου, Τρικάλων, Καστανιάς, Βεργίνης, της υπ' αριθ. 91522/22-12-1950 διαταγής του Υπουργείου Εσωτερικών. 7) Υπ' αριθ. 91522/22-12-1950 διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών περί παροχής δώρου επί ταις εορταίς (4).

Αρ. Απόφασης: 245 Συνεδρίαση: 27/12/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Απόφαση περί εκμίσθωσης του φοροφυλακείου προς Βαρβάρες δια πλειοδοτικής δημοπρασίας ενεργηθησομένης υπό της δημαρχιακής επιτροπής. Στην απόφαση περιγράφονται αναλυτικά οι όροι της εκμίσθωσης.

138


Ημερομηνία Υπογραφής: 13/03/1951 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (5). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Τα αντίγραφα φέρουν έγκριση απόφασης από το Νομάρχη. 4) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 5) Αίτηση του Γρηγορίου Γρηγοριάδη προς το Δήμαρχο Βέροιας για χορήγηση με ενοίκιο της χρήσης φοροφυλακείου προς Βαρβάρες.

Αρ. Απόφασης: 246 Συνεδρίαση: 27/12/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή: Ανάθεση στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αναστάσιο Καζαντζίδη να εξετάσει την οικονομική κατάσταση του Ν. Σοφολόγη, αιτουμένου οικονομική ενίσχυση. Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: απόφασης.

Στο φάκελο υπάρχει μόνο το χειρόγραφο σχέδιο της

Αρ. Απόφασης: 247 Συνεδρίαση: 27/12/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή:.Καταβολή ποσού 100.000 δρχ στον πάρεδρο Πατρίδας, ως οικονομική ενίσχυση, για την προμήθεια υαλοπινάκων του σχολείου του συνοικισμού. Ημερομηνία Υπογραφής: 13/03/1951 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφο απόφασης. 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης. 4) Διαβιβαστικό της αίτησης του Προέδρου Πατρίδας από το Νομάρχη προς το Δήμαρχο Βέροιας. 5) Αίτηση του Προέδρου Πατρίδας προς το Νομάρχη Ημαθίας για χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως για προμήθεια υαλοπινάκων.

139


Αρ. Απόφασης: 248 Συνεδρίαση: 27/12/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή:. Καταβολή ποσού 900.000 δρχ στον δικηγόρου Σωτήριο Γιαννούλη για δαπάνες και δικηγορικά δικαιώμτα για υποθέσεις του Δήμου. Ημερομηνία Υπογραφής: 13/03/1951 Επισυναπτόμενα: 1) Αντίγραφα απόφασης (3). 2) Αίτημα του Δημάρχου για έγκριση της απόφασης από το Νομάρχη. 3) Τα αντίγραφα φέρουν έγκριση απόφασης από το Νομάρχη. 4) Χειρόγραφο σχέδιο απόφασης.

Αρ. Απόφασης: 249 Συνεδρίαση: 27/12/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή:. Γνωμοδότηση περί καταλληλότητος υποψηφίου για τη θέση αγροφύλακα στον μοναδικό υποψήφιο Μαργαρίτη Διονύσιο του Δημητρίου. Ημερομηνία Υπογραφής: Επισυναπτόμενα: Στο φάκελο υπάρχει μόνο το χειρόγραφο σχέδιο της απόφασης και επισυνάπτονται: 1) Υπ' αριθ. 1529/18-12-1950 έγγραφο του Αγρονόμου Βέροιας προς το Δήμο για να γνωμοδοτήσει περί των ικανών και καταλλήλων Αγροφυλάκων.

Αρ. Απόφασης: 250 Συνεδρίαση: 27/12/1950 Θέμα: Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων. Περιγραφή:. Απόρριψη αιτημάτων των: Βηθλεέμ Θεοδώρου Λαζάρου, Ευρυπίδου Ευαγγελίδου και Δάφνης Τολιοπούλου για οικονομική ενίσχυση, λόγω οικονομικών δυσχερειών του Δήμου. Ημερομηνία Υπογραφής: -

140


Επισυναπτόμενα: Στο φάκελο υπάρχει μόνο το χειρόγραφο σχέδιο της απόφασης και επισυνάπτονται: 1) Αίτηση του Ευρυπίδου Ευαγγελόπουλου προς τη Νομαρχία προκειμένου να ενεργήσει για τη δωρεάν εισαγωγή της συζύγου του στο ψυχιατρείο Θεσ/νίκης ως απόρου. 2) Απάντηση του Δήμου στη διαταγή της Νομαρχίας για ανάληψη των εξόδων νοσηλείας της συζύγου του Ευαγγελόπουλου λόγω οικονομικών δυσκολιών (2). 3) Έγγραφο του Νομάρχη με το οποίο βεβαιώνει ότι ο Δήμος αδυνατεί να αναλάβει λόγω οικονομικής δυσχέρειας τα έξοδα νοσηλείας της συζύγου του Ευαγγελόπουλου. 4) Βεβαίωση οικονομικής δυσπραγίας του Δήμου υπογεγραμμένη από το Νομάρχη.

141


142


ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 1950 ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΙΩΣΗ – ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 32, 33, 34, 65, 96, 101, 108, 109, 110, 149, 193, 196, 197, 201, 202, 208, 228, 245.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 21, 25, 26, 28, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 63, 64, 67, 68, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 102, 103, 104, 106, 107, 111, 114, 115, 119, 120, 121, 130, 131, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 145, 146, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 161, 163, 165, 166, 167, 168, 173, 175, 176, 177, 180, 181, 183, 186, 188, 189, 192, 195, 198, 199, 204, 218, 220, 223, 224, 229, 230, 241, 244, 246, 247, 248, 250.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 147. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1, 2, 3, 22, 23, 24, 30, 31, 66, 69, 70, 74, 75, 81, 82, 83, 84, 97, 98, 116, 128, 129, 132, 133, 134, 137, 143, 144, 159, 162, 164, 172, 174, 182, 184, 194, 206, 217, 219, 221, 222, 236, 237, 239, 240, 242, 243, 249.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 29, 71, 105, 117, 118, 158, 187, 190, 191, 238.

ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 27.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 87, 112, 113, 127, 185, 225.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 72, 200, 205.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 35, 90, 179, 207.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 40, 43, 170, 203, 226, 231.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 100, 147, 178.

143


144


Δήμος Βέροιας Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης Δήμαρχος

Δημήτρης Ταρατσίδης Μιχάλης Τρανίδης Νίκος Τσιαμήτρος Διοικητικό Προσωπικό

Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης

Διευθυντής Γιάννης Καμπούρης

Πρόεδρος Γιώργος Σοφιανίδης

Προϊστάμενος Οικονομικών / Διοικητικών Δημήτρης Ταρατσίδης

Αντιπρόεδρος Χρήστος Κούτρας

Προγραμματισμός / Οργ. Παραγωγής Νανά Καραγιαννίδου

Μέλη Νένα Γεωργιάδου Ευγενία Ιακωβίδου Βασίλης Λυκοστράτης Πετρούλα Παπαδίνα Μαρία Παπαδοπούλου Θανάσης Σιακαβάρας Όλγα Μυλωνά Κέντρο Τοπικής Ιστορίας Μανώλης Ξυνάδας Ειρήνη Σαββίδου

Παραγωγή Παναγιώτης Πελαλίδης Εκπαιδευτικός Τομέας Λάζαρος Αβραμίδης Νίκος Νικολόπουλος Υποστήριξη Παραγωγής Στέλλα Χρυσοπούλου Πόπη Χρυσοπούλου Γεωργία Παμπούκα Ελένη Παλαπανίδου

Nομική Υποστήριξη Δημήτρης Σαββουλίδης Γραμματεία Δημήτρης Βέρρος Γιώργος Νιώπας

Δημοτική Βιβλιοθήκη Βούλα Κοτσάλου

Υποστήριξη Οικονομικού Ξένια Πέτρου

Δημοτική Βιβλιοθήκη Μακροχωρίου Μιράντα Σαμαρά

Τεχνικός Τομέας Αντώνης Στεφανόπουλος Γιώργος Ανδρεόπουλος Κώστας Τυφλίδης

Προβολή / Επικοινωνία Νανά Καραγιαννίδου

145


ISBN: 978-618-81323-6-8

146

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1950  

Κατάλογος Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας. Περιλαμβάνεται συνοπτική περιγραφή της απόφασης και λοιπά στοιχεία ταξινόμησης του α...

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1950  

Κατάλογος Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας. Περιλαμβάνεται συνοπτική περιγραφή της απόφασης και λοιπά στοιχεία ταξινόμησης του α...

Advertisement