Kyläesite Sodankylä

Page 1


2

ELÄMÄÄ SOMPION KYLIIN -hanke on Sodankylän kunnan hallinnoima ja toteuttama sekä Pohjoisimman Lapin Leader ry:n rahoittama kylien kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on kylien elinvoimaisuuden ja viihtyvyyden lisääminen sekä uusien asukkaiden saaminen kyliin positiivisella markkinoinnilla. Tämä kyläesite on laadittu yhteistyössä hankkeeseen sitoutuneiden kylien kanssa ja se on laadittu Sodankylän sivukylien markkinoinnin tukemiseksi ja uusien asukkaiden tiedonhaun apuvälineeksi kylään muuttavalle. TERVETULOA SODANKYLÄN KYLIIN!


3

SODANKYLÄ ON MEIJÄN KOTIKUNTA, jonne sieki olet tervetullut. Tämähän on ihan tähtikunta, josta olemme ylypeitä. Täälä on tillaa ja avaruutta omille ajatuksille, haaveille ja tekemisille. Täälä sie voit toteuttaa ittiäs ja elämä täälä on yksinkertaista ja heleppoa. Meillä ei ole kiirettä ja met emmä hättäile pienistä. Työtäkin täältä löytyy monenlaista. Meillä on täälä kaikkiaan 30 kyllää ja ne ovat omanlaisia ja viihtyisiä.

Tässä esitteessä esittäytyvät: LOKKA, KELUJÄRVI, PUOLAKKAVAARA, PURNUMUKKA, KERSILÖ, SATTANEN, VAALAJÄRVI, KIERINKI ja ASKA


4

LOKKA

Lokka sijaitsee Sodankylästä 86 km päässä Sompion sydänmailla, vanhoilla metsälappalaisten asuinalueilla Luiron yläjuoksulla Lapissa. Lokka on tunnettu sisukkuudestaan ja kotiseuturakkaudestaan sekä vahvuudestaan selvitä karuissakin luonnonolosuhteissa. Kylä on selvinnyt sitä kohdanneista useista vastoinkäymisistä (mm. partisaanituhot, tekoaltaan rakentaminen). Nykyään kylä on parhaiten tunnettu elinvoimaisista luontaiselinkeinoistaan kuten metsä-, kalastus- sekä porotaloudesta ja upeista järvi-, metsä- ja tunturimaisemistaan. Lokan Osuuskunta välittää vuosittain tuhansia kiloja siikaa, ahventa ja haukea sekä poronlihaa ruokapöytiin koti- ja ulkomaille ja kylästä löytyy mökkien vuokraus-, opastus- sekä ohjelma- ja ruokapalveluja tarjoavia yrityksiä. Kylässä on lisäksi paljon perinteisten Lapin käsitöiden osaamista kuten erilaiset poronnahkatuotteet ja Lapin asut (nutukkaat, reput, anorakit, kintaat, takit, mekot, vanttuut, lakit ym.) sekä myös muiden käsitöiden ja luonnonvarojen hyödyntämisen osaamista.


5

MEILLÄ ON LUONTO LÄHELLÄ. IKKUNATKIN ON METHÄN PÄIN.

Lokka koostuu n. 100 vakituisen asukkaan kylän lisäksi loppumattomista erämaan vilja-aitoista, suuresta Lokka-järvestä ja lähellä olevasta UKKkansallispuistosta. Lokassa toimii aktiivinen kylätoimikunta ja perinteisiä tapahtumia kylällä ovat mm. vuosittaiset Aurinkopilkit (huhtikuussa), Lokan kyläpilkit sekä hirvipeijaiset. Kylässä toimivassa Lokan koulussa on sekä ylä- ja alakoulu. Kylän asukasmäärää lisäävät myös lukuisat alueen mökkiläiset, jotka nauttivat eri vuodenaikoina upeista tunturimaisemista ja erämaisesta luonnosta. Vapaa-ajan suosituimmat harrastukset ovat metsästys, kalastus sekä marjastus eri muodoissaan. Talvisin nautitaan hoidetuista moottorikelkkareiteistä, hiihtämisestä sekä pilkkimisestä. Tervetuloa Lokkaan asumhan tai käymhän! www.sodankyla.fi/lokka


6

Kelujärvi tunnetaan parhaiten järvestä, kyläsepästä ja muikuista. Kylä sijaitsee kauniilla paikalla järveen työntyvällä niemekkeellä. TALVELLA MEILLÄ NÄKKYY VALOJA TAIHVAALLA MONEN VÄRISENÄ. NE ON NIITÄ REVONTULIA,

Kylämaisema koostuu viljellyistä pelloista ja niiden yli näkyvästä järvimaisemasta. Kaukomaisemassa siintää vaaroja ja Oratunturi. Kelujärvellä harjoitetaan mm. maa- ja metsätaloutta sekä

JOISTA MONET PUHHUU.

poronhoitoa. Perinteikästä käsityöläisammattia edustaa

PIENENÄ MEILLE SANOTHIN,

kyläseppä.

ETTÄ KUN VIHELTÄÄ NIILLE NE ALAKAA LOIMOTELLA.


< TIMON TUMMA KYLÄN MAAILMANMESTARI JA ME:n HALTIJA

KELUJÄRVI www.sodankyla.fi/kelujarvi

Kelujärvi sijaitsee Sodankylän itäosassa lähellä kolmen kunnan;

lintujen bongaukseen. Ympäröivä luonto ja seuratoiminta

Savukosken, Pelkosenniemen ja Sodankylän rajaa. Kolmen

luovat hyvät mahdollisuudet luonnonantimien keräilyyn ja

kunnan rajapyykillä sijaitsee maisemallisesti kaunis Nuolivaaran

metsästyksen harrastamiseen. Kylän kokoontumispaikka

alue ja Nuolikuru, jossa on vanha palvontapaikka Nuolikirkko.

Kelupirtti ja sen yhteydessä oleva lahtivaja ylläpitävät kylän

Kelujärven kylällä on vahva saamelaishistoria ja kivikauteen

ja metsästysseuran välistä yhteistyötä ja talkoohenkeä.

ajoittuvat löydöt kertovat alueella asutun jo esihistoriallisella

Kelujärvelle pääsee tutustumaan myös kylälle tulevan

ajalla. Kelujärvellä olet järvien lähellä luonnon keskellä erämaan

kelkkareitin myötä ja Salmensillan levari tarjoaa oivan

kainalossa, jotka tarjoavat elämyksiä ja rauhaa monessa

taukopaikan tulipaikkoineen.

muodossa. Järvi tarjoaa hyvät mahdollisuudet kalastukseen ja

7


8

PUOLAKKA www.sodankyla.fi/puolakkavaara

Puolakkavaaran kylä sijaitsee Sodankylän kunnan itäosassa.

Kylänä Puolakkavaara on nuorimpia asutukseltaan, sillä seuraava

Puolakkavaara on viimeisiä perustettuja asutuskyliä Suomessa

sukupolvi on jäänyt kylää asuttamaan. Kylä on eloisa ja asukkaat

ja sitä alettiin rakentamaan vuonna 1962. Kylän rakenne pitkän

ovat aktiivisesti mukana kylän toiminnassa ja kehittämisessä.

suoran tien varressa sekä tyyppitaloihin perustuva rakennuskanta

Kyläläisten talkoohengen voimannäyte oli yhteisen kylätalon

ovat hyvin säilyneitä. Puolakkavaara on valtakunnallisesti

Kisatuvan rakentaminen ja sen yhteyteen myöhemmin

merkittävä rakennusympäristö.

rakennettu laavu, jotka ovat kyläläisten ahkerassa käytössä.


9

VAARA Puolakkavaaran kylän tuntumassa sijaitsevalta Paarnitsa-aavalta on nostettu jyrsinpolttoturvetta vuodesta 1993 lähtien. Polttoaine toimitetaan Sodankylän ja Rovaniemen energialaitoksille. Tuotannosta poistuneilla alueilla viljellään heinää porotalouden tarpeisiin.

TÄÄLÄ RUUKATHAN TALAKOILLA JA TEHÄ YHESSÄ.


10

PURNUM BURDNOMOHKKI Purnumukka on pieni perinteikäs lapinkylä, joka sijaitsee kultamaiden keskellä 100 km Sodankylästä pohjoiseen ja 30 km Saariselältä etelään. Kylän läpi kulkee kaunis erämaajoki Tankajoki, joka on erinomainen valinta melontareitiksi. Purnumukka tunnetaan myös kylässä asuneista erikoisista persoonista. Hirvas-Äijä oli tietäjä ja luontokappaleiden tulkki. Sauva-Aslakka taas kultaunien näkijä, joka löysi Tankavaaran kullan ja oli monitaitomestari. Peikko-Ville oli kääpäpeikon keksijä ja Tankajoen varren todellinen tarinamestari.


11

MUKKA

www.sodankyla.fi/purnumukka

Elinkeinot Purnumukassa pohjautuvat poronhoitoon ja matkailuun – varsinkin näiden kahden yhdistelmään. Kylän yritykset tarjoavat erilaisia ohjelmapalveluita porosafareista veneilyyn sekä kultaisten unien yösijoja. Purnumukassa voit kokea aitoja, lämminhenkisiä ja idyllisiä hetkiä ja kokemuksia paikallisten seurassa.

KU MIETTII VUODEN KULUKUA NIIN SE PORO ON KYLLÄ KOKO AJAN MIELESSÄ NIILLÄ JOTKA NIIDEN KANSSA TOUHUAA JA NÄKKYYHÄN NUITA MELEKEIN JOKA PÄIVÄ.


12

TÄHTITAIVASTAKI ON MUKAVA KATELLA JA OTAVAN PAIKKA PITTÄÄ AINA LÖYTÄÄ.

Kitisenjoen varrella 20 km Sodankylästä pohjoiseen sijaitsee Kersilö. Kersilö tunnetaan parhaiten Naturaan kuuluvasta Viiankiaavasta, joka on Sodankylän edustavimpia aapasoita. Vaihteleva suoluonto ja monipuolinen lintulajisto tekevät Viiankiaavasta mielenkiintoisen retkeilykohteen kaikkina vuodenaikoina. Alueella kulkee luontopolku, jonka varrella on laavuja ja tulipaikkoja sekä lintutorni. Luonnosta nauttimiseen ja virkistäytymiseen on siten erinomaiset mahdollisuudet.


13

kahvinkeittoon ja maiseman ihailuun. Kylän perinteisiä elinkeinoja ovat porotalous, maatalous ja metsätalous. Poronhoidolla ja metsätaloudella on edelleen vahva merkitys. Myös metsästys, kalastus ja marjastus antavat leivänjatketta ja virkistystä monelle kyläläiselle. Kersilössä tuotetaan energiaa monin verroin enemmän kuin kulutetaan, sillä kylässä sijaitsee Matarakosken vesivoimalaitos, jonka vuosienergia riittää noin 1 500 omakotitalon vuosikulutukseen.

KERSILÖ

Kitisen varrella on kota, johon joella kulkijan on helppo poiketa

www.sodankyla.fi/kersilo


14

Kuva: Tuomas Poikela


15

KEVÄÄLLÄ ME AJELEMMA KELEKALLA, HIIHÄMMÄ, PILIKIMMÄ JA PAISTATTELEMME PÄIVÄÄ KILOLASIT PÄÄSSÄ.

SATTANEN

www.sattanen.info

Sattanen sijaitsee Sattasjoen ja Kitisen yhtymäkohdassa noin

Jokien yhtymäkohtaan muodostunut Sattasen allas ympäristöi-

10 kilometriä Sodankylän taajamasta pohjoiseen. Nimi Sattanen

neen tarjoaa monipuoliset harrastusmahdollisuudet niin kesällä

juontaa juurensa saamen kielestä, jossa satta tarkoittaa hiekkaa.

kuin talvellakin. Sattasen kyläseura kokoaa kyläläiset monenlai-

Sattanen on vireä, kasvava ja kehityksessä mukana elävä kylä.

seen yhteistoimintaan. Kylätalo Mäkitupa on toiminnan keskei-

Kylän vireydestä viimeisimpänä kertoo talkootyönä rakennettu

siä paikkoja, joka tarjoaa vasta remontoituna tilat monenlaisten

valokuituverkko. Sattasessa on toimiva kyläkoulu ja yritys-

tilaisuuksien järjestämiseen.

toiminta on vilkasta. Kylän tunnetuin tapahtuma on vuosittain järjestettävät Sattasen porokisat.


16

TALAVELLA KAAMOKSEN AIKAAN NAUTIMMA SINISISTÄ HETKISTÄ. LAITAMMA PIRTIN UUHNIN TULET JA PYSÄHYMMÄ NAUTTIMHAN LIEKKIEN LOIMUSTA.


17

VAALAJÄRVI www.sodankyla.fi/vaalajarvi

Vaalajärvi sijaitsee Kittilään menevän tien

koulu ja päiväkoti. Vilkkaasta seuratoimin-

joessa, Hanhijoessa ja Kalkojoessa on

varrella n. 17 km Sodankylästä länteen.

nasta vastaavat Vaalajärven kyläyhdistys ry

myös harjusta. Kalastuslupia vesistöihin

Vaalajärvi on aktiivinen, kasvava ja kaunis

ja Utsamon Erä ry. Kylän sydän on Moni-

saa Vaalajärven osakaskunnalta. Kylää

kylä samannimisen järven rannalla. Kylän

toimitalo, jonka ympäristössä voi harrastaa

ympäröivät hillasuot, mustikka- ja puoluk-

asutus on keskittynyt lähinnä järven ym-

jalkapalloa, luistelua, frisbeegolfia tai

kamaastot tarjoavat loistavat mahdollisuu-

pärille ja kylä koostuu viidestä kylänosasta,

vaikkapa laserammuntaa.

det virkistäytymiseen luonnonantimien

jotka ovat Länsiranta, Palsselkä, Kuusikonkumpu, Keskikylä ja Kotamaa.

keruun ohella. Vaalajärvi tarjoaa loistavat mahdollisuudet myös kalastukselle. Järvessä uiskentelee

Vaalajärvi on Sodankylän kylistä kolman-

ahvenia, siikoja, haukia ja muikkuja. Vaala-

neksi suurin ja täällä on edelleen oma

järveen laskevissa Vaalajoessa, Ahven-

Tule, tutustu ja ihastu!


18

KIERINKI – VUODEN LAPPILAINEN KYLÄ 2013!

KIERINKI www.kierinki.fi

Kierinki on Sodankylän kunnan luoteiskul-

Vakituisia asukkaita Kieringissä on 120

malla sijaitseva kaunis ja virkeä perinneky-

henkeä. Kylän alueella on runsaasti myös

lä, järvikylistä läntisin. Kylän toimeliaisuus

vapaa-ajan asuntoja, joten asukasluku

on poikinut uusia mahdollisuuksia: yritte-

vaihtelee melkoisesti vuodenajasta riippu-

liäät asukkaat ovat luoneet itselleen uusia,

en. Kierinki on siisti, viihtyisä ja turvallinen

omia työpaikkoja. Kylä tunnetaan omatoi-

asuinpaikkana, jolle erityisesti lapsiperheet

misista ja aktiivisista ihmisistä, talkoohen-

antavat arvoa. Palvelut kylällä ovat hyvät

gestä ja monipuolisista kädentaidoista.

sen sijaintiin nähden. Kylästä löytyy kaup-

Ja ennen kaikkea vieraanvaraisuudesta.

pa, baari ja bensa-automaatti. Pienestä

Mutta vielä ei ole niin valmista, etteikö tilaa

koostaan huolimatta kylä on hyvin aktiivi-

uusille asukkaille ja yrittäjille löytyisi.

nen, tapahtumia on paljon ja harrastuksia


19

lentopallosta hiihtoon, patikointiin sekä metsästykseen ja kalastukseen. Kieringin kylä poikkeaa tavanomaisista Lapin kylistä rakennustyyliltään, sillä se on yksi harvoista, joka on välttynyt sodan tuhoilta. Ympäristökeskuksen inventoinnissa kylä on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Puhdas luonto, puhtaat Lapin tuotteet ja aidot ihmiset ovat yksi kylän valteista.


20

MET EMMÄ TÄÄLÄ HÄTTÄILE JA MEILLÄ ON AIKAA MYÖS TOISILLE.


21

paannejäätä tuotti aikoinaan vapaana virtaava Kitisen Porttikoski ja luultavasti asukkaat ovat ottaneet nimen tästä luonnonilmiöstä. Askan kylän elämään vaikuttaa edelleen voimakkaasti luonnonläheisyys. Kylässä on vireää yhdistystoimintaa ja viime aikoina kylä on tullut tunnetuksi käsityöläistensä ja taiteilijoidensa kädentaidoista. Aska sijaitsee E4-tien varrella, Sodankylän eteläpuolella. Kirkonkylälle on matkaa 16 km. Kylän vieressä sijaitseva LUOSTO tuntureineen ja kylän läpi virtaava Kitinen antavat Askalle oman viihdyttävän leimansa. Luonnon helmassa on hyvä harrastaa, tehdä työtä ja asua.

ASKA

Askan kylän nimi on saamea ja tarkoittaa paannejäätä. Tällaista

www.sodankyla.fi/aska


22

PERUSTIETOA SODANKYLÄSTÄ

OMA KOTI WWW.SODANKYLA.FI/ KIINTEISTOPORSSI

PINTA-ALA, km2 Sodankylän kunnan pinta-ala on 12 417 - siitä vettä 800 - Lokan ja Porttipahdan tekojärvet n. 600 - asukkaita maa-km kohti 0,8 - asukasluku 8826 - saamelaisia n. 300 ELINKEINOT ■ Alkutuotanto ■ Teollisuus ■ Palvelut ■ Muut ILMASTO ■ Yötön yö ■ Kaamos KESKILÄMPÖTILA ■ tammikuu ■ heinäkuu PYSYVÄ LUMIPEITE

11,9 % 14,7 % 70,7 % 2,7 % 31.05. - 14.07 20.12. - 24.12 - 14 + 15 30.10. - 15.05

SODANKYLÄN TAPAHTUMIA ■ HELMIKUU: Laskiaisrieha ■ MAALISKUU: • Sattasen porokisat • Pertsan hiihto ■ HUHTIKUU: • Martin pilkki, Luosto • Lokan Aurinkopilkit, Lokka • Luoston MM-Porokisat • Super-Stadioncross ■ KESÄKUU: • Midnight Sun Film Festival • Kesämarkkinat • Kitisen kirmaus • Yöttömän yön ravit ■ HEINÄKUU: • Kitisen Kesä -kulttuuritapahtuma • Kullanhuuhdonnan SM-kisat, Tankavaara • Katiskakeisari, Riipi ■ ELOKUU: • Watercross • Porttipahdan Uistelukisa • Luosto Classic • Maalaismarkkinat, Kierinki ■ SYYSKUU: • Mikkelinmarkkinat ■ MARRASKUU: • Kaamosjazz , Tankavaara/Saariselkä


23Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.