__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Being a

natural leader Unleash the power within


“I feel that the trail has indeed brought out the fire inside, which I realize now was in me all along. I would like to keep this fire burning in me by pursuing my own adventures and facing life with boldness and courage.�


Keep the fire

burning B

eing a Natural Leader is een meerdaags programma voor mensen die het

vuur van hun FNL-trail brandend willen houden. Hoezeer je ook geraakt bent door alle indrukken en inzichten die je in de natuur hebt opgedaan, hoe vertaal je deze nu naar de praktijk van alledag? Hoe kun je leven en leidinggeven vanuit jouw innerlijke kracht? Hoe leg je de verbinding tussen jouw unieke ontwikkeling en die van jouw team of organisatie? Het programma volgt de opbouw zoals je die vanuit de trail gewend bent en zorgt zo voor een optimale aansluiting. Het berust op de bewezen methode van impeccableleadership, die volop ruimte laat aan het inbrengen van cases, het uitwisselen van ervaringen en natuurlijk: de kracht van de natuur. Onder begeleiding van ervaren facilitators zet je de volgende stap en neem je jouw antwoorden mee terug naar huis.

Oude patronen “Tijdens de trail had ik ineens het heldere inzicht dat ik mocht stoppen met oordelen. Je vervalt daarna alleen weer zo snel in oude patronen. Daarom wil ik die opgebouwde capaciteiten en competenties ook graag bestendigen, het liefst in de natuur.� (Esther Ouwerkerk, ondernemer)


“Take the energy out, have the direct experience, be present.�


Being a Natural Leader voor wie? D

it vervolgprogramma is speciaal opgezet voor

leiders die een trail hebben gedaan via de FNL. Het is bedoeld om de inzichten en vaardigheden die je hebt opgedaan in de natuur, te verankeren in jouw dagelijkse werk. De praktijk blijkt soms weerbarstiger dan je denkt, waardoor jouw eigen ontwikkeling stokt of op weerstand van jouw team of organisatie stuit. ‘Being a Natural leader’ helpt je om de vertaalslag te maken naar jouw persoonlijke en zakelijke omgeving en weer een volgende stap te zetten in jouw leiderschap. Het programma van Being a Natural Leader draait om verbinding: • van jouw binnenste met de buitenwereld; • van jouw ambities met de dagelijkse realiteit; • van jouw mens-zijn met natuurlijk leiderschap; • van jouw uitdagingen met benodigde competenties; • van verbeelding met pragmatisme; • van jou met de anderen.

Broos

evenwicht “De inzichten vanuit de trail zijn soms zo broos in de praktijk van alledag. Hoe blijf ik authentiek, maar weet ik ook een taal te hanteren waarmee die houding landt binnen mijn organisatie? Om die beweging op gang te brengen, zou ik wel meer tools willen hebben.” (Carolina Zijlstra, ABN Amro)


Het vervolgprogramma

herkenning en verdieping

B

eing a Natural Leader betekent vooral

dat je leert zijn wie je bent, met alle kracht en kwetsbaarheid die van nature bij jou horen. Alleen wanneer je authentiek bent, kun je het verschil ma-

ken. Voor jezelf, en daarna ook voor de mensen in jouw omgeving. Het vervolgprogramma focust op verbinden en be誰nvloeden. Wanneer je het effect herkent van jouw gedrag op de ontwikkeling van het team, boek je samen betekenisvolle resultaten.

1. Intake Voor dit programma gelden jouw trail-ervaringen als startpunt. Welke inzichten heb jij je eigengemaakt, waar sta je in jouw leiderschapsontwikkeling en welke weg heb je nog te gaan? Welke intentie wil jij realiseren? Welke uitdagingen ontmoet je in jouw omgeving en wat heb je nodig om die te pareren?


2. Driedaagse BNL-trail Vervolgens gaan we drie dagen met Impeccable Leadership aan de slag. Je krijgt een heel praktisch kader voor jouw eigen manier van leidinggeven en voor het effect dat jouw gedrag heeft op teamontwikkeling. Daarnaast is er volop ruimte voor oefenen, bewegen (yoga) en de natuur. In een mooie binnen- en buitenomgeving oefenen we met verschillende rollen en vaardigheden. Deel wat je leert en leer van wat anderen met jou delen, als mens en als leider in de 21e eeuw.

3. Leadership & Performance Scan De opbrengsten van het 3-daagse programma verwerk je in een scan, waarmee je inzicht krijgt in jouw voorkeursstijl van leidinggeven. Met deze scan leer jij jouw eigen rol te herkennen binnen de gegeven situatie van jouw team en jouw organisatie.

4. Coaching session In deze individuele sessie bespreken we de scan en benoemen we de handvatten die je nodig hebt om jouw inzichten te laten landen, zowel in jezelf als binnen jouw organisatie.

5. Integration Workshop Tijdens deze terugkomdag met alle deelnemers van het programma deel je jouw ervaringen, blik je terug op de veranderingen die hebben

“It’s only through direct experience that we become aware. That we learn how to live properly.”

plaatsgehad en kijk je samen vooruit naar de toekomst.


De facilitators

ervaren en persoonlijk

H

et programma wordt begeleid door ervaren facilitators: Suzanne Bontje, Frits Wilmsen en Erna ter

Weele. Zij hebben alledrie een achtergrond in de zakelijke dienstverlening en leiden nu een eigen onderneming op het gebied van training, coaching en leiderschap.

‘‘Wanneer je als leider blijvend de moed hebt om jouw gedrag onder de loep te nemen en te ontdekken wat jij anders kunt doen, heeft dit direct impact op de ontwikkeling en effectiviteit van jouw team en organisatie. Ofwel: gun jouw team jouw EIGEN ontwikkeling, want ‘het team is zo ver als de ontwikkeling van de leider.’

Suzanne Bontje Suzanne is een ervaren FNL facilitator. Zij begeleidt trails naar de Zwitserse Alpen, Zuid-Afrika en Botswana. Na een HR-carrière in de financiële sector traint zij sinds 2007 leiders in de methodiek van impeccable leadership. Vanuit haar eigen bedrijf BEING LEADERSHIP neemt zij het initiatief om deze twee leiderschapsprogramma’s op elkaar af te stemmen.


“Leiderschap gaat over het samen realiseren van doelen. Wanneer je je als leider bewust bent van je eigen verlangens en valkuilen, kun je die ook beter herkennen en bespreekbaar maken met je teamgenoten. Daarmee schep je ruimte om ieders krachten optimaal te benutten. Sterke spelers maken een sterk team.”

“Een dieper begrip van leiderschap is zo mooi, omdat het zoveel mogelijk maakt. Je leert ambities effectief te vertalen naar samen ontwikkelen en realiseren. Impeccable Leadership geeft je inzicht en praktische instrumenten, waarmee je jouw persoonlijke ontwikkeling laat weerklinken in de dagelijkse leiderschapspraktijk.”

Frits Wilmsen

Erna ter Weele

Frits is de grondlegger van de Foundation for

Voor zij haar eigen bedrijf begon, was Erna jarenlang

Impeccable Leadership. Met zijn bureau is hij al jaren

werkzaam in de zakelijke dienstverlening. Met TOT2020

werkzaam als coach en trainer. Zijn methodiek wordt

faciliteert zij innovatie en zet zij organisaties aan tot

door vele nationale en internationale organisaties

het verbeelden van verandering. Haar grote kracht is

omarmd en toegepast.

het verbinden van de bovenstroom met de onderstroom in organisaties.


“If everyone is moving forward together, then success takes care of itself .�


Nieuwsgierig? Neem

B

contact met op ons!

eing a Natural Leader is een compleet en persoonlijk programma voor leiders die

effectiever en met minder moeite invloed willen uitoefenen. Wil jij investeren in jouw persoonlijke ontwikkeling en jouw trail-ervaringen borgen in de praktijk van alledag? Neem dan contact op met Suzanne Bontje voor meer informatie over dit vervolgprogramma: BEING Leadership I. www.beingleadership.nl E. suzanne@beingleadership.nl T. +31 6 51 78 84 96

Van overtuigen naar inspireren “De trail heeft mij geleerd dat ik niet meer zo hoef te sturen. Alleen al door te luisteren, zorg je voor openheid en laat je gebeuren wat er moet gebeuren. Voor mij is de vraag hoe ik dat diepe zelfinzicht kan overbrengen op de ander. Ik wil van overtuigen naar inspireren. Hoe creëer je een ‘wij’?” (Oscar van Agthoven, BDO)


“Mastery is a path of patient dedicated effort. With no dependence on immediate outcomes�

Profile for TOT2020

Being a Natural Leader  

Being a Natural Leader is een meerdaags programma voor mensen die het vuur van hun FNL-trail brandend willen houden. Hoezeer je ook geraakt...

Being a Natural Leader  

Being a Natural Leader is een meerdaags programma voor mensen die het vuur van hun FNL-trail brandend willen houden. Hoezeer je ook geraakt...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded